Результати пошуку:

На запит «Купріянович» знайдено записів: 19.
Можливо ви мали на увазі такий запит:

«кубійович» (записів: 12), «Богданович» (записів: 551), «Богданович » (записів: 818)Бібліографічний опис Вибрати
1 83.3(0)6я4
Л64

Купріян, О.

        Чергове порно для Фройда [Текст] : рецензія / О. Купріян. -

 
2 83.3(0)6я4
Л64

Купріян, О.

        На звороті "романів Куліша" [Текст] : рецензія / О. Купріян. -

 
3 63.3(4Укр)
І90

Купріянович, Г.

        Український національний рух на Холмщини та Південному Підляшші в 1920 XX ст. [Текст] : збірник / Г. Купріянович. -

Рубрики: Історія України - Політика внутрішня
Україна

Ключові слова (ненормовані): релігійне життя -- римо-католицька церква; православна церква -- українське шкільництво

 
4 Журнал

        Фізика та астрономія в рідній школі 2010 р. № 1 [Текст] : Виходить: 6 на рік (раз на два місяці). -

Зміст:
  Чурюмов К.  Комети: історичний, методологічний, світоглядний та культурологічний аспекти (астрономія; Сонячна система; малі тіла) / К. Чурюмов, С. Кузьменков. - С. 3-7. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коршак Є.  Принцип Мопертюї - принцип найменшої дії - фундаментальний закон природи (історія механіки; персоналія; П'єр Луї Мопертюї) / Є. Коршак, Т. Буяло, Н. Коршак. - С. 2 обкл., с. 7. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Купріян Г.  Інтегрований урок фізики та біології "Фізика і рослини" (методика навчання фізики; урок інтегрований) / Г. Купріян. - С. 8-9
  Проказа О.  Досягнення сучасної фізики без математичних викладок. Розвиток фізичної картини світу (квантова механіка; нова теорія; нові терміни) / О. Проказа, О. Меняйленко. - С. 10-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попова Т.  Реалізація культурно-історичної складової змісту навчання при викладанні наукових методів і теорії фізики (методика навчання фізики; процес навчання) / Т. Попова. - С. 14-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ольховий О.  Використання методу проектів з фізики у 8 класі (методика навчання фізики; розвиток творчості учнів; досвід) / О. Ольховий. - С. 18-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярема П.  З досвіду ущільнення вивчення матеріалу (методика навчання фізики; зменшення кількості годин) / П. Ярема. - С. 21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Осауленко Л.  Вивчення особливостей руху небесних тіл під час виконання практичних робіт (методика навчання астрономії) / Л. Осауленко. - С. 22-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Панченко Т.  Особливості формування в учнів умінь та навичок роботи зі шкільними астрономічними приладами (методика навчання астрономії) / Т. Панченко. - С. 24-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Світлій пам'яті Михайла Целінка (історія фізики; персоналія фізика). - С. 29
  Нижник В.  Десять простих приладів, виготовлених з пластмасових пляшок і пропіленових трубочок, та досліди з ними (методика навчання фізики; досвід роботи) / В. Нижник, К. Коваленко. - С. 30-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Савченко В.  Експериментальне підтвердження зв'язку магнітного поля з електричним (методика навчання фізики; досвід роботи) / В. Савченко. - С. 33-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сідий В.  Прилад для вивчення коливальних рухів (методика навчання фізики; досвід роботи) / В. Сідий. - С. 34-36
  Сіденко М.  Задачі на застосування першого начала термодинаміки (методика навчання фізики) / М. Сіденко, О. Сіденко. - С. 36, 3 с. обкл.
  Атаманчук П.  Управління якістю підготовки вчителів фізики і трудового навчання: компетентнісно-світоглядний аспект (Кам'янець-Подільськ, 7-9 жовтня 2009 р.) (методика навчання фізики) / П. Атаманчук, О. Павлюк, Т. Поведа. - С. 37-40
  Взаимодействие этил 3,5-диметил-4-[(E)-3-оксо-1-хлорпроп-1-енил]-1H-пиррол-2-карбоксилата с гидразинами. - С. 578-585. - Библиогр. в конце ст.
  Синтез и строение 4-гидрокси-4-фторалкил-1,4-дигидроимидазо[5,1-c]триазинов. - С. 586-594. - Библиогр. в конце ст.
  Асимметрическое окисление этилендитиоацеталя вербенона. - С. 595-600. - Библиогр. в конце ст.
  Козлов Н. Г.  Синтез 5-арил-1-метил-1,2,3,4-тетрагидробензо[a]фенантридинов / Н. Г. Козлов, Л. И. Басалаева. - С. 601-604. - Библиогр. в конце ст.
  Kocak A.  Синтез алкилнитронов взаимодействием оксимов альдегидов и кетонов с эфирами акриловой и метакриловой кислот в присутствии кислоты Льюиса / A. Kocak, S. Malkondu, S. Kurbanli. - С. 605-609. - Библиогр. в конце ст.; текст на рус. языке
  Масс-спектры новых гетероциклов. VIII. Основные закономерности распада 6-алкокси-и 6-арил(гетарил)-3H-азепинов в условиях ионизации электронами. - С. 610-621. - Библиогр. в конце ст.
  Синтез замещенных 1,2,3,4-тетрагидрохинолин-4-карбоновых кислот. - С. 622-625
  Необычная фотохимическая перегруппировка 1,7-дизамещенного 7-азабензонорборнадиена. - С. 626-629. - текст на рус. языке
  2-хлорвинил-1,1-дихлорэтилкетон из 2-хлопропионилхлорида и 1,2-дихлорэтена. - С. 630-631
  Курамшина А. Е.  Пути конформационной изометризации 4-метил-2-оксо-1,3-диоксана / А. Е. Курамшина, С. А. Бочкор, В. В. Кузнецов. - С. 632-633. - Библиогр. в конце ст.
  Ахметова В. Р.  Циклораскрытие 3-кетоксима тараксаст-20 (30)-ена в реакции Бекмана / В. Р. Ахметова, Э. Р. Шакурова, Л. М. Халилов. - С. 634-638. - Библиогр. в конце ст.
  Носачев С. Б.  2-фенил-1,1-дицианоэтен в трехкомпонентной гетероциклизации с альдегидами и иминокислотами / С. Б. Носачев, Е. А. Тыркова, А. Г. Тырков. - С. 637-641. - Библиогр. в конце ст.
  Синтез и строение 2-(1-метилбензимидазол-2-ил)-1-нитро-1фенилэтена. - С. 642-643
  Получение 2-анилино-5 арил(гетарил)-1,3,4-тиадиазолов из 5-замещенных тетразолов в условиях микроволновой активации. - С. 644-645. - Библиогр. в конце ст.
  Реакция 2-меркаптобензойной кислоты с 3,3-дибромбутан-2-тионом как путь к производным бензоксатиепина. - С. 646-648. - Библиогр. в конце ст.

Місцезнаходження:   ЧЗ №5 : 1

 
5 Журнал

        Мовознавство 2016 р. № 6 [Текст] : Виходить: 6 на рік (раз на два місяці). -

Зміст:
  Тараненко О. О.  Активізація тенденцій до аналітизму versus до синтетизму в сучасній українській літературній мові (кінець XX - початок XXI ст.) (українська літературна мова; новітній період) / О. О. Тараненко. - С. 3-22
  Бацевич Ф. С.  Методологічні засади сучасної лінгвістичної прагматики (лінгвістична прагматика) / Ф. С. Бацевич. - С. 23-28
  Кондратенко Н. В.  Українська політична лінгвістика в Україні: фундаментальні і прикладні проблеми (політична лінгвістика) / Н. В. Кондратенко. - С. 29-36
  Васильєва Л. П.  Соціолінгвістика в південнослов'янських країнах (країни Південної Славії; мовна політика) / Л. П. Васильєва. - С. 37-47
  Купріянов Є. В.  Лексична неоднозначність іспанських мовних одиниць як об'єкт теорії семантичних станів (мова іспанська; мовна неоднозначність) / Є. В. Купріянов, В. А. Широков. - С. 48-56
  Пономаренко С. С.  Класифікаційні типи морфонологічних моделей в українській мові (морфонологічна модель) / С. С. Пономаренко. - С. 57-65
  Коць Т. А.  Публіцистичний стиль як джерельна база дослідження історичної змінності мовної норми (динаміка мовної норми; мова періодики) / Т. А. Коць. - С. 66-71
  Жаборюк О. А.  Психогенез versus онтогенез (спільне та відмінне) (синтаксична теорія) / О. А. Жаборюк. - С. 72-78
  Єрмоленко С. С.  Рецензія / С. С. Єрмоленко. - С. 79-80
  Зміст журналу "Мовознавство" за 2016 рік. - С. 81-82

Місцезнаходження:   ЧЗ №5 : 1

 
6 Журнал

        Мировая экономика и международные отношения 2009 р. № 1 [Текст] : Виходить: щомісяця. -

Зміст:
  Иванов И.  Россия в международном движении капитала / И. Иванов. - С. 3-16
  Михеев В.  Восточноазиатская "многополярность": треугольник Россия-Китай-США (мировое лидерство) / В. Михеев. - С. 17-25
  Беляева Н.  "Мозговые центры" в России и странах Запада: сравнительный анализ (институты гражданского общества; автономные экспертные структуры; центры влияния) / Н. Беляева, Д. Зайцев. - С. 26-35
  Винокуров Е.  Общие электроэнергетические рынки СНГ и Евразии (интеграция национальных энергетических комплексов; евразийская интеграция; инвестиции в электроэнергетике СНГ) / Е. Винокуров. - С. 36-42
  Дежина И.  Научные школы: интеллектуальная капитализация или стагнация? (наука; подготовка ученых; "невидимый колледж"; кластеризация; гранты) / И. Дежина, В. Киселева. - С. 43-51
  Кандель П.  Сербия между Косово, ЕС и Россией (независимость Косово; интересы Сербии и России) / П. Кандель. - С. 52-60
  Пашковская И.  Внешняя энергетическая политика Европейского Союза (энергобезопасность; панъевропейское энергетическое сообщество) / И. Пашковская. - С. 61-69
  Мамараев Р.  Роль Юга России в Каспийском регионе (геополитическое значение региона; Дагестан; инвестиционные проекты) / Р. Мамараев. - С. 70-76
  Богучарский Е.  Некоторые вопросы становления дипломатии арабских государств (вторая половина XX - начало XXI вв.) (арабские страны; межарабское сотрудничество; внешняя политика; отношения с ООН; борьба с терроризмом) / Е. Богучарский. - С. 77-83
  Понеделко Г.  Региональная политика Испании (финансирование отсталых регионов; интеграционный фонд ЕС; экономическая конвергенция регионов) / Г. Понеделко. - С. 84-93
  Данилова Г.  Раса и расовая политика в современной Бразилии (политика расового смешения; мультирасовое общество; "сердечный расизм") / Г. Данилова. - С. 94-103
  Суханов В.  Региональная идентичность в контексте глобализации: теоретический анализ (региональная политика России) / В. Суханов. - С. 104-110
  Юрченко М.  Позиция США по реформированию ООН (приоритеты США; Совет по правам человека; Фонд демократии; борьба с терроризмом; расширение СБ ООН) / М. Юрченко. - С. 111-116
  Сидорова Е.  Сегодня и завтра российской экономики: качественный потенциал (рецензия) / Е. Сидорова. - С. 117-122
  Клинов В.  Культура и экономическое развитие (рецензия) (евразийские национальные культуры) / В. Клинов. - С. 123-127
  Шостром Е.  Учителі й учні (поради вчителю ) / Е. Шостром. - С. 39-40
  Мартинюк І.  Адаптація - запорука гармонійного розвитку (адаптація учнів; психічна адаптація; шкільна адаптація; дезадаптація; підлітковий вік; адаптація п'ятикласників до навчання) / І. Мартинюк. - С. 41-46
  Єгоров О.  Комунікативна функція навчального закладу / О. Єгоров. - С. 47-49
  Гришина Р.  Невичерпна криниця В. О. Сухомлинського (спогади) / Р. Гришина. - С. 50-51
  Конькова С.  Множення двох многочленів, або Дивовижні пригоди Славка (методика навчання алгебри; урок алгебри ) / С. Конькова. - С. 52-55
  Початок: учні. Практичний посібник для заступника директора (продовження) (компетентності учнів; критерії готовності до навчання; фасилітація навчання; самооцінка діяльності школи). - С. 56-57
  Дулова Г.  Моніторинг із застосуванням комп'ютерних технологій (моніторинг якості освіти; інформаційні технології; інтегральна технологія; рейтингова оцінка праці вчителя) / Г. Дулова. - С. 58-59
  Купріянов Б.  Матриця складання плану роботи класного керівника (виховна робота класного керівника; моніторинг діяльності класного керівника) / Б. Купріянов. - С. 60-62
  Арбеніна Д.  Свобода для батьків чи користь для дитини? (позашкільна робота; гурткова робота) / Д. Арбеніна. - С. 63-64
  Острів скарбів. Методичні матеріали дитячо-юнацької організації (дитячий рух). - С. 65-68
  Положення про шкільний сімейний клуб (взаємодія школи та родини). - С. 69-70
  Схема психолого-педагогічної характеристики родини (взаємодія школи та родини). - С. 71-73
  Ковальчук А.  Фізико-хімічна лабораторія. Інтегрованй урок фізики-хімії, 11-й клас (методика навчання фізики; міжпредметні зв'язки) / А. Ковальчук, С. Хамайко. - С. 74-77
  Чи потрібні тут слова... : (Шкільний гумор). - С. 78-79
  Метод проектів у сучасних умовах (проектна діяльність; прикладні проекти; дослідницькі проекти; інформаційні проекти; рольово-ігрові проекти; монопроекти; міжпредметні проекти). - С. 80-82
  Іванова О.  Очікування вчителів від нового навчального року / О. Іванова. - С. 83-84
  Зінченко В.  Друге життя зарплатної картки (овердрафт) / В. Зінченко. - С. 85
  Арбеніна Д.  Перемагати щодня! (самовдосконалення вчителя; професійний ріст вчителя; ораторське мистецтво) / Д. Арбеніна. - С. 86-87
  Пенсійне забезпечення педагогічних працівників : (Юридична консультація). - С. 88-89
  Власюк М.  Арт-терапія: лікування мистецтвом (арттерапія; креативна терапія; види та техніки артерапії) / М. Власюк. - С. 90
  Стрес і зодіак (астрологічні поради знакам зодіаку). - С. 91

