Результати пошуку:

На запит «Біологічні науки» знайдено записів: 113.


Бібліографічний опис Вибрати
1 91.9:24кр
Б75

        Боєчко Федір Федорович: доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України [Текст] : біобібліогр. покажч. / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 40 с.

Рубрики: Боєчко Ф. Ф. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Боєчко Ф. Ф.

Анотація:   Покажчик із серії "Біографія вчених України" містить відомості про життя та науково-педагогічну діяльність відомого вченого і освітянина, доктора біологічних наук, професора Федора Федоровича Боєчка. Подано вичерпний бібліографічний список його наукових праць. Покажчик приурочено до 80-річчя від дня народження знаного вченого. Для науковців, викладачів, студентів та фахівців у галузі фізичної та органічної хімії.

 
2 95.43
П52

        Екологія. Біологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1. / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2009. - 134 с.

Зміст:
  Байрак О.  Фітоіндикація едафічних режимів ценопопуляцій рідкісних степових ефемероїдів Полтавської області / О. Байрак, Т. Шкура. - С. 3-11
  Гапон С.  Еколого-ценотичні та флористичні особливості мохоподібних проектованого регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (Полтавська обл.) / С. Гапон. - С. 11-16
  Орлова Л.  Біоекологія та продуктивність Poa pratensis L. на луках Полтавщини / Л. Орлова. - С. 17-21
  Панченко С.  Структура популяцій рослин на узліссях соснових лісів зеленомохових в умовах Новгород-Сіверського Полісся / С. Панченко, О. Чорноус. - С. 21-25
  Грицай І.  Еколого-ценотична характеристика та життєвість популяцій Scilla siberica Haw. у межах Лівобережної України / І. Грицай. - С. 25-33
  Драбинюк Г.  Особливості поширення кизильників (Cotoneaster medic.) у рівнинній частині України / Г. Драбинюк. - С. 34-37
  Антіпова Ю.  Стадії розвитку рослинного покриву кар'єрів Кременчуцького Придніпров'я (Полтавська область) / Ю. Антіпова. - С. 38-43
  Оніпко В.  Алелопатична дія виділень амброзії полинолистої на проростання насіння озимої пшениці та кукурудзи / В. Оніпко. - С. 43-47
  Слинько В.  Екологічна характеристика турунів роду Bembidion навколоводних амфіценозів Присамар'я Дніпровського / В. Слинько. - С. 47-52
  Попельнюх В.  Екологічні особливості садової очеретянки Acrocephalus dumetorum Blyth) на півночі ареалу / В. Попельнюх. - С. 52-57
  Скляр В.  Колеоптерофауна (Insecta: Coleoptera) пшеничного агроценозу і її кліщі (Acarina: Parasitiformes, Acariformes) на Полтавщині / В. Скляр, О. Пожаров. - С. 57-63
  Мельник В.  Фітосозологічна характеристика піщаних дюн межиріччя Горинь-Случ та урочища Хілінські гори на Поліссі / В. Мельник [и др.]. - С. 64-72
  Стецюк Н.  Збереження бореальних фітосистем у регіональній екологічній мережі (Полтавська область) / Н. Стецюк. - С. 73-78
  Карпенко Ю.  Поширення рідкісних видів судинних рослин на території Мезинського національного природничого парку / Ю. Карпенко. - С. 79-83
  Мудрак О.  Система цінностей екологічної мережі Поділля / О. Мудрак. - С. 84-87
  Лобань Л.  Оптимізація природно-заповідного фонду як основа регіональної екологічної мережі басейну р. Удай / Л. Лобань. - С. 88-94
  Палагеча Р.  Еклого-фізіологічні передумови інтродукції видів роду Magnolia в Україні / Р. Палагеча. - С. 95-101
  Калашнікова Л.  Приріст однорічних пагонів деревних рідкісних рослин в екологічних умовах Правобережного Лісостепу (дендропарк "Олександрія") / Л. Калашнікова. - С. 101-108
  Фендько Р.  Екологічна характеристика деревних лікарських рослин парків Полтавщини / Р. Фендько. - С. 109-113
  Потоцька С.  Сучасний стан дендрофлори урочища "Ялівщина" та шляхи його збереження / С. Потоцька. - С. 114-120
  Левандовська С.  Вплив екологічних факторів на внутрішньосортову мінливість морфологічних ознак сортів Callistephus chinensis (L.) Nees. у Західному Поділлі / С. Левандовська. - С. 121-126

Анотація:   У збірнику представлені результати наукових досліджень у галузі класичної екології, зокрема екологічних особливостей рослинного (на систематичному, ценотичному й ландшафтному рівнях) і тваринного світу. Розглядаються актуальні питання фітоіндикації, екологічні аспекти інтродукції.

 
3 06
А38

        Доповіді відділу біологічних наук [Текст] : праці січневої сесії. Вип. 3 / Акад. наук УРСР, Відділ біологіч. наук. - К. : Видавництво АН УРСР, 1947. - 322 с.

 
4 28
В53

        Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Біологія Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. - 125 с.

Зміст:
  Лотоцька В. М.  Біологічні запаси деяких видів лікарських рослин у нижній течії долини ріки Лімниця / В. М. Лотоцька, Н. В. Шумська. - С. 5-7
  Надурак Н. В.  Онтогенез, щільність та вікова структура популяцій Dryopteris filix-mas (L). Schott. в Східних Горгонах / Н. В. Надурак. - С. 8-10
  Микицей П. С.  Сезонна динаміка видових комплексів Elateridae (Coleoptera, Insecta) прирічкових гірських луків в умовах гірського масиву Горгани / П. С. Микицей, А. Г. Сіренко, А. М. Николин. - С. 11-21
  Заморока А. М.  Жуки-вусачі (Coleoptera: Сerambisidae) у лісових екосистемах Карпат і Передкарпаття / А. М. Заморока. - С. 21-31
  Моргулець Л. М.  Виживання та антиоксидантний захист дріжджів Saccharomyces cerevisiae, вирощених на глюкозі та фруктозі / Л. М. Моргулець, Т. Р. Бабійчук, О. М. Величко. - С. 32-39
  Лущак Ю. В.  Оптимізація умов вирощування цвілевого гриба Monascus purpureus / Ю. В. Лущак. - С. 40-43
  Єльцов А. Л.  Динаміка феногенетичної структури популяцій Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) в умовах Прикарпаття / А. Л. Єльцов, А. Г. Сіренко. - С. 44-48
  Слободян О. М.  Історія дослідження поліморфізму популяцій Trichius fasciatus L. в якості модельного об'єкту вивчення мікроеволюційних процесів / О. М. Слободян, А. Г. Сіренко. - С. 49-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Карбівська У. М.  Сучасний стан осушених земель Івано-Франківської області та перспективи їх використання / У. М. Карбівська, І. Д. Мельник. - С. 56-58
  Волощук М. Д.  Основні принципи стратегії боротьби з деградацією земель / М. Д. Волощук, М. І. Савюк. - С. 58-59
  Турак О. Д.  Вплив обробітку грунту на формування урожаю квасолі в умовах Західного Прикарпаття / О. Д. Турак. - С. 60-62
  Волощук М. Д.  Обгрунтування і можливості використання деградованих земель для культивування лікарських рослин в карпатському регіоні України / М. Д. Волощук, М. А. Мазепа. - С. 62-64
  Климчук М. М.  Озимий ріпак в грунтозахисних сівозмінах західного регіону України / М. М. Климчук, С. М. Климчук. - С. 64-66
  Сельський В. К.  Стратиграфічна пам'ятка "Чудо старуня" та її геологічне минуле / В. К. Сельський. - С. 67-87
  Сіренко О. Г.  Моделі розподілу особин на пробних площах: 1. Постановка завдання / О. Г. Сіренко, О. В. Кузишин. - С. 88-95
  Сіренко О. Г.  Моделі розподілу особин на пробних площах: 2. Статистичні характеристики. Дисперсний аналіз (статистична рівність ряду генеральних дисперсій) / О. Г. Сіренко, О. В. Кузишин. - С. 95-111. - Бібліогр. наприкінці ст.

Анотація:   У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем біології: ботаніки, зоології, генетики, біохімії (біологічні науки), фізіології та анатомії людини і тварин, екології (біологічні науки), агрохімії.

 
5 28
В53

        Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Біологія Вип. 7-8 Матеріали Міжнародної наукової конференції. Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. - 286 с.

Зміст:
  Шпарик Ю.  Фіторізноманіття гірських лісів Українських Карпат та його динаміка / Ю. Шпарик, В. Парпан, Т. Парпан. - С. 5-10
  Яцик Р.  Збереження лісового генетичного різноманіття і його використання із селекційно-насінницькою метою / Р. Яцик [и др.]. - С. 10-15
  Шумська Н.  Поширення рідкісних видів рослин у водоймах Бистрицької улоговини (Передкарпаття) / Н. Шумська. - С. 15-17
  Сіренко О.  Онтогенез сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в Українських Карпатах / О. Сіренко. - С. 17-20
  Єфремова О.  Біологічні особливості росту і розвитку деяких рідкісних видів рослин Карпат ex. situ / О. Єфремова [и др.]. - С. 20-23
  Лабій Ю.  Нерозкриті можливості використання рослинності Карпат для відпочинку та оздоровлення туристів / Ю. Лабій. - С. 23-27
  Мельник А.  Природне вегетативне поновлення інтродукованих дерев і кущів / А. Мельник [и др.]. - С. 30-32
  Буковська О.  Деякі аспекти аутфітосозології міста Кременця / О. Буковська. - С. 32-34
  Смолінська М.  Флористичне різноманіття регіонального ландшафтного парку "Чернівецький" (Буковинське Передкарпаття) / М. Смолінська [и др.]. - С. 34-37
  Жук А.  Комплексна оцінка рослинності недавніх зрубів букових лісів Рухотинського лісництва Чернівецької області / А. Жук. - С. 39-42
  Кучма О.  Зміна рослинного покриву Хотимирського лісового масиву (Прут-дністровське межиріччя) у зв'язку із вирубкою / О. Кучма. - С. 42-44
  Лотоцька В.  Перспективи використання лікарських рослин долини нижньої течії ріки Лімниця / В. Лотоцька. - С. 44-46
  Різничук Н.  До питання про вікову структуру популяцій Polygonatum multiflorum L. на Прилуковинській височині (Передкарпаття) / Н. Різничук. - С. 46-47
  Скалій В.  Алелопатична активність водорозчинних екстрактів та легких виділень післяжнивних решток Pyrethrum parthenium (L.) Smith / В. Скалій, А. Кондратюк, О. Гурська. - С. 48-49
  Лахва С.  Гніздівка звичайна (Neottia nidus-Avis L. Rich) в природному заповіднику "Горгани" / С. Лахва. - С. 52-53
  Сметанюк О.  Розподіл лікарських рослин мезогемеробних екотопів за фізико-географічними областями Буковини / О. Сметанюк. - С. 54-56
  Максименко Н.  Фенологія та онтогенез Vaccinium myrtillus L. у Горганах / Н. Максименко. - С. 56-57
  Гоненко А.  Структура флори м. Шепетівки (Хмельницька область) / А. Гоненко. - С. 58-60
  Жолобак Н.  Деякі особливості флори берегових екосистем Чечвинського водосховища (Горгани) / Н. Жолобак. - С. 60-62
  Думенко О.  Флористичне різноманіття заповідного урочища "Люблінець" (Горгани) / О. Думенко. - С. 62-64
  Куліш В.  Особливості сезонного та індивідуального розвитку Berberis francisci - ferdinandii Schneid. при вирощуванні в умовах Центрального Передкарпаття / В. Куліш. - С. 64-65
  Куцела Т.  Особливості онтогенезу та вирощування культивованих видів Lamiaceae в умовах дендрологічного парку "Дружба" / Т. Куцела, В. Буняк, Н. Антків. - С. 65-67
  Кубічек І.  Лікарські рослини лучних угруповань верхів'я річки Тиси (Закарпаття) / І. Кубічек. - С. 71-72
  Буняк В.  Флора і рослинність мезотрофного пухівково-сфагнового болота в урочищі "Максимець" (Центральні Горгани) / В. Буняк, В. Гнєзділова, Л. Маховська. - С. 73-74
  Дмитрах Р.  Динамічні тенденції популяцій болотних видів рослин та проблеми їх збереження в Українських Карпатах / Р. Дмитрах. - С. 74-77
  Шевчук С.  Родинний спектр флори узлісь широколистяних лісів Передкарпаття та нижнього гірського поясу північно-східного мегасхилу Українських Карпат / С. Шевчук. - С. 77-79
  Томич М.  Відділ Polypodiophyta в структурі флори басейну ріки Пістинька (Покутські Карпати) / М. Томич. - С. 79-81
  Данилик І.  Проблеми вивчення охорони видів роду Carex L. (Cyperaceae) флори Українських Карпат / І. Данилик. - С. 81-84
  Паламар І.  Асоціативний та історичний аспект досліджень сегетальної флори Буковини / І. Паламар, І. Червінська. - С. 85-87
  Роговий В.  Поширення та таксономічне положення бука (Fagus) Криму / В. Роговий, Ю. Плугатар. - С. 90-93
  Юсип С.  Нові знахідки видів роду Pedicularis L. на території НПП "Гуцульщина" / С. Юсип. - С. 93-95
  Бондаренко В.  Мисливське господарство як напрямок лісогосподарської діяльності / В. Бондаренко. - С. 96-98
  Сіренко А.  Сирфіди (Syrphidae, Diptera, Insecta) - запилювачі арніки / А. Сіренко, В. Шпарик. - С. 101-104
  Савчук С.  Наземні молюски урбанізованого середовища на прикладі Івано-Франківська та їх біотопічний розподіл / С. Савчук, Л. Маховська. - С. 104-106
  Шпарик В.  Видовий склад, синонімія та сезонна динаміка роду Eristalis Latrielle, 1804 (Diptera, Syrphidae) на теренах Українських Карпат / В. Шпарик, А. Сіренко. - С. 106-109
  Мателешко О.  До вивчення жуків-агіртід (Coleoptera, Agyrtidae) Українських Карпат / О. Мателешко. - С. 109-110
  Микитин Т.  Вивчення екологічних особливостей, поширення та збереження фауни Formicidae на території комплексної пам'ятки природи загальнодержавного значення "Касова гора" / Т. Микитин, В. Стефурак. - С. 111-113
  Мілічевич Т.  Копрофаги роду Aphodius (Scarabeidae, Coleoptera, Insecta) в лучних екосистемах околиць м. Івано-Франківська / Т. Мілічевич, А. Сіренко. - С. 113-117
  Зелінський Е.  Досвід збереження, відтворення і раціонального використання мисливської фауни в Австрії / Е. Зелінський, І. Делеган, М. Лущак. - С. 117-120
  Позюк Т.  До питання про вплив антропогенного градієнту на фауну листоїдів (Chrysomelidae, Coleoptera, Insecta) на прикладі м. Івано-Франківська і околиць / Т. Позюк, А. Єльцов, А. Сіренко. - С. 120-123
  Веремеев В.  Зоорізноманіття й структура комплексу дощових червів (Lumbricidae) заплавних луків Білоруського Полісся в умовах господарського використання / В. Веремеев, Н. Синенок. - С. 123-125
  Наумова Н.  До питання про фенологію волохокрилих (Trichoptera, Insecta) в умовах екосистем букових пралісів Карпат / Н. Наумова, А. Сіренко. - С. 126-130
  Заморока А.  Жуки-вусачі (Coleoptera: Cerambycidae) Івано-Франківської області / А. Заморока. - С. 131-132
  Жирак Р.  Зоогеграфічний аналіз фауни триби Bombini (Hymenoptera, Apidae) північно-східного макросхилу Українських Карпат і прилеглих територій / Р. Жирак. - С. 133-136
  Хоєцький П.  Вплив факторів середовища на чисельність зубра (Bison bonasus L.) / П. Хоєцький. - С. 136-137
  Заброда С.  Дослідженість фауни Lycaenidae (Lepidoptera, Insecta) Прикарпаття / С. Заброда, А. Сіренко. - С. 138-139
  Ковальчук А.  Про знаходження представників роду Nothocriconema Degrisse Loof, 1965 (Nematoda, Tylenchida) у складі гідрофауни гірського джерела / А. Ковальчук [и др.]. - С. 141-144
  Мартиненко Ж.  До проблеми біорізноманіття екотонної території Голицького ботаніко-ентомологічного заказника / Ж. Мартиненко. - С. 144-146
  Драчук Т.  Угрупування корененіжок (Rhizopoda, Testacea) потоку Домарадж / Т. Драчук. - С. 146-149
  Білий В.  Особливості поведінки диких свиней при вольєрному їх розведенні / В. Білий. - С. 149-151
  Скільський І.  Трофічні зв'язки хатнього сича у Прут-Дністровському межиріччі України та прилеглих територіях Буковинських Карпат / І. Скільський [и др.]. - С. 151-153
  Федонюк О.  Вплив рубок лісу на стан популяцій земноводних і плазунів / О. Федонюк. - С. 154-155
  Лущак М.  Проблеми збереження та регулювання чисельності великих хижаків Карпат в контексті засад лісництва наближеного до природи / М. Лущак. - С. 156-158
  Федоряк М.  Spermophora senoculata (Pholcidae, Aranei) - новий вид павуків для урбофауни м. Чернівці / М. Федоряк, Л. Брушнівська. - С. 158-161
  Брушнівська Л.  Павуки (Aranei) в складі рухливої мезофауни деяких парків м. Чернівці / Л. Брушнівська, І. Ярошинський, М. Федоряк. - С. 161-164
  Башта А-Т.  Кажани (Chiroptera) Галицького національного природного парку: попередній аналіз / А-Т. Башта. - С. 165-167
  Жигалін В.  Біотопічно-висотний розподіл жуків-слоників роду Otiorhinchus (Curculionidae, Coleoptera, Insecta) в умовах гірського масиву Горгани / В. Жигалін, А. Сіренко. - С. 168-172
  Шкурлей Л.  Про першу знахідку Fraschnia levana (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Lepidoptera, Insecta) в Криму / Л. Шкурлей, А. Сіренко. - С. 172-173
  Гунчак М.  Мисливські ратичні Карпат та основні чинники, що визначають їх чисельність / М. Гунчак. - С. 174-177
  Бідичак Р.  Ранньолітня фауна совок (Noctuidae, Lepidoptera) долини р. Тиса в районі Мармароського масиву Карпатського біосферного заповідника / Р. Бідичак, А. Сіренко. - С. 178-182
  Кизим А.  Особливості пізнолітньої фауни Geometridae Мармароського гірського масиву (Рахівський район, Закарпатська область) / А. Кизим, А. Сіренко. - С. 182-185
  Чумак В.  Угрупування павуків (Aranel, Arachnida) субальпійського поясу Чорногори (Українські Карпати) / В. Чумак, О. Прокопенко, В. Тимочко. - С. 186-190. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пушкар В.  Жуки-туруни (Carabidae)ландшафтного заказника "Козакова долина " / В. Пушкар, А. Сіренко. - С. 190-193. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Орлов О.  Проблеми охорони грунтового різноманіття Передкарпаття / О. Орлов, О. Вовк. - С. 195-198
  Адаменко О.  Геологічні свідоцтва глобальних кліматичних змін / О. Адаменко. - С. 198-200
  Куцериб Т.  Характеристика фізико-хімічних показників грунту в різних біогеоценозах внаслідок риючої діяльності Tarla europaea L. у Львівській області / Т. Куцериб. - С. 200-203
  Хорбут Н.  Зообентос малих річок в умовах нафтового забруднення / Н. Хорбут. - С. 204-206
  Верголяс М.  Дослідження генотоксичності розчинів бензидину за допомогою мікроядерного аналізу на клітинах риб Carassius auratus / М. Верголяс, Т. Кучеренко. - С. 206-209
  Афанасьєв С.  Оцінка екологічного стану річок басейну річки Боржава / С. Афанасьєв, О. Лєтицька, Є. Савченко. - С. 209-212
  Пундяк О.  Порівняння гравічутливості спор мохів Funaria hygrometrica та Ceratodon purpureus / О. Пундяк, О. Демків, Я. Хоркавців. - С. 212-214
  Слободян В.  Динаміка акумуляції кадмію і свинцю в об'єктах навколишнього середовища / В. Слободян. - С. 215-216
  Перепелиця О.  Вплив кліматичних чинників на вміст флуоридів у рослинах лучних біотопів Чернівецької області / О. Перепелиця, С. Руденко. - С. 216-218
  Бродович Ю.  Сучасний стан та шляхи оптимізації процесів відтворення букових лісів на південному мегасхилі Карпат / Ю. Бродович [и др.]. - С. 218-221
  Ковальова О.  Вплив ультрафіолетової радіації на біосинтез пігментів у листах картоплі (Solanum tuberosum) / О. Ковальова. - С. 222-224
  Крамарець В.  Вплив лісових патологій на стан насаджень заповідного урочища "Маківка" / В. Крамарець, С. Петруса. - С. 224-227
  Вицега Р.  До оцінки санітарного стану насаджень Верхньодністровських Бескид статистичним методом інвентаризації / Р. Вицега. - С. 228-231
  Приходько М.  Проблеми збереження та відтворення біорізноманіття на території Івано-Франківської області / М. Приходько. - С. 231-236
  Лисенко М.  Зелені насадження на урбанізованому середовищі міста Івано-Франківська / М. Лисенко. - С. 236-240
  Волощук М.  Агробіорізноманіття західного регіону України: проблеми та шляхи їх вирішення / М. Волощук. - С. 242-243
  Миленька М.  Регіональна сітка біомоніторингу для вивчення стану екологічних систем на техногенно трансформованих територіях / М. Миленька. - С. 246-248
  Зайцева Г.  Структура популяції миші жовтогорлої (Sylvaemus tauricus) у штучних гніздівлях на території Кам'янецького Придністров'я (Хмельницька обл.) / Г. Зайцева. - С. 249-252
  Ванзар О.  Біологія розвитку Galanthus nivalis L. в природі та культурі / О. Ванзар, В. Романюк, Н. Слижук. - С. 252-254
  Безкоровайний А.  Токсилогічні ефекти авермектинів у зародків в'юна Misgurnus fossilis L. / А. Безкоровайний [и др.]. - С. 254-257
  Токарюк А.  Genistella sagittalis (L.) Gams (Fabaceae) у Буковинському Прикарпатті / А. Токарюк. - С. 257-260
  Тимчак М.  Морфологічні аспекти розвитку зародків та личинок в'юна за умов впливу двовалентних металів / М. Тимчак, М. Целевич. - С. 260-262
  Чуй О.  Морфо-статистичний аналіз популяцій Adonis vernalis L. в Західному Поділлі / О. Чуй. - С. 262-264
  Лазаренко Л.  Динаміка хромосомної нестабільності в насінні батуна (Allium fistulosum L.) різних років репродукції / Л. Лазаренко, В. Безруков. - С. 265-267
  Слободян О.  Стабільність структури карпатських популяцій Trichius fasciatus L. (Scarabeidae, Coleoptera, Insecta) / О. Слободян, А. Сіренко. - С. 267-271. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Третяк В.  Динаміка феногенетичної структури популяцій виду Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) (Diptera, Syrphidae) / В. Третяк, А. Сіренко. - С. 271-275
  Єльцов А.  Про поширення морф виду Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) стійких до дії піретроїдних інсектицидів на околицях м. Івано-Франківська / А. Єльцов, А. Сіренко. - С. 275-278
  Климшин О.  Демутаційна трансформація високогірних фітосистем Українських Карпат / О. Климшин. - С. 279-281
  Магура Б.  Антропогенний вплив на лісові екосистеми Українських Карпат / Б. Магура, Н. Магура. - С. 282-283

Рубрики: Ботаніка - Фітогеографія
Карпати

Анотація:   У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем біології: ботаніки, зоології,генетики,біохімії (біологічні науки), фізіології та анатомії людини і тварин,екології (біологічні науки), агрохімії.

 
6 28
В53

        Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Біологія Вип. 12 / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. - 222 с.

Зміст:
  Шумська Н. В.  Флористичне різноманіття Нижнівських озер (Придністровське Покуття) / Н. В. Шумська. - С. 8-11
  Яцик Р. М.  Дослідження сосни звичайної реліктового походження у лісах Горган / Р. М. Яцик [и др.]. - С. 12-15
  Яцик Р. М.  Випробування інтродукованих лісових видів у гірських умовах Карпатського регіону / Р. М. Яцик [и др.]. - С. 15-18
  Гудима В. М.  Насінництво та вирощування садівного матеріалу смереки європейської в Українських Карпатах / В. М. Гудима, Р. І. Бродович, Ю. Д. Кацуляк. - С. 19-20
  Олексів Т. М.  Моніторинг пралісів з участю Pinus cembra L. в Довбушанських Горгонах / Т. М. Олексів, Ю. В. Клімук, Ю. С. Глистюк. - С. 21-27
  Климчук М. М.  Вплив допосівного обробітку насіння регуляторами росту на стійкість ярого ячменю сортів "Звершення" та "Цезар" до грибкових захворювань в умовах західного лісостепу / М. М. Климчук, М. А. Ободянський. - С. 28-31
  Неспляк О. С.  "Пришельці" американського походження у синантропній флорі золошлаковідвалів Бурштинської теплової електростанції / О. С. Неспляк, Л. Й. Маховська. - С. 32-36
  Климчук М. М.  Оцінка колекції ріпаку озимого з метою підбору вихідного матеріалу для виведення нових сортів / М. М. Климчук, М. М. Климчук, О. С. Соляник. - С. 36-38
  Цап'юк Л. М.  Фіторізноманіття центральної частини м. Івано-Франківська / Л. М. Цап'юк. - С. 39-41
  Куліш В. В.  Особливості індивідуального розвитку Berberis coreana Palib на Придністровському Передкарпатті / В. В. Куліш. - С. 42-44
  Куцела О. Я.  Особливості онтогенезу Amaranthus paniculatus L. в умовах дендрологічного парку "Дружба" / О. Я. Куцела, В. І Буняк, С. М. Кульбанська. - С. 45-47
  Куцела Т. М.  Інтродукція та акліматизація Lavandula angustifolia Mill. в умовах дендрологічного парку "Дружба" / Т. М. Куцела, О. Я. Куцела. - С. 47-49
  Притуляк Л.  Лікарські рослини Клубовецького лісового масиву / Л. Притуляк, В. І. Гнєзділова. - С. 49-52
  Данилюк К. М.  Фітоценотична приуроченість рідкісних і загрожених видів судинних рослин на території регіонального ландшафтного парку "Надснянський" (Українські Карпати) / К. М. Данилюк. - С. 53-56
  Різничук Н. І.  Морфологічна мінливість Polygonatum multiflorum L. на Прилуковинській височині (Передкарпаття) / Н. І. Різничук. - С. 56-59
  Буськанюк М. В.  Зміна структури видового складу рослинності зрубів за життєвими формами та тривалістю життєвого циклу / М. В. Буськанюк. - С. 59-61
  Буняк В. І.  Лікарські види родини Scrophulariaceae L. у флорі Передкарпаття / В. І. Буняк, С. М. Кульбанська, В. А. Буняк. - С. 62-65
  Кащишин О. К.  Поширення рідкісних видів рослин у Вороненківському лісництві Карпатського національного природного парку / О. К. Кащишин, І. Б. Лисюк. - С. 66-67
  Шумська З. І.  Оцінка життєвого стану деревних рослин в умовах міського середовища / З. І. Шумська. - С. 68-70
  Зайцева Г. Ю.  Моніторинг популяції вовчка ліщинового (Muscardinus avellanarius): річна й сезонна динаміка гніздобудування на території Кам'янецького Придністров'я / Г. Ю. Зайцева. - С. 71-75
  Сухомлін К. Б.  До питання про поширення мошок (Diptera, Simulidae) в басейні річки Теребля / К. Б. Сухомлін, О. П. Зінченко, В. С. Теплюк. - С. 75-77
  Заброда В. В.  Стан вивченості фауни справжніх пильщиків Прикарпаття та оточуючих територій / В. В. Заброда. - С. 78-80
  Сіренко А. Г.  До питання про харчову спеціалізацію імаго сифрід (Syrphidae, Diptera, Insecta) / А. Г. Сіренко, В. Ю. Шпарик. - С. 81-87
  Жирак Р. М.  До питання про фауністику, хорологію та еколого-біологічні особливості джмелів (Hymenoptera, Apidea: Bombus) на території Горган (Українські Карпати) / Р. М. Жирак. - С. 88-91
  Пушкар В. С.  Ендемічні види турунів (Coleoptera, Carabidae) на території природного заповідника "Горгани" / В. С. Пушкар. - С. 91-93
  Лущак М. М.  Особливості моніторингу популяцій великих хижаків у Карпатах / М. М. Лущак. - С. 94-98
  Блистів В. І.  До питання щодо управління насіннєвими ресурсами лісових порід / В. І. Блистів, Е. В. Турис. - С. 98-103
  Мацюра О. В.  Моніторинг мігруючих птахів Чорноморсько-Середземноморського пролітного шляху: аналіз варіації чисельності модельних видів / О. В. Мацюра, М. В. Мацюра. - С. 103-107
  Кулинич Н. Б.  Стан популяції Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. (Ranunculaceae) в Галицькому національному природному парку / Н. Б. Кулинич, Н. В. Шумська. - С. 108-111
  Стефурак В. П.  Зміни структурно-функціональної організації та стабільності мікробних популяцій грунту в результаті антропогенного впливу / В. П. Стефурак. - С. 112-115
  Єльцов А. Л.  Харчова спеціалізація різних феноформ колорадського жука в умовах Прикарпаття / А. Л. Єльцов, А. Г. Сіренко. - С. 116-121
  Третяк В. Р.  Дослідженість поліморфізму та мімікрії Eristalis tenax L. (Syrphidae, Diptera, Insecta) / В. Р. Третяк, А. Г. Сіренко. - С. 121-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Слободян О. М.  Про кореляцію між географічною віддаленістю і міжпопуляційними дистанціями карпатських популяцій Trichius fasciatus L. / О. М. Слободян, А. Г. Сіренко. - С. 126-130
  Чуй О. В.  Програма моніторингу стану популяцій роду Pusatilla Mill. в Івано-Франківській області / О. В. Чуй. - С. 130-132
  Кучинська О. П.  Моніторинг поверхневих вод НПП "Подільські товтри" / О. П. Кучинська, Н. А. Чайка. - С. 133-135
  Гнатів П. С.  До питання моніторингу грунтового блоку у трансформованих екосистемах Українських Карпат / П. С. Гнатів. - С. 136-139
  Волощук М. Д.  Трагедія деградації земель: шляхи відновлення їх родючості та охорони / М. Д. Волощук, В. І. Косар. - С. 142-149
  Сердюк Б. М.  Вирощування зернобобових культур - як засіб підвищення продуктивності землеробства / Б. М. Сердюк, М. М. Томин. - С. 150-152
  Турак О. Ю.  Кількісна і якісна характеристика еродованих земель та їх групування / О. Ю. Турак, Г. М. Соловей. - С. 152-158
  Карбівська У. М.  Екологічний стан дерново-підзолистих легкосуглинкових грунтів с/р надіїв Долинського району / У. М. Карбівська. - С. 158-161
  Біланич М. М.  Сучасний стан дослідження впливу важких металів на рослинний світ / М. М. Біланич. - С. 161-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сіренко О. Г.  Моделі розподілу особин на пробних площах: 6. Статистичні характеристики стадій розвитку сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) / О. Г. Сіренко, О. В. Кузишин. - С. 176-188
  Сіренко О. Г.  Стан популяцій сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) в Українських Карпатах: екологічна приуроченість деревостанів (загальний та кореляційний аналізи) / О. Г. Сіренко, О. В. Кузишин, Л. Я. Мідак. - С. 188-208

Рубрики: Ботаника - фітогеографія

Анотація:   У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем біології: ботаніки, зоології, генетики. біохімії (біологічні науки), фізіології та анатомії людини і тварин, екології (біологічні науки), агрохімії, математичних меодів у біології.

 
7 28в631я73-1
А92

Атраментова, Л. О.

        Біометрія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2 Порівняння груп і аналіз зв'язку / Л. О. Атраментова, О. М. Утєвська. - Х. : Ранок, 2007. - 175 с.

Рубрики: Біологія загальна - Біометрія

Ключові слова (ненормовані): порівняння груп -- методи біологічної статистики -- параметричні тести -- непараметричні тести -- планування експерименту -- кореляційний аналіз -- регресійний аналіз

Анотація:   Підручник містить статистичні методи аналізу експериментальних даних біологічних наук. У підручнику наводяться сучасні методи біологічної статистики, включаючи параметричні й непараметричні тести для корельованих і малих груп. Велика увага приділяється питанням планування експерименту з докладним описом техніки розрахунків. Додаток містить необхідні статистичні таблиці.

 
8 28.05
К72

Костюк, П. Г.

        Внутрішньоклітинна кальцієва сигналізація: структури і функції [Текст] : монографія / П. Г. Костюк, О. П. Костюк, О. О. Лук'янець. - К. : Наукова думка, 2010. - 175 с.

Рубрики: Біологія - Цитологія

Ключові слова (ненормовані): система внутрішньоклітинної сигналізації -- ендоплазматичний ретикулум -- депокеровані канали -- мітохондрії -- іони кальцію в клітинному ядрі

Анотація:   У монографії, написаній відомими українськими вченими в галузі нейрофізіології - академіком П. Г. Костюком, директором Інституту фізіології ім О. О. Богомольця НАН України, провідними співробітниками - доктором медичних наук О. П. Костюк і доктором біологічних наук професором О. О. Лук'янець узагальнено результати сучасних світових досліджень кальцієвої сигналізації й власних досліджень авторів. Детально проаналізовано функції ендоплазматичного ретикулуму як ріанодин-, так і ІР3 - чутливого. Показано його можливий взаємозв'язок з мітохондріями і потенціалкерованими каналами. Велику увагу приділено депокерованим каналам. Розглянуто мітохондрії, які є унікальними органелами клітини, що виконують декілька життєво необхідних функцій у клітині, - забезпечують клітину енергією, синтезуючи молекули АТФ, а також відіграють головну роль у кальцієвому гомеостазі, синтезі стероїдів, генерації вільних радикалів і запуску апоптотичної клітинної смерті. Крім того, мітохондрії можуть бути причетними до метаболічних, дегенеративних і генетичних хвороб, розвитку пухлин, процесів старіння тощо. Висвітлено функції внутрішньоядерної кальцієвої сигналізації.

 
9 28в631я73-1
А92

Атраментова, Л. О.

        Біометрія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 Характеристики розподілів / Л. О. Атраментова, О. М. Утєвська. - Х. : Ранок, 2007. - 175 с.

Рубрики: Біологія загальна - Біометрія

Ключові слова (ненормовані): статистичні методи аналізу -- організація наукового дослідження -- систематизація даних -- характеристика розподілів -- теорія ймовірності -- оцінка генерального параметра

Анотація:   Підручник містить статистичні методи аналізу експериментальних даних біологічних наук. У підручнику наводяться сучасні методи біологічної статистики, включаючи параметричні й непараметричні тести для корельованих і малих груп. Велика увага приділяється питанням планування експерименту з докладним описом техніки розрахунків. Додаток містить необхідні статистичні таблиці.

 
10 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. № 36 (329) Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 148 с.

Зміст:
  Галкін О. Ю.  Оптимізація та інтенсифікація синтезу кон'югатів білок-білок та білок-гаптен для високочутливих методів імуноаналізу / О. Ю. Галкін, Н. П. Метальнікова, Ю. П. Горго. - С. 3-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Довгий Р. С.  Вплив засобу "Кордіцепс і Лінчжі" та його фракцій на окремі показники імунної системи, ріст пухлини та виживаність у мишей з кациномою Ерліха / Р. С. Довгий [и др.]. - С. 17-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ілюха О. В.  Просторові та кількісні закономірності міграції птахів у регіоні Кременчуцького водосховища в світлий період доби / О. В. Ілюха. - С. 27-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зубенко О. Г.  До вивчення афідіїд (Hymenoptera: Aphidoodae) на території Центрального Лісостепу України / О. Г. Зубенко. - С. 35-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клєстов М. Л.  Рідкісні та зникаючі птахи пониззя річки Сули / М. Л. Клєстов, Г. Г. Гаврись, О. Л. Андрієвська. - С. 40-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козак М. І.  Рослинність і флористичні особливості гідрологічного заказника "Серетський" (Тернопільська область) / М. І. Козак, І. В. Федорчук. - С. 47-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корольова О. В.  Локулоаскоміцети та анаморфні гриби материкових ділянок Чорноморського біосферного заповідника / О. В. Корольова. - С. 52-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко О. М.  Реактивні властивості кардіореспіраторної системи в процесі напруженого фізичного навантаження та після нього / О. М. Лисенко, В. С. Міщенко. - С. 59-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Микитин Т. В.  Антропогенний вплив на мірмекофауну техногенно-трансформованих околиць ВАТ " Нафтохімік Прикарпаття" / Т. В. Микитин. - С. 67-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нікіпелова О. М.  Мікробіологічний стан Кремнієвих слабкомінералізованих мінеральних вод України / О. М. Нікіпелова [и др.]. - С. 74-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Редька І. В.  Оцінка нейродинамічних систем головного мозку юнаків з вродженими зоровими дисфункціями в умовах сенсорно-моторної інтеграції / І. В. Редька. - С. 82-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ровная О. А.  Исследование индивидуальной устойчивости к гипоксии спортсменок синхронного плавания разных возрастных групп / О. А. Ровная. - С. 95-102. - Библиогр. в конце ст.
  Слободяник Л. О.  Участь сірководню у регуляції тканинного кровотоку в печінці щурів / Л. О. Слободяник, П. І. Янчук. - С. 103-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Спрягайло О. В.  Перспективи збагачення таксономічного різноманіття культивованої дендрофлори Середнього Подніпров'я / О. В. Спрягайло. - С. 108-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Таровик Н. О.  Функціональний стан центральної нервової системи у підлітків з різним рівнем рухової активності / Н. О. Таровик, Г. В. Коробейніков. - С. 116-123. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чуй О. В.  Біометричні параметри генеративних особин Pulsatilla Patens (L.) Mill. у ценопопуляціях Західного Поділля / О. В. Чуй, Н. В. Шумська. - С. 124-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Prommer M.  Juveile dispersal of saker falcons in Ukraine accordigs satellite telemetry = Дисперсія молодих балабанів в Україні на основі результатів супутникового стеження / M. Prommer [и др.]. - С. 129-134. - Бібліогр. наприкінці ст.. -Текст англ. мовою
  Kovalenko S. O.  Features of haemodynamics index changes during respiratory cycle in men = Особливості змін гемодинамічних показників упродовж дихального циклу у чоловіків / S. O. Kovalenko, V. A. Zavhorodia. - С. 135-140. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Біологічні науки

Анотація:   Збірник наукових статей містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми сучасної біологічної науки. Охоплено поле питань екологічної, флористичної спрямованості. Висвітлено результати орнітологічний досліджень, експериментальних медичних і біологічних досліджень. Призначений для широкого кола науковців, аспірантів та студентів

 
11 28
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. № 2 (335) Серія Біологічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 146 с.

Зміст:
  Атамнах Салах  Участь гістаміну в регуляції жовчосекреторної функції, кровообігу і тканинного дихання печінки / Атамнах САлах [и др.]. - С. 3-11. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горенко З. А.  Особливості якісного складу жовчі щурів в різні терміни перебігу експериментального хронічного некротичного панкреатиту / З. А. Горенко, О. А. Грінченко, С. П. Весельський. - С. 12-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гречуха С. В.  Реактивність центральної гемодинаміки при диханні з опором у представників різних циклічних видів спорту / С. В. Гречуха [и др.]. - С. 20-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грінченко О. А.  Зміни спектру вільних амінокислот шлункового соку при експериментальному хронічному панкреатиті / О. А. Грінченко, С. П. Весельський, З. А. Горенко. - С. 26-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дроздовська С. Б.  Експресія гена ендотеліальної NO-синтази (eNOS) у тромбоцитах і моноцитах при адаптації до фізичних навантажень / С. Б. Дроздовська. - С. 34-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колодочка Л. А.  К видовому составу клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Донецкой области / Л. А. Колодочка, В. Ю. Бондарев. - С. 42-47
  Конограй В. А.  Синтаксономія рудеральної рослинності (клас Artemisietea Vulgarisе) території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй, В. В. Осипенко. - С. 48-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коробейніков Г. В.  Статеві особливості нейродинамічних функцій у елітних спортсменів / Г. В. Коробейніков, Л. Г. Коробейнікова, Т. М. Ричок. - С. 55-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коровякова Т. О.  Періодизація онтогенезу Stenactis (Phalacroloma) annua та вивчення онтогенетичної структури популяцій в умовах господарського користування заплавними луками / Т. О. Коровякова, О. М. Тихонова. - С. 60-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куценко Т. В.  Вплив метеорологічних факторів на показники організму дітей різного віку / Т. В. Куценко. - С. 67-71
  Лизогуб В. С.  Електрофізичні характеристики P300 та функціональна організація складних слухомоторних реакцій у підлітків / В. С. Лизогуб [и др.]. - С. 72-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Миколайчук В. Г.  Морфологія суцвіть, особливості цвітіння і плодоношення рослин Trifolium Rubens L. (Fabaceae) різних років вегетації у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України / В. Г. Миколайчук. - С. 79-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Редька І. В.  Зміни нелінійної динаміки електричної активності головного мозку дівчаток при зорових дисфункціях / І. В. Редька, О. Ю. Майоров. - С. 86-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ровний А. С.  Динаміка серцевої діяльності студентів під час екзаменаційної сесії / А. С. Ровний. - С. 92-95
  Скляр Ю. Л.  Віталітетна структура ценопопуляцій Trapa Natans L. s. l. в Національному парку "Деснянсько-Старогудський" / Ю. Л. Скляр. - С. 96-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фареній І. А.  До питання про гніздування болотяної гаїчки (Parus Palustris) у штучних гніздівлях / І. А. Фареній. - С. 103-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федонюк Л. Я.  Морфологія передсердно-шлуночкових клапанів серця у дітей грудного віку та особливості будови сухожилкових струн у нормі / І. В. Федорчук, М. І. Козак. - С. 109-115
  Федорчук І. В.  Систематичний аналіз досліджених видів макрофітів-індикаторів основних водотоків Національного природного парку "Подільські Товтри" / A. A. Kuzemko [и др.]. - С. 116-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Холодов С. А.  Морфофункціональні особливості порушень сили м'язів кінцівок у дітей з ДЦП з різним рівнем локомоторних можливостей / A. A. Kuzemko [и др.]. - С. 121-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Korobeynikov G. V.  Aging peculiarities of stress resistance in elite athletes = Вікові особливості стресостійкості у елітних спортсменів / A. A. Kuzemko [и др.]. - С. 128-133. - Бібліогр. наприкінці ст.. -Текст англ. мовою
  Kuzemko A. A.  Plants from the international red lists in the collection of herbaceous perennials of the National dendrological park "Sofiyvka" NAS of Ukraine = Рослини, занесені до міжнародних охоронних списків, у колекції трав'янистих багаторічників Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України. - С. 134-138. - Текст англ. мовою. -Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Біологічні науки

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячено широкому колу проблем біологічної науки. У публікаціях випуску досліджується дія гістаміну на організм людини, вивчаються механізми винекнення і перебігу хронічного панкреатиту, розглядаються питання метеочутливості дітей грудного віку, особливості фізичного стану студентів під час екзаменів. Ряд публікацій містить еколого-біологічну характеристику флори Національних природних парків України. Статті розраховані на широке коло науковців, аспірантів та студентів.

 
12 28
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія біологічна Вип. 49 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 211 с.

Зміст:
  Юшина О.  Перекисне окиснення ліпідів і мембранний транспорт у зародках холоднокровних / О. Юшина. - С. 3-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Генега А.  Електричні характеристики мембран зародків риб за дії хімічних чинників / А. Генега. - С. 13-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бабський А.  Дифузія води та рівень Nа+ у підшкірній карциномі печінки щура / А. Бабський [и др.]. - С. 23-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ноздренко Д.  Вплив диметилсульфоксиду (ДМСО) на динаміку скорочення скелетних м'язів жаби в ізотонічному режимі / Д. Ноздренко, О. Абрамчук. - С. 32-37
  Устянська О.  Вплив ін'єкцій тіаміну на активність катепсин-L- та катепсин-B-подібних ферментів в тканинах білих щурів / О. Устянська, Д. Нікітінський, С. Петров. - С. 38-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Juronis V.  Pathological condition of introduced conifers (genera Abies, Picea, Pinus and Pseudotsuga) in forests of Lithunia = Фітопатологічний стан інтродукційних хвойних (Abies, Picea, Pinus and Pseudotsuga) в лісах західної і південно-західної частинах Литви / V. Juronis [и др.]. - С. 43-52. - Бібліогр. наприкінці ст.. -Текст англ. мовою
  Tikhankov I.  Heteroblasty of the Lolium perenne L. = Гетеробластия Lolium perenne L. / I. Tikhankov. - С. 53-62. - Текст англ. мовою. -Бібліогр. наприкінці ст.
  Кобів Ю.  Поширення, стан популяцій та характеристика оселищ рідкісних і загрожених видів рослин у північній частині Свидовця (Українські Карпати) / Ю. Кобів [и др.]. - С. 63-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Решетило О.  Консортивна структура аконіту молдавського типового (Aconitum moldavicum Hacq. ex Reichenb. subsp. Moldavicum) й аконіту деґена типового (Aconitum degenii Gayer subsp. Degenii) масиву Чорногора (Українські Карпати). (І) / О. Решетило, Т. Микітчак, Й. Царик. - С. 83-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куцериб Т.  Характеристика риючої діяльності ссавців на прикладі крота європейського (Talpa europaea L.) у різних екосистемах / Т. Куцериб. - С. 91-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилюк О.  Екотопічна приуроченість хвостатих земноводних роду Triturus (Rafinesque, 1815) у Чорногорі (Українські Карпати) / О. Гаврилюк. - С. 97-103
  Назаров О.  Розподіл потужності дози іонізуючого опромінення в котловині оз. Глибоке в зоні відчуження Чорнобильської АЕС / О. Назаров [и др.]. - С. 104-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Загороднюк І.  Нічниця північна (Myotis brandtii) на заході України: ідентифікація, поширення, екоморфологія / І. Загороднюк, І. Дикий. - С. 111-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Миленька М.  Цитогенетична оцінка стану грунтів Бурштинської урбоекосистеми / М. Миленька. - С. 128-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куртяк Ф.  Морфо-біологічна характеристика міноги угорської Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 (Agnatha, Petromyzontіdae bonaparte, 1831) з басейну річки Латориця в межах Закарпаття / Ф. Куртяк, Є. Талабішко. - С. 138-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Митяй І.  Мінливість морфологічних характеристик яєць хижих птахів / І. Митяй. - С. 142-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Киричук Г.  Вплив трематодної інвазії на активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї іонів важких металів водного середовища / Г. Киричук, А. Стадниченко. - С. 151-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кушкевич І.  Вплив важких металів на властивості Pelochromatium roseo-viridae / І. Кушкевич [и др.]. - С. 157-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Моренко А.  Особливості просторового розподілу біопотенціалів у півкулях кори головного мозку (альфа- і бета-ритми ЕЕГ) під час ритмічної тонкої рухової діяльності у чоловіків / А. Моренко, О. Павлович. - С. 165-173. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бичкова С.  Вплив інсуліну на функціонування внутрішньоклітинних Ca2+-транспортувальних систем пермеабілізованих гепатоцитів щурів / С. Бичкова. - С. 174-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чорна Т.  Системи транспортування Cа2+ у слинних залозах личинки Drosophila melanogaster / Т. Чорна, В. Манько, М. Клевець. - С. 182-189. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Швайко С.  Гендерні особливості просторової організації викликаної електричної активності кори дітей старшого шкільного віку / С. Швайко [и др.]. - С. 190-194. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Баранов В.  Дослідження придатності мулу рибницьких ставів як органічного субстрату для рекультивації грунту породних відвалів вугільних шахт / В. Баранов [и др.]. - С. 195-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Величко О.  Всисна сила клітин коренів рослин сої за екстремальних водних умов нафтозабрудненого грунту / О. Величко, О. Сокол, О. Терек. - С. 203-207. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Биология

Ключові слова (ненормовані): біологія -- біологічні науки -- флора України -- флора Карпат -- фауна України

Анотація:   У збірнику опубліковані статті з акутальних проблем біофізики, біохімії, ботаніки, екології, зоології, мікробіології, фізіології людини і тварини, фізіології рослин.Значна частина статей розглядає проблеми флори і фауни України, рідкісних видів рослин Ураїнських Карпат. Збірник призначений для наукових працівників, аспірантів і студентів старших курсів.

 
13 91.9:28
Р82

        Леонід Іванович Рубцов [Текст] : біобібліографія / НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. - К. : Моляр С. В., 2012. - 32 с.

Рубрики: Рубцов Л. І. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Рубцов Л. І.

Анотація:   У брошурі висвітлені головні етапи життя, наукової, науково-організаційної діяльності відомого вченого в галузі дендрології, паркознавства та ландшафтного будівництва, доктора біологічних наук, професора Леоніда Івановича Рубцова. Покажчик друкованих праць знайомить читача з роботами вченого в галузі парко- та садобудівництва. Наводиться список публікацій про Л. І. Рубцова, перелік зареєстрованих сортів бузку, виведених ученим та список учнів, які захистили дисертації під його керівництвом.

 
14 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Серія Біологічні науки № 1 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 138 с.

Зміст:
  Макаренко Н. В.  К 80-летию Шафрана Леонида Моисеевича / Н. В. Макаренко, В. С. Лизогуб. - С. 3-6
  Бондаренко (Рассомагіна) М. П.  ЕЕГ-корелянти аналізу інформації при проходження емоційного Струп-тесту на фоні пред'явлення зображень IAPS / Бондаренко (Рассомагіна) М. П. [и др.]. - С. 7-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Борецький Г. Г.  Особливості ультраструктурних змін кортикотропних клітин аденогіпофізу за умов тривалої дії червоного шламу / Г. Г. Борецький, І. М. Рожков. - С. 19-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Воробйов Є. О.  Синтаксономія евтрофних пухнастоберезових боліт у басейні нижньої Сули / Є. О. Воробйов [и др.]. - С. 26-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завгородня В. А.  Вплив дихання на коливання тривалості інтервалу R-R та серцевого викиду / В. А. Завгородня [и др.]. - С. 41-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко І. М.  Віталітетна структура популяцій вегетативно-рухомих рослин в лісових екосистемах / І. М. Коваленко. - С. 51-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колосова О. В.  Взаємозв'язок змін H-рефлексу камбаловидного м'язу людини, викликаних стомленням, та рівня адаптації до фізичного навантаження / О. В. Колосова. - С. 59-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Конограй В. А.  Еколого-ценотичний аналіз флори території Кременчуцького водосховища / В. А. Конограй. - С. 67-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко О. М.  Зміни кінетичних характеристик реакцій кардіореспіраторної системи при напруженому фізичному навантаженні під впливом втоми / О. М. Лисенко. - С. 72-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Охрей А. Г.  Виконання тесту Струпа з визначенням просторової локалізації стимулів музикантами та немузикантами / А. Г. Охрей, Т. В. Куценко, М. Ю. Макарчук. - С. 82-89. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скляр М. Ю.  Укріплення структурних елементів екомережі східної частини Новгород-Сіверського Полісся за рахунок створення нових природно-заповідних об'єктів / М. Ю. Скляр, Ю. Л. Скляр. - С. 90-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тавокіна Л. В.  Цитогенетична діагностика хромосомних аномалій за участю хромосоми / Л. В. Тавокіна [и др.]. - С. 98-103
  Фареній І. А.  Гніздування чорної синиці (Parus ater) у штучних гніздівлях біля села Сокирне на Черкащині / І. А. Фареній. - С. 104-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Холодкова О. В.  Онтогенетична структура популяцій Corydalis Marshalliana (Pall. ex Willd.) Pers. на території Сумського геоботанічного округу / О. В. Холодкова. - С. 111-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черненко-Курагіна Н. П.  Фізіологічні характеристики розумової діяльності людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності при низькому темпі переробки інформації / Н. П. Черненко-Курагіна. - С. 120-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Lyzogub V. S.  Features of evoked brain activity neurodynamics under conditions of differentiating visual stimuli in people with hearing deprivation = Особливості викликаної активності мозку та нейродинаміки за умови диференціювання зорових подразників у осіб зі слуховою депривацією / V. S. Lyzogub, L. I. Yukhymenko, S. M. Khomenko. - С. 126-131. - Текст англ. мовою. -Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Біологічні науки

Анотація:   Науковий журнал містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми сучасної біологічної науки, висвітлються дослідження з фізіології, генетики людини, спортивної фізіології. Ряд публікацій присвячено питанню популяцій флори екомереж, природно-заповідних об'єктів України і Черкащини зокрема. Авторами робіт є доктори, кандидати наук,аспіранти вищих навчальних закладів та накових установ різних регіонів України. Наукові статті збірника рекомендовані для широкого кола науковаців, викладачів, аспірантів та студентів.

 
15 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. № 2 (295) Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 146 с.

Зміст:
  Життєвий і творчий шлях Федора Федоровича Боєчка. - С. 3-6
  Бичекуева Ф. Х.  Влияние долговременной гипоксии на ВНД старшеклассников при адаптации к учебному процессу / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 7-13. - Библиогр. в конце ст.
  Боєчко Ф. Ф.  Окремі біохімічні показники, специфічні тести та функціональні проби в ідентифікації вітамінодефіцитних станів / Є. О. Брошко, М. Ф. Ковтун ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 14-18
  Брошко Є. О.  Морфометричні та біомеханічні особливості організації скелету кінцівок деяких наземних хребетних з різним типом локомоції і орієнтації кінцівок / М. Н. Гаврилюк [и др.] ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 23-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилюк М. Н.  Зимівля водоплавних птахів у районі Кременчуцького водосховища в зимові сезони 2012/2014 р.р. / О. О. Гудаков ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 32-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гудаков О. О.  Детермінати стану популяцій Convallaria majalis в соснових лісах Гетьманского НПП / Н. С. Кожем'яко [и др.] ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 45-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кожем'яко Н. С.  Особливості біоелектричної активності головного мозку при хворобі Паркінсона / И. А. Халиман, В. В. Анистратенко ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 52-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Халиман И. А.  Двустворчатые моллюски семейства Cardiidae как тест-объект мониторинга состояния вод северо-западного Приазовья / В. А. Конограй ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 110-114. - Библиогр. в конце ст.
  Конограй В. А.  Типологічна схема геокомплексів території Кременчуцького водосховища / Л. В. Купа, Н. Б. Філімонова ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 59-63
  Купа Л. В.  Зміни активності головного мозку чоловіків при виконанні вербальних субтестів логічного відбору та визначення загальних рис тесту Амтхауера / Т. В. Куценко, А. С. Лозовська ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 64-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куценко Т. В.  Міжпівкульні відмінності ЕЕГ дель-бета поєднання у лівшів при виконанні емоційного тесту Струпа / О. М. Лисенко, В. С. Міщенко ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 70-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко О. М.  Відмінності умов прояву максимальних аеробних можливостей спортсменів, обумовлених спрямованістю процесу довгострокової адаптації / І. В. Редька ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 78-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Редька І. В.  Специфічні риси електричної активності головного мозку дітей 8-12 років з набутими зоровими дисфункціями / Ю. С. Рябцева ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 86-92
  Рябцева Ю. С.  Внутривидовая изменчивость раковины брюхоногих моллюсков рода Viviparus в водоемах Украины / С. О. Собіщанський, В. С. Чічікін ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 93-99. - Библиогр. в конце ст.
  Собіщанський С. О.  Прилад для реєстрації зовнішнього дихання людини / О. В. Спрягайло [и др.] ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 100-105
  Спрягайло О. В.  Урочище "Ходачки" - перспективна пам'ятка природи / И. А. Халиман, В. В. Анистратенко ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 106-109. - Библиогр. в конце ст.
  Халиман И. А.  Двустворчатые моллюски семейства Cardiidae как тест-объект мониторинга состояния вод северо-западного Приазовья / Т. М. Чернишова ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 110-114. - Библиогр. в конце ст.
  Чернишова Т. М.  Порівняльний аналіз морфологічних особливостей молюсків роду Limax / О. О. Шпєнков [и др.] ; L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 115-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шпєнков О. О.  Зміни електричної активності головного мозку під час прослуховування рок-музики із видозміненною частотною структурою / S. V. Sokolenko. - С. 121-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Sokolenko S. V.  Influence of moderate physical loads caused by physical training on humoral component of specific immunity indices = Вплив помірних фізичних навантажень, зумовлених заняттям фізичною культурою, на показники гуморальної ланки специфічного імунітету / L. I. Yukhymenko, V. S. Lyzogub, S. M. Khomenko. - С. 129-133. - Бібліогр. наприкінці ст.. -Текст англ. мовою
  Yukhymenko L. I.  The role of the main nervous processes in functioning of sensory brain systems = Роль основних нервових процесів у функціонуванні сенсорних систем мозку. - С. 134-139. - Текст англ. мовою. -Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Біохімія - Біохімічні процеси

Анотація:   Збірник містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми сучасної біологічної науки. Опублуковано наукові праці присявячені дослідженням функцій головного мозку як здорової людини, так і при окремих захворюваннях. Ряд статей висвітлюють результати вивчення фауни моллюсків водойм України. Призначений для широкого кола нуковців, викладачів, аспірантів та студентів.

 
16 2
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. 5 Серія Природничі науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 1998. - 132 с.

Зміст:
  Бугаєнко Г. О.  До питання про міри руху в ньютонівській і релятивістській механіці / Г. О. Бугаєнко. - С. 5-12
  Запорожець Т. В.  Методи комп'ютерного моделювання дифузійних процесів / Т. В. Запорожець. - С. 13-31
  Фонкич М. Е.  К вопросу о роли химического проявления в механизме соляризации / М. Е. Фонкич, О. И. Богатырев, О. В. Харченко. - С. 32-33
  Богатырев А. О.  Модели зародышеобразования на начальной стадии реакционной диффузии / А. О. Богатырев, А. М. Гусак. - С. 34-44
  Пивень Б. Т.  Особенности влияния лазерного излучения на параметры фотослоя и образование центров скрытого изображения / Б. Т. Пивень, О. Б. Пивень. - С. 45-47
  Гриценко В. Г.  Статистичні закономірності в комп'ютерній моделі реального газу / В. Г. Гриценко, С. О. Леонцев. - С. 48-55
  Боєчко Ф. Ф.  Вивчення дії іонізуючого випромінення на стан клітинного імунітету ліквідаторів аварії на ЧАЕС / Ф. Ф. Боєчко, Н. В. Білоногова, Т. С. Білоногова, Л. О. Боєчко. - С. 56-62
  Минаев Б. Ф.  Теоретическое исследование строения никотиновой кислоты / Б. Ф. Минаев, В. А. Минаева., И. И. Лыженкова, В. И. Бойко. - С. 63-71
  Білий О. В.  Електроокислення N, N-диметиланіліну на стаціонарному платиновому електроді / О. В. Білий, Л. М. Біла, Н. Є. Карловська. - С. 72-76
  Білий О. В.  Використання мікрокількостей платини для інтенсифікації електрохімічного виділення водню на гострійних структурах нікелю / О. В. Білий, О. П. Шевченко, Я. Й. Лаврентович. - С. 77-82
  Боєчко Ф. Ф.  Успішність розумової діяльності дітей молодшого шкільного віку в залежності від розвитку функціональної рухливості нервових процесів / Ф. Ф. Боєчко, С. М. Хоменко. - С. 83-89
  Лизогуб В. С.  Формування сенсомоторних функцій в онтогенезі людини / В. С. Лизогуб. - С. 90-96
  Кравченко О. К.  Вікова динаміка пам'яті у людей зрілого та похилого віку і її зв'язок з функціональною рухливістю нервових процесів / О. К. Краавченко, М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб. - С. 97-102
  Гичко А. А.  Захворюваність на дифтерію в м. Черкаси та Черкаській області за 1992-1997 роки / А. А. Гичко [и др.]. - С. 103-110
  Чигрин А. В.  Ботанічна різноманітність картоплі - перспективний матеріал для селекції на стійкість до вірусних хвороб та колорадського жука / А. В. Чигрин [и др.]. - С. 111-118
  Стогодюк О. В.  Стан вивчення ліхенофлори Середнього Придніпров'я / О. В. Стогодюк. - С. 119-123
  Гаврилюк М. Н.  Екологія орлана-білохвоста в Черкаській області та деякі її зміни / М. Н. Гаврилюк, В. М. Грищенко. - С. 124-130

Анотація:   Науковий журнал містить статті, у яких розглядаються проблеми фізико-математичних та хіміко-біологічних наук. Для широкого кола математиків, фізиків, хіміків, біологів, фізіологів-науковців, викладачів, аспірантів, студентів та пошукачів.

 
17 91.9:28.4
П32

        Валентин Степанович Підгорський [Текст] : [біобібліогр. покажч.] / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - К. : Академперіодика, 2012. - 128 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Підгорський В. С. -- праці Підгорського

Анотація:   У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності видатного українського вченого в галузі мікробіології і біотехнології, доктора біологічних наук, професора, академіка НАН України В. С. Підгорського. Наукові інтереси В. С. Підгорського зосереджені на фундаментальних питаннях регуляції росту і біосинтетичної активності дріджів, молочнокислих бактерій, нокардіо- і корінеподібних бактерій їх систематичного положення і закономірностей поширення в природі; значна увага в його роботах приділена комплексним дослідженням в галузі бактеріальної лектинології та мікробіологічних методів деструкції речовин, які забруднюють біосферу і створенні нових біотехнологічних препаратів, продуктів і процесів для промисловості, медицини, сільського господарства та охорони навколишнього середовища.

 
18 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 91 Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 164 с.

Зміст:
  Макаренко М. В.  До 100-річного ювілею Трошихіна В. О. / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб. - С. 3-10
  Боєчко Є. Є.  Дослідження дії окремих вітамінів та їх комплексів на динаміку глікемії в крові тварин / Є. Є. Боєчко, Л. О. Боєчко. - С. 11-15
  Вознесенская Т. Ю.  Влияние ингибиторов митохондриальных переносчиков на мейотическое созревание ооцитов мышей / Т. Ю. Вознесенская [и др.]. - С. 16-25
  Глазирін І. Д.  Фізичний розвиток дітей середнього шкільного віку / І. Д. Глазирін. - С. 26-31
  Горенко З. А.  Функціональні взаємостосунки між щитовидною залозою і печінкою / З. А. Горенко, П. С. Лященко. - С. 32-38
  Грінченко О. А.  Участь парасимпатичної нервової системи в реалізації ефектів таурину на шлункову секрецію / О. А. Грінченко [та ін.]. - С. 39-43
  Демченко О. М.  Дисфункція щитоподібної залози і нейропатичні стани / О. М. Демченко. - С. 44-51
  Жицька Л. І.  Дослідження вмісту важких металів едафотопів урбоекосистем міста Черкаси / Л. І. Жицька, О. М. Байрак. - С. 52-59
  Журавльов О. А.  Стан центральної та мозкової гемодинаміки за умов активної розумової діяльності в осіб, що проживають на радіактивно забрудненій території / О. А. Журавльов. - С. 60-65
  Зима І. Г.  Особливості змін фронтальної асиметрії ЕЕГ людини в залежності від зовнішнього олфактивного оточення / І. Г. Зима, С. А. Крижанівський, Н. Г. Піскорська. - С. 66-71
  Каленіченко О. В.  Рівень дихальної синусової аритмії і серцево-дихального синхронізму у спортсменів із різною спрямованістю тренувального процесу / О. В. Каленіченко, Л. І. Кудій, С. М. Хоменко. - С. 72-77
  Коваленко С. О.  Особливості коливань частоти серцевих скорочень при різній тривалості вдиху / С. О. Коваленко, Ю. О. Федченко, І. П. Клок. - С. 78-83
  Коробейніков Г. В.  Особливості статевого диморфізму когнітивних функцій у спортсменів високої кваліфікації / Г. В. Коробейніков [и др.]. - С. 84-91
  Лисенко О. М.  Статевий диморфізм у прояві нейродинамічних властивостей у спортсменів високого рівня / О. М. Лисенко. - С. 92-99
  Макарчук М. Ю.  Особливості впливу таурину на окисно-відновні процеси у тканині печінки / М. Ю. Макарчук [и др.]. - С. 100-107
  Меньших О. Є.  Вікова динаміка становлення пам'яті хлопців та дівчат 13 - 16 років з різним рівнем фізичного розвитку / О. Є. Меньших. - С. 108-114
  Петров Г. С.  Фізичний розвиток та психофізіологічні функції у студентів різних спеціальностей / Г. С. Петров [и др.]. - С. 115-124
  Соколенко С. В.  Вплив психоемоційного навантаження на показники специфічного імунітету в осіб різної статі / С. В. Соколенко, В. Л. Соколенко. - С. 125-132
  Сисоєнко Н. В.  Особливості фізичного розвитку школярів м. Києва та приміської сільської зони, які навчаються в освітніх закладах різного типу / Н. В. Сисоєнко [и др.]. - С. 133-142
  Свояк Н. І.  Закономірності поведінки легких індустріальних масел в об'єктах агроценозу / Н. І. Свояк, Ю. Г. Бондаренко. - С. 143-150
  Швець В. І.  Регуляція агрегатного стану крові у білих щурів / В. І. Швець. - С. 151-157
  Янчук П. І.  Гемодинамічні та респіраторні ефекти ендотеліну в печінці / П. І. Янчук [и др.]. - С. 158-162

Рубрики: Біологічні науки

Ключові слова (ненормовані): вікова фізіологія -- щитовидна залоза та печінка -- центральна та мозкова гемодинаміка -- урбоекосистема міста Черкаси -- фронтальна асиметрія

Анотація:   Науковий журнал містить статті, в яких розглядаються проблеми біологічних наук.

 
19 28
В53

        Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Біологія Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. - 136 с.

Зміст:
  Кузярін О. Т.  Флористичне та фітоценотичне різноманіття заплавних екосистем басейну верхів'я Західного Бугу / О. Т. Кузярін. - С. 5-7
  Буняк В. І.  Аналіз флори урочища "Зимір" в передгір'ї Чорногори / В. І. Буняк, В. І. Гнєздилова, Н. Л. Антків. - С. 8-15
  Климишин О. С.  Сукцесійна трансформація корінних трав'яних фітоценосистем високогір'я Українських Карпат / О. С. Климишин. - С. 15-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевчук С. Є.  Еколого-ценотичний аналіз флори узлісь широколистяних лісів нижнього гірського поясу північно-східного мегасхилу Українських Карпат та Прикарпаття / С. Є. Шевчук. - С. 23-26
  Шумська Н. В.  Гідрофільна рослинність нижньої течії ріки Стримби (Передкарпаття) / Н. В. Шумська. - С. 26-29
  Григорова А. С.  Флора Bryophyta Довбушанських Горган / А. С. Григорова. - С. 29-33
  Кизим А. А.  Сезонна динаміка угрупувань Geometridae (Lepidoptera, Insecta) в умовах Передкарпаття та прилеглого лісостепу / А. А. Кизим. - С. 34-42
  Бідичак Р. М.  Фауна Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) заказника "Козакова долина" / Р. М. Бідичак. - С. 42-49
  Шпарик В. Ю.  Сирфіди (Diptera, Syrphidae) природного заповідника "Горгани" / В. Ю. Шпарик. - С. 49-55
  Ковальчук А. А.  Переопис Vorticella striata Dujardin, 1848 / А. А. Ковальчук. - С. 55-57
  Заброда В. В.  Археологічний аналіз фауни справжніх пильщиків (Tenthredinidae, Hymenoptera) північного мегасхилу Українських Карпат (по Городкову) / В. В. Заброда. - С. 58-62
  Мотуляк А. П.  Стереологічний аналіз динаміки пострадіаційних змін лімфоцитів білої пульпи селезінки ювенільних мишей радіочутливої лінії BAL/c / А. П. Мотуляк [и др.]. - С. 63-66
  Данилюк О. В.  Преадаптація дріжджів Saccharomyces cerevisiae пероксидом водню до стресу, спричиненого оцтовою кислотою / О. В. Данилюк, Т. О. Кангіна, Г. М. Семчишин. - С. 67-71
  Сіренко О. Г.  ІЧ-спектральний аналіз олій горішків сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) та сосни кедрової сибірської (Pinus sibirica Du Tour.) / О. Г. Сіренко [и др.]. - С. 72-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глодан О. Я.  Вплив на пареніхму передміхурової залози щурів настою суріпиці звичайної (Barbara vulgaris) / О. Я. Глодан. - С. 89-91
  Пташник Г. І.  Гістоструктура звивистих сім'яних трубочок при варикозному розширенні вен сім'яного канатика та оболонок яєчка / Г. І. Пташник. - С. 92-94
  Омельковець Я. А.  Порівняння деяких морфометричних показників крові квакші звичайної (Hyla aroborea) та земноводних інших екологічних груп / Я. А. Омельковець, М. В. Березок. - С. 94-97
  Ельцов А. Л.  Мікроеволюційні процеси в популяціях Leptinitarsadecemlineata (Say, 1824) під впливом застосування інсектицидів / А. Л. Ельцов, А. Г. Сіренко. - С. 98-107
  Слободян О. М.  Ізоляція популяцій та її вплив на мікроеволюційні процеси в популяціях Trichius fasciatus L. (Scarabeidae, Coleoptera, Insecta) / О. М. Слободян. - С. 107-113
  Третяк В. Р.  Вплив температури на фенотипічну мінливість природних популяцій виду Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) (Diptera, Syrphidae) / В. Р. Третяк. - С. 114-120
  Cлучик В. М.  Особливості математичного аналізу та інтерпретації даних екогенетичних досліджень / В. М. Cлучик, М. М. Миленька. - С. 127-130

Анотація:   У Віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем біології: ботаніки, зоології, генетики, біохімії (біологічні науки), агрохімії тощо.

