Результати пошуку:

На запит «Археологічні дослідження в Україні» знайдено записів: 117.


Бібліографічний опис Вибрати
1 63.4(4Укр)
А87

        Археологічні дослідження на Україні в 1969 р. [Текст] : інформаційні повідомлення: збірник. Вип. 4 / Акад. наук УРСР, Ін-т археології. - К. : Наукова думка, 1972. - 392 с.

Рубрики: Археологія України
Україна

 
2 63.4(4Укр)
А87

        Археологічні дослідження в Україні 1993 року [Текст] : сб. науч. ст. / НАН України, Ін-т археології та ін.. - К. : 1997. - 149 с.

Зміст:
  Відейко М. Ю.  Розкопки трипільського поселення в урочищі Хатище біля с.Григорівка на Канівщині / М. Ю. Відейко. - С. 26-29
  Горішній П. А.  Дослідження залишків козацького цвинтаря 17 ст. в м. Чигирині / П. А. Горішній, Т. О. Рудич. - С. 34-36
  Дєткін А. В.  Про мезоліт та неоліт Середньої Наддніпрянщини / А. В. Дєткін. - С. 44-47
  Круц В. О.  Дослідження трипільського поселення біля с. Тальянки / В. О. Круц, С. М. Рижов. - С. 76-77

Рубрики: Археологія України - Пам'ятки
Україна

 
3 63.3(4Укр-4Пол)6
А87

Симоненко, І.

        Археологічні дослідження вчених архівних комісій України / І. Симоненко, О. Супруненко. -

Рубрики: архівна справа - історія

Ключові слова (ненормовані): губернські вчені архівні комісії -- АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ -- історія архівної справи

 
4 63.4
А87

        Археологічні дослідження Львівського університету [Текст] : Вип. 12 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, МОН України. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 286 с.

Зміст:
  Кіосак Д.  Радіовуглецева хронологія мезоліту Південно-Східної Європи / Д. Кіосак. - С. 7-34. - Бібліогр. посторінкова
  Стратонова А.  Екологічні кризи в ранньопервісних суспільствах: факти та гіпотези / А. Стратонова. - С. 35-44. - Бібліогр. посторінкова
  Охріменко Г.  Західна Волинь у ІV-II тисячоліттях до Р. Х. / Г. Охріменко, Н. Скляренко. - С. 45-49. - Бібліогр. посторінкова
  Погоральський Я.  Опалювальні споруди у житлах V-X ст. з порубіжжя Волині і Прикарпаття / Я. Погоральський. - С. 60-78. - Бібліогр. посторінкова
  Войтович Л.  Вікінги в Центрально-Східній Європі: загадки Ладоги і Пліснеська / Л. Войтович. - С. 79-101. - Бібліогр. посторінкова
  Берест Р.  Археологічна наука про форми, види та типи існування середньовічного чернецтва в Галичині / Р. Берест. - С. 102-114. - Бібліогр. посторінкова
  Ситник О.  Нові пам'ятки мезоліту Західного Поділля / О. Ситник. - С. 115-134. - Бібліогр. посторінкова
  Маркус І.  Знахідки металевих сокир енеоліту - доби бронзи на Західній Волині / І. Маркус. - С. 135-154. - Бібліогр. посторінкова
  Баукова А.  Пам'ятки з сарматськими знаками з розкопок 1947 р. у Керчі / А. Баукова. - С. 155-163. - Бібліогр. посторінкова
  Пивоваров С.  Скарб римських республіканських монет із с. Почапи у верхів'ях Західного Бугу / С. Пивоваров, Я. Онищук. - С. 164-168. - Бібліогр. посторінкова
  Ляска В.  Галицькі керамічні плитки з колекції Археoлогічного музею Львівського університету (матеріали до каталогу) / В. Ляска, О. Мінейко, Г. Вітвіцька. - С. 169-181. - Бібліогр. посторінкова
  Савицький В.  Денарії Любарта-Дмитрія (1340-1384) / В. Савицький. - С. 182-187. - Бібліогр. посторінкова
  Ляска В.  Станіслав Кунасєвіч і пам'яткоохоронна справа у Львові (60-70-ті роки ХІХ ст.) / В. Ляска. - С. 188-203. - Бібліогр. посторінкова
  Білас Н.  Організація навчального процесу на кафедрі праісторії Львівського університету у 1921-1939 рр. / Н. Білас. - С. 204-225
  Ленартович О.  Культура лінійно-стрічкової кераміки на території України: історія дослідження / О. Ленартович. - С. 226-261. - Бібліогр. посторінкова
  Маярчак С.  Історія вивчення давньоруського минулого Лівобережжя Середнього Подністров'я (в межах Хмельниччини) / С. Маярчак. - С. 262-285. - Бібліогр. посторінкова

Рубрики: Археологія України - Регіональні дослідження

Ключові слова (ненормовані): історія археології -- давня історія України

Анотація:   У науковому збірнику опубліковано статті, що висвітлюють підсумки регіональних археологічних досліджень, результати розкопок окремих пам'яток, історію археологічної науки. Для археологів, істориків, краєзнавців, аспірантів, студентів.

 
5 63.3(4Укр)46
Н73

        Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 15 / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Українське тов-во охорони пам'яток історії та культ.. - К. : ХІК, Часи козацькі, 2006. - 336 с.

Зміст:
  Титова О.  Традиційне зібрання козакознавців у Києві: [XV Міжнар. наук.-практ. конференція, Київ, 22-23 берез. 2006 р.] / О. Титова. - С. 3-5
  Приймак В.  Історична географія Путивльського повіту Литовської доби / В. Приймак. - С. 6-16
  Жуковський М.  Про місце вручення гетьманських клейнодів Б. Хмельницькому 19 квітня 1648 р. / М. Жуковський. - С. 16-20
  Тоцька І.  Про підземні ходи на подвір'ї Софії Київської / І. Тоцька. - С. 21-27
  Голубєва І.  Відновлення досліджень Валківської фортеці / І. Голубєва. - С. 27-31
  Колода В.  Господарчі будівлі Верхнього Салтова (друга половина ХVII – початок ХVIII ст.) / В. Колода. - С. 31-38
  Філімонов Д.  До питання про місцезнаходження Усть-Самарського Ретраншементу / Д. Філімонов. - С. 38-43
  Филиппенко И.  Новые исследования комплекса казацких памятников в районе села Пархоменко Луганской области / И. Филиппенко. - С. 44-47. - Библиогр. в конце ст.
  Маріна З.  Матеріали XVIII ст. із розкопок в с. Миколаївка на Дніпропетровщині / З. Маріна, В. Ромашко. - С. 47-52
  Виногродська Л.  Металеві вироби з розкопок городища-замчища в смт Брацлав Вінницької області / Л. Виногродська. - С. 52-58
  Векленко В.  Нові знахідки православних старожитностей з території посаду Новобогородицької фортеці / В. Векленко. - С. 58-62
  Шалобудов В.  Нумізматичні колекції з містечка Самарь-Богородицької фортеці / В. Шалобудов. - С. 62-68
  Куштан Д  Сюжетні кахлі козацької доби з Черкас / Д. Куштан. - С. 68-71
  Павленко Р.  Колекція пізньосередньовічних кахлів з с. Водяники на Черкащині / Р. Павленко, Д. Куштан. - С. 71-74
  Діденко Я.  Фрагмент металевого захисного обладунку (панцира) воїна середньовіччя (із фондів Національного історико-культурного заповідника чигирин) / Я. Діденко. - С. 75-78
  Коваленко О.  Глиняні люльки XVII – XVIIІ століття (термінологічна розвідка) / О. Коваленко. - С. 78-82
  Вихристюк М.  Пам'ятки козацької доби у фондах Уманського краєзнавчого музею / М. Вихристюк, О. Прилуцька. - С. 82-85
  Піскурьова І.  Історія козацтва мовою музейних артефактів / І. Піскурьова. - С. 85-87
  Брель О.  Церква Петра і Павла: історія та археологія / О. Брель. - С. 87-92
  Троян В.  Новые исследования пещерных монастырей Луганской области / В. Троян. - С. 92-95
  Перепелиця А.  З історії Спасо–Преображенської церкви міста Чигирин (кінець ХVІ – ХVІІІ ст.) / А. Перепелиця. - С. 95-98
  Старік О.  До питання поховальної обрядності запорозького козацтва / О. Старік. - С. 98-101
  Михальчишин І.  Козацьке кладовище XVII ст. у м. Кременці / І. Михальчишин. - С. 102-103
  Красильникова Л.  Новое в технологии изготовления христианских крестов / Л. Красильникова, К. Красильников. - С. 104-109
  Манаєв О.  Сучасні проблеми охорони пам’яток мусульманської архітектури в Криму / О. Манаєв. - С. 109-112
  Демиденко О.  Сучасні проблеми збереження пам’яток українського козацтва / О. Демиденко. - С. 112-116
  Гуцал Я.  Запорізька Січ в контексті міжнародних відносин у XVII ст. / Я. Гуцал. - С. 117-119
  Головко І.  Воєнні дії 1708 – 1709 років на території пирятинських козацьких сотень (нумізматичні свідчення з добірки Пирятинського історико-краєзнавчого товариства) / І. Головко. - С. 119-125
  Івангородський К.  Трансформація українського козацтва в етносоціальній структурі української спільноти (XVI – перша половина XVII ст.) / К. Івангородський. - С. 125-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Якименко Л.  Козацька доба у творчості Тараса Шевченка / Л. Якименко. - С. 131-135
  Пазиніч Ю.  Аналіз наказів депутатів Законодавчої комісії по складанню нового уложення від українського козацтва та міщанства / Ю. Пазиніч. - С. 135-140
  Яремченко В.  Склад сотень Миргородського полку / В. Яремченко. - С. 140-147
  Васильєв М.  З історії Стародубського козацького полку / М. Васильєв. - С. 147-149
  Володько В.  Вихідці з сотенної козацької старшини в повітових судово-адміністративних установах Київського намісництва 80-х рр. XVIII ст. / В. Володько. - С. 149-154
  Кривошея І.  Магнати Потоцькі і греко-католицька церква на Уманщині у XVIII ст.: еволюція стосунків / І. Кривошея, Л. Шачковська. - С. 154-157
  Франчук В.  Діяльність вихованців Києво-Могилянської академії в Росії / В. Франчук. - С. 157-161
  Любоємський С.  Задунайська січ та Російська імперія: генеза взаємовідносин / С. Любоємський. - С. 161-163
  Єрмоленко А.  Розвиток торгівлі на Київщині в кінці ХVІІІ ст. / А. Єрмоленко. - С. 163-166
  Сенченко Н.  Немирівський Свято-Троїцький жіночий монастир / Н. Сенченко. - С. 166-170
  Шлапак М.  Бастионная крепость Белгорода-Днестровского / М. Шлапак. - С. 170-175
  Онищенко В.  П’ятницький козачий некрополь 1648 року / В. Онищенко. - С. 175-177
  Бовгиря А.  Рукописні історичні збірники Лівобережної України-Гетьманщини XVIII ст. / А. Бовгиря. - С. 177-179
  Гринь О.  Опис Новгород-Сіверського намісництва 1779-1781 років як джерело з історії козацтва / О. Гринь. - С. 179-183
  Мазурик Ю.  Городище доби пізнього середньовіччя в с. Нова Вижва на Волині / Ю. Мазурик. - С. 183-186
  Колосок Б.  Коли будували костьол Святих апостолів Петра і Павла в Олиці / Б. Колосок. - С. 186-190
  Примак А.  Новомиргород – містечко козацьке / А. Примак. - С. 190-194
  Захарченко Р.  Повідомлення про Гумань 1616 року: довге повернення до дослідника / Р. Захарченко. - С. 194-202
  Васильєв С.  Парки софіївка та олександрія в контексті розвитку європейського паркобудування кінця XVIII ст. / С. Васильєв. - С. 202-205
  Якубова Т.  Польськомовний фонд НБУВ як унікальний історіографічний ресурс з історії формування козацького стану на прикордонних територіях Північного Причорномор'я (XVI-XVII ст.) / Т. Якубова. - С. 206-208
  Сокирська В.  Події Національно-визвольної революції XVII століття на Уманщині у краєзнавчих розвідках Г. Ю. Храбана / В. Сокирська. - С. 209-213
  Волошин І.  Умань козацька в творчості історика Миколи Ткаченка / І. Волошин. - С. 213-216
  Петровський О.  Козаччина в зарубіжній історіографії / О. Петровський. - С. 216-221
  Рева Л.  Ілько Борщак - популяризатор творів української проблематики у франкомовному науковому середовищі / Л. Рева. - С. 221-227
  Кузьмук О.  Межигірський намісник Феодорит Рудкевич (1722-1784 рр.) / О. Кузьмук. - С. 227-230
  Корнієнко В.  Потенційні можливості пам'яток Батурина для висвітлення історії козацтва засобами туризму як складової екскурсійного маршруту "Гетьманська столиця" / В. Корнієнко. - С. 230-234
  Осінчук Ю.  Конфесійна лексика у козацьких творах / Ю. Осінчук. - С. 235-238
  Вербич С.  Антропонімікон Острожчини XVI-XVII століть з погляду походження / С. Вербич. - С. 239-243
  Скопненко О.  Берестейсько-пинські говірки та писемні пам'ятки ХІV-ХVІІ ст. / О. Скопненко. - С. 243-246
  Гриценко С.  Польські запозичення в українських писемних пам'ятках XVI - XVII ст. / С. Гриценко. - С. 246-252
  Костич Л.  Мовне вираження семантики особи у творах Іоаникія Галятовського / Л. Костич. - С. 252-256
  Михальчук О.  Назви урочищ у XVII столітті (на матеріалі "Літопису Самовидця") / О. Михальчук. - С. 256-259
  Даценко І.  Адвербіальна транспозиція прийменниково-відмінкових форм у староукраїнських текстах XVI - XVIIІ cт. / І. Даценко. - С. 259-263
  Андрієнко Л.  Лексичне багатство української поезії Бароко як культурологічний феномен / Л. Андрієнко. - С. 263-266
  Чепіга І.  Мовний світогляд українських книжників XVI - XVII ст. / І. Чепіга. - С. 267-271
  Чаушева Э.  Огнестрельное оружие на территории Крымского полуострова / Э. Чаушева. - С. 272-274
  Ластовський В.  Кримський хан Саадат-Герай / В. Ластовський. - С. 274-277
  Біляєва С.  Віконниці в системі архітектурних реконструкцій (османська лазня Аккерманської фортеці) / С. Біляєва, О. Фіалко, І. Карашевич. - С. 277-285
  Кангіева Е.  Пам'ятки історії і культури Кримського ханства на сторінках періодичних видань кримськотатарської діаспори / Е. Кангіева. - С. 285-288
  Мусаєва У.  З історії сходознавчих досліджень у Кримській АРСР: Поліна Яківна Чепуріна (1920-1930 рр.) / У. Мусаєва. - С. 288-297
  Непомнящий А.  Початок вивчення писемних джерел з історії Кримського ханату / А. Непомнящий. - С. 297-303
  Баукова А.  Кримськотатарська колекція Керченського історико-культурного заповідника / А. Баукова. - С. 304-305
  Кармазіна Н.  Охорона пам'яток мусульманської культури в Криму в 50-80-х рр. ХХ ст. / Н. Кармазіна. - С. 305-307
  Ясыба А.  Тюркское население Донбасса: прошлое и современность / А. Ясыба. - С. 308-311
  Петровський А.  Відповідь на лист Юрія Яцини, опублікований у XIV випуску збірки "Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні" за 2005 рік / А. Петровський. - С. 313-315
  Лавріненко Н.  З приводу поховання праху Богдана Хмельницького та його пошуків: [Де шукати прах Богдана Хмельницького?] / Н. Лавріненко. - С. 315-319
  Петровський А.  Гардарія / А. Петровський. - С. 320-329

Рубрики: Історія України - Козацтво

Ключові слова (ненормовані): українське козацтво -- охорона пам'яток -- пізнє середньовіччя -- археологічні пам'ятки -- історико-краєзнавчі дослідження -- писемні джерела

Анотація:   До збірки вміщено статті та повідомлення, присвячені новим дослідженням пам’яток археології, історії, архітектури, писемності українського козацтва, вивченню родоводів козацької старшини. Висвітлюються проблеми дослідження пізньосередньовічних колекцій у музейних збірках. Для всіх, хто цікавиться історією, археологією, проблемами мовознавства та пам’яткознавства України пізнього середньовіччя.

 
6 85.101(4Укр)
С68

        Софія Київська: Візантія. Русь. Україна [Текст] : зб. ст. : на пошану доктора іст. наук проф. Н. М. Нікітенко / НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. - К. : 2011. - 352 с.

Зміст:
  Верещагина Н.  Образ Гроба Господня в алтарных комплексах древних храмов / Н. Верещагина. - С. 6-19
  Вільчинська І.  Воскресенські сюжети XIX ст. в розписах головного трансепта Софії Київської / І. Вільчинська. - С. 20-29
  Гордієнко Д.  Княгиня Ольга: дискусія навколо хрещення / Д. Гордієнко. - С. 30-47
  Горнова І.  Погляди Михаїла Пселла щодо зовнішньополітичного становища Візантійської імперії XI ст. / І. Горнова. - С. 48-56
  Корнієнко В.  Нова знахідка графіті 1022 р. на південних хорах Софії Київської / В. Корнієнко. - С. 57-62
  Коростильов Т.  Візантійська тематика в науково-педагогічному доробку професора Івана Турцевича (Досвід реконструкції) / Т. Коростильов. - С. 63-71
  Куковальська Н.  Нове дослідження поховання з саркофага Ярослава Мудрого в Софії Київській / Н. Куковальська, І. Марголіна, Н. Нікітенко. - С. 72-85
  Маврін О.  Володимир Святий та його доба в оцінці Михайла Грушевського / О. Маврін. - С. 86-101
  Нетудихаткін І.  "Живі" та "мертві" діти на портреті Євдокії Журавко 1697 р. / І. Нетудихаткін. - С. 102-108
  Нікітенко М.  Герменевтика Києво-Печерського Патерика: створення Великої Печерської церкви в контексті ідейної парадигми житія прп. Феодосія / М. Нікітенко. - С. 109-119
  Нікітенко М.  Новітні дослідження підлог у Софії Київській у 2010 р. / М. Нікітенко, В. Корнієнко. - С. 120-126
  Преловська І.  Софія Київська - головний осередок Української Автокефальної церкви у 1920-1930-х рр. / І. Преловська. - С. 127-180
  Рясная Т.  Реставраційні дослідження фресок північної вежі Софії Київської в 1935-1936 рр. / Т. Рясная. - С. 181-191
  Домановський А.  Князь Олег і прийняття християнства: причини до питання і спостереження у візантійському контексті / А. Домановський. - С. 192-215
  Сінкевич Н.  Анонімна проповідь на Успіння I-ої половини XVII ст.: особливості культу Богоматері у ранньомодерній київській літературі / Н. Сінкевич. - С. 216-230
  Ульяновский В.  Древние фрески Софии Киевской глазами зоолога: реальны ли растения, звери и птицы? / В. Ульяновский. - С. 231-256
  Шарельман Н.  Стенопись охотничьего содержания Софийского заповедника - архитектурного музея в Киеве как источник по краеведению Киевской Руси / Н. Шарельман. - С. 257-336

Рубрики: Архітектура - Архітектурні пам'ятки

Анотація:   Збірка містить археологічні, мистецтвознавчі, епіграфічні, історіографічні дослідження Софії Київської, історії реставрації її монументального живопису. Ряд статей присвячено висвітленню окремих питань історії та культури Візантії, Русі та України, а також історіографії Русі та Візантії.

 
7 79.03(4Укр)
Ф33

Федорова, Л. Д.

        Діяльність Київського товариства охорони пам'яток старовини і мистецтва зі збереження культурної спадщини України 1910-1920 рр. [Текст] : наук. вид. / Л. Д. Федорова ; відп. ред. В. О. Горбик. - К. : Видавництво інституту історії України, 2008. - 296 с.

Рубрики: Охорона пам'яток історії і культури
Україна

Ключові слова (ненормовані): охорона культурної спадщини -- археологічні дослідження -- реставрація пам'яток -- архівна діяльність -- пам'яткоохоронна діяльність -- історична топоніміка

Анотація:   У виданні висвітлюються всі напрями діяльності першої спеціалізованої пам'яткоохоронної громадської структури в Україні, яка ставила за мету виявити, облікувати та зберегти пам'ятки культури всіх видів і типів, як нерухомі, так і рухомі. Товариство зробило значний внесок у розробку засади пам'яткознавчої та архівної справи, накопичило цінний досвід практичної роботи з охорони об'єктів культурної спадщини та визначення її системи. Його членами були відомі вчені, краєзнавці, культурні, громадсько-політичні та державні діячі.

 
8 63.4(4Укр)
С48

        Слов'яни і Русь: археологія та історія [Текст] : зб. праць на пошану дійсного члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології. - К. : Стародавній Світ, 2013. - 356 с.

Зміст:
  Андрощук Ф. А.  Ибн Фадлан и украшения русов / Ф. А. Андрощук. - С. 17-27
  Архіпова Є. І.  Проблеми дослідження Київського Софійського собору та його подвір'я / Є. І. Архіпова. - С. 28-34
  Біляєва С. О.  Урбаністичні тенденції давньоруського часу у Північному Причорномор'ї / С. О. Біляєва. - С. 35-40
  Вознесенська Г. О.  Осередок деревообробки на чернігівському передгородді / Г. О. Вознесенська, І. А. Готун. - С. 41-46
  Возний І. П.  Політичний розвиток території між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром у другій половині XIII-XV ст. / І. П. Возний. - С. 47-55
  Горский А. А.  Система властвования на Руси в середине X в.: русские "крепости" гл. 9 De administrando imperio / А. А. Горский. - С. 56-61
  Григорьев А. В.  История изучения Супрутского городища / А. В. Григорьев. - С. 62-68
  Ієвлев М. М.  Забудова Копирева кінця у VI-X ст. / М. М. Ієвлев, А. О. Козловський. - С. 69-76
  Івакін Г. Ю.  Архітектурно-археологічні дослідження церкви Богородиці Десятинної в Києві у 2008-2011 рр. / Г. Ю. Івакін, О. М. Іоаннісян, Д. Д. Йолшин. - С. 77-84
  Казаков А. Л.  Чернігів-Любеч: південно-західний кордон літописних сіверян / А. Л. Казаков. - С. 85-89
  Квітницький М. В.  Археологічні дослідження літописного Юр'єва / М. В. Квітницький, В. Ю. Непомящих, А. В. Петраускас. - С. 90-102
  Кирпичников А. В.  О структуре общества периода создания русского государства (к постановке проблемы) / А. В. Кирпичников. - С. 103-104
  Коваленко В. П.  Микола Святоша - перший князь-інок на Русі / В. П. Коваленко. - С. 105-113
  Козак Д. Н.  Культурно-етнічна ситуація на Волині і у верхньому Подністров'ї в ранньозалізний та латенський час / Д. Н. Козак. - С. 114-121
  Колибенко О. В.  Вали дитинця Переяславля Руського у світлі археологічних досліджень / О. В. Колибенко, Д. А. Тетеря. - С. 122-132
  Конявская Е. А.  Княжеский двор-усадьба в домонгольских письменных источниках / Е. А. Конявская. - С. 133-141
  Котляр М. Ф.  Любеч в історії давньоруської державності / М. Ф. Котляр. - С. 142-145
  Крижановський В. О.  Залишки бронзоливарної майстерні, знайдені під час розкопок по вул. Артема, 52-Б, Д у Києві / В. О. Крижановський. - С. 146-151
  Крупа Т. Н.  К вопросу изучения и сохранения наследия Великого Шелкового пути на территории Украины: археологический шелк / Т. Н. Крупа. - С. 152-159
  Куза В. А.  Проблема образования Новгород-Северского княжества в системе Древнерусского государства / В. А. Куза. - С. 160-163
  Лавыш К. А.  Византийские стеклянные браслеты в Западной Руси: отражение византийской моды и прототип для местной продукции / К. А. Лавыш. - С. 164-173
  Левко О. Н.  Современное видение государствообразующих процессов IX-XI вв. на территории восточной Европы / О. Н. Левко. - С. 174-179
  Майко В. В.  Середньовічні міста Східної Таврики X-XII ст. Особливості урбаністичних процесів / В. В. Майко. - С. 180-189
  Макаров Н. А.  Печать князя Михалки Юрьевича из Суздальського Ополья / Н. А. Макаров, П. Г. Гайдуков. - С. 190-195
  Макушников О. А.  Итоги раскопок могильника Моховского военизированного многофункционального поселения X-XI вв. в 2011 г. / О. А. Макушников, Д. Н. Линденков. - С. 196-205
  Михайлина Л. П.  Літописні міста та поселення давньоруської Буковини / Л. П. Михайлина, С. В. Пивоваров. - С. 206-213
  Моця О. П.  Ранньослов'янські об'єкти Шестовиці і проблема поляно-сіверянського розмежування / О. П. Моця. - С. 214-226
  Поппэ А.  Обстоятельства и время составления Несторова Жития Бориса и Глеба / А. Поппэ. - С. 227-236
  Потєхіна І. Д.  Про населення давньоруської Шестовиці за матеріалами інгумацій та кремацій / І. Д. Потєхіна, Т. І. Слободян. - С. 237-246
  Прищепа Б. А.  Пригоринські міста X-XIII ст. / Б. А. Прищепа. - С. 247-261
  Пуголовок Ю. О.  Характеристики та основні будівельні рішення городищ літописних сіверян / Ю. О. Пуголовок. - С. 262-271
  Пуцко В. Г.  Русское искусство после трагедии 1238-1241 гг. / В. Г. Пуцко. - С. 272-282
  Рабинович Р. А.  О некоторых находках с посада городища Германарие в свете изучения культуры кольцевых городищ в Пруто-Днестровском регионе / Р. А. Рабинович, С. С. Рябцева, Н. П. Тельнов. - С. 283-289.
  Ричка В. М.  Грані повсякденності давньоруського міста / В. М. Ричка. - С. 290-297
  Сергєєва М. С.  Походження предметів косторізного виробництва з поховань дружинного могильника Києва / М. С. Сергєєва, В. Г. Івакін. - С. 298-304
  Сытый Ю. Н.  Застройка городища Коровель на начальном этапе его существования / Ю. Н. Сытый, В. Н. Скороход. - С. 305-313.
  Тараненко С. П.  Паркан - один з основних елементів планувальної структури Давньоруського Подолу Києва / С. П. Тараненко. - С. 314-320
  Черненко О. Є.  Чернігівський Спасо-Преображенський собор у світлі останніх археологічних досліджень / О. Є. Черненко, О. М. Іваннісян, Т. Г. Новик. - С. 321-329
  Чернецов А. В.  Опыт идентификации индивидуального почерка древнерусского ювелира / А. В. Чернецов. - С. 330-334
  Чугаєва І. К.  Частотність згадування літописних міст Чернігово-Сіверської землі під 6682-6702 як ознака літописання Святослава Всеволодовича / І. К. Чугаєва. - С. 335-342
  Шекун А. В.  К вопросу о черниговском Подоле / А. В. Шекун, Л. Ф. Сытая. - С. 343-352
  Щавелев А. С.  Заметки о деталях погребения в кургане "Черная могила" / А. С. Щавелев. - С. 353-355

Рубрики: Толочко П. П. - про нього
Археологія України - Київська Русь

Анотація:   Збірник містить роботи провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників з головних напрямків наукових інтересів ученого: історії, археології, культури Давньої Русі та Києва; проблеми утворення та розвитку давньоруських міст; культури кочових і осілих сусідів слов'ян; археології та історії України доби пізнього середньовіччя; питань методології історичного та археологічного дослідження; збереження і популяризації культурної спадщини.

 
9 63
В53

        Вісник Дніпропетровського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 6 Серія Історія та археологія Вип. 14 / МОН України, Дніпропетровський нац. ун-т. - Д. : Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2006. - 216 с.

Зміст:
  Виноградов Г. М.  Давні германці в Нижньому Подніпров'ї: історичне та лінгвістичне обгрунтування локалізації "ойуму" / Г. М. Виноградов. - С. 3-9
  Буланова Н. М.  Духоборці на Катеринославщині (остання чверть XVIІІ - ХІХ ст.) / Н. М. Буланова. - С. 10-13
  Лохматова А. І.  Звільнення селян із громади як функція органів сільського самоврядування / А. І. Лохматова. - С. 14-19
  Портнова Т. В.  "Киевский телеграф" проти "Киевлянина": селянське питання на сторінках преси 1870-х років / Т. В. Портнова. - С. 19-23
  Лимар А. О.  Краєзнавчі студії Матвія Номиса / А. О. Лимар. - С. 23-30
  Лучка Л. М.  Катеринославські бібліотеки пореформенної доби (60-90-х років ХІХ ст.) / Л. М. Лучка. - С. 31-39
  Шляхов О. Б.  Про природу монополій в Україні на початку ХХ ст. / О. Б. Шляхов. - С. 39-47
  Світленко С. І.  Зародження анархістського руху в Катеринославі / С. І. Світленко. - С. 47-52
  Голоб А .І.  Володимир Винниченко про репресивну складову радянського тоталітаризму / А . І. Голоб, А. Ю. Шевченко. - С. 52-58
  Трепкачова О. Д.  Економічна політика нацистів стосовно єврейського населення Дніпропетровської області (1941-1943 рр.) / О. Д. Трепкачова. - С. 58-64
  Бородін Є. І.  "Дні уряду України" у Верховній Раді України з питань молодіжної політики (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) / Є. І. Бородін. - С. 64-74
  Кондратюк Л. Ф.  Україна - Росія: проблеми співробітництва на сучасному етапі / Л. Ф. Кондратюк, Т. М. Кондратюк. - С. 74-81
  Бондарчук Т. С.  Кастова система Індії в імперській політиці Англії в ХІХ ст. / Т. С. Бондарчук. - С. 82-87
  Малацай І. В.  Помірковані політичні сили у словацькому національному русі другої половини ХІХ століття / І. В. Малацай. - С. 87-94
  Маєвська Н. С.  О. О. Бобринський і становлення парламентаризму в Росії (початок ХХ ст.) / Н. С. Маєвська. - С. 95-102
  Ємець С. Д.  Закордонне українство та деякі аспекти новітньої української міграції / С. Д. Ємець. - С. 103-108
  Болебрух А. Г.  Чи допоможе Мельпомена Кліо? / А. Г. Болебрух. - С. 109-116
  Малярова Є. В.  Самураї і нінзя: протистояння або взаємозв'язок (історіографічний аспект) / Є. В. Малярова. - С. 116-121
  Микитчук Н. М.  Ідея української соборності у світогляді і діяльності М. Драгоманова та І. Франка: історіографічний аспект / Н. М. Микитчук. - С. 121-128
  Дяченко О. В.  Постать О. Я. Кониського: історіографічний та джерелознавчий аспекти вивчення / О. В. Дяченко. - С. 129-137
  Руднєв М. А.  "Неослов'янофільство" в концепції "консервативної утопії" Анджея Валіцького / М. А. Руднєв. - С. 138-145
  Маріна З. П.  Кургани доби енеоліту-бронзи поблизу с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області / З. П. Маріна, В. А. Ромашко, Тесленко Д. Л.. - С. 146-164
  Векленко В. О.  Археологічні дослідження 2005 року посаду міста Самарь - Богородицької фортеці / В. О. Векленко, І. Ф. Ковальова, В. М. Шалобудов. - С. 164-175
  Шалобудов В. М.  Аналіз артилерійських боєприпасів з території Богородицької фортеці / В. М. Шалобудов. - С. 176-180
  Струкуленко А. С.  Колекція мечів та кинджалів історико-археологічного музею корпорації "ВЕЕСВІ" / А. С. Струкуленко. - С. 181-191
  Роєнко В. І.  Матвій Іванович Яворський: життя та наукова діяльність / В. І. Роєнко. - С. 192-199
  Книш Г. М.  Наукові конференції на базі історичного факультету Дніпропетровського національного університету в 2005 році / Г. М. Книш. - С. 200-214

Рубрики: Кониський О. Я. - про нього письменник, громадський діяч
Історія України

Анотація:   Випуск містить різноманітні матеріали наукових досліджень, присвячених актуальним проблемам української та всесвітньої історії від найдавніших часів до початку ХХІ ст., зокрема розкриває маловивчені аспекти історії України XVIII ст., радянського періоду української історії. Значне місце відведено результатам останнії археологічних, джерелознавчих та історіографічних досліджень.

 
10 63.4(4Укр)-415
Г29

Гейко, А.

        Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї [Текст] : монографія / А. Гейко. - Полтава : АСМІ, 2013. - 176 с.

Рубрики: Археологія України

Ключові слова (ненормовані): ремонтування глиняного посуду -- глиняний посуд у фольклорі -- глиняний посуд у художній літературі

Анотація:   Монографія є першим спеціалізованом дослідженням ремонту глиняного посуду на теренах України й суміжних країн. Керамологічні, археологічні й етнографічні джерела дозволили вивчити це унікальне явище традиційно-побутової культури від найдавніших часів до сьогодення. Комлексно охарактеризовано види ремонтування, особливості їх еволюції й причини зникнення, відображення теми у фольклорі й художніх творах. У додатках подано практичні поради щодо ремонту глиняних виробів. Для керамологів, археологів, етнологів, істориків, музейних працівників, викладачів і вчителів історії, краєзнавців, а також усіх, хто цікавиться традиційно-побутовою культурою України.

 
11 63
В53

        Вісник Дніпропетровського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 5 Серія Історія та археологія Вип. 13 / М-во освіти і науки України, Дніпропетровський нац. ун-т. - Д. : ДНУ, 2005. - 244 с.

Зміст:
  Іваненко В. В.  Етнорелігійні традиції українського народу / В. В. Іваненко, О. В. Бойко. - С. 3-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стороженко І. С.  До питання про існування Микитинської Січі / І. С. Стороженко. - С. 13-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пазиніч Ю. М.  Остаточна ліквідація української державності на Лівобережній Україні у 60-80-ті рр. XVIII ст. / Ю. М. Пазиніч. - С. 19-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Світленко С. І.  Початки неонародництва в Катеринославі / С. І. Світленко. - С. 26-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лимар А. О.  М. Т. Симонов (Номис) - організатор освітянської справи в Наддніпрянщині / А. О. Лимар. - С. 37-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голуб А. І.  Більшовицький "червоний терор" у творчості письменників-емігрантів П. В. Феденка та І. С. Шмельова: спроба компаративного аналізу / Голуб А. І. , Т. О. Грачевська. - С. 52-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Городецький О. В.  Культурно-освітній розвиток польської національної меншості Наддніпров'я в 1921-1930 рр. / О. В. Городецький. - С. 57-62
  Нікілєв О. Ф.  Інженерно-технічна інтелігенція міста у формуванні виробничо-професійної структури матеріальної сфери села (на прикладі кадрового управління МТС середини 1950-х рр.) / О. Ф. Нікілєв. - С. 63-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бородін Є. І.  Національна рада з питань молодіжної політики при Президентові України (1995-2004 рр.) / Є. І. Бородін. - С. 68-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарнопольська І. О.  Роялізм та ранній республіканізм у політичній думці XVI-XVII ст.: польський зигзаг / І. О. Тарнопольська. - С. 80-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Венгер Н. В.  Етика підприємництва в релігійній доктрині, світоглядній системі цінностей і реальній практиці менонітів (XVI-XIX ст.) / Н. В. Венгер. - С. 88-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондарчук Т. С.  Релігійна та освітянська місія у політиці просвітництва Британської імперії в Індії в XIX ст. / Т. С. Бондарчук, І. В. Толстих. - С. 98-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Троян С. С.  Пангерманський союз і його серединноєвропейські та колоніальні плани (1886-1899 рр.) / С. С. Троян. - С. 107-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барсук К. В.  Гальберштадський конгрес німецьких профспілок 1892 року / К. В. Барсук. - С. 120-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тєлькінєна Т. Є.  Російські консервативні газети та журнали як джерело дослідження історії Французької республіки (кінець XIX - початок XX ст.) / Т. Є. Тєлькінєна. - С. 127-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кожухар О. І.  Історія формування і розвитку партійних систем країн Центрально-Східної Європи у постсоціалістичний період / О. І. Кожухар. - С. 133-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондратюк Л. Д.  Україна - Росія: нові горизонти співробітництва / Л. Д. Кондратюк, Т. М. Кондратюк. - С. 145-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Болебрух А. Г.  Термінологічний образ історіографії / А. Г. Болебрух. - С. 151-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жеребцова Л. Ю.  Мита Великого князівства Литовського на українських землях у культурі торгових комунікацій (джерелознавчий аспект) / Л. Ю. Жеребцова. - С. 158-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Портнов А. В.  Правобережна Україна у складі Російської імперії в документах Комітету міністрів (початок XIX ст.) / А. В. Портнов. - С. 164-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лохматова А. І.  Мовна культура другої половини XIX ст.: чиновництво і українське селянство в документах діловодства / А. І. Лохматова. - С. 167-173. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Королько А. З.  Українське козацтво в історико-краєзнавчих дослідженнях галицьких істориків другої половини XIX ст. / А. З. Королько. - С. 173-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чепурко О. О.  Ідейні погляди та діяльність меншовиків Катеринославської губерні в 1903-1907 рр. Аналіз джерельної бази проблематики / О. О. Чепурко. - С. 179-192. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шумрикова-Карагодіна Л. П.  Наукова та педагогічна діяльність М. В. Нєчкіної / Л. П. Шумрикова-Карагодіна. - С. 192-205. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Заруба В. М.  Діяльність М. Є. Слабченка в галузі археології та архівного будівництва / В. М. Заруба. - С. 205-217. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромашко В. А.  Охоронні розкопки кургану доби бронзи у м. Павлограді Дніпропетровської області у 2004 р. / В. А. Ромашко, Д. Л. Тесленко, І. А. Додарчук. - С. 218-222. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марина З. П.  До питання про час виникнення с. Миколаївка Широківського району Дніпропетровської області / З. П. Марина, А. В. Ромашко. - С. 223-227. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромашко В. А.  Охоронні розкопки поселення бронзового віку біля с. Миколаївка Широківського району Дніпропетровської області 2004 р. / В. А. Ромашко, Д. Л. Тесленко, О. М. Ярошкевич. - С. 227-234. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Симонов М. Т. - про нього етнограф; фольклорист-пареміограф; письменник; громадський діяч; педагог
Історія України

Анотація:   Випуск містить різноманітні матеріали наукових досліджень, присвячених актуальним проблемам української та зарубіжної історії від найдавніших часів до початку XXI ст., зокрема студії з питань історії України XVIII - перших десятиліть XX ст., радянського періоду української історії. Значне місце відведено результатам останніх археологічних, джерелознавчих та історіографічних досліджень.

 
12 63.4(4Укр)
А87

        Археологічні відкриття в Україні 1997-1998 рр. [Текст] : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т археології НАН України. - К. : ІА НАНУ, 1998. - 200 с.

Зміст:
  Голубчик Л. М.  Дослідження скіфських курганів поблтзу м. Марганець Дніпропетровської області / Л. М. Голубчик, В. А. Ромашко. - С. 15-16
  Івакін Г. Ю.  Дослідження Михайлівського Золотоверхого Собору в 1997 р. / Г. Ю. Івакін, Г. А. Козубовський, В. К. Козюба. - С. 17-18
  Левада М.  Находки южноскандинавского происхождения позднего римского времени в Северном Причерноморье / М. Левада, Л. Строкова. - С. 27-28
  Моця О. П.  Давньоруське поселення Автуничі / О. П. Моця, І. А. Готун. - С. 35-36
  Мовчан І. І.  Дослідження "міста Ярослава" стародавнього Києва / І. І. Мовчан, Я. Є. Боровський. - С. 33-34
  Титова О. М.  Розкопки неолітичного поселення Діжова на Черкащині / О. М. Титова, С. А. Балакін. - С. 44-45
  Івакін Г. Ю.  Археологічні дослідження Успенського Собору у 1998 р. / Г. Ю. Івакін, С. А. Балакін. - С. 78
  Крапівіна В. В.  Археологічні дослідження 1998 р. в південній частині Ольвії / В. В. Крапівіна, А. В. Буйських, В. В. Крутілов. - С. 85-86
  Куштан Д. П.  Нові знахідки металевих виробів доби бронзи у Черкаському Подніпров'ї / Д. П. Куштан. - С. 96-97
  Рець С. К.  Земляні укріплення доби енеоліту на береговому рубежі природної фортеці-схованки в Черкасах / С. К. Рець. - С. 136-137

Рубрики: Археологія України - Пам'ятки
Україна

 
13 63
В53

        Вісник Дніпропетровського університету [Текст] : наук. журнал. № 1/1 Серія Історія та археологія Вип. 21 / М-во освіти і науки України. - Д. : Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2013. - 260 с.

Зміст:
  Світленко С. І.  Український національний рух "довгого XIX століття" в контексті нелінійної історії / С. І. Світленко. - С. 3-9
  Посунько О. М.  Катеринославщина останньої чверті XVIII ст. у матеріалах судових установ краю / О. М. Посунько. - С. 9-13
  Жукова А. М.  Польські контакти Т. Шевченка в останні роки життя (1857-1861 рр.) / А. М. Жукова. - С. 13-17
  Нікітенко А. І.  Подружнє життя очима дружин громадівського інтелегента у 70-80-х роках XIX століття (за матеріалами листів О. І. Кістяківської) / А. І. Нікітенко. - С. 18-23
  Шляхов О. Б.  До питання про погляди буржуазії Півдня України на економічну та соціальну політику царизму початку XX ст. / О. Б. Шляхов. - С. 24-29
  Назарова Є. П.  Основні напрями діяльності Поалей-Ціон на Півдні України на початку XX ст. / Є. П. Назарова. - С. 30-33
  Лучка Л. М.  Коло читацьких інтересів катеринославських просвітян на початку XX сторіччя / Л. М. Лучка. - С. 34-39
  Шабельніков В. І.  Реформування системи територіального поділу та регіонального управління в 20-х - на початку 30-х рр. XX ст. / В. І. Шабельніков. - С. 39-45
  Кривоконь О. Г.  Політичні й економічні чинники розвитку тракторобудування в Україні в період індустріалізації / О. Г. Кривоконь. - С. 45-51
  Білан С. О.  Аграрна політика радянського уряду в 1933-1939 рр. та її наслідки в Україні / С. О. Білан. - С. 51-57
  Панченко В. Г.  Еволюція економічної платформи ОУН(м) після Другої світової війни / В. Г. Панченко. - С. 57-63
  Нікілєв О. Ф.  Політика держави по оптимізації вищої сільськогосподарської освіти в Україні за часів хрущовської відлиги / О. Ф. Нікілєв. - С. 63-69
  Микитчук Н. М.  Особливості співробітництва України з країнами Центральної Азії в сфері науки й освіти / Н. М. Микитчук. - С. 70-75
  Дудко В. О.  Становище регулярних з'єднань auxilia за часів Пізньої імперії у складі римської армії / В. О. Дудко. - С. 76-82
  Гіпіч В. В.  Літературні метаморфози алкогольних напоїв у міщанському середовищі Речі Посполитої / В. В. Гіпіч. - С. 82-88
  Чирук С. В.  Чи була чума у Старошведській колонії? Колонізація Південного Придніпров'я у контексті епідемічної загрози / С. В. Чирук. - С. 89-94
  Коломоец Ю. И.  Первый съезд "Союза русских социал-демократов" как отражение конфликта "старой" и "молодой" эмиграции / Ю. И. Коломоец. - С. 94-100
  Гула Р. В.  Особливості формування та розвитку монархічної патріотичної ідеології в Російській імперії / Р. В. Гула. - С. 100-106
  Скопненко Б. О.  Участь Першої окремої чехословацької бригади у боях за визволення Києва в листопаді 1943 р. / Б. О. Скопненко. - С. 106-112
  Кривчик Г. Г.  Форма і сутність радянської моделі держави / Г. Г. Кривчик. - С. 112-119
  Кабанов В. І.  Особливості викладання теми "Вітчизняна війна 1812 р."на шкільних уроках історії / В. І. Кабанов, Л. А. Горбонос. - С. 120-123
  Святець Ю. А.  Королівство кривих дзеркал, або історіографія як комунікаційний процес / Ю. А. Святець. - С. 124-130
  Мазурик С. В.  Тема Руської (Волинської) метрики у працях дослідників історії України / С. В. Мазурик. - С. 130-135
  Стороженко І. С.  Проблеми методології дослідження воєнного мистецтва у визвольній війні українського народу середини XVII ст. / І. С. Стороженко. - С. 135-145
  Руднев М. А.  Идеологическая программа Екатерины II в русской досоветской историографии: истоки "консервативной интерпретации" / М. А. Руднев. - С. 145-151
  Іваненко В. В.  Вітчизняна війна 1812 р. і Україна: історіографічна традиція та перспективи досліджень / В. В. Іваненко. - С. 151-158
  Перелигіна О. І.  Брошура Григорія Гербільського 1943 року про участь українців у війні з Наполеоном: історіографічний факт та історіографічний міф / О. І. Перелигіна. - С. 158-165
  Слісаренко О. М.  Фортифікаційне забезпечення Бородинської та Полтавської битв: аналіз історіографічних надбань / О. М. Слісаренко. - С. 165-169
  Головіна О. В.  Виникнення, цілі та структура монархічних організацій в Україні: загальний огляд історіографії проблеми / О. В. Головіна. - С. 169-175
  Рижева Н. О.  Витоки суднобудування на території України в історіографічних розвідках (кінець XIX - початок XXI ст.) / Н. О. Рижева. - С. 175-179
  Угач А. В.  Діяльність радянської контррозвідки під час Другої світової війни в історіографії / А. В. Угач. - С. 180-186
  Воронов В. І.  Теоретичні проблеми джерелознавчих дисциплін на сторінках збірника "Історичні джерела та їх використання" / В. І. Воронов. - С. 186-194
  Виноградов Г. М.  Лінгвістичні складові моделювання давньоруськими книжниками витоків державності Русі / Г. М. Виноградов. - С. 194-202
  Долецький Е. В.  Гравюри А. Рудакова як джерело повсякденної історії міст Таврійської губернії початку XIX століття / Е. В. Долецький. - С. 203-208
  Івлєва Я. А.  Документи з історії таврійських православних сект у збірках законодавчих актів Російської імперії (1820-1855 рр.) / Я. А. Івлєва. - С. 208-213
  Стенько Ю. Г.  Розвиток палеографії в історичному та культурному аспекті / Ю. Г. Стенько. - С. 214-217
  Ковальова І. Ф.  Колекція кахель з будівель Новобогородицької фортеці / І. Ф. Ковальова, В. М. Шалобудов. - С. 218-227
  Харитонова О. В.  До уточнення хронології скляних виробів за матеріалами розкопок козацької Самарі 2012 року / О. В. Харитонова. - С. 228-232
  Якімова І. В.  Жінки-археологи України кінця XIX - першої половини XX століття / І. В. Якімова. - С. 232-237

Рубрики: Історія України

Анотація:   Випуск містить різноманітні матеріали наукових досліджень, присвячених актуальним проблемам української та всесвітньої історії від найдавніших часів до початку XXI ст., зокрема розкриває маловивчені аспекти історії України XIX - перших десятиліть XX ст., радянського та сучасного періодів української історії. Значне місце відведено результатам останніх джерелознавчих, історіографічних та археологічних досліджень.

 
14 63
В53

        Вісник Дніпропетровського університету [Текст] : № 1/1 Серія Історія та археологія Вип. 22 / МОН України. - Д. : Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2014. - 236 с.

Зміст:
  Сніда Є. О.  Історичні образи Т. Г. Шевченка в поезіях періоду "трьох літ" (1843-1845) / Є. О. Сніда. - С. 4-9
  Світленко С. І.  Т. Г. Шевченко в житті та творчій спадщині С. О. Єфремова у дореволюційний період / С. І. Світленко. - С. 9-26
  Стороженко І. С.  Скільки ж було Запорозьких Січей за всю історію українського козацтва? / І. С. Стороженко. - С. 26-31
  Нікітенко А. І.  Жіноцтво в благодійній та освітній діяльності Київської старої громади (70-80-ті рр. XIX ст.) / А. І. Нікітенко. - С. 31-38
  Петретокін А. Г.  Політика царського уряду щодо відродження гірничо-металургійного комплексу Донецько-Придніпровського регіону після світової кризи 1900-1903 рр. / А. Г. Петретокін. - С. 38-46
  Архірейський Д. В.  Організаційно-структурні трансформації митної системи УСРР у 1923-1924 рр. / Д. В. Архірейський. - С. 46-54
  Прокопов В. Ю.  Роль Василя Галаси у польсько-українській взаємодії на Закерзонні 1945-1947 рр. / В. Ю. Прокопов. - С. 55-62
  Коломоец Ю. И.  К вопросу о формировании в Швейцарии центра российской политической эмиграции в начале 1860-х гг. / Ю. И. Коломоец. - С. 63-69
  Поляков С. И.  Полемика вокруг адвокатской практики В. И. Ульянова / С. И. Поляков. - С. 69-82
  Павленко С. С.  Основні функції консульств та особливості діяльності японського імперського консульства в Одесі (1889-1910) / С. С. Павленко. - С. 82-89
  Бігун В. В.  Оперативний штаб рейхслятера А. Розенберга: створення, завдання. організаційна структура / В. В. Бігун. - С. 90-97
  Немич О. В.  Динаміка роботи "Групи семи" у 1970-1980-х рр.: етапи, проблеми, досягнення / О. В. Немич. - С. 97-110
  Воронов В. І.  Внесок Д. І. Баглія в розробку джерелознавчих проблем історії України / В. І. Воронов. - С. 111-120
  Курзенкова А. О.  Інформаційні можливості скандинавських рунічних написів як протокниг / А. О. Курзенкова. - С. 121-129
  Жиляєв В. В.  Князівський сепаратизм у Східній Європі пізньосередньовічної доби: співвідношення джерельної та позаджерельної інформації / В. В. Жиляєв. - С. 129-139
  Яковенко О. В.  Г. А. Глінка - перший російський дослідник давньоруського язичництва / О. В. Яковенко. - С. 139-144
  Пестрикова О. В.  Польські історики Львова другої половини XIX ст.: до питання про термінологічне визначення осередку в історіографії / О. В. Пестрикова. - С. 145-152
  Якімова І. В.  Жінки в археологічній науці України в другій половині XIX - у кінці 30-х рр. XX ст.: біоісторіографічний аспект / І. В. Якімова. - С. 153-159
  Головіна О. В.  Історіографія діяльності монархічних політичних об'єднань у Державній думі Російської імперії початку XX ст. / О. В. Головіна. - С. 160-169
  Медведовська А. Ф.  Холокост в Україні у спогадах та уявленнях не єврейського населення / А. Ф. Медведовська. - С. 170-174
  Ковалева И. Ф.  Камень в культовой практике древнего населения Приднепровья / И. Ф. Ковалева. - С. 175-185
  Петраускас А. В.  Использование камня в средневековых погребениях Житомирского Полесья / А. В. Петраускас, А. А. Коваль. - С. 185-192
  Ромашко В. А.  Камнеобрабатывающее производство в Левобережной Украине на заключительном этапе позднего бронзового века / В. А. Ромашко. - С. 193-196
  Фещенко Є. Л.  Антропоморфні стели в похованнях катакомбної культури України / Є. Л. Фещенко. - С. 196-202

Анотація:   Уміщено матеріали наукових досліджень, присвячених актуальним проблемам української та всесвітньої історії від зрілого Середньовіччя до початку XXI ст., зокрема розкрито маловивчені аспекти історії України кінця XVI - початку XX ст., радянського й сучасного періодів української історії. Значне місце відведено результатам останніх джерелознавчих, історіографічних та археологічних досліджень.

 
15 63
В53

        Вісник Дніпропетровського університету [Текст] : наук. журнал. № 1/1 Серія Історія та археологія Вип. 19 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Д. : Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2011. - 244 с.

Зміст:
  Поляков С. І.  До 85-річчя від дня народження професора Анатолія Михайловича Черненка / С. І. Поляков, О. Б. Шляхов. - С. 3-10
  Мирончук В. Д.  Дмитро Павлович Пойда - історик і наставник / В. Д. Мирончук, І. В. Толстих. - С. 10-17
  Ващенко В. В.  Primum Vivere - Primum Agere (до 60-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Віталія Васильовича Підгаєцького) / В. В. Ващенко, В. А. Дмитрієва, Ю. А. Святець. - С. 17-24
  Портнов А. В.  Між становим, конфесійним та етнічним підходами: вибір стратегії політики Російської імперії щодо Правобережної України на початку ХІХ ст. / А. В. Портнов. - С. 25-29
  Яшин В. О.  Діяльність першого (Єлисаветградського) комітету з допомоги постраждалим євреям (1881-1882 рр.) / В. О. Яшин. - С. 29-36
  Долецький Е. В.  Злочинність у Таврійській губернії другої половини ХІХ ст. (аналіз даних кримінальної статистики) / Е. В. Долецький. - С. 36-42
  Грищенко К. С.  Штрих до портрету підприємців Наддніпрянської України кінця ХІХ ст. / К. С. Грищенко. - С. 42-46
  Остропольська М. В.  Михайло Павлик і Леся Українка: особливості культурно-інтелектуальних зв'язків / М. В. Остропольська. - С. 46-52
  Гриженко Л. В.  Заселення Катеринославської губернії наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. як основний фактор посилення урбаністичних процесів у регіоні / Л. В. Гриженко. - С. 52-59
  Медяник В. Ю.  М. Ф. фон Дітмар: маловідомі сторінки життя та діяльності / В. Ю. Медяник. - С. 59-64
  Антипенко В. В.  Земська реформа на Правобережній Україні 1911 р. в політиці вищих органів влади Російської імперії / В. В. Антипенко. - С. 64-69
  Хоречко А. М.  Участь дворян Катеринослава у діяльності Катеринославської архівної комісії / А. М. Хоречко. - С. 70-73
  Городецький О. В.  Проведення та реалізація антирелігійної політики КП(б)У щодо польської національної меншини на Півдні України (1921-1928 рр.) / О. В. Городецький. - С. 73-79
  Бойко О. В.  "Нелегальні" методи протидії православної церкви антирелігійній політиці в Україні у 1920-1930-х рр. / О. В. Бойко. - С. 80-87
  Романець Н. Р.  Роль репресій у здійсненні хлібозаготівельної кампанії 1934 р.: до питання про причини голоду 1934-1935 рр. на Дніпропетровщині / Н. Р. Романець. - С. 87-93
  Нікілєв О. Ф.  Сфера культурно-побутового обслуговування українського села у 1950-ті - середині 1960-х рр. у вимірі повсякденності / О. Ф. Нікілєв. - С. 94-99
  Год Н. В.  Еразм Роттердамський - "Вольтер XVI століття" / Н. В. Год. - С. 100-106
  Земський Ю. С.  Внутрішні заходи в політиці Російської імперії та зовнішні чинники впливу як складники проімперських настроїв російської громадськості середини ХІХ ст. / Ю. С. Земський. - С. 106-113
  Венгер Н. В.  Проблеми розробки та реалізації реформи ліквідації колоністського статусу в Російській імперії (1971 р.): меноніти та влада у конфлікті / Н. В. Венгер. - С. 114-122
  Бородіна О. Б.  Цілі і методи Російської імперії у справі встановлення дипломатичних відносин з Японією / О. Б. Бородіна. - С. 122-128
  Ходченко О. Є.  Адаптація менонітів у Північній Америці: трансформація ідентичності (1874-1923 рр.) / О. Є. Ходченко. - С. 129-133
  Мінаєва Т. В.  Російські військовополонені в таборах Німеччини в роки Першої світової війни: основні порушення норм утримання / Т. В. Мінаєва. - С. 133-140
  Грищенко О. Б.  До питання про основні причини перенесення столиці РСФРР з Петрограда до Москви у березні 1918 р. / О. Б. Грищенко. - С. 140-144
  Коломоєць О. Ю.  До питання про внутрішньопартійну боротьбу напередодні ХV з'їзду ВКП(б) / О. Ю. Коломоєць. - С. 145-150
  Меметов В. С.  Новые тенденции в украино-российском интеллигентоведении / В. С. Меметов, А. А. Данилов. - С. 150-154
  Болебрух А. Г.  Специфика истории как науки / А. Г. Болебрух. - С. 155-160
  Святець Ю. А.  Фальсифікація та дезінформація в історичних джерелах / Ю. А. Святець. - С. 160-168
  Грачевська Т. О.  Сюжети з історії Хмельниччини у науковій спадщині П. В. Феденка / Т. О. Грачевська. - С. 168-173
  Давидова А. М.  Від сімейного архіву до самостійного фонду: еволюція документального зібрання родини Лазаревських / А. М. Давидова. - С. 173-181
  Івлєва Я. А.  Класифікація архівних джерел з історії духоборської, молоканської та скопецької сект Таврійської губернії першої половини ХІХ ст. / Я. А. Івлєва. - С. 182-189
  Руднев М. А.  Семантико-типологическое истолкование идеологии консерватизма в русской политико-философской мысли второй половины ХЫХ - начала ХХЫ вв. (А. Д. Градовский - Н. А. Бердяев - А. Г. Дугин) / М. А. Руднев. - С. 189-195
  Тропіна А. А.  Джерела з історії політики коренізації в Кримській АСРР у фондах Державного архіву Російської федерації / А. А. Тропіна. - С. 195-200
  Бородін Є. І.  Матеріали науково-практичних конференцій з питань молодіжної політики як історичне джерело (90-ті роки ХХ століття) / Є. І. Бородін. - С. 201-212
  Польовий М. А.  Перспективи нелінійного моделювання у вивченні процесів політичної історії / М. А. Польовий. - С. 212-218
  Тесленко Д. Л.  Ідеал науковості та стратегії інтерпретації пам'яток доби ранньої бронзи степів Східної Європи / Д. Л. Тесленко. - С. 219-227

Рубрики: Історія України

Анотація:   Випуск містить різноманітні матеріали наукових досліджень, присвячених актуальним проблемам української та всесвітньої історії від найдавніших часів до початку ХХІ ст., зокрема розкриває маловивчені аспекти історії України ХІХ - перших десятиліть ХХ ст., радянського та сучасного періодів української історії. Значне місце відведено результатам останніх джерелознавчих, історіографічних та археологічних досліджень.

 
16 63.4(4Укр)43
С77

        Старожитності І тисячоліття нашої ери на території України [Текст] : [зб. наук. пр.] / Ін-т археології НАН України ; редкол.: В. Д. Баран, С. П. Почкова, Н. - К. : ІА АН України, 2003. - 196 с.

Зміст:
  Абашина Н. С.  Землеробство і тваринництво у населення Середнього Подніпров'я за матеріалами київської культури / Н. С. Абашина. - С. 8-14
  Баран В. Д.  Деякі тенденції розвитку матеріальної культури слов'ян-венедів на території України в першій половині 1 тис. н.е. / В. Д. Баран. - С. 14-20
  Баран Я. В.  Проблема кельтських впливів на формування поселень зарубинецької культури / Я. В. Баран. - С. 20-26
  Блажевич Н. В.  Ходорівське городище зарубинецького часу / Н. В. Блажевич, Л. О. Циндровська. - С. 26-33
  Бобровська О. В.  Поховання черняхівської культури з підвісками "кошиками" на Середньому Дніпрі / О. В. Бобровська, М. П. Сиволап. - С. 33-44
  Вакуленко Л. В.  Хронологія заключного етапу культури карпатських курганів / Л. В. Вакуленко. - С. 44-51
  Винокур І. С.  Генезис черняхівської культури на Волині і Поділлі / І. С. Винокур. - С. 51-55
  Гудкова А. В.  Поздние скифы в Причерноморье (проблемы изучения) / А. В. Гудкова. - С. 55-64
  Козак Д. Н.  Сармати та слов'яни на Україні / Д. Н. Козак. - С. 64-72
  Крыжицкий С. Д.  Архитектурные формы в декоративной живописи погребальных склепов Боспора Киммерийского / С. Д. Крыжицкий. - С. 72-83
  Магомедов Б. В.  Потойбічний бенкет у поховальному обряді черняхівської культури / Б. В. Магомедов. - С. 83-88
  Обломский А. М.  Зарубинецкие материалы поселения Красное-4 / А. М. Обломский. - С. 88-98
  Пачкова С. П.  Прооксивський компонент у Чаплинському могильнику зарубинецької культури / С. П. Пачкова. - С. 98-114
  Петраускас О. В.  Про один із можливих різновидів трупоспалення на могильниках черняхівської культури / О. В. Петраускас. - С. 114-122
  Петрашенко В. О.  Нові дані з розкопок храмів Зарубського монастиря на Середньому Дніпрі / В. О. Петрашенко, Ю. О. Коренюк. - С. 122-137
  Приходнюк О. М.  Відносини східних слов'ян із тюркомовним світом / О. М. Приходнюк. - С. 127-135
  Рудич Т. О.  Антропологічний склад населення давньоруського міста Возвягель / Т. О. Рудич. - С. 135-142
  Русяєва А. А.  Каллінік, син Євксена - визначний демократичний діяч Ольвії Понтійської / А. А. Русяєва. - С. 142-148
  Симоненко А. В.  Еще раз о рвах на сарматских могильниках Северного Причерноморья / А. В. Симоненко. - С. 148-157
  Скорый С. А.  Киммерийцы и скифы в Днепровском Лесостепном Правобережье / С. А. Скорый. - С. 157-162
  Тельнов Н. П.  О некоторых вопросах этнической истории населения Днестровско-Прутского междуречья в конце 1 тыс. н.э. / Н. П. Тельнов. - С. 162-164
  Фокеев М. М.  Холмские памятники в Буджаке / М. М. Фокеев. - С. 164-175
  Хавлюк П. І.  Південнобузький регіон зарубинецької культури / П. І. Хавлюк. - С. 175-178
  Шовкопляс Г. М.  Кераміка рубежу нашої ери з поселення Оболонь у Києві (попередні спостереження) / Г. М. Шовкопляс, Р. В. Терпиловський. - С. 178-190
  Шрамко Б. А.  К вопросу о так называемых полуземляночных жилищах / Б. А. Шрамко. - С. 190-195

Рубрики: Археологія України - Пам'ятки

Анотація:   Збірник присвячено відомому українському археологу, доктору історичних наук Євгенію Володимировичу Максимову- досліднику проблем етногенезу та ранньої історії слов'ян. Збірник відповідає науковим унтересам Є.В. Максимова і вміщує статті з різних питань археології та стародавньої історії. Дослідження різноманітні за змістом: від публікації нових археологічних матеріалів до висвітлення дискусійних проблем соціально-економічного і етнокультурного розвитку давнього населення України.