Місцезнаходження:   ЧЗ №5 : 1

 
7 Журнал

        Відкритий урок 2008 р. № 7/8 [Текст] : Виходить: щомісяця. -

Зміст:
  Про доповення пункту 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти : Постанова кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. № 535. - С. 6
  Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах : Наказ МОН України від 19.05.2008 р. № 431. - С. 6-7
  Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх нвчальних закладах : Наказ МОН України від 19.05.2008 р. № 432. - С. 7
  Смотрицький Є.  Упровадження інновацій, або Захоплення сегмента ринку (інтерактивні технології в освіті) / Є. Смотрицький. - С. 8-9
  Шейніна О.  Еволюція технологій чи магазин іграшок? (інтерактивна освіта) / О. Шейніна. - С. 10-12
  Директор має бути у школі менеджером : (Інтерв'ю Н. Г. Слободянюк, директора Білоцерківської школи № 15 Київської обл.). - С. 13-14
  Другов В.  Школа - це просто (педагогічні знахідки) / В. Другов. - С. 15-17
  Миловидова В.  Профогляд учителів / В. Миловидова. - С. 18-19
  Штрих П.  Шість міфів про догляд за обличчям / П. Штрих. - С. 20-21
  Хуторськой А.  Поняття дидактичної евристики (евристичне навчання) / А. Хуторськой. - С. 22-23
  Корсун Л.  Людина як предмет наукового пізнання (людина як індивід і особистість) / Л. Корсун. - С. 24-26
  Лук'янова М.  Навчальна мотивація учнів: психолого-дидактичний аспект (мотиви навчання; формування мотивації) / М. Лук'янова. - С. 27-31
  Опрацьовуємо коопероване навчання (педагогічні технології). - С. 32
  Дзюбак С.  Виховання молоді на традиціях українського козацтва (військово-патріотичне виховання; молодіжна організація "Школа джур"; гурткова робота) / С. Дзюбак. - С. 33-36
  Психотехнічні вправи (аутотренінг для педагога). - С. 37-38
  Шостром Е.  Учителі й учні (поради вчителю ) / Е. Шостром. - С. 39-40
  Мартинюк І.  Адаптація - запорука гармонійного розвитку (адаптація учнів; психічна адаптація; шкільна адаптація; дезадаптація; підлітковий вік; адаптація п'ятикласників до навчання) / І. Мартинюк. - С. 41-46
  Єгоров О.  Комунікативна функція навчального закладу / О. Єгоров. - С. 47-49
  Гришина Р.  Невичерпна криниця В. О. Сухомлинського (спогади) / Р. Гришина. - С. 50-51
  Конькова С.  Множення двох многочленів, або Дивовижні пригоди Славка (методика навчання алгебри; урок алгебри ) / С. Конькова. - С. 52-55
  Початок: учні. Практичний посібник для заступника директора (продовження) (компетентності учнів; критерії готовності до навчання; фасилітація навчання; самооцінка діяльності школи). - С. 56-57
  Дулова Г.  Моніторинг із застосуванням комп'ютерних технологій (моніторинг якості освіти; інформаційні технології; інтегральна технологія; рейтингова оцінка праці вчителя) / Г. Дулова. - С. 58-59
  Купріянов Б.  Матриця складання плану роботи класного керівника (виховна робота класного керівника; моніторинг діяльності класного керівника) / Б. Купріянов. - С. 60-62
  Арбеніна Д.  Свобода для батьків чи користь для дитини? (позашкільна робота; гурткова робота) / Д. Арбеніна. - С. 63-64
  Острів скарбів. Методичні матеріали дитячо-юнацької організації (дитячий рух). - С. 65-68
  Положення про шкільний сімейний клуб (взаємодія школи та родини). - С. 69-70
  Схема психолого-педагогічної характеристики родини (взаємодія школи та родини). - С. 71-73
  Ковальчук А.  Фізико-хімічна лабораторія. інтегрований урок фізики-хімії, 11-й клас (методика навчання фізики; міжпредметні зв'язки) / А. Ковальчук, С. Хамайко. - С. 74-77
  Чи потрібні тут слова... : (Шкільний гумор). - С. 78-79
  Метод проектів у сучасних умовах (проектна діяльність; прикладні проекти; дослідницькі проекти; інформаційні проекти; рольово-ігрові проекти; монопроекти; міжпредметні проекти). - С. 80-82
  Іванова О.  Очікування вчителів від нового навчального року / О. Іванова. - С. 83-84
  Зінченко В.  Друге життя зарплатної картки (овердрафт) / В. Зінченко. - С. 85
  Арбеніна Д.  Перемагати щодня! (самовдосконалення вчителя; професійний ріст вчителя; ораторське мистецтво) / Д. Арбеніна. - С. 86-87
  Пенсійне забезпечення педагогічних працівників : (Юридична консультація). - С. 88-89
  Власюк М.  Арт-терапія: лікування мистецтвом (арттерапія; креативна терапія; види та техніки артерапії) / М. Власюк. - С. 90
  Стрес і зодіак (астрологічні поради знакам зодіаку). - С. 91

Місцезнаходження:   ЧЗ№5 : 1

 
8 Журнал

        Мовознавство 2016 р. № 6 [Текст] : Виходить: 6 на рік (раз на два місяці). -

Зміст:
  Тараненко О. О.  Активізація тенденцій до аналітизму versus до синтетизму в сучасній українській літературній мові (кінець XX - початок XXI ст.) (українська літературна мова; новітній період) / О. О. Тараненко. - С. 3-22
  Бацевич Ф. С.  Методологічні засади сучасної лінгвістичної прагматики (лінгвістична прагматика) / Ф. С. Бацевич. - С. 23-28
  Кондратенко Н. В.  Українська політична лінгвістика в Україні: фундаментальні і прикладні проблеми (політична лінгвістика) / Н. В. Кондратенко. - С. 29-36
  Васильєва Л. П.  Соціолінгвістика в південнослов'янських країнах (країни Південної Славії; мовна політика) / Л. П. Васильєва. - С. 37-47
  Купріянов Є. В.  Лексична неоднозначність іспанських мовних одиниць як об'єкт теорії семантичних станів (мова іспанська; мовна неоднозначність) / Є. В. Купріянов, В. А. Широков. - С. 48-56
  Пономаренко С. С.  Класифікаційні типи морфонологічних моделей в українській мові (морфонологічна модель) / С. С. Пономаренко. - С. 57-65
  Коць Т. А.  Публіцистичний стиль як джерельна база дослідження історичної змінності мовної норми (динаміка мовної норми; мова періодики) / Т. А. Коць. - С. 66-71
  Жаборюк О. А.  Психогенез versus онтогенез (спільне та відмінне) (синтаксична теорія) / О. А. Жаборюк. - С. 72-78
  Єрмоленко С. С.  Рецензія / С. С. Єрмоленко. - С. 79-80
  Зміст журналу "Мовознавство" за 2016 рік. - С. 81-82

Місцезнаходження:   ЧЗ №5 : 1

 
9 83.3(0)6я4
Л64

        ЛітАкцент. Сучасна література в колі твого читання [Текст] : альманах. Вип. 2 (4) / ред. : В. Панченко. - К. : Темпора, 2010. - 604 с.

Зміст:
  Харчук Р.  Героїчна анархія як стиль / Р. Харчук. - С. 29-33
  Кралюк П.  Герої та героїка, або Незручні думки про нашу історичну белетристику / П. Кралюк. - С. 33-37
  Панченко В.  Пекло Холодного / В. Панченко. - С. 39-50
  Каменюк М.  "Та з'явиться він у жебрацькім лахмітті, і греки під ним упізнають царя..." / М. Каменюк. - С. 50-61
  Дубинянська Я.  Переможців не судять (Зворотний бік "феномену" Люко Дешвар) / Я. Дубинянська. - С. 75-79
  Іванишин П.  У сутінках Содому / П. Іванишин. - С. 88-108
  Дроздовський Д.  Гомосексуальна літературність / Д. Дроздовський. - С. 108-120
  Трофименко Т.  Для чого пишуть шоу-вумен, або Дві історії про дівчину з провінції (Про "Пристрасну трасу до щастя" Анжеліки Рудницької та "Тра-ля-ля" Юлії Бурковської) / Т. Трофименко. - С. 121-124
  Сливинський О.  Фауна мілководдя ("Звірослов" Тані Малярчук: соціологія крізь скло) / О. Сливинський. - С. 125-128
  Самохін І.  Злиденність імперії (Про дослідження Еви Томпсон "Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм") / І. Самохін. - С. 129-134
  Базилевський В.  Людина високого зросту (До 85-річчя від дня народження Павла Загребельного) / В. Базилевський. - С. 137-142
  Назаров Н.  Адоніс померлий і воскреслий (Іван Франко й Еллада) / Н. Назаров. - С. 143-147
  Поліщук Я.  Родинна історія про "добру людину" (Випадок Юрія Луцького: рефлексії над його щоденником) / Я. Поліщук. - С. 148-155
  Коцарев О.  Дмитро Павличко: урок тяглості й (не) розуміння / О. Коцарев. - С. 156-160
  Кралюк П.  Антонич - Стефанович: несподівані паралелі / П. Кралюк. - С. 161-164
  Базилевський В.  "Ім'я - це знак..." (Поезія Ігоря Качуровсько) / В. Базилевський. - С. 165-169
  Михед О.  "Таке" Іздрика як "Все" Пєлєвіна / О. Михед
  Базилевський В.  Цеховий майстер Дмитро Іванов (Імпресії та медитації) / В. Базилевський. - С. 183-189
  Дубинянська Я.  Книжки з невідомої полиці (Несподівані романи Марини Соколян) / Я. Дубинянська. - С. 203-206
  Бондар В.  Останнє побачення і перша зустріч (Спомин про Миколу Кравчука) / В. Бондар. - С. 207-210
  Сняданко Н.  Ландшафти бездомності (Про Нобелянта-2009 Герту Мюллер) / Н. Сняданко. - С. 213-216
  Славінська І.  Найновіша французька література: спроба диференційного діагнозу / І. Славінська. - С. 217-222
  Кононенко Є.  Ірен Френ - акценти популярності / Є. Кононенко. - С. 223-225
  Кірносова Н.  Китайська література в XX столітті: погляд здалека / Н. Кірносова. - С. 226-232
  Татаренко А.  У пошуках другого тіла роману (Мілорад Павич "Друге тіло: побожний роман") / А. Татаренко. - С. 233-236
  Таран Л.  Прикордонна зона біля цитаделі / Л. Таран. - С. 244-247
  Яковчук С.  Зачарований смертю диявола / С. Яковчук. - С. 248-251
  Багряна А.  Македонська література в 130-томах / А. Багряна. - С. 252-257
  Голобородько В.  Книга про любов і зраду / В. Голобородько. - С. 263-265
  Дроздовський Д.  Людина Паскаля, або Над-п'єса для думання / Д. Дроздовський. - С. 270-274
  Замбжицка М.  Щоденний дощ самотності / М. Замбжицка. - С. 275-277
  Самохіна С.  "Тягар пристрастей людських" у новітній обробці / С. Самохіна. - С. 278-281
  Самохін І.  Відкриття іншої Америки / І. Самохін. - С. 282-284
  Якимчук Л.  Фармакон пам'яті Юрія Кучерявого / Л. Якимчук. - С. 285-288
  Джугастрянська Ю.  Між легендою і квестом / Ю. Джугастрянська. - С. 289-292
  Самохін І.  Зубатий мультикультуралізм / І. Самохін. - С. 293-295
  Рябчій І.  Богемна варта / І. Рябчій. - С. 296-302
  Кралюк П.  (Не) наш головний біль / П. Кралюк. - С. 303-310
  Сідельник Н.  Максими максималіста Максима / Н. Сідельник. - С. 311-316
  Дзядевич Т.  Актуальна мода на класику / Т. Дзядевич. - С. 315-318
  Татаренко А.  Чотири стіни і небо / А. Татаренко. - С. 319-322
  Баган О.  Ключі для розмикання обріїв / О. Баган. - С. 232-329
  Назаров Н.  Вийміть його з шухляди! / Н. Назаров. - С. 333-338
  Стусенко О.  Не мертвим, а живим / О. Стусенко. - С. 339-341
  Дубинянська Я.  Перейти в цифру / Я. Дубинянська. - С. 342-343
  Стусенко О.  Світ у краплині сечі / О. Стусенко. - С. 345-348
  Дроздовський Д.  Історія мохаммеда (Момо), знайди / Д. Дроздовський. - С. 352-358
  Котик І.  Верлібр як форма свободи / І. Котик. - С. 359-364
  Дубинянська Я.  Темно й моторошно / Я. Дубинянська. - С. 365-366
  Стусенко О.  Я мрію мати Мрію... / О. Стусенко. - С. 367-369
  Нахлік Є.  Ранній Куліш у комплексному дослідженні / Є. Нахлік. - С. 370-375
  Шарговська О.  "КГБ та інші..." Ігоря Померанцева - прочитавши слово, зумій відгадати всі літери / О. Шарговська. - С. 376-378
  Суховецький М.  Характерник Рутківський / М. Суховецький. - С. 386-390
  Дубинянська Я.  Вмілі руки, бісер та інтуїція / Я. Дубинянська. - С. 391-393
  Дроздовський Д.  "Очима намальованого Єдинорога"... / Д. Дроздовський. - С. 394-399
  Стусенко О.  Театр однієї тіні / О. Стусенко. - С. 400-402
  Дубинянська Я.  Готично forever / Я. Дубинянська. - С. 403-405
  Княжич Д.  Сяйво Ясного Місяця / Д. Княжич. - С. 406-410
  Клименко О.  Звільнитися в есеї / О. Клименко. - С. 411-415
  Варикаша М.  Queer pro quo, або за межами бінарної гендерної дихотомії / М. Варикаша. - С. 416-418
  Рябчій І.  Герметична оповідь про ніжні миттєвості насолоди / І. Рябчій. - С. 419-422
  Пономарьов В.  Полоноцентричне українофільство / В. Пономарьов. - С. 423-425
  Поліщук Я.  Київський бестіарій / Я. Поліщук. - С. 426-433
  Куровець О.  Візуальна Дантеана: поза часом / О. Куровець. - С. 434-436
  Купріян О.  На звороті "романів Куліша" / О. Купріян. - С. 437-439
  Дубинянська Я.  Відвертість без шоку / Я. Дубинянська. - С. 440-441
  Коцарев О.  Суб'єктивна "енциклопедія" української літератури у слов'янському контексті / О. Коцарев. - С. 442-444