 
20 28я21
Г52

Глазко, В. І.

        Словник сучасних біологічних термінів [Текст] : навч. вид. / В. І. Глазко; для вчителів біології загальноосвіт. навч. заклад. та студ. біологічних спец. вузів. - Х. : Основа, 2003. - 96 с.

Рубрики: Біологія - Словник

Анотація:   У словнику представлені основні терміни, які почали використовуватися в біологічній науці протягом останніх кількох років.

 
21 91.9:28.9кр
М15

        Макаренко Микола Васильович [Текст] : біобібліогр. покажч. / наук. ред.: В. В. Масненко ; уклад.: С. О. Коваленко, О. З. Медалієва ; авт. вступ. ст. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 68 с.

Рубрики: Макаренко М.В. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): українська фізіологія -- бібліографія фізіології

Анотація:   У покажчику із серії "Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького" представленого перелік наукових праць відомого українського науковця, вченого-фізіолога, доктора біологічних наук, професора Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького М. В. Макаренка, праць про нього та перелік назв авторефератів, захищених за його керуванні та опонуванні.

 
22 91.9:74.583(4Укр)-8кр
Л55

        Лизогуб Володимир Сергійович [Текст] : біобібліогр. покажч. / наук. ред. : В. В. Масненко ; уклад. : С. О. Коваленко, О. З. Медалієва ; авт. вступ. ст. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 36 с.

Рубрики: Лизогуб В.С - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія
Черкаси

Ключові слова (ненормовані): бібліографія фізіології

Анотація:   У покажчику із серії "Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького" представленого наукові праці відомого українського науковця, вченого-фізіолога, доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри анатомії та фізіології людини і тварин Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького В.С. Лизогуба.

 
23 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 71 Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 137 с.

Зміст:
  Базілевський А.  Особливості морфосоматичного розвитку студентів різного профілю навчання / А. Базілевський, Ю. Войнар, Д. Новарецький. - С. 3-9
  Боєчко Ф. Ф.  Забезпечення вітамінами осіб, які проживають на територіях посиленого радіоекологічного контролю / Ф.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко. - С. 9-20
  Бужин О. А.  Комплексна регуляція статті потомства у ссавців / О.А. Бужин. - С. 20-26
  Гаврилюк М. Н.  Обліки зимуючих птахів у районі очистних споруд м. Черкаси в 2001-2004 рр. / М.Н. Гаврилюк. - С. 26-31
  Глазирін І. Д.  Фізичний розвиток та статеве дозрівання сучасних дівчат пубертатного періоду / І.Д. Глазирін. - С. 31-37
  Ілюха Л. М.  Вплив запаху олії м'яти перцевої на показники розумової працездатності людини / Л.М. Ілюха. - С. 37-46
  Каленіченко О. В.  Вплив сонячної активності на варіабельність серцевого ритму / О.В. Каленіченко, С.О. Коваленко, В.В. Рибалко. - С. 46-51
  Коваль І. В.  Особливості вуглеводного обміну рослин роду Rosa L / І.В. Коваль. - С. 51-60
  Лизогуб В. С.  Переробка інформації різної складності та модальності особами з різними індівідуально-типологічними властивостями ВНД / В.С. Лизогуб, Н.П. Черненко, Т.В. Кожемяко. - С. 60-68
  Макаренко М. В.  Нейродинамічні властивості спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації / М.В. Макаренко, В.С. Лизогуб, О.П. Безкопильний. - С. 68-74
  Макаренко М. В.  Особливості фізичного розвитку школярів з різними типологічними властивостями ВНД / М.В. Макаренко, В.С. Лизогуб, В.О. Пустовалов. - С. 74-82
  Малтков Н. В.  Динамика адаптивных возможностей организма под влиянием средств физической реабилитации / Н.В. Малтков. - С. 82-90
  Маликов Н. В.  функциональная подготовленность триатлонистов высшей квалификации и новые методы ее экспресс-диагностики / Н.В. Маликов. - С. 90-97
  Свояк Н. І.  Вивчення динаміки залишкових кількостей препарату 30-В методом тонкошарової хроматографії / Н.І. Свояк, Ю.Г. Бондаренко. - С. 97-104
  Рожкова І. М.  Гістофізіологічні зміни щитоподібної залози щурів в умовах одночасної хронічної дії нітратів і фізичного тренування / І.М. РожкоаВ. - С. 104-111
  Сисоєнко Н. В.  особливості адаптації дітей різного віку до умов навчально-виховного середовища в загальноосвітніх закладах нового типу / Н.В. Сисоєнко
  Соколенко С. В.  Вплив психоемоційного навантаження на показники специфічного імунітету в осіб, що мають різні фенотипи гаптоглобіну / С.В. Соколенко, В.Л. Соколенко. - С. 117-122
  Хоменко С. М.  Нейродинамічні властивості учнів молодшого шкільного віку та успішність навчання / С.М. Хоменко, Ю.П. Ядвіга. - С. 122-127
  Юхименко Л. І.  Особливості динаміки психофізіологічних функцій в онтогенезі людей 18-27 років / Л.І. Юхименко. - С. 127-134

Рубрики: Біологія

Анотація:   Науковий журнал містить статті, в яких розглядаються проблеми біологічних наук.

 
24 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. № 2 (255) Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 148 с.

Зміст:
  Kozhemyako T. V.  Autonomic provisining of processing of information presented with different sreeg in individuals with different level of individually-typolugical characteristics of higher nervous activity = Вегетативне забезпечення переробки інформації з різною швидкістю її пред'явлення у осіб з різним рівнем індивідуально-типологічних властивостей ВНД / T. V. Kozhemyako [и др.]. - С. 3-8. - Бібліогр. наприкінці ст.. -Текст англ. мовою
  Боровець О. В.  Жовчосекреторна функція печінки щурів при дії естрону в умовах блокади естрогенових рецепторів тамоксифеном / О. В. Боровець [и др.]. - С. 8-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грінченко О. А.  Участь L-аргініну у регуляції шлункової секреції / О. А. Грінченко. - С. 15-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іваненко О. В.  Вікові особливості когнітивних викликаних потенціалів P300 / О. В. Іваненко [и др.]. - С. 24-29
  Ілюха О. В.  Весняні міграційні скупчення водно-болотних птахів у Липівському орнітологічному заказнику в 2011-2013 р.р. / О. В. Ілюха, М. М. Борисенко, М. Н. Гаврилюк. - С. 29-35
  Комаренко Н. С.  Вплив факторів довкілля на структури зооценозів природних осередків кліщових зооантропонозів Київської області / Н. С. Комаренко. - С. 36-41
  Красовський В. В.  Деякі морфологічні та біоекологічні осбливості інжиру звичайного (Ficus Carica L.) як потенціал адаптивних ознак при індукції у лісостеп України / В. В. Красовський. - С. 42-46
  Крушінський В. В.  Оцінка впливу оксидантної складової у реакціях вищої нервової діяльності щурів на стрес / В. В. Крушінський [и др.]. - С. 47-51
  Куценко Т. В.  Вербальна і невербальна креативність, варіативність серцевого ритму та показники властивостей психофізичних функцій у жінок і чоловіків / Т. В. Куценко, І. І. Гусак, М. О. Петрушенко. - С. 52-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левків М. Ю.  Жовчні кислоти крові собак після їх годівлі / М. Ю. Левків, І. І. Стойков, С. П. Весельський. - С. 58-62
  Мавроматі Т. Е.  Електрична активність головного мозку жінок при дослідженні асоціативної пам'яті / Т. Е. Мавроматі, Н. Б. Філімонова. - С. 62-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Макаренко М. В.  Нейродинамічні та психічні функції учнів середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку / М. В. Макаренко [и др.]. - С. 69-75
  Осипенко В. В.  Фітоіндикація екологічних факторів за допомогою угрупувань спонтанної рослинності м. Черкаси / В. В. Осипенко. - С. 75-82
  Петренко Ю. О.  Статевовікові особливості фізичного стану та підготовленості студентів / Ю. О. Петренко [и др.]. - С. 83-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибалко А. В.  Вплив імпульсної офтальмофотостімуляції на серцево-судинну систему при різних рівнях вегетативного тонусу / А. В. Рибалко, С. О. Коваленко, Л. І. Кудій. - С. 89-93
  Ровна О. О.  Вплив гіпоксичної гіперкапнії на систему зовнішнього дихання спортсменок синхронного плавання / О. О. Ровна, В. М. Ільїн. - С. 94-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Салах Атамнах  Вплив гістаміну на екскрецію білірубіну печінкою щурів / Салах Атамнах [и др.]. - С. 99-103
  Салига Н. О.  Роль L-глутамінової кислоти у процесах антиоксидантного захисту організму щурів / Н. О. Салига, І. Я. Сварчевська, І. Я. Максимович. - С. 104-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сисоєнко Н. В.  Використання функціональних показників для прогнозування стану фізичної підготовленості учнів / Н. В. Сисоєнко, О. Д. Свєтлова. - С. 109-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Скляр В. Г.  Особливості онтогенетичного розвитку клена гостролистого в лісах Новгород-Сіверського Полісся / В. Г. Скляр. - С. 115-120. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цимбалюк О. В.  Дослідження кінетичних закономірностей впливу оксиду азоту на викликані окситоцином скорочення гладеньких м'язів міометрія / О. В. Цимбалюк. - С. 121-126
  Шаторна В. Ф.  Модифікуюча дія нанозолота та наносрібла на токсичність свинцю / В. Ф. Шаторна. - С. 127-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вашека І. П.  Вплив кальцитоніну на ліпідний склад жовчі щурів / І. П. Вашека [и др.]. - С. 135-141. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Біологічні науки

Анотація:   Науковий збірник містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми сучасної біологічної науки. Авторами робіт є доктори, кандидати наук, студенти, та аспіранти вищих навчальних закладів та наукових установ різних регіонів України. Для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

 
25 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 105 Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 149 с.

Зміст:
  Боєчко Ф. Ф.  Вивчення дії вітамінів групи В на обмін холестерину в організмі / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко. - С. 3-7
  Домчін В. І.  Особливості поведінки лані європейської (Dama dama L.) на території Півдня України / В. І. Домчін. - С. 7-15
  Зима І. Г.  Нейродинаміка електричної активності головного мозку людини в стані пролонгованого спокою / І. Г. Зима. - С. 15-23
  Конограй В. А.  Етапи і напрямки досліджень рослинності штучних водосховищ України та їх аналіз / В. А. Конограй. - С. 23-31
  Коробейніков Г. В.  Комплексна діагностика функціональних станів борців греко-римського стилю високої кваліфікації / Г. В. Коробейніков. - С. 31-38
  Коцан І. Я.  Особливості просторової синхронізації альфа-ритму у жінок з різним рівнем інтелекту при виконанні завдань конвергентного типу / І. Я. Коцан, Н. О. Козак. - С. 38-43
  Кравченко Ю. В.  Імпульсно-періодична гіпоксія як метод прискорення адаптації до умов високогір'я / Ю. В. Кравченко, В. М. Ільїн, О. Л. Євтушенко. - С. 43-49
  Кудій Л. І.  Рівень серцево-дихального синхронізму в стані спокою та при дозованих навантаженнях в осіб з різною частотою дихання / Л. І. Кудій, С. М. Хоменко, С. В. Фуртатова. - С. 49-55
  Куценко Т. В.  Особливості функціонування підсистем обробки інформації при здійсненні помилкових реакцій людини / Т. В. Куценко, Н. Б. Філімонова. - С. 55-62
  Лизогуб В. С.  Переробка сенсомоторної інформації різної складності у людей різного віку та фізичної підготовленості / В. С. Лизогуб, М. В. Макаренко, О. О. Безкопильний. - С. 62-72
  Лисенко О. М.  Структура функціональної підготовленості висококваліфікованих веслярів на байдарках, які спеціалізуються на змагальних дистанціях різної тривалості / О. М. Лисенко. - С. 72-84
  Макаренко М. В.  Особливості фізичного розвитку та сенсомоторної реактивності учнів середнього шкільного віку / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, В. О. Пустовалов. - С. 84-92
  Парчамі Г.С.  Вплив десмопресину на рівень холерезу у щурів / Г.С. Парчамі, Г. О. Самоніна, Л. С. Співак. - С. 92-98
  Петренко Ю. О.  Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку / Ю. О. Петренко. - С. 98-108
  Рибалко А. В.  Вплив короткочасної зорової депрівації на стан та хвильові процеси у центральній гемодинаміці / А. В. Рибалко, С. О. Коваленко. - С. 108-115
  Садовская Ю. Я.  Характерологические особенности личности в системе спортивной деятельности / Ю. Я. Садовская, В. А. Боженов. - С. 115-122
  Свояк Н. І.  Наукове обгрунтування критеріїв безпечного використання інсекто-акарициду "Препарпт 30-В" / Н. І. Свояк, І. Г. Анісімова, Л. П. Запривода. - С. 122-129
  Соколенко С. В.  Кореляція показників специфічного імунітету у обстежених за умов психоемоційного навантаження / С. В. Соколенко, В. Л. Соколенко. - С. 129-135
  Токар С. І.  Вплив локального охолодження на центральну та периферійну гемодинаміку студентів / С. І. Токар. - С. 135-141
  Юхименко Л. І.  Психофізіологічні показники організму школярів в різних умовах навчальної діяльності / Л. І. Юхименко, С. М. Хоменко. - С. 141-147

Рубрики: Україна

Ключові слова (ненормовані): дія вітамінів -- рослинність штучних водосховищ -- альфа-ритм у жінок -- серцево-дихальний синхронізм -- помилкові реакції людини

Анотація:   Науковий журнал містить статті, в яких розглядаються проблеми біологічних наук.

 
26 28
В53

        Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Біологія Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. - 130 с.

Зміст:
  Микитин Т. В.  Біологія, екологічні особливості та видовий склад мурашок комплексної пам'ятки природи загальнодержавного значення "Касова гора" / Т. В. Микитин, В. П. Стефурак. - С. 5-9
  Зорій Б. В.  До питання про сезонні зміни в угрупуваннях Staphlindae (Coleoptera, Insecta) підстилки букового лісу заказника "Козакова долина" / Б. В. Зорій, А. Г. Сіренко. - С. 9-15
  Єльцов А. Л.  Мікроеволюційні процеси в популяціях Leptinotarsa Decemlineata (Say, 1824) під впливом застосування інсектицидів, Аналіз процесів 2004-2006 років. / А. Л. Єльцов, А. Г. Сіренко. - С. 16-35
  Слободян О. М.  Аналіз мікроеволюційних процесів карпатських популяцій Trichius fasciatus L. по частотах зустрічі фенів забарвлення волосків на передньоспинці імаго / О. М. Слободян, А. Г. Сіренко. - С. 35-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грицуляк Б. В.  Характер структурних змін в яєчку в умовах рентгенівського опромінення / Б. В. Грицуляк, О. Я. Глодан, Г. І. Пташник. - С. 42-44
  Купчак С. В.  Зміни вмісту глікогену у м'язах грудної кінцівки собаки після порушення кровопостачання та інервації / С. В. Купчак. - С. 44-50
  Грицуляк В. Б.  Ультраструктурні зміни в яєчку в умовах рентгенівського опромінення / В. Б. Грицуляк [и др.]. - С. 50-52
  Спаська А. М.  Особливості морфології паренхіми і гемомікроциркуляторного русла яєчка щурів в нормі та після його експериментального проколювання / А. М. Спаська. - С. 53-57
  Случик І. Й.  Мітотична активність меристеми вегетативних бруньок представників роду Populus L. в умовах урбанізованого середовища / І. Й. Случик, І. Й. Івасюк. - С. 58-60
  Воробель А. В.  Аналіз факторів ризику гіпертензії у студентів Прикарпатського національного університету (ПНУ) імені Василя Стефаника / А. В. Воробель. - С. 60-67
  Малиновська І. М.  Вплив типу фітоценозу на спрямованість та інтенсивність мікробіологічних процесів у грунті багаторічного перелогу / І. М. Малиновська. - С. 68-75
  Сіренко О. Г.  Моделі розподілу особин на пробних площах: 3. Статистичні характеристики. Кореляційний та регресійний аналізи / О. Г. Сіренко, О. В. Кузишин, Л. Я. Мідак. - С. 76-89
  Сіренко О. Г.  Моделі розподілу особин на пробних площах: 4. Розподіл особин сосни кедрової європейської (Pinus cembra L.) та ялини звичайної (Рicea abies) за нормальним законом Гаусса / О. Г. Сіренко, О. В. Кузишин, Л. Я. Мідак. - С. 90-98
  Сіренко О. Г.  Моделі розподілу особин на пробних площах: 5. Статистичні характеристики. Дисперсійний аналіз: статистична рівність ряду математичних сподівань особин сосни кедрової європейської (Pinus cembra l.) та ялини звичайної (Picea abies) / О. Г. Сіренко, О. В. Кузишин. - С. 98-118

Анотація:   У віснику висвітлюються результати наукових дослідженьз актуальних проблем біології: зоології, популяційної біології, фізіології і анатомії людини і тварин, екології (біологічні науки), агрохімії та грунтознавства, математичних методів у біології.

 
27 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. №2 (215) Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 152 с.

Зміст:
  Лизогуб В. С.  Макаренко Микола Васильович (до 75-річного ювілею) / В. С. Лизогуб. - С. 3-6
  Білоножко В. Я.  Фізіологічне обгрунтування механізмів зниження негативної дії гербіцидів на культурні рослини / В. Я. Білоножко, В. П. Карпенко, С. П. Полторецький. - С. 7-11
  Боєчко Ф. Ф.  Вивчення вмісту Мангану в тканинах і органах тварин при його додатковому введенні в організм / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко. - С. 12-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боркач Н. Є.  Агенез довгого долонного м'язу у населення с. Дерцен (Закарпатська область) / Н. Є. Боркач. - С. 18-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вдовенко О. М.  Уринарна екскреція глікозаміногліканів за умов різного забезпечення організму вітаміном С / О. М. Вдовенко, Л. О. Боєчко. - С. 25-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вдовиченко О. М.  Динаміка значень емпіричних індексів, які характеризують функціональний стан серцево-судинної системи у дітей молодшого шкільного віку / О. М. Вдовиченко. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Виноградова О. О.  Участь ендотелію у скоротливих реакціях ворітної вени, індукованих серотоніном / О. О. Виноградова [и др.]. - С. 35-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Говоруха Т. М.  Експериментальна модель тканинної гіпоксії в печінці щурів / Т. М. Говоруха [и др.]. - С. 38-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дроздовська С. Б.  Залежність аеробних можливостей спортсменів від поліморфізмів генів / С. Б. Дроздовська [и др.]. - С. 43-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зима І.М  Порівняльний аналіз динаміки когнітивних ЕЕГ- корелятів людини в залежності від тривалості попереднього стану спокою / І. Зима. - С. 53-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко С. О.  Особливості варіабельності серцевого ритму за різних фізіологічних станів у жінок / С. О. Коваленко. - С. 61-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Конякін С. М.  Аналіз репрезентативності природно-заповідних територій як основи складових елементів регіональної екомережі Черкаського району / С. М. Конякін, В. А. Конограй. - С. 67-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коробейнікова Л. Г.  Вікові особливості сприйняття та переробки інформації у спортсменів в умовах психоемоційних навантажень / Л. Г. Коробейнікова. - С. 73-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куземко А. А.  Оцінка чіткості класифікації вищих одиниць трав'яної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України / А. А. Куземко. - С. 79-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куценко Т. В.  Прояв прямого і зворотного ефектів Струпа в залежності від право-ліворукості і статі / Т. В. Куценко, А. С. Лозовська. - С. 84-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Макарчук М. Ю.  Ефективність виконання вправ на уявну ротацію та функціональна аритмія у студентів / М. Ю. Макарчук [и др.]. - С. 91-95
  Майданюк О. В.  Значення адаптаційних змін системної та периферичної гемодинаміки для спеціальної працездатності кваліфікованого боксера / О. В. Майданюк. - С. 96-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овчарук В. І.  Вплив агроекологічних факторів на структуру і якість врожаю сортів картоплі в умовах південної частини західного Лісостепу України / В. І. Овчарук [и др.]. - С. 104-108
  Пахольченко В. М.  Вплив комбінованого стресу на рівень тривожності та депресивності у щурів / В. М. Пахольченко, Є. В. Тукаленко, М. Ю. Макарчук. - С. 109-115
  Таровик Н. О.  Особливості фізичного розвитку підлітків з різним рівнем рухової активності / Н. О. Таровик, Г. В. Коробейніков. - С. 116-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харченко Д. М.  Психофізіологічні та психологічні особливості осіб з психосоматичними скаргами та захворюваннями / Д. М. Харченко. - С. 122-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цимбалюк О. В.  Вплив магнітного поля наднизької частоти на спонтанну скоротливу активність інтестинальних гладеньких м'язів / О. В. Цимбалюк, В. С. Мартинюк. - С. 128-133. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черненко Н. П.  Регуляція серцевого ритму та гемодинаміки головного мозку осіб з різними властивостями основних нервових процесів при розумовій діяльності з різною швидкістю пред'явлення інформації / Н. П. Черненко [и др.]. - С. 134-140
  Чумаченко О. Ю.  Структурно-функціональні зміни пінеальних клітин епіфіза тварин в різні вікові періоди / О. Ю. Чумаченко. - С. 141-146

Рубрики: Біологічні науки

Анотація:   Науковий збірник містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми сучасної біологічної науки. Авторами робіт є 12 докторів, 20 кандидатів наук, студенти, магістранти та аспіранти вищих навчальних закладів та наукових установ різних регіонів України.

 
28 74.264.5
К59

Козленко, О. Г.

        Захоплююче навчання: Біологічна рольова гра [Текст] : науково- популярна література / О. Г. Козленко. - Х. : Основа, 2003. - 80 с.

Рубрики: Методика навчання біології у середній школі

Ключові слова (ненормовані): дискусія -- навики риторики

Анотація:   У посібнику надана повна інформація, яка необхідна для організації і проведення рольової гри, присвяченої проблемам сучасної біологічної науки. На прикладі цієї гри автор демонтрує чудові можливості практичного застосування подібної технології у навчанні учнів культури дискусії, вміння висловлювати й обстоювати свою думку та знаходити компромісні рішення.

 
29 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. №39 (252) Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 150 с.

Зміст:
  Бесчасний С. П.  Цитохімічна оцінка рівня катіонних білків нейтрофілів у дітей 6-11 років в умовах сенсоневральної туговухості II-III ступеню / С. П. Бесчасний, О. М. Гасюк. - С. 3-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боєчко Ф. Ф.  Окремі показники кислотно-лужного балансу організму в диференційній діагностиці ряду патологічних станів / Ф. Ф. Боєчко, І. В. Маковоз, Л. О. Боєчко. - С. 10-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боєчко Ф. Ф.  Динаміка окремих показників судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу при хірургічних втручаннях / Ф. Ф. Боєчко, Н. Є. Шабінська, Л. О. Боєчко. - С. 17-23
  Бондзик О .В.  Кисневий баланс печінки та ліпідний склад жовчі щурів за умов дії L-аргініну / О . В. Бондзик [и др.]. - С. 24-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Босенко А. І.  Щодо можливостей пристрою "Молния" в діагностиці загального функціонального стану мозку людини / А. І. Босенко, С. В. Страшко, Є. П. Петровський. - С. 32-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаврилюк М. Н.  Моніторинг орнітофауни Липівського орнітологічного заказника в осінні періоди 2009-2011 р.р. / М. Н. Гаврилюк, О. В. Ілюха, М. М. Борисенко. - С. 40-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гончаренко А. В.  Факторный анализ действия хлорида марганца в дозе ЛД50 на содержание микро- и макроэлементов в крови белых крыс / А. В. Гончаренко, К. В. Носов. - С. 48-52
  Длябога Ю. З.  Концентрація тестостерону в крові щурів за різного вмісту та жирнокислотного складу етерифікованого холестеролу в їх організмі / Ю. З. Длябога, Й. Ф. Рівіс. - С. 53-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жицька Л. І.  Дослідження зв'язку між швидкістю розкладання підстилки та зольністю опаду в природних дібровах / Л. І. Жицька, Н. В. Жицька. - С. 61-66
  Конякін С. М.  Роль природоохоронних територій Чигиринського району у формуванні регіональної екомережі Черкаської області / С. М. Конякін, Конограй В. А.. - С. 66-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коробейнікова Л. Г.  Динаміка психофізіологічного стану у елітних спортсменів в умовах спортивної діяльності / Л. Г. Коробейнікова. - С. 72-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лизогуб В. С.  Серцевий ритм у осіб з різними типами гемодинаміки у стані спокою та при ортопробі / В. С. Лизогуб [и др.]. - С. 78-84
  Лисенко О. М.  Особливості реалізації функціонального потенціалу організму у кваліфікованих веслувальників-байдарочників в залежності від спортивної спеціалізації / О. М. Лисенко. - С. 84-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибалко А. В.  Вплив різних паттернів офтальмостимуляції на стан серцево-судинної системи / Рибалко А. В. , С. О. Коваленко, С. І. Токар. - С. 93-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рябцева Ю. С.  Сравнительная конхология эмбрионов живородок Сontectiana Listeri. (Gastropoda : viviparidae) из проточных и стоячих водоемов Европы / Ю. С. Рябцева. - С. 99-104. - Библиогр. в конце ст.
  Спрягайло О. В.  Сезонні біоритми видів культивованої дендрофлори Середнього Подніпров'я / О. В. Спрягайло. - С. 105-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стогодюк О. В.  Ліхенофлора м. Черкас / О. В. Стогодюк. - С. 111-115
  Таровик Н. О.  Особливості вегетативної регуляції ритму серця у підлітків з різним рівнем рухової активності / Н. О. Таровик, Г. В. Коробейніков. - С. 116-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Філімонова Н.  Ефективність оперативної пам'яті та варіабельність серцевого ритму у молодих жінок в різних фазах менструального циклу / Н. Філімонова, В. Процик. - С. 123-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харченко Л. П.  Изменения жирнокислотного состава липидов в тканях самцов турухтана (Philomachus pugnax L.) на промежуточных миграционных остановках Азово-Черноморского региона / Л. П. Харченко, И. А. Лыкова. - С. 131-138. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чернозуб А. А.  Довготривала динаміка рівнів кортизолу у крові атлетів різного рівня підготовки / А. А. Чернозуб. - С. 139-144. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Биология

Ключові слова (ненормовані): фізіологія людини -- екомережа Черкаської області -- дендрофлора Подніпров'я -- ліхенофлора Черкас -- спортивна фізіологія -- функціональний стан мозку

Анотація:   Науковий збірник містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми сучасної біологічної науки. Представляє інтерес для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

 
30 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 52 Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : [Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2003. - 138 с.

Зміст:
  Боєчко Л. О.  Процеси глікозилювання білків за умов експериментального алоксанового діабету у тварин / Л. О. Боєчко. - С. 3-8
  Боєчко Ф. Ф.  Вивчення дії вітамінних комплексів на динаміку ліпідних фракцій у сироватці крові тварин / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, Н. В. Чепчуренко. - С. 9-13
  Гаврилюк М. Н.  Сучасний стан лебедя-шипуна на Черкащині / М. Н. Гаврилюк. - С. 14-18
  Глазирін І. Д.  Особливості змін психофізіологічних функцій студентів факультету фізичної культури в процесі адаптації до навчальної діяльності / І. Д. Глазирін, А. Г. Балізевський, Ю. Войнар. - С. 19-25
  Говоруха Т. М.  Вплив ендогенних органічних кислот на деякі аспекти окисно-відновних процесів у тканині печінки / Т. М. Говоруха, М. Ю. Макарчук, С. П. Весельський. - С. 26-29
  Голяка С. К.  Зв'язок індивідуально-типологічних особливостей ВНД з особистісними властивостями людини / С. К. Голяка. - С. 30-34
  Горенко З. А.  Роль холінорецепторів в тироксинових ефектах на жовчоутворення / З. А. Горенко. - С. 35-40
  Єжова О. О.  Психофізіологічні показники школярів в залежності від мікросоціального оточення / О. О. Єжова, Л. М. Басанець, О. І. Іванова. - С. 41-46
  Запорожець О. П.  Вікова динаміка функцій короткочасної зорової пам'яті та зв'язок її з рівнем функціональної рухливості нервових процесів у дітей-спортсменів молодшого шкільного віку / О. П. Запорожець. - С. 47-52
  Коваленко С. О.  Кардіодинаміка у чоловіків різного рівня фізичної активності (17-23 років) / С. О. Коваленко. - С. 53-57
  Коробейников Г. В.  Возрастные особенности переработки информации при психомоторной и умственной деятельности человека / Г. В. Коробейников. - С. 58-73
  Кудій Л. І.  Ритм дихання у чоловіків 17-23 років при різних видах навантаження / Л. І. Кудій. - С. 74-78
  Макаренко М. В.  Особливості фізичного розвитку та типологічних властивостей ВНД у осіб старшого шкільного віку / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, О. Є. Меньших. - С. 79-86
  Осипенко В. В.  Міська спонтанна рослинність як об'єкт екологічного моніторингу / В. В. Осипенко. - С. 87-95
  Палатний Т. П.  Вивчення дії фокусованого ультразвуку на локальний кровотік у печінці щурів / Т. П. Палатний, П. І. Янчук, В. І. Комаренко. - С. 96-99
  Палатний Т. П.  Дослідження діапазонів дії фокусованого ультразвуку з оборотними змінами опору нервової тканини / Т. П. Палатний, Ю. П. Горго. - С. 100-109
  Соколенко В. Л.  Вплив психоемоційного навантаження на показники гуморального імунітету у осіб, що мають різні групи крові / В. Л. Соколенко, С. В. Соколенко, В. К. Підгорний. - С. 110-114
  Спрягайло О. А.  Самоплідність та перехресна плодовитість нових сортів груші / О. А. Спрягайло. - С. 115-120
  Федорчук С. В.  Помилки та швидкість переробки інформації у операторів електростанцій / С. В. Федорчук, В. І. Тараненко, Ю. П. Горго. - С. 121-126
  Черненко Н. П.  Швидкість переробки інформації різної складності при пред'явленні різних кольорів / Н. П. Черненко, В. С. Лизогуб, Т. В. Кожемяко. - С. 127-130
  Юхименко Л. І.  Серцевий ритм у студентів під час нервово-емоційного напруження / Л. І. Юхименко, В. С. Лизогуб, С. В. Фуртатова. - С. 131-135

Рубрики: Україна

Ключові слова (ненормовані): глікозилювання білків -- вітамінні комплекси -- психофізичні показники -- холінорецептори -- кардіодинаміка -- серцевий ритм -- переробка інформація

Анотація:   Науковий журнал містить статті, у яких розглядаються проблеми біологічних наук.

 
31 75.0
П27

Перевощиков, Ю. А.

        Состояние организма человека при экстремальных физических нагрузках [Текст] : монография / Ю. А. Перевощиков; М-во образования и науки Украины; Одесская нац. юридич. акад.. - О. : Юридична література, 2004. - 196 с.

Зміст:
  Проблемы адаптации организма человека к физическим нагрузкам. - С. 10-42
  Методология и методы исследования организма в экстремальных условиях физических нагрузок. - С. 45-60
  Особенности и закономерности функциональных измерений в системах организма при экстремальных физических нагрузках. - С. 64-140
  обоснование критериев, методик контроля и корекции состояния организма при экстремальных физических нагрузках. - С. 149-165

Рубрики: Физкультура и спорт - Физические нормативы

Ключові слова (ненормовані): экстремальные физические нагрузки -- клинико-лабораторные методы исследования -- корреляционная спектроскопия -- момоцитограма

Анотація:   У монографії доктора біологічний наук Ю.О. Перевощикова подані результати фізіологічних, імунологічних, психофізіологічних досліджень організму спортсменів, які проводились під час екстремальних фізичних навантежень. Для дослідження екстремального впливу були обрані моделі з різним режимом роботи (циклічні та антициклічні види спорту), інтенсивність діяльності (марафонський біг і пробіг на 100 км) та тривалістю навантеження (багатодобовий пробіг, включаючи пробіг на 1 000 миль). У роботі використані традиційні клініко-лабораторні методи дослідження, а також нові методики, які до цього часу не застосовувалися у спортивній медицині (лазерна кореляційна спектроскопія, моноцитограми, визначення рівня молекул середньої маси).

 
32 28
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія біологічна Вип. 50 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 205 с.

Зміст:
  Климишин Д.  Клонування та вивчення гена snorA, імовірного активатора транскрипції генів біосинтезу ногаламіцину у Streptomyces nogalater / Д. Климишин, Т. Грень, В. Федоренко. - С. 3-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Аравіцька О.  Вплив ультрафіолетового опромінення на антибіотичну активність продуцента сіоміцину Streptomyces sioyaensis LV81 / О. Аравіцька, Я. Грубський. - С. 11-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ганжа Д.  Оцінка динаміки забруднення верхнього шару грунту гамма-випромінюючими радіонуклідами методом радіометричного очікування / Д. Ганжа. - С. 18-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Оксенюк У.  Цитохімічний аналіз вмісту нікелю в клітинах гаметофіту моху Funaria hygrometrica Hedw / У. Оксенюк, О. Лобачевська. - С. 26-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Микітчак Т.  Консортивна структура тирличу ваточниковидного (Gentiana asclepiadea L.) і тирличу безстеблого (Gentiana acaulis L.) масиву Чорногора (Українські Карпати). II / Т. Микітчак, О. Решетило, Й. Царик. - С. 35-43
  Скробала В.  Багатовимірна типологія рослинного покриву України: рівень типів рослинності / В. Скробала. - С. 44-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кулина С.  Санітарно-гігієнічні показники Червоноградського гірничопромислового регіону, як складова інтегральної оцінки якості стану довкілля / С. Кулина, А. Горова. - С. 52-58
  Ситник Ю.  Еколого-токсикологічна оцінка спрямованості гідрохімічних процесів в озері Пісочне Шацького парку / Ю. Ситник [и др.]. - С. 59-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волошина Н.  Особливості овоцидної дії наночасток олова на яйця Ascaris suum (Goeze, 1782) in vivo / Н. Волошина, П. Кілочицький, А. Мазуркевич. - С. 76-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демченко Н.  Динаміка іхтіофауни річок Північно-Західного Приазов'я в XX ст. / Н. Демченко. - С. 72-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куртяк Ф.  Іхтіофауна басейну річки Латориця в межах України / Ф. Куртяк [и др.]. - С. 85-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горішний М.  Фотосинтезувальні пігменти Chlorobium limicolа YA-2002 / М. Горішний, С. Гудзь. - С. 95-100. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гричан Н.  Роль карбоангідрази у регуляції функціонування підщелепної слинної залози щурів / Н. Гричан [и др.]. - С. 101-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іванюк О.  Вплив ранньої спортивної спеціалізації на електричну активність кори головного мозку у юнаків в альфа-діапазоні ЕЕГ / О. Іванюк. - С. 112-117
  Рибіцька Л.  Інформаційний аналіз структурної перебудови м'язової оболонки товстої кишки при токсичному ураженні / Л. Рибіцька, М. Гнатюк. - С. 118-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поручинський А.  Просторовий розподіл когерентних зв'язків у тета-діапазоні електроенцефалограми підлітків з різним рівнем сили нервових процесів при когнітивній діяльності / А. Поручинський, Н. Желамська, Т. Поручинська. - С. 122-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нецик О.  Роль у регуляції слиновиділення підщелепною слинною залозою щурів / О. Нецик [и др.]. - С. 131-143. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Баїк О.  Вплив іонів свинцю на фізіолого-біохімічні показники мохів / О. Баїк, О. Щербаченко. - С. 144-1150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тищенко Д.  Вплив автотранспортного забруднення на деякі компоненти системи антиоксидантного захисту у інтродуцентів роду Cotoneaster Medic / Д. Тищенко. - С. 151-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кияк Н.  Вплив свинцю на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у пагонах водного моху Fontinalis antipyretica Hedw / Н. Кияк, І. Микієвич. - С. 157-163. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Самохвалова В.  Макроелементи рослин за впливу надлишку важких металів в системі грунт - рослина / В. Самохвалова. - С. 164-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Карпин О.  Важкі метали як компонент нафтового забруднення грунту / О. Карпин [и др.]. - С. 177-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коровецька Г.  Макроелементний склад рослин Carex hirta L. за дії нафтового забруднення грунту / Г. Коровецька [и др.]. - С. 182-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маргітай Л.  Вплив регуляторів росту на вкорінення живців Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz / Л. Маргітай [и др.]. - С. 189-195. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гарайда О.  Морфо-біохімічні показники проростків Zea mays L. за дії саліцилової кислоти та фітопатогену / О. Гарайда, М. Кобилецька, О. Терек. - С. 196-201. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Біологія

Ключові слова (ненормовані): біологічні науки -- техногенне забруднення -- важкі метали

Анотація:   У збірнику опубліковані статті з актуальних проблем генетики, екології,зоології, мікробіології, фізіології людини. Значна частина статей присвячена питанням техногенного забрудення навколишнього середовища, грунтів, рослин та атмосферного повітря важкими металами. Збірник призначений для наукових працівників, аспірантів і студентів старших курсів.

 
33 Є92

Єфремов, І. А.

        Туманність Андромеди. - К. : Молодь, 1976. - 368 с.

Рубрики: Російська художня література - Проза

Анотація:   Іван Антонович Єфремов (1907–1972) — відомий російський радянський письменник і вчений. Людина широких інтересів і величезної енергії, він з 18 років як палеонтолог-любитель бере участь у різних наукових експедиціях (Закавказзя, Середня Азія, Якутія, Східний Сибір, Далекий Схід). В 1935 році екстерном кінчає геолого-розвідувальний факультет Ленінградського гірничого інституту, а ще через п’ять років — у 1940 році — дістає ступінь доктора біологічних наук. 1942 року Єфремов написав свої перші науково-фантастичні і пригодницькі новели, які сподобалися О. М. Толстому “правдоподібністю незвичайного”. Відтоді вчений уже не пориває з літературною творчістю. І. А. Єфремов — автор широко відомих повістей “Зоряні кораблі” (1948), “На краю Ойкумени” (1949), “Мандрівка Баурджера” (1953), “Серце змії” (1959), романів “Туманність Андромеди” (1957), “Лезо бритви” (1963), багатьох оповідань та інших творів. Соціально-філософський і науково-фантастичшій роман “Туманність Андромеди” — перша в радянські й літературі спроба намалювати всеосяжну картину життя високорозвиненого комуністичного суспільства. Письменник показує різносторонньо і гармонійно розвинених людей далекого майбутнього, які керуються у своїх думках та діях високою етикою гуманізму. Крім роману “Туманність Андромеди”, у книжці вміщено ряд науково-фантастичних та пригодницьких оповідань письменника.??

 
34 63.3(4Укр)52-8
Р68

        Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. [Текст] : матеріали VII-VIII наук. семінарів до дня народження М. П. Старицького / Музей видатних діячів укр. культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького. - К. : НаУКМА, 2013. - 415 с.

Зміст:
  Левчик Н.  Проблематика націєтворення в поезії Михайла Старицького; образно-стильовий аспект / Н. Левчик. - С. 5-16
  Музиченко О.  Популяризатор творчості М. П. Старицького Дмитро Дмитрович Сигаревич (1868-1914) / О. Музиченко. - С. 17-28
  Галах В.  Професор О. Г. Черняхівський (1869-1939) та його внесок у розвиток біологічних наук / В. Галах. - С. 29-40
  Гураль О.  Революція і особистість. Дещо з "Щоденників" Вероніки Черняхівської / О. Гураль. - С. 41-63
  Коляда І.  Роль народних традицій у формуванні феноменальності родини Косачів / І. Коляда. - С. 64-73
  Рева Л.  Олена Пчілка та її оточення / Л. Рева. - С. 74-82
  Грабар Н.  Життя та творчість Панаса Саксаганського: історико-географічний аспект / Н. Грабар. - С. 83-92
  Лягущенко Є.  Організаційні аспекти діяльності театру Миколи Садового / Є. Лягущенко. - С. 93-100
  Бойко Н.  Мала проза О. Кониського: традиція і ознаки новаторства / Н. Бойко. - С. 101-109
  Козар Л.  Роль родини Грінченків у процесі формування національної самосвідомості кінця XIX - початку XX ст. / Л. Козар. - С. 110-126
  Диба А.  "Це був план справжньої козацької держави...": українські мотиви у російськомовних творах Валерії О'Коннор-Вілінської / А. Диба. - С. 127-137
  Боряк Т.  Спомини Наталії Наріжної як джерело до історії української еміграції в Чехословацькій Республіці / Т. Боряк. - С. 138-149
  Дунай П.  Сергій Єфремов в українському просторі помежів'я та першої третини XX століття / П. Дунай. - С. 150-162
  Сулима-Камінська І.  "Благородный осведомитель" і українська інтелігенція: суспільна реакція на книги київського цензора С. Щоголєва / І. Сулима-Камінська. - С. 163-170
  Камінчук О.  Художня інтерпретація національної ідеї в українській поезії кінця XIX - початку XX ст.: світоглядно-естетична парадигматика / О. Камінчук. - С. 171-181
  Константинівська О.  Діяльність Олени Пчілки в Київському Українському Клубі / О. Константинівська. - С. 183-194
  Скорульська Р.  Два Петербурга Миколи Лисенка / Р. Скорульська. - С. 195-215
  Коптило Д.  Внесок М. Лисенка у підготовку першого україномовного видання Біблії (аспекти дослідження теми) / Д. Коптило. - С. 216-220
  Божук А.  Роль української драматургії початку XX ст. в формуванні національної ідентичності (на матеріалі творів Степана Васильченка) / А. Божук. - С. 221-228
  Рябцева Л.  Семен Бобров і Леся Українка. Порівняльний аналіз / Л. Рябцева. - С. 229-253
  Диба А.  "А головне, що був ще й доброю людиною..." (До біографії письменника-плеядівця Феофана Пашкевича) / А. Диба. - С. 254-268
  Каневська Л.  Іван Франко й Іван Нечуй-Левицький: до історії особистих і творчих взаємин / Л. Каневська. - С. 269-286
  Грабар Н.  Матеріали Ірини Стешенко у фондах МВДУК як джерело до вивчення її біографії / Н. Грабар. - С. 287-292
  Маковей Є.  Історіографічна спадщина Пантелеймона Куліша / Є. Маковей. - С. 293-300
  Тихомиров С.  К вопросу о "христианском" аспекте в творчестве С. А. Есенина / С. Тихомиров. - С. 301-312
  Безручко О.  Боротьба за українізацію радянського мистецтва режисера і педагога Фавста Лопатинського / О. Безручко. - С. 313-320
  Давибіда Л.  Мар'ян Панчишин - видатний український вчений і громадський діяч / Л. Давибіда. - С. 321-329
  Міхно О.  Внесок Михайла Кравчука у розвиток національної школи (1917-1920) / О. Міхно. - С. 330-338
  Боряк Т.  Архівна україніка: документальні свідчення про діяльність видатних діячів України кінця XIX - поч. XX ст. / Т. Боряк. - С. 339-353
  Бурачок Н.  Становлення світоглядних позицій Миколи Шлемкевича / Н. Бурачок. - С. 354-360
  Зелік О.  Публіцистичні виступи Михайла Могилянського як засіб формування національної свідомості / О. Зелік. - С. 361-369
  Якобчук С.  Остання праця Ф. П. Матушевського як джерело дослідження його громадської діяльності / С. Якобчук. - С. 370-378
  Бойчук Л.  Роль Кирила Трильовського у формуванні національної самосвідомості галицьких українців наприкінці XIX - на початку XX ст. / Л. Бойчук. - С. 379-386
  Якобчук Н.  Просопографічний портрет І. М. Каманіна / Н. Якобчук. - С. 387-400
  Биба Є.  Олександр Олександрович Тулуб, як біографіст - дослідник псевдонімів / Є. Биба. - С. 401-407

 
35 72я21
Р75

        Російсько-український словник наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. - К. : Наукова думка, 1996. - 661 с.

Рубрики: Наукознавство - Словник

Анотація:   У словнику зафіксовані найбільш уживані сучасні терміни біологічних, хімічних та медичних наук російською мовою та їх українські відповідники.

 
36 74.264.5
Р58

        Робота з обдарованими учнями. Біологічні секції МАН / голов. ред. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2006. - 127 с.

Рубрики: Методика навчання біології - Біологічні секції МАН

Ключові слова (ненормовані): учнівські дослідження з біології -- наукова робота школярів

Анотація:   У посібнику розглянуто питання організації і проведення учнівських дослідження біологічних секцій Малої академії наук. Надаються практичні рекомендації щодо вибору теми дослідження, проведення експерементів, оформлення і представлення результатів роботи.

 
37 28.985кр
І60

        Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність [Текст] : матеріали IV наук.-практ. конф. / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 100 с.

Зміст:
  Андрієнко О. Д.  Диференціація властивостей психофізіологічних функцій дітей і підлітків різного ступеня біологічної зрілості / О. Д. Андрієнко. - С. 3
  Андрійчук Ю. М.  Стан кардіореспіраторної системи та фізична працездатність юних волейболістів / Ю. М. Андрійчук. - С. 4
  Базілевський А. Г.  Пристосування психофізіологічних функцій студенток фізкультурного профілю до навчальної діяльності в процесі їх професійної підготовки / А. Г. Базілевський [и др.]. - С. 5
  Бесчасний С. П.  Пристосувальні реакції імунної системи в умовах слухової сенсорної депривації / С. П. Бесчасний, О. М. Гасюк. - С. 6
  Бірюкова Т. В.  Типологічні особливості реакції кардіогемодинаміки на фізичне навантаження у дітей з вадами слуху / Т. В. Бірюкова. - С. 7
  Боєчко Ф. Ф.  Вплив додаткової вітамінізації на показники психо-емоційного профілю / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, І. В. Шмиголь. - С. 8
  Вадзюк С. Н.  Зв'язок успішності навчання та професійної діяльності водіїв тролейбуса з властивостями психофізіологічних функцій / С. Н. Вадзюк, Т. М. Білінська. - С. 9
  Вадзюк С. Н.  Сила та лабільність нервової системи осіб, які здобувають професію "електрогазозварник" / С. Н. Вадзюк, Л. Г. Федунчик. - С. 10
  Вадзюк С. Н.  Психологічні особливості лікарів терапевтичної практики / С. Н. Вадзюк, К. М. Варнавський. - С. 11
  Вареник В. В.  Формування психологічної готовності газодимозахисників-рятувальників МНС України / В. В. Вареник, М. А. Кришталь. - С. 12
  Выхованец Ю. Г.  Компьютерный комплекс для биомедицинских исследований / Ю. Г. Выхованец [и др.]. - С. 13
  Гасюк О. М.  Сенсорна депривація як фактор формування змін пристосувальних реакцій серцево-судинної системи в умовах розумового навантаження / О. М. Гасюк. - С. 14
  Голікова В. В.  Психофізіологічна оцінка типів реагування курсантів морських ВНЗ на навчальне навантаження / В. В. Голікова. - С. 15
  Головченко І. В.  Особливості церебральної гемодинаміки вертебрально-базилярної системи у дітей віком 8-12 років з дитячим церебральним паралічем / І. В. Головченко. - С. 16
  Голяка С. К.  Вплив нервово-психічного напруження на швидкість переробки інформації стрільців з різними властивостями темпераменту / С. К. Голяка. - С. 17
  Горго Ю. П.  Психофізіологічна діагностика та зміни функціональних станів організму людини в період алаптації до екстремальних умов працедіяльності / Ю. П. Горго [и др.]. - С. 18
  Гордійчук В. І.  Особливості морфофункціонального розвитку сільських підлітків та юнаків в зв'язку із завданнями профвідбору / В. І. Гордійчук. - С. 19
  Грищенко О. В.  Особливості регіонарної гемодинаміки в спокої та антиортостазі людей з різною фізичною підготовленістю і спрямованістю тренувального процесу / О. В. Грищенко. - С. 20
  Дегтяренко Т. В.  Перспектива реалізації комплексного нейропсихологічного підходу при розвиваючому навчанні дітей дошкільного віку / Т. В. Дегтяренко, О. С. Іванова. - С. 21
  Дегтяренко Т. В.  Індивідуальні психофізіологічні особливості підлітків з різним станом соматичного здоров'я за об'єктивними параметрами зорової аферинтація / Т. В. Дегтяренко, О. В. Ушан. - С. 22
  Демченко Н. О.  Показники церебральної гемодинаміки каротидної системи хлопчиків дошкільного віку з логоневрозом / Н. О. Демченко. - С. 23
  Довгаль В. І.  Проблеми професійної орієнтації та професійного відбору школярів із затримкою психічного розвитку / В. І. Довгаль. - С. 24
  Дудоладова А. В.  Емоційна дезорганізація професійної діяльності в контексті підготовки майбутніх перекладачів / А. В. Дудоладова. - С. 25
  Єна А. І.  Проект порядку психофізіологічної експертизи працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки / А. І. Єна. - С. 26
  Єна Т. А.  Психофізіологічна оцінка професійної діяльності диспетчерів енергосистем / Т. А. Єна. - С. 27
  Желамська Н. О.  Особливості зонального розподілу альфа-активності ЕЕГ школярів з різним рівнем сили нервових процесів / Н. О. Желамська, А. І. Поручинський. - С. 28
  Запорожець О. П.  Розвиток психофізіологічних властивостей як чинник успішності розумової праці спортсменів молодшого шкільного віку / О. П. Запорожець. - С. 29
  Зима І. Г.  Відмінності ЕЕГ-характеристик людини в стані пролонгованого спокою в залежності від типу емоційної реакції / І. Г. Зима [и др.]. - С. 30
  Клименко Г. В.  Взаємозв'язок між розумовою і фізичною працездатністю у студенток військового технічного ВНЗ / Г. В. Клименко. - С. 31
  Кокун О. М.  Особливості та передумови професійного вибору на етапі оптації / О. М. Кокун. - С. 32
  Корінчак Л. М.  Корекція функціональних характеристик студентів при фізичних навантаженнях з урахуванням біоритмів / Л. М. Корінчак, Ю. П. Горго. - С. 33
  Коробейніков Г. В.  Особливості формування психофізіологічної організації у спортсменів високого класу / Г. В. Коробейніков [и др.]. - С. 34
  Коробейніков Г. В.  Ритм серця у юних борців з різним психофізіологічним станом / Г. В. Коробейніков [и др.]. - С. 35
  Корольчук В. М.  Стресостійкість як адаптивний потенціал особистості / В. М. Корольчук. - С. 36
  Корольчук М. С.  Основні поняття та категорії адаптації / М. С. Корольчук. - С. 37
  Косаренко О. О.  Особистісні особливості та їх зв'язок із силою нервових процесів в учнів середнього шкільного віку / О. О. Косаренко, О. Б. Спринь, І. М. Рожков. - С. 38
  Кремечек Г. А.  Оптимізація навчального процесу шляхом його раціональної організації і унормування навчання студента / Г. А. Кремечек, Л. Д. Олешко. - С. 39
  Куценко Т. В.  Обробка інформації у осіб із різним рівнем вербальної креативності / Т. В. Куценко. - С. 40
  Ламбуцька Ж. А.  Психофізіологічне забезпечення професійного навчання / Ж. А. Ламбуцька. - С. 41
  Ластков Д. О.  Оценка функционального состояния студентов с учетом пищевого статуса / Д. О. Ластков, Т. А. Выхованец. - С. 42
  Лисенко О. М.  Індивідуальні особливості спортсменів та застосування позатренувальних факторів в спорті вищих досягнень / О. М. Лисенко. - С. 43
  Лях Ю. Е.  Стабилометрия в диагностике нарушений координации движений / Ю. Е. Лях [и др.]. - С. 44
  Лях Ю. Е.  Оценка состояния организма под воздействием экстремальной криотерапии / Ю. Е. Лях [и др.]. - С. 45
  Маврич С. И.  Взаимосвязь мотивации и результатов психофизиологической экспертизы у мастеров-взрывников, занятых на подземных работах / С. И. Маврич, А. В. Ивасенко. - С. 46
  Макаренко М. В.  Диференціально-психологічні аспекти професійного відбору з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей нервової діяльності / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб. - С. 47
  Макаренко М. В.  Комп'ютерний пристрій "Діагност-2" для дослідження та оцінки нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності людини / М. В. Макаренко [и др.]. - С. 48
  Малхазов О. Р.  До питання про метод діагностики ступеню сформованості сенсомоторного поля індивіда / О. Р. Малхазов. - С. 49
  Маслюк В. В.  Особливості показників латентних періодів сенсомоторних реакцій залежно від віку та статі / В. В. Маслюк. - С. 50
  Матюха О. В.  Зв'язок частоти та амплітуди альфа-ритму ЕЕГ з властивостями нейродинамічних процесів / О. В. Матюха [и др.]. - С. 51
  Матюха О. В.  Професійно-важливі показники інтелекту та нейродинаміки для діяльності в особливих умовах та їх зв'язки між собою / О. В. Матюха [и др.]. - С. 52
  Мельнікова О. З.  Дослідження медіаторних механізмів впливу довготривалого стресу на потужність сумарної фонової електричної активності префронтальної зони кори великих півкуль мозку / О. З. Мельнікова, В. П. Ляшенко. - С. 53
  Меньших О. Е.  Оцінка психофізіологічного та фізичного розвитку хлопців і дівчат 13-16 років / О. Е. Меньших, К. П. Малоног. - С. 54
  Миронова Г. И.  Оценка эффективности дэнс-терапии в клинической практике / Г. И. Миронова [и др.]. - С. 55
  Моисеенко Е. В.  Цветовая преференция и коррекция нарушений психофизиологического статуса человека / Е. В. Моисеенко. - С. 56
  Моренко А. Г.  Вікові особливості когерентних зв'язків в корі головного мозку в альфа-діапазоні ЕЕГ при здійсненні тонкої рухової діяльності / А. Г. Моренко, Т. В. Владичко, О. С. Павлович. - С. 57
  Незавітіна Т. С.  Стійкість до стресу як провідна професійноважлива якість у суднових операторів / Т. С. Незавітіна, Л. М. Шафран. - С. 58
  Пархоменко Т. В.  До питання вдосконалення психологічної підготовки рятівників / Т. В. Пархоменко, Д. Кичко, К. Корж. - С. 59
  Плиска О. І.  Залежність функціонального стану студентів від фізичного навантаження за даними велоергометрі / О. І. Плиска, В. В. Подпала. - С. 60
  Поляков О. А.  Вікова інволюція психофізіологічних показників і проблема забезпечення працездатності осіб старшого віку / О. А. Поляков, О. С. Томаревська. - С. 61
  Портніченко В. І.  Асиметрія головного мозку при адаптації до умов високогір'я / В. І. Портніченко [и др.]. - С. 62
  Поручинська Т. Ф.  Просторовий розподіл кореляційних зв'язків тета-хвиль ЕЕГ в осіб з різною силою нервових процесів / Т. Ф. Поручинська, О. Р. Дмитроца. - С. 63
  Псядло Е. М.  Тест кчсм у вивченні психофізіологічного стану операторів / Е. М. Псядло [и др.]. - С. 64
  Радченко Ю. А.  Особливості психофізіологічного стану борців високої кваліфікації у змагальний період / Ю. А. Радченко. - С. 65
  Редька І. В.  Психофізіологічні чинники адаптації студентів-першокурсників до навчання у вузі / І. В. Редька. - С. 66
  Рибалко А. В.  Вплив монохромного світла різного рівня інтенсивності на центральну гемодинаміку та хвильові процеси серцевого ритму / А. В. Рибалко [и др.]. - С. 67
  Розік А. І.  Вплив класичної та рок-музики на просторовий розподіл тета-активності ЕЕГ мозку людини у стані спокою / А. І. Розік. - С. 68
  Самокиш І. І.  Загальний функціональний стан головного мозку дівчаток молодшого шкільного віку при фізичному навантаженні по замкнутому циклу / І. І. Самокиш, А. І. Босенко. - С. 69
  Семків Т. Б.  Деякі особливості розумової працездатності учнів - майбутніх операторів комп'ютерного набору / Т. Б. Семків. - С. 70
  Сергієнко Ю. П.  Психофізіологічне забезпечення професійної діяльності працівників правоохоронних органів / Ю. П. Сергієнко. - С. 71
  Сидоренко Г. Г.  Аналіз впливу аміназину та карбамазепіну на біоелектричну активність неокортесу щурів на фоні розвитку стрес-реакції / Г. Г. Сидоренко, Т. Г. Чаус, В. П. Ляшенко. - С. 72
  Сисоєнко Н. В.  Особливості адаптації до навчального навантаження учнів середнього шкільного віку при переході на предметне навчання / Н. В. Сисоєнко, О. Д. Свєтлова. - С. 73
  Ситник Р. М.  Становлення психофізіологічних характеристик учнів середнього шкільного віку під впливом функціональної музики / Р. М. Ситник, О. А. Гуменна. - С. 74
  Степанська А. В.  Зв'язок властивостей нервових процесів з психофізіологічними функціями та успішністю навчання учнів вечірньої школи / А. В. Степанська. - С. 75
  Супрунович В. О.  Діагностика і формування деяких психофізіологічних функцій футболістів / В. О. Супрунович, І. Д. Глазирін. - С. 76
  Томащук В. С.  Оцінка психофізіологічного стану висококваліфікованих борців в динаміці тренувального процесу / В. С. Томащук, В. М. Ільїн, М. М. Михайлович. - С. 77
  Федорчук С. В.  Оцінка успішності діяльності за показниками реакції на рухомий об'єкт у операторів електростанцій / С. В. Федорчук [и др.]. - С. 78
  Філіппов М. М.  Теоретичні і практичні аспекти психофізіології як міждисциплінарної галузі знань / М. М. Філіппов. - С. 79
  Фуртатова С. В.  Зміна психофізіологічних показників протягом навчального дня у дітей молодшого шкільного віку з хронічними захворюваннями окремих систем організму / С. В. Фуртатова, О. І. Дворчук. - С. 80
  Харковлюк-Балакіна Н. В.  Інформаційна оцінка психофізіологічного забезпечення працездатності операторів різного віку / Н. В. Харковлюк-Балакіна, Ю. П. Горго. - С. 81
  Черненко Н. П.  Зв'язок основних нервових процесів з вегетативними реакціями серцевого ритму та гемодинаміки головного мозку при виконанні розумової роботи різного ступеня складності / Н. П. Черненко [и др.]. - С. 82
  Чижик В. В.  Біологічний вік підлітків у спортивному профвідборі / В. В. Чижик, А. М. Сітовський. - С. 83
  Чумаєва Ю. В.  Оцінка ефективності реабілітації пожежних-рятувальників за показниками психофізіологічного стану / Ю. В. Чумаєва [и др.]. - С. 84
  Чуприна Е. И.  Оптимизация сроков повторных психофизиологических обследований в задачах профессионального отбора / Е. И. Чуприна, Г. И. Миронова. - С. 85
  Шафран Л. М.  Професійно важливі якості робітників транспорту: психофізіологічний аналіз / Л. М. Шафран. - С. 86
  Швайко С. Є.  Просторова синхронізація хвиль бета-діапазону при мислительній діяльності у підлітків / С. Є. Швайко, О. Ю. Пахолюк, О. Р. Дмитроца. - С. 87
  Швець А. В.  Програма операторської діяльності військовослужбовців / А. В. Швець [и др.]. - С. 88
  Шейко В. І.  Особливості імунологічного статусу та функціонального стану вищих відділів центральної нервової системи в умовах імуностимуляції на фоні інформаційно-емоційного стресу / В. І. Шейко, В. М. Макаренко. - С. 89
  Шерер Н. В.  Психофізіологічні особливості адаптації студентів до навчання в університеті / Н. В. Шерер. - С. 90
  Шкуропат А. В.  Показники середньої частоти базового ритму ЕЕГ приглухуватих підлітків / А. В. Шкуропат. - С. 91
  Шмалєй С. В.  Вибір професійної оцінки розвитку витривалості у студентів / С. В. Шмалєй. - С. 92
  Янчук П. І.  Дослідження впливу ендотеліну-1 на співвідношення жовчних кислот в жовчі щурів / П. І. Янчук [и др.]. - С. 93

Рубрики: Фізіологія людини

Анотація:   До збірника увійшли матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції "Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність". Матеріали охоплюють широке коло питань сучасної психофізіологічної науки і присвячені проблемам вивчення біологічних основ індивідуальних психофізіологічних відмінностей між людьми, відбиття індивідуально-типологічних властивостей ВНД в успішності професійної діяльності, особливостям формування психофізіологічних функцій в умовах дії різних факторів, а також широкому колу питань стосовно психофізіологічних аспектів розумової та фізичної працездатності людини.

 
38 28.985кр
І60

        Індивідуальні психофізіологічні властивості людини та професійна діяльність [Текст] : матеріали наук. конф. / Акад. наук України, М-во освіти України, М-во оборони України [та ін.]. - К. : 1997. - 156 с.

Зміст:
  Барко В. И.  Психофизиологические особенности сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел / В. И. Барко, И. О. Шматко, Н. Г. Чобитько. - С. 3
  Боєчко Ф. Ф.  Вікова динаміка нейродинамічних функцій у людей з різними типологічними властивостями ВНД / Ф. Ф. Боєчко, О. К. Кравченко. - С. 9
  Баєва О. В.  Вплив психоемоційного навантаження на деякі показники імунної системи студентів, що пройшли курс гіпокси- та полівітамінотерапії / О. В. Баєва, В. Д. Соколенко. - С. 11
  Глазирін І. Д.  Динаміка фізичного розвитку юнаків 15-17 річного віку з урахуванням типу їх вищої нервової діяльності / І. Д. Глазирін, В. М. Глазиріна. - С. 24
  Горпинченко М. М.  Вплив занять з комп'ютером на розумову працездатність і короткотривалу пам'ять учнів ІХ-Х класів / М. М. Горпинченко, І. Я. Мінський, Р. Є. Бондар, Г. П. Осадча. - С. 29
  Горпинченко М. М.  Вплив режиму дня учнів І-ІІІ класів на розумову працездатність та стан здоров'я / М. М. Горпинченко, Н. В. Сисоєнко, Р. Е. Бондар. - С. 30
  Грищенко О. В.  Особливості регіональної гемодинаміки у людей з різною фізичною підготовкою і направленістю тренувального процесу / О. В. Грищенко. - С. 35
  Давидова О. М.  Формування часових характеристик різних за складністю рухових реакцій в залежності від рівня функціональної рухливості основних нервових процесів у учнів 14-17 років / О. М. Давидова. - С. 36
  Коляденко Г. І.  Показники короткочасної пам'яті у тренованих та нетренованих учнів / Г. І. Коляденко, М. Г. Мартиненко, С. В. Фуртатова. - С. 62
  Лизогуб В. С.  Стан функціональної рухливості та сили основних нервових процесів людини в онтогенезі / В. С. Лизогуб. - С. 76
  Харченко Д. М.  Лонгітудинальні дослідження взаємозв'язків властивостей основних нервових процесів з нейродинамічними характеристиками у студентів 17-21-річного віку / Д. М. Харченко, В. С. Лизогуб, М. В. Макаренко. - С. 77
  Мінський І. Я.  Характеристика змін в психофізіологічному стані організму учнів з різним рівнем біологічної зрілості під впливом учбових навантажень / І. Я. Мінський, О. Д. Цибульська. - С. 88
  Погрібний А. С.  Індивідуальні особливості реакцій судин мозку у студентів при складанні екзамену / А. С. Погрібний, І. А. Погрібна. - С. 99
  Сисоєнко Н. В.  Динаміка розумової працездатності старшокласників фізико-математичних класів гімназій з різним станом здоров'я / Н. В. Сисоєнко, Ю. М. Ломака. - С. 118
  Хоменко С. М.  Вплив фізичних навантажень на Т-клітинний імунітет студентів / С. М. Хоменко. - С. 126
  Цибульська О. Д.  Вікові особливості функціонального стану рухливої сфери у учнів в залежності від їх біологічної зрілості при традиційних умовах навчання / О. Д. Цибульська. - С. 127
  Шумілов С. В.  Вегетативне забезпечення розумової роботи у дітей старшого шкільного віку з різними індивідуально-типологічними властивостями ВНД / С. В. Шумілов. - С. 136

Рубрики: Фізіологія людини - Фізіологія трудових процесів

Анотація:   До збірника увійшли матеріали 2 наукової конференції "Індивідуальні психофізіологічні властивості людини та професійна діяльність". Матеріали охоплюють широке коло питань сучасної психофізіологічної науки у присвячені проблемам вивчення біологічних основ індивідуальних психофізіологічних відмінностей між людьми, відбиття індивідуальних типологічних властивостей ВНД в успішній професійній діяльності, особливостям формування психофізіологічних функцій в умовах дії різних факторів, а також широкому колу питань стосовно психофізіологічних аспектів розумової та фізичної працездатності людини. Для спеціалістів в галузі психофізіології, фізіології ВНД, фізіології праці та спорту, медицини.

 
39 28.985кр
І60

        Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність [Текст] : матеріали ІІІ наук. конф. / МОН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Черкаський держ. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2001. - 142 с.