 
17 63.4
А87

        Археологія [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 2 / Акад. наук України, ін-т арехології. - К. : Довіра, 1993. - 161 с.

Зміст:
  Смирнов С. В.  До питання про сучасні тенденції розвитку археологічних знань / С. В. Смирнов. - С. 3-14
  Русяєва А. А.  Протоген Ольвійський / А. А. Русяєва. - С. 14-24
  Козак Д. Н.  Взаємовідносини слов'ян і германців на території України в першій половині 1 тис. н.е. / Д. Н. Козак. - С. 24-36
  Петраускас О. В.  Про "культовий шар" і поховання з трупоспаленням на могильниках черняхівської культури / О. В. Петраускас. - С. 36-52
  Криганов А. В.  Військова справа ранньосередньовічних аланів Подоння / А. В. Криганов. - С. 52-63
  Коваленко В. П.  Торгівля сільського населення Чернігово-Сіверської землі 10-13 ст. / В. П. Коваленко. - С. 63-71
  Мурзін В. Ю.  Скіфський курган "Тетянина могила" / В.Ю. Мурзін, С.В. Полін, Р Ролле. - С. 85-102
  Соломоник Е. І.  Написи на Кримських амфорах перших століть нашої ери / Е. І. Соломоник. - С. 102-117

Рубрики: Археологія України

Ключові слова (ненормовані): розвиток археологічних знань -- взаємовідносини слов'ян і германців -- могильники черняхівської культури -- торгівля сільського населення -- кримські

Анотація:   В журналі вміщено статті з питань давньої історії та археології від античності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результатів досліджень пам'яток на території України.

 
18 63.3(4Укр-4Пол)6
А87

        Архіви і документальна спадщина Полтавщини: Минуле, сучасне, перспективи (1903-2003) / ред. кол.: Г. П. Білоус, Г. В. Боряк, Ю. З. Данилюк та ін. - Полтава : АСМІ, 2003. - 452 с.

Зміст:
  Матяш І.  Архівна справа в Україні: крок у третє тисячоліття / І. Матяш. - С. 4-12
  Нестуля О.  Пам'ятки історії та культури Полтавщини в контексті проблеми повернення українських культурних цінностей із Росії / О. Нестуля, С. Нестуля. - С. 18-25
  Бабенко Л.  Матеріали архіву УСБУ в Полтавській області як джерело вивчення суспільно-політичних та релігійних процесів у міжвоєнний період / Л. Бабенко. - С. 28-31
  Пащенко В.  Труды Полтавской ученой архивной комиссии" як джерело вивчення особливостей розвитку духовних християн в Україні початку ХХ ст. / В. Пащенко, Т. Нагорна. - С. 32-35
  Павловська Н.  Внесок видатного українського архівознавця В.І. Веретенникова у справу збереження регіональних архівів України / Н. Павловська. - С. 68-74
  П'ятаченко С.  Павло Гнідич: до наукової біографії вченого / С. П'ятаченко. - С. 75-84
  Ротач П.  Забутий? майже.. матеріали до біографії перекладача Ф.С. Гавриша / П. Ротач. - С. 85-95
  Коротенко В.  Документи Державного архіву Російської Федерації про життя й діяльність Г. О. Коваленка / В. Коротенко. - С. 109-112
  Журавель Г.  Джерела з історії та культури євреїв у Державному архіві Полтавської області / Г. Журавель, З. Яненко. - С. 126-130
  Жук В.  Доля найдавніших пам'яток історії Київської Русі / В. Жук. - С. 131-137
  Мокляк В.  Неопубліковані джерела історії Полтавського полку (середина XVII- кінець XVIII ст.) / В. Мокляк. - С. 138-149
  Яненко З.  Василь Васильович Устимович - поміщик, доброчинець, дендролог / З. Яненко. - С. 189-192
  Симоненко І.  Археологічні дослідження вчених архівних комісій України / І. Симоненко, О. Супруненко. - С. 420-448

Рубрики: Веретенников В.І. - про нього
Історія архівної справи - Архівознавство
Полтавська область

Ключові слова (ненормовані): архівні установи -- спілка архівістів України

 
19 63.4(4Укр)
К26

        Карпатика [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 39 Старожитності Карпатського ареалу / Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський національний університет", Ін-т Карпатознавства. - Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2010. - 266 с.

Зміст:
  Щербей К. І.  Гальштатські городища Закарпаття / К. І. Щербей. - С. 3-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилюк Н. А.  Керамика "фракийской группы" памятников Северного Причерноморья / Н. А. Гаврилюк. - С. 16-57. - Библиогр. в конце ст.
  Котигорошко В. Г.  Результаты исследования Малокопаньского могильника / В. Г. Котигорошко. - С. 58-88. - Библиогр. в конце ст.
  Кольникова Е.  Допольнительные данные о монетной коллекции Малой Копани / Е. Кольникова, В. Г. Котигорошко. - С. 89-97. - Библиогр. в конце ст.
  Бандровський О. Г.  Формування зовнішньополітичного курсу Римської імперії в кінці I ст. до н.е. / О. Г. Бандровський. - С. 98-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мойжес В. В.  Класифікація кераміки Верхнього Потисся пізньоримського часу / В. В. Мойжес. - С. 115-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кольнікова Є.  Монети з пам'яток пізньоримського часу Закарпаття / Є. Кольнікова, В. В. Мойжес. - С. 150-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Prohnenko I.  Azarab dirhemek szerepe a karpat-medence x szazadi nomad emlekeinek meghatarozasaban = Арабские дирхемы в контексте племенной атрибуции кочевнических древностей Карпатского ареала X в. н.э. (Приложение. Каталог находок арабских дирхем Внутрикарпатской дуги) / I. Prohnenko. - С. 161-170. - Текст угор. та рос. мовами
  Petrik J.  The metallurgy in spis county = Металургія на Спиші / J. Petrik. - С. 171-184. - Текст угор. мовою
  Мойжес В. В.  Розвідки в с. Арданово / В. В. Мойжес, К. І. Щербей. - С. 185-190. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прохненко І. А.  Дослідження Червеньовського могильника / І. А. Прохненко, В. В. Мойжес. - С. 191-198. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бандровський О. Г.  Дослідження Чинадієвського замку / О. Г. Бандровський, О. М. Гомоляк, І. Т. Зомбор. - С. 199-205. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Mihok L.  Metallographic analysis of iron objects found at Mala Kopanja necropolis in 2009 archaeologic campaign = Металографічний аналіз залізних предметів, виявлених на Малокопанському некрополі в 2009 р. / L. Mihok, V. Kotygoroshko. - С. 206-245. - Текст англ. мовою
  Котигорошко В. Г.  Анализ Малокопаньского торквеса / В. Г. Котигорошко, П. Бернадес. - С. 246-249. - Библиогр. в конце ст.
  Soficaru A. D.  Anthropological diagnosis of the cremated bones from Mala Kopanja (Ukraine) = Антропологическое определение костей из кремационных погребений Малой Копани (Украина) / A. D. Soficaru. - С. 250-254. - Текст рос. та англ. мовами
  Жиленко М.  Дослідження історії угорців доби віднайдення батьківщини на сторінках журналу "Archaeologiai ertesito" / М. Жиленко. - С. 255-262. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Археологія України - Матеріальна культура Карпат

Анотація:   Збірник "Карпатика" - рефероване фахове видання в галузі історичних наук. Черговий випуск збірника присвячений проблемам давньої історії і археології Карпатського ареалу. При реконструкції окремих етапів розвитку регіону використані природничо-наукові методи дослідження археологічних матеріалів, а також дані нумізматики. У збірнику вміщені статті та публікації провідних вчених і молодих спеціалістів України, Словаччини та Румунії.

 
20 63.442.12(4Укр)
Д13

        Давня людина: палеогеографія та археологія [Текст] : монографія / В. М. Степанчук, Ж. М. Матвіїшина, С. М. Рижов, С. П. Кармазиненко. - К. : Наукова думка, 2013. - 208 с.

Рубрики: Археологія України - Палеоліт

Ключові слова (ненормовані): пам'ятки палеоліту -- палеогеографічні дослідження -- археологічні дослідження -- культура давньої людини -- природні умови давньої людини

Анотація:   Монографію присвячено реконструкції природних умов існування людини в палеоліті та характеристиці форм культурної адаптації на прикладі ключових пам'яток нижнього, середнього і верхнього палеоліту України. Схарактеризовано методичні засади археологічні дані щодо стоянок Закарпаття, Побужжя, Подніпров'я і Криму. Детально розглянуто динаміку змін середовища і способів життя найдавнішого населення й ступінь взаємозв'зку між цими процесами.

 
21 63.4
А87

        Археологія [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 4 / АН УРСР, Ін-т археології. - К. : Наукова думка, 1990. - 160 с.

Зміст:
  Залізняк Л. Л.  Реконструкція первісних суспільств за їх госпродарсько-культурним типом / Л.Л Залізняк. - С. 3-12
  Ричков М. О.  Про локальні варіанти археологічних культур / М.О Ричков. - С. 12-21
  Мозолевський Б. М.  Щодо започаткування у Скіфії династії скіфів-царських / Б.М Мозолевський. - С. 21-29
  Скржинська М. В.  Костюм ольвіополітів елліністичної доби / М.В Скржинська. - С. 29-43
  Козак Д. Н.  Особливості культурогенезу на території Північно-Західної України у першій половині 1 тис. н.е.(за матеріалами пам'яток липицького типу) / Д.Н Козак. - С. 43-56
  Могитич І. Р.  Особливості техніки мурування і архітектурних форм Галицько-Волинського зодчества (10-14 ст.) / І.Р. Могитич, Р.І Могитич. - С. 56-69
  Пясецький В. К.  Дослідження пам'яток культури лінійно-стрічкової кераміки на Волині / В.К. Пясецький, Г.В Охріменко. - С. 69-82
  Гудим-Левкович О. М.  Про т тривалість життя населення черняхівської культури ( спроба палеодемографічного дослідження) / О.М. Гудим-Левкович, П.М Покас. - С. 82-90
  Моця О. П.  Поховання скандінавів на Півдні Київської Русі / О.П Моця. - С. 90-98
  Супруненко О. Б.  Археологічне зібрання К.М. Скаржинської / О.Б Супруненко. - С. 98-107
  Сміленко А. Т.  Пам'яті Дмитра Тарасовича Березовця (19.х.1910-29.V.1970 р.) / А.Т. Сміленко, О.В Сухобоков. - С. 107-115
  Брайчевський М. Ю.  Місце рабовласницької формації в історичному процесі / М.Ю Брайчевський. - С. 115-125
  Павленко Ю. В.  Концепція рабовласницької формації: виникнення, криза та сучасний стан / Ю.В Павленко. - С. 125-137
  Золотарьов М. І.  Проблеми дослідження античного та середньовічного Херсонеса / М.І Золотарьов. - С. 138-140
  Буйських С. Б.  Історія та археологія Нижнього Подунав'я / С.Б. Буйських, О.В Гудкова. - С. 140-145

Рубрики: Археологія України

Ключові слова (ненормовані): первісні суспільства -- археологічні культури -- культурогенез -- Галицько-Волинське зодчество

Анотація:   У журналі вміщено статті з питань історії та археології від первіснообщинної доби до середньовіччя, публікації нових знахідок і результатів досліджень на території України, дискусійні, біографічні матеріали, хроніку.

 
22 26.8
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія географічна Вип. 48 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 335 с.

Зміст:
  Загульська О.  Внесок дистанційного зондування Землі в Україні у розвиток ландшафтознавства / О. Загульська. - С. 3-11
  Ісаченко г.  Розвиток концепції динаміки ландшафтів у Санкт-Петербурзькому університеті на межі XX-XXI століть / г. Ісаченко. - С. 12-18
  Кукурудза С.  Геосозологічні праці професора Каленика Геренчука / С. Кукурудза. - С. 19-23
  Мельник А.  Ландшафтознавчі дослідження у Львівському національному університеті імені Івана Франка на початку XXI століття (2004-2014 рр.) / А. Мельник, В. Петлін, С. Кукурудза. - С. 24-31
  Кулачковський Р.  Геоекологічне моделювання потенційної природної рослинності басейну витоків річки Лімниця / Р. Кулачковський. - С. 32-38
  Ліщенко Л.  Критерії та методи оцінення екологічного стану міських територій з застосуванням аерокосмічної інформації / Л. Ліщенко [и др.]. - С. 39-47
  Міхелі С.  Львівський ландшафтознавчий центр: історія, напрями досліджень, школи, персоналії / С. Міхелі. - С. 48-55
  Сорокіна Л.  Інформаційне забезпечення ГІС-картографування ландшафтів України / Л. Сорокіна [и др.]. - С. 56-67
  Бовсунівська В.  Ландшафтна структура Хмельницької області / В. Бовсунівська. - С. 68-74
  Галаган О.  Використання ГІС при моделюванні первинного поля забруднення важкими металами приавтомагістральних територій / О. Галаган. - С. 75-79
  Дем'яненко С.  Антропогенна трансформація ландшафтів у зоні впливу Хмельницької АЕС / С. Дем'яненко. - С. 80-86
  Кирилюк Л.  Висотна диференціація сучасних ландшафтів Полонського району / Л. Кирилюк, В. Корінний, Ю. Кравець. - С. 95-99
  Кармазиненко С.  Реконструкція палеоландшафтів плейстоцену на основі палеопедологічних досліджень археологічних пам'яток палеоліту на території України / С. Кармазиненко. - С. 100-106
  Матвіїшина Ж.  Реконструкція ландшафтів часу існування трипільської культури на основі палеопедологічних досліджень / Ж. Матвіїшина, С. Дорошкевич, А. Кушнір. - С. 107-116
  Муха Б.  Випаровування в Українському Розточчі (за матеріалами розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару) / Б. Муха, І. Булавенко, М. Мельничук. - С. 117-124
  Пилипенко Г.  Сучасний стан і перспективи збереження ландшафтів на території Задністров'я / Г. Пилипенко, С. Тодорова. - С. 125-133
  Юрків Л.  До питання рефугіумів та післяльодовикових міграційних шляхів у межах України / Л. Юрків. - С. 134-140
  Адаменко О.  Про причини та наслідки паводків у долині Дністра / О. Адаменко. - С. 141-149
  Байцар А.  Ландшафтний метод у дослідженні верхньої межі лісу / А. Байцар. - С. 150-156
  Гаркуша Л.  Ландшафтно-антропогенна зумовленість рослинного покриву Присивашшя / Л. Гаркуша, Л. Соцкова, В. Смирнов. - С. 157-167
  Кашутіна І.  Особливості ландшафтної структури лісових масивів національного парку "Угра" (Калузька область) / І. Кашутіна, О. Стьопочкіна. - С. 168-172
  Мкртчян О.  Аналіз зв'язків між річними нормами опадів метеостанцій Українських Карпат та їхнім положенням у регіональній ландшафтній структурі / О. Мкртчян, П. Шубер. - С. 173-179
  Смалійчук А.  Актуальний наземний покрив північної частини Хмельницької області на основі даних дистанційного зондування Землі / А. Смалійчук. - С. 180-186
  Шубер П.  Особливості динаміки клімату високогір'я Українських Карпат у другій половині XX і початку XXI століття / П. Шубер. - С. 187-193
  Антонюк О.  Історичні аспекти формування белігеративних ландшафтів Поділля / О. Антонюк. - С. 194-200
  Барановська О.  Екологічні аспекти використання лісостепових ландшафтів Чернігівської області / О. Барановська [и др.]. - С. 201-208
  Безлатня Л.  Селитебні ландшафти міжзонального геоекотону "лісостеп-степ" Правобережної України та можливі шляхи їхньої реконструкції / Л. Безлатня. - С. 209-214
  Вальчук-Оркуша О.  Геохімічні структури дорожніх ландшафтів Поділля / О. Вальчук-Оркуша. - С. 215-219
  Гавриленко О.  Регіональні ландшафтознавчі дослідження для проектно-планувальних цілей / О. Гавриленко. - С. 220-225
  Гродзинська О.  Чинники естетичної привабливості ландшафтів / О. Гродзинська. - С. 227-234
  Денисик Г.  Антропогенні ландшафти гірських систем України: перспективи дослідження / Г. Денисик. - С. 235-238
  Квасневська О.  Ойконімія Калинівського району Вінницької області / О. Квасневська. - С. 239-244
  Круглов І.  Екологічна класифікація адміністративних районів Українських Карпат / І. Круглов. - С. 245-253
  Круль В.  Територіальні особливості поселенської мережі у межах фізико-географічних районів верхнього сточища р. Прут / В. Круль, О. Гадельшин. - С. 254-260
  Максименко Н.  Аналіз конфліктів природокористування, як основа ландшафтного планування території Гомільшанського лісництва / Н. Максименко, О. Корєшева. - С. 261-267
  Михайленко Н.  Природно-кліматичні умови рекреаційної та спортивної діяльності в Українських Карпатах / Н. Михайленко, І. Щербань. - С. 268-274
  Михайленко Т.  Становлення українського географічного краєзнавства і його нинішній стан / Т. Михайленко. - С. 275-279
  Пилипенко Т.  Функціональні типи агроландшафтів, особливості їхнього картографування / Т. Пилипенко, О. Цуркан. - С. 280-291
  Савицька О.  Застосування електронної карти "Природна основа ландшафтів Києва" у дослідженнях естетичних ресурсів міста / О. Савицька, Н. Корогода. - С. 292-297
  Сплодитель А.  Наукове обгрунтування створення геологічної пам'ятки природи місцевого значення "Липовецько-Іллінецька астроблема" / А. Сплодитель. - С. 298-305
  Теліш П.  Антропогенна трансформація території регіонального ландшафтного парку "Верхньодністровські Бескиди" та шляхи її зменшення / П. Теліш. - С. 313-321
  Шушняк В.  Результати інвентаризації водних об'єктів м. Львова / В. Шушняк, Г. Савка, Ю. Вергелес. - С. 322-327

Рубрики: Географія фізична - Ландшафтознавство

Анотація:   Висвітлено питання історії ландшафтознавства, розкрито актуальні теоретичні та методичні проблеми сучасного ландшафтознавства. Викладено питання еволюції, структури та функціонування ландшафтів, проаналізовано властивості природних комплексів ландшафтів і розглянуто низку питань прикладних фізико-географічних досліджень.

 
23 79(4Укр)
І90

        Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження [Текст] : [монографія] / НАН України, Ін-т історії України , Ін-т туризму федерації профспілок. - К. : 1998. - 399 с.

Зміст:
  Становлення деоржавної системи охорони пам'яток в Україні. - С. 16-50
  Законодавчі та організаційні засади охорони пам'яток та основні напрямки їх здійснення. - С. 51-62
  Актуальні проблеми збереження пам'яток історії та культури України. - С. 63-72
  Діяльність громадських організацій в збереженні історико-культурної спадщини на сучасному етапі: пошук нових форм. - С. 73-90
  Зарубіжний досвід збереження нерухомої історико-культурної спадщини. - С. 91-102
  Етносоціальний аспект пам'яток історії та культури. - С. 103-107
  Архіви України про пам'ятки історії та культури. - С. 108-119
  Матеріали про історико-культурну спадщину в музеях України. - С. 120-134
  Матеріали сучасних українських часописів про пам'ятки історії та культури (к. 80-х-90-і рр.). - С. 135-148
  Сучасний стан досліджень археологічної спадщини. - С. 149-150
  Пам'ятки археології України. - С. 151-172
  Актуальні проблеми охорони, збереження та використання пам'яток археології. - С. 173-180
  Пам'ятки державного устрою та суспільного життя України. - С. 181-188
  Відображення в пам'ятках історії національно-визвольного руху українського народу. - С. 189-236
  Дослідження пам'яток воєнної історії. - С. 237-250
  Вивчення та збереження пам'яток виробничої діяльності та техніки. - С. 251-261
  Розвиток науки та культури в Україні в пам'ятках. - С. 262-282
  Стан і основні напрямки вивчення пам'яток архітектури та містобудування (ретроспективний огляд). - С. 283-307
  Актуальні проблеми охорони та збереження пам'яток містобудування та архітектури. - С. 308-319
  До історії вивчення пам'яток монументального мистецтва. - С. 320-342
  Збереження творів монументального мистецтва в культових спорудах: історія та сучасність. - С. 343-362
  Проблема охорони монументальної скульптури в Україні. - С. 363-370
  З досвіду створення на базі сучасних інформаційних технологій банку даних про історико-культурну спадщину України. - С. 371-395

Рубрики: Охорона пам'яток історії і культури
Україна

Ключові слова (ненормовані): джерельна база пам'яткознавства -- пам'ятки археології -- пам'ятки архітектури -- дослідження архітектурної спадщини -- охорона архітектурної

Анотація:   У монографвї розглядається широке коло питань, пов'язаних із збереженням і охороною нерухомих пам'яток історії та культури в Україні. Висвітлюються основні етапи становлення державної системи охорони пам'яток у минулому й актуальні проблеми її функціонування на сучасному етапі, аналізується діяльність громадських організацій щодо захисту історико-культурних надбань, зарубіжний досвід організації охорони та використання історичної та культурної спадщини. Характеризується джерельна база пам'яткоохоронних досліджень. Аналізуються тенденції та основні підсумки вивчення та охорони пам'яток археології, архітектури та містобудування, монументального мистецтва.

 
24 63.3(4Укр-4Чек)кр
З23

        Залізнякові читання [Текст] : краєзн. часопис : за матеріалами Шостої наук. краєзн. конф. "Залізнякові читання", с. Медведівка, 16 жовтня 2015 р. Вип. 6 Топоніміка, історія, етнологія, відомі земляки, археологія / Голов. упр. освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, Нац. іст.-культ. заповідник "Чигирин", Медведівська ЗОШ I. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. - 142 с.

Зміст:
  Щербина М.  Вивчаємо топоніміку рідного краю / М. Щербина. - С. 6-7
  Макарюк В.  Дослідження топонімічного ландшафту села Мельники Чигиринського району Черкаської області / В. Макарюк. - С. 8-13
  Лавріненко Н.  Топоніміка села Іваківці / Н. Лавріненко. - С. 14-17
  Матрос Л.  Топоніми кутків і околиць села Медведівки / Л. Матрос. - С. 18-21
  Абашіна Л.  Топоніми села Зам'ятниця / Л. Абашіна. - С. 21-23
  Юлкіна Л.  Топоніми села Галаганівка Чигиринського району та його околиць / Л. Юлкіна. - С. 24-25
  Краснощок Ю.  Тюркомовний слід в топоніміці Чигирина / Ю. Краснощок. - С. 26-28
  Лабунько А.  Історія заснування та походження назви села Рацеве / А. Лабунько. - С. 28-30
  Горенич О.  Топоніми сіл Новоселиця, Полуднівка, Чмирівка, Рублівка / О. Горенич. - С. 30-34
  Шмиголь С.  Історія затоплених сіл у топоніміці: Тарасівка / С. Шмиголь. - С. 34-36
  Кукса Н.  Версії походження назви села Суботів / Н. Кукса. - С. 37-38
  Макарюк В.  Малі річки Чигиринщини. Річка Сріблянка. Історико-географічна довідка / В. Макарюк. - С. 39-43
  Харченко Л.  Топоніми кутків та околиць Чигирина початку XX століття / Л. Харченко. - С. 43-45
  Солодар О.  Колонізаційні процеси на Чигиринщині і власні назви / О. Солодар. - С. 46-49
  Прядко О.  Гідроніми басейну річки Супій / О. Прядко. - С. 50-52
  Лавріненко Н.  Криниця Матері Божої / Н. Лавріненко. - С. 53
  Кукса Н.  Топоніміка Суботова та околиць / Н. Кукса. - С. 54-59
  Мицик В.  Священні основи у назвах Черкащини / В. Мицик. - С. 60-61
  Чабанюк В.  Легедзине / В. Чабанюк. - С. 62-63
  Брель О.  Історія містечка Медведівка в документах XVI-XVIII століть / О. Брель, Я. Діденко. - С. 64-68
  Харченко Л.  З історії шкіряних заводів в Чигирині / Л. Харченко. - С. 69-71
  Марченко І.  Ікони "Христос Вседержитель" у фондовій збірці НІКЗ "Чигирин" / І. Марченко. - С. 72-77
  Власенко А.  Село Медведівка: весільні обряди минулого та сучасного / А. Власенко. - С. 78-79
  Шульженко Т.  Образ відьми в традиціях українців Черкащини / Т. Шульженко. - С. 80-85
  Діденко Д.  Вшанування пам'яті гетьмана Богдана Хмельницького в пам'ятниках, купюрах, монетах та нагородах / Д. Діденко. - С. 85-87
  Кучма Е.  Історія села Чернече / Е. Кучма. - С. 88-92
  Нераденко Т.  Презентація науково-популярного краєзнавчого видання "Історія, культура і природа Черкащини. На туристичних маршрутах регіону" / Т. Нераденко. - С. 93-94
  Перепелиця А.  Село Вершаці: минувшина і сьогодення / А. Перепелиця. - С. 95-100
  Мінська О.  Уродженці Чигиринського району та села Суботів - учасники антитерористичної операції на Сході України / О. Мінська. - С. 101-108
  Зелена О.  Текстові написи на вишитих рушниках, як показник побутової культури українців кін. XIX - I пол.XX ст. (на основі фондових матеріалів НІКЗ "Чигирин") / О. Зелена. - С. 108-142
  Чигирик Н.  Лісничий і краєзнавець - Олександр Андрійович Найда / Н. Чигирик. - С. 113-115
  Хоменко А.  Галаган Іван Степанович - вчений-юрист Київського національного унгіверситету ім. Т. Г. Шевченка (уродженець с. Гущівка) / А. Хоменко. - С. 116-117
  Макарюк В.  Видатні постаті Чигиринщини. Володимир Головко / В. Макарюк. - С. 118-120
  Наконечна Я.  Історія однієї пісні / Я. Наконечна. - С. 120-122
  Євона А.  Ющенко Катерина Логвинівна (доктор фізико-математичних наук) / А. Євона. - С. 123-126
  Пискун О. О.  "Богом даний...": до історії трактування імені Богдана Хмельницького / О. О. Пискун. - С. 127-128
  Нераденко Т.  Молюхів Бугор: дослідження відомої археологічної пам'ятки учнями-членами Малої академії наук України на сторінках "Залізнякових читань" / Т. Нераденко, Т. Макаренко. - С. 129-131
  Нераденко Т.  Нові дослідження остеологічних матеріалів з енеолітичного поселення Молюхів Бугор / Т. Нераденко, Н. Подзьолкіна. - С. 131-133
  Нераденко Т.  Археологічні скарби Чигиринщини / Т. Нераденко. - С. 134-135
  Дерев'янко Н.  Фібули Черняхівської культури із археологічної збірки НІКЗ "Чигирин" / Н. Дерев'янко. - С. 136-138
  Пашковський О.  Курган Польська могила біля села Медведівка / О. Пашковський. - С. 139-141

Рубрики: Черкащина - Історія Чигиринщини

Анотація:   Часопис уміщує статті, обговорені під час Шостої наукової краєзнавчої конференції "Залізнякові читання", що відбулася 16 жовтня 2015 р. У збірці представлено краєзнавчі дослідження, присвячені темам топоніміки, історії, етнографії, археології, природних багатств краю від найдавніших часів до сьогодення. Географічні рамки пропонованих досліджень не обмежуються Черкащиною.

 
25 63.4
А87

        Археологія [Текст] : [зб. наук. ст.]. №2 / Акад. наук УРСР, Ін-т археології. - К. : Наукова думка, 1989. - 160 с.

Зміст:
  Бібіков С. М.  Теріоморфні зображення в орнаментиці Трипілля (трипільський "звіриний стиль") / С.М Бібіков. - С. 6-11
  Залізняк Л. Л.  Закономірності в розміщенні стоянок кам'яного віку / Л.Л. Залізняк. - С. 11-20
  Отрощенко В. В.  Обряд кремації у стародавнього населення території України(V тис. до н.е.-1 тис. н.е.) / В.В. Отрощенко, О.П. Моця. - С. 20-32
  Петрашенко В. О.  Волинцевська культура на Правобережному Подніпров"ї (за матеріалами Ходосівського поселення) / В.О. Петрашенко. - С. 32-44
  Генінг В. Ф.  Проблеми формаційної структури первісності / В.Ф Генінг. - С. 44-56
  Беляєва С. О.  Мовчанівський Т. М. Сторінки наукової біографії (До 90-річчя з дня народження) / С.О. Беляєва, О.П. Калюк. - С. 125-131

Рубрики: Археологія України

Анотація:   У журналі вміщено статті з питань давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результатів досліджень на території України, дискусійні проблеми та рецензії, матеріали про охорону пам'яток історії та культури, нарис про одного із засновників української радянської археологічної науки-Т. М. Мовчанівського, хроніку.

 
26 Т65

Трачук, О. В.

        Чорна металургія в соціально-економічному житті східних слов'ян на території України (друга половини V-X ст.) [Текст] : [монографія] / О. В. Трачук. - Переяслав-Хмельницький : Філюк О., 2017. - 308 с.

Рубрики: Історія України - Східні слов'яни

Ключові слова (ненормовані): племенне розмежування східних слов'ян -- виробництво заліза -- технологія залізоробного виробництва -- племена дулібів -- родоплемінний лад -- пеньківська

Анотація:   Монографія присвячена дослідженню організації племінного виробництва заліза у східних слов’ян другої половини V–Х ст. Проаналізована??наявність "гнізд" поселень у антів, склавінів, хорватів, древлян, волинян,??сіверян, тиверців, полян, уличів; їх забезпечення залізом, наявність сировини – руди, деревного вугілля, флюсів, розглянуто технологічний процес утворення криці, розроблено інтегровані схематичні карти пам’яток чорної металургії східнослов’янських племен.

 
27 63.3(4Укр)-02
К67

Корновенко, С. В.

        Геодетермінічні фактори формування прадавньої української державності / С. В. Корновенко, А. Морозов, С. Морозова. - Черкаси : АНТ, 2008. - 72 с.

Рубрики: Історія України - Первісний період

Ключові слова (ненормовані): походження українців -- прадавня Черкащина -- скіфи

Анотація:   У книзі на основі історичних джерел та археологічних досліджень, географічних і геологічних спостережень авторів проаналізовано геодетермінічні фактори формування прадавньої української державності в одному з найважливіших з погляду українського державотворення регіонів України - Черкащині в межах середньої течії Дніпра.

 
28 63.4(4Укр-4Чек)-8
Н54

Нераденко, Т. М.

        Черкащина археологічна [Текст] : Вип. 2 Відомі дослідники / Т. М. Нераденко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. - 52 с.

Рубрики: Черкащина - Археологія

Ключові слова (ненормовані): археологічні дослідники Черкаського краю

Анотація:   Брошура є науково-популярним краєзнавчим виданням та присвячена популяризації діяльності відомих дослідників археологічної спадщини Черкаського краю, до числа яких належить археологи-самоучки і професійні вчені, краєзнавці і музейники, які своїми розвідками і розкопками, науковими дослідженнями і краєзнавчими студіями сприяли складанню археологічної карти Черкащини та відтворенню давньої історії та культури не лише Черкаського краю і Середнього Подніпров'я, а й України і Східної Європи.

 
29 63.3(4Укр)5-8
Я11

        Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : (До 200-річчя з дня народження вченого) / редкол.: В. П. Коцур, В. В. Німчук, І. П. Стогній [та ін.] ; упоряд. Г. Л. - К. : Просвіта, 2006. - 412 с.

Зміст:
  Александрович Т.  Погляди на усну народну творчість М. Максимовича та Г. Сковороди / Т. Александрович. - С. 11-19
  Гайович Г.  Проблеми розвитку українського слова в різні періоди українського відродження / Г. Гайович. - С. 19-29
  Дмитренко М.  Фольклористична концепція Михайла Максимовича / М. Дмитренко. - С. 29-41
  Задорожний В.  Бурлескно-травестійна традиція в сучасній українській культурі / В. Задорожний. - С. 41-50
  Задорожна В.  Історія літератури в критичних студіях М. Максимовича / В. Задорожна. - С. 50-61
  Зелінська Н.  Михайло Максимович як творець та видавець української наукової літератури нового часу / Н. Зелінська. - С. 61-72
  Корпанюк М.  "Історія давньої Руської словестності" Михайла Максимовича та її місце в національній літературознавчій думці / М. Корпанюк. - С. 72-89
  Подрига В.  Оцінка Михайлом Максимовичем панегіричної поезії XVII-XVIII століть та місце поховального вірша в поетичному доробку Іринея Фальківського / В. Подрига. - С. 89-99
  Свириденко О.  Діяльність М. Максимовича й А. Метлинського в контексті теорії практики українського романтизму / О. Свириденко. - С. 99-108
  Смірнова Н.  Елементи теорії фольклору на сторінках альманаху М. Максимовича "Кіевлянинъ" / Н. Смірнова. - С. 108-117
  Сулима М.  Морально-етична проблематика в піснях, записаних М. Максимовичем / М. Сулима. - С. 117-122
  Токмань Г.  Рецензія на монографію М.П. Корпанюка "Дзвін предківської слави" / Г. Токмань. - С. 122-128
  Бикова Г.  Про деякі спостереження над засобами стилістики в історичному романі П. Угляренка "Плач біля чужої стіни" / Г. Бикова. - С. 128-143
  Видайчук Т.  Проблеми становлення українського правопису в світлі праць Михайла Максимовича / Т. Видайчук. - С. 143-149
  Журавльова Н.  "Не забувайте щирого вашого друга" / Н. Журавльова. - С. 149-158
  Задорожний В.  Семантичний чинник в акцентуації дієслів / В. Задорожний. - С. 158-166
  Кожуговська О.  Типологія слов'янських мов у працях М. максимовича / О. Кожуговська. - С. 166-174
  Крижанівська О.  Науковий доробок Михайла Максимовича як об'єкт вивчення студентами-філологами / О. Крижанівська. - С. 174-179
  Лазаренко С.  Афіксальні повтори як засіб репрезентації категорії зв'язності в художньому тексті / С. Лазаренко. - С. 179-189
  Левченко Т.  Фонетико-морфологічні ознаки української мови в опрацюванні Михайла Максимовича / Т. Левченко. - С. 189-197
  Межжеріна Г.  Східнослов'янські лексеми XI-XIII ст. і бінарна опозиція "Говорити-мовчати" / Г. Межжеріна. - С. 197-210
  Семененко Л.  Креативний потенціал формальних експонентів семантико-граматичного значення збільшеної кількості ознаки -ущ, -уч - у поетичному мовленні / Л. Семененко. - С. 210-226
  Товкайло Т.  Мовознавство - одна із творчих граней М. Максимовича / Т. Товкайло. - С. 220-226
  Чубань Т.  Використання здобутків української аспектології у процесі навчання студентів філологічних факультетів / Т. Чубань. - С. 226-236
  Кіян О.  Роль Михайла Максимовича в становленні Володимира Антоновича як історика України / О. Кіян. - С. 236-246
  Колибенко О.  Археологічні дослідження Переяслава в XX столітті (слідами М.О. Максимовича) / О. Колибенко, О. Колибенко. - С. 246-261
  Коцур М.О.  М.О. Максимович - великий будівничий історичної науки / М. О. Коцур. - С. 261-296
  Нікітчина С.  Михайло Максимович - видатний дослідник духовних скарбів українського народу / С. Нікітчина. - С. 296-308
  Рик С.  Проблема людини й душі у науковій спадщині М. Максимовича / С. Рик. - С. 308-323
  Стогній І.  Філософські та естетичні погляди Михайла Максимовича / І. Стогній, В. Куц. - С. 323-331
  Хмельницька Н.  Внесок М. Максимовича в розвиток університетської науки в Україні / Н. Хмельницька, М. Муромцев, О. Пильтяй. - С. 331-341
  Чернов Б.  Праці М. О. Максимовича - основа історико-теоретичних досліджень з українського краєзнавства / Б. Чернов. - С. 341-359
  Якушко К.  Архетип Національної етнічної ментальності в світосприйнятті Григорія Сковороди і Михайла Максимовича / К. Якушко. - С. 359-370
  Івченко І.  Про формування етноботаніки українськими природознавцями / І. Івченко, М. Федорчук. - С. 370-379
  Кудренко І.  Михайло Максимовича - видатний ботанік / І. Кудренко. - С. 379-388
  Пилипчук О.  Михайло Максимович - дослідник природи / О. Пилипчук. - С. 388-407

Рубрики: Максимович М. - про нього
Історія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): українська література -- історія української культури -- фольклористика -- етнографія -- філософія

Анотація:   Пропонована книжка є збіркою наукових праць учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого)", що відбулася в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди 14-15 жовтня 2004 року. У працях аналізується, обмірковується різнобічний науковий та педагогічний доробок видатного вченого-патріота і сподвижника національної культури М. Максимовича, котрий все більше повертається в наше практичне буття.

 
30 63.52(4Укр)-72кр
К45

Китова, С. А.

        Полотняний літопис України (Орнамент середньодніпрянських рушників в етнокультурному просторі України) / С. А. Китова. - Черкаси : БРАМА-ІСУЕП, 1999. - 190 с.

Рубрики: Мистецтво декоративно-прикладне - Вишивка

Ключові слова (ненормовані): рушникова вишивка -- рослинний орнамент -- народна вишивка -- українська вишивка

Анотація:   На основі зібраної автором за останнє десятиліття колекції з 700 зразків рушникової вишивки, колекцій краєзнавчих музеїв, шкільних кімнат народної творчості, досліджень, присвячених українській вишивці, у книзі зроблена спроба аналізу рушникового орнаменту Середнього Подніпров'я.??Праця є своєрідним путівником, що веде читача стежками пізнання вишиваних знаків та символів у паралельному зіставленні їх з мистецтвознавчими, етнографічними, фольклорними та археологічними відповідниками. Ілюстрації певною мірою роблять книгу зводом узагальнюючих матеріалів для майбутніх дослідників народного мистецтва краю. Книга розрахована на мистецтвознавців, фольклористів і етнографів, викладачів народознавчих дисциплін, студентів, школярів, всіх шанувальників народного мистецтва України.

 
31 63.52(4Укр)-72
К45

Китова, С. А.

        Полотняний літопис України. Семантика орнаменту українського рушника / С. А. Китова. - Черкаси : БРАМА, 2003. - 224 с.

Рубрики: Мистецтво декоративно-прикладне - Вишивка

Ключові слова (ненормовані): рушникова вишивка -- рослинний орнамент -- народна вишивка -- українська вишивка

Анотація:   На основі зібраної автором за останнє десятиліття колекції з 700 зразків рушникової вишивки, колекцій краєзнавчих музеїв, шкільних Кімнат народної творчості, досліджень, присвячених українській вишивці у книзі зроблена спроба аналізу рушникового орнаменту Середнього Подніпров’я.??Праця є своєрідним путівником, що веде читача стежками пізнання вишиваних знаків та символів у паралельному зіставленні їх з мистецтвознавчими, етнографічними, фольклорними та археологічними відповідниками. Ілюстрації певною мірою роблять книгу зводом узагальнених матеріалів для майбутніх дослідників народного мистецтва краю.??Книга розрахована на мистецтвознавців, фольклористів і етнографів, викладачів народознавчих дисциплін, студентів, школярів, всіх шанувальників народного мистецтва України.

 
32 63
В53

        Вісник Дніпропетровського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 1/1 Серія Історія та археологія Вип. 17 / МОН України. - Д. : Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2009. - 288 с.

Зміст:
  Світленко С. І.  Українська модерна нація: чинники формування та становлення наприкінці ХVІІІ - на початку ХХ ст. / С. І. Світленко. - С. 3-15
  Лісниковська І. С.  Публіцистична діяльність православного духівництва Катеринослава пореформенної доби / І. С. Лісниковська. - С. 16-21
  Герасименко М. В.  Місце лікарських з'їздів в історії земської медицини Півдня України / М. В. Герасименко. - С. 21-26
  Шляхов О. Б.  Становлення основних верств населення України до розвитку підприємництва та формування буржуазних відносин (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / О. Б. Шляхов. - С. 26-33
  Кучугурна І. І.  Підприємницька діяльність катеринославського купецтва (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / І. І. Кучугурна. - С. 34-39
  Мельничук І. П.  Самоорганізація жіноцтва на початку ХХ ст. у Наддніпрянській Україні / І. П. Мельничук. - С. 39-43
  Яценко В. Я.  Боротьба в інформаційному просторі Катеринослава восени 1917 р. (про події навколо газети "Приднепровский край") / В. Я. Яценко. - С. 43-49
  Буланова Н. М.  Життя та творчість О. В. Коваленка / Н. М. Буланова. - С. 49-54
  Котляр Ю. В.  М. С. Волобуєв - ідеолог духовно-економічної самостійності України / Ю. В. Котляр. - С. 54-59
  Святець Ю. А.  Ігри в монополію або чому НЕП не став економічною політикою?(Частина друга) / Ю. А. Святець. - С. 59-71
  Іваненко В. В.  Політика розкуркулення та особливості її реалізації на Дніпропетровщині (1930-1931 рр.) / В. В. Іваненко, Н. Р. Романець. - С. 71-78
  Терновський А. М.  Військово-політична підготовка бійців винищувальних батальйонів у червні-жовтні 1941 р. на Дніпропетровщині / А. М. Терновський. - С. 78-84
  Борисов В. Л.  Культурно-освітні процеси у м. Дніпропетровську в умовах німецько-фашистської окупації (1941-1943 рр.) / В. Л. Борисов. - С. 84-90
  Гончаренко О. М.  Шкільна освіта за доби нацистської окупації України до питання про матеріально-технічні проблеми функціонування освітніх установ / О. М. Гончаренко. - С. 90-97
  Марченко В. О.  Міграційні процеси в селі у другій половині 40-х - початку 50-х рр. ХХ ст. : причини та наслідки / В. О. Марченко. - С. 97-102
  Ємець С. Д.  Україна в контексті сучасних європейських міграційних процесів / С. Д. Ємець. - С. 103-109
  Захарова Н. С.  Розвиток шкільної історичної освіти в Україні у контексті соціально-політичних трансформацій 1990-х рр. / Н. С. Захарова. - С. 109-114
  Вороніна В. П.  Становище дворянства в епоху правління імператора Павла І / В. П. Вороніна. - С. 115-119
  Івлєва Я. А.  Переселення духоборів і молокан з Таврійської губернії до Закавказького краю у першій половині ХІХ ст. (за матеріалами фондів Державного архіву Автономної республіки Крим) / Я. А. Івлєва. - С. 119-130
  Ходченко О. Є.  Становлення системи освіти менонітів у Північній Америці (1874-1929 рр.) / О. Є. Ходченко. - С. 131-139
  Каковкіна О. М.  Південні й західні слов'яни та їхня історія на археологічних з'їздах в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / О. М. Каковкіна. - С. 139-153
  Коломоєць Ю. І.  До питання про спроби об'єднання російських соціал-демократичних сил за кордоном / Ю. І. Коломоєць. - С. 153-160
  Мирончук В. Д.  М. Ф. фон Дітмар і робітниче законодавство Російської імперії на початку ХХ ст. / В. Д. Мирончук, В. Ю. Медяник. - С. 160-166
  Бобылева С. И.  Кто виноват? Российское общество и "немецкий вопрос" в годы Первой мировой войны / С. И. Бобылева, Т. Л. Петрова. - С. 167-172
  Толстих І. В.  "Радянські корейці": маловідомі сторінки корейської війни / І. В. Толстих, А. М. Обухова. - С. 172-179
  Болебрух А. Г.  "Старца великого тень" / А. Г. Болебрух. - С. 180-185
  Василенко В. О.  Завершення ліквідації "удільної" системи у Великому князівстві Литовському в східнослов'янських історіографіях ХІХ - першої третини ХХ ст. / В. О. Василенко. - С. 186-195
  Шаповал Л. І.  Оцінка українськими істориками державницької школи Гадяцької угоди 1658 р. / Л. І. Шаповал. - С. 195-199
  Нікітенко А. І.  Політична культура запорізьких козаків у творчій спадщині державницької школи / А. І. Нікітенко. - С. 200-204
  Коляда І. А.  Поняття "інтелігенції": деякі концепти української історіографії кінця ХІХ - початку ХХ ст. / І. А. Коляда. - С. 204-210
  Лавренко В. С.  Образ еміграції 1920-х рр. у мемуарах Т. О. Варнек / В. С. Лавренко. - С. 210-215
  Тропіна А. А.  Національна політика коренізації в Криму в радянській та пострадянській історіографії / А. А. Тропіна. - С. 215-220
  Усенко П. С.  Історіографічний аспект становлення музеології як сучасної наукової дисципліни / П. С. Усенко. - С. 221-227
  Ковальова І. Ф.  Дослідження поселення черняхівської культури Богородичне-1 / І. Ф. Ковальова. - С. 228-236
  Струкуленко А. С.  Щорічні звіти як джерело з історії новобудовних експедицій Дніпропетровського університету (1972-1993 рр.) / А. С. Струкуленко. - С. 236-244
  Ромашко О. В.  До проблеми класифікації ранньосередньовічної слов'янської кераміки / О. В. Ромашко. - С. 245-247
  Котенко Т. А.  Від катакомбної культури до катакомбних культур: зміни концепції в історіографічному вимірі / Т. А. Котенко, Є. Л. Фещенко. - С. 248-255
  Ромашко В. А.  Курган бронзового века с впускными раннесарматскими погребениями у с. Новоселовка в Нижнем Присамарье / В. А. Ромашко, Д. Л. Тесленко, Е. Л. Фещенко. - С. 256-269

Рубрики: Історія України

Анотація:   Випуск містить різноманітні матеріали наукових досліджень, присвячених актуальним проблемам української та всесвітньої історії від найдавніших часів до початку ХХІ ст., зокрема розкриває маловивчені аспекти історії України XVIII - перших десятиліть ХХ ст., радянського періоду української історії. Значне місце відведено результатам останніх археологічних, джерелознавчих та історіографічних розвідок.

 
33 63.3(4Укр)46
Н73

        Нові дослідження пам'яток козацької доби [Текст] : Зб. наук. ст. Вип.11 / редкол. : І.П. Бондаренко, С.З. Заремба, Г.Ю. Івакін та ін.. - Л. : Шляхи козацькі, 2002. - 284 с.

Зміст:
  Супруненко О.  Пам'ятки козацької доби Посулля у матеріалах розвідок В.Г. Ляскоронського / О. Супруненко. - С. 3-10
  Кукса Н.  Наукові досліди Гната Яковича Стеллецького по з'ясуванню історичної тайни Богдана (.20-ті р. XX ст.) / Н Кукса. - С. 10-18
  Виногродська Л.  Історико-археологічні дослідження на території замку Острозьких в м. Старокостянтинів Хмельницької області / Л. Виногродська. - С. 18-24
  Погорілець О.  Дослідження залишків укріплення періоду пізнього середньовіччя поблизу смт. Меджибіч Летичівського району Хмельницької області / О. Погорілець, С. Стопенчук. - С. 24-28
  Біляєва С.  Дослідження Карантинного двору Білгород-Дністровської фортеці / С. Біляєва, Б. Єрсой. - С. 28-31
  Стрихар М.  Дослідження Василіанського Свято-Здвиженського монастиря у с. Міжгір'ї (Монастирьок на Тернопільщині / М. Стрихар. - С. 31-34
  Кобалія Д.  Речовий комплекс з місця підйому козацького човна 1737-1739 рр. / Д. Кобалія. - С. 34-39
  Тітов В.  Розвідки на пам'ятках козацької доби / В Тітов. - С. 40-45
  Тітов В.  Козацькі кам'яні могильні хрести в с. Ленінське та Мар'янське на Дніпропетровщині / В. Тітов. - С. 45-49
  Кучугура Л.  Рідкісна знахідка козацької булави в Північному Приазов'ї / Л. Кучугура. - С. 49-52
  Попельницька О.  Кахлі XVI-XVII ст. з Національного музею історії України / О Попельницька. - С. 52-55
  Заїка І.  Керамічний комплекс пізньосередньовічного Мохнача / І. Заїка. - С. 55-59
  Гугля В.  Керамічне виробництво XVII-XVIII ст.: штрихи до технології / В Гугля. - С. 59-62
  Зажигалов О.  Вивчення пізньосередньовічної поливної кераміки за допомогою новітніх фізико-хімічних методів / О. Зажигалов. - С. 62-65
  Фінадоріна Д.  З досвіду реставрації української пізньосередньовічної кераміки / Д. Фінадоріна. - С. 65-71
  Супруненко О.  Деталі кулейок XVІІ ст.з Черкас / Супруненко., Б Павленко. - С. 71-74
  Коваль В.  Слово о бутылке (попытка исторического исследования) / В. Коваль. - С. 74-81
  Титова О.  Відтворення нерухомих пам'яток українського козацтва. До постановки питання / О. Титова. - С. 81-84
  Борисенко О.  Спроба реконструкції січової церкви в історико-етнографічному комплексі Запорозька січ на острові Хортиця / О. Борисенко. - С. 84-89
  Кепін Д.  Із зарубіжного досвіду консервації археологічних пам'яток з деревини / Д. Кепін. - С. 89-92
  Василенко Т.  Козацькі поселення кінця XVIII ст. на Півдні України / Т. Василенко. - С. 92-96
  Балакін С.  Деякі підсумки охоронних археологічних досліджень на території Києво-Печерського заповідника у 2001 р. / С. Балакін. - С. 96-102
  Колосок Б.  Мандри міста Бендери / Б. Колосок. - С. 102-105
  Заремба С.  Стрімка течія життя може загубити наші святині / С. Заремба. - С. 105-110
  Ластовський В.  Правовий статус Запорозької Січі / В. Ластовський. - С. 110-112
  Полтавець С.  Деякі зауваження до еволюції політичних відносин між шляхтою та Військом Запорозьким в добу Хмельниччини / С. Полтавець. - С. 112-115
  Ляшко О.  Принципи козацької демократії та політичне сьогодення України / О. Ляшко. - С. 115-121
  Панченко В.  Міські печатки Середини-Буди XVIII ст. / В. Панченко. - С. 121-122
  Попованова О.  Герб Богдана Хмельницького / О Попованова. - С. 122-126
  Богуш П.  Нове про викуп Богдана Хмельницького / П. Богуш. - С. 126-129
  Васильєв М.  Взаємовідносини гетьмана Данила Апостола з різними станами Лівобережної України / М. Васильєв. - С. 129-132
  Мазур Ю.  До 300-ліття козацько-селянського повстання на Правобережній Україні 1702-1704 рр. / Ю. Мазур, Г. Андрусенко. - С. 132-141
  Романцов О.  Протистояння гетьмана І. Мазепи і царя Петра І (жовтень-листопад 1708 р.) / О. Романцов. - С. 141-144
  Стефанюк С.  Історико-культурні пам'ятки козацької доби / С. Стефанюк. - С. 144-148
  Кузьмук О.  Києво-Софійський кафедральний монастир і Нова Січ / О. Кузьмук. - С. 148-152
  Івакін В.  Князі Вишневецькі та українське товариство / В. Івакін. - С. 152-155
  Кривошея І.  Шляхта Уманщини XVI-XVII / І. Кривошея. - С. 155-158
  Кривошея І.  Старшинські родоводи XVII-XVIII ст. (Бубнівська сотня Переяславського полку) / І. Кривошея. - С. 158-164
  Подойніцина Н.  Шляхетство Правобережної України XVII-XVIII ст. (історіографія другої половини ХХ ст.) / Н. Подойніцина. - С. 164-168
  Мокляк В.  До питання про склад Полтавського козацького полку. ("Євангеліє Учительне" 1637 р. з колекції НМІУ як історичне джерело) / В. Мокляк. - С. 168-173
  Гуляй А.  До історії шляхетського роду Проскур-Сущанських("Євангеліє Учительне" 1637 р. з колекції НМІУ як історичне джерело) / А. Гуляй. - С. 173-177
  Кучеренко М.  До питання про козацький період у родоводі Михайла Грушевського / М. Кучеренко. - С. 177-183
  Палій А.  Яків Кухаренко - останній атаман Чорноморського козацького війська / А. Палій. - С. 183-188
  Березовська Т.  Просопографічний портрет роду Аркасів / Т. Березовська. - С. 188-193
  Бушак С.  Українські народні картини типу "Козак Мамай" та портрети козацької старшини (типологічні паралелі) / С. Бушак. - С. 193-198
  Травкіна О.  Роль Чернішівського колегіуму у формуванні національної еліти / О. Травкіна. - С. 198-201
  Майданець І.  Богдан Хмельницький і релігійна ситуація на Волині / І. Майданець. - С. 201-204
  Майданець О.  Рибальство як складова економіки Запорозької Січі / О. Майданець. - С. 204-207
  Богуш П.  Запорізькі коні (пам'яті істориків В.О. Голобуцького та І.Г. Рознера, з якими в 1956-57 рр. мандрували по козацькому краю Нікопольщині) / П. Богуш. - С. 207-209
  Татаринов С.  Бахмут - козацьке місто на Донеччині / С. Татаринов, С. Федяєв. - С. 209-210
  Макаров П.  А был ли прав Левша? / П. Макаров. - С. 210-212
  Омельченко М.  Про використання паперу в діловодстві часів козацької держави / М. Омельченко. - С. 212-215
  Моця Б.  Українське козацтво очима західноєвропейських авторів XVII ст. / Б. Моця. - С. 215-221
  Ярмошник І.  Історія українського козацтва в дослідженнях волинських краєзнавців другої половини XIX ст. / І. Ярмошник. - С. 221-224
  Натикач П.  Дослідження козацької доби істориками Житомирщини (70-90-ті рр. ХХ ст.) / П. Натикач. - С. 224-226
  Рева Л.  Літературна мова козацької держави / Л. Рева. - С. 226-230
  Миронюк О.  Козацький звичай побратимства і мовні засоби його опису / О. Миронюк. - С. 230-234
  Лазаренко О.  Функціонування лексеми "козак" у творах Лазаря Барановича / О. Лазаренко. - С. 234-238
  Синиця І.  Етнопсихологічний портрет козаків у поезії М.І. Костомарова / І. Синиця. - С. 238-141
  Колосова В.  Павло Люткович-письменник, педагог, мандрівний видавець-друкар доби козаччини в Україні / В. Колосова. - С. 241-244
  Шмиголь Л.  Суботів у романі М. Старицького "Богдан Хмельницький". Дійсність і вимисел / Л. Шмиголь. - С. 244-249
  Константинов В.  Щотижневик "Нива" - джерело для вивчення історії українського козацтва: про добробут, життя, та бойові походи козаків / В. Константинов. - С. 249-251
  Товкайло М.  Козацький Гард на Бузі / М. Товкайло. - С. 251-264
  Петровський А.  Запорозький Гард. Історичне значення та проблеми / А. Петровський. - С. 264-267
  Указ Президента України "Про національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки". - С. 267-278
  Рішення одинадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні\" / проведеної українським товариством охорони пам'яток історії та культури. - С.  Науково-дослідним центром "Часи козацькії". -  Центром пам'яткознавства НАН України та УТОПІК 20-21 березня 2002 року у м.Києві\",,278,

Рубрики: Історія України - Козацька доба

Анотація:   До збірки вміщено статті та повідомлення, присвячені новим дослідженням пам'яток археології, архітектури, писемності українського козацтва, вивченню родоводів козацької старшини. Висвітлюються проблеми вивчення пізньосередновічних колекцій у музейних збірках.

 
34 63.3(4Укр)1я73-1
Ч12

Чабан, А. Ю.

        Середнє Подніпров'я [Текст] : посібник. Кн. 2 / А. Ю. Чабан. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 1999. - 178 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): Кримське ханство -- національно-визвольна боротьба -- господарство Середнього Подніпров'я

Анотація:   У запропонованому посібнику докладно і всебічно досліджується роль і значення Середнього Подніпров'я в історії України з найдавніших часів до середини XVII ст., прослідковуються етносоціальні процеси, їх вплив на формування українського етносу, аналізуються гелполітичні впливи на цій території. Все це постає на основі глибокого та критичного аналізу джерельної бази, результатів археологічних досліджень, значного масиву історичних праць.

 
35 63.4
А87

        Археологія [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 26 / Акад. наук УРСР; Ін-т археології. Укр. т-во охорони пам'ятників історії та культури. - К. : Наукова думка, 1978. - 107 с.

Зміст:
  Колосов Ю. Г.  Вивчення кам"яного віку на Україні (Деякі підсумки та завдання( / Ю. Г. Колосов, Д. Я. Телегін. - С. 20-34
  Крижицький С. Д.  Деякі підсумки і завдання археологічного дослідження Ольвійської держави / С. Д. Крижицький. - С. 49-59
  Кучера М. П.  Вивчення пам'яток давньоруського часу на території УРСР / М. П. Кучера. - С. 77-84
  Толочко П. П.  Нове у вивченні Києва / П. П. Толочко. - С. 84-100

Рубрики: Археологія України

Анотація:   Збірник присвячений підсумкам археологічних досліджень, проведених на території УРСР за останні роки. В узагальненій формі подаються наслідки польової роботи та теоретичних розробок з первісної, скіфської, античної, ранньослов'янської та давньоруської тематики, розглядаються дальші наукові завдання в зв'язку з прийняттям закону "Про охорону і використання історії і культури".

 
36 83.3(4Укр)6
Л13

Лаврусенко, М. І.

        Праісторія в українській літературі: проблема кореляції наукового і художнього пізнання [Текст] : монографія / М. І. Лаврусенко. - Кіровоград : Авангард, 2014. - 252 с.

Рубрики: Історія української літератури - Художнє пізнання

Ключові слова (ненормовані): поетика пізнання -- теорія аналізу художньої белетристики -- праісторія України -- творчість Докії Гуменної

Анотація:   Розвідка присвячена дослідженню проблем кореляції наукового та художнього пізнання в українській літературі XX - XXI ст. на дохристиянську тематику. На основі системного аналізу запропоновано класифікацію творів праісторичної тематики, вказано на пізнавальні та виховні можливості прози цього спрямування, актуальність її вивчення, аргументовано схему розгляду поетики науково-популярної та художньої прози Докії Гуменної, Валерія Шевчука, Івана Білика, Василя Кожелянка. Доведено дієвість використання власне літературознавчих і фахових методик для аналізу історико-археологічного, фольклорно-міфологічного та лінгвістичного компонентів творів науково-популярного жанру. Встановлено специфіку української художньої белетристики про дохристиянські часи, актуалізовано на авторських прийомах висвітлення дописемної історії України.

 
37 63.4(4Укр-4Чек)
Н54

Нераденко, Т.

        Таємниці Молюхова Бугра /або про що розповідають археологічні знахідки черкаських школярів/ [Текст] : Ч. 1 - 2 / Т. Нераденко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 288 с.

Рубрики: Археологія України

Ключові слова (ненормовані): пеший глиняний посуд в Потясминні -- неолітична кераміка -- кварцитові знаряддя -- знаряддя праці -- Трипільські горщики -- розкопки Молюхова

Анотація:   Видання є результатом 15-річної роботи учнівської археологічної експедиції «Молюхів Бугор» (1998 – 2013 рр.), в роботі якої брали участь черкаські та київські школярі й студенти. В першій частині книги розповідається про експедиційні будні, цікаві археологічні відкриття, унікальні археологічні знахідки, які дають чудові можливості для відтворення життя на давньому поселенні Молюхів Бугор в заплаві Тясмину в V – ІІІ тисячоліттях до н.е., для історичної реконструкції доби неоліту та енеоліту в Середньому Подніпров’ї, Україні, Східній Європі. Друга частина видання присвячена публікації наукових досліджень учасників експедиції, які проводилися за результатами розкопок Молюхова Бугра в системі Малої академії наук України під керівництвом Т.М. Нераденко.

 
38 63.2
С71

        Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснування Інституту історії України НАН України присвячуємо [Текст] : у 2 ч. Ч. 2 / упоряд.: Л. П. Маркітан [та ін.]. - : 2006. - 392 с.

Зміст:
  Попельницька О.  Десятинна церква та її довкілля у ХV - XVIII ст. за писемними, картографічними та археологічними джерелами (історико-топографічний нарис) / О. Попельницька. - С. 4-36
  Барановська Н.  Фахова періодика та засоби масової інформації як важливе джерело вивчення Чорнобильської проблеми / Н. Барановська. - С. 37-55
  Мищак І.  Програмні документи УНФ як джерело з історії суспільно-політичної думки українського національно-визвольного руху / І. Мищак. - С. 56-67
  Демченко Т.  Документи Чернігівської міської думи як джерело до вивчення революції 1905-1907 рр. / Т. Демченко. - С. 68-85
  Сиротенко С.  Листівки як джерело вивчення історії анархістського руху в Україні (1903-1904 р.) / С. Сиротенко. - С. 86-96
  Орлик В.  Єгор Канкрін і фіскальна політика Російської імперії в Правобережній Україні в другій чверті ХІХ ст. / В. Орлик. - С. 97-110
  Качан Р.  Засновники Успенського собору Києво-Печерської лаври: історіографія питання / Р. Качан, С. Хведченя. - С. 112-126
  Закринична І.  Історіографія вивчення наукової творчості Михайла Марченка / І. Закринична. - С. 127-138
  Севрюк С.  До проблеми вивчення інституту гетьманства у творчості Володимира Замлинського / С. Севрюк. - С. 139-151
  Єловських У.  Загальнотеоретичні питання вивчення мемуарів як історичного джерела: історіографія проблеми / У. Єловських. - С. 152-161
  Буряк Л.  Українська історична фемінологія ХІХ - початку ХХ ст. в контексті історіографічного аналізу / Л. Буряк. - С. 162-176
  Синельник І.  Колекції культових предметів у збірці Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського: з історії формування та вивчення / І. Синельник. - С. 178-188
  Радченко Н.  Колекція народного костюма Луганського обласного краєзнавчого музею як джерело вивчення культури регіону / Н. Радченко. - С. 189-200
  Перкун В.  Греко-католицькі печатки Правобережної Україні ХVIII- ХХ ст. / В. Перкун. - С. 202-206
  Бездрабко В.  З історії архівної справи в Болгарії: конституювання ідеї центрального державного архіву / В. Бездрабко. - С. 208-240
  Іваненко О.  До питання про використання особових архівних фондів для вивчення культурних зв'язків Франції та України у першій половині ХІХ ст. / О. Іваненко. - С. 241-250
  Ладига Л.  Архівні джерела про створення національних судових камер в Україні за часів коренізації / Л. Ладига. - С. 251-259
  історія окупаціїБогдашина О.  Архівні джерела з історії окупаційного режиму у Харкові (за матеріалами фондів Державного архіву Харківської області) / О. Богдашина, В. Жигло. - С. 260-270
  Славутич Є.  Службовий одяг і мундирне забезпечення військової музики в Лівобережній Гетьманщині / Є. Славутич. - С. 272-320
  Скржинская М.  Животные - спутники и атрибуты богов в античных государствах Северного Причерноморья / М. Скржинская. - С. 322-340
  Іщенко Я.  Орден Й. Сталіна: нездійснений проект / Я. Іщенко. - С. 342-346

Рубрики: Спеціальні історичні дисципліни

Анотація:   Черговий, тринадцятий випуск періодичного видання відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України Національної академії наук України "Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики", присвячений науковцям Інституту історії України з нагоди 70-річчя від дня його заснування. Збірка вміщує статті і рецензії з актуальних проблем архівознавства, біографістики, боністики та нумізматики, геортології, генеалогії, джерелознавства, історіографії, епістології, музеєзнавства, фалеристики, символіки та емблематики, сфрагістики, уніформології. Серед авторів видання - відомі фахівці в галузі дослідження спеціальних дисциплін, молоді вчені, докторанти і аспіранти з багатьох міст України.