Анотація:   До твертого випуску альманаху "ЛітАкцент" увійшли літературно-критичні матеріали сайту "ЛітАкцент" за II пол. 2009 року. Дискусії, рефлексії, рецензії, інтерв'ю, виступи на круглому столі "Творчість Ольги Токарчук: кілька крапок над "і", анкета "Наші за кордоном", - усе це разом створює цікаве і різноманітне інтерпретаційне поле сучасної літератури.

 
10 32.81кр
І74

        Інформаційні та моделюючі технології (ІМТ-2015) (сучасний стан та шляхи розвитку інформаційних технологій та технологій моделювання програмних та інформаційних систем) [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.; 28-30 травня 2015 року, Черкаси / МОН України, НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : 2015. - 104 с.

Зміст:
  Авраменко В. С.  Системы автоматического реферирования и аннотирования / В. С. Авраменко. - С. 9-10
  Бешкарев Е. С.  Гибридная технология параллельного программирования для задач обработки цветных изображений / Е. С. Бешкарев, О. Ю. Барковская. - С. 11
  Бодненко Т. В.  Використання програмованого логічного контролера для автоматизації типових задач цехового рівня виробництва / Т. В. Бодненко. - С. 12
  Власенко В. М.  Використання віртуального програмування LabVIEW для створення віртуальних моделей / В. М. Власенко, В. І. Савченко. - С. 13
  Глобов С. С.  Використання регулярних виразів для пошуку та аналізу директив OpenMP / С. С. Глобов, Б. О. Онищенко. - С. 14
  Гоменюк І. В.  Розробка бази даних для студентської ради / І. В. Гоменюк. - С. 15
  Довгаль О. О.  Порівняльний аналіз веб-серверів на апаратній основі одноплатного комп'ютера RaspberryPi / О. О. Довгаль. - С. 17
  Жижко А. С.  Автоматизована система ведення електронного щоденника / А. С. Жижко. - С. 18
  Звездочкин А. В.  Сравнительная характеристика систем управления контентом / А. В. Звездочкин. - С. 19
  Здоровець Ю. В.  Моделювання послідовного обміну в Proteus / Ю. В. Здоровець. - С. 20
  Іващенко А. А.  Комп'ютеризоване розв'язування задач теорії та ігор / А. А. Іващенко. - С. 21-22
  Копей В. Б.  Компонент декларативного програмування в Python / В. Б. Копей. - С. 23
  Лобинцев Д. В.  Модуль активного захисту програмних додатків на автоматизованих робочих місцях / Д. В. Лобинцев, О. О. Супруненко. - С. 24
  Луценко О. П.  Програмний пакет імовірнісної оцінки стану валютного ринку / О. П. Луценко, О. Г. Байбуз. - С. 25
  Міхав В. В.  Побудова редукованої упорядкованої бінарної діаграми рішень за формульним записом булевої функції / В. В. Міхав. - С. 26
  Ольшевський Р. О.  Web-система для побудови UML діаграм / Р. О. Ольшевський, Б. О. Онищенко. - С. 27
  Порубльов І. М.  Спеціалізована Web-система контролю знань зі способів подання графів / І. М. Порубльов. - С. 28-29
  Ролик А. И.  Повышение отказоустойчивости программного обеспечения в корпоративных ИТ-инфраструктурах / А. И. Ролик, В. В. Федорчук, Б. А. Март. - С. 30
  Свідерський М. Ю.  Віддалене управління смартфоном на базі операційної системи Android / М. Ю. Свідерський. - С. 31
  Смирнова Н. В.  Организация многозадачности в микроконтроллерах с малыми аппаратными ресурсами / Н. В. Смирнова, В. В. Смирнов. - С. 32
  Супрун С. О.  Досвід розгортання інформаційної системи "Студентська рада" / С. О. Супрун. - С. 33
  Туркин И. Б.  Метод динамического изменения напряжения в энергосберегающих технологиях для мобильных устройств / И. Б. Туркин, А. В. Вдовитченко, С. С. Аль-Кхшаб. - С. 34
  Яриніч Ю. О.  Використання хмарних технологій та віртуалізації для підтримки навчального процесу / Ю. О. Яриніч. - С. 35
  Буй Д. Б.  Реалізація програмно-апаратного комплексу "вчена рада факультету" / Д. Б. Буй, В. В. Єршов. - С. 37
  Волков А. Е.  Српособ предотвращения столкновений воздушных судов в масштабе реального времени на этапе посадки / А. Е. Волков, Д. А. Волошенюк. - С. 38
  Гребенович Ю. Є.  Модель визначення положення точкового об'єкта, що перебуває в потенціальному полі / Ю. Є. Гребенович. - С. 39
  Дяченко А. Ю.  Застосування тригонометричних функцій при багатопараметричному моделюванні систем з використанням генетичних алгоритмів / А. Ю. Дяченко. - С. 40
  Костьян Н. Л.  Применение многошаговых методов для решения задач восстановления сигналов на входе динамических объектов / Н. Л. Костьян. - С. 41
  Купріянов Д. А.  Адаптація інтерфейсів в процесі інженерної підготовки студентів на основі когнітивної графіки / Д. А. Купріянов. - С. 42
  Лукаш В. І.  Інтерпритація математичних моделей засобами контролерних систем / В. І. Лукаш. - С. 43
  Негрич В. В.  Термодинамічне визначення границі стійкості руху рідини з внутрішніми джерелами теплоти у вертикальних і похилих каналах / В. В. Негрич. - С. 44-45
  Нежурин В. И.  Математическое моделирование распределения плотности тока самообжигающего электрода рудовосстановительной электропечи / В. И. Нежурин [и др.]. - С. 46
  Нежурин В. И.  Применение статистических методов в моделировании технологических процессов рудовосстановительных печей / В. И. Нежурин [и др.]. - С. 47
  Немов Р. Г.  Модель системи логістичного забезпечення агропромислового виробництва / Р. Г. Немов. - С. 48
  Максимов И. И.  Моделирование вскрытия глубоких карьеров спиральными съездами / И. И. Максимов. - С. 49
  Матвійчук Я. В.  П'єзокерамічні перетворювачі для забезпечення безпеки / Я. В. Матвійчук, О. В. Богданов. - С. 50
  Паличева А. Н.  Имитационная модель адаптивного управления телескопом с учетом турбулентной атмосферы / А. Н. Паличева. - С. 52
  Приходько С. Б.  Побудова нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь негауссівських випадкових процесів за їх реалізаціями / С. Б. Приходько. - С. 53
  Романенков Ю. А.  Параметрический синтез прогнозной модели Брауна на основе фазовых портретов временных рядов / Ю. А. Романенков. - С. 54
  Саєнко Є. М.  Метод швидкого пошуку дублікатів зображень / Є. М. Саєнко. - С. 55
  Салапатов В. І.  Побудова автономної моделі системи / В. І. Салапатов. - С. 56
  Слободянюк Р. В.  Імітаційна модель екскаваторно-автомобільного комплексу кар'єру / Р. В. Слободянюк. - С. 57
  Супруненко О. О.  Блочний інструментарій моделювання динамічних процесів у системах з паралелізмом / О. О. Супруненко. - С. 58
  Тараненко Р. А.  Концепция представления информации в целостной модели данных / Р. А. Тараненко. - С. 59
  Харченко О. В.  Математична модель мобільного робота з використанням ультразвукової системи навігації / О. В. Харченко. - С. 60
  Ярмілко А. В.  Адаптивна модель для системи інтелектуального керування виробничими процесами / А. В. Ярмілко. - С. 61
  Аксак Н. Г.  Модель мультиагентной системы на основе классификационной нейросетевой модели / Н. Г. Аксак. - С. 63
  Бєлєвич В. М.  Переваги адаптивної системи управління інформаційної безпеки підприємства над традиційними підходами реалізації політики безпеки / В. М. Бєлєвич. - С. 64
  Ватаманюк А. Д.  Самоорганізаційні карти Кохонена та їх практичне застосування / А. Д. Ватаманюк. - С. 65
  Вертипорох Р. Г.  Модель узагальнення прогнозів для автономних інтелектуальних модулів / Р. Г. Вертипорох. - С. 66
  Голуб С. В.  Принципи формування бази моделей / С. В. Голуб. - С. 67
  Гордиевич А. М.  Использование алгоритма прогнозирования ARIMA в экономических моделях / А. М. Гордиевич, И. Ю. Шубин. - С. 68
  Жирякова І. А.  Застосування генетичних алгоритмів до розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь / І. А. Жирякова. - С. 69
  Знахуренко В. П.  Підходи надання рекомендацій користувачам веб-сайтів / В. П. Знахуренко. - С. 70
  Ковальчук О. В.  Нейронні мережі та криптографія / О. В. Ковальчук. - С. 71
  Коляско Ю. С.  Моделювання штучної нейронної мережі з самоорганізацією типу "когнітрон" для розпізнавання зображень / Ю. С. Коляско. - С. 72
  Кораблев Н. М.  Адаптивная модель автоматической классификации объектов на основе иммунного подхода / Н. М. Кораблев. - С. 73
  Любченко К. М.  Вкладені списки у мові Prolog / К. М. Любченко. - С. 74
  Мазурок Т. Л.  Розвиток когнітивної сфери студентів під час навчання курсу "Експертні системи" / Т. Л. Мазурок, В. В. Черних. - С. 75
  Слесарев В. В.  Прогнозирование концентрации метана в шахтной атмосфере / В. В. Слесарев, А. В. Миргородский. - С. 76
  Більмаковська Л. С.  Використання нейронної мережі для моделювання та прогнозування методів профілактики онкологічних захворювань / Л. С. Быльмаковська. - С. 78
  Бінас А. О.  Інформаційна система мінімізації набору об'єктів та ознак під час медичної діагностики / А. О. Бінас, О. М. Мацуга. - С. 79
  Зибіна Т. І.  Моделювання кисневих характеристик пацієнтів в умовах штучного кровообігу / Т. І. Зибіна, А. В. Яковенко, Є. А. Настенко. - С. 80
  Коваленко В. В.  Багаторівневе перетворення результатів медичного моніторингу із фотографічних зображень / В. В. Коваленко. - С. 81-82
  Кришталь А. Ю.  Алгоритми машинної діагностики захворювань / А. Ю. Кришталь. - С. 83
  Лелякова Л. С.  Інформаційна ситема сертифікації лікарських засобів / Л. С. Лелякова. - С. 84
  Нестерко К. В.  Використання технологій штучного інтелекту в нутриціології / К. В. Нестерко. - С. 85
  Палаш С. Г.  Метод формування масиву вхідних даних з проміжною класифікацією / С. Г. Палаш. - С. 86
  Патлаєнко М. О.  Аналіз методів стиснення за допомогою параметричного фрактального перетворення / М. О. Патлаєнко. - С. 87
  Пилявський В. В.  Побудова атласу кольорів, що рівномірно заповнюють колірну діаграму для аналізу зорових властивостей людини / В. В. Пилявський, А. Р. Ловчикова. - С. 88
  Резніченко О. В.  Онлайн-служба психологічної допомоги / О. В. Резніченко. - С. 89
  Сопко І. В.  Дослідження впливовості факторів на біологічне дозрівання людини в технології багаторівневого перетворення інформації / І. В. Сопко. - С. 90
  Ушаков О. Л.  Оцінка якості генераторів псевдовипадкових чисел / О. Л. Ушаков, О. М. Мацуга. - С. 91
  Чехова О. В.  Моделювання динамічних властивостей та адаптаційних резервів системи кровообігу людини / О. В. Чехова, С. В. Бєсєдіна. - С. 92
  Бєсєдіна С. В.  Шляхи та проблеми впровадження ГІС в управлінні водоканалом / С. В. Бєсєдіна, А. П. Гнатюк. - С. 94
  Голод Я. В.  Візуалізація інформаційної системи енергетичних підприємств з використанням Cesium / Я. В. Голод. - С. 95
  Голуб С. В.  Класифікація алгоритмів синтезу моделей для масивів вхідних даних / С. В. Голуб, А. С. Авраменко. - С. 96
  Олененко Я. А.  Інформаційна система оцінювання якості продуктів харчування / Я. А. Олененко, Ю. Є. Гребенович. - С. 97
  Рощупкін Г. В.  Використання дата майнінгу та аналізу тональності тексту для визначення трендів та настроїв у соціальних мережах на прикладі сервісу мікроблогінгу "Twitter" / Г. В. Рощупкін. - С. 98
  Царик Т. Ю.  Системний аналіз проблем інформатизації вищої освіти / Т. Ю. Царик. - С. 99
  Чемерис М. М.  Система оцінки ризиків захворювання населення під впливом чинників оточуючого середовища / М. М. Чемерис

