Результати пошуку:

На запит «англійський роман» знайдено записів: 113.


Бібліографічний опис Вибрати
1 И(Англ)
Д39

Дефо, Д.

        Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо [Текст] : роман : пер. з англ. / Д. Дефо. - К. : Молодь, 1978. - 292 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Анотація:   "Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, що прожив двадцять вісім років на безлюдному острові" - всесвітньо відомий роман англійського письменника Даніеля Дефо (1660-1731), одна з найулюбленіших книг юнацтва, в якій з поетичним натхненням оспівано творчу працю людини, її мужність, волю, винахідливість.

 
2 95.43
М12

        Магістеріум [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 21 Літературознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2005. - 97 с.

Зміст:
  Вздульська В. Р.  Провідні мотиви європейської містичної поезії XVI-XVIII ст. в українській та іспанській літературах / В. Р. Вздульська. - С. 3-8
  Жук З. К.  "Доки ми не дістали облич" Клайва Стейплза Льюїса в контексті англійського інтелектуального роману / З. К. Жук. - С. 9-12
  Кучерява О. О.  Інваріанти й трансформації структури акафіста в радянській літературі 1924-1953 років / О. О. Кучерява. - С. 13-20
  Наливайко Д. С.  Тарас Шевченко в контексті романтизму та націоналізму / Д. С. Наливайко. - С. 21-35
  Ніколенко О. М.  Дж. Байрон і О. Пушкін (новий дискурс) / О. М. Ніколенко. - С. 36-45
  Пронкевич О. В.  Іспанська література і творення української нації / О. В. Пронкевич. - С. 46-53
  Фізер І.  Про гадане гегельянство Дмитра Чижевського в його "Історії української літератури" / І. Фізер. - С. 54-56
  Бойчук Б.  Декілька думок про поетичну мову в українській поезії / Б. Бойчук. - С. 57-58
  Дмитришина О. Ю.  Християнські та язичницькі образи у ранній ліриці М. Рильського / О. Ю. Дмитришина. - С. 59-62
  Моренець В. П.  Сюрреалізм (уривок з авторської студії "стильові течії української поезії другої половини XX століття") / В. П. Моренець. - С. 63-68
  Павленко Г. І.  Трансформація українських четьїх збірників XVII-XVIII ст. (на матеріалі колекції Івана Франка) / Г. І. Павленко. - С. 69-73
  Соснюк К. О.  Поезія Володимира Свідзинського та Євангельський текст / К. О. Соснюк. - С. 73-80
  Харада Й.  Літературний текст як екзистенційне втілення автора (до питання про становлення принципів драматургії Лесі Українки) / Й. Харада. - С. 81-93

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): англійський інтелектуальний роман -- іспанська література -- поетична мова -- лірика М. Рильського -- сюрреалізм -- поезія В. Свідзинського -- літературний

Анотація:   Збірник наукових студій з актуальних проблем теорії літератури та компаративістики, історії українського письменства.

 
3 84(4Ан)-4
Т30

Теккерей, В. М.

        Ярмарок Суєти [Текст] : роман без героя / В. М. Теккерей; пер. з англ. О. Сенюк ; передм. К. Шахової ; ком. : М. Лоріє, М. - К. : Вища школа, 1983. - 622 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза
Англія

Ключові слова (ненормовані): тема буржуазного суспільства

Анотація:   Роман класика англійської літератури В.Теккерея (1811-1863) - гостра сатира на буржуазне супільство, його снобізм та аморальність.

 
4 84(4Ан)-4
Д45

Діккенс, Ч.

        Пригоди Олівера Твіста [Текст] : роман : для середнього і старш. шк. віку / Ч. Діккенс ; пер. з англ. В. Черняхівської ; редкол. : В. Ф. Василашко [та ін.] ; передм. Н. - К. : Веселка, 1993. - 430 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема дитинства

Анотація:   Один із найвідоміших романів видатного англійського письменника, що в ньому на прикладі малого сироти Олівера показано, які небезпеки чатують на дитину в світі, де над усім неподільно планує жадоба до зиску.

 
5 84(4Ан)-4
Д45

Діккенс, Ч.

        Домбі і син [Текст] : роман / Ч. Діккенс ; пер. з англ. М. Іванов, за ред. М. Габлевич, авт. передм., комент. Н. - К. : Дніпро, 1991. - 880 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема дітей -- тема виховання

Анотація:   Один з кращих романів, створених видатним англійським письменником (1812-1870). Через весь твір проходить тема дитинства, пригніченого буржуазною системою виховання владою грошей.

 
6 И(Ан)
С12

Сабатіні, Р.

        Одіссея капітана Блада [Текст] : [романи] : подорожі, пригоди, фонтастика / пер. з англ.: П. Мовчана, М. Дмитренка. - К. : Молодь, 1981. - 528 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема природи

Анотація:   Історико-пригодницькі романи про життя та пригоди молодого англійського лікаря, який став піратом, щоб боротися проти несправедливості й захищати знедолених.

 
7 81.2Ан-923-3
К82

Крісті, A.

        Нескінченна ніч [Текст] : навч. посіб. для навч. читання англ. мовою / A. Крісті. - К. : Знання, 1997. - 80 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   Посібник включає скорочений текст роману А. Крісті "Нескінченна ніч", контрольні запитання до кожного розділу та словник. Роман А. Крісті "Нескінченна ніч" належить до числа детективів з неймовірно цікавою інтригою та несподіваною розв'язкою. У романі, що дещо відрізняється від творів, у яких діють міс Марпл і Еркюль Пуаро, найбільш яскраво проявився талант письменниці детективного жанру. Це справді щось екстраординарне та надзвичайно захоплююче.

 
8 81.2Ан-923-3
М77

Монтгомері, Л. М.

        Анна з Грін Гейблз [Текст] : книга для читання англ. мовою для студ. ф-тів інозем. мов та філол. ф-тів / Л. М. Монтгомері ; уклад. В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 400 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): тексти англійською мовою

Анотація:   Посібник представляє українському англомовному читачеві роман канадської письменниці Л. Монтгомері, який вже на протязі майже століття залишається популярним на Заході.

 
9 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.] : присвяч. д-ру культурології, проф. С. А. Китовій. Вип. 198 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 174 с.

Зміст:
  Ярмоленко Н.  На ниві фольклористики... (Життєвий і творчий шлях Світлани Андріївни Китової) / Н. Ярмоленко. - С. 5-6
  Китова С.  Актуальність досліджень орнаментальної культури України / С. Китова. - С. 7-9
  Ващук Ф.  Психологічне розкриття характеру в поемі Шевченка "Наймичка" / Ф. Ващук. - С. 10-16
  Мовчан Р.  Особливості модерністської художньої свідомості 1920-х років / Р. Мовчан. - С. 17-24
  Афанасьєва О.  Теоретичні засади феміністичних напрямків: до проблеми типології / О. Афанасьєва. - С. 24-31
  Поліщук В.  Михайло Максимович у студіях Василя Доманицького / В. Поліщук. - С. 32-37
  Зінченко Н.  Українська інтелігенція у творчості Михайла Старицького та Івана Нечуя-Левицького / Н. Зінченко. - С. 37-40
  Марценішко В.  Особливості функціонування романтичного стилю у трилогії Михайла Старицького "Богдан Хмельницький" і романі Генріка Сенкевича "Вогнем і мечем": типологічні паралелі / В. Марценішко. - С. 41-46
  Рудянчук І.  Марко Кропивницький і царська цензура (за епістолярієм драматурга) / І. Рудянчук. - С. 47-50
  Присяжнюк О.  Кримська поезія Лесі Українки / О. Присяжнюк. - С. 51-55
  Клименко Г.  "Кожен лист - для мене радість..." (про епістолярій Леоніда Первомайського) / Г. Клименко. - С. 55-63
  Корецька М.  Жанрово-стильові особливості роману Анатолія Дімарова "Ідол" / М. Корецька. - С. 63-69
  Щербакова Т.  Автор і герой як чинники "проблеми Дімарова" / Т. Щербакова. - С. 69-73
  Кавун Л.  Новела Василя Захарченка "По обидва краї ряду": інтертекстуальний і семіотичний аспекти / Л. Кавун. - С. 73-76
  Ромащенко Л.  Образи правоохоронців у детективній повісті Павла Загребельного "Ангельська плоть" / Л. Ромащенко. - С. 77-80
  Кривопишина К.  Проблематика новелістики Василя Захарченка 1960-х років XX століття / К. Кривопишина. - С. 80-84
  Коваленко В.  Чорнороб поезії / В. Коваленко. - С. 85-95
  Міненко О.  Монолог Гамлета Вільяма Шекспіра у перекладах Пантелеймона Куліша, Михайла Старицького і Леоніда Гребінки (компаративні проекції) / О. Міненко. - С. 96-102
  Кошова І.  "За словами - колір"... Кольорові образи творів Миколи Гоголя / І. Кошова. - С. 103-
  Дуркалевич В.  Семіотика сукні у творах Івана Франка / В. Дуркалевич. - С. 106-110
  Антонюк О.  Психоаналітична інтерпретація новели "Сойчине крило" Івана Франка / О. Антонюк. - С. 111-114
  Кіяшко І.  "У дорогу, в до-ро-гу!.." (Спроба інтерпретації новели Василя Захарченка "Нічні поїзди") / І. Кіяшко. - С. 115-116
  Мороз А.  "А на хахла не згоджуйся..." Інтерпретація новели Василя Захарченка / А. Мороз. - С. 116-119
  Вертипорох О.  "Всім, хто шукає небо вдома..." (збірка поезій Григорія Штоня "Затока лун": інтерпретація) / О. Вертипорох. - С. 120-123
  Заїковська О.  Криза ідентичності в романі Дугласа Коупленда "Раби Майкрософта" / О. Заїковська. - С. 124-130
  Остапець Н.  "Quo Vadis" Генріка Сенкевича - велична християнська епопея / Н. Остапець, М. Кандур. - С. 131-135
  Шуба Ю.  Принцип нонселекції: ігрові можливості англійського постмодерністського роману останньої третини XX століття / Ю. Шуба. - С. 135-142
  Сташенко О.  Поетика і проблематика феміністичного дискурсу в романі Ірен Роздобудько "Останній діамант міледі" / О. Сташенко. - С. 143-147
  Кривопишина А.  Жанр мелодрами в українській літературі початку XXI століття / А. Кривопишина. - С. 147-152
  Пахаренко Н.  Олександр Ірванець: "Я навчився зберігати баланс бажань" / Н. Пахаренко. - С. 152-154
  Скорина Л.  Особливості аналізу ліричного твору: Михайло Драй-Хмара "І знов обвугленими сірниками..." / Л. Скорина. - С. 155-163
  Градовський В.  Оцінка ораторського мистецтва Цезаря Цицероном / В. Градовський. - С. 164-165
  Ярмоленко Н.  Транформації міфологічної опозиції "хаос - космос" в українській культурній традиції / Н. Ярмоленко. - С. 166-170
  Відомості про авторів. - С. 171-174

Рубрики: Китова С. А. - про неї

Анотація:   Черговий випуск літературознавчого "Вісника ЧНУ" пропонує наукові дослідження в традиційних рубриках теоретико-літературної, історико-літературної, компаративної, фольклористичної, методичної проблематики. Особливістю випуску є те, що він видається на пошану відомого вченого - фольклориста, етнографа, доктора културології, професора кафедри української літератури і компаративістики Світлани Андріївни Китової з нагоди її славного високолітнього ювілею. До збірника також включені статті, виголошені на науковому семінарі, присвяченому 75-літтю з дня народження письменника Василя Захарченка, а також ряд інтерпретацій текстів, виконаних магістрантами спеціальності "Літературна творчість" під керівництвом В. М. Коваленко.