 
39 63.4(4Укр-4Чек)кр
Н54

Нераденко, Т. М.

        Археологія Чигиринщини / Т. М. Нераденко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 506 с.

Рубрики: Археологія України

Ключові слова (ненормовані): пам'ятки Чигиринщини -- каталог археологічних пам'яток Чигиринщини

Анотація:   Краєзнавче науково-популярне видання "Археологія Чигиринщини" містить історію дослідження краю з початку ХІХ - до початку ХХІ ст., подає інформацію про археологічні пам'ятки, які охоплюють період від розвиненого неоліту (друга половина V - початку VI тис. до н. е.) до козацької доби (XVI - XVIII ст.), висвітлює археологічні експозиції та колекції Чигиринщини в наукових та музейних закладах Черкащини і України. Додаткові матеріали подають відомості про дослідників археологічної спадщини та археологічні культури краю, містить термінологічний словник, знайомлять з археологічним надбанням історичної Чигиринщини, каталогом археологічних пам'яток краю, складеним археологом О. В. Білецькою у 1996 - 1999 рр., списком літератури з археології регіну.

 
40 95.43
К18

        Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету [Текст] : Історичні науки Т. 15 На пошану професора Л. В. Баженова / Кам'янець-Подільський держ. ун-т, М-во освіти і науки України. - Кам'янець-Поділ. : Оіюм, 2005. - 480 с.

Зміст:
  Прокопчук В. С.  Наукова школа професора Л. В. Баженова (до 60-річчя від дня народження) / Прокопчук В. С.. - С. 9-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костриця М. Ю.  Професор Л. В. Баженов - дослідник і краєзнавець Волині - Житомирщини / М. Ю. Костриця. - С. 19-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Степанков В. С.  Селянська війна 1648-1652 рр. в Україні: основні проблеми дослідження / В. С. Степанков. - С. 26-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юга О. А.  Політика уряду Богдана Хмельницького щодо шляхти: 1648-1657 рр. / О. А. Юга. - С. 34-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Газін В. В.  Московська дипломатія в 1654-1656 рр.: намагання легітимізувати українсько-московську угоду / В. В. Газін. - С. 44-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мудрецов О. В.  Андрусівське перемир'я як фактор загострення політичного конфлікту між Запорізькою Січчю та Росією / О. В. Мудрецов. - С. 53-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Струкевич О. К.  Договірність як складова політичної культури старшин України-Гетьманщини / О. К. Струкевич. - С. 62-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волошин Ю. В.  Позашлюбні зв'язки у старообрядницьких слободах Малоросії (друга половина XVIII ст.) / Ю. В. Волошин. - С. 72-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дрогобицький І. І.  Національно-патріотична складова місійно-проповідницької діяльності Чину св. Василія Великого (кінець XIX - початок XX ст.) / І. І. Дрогобицький. - С. 81-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Опря І. А.  Конструктивні риси внутрішнього устрою пізньопротестантських течій у Правобережній Україні на початку XX ст. / І. А. Опря. - С. 88-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Магась В. О.  Народні вчителі України в організаціях Всеросійського селянського союзу (1905-1907 рр.) / В. О. Магась. - С. 98-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завальник О. М.  Російський університетський статут 1884 р. - основа нормативної бази функціонування українських держуніверситетів у 1918-1920 рр. / О. М. Завальник. - С. 104-113. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Заремба О. О.  Військове будівництво в УНР взимку - навесні 1919 року / О. О. Заремба. - С. 114-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник С. В.  Розвідка і контррозвідка Української Галицької армії у визвольних змаганнях на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 рр.) / С. В. Олійник. - С. 123-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лозовий В. С.  Селянська правосвідомість та суспільно-правове становище в період директорії УНР (1919 р.) / В. С. Лозовий. - С. 128-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Телячий Ю. В.  Степан Постернак: праця на благо української освіти, науки, культури (1980-1938?) / Ю. В. Телячий. - С. 139-148. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кучеров Г. Г.  Освіта дорослого населення - важливий аспект діяльності сільських "Просвіт" Правобережної України (1917-1922) / Г. Г. Кучеров. - С. 149-159. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стецюк В. Б.  Земства та "Просвіти" Правобережної України в період національно-демократичної революції 1917-1920 рр. / В. Б. Стецюк. - С. 159-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подкур Р. Ю.  ВЧК-ГПУ і становлення однопартійної системи в Україні на початку 1920-х рр. / Р. Ю. Подкур. - С. 166-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Красносілецький Д. П.  Типи озброєних загонів селян за формами і методами противладного протистояння на Правобережній Україні в 1920-1924 рр. / Д. П. Красносілецький. - С. 182-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лубчинський А. К.  Становлення нової обрядовості в перші роки радянської влади / А. К. Лубчинський. - С. 190-195
  Прокопчук В. С.  Краєзнавчі музеї 30-х років XX ст. в умовах зростаючого ідеологічного тиску / В. С. Прокопчук. - С. 196-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибак І. В.  Охорона здоров'я в українському селі: стан, труднощі та проблеми розвитку (1930-1940 рр.) / І. В. Рибак. - С. 202-209. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нечитайло В. В.  Фермерське господарство як об'єкт аграрної політики незалежної України / В. В. Нечитайло. - С. 210-216. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марчук В. В.  Роль регіональної політичної культури в трансформації системи України / В. В. Марчук. - С. 217-229. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кобильник В. В.  Політико-історичні передумови трансформації політичного режиму в Україні / В. В. Кобильник. - С. 229-242. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Газін В. П.  Ваймарська демократія: між крайніми лівими та правим тоталітаризмом / В. П. Газін. - С. 243-251. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Баженов Л. В.  Історія Волині й Поділля в дослідженнях польських науковців-україністів XX - початку XXI ст. / Л. В. Баженов. - С. 252-265. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зварчук Е. О.  Римо-Католицька Церква на Поділлі (1793-1914 рр.): історіографія проблеми / Е. О. Зварчук. - С. 265-275. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Баженова С. Е.  "Українська школа" в польській літературі на шляху від романтизму до релізму (40-60-ті рр. XIX ст.) / С. Е. Баженова. - С. 275-286. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Парандій В.  Проблеми військової історіографії національно-демократичної революції 1917-1920 рр. / В. Парандій. - С. 286-293. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кабачинський М. І.  Охорона кордонів України: історіографічний огляд / М. І. Кабачинский. - С. 293-307. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Савчук В. О.  Журнал "Краєзнавство" кінця 20-х - початку 30-х рр. XX ст. та доби незалежності України: характер публікацій, зміст, спрямованість / В. О. Савчук. - С. 308-313
  Винокур І. С.  Археологічні дослідження літописного Губина (1997-2005 рр.) / І. С. Винокур. - С. 314-322. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петров М. Б.  Історико-топографічний розвиток вірменських кварталів Кам'янця-Подільського у XV-XVII ст. / М. Б. Петров. - С. 322-339. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Задорожнюк А. Б.  Соціально-етнічна структура міського і містечкового населення Подільської губернії та її вплив на ремісниче і промислове виробництво / А. Б. Задорожнюк. - С. 340-351. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевчук А. В.  Волинський дворянський комітет (1858-1859): турбота про майбутнє кріпаків чи захист інтересів поміщиків? / А. В. Шевчук. - С. 352-359
  Михайлик А. О.  Значення Південно-Західної залізниці у реалізації Подільського збіжжя в другій половині XIX ст. / А. О. Михайлик. - С. 360-365. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Трубчанінов С. В.  Матеріали до історичної топографії Поділля XV-XIX ст. та їх використання / С. В. Трубчанінов. - С. 366-372. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Баран О. І.  Роль греко-католицького духовенства у громадському житті галицького села (кінець XIX ст. - 1939 р.) / О. І. Баран. - С. 373-381. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скрипник А. Ю.  Адміністративно-територіальний устрій та органи державного управління Подільської губернії на початку XX ст. / А. Ю. Скрипник. - С. 381-390. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єсюнін С. М.  Динаміка чисельності населення міст Подільської губернії в другій половині XIX - на початку XX ст. / С. М. Єсюнін. - С. 391-396. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Макарова О. В.  Еміграційний рух єврейського населення Подільської губернії наприкінці XIX - на початку XX ст. / О. В. Макарова. - С. 397-415. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логвіна В. Л.  В. Січинський - зодчий української архітектури / В. Л. Логвіна. - С. 416-422. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Семенко Л. І.  Діяльність комітету по вшануванню пам'яті Миколи Леонтовича на Поділлі / Л. І. Семенко. - С. 423-431. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коляструк О. А.  Матеріальне становище наукових працівників Кам'янця-Подільського на початку 20-х рр. XX ст. (за матеріалами фонду 331 ЦДАВО України) / О. А. Коляструк. - С. 432-440. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нестеренко В. А.  Ставлення етнонаціональних меншин Поділля до політики українізації / В. А. Нестеренко. - С. 441-451. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хоптяр Ю. А.  Репресивна політика сталінізму та її втілення на Ярмолинеччині у 30-ті роки XX ст. / Ю. А. Хоптяр. - С. 451-458. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Григоренко О. П.  Участь молоді Поділля в сільськогосподарському виробництві: 1960-1980-ті роки / О. П. Григоренко. - С. 459-467
  Курило В. М.  Рецензія / В. М. Курило. - С. 468-469
  Баженов Л. В.  Рецензія / Л. В. Баженов. - С. 470-472
  Предборська І. М.  Рецензія / І. М. Предборська. - С. 473-474
  Хоптяр Ю. А.  Рецензія / Ю. А. Хоптяр. - С. 475

Анотація:   Збірник наукових праць містить статті, в яких розглядаються проблеми історіографії та джерелознавства, всесвітньої історії, історії України, огляди і рецензії українських наукових і навчально-методичних видань. Для широкого кола науковців, викладачів, студентів й усіх, хто цікавиться історичною наукою.

 
41 79.0
В53

        Вісник українського товариства охорони пам'яток історії та культури [Текст] : зб. наук. ст. № 1 (11) / редкол. М. Пархоменко ( гол. ред.) та ін.. - К. : КТ Київська нотна фабрика, 2003. - 160 с.

Зміст:
  Постанова ІІІ Пленуму Головної ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. - С. 3-6
  Скорик Л.  Проблеми забудови та збереження історичного середовища Києва (доповідь на громадських слуханнях) / О. Титова. - С. 7-11
  Ще раз про чорно-білу археологію. - С. 17-18
  Толочко П.  Пристрасті навколо проекту Закону "Про охорону археологічної спадщини" / А. Палій. - С. 18-23
  Проект Закону України "Про охорону археологічної спадщини". - С. 23-30
  Залізняк Л.  Археологія України. Сучасний стан та перспективи / О. Титова. - С. 30-32
  Шевченко С.  Два пам'ятники видатному славісту / С. Бушак. - С. 32-35
  Кепін Д.  Рафаель Санті: наукові дослідження археологічної спадщини античного Риму (До 520-річчя з дня народження) / О. Титова. - С. 35-38
  Никонов В.  Море и звезды (к 175-летию морской обсерватории в Николаеве) / А. Палій. - С. 38-42
  Амеліна Л.  Слідами збірки Репніних / О. Титова. - С. 42-49
  Пархоменко І.  Новознайдені ікони з Успенського собору Києво-Печерської лаври / А. Палій. - С. 49-50
  Татаринов С.  Нова історія Часівоярського краєзнавчого музею / С. Бушак. - С. 50-54
  Бушак С.  Чернігівському історичному музею ім. В. В. Тарновського - 100 років / А. Палій. - С. 54-65
  Дьомін М.  Першочергові заходи для виявлення та охорони нерухомих пам'яток культурної спадщини / С. Бушак. - С. 65-70
  Водзинський Є.  Історико-архітектурний та історико-містобудівний опорні плани Києва / О. Титова. - С. 70-81
  Залозна-Бобровицька Н.  Введенський монастир - шлях до відродження / С. Бушак. - С. 81-84
  Михальчишин І.  Археологічна спадщина - проблеми і специфіка дослідження, збереження та пропаганди / О. Титова. - С. 84-87
  Сиряміна Н.  Магалітичний комплекс на Дністрі: печерні ансамблі / А. Палій. - С. 87-93
  Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки. Джерела та результати досліджень. - С. 93-91
  Верба І.  Надгробок на могилі батька Олександра Оглоблина Михайла Мезька. - С. 93-94
  Ластовський В.  До питання про збереження могили засновника Вільного Козацтва Павла Квашенка. - С. 94-95
  Ленченко В.  Унікальні фотосвідчення знищення могили гетьмана Кирила Розумовського в Батурині. - С. 95-100
  Максим В.  Свята та обряди в Музеї народної архітектури та побуту України. - С. 100-105
  Головкіна І.М.  Охорона пам'яток у Волочиському районі на Хмельниччині. - С. 105-109
  Гайдай М.  Українські писанки - символи весняного пробудження. - С. 109-113
  Дудченко М.  Спогади про Ольжине село. - С. 113-115
  Рець С.  Супергородище в центрі природної фортеці. - С. 115-123
  Янович В.  Загадки скифов и киммерийцев (О происхождении скифов, киммерийцев и кельтов). - С. 123-131
  Федоришин О.  Минуле в карбах пам'яті граніту. - С. 134-136
  Катаран Г.  Микола Маринович - перший український військовий комендант м. Львова. - С. 135-140
  Переш Є.  Томас Масарик "повернувся" до Ужгорода. - С. 140-143
  Титова О.  Легенда української археології (до 90-річчя від дня народження В.М. Даниленка) / О. Титова. - С. 143-147
  Сторінки з мого життя (до 75-річчя від дня народження Михайла Сидоренка). - С. 147-151
  Палій А.  Григорій Храбан - трагічна і славна доля / А. Палій. - С. 151-155
  Бушак С.  Його слава не поляже / С. Бушак. - С. 155-157

Рубрики: Охорона пам'яток історії

Ключові слова (ненормовані): музейна справа -- архітектурні пам'ятки -- парки -- історичні ландшафти

 
42 63.4
А87

        Археологія [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 3 / Акад. наук УРСР; Ін-т археології. - К. : Наукова думка, 1990. - 161 с.

Зміст:
  Смирнов С. В.  Невідкладні завдання у вивченні ранньопалеолітичної доби / С.В. Смирнов. - С. 4-14
  Ніколова А. В.  До співвідношення хронології та періодизації / А.В. Ніколова. - С. 14-25
  Крижицький С. Д.  Реконструкція споруд Центрального теменоса в Ольвії / С.Д. Крижицький, А.В Буйських. - С. 25-37
  Беляєва С. О.  Зернове господарство Середнього Подніпров'я X-XIV ст. / С.О. Беляєва, Г.О. Пашкевич. - С. 37-48
  Котова Н. С.  Поховальний обряд Маріупольського могильника / Н.С. Котова. - С. 48-56
  Пустовалов С. Ж.  Багатокамерні поховання та деякі питання соціальної структури катакомбної спільності / С.Ж. Пустовалов. - С. 56-68
  Золотарьов М. І.  Про початковий етап будівництва в античному Херсонесі / М.І. Золотарьов. - С. 68-76
  Коренюк Ю. О.  Маловідомі матеріали археологічних досліджень монументальних споруд київського дитинця / Ю.О. Коренюк. - С. 76-86
  Виноградов Ю. Г.  Археологічна діяльність граков б.м. а на Україні / Ю.Г. Виноградов, І.В. Яценко. - С. 86-92
  Брайчевський М. Ю.  петров В. П. -учений-універсал / М.Ю. Брайчевський. - С. 95-101
  Отрощенко В. В.  Культурна належність окремих поховань "нижньомихайлівського " типу / В.В. Отрощенко, Ю.Я. Рассамакін. - С. 101-107
  Відейко М. Ю.  Хронологія археологічних пам'яток мідного віку / М.Ю. Відейко. - С. 107-112
  Свєшніков І. В.  Шкіряне взуття із Звенигорода Галицького / І.В. Свєшніков, О.А. Брайчевська. - С. 122-130
  Телегін Д. Я.  До археологічної карти Києва та його околиць за доби неоліту / Д.Я. Телегін, В.А. Товкачевський. - С. 130-134

Рубрики: Археологія України

Анотація:   У журналі вміщено статті з питань давньої історії та археології від первіснообщинної доби до середньовіччя, публікації нових знахідок і результатів досліджень на території України, дискусійні, біографічні матеріали, рецензії, хроніку.

 
43 63
У45

        Українська історична наука на порозі ХХІ століття Міжнар. Наук. Конгрес; м. Чернівці, 16-18 травня 2000 р. : доповіді та повідомлення. - : 2001. - 426 с.

Зміст:
  Нестеренко Л.  Ретроспективний аналіз раннього абсолютизму в Європі в контексті сучасних досліджень проблем державотворення / Л. Нестеренко. - С. 5-11
  Мандрик М.  "Історія Русів" та її роль в утвердженні української державницької ідеї / М. Мандрик. - С. 11-15
  Чорновол І.  Політичні концепції київської "Старої Громади": від проросійського народництва до "нової ери" / І. Чорновол. - С. 15-25
  Круглашов А.  Творячи минуле: образ М. Драгоманова в історіографії та політичній літературі (до початку 1920-х рр.) / А. Круглашов. - С. 25-32
  Винниченко І.  Регіональні форми самоорганізації українців на території нинішніх пострадянських держав у ХІХ - ХХ століттях / І. Винниченко. - С. 41-47
  Журба М.  Національно-культурний аспект діяльності громадських об'єднань України в умовах більшовицького режиму (20-30-ті рр. ХХ ст.) / М. Журба. - С. 47-52
  Поспєлов А.  Локальні конфлікти 1970-х - початку 1990-х років: проблеми пошуку в сучасній українській історичній науці / А. Поспєлов. - С. 52-55
  Гелей С.  Степан Томашівський про шляхи розв'язання українського питання в польській державі / С. Гелей. - С. 55-62
  Нагорняк М.  Статус і гарантії прав національних меншин в Україні та Польщі в рамках Європейської конвенції захисту прав національних меншин (порівняльний аналіз) / М. Нагорняк. - С. 62-65
  Ротар Н.  Національна освіта в системі політичних цінностей в Україні періоду національно-визвольних змагань / Н. Ротар. - С. 66-72
  Бисага Ю.  Національно-державні пріоритети українців у 20-ті рр. ХХ ст. і міжнародно-правові механізми їх відбору та втілення / Ю. Бисага. - С. 72-77
  Ярош Б.  До проблеми висвітлення політичної історії західноукраїнських земель 30-50-х років ХХ століття / Б. Ярош. - С. 77-82
  Васюта О.  Витоки та розвиток руху "зелених" в Україні / О. Васюта. - С. 82-88
  Киян Т.  Українська демократія на зламі тисячоліть. Ретроспектива, стан, перспективи (до 10-ліття суверенності) / Т. Киян. - С. 88-93
  Федуняк С.  Демократизація українського суспільства в контексті глобальних процесів / С. Федуняк. - С. 93-96
  Голованова Н.  Політичне сьогодення України: інерція чи вибір? / Н. Голованова. - С. 96-103
  Мельничук І.  Сучасні методики дослідження українсько-російських відносин / І. Мельничук. - С. 103-105
  Орінчай Н.  Європейський вибір України: внутрішні та зовнішні чинники / Н. Орінчай. - С. 106-115
  Стрільчук Л.  Єврорегіон "Буг": історія та сучасність / Л. Стрільчук. - С. 115-119
  Гринчук І.  Сучасна українська політична еліта: пошук ролей, що затягнувся / І. Гринчук. - С. 119-122
  Мащенко І.  Алгоритми дослідження проблеми відродження культур національних меншин в Україні / І. Мащенко. - С. 122-125
  Бабич Н.  Історія і політологія в історії української літературної мови / Н. Бабич. - С. 126-128
  Марусик Т.  До питання визначення поняття "інтелігенція України" / Т. Марусик. - С. 129-133
  Буркут І.  Етнополітичні конфлікти сучасності: спроби регулювання та профілактики / І. Буркут. - С. 133-138
  Струтинський В.  Польське суспільство на межі тисячоліть: проблеми та перспективи розвитку / В. Струтинський. - С. 138-145
  Заремський В.  Політична система посткомуністичної Польщі 90-х років: деякі аспекти становлення / В. Заремський. - С. 145-149
  Бурдяк В.  Особливості формування болгарської політичної культури / В. Бурдяк. - С. 149-155
  Мельник О.  Проблеми місцевого самоврядування в Україні / О. Мельник. - С. 155-162
  Бусленко В.  Передумови та чинники багатопартійності в західному регіоні України / В. Бусленко. - С. 162-164
  Мігалатюк В.  Утворення та політична діяльність української соціал-демократичної партії Буковини кін. ХІХ - поч. ХХ ст. / В. Мігалатюк. - С. 164-170
  Дорошенко А.  Інституалізація організованої злочинності як фактор сучасної української політики / А. Дорошенко. - С. 170-174
  Панченко П.  Деформуючий монополізм КПРС - КПУ в розробці та здійсненні аграрної політики в умовах України (60-70-ті роки ХХ ст.) / П. Панченко, С. Падалка. - С. 174-179
  Тельвак В.  Формування світогляду та наукових зацікавлень Михайла Грушевського (до 1886 року) / В. Тельвак. - С. 180-186
  Гирич І.  Перспективи джерельних видань грушевськознавства / І. Гирич. - С. 186-188
  Будзинський О.  Михайло Грушевський та українська освіта / О. Будзинський. - С. 188-190
  Бурлака Г.  Ранні літературні твори Михайла Грушевського: становлення особистості / Г. Бурлака. - С. 190-195
  Кучеренко М.  Слідами Грушевських. Лісники / М. Кучеренко. - С. 195-197
  Матяш І.  Останній автограф Олександра Грушевського / І. Матяш. - С. 197-199
  Самчук В.  Головні засади громадсько-політичної та наукової діяльності М. С. Грушевського в еміграції / В. Самчук. - С. 200-205
  Мельников Д.  Грушевський М. про виховання молоді історією / Д. Мельников. - С. 206-210
  Панькова С.  Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського в контексті розвитку грушевськознавчих студій / С. Панькова. - С. 210-214
  Наулко В.  Діяльність Михайла Грушевського в галузі української етнології та етнографії / В. Наулко. - С. 215-216
  Кожолянко Г.  Духовний світ українців: погляд через тисячоліття / Г. Кожолянко. - С. 217-222
  Болтрик Ю.  Комунікаційні магістралі Скіфії - України / Ю. Болтрик. - С. 222-229
  Мафтин Л.  Традиції українського родинного виховання у формуванні національної свідомості дитини / Л. Мафтин. - С. 229-232
  Кожолянко А.  Історико-етнологічне дослідження української новорічної обрядовості С. Килимником у період канадської еміграції / А. Кожолянко. - С. 233-237
  Юзефчик О.  Невідомі сторінки історії ВУАН: діяльність кабінету музичної етнографії (1922-1935рр.) / О. Юзефчик. - С. 238-241
  Козубовський Г.  Київська митрополія і відновлення державності в ХІV ст. (за нумізматичними і писемними пам'ятками) / Г. Козубовський. - С. 241-246
  Музиченко Я.  Втрати в українській етнокультурній спадщині за часів Другої світової війни / Я. Музиченко. - С. 247-252
  Гоян М.  Пізнання України через нумізматику / М. Гоян. - С. 252-254
  Забашта Р.  До історії ідейно-образної системи християнських намогильних пам'ятників України (образ раю) / Р. Забашта. - С. 254-258
  Юсова Н.  Основні сакральні функції жіночої сорочки-морщинки, як частина соціонормативної культури українців Буковинської Наддніпрянщини (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) / Н. Юсова. - С. 259-264
  Кушпетюк О.  Церковні давньосховища як осередки пошуку та збереження історичних пам'яток Волині / О. Кушпетюк. - С. 264-271
  Чеховський І.  Витоки народного культу апостола Андрія як господаря звірів в українців Карпатського регіону / І. Чеховський. - С. 271-281
  Старков В.  До питання про ігрову культуру українців / В. Старков. - С. 281-284
  Трачук О.  Експериментальна археологія / О. Трачук. - С. 284-288
  Чабан А.  Середнє Подніпровя на історичній карті України (проблеми дослідження регіональної історії) / А. Чабан. - С. 288-296
  Панченко Ю.  Стеатитова індустрія неоліту Півдня України / Ю. Панченко. - С. 296-299
  Юсов С.  Нарочиті хрести в світлі вітчизняної етнографічної науки кінця ХІХ - початку ХХ ст. / С. Юсов. - С. 299-305
  Юсова Н.  До проблеми становлення палеокостюмологічного напрямку міждисциплінарних досліджень / Н. Юсова. - С. 305-311
  Мисько Ю.  Археологічне вивчення християнських старожитностей Буковини / Ю. Мисько. - С. 311-316
  Михайлина Л.  Сакральна символіка у старожитностях райковецької культури / Л. Михайлина. - С. 317-323
  Пивоваров С.  Християнські та язичницькі пам'ятки давньоруської Буковини / С. Пивоваров. - С. 323-329
  Чучко М.  Канонічна регламентація функціональних частин буковинського дерев'яного храму ХYIІ - ХІХ ст. / М. Чучко. - С. 329-333
  Сиволап М.  Археологічні підстави праіндоєвропейської складової українського національного міфу / М. Сиволап. - С. 334-342
  Захар'єв В.  Нові давньоруські курганні могильники Пониззя / В. Захар'єв. - С. 342-347
  Слепенюк Г.  Театральне мистецтво в добу української держави гетьмана П. Скоропадського / Г. Слепенюк. - С. 347-351
  Зіневич Н.  Циганознавчі студії академіка О. П. Баранникова / Н. Зіневич. - С. 352-353
  Буркало В.  Осьовий час і проблема визрівання духу христосвідомості в Україні / В. Буркало. - С. 353-359
  Хамайко Н.  Пережитки дохристиянських вірувань у давньоруських прикрасах Чернігівського Полісся / Н. Хамайко. - С. 359-364
  Відейко М.  Доісторичні поселення України (мідний і бронзовий віки) / М. Відейко. - С. 364-368
  Кралюк П.  До питання про етнічний розвиток у Київській Русі / П. Кралюк. - С. 368-373
  Возний І.  Житлові споруди населення Північної Буковини в ХІІ - ХІV ст. (за матеріалами археологічних досліджень) / І. Возний. - С. 374-379
  Рідуш Б.  Поширення печерних монастирів у середньому Подністров'ї / Б. Рідуш. - С. 380-387
  Присяжнюк Ю.  методологічний інструментарій сучасної історичної науки : актуалізація ролі досліджень / Ю. Присяжнюк. - С. 387-392
  Винар Л.  Олександер Мезько-Оглоблин: пляни видання творчої спадщини історика / Л. Винар. - С. 393-395
  Атаманенко А.  Історіографічні аспекти праці Олександра Оглоблина "Люди Старої України" / А. Атаманенко. - С. 396-402

Рубрики: Історія України

Анотація:   До третього тому увійшли матеріали сьомої та восьмої секцій, а також підсумкові документи Конгресу і привітання його учасникам. Перша з названих секцій займалася проблемою грушевськознавства. Робота останньо

 
44 63.4(4Укр)
А87

        Археологічні відкриття в Україні 2001-2002 рр [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 2003 / Ред. Н. А. Гаврилюк, редкол. Н. А. Гаврилюк (гол. ред.). - К. : ІА НАН України, Шлях, 2003. - 355 с.

Зміст:
  Дяченко О.В.  Нові матеріали сарматської культури у Середньому Подніпров'ї / О.В. Дяченко, А. В. Дєткін. - С. 17
  Зеленко С.М.  Подводные археологические исследования в Юго-Восточном Крыму 2001 г. / С. М. Зеленко. - С. 19
  Козуб Ю.І.  Розкопки передмістя та некрополя Ольвії в 2001 році. / Ю. І. Козуб. - С. 21
  Кулатова І.М.  Рятівні дослідження на поселенні скіфського часу Холодівщини поблизу Більська на Полтавщині / І. М. Кулатова, А. В. Гейко, О. Б. Супруненко. - С. 25
  Куштан Д.П.  Нові знахідки бронзових виробів із Середнього Подніпров'я / Д. П. Куштан. - С. 29
  Роздобудько М.В.  Матеріали передскіфського та ранньоскіфського часу з багатошарового поселення Біле Озеро 1 на лівому березі Середнього Дніпра / М. В. Роздобудько. - С. 33
  Супруненко О.Б.  Рештки городища літописного міста Синець та знахідки у Посуллі / О. Б. Супруненко, І. М. Кулатова, К. М. Мироненко. - С. 40
  Тарабукін О.О.  Археологічні розвідки на Житомирщині у 2001 році. / О. О. Тарабукін. - С. 43
  Вахтина М.Ю.  Исследования античного городища Пормфий / М. Ю. Вахтина. - С. 65
  Гаврилюк Н.О.  Нове поселення доби бронзи на Білозерському лимані / Н.О. Гаврилюк. - С. 77
  Гуцал А.Ф.  Результати досліджень курганів скіфського часу біля село теклівка на поділлі / А. Ф. Гуцал, В. А. Гуцал, В. П. Мегей. - С. 90
  Діденко С.В.  Група пам'яток черняхівської культури біля село долиняни на вінниччині / С. В. Діденко. - С. 96
  Жарова Т.М.  Розкопки на передгородді давнього Чернігова / Т. М. Жарова, Г. В. Жаров, І. А. Готун. - С. 105
  Круц В.А.  Исследования в Тальянках в 2002 ... / В. А. Круц, А. Г. Корвин-Пиотровский, В. В. Чабанюк. - С. 141
  Круц С.І.  Антропологічний склад населення Південного Подніпров'я доби середньовіччя за матеріалами могильника Благовіщенка / С. І. Круц, Л. В. Литвинова. - С. 143
  Куштан Д.П.  Поселення доби пізньої бронзи біля село леськи на черкащині / Д. П. Куштан. - С. 154
  Лейпунська Н.О.  Розкопки на ділянці НГС в Ольвії в 2002 р / Н. О. Лейпунська, О. В. Каряка. - С. 165
  Лысенко А.В.  Исследования некрополя Пантикапея-Боспора в 2002 г / А. В. Лысенко, М. Ю. Сохин, А. А. Парфенов. - С. 166
  Мацкевий Л.Г.  Робота Львівської обласної експедиції Інституту українознавства НАН України 2002 р / Л. Г. Мацкевий, Л. В. Бойко. - С. 182
  Мельник О.О.  Про роботу Криворізького історико- краєзнавчого музею в 2002 р. / О. О. Мельник. - С. 184
  Михальчишин І.Р.  пам'яткоохоронні археологічні розвідки у Волочиському районі / І. Р. Михальчишин. - С. 186
  Мовчан І.І.  Дослідження Дитинця Стародавнього Києва / І. І. Мовчан, М. М. Івлєв, А. О. Козловський. - С. 194
  Назарова Т.А.  Новые краниологические материалы из Ольвии / Т. А. Назарова. - С. 204
  Нікітенко М.М.  Про "тасемчастий" орнамент на кераміці з поселення Перун / М. М. Нікітенко. - С. 205
  Овчинников Е.В.  Дослідження на трипільському поселенні Пекарі ІІ / Е. В. Овчинников, Є. В. Пічкур. - С. 207
  Овчинников Е.В.  Розвідки на археологічних пам'ятках Канівщини / Е. В. Овчинников, А. В. Скиба, О. В. Дяченко. - С. 212
  Олійник В.І.  Мегалітична гробниця з с. Слобідка на р. Джурин / В. І. Олійник, Ю. М. Малєєв. - С. 217
  Пашкевич Г.О.  Палеоетноботанічні дослідження 2002 р / Г. О. Пашкевич. - С. 220
  Петренко В.Г.  Археологические исследования в Южном Поднестровье / В. Г. Петренко, Л. В. Носова, В. К. Кожухарь. - С. 224
  Приймак В.В.  Дев'ятнадцятий сезон Сумської археологічної експедиції / В. В. Приймак, Є. М. Осадчий, Ю. М. Берест. - С. 231
  Рассамакін Ю.Я.  Келеберда - забуте поселення з керамікою квітнянського типу на Дніпрі / Ю. Я. Рассамакін. - С. 235
  Редина Е.  Исследование археологического комплекса античного времени у село кошары / Е. Редина, Е. Папуци-Владыко. - С. 240
  Сиромятников О.К.  Нововиявлені пам'ятки археології Київщини / О. К. Сиромятников. - С. 258
  Тощев Г.Н.  Раскопки кургана на севере Запорожской области / Г. Н. Тощев. - С. 281
  Артемьев А.В.  Изучение антропологических коллекций из раскопок курганов скифского времени у Бельска / А. В. Артемьев. - С. 335
  Гаврилюк Н.О.  Нищення пам'яток археології Чернігівщини та деякі міркування щодо їх захисту / Н. О. Гаврилюк, І. А. Готун, Г. В. Жаров. - С. 340

Рубрики: Археологія України
Україна

Ключові слова (ненормовані): археологічні відкриття

Анотація:   У 121 публікаціях ( 19 відносяться до польового сезону 2001 р.; 94- до 2002 р.; решта- до питань методики польової археології, охорони археологічної спадщини, та т.п.) з багатьма ілюстраціями представлені результати розкопок та розвідок усього спектра археологічних культур України, у тому числі Криму. . Вводяться до наукового обігу матеріали з Наукового фонду ІА НАНУ.

 
45 63кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. №9 (222) Серія Історичні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 152 с.

Зміст:
  Потапенко Я. О.  Гносеологічні категорії тіло та тілесність у сучасному українському історіографічному дискурсі / Я. О. Потапенко. - С. 3-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маркевич М. І.  Давньоруське літописання в історіографічній спадщині Дмитра Багалія / М. І. Маркевич. - С. 8-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марцинішин Ю. Д.  Спадкоємність наукових поглядів Сергія Подолинського у роботах Володимира Вернадського / Ю. Д. Марцинішин. - С. 17-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скрипник О. М.  Хімізація сільського господарства України другої половини 1950-х - 1980-х рр.: до історіографії проблеми / О. М. Скрипник. - С. 23-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гоцуляк В. В.  Сучасна історіографічна ситуація в Україні довкола дослідження Великої реформи 1861 року / В. В. Гоцуляк. - С. 28-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайлюк Ю. М.  Ключові ознаки соціально-економічного розвитку Південної Київщини в XV - середині XVI століття / Ю. М. Михайлюк. - С. 40-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Берестенко О. В.  Національний ренесанс хлопоманів історії польсько-українських САМОвизначень (соціально-психологічне дослідження) / О. В. Берестенко, С. О. Шамара. - С. 47-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коляда І. А.  Видавнича активність української інтелігенції в умовах цензурної політики Російської імперії (друга половина ХІХ ст.) / І. А. Коляда. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єрмілов В. С.  Перший досвід медико-статистичного дослідження в Херсонській губернії / В. С. Єрмілов. - С. 69-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єлесін П. В.  Боротьба з пияцтвом у діяльності православного сільського духовенства Наддніпрянської України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / П. В. Єлесін. - С. 73-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мар'ян Л. В.  Методика польових археологічних досліджень у ХІХ - на початку ХХ ст. (на прикладі Київської губернії) / Л. В. Мар'ян. - С. 80-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чеберяко О. В.  Джерела фінансування державної промисловості в УРСР другої половини 1920-х рр.: пріоритети бюджетної політики / О. В. Чеберяко. - С. 88-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куйбіда В. В.  Народні іхтіоніми: формування, класифікація, етимолого-семантичний аналіз / В. В. Куйбіда. - С. 99-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Драч О. О.  Самореалізація випускниць вищих жіночих курсів Російської імперії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / О. О. Драч. - С. 105-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Присяжнюк Ю. П.  Більшовизм і історик у 1920-х - на початку 1930-х рр.: співробітництво "по-білоруськи" / Ю. П. Присяжнюк. - С. 111-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Махиня О. М.  Діяльність товариських судів у контексті лібералізації радянської правоохоронної системи доби "відлиги" / О. М. Махиня. - С. 120-123. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овчаренко О. І.  Роль політики більшовицького керівництва в загостренні суперечностей із Великою Британією і розторгненні нею дипломатичних відносин з СРСР (1920-ті роки) / О. І. Овчаренко. - С. 124-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корновенко С. В.  Рецензія / С. В. Корновенко. - С. 141-143
  Шамара С. О.  Рецензія / С. О. Шамара. - С. 143-145
  Чумак А. І.  Рецензія / А. І. Чумак. - С. 145-147

Рубрики: Історіографія України - Персоналії істориків

Анотація:   Науковий журнал містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми історіографії, всесвітньої історії, історії України. Складовою журналу також є огляди і рецензії українських та зарубіжних наукових і навчально-методичних видань. Для широкого кола науковців, викладачів, студентів й усіх, хто цікавиться історичною наукою.

 
46 63.3(4Укр)2
Т67

        Трипільська цивілізація у спадщині України [Текст] : конференція, присвячена 110-річчю відкриття трипільської культури. (Матеріали та тези доповідей конференції, що проходила у Київі 30-31 травня 2003 р.) / редкол. І. Черепняков (гол. ред.), І. Юхновський, І. Заєць та ін.. - К. : Просвіта, 2003. - 328 с.

Зміст:
  Заєць І. О.  Стан і перспективи досліджень, охорони та популяризації трипільської цивілізації / І.О Заєць. - С. 12-28
  Черняк В.  Трипілля-вікно у початок історії / В Черняк. - С. 28-41
  Черняков І.  Концепції автохтонного, міграційного походження племен трипільської культури та їх зв"язок з теорією постійного землеробського населення в Україні / І Черняков. - С. 41-56
  Якубенко О.  Трипільська колекція Вікентія Хвойки у зібранні Національного музею історії України зберігання, вивчення та використання / О Якубенко. - С. 56-71
  Поліщук Л.  До історії формування колекції пам"яток трипільської культури в Одеському археологічному музеї / Л Поліщук. - С. 71-77
  Чабанюк В.  Цілі та переспективи роботи Державного заповідника "Трипільска культура" / В Чабанюк. - С. 77-81
  Городиський М.  Київський обласний археологічний музей в с. Трипілля: історія і перспективи / М Городиський. - С. 81-84
  Ткачук О.  Подорожі до прадавніх хліборобських культур та традицій Східної Європи / О Ткачук. - С. 84-92
  Рябова В.  Стан вивчення трипільської культури-занепад української археології / В Рябова. - С. 92-97
  Бойко І.  Організація та початок діяльності українського благодійного фонду "Трипілля" / І. Бойко, П Розенко. - С. 97-106
  Відейко М.Ю.  Нова хронологія Куктені-Трипілля / М.Ю Відейко. - С. 106-118
  Павленко Ю.  Етномовна ідентичність носіїв трипільської культури / Ю Павленко. - С. 118-137
  Петренко В.  Епонімне Усатове та проблема генези усатівської культури / В Петренко. - С. 137-145
  Мицик В.  Священне коло / В Мицик. - С. 145-152
  Саннікова Л.  Засади ранньопраслав'янської культури у контексті сприйняття Всесвіту людською свідомістю: реальне втілення первинного алгоритму. Еніологічний аспект / Л Саннікова. - С. 152-176
  Круц В.  Поселення-гіганти трипільської культури в Межиріччі Південного Бугу й Дніпра / В Круц. - С. 176-182
  Клочко В.  Озброєння та військова справа племен трипільської культури / В Клочко. - С. 182-194
  Пашкевич Г.  Палеоботанічні дослідження трипільської культури / Г Пашкевич. - С. 194-201
  Журавльов О.  Мисливство трипільських племен України / О Журавльов. - С. 201-211
  Рижов С.  Столова кераміка племен трипільської культури / С Рижов. - С. 211-219
  Ольговський С.  Трипільський метал в системі балкано-карпатської та малазійської металургійної провінції / С Ольговський. - С. 219-223
  Лозко Г.  Релігійні вірування трипільців: на матеріалі археологічних джерел / Г Лозко. - С. 223-232
  Черняков І.  Сучасні проблеми досліджень трипільської цивілізації / І. Черняков, І. Лежух, Л Даценко. - С. 232-255
  Дудкін В.  Дослідження трипільскої цивілізації методами природничих наук / В Дудкін. - С. 255-261
  Бобровський Т.  Нова пам'ятка трипільського часу на території міста Києва / Т Бобровський. - С. 261-267
  Відейко М. М.  комп'ютерні реконструкції поселень та жител трипільської культури / М.М Відейко. - С. 267-272
  Овчинников Е.  Трипільска культура на Канівщині / Е Овчинников. - С. 272-281
  Заєць І. І.  Дослідження трипільської культури на Поділлі / І.І Заєць. - С. 281-288
  Бузян Г.  Пізньотрипільське поселення Крутуха-Жолоб на Лівобережжі Дніпра / Г Бузян. - С. 288-299
  Мовша Т.  Розвідки трипільських пам"яток Правобережної Київщини (слідами Вікентія Хвойки) / Т. Мовша, О. Корвін-Піотровський, Г Бузян. - С. 299-307
  Ткачук Т.  Печера Вертеба та її значення для дослідження культурно-історичних процесів у середовищі трипільської культури Пруто-Дністровського Межиріччя / Т Ткачук. - С. 307-315
  Гусєв С.  Трипільське поселення Конатківці в Подніпров"ї / С Гусєв. - С. 310-313
  Рекомендації учасників наукової конференції "Трипільська цивілізація у спадщині України\" / присв"яченої 110-й річниці відкриття Трипільської культури в Україні.\". - 315-317,

Рубрики: Археологія України - Трипільська цивілізація
Україна

Анотація:   У науковому збірнику представлені матеріали, підготовлені політичними діячами, археологами, музейними працівниками, викладачами вузів, науковцями різних галузей знань, пов"язаних з питанням дослідження пом"яток трипільської культури. Подано різні аспекти інтерпретації вивчення трипільських пам"яток, що велись понад 100 років. Визначена їх величесзна роль в історико-культурній спадщині України як духовного та культурного фундаменту розбудови сучасної незалежної держави у Європі.

 
47 95.43
К18

        Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету [Текст] : Історичні науки Т. 13 / Кам'янець-Подільський державний університет, МОН України. - Кам'янець-Поділ. : Оіюм, 2004. - 592 с.

Зміст:
  Пивоваров С. В.  Археологічні дослідження на Хотинщині в 2000-2003 рр. / С. В. Пивоваров. - С. 7-31
  Якубовський В. І.  Середньовічний літописний Губин в історії України XII-XIII ст. / В. І. Якубовський. - С. 31-37
  Баженов О. Л.  Військово-політичні події на Пониззі в XII-XIII ст. / О. Л. Баженов. - С. 37-48
  Газін В. В.  Український гетьманат наприкінці 50-х - в першій половині 60-х рр. XVII ст. боротьба навколо питання про суть та прерогативи гетьманської влади / В. В. Газін. - С. 49-61
  Філінюк А. Г.  Зовнішня політика Росії наприкінці XVIII - на початку XIX ст. та її вплив на геополітичне положення Правобережної України / А. Г. Філінюк. - С. 62-73
  Кузема О. Л.  Чисельність та етносоціальний склад населення міст і містечок Правобережної України наприкінці XVIII - в першій половині XIX ст. / О. Л. Кузема. - С. 73-81
  Криськова А. А.  Урядова політика стримування міграцій з Правобережної України у другій половині XIX ст. / А. А. Криськова. - С. 82-87
  Плаксій Т. М.  Економічні питання у діяльності міських та земських органів самоврядування на початку XX ст. / Т. М. Плаксій. - С. 88-99
  Дубінський В. А.  Аграрне питання в програмних документах і відозвах РУП-УСДРП на початку XX ст. / В. А. Дубінський. - С. 100-111
  Федьков О. М.  Партія соціалістів-революціонерів і селянство в Правобережній Україні у 1905 році / О. М. Федьков. - С. 111-124
  Завальнюк О. М.  Генеральний секретар народної освіти І. Стешенко: курс на національну вищу школу (червень 1917 - січень 1918 р.) / О. М. Завальнюк. - С. 125-136
  Лозовий В. С.  Продовольча політика української держави П. Скоропадського і селянство / В. С. Лозовий. - С. 136-149
  Васильєв В. Ю.  Світова революція та Україна: конфлікти у керівництві КП(б)У (1918-1919 рр.) / В. Ю. Васильєв. - С. 149-164
  Комарніцький О. Б.  Становище єврейських громад у добу гетьманату П. Скоропадського (на матеріалах містечок Правобережної України) / О. Б. Комарніцький. - С. 165-176
  Розовик Д. Ф.  Освітня політика урядів України щодо національних меншин в роки національно-демократичної революції / Д. Ф. Розовик. - С. 176-183
  Телячий Ю. В.  З історії створення герба УНР в період української національно-демократичної революції / Ю. В. Телячий, В. М. Ільїнський. - С. 183-195
  Подкур Р. Ю.  Діяльність ВЧК-ГПУ у ліквідації сіоністських організацій в середині 20-х рр. XX ст. / Р. Ю. Подкур. - С. 195-213
  Мельничук О. А.  Заходи радянської влади по боротьбі із безробіттям в Україні у 20-ті рр. XX ст. / О. А. Мельничук, Н. П. Кузьмінець. - С. 213-220
  Лубчинський А. А.  Землевпорядні заходи радянського уряду як підготовка до впровадження колективної форми аграрного виробництва / А. А. Лубчинський. - С. 220-229
  Мельничук Т. А.  Динаміка змін національного складу сільського населення України (1898-2001 рр.) / Т. А. Мельничук. - С. 229-233
  Колос Р. Л.  З досвіду організації науково-дослідної роботи у Військово-інженерному інституті Подільської державної аграрно-технічної академії (1991-2000 рр.) / Р. Л. Колос. - С. 234-240
  Петров М. Б.  Організація та розвиток внутрішньої торгівлі Кам'янця-Подільського у XV-XVIII ст. / М. Б. Петров. - С. 241-257
  Скочиляс І.  Намісницький поділ Львівсько-Галицько-Кам'янецької православної єпархії на Поділлі в другій половині XVI-XVII ст. / І. Скочиляс. - С. 258-276
  Шевчук А. В.  Вільні люди Волинської губернії XIX - початку XX ст.: національний аспект при влаштуванні земельного устрою / А. В. Шевчук. - С. 277-287
  Михайлик А. О.  Форми розвитку ринкових відносин у Подільській губернії в першій половині XIX ст. / А. О. Михайлик. - С. 288-294
  Шостак І. В.  Ліквідація маєтків римо-католицького духовенства на Волині після 1830 року / І. В. Шостак. - С. 294-299
  Трембіцький А. М.  До історії археологічних досліджень Є. Й. Сіцінського на Поділлі / А. М. Трембіцький. - С. 300-310
  Зваричук Е. О.  Суспільно-політична діяльність римо-католицького духовенства на Поділлі (60-ті рр. XIX - початок XX ст.) / 311-319.
  Прищепа П. П.  Водопостачання та нові види зв'язку у міському господарстві Волині в другій половині XIX - на початку XX століття / П. П. Прищепа. - С. 319-328
  Макарова О. В.  Вихідці із Австро-Угорської монархії на території Подільської губернії (друга половина XIX - початку XX ст.) / О. В. Макарова. - С. 329-345
  Нестеренко В. А.  Єврейський радикальний рух на Поділлі у 1905-1907 рр. / В. А. Нестеренко. - С. 346-357
  Кучеров Г. Г.  Становлення й особливості діяльності сільських просвітницьких осередків Подільської губернії в умовах царської цензури (1906-1907 рр.) / Г. Г. Кучеров. - С. 358-364
  Стецюк В. Б.  Вінницьке повітове земство в період національно-демократичної революції 1917-1920 рр. / В. Б. Стецюк. - С. 364-372
  Коваль В. В.  Журнал "Освіта" та освітні процеси на Поділлі (кінець 1918 -березень 1919 рр.) / В. В. Коваль. - С. 373-381
  Прокопчук В. С.  Особливості розвитку українського краєзнавства першої половини 20-х років XX ст. / В. С. Прокопчук. - С. 381-390
  Вавринчук М. П.  Діяльність спецслужб фашистської Німеччини на території Кам'янець-Подільської області в 1941-1944 рр. / М. П. Вавринчук. - С. 390-404
  Алєщенко М. І.  Суспільно-політичне життя Хмельниччини в другій половині 1960-х - першій половині 1980-х років / М. І. Алєщенко. - С. 404-410
  Борисов А. А.  Украина во внешнеполитической стратегии США / А. А. Борисов, Ю. В. Василенко. - С. 411-420
  Михайленко В. И.  Россия, Украина, Европа: цивилизационный и политический аспект сотрудничества / В. И. Михайленко. - С. 421-441
  Нечитайло В. В.  Розвиток фермерських господарств у країнах з ринковою економікою на початку нового тисячоліття / В. В. Нечитайло. - С. 442-450
  Борисов А. А.  Мультикультурализм: понятие и смысловые уровни / А. А. Борисов. - С. 451-461
  Боровицкая А. Е.  И. М. Майский и деятельность советского посольства в Лондоне по формированию образа СССР и советского народа в годы Второй мировой войны / А. Е. Боровицкая. - С. 461-470
  Блох Ю. М.  Завершення епохи "блискучої ізоляції": особливості міжнародного становища Великої Британії на початку XX століття / Ю. М. Блох. - С. 471-481
  Козій О. І.  ЗУНР у зовнішній політиці Великої Британії в Центрально-Східній Європі (січень 1919 р.) / О. І. Козій. - С. 481-491
  Постоловський Р. М.  Формування традиції демократичної ідеології громадянського суспільства в чеських землях в XIX - початку XX ст. / Р. М. Постоловський. - С. 491-500
  Дзира І. Я.  Органічний зв'язок мови "Літопису Самовидця" й роману П. Куліша "Чорна рада" / І. Я. Дзира. - С. 501-506
  Копилов С. А.  Проблеми історії полабських і балтійських слов'ян в українській історіографії другої половини XIX ст. / С. А. Копилов. - С. 507-517
  Баженов Л. В.  Поділля в науковій спадщині В. К. Гульдмана (до 150-річчя від дня народження) / Л. В. Баженов. - С. 518-525
  Баженова С. Е.  Розвиток капіталістичних відносин на Волині й Поділлі в першій половині XIX ст. у творчості Ю. Коженьовського / С. Е. Баженова. - С. 525-531
  Костриця М. Ю.  Роль Д. П. Джуравського у становленні організаційних форм українського краєзнавства в середині XIX ст. / М. Ю. Костриця. - С. 531-538
  Задорожнюк А. Б.  Документи з фондів Російського державного історичного архіву - важливе джерело для вивчення промислового та ремісничого виробництва у містах і містечках Поділля наприкінці XVIII - у XIX ст. / А. Б. Задорожнюк. - С. 539-546
  Малєєва Т. І.  Неопублікована праця В. Василенка у фамільному архіві О. Кістяківського / Т. І. Малєєва. - С. 546-555
  Кожолянко О. Г.  Світоглядно-ідеологічні основи календарної обрядовості українців (історіографія проблеми) / О. Г. Кожолянко. - С. 556-561
  Атаманенко В. Б.  Склад описово-статистичних джерел з історії Волині XVI - першої половини XVII ст. / В. Б. Атаманенко. - С. 562-575
  Трубчанінов С. В.  Джерела історичної географії України та їх використання / С. В. Трубчанінов. - С. 576-586

Рубрики: Краєзнавство історичне - Правобережна Україна

 
48 79.347.9
М71

Міщук, С. М.

        Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: історія, склад, наукове дослідження [Текст] : [монографія] / С. М. Міщук ; відп. ред. О. С. Онищенко. - К. : 2007. - 244 с.

Рубрики: Архівна справа

Ключові слова (ненормовані): житомирсько-волинська книжкова спадщина -- Волинський музей -- рукописно-книжкові фонди бібліотек Житомирського музею -- рукописні фонди Волинської

Анотація:   У монографії розглядаються бібліотечні колекції й архіви численних духовних та світських установ, приватних осіб і громадських організацій Волині ХІХ - початку ХХ ст., які зберігалися в 1900 - 1932 роках у Волинському дослідному краєзнавчому музеї. Це, зокрема: книжкові та рукописні фонди Волинської православної духовної семінарії, архів і бібліотека Луцько-Житомирської римсько-католицької духовної семінарії, Луцької капітули, Житомирського кафедрального собору, луцько-житомирських біскупів, архів і бібліотека баронів Шодуарів, зібрання Товариства дослідників Волині та Церковно-археологічного товариства (Волинського єпархіального книгосховища), рукописна збірка Житомирського російського драматичного товариства, конфесійні пам'ятки XVII - ХІХ ст., літургічні пам'ятки XVII - XVIII ст. з монастирів та церков Житомирщини. Включення цієї спадщини в сучасний культурний процес є важливим завданням української мови.

 
49 63.3(4Укр-4Чек)я23кр
Н35

        Національний історико-культурний заповідник "Чигирин" [Текст] : путівник / упоряд. С. Ф. Павлова. - Черкаси : Кандич С. Г., 2013. - 100 с.

Рубрики: Черкащина - Історія
Чигиринський район

Ключові слова (ненормовані): спадщина Хмельницького Б. -- археологічні дослідження Чигирина -- Чигиринський археологічний музей -- урочище Холодний Яр -- дуб Максима Залізняка

Анотація:   Значну роль у процесі ствердження української нації, як самостійної одиниці світової спільноти, відведена саме заповідникам і музеям. Їх основним завданням, як осередків матеріальної і духовної культури у відродженні історії та національної свідомості українського народу, є дослідження та збереження національної культурної спадщини. Це видання через призму пам'яток культурної спадщини висвітлює історичне надбання Чигиринщини - центру визвольної боротьби українського державного діяча, дипломата і полководця, великого гетьмана України Богдана Хмельницького.

 
50 83.3(4Укр)6-8...4
С71

        Спадщина Олега Кандиби - О. Ольжича у контексті національного відродження України [Текст] : Міжнародна наук. студ. конф., травень 1997 р. : зб. матеріалів / М-во освіти і науки України, Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. - Т. : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1999. - 277 с.

Зміст:
  Кандиба О.  Ольжич про сучасне національне відродження через очі нащадків / О. Кандиба. - С. 16-26
  Товстюк К.  Ольжич політик і стратег / К. Товстюк. - С. 27-32
  Красковська Л.  Спогади про Кандибу-Ольжича / Л. Красковська. - С. 33-38
  Дужий П.  Ольжич - науковець, літератор, політик / П. Дужий. - С. 39-44
  Герета І.  Олег Кандиба - людина майбутнього / І. Герета. - С. 45-55
  Мовша Т.  Сучасний стан дослідження трипільської культури / Т. Мовша. - С. 56-64
  Мушинка М.  Взаємини О. Ольжича та Олени Теліги на фоні антології "Буде буря !" / М. Мушинка. - С. 65-76
  Штокало В.  Спадщина Олега Кандиби-О. Ольжича у контексті національного відродження України / В. Штокало. - С. 77-80
  Луцишин В.  Становлення Олега Кандиби-Ольжича як археолога / В. Луцишин. - С. 85-88
  Сохацький М.  Археологічні рукописи Олега Кандиби на Тернопільщині та їх наукове значення / М. Сохацький. - С. 89-91
  Олійник В.  Археологічні дослідження Олега Кандиби на Заліщанщині / В. Олійник. - С. 92-94
  Підмогильний С.  Стежками археологічних досліджень О. Кандиби в Заліщицькому районі. Подорож через 70 років / С. Підмогильний. - С. 95-102
  Полянський Ф.  Слідами д-ра Олега Кандиби (Ольжича) на Борщівщині (Сучасний стан та перспективи археологічних досліджень пам'яток) / Ф. Полянський. - С. 103-107
  Фрунчак С.  Олег Кандиба - дослідник археологічних старожитностей Галичини і Буковини / С. Фрунчак, А. Фантух. - С. 107-110
  Зозуля С.  Археологічні розвідки О. Кандиби / С. Зозуля. - С. 111-112
  Тиліщак В.  Археологічні пам'ятки сіл Добриводи і Ковалівка Монастирського району Тернопільської області / В. Тиліщак. - С. 113-115
  Уманчик Л.  У гроні нездоланних співців: доля, творчість, подвиг, безсмертя О. Ольжича / Л. Уманчик, Л. Лісова. - С. 118-124
  Грабан В.  Маловідомі поезії Ольжича (Кандиби) / В. Грабан. - С. 124-129
  Михайленко Н.  Ольжич - муза мужності і боротьби / Н. Михайленко. - С. 129-132
  Прокіпчук І.  "Поема в камені". Роздуми автора про меморіальний знак Олега Кандиби в селі Більче-Золоте (Слово з приводу відкриття меморіальної дошки) / І. Прокіпчук. - С. 133-134
  Майборода Н.  Доля України в творчості Ольжича / Н. Майборода. - С. 135-137
  Майстренко О.  Епістолярій Ольжича і мовленнєвий етикет українського народу / О. Майстренко. - С. 137-139
  Лебідь І.  Літературна спадщина О. Ольжича як засіб національного виховання / І. Лебідь. - С. 139-142
  Мицько В.  Родинне виховання Олега Кандиби / В. Мицько. - С. 143-146
  Купина Н.  Педагогічні ідеї О. Ольжича / Н. Купина. - С. 147-149
  Уманська Н.  О. Ольжич про національне виховання молоді / Н. Уманська. - С. 149-152
  Коберник І.  Ольжич про героїко-патріотичне виховання молоді / І. Коберник. - С. 152-154
  Крохмаль Л.  Ольжич про Українське національне дошкілля / Л. Крохмаль. - С. 155-158
  Іванишин П.  Ольжич як політик / П. Іванишин. - С. 161-165
  Мандрик М.  Погляди О. Ольжича на зміст понять "Український націоналізм" та роль нації в утворенні держави / М. Мандрик. - С. 165-170
  Герасимчук Т.  Ольжич - патріот України / Т. Герасимчук. - С. 170-172
  Деревінський В.  О. Кандиба-Ольжич - український націоналіст / В. Деревінський. - С. 173-176
  Окаринський В.  Олег Кандиба-Ольжич і Пласт / В. Окаринський. - С. 176-179
  Чорномаз С.  Роль О. Ольжича у діяльності похідних груп ОУН на Східноукраїнських землях / С. Чорномаз. - С. 180-183
  Юрик Ю.  О. Ольжич - консолідуючий фактор українських націоналістів у ІІ світовій війні / Ю. Юрик. - С. 183-186
  Куций І.  Концепція історії української державності у публіцистичній та науковій спадщині Ольжича / І. Куций. - С. 186-190
  Конопелько Т.  О. Ольжич і незалежна Україна / Т. Конопелько. - С. 194-197

Рубрики: Ольжич О. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Ольжич О. -- Ольжич: педагогічні погляди

 
51 63.3(4Укр)ю
П15

        Пам'ятки [Текст] : археогр. щорічник. Т. 4 / Держ. ком. архівів України, Український НДІ архівної справи та документозн., Нац. б-ка. - К. : 2003. - 264 с.

Зміст:
  Бездрабко В.  До історії організаційного документа в архівістиці західноукраїнського регіону періоду Австро-Угорської імперії (кінець XIX - початок XX ст.) / В. Бездрабко. - С. 5-29
  Зайцев Б.  Підготовка в Харкові до XII археологічного з'їзду: документи свідчать / Б. Зайцев, А. Парамонов. - С. 30-38
  Тюріна О.  Микола Іванович Вавилов і дослідження рослинництва Західної України та Західної Білорусі(1940 рр.) / О. Тюріна, С. Дьогтев. - С. 38-45
  Малолєтова Н.  Нацистська політика щодо вивезення бібліотечних фондів з окупованих східних територій у 1941-1944 рр. і формування Східної і Центральної бібліотек вищої школи у Німеччині / Н. Малолєтова, Л. Дубровіна. - С. 46-68
  Шумейко М.  "Страсти по метрике": попытка создания в 1920-е годы международного института по изучению и публикации Литовской метрики / М. Шумейко. - С. 69-76
  Михальченко С.  Из истории Киевского коммерческого института / С. Михальченко. - С. 76-85
  Преловська І.  "Боротьба за Софію Київську..." / І. Преловська. - С. 86-110
  Чепуренко Я.  Колекція сучасних документів / Я. Чепуренко. - С. 110-117
  Дьогтєв С.  М. М. Шверник про хід індустріалізації в Українській СРР / С. Дьогтєв. - С. 117-137
  Михальський І.  Невідомі документи Революційної української партії - Статути Київського комітету РУП / І. Михальський. - С. 138-152
  Мицик Ю.  Кілька незнаних документів з історії Московської держави кінця XVI - початку XVII ст. / Ю. Мицик. - С. 153-163
  Гай-Нижник П.  Міжнародні стосунки Української держави з військово-політичними і національними утвореннями колишньої Російської імперії (фінансовий аспект) / П. Гай-Нижник. - С. 164-173
  Купченко В.  До історії відбудови повоєнного Києва / В. Купченко, Г. Волкотруб. - С. 174-179
  Старостин Е.  Обращение П. А. Кропоткина к украинскому народу / Е. Старостин. - С. 180-184
  Шабалина Н.  Биография В. И. Веретенникова в свете новых архивных источников / Н. Шабалина. - С. 184-191
  Павловська Н.  Маловідома публікація В. І. Веретенникова / Н. Павловська. - С. 192-198
  Матяш І.  "Бажаю всего найкращого і спокою і радости" (Листи Катерини Грушевської до Олександри та Ольги Грушевських) / І. Матяш. - С. 198-209
  Кавко А.  Предсказатель за решеткой / А. Кавко. - С. 210-213
  Зозуля С.  До питання про зв'язки М. Н. Петровського з О. С. Грушевським (за матеріалами ЦДІАК України) / С. Зозуля. - С. 213-219
  Горохов С.  Документы архивов России и Украины как основа составления жизнеописания архимандрита Софрония (Смирнова) (1828-1921 гг.) / С. Горохов. - С. 219-237
  Заяць О.  Формули присяг на отримання міського громадянства у Львові в XVII ст. / О. Заяць. - С. 238-244
  Клименко Т.  Мошногородищенський маєток графині Катерини Андріївни Балашевої / Т. Клименко. - С. 244-251

Рубрики: Історичні дисципліни - Археографія

 
52 63.4
М58

        Міжнародна археологічна конференція [Текст] : матеріали IV Міжнар. археол. конф. студ. і молодих вчених; м. Київ, 14-16 трав. 1996 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культурології та археології. - К. : Соборна Україна, 1996. - 248 с.