Анотація:   В матеріалах конференції відображені основні сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій по чотирьох головних напрямках: технології системного та прикладного програмного забезпечення; моделюючих технологій; штучний інтелект; медична кібернетика, інформаційні та моделюючі технології в медицині. Розглядаються різні розробки в галузях комп'ютерних наук.

 
11 63
У45

        Українська історична наука на порозі ХХІ століття Міжнар. Наук. Конгрес; м. Чернівці, 16-18 травня 2000 р. : доповіді та повідомлення. - : 2001. - 144 с.

Зміст:
  Атаманенко В.  Описи шляхетських маєтків Волині другої половини ХVІ століття / В. Атаманенко. - С. 5-8
  Бойко О.  Формування і особливості становлення партійної системи в Україні / О. Бойко. - С. 8-17
  Лановик М.  Роль християнства у формуванні світоглядної основи української усної народної творчості / М. Лановик, З. Лановик. - С. 17-21
  Побірченко Н.  Школа базиліанського кляштора в Умані / Н. Побірченко. - С. 21-27
  Шугальова І.  Структурний поділ єпархіальних та парафіяльних органів Російської православної церкви в Україні наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. / І. Шугальова. - С. 28-31
  Заводовський А.  "Українське питання" у клерикальній пресі Наддніпрянщини 1905 - 07 років / А. Заводовський. - С. 31-34
  Юрійчук Є.  Легітимація політичної влади в Україні (1917-1922 рр.) / Є. Юрійчук. - С. 35-42
  Бобко Т.  До проблеми релігійності молоді в 20-х рр. ХХ ст. / Т. Бобко. - С. 43-46
  Пришляк В.  Гетьманщина в українській історіографії 1910-1930-х рр.: студії політики і суспільства / В. Пришляк. - С. 47-53
  Купріянович Г.  Роль православної церкви в українському суспільстві в поглядах митрополита Іларіона (Огієнка): постановка проблеми / Г. Купріянович. - С. 54-60
  Меляков А.  Масові джерела з історії депортації мешканців східних областей України до Німеччини під час Другої світової війни / А. Меляков, С. Посохов. - С. 61-65
  Павленко І.  Розгортання нової антинаціоналістичної ідеологічної кампанії в Західній Україні у 1943 - на початку 1945 р. / І. Павленко. - С. 70-73
  Замомря М.  Історичні реалії в контексті українсько-польських взаємодій / М. Замомря. - С. 74-79
  Романцов В.  Як українці користувалися рідною мовою за часів радянської влади (Україна, Росія, Казахстан і Білорусь) / В. Романцов. - С. 79-83
  Томулец В.  Роль бессарабских и украинских купцов в развитие торговых связей Бессарабии с украинскими губерниями в первой трети ХІХ века / В. Томулец. - С. 83-91
  Макар В.  Імміграційна політика канадських властей: досягнення та проблеми / В. Макар. - С. 91-96
  Іванчук М.  Виховання молодого громадянина на ідеях української державності / М. Іванчук. - С. 96-99
  Бача Ю.  Роль релігії та церкви в сучасному житті української національної меншини Словаччини / Ю. Бача. - С. 99-103
  Франчук Є.  Історико-культурологічні дослідження "української книги" / Є. Франчук. - С. 103-108
  Бутирська І.  Регіональні аспекти розвитку як чинник економічного зростання України (на прикладі Чернівецької області) / І. Бутирська, О. Бурдяк. - С. 108-117
  Любовець О.  Українська трудова партія: політична програма і тактика в національно-демократичній революції 1917-1920 рр. / О. Любовець. - С. 117-123
  Грябан В.  Релікти вшанування земного вогню в українців Буковини / В. Грябан. - С. 123-128
  Соломон К.  Украина - один из основных партнеров Республики Молдова / К. Соломон. - С. 128-133
  Стрельчук Н.  Балканська криза і проблеми безпеки посткомуністичних країн / Н. Стрельчук. - С. 133-138
  Ковальський М.  Роздуми над станом і перспективами українського теоретичного джерелознавства / М. Ковальський. - С. 139-141

Рубрики: Історія України

Анотація:   До четвертого тому увійшли матеріали Конгресу, які не вдалося опублікувати у трьох попередніх томах.

 
12 67.401.04(4Укр)кр
П76

        Пріоритети і напрямки оптимізації законодавчої бази діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування [Текст] : матеріали щоріч. наук.-практ. семінару 27 квітня 2012 р. Зб. №4. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 329 с.

Зміст:
  Кузьмінський А. І.  Актуальні питання удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування / А. І. Кузьмінський. - С. 11-15
  Шевченко П. В.  Стан соціально-трудових відносин в Черкаській області та основні шляхи їх поліпшення / П. В. Шевченко. - С. 15-19
  Іщенко М. П.  Оптимізація місцевого самоврядування в Україні у контексті досвіду місцевого самоврядування європейських країн / М. П. Іщенко. - С. 20-26
  Олійник В. В.  Роль та місце інституту Президента України в системі органів державної влади / В. В. Олійник. - С. 26-28
  Самойленко Л. Я.  Компаративний аналіз законодавчої бази органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах / Л. Я. Самойленко. - С. 29-33
  Волошкевич Г. А.  Проблемні питання інституту виборчої застави у вітчизняному виборчому законодавстві / Г. А. Волошкевич. - С. 34-40
  Обрусна С. Ю.  Новели Закону України "Про державну службу" / С. Ю. Обрусна. - С. 40-43
  Гук Б. М.  Удосконалення законодавства про діяльність Державної виконавчої служби України / Б. М. Гук. - С. 44-46
  Овчаренко А. О.  Особливості правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування Німеччини / А. О. Овчаренко. - С. 47-49
  Шамрай О. Г.  Муніципальна реформа як крок до оптимізації законодавчої бази в діяльності органів місцевого самоврядування / О. Г. Шамрай. - С. 49-53
  Ткаченко В. П.  Організаційно-методичні засади проходження слухачами магістратури державної служби стажування в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування / В. П. Ткаченко. - С. 53-56
  Лесик Г. М.  Специфіка ділового спілкування державних службовців / Г. М. Лесик. - С. 56-59
  Артеменко О. О.  Основні напрямки вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками / О. О. Артеменко. - С. 59-62
  Багмет О. П.  Напрямки оптимізації законодавчої бази щодо розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями / О. П. Багмет. - С. 63-65
  Базєєва Н. О.  Зв'язки з громадскістю на сучасному етапі / Н. О. Базєєва. - С. 65-68
  Бакаєва А. І.  Оптимізація ролі політичної освіти України / А. І. Бакаєва. - С. 69-74
  Балясна А. В.  Шляхи оптимізації нормативно-правової бази діяльності податкової служби в контексті прийняття Податкового кодексу України / А. В. Балясна. - С. 74-78
  Беспала С. В.  Системність та принципи реформування територіальної організації державного управління / С. В. Беспала. - С. 78-81
  Богатир В. В.  Пріоритети і напрямки оптимізації законодавчої бази діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / В. В. Богатир. - С. 81-86
  Бровко Н. М.  Пріоритети і напрямки оптимізації законодавчої бази інституту державної служби / Н. М. Бровко. - С. 86-90
  Варивода І. В.  Удосконалення механізмів взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування / І. В. Варивода. - С. 90-93
  Верещака О. М.  Законність як метод публічного управління та її забезпечення у сфері управлінської діяльності в Україні / О. М. Верещака. - С. 93-96
  Влізько І. В.  Реформування системи контролю у сфері державного управління / І. В. Влізько. - С. 97-99
  Воронова А. Б.  Взаємодія органів державної влади із ЗМІ як засіб забезпечення прозорості їх діяльності / А. Б. Воронова. - С. 99-102
  Гаврилова Ж. І.  Взаємодія органів державного управління та органів місцевого самоврядування - важливе питання демократичного державотворення / Ж. І. Гаврилова. - С. 102-104
  Гаращенко А. М.  Концептуальні підходи до проблеми адміністративно-правовї організації державного управління / А. М. Гаращенко. - С. 105-107
  Глущенко Р. Ф.  Напрямки удосконалення законодавчої бази діяльності органів фінансового контролю / Р. Ф. Глущенко. - С. 109-113
  Горбатюк Т. П.  Законодавче та нормативне регулювання діяльності органів Держказначейства / Т. П. Горбатюк. - С. 113-116
  Горбул С. А.  Реформування системи фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування: компаративний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду / С. А. Горбул. - С. 116-121
  Грисюк Т. М.  Пріоритети та напрямки оптимізації центральних органів виконавчої влади / Т. М. Грисюк. - С. 121-124
  Гук Н. Б.  Система зв'язків в структурі державного управління / Н. Б. Гук. - С. 124-128
  Гукало О. П.  Досвід взаємодії органів влади з громадськими об'єднаннями (на прикладі Шполянського району Черкаської області) / О. П. Гукало. - С. 128-132
  Денисенко Н. О.  Оптимізація виборчого законодавства / Н. О. Денисенко. - С. 132-135
  Денисенко О. І.  Основні напрямки регулювання туристичною діяльністю в Україні / О. І. Денисенко. - С. 135-138
  Дубина І. М.  Особливості функціонування територіальної громади в Європейських країнах: досвід для України / І. М. Дубина. - С. 138-141
  Згурська І. В.  Розвиток відносин України та Європейського Союзу у контексті розширення ЄС / І. В. Згурська. - С. 146-150
  Золотарьова О. І.  Роль керівника в державно-управлінському вимірі / О. І. Золотарьова. - С. 150-153
  Калайда Р. Г.  Місцеве самоврядування в Україні - головний суб'єкт децентралізації державного управління / Р. Г. Калайда. - С. 154-156
  Каричковська О. М.  Удосконалення професійної підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у контексті Болонського процесу / О. М. Каричковська. - С. 156-160
  Касян Т. В.  Пропозиції щодо оптимізації законодавчої бази державної політики у сфері соціального захисту / Т. В. Касян. - С. 160-163
  Кітроцька Т. Ю.  Причини та наслідки зростання корупції в системі органів виконавчої влади України / Т. Ю. Кітроцька. - С. 164-167
  Коваленко А. В.  Шляхи оптимізації законодавчої бази діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування / А. В. Коваленко. - С. 167-170
  Коляда М. А.  Удосконалення державного управління в сучасній Україні шляхом адміністративної реформи / М. А. Коляда. - С. 170-173
  Конюшенко І. О.  Особливості проходження служби в системі управління бюджетною сферою України / І. О. Конюшенко. - С. 174-178
  Косенков Д. І.  Контроль та нагляд у державному управлінні України: сутність та співвідношення понять / Д. І. Косенков. - С. 178-181
  Котенко Н. П.  Ефективність управління якістю в органах виконавчої влади України / Н. П. Котенко. - С. 181-183
  Криворучко М. О.  Надзвичайні ситуації та їх класифікація / М. О. Криворучко. - С. 183-
  Кропивник І. А.  Передумови та основні напрямки вдосконалення системи державних закупівель в Україні / І. А. Кропивник. - С. 187-190
  Кулик Г. Ю.  Повноваження уряду у законодавчій сфері: європейська модель / Г. Ю. Кулик. - С. 191-194
  Кулик О. Ю.  Удосконалення механізму прийняття управлінських рішень в процесі діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / О. Ю. Кулик. - С. 194-196
  Купріянов В. М.  Проблеми реалізації принципу відкритості влади та шляхи їх вирішення в Україні / В. М. Купріянов. - С. 196-200
  Кураса Л. В.  Нормативно-правова база формування іміджу державного службовця / Л. В. Кураса. - С. 200-205
  Лисечко Т. В.  Пріоритети і напрямки оптимізації законодавчої бази діяльності органів податкової служби України / Т. В. Лисечко. - С. 205-208
  Литвиненко Н. П.  Сучасні моделі та теорії місцевого самоврядування зарубіжних країн / Н. П. Литвиненко. - С. 208-211
  Лозумірська В. Ю.  Реформа місцевого самоврядування: фінансова самостійність і її державне гарантування / В. Ю. Лозумірська. - С. 211-215
  Ляшко Н. В.  Пріоритети і напрямки оптимізації законодавчої бази діяльності органів управління по зв'язках із громадкістю / Н. В. Ляшко. - С. 216-220
  Максимець Е. Г.  Технології аналітичної діяльності керівника як складова прийняття управлінських рішень в умовах реформ / Е. Г. Максимець. - С. 220-223
  Мартинюк С. В.  Місце та роль органів Державного реєстру виборців в організації та проведенні виборів усіх рівнів / С. В. Мартинюк. - С. 223-226
  Маслюк Н. С.  Аналіз організаційно-правових засад гендерної політики у сфері державного управління / Н. С. Маслюк. - С. 227-230
  Медушівська Н. Л.  Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства / Н. Л. Медушівська. - С. 230-234
  Надточій М. В.  Організація і діяльність місцевих органів влади в зарубіжних країнах / М. В. Надточій. - С. 234-237
  Неліна Л. Т.  Особливості становлення виконавчої влади в Україні / Л. Т. Неліна. - С. 238-240
  Нестеренко Т. В.  Взаємозв'язок органів місцевого самоврядування і суспільства: основні пріоритети / Т. В. Нестеренко. - С. 241-243
  Пазинич О. С.  Здорова нація - запорука успішного розвитку держави / О. С. Пазинич. - С. 244-246
  Палій І. М.  Продуктивність праці населення як складова активної політики зайнятості в Україні / І. М. Палій. - С. 246-249
  Панченко Л. Я.  Професіоналізм як визначальна ціннісна ознака державного управління / Л. Я. Панченко. - С. 249-253
  Пінчук Є. П.  Роль і функції сільських, селищних, міських рад в системі місцевого самоврядування України / Є. П. Пінчук. - С. 253-255
  Плахтій Т. В.  Контроль в державному управлінні, нові погляди в процесі адміністративної реформи / Т. В. Плахтій. - С. 255-258
  Прус І. П.  Система електронного документообігу: поняття та характеристика складових елементів / І. П. Прус. - С. 259-261
  Северенчук Б. М.  Сутність управління та реалізації політичних рішень / Б. М. Северенчук. - С. 271-275
  Семененко М. В.  Вплив управлінської еліти на оптимізацію законодавчої бази діяльності органів виконавчої влади / М. В. Семененко. - С. 275-278
  Таджиєва О. С.  Поняття і зміст юридичної відповідальності / О. С. Таджиєва. - С. 285-289
  Тимощук В. В.  Конфлікти в системі державного управління: позитивні і негативні сторони / В. В. Тимощук. - С. 289-291
  Торкайло Ю. С.  Вияви прозорості і відкритості діяльності органів державної влади через засоби масових комунікацій / Ю. С. Торкайло. - С. 291-294
  Федосій Т. І.  Реформування земельних відносин шляхом удосконалення земельного законодавства / Т. І. Федосій. - С. 297-301
  Цап О. М.  Напрямки спрощення реєстраційних процедур в Україні / О. М. Цап. - С. 301-306
  Шмикова І. В.  Напрями реформування державної служби / І. В. Шмикова. - С. 309-312
  Шраменко Л. В.  Пріоритети і напрямки оптимізації законодавчої бази діяльності організації органів державної влади і місцевого самоврядування / Л. В. Шраменко. - С. 315-318
  Ямпольська Н. А.  Нормативно-правове регулювання комунікативної політики у сфері державного управління в Україні / Н. А. Ямпольська. - С. 321-324
  Яровий В. М.  Пріоритети і напрямки оптимізації законодавчої бази діяльності органів місцевого самоврядування / В. М. Яровий. - С. 324-328