 
10 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : зб. наук. пр. : у 2 т. Чис. 11 Серія: Іноземна філологія Т. 1 Проблеми сучасної світової літератури. Проблеми сучасного перекладознавства / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2007. - 262 с.

Зміст:
  Авраменко С. Р.  Стилістичні функції алюзій у романі Джеймса Хайнса "Розповідь Лектора" / С. Р. Авраменко. - С. 3-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Богиня Н. В.  "Три життя" Гертруди Стайн: своєрідність стильового малюнку / Н. В. Богиня. - С. 8-14. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойченко О. П.  "Чорний гумор" в романі Джеймса Патріка Донліві "Рудий" / О. П. Бойченко. - С. 14-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буравченко О. А.  Міфологема жінки у творчості Фолкнера (на прикладі роману "Авесалом,Авесалом!") / О. А. Буравченко. - С. 19-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Василина К. М.  Специфіка репрезентації концепту"дитинство" в пікарескному романі та англійському кримінальному памфлеті у контексті педагогічних теорій відродження / К. М. Василина. - С. 23-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глінка Н. В.  Концепт любові у прозі Д. Г. Лоуренса / Н. В. Глінка. - С. 28-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гречуха Л. О.  Творчість В. Берроуза в контексті літератури та культури ХХ століття / Л. О. Гречуха. - С. 32-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Джолос Ю. В.  Особливості зображення індіанської родини в романі Луїзи Ердріх "Королева буряків" / Ю. В. Джолос. - С. 36-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Драненко Г. Ф.  Традиція та оригінальність в інтерпретації традиційного сюжетно-образного матеріалу міфологічного походження у французькій літературі / Г. Ф. Драненко. - С. 41-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зозуля О. В.  Жанрова специфіка коротких оповідань Д. К. Оутс / О. В. Зозуля. - С. 46-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Калина В. В.  "Томас і Б'юла": дуалістична картина світу / В. В. Калина. - С. 50-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козимирська Т. І.  Жанр утопії у політичній драматургії Говарда Брентона (на прикладі п'єси "Жорстока поезія") / Т. І. Козимирська. - С. 55-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костенко Г. М.  "Лорд Джим" Дж. Конрада та "Подвиг" В. Набокова: різні пдходи до проблеми реальності / Г. М. Костенко. - С. 60-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крічкер О. Ю.  Парадокс і гра як елементи інтелектуальної прози Віктора Петрова-Домонтовича / О. Ю. Крічкер. - С. 64-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кузебна В. В.  Тематика і проблематика прози Шервуда Андерсона (на матеріалі збірок новел "Вайнсбург, Огайо" і "Тріумф яйця") / В. В. Кузебна. - С. 69-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куроченко Ю. С.  Стилістичні засоби створення художніх образів казок О. Уайльда / Ю. С. Куроченко. - С. 73-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лещенко Г. В.  Еволюція детективного жанру в діахронійному контексті літературних форм / Г. В. Лещенко. - С. 78-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лімборський І. В.  "Риторичне" й "естетичне" розуміння художньої творчості в західноєвропейській теоретичній свідомості XVIII століття / І. В. Лімборський. - С. 81-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лісун О. В.  Поетика постмодернізму в романі Т. Пінчона "Вигукується лот 49" / О. В. Лісун. - С. 84-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ліхтей Т. В.  Поезія Івана Краска "Prѕi, prѕi..." в українському, російському та французському перекладах / Т. В. Ліхтей. - С. 89-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лотоцька О. Л.  Новела О. Генрі в українській літературі / О. Л. Лотоцька. - С. 94-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Майстренко С. В.  Вплив російської та західноєвропейської літератури на формування світогляду М. Кропивницького / С. В. Майстренко. - С. 97-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Макаренко Ю. Г.  Проблематика та поетика п'єси Е. Олбі "Коза, чи хто така Сильвія?" / Ю. Г. Макаренко. - С. 102-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагачевська О. О.  Художньо-естетичні погляди Джойс Керол Оутс / О. О. Нагачевська. - С. 105-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петрусь О. В.  Особливості наративної організації "Біографії Шекспіра" Пітера Акройда / О. В. Петрусь. - С. 109-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пікуль О. В.  Жанрова специфіка поеми Дж. Ешбері "Автопортрет у опуклому дзеркалі" / О. В. Пікуль. - С. 114-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Протас А. В.  Поетика екологічної лірики Гарі Снайдера (на прикладі збірки "Черепашачий острів") / А. В. Протас. - С. 119-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рагузіна Л. Ю.  Особливості "живописної" поетичної техніки Л. Ферлінгетті / Л. Ю. Рагузіна. - С. 125-129. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Редчиць Т. В.  Теоретичні засади творчості Хайміто фон Додерера у праці "Підгрунтя та функції роману" / Т. В. Редчиць. - С. 129-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Слободяник Я. М.  Проблема особистості та "маси" в творчості Е. Канетті (на матеріалі роману "Засліплення") / Я. М. Слободяник. - С. 134-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Совєтна А. В.  До проблеми "кольорового" фемінізму в літературі США / А. В. Совєтна. - С. 138-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Старцева В. С.  Проза Тоні Моррісон у контексті афро-американської жіночої літератури межі ХХ-ХХіІ століть / В. С. Старцева. - С. 142-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сухенко І. М.  Особливості репрезентації образу "дитина" в англо-канадській анімалістиці кінця XIX століття / І. М. Сухенко. - С. 146-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасенко К. В.  Генеза романного жанру як об'єкт наукових дискусій / К. В. Тарасенко. - С. 150-155. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Л. М.  Проблематика та композиційні особливості п''єси Петера Турріні "Забій свиней" / Л. М. Ткаченко. - С. 155-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хитрова Т. В.  Міфологізація та деміфологізація творчості В. Шекспіра в Німеччині кінця XVIII - першої половини XIX століття / Т. В. Хитрова. - С. 161-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хряпак С. О.  Концепція руху як базовий елемент поетики творчості Роберта Блая / С. О. Хряпак. - С. 165-169. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Худенко Н. В.  Особливості жанру автобіографії у творчості азіато-американських письменників / Н. В. Худенко. - С. 169-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чепурда Г. М.  Художній час і простір у романі Енні Пру "Корабельні новини"; міфічна парадигма і літературний текст / Г. М. Чепурда. - С. 174-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Ю. В.  Постмодерні аспекти творчості Джонатана Францена / Ю. В. Шевченко. - С. 178-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шпак В. К.  До проблеми реалізму в поезії США / В. К. Шпак. - С. 182-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шпак В. К.  "Нова суб'єктивність" в контексті німецькомовної літератури кінця 60-х - початку 80-х років ХХ століття / В. К. Шпак, М. О. Орлова. - С. 187-193. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штейнбук Ф. М.  Текстові стратегії сучасної літератури в контексті феноменології тілесно-міметичних категорій чоловічості та жіночості / Ф. М. Штейнбук. - С. 193-198. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гончаренко Е. П.  Питання про художню "вірність" перекладу і проблема реалій / Е. П. Гончаренко. - С. 199-205. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горобець Н. І.  Особливості утворення інтенсифікації експресивності в англомовному тексті реклами та його переклад / Н. І. Горобець. - С. 206-208. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гудима І. Р.  Основні способи перекладу символічних власних імен з англійської мови на українську / І. Р. Гудима. - С. 209-214. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коломієць С. С.  Жанрово-стильова домінанта як базова категорія в усному та письмовому перекладі / С. С. Коломієць. - С. 214-219. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривонос Я. В.  Концептуальна еквівалентність перекладу метафори / Я. В. Кривонос. - С. 219-222. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кучер З. І.  Засоби актуалізації авторської моделі світу під час перекладу (на матеріалі повісті Ф. Дюрренматта "Зимова війна у Тибеті" / З. І. Кучер. - С. 223-226. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник Т. С.  Переклад поетичних текстів: прагматичний аспект / Т. С. Олійник. - С. 227-232. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павленко В. В.  Становлення засад вітчизняної перекладознавчої науки у працях українських письменників і науковців (30-60-ті роки ХХ ст.) / В. В. Павленко. - С. 232-237. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пагурець О. І.  Мовленнєва стилізація художніх творах та особливості її перекладу / О. І. Пагурець, Г. М. Усик. - С. 238-244. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Панаськов А. В.  Когнітивний компонент міжкультурної комунікації / А. В. Панаськов. - С. 244-247. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чернобай Г. С.  Основні проблеми перекладу безеквівалентної лексики / Г. С. Чернобай, С. О. Чернобай. - С. 247-251. - Бібліогр. наприкінці ст.

 
11 80(4Ан)
А64

        Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / М-во освіти і науки України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2008. - 134 с.