Зміст:
  Алексєєва О. Л.  До 60-річчя Бориса Мозелевського - археолога і поета / О. Л. Алексєєва. - С. 7-8
  Булгакова В. І.  Поняття "сфрагістичний тип": об'єм, епістемологічна ніша / В. І. Булгакова. - С. 8-9
  Верьовкін В. В.  Найдавніше населення Рівненщини в археологічних джерелах / В. В. Верьовкін. - С. 9-11
  Вортман Д. Я.  Археологічні об'єкти на картах пам'яток історії та культури / Д. Я. Вортман. - С. 11-14
  Гейда О. С.  Археологічні матеріали в "Историко-статистическом описании Черниговской епархии " архиєпископа Філарета (Гумілевського) / О. С. Гейда. - С. 14-15
  Гладченко О. А.  До питання про розвиток релігійно-міфологічного світогляду людини / О. А. Гладченко, О. В. Курбан. - С. 15-17
  Дяченко Т. М.  З історії археологічного зібрання Лубенського краєзнавчого музею / Т. М. Дяченко. - С. 17-18
  Завгородній Ю. Ю.  Сакральний вимір острову Хортиця / Ю. Ю. Завгородній, М. А. Остапенко. - С. 18-20
  Здоров А. А.  Назва "поляни" та її тлумачення / А. А. Здоров. - С. 20-21
  Ігнатенко І. М.  До методики статистичної обробки скляних браслетів з поселень часів Київської Русі / І. М. Ігнатенко. - С. 21-22
  Каковкіна О. М.  Питання первісної історії в "Трудах" Всеросійських археологічних з'їздів / О. М. Каковкіна. - С. 22-24
  Капранов С. В.  Три імператорські клейноди Японії на перетині археології та традиції: до проблеми походження та інтерпретації / С. В. Капранов. - С. 24-25
  Клименко О. В.  Проблема атрибуції антів / О. В. Клименко. - С. 25-27
  Кобаль Г. М.  Проблеми історії кельтів в українській та російській історіографіїї другої половини ХХ ст. / Г. М. Кобаль. - С. 27-28
  Ковбель Л. М.  Кочівництво як модель для реконструкції ранньоскотарських суспільств / Л. М. Ковбель. - С. 28-29
  Конча С. В.  До проблеми комплексного методу в індоєвропеїстиці (історіографічний аспект) / С. В. Конча. - С. 29-30
  Ластовський В. В.  Дослідник археологічних пам'яток Черкащини Є. О. Зноско-Боровський / В. В. Ластовський. - С. 30-32
  Ліщенко В. О.  Нові принципи статистичної комп'ютерної обробки археологічного матеріалу / В. О. Ліщенко. - С. 32-33
  Мальцева К. С.  До питання про розвиток міст на слов'янській території (Х-XI ст.І ст.) / К. С. Мальцева. - С. 33-35
  Онищук Я. І.  Історичні передумови виникнення міст на пограниччі ЗаXI ст.дної Волині і Поділля / Я. І. Онищук. - С. 36-38
  Падалка В. В.  До питання культурогенезу і становлення людини / В. В. Падалка. - С. 38
  Підгайний М. М.  Лінгвоархеологічний аналіз топонімів як засіб реконструкції мови давнього населення України / М. М. Підгайний. - С. 38-40
  Протас А. В.  До питання про час заснування міста Черкаси / А. В. Протас, С. К. Рець. - С. 40
  Стефанюк Р. С.  Ярослав Пастернак - видатний дослідник археології України / Р. С. Стефанюк. - С. 40-42
  Стріхар М. М.  Архітектурно-археологічна діяльність Архімандрита Антоніна Капустіна в Греції / М. М. Стріхар. - С. 42-43
  Тупчієнко М. П.  Залізо і Бог-коваль у світогляду давніх слов'ян та українців (до питання про формування уявлень) / М. П. Тупчієнко. - С. 43-44
  Храновський В. А.  Археологічні культури Середнього Сходу VI - ІІ тис. до н.е. і проблема їх етнокультурної атрибуції / В. А. Храновський. - С. 44-45
  Аганова Т. А.  Архаїчні елементи в духовній культурі болгар Південної Бесарабії ХІХ - ХХ ст. (за матеріалами оберегів в одязі породіль та немовлят) / Т. А. Аганова. - С. 47-48
  Бурнусус К. В.  Відображення культурно-побутових особливостей німців-колоністів у статистиці ХіХ ст. / К. В. Бурнусус. - С. 48-49
  Вишневський М. Ф.  Календарна новорічна обрядовість буковинців / М. Ф. Вишневський, Г. К. Кожолянко, З. С. Школьна. - С. 49-51
  Ганчев О. І.  Традиції у сільському самоврядуванні болгар Бесарабії першої половини ХХ ст. / О. І. Ганчев. - С. 51-52
  Демченко В. П.  Староукраїнське свято Різдво-Коляда на Гуцульщині / В. П. Демченко. - С. 52-53
  Захарченко Г. М.  Похоронна обрядовість болгар Бесарабії: статевовікові відмінності / Г. М. Захарченко. - С. 53-55
  Звягіна Д. Г.  Курбан як обрядова їжа / Д. Г. Звягіна. - С. 55-56
  Іванова Ю. І.  Поєднання деяких символів в орнаментах української вишивки ХІХ -поч. ХХ ст. (Правобережжя) / Ю. І. Іванова. - С. 56-57
  Козюба В. К.  Про язичницькі пережитки в побуті давнього населення України (за матеріалами давньоруського житла Середнього Подніпров'я) / В. К. Козюба. - С. 57-59
  Кочевих О. О.  Серби та хорвати: до походження їх етнонімів / О. О. Кочевих. - С. 59-60
  Мотрюк Д. І.  Етнічні процеси на Буковині в кінці XVIII-початку ХХ ст. / Д. І. Мотрюк. - С. 60-61
  Орловська О. М.  Етноніми давньоруських літописів (Х - ХІІІ ст.) / О. М. Орловська. - С. 61-62
  Петрова Н. О.  Деякі аспекти українського передвесільного циклу обрядів за етнографічними дослідженнями на Одещині (спроба реконструкції) / Н. О. Петрова. - С. 62-64
  Пономарьов А. П.  Обриси етнічної історії українців / А. П. Пономарьов. - С. 64-65
  Прігарін О. А.  "Світове дерево" в прикрасах житла та будівельній обрядованості болгар Бесарабії / О. А. Прігарін. - С. 65-68
  Серебрянікова Н.  Знаки соціальної відмінності у зачісках та головних уборах болгар Південної Бесарабії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / Н. Серебрянікова. - С. 69-70
  Стопенчук С. М.  Народні перекази та історична дійсність. Чи можлива тотожність? / С. М. Стопенчук. - С. 70-71
  Фігурний Ю. С.  Червоний колір -колір верстви воїнів-професіоналів / Ю. С. Фігурний. - С. 71-72
  Химич О. В.  Традиційне і нове у побутуванні рушників Середньої Наддніпрянщини / О. В. Химич. - С. 72-74
  Чучко М. К.  Церква "Різдва Богородиці" в Буковинських Карпатах (XVII ст.) / М. К. Чучко. - С. 74-75
  Бутко Т. С.  Глиняні жіночі статуетки в обрядах і віруваннях трипільського населення північно-східного Передкарпаття / Т. С. Бутко, І. Т. Кочкін. - С. 77-78
  Веселова Д. Ю.  Крем'яні знаряддя пізньопалеолітичної пам'ятки Анетівка ХІІІ за давними функціонального аналізу / Д. Ю. Веселова. - С. 78
  Веселський А. П.  Майстерні по обробці кременю поблизу Краматорська / А. П. Веселський. - С. 78-79
  Гаскевич Д. Л.  Неоліт Похоролля у світлі нових досліджень / Д. Л. Гаскевич. - С. 79-81
  Годованський О. О.  Нові дані про етнокультурну ситуацію в Межиріччі Дністра і Західного Бугу в середині ІІІ тис. до н. е. / О. О. Годованський. - С. 81-83
  Гусєв С. О.  Пам'ятки трипільської культури курилівського типу в середньому Побужжі / С. О. Гусєв. - С. 83-85
  Дєткін А. В.  Поселення доби пізнього неоліту-раннього енеоліту на Черкащині / А. В. Дєткін. - С. 85-88
  Індиченко Г. В.  Етноархеологія палеоліту / Г. В. Індиченко. - С. 88-89
  Кепін Д. В.  До питання про культурну належність і хронологію Володимирівського пізньопалеолітичного поселення / Д. В. Кепін. - С. 89-90
  Корнієнко П. Л.  Архітектурні закономірності в трипільському домобудуванні / П. Л. Корнієнко. - С. 90-93
  Лазоренко А. В.  Дослідження півихинської культури на Черкащині / А. В. Лазоренко. - С. 93-96
  Піструіл І. В.  Техніка первинного розщеплення на стоянці Анетівка 13 / І. В. Піструіл. - С. 96-97
  Сминтина О. В.  Етноісторичний розвиток населення України в епоху мезоліту / О. В. Сминтина. - С. 98-99
  Сохацький М. П.  Розкопки трипільського поселення біля с. Глибочок Тернопільської обл. / М. П. Сохацький, О. В. Дудар. - С. 99-101
  Ступак Д. В.  Нуклеуси зі свідерської стоянки Тутовичі 3 / Д. В. Ступак. - С. 103-105
  Харченко О. М.  Особливості розвитку образотворчого мистецтва неолітичного населення території України у зв'язку з його релігійно-міфологічними уявленнями / О. М. Харченко. - С. 105-106
  Археологія епохи бронзи. - С. 107-109
  Антонов А. Л.  Група поховань КБК з Північного Приазов'я / М. А. Остапенко. - С. 109-110
  Булгакова В. І.  Вотивна пластика ЕС ІІ з о. Кіпр / В. Б. Панковський. - С. 110-111
  Візгін О. В.  Підкурганні кам'яні огорожі як один з видів святилищ зрубної культури / В. Б. Панковський. - С. 111-112
  Вілінов Ю. А.  Петрогліфи Чорного каменю на острові Хортиці / В. І. Піоро. - С. 112-115
  Горбенко К. В.  Дикий Сад - поселення доби пізньої бронзи / С. В. Ревуцький
  Дубинець О. В.  Нова інтерпретація комплексів першого сабатинівського горизонту пос. Іллічівка / Д. Л. Тесленко. - С. 116-119
  Курбан О. В.  Про катакомбну культуру Північного Надазов'я / І. А. Чубатенко. - С. 119-120
  Куштан Д. П.  Про використання молоточкоподібних шпильок / А. А. Алєновський. - С. 120-122
  Лисенко С. Д.  Могильник доби бронзи Малополовецьке / О. М. Волинець. - С. 122-124
  Мазурик Ю. М.  Парне поховвання культури кулястих амфор у с. Оздів Волинської обл. / А. В. Гейко. - С. 124
  Михмоход Р. О.  Культовий комплекс на поселенні зрубної культури у Північно-Східному Надазов'ї / А. В. Гейко. - С. 124-126
  Нагачевський Г. В.  Стан вивчення пам'яток доби бронзи на території Хмельницької обл. / М. В. Єльников. - С. 126-128
  Нікітенко М. М.  Про одну групу поховань ямної культури / С. І. Іванішина. - С. 128-129
  Олійник В. І.  Розкопки городища поблизу с. Лисичники на Тернопільщині / О. В. Каряка, О. М. Церенюк. - С. 129-132
  Остапенко М. А.  Святилище доби бронзи на острові Хортиця / О. Ю. Кльоніна. - С. 132-134
  Панковський В. Б.  Про кістяні "ковзани" доби пізньої бронзи / І. А. Козир. - С. 134-136
  Піоро В. І.  Нові знахідки антропоморфних стел та кромлехів в курганах ямної культури в степовій Правобережній Наддніпрянщині / О. О. Колесник. - С. 136-138
  Ревуцький С. В.  Поселення біля с. Город і деякі проблеми населення Волині середини ІІ тис. до н. е. / О. В. Комар. - С. 138-140
  Тесленко Д. Л.  Етноісторична ситуація у Дніпровському Надпоріжжі і Правобережному Передстепі в добу ранньої бронзи / О. О. Малець. - С. 140-141
  Чубатенко І. А.  До питання про технологію лискування та обробки поверхні кераміки як культурних індикаторах / В. О. Нессель. - С. 141-144
  Алєновський А. А.  Про термін "корчаги типу Вілланова" / М. В. Русяєва. - С. 145-147
  Волинець О. М.  Липицьке поселення в Заліщиках / О. Й. Соловка. - С. 147-148
  Гейко А. В.  Про розкопки Глинського городища / О. А. Труфанов. - С. 148-150
  Єльников М. В.  Тамгоподібні знаки на вістрях стріл скіфського часу / В. Б. Уженцев. - С. 150-151
  Іванішина С. І.  До проблеми існування сарматського центру Клепідава на Поділлі / В. Б. Уженцев, В. Ю. Юрочкін. - С. 151-152
  Каряка О. В.  Античний керамічний імпорт в Нижньому Подніпров'ї / О. М. Чумак. - С. 152-153
  Кльоніна О. Ю.  Торговельні зв'язки Херсонесу Таврійського в перших століттях н. е. / О. М. Чумак. - С. 153-154
  Козир І. А.  До питання про торговельно-економічні зв'язки сарматських племен Північного Надчорномор'я / Ф. О. Андрощук. - С. 154-156
  Колесник О. О.  Античне скло у збірці Національного музею історії України / О. Л. Баженко. - С. 156-157
  Комар О. В.  Про появу обряду інгумації у лісостепового населення черняхівської культури / О. Л. Баженко. - С. 157-159
  Малець О. О.  Боротьба племен Північного Подунав'я та Подністров'я з Римом / Г. С. Богуславський. - С. 159-160
  Нессель В. О.  Культи Херсонесу в ІІІ-ІІ ст. до н. е. / С. Г. Бойченко, І. М. Ігнатенко, Ю. Ю. Шевченко. - С. 160-161
  Русяєва М. В.  Художні особливості окремих пам'яток торевтики IV ст. до н. е. із скіфських курганів / О. В. Бондарець. - С. 162-164
  Соловка О. Й.  Світильники з колекції музею "Дрогобиччина" / П. М. Борисенко. - С. 164-165
  Труфанов О. А.  Пізньоскіфський могильник біля с. Брянське в Південно-Західному Криму / О. Б. Бубенок. - С. 165-167
  Уженцев В. Б.  Динаміка надходження херсонської тари з клеймами до Калос Лімену / Я. І. Гайдичук. - С. 167-170
  Уженцев В. Б.  Амфори з лійкоподібним горлом з Північного Надчорномор'я / О. В. Джанов. - С. 170-172
  Чумак О. М.  До проблеми інтерпретації образів скіфської культури / В. А. Захар'єв. - С. 172-173
  Андрощук Ф. О.  Готландське срібло і шлях "із грек в варяги" / А. В. Івченко. - С. 175-177
  Баженко О. Л.  Про заселення Середнього Подністров'я ІХ - ХІ ст. / В. В. Колода. - С. 177-178
  Богуславський Г. С.  Про етнічну належність поховань за обрядом кремації салтово-маяцької культури / В. І. Левчук. - С. 178-179
  Бойченко С. Г.  Саркофаг біля Черніговського Спасу (1967 р.) / С. Д. Лисенко. - С. 179-181
  Бондарець О. В.  Інвентар Автуницького могильника як релікт дохристиянського світогляду / Н. Є. Мінієнко. - С. 181-182
  Борисенко П. М.  Індивідуальні садиби Ревнянського гнізда поселень ІХ - Х ст. / С. Д. Панишко. - С. 182-184
  Бубенок О. Б.  Етнографічні паралелі в культурі осетинів і народів Хозарського кагпнату / В. А. Петровський. - С. 184-185
  Гайдичук Я. І.  Зброя, спорядження вершника і коня ІХ - ХІІІ ст. за матеріалами Чернівецького краєзнавчого музею / А. Г. Пільник. - С. 185-187
  Джанов О. В.  Вотивна модель храму із Східного Криму / А. Г. Пільник. - С. 187-189
  Захар'єв В. А.  Елементи язичництва в християнських похованнях давньоруського Сокільця / В. О. Паряднева. - С. 189-192
  Івченко А. В.  Поховання другої половини IV -VII ст. у Північному Надзов'ї / Ю. О. Приходнюк. - С. 193-195
  Колода В. В.  Ранньосередньовічні дослідження біля Вовчанська (попереднє повідомлення) / . М. Резніченко. - С. 195-196
  Левчук В. І.  Знаки Рюриковичів з Василева / Д. В. Репік. - С. 196-197
  Лисенко С. Д.  Про семантику зображень та орієнтацію Збруцького ідола / Р. В. Семенцова. - С. 197-199
  Мінієнко Н. Є.  Середньовічні статуї з фондів археологічного музею Донецького державного університету / А. Ю. Фантух. - С. 199-201
  Панишко С. Д.  Дослідження літописного Угровська / О. В. Філюк. - С. 201-202
  Петровський В. А.  Нові дослідження "печерного міста" Бакла в Криму / Л. В. Шевцова. - С. 202-203
  Пільник А. Г.  Нові дані про заселення в Х - ХIV ст. Правобережного Поснов'я / Ю. А. Юрійчук. - С. 203-206
  Паряднева В. О.  Взаємодія слов'ян і кочовиків у другій половині VII ст. на території Північно-Східної України / Т. А. Бобровський. - С. 206-207
  Приходнюк Ю. О.  Пеньківське поселення на Тясмині / С. Г. Бочаров. - С. 207-208
  Резніченко . М.  Нова археологічна пам'ятка в Луганській обл. / І. І. Капріцин. - С. 208-209
  Репік Д. В.  Звичай ритуального псування зброї в поховальному обряді населення України (пам'ятки типу Нова-Покровка) / С. І. Климовський. - С. 209-211
  Семенцова Р. В.  Зображення морської істоти в Північній башті Софії Київської / О. М. Курмаз, М. М. Стріхар. - С. 211
  Фантух А. Ю.  "Будівничі жертви" як залишки язичницьких вірувань населення Буковини ХІІ - ХІІІ ст. / В. В. Ластовський, Л. Г. Сиволап. - С. 211-213
  Філюк О. В.  Відмінності Волинського та Середньодніпровських осередків Лука-Райковецької культури / О. В. Марченко, Л. Г. Сиволап. - С. 213-214
  Шевцова Л. В.  Про одну категорію давньоруського посуду (за матеріалами поселення Автуничі) / Б. О. Моця. - С. 214-217
  Юрійчук Ю. А.  Поховальний обряд населення Буковини ІХ - ХІІІ ст. / М. В. Овчаров. - С. 217
  Бобровський Т. А.  Середньовічний печерний комплекс на горі Щекавиці у Києві / В. М. Парацій. - С. 219-220
  Бочаров С. Г.  Вірменські церкви й проблеми історичної топографії Каффи (XIV - XVIII ст.) / О. О. Попельницька. - С. 220-221
  Капріцин І. І.  Палеодемографія могильника Мамай-Сурка (попередні дослідження) / Л. А. Скоп, Г. Н. Скоп-Друзюк. - С. 221-222
  Климовський С. І.  До питання про запустіння Києва після Батиєвої навали Старокиївської експедиції 1988 - 94 рр.) / Л. Ю. Хохлачова. - С. 222-224
  Курмаз О. М.  Археологічні дослідження печери "Тимофія" Св. Троїцького Китаївського скита у Києві / Л. Ю. Хохлачова. - С. 224-226
  Ластовський В. В.  Печерний комплекс Виноградського монастиря на Черкащині / Л. Ю. Хохлачова. - С. 226-227
  Марченко О. В.  Культові печери Жаботинського Онуфріївського монастиря / Л. Ю. Хохлачова. - С. 227-229
  Моця Б. О.  Нові дані про гетьманський Батурин / Л. Ю. Хохлачова. - С. 229-230
  Овчаров М. В.  Розвідкові дослідження в Батурині / Л. Ю. Хохлачова. - С. 230
  Парацій В. М.  Російська та польська прикордонні фортикації XVII - XVIII ст. за матеріалами басейну річок Ірпіня та Стугни (до постановки питання) / Л. Ю. Хохлачова. - С. 230-234
  Попельницька О. О.  Середньовічні археологічні матеріали з м. Острог у зібранні НМІУ / Л. Ю. Хохлачова. - С. 234-235
  Скоп Л. А.  Традиції язичницької символіки у творах середньовічного християнського мистецтва. - С. 235-237
  Хохлачова Л. Ю.  Середньовічна кераміка Опішного / Л. Ю. Хохлачова. - С. 237-238

Рубрики: Археологія

Ключові слова (ненормовані): археологічні пам'ятки -- археологічні дослідження

Анотація:   В збірці вміщено матеріали IV Міжнародної археологічної конференції студентів та молодих вчених, що проходить в травні 1996 р. м. Києві в Національному університеті "Києво-Могилянська Академія".

 
53 63.3(4Укр-4Чек)кр
Ч48

        Черкащина в контексті історії України [Текст] : матеріали Першої науково-краєзнавчої конф. Черкащини, (до 50-річчя утворення Черкаської обл.) / Черкаська облдержадміністрація, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Ваш дім, 2004. - 464 с.

Зміст:
  Мельниченко В. М.  50-річчя Черкаської області: здобутки та проблеми розвитку історичного краєзнавства / В.М. Мельниченко. - С. 14-25
  Масненко В. В.  Українські громадсько-політичні діячі - уродженці Черкащини: невитребуваний державотворчий потенціал / В.В. Масненко. - С. 26-35
  Мицик В. Ф.  Міста епохи неоліту / В.Ф. Мицик. - С. 36-44
  Нераденко Т. М.  Доба неоліту та енеоліту в Потясминні / Т.М. Нераденко. - С. 45-56
  Сиволап Л. Г.  Праіндоєвропейські пам'ятки Чигиринщини (нові поселення ямної культури) / Л.Г. Сиволап, М.Г. Сиволап. - С. 57-58
  Коваленко С. В.  Черкащина в період кам'яного віку: загальна характеристика і пам'ятки / С.В. Коваленко. - С. 59-64
  Лячинський С. С.  Великий Рижанівський курган / С.С. Лячинський. - С. 65-73
  Кузьмич Н. С.  Чигиринщина в контексті археологічних пам'яток України / Н.С. Кузьмич. - С. 74-77
  Овсієнко Л. Г.  Пам'ятки археології XI-XIII ст. на території Корсунь-Шевченківського району: історія досліджень та проблеми збереження / Л.Г. Овсієнко. - С. 78-82
  Домаш А. М.  Літописні міста Лівобережної Черкащини / А.М. Домаш. - С. 83-85
  Михайлюк Ю. М.  Адміністрація Черкаського і Канівського повітів литовського періоду (XV- перша половина XVI ст.) / Ю.М. Михайлюк, С.М. Рибчинко. - С. 86-94
  Івангородський К. В.  Міста Середнього Подніпров'я як важливий фактор етносоціальних процесів XVI- першої половини XVII ст. / К.В. Івангородський. - С. 95-110
  Степенькіна П. Я.  Місце Корсуня в політичному житті України XI-XVII ст. / П.Я. Степенькіна. - С. 111-114
  Шамрай О. Г.  Державний лад і управління на території Середнього Подніпров'я часів козацької держави / О.Г. Шамрай. - С. 115-119
  Березовський О. М.  Лисянський козацький полк / О.М. Березовський. - С. 120-124
  Вєтров О. В.  Роль козацтва в зародженні гайдамацького руху на Черкащині (1715-1730 рр.) / О.В. Вєтров. - С. 125-131
  Полякова Т. Ю.  Розвиток промисловості на Корсунщині наприкінці XVIIІ- на початку ХХ ст. / Т.Ю. Полякова. - С. 132-135
  Шостік О. І.  Про заклади освіти в м. Каневі наприкінці XVIIІ - середині XIX ст. / О.І. Шостік. - С. 136-140
  Горошко С. І.  Дрижипільська битва: точка зору краєзнавця / С.І. Горошко. - С. 141-144
  Домаш Л. Д.  Розвиток чумацького промислу на лівобережній Черкащині / Л.Д. Домаш. - С. 145-147
  Сташенко С. І.  Розвиток пожежної справи в селах України у пореформений період (за матеріалами Золотоніського повіту Полтавської губернії) / С.І. Сташенко. - С. 148-152
  Тимофєєв В.  З історії села Райгорода Кам'янського району (1795- початок ХХ ст.) / В. Тимофєєв. - С. 153-154
  Федорова Т. М.  Кам'янка - осередок декабристського руху: дружини декабристів / Т.М. Федорова. - С. 155-159
  Драч О. О.  Початкова освіта у Черкаському повіті Київської губернії в контексті загальноукраїнських тенденцій (друга половина XIX-початку ХХ ст.) / О.О. Драч. - С. 160-163
  Тищенко Л. В.  Розвиток освіти у Черкасах у другій половині XIX- початку ХХ ст. / Л.В. Тищенко. - С. 164-166
  Голиш Л. Г.  Розвиток освіти на Золотоніщині у другій половині XIX- першій половині ХХ століття. / Л.Г. Голиш. - С. 167-172
  Обрусна С. Ю.  Епоха XVII ст. у романі-трилогії М. Старицького "Богдан Хмельницький" / С.Ю. Обрусна. - С. 173-182
  Перепилиця А. І.  З історії Чигиринського Свято-Троїцького монастиря / А.І. Перепилиця. - С. 183-193
  Гарбузова Л.  Культурно-просвітницькі громадські організації Умані на поч. ХХ століття / Л. Гарбузова. - С. 194-197
  Бакало Р. Г.  Утворення одноосібних господарств та агрономічні заходи в Черкаському повіті періоду столипінської аграрної реформи / Р.Г. Бакало. - С. 198-202
  Щербина М. М.  Просвітянський рух на Черкащині в роки української революції (1917-1920 рр.) / М.М. Щербина. - С. 203-208
  Брижицька С. А.  Розвиток української національної ідентичності в 1917-1918 рр. (на матеріалах Канівщини) / С.А. Брижицька. - С. 209-212
  Іванченко М. Г.  Вільне козацтво і Черкащина / М.Г. Іванченко. - С. 213-223
  Гуля Н. І.  Холодний Яр на історичній карті України / Н.І. Гуля, Н.П. Лавріненко. - С. 224-232
  Чепурна І.В.  Пам'яткоохоронна робота на Чигиринщині в 20-х рр. ХХ ст. / І.В. Чепурна. - С. 232-237
  Волошенко І. І.  Соціально-економічні та культурні перетворення в Монастирищенському районі у 1920-1930-х роках / І.І. Волошенко. - С. 237-247
  Чорна Л. О.  Заснування та становлення державного лісостепового заповідника імені Т.Г. Шевченка (1923-1931 рр.) / Л.О. Чорна. - С. 247-253
  Поставнича М. В.  Адміністративно-територіальний устрій на Черкащині в 1920-1930 рр. / М.В. Поставнича. - С. 253-258
  Голиш Г. М.  Діти і підлітки Черкаського краю - учасники антинацистського руху опору в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. / Г.М. Голиш. - С. 258-268
  Чубіна Т. Д.  Партизанський рух на Чигиринщині / Т.Д. Чубіна. - С. 268-272
  Клименко Т. А.  Документи держархіву Черкаської області як джерельна база краєзнавчих досліджень / Т.А. Клименко. - С. 274-281
  Присяжнюк Ю. П.  Черкащина середини 1980-х років: село і люди / Ю.П. Присяжнюк. - С. 281-287
  Страшевич В. Б.  Черкащани - учасники Олімпійських ігор (1950-1990 рр.) / В.Б. Страшевич. - С. 287-294
  Верховський М. М.  Туристсько-екскурсійна справа як складова частина історико-краєзнавчої підготовки студентів-істориків / М.М. Верховський, В.М. Мельниченко. - С. 294-299
  Лазуренко В. М.  Культурницькі процеси на Чигиринщині в роки незалежності України / В.М. Лазуренко. - С. 299-311
  Лисенко А. І.  Жінки Черкащини - активні учасники розбудови українського суспільства / А.І. Лисенко. - С. 311-315
  Шуйська Л. Д.  Умань: сучасний стан і перспективи / Л.Д. Шуйська. - С. 315-319
  Нікіфоров В. І.  Пошуки витоків історії Сміли / В.І. Нікіфоров. - С. 319-323
  Почепцов В. Ф.  Дослідження історії села Домонтово Золотоніського району (з досвіду використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії та в позакласній роботі) / В.Ф. Почепцов. - С. 323-327
  Чепурний О. І.  Нарис з історії села Трушівець / О.І. Чепурний. - С. 327-333
  Шевчук В. В.  Дослідження історії міста Шполи / В.В. Шевчук. - С. 333-340
  Мельниченко О. В.  Розвиток музейної справи на Черкащині в 1950-1960-х рр. / О.В. Мельниченко. - С. 340-346
  Дорош Р. М.  З історії музейництва на Золотоніщині / Р.М. Дорош. - С. 346-351
  Нагорна Н. В.  До історії формування фондового зібрання Уманського краєзнавчого музею / Н.В. Нагорна. - С. 351-360
  Попованова О. О.  Видатні чигиринські полковники середини XVII ст. та їх роль в історії України / О.О. Попованова. - С. 362-371
  Качалаба П. В.  "Польовий вождь" Іван Ганжа / П.В. Качалаба. - С. 371-376
  Танана Р. В.  Яким Самотній - український поет, громадський діяч, палкий шанувальник Тараса Шевченка / Р.В. Танана. - С. 377-383
  Медалієва О. З.  Професор Новоросійського університету І.У. Патлаєвський (1839 -1881 рр.) / О.З. Медалієва. - С. 383-386
  Кукса Н. В.  Постать Марка Федоровича Грушевського у становленні дитячої етнографії та української автокефальної православної церкви / Н.В. Кукса. - С. 387-394
  Вихристюк А. Л.  Невтомний сіяч на ниві української культури (Василь Миколайович Доманський) / А.Л. Вихристюк. - С. 395-398
  Горошко О. С.  Марцеліна Даровська (1827-1911 рр.) / О.С. Горошко. - С. 398-402
  Мойсієнко В. М.  Життя та наукова діяльність Агатангела Кримського - символ шляхетності вченого та відданості патріота / В.М. Мойсієнко. - С. 402-407
  Круподеря Н. М.  Люди цікавої долі / Н.М. Круподеря. - С. 407-411
  Ганницький С. Г.  Участь Симиренків у розвитку цукроваріння на Черкащині / С.Г. Ганницький. - С. 411-415
  Залевська Л. О.  Співак, композитор, лікар (С.С. Гулаку-Артемовському - 190 років) / Л.О. Залевська. - С. 415-426
  Муренець Н. Д.  Освітня та релігійна діяльність Василя Липківського на Черкащині / Н.Д. Муренець. - С. 426-429
  Гугля В. І.  Холодноярський сотник Іван Компанієць / В.І. Гугля. - С. 429-434
  Синявська Л. І.  Черкащина наукова / Л.І. Синявська. - С. 434-444
  Борщ М. І.  Драченко Іван Григорович - людина рідкісної мужності, відваги та героїзму / М.І. Борщ. - С. 444-448
  Щербатюк В. М.  Напрямки діяльності та роль краєзнавчих осередків України в розвитку сучасного історичного краєзнавства (на прикладі Лисянського району) / В.М. Щербатюк. - С. 453-456

Рубрики: Черкащина - Історія

 
54 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" [Текст] : Х Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квітня 2008 р., м. Черкаси. Серія Суспільні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 220 с.

Зміст:
  Гапій О. О.  До історії робітничого факультету Черкаського інституту народної освіти / О. О. Гапій. - С. 8-9
  Горшкова К. О.  Діяльність О. О. Бобринського на посту голови імператорської археологічної комісії / К. О. Горшкова. - С. 10-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Губська О. Г.  Соціально-психологічний та суспільно-політичний портрет учительства УРСР 20-х рр. ХХ ст. / О. Г. Губська. - С. 13-14. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єлесін П. В.  Меценатство на Черкащині у ХІХ столітті / П. В. Єлесін. - С. 15-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іваненко А. О.  Повсякденне життя українського села у період голодомору 1932-1933 рр. за матеріалами свідчень очевидців / А. О. Іваненко. - С. 17-18
  Кнюпа Ю. С.  Художня історіософія Тараса Шевченка / Ю. С. Кнюпа. - С. 19-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кузнєцова Т. М.  Історичні форми шлюбу на території України середини XVIII - другої половини ХІХ ст. / Т. М. Кузнєцова. - С. 22-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кушнірчук Я. В.  Розкол Української православної церкви в 90-х рр. ХХ ст. / Я. В. Кушнірчук. - С. 25-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лядецька А. В.  Традиційна родильна обрядовість Наддніпрянщини в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття / А. В. Лядецька. - С. 27-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стряпко І. О.  Діяльність культурно-просвітніх товариств на Закарпатті в 20-30-х рр. ХХ століття / І. О. Стряпко. - С. 30-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чередник Ю. В.  Розвиток промисловості у Золотоніському повіті в 20-30-х роках ХХ ст. / Ю. В. Чередник. - С. 33-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яковенко О.  Розвиток вільнокозачого руху в південних повітах Київської губернії в умовах української революції (1917-1918 рр.) / О. Яковенко. - С. 36-37
  Chirkova N. B.  Kyivan Princess Olga's patriotism / N. B. Chirkova. - С. 38-39
  Бондаренко І. Ю.  Цетинський монастир - центр політичного та духовного єднання чорногорського народу / І. Ю. Бондаренко. - С. 41-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Брагінець М. С.  Міфологічна інтерпретація феномену природи / М. С. Брагінець. - С. 44-45
  Демченко Н. М.  Далекосхідний регіон у міжнародних відносинах 1915-1922 рр. / Н. М. Демченко. - С. 46-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іващенко Я.  Проблема завершення першої світової війни. Спроба мирного врегулювання конфлікту в 1916 році. / Я. Іващенко. - С. 49-51
  Корінь Л. А.  Липнева криза 1914 р. / Л. А. Корінь. - С. 52-53
  Кудь С. А.  Парламентаризм та його суть / С. А. Кудь. - С. 54-55
  Парфенчук Н. В.  Духовна культура епохи Рісорджименто як двигун політичного об'єднання країни / Н. В. Парфенчук. - С. 56-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Реверук С. В.  Вихід Болгарії з Першої світової війни / С. В. Реверук. - С. 60
  Суходольська К. О.  Завершення Першої світової війни / К. О. Суходольська. - С. 61-62
  Товтин Я. І.  Угорські та словацькі землі у фокусі турецької експансії (40-50 рр. XVI ст.) / Я. І. Товтин. - С. 63-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чумак О. В.  Саддам Хусейн: преступник или мученик? / О. В. Чумак. - С. 66-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чуприна О. С.  Проблема німецьких репарацій в міжнародних відносинах 1919-1924 рр. / О. С. Чуприна. - С. 70-72
  Бєглов Б. О.  Деякі зауваження до християнської концепції гріховності / Б. О. Бєглов. - С. 74-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Березовий О. О.  Добро чи доброта? / О. О. Березовий. - С. 77-78
  Буйницька З. В.  Художньо-естетичне вирішення проблеми людини на початку ХХІ століття / З. В. Буйницька. - С. 79-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Калтишев С. В.  Концептуальні витоки постмодернізму / С. В. Калтишев. - С. 83-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Максимова І. Ю.  Особливості діалогу у просторі постмодерного тексту / І. Ю. Максимова. - С. 86-88
  Александрович Ю. І.  Авторсько-правові аспекти функціонування всесвітньої інформаційної мережі - інтернет / Ю. І. Александрович. - С. 90-92
  Галицький І. В.  Особливості сучасної "капіталістично-демократичної" реальності / І. В. Галицький. - С. 93-95. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горбунова Н. О.  Міжнародні стандарти у сфері правового регулювання відпусток / Н. О. Горбунова. - С. 96-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Давиденко Д. Л.  Міжнародні зобов'язання України щодо забезпечення права на освіту за європейською Конвенцією з прав людини та основних свобод / Д. Л. Давиденко. - С. 100-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Джолос С. В.  Проблема вульгаризму політичної еліти і суспільства модерної епохи та шляхи її подолання / С. В. Джолос. - С. 103-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Качан А. О.  Конфлікт інтересів державного службовця / А. О. Качан. - С. 106-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колісник О. С.  Повноваження органів прокуратури СРСР (друга половина 50-х рр. ХХ ст.) / О. С. Колісник. - С. 108-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравцова Ю. А.  Досвід євроінтеграції України / Ю. А. Кравцова. - С. 111-112
  Кутиркін А. А.  Перспективи розвитку правового виховання населення України / А. А. Кутиркін. - С. 113-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кучеренко С. В.  Проблеми захисту прав на комерційну таємницю / С. В. Кучеренко. - С. 116-117
  Levitakyi E. V.  To the problem of self-defense in civil law / E. V. Levitakyi. - С. 118-119
  Марданова Л. С.  Кримінологічна класифікація жертв насильницьких злочинів проти життя та здоров'я особи / Л. С. Марданова. - С. 120-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мисан І. В.  Проблема розмежування виправданого ризику і крайньої необхідності / І. В. Мисан. - С. 123-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Міхеєва В. С.  Проблеми легального визначення універсального поняття "моральна шкода" / В. С. Міхеєва. - С. 126-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Окрепка А. І.  Проблеми інституту референдуму в конституційному праві / А. І. Окрепка. - С. 128-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пташник І. Р.  Правовий статус особи та його захист в сучасних умовах / І. Р. Пташник. - С. 131-133
  Сьобко Д. В.  Імперативність мандата народного депутата України в умовах пропорційної виборчої системи / Д. В. Сьобко. - С. 134-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимошенко О. М.  Розвиток юридичних теорій держави у вітчизняній політико-правовій думці наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття / О. М. Тимошенко. - С. 137-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевчук Л. В.  Судові системи України та Австрії: порівняльна характеристика / Л. В. Шевчук. - С. 140-143
  Бердник Ю. В.  Політичні погляди Ш.-Л. Монтеск'є / Ю. В. Бердник. - С. 145-147
  Драч Ю. В.  Проблеми взаємозв'язку політики і моралі / Ю. В. Драч. - С. 148-150
  Жужуленко Л. П.  Роль політичної еліти в сучасній Україні / Л. П. Жужуленко. - С. 151-153
  Зобенько О. І.  Стан та перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні / О. І. Зобенько. - С. 154-156
  Кір'ян І. М.  Політична соціалізація особи / І. М. Кір'ян. - С. 157-159
  Качан В. М.  Історія розвитку соціально-політичного конфлікту / В. М. Качан. - С. 160-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марченко М. І.  Сутність і особливості управлінських технологій / М. І. Марченко. - С. 163-165
  Олексенко О. В.  Політична еліта і демократія: дилема поєднання / О. В. Олексенко. - С. 166-168
  Олефіренко О. П.  Особливості сучасної політичної психології / О. П. Олефіренко. - С. 169-170
  Підірка А. І.  Історичний екскурс у розвиток форм правління США і Європи / А. І. Підірка. - С. 171-172. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поліщук Т. С.  Формування української політичної ідентичності нації / Т. С. Поліщук. - С. 173-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прибельська О. І.  Тіньові політехнології під час виборчих кампаній / О. І. Прибельська. - С. 176-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пшеченко О. Р.  Основні причини нестабільності демократії в Україні / О. Р. Пшеченко. - С. 179-181
  Сидоренко І. М.  Роль політичного прогнозування в суспільно-політичному житті / І. М. Сидоренко. - С. 182-184. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Силенко М. С.  Роль та становище політичних партій у сучасному українському суспільстві / М. С. Силенко. - С. 185-187. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сліпокоєнко Ю. О.  Особливості виникнення політичних конфліктів / Ю. О. Сліпокоєнко. - С. 188-189
  Созінова О. О.  Визначальні фактори зовнішньополітичної діяльності України / О. О. Созінова. - С. 190-192
  Сосницький М. В.  Ментальні характеристики політичної свідомості українців / М. В. Сосницький. - С. 193-195. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Урета Г. О.  Сутність демократії та осбливості її розвитку / Г. О. Урета. - С. 196-197
  Хомчук М. В.  Україна на шляху євроінтеграції / М. В. Хомчук. - С. 198-200
  Цибулько Є. А.  Проблема врегулювання політичних конфліктів в суспільстві / Є. А. Цибулько. - С. 201-202
  Чичкань О. М.  Соціальна політика як сфера відображення інтересів соціальних груп / О. М. Чичкань. - С. 203-204
  Шевченко Н. Т.  Сутнісні ознаки та проблеми утвердження демократичного політичного режиму / Н. Т. Шевченко. - С. 205-206
  Яценко А. В.  Членство України в ООН / А. В. Яценко. - С. 207-209
  Білан О. С.  Культура Вілланови у Північній та Центральній Італії / О. С. Білан. - С. 210-212
  Гордієнко С. С.  Масова культура: сутність та історія розвитку / С. С. Гордієнко. - С. 213-214
  Лисенко О. М.  Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві / О. М. Лисенко. - С. 215-217
  Швед С. В.  Моральні принципи культури поведінки / С. В. Швед. - С. 218-219

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота у ВНЗ

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської конференції "Родзинка-2008" представлені наукові праці студентів за напрямами: "Історія України та археологія", "Всесвітня історія", "Філософія", "Правознавство", "Політологія та культурологія".

 
55 63.3(4Укр)6-7
У45

        Україна - Туреччина: історія культурних зв'язків та співробітництво на сучасному етапі [Текст] : зб. наук. пр. / Посольство Турецької Республіки в Україні, НАН України, НБ України імені. - К. : Київський університет, 2011. - 295 с.

Зміст:
  Дашкевич Я.  Турецько-українські зв'язки в першій чверті XX століття / Я. Дашкевич. - С. 6-12
  Дуднік О.  Українсько-турецькі міждержавні відносини в контексті геополітичної ситуації в Чорноморському регіоні на початку XX-XXI століття / О. Дуднік. - С. 13-27
  Солонська Н.  "Головним партнером України в творенні чорноморської дійсності є безперечно Туреччина"... / Н. Солонська. - С. 27-31
  Биковський Л.  Напрямки всеукраїнської високошкільної політики / Л. Биковський. - С. 31-46
  Чубарова Р.  Роль України у геополітичних інтересах Туреччини / Р. Чубарова. - С. 46-55
  Никитина М.  Современные украинско-турецкие экономические отношения: тенденции и перспективы / М. Никитина. - С. 55-58
  Біляєва С.  Українсько-турецьке співробітництво в галузі історико-археологічних досліджень османського періоду: сучасність та перспективи / С. Біляєва. - С. 58-62
  Руликівський С.  Українсько-турецький освітній діалог на сучасному етапі / С. Руликівський. - С. 62-64
  Індиченко Г.  Академія наук Туреччини: історія фундації та перспективи розвитку / Г. Індиченко. - С. 64-74
  Черниш Н.  Туреччина в енциклопедичній спадщині Агатангела Кримського / Н. Черниш. - С. 75-81
  Циганкова Е.  Розвиток тюркології в радянські часи / Е. Циганкова. - С. 81-88
  Якубова Т.  Турецько-татарське прикордоння в історичних матеріалах фондів Інституту рукопису, відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ / Т. Якубова. - С. 89-94
  Чухліб Т.  Україна, Європа, османи: 1590-ті - 1683 - 1920-ті / Т. Чухліб. - С. 95-103
  Гріваков К.  Урядова політика Туреччини в розбудові туристичної індустрії / К. Гріваков. - С. 104-108
  Сергійчук І.  Турецька провінція Мугла - партнер Сумщини / І. Сергійчук. - С. 108-113
  Купчик О.  "Використовуючи один одного": взаємовідносини між УСРР і Турецькою Республікою на початку 1920-х років / О. Купчик. - С. 119-126
  Полотнюк Я.  Мевляна Джеляледдін Румі / Я. Полотнюк. - С. 128-144
  Солонська Н.  Джеляледдін Румі - визначний представник світової літератури / Н. Солонська. - С. 145-149
  Дерменджі О.  Мевляна як феномен світової літератури / О. Дерменджі. - С. 149-160
  Мавріна О.  Постать Джеляледдіна Румі в науковій спадщині А. Кримського / О. Мавріна. - С. 160-162
  Покровська І.  Музей Мевляни у місті Конья / І. Покровська. - С. 162-165
  Прушковська І.  Поети-містики як провісники суфізму / І. Прушковська. - С. 166-168
  Озуйгун А.  Жанр сіясетнаме в літературі дивану / А. Озуйгун. - С. 169-176
  Сенчило Н.  Соцреалістичні мотиви у творчості поетів початку XX століття (на матеріалі перекладів П. Тичини) / Н. Сенчило. - С. 178-185
  Дрига І.  Історія тюркських мов в Україні: досвід вивчення, 2000-2007 років / І. Дрига. - С. 186-193
  Шаглі Г.  Мова як універсальний виразник етнокультури / Г. Шаглі. - С. 194-200
  Баукова А.  Іслам як визначальний чинник кримсько-татарської культури / А. Баукова. - С. 201-213
  Широков К.  Лінгвістичні засади та системотехнічні рішення турецькомовної комп'ютерної лексикографії / К. Широков, О. Рабулець, В. Підвойний. - С. 214-235
  Галенко О.  Про степові джерела української та турецької культур / О. Галенко. - С. 236-257
  Джелаліддін Румі та його епоха. - С. 263-287

Рубрики: Джелаліддін Румі - про нього
Історія Туреччини - Зовнішня політика

Ключові слова (ненормовані): українсько-турецькі міждержавні відносини -- українсько-турецьке культурне співробітництво -- життя і творчість Джелаліддіна Румі -- українська тюркологія

Анотація:   У збірник наукових праць включено статті та повідомлення, виголошені на Міжнародній науковій конференції, яка відбулася 8 листопада 2007 р. в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Матеріали конференції утворюють два розділи. У статтях першого розділу висвітлюються різні аспекти українсько-турецького співробітництва в минулому та на сучасному етапі, зокрема, в політичній та економсічній сферах, а також розвитку української тюркології та понтознавчих студій. Другий розділ присвячений питанням українсько-турецького мовно-літературного та культурного діалогу Зокрема, у статтях цього розділу розглядається творчий спадок Мевляни Джеляледдіна Румі, який збагатив скарбницю не лише турецької, а й світової літератури та культури. Окрему увагу приділено мовознавчим питанням: досвіду вивчення тюркських мов в Україні, лінгвістичним засадам та системотехнічним рішенням турецькомовної комп'ютерної лексикографії тощо.

 
56 63.3(4Укр)
П27

        Наукові записки з української історії [Текст] : Вип. 19 / Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії. - Т. : Астон, 2007. - 536 с.

Зміст:
  Роздобутько М.  Бронзова шестипелюсткова розетка із кіммерійським знаком / М. Роздобутько, О. Якименко. - С. 38-41
  Колибенко О.  Вали дитинця Середньовічного Переяслава (до історії нищення археологічної пам'ятки) / О. Колибенко, С. Павленко. - С. 42-52
  Журухіна О.  Намистини київського подолу / О. Журухіна. - С. 53-61
  Павленко С.  Дослідження В. М. Щербаківським давньоруських курганних могильників Переяслава у 1914 році / С. Павленко. - С. 62-75
  Вовкодав С.  Методика моделювання давніх комунікаційних мереж шляхом ГІС - аналізу / С. Вовкодав. - С. 76-82
  Юрченко О.  Некрополі Переяслава XVII - XVIII / О. Юрченко. - С. 83-88
  Кобиленко О.  Археологічні дослідження Переяслав-Хмельницького педагогічного університету (1993 - 2005 рр.) / О. Кобиленко, О. Кобиленко. - С. 89-102
  Котлярова Л.  Діяльність радянської влади по знищенню традиційної обрядовості на Переяславщині у другій половині ХХ ст. / Л. Котлярова. - С. 103-107
  Лоха В.  Козацькі полковники Переяслава XVII - XVIII ст.: походження, привілеї, права / В. Лоха. - С. 108-118
  Войтенко Ю.  Основні засади функціонування цивільної служби в Російській імперії на кінець xviii - першій третині ХІХ століття / Ю. Войтенко. - С. 119-123
  Щербак Н.  Процес русифікації Правобережної України у другій чверті ХІХ століття / Н. Щербак. - С. 124-128
  Дудар В.  Громадсько-політична діяльність духовенства Почаївської Свято-Успенської лаври в ХІХ ст. / В. Дудар. - С. 129-133
  Михальченко А.  Реформа міського самоврядування та її особливості / А. Михальченко. - С. 134-140
  Вєтрова Г.  Діяльність промислової буржуазії Херсонської губернії в другій половині ХІХ ст. / Г. Вєтрова. - С. 141-148
  Соловйова Т.  Становлення і діяльність комерційного училища в Переяслові на початку ХХ ст. / Т. Соловйова, О. Ткаченко. - С. 149-151
  Опанащук П.  Газета "Рада" як осередок українського національно-культурного руху (1906 - 1914 рр. ) / П. Опанащук. - С. 152-158
  Демуз І.  Націокультурний аспект діяльності Б.Д. Грінченка в історичній ретроспективі: історіографія проблеми / І. Демуз. - С. 159-165
  Коцур А.  Спроби обговорення "Українського питання" під час парламентських дебатів державної думи (1906 - 1917 рр.) / А. Коцур, В. Дмитрушко. - С. 166-170
  Білецький Б.  Подвижник українського православ'я (до 125 - річчя від дня народження І. І. Огієнка) / Б. Білецький, Г. Коцур. - С. 171-178
  Лисенко А.  Антирадянський виступ бригади О. Богунського / А. Лисенко. - С. 179-184
  Розовик Д.  Культурно-освітня робота громадських організацій Київщини у роки національно-демократичної революції (1917 - 1920) / Д. Розовик. - С. 185-191
  Хмельницька Л.  Ставлення державних та партійних установ УСРР до російської національної меншини в умовах українізації / Л. Хмельницька. - С. 192-196
  Тарапон О.  Розвиток освіти на Переяславщині в 20 - 30-х рр. ХХ ст. / О. Тарапон, О. Лукашевич. - С. 197-208
  Товкун Л.  Академік О. В. Корчак-Чепурківський - основоположник кафедри народного здоров'я, гігієни і санітарії при ВУАН / Л. Товкун. - С. 209-214
  Зленко А.  Комсомол в культурному будівництві України 1920-х років. Історіографія / А. Зленко. - С. 215-221
  Коцур В.  Національна свідомість селянства 20 - 30-х рр. ХХ ст. в контексті української історіографії / В. Коцур, Л. Хмельницька. - С. 222-229
  Пшеничний Т.  Протестний рух колективізації в Україні 1930 - 1931 рр. (на матеріалах Південно-Східних областей України) / Т. Пшеничний. - С. 230-234
  Сацький П.  Міжнародний статус УРСР на початку Другої світової війни у процесі зміцнення безпеки СРСР на західних кордонах / П. Сацький. - С. 235-240
  Потапенко Я.  Переяславщина у період радянсько-німецької війни 1941 - 1945 / Я. Потапенко. - С. 241-248
  Гончаренко О.  Антисемітизм у післявоєнній Україні: міфи та реалії ( за документами радянських спецслужб) / О. Гончаренко, О. Тарапон. - С. 249-254
  Нікітчин О.  Академік В. Є. Лошкарьов - основоположник інформаційних технологій в Україні у галузі транзисторної елементарної бази засобів обчислювальної техніки / О. Нікітчин. - С. 255-259
  Левчук К.  Становлення та розвиток ветеранських організацій України в 90-і роки ХХ ст. / К. Левчук. - С. 259-269
  Дем'яненко В.  Політичні аспекти ментальності українців / В. Дем'яненко. - С. 270-277
  Максимова М.  Проблеми історичного джерелознавства у науковій спадщині професора П. В. Голубовського / М. Максимова. - С. 278-284
  Мареш Т.  Переяслав в истории польского государства - обзор польских учебников по истории / Т. Мареш. - С. 285-295
  Яценко Л.  Гендерні теорії: історико-педагогічний аналіз / Л. Яценко. - С. 296-303
  Метелиця О.  Волонтерський рух в Україні: наступність і сучасний стан (1990-ті рр. - поч. ХХІ ст.) / О. Метелиця. - С. 304-309
  Горденко С.  Науково-освітня діяльність Анастаса Єгоровича Зайкевича (1842 - 1931) / С. Горденко. - С. 310-314
  Костенко О.  Стан загальної освіти Київщини у першій половині ХІХ ст. / О. Костенко. - С. 315-321
  Коцур Н.  Внесок учених-гігієністів у розвиток соціальної гігієни в Україні (кінець ХІХ - ХХ ст.) / В. Коцур. - С. 322-336
  Коцур В.  Глобальний вимір російського тероризму в контексті історичного розвитку людства / В. Коцур. - С. 332-336
  Гаврилко М.  Історіографія непу в період сталінського тоталітарного режиму (кінець 1920-х - перша половина 1950-х років) / М. Гаврилко. - С. 337-350
  Коцур В.  Висвітлення непу в суспільно-політичний та історико-економічній літературі 1920-х років / В. Коцур. - С. 351-382
  Гуз А.  Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення: напрями та результати роботи (1990 - 2005 рр.) / А. Гуз. - С. 383-389
  Котломанітова Г.  До питання підготовки вчительства початкових народних шкіл 2-ї половини ХІХ століття / Г. Котломанітова, Н. Ігнатенко. - С. 390-396
  Ігнатенко Н.  Історіографія проблеми релігійного виховання в системі шкільної освіти 2-ї половини ХІХ - початку ХХ ст. / Н. Ігнатенко, Г. Котломанітова. - С. 397-405
  Ігнатенко М.  Відтворення ринкових трансформацій економіки України на інвестиційний процес у сільскому господарстві / М. Ігнатенко. - С. 406-415
  Чорномаз Б.  Проблема усної історії в сучасних дослідженнях історії України / Б. Чорномаз. - С. 416-417
  Нагайко Т.  Джерела усної історії: проблеми та перспективи використання на сучасному етапі / Т. Нагайко. - С. 418-423
  Пастушенко Т.  Створення української асоціації усної історії / Т. Пастушенко. - С. 424-430
  Кісь О.  Усна історія: теоретичні засади та методика автобіографічного дослідження / О. Кісь. - С. 431-439
  Лукашевич О.  Переяславщина в 1930-х рр. (на матеріалах усних свідчень) / О. Лукашевич. - С. 440-446
  Рибченко Л.  Історія Карпатської Січі у спогадах рядового вояка (за матеріалами підготовки музейної експозиції) / Л. Рибченко, Я. Пасічко. - С. 447-451
  Лисенко О.  Українські "остарбайтери" як предмет соціальної і усної історії / О. Лисенко. - С. 452-457
  Гончаренко О.  Свідчення учасників ліквідаційних акцій цивільного населення окупованої нацистами України як історичне джерело / О. Гончаренко. - С. 458-463
  Лапан Т.  Особливості спогадів жителів Західної України про рабську та примусову працю в нацистській Німеччині / Т. Лапан. - С. 464-473
  Дацюк Г.  Тема визвольних змагань у контексті усної історії. Жіночій досвід / Г. Дацюк. - С. 474-480
  Грінченко Г.  Примусова праця у третьому Рейху: усні свідчення очевидців / Г. Грінченко. - С. 481-488
  Гуркіна С.  Особливості проекту усної історії інституту історії церкви "образ сили духу: жива історія підпільного життя Української греко-католицької церкви, 1946 - 1989" / С. Гуркіна. - С. 489-494
  Бондар Г.  "Рустикалізація" Львова: міжнаціональні взаємини мешканців міста в 1950 - 1980-х рр. / Г. Бондар. - С. 495-502

Рубрики: Історія України - Наукові записки

Анотація:   Збірник присвячено 20 - річному ювілею заснування Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. До нього увійшли матеріали з історії вузу та історичного факультету, а також наукові статті з різноманітних проблем української етнографії, археології, історії України з історичного минулого Переяславщини. Окремим розділом представлено матеріали науково-практичного семінару "Метод усної історії: теорія та практика застосування", що став одним з перших в україні наукових зібрань, присвячених проблема усної історії.

 
57 63
В53

        Вісник СXI ст.дноукраїнського університету імені Володимира Даля [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 9 (79) / МОН України, СXI ст.дноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ : Крюков О. С., 2004. - 242 с.

Зміст:
  Абакумова В. І.  Громадська позиція людини в умовах німецько-фашистської окупації / В. І. Абакумова. - С. 3-7
  Бабенко Л. Л.  Особливості антирелігійної пропоганди 20-х років ХХ століття та її альтернативи / Л. Л. Бабенко. - С. 8-14
  Бєльдюгін в. А.  Еволюція студентського руху в Наддніпрянській Україні на рубежі 50-60 рр. ХІХ століття / в. А. Бєльдюгін. - С. 14-21
  Бессонова М. М.  Основні виміри проблем економічної інтеграції Канади із США (кінець 1980-х - початок 1990-х рр.) / М. М. Бессонова. - С. 22-28
  Бондар О. В.  Забезпечення процесу дошкільного виховання в УСРР у 20-30-і рр.: історичний аспект / О. В. Бондар. - С. 28-35
  Бочаров В. В.  Переселення селян з Харківської губернії (1906-1914 рр.) / В. В. Бочаров. - С. 35-39
  Вергунов В. А.  Системи землеробства України на зламі ХІХ-ХХ ст.: від науково-дослідного обгрунтування до сільськогосподарської практики / В. А. Вергунов, М. Т. Вихватенко, В. П. Михайлюк. - С. 40-44
  Гончаренко О. М.  Роль окупаційної преси в політиці Голокосту в Україні (на прикладі Київщини) / О. М. Гончаренко. - С. 44-51
  Закіров М. Б.  До питання визначення поняття "Східна Українська діаспора" та її особливості / М. Б. Закіров. - С. 51-61
  Ігнатуша О. М.  Вектори антицерковної політики радянської держави в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст. / О. М. Ігнатуша. - С. 62-69
  Клеймьонова О. О.  Міста кочовиків східноєвропейського степу (домонгольська доба) / О. О. Клеймьонова. - С. 69-72
  Кривуля О. О.  Жінки та індустріалізація в Україні (1929-1938 рр.): історіографія проблеми / О. О. Кривуля. - С. 73-84
  Литвиненко В. Ф.  Украинцы в Германии и немцы в Украине в историческом контексте / В. Ф. Литвиненко [и др.]. - С. 84-93
  Нагорна Т. В.  Історіографія проблем розвитку духовних християн українських губерній ХІХ ст.: загальна характеристика / Т. В. Нагорна. - С. 94-101
  Невзлина А. Б.  "Золотой век" еврейской культуры в Испании ХІ-ХІІІ ст. / А. Б. Невзлина. - С. 102-106
  Нікольченко Ю. М.  Історико-археологічні дослідження літописної муравиці / Ю. М. Нікольченко. - С. 107-121
  Омельченко А. В.  Друга світова війна та її вплив на ідею європейської інтеграції / А. В. Омельченко. - С. 122-128
  Петренко І. М.  Політика уряду Російської імперії і Синоду щодо участі духовенства у справі початкової освіти на Лівобережній Україні (друга половина ХІХ століття) / І. М. Петренко. - С. 128-134
  Приймак О. М.  Форми селянського господарювання на Півдні України наприкінці ХІХ - початку ХХ століть / О. М. Приймак. - С. 134-140
  Санжаров С. Н.  К вопросу о семантике орнаментов катакомбной культуры эпохи средней бронзы / С. Н. Санжаров. - С. 141-151
  Сафонова Н. М.  Науковці та державна влада доби " відлиги" в Україні (1953-1964 рр.) / Н. М. Сафонова. - С. 151-155
  Сморкачова Н. Л.  Приєднання Києва до складу Великого князівства Литовського / Н. Л. Сморкачова. - С. 155-160
  Тарасенко О. В.  Діяльність слов'яносербського земства по розвитку народної освіти (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / О. В. Тарасенко. - С. 160-163
  Федьків А. Б.  До питання про отримання автокефалії УПЦ в умовах православного конфлікту в Україні / А. Б. Федьків. - С. 163-169
  Безугла О. О.  Обрання кн. Г. Є. Львова головою Всеросійського Земського Союзу / О. О. Безугла. - С. 170-176
  Борисова О. В.  До питання про деякі таємниці літопису руського / О. В. Борисова. - С. 176-182
  Бритюк О. О.  Про культурні контакти населення Східної України та Північного Кавказу за доби раннього металу / О. О. Бритюк. - С. 182-189
  Глушко Т. М.  Концентрація та впорядкування документальної спадщини архівними установами Донбасу в 1920-1930-х роках / Т. М. Глушко. - С. 189-194
  Кубанова Р. А.  Київ після Батиєва нашестя / Р. А. Кубанова. - С. 194-198
  Маклюк О. М.  Форми та методи впливу королівської влади Англії на діяльність палати общин у першої половини XVI / О. М. Маклюк. - С. 198-204
  Родин И. А.  Периодика Луганщины 1942-1943 гг.: вопросы истории и краеведения / И. А. Родин. - С. 204-211
  Федоровский Ю. Р.  Ошибки О. Субтельного: случайность или тенденция? / Ю. Р. Федоровский. - С. 211-219
  Юрченко О. В.  Переяславщина в другій половині ХІІ-XVI ст. (історико-археологічний огляд) / О. В. Юрченко. - С. 219-225

Рубрики: Історія України

 
58 63.3(4Укр)-35
В53

        Вісник національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : № 784 Держава та армія / МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Львівська політехніка, 2014. - 288 с.