Рубрики: Право адміністративне - Державне управління

Анотація:   Збірник містить матеріали науково-практичного семінару, проведеного 27 квітня 2012 р. В нього увійшли матеріали пленарного засідання і засідань першої і другої секцій, в яких висвітлюються науково-теоретичні аспекти і організаційно-правові пріоритети оптимізації законодавчої бази управлінської діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування та взаємодії систем державного управління і місцевого самоврядування як чинника демократичного державотворення в Україні.

 
13 63.3(4Укр)
І90

        Історія [Текст] : збірник тез та повідомлень ІІІ Міжнародного конгресу україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р. Ч. 2 / Міжнар. асоц. україністів, НАН України, Харківський держ. ун-т та ін.. - Х. : Око, 1996. - 304 с.

Зміст:
  Реєнт О.  Проблема фомування національної свідомості українського народу / О. Реєнт. - С. 3-7
  Головченко В.  Українська соціал-демократія у вітчизняному національно-визвольному русі напередодні першої світової війни / В. Головченко. - С. 7-12
  Чорний Д.  Чи був Харків промисловим центром?(До питання про критерії класифікації міст України початку ХХ ст.) / Д. Чорний. - С. 12-15
  Добжанський О.  Українські міщани Чернівців у національному русі другої половини XIX-поч.ХХ ст. / О. Добжанський. - С. 15-20
  Королев В.  Деятельность украинских партий и организаций в Таврической губернии (1905-1917 гг.) / В. Королев. - С. 20-26
  Климов А.  До питання про соціальне та економічне становище робітників Донбасу й Придніпров'я в роки першої світової війни / А. Климов, Н. Сердюк. - С. 26-30
  Наумов С.  Чи була "Спілка" українською партією? / С. Наумов. - С. 30-35
  Патер І.  Проблема соборності в діяльності союзу визволення України (1914-1918 рр.) / І. Патер. - С. 35-40
  Гарчева Л.  Федеративна стратегія Центральної ради та її критики / Л. Гарчева. - С. 40-44
  Соколова М.  Российский "центр" и украинская "периферия": факты и уроки 1917 года / М. Соколова. - С. 44-48
  Шаповал Ю.  Біографія М.С. Грушевського у світлі невідомих документів ГПУ-НКВД / Ю. Шаповал. - С. 64-73
  Федунов В.  Ставлення Рад і самоуправлінь Таврійської губернії до Центральної Ради та УНР / В. Федунов. - С. 73-77
  Малик Я.  Державотворча діяльність Павла Скоропадського / Я. Малик. - С. 77-82
  Васюта І.  Західноукраїнська державність 1918-1920 рр.: альтернативні типи її становлення і причини падіння / І. Васюта. - С. 82-87
  Кульчицький С.  Утвердження радянського тоталітаризму / С. Кульчицький. - С. 87-97
  Ткачова Л.  Соціальні зміни в складі української інтелігенції та їх наслідки. 20-30 роки / Л. Ткачова. - С. 94-97
  Калініченко В.  Кооперативна діяльність земельної громади в українському доколгоспному селі 20-х років / В. Калініченко. - С. 97-101
  Абросимова С.  запорізьке козацтво в культурно-історичній традиції українського народу (за матеріалами епістолярної спадщини Д. Яворницького) / С. Абросимова. - С. 101-107
  Прилуцький В.  Молодь та правлячий режим в УРСР у 20-ті роки / В. Прилуцький. - С. 107-110
  Купріянович Г.  Український національний рух на Холмщини та Південному Підляшші в 20-ті рр. ХХ ст. / Г. Купріянович. - С. 110-116
  Зайцев О.  Спроба нормалізації польсько-українських відносин (1935-1938) / О. Зайцев. - С. 116-121
  Романюк М.  Українська періодика XIX-ХХ століть: проблеми створення повного репертуару / М. Романюк. - С. 121-128
  Даниленко В.  Українська національна школа в ХХ ст.: деякі проблеми розвитку та вивчення / В. Даниленко, А. Слюсаренко. - С. 131-139
  Лях Р.  Репресування українців у 20-30-ті рр. / Р. Лях. - С. 139-140
  Лях Р.  Трудова діяльність та побут колгоспників 50-х рр. / Р. Лях, Л. Добробог, Л. Ровчак. - С. 140-143
  Марусик Т.  Проблема становлення вищої школи західних областей України в другій половині 40-х-першій половині 50-х рр. / Т. Марусик. - С. 143-148
  Веселова О.  Тоталітарна держава СРСР- призвідець голоду 1946-1947 рр. в Україні / О. Веселова. - С. 148-152
  Крачковський Б.  Тоталітаризм і сільськогосподарські робітники України / Б. Крачковський. - С. 152-157
  Білокінь С.  Що таке "єдиний совєтський народ"? / С. Білокінь. - С. 157-163
  Стасюк О.  Підпільні видання ОУН-УПА 40-50 рр. / О. Стасюк. - С. 163-168
  Русначенко А.  Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х-початок 1990-х років / А. Русначенко. - С. 169-172
  Даниленко В.  Українська наука і зарубіжний світ / В. Даниленко. - С. 172-173
  Кравченко В.  "Історія русів": час збирати каміння / В. Кравченко. - С. 182-184
  Яценюк П.  Підсумки і завдання дослідження історії професійних спілок України (1917-1995 рр.) / П. Яценюк. - С. 185-190
  Зінченко А.  Український автокефальний рух 1920-х та кінця 1980-1990-х рр.:порівняльний аналіз / А. Зінченко. - С. 190-193
  Красівський О.  Греко-католицька церква і боротьба за державну незалежність Східної Галичини (1918-1923 рр.) / О. Красівський. - С. 193-198
  Боцюрків Б.  "Саморозпуск" української греко-католицької церкви в 1946р. У світлі розсекречених архівних документів / Б. Боцюрків. - С. 198-203
  Войналович В.  Ліквідація місць паломництва віруючих як один із напрямків антирелігійної політики держави (друга половина 50-х-перша половина 60-х рр. ХХ ст.) / В. Войналович. - С. 203-207
  Сидоренко О.  Українська таборова преса часів першої світової війни: політично-національні орієнтири / О. Сидоренко. - С. 207-211
  Грач Л.  Діяльність Андрія Жука у таборах для українських військовополонених періоду першої світової війни / Л. Грач. - С. 211-213
  Романюк М.  До історії становлення української таборової преси (1915-1917 рр.) / М. Романюк, І. Крупський. - С. 213-222
  Вішка О.  Українська таборова преса вояків армії УНР, інтернованих у Польщі(1920-1924) / О. Вішка. - С. 222-227
  Сидоренко Н.  Українська таборова преса в Італії та Великій Британії (1945-1948 рр.): проблема національної специфіки / Н. Сидоренко. - С. 227-232
  Скоробогатов А.В.  Українські націоналісти на Слобожанщині в роки війни (1941-1943) / А.В. Скоробогатов. - С. 232-237
  Солошенко О.  До питання про станову структуру населення Харківської губернії в другій половині XIX століття / О. Солошенко. - С. 237-241
  Школьна О.  Духовна публіцистика Василя Біднова (за матеріалами "Релігійно-наукового вісника\" / Александрів Куявський. - С.  1921-1923)\"
  Грузов М.  Літературний літопис таборового життя (1922-1923 рр.) / М. Грузов, М. Шудря. - С. 245-250
  Срібняк І.  Видавнича діяльність полонених українців у Німеччині в 1914-1918 рр. / І. Срібняк. - С. 250-256
  Тамм А.  До питання про роль Миколи Скрипника в українському національно-культурному відродження 20-х рр. / А. Тамм. - С. 256-259
  Титар В.  Генезис українського феномену культури-мистецтва Слобожанщини / В. Титар, О. Титар. - С. 259-264
  Пиріг Р.  Документи вищого партійно-державного керівництва УРСР як джерело з історії західноукраїнських земель 1944-1953 рр. / Р. Пиріг. - С. 264-267

Рубрики: Історія України - Внутрішня політика
Україна

Ключові слова (ненормовані): запорозьке козацтво -- український національний рух -- українська національна школа -- слобожанщина -- духовна публіцистика -- українська таборова преса -- професійні