Зміст:
  Артюшенко А. О.  Психофизиологические аспекты воспитания волевых качеств и развития физических способностей у учащихся 10-12 лет / А. О. Артюшенко, Л. А. Нечипоренко, В. Г. Фищук. - С. 4
  Боєчко Ф. Ф.  Деякі аспекти проблеми причин виникнення та профілактики туберкульозу / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко. - С. 14
  Боєчко Ф. Ф.  Дослідження впливу розумового навантаження на ряд показників функціонального стану організму / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, І. В. Шмиголь. - С. 15
  Боєчко Ф. Ф.  Пофракційий перерозподіл сіалових кислот у сироватці крові за умов патології / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, Н. В. Чепчуренко. - С. 16
  Глазирін І. Д.  Особливості фізичного розвитку студентів / І. Д. Глазирін, В. М. Глазиріна, М. М. Середенко. - С. 24
  Коваленко С. О.  Дослідження взаємозвязків нейродинамічних показників та параметрів варіативності серцевого ритму / С. О. Коваленко, Л. І. Кудій, Г. П. Бабаченко. - С. 55
  Коляденко Г. І.  Рухова активність і психофізіологічні властивості спортсмена / Г. І. Коляденко, М. Г. Мартиненко, С. В. Фуртатова. - С. 59
  Кравченко О. К.  Стан властивостей основних нервових процесів, функції пам'яті та уваги у людей зрілого та похилого віку / О. К. Кравченко. - С. 67
  Лизогуб В. С.  Функціональний стан центральної нервової системи у осіб з різним рівнем рухливості нервових процесів / В. С. Лизогуб. - С. 74
  Петренко Ю. О.  Зв'язок між функціональною рухливістю нервових процесів та функціональним станом центральної нервової системи / Ю. О. Петренко, В. С. Лизогуб. - С. 92
  Соколенко В. Л.  Показники імунної системи в осіб, що мають різні групи крові / В. Л. Соколенко, С. В. Соколенко. - С. 101
  Стеценко А. І.  Використання теппінг-тесту в процесі занять пауерліфтингом / А. І. Стеценко. - С. 104
  Фролов В. Д.  Валеологічні аспекти фізичного виховання студентів спеціального медичного відділення / В. Д. Фролов, В. К. Підгорний, Н. В. Антонець. - С. 112
  Харченко Д. М.  Латентний період у студентів різних соматотипів / Д. М. Харченко. - С. 115
  Хоменко С. М.  Вегетативне забезпечення розумової діяльності учнів молодшого шкільного віку / С. М. Хоменко. - С. 116
  Чипиленко Л. І.  Особливості спортивного відбору юних дзюдоїстів / Л. І. Чипиленко, В. П. Іващенко, Л. М. Костиря. - С. 121
  Юхименко Л. І.  Взаємозв'язок індивідуально-типологічних властивостей ВНД і психологічної структури особистості / Л. І. Юхименко. - С. 128
  Явник О. Е.  Взаємозв'язок спектру коливань центру ваги тіла людини з функціональним станом організму / О. Е. Явник, Ю. О. Петренко, О. П. Безкопильний. - С. 129

Ключові слова (ненормовані): психофізіологічні особливості людини -- професійна діяльність -- підготовка спорсменів -- вища нервова діяльність -- фізична працездатність -- розумова працездатність

Анотація:   До збірника увійшли матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції "Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність". Матеріали охоплюють широке коло питань сучасної психофізіологічної науки і присвячені проблемам вивчення біологічних основ індивідуальних психофізіологічних відмінностей між людьми, відбиття індивідуально-типологічних властивостей ВНД в успішності професійної діяльності, особливостям формування психофізіологічних функцій в умовах дії різних факторів, а також широкому колу питань стосовно психофізіологічних аспектів розумової та фізичної працездатності людини. Збірник передбачається для спеціалістів в галузі психофізіології, фізіології ВНД, фізіології праці та спорту, медицини.

 
40 28.693.3я73-1
К56

        Порівняльна анатомія хребетних навч. посіб. : [у 2 ч.]. - : 2002. - 175 с.

Рубрики: Зоологія - Зоологія хребетних

Ключові слова (ненормовані): зоологія хребетних -- порівняльна анатомія хребетних

Анотація:   В навчальному посібнику дається порівняльний аналіз основних систем органівтіла хребетних в ряду від риб до ссавців, аналізуються шляхи і закономірності їх еволюційних перебудов на різних етапах філогенезу. Метою посібника є, не тільки ознайомити студентів з будовою органів і організмів, але і дати уявлення про історію розвитку науки "Порівняльна анатомія", її фундаторів; показати її значення для розвитку природознавства взагалі, розвитку еволюційних ідей і теорій; ознайомити з методами і технологією цієї науки. Складається з двох частин і розрахований на студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, фахівців.

 
41 28.693.3я73-1
К56

        Порівняльна анатомія хребетних навч. посіб. : [у 2 ч.]. - : 2003. - 271 с.

Рубрики: Зоологія - Зоологія хребетних

Ключові слова (ненормовані): зоологія хребетних -- порівняльна анатомія хребетних

Анотація:   В навчальному посібнику дається порівняльний аналіз основних систем органів тіла хребетних в ряду від риб до ссавців, аналізуються шляхи і закономірності їх еволюційних перебудов на різних етапах філогенезу. Метою посібника є, не тільки ознайомити студентів з будовою органів і організмів, але і дати уявлення про історію розвитку науки "Порівняльна анатомія", її фундаторів; показати її значення для розвитку природознавства взагалі, розвитку еволюційних ідей і теорій; ознайомити з методами і технологією цієї науки. Складаеться з двох частин і розрахований на студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, фахівців.

 
42 28.7я73-1
Ю71

Юрій, М. Ф.

        Антропологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Юрій. - К. : Дакор, 2008. - 421 с.

Рубрики: Антропологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): антропометрія -- морфологія -- вікова антропологія -- конституціональна антропологія -- антропогенез -- сучасні примати -- викопні примати -- людина і природа -- первісне

Анотація:   Даний посібник являє собою короткий виклад та аналіз основних проблем сучасної антропологічної науки, систематизованих згідно з навчальною програмою. Послідовно розглянуті комплексна методико-біологічна проблема конституції, етапи, фактори та закономірності історико-еволюційного й індивідуального розвитку людини, антропологічні аспекти адаптації, біологічна мінливість людини, генетичні процеси в популяціях сучасної людини, проблеми етнічної антропології та расогенезу.

 
43 Р83

Рудишин, С. Д.

        Основи біогеохімії [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Рудишин. - Київ : Академія, 2013. - 248 с.

Рубрики: Біохімія - Біогеохімія

Ключові слова (ненормовані): Вернадський - фундатор біогеохімії -- методологія біогеохімії -- основні біогеохімічні закони -- стабільність біосфери -- походження людини -- особливості Карбону -- органогени

Анотація:   Перехід суспільства XXI ст. до збалансованого розвитку потребує наукового забезпечення з позицій біогеохімії, яка методологічно формує вектор усіх сучасних екологічних та природоохоронних заходів - збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. У пропонованому навчальному посібнику розглянуто теоретичні і прикладні аспекти цієї науки, хімічний склад живих організмів, участь живої речовини і продуктів її розкладу в процесах міграції, розподілу, розсіювання та накопичення хімічних елементів у біосфері, основні біогеохімічні закони, принципи, теорії і категорії, біогеохімічні колообіги біогенних елементів, закономірності міграції радіонуклідів та пестицидів, принципи біогеохімічного районування ландшафтів, причини деградаційних процесів екосистем України, особливості біогеохімічних процесів в умовах техногенезу, методологію подолання екологічної кризи.

 
44 28.902я73-1
Г65

Гонський, Я. І.

        Біохімія людини [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІY рівнів акредитації / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський; за ред. Я. І. Гонського. - Т. : Укрмедкнига, 2002. - 744 с.

Рубрики: Біохімія організму

Ключові слова (ненормовані): хімія білків -- ферменти -- вітаміни -- метаболічні процеси -- біохімія гормонів -- біологічні мембрани -- біоенергетика -- обмін вуглеводів -- ліпіди -- клінічна

Анотація:   У підручнику на основі сучасних досягнень науки викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. Розглянуто структуру та метаболізм білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних і неорганічних речовин. Наведено сучасні дані з біохімії крові, нервової та сполучної тканин, м'язів, печінки, нирок, висвітлено механізми функціонування імунної системи та структуру і функції мебранних утворень у клітинах. Наведено матеріали з клінічної біохімії та молекулярної біології. Велику роль відведено висвітленню регулюції метаболічних процесів і порушень при найпоширеніших патологічних станах печінки, нирок, серцево-судинної системи, ендокринних органів, спадкових захворювань. З метою полегшення засвоєння матеріалу в підручник введено типові тестові завдання з різних розділів біохімії та відповіді на них, а також тлумачний словник найпоширеніших біохімічних термінів.

 
45 51.23я73-1
Д46

Димань, Т. М.

        Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Димань, М. М. Барановський, Г. О. Білявський ; наук. ред. : Т. М. Димань. - К. : Лібра, 2006. - 302 с.

Рубрики: Медицина - Гігієна харчування

Ключові слова (ненормовані): фізіологія харчування -- харчовий раціон -- безпечність харчових продуктів -- харчова цінність продуктів -- біологічна цінність харчових продуктів -- санітарно

Анотація:   У навчальному посібнику на сучасному науковому рівні викладено концептуальні та практичні аспекти екотрофології - нової для нашої країни науки, теоретичний каркас якої тільки формується. Особливу увагу приділено екологічним проблемам харчування, розкрито санітарно-гігієнічне значення їжі. Наведено дані про харчову та біологічну цінність харчових продуктів, їхню збалансованість у харчовому раціоні, енергетичні потреби різних вікових і професійних груп населення. Викладено основи зберігання й індентифікації харчової продукції. Представлено сучасні фізико-хімічні та біохімічні методи дослідження складу і властивостей харчових продуктів.

 
46 28я21
М29

Мартинова, Л. П.

        Українсько-російський та російсько-український шкільний біологічний словник / Л. П. Мартинова. - Х. : Основа, 2011. - 125 с.

Рубрики: Мова українська

Анотація:   Запропонований українсько-російський та російсько-український словник охоплює термінологію всіх розділів сучасного шкільного курсу біології, а також деякі терміни суміжних наук - хімії, фізики. Словник містить понад дві тисячі слів.

 
47 88 я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Ю. Л. Трофімова, Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалко, П. А. Антонович. - К. : Либідь, 2003. - 558 с.

Рубрики: Психологія особистості - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): природа психіки -- парапсихологія -- основні теорії особистості -- індивідуально-психологічні властивості особистості -- психофізіологічні властивості особистості -- соціально-психологічна

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямкам науково-прикладної та практичної психології.

 
48 88 я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. - К. : Либідь, 2000. - 558 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): природа психіки -- структура сучасної психології -- особистість -- когнітивна сфера особистості -- пам'ять -- увага -- мислення -- інтелект -- уява

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльності та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

 
49 88я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов, М. І. Алексєєва, П. А. Гончарук [та ін.] ; за ред. Ю. Л. - К. : Либідь, 2008. - 560 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): природа психіки -- парапсихологія -- основні теорії особистості -- індивідуально-психологічні властивості особистості -- психофізіологічні властивості особистості -- соціально-психологічна

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

 
50 88я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов, М. І. Алексєєва, П. А. Гончарук [та ін.] ; за ред. Ю. Л. - К. : Либідь, 2005. - 559 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): природа психіки -- парапсихологія -- основні теорії особистості -- індивідуально-психологічні властивості особистості -- психофізіологічні властивості особистості -- соціально-психологічна

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

 
51 28.860,7я73-2
М29

Маруненко, І. М.

        Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни [Текст] : курс лекцій для студ. небіологічних спец. вищ. пед. навч. закл / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, В. І. Бобрицька. - К. : Професіонал, 2004. - 480 с.

Рубрики: Анатомія людини

Анотація:   Посібник побудований з урахуванням завдань навчального курсу "Анатомія і фізіологія людини з основами шкільної гігієни", передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. За структурою навчальний посібник побудований як курс лекцій. Крім того, до кожної теми лекцій уведено науково-популярну інформацію під рубриками "З історії науки", "Еволюційний процес", "Важливо знати, що...","Цікаво знати, що".

 
52 28.693.33я73-1кр
Б28

        Батрахогерпетологія [Текст] : посібник / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Everest, 2010. - 175 с.

Рубрики: Зоологія - Батрахогерпетологія

Ключові слова (ненормовані): земноводні -- амфібії -- плазуни -- рептилії

Анотація:   Посібник містить теоретичні відомості про особливості морфології, анатомії, біологічні цикли, чисельність, поширення, значення в природі та практичній діяльності людини, охорону та систематику представників класів Земноводні та Плазуни. У виданні подано рекомендації для проведення лабораторних робіт з батрахогерпетології - науки про земноводних та плазунів. Розроблено тестові завдання для проведення поточного та модульного контролю знань студентів. Надано рекомендації для самостійного вивчення окремих тем зазначеної дисципліни.

 
53 28.903я73-1
П38

Плиска, О. І.

        Фізіологія [Текст] : навчальний посібник для студентів природничих факультетів педагогічних навчальних закладів / О. І. Плиска. - К. : Парламентське видавництво, 2004. - 362 с.

Рубрики: Фізіологія людини

Ключові слова (ненормовані): фізіологія збудливих тканин -- регуляція фізіологічних функцій -- принципи біологічної регуляції -- нервова регуляція фізіологічних функцій -- система травлення

Анотація:   У навчальному посібнику на основі сучасних досягнень науки висвітлюються механізми функціонування як окремих структурних елементів організму, так і його органів і систем в цілому.

 
54 87.6
Б55

Бех, Ю. В.

        Філософія управління соціальними системами [Текст] : монографія / Ю. В. Бех. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2012. - 623 с.

Рубрики: Філософія соціальна - Філософія управління

Ключові слова (ненормовані): соціальна проблема системи управління -- філософія управління -- філософська рефлексія природи -- філософський дискурс -- управління соціальними процесами

Анотація:   У монографії обґрунтовується концептуальне бачення світоглядно-ідеологічного забезпечення формування загальної теорії управління. Доводиться, що на початку ХХІ століття її вирішення є головним завданням філософії і всього комплексу суспільних наук, оскільки від цього залежить стан і темпи становлення організаційної і інформаційної єдності світової спільноти, її цілісність. Подається природа, сутність, зміст когнітивних засад її вирішення та ідеологічне протистояння у сфері управління технічними, біологічними і соціальними системами. Філософія управління??розглядається як семантичне поле і головний гносеологічний інструментарій дослідження цієї проблеми, у дискурсі якої формується адекватна рівню проблеми організаційна свідомість і когнітивна культура дослідника. На прикладі сфери соціального управління досліджуються природа, сутність, зміст та форми управління: суб’єктивована і об’єктивована. Відтворюються умови переходу від “суб’єкт-об’єктної” до “суб’єкт-суб’єктної” парадигми управління. Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, що займаються дослідженнями філософії управління, теорії управління, соціології управління, психології управління, політології, а??також для менеджерів-практиків, усіх, хто цікавиться проблемами системного аналізу управління і розбудови демократичного управління суспільством.

 
55 2
В53

        Вісник Одеського державного університету (природничі науки) [Текст] : № 2 / редкол.: В. А. Сминтина (голов. ред.) [та ін.]. - О. : Астропринт, 1998. - 155 с.

Зміст:
  Ракитская Т. Л.  Нанесенные металлокомплексные катализаторы монооксида углерода / Т. Л. Ракитская, В. Я. Паина, А. А. Эннан. - С. 3-6
  Ракитская Т. Л.  Адсорбционные Men+-катализаторы разложения озона / Т. Л. Ракитская, И. В. Гранатюк, Л. А. Раскола. - С. 7-11
  Гавриленко М. И.  Изучение процесса поглощения оксида серы (IV) растворами азотосодержащих оснований в аппаратах эрлифтного типа / М. И. Гавриленко, В. И. Никитин, И. Е. Малеев. - С. 12-15
  Березіна Л. П.  Визначення cкладу і стійкості комплексів оксиду сірки (IV) з етаноламінами в неводних і водних середовишах / Л. П. Березіна, В. І. Нікітін, Г. П. Сохраненко. - С. 16-18
  Сейфуллина И. И.  Координационные соединения германия и их биологическая активность / И. И. Сейфуллина [и др.]. - С. 19-22
  Сейфулліна І. Й.  Склоутворюючі комплексонати германію (IV) / І. Й. Сейфулліна, О. Е. Марцинко. - С. 23-26
  Кириченко І. М.  Особливості полімеризації метилметакрилату в емульсіях, стабілізованих катіонними ПАР, в присутності триацетилацетонату марганцю / І. М. Кириченко, П. О. Іванченко, Ю. К. Епімахов. - С. 27-30
  Ковальчук Т. М.  Вплив МХ-випромінювання на швидкість утворення комплексу хрому (ІІІ) з етилендіамінтетраацетатом / Т. М. Ковальчук, О. М. Чеботарьов, О. М. Захарія. - С. 31-34
  Стайков А. І.  Атомно- і молекулярно-емісійні властивості галію та індію в присутності галогенідів / А. І. Стайков, О. В. Ісса. - С. 35-38
  Сахно С. П.  Про визначення фторидів у багатокомпонентних системах з використанням похідної спектроскопії / С. П. Сахно, Є. К. Дзержко, А. А. Еннан. - С. 46-49
  Еннан А. А.  Полегшені респіратори типу "Снежок" / А. А. Еннан, Д. О. Большаков. - С. 50-53
  Бєлінський Є. Є.  Використання клапанних вузлів у фільтруючих засобах індивідуального захисту органів дихання / Є. Є. Бєлінський, Д. О. Большаков, А. А. Еннан. - С. 54-57
  Макордей Ф. В.  Метало-повітряні хімічні джерела струму / Ф. В. Макордей [и др.]. - С. 58-66
  Баклан В. Ю.  Знешкодження та утилізація продуктів електрокоагуляційного очищення стічних вод для виробництва негативних електродів залізонікельових акумуляторів / В. Ю. Баклан, І. П. Колесникова, Т. І. Пономаренко. - С. 67-69
  Четін Хасан  Досвід використання берегозахисних споруд на північно-східних берегах Середземного моря в межах Туреччини / Хасан Четін, Джаміль Деміркол, Ю. Д. Шуйський. - С. 70-73
  Терранова Р.  Природні умови формування штучних пляжів на берегах Чорного і Середземного морів / Р. Терранова [и др.]. - С. 74-79
  Зелинский И. П.  Деформация геодинамической сетки в массивах горных пород / И. П. Зелинский, Д. В. Мелконян. - С. 80-87
  Вихованець Г. В.  Дюни на піщаних берегах України / Г. В. Вихованець. - С. 88-91
  Нападовський Г. В.  Стан зоопланктонних угрупувань північної частини Чорного моря у вересні 1996 року / Г. В. Нападовський. - С. 92-96
  Васильєва Т. В.  Експансія бур'янів американського походження в урбанофлору Одеси / Т. В. Васильєва, С. Г. Коваленко, І. П. Ружицька. - С. 97-100
  Моргун С. В.  Мутації cn та vg і життєздатність Drosophilia melanogaster / С. В. Моргун. - С. 101-105
  Левчук Л. В.  Заміщення хромосом та деякі показники життєздатності у Drosophila melanogaster / Л. В. Левчук. - С. 106-110
  Белодед Л. Н.  Зависимость объема ядрышка в клетках зародышевого мешка ячменя от условий его выращивания / Л. Н. Белодед. - С. 111-114
  Бланківська Т. П.  Розміри ядерець клітин зародкового мішка багаторядного ячменю / Т. П. Бланківська, Л. М. Білодід. - С. 115-117
  Топольник Є. В.  Вплив вітамінних похідних ГАМК на постсинаптичні реакції нейронів кори мозку щурів / Є. В. Топольник, Л. М. Карпов, В. Д. Тараненко. - С. 118-122
  Сумбаєв В. В.  Вплив аскорбінової кислоти на активність ксантиноксидази / В. В. Сумбаєв. - С. 123-126
  Указна Л. Н.  Новоросійський (Одеський) університет: витоки вітчизняної експериментальної психології / Л. Н. Указна. - С. 127-131
  Мукарурангва А.  Вплив опромінювання та вітамінних комплексів на активність дегідрогеназ кетокислот в органах щурів / А. Мукарурангва, Л. М. Карпов, Т. В. Васильєва. - С. 132-135
  Карпов Л. М.  Вплив вітамінних препаратів на стійкість тварин до гіпоксії / Л. М. Карпов [и др.]. - С. 136-139
  Афра Мохамед Абдул Рашід  Дія ГАМК-вміщуючих препаратів на вміст пірувату і лактату в мозку щурів при гіпобаричній гіпоксії / Мохамед Абдул Рашід Афра. - С. 140-143
  Шевченко Л. А.  Субстратно-коферментна регуляція активності піруватдегідрогенази з печінки опромінених щурів / Л. А. Шевченко. - С. 144-147
  Полтавцева Н. В.  Використання вітамінів та їх комплексів для корекції показників енергетичного обміну у щурів з токсичним гепатитом / Н. В. Полтавцева. - С. 148-151

Анотація:   Цикл праць з хімії представляє основні науково-практичні напрями, які успішно розвиваються в ОДУ протягом останніх років: фізико-хімічні основи очищення повітря від газоподібних токсичних речовин і спроби захисту навколишнього середовища та людини; теоретичні основи спрямованого синтезу нових речовин з заданими властивостями (в тому числі біологічно активних координаційних сполук); розробка ефективних методів аналізу різних об'єктів; молекулярне моделювання складних органічних сполук; хімічні джерела току. Поряд з теоретичними узагальненнями у працях показано і шляхи реалізації наукових результатів. Теоретично і практично актуальні праці, різні за науковими напрямами (генетика, цитологія, біоценологія, екологія, фізико-хімічна біологія), орієнтаціями і, звичайно, темами, представлено співробітниками біологічного факультету ОДУ. Серед авторів публікацій багато молодих науковців - аспірантів, студентів, для яких надрукована в університетському журналі стаття - перша. Науковці геолого-географічного факультету ОДУ, в співдружності з турецькими та італійськими колегами, аналізують у своїх працях укріплення морських берегів Туреччини, які мають невисоку гідравлічну, проте велику біохімічну ефективність, досліджують абразивні процеси та методи захисту середземноморського та чорноморського узбережжя з допомогою штучних пляжів, наносоутримуючих споруд. Представлено також проблеми гідродинамічної теорії поля та закономірності його деформації під впливом геологічних чинників. Публікуються відомості про дослідження піщаних берегів Чорноморя та їх використання у господарстві України.

 
56 Б82

Борисова, О. В.

        Соціальна антропологія [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / О. В. Борисова. - Київ : Кондор, 2017. - 412 с.

Рубрики: Антропологія - Соціальна антропологія

Ключові слова (ненормовані): історія антропології -- форми антропогенези -- основи расології -- морфогенеза -- соціогенеза -- ранні суспільства -- неолітична революція -- еволюція -- соціально-історична

Анотація:   У підручнику з урахуванням досягнень світової соціальної антропології викладаються базові положення цієї науки, показується місце антропології в системі наукового знання, розкриваються теоретико-методологічні засади та джерела соціальної антропології, теорії походження людини, расогенези і соціогенези, походження мови, мистецтва і культури; дається інформація щодо суспільств соціальних тварин, біологічних суспільств, а також щодо генези традиційного (аграрного) суспільства; висвітлюються давні й сучасні погляди на розвиток та типологію суспільств, футурологічні концепції майбутнього людської цивілізації, а також сучасні погляди на соціально-антропологічне минуле українських земель.

 
57 28.6я73-1
Н40

Неведомська, Є. О.

        Зоологія [Текст] : навч. посіб. для студ. небіологічних спец. вищ. навч. закл. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 290 с.

Зміст:
  Різноманітність органічного світу. - С. 7-15
  Зоологія як наука. - С. 16-22
  Молекулярний рівень організації живої матерії. - С. 23-35
  Клітинний рівень організації живої матерії тварин. - С. 36-49
  Тканинний рівень організації живої матерії. Тканини тварин. - С. 50-58
  Підцарство найпростіші, або одноклітинні. - С. 59-72
  Підцарство Багатоклітинні. Тип Кишковопорожнинні. - С. 73-86
  Тип Плоскі черви. - С. 87-96
  Тип Круглі черви. - С. 97-104
  Тип Кільчасті черви або Анеліди. - С. 105-112
  Тип Молюски, або М'якуни. - С. 113-127
  Тип Членистоногі. - С. 128-153
  Загальна характеристика типу Хордові. - С. 154-163
  Інфратип Щелепнороті. Надклас Риби. - С. 164-187
  Надклас Чотириногі, або Наземні Хребетні. Клас Земноводні, або Амфібії. - С. 188-202
  Клас Плазуни, або Рептилії. - С. 203-217
  Клас Птахи. - С. 218-243
  Клас Ссавців, або Звірі. - С. 244-270

Рубрики: Зоологія

Ключові слова (ненормовані): природна система -- зоологічна класифікація -- жива матерія тварин -- цитологія

Анотація:   Навчальний посібник створено з урахуванням завдань навчального курсу "Зоологія", передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. За структурою навчальнийпосібник побудований як курс лекцій. Наведені у посібнику таблиці, схеми сприятимуть систематизації знань студентів. Після викладу навчального матеріалу в посібнику вміщено запитання для самоперевірки знань студентів, ??рекомендовану літературу, науково-популярну інформацію за рубриками «З історії науки», "Еволюційний процес", "Зі світу науки", "Цікаво знати", "Для допитливих", яка сприятиме комплексному пізнанню тваринного світу, зацікавленню студентів у вивченні зоології , розширенню кругозору та ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу. Рубрики "Важливо знати", "Життєві поради" допоможуть у різних життєвих ситуаціях. У кінці навчаль-??ного посібника наведено "Словник зоологічних термінів". Для студентів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.

 
58 28.5я73-1
Н40

Неведомська, Є. О.

        Ботаніка [Текст] : навч. посіб. для студентів небіол. спец. вищ. навч. закл. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 218 с.

Рубрики: Ботаніка

Ключові слова (ненормовані): лекції з ботаніки -- органографія -- насінні рослини -- вищі рослини -- систематика рослин -- рослинність України

Анотація:   Навчальний посібник створено з урахуванням завдань навчального курсу "Ботаніка", передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. За структурою навчальний посібник побудований як курс лекцій. Наведені у посібнику таблиці, схеми сприятимуть систематизації знань студентів. Після викладу навчального матеріалу в посібнику вміщено запитання для самоперевірки знань студентів, рекомендовану літературу, науково-популярну інформацію під рубриками "З історії науки", "Еволюційний процес" "З історії народів", "Зі світу науки", "Цікаво знати", "Для допитливих", яка сприятиме комплексному пізнанню рослинного світу, зацікавленню студентів у вивченні цього курсу, розширенню кругозору та ґрунтовному засвоєнню навчального ма- теріалу. Рубрики "Важливо знати", "Життєві поради" допоможуть у різних життєвих ситуаціях. У кінці навчального посібника подано "Словник ботанічних термінів".

 
59 28.072я73-5кр
Б63

        Біохімія [Текст] : практикум (динаміка) : [навч. посіб. для студ. ун-тів] / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, І. В. Шмиголь, Н. В. Чепчуренко. - Черкаси : [Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2007. - 274 с.

Рубрики: Біохімія

Ключові слова (ненормовані): динамічна біохімія -- обмін речовин -- обмін енергії -- біологічне окислення -- обмін білків -- обмін нуклеїнових кислот -- обмін вуглеводів

Анотація:   Практикум рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, спеціальність "Біологія". Основне завдання практикуму закріплення теоретичних знань студентів та формування практичних умінь і навичок на основі застосування досягнень сучасної біохімічної науки. Структура посібника включає теоретичний матеріал та практичні роботи, що стосуються окремих розділів динамічної біохімії, а також завдання для самоконтролю знань і самостійної роботи студентів.

 
60 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. № 8 (221) Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 152 с.

Зміст:
  Босовський М. В.  Методика вивчення теореми про перехід до границі у нерівностях / М. В. Босовський, О. П. Бочко. - С. 3-7
  Вашерук А. В.  Интернет-технологии при разработке подсистемы методологического обеспечения дистанционного обучения немецкого языка в неязыковых вузах / А. В. Вашерук [и др.]. - С. 8-12
  Ващук О. В.  Психолого-педагогічні передумови розвитку акдемічної обдарованості старшокласників / О. В. Ващук. - С. 13-17
  Демченко О. Г.  Одна особлива функція і методика її вивчення / О. Г. Демченко, І. Ю. Ткаченко, В. М. Шкуренко. - С. 18-22
  Драч О. О.  Предметна система навчання у вищій жіночій школі Російської імперії: досвід упровадження / О. О. Драч. - С. 22-27
  Демченко О. Г.  Геометричне місце точок, рівновіддалених від двох заданих кіл / О. Г. Демченко, Н. В. Давиденко, К. С. Запорожець. - С. 28-32
  Євсєєва О. Г.  Експериментальна перевірка ефективності методичної системи діяльнісного навчання математики студентів технічного університету / О. Г. Євсєєва. - С. 32-41
  Каленюк О. М.  Виховний вплив сакрального мистецтва на формування духовності майбутнього художника-педагога / О. М. Каленюк. - С. 42-46
  Маршицька В. В.  Про використання мультимедійних технологій у процесі викладання навчальних дисциплін у ВНЗ / В. В. Маршицька. - С. 47-54
  Моторіна В. Г.  Моніторин якості освіти: теоретичний аспект / В. Г. Моторіна. - С. 54-58
  Махомета Т. М.  Науковий гурток з аналітичної геометрії як один із видів позанавчальної науково-дослідної роботи студентів / Т. М. Махомета. - С. 58-63
  Назаренко Н. В.  Застосування нових педагогічних технологій у процесі навчання студентів інформатики / Н. В. Назаренко. - С. 64-68
  Прищепа С. М.  Особистісна активність як основа життєдіяльності школяра / С. М. Прищепа. - С. 69-74
  Прокопенко Н. С.  Підготовка вчителів до проведення моніторингових досліджень з математики / Н. С. Прокопенко. - С. 75-79
  Радзієвська І. В.  Психолого-педагогічні основи організації компетентнісно орієнтваного навчання майбутніх медичних фахівців / І. В. Радзієвська. - С. 79-85
  Сердюк З. О.  Деякі аспекти профільного навчання математики в школі / З. О. Сердюк. - С. 85-91
  Соловйов В. М.  Проблеми побудови прогностичних моделей професійної підготовки вчителів педагогічних ВНЗ / В. М. Соловйов. - С. 91-96
  Софієнко О. К.  Формування мотивації до навчання математики у студентів біологічних спеціальностей / О. К. Софієнко. - С. 96-100
  Стадник О. О.  Наукові проекти з природничих наук як засіб форування дослідницько-пошукових здібностей школярів / О. О. Стадник. - С. 100-105
  Ткаченко І. Ю.  Геометричне місце точок, рівновіддалених від ліній другого порядку / І. Ю. Ткаченко. - С. 105-109
  Третяк М. В.  Формування функціонального мислення студентів першого курсу при вивченні математичного аналізу / М. В. Третяк. - С. 109-115
  Тютюн Л. А.  Формування пофесійної компетентності майбутніх учителів математики в процесі вивчення аналітичної геометрії / Л. А. Тютюн. - С. 115-122
  Хараджян Н. А.  Нові тенденції професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики / Н. А. Хараджян. - С. 122-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хотунов В. І.  Наступність навчання математики в коледжі / В. І. Хотунов. - С. 131-136
  Цапок О. М.  Фаховий гурток із журналістики як одна з форм навчання студентів / О. М. Цапок. - С. 137-142
  Шкуренко В. М.  Одна особлива функція і методика її викладання / В. М. Шкуренко. - С. 142-147

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені проблемам едукаційної роботи у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи та інших закладів освіти, особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів та школярів, неперервність професійної освіти та ін.

 
61 75.1
Д78

Дрюков, В. О.

        Науково-методичне та медичне забезпечення спортсменів у спорті найвищих досягнень [Текст] : монографія / В. О. Дрюков, Т. Є. Містулова. - К. : Науковий світ, 2004. - 278 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт

Ключові слова (ненормовані): підготовка спортсменів -- медичне забезпечення підготовки спортсменів України -- медичне забезпечення в Олімпійському спорті -- контроль спортивних тренувань

Анотація:   В монографії розглянуті питання науково-методичного та медичного забезпечення (НМ та МЗ) підготовки збірних команд країни як головної риси сучасного олімпійського спорту та неодмінної умови його успішного існування, розкривається зв'язок між різними галузями науки та спорту найвищих досягнень, показані перспективи подальшого розвитку НМ та МЗ.

 
62 74.204.2
Р64

        Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 трав. 2007 р. : XIV Каришинські читання : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Ін-т. - Полтава : [Астрая], 2007. - 487 с.

Зміст:
  Буринська Н. М.  До проблеми формування пізнавальних інтересів учнів на уроках хімії / Н. М. Буринська. - С. 18-19
  Грабовий А. К.  Про забезпечення шкільного хімічного експерименту / А. К. Грабовий. - С. 19-20
  Виговська О. І.  Особистісно-орієтоване навчання: авторська концепція / О. І. Виговська. - С. 30-32
  Кожевников В. М.  Вивчення наступності профільної школи і вищого навчального закладу / В. М. Кожевников. - С. 57-64
  Коссак Г. М.  Освітні тенденції підготовки майбутніх вчителів у зв'язку з новими вимогами школи / Г. М. Коссак. - С. 66-68
  Кравченко О. В.  Роль лекції в становленні наукової творчості студентів / О. В. Кравченко, Т. В. Поліщук. - С. 68-69
  Крамущенко Л. В.  Управління процесом професійного розвитку вчителів / Л. В. Крамущенко, С. О. Шматченко. - С. 70-73
  Крат Р. В.  Особливості розробки цільового та змістового компонентів у побудові спецкурсів / Р. В. Крат. - С. 73-75
  Кузнєцова Л. М.  Спрямування наукової творчості майбутніх вчителів у напрямі розробки індивідуального підходу до навчання учнів з акцентуаціями характеру / Л. М. Кузнєцова. - С. 79-81
  Кузнецова Н. В.  Понятийно-терминологический анализ категорий педагогическое мастерство и организационная культура менеджера образования / Н. В. Кузнецова. - С. 81-82
  Курко К. В.  Досвід творчої діяльності як компонент змісту освіти майбутнього вчителя / К. В. Курко. - С. 82-84
  Куцериб Т.  Підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів та магістрів у вищій школі України / Т. Куцериб. - С. 84-86
  Лисяк О. О.  Формування компетентності студентів, як важливої складової роботи майбутнього вчителя / О. О. Лисяк, О. А. Даценко. - С. 86-88
  Лук'яненко О. В.  Використання принципів староруського світогляду у творчій ініциативі учителя ХХІ століття / О. В. Лук'яненко. - С. 88-90
  Магомедова Т. Ю.  Позашкільна освіта - це невід'ємна ланка в системі суспільного національного виховання підростаючого покоління / Т. Ю. Магомедова. - С. 91-93
  Монастирська С. С.  Формування наукової творчості студентів у процесі викладання біологічних дисциплін / С. С. Монастирська, М. О. Хом'як, Р. Д. Стецик. - С. 93-94
  Опара М. М.  Синтез навчання і науки / М. М. Опара. - С. 95-97
  Паливода М. Г.  До питання про наукову роботу студентів-заочників / М. Г. Паливода, Л. К. Паливода. - С. 97-98
  Пацай Н.  Професійно-рольова ідентифікація майбутнього вчителя у взаєминах його з викладачами / Н. Пацай. - С. 98-100
  Плиска О. І.  Комплексація матеріальної бази та наукового потенціалу науково-педагогічних і наукових закладів - шлях до залучення до наукової творчості вчителів та студентів / О. І. Плиска, О. В. Рубан. - С. 100-101
  Проць Н. І.  Формування професійно-значущих якостей особистості майбутнього вчителя / Н. І. Проць. - С. 102-103
  Рибалка О. Я.  Валеологічна освіта - шлях до самопізнання і самоудосконалення студентської молоді / О. Я. Рибалка. - С. 103-104
  Святська Т. М.  Навчально-творча діяльність студентів у процесі професійно-педагогічної підготовки / Т. М. Святська. - С. 104-106
  Сердюк О. Г.  Головне завдання викладача - створення освітнього середовища для студентів в ході вивчення фахових дисциплін / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк. - С. 106-108
  Сердюк О. Г.  Формування толерантності, конструктивності й демократичності у викладача вищої школи / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк. - С. 108-109
  Сидорович М.  Методологічні знання як чинник розвитку наукової творчості та закладання основ теоретичного мислення в учнівської молоді / М. Сидорович. - С. 109-112
  Слободянюк Д. І.  Погляди Рене Декарта на нервову систему людини: філософський і науковий аспекти / Д. І. Слободянюк, В. Ю. Нор. - С. 112-113
  Слободянюк Д. І.  Формування філософських поглядів Зигмунда Фрейда / Д. І. Слободянюк, М. Г. Теслюк. - С. 113-115
  Совгіра С. В.  Об'єктивна необхідність та особливості природоохоронної роботи в сучасній вищій та загальноосвітній школі / С. В. Совгіра. - С. 116-117
  Сотула О. В.  Організаційні засади діяльності екологічної секції студентського наукового товариства імені А. П. Карашина / О. В. Сотула. - С. 117-119
  Стражнікова І. В.  Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до викладання природознавства / І. В. Стражнікова, Л. В. Ілійчук. - С. 119-121
  Ташкинова Е. Г.  Роль компетентностного похдода в системе среднего специального образования / Е. Г. Ташкинова. - С. 121-122
  Ткаченко А. В.  Історія трудового дитячого корпусу у відображенні вітчизняного і зарубіжного макаренкознавства / А. В. Ткаченко. - С. 122-124
  Упатова І. П.  Творчість учителя під час підготовки і проведення диференційованого контролю, умови успішності його здійснення / І. П. Упатова. - С. 125-126
  Хлонь Н. В.  Формування творчої активнсоті студентів при вивченні геології / Н. В. Хлонь. - С. 126-127
  Хмеловська С. О.  Питання підвищення рівня екологічної освіти в курсі хімії середньої школи / С. О. Хмеловська, Н. В. Стець. - С. 127-128
  Цебржинский О. И.  К биологическим предпосылкам творчества / О. И. Цебржинский. - С. 128-131
  Цзихуа Ли  Использование идей В. А. Сухомлинского для создания модели современной китайской школы / Ли Цзихуа. - С. 131-133
  Цуруль О. А.  Формування творчої особистості майбутнього вчителя у процесі науково-дослідницької роботи з методики навчання біології / О. А. Цуруль. - С. 133-134
  Чорний А. В.  Наукова творчість студентів на хімічному факультеті ХНУ ім. В. Н. Каразіна / А. В. Чорний, Т. О. Чорна. - С. 134-135
  Шаповалова Л. В.  Зміст реформ LMD/ECTS та особливості її впровадження у Франції / Л. В. Шаповалова. - С. 135-137
  Шарко В. Д.  До питання про можливості розвитку досвіду творчої діяльності у майбутніх учителів фізики / В. Д. Шарко. - С. 137-139
  Шашко В. І.  Особистісна культура Д. І. Менделєєва як виховний фактор розвитку пізнавальної діяльності учня / В. І. Шашко. - С. 139-140
  Шиян Н. І.  Творчість як складова професійної компетентності майбутнього вчителя хімії / Н. І. Шиян. - С. 140-144
  Шмалєй С. В.  Професійна діяльність вчителя з розвитку творчих здібностей учнів / С. В. Шмалєй. - С. 144-146
  Шмалєй С. В.  Періодизація інноваційного досвіду у вітчизняній педагогіці ХХ століття / С. В. Шмалєй. - С. 146-150
  Яланська С. П.  Формування творчості майбутніх учителів природничих дисциплін / С. П. Яланська. - С. 150-152
  Александров М. Г.  Особливості спецкурсів для підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін при профільному навчанні / М. Г. Александров, О. В. Маслов, Л. М. Александрова. - С. 153-154
  Бажан А. Г.  Роль педагогічних практик у професійному становленні студентів природничого факультету / А. Г. Бажан. - С. 154-156
  Бажан А. Г.  Виробнича науково-педагогічна практика магістрантів природничого факультету / А. Г. Бажан. - С. 156-158
  Бендус Т. О.  Дослідження гармонії / Т. О. Бендус, К. М. Кравченко. - С. 158-159
  Бернацька К. В.  Аналіз особливостей розвитку складових емпатії підлітків з акцентуаціями характеру (за методикою В. В. Бойко) / К. В. Бернацька. - С. 159-161
  Білик В. Г.  Самостійна робота студентів як засіб розвитку ініціативи та творчості майбутнього вчителя / В. Г. Білик. - С. 161-162
  Білоус О. В.  Розвиток творчого мислення у майбутніх учителів у процесі професійної підготовки / О. В. Білоус. - С. 162-163
  Біляковська О. О.  Оцінювання навчальних досягнень учнів як важлива складова формування творчого вчителя / О. О. Біляковська. - С. 164-166
  Блажко О. А.  Підготовка майбутнього вчителя хімії до організації навчально-дослідної роботи школярів / О. А. Блажко, Т. М. Дабіжук. - С. 166-167
  Борщевич Л. В.  Розвиток творчої ініціативи студентів на заняттях з дисципліни "Методика складання та розв'язування хімічних задач" / Л. В. Борщевич. - С. 167-168
  Височан Л. М.  Дидактичні функції підручників природознавства та способи їх реалізації (1959-1991 рр.) / Л. М. Височан. - С. 168-172
  Гомля Л. М.  Особливості проведення польових практик на природничому факультеті Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / Л. М. Гомля. - С. 172-175
  Гомля Л. М.  Особливості проведення польових практик ботаніки в околицях міста Полтава / Л. М. Гомля, Д. А. Давидов. - С. 175-176
  Грабовий А. К.  Педагогічне проектування як чинник експериментальної підготовки майбутніх вчителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 176-178
  Даценко О. А.  Формування професійних якостей майбутнього вчителя для діяльності керівника школи / О. А. Даценко, І. В. Кривошапка. - С. 178-180
  Деркач Т. М.  Розвиток творчості майбутніх вчителів хімії в сучасних умовах / Т. М. Деркач, О. К. Рожко. - С. 180-181
  Іщенко Т. С.  Педагогічна творчість вчителя: пошуки та перспективи / Т. С. Іщенко. - С. 181-183
  Кійко Т. Б.  До питання про актуальність медико-біологічних знань в системі професійної підготовки майбутнього вчителя / Т. Б. Кійко, А. О. Міненок. - С. 183-184
  Ковальчук Б. В.  Розвиток професійних зжібностей як основа творчої педагогічної діяльності майбутнього вчителя природничих дисциплін / Б. В. Ковальчук, Л. О. Ковальчук. - С. 184-186
  Ковальчук Г. Я.  Проблемне навчання - засіб розвитку творчої діяльності майбутнього вчителя біології / Г. Я. Ковальчук, В. І. Стахів. - С. 186-188
  Лупаренко С. Є.  Підготовка вчителя до здійснення особистісно-орієнтованого навчання учнів у вальдорфській школі / С. Є. Лупаренко. - С. 188-190
  Малаканова Л. В.  Дослідження студентом власної гармонії / Л. В. Малаканова. - С. 190-192
  Марюхно О.  Профільне навчання як чинник індивідуалізації процесу навчання / О. Марюхно. - С. 192-194
  Миронович Ю. З.  Розвиток інтересу до наукової діяльності студентів педагогічного університету / Ю. З. Миронович, Л. Ф. Пашко. - С. 194-196
  Молокопой С. Н.  Личностно-ориентировочный подход к подготовке студентов как будущих преподавателей географии / С. Н. Молокопой. - С. 196-198
  Мороз Ю. М.  Значимість фізичної культури і спорту в державній політиці / Ю. М. Мороз. - С. 198-199
  Накемпій О. М.  Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів предметів природничо-математичного циклу в процесі професійно-педагогічної підготовки / О. М. Накемпій. - С. 199-201
  Ніколаєнко Н. В.  Специфіка прояву атракції у студентів вищої школи / Н. В. Ніколаєнко, Н. О. Чпйкіна. - С. 201-203
  Орлова Л. Д.  Розвиток творчості майбутнього вчителя з біології в процесі професійно-педагогічної підготовки / Л. Д. Орлова, Я. М. Кириленко. - С. 204-206
  Пивовар Н. М.  Здоров’язбереження через психотерапію педагогічного спілкування / Н. М. Пивовар, Т. В. Хілінська. - С. 206-210
  Подмаркова К. М.  Тестування як один із методів розвитку творчих здібностей студентів / К. М. Подмаркова, О. Л. Гаркович. - С. 210-213
  Савонова О. В.  Роль автоматизованої системи тестування "CamomileNet" на базі lnternet-технологій у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя / О. В. Савонова. - С. 213-215
  Самусенко Ю. В.  Виховання наукою / Ю. В. Самусенко. - С. 215-217
  Самусенко Ю. В.  Наукова творчість в підготовці вчителя хімії / Ю. В. Самусенко, Ю. І. Дивоняк. - С. 217-219
  Страшко С. В.  Соціальне замовлення на підготовку вчителя-валеолога / С. В. Страшко, Л. А. Животовська, О. С. Ясинська. - С. 219-221
  Ткаченко О. Л.  Організація навчального діалогу в процесі підготовки вчителів географії / О. Л. Ткаченко. - С. 221-223
  Фруктова Я. С.  Учнівські робочі зошити як засіб стимуляції педагогічної творчості майбутніх вчителів / Я. С. Фруктова, О. В. Князева. - С. 223-225
  Хоменко П. В.  Узагальнення знань з хімії в аспекті функціональності / П. В. Хоменко. - С. 225-227
  Черчата Л. М.  Роль самостійної роботи у формуванні творчої особисточті вчителя / Л. М. Черчата. - С. 227-229
  Шинкаренко В. І.  Формування творчої активності студентів у вищій педагогічній школі / В. І. Шинкаренко. - С. 229-230
  Шумська С. І.  Творчий підхід до фізичного виховання студентів з особливими потребами / С. І. Шумська. - С. 230-232
  Шупта І. М.  Методи наукових досліджень у конфліктології / І. М. Шупта. - С. 232-233
  Атаманенко О.  Науково-дослідницька робота студентів та учнів як одна з форм диференційованого навчання / О. Атаманенко, Ю. В. Самусенко. - С. 233-235
  Бесєдіна І. С.  Науково-дослідницька ауково-дослідна робота учнів, як метод поглиблення знань з біології / І. С. Бесєдіна, Я. М. Макаренко. - С. 235-236
  Білик В. Г.  Роль технічних засобів навчання у формуванні та організації науково-дослідницьких умінь і практичної підготовки студентів у вищій школі / В. Г. Білик, А. Г. Ткаченко. - С. 237-238
  Борщевич Л. В.  Організація дослідницької діяльності школярів / Л. В. Борщевич, Я. В. Жульова. - С. 238-240
  Брижак Л. М.  Розвиток творчих здібностей учнів в процесі навчання біології / Л. М. Брижак. - С. 240-242
  Брюховецька І. В.  Роль хімічного експерименту у формуванні діяльнісного підходу при викладанні хімії у школі / І. В. Брюховецька. - С. 242-243
  Брюховецька І. В.  Хімічний гурток як один з чинників формування та реалізації науково-дослідницьких інтересів учнів / І. В. Брюховецька, А. М. Прийма. - С. 243-245
  Буйдіна О. О.  Комунікативна активність учнів - одна з вимог модернізації шкільної освіти / О. О. Буйдіна. - С. 245-248
  Булгакова Н. Б.  Самостійна робота як процес формування науково-дослідницьких умінь студентів / Н. Б. Булгакова. - С. 248-250
  Васильченко М. В.  Проблеми адиктивної поведінки учнів підліткового віку / М. В. Васильченко. - С. 250-252
  Вербицька О. І.  Поняття професійної компетентності педагогічних кадрів / О. І. Вербицька. - С. 252-253
  Вербицький В. В.  Роль тижня всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів "Україна-Європа-Світ" у екологічній освіті шкільної молоді України / В. В. Вербицький, В. Г. Надворний. - С. 253-258
  Власенко Н. О.  Організація науково-дослідної роботи студентів при вивченні курсу "Антропологія" / Н. О. Власенко. - С. 258-260
  Галицька Н. Є.  Дидактична гра "кросворд" як засіб розвитку творчих здібностей учнівської молоді під час формування біологічних понять / Н. Є. Галицька. - С. 260-262
  Гапон С. В.  Напрямки науково-дослідницької роботи учнів у роботі наукових гуртків / С. В. Гапон, В. В. Гапон. - С. 262-264
  Гапон С. В.  Мохоподібні як об'єкт вивчення науково-дослідницьких робіт студентів та учнів / С. В. Гапон, І. Е. Рева. - С. 264-265
  Гаркович О. Л.  Сучасні форми наукової творчості школярів / О. Л. Гаркович, С. В. Стрижак. - С. 265-268
  Гвоздецька Г. В.  Індивідуальне навчально-дослідне завдання як новий підхід до організації самоосвти студентів / Г. В. Гвоздецька. - С. 268-269
  Гладкий М. О.  Роль навчальних експериментів в організації шкільного дослідництва / М. О. Гладкий. - С. 269-272
  Гнітій Н. В.  Принципи відбору інформації ЗМІ для формування та організації науково-дослідницьких умінь і практичної підготовки студентів у вищій школі / Н. В. Гнітій. - С. 272-273
  Гонжак Н. Д.  Організація науково-дослідницької діяльності учнів як засіб формування мотивації до навчання / Н. Д. Гонжак, Т. О. Півень. - С. 274-275
  Горзій Т. О.  Індивідуальні навчально-дослідні завдання, як засіб розвитку творчих здібностей особистості майбутнього вчителя математики в процесі професійної підготовки / Т. О. Горзій, І. Л. Макарова. - С. 275-276
  Горобець Н. В.  Гра в організації особистісно орієнтованого навчання на уроках природознавства / Н. В. Горобець. - С. 276-278
  Гринюк О. С.  Дослідницька діяльність майбутнього вчителя, як умова творчого підходу до професії / О. С. Гринюк. - С. 278-280
  Гузь В. В.  Науково-дослідницька діяльність учнів та студентської молоді як засіб формування їх екологічної культури / В. В. Гузь. - С. 280-282
  Гуріненко Н. О.  Розвиток творчої пізнавальної діяльності школярів в курсі екології / Н. О. Гуріненко, С. О. Галушко. - С. 282-283
  Дем'яненко М. М.  Особливості організації науково-дослідницької діяльності / М. М. Дем'яненко. - С. 283-285
  Деркач М. В.  Сучасний стан пам'яток природи Решетилівського району (Полтавська область) / М. В. Деркач, Л. Б. Савченко. - С. 285-287
  Джурка Г. Ф.  Визначення фотометричним методом кадмію в грунті / Г. Ф. Джурка, В. Г. Бенедіс, М. В. Волобуєв. - С. 288-290
  Джурка Г. Ф.  Науково-дослдіницькі підходи до вивчення біотехнологічних виробництв / Г. Ф. Джурка, Н. Олефір. - С. 290-294
  Джурка Г. Ф.  Реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні теми "електроліз" / Г. Ф. Джурка, О. С. Цимбал. - С. 294-297
  Джурка Г. Ф.  Ефективність використання індивідуальної роботи під час викладання теми "сульфатна кислота" / Г. Ф. Джурка, О. В. Шкурупій. - С. 297-303
  Жара Г. І.  Уроки основ здоров'я: точка зору учнів / Г. І. Жара. - С. 303-305
  Закалюжний В. М.  Вплив науково-дослідної роботи студентів на підготовку сучасного вчителя біології / В. М. Закалюжний, О. В. Паляниця. - С. 305-307
  Іщенко В. І.  До проблеми біологічного навчального змісту в середній школі / В. І. Іщенко, Т. С. Іщенко. - С. 307-308
  Калайда О. В.  Про деякі аспекти формування здорового способу життя учнівської молоді / О. В. Калайда. - С. 309-310
  Калініченко Л. І.  Динамічні лідерство - важливий чинник успішного розвитку навчального закладу / Л. І. Калініченко. - С. 310-311
  Калугін О. М.  Болонський процес та формування навичок науково-дослідної роботи студентів у вищій школі / О. М. Калугін [и др.]. - С. 311-313
  Кисла О. Г.  Інтеграція як умова підвищення професійної компетентності спеціаліста / О. Г. Кисла, Н. Н. Чайченко. - С. 313-315
  Кіросір Л.  Зміст та організація дослідницької роботи в школі в зимовий час / Л. Кіросір. - С. 315-318
  Коваль А. А.  Умови ефективнсоті науково-дослідної роботи студентів / А. А. Коваль, С. Ю. Чечрткіна. - С. 318-319
  Коваль А. А.  Використання окремих форм науково-дослідної роботи студентів у навчально-виховному процесі / А. А. Коваль, С. Ю. Чечотіна. - С. 319-321
  Ковальова Л. П.  Науково-дослідницька діяльність студентів природничо-географічного профілю навчання як чинник зростання професійної майстерності / Л. П. Ковальова. - С. 321-323
  Ковальчук О. В.  Про організацію науково-дослідницької роботи учнів з екології / О. В. Ковальчук, О. О. Грустілін. - С. 323-324
  Ковальчук О. В.  Про наукову роботу учнів у середніх та позашкільних навчальних закладах / О. В. Ковальчук, Я. М. Ханик, О. О. Грустілін. - С. 324-326
  Кононенко Н. О.  Дослідницька діяльність учнів під час вивчення шкільного курсу хімії / Н. О. Кононенко. - С. 326-328
  Криворучко А. В.  Значення варіативного компонента у підготовці учня до наукової творчості / А. В. Криворучко. - С. 328-329
  Левченко Ю. П.  Науково-дослідні завдання при викладанні ботанічних дисциплін з використанням відомостей про рідкісні рослини (на прикладі косариків тонких) / Ю. П. Левченко, Л. Д. Орлова. - С. 329-331
  Оніпко В. В.  Самостійні науково-дослідні завдання та їх значення для професійної підготовки студентів / В. В. Оніпко, Н. Т. Максименко. - С. 332-333
  Машкіна Л. В.  Коли краса - поруч / Л. В. Машкіна. - С. 333-334
  Мірошніченко Т. В.  Роль науково-дослідної роботи у розвитку творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів / Т. В. Мірошніченко. - С. 334-336
  Момот Ю. В.  Типологія навчальних проектів при вивчення хімії / Ю. В. Момот. - С. 336-338
  Моцак Л. В.  Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії / Л. В. Моцак. - С. 338-340
  Мучичка І. І.  Науково-дослідницька діяльність учнів як складова методики формування методологічних знань на уроках хімії / І. І. Мучичка, В. М. Дзямко. - С. 340-342
  Надєєн В. В.  Психологічна компетенція викладача / В. В. Надєєн. - С. 342-344
  Нізовцева А. В.  Способи реалізації дослідницького методу навчання / А. В. Нізовцева. - С. 344-346
  Оніпко В. В.  Науково-дослідницька діяльність учнів при вивченні біологічних особливостей виду Allium Cepa L. як чинник зростання рівня пізнавальної самостійності / В. В. Оніпко, О. І. Риндіна. - С. 346-348
  Орлова Л. Д.  Організація науково-дослідницької роботи учнів при вивченні рідкісних рослин / Л. Д. Орлова, О. В. Коваль. - С. 348-350
  Попельнюх В. В.  Форми організації науково-дослідної діяльності на території регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" / В. В. Попельнюх, Н. О. Стецюк. - С. 350-351
  Попович А. П.  Воспитание физических качеств старшеклассников в учебно-тренировочных группах ДЮСШ средствами гандбольной подготовки / А. П. Попович. - С. 351-352
  Прийма А. М.  Основні засади екологічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл / А. М. Прийма, І. В. Брюховецька. - С. 353-354
  Прус І. Є.  До проблем науково-дослідницької роботи учнів у сучасній школі / І. Є. Прус. - С. 354-356
  Речицький О. Н.  Науково-дослідницька діяльність студентів на базі лабораторії органічного синтезу / О. Н. Речицький, С. Ф. Решнова. - С. 365-358
  Самойленко С. С.  Організація групової навчальної діяльності школярів на уроках-семінарах / С. С. Самойленко. - С. 358-360
  Севастьян Л. О.  Розвиток творчих здібностей школярів у процесі організації учнівської науково-дослідницької діяльності при викладанні шкільного курсу хімії / Л. О. Севастьян, С. Ф. Сосновська. - С. 360-362
  Сенецька Т. І.  Проблемно-розвиваючі досліди, як один із шляхів пізнавальної активності учнів / Т. І. Сенецька. - С. 362-363
  Солоп В. В.  Наукове обгрунтування доцільності створення ландшафтного заказника в околицях с. Міські Млини Зінківського району / В. В. Солоп, Н. О. Стецюк. - С. 363-364
  Сорокіна Г. Ю.  Науково-дослідницька діяльність у професійній підготовці фахівців зв'язку / Г. Ю. Сорокіна. - С. 364-366
  Староста В. І.  Формування науково-дослідницьких умінь студентів під час вивчення теми "Адсорбція" курсу колоїдної хімії / В. І. Староста, В. М. Дзянко. - С. 366-367
  Стеблій О. В.  Інформатизація навчання на уроках та позакласній діяльності з хімії / О. В. Стеблій, С. В. Пустовіт. - С. 367-369
  Стецюк Н. О.  Збереження степової фіторізноманітності на території Решетилівського району (Полтавська область) / Н. О. Стецюк, І. О. Лугова. - С. 369-371
  Стець Н. В.  Факультативні заняття на тему "харчові добавки" в курсі хімії середньої школи / Н. В. Стець, С. О. Хмеловська, А. А. Нога. - С. 371-372
  Титаренко В. П.  Педагогічні основи дослідницької роботи учнів / В. П. Титаренко. - С. 372-376
  Титаренко О. О.  Підготовка учнів до проведення дослідів / О. О. Титаренко. - С. 376-378
  Федоренко Ю. В.  Системно-діяльнісний підхід як основа використання інтерактивного спілкування на уроках іноземної мови / Ю. В. Федоренко. - С. 380-382
  Федченко С. В.  Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вчителів природничих дисциплін / С. В. Федченко, В. М. Федченко. - С. 382-384
  Ходько Л. М.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів на основі дослідницького методу навчання / Л. М. Ходько, В. І. Магда. - С. 384-386
  Цина А. Ю.  Організація самостійної науково-дослідної роботи студентів / А. Ю. Цина. - С. 387-391
  Анічкіна О. В.  Підвищувати рівень методичної підготовки майбутніх вчителів хімії / О. В. Анічкіна, О. І. Мацієвський. - С. 400-401

Рубрики: Освіта вища - Підготовка вчителів природничих спеціальностей

Анотація:   У збірнику вміщено матеріали, присвячені сучасним проблемам розвитку наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін. Збірник укладено за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції.

 
63 74.00
Р64

        Розвиток особистості в полікультурному освітньому просторі: IV Слов'янські пед. читання (30 червня-1 липня) [Текст] : зб. матеріалів міжнар. конгр. / М-во освіти і науки України; АПН України; ЧНУ ім. Б. Хмельницького та ін.. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 338 с.