Зміст:
  Терський С. В.  Кістень у Галицькому та Волинському князівствах (X-XIV ст.) / С. В. Терський. - С. 3-12
  Гринчишин Б. В.  Особливості ведення бою із застосуванням клинкової зброї в XIII-XV ст. / Б. В. Гринчишин. - С. 13-17
  Пивоваров С. В.  Предмети середньовічного озброєння з Чорнівського городища першої половини XIII ст. (дослідження 2012 р.) / С. В. Пивоваров, В. Калініченко. - С. 18-24
  Тоїчкін Д. В.  Формування наукових уявлень про козацьку клинкову зброю: від др. пол. XIX ст. до сучасності / Д. В. Тоїчкін. - С. 25-34
  Омельчук Б. А.  Військово-політичні аспекти передісторії Галицького князівства / Б. А. Омельчук. - С. 35-39
  Лисейко Я. Б.  Участь шляхти у мобілізації війська в Сяноцькій землі на початку Польсько-шведської війни / Я. Б. Лисейко. - С. 40-46
  Нагірняк А. Я.  Кирило Трильовський - організатор січового руху у Галичині (кін. XIX - поч.XX ст.) / А. Я. Нагірняк. - С. 46-51
  Мельник В. М.  Діяльність Т. Окуневського у Державній раді під час другої та третьої каденції (1907-1912 рр.) / В. М. Мельник. - С. 52-58
  Морушко О. О.  Позиція провідних польських партій Російської імперії напередодні та на початку Першої світової війни / О. О. Морушко, Л. М. Матієшин. - С. 59-63
  Берест І. Р.  Джерельна база історії професійних спілок Східної Галичини до початку та в роки Першої світової війни / І. Р. Берест. - С. 64-69
  Мазур О. Я.  Українське питання в політиці провідних держав напередодні великої війни (1914-1918 рр.) / О. Я. Мазур, І. В. Баран. - С. 70-75
  Питльована Л. Ю.  Антибританська політична карикатура у Німеччині як засіб пропаганди у період Першої світової війни / Л. Ю. Питльована. - С. 76-84
  Моргун М. В.  Передумови становлення броньових частин українських армій: бронеавтомобільні формування Першої світової війни та досвід їх застосування / М. В. Моргун, Т. С. Лушкавнюк. - С. 84-89
  Барановська Н. М.  Підвалини військової політики гетьмана Павла Скоропадського / Н. М. Барановська. - С. 90-97
  Дещинський Л. Є.  Поневолення України більшовицькою системою та припинення її репрезентації на міжнародній арені у першій половині XX ст. / Л. Є. Дещинський. - С. 97-106
  Зінкевич Р. Д.  Початки формування армії УНР восени 1917 року / Р. Д. Зінкевич. - С. 107-113
  Хома І. Я.  Створення та діяльність більшовицьких військ в Україні в кінці 1918-1920 роках у сучасній історіографії / І. Я. Хома. - С. 114-119
  Уська У. Р.  Укладення та реалізація домовленостей між Австро-Угорщиною та УНР у Брест-Литовському 1918 р.: уроки дипломатичної боротьби / У. Р. Уська. - С. 120-127
  Куций А. Ф.  Полковник Р. Сушко - учасник Другого зимового походу 1912 року / А. Ф. Куций. - С. 128-135
  Шелюк Л. О.  Українська державність у 1920-1923 рр. та її знищення більшовицькою владою / Л. О. Шелюк. - С. 135-142
  Плазова Т. І.  Діяльність української еміграції в країнах Європи у міжвоєнний період XX ст. / Т. І. Плазова. - С. 143-148
  Каша М. Є.  Середньовічні замки та фортеці Західної Волині як об'єкти пам'ятко-охоронної діяльності (1920-1930 рр.) / М. Є. Каша. - С. 148-152
  Мельник Р. П.  Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення Збройних сил в українській військовій літературі / Р. П. Мельник. - С. 153-161
  Юрчук Л. В.  Корпус охорони прикордоння Речі Посполитої у Волинському воєводстві: особливості формування (1924-1929 рр.) / Л. В. Юрчук. - С. 161-167
  Виздрик В. С.  Аграрне питання в програмних документах і діяльності УНДО / В. С. Виздрик. - С. 168-174
  Гнатюк В. М.  Організація тотальної фіксації та видання свідчень про Голодомор 1932-1933 і 1946-1947 років: системні підходи / В. М. Гнатюк. - С. 175-181
  Конюхов С. В.  До проблеми трактування національно-визвольного опору українців в роки Другої світової війни / С. В. Конюхов. - С. 181-187
  Коваль М. В.  Довготривала фортифікація на теренах України: ретроспекція / М. В. Коваль. - С. 188-196
  Буковський І. В.  Особливості організації виховної роботи з особовим складом в умовах переходу до контрактної форми комплектування Збройних сил України / І. В. Буковський. - С. 197-203
  Мина Ж. М.  Колективне суспільне документування історичних процесів збройних формувань України періоду національно-визвольної революції 1917-1921 рр. в українській вікіпедії / Ж. М. Мина, А. М. Пелещишин. - С. 204-213
  Химиця Н. О.  Соціально-орієнтовані інтернет-джерела дослідження Єврореволюції 2013-2014 рр. в Україні / Н. О. Химиця. - С. 214-223
  Стасюк І. М.  Діяльність Української греко-католицької церкви у підпіллі (1946-1989 рр.) / І. М. Стасюк. - С. 224-230
  Романовський Я. Я.  Досвід формування правової культури військовослдужбовців Збройних сил України / Я. Я. Романовський. - С. 231-238
  Савченко О. О.  Економіка Галичини після війн 1914-1920 рр. / О. О. Савченко. - С. 239-243
  Якубовський В. І.  Фортифікаційні споруди градів Болохівської землі як джерело реконструкції оборонних споруд городищ Південно-Західної Русі / В. І. Якубовський. - С. 244-252
  Панишко С. Д.  Спроба реконструкції зовнішнього вигляду пізньосередньовічних укріплень "motte and bailey" на Волині за їх зовнішніми морфологічними ознаками / С. Д. Панишко. - С. 252-262
  Курдина Ю. М.  Скляні знахідки з поля битви під Берестечком у питаннях реконструкції гутництва / Ю. М. Курдина. - С. 263-270
  Добрянський В. К.  Археологічне обстеження городища XIV ст. в с. Біла біля м. Чорткова Тернопільської області / В. К. Добрянський. - С. 270-274
  Захар'єв В.  Видатний архітектор Іван Могитич і Сокілецька церква XII-XIII століть / В. Захар'єв. - С. 274-278

Рубрики: Військова історія України

Анотація:   У Віснику публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним силам. Вісник також містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми музеєфікації, реконструкції та експонування пам'яток ранньосередньовічної доби", що відбулась на базі Культурно-археологічного центру с. Пересопниця на Рівненщині 1-2 червня 2013 р.

 
59 81.41-0
Т19

Таранець, В. М.

        Трипільський субстрат: походження давньоєвропейських мов [Текст] : монографія / В. М. Таранець. - О. : ОРІДУ НАДУ, 2009. - 276 с.

Рубрики: Мови давні - Походження давньоєвропейських мов

Ключові слова (ненормовані): індоєвропейські племена -- Трипільський субстрат -- фонетичні субстратні ознаки -- давньоєвропейська мовна спільнота -- індоіранські мови -- балтійські мови -- кельтські

Анотація:   У монографії розглядається проблема Трипільського мовного субстрату на давньоєвропейські мови, носії яких, залишивши свою прабатьківщину в Анатолії на Близькому Сході, переселились зі сторони Східного Кавказу в південні степи Росії та України. Перебуваючи тривалий час на території Трипілля, арії разом з автохтонним неіндоєвропейським населенням пережили двомовність, у результаті якої останні асимілювались, а індоєвропейці, розпавшись на окремі етноси, утворили зі своїх діалектів окремі мови: індоіранські, слов'янські, балтійські, германські, італійські, кельтські, іллірійску та фракійську, в яких чітко засвідчено субстратний елемент. З кінця 3 тис. до н. е. зазначені етноси почали мігрувати в Європу, зазнавши різного ступеню впливу Трипільського субстрату. Найдовше знаходилися в Трипіллі слов'янські племена, а серед них і донині тут проживає український етнос, які зазнали найбільшої інтерференції мови-субстрату, і звідси українська мова зберегла найбільше архаїчних слов'янських та індоєвропейських рис. Результати дослідження грунтуються на лінгвістичному, історико-культурологічному аналізі давніх слів та свідчень археологічного, етнографічного і фольклорного матеріалу.

 
60 63.2(4Укр)
І90

        Історико-географічні дослідження в Україні [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / Нац. академія наук України, Ін-т історії України. - К : Видавництво Інституту історії України, 2007. - 438 с.

Зміст:
  Верменич Я.  Географія, хорографія, хорологія: етапи становлення й концептуалізації / Я. Верменич. - С. 7-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Огуй О.  Географія ринку цінних паперів (облігацій) на Буковині в австрійські часи: періоди формування та розгортання (1790/1870-1914/18) / О. Огуй. - С. 17-45
  Вирський Д.  Українські землі за описом "Полонії" Шимона Старовольського (1632) / Д. Вирський. - С. 46-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хведченя С.  Варязька печера як найдавніша пам'ятка історії та культури Київської Русі / С. Хведченя. - С. 64-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попельницька О.  Київський монастир Миколи Йорданського на планах XIX ст. / О. Попельницька. - С. 102-107
  Оксенич М.  "Загальна карта європейської частини Російської імперії" 1788 р. із зібрання Національного музею історії України як зразок компілятивної картографії / М. Оксенич. - С. 108-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Новик М.  Богданові підземелля або аналітичний огляд досліджень Суботівського маєтку Богдана Хмельницького / М. Новик. - С. 123-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Славутич Є.  Шовкові тканини в костюмах військової еліти і урядовців української козацької держави та їхня тогочасна місцева термінологія / Є. Славутич. - С. 143-180. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колибенко О.  Літописне "Льто" та походження назви міста Борисполя: історико-археологічний та топонімічний аспекти / О. Колибенко. - С. 181-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тимошенко В.  Дворянство Правобережної України пореформенного періоду: до історіографії проблеми / В. Тимошенко. - С. 203-212. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кабанець Є.  Походження печерного затворництва на Русі в історико-географічному вимірі / Є. Кабанець. - С. 213-238. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жданович О.  Роль Нікейського соборув зародженні традиційної грецької православної культури / О. Жданович. - С. 239-258. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пилипенко О.  Класифікація вітчизняних та зарубіжних наукових джерел про роль Наддніпрянської України у зовнішніх торгово-економічних та культурних зв'язках Російської імперії у XIX - на початку XX ст. / О. Пилипенко. - С. 259-269. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тернтьєва Н.  Культурно-освітня діяльність грецьких громад в Україні: грецькі друкарні в Одесі в XIX - на початку XX ст. / Н. Тернтьєва. - С. 270-284. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко С.  Болдаївка (Будаївка) Київського повіту: історичний начерк (кінець XVIII - середина XIX ст.) / С. Лисенко. - С. 285-311
  Філіппов О.  Назви вулиць Сукачева у ХХ ст. / О. Філіппов. - С. 312-316
  Сень Д.  Воображение региона как колонизация: Кубань-Черномория-Кубань (практики Российской империи в Крыму и на Северо-Западном Кавказе в конце XVIII - середине XIX вв.) / Д. Сень. - С. 317-336. - Библиогр. в конце ст.
  Хромов К.  Короткі нотатки з історії грошового обігу на території сучасної України / К. Хромов. - С. 337-340
  Покрасс Ю.  Об атрибутации изображений на электронных монетах Кизика / Ю. Покрасс. - С. 341-346
  Хромова І.  Початок карбування монет у Кримському Улусі в середині XIII ст. / І. Хромова. - С. 347-357. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Климовськийц С.  Київські монети Володимира Ольгердовича: приоритет політики чи економіка? / С. Климовськийц. - С. 358-375. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прігарін О.  Статево-вікова структура росіян старообрядців Буджаку у першій половині ХІХ ст. / О. Прігарін. - С. 376-399. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дзагалов А.  Історіографія проблем переселення вихідців з українських губерній на територію Тверської області (1832-1905 рр.) / А. Дзагалов. - С. 400-422. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дмитрієнко М.  "Кубань-Україна": спроба встановити зв'язки і вести діалог між вченими з Росії та України / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко. - С. 423-429
  Дмитрієнко М.  Важливе джерело для досліджень з проблем українського середньовіччя: комплекси сфрагістичних пам'яток / М. Дмитрієнко, Я. Іщенко. - С. 430-433

Рубрики: Географія історична

Анотація:   У збірці наукових праць розглядаються проблеми історичної географії, топографії, нумізматики, етнічної історії України. Видання розраховане на фахівців спеціальних галузей історичних знань, проблем регіоналістики, пам'яткознавства, історії міст і сіл України, дослідників символіки, територіальної атрибутики, емблематики, суспільствознавців, етнологів, географів, архівних, бібліотечних працівників, викладачів, аспірантів, студентів вузів гуманітарного профілю, краєзнавців.

 
61 63
О42

        Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 3 / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Іст. ф-т. - О. : Фридман А. С., 2011. - 311 с.

Зміст:
  Саміра А.  Заснування Одеського товариства історії та старожитностей в контексті становлення пам'яткоохоронної справи на півдні України / А. Саміра. - С. 2-4
  Бондаренко Д.  Публікації досліджень Березані в "Известиях Археологической комиссии" / Д. Бондаренко, О. Васильчук. - С. 4-6
  Вамуш А.  Пережитки язичницької символіки в жіночих браслетах давньоруського населення Українського Прикарпаття / А. Вамуш. - С. 6-10
  Денисюк В.  Нові пам'ятки доби пізньої бронзи на степовій Одещині / В. Денисюк. - С. 10-11
  Кириченко Д.  Сармато-аланы в Азербайджане по данным антропологии / Д. Кириченко. - С. 11-13
  Литвинчук Ю.  Нове поселення доби пізньої бронзи - Данилівка / Ю. Литвинчук. - С. 13-15
  Мезенцева І.  Прикраси одягу (I-IV ст н. е) з розкопок Ольвії 1936-1938 рр. в експозиції Національного музею історії України / І. Мезенцева. - С. 15-17
  Мельник О.  Конструктивні особливості насипу Криворізького району на прикладі 1-ої Курганної групи "Рядові могили" / О. Мельник. - С. 17-19
  Околіт В.  Антропоморфна статуетка доби бронзи з Миколаївщини / В. Околіт. - С. 19-20
  Смирнов О.  Військове будівництво на о. Березань на початку XX ст. та його вплив на пам'ятку археології / О. Смирнов, В. Левитченкова. - С. 21-22
  Снурніцина А.  Сокира доби енеоліту-бронзи з правого берегу Дністра / А. Снурніцина. - С. 23-24
  Шевченко І.  Археологічні дослідження на Криворіжжі у другій половині XIX -середині XX століть / І. Шевченко. - С. 24-26
  Шкрибляк И.  Шлемы типа монтефортино в Восточной Европе: историографический аспект / И. Шкрибляк. - С. 26-29
  Банадисєва К.  До питання про трансформацію традиційної календарної обрядовості українців у XX ст. (на матеріалах Миколаївського р-ну Одеської обл.) / К. Банадисєва. - С. 30-31
  Бідіна М.  Буковинські вечорниці (На прикладі с. Черешенька, Буковинського Передгір'я) / М. Бідіна. - С. 31-33
  Волощук М.  Буковинська новорічна Маланка (на прикладі м. Вашківці) / М. Волощук. - С. 33-35
  Галушка Н.  До проблеми етнопедагогіки населення України кінця XIX - початку XX століття: методи стимулювання діяльності і поведінки: (гра, змагання, заохочення, покарання) / Н. Галушка. - С. 36-38
  Георгиев М.  Влияние ислама на традиционный календарь турок / М. Георгиев. - С. 38-40
  Горохолинская А.  Символика коня в композиции всадников на греческих иконах / А. Горохолинская. - С. 41-43
  Григор'єва В.  Політика радянської влади щодо святково-обрядових традицій у м. Горлівка в 1953-1991 рр. / В. Григор'єва. - С. 44-47
  Кожолянко Г.  Весільна обрядовість на Буковині і звичаєве право / Г. Кожолянко, В. Прокопчук. - С. 47-55
  Кожолянко О.  Роль хліба у похоронній обрядовості українців західноукраїнського регіону / О. Кожолянко. - С. 55-57
  Кожолянко О.  Костюм нареченої у весільній обрядовості населення Київської Русі / О. Кожолянко, Г. Конська. - С. 58-60
  Коломийчук О.  Топонімічні особливості селища Лисець Тисменицького району Івано-Франківської області / О. Коломийчук. - С. 61-64
  Котова Г.  Декоративно-прикладне мистецтво саамів як засіб етнопедагогіки / Г. Котова. - С. 65-66
  Кравецька А.  Весілля у с. Рукшин на Буковині / А. Кравецька. - С. 66-68
  Новоселова Ю.  Трапеза как элемент традиционной культуры крымских татар / Ю. Новоселова. - С. 68--69
  Палій О.  Новорічна Маланка Заставнівщини (на прикладі с. Погорілівка) / О. Палій. - С. 69-71
  Пелеховська К.  Порівняльний аналіз українського та польського весілля / К. Пелеховська. - С. 71-73
  Романюк В.  Мисливські вірування Гуцульщини: уявлення про можливість завдання магічної шкоди рушниці та обряди, пов'язані з її нівелюванням / В. Романюк. - С. 74-78
  Сабран І.  Літня календарна обрядовість на Волині (свято Купала) / І. Сабран. - С. 79-83
  Санаткіна К.  Традиційна система харчування ліпован Подунав'я / К. Санаткіна. - С. 83-84
  Торхтій О.  Формування образу ромів в історичній свідомості українців / О. Торхтій. - С. 84-86
  Фецик І.  Весільні обряди Тернопільського Поділля в селі Касперівці (рвання барвінку, вінкоплетення, "виплясування" деревця) / І. Фецик. - С. 86-87
  Хубайбердиєва (Аширгельди-гизи) О.  Мусульманські норми в системі харчування кримських татар / Хубайбердиєва (Аширгельди-гизи) О.. - С. 87-90
  Чокан К.  Весілля у Флоренції в епоху Відродження / К. Чокан. - С. 90-92
  Брель О.  О. І. Тереножкін - дослідник археологічної спадщини Чигиринського краю / О. Брель. - С. 97-99
  Господаренко О.  Історія генуезької Кафи в роботах Л. П. Коллі / О. Господаренко. - С. 99-101
  Гудзь В.  Оцінка дій влади щодо селянства Мелітопольщини у 1932-1933 рр. у архівних документах і свідченнях очевидців / В. Гудзь, Я. Таравська. - С. 101-103
  Дибас О.  Иностранное инвестирование Области Войск Донского: источники по проблеме / О. Дибас, Т. Ширяева. - С. 103-105
  Корнійчук Л.  Значення діяльності Аркадія Жуковського в організації українського наукового життя у Франції / Л. Корнійчук. - С. 105-109
  Недошитко І.  Українознавчі наукові студії в США / І. Недошитко. - С. 109-112
  Павлючик Т.  Роль закарпатського студентства в подіях 1938 р. (за спогадами В. Гренджі-Донського) / Т. Павлючик. - С. 112-114
  Петрова А.  Усна історія про українців та євреїв Одещини в часи Голодомору 1932-1933 років та Другої Світової війни / А. Петрова. - С. 114-116
  Савенков В.  Британські парламентські папери XIX ст. як джерело з історії Великобританії / В. Савенков. - С. 116-118
  Таравська Я.  Визначення Андрієм Жуком характеру і провідної мети українського кооперативного руху / Я. Таравська. - С. 118-120
  Ткаченко В.  Німецька пропаганда в Трансністрії (за матеріалами газети "Der Deutche in Transnistrien") / В. Ткаченко. - С. 120-122
  Шляхтич Р.  Протистояння ОУН(Б), УПА та радянської влади у повоєнний час на території Західної України: сучасна вітчизняна історіографія проблеми / Р. Шляхтич. - С. 122-125
  Штепко Е.  Проблема о. Змеиный на страницах периодической прессы (на примере общественно- политического еженедельника "Зеркало недели") / Е. Штепко. - С. 126-131
  Якименко Л.  Внесок Надії Суровцової в розвиток уманського краєзнавства / Л. Якименко. - С. 131-132
  Башкова І.  До питання формування штату Канцелярії Таврійського губернатора / І. Башкова. - С. 133-136
  Бондар В.  Особливості формування та структура сухопутних військ Української Держави (1918 р.) / В. Бондар. - С. 136-140
  Забіяка Ю.  Взаємовідносини Української козацької держави з Московським царством (60-70 роки XVII ст.) / Ю. Забіяка. - С. 140-144
  Калініченко В.  Укріплення сторожових фортець давньоруської Буковини / В. Калініченко. - С. 144-145
  Коваленко С.  Діяльність чеських товариств у м. Одеса в 1882-1915 рр. / С. Коваленко. - С. 145-147
  Ложешник А.  Роль роду Горленків у розвитку Прилуцького полку / А. Ложешник. - С. 147-151
  Назарова Є.  Діяльність чорносотенних організацій Півдня України у 1903-1914 рр. / Є. Назарова. - С. 151-156
  Носенко М.  Реформування Гетьманщини 1706-1708 рр. як передумова "зради" гетьмана Івана Мазепи / М. Носенко. - С. 156-158
  Полонська М.  Матеріальне положення студентів підросійської України на межі XIX-XX ст. / М. Полонська. - С. 158-160
  Прокопенко С.  Реорганізація Катеринославської гімназії за статутом 1864 р. / С. Прокопенко. - С. 161-162
  Бубляс Н.  Міжнародна гуманітарна допомога соціально-незахищеним верствам населення України (1991-2006 рр.) / Н. Бубляс. - С. 163-164
  Булгакова Н.  Жизнь и деятельность В. И. Вернадского в Киеве / Н. Булгакова. - С. 164-165
  Булгакова О.  Сторінки повсякденного життя гуманітарної інтелігенції України (другої половини 1950-х - середині 1960-х рр.) / О. Булгакова. - С. 165-166
  Герасимчук В.  Антинацистська контрпропагандистська робота Організації українських націоналістів (бандерівців) на території Дистрикту "Галичина" / В. Герасимчук. - С. 167-169
  Делібалтова Ю.  Особливості становлення та розвитку органів міліції в 20-30-х рр. XX ст. на Одещині та в Криму / Ю. Делібалтова. - С. 169-172
  Карачевська В.  "Перебудова" та музична культура Донеччини (1985-1991 роки) / В. Карачевська. - С. 172-174
  Кіндрачук Н.  Державницькі засади української національної ідеї / Н. Кіндрачук. - С. 174-176
  Музичка М.  Механізм черги на прикладі продажу цукру в Києві у 1988 р. / М. Музичка. - С. 176-178
  Нефьодов Д.  Деякі проблеми вивчення історії руху Опору в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944 рр) / Д. Нефьодов. - С. 179-180
  Орлов В.  До питання класифікації нових релігійних течій в Україні / В. Орлов. - С. 180-183
  Остащук В.  Адміністративні та соціально-економічні умови функціонування освітніх установ м. Одеси (1941-1944 рр.) / В. Остащук. - С. 183-187
  Стамбол І.  Еволюція теорій економічного розвитку України у спадщині провідних національних ідеологів першої половини XX ст. / І. Стамбол. - С. 187-190
  Чернікова І.  Музейні установи Харківщини - провідні центри регіонального пам'яткоохоронного руху (1920-ті - початок 1930-х років) / І. Чернікова. - С. 191-192
  Власова А.  Боротьба зі схоластичною думкою та поява практичної медицини у добу Відродження / А. Власова. - С. 193-196
  Дудко В.  Военно-спортивное назначение знамени "драконария" в римской армии начала II в н. э. / В. Дудко. - С. 196-199
  Жданович О.  Варвари на Боспорі (III-IX ст.) / О. Жданович. - С. 200-201
  Красникова Е.  Любовь на Боспоре: ее виды и проявления / Е. Красникова. - С. 201-203
  Лужкова М.  Античная морская торговля вином в Северном Причерноморье / М. Лужкова. - С. 203-204
  Майборода П.  Межкультурный диалог в Поздней Римской империи: речь Григория Назианзина против Юлиана Отступника / П. Майборода. - С. 204-207
  Платовский С.  Специфика пешего рыцарского поединка XV в. по данным изобразительных источников / С. Платовский. - С. 207-209
  Репина Е.  Работорговля Раннего Боспора (к историографии вопроса) / Е. Репина. - С. 209-211
  Самарская Е.  Образы женских божеств в произведениях античных авторов I-II вв. до н. э. / Е. Самарская. - С. 211-213
  Третяк М.  Антична Феодосія / М. Третяк. - С. 213-215
  Фирсова Л.  Отношения римлян к труду ремесленников по данным исторической традиции и речи ораторов (II в. до н. э. - II в. н. э.) / Л. Фирсова. - С. 216-218
  Хомич О.  Представление Джона Спелмена о королевской власти / О. Хомич. - С. 218-219
  Эюпова Д.  Концепция тела, пола и секса в поздней античности / Д. Эюпова. - С. 220-222
  Ботіка Т.  Російські часописи про колоніальний розвиток Великої Британії кінця XIX - початку XX ст. / Т. Ботіка. - С. 223-224
  Ковальський С.  Еволюція миротворчої тактики ООН на Кіпрі 1964-1974 рр.: від збройної інтерпозиції до гуманітарної операції / С. Ковальський. - С. 224-227
  Колесник О.  Жінки Наполеона на тлі політичної кар'єри / О. Колесник. - С. 227-228
  Литвин Д.  Концепция наступательной операции в японской армии в 1930-х гг. / Д. Литвин. - С. 229-231
  Онуфрак І.  Релігійний аспект колоніальної політики Османської імперії на Балканському півострові / І. Онуфрак. - С. 231-234
  Пилипенко В.  Проблема взаємодії людини та суспільства в філософсько-історичній спадщині діячів епохи Просвітництва / В. Пилипенко. - С. 234-237
  Савенкова І.  Джеймс Сілк Бекингем - видатний англійський публіцист, видавець, політик / І. Савенкова. - С. 237-238
  Скрипніченко М.  Антивоєнні погляди Дж. Морлі / М. Скрипніченко. - С. 239-241
  Стаценко Т.  Утвердження основ американської демократії під час президентства Томаса Джефферсона / Т. Стаценко. - С. 241-243
  Щербина Т.  Османська імперія кінця XIX ст. - початку XX ст. в сприйнятті В. М. Рамзея / Т. Щербина. - С. 245-246
  Діденко О.  Одеські чорносотенні союзи в роки першої російської революції / О. Діденко. - С. 247-250
  Дубчак И.  Расширение ЦК на XII съезде РКП(б): причины и последствия / И. Дубчак. - С. 250-252
  Иванова Н.  Особенности культуры управления торговыми и промышленными предприятиями женщин-купчих в Курской губернии в конце XIX - начале XX века / Н. Иванова. - С. 253-254
  Кинка С.  "Фосфоритный конфликт" в Эстонии по материалам общесоюзных и региональных печатных СМИ и стенограммам сессий Верховного Совета ЭССР (1987-1988 гг.) / С. Кинка. - С. 254-256
  Ковальчук С.  Пути становления кадетской идеологии. Постановка проблемы / С. Ковальчук. - С. 257-260
  Кучеренко М.  К вопросу о социально-экономическом развитии приграничных с Украиной территорий в 1928-1934 гг. (по материалам Белгородского и Острогожского округов Центрально-Черноземной области) / М. Кучеренко. - С. 260-263
  Ныколаэв О.  Внутрішній політичний конфлікт між Чечнею та Російською Федерацією 1990-1994 рр. / О. Ныколаэв. - С. 263-264
  Оленченко О.  Допустимий ступінь втручання церкви до внутрішньої політики князівства за свідченням "Повісті минулих літ" / О. Оленченко. - С. 265-266
  Столбина О.  Международная помощь евреев Российской империи пострадавшим от погромов христианам в Сирии в XIX в. / О. Столбина. - С. 267-268
  Шеенко И.  Деятельность женских добровольно-строительных бригад в городе Белгороде Курской области в 1943-1945 гг. / И. Шеенко. - С. 268-270
  Яковенко О.  Ереси как явление общественной мысли домонгольськой Руси в ракурсе отношений общества, государства и церкви / О. Яковенко. - С. 271-273
  Бурлака В.  Польське питання на Кримській конференції. Реалізація ялтинських домовленостей стосовано Польщі в 1945-1947 рр. / В. Бурлака. - С. 274-276
  Демченко О.  Чорноморські протоки у зовнішній політиці Тимчасового уряду Російської республіки та позиція Великобританії (березень-квітень 1917 р.) / О. Демченко. - С. 276-279
  Дергачева А.  Государства "Южного конуса" в планах нацистской Германии: политика Гитлера по отношению к странам Латинской Америки / А. Дергачева. - С. 279-281
  Дерябіна А.  Історія та наслідки спору між Румунією і Україною з приводу острова Зміїний / А. Дерябіна. - С. 281-284
  Дзюба Т.  Палестинська проблема в міжнародних відносинах / Т. Дзюба. - С. 285-286
  Диденко В.  "Турецкий вопрос" на Потсдамской конференции и позиция США / В. Диденко. - С. 287-288
  Звягіна О.  Ідея Єдиної Європи: від Середньовіччя до XIX ст. / О. Звягіна. - С. 289-290
  Клиніна Т.  Англо-американські відносини на початку Другої світової війни / Т. Клиніна. - С. 290-292
  Константинов А.  План "Вэнса-Оуэна" и позиция администрации Б. Клинтона в период Боснийського кризиса 1993-95 гг. / А. Константинов. - С. 293-294
  Корнышев Д.  Кому была нужна репатриация? К вопросу о взаимоотношениях между СССР и союзниками после Второй Мировой войны / Д. Корнышев. - С. 294-296
  Мисечко Т.  Ліван на саміті Ліги арабських держав / Т. Мисечко. - С. 296-298
  Поспєлов А.  Глобалізація тероризму як соціального явища (2001-2005 рр.) / А. Поспєлов. - С. 298-302
  Семеніст І.  Укладення першого американсько-японського договору безпеки: витоки та передумови / І. Семеніст. - С. 302-304
  Уварова О.  Російська "политика покровительства" балканським народам: віхи історії / О. Уварова. - С. 304-305
  Шайхулліна А.  Головні напрямки зовнішньої політики США щодо Азербайджану наприкінці 90-х рр. XX ст. / А. Шайхулліна. - С. 306-307
  Шпак Ю.  Експорт революції: курс на встановлення радянської влади в Угорщині та Польщі у 1919-1920 рр. / Ю. Шпак. - С. 307-310
  Щербатюк Д.  Основные направления международной деятельности Шанхайской организации сотрудничества / Д. Щербатюк. - С. 310-311

Анотація:   До збірки увійшли матеріали міжнародної конференції "Одеські Читання", яка пройшла на історичному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 15-16 квітня 2011 р.

 
62 63.4(4Укр)
В42

        Від венедів до Руси [Текст] : зб. наук. пр. на пошану доктора істор. наук, проф. Дениса Никодимовича Козака з нагоди його 70-ліття / НАН України, Ін-т археології. - К. : Майдан, 2014. - 380 с.

Зміст:
  Пачкова С. П.  Про деякі джерела формування зарубинецької культури / С. П. Пачкова. - С. 23-44
  Терпиловський Р. В.  Проблеми дослідження пам'яток типу Харівка / Р. В. Терпиловський, Г. В. Жаров. - С. 45-60
  Бітковська Т. В.  Зарубинецькі матеріали Пирогівського городища / Т. В. Бітковська. - С. 61-68
  Башкатов Ю. Ю.  Генеза слов'янського житла за матеріалами першої половини I тис. н. е / Ю. Ю. Башкатов. - С. 69-84
  Козак Д. Н.  Житлово-господарче будівництво і планування поселення вельбарської культури біля с. Хрінники на Рівненщині / Д. Н. Козак. - С. 85-102
  Любичев М. В.  Група Седелки-Каширка у Верхньому Подонні як одна з областей "праслов'янської" культурної провінції III-IV ст. / М. В. Любичев. - С. 103-112
  Гупало В. Д.  Дослідження поселення пізньоримського часу на городищі ліописного Звенигорода / В. Д. Гупало, Н. В. Войцещук. - С. 113-124
  Петраускас О. В.  Разрушенные погребения на могильниках черняховской культуры Поднепровья: анализ археологической структуры / О. В. Петраускас. - С. 125-152
  Тиліщак В. С.  Вторинні поховання в черняхівській культурі (за матеріалами могильника Чернелів-Руський) / В. С. Тиліщак. - С. 153-162
  Магомедов Б. В.  Конічні пряслиця на пам'ятках черняхівської культури / Б. В. Магомедов. - С. 163-178
  Милашевський О. С.  До питання про хронологію Раковецького могильника черняхівської культури / О. С. Милашевський. - С. 179-192
  Рейда Р. М.  Жіноче поховання 60 з Шишацького могильника черняхівської культури / Р. М. Рейда, А. В. Гейко, С. В. Сапєгін. - С. 193-204
  Супруненко О. Б.  Дівочий костюм фінального етапу черняхівської культури (за матеріалами поховання в Лавриківці) / О. Б. Супруненко, О. В. Гопкало. - С. 205-224
  Кодацький С. В.  Новий скарб римських денаріїв з околиць с. Старі Валки / С. В. Кодацький, К. В. Мизгін. - С. 225-244
  Милян Т. Р.  Матеріальна культура як визначник приналежності пам'яток VI-VII ст. у верхів'ях Західного Бугу / Т. Р. Милян. - С. 245-252
  Панікарський А. В.  Списи і дротики слов'ян раннього середньовіччя з пам'яток півдня Східної Європи / А. В. Панікарський. - С. 253-266
  Скиба А. В.  Поясні гарнітури "геральдичного" стилю в дніпровських скарбах VII ст. / А. В. Скиба. - С. 267-311
  Прищепа Б. А.  Пам'ятки ранніх слов'ян половини I тисячоліття н. е. на території м. Рівне / Б. А. Прищепа. - С. 313-324
  Володарець-Урбанович Я. В.  Проблема функціонування гончарних осередків VII-VIII ст. басейну Дніпра / Я. В. Володарець-Урбанович. - С. 325-338
  Горбаненко С. А.  Піч пізньороменського часу з Полтави / С. А. Горбаненко, Ю. О. Пуголовок. - С. 339-344
  Пивоваров С. В.  Рідківське поселення райковецької культури у Верхньому Попритті / С. В. Пивоваров, М. В. Ільків. - С. 345-356
  Михайлина Л. П.  Нові матеріали з Ревнянського гнізда поселень райковецької культури / Л. П. Михайлина. - С. 357-364
  Строцень Б. С.  Археологічні дослідження на Тернопільщині у 2001-2010 рр. / Б. С. Строцень. - С. 365-370

Рубрики: Археологія України

Ключові слова (ненормовані): черняхівська культура -- зарубинецька культура

Анотація:   Статті, які входять до збірника, висвітлюють питання етнокультурного та соціального розвитку давнього населення України в останні століття до н. е. та в I тисячолітті н.е., тобто в період, пов'язаний із головними напрямами наукових інтересів ученого. Запропоновані статті різноманітні за змістом: від інтерпретації археологічних комплексів і аналізу окремих категорій матеріалів до висвітлення дискусійних проблем походження та історичного розвитку слов'ян.

 
63 63.3(4Укр)
І90

        Історія [Текст] : Тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р. Ч. 1 / Міжнар. асоц. україністів, НАН України, Харківський держ. ун-т та ін. - Х. : Око, 1996. - 264 с.

Зміст:
  Толочко П.  Русь-Мала Русь-Україна / П. Толочко. - С. 3-7
  Мурзін В.  Велика Скіфія як фактор етногенетичного розвитку давнього населення України / В. Мурзін. - С. 7-11
  Баран В.  Старожитності слов'ян на зламі римського і ранньосередньовічного періоду / В. Баран. - С. 11-15
  Козак Д.  Основні напрямки етнічної історії України в ІІ ст. до н.е.-VІІ ст. н.е. / Д. Козак. - С. 15-19
  Сухобоков О.  До етнокультурної історії Лівобережної України у VІІІ-XIII ст. / О. Сухобоков. - С. 19-25
  Моця О.  Етнічні процеси в часи Київської Русі / О. Моця. - С. 25-30
  Нешева В.  Имя святой Софии-божией премудрости в архитектуре Византии, Болгарии и Киевской Руси / В. Нешева. - С. 30-31
  Миланова О.  Князь Яков-Святослав (1262-1277) / О. Миланова. - С. 31
  Івакін Г.  Київська земля та Київ у другій половині XIII-XIV ст. / Г. Івакін. - С. 31-39
  Козубовський Г.  Мамаєва орда в історії України / Г. Козубовський. - С. 39-43
  Козловськирй А.  Роль археологічних пам'яток у вивченні історії запорозького козацтва / А. Козловськирй. - С. 43-48
  Крушельницька Л.  Українські археологи в еміграції (В. Щербаківський, Л. Чикаленко, І.Борковський) / Л. Крушельницька. - С. 48-53
  Taube M.  Sacrobosco's de sphera and yhe Kievan Heresiarch Zacharia / M. Taube. - С. 53-59
  Мицик Ю.  Феномен українського козацтва і перспективні напрямки його дослідження / Ю. Мицик. - С. 60-64
  Брехуненко В.  Взаємини українського та донського козацтва як чинник міжнародних відносин у Східній Європі (XVI-середина XVII ст.) / В. Брехуненко. - С. 64-70
  Зарга Б.  Идея самостоятельной Украины: интерпретация движения Богдана Хмельницкого / Б. Зарга. - С. 70-73
  Цибульський В.  Від українсько-московського договору 1654 року до Віленського перемир'я (за матеріалами зарубіжної історіографії) / В. Цибульський. - С. 73-79
  Путро О.  Мазепинці Мировичі (з історії української політичної еміграції XVIII ст.) / О. Путро. - С. 79-82
  Чухліб Т.  Політичний статус Правобережної України у світлі міжнародних відносин Східної та Південно-Східної Європи (остання чверть XVII - початок XVIII ст.) / Т. Чухліб. - С. 82-89
  Швидько Г.  Джерела до історії Гетьманщини в архіві зовнішньої політики Росії / Г. Швидько. - С. 89-92
  Усенко П.  Тадеуш Костюшко у національному та міжнародному масштабі / П. Усенко. - С. 92-95
  Кравченко В.  Українське культурно-національне відродження другої половини XVIII-40-х років XIX ст.:пошуки нової концепції / В. Кравченко. - С. 95-100
  Кондратюк К.  Національна ідея в програмах та діяльності західноукраїнських політичних партій та організацій у другій половині XIX-на початку ХХ ст. / К. Кондратюк, О. Сухий. - С. 100-106
  Турій О.  Галицькі русини між Москвофільмом і Українством (до питання про так зване "Старорусинство") / О. Турій. - С. 106-112
  Середа О.  Питання української національної ідентичності у громадсько-політичному житті Галичини в 1860-1867 рр. / О. Середа. - С. 112-118
  Аркуша О.  Русофільська орієнтація в Галичині в останній чверті XIX ст. / О. Аркуша. - С. 118-123
  Мудрий М.  Українсько-польська угодова акція П.Куліша 1882 р.: втрачений шанс чи закономірність невдачі / М. Мудрий. - С. 123-129
  Lane H.  The emergence of l'viv university as a Ukrainian cultural center during the era of autonomy in Galicia / H. Lane. - С. 129-132
  Hausman G.  Die Universitat in Odessa 1865-1914 / G. Hausman. - С. 133-138
  Рибалка І.  Про оцінку спадщини істориків України радянської доби / І. Рибалка. - С. 139-144
  Турченко Ф.  Історія України в полоні ідеологічних міфів / Ф. Турченко. - С. 144-150
  Домбровський О.  До проблеми опрацювання модерної української історичної синтези / О. Домбровський. - С. 150-155
  Верменич В.  Проблеми "історичного районознавства" у науковій спадщині М.Грушевського / В. Верменич. - С. 155-161
  Dylagowa H.  Dylematy wropolnej historii - z perespektywy autora histirii Polski XIX i XX wieku / H. Dylagowa. - С. 161-165
  Medrzecki W.  Wokol mozliwych interpretacji ocen niemeckiej interwencji zbrojnej na Ukrainie w 1918 roku / W. Medrzecki. - С. 166-169
  Kappeler A.  Russischer und sowjetischer kolonialismus der Ukraine? / A. Kappeler. - С. 170-174
  траМихальченко С.И.  Методология творчества Ф.И. Леонтовича / С.И. Михальченко. - С. 175-178
  Щодра О.  Княжа доба історії України в російській історіографії 1920-х-1930-х років:дослідження суспільних відносин у Київській Русі / О. Щодра. - С. 178-181
  Тронько П.  Дослідження маловідомих сторінок історії України в процесі реалізації державної програми підготовки багатотомної науково-документальної версії книг "реабілітовані історією". / П. Тронько. - С. 181-183
  Кочан Н.  Концепція цивілізаційних розламів: уточнення хронології, конкретизація об'єктів конфлікту (на прикладі Київської Митрополії) / Н. Кочан. - С. 183-189
  Старовойт О.  Релігійне вільнодумство як соціокультурний феномен культурно-національного руху в Україні кінця XVI-початку XVII ст. / О. Старовойт. - С. 200-205
  Любащенко В.І.  Україна в європейському реформаційному процесі:загальне і особливе / В.І. Любащенко. - С. 205-210
  Химка І.-П.  Греко-католицька церква в Галичині в 1772-1918 роках / І.-П. Химка. - С. 210-219
  Сосна У.  Секуляризация церковных владений на Правобережной Украине, в Беларуси и Литве в конце XVIII-первой половине XIX в. / У. Сосна. - С. 219-221
  Гречило А.  Створення української геральдичної системи / А. Гречило. - С. 221-225
  Тарасенко О.  Класична наукова школа істориків Київського університету св. Володимира у XIX ст. / О. Тарасенко. - С. 225-228
  Іваненко В.  Українська соціал-демократична еміграція і соцінтетрн: перші кроки плідної взаємодії (1923-1926) / В. Іваненко, А. Голуб. - С. 228-234
  Ковба Ж.  Книжкова справа України: між минулим і майбутнім / Ж. Ковба. - С. 234-238
  Ільницька Л.  Національна бібліографія в Україні: теоретичні і практичні аспекти / Л. Ільницька. - С. 239-243
  Dobczansky J.  Ukraine in terms of the library of congress: a developing thesaurus for ukrainian studies / J. Dobczansky. - С. 244-247
  Рева Л. Г.  Зведений каталог слов'янських кириличних видань як засіб інформації про духовному спадщину України / Л. Г. Рева. - С. 248-249
  Фрис В.  Релігійні особливості в палеографії кириличної книги України другої половини XVI ст. / В. Фрис. - С. 250-253
  Мазур І.  Львів - центр видавничого і літературного руху Галичини в 20-30-х рр. xx ст.. (Історико-культурний нарис) / І. Мазур. - С. 254-258

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): Скіфія -- українське козацтво -- Лівобережна Україна -- Правобережна Україна -- Галичина -- Греко-католицька церква

 
64 63.3(4Укр)
А48

        Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії [Текст] : зб. наук. ст. учасників Третіх всеукр. драгоманівських читань молодих істориків, 12 берез. 2010 р. / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т історичної. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2010. - 488 с.

Зміст:
  Оленченко О.  Пасіонарні поштовхи за Л. Гумільовим як один із концептів початкового етапу Великого переселення народів / О. Оленченко. - С. 13-18
  Кушко І.  Зовнішня політика князя Святослава та її значення для Київської Русі / І. Кушко. - С. 18-24
  Паламарчук Н.  "Нечиста сила" - від минулого до сьогодення / Н. Паламарчук. - С. 24-29
  Прохоров Д.  Караїми у Кримському ханстві в XVI-XVIII ст.: правове становище та основні заняття / Д. Прохоров. - С. 29-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Літвіненко Є.  Українське питання на Варшавському сеймі 1659 року у світлі німецькомовної хроніки "Театр Європи (XVII - початок XVIII ст.) / Є. Літвіненко. - С. 38-42
  Потапенко С.  Бригадна канцелярія Слобідських полків: особливості функціонування та штат службовців установи / С. Потапенко. - С. 42-48
  Остапчук Н.  Особливості формування територіальних меж Чернігівської єпархії (др. пол. XVII-XIX ст.) / Н. Остапчук. - С. 49-55
  Зубик Н.  Англійський театр у Реформаційній боротьбі першої половини XVI ст. / Н. Зубик. - С. 56-60
  Падалка В.  Історія монастирських бібліотек Лівобережної України в останній чверті XVIII - на початку XX ст. / В. Падалка. - С. 61-67
  Іщенко Ж.  Трансформації зовнішньополітичного курсу Франції щодо Росії (кін. XVIII - поч. XIX ст.) / Ж. Іщенко. - С. 67-74
  Щирба Н.  Роль Волинського ліцею в заснуванні Імператорського університету Святого Володимира / Н. Щирба. - С. 74-79
  Дацик В.  Біля витоків зв'язків українських народолюбців із галицькими народовцями / В. Дацик. - С. 79-86
  Ковальчук І.  Михайло Драгоманов та Дмитро Донцов - антиподи української політичної думки / І. Ковальчук. - С. 86-95
  Радчук А.  Михайло Старицький та Марія Заньковецька: до історії взаємин / А. Радчук. - С. 95-102
  Каліновський В.  До питання про участь духівництва в роботі кримознавчих організацій (др. пол. XIX - поч. XX ст.) / В. Каліновський. - С. 102-109
  Каміна Х.  Діяльність Київського Педагогічного Товариства взаємної допомоги у 1898 році / Х. Каміна. - С. 109-114
  Назарова Є.  Діяльність громадських організацій національних меншин у південноукраїнському регіоні (1900-1914 рр.) / Є. Назарова. - С. 115-123
  Прохорова А.  Благодійна діяльність караїмських громад Таврійської губернії під час Першої світової війни / А. Прохорова. - С. 123-126
  Кирієнко О.  Діяльність органів військової цензури Південно-Західного фронту (1914-1917 рр.) / О. Кирієнко. - С. 126-132
  Муха Д.  Українська революція на роздоріжжі: погляди П. Христюка на діяльність Директорії УНР / Д. Муха. - С. 133-138
  Лавренко В.  Проблема репатріації російських емігрантів першої післяреволюційної хвилі / В. Лавренко. - С. 138-146
  Черніговець Н.  Політика більшовицького уряду в сфері легалізації іммігрантського руху на Україні в 20-ті рр. XX ст. / Н. Черніговець. - С. 146-153
  Оліхвер М.  Криза і крах веймарського парламентаризму (1929-1933 рр.): уроки історії / М. Оліхвер. - С. 154-158
  Жолоб М.  Взаємовідносини церкви і влади в нацистській Німеччині (1933-1937 рр.) / М. Жолоб. - С. 159-166
  Кукульняк Б.  Християн Раковський - "батько Рапалло" / Б. Кукульняк. - С. 166-170
  Чорній П.  Характеристика "закритості" етнічних груп Східної Галичини у міжвоєнний період (1919-1939 рр.) / П. Чорній. - С. 170-179
  Овчаренко Д.  Динаміка зростання чисельності українців серед міського населення Півдня України у 1920-х рр. / Д. Овчаренко. - С. 180-187
  Кульчицький Р.  Сенаторська діяльність Івана Макуха (1930-1935) / Р. Кульчицький. - С. 188-191
  Латишева О.  Система термінології державного страхування в УРСР 20-х рр XX ст.: соціально-історичні аспекти / О. Латишева. - С. 191-197
  Шпак Ю.  Світова соціалістична революція у працях голови Ради народних комісарів РСФРР В. І. Леніна / Ю. Шпак. - С. 198-204
  Моторенко М.  Українсько-японські відносини у першій половині XX ст. / М. Моторенко. - С. 204-207
  Цибок А.  Проблеми британо-радянських відносин 1924-1938 рр. / А. Цибок. - С. 207-211
  Тараніна Б.  Дипломатична діяльність графа Михайла Тишкевича (1919-1921) у процесах державотворення української нації / Б. Тараніна. - С. 211-221
  Шевченко О.  Нормалізація політико-дипломатичних відносин і початок співробітництва у військовій сфері між Радянською Росією та Веймарською Німеччиною / О. Шевченко. - С. 221-230
  Міюц Ю.  Молодіжна політика Третього рейху: провідні вектори (1933-1939 рр.) / Ю. Міюц. - С. 230-234
  Кислинська І.  Особливості правового та матеріально-побутового становища інтернованих польських військовослужбовців у радянських таборах для військовополонених (1939-1940 рр.) / І. Кислинська. - С. 235-241
  Піц Г.  Функціонування кіноіндустрії підчас евакуаційних процесів 1941-1942 рр. / Г. Піц. - С. 241-248
  Саєнко Н.  Структурні та кадрові зміни в системі Управління у справах військовополонених та інтернованих СРСР (червень 1942 - січень 1944 рр.) / Н. Саєнко. - С. 249-257
  Мочернюк Я.  Діяльність підпільної організації українських націоналістів на території Макарівського району Київської області / Я. Мочернюк. - С. 258-268
  Двірна К.  Допомога військовополоненим та знедоленим жителям міста Борисполя в період німецької окупації (жовтень 1941 - квітень 1942 рр.) / К. Двірна. - С. 268-272
  Алфьорова О.  Суспільні настрої населення України в період після нацистської окупації стосовано повернення радянської влади (1943-1944 рр.) / О. Алфьорова. - С. 272-278
  Левченко Ю.  Нацистська окупація України: плани та режим "нового порядку" (1941-1942 рр.) / Ю. Левченко. - С. 279-286
  Литвин с.  Особливості політико-пропагандистської діяльності ОУН на східноукраїнських землях в роки німецько-радянської війни / с. Литвин. - С. 286-290
  Терентьєв М.  Організація Відділу в справах репатріації Ради Народних Комісарів Української РСР у 1944 році / М. Терентьєв. - С. 290-295
  Романенко Т.  Політико-ідеологічний контроль бібліотек і книготоргівельної мережі УРСР в роки Другої світової війни / Т. Романенко. - С. 295-305
  Сиваченко І.  Особливості формування історичної пам'яті німецького народу про Другу світову війну (1945-1955 рр.) / І. Сиваченко. - С. 305-309
  Делібалтова Ю.  Структура та діяльність міліції Одещини у повоєнний період (1945-1953 рр.) / Ю. Делібалтова. - С. 310-316
  Мальований О.  Енергетична складова інтеграційних процесів у Південно-Східній Азії / О. Мальований. - С. 316-324
  Мельниченко В.  Формування "тайванської проблеми" та політика США (1949-1954 рр.) / В. Мельниченко. - С. 324-331
  Шевченко Л.  Структура бюджету робочого та вільного часу сільського населення України в роки хрущовської "відлиги" як показник якості життя / Л. Шевченко. - С. 332-337
  Рудая В.  Західна Європа на шляху формування власної системи безпеки в другій половині XX ст. / В. Рудая. - С. 337-344
  Мирленко І.  Американсько-мексиканське співробітництво як складова північноамериканських інтеграційних процесів (кінець XX - початок XXI ст.) / І. Мирленко. - С. 344-349
  Шимкевич К.  Розслідування злочинів проти мирного населення в колишній Югославії Комісією експертів ООН: компетенція та специфіка діяльності / К. Шимкевич. - С. 349-354
  Наюк А.  Роль європейських програм "Спільної політики" в прискоренні економічного розвитку Ірландії / А. Наюк. - С. 354-359
  Полотай І.  Західноєвропейський вектор в політиці канцлера ФРН Конрада Аденауера / І. Полотай. - С. 359-364
  Яворська В.  Конфлікт творчості С. Параджанова з ідеями соціалістичного реалізму в процесі створення фільму "Київські фрески" / В. Яворська. - С. 364-371
  Шустак І.  Історики про причини появи піратства / І. Шустак. - С. 372-377
  Петров С.  Картографічні джерела Слобідської України 40-х - 90-х рр. XVIII ст. та їх застосування в історичних дослідженнях адміністративно-територіального устрою та демографії регіону / С. Петров. - С. 378-385
  Панкєєв О.  "Установлення земських розпоряджень Азовського намісництва" як джерело з історії чиновництва Південної України останньої чверті XVIII ст. / О. Панкєєв. - С. 385-390
  Матяш Н.  Щоденник Якова Марковича як джерело з історії України першої половини XVIII століття / Н. Матяш. - С. 390-394
  Лукашук В.  Редактори часопису "Волынские епархиальные ведомости" (1867-1917 рр.) / В. Лукашук. - С. 394-397
  Якобчук С.  Спогади учасників Ф. П. Матушевського як джерело дослідження його громадської і політичної діяльності / С. Якобчук. - С. 397-405
  Молочко Є.  Довідкові видання М. О. Головкінського у популяризації знань про Крим / Є. Молочко. - С. 405-412
  Толочко О.  Окремі аспекти археологічних досліджень в епістолярній спадщині Ф. К. Вовка / О. Толочко. - С. 413-418
  Сторожко Т.  Петербурзький період творчості Федора Вовка / Т. Сторожко. - С. 419-425
  Литвиненко Н.  Постать І. В. Лучицького у вітчизняній історичній науці (др. пол. XIX - поч. XX ст.) / Н. Литвиненко. - С. 426-429
  Якобчук Н.  Архівознавчі та археографічні дослідження І. М. Каманіна: джерелознавчий аналіз / Н. Якобчук. - С. 429-438
  Милько В.  Українці у Державних Думах Російської імперії: сучасний вітчизняний історіографічний аспект / В. Милько. - С. 439-444
  Стьопченко Е.  Образ німця-колоніста Півдня України в дослідженнях періоду Першої світової війни / Е. Стьопченко. - С. 444-457
  Уколова Г.  1920-ті - початок 1930-х рр. в історичній пам'яті селян Запорізького краю / Г. Уколова. - С. 457-463
  Доценко К.  Мемуари Валері Жискар д'естена як джерело з історії П'ятої Республіки у Франції / К. Доценко. - С. 463-467
  Козловський С.  Представники історичної школи Ф. К. Ліске у Львівському університеті / С. Козловський. - С. 467-475
  Колісник Ю.  Візантія і візантійці доби Четвертого хрестового походу у сприйнятті латинських хроністів / Ю. Колісник. - С. 476-481

 
65 63.3(4Укр)кр
Г95

        Гуржіївські історичні читання [Текст] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. - 449 с.

Зміст:
  Гуржій О.  Сторінки з літопису родини Гуржіїв-Корнієнків: лаврський період / О. Гуржій. - С. 8-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Орлик В.  Проблеми фіскальної політики Російської імперії в науковій спадщині Івана Олександровича Гуржія / В. Орлик. - С. 25-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондар В.  Проблеми історії українського селянства у науковій спадщині Івана Гуржія / В. Бондар. - С. 29-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боденчук Л.  Світове визнання наукової спадщини академіка І. І. Лукінова / Л. Боденчук. - С. 34-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Захарченко В.  Аграрна проблематика у творчості Л. Ю. Беренштейна: 50-80-ті рр. ХХ ст. / В. Захарченко. - С. 37-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Картелян О.  Діяльність О. Г. Тройницького на службі в Одеському приказі громадського опікування / О. Картелян. - С. 42-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овсінський Ю.  "Слобідська" політика магнатів Жевуських у їх маєтках у Подільському воєводстві Речі Посполитої (10 - 80-ті рр. XVIII ст.) / Ю. Овсінський. - С. 46-53. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Носань Н.  Призначення Г. Я. Сокольникова наркомом фінансів і доля фінансової стабілізації в СРСР у 1920-ті рр. / Н. Носань. - С. 53-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пащенко В.  Соціалістична реконструкція сільського господарства України за планом О. Шліхтера / В. Пащенко. - С. 58-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ситник О.  Ідеологічні погляди П. Орлика в контексті політико-правового розвитку Запорозької Січі впродовж ХVIII ст. / О. Ситник. - С. 63-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фокеева Е.  Основные проблемы развития общественно-политической мысли России 20-30 гг. XIX в. М. П. Погодин / Е. Фокеева. - С. 68-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Реєнт О.  Соціальні аспекти розвитку наукового потенціалу в Україні і профспілки / О. Реєнт. - С. 72-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Верховцева І.  Українське Подунав'я як історико-культурний регіон / І. Верховцева, А. Дізанова. - С. 78-83. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вовк Ю.  Ім'я в традиційній культурі (екскурс у міфологію) / Ю. Вовк, А. Темченко. - С. 83-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волошенко В.  Формування організаційної структури КНС (на матеріалах Донбасу) / В. Волошенко. - С. 86-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гоцуляк В.  Історичний розвиток і сучасний стан козакознавства / В. Гоцуляк. - С. 91-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кантемирова Р.  Сільські кустарні промисли Полтавщини як складова її регіональної історії / Р. Кантемирова. - С. 98-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Карнишин В.  Политическая история позднеимперской России: новое прочтение / В. Карнишин. - С. 102-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лаас Н.  Сучасні тенденції дослідження соціальної історії СРСР в англо-американській історіографії / Н. Лаас. - С. 106-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маліцька Ю.  Міграція, адаптація та акультурація естонських шведів на Півдні Російської імперії (1781 р. - перша половина ХІХ ст.): аналіз шведської історіографії / Ю. Маліцька. - С. 111-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овчаров Д.  Методология исследования исторической памяти: мифы этноконфессионального пространства России / Д. Овчаров, О. Ожегова. - С. 115-119
  Романенко І.  Палеолітознавство як напрям роботи Всеросійських археологічних з'їздів / І. Романенко. - С. 120-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Самойленко Н.  Образ Болгарії на сторінках часопису ,,Всесвіт" (1958 - 1985 рр.) / Н. Самойленко. - С. 123-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тараненко О.  Новітня вітчизняна історіографія аграрної політики П. Скоропадського / О. Тараненко. - С. 126-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко А.  Джерелознавчі аспекти дослідження історії Руської православної церкви в Україні (1940 - 1980-і рр.) / А. Шевченко. - С. 132-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Якиминська Л.  Особливості формування етнічного складу селянської верстви Степового Побужжя / Л. Якиминська. - С. 137-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Берестовий А.  Прямі податкові платежі селян підросійської України: спроби їхньої модифікації (1860-ті - 1870-ті рр.) / А. Берестовий. - С. 143-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойко Я.  Розселення українського етносу у Північному Причорномор'ї (кінець ХIX - початок ХХ ст.) / Я. Бойко. - С. 150-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бутенко А.  Аграрне питання в програмових документах Української народної партії / А. Бутенко. - С. 158-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бутенко Р.  Нідерландська та Українська національні революції: деякі порівняльні аспекти / Р. Бутенко. - С. 161-163. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Венгерська В.  Національні громадські організації Наддніпрянської України в умовах революції 1905-1907 рр. / В. Венгерська. - С. 164-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гриськів В.  Шляхи формування землеволодінь князівської родини Вишневецьких / В. Гриськів. - С. 167-173. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гуржій І.  Купецька конкуренція в галузі торгівлі м. Києва ХІХ ст. / І. Гуржій. - С. 174-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гусс К.  Соціальне страхування та медичне обслуговування в Донбасі у другій половині ХІХ ст.: деякі аспекти проблеми / К. Гусс. - С. 180-183
  Драч О.  Особливості контингенту вищих жіночих курсів у Російській імперії на початку ХХ ст. / О. Драч,. - С. 184-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Івангородський К.  Військово-політичне співробітництво України-Гетьманщини та Кримського ханства в другій половині XVII - на початку XVIII ст. / К. Івангородський. - С. 189-196. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завадська І.  Громадська агрономія в сільському господарстві Поділля в період реформування аграрних відносин кінця ХІХ - початку ХХ ст. / І. Завадська, О. Каденюк. - С. 197-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лапшин С.  Компетенція та матеріальне забезпечення Правління гетьманського уряду в 1734-1750 рр. / С. Лапшин. - С. 203-208. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Луговая Е.  Добровольческий труд в истории дореволюционной России / Е. Луговая. - С. 208-213. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Малиновська Т.  Судові повноваження окружних та сільських приказів у колоніях іноземців на теренах Російської імперії (перша половина ХІХ ст.) / Т. Малиновська. - С. 213-217. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Милешина Н.  Причины распространения радикальных и экстремистских настроений в дворянской среде XIX ст. / Н. Милешина. - С. 218-222. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайлюк О.  Аграрне перенаселення в українських губерніях Російської імперії початку ХХ ст. / О. Михайлюк. - С. 222-225. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мойсієнко В.  Подвижницька діяльність національної інтелектуальної еліти у Всеукраїнській загальній безпартійній демократичній організації (1897-1904 рр.) / В. Мойсієнко. - С. 226-223. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романюк Б.  Організація церковного життя на національних традиціях у парафіях Східного Поділля середини ХІХ - початку ХХ ст. / Б. Романюк, І. Романюк. - С. 234-237. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скиртач В.  Історія становлення та розвитку Всеросійського товариства цукрозаводчиків (1897 - 1918 рр.) / В. Скиртач. - С. 237-239. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Степанчук Ю.  Діяльність Другої Малоросійської колегії та українсько-російські взаємини у 60 - 80-х рр. XVIII ст. / Ю. Степанчук. - С. 240-242
  Стеценко В.  Українці в партизанському русі та в забезпеченні армії всім необхідним під час Вітчизняної війни 1812 р. / В. Стеценко. - С. 243-247
  Федьков О.  Українська соціал-демократична спілка і вибори до III Державної думи Російської імперії / О. Федьков. - С. 247-251
  Черемісін О.  Обговорення умов міських реформ в Херсонській губернії у 1860-х рр. / О. Черемісін. - С. 252-258. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чорний М.  Формування земельної власності домініканських монастирів Галичини у ХІІІ - першій половині ХV ст. / М. Чорний. - С. 259-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чума Б.  Встановлення торговельних відносин Іспанії та підросійської України у першій чверті XIX ст. (за матеріалами іспанського консульства в Одесі) / Б. Чума. - С. 264-268
  Яремчик В.  Проблема консолідації у діяльності українських політичних партій Східної України (1900 - 1917 рр.) / В. Яремчик. - С. 268-274. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Алдаева О.  Контроль общества над государством в странах СНГ: исторические и политические аспекты / О. Алдаева. - С. 275-277
  Артюшенко О.  До питання про охорону материнства та дитинства в УСРР у 1928-1933 рр. / О. Артюшенко. - С. 278-282. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білик О.  Податкові платежі українського селянства 1921-1923 та 1932-1933 рр.: спільне і відмінне / О. Білик. - С. 283-286
  Вільховик О.  Повстанський рух в Україні як наслідок більшовицьких перетворень на селі та його вплив на селянський соціум / О. Вільховик. - С. 286-290
  Гай-Нижник П.  Доставка для уряду Директорії українських грошей з Німеччини і загибель Д. Вітовського (1919 р.) / П. Гай-Нижник. - С. 290-294
  Голиш Г.  Участь неповнолітніх українців у підпільній боротьбі проти нацистських окупантів (1941 - 1945 рр.) / Г. Голиш. - С. 294-299. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голиш Л.  Специфіка діяльності дитячих трудово-виховних та трудових колоній установ системи наркомату (міністерства) внутрішніх справ УРСР у 1943 - 1950 рр. / Л. Голиш. - С. 300-304. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голікова О.  Аграрна реформа 1953-1958 років: виробничо-розподільчі відносини за умов командної економіки / О. Голікова. - С. 304-308
  Горло Н.  Підходи до організації гідробудівництва в Україні у кінці 40-х - 70-х рр. ХХ ст. / Н. Горло. - С. 308-313. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дудяк О.  Соціальна структура українського населення Галичини за даними польського перепису 1931 р. / О. Дудяк. - С. 313-319. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Захарченко М.  Радіофікація та поштаризація українського радянського села в 20-х рр. ХХ ст. / М. Захарченко. - С. 319-324. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Земзюліна Н.  Шляхи соціалізації жінок в Радянській Україні 20-х - 30-х. ХХ ст. / Н. Земзюліна. - С. 324-329. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іващенко В.  Фіскальна політика австро-німецької адміністрації в українському селі (лютий - квітень 1918 р.) / В. Іващенко. - С. 329-333. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Калиняк Л.  Соціальна база польських селянських партій Західної України (1919 - 1939 рр.) / Л. Калиняк. - С. 333-338. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирієнко О.  Акредитація військових кореспондентів у Російській імперії (1914 - 1917 рр.): історико-правовий аспект / О. Кирієнко. - С. 338-341
  Ковальова Н.  "Міфи" земельного законодавства Центральної Ради / Н. Ковальова. - С. 342-346. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корновенко С.  Ставлення селян Таврії до аграрного законодавства Уряду Півдня Росії (1920 р.) / С. Корновенко. - С. 346-349
  Любовець О.  Політичні засади діяльності партії народної свободи в Україні після повалення самодержавства (лютий - липень 1917 р.) / О. Любовець. - С. 350-354
  Малиновський Б.  Загін Н. Махна у другій половині жовтня - на початку листопада 1918 р. / Б. Малиновський. - С. 354-359
  Маргулов А.  Репресивна політика держави щодо ассирійців Донбасу в 1937 - 1938 рр. / А. Маргулов. - С. 359-364. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Махиня О.  Основні засади формування товариських судів (кінець 50-х - початок 60-х рр. ХХ ст.) / О. Махиня. - С. 364-368. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Міняйло С.  Посилення податкового тягаря селянству УСРР під час проведення податкової реформи 1932-1933 рр. / С. Міняйло. - С. 369-372
  Мотревич В.  Развитие сельского хозяйства на Урале в 1950-е гг. / В. Мотревич. - С. 373-379
  Морозов А.  Молодіжна політика більшовиків в українському селі у 1920-х рр. / А. Морозов, В. Мотуз. - С. 380-385. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олянич В.  Участь селян в кооперативних заготівлях в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. / В. Олянич. - С. 385-392. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Оніпко Т.  Державна політика кооперування населення України в роки НЕПу: досвід розширення соціальної бази / Т. Оніпко. - С. 393-397
  Перехрест О.  Вирішення проблеми забезпечення сільського господарства України тваринним тяглом у період відбудови (1943 - 1945 рр.) / О. Перехрест. - С. 398-403. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Посадский А.  Война и мир революционной деревни / А. Посадский. - С. 403-406
  Романець Н.  Особливості реалізації політики розкуркулення на початковому етапі суцільної колективізації (січень-березень 1930 р.) / Н. Романець. - С. 406-411. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сыпченко А.  Деятельность трудовой народно-социалистической партии в Украине в период открытого противостояния большевикам / А. Сыпченко. - С. 411-417
  Степанова А.  Социальное партнерство: истоки британского ,,трипартизма" / А. Степанова. - С. 417-422. - Библиогр. в конце ст.
  Тканко Т.  Військово-промислові комітети Наддніпрянської України на початку російської революції 1917 р. / Т. Тканко. - С. 422-427. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Туренко В.  Мотивація реформаторської діяльності М.С. Хрущова / В. Туренко. - С. 427-433. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чередниченко Л.  Економіко-екологічний та суспільний чинник сучасного європейського сільгоспвиробництва / Л. Чередниченко. - С. 434-438. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевельков А.  Аграрная политика в 1960-е гг. в СССР: к истории кризиса в сельском хозяйстве / А. Шевельков. - С. 438-443

Рубрики: Історіографія України

Анотація:   Гуржіївські історичні читання - збірник наукових праць, присвячених члену-кореспонденту АН УРСР І. О. Гуржію. Містить статті про життєвий і творчий шлях відомого вченого-історика, а також студії на актуальні теми з історії України, Росії, країн Європи і Америки.