 
14 Журнал

        Мовознавство 2018 р. № 6 [Текст] : Виходить: 6 на рік (раз на два місяці). -

Зміст:
  Шевченко Л. І.  Проблеми наукової школи в харківській славістиці середини XIX ст.: О. О. Потебня і П. О. Лавровський (наукова школа; харківська славістична традиція) / Л. І. Шевченко, Ю. Б. Дядищева-Росовецька. - С. 3-10
  Пономаренко В. П.  Етноніміка сучасних європейських мов і проблема національних стереотипів (європейські мови; етноніми) / В. П. Пономаренко. - С. 11-19
  Васильєва Л. П.  Роль сучасних українсько-південнослов'янських двомовних словників у створенні української національної лінгвістичної інфраструктури (українська лексикографія; тематичний словник) / Л. П. Васильєва. - С. 20-29
  Дель Гаудіо С.  Діалектні картини Італії та України: спроби порівняння (діалектологія; італійські та українські діалекти) / Дель Гаудіо С.. - С. 30-38
  Rychkova L. V.  Specialized language data base incorporating the texts of the regional Belarusian newspapers (білоруська мова) / L. V. Rychkova, A. Yu. Stankevich. - С. 39-45. - Текст англ. мовою
  Купріянов Є. В.  Електронний словозмінний словник іспанської мови: його структура, зміст і параметризація (мова іспанська ) / Є. В. Купріянов, Т. П. Любченко. - С. 46-62
  Єрмоленко С. С.  Рецензія / С. С. Єрмоленко. - С. 63-67
  Дьячок Н.  Рецензія / Н. Дьячок. - С. 68-70
  Коваль Л.  Рецензія / Л. Коваль. - С. 70-73
  Даниленко Л.  Хроніка : [ В Бєлграді відбувся XVI Міжнародний з'їзд славістів] / Л. Даниленко. - С. 74-77
  Любомир Омелянович Белей (18.03.1962-12.05.-2018) (некролог) (мовознавець). - С. 78
  Зміст журналу "Мовознавство" за 2018 рік. - С. 79-80

Місцезнаходження:   ЧЗ №5 : 1

 
15 Журнал

        Чумацький шлях 2018 р. № 1 [Текст] : Виходить: 6 на рік (раз на два місяці). -

Зміст:
  Герей В.  Анна королева: таємниці і загадки долі (історія України; персоналія) / В. Герей. - С. 2-5
  Купріянов О.  Інформаційні матеріали до 80-х роковин "Великого терору" в Україні (історія України; масові репресії) / О. Купріянов. - С. 6-9
  Цалик С.  Центральна Рада (історія України; заснування Центральної Ради) / С. Цалик. - С. 10-11
  Тарахан-Береза З.  Вікова таємниця Мотовиловщини (Черкащина; Канів; Чернеча гора; шевченкознавство ) / З. Тарахан-Береза. - С. 12-21
  Сокур Ю.  Сіль землі нашої: минуле і сучасне (культура побуту України; українські традиції) / Ю. Сокур. - С. 20-23
  Лозко Г.  Дерева та кущі (культура побуту України; традиції та звичаї) / Г. Лозко. - С. 24-25
  Денікен Е.  Неймовірний світ (фрагменти із книги "Спогади про майбутнє") (древні карти світу адмірала Пірі Рейса) / Е. Денікен. - С. 26-31

Місцезнаходження:   ЧЗ №5 : 1

 
16 83.3(0)6я4
Л64

        ЛітАкцент. Сучасна література в колі твого читання [Текст] : альманах. Вип. 1 (3) / ред. : В. Панченко. - К. : Темпора, 2009. - 580 с.

Зміст:
  Стусенко О.  Всім по прянику (і нікому два) ("Критика" - "Друг читача" - "Літературна Україна") / О. Стусенко. - С. 17-24
  Коцарев О.  Література: малий шоу-бізнес - чи мистецька автономна річ? (Погляд на неспеціалізовані газетні видання) / О. Коцарев. - С. 25-33
  Дуцик Д.  Тексти і "спектаклі" (Література на сторінках новинних щотижневих журналів) / Д. Дуцик. - С. 34-39
  Андрусяк І.  Поет однієї книжки (Текст і дискурс Павла Гірника) / І. Андрусяк. - С. 54-62
  Баган О.  Спокуси і пастки літературної критики / О. Баган. - С. 67-75
  Дроздовський Д.  Переклад у XXI столітті: місія нездійсненна? / Д. Дроздовський. - С. 81-89
  Поліщук Я.  Фантасмаразми з Гоголем / Я. Поліщук. - С. 90-94
  Харчук Р.  Фемінізм у дзеркалі Вірджинії Вулф / Р. Харчук. - С. 99-101
  Харчук Р.  "В час мого скону/Не закривайте балкону" / Р. Харчук. - С. 105-110
  Панченко В.  Тисячолітній Загребельний (Сторінки спогадів і подорожні нотатки з "малої батьківщини" письменника) / В. Панченко. - С. 111-122
  Шаповал Ю.  "Бабин Яр": доля тексту та автора (про українське видання книги Анатолія Кузнєцова "Бабин Яр") / Ю. Шаповал. - С. 123-129
  Пастух Т.  Сторінками єдиного тексту Костянтина Москальця / Т. Пастух. - С. 130-140
  Базилевський В.  Мінерал поезії (Про лірику Дмитра Кременя) / В. Базилевський. - С. 141-146
  Пономарьов В.  Мандрівникам на Схід Європи / В. Пономарьов
  Ковбаса І.  Містифікатор Винничук / І. Ковбаса. - С. 173-180
  Рябчій І.  Світлана Жолоб: самота творень / І. Рябчій. - С. 181-188
  Матіяш Б.  Чеслав Мілош: під знаком відстані / Б. Матіяш. - С. 194-198
  Деркач А.  Не дав Бог жабі хвоста... / А. Деркач. - С. 199-202
  Ксьондзик Н.  Сучасна література в Ізраїлі. Корисні уроки для українців / Н. Ксьондзик. - С. 203-207
  Пастух Т.  "Подзвін криги, що опадає за твоїми кроками" (Про поезію Гаррі Снайдера) / Т. Пастух. - С. 208-214
  Сняданко Н.  Привиди нездійсненних бажань, або цілковита самотність Юдіт Германн / Н. Сняданко. - С. 220-222
  Ксьондзик Н.  Що відомо про зуби Зеді Сміт? / Н. Ксьондзик. - С. 223-225
  Ксьондзик Н.  Три зірки сучасної французької літератури / Н. Ксьондзик. - С. 226-230
  Ксьондзик Н.  Бестселер Паттерсона: реклама, психлікарня, літературні раби / Н. Ксьондзик. - С. 234-237
  Купко Д.  Таварі Маті: японська танкістка з поетичним баченням світу / Д. Купко. - С. 238-241
  Стронговський  Житіє злиденне. Чарльз Буковскі: спроба літературного портрету / Стронговський. - С. 243-246
  Свято Р.  Мемуари як роман, або Дещо про химери жанру / Р. Свято. - С. 249-252
  Гузар З.  палімпсести Наталени Королевої / З. Гузар. - С. 253-255
  Свято Р.  Львів мозаїчний / Р. Свято. - С. 256-259
  Баран Є.  "Оманлива легкість простоти" / Є. Баран. - С. 260-262
  Джугастрянська Ю.  Право бути прочитаною / Ю. Джугастрянська. - С. 263-266
  Павлова О.  Роман з перервами на шахи / О. Павлова. - С. 267-269
  Іванишин П.  Тарас Шевченко як етик / П. Іванишин. - С. 270-273
  Стахівська Ю.  Київ: одне місто і сімнадцять історій / Ю. Стахівська. - С. 274-276
  Михед О.  Паш-порт моряка, заш-морг буденності / О. Михед. - С. 277-279
  Поліщук Я.  Самчукова публіцистика. Невже без цензури? / Я. Поліщук. - С. 280-284
  Коцарев О.  "На лицо ужасная, добрая внутри" - нова антологія репресованої прози / О. Коцарев. - С. 285-287
  Джугастрянська Ю.  Джазове світотворення / Ю. Джугастрянська. - С. 290-293
  Романенко Г.  Набір у братство / Г. Романенко. - С. 294-295
  Матіяш Б.  Любов і світло, із яких починається вірш / Б. Матіяш. - С. 296-298
  Харчук Р.  Писати, коли земля горить під ногами / Р. Харчук. - С. 305-308
  Чистяк Д.  Повернення інтелектуального символізму? / Д. Чистяк. - С. 309-311
  Шепель Ф.  Підручник українського патріотизму від американця з племені чирокі / Ф. Шепель. - С. 312-317
  Клименко О.  Пристрасний ревізіонізм Володимира Базилевського / О. Клименко. - С. 324-329
  Мойсієнко А.  І здужав вивільнити надію... / А. Мойсієнко. - С. 330-332
  Самохін І.  Чого коштує війна / І. Самохін. - С. 333-335
  Джугастрянська Ю.  Для "дорослих" дітей і "дитячих дорослих / Ю. Джугастрянська. - С. 339-342
  Харчук Р.  Кріз опцію любові і смерті / Р. Харчук. - С. 343-347
  Стусенко О.  Ки-Doc 1 від Артема Чеха / О. Стусенко. - С. 348-351
  Суховецький М.  Кому б найперше поставити пам'ятники / М. Суховецький. - С. 352-358
  Стус Д.  Контексти і тексти Івана Дзюби / Д. Стус. - С. 359-364
  Купріян О.  Чергове порно для Фройда / О. Купріян. - С. 373-376
  Назаров Н.  Вирушити до Ітаки / Н. Назаров. - С. 377-382
  Поліщук Я.  Воскреслий хан у країні гяурів / Я. Поліщук. - С. 383-387
  Стусенко О.  Порушник спокою про Ловця Снів / О. Стусенко. - С. 388-390
  Баран Є.  "Із методики полювання на птаха"... / Є. Баран. - С. 396-398

Анотація:   Черговий випуск альманаху "ЛітАкцент" увібрав матеріали однойменного сайту за I пол. 2009 року. До традиційних рубрик цього разу додалася нова - "Круглі столи". Вперше з'являються також роздуми письменників над питаннями анкети "Наші за кордоном". Разом матеріали "старих" і "нових" рубрик складають панораму сучасного літературного життя в Україні та за її межами.

 
17 Журнал

        Мовознавство 2015 р. № 5 [Текст] : Виходить: 6 на рік (раз на два місяці). -

Зміст:
  Белей Л. Л.  Мовний маркетинг як інструмент мовної політики (мовна політика ) / Л. Л. Белей. - С. 3-12
  Барчук В. М.  Сурядність: типологічний аспект (граматика; форми сурядного зв'язку) / В. М. Барчук. - С. 13-20
  Вербич Н. С.  Особливості сегментування діалектного мовлення: звуковий текст vs хрестоматія (діалектний текст) / Н. С. Вербич. - С. 21-29
  Купріянов Є. В.  Міжмовні відповідники в електронному англійсько-українському словнику з енергомашинобудування (комп'ютерна лексикографія) / Є. В. Купріянов. - С. 30-38
  Краснобаєва-Чорна Ж. В.  Семантичний простір оцінної фраземіки (аксіологія; фразема) / Ж. В. Краснобаєва-Чорна. - С. 39-51
  Ковтун А. А.  Про внутрішній потенціал релігійної лексики (на прикладах запозичень поганий та агнець) (релігійна лексика) / А. А. Ковтун. - С. 52-66
  Онуфрійчук Г. І.  Людина в українській етнофразеології: біполярна опозиція "людина - тварина" (фразеологізм) / Г. І. Онуфрійчук. - С. 67-74
  Редьква Я.  Рецензія / Я. Редьква. - С. 75-76
  Зарубенко Т.  Хроніка / Т. Зарубенко. - С. 77-79
  Галина Павлівна Циганенко (07.09.1919-06.02.2015) (філолог). - С. 80-81
  Іван Юхимович Гальчук (11.12.1960-25.08.2015) (філолог). - С. 82

Місцезнаходження:   ЧЗ №5 : 1

 
18 74.264
М54

        Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVI Каришинські читання [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25-26 червня 2009 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки АПН України. - Полтава : Астрая, 2009. - 416 с.