Зміст:
  Ничкало Н.  Становлення і розвиток наукових шкіл як міжнародна історико-педагогічна проблема / Н. Ничкало. - С. 10-11
  Кремень В. Г.  Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні / 3-6
  Зязюн І. А.  Духовні чинники елітарної особистості / І. А. Зязюн. - С. 15-19
  Мацеевски Я.  Общественно-правовая ситуация учителя в Польше и государствах европейского союза / Я. Мацеевски. - С. 23-26
  Філіпчук Г. Г.  Культурологічна основа сучасної школи / Г. Г. Філіпчук. - С. 26-29
  Сташак Б.  Інтегроване навчання / Б. Сташак. - С. 29-32
  Круль Р.  Учитель как носитель ценностей в формировании личности / Р. Круль. - С. 37-41
  Graca T.  Jak byc tworczym i refleksyjnym nauczycielem / T. Graca. - С. 41-45
  Руденко В. М.  Проблема педагогічної рефлексії культури в умовах глобалізації освіти / В. М. Руденко. - С. 47-50
  Селезнев Н. В.  Об истоках нового направления в педагогике - педагогической антропологии / Н. В. Селезнев, В. Е. Селезнев. - С. 51-53
  Лощенова І. Ф.  Теоретичні засади полікультурної освіти / І. Ф. Лощенова. - С. 53-54
  Самохвалова С. Ю.  воспитание толерантности / С. Ю. Самохвалова. - С. 54-56
  Кретова О. І.  Проблема діалогу та педагогічної комунікації у полікультурному соціумі / О. І. Кретова, П. В. Кретов. - С. 56-59
  Морозов А. Г.  Виховання в суспільстві свідомості об'єктивної необхідності переходу на засади сталого цивілізаційного розвитку / А. Г. Морозов, С. А. Морозова. - С. 59-62
  Івашкевич Ю. В.  Функціонально-знакова природа іронії / Ю. В. Івашкевич. - С. 59-62
  Олійник В. В.  Розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України у період глобалізації / В. В. Олійник. - С. 66-68
  Панова Л. Д.  Виховання людини культури у полікультурному просторі / Л. Д. Панова, Б. И. Перили. - С. 68-69
  Распопова С. О.  Православна традиція як джерело розвитку духовності й культури у полікультурному освітньому просторі / С. О. Распопова. - С. 69-71
  Слюсаренко Н. В.  Реалізація завдань полікультурної освіти в процесі трудової підготовки молоді (друга половина ХХ століття) / Н. В. Слюсаренко. - С. 73-74
  Черток Л. П.  Диалог культур - основной принцип поликультурного образования / Л. П. Черток. - С. 76-77
  Фадеева С. И.  Моделирование системы личностно-ориентированного образования в школе адаптивного развития личности / С. И. Фадеева, Л. Д. Лысак. - С. 77-78
  Хайруддинов М. А.  Проблемы национально-ориентированного воспитания в контексте становления украинской нации и приоритетов социально-экономического развития страны (на материале крымскотатарской этнопедагогики) / М. А. Хайруддинов. - С. 77-78
  Пилипчук В. В.  Особливості релігійної філософії як антропологічної складової педагогіки / В. В. Пилипчук. - С. 80-83
  Баранов А. А.  Гуманистические перспективы контроля знаний учащихся в личностно-ориентированном процессе обучения / А. А. Баранов, Н. В. Колоколова. - С. 83-84
  Бодненко Т. В.  Удосконалення методичної структури уроків фізики як шлях формування у учнів пізнавального інтересу / Т. В. Бондаренко. - С. 85
  Власенко В. М.  Місце і роль експерименту в системі контролю знань, умінь та навичок учнів з фізики / В. М. Власенко. - С. 85-86
  Гриценко В. Г.  Перевірка вмінь розв'язування фізичних задач засобами комп'ютерних технологій / В. Г. Гриценко, В. М. Власенко. - С. 86-87
  Ильевич Т. П.  Организация интерактивного обучения в условиях личностно-ориентированного образования / Т. П. Ильевич, А. В. Мельничук, В. Е. Лозовский. - С. 89-90
  Михайлюк І. Р.  Проектування навчального середовища засобом інтерактивних комп'ютерних курсів / І. Р. Михайлюк. - С. 92-94
  Павленко О. А.  Дидактичні засади організації контролю педагогічних систем / О. А. Павленко. - С. 94
  Романовская Н. В.  Технология проектного обучения в образовательном процессе / Н. В. Романовская, Л. Д. Диордица. - С. 94-95
  Скутельник Г. П.  Новые подходы к изучению немецкого языка / Г. П. Скутельник. - С. 96-97. - обучение немецкому языку
  Тарасенкова Н. А.  Обучение математике и семиотика: точки соприкосновения / Н. А. Тарасенкова. - С. 97-98
  Шакун Н. В.  Діагностика - окрема галузь науки чи функція перевірки якості знань? / Н. В. Шакун. - С. 98-99
  Шинкаренко Е. Г.  Формирование интереса одаренных детей к изучению курса геометрии / Е. Г. Шинкаренко. - С. 99-100
  Павлик О. А.  Сучасні технології мовної освіти як засіб розвитку особистості школяра / О. А. Павлик. - С. 100-102
  Морозова С. А.  На шляху до європейської системи екологічної освіти / С. А. Морозова. - С. 102-104
  Коломинский Я. Л.  Развитие психологической культуры учащихся как фактор психологического здоровья / Я. Л. Коломинский. - С. 106-108
  Герасимова І. В.  До питання адаптації першокурсників в умовах навчання у ВНЗ / І. В. Герасимова. - С. 108-109
  Герасимова Н. Е.  Етапи адаптації студентів до умов навчання у ВНЗ / Н. Е. Герасимова. - С. 109-110
  Глазиріна В. М.  Особливості мотивації навчання студентської молоді / В. М. Глазиріна. - С. 110-111
  Горбач Г. М.  Роль емпатійного рефлексивного слухання в процесі вивчення учнями іноземної мови / Г. М. Горбач. - С. 111-112
  Вінник Н. Д.  Розвиток психологічної компетентності як складової творчої готовності педагогічних працівників / Н. Д. Вінник. - С. 112-114
  Волошко Н. І.  Збереження фізичного та психічного здоров'я в умовах навчання / Н. І. Волошко. - С. 114-115
  Ігнатович О.  Саморозвиток та самоактуалізація психологічної культури практичних психологів у творчій професійній самодіяльності / О. Ігнатович. - С. 115-117
  Белановская О. В.  Знак как психологический механизм развития личности / О. В. Белановская. - С. 120-122
  Становських З. Л.  Основні напрямки оптимізації професійного самовизначення в ранньому юнацькому віці / З. Л. Становських. - С. 122-123
  Кузьменко Г. О.  Впровадження досвіду аналітичної психології у вирішенні проблеми психічного здоров'я студентів / Г. О. Кузьменко. - С. 123-124
  Кукуленко-Лук'янець І. В.  Розкриття креативного потенціалу особистості як умова ефективного засвоєння іноземної мови студентами університету / І. В. Кукуленко-Лук'янець. - С. 124-125
  Лозовский В. Е.  Психологическая служба в условиях личностно-ориентированного обучения на основе интерактивных технологий / В. Е. Лозовский, Л. П. Диордица. - С. 125-127
  Мошенська Л. В.  Особливості використання творів образотворчого мистецтва у психологічній діагностиці / Л. В. Мошенська. - С. 127-128
  Мукомел С. А.  Пасторальний тренінг - як спосіб цілеспрямованого формування духовної сфери особистості учнів / С. А. Мукомел. - С. 128-129
  Недбаева С. В.  Реализация антропологического подхода в подготовке учителя средствами психологической практики / С. В. Недбаева. - С. 29-30
  Гончарук Т. О.  Психолого-педагогічні аспекти розвитку толерантної особистості / Т. О. Гончарук. - С. 130-132
  Зязюн Л.  Як міністри освіти і культури Франції започаткували і реалізують державну програму "Мистецтво в школі?" / Л. Зязюн. - С. 139-144
  Бубела О. В.  Педагогическое общение как одно из важнейших условий и средств развития личности / О. В. Бубела. - С. 145-146
  Вакулик І. І.  Проблема становлення особистості у процесі вивчення дисципліни "сімейно-побутова культура та домашня економіка" / І. І. Вакулик. - С. 146
  Вовкочин Л. Ю.  Проблема формування громадянськості молоді як важливої складової моделі сучасного виховання / Л. Ю. Вовкочин. - С. 146-147
  Выхор С. Т.  К проблеме реализации гендерного подхода в учебно-воспитательном поцессе школы / С. Т. Выхор. - С. 147-149
  Галашко М. І.  Громадська освіта студентів в процесі фізкультурно-спортивних занять / М. І. Галашко. - С. 149-150
  Гаврина А. Л.  Микросоциум семьи в воспитании ребенка / А. Л. Гаврина. - С. 150-151
  Даниленко М. В.  Залучення студентів педагогічного вузу до духовних загальнолюдських цінностей / М. В. Даниленко, І. Г. Мельниченко. - С. 151-153
  Дахно Р. А.  Особистісно-орієнтований едукаційний процес як психолого-педагогічна умова профілактики девіантної поведінки учнів загальноосвітніх закладів / Р. А. Дахно
  Дулатбеков Н. О.  Правовое воспитание как фактор формирования поликультурной компетентности личности / Н. О. Дулатбеков, Т. К. Туркенов. - С. 154-156
  Іванова І. В.  Гендерна автобіографія як метод самодіагностики та саморозвитку особистості в полікультурному освітньому просторі / І. В. Іванова. - С. 156-158
  Ильевич С. Л.  Адаптивно-инновационное развитие воспитательных систем в условиях личностно-ориентированного образования / С. Л. Ильевич. - С. 158-159
  Кикинежди О. М.  К проблеме формирования гендерной культуры молодежи / О. М. Кикинежди, В. А. Рамих. - С. 160-161
  Ковчина І. М.  Деякі тенденції соціально-правового захисту дітей та молоді у європейських країнах / І. М. Ковчина. - С. 161-164
  Колоколова Н. В.  Некоторые аспекты воспитания нравственных отношений учащихся в школе гуманитарной культуры / Н. В. Колоколова, Л. Н. Кара. - С. 164-165
  Король В. М.  Спілкування в системі педагогічної діяльності вчителя / В. М. Король. - С. 165
  Кулакова Т. Б.  Профессиограмма как важный компонент диагностики будущей деятельности педагога / Т. Б. Кулакова. - С. 165-167
  Лебедєва І. О.  Дитяча безпритульність як соціально-педагогічна категорія / І. О. Лебедєва. - С. 167-168
  Мельничук Л. Д.  Социально здоровая семья как основополагающий фактор социализации личности / Л. Д. Мельничук. - С. 168-169
  Мосийчук И. П.  Предпочтение локальных национальных черт в искусстве / И. П. Мосийчук. - С. 169-170
  Набенюк М. В.  Личностно-ориентированное взаимодействие как основа развития личности учащегося / М. В. Набенюк, В. С. Веснин. - С. 170-171
  Набенюк М. В.  Моделирование личности выпускника школы в рамках поликультурного образовательного пространства / М. В. Набенюк, М. Р. Просянкина. - С. 171-172
  Николау Л. Л.  К проблеме обеспечения успешной адаптации ученика при переходе со ступени начального образования в основную / Л. Л. Николау. - С. 172-173
  Погольша О. Н.  Воспитание у школьников общечеловеческих и национальных нравственных ценностей / О. Н. Погольша. - С. 173-174
  Попова М. С.  Роль мистецтва у розвитку творчого потенціалу підлітка / М. С. Попова. - С. 174-175
  Рись М. Ю.  Творча самореалізація - передумова розвитку особистості підлітка / М. Ю. Рись. - С. 175-176
  Чемерицький О. Д.  Підвищення правової культури старшокласників в процесі позашкільних занять спортом / О. Д. Чемерицький. - С. 176-177
  Шароватова О. П.  Роль домашнього виховання у формуванні особистості дитини / О. П. Шароватова. - С. 178-179
  Шишкина А. И.  Теоретико-практический анализ структуры толерантной личности / А. И. Шишкина. - С. 179-180
  Шурпа О. А.  Проектная деятельность как средство развития личности учащихся / О. А. Шурпа. - С. 180-181
  Терентьєва Н. О.  Полікультурне виховання як основа міжкультурного спілкування / Н. О. Терентьєва. - С. 181-183
  Топор А. В.  Педагогические аспекты экологического воспитания младших школьников / А. В. Топор. - С. 183-184
  Трофимова Н. М.  Нравственность - принцип педагогической деятельности в условиях поликультурного образовательного процесса / Н. М. Трофимова, Н. Б. Трофимова, Л. Ши. - С. 184-186
  Отич О. М.  Мистецтво у розвитку особистості / О. М. Отич. - С. 187-189
  Флегонтова Н. М.  Сучасні наукові підходи до педагогічної організації культурного дозвілля школярів / Н. М. Флегонтова. - С. 189-190
  Селезнев В. М.  Характер современного воспитательного влияния на школьников среды и общества / В. М. Селезнев. - С. 190-192
  Носаченко І. М.  Удосконалення економічної підготовки особистості в системі неперервної професійної освіти / І. М. Носаченко. - С. 192-194
  Кузьменко В. В.  Полікультурна освіта та її вплив на формування у школярів наукової картини світу / В. В. Кузьменко. - С. 194-195
  Байдацька Н. М.  Актуальність проблеми інформаційного забезпечення моніторингу якості навчальних досягнень студентів у вищих навчальних закладах / Н. М. Байдацька. - С. 197-198
  Бакланова М. Л.  Полікультурний аспект інноваційних методів навчання при підготовці спеціалістів комп'ютерних наук / М. Л. Бакланова. - С. 198
  Ігнатенко І. А.  Подив як основа формування мотивації науково-дослідницької діяльності студентів біологічного факультету університету, передумова та ключовий момент формування дослідницьких умінь / І. А. Ігнатенко. - С. 198-201
  Лещенко І. Т.  Інформаційні технології як стратегічний напрям у модернізації системи неперервної професійної освіти / І. Т. Лещенко. - С. 201-202
  Агошкова О. В.  Дифференцированный подход в развитии культуры познания студентов / О. В. Агошкова. - С. 202-203
  Алферов А. Д.  О предмете педагогической психологии и ее преподавании / А. Д. Алферов, М. А. Лубянова. - С. 203-205
  Абрамова В. В.  Формирование прфессиональных компетенций будущего педагога по физической культуре / В. В. Абрамова, Л. А. Батуева, Т. В. Романюк. - С. 205-206
  Архипова С. П.  Професійна компетентність соціального працівника в структурі його професіоналізму / С. П. Архипова. - С. 207-208
  Бабин И. И.  Значение компетенции в определении целей, формировании норм и стандартов качества высшего образования / И. И. Бабин, В. А. Рамих. - С. 208-210
  Балицька А. А.  Роль викладача-наставника у запобіганні конфліктних ситуацій в студентському колективі / А. А. Балицька. - С. 210-211
  Бондаренко Д. М.  Поняття тьютор і тьюторинг у системі дистанційного навчання / Д. М. Бондаренко. - С. 211-212
  Василенко М. П.  Диалогизация учебного процесса как определяющий фактор прфессионализации личности / М. П. Василенко. - С. 212-213
  Гнезділова К. М.  Формування мотиваційного компоненту готовності майбутніх вчителів математики до забезпечення наступності навчання у загальноосвітній і вищій школі / К. М. Гнезділова. - С. 218-219
  Горюнова Л. В.  Особенности формирования профессионального мобильного специалиста в системе опережающего профессионального образования / Л. В. Горюнова. - С. 219-221
  Грабовий А. К.  Концептуальні засади вдосконалення шкільного хімічного експерименту та експериментальної підготовки вчителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 221-222
  Дорошко О. М.  Роль поликультурного пространства вуза в формировании экологической культуры будущих учителей / О. М. Дорошко. - С. 225
  Кара Л. Н.  К вопросу о сущности информационной культуры как педагогической цели высшей школы / Л. Н. Кара. - С. 225-226
  Коваль О. М.  Психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання / О. М. Коваль. - С. 226-227
  Кулик Л. О.  Розвиток творчих здібностей студентів на основі вивчення процесу творення видатних фізиків / Л. О. Кулик, А. В. Ткаченко, О. О. Богатирьов. - С. 230-232
  Кучеряну С. Г.  Исследование готовности студентов к межэтничному общению / С. Г. Кучеряну. - С. 232-233
  Михеева Е. В.  К вопросу о формировании ценностного отношения к будущей профессии как компоненте профессионального самоопределения студента / Е. В. Михеева. - С. 233-234
  Некоз І. В.  Формування пізнавальної активності студентів у процесі вивчення іноземних мов / І. В. Некоз. - С. 234-235
  Савченко О. П.  Студентське самоврядування: мета, суть, завдання / О. П. Савченко. - С. 239-241
  Черноглазова Л. С.  Формирование профессионально-нравственной культуры будущего социального педагога / Л. С. Черноглазова. - С. 242-243
  Чикалкина Н. Л.  Роль курсовых работ по педагогике в воспитании профессиональных качеств у студентов / Н. Л. Чикалкина. - С. 243-244
  Чуракова О. В.  Підвищення внутрішньої мотивації соціального працівника як умова формування його професійної компетентності / О. В. Чуракова. - С. 244-245
  Шишкина О. И.  Анализ деловых конфликтов между студентами и преподавателями вуза / О. И. Шишкина. - С. 245-246
  Шиянов Е. Н.  Развитие студента как субъекта образовательного процесса / Е. Н. Шиянов. - С. 246-248
  Ставропольцева С. В.  Роль активных методов обучения в развитии личностно значимых качеств будущего специалиста / С. В. Ставропольцева. - С. 248-249
  Фастовець О. О.  Етапи підготовки менеджерів з туризму в Україні / О. О. Фастовець. - С. 249-250
  Харченко О. М.  До проблеми підвищення адаптації майбутніх працівників до умов та процесу діяльності / О. М. Харченко. - С. 250-251
  Хлебников В. Ф.  Реализация педагогических условий подготовки будущего учителя биологии к формированию экологической культуры старшеклассников / В. Ф. Хлебников, Е. В. Черникова. - С. 251-253
  Триус Ю. В.  Система формування інформаційної культури як важлива складова професійної підготовки фахівців нової генерації / Ю. В. Триус. - С. 255-256
  Соломаха С. О.  Активізуючі технології у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання / С. О. Соломаха. - С. 260-261
  Ржевська Н. Ф.  Професійна підготовка дорослих в системі неперервної професійної освіти / Н. Ф. Ржевська. - С. 261-263
  Касярум С. О.  Особливості впровадження текстового методу у навчальний процес вищого навчального закладу / С. О. Касярум. - С. 263-264
  Кляцька Л. М.  Адаптація методу case study до навчання природничо-математичних дисциплін у ВНЗ / Л. М. Кляцька, І. А. Акуленко. - С. 266-267
  Шляхова В. В.  Суржикізація мовлення студентів / В. В. Шляхова. - С. 267-270
  Дзега В. Д.  Розвиток прфесійної компетентності та автономної діяльності сільського вчителя в умовах полікультурного освітнього простору / В. Д. Дзега. - С. 273-276
  Звезда Л. М.  К вопросу о профессиональной и творческой готовности руководителя и педагога / Л. М. Звезда. - С. 277-278
  Ілляшенко Н. Г.  Школа - вуз: зв'язки і проблеми / Н. Г. Ілляшенко, Н. М. Гордієнко. - С. 279-280
  Ильевич Т. П.  Отдельные аспекты проблемы развития профессиональной культуры педагога-воспитателя / Т. П. Ильевич, С. Л. Ильевич. - С. 280-281
  Касярум Н. В.  Деформоване обличчя сільської школи (аналіз структури сучасної сільської школи) / Н. В. Касярум, А. І. Кузмінський. - С. 282-287
  Лещенко А. А.  Домашнє навчання - самодостатній компонент допрофесійної підготовки учнівської молоді в США / А. А. Лещенко. - С. 287-289
  Лук'янець І. В.  Сучасні вимоги до професійних якостей вчителя початкової школи в контексті європейської інтеграції / І. В. Лук'янець. - С. 290-291
  Мазоха Д. С.  Безперервність у системі формування професіоналізму вчителя-класовода / Д.С. Мазоха. - С. 291-292
  Каплун А. З.  З досвіду реформування професійної освіти Польщі / А. З. Каплун. - С. 297-300
  Гушлевська І. В.  Коло актуальних ідей, що ідуть в основу трансформації функцій і ролей вчителя в США і Канаді / І. В. Гушлевська. - С. 300-301
  Матвієнко О.  Із досвіду реформування системи середньої освіти в Португалії / О. Матвієнко. - С. 301-304
  Боєчко Ф. Ф.  Показники функціонального стану організму за умов гіподинамії та стресу / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко. - С. 305-308
  Бондаренко О. М.  Розвиток валеологічних знань в стародавні часи / О. М. Бондаренко. - С. 308-309
  Самоха Р. А.  Проблеми реабілітації та оздоровлення засобами фізичної культури / Р. А. Самоха. - С. 316-317
  ARRAY(0x2553558)  ARRAY(0x25b9b00) / ARRAY(0x25904e8). - С. ARRAY(0x1f6d2e0)
  Фролов В. Д.  Оцінка результатів нормативних вимог з фізичного виховання як шлях покращення якості навчально-виховного процесу / В. Д. Фролов, Н. В. Антонець, О. П. Верещагіна. - С. 320-321

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   У збірці висвітлюються актуальні філософські, соціальні, психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в полікультурному освітньому просторі слов'янських країн.

 
64 95.43
В53

        Вісник Вінницького політехнічного інституту [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 4(55) / М-во освіти і науки України; Вінницький нац. тех. ун-т, Вінницький політехн. ін-т. - Вінниця : ВНТУ, 2004. - 134 с.

Зміст:
  Роїк О. М.  Вимірювання опору біологічних тканин для задач медичної діагностики / О.М. Роїк, І.Р. Арсенюк, О.М. Ткаченко. - С. 5-19
  Мороз О. О.  Історія аграрних реформ в Україні / О.О. Мороз. - С. 9-17
  Сірко А. В.  Корпоративний сектор: структура, місце та роль в сучасній економіці / А.В. Сірко. - С. 17-24
  Мороз О. В.  Особливості оцінки харчової продукції з урахуванням потреб споживачів / О.В. Мороз, Л.М. Ткачук. - С. 24-30
  Бурдело М. Й.  Вимірювання параметрів чотириелементних RL-двополюсників в скалярних режимах / М.Й. Бурдело. - С. 41-46
  Лежнюк П. Д.  Вторинні критерії та індикатори подібності в задачах оптимального керування / П.Д. Лежнюк, Н.В. Собчук. - С. 46-52
  Колесник І. С.  Моделі і методи для аналізу і оптимізації інвестиційних проектів / І.С. Колесник, Т.М. Боровська, В.А. Северілов. - С. 56-62
  Штовба С. Д.  Мурашині алгоритми оптимізації / С.Д. Штовба, О.М. Рудий. - С. 62-70
  Лужецький В. А.  Моделі ущільнення текстів на основі абстрактних синтаксичних дерев / В.А. Лужецький, М.В. Моторний. - С. 70-76
  Романюк О. Н.  Використання конусної моделі пікселя для антиаліайзингу відрізків прямих / О.Н. Романюк, М.С. Курінний. - С. 76-82
  Мартинюк Т. Б.  Особливості використання позрізової обробки для сегментації багатоградаційних зображень / Т.Б. Мартинюк, В.В. Хом'юк, Я.Г. Скорюкова. - С. 82-89
  Філинюк М.А.  Визначення параметрів фізичної моделі двозатворного польового транзистора Шотки / М.А. Філинюк, Д.В. Гаврілов, Л.Б. Ліщинська. - С. 93-97
  Мокін Б. І.  До питання побудови ефективного опису змістовної частини тестів у форматі XML / Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, М.П. Боцула. - С. 97-102
  Ляховченко Н. В.  Психолого-педагогічні, соціальні та економічні аспекти вибору професії випускниками шкіл / Н.В. Ляховченко. - С. 102-105
  Дереч В. Д.  Про ранг елемента напівгрупи / В.Д. Дереч. - С. 113-116
  Дензанов Г. О.  Біоконверсія природних фосфатів / Г.О. дензанов, Г.Д. Петрук, Н.В. Резидент. - С. 116-121

Рубрики: Освіта вища - Освіта технічна

Анотація:   Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук.Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої школи.

 
65 28.072.532
М59

        Мікробний синтез флавінів [Текст] : монографія / А. А. Сибірний, Д. В. Федорович, Ю. Р. Борецький, А. Я. Вороновський ; ред. : Н. А. - К. : Наукова думка, 2006. - 192 с.

Зміст:
  Флавіни, їх метаболічні функції та практичне застосування. - С. 7-21
  Біосинтез флавінів та метаболічна регуляція цього процесу. - С. 22-59
  Генетичний контроль біосинтезу рибофлавіну. - С. 60-106
  Транспорт рибофлавіну в мікроорганізм. - С. 107-133
  Біотехнологічне отримання флавінів. - С. 134-152

Рубрики: Біохімія

Ключові слова (ненормовані): вітаміни -- рибофлавіни -- флавіни -- мікробіологія -- мікроорганізми

Анотація:   У монографії розглянуто досягнення в галузі дослідження мікробного синтезу флавінів різними групами про- та еукаріотичних мікроорганізмів, генетичного контролю й молекулярних механізмів регуляції цього процесу, конструювання біотехнологічних продуцентів рибофлавіну методами класичної селекції, метаболічної інженерії, а також використання мікроорганізмів для промислового отримання вітаміну В2. Підсумовано результати досліджень синтезу флавінів у дріджів, які протягом майже 40 років проводив заслужений діяч науки УРСР, професор Г.М. Шавловський і продовжують його учні та послідовники. Флавіни відіграють важливу роль у метаболізмі прокаріотичних та еукаріотичних організмів. Вони залучені у процеси клітинного дихання, детоксикації ароматичних сполук, важких металів, мікросомального окиснення, біолюмінесценції, фототропізму, репарації, здатні індукувати оксидативний стрес і захищати клітину від нього. Рибофлавін є незамінним компонентом їжі людини та кормів сільськогосподарських тварин, а також цінним профілактичним і лікувальним засобом. Схарактеризовано структуру і функції флавінів, що утворюються різними групами мікроорганізмів, їх біологічну роль, основні типи реакції, які каталізуються флавіновими ферментами, ферментивні етапи утворення рибофлавіну, флавінових коферментів і метаболічну регуляцію цього процесу. Велику увагу приділено генетичному контролю та молекулярним механізмам регуляції синтезу флавінів на прикладі класичних модельних систем і флавіногенних організмів, розглянуто особливості систем транспорту рибофлавіну в клітину (пермеаз та екскретаз вітаміну В2), наведено інформацію про шляхи селекції промислових продуцентів рибофлавіну, технологію його біосинтезу.

 
66 95.45
Н34

        Праці Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : Т. 4 Студії з поля історії української науки і техніки / Наук. т-во ім. Шевченка (Львів), Комісія історії науки і техніки. - Л. : Видавництво НТШ у Львові, 2000. - 288 с.

Зміст:
  Романів О.  "Хроніка наукового товариства ім. Шевченка\" / як особливе джерело для студій з української історіографії\". - С. О. Романів. - 10-18,
  Коновець О.  Розвиток природничих і технічних знань в Україні (від найдавніших часів до XVI ст.) / О. Коновець. - С. 19-38
  Рудик С.  Ветеринарна медицина козацької доби / С. Рудик. - С. 39-54
  Соколов В.  Техніка і технічна книга в Україні у другій половині XVIII ст. / В. Соколов. - С. 55-66
  Добровольський В.  Математика у Київському університеті в 30-40 рр. XIX ст. / В. Добровольський. - С. 67-84
  Руда С.  Товариства природознавців при Харківському університеті (XIX-початок XX ст.) / С. Руда. - С. 85-98
  Пилипчук О.  Михайло Максимович як дослідник природи / О. Пилипчук, Т. Пічкур. - С. 99-111
  Онопрієнко В.  Перша університетська кафедра української історії / В. Онопрієнко. - С. 112-120
  Кощій Л.  Київські з'їзди природознавців та їх роль у розвитку науки та освіти / Л. Кощій. - С. 121-132
  Гайда Р.  Наукові дослідження українських фізиків - дійсних членів НТШ / Р. Гайда. - С. 133-148
  Люзняк М.  Діяльність учених НТШ: шляхи до "вільної наукової праці рідною мовою" / М. Люзняк. - С. 149-163
  Савчук В.  Біля витоків фізики горіння та вибухів в Україні: ескіз наукової біографії А. Е. Малиновського / В. Савчук. - С. 164-174
  Головацький І.  Деякі штрихи до історії розвитку біологічної хемії в Україні / І. Головацький. - С. 175-190
  Пилип'юк В.  Науково-технічний прогрес і фотомистецтво / В. Пилип'юк. - С. 191-197
  Щербань Т.  Технічна та природна секція в Українському науковому товаристві / Т. Щербань. - С. 198-209
  Матвєєва Л.  Національна академія наук України: реформа 1928 р. / Л. Матвєєва. - С. 210-228
  Луговський О.  Як було закрито Інститут транспортної механіки АН УРСР / О. Луговський. - С. 229-241
  Ранюк Ю.  Український історик К. Штепа, німецький фізик Ф. Гоутерманс та "російська чистка" / Ю. Ранюк. - С. 242-272
  Копил О.  З історії ракетобудування в Україні / О. Копил. - С. 273-286

Рубрики: Наукознавство - Історія НТШ

 
67 88.352я73-1
Г55

Глузман, О.В.

        Агресія та її глибинно-психологічні джерела (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання) [Текст] : навч. посіб. з курсу "Основи психокорекції" для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Глузман, А. Е. Мелоян, Л. Г. Туз. - К. : Освіта України, 2006. - 256 с.

Зміст:
  Проблема агресії в українському психоаналізі. - С. 11-16
  Мотивація агресивної поведінки суб'єкта. - С. 16-31
  Біологічний підхід у дослідження агресії. - С. 31-41
  Взаємозв'язок агресії та страху: символічне вираження в народній творчості та міфології. - С. 41-51
  Об'єктні відношення суб'єкта та їх взаємозв'язок з агресією. - С. 51-60
  Дослідження закономірностей об'єктних відношень у практичній роботі з предметною моделлю. - С. 60-73
  Мортідно-агресивні тенденції суб'єкта та їх вияв у аналітико-корекційній дискусії в групі АСПН. - С. 74-106
  Психоаналіз малюнків та його науково-аналітична інтерпретація. - С. 106-166
  Самоаналіз учасників АСПН за методикою "Привласнення чужого малюнка з метою самопізнання агресивних тенденцій". - С. 167-184
  Узагальнення теоретичних і практичних аспектів дослідження глибинних витоків агресивності. - С. 184-186
  Психоаналіз авторських малюнків. - С. 186-223
  Психоаналітична робота з предметною моделлю та неавторським малюнком (картиною М. Реріха "Мадонна Лаборис". - С. 224-241

Рубрики: Психічні процеси - Агресія

Ключові слова (ненормовані): психологічні процеси -- психологічні стани -- психоаналіз -- психокорекція

Анотація:   Навчальний посібник авторів Глузмана О.В., Мелоян А.Е., Туз Л.Г., написаний у відповідності з одним із розділів навчального курсу підготовки психологів-практиків "Основи психокорекції". У книзі висвітлюються малодосліджені у психологічній науці і практиці питання глибинно-психологічних витоків агресії. Посібник вміщує як теоретичні аспекти проблеми агресії, так і практичні розробки, що включають окремі методики глибинно-психологічного пізнання психіки суб'єкта.

 
68 74.264
М54

        Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVI Каришинські читання [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25-26 червня 2009 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки АПН України. - Полтава : Астрая, 2009. - 416 с.

Зміст:
  Гриньова М. В.  До питання про проведення ректорських контрольних робіт на природничому факультеті Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова. - С. 3-6
  Бурда М. І.  Проблеми науково-методичного супроводження профільної школи / М. І. Бурда. - С. 6-8
  Лосєва Н. М.  Творча активність викладача як умова розвитку творчості студента / Н. М. Лосєва, А. І. Дзундза. - С. 8-10
  Пащенко В. О.  Традиції природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / В. О. Пащенко
  Пєхота О. М.  Педагогічні умови формування суб'єктності майбутнього педагога / О. М. Пєхота. - С. 12-14
  Шмалєй С. В.  Науково-педагогічна робота вчителя по формуванню компетентностей учнів / С. В. Шмалєй. - С. 14-16
  Бережна Г. В.  Організація комп'ютерного навчання - підходи та перспективи / Г. В. Бережна, В. Ю. Крикунова. - С. 17-18
  Бережна Г. В.  Організація комп'ютерного навчання - підходи та перспективи / Г. В. Бережна, Ю. В. Ширай. - С. 18-19
  Волкова Н. Н.  Качество высшего образования как объект системного исследования / Н. Н. Волкова. - С. 19-21
  Галатюк Ю. М.  Розвиток творчості майбутніх учителів фізики на основі діяльнісної теорії навчання / Ю. М. Галатюк. - С. 22-24
  Жара Г. І.  Підготовка майбутніх учителів до формування в учнів валеологічних понять як педагогічна проблема / Г. І. Жара. - С. 24-26
  Кобернік С. Г.  Удосконалення самостійної роботи студентів з методичних дисциплін природничого профілю / С. Г. Кобернік. - С. 26-28
  Колодочка В. В.  Погляди В. І. Вернадського на особистість та її роль у формуванні ноосфери / В. В. Колодочка. - С. 28-30
  Левцун А. А.  Самостійність студента як умова формування творчої особистості вчителя / А. А. Левцун. - С. 30-32
  Магда В. І.  Пізнавальний інтерес - умова та етапи формування / В. І. Магда. - С. 32-34
  Мирошник О. Г.  Ціннісні орієнтації майбутнього вчителя як чинник його соціально-психологічної поведінки / О. Г. Мирошник, Л. П. Плужник. - С. 34-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Моторна Л. В.  Теоретичне обгрунтування компонентів професійної спрямованості навчання природничонаукових дисциплін у ВНЗ I-II рівнів акредитації / Л. В. Моторна. - С. 36-38
  Пашко Л. Ф.  Підготовка вчителя до викладання природознавства в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Колос. - С. 38-40
  Семеновська Л. А.  Утілення ідеї політехнізму в змісті вітчизняної навчальної літератури (друга половина XIX - перша половина XXст.) / Л. А. Семеновська. - С. 40-42
  Харченко А. С.  Структура мотивації навчання молодших школярів / А. С. Харченко. - С. 42-46
  Цина В.  Студентське самоврядування XXI століття : хто дерегує оркестром? / В. Цина. - С. 46-48
  Цуруль О. А.  Формування професіоналізму майбутнього вчителя у процесі самостійної роботи з методики навчання біології / О. А. Цуруль. - С. 48-49
  Чернобель О.  Лекційно-семінарська технологія навчання в школі / О. Чернобель. - С. 49-51
  Шевчук С. М.  Витоки географічної освіти та науки у Полтавському педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (до 75 річчя створення природничо-географічного факультету) / С. М. Шевчук. - С. 51-54
  Штепа К. А.  Формування сприятливого комунікативного середовища сучасного уроку / К. А. Штепа, Ю. С. Зірка. - С. 54-56
  Яланська С. П.  Психолого-педагогічний аналіз проблеми розвитку творчості студентів природничого факультету / С. П. Яланська, Н. О. Лоза. - С. 56-58
  Субота Н. П.  Впровадження інноваційної моделі віртуального навчального середовища при організації дослідницької діяльності студентів із природничих дисциплін / Н. П. Субота. - С. 59-61
  Шпильовий В. Д.  Управління проектами - невід'ємна складова підготовки майбутнього керівника у будь-якій галузі / В. Д. Шпильовий. - С. 61-62
  Безуса О. Л.  Використання інформаційних технологій на уроках фізики / О. Л. Безуса. - С. 62-64
  Волошко Л. Б.  Застосування фреймових технологій при вивченні дисциплін природничого циклу / Л. Б. Волошко, Н. Л. Бабич. - С. 65-66
  Гомля Л. М.  Еволюція способів руху рослин як об'єкт наукових досліджень / Л. М. Гомля, А. І. Михайлюк, Н. О. Лоза. - С. 66-68
  Гуріненко Н. О.  Підготовка майбутнього вчителя біології до експериментальної роботи в ВНЗ / Н. О. Гуріненко, О. Я. Рибалка. - С. 68-70
  Коваленко В.  Роль об'єднання ідей і методів у сучасному природознавстві для розвитку нанотехнологій / В. Коваленко. - С. 70-72
  Кшнякина С. И.  Роль научно-исследовательской деятельности студента в формировании специалиста / С. И. Кшнякина, Т. И. Вертинская. - С. 72-74
  Максименко Н. Т.  Проблемне навчання як елемент дослідницької діяльності при вивченні курсу "Мікробіологія з основами вірусології" / Н. Т. Максименко. - С. 74-76
  Мегалінська Г. П.  Дослідження впливу деяких бактерій, грибів та водоростей на мембрани ерітроцитів крові людини / Г. П. Мегалінська, В. І. Даниленко, С. В. Страшко. - С. 76-78
  Нізовцев А. В.  Дослідницька діяльність студентів / А. В. Нізовцев. - С. 78-80
  Оніпко В. В.  Дослідницька діяльність по біології та сільськогосподарській праці / В. В. Оніпко. - С. 81-83
  Паливода М. Г.  Щодо екологічної освіти на факультетах (відділеннях) гуманітарного профілю ВУЗів / М. Г. Паливода. - С. 84-85
  Пустовіт С. В.  Дослідницька діяльність студентів у курсі "Комп'ютерна хімія" / С. В. Пустовіт. - С. 85-86
  Скиба М. М.  Використання методу моделювання у процесі викладання методики навчання біології у педагогічному ВУЗі / М. М. Скиба, Т. Є. Буяло. - С. 86-88
  Стрижак С. В.  Роль методу проектів у професійній підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін / С. В. Стрижак, О. Л. Гаркович. - С. 89-90
  Цапов В. О.  Формування економічної культури як ефективний засіб гуманізації освіти / В. О. Цапов, С. Г. Цапова. - С. 90-92
  Чеботарьова Л. В.  Дослідницька робота майбутніх вчителів біології під час польової практики з фізіології рослин / Л. В. Чеботарьова. - С. 92-95
  Шитова О. А.  Елементи дослідницької діяльності учнів ліцею при вивченні фізики в умовах безперервної освіти / О. А. Шитова, Г. К. Шурко. - С. 95-97
  Шулдик В. І.  Підготовка майбутніх учителів біології до організації дослідницької діяльності / В. І. Шулдик, Т. М. Гензьора, С. П. Бердега. - С. 97-99
  Шурко Г. К.  Наступність в дослідницькій і проектній діяльності ліцеїстів та студентів в умовах безеперервної професійної освіти / Г. К. Шурко, І. Л. Шурко. - С. 100-101
  Астахова Л. Є.  Ботанічні екскурсії у професійній підготовці майбутніх учителів біології / Л. Є. Астахова, Г. В. Муж. - С. 102-104
  Бажан А. Г.  Сучасні особливості організації навчальних практик на природничому факультеті / А. Г. Бажан. - С. 104-106
  Закалюжний В. М.  Застосування матеріалів з друкованою основою при проведенні навчальної польової практики з зоології безхребетних / В. М. Закалюжний, О. В. Паляниця, А. А. Коваль. - С. 106-108
  Лащенко В. Ф.  Навчальні екскурсії як засіб пізнання природи / В. Ф. Лащенко. - С. 108-110
  Надєєн В. В.  Вивчення павуків у процесі навчально-польових практик по зоології безхребетних / В. В. Надєєн. - С. 110-111
  Олексенко Т. Д.  Організація навчальних екскурсій у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів / Т. Д. Олексенко. - С. 112-113
  Орлова Л. Д.  Роль польових практик при вивченні курсу "Лікарські рослини" у вищій школі / Л. Д. Орлова, Н. Д. Лужаниця, Н. О. Власенко. - С. 113-116
  Семеніхіна К. А.  Екскурсія з природознавства на тему: "Комахоїдні рослини нашого краю" / К. А. Семеніхіна, А. В. Семеніхін, В. Ф. Лащенко. - С. 116-117
  Сердюк О. Г.  Навчальна практика як інтегруючий компонент особистісно-професійного становлення студента / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк. - С. 117-119
  Сорокина Г. А.  Особенности организации и проведения экскурсий на Луганщине / Г. А. Сорокина. - С. 119-121
  Теслюк М. Г.  Вивчення виноградових (Vitaceae Lindl.) під час польових практик з ботаніки / М. Г. Теслюк. - С. 121-122
  Шишкіна Ю. О.  Екскурсія як важлива форма навчання природознавства в школі / Ю. О. Шишкіна. - С. 122-123
  Буринська Н. М.  З досвіду формування екологічної свідомості в учнів / Н. М. Буринська. - С. 127-128
  Дмитриков В. П.  Аналітична інформація в оцінці ступеню природного і техногенного ризику / В. П. Дмитриков, М. В. Гриньова, Т. М. Тищенко. - С. 128-131
  Опара М. М.  Лісосмуги на захисті врожаю від суховіїв / М. М. Опара. - С. 131-132
  Беседіна І. С.  Популяризація мікологічних знань (з досвіду роботи кафедри екології та охорони довкілля Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) / І. С. Беседіна, Я. М. Макаренко. - С. 132-134
  Дехтяренко С. Г.  Впровадження сучасних природоохоронних концепцій у старшій школі з використанням диференційованих задач природничо-наукових дисциплін / С. Г. Дехтяренко, О. П. Корж. - С. 134-136
  Мелаш В. Д.  Критерії оцінювання екологічної компетентності учнів / В. Д. Мелаш. - С. 136-138
  Новописьменний С. А.  Упровадження сучасних природоохоронних концепцій у навчально-виховний процес вищої та середньої школи / С. А. Новописьменний, І. А. Погребняк. - С. 139-140
  Попельнюх В. В.  Концепція еколого-просвітницької роботи у регіональному ландшафтному парук "Нижньоворсклянський" / В. В. Попельнюх. - С. 140-141
  Попельнюх В. В.  Шляхи реалізації еколого-просвітницької роботи у регіональному ландшафтному парку "Нижньоворсклянський" / В. В. Попельнюх. - С. 142-143
  Скиба Ю. А.  Формування економічних знань у майбутніх фахівців-екологів шляхом впровадження навчально-методичного комплексу з курсу "Економіка природокористування" / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна. - С. 143-145
  Стецюк Н. О.  Реалізація завдань екологічної освіти і виховання як сучасна природоохоронна стратегія: регіональний контекст / Н. О. Стецюк, О. Р. Ханнанова. - С. 145-148
  Стецюк Н. О.  Науково-практичні семінари як форма еколого-валеологічної освіти / Н. О. Стецюк [и др.]. - С. 148-151
  Юркова Т. Ф.  Сучасні підходи до формування екологічної свідомості особистості / Т. Ф. Юркова. - С. 151-153
  Величко Л. П.  Про особливості використання програмно-методичного комплексу "Органічна хімія, 10-11класи" / Л. П. Величко. - С. 154-156
  Гриньова М. В.  Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя хімії / М. В. Гриньова, В. І. Семеняка. - С. 156-158
  Максимов О.  Інтегруюча функція фізико-хімічних методів в орієнтації учнів на природничі науки / О. Максимов. - С. 158-159
  Моргун О. Г.  Міжпредметні зв'язки в курсі хімії / О. Г. Моргун, І. Г. Зезекало. - С. 160-163
  Сологуб А. І.  Профільна креативна хімічна освіта природничо-наукових ліцеїв / А. І. Сологуб. - С. 163-168
  Шиян Н. І.  Форми та методи навчання в класах хіміко-біологічного профілю загальноосвітньої школи сільської місцевості / Н. І. Шиян, І. Г. Зазекало. - С. 168-173
  Близнюк С. О.  Зміст шкільного курсу хімії у Великій Британії / С. О. Близнюк. - С. 173-175
  Воробйова Л. Л.  Методика підготовки до проведення уроку хімії з використанням мультимедійних засобів (на прикладі вивчення теми "Значення періодичного закону. Життя і наукова діяльність Д. І. Менделєєва") / Л. Л. Воробйова. - С. 175-176
  Галицька М. А.  Хімічна складова вищої освіти майбутніх інженерів - екологів / М. А. Галицька. - С. 177-179
  Гінтовт М. С.  Форми і методи навчання хімії при вивченні простих речовин / М. С. Гінтовт. - С. 179-182
  Горбунова І.  Нетрадиційні форми роботи при вивченні хімічної кінетики / І. Горбунова, В. І. Магда. - С. 182-184
  Грабовий А. К.  Структура інноваційної діяльності майбутніх учителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 184-186
  Джурка Г. Ф.  Д. І. Менделєєв про проблеми освіти й організації науки / Г. Ф. Джурка. - С. 186-189
  Джурка Г. Ф.  Історизм і практичні експерименти у шкільному курсі хімії / Г. Ф. Джурка, І. І. Голінько. - С. 189-192
  Іваха Т. С.  Організація самостійної роботи студентів в опрацюванні теоретичних питань методики навчання школярів хімії / Т. С. Іваха. - С. 192-195
  Канюка Е. Ю.  Роль активной кислотности (PH) в процессе созревания мяса свиней / Е. Ю. Канюка, А. Л. Гаркович, И. Б. Баньковская. - С. 195-197
  Куленко О.  Використання напівмікрометоду на уроках хімії / О. Куленко. - С. 197-198
  Лутфуллін В. С.  Проблеми змісту та якості в педагогічній спадщині Д. І. Менделєєва / В. С. Лутфуллін, М. В. Лутфуллін. - С. 198-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацюцька В. О.  Значущість форм і методів навчання хімії у стимулюванні інтелектуальної активності та самостійності студентів / В. О. Мацюцька, С. С. Тимоха. - С. 203-205
  Нінова Т. С.  Гуманістичного орієнтовані учбові задачі з хімії як засіб формування гуманістичного розвиненої особистості / Т. С. Нінова. - С. 205-207
  Новохацька К. Г.  Методика формування пізнавального інтересу при вивченні органічної хімії / К. Г. Новохацька, Ю. В. Самусенко. - С. 207-211. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійніченко А. В.  Використання опорних сигналів при вивченні теми лужні метали в шкільному курсі хімії / А. В. Олійніченко, В. І. Шинкаренко. - С. 211-213
  Полупаненко О. Г.  Комплексне використання засобів комп'ютерних технологій навчання у підготовці майбутніх вчителів хімії / О. Г. Полупаненко. - С. 213-215
  Пугинська Л. В.  Саморобні прилади для вивчення адсорбції / Л. В. Пугинська. - С. 215-217
  Самусенко Ю. В.  Роль фундаментальних дисциплін у підготовці вчителя хімії / Ю. В. Самусенко. - С. 217-220
  Семенюк О. І.  Використання інтерактивних методів навчання хімії у ВНЗ III рівнів акредитації / О. І. Семенюк. - С. 220-222
  Стукаленко Ю. В.  Про деякі підходи до реалізації наступності в викладанні хімії в умовах навчального комплексу "Ліцей - ВНЗ" / Ю. В. Стукаленко, Г. К. Шурко. - С. 222-225
  Філоненко І. О.  Формування пізнавальної активності та самостійності старшокласників в умовах профільного навчання хімії / І. О. Філоненко. - С. 225-227
  Форостовська Т. О.  Медіаосвіта як один із шляхів гуманітаризації хімічної освіти / Т. О. Форостовська. - С. 227-228
  Форостовська Т. О.  Використання ігрових прийомів на уроках хімії як один із шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів / Т. О. Форостовська, О. О. Скрипник. - С. 228-229
  Шевченко Ю. В.  Ділова гра як ресурс активного навчання на факультативних заняттях з хімії / Ю. В. Шевченко, В. І. Магда. - С. 230-231
  Янкив К. Ф.  Газовые законы смещают химическое равновесие. Актуальность исследования / К. Ф. Янкив. - С. 231-233
  Біда О. А.  Посібник "Дидактичний матеріал при вивченні біології тварин" для вчителів та студентів / О. А. Біда. - С. 237-238
  Горащук В. П.  Метод словесно-образного, емоційно-вольового управління станом людини / В. П. Горащук. - С. 238-240
  Гуз К. Ж.  Методична система формування цілісності знань про природу / К. Ж. Гуз. - С. 240-242
  Ільченко В. Р.  Самостійна робота учнів як метод навчання / В. Р. Ільченко. - С. 243-245
  Іонов І. А.  Специфіка екологічної підготовки майбутнього вчителя в ХНПУ імені Г. С. Сковороди / І. А. Іонов, Л. П. Харченко, Ю. Д. Бойчук. - С. 245-247
  Калініна Л. М.  Сутність загальнонаукового поняття "Інформація" / Л. М. Калініна. - С. 247-249
  Кушнір В. А.  Особливості інноваційних задач у навчанні математики / В. А. Кушнір. - С. 249-251
  Субота Н. П.  Семантика валеології у викладанні предмету "Основи здоров'я" / Н. П. Субота [и др.]. - С. 251-252. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Танько Т. П.  Розробка питань музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів у 20-х роках / Т. П. Танько. - С. 252-254
  Бендус Т. О.  Практична спрямованість змісту особистісноорієнтованої природничої освіти / Т. О. Бендус, Л. В. Малаканова. - С. 255-256
  Білик Н. І.  Підготовка магістрів за напрямом "Природознавство" засобом інтерактивного навчання / Н. І. Білик. - С. 256-259
  Біляковська О. О.  Моделювання контрольно-оцінювальних систем у профільній школі / О. О. Біляковська. - С. 259-261
  Виговська О.  Концепція людини: відмінна ознака і суть / О. Виговська. - С. 261-263
  Ворона В. С.  Вивчення алелопатичних взаємодій рослин у шкільному курсі біології / В. С. Ворона. - С. 263-264
  Ворона Л. І.  Динаміка розвитка Малої академії наук Полтавщини та особливості її становлення як позашкільного закладу / Л. І. Ворона. - С. 265-268
  Гавриленко О. М.  Модульне формування готовності майбутніх вчителів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності / О. М. Гавриленко. - С. 268-270
  Гавриленко С. М.  Становлення системного підходу в біології та екології / С. М. Гавриленко. - С. 271-272
  Гомля Л. М.  Навчальний посібник з курсу "Еволюційне вчення": необхідність сьогодення / Л. М. Гомля. - С. 272-273
  Горащук О. С.  Діяльність педуніверситету з упровадження нових технологій у практику роботи загальноосвітньої школи / О. С. Горащук. - С. 273-279
  Даниленко Є. В.  Характеристика коміксу як навчання в курсі природознавста / Є. В. Даниленко. - С. 272-280
  Діденко О. Є.  Культура управління, як фундаментальна складова в підготовці майбутнього менеджера освіти / О. Є. Діденко. - С. 281-282
  Довга Т. Я.  Сучасні технології у сфері збереження і зміцнення здоров'я школярів / Т. Я. Довга. - С. 282-283
  Дяченко-Богун М. М.  Етапи формування організаційно-педагогічної моделі природоохоронного виховання старшокласників / М. М. Дяченко-Богун. - С. 284-286
  Завальнюк О. Л.  Умови формування готовності студентів - майбутніх педагогів до здорового способу життя / О. Л. Завальнюк. - С. 286-288
  Ільченко О.  Роль навчального середовища у формуванні образу світу учня / О. Ільченко. - С. 288-290
  Колесник О. П.  Гендерна педагогіка / О. П. Колесник. - С. 290-292
  Колесник О. П.  Гендерний підхід в освіті / О. П. Колесник. - С. 292-293
  Компанієць Є. В.  Особливості управління інноваціями в нових економічних та суспільних умовах / Є. В. Компанієць, М. Г. Теслюк. - С. 293-295
  Костюченко К. Є.  Педагогічні умови формування раціонально-критичного мислення майбутніх учителів / К. Є. Костюченко. - С. 295-296
  Коц С. М.  Вплив на показники роботи зорового аналізатора розслаблення / С. М. Коц, В. П. Коц. - С. 296-299
  Кравченко А. С.  Підвищення ефективності навчання школярів за умов впровадження інноваційних підходів / А. С. Кравченко, Л. М. Лопатенко. - С. 299-300
  Кравченко К. М.  Мотиваційний компонент змісту особистісно орієнтованої природничої освіти / К. М. Кравченко, Л. В. Малаканова. - С. 300-302
  Криворучко А. В.  Особистісно орієнтований процес навчання студентів / А. В. Криворучко. - С. 302-304
  Кузьменко Г. Д.  Нові підходи до профілактики ВІЛ/СНІДУ / Г. Д. Кузьменко. - С. 305-306
  Лапа М. О.  Експериментальна перевірка ефективності методики формування педагогічної взаємодії вчителя і учнів на принципах толерантності / М. О. Лапа. - С. 306-309
  Литвиненко В. С.  Управлінські рішення у взаємодії батьків зі школою / В. С. Литвиненко, О. В. Зуб. - С. 309-310
  Ляшенко А.  Наступність формування в учнів цілісності знань про природу / А. Ляшенко. - С. 310-311
  Кривошапка І. В.  Сучасна філософія природничої освіти / І. В. Кривошапка. - С. 312-314
  Медяник О. Д.  Нові підходи до використання лікарських рослин у офіційній медицині (на прикладі мати-й-мачухи) / О. Д. Медяник, А. Г. Скоряк. - С. 314-316
  Новоселецький С. В.  Поняття лідерства з погляду сучасних вчених / С. В. Новоселецький, Є. І. Тягло. - С. 316-318
  Оніщенко Н.  Українські тенденції освітньої євро інтеграції (українські освітні тенденції в контексті євро інтеграції) / Н. Оніщенко, А. В. Ткаченко. - С. 318-319
  Пащенко С.  Міжпредметні зв'язки у підготовці вчителів природничого напряму / С. Пащенко. - С. 319-321
  Петюренко А. П.  Структура технології формування готовності студентів медичних коледжів до використання інформаційно-коп'ютерних технологій у професійній діяльності / А. П. Петюренко. - С. 321-322
  Пилипенко С. В.  Особливості засвоєння технології "Навчання у співробітництві" студентами факультету технологій та дизайну / С. В. Пилипенко. - С. 322-326
  Пінський О. О.  Питання організації роботи учнів сільських малокомплектних шкіл та викладання дисциплін природничого циклу / О. О. Пінський. - С. 326-327
  Писаренко О. В.  З досвіду викладання інтегративного курсу "Я і Україна" в початкових класах / О. В. Писаренко. - С. 327-329
  Пивовар Н. М.  Технология "Мастерская" / Н. М. Пивовар, Т. В. Хилинская. - С. 329-333
  Полапа А. І.  Розвиток психомоторних здібностей дітей засобами хореографії / А. І. Полапа. - С. 333-335
  Полапа А. І.  Особливості діяльності балетмейстера в процесі управління дитячим хореографічним колективом / А. І. Полапа. - С. 335-338
  Попова О. П.  Форми проведення навчально-тренувальних занять з гандболу в ДЮСШ / О. П. Попова. - С. 338-341
  Рибалко Ю.  Особистісно-орієнтований підхід у фізичному виховані студентської молоді / Ю. Рибалко. - С. 341-343
  Рибалко Л.  Технологія впровадження методики формування цілісних знань про живу природу в загальноосвітній школі / Л. Рибалко. - С. 343-345
  Рожкова Н. Г.  Семінарське заняття з педагогіки у вигляді круглого столу на тему: "Особливості спілкування в педагогічному процесі" / Н. Г. Рожкова. - С. 345-347
  Рогова П. І.  Роль державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у вдосконаленні бібліотечної галузі / П. І. Рогова. - С. 347-348
  Руденко Є. В.  Особливості розв'язання педагогічних конфліктів у сільській школі / Є. В. Руденко. - С. 349-350
  Рябуха А. Ю.  Спеціальна підготовка майбутніх учителів фізики до використання сучасних інформаційних технологій / А. Ю. Рябуха, Н. В. Бєляєва. - С. 351-352
  Савонова О. В.  Стандартизація контролю навчальних досягнень студентів з валеологічних дисциплін / О. В. Савонова. - С. 352-354
  Сігіда Т. В.  Міжгалузева інтеграція як засіб формування цілісного світогляду, цілісного образу світу / Т. В. Сігіда. - С. 355-356
  Скоряк А. Г.  Нові підходи до методики викладання природничих дисциплін у вищих навчальних закладах / А. Г. Скоряк. - С. 356-358
  Смирнова З. М.  Современные приемы используемые в преподавании естественно-научных дисциплин / З. М. Смирнова. - С. 358-360
  Соболенко Л. Ю.  Мікрофлора повітря та методи її дослідження в шкільних умовах / Л. Ю. Соболенко, І. В. Красноштан. - С. 361-363
  Сопко М. С.  Аналіз особливостей мотиваційного компоненту готовності майбутнього педагога до організації групової роботи учнів / М. С. Сопко. - С. 363-365
  Степанова О. В.  Дослідження ефективності управління конфліктом у ДЮСША / О. В. Степанова. - С. 365-368
  Страшко С. В.  Валеология - путь к познанию природы человека / С. В. Страшко. - С. 368-371
  Страшко С. В.  Особливості викладання педіатрії в педагогічних ВНЗ на сучасному етапі / С. В. Страшко, С. С. Дем'яненко, К. В. Палієнко. - С. 371-372
  Тадеєв П. О.  Математична освіта майбутніх вчителів фізики: історія та перспективи / П. О. Тадеєв, О. В. Купріян. - С. 372-375
  Теслюк М. Г.  Організація педагогічної взаємодії на гуманістичних засадах як домінуюча спрямованість в управлінні сучасної школи / М. Г. Теслюк. - С. 375-377
  Фруктова Я. С.  Включення питань бібліотеки у зміст профільного навчання / Я. С. Фруктова. - С. 377-379

Рубрики: Методика навчання природничих наук

Анотація:   У збірнику вміщено матеріали присвячені сучасним проблемам методики викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. Статті представляють інтерес для наукових наукових працівників, викладачів, студентів, магістрантів вищих навчальних закладів, учителів.

 
69 95.43
В53

        Вісник Вінницького політехнічного інституту [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 6(63) / М-во освіти і науки України; Вінницький нац. тех. ун-т, Вінницький політехн. ін-т. - Вінниця : ВНТУ, 2005. - 282 с.

Зміст:
  Дубовой В. М.  Застосування алгоритмічної моделі до оптимізації інформаційно-обчислювальних систем в умовах невизначеності / В. М. Дубовой, О. Д. Никитенко. - С. 9-13
  Азаров О. Д.  Математична модель активності акупунктури людини на основі інформативних параметрів біологічно-активних точок / О. Д. Азаров, О. Я. Галан, А. В. Снігур. - С. 14-19
  Петрук В. Г.  Система газового аналізу для газифікованих житлових приміщень / В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, В. А. Іщенко. - С. 20-24
  Приходько С. Б.  Контроль імпульсних змін значень параметрів сохастичних диференційних систем / С. Б. Приходько. - С. 25-29
  Безносик Ю. О.  Синтез реактивних масообмінних мереж / Ю. О. Безносик, Л. М. Бугаєва, Г. О. Сатюха. - С. 30-35
  Колесник І. С.  Оптимальне управління системою котлоагрегатів / І. С. Колесник, С. Л. Хміль. - С. 36-40
  Боровська Т. М.  Адаптивна система для оптимального розподілу навантаження між хімічними реакторами / Т. М. Боровська, А. С. Васюра, І. С. Колесник. - С. 41-46
  Білинський Й. Й.  Дослідження чистоти рідини в електростатичному полі / Й. Й. Білинський, О. С. Городецька. - С. 47-50
  Джигирей І. М.  Використання нелінійного програмування для моделювання розподілених схем очищення стічних вод промислових підприємств / І. М. Джигирей, О. О. Квітка. - С. 51-55
  Дубова С. Г.  Раціоналізація структури персоналу в системі заходів підвищення конкурентоспроможності підприємств / С. Г. Дубова. - С. 56-59
  Лялюк О. Г.  Модель інтегрованого еколого-економічного управління інвестиційним процесом будівництва / О. Г. Лялюк, О. Г. Чухряєв. - С. 60-65
  Квєтна І. Р.  Прогнозування змін ринкової вартості титулів власності / І. Р. Квєтна. - С. 66-72
  Багацький В. О.  Система обліку та контролю комунальних послуг з точки зору споживача / В. О. Багацький, Н. М. Красноруцька, Л. Л. Тишковська. - С. 73-78
  Білоконь Т. М.  Вдосконалення механізмів санації вітчизняних підприємств / Т. М. Білоконь. - С. 79-84
  Мокін В. Б.  Ідентифікація математичної моделі гідрологічних процесів на гідропості "Селище" річки Південний Буг / В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт. - С. 85-88
  Мокін Б. І.  Математичне моделювання невизначених параметрів режиму електромереж з допомогою слабких множин / Б. І. Мокін, В. В. Камінський. - С. 89-96
  Мокін Б. І.  Математична модель для оцінки стану колектора тягового двигуна трамвая / Б. І. Мокін, С. О. Жуков. - С. 97-100
  Рогальський Б. С.  Моделі багатокритеріальної оцінки визначення та прогнозування електричних навантажень гірничих підприємств: модульний підхід / Б. С. Рогальський, Ю. А. Лисогор. - С. 101-109
  Маренич К. М.  Аналіз параметрів систем "тиристорний регулятор напруги - асинхронний генератор" як елемента навантаження приводного блоку під час випробувань / К. М. Маренич, О. М. Бурлака, С. В. Василець. - С. 110-116
  Володарський Є. Т.  Аналіз фазових режимів вимірювання параметрів чотириелементних моделей електротехничних об'єктів / Є. Т. Володарський, М. Й. Бурбело. - С. 117-120
  Бурикін О. Б.  Керування транзитними втратами потужності в електроенергетичних системах / О. Б. Бурикін. - С. 121-125
  Рогальський Б. С.  Економічні еквіваленти реактивної потужності (ЕЕРП) та їх використання / Б. С. Рогальський, О. М. Нанака. - С. 126-129
  Кулик В. В.  Підвищення ефективності функціонування АСКОЕ засобами аналізу чутливості / В. В. Кулик, Д. С. Пискляров. - С. 130-137
  Бурбело М. Й.  Аналіз втрат потужності в електричних мережах за умов несиметрії та несинусоїдності напруг і струмів / М. Й. Бурбело, О. В. Бабенко, С. М. Бурбело. - С. 138-141
  Кутін В. М.  Визначення технічного стану ізоляції розподільних мереж напругою 6-10 кВ з урахуванням впливу несиметрії параметрів ізоляції відносно землі / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко. - С. 142-146
  Кутін В. М.  Дослідження кидків струму намагнічування силових трансформаторів / В. М. Кутін, В. Б. Одреховський. - С. 147-150
  Терешкевич Л. В.  Зниження рівня несиметрії напруг в процесі керування конденсаторними установками в електричних розподільчих мережах в умовах наявності післядій / Л. В. Терешкевич, М. І. Цибульський. - С. 151-156
  Мокін О. Б.  експериментальне визначення еквівалентного статичного моменту навантаження та еквівалентного моменту інерції масових мас електропивода трамвая, приведеного до умовної осі / О. Б. Мокін. - С. 157-159
  Пашенко А. В.  Формування бази даних в АСКОЕ для визначення втрат електроенергії в розподільних мережах / А. В. Пашенко. - С. 160-165
  Демов О. Д.  Підвищення ефективності керування дискретними потужностями конденсаторних установок в електричних мережах промислових підприємств / О. Д. Демов, А. Ж. Войнаровський. - С. 166-170
  Рогальський Б. С.  Про необхідність створення передумов для оптимального (за критеріями мінімальних втрат) управління потужністю батарей конденсаторів на стадії проектування / Б. С. Рогальський, С. О. Кузьмінська, Г. Б. Завальнюк. - С. 171-174
  Ткаченко С. Й.  Математичне моделювання двофазних течій у державних системах / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Степанов. - С. 175-179
  Рогальський Б. С.  Спосіб визначення категорії гірських порід за труднощами екскавації / Б. С. Рогальський, Ю. П. Войтюк. - С. 180-186
  Ткаченко С. Й.  Моделювання інтенсивності теплообміну до багатокомпонентних органічних сумішей / С. Й. Ткаченко, Н. Д. Резидент. - С. 187-192
  Ратушняк Г. С.  Контроль параметрів температурних напорів в одно- та багатофазних середовищ / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула. - С. 193-195
  Ніколайчук І. І.  Математичне моделювання і оптимальне управління робочим процесом сушильної камери / І. І. Ніколайчук, Г. С. Ратушняк, І. В. Коц. - С. 196-199
  Шахновський А. М.  Досвід оптимізації технологічних схем водоспоживання вітчизняних промислових підприємств / А. М. Шахновський, Г. О. Статюха, О. О. Квітка. - С. 200-205
  Шекета В. І.  Категорійне моделювання модифікаційних предикатних запитів для інформаційних систем / В. І. Шекета, Л. М. Гобир. - С. 206-213
  Москвіна С. М.  Моделювання процесу випалювання цегли / С. М. Москвіна, Д. О. Ковалюк. - С. 214-219
  Гнатчук Є. Г.  Моделювання нечіткого логічного висновку процесу діагностування комп'ютерних засобів / Є. Г. Гнатчук. - С. 220-224
  Бурєнніков Ю. А.  Оптимізація гідророзподільника для гідроприводів з пропорційним електрогідравличним регулюванням / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, Д. О. Лозінський. - С. 225-229
  Мокін В. Б.  Ділова гра як активний метод дистанційного навчання дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" / В. Б. Мокін, Т. Н. Мокіна, О. В. Слободянюк. - С. 230-234
  Гладківська О. В.  Про одну задачу ідентифікації для моделі розвитку рослини / О. В. Гладківська. - С. 235-241
  Бурбело М. Й.  Формування математичних моделей вимірювальних систем установок симетрування / М. Й. Бурбело, О. В. Бабенко. - С. 242-251

Рубрики: Автоматика - Інформаційно-вимірювальна техніка

Ключові слова (ненормовані): автоматика -- інформаційно-вимірювальна техніка -- економіка -- менеджмент -- екологія -- енергетика -- електротехніка -- інформаційні технології -- комп'ютерна техніка

Анотація:   Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

 
70 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : Т. 33 Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2004. - 82 с.

Зміст:
  Оржеховская В.М.  Превентивна педагогіка - нова філософія виховання / В. М. Оржеховская. - С. 3-7
  Голубєва М.О.  Порівняльний аналіз проблемного навчання та методу випадків і ситуації / М. О. Голубєва, В. В. Єгорова. - С. 7-12
  Медвідь Л.А.  Економічні погляди Богдана Хмельницького та започаткування економічної освіти в Україні з козацької доби / Л. А. Медвідь. - С. 12-16
  Мєщанінов О.П.  Концепція сталого розвитку університетської системи освіти / О. П. Мєщанінов. - С. 16-22
  Кравченко Л.С.  Стан здоров'я та фізичної підготовленості у структурі мотиваційних потреб до занять фізичною культурою і спортом студентів НаУКМА / Л. С. Кравченко, В. В. Макареня, О.А Зеленюк. - С. 22-26
  Жуков О.В.  Здоров'я викладача як гуманітарна складова ефективної професійної діяльності / О. В. Жуков. - С. 26-28
  Зеленюк О.В.  Теоретичні засади оздоровчо-профілактичної спрямованості фізичного виховання студентської молоді / О. В. Зеленюк, В. В. Забузова, О. А. Зеленюк. - С. 28-30
  Збанацький С.В.  Використання комп'ютерних програм MS Excel, StarOffce CALC при інтерпретації результатів тестування рухової підготовленості студентів НаУКМА / С. В. Збанацький, Л. В. Гордієнко. - С. 30-34
  Лахманюк Т.В.  Загальна фізична підготовка як складова гармонійного розвитку майбутніх фахівці / Т. В. Лахманюк, В. М. Горборуков. - С. 34-37
  Щербина Ю.В.  Сторінки новітньої історії гирьового спорту в Україні / Ю. В. Щербина. - С. 37-39
  Копилов О.М.  Характеристика стану фізичної підготовленості студентів факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА (1999-2000,2000-2001 рр.) / О. М. Копилов, А. М. Сотула. - С. 39-41
  Остафійчук Я.Ф.  Валеологічна характеристика студентів Івано-Франківського державного медичного училища / Я. Ф. Остафійчук. - С. 41-44
  Краснов В.П.  Залежність показників біологічного віку та стану фізичної підготовленості студентів від обсягу фізичних навантажень / В. П. Краснов, С. І. Присяжнюк. - С. 44-47
  Васьківська С.В.  Використання метафори архетипічного циклу досвіду в психологічному консультуванні / С. В. Васьківська. - С. 47-55
  Гордієнко В.І.  Організаційна культура професійно-освітнього середовища / В. І. Гордієнко. - С. 55-60
  Копець Л.В.  теоретичні орієнтації, проблематика й основні результати експериментальних досліджень самоконтролю в західній психології XX століття / Л. В. Копець. - С. 60-67
  Музиченко Л.В.  Ціннісні виміри особистісної ідентичності в юності / Л. В. Музиченко. - С. 67-70
  Яковенко О.В.  Психологічний механізм вирішування задач та прийняття рішень / О. В. Яковенко. - С. 70-73
  Кабаченко Н.В.  Особливості застосування екологічного підходу в практиці соціальної роботи / Н. В. Кабаченко, Т. В. Семигіна. - С. 73-79

Рубрики: Педагогіка соціальна

Ключові слова (ненормовані): Хмельницький Б. - економічні погляди -- фізичне виховання студентів

Анотація:   Збірник є своєрідним науковим звітом викладачів і співробітників університету, які спеціалізуються у галузі психології, педагогіки та соціальної роботи. Зміст збірника присвячено актуальним проблемам педагогіки і психології вищої школи та практиці соціальної роботи

 
71 66.3(4Укр),5
У45

        Україна в нас єдина [Текст] : матеріали засідань наук. секцій IV Всесвітнього форуму українців, м. Київ, 18-20 серпня 2006 р. / редкол. : Д. Павличко (ред., уклад.), В. М. Зуєв (відп. ред., уклад.), Л. М. Кононко (уклад. - К. : Екопаксервіс, 2007. - 294 с.

Зміст:
  Шестакова А.  Стратегічні підходи до формування українського громадянського суспільства / А. Шестакова. - С. 19-23
  Зуєв В.  Впровадження технологій розвитку суспільства: креативний характер і управління / В. Зуєв. - С. 26-32
  Білозір О.  "Український дім" як культурно-інформаційний центр за кордоном / О. Білозір. - С. 33-36
  Шлемко О.  Модель народного театру Івана Франка в контексті сучасності / О. Шлемко. - С. 39-45
  Бабенко І.  Новий погляд на вирішення проблеми соціального сирітства в Україні / І. Бабенко. - С. 51-56
  Шкамбара М.  Роль і значення діяльності Світової Федерації Українських Жіночих Організацій в діаспорі та в Україні / М. Шкамбара. - С. 61-63
  Троян В.  Жінка в українській науці: реалії та перспективи / В. Троян, Н. Таран. - С. 63-69
  Горішна О.  Пріоритетні заходи щодо покращення стану здоров'я дітей України / О. Горішна. - С. 79-81
  Пиріг Л.  Здоров'я населення України та його охорона / Л. Пиріг. - С. 81-85
  Лисиченко Г.  Проблеми енергетики й екологічної безпеки України / Г. Лисиченко. - С. 87-97
  Вовченко В.  Регенез як біологічна закономірність: природа онкологічних захворювань / В. Вовченко. - С. 99-103
  Хоролець Л.  Проблеми трудової міграції під опікою Уповноваженого з прав людини / Л. Хоролець. - С. 106-112
  Гаюк В.  Перший пурпурант Римо-Католицької церкви в Україні / В. Гаюк. - С. 125-127
  Докаш В.  Доктринальне обгрунтування і практична реалізація принципів "соціального служіння" протестантських церков / В. Докаш. - С. 127-131
  Климов В.  Інститут християнських монастирів у сучасній Україні: динаміка, діяльність, проблеми / В. Климов. - С. 131-136
  Гудима А.  Історія українського християнства: сучасне бачення / А. Гудима. - С. 138-141
  Здіорук С.  Статус Помісної Церкви в Україні: церковно-правові та релігійно-політичні аспекти / С. Здіорук. - С. 142-147
  Колодний А.  Актуальні проблеми релігійного життя України / А. Колодний. - С. 147-150
  Решетніков Ю.  Законодавче регулювання державно-церковних відносин у контексті європейського вектора розвитку України / Ю. Решетніков. - С. 159-161
  Титаренко В.  Харизматизм у релігійному житті України / В. Титаренко. - С. 161-163
  Филипович Л.  Роль релігійної діаспори в самоідентифікації українців за кордоном / Л. Филипович. - С. 164-167
  Шевченко В.  Українська релігійна місійність та її христоцентричний вимір ( на прикладі дослідницьких напрацювань В. Липинського і Ю. Липи) / В. Шевченко. - С. 167-170
  Нові тенденції в діяльності протестантських спільнот в Україні. - С. 170-174
  Зуєва В.  Роль Михайла Грушевського в становленні й розвитку української літературної мови / О. В. Хитра. - С. 181-186
  Божук Л.  Перспективи розвитку освіти в українському зарубіжжі: державна політика і громадська ініціатива / Н. А. Хрущ, Ю. Б. Валуєв. - С. 186-188
  Василенко В.  Які мови в Україні потребують спеціальної охорони: колізія між національним законом і міжнародними зобов'язаннями держави / Н. А. Хрущ, Ю. Б. Валуєв. - С. 188-197
  Демченко Т.  Сучасний стан і перспективи розвитку політики наукового співробітництва з іноземними науково-дослідними установами в правовій сфері / Р. В. Бойко, Н. В. Українець. - С. 201-205
  Чепелюк В.  Побудова громадянського суспільства в Україні як передумова успішної протидії корупції / А. М. Вічевич, Н. Я. Вовк. - С. 208-211
  Недужко Ю.  Українська діаспора США в боротьбі за демократію та державну незалежність України (середини 40-х - кінець 60-х рр. XX ст.) / Т. О. Зінчук. - С. 211-215
  Каганець І.  Раціоналізація держави / О. З. Стожок. - С. 216-220
  Тихий В.  Проблеми повноважень Конституційного Суду України / Л. В. Новошинська. - С. 227-230
  Скрипнюк О.  Судова влада в умовах демократичної трансформації України / Л. В. Новошинська. - С. 230-232
  Концепція державної мовної політики України. - С. 284-294
  Агеева И. Н.  Современные концепции маркетинга в стратегическом планировании / І. В. Бойчук. - С. 103-106
  Скоробогатов Т. Н.  Использование логистических элементов латерального маркетинга как способ привлечения потребителей рекреационных услуг / В. М. Момот, А. Г. Осиевский, А. Педченко. - С. 106-110
  Мних О. Б.  Інноваційні процеси як довгострокові джерела формування ринкової вартості підприємства / С. О. Сіренко, А. С. Тернова, Р. Г. Жарлінська. - С. 110-123
  Хитра О. В.  Трансформація культури організації в процесі корпоративної інтеграції у міжнародному бізнесі / О. М. Мельникович. - С. 123-131
  Сокирник І. В.  Стратегічні зміни в контексті стратегії розвитку оптових торговельних підприємств на регіональному ринку / В. В. Ортинська. - С. 132-141
  Хрущ Н. А.  Методологічні підходи до формування стратегії розвитку підприємства / А. А. Жигулин. - С. 141-146
  Бичікова Л. А.  Проблемні питання фізичної дистрибуції в сучасних умовах / О. В. Лях. - С. 146-150
  Бойко Р. В.  Маркетингове дослідження телевізійного простору з метою проведення ефективної комунікаційної політики / Н. М. Куреда, О. О. Головань. - С. 150-154
  Майорова Н. І.  Дослідження рекламного ринку України / М. І. Лагун, О. В. Липчанська. - С. 154-158
  Вічевич А. М.  Екологічна складова управління / О. М. Галенко, Г. В. Булкот. - С. 159-162
  Коваль Л. А.  Діагностика сприйнятливості персоналу до інновацій в ринкових умовах / А. А. Оністрат, О. С. Герасименко. - С. 162-166
  Зінчук Т. О.  Соціально-економічні тенденції розвитку аграрного сектора України та ЄС: порівняльний аналіз / С. В. Ковальчук, З. М. Андрушкевич. - С. 167-171
  Новікова О. С.  Зміни корпоративного середовища в умовах переходу до постіндустріального суспільства / В. Г. Рахміль. - С. 172-175
  Стожок О. З.  Інноваційна діяльність як складова зростання доходів населення Житомирщини / Н. Я. Чемера. - С. 176-179
  Проскурович О. В.  Маркетинговые исследования в системе Internet / І. В. Гвоздецька, В. І. Охота. - С. 180-186
  Новошинська Л. В.  Інноваційні аспекти міжнародного маркетингу / І. М. Галак. - С. 186-189
  Соломянюк Н. М.  Особливості аналізу при проведенні прикладних маркетингових досліджень / І. Є. Пащук. - С. 189-194
  Бойчук І. В.  Стратегічні пріоритети розвитку промислового маркетингу в Україні / К. В. Каленський. - С. 197-200
  Момот В. М.  Аналитический подход к формированию оптимального инвестиционного портфеля в условиях рисков / Ю. А. Стельмащук. - С. 201-205
  Сіренко С. О.  Методичні аспекти продуктової інноваційної політики комерційного банку / Є. М. Забурмеха. - С. 206-210
  Мельникович О. М.  Особливості та проблеми маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі / І. В. Шварц. - С. 210-214
  Ортинська В. В.  Проблеми інформаційного забезпечення розробки стратегій маркетингу / Є. М. Забурмеха. - С. 215-218
  Жигулин А. А.  Управление предприятием по целям в контексте маркетинг-менеджмент / І. В. Шварц. - С. 219-221
  Лях О. В.  Зайнятість. рівень освіти та адаптивні можливості майбутньої робочої сили в старих промислових регіонах / Є. М. Забурмеха. - С. 222-227
  Куреда Н. М.  Сучасний підхід до організації дистрибуції пивної продукції / І. В. Шварц. - С. 228-232
  Лагун М. І.  Аналіз методів оцінки ефективності інвестицій, заснованих на дискотуванні / Є. М. Забурмеха. - С. 233-237
  Галенко О. М.  Процес ліквідації підприємства в обліковій системі / І. В. Шварц. - С. 238-240
  Оністрат А. А.  Структурна класифікація користувачів фінансової звітності / Є. М. Забурмеха. - С. 241-243
  Ковальчук С. В.  Інноваційні підходи до формування конкурентного потенціалу підприємства на засадах маркетинг-логістики / І. В. Шварц. - С. 244-248
  Рахміль В. Г.  Використання рейтингових оцінок у фінансовій діяльності підприємства / Є. М. Забурмеха. - С. 248-253
  Чемера Н. Я.  Теоретичні засади формування кадрової політики підприємств / І. В. Шварц. - С. 253-259
  Гвоздецька І. В.  Суть та особливості міжнародного маркетингу, його роль у розвитку підприємництва / Є. М. Забурмеха. - С. 259-262
  Галак І. М.  Оцінка конкурентної стратегії молокопереробних підприємств на національному рівні: сутність та механізми реалізації / І. В. Шварц. - С. 263-267
  Пащук І. Є.  Ефективність організаційно-економічного механізму інформаційно-консультаційного забезпечення агропромислового виробництва регіону / Є. М. Забурмеха. - С. 267-272
  Каленський К. В.  Маркетингова стратегія як основи корпоративного управління підприємством / І. В. Шварц. - С. 272-275
  Стельмащук Ю. А.  Інформаційне забезпечення фінансово-інвестиційного аналізу. - С. 276-280
  Забурмеха Є. М.  Маркетингові підходи до інтеграційних процесів українського страхового ринку / Є. М. Забурмеха. - С. 280-283
  Шварц І. В.  Методичні основи оцінювання антикризового потенціалу підприємства / І. В. Шварц. - С. 284-288

Анотація:   Збірник містить матеріали засідань наукових секцій IV Всесвітнього форуму українців, які висвітлюють досягнення, проблеми і перспективи розвитку України та українського зарубіжжя.

 
72 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. 186 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 177 с.

Зміст:
  Афоніна Ю. В.  Методологічні засади педагогічної технології формування інформаційної культури суб'єктів освітнього процесу / Ю. В. Афоніна. - С. 3-6
  Базиль Л. О.  Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх словесників у процесі дослідницької діяльності / Л. О. Базиль. - С. 7-11
  Белень А. І.  Академік з Надросся / А. І. Белень. - С. 12-15
  Бєляк О. М.  Мовленнєва діяльність студентів як лінгводидактична проблема / О. М. Бєля. - С. 15-19
  Богуш А. М.  Сутність феномену дитинства та погляди на нього вітчизняних, російських і американських учених / А. М. Богуш. - С. 19-23
  Будяк Л. В.  Соціально-педагогічні умови інтегрування дітей з порушеннями психофізичного розвитку у загальноосвітній простір України / Л. В. Будяк. - С. 23-27
  Вовкочин Л. Ю.  До питання формування нової української ментальності у системі громадянського виховання / Л. Ю. Вовкочин. - С. 27-29
  Герасимчук А. Ю.  Архаїчні традиції родинного виховання на Волині кінця XIX початку XX ст.: сучасний погляд / А. Ю. Герасимчук. - С. 30-33
  Горбач Г. М.  Шкільні засоби масової інформації у виховній діяльності Сахнівської середньої школи / Г. М. Горбач, С. О. Захаренко. - С. 33-35
  Демьяненко В. Г.  Формирование национальной гордости учеников на уроках биологии / В. Г. Демьяненко. - С. 35-38
  Денисюк І. А.  Виховні можливості творів для дітей українських просвітителів II половини XIX ст. в аспекті духовності (на матеріалі творчості О. Кониського, Б. Грінченка та М. Грінченко) / І. А. Денисюк. - С. 38-43
  Десятник К. В.  Діагностика сформованості духовності молодших школярів за показниками емоційно-мотиваційного критерію / К. В. Десятник. - С. 43-46
  Зіноватна О. М.  Диверсифікація магістерських програм у США (на прикладі філологічних спеціальностей) / О. М. Зіноватна. - С. 46-49
  Іванова Ю. Ю.  Особливості самовизначення особистості майбутнього соціального педагога / Ю. Ю. Іванова. - С. 49-52
  Квас В. М.  Використання технології портфоліо в системі вищої освіти / В. М. Квас. - С. 53-56
  Коваленко С. О.  Врахування особливостей розумової працездатності дівчат у різні фази біологічного циклу для їх навчання в умовах ВНЗ / С. О. Коваленко, О. І. Дворчук. - С. 56-59
  Коваль П. М.  Вплив мистецтва на психічний стан людини в процесі навчально-виховної і професійної діяльності / П. М. Коваль. - С. 59-63
  Коробчук Л. І.  Використання інноваційних технологій у процесі професійної підготовки фахівця-еколога / Л. І. Коробчук. - С. 63-66
  Косенко В. А.  Питання самостійної діяльності в сучасній педагогічній науці / В. А. Косенко. - С. 66-69
  Кочубей Т. Д.  Взаємодія сім'ї і школи в реалізації концепції громадянського виховання у системі шкільної освіти США / Т. Д. Кочубей. - С. 69-73
  Кучай О. В.  Професійні компетенції майбутніх учителів інформатики в Польщі / О. В. Кучай. - С. 73-76
  Кушик Л. М.  Розвиток середньої медичної освіти на території України у другій половині XIX - на початку XX ст. / Л. М. Кушик. - С. 76-81
  Любченко І. І.  Розвиок логічного мислення у старших дошкільників: до постановки проблеми / І. І. Любченко. - С. 82-85
  Люленко С. О.  Формування здорового способу життя як головної цінності сучасної людини / С. О. Люленко. - С. 85-89
  Ляховець О. О.  Шляхи і засоби формування національних і загальнолюдських духовних цінностей у молодших школярів / О. О. Ляховець. - С. 89-92
  Малихін О. В.  Організаційно-структурний компонент системи організації навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О. В. Малихін. - С. 92-98
  Москалець М. М.  Питання змісту і сутності умінь самоконтролю навчальної діяльності студентів / М. М. Москалець. - С. 98-100
  Орлова Н. В.  Психо-нейрологічні аспекти підгрунтя освіти дорослих / Н. В. Орлова. - С. 100-103
  Осадченко І. І.  Критерії технологічності ситуаційного навчання / І. І. Осадченко. - С. 104-110
  Пальшкова І. О.  Вивчення рівня сформованості професійної культури майбутніх вчителів початкової школи / І. О. Пальшкова. - С. 110-115
  Пархоменко Т. В.  Формування духовних цінностей майбутнього керівника управління освітою / Т. В. Пархоменко, С. А. Ігревська. - С. 115-118
  Прибора Т. О.  Особливості роботи з обдарованими дітьми у навчальному процесі / Т. О. Прибора. - С. 118-122
  Рацул А. Б.  Особливості емоційної сфери підлітків у процесі реалізації їхньої комунікативної функції / А. Б. Рацул. - С. 122-127
  Савченко Н. С.  Формування особистості на засадах трансгресивного підходу у польській педагогіці / Н. С. Савченко. - С. 127-132
  Свириденко О. О.  Етнопедагогічні засади формування особистості / О. О. Свириденко, Ю. О. Порпленко. - С. 132-134
  Семеног О. М.  Сьогодення філологічних професій: соціальне замовлення чи реалізація особистісних потреб / О. М. Семеног. - С. 135-139
  Совгіра С. В.  Методика визначення вихідного рівня сформованості екологічного світогляду студентів / С. В. Совгіра. - С. 139-144
  Товканець Г. В.  Економічний університет в Братиславі та його роль у розвитку вищої економічної освіти Словаччини / Г. В. Товканець. - С. 145-149
  Токарь Є. Б.  Еволюція поняття "якість": від стародавньої філософії до сучасної педагогіки / Є. Б. Токарь. - С. 149-154
  Файнман І. Б.  Структура професійної самореалізації майбутніх авіадиспетчерів / І. Б. Файнман. - С. 154-158
  Федоров О. В.  Культурні детермінанти підприємництва / О. В. Федоров. - С. 158-163
  Флегонтова Н.  Підготовка майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу / Н. Флегонтова. - С. 163-167
  Черкашина Т. В.  Реалізація принципів загальнолюдської моралі в умовах сучасного освітнього середовища / Т. В. Черкашина. - С. 167-170
  Черненко О. М.  Екологічна політика в державі / О. М. Черненко. - С. 170-173

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодію фахівців з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний та вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

 
73 24
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія Хімія Вип. № 1 (29) / МОН України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Говерла, 2013. - 104 с.

Зміст:
  Погодін А. І.  Тріангуляція квазіпотрійної системи CuBr -Cu2 - P2S5 / А. І. Погодін, О. П. Кохан, А. М. Соломон. - С. 3-6
  Сідей В. І.  Щодо кристалічної структури фази Y-Al2O3 / В. І. Сідей, А. Я. Штейфан. - С. 7-9
  Козьма А. А.  Особливості утворення та термоелектричні властивості полікристалів сполуки Tl2SnSe3 / А. А. Козьма [и др.]. - С. 10-13
  Тацькар А. Р.  Тріангуляція квазіпотрійної системи Tl2Se-SnSe2-Sb2Se3 / А. Р. Тацькар [и др.]. - С. 14-19
  Роман Л. Ю.  Координаційні сполуки Zn(II) з саліцилальгідразоном бензенової кислоти: синтез, структура, властивості та біологічна активність / Л. Ю. Роман, С. Ю. Чундак. - С. 20-28
  Ортікова В. В.  Координаційні сполуки 3d-металів з йод-янтарною кислотою як потенційні йодвміщуючі препарати / В. В. Ортікова, С. Ю. Чундак, В. М. Бузаш. - С. 29-33
  Чмиленко Ф. О.  Визначення рухливих форм з використанням ультразвуку на стадії пробопідготовки / Ф. О. Чмиленко, Н. М. Смітюк. - С. 34-39
  Сухарева О. Ю.  Спектрофотометричне визначення Al(III) та Fe (III) у питних водах / О. Ю. Сухарева, М. Ю. Онисько, Я. Р. Базель. - С. 40-45
  Лавра В. М.  Хіміко-аналітичні властивості основних барвників торгової марки "Базакрил" / В. М. Лавра, М. Речло, Я. Р. Базель. - С. 46-49
  Фізер М. М.  Синтез і біологічна активність нових Se-, Te-вмісних похідних тіазолотриазолу / М. М. Фізер [и др.]. - С. 50-54
  Козак О. М.  Синтез і біологічна активність нових Те-вмісних похідних 3-аліл-2-алкіллтіо- 4-оксотієно [2,3-d] піримідину / О. М. Козак [и др.]. - С. 55-60
  Свалявин Н. І.  Галогенгетероциклізація похідних 6-пропаргілтіо-4-оксопірахзоло [3,4-d] піримідину / Н. І. Свалявин [и др.]. - С. 61-63
  Гомонай В. І.  Особливості гетерогенного перетворення н-алканів на деяких складних оксидних каталізаторах / В. І. Гомонай [и др.]. - С. 64-66
  Мільович С. С.  Вплив клиноптилоліту на вміст Cd2+у грунтах та якість сільськогосподарської продукції / С. С. Мільович, В. І. Гомонай, О. І. Кондрич. - С. 67-70
  Симканич О. І.  Фоновий моніторинг вмісту важких металів та радіонуклідів у грунтах національних природних парків "Ужанський" та "Синевир" / О. І. Симканич, С. М. Сухарев, В. Т. Маслюк. - С. 71-77
  Сасин С. М.  Оцінка рівня екологічної освіти і виховання студентів / С. М. Сасин, І. І. Чонка. - С. 78-83
  Галла-Бобик С. В.  Дослідження якості води із індивідуальних свердловин у селі Минай / С. В. Галла-Бобик, М. І. Бартасюк. - С. 84-86
  Трапезнікова Л. В.  Екологічний стан поверхневих та грунтових вод басейну р. Іршава / Л. В. Трапезнікова, І. І. Монич, Ю. В. Хрипта. - С. 87-93
  Глух О. С.  Сейсмічно індуковані зміни вмісту сполук ртуті у підземних водах Закарпаття / О. С. Глух, М. В. Драгунська, А. В. Сичевська. - С. 94-96

Анотація:   Збірник друкує статті, які містять теоретичні та практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього природного середовища, а також методики викладання хімії та еколоії у вищій школі. Публікуються також огляди сучасного стану наукових проблем у галузі хімії, огляди наукових конференцій , а також матеріали, присвячені ювілеям.

 
74 24
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія Хімія Вип. 1 (31) / МОН України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Говерла, 2014. - 102 с.

Зміст:
  Сідей В. І.  Кристалохімічний аналіз субсульфіду індію In5S4: модель зв'язкової валентності / В. І. Сідей, А. Я. Штейфан. - С. 8-10
  Зубака О. В.  Фазові рівноваги у системі Rb2TeBr6 - Cs2TeI6 / О. В. Зубака [и др.]. - С. 11-15
  Погодін А. І.  Фазові рівноваги у вторинній тернарній системі Cu6PS5I-Cu7PS6-Cu3PS4 / А. І. Погодін [и др.]. - С. 16-18
  Козьма А. А.  Про взаємозв'язок термоелектричних властивостей бінарних халькогенідів підгрупи арсену з елементарними вихідними компонентами / А. А. Козьма [и др.]. - С. 19-24
  Маслович О. О.  Фазові рівноваги в системі Tl2Se-Tl9BiSe6-Tl4PbSe3 / О. О. Маслович [и др.]. - С. 25-27
  Марійчук Р.  Дослідження процесу утворення срібних наночастинок за допомогою рослинних екстрактів / Р. Марійчук, В. Біркнерова. - С. 28-30
  Роман Л. Ю.  Синтез, структура, властивості та біологічна активність координаційних сполук Zn(II) та Cd(II) з гідразидом бензенової кислоти / Л. Ю. Роман, С. Ю. Чундак. - С. 31-39
  Савчук Т. І.  Сенсор для визначення харчової добавки E-315 / Т. І. Савчук. - С. 40-42
  Фізер О. І.  Поведінка ПВХ-модифікованих мембранних сенсорів у розчинах поверхнево-активних речовин / О. І. Фізер, Я. І. Студеняк. - С. 43-48
  Рябухіна Т. С.  Спектрофотометричне визначення феруму в харчових продуктах / Т. С. Рябухіна [и др.]. - С. 49-53
  Рейвейс В. А.  Синтез та властивості похідних 2-меркапто-5-(4-бромофеніл)-1,3,4-оксадіазолу / В. А. Рейвейс [и др.]. - С. 54-57
  Свалявин Н. І.  Синтез алкенілокси(аміно)піразоло[3,4-D]піримідин-4-онів / Н. І. Свалявин [и др.]. - С. 58-59
  Голуб Є. О.  Одержання складної оксидної системи xAl2O3yP2O5 та дослідження її фізико-хімічних властивостей / Є. О. Голуб [и др.]. - С. 60-63
  Дзямко В. М.  Парціальне каталітичне окиснення C3-C4вуглеводнів на фосфаті хрому / В. М. Дзямко, В. І. Гомонай. - С. 64-67
  Мільвич С. С.  Можливості сорбції мурашиної кислоти на клиноптилоліті / С. С. Мільвич, В. І. Гомонай, М. Є. Іляшович. - С. 68-72
  Чігаш В. Р.  Санітарно-гігієнічний стан водойми "Кар'єр" (м. Ужгород) / В. Р. Чігаш, С. В. Делеган-Кокайко, С. М. Сухароев. - С. 73-77
  Токар Б. І.  Вплив місць захоронень на хімічні та мікробіологічні показники грунту / Б. І. Токар, О. С. Глух. - С. 78-80
  Трапезнікова Л. В.  Екологічний стан грунтових вод басейну р.Вела / Л. В. Трапезнікова [и др.]. - С. 81-86
  Білогорка Р. Ю.  Оцінка шляхів екологізації та розвитку туристично-рекреаційних об'єктів на території НПП "Синевир" та озера Синевир / Р. Ю. Білогорка, І. І. Чонка. - С. 87-92
  Галла-Бобик С. В.  Вплив комунально-побутових підприємств на забруднення р. Тиса органічними речовинами / С. В. Галла-Бобик, Е. Й. Осійський. - С. 93-95

Анотація:   Збірник наукових праць друкує статті, які містять теоретичні та практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього природного середовища. а також методики викладання хімії та екології у вищій школі.

 
75 95.45
Н34

        Праці наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : Т. 13 Студії з поля історії української науки і техніки / Наукове товариство ім. Шевченка (Львів), Комісія історії науки і техніки. - Л. : Видавництво НТШ у Львові, 2004. - 296 с.

Зміст:
  Романів О.  Чергова ювілейна віха в історії української науки (до 130-ліття Наукового товариства ім. Шевченка) / О. Романів. - С. 6-14
  Храмова-Баранова О.  Становлення метрологічних уявлень у Київській Русі / О. Храмова-Баранова. - С. 17-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глєбова А.  Теоретична інтерпретація дослідів Герца у працях Ф. Н. Шведова та Й. Й. Косоногова 1890-1891 / А. Глєбова. - С. 25-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дупленко Ю.  Історичні традиції дослідження в Україні проблем старіння / Ю. Дупленко. - С. 61-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рудик С.  До історії джерел лікарської освіти в Україні / С. Рудик. - С. 74-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Константинов В.  Інженерний музей КПІ: історія, досвід / В. Константинов. - С. 95-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щербань Т.  З історії залізничого транспорту в Україні / Т. Щербань. - С. 105-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вергунов В.  Нотатки до теоретичних засад історії розвитку грунтообробної техніки / В. Вергунов, О. Мудрук. - С. 120-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завальнюк О.  Організація та діяльність Київської обласної сільськогосподарської дослідної станції (10-20-ті роки XX ст.) / О. Завальнюк. - С. 138-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руда С.  Наукові товариства - організатори перших морських та прісноводних біологічних станцій в Україні / С. Руда. - С. 153-166. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Т.  Колегія Павла Галагана в перші роки своєї діяльності (1871-1874) / Т. Ткаченко. - С. 167-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зайцева З.  Вчені архівні комісії як складова частина українського наукового співтовариства кінця XIX - початку XX ст. / З. Зайцева. - С. 176-192. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коновець О.  Наукова комунікація в Україні в 20-30-х роках XX століття / О. Коновець. - С. 195-206. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Анікіна О.  Українські наукові та науково-популярні журнали з агрономії у 20-х роках XX століття / О. Анікіна. - С. 207-218. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гавриленко К.  Формування системи національної аграрної періодики в Україні (перша третина XX століття) / К. Гавриленко. - С. 219-233. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потятиник Б.  Медіаекологія: вступне слово до нового наукового напряму / Б. Потятиник. - С. 234-240. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Онопрієнко В.  Іван Лучицький: слово на спомин / В. Онопрієнко. - С. 243-251. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боярська Л.  Микола Бекетов - видатний український вчений / Л. Боярська. - С. 252-278. - Библиогр. в конце ст.
  Шатаєв В.  Діяльність О. Бородіна в журналі "Инженер" (1882-1898) / В. Шатаєв. - С. 279-284. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Луговський О.  Вклад академіка Л. Шубенка-Шубіна в українську науку / О. Луговський. - С. 285-294. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Лучицький І. В. - про нього видатний фахівець з медієвістики, дослідник історії і релігійних рухів
Історія науки - Персоналії
Україна

 
76 24кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 87 Серія Хімічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 160 с.

Зміст:
  Найдан В. М.  Взаємодія ненасичених сполук з солями арилдіозонію в присутності нейтральних нуклеофілів / В. М. Найдан, Г. Д. Найдан, В. В. Смалиус. - С. 3-12
  Найдан В. М.  Взаємодія акрилонітрилу, стиролу, бутадієну і ізопрену з тризаміщеними жирно-ароматичними триазенами / В. М. Найдан, Г. Д. Найдан, В. В. Смалиус. - С. 13-19
  Найдан В. М.  Діазореакції з 1-арилсульфоніл-1, 3-бутадієнами / В. М. Найдан, В. В. Смалиус. - С. 20-27
  Найдан В. М.  Взаємодія стиролу з 1-арил-3, 3-диметил-1-триазенами в присутності SO2 і оптична активність продуктів реакції / В. М. Найдан, Г. Д. Найдан, С. Г. Юхимчук. - С. 28-31
  Листван В. М.  Акіліденфосфорани: синтез, реакційна здатність, препаративні можливості / В. М. Листван, В. В. Листван, А. М. Шекель. - С. 32-42
  Бальон Я. Г.  Деякі досягнення у синтезі тиреоїдних гормогнів / Я. Г. Бальон, О. В. Сімуров. - С. 43-53
  Бальон Я. Г.  Синтез та біологічні властивості цукрозамінників / Я. Г. Бальон, О. В. Сімуров. - С. 54-63
  Боєчко Ф. Ф.  Застосування органічних барвників для ідентифікації білкових фракцій рідин організму, розділених методами зонального електрофорезу на твердих носіях / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, І. В. Шмиголь. - С. 64-75
  Сегеда А. С.  Використання титан нітридного індикаторного електрода для амперометричного титрування хрому (VI) / А. С. Сегеда, Р. Л. Галаган. - С. 76-85
  Сегеда А. С.  Нові індикаторні електроди в амперометричному титруванні з двома індикаторними електродами / А. С. Сегеда, С. В. Мамуня. - С. 86-92
  Сегеда А. С.  Нові індикаторні електроди в амперометричному титруванні з двома індикаторними електродами / А. С. Сегеда, Н. Ю. Печкоріна. - С. 93-103
  Савченко М. А.  Якісне екстракційно-хроматографічне визначення арсену в біологічному матеріалі з концентруванням методом мокрої мінералізації / М. А. Савченко, А. С. Сегеда. - С. 104-112
  Бойко В. І.  Визначення катіонів важких металів методом адсорбційної інверсійної вольтамперометрії на вугільно-пастових електродах / В. І. Бойко, О. В. Білий, В. М. Бочарнікова. - С. 113-119
  Лут О. А.  Електрохімічні дослідження водних розчинів аспарагінової кислоти / О. А. Лут, О. В. Білий. - С. 120-125
  Нінова Т. С.  Визначення вмісту плюмбум (II) йонів у грунтах методом прямої потенціометрії / Т. С. Нінова. - С. 126-130
  Мінаєва В. О.  Дослідження будови дієтилдитіокарбаматних комплексів Ni(II), Cu(II) та Cd(II) методом РМ3 / В. О. Мінаєва, В. Є. Федоров, І. І. Осипенкова. - С. 131-140
  Кукуєва В. В.  Дослідження механізму інгібуючої дії фосформісних вогнегасних речовин / В. В. Кукуєва, О. Ю. Федоришин. - С. 141-144
  Єлагін Г. І.  До питання про перспективність водневих двигунів внутрішнього згорання / Г. І. Єлагін, Ю. В. Проценко, О. Г. Чепурна. - С. 145-147
  Мизюк В. Л.  Особливості спектрів ЯМР1Н алкілбензоатів і алкілбензоїлформіатів / В. Л. Мизюк, Г. І. Єлагін, В. В. Шибанов. - С. 148-158

Рубрики: Хімічні науки - Наукові матеріали

Анотація:   Науковий журнал містить статті, у яких розглядаються проблеми хімічних наук.

 
77 95.43
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : Вип. 4 (51) Серія Педагогічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т. - Полтава : Техсервіс, 2006. - 212 с.

Зміст:
  Сидоренко В.  Концепція формування змісту освітньої галузі "Технологія" / В. Сидоренко, В. Юрженко. - С. 3-10
  Лозовецька В.  Компетентнісний підхід у професійній підготовці сучасного викладача / В. Лозовецька. - С. 10-18
  Шпак В.  Науково-методичні основи інтерактивної технології в історії педагогіки / В. Шпак. - С. 18-24
  Семеновська Л.  Професійна компетентність майбутнього вчителя: альтернатива наукових пошуків / Л. Семеновська. - С. 24-31
  Мегем Є.  Системний підхід в дослідженні проектно-технологічної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання / Є. Мегем. - С. 31-38
  Левченко С.  Особистісно-орієнтоване виховання офіцерів збройних сил України, єдність та наступність етапів цього процесу / С. Левченко. - С. 38-42
  Титаренко О.  Педагогічні основи дослідницької роботи учнів / О. Титаренко. - С. 42-50
  Шиян Н.  Використання технології модульно-рейтингового навчання у процесі підготовки вчителя / Н. Шиян. - С. 50-60
  Оніпко В.  Особливості впровадження кредитно-модульної системи при вивченні біологічних дисциплін / В. Оніпко, С. Гапон. - С. 60-69
  Цина А.  Визначення мети і змісту контрольних заходів за самостійною роботою студентів при вивченні вузівських дисциплін / А. Цина. - С. 69-74
  Алік Н.  Формування організаційно-методичної самостійності майбутніх учителів трудового навчання / Н. Алік. - С. 74-80
  Кузьменко П.  Вплив міжпредметних зв'язків з основ інформатики на засвоєння студентами знань з інженерної та комп'ютерної графіки / П. Кузьменко. - С. 80-85
  Безобразова Л.  Опорні сигнали в організації самостійної роботи студентів / Л. Безобразова, П. Киридон. - С. 85-89
  Олійник Л.  Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього офіцера-зв'язківця: проблема визначення / Л. Олійник. - С. 89-96
  Савенко І.  Графічний дизайн в Україні (до проблеми становлення) / І. Савенко. - С. 96-104
  Год Н.  Педагогічна проблематика в трактаті Еразма Роттердамського "Виховання християнського государя" / Н. Год. - С. 104-114
  Коберник О.  Життєва активність учнів як індикатор ефективності навчально-виховного процесу в школі / О. Коберник. - С. 115-122
  Ткачук С.  Педагогічні умови трудового виховання старшокласників на традиціях і звичаях українського народу / С. Ткачук. - С. 122-131
  Кузьменко Ю.  Культура праці учня як складова культури навчальної діяльності / Ю. Кузьменко. - С. 131-136
  Титаренко В.  Естетика виховання в трудовому навчанні школярів / В. Титаренко. - С. 136-143
  Кузьменко В.  Самостійна робота школярів у процесі трудової підготовки як засіб формування цілісної наукової картини світу (20 роки XX століття) / В. Кузьменко. - С. 143-149
  Зімакова Л.  Роль мистецтва слова в процесі соціалізації особистості / Л. Зімакова. - С. 149-155
  Котух Н.  Теоретична аргументація змісту підготовки вчителів до особистісно-орієнтованої комунікації / Н. Котух. - С. 155-161
  Гриценко Л.  Організація модульно-рейтингової системи навчання (на прикладі курсу "Нарисна геометрія та креслення") / Л. Гриценко. - С. 161-170
  Кравченко Л.  Інноваційний менеджмент освіти як фактор масштабного оновлення організації / Л. Кравченко. - С. 170-179
  Слюсаренко Н.  Трудова підготовка хлопців і дівчат у загальноосвітніх школах Херсонської губернії початку XX століття / Н. Слюсаренко. - С. 179-185
  Борисова Т.  Пріоритетні напрямки ергономічного аналізу об'єктів праці учнів / Т. Борисова. - С. 185-191
  Саєнко Т.  Підготовка студентів до організації роботи гуртка з виготовлення персонажів для лялькових вистав / Т. Саєнко. - С. 191-201
  Антонович Є.  Життя і творчість подвижниць українського народу мистецтва / Є. Антонович. - С. 201-202
  Ярошенко О.  Новий погляд на професійне навчання / О. Ярошенко, Н. Чайченко. - С. 202-204

Рубрики: Педагогіка
Україна

Ключові слова (ненормовані): теорія педагогіки -- проблеми вищої школи -- історія педагогічної науки -- креативне навчання -- виховний процес

Анотація:   У збірнику наукових праць представлений досвід практичної діяльності та результати наукових розвідок учених, викладачів, докторантів, аспірантів з актуальних проблем вищої школи та історії педагогічної науки, теоретико-практичних засад навчання і виховання. Значна увага приділяється проблемам креативності й творчості суб'єктів педагогічного процесу.

 
78 28.081я73-1
Б77

Бойчук, Ю. Д.

        Екологія і охорона навколишнього середовища [Текст] : навч. посіб. для студентів вузів / Ю. Д. Бойчук; Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - Суми : Університетська книга, 2002. - 284 с.

Зміст:
  Екологія як наука та її роль у сучасному суспільстві. Еволюція взаємовідносин людини і природи. - С. 8-18
  Взаємодія живих організмів із навколишнім середовищем. - С. 19-49
  Біосфера - жива оболонка Землі. - С. 50-72
  Антропогенний вплив на біосферу. - С. 73-79
  Літосфера. - С. 80-91
  Гідросфера. - С. 92-120
  Атмосфера. - С. 121-146
  Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва. - С. 147-158
  Екологічні проблеми енергетики. - С. 159-183
  Екологічні проблеми міського середовища і містобудування. - С. 184-194
  Забруднення навколишнього середовища і здоров'я людини. - С. 195-207
  Рослинний світ та його охорона. - С. 208-223
  Тваринний світ та його охорона. - С. 224-236
  Природно-заповідні території та Червоні книги в системі збереженя ландшафтного і біологічного різноманіття. - С. 237-249
  Наукові основи раціонального природокористування та управління навколишнім середовищем. - С. 250-268
  Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі. - С. 269-281

Рубрики: Екологія - Антропогенні фактори середовища

Ключові слова (ненормовані): екологія як наука -- екологія біосфери -- екологія літосфери -- антропогенний фактор екології -- екологія атмосфери -- екологія гідросфери -- екологія

Анотація:   Посібник присвячений дії екологічних факторів у біосфері , які викликаються антропогенним впливом. Викладені наукові основи охорони навколишнього середовища - вчення про біосферу, уявлення про екосистемиі закономірності їх функціонування, екологічні аспекти господарської діяльності людини. Розглянуті особливості існування живих організмів в умовах антропогенної трансформації біосфери. Значна увага приділена впливу забруднювачів навколишнього середовища на здоров'я людини. Вказані основні шляхи оптимізації взаємодії людського суспільства і природи.

 
79 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 163 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 160 с.

Зміст:
  Андріяко Т. Ю.  Задоволення потреб споживачів продуктом освітньої діяльності (теоретичні аспекти) / Т. Ю. Андріяко. - С. 3-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чобітько М. Г.  Особистісне і професійне самовизначення майбутнього вчителя / М. Г. Чобітько. - С. 9-15
  Рикова Л. Л.  Структурні і функціональні моделі, що використовуються у викладанні природничих і математичних наук / Л. Л. Рикова. - С. 15-20
  Коростылева А. А.  Влияние системы повышения квалификации на развитие ключевых компетенций специалистов / А. А. Коростылева, А. Н. Ярыгин, Н. А. Ярыгина. - С. 20-26
  Кічук Я. В.  Педагогічні детермінанти формування правової компетентності майбутніх соціальних педагогів у вищій школі / Я. В. Кічук. - С. 26-30
  Атлягузова Е. И.  Формирование у студентов технологических компетенций в области автоматизированного проектирования / Е. И. Атлягузова, Н. Г. Пудовкина. - С. 31-34
  Пляченко Т. М.  Науково-педагогічні засади формування професійних компетентностей майбутнього вчителя музики / Т. М. Пляченко. - С. 34-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прокопенко Л. І.  Зміст та структура навчальної програми спецкурсу для студентів біологічних спеціальностей "Підготовка вчителя біології до роботи з обдарованими дітьми" / Л. І. Прокопенко, О. А. Біда, К. А. Лінєвич. - С. 40-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радул О.  Перші українські доктори: Юрій Дрогобич / О. Радул. - С. 45-49
  Махиня Н. В.  Педагогічна освіта в Німеччині: стереотипи та труднощі / Н. В. Махиня. - С. 50-52
  Балабанова К. Є.  Основні характеристики комунікативної компетенції майбутнього фахівця / К. Є. Балабанова. - С. 52-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойко А. І.  Соціальні вимоги до реформування освіти / А. І. Бойко. - С. 55-59
  Горбач Г. М.  Деякі особливості педагогічного спілкування / Г. М. Горбач. - С. 59-62
  Пятькова Н. Ю.  К вопросу о профессиональном здоровье учителя: результаты мини-исследования / Н. Ю. Пятькова, Е. М. Никонова. - С. 62-66
  Драгієва Л. В.  Творчий потенціал майбутнього фахівця трудового навчання: стан та перспективи розвитку / Л. В. Драгієва. - С. 66-70
  Король В. М.  Лідер групи і лідерство / В. М. Король. - С. 70-75
  Жукович-Дородних Н. М.  експериментальна перевірка ефективності формування професійних умінь студентів економічних спеціальностей ВНЗ I-II рівнів акредитації в процесі фахової підготовки / Н. М. Жукович-Дородних. - С. 76-81
  Зіноватна О. М.  Вища освіта в США: навчальний компонент у магістерських програмах різного типу / О. М. Зіноватна. - С. 82-86
  Кардаш І. М.  Культура та естетика мовлення як засіб формування професійних якостей майбутніх педагогів / І. М. Кардаш. - С. 86-90
  Коваленко Л. Г.  Про один із підходів до оптимізації процесу підготовки вчителів технологій / Л. Г. Коваленко. - С. 90-95
  Корєшкова С. П.  Сумісне навчання як досвід інноваційних процесів в освіті Австралії / С. П. Корєшкова. - С. 95-98
  Лебедик Л. В.  Технологія проектування і реалізації педагогічної підготовки магістрів економіки / Л. В. Лебедик. - С. 98-102
  Кукуленко-Лукянець І. В.  Вплив Я-концепції на науково-педагогічну діяльність жінки / І. В. Кукуленко-Лукянець. - С. 103-105
  Назаренко Н. В.  Самопочуття і настрій студентів як показники ефективності педагогічної технології / Н. В. Назаренко. - С. 105-108
  Остапчук О. Є.  Педагогічне проектування як умова становлення системи професійної діяльності майбутнього учителя / О. Є. Остапчук. - С. 108-113
  Постригач Н. О.  Стратегії реформування професійної підготовки майбутнього вчителя у Грецькій республіці / Н. О. Постригач. - С. 113-117
  Прозор О. П.  Організація мікрогрупової аудиторної навчальної діяльності студентів / О. П. Прозор. - С. 117-120
  Куліш І. М.  Деякі аспекти поняття "Іноземна мова спеціального призначення" / І. М. Куліш. - С. 120-122
  Сагун І.  Використання Інтернету в подальшій освіті людей похилого віку / І. Сагун. - С. 123-126
  Стельмащук О.  Система підготовки майбутнього вчителя у Великобританії: професіограма, кваліфікації, компетенції / О. Стельмащук. - С. 126-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Терещук Д. Г.  Моделювання мовленнєвих симуляцій для формування вмінь іншомовного професійно орієнтованого спілкування / Д. Г. Терещук. - С. 131-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тришин В. В.  Сучасні системи дистанційної освіти в Україні / В. В. Тришин. - С. 136-141
  Фадєєв В. І.  Характеристика тенденцій розвитку сучасної вищої освіти / В. І. Фадєєв. - С. 141-145
  Шара С. О.  Модель особистісного і професійного зростання молодого викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю / С. О. Шара. - С. 145-151
  Юрчак В. В.  Методи формування професійних якостей майбутнього вчителя музики в процесі музично-теоретичної підготовки / В. В. Юрчак. - С. 151-156

 
80 43.2
А22

        Автохтонні та інтродуковані рослини [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 5 / НАН України, Нац. дендрологічний парк "Софіївка". - Умань : Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2009. - 176 с.

Зміст:
  Косенко І. С.  Найважливіші досягнення у науковій роботі НДП "Софіївка" НАН України у 2009 році / І. С. Косенко. - С. 6-10
  Горобець Н.В.  Неморфогенний калюсогенез представників роду Corylus l. залежно генотипу та метеорологічних умов / Н. В. Горобець. - С. 11-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левчук Л. В.  Ginkgo biloba L. в Одессе / Л. В. Левчук [и др.]. - С. 16-20. - Библиогр. в конце ст.
  Мазуренко В. Д.  Особливості періоду спокою інтродукованих видів та форм роду Robinia l. в умовах Умані / В. Д. Мазуренко, Л. В. Вегера. - С. 21-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз О. К.  Вирощування саджанців троянд, перспективних для паркових композицій / О. К. Мороз, І. Л. Дениско, В. С. Банк. - С. 25-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Николаева Н. Я.  Основные этапы развития рода Rosa L. / Н. Я. Николаева, В. В. Петрушенко. - С. 31-34. - Библиогр. в конце ст.
  Опалко О. А.  Посттравматичні регенераційні процеси у представників роду Malus Mill. / О. А. Опалко. - С. 35-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рахметов Д. Б.  Результати вивчення малопоширених овочевих інтродуцентів в Україні / Д. Б. Рахметов, Н. М. Смілянець. - С. 40-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хоменко І. І  Основи захисту смородини чорної в зоні лісостепу України / І. І Хоменко [и др.]. - С. 47-50
  Чорна Г. А.  Рослинні раритети Уманського району / Г. А. Чорна, А. А. Куземко, І. П. Діденко. - С. 51-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Monder M. J.  The role of historical roses cultivated in the botanical garden of the Polish academy of sciences in Warsaw in breeding new cultivars = Роль історичних троянд, культивованих у ботанічному саду Польської академії наук у Варшаві, у селекції нових сортів / M. J. Monder. - С. 58-67. - Текст англ. мовою
  Мамедов Т. С.  Фенология некоторых декоративных растений в условиях Апшерона / Т. С. Мамедов, В. М. Новрузов, Ш. А. Гюльмамедова. - С. 69-73
  Мамедов Т. С.  Динамическое развитие надземных органов цветочно-декоративных растений / Т. С. Мамедов, В. М. Новрузов, Ш. А. Гюльмамедова. - С. 74-78
  Петрушенко В. В.  Сравнительная биоэкологическая характеристика Rosa Canina L. и R. Canina "Одесcкий" в условиях интродукции / В. В. Петрушенко, Н. Я. Николаева, А. Н. Слюсаренко. - С. 79-81
  Пономаренко В. О.  Розвиток генеративних органів представників роду Juniperus L. у Лісостепу України / В. О. Пономаренко, В. М. Грабовий. - С. 82-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дениско І. Л.  До питання окулірування троянд групи Patio / І. Л. Дениско. - С. 89-92
  Мамчур Т. В.  Особливості вирощування сортів порічки в умовах закритого грунту здерев'янілими стебловими живцями / Т. В. Мамчур, А. Ф. Балабак. - С. 93-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шлапак В. П., Пукас С. С.  Sofora Japonica L. у Правобережному Лісостепу та Степу України / В. П., Пукас С. С. Шлапак В. П.. - С. 99-106. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Адаменко В. Д.  Цінність представників роду Beta L. для селекції буряка цукрового / В. Д. Адаменко. - С. 107-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Адаменко Д. М.  Вихідний матеріалу для селекції моркви / Д. М. Адаменко, В. В. Поліщук, Н. Ф. Карабанчук. - С. 111-114
  Колдар Л. А.  Органогенез у троянд групи patio в умовах культури in vitro / Л. А. Колдар, М. В. Небиков, І. Л. Дениско. - С. 114-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косенко І. С.  Удосконалення способів мікроклонального розмноження Corylus colurna L. / І. С. Косенко, А. І. Опалко, М. В. Небиков. - С. 119-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Меженський В. М.  Еволюційні зміни при селекційному покращенні хеномелеса як плодової культури / В. М. Меженський. - С. 126-132
  Слободяник Л. М.  Господарськобіологічні особливості інтродукованих сортів яблуні на підщепі М. 9 / Л. М. Слободяник. - С. 132-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Труш С. Г.  Закономірності успадковування цукристості і принципи створення багатонасінних запилювачів буряку цукрового з високими гібридизаційними можливостями / С. Г. Труш. - С. 138-141
  Эйгес Н. С.  Некоторые направления использования ценных признаков хемомутантов озимой пшеницы / Н. С. Эйгес [и др.]. - С. 142-151. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яценко А. О.  Результати трансгресивної селекції цикорію коренеплідного / А. О. Яценко. - С. 152-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Roversi A.  On the fruiting habitus of 19 sweet cherries cultivars in North Italy = Про структуру плодоношення 19 сортів черешні в Північній Італії / A. Roversi [и др.]. - С. 158-165
  Крицька Т. В.  Динамічні тенденції та шляхи збереження фіторізноманіття в урбаноценозах міста Одеси / Т. В. Крицька. - С. 166-171. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз П. І.  Еколого-біологічні принципи підбору рослин для озеленення міст і населених пунктів / П. І. Мороз, О. К. Мороз. - С. 171-173

Рубрики: Ботаніка - Дендрологічні парки

Анотація:   У збірнику опубліковано теоретичні, експериментальні, оглядові та методичні статті з актуальних питань ботаніки, фізіології, інтродукції, генетики й селекції, збереження і примноження глобального та локального біорізноманіття, дендрології, історії старовинних парків, садово-паркового будівництва, лісових культур і фітомеліорації. Призначений для дендрологів, науковців-біологів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів біологічних та агрономічних спеціальностей. Видання підготовлене Національним дендропарком "Софіївка" НАН України.

 
81 24
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія Хімія Вип. № 2 (30) / МОН України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Говерла, 2013. - 104 с.

Зміст:
  Антал И. П.  Обзор спектрофотометрических методик определения триптанов в фармацевтических препаратах и субстанциях / И. П. Антал. - С. 3-11
  Сідей В. І.  Щодо кристалічної структури тернарного селеніду Tl4SnSe4 / В. І. Сідей, А. Я. Штейфан. - С. 12-14
  Козьма А. А.  Взаємодія компонентів у квазіпотрійній системі Tl4SnSe4-Tl9BiSe6 / А. А. Козьма. - С. 15-22
  Зубака О. В.  Дослідження термічної стійкості сполук Me2TeBr6(I6) де Me-K, Rb,Cs / О. В. Зубака, Є. Ю. Переш, В. І. Сідей. - С. 23-27
  Мотря С. Ф.  Дослідження взаємодії в системі CuSbSe2 - > / С. Ф. Мотря [и др.]. - С. 28-31
  Нетреба Е. Е.  Синтез и исследование молекулярной и кристаллической структуры биядерного комплекса нитрата иттербия (III) C 4, 4, 10, 10-тетраметил-1, 3, 7, 9-тетраазоспиро [5.5] ундекан-2, 8-дионом / Е. Е. Нетреба. - С. 32-36
  Роман Л. Ю.  Координаційні сполуки Zn(II) і Cd(II) з гідразидом2-хлорбензенової кислоти: синтез, структура, властивості та біологічна активність / Л. Ю. Роман, С. Ю. Чундак. - С. 37-45
  Мельниченко Н. О.  Тверді розчини на основі клатрату і типу Ba8Ge43[]3 ([] - вакансія) з перехідними елементами / Н. О. Мельниченко. - С. 46-49
  Сухарев С. М.  Взаємодія деяких 3d-металів з 1-аніліно(тіоксо)метил-3-метил-4, 5-дигідро-1H-5-піразолоном в присутності астрафлоксину FF / С. М. Сухарев [и др.]. - С. 50-55
  Янкович Г. Є.  Аналітичний сигнал та селективність при кінетично-потенціометричному визначенні бору / Г. Є. Янкович, М. В. Феріцал, Я. І. Студеняк. - С. 56-61
  Кут М. М.  Взаємодія похідних тіоетерів тіазоло [4,5-d] піримідинів з електрофільними реагентами / М. М. Кут [и др.]. - С. 62-65
  Цмур Ю. Ю.  Синтез 1, 2-біс (n-карбоксифеніл)-0-карборану / Ю. Ю. Цмур. - С. 66-70
  Усенко Р. М.  Синтез солей s-триазоло-1, 3-тіазинію й тіазоло-s-триазолію електрофільною бромоциклізацією алкенільних тіоетерів 3-меркапто-1, 2, 4-триазолу / Р. М. Усенко, Н. І. Соломон, М. В. Сливка. - С. 71-75
  Гомонай В. І.  Фактори, що впливають на утворення кисневмісних сполук при окисненні C1-C2-вуглеводнів / В. І. Гомонай [и др.]. - С. 76-80
  Яцимирський А. В.  Обчислення pKa ароматичних сульфокислот для оцінки кислотності каталізаторів на активованому вугіллі / А. В. Яцимирський. - С. 81-83
  Гомонай В. І.  Механізм каталітичного окиснення C1-C2-вуглеводнів / В. І. Гомонай [и др.]. - С. 84-88
  Стець М. В.  Гамма-спектрометрія крові людини в післячорнобильський період. Визначення часу / М. В. Стець [и др.]. - С. 89-95

Анотація:   Збірник друкує статті, які містять теоретичні та практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього природного середовища, а також методики викладання хімії та еколоії у вищій школі. Публікуються також огляди сучасного стану наукових проблем у галузі хімії, огляди наукових конференцій , а також матеріали, присвячені ювілеям.

 
82 65.052.2кр
О17

        Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю [Текст] : матеріали V Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 16-18 квітня 2008 р. / М-во освіти і науки України, Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2008. - 291 с.

Зміст:
  Яценко В. М.  Формування інвестиційних ресурсів в Україні / В. М. Яценко. - С. 3-4
  Гавриленко В. О.  Проблеми впровадження управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах / В. О. Гавриленко. - С. 5-8
  Сльозко Т. М.  Актуальні проблеми бухгалтерського обліку / Т. М. Сльозко. - С. 8-10
  Могилова М. М.  Відмінності в підходах до переоцінки основних засобів сільського господарства / М. М. Могилова. - С. 11-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васьков В. Н.  Біологічні активи тваринництва - практичні аспекти їх обліку / В. Н. Васьков. - С. 13-14
  Бразілій Н. М.  Зміна облікової політики / Н. М. Бразілій. - С. 15-16
  Федорченко О. Є.  Сутність дебіторської заборгованості та її значення в управлінні господарською діяльністю підприємства / О. Є. Федорченко. - С. 17-18
  Грицишен Д. О.  Категорія капіталу в системі бухгалтерського обліку країн зони поширення ісламу / Д. О. Грицишен. - С. 19-20
  Шигун М. М.  Якість звітної інформації як гарантія реалізації вимог її користувачів / М. М. Шигун. - С. 21-22
  Євдокимов В. В.  Комп'ютерна система бухгалтерського обліку як складова управлінської інформацінйої системи підприємства / В. В. Євдокимов. - С. 23-24
  Семчук І. В.  Консолідована фінансова звітність: становлення та необхідність складання за МСФЗ / І. В. Семчук. - С. 25-26
  Остапчук Т. П.  Доходи бюджетних установ: проблеми визнання / Т. П. Остапчук. - С. 26-28
  Боримська К. П.  Інформаційна місткість рахунків бухгалтерського обліку як основа ефективного функціонування системи управління підприємства / К. П. Боримська. - С. 28-30
  Андрусяк В. М.  Шляхи удосконалення обліку грошових коштів на рахунках в банках / В. М. Андрусяк, Н. О. Андрусяк. - С. 31-32
  Луговська А. В.  Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах України / А. В. Луговська. - С. 33-34
  Скорнякова Ю. Б.  Амортизаційні відрахування в інвестиційному плануванні / Ю. Б. Скорнякова. - С. 35-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сікєтіна Н. Г.  Оптимізація прибутку підприємства за рахунок сегментації ринку / Н. Г. Сікєтіна. - С. 37-38
  Загородній А. Г.  Аналіз фінансових результатів у системі управління діяльністю підприємства / А. Г. Загородній, М. С. Білик, Г. І. Кіндрацька. - С. 39-40
  Пастернак Я. П.  Особливості обліку напівфабрикатів на підприємствах лакофарбової промисловості / Я. П. Пастернак. - С. 41-43
  Пронько Л. М.  Аналіз використання власності в аграрних підприємствах / Л. М. Пронько. - С. 43-45
  Копняк Н. І.  Основні проблеми розподілу непрямих витрат / Н. І. Копняк, К. В. Копняк. - С. 45-47
  Чабан В. М.  Проблеми організації розрахунків в сучасних умовах господарювання / В. М. Чабан. - С. 47-49
  Гаврилюк В. П.  Психологічні аспекти бухгалтерського обліку доходів підприємств / В. П. Гаврилюк. - С. 49-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Головай Н. М.  Особливості обліку інтелектуального капіталу і його удосконалення / Н. М. Головай. - С. 51-53
  Луців Н. П.  Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства / Н. П. Луців. - С. 53-55
  Брадул О. М.  Структурна будова КІСО (комп'ютерної інформаційної системи обліку) діяльності корпорацій / О. М. Брадул. - С. 55-56
  Вєдмєдєва Я. С.  Методологічні аспекти обліку благодійних внесків бюджетних установ / Я. С. Вєдмєдєва. - С. 56-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сладка С. В.  Проблеми обліку нематеріальних активів / С. В. Сладка. - С. 58-60
  Левун І. В.  Аналіз нормативно-правового забезпечення обліку трастових послуг / І. В. Левун. - С. 60-61
  Іванова Н. А.  Вплив запровадження П(С)БО 30 "Біологічні активи" на програму аудиторської перевірки / Н. А. Іванова. - С. 62-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тесленко Т. І.  Відображення в обліку податкового боргу з податку на прибуток у зв'язку з реструктуризацією або визнанням його безнадійним / Т. І. Тесленко. - С. 65-67
  Бурлий Г. Л.  Основні принципи формування облікової політики підприємства / Г. Л. Бурлий. - С. 67-69
  Іванченко А. В.  Проблема існування законодавчих прогалин, які дозволяють легально ухилятись від оподаткування / А. В. Іванченко. - С. 69-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ларіков В. Ю.  Ефективність впровадження засобів автоматизації в обліку витрат ремонтного виробництва / В. Ю. Ларіков. - С. 72-74
  Штик Ю. В.  Особливості обліку доходів за будівельними контрактами / Ю. В. Штик. - С. 75-77
  Гонта О. І.  Проблеми контролю якості процесів іноземного інвестування та транснаціоналізації економіки регіонів України / О. І. Гонта. - С. 78-80
  Осадча Ю. М.  Особливості оцінки об'єктів нерухомості / Ю. М. Осадча. - С. 81-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жиглей І. В.  Бухгалтерський облік соціальних пільг та гарантій підприємства: інформація для управління / І. В. Жиглей. - С. 82-84
  Кутидзе Л. С.  Координація виробничих коопераційних зв'язків в регіоні / Л. С. Кутидзе, І. Я. Максименко. - С. 84-86
  Ротова Т. А.  Особливості контролю за діяльністю страхових організацій / Т. А. Ротова. - С. 87-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник О. В.  Економічний аналіз в системі економічних наук: міжпредметні зв'язки / О. В. Олійник, Т. В. Барановська. - С. 89-90
  Хаустова К. М.  Особливості стратегічного аналізу в процесі інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств / К. М. Хаустова. - С. 91-92
  Шафранська Т. Ю.  Напрямки аналізу фінансової стійкості малого підприємства / Т. Ю. Шафранська. - С. 92-94
  Яценко М. В.  Аналіз фінансових показників підприємств птахівництва / М. В. Яценко. - С. 94-96
  Дутчак Г. М.  Розбіжності у трактуванні визначення фінансового аналізу в працях вітчизняних і зарубіжних науковців / Г. М. Дутчак. - С. 97-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондіус І. С.  Аналіз методів і моделей прогнозування стійкого розвитку регіону / І. С. Кондіус. - С. 99-101
  Лахтіонова Л. А.  Економічна категорія "ліквідність" сучасного фінансового аналізу в умовах розвитку ринкових підприємницьких відносин / Л. А. Лахтіонова. - С. 101-104
  Козіцька Н. О.  Аналіз давальницьких схем в системі зовнішньоекономічної діяльності України / Н. О. Козіцька. - С. 104-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гриліцька А. В.  Поліпшення контролю за використанням матеріально-технічних ресурсів на автотранспортних підприємствах з застосуванням ПЕОМ / А. В. Гриліцька. - С. 107-109
  Крот С. В.  Особливості формування власного капіталу кредитної спілки / С. В. Крот. - С. 109-111
  Гонта О. І.  Проблеми контролю якості процесів іноземного інвестування та транснаціоналізації економіки регіонів України / О. І. Гонта. - С. 111-113
  Демиденко С. Л.  Проблеми організації економічного аналізу / С. Л. Демиденко, В. В. Демиденко. - С. 114-115
  Олексюк І. В.  Проблеми та удосконалення обліку та аналізу необоротних матеріальних активів / І. В. Олексюк. - С. 116-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хомяков В. І.  Вплив регіонального розвитку на якість середовища проживання / В. І. Хомяков, О. І. Журба. - С. 119-121
  Шинкаренко О. М.  Державне регулювання аграрного сектору України / О. М. Шинкаренко. - С. 123-124
  Приліпка О. В.  Економічна ефективність вирощування овочевих культур в закритому грунті / О. В. Приліпка. - С. 124-126
  Кезнецова С. А.  Якість облікової інформації в управлінні діяльністю суб'єктів господарювання / С. А. Кезнецова. - С. 126-128
  Величко О. В.  Напрями подолання безробіття в сільській місцевості / О. В. Величко. - С. 129-130
  Максюта-Гонтарук Т. М.  Окремі аспекти ціноутворення на молокопродукти / Т. М. Максюта-Гонтарук. - С. 130-132
  Яценко О. В.  Роль інновацій в економічному розвитку українських підприємств / О. В. Яценко. - С. 132-134
  Кость Я. О.  Діагностика фінансового стану підприємств / Я. О. Кость. - С. 134-135
  Бондур Т. О.  Облік витрат на біологічні перетворення біологічних активів рослинництва в сучасних умовах господарювання / Т. О. Бондур. - С. 136-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коденчук К. А.  Процесно-ресурсний підхід до класифікації економічних об'єктів / К. А. Коденчук. - С. 138-139
  Данько Н. М.  Проблемні питання бурякоцукрової галузі / Н. М. Данько. - С. 140-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Станкевич Ю. Ю.  Особливості соціально-економічного розвитку домогосподарств у різних регіонах України / Ю. Ю. Станкевич. - С. 142-143
  Плакса Ю. В.  Организация судебно-бухгалтерской экспертизы в Украине / Ю. В. Плакса. - С. 144-145
  Бабич М. М.  Оцінка правового регулювання функціонування фермерських господарств / М. М. Бабич. - С. 145-146
  Товт К. С.  Вплив сфери послуг на соціально-економічний розвиток регіону / К. С. Товт. - С. 147-148
  Уманська В. Г.  Концепція формування і функціонування регіонального ринку цукру / В. Г. Уманська. - С. 148-150
  Россоха В. В.  Проблеми становлення власності в умовах транзитивної економіки / В. В. Россоха. - С. 150-152
  Грабовський Д. О.  Роль і місце малого підприємництва в розвитку аграрного виробництва / Д. О. Грабовський. - С. 152-153
  Давиденко Н. М.  Організація системи бюджетування корпоративних підприємств в АПК / Н. М. Давиденко. - С. 154-155
  Єлісєєва О. К.  Моніторинг конкурентного стану промислових підприємств / О. К. Єлісєєва. - С. 155-157
  Загорная Т. О.  Формирование приоритетов региональной промышленной политики: сценарный подход / Т. О. Загорная. - С. 157-158
  Водянка Л. Д.  Чинники підвищення інновацыйного розвитку підприємств / Л. Д. Водянка. - С. 159-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гужавина И. В.  Оценка финансовой устойчивости предприятия / И. В. Гужавина. - С. 161-162
  Яценко Ю. О.  Фінансове вирівнювання як об'єктивна необхідність соціально-економічних змін / Ю. О. Яценко. - С. 163-165
  Вінічук О. О.  Основи будування фінансової структури на будівельному підприємстві при формуванні системи бюджетування / О. О. Вінічук. - С. 165-167
  Халда Н. О.  Напрями підвищення ефективності соціального розвитку регіонів України / Н. О. Халда. - С. 168-170
  Онищенко В. О.  Методологічні засади моніторингу інноваційного розвитку регіону / В. О. Онищенко, О. В. Комеліна. - С. 170-172
  Оппельд Л. І.  Регіональні проблеми системи охорони здоров'я в Україні / Л. І. Оппельд. - С. 173-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко А. М.  Особливості механізму електронної біржової торгівлі / А. М. Шевченко. - С. 175-176
  Польова Н. М.  Сучасний стан та проблеми стратегічного розвитку інноваційної діяльності в Україні / Н. М. Польова. - С. 177-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касьянова Н. В.  Основа методології економічного зростання підприємства / Н. В. Касьянова. - С. 179-181
  Чечетова Н. Ф.  Роль держави у регулюванні банківських ризиків / Н. Ф. Чечетова. - С. 181-183
  Спаських О. Ю.  Механізм управління регіональною власністю / О. Ю. Спаських. - С. 184-185
  Ткаченко Ю. В.  Специфіка забезпечення економічної безпеки регіону / Ю. В. Ткаченко. - С. 185-186
  Спаських Н. М.  Сутність іпотечної системи / Н. М. Спаських. - С. 187-188
  Миндра І. А.  Функціонально-територіальна структура АПК / І. А. Миндра. - С. 188-191
  Любченко О. М.  Організаційно-правові засади економічного розвитку регіонів / О. М. Любченко. - С. 191-193. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко О. В.  Реструктуризація сектору цукру Польщі - приклади для України / О. В. Коваленко. - С. 194-195
  Горобець В. В.  Удосконалювання рівня раціонального використання нафтових ресурсів / В. В. Горобець. - С. 196-197
  Свідерська І. Ю.  Визначення стратегії розвитку регіону / І. Ю. Свідерська. - С. 198-199
  Нагорний Є. В.  Ефективний розвиток агропромислової інтеграції / Є. В. Нагорний. - С. 200-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткачук І. Й.  Методологічні основи стратегічного прогнозування розвитку економіки АПК / І. Й. Ткачук. - С. 202-204
  Бойко А. В.  Ринкові принципи інвестування в основі реалізації соціально-економічного потенціалу регіону / А. В. Бойко. - С. 204-206
  Андрієнко О. Г.  Проблеми включення транспортно-заготівельних витрат до собівартості продукції хлібоперкарської промисловості / О. Г. Андрієнко. - С. 207-208
  Чубань В. С.  Аналіз тенденції розвитку ринку зерна. Ціновий аспект / В. С. Чубань. - С. 209-210
  Кривов'язюк І. В.  Моніторинг, контролінг і діагностика підприємств: систематизація та узагальнення процесів / І. В. Кривов'язюк. - С. 212-214
  Македон В. В.  Формування вартості проекту злиття або поглинання / В. В. Македон. - С. 214-216
  Остудімова В. А.  Фінансове управління системою аграрної науки та освіти в Україні / В. А. Остудімова. - С. 216-218
  Сологуб М. П.  Формування регіонального продовольчого комплексу / М. П. Сологуб, Г. Г. Смаглій. - С. 218-220
  Акаев Ш. М.  Бухгалтерские и налоговые последствия выбора базисных условий поставки при заключении внешнеэкономического контракта / Ш. М. Акаев, О. А. Сизоненко. - С. 220-221
  Король Г. О.  Інформаційне забезпечення системи матеріального стимулювання персоналу до випуску якісної продукції на підприємствах машинобудування / Г. О. Король, І. М. Ізвєкова. - С. 222-223
  Коломцева А. О.  Ресурсный подход к формированию инновационного потенциала промышленного предприятия / А. О. Коломцева. - С. 223-225
  Полднева А. В.  Особенности моделирования логистических систем / А. В. Полднева. - С. 225-227
  Король Г. О.  Інформаційне забезпечення системи оцінки ефективності діяльності структурних підрозділів вищих навчальних закладів / Г. О. Король, Н. П. Потрус, М. В. Куцинська. - С. 227-229
  Бобирь О. І.  Переваги інвестування у фізичну культуру і спорт в контексті проведення в Україні Євро-2012 / О. І. Бобирь, В. В. Шевченко. - С. 229-230
  Хамініч С. Ю.  Наукоємність як критерій якості освіти / С. Ю. Хамініч, К. В. Копійко. - С. 231-232
  Півоварова О. Б.  Логістика в системі сучасних економічних наук / О. Б. Півоварова, С. О. Сутиріна. - С. 233-234
  Задувайло Л. М.  Основоположні засади розбудови суспільства знань в Україні / Л. М. Задувайло. - С. 235-237
  Ткаченко Н. В.  Стрес-тести у системі управління страховою компанією / Н. В. Ткаченко. - С. 237-239
  Бойко К. В.  Методи оцінювання ефективності хеджування / К. В. Бойко. - С. 239-242. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравцова Л. В.  Методичні підходи до забезпечення якості житлово-комунальних послуг / Л. В. Кравцова. - С. 242-244
  Ларікова С. С.  Розподіл витрат по наданню маркетингових послуг за функціонально-вартісним методом / С. С. Ларікова. - С. 244-247. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Солоха М. В.  Синергетичний підхід щодо оцінки економічних явищ / М. В. Солоха, Г. С. Зикова. - С. 247-249
  Савченко І. В.  Моделювання розвитку соціально-економічних систем / І. В. Савченко, Н. В. Рибалко. - С. 249-250
  Загоруйко І. О.  Проблеми інтерпретації рівнянь моделі незбалансованої виробничої системи / І. О. Загоруйко. - С. 251-253
  Балабан І. І.  Економічні інтереси суб'єктів екологічного страхування / І. І. Балабан. - С. 253-255
  Даниленко С. М.  Роль приватного капіталу у фінансуванні наукових розробок та дослідно-конструкторських робіт / С. М. Даниленко. - С. 255-257
  Опрофат В. І.  Економетричне прогнозування інвестиційних перспектив Черкаського регіону / В. І. Опрофат. - С. 257-259
  Танцюра О. А.  Інтернет-платежі - перспективна форма розрахунків / О. А. Танцюра. - С. 259-260
  Лютова Г. М.  Трансформація національної фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів / Г. М. Лютова, О. О. Гончаренко. - С. 260-262
  Муренко А. А.  Основні аспекти соціального захисту населення в регіонах України на ринку житла / А. А. Муренко. - С. 262-264
  Кошулько О. П.  Місце людського і інтелектуального капіталів у системі управління підприємством / О. П. Кошулько. - С. 264-266
  Лебєдєва М. В.  Структурна перебудова трансформаційної економіки / М. В. Лебєдєва. - С. 267-268
  Коваленко Г. М.  Методи покращення роботи з боржниками пенсійного фонду / Г. М. Коваленко, Ю. Г. Йосипенко. - С. 268-271. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дробниця А. Г.  Проблемні питання оцінки та переоцінки основних засобів / А. Г. Дробниця. - С. 272
  Єрмоленко В. А.  Проблема цілей у суспільному відтворенні / В. А. Єрмоленко. - С. 273-274
  Ганзенко А. А.  Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Полтавської області / А. А. Ганзенко. - С. 275-276
  Кобко В. І.  Процес інвестування та проблеми фінансової оцінки фірми / В. І. Кобко, Л. Ю. Тернова, А. В. Кобко. - С. 277-278
  Шинкаренко О. М.  Державне регулювання аграрного сектору України / О. М. Шинкаренко. - С. 278-279
  Чирков С. О.  Регіональна модель інвестування / С. О. Чирков. - С. 280-282. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шарапа О. М.  Спрощений облік на малих підприємствах: переваги та недоліки / О. М. Шарапа. - С. 282-285
  Пономаренко Л. О.  Економіка регіонів: стан та перспективи політики розвитку / Л. О. Пономаренко. - С. 285-286. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Економічний облік

Анотація:   Матеріали конференції висвітлюють стратегічні питання управління підприємницькою діяльністю та його облікове, аналітичне і контрольне забезпечення.

 
83 63.3(4Укр)
І90

        Історична пам'ять [Текст] : наук. зб. № 1-2 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : АСМІ, 2001. - 194 с.

Зміст:
  Ревегук В. Я.  Становлення основ національної школи на Полтавщині в добу української революції (1917-1920 роки) / В. Я. Ревегук. - С. 4-18
  Пащенко В. О.  Часи нові - стратегія стара, або політика партії і держави щодо РПЦ в середині 70-х років / В. О. Пащенко. - С. 18-38
  Цехмістро Н. Я.  Українське шляхетство та козацтво в пошуках легітимізації: за наказами депутатам Уложеної Комісії 1767 року / Н. Я. Цехмістро. - С. 39-45
  Лахижа М. І.  Управління сільськими територіями на Полтавщині: історія і сучасність / М. І. Лахижа. - С. 45-59
  Приходько С. М.  Проблема політичної влади в українській суспільно-політичній думці початку ХХ століття / С. М. Приходько. - С. 60-69
  Сажко В. В.  Програмні документи та діяльність селянських політичних організацій по розв'язанню аграрного питання в Україні на початку ХХ століття / В. В. Сажко. - С. 70-74
  Стрілець В. В.  Українська партія соціалістів-федералістів на виборах до російських та українських установчих зборів / В. В. Стрілець. - С. 74-78
  Нарадько А. В.  Благодійна діяльність товариств піклування про народну тверезість у Полтавській губернії / А. В. Нарадько. - С. 79-85
  Завальнюк О. О.  Сільськогосподарська та біологічна освіта на Київщині в 20-ті роки ХХ століття / О. О. Завальнюк. - С. 85-92
  Ольшанська Ю. В.  Стан пам'яток культового призначення у середині 40-50-х років ХХ століття на Полтавщині / Ю. В. Ольшанська. - С. 92-100
  Нагорна Т. В.  Взаємини держави і православних сект у ХІХ-ХХ століттях (до історіографії проблеми) / Т. В. Нагорна. - С. 100-104
  Боровик А. М.  Вирішення організаційних проблем українізації шкільної освіти за часів Центральної Ради / А. М. Боровик. - С. 105-115
  Передерій І. Г.  До питання про національний характер розвитку позашкільної освіти на початку української революції 1917-1920 років / І. Г. Передерій. - С. 116-121
  Окса М.  Між двох вогнів: А. С. Макаренко в Полтаві (1919-1920 роки) / М. Окса, Г. Хілліг. - С. 121-127
  Шнира В. В.  Обновленський православний рух в Україні (1922-1927 роки) / В. В. Шнира. - С. 128-132
  Васильчук В. М.  Друге десятиріччя радянської влади та її наслідки для німецьких поселень в Україні / В. М. Васильчук. - С. 133-145
  Самойленко Н. І.  Забутий сюжет: зв'язки спілок письменників СРСР та НРБ (друга половина 50-60-х років ХХ століття) / Н. І. Самойленко. - С. 159-165
  Бака М. В.  Вчений, педагог, наставник / М. В. Бака. - С. 166-169
  Руденко О. П.  Людина, яка прагнула до зірок / О. П. Руденко, О. А. Комеліна. - С. 169-171
  Кравченко П. А.  З когорти кращих / П. А. Кравченко. - С. 172-173
  Лобурець В. Є.  Краєзнавець з Миргородщини / В. Є. Лобурець. - С. 174-175

Рубрики: Історія України
Полтавщина

Анотація:   Черговий випуск збірника містить статті, присвячені проблемам освіти, релігії, національним меншинам в Україні, статті з архівів Служби Безпеки, історії науки та техніки та історії Полтавського педагогічного університету. Переважна кількість статей знайомить читачів зподвижниками історичного краєзнавства Полтавщини. Видання розраховане на широке коло читачів: науковців, краєзнавців, студентів і всіх тих, хто цікавиться історією та сьогоденням України.

 
84 67
Д36

        Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 44 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2009. - 744 с.