 
66 63.3(4Укр-4Він)я4
Б24

        Бар. Барська земля - крізь призму століть [Текст] : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Бар, 17 травня 2008 / М-во освіти і науки України, Ін-т історії, Ін-т археології. - Бар : Видавництво Барського гуманітарно-правового коледжу, 2008. - 448 с.

Зміст:
  Баженов Л.  Історія міста Бара Вінницької області в дослідженнях науковців і краєзнавців XIX - початку XXI століття / Л. Баженов. - С. 10-15
  Голиш Г.  З досвіду комплексного історико-краєзнавчого дослідження сільского району (на прикладі створення нарису історії та сьогодення Золотоніського району на Черкащині) / Г. Голиш. - С. 15-21
  Степанков В.  Розвиток подій Національно-визвольної війни на території Поділля влітку 1648 року / В. Степанков. - С. 21-35
  Баженов Л.  Історія та духовне життя міста Бара в працях Миколи Яворовського (До 165-річчя вченого Поділля) / Л. Баженов, С. Баженова. - С. 35-39
  Wisniewski B.  Bar nad rzeka row / B. Wisniewski. - С. 39-40
  Рибак І.  Заштатне місто Бар на початку XX ст. у оглядах Подільської губернії / І. Рибак. - С. 40-43
  Кошель О.  Місто Бар у дослідження подільського історика XIX ст. Михайла Орловського (До 145-річчя публікації праці про м. Бар) / О. Кошель. - С. 43-48
  Прокопчук В.  Посол Барської конфедерації (Життєвий шлях і політична діяльність Стефана Маковецького - маршалка подільської шляхти) / В. Прокопчук. - С. 49-52
  Даниляк П.  Барська конфедерація: хід подій та наслідки / П. Даниляк. - С. 53-65
  Трембіцький А.  Праці Є. Сіцінського і В. Січинського - цінне наративне джерело вивчення історії Барського краю / А. Трембіцький. - С. 65-74
  Стрельбіцька Н.  До історії діяльності органів міського самоврядування міста Бар в XVI - на початку XX ст. / Н. Стрельбіцька. - С. 74-80
  Бакалець О.  Галузінські та Йолтуховські: шляхетські роди Барської околичної шляхти XV-XXI ст. (генеалогічний аспект) / О. Бакалець. - С. 80-87
  Соломонова Т.  Книга у Бару XVI-XVII ст. / Т. Соломонова. - С. 87-90
  Меснянкін Є.  Історичний центр Бара: події і люди / Є. Меснянкін. - С. 90-106
  Попельницька О.  Балабухи, Григоровичі-Барські, Гудими, Киселівські та Рибальські: найбільші землевласники Київського Подолу XVII-XVIII ст. (топографічний та генеалогічний аспекти) / О. Попельницька. - С. 106-115
  Хіхлач Б.  Василіанський монастир святого Іоанна Хрестителя м. Бар (XVII-XXI ст.) / Б. Хіхлач. - С. 115-120
  Рудь В.  Археологічні пам'ятки Барського району на Вінниччині: історія виявлення та дослідження / В. Рудь. - С. 121-127
  Комісарчук М.  Непроста доля древнього міста / М. Комісарчук. - С. 128-131
  Восколуп В.  Археологічні дослідження Черняхівського поселення біля с. Гармаки Барського району Вінницької області / В. Восколуп. - С. 131-137
  Каюмов М.  Роль Бони Сфорци в історії Бара / М. Каюмов. - С. 138-140
  Бакалець О.  Барські скарби монет XVI-XVIII століть / О. Бакалець. - С. 141-152
  Філіпова О.  Наш край в XVI столітті / О. Філіпова. - С. 153-157
  Кілівнік Т.  Герой визвольної війни українського народу, наш земляк, брацлавський полковник - Данило Нечай / Т. Кілівнік. - С. 157-162
  Дан О.  Козацькі полки Брацлавщини у військовій історії України / О. Дан. - С. 162-164
  Йолтуховський М.  Події визвольних змагань у Барському старостві / М. Йолтуховський. - С. 164-166
  Мороз М.  Брати Григоровичі-Барські / М. Мороз. - С. 166-170
  Січко Т.  Кераміка Бара XIX-XX ст. / Т. Січко. - С. 170-177
  Кльоц І.  Школа отців Василіанів у місті Барі / І. Кльоц. - С. 177-182
  Паніматченко А.  Навчання Михайла Коцюбинського в Барській народній школі / А. Паніматченко. - С. 182-185
  Пасічник І.  Мудрець, навік повінчаний з наукою чисел (В. Я. Буняковський) / І. Пасічник. - С. 185-189
  Ясинецька Л.  Барські старообрядці XVIII-XIX століть (за матеріалами Подільських єпархіальних відомостей) / Л. Ясинецька. - С. 189-192
  Подусівська Б.  Життя та молоді роки М. Коцюбинського в Барі та Шаргороді / Б. Подусівська. - С. 193-205
  Куліш Н.  Ватажок селянських мас Поділля / Н. Куліш. - С. 205-210
  Чорнописький М.  Козацьки полки, на прикладі Брацлавського і Барського / М. Чорнописький. - С. 210-213
  Навроцький С.  Юліуш Словацький - співець Поділля / С. Навроцький. - С. 213-218
  Солдатенко В.  М. Грушевський і розробка концепції Української революції / В. Солдатенко. - С. 219-224
  Зінько Ю.  Поділля і поділлєзнавство як історико-географічний фактор у творчості М. С. Грушевського / Ю. Зінько, І. Романюк. - С. 224-228
  Білик С.  Михайло Грушевський і витоки української державності / С. Білик. - С. 229-234
  Романюк Р.  На порозі наукової зрілості. М. С. Грушевський - магістрант Київського університету / Р. Романюк, Б. Романюк. - С. 234-238
  Лозовий В.  Діяльність Михайла Грушевського у кам'янець-подільський період (1919 р.) / В. Лозовий. - С. 238-242
  Завальнюк К.  Маловідомий кореспондент Михайла Грушевського А. М. Станевич / К. Завальнюк, Т. Стецюк. - С. 243-244
  Придиус О.  "Барське староство" - магістерська дисертація М. С. Грушевського / О. Придиус. - С. 245-249
  Міщук Я.  Методологічні погляди Михайла Грушевського на українську історію / Я. Міщук, Л. Шевчук. - С. 249-253
  Харитонова І.  З історії сіл Барщини у "Барському стростві" Михайла Грушевського / І. Харитонова. - С. 253-259
  Мороз М.  Проблеми культурно-національного відродження України XIX - початку XX століття в поглядах Михайла Грушевського / М. Мороз, І. Харитонова. - С. 259-265
  Харитонова І.  "Барське староство" - на допомогу історикам-краєзнавцям / І. Харитонова. - С. 265-268
  Бакалець О.  "Барське староство. Історичні нариси XV-XVIII ст." М. Грушевського як джерело для вивчення грошового обігу в Барському старостві в період пізнього середньовіччя / О. Бакалець, І. Павліна. - С. 269-275
  Демченко О.  Досвід використання науково-педагогічної спадщини Михайла Грушевського під час вивчення історії педагогіки / О. Демченко. - С. 276-281
  Гонтар М.  Михайло Грушевський і Бар / М. Гонтар. - С. 281-282
  Гонтар М.  М. С. Грушевський та його зв'язки із краєзнавцями Поділля / М. Гонтар. - С. 283-286
  Йолтуховський М.  Грушевський і його сподвижники-подоляни / М. Йолтуховський. - С. 286-288
  Крушельницький В.  Використання праці Михайла Грушевського "Барське староство" на уроках, факультативах та гуртковій роботі під час вивчення курсу "Історія України" / В. Крушельницький. - С. 288-290
  Кілівнік Т.  Багатотомна праця "Історія України-Руси" відомого історика М. С. Грушевського - важливе джерело для вивчення історії України / Т. Кілівнік. - С. 290-306
  Комарніцький О.  Містечка Барщини у добу Української революції 1917-1920 рр. / О. Комарніцький. - С. 306-312
  Козловська М.  Українсько-польські відносини 1919-1921 рр.: перспективи, протистояння, спільні плани / М. Козловська. - С. 312-316
  Мельничук І.  Події голоду 20-30-40-х років XX ст. в Барському краї (на матеріалах Державного архіву Вінницької області) / І. Мельничук. - С. 316-321
  Меснянкін Є.  З історії повоєнного Бара / Є. Меснянкін. - С. 321-329
  Антонишин А.  Ялтушківське повстання 1918 року / А. Антонишин. - С. 329-332
  Лисий А.  З історії барського спиртзаводу (1941-1944) / А. Лисий. - С. 332-337
  Черняк В.  Адміністративно-територіальний устрій Барського району у 60-90-ті роки XX століття / В. Черняк. - С. 338-341
  Мамай О.  Барщина в роки Другої світової війни. Герої Барщини / О. Мамай. - С. 341-345
  Крисько В.  Проблеми та успіхи органів місцевого самоврядування в Барському районі на сучасному етапі / В. Крисько. - С. 345-350
  Jaroch S.  10 lat wspolpracy miast Rybnik i Bar geneza i dalszeperspektywy jej rozwoju / S. Jaroch. - С. 350-354
  Савчук П.  Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського в історії міста Бар / П. Савчук. - С. 354-358
  Кирилюк Л.  Комунальний заклад "Барська районна бібліотека". Бібліотека в контексті життя громади / Л. Кирилюк. - С. 359-361
  Дяченко Г.  Барське письменство: сьогодні і завжди / Г. Дяченко. - С. 361-364
  Каюмов М.  Славиться місто духовними скарбницями своїми / М. Каюмов. - С. 364-370
  Лебединська Т.  Розвиток книговидавничої справи у контексті історії Поділля / Т. Лебединська. - С. 370-374
  Хілінська Л.  Обласний гуманітарний ліцей: традиції, здобутки, перспективи / Л. Хілінська. - С. 374-381
  Федик О.  З історії НВК "Загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 - гімназія" м. Бара / О. Федик. - С. 381-388
  Ганюк А.  Місто Бар у публікаціях українських та місцевих краєзнавців (короткий огляд) / А. Ганюк. - С. 388-396
  Маліновський Ю.  Досягнення та перспективи розвитку освіти в Барському районі / Ю. Маліновський. - С. 396-403
  Пастернак О.  Роль Вінницького регіону в становленні україно-італійських зв'язків / О. Пастернак. - С. 403-406
  Меснянкін Є.  Філателія і філателісти-барчани / Є. Меснянкін. - С. 406-410
  Сторожук А.  Весільний обрядоспів Східного Поділля (Барщини) / А. Сторожук. - С. 410-415
  Павич С.  БАДТ - традиції, досягення, перспективи / С. Павич. - С. 415-421
  Мосунов М.  Від аналізу уроків історії до побудови стратегії розвитку Барського субрегіону / М. Мосунов, О. Крижанівський. - С. 421-425
  Гуцал А.  Археологія Барщини / А. Гуцал. - С. 426-428
  Подолинний А.  "Сей період життя найбільш для мене важний...". Місто Бар у житті М. Коцюбинського / А. Подолинний. - С. 429-430
  Романець Л.  Характеристика становища вчителів Барського району в другій половині 40-х - поч. 50-х рр. XX ст. / Л. Романець. - С. 431-433
  Виноградська Л.  Історико-археологічні дослідження Барської фортеці / Л. Виноградська. - С. 433-439
  Степанчук Ю.  Політичне загравання та військове протистояння з Росією гетьмана І. Виговського (старости Барського) / Ю. Степанчук. - С. 440-443
  Відомості про авторів. - С. 444-447

Анотація:   У збірнику наукових праць розглядаються джерела та наукові дослідження з історії міста Бар Вінницької області і Барщини від найдавніших часів до сьогодення, міжнародні зв'язки Бара. В збірці представлені статті, присвячені 607-й річниці міста Бар та 80-річчю Барського району. Матеріали конференції розраховані на науковців, архівних, музейних, бібліотечних працівників, викладачів вузів, аспірантів і студентів вузів гуманітарного профілю, краєзнавців.

 
67 95.43
Х21

        Збірник наукових праць [Текст] : Серія Історія та географія Вип. 9 / Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, МОН України. - Х. : ОВС, 2002. - 172 с.

Зміст:
  Сажко В. В.  Ретроспектива аграрної реформи 1906 року в Україні й сучасність / В. В. Сажко. - С. 5-12
  Сергєєв І. П.  Протиріччя в збройних силах Римської імперії наприкінці ІІ - ІІІ ст. н.е. / І. П. Сергєєв. - С. 12-17
  Остапенко Д. О.  Бюджетні обстеження селянських господарств в Україні наприкінці ХІХ століття / Д. О. Остапенко. - С. 17-25
  Петровський В. В.  Еволюція сучасних українсько-російських стосунків (роздуми західних аналітиків) / В. В. Петровський. - С. 25-33
  Вороніна М. С.  Професійна освіта як ознака гендерної стратифікації жінок у промисловості Харківської губернії (в др. пол. ХІХ - на поч. ХХ ст.) / М. С. Вороніна. - С. 33-38
  Кучемко М. М.  З досвіду підготовки вчителів в Харківському державному педагогічному інституті ім. Г. С. Сковороди у післявоєнний період через заочну форму навчання (1945 - 1994 рр.) / М. М. Кучемко. - С. 38-43
  Овчаренко В. П.  Влада і релігійні організації на Харківщині на початку 1920-х років / В. П. Овчаренко. - С. 43-45
  Бєлік О. О.  Хронологія салтівської культури : деякі аспекти сучасного стану проблеми / О. О. Бєлік. - С. 45-49
  Рогоза О. М.  Діяльність земств як об'єкт для краєзнавчих пошуків / О. М. Рогоза. - С. 49-51
  Місостов Т. Ю.  ХІІ археологічний з'їзд і розвиток краєзнавства у Харківській та Полтавській губерніях (1902 - 1917 рр.) / Т. Ю. Місостов. - С. 51-57
  Стрельцов С. О.  Роль приватного колекціонування у процесі організації музеїв Харкова та формуванні їх фондів (ХІХ - початок ХХ ст.) / С. О. Стрельцов. - С. 57-60
  Кавун М. Е.  Катеринославська вчена архівна комісія - центр історико-краєзнавчих досліджень Південної України початку ХХ ст. / М. Е. Кавун. - С. 61-64
  Стефанюк С. К.  Деякі слобожанські зимові обрядові традиції як своєрідна система одухотвореного національно-культурного процесу / С. К. Стефанюк. - С. 64-69
  Хряпін Е. А.  До історії залучення іноземного капіталу в машинобудівну промисловість Донецько-придніпровського регіону (друга половина ХІХ ст.) / Е. А. Хряпін. - С. 70-75
  Панченко І. С.  Трагічна доля музейництва Харківщини в 1930-ті рр. / І. С. Панченко. - С. 75-79
  Світлична В. В.  Внесок О. П. Оглоблина у вивчення українського господарства останнього кріпосного десятиліття / В. В. Світлична. - С. 79-86
  Потрашков С. В.  СРСР, Болгарія та британські плани федералізації Європи в 1942 р. / С. В. Потрашков. - С. 86-90
  Бєліков Ю. А.  Діяльність харківського купецтва у сфері фінансів і кредиту (60-ті роки ХІХ ст. - 1917 р.) / Ю. А. Бєліков. - С. 90-97
  Олійник М. М.  Вплив державної політики на розвиток приватно-орендних та приватно-власницьких підприємств України у 1922 - 1926 роках / М. М. Олійник. - С. 97-104
  Ямпольська Л. М.  Проблема участі Великобританії в процесах європейського будівництва в британській історіографії 1990-х років / Л. М. Ямпольська. - С. 104-111
  Михайличенко Д. Ю.  Селянський повстанський рух в Україні та проблеми його політичної реалізації (січень - серпень 1919 р.) / Д. Ю. Михайличенко. - С. 111-120
  Поставнича М. В.  Музеї Черкащини як центри історико-краєзнавчої роботи у 50-х - пер. пол. 80-х рр. ХХ ст. / М. В. Поставнича. - С. 121-124
  Кравченко О. В.  Благодійна діяльність православних монастирів Харківської єпархії (ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ століття) / О. В. Кравченко. - С. 124-130
  Півень Г. Г.  Матеріальний статус українських викладачів у 2 пол. ХVІ - 1 пол. ХVІІ ст. / Г. Г. Півень. - С. 130-137
  Малишев О. В.  Розвиток професійно-ремісничої освіти в Харківській губернії в післяреформенний період (1861 - 1917 рр.) / О. В. Малишев. - С. 137-141
  Божко Л. Д.  Етапи розвитку географічних знань на Харківщині / Л. Д. Божко. - С. 142-146
  Волосник Ю. П.  З історії діяльності непманів України на вечірніх позабіржових зборах ("американці") в роки НЕПу / Ю. П. Волосник. - С. 146-153
  Плиско Л. М.  Створення та першу роки становлення історичного факультету Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (до 95-ї річниці факультету) / Л. М. Плиско. - С. 154-161
  Маслов М. П.  Техніко-технологічні аспекти розвитку в Україні селянських промислів по обробці шкіри у ХVІІІ - на початку ХХ ст. / М. П. Маслов. - С. 162-167
  Чередниченко А. Г.  Про локалізацію прабатьківщини індоєвропейців / А. Г. Чередниченко. - С. 167-171

 
68 63.3(5)
С92

        Сходознавство [Текст] : № 47 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - К. : Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2009. - 226 с.

Зміст:
  Гусаков В. В.  Індійський вектор політики Греко-Бактрійського царства в контексті проблемних питань його загальної хронології / В. В. Гусаков. - С. 3-17
  Дрига І. М.  До реконструкції огузьких мовних елементів доби сельджуків за текстом / І. М. Дрига. - С. 18-28
  Завгородній Ю. Ю.  Що нам відомо про індологічний інтерес академіка Михайла Калиновича / Ю. Ю. Завгородній. - С. 29-52
  Мавріна О. С.  Ширіни в ранній історії Кримського ханату (карачі-беї Мамак і Емінек) / О. С. Мавріна. - С. 53-65
  Машевський О. П.  Прохід крейсерів "Гебена" та "Бреслау" до Чорноморських проток і проблема вступу Османської імперії у Першу світову війну / О. П. Машевський. - С. 66-81
  Москальов Д. П.  Конструкції модальності в сучасній японській мові / Д. П. Москальов. - С. 82-91
  Мурашевич К. Г.  Любовна та пейзажна лірика у ранній творчості Лю Да-бая / К. Г. Мурашевич. - С. 92-106
  Отрощенко І. В.  Е.-Д. Рінчино та Т. Рискулов: дискусія про революційну діяльність у внутрішній Монголії / І. В. Отрощенко. - С. 107-119
  Рог Г. В.  Мультикультурні виміри турецької літератури: координати канону / Г. В. Рог. - С. 120-129
  Сайчук М. М.  Американсько-саудівське співробітництво та падіння нафтових цін в 1985 році / М. М. Сайчук. - С. 130-142
  Сирінська О. А.  Бренд "Україна" та арабське супутникове телебачення / О. А. Сирінська. - С. 143-155
  Тарасенко М. О.  Давньоєгипетські папіруси в зібранні Одеського археологічного музею / М. О. Тарасенко. - С. 156-170
  Тімкова Т. М.  Методологія когнітивної лінгвістики. Когнітивний підхід в тюркології / Т. М. Тімкова. - С. 171-180
  Усенко І. Б.  Юридичні дослідження у Всеукраїнській науковій асоціації сходознавства / І. Б. Усенко. - С. 181-193
  Циганкова Е. Г.  Українське товариство дослідників Криму і Кавказу / Е. Г. Циганкова. - С. 194-197
  Яремчук І. В.  Концепт серце у поетичній картині світу Форуг Фаррогзад / І. В. Яремчук. - С. 198-209

Рубрики: Орієнталістика

 
69 95.4
З32

        Праці археологічної секції / ред.: М. Бандрівський, Л. Крушельницька, О. Купчинський та ін.. - Л. : Видавництво НТШ у Львові, 1998. - 716 с.

Зміст:
  Ситник О.  Пластини мустьєрської стоянки Пронятин і питання еволюції левалуазьких індустрій / О. Ситник. - С. 19-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колосов Ю.  Новий тип середньопалеолітичної індустрії у Східному Криму / Ю. Колосов, В. Степанчук. - С. 38-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Степанчук В.  До питання про просторову класифікацію мустьєрських індустрій / В. Степанчук. - С. 62-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нужний Д.  Експерименти з використання вкладеневої метальної зброї пізньопалеолітичних і мезолітичних мисливців Гірського Криму / Д. Нужний. - С. 70-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Залізняк Л.  Неолітизація України та проблема формування генетичного підгрунтя індоєвропейців / Л. Залізняк. - С. 93-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мовша Т.  Зв'язки Трипілля-Кукутені зі степовими енеолітичними культурами (До проблеми індоєвропеїзації Європи) / Т. Мовша. - С. 111-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткачук Т.  Мальований орнамент посуду Трипілля-Кукутені як джерело вивчення світосприймання населення доби енеоліту (етапи ВII - СII - yII). Методологічні апекти проблеми / Т. Ткачук. - С. 154-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пелещишин М.  Проблеми історії трипільських племен Західної Волині, межиріччя Західного Бугу та Дністра / М. Пелещишин. - С. 175-192. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бандрівський М.  Основні періоди розвитку Висоцької культури (За матеріалами поховальних пам'яток) / М. Бандрівський, Л. Крушельницька. - С. 193-247. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилюк Н.  Базова галузь економіки степових скіфів / Н. Гаврилюк. - С. 248-262. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попович І.  Хронологія куштановицьких пам'яток / І. Попович. - С. 263-285. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Войнаровський В.  Чинбарство у Північній Буковині в пізньоримську добу: артефакти, технологія, рівень спеціалізації / В. Войнаровський. - С. 286-304. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Строцень Б.  Житла пізньоримського часу у Південно-Західній Волині та Західному Поділлі / Б. Строцень. - С. 305-317. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Войнаровський В.  Про час і мотиви руйнації інгумаційних поховань черняхівської культури / В. Войнаровський. - С. 318-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пеняк П.  Заселення слов'янами Тисо-Дунайської улоговини / П. Пеняк. - С. 343-357. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Терський В.  З історії дослідження літописного Звенигорода / В. Терський, С. Терський. - С. 358-372. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник О.  Фінальнопалеолітична кременеобробна майстерня у Вислій Балці на Дінці / О. Колесник, Ю. Коваль. - С. 375-402. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ситник О.  Виробничий комплекс пізньопалеолітичного шару стоянки Ігровиця I / О. Ситник, М. Левчук. - С. 403-423. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кухарчук Ю.  Нові матеріали до археологічної карти палеоліту Житомирського Полісся / Ю. Кухарчук. - С. 424-432. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Винокур Й.  Дослідження курганів доби бронзи у селі Дорогощі на Волині / Й. Винокур, А. Гуцал, В. Мегей. - С. 433-465. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бандрівський М.  Парні поховання висоцької культури / М. Бандрівський. - С. 466-486. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Махортих С.  Скіфські кургани біля села Молдовки на Кіровоградщині / С. Махортих, І. Тупчієнко. - С. 487-503. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бандрівський М.  Нова знахідка бронзових однокільчастих вудил в Україні / М. Бандрівський, В. Захар'єв. - С. 504-510. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герета І.  Поховання поморської культури в Чернелеві-Руському / І. Герета. - С. 511-516. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цигилик В.  Залізоплавильні горни перших століть нашої ери на поселеннях біля сіл Ремезівці та Липівці Львівської області / В. Цигилик. - С. 517-527. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Диба Ю.  Ротонда 961-962 років у межах найдавнішого городища на Старокиївській горі / Ю. Диба. - С. 524-558. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лукомський Ю.  Невідомі церкви на подолі княжого Галича / Ю. Лукомський. - С. 559-593. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лукомський Ю.  Білокам'яний храм на передмісті давнього Галича / Ю. Лукомський. - С. 594-607. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Терський С.  Храм Івана Хрестителя на ринковій площі княжого Лучеська / С. Терський. - С. 608-618. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лукомський Ю.  Рідкісний енколпіон XII століття із княжого Галича / Ю. Лукомський, В. Петегирич. - С. 619-622. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чикаленко Л.  Справоздання з розкопок в околицях стародавнього Червна влітку 1940 року / Л. Чикаленко, В. Петегирич, М. Филипчук. - С. 623-638. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крушельницька Л.  Праця українських археологів в еміграції (В. Щербаківський, Л. Чикаленко, І. Борковський) / Л. Крушельницька. - С. 638-642
  Шкромида Д.  Архів Вадима Щербаківського в Лондоні / Д. Шкромида, Л. Пекарська. - С. 643-648
  Кулаківська Л.  Західноукраїнський археолог Михайло Клапчук / Л. Кулаківська. - С. 649-652

Рубрики: Чикаленко Л. - про нього археолог
Археологія України - Матеріальна культура Трипілля

 
70 63.52(4Укр)-3
С79

Стецюк, В. В.

        Природна та етнокультурна спадщина України: новітні дослідження / В. В. Стецюк, В. Г. Пазинич, Т. І. Ткаченко ; за ред. В. В. Стецюка. - К. : Вища школа, 2012. - 344 с.

Зміст:
  Стецюк В.  Довкілля як основа становлення етнокультурних рис етносу / В. Стецюк, Т. Ткаченко. - С. 84-83
  Пазинич В.  Давня людина і палеогеографічні умови України / В. Пазинич. - С. 84-107
  Стецюк В.  Археологічні культури передісторії етносів на території України / В. Стецюк, Т. Ткаченко. - С. 108-148
  Стецюк В.  Географічні назви - свідки та індикаційні ознаки формування українського етносу / В. Стецюк, Т. Ткаченко. - С. 149-186
  Стецюк В.  Природна та етнокультурна автентичність деяких регіонів України / В. Стецюк. - С. 187-291
  Стецюк В.  Духовна функція рельєфу України / В. Стецюк. - С. 292-333

Рубрики: Етнологія України

Ключові слова (ненормовані): український етнос -- географічні назви

Анотація:   Показано могутній зміст української природи, яка витворила унікальний народ із непересічною духовністю. Йдеться про те, як мільйони років творилися сучасні краєвиди України, як упродовж кільканадцяти століть у постійній напрузі і боротьбі формувався український етнос, а також численні пам'ятки мешканців українських обширів, унікальні природні куточки України, що стали заповідними. Книга містить кольорову вклейку, на рисунки якої дано посилання в тексті.

 
71 63.3(4Укр)
Н17

        Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 8 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т. - Д. : Видавництво ДНУ ім. О. Гончара, 2010. - 438 с.

Зміст:
  Абросимова С. В.  Особистість і талант Дмитра Яворницького : самооцінка вченого / С. В. Абросимова. - С. 5-25
  Світленко С. І.  Українські інтелектуальні зв'язки Д. І. Яворницького в Наддніпрянщині дореволюційного періоду / С. І. Світленко. - С. 25-48
  Чернієнко Д. А.  Д. І. Яворницький у Казанському університеті (до 110-річчя захисту магістерської дисертації) / Д. А. Чернієнко. - С. 48-57
  Лучка Л. М.  Д. І. Яворницький і бібліотечний простір України та Росії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / Л. М. Лучка. - С. 57-63
  Перкова А. І.  До питання взаємовідносин Д. І. Яворницького і служителів церкви (за епістолярною спадщиною вченого) / А. І. Перкова. - С. 63-72
  Буланова Н. М.  Д. І. Яворницький і місцева інтелігенція (на прикладі стосунків з О. В. Коваленком) / Н. М. Буланова. - С. 72-82
  Мороз В. С.  Д. І. Яворницький і кобзарі / В. С. Мороз. - С. 82-89
  Бекетова В. М.  Фінансово-економічне життя обласного музею в ХІХ - першій половині ХХ ст. (до 1940 р.) / В. М. Бекетова. - С. 89-102
  Мурадов Д. А.  Сайт ДНІМ в інтернеті : аналіз інтерактивних компонентів (на прикладі музейного фонду) / Д. А. Мурадов. - С. 103-111
  Стороженко І. С.  Д. І. Яворницький і битва на Жовтих Водах 1648 р. / І. С. Стороженко. - С. 112-125
  Кавун М. Е.  Невідома праця Д. І. Яворницького з історії Катеринослава (до питання про витоки авторської концепції урбогенезу) / М. Е. Кавун. - С. 125-134
  Єкшов В. В.  Шевченкіана в творчості Д. І. Яворницького(до питання дослідження джерельної бази) / В. В. Єкшов. - С. 134-142
  Товстоляк Н. М.  Качанівський маєток та його мешканці у творчій спадщині Д. І. Яворницького / Н. М. Товстоляк. - С. 143-151
  Василенко Н. Є.  До історії написання автобіографічного роману-хроніки Д. І. Яворницького "За чужий гріх" / Н. Є. Василенко. - С. 152-161
  Шумейко О. В.  Пізнавальне та виховне значення історико-художнього твору Д. І. Яворницького "Із української старовини" / О. В. Шумейко. - С. 161-167
  Митрофаненко Ю. С.  Отаманщина як історичне явище : погляди Д. І. Яворницького та сучасні рефлексії / Ю. С. Митрофаненко. - С. 167-177
  Капустіна Н. І.  Музейний фестивальний рух в Україні і традиції Д. І. Яворницького / Н. І. Капустіна, В. М. Бекетова. - С. 177-184
  Тимошенко Я. П.  До історії формування колекції меморіальних речей академіка Д. І. Яворницького / Я. П. Тимошенко. - С. 184-193
  Романчук Д. О.  Нагрудні знаки та значки 1920 - 1930-х рр. у колекції ДНІМ ім. Д. І. Яворницького / Д. О. Романчук. - С. 193-200
  Святець Ю. А.  Дослідницькі традиції Д. І. Яворницького на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара / Ю. А. Святець, Ю. Г. Стенько. - С. 200-211
  Каюк С. М.  Козацько-татарські стосунки на українській ділянці Великого Кордону в кінці XY - XYI cт. / С. М. Каюк, Д. В. Шаталов. - С. 212-221
  Виноградов Г. М.  Зовнішня політика Російської держави першої половини ХYI ст. та походження українського козацтва / Г. М. Виноградов. - С. 221-232
  Репан О. А.  Структура гарнізону Старосамарського ретраншементу / О. А. Репан. - С. 233-239
  Андрєєва С. С.  Журнал подорожі до Криму поручика Олександра Нікіфорова 1744 р. як джерело до вивчення історії Нової Запорозької Січі / С. С. Андрєєва. - С. 240-247
  Посунько О. М.  Запорозька Січ і гайдамаччина у 50-ті - на початку 60-х рр. XYIII ст. / О. М. Посунько. - С. 248-259
  Литвинова Т. Ф.  "Селянське" чи "мужицьке" питання турбувало еліту Лівобережної України в другій половині XYIII ст. ? / Т. Ф. Литвинова. - С. 259-277
  Прокопенко Л. Л.  Кадровий склад викладачів Катеринославської гімназії в першій половині ХІХ ст. / Л. Л. Прокопенко. - С. 278-286
  Москальов Д. М.  Аматор старовини. Історичні та містичні захоплення Івана Романовича Мартоса / Д. М. Москальов. - С. 286-295
  Антипенко Г. С.  Українське народолюбство Олександра Федоровича Кістяківського / Г. С. Антипенко. - С. 295-303
  Остропольська М. В.  Михайло Павлик та інтелектуали Наддніпрянської України / М. В. Остропольська. - С. 303-311
  Баздирєва Е. М.  Діяльність О. Я. Риндовської (Чернової) в галузі освіти Катеринослава (друга поолвина ХІХ - початок ХХ ст.) / Е. М. Баздирєва. - С. 312-319
  Прокопенко С. Л.  Діяльність Катеринославського реального училища в 1875 - 1900 рр. / С. Л. Прокопенко. - С. 320-328
  Савчук В. С.  В. О. Біднов та Д. І. Яворницький у Катеринославі 1917 - 1918 рр. / В. С. Савчук. - С. 328-340
  Кочергін І. О.  В епіцентрі громадського служіння. Гесберг Костянтин Дмитрович / І. О. Кочергін. - С. 340-355
  Микитчук С. П.  Харківське історико-філологічне товариство - осередок досліджень Наддніпрянської України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / С. П. Микитчук. - С. 355-364
  Венгерська В. О.  Наукові товариства та музеї кінця ХІХ - початку ХХ ст. як відображення особливостей формування українського національного проекту / В. О. Венгерська. - С. 365-372
  Нікілєв О. Ф.  Повоєнна ситуація в українському селі в оцінці вищого партійного керівництва (на прикладі Дніпропетровщини) / О. Ф. Нікілєв. - С. 372-388
  Ковальова І. Ф.  Некрополі козацької Самарі - Богородицької фортеці / І. Ф. Ковальова. - С. 389-400
  Шалобудов В. М.  Монети з Самарі - Новобогородицької фортеці в контексті датування пам'ятки / В. М. Шалобудов. - С. 401-407
  Струкуленко А. С.  До історії археологічних досліджень у Дніпровському Надпоріжжі / А. С. Струкуленко. - С. 407-414
  Ромашко О. В.  Скіфські бронзові казани Північного Причорноморя (з горизонтальними та вертикальними ручками) / О. В. Ромашко. - С. 415-421
  Шевченко І. В.  Деякі проблеми історії археологічних досліджень східної Кіровоградщини / І. В. Шевченко. - С. 421-430

 
72 95.41
І71

        Наукові записки [Текст] : Вип. 40 / Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. - 392 с.

Зміст:
  Майборода О.  Принцип системності в управлінні етнополітичною сферою: проблеми і шляхи вирішення / О. Майборода. - С. 6-28
  Нагорна Л.  Феномен регіональної ідентичності: методологічний аспект / Л. Нагорна. - С. 28-43
  Римаренко С.  Регіоналізм та регіоналізація. Питання типології / С. Римаренко. - С. 44-49
  Татаренко Т.  Механізми здійснення політичної влади в регіоні / Т. Татаренко. - С. 49-58
  Кривицька О.  Регіональні особливості ціннісно-ідеологічної ідентифікації українського суспільства / О. Кривицька. - С. 58-71
  Зварич І.  Програмно-цільовий метод у контексті теорії і практики управління етнонаціональним розвитком / І. Зварич. - С. 71-85
  Маковська Д.  Об'єктивний етнічний статус як чинник етнополітичної мобілізації: визначення параметрів вивчення / Д. Маковська. - С. 86-96
  Ковач Л.  Національно-культурні товариства України: сучасний стан та проблеми розвитку / Л. Ковач. - С. 97-107
  Лихач Ю.  Питання мовної політики та етнополітики в програмних документах політичних партій та блоків під час дострокових парламентських виборів 2007 року / Ю. Лихач. - С. 107-121
  Шайгородський Ю.  Політика як інституційна форма досягнення соціального консенсусу: історико-політична інтерпретація / Ю. Шайгородський. - С. 122-132
  Бурдяк В.  Розвиток державної етнонаціональної політики в сучасній Україні / В. Бурдяк. - С. 132-143
  Кулик В.  Внесок медійного дискурсу в підтримування status quo / В. Кулик. - С. 143-153
  Траверсе О.  Концепція системогенезу політичного лідерства та політичного керівництва (пролегомени) / О. Траверсе. - С. 154-175
  Щербенко Е.  Рецепція західної політичної думки в українському політологічному дискурсі (на прикладі підручників з політології) / Е. Щербенко. - С. 176-191
  Щедров С.  Політична еліта сучасної України: регіональний аспект / С. Щедров. - С. 191-197
  Неліпа Д.  Проблеми інституціоналізації соціального партнерства в Україні / Д. Неліпа. - С. 197-205
  Кадлубович Т.  Основні канали впливу політичної комунікації на демократизацію владних відносин / Т. Кадлубович. - С. 205-216
  Кучеренко І.  Сутність, функції та джерела політичних цінностей / І. Кучеренко. - С. 216-226
  Мандебура О.  Часовикористання: особливості українських реалій / О. Мандебура, О. Полунін. - С. 227-246
  Розумюк В.  Культурно-расові аспекти доктрини націонал-соціалізму / В. Розумюк. - С. 246-258
  Кононенко С.  Після тоталітаризму? Плюралізм і самодостатність / С. Кононенко. - С. 259-269
  Білошицький С.  Цивілізаційні межі ліберальної демократії: соціокультурні та демографічні чинники / С. Білошицький. - С. 269-279
  Беззуб'як М.  Реактуалізація тоталітарної критики ліберальної демократії / М. Беззуб'як. - С. 279-289
  Балановський Я.  Явище соціальної транзитивності - чинник темпоральної маргінальності суспільства / Я. Балановський. - С. 289-297
  Поліщук Ю.  Освіта німецьких колоністів Правобережної України наприкінці XVIII - на початку XX століття в політико-правовому полі російського царизму / Ю. Поліщук. - С. 298-314
  Бевз Т.  Націонал-комунізм як дилема національного відрдження / Т. Бевз. - С. 314-325
  Лобода Т.  В. Кравченко та розвиток народознавчих студій у Волинському історико-археологічному музеї (1900-1929) / Т. Лобода. - С. 325-344
  Макаренко Н.  Політика угорського уряду стосовано етносів Закарпаття у 1918-1919 рр. / Н. Макаренко. - С. 344-352
  Погребинська І.  Автономізм у політичному просторі східноєвропейського єврейства / І. Погребинська. - С. 352-362
  Бойко Н.  Участь С. О. Єфремова у формуванні й діяльності українських ліберально-демократичних партій на початку XX ст. (1900-1907 рр.) / Н. Бойко. - С. 363-375
  Набок С.  Історія УАН/ВУАН: здобутки і перспективи дослідження / С. Набок. - С. 375-385
  Шаповал Ю.  Шелест П.: життя та політична доля / Ю. Шаповал. - С. 386-408. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Малько О.  До питання про взаємодію української діаспори з Україною / О. Малько. - С. 408-436. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козерод О.  Новітня історіографія історії євреїв України в період непу / О. Козерод. - С. 437-446
  Андрєєва О.  Методологічна роль концепту "цивілізація" у формуванні ідентичності співтовариств / О. Андрєєва. - С. 447-455
  Древаль Ю.  Широка коаліція і політична стабільність: досвід європейських країн / Ю. Древаль. - С. 455-462
  Курінна Т.  Правове регулювання благодійності в США: досвід для України / Т. Курінна. - С. 462-471
  Сапсай А.  Концепція "багатоукладного федералізму" в контексті формування політичного устрою сучасного ЄС / А. Сапсай. - С. 472-488. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пойченко О.  Державні механізми захисту внутрішнього ринку в умовах інтеграції. Досвід країн Центрально-Східної Європи / О. Пойченко. - С. 488-496
  Черінько І.  Скасування смертної кари в контексті інтеграції України до європейського політико-правового простору / І. Черінько. - С. 496-504
  Коцур В.  Тероризм у Північній Ірландії та Росії: порівняльний аналіз / В. Коцур. - С. 504-511
  Ляшенко Т.  Формування політичної еліти в країнах Центральної Азії: національний аспект / Т. Ляшенко. - С. 512-521
  Грицина О.  Життя і творчість Ж.-М. Люстіже в контексті соціально-політичних проблем сучасності / О. Грицина. - С. 521-533
  Брожина В.  Поняття "ісламський радикалізм" сутність та варіанти інтерпретації / В. Брожина. - С. 533-547
  Кирюшко М.  Партія "Хізб ат-Тахрір": поява в Україні / М. Кирюшко. - С. 547-559
  Самвел А.  Вірмено-католики Галичини у сучасній Україні і Польщі / А. Самвел. - С. 559-576
  Кондратенко Д.  Співвідношення особистого та суспільного в конфуціанській етиці / Д. Кондратенко. - С. 576-587

Анотація:   Збірник містить статті, присвячені актуальним проблемам етнополітології. Особлива увага приділяється питанням політичної теорії та практики, політичної історії.

 
73 95.43
К18

        Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету [Текст] : Історичні науки Т. 18 На пошану професора В. С. Степанкова / Кам'янець-Подільський держ. ун-т, М-во освіти і науки України. - Кам'янець-Поділ. : Оіюм, 2008. - 480 с.

Зміст:
  Завальнюк О. М.  Портрет історика-професіонала / О. М. Завальнюк. - С. 9-18
  Фірсов О. В.  Особливості стратегії козацького війська за часів гетьмана П. Сагайдачного / О. В. Фірсов. - С. 19-23
  Чухліб Т. В.  Чорноморська політика гетьмана Богдана Хмельницького : історичні реалії, історіографічна дискусія та геополітичні перспективи / Т. В. Чухліб. - С. 24-34
  Юга О. А.  Політика "мирногo" угрупування еліти Речі Посполитої у розв'язанні "козацької проблеми" (червень - серпень 1648 р.) / О. А. Юга. - С. 35-45
  Найчук І. А.  Боротьба подолян проти наступу польських військ у першій половині 1649 року / І. А. Найчук. - С. 46-57
  Мицик Ю.  Один з епізодів Руїни у висвітленні польської віршованої хроніки / Ю. Мицик. - С. 57-71
  Мудрецов О. В.  Роль лжецаревича Сімеона в політиці Запорізької Січі у 1673 - 1674 рр. / О. В. Мудрецов. - С. 71-75
  Блануца А. В.  Шляхетські наїзди у Великому князівстві Литовському за матеріалами Литовської метрики і третини ХYІ ст. / А. В. Блануца. - С. 76-84
  Ващук Д. П.  До питання про обіг нерухомого майна на Волині в середині ХYІ ст. : історія одного документу / Д. П. Ващук. - С. 84-97
  Михайловський В. М.  Описи Камянецького та Летичівського замків 1613 р. / В. М. Михайловський. - С. 98-116
  Матях В. М.  Український ранній новий час в перспективі наукового вивчення / В. М. Матях. - С. 117-126
  Рибак І. В.  Проблема кількості депортованих розкуркулених селян України та її розвязання у найновіших російських документальних публікаціях / І. В. Рибак. - С. 126-133
  Юсова Н. М.  Перша нарада з питань етногенезу і створення спеціальної комісії з проблематики походження народів у контексті актуалізації етногенетичних досліджень в СРСР (кінець 1930-х рр.) / Н. М. Юсова. - С. 134-149
  Ковальчук В. М.  "Писати вам про все, то і волової шкіри не хватило би..." (виконавчі документи ОУН(б) у роки Другої світової війни) / В. М. Ковальчук. - С. 150-157
  Копилов С. А.  Епістолярії вчених-істориків як історіографічне джерело / С. А. Копилов. - С. 158-166
  Міщук С. М.  Книжкові пам'ятки Подільського історико-археологічного товариства в науковій спадщині Ю. Й. Сіцінського / С. М. Міщук. - С. 167-175
  Коцюк В. Д.  Професор О. Котляревський як голова Історичного товариства Нестора літописця / В. Д. Коцюк. - С. 176-183
  Юсов С. Л.  Казанський період життя та діяльності в. О. Голобуцького (1943 - 1947 рр.) / С. Л. Юсов. - С. 183-197
  Філінюк А. Г.  Розмежування губерній Правобережної України в 1801 - 1806 роках / А. Г. Філінюк. - С. 198-208
  Борисевич С. О.  Економічний потенціал та правовий статус державних земель в Правобережній Україні на початку ХІХ ст. / С. О. Борисевич. - С. 209-215
  Москалюк М. М.  Розвиток промислових підприємств в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / М. М. Москалюк. - С. 216-225
  Пилипенко О. Є.  Участь України в експорті хліба з Російської імперії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / О. Є. Пилипенко. - С. 225-232
  Завальнюк О. М.  Студенти-українці і проблема відкриття українських кафедр в університеті св. Володимира на початку ХХ ст. / О. М. Завальнюк. - С. 233-246
  Дубінський В. А.  Формування аграрної програми українських есерів на початку ХХ ст. (1905 - 1917 рр.) / В. А. Дубінський. - С. 247-256
  Ковальчук М. А.  Національне питання у програмних положеннях українських політичних партій партій на початку української революції (березень - квітень 1917 р.) / М. А. Ковальчук. - С. 257-266
  Лозовий В. С.  Селянський фактор в українській суспільно-політичній думці ХІХ - початку ХХ ст. / В. С. Лозовий. - С. 266-272
  Нечитайло В. В.  Технократичний підхід у державній аграрній політиці і проблеми збереження українського села / В. В. Нечитайло. - С. 272-279
  Петров М. Б.  Промисли в економічному житті Кам'янця-Подільського ХY - ХYІІІ ст. / М. Б. Петров. - С. 280-292
  Скрипник А. Ю.  Стан справочинства в державних установах Подільської губернії наприкінці ХYIІІ - в першій половині ХІХ ст. / А. Ю. Скрипник. - С. 293-299
  Сидорук С. А.  Військові повинності населення Поділля наприкінці ХYІІІ - в першій третині ХІХ ст. / С. А. Сидорук. - С. 300-308
  Задорожнюк А. Б.  Практика нагород і заохочень у політиці російської влади наприкінці ХYІІІ - І половині ХІХ ст. у Подільській губернії / А. Б. Задорожнюк. - С. 309-313
  Криськов А. А.  Кредитне забезпечення селянських господарств Подільської губернії (1883 - 1890-ті рр.) / А. А. Криськов. - С. 314-321
  Мартинова І. С.  Приватна благодійність як важливий чинник розвитку середньої освіти в Харківській губернії в пореформенний період / І. С. Мартинова. - С. 322-329
  Малий В. В.  Українці-подоляни наприкінці ХІХ ст. : чисельність, розселення, становість, освітність і зайнятість / В. В. Малий. - С. 329-335
  Підлісний Д. В.  Органи державної адміністрації гетьманату П. Скоропадського в системі установ виконавчої влади Харківської губернії : проблема взаємовідносин / Д. В. Підлісний. - С. 335-342
  Рекрут В. П.  Кооперативна та державницька діяльність П. П. Відибіди на Поділлі в добу української революції (1917 - 1920 рр.) / В. П. Рекрут. - С. 342-354
  Савчук В. О.  Політичні репресії проти науково-краєзнавчої інтелігенції Кам'янця-Подільського у 20-х - 30-х рр. ХХ ст. / В. О. Савчук. - С. 354-366
  Олійник Ю. В.  Український національно-визвольний рух в генеральній окрузі Волинь - Поділля (1941 - 1944) / Ю. В. Олійник. - С. 366-376
  Колесников К.  Привілей безмитності Північнопричорноморських проксеній як засіб регулювання торгівлі / К. Колесников. - С. 377-392
  Газін В. В.  Зовнішня політика Московської держави напередодні та з початком російсько-польської війни 1654 - 1667 рр. / В. В. Газін. - С. 392-401
  Трубчанінов С. В.  Адміністративна політика Російської імперії в Сибіру та на Далекому Сході / С. В. Трубчанінов. - С. 402-413
  Матвєєва В. С.  Дострокове звільнення військовополонених червоноармійців у Польщі в 1919 - 1921 рр. / В. С. Матвєєва. - С. 414-420
  Алексієвець Л. М.  Основні періоди соціально-економічного розвитку Польщі в міжвоєнний період (1918 - 1939 рр.) / Л. М. Алексієвець, І. П. Кватира. - С. 420-430
  Кравчук О. М.  Чехословацька ідея Т. Г. Масарика / О. М. Кравчук. - С. 430-437
  Боровець І. І.  Вплив ідеології Глінкової словацької народної партії на формування політичного режиму Словацької держави 1939 - 1945 рр. / І. І. Боровець. - С. 437-450
  Постоловський Р. М.  Еволюція традицій "неполітичної політики" і діяльності опозиційної демократичної організації "Хартія-77" в Чехословаччині в 1977 - 1989 рр. / Р. М. Постоловський. - С. 451-460
  Газін В. П.  Глобалізація в системі творення нового формату світопорядку / В. П. Газін. - С. 461-468

 
74 83.3(4Укр)5-8кр
В19

        Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина [Текст] : [зб. пр. учасників наук. семінару, проведеного з нагоди 100-річчя від часу смерті вченого, 14-15 вересня 2010 р.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаська облдержадміністрація, Черкаський нац. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 222 с.

Зміст:
  Кузьмінський А.  Подвижник із шевченкового краю / А. Кузьмінський. - С. 5-6
  Мовчан В.  А пам'ять незгасна / В. Мовчан. - С. 7-9
  Мицик В.  Трудівник пера на рідній ниві / В. Мицик. - С. 10-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клименко Т.  Василь Миколайович Доманицький у матеріалах державного архіву Черкаської області / Т. Клименко. - С. 19-22
  Ромащенко Л.  Перлина Татр - Закопане в біографії Василя Доманицького / Л. Ромащенко. - С. 22-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глушко М.  Співпраця Василя Доманицького з науковим товариством імені Шевченка у Львові / М. Глушко. - С. 31-40
  Івашків В.  Василь Доманицький на сторінках "Записок Наукового товариства імені Шевченка" / В. Івашків. - С. 40-47
  Масненко В.  В'ячеслав Липинський - літературний "хрещеник" Василя Доманицького : історія їхньої дружби і співпраці / В. Масненко. - С. 48-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Меленчук О.  Василь Доманицький у рецепції Сергія Єфремова / О. Меленчук. - С. 61-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Наєнко М.  Літературне оточення Доманицького / М. Наєнко. - С. 67-73
  Коваленко В.  "Він любив живу працю, і вона єдина давала йому дійсне задоволення" (С. Єфремов) (до питання про психологію науково-творчої діяльності Василя Доманицького) / В. Коваленко. - С. 74-83
  Корпанюк М.  Вірші Данила Братковського в опрацюванні Василя Доманицького / М. Корпанюк. - С. 84-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гнатюк М.  Іван Франко та Василь Доманицький: шевченкознавчі візії / М. Гнатюк. - С. 94-99
  Цимбал Б.  Василь Доманицький - Вовчкознавець / Б. Цимбал. - С. 99-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поліщук В.  Драматургія і театр у житті і спадщині Василя Доманицького / В. Поліщук. - С. 105-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дмитренко М.  Постать Василя Доманицького в історії української фольклористики / М. Дмитренко. - С. 118-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмоленко Н.  Інваріант сюжетного типу "Пісні про Нечая" (за матеріалами, зібраними Василем Доманицьким) / Н. Ярмоленко. - С. 127-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Терешко І.  Етнографічні дослідження Василя Доманицького на сторінках часопису "Киевская старина" / І. Терешко. - С. 135-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Йовенко Л.  Народознавчі дослідження Василя Доманицького на теренах історичної Уманщини / Л. Йовенко, В. Семенчук. - С. 141-152
  Темченко А.  "Вінчання навколо діжі": історико-етнографічні паралелі (на матеріалі польових матеріалів Василя Доманицького) / А. Темченко. - С. 152-159. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лонська Л.  Роль Василя Доманицького в історії української лексикографії / Л. Лонська. - С. 159-164
  Старовойтенко І.  Василь Доманицький - редактор "Історії України-Русі" Миколи Аркаса / І. Старовойтенко. - С. 165-178
  Гончарук В.  Василь Доманицький як редактор і видавець першого повного видання "Кобзаря" Тараса Шевченка / В. Гончарук. - С. 178-187. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кузьменко Л.  Листування Василя Доманицького з Борисом Грінченком як джерело до вивчення письменницької та видавничої діяльності авторів / Л. Кузьменко. - С. 188-203. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єрмашов Т.  Співпраця Сергія Єфремова і Василя Доманицького у видавництві "Вік" / Т. Єрмашов. - С. 203-207
  Фареній І.  Роль Василя Миколайовича Доманицького в ідеологічному становленні національної кооперації / І. Фареній. - С. 208-214. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смілянець Л.  Археологічні дослідження Василя Доманицького / Л. Смілянець. - С. 215-222. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Доманицький В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   До збірника праць включено доповіді, виголошені на науковому семінарі "Василь Доманицький: особистість і науково-творча спадщина", проведеному в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького з нагоди 100-річчя від часу смерті видатного вченого-енциклопедиста Василя Миколайовича Доманицького (1877-1910), уродженця Черкащини. У вміщених статтях аналізуються біографічні відомості про вченого, його внесок у філологічну, фольклорно-етнографічну, мовознавчу сфери науки, в розвиток видавничої справи й кооперативного руху.

 
75 63.3(4Укр)46
Н73

        Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 12 / Д. Я. Телегін (відп. ред.) та ін.. - К. : ХІК, Часи козацькі, 2003. - 339 с.