Зміст:
  Гриньова М. В.  До питання про проведення ректорських контрольних робіт на природничому факультеті Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / М. В. Гриньова. - С. 3-6
  Бурда М. І.  Проблеми науково-методичного супроводження профільної школи / М. І. Бурда. - С. 6-8
  Лосєва Н. М.  Творча активність викладача як умова розвитку творчості студента / Н. М. Лосєва, А. І. Дзундза. - С. 8-10
  Пащенко В. О.  Традиції природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / В. О. Пащенко
  Пєхота О. М.  Педагогічні умови формування суб'єктності майбутнього педагога / О. М. Пєхота. - С. 12-14
  Шмалєй С. В.  Науково-педагогічна робота вчителя по формуванню компетентностей учнів / С. В. Шмалєй. - С. 14-16
  Бережна Г. В.  Організація комп'ютерного навчання - підходи та перспективи / Г. В. Бережна, В. Ю. Крикунова. - С. 17-18
  Бережна Г. В.  Організація комп'ютерного навчання - підходи та перспективи / Г. В. Бережна, Ю. В. Ширай. - С. 18-19
  Волкова Н. Н.  Качество высшего образования как объект системного исследования / Н. Н. Волкова. - С. 19-21
  Галатюк Ю. М.  Розвиток творчості майбутніх учителів фізики на основі діяльнісної теорії навчання / Ю. М. Галатюк. - С. 22-24
  Жара Г. І.  Підготовка майбутніх учителів до формування в учнів валеологічних понять як педагогічна проблема / Г. І. Жара. - С. 24-26
  Кобернік С. Г.  Удосконалення самостійної роботи студентів з методичних дисциплін природничого профілю / С. Г. Кобернік. - С. 26-28
  Колодочка В. В.  Погляди В. І. Вернадського на особистість та її роль у формуванні ноосфери / В. В. Колодочка. - С. 28-30
  Левцун А. А.  Самостійність студента як умова формування творчої особистості вчителя / А. А. Левцун. - С. 30-32
  Магда В. І.  Пізнавальний інтерес - умова та етапи формування / В. І. Магда. - С. 32-34
  Мирошник О. Г.  Ціннісні орієнтації майбутнього вчителя як чинник його соціально-психологічної поведінки / О. Г. Мирошник, Л. П. Плужник. - С. 34-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Моторна Л. В.  Теоретичне обгрунтування компонентів професійної спрямованості навчання природничонаукових дисциплін у ВНЗ I-II рівнів акредитації / Л. В. Моторна. - С. 36-38
  Пашко Л. Ф.  Підготовка вчителя до викладання природознавства в системі післядипломної педагогічної освіти / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Колос. - С. 38-40
  Семеновська Л. А.  Утілення ідеї політехнізму в змісті вітчизняної навчальної літератури (друга половина XIX - перша половина XXст.) / Л. А. Семеновська. - С. 40-42
  Харченко А. С.  Структура мотивації навчання молодших школярів / А. С. Харченко. - С. 42-46
  Цина В.  Студентське самоврядування XXI століття : хто дерегує оркестром? / В. Цина. - С. 46-48
  Цуруль О. А.  Формування професіоналізму майбутнього вчителя у процесі самостійної роботи з методики навчання біології / О. А. Цуруль. - С. 48-49
  Чернобель О.  Лекційно-семінарська технологія навчання в школі / О. Чернобель. - С. 49-51
  Шевчук С. М.  Витоки географічної освіти та науки у Полтавському педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (до 75 річчя створення природничо-географічного факультету) / С. М. Шевчук. - С. 51-54
  Штепа К. А.  Формування сприятливого комунікативного середовища сучасного уроку / К. А. Штепа, Ю. С. Зірка. - С. 54-56
  Яланська С. П.  Психолого-педагогічний аналіз проблеми розвитку творчості студентів природничого факультету / С. П. Яланська, Н. О. Лоза. - С. 56-58
  Субота Н. П.  Впровадження інноваційної моделі віртуального навчального середовища при організації дослідницької діяльності студентів із природничих дисциплін / Н. П. Субота. - С. 59-61
  Шпильовий В. Д.  Управління проектами - невід'ємна складова підготовки майбутнього керівника у будь-якій галузі / В. Д. Шпильовий. - С. 61-62
  Безуса О. Л.  Використання інформаційних технологій на уроках фізики / О. Л. Безуса. - С. 62-64
  Волошко Л. Б.  Застосування фреймових технологій при вивченні дисциплін природничого циклу / Л. Б. Волошко, Н. Л. Бабич. - С. 65-66
  Гомля Л. М.  Еволюція способів руху рослин як об'єкт наукових досліджень / Л. М. Гомля, А. І. Михайлюк, Н. О. Лоза. - С. 66-68
  Гуріненко Н. О.  Підготовка майбутнього вчителя біології до експериментальної роботи в ВНЗ / Н. О. Гуріненко, О. Я. Рибалка. - С. 68-70
  Коваленко В.  Роль об'єднання ідей і методів у сучасному природознавстві для розвитку нанотехнологій / В. Коваленко. - С. 70-72
  Кшнякина С. И.  Роль научно-исследовательской деятельности студента в формировании специалиста / С. И. Кшнякина, Т. И. Вертинская. - С. 72-74
  Максименко Н. Т.  Проблемне навчання як елемент дослідницької діяльності при вивченні курсу "Мікробіологія з основами вірусології" / Н. Т. Максименко. - С. 74-76
  Мегалінська Г. П.  Дослідження впливу деяких бактерій, грибів та водоростей на мембрани ерітроцитів крові людини / Г. П. Мегалінська, В. І. Даниленко, С. В. Страшко. - С. 76-78
  Нізовцев А. В.  Дослідницька діяльність студентів / А. В. Нізовцев. - С. 78-80
  Оніпко В. В.  Дослідницька діяльність по біології та сільськогосподарській праці / В. В. Оніпко. - С. 81-83
  Паливода М. Г.  Щодо екологічної освіти на факультетах (відділеннях) гуманітарного профілю ВУЗів / М. Г. Паливода. - С. 84-85
  Пустовіт С. В.  Дослідницька діяльність студентів у курсі "Комп'ютерна хімія" / С. В. Пустовіт. - С. 85-86
  Скиба М. М.  Використання методу моделювання у процесі викладання методики навчання біології у педагогічному ВУЗі / М. М. Скиба, Т. Є. Буяло. - С. 86-88
  Стрижак С. В.  Роль методу проектів у професійній підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін / С. В. Стрижак, О. Л. Гаркович. - С. 89-90
  Цапов В. О.  Формування економічної культури як ефективний засіб гуманізації освіти / В. О. Цапов, С. Г. Цапова. - С. 90-92
  Чеботарьова Л. В.  Дослідницька робота майбутніх вчителів біології під час польової практики з фізіології рослин / Л. В. Чеботарьова. - С. 92-95
  Шитова О. А.  Елементи дослідницької діяльності учнів ліцею при вивченні фізики в умовах безперервної освіти / О. А. Шитова, Г. К. Шурко. - С. 95-97
  Шулдик В. І.  Підготовка майбутніх учителів біології до організації дослідницької діяльності / В. І. Шулдик, Т. М. Гензьора, С. П. Бердега. - С. 97-99
  Шурко Г. К.  Наступність в дослідницькій і проектній діяльності ліцеїстів та студентів в умовах безеперервної професійної освіти / Г. К. Шурко, І. Л. Шурко. - С. 100-101
  Астахова Л. Є.  Ботанічні екскурсії у професійній підготовці майбутніх учителів біології / Л. Є. Астахова, Г. В. Муж. - С. 102-104
  Бажан А. Г.  Сучасні особливості організації навчальних практик на природничому факультеті / А. Г. Бажан. - С. 104-106
  Закалюжний В. М.  Застосування матеріалів з друкованою основою при проведенні навчальної польової практики з зоології безхребетних / В. М. Закалюжний, О. В. Паляниця, А. А. Коваль. - С. 106-108
  Лащенко В. Ф.  Навчальні екскурсії як засіб пізнання природи / В. Ф. Лащенко. - С. 108-110
  Надєєн В. В.  Вивчення павуків у процесі навчально-польових практик по зоології безхребетних / В. В. Надєєн. - С. 110-111
  Олексенко Т. Д.  Організація навчальних екскурсій у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів / Т. Д. Олексенко. - С. 112-113
  Орлова Л. Д.  Роль польових практик при вивченні курсу "Лікарські рослини" у вищій школі / Л. Д. Орлова, Н. Д. Лужаниця, Н. О. Власенко. - С. 113-116
  Семеніхіна К. А.  Екскурсія з природознавства на тему: "Комахоїдні рослини нашого краю" / К. А. Семеніхіна, А. В. Семеніхін, В. Ф. Лащенко. - С. 116-117
  Сердюк О. Г.  Навчальна практика як інтегруючий компонент особистісно-професійного становлення студента / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк. - С. 117-119
  Сорокина Г. А.  Особенности организации и проведения экскурсий на Луганщине / Г. А. Сорокина. - С. 119-121
  Теслюк М. Г.  Вивчення виноградових (Vitaceae Lindl.) під час польових практик з ботаніки / М. Г. Теслюк. - С. 121-122
  Шишкіна Ю. О.  Екскурсія як важлива форма навчання природознавства в школі / Ю. О. Шишкіна. - С. 122-123
  Буринська Н. М.  З досвіду формування екологічної свідомості в учнів / Н. М. Буринська. - С. 127-128
  Дмитриков В. П.  Аналітична інформація в оцінці ступеню природного і техногенного ризику / В. П. Дмитриков, М. В. Гриньова, Т. М. Тищенко. - С. 128-131
  Опара М. М.  Лісосмуги на захисті врожаю від суховіїв / М. М. Опара. - С. 131-132
  Беседіна І. С.  Популяризація мікологічних знань (з досвіду роботи кафедри екології та охорони довкілля Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка) / І. С. Беседіна, Я. М. Макаренко. - С. 132-134
  Дехтяренко С. Г.  Впровадження сучасних природоохоронних концепцій у старшій школі з використанням диференційованих задач природничо-наукових дисциплін / С. Г. Дехтяренко, О. П. Корж. - С. 134-136
  Мелаш В. Д.  Критерії оцінювання екологічної компетентності учнів / В. Д. Мелаш. - С. 136-138
  Новописьменний С. А.  Упровадження сучасних природоохоронних концепцій у навчально-виховний процес вищої та середньої школи / С. А. Новописьменний, І. А. Погребняк. - С. 139-140
  Попельнюх В. В.  Концепція еколого-просвітницької роботи у регіональному ландшафтному парук "Нижньоворсклянський" / В. В. Попельнюх. - С. 140-141
  Попельнюх В. В.  Шляхи реалізації еколого-просвітницької роботи у регіональному ландшафтному парку "Нижньоворсклянський" / В. В. Попельнюх. - С. 142-143
  Скиба Ю. А.  Формування економічних знань у майбутніх фахівців-екологів шляхом впровадження навчально-методичного комплексу з курсу "Економіка природокористування" / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна. - С. 143-145
  Стецюк Н. О.  Реалізація завдань екологічної освіти і виховання як сучасна природоохоронна стратегія: регіональний контекст / Н. О. Стецюк, О. Р. Ханнанова. - С. 145-148
  Стецюк Н. О.  Науково-практичні семінари як форма еколого-валеологічної освіти / Н. О. Стецюк [и др.]. - С. 148-151
  Юркова Т. Ф.  Сучасні підходи до формування екологічної свідомості особистості / Т. Ф. Юркова. - С. 151-153
  Величко Л. П.  Про особливості використання програмно-методичного комплексу "Органічна хімія, 10-11класи" / Л. П. Величко. - С. 154-156
  Гриньова М. В.  Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя хімії / М. В. Гриньова, В. І. Семеняка. - С. 156-158
  Максимов О.  Інтегруюча функція фізико-хімічних методів в орієнтації учнів на природничі науки / О. Максимов. - С. 158-159
  Моргун О. Г.  Міжпредметні зв'язки в курсі хімії / О. Г. Моргун, І. Г. Зезекало. - С. 160-163
  Сологуб А. І.  Профільна креативна хімічна освіта природничо-наукових ліцеїв / А. І. Сологуб. - С. 163-168
  Шиян Н. І.  Форми та методи навчання в класах хіміко-біологічного профілю загальноосвітньої школи сільської місцевості / Н. І. Шиян, І. Г. Зазекало. - С. 168-173
  Близнюк С. О.  Зміст шкільного курсу хімії у Великій Британії / С. О. Близнюк. - С. 173-175
  Воробйова Л. Л.  Методика підготовки до проведення уроку хімії з використанням мультимедійних засобів (на прикладі вивчення теми "Значення періодичного закону. Життя і наукова діяльність Д. І. Менделєєва") / Л. Л. Воробйова. - С. 175-176
  Галицька М. А.  Хімічна складова вищої освіти майбутніх інженерів - екологів / М. А. Галицька. - С. 177-179
  Гінтовт М. С.  Форми і методи навчання хімії при вивченні простих речовин / М. С. Гінтовт. - С. 179-182
  Горбунова І.  Нетрадиційні форми роботи при вивченні хімічної кінетики / І. Горбунова, В. І. Магда. - С. 182-184
  Грабовий А. К.  Структура інноваційної діяльності майбутніх учителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 184-186
  Джурка Г. Ф.  Д. І. Менделєєв про проблеми освіти й організації науки / Г. Ф. Джурка. - С. 186-189
  Джурка Г. Ф.  Історизм і практичні експерименти у шкільному курсі хімії / Г. Ф. Джурка, І. І. Голінько. - С. 189-192
  Іваха Т. С.  Організація самостійної роботи студентів в опрацюванні теоретичних питань методики навчання школярів хімії / Т. С. Іваха. - С. 192-195
  Канюка Е. Ю.  Роль активной кислотности (PH) в процессе созревания мяса свиней / Е. Ю. Канюка, А. Л. Гаркович, И. Б. Баньковская. - С. 195-197
  Куленко О.  Використання напівмікрометоду на уроках хімії / О. Куленко. - С. 197-198
  Лутфуллін В. С.  Проблеми змісту та якості в педагогічній спадщині Д. І. Менделєєва / В. С. Лутфуллін, М. В. Лутфуллін. - С. 198-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацюцька В. О.  Значущість форм і методів навчання хімії у стимулюванні інтелектуальної активності та самостійності студентів / В. О. Мацюцька, С. С. Тимоха. - С. 203-205
  Нінова Т. С.  Гуманістичного орієнтовані учбові задачі з хімії як засіб формування гуманістичного розвиненої особистості / Т. С. Нінова. - С. 205-207
  Новохацька К. Г.  Методика формування пізнавального інтересу при вивченні органічної хімії / К. Г. Новохацька, Ю. В. Самусенко. - С. 207-211. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійніченко А. В.  Використання опорних сигналів при вивченні теми лужні метали в шкільному курсі хімії / А. В. Олійніченко, В. І. Шинкаренко. - С. 211-213
  Полупаненко О. Г.  Комплексне використання засобів комп'ютерних технологій навчання у підготовці майбутніх вчителів хімії / О. Г. Полупаненко. - С. 213-215
  Пугинська Л. В.  Саморобні прилади для вивчення адсорбції / Л. В. Пугинська. - С. 215-217
  Самусенко Ю. В.  Роль фундаментальних дисциплін у підготовці вчителя хімії / Ю. В. Самусенко. - С. 217-220
  Семенюк О. І.  Використання інтерактивних методів навчання хімії у ВНЗ III рівнів акредитації / О. І. Семенюк. - С. 220-222
  Стукаленко Ю. В.  Про деякі підходи до реалізації наступності в викладанні хімії в умовах навчального комплексу "Ліцей - ВНЗ" / Ю. В. Стукаленко, Г. К. Шурко. - С. 222-225
  Філоненко І. О.  Формування пізнавальної активності та самостійності старшокласників в умовах профільного навчання хімії / І. О. Філоненко. - С. 225-227
  Форостовська Т. О.  Медіаосвіта як один із шляхів гуманітаризації хімічної освіти / Т. О. Форостовська. - С. 227-228
  Форостовська Т. О.  Використання ігрових прийомів на уроках хімії як один із шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів / Т. О. Форостовська, О. О. Скрипник. - С. 228-229
  Шевченко Ю. В.  Ділова гра як ресурс активного навчання на факультативних заняттях з хімії / Ю. В. Шевченко, В. І. Магда. - С. 230-231
  Янкив К. Ф.  Газовые законы смещают химическое равновесие. Актуальность исследования / К. Ф. Янкив. - С. 231-233
  Біда О. А.  Посібник "Дидактичний матеріал при вивченні біології тварин" для вчителів та студентів / О. А. Біда. - С. 237-238
  Горащук В. П.  Метод словесно-образного, емоційно-вольового управління станом людини / В. П. Горащук. - С. 238-240
  Гуз К. Ж.  Методична система формування цілісності знань про природу / К. Ж. Гуз. - С. 240-242
  Ільченко В. Р.  Самостійна робота учнів як метод навчання / В. Р. Ільченко. - С. 243-245
  Іонов І. А.  Специфіка екологічної підготовки майбутнього вчителя в ХНПУ імені Г. С. Сковороди / І. А. Іонов, Л. П. Харченко, Ю. Д. Бойчук. - С. 245-247
  Калініна Л. М.  Сутність загальнонаукового поняття "Інформація" / Л. М. Калініна. - С. 247-249
  Кушнір В. А.  Особливості інноваційних задач у навчанні математики / В. А. Кушнір. - С. 249-251
  Субота Н. П.  Семантика валеології у викладанні предмету "Основи здоров'я" / Н. П. Субота [и др.]. - С. 251-252. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Танько Т. П.  Розробка питань музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів у 20-х роках / Т. П. Танько. - С. 252-254
  Бендус Т. О.  Практична спрямованість змісту особистісноорієнтованої природничої освіти / Т. О. Бендус, Л. В. Малаканова. - С. 255-256
  Білик Н. І.  Підготовка магістрів за напрямом "Природознавство" засобом інтерактивного навчання / Н. І. Білик. - С. 256-259
  Біляковська О. О.  Моделювання контрольно-оцінювальних систем у профільній школі / О. О. Біляковська. - С. 259-261
  Виговська О.  Концепція людини: відмінна ознака і суть / О. Виговська. - С. 261-263
  Ворона В. С.  Вивчення алелопатичних взаємодій рослин у шкільному курсі біології / В. С. Ворона. - С. 263-264
  Ворона Л. І.  Динаміка розвитка Малої академії наук Полтавщини та особливості її становлення як позашкільного закладу / Л. І. Ворона. - С. 265-268
  Гавриленко О. М.  Модульне формування готовності майбутніх вчителів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності / О. М. Гавриленко. - С. 268-270
  Гавриленко С. М.  Становлення системного підходу в біології та екології / С. М. Гавриленко. - С. 271-272
  Гомля Л. М.  Навчальний посібник з курсу "Еволюційне вчення": необхідність сьогодення / Л. М. Гомля. - С. 272-273
  Горащук О. С.  Діяльність педуніверситету з упровадження нових технологій у практику роботи загальноосвітньої школи / О. С. Горащук. - С. 273-279
  Даниленко Є. В.  Характеристика коміксу як навчання в курсі природознавста / Є. В. Даниленко. - С. 272-280
  Діденко О. Є.  Культура управління, як фундаментальна складова в підготовці майбутнього менеджера освіти / О. Є. Діденко. - С. 281-282
  Довга Т. Я.  Сучасні технології у сфері збереження і зміцнення здоров'я школярів / Т. Я. Довга. - С. 282-283
  Дяченко-Богун М. М.  Етапи формування організаційно-педагогічної моделі природоохоронного виховання старшокласників / М. М. Дяченко-Богун. - С. 284-286
  Завальнюк О. Л.  Умови формування готовності студентів - майбутніх педагогів до здорового способу життя / О. Л. Завальнюк. - С. 286-288
  Ільченко О.  Роль навчального середовища у формуванні образу світу учня / О. Ільченко. - С. 288-290
  Колесник О. П.  Гендерна педагогіка / О. П. Колесник. - С. 290-292
  Колесник О. П.  Гендерний підхід в освіті / О. П. Колесник. - С. 292-293
  Компанієць Є. В.  Особливості управління інноваціями в нових економічних та суспільних умовах / Є. В. Компанієць, М. Г. Теслюк. - С. 293-295
  Костюченко К. Є.  Педагогічні умови формування раціонально-критичного мислення майбутніх учителів / К. Є. Костюченко. - С. 295-296
  Коц С. М.  Вплив на показники роботи зорового аналізатора розслаблення / С. М. Коц, В. П. Коц. - С. 296-299
  Кравченко А. С.  Підвищення ефективності навчання школярів за умов впровадження інноваційних підходів / А. С. Кравченко, Л. М. Лопатенко. - С. 299-300
  Кравченко К. М.  Мотиваційний компонент змісту особистісно орієнтованої природничої освіти / К. М. Кравченко, Л. В. Малаканова. - С. 300-302
  Криворучко А. В.  Особистісно орієнтований процес навчання студентів / А. В. Криворучко. - С. 302-304
  Кузьменко Г. Д.  Нові підходи до профілактики ВІЛ/СНІДУ / Г. Д. Кузьменко. - С. 305-306
  Лапа М. О.  Експериментальна перевірка ефективності методики формування педагогічної взаємодії вчителя і учнів на принципах толерантності / М. О. Лапа. - С. 306-309
  Литвиненко В. С.  Управлінські рішення у взаємодії батьків зі школою / В. С. Литвиненко, О. В. Зуб. - С. 309-310
  Ляшенко А.  Наступність формування в учнів цілісності знань про природу / А. Ляшенко. - С. 310-311
  Кривошапка І. В.  Сучасна філософія природничої освіти / І. В. Кривошапка. - С. 312-314
  Медяник О. Д.  Нові підходи до використання лікарських рослин у офіційній медицині (на прикладі мати-й-мачухи) / О. Д. Медяник, А. Г. Скоряк. - С. 314-316
  Новоселецький С. В.  Поняття лідерства з погляду сучасних вчених / С. В. Новоселецький, Є. І. Тягло. - С. 316-318
  Оніщенко Н.  Українські тенденції освітньої євро інтеграції (українські освітні тенденції в контексті євро інтеграції) / Н. Оніщенко, А. В. Ткаченко. - С. 318-319
  Пащенко С.  Міжпредметні зв'язки у підготовці вчителів природничого напряму / С. Пащенко. - С. 319-321
  Петюренко А. П.  Структура технології формування готовності студентів медичних коледжів до використання інформаційно-коп'ютерних технологій у професійній діяльності / А. П. Петюренко. - С. 321-322
  Пилипенко С. В.  Особливості засвоєння технології "Навчання у співробітництві" студентами факультету технологій та дизайну / С. В. Пилипенко. - С. 322-326
  Пінський О. О.  Питання організації роботи учнів сільських малокомплектних шкіл та викладання дисциплін природничого циклу / О. О. Пінський. - С. 326-327
  Писаренко О. В.  З досвіду викладання інтегративного курсу "Я і Україна" в початкових класах / О. В. Писаренко. - С. 327-329
  Пивовар Н. М.  Технология "Мастерская" / Н. М. Пивовар, Т. В. Хилинская. - С. 329-333
  Полапа А. І.  Розвиток психомоторних здібностей дітей засобами хореографії / А. І. Полапа. - С. 333-335
  Полапа А. І.  Особливості діяльності балетмейстера в процесі управління дитячим хореографічним колективом / А. І. Полапа. - С. 335-338
  Попова О. П.  Форми проведення навчально-тренувальних занять з гандболу в ДЮСШ / О. П. Попова. - С. 338-341
  Рибалко Ю.  Особистісно-орієнтований підхід у фізичному виховані студентської молоді / Ю. Рибалко. - С. 341-343
  Рибалко Л.  Технологія впровадження методики формування цілісних знань про живу природу в загальноосвітній школі / Л. Рибалко. - С. 343-345
  Рожкова Н. Г.  Семінарське заняття з педагогіки у вигляді круглого столу на тему: "Особливості спілкування в педагогічному процесі" / Н. Г. Рожкова. - С. 345-347
  Рогова П. І.  Роль державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у вдосконаленні бібліотечної галузі / П. І. Рогова. - С. 347-348
  Руденко Є. В.  Особливості розв'язання педагогічних конфліктів у сільській школі / Є. В. Руденко. - С. 349-350
  Рябуха А. Ю.  Спеціальна підготовка майбутніх учителів фізики до використання сучасних інформаційних технологій / А. Ю. Рябуха, Н. В. Бєляєва. - С. 351-352
  Савонова О. В.  Стандартизація контролю навчальних досягнень студентів з валеологічних дисциплін / О. В. Савонова. - С. 352-354
  Сігіда Т. В.  Міжгалузева інтеграція як засіб формування цілісного світогляду, цілісного образу світу / Т. В. Сігіда. - С. 355-356
  Скоряк А. Г.  Нові підходи до методики викладання природничих дисциплін у вищих навчальних закладах / А. Г. Скоряк. - С. 356-358
  Смирнова З. М.  Современные приемы используемые в преподавании естественно-научных дисциплин / З. М. Смирнова. - С. 358-360
  Соболенко Л. Ю.  Мікрофлора повітря та методи її дослідження в шкільних умовах / Л. Ю. Соболенко, І. В. Красноштан. - С. 361-363
  Сопко М. С.  Аналіз особливостей мотиваційного компоненту готовності майбутнього педагога до організації групової роботи учнів / М. С. Сопко. - С. 363-365
  Степанова О. В.  Дослідження ефективності управління конфліктом у ДЮСША / О. В. Степанова. - С. 365-368
  Страшко С. В.  Валеология - путь к познанию природы человека / С. В. Страшко. - С. 368-371
  Страшко С. В.  Особливості викладання педіатрії в педагогічних ВНЗ на сучасному етапі / С. В. Страшко, С. С. Дем'яненко, К. В. Палієнко. - С. 371-372
  Тадеєв П. О.  Математична освіта майбутніх вчителів фізики: історія та перспективи / П. О. Тадеєв, О. В. Купріян. - С. 372-375
  Теслюк М. Г.  Організація педагогічної взаємодії на гуманістичних засадах як домінуюча спрямованість в управлінні сучасної школи / М. Г. Теслюк. - С. 375-377
  Фруктова Я. С.  Включення питань бібліотеки у зміст профільного навчання / Я. С. Фруктова. - С. 377-379