Зміст:
  Нагребельний В. П.  В авангарді української державно-правової науки (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відзначив 60-річний ювілей) / В. П. Нагребельний. - С. 3-13
  Костюк В. Л.  Проблеми визначення правосуб'єктності у загальній теорії права / В. Л. Костюк. - С. 14-19
  Міма І. В.  Деякі аспекти визначення типу держави залежно від місця релігійних норм у правовій системі країни / І. В. Міма. - С. 19-25
  Коссе Д. Д.  Правовий режим та механізм правового регулювання: ознаки та співвідношення / Д. Д. Коссе. - С. 25-31
  Лобода Ю. П.  Стадії становлення правової традиції українського народу: категоріально-методологічний аспект / Ю. П. Лобода. - С. 31-37
  Андріюк В. В.  Методологічні проблеми нормативного юридичного прогнозування / В. В. Андріюк. - С. 37-44
  Кельман М. С.  Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави / М. С. Кельман. - С. 44-49
  Мельник В. П.  Поняття та ознаки законодавства: проблеми, підходи, напрями вирішення / В. П. Мельник. - С. 50-54
  Павлусів Н. М.  Філософсько-правовий аналіз образів справедливості у творах художньої літератури (на прикладі творів західноукраїнських письменників кінця XIX - початку XX ст.) / Н. М. Павлусів. - С. 55-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колотова О. В.  Допустимість застосування аналогії в галузях права / О. В. Колотова. - С. 60-65
  Тужик В. В.  Державна виконавча влада в Україні: поняття та сутність / В. В. Тужик. - С. 66-70
  Костюк Н. П.  Особливості стадій правозастосування / Н. П. Костюк. - С. 70-76
  Балаклицький І. І.  Роль права як загальносоціального феномена в розвитку сучасної держави / І. І. Балаклицький. - С. 76-82
  Коритько Д. Г.  Нагородне право: стан дослідження проблематики / Д. Г. Коритько. - С. 82-88
  Штанько А. О.  Об'єктивні та суб'єктивні чинники правопорушень / А. О. Штанько. - С. 89-94
  Бахновська І. П.  Проблема загальнолюдських основ буття в історії світової думки / І. П. Бахновська. - С. 94-100
  Гримасюк П. О.  Делегована правотворчість як форма правової діяльності / П. О. Гримасюк. - С. 101-105
  Дмитрієнко І. В.  Українська правова культура як нормативне небіологічне явище / І. В. Дмитрієнко. - С. 105-110
  Сенчук В. В.  Поняття та ознаки демократичної держави: теоретико-правовий аспект / В. В. Сенчук. - С. 110-116
  Краковська А. Є.  Соціальна функція в системі функцій сучасної держави: теоретико-правові проблеми дослідження / А. Є. Краковська. - С. 117-124
  Зуєва А. М.  Методи дослідження звичаєво-правової культури українського народу / А. М. Зуєва. - С. 125-128
  Прокопов Д. Є.  Природне право в консервативно-правовій думці Російської імперії кінця XIX - початку XX століть / Д. Є. Прокопов. - С. 129-136
  Анохін О. М.  Коран і хасиди імаму аль-Бухарі про поводження з полоненими і воєнну здобич / О. М. Анохін. - С. 136-142
  Грін О. О.  Перший з'ізд народних Закарпатської України та проблема визначення державно-правового статусу краю / О. О. Грін. - С. 142-147
  Верес М. М.  Передумови виникнення професійних спілок в Україні та закону про професійні спілки / М. М. Верес. - С. 148-153
  Коваль Т. Ф.  Співвідношення системи покарань Руської правди та правових пам'яток Новгородської землі: історико-правове дослідження / Т. Ф. Коваль. - С. 153-160
  Шевчук-Бєла Я. В.  Реалізація прав одеської грецької меншини у галузі мови та освіти (наприкінці XVIII - на початку XX ст.) / Я. В. Шевчук-Бєла. - С. 160-166
  Баймуратов М. О.  Формування парламенту України: до пошуку оптимальної виборчої системи / М. О. Баймуратов, І. Д. Сліденко. - С. 167-172
  Кулив И. О. оглы  Понятие и содержание термина "безопасность" / И. О. оглы Кулив, С. Х. кызы Муршудова. - С. 173-180
  Крутов В. В.  Недержавний сектор безпеки як складова системи забезпечення національної безпеки України / В. В. Крутов. - С. 180-187
  Грицаєнко Л. Р.  Змагальність, диспозитивність, рівність сторін - принципи кримінального процесу України / Л. Р. Грицаєнко. - С. 188-193
  Бабенко К. А.  Поняття конституційного регулювання в сучасній науці конституційного права / К. А. Бабенко. - С. 194-200
  Григор'єв В. А.  Публічність і самостійність самоврядної (публічної) влади / В. А. Григор'єв. - С. 200-204
  Гомонай В. В.  Зближення законодавства України з правовою системою Європейського Союзу / В. В. Гомонай. - С. 204-211
  Берназюк І. М.  Правове регулювання опозиційної діяльності в Україні: постановка проблеми / І. М. Берназюк. - С. 212-217
  Дерев'янко С. М.  Обмеження права громадян на участь у виборах і референдумах: порівняльно-правовий аналіз норм конституцій світу / С. М. Дерев'янко. - С. 218-223
  Царук Л. С.  Новий проект закону про свободу мирних зібрань в Україні: крок вперед чи назад? / Л. С. Царук. - С. 224-231
  Шрамко Ю. Т.  Законодавче регулювання інституту безоплатної правової допомоги в країнах СНД та Балтії (порівняльний аналіз) / Ю. Т. Шрамко. - С. 232-238
  Потьомкін А. О.  Питання наступного конституційного контролю законів України про внесення змін до Конституції України / А. О. Потьомкін. - С. 238-244
  Котляревська Г. М.  Законодавче регулювання звернень громадян у країнах СНД / Г. М. Котляревська. - С. 245-249
  Ященко Р. Ю.  Система принципів правотворчої діяльності та їх законодавче забезпечення / Р. Ю. Ященко. - С. 249-258
  Бондарчук О. В.  Проблеми реалізації інституту парламентської недоторканості в Україні та Російській Федерації / О. В. Бондарчук. - С. 258-263
  Дерець В. А.  Відносини в системі органів виконавчої влади (за законопроектом "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади") / В. А. Дерець. - С. 264-270
  Завальна Ж. В.  Щодо питання про можливість договірного регулювання адміністративних відносин / Ж. В. Завальна. - С. 270-274
  Пашков С. М.  Проблеми забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства / С. М. Пашков. - С. 275-278
  Синкова О. М.  Підзвітність в органах виконавчої влади: особливості суб'єктного складу / О. М. Синкова. - С. 278-284
  Пасічніченко С. В.  Громадські організації інвалідів як структурний елемент громадянського суспільства / С. В. Пасічніченко. - С. 284-289
  Єщук О. М.  Міжнародні стандарти поліцейської діяльності у сфері захисту права власності / О. М. Єщук. - С. 289-292
  Волкович О. Ю.  Проблемні питання визначення поняття, змісту державного управління господарськими товариствами / О. Ю. Волкович. - С. 292-297
  Браславський Л. Б.  Соціально-психологічні особливості взаємодії малих соціальних груп при здійсненні спільних заходів / Л. Б. Браславський. - С. 298-302
  Єфремова О. П.  Законодавче регулювання конкурсу в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз / О. П. Єфремова. - С. 302-309
  Дідескуль А. Л.  Правовий захист державних службовців у системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування України / А. Л. Дідескуль. - С. 309-314
  Пивовар І. В.  Поняття адміністративної відповідальності за порушення законодавства про культурну спадщину / І. В. Пивовар. - С. 314-321
  Сенченко Л. В.  Центральні органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративно-правового регулювання демократичної політики в Україні / Л. В. Сенченко. - С. 321-236
  Ватрас В. А.  До питання про законодавче закріплення поняття сім'ї / В. А. Ватрас. - С. 327-332
  Зарандия Т. Д.  Залог - как средство обеспечения исполнения обязательств в Грузии / Т. Д. Зарандия, Т. В. Джугели. - С. 333-340
  Рудко Б. Б.  Історичний і порівняльний аналіз права власності на об'єкти нерухомості / Б. Б. Рудко. - С. 340-346
  Другова В. А.  Удосконалення правового регулювання звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом вчинення виконавчого напису / В. А. Другова. - С. 347-353
  Коваленко К. В.  Щодо визначення поняття службової дисципліни в органах внутрішніх справ / К. В. Коваленко. - С. 354-359
  Волков С. С.  Комерційна таємниця і її співвідношення з інтелектуальною власністю / С. С. Волков. - С. 359-363
  Панталієнко Я. П.  Нотаріальна таємниця - одне із загальних правил вчинення нотаріальних дій / Я. П. Панталієнко. - С. 363-368
  Шевченко Г. М.  Проблеми реалізації переважного права акціонера ЗАТ та приватного АТ на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами / Г. М. Шевченко. - С. 369-374
  Менджул М. В.  Цивільна правоздатність та дієздатність громадських організацій / М. В. Менджул. - С. 375-380
  Плахтіна І. В.  Правове становище товарних бірж / І. В. Плахтіна. - С. 381-385
  Зубков С. О.  Правові проблеми цивільного обороту незавершених об'єктів будівництва / С. О. Зубков. - С. 386-391
  Апанасенко А. М.  До питання про підстави диференціації правового регулювання соціально-трудових відносин / А. М. Апанасенко. - С. 391-396
  Кириченко В. Є.  Система акціонерних банків земельного кредиту в Росії в останнє двадцятиріччя XIX ст. / В. Є. Кириченко. - С. 397-405
  Оніщик Ю. В.  Податкова правосуб'єктність організації - практика податку / Ю. В. Оніщик. - С. 406-410
  Буличева Н. А.  Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні / Н. А. Буличева, Ю. І. Пивовар. - С. 411-416
  Кузьменко О. А.  Напрями вдосконалення правового та методологічного забезпечення міжбюджетних відносин / О. А. Кузьменко. - С. 416-421
  Курило В. І.  Правове забезпечення моніторингу як дієвий інструмент ефективності агросектору економіки України / В. І. Курило, В. Н. Большаков. - С. 422-426
  Киндюк Б. В.  Правові засади охорони українських лісів в часи революції та громадянської війни / Б. В. Киндюк, Д. А. Апотовський. - С. 426-430
  Хохлова І. В.  Окремі питання виникнення права надрокористування в Україні / І. В. Хохлова, О. П. Шем'яков. - С. 430-434
  Хом'яченко С. І.  Регулювання земельним законодавством обігу земельних ділянок / С. І. Хом'яченко. - С. 434-438
  Томин О. О.  Основні підходи до визначення поняття мисливства як виду спеціального використання об'єктів тваринного світу / О. О. Томин. - С. 438-442
  Нечипорук Л. Д.  Право власності на об'єкти тваринного світу / Л. Д. Нечипорук. - С. 442-447
  Мендик Л. В.  Поняття та особливості правової охорони лісів / Л. В. Мендик. - С. 448-452
  Гурська Г. А.  Екологічне аудитування як один із видів підприємницької діяльності / Г. А. Гурська. - С. 452-456
  Литвинець В. М.  Здійснення територіальною громадою села управління землями в межах населеного пункту та землями комунальної власності / В. М. Литвинець. - С. 457-463
  Розновська С. Б.  Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю / С. Б. Розновська. - С. 463-459
  Берзін П. С.  Проблеми систематизації наслідків у специфічних конституціях складів злочинів / П. С. Берзін. - С. 470-476
  Назаров В. В.  Право людини на невтручання в її особисте і сімейне життя та його обмеження у кримінальному провадженні / В. В. Назаров. - С. 477-484
  Анчукова М. В.  Щодо кримінальної відповідальності за втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст. 397 КК України) / М. В. Анчукова. - С. 484-491
  Шеховцова Л. І.  Проблеми застосування статті 117 Кримінального кодексу України / Л. І. Шеховцова. - С. 492-496
  Жукова Т. С.  Правова система Італії, структурні елементи кримінального права щодо неповнолітніх в Україні та Італії / Т. С. Жукова. - С. 496-502
  Андрушко А. В.  Історія розвитку законодавства у сфері протидії геронтологічній злочинності (до 1917 року) / А. В. Андрушко. - С. 502-509
  Головчук В. А.  Протидія невиконанню судових рішень вимагає удосконалення законодавчих приписів / В. А. Головчук. - С. 509-515
  Козлюк Л. Г.  Віктимна поведінка неповнолітніх жертв статевих злочинів / Л. Г. Козлюк. - С. 515-520
  Ганова Г. О.  Проблеми кваліфікації дій співучасників, які вчинили умисне вбивство з розподілом ролей / Г. О. Ганова. - С. 520-526
  Тарасевич Т. Ю.  Медичний працівник як спеціальний суб'єкт злочину в історії кримінального законодавства України / Т. Ю. Тарасевич. - С. 526-531
  Омельянчик С. В.  Адміністративно-деліктологічна характеристика особи правопорушника, що посягає на громадський порядок і громадську безпеку в міській місцевості (на підставі дослідження правопорушень, вчинених у місті Запоріжжя) / С. В. Омельянчик. - С. 532-537
  Скітейкін М. Ю.  Актуальні аспекти детермінації ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (ст. 300 КК України) / М. Ю. Скітейкін. - С. 537-544
  Мозгова В. А.  Історичний розвиток громадських робіт як виду кримінального покарання / В. А. Мозгова. - С. 543-548
  Карпов О. Н.  Можливості взаємодії правоохоронних органів України, які з компетентними органами зарубіжних держав протидіють злочинам економічного спрямування / О. Н. Карпов. - С. 549-553
  Панько Н. А.  Проблеми використання криміналістичного обліку способів учинення злочинів в Україні / Н. А. Панько. - С. 553-559
  Попович Ю. І.  Правове регулювання формування безпечної поведінки серед працівників органів внутрішніх справ України / Ю. І. Попович. - С. 559-565
  Логін С. В.  Безпека учасників кримінального судочинства: історичний аспект / С. В. Логін. - С. 565-573
  Гусак А. П.  Кримінально-правоі ознаки особистості неповнолітніх, які вчинили насильницькі злочини / А. П. Гусак. - С. 573-577
  Міщенко С. Г.  Принципи забезпечення діяльності кримінальної юстиції у протидії злочинності / С. Г. Міщенко. - С. 578-581
  Рудник Т. В.  Щодо питання підпорядкування органів і установ виконання покарань Державного департаменту з питань виконання покарань Міністерству юстиції країни / Т. В. Рудник. - С. 582-587
  Ткачук Ю. О.  Принципи побудови кримінально-правових санкцій: спроба вирішення / Ю. О. Ткачук. - С. 588-591
  Сурнін А. О.  Правові аспекти розробки професіограми службової діяльності судді суду загальної юрисдикції / А. О. Сурнін. - С. 592-597
  Айман Абу-аль Хадж  Регионализм в международном праве и практике Лиги арабских государств / Айман Абу-аль Хадж. - С. 598-605
  Чернявська О. Л.  Правові засади регулювання режиму ріки Дніпро як частини системи європейських внутрішніх водних шляхів / О. Л. Чернявська. - С. 605-609
  Аношина Н.-Т. Ю.  Гарантії міжнародного правопорядку моделі Віденського конгресу 1814-1815 рр. / Н.-Т. Ю. Аношина. - С. 610-613
  Хоббі Ю. С.  Правовий статус держав-кандидатів на вступ до Європейського Союзу: проблематика суверенітету / Ю. С. Хоббі. - С. 614-619
  Фанін І. С.  Перспективи розвитку військово-технічного співробітництва України з новими членами НАТО з числа країн Центральної та Східної Європи на сучасному етапі / І. С. Фанін. - С. 620-626
  Павлюк М. В.  Відносини Україна-НАТО у контексті міжнародних угод / М. В. Павлюк. - С. 626-632
  Лініченко Д. В.  Механізм міжнародно-правового врегулювання торговельних спорів у рамках діяльності СОТ: поняття, ознаки, юридичний зміст / Д. В. Лініченко. - С. 632-637
  Отрош М. І.  Активне і пасивне право посольства Святого Престолу / М. І. Отрош. - С. 638-645
  Вітман К. М.  Протидія екстремісткій діяльності: уроки російської моделі етнонаціональної політики для України / К. М. Вітман. - С. 646-653
  Погорська І. І.  Американські підходи до глобального політичного врядування: міжнародно-інституційний аспект / І. І. Погорська. - С. 654-660
  Вільчинська І. Ю.  Особливості мотивів політичної участі як форми залучення до суспільно-політичного життя / І. Ю. Вільчинська. - С. 660-666
  Горбатенко І. А.  Системний розвиток знань про політику: проблеми і перспективи / І. А. Горбатенко. - С. 666-672
  Недбай В. В.  Технології електронного (e-government) і мобільного (m-government) уряду у взаємодії держави та суспільства / В. В. Недбай. - С. 673-678
  Іжа М. М.  Небезпека федералізації та формації для регіонального рівня / М. М. Іжа. - С. 679-683
  Співак В. М.  Глобалізація та її вплив на політичну систему суспільства / В. М. Співак. - С. 683-691
  Бикова Т. В.  Формування мовної політики в незалежній Латвійській Республіці: моделі, перспективи розвитку / Т. В. Бикова. - С. 691-699
  Дмитрієнко Ю. М.  Чому українська правова свідомість - українська? / Ю. М. Дмитрієнко. - С. 699-707
  Оніщенко К. О.  Витоки та перші спроби застосування інституту національно-культурної автономії / К. О. Оніщенко. - С. 708-715
  Асланов С. А.  Правова база етнонаціональної політики України / С. А. Асланов. - С. 715-722
  Кунець І. С.  Депортовані з Польщі українці в УРСР: критерії вибору місця поселення / І. С. Кунець. - С. 722-730
  Хорошко В.  Національна безпека України в світлі політичної теорії / В. Хорошко. - С. 731-733
  Никифорак В. М.  Нове дослідження про транснаціональні корпорації як учасників цивільно-правових відносин / В. М. Никифорак. - С. 733-735

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційнрго, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати знання з юридичних і політичних наук.

 
85 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2015" [Текст] : зб. матеріалів XVII Всеукр. наук. конф. молодих учених. Серія Природничо-математичні та комп'ютерні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 296 с.

Зміст:
  Войцеховська М. М.  Структура захворюваності школярів деяких районів Черкаської області / М. М. Войцеховська. - С. 9-11
  Гаркуша І. С.  Функціональні проби та скринінгові тести на забезпечення організму вітамінами / І. С. Гаркуша. - С. 12-14
  Гриб С. О.  Полівітамінні комплекси та БАДи особливості компонентного складу та впливу на організм / С. О. Гриб. - С. 15-17
  Компанієць І. В.  До питання про вивчення алкалоїдів у рослинах / І. В. Компанієць, В. О. Ткаченко. - С. 18-20
  Максименко Л. І.  Структура захворюваності дітей шкільного віку Кам'янського району та оцінка причин екологічного характеру / Л. І. Максименко. - С. 21-23
  Порожня А. О.  Вплив вітамінів С та вітамінів В2 на окремі показники психоемоційного профілю організму / А. О. Порожня. - С. 24-26
  Проненко Т. О.  Метаболіти дихотомічного розкладу глюкозо-6-фосфату при різному забезпеченні організму вітаміном В1 / Т. О. Проненко. - С. 27-29
  Пухир Т. В.  Вплив додаткової вітамінізації вітамінами В2 та С на показники імунного профілю / Т. В. Пухир. - С. 30-33
  Смакограй В. М.  Особливості ідентифікації С-авітамінозних станів / В. М. Смакограй. - С. 34-36
  Сосновська С. В.  Аналіз ймовірних причин та структури захворюваності дітей шкільного віку Черкаського району / С. В. Сосновська. - С. 37-39
  Шамрай Ю. О.  Вплив фітопрепаратів із сировини Echinacea Purpurea на показники лейкоцитарної формули / Ю. О. Шамрай, Н. В. Донець. - С. 40-42
  Бондар К. О.  Вплив бактеріальних біопрепаратів на ріст та розвиток рослин Triticum Vulgare / К. О. Бондар. - С. 44-45
  Бразалій В. А.  Біологічні особливості деяких сортів грунтопокривних троянд / В. А. Бразалій. - С. 46-48
  Брайко Я.  Видовий склад і еколого-фауністична характеристика комах плодових культур / Я. Брайко, І. Цівіна. - С. 49-52
  Гаврилюк Ю. В.  Рідкісні лікарські рослини Луганської області / Ю. В. Гаврилюк, Д. І. Червяк. - С. 53-55
  Голянська І. В.  Біологічні властивості та агротехніка вирощування однорічних квіткового-декоративних рослин / І. В. Голянська. - С. 56-58
  Горєлова О. О.  Біолого-екологічна характеристика роду Alnus Mill / О. О. Горєлова. - С. 59-60
  Калашник М. С.  Шкідники родини попелиці (Aphodoidea) тепличних оранжерейних рослин / М. С. Калашник. - С. 62-64
  Конограй В. А.  Зміни рослинності території Кременчуцького водосховища під дією рекреаційного навантаження / В. А. Конограй. - С. 65-66
  Лавріненко К. В.  Поліморфізм у популяціях колорадського жука Черкської області / К. В. Лавріненко. - С. 67-69
  Матвієвська І. О.  Біогологічні особливості та агротехніка вирощування деяких квітково-декоративних рослин / І. О. Матвієвська. - С. 70-72
  Міхлік А. В.  Про результати дослідження видового складу та добової активності гедзів Біловодського району Луганської області / А. В. Міхлік. - С. 73-75
  Педан Н. П.  Видовий склад особливості біології плазунів урочища "Холодний Яр" / Н. П. Педан. - С. 76-78
  Поліщук О. І.  Біологічні особливості та використання декоративних рослин в оформленні територій вищих навчальних закладів / О. І. Поліщук. - С. 79-80
  Сабатівська В. Д.  Досвід від розведення деяких безхвостих земноводних у Черкаському зоопарку / В. Д. Сабатівська. - С. 81-82
  Спрягайло Д. О.  Перспективи використання афідофагів у біологічному захисті рослин / Д. О. Спрягайло. - С. 83-85
  Федоренко Ю. П.  Екологічні особливості представників ряду голубоподібні в умовах міста Черкаси / Ю. П. Федоренко. - С. 86-87
  Хльобас І. М.  Біологічні особливості квітниково-декоративних рослин та їх використання при своренні парапетів / І. М. Хльобас. - С. 88-90
  Шевчук Т. М.  Синантропна флора с. Кучківка Лисянського району Черкаської області / Т. М. Шевчук. - С. 91-92
  Бойко Д. А.  Агроекологічні умови формування елементів продуктивності пшениці в лісостепу України / Д. А. Бойко. - С. 94-96
  Вознюк Л. В.  Шляхи реалізації екологічної пластичності сортів ярої пшениці / Л. В. Вознюк. - С. 97-99
  Гармідер А. М.  Сучасний стан популяції каштанової молі на території м. Черкаси та її шкодочинна дія на насадження гідрокаштану звичайного / А. М. Гармідер. - С. 100-112
  Гладун В. О.  Використання морфометричних ознак синантропних видів рослин як біомаркерів стану техногенно трансформованого середовища / В. О. Гладун. - С. 103-104
  Дика К. О.  Фітоіндикація як метод діагностики впливу забруднювачів на атмосферне середовище урбосистеми / К. О. Дика. - С. 105-107
  Калашник Ю. В.  Вміст мікроелементів та сірки у грунтах аграрних формувань Чигиринського району Черкаської області у зв'язку з виробничою діяльністю / Ю. В. Калашник. - С. 108-110
  Кравченко М. С.  Оцінка якості води Кременчуцького водосховища за макрофітами / М. С. Кравченко. - С. 111-113
  Культенко Р. В.  Аквальні об'єкти Черкащини в системі формування національної екомережі / Р. В. Культенко. - С. 114-115
  Круть В. В.  Регіональні природоохоронні об'єкти як елементи формування екологічної мережі Черкащини / В. В. Круть. - С. 116-117
  Молчанова А. П.  Використання Allium-тесту для оцінки якості питної води / А. П. Молчанова. - С. 118-120
  Ніколаєва О. С.  Вплив урбанізованого середовища на морфологічні показники стопи дівчат / О. С. Ніколаєва. - С. 121-123
  Осадча І. Ю.  Морфометрична характеристика вегетативних і генеративних органів бур'янів в посівах сільськогосподарських культур / І. Ю. Осадча. - С. 124-126
  Пашкевич О. О.  Перспективи оголошення заповідного урочища місцевого значення "Скомороха" / О. О. Пашкевич. - С. 127-128
  Тертичний Б. В.  Геомеханічні чинники грунтового середовища як складова біологічної консервації важких металів / Б. В. Тертичний. - С. 129-130
  Рак В. С.  Аналіз основних показників родючості грунтів Черкаської області / В. С. Рак. - С. 131-133
  Ратушна Н. С.  Інтегральний показник стабільності розвитку як індикатор ступення антропогенного навантаження міських екосистем (на прикладі тополі пірамідальної (Populus Pyramidalai L.) / Н. С. Ратушна. - С. 134-136
  Сліпченко Ю. А.  Еколого-енергетичні аспекти вирощування енергетичних рослин в Україні / Ю. А. Сліпченко. - С. 137-139
  Ухань І. І.  Стан екологічної безпечності шкільних приміщень загальноосвітньої школи / І. І. Ухань. - С. 140-142
  Хоменко Ю. М.  Вплив алелопатично активних речовин деяких декоративних рослин на насіння крес-салату / Ю. М. Хоменко. - С. 143-144
  Худолій Ю. В.  Індикація дальності та інтенсивності впливу Черкаської промислової агломерації на урбоекосистеми за реакціями клену гостролистого (Acer Platanoides L.) / Ю. В. Худолій. - С. 145-147
  Штаферун В.  Вермикультура, як ефективний засіб утилізації органічних відходів / В. Штаферун, Ю. Чалапай. - С. 148-151
  Битко Т. Л.  Поєднання фосфоресцентної та ексиплексної емісії для створення високоефективних органічних світловипромінюючих діодів / Т. Л. Битко. - С. 153-156
  Воробйова Д. О.  Встановлення окремих валідаційних параметрів при якісному визначенні канабіноїдів методом тонкошарової хроматографії / Д. О. Воробйова, К. П. Король, С. В. Шкурдода. - С. 157-159
  Келеберда А. М.  Відновлення саліцилової кислоти на наноструктурованих електродах, модифікованих хромом / А. М. Келеберда. - С. 160-161
  Перетятько В. О.  Дослідження комплексів йонів перехідних металів з тетрамерами тетраокса [8]циркулену / В. О. Перетятько. - С. 162-165
  Подиряко А. С.  Електропровідність водно-діоксинових розчинів лізин (L-лізин) гідрохлориду / А. С. Подиряко. - С. 166-167
  Сень Ю. А.  Порівняльний аналіз будови та ІЧ-спектрів молекул тетраокса-, тетратіа- та тетраселенациркулену / Ю. А. Сень. - С. 168-171
  Стромило С. В.  Квантово-хімічне дослідження спектрів поглинання біс-індоліну конденсованого антраценом / С. В. Стромило, Г. В. Баришніков. - С. 172-174
  Тищенко О. В.  Електрохімічне окиснення глутамінової кислоти на платиновому електроді / О. В. Тищенко. - С. 175-176
  Тищенко Я. В.  Електрохімічний процес окиснення розчину лізину на платиновому електроді / Я. В. Тищенко. - С. 177-178
  Хмара А. В.  Дослідження електронної структури одновимірних та двовимірних матеріалів на основі біфенілену / А. В. Хмара. - С. 179-182
  Шкурдода С. В.  Застосування методу "фіксації" часу утримання (Retentintimelocking, RTL) у газовій хроматографії з мас селективним детектором при дослідженні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів / С. В. Шкурдода, В. В. Пасічник, І. О. Томіленко. - С. 183-185
  Кандиба Ж. І.  Організація навчальної діяльності в LMS Moodle у вищому навчальному закладі / Ж. І. Кандиба. - С. 187-188
  Кріковцев С. В.  Розробка Web-орієнтованої автоматизованої інформаційної системи НМЗД / С. В. Кріковцев. - С. 189-191
  Лисенко М. М.  Розробка системи управління тиристорним електропроводом двигуна постійного струму / М. М. Лисенко. - С. 192-194
  Манжара В. В.  Розробка автоматичної системи регулювання режимів роботи піролізного котла / В. В. Манжара. - С. 195-197
  Мороз А. П.  Розробка вимірювальної системи на базі апаратної платформи Arduino під керуванням Labview / А. П. Мороз. - С. 201-203
  Нестеренко П. І.  Електронно-механічний блок універсального маніпулятора / П. І. Нестеренко. - С. 204-205
  Проценко А. П.  Розробка автоматизованого апаратно-програмного забезпечення централізованого управління інженерними системами житлових приміщень / А. П. Проценко. - С. 207-209
  Салогор В. В.  Розробка автоматизованої системи крапельного зрощення плодоовочевих культур / В. В. Салогор. - С. 210-212
  Семенець Т. О.  Розробка АСУ ТП для твердопаливних котлів засобами TIA Portal / Т. О. Семенець. - С. 213-218
  Спицький В. В.  Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації засобами Labview / В. В. Спицький. - С. 217-220
  Шолудько Р. М.  Автоматизована система формування електронного розкладу / Р. М. Шолудько. - С. 221
  Цилінська Я. В.  Розробка онлайн-сервісу для створення GIFT архіву з медіа файлами, що викорстовуються для імпорту тестів в систему дистанційного навчання Moodle / Я. В. Цилінська. - С. 222-224
  Ціон Д. П.  Розробка інформаційно-аналітичної системи "Web-програмування: репетитор" / Д. П. Ціон, М. О. Щербина. - С. 224-227
  Римар Д. В.  Розробка автоматизованої системи формування розкладу занять / Д. В. Римар. - С. 228-229
  Бабич М. Ю.  Використання математичних матричних ігор на промисловості / М. Ю. Бабич. - С. 231-232
  Божко А. В.  Метод мажоризації при доведенні нерівностей / А. В. Божко. - С. 233-234
  Березовська А. О.  Обчислення деяких сум / А. О. Березовська. - С. 235
  Буряченко К. О.  Дослідження вимірності ядра задачі Діріхле в крузі / К. О. Буряченко, П. Ю. Пономарьова. - С. 236-238
  Діденко А. О.  Інверсія еліпса / А. О. Діденко. - С. 239
  Зазарченко Н. В.  Особливості підготовки учнів до олімпіади з математики / Н. В. Зазарченко, В. В. Мельник. - С. 240
  Ясінська К. І.  Кочення кола по Астроїді / К. І. Ясінська. - С. 241
  Борисенко Н. Д.  Різні способи розв'язування квадратних рівнянь / Н. Д. Борисенко. - С. 243-244
  Гордієнко А. М.  Практичне застосування відсотків у задачах з економіки / А. М. Гордієнко. - С. 245-248
  Горшкова М. Л.  Прикладні задачі в шкільному курсі геометрії / М. Л. Горшкова. - С. 249-250
  Кравець А. В.  Трапеція у задачах / А. В. Кравець. - С. 251-252
  Невмивака М. О.  Складання багатоваріантних задач при вивченні теми "Відрізки та їх вимірювання" / М. О. Невмивака. - С. 253-254
  Сириця Б. П.  Додаткові побудови при розв'язуванні геометричних задач / Б. П. Сириця. - С. 255-256
  Хохлачова Т. Ю.  Розв'язування задач на відповідність / Т. Ю. Хохлачова. - С. 257-258
  Черниш Т. К.  До питання векторного методу розв'язування геометричних задач / Т. К. Черниш. - С. 25-9261
  Чхало Ю. М.  Застосування методу проектів у навчанні математики / Ю. М. Чхало. - С. 262-263
  Шинкаренко О. В.  Розв'язування нестандартних задач за допомогою кругів Ейлера-Венна / О. В. Шинкаренко. - С. 264-265
  Глущенко А. М.  Автоматичне виділення області з тестом на зображенні / А. М. Глущенко. - С. 267-270
  Гуляйло Л. Ю.  Web-орієнтований програмний продукт для оцінювання рівня банкрутства підприємства / Л. Ю. Гуляйло. - С. 271-272
  Заїченко О. О.  Розробка завдань для дистанційного вивчення мови програмування РНР / О. О. Заїченко. - С. 273
  Косменюк С. А.  Алгоритм зозулі для пошуку глобального безумовного мінімуму функції / С. А. Косменюк. - С. 274-275
  Марченко С. В.  Моделювання електроміграції вакансій і перевірка ідеї "Gurrent crowding" / С. В. Марченко. - С. 276-278
  Підлісний О. М.  Моделі представлення структури зображення / О. М. Підлісний. - С. 279-281
  Тімофєєв О. С.  Методи стенографічного приховування інформації у растові зображення / О. С. Тімофєєв. - С. 282-283
  Безпальчук В. М.  Перевірка термодинамічної валідності тривимірної середньопольової кінетичної моделі / В. М. Безпальчук. - С. 285
  Дерев'янко С. І.  Розрахунок впливу додавання третього компонента до системи Cu-Ti на енергію сегрегації в процесах коміркового розпаду / С. І. Дерев'янко. - С. 286-287
  Морозович В. В.  Вплив зовнішної стохастичної сили на дифузію атомів за наявності рухомих та нерухомих пасток / В. В. Морозович. - С. 288
  Ніколенко Ю. В.  Пороутворення в об'ємі проміжної фази Cu3Sn: вплив структури мідної підложки при рекреаційній взаємодії з оловом / Ю. В. Ніколенко. - С. 289
  Римар О. М.  Застосування середньопольової кіенетичної моделі до аналізу конкуренції фаз / О. М. Римар. - С. 290-291
  Сторожук Н. В.  Аналіз тонкої структури кристалів методами рентгенівської дифракції / Н. В. Сторожук. - С. 292-293

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих учених "Родзинка-2015" представлено праці молодих учених за напрямками: "Біологія", "Ботаніка, зоологія", "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Хімія", "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", "Математика", "Методика викладання математики", "Прикладна математика", "Фізика і комп'ютерне моделювання фізичних процесів".

 
86 95.43
Г94

        Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 21 Педагогіка. Психологія. Філософія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Переяслав-Хмельницький : Видавництво ДПУ ім. Григорія Сковороди, 2011. - 513 с.

Зміст:
  Андрушкевич Ф.  Методичний супровід освітянської діяльності: українсько-польський досвід / Ф. Андрушкевич. - С. 3-8
  Аннєнкова І.  Управління якістю освіти у ВНЗ / І. Аннєнкова. - С. 9-13
  Артюшенко А.  Роль свідомості у формуванні в учнів загальноосвітньої школи рухових навичок як складової особистісної мобільності / А. Артюшенко. - С. 14-18
  Багно Ю.  Структурно-компонентний аналіз педагогічної діяльності вчителя / Ю. Багно. - С. 19-22
  Бідюк І.  Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному спілкуванні / І. Бідюк. - С. 23-26
  Білоусько Л.  Алгоритм використання матеріалізованих засобів наочності в навчанні елементів математики старших дошкільників / Л. Білоусько. - С. 27-32
  Бєлєнка Г.  Інтерактивні методи в сучасній педагогічній науці / Г. Бєлєнка, О. Тарасова. - С. 33-38
  Брехунець А.  Визначення структури та особливостей розвитку технічних здібностей учнів основної школи / А. Брехунець. - С. 39-42
  Васенко В.  Історико-педагогічні реалії графічної освіти учнівської молоді в умовах інформаційного суспільства / В. Васенко, В. Васенко. - С. 43-47
  Васенко В.  Удосконалення графічної грамоти молодших школярів у пізнавальній діяльності на уроках трудового навчання / В. Васенко. - С. 48-52
  Волков В.  Концептуальні основи навчально-виховного процесу розвитку фізичних здібностей студентів у системі фізичної підготовки / В. Волков. - С. 53-57
  Горовенко О.  Самопрезентація як засіб підвищення професіоналізму вчителя / О. Горовенко. - С. 58-62
  Доброскок І.  Постать Івана Семеновича Орлая у процесі становлення та розвитку університетської освіти в Україні / І. Доброскок. - С. 63-68
  Довбня Л.  Педагогічні засади історичних чергувань приголосних г, к, х // ж, ч, ш // з, ц, с у процесі підготовки філолога-україніста / Л. Довбня, Т. Товкайло. - С. 69-72
  Довбня П.  Засоби формування інформаційної культури педагога-математика: можливості та прроблеми застосування / П. Довбня. - С. 73-77
  Дробот Н.  Ділова гра як засіб формування професійно-педагогічних умінь майбутніх учителів іноземних мов / Н. Дробот, М. Шемуда. - С. 78-80
  Дуплійчук О.  Технологія колажування як складова професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя-філолога / О. Дуплійчук. - С. 81-85
  Єршова О.  Проблеми збереження національної ідентичності й освітянських цінностей у процесі європеїзації та глобалізації України / О. Єршова, Т. Бабина. - С. 86-91
  Живицький В.  Виховання професійно-творчої індивідуальності майбутнього педагога-музиканта в мистецькому освітньому просторі / В. Живицький. - С. 92-96
  Іващенко А.  Студентське самоврядування в ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" / А. Іващенко. - С. 97-101
  Кебкало Т.  Викладання медико-біологічних дисциплін у педагогічних ВНЗ в умовах модульно-рейтингової системи / Т. Кебкало, О. Палієнко, Т. Єрічева. - С. 102-106
  Коваленко О.  Погляди А. Г. Готалова-Готліба на розвиток системи народної освіти в Україні (1920-1924 рр.) / О. Коваленко. - С. 107-111
  Ковальова Н.  Основні принципи інноваційної педагогічної діяльності в навчально-виховному процесі / Н. Ковальова. - С. 112-115
  Кожевнікова Л.  Деякі методичні принципи розвитку вокального інтонування на фортепіано в майбутніх учителів музики / Л. Кожевнікова
  Козлова В.  Упровадження здоров'язберігальних технологій у процес фізичного виховання студентів / В. Козлова. - С. 119-123
  Коцур Н.  Здоров'я зберігальні технології у процесі підготовки майбутніх учителів / Н. Коцур. - С. 124-128
  Красюк Л.  Використання ефективних засобів на уроках культури в процесі розвитку витривалості молодших школярів / Л. Красюк. - С. 129-132
  Куйбіда В.  Використання народних анатомо-фізіологічних термінів у підготовці біологів / В. Куйбіда, В. Лопатинська. - С. 133-137
  Лаун С.  Особливості розвитку ініціативності особистості майбутнього вчителя технологій у процесі професійної підготовки / С. Лаун. - С. 138-141
  Лебедєва А.  Позаурочна музично-творча діяльність як засіб формування естетичного ставлення школярів до дійсності / А. Лебедєва. - С. 142-146
  Левченко І.  Управління підготовкою фахівців у ВНЗ у світлі концепції Болонського процесу / І. Левченко. - С. 147-151
  Лохвицька Л.  Організація безпечного середовища як запоруки розвитку дітей дошкільного віку / Л. Лохвицька. - С. 152-155
  Луців С.  З історії становлення шкільного театру у світі / С. Луців. - С. 156-160
  Люріна Т.  Організаційно-педагогічні основи адаптивної системи навчання молодших школярів: аспект особистісно орієнтованого підходу / Т. Люріна. - С. 161-164
  Ляшко Л.  Формування патріотичних якостей у молодших школярів на уроках трудового навчання / Л. Ляшко, М. Ляшко. - С. 165-167
  Мазоха Д.  Актуальність професійної підготовки педагога у світлі положень Болонської декларації / Д. Мазоха, Т. Рожко. - С. 168-172
  Макаренко В.  Теоретичні основи формування морально-етичних цінностей у школярів 1-4 класів засобами українського народознавства / В. Макаренко, В. Стеценко. - С. 173-177
  Молодиченко В.  Основні напрями підготовки майбутніх педагогів до краєзнавчої освіти молодших школярів / В. Молодиченко. - С. 178-181
  Мулик І.  Розповідання як засіб розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку / І. Мулик. - С. 182-186
  Невмержицький О.  Виховання студентів ВНЗ в сенсі педагогічної антропології / О. Невмержицький. - С. 187-192
  Нікітчина С.  Соціально-психологічні проблеми професійного здоров'я сучасного студентства / С. Нікітчина. - С. 193-198
  Оніпко В.  Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації дослідницьких проектів / В. Оніпко. - С. 199-205
  Онищенко Н.  Особливості підготовки майбутніх учителів до виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Онищенко. - С. 206-209
  Панченко В.  Професійна підготовка майбутніх учителів до розвитку творчої активності молодших школярів на уроках математики / В. Панченко. - С. 210-213
  Петровська К.  Мотиви участі молоді в неформальних групах та об'єднаннях / К. Петровська. - С. 214-217
  Півень О.  Розвиток проблемного навчання в професійній та середній освіті США та Канади / О. Півень. - С. 218-221
  Підборський Ю.  Ігрові технології в навчанні / Ю. Підборський, Л. Ткаченко. - С. 222-226
  Постова С.  Моделювання педагогічних ситуацій як засіб підготовки вчителів до педагогічного спілкування / С. Постова. - С. 227-233
  Почиваліна Г.  Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності громадянського виховання / Г. Почиваліна. - С. 234-236
  Почтовюк С.  Проблеми формування критичного мислення студентів технічних коледжів у процесі навчання інформатики / С. Почтовюк. - С. 237-240
  Рідей Н.  Європейська асоціація университетів наук про життя та фонд екологічної освіти Європи - сприяння розвитку / Н. Рідей. - С. 241-245
  Різник Л.  Соціально-педагогічний захист дитинства у структурі соціалізації особистості / Л. Різник. - С. 246-249
  Сайковська В.  С. М. Реформатський - основоположик хімічної освіти / В. Сайковська. - С. 250-253
  Сембрат А.  Історичний аспект розвитку вмінь педагогічного спілкування майбутнього вчителя / А. Сембрат. - С. 254-258
  Сергійчук О.  Професійна компетентність учителя як умова розвитку сучасної національної школи / О. Сергійчук. - С. 259-263
  Ситніков О.  Стратегія формування інформаційно-комунікаційного забезпечення розвитку професійної компетентності педагогічних працівників / О. Ситніков. - С. 264-269
  Симоненко О.  Сутність та структура інноваційного потенціалу педагога / О. Симоненко. - С. 270-273
  Теренко О.  Змістові характеристики навчання в жіночих вищих освітніх інституціях США / О. Теренко. - С. 274-277
  Тонконог Н.  Моделювання професійної діяльності сучасного вчителя / Н. Тонконог. - С. 278-282
  Усик О.  Структура і зміст соціокультурної компетентності як складової пофесійної компетентності майбутнього педагога-філолога / О. Усик. - С. 283-287
  Філоненко О.  Підсумковий етап літньої виховної практики студентів університету в дитячих оздоровчих таборах / О. Філоненко. - С. 288-292
  Федорчук А.  структурно-функціональна модель підготовки вчителя інформатики до роботи в класах фізико-математичного профілю / А. Федорчук. - С. 293-296
  Царук В.  Процес формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів / В. Царук. - С. 297-301
  Черньонков Я.  Проблема індивідуалізації підготовки вчителів іноземних мов під час педагогічних практик / Я. Черньонков. - С. 302-306
  Черниш Н.  Компетентнісний підхід до вивчення лірики в основній школі (мета, принципи) / Н. Черниш. - С. 307-310
  Шаповал Л.  Підсумковий контроль з методики викладання біології в контексті КМСОНП / Л. Шаповал. - С. 311-314
  Шапран О.  Наукові підходи до педагогічного моделювання інноваційної підготовки майбутнього вчителя / О. Шапран. - С. 315-318
  Шапран Ю.  Формування методології інноваційного освітнього простору у вищій школі / Ю. Шапран. - С. 319-322
  Шевчук Л.  Засоби та методи навчання прикладної інформатики у процесі підготовки майбутніх учителів технологій / Л. Шевчук. - С. 323-327
  Шолом Г.  Особливості формування критичного мислення в учнів на уроках інформатики / Г. Шолом. - С. 328-336
  Янц Н.  Роль проблемного навчання у професійній підготовці майбутнього вчителя / Н. Янц. - С. 337-341
  Анікєєва Т.  Особливості соціально-психологічної допомоги сім'ям дітей з аутизмом / Т. Анікєєва, Т. Кириченко. - С. 342-345
  Бочаріна Н.  Розвиток гуманістичної спрямованості майбутнього соціального педагога / Н. Бочаріна. - С. 346-350
  Василькевич Я.  Моделювання процесу дослідження в навчанні: порівняльний аналіз структур наукового дослідження і педагогічного процесу / Я. Василькевич. - С. 351-355
  Волошина В.  Мотиваційна готовність майбутнього психолога до професійної діяльності / В. Волошина. - С. 356-360
  Герасіна С.  Теоретичні засади розвитку ділової контактності студентської молоді у структурі психологічної готовності до професійної самореалізації / С. Герасіна. - С. 361-366
  Грейліх О.  Теоретичні аспекти проблеми емпатії в дітей молодшого шкільного віку / О. Грейліх, Л. Смашна. - С. 367-370
  Гуріна З.  Деякі аспекти дослідження емпатії в дітей дошкільного віку / З. Гуріна, Я. Кожевнікова. - С. 371-374
  Іщенко В.  Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін в умовах Болонського процесу / В. Іщенко. - С. 375-378
  Кікінеджі О.  Гендерна експертиза Державного стандарту початкової освіти / О. Кікінеджі. - С. 379-384
  Кириченко Т.  Механізми саморегуляції поведінки як психологічні умови формування особистості / Т. Кириченко. - С. 385-389
  Лила М.  Внесок психологів України - учасників Другої світової війни - у розбудову національної науки / М. Лила. - С. 390-394
  Федосєєва І.  Особливості співвідношення особистісних змінних підлітків із ментальною формою толерантності-інтолерантності / І. Федосєєва. - С. 395-400
  Ходан В.  Активна і пасивна саморегуляція як шлях до міцного здоров'я і розкриття космічної свідомості / В. Ходан. - С. 401-407
  Шапран В.  Види ініціативності та їх класифікація / В. Шапран. - С. 408-413
  Бойчук М.  Державна влада і громадянське суспільство в умовах становлення демократичного устрою / М. Бойчук. - С. 414-418
  Гаєвська О.  Деякі методологічні міркування щодо національних проектів розвитку України / О. Гаєвська. - С. 419-422
  Грица Ю.  Громадянське суспільство: сутність, генеза, особливості становлення в Україні / Ю. Грица. - С. 423-428
  Жижко Т.  Модель некласичного університету / Т. Жижко. - С. 429-434
  Зражевський С.  Особливості язичницьких компонентів у ментальному полі релігійної свідомості українського народу / С. Зражевський. - С. 435-438
  Кравченко О.  Уявлення про досконале в українській бароковій філософії / О. Кравченко. - С. 439-443
  Левченко Л.  Роль жінки в суспільстві (соціально-філософський аналіз) / Л. Левченко. - С. 444-448
  Малинка Ю.  Філософські аспекти виховання толерантної особистості / Ю. Малинка. - С. 449-454
  Панченко Л.  Проблеми формування наукового світогляду сучасного студента / Л. Панченко. - С. 455-459
  Покась В.  Проблеми підготовки кадрів для роботи в системі інтернатної освіти / В. Покась. - С. 460-465
  Потужній О.  Пріоритетні напрями соціально-гуманітарної оцінки глобалізації / О. Потужній. - С. 466-470
  Рик С.  Специфіка виникнення і функціонування педагогічних міфів у суспільстві / С. Рик. - С. 471-476
  Рубан А.  Політико-культурологічні зв'язки і аспекти філософії освіти / А. Рубан. - С. 477-480
  Харьковщенко Ю.  Релігія в геополітичних проектах Кирило-мефодіївського Товариства / Ю. Харьковщенко. - С. 481-485
  Харченко Л.  Прояви політичної свідомості особистості в умовах сучасного українського суспільства / Л. Харченко. - С. 486-490
  Юхименко Н.  Філософія освіти діяльно-творчої особистості (діалектика соціальних потреб) / Н. Юхименко. - С. 491-495
  Коцур Д.  Кластеризація текстових документів з використанням апарату нейронних мереж / Д. Коцур. - С. 496-500

 
87 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 (4) / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. - 126 с.

Зміст:
  Степаненко М.  "Незабутній наш" Остап Вишня (Олесь Гончар - Павло Губенко: творчі зв'язки) / М. Степаненко. - С. 3-16
  Ніколенко О.  В. Г. Короленко і Т. Г. Шевченко / О. Ніколенко, Л. Ольховська. - С. 16-22
  Дереза Л.  Мотиви еросу й танатосу в романі Джона Фаулза "Колекціонер" / Л. Дереза. - С. 22-27
  Мацапура В.  Прием автокомментария в очерке Гоголя <четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ">> / В. Мацапура. - С. 28-34
  Кушнірова Т.  Жанрово-стильові особливості автобіографічного роману І. Буніна "Життя Арсеньєва" / Т. Кушнірова. - С. 34-41
  Сирота Ю.  Романтичний символ творчості в поезії П. Куліша / Ю. Сирота. - С. 41-47
  Тагільцева Я.  Філософська функція пейзажу в пізній ліриці Б. Пастернака / Я. Тагільцева. - С. 47-52
  Чеботарьова А.  Ліричний герой поезії Осипа Мандельштама 1920-х років / А. Чеботарьова. - С. 53-61
  Кобзар О.  Особливості розвитку німецької міфокритичної школи у XIX столітті / О. Кобзар. - С. 61-68
  Павельева А.  Оппозиция верх/низ в цикле Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" / А. Павельева. - С. 69-76
  Люлька В.  Эпиграфы в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" как форма интертекстуальности / В. Люлька. - С. 76-81
  Конєва Т.  Г. Ібсен "Будівничий Сольнес" (до проблеми співвідношення життя і мистецтва) / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 82-85
  Зелік О.  Михайло Могилянський про функції і завдання літературної критики / О. Зелік. - С. 86-90
  Зуєнко М.  Особливості організації поетичної картини світу в ліриці Джона Донна / М. Зуєнко. - С. 91-94
  Коваленко К.  Стильова домінанта як літературознавча проблема / К. Коваленко. - С. 94-99
  Браїлко Ю.  Конфесійні міфотопоніми як засіб формування образності в поезії українських шістдесятників / Ю. Браїлко. - С. 100-107
  Тупиця О.  Проблематика дослідження мовної картини світу художнього тексту / О. Тупиця. - С. 107-110
  Лелюх С.  Семантико-словотвірна структура словотвірних гнізда з омонімічною вершиною клуб / С. Лелюх. - С. 111-115
  Білка О.  Метафоричні й метонімічні терміни-композити в біологічній термінології / О. Білка. - С. 115-119

Анотація:   У збірнику публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
88 Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія Хімія Вип. № 2 (38) / МОН України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Говерла, 2017. - 142 с.

Зміст:
  Сідей В. І.  Кристалохімічний аналіз комплексних іонів [P2S6]4-: модель зв'язкової валентності / В. І. Сідей. - С. 5-7
  Погодін А. І.  Фізико-хімічна взаємодія в системах CuBr(I)-Cu2Se / А. І. Погодін [и др.]. - С. 8-10
  Сідей В. І.  Температурно-індуковані фазові переходи структур перовскітів: модель зв'язкової валентності / В. І. Сідей. - С. 11-13
  Філеп М. Й.  Стабільність фаз Ti5Te3 та Ti2Te / М. Й. Філеп [и др.]. - С. 14-17
  Олексеюк І. Д.  Склоутворення в квазіпотрійній системі La2S3-Er2S3-Ga2S3 та властивості стекол / І. Д. Олексеюк [и др.]. - С. 18-21
  Сабов В. І.  Взаємодія компонентів в системі Ti3PSe4-TiSbP2Se6 / В. І. Сабов [и др.]. - С. 22-25
  Цісар О. В.  Фазові рівноваги в системі Ti2S-Ga2S3-GeS2 / О. В. Цісар [и др.]. - С. 26-31
  Цісар О. В.  Кристалічна структура нового сульфіду TiGaGe3S8 / О. В. Цісар [и др.]. - С. 32-38
  Піскач Л. В.  Система TiGaSe2-HgSe та властивості кристалів Ti0,98Hg0,02Ca0,98Se2 / Л. В. Піскач [и др.]. - С. 39-47
  Товт В. О.  Система In2Se3-TiInP2Se6 / В. О. Товт [и др.]. - С. 48-52
  Іващенко І. А.  Фазові рівноваги в системах La2S3-Ga2S3-In2S3, Y(Ho,Pr)3Ga1,67S7-La3Ga1,67S7, La3In1,67S7-La3Ga1,67S7, Pr3In1,67S7-La3In1,67S7 при 770K та фізичні властивості монокристалів (Ga70La30)2S300, (Ga69,75La29,75Er0,5)2S300 / І. А. Іващенко [и др.]. - С. 53-57
  Марійчук Р.  Зелений синтез наночастинок міді з використанням екстрактів м'яти та меліси / Р. Марійчук. - С. 58-60
  Янкович Г. Є.  Використання тіоціанат-селективного електроду в аналізі біологічних об'єктів / Г. Є. Янкович, Я. І. Студеняк. - С. 61-65
  Ткач В. В.  Дослідження стійкості стаціонарного стану при електрохімічному визначенні аскорбінової та сечової кислот на карбоновому або полімерному електроді, модифікованому специфічним естером молібденової кислоти / В. В. Ткач [и др.]. - С. 66-72
  Попович М. М.  Потенціометричний сенсор чутливий до саліцилату борної кислоти / М. М. Попович, М. В. Фершал. - С. 73-79
  Ткач В. В.  Теоретичне вивчення стійкості систем з дією електрохімічного сенсору на основі скловугільного електроду або переокисненого поліпіролу, модифікованого флавоноїдами / В. В. Ткач [и др.]. - С. 80-88
  Сухарева О. Ю.  Хімічні показники стану донних відкладів річки Уж у межах міста Ужгорода / О. Ю. Сухарева [и др.]. - С. 89-93
  Головко-Камошенкова О. М.  Синтез дифлуорометильних тіоетерів похідних 1,2,4-триазол-3-тіонів / О. М. Головко-Камошенкова [и др.]. - С. 94-97
  Король Н. І.  Дослідження галогенування 3-(1-бутеніл)тіоетерів симетричних триазолів / Н. І. Король [и др.]. - С. 98-102
  Кут М. М.  Комплекси n-метоксифенілтелуртрихлориду з n-алільними похідними 2-оксо(метилтіо)тієно[2,3-d]gshbvslby-4-ону / М. М. Кут, М. Ю. Онисько, В. Г. Лендєл. - С. 103-106
  Фізер М. М.  Дослідження реакційної здатності нової трициклічної системи [1,3]тіазоло[2',3':3,4][1,2,4]триазоло[1,5-a]піримідину / М. М. Фізер [и др.]. - С. 107-111
  Русин І. Ф.  Взаємодія пропенільних похідних 1,2,4-триазолу з 4-алкоксифенілтелуртрихлоридами / І. Ф. Русин [и др.]. - С. 112-115
  Голуб Є. О.  Дослідження алюмофосфатних каталізаторів ІЧ-спектроскопічним методом / Є. О. Голуб [и др.]. - С. 116-119
  Роман Л. Ю.  Оцінка якості вод річки Визниця у межах села Кольчино Мукачівського району Закарпаття / Л. Ю. Роман, С. Ю. Чундак. - С. 120-124
  Глух О. С.  Зміна індексу екологічної складової сталого розвитку Закарпатської області протягом 2010-2015 рр. / О. С. Глух, О. І. Симканич, С. В. Делеган-Кокайко. - С. 125-128
  Чонка І. І.  Вплив ДП "Солотвинський солерудник" на стан поверхневих і грунтових вод / І. І. Чонка, С. В. Галла-Бобик. - С. 129-133

Анотація:   Збірник друкує статті, які містять теоретичні та практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього природного середовища, а також методики викладання хімії та екології у вищій школі. Публікуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем у галузі хімії, огляди конференцій, які відбулися в ДВНЗ "УжНУ", а також матеріали присвячені ювілеям.

 
89 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2009. - 149 с.

Зміст:
  Ніколенко О.  Епічний погляд М. Гоголя в повісті "Тарас Бульба" / О. Ніколенко. - С. 3-9
  Наенко З.  "Тени забытых предков" М. Коцюбинского и С. Параджанова: литературная основа и кинематографическая версия / З. Наенко, М. Наенко. - С. 10-16
  Дереза Л.  Трансформація принципів народної казки у "Вечерах на хуторе близ Диканьки" М. В. Гоголя / Л. Дереза. - С. 17-22
  Кобзар О.  Поетичний реалізм "міщанської трагедії" "Марія Магдалина" / О. Кобзар. - С. 23-30
  Орлова О.  Сприйняття поведінкової орієнтації героїв оповідання В. Короленка "Черкес" / О. Орлова. - С. 31-35
  Конєва Т.  Творча діяльність М. Горького на Полтавщині / Т. Конєва, Н. Тарасова. - С. 36-44
  Зуєнко М.  Жанрова своєрідність лірики Бориса Чичибабіна / М. Зуєнко. - С. 45-49
  Дорошенко Л.  Традиції Л. М. Толстого у творчості Леоніда Бразова / Л. Дорошенко, Н. Марченко. - С. 50-54
  Корнєва Л.  Про деякі типологічні риси українського анекдоту / Л. Корнєва. - С. 55-61
  Кушнірова Т.  Мотив ностальгії у романі М. Пруста "На Сваннову сторону" / Т. Кушнірова. - С. 62-66
  Прошенко С.  Образне втілення природних циклів у ліриці Інокентія Анненського / С. Прошенко. - С. 67-71
  Зелік О.  Пантелеймон Куліш у критичній рецепції Михайла Могилянського / О. Зелік. - С. 72-78
  Чеботарьова А.  Цикл "Воронежские тетради" Йосипа Мандельштама / А. Чеботарьова. - С. 79-85
  Фісак І.  Жанрово-стильові особливості "Вибраних місць із листування з друзями" М. В. Гоголя / І. Фісак. - С. 86-91
  Валюх З.  Відтопонімні прикметники в історії словотвірної системи української мови / З. Валюх. - С. 92-97
  Тупиця О.  Особливості організації поетичної картини світу / О. Тупиця. - С. 98-104
  Степаненко Я.  Семантико-синтаксична структура речень з акузативним об'єктом / Я. Степаненко. - С. 105-110
  Браїлко Ю.  Семантична специфіка онімів / Ю. Браїлко. - С. 111-116
  Білка О.  Функції наукової метафори у біологічній галузі / О. Білка. - С. 117-121
  Педченко С.  Модально-експресивний потенціал видільних та вказівних партикулятивів / С. Педченко. - С. 122-129
  Носенко І.  Валентний потенціал відносних ад'єктивів української мови / І. Носенко. - С. 130-135

Анотація:   У збірнику наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка "Філологічні науки" публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
90 24
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Хімія Вип. №1 (27) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2012. - 114 с.

Зміст:
  Барчій І. Є.  3D - область гомогенних сполук Tl6SI4 та Tl6SeI4 / І. Є. Барчій [и др.]. - С. 6-11
  Сідей В. І.  Параметри зв'язкової валентності для іонної пари Sn2+/Cl / В. І. Сідей, А. Я. Штейфан. - С. 12-14
  Малаховська-Росоха Т. О.  Фазові рівноваги в системах на основі тернарної сполуки Sn2P2S6 / Т. О. Малаховська-Росоха [и др.]. - С. 15-18
  Погодін А. І.  Одержання монокристалів тетрарних галогенхалькогедінів купруму Cu6PS5HaI - I, Br) / А. І. Погодін, О. П. Кохан. - С. 19-21
  Філеп М. Й.  Взаємодія компонентів у тернарних взаємних системах Tl2S+PbSe - Tl2Se+PbS та Tl2S+PbTe - Tl2Te+PbS / М. Й. Філеп, І. Є. Барчій, М. Ю. Сабов. - С. 22-24
  Данкулинець В. Е.  Інтеркаляція шаруватих оксидів кобальту та феруму органічними катіонами / В. Е. Данкулинець, Р. Т. Марійчук, А. М. Соломон. - С. 25-30
  Роман Л. Ю.  Синтез, структура та властивості координаційних сполук Cd(II) з саліцилальгідразоном 2-хлорбензенової кислоти / Л. Ю. Роман, С. Ю. Чундак, Р. Т. Марійчук. - С. 31-39
  Кормош Ж. О.  I3 - селективний потенціометричний сенсор на основі іонного асоціату акрединового оранжевого трийодиду / Ж. О. Кормош. - С. 40-42
  Воронич О. Г.  Тест-метод визначення аскорбінової кислоти / О. Г. Воронич, К. В. Бреусова, О. М. Чепинець. - С. 43-46
  Сухарева О. Ю.  Визначення цинку в кухонній солі методом електротермічної атомно-абсорбційної спектроскопії / О. Ю. Сухарева, С. М. Сухарев. - С. 47-51
  Ляшин Я. Є.  Лінійно-колориметричне визначення летких третинних аліфатичних амінів на прикладі триетиламіну / Я. Є. Ляшин, Я. І. Студеняк. - С. 52-57
  Чмиленко Ф. О.  Використання ультразвукових полів в аналізі гумінових та фульвокислот чорноземів / Ф. О. Чмиленко, Н. М. Смітюк, Я. Д. Сафонова. - С. 58-63
  Усенко Р. М.  Нові підходи в синтезі поліфункціональних похідних симетричних триазолів / Р. М. Усенко [и др.]. - С. 64-68
  Кареняко В. О.  Взаємодія ненасичених тіоетерів тієнопіримідину з арилтелуртригалогенідами / В. О. Кареняко [и др.]. - С. 69-72
  Кривов'яз А. О.  Комп'ютерна оцінка біологічної активності сполук на основі нікотинової кислоти / А. О. Кривов'яз, О. О. Кривов'яз, В. Г. Лендєл. - С. 73-76
  Фізер М. М.  Особливості галогенування 5-аліламіно-4-арилоїл-2,4-дигідро-3H-1,2,3-триазол-3-тіонів / М. М. Фізер, М. В. Сливка, В. Г. Лендєл. - С. 77-80
  Головко Н. І.  Алкілування піразоло [3,4-D] піримідин-4,6-дионів / Н. І. Головко [и др.]. - С. 81-85
  Голуб Н. П.  Дослідження впливу концентрації промотора на кінетику розчинення поверхневих шарів титану / Н. П. Голуб [и др.]. - С. 86-89
  Гомонай В. І.  Дослідження рівня забруднення атмосферного повітря м. Ужгорода протягом 2011 року / В. І. Гомонай [и др.]. - С. 90-95
  Чонка І. І.  Якість вод мінеральних джерел на території Закарпаття / І. І. Чонка. - С. 96-100
  Глух О. С.  Залежність ступеня узгодженості думок експертів від масштабу вирішуваної екологічної проблеми / О. С. Глух, О. М. Свищо. - С. 101-104
  Поп О. М.  Моніторинг часових варіацій радіонуклідів Rn та Cs / О. М. Поп. - С. 105-109

Анотація:   Збірник друкує статті, які містять теоретичні та практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього середовища та методики викладання хімії та екології у вищій школі.

 
91 24
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія Хімія Вип. № 2 (36) / МОН України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Говерла, 2016. - 90 с.

Зміст:
  Погодін А. І.  Вирощування монокристалів Cu7GeS5I, Ag7GeS5I та твердих розчинів (Cu1-xAgx)7GeS5I / А. І. Погодін [и др.]. - С. 7-9
  Мельничук Х. О.  Кристалічна структура сполуки Ho3Ni0.5SiS7 / Х. О. Мельничук, О. В. Марчук, Л. Д. Гулай. - С. 10-13
  Товт В. О.  Тріангуляція квазіпотрійної системи TI2Se-In2Se3-<> / В. О. Товт [и др.]. - С. 14-17
  Смітюх О. В.  Кристалічна структура сполук Y1.5Pr1.5Si1.75Se7 та Dy1.5La1.5Si1.66Se7 / О. В. Смітюх [и др.]. - С. 18-21
  Зубака О. В.  Фізико-хімічна взаємодія компонентів у взаємній системі Rb2TeI6+Cs2TeBr6-Сs2TeI6+Rb2TeBr6 / О. В. Зубака [и др.]. - С. 22-25
  Рябухіна Т. С.  Спектрофотометричне визначення перйодатів у присутності поверхнево-активних речовин / Т. С. Рябухіна, Я. Р. Базель. - С. 29-32
  Кормош Ж.  Хемосенсор для визначення Hg(II) / Ж. Кормош [и др.]. - С. 33-35
  Лавра В. М.  Спектрофотометричне визначення додецилбензосульфонату натрію з використанням астрофлоксину FF / В. М. Лавра, В. В. Панкулич. - С. 36-40
  Кормош Ж.  Хемосенсор для визначення Fe(III) / Ж. Кормош [и др.]. - С. 41-44
  Сухарева О. Ю.  Спектрофотометричне визначення алюмінію / О. Ю. Сухарева [и др.]. - С. 45-49
  Воронич О. Г.  Екстракційно-фотометричне визначення галію / О. Г. Воронич, Н. І. Савко. - С. 50-52
  Фізер М. М.  Теоретичне дослідження 1,2,4-триазоліл-1-дитіокарбонової кислоти як аналога диклофенаку / М. М. Фізер [и др.]. - С. 53-56
  Кут М. М.  Хімічні властивості гідрохлоридів 6,7-дизаміщених 2-(дихлоро(nалкоксіфеніл)телурометил)-2,3-дигідро-5H-[1,3]тіазоло[3,2-А]тієно[2,3-D]піримідин-5-онів / М. М. Кут, М. Ю. Онисько, В. Г. Лендєл. - С. 57-59
  Голуб Є. О.  Дослідження механізму перетворення етану на деяких складних оксидних системах імпульсним методом / Є. О. Голуб [и др.]. - С. 60-64
  Голуб Є. О.  Дослідження впливу висоти шару каталізатора на кінетику парціального окиснення етану на деяких складних каталітичних системах / Є. О. Голуб [и др.]. - С. 65-67
  Симканич О. І.  Вивчення впливу спалювання сухої рослинності на хімічні та біологічні показники грунту / О. І. Симканич [и др.]. - С. 68-72
  Галла-Бобик С. В.  Рекреаційне навантаження на території Національного природного парку "Зачарований край" / С. В. Галла-Бобик. - С. 73-76
  Чундак С. Ю.  Роль релігійних конфесій Закарпаття в пропаганді екологічної культури серед населення області / С. Ю. Чундак, В. В. Ортікова, М. Ф. Штремпель. - С. 77-82

Анотація:   Збірник друкує статті, які містять теоретичні та практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього природного середовища, а також методики викладання хімії та екології у вищій школі. Публікуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем у галузі хімії та екології, огляди наукових конференцій, які відбулися в ДВНЗ "УжНУ", а також матеріали присвячені ювілеям.

 
92 22
Ф94

        Фундаментальні орієнтири науки: Математика, інформатика, механіка, фізика та астрономія [Текст] : зб. ст. за матеріалами проектів ДФФД / Б-ка держ. фонду фундаментальних дослідж.. - К. : Академперіодика, 2005. - 294 с.

Зміст:
  Марченко В. О.  Асимптотична поведінка розв'язків лінійних і нелінійних задач математичної фізики / В. О. Марченко. - С. 7-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сергієнко І. В.  Побудова і дослідження методів та інформаційних технологій розв'язання оптимізаційних дискретних задач великої розмірності / І. В. Сергієнко. - С. 23-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Борисенко О. А.  Геометрія підмноговидів у ріманових просторах / О. А. Борисенко [и др.]. - С. 43-57
  Згуровський М. З.  Метод розподілу ресурсів між альтернативними проектами / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова, П. І. Бідюк. - С. 57-71
  Губарєв В. Ф.  Комплексне рішення задачі керування та ідентифікації багатовимірної динамічної системи / В. Ф. Губарєв [и др.]. - С. 71-86
  Григоренко Я. М.  Розробка підходів до визначення напруженого стану та динамічних характеристик неоднорідних оболонок та систем із них / Я. М. Григоренко [и др.]. - С. 87-102
  Бурак Я. Й.  Фізико-математичне моделювання та дослідження нерівноважних процесів у деформівних локально-неоднорідних багатокомпонентних твердих тіл / Я. Й. Бурак. - С. 103-119
  Горбачук М. Л.  Еволюційні задачі математичної фізики / М. Л. Горбачук, В. І. Горбачук. - С. 120-138
  Самойленко Ю. С.  Спектральні теореми для зображень *-алгебр та їх застосування / Ю. С. Самойленко, М. В. Заводовський. - С. 139-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мелков Г. А.  Обернення процесів релаксації, обумовлених пружним розсіюванням хвиль та коливань / Г. А. Мелков, Ю. В. Кобилянський. - С. 154-169
  Локтєв В. М.  Механізм утворення доменної структури та індуковані формою явища в антиферомагнетиках / В. М. Локтєв, О. В. Гомонай. - С. 169-178
  Стасюк І. В.  Кореляційні ефекти в енергетичних спектрах та динамічному відгуку матеріалів з вузькими зонами провідності та іонних провідниках / І. В. Стасюк [и др.]. - С. 179-193
  Сугаков В. Й.  Фазові перетворення в напівпровідниках під дією електромагнітного та ядерного опромінень / В. Й. Сугаков, О. М. Шевцова, А. А. Чернюк. - С. 194-208
  Шамрай К. П.  Аномальні процеси нагріву та переносу, стимульовані інтенсивними високочастотними полями в густій низькотемпературній плазмі / К. П. Шамрай. - С. 208-218
  Гроза А. Д.  Властивості р-поляризованих нелінійних поверхневих поляритонів / А. Д. Гроза, П. Я. Ревнюк. - С. 219-238
  Барабаш Ю. М.  Синергетичні механізми структурної регуляції реакцій біологічних макромолекул / Ю. М. Барабаш [и др.]. - С. 239-260
  Міліневський Г. П.  Дослідження динаміки збурень та довгострокових змін верхньої атмосфери та клімату в Антарктиці / Г. П. Міліневський. - С. 260-275
  Шульман Л. М.  Спектроскопічне, фотометричне та поляриметричне вивчення активних процесів у кометах та їх теоретичне моделювання / Л. М. Шульман. - С. 275-291

Анотація:   Цей збірник статей містить підсумкові огляди результатів наукових досліджень за найважливішими проектами сьомого конкурсу Державного фонду фундаментальних досліджень математичного і фізичного спрямувань. У поданих матеріалах - фундаментальні дослідження, що стосуються розв'язків задач математичної фізики, оптимізаційних дискретних задач великої розмірності, динамічних характеристик неоднорідних систем, моделювання нерівноважних процесів у багатокомпонентних твердих тілах; вивчення прцесів релаксації, механізму утворення доменної структури, кореляційних ефектів в іонних провідниках, аномальних процесів у низькотемпературній плазмі, фазових перетворень у напівпровідниках, моделювання активних процесів у кометах.

 
93 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка-2010" [Текст] : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. студ. наук. конф., 21-22 квітня 2010 р., м. Черкаси. Серія Природничо-математичні та комп'ютерні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 252 с.

Зміст:
  Адамова О. М.  Дослідження методом хронопотенціометрії з контрольованим синусоїдним струмом електрохімічної поведінки нікотинової кислоти на платиновому мікроелектроді / О. М. Адамова, Я. В. Богуславська. - С. 8-10
  Барышников Г. В.  Квантово-химическое исследование геометрического и электронного строения селенофен-сопряженного RU-органического красителя-сенсибилизатора / Г. В. Барышников. - С. 11-13
  Баришніков Г. В.  Квантово-хімічні дослідження геометричної будови П-діастероізомерів 5-бензиліден-2-тіоксотіазолідин-4-ону / Г. В. Баришніков, А. Т. Підгорна. - С. 14-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Величко Я. О.  Визначення якості рослинної олії / Я. О. Величко. - С. 17-18
  Дрижак А. С.  Хімія гуматстабілізованих наночастинок срібла у водному розчині / А. С. Дрижак. - С. 19-20
  Глазков Є. В.  Вплив "кисневої" і "водневої" областей потенціалів поляризації платинового мікроелектрода на відтворення циклічних диференціальних хронопотенціограм "швидкість зміни потенціалу-потенціал" / Є. В. Глазков, В. В. Мельник. - С. 21-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глазков Є. В.  Електроокиснення органічних речовин на платиновому електроді з наноструктурними елементами / Є. В. Глазков, В. С. Шевченко. - С. 24-26
  Григор'єва В. В.  Вплив розчину фонового електроліту на роботу цинк(ІІ)-йонселетивного електроду / В. В. Григор'єва. - С. 27-29
  Дудник М. А.  Синтез триазену на основі норсульфазолу і його взаємодія з ненасиченими сполуками в присутності сульфур(IV) оксиду / М. А. Дудник, І. В. Роздобудько, Н. С. Ващенко. - С. 30-31
  Канаев А. Ю.  Регулирование структуры пеносиликатов, получаемых из отходов промышленных предприятий / А. Ю. Канаев. - С. 32-36
  Небукина И. А.  Влияние ионов металлов на молекулярную структуру и свойства фунгицидов / И. А. Небукина. - С. 37-38. - Библиогр. в конце ст.
  Рубанова І. Д.  Можливості використання метада хромато-мас-спектрометрії для аналізу медичних препаратів, що містять аніліди / І. Д. Рубанова, М. М. Візір. - С. 39-41
  Суботін В. В.  Дослідження методом хронопотенціометрії з контрольованим синусоїдним струмом електрохімічної поведінки пірокатехіну на платиновому мікроелектроді / В. В. Суботін, А. В. Олійник. - С. 42-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тутубаліна О. В.  Вплив середовища та концентрації аніонів водного розчину індиферентного електроліту на чутливість визначення гідрохінону хронопотенціометрією з контрольованим синусоїдним струмом / О. В. Тутубаліна, Т. В. Єгорова. - С. 45-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Таджиєва О. С.  Дослідження методом хронопотенціометрії з контрольованим синусоїдним струмом електрохімічної поведінки нікотинаміду на платиновому мікроелектроді / О. С. Таджиєва, Є. В. Глазков. - С. 48-50
  Бойко Ю. М.  Визначення біологічно-активних форм вітаміну С в продуктах харчування / Ю. М. Бойко. - С. 51-52
  Дворник О. І.  Вплив вітамінних комплексів на окремі показники ліпідного обміну / О. І. Дворник. - С. 53
  Кононенко Т. І.  Динаміка показників лейкоцитарної формули у мешканців територій посиленого радіоекологічного контролю / Т. І. Кононенко, В. В. Шара. - С. 54-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корпань Л. М.  Забезпечення організму водо- та жиророзчинними вітамінами / Л. М. Корпань. - С. 56
  Петровська К. Ю.  Дослідження залежності вмісту аскорбінової кислоти в тканинах деяких видів мохоподібних від вмісту хлорофілу в умовах нижнього Придніпров'я / К. Ю. Петровська. - С. 57-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сомова М. В.  Вплив забезпеченості вітамінами на окремі показники азотистого обміну / М. В. Сомова. - С. 60-61
  Чичук І. А.  Динаміка вмісту нітратів в овочах за різних умов зберігання / І. А. Чичук. - С. 62-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бабяк О. Р.  Стан та динаміка вилову промислових видів риб Кременчуцького водосховища в адмінмежах Черкаської області в умовах ведення рибодобувного промислу та рибного господарства / О. Р. Бабяк. - С. 64-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дорошенко А. В.  Різноманітність лікарських рослин у флорі Дахнівського мікрорайону міста Черкаси / А. В. Дорошенко. - С. 66-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Піроженко Ю. О.  Черви-паразити людини в Черкаській області та боротьба з ними / Ю. О. Піроженко. - С. 68-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рябокінь В. Г.  Результати досліджень впливу мінерального живлення на декоративні ознаки деяких сортів хризантем / В. Г. Рябокінь. - С. 71-72
  Скакун Н. С.  Біологічні особливості колорадського жука в умовах Черкаської області / Н. С. Скакун. - С. 73-76
  Сумський Ю. О.  Орнітофауна риборозплідних ставків ДП "Іркліївський риборозплідник рослиноїдних риб" / Ю. О. Сумський. - С. 77-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щибря Н. М.  Акароїдні кліщі Черкаської області та їх значення / Н. М. Щибря. - С. 80-83. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юхненко К. Г.  До вивчення мірмекофауни м. Черкаси / К. Г. Юхненко. - С. 84-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бабяк О. Р.  Стан та проблеми заповідання особливо цінних природних територій в Черкаській області / О. Р. Бабяк, О. Ю. Бабяк. - С. 86-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондар Ю. С.  Оцінка екологічного ризику на фоні відновлення в аграрних формуваннях Черкаської області / Ю. С. Бондар. - С. 89-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Воловик Р. О.  Оцінка екологічного стану атмосферного середовища м. Черкаси методом ліхеноіндикації / Р. О. Воловик. - С. 92-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Воскобойніков П. В.  Залежність якості рибної продукції від абіотичних складових екосистеми водних об'єктів / П. В. Воскобойніков. - С. 94-95
  Галушко О. С.  Інноваційний підхід до здійснення моніторингу Кременчуцького водосховища методами зоологічної біоіндикації / О. С. Галушко. - С. 96-97
  Дусенбаева Д. С.  Особенности переработки отходов обогащения полиметаллических руд горно-обогатительнх комплексов Казахстана / Д. С. Дусенбаева. - С. 98-99
  Жёлтиков Ю. В.  Перспектива использования микроорганизмов для улучшения почвенного плодородия / Ю. В. Жёлтиков. - С. 100-102
  Зеннова А. Б.  Проблемы экологии и транспорта / А. Б. Зеннова. - С. 103-104
  Ковязіна В. О.  Фітоіндикаційні дослідження забруднення атмосфери / В. О. Ковязіна, Л. І. Жицька. - С. 105-106
  Колісник О. М.  Асиметрія листків берези як метод біоіндикації якості навколишнього середовища / О. М. Колісник, Т. П. Гончаренко. - С. 107-108
  Куделіна А. О.  Стан популяцій звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) в урочищі Холодний Яр / А. О. Куделіна. - С. 109
  Кучеренко Т. В.  Оцінка безпеки харчових продуктів на вміст харчових добавок / Т. В. Кучеренко, Т. П. Гончаренко. - С. 110-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лінська Ю. О.  Якість готельних послуг, як якість екологічної безпеки проживання людини в готельних комплексах України / Ю. О. Лінська. - С. 113-114
  Савицька Я. А.  Вплив мікрохвильових пристроїв побутового застосування на користувача / Я. А. Савицька, В. В. Пасльон. - С. 115-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Таратута Л. О.  Дослідження проблеми впливу використання пестицидів на екологічну якість овочів / Л. О. Таратута. - С. 119-121
  Шашков Д. В.  Свойства системных инсектицидов / Д. В. Шашков. - С. 122
  Гулевата Т. Ю.  Нейродинамічні показники дітей молодшого шкільного віку / Т. Ю. Гулевата. - С. 123-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Карпенко В. А.  Вивчення прояву дихальної синусової аритмії у чоловіків з різною частотою дихання / В. А. Карпенко. - С. 126-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козина Д. В.  Зміни психофізіологічних показників під впливом емоційного збудження / Д. В. Козина. - С. 129-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравченко І. М.  Структура локомоторних рухів у дітей / І. М. Кравченко. - С. 132-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Миронюк В. А.  Дослідження рівня серцево-дихального синхронізму у молодих чоловіків за різних умов / В. А. Миронюк. - С. 135-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мітрофанова І. О.  Дослідження периферичної гемодинаміки в умовах різних гравітаційних навантажень / І. О. Мітрофанова. - С. 138-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Небилиця Ю. Г.  Захворювання на системні колагенози у мешканців черкаського регіону / Ю. Г. Небилиця. - С. 141-143. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Острова І. В.  Особливості дихання з опором у спортсменів / І. В. Острова. - С. 144-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тодоровська К.  Порівняльний аналіз деяких показників фізичного здоров'я ваги старшокласників середньоосвітніх шкіл різної форми навчання / К. Тодоровська. - С. 147-149
  Гнідаш А. В.  Фітнес як ефективна система оздоровлення студентів / А. В. Гнідаш. - С. 150-152. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Комарова О.  Порівняльна характеристика швидкості рухової реакції студентів-магістрантів різних форм навчання / О. Комарова [и др.]. - С. 153-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рапотенко А. В.  Психологічна підготовка команди як важливий фактор перемоги / А. В. Рапотенко. - С. 155-157
  Руденко Є. В.  Обгрунтування комплексної оцінки фізичної підготовленості учнів з урахуванням рівнів їх фізичного та нейродинамічного розвитку / Є. В. Руденко. - С. 158-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сальнікова І. М.  Ефективність методики "Balltest" для вдосконалення ігрового і тактичного мислення юних гандболісток / І. М. Сальнікова. - С. 161-163
  Шапошнікова К.О.  Особливості технічної підготовленості юних каратистів / К. О. Шапошнікова. - С. 164-166
  Вишемірська Т. В.  Кубічні В-сплайни / Т. В. Вишемірська. - С. 167-170
  Галасун К. І.  Дослідження деяких алгебраїчних кривих / К. І. Галасун. - С. 171
  Глущенко В. В.  Тести при вивченні математики у ВНЗ / В. В. Глущенко. - С. 172-173
  Grigoriev A. V.  Analysis and optimization of a long horizontal rectangilar fin array in laminar natural convection: a genetic algorithm approach / A. V. Grigoriev, A. V. Frolov. - С. 174-175
  Гурська А. Ю.  Базиси Грьобнера поліномінальних кілець над скінченними полями / А. Ю. Гурська. - С. 176
  Дуброва А. А.  Функції та ряди росту груп / А. А. Дуброва. - С. 177
  Жила В. В.  Деякі аспекти дослідження груп верхніх унітрикутних матриць 3-4-го порядку / В. В. Жила. - С. 178-179
  Жура Т. В.  Стохастичні матриці в лінійній алгебрі / Т. В. Жура. - С. 180-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іващенко Я. І.  Використання квадратичних лишків і нелишків в криптології / Я. І. Іващенко. - С. 182-183
  Ільченко Т. П.  Геометричне місце точок, рівновіддалених від заданої точки та еліпса / Т. П. Ільченко. - С. 184
  Калініченко Д. С.  Узагальнення еволюти кривої / Д. С. Калініченко. - С. 185
  Коваль Ю. В.  Конверсія рент / Ю. В. Коваль. - С. 186
  Кропивко Н. М.  Псевдопрості числа і тестування простоти / Н. М. Кропивко. - С. 187-188
  Молдован І. В.  Задача про трисекцію кута / І. В. Молдован. - С. 189-190
  Піскова О. М.  Збурений рух маятника при взаємодії зі струною / О. М. Піскова. - С. 191
  Речка А. О.  Вимушені субгармонічні коливання в хаотичній системі / А. О. Речка. - С. 192
  Сахно І. С.  Методи вибіркових обстежень / І. С. Сахно. - С. 193
  Терех О. Я.  До питання навчання доведення в курсі геометрії основної школи / О. Я. Терех. - С. 194-195
  Трегубенко А. Б.  Нестійкість лінійних квазіперіодичних систем / А. Б. Трегубенко. - С. 196-198. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федорова К. В.  Комп'ютерне моделювання ефекту впорядкування та розпаду бінарного сплаву / К. В. Федорова. - С. 199-200
  Федорчук В. Л.  Роль задач на побудову перерізів многогранників при вивченні стереометрії / В. Л. Федорчук. - С. 201-202
  Цимбал С. С.  Условия устойчивости движения квазипериодических систем в критических случаях / С. С. Цимбал. - С. 203-204. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черненко К. С.  Про деякі особливості вивчення теми "кільця" в курсі "алгебра і теорія чисел" у ВНЗ / К. С. Черненко. - С. 205-206
  Шкуренко В. М.  Геометричний зміст аргумента гіперболічних функцій / В. М. Шкуренко, І. Ю. Ткаченко. - С. 207
  Волкова Н. С.  Особливості проектування медичних експертних систем / Н. С. Волкова. - С. 208-210. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волошин М. В.  Використання локальних бінарних шаблонів для розпізнання облич / М. В. Волошин. - С. 211
  Єремеєв Б. М.  Параметризація ЕКГ сигналу, як засіб первинного представлення даних в експертних системах / Б. М. Єремеєв. - С. 212
  Канівець О. В.  Застосування понятійно-тезисної моделі для автоматизації контролю знань в середніх загальноосвітніх закладах / О. В. Канівець. - С. 213-215. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кошіль В. М.  Ресторанний бізнес: автоматизація як засіб збільшення прибутків / В. М. Кошіль, З. М. Гадецька. - С. 216-217
  Небилиця А. Ю.  Виявлення світлових маркерів методом кон'юнкційної кореляції / А. Ю. Небилиця. - С. 218-219
  Приходько Д. С.  Визначення характерних точок довільних кривих за їх растровим представленням / Д. С. Приходько. - С. 220-222
  Плахотня А. В.  Перспективи впровадження комп'ютерних технологій в практику закріплення знань екологічних законів та візуалізації природних і техногенних процесів / А. В. Плахотня, О. С. Жицький. - С. 223-225
  Прядко С. П.  Оптимізація структури обчислювального кластеру / С. П. Прядко. - С. 226-229
  Боть О. М.  Розробка автоматизованої інформаційної системи методичного забезпечення дисципліни / О. М. Боть. - С. 230-231
  Ппадянець А. В.  Розробка автоматизованої системи управління проектом засобами Microsoft Project / А. В. Ппадянець. - С. 232-234
  Світличний Е.  Створення спеціалізованого аналого-цифрового перетворювача / Е. Світличний, А. Савісько. - С. 235-236
  Товкач С. С.  Розробка інтерфейсу системи обміну даними засобами Labview / С. С. Товкач. - С. 237-239
  Бутенко Д. В.  Вплив збіднення складу материнської фази на швидкість зародкоутворення на ранніх стадіях / Д. В. Бутенко. - С. 240-242
  Кам'янецький О. Е.  Астрономічний комплекс з системою автоматичного гідування / О. Е. Кам'янецький, М. С. Попович. - С. 243-244
  Козловский А. Н.  Эффективность преобразования излучения с повышением частоты в молекулярных бихромофорах с гетероаннигиляцией / А. Н. Козловский. - С. 245-247. - Библиогр. в конце ст.
  Селегей Я. В.  Установка та методика дослідження електроміграції в сплаві Pb-Sn / Я. В. Селегей. - С. 248
  Семененко І. В.  Визначення розмірної залежності рівноважної концентрації твердого розчину над поверхнею наночастинки у бінарному сплаві / І. В. Семененко. - С. 249
  Семененко І. В.  Моделювання розпаду та гомогенізації в бінарній порошковій системі / І. В. Семененко, С. В. Кравчук. - С. 250
  Сокур О. П.  Електронна мікроскопія / О. П. Сокур, М. В. Мишка, О. М. Уперенко. - С. 251

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): хімія -- біохімія -- зоологія -- екологія -- фізіологія -- методика фізичного виховання -- прикладна математика -- комп'ютерні технології -- автоматика -- фізика

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2010" представлені наукові праці студентів за напрямами: хімія, біохімія, ботаніка, зоологія, екологія, фізіолгія, теорія і методика фізичного витховання і спорту, прикладна математика, комп'ютерні науки, автоматика та управління, фізика.

 
94 24
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія Хімія Вип. № 1 (33) / МОН України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : Говерла, 2015. - 103 с.

Зміст:
  Сідей В. І.  Параметри зв'язкової валентності для зв'язків Ga-Se / В. І. Сідей, А. Я. Штейфан. - С. 5-7
  Філеп М. Й.  Взаємодія у потрійній системі S-Se-Te / М. Й. Філеп [и др.]. - С. 8-10
  Погодін А. І.  Особливості вирощування монокристалів талій (I) ортотіоарсенату для використання в акустооптичних пристроях / А. І. Погодін [и др.]. - С. 11-14
  Риган М. Ю.  Одержання, очистка і деякі властивості високочистого тіогалату талію / М. Ю. Риган [и др.]. - С. 15-17
  Козьма А. А.  Про хвильові числа валентних коливань хімічних зв'язків метал-оксиген у неорганічних солях із оксоаніонами / А. А. Козьма. - С. 18-23
  Стецьків А. О.  Синтез та дослідження кристалічної структури сполуки Eu5Na4Ge4 / А. О. Стецьків. - С. 22-27
  Лосев С. С.  Применение некоторых оснований Шиффа для определения ионов Cu2+, Co2+, Ni2+ методом твердофазной спектрофотометрии / С. С. Лосев. - С. 28-33
  Сухарева О. Ю.  Визначення кобальту в харчових продуктах / О. Ю. Сухарева [и др.]. - С. 34-38
  Купчик Е. Ю.  Содержание некоторых микроэлементов в биосубстратах людей, проживающих в г. Чернигове / Е. Ю. Купчик. - С. 39-44
  Сухарев С. М.  Визначення деяких важких металів у донних відкладах річки Боржава методом атомно-абсорбційної спектроскопії / С. М. Сухарев. - С. 45-49
  Фаринюк Ю. І.  Взаємодія аміноетилових етерів та естерів з різними електрофільними реагентами / Ю. І. Фаринюк [и др.]. - С. 50-55
  Філак І. О.  Гетероциклізація тетрабромідом селену 2-(-метилбут-2-ен-1-ілселено)-хінолінкарбальдегіду / І. О. Філак, М. Ю. Онисько, В. Г. Лендєл. - С. 56-57
  Голуб Є. О.  Вплив відновлення поверхні каталізаторів на їх каталітичні властивості в реакції парціального окиснення н-алканів / Є. О. Голуб [и др.]. - С. 58-62
  Козьма А. А.  Розрахунок теплофізичних властивостей кобальт (II) ортофосфату Co3(PO4)2 / А. А. Козьма [и др.]. - С. 63-65
  Трапезнікова Л. В.  Екологічний стан грунтових питних вод с. Драгово Хустського району Закарпатської області / Л. В. Трапезнікова [и др.]. - С. 66-71
  Симканич О. І.  Розподіл вмісту важких металів у донних відкладах річки Уж у межах міста Ужгород / О. І. Симканич, К. М. Кундрик, О. С. Глух. - С. 72-76
  Поп О. М.  Оцінка закритості хімічних систем нуклідів рядів 232Th, 235U, 238U / О. М. Поп, М. В. Стець, В. Т. Маслюк. - С. 77-82
  Марченко О. М.  Біологічне вилуговування важких металів з осадів побутових стічних вод / О. М. Марченко, Г. М. Пшинко. - С. 83-87
  Роман Л. Ю.  Оцінка якості екологічної освіти і виховання учнів у сільській та міській початковій школі / Л. Ю. Роман, С. Ю. Чундак, Т. Є. Баришева. - С. 88-92
  Стерчо І. П.  Вплив ігрових методів навчання на пізнавальну активність і якість знань учнів при вивченні неорганічної хімії в школі / І. П. Стерчо. - С. 93-96

Анотація:   Збірник друкує статті, які містять теоретичні та практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього природного середовища, а також методики викладання хімії та екології у вищій школі. Публікуються також огляди сучасного стану важливіших наукових проблем у галузі хімії, огляди наукових конференцій, які відбулися в ДВНЗ "УжНУ, а також матеріали присвячені ювілеям.

 
95 67
Д36

        Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 53 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2011. - 704 с.

Зміст:
  Шемшученко Ю. С.  Ювілей Юрія Олександровича Тихомирова / Ю. С. Шемшученко, О. В. Кресін. - С. 3-7
  Плавич В. П.  Теоретичні і методологічні проблеми реформування механізму державної влади в Україні / В. П. Плавич. - С. 7-12
  Харченко Г. Г.  Проблематика абсолютності речових прав у правовій науці / Г. Г. Харченко. - С. 12-18
  Ткачова Н. А.  Ідеологічна функція держави та її роль у правовому регулюванні суспільних відносин / Н. А. Ткачова. - С. 19-24
  Риндюк В. І.  Ревізія законодавства як необхідна умова його удосконалення / В. І. Риндюк. - С. 24-31
  Фатхутдінов В. Г.  Психологічна модель механізму впливу екстремізму та деструктивного тоталітаризму на особистість футбольного вболівальника / В. Г. Фатхутдінов. - С. 31-36
  Міма І. В.  До питання визначення релігійно-нормативного факту / І. В. Міма. - С. 36-42
  Заморська Л. І.  Теоретико-гносеологічний зміст категорії "соціальна норма" в радянській юриспруденції / Л. І. Заморська. - С. 43-48
  Кабанець Н. І.  Обгрунтування нормативності суспільного договору (критичний підхід) / Н. І. Кабанець. - С. 48-55
  Перепелюк А. М.  Природа правозастосування як елемента правової системи / А. М. Перепелюк. - С. 55-60
  Мілетич О. О.  Теоретичні аспекти завдання шкоди в результаті здійснення ззловживання правом / О. О. Мілетич. - С. 60-64
  Мазан Л. М.  Поняття "дія нормативно-правових актів у часі" в контексті сучасного праворозуміння / Л. М. Мазан. - С. 65-71
  Шацька Б. І.  Судовий прецедент : форми обходу / Б. І. Шацька. - С. 71-77
  Лисюк І. І.  Соціальні норми у державно організованому суспільстві / І. І. Лисюк. - С. 77-84
  Іщенко І. А.  Спеціальні ознаки правового регулювання : проблеми визначення поняття, сутності та їх співвідношення / І. А. Іщенко. - С. 85-91
  Денисюк М. В.  Правовий механізм контролю громадянським суспільством діяльності органів державної влади / М. В. Денисюк. - С. 91-96
  Балаклицький А. І.  Поняття та значення основних ознак держави на сучасному етапі розвитку суспільства : загальнотеоретична характеристика / А. І. Балаклицький. - С. 96-101
  Андрущакевич Ю. В.  Поняття та риси правозастосовчої конкретизації / Ю. В. Андрущакевич. - С. 101-107
  Рудик П. А.  До питання повної назви та опублікування оригіналу конституції Пилипа Орлика / П. А. Рудик. - С. 108-113
  Корнієнко П. С.  Будівництво залізниць на території України (історико-правовий аспект) / П. С. Корнієнко. - С. 113-117
  Дячук Л. В.  Конкубінат у візантійському праві класичної доби / Л. В. Дячук. - С. 117-123
  Мартинюк О. В.  Методологічні аспекти дослідження проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (Х - перша половина ХYII ст.) / О. В. Мартинюк. - С. 123-128
  Маланій О. Я.  Правове регулювання тривалості робочого часу та часу відпочинку законодавством Другої Речі Посполитої (1918 - 1939 рр.) / О. Я. Маланій. - С. 128-134
  Озель В. І.  Правове регулювання особистих немайнових відносин батьків і дітей в Україні у Х - ХІХ ст. (історико-правовий аспект) / В. І. Озель. - С. 134-139
  Іванова Т. М.  Конституційно-правові засади організації місцевої влади Української РСР / Т. М. Іванова. - С. 139-145
  Єпур М. В.  Загальні принципи призначення покарання у писаному литовсько-руському праві ХYI ст. / М. В. Єпур. - С. 145-151
  Берназюк Я. О.  Розпорядження Президента України як один з видів актів глави держави / Я. О. Берназюк. - С. 152-158
  Григор'єв В. А.  Повноваження Конституційного Суду України : проблеми реалізації і необхідність систематизації / В. А. Григор'єв. - С. 158-164
  Француз-Яковець Т. А.  Здійснення законодавчих повноважень європейськими двопалатними парламентами / Т. А. Француз-Яковець. - С. 164-170
  Шаповал Т. В.  Про поняття корінних народів та їх права : нормативно-правовий аспект / Т. В. Шаповал. - С. 170-174
  Бутирський А. А.  Судова система республіки Болгарія : зміст та особливості / А. А. Бутирський. - С. 175-180
  Розвадовський В. І.  Підстави та порядок застосування конституційно-правової відповідальності до сільського, селищного, міського голови у формі дострокового припинення повноважень / В. І. Розвадовський. - С. 180-186
  Антонов В. О.  Проблема взаємодії органів виконавчої влади у сфері національної безпеки України / В. О. Антонов. - С. 186-190
  Словська І. Є.  Професійність народних депутатів України як засіб підвищення довіри до парламенту / І. Є. Словська. - С. 191-196
  Журба Я. М.  Взаємообумовленість форми правління держави та способу формування і відповідальності уряду / Я. М. Журба. - С. 196-202
  Тиріна М. П.  Теоретичні аспекти конституційного регулювання біологічних прав та свобод людини в Україні / М. П. Тиріна. - С. 202-207
  Руденко В. Ю.  Проблеми реалізації соціально-економічних прав і свобод в Україні та їх вплив на правозахисну функцію прокуратури / В. Ю. Руденко. - С. 207-211
  Безносик А. О.  Удосконалення правового статусу органів самоорганізації населення на основі європейського досвіду / А. О. Безносик. - С. 211-215
  Тимченко Г. П.  Принцип верховенства права в адміністративному судочинстві / Г. П. Тимченко. - С. 216-220
  Кравчук О. О.  Адміністративні правовідносини у сфері управління майном державної власності / О. О. Кравчук. - С. 220-227
  Полюхович В. І.  Питання удосконалення правового регулювання діяльності інвесторів на фондовому ринку України / В. І. Полюхович. - С. 227-232
  Ширшикова Р. М.  Сутнісний аналіз ефективності реалізації нормативно-правових актів центральними органами виконавчої влади України / Р. М. Ширшикова. - С. 232-238
  Короєд С. О.  Адміністративний процес як форма юридичної діяльності / С. О. Короєд. - С. 238-243
  Кудря В. О.  Питання класифікації адміністративного примусу в діяльності органів внутрішніх справ / В. О. Кудря. - С. 243-248
  Мацелик Т. О.  Класифікація об'єктів адміністративного права / Т. О. Мацелик. - С. 248-253
  Ковальчук Н. М.  Поєднання різних видів заходів торговельного захисту : теорія та практика / Н. М. Ковальчук. - С. 254-260
  Яковенко О. О.  Зміст та завдання контролю в сфері прав споживачів у системі функцій органів державного управління / О. О. Яковенко. - С. 260-265
  Починок К. Б.  Стандартизація та сертифікація в контексті адміністративної реформи в Україні / К. Б. Починок. - С. 265-271
  Крупко М. О.  Правосвідомість водіїв та пішоходів як головний чинник дисципліни на автошляхах України / М. О. Крупко. - С. 271-276
  Ткачова Т. М.  Механізм реалізації права громадян на звернення до органів державної виконавчої влади / Т. М. Ткачова. - С. 276-282
  Канзафарова І. С.  Біржові договори як різновид купівлі-продажу / І. С. Канзафарова. - С. 283-288
  Москаленко О. В.  Теоретичні питання загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності / О. В. Москаленко. - С. 288-294
  Волощенко Т. М.  Абстрактні збитки як захист законного інтересу / Т. М. Волощенко. - С. 294-301
  Цесарський Ф. А.  Співвідношення публічного та приватного в трудовому договорі / Ф. А. Цесарський. - С. 301-306
  Коробенко Н. П.  Поняття та ознаки пенсійних правовідносин у недержавному пенсійному забезпеченні / Н. П. Коробенко. - С. 306-311
  Коваль В. М.  Застосування принципів права, дія яких поширюється на майнові відносини у сфері господарювання / В. М. Коваль. - С. 311-317
  Вахонєва Т. М.  Географічні карти та атласи як об'єкти авторського права / Т. М. Вахонєва. - С. 317-324
  Коструба А. В.  Нормотворчі засоби встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у цивільному праві / А. В. Коструба. - С. 324-330
  Катеринчук К. В.  Ототожнення за формою вираження творів або їх частин / К. В. Катеринчук, О. В. Войтко. - С. 330-333
  Ізарова І. О.  Правова природа договорів підряду у сфері проектування / І. О. Ізарова. - С. 334-339
  Никитченко Н. В.  До питання попередження порушення прав та інтересів суб'єктів господарювання / Н. В. Никитченко. - С. 340-344
  Шумило М. М.  Розвиток науки права соціального забезпечення на сучасному етапі / М. М. Шумило. - С. 344-351
  Михайлишин-Бейчук О. Л.  Договір охорони пам'яток культурної спадщини / О. Л. Михайлишин-Бейчук. - С. 351-356
  Мусієнко Б. Ю.  Міжнародний досвід розбудови та функціонування трудової юстиції / Б. Ю. Мусієнко. - С. 357-361
  Савченко Б. Г.  До питання фідуціарності та правової природи договору управління майном / Б. Г. Савченко. - С. 362-367
  Бернацький М. В.  Правовий режим непридатного для проживання житла / М. В. Бернацький. - С. 367-373
  Кулинич О. П.  Право приватної власності на земельну ділянку як об'єкт цивільно-правового захисту / О. П. Кулинич. - С. 373-378
  Ущапівська Л. В.  Правові проблеми створення об'єднань громадян в Україні / Л. В. Ущапівська. - С. 378-384
  Горяйнов А. М.  Самозахист як засіб приватного правового примусу / А. М. Горяйнов. - С. 384-390
  Дядюк Є. М.  Проблеми обмеження свободи суб'єктів господарювання : контроль та вплив / Є. М. Дядюк. - С. 390-395
  Павлюк Н. М.  Суб'єкти права на обов'язкову частку в спадкуванні за українським та французьким законодавством / Н. М. Павлюк. - С. 395-399
  Нечипоренко В. В.  До питання щодо стану та песпектив розвитку цивільно-правового інституту перестрахування в Україні / В. В. Нечипоренко. - С. 399-404
  Саленко В. Ю.  До питання про правові наслідки недійсності господарського договору, що суперечить інтересам держави і суспільства / В. Ю. Саленко. - С. 405-410
  Гетьманцев Д. О.  Щодо питання про суб'єктний склад фінансово-правового зобов'язання / Д. О. Гетьманцев. - С. 411-417
  Головкін О. В.  Співвідношення і взаємодія державного та громадського контролю в галузі охорони довкілля в Україні / О. В. Головкін. - С. 418-426
  Бугера С. І.  Проблеми вдосконалення правового регулювання якості сільськогосподарської продукції в процесі її переробки / С. І. Бугера. - С. 426-431
  Юрескул В. А.  Щодо законодавчо закріпленої процедури отримання екологічної інформації / В. А. Юрескул. - С. 431-436
  Марфіна Н. В.  Актуальні питання організації державного управління лісовим господарством в Україні / Н. В. Марфіна. - С. 437-443
  Ярощук В. Г.  Теоретико-правові аспекти екологічної безпеки / В. Г. Ярощук. - С. 443-449
  Кронда О. Ю.  Об'єкти правовідносин у сфері зберігання та захоронення радіоактивних відходів / О. Ю. Кронда. - С. 449-454
  Кіндюк Б. В.  Принципи українського лісового права / Б. В. Кіндюк. - С. 454-460
  Кваша О. О.  Посередництво у хабарництві як особливий вид співучасті у злочині / О. О. Кваша. - С. 461-467
  Мостепанюк Л. О.  Особливості заміни окремих видів покарань в процесі їх відбування / Л. О. Мостепанюк. - С. 467-472
  Ахтирська Н. М.  Поняття методології судового пізнання та витоки її формування / Н. М. Ахтирська. - С. 472-477
  Фаринник В. І.  Доручення розслідування справи декільком слідчим / В. І. Фаринник. - С. 478-482
  Зубрицький М. І.  Загальна характеристика появи та розвитку законодавства про злочини проти життя / М. І. Зубрицький. - С. 482-491
  Шведова Г. Л.  До питання про протидію корупції в Україні : політико-кримінологічний аспект / Г. Л. Шведова. - С. 492-497
  Загурський О. Б.  Концепції кримінально-процесуальної політики України / О. Б. Загурський. - С. 497-502
  Поліщук С. М.  Можливості удосконалення роботи зі слідами деліктної зброї / С. М. Поліщук. - С. 502-509
  Щедров І. В.  Терористична організація як різновид злочинної організації / І. В. Щедров. - С. 509-514
  Міщук І. П.  Погроза щодо захисника чи представника особи як ознака об'єктивної сторони злочину, передбаченого ч.1 ст.398 КК України / І. П. Міщук. - С. 514-519
  Войтович І. І.  Процесуальне становище органу дізнання як суб'єкта провадженння невідкладних слідчих дій / І. І. Войтович. - С. 519-525
  Міщенко М. О.  Щодо запровадження кримінальної відповідальності за викрадення культурних цінностей / М. О. Міщенко. - С. 525-530
  Орловський Б. М.  Інститут необхідної оборони : порівняльно-правовий аналіз / Б. М. Орловський. - С. 530-534
  Наливайко Є. О.  Доручення слідчого щодо оперативно-розшукових заходів із встановлення обвинувачених, які переховуються від слідства / Є. О. Наливайко. - С. 535-539
  Тропін З. В.  Механізм вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії в системі засобів вирішення спорів сучасного міжнародного права / З. В. Тропін. - С. 540-546
  Кравченко С. С.  Вплив прагматизму на розвиток юриспруденції Сполучених Штатів Америки / С. С. Кравченко. - С. 546-551
  Короткий Т. Р.  Рамкові конвенції в механізмі охорони навколишнього середовища / Т. Р. Короткий. - С. 552-560
  оглу Гулиев А. Д.  История террора - история борьбы за власть и влияние? / Гулиев А. Д. оглу. - С. 560-565
  Котенко О. М.  Міжнародно-правові принципи в регулюванні транзиту енергоносіїв / О. М. Котенко. - С. 566-572
  Трощенко І. О.  Роль регламенту "Рим ІІ" в уніфікації міжнародного приватного права в ЄС / І. О. Трощенко. - С. 572-576
  Огли Мамєдов І. А.  Правовий статус міжнародної організації з міграції / Мамєдов І. А. Огли. - С. 576-582
  Вітман К. М.  Невизнані держави пострадянського та постсоціалістичного простору : шлях до міжнародного визнання / К. М. Вітман. - С. 583-589
  Вільчинська І. Ю.  Основні теоретичні положення когнітивних комунікативно-маніпулятивних теорій політичної мотивації / І. Ю. Вільчинська. - С. 589-596
  Латигіна Н. А.  Дефініція демократії в сучасному розумінні / Н. А. Латигіна. - С. 596-602
  Монолатій І. С.  Інститутні процеси у сфері етнополітики Австро-Угорської імперії : фактор етнічних політичних акторів Галичини і Буковини / І. С. Монолатій. - С. 602-609
  Береза А. В.  Чинники підвищення демократичності управлінських мереж / А. В. Береза. - С. 609-615
  Хома Н. М.  Американський досвід функціонування соціальної держави / Н. М. Хома. - С. 615-621
  Смірнова В. О.  Деякі особливості філософських та кратологічних досліджень проблематики політичної волі / В. О. Смірнова. - С. 622-629
  Асланов С. А.  Про деякі особливості реалізації державної етнонаціональної політики України / С. А. Асланов. - С. 629-633
  Рудницький С. В.  Категорія "механізм" та її гносеологічні можливості для опису явищ і процесів суспільно-політичного життя / С. В. Рудницький. - С. 633-639
  Черник П. П.  Грузинсько-російська війна 2008 року - геополітичний реванш Росії / П. П. Черник. - С. 640-646
  Коваль І. В.  Законодавчі основи і досвід державно-церковних відносин у країнах колишньої "народної демократії" / І. В. Коваль. - С. 646-653
  Панкулич Л. А.  Особливості реформування адміністративно-територіального устрою Польщі / Л. А. Панкулич. - С. 654-659
  Северинова О. Б.  Досвід та основні перспективи формування толерантності у Росії / О. Б. Северинова. - С. 659-667
  Масич В. В.  Регулювання використання комунікативних можливостей інтернету / В. В. Масич. - С. 667-672
  Прилуцький І. О.  Розвиток інститутів громадянського суспільства і стан свободи засобів масової інформації в Україні / І. О. Прилуцький. - С. 672-678
  Дереко В. Н.  Прийняття воєнно-політичних рішень США як складова національної безпеки / В. Н. Дереко. - С. 678-683
  Мостіпан О. М.  Ефективність мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем / О. М. Мостіпан. - С. 683-689
  Завгороднюк М. О.  Цивілізаційна проблематика в умовах глобальних трансформацій / М. О. Завгороднюк. - С. 690-695

 
96 95.43
В53

        Вісник Вінницького політехнічного інституту [Текст] : [зб. наук. ст.]. № 5(68) / М-во освіти і науки України; Вінницький нац. тех. ун-т, Вінницький політехн. ін-т. - Вінниця : ВНТУ, 2006. - 170 с.

Зміст:
  Іщенко В. А.  Дослідження математичної моделі вимірювань мікроконцентрації газів на основі методу інтегрувальної сфери / В. А. Іщенко, В. Г. Петрук. - С. 3-5. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грабан В. Я.  Автоматичний стаціонарний пост спостереження за забрудненням атмосферного повітря "Атмосфера-10" / В. Я. Грабан, І. Л. Міхеєва, М. О. Орлов. - С. 6-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Моставлюк А. С.  Вимірювання ефективності НВЧ екстрануючих матеріалів: вимірювач коефіцієнта відбиття та прохідної потужності / А. С. Моставлюк. - С. 10-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шабатура Ю. В.  Нові технології магнітогідродинамічної очистки води та інформаційно-вимірювальна система для контролю його роботи / Ю. В. Шабатура, А. М. Грицюк. - С. 14-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петрук В. Г.  Контрольно-вимірювальна система для дослідження оптичних параметрів біотканин / В. Г. Петрук [и др.]. - С. 18-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петрук В. Г.  Розробка системи контролю світлорозсіювальних характеристик водних середовищ / В. Г. Петрук [и др.]. - С. 22-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Турчик П. М.  Засоби автоматизованого контролю екологічних параметрів нафтопродуктів / П. М. Турчик, І. В. Васильківський. - С. 30-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Євсєєва М. В.  Екологічно безпечне використання грунтів та вартісна оцінка втрат родючості / М. В. Євсєєва [и др.]. - С. 37-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайловська М. В.  Застосування біоконвеєра для очищення рідких токсичних відходів коксохімічного виробництва / М. В. Михайловська. - С. 41-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Прокопчук С. П.  Утилізація залишків хлорвмісних пестицидів / С. П. Прокопчук, Р. В. Петрук. - С. 45-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Джигирей І. М.  Екологічні технологія: проектування розподілених систем водовідведення промислових підприємств / І. М. Джигирей, О. О. Квітка. - С. 50-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Баран Б. А.  Екологія людини та мобільний зв'язок / Б. А. Баран, О. Я. Березнюк, В. М. Голонжка. - С. 55-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шкірко І. В.  Дослідження впливу сірчаної кислоти на процес кристалізації сульфату заліза з відпрацьованого травильного розчину / І. В. Шкірко. - С. 59-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Статюха Г. А.  Стандарты управления окружающей средой и связь с устойчивым развитием / Г. А. Статюха, Б. Н. Комаристая. - С. 63-66. - Библиогр. в конце ст.
  Василінич Т. М.  Екологічно доцільна комплексна переробка фосфатних руд сульфатами та гідросульфатами лужних металів / Т. М. Василінич, Г. Д. Петрук. - С. 67-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грабовський В. А.  радіоекологічний моніторинг Шацького національного природного парку (Волинська область) / В. А. Грабовський [и др.]. - С. 70-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дубовик І. В.  Математико-прогностична оцінка рівнів забруднення поверхневих природних вод як прикладна характеристика екологічного розвитку / І. В. Дубовик, Т. Ф. Козловська. - С. 75-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іутинська Г. О.  Концепція організації і створення діючої системи мікробіологічного моніторингу грунтів / Г. О. Іутинська. - С. 78-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Антоновський О. Г.  Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим / О. Г. Антоновський [и др.]. - С. 82-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ходаківська О. В.  Ефективність вирощування кормових культур в умовах радіактивного забруднення / О. В. Ходаківська. - С. 87-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цюпко Ф. І.  Переробка та утилізація автомобільних каталізаторів / Ф. І. Цюпко [и др.]. - С. 91-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мокій Б. І.  Екологічні та економічні аспекти створення повітряних акумулюючих електростанцій / Б. І. Мокій. - С. 95-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Борук С. Д.  Использование отходов углеобогащения в качестве вторичных энергоресурсов / С. Д. Борук, А. В. Юзик, Д. В. Горобець. - С. 104-106. - Библиогр. в конце ст.
  Кулик М. П.  Підвищення ефективності роботи комбінованих парогазотурбінних енергетичних установок та зменшення екологічного забруднення навколишнього середовища / М. П. Кулик. - С. 107-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацюк Д. В.  Економіко-математичні та еколого-енергетичні аспекти використання сухої біомаси як альтернативного джерела енергії / Д. В. Мацюк. - С. 111-113. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Риахи Р.  Прогнозирование экологических рисков с использованием анализа иерархий и теории нечетких множеств / Р. Риахи [и др.]. - С. 114-118. - Библиогр. в конце ст.
  Статюха Г. О.  Алгоритм прийняття рішення при оцінюванні впливів на навколишнє середовище / Г. О. Статюха [и др.]. - С. 119-123. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мокін В. Б.  Розробка підсистеми реєстрації та попередньої обробки даних контролю шкідливих викидів / В. Б. Мокін [и др.]. - С. 124-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зіскінд Ю. Л.  Підсистема "Вода і скиди" автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України / Ю. Л. Зіскінд [и др.]. - С. 128-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зіскінд Ю. Л.  Розробка підсистеми "Викиди" автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України / Ю. Л. Зіскінд [и др.]. - С. 132-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мокрий В. І.  Інформаційні технології моніторингу екосистем Шацького національного природного парку / В. І. Мокрий, В. П. Кучерявий. - С. 136-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Азарова А. О.  Побудова систем підтримки прйняття рішень зі стратегічного управління підприємством на базі апарату комплексної цільової програми / А. О. Азарова, О. В. Форонова. - С. 140-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коц І. В.  Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів / І. В. Коц, О. В. Березюк. - С. 146-149. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Охорона природи

Анотація:   Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

 
97 74.484(4Укр)
В55

        Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 17-18 жовтня 2013 р.; м. Житомир / М-во охорони здоров'я України, Житомирський ін-т медсестринства. - Житомир : ТОВ 505, 2013. - 328 с.

Зміст:
  Шатило В. Й.  Перспективні підходи до удосконалення підготовки медсестер в Україні / В. Й. Шатило, В. З. Свиридюк, П. В. Яворський. - С. 3-7
  Бойко М. С.  Використання інноваційних технологій навчання - запорука успіху якісної підготовки медичних сестер / М. С. Бойко, Л. М. Баленко. - С. 7-12
  Барабаш Н. В.  Модель формування комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер засобами навчально-ігрового проектування / Н. В. Барабаш. - С. 12-14
  Бичек Т. П.  Роль рейтингової системи навчання в професійній підготовці студентів-медиків / Т. П. Бичек, Т. П. Груба. - С. 14-17
  Білик Л. С.  Виховання характеру в системі підготовки медсестри-лідера / Л. С. Білик, В. Б. Панасюк. - С. 17-19
  Боровик О. Г.  Позанавчальна діяльність як важлива складова формування особистості майбутнього медичного працівника / О. Г. Боровик. - С. 19-21
  Галиця В. В.  Фундаментальність біоорганічної хімії при викладанні хімічних дисциплін на спеціальності "Сестринська справа" та її інтеграція з дисциплінами медико-біологічного профілю як приклад кластерної моделі підготовки спеціаліста / В. В. Галиця, Н. М. Толмосова, П. А. Варванський. - С. 21-24
  Головньова О. В.  Психолого-педагогічні проблеми адаптації студентів медичного коледжу першого року навчання / О. В. Головньова. - С. 24-29
  Гордійчук С. В.  Впровадження системи підготовки студентів КВНЗ "Житомирський інститут медсестринства" до складання ліцензованих інтегрованих іспитів "Крок-М" тa "Крок-Б" / С. В. Гордійчук. - С. 29-31
  Гороф'янюк Т. А.  Форми і методи роботи з батьками, спрямовані на зміцнення взаємодії коледжу та родини / Т. А. Гороф'янюк. - С. 31-35
  Губенко І. Я.  Роль міждисциплінарної інтеграції в активізації пізнавальної діяльності студентів-медиків при вивченні природничих дисциплін / І. Я. Губенко, О. В. Кухнюк, О. А. Снісар. - С. 35-38
  Давидова В. Ф.  Бінарне заняття з клінічних дисциплін як засіб реалізації інтегративних зв'язків / В. Ф. Давидова. - С. 38-40
  Данилюк Т. А.  Розвиток творчого потенціалу студентів через організацію науково-дослідницької роботи / Т. А. Данилюк. - С. 41-45
  Домбровська В. В.  Система роботи куратора групи по психолого-педагогічній діагностиці особистості студента / В. В. Домбровська. - С. 45-49
  Дрегалюк В. С.  Розвиток комунікативних компетенцій на заняттях з акушерства та гінекології / В. С. Дрегалюк. - С. 49-53
  Дригало А. В.  Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер засобами моделювання / А. В. Дригало. - С. 53-55
  Дяблова К. А.  Особливості формування стресостійкості студентів вищого навчального закладу / К. А. Дяблова. - С. 55-57
  Жебрацька А. М.  Особливості виховання молоді у вищих медичних навчальних закладах / А. М. Жебрацька, Т. О. Совяк. - С. 57-59
  Желтуцька І. Ю.  Досвід формування навичок самостійної навчальної діяльності студентів при вивченні педіатрії / І. Ю. Желтуцька. - С. 59-61
  Жирук Л. П.  Формування особистості студента та управління процесом адаптації / Л. П. Жирук. - С. 61-65
  Ірха П. В.  Міжпредметні та інтегровані зв'зки при вивченні природничо-математичних наук / П. В. Ірха, О. М. Ірха. - С. 65-67
  Камишева Н. А.  Методичне забезпечення контролю рівня знань студентів / Н. А. Камишева. - С. 67-69
  Ковальова О. В.  Роль міжпредметних зв'зків у формуванні іншомовної комунікативної компетенції студентів медичних навчальних закладів / О. В. Ковальова. - С. 70-73
  Козакевич О. А.  Самостійна робота студентів як розвиток і самоорганізація особистості / О. А. Козакевич. - С. 73-78
  Колесник Л. А.  Організаційно-педагогічні умови адаптації студентів медичних коледжів до професійної діяльності у процесі фахової підготовки / Л. А. Колесник. - С. 78-82
  Коломацький В. І.  Навчання як цілісний педагогічний процес. Шляхи удосконалення методів навчання студентів на заняттях з сестринської справи / В. І. Коломацький, Т. В. Коломацька. - С. 82-86
  Котюк Г. І.  Використання інноваційних та інтерактивних педагогічних технологій на заняттях української та світової літератури при формуванні життєвих компетентностей студентів медичного коледжу / Г. І. Котюк. - С. 86-91
  Кузик Ф. В.  Актуальні питання розвитку медсестринської освіти в Україні / Ф. В. Кузик, Л. О. Піц, О. І. Скорейко. - С. 91-93
  Левківська С. М.  Формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер, як наукова проблема / С. М. Левківська. - С. 94-97
  Люшук К. Ю.  міждисциплінарні та інтегровані зв'язки при викладанні хімії / К. Ю. Люшук. - С. 97-101
  Мазур П.  Удосконалення професійної підготовки майбутніх медичних сестер в період модернізації освіти / П. Мазур, О. В. Батюх. - С. 101-103
  Мазур П. Є.  Удосконалення практичної підготовки молодших спеціалістів спеціальності "Cестринська справа" / П. Є. Мазур, Л. Л. Стаднюк. - С. 103-106
  Мазур П. Є.  Міжпредметні та інтегровані зв'язки при вивченні дисципліни " Медсестринство в педіатрії" / П. Є. Мазур, Л. Б. Стецко. - С. 106-110
  Махновська І. Р.  Обгрунтування професіограми магістрів сестринської справи / І. Р. Махновська. - С. 110-119
  Мельник Л. А.  Шляхи запобігання виникнення стресів в організації та подолання її наслідків / Л. А. Мельник. - С. 119-120
  Мухаровська Н. І.  Умови розвитку креативності викладача / Н. І. Мухаровська. - С. 121-125
  Никитюк С. В.  Реалізація міжпредметних та інтегрованих зв'язків при вивченні фізики / С. В. Никитюк. - С. 125-128
  Новосьолова Н. Ф.  Формування компетенцій з охорони громадського здоров'я у студентів напряму підготовки "Сестринська справа" / Н. Ф. Новосьолова. - С. 128-133
  Павлюк С. М.  Біоетика як невід'ємна складова процесу фахової підготовки майбутнього медичного спеціаліста / С. М. Павлюк. - С. 133-136
  Панченко М. С.  Модель творчого пошуку при викладанні медсестринства у Харківському базовому медичному коледжі № 1 / М. С. Панченко, Т. Г. Парафейник, Н. С. Харченко. - С. 136-140
  Письменна Л. В.  Міжпредметні та інтегровані зв'язки при викладанні фундаментальних медичних дисциплін / Л. В. Письменна, Т. Г. Копчук. - С. 140-142
  Попілевич З. В.  Підготовка студентів ВМНЗ в умовах комп'ютеризації навчання при вивченні клінічних дисциплін / З. В. Попілевич, П. Є. Мазур. - С. 142-144
  Рубан-Щуковська Т. О.  Артпедагогіка як засіб формування професійних якостей медичної сестри / Т. О. Рубан-Щуковська. - С. 144-146
  Смолова Ж. В.  Упровадження рейтингу з предметів клінічного циклу в Лебединському медичному училищі імені професора М. І. Сітенка / Ж. В. Смолова. - С. 146-149
  Совтус І. М.  Підвищення ефективності навчання та розвитку творчої пізнавальної активності студентів медичного коледжу шляхом проведення інтегрованих занять / І. М. Совтус, Н. М. Корнісік, І. О. Мизовець. - С. 149-154
  Солоденко Т. А.  Міжпредметні та інтегровані зв'язки на заняттях анатомії / Т. А. Солоденко, О. Р. Доскоч. - С. 154-155
  Страшко О. В.  Ефективність використання інформаційних технологій на занятті іноземної мови за професійним спрямуванням у ВНЗ І-ІІ акредитації / О. В. Страшко. - С. 155-157
  Сухінська Н. В.  Тестовий контроль в медсестринстві - теорія та практика / Н. В. Сухінська, Р. К. Сухінський. - С. 158
  Федорці О. С.  Виховання у студентів ОКЗ "Дніпропетровське медичне училище" толерантного ставлення до людей, які живіть з ВІЛ / О. С. Федорці. - С. 159-162
  Цьомик О. І.  Міжпредметна інтеграція на заняттях з внутрішньої медицини / О. І. Цьомик, О. Р. Стефанчук. - С. 162-163
  Чижишин Б. З.  Використання інформаційно-комунікативних технологій при викладанні хірургії / Б. З. Чижишин. - С. 164-165
  Чортківська М. В.  Роль міжпредметних зв'язків у процесі опанування медичною наукою / М. В. Чортківська, О. М. Ільницька, Н. А. Безпалько. - С. 166-170
  Шарун І. Е.  Інформаційні технології як засіб покращення якості навчання у медсестринстві / І. Е. Шарун, Т. Є. Колесниченко. - С. 170-172
  Шарун І. Е.  Якісна освіта як запорука самореалізації особистості / І. Е. Шарун, Н. О. Чорна, Л. В. Пойда. - С. 172-174
  Шаповал Т. О.  Формування міжпредметних компетентностей на заняттях математики у медичних сестер / Т. О. Шаповал. - С. 174-179
  Яремчук А. І.  Самовиховання, самовдосконалення - основа майбутньої професійної діяльності медичного працівника / А. І. Яремчук. - С. 179-182
  Акуліна Л. П.  Підходи до реорганізації роботи приймального відділення в умовах реформування галузі охорони здоров'я / Л. П. Акуліна. - С. 183-187
  Баленко Л. М.  Роль медичних сестер в профілактиці ВІЛ-інфекції та формуванні прихильності до лікування серед Віл-інфікованих / Л. М. Баленко, О. М. Щербакова, А. В. Мороз. - С. 187-191
  Білоконь І. М.  Соціальна роль медсестринства в Україні : напрямки зрушень / І. М. Білоконь. - С. 192-194
  Буднік В. В.  Соціально-педагогічна робота медичної сестри серед підлітків по формуванню здоров'язберігаючої компетенції / В. В. Буднік. - С. 195-196
  Вакалюк І. П.  Відкриття залу ін'єкційної техніки - удосконалення професійної підготовки майбутніх медсестер / І. П. Вакалюк, Ю. В. Боцюрко, Г. С. Гвоздецька. - С. 196-198
  Гайдукевич Г. А.  Природный магнетизм и методологическая ошибка в магнитотерапии / Г. А. Гайдукевич. - С. 199-206
  Дригало А. В.  Адаптаційні особливості студентів першокурсників із сільської місцевості до навчання у вищих навчальних закладах / А. В. Дригало. - С. 206-208
  Заблоцька І. М.  Перспективні підходи до організації медико-профілактичної допомоги пацієнтам похилого віку / І. М. Заблоцька, В. З. Свиридюк. - С. 208-218
  Капертехова Л. В.  Стандартизація медсестринського процесу у дитячому відділенні молодшого віку закладу охорони здоров'я вторинного рівня / Л. В. Капертехова. - С. 219-220
  Клименко І. В.  Майбутнє ринку дезінфектантів : максимальна ефективність - максимальна екологічність - максимальна безпека. Програма "АНІОСЕЙФ" / І. В. Клименко, О. В. Кирпач. - С. 220-222
  Кордон В. М.  Професійне виховання як складова формування особистості майбутнього медичного працівника / В. М. Кордон, Т. М. Наконечна, Л. М. Грабовська. - С. 227-232
  Кравченко І. В.  Ставлення суспільства до проблем ВІЛ, СНІДу / І. В. Кравченко. - С. 232-236
  Кравченко В. С.  Проблеми осіб старшого віку пов'язані з харчуванням / В. С. Кравченко. - С. 236-237
  Крочак Л. В.  Функціональні можливості скелетної мускулатури людини при фізичних навантаженнях / Л. В. Крочак, С. В. Ремезюк. - С. 238-241
  Лавренчук А. Ф.  Профілактика артеріальної гіпертензії з урахуванням основних ускладнень в роботі сімейної медичної сестри / А. Ф. Лавренчук. - С. 242-243
  Луцько С. М.  Роль медичної сестри у профілактиці тютюнопаління серед осіб раннього та середнього дорослого віку / С. М. Луцько. - С. 243-245
  Марчук Д. С.  Вдосконалення навичок профілактичної роботи з населенням при підготовці медичних сестер / Д. С. Марчук. - С. 257-260
  Петряшев І. О.  Інноваційні підходи до надання медичної допомоги населенню / І. О. Петряшев. - С. 261-263
  Савка О. М.  Здоров'я населення та його перспективи / О. М. Савка. - С. 280-281
  Свиридюк О. В.  Історичні аспекти проблеми здоров'язбережувальної компетентності / О. В. Свиридюк. - С. 281-291
  Скиданчук В. В.  Професіограма медичної сестри відділення анестезіології та інтенсивної терапії / В. В. Скиданчук. - С. 291-292
  Степанова Г. М.  Роль громадського медсестринства у заходах з подолання демографічної кризи на Черкащині / Г. М. Степанова. - С. 293-296
  Татара А. О.  Роль медичної сестри в профілактиці цукрового діабету у дітей / А. О. Татара. - С. 297-300
  Титарчук Л. П.  Сімейна медицина - майбутнє України / Л. П. Титарчук. - С. 300-302
  Хіміч С. Д.  Роль медичної сестри в організації і проведенні перед- та післяопераційного періоду при операціях на органах черевної порожнини та черевній стінці у пацієнтів з ожирінням / С. Д. Хіміч. - С. 302-305
  Черкун М. С.  Етика міжособистісних і професійних відносин медичних працівників та їх відповідальність / М. С. Черкун. - С. 305-309
  Шарлович З. П.  Залежність успіху в одужанні пацієнта від діяльності медичної сестри загальної практики сімейної медицини / З. П. Шарлович. - С. 309-312
  Шищук Л. М.  Оздоровче плавання - здоров'я нації / Л. М. Шищук. - С. 312-313
  Ярош А. П.  Ставлення суспільства до проблем старіння / А. П. Ярош. - С. 322-323

 
98 А43

        Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2017" [Текст] : зб. матеріалів XIX Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 27-28 квітня 2017 р. Серія Природничо-математичні та комп'ютерні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 320 с.

Зміст:
  Бабенко А. С.  Значення нейрогуморальної регуляції імунної відповіді за умов окисних процесів / А. С. Бабенко [и др.]. - С. 10-11
  Буртова Я. О.  Рівень цинку як фактор функціонування імунних клітин / Я. О. Буртова [и др.]. - С. 12-13
  Воропай І. І.  Дегустаційна оцінка якості кави натуральної смаженої / І. І. Воропай. - С. 14-16
  Гасюк Д. М.  Показники лейкоцитарної формули, як критерій призначення імуномодулюючих заходів / Д. М. Гасюк [и др.]. - С. 17-19
  Коваленко В. В.  Рівень тиреоїдних гормонів та формування імунної відповіді / В. В. Коваленко [и др.]. - С. 20-21
  Кокозей Н. В.  Зміни показників вуглеводного та ліпідного обміну в хворих на цукровий діабет 2 типу / 22-24
  Курінна К. В.  Йододефіцитні захворювання: сучасний стан проблеми та поширеність на території України / К. В. Курінна [и др.]. - С. 25-27
  Науменко Ю. В.  Значення церулоплазміну у розвитку гострої фази запалення / Ю. В. Науменко [и др.]. - С. 28-29
  Проценко К. В.  Свинець як антогоніст мікроелементів у організмі людини / К. В. Проценко [и др.]. - С. 30-31
  Скляренко Т. О.  Медико-соціальні причини виникнення ожиріння та його наслідки / Т. О. Скляренко [и др.]. - С. 32-34
  Черевко Ю. О.  Проблеми надмірної ваги та причини її появи / Ю. О. Черевко [и др.]. - С. 35-37
  Чупилка О. О.  Вміст підсолоджувача аспартаму в безалкогольних напоях / О. О. Чупилка [и др.]. - С. 38-40
  Белінська І. С.  Санітарний стан деревини рослин у районах м.Черкаси з різним антропогенним навантаженням / І. С. Белінська [и др.]. - С. 42-44
  Бушуєва М. Ю.  Афілофороїдні гіменоміцети Черкаського бору / М. Ю. Бушуєва [и др.]. - С. 45-47
  Чабанюк В. С.  Раціональне використання ресурсів дикорослих лікарських рослин: проблеми та шляхи вирішення / В. С. Чабанюк [и др.]. - С. 48-50
  Гандзій А. В.  Перспективні водні та прибрежні види рослин для використання в оформленні декоративних водойм / А. В. Гандзій [и др.]. - С. 51-53
  Коваленко М. В.  Біолого-екологічні особливості популяцій Hypericum perforatum L.в умовах околиць міста Кагарлик Київської області / М. В. Коваленко [и др.]. - С. 54-56
  Криворучко Л. В.  Біолого-екологічні особливості та флористичний склад фракції лікарських рослин у флорі околиць села Рацево, Чигиринського району / Л. В. Криворучко [и др.]. - С. 57-58
  Кубрушко Т. В.  Алелопатична дія ефіроолійних рослин / Т. В. Кубрушко [и др.]. - С. 59-61
  Лавріненко К. В.  Роль жасмонової кислоти в захисних реакціях рослин / К. В. Лавріненко [и др.]. - С. 62-63
  Ларіонов М. С.  Засміченість території м. Черкаси золотарником канадським (Solidago canadensis L.) / М. С. Ларіонов [и др.]. - С. 64-66
  Пчелінцева Л. Ю.  Дикорослі лікарські рослини у флорі околиць Матвіївки Чигиринського району Черкаської області / Л. Ю. Пчелінцева [и др.]. - С. 67-68
  Рябошлик О. М.  Фітонцидна активність листків різних видів деревних рослин м. Черкаси / О. М. Рябошлик [и др.]. - С. 69-71
  Тараненко Н. С.  Зустріваність ефемероїдів флори лісів Чигиринського району в залежності від вологості грунту / Н. С. Тараненко [и др.]. - С. 72-74
  Фіалковська М. С.  Трав'янистий покрив мішаних лісів в околицях с. Руська Поляна Черкаського району / М. С. Фіалковська [и др.]. - С. 75-76
  Виждова М. В.  Природні популяції зелених жаб гібридогенного комплексу Pelophylax tsculentusn деяких водойм Черкаської області / М. В. Виждова [и др.]. - С. 78-80
  Гах І. В.  Видова різноманітність черевоногих та двостулкових молюсків Липівського орнітологічного заказника / І. В. Гах [и др.]. - С. 81-82
  Гумен Б. Б.  Свійські собаки як резервенти природно-вогнищевих та зоонозних гельмінтозів в межах України / Б. Б. Гумен [и др.]. - С. 83-85
  Діброва Ю. М.  Біологічні особливості тепличної білокрилки Tialeurodes vaporariorum) в умовах ботанічного саду Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького / Ю. М. Діброва [и др.]. - С. 86-88
  Дубенко М. П.  Вірусні та паразитичні захворювання свійських собак на території Черкаського району / М. П. Дубенко [и др.]. - С. 89-90
  Жуленко В. К.  Особливості зимової орнітофауни Черкаської області / В. К. Жуленко [и др.]. - С. 91-93
  Калашник М. С.  Шкідники квітково-декоративних рослин в теплицях ботанічного саду Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького / М. С. Калашник [и др.]. - С. 94-96
  Кардаш А. П.  Птахи зелених зон міста Черкаси в зимовий період / А. П. Кардаш [и др.]. - С. 97-98
  Панова О. М.  Вплив органічних та мінеральних добрив на біологічну активність та чисельність дощових черв'яків / О. М. Панова [и др.]. - С. 99-101
  Потурнак Є. Р.  Гніздова екологія мартина жовтоногого в районі Кременчуцького водосховища / Є. Р. Потурнак [и др.]. - С. 102-103
  Пуха І. М.  Значення очисних споруд міста Черкаси для зимуючих гідрофільних птахів / І. М. Пуха [и др.]. - С. 104-107
  Спрягайло Д. О.  Проблема нематодозів у лісових фітоценозах / Д. О. Спрягайло [и др.]. - С. 108-110
  Тепфер Г. П.  Стан вивченості та видова різноманітність наземних молюсків (Gastropoda) Черкаської області / Г. П. Тепфер [и др.]. - С. 111-
  Цівіна І. І.  Моніторинг попелиць-шкідників і перенощиків вірусних хвороб картоплі / І. І. Цівіна [и др.]. - С. 113-115
  Шиндер І. В.  Результати обліку зимуючих хижих птахів у агроландшафтах Середнього Придніпров'я в 2016-2017 рр. / І. В. Шиндер [и др.]. - С. 116-118
  Баранник Т. П.  Якість питної води централізованого та децентралізованого водопостачання міста Черкаси / Т. П. Баранник [и др.]. - С. 120-122
  Журавель А. Ю.  Фітоіндикація як засіб моніторингу стану урбоекосистем / А. Ю. Журавель [и др.]. - С. 123-125
  Коробко О. О.  Агроекологічне обгрунтування використання гербіцидів в посівах нуту / О. О. Коробко [и др.]. - С. 126-128
  Крись І. О.  Агроекологічне обгрунтування застосування стимулятора росту та гербіциду під час вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України / І. О. Крись [и др.]. - С. 129-130
  Кулик І. С.  Агроекологічне обгрунтування застосування стимулятора росту, препарату бульбочкових бактерій та гербіциду під час вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України / І. С. Кулик [и др.]. - С. 131-133
  Лавренюк В. В.  Агроекологічне обгрунтування застосування гербіциду та препарату бульбочкових бактерій під час вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України / В. В. Лавренюк [и др.]. - С. 134-136
  Мельник Ю. Ю.  Вплив аерополютантів на деревні рослини / Ю. Ю. Мельник [и др.]. - С. 137-139
  Раєвський Р. С.  До питання методики вивчення екологічних проблем харчування курсантів в системі "навчальний процес - умови проживання і спосіб життя - медичне забезпечення" / Р. С. Раєвський. - С. 140-141
  Тройніна К. М.  Оцінка забрудненості малих річок шляхом визначення гідрохімічних показників води / К. М. Тройніна [и др.]. - С. 142
  Шаповалова А. С.  Оцінка впливу на навколишнє середовище об'єктів реконструкції житлових об'єктів після військових дій на сході України (на прикладі м. Слов'янськ) / А. С. Шаповалова [и др.]. - С. 143-145
  Шаповал Ю. А.  Флуктуюча асиметрія як показник стабільності розвитку деревних рослин / Ю. А. Шаповал [и др.]. - С. 146-148
  Баришнікова А. Т.  Явище змінної координації на прикладі комплексу Cu(II) з 1,3-біс(3-піримідин -2-іл)-1H-1,2,4-триазол-5-іл)пропаном / А. Т. Баришнікова [и др.]. - С. 150-152
  Войденко А. І.  Формування екологічної свідомості студентів хіміків при розв'язуванні гуманістично-орієнтованих задач / А. І. Войденко [и др.]. - С. 153-155
  Двірник Н. Ю.  Електронний спектр N,N-дифеніл-4-(фенілетініл)аніліну. DFT розрахунок та експеримент / Н. Ю. Двірник [и др.]. - С. 156-158
  Дерев'янко В. Ю.  ІЧ спектр N,N-дифеніл1-4-(фенілетініл)аніліну. DFT розрахунок / В. Ю. Дерев'янко [и др.]. - С. 159-161
  Зубко А. О.  Використання алгоритмів в навчанні хімії в загальноосвітніх навчальних закладах / А. О. Зубко [и др.]. - С. 162-164
  Іванченко І. О.  Хіміко-екологічні компетенції майбутніх учителів біології / І. О. Іванченко [и др.]. - С. 165-168
  Іщенко І. В.  Розвиток пізнавальних інтересів учнів під час вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах / І. В. Іщенко [и др.]. - С. 169-170
  Коротич Л. І.  Кінетика анодного окиснення катіона гліцину на платиновому електроді / Л. І. Коротич [и др.]. - С. 171
  Мельнічак А. П.  Електроокиснення метіоніну на ацетатному буферному фоновому розчині / А. П. Мельнічак [и др.]. - С. 172
  Павленко А. М.  Формування ключових компетентностей учнів під час вивчення хімії у загальноосвітніх навчальних закладах / А. М. Павленко [и др.]. - С. 173-175
  Палаш Ю. В.  Обернено-похідна хронопотенціометрія у визначенні малих концентрацій аргентуму / Ю. В. Палаш [и др.]. - С. 176
  Панасенко С. М.  Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії / С. М. Панасенко [и др.]. - С. 177-179
  Панченко О. О.  Магнітні ефекти у біядерному комплексі Cu(II) з просторово незалежними координаційними центрами / О. О. Панченко. - С. 180-182
  Петрова Т. В.  Модифіковані графіті електроди у циклічній обернено-похідній хронопотенціометрії / Т. В. Петрова [и др.]. - С. 183
  Поурець І. А.  Аналіз електронної структури молекул каннабідіолу (КБД) і тетрагідроканнабінолу (ТГК) на основі напівемпіричного методу самоузгодженого поля / І. А. Поурець [и др.]. - С. 184-186
  Турбаївська І. Е.  Застосування інформаційних технологій на уроках хімії / І. Е. Турбаївська [и др.]. - С. 187-189
  Широкопояс Я. Г.  Визначення вмісту важких металівв біологічних об'єктах методом рентгенівської флуоресцентної спектроскопії / Я. Г. Широкопояс [и др.]. - С. 190-192
  Valiev R. R.  Photophysical properties of unsymmetrical azatrioxa[8]circulenes / R. R. Valiev. - С. 193-195
  Антоненко О. А.  Вивчення напівпровідникових приладів / О. А. Антоненко [и др.]. - С. 200-201
  Дробот Л. В.  Розробка циклу практичних робіт для вивчення FPGA процесорів / Л. В. Дробот [и др.]. - С. 203-205
  Запорожець А. О.  Автоматизація проектних розрахунків керуючих обчислювальних засобів / А. О. Запорожець [и др.]. - С. 206-207
  Ковбасенко І. Б.  Розробка та впровадження в LMS Moodle навчально-методичного забезпечення з дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" / І. Б. Ковбасенко [и др.]. - С. 208-210
  Колесніков Р. Є.  Розробка системи розпізнавання жестів на базі оптичних датчиків / Р. Є. Колесніков [и др.]. - С. 211-212
  Недобора С. А.  Створення навчально-методичного забезпечення та його впровадження в систему управління навчанням Moodle / С. А. Недобора [и др.]. - С. 213-215
  Педченко О. В.  Створення навчально-методичного забезпечення з фізики та його застосування в динамічному навчальному середовищі Moodle / О. В. Педченко [и др.]. - С. 216-218
  Борковька А. О.  Дослідження перерізів множин багатокутних чисел / А. О. Борковька [и др.]. - С. 220-222
  Бринько О. І.  Задача про геометричне місце точок, яке пов'язане з параболою / О. І. Бринько [и др.]. - С. 223-224
  Васюк А. С.  Арифметична прогресія у прикладних задачах / А. С. Васюк [и др.]. - С. 225-226
  Вихристенко Н. В.  Математика в логічних вправах / Н. В. Вихристенко [и др.]. - С. 227-228
  Громова К. М.  Компетентнісні задачі з теми "Функції та їх властивості" / К. М. Громова [и др.]. - С. 229-231
  Дзьома В. Р.  Комплексні контрольні завдання з курсу математики 5-го класу для заочних математичних студій "Я і моя математика" / В. Р. Дзьома [и др.]. - С. 232-234
  Діденко А. О.  Дослідження інверсного образу параболи / А. О. Діденко [и др.]. - С. 235-236
  Капуловська С. В.  Задачі визначення фальшивої монети / С. В. Капуловська [и др.]. - С. 237-239
  Катіба Л. М.  Різні способи розв'язування задач на розрізування / Л. М. Катіба [и др.]. - С. 240-241
  Комендант І. А.  Задачі на рівність трикутників / І. А. Комендант [и др.]. - С. 242-243
  Кравець А. В.  Компетентнісні задачі з теми "Трапеція" / А. В. Кравець [и др.]. - С. 244-246
  Крючка Т. В.  Використання дидактичних ігор на уроках математики в 5-6 класах / Т. В. Крючка [и др.]. - С. 247-248
  Лебедь С. В.  Вибір з нерівними ймовірностями включення, оцінка Гурвіца-Томпсона / С. В. Лебедь [и др.]. - С. 249-250
  Любіченко Я. О.  Педагогічні прийоми у навчанні математики / Я. О. Любіченко [и др.]. - С. 252-253
  Подупейко А. А.  Головоломки з монетами та їх класифікація / А. А. Подупейко [и др.]. - С. 254-255
  Скляренко О. Ю.  Числові головоломки в тестах на IQ / О. Ю. Скляренко [и др.]. - С. 256-257
  Ягоденко О. Л.  Симедіана в олімпіадних задачах / О. Л. Ягоденко [и др.]. - С. 258
  Ясінська К. І.  Задачі на геометричні місця точок, які пов'язані з лініями другого порядку / К. І. Ясінська [и др.]. - С. 259-260
  Бобров О. А.  Розробка та застосування програми "Gauss2D" для обробки зір на "тісних" полях CCD зображень / О. А. Бобров [и др.]. - С. 263-264
  Дерев'янко С. І.  Дослідження впливу поверхневої механічної обробки тертям за технологією SMAT на властивості електроосаджених прошарків міді / С. І. Дерев'янко [и др.]. - С. 265-266
  Зозуленко Т. С.  Дослідження росту фаз в системі Cu-Sn, залежно від розмірів зерна міді / Т. С. Зозуленко [и др.]. - С. 267
  Коломієць Д. І.  Кінетика росту фази у системі Cu-Sn-Cu / Д. І. Коломієць [и др.]. - С. 268-269
  Крепчук М. О.  Дослідження відсоткового вмісту мікроелементів в організмі людини / М. О. Крепчук [и др.]. - С. 270
  Мельниченко О. М.  Моделювання розподілу температури в спіралі зі струмом і випромінюванням / О. М. Мельниченко [и др.]. - С. 271-273
  Божко І. В.  Розробка тестових завдань для реалізації підсумкового контролю знань і умінь студентів зі "Шкільного курсу фізики та методики його викладання" / І. В. Божко [и др.]. - С. 275-276
  Колесніченко А. Л.  Методичні особливості екологічної освіти у шкільному курсі фізики / А. Л. Колесніченко [и др.]. - С. 277-279
  Ключко І. Л.  Організація експериментально-методичної діяльності студентів під час лабораторного практикуму ШКФ та методики його викладання / І. Л. Ключко [и др.]. - С. 280-282
  Кравченко К. М.  Застосування лазера у викладанні шкільного курсу фізики / К. М. Кравченко [и др.]. - С. 283-285
  Ластівка О. С.  Використання Java-аплетів в навчальному середовищі Moodle, для кращого засвоєння матеріалу з фізики / О. С. Ластівка [и др.]. - С. 286-287
  Миндрул Б. І.  Організація проектної діяльності учнів на уроках фізики / Б. І. Миндрул [и др.]. - С. 288-290
  Ткаченко Д. В.  Удосконалення методичного забезпечення до лабораторного практикуму зі "Шкільного курсу фізики та методики його викладання" (розділ "Механіка") / Д. В. Ткаченко [и др.]. - С. 291-293
  Ткаченко Д. В.  Створення апаратного та програмного забезпечення до лабораторного практикуму зі "Шкільного курсу фізики та методики його викладання" (розділ "Механіка") / Д. В. Ткаченко [и др.]. - С. 294-295
  Фенич Д. М.  Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у курсі фізики загальноосвітньої школи / Д. М. Фенич [и др.]. - С. 296-298
  Филь В. А.  Модернізація демонстраційного приладу для вивчення законів геометричної оптики / В. А. Филь [и др.]. - С. 299-300
  Жицький Ю. О.  Система оптимального завантаження морських поромів / Ю. О. Жицький [и др.]. - С. 302-305
  Колесник С. Г.  Комп'ютеризація соціометричних досліджень малих соціальних груп / С. Г. Колесник. - С. 306-308
  Сагарда І. В.  Аналіз методів зчитування пульсу за допомогою камери мобільного телефона / І. В. Сагарда [и др.]. - С. 309-311
  Шевченко К. Г.  Оффлайн-система обліку товарів для міні-маркета / К. Г. Шевченко [и др.]. - С. 312-314
  Шевченко К. Г.  Розробка практикуму для вивчення дисципліни "Математичний аналіз" з комп'ютерним супроводом / К. Г. Шевченко [и др.]. - С. 315-317
  Яковлєв А. Ю.  Браузерний редактор діаграм / А. Ю. Яковлєв [и др.]. - С. 318-319
  Яковлєв А. Ю.  Браузерний редактор діаграм / А. Ю. Яковлєв [и др.]. - С. 318-319

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

 
99 28кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. 184 Серія Біологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 151 с.

Зміст:
  Белых И. А.  Воздействие низких температур и озона на дрожжевые грибы Candida Albicans / И. А. Белых, А. В. Сакун, М. Грек А.. - С. 3-7. - Библиогр. в конце ст.
  Боєчко Ф. Ф.  Окремі показники білкового і ліпідного обміну у тварин (білковий аспект) / Ф. Ф. Боєчко [и др.]. - С. 8-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білоножко В. Я.  Методологія організації та аналіз природно-ресурсного потенціалу екологічної стежки на території урочища "Холодний Яр" / В. Я. Білоножко [и др.]. - С. 13-19
  Грищенко О. В.  Особливості церебральної і легеневої гемодинаміки в спокої та антиортостазі в людей з різною фізичною підготовленістю і спрямованістю тренувального процесу / О. В. Грищенко. - С. 20-25. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дерій С. І.  Крес-салат (Lepidium sativum L.) як фітоіндикатор вмісту йонів важких металів у модельованій водній культурі / С. І. Дерій, М. О. Педченко. - С. 27-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зима І. Г.  Особливості динаміки мозгового електрогенезу людини в стані пролонгованого спокою в залеженості від типу її емоційної реакції (тест Бойко) / І. Г. Зима [и др.]. - С. 34-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зубенко О. Г.  Роль ентомофагів в обмеженні чисельності попелиць у біоценозах луків / О. Ф. Рильський. - С. 44-47
  Іллюха Л. М.  Респіраторні хвилі, як одні із характеристичних паттернів електричної активності нюхових структур мозку / О. Ф. Рильський. - С. 48-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коцан І. Я.  Динаміка потужності ЕЕГ у чоловіків і жінок під час виконання комплексних завдань в умовах дефіциту часу / О. Ф. Рильський. - С. 53-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куценко Т. В.  Дослідження оперативної пам'яті на літери та цифри у жінок і чоловіків / О. В. Спрягайло. - С. 59-65
  Лисенко О. М.  Особенности регуляции сердечного ритма у спортсменки высокого класса в условиях среднегорья / Н. І. Свояк, С. А. Морозова. - С. 65-73. - Библиогр. в конце ст.
  Макаренко М. В.  Серцевий ритм при переробці зорової інформації з різним темпом її пред'явлення / М. В. Макаренко [и др.]. - С. 74-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Максимович К. Ю.  Особливості реагування жінок з різним рівнем нейротизму і емпатії на емоційні зображення у різні фази менструального циклу / К. Ю. Максимович, В. І. Кравченко, М. Ю. Макарчук. - С. 80-89. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Митяй І. С.  характеристика зооморфологічних показників дятла звичайного (Dendrocopos major) / І. С. Митяй. - С. 89-94
  Настенко Є. А.  Статистичне моделювання взаємозв'язку периферичного судинного опору і системного споживання кисню організму людини / Є. А. Настенко. - С. 94-101
  Осипенко В. В.  Ценоіндикаційні комплекси спонтанної рослинності м. Черкаси / В. В. Осипенко. - С. 101-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пелюх П. Ф.  З'ясування шляхів реалізації дії ендотеліну-1 на скоротливу та електричну активність гладеньком'язових клітин ворітної вени щура / П. Ф. Пелюх, П. І. Янчук. - С. 106-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Полетай В. М.  Вплив гербіцидів на проміжний обмін ліпідів в організмі коропа / В. М. Полетай, С. П. Весельський, П. І. Янчук. - С. 110-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Репенко Л. В.  Фауна і екологія павуків відкритих біотопів Середнього Придніпров'я / Л. В. Репенко. - С. 111-120
  Рильський О. Ф.  Вплив аніонів солей важких металів на синтез пігментів у бактерій родів Serratia та Pseudomonas / О. Ф. Рильський. - С. 120-123
  Свояк Н. І.  Екологічна оцінка якості біологічного очищення стічних вод (на прикладі Смілянского водоканалу) / Н. І. Свояк, С. А. Морозова. - С. 123-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Спрягайло О. В.  Декоративні особливості культивованої дендрофлори Середнього Подніпров'я / О. В. Спрягайло. - С. 128-132
  Фуртатова С. В.  Роль гіпокампа в умовнорефлекторній діяльності і формуванні функціонального стану кори великих півкуль / С. В. Фуртатова, О. І. Дворчук. - С. 133-138
  Філімонова Н. Б.  Розпізнавання та видалення артефактів з ЕЕГ за допомогою вейвлет-аналізу на основі функцій Кравчука / Н. Б. Філімонова. - С. 138-145

Рубрики: Ботаніка

Анотація:   Науковий збірник містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми фізіології людини та тварин, біохімії, екології, зоології, ботаніки. Авторами робіт є 9 докторів, 27 кандидатів наук, аспіранти та студенти з вищих навчальних закладів та наукових установ Києва, Черкас, Запоріжжя, Харкова, Луцька, Чернігова. Для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

 
100 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка-2011" [Текст] : зб. матеріалів XIII Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14 - 15 квіт. 2011, м. Черкаси. Серія Природничо-математичні та комп'ютерні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама, 2011. - 395 с.

Зміст:
  Барышников Г. В.  Теоретическое исследование электронного строения труксенового красителя S5 / Г. В. Барышников, А. Т. Подгорная. - С. 11-13
  Підгорна А. Т.  Застосування теорії Бейдера до визначення параметрів Ван-дер-Ваальсових взаємодій у димерах роданіну / А. Т. Підгорна [и др.]. - С. 14-16
  Маленко Є. М.  Взаємодія стирену з хлоридом фенілдіазонію та 1-феніл-3, 3-деметил -1-триазеном в присутності сульфур (IV)оксиду та деякі перетворення продукту реакції / Є. М. Маленко. - С. 17-19
  Сліпець А. А.  Теоретичне дослідження будови представників стероїдних гормонів прогестерона та 17-альфа-гідроксипрогестерона / А. А. Сліпець, Є. В. Мишенко. - С. 20-22
  Сафонова О. О.  Вплив підприємства харчової промисловості ЗАТ "Юрія" на атмосферу м. Черкаси / О. О. Сафонова. - С. 23-25
  Боровик В. О.  Аналіз систем екологічного менеджменту на підприємстві ТОВ "Мареллі" / В. О. Боровик, Н. В. Загоруйко, Л. Б. Ящук. - С. 26-28
  Бондаренко С. П.  Синтез триазенів на основі сульфаніламідних препаратів і їх взаємодія з ненасиченими сполуками в присутності сульфур (IV)оксисду / С. П. Бондаренко [и др.]. - С. 29-30
  Холоденко М. І.  Синтез-1-(1-нафтил)-3,3-диаметил-1-триазену і його взаємодія з бутадієном в присутності сульфур (IV)оксиду / М. І. Холоденко. - С. 31
  Микитюк О. Ю.  Теоретичне дослідження спектральних властивостей комплексу цинку з N-(хінолініл-8)-3,5-дифлуорофенілсульфоамідом / О. Ю. Микитюк, А. О. Короп, Г. В. Баришніков. - С. 32-34
  Короп А. О.  Теоретичне дослідження електронної будови молекули комплексу цинку 3(Е)-2-((4-трет-бутилфеніліміно)метил)фенолом / А. О. Короп, Ю. О. Микитюк, Г. В. Баришніков. - С. 35-37
  Глазков Є. В.  Динаміка циклічних диференціальних хронопотенціограм dE/dt=f(E) в дослідженні електрохімічної поведінки водних розчинів ароматичних амінів на платиновому мікроелектроді / Є. В. Глазков, А. В. Радченко, І. Ю. Лар. - С. 38-40
  Глазков Є. В.  Дослідження хронопотенціометрією з контрольованим синусоїдним струмом електрохімічної поведінки водних розчинів двохатомних фенолів на платиновому мікроелектроді / Є. В. Глазков, О. В. Тутубаліна. - С. 41-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демиденко Н. Є.  Дослідження хронопотенціометрією з контрольованим синусоїдним струмом електрохімічної поведінки водного розчину N, N-диметиланіліну на платиновому мікроелектроді / Н. Є. Демиденко, А. Є. Турбаївська. - С. 44-46
  Хлівна О. В.  Мистецтво мозаїки Михайла Ломоносова / О. В. Хлівна, Б. О. Миронюк. - С. 47-49
  Шевченко В.  Електровідновлення трихлоретанової кислоти на мідному електроді / В. Шевченко. - С. 50-52
  Бойко Ю. М.  Біохімічні маркери сполучної тканини, як показник забезпечення організму вітаміном С / Ю. М. Бойко. - С. 54-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гордієнко В. С.  Якісні показники соняшникової олії вітчизняних виробників / В. С. Гордієнко. - С. 57-58
  Карабан Г. М.  Бактеріоцини Rhizobium vitis 29 в окремих фракціях культурної рідини / Г. М. Карабан [и др.]. - С. 59-60
  Корпань Л. М.  Особливості вивчення забезпечення організму вітаміном В6 / Л. М. Корпань. - С. 61-63
  Романенко О. В.  Теоретичні передумови використання оротерапії в лікуванні резистентних до фармакологічних засобів захворювань / О. В. Романенко. - С. 64-66
  Ряболус І. О.  Уринарна екскреція кетокислот як критерій забезпечення організму вітаміном В1 / І. О. Ряболус. - С. 67-68
  Сомова М. В.  Вивчення збалансованості харчування, як важливої характеристики стану азотистого обміну в організмі / М. В. Сомова. - С. 69-70
  Валашенко С. П.  Фауна плоских червів - паразитів людини в умовах Черкаської області / С. П. Валашенко. - С. 72-73
  Дмитренко Ю. Ю.  Синантропні павуки с. Красенівка Чорнобаївського району / Ю. Ю. Дмитренко. - С. 74-76
  Додатко О. С.  Фауна та екологія шкідливих перетинчастокрилих в умовах Черкаської області / О. С. Додатко. - С. 77-78
  Дорошенко А. В.  Сучасний стан популяцій деяких видів лікарських рослин Дахнівського лісництва Черкаського району / А. В. Дорошенко. - С. 79-81
  Карпенко Ю. В.  Особливості розвитку Lixus subtilis sturm. (Coleoptera: cuculionidae)на посівах насіннєвого амаранту в Харківській області / Ю. В. Карпенко. - С. 82-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рябокінь В. г.  Результати дослідження впливу термінів живцювання на вкоріненість деяких сортів хризантем / В. г. Рябокінь. - С. 85-88
  Скакун Н. С.  Агроекологічні особливості бурякової крихітки в умовах Черкаської області / Н. С. Скакун. - С. 89-90
  Станкевич С. В.  Біологічні особливості ріпакового квіткоїда в умовах Харківської області / С. В. Станкевич. - С. 91-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сумський Ю. О.  Значення риборозплідних ставків для збереження орнітофауни в районі Кременчуцького водосховища / Ю. О. Сумський. - С. 94-97
  Чикаленко З. В.  Дослідження морфології статевої динаміки, онтогенезу, ембріогенезу та екології представників роду Viviparus (Mollusca: gastropoda) / З. В. Чикаленко. - С. 98-100
  Юхименко К. Г.  Мірмекофауна міста Черкаси / К. Г. Юхименко. - С. 101-102
  Ващенко О. В.  Біоіндикація, біоіндикаторні організми та біомоніторинг прісних вод / О. В. Ващенко. - С. 104-105
  Денисенко И. О.  Эколого-химическая экспертиза воздушной среды замкнутых помещений / И. О. Денисенко, Т. П. Гончаренко. - С. 106-108
  Дмитренко М. Ю.  Черкаський міський зоопарк як природоохоронна та навчально-виховна установа / М. Ю. Дмитренко. - С. 109-119
  Заєць Р. А.  Проблема інвазійних рослин / Р. А. Заєць. - С. 111-113
  Клименко М. О.  Лікарські рослини в системі збалансованого розвитку / М. О. Клименко. - С. 114-116
  Коробчук Л. І.  Дослідження застосування компетентнісно-орієнтованого підходу у формуванні майбутніх фахівців машинобудівного профілю / Л. І. Коробчук. - С. 117-119
  Кулик М. І.  Накопичення окремих хімічних елементів в рослинній продукії м. Харкова / М. І. Кулик, Н. В. Краскова. - С. 120-122
  Лакей І. М.  Застосування методів біотестування в оцінці життєвого циклу матеріалів / І. М. Лакей. - С. 123-125
  Лук'янчук Н. Г.  Категоріальний апарат сучасних екологічних досліджень. Актуальність і доцільність / Н. Г. Лук'янчук, М. В. Руда. - С. 126-127
  Наум Е. А.  Некоторые популяционные характеристики голландского краба Rhithropanopeus harrisi tridenata (Maitland) из придунайского озера Китай / Е. А. Наум. - С. 128-130
  Озірська О. В.  Оцінка екологічного стану річки Золотоношки в районі м. Золотоноша Черкаської області / О. В. Озірська. - С. 131-132
  Павлюченко В. В.  Сертифікація лісів України як ефективний інструмент збалансованого лісокористування / В. В. Павлюченко. - С. 133-135
  Папушой Т. І.  Оптимізація лісового фонду в Черкаській області згідно з " Концепцією розвитку лісового господарства України на період до 2015 року" / Т. І. Папушой. - С. 136-138
  Рибка К. М.  Конхіометричні та фенетичні дослідження популяцій наземних молюсків Bradybaena fruticum / К. М. Рибка. - С. 139-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Різник К.  Джерельна вода, як альтернатива питного водопостачання / К. Різник. - С. 142-143
  Хижняк О. В.  Моніторинг твердих небезпечних промислових відходів Черкаської області / О. В. Хижняк, Т. П. Гончаренко. - С. 144-146
  Гороховський Є. Ю.  Вміст секреторного матеріалу в клітинах панета мишей та щурів після введення антибіотиків / Є. Ю. Гороховський. - С. 148-149
  Гребенюк О. М.  Резервні можливості системи зовнішнього дихання дітей молодшого і середнього шкільного віку / О. М. Гребенюк. - С. 150-152
  Марченко М. В.  Вегетативне забезпечення розумової роботи різного ступеня складності / М. В. Марченко. - С. 153-156
  Плахотня О. Л.  Властивості пам'яті у дітей 10-12 років / О. Л. Плахотня. - С. 157-159
  Товстий Д. Ю.  Дослідження взаємозв'язку сили та реактивної нервової системи / Д. Ю. Товстий, Т. В. Кожемяко. - С. 160-162
  Тронь Р. А.  Вплив поліморфних варіантів гену ACE на рівні фізичної підготовленості спортсменів, які займаються швидкісно-силовими видами спорту / Р. А. Тронь. - С. 163-165
  Прудкий О. В.  Вплив занять силової спрямованості на прояв швидкісно-силових здібностей боксерів / О. В. Прудкий. - С. 167-169
  Атамась О. А.  Фітнес технології у фізичному вихованні / О. А. Атамась. - С. 170-172
  Базілевський А. Г.  Залежність тактичного мислення юних баскетболістів у нападі та захисті різновидами мислення / А. Г. Базілевський. - С. 173-175
  Руденко Є. В.  Використання комп'ютерної програми "Фізкульт-ура" з метою організаціїї диференційованого фізичного виховання учнів / Є. В. Руденко. - С. 176-179
  Артеменко Б. О.  Вплив показників швидкості рухової реакції на прояви координаційних здібностей студентів-магістрантів фізкультурного профілю навчання / Б. О. Артеменко. - С. 180-181
  Бойко Я. С.  Тактика проходження змагальної дистанції кваліфікованими велосипедистами у гонці-переслідуванні на треку / Я. С. Бойко. - С. 182-184
  Нечипоренко Д. Л.  Порівняння темпо-ритмових характеристик бігу на 400 метрів з бар'єрами у спортсмена високої кваліфікації / Д. Л. Нечипоренко. - С. 185-187
  Сарафанова О. В.  Вплив спортивного тренування на показники центральної гемодинаміки юнаків 18-20 років / О. В. Сарафанова. - С. 188-190
  Слотін А. І.  Порівняльний аналіз властивостей особистості спортсменів-орієнтувальників різної кваліфікації / А. І. Слотін, Д. М. Захарченко. - С. 191-192
  Хоменко І. М.  Успішність навчання студентів 1-4 курсів напряму підготовки "Фізичне виховання" / І. М. Хоменко. - С. 193-195
  Синяченко Ю. В.  Особливості побудови блочної композиції в підготовці бар'єристів високого класу / Ю. В. Синяченко. - С. 196-198
  Балаж М. С.  Характеристика стану пацієнтів з ішемічною хворобою серця з метаболічним синдромом / М. С. Балаж. - С. 199-200
  Данилов А. В.  Использование триггерных точек в работе реабилитолога / А. В. Данилов. - С. 201-203
  Козак А. М.  Особенности соревновательной деятельности теннисистов высокой квалификации на турнирах серии "Большого Шлема" / А. М. Козак. - С. 204-205
  Стоцкая А. И.  Лечебная верховая езда, как метод коррекции двигательной дисфункции при детском церебральном параличе / А. И. Стоцкая, В. В. Брушко. - С. 206-208
  Шостак Л.  Екологічна проблема впливу глобальної зміни клімату на гірськолижний спорт / Л. Шостак, А. Лобок, М. Карташова. - С. 209-211
  Щелинская Я. Э.  Оценка питания спортсменов в игровых видах спорта для последующего улучшения спортивных результатов / Я. Э. Щелинская. - С. 212-214
  Блавт О. З.  До питань занять у спеціальних медичних групах вузу зі студентами хворими на сколіоз / О. З. Блавт, Л. П. Цьовх, О. П. Безгребельна. - С. 215-217
  Пінішкевич О. С.  Аквааеробіка як інноваційний вид тренування молоді / О. С. Пінішкевич. - С. 218-219
  Шліхта Л. М.  Стретчінг як оздоровча фізичного тренування / Л. М. Шліхта. - С. 220-221
  Воробкало Л. М.  Стохастичні моделі фінансового ринку / Л. М. Воробкало. - С. 223-224
  Глущенко В. В.  Тести при вивченні математики / В. В. Глущенко. - С. 225
  Деркач М. Л.  Алгоритми факторизації в криптології / М. Л. Деркач. - С. 226-227
  Джулай Н. М.  Історичні аспекти у використанні методу інверсії / Н. М. Джулай. - С. 228-229
  Дзюба В. А.  Допоміжні функції в прямому методі Ляпунова / В. А. Дзюба. - С. 230-231
  Жовтобрюх Р. В.  Параметр як рівноправна змінна / Р. В. Жовтобрюх. - С. 232-233
  Зоря Л. В.  Комутуючі графи груп верхніх унітрикутних матриць / Л. В. Зоря. - С. 234-235
  Косян К. В.  Порівняння методів QR-рокладу матриць / К. В. Косян. - С. 236
  Кравчук А. В.  До питання про факультативні заняття з геометрії у школі / А. В. Кравчук. - С. 237-238
  Кравчук Т. В.  Застосування кубічних В-сплавів до розв'язування інтерполяційних задач / Т. В. Кравчук. - С. 239-240
  Ляшенко А. Ю.  Аналіз алгоритмів стиснення зображень з частковою втратою інформації на основі паралельних обрахунків / А. Ю. Ляшенко. - С. 241-243
  Молдован І. В.  Задачі з неприступними елементами / І. В. Молдован. - С. 244-245
  Набока С. С.  Застосування матричної алгебри в криптології / С. С. Набока. - С. 246-247
  Пірогов С. О.  Ефективність застосування пакету Mathcad для розв'язування задач теорії ймовірностей / С. О. Пірогов. - С. 248-250
  Пилипенко Т. М.  Лінійні рекурентні послідовності над скінченним полем їх застосування в криптології / Т. М. Пилипенко. - С. 251-253
  Подимський О. В.  Застосування Matlab у дослідженні кривих поверхонь / О. В. Подимський. - С. 254-255
  Приступа Т. М.  Цілочисельні функції / Т. М. Приступа. - С. 256
  Rechka A. O.  Chaotic oscillations in dynamic systems and their peculiarities / A. O. Rechka. - С. 257-258
  Русін О. О.  Допустима кількість станів кубика рубіка nxnxn / О. О. Русін. - С. 259-260
  Скляренко К. І.  Рекурентні послідовності та їх границя / К. І. Скляренко. - С. 261-262
  Терех О. Я.  До питання доведення теорем в курсі геометрії / О. Я. Терех. - С. 263-264
  Ткаченко І. Ю.  Геометричне місце точок, рівновіддалених від еліпса / І. Ю. Ткаченко. - С. 265-267
  Федоров К. В.  Комп'ютерне моделювання ефекту розпаду бінарного сплаву для тривимірного випадку / К. В. Федоров. - С. 268-269
  Черненко Л. В.  Узагальнення спідронів для n-кутника / Л. В. Черненко. - С. 270-272
  Шкуренко В. М.  Асимптотика нулів однієї функції / В. М. Шкуренко. - С. 273-274
  Багінський М. Ю.  Особливості програмної реалізації сучасних шифрів / М. Ю. Багінський. - С. 276-277
  Гончар Т. О.  Система керування тестуванням програмного забезпечення / Т. О. Гончар. - С. 278
  Кловак І. В.  Візуальні засоби моделювання алгоритмів на основі модифікації мереж Петрі / І. В. Кловак. - С. 279
  Маніскевич А. А.  Особливості розробки програм з відкритим API-інтерфейсом / А. А. Маніскевич. - С. 280-281
  Волкова Н. С.  Використання біонічного підходу в управлінні технічними системами / Н. С. Волкова. - С. 282-283
  Палаш А. С.  Internet- ресурс вищого навчального закладу для абітурієнтів / А. С. Палаш. - С. 284-285
  Плотніков А. В.  Інтелектуальна інформаційна система "Конструктор діагнозів" / А. В. Плотніков. - С. 288-289
  Пучковський В. С.  Розробка геоінформаційної системи підтримки прийняття рішень для компанії мобільного зв'язку / В. С. Пучковський. - С. 290-291
  Ратушний С. І.  Internet-система прискореної підготовки до іспитів / С. І. Ратушний. - С. 292-293
  Стецюк С. С.  Програма автоматизованої перевірки завдань з курсу "Основи програмування" / С. С. Стецюк. - С. 294
  Терновский С. О.  Розробка системи поліклінічного обслуговування населення / С. О. Терновский. - С. 295-297
  Волошин М. В.  Методи і засоби моделювання та розпізнавання інформаційних ділянок в автоматичних системах іридодіагностики / М. В. Волошин. - С. 298-300
  Якименко М. М.  Розпаралелювання циклів / М. М. Якименко. - С. 301
  Задорожня О. М.  Інформаційна система обліку виконання робіт в медичних закладах / О. М. Задорожня. - С. 302-303
  Єремеєв Б. М.  Створення та модифікація підсистеми захисту медичної інформації на основі мережі Петрі / Б. М. Єремеєв. - С. 304-305
  Мальцев Є. С.  Визначення ступеня необхідності створення нових систем для організації і проведення інформаційно-пошукової діяльності при виконанні дослідницьких робіт / Є. С. Мальцев. - С. 306-307
  Небилиця А. Ю.  Виділення інформативних фрагментів зображення шляхом використання бінарних операцій / А. Ю. Небилиця. - С. 308-309
  Корнійчук С. В.  Створення експертної системи з іридодіагностики / С. В. Корнійчук. - С. 310-311
  Жицький О. С.  Перспективи програмної реалізації алгоритму стиснень звукових сигналів / О. С. Жицький, А. В. Плахотин. - С. 312-314
  Наконечна О. А.  Впровадження електронного документообігу в Україні. Стан та перспективи / О. А. Наконечна. - С. 315-317
  Раптенко О. В.  Прототипні універсальні платформи ідентифікації біологічного об'єкта за деяким набором ознак / О. В. Раптенко. - С. 318-319
  Боть М. М.  Проектування вимірювальної системи для визначення теплових характеристик / М. М. Боть, О. С. Пучковский. - С. 321-323
  Власенко О. В.  Використання автоматизованої системи контролю знань як інструменту підвищення ефективності навчального процесу в школі / О. В. Власенко. - С. 324-326
  Городілов К. О.  Розробка мікропроцесорного аналізатора електричних кіл з функціями генератора та візуального контролю / К. О. Городілов. - С. 327-328
  Жуков В. Ю.  Розробка мікропроцесорної системи зняття показників з ємнісних датчиків вологості / В. Ю. Жуков. - С. 329-331
  Іщенко Є. О.  Набір віртуальних інструментів LabView для роботи з графікою / Є. О. Іщенко. - С. 332-333
  Качан В. М.  Використання мережевих навчально-методичних комплексів в університеті / В. М. Качан. - С. 334
  Обманюк І. В.  Створення автоматизованого модуля розсилання електронних сповіщень засобами Web / І. В. Обманюк. - С. 335-336
  Попадянець А. В.  Розробка автоматизованої системи управління проектом засобами Microsoft Project / А. В. Попадянець. - С. 337-339
  Раевский Н. В.  Временные затраты и характеристики точности семейства фильтров Калмана в задачах статистического оценивания параметров радиолокационных систем / Н. В. Раевский, А. А. Буткевич, А. Н. Пантелейчук. - С. 340-344. - Библиогр. в конце ст.
  Скорина О. В.  Обробка звукових даних засобами LabView / О. В. Скорина. - С. 345-346
  Стебляна Я. Г.  Обробка графічних даних засобами LabView / Я. Г. Стебляна. - С. 347-348
  Товкач С. С.  Система мікропроцесорного управління платою спряження / С. С. Товкач. - С. 349
  Юстик А. М.  Створення інформацйіно-пошукового середовища "Відділу науково-дослідної роботи Черкаського Національного Університету" / А. М. Юстик. - С. 352-353
  Гусенцова Е. С.  Математическая модель аэродинамических характеристик проточной части охлаждающего устройства тепловоза / Е. С. Гусенцова, Ю. И. Осенин. - С. 355-358
  Луб'янська Д. В.  Визначення параметрів коміркового розпаду сплавів / Д. В. Луб'янська. - С. 359-363
  Мала М. М.  Моделювання сегрегації та дослідження кінетики розпаду бінарного сплаву / М. М. Мала, О. В. Куріна, І. В. Колісник. - С. 366-368
  Мишка М. В.  Моделювання задач теплофізики з використанням середовища LabView / М. В. Мишка. - С. 369
  Осташевська О. А.  Мезоскопічна модель реакції ВСС у багатошарових наноплівках з врахуванням тепловідведення / О. А. Осташевська, С. А. Полосухіна. - С. 372-374
  Подолян О. М.  Відновлення хімічного складу нанооболонок у процесі їх стягування / О. М. Подолян. - С. 375-377
  Радченко І. В.  Модель утворення дефектного твердого тіла з газової фази / І. В. Радченко. - С. 378-379
  Соболь С. М.  Моделювання сегрегації на границях зерен в системі Cu-Ni / С. М. Соболь. - С. 380-382
  Сокур О. П.  Дифузійний ріст фази під дією електричного струму з урахуванням існування нерівноважних вакансій / О. П. Сокур. - С. 383
  Сопіга К. В.  Моделювання розпаду бінарного сплаву у зовнішньому електричному полі / К. В. Сопіга, В. В. Турло. - С. 384-386
  Тищенко Д. В.  Врахування дії джерел і стоків вакансій у материнських фазах при реакційній дифузії у бінарній системі / Д. В. Тищенко. - С. 387
  Тютюнник Н. В.  Модель спінодального розпаду з урахуванням нерівноважних вакансій / Н. В. Тютюнник. - С. 388-390
  Дяченко П. В.  Аналіз задач та методів дослідження динаміки зубчастих передач / П. В. Дяченко. - С. 391-393

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): наукова робота молодих вчених -- фізика -- екологія -- прикладна математика -- комп'ютерні науки -- ботаніка -- фізіологія -- теорія фізичного

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Родзинка-2011" серії "Природничо-математичні та комп'ютерні науки" представлені наукові праці молодих вчених з актуальних питань фізики, хімії, біохімії, зоології, екології, фізіології, теорії і методики фізичного виховання і спорту, прикладної математики, комп'ютерних наук, автоматики та управління.

 
101 67
Д36

        Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки Вип. 47 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, НАН України. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2010. - 748 с.

Зміст:
  Оніщенко Н. М.  Монізм у праві в контексті сучасного праворозуміння / Н. М. Оніщенко. - С. 3-9
  Дудченко В. В.  Природне право та історія (За вченням Лео Штрауса) / В. В. Дудченко. - С. 9-14
  Тимошенко В. І.  Суб'єктивний фактор громадянського суспільства / В. І. Тимошенко. - С. 14-21
  Богініч О. Л.  Релігійні норми в системі нормативного регулювання суспільних відносин / О. Л. Богініч. - С. 21-26
  Бігун В. С.  Правосуддя як форма здійснення судової влади народом. Анулювання закону судом присяжних / В. С. Бігун. - С. 26-33
  Ткаченко О. В.  Проблема порівняльно-правового неофункціоналізму. Підхід порівняльне правознаство і економіка» / О. В. Ткаченко. - С. 33-41
  Лазур Я. В.  Деякі аспекти розвитку правосвідомості в контексті забезпечення реалізації прав і свобод громадян в публічному управлінні / Я. В. Лазур. - С. 41-45
  Заморська Л. І.  Загальнонаукова концепція категорії система права» / Л. І. Заморська. - С. 46-50
  Зварич Р. В.  Національний суверенітет як ознака національної держави / Р. В. Зварич. - С. 50-54
  Петлевич Н. С.  особистість - основоположне поняття філософії права / Н. С. Петлевич. - С. 55-61
  Максимюк О. Д.  Гуманізм як складова принципу невідворотності юридичної відповідальності / О. Д. Максимюк. - С. 61-66
  Жукевич І. В.  Механізм взаємодії явних та неявних принципів права / І. В. Жукевич. - С. 66-71
  Соловйов О. В.  Відсилка та трансформація як основні юридичні інструменти національної імплементації норм міжнародного права / О. В. Соловйов. - С. 72-77
  Дзевелюк А. В.  Праворозуміння М. Ю. Чижова / А. В. Дзевелюк. - С. 77-81
  Шев'як О. В.  Проблема дихотомії приватного і публічного права в сучасній юриспруденції: теоретико-методологічні аспекти / О. В. Шев'як. - С. 81-88
  Луцький І. М.  Вплив християнської етики на Перший і Другий Литовські статути / І. М. Луцький. - С. 91-94
  Гладкий С. О.  Правовий статус кредитних кооперативів в УСРР 1920-х років / С. О. Гладкий. - С. 94-100
  Кармаліта М. В.  Теоретичні аспекти правової доктрини в історії римського права / М. В. Кармаліта. - С. 100-107
  Бедрій М. М.  Нормативно-правові акти джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях у XVI-XVIII ст. / М. М. Бедрій. - С. 107-112
  Костецька Т. А.  Інформаційна функція держави: конституційні та інституційні аспекти / Т. А. Костецька. - С. 113-119
  Куян І. А.  Регіоналізація і проблема забезпечення державного суверенітету / І. А. Куян. - С. 120-126
  Делія Ю. В.  Участь органів державної влади у забезпеченні реалізації актів місцевого самоврядування в Україні / Ю. В. Делія. - С. 126-132
  Книш В. В.  Проблеми формування юридичних дефініцій у процесі дослідження конституційно-правової відповідальності суб'єктів державно-політичних відносин / В. В. Книш. - С. 132-138
  Ковальчук В. Б.  До легітимації державної влади через демократичні вибори: досвід вітчизняного конституціоналізму / В. Б. Ковальчук. - С. 138-143
  Вітик І. Р.  Неурядові організації: прихована загроза національній безпеці України / І. Р. Вітик. - С. 143-148
  Авдюгін Р. Г.  Конституційно-правові засоби забезпечення прав людини в Україні / Р. Г. Авдюгін. - С. 148-152
  Грідін О. В.  Становлення та розвиток органів служби безпеки України (історико-правовий аналіз) / О. В. Грідін. - С. 152-158
  Гайовий В. І.  Проблеми правового регулювання Інституту державних нагород / В. І. Гайовий. - С. 158-163
  Алданова К. Ю.  Деякі питання правосуб'єктності суб'єктів права законодавчої ініціативи / К. Ю. Алданова. - С. 163-170
  Куненко І. С.  Процедура внесення змін до Конституції: порівняльно-правовий аспект / І. С. Куненко. - С. 170-176
  Беззубов Д. О.  Парадигма юридичного ризику в системі національної безпеки України (прикладний аспект) / Д. О. Беззубов. - С. 176-182
  Бойко Ю. В.  Реформування місцевого самоврядування в Україні в контексті європейської інтеграції: теоретичні та прагматичні питання / Ю. В. Бойко. - С. 182-188
  Курінний В. К.  Політичні партії в Україні та їх роль у становленні та розвитку місцевого самоврядування (питання аксіології) / В. К. Курінний. - С. 188-193
  Мурадян Р. М.  Становлення локальної системи торгівлі та побутового обслуговування в територіальній громаді / Р. М. Мурадян. - С. 193-197
  Провізіон Т. О.  Конституційна юстиція в Україні до визначення змісту поняття / Т. О. Провізіон. - С. 198-204
  Тиріна М. П.  Конституційно-правова природа біологічних прав людини: онтологічна характеристика / М. П. Тиріна. - С. 205-209
  Пальчук П. М.  Проблеми анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності за законодавством України / П. М. Пальчук. - С. 210-216
  Зьолка В. Л.  Сучасні підходи до розуміння адміністративно-юрисдикційної діяльності органів Державної прикордонної служби України / В. Л. Зьолка. - С. 216-222
  Бевзенко В. М.  Інститут процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України: сутність та правове регулювання / В. М. Бевзенко. - С. 222-227
  Гречанюк С. К.  Основні методи реалізації управлінської діяльності начальника територіального органу Державної кримінально-виконавчої служби України / С. К. Гречанюк. - С. 228-232
  Галунько В. В.  генеза адміністративного права України / В. В. Галунько. - С. 232-238
  Шахман Н. В.  Проблема проведення експертизи у справах про адміністративні правопорушення / Н. В. Шахман. - С. 238-243
  Риженко І. М.  Форми адміністративно-правового захисту права власності суб'єктів господарювання / І. М. Риженко. - С. 243-246
  Черниш І. А.  Внутрішня торгівля як об'єкт адміністративно-правового регулювання / І. А. Черниш. - С. 246-250
  Юркова Є. В.  Структура адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності в Україні / Є. В. Юркова. - С. 250-255
  Єщук О. М.  Механізм адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності / О. М. Єщук. - С. 255-258
  Пуданс-Шушлебіна К. Ю.  Посадова особа як суб'єкт владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України / К. Ю. Пуданс-Шушлебіна. - С. 258-265
  Дьоміна С. Ю.  Уточнення понятійного апарату митного законодавства / С. Ю. Дьоміна. - С. 265-268
  Ніколаєнко К. В.  Адміністративні послуги як різновид публічних послуг / К. В. Ніколаєнко. - С. 269-274
  Лафазан Ю. О.  Актуальні питання ефективного функціонування підрозділів зв'язків із громадського МВС України / Ю. О. Лафазан. - С. 274-279
  Демянчук Ю. Г.  Поняття та ознаки подвійного оподаткування / Ю. Г. Демянчук. - С. 279-284
  Біла В. Р.  Особливості адміністративно-договірних відносин за участю органів Державної податкової служби / В. Р. Біла. - С. 285-290
  Войтенко І. С.  Співвідношення адміністративних та адміністративно-господарських санкцій / І. С. Войтенко. - С. 290-295
  Микитенко Є. В.  Еволюційний розвиток захисту громадян українськими правоохоронними органами в процесі імміграційної діяльності / Є. В. Микитенко. - С. 295-301
  Дьомін І. А.  Адміністративна відповідальність як засіб адміністративної діяльності міліції щодо запобігання та протидії корупції / І. А. Дьомін. - С. 301-304
  Стадник М. П.  Теоретичні проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання трудових відносин при проведенні кодифікації трудового законодавства України / М. П. Стадник. - С. 305-311
  Тимченко Г. П.  Проблеми реалізації принципів судочинства на стадії перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами / Г. П. Тимченко. - С. 312-318
  Яцюк О. В.  Статуси податкового боргу: теоретичне та практичне значення / О. В. Яцюк, М. П. Міщук. - С. 318-323
  Чутчева О. Г.  Дія соціально-забезпечувального законодавства: проблеми теорії та практики / О. Г. Чутчева. - С. 323-330
  Лошицький М. В.  Процесуальне оформлення результатів попереднього судового засідання в цивільному процесі: ухвала попереднього судового засідання / М. В. Лошицький, С. О. Короєд. - С. 330-337
  Звєрєва О. В.  Споживчий ринок: поняття та учасники / О. В. Звєрєва. - С. 338-343
  Мирославський С. В.  генеза векселя як боргового цінного папера / С. В. Мирославський. - С. 353-347
  Шамшина І. І.  Місце суб'єкта в структурі правовідносин у трудовому праві / І. І. Шамшина. - С. 347-354
  Ізарова І. О.  До питання кодифікації законодавства в сфері містобудування / І. О. Ізарова. - С. 354-360
  Логвинчук Р. П.  Стадії укладення договору лізингу / Р. П. Логвинчук. - С. 360-364
  Нечипорук С. В.  До питання про сутність і значення принципів змагальності та рівноправності сторін / С. В. Нечипорук. - С. 365-372
  Кизименко К. О.  Підстави виникнення трудових відносин в органах прокуратури / К. О. Кизименко. - С. 372-377
  Кернична С. Я.  Правове регулювання спадкування та заповітів в європейському законодавстві / С. Я. Кернична. - С. 378-382
  Беседіна Т. І.  Проблема визначення сторін у договорі (контракті) поставки в зовнішньоекономічній діяльності / Т. І. Беседіна. - С. 383-388
  Піляй А. О.  Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів та виписок з них підприємствами, установами та організаціями / А. О. Піляй. - С. 388-395
  Демиденко В. П.  Щодо визначення поняття "залучення інвестицій в об'єкти нерухомості» / В. П. Демиденко. - С. 395-400
  Трач Ю. Ю.  Окремі аспекти доказування в груповому позові / Ю. Ю. Трач. - С. 400-406
  Пархоменко М. М.  Історія розвитку правового регулювання якості в колишньому СРСР / М. М. Пархоменко. - С. 406-412
  Власюк І. І.  Інститут безвісної відсутності та визнання особи померлою в законодавстві зарубіжних країн / І. І. Власюк. - С. 412-417
  Волохов О. С.  Аліментні обов'язки інших членів сім'ї та родичів / О. С. Волохов. - С. 418-424
  Кириченко В. Є.  Влаштування державного кредиту для дворянства в Російській імперії (пореформений законотворчий досвід) / В. Є. Кириченко. - С. 425-434
  Корж Т. І.  Кошти роботодавців - один із шляхів вирішення житлової проблеми молоді / Т. І. Корж. - С. 434-440
  Зискінд І. О.  Вимоги до капіталу як основа пруденційного нагляду за страховиком / І. О. Зискінд. - С. 440-445
  Златіна Н. Е.  Конституційне закріплення правового статусу центральних банків у країнах-членах Європейського Союзу та України / Н. Е. Златіна. - С. 446-452
  Басай В. Д.  Окремі питання правового регулювання відшкодування моральної шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав / В. Д. Басай, В. О. Джуган. - С. 453-458
  Антонюк У. В.  Етапи формування законодавства щодо охорони довкілля на залізничному транспорті на території України / У. В. Антонюк. - С. 459-463
  Вівчаренко О. А.  Окремі проблеми захисту суб'єктивних прав на землю в світлі законодавчих новел примусового відчуження земель приватної власності / О. А. Вівчаренко. - С. 464-468
  Малий В. Ю.  Іпотека землі за законодавством Російської Федерації: можливості застосування досвіду Україною / В. Ю. Малий, І. О. Панна. - С. 468-474
  Кафарський О. В.  Правове регулювання відносин власності в сільському туризмі України / О. В. Кафарський. - С. 475-480
  Ріпенко А. І.  Правове регулювання зонування земель (територій) в сучасних умовах / А. І. Ріпенко. - С. 480-486
  Полянський Є. Ю.  Доктрина призначення кримінальних покарань у США: імплементація провідного досвіду у вітчизняне законодавство / Є. Ю. Полянський. - С. 487-492
  Рогатинська Н. З.  Особливості кримінально-процесуального провадження в справах про злочини неповнолітніх / Н. З. Рогатинська. - С. 492-498
  Старко О. П.  Деякі питання кваліфікації вбивств, учених на грунті ревнощів / О. П. Старко. - С. 498-503
  Присяжнюк І. І.  Кримінально-правові санкції за порушення недоторканності житла (стаття 162 Кримінального кодексу України) / І. І. Присяжнюк. - С. 503-509
  Щасний А. В.  Поняття та ознаки завідомо неправосудного вироку як предмета злочину, передбаченого ст. 375 Кримінального кодексу України / А. В. Щасний. - С. 509-515
  Пастернак Ю. Б.  Логіко-правові основи кримінально-процесуального доказування / Ю. Б. Пастернак. - С. 515-521
  Культенко О. В.  Історичні та соціально-правові витоки заснування Інтерполу / О. В. Культенко. - С. 521-527
  Берднік І. В.  Особливості предмета фальсифікації виборчих документів та документів референдуму / І. В. Берднік. - С. 527-533
  Логвіненко А. М.  Причинний комплекс вчинення розбійних нападів на банківські установи / А. М. Логвіненко. - С. 534-539
  Аніщук В. В.  Розвиток законодавства про уявну оборону: історико-правовий аналіз / В. В. Аніщук. - С. 539-544
  Цимбал М. М.  Типова особа злочинця у структурі криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з посяганням на життя та здоров'я людей під приводом виконання релігійних обрядів / М. М. Цимбал. - С. 544-547
  Макаруха З. М.  Компетенція Європейського Союзу щодо забезпечення високого рівня безпеки громадян ЄС / З. М. Макаруха. - С. 548-554
  Назаров І. В.  Судові системи європейських країн: історичні аспекти формування / І. В. Назаров. - С. 555-560
  Товт М. М.  Конституційний устрій Угорської Республіки - засоби і механізми формування та функціонування органів влади / М. М. Товт. - С. 560-577
  Гіждіван Л. Ю.  Про статус транскордонних природних ресурсів / Л. Ю. Гіждіван. - С. 578-582
  Бурлак О. В.  Специфіка співробітництва міжнародних неурядових організацій з національними установами із захисту і заохочення прав людини / О. В. Бурлак. - С. 583-589
  Хоббі Ю. С.  Правова природа Європейського Союзу: проблема визначення / Ю. С. Хоббі. - С. 590-595
  Лініченко Д. В.  Особливості врегулювання міжнародно-торговельних спорів у окремих секторах міжнародної торгівлі на прикладі СОТ / Д. В. Лініченко. - С. 595-601
  Кубієвич С. П.  Правове положення організації з безпеки і співробітництва в Європі як суб'єкта міжнародного права / С. П. Кубієвич. - С. 601-611
  Водянніков О. Ю.  Заборона дискримінаційного оподаткування торгівлі в договорі про функціонування Європейського Союзу: поняття, цілі та зміст в світлі практики суду ЄС / О. Ю. Водянніков. - С. 611-622
  Ализаде И.  Общий концептуальный подход к правам человек / И. Ализаде. - С. 623-628
  Вітман К. М.  Культурне розмаїття як механізм нейтралізації конфліктогенного потенціалу етнічності / К. М. Вітман. - С. 627-636
  Нельга О. В.  Перспективи становлення і розвитку української політичної нації / О. В. Нельга. - С. 636-643
  Іжа М. М.  Стимулювання розвитку регіонів: зміна підходу / М. М. Іжа. - С. 643-647
  Береза А. В.  Ототожнення виконавчої влади і приватного сектора у Новому державному управлінні / А. В. Береза. - С. 647-650
  Перегуда Є. В.  Про перспективи політичної реформи в Україні / Є. В. Перегуда. - С. 651-656
  Рудницький С. В.  Громадські ради як інституціалізація суспільно-політичних інтересів національних меншин в Україні / С. В. Рудницький. - С. 657-662
  Логвинчук В. В.  Соціальний вимір толерантності / В. В. Логвинчук. - С. 663-667
  Чижова О. М.  Демократизація суспільно-державного розвитку як прагматична орієнтація України на сучасному етапі розвитку українського суспільства / О. М. Чижова. - С. 667-675
  Співак В. М.  Україна і сталий розвиток: глобальні виклики та локальні проблеми / В. М. Співак. - С. 675-682
  Мармазова Т. І.  Управлінська функція політики як чинник конструктивних змін у державі й суспільстві / Т. І. Мармазова. - С. 682-689
  Кирюшко М. І.  Оптимізація релігійної політики держави щодо ісламу та мусульман: загальні принципи / М. І. Кирюшко. - С. 689-695
  Постол О. Є.  Політичні партії як об'єкт політичної філософії / О. Є. Постол, А. А. Постол. - С. 695-201
  Гарат Р. М.  Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності незалежних Держав / Р. М. Гарат. - С. 702-708
  Васильєва І. В.  Проблеми реформування системи охорони здоров'я: деякі політико-економічні аспекти / І. В. Васильєва, С. Д. Місержи. - С. 708-715
  Пахолок В. М.  Місцеве самоврядування у централізованій унітарній державі (на прикладі Франції) / В. М. Пахолок. - С. 716-721
  Цирфа Ю. А.  Досвід регулювання міграційних процесів у межах ЄС: концептуальна основа / Ю. А. Цирфа. - С. 721-726
  Ціцуашвілі Н. І.  Етнотериторіальні претензії Румунії як загроза етнополітичній безпеці України / Н. І. Ціцуашвілі. - С. 726-733
  Куціпак О. В.  Правове життя та правова активність: співвідношення понять / О. В. Куціпак. - С. 734-738
  Гринюк Р. Ф.  Фундаментальне дослідження з сучасного конституційного права України / Р. Ф. Гринюк. - С. 739-740
  Лазор Л. І.  Кодифікація законодавства про працю - нагальна потреба сьогодення / Л. І. Лазор. - С. 741-742

Рубрики: Юридичні науки

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційнрго, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати знання з юридичних і політичних наук.

 
102 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. 191 Серія Педагогічні науки Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 177 с.

Зміст:
  Абдулхаиров А. З.  Особенности формирования кадрового резерва предприятий туристической индустрии / А. З. Абдулхаиров. - С. 3-7
  Андрощук Л. М.  Класифікація стилів діяльності вчителя хореографії в контексті аналізу підходів до вивчення стилю діяльності педагога / Л. М. Андрощук. - С. 7-11
  Біла О. Г.  Особистісний аспект фахової підготовки психолога / О. Г. Біла, Л. М. Магур. - С. 11-14
  Бідюк Н. М.  Система професійного навчання безробітніх у США / Н. М. Бідюк. - С. 14-18
  Гайдай І. В.  Мотиваційно-ціннісний критерій готовності студентів ВНЗ до роботи з педагогічно занедбаними учнями / І. В. Гайдай. - С. 18-22
  Ганжа О. В.  Вплив творчої проблеми на формування соціально-професійної зрілості майбутнього вчителя історії / О. В. Ганжа. - С. 22-27
  Герасимова І. В.  Організаційно-педагогічні умови формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів / І. В. Герасимова. - С. 27-29
  Герасімова Н. Є.  Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців / Н. Є. Герасімова. - С. 29-32
  Глазиріна В. М.  Мотиваційний компонент навчальної діяльності студентської молоді / В. М. Глазиріна. - С. 32-34
  Горбатюк Н. М.  Народність як принцип виховання в педагогічній спадщині С. Русової / Н. М. Горбатюк. - С. 34-37
  Грабова Г. О.  Особливості статевого виховання у Скандинавських країнах (Данії та Фінляндії) / Г. О. Грабова. - С. 37-40
  Дячкова О. М.  Адаптація курсантів вищого навчального закладу МНС України до умов професійної діяльності / О. М. Дячкова. - С. 40-43
  Забіяка І. М.  Проблема управління самостійною діяльністю студентів / І. М. Забіяка. - С. 44-46
  Зобенько Н. А.  Підготовка майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до профілактики девіантної поведінки / Н. А. Зобенько. - С. 47-49
  Зорочкіна Т. С.  Проблема підтримки обдарованих учнів початкової школи / Т. С. Зорочкіна. - С. 50-53
  Коваль Л. В.  Професійна підготовка педагогічних кадрів у контексті розвитку сучасної початкової освіти / Л. В. Коваль. - С. 53-57
  Комар О. А.  Система взаємодії підрозділів ВНЗ у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до застосування інтерактивної технології / О. А. Комар. - С. 58-62
  Корєшкова С. П.  Модернізація вищої освіти Австралії / С. П. Корєшкова. - С. 62-65
  Коробчук Л. І.  Технологія формування екологічної культури майбутніх спеціалістів машинобудівного профілю / Л. І. Коробчук. - С. 65-68
  Кремешна Т. І.  Особливості впровадження спецкурсу "Педагогічна самоефективність майбутніх учителів музики" у процесі фахової підготовки / Т. І. Кремешна. - С. 68-72
  Кузнецова О. А.  Статеве виховання у педагогічній системі В. О. Сухомлинського / О. А. Кузнецова. - С. 72-77
  Кушнірик Н. Я.  Професіоналізм майбутнього вихователя як один з важливих компонентів проботи з дошкільниками / Н. Я. Кушнірик. - С. 77-82
  Люленко С. О.  Розвиток професійної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін / С. О. Люленко. - С. 82-86
  Матукова Г. І.  Компетентнісний напрям в освіті: досвід російської професійної школи / Г. І. Матукова. - С. 86-91
  Мішіна Л. М.  Вирішення проблеми обдарованості у педагогічній науці Сполучених Штатів Америки / Л. М. Мішіна. - С. 91-94
  Осадченко І. І.  Особливості організації та проведення педагогічної практики в умовах застосування технології ситуаційного навчання / І. І. Осадченко. - С. 95-99
  Пріма Д. А.  Феноменологія правосвідомості: теоретичні аспекти / Д. А. Пріма. - С. 100-102
  Прокопенко Л. І.  Підготовка студентів до здійснення народознавчого підходу при викладанні природознавства / Л. І. Прокопенко, О. А. Біда, М. В. Картель. - С. 102-106
  Пузенко І. Ю.  Виховання патріотизму на уроках математики у контексті досвіду Олександра Антоновича Захаренка / І. Ю. Пузенко. - С. 106-110
  Распопова С. О.  Здоровий спосіб життя у виховних системах В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / С. О. Распопова, Т. П. Шепель. - С. 110-112
  Рогальська І. П.  Педагогіка соціалізації: особливості статевого виховання дітей дошкільного віку / І. П. Рогальська. - С. 112-116
  Рогульська О. О.  Інформаційні технології - основа побудови відкритої освітньої системи / О. О. Рогульська. - С. 116-119
  Русанова О. О.  Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів з інозамних мов у США і Канаді: порівняльний аналіз / О. О. Русанова. - С. 119-122
  Сердюк О. С.  Вплив художньої культури на естетичний розвиток школярів / О. С. Сердюк. - С. 122-125
  Слюсаренко М. А.  Модель навчання предметам природничного циклу на основі задачного підходу в педагогічному університеті / М. А. Слюсаренко. - С. 126-129
  Сметаніна Л. С.  Технологія організації алгоритмічної діяльності: результати практичного впровадження / Л. С. Сметаніна. - С. 129-133
  Совгіра С. В.  Формування і розвиток екологічної свідомості учнів середньої ланки загальноосвітньої школи / С. В. Совгіра. - С. 133-136
  Старовойтенко Н. В.  Формування у майбутніх управлінців навичок ділового спілкування в складних ситуаціях словесних баталій / Н. В. Старовойтенко [и др.]. - С. 136-139
  Стежко Ю. Г.  Розвиток мислення та мовлення в новій парадигмі освіти / Ю. Г. Стежко. - С. 139-146
  Сухоставська Л. О.  Фахова практика як складова професійної підготовки психолога у ВНЗ / Л. О. Сухоставська. - С. 147-150
  Таланова Ж. В.  Міжнародне співробітництво в упровадженні інноваційних технологій в дослідницькій підготовці / Ж. В. Таланова. - С. 150-153
  Тичинська О. В.  Професійна освіта дорослих в умовах розвитку неперервної освіти / О. В. Тичинська. - С. 153-156
  Третько В. В.  Сучасні підходи до професійної підготовки магістрів міжнародних відносин / В. В. Третько. - С. 156-159
  Черноусова Н. М.  Забезпечення педагогом-організатором розподілу та виконання доручень лідерами дитячого об'єднання "Шкільна країна" спеціальної школи-інтернату / Н. М. Черноусова. - С. 159-162
  Чичук В. М.  Зміст і складові поняття "мультимедійні технології" у працях вітчизняних і зарубіжних учених та можливості їх використання в навчальному процесі / В. М. Чичук. - С. 162-165
  Швидка С. О.  Роль педагогічно організованого дозвілля у формуванні особистості майбутнього соціального педагога / С. О. Швидка. - С. 165-168
  Яворский А. А.  Узагальнення досвіду організації та проведення практик на біологічному факультеті / А. А. Яворский. - С. 168-170
  Pyrzyk I.  Bezposrednie uwarunkowania pogladow i dzialalnosci opiekunczo-wychowawczej / I. Pyrzyk. - С. 171-173

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодію фахівців з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний та вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

 
103 32.81кр
І74

        Інформаційні та моделюючі технології (ІМТ-2014) сучасний стан та шляхи розвитку інформаційних технологій та технологій моделювання програмних та інформаційних систем [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Черкаси, 29-31 травня 2014 р. / МОН України, НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : 2014. - 128 с.

Зміст:
  Авраменко В. С.  Морфологический парсер русского и английского языков / В. С. Авраменко. - С. 12-13
  Демченко А. В.  Методы графического программирования в Unreal Engine 4 / А. В. Демченко, В. Н. Пчелкин. - С. 14-16
  Авраменко В. С.  Определение дубликатов данных на основе алгоритмов нечеткого поиска / В. С. Авраменко. - С. 18-20
  Дражевський О. М.  Методи 3-D реконструкції за растровими зображеннями / О. М. Дражевський, Б. О. Онищенко. - С. 23
  Бурдіна Н. А.  Розробка інтернет-аукціону / Н. А. Бурдіна. - С. 26
  Олененко Я. А.  Особливості побудови VLAN / Я. А. Олененко. - С. 29
  Січкар І. Б.  Багатофакторна аутентифікація користувачів / І. Б. Січкар. - С. 30
  Солодовніков Я. І.  Web орієнтована система суддівської сигналізації / Я. І. Солодовніков, Б. О. Онищенко. - С. 32
  Кузнецова Ю. А.  Пример вычисления метрик центральности для графа управляющего алгоритма / Ю. А. Кузнецова, И. Б. Туркин. - С. 33-34
  Жирякова І. А.  Безпровідна передача даних між мобільними пристроями на базі технології NFC / І. А. Жирякова, Б. Г. Щербина. - С. 35-36
  Небилиця Ю. М.  Дослідження застосування стандарту CMSIS: позитиви та обмеження / Ю. М. Небилиця, А. В. Котляренко. - С. 37-38
  Палій М. В.  Реінженіринг програм на мові C++ для розпаралелювання за технологією OpenMP / М. В. Палій. - С. 40
  Царик Т. Ю.  Метод експертної оцінки ризиків в умовах модульно-рейтингової системи навчання / Т. Ю. Царик [и др.]. - С. 45
  Сполович Р. Ю.  Задачі керування типовими процесами переміщення твердих матеріалів / Р. Ю. Сполович. - С. 47-48
  Колесніков К. В.  Алгоритм обчислення оптимального маршруту в мережах з адаптивною маршрутизацією / К. В. Колесніков, А. М. Шліхта. - С. 56-57
  Кирсань Е. С.  Моделирование управления зоной печи с распределенными параметрами, с помощью регулятора, основанного на концепции дуального управления / Е. С. Кирсань. - С. 60-61
  Колесніков К. В.  Нейронні мережі в задачах розподіленої схеми маршрутизації даних / К. В. Колесніков, А. Р. Карапетян, С. С. Плаксієнко. - С. 62-63
  Бєсєдіна С. В.  Автоматичне детектування об'єкта на зображенні / С. В. Бєсєдіна, О. М. Дражевський. - С. 67
  Осауленко І. А.  Інформація як фактор лідерства в проектній команді / І. А. Осауленко. - С. 68
  Голуб С. В.  Формування міжрівневих зв'язків в інформаційних системах комп'ютерного моніторингу з багаторівневим перетворенням даних / С. В. Голуб, А. С. Авраменко. - С. 69
  Дяченко А. Ю.  Розпаралелювання процесу синтезу моделей в системах багаторівневого перетворення інформації / А. Ю. Дяченко. - С. 70
  Голуб С. В.  Інформаційна технологія кризового моніторингу / С. В. Голуб. - С. 71
  Ярмілко А. В.  Зниження обчислювальної складності задачі виділення візуальних ознак високоенергетичних процесів / А. В. Ярмілко. - С. 72
  Петраченко О. Р.  Контроль якості процесу керування пошаровим 3D синтезом / О. Р. Петраченко. - С. 77
  Супруненко О. О.  Імітаційні моделі на основі динамічних орграфів / О. О. Супруненко. - С. 79
  Чемерис М. М.  Інформаційна система моніторингу поводження з твердими побутовими відходами / М. М. Чемерис, В. В. Отамась. - С. 80
  Супруненко О. О.  Гібридні моделі технологій управління на основі дискретно-подієвого моделювання / О. О. Супруненко. - С. 81-82
  Лукаш В. І.  Технологія перетворення математичних моделей за допомогою розширених недетермінованих кінцевих автоматів для їх інтерпретації засобами контролерних систем / В. І. Лукаш. - С. 83
  Жолонко М. М.  Моделювання розширення гідридного ядра та руху материків / М. М. Жолонко, Я. В. Гарболінський. - С. 84
  Цибровський С. В.  Використання розширених недетермінованих кінцевих автоматів при моделюванні та верифікації моделей програм для мобільних додатків / С. В. Цибровський, А. А. Маніскевич. - С. 85-86
  Салапатов В. І.  Технологія моделювання, верифікації та створення оптимальних програм / В. І. Салапатов. - С. 87
  Товстоноженко О. С.  Інформаційна технологія аналізу текстових повідомлень із динамічною глибиною декомпозиції об'єкта / О. С. Товстоноженко. - С. 89
  Жирякова І. А.  Оцінка енергетичної незалежності рег