Зміст:
  Кулатова І.  Пам'я археології козацької доби Полтавщини в матеріалах анкетування центрального статистичного комітету 1873 р. / І. Кулатова, О. Супруненко. - С. 3-10
  Сапєгін С.  Майдани і майданоподібні споруди Полтавщини / С. Сапєгін. - С. 10-16
  Моця Б.  Фортеця в Меджибожі / Б. Моця, Ю. Толкачов. - С. 16-24
  Бінкевич В.  Про час виникнення та місцезнаходження козацького містечка Самарь / В. Бінкевич, В. Камеко. - С. 24-30
  Маріна З.  Нові дослідження археологічних пам'яток в пониззі Самари / З. Маріна. - С. 30-34
  Шалобудов В.  Богородицкая крепость в свете последних археологических исследований / В. Шалобудов. - С. 34-38
  Векленко В.  Барочні хрести з матеріалів розвідок території Богородицької фортеці та фондів ДІМ ім. Д.І. Яворницького / В. Векленко. - С. 38-44
  Старік О.  Каталог кам'яних хрестів Дніпропетровщини / О. Старік. - С. 44-47
  Козюба В.  Пізньосередньовічні матеріали з досліджень Вишгорода 2002 р. / В. Козюба, Р. Орлов, А. Чекановський. - С. 47-48
  Тетеря Д.  Матеріали до історії Переяслава кінця XVI-XVIII ст. / Д. Тетеря. - С. 48-54
  Коваленко О.  Археологічні дослідження на Соборному майдані у Полтаві / О. Коваленко. - С. 54-59
  Балакін С.  Археологічні пам'ятки Лаврського провулку / С. Балакін. - С. 59-67
  Мазурик Ю.  Городище доби пізнього середньовіччя в с. Низкиничі на Волині / Ю. Мазурик. - С. 67-73
  Заїка І.  Матеріали козацької доби з Городного / І. Заїка. - С. 73-76
  Біляєва С.  Османська художня кераміка у Північному Причорномор'ї / С. Біляєва. - С. 76-79
  Гугля В.  Керамічне виробництвоXVII-XVIII ст.: зв'язки, еволюція форм, барвники / В. Гугля. - С. 79-84
  Безіна Л.  Люльки з колекції Д.І. Яворницького: вціліле і втрачене / Л. Безіна. - С. 84-89
  Мірущенко О.  Господарський інвентар з військових землянок XVIII ст. (за матеріалами ХАЕ-68) / О. Мірущенко. - С. 89-98
  Погорілець О.  Нумізматична збірка з досліджень пізньосередньовічного укріплення "Замок Ракочі!, розташованого поблизу смт Меджибіч Летичівського р-ну Хмельницької обл. / О. Погорілець. - С. 98-106
  Попельницька О.  Ювелірні вироби другої половини XVII ст. зі скарбу з с. Лелюхівка на Полтавщині (за матеріалами НМІУ) / О. Попельницька. - С. 106-109
  Панченко В.  Печатки сотенних міст Лівобережжя кінця XVII ст. у збірках полковника Іллі Новицького / В. Панченко. - С. 109-112
  Колода В.  Вільшанський перстень-печатка з ненобілітованим гербом / В. Колода. - С. 112-116
  Щербань А.  Протазан XVII ст. у збірках полковника Іллі Новицького / А. Щербань, Р. Рейда. - С. 116-119
  Артемьєв А.  Про фізичний стан населення Слобожанщини XVII-XVIII ст. (медико-антропологічний аналіз кісткових матеріалів із некрополю біля с. Мохнач) / А. Артемьєв, О. Хміль. - С. 119-123
  Титова О.  Нерухомі пам'тки Київщини XVII-XVIII ст. / О. Титова. - С. 123-133
  Єрьоміна Т.  Виставка "Козацької давнини" у Харківському історичному музеї / Т. Єрьоміна. - С. 133-137
  Жуковський М.  Хронологічна та територіальна локалізація Микитинської Запорозької Січі / М. Жуковський. - С. 137-145
  Бурда Л.  Січі, що існували на капулівських землях (до питання заснування села Капулівка) / Л. Бурда. - С. 145-146
  Рудницький Ю.  "Московський фактор" у козацько-хлопських виступах на Задніпров'ї в 30-х роках XVII ст. / Ю. Рудницький. - С. 146-253
  Макаров П.  Организация разведки и контрразведки Войска Низового запорожского / П. Макаров. - С. 153-156
  Моця Б.  Козацька фортифікація Лівобережної України / Б. Моця. - С. 156-163
  Гайворонська М.  Феномен слобожанського козацтва / М. Гайворонська. - С. 163-167
  Кабачинський М.  Охорона кордонів запорозьким та слободським козацтвом / М. Кабачинський. - С. 167-173
  Пономаренко Л.  Сторожові пости та козацькі зимівники на Донеччині та Луганщині / Л. Пономаренко. - С. 173-176
  Ластовський В.  Юридичне оформлення правових стосунків між державою і церквою в період гетьманування Б. Хмельницького / В. Ластовський. - С. 176-178
  Набок Л.  Успенська церква - місце присяги 1654 р. Постановка проблеми / Л. Набок. - С. 178-183
  Якубова Т.  Військові стосунки на кордоні Очаківського ейялету у 40-50 рр. XVIII ст. / Т. Якубова. - С. 183-187
  Петровський А.  До 235-річчя Коліївщини. Легенди та дійсність про Максима Залізняка / А. Петровський. - С. 187-190
  Васильєв М.  Гетьман І. Скоропадський - захисник інтересів лівобережного козацького війська. Його протистояння царському уряду / М. Васильєв. - С. 190-193
  Ярмошник І.  Родовід Юрія Немировича на Житомирщині (XVI-XVII ст.) / І. Ярмошник. - С. 193-198
  Кривошея І.  "Королем стають, князем народжуються": князі Любомирські в історії українських земель XVII-XVIII ст. / І. Кривошея. - С. 198-201
  Суховарова-Жорнова О.  Родинні портрети Розумовських у зібранні Національного музею історії України / О. Суховарова-Жорнова. - С. 201-207
  Андрієнко Л.  Здорові образи бароко / Л. Андрієнко. - С. 207-213
  Колосок Б.  Містобудівна композиція Луцька в козацькі часи / Б. Колосок. - С. 213-217
  Татаринов С.  Невідомі сторінки козацької історії Бахмуту / С. Татаринов, О. Галушка. - С. 217-220
  Зборовський А.  Гостомель як козацьке сотенне містечко / А. Зборовський. - С. 220-221
  Приймак А.  Яреськи - село козацьке / А. Приймак, Н. Матвійчук. - С. 221-225
  Гуляк Л.  До історії розвитку ярмарків Поділля й Волині / Л. Гуляк. - С. 225-229
  Бровченко И.  Старообрядчество в донских городках Среднего Подонцовья во второй половине XVII в. / И. Бровченко. - С. 229-232
  Богуш П.  Встановити пам'ятні знаки отаману Івану Сірку та мушкетеру Д'Артаньяну / П. Богуш. - С. 232-236
  Харченко Л.  Пам'ятники Богдану Хмельницькому на карті України / Л. Харченко. - С. 236-250
  Гуляй А.  Документи із колекції НМІУ про події на Україні наприкінці 1661 р. / А. Гуляй. - С. 249-253
  Головко І.  Невідоме джерело з історії Коша нової Запорозької Січі з Пирятина / І. Головко, О. Сайко. - С. 252-257
  Мокляк В.  Матеріали Румянцівського опису Малоросії 1764-1769 рр. по Полтавському полку / В. Мокляк. - С. 256-261
  Кокоріна Г.  Термінологічні аспекти дослідження верхнього українського одягу XVII-XVIII століть. Культурна традиція і реальність / Г. Кокоріна. - С. 261-268
  Франчук В.  Козацьке самоврядування за свідченнями мови / В. Франчук. - С. 268-271
  Чепіга І.  Становлення друкарської термінології в українській мові (друга пол. XVI-перша пол. XVII ст.) / І. Чепіга. - С. 275-278
  Денисюк В.  Темпоральна функція антропонімів (на матеріалі пам'яток історіографічного жанру другої половини 17-18 ст.) / В. Денисюк. - С. 278-281
  Федонюк В.  Українське слово як елемент словацької національної культури / В. Федонюк. - С. 281-285
  Кепін Д.  Тлумачення поняття "музей" в українській писемності XV-XVIII ст. / Д. Кепін. - С. 285-290
  Колосова В.  До проблеми: духовне життя України другої половини XVI ст. Ісайя Кам'янчанин / В. Колосова. - С. 290-296
  Зелінська О.  Іоникій Галятовський про українське козацтво / О. Зелінська. - С. 296-299
  Лазаренко О.  Лазар Баранович про міжетнічні стосунки в українському суспільстві / О. Лазаренко. - С. 299-301
  Богуш П.  Гійом Левассер де Боплан (1600-1673) / П. Богуш. - С. 301-304
  Кукса Н.  Старожитності Чигиринщини в альбомах Д.П. де Фліза: "Мамаїв дуб\" / "Розбійник Мамай"\". - С. Н. Кукса. - 304-311,
  Бушак С.  Написи в українських народних картинах типу "Козак Мамай" / С. Бушак. - С. 311-318
  Дідух Л.  Дослідження М.Ф. Біляшівським історії козацької доби / Л. Дідух. - С. 318-323
  Рева Л.  Історіографічні видання та документальні джерела Західної Європи про козацьку добу / Л. Рева. - С. 323-327
  Дьякова О.  Військова історія слобідських козацьких полків у наукових працях дореволюційних вітчизняних дослідників / О. Дьякова. - С. 327-330
  Петровський А.  Продовження дискусії: Дискусії та гіпотези / А. Петровський. - С. 330-331
  Указ Президента України про відзначення 350-річчя Переяславської козацької ради 1654 року. - С. 331-334

Рубрики: Історія України - Козацька доба
Україна

Ключові слова (ненормовані): Запорозька Січ

Анотація:   До збірки вміщено статті та повідомлення, присвячені новим долідженням пам'яток археології, історії, архітектури, писемності українського козацтва, вивченню родоводів козацької старшини. Висвітлюються проблеми вивчення пізньосередновічних колекцій у музейних збірках.

 
76 63.3(4Укр)кр
Б79

        Шості Богданівські читання [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 415-річчя від дня народж. гетьмана Б. Хмельницького; м. Черкаси, 10 груд. 2010 р. / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студентське наук. т-во. - Черкаси : Вертикаль, 2011. - 332 с.

Зміст:
  Антонюк-Кисіль П.  Антикозацька міфологема польської романтичної історіографії / П. Антонюк-Кисіль. - С. 9-11
  Бесараб Є.  Постать Богдана Хмельницького у дослідженнях Михайла Максимовича / Є. Бесараб. - С. 11-13
  Василенко Д.  Класифікація універсалів Богдана Хмельницького за типовою ознакою / Д. Василенко, В. Маслак. - С. 14-16
  Желєзко Р.  Ніжинський козацький полк у 1649-1652 рр. / Р. Желєзко. - С. 16-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Івангородський К.  "A obrony z nich zadney niemasz" (жовніри як чинник українсько-польських етносоціальних конфліктів першої половини XVII ст.) / К. Івангородський. - С. 19-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крапив'янський С.  Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького в шкільних підручниках зі всесвітньої історії Республіки Білорусь / С. Крапив'янський. - С. 22-24
  Кукса Н.  Данило Виговський: нотатки до історичного портрета / Н. Кукса. - С. 25-27
  Масненко В.  Міфологізація образу Богдана Хмельницького в українській історичній думці та національній свідомості ХХ - початку ХХІ ст. / В. Масненко. - С. 27-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подгайко М.  Гетьманські універсали як джерело з історії самоврядування Ніжинської грецької громади / М. Подгайко. - С. 32-34
  Присяжнюк Ю.  Богдан Хмельницький "під захистом" російських істориків (з досвіду історіописання ХІХ ст.) / Ю. Присяжнюк. - С. 34-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Соловйова Г.  Перший етап Визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького 1648-1658 рр. у листах папських уній / Г. Соловйова. - С. 37-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щербаков М.  Монархічна ідея у державотворчих проектах Богдана Хмельницького / М. Щербаков. - С. 39-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Алексашкіна Л.  Черкащина в епістолярній спадщині Д. І. Яворницького / Л. Алексашкіна. - С. 43-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бабкова Н.  Козацькі клейноди на паперових грошах та пам'ятних могилах / Н. Бабкова. - С. 45-48
  Барановський О.  Документи до історії боротьби Нової Січі з гайдамацьким рухом у матеріалах внутрішнього діловодства Запорожжя / О. Барановський. - С. 48-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гарнага В.  Археологічні дослідження в Римі у ХІХ ст.: внесок М. П. Драгоманова в історіографію проблеми / В. Гарнага. - С. 50-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горб Є.  Адам Керстен - видатний польський історик / Є. Горб. - С. 52-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гоцуляк В.  Деякі історіографічні аспекти сучасного прочитання української історії і впливу шестидесятництва на розвиток історичної думки (друга половина 1950-х - 1960-ті рр.) / В. Гоцуляк. - С. 55-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гудзь В.  Дискусія щодо оцінки характеру голоду 1932-1933 років в Україні на сучасних міжнародних форумах / В. Гудзь. - С. 58-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Залєвський В.  До питання про літературний запис у мемуарах радянських ветеранів Другої світової війни / В. Залєвський. - С. 60-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковальчук С.  Газета "Одесские новости" як джерело дослідження діяльності партії конституційних демократів в Одесі у революційні 1905-1907 роки / С. Ковальчук. - С. 63-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко Т.  Німецька книга у приватних українських бібліотеках XVIII ст. / Т. Лисенко. - С. 65-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лукашук В.  "Волынские епархиальные ведомости" і формування історичного краєзнавства на Волині (друга половина XIX - початок ХХ ст.) / В. Лукашук. - С. 67-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Максименко Є.  Типові помилки в сучасних міських гербах Донбасу / Є. Максименко. - С. 70-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Молочко Є.  Палацово-паркові комплекси південного берега Криму як пам'ятки історії та культури у науково-популярному нарисі Є. Л. Маркова / Є. Молочко. - С. 72-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Моргунова І.  Н. Д. Полонська-Василенко як дослідниця історії Росії / І. Моргунова. - С. 75-77
  Нітченко А.  Сучасний стан дослідження історії виконавчих комітетів громадських організацій 1917 р. у російській історіографії / А. Нітченко. - С. 77-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пасічна Ю.  Соціально-економічне становище населення Наддніпрянської України у роки Першої світової війни: сучасна історіографія проблеми / Ю. Пасічна. - С. 80-82
  Сараєва О.  Джерела з історії земств Донбасу (кінець XIX - початок XX ст.) / О. Сараєва. - С. 82-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сокур Л.  Історіографія становлення державної політики України у сфері діловодства (XX - початок XXI ст.) / Л. Сокур. - С. 85-87
  Таборанский С.  Особливості секційного поділу на міжнародних конгресах історичних наук другої половини XX ст. / С. Таборанский. - С. 87-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Токарська Н.  Слов'янський світ у "Хроніці" Тітмара Мерзебурзького / Н. Токарська. - С. 90-92
  Чернік С.  Балканські війни 1912-1913 рр. в оцінці кореспондента газети "Голос Юга" / С. Чернік. - С. 93-95. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шамара С.  Чи потрібен історичній освіті антропологічний підхід? / С. Шамара. - С. 95-98
  Якобчук Н.  Епістолярна спадщина І. М. Каманіна як джерело дослідження становища архівної справи в Україні на початку ХХ ст. / Н. Якобчук. - С. 99-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Якобчук С.  Листування Ф. П. Матушевського як джерело дослідження діяльності київського видавництва "ВІК" / С. Якобчук. - С. 101-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вінтонів Х.  Віртуальна архівна україніка Канади: класифікація, структура, інформаційне наповнення / Х. Вінтонів. - С. 105-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гайда Л.  Музейна педагогіка України: пошук оптимальної моделі / Л. Гайда. - С. 107-110
  Касян А.  Історична семантика поняття "волость" / А. Касян. - С. 110-112
  Козир І.  Пам'ятка періоду Золотої Орди на р. Синюха / І. Козир, К. Панченко. - С. 113-115
  Крижанівський В.  До проблеми системного вивчення архівних матеріалів з історії міського самоврядування підросійської України у 1870-1917 рр. / В. Крижанівський. - С. 115-117
  Куштан Д.  Нові дослідження пам'яток археології козацької доби у Чигирині та Суботові / Д. Куштан. - С. 117-119
  Микитчук С.  Етнографічна діяльність вчених губернських архівних комісій Наддніпрянської України (кінець XIX - 10-ті XX ст.) / С. Микитчук. - С. 119-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Морозова А.  Науково-видавнича діяльність державного архіву Чернігівської області в 1943-1960 рр. / А. Морозова. - С. 122-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сіренко С.  Рибальські знаряддя лову на Черкащині (за матеріалами експедиції 2009 р.) / С. Сіренко. - С. 125-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мар'ян Л.  Скарбошукацтво у Київській губернії у XIX - на початку XX ст. / Л. Мар'ян. - С. 127-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хомова Н.  Гойдалки у Великодній обрядовості українців Степового та Лісостепового порубіжжя (на матеріалах Красноокнянського району Одеської області) / Н. Хомова. - С. 130-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Балицький О.  Розміщення українського етносу в містах Бессарабії наприкінці XIX ст. / О. Балицький. - С. 133-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Батов І.  Глибоководні дослідження Чорного моря експедиціями Новоросійського товариства природознавців у 1891-1892 рр. / І. Батов. - С. 135-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горбатюк К.  Реформування українського війська як основний аспект діяльності П. Конашевича-Сагайдачного / К. Горбатюк. - С. 137-140
  Єлесін П.  Бібліотека сільського священника: до питання просвітницької діяльності православного духовенства у другій половині XIX ст. / П. Єлесін. - С. 140-143. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єлесіна К.  Медична справа у Смілянському маєтку графів Бобринських (друга половина XIX - початок XX ст.) / К. Єлесіна. - С. 143-146
  Кізлова А.  "Хранителі гробу" при мощах св. вмц. Варвари (кінець XVIII - середина XIX ст.) / А. Кізлова. - С. 146-147
  Котиченко А.  Соціальна палітра української шляхти (перша половина XVII ст.) / А. Котиченко. - С. 147-150
  Лопатіна О.  Духовний розвиток Гуляйпільщини (кінець XVIII - середина XX ст.) / О. Лопатіна. - С. 150-152. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Людоровська Т.  Відновлення солеваріння в Донбасі на початку XIX ст. / Т. Людоровська. - С. 153-154
  Опанчук Н.  Земельне питання у внутрішній політиці київських князів (середина XIV-XV ст.) / Н. Опанчук. - С. 155-156
  Перерва В.  Протоієрей о. Петро Лебединцев та проект виселення українського православного духовенства в 60-х рр. XIX ст. / В. Перерва. - С. 157-161
  Потапенко С.  "И тако нам, яко полковым старшинам, ниже его, сотника, подписовать по делам не следует и обидно" (зауваги до реконструкції ментальності Слобідської козацької старшини другої половини XVIII ст.) / С. Потапенко. - С. 161-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Приймак О.  Маловідомі сторінки біографії: В. К. Липинський на військовій службі / О. Приймак. - С. 164-166
  Романенкова Ю.  Історико-політичне підгрунтя синтезу традицій в українській культурі постренесансової доби / Ю. Романенкова. - С. 166-168
  Роменський О.  До питання про русько-візантійські відносини в 987-989 рр. / О. Роменський. - С. 168-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руденко О.  Навчальна екскурсія Сімферопольської чоловічої гімназії по історичним пам'ятникам Севастополя і його околицям (1886 р.) / О. Руденко. - С. 170-173
  Савчук О.  З історії Личківської паланки Нової Січі / О. Савчук. - С. 173-175
  Сидорович О.  Взаємодія споживчої кооперації Лівобережжя з іншими формами кооперативного руху у світлі постанов з'їздів і нарад (початок XX ст.) / О. Сидорович. - С. 175-177
  Столбіна О.  Благодійність та меценатство у сфері дитячої медицини в українських губерніях (кінець XIX - початок XX ст.) / О. Столбіна. - С. 177-180. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цубенко В.  Вплив військових поселенців Київської і Подільської губерній на економічний розвиток краю у XIX ст. / В. Цубенко. - С. 180-182. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Абразумова О.  Реорганізація комнезамів у контексті політичних вимог українського селянства 1920-х років / О. Абразумова. - С. 183-185
  Богатікова О.  Основні етапи проведення "грецької операції" НКВС (на прикладі сіл Володарського району Донецької області) / О. Богатікова. - С. 185-188
  Владикін В.  Українські заклади освіти в Республіці Казахстан / В. Владикін. - С. 188-193
  Гладюк Т.  Участь клерикальної партії Українська народна обнова (УНО) у підготовці Всеукраїнського національного конгресу (ВНК) / Т. Гладюк. - С. 193-195
  Кагальна М.  Функціонування механізмів влади в повсякденному житті селянства України в 1953-1964 рр. / М. Кагальна. - С. 195-198. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Киданюк А.  Участь західноукраїнських селян у збройних формуваннях ОУН, УПА як форма соціального опору радянізації та колективізації краю (1944-1950 рр.) / А. Киданюк. - С. 198-200. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирилюк О.  Підпільні організації міста Первомайська у 1941-1944 рр. / О. Кирилюк. - С. 201-203
  Кузьменко Ю.  Становище української партійно-радянської номенклатури напередодні перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР 1990 р. / Ю. Кузьменко. - С. 203-206. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисак В.  Вияви соціального протесту українського селянства у 1950-1960-х рр. / В. Лисак. - С. 206-208
  Литвиненко О.  "Homo sovieticus" сучасної України в контексті культурної антропології / О. Литвиненко. - С. 209-211
  Лубкович Н.  Діяльність євгена Храпливого в НТШ (30-40-ві рр. ХХ ст.) / Н. Лубкович. - С. 211-213
  Майстренко Р.  Створення та участь у бойових діях на території України винищувальних батальйонів (літо 1941 - зима 1942 рр.) / Р. Майстренко. - С. 213-215
  Мануілова К.  Українізація державного апарату в єврейських національно-адміністративних районах та сільрадах (1920-1930-ті рр.) / К. Мануілова. - С. 215-218. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мариніна Ю.  Політика українських націоналістів у 1939-1945 рр. щодо євреїв: сучасна історіографія проблеми / Ю. Мариніна. - С. 218-220. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Місько В.  Боротьба польської поліції з Першотравневими акціями в Західній Україні (1927-1939 рр.) / В. Місько. - С. 220-223
  Молдован Я.  Життєвий шлях Андрія Жука як джерело ідейних мотивів і світоглядних засад його суспільної діяльності / Я. Молдован. - С. 223-225
  Нагорна Н.  О. В. Пілацька: штрихи політичної біографії / Н. Нагорна. - С. 225-227
  Парибик С.  Всевелике Військо Донське у зовнішній політиці Української Держави 1918 р. / С. Парибик. - С. 228-230
  Ругаль В.  Життєвий шлях двічі Героя Радянського Союзу генерал-полковника В. С. Петрова (1922-2003 рр.) / В. Ругаль. - С. 230-232. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сазонова І.  До проблеми визначення хронологічних меж Інституту червоної професури / І. Сазонова. - С. 232-234
  Сергєєва М.  Професійні свята інженерно-технічних кадрів важкої промисловості Донбасу (1965-1980-тв рр.) / М. Сергєєва. - С. 235-237. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сімон О.  Повсякдення українського міста під час революції 1917-1921 рр. (на матеріалі мемуарних джерел) / О. Сімон. - С. 237-240
  Черніговець Н.  До історії маловідомих сторінок американо-українських відносин: створення трудових комун з іммігрантів і реемігрантів в Україні 1920-х років / Н. Черніговець. - С. 240-242
  Шимко О.  Політика держави щодо купівельної спроможності населення та її реалізація у Донецькій області у 1965-1985-х роках / О. Шимко. - С. 243-245
  Беляєва А.  Антиросійські ідеї пан-європейського проекту Р. Куденхове-Калергі у міжвоєнний період / А. Беляєва. - С. 246-248
  Боримський В.  Формування арміє Андерса на території СРСР (1941-1942 рр.) / В. Боримський. - С. 248-250
  Бородіна О.  Російські дипломати про товарообіг у відкритих портах Японії (60-ті - початок 70-х рр. XX ст.) / О. Бородіна. - С. 251-253
  Бузань В.  Позиція США щодо Суецької кризи 1956 р. / В. Бузань. - С. 253-256. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вар'ян О.  Елітарність пайдейї у світлі уявлень давніх греків про "ідеальну особистість" / О. Вар'ян. - С. 256-258
  Литвиненко О.  "Дивна війна" в контексті міжнародних відносин 1939-1940 рр. та її наслідки / О. Литвиненко. - С. 258-261. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мариніна Ю.  Спогади Ш.-М. Талейрана як джерело дослідження Французької революції / Ю. Мариніна. - С. 261-263
  Матюха В.  Політичні дебати на Конституційному конвенті з питання організації виконавчої влади (проблема посади президента в американській політичній думці) / В. Матюха. - С. 264-266
  Мочалов Є.  Суспільно-політичні та ідеологічні джерела формування американського неоконсерватизму і діяльність неоконсерваторів (середина 1930-х - середина 1970-х рр.) / Є. Мочалов. - С. 266-269
  Озеров П.  Англійська система управління колоніями в Африці XIX ст. / П. Озеров. - С. 269-271
  Осипович І.  Політичний сіонізм на шляху створення Ерец-Ісраель (1897-1917 рр.) / І. Осипович. - С. 272-274
  Передерко Л.  Проблема безпеки Західної Європи в стратегіях Г. Кіссінджера 1960-х рр. / Л. Передерко. - С. 274-276
  Петренко К.  Кольорова сакральна тріада в повсякденному житті мусульман / К. Петренко. - С. 276-279. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Разумович Д.  Храми Ісіди Александрії Єгипетської за даними нумізматики / Д. Разумович. - С. 279-281
  Різник Ю.  "Негритянський чинник" у Громадській війні в США 1861-1865 рр. / Ю. Різник. - С. 282-283
  Сіверс В.  Загальносвітові тенденції розвитку культури на зламі XX та XXI століть / В. Сіверс. - С. 284-286
  Цвіркун М.  Республіканська ідея в політичній спадщині М. Робесп'єра / М. Цвіркун. - С. 286-289
  Щвець В.  Якобінський клуб та процес Людовіка XVI / В. Щвець. - С. 289-291
  Щвець С.  Поняття "Ворог народу" та його тлумачення в контексті Французької революції кінця XVIII ст. / С. Щвець. - С. 291-293
  Варецька І.  Жіноча гімназійна освіта в Російській імперії другої половини XIX - початку XX ст.: погляди та оцінки дівочої молоді / І. Варецька. - С. 294-296
  Калінчик В.  Відродження польської державності в 1918 р. та розробка попередніх проектів Конституції (січень - червень 1919 р.) / В. Калінчик. - С. 296-299. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковальська Г.  Російсько-шведські відносини у другій половині XVII ст. / Г. Ковальська. - С. 299-302. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кожухівська А.  Державний переворот у Королівстві сербів, хорватів і словенців у 1929 р. / А. Кожухівська. - С. 302-304
  Константинова Ю.  Шлюбно-сімейні відносини в Російській імперії другої половини XIX - початку XX ст. (на прикладі дворянства Південної України) / Ю. Константинова. - С. 305-310
  Моторна М.  План Маршалла і зовнішня політика СРСР / М. Моторна. - С. 310-312
  Ніколаєнко О.  Особливості зародження польського жіночого руху в південно-західних губерніях Російської імперії наприкінці XIX - початку XX ст. / О. Ніколаєнко. - С. 312-315. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Піскунова В.  Аграрна політика Польщі щодо українських земель у міжвоєнний період / В. Піскунова. - С. 315-318
  Роговий Є.  Еволюція суспільно-політичної думки у Словацькій державі в 1943 р. / Є. Роговий. - С. 318-319
  Семенов Д.  Формування латиноамериканського напрямку зовнішньої політики Російської Федерації у 1992-1999 роках / Д. Семенов. - С. 320-322
  Скіба В.  Хозарська данина у контексті слов'яно-хозарських взаємовідносин / В. Скіба. - С. 322-325
  Чаїнський Ю.  Велика Британія і Франція та становлення кордонів II Речі Посполитої у 1923 р. / Ю. Чаїнський. - С. 325-327. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): Богдан Хмельницький і його доба -- історіографія -- джерелознавство -- спеціальні історичні дисципліни -- археологія -- етнологія -- архівознавство -- музеєзнавство -- давня

Анотація:   Збірник містить виклад основних положень доповідей, виголошених на пленарному та секційних засіданнях Всеукраїнської наукової конференції "Шості Богданівські читання", яка відбулася в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 10 грудня 2010 р. Широкий спектр наукових проблем дає змогу знайомитися з результатами нових досліджень постаті Б. Хмельницького, козаччини, а також із доробком у царині політики, економіки, національного та культурного розвитку. Окреслено деякі здобутки й проблемні вузли історіографії, джерелознавства і спеціальних історичних дисциплін. Окремі розвідки присвячено історичним особам.

 
77 63кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 133-134 Серія Історичні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 250 с.

Зміст:
  Присяжнюк Ю. П.  Суб'єкт в "об'єкті" або ще раз про відносність історичного знання / Ю. П. Присяжнюк. - С. 3-7
  Чорномаз Б. Д.  Методологія історії і проблеми українського варіанту ії розвитку та вдосконалення / Б. Д. Чорномаз. - С. 7-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ігнатенко В. В.  Проблема етнічної ідентичності: аналіз дискусійних аспектів / В. В. Ігнатенко, О. О. Селіванова. - С. 12-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кітов Д. Ю.  Образ "Дніпра" в історичних писемних пам'ятках / Д. Ю. Кітов. - С. 17-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гоцуляк В. В.  Виникнення, становлення і розвиток козакознавства / В. В. Гоцуляк. - С. 21-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тельвак В. В.  Наукова діяльність Михайла Грушевського перших радянських років в оцінках сучасників / В. В. Тельвак. - С. 27-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Земзюліна Н. І.  Гендерний аналіз основних політико-правових течій XIX-XX ст. / Н. І. Земзюліна. - С. 34-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кочерга В. А.  Гетьман Іван Мазепа в українській та російській історіографії / В. А. Кочерга. - С. 40-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Розовик О. Д.  Вплив реформування АПК України на соціально-демографічний стан і культурний розвиток села (1991-2007 рр.): історіографічні аспекти проблеми / О. Д. Розовик. - С. 47-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайлюк Ю. М.  Судова компетенція старост Черкаського і Канівського замків у XV - 60-х рр. XVI ст. / Ю. М. Михайлюк. - С. 50-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сердюк І. О.  Особливості відображення вікових категорій населення Лівобережної України в Румянцевському описі Малоросії / І. О. Сердюк. - С. 55-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чубіна Т. Д.  Листи Софії Потоцької до свого пасерба Щенсного Єжи як джерело вивчення маловідомих сторінок історії родини Потоцьких / Т. Д. Чубіна. - С. 62-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Захаренко О. С.  Соціально-психологічний аналіз політичних й економічних умов життєдіяльності сільської інтелігенції Наддніпрянської України у другій половині XIX - на початку XX ст. / О. С. Захаренко, С. О. Шамара. - С. 71-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горенко Л. М.  Особливості виробничої діяльності поміщицьких господарств середнього типу на Правобережжі в пореформений період / Л. М. Горенко. - С. 78-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гуля Н. І.  Діяльність та основні завдання державних інституцій із забезпечення реформи 1861 р. у Київській губернії / Н. І. Гуля. - С. 82-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойко Я. В.  Розміщення українського етносу на Півдні України (кінець XIX - початок XX ст.) / Я. В. Бойко. - С. 88-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романенко І. С.  Участь наукової громадськості України в роботі загальноросійських археологічних з'їздів / І. С. Романенко. - С. 94-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фареній І. А.  Ставлення широких кіл громадськості України до ідей кооперації на початку XX ст. / І. А. Фареній. - С. 99-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко В. В.  Український військовий рух на початковому етапі державотворчої діяльності Центральної Ради (березень-квітень 1917 р.) / В. В. Ромащенко. - С. 105-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колосова О. О.  Питання аксіології соціальної політики Гетьманату 1918 р. у контексті дослідження ії правового забезпечення / О. О. Колосова. - С. 109-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щербатюк В. М.  Боротьба селян України проти більшовицької агресії та режиму 1917-1923 років (За матеріалами Державного архіву Київської області і Галузевого архіву Міністерства оборони України) / В. М. Щербатюк. - С. 114-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фесенко А. М.  Конфіскація церковних цінностей на Донеччині під час голоду 1921-1923 рр. / А. М. Фесенко. - С. 120-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кудактін О. В.  Відділ у справах національних меншин (ВНМ) НКВС та його місцеві органи (1921-1924 рр.) / О. В. Кудактін. - С. 126-133. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Раку Ю. Г.  Особливості організації кооперативного хлібоекспорту в Україні у роки НЕПу / Ю. Г. Раку. - С. 133-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Биченко С. М.  Діяльність "Плодоспілки" з інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в добу НЕПу / С. М. Биченко. - С. 136-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стряпко І. О.  Товариство "Просвіта" в культурному житті Закарпаття 20-30 рр. XX ст. / І. О. Стряпко. - С. 143-148. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рева Н. М.  Візія майбутнього України у доробку консервативно-монархічного табору української політичної еміграції міжвоєнної доби / Н. М. Рева. - С. 148-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голиш Г. М.  Діти і підлітки - жертви нацистського етноциду на територіях райхскомісаріату "Україна" та прифронтової зони (1941-1944 рр.) / Г. М. Голиш. - С. 154-161. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шамрай О. Г.  Художня самодіяльність та інші форми дозвілля у повоєнному українському селі (1943-1950 рр.) / О. Г. Шамрай. - С. 161-166. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федоренко Я. А.  Розвиток сільських бібліотек в Україні (1953-1964 рр.) / Я. А. Федоренко. - С. 166-169. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Абакумова В. І.  Державне врегулювання кількісно-якісного балансу кадрової структури митців України (друга половина 1980-х рр.) / В. І. Абакумова. - С. 169-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко А. І.  Права жінок як важливий чинник демократичних процесів в Україні (1990-і рр. - початок XXI ст.) / А. І. Лисенко. - С. 178-182. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Десятніков О. В.  Грошова реформа 1996 р. в Україні (за матеріалами періодичної преси Черкаської області) / О. В. Десятніков. - С. 183-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Товтин Я. І.  Словацькі землі та реорганізація управління Угорщини за правління Фердинанда I Габсбурга (1541-1547 рр.) / Я. І. Товтин. - С. 189-193. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Драч О. О.  Вища жіноча освіта на шпальтах російської періодики другої половини XIX ст. / О. О. Драч. - С. 194-200. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овчаренко О. І.  Радянський чинник у зовнішньополітичній стратегії Р. Рейгана (1981-1989 рр.) / О. І. Овчаренко, А. О. Овчаренко. - С. 200-208. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лега А. Ю.  Тенденції розвитку миротворчої діяльності в Європі в сучасному геополітичному і міжнародно-правовому середовищі / А. Ю. Лега. - С. 208-211. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чередніченко Л. Б.  Система соціально-економічного вирівнювання та ідентифікації сільських територій країн ЄС / Л. Б. Чередніченко. - С. 211-219. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Масненко В. В.  Рецензія / В. В. Масненко. - С. 220-227
  Михайлюк Ю. М.  Рецензія / Ю. М. Михайлюк. - С. 227-229
  Івангородський К. В.  Рецензія / К. В. Івангородський. - С. 229-232
  Ластовський В. В.  Рецензія / В. В. Ластовський. - С. 232-233
  Десятніков О. В.  Рецензія / О. В. Десятніков. - С. 233-235
  Удовик І.  Рецензія / І. Удовик. - С. 235-239
  Киридон А.  Рецензія / А. Киридон. - С. 239-241
  Шамара С. О.  Рецензія / С. О. Шамара. - С. 241-244
  Бушин М. І.  Віктор Володимирович Гоцуляк (з нагоди 60-річчя) / М. І. Бушин. - С. 245-246

Рубрики: Історичні науки - Теорія та методологія

Анотація:   Науковий журнал містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми історіографії та методології історичних досліджень, історії України, всесвітньої історії. Складовою журналу також є огляди і рецензії українських та зарубіжних наукових і навчально-методичних видань, наукова хроніка. Для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, кто цікавиться історичною наукою.

 
78 63.3(4Укр)46
Н73

        Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 16 / Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Наук.-дослід. центр "Часи козацькі". - К. : ХІК, 2007

Зміст:
  Супруненко О.  Дослідження культурних нашарувань козацької доби у Кременчуці / О. Супруненко. - С. 4-12
  Осадчий Є.  Городища козацької доби Слобожанщини / Є. Осадчий. - С. 12-16
  Мазурик Ю.  Городище пізнього середньовіччя в смт Рожище на Волині / Ю. Мазурик. - С. 16-19
  Пуголовок Ю.  Нові дані про кладовища доби пізнього українського середньовіччя на території Полтавської області / Ю. Пуголовок. - С. 20-22
  Мандзій А.  Дослідження та збереження поля Зборівської битви 1649 року / А. Мандзій, В. Чорновус. - С. 23-27
  Погорілець О.  До проблеми пошуку місця битви під Пилявцями (11-13 вересня 1648 р.) / О. Погорілець. - С. 27-31
  Тітов В.  Пошуки Шарівського трактиру при балці Княжі Байраки на Дніпропетровщині / В. Тітов. - С. 32-34
  Тетеря Д.  Історико-археологічні дослідження на території Вознесенського монастиря у Переяславі / Д. Тетеря. - С. 34-41
  Філімонов Д.  Археологічні розвідки на території Ігренського півострова / Д. Філімонов. - С. 41-46
  Пустовалов С.  Дослідження Хортицької експедиції в 2006 р. / С. Пустовалов. - С. 46-52
  Куштан Д.  Результати археологічних досліджень на місці резиденції Б. Хмельницького у Чигирині / Д. Куштан. - С. 52-59
  Капуста В.  З історії Чигиринської фортеці: бастіон Дорошенка / В. Капуста. - С. 59-63
  Старік О.  Сотенне містечко Китайгород (розкопки 2006 р.) / О. Старік. - С. 63-65
  Кузьмук О.  Меджибізька фортеця у працях істориків та краєзнавців / О. Кузьмук, Ю. Толкачов. - С. 66-71
  Голубєва І.  Два типа жител козацької доби на Слобожанщині / І. Голубєва. - С. 71-74
  Щербань А.  Параметри підземель Опішного / А. Щербань. - С. 75-81
  Кукса Н.  Архітектурно-конструкційні особливості церкви Святого Пророка Іллі в Суботові за результатами археологічних досліджень 2005-2006 рр. / Н. Кукса. - С. 81-87
  Погорілець О.  Роль замків Верхнього Побужжя в європейському торговому сполученні періоду пізнього середньовіччя / О. Погорілець, С. Стопенчук. - С. 87-90
  Чміль Л.  Дослідження пізньосередньовічного замчища в с. Лісники біля Києва / Л. Чміль, А. Чекановський. - С. ARRAY(0xf368b0)
  Тітков О.  Невідомий меч XV ст. з Полтавського краєзнавчого музею / О. Тітков. - С. 98-99
  Ковальова І.  Колекція важків з розкопок містечка Самарь та Богородицької фортеці / І. Ковальова, В. Шалобудов. - С. 100-104
  Діденко Я.  Середньовічні скарби у збірці музею Б. Хмельницького Національного історико-культурного заповідника "Чигирин" / Я. Діденко. - С. 104-111
  Векленко В.  Натільні хрести 2006 р. з Богородицької фортеці / В. Векленко. - С. 111-116
  Чергік Н.  Колекція кам'яних хрестів та надмогильних знаків XVIII-XIX ст. фондової збірки Національного заповідника "Хортиця" / Н. Чергік. - С. 116-126
  Коваленко О.  Типологія глиняних люльок XVII-XVIII століть (за матеріалами Полтавщини) / О. Коваленко. - С. 126-134
  Бреяк О.  Цегельне виробництво на Київщині в XVII-XIX ст. / О. Бреяк. - С. 134-141
  Пашковський О.  Скляний посуд початку XIX ст. з Чигирина / О. Пашковський, Д. Куштан. - С. 141-143
  Осадча Ю.  Кахлі XVII-XVIII ст. зі старого фонду Дніпропетровського історичного музею ім Д. І. Яворницького / Ю. Осадча. - С. 143-147
  Староверов Д.  Стеклянные гранаты XVIII в. из раскопок на территории Киевского Арсенала / Д. Староверов. - С. 147-151
  Онищенко В.  Гончар козацького краю / В. Онищенко. - С. 151-155
  Щербань  Посуд в "Енеїді" Івана Котляревського / Щербань. - С. 155-158
  Луговий Р.  Матеріали XVIII століття з території Полтавської фортеці / Р. Луговий. - С. 159-161
  Балакін С.  Деякі матеріали до археологічної карти Києво-Печерської лаври / С. Балакін. - С. 161-168
  Харитонова О.  Гутне скло XVII-XVIII ст. з посаду Богородицької фортеці / О. Харитонова. - С. 168-172
  Петровський А.  Кінбурн, що загубився / А. Петровський. - С. 173-177
  Якубова Т.  Місто-фортеця Очаків як стратегічний та торговельний центр турецько-татарського прикордоння XVI ст. / Т. Якубова. - С. 178-182
  Щур Г.  Населені пункти Згурівського району Київської області у XVIII столітті за Описом Київського намісництва 1781 року та Книгою Київського намісництва 1787 року / Г. Щур. - С. 182-186
  Савчук О.  Барвінківська паланка: аспекти проблеми / О. Савчук. - С. 186-192
  Ольхіна Н.  Запорозька Січ у працях істориків першої половини XIX ст. / Н. Ольхіна. - С. 192-197
  Іванців А.  Джерела з історії Української лінії в архівосховищах міста Києва: загальний огляд / А. Іванців. - С. 197-208
  Пірко В.  Матеріали Бахмутської комісії як джерело до історії Кальміуської паланки / В. Пірко. - С. 208-212
  Волерт Я.  Матеріали Генерального слідства маєтностей Чернігівського полку в редакції полкової старшини 1729 р. / Я. Волерт. - С. 212-216
  Шерстюк В.  Лубенські сотні: територіальний історико-археологічний аналіз / В. Шерстюк. - С. 216-222
  Харлан О.  До питання локалізації місцезнаходження та архітектурно-містобудівних особливостей дерев'яної Архангело-Михайлівської церкви Старого Кодака / О. Харлан. - С. 222-234
  Сенченко Н.  Козацькі сторінки Немирова / Н. Сенченко, П. Петльований. - С. 234-237
  Головко І.  Водяні млини на Пирятинщині в період пізнього середньовіччя / І. Головко. - С. 238-249
  Колосок Б.  Давні греблі та мости Луцька (про третю версію їх розташування) / Б. Колосок. - С. 249-253
  Івангородський К.  Цивілізаційний феномен українського козацтва в етносоціальних трансформаціях Великого Кордону (XV-XVII ст.) / К. Івангородський. - С. 253-259
  Кривошея І.  "Козацьке питання" в політиці російського царизму у XIX столітті / І. Кривошея, С. Любоємський. - С. 260-264
  Пазиніч Ю.  Специфіка політичної системи України другої половини XVII-XVIII ст. / Ю. Пазиніч. - С. 264-269
  Дідик С.  Зносини адміністрації Нової Сербії і Новослобідського козацького полку з іноземними урядовцями / С. Дідик. - С. 269-276
  Священко З.  Соціальна природа козацтва Уманщини (XV -середина XVII ст.) / З. Священко. - С. 276-281
  Богунеко В.  Бахмутський козацький полк / В. Богунеко, С. Татаринов. - С. 281-283
  Драголюбов Д.  Донські отамани Єфремови і Бахмут / Д. Драголюбов, С. Татаринов. - С. 283-286
  Ярмошик І.  "Коліївщина" у висвітленні польського мемуариста кінця XVIII - початку XIX століття Яна Дуклана Охотського / І. Ярмошик. - С. 286-290
  Гаврилюк Ю.  Перший підляський воєвода та його нащадки (штрихи до історії руського роду Сопігів) / Ю. Гаврилюк. - С. 291-295
  Смолянніков С.  Юрій Федорович Лисянський - яскравий представник морського українського козацтва / С. Смолянніков. - С. 295-304
  Петровський А.  Сава Чалий - онук славного кошового отамана Запорозької Січі Якова Чалого / А. Петровський. - С. 304-307
  Палій А.  Юрій Тютюнник - борець за незалежність України / А. Палій. - С. 307-319
  Черніков І.  Використання пам'яток історії та культури на Харківщині у 20 - 30-х рр. XX ст. / І. Черніков. - С. 319-327
  Язвинська О.  Методика використання писемних джерел козацької доби у вищих навчальних закладах / О. Язвинська. - С. 328-333
  Франчук В.  Середньовічна українська книжка в слов'янському світі / В. Франчук. - С. 334-337
  Чепіга І.  Найдавніша українська збірка прислів'їв та приказок / І. Чепіга. - С. 337-340
  Лазаренко О.  Лексичні запозичення в польськомовних творах українських письменників XVII ст. / О. Лазаренко. - С. 340-344
  Шевчук і.  Вираження заклику, пропозиції та рекомендації в українській мові XVI-XVIII ст. / і. Шевчук. - С. 345-349
  Костич Л.  Мовні засоби вираження оцінки в староукраїнській поезії / Л. Костич. - С. 349-352
  Вербич С.  Антропонімікон Великого князівства Литовського з погляду походження / С. Вербич. - С. 352-357
  Денисюк В.  Військова фразеолгія в "Лътописъ краткомъ..." / В. Денисюк. - С. 357-360
  Жила Т.  Адміністративно-територіальна лексика козацької доби в історичних романах / Т. Жила. - С. 360-364
  Михальчук О.  Особливості номінації замків у XVI-XVII столітті (на матеріалі "Літопису Самовидця") / О. Михальчук. - С. 364-367
  Грищенко С.  Побутова лексика польського походження доби козаччини / С. Грищенко. - С. 367-374
  Андрієнко Л.  Епістолярний світ Димитрія Ростовського / Л. Андрієнко. - С. 374-378
  Воронич Г.  Дистрибуція словозмінних парадигм іменника в середньонаддніпрянському говорі XVII ст. / Г. Воронич. - С. 378-383
  Осінчук Ю.  Назви християнських приватних богослужінь у пам'ятках староукраїнської мови / Ю. Осінчук. - С. 383-386
  Гнатюк Л.  Чи така вже віденська віденська кава? (Історія слів в історії народів) / Л. Гнатюк. - С. 386-390
  Москаленко Л.  Прийменникові конструкції в актових книгах Полтавського полкового суду 2 пол. XVII - поч. XVIII ст. / Л. Москаленко. - С. 390-396
  Полякова Т.  Відображення життя українського козацтва в художніх творах В. Г. Короленка / Т. Полякова. - С. 396-400
  Зарубенко Т.  Козацькі мотиви в листах кориспондентів О. О. Потебні / Т. Зарубенко. - С. 400-404
  Царенко О.  Листування українських ченців / О. Царенко. - С. 404-407
  Бокій Н.  Археологічні дослідження Золотоординської пам'ятки в басейні Синюхи / Н. Бокій, І. Козир, Т. Позивай. - С. 414-423
  Градун Е.  Володіння татарських ханів на заході степів Причорномор'я перед Синєводською битвою 1362 р. / Е. Градун, І. Черняков. - С. 424-431
  Біляєв С.  Ювелірні вироби з розкопок Портового двору Аккерманської фортеці / С. Біляєв, Ю. Болтрик, О. Фіалко. - С. 432-437
  Баукова А.  До питання про поширення турецької кераміки XIV-XVIII ст. в Криму / А. Баукова. - С. 437-439
  Виногородская Л.  Орнаментальные мотивы на украинских рельефных изразцах XVI-XVII веков / Л. Виногородская. - С. 439-448
  Шлапак М.  Цитадель Килийской крепости / М. Шлапак. - С. 448-452
  Чореф М.  Борьба за Украину в 1654-1666 годах или к биографии Мухаммед Гирая IV / М. Чореф. - С. 453-458
  Хлівнюк О.  Налагодження справи охорони кримськотатарських пам'яток у Криму в 20-х - на початку 30-х рр. XX ст. / О. Хлівнюк. - С. 458-468

Рубрики: Археологія України - Пам'ятки козацької доби

Анотація:   До збірки вміщено статті та повідомлення, присвячені новим дослідженням пам'яток археології, історії, архітектури, писемності українського козацтва, вивченню родоводів козацької старшини, вивченню кримськотатарської та османської культурної спадщини. Висвітлюються проблеми дослідження пізньосередньовічних колекцій у музейних збірках.

 
79 63.3(4Укр-4Киї)
П27

        Переяславська земля і світ людини [Текст] : [зб. наук. пр.] / М-во освіти України, Ін-т філософії НАН України, Переяслав-Хмельниц. - К. : Пальміра, 1998. - 287 с.

Зміст:
  Бузян Г.  Дослідження пізньотрипільського поселення Крутуха-Жолоб поблизу Переяслава / Г. Бузян. - С. 4-7
  Бузян Г.  Розкопки на давньоруському поселенні Циблі-Узвіз / Г. Бузян, О. Колибенко. - С. 8-10
  Бурдо Н.  Пластика з поселень трипільської культури біля с. Григорівка / Н. Бурдо. - С. 10-12
  Відейко М.  Дослідження трипільських поселень біля с. Григорівка на Дніпрі / М. Відейко. - С. 12-15
  Гавриленко І.  Про культурну приналежність мезолітичної стоянки Загай 1 / І. Гавриленко. - С. 15-17
  Гаскевич Д. Л.  Нові дані про найсхідніші знахідки культури лінійно-стрічкової кераміки / Д. Л. Гаскевич. - С. 17-20
  Колибенко О.  Археологічні дослідження в урочищі Оболонь / О. Колибенко. - С. 20-23
  Колибенко О.  Гончарна піч другої половини ХVІІ ст. з Переяслава / О. Колибенко. - С. 23-24
  Кулатова І.  Кургани скіфського часу в ур. Лапівщина / І. Кулатова. - С. 25-27
  Лисенко С.  Тшинецькі інгумації як відображення шляхів обміну та міграцій / С. Лисенко, С. Лисенко. - С. 27-28
  Лисенко С.  До питання про поховальний обряд східно тшинецької культури / С. Лисенко. - С. 29-31
  Мовша Т.  Взаємодії трипільського населення Середньої Наддніпрянщини з носіями степових культур / Т. Мовша. - С. 31-35
  Нікітенко М.  Принципові засади вивчення поховального обряду / М. Нікітенко. - С. 35-36
  Нікітенко Н.  Десятинна церква в розписі Софії Київської / Н. Нікітенко. - С. 36-38
  Петрунь В.  Ще щодо так званої "волинської" сировини археокомплексів України / В. Петрунь. - С. 38-42
  Роздобудько М.  Нові дані про археологічні пам'ятки Лівобережжя Канівського водосховища / М. Роздобудько, Д. Тетеря. - С. 43-45
  Роздобудько М.  До проблеми заснування Переяслава / М. Роздобудько. - С. 45-48
  Савчук А.  Нові археологічні матеріали про походження Переяслава Руського / А. Савчук. - С. 48-50
  Самсонова Т.  Людина і середовище Середнього Подніпров'я в середньовіччі (за матеріалами поселення Автуничі) / Т. Самсонова, І. Готун. - С. 50-54
  Сергєєва М.  Дерев'яні вироби з давньоруського міста Воїня / М. Сергєєва. - С. 54-57
  Телегін Д.  До археологічної карти Переяславського Подніпров'я (за матеріалами розвідки 1979 р.) / Д. Телегін, С. Балакін. - С. 57-58
  Тітков О.  Давньоруське вістря на спис з Нижнього Поворскля / О. Тітков. - С. 59-60
  Товкачевський В.  Культовий дисковидний предмет доби бронзи з Бортничів на Київщині / В. Товкачевський, О. Якубенко. - С. 60-63
  Шилов Ю.  Історія розпочалася в Україні / Ю. Шилов. - С. 63-66
  Шовкопляс Г.  Шевченко і пам'ятки давньої історії Середньої Наддніпрянщини ( доба міді-бронзи і ранній залізний вік) / Г. Шовкопляс, І. Шовкопляс. - С. 66-70
  Авраменко Л.  Соціально-економічний розвиток Переяславщини у ХVІІІ ст. / Л. Авраменко. - С. 71-74
  Андреєва Т.  Невідомі сторінки з історії Переяслава / Т. Андреєва. - С. 74-75
  Бондаренко Р.  Освіта на Переяславщині в ХVІІ - ХVІІІ ст. / Р. Бондаренко, Н. Коцур. - С. 75-77
  Варвянська Т.  Переяславські старожитності у Полтавському єпархіальному давньосховищі / Т. Варвянська, О. Супруненко. - С. 77-78
  Бондар С.  Релігійно-філософський зміст "повчання" Георгія, чорноризця Зарубського / С. Бондар. - С. 78-81
  Васильєв М. Г.  З історії будівництва Переяславської фортеці у 18 сторіччі / М. Г. Васильєв. - С. 82-89
  Верещагіна Н.  Патрональні святі Києва в пантеоні найдавніших київських храмів / Н. Верещагіна. - С. 89-91
  Зайцева З.  Архітектурна тема в історії Переяслав-Хмельницького / З. Зайцева. - С. 91-93
  Воїнов С.  І. Ф. Тимківський - видатний культурно-освітній діяч України / С. Воїнов. - С. 93-95
  Гнатюк Н.  До питання про передумови й динаміку голодомору 1932 - 1933 років на Переяславщині / Н. Гнатюк, В. Гнатюк. - С. 95-98
  Гречка В.  "Великий перелом" 1929 - 1933 рр. і Переяславщина / В. Гречка. - С. 98-101
  Дем'яненко В.  Діяльність антифашистської підпільної організації в с. Хоцьки Переяславського району (1941 - 1943) / В. Дем'яненко. - С. 101-103
  Золотар О.  Проблеми вдосконалення краєзнавчої історико-природознавчої підготовки майбутніх вчителів початкової школи / О. Золотар, Б. Чернов. - С. 104-105
  Ілько В.  І. П. Крип'якевич про українсько-російські переговори в Переяславі (7 - 13 січня 1654 р.) / В. Ілько, М. Олашин. - С. 105-107
  Климовський С.  Роль українських старост у заселенні Наддніпрянщини / С. Климовський. - С. 108-110
  Коломієць О.  Родина Холодних / О. Коломієць. - С. 110-112
  Коротенко В.  священницький рід Трипольських (за матеріалами Державного архіву Полтавської області) / В. Коротенко. - С. 113-117
  Корпанюк М.  Переяславщина в літописному епосі України ХVІІ - ХVІІІ сторіч / М. Корпанюк. - С. 117-121
  Коцур В.  Тоталітаризм та його прояви на місцях у 20-ті роки ХХ ст. (історіографія проблеми) / В. Коцур. - С. 121-124
  Коцур Н.  Лікарі-переяславці в історії медицини / Н. Коцур. - С. 124-125
  Красов О.  Переяславці в умовах тоталітарного режиму (20-ті роки) / О. Красов. - С. 125-126
  Кривошея В.  Переяславська полкова старшина (1648 - 1782 рр.) / В. Кривошея, І. Кривошея. - С. 126-132
  Ластовський В.  Монастирі Переяславсько-Бориспільської пархії у ХVІІІ ст. / В. Ластовський. - С. 132-135
  Лисенко А.  Георгій Степанович Носар / А. Лисенко. - С. 135-138
  Марголіна І.  Старовинні поховання у київській Кирилівській церкві / І. Марголіна. - С. 138-139
  Мишанич Я.  Переяславська земля в "Історії Русів" / Я. Мишанич. - С. 140-141
  Мельник В.  Переяславські скарби / В. Мельник. - С. 141-146
  Мінгазутдінов О.  Народна боротьба проти фашистських окупантів на Переяславщині в роки Великої Вітчизняної війни / О. Мінгазутдінов. - С. 146-149
  Набок Л.  Переяславщина в малюнках В. Г. Заболотного / Л. Набок. - С. 149-152
  Павлик Н.  Поезія Переяславщини 70 - 90 років ХХ століття / Н. Павлик. - С. 152-156
  Ревегук В.  З історії визвольних змагань на Переяславщині в 1920 - 1923 рр. / В. Ревегук. - С. 156-159
  Середа В.  Із історії написання творів про героїчне минуле України Проспера Меріме та їх значимість у контексті розвою західноєвропейської україністики / В. Середа. - С. 159-162
  Тарапон О.  Інтелігенція в умовах тоталітаризму / О. Тарапон. - С. 162-164
  Сікорський М.  Переяслав-Хмельницький державний історико-культурний заповідник / М. Сікорський. - С. 164-173
  Соловйова Т.  Розвиток ярмаркової торгівлі у містах Лівобережної та Правобережної України у першій чверті ХІХ ст. / Т. Соловйова. - С. 173-175
  Стогній І.  Духовний світ людини у творчості Г. С. Сковороди / І. Стогній. - С. 176-180
  Стогній І. П.  Людина-природа : деякі питання методології взаємовідносин / І. П. Стогній, Н. М. Білянкіна, М. П. Гладкий. - С. 180-182
  Тарасенко О.  Василь Григорович Ляскоронський досліджувач історії Переяславщини / О. Тарасенко. - С. 182-185
  Федака С.  Переяславське князівство в системі українсько-руських земель епохи "Слова о полку Ігоревім" / С. Федака. - С. 185-187
  Чернов Б.  Загальні історико-географічні закономірності - основа аналізу розвитку рідного краю / Б. Чернов, В. Коцур, О. Тисовська. - С. 188-189
  Філоненко Н.  З історії Переяславської жіночої гімназії / Н. Філоненко. - С. 189-191
  Цуркан Л.  "Они не признавали никакого авторитета..." / Л. Цуркан. - С. 191-196
  Чернов Б.  Проблема введення лікарських рослин в культуру на пришкільних ділянках Переяславщини / Б. Чернов, А. Чернов, Н. Коцур. - С. 196-197
  Чиркова О.  Висвітлення релігійного життя Переяславщини на сторінках "Полтавських єпархіальних відомостей" (ХІХ ст.) / О. Чиркова. - С. 197-200
  Чиркова М.  Документи і матеріали з історії Переяславщини у Державному архіві Полтавської області / М. Чиркова. - С. 200-203
  Яременко І.  Філософські, етичні та релігійні погляди Г. С. Сковороди з точки зору Дмитра Чижевського / І. Яременко. - С. 203-208
  Коваль І.  Специфіка родинно-побутових пісень Переяславщини / І. Коваль. - С. 209-213
  Жам О.  До історії українського вітряка / О. Жам. - С. 214-216
  Кірпікін Л.  Млинарство в Україні / Л. Кірпікін. - С. 216-219
  Ткаченко В.  Писанкарство (втрачені техніки роспису) / В. Ткаченко. - С. 219-222
  Сапін Г.  Знаки-символи українських орнаментів в матеріалах етнографічних колекцій Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника / Г. Сапін. - С. 222-224
  Годліна Л.  Знакова система давнього українського рушника. Класифікація символів (Середня Наддніпрянщина, Полтавщина) / Л. Годліна, В. Різник. - С. 224-226
  Годліна Л.  Знакова система давнього українського рушника. Трансформація символів (Середня Наддніпрянщина, Полтавщина) / Л. Годліна. - С. 226-231
  Щепінська С.  Народні ігри і забави Середньої Наддніпрянщини (весняний та зеленонедільний цикл) / С. Щепінська. - С. 231-235
  Михайлик Ю.  Весільний обряд с. Бубнівська Слобідка Золотоніського району Черкаської області (І пол. ХХ ст.) / Ю. Михайлик. - С. 235-237
  Кириченко Т.  Історія лазні - самобутнього засобу гігієни та оздоровлення на Україні від скіфських часів до Київської Русі / Т. Кириченко, Т. Кириченко. - С. 237-239
  Кириченко Т.  Із історії національної системи валеологічного виховання українців / Т. Кириченко, Т. Кириченко. - С. 239-240
  Баєва Т.  Переяславський цикл поезій Т. Г. Шевченка та збірка "Три літа" / Т. Баєва, В. Мормель. - С. 241-243
  Мормель В.  "Заповіт" з позицій ліричного героя "Кобзаря" (1840 р.) або Друге дійство Кобзаря / В. Мормель. - С. 243-246
  Мартинова Т.  Кобзарські думи як різновид героїчного епосу / Т. Мартинова. - С. 246-250
  Жеплинський Б.  Кобзарство - еліта українського народу / Б. Жеплинський. - С. 250-252
  Жеплинський Б.  Лірники Середньої Наддніпрянщини / Б. Жеплинський. - С. 252-254
  Гогуля П.  Медвинські кобзарі та боротьба за українську державність на Богуславщині / П. Гогуля. - С. 254-256
  Черемський К.  "Нетрадиційний" погляд на мистецтво автентичних народних співців / К. Черемський. - С. 256-258
  Омельченко Ю.  Музей як підсистема музейництва, засіб комунікації та діалогу культур / Ю. Омельченко. - С. 259-261
  Ярова Г.  Музею гетьманства у Києві 3 роки / Г. Ярова. - С. 261- 264
  Котоній О.  Деякі аспекти розширення на поновлення музейної справи у Хмельницькій області / О. Котоній. - С. 264-266
  Остронос Г.  Переяславська іконописна майстерня ІІ половини ХХ ст. / Г. Остронос. - С. 266-268

 
80 63.3(4Укр-4Чек)4
М65

        Місце і значення Поросся в історії України (ІХ-XVII ст.) [Текст] : матеріали наук.-практич. конф., [Корсунь-Шевченківський, 28 листопада 2007 р.] / Управ. культури і туризму Черкаськ. облдержадміністрації, Корсунь-Шевченків. держ. істор.-культ. заповідник. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2007. - 136 с.

Зміст:
  Чабан А.  Корсунщина: біля витоків формування українського етносу / А. Чабан. - С. 4-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Квітницький М.  Пороська захисна лінія: етапи формування та розвитку (у світлі писемних та археологічних джерел) / М. Квітницький. - С. 17-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Степенькін С.  Корсунщина наприкінці XVI -першій половині XVII ст. / С. Степенькін. - С. 51-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мицик Ю.  З джерел до історії Білоцерківщини XVI - XIІ століть (за матеріалами польських арXI ст.восховищ) / Ю. Мицик. - С. 68-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельниченко В.  Корсунщина в сучасних історико-краєзнавчих дослідженнях / В. Мельниченко. - С. 74-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайлюк Ю.  Поросся і кочівники в XI ст. - першій половині ХІІІ ст. / Ю. Михайлюк. - С. 78-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харсун О.  Єврейське населення міст Черкащини у 60-90-х роках XVIII століття: соціально-економічний аспект / О. Харсун. - С. 89-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куштан Д.  Сюжетні кахлі з пізньосередньовічного Корсуня / Д. Куштан. - С. 97-100. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасенко І.  Корсунська битва 1648 року у висвітленні хроніки С. Твардовського / І. Тарасенко. - С. 101-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сиволап Л.  Назва річки Рось як пароль до вирішення історичних питань / Л. Сиволап. - С. 105-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Борисов А.  Городище поблизу села Шарки. Історія дослідження та сучасний стан / А. Борисов. - С. 110-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овсієнко Л.  Дослідження залишків фортець давньоруського часу на території Корсунь-Шевченківського району / Л. Овсієнко. - С. 113-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Райкова О.  Музейні предмети давньоруського часу у фондах Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника / О. Райкова. - С. 123-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нестеренко В.  Кочові племена в Пороссі ІХ - ХІІ ст. / В. Нестеренко. - С. 127-135. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Черкащина - Історія Корсунщини
Корсунь-Шевченківський

Ключові слова (ненормовані): заповідники Корсунщини -- Корсунська битва -- 1648 -- Корсунь в давньоруський час

Анотація:   До книги увійшли доповіді та повідомлення, що були представлені на науково-практичну конференцію 28 листопада 2007 р. У них розглядається місце і значення Поросся в історії України IX-XIII століттях.

 
81 63.3(4Укр)я4
С24

Світленко, С. В.

        Світ модерної України кінця XVIII-початку ХХ століття [Текст] : зб. наук. пр. / С. В. Світленко. - Д. : Герда, 2007. - 460 с.

Зміст:
  Генез українського народолюбства. - С. 11-36
  Український національний рух у контексті центрально-східноєвропейських впливів та зв'язків (середина 40-х - початок 60-х рр. XIX ст.). - С. 37-
  Демократичний суспільний рух Наддніпрянської України і "Колокол" О. І. Герцена та М. П. Огарьова у 50 - 60-х рр. XIX ст.. - С. 49-63
  Народництво в Україні: сучасний погляд на проблему. - С. 64-87
  Українські громади другої половини XIX - початку XX ст. (особливості ідеології та діяльності). - С. 88-109
  Особливості світоглядних цінностей української інтелігенції XIX - початку XX ст.. - С. 110-116
  Українська історична свідомість в контексті етнонаціонального поступу. - С. 117-129
  Олександр Кониський - визначна постать в українському національному русі Наддніпрянщини другої половини XIX століття. - С. 130-141
  Народолюбець Олександр Стронін. - С. 142-158
  Діячі польського походження в українському національному русі пореформеної доби: українські хлопомани К. П. Михальчук, Б. С. Познанський і Т. Р. Рильський. - С. 159-168
  Українські народолюбці Катеринославщини: Іван Манжура. - С. 169-178
  Українські народолюбці Катеринославщини: Яків Новицький. - С. 179-193
  Микола Колодкевич: доля людини і суспільного діяча. - С. 194-204
  Брати Жебуньови: метаморфози еволюції народницького світогляду. - С. 205-222
  Постать Мусія Кононенка у контексті формування і становлення національної самосвідомості українського селянина пореформеної доби. - С. 223-228
  Д. І. Яворницький і XIII археологічний з'їзд у Катеринославі: особистість і подія на тлі епохи. - С. 229-241
  Історія України в історіософському вимірі "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. - С. 242-259
  С. А. Подолинський: історіософські грані творчої спадщини. - С. 260-265
  Україна в історіософській концепції Івана Франка. - С. 276-286
  Народництво в Україні пореформеної доби у контексті початкового етапу історіографії проблеми (1860-1890-ті рр.). - С. 287-296
  Зародження наукових студій з історії народництва в Наддніпрянщині у 1900-1910-х рр.. - С. 297-311
  Розвій наукових досліджень з історії народництва в Наддніпрянській Україні пореформенного періоду в історіографії від 1917 р. до середини 1930-х рр.. - С. 312-324
  Українське народництво XIX ст. в науковій спадщині академіка М. С. Грушевського. - С. 325-334
  Концепції історії народництва Наддніпрянщини в радянській історіографії середини 1930-х - кінця 1980-х рр.. - С. 335-345
  Теоретико-методологічні проблеми вивчення історії демократичної революції 1905-1907 рр. в Україні. - С. 346-354
  Суспільний рух в Україні кінця XVIII - початку XX століття: образи історичної дидактики. - С. 355-363
  Текстологічний аналіз джерел у контексті вивчення проблеми народництва в Україні 1860-1880-х рр.. - С. 364-383
  Народництво Наддніпрянщини 60-80-х років XIX століття у фондах особового походження архівів, відділів рукописів науково-дослідних установ та бібліотек України. - С. 384-398
  Народництво Наддніпрянської України 60-80-х рр. XIX століття у фондах особового походження центральних російських архівів. - С. 399-418
  Просопографічні джерела про діячів соціально-революційного народництва в Україні 70-80-х рр.XIX ст.. - С. 419-429
  "Сповідь" народника Л. І. Голікова. - С. 430-439
  Невідомий статутний документ народовольства. - С. 440-445
  Невідома програма київського гуртка українських народолюбців О. О. Доброграєвої середини 1880-х рр.