Рубрики: Методика навчання природничих наук

Анотація:   У збірнику вміщено матеріали присвячені сучасним проблемам методики викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. Статті представляють інтерес для наукових наукових працівників, викладачів, студентів, магістрантів вищих навчальних закладів, учителів.

 
19 Журнал

        Мовознавство 2013 р. № 6 [Текст] : Виходить: 6 на рік (раз на два місяці). -

Зміст:
  Тараненко О. О.  Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалах української мови кінця XX - початку XXI ст.). IV (продовження) (українська мова новітнього періоду) / О. О. Тараненко. - С. 3-26
  Архангельська А. М.  До проблеми словотвірної фемінізації в українській мові новітньої доби: традиція і сучасність (фемінінне словотворення; фемінатив) / А. М. Архангельська. - С. 27-40
  Матвіяс І. Г.  Відображення гуцульського говору в мові творів Гната Хоткевича (лексика гуцульського говору) / І. Г. Матвіяс. - С. 41-45
  Дьячок Н. В.  Лексикологічні особливості вербальних реалізацій номінатем типу "словосполучення + еліптичний універб" у російській мові (номінатема; домінанта) / Н. В. Дьячок. - С. 46-57
  Материнська О. В.  Моделювання меронімічних відношень у лексичній системі мови (німецька та англійська мови) / О. В. Материнська. - С. 58-67
  Тараненко О.  Рецензія / О. Тараненко. - С. 68-71
  Загнітко А.  Рецензія / А. Загнітко, О. Путиліна. - С. 71-74
  Аніщенко Л.  Рецензія / Л. Аніщенко [и др.]. - С. 74-85
  Мізін К.  Рецензія / К. Мізін. - С. 85-88
  Скопненко О.  Рецензія / О. Скопненко. - С. 89-92
  Тетяна Купріянівна Черторизька (1919-2013) (мовознавець). - С. 93-94
  Зміст журналу "Мовознавство" за 2013 рік. - С. 95-96

Місцезнаходження:   ЧЗ №5 : 1