Зміст:
  Алефіренко Л. Б.  Багатозначність суфіксів як вияв системно-функціональної обумовленості семантики похідного слова / Л. Б. Алефіренко. - С. 3-8.
  Білоус І. М.  Лінгвокомунікативні аспекти гендерних конструкорів у фразеологічному просторі (на матеріалі сучасної англійської мови) / І. М. Білоус. - С. 8-14.
  Данилюк Л. В.  Присвійність як граматична категорія / Л. В. Данилюк. - С. 15-19.
  Капустян І. І.  Інтерактивне навчання іншомовного писемного мовлення студентів мовних спеціальностей / І. І. Капустян. - С. 20-26.
  Коваленко М. М.  Особливості поетичної структури та мови англійського просвітницького роману XVIII століття в літературно-критичному висвітленні / М. М. коваленко. - С. 26-31.
  Колбіна Н. В.  Семіотика й лінгвістичні дослідження: основні проблеми, поняття й напрямки / Н. В. Колбіна. - С. 32-42.
  Копач О. О.  "В очікуванні Годо" Семюела Беккета як драма абсурду / О. О. Копач. - С. 43-48.
  Кравченко В. Л.  Риторичні засоби представлення концепту ЄВРОПА в англомовному євроінтеграційному дискурсі / В. Л. Кравченко. - С. 48-53.
  Криницька Н. І.  Символ "Інь-Янь" як образ світу у фантастичних творах Урсули Ле Гуїн / Н. І. Криницька. - С. 54-68.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лапочка В. О.  До питання про "хибних друзів перекладача" / В. О. Лапочка. - С. 69-76.
  Луньова Т. В.  Лінгвокогнітивні особливості репрезентації філософського діалогу в художньому тексті (на матеріалі англомовних романів кінця XX століття) / Т. В. Луньова. - С. 76-86.
  Ponomarenko O. O.  On Dscriminations between Fantasy and Science Fiction / O. O. Ponomarenko. - С. 87-94.
  Разуменко О. А.  Концептуальний простір поетичного тексту: онтологічний і гносеологічний ракурси / О. А. Разуменко. - С. 94-105.
  Shakhova N. O.  The Problem of the Unity of Man and Nature in Victorian Society in Tess of the d' Urbervilles by Thomas Hardy / N. O. Shakhova. - С. 105-113.
  Шкарупа Н. О.  Виховання толерантності через культуру англомовних країн / Н. О. Шкарупа. - С. 113-121.
  Шрамко Р. Г.  Поняття "власна назва" в руслі номінативних теорій англійської лінгвістики XX століття (на матеріалі концепцій Готтлоба Фреге, Бертрана Рассела та Сола Кріпке) / Р. Г. Шрамко. - С. 121-129.
  Щевлюкова Т. М.  Використання інформаційних технологій у підготовці вчителів іноземних мов / Т. М. Щевлюкова. - С. 129-134.

Анотація:   У збірнику порушуються актуальні проблеми граматики і словотвору англійської мови, вивчаються семіотичні, стилістичні та гендерні аспекти мовних одиниць та проблеми перекладу. Аналізуються різножанрові твори класичної та сучасної англомовної літератури. Розглядаються актуальні педагогічні та методичні питання.

 
12 80И
В53

        Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Іноземна філологія Вип. 42 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. - 52 с.

Зміст:
  Бурбело В. Б.  Дискурс і смисл / В. Б. Бурбело. - С. 4-7.
  Чередниченко О. І.  Сучасна французька неологія з погляду перекладача / О. І. Чередниченко. - С. 8-9.
  Михайленко О.  Номінації іншомовного походження в українському молодіжному сленгу / О. Михайленко. - С. 9-12.
  Афанасьєва О.  Лігвопрагматичні особливості французького енциклопедичного дискурсу політичних наук / О. Афанасьєва. - С. 12-15.
  Зимомря М. І.  Німецька література в оцінках та інтерпретаціях Івана Франка: дискурс рецепції / М. І. Зимомря. - С. 15-18.
  Фокін С. Б.  Прийом додавання в іспансько-українському художньому перекладі / С. Б. Фокін. - С. 18-22.
  Качановська Т. О.  Перетворення структури образу у поетичному перекладі (на матеріалі сонета Ж.-М. да Ередіа "Aux montagnes divines" і його українських інтерпретацій) / Т. О. Качановська. - С. 22-27.
  Чернієнко Г.  З досвіду перекладача французької художньої прози / Г. Чернієнко. - С. 27-29.
  Любчук Н.  Відтворення у перекладі особливостей авторського використання фразеологізмів (на матеріалі українських, німецького та англійського перекладів роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита2) / Н. Любчук. - С. 30-32.
  Борисова О.  Трансформація образності при перекладі сучасних англомовних пісень українською мовою / О. Борисова. - С. 32-35.
  Уварова Л.  Відтворення образно-смислової структури поезії А. Мачадо "Los suenos malos" в українському перекладі / Л. Уварова. - С. 35-38.
  Лященко О.  Структурні та семантичні різновиди експлікації в англо-українському перекладі / О. Лященко. - С. 38-41.
  Забула І. П.  Назви християнських релігійних свят в українсько-французькому перекладі / І. П. Забула. - С. 41-43.
  Бабаєва Л.  Перевтілення мельпомени на зарубіжній сцені. Специфіка перекладу для театру / Л. Бабаєва. - С. 43-46.
  Жлуктенко Н.  Австралійська народна балада як чинник формування культурної ідентичності / Н. Жлуктенко. - С. 47-52.
  Малій А. С.  Особливості абсурдистської драматургії Гарольда Пінтера / А. С. Малій. - С. 49-52.

Анотація:   У віснику публікуються статті, у яких розглядаються актуальні питання функціонування і розвитку мови різних типів дискурсу у сучасному суспільстві, досліджено комунікативно-прагматичні особливості лексики і граматики, мовні засоби реалізації основних принципів мовленнєвого спілкування, висвітлено проблемні питання перекладознавства та літературознавства.

 
13 84(4Фр)-4
М80

Моруа, А.

        Байрон [Текст] : роман / А. Моруа ; пер. з фр. : Ю. Калиниченко ; авт. післм. : К. Шахова ; рец. : М. І. Литвинець. - К. : Радянський письменник, 1981. - 398 с.

Рубрики: Байрон - про нього
Французька художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): біографія Байрона -- історико-біографічний роман

Анотація:   Французький письменник Андре Моруа - відомий майстер історико-біографічного роману, який створив галерею образів видатних письменників Франції, Англії, Росії. В романі "Байрон" органічно поєднується глибина проникнення у внутрішній світ великого англійського поета з гостротою сюжету, що охоплює увесь життєвий шлях героя.

 
14 83
К79

        Кременецькі компаративні студії [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 2 Діккенс 2012 / Кременецький обл. гуманіт.-пед. ін-т ім. Т. Шевченка. - Кременець : Видавництво КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2012. - 212 с.

Зміст:
  Аствацатурова В. В.  "Принудительное" и "свободное" образование (Ч. Диккенс о воспитании и педагогическая концепция Л. Н. Толстого) / В. В. Аствацатурова. - С. 6-18.
  Гайжюнас С.  Диккенс и балтийские литературы в конце XIX - первой половины XX века: переводы, критика, влияния / С. Гайжюнас. - С. 18-26.
  Пасечник Е. В.  Визуализация мира детей в романе Ч. Диккенса "Приключения Оливера Твиста" и в повести В. Короленко "Дети подземелья" / Е. В. Пасечник. - С. 27-34.
  Чик Д. Ч.  "Фізіологічний нарис" в українській та англійській літературі першої половини XIX ст. (Г. Квітка-Основ'яненко, Є. Гребінка, Ч. Діккенс) / Д. Ч. Чик. - С. 35-43.
  Потанина Н. Л.  Диккенс в современной России: актуальные итоги и перспективы исследования к 200-летию со дня рождения писателя / Н. Л. Потанина. - С. 44-56.
  Коханська І. С.  Чарльз Діккенс і США: історія першої зустрічі / І. С. Коханська. - С. 56-71.
  Нурманова Ж. К.  Ч. Диккенс: театр одного актера / Ж. К. Нурманова. - С. 72-79.
  Шевелева Т. Н.  Роль христианских мотивов в публицистике Ч. Диккенса / Т. Н. Шевелева. - С. 80-87.
  Шовкопляс Г. Е.  Неизвестный миру ангел по имени Пиквик. Первый роман Диккенса как итог и прообраз / Г. Е. Шовкопляс. - С. 87-99.
  Салюк Б. А.  Олівер Твіст крізь призму парадигми традиційних образів дитини-бешкетника / Б. А. Салюк. - С. 100-108.
  Цатурян М. М.  Поливариантность переводов романа Ч. Диккенса "Посмертные записки Пиквикского клуба" / М. М. Цатурян. - С. 109-116.
  Янков А. В.  Зіставний аспект трансляторних особливостей прислів'їв з англійської мови на французьку (за романом Ч. Діккенса "Девід Копперфілд") / А. В. Янков. - С. 117-127.
  Боголепова Т. Г.  Символическая многозначность образа дома в романе Ч. Диккенса (Холодный дом" / Т. Г. Боголепова. - С. 128-137.
  Теличко Т. Г.  Мифологический аспект "лондонского текста" в романе Ч. Диккенса "Холодный дом" / Т. Г. Теличко. - С. 137-145.
  Діжак  Коли Діккенс сміється (на матеріалі роману Ч. Діккенса "The Pickwik papers" і його українського перекладу М. іванова) / Діжак. - С. 145-152.
  Королева О. а.  Функции иронии и реализация иронической модальности в произведении Ч. Диккенса "Очерки Боза" / О. а. Королева. - С. 153-164.
  Петрова О. Г.  Лексические средства создания иронии в романах Ч. Диккенса "Посмертные записки Пиквикского клуба" и "Дэвид Копперфильд" / О. Г. Петрова. - С. 165-175.
  Хрисонопуло Е. Ю.  Семиотический аспект функционирования сравнительных конструкций с предлогом like в романе Ч. Диккенса "Дэвид Копперфилд" / Е. Ю. Хрисонопуло. - С. 175-185.
  Свєтлова А. І.  Силенціальний ефект у художньому дискурсі Ч. Діккенса / А. І. Свєтлова, М. С. Донцова. - С. 185-192.
  Лаврієнко Т. Я.  Формування іншомовної компетенції студентів шляхом вивчення художнього твору (на матеріалі роману Ч. Діккенса "Тяжкі часи") / Т. Я. Лаврієнко. - С. 193-202.

Рубрики: Діккенс Ч. - про нього
Історія англійської літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): компаративістика: -- Діккенс і Толстой Л. -- Діккенс і Короленко В. -- Діккенс і українська література 19 ст

 
15 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" [Текст] : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених; 24-25 квітня 2014 р., м. Черкаси. Серія Філологічні науки. Соціальні комуникації / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2014. - 266 с.

Зміст:
  Борейчук Н. В.  Олекса Влизько а його творчість у мемуарній літературі / Н. В. Борейчук. - С. 9-11
  Вергелес Г. С.  Образ головного героя в драмі Людмили Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко" / Г. С. Вергелес. - С. 12-14
  Зарва Ю.  Вербальний аспект постструктуралістського (деконструктивістського) прочитання роману Є. Пашковського "Щоденний жезл" / Ю. Зарва. - С. 15-16
  Зінченко О. С.  Специфіка психологізму в романі Тані Малярчук "Біографія випадкового чуда" / О. С. Зінченко. - С. 17-19
  Карпань І. В.  Типологія танатологічних мотивів у бориславському циклі Івана Франка / І. В. Карпань. - С. 20-22
  Клименко І. В.  Романи Галини Тарасюк "Гаспид і Маргарита" та Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" крізь призму асоціонімного виміру / І. В. Клименко. - С. 23-25
  Сапрон А. А.  Функції сновидінь у романах Милорада Павича "Хозарський словник" і Людмили Баграт "Зло" / А. А. Сапрон. - С. 26-28
  Сідун Ю. С.  Кесар Білиловський і Схід / Ю. С. Сідун. - С. 29-31
  Сорокіна А. О.  Оцінка творчості Генріка Ібсена Іваном Франком / А. О. Сорокіна. - С. 32-33
  Стеблівська А. В.  Особливості творення української громадянської лірики XXI століття (на матеріалі поетичних текстів, присвячених Євромайданові та "Небесній Сотні") / А. В. Стеблівська. - С. 34-36
  Устименко С. С.  Методика гендерного аналізу художнього тексту / С. С. Устименко. - С. 37-39
  Шевченко І. В.  Художня модель долі України в "Думі про Зінька Самгородського" Т. Осьмачки / І. В. Шевченко. - С. 40-42
  Бондар О. П.  Лексико-семантична група назв осіб за рисами вдачі та характеру в говірці села Чорна Кам'янка Маньківського району / О. П. Бондар, К. П. Головата. - С. 44-45
  Жабіцька А. І.  Словотвірні синоніми-прикметники як засіб збагачення лексикону українськоїмови / А. І. Жабіцька. - С. 46-48
  Косменюк В. Ю.  Явище мовної гри в українських анекдотах / В. Ю. Косменюк. - С. 49-51
  Стасюк Н. В.  Особливості структури та функціонування різновидів закликів у сучасному українському політичному дискурсі / Н. В. Стасюк. - С. 52-54
  Швець Д. В.  Інтертекстуальний зв'язок творів Т. Г. Шевченка зі Святим Письмом / Д. В. Швець. - С. 55-57
  Береговенко Т. В.  Негативний вплив на свідомість дітей девіантної телевізійної реклами (канали 1+1, Інтер, СТБ) / Т. В. Береговенко, А. В. Ван'єр. - С. 59-61
  Головка І. О.  Історія становлення спеціалізованих журнальних видань для журналістів / І. О. Головка. - С. 62-64
  Жила І. В.  Формування пакету інформаційних документів для прес-конференції / І. В. Жила. - С. 65-67
  Капітан Є. В.  Типологічні характеристики видань для наймолодшого читача / Є. В. Капітан. - С. 68-70
  Погребняк Р. О.  Іміджеві складники українських комерційних телеканалів / Р. О. Погребняк. - С. 71-73
  Спасібіна С. В.  Функціональні ролі тележурналіста в сучасному телепросторі України / С. В. Спасібіна. - С. 74-76
  Черемис В. Ч.  Жанр есе в онлайн-проекції / В. Ч. Черемис. - С. 77-79
  Яблонська Д. І.  Роль журналіста у формуванні позитивного образу спортивного ЗМІ / Д. І. Яблонська. - С. 80-81
  Бондаренко О. С.  Інтонаційні індикатори жанрової стратифікації політичного дискурсу / О. С. Бондаренко. - С. 83-85
  Бутенко Н. Ю.  Функціонально-стилістична диференціація інтонації / Н. Ю. Бутенко. - С. 86-88
  Гуменюк О. Ю.  Функціональні характеристики компліменту (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. Ю. Гуменюк. - С. 89-90
  Калько Я. М.  Функціонування висловлення схвалення: віковий аспект (на матеріалі сучасної англійської мови) / Я. М. Калько. - С. 91-92
  Коваленко Д. І.  Статус фоностилістики в сучасному мовознавстві / Д. І. Коваленко. - С. 93-94
  Коваленко О. А.  Неологізми як джерело поповнення сучасного складу мови (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. А. Коваленко. - С. 95-96
  Колісник Я. А.  Трактування поняття "глобальна англійська мова" / Я. А. Колісник. - С. 97-99
  Мироненко Т. В.  Лінгвокогнітивний підхід до аналізу лексичного значення полісемантичної лексеми hand n / Т. В. Мироненко. - С. 100-101
  Миронюк Б. Ю.  Витоки та шляхи розвитку фоносемантики / Б. Ю. Миронюк. - С. 102-104
  Овсяник К. В.  Мовчання як "нульовий" комунікативний акт (на матеріалі англомовного тексту) / К. В. Овсяник. - С. 105-106
  Отрішко Д. С.  Передумови, витоки та шляхи розвитку звукового символізму / Д. С. Отрішко. - С. 107-108
  Чоботко В. А.  Комунікативні бар'єри та способи їх подолання / В. А. Чоботко. - С. 109-110
  Рідченко М. О.  Реалізація концепту "сторонній/несторонній" у романі Дугласа Коупленда "Планета шампуню" / М. О. Рідченко. - С. 111-113
  Самофалов В. В.  Жестикуляція як невербальний засіб комунікації (на матеріалі англомовного тексту) / В. В. Самофалов. - С. 114-115
  Шарий Д. Ю.  Погляд як невербальний засіб вираження емоцій (на матеріалі англомовного тексту) / Д. Ю. Шарий. - С. 116-117
  Шишкіна І. О.  Типологія непрямих мовленнєвих актів / І. О. Шишкіна. - С. 118-119
  Шлапак Т. В.  Лінгвокогнітивний підхід до аналізу лексичного значення полісемантичної лексеми eye n / Т. В. Шлапак. - С. 120-121
  Ярмоленко А. В.  До класифікації фразеологічних мовних одиниць в англійські мові / А. В. Ярмоленко. - С. 122-123
  Забарна Я. А.  Антропні риси образу дерева у міфології та фольклорі Британських островів / Я. А. Забарна. - С. 124-125
  Ленська А. С.  Дослідження акцентуацій множинних особистостей головної героїні роману Сідні Шелдона "Tell Me Your Dreams" / А. С. Ленська. - С. 126-127
  Андрющенко І. В.  Теоретичні засади вивчення фразеологізмів у німецькій мові / І. В. Андрющенко. - С. 129-130
  Василевич О. В.  Фразеологізми з колмпонентом "праця" в німецькій мові / О. В. Василевич. - С. 131-132
  Дубова Я. О.  Фразеологізми на позначення радості в німецькій мові / Я. О. Дубова. - С. 133-134
  Ковтун Я. П.  Категорія збірності у лінгвістичних студіях / Я. П. Ковтун. - С. 135-136
  Кононець Є. П.  Позитивна, негативна і нейтральна оцінка в структурі фразеологізму сучасної німецької мови / Є. П. Кононець. - С. 137-138
  Kusmenko A.  Vokalische Lautung des Bayerischen / A. Kusmenko, O. Slobodjanjuk. - С. 139
  Кутова К. О.  Фразеологізми з компонентом "свято" в німецькій та українській мовах / К. О. Кутова. - С. 140-142
  Мироненко М. В.  Лексична полісемія / М. В. Мироненко. - С. 143-144
  Овсієнко Л. О.  Діалогічний дискурс та його комунікативно-релевантні чинники / Л. О. Овсієнко. - С. 145-147
  Петренко В. В.  Поняття фразеології та фразеологізму в мовознавстві / В. В. Петренко. - С. 148-149
  Петько М. Ю.  Англо-американізми в сучасній молодіжній пресі Німеччини / М. Ю. Петько. - С. 150-152
  Ричка О. Д.  Структура мовного знаку / О. Д. Ричка. - С. 153-155
  Удод А. О.  Класифікація фразеологічних одиниць з компонентом "весілля" у німецькій мові / А. О. Удод. - С. 156-157
  Федорчук Г. О.  Вигуки в сучасній німецькій мові як один із засобів вербалізації емоцій / Г. О. Федорчук. - С. 158-160
  Djatschenko A.  Konsonantische Lautung des Bayerischen / A. Djatschenko, M. Tschernjawska. - С. 161-162
  Шляхетко Н. В.  Вживання англо-американізмів у німецькомовному рекламному дискурсі (на матеріалі журналу "Spiegel") / Н. В. Шляхетко. - С. 163-165
  Козий Я. П.  Лингвистический анализ художественного текста: методология Н. М. Шанского / Я. П. Козий. - С. 167-168
  Сивинская Н. А.  Женский именник в русской картине мира / Н. А. Сивинская. - С. 169-171
  Немировская А. С.  Лингвистические основы изучения комплимента в русском языке / А. С. Немировская. - С. 172-173
  Гопина А. Б.  Восприятие и интерпретация песенного текста: психолингвистический аспект / А. Б. Гопина. - С. 174-175
  Джусупова У. Т.  Словопознавателдьная функция сингармонизма в узбекском языке / У. Т. Джусупова. - С. 176-177
  Гейкіна А. Ю.  Еволюція жанру історичного роману в романтичній літературі XIX ст. / А. Ю. Гейкіна. - С. 178-179
  Чернявская М. В.  Развитие жанра повести в русской литературе XVII века / М. В. Чернявская. - С. 180-181
  Бабич В. Ю.  Формально-змістовні трансформації (лексичний аспект) в українському перекладі роману Коллін Маккалоу "Ті, що співають у терні" / В. Ю. Бабич. - С. 183-185
  Береза А. Г.  Особливості вживання формально-змістових трансформацій лексичного рівняння в українському перекладі англомовного твору Гарпер Лі "Убити пересмішника" / А. Г. Береза. - С. 186-188
  Голуб О. А.  Функціонально-стилістичні трансформації в перекладі роману В. С. Моема "Місяць та мідяки" / О. А. Голуб. - С. 189-190
  Дементьева Д. В.  Синонимические трансформации в украинском переводе повести В. Королева "Дети подземелья" / Д. В. Дементьева. - С. 191-193
  Демиденко А. О.  Визначення й аналіз формально-змістових лексичних трансформацій конотативного плану на прикладі перекладу роману Д. Брауна "Інферно" / А. О. Демиденко. - С. 194-196
  Дідковська І. А.  Формально-змістовні лексичні трансформації денотативного плану на прикладі українського перекладу роману О. Вайльда "Портрет Доріана Грея" / І. А. Дідковська. - С. 197-199
  Євдовська А. В.   / А. В. Євдовська [и др.]. - С. 200-202
  Жук А. Ю.  Граматичні трансформації в українському перекладі повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" / А. Ю. Жук. - С. 203-205
  Коба О. О.  Лексичні трансформації англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Джерома Селінджера "Над прірвою у житті") / О. О. Коба. - С. 206-208
  Коломієць Д. П.  Лексичні трансформації в російському перекладі роману П. Мирного "Хіба ревуть воли як ясла повні" / Д. П. Коломієць. - С. 209-211
  Костив И. В.  Грамматические трансформации в украинском переводе рассказа М. Шолохова "Судьба человека" / И. В. Костив. - С. 212-213
  Леусенко Я. А.  Сопоставительный анализ фонетических трансформаций украинских переводов романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" / Я. А. Леусенко. - С. 215-217
  Опанасенко Ю. В.  Історія українського перекладу як перспективний напрям перекладознавства / Ю. В. Опанасенко. - С. 218-220
  Очеретня Ю. С.  Особливості перекладу англійської безеквівалентної лексики українською та російською мовами на матеріалі роману "The garden of eden" Ернеста Хемінгуея та його україномовному/російськомовному перекладах / Ю. С. Очеретня. - С. 221-223
  Путря В. Ю.  Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Джоан К. Роулінг "Гаррі Поттер і таємна кімната) / В. Ю. Путря. - С. 224-226
  Рибакова А. М.  Формальні фонетичні трансформації в українському перекладі серіалу "Game of thrones" / А. М. Рибакова. - С. 227-229
  Слобожанська Я. Ю.  Перекладацькі помилки в українському перекладі роману Етель Ліліан Войніч "Овід" / Я. Ю. Слобожанська. - С. 230-232
  Джусунова У. Т.  Словоопознавательная функция сингармонизма в узбекском языке / У. Т. Джусунова. - С. 233-234
  Хоменко Ю. В.  Лексичні трансформації в українському перекладі роману Dan Brown "The lost symbol" / Ю. В. Хоменко. - С. 235-237
  Чмельова К. С.  Функціонально-стилістичні трансформації на матеріалі роману Margaret Mitchell "Gone with the wind" та його українського перекладу / К. С. Чмельова. - С. 240-242
  Адешелідзе М. О.  Тестування як вид контролю у навчанні іноземної мови / М. О. Адешелідзе. - С. 244-245
  Анісова Ю. В.  Формування іншомовної компетенції в аудіюванні / Ю. В. Анісова, Л. Ю. Малюк. - С. 246-248
  Кравченко О. І.  Особливості навчання письма та лексики в середній школі / О. І. Кравченко, А. О. Пилипенко. - С. 249-251
  Кравчук А. М.  Використання ігор для навчання граматики в середній школі / А. М. Кравчук, А. Ю. Олефір. - С. 252-253
  Кулинич С. І.  Методика навчання присвійних прикметників французької мови у вищих навчальних закладах / С. І. Кулинич. - С. 254-256
  Литвин В. О.  Використання сучасних технічних засобів та інтенсивні методи навчання іноземної мови в школі / В. О. Литвин, А. О. Панченко. - С. 257-259
  Рейдало В. С.  Інноваційні технології навчання у вищій школі / В. С. Рейдало. - С. 260-262
  Галушко М. В.  Окремі аспекти педагогічного керівництва професійно-творчим розвитком майбутніх словесників / М. В. Галушко. - С. 263-264

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У збірнику матеріалів представлені наукові праці молодих вчених в галузі гуманітарних наук за напрямами "Українська література", "Українське мовознавство", "Журналістика та видавнича справа", "Англійська мова", "Німецька мова", "Загальне та російське мовознавство. Зарубіжна література", "Переклад", "Методика навчання гуманітарних дисциплін".

 
16 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республіканський міжвід. наук. зб. Вип. 76 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1984. - 128 с.

Зміст:
  Бабійчук Л. В.  Лексична структура роману Ф. Норріса "Спрут" / Л. В. Бабійчук. - С. 3-8
  Білинський М. Е.  Про словотвірну периферію стану в сучасній англійській мові / М. Е. Білинський. - С. 8-13
  Бреславська О. С.  Анафоричне словозаміщення в системі англійського дієслова / О. С. Бреславська. - С. 14-17
  Задоріжний І. М.  Діалог у романах Уессекського циклу Томаса Гарді / І. М. Задоріжний. - С. 17-24
  Іванькова Н. В.  Семантико-стилістичні характеристики лексичного складу роману Дж. Херсі "Скупник дітей" / Н. В. Іванькова. - С. 24-30
  Ісаєва Г. Т.  Синтаксична конденсація в трикомпонентних об'єктно-предикативних конструкціях як результат дії принципу мовної економії у сучасній англійській мові / Г. Т. Ісаєва. - С. 31-34
  Козаченко І. Д.  Структурно-семантичні особливості англійських термінів у галузі ботаніки / І. Д. Козаченко. - С. 35-37
  Ільїна М. Є.  Вертикальний контекст як текстова категорія (На матеріалі оповідання-притчі Р. Бредбері "Вигнанці") / М. Є. Ільїна. - С. 38-43
  Огоновська О. В.  Нульова варіативна форма дієслова / О. В. Огоновська. - С. 43-47
  Макаревич Л. О.  Тональні ознаки незавершеності / завершеності висловлювання у спонтанному монологічному мовленні і читанні / Л. О. Макаревич, Н. Р. Григорян. - С. 48-51
  Кусько К. Я.  Психологічний генезис невласне-прямої мови / К. Я. Кусько. - С. 52-58
  Нестерова Т. І.  Інфінітивні групи в конструкціях з локутивними предикатами / Т. І. Нестерова. - С. 59-=61
  Пельвецький В. Й.  Вплив мікро- і макроконтекстів на вживання фразеологізмів у мовленні (На матеріалі романів Б. Келлермана) / В. Й. Пельвецький. - С. 61-65
  Нестеренко Т. О.  Характерні особливості лексичної структури повісті В. Кеппена "Юність" / Т. О. Нестеренко. - С. 65-71
  Довгополий Я. М.  З історії нідерландської лексикографії / Я. М. Довгополий. - С. 72-78
  Міщенко В. Г.  Особливості функціонування деад'єктивних іменників у сучасній французькій термінології фізики / В. Г. Міщенко. - С. 79-86
  Якубяк М. В.  Неозначено-особові речення у французькій та українській мовах / М. В. Якубяк. - С. 86-92
  Камаєва О. М.  Концепція сучасника в творчості Проспера Меріме ("Етруська ваза"0 / О. М. Камаєва. - С. 93-99
  Гофман І. А.  Вплив Л. Стерна на стиль ранньої прози Г. Гейне / І. А. Гофман. - С. 100-109
  Байбакова І. М.  Аналіз деяких сучасних наукових концепцій художнього стилю / І. М. Байбакова. - С. 109-115
  Еткало Л. О.  Ритм оповіді в романі А. Мердок "Під сіткою" / Л. О. Еткало. - С. 116-122

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У мовознавчих статтях збірника розглядаються питання термінології, фразеології, заміщення, невласне-прямої мови та неозначено-особових речень у контрастивному плані. У літературознавчих статтях висвітлюються проблеми творчості А. Мердок, П. Меріме, впливу Л. Стерна на творчість Г. Гейне.

 
17 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" [Текст] : X Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квіт. 2008 р., м. Черкаси. Серія філологічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008

Зміст:
  Бондаренко І. В.  Формули звертання як фактор ідіолекту поезії Т. Г. Шевченка / І. В. Бондаренко. - С. 8-9.
  Захарченко С.  Особливості семантичної структури іменників, що вживаються тільки в однині / С. Захарченко. - С. 10-11.
  Корпай Г. О.  Рівень соціальної престижності української мови в сучасному комунікативно-інформаційному просторі: назви крамниць, як складова офіційного мовленнєвого етикету м. Сміла Черкаської обл. / Г. О. Корпай. - С. 12-15.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лебідь Н.  Перехідні явища в системі частин мови (на матеріалі творів С. Васильченка) / Н. Лебідь. - С. 16-19.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лелюх І. О.  Ономастикон байок Г. С. Сковороди / І. О. Лелюх. - С. 20-21.
  Марченко Ю.  Градаційні конструкції в українській мові / Ю. Марченко. - С. 22-23.
  Маслюк Д. М.  Фітоніми (вищі рослини) - чинник духовного поля лінгвістичної спільноти українців: образність і науковість / Д. М. Маслюк. - С. 24-26.
  Остапець Т. Л.  Підрядний зв'язок у безсполучникових складних реченнях з розгортальним та уточнювальним компонентом (на матеріалі усної народної творчості) / Т. Л. Остапець. - С. 27-28.
  Шкарбута С. Б.  Синтагматичний аспект розгляду аксіологічного семантичного узгодження / С. Б. Шкарбута. - С. 29-31.
  Дмитренко Н. О.  Ідея соборності України в поезії Олександра Олеся та Євгена Маланюка / Н. О. Дмитренко. - С. 33-36.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина А.  Сюжет і семантика образів у романах Василя Шкляра "Ключ" та "Елементал" / А. Кривопишина. - С. 37-39.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина К.  Маскулінна жінка як вияв традиційності в повісті "Хмари" І. Нечуя-Левицького / К. Кривопишина. - С. 40-42.
  Тира Ю. А.  Фрейд VS українська символіка (дослідження сну у творчості Івана Нечуя-Левицького на матеріалі повісті "Кайдашева сім'я" / Ю. А. Тира. - С. 43-45.
  Гвоздь Ю. В.  Комунікативне спрямування уроків рідної мови в 10-11 класах / Ю. В. Гвоздь. - С. 47-48.
  Дорофєєва Є. А.  Реалізація інтегрованого підходу на уроках української мови в 10-11 класах / Є. А. Дорофєєва. - С. 49-51.
  Безугла О. В.  Книготорговельний ринок України (на прикладі міста Черкаси) / О. В. Безугла. - С. 53-56.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Могилко С. В.  Тролінг як спосіб психологічної маніпуляції в інтернеті / С. В. Могилко. - С. 57-60.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черняхівська В. В.  Роль ЗМІ у популяризації поезії українського літературного покоління "двотисячників" (на матеріалі публікацій про антологію "Дві тонни" / В. В. Черняхівська. - С. 61-63.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмошевич К. Ю.  Художнє оздоблення манускриптів / К. Ю. Ярмошевич. - С. 64-67.
  Базилевська І. М.  Основні характеристики електронних текстів / І. М. Базилевська. - С. 69-71.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко І. М.  Проблема визначення електронного тексту / І. М. Бондаренко. - С. 72-75.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Василенко Н. О.  Графічні засоби в англомовних електронних текстах персональних веб-сторінок сучасних журналістів / Н. О. Василенко. - С. 76-78.
  Галаган Н. І.  Фонаційні невербальні засоби комунікації у німецькій і українській мовах / Н. І. Галаган. - С. 79-81.
  Гук А. О.  Одежда как компонент фразеологической картины мира (лингвокогнитивный анализ) / А. О. Гук. - С. 82-85.. - Библиогр. в конце ст.
  Давиденко Д. А.  Словотвір прикметників німецької мови / Д. А. Давиденко. - С. 86-88.
  Захарченко Л. О.  Неологізми німецької мови у стилістичному аспекті / Л. О. Захарченко. - С. 89-90.
  Зражевська В. М.  Структурні моделі речень із дієсловом-присудком "think" ( на матеріалі сучасної англійської мови) / В. М. Зражевська. - С. 91-93.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козакова Д. О.  Склад як сфера реалізації ритму в інформаційному повідомленні англомовних засобів масової комунікації / Д. О. Козакова. - С. 94-96.
  Кордюк А. С.  Комунікативно-функціональна еквівалентність власних назв у творах Дж. Р. Р. Толкієна та їх перекладах (на матеріалі творів "Гобіт" та "Братство Переня") / А. С. Кордюк. - С. 97-99.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Королюк І. С.  Семантико-структурні особливості математичної термінології / І. С. Королюк. - С. 100-102.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кочубей О. М.  Звертання та його функціонування у висловлюванні розради (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Кочубей. - С. 103-104.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Краштахова Г. Ю.  Англо-американізми в жіночій пресі Німеччини / Г. Ю. Краштахова. - С. 105-108.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мартинов Д. В.  Фразеологічні засоби вираження концепту радість у німецькій та українській мовах / Д. В. Мартинов. - С. 109-111.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Молчанова О. В.  Висловлювання незгоди і його функціональні характеристики (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. В. Молчанова. - С. 112-113.
  Петрова О. М.  Тема дитинства в романах "Пригоди Гельберрі Фінна" Марка Твена та "Над прірвою в житі" Дж. Селінджера / О. М. Петрова. - С. 114-116.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Речка А. О.  Проблеми перекладу математичних термінів англійською мовою / А. О. Речка. - С. 117-119.
  Січкар О. М.  Кінетичні невербвльні компоненти в німецькій і українській мовах / О. М. Січкар. - С. 120-122.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сліпоконь Н. С.  Семантичні особливості образних порівнянь (на матеріалі романів Сомерсета Моема "Theatre" та "The Moon and Sixpence") / Н. С. Сліпоконь. - С. 123-125.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Созінова О. О.  Структурна організація англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок кіноакторів / О. О. Созінова. - С. 126-128.
  Сторчак Л. А.  Синтаксичні особливості коротких оповідань Е. Штріттматтера / Л. А. Сторчак. - С. 129-130.
  Федорів М. І.  Префікси uber- та unter- у похідних дієсловах німецької мови / М. І. Федорів. - С. 131-132.
  Харченко І. О.  Комунікативно-функціональна еквівалентність рекламних назв в англомовному оригіналі та перекладі / І. О. Харченко. - С. 133-135.
  Цимбал Н. О.  Оцінні тактики діалогічного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) / Н. О. Цимбал. - С. 136-138.
  Шаповалова Ю. В.  Міміка як невербальний засіб комунікації: функціональний аспект (на матеріалі сучасної англійської мови) / Ю. В. Шаповалова. - С. 139-140.
  Шліхта С. М.  Електронний текст як новий різновид текстів / С. М. Шліхта. - С. 141-144.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасов В. В.  Безперекладне розуміння тексту / В. В. Тарасов. - С. 146-147.
  Агеєва М. В.  Функціональні особливості наукового тексту / М. В. Агеєва. - С. 149-150.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кунчич Д. С.  Лексико-граматичні парадигми наукової статті / Д. С. Кунчич. - С. 151-152.
  Сініцина Н. В.  Бізнес-коментарі в перекладі: питання репрезентаційної системи комунікаторів / Н. В. Сініцина. - С. 153-154.
  Спінєєва О. В.  Core problems of poetic translation (Robert Frost's poem "Stars") / О. В. Спінєєва. - С. 155-156.
  Богомазова Ю. В.  Вербализация концепта брат в русских народных сказках / Ю. В. Богомазова. - С. 158-159.
  Исаева С. Г.  Процессы метафоризации в концептосфере растения на материале поэзии С. Есенина / С. Г. Исаева. - С. 160-162.. - Библиогр. в конце ст.
  Кононенко Н. А.  Фонационные кинемы в авторских квалификаторах речи персонажей (на материале рассказов А. Грина) / Н. А. Кононенко. - С. 163-165.. - Библиогр. в конце ст.
  Ляпун Е. П.  Олицетворения в поэзии Давида Самойлова / Е. П. Ляпун. - С. 166-168.
  Пироженко Ю. Н.  Выразительные средства в стихотворениях Булата Окуджавы / Ю. Н. Пироженко. - С. 169-171.
  Понуркина А. В.  Звукоподражетельные междометия (на материале рассказов А. П. Чехова) / А. В. Понуркина. - С. 172-174.
  Романюк И. С.  Метафоры в произведении И. Э. Бабеля "Конармия" / И. С. Романюк. - С. 175-177.
  Сергиенко Ю. В.  Наименования слов-звукоотображений в художественной прозе К. Паустовского / Ю. В. Сергиенко. - С. 178-180.
  Сопильняк Е. С.  Эмоционально-экспрессивные средства на лексическом уровне (на материале рассказа "Родина электричества" Андрея Платонова) / Е. С. Сопильняк. - С. 181-182.
  Тканко А. В.  Простонародная стихия в романе Т. Толстой "Кысь" / А. В. Тканко. - С. 183-184.
  Шевченко Е. М.  Цветоощущения в "Статском советнике" Бориса Акунина / Е. М. Шевченко. - С. 185-187.
  Ласкава О. І.  Принципи типізації та всебічності як вияв реалістичної майстерності Дж. Голсуорсі / О. І. Ласкава. - С. 189-191.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): українське мовознавсто -- українська література -- методика навчання української мови -- культура мовлення -- видавнича справа -- методика навчання іноземних

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2008" представлені наукові праці студентів за напрямами "Природничі науки", "Психолого-педагогічні науки", "Філологічні науки", "Суспільні науки", "Економіка, підприємництво, туризм".

 
18 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республіканський міжвід. наук. зб. Вип. 84 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1986. - 136 с.

Зміст:
  Козланюк Т. П.  Конструкції з ампліфікованими рядами означень у прозі І. Франка та їх відтворення в англійських перекладах / Т. П. Козланюк. - С. 3-8
  Мостовий М. І.  Вивчення семантики речення / М. І. Мостовий. - С. 8-14
  Задоріжний І. М.  Фонетичні та морфологічні діалектизми в романах Томаса Гарді / І. М. Задоріжний. - С. 14-20
  Письмиченко А. М.  Контрастивний аналіз морфологічної та синтаксичної структури термінів англійської і російської мов / А. М. Письмиченко. - С. 21-24
  Прач В. П.  Семантичні процеси термінологізації загальномовних слів / В. П. Прач. - С. 25-30
  Сорокопуд С. Й.  Передоручене мовлення як літературно-усний різновид монологічного розповідного мовлення / С. Й. Сорокопуд. - С. 31-37
  Федорчук М. М.  Внутрішній монолог як засіб психологізації зображення у прозі Е. Хемінгуея / М. М. Федорчук. - С. 37-43
  Чапля З. Г.  Морфологічна структура англійських хімічних термінів / З. Г. Чапля. - С. 43-48
  Шпіньов І. С.  Вертикальний контекст і підтекст (на матеріалі роману Дж. Фаулза "Маг") / І. С. Шпіньов. - С. 48-54
  Каркашадзе І. Г.  Граматична сутність підмета та його внутрішня поверхнева форма / І. Г. Каркашадзе. - С. 54-59
  Зеленко Т. Д.  Особливості синтаксичної сполучуваності прикметника і інфінітива у сучасній німецькій і українській мовах / Т. Д. Зеленко. - С. 60-65
  Струк Т. М.  Семантична варіативність темпоральної парадигматики в світлі теорії тексту / Т. М. Струк. - С. 65-72
  Буйницька Т. О.  Мовностилістичні засоби вираження іронії у публіцистиці Г. Канта / Т. О. Буйницька. - С. 72-78
  Іванюк В. Ю.  Залежність вживання часових форм німецького дієслова від функціонального стилю / В. Ю. Іванюк. - С. 79-85
  Огуй О. Д.  Про розвиток лексико-семантичної групи прикметників зі значенням "сміливий, хоробрий" / О. Д. Огуй. - С. 85-91
  Мітенко Л. І.  Про лексичну варіантність у мові радянської німецької преси 20-х років / Л. І. Мітенко. - С. 91-97
  Кушнерик В. І.  Про функціонування фонетичного значення у сучасній німецькій мові / В. І. Кушнерик. - С. 98-105
  Скреліна Л. М.  Традиції та новаторство в дослідженні членів речення / Л. М. Скреліна, С. В. Власов. - С. 106-110
  Гнатюк А. Д.  Стилістична конвергенція у газетно-публіцистичному тексті та її експресивна функція (на матеріалі французької комуністичної преси) / А. Д. Гнатюк. - С. 111-115
  Помірко Р. С.  Мофролого-морфонемічні особливості демінутивних утворень в іспанській мові / Р. С. Помірко. - С. 116-122
  Татаренко А. Л.  Рання творчість Мілоша Црнянського / А. Л. Татаренко. - С. 123-127
  Січковська Т. В.  Шекспір і Отвей (про інтерпретацію сюжета "Ромео і Джульєтти" в англійській драмі кінця XVII ст.) / Т. В. Січковська. - С. 128-134

Анотація:   У мовознавчих статтях збірника розглядаються питання термінології, лексико-семантичних груп в англійській і німецькій мовах, діалектизмів та лінгвостилістики. У літературознавчих статтях розглядається рання творчість М. Црнянського і проблеми розвитку англійського театру часів Реставрації. Для викладачів, аспірантів, студентів, учителів загальноосвітніх шкіл.

 
19 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2006. - 296 с.

Зміст:
  Алексенко С. Ф.  Інтонаційне вираження ступеня емоційності висловлень-вибачень в англійському діалогічному мовленні / С. Ф. Алексенко. - С. 3-8.
  Бєлих О. М.  Аспектуальність як лінгвістична категорія в методичних працях з економіки (на матеріалі німецькомовних джерел) / О. М. Бєлих. - С. 8-14.
  Близнюк О. О.  Концепти життя і смерть крізь призму флористичного коду / О. О. Близнюк. - С. 14-18.
  Васильчук Л. Ф.  Лексикографія як наука (основи лексикографування) / Л. Ф. Васильчук. - С. 20-28.
  Ваховська Л. Ф.  Вербальне втілення ключових концептів сучасного американського кінематографу (на матеріалі сучасної американської періодики) / Л. Ф. Ваховська. - С. 28-32.
  Вітомська Н. М.  Експресивне трактування тьмавого колориту в романі Е. Золя "Щастя Ругонів" / Н. М. Вітомська. - С. 32-38.
  Гапотченко Н. Є.  Стилістичний аспект часу у творах сучасних французьких письменників / Н. Є. Гапотченко. - С. 38-43.
  Гнатюк А. Д.  Мнемічні прийоми меморизації інформації в процесі послідовного перекладу / А. Д. Гнатюк, Н. Г. Гнатюк. - С. 44-48.
  Гулей М. Д.  Антропоцентричні засади політичної комунікації / М. Д. Гулей. - С. 48-53.
  Дорош О. О.  Специфіка прявів гендерного аспекту мовної особистості в текстах романів М. Дюрас / О. О. Дорош. - С. 54-58.
  Дяченко Н. Л.  Семантико-синтаксичні особливості текстів французьких лічилок / Н. Л. Дяченко. - С. 58-63.
  Єсипович К. П.  Мовні засоби втілення ціннісних характеристик "чарівних" образів у казковій картині світу / К. П. Єсипович. - С. 64-69.
  Зінченко Г. Є.  Функціонування прийменника on в давньоанглійський період та відповідні структури в сучасній англійській мові / Г. Є. Зінченко. - С. 70-79.
  Ісакова Ю. П.  Взаємодія аспектуальних та словотвірних значень дієслова в українській та італійській мовах / Ю. П. Ісакова. - С. 79-85.
  Калачова М. О.  Роль інтертекстуальності у художньому тексті (на матеріалі трилогії Моріса Дрюона "La fin des hommes") / М. О. Калачова. - С. 86-90.
  Клепуц Н. О.  Безеквівалентна фразеологія як прояв національного характеру мови (на матеріалі французької та української мов) / Н. О. Клепуц. - С. 90-95.
  Конопацька Я. О.  Структурні та прагматико-функціональні особливості телескопізмів у сучасній французькій мові / Я. О. Конопацька. - С. 95-99.
  Копильна О. М.  Особливості перекладу деформованих алюзивних цитат у художньому тексті / О. М. Копильна. - С. 99-105.
  Костик О. І.  Характер тексту, що використовується на етапі вдосконалення мовних навичок при вивченні іноземної мови / О. І. Костик. - С. 105-111.
  Крижко О. А.  Дефініції семантичної сутності зооморфного компонента у фразеологічних одиницях української мови / О. А. Крижко. - С. 111-118.
  Круківська О. В.  Проблема дефініцій у дискурсах різного типу та їх співвіднесеність / О. В. Круківська. - С. 118-124.
  Крушинська О. Г.  Українські переклади сонету Поля Верлена "Mon reve familier" / О. Г. Крушинська. - С. 124-130.
  Лукашенко Н. Г.  Комунікативно-прагматичні особливості побудови іспаномовного інтернет-дискурсу з проблематики родинних стосунків / Н. Г. Лукашенко. - С. 130-135.
  Михайленко О. О.  Переклад каузативних конструкцій в англомовних науково-технічних та художніх текстах / О. О. Михайленко. - С. 135-140.
  Некряч Т. Є.  Рівні створення ідіолектності як проблема перекладу / Т. Є. Некряч, А. Ю. Щербак. - С. 140-144.
  Панченко О. О.  Людина як об'єкт концептуалізації та категоризації у французькій мовній картині світу / О. О. Панченко. - С. 144-151.
  Попович М. М.  Портретний опис як елемент структури художнього тексту / М. М. Попович, Т. Уліцька. - С. 151-156.
  Потапчук С. С.  Експлікація семантичних ознак концепту чистий у компаративних фразеологічних одиницях англійської та української мов / С. С. Потапчук. - С. 157-164.
  Сніжко А. М.  Когнітивна ономасіологія: історія та перспективи розвитку / А. М. Сніжко. - С. 164-168.
  Соболь О. Ю.  Поліфонія заперечення як основа його аргументативної функції у французькому дискурсі преси / О. Ю. Соболь. - С. 169-176.
  Солтис М. О.  Місце скорочення у словотворчих процесах / М. О. Солтис. - С. 176-180.
  Старовойтова Х. В.  Сучасний французький драматургічний дискурс як об'єкт лінгвокогнітивного дослідження / Х. В. Старовойтова. - С. 181-186.
  Терехова Д. І.  Проблематика психолінгвістичних досліджень у Білорусі / Д. І. Терехова. - С. 192-198.
  Терехова С. І.  Мовні і мовленнєві репрезентації указувань на дію в минулому (на матеріалі української, російської та англійської мов) / С. І. Терехова. - С. 198-207.
  Ткаченко Н. Д.  Реляційні моделі прийменникових словосполучень у механізмі мови та мовлення / Н. Д. Ткаченко. - С. 207-212.
  Федорець О. В.  Композиційна презентація протидії в англомовних журнальних статтях / О. В. Федорець. - С. 212-219.
  Фещенко Ю. І.  Когнітивні основи породження англомовних ідіом на позначення людини / Ю. І. Фещенко. - С. 219-223.
  Філоненко Н. Г.  Дієслівно-прислівникові конструкції у романі А. Камю "La Peste": лексико-семантичний аспект / Н. Г. Філоненко. - С. 224-230.
  Харченко О. В.  Американская шутка и гендерные стереотипы / О. В. Харченко. - С. 230-238.
  Цимбалюк К. А.  Дискурсивні ознаки мовних засобів пом'якшення категоричності висловлювання / К. А. Цимбалюк. - С. 238-245.
  Цюпа М. А.  Особливості написання абревіатур, утворених шляхом усічення, у французькій мові / М. А. Цюпа. - С. 245-251.
  Черкашина І. В.  Німецький feuilleton: тематичні та структурно-семантичні ознаки / І. В. Черкашина. - С. 251-258.
  Шкарбан І. В.  Соціопрагматичні передумови семіотизації концептуального простору "ми Європа" у сучасному іспаномовному дискурсі преси / І. В. Шкарбан. - С. 258-262.
  Любчич Д. А.  Семантичні особливості кон'юнктива в італійській мові / Д. А. Любчич. - С. 263-268.
  Назаревич Г. Я.  Про деякі особливості вираження та функціонування суб'єкта у структурі французького речення / Г. Я. Назаревич. - С. 268-272.
  Нечипоренко М. Ю.  Ономастикон роману "Рекреації" Ю. Андруховича та спроби його відтворення у перекладах англійською і польською мовами / М. Ю. Нечипоренко. - С. 272-289.
  Рим Ким Хо  Формирование и функционирование таино-карибских индихенизмов на Антильмских островах и науатль в Мексике / Рим Ким Хо. - С. 289-293.

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
20 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 17 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2006. - 164 с.

Зміст:
  Березенко В. М.  Маркери істинності та правдивості в англомовному констативному висловлюванні / В. М. Березенко. - С. 3-7.
  Білас А. А.  Український сленг як перекладний відповідник французького арго / А. А. Білас. - С. 7-13.
  Бірса С. І.  Семантичний аналіз на позначення часу і простору в університетському романі (на матеріалі творів М. Бредбері і Д. Лоджа) / С. І. Бірса. - С. 13-18.
  Богатирьова О. М.  Конотативне значення у сучасному англомовному поетичному дискурсі: лінгвокогнітивний аспект / О. М. Богатирьова. - С. 18-25.
  Бондаренко В. В.  Особливості функціонування індикаторів адресованості в англомовних інструкціях до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 25-32.
  Боть Л. П.  Мета використання директивів у діалогах дітей молодшого шкільного віку / Л. П. Боть. - С. 32-37.
  Буцикіна Н. Є.  Засоби створення мультісенсорності рекламного дискурсу (на матеріалі французької прес-реклами) / Н. Є. Буцикіна. - С. 38-43.
  Васильчук Л. Ф.  Шляхи первинного та вторинного фразотворення / Л. Ф. Васильчук. - С. 43-53.
  Васько Р. В.  Проблема первинних фонологічних одиниць в теоріях Петербузької і Московської фонологічних шкіл / Р. В. Васько. - С. 54-63.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Венгренівська М. А.  Реалізація комунікативних стратегій казкового дискурсу в перекладі / М. А. Венгренівська. - С. 64-67.
  Гніздечко О. М.  Модальність як модусна категорія англомовного наукового тексту / О. М. Гніздечко. - С. 68-73.
  Горенко О. П.  Алегоричне та символічне наповнення антропонімів у оповіданні Н. Готорна "Молодий Гудмен Браун" / О. П. Горенко. - С. 74-79.
  Горбець І. С.  Художні засоби вираження концепту злочинець у текстах юридичної тематики (на матеріалі сучасної американської газетної публіцистики) / І. С. Горбець. - С. 79-85.
  Грицанчук О. О.  Внутрішньокатегоріальні трансформації присудка у перекладі англійських художніх текстів українською мовою / О. О. Грицанчук. - С. 86-89.
  Гулівець Н. О.  Фреймова репрезентація концепту дозвілля у сучасній англійській мові / Н. О. Гулівець. - С. 89-93.
  Гулідова І. С.  Іконічність в пареміях американських поетичних текстів / І. С. Гулідова. - С. 93-100.
  Давиденко Н. В.  Терміни опіка, патронаж та патронат у сучасних словниках юридичної термінології / Н. В. Давиденко. - С. 100-106.
  Дорош О. О.  Роль зовнішніх елементів комунікативної взаємодії у діалогічному мовленні персонажів (на матеріалі романів М. Дюрас) / О. О. Дорош. - С. 106-110.
  Єсипович К. П.  Образ чарівного супротивника у французькій народній казці (зразок концептуального аналізу) / К. П. Єсипович. - С. 111-116.
  Кан В. Д.  Принципи зіставного дослідження словотвірної семантики корейської, української та російської мов / В. Д. Кан. - С. 116-121.
  Каратєєва Г. М.  Формування концептуальних ознак лексеми mer в романі Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Etoile errante" / Г. М. Каратєєва. - С. 121-127.
  Кириченко Т. Г.  Неологізми в мові сучасних електронних ЗМІ Італії в умовах глобалізації / Т. Г. Кириченко. - С. 127-133.
  Колесник О. С.  Номінації концептів аксіологічної сфери в епічних творах: зіставний аспект (на матеріалі поеми "Беовульф" та "Слова о полку Ігоревім") / О. С. Колесник. - С. 134-140.
  Кошарний К. О.  Переклад військової термінологізованої лексики з огляду на внутрішню форму слова / К. О. Кошарний. - С. 140-143.
  Кравченко І. В.  Передконцептуальний рівень композиційно-смислової структури поетичного тексту / І. В. Кравченко. - С. 144-149.
  Крижановська М. В.  Невербальні маркери комунікативної синхронії та асинхронії у поведінці комунікантів італійського ток-шоу / М. В. Крижановська. - С. 149-160.
  Крушинська О. Г.  Відтворення в українських перекладах композиційних структур у лінгвопоетиці Поля Верлена / О. Г. Крушинська. - С. 160-170.
  Кулик Н. Д.  Експлікація конотативного аспекту значення адвербіальних фразеологізмів у ілюстративній частині (на матеріалі тлумачних словників німецької мови) / Н. Д. Кулик. - С. 170-175.
  Купріянова М. О.  Формування французької вимови у Квебеку з XVII сторіччя до наших днів / М. О. Купріянова. - С. 175-181.
  Кущ Е. О.  Стратегія звеличення британського етносу як вияв етноцентризму у політичному дискурсі консерваторів з питань міграції / Е. О. Кущ. - С. 182-185.
  Лабенко О. А.  Особливості функціонування омофонів у французькій мові / О. А. Лабенко. - С. 186-190.
  Лазарєва Ю. В.  Гендерні ознаки концепту війна у дискурсі італомовної преси / Ю. В. Лазарєва. - С. 190-194.
  Латик М. М.  Комунікативно-епістемічні ознаки англійських модальних дієслів / М. М. Латик. - С. 195-199.
  Левицький А. Е.  Особливості динаміки процесу номінації у сфері сучасної англійської термінології / А. Е. Левицький. - С. 199-203.
  Лисичкіна І. О.  Інтонаційний інваріант англомовного телерекламного повідомлення / І. О. Лисичкіна. - С. 203-208.
  Лукашенко Н. Г.  Лінгвостилістичні особливості іспаномовного інтернет-дискурсу з проблематики родинних стосунків / Н. Г. Лукашенко. - С. 208-214.
  Маймескул О. А.  Архаїчні елементи у французькій мові Канади (квебекська французька мова) / О. А. Маймескул. - С. 214-224.
  Марчук Ю. В.  Прецедентні феномени у національній концептосфері мовного соціуму / Ю. В. Марчук. - С. 224-229.
  Мерзлікіна О. В.  Мовні механізми формування оцінки в екологічному дискурсі (на матеріалі іспанської мови) / О. В. Мерзлікіна, Г. А. Кальченко. - С. 229-233.
  Михайленко О. О.  Переклад абсолютних конструкцій з дієприкметником II в англомовній науково-технічній та художній літературі / О. О. Михайленко. - С. 233-238.
  Моренець І. М.  Фактори варіативності латинської мови: іберійський регіон / І. М. Моренець. - С. 238-242.
  Морякіна І. А.  Власні назви в романі Дж. Роулінг "Гарі Потер та філософський камінь": лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти / І. А. Морякіна, М. Г. Сивкова. - С. 242-247.
  Мосієнко О. В.  Функції детермінативів сучасної англійської мови: лінгвокогнітивна перспектива / О. В. Мосієнко. - С. 247-251.
  Назаревич Г. Я.  Присвійний детермінатив як засіб вираження суб'єктності французького речення / Г. Я. Назаревич. - С. 252-257.
  Ожидрянова В. Г.  Комунікативні стратегії і тактики представника інституції в дискурсі паблік рилейшенз (на матеріалі прес-конференцій міжнародних інституцій) / В. Г. Ожидрянова. - С. 257-265.
  Орлова І. С.  Жанрово-стилістичні аспекти номіналізації у перекладі текстів міждержавних угод / І. С. Орлова. - С. 266-270.
  Охріменко В. І.  Синтез комунікативно-прагматичної та когнітивної парадигм лінгвістичних знань при дослідженні дискурсу / В. І. Охріменко. - С. 270-277.
  Пастушенко Т. В.  Мовна гармонія кольору: досвід лінгвоестетичного аналізу / Т. В. Пастушенко. - С. 277-284.
  Пилипенко Р. Є.  Комунікативні стратегії репрезентаційної спрямованості в німецькому економічному дискурсі / Р. Є. Пилипенко. - С. 284-288.
  Польова Е. В.  Аспекти словозначення у лексичних інноваціях передвиборчого дискурсу Великої Британії та США (на матеріалі англомовної преси) / Е. В. Польова. - С. 289-297.
  Пономарьова О. О.  Французький детективний гумористичний текст: теоретичні засади дослідження / О. О. Пономарьова. - С. 297-301.
  Раєвська І. В.  Деякі граматичні особливості діалекту міста Перуджа / І. В. Раєвська. - С. 301-305.
  Редька І. А  Синестезійний оксюморон: поетика відчуттєвих протиріч автора (лінгвокогнітивний підхід) (на матеріалі поезії Е. Бішоп, С. Плат та А. Секстон) / І. А Редька. - С. 306-309.
  Свчук Р. І.  Статус фокалізації в побудові оповідного простору художнього тексту (на матеріалі роману Ф. Саган "Les merveilleux nuages") / Р. І. Свчук. - С. 310-314.
  Сивак Ю. В.  Роль повтору у текстах політичної реклами (на матеріалі французької мови) / Ю. В. Сивак. - С. 314-319.
  Сдельникова Л В.  Проблема бінарної опозиції у сучасній гендерній лінгвістиці / Л В. Сдельникова, Є. О. Кононенко. - С. 319-324.
  Сорокінн С. В.  Система дієприслівників часу в турецькій та українській мовах у зіставному аспекті / С. В. Сорокінн. - С. 324-332.
  Стефурак О. В.  Прийменники зі значенням післячасу у французькій та румунській мовах / О. В. Стефурак. - С. 332-338.
  Терехова С. І.  Типи репрезентацій календарних указувань в українській, російській та англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 338-343.
  Терещенко В. І  Фонетичні процеси як чинники міжмовної омонімії в романських мовах / В. І Терещенко. - С. 343-347.
  Тучкова О. О.  Особливості мовлення персонажів з патологічним типом мислення (роман Жорж Санд "Elle et Lui" / О. О. Тучкова. - С. 347-351.
  Харченко О. В.  Иронический план американской шутки / О. В. Харченко. - С. 351-358.
  Цюпа М. А.  Орфографічні особливості абревіатур у французькій періодиці (на матеріалі видань ("L' Express international\" / "Le Figaro". - С.  "Le Monde")\"
  Шевкун Е. В.  Гештальт 4 природні елементи: спроба історичної реконструкції концепту стан / Е. В. Шевкун. - С. 364-369.
  Шелудько А. В.  Складні слова синтаксичного типу в перекладацькому аспекті / А. В. Шелудько. - С. 369-373.
  Шило В. В.  Внутрішня форма латинських і французьких правничих запозичень в англійській мові / В. В. Шило. - С. 374-378.
  Шипіцина Ю. В.  Реалізація концепту integrety в текстах етичних кодексів / Ю. В. Шипіцина. - С. 379-384.
  Шкарбан І. В.  Метафорична концептуалізація зміна-рух: осмислення референтної ситуації суспільних перетворень / І. В. Шкарбан. - С. 384-388.
  Авраменко О. В.  Інформативна модель розгортання мовленнєвого жанру нав'язування конкретної поведінки (на матеріалі американських драматургічних творів) / О. В. Авраменко. - С. 389-396.
  Крупко О. І.  Особливості перекладу українською фразеологізмів у повісті А. Крісті "Чому вони не запитали Еванс?) / О. І. Крупко. - С. 396-400.

 
21 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республіканський міжвід. наук. зб. Вип. 83 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1986. - 136 с.

Зміст:
  Молозовенко І. О.  Семантичне варіювання інфінітивних речень у сучасній англійській мові / І. О. Молозовенко. - С. 3-6
  Валендюк Л. П.  Семантико-синтаксичні особливості прислівника і однокореневого абстрактного іменника з прийменником у сучасній англійській мові / Л. П. Валендюк. - С. 7-12
  Жаборюк О. А.  Граматична суть англійської структури be+-ed та німецьких werden+PII, sein+PII (на матеріалі текстів технічного змісту) / О. А. Жаборюк. - С. 12-17
  Задоріжний І. М.  Лексичні та етнографічні діалектизми у романах Томаса Гарді / І. М. Задоріжний. - С. 17-23
  Янков А. В.  Дефразеологізми та соціально-політичні оказіоналізми американського варіанта англійської мови / А. В. Янков. - С. 23-29
  Мальована В. М.  Комбінаторний потенціал синтаксичних засобів і стилістичних прийомів у межах синтаксичної конвергенції / В. М. Мальована. - С. 29-33
  Єрченко П. Г.  Критерії визначення фразеологічних словосполучень / П. Г. Єрченко. - С. 34-39
  Андрейчук Н. І.  Семантична структура ідіом у зіставленні з неідіоматичними фразеологічними одиницями і вільними словосполученнями / Н. І. Андрейчук. - С. 40-46
  Семко Н. М.  Морфологічна характеристика англійських термінів у галузі механізації сільського господарства / Н. М. Семко. - С. 46-52
  Войтюк С. М.  Лінгвостилістичні особливості функціонування лексико-семантичної групи іменників із значенням "мораль" у романі Г. Філдінга "Том Джонс" / С. М. Войтюк. - С. 53-58
  Задорожний Б. М.  Методичний порадник викладачеві з історичної фонетики німецької мови / Б. М. Задорожний. - С. 59-63
  Малявіна А. М.  Система коментабельних дієслів сучасної німецької мови / А. М. Малявіна. - С. 64-69
  Хоменко Л. О.  Антонімія