Рубрики: Історія України - Народницький рух
Наддніпрянська Україна

Анотація:   У збірнику вміщено вибрані наукові статті автора з історії, історіософії, історіографії та джерелознавства, а також археографічні публікації з українського минулого кінця XVIII - початку XX ст. В центрі уваги історія суспільних ідей та постаті непересічних громадських діячів, історіографічна традиція та важливі джерельні комплекси.

 
82 63.4
А87

        Археологія [Текст] : [зб. наук. пр.]. № 3 / Акад. наук УРСР, Ін-т археології. - К. : Наукова думка, 1991. - 152 с.

Зміст:
  Нужний Д. Ю.  Дистанційні мисливські знаряддя у кам'яному віці / Д.Ю. Нужний. - С. 3-14
  Скорий С. А.  До питання про "культурну належність" старожитностей типу Новочеркаського скарбу 1939 р. / С.А. Скорий. - С. 14-25
  Браунд Д.  Діон Хрісостом, торгівля Ольвії та ольвійська " тавроскіфська війна" / Д. Браунд. - С. 25-31
  Крапівіна В. В.  З приводу статті Д. Брауцнда / В.В. Крапівіна. - С. 31-33
  Пеленський Я.  Боротьба за "Київську спадщину" у 1155-1175 рр.: релігійно-церковна сфера / Я. Пеленський. - С. 33-47
  Толочко П. П.  Чи існувала давньоруська народність? / П.П. Толочко. - С. 47-58
  Клочко Л. С.  Головний убір з кургану Тетянина Могила / Л.С. Клочко, В.Ю. Мурзін, Р Ролле. - С. 58-63
  Хомчик М. А.  Хірургічні інструменти з Ольвії / М.А. Хомчик. - С. 63-69
  Супруненко О. Б.  Ф.І.Камінський-дослідник пам'яток археології Полтавщини / О.Б. Супруненко. - С. 69-76
  Лейпунська Н. О.  Становлення античного способу виробництва у Нижньому Побужжі ( за археологічними даними) / Н.О. Лейпунська. - С. 76-87
  Писанко Ю. Г.  Дискусійні питання ранньої історії Смоленська (до проблеми києво-смоленських відносин ІХ-XIII ст.) / Ю.Г. Писанко. - С. 87-99
  Русяєва Г. С.  Античні мотиви у творчості Лесі Українки / Г.С. Русяєва. - С. 99-102
  Зоценко В. М.  Про один давньоруський жіночий антропонім / В.М. Зоценко. - С. 108-111

Рубрики: Археологія України

Ключові слова (ненормовані): Археологія України

Анотація:   У журналі вміщено статті радянських та зарубіжних авторів з питань давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результатів досліджень пам'яток на території України, дискусійні питання та рецензії, продовження "Історії " Геродота.

 
83 63.3(4Укр)43я4
С48

        Слово о полку Ігоревім та його доба (на посвяту Ярославу Осмомислу) [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф.; Галич, 8 листоп. 2012 р. / М-во культури України, Нац. заповідник "Давній Галич". - Галич : Видавництво Національного заповідника "Давній Галич", 2012. - 264 с.

Зміст:
  Побуцький С.  Піднесення Галича в епоху "Слова о полку Ігоревім" / С. Побуцький. - С. 3-7
  Ромащенко Л.  Автор "Слова о полку Ігоревім" за версією Богдана Лепкого / Л. Ромащенко. - С. 8-12
  Жукова О.  Пам'ятки доби "Слова о полку Ігоревім" на Харківщині (літописне давньоруське місто Донець VIII-XIII ст. в контексті сьогодення) / О. Жукова. - С. 13-22
  Яцій В.  До етимології топонімів у "Слові о полку Ігоревім" (ще раз про назву міста Галич) / В. Яцій. - С. 23-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гетманець М.  Пошуки Каяли. Підсумки / М. Гетманець. - С. 33-45
  Лаврентій Р.  "Слово о полку Ігоря" на сцені українського молодого театру "Заграва" (1937) / Р. Лаврентій. - С. 46-52
  Роса-Лаврентій С.  Драма "Слово о полку Ігоревім" Григора Лужницького - її літературні та сценічні якості / С. Роса-Лаврентій. - С. 53-61
  Тач М.  "Слово о полку Ігоревім" як жанр нової міфічної традиції / М. Тач. - С. 62-73
  Климчук А.  Олексій Мусін-Пушкін та "Слово о полку Ігоревім" / А. Климчук. - С. 74-78
  Костик М.  Київська політика Ярослава Осмомисла та Івана Берладник / М. Костик. - С. 79-88
  Харук О.  Вивчення культурно-історичного спадку Середньовічного Галича через призму його мовно-релігійних особливостей / О. Харук. - С. 89-92
  Рарик Р.  Галич на перехресті торгових шляхів (XI-XII ст.) / Р. Рарик. - С. 93-101
  Жолоб Г.  Початки християнства й перші єпископи в Галицько-Волинській державі / Г. Жолоб. - С. 102-105
  Михальчук Л.  Історія українського народу в "Слові о полку Ігоревім" / Л. Михальчук. - С. 106-109
  Величко Г.  Елементи язичництва у "Слові о полку Ігоревім" / Г. Величко. - С. 110-113
  Шептинська Л.  "Слово о полку Ігоревім" - давньоукраїнска героїчна поема XII століття / Л. Шептинська. - С. 114-120
  Головко О.  Політична криза у Галицькій землі у другій половині 80-х років XII ст. і її наслідки / О. Головко. - С. 121-128
  Труханіська Б.  Питання релігії у "Слові о полку Ігоревім" / Б. Труханіська. - С. 129-133
  Федака С.  Землі і міста України-Русі доби "Слова о полку Ігоревім" / С. Федака. - С. 134-147
  Зіньковський Т.  Правителі династії Романовичів на сторінках Великопольської хроніки / Т. Зіньковський. - С. 148-153
  Войтович Л.  Домен галицьких князів: проблеми реконструкції / Л. Войтович. - С. 154-168
  Тимошик М.  "Слово о полку Ігоревім" як об'єкт переосмислення української історії / М. Тимошик. - С. 169-174
  Томенчук Б.  Княжі двори літописного Галича / Б. Томенчук. - С. 175-181
  Томенчук Б.  Дерев'яні палацові комплекси літописного Галича XII-XIII ст. Підсумки археологічних досліджень / Б. Томенчук, О. Мельничук. - С. 182-193
  Тимошик Г.  "Слово о полку Ігоревім" у системі українських студій XIX століття (на матеріалі творчої спадщини Якова Головацького) / Г. Тимошик
  Ситар Р.  Рецепція ліро-епічної поеми "Слово о полку Ігоревім" в англомовному світі / Р. Ситар. - С. 196-203
  Салевич П.  "Чудесне одягання" Всеслава Полоцького у "Слові о поході Ігоревім" / П. Салевич. - С. 204-216
  Настенко-Капалєт Л.  Трояни і Київ / Л. Настенко-Капалєт. - С. 217-223
  Коваль І.  Галич епохи "Слова" в світлі сфрагістичних джерел / І. Коваль [и др.]. - С. 224-240
  Певцов Г.  Об особенностях поэтического перевода К. Бальмонта "Слова о полку Игореве" / Г. Певцов. - С. 241-248
  Звонарева Л.  Традиции "Слова о полку Игореве" в исторических поэмах Ефима Зуслина / Л. Звонарева. - С. 249-255
  Береговська Х.  Святослав Гординський про "Слово о полку Ігоревім" / Х. Береговська. - С. 256-260

Рубрики: Історія України - Київська Русь - Галицький період

 
84 63(4Укр)
У45

        Українська історична наука на сучасному етапі розвитку [Текст] : II Міжнар. наук. конгр. укр. істориків, Кам'янець-Подільський, 17-18 верес. 2003 р. : доп. та повідомл. Т. 2 / Українське історичне т-во, Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, Ін-т історії НАН України. - Кам'янець-Подільський : НаУОА, 2006. - 498 с.

Зміст:
  Тимошенко Л.  Берестейські собори 1596 р.: історіографічний досвід, характеристика джерельної бази / Л. Тимошенко. - С. 23-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пірко В.  Шляхи запорожців на Дон і у Чорне море та їх вплив на запорізько-донські взаємини другої половини XVII ст. в історіографії / В. Пірко, К. Гіря. - С. 28-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Близняк М.  До питання про Українську історіографію XVIII - початку XX ст. у дослідженнях В. А. Дядиченка (1909-1973) / М. Близняк. - С. 34-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стрішенець О.  Деякі питання історіографії промислів Волині другої половини XVI т- першої половини XVII ст. / О. Стрішенець. - С. 41-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайлик А.  Історія економічних відносин Правобережної України в історіографії дореволюційного періоду / А. Михайлик. - С. 45-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковальський А.  Внутрішння торгівля Південної України першої половини XIX ст.: історіографічний нарис / А. Ковальський. - С. 49-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юсова Н.  Метаморфоза української Радянської історіографії в оцінці події Приєднання України до Росії: від "Абсолютного зла" до "Безумовного блага" / Н. Юсова. - С. 56-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Струкевич О.  Політична суб'єктність України-Гетьманщини у сприйнятті її політичної еліти / О. Струкевич. - С. 64-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Посохов С.  Криза "Старого Університету" в українській публіцистиці 1920-х років / С. Посохов. - С. 72-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Брага К.  Соціально-економічні конфлікти в Україні у 20-і рр. ХХ ст.: історіографічний аспект / К. Брага. - С. 76-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тиміш Л.  Внесок Богословського Наукового Товариства та його видань у дослідження історії української церкви / Л. Тиміш. - С. 81-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вінтонів О.  Сільська община у працях Львівської школи аграрної історії / О. Вінтонів. - С. 86-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Могильний Л.  Українська демократично-радикальна партія: сучасна історіографія / Л. Могильний. - С. 91-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павко А.  Політично-партійна історія України імперської доби: стан і переспективи на наукових досліджень / А. Павко. - С. 96-100. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прокопчук В.  Початковий етап створення історії населених пунктів Правобережної України в 60-х роках ХХ ст.: досвід, проблеми / В. Прокопчук. - С. 100-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасов С.  Андрусівське перемир'я і доля Гетьманщини в Російській історіографії середини XIX - початку ХХ ст. / С. Тарасов. - С. 107-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мелитаури Л.  Оценка К. Н. Бестужевым-Рюминым и В. С. Иконниковым сторонников и противников скептической школы в Росийськой историографии XIX века. / Л. Мелитаури. - С. 112-121. - Библиогр. в конце ст.
  Жалоба І.  Питання історії шляхів сполучення Габсбурзької монархії XVIII - 60-х років XIX ст.: в сучасній західній історіографії / І. Жалоба. - С. 121-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бравцев Д.  Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в сучасній Російській історіографії: до постановки проблеми / Д. Бравцев. - С. 127-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Баженов Л.  Польська історична україністика XIX - початку ХХІ ст.: регіональний аспект та тенденції розвитку / Л. Баженов. - С. 134-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Струтинській В.  Історіографія проблеми соціально-політичного конфлікту у Польському суспільстві 1980-1981 рр. / В. Струтинській. - С. 142-148. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Винар Л.  Українське генеалогічне і геральдичне товариство: генеза і діяльність / Л. Винар. - С. 148-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Атаманенко А.  Роль журналу "Український історик" у розвитку української історіографії (до 40-річчя видання) / А. Атаманенко. - С. 154-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дибчук Л.  Канадський інститут українських студій при Альбертському Університеті - провідний центр історичної науки діаспори Канади / Л. Дибчук. - С. 160-166. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Домбровський О.  Видатний історик та будівничий української державності (140-річчя з дня народження С. П. Шелухіна) / О. Домбровський. - С. 166-171. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Макар В.  Канадські Українці: їх кількість і сучасне становище / В. Макар. - С. 171-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Совінська Н.  Науковці діаспори на службі української науки в еміграції / Н. Совінська. - С. 174-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шліхта І.  Доктрина націоналізму Дмитра Донцова очима дослідників української діаспори / І. Шліхта. - С. 178-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клинова Г.  Рецензії в науковій творчості О. Домбровського / Г. Клинова. - С. 186-193. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зашкільняк Л.  Методологічні новації в сучасній українській історіографії на тлі світової історичної думки / Л. Зашкільняк. - С. 193-203. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кожолянко Г.  Етнорозвиток українців. Постановка наукової проблеми вченими у ХХ - на початку ХХІ ст. / Г. Кожолянко. - С. 203-208. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каганов Ю.  Теоретичні аспекти історичної компаративістики / Ю. Каганов. - С. 208-214. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гупан Н.  Яким бути підручнику з історії сьогодні? / Н. Гупан, О. Пометун. - С. 214-219
  Соловей Н.  Проективні психологічні методики оцінки ролі особистостей в історії: Б. Хмельницький та І. Мазепа на зламі історичних подій / Н. Соловей. - С. 219-226. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іванчук М.  Виховання громадськості у підростаючого покоління / М. Іванчук. - С. 226-228. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косик В.  Про потребу оборони української концепції історії україни / В. Косик. - С. 228-231. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гузенков С.  Особливості географічної атрибуції особи у метричних книгах другої половини XIX - початку ХХ ст. / С. Гузенков. - С. 231-238. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гамрецька Г.  Потенціал вітчизняної історії як навчальної дисципліни в педагогічному навчальному закладі / Г. Гамрецька. - С. 238-244. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дмитрів І.  Історичні умови як фактор формування української ментальності та духовності / І. Дмитрів, В. Томахів. - С. 244-248. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лозовий В.  Українська революція та українська ментальність (1917-1921 рр.) / В. Лозовий. - С. 248-255. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рокачук В.  Українська національна свідомість та проблеми її відродження у XIX - ХХ століттях / В. Рокачук. - С. 255-260. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сохацька Є.  Вартові українства (про культурологічну роль Варшавських видань Івана Огієнка "Рідна мова" - 1933-1939 рр. І "Наша культура" - 1935-1937 рр.) / Є. Сохацька. - С. 260-265. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Несен І.  Околична шляхта центрального полісся: особливості весільного ритуалу / І. Несен. - С. 265-273. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Аліксійчук О.  Історико-культурні особливості великодніх духовних народних піснеспівів Кам'янеччини / О. Аліксійчук. - С. 273-277. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кушпетюк О.  Збереження та представлення історичних пам'яток в експозиціях музейних закладів Волині кінця XIX - початку ХХ ст. / О. Кушпетюк. - С. 277-285. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Винокур І.  Слов'яни Південно-Східної Європи у тисячолітті н.е. / І. Винокур. - С. 285-290. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Баран Н.  Матеріальна та духовна культура м. Львова (за даними археології) / Н. Баран. - С. 290-295. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свинко Й.  Давні храмові споруди у травертинових скелях середнього Придністров'я / Й. Свинко, О. Волік. - С. 295-301. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кучинко М.  Археологічні дослідження в Луцьку на території старого міста / М. Кучинко. - С. 301-306
  Ідзьо В.  Король Данило та українська держава в XII ст. У взаємовідносинах з тевтонським орденом / В. Ідзьо. - С. 306-311. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагірний В.  З історії взаємин Галицько-Волинського князівства і Візантійської імперії (кінець XII - початок XIII ст.) / В. Нагірний. - С. 311-317. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Агафонова Н.  Пєчьонєги: опозиція / Н. Агафонова. - С. 317-324. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Виноградов Г.  Особливості адаптування прецедентів Візантійської, Болгарської та Хозарської історії до потреб легітимізації Давньоруської держави (семіологічні аспекти проблеми) / Г. Виноградов. - С. 324-331
  Бондарюк Б.  Ірландське чернецтво на землях Східнлслов'янських племенів в Київській Русі у VII - XI ст.: спроба місіонерсько-просвітницької діяльності та дипломатичне посередництво / Б. Бондарюк. - С. 331-339. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Якубовський В.  Середньовічний Болохів в історії України / В. Якубовський. - С. 339-344. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шабаліна А.  Іконки та енколпіони з Городища історичної Болохівської землі / А. Шабаліна. - С. 344-352. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Возний І.  Економічний розвиток та побут Давньоруського села Пруто-Дністровського межиріччя у XII - першій половині XIII ст. / І. Возний. - С. 352-360. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щур Л.  Початковий етап формування етнічного складу населення Поділля / Л. Щур. - С. 360-364. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петрик А.  До питання становлення та розвитку боярських родів Галицько-Волинської держави / А. Петрик. - С. 364-371. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Брайченко О.  Сучасні краєзнавчі дослідження синьоводської проблеми / О. Брайченко. - С. 371-377. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чайка С.  Кобзарське мистецтво - унікальне явище світової культури / С. Чайка. - С. 377-380. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Борисова Т.  Історичний досвід використання театрального мистецтва педагогічно-просвітницькою спільнотою України / Т. Борисова. - С. 380-386. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петров М.  Кам'янець-Подільський XV-XVIII ст. - важливий осередок міжнародної торгівлі на шляхах до країн сходу / М. Петров. - С. 386-395. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Берковський В.  До історії стану та еволюції мережі торговельних шляхів Волинського воєводства у XVI - першій половині XVII ст. / В. Берковський. - С. 395-402. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Масан О.  "Примара Поділля": українські горизонти у зовнішній політиці німецького ордену в Пруссії у другій половині XIV - на початку XVI ст. / О. Масан. - С. 402-409. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Журко О.  Костянтин Острозький і утвердження української федерації в речі посполитій / О. Журко. - С. 409-413. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Блануца А.  Окремі аспекти мобільності шляхетської земельної власності у Луцькому повіті Волинського воєводства в останній третині XVI ст. (за матеріалами луцьких актових книг) / А. Блануца. - С. 413-422. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Григор'єв В.  Витоки і запровадження сеймиково-сеймового ладу в українських землях Польського королівства (XV-XVI ст.) / В. Григор'єв. - С. 422-429. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чухліб Т.  До питання про функціонування Гетьманської влади на землях молдавського Придністров'я (80-ті рр. XVII - 60-ті рр. XVIII ст.) / Т. Чухліб. - С. 429-435. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Масненко В.  Переяславсько-Московська угода 1654 р. У сучасній українській історіографії та суспільно-політичній думці / В. Масненко. - С. 435-442
  Газін В.  Декілька аспектів з історії національно-визвольного повстання 1664-1665 рр. у Правобережній Україні / В. Газін. - С. 442-450. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Степанков В.  Козацька старшина в роки революції XVII ст.: політична еліта чи еліта козацького стану? / В. Степанков. - С. 450-456. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подкупко Т.  Геополітичний чинник у політиці гетьмана "Ханської України" Петра Іваненка (Петрика) / Т. Подкупко. - С. 456-460
  Федорук А.  Бій під Івоа 1636 р.: особливості тактичного мистецтва козаків у тридцятирічнній війні / А. Федорук. - С. 460-464. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Острась Е.  Хлібні ціни в Лівобережній Україні у другій половині XVIII ст. / Е. Острась. - С. 464 -469. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романцов В.  Проблеми виникнення та становлення "Козацької Гетьманщини" у дослідження Михайла Грушевського / В. Романцов. - С. 469-474. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Утвенко В.  Фінансова система в Лівобережній Гетьманщині в другій половині XVII ст. / В. Утвенко. - С. 474-480. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волошин Ю.  Міграційні процеси в "Государевых описаных Малороссийских раскольничьих слободах" (XVIII ст.) / Ю. Волошин. - С. 480-488. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Історіографія України

Анотація:   Науковий збірник містить виклад доповідей і повідомлень, поданих на ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на сучасному етапі розвитку".

 
85 63.2(4Укр)
Б19

Бакалець, О. А.

        Актуальні проблеми української нумізматики, генеалогії та історичного краєзнавства (за письмовими та скарбовими джерелами) [Текст] : [зб. ст.] / О. А. Бакалець ; рец.: О. А. Коляструк, В. І. Абакумова, Г. М. Голиш. - Л. : Магнолія 2006, 2015. - 232 с.

Зміст:
  Організація фінансової справи та спроба карбування власних монет за часів гетьмана Б. Хмельницького (1648-1657 рр.). - С. 5-9
  Козацькі літописи та щоденники XVII-XVIII століть - важливі джерела вивчення економіки та повсякденного життя Гетьманщини. - С. 10-17
  Талер у грошовому обігу України кінця XVI - початку XVIII ст.. - С. 17-31
  Російська монета та її значення в грошовому обігу за часів Гетьманщини. - С. 31-42
  Гроші та грошовий обіг на Поділлі в XVII-XVIII ст. (за скарбовими матеріалами 1844-2005 рр.). - С. 42-53
  Монетні скарби XVII-XVIII ст. Хмельниччини. - С. 54-57
  Велико-Бушівський скарб західноєвропейських монет XVII ст.. - С. 58-63
  Грушевський М. С. про господарство та грошові відносини в Барському старостві у XV-XVIII ст.. - С. 64-70
  Аналіз складу скарбів монет Гетьманщини XVIII ст.. - С. 71-79
  Барські скарби монет XVII ст.. - С. 80-87
  Праця Ю. Сіцінського "Труды одинадцатого археологического съезда в Киеве 1899 г." - важливе нерративне джерело вивчення грошей то грошового обігу на Поділлі в XVII-XVIII ст.. - С. 88-96
  Нові знахідки монет XVI-XVIII ст. Західного Поділля. - С. 96-99
  Скарб європейських монет XVII ст. с. Серебринці Могилів-Подільського району Вінницької області. - С. 99-102
  З історії однієї рідкісної монети Катерини І (1725-1727). - С. 102-106
  Меджибізькі скарби монет XV-XVIII ст.. - С. 107-113
  Глинський скарб XVI-XVII ст. Глухівського району Сумської області. - С. 113-117
  Щоденник Миколи Ханенка 1727-1753 рр. - важливе джерело вивчення побуту, грошового обігу, цін на товари та послуги за часів Гетьманщини. - С. 117-122
  Монетні скарби другої половини XVII-XVIII ст. Кролевецького району Сумської області. - С. 122-126
  Волковинський скарб європейських монет XVII - початку XVIII ст.. - С. 126-130
  Нові знахідки західноєвропейських монет другої половини XVII - початку XVIII ст. в Деражнянському районі Хмельницької області. - С. 130-133
  Cкарби західноєвропейських монет другої половини XVII ст. фондів Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського. - С. 134-140
  Лисогірський та Юринецький монетні скарби як джерела вивчення грошового обігу Поділля в XIV - на початку XVII ст.. - С. 140-146
  Івчинський скарб 1976 р. срібних європейських монет кінця XIV - першої третини XVI ст. фондів Вінницького обласного краєзнавчого музею. - С. 147-154
  Нові знахідки празьких грошів XIV-XV ст. на території Поділля. - С. 155-162
  Грошова політика Української Центральної Ради на чолі з М. Грушевським у 1917-1918 рр. (до 145-річниці з дня народження М. Грушевського та 15-річниці запровадження в незалежній Україні національної валюти - гривні). - С. 163-168
  Археологічні пам'ятки Барської землі Поділля (за музейними матеріалами VI тис. до н. е. - першої пол. І тис. н. е.). - С. 168-174
  Пам'ятки черняхівської культури урочища "Золотий ключ" Барського району (за матеріалами фондів Барського районного історичного музею). - С. 174-177
  Роль меджибізької та барської фортець на початковому етапі національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. - С. 177-183
  Галузінські та Йолтуховські - шляхетські роди барської околичної шляхти XV-XXI cт. (генеалогічний аспект). - С. 183-189
  Магдебурзьке право на території України в дослідженнях українських науковців і краєзнавців XIX - початку XXI ст.. - С. 189-198
  У 2011 році м. Бар відзначає своє 610-річчя. - С. 198-202
  Марія Дмитрієнко - видатний історик, науковець, наш земляк. - С. 202-207
  Підпільники та партизани Барщини в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.. - С. 207-211
  Творчі зв'язки М. Коцюбинського та М. Грушевського (до 100-річчя від дня смерті та 150-річчя з дня народження М. М. Коцюбинського). - С. 212-217
  "Мемуари" барського старости Бернарда Претвича - важливе джерело вивчення історії оборони степового порубіжжя середини XVI ст.. - С. 218-222

Рубрики: Історичні дисципліни - Нумізматика

Анотація:   Збірка статей являє собою наукове видання, в якому автор, використовуючи об'ємний письмовий, колекційний та скарбовий матеріал, розкриває особливості фінансової політики та грошового обігу Польщі, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Гетьманської держави другої половини XVII-XVIII ст., Російської імперії, УНР, робить спробу проаналізувати та ввести в науковий обіг понад 100 раніше не опублікованих скарбів, переважно Поділля, проаналізувати процес поширення в грошовому обігу України XIV-XX ст. західноєвропейських, російських монет, грошей місцевого карбування. Деякі розвідки присвячені проблемам археології, історії України, історичного краєзнавства, генеалогії. Праця розрахована на науковців, викладачів історії, економіки, фінансів, студентів ВНЗ, широке коло читачів.

 
86 76я4кр
З36

        Засоби масової інформації як один із чинників формування громадянського суспільства [Текст] : наук. дослідж., док. і матеріали / Нац. спілка краєзнавців України, Лисянська рай. орг. "Витоки", ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - К. : Синопсис, 2010. - 142 с.

Зміст:
  Нестеренко Ю. О.  Журнал "Добридень": історико-статистичний аналіз за 1999-2009 роки / Ю. О. Нестеренко. - С. 11-17
  Щербатюк В. М.  Преса Звенигородщини 1917-1920-х років як джерело дослідження селянського повстанського руху / В. М. Щербатюк. - С. 17-28
  Конончук Т. І.  Українське село 1932-1933 років у газеті "Ударник Лисянщини" Лисянського району Київської області / Т. І. Конончук. - С. 28-41
  Демчук М. П.  Дослідження майдану Бурти: пошуки глибин історії та коренів українського народу / М. П. Демчук. - С. 42-47
  Павленко Р. В.  Археологічна спадщина на території с. Боярка Лисянського району Черкаської області / Р. В. Павленко. - С. 47-51
  Конончук М. М.  Пантелеймон Куліш у радіопроекті Юрія Лавріненка "Літературний світ" / М. М. Конончук. - С. 51-61
  Березовська О. В.  Життя та діяльність академіка П. А. Власюка / О. В. Березовська. - С. 61-64
  Мельниченко В. М.  Тижневик "Рідний край" як джерело дослідження історії Черкащини початку XX ст. / В. М. Мельниченко. - С. 65-69
  Довбня В. А.  Часопис Київського національного університету внутрішніх справ "Наш університет" як засіб удосконалення навчально-виховної та наукової роботи / В. А. Довбня. - С. 69-74
  Березовський О. М.  Українська народна партія в дореволюційній публіцистичній літературі / О. М. Березовський. - С. 74-83
  Довбня В. А.  Висвітлення організації та діяльності органів внутрішніх спра у офіційних часописах МВС УНР та НКВС УСРР (1919- 1929 рр.) / В. А. Довбня. - С. 84-90
  Шкураттенко О. В.  Висвітлення представництва Української РСР у діяльності Комісії ООН з прав людини в засобах масової інформації (40-і - 60-і роки XX ст.) / О. В. Шкураттенко. - С. 90-95
  Сокур Ю. В.  Роль засобів масової інформації в розбудові українського суспільства та держави / Ю. В. Сокур. - С. 96-104
  Сокур В. В.  "Добридень\" / Вам - "Педагогічні кадри". - С.  "Наша академія" і наш "Дивосвіт"! (Із досвіду редактора. -  журналіста, науковця

Рубрики: Масова комунікація - Засоби масової комунікації

Анотація:   Збірник включає праці з проблем регіональної історії України та її висвітлення в засобах масової інформації. Основна частина публікацій присвячена минулому важливого історичного регіону держави - Черкащині.

 
87 63.3(4Укр)
І90

        Історія України. Маловідомі імена, події, факти [Текст] : (зб. статей). Вип. 8 / НАН України, Ін-т історії України. - К. : Рідний край, 1999. - 494 с.

Зміст:
  Толочко П. П.  Охорона історико-культурної спадщини на зламі тисячоліть / П. П. Толочко. - С. 3-6
  Реєнт О. П,  Погляд у третє тисячоліття. (Перспективи розвитку суспільних наук української держави) / О. П, Реєнт. - С. 6-14
  Савченко О. Я.  Стан краєзнавчої роботи в школах України та шляхи підвищення її ефективності / О. Я. Савченко. - С. 14-18
  Акуленко В. І.  Термінологічні колізії у пам'яткоохоронній сфері (міжнародні стандарти і внутрішнє законодавство) / В. І. Акуленко. - С. 19-23
  Федорук О.  Проблема реституції в контексті демократичної державності / О. Федорук. - С. 24-28
  Кот С. І.  До питання про мистецьку спадщину Михайлівського Золотоверхого Собору / С. І. Кот, Ю. А. Коренюк. - С. 29-36
  Лавренюк В.  До питання про повернення в Україну культурних цінностей (За матеріалами Тернопільського краєзнавчого музею) / В. Лавренюк. - С. 36-40
  Вечерський В. В.  Проблема відтворення визначних пам'яток історико-архітектурної спадщини України / В. В. Вечерський. - С. 40-46
  Ленченко В.  Програма відтворення видатних пам'яток історії і культури України / В. Ленченко. - С. 46-48
  Горбик В. О.  Проблеми і завдання підготовки багатотомного "Зводу пам'яток історії та культури України" / В. О. Горбик. - С. 48-53
  Андерс Г.  Актуальні проблеми практичного застосування пам'яткоохоронного законодавства в Україні / Г. Андерс. - С. 53-59
  Григор'єва Т. Ф.  З історії створення та діяльності Тимчасового комітету по розшуку старожитностей Києва / Т. Ф. Григор'єва. - С. 59-66
  Юренко С. П.  XI Археологічний з'їзд та його значення у вивченні і збереженні археологічної спадщини України / С. П. Юренко. - С. 66-71
  Нестуля О.  До історії створення Польського товариства охорони пам'яток старовини в Україні (1917 р.) / О. Нестуля. - С. 71-75
  Нестуля С.  Всеукраїнський археологічний комітет (1921-1933 рр.) / С. Нестуля. - С. 75-81
  Заремба С.  Злочин проти української церковної культури / С. Заремба. - С. 81-85
  Титова О. М.  Хронологія неолітичних пам'яток Середнього Подніпров'я / О. М. Титова. - С. 85-90
  Рак А. М.  Броварщина в давнину / А. М. Рак. - С. 90-96
  Охріменко Ю. М.  Хто мінував Успенський собор? / Ю. М. Охріменко. - С. 96-101
  Дятлов В. А.  Історія відкриття пам'яток Києво-Гнилецького монастиря / В. А. Дятлов. - С. 101-104
  Мельник Н. І.  З історії Флорівського (Вознесенського) жіночого монастиря Києва / Н. І. Мельник. - С. 104-109
  Крішевський С. Б.  Релігійні храми та їх місце в історії Бердичева / С. Б. Крішевський, Т. Г. Соболь. - С. 109-113
  Мірошник Н. С.  До питання про дослідження та реставрацію соборних храмів / Н. С. Мірошник. - С. 113-119
  Колосок Б.  До реконструкції кафедрального костьолу св. Трійці у Луцьку / Б. Колосок. - С. 120-126
  Ієвлева В. П.  Споруди київської залізниці XIX - поч. XX ст. та їх значення на сучасному етапі розвитку міста / В. П. Ієвлева. - С. 127-133
  Кокошко Н. В.  Дослідження пам'яток періоду Великої вітчизняної війни (1941-1945 рр.) - один з важливих етапів роботи над заводом пам'яток історії і культури / Н. В. Кокошко. - С. 133-135
  Журавель Г. Г.  Дослідження пам'яток Другої світової війни на Полтавщині / Г. Г. Журавель, В. А. Андрієць. - С. 136-138
  Данилюк Ю. З.  Ствердження негативних тенденцій у пам'яткоохоронній роботі в другій половині 40-х - першій половині 60-х рр. / Ю. З. Данилюк. - С. 139-144
  Корнілова В. О.  Українське краєзнавство в меморіальних дошках Харкова / В. О. Корнілова, Т. Л. Степаненко. - С. 145-149
  Кучерова О.  Суспільна роль жінки на теренах України в дохристиянську добу / О. Кучерова. - С. 149-154
  Гудченко З. С.  Духовно-обрядовий аспект вивчення української народної архітектури / З. С. Гудченко. - С. 154-159
  Щербина І. В.  Сучасний стан вивчення та збереження весільної пісенної традиції на Слобожанщині / І. В. Щербина. - С. 159-163
  Петрова Н. О.  Деякі аспекти вивчення коровайних обрядів в українському весіллі Одещини / Н. О. Петрова. - С. 163-168
  Шевчук О. В.  Музично-побутовий аспект культури галицького духовенства в другій половині XIX ст. / О. В. Шевчук. - С. 168-174
  Денисенко О. А.  Роль бібліотек і музеїв у збереженні історико-культурної спадщини в українській державі (1918 р.) / О. А. Денисенко. - С. 175-179
  Маньковська Р. В.  Підготовка музейних кадрів в Україні (20-30-ті рр.) / Р. В. Маньковська. - С. 179-183
  Бонь О. І.  Діяльність Музею українських діячів науки та мистецтва по збереженню нерухомих пам'яток (20-30-х рр. XX ст.) / О. І. Бонь. - С. 184-191
  Константинов В. О.  З історії створення одного з перших музеїв Лисичанська / В. О. Константинов. - С. 191-197
  Федорів Т. Ф.  Музей Степана Бандери / Т. Ф. Федорів. - С. 198-200
  Данилюк А. Г.  З досвіду відбору архітектурних експонатів у Львівському скансені / А. Г. Данилюк. - С. 201-204
  Водзинський Є. Є.  До питання розвитку заповідника "Стародавній Київ" / Є. Є. Водзинський. - С. 205-210
  Кепін Д. В.  Внесок І. Я. Франка в розвиток музейної справи України / Д. В. Кепін. - С. 201-214
  Павлухіна В. Ф.  Музеї та бібліотеки Донецької області як історико-краєзнавчі осередки (1990-ті роки) / В. Ф. Павлухіна. - С. 214-219
  Крук О. І.  Негативні тенденції в українському музейництві (кінець 50-х - перша половина 60-х рр.) / О. І. Крук. - С. 219-224
  Швидько Г. К.  Краєзнавство на Дніпропетровщині на сучасному етапі / Г. К. Швидько. - С. 225-230
  Гетьман В. І.  Антропогенізація природних територій Степового Придніпров'я в початкові етапи заселення / В. І. Гетьман. - С. 230-237
  Стороженко І. С.  Жовтоводська битва в контексті краєзнавства Дніпропетровщини / І. С. Стороженко. - С. 238-243
  Тригуб О. П.  Перші архієпископи Херсонської єпархії (1775-1800 рр.) / О. П. Тригуб. - С. 244-248
  Шевченко В. О.  Подорож О. С. Пушкіна до Катеринослава / В. О. Шевченко, Е. Л. Бондаренко. - С. 249-254
  Абросимова С. В.  Джерелознавчий аспект історико-краєзнавчих досліджень (за матеріалами Дніпропетровського історичного музею) / С. В. Абросимова. - С. 255-259
  Лазебник В. І.  Історія і історики міста Дніпропетровська / В. І. Лазебник. - С. 259-265
  Степанович Є.  Першій Гірничій академії сто років (створення та перші роки діяльності) / Є. Степанович. - С. 265-271
  Мороз В. С.  Особливості заселення Присамар'я (Новосергіївська фортеця - село Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області) / В. С. Мороз. - С. 271-276
  Швидько Г.  Єпископ Феодосій Макаревський - дослідник історії Катеринославщини / Г. Швидько. - С. 276-282
  Заруба В. М.  Антін Синявський і Катеринославська вчена архівна комісія / В. М. Заруба. - С. 282-287
  Нестерцова С. М.  Роль земств у створенні бібліотечної мережі в Катеринославській губернії на рубежі XIX-XX століть / С. М. Нестерцова. - С. 287-290
  Морозова Н. Г.  Благоустрій Катеринослава (XIX - поч. XX ст.) / Н. Г. Морозова. - С. 291-295
  Андреєва Л. В.  Місце Катеринослава в проекті Чорноморсько-Балтійського водного шляху / Л. В. Андреєва. - С. 295-298
  Голуб А. І.  Маловідомі сторінки діяльності українських соціал-демократів Катеринославщини у роки Першої світової війни / А. І. Голуб. - С. 299-302
  Гончаренко М.  "Наша робота" як історичне джерело до вивчення Дніпропетровщини / М. Гончаренко. - С. 303-305
  Мицик Ю.  Юрій Семенко - український літератор з Криворіжжя / Ю. Мицик. - С. 305-310
  Чабан М.  Микола Богуславський "кобзарський батько" / М. Чабан. - С. 311-315
  Ченцов В. В.  Деякі аспекти політичного терору проти національних меншин України у 1937-38 рр. / В. В. Ченцов, Д. В. Архірейський. - С. 317-322
  Шейміна Н. М.  Трагічні форми протесту в історії дисидентського руху на Україні в 60-70-ті роки / Н. М. Шейміна. - С. 322-325
  Бажан О. Г.  Дисидентський рух на Дніпропетровщині в 1960-80-х рр. / О. Г. Бажан. - С. 326-332
  Куделко С. М.  Методи історичного дослідження в краєзнавстві / С. М. Куделко. - С. 335-337
  Петреченко І. Є.  Нововиявлений опис "О продуктах и произведениях" Чернігівського намісництва 1875 р. / І. Є. Петреченко. - С. 337-344
  Демченко Т.  Чернігівщина початку XX ст. на сторінках української мемуаристики / Т. Демченко, В. Онищенко. - С. 344-348
  Рахно О.  Діяльність Олександра Русова на півдні України / О. Рахно. - С. 348-352
  Коваленко О.  Чернігівський інститут краєзнавства / О. Коваленко. - С. 352-356
  Острянко А.  Ніжинське наукове товариство краєзнавства (1925-1930 рр.) / А. Острянко. - С. 357-361
  Фельбаба М.  Нездійснений проект: з історії підготовки скрипніковської "Української Радянської Енциклопедії" / М. Фельбаба. - С. 362-370
  Даниленко В. М.  Проблеми "українізації" робітників південних промислових регіонів УСРР (1920-ті роки) / В. М. Даниленко, П. М. Бондарчук. - С. 370-375
  Подкур Р. Ю.  Особові справи працівників ВУНК-ДПУ-НКВС, резидентів та інформаторів: класифікація та загальна характеристика / Р. Ю. Подкур. - С. 376-381
  Очеретянко В. І.  Цензура підготовки і видання суспільно-політичної літератури (20-30 рр.) / В. І. Очеретянко. - С. 381-386
  Антипова О. М.  Становище української національної меншини в повоєнній Польщі / О. М. Антипова. - С. 386-394
  Білошицький С.  Практика відкритих судових процесів в 20-30-х роках як засіб запровадження однопартійної політичної системи / С. Білошицький. - С. 394-402
  Рубльова Н. С.  РКЦ і світська влада в Україні - боротьба за вплив у сфері шкільної освіти (перша третина XX ст.) / Н. С. Рубльова. - С. 402-407
  Панкова Є. В.  До 140-річчя першої недільної школи у Києві / Є. В. Панкова. - С. 407-411
  Беліков Ю. А.  Харьківська міська дума: формування і склад (70 - поч. 90-х рр. XIX ст.) / Ю. А. Беліков, В. М. Духопельников. - С. 411-417
  Бакуменко О. О.  Історія земства в регіональних дослідженнях порадянського періоду / О. О. Бакуменко. - С. 417-421
  Добрунова Л. Е.  Деякі аспекти політичного життя Харкова у 1917 році / Л. Е. Добрунова. - С. 422-426
  Каніщев Г. Ю.  Історія робітничо-селянської інспекції в системі краєзнавчих досліджень / Г. Ю. Каніщев. - С. 426-430
  Радіон С. М.  Наша збройна боротьба у світлі спогадів / С. М. Радіон. - С. 431-439
  Грибанова С. В.  Екскурсійна діяльність російського військово-історичного товариства в Києві / С. В. Грибанова. - С. 439-445
  Дмитрієнко М.  Паперові грошові знаки місцевих та приватних емісій як історичне джерело / М. Дмитрієнко. - С. 446-450
  Нагорняк Т. Л.  Дослідження Донбасу в контексті історичного краєзнавства / Т. Л. Нагорняк. - С. 451-454
  Павлова О. Г.  Наталівська колекція П. І. Харитоненка / О. Г. Павлова. - С. 454-460
  Андрощук О. В.  Селянський рух на Поділлі в 1917 - квітні 1918 рр. / О. В. Андрощук. - С. 460-465
  Гунько О. В.  Становлення історико-правничої науки в системі Всеукраїнської академії наук (20-30-ті роки XX ст.) / О. В. Гунько. - С. 466-468
  Очеретянко С. І.  Згортання німецької національної освіти в Україні та посилення репресій серед освітян в 30-х роках XX ст. / С. І. Очеретянко. - С. 468-472
  Ткачук В. Б.  Розробка союзних законодавчих актів щодо адміністративних висилок в контексті репресивної політики потики партійно-державного керівництва СРСР в першій половині 20-х рр. XX ст. / В. Б. Ткачук. - С. 473-475
  Мона Ж. Н.  Софія Олександрівна Нелепинська-Бойчук в контексті української культури першої третини XX ст. / Ж. Н. Мона. - С. 475-477
  Гальчак С.  Опір та боротьба "остарбайтерів" - подолян у фашистській неволі / С. Гальчак. - С. 477-482
  Ставицька Н. П.  Згортання в Україні політики коренізації та його негативні наслідки для національних меншин / Н. П. Ставицька. - С. 483-486

Анотація:   У збірнику на основі широкого кола джерел розкриваються маловідомі сторінки в історії України, аналізується внесок української інтелігенції у збереження та популяризацію багатовікових народних традицій, розвиток науки і культури, висвітлюються найбільш визначні події Другої світової війни, публікуються документи з архівів колишніх спецслужб.

 
88 63.3(4Укр)
П27

        Наукові записки з української історії [Текст] : Вип. 20 Присвячений пам'яті відомого українського археолога-славіста О. В. Сухобокова / Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії. - Переяслав-Хмельниц. : 2008. - 562 с.

Зміст:
  Роздобудько М.  Ранньослов'янські пам'ятки Переяславського Лівобережжя першої половини I тис н. е. / М. Роздобудько. - С. 14-25
  Петраускас А.  Стайки 1 - поселення літописних полян / А. Петраускас, І. Готун, М. Квітницький. - С. 26-36
  Раев М.  Преслав или Переяславец на Дунае? (Предварительные замечания об одном из возможных источников ПВЛ и его трансформации) / М. Раев. - С. 37-40
  Литвинова А.  Имитация и подражание. Топонимика и антропонимика как предмет семиотической игры в Древней Руси и странах Северной Европы / А. Литвинова, Ф. Успенский. - С. 41-47
  Іванченко Л.  Посулля і Поросся - "руський парадокс" / Л. Іванченко, О. Моця. - С. 48-52
  Моргунов Ю.  Валы и крепостные стены X-XIII вв. в глазах их современников / Ю. Моргунов. - С. 53-60
  Непомнящих В.  Порівняльна характеристика конструкцій оборонних укріплень Переяславля Руського та Білгорода Київського / В. Непомнящих. - С. 61-66
  Ричка В.  Великий Ярославів двір середньовічного Києва / В. Ричка. - С. 67-74
  Козловський А.  Нові дані про забудову Копирева кінця в Києві XI ст. / А. Козловський, М. Ієвлев. - С. 75-85
  Товкайло М.  Матеріали дослідження давньоруського грунтового могильника у Переяславі / М. Товкайло [и др.]. - С. 86-95
  Рудич Т.  До питання про антропологічний склад населення Лівобережної України давньоруської доби (за матеріалами з могильника на околиці м. Переяслава-Хмельницького) / Т. Рудич. - С. 96-103
  Козак О.  Захворювання жителів Переяслава XI-XII ст. та можливості біосоціальних реконструкцій / О. Козак. - С. 104-116
  Роздобудько М.  Курганний могильник давньоруського часу із ознаками тілопального обряду поблизу с. Циблі на Переяславщині / М. Роздобудько, О. Юрченко, С. Вовкодав. - С. 117-123
  Лесман Ю.  Переяславский курганный могильник "за тюрьмой" в раскопках В. М. Щербаковского: некоторые наблюдения над хронологией могильника / Ю. Лесман. - С. 124-147
  Литвинова Л.  Населення Півдня України доби середньовіччя за антропологічними даними (за матеріалами грунтових могильників XII - початку XV ст.) / Л. Литвинова. - С. 148-153
  Кабанець Є.  До питання про церковно-єпархіальний устрій Переяславської землі в останній третині XI ст. / Є. Кабанець. - С. 154-163
  Хрусталев Д.  Ефрем Переяславский: русская церковь конца XI - начала XII вв. между Востоком и Западом / Д. Хрусталев. - С. 164-173
  Иоаннисян О.  Зодчество древнего Переяславля XI-XII веков и его место в общей картине развития зодчества Древней Руси / О. Иоаннисян. - С. 174-201
  Новоселов Н.  Общие тенденции в архитектуре Севера и Юга Руси во второй трети XII в. / Н. Новоселов. - С. 202-208
  Елшин Д.  Плинфа Переяславля Русского / Д. Елшин. - С. 209-225
  Иванов С.  Ефремова баня в Переяславле и ее византийский контекст / С. Иванов. - С. 226-228
  Зыков П.  К характеристике строительства Владимира Мономаха и Ефрема Переяславского в Суздале (реконструкция планово-пространственной композиции собора в Суздале) / П. Зыков. - С. 229-236
  Пуцко В.  Переяслав у історії давньоруського мистецтва (XI-XIII ст.) / В. Пуцко. - С. 237-243
  Архипова Е.  Церковные осветительные приборы XI-XIII вв. из Переяслава Южного / Е. Архипова. - С. 244-257
  Булгакова В.  Переяславль и Переяславльская земля в сфрагистических находках / В. Булгакова. - С. 258-267
  Колибенко О.  Підвіска зі знаком Рюриковичів з Переяславщини та деякі роздуми з привду інтерпретації геральдичних підвісок / О. Колибенко [и др.]. - С. 268-289
  Мусин А.  Персональная святыня переяславского князя в средневековом Новгороде / А. Мусин. - С. 290-304
  Медведев М.  Геральдическая накладка из раскопок М. К. Каргера на городище у с. Городище близ Шепетовки (к вопросу о времени гибели поселения) / М. Медведев, А. Пескова. - С. 305-318
  Хамайко Н.  Древнерусские лунницы XI-XIII вв.: проблема происхождения и семантики / Н. Хамайко. - С. 319-338
  Веремейчик Е.  Пирофиллитовые пряслица из сельских поселений Черниговского Полесья / Е. Веремейчик. - С. 339-375
  Вилкул Т.  Переяславский конфликт 1132 г. / Т. Вилкул. - С. 376-378
  Головко І.  До питання про локалізацію літописного Малотина. Його місце в територіально-адміністративній системі Переяславської землі / І. Головко. - С. 379-389
  Возний І.  Формування торгово-ремісничих посадів давньоруських міст кінця X - першої половини XIII ст. на території межиріччя Верхнього Сірету та Середнього Дністра / І. Возний, А. Федорчук. - С. 390-403
  Манігда О.  Формування поселенських структур на території середньої течії Горині в межах Погоринської волості / О. Манігда. - С. 404-410
  Чернецов А.  Исследования в Старой Рязани и проблемы историко-археологического изучения Великого княжества Рязанского / А. Чернецов. - С. 411-425
  Комаров К.  Переславль-Залесский - город Владимира Мономаха / К. Комаров. - С. 426-429
  Сукина Л.  Переславль-Залесский: южнорусский и западнорусский след в ранней истории города / Л. Сукина. - С. 430-440
  Гладкая М.  Тема богоизбранного правителя и праведного христианского княжества в резьбе Дмитриевского собора во Владимире / М. Гладкая. - С. 441-448
  Завьялов В.  Археологические исследования в кремле Переяславля Рязанского / В. Завьялов. - С. 449-457
  Буланкина Е.  Древности Переяславля Рязанского в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике и их экспонирование / Е. Буланкина. - С. 458-465
  Томашевский А.  Середньовічна Овруцька волость і феномен Овруцької околичної шляхти / А. Томашевский. - С. 466-489
  Новик Т.  Охоронні археологічні дослідження літописного міста Прилук (за матеріалами 1990 року) / Т. Новик. - С. 790-496
  Оногда О.  Основні типи оздоблення київської кераміки другої половини XIII - початку XIV ст. / О. Оногда. - С. 497-503
  Тітков О.  Рицарський меч XV ст. з Полтавського краєзнавчого музею / О. Тітков. - С. 504-508
  Майоров А.  Проект "доброго порядка" Романа Мстиславовича в свете изучения Академической рукописи второй части "Истории Российской" В. Н. Татищева / А. Майоров. - С. 509-517
  Козюба В.  До історії вивчення та датування храмів Зарубського монастиря / В. Козюба. - С. 518-524
  Ясновська Л.  До історії дослідження Старогородської божниці / Л. Ясновська. - С. 525-530
  Мінаєва Н.  Основні чинники руйнації археологічних пам'яток давньоруського часу Переяславщини / Н. Мінаєва. - С. 532-535
  Чекановський А.  Фотофіксація в процесі археологічних досліджень і проблема збереження цієї інформації у сучасних умовах / А. Чекановський. - С. 536-538
  Сітарчук Р.  Перші громади адвентистів у Київській губернії / Р. Сітарчук. - С. 539-545

Рубрики: Сухобоков О. В. - про нього
Археологія України - Пам'ятки Переяславщини

Анотація:   До збірника увійшли статті учасників Міжнародної наукової конференції "Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури" (до 1100-річчя першої згадки Переяслава у джерелах), яка відбулася у м. Переяславі-Хмельницькому 28-31 травня 2007 р. Особливо об'ємно представлено розгляд проблем давньоруської археології та історії. Значне місце у збірнику займають статті, пов'язані з дослідженням археологічних пам'яток Переяславщини.

 
89 63.3(4Укр)41-7
С68

        Софія Київська: Візантія. Русь. Україна [Текст] : зб. наук. пр. : присвяч. 150-літтю з дня народж. Єгора Кузьмича Рєдіна (1863 - 1908). Вип. 3 / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. - К. : 2013. - 672 с.

Зміст:
  Гордієнко Д.  Єгор Кузьмич Рєдін: вчений і людина / Д. Гордієнко, В. Корнієнко. - С. 5-21
  Редин Е.  Автобиография / Е. Редин. - С. 22-24
  Корнієнко В.  Листи Андрія Сомова та Івана Толстого до Єгора Рєдіна (матеріали до біографії А. Матушинського) / В. Корнієнко. - С. 25-28
  Корнієнко В.  З листування Єгора Рєдіна з Миколою Сумцовим / В. Корнієнко. - С. 29-44.
  Гордієнко Д.  З історії створення ювілейних видань до сторіччя Харківського університету (лист Є. Рєдіна до Й. Комарницького від 18 (24) квітня 1897 р.) / Д. Гордієнко, Р. Ніцович. - С. 45-56.
  Корнієнко В.  Відображення суспільно-наукової та викладацької діяльності Єгора Кузьмича Рєдіна в епістолярній спадщині / В. Корнієнко. - С. 61-84.
  Гордієнко Д.  Василь Ляскоронський та Єгор Рєдін: епізод зі взаємовідносин у контексті XII Археологічного з'їзду / Д. Гордієнко. - С. 85-92
  Гордієнко Д.  До участі Володимира Антоновича у XII Археологічному з'їзді в Харкові 1902 р. (за листами Єгора Рєдіна) / Д. Гордієнко. - С. 93-107
  Гордієнко Д.  До історії археологічних досліджень Куп'янского повіту Харківської губернії (записка Є. Рєдіна К. Мельник) / Д. Гордієнко. - С. 108-114
  Корнієнко В.  Єгор Рєдін як охоронець пам'яток археології (лист до Харківського генерал-губернатора) / В. Корнієнко. - С. 115-118
  Гордієнко Д.  До участі Ніжинського історико-філологічного товариства в Харківському археологічному з'їзді: проблема повернення пам'яток (за листуванням Є. Рєдіна та М. Бережкова) / Д. Гордієнко, М. Домановська. - С. 119-139
  Корнієнко В.  З листування Єгора Рєдіна та Бориса Грінченка / В. Корнієнко. - С. 140-142
  Гордієнко Д.  Лист Єгора Рєдіна до Михайла Грушевського від 12 жовтня 1905 р. / Д. Гордієнко. - С. 143-155
  Гордієнко Д.  З листування Єгора Рєдіна з Василем Данилевичем / Д. Гордієнко. - С. 156-175
  Гордієнко Д.  Дмитро Баглій та Єгор Рєдін: кілька епізодів взаємин (за епістолярними джерелами) / Д. Гордієнко, Г. Стариков. - С. 176-200
  Файда О.  Єгор Рєдін та Микола Петров: штрихи до історії наукового співробітництва / О. Файда. - С. 201-210
  Побожій С.  З епістолярій Дмитра Анайлова та Олексія Миронова до Миколи Сумцова / С. Побожій. - С. 211-219
  Наріжний С.  Харківське історично-філологічне товариство / С. Наріжний. - С. 220-240
  Алфьоров О.  Молівдовули невідомих з джерел руських єпископів Іоанна Галицького та Миколая Білгородського (за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьєва) / О. Алфьоров. - С. 241-255
  Ананьева Т.  Между божественным и профанным: забытая находка 1830-х годов - киевский "Крест" Апостола Андрея Первозванного / Т. Ананьева. - С. 256-270.
  Болгов Н.  "Панегирик Юстину Младшему" Кориппа / Н. Болгов, К. Болгов. - С. 271-280
  Векленко В.  До питання про атрибуцію дрібних культових сланцевих виробів південно-західних земель Великого Новгорода / В. Векленко, М. Несправа. - С. 281-292.
  Верещагина Н.  Культ княгини Ольги в контексте становления древнекиевской духовной традиции / Н. Верещагина. - С. 293-301
  Горнова І.  "Наука управління державою" за Михаїлом Пселлом / І. Горнова. - С. 302-307
  Корнієнко В.  Софія Київська у листуванні Володимира Грабаря та Наталії Полонської-Василенко / В. Корнієнко. - С. 308-326
  Корнієнко В.  Curriculum vitae Іполита Моргілевського / В. Корнієнко. - С. 327-336
  Кызласова И.  О Павле Юкине и его мемуарах / И. Кызласова. - С. 337-344
  Латишев В.  До питання про літературну діяльність Константина Порфирогенета / В. Латишев. - С. 371-377
  Маврін О.  До участі Ярослава Дашкевича в другій україно-вірменській сесії: пошуки відомостей про вірменознавця Олену Нікольську / О. Маврін. - С. 378-397
  Марголіна І.  До питання атрибуції авторів живопису XIX ст. у Кирилівській церкві Києва / І. Марголіна. - С. 398-414
  Никитенко Н.  Крещение Руси в свете данных Софии Киевской / Н. Никитенко. - С. 415-441
  Нікітенко Н.  Усипальня Ярослава Мудрого у Софії Київській / Н. Нікітенко, В. Корнієнко. - С. 442-471
  Никитенко М.  Структура пещер Киевской лавры в свете традиции исихазма: иеротопический ракурс видения / М. Никитенко. - С. 472-488
  Нікітенко М.  План південно-західної частини верхнього Києва кінця XVI ст. у подорожніх записках Мартина Груневега / М. Нікітенко. - С. 489-496.
  Пуцко В.  Слобожанская иконопись XVII-XVIII вв.: проблема генезиса / В. Пуцко. - С. 497-508
  Роменський О.  Хрещені роси очима візантійців / О. Роменський. - С. 509-522
  Наталія С.  Byzance apres Byzance: Візантія очима руських інтелектуалів кінця XVI - середини XVII ст. / С. Наталія. - С. 523-531
  Сохань П.  До історії україно-болгарських зв'язків IX-XIV ст. / П. Сохань. - С. 532-553
  Сырцова Е.  Названия днепровских порогов "по-росски" в "De administrando imperio" Константина Багрянородного: особый случай перевода с греческого на греческий / Е. Сырцова. - С. 554-559
  Ульяновский В.  Быть учеником классика: мера ответственности (несколько новых писем Дмитрия Айналова Константину Широцкому) / В. Ульяновский. - С. 560-599
  Яницкая П.  Реставрация образа "Поклонение иконе Жировичской Богоматери" иконостаса Свято-Успенского собора Жировичского монастыря: новые открытия / П. Яницкая. - С. 600-605
  Мемуары Павла Юкина. 40 лет моей работы. - С. 345-370

Рубрики: Рєдін Г. К. - про нього
Історія культури України - Культура Київської Русі

Ключові слова (ненормовані): біографія Рєдіна -- епістолярій Рєдіна -- наукова діяльність Рєдіна -- церковний живопис Київської Русі -- хрещення Русі -- церковна археологія

 
90 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. 196 Серія Педагогічні науки, Ч. 1 / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 192 с.

Зміст:
  Андросова Н. М.  Поєднання монологічних та діалогічних методів навчання молодших школярів / Н. М. Андросова. - С. 3-5
  Будяк Д. Л.  Професійно-педагогічне спілкування як чинник збереження психологічного здоров'я студентів / Д. Л. Будяк, К. В. Богданова, Н. А. Гриненко. - С. 5-7
  Вітренко А. В.  Імідж викладача в контексті професійно-педагогічної культури / А. В. Вітренко. - С. 7-10
  Вовкочин Л. Ю.  Значення ефективної організації управління у навчально-виховному закладі / Л. Ю. Вовкочин, Р. В. Тесля. - С. 11-13
  Герасимова І. В.  Удосконалення комунікативної підготовки майбутніх менеджерів / І. В. Герасимова. - С. 13-15
  Герасимчук А. Ю.  Родина Косачів як осередок національної родинно-побутової культури / А. Ю. Герасимчук. - С. 15-18
  Демьяненко В. Г.  Личностные ориентиры саморазвития и самореализации в процессе образования / В. Г. Демьяненко. - С. 18-21
  Дутка Г. Я.  Принцип фундаменталізації та його реалізація у математичній підготовці майбутніх економістів / Г. Я. Дутка. - С. 22-25
  Жара Г. І.  Взаємозв'язок біологічних, валеологічних, технічних та соціально-психологічних понять у змісті шкільного курсу "Основи здоров'я" / Г. І. Жара. - С. 25-30
  Завіна В. І.  Взаємозв'язок пізнавальної компетентності та культури мовлення вчителя початкових класів / В. І. Завіна. - С. 30-32
  Іванчук Г. П.  До проблеми професійного становлення майбутнього вчителя / Г. П. Іванчук. - С. 33-36
  Карташова Л. А.  Дидактичні обгрунтування інформаційно-технологічної системи навчання студентів суспільно-гусанітарних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах України / Л. А. Карташова. - С. 36-40
  Кірдан О. Л.  Теоретичне обгрунтування організації управління Київським університетом Святого Володимира / О. Л. Кірдан. - С. 40-44
  Кічук Я. В.  Виховне середовище вищої школи як засіб оптимізації підготовки правокомпетентного фахівця / Я. В. Кічук. - С. 44-48
  Козловський Ю. М.  Загальнопедагогічний аспект наукової діяльності вищого навчального закладу / Ю. М. Козловський. - С. 48-53
  Комашко Н. В.  Сутність мотиваційного компонента творчої компетентності майбутніх дизайнерів / Н. В. Комашко. - С. 53-56
  Коробчук Л. І.  Виховання екологічної культури майбутніх спеціалістів машинобудівного профілю / Л. І. Коробчук. - С. 56-59
  Кришталь М. А.  Педагогічна майстерність педагогів військово-спеціальних дисциплін / М. А. Кришталь. - С. 59-63
  Кришталь М. А.  Основні функції педагогів військово-спеціальних дисциплін у ВНЗ МНС України в формуванні управлінської еліти / М. А. Кришталь, В. М. Король. - С. 63-70
  Кушнірик Н. Я.  Дитяча творчість як один із чинників формування особистості / Н. Я. Кушнірик. - С. 70-73
  Лещенко І. Т.  Дистанційна форма навчання як ефективний спосіб забезпечення професійного розвитку людини / І. Т. Лещенко. - С. 73-75
  Литвин О. В.  Ретроспективний аналіз досліджень об'єкта пренатальної педагогіки - внутрішньоутробного розвитку дитини / О. В. Литвин. - С. 75-79
  Ляховець О. О.  Моральне виховання молодших школярів на засадах народної педагогіки / О. О. Ляховець. - С. 80-83
  Малишевська І. А.  Природотерапевтичні засоби навчання / І. А. Малишевська. - С. 83-87
  Матукова Г. І.  Індивідально-психологічний вимір формування підприємницьких компетентностей студентів ВНЗ економічного профілю / Г. І. Матукова. - С. 87-92
  Мойсєєва С. Г.  Визначення рівня готовності до підвищення кваліфікації в умовах кредитно-трансферної системи навчання / С. Г. Мойсєєва. - С. 92-94
  Мукомел С. А.  Виховання громадяськості й духовності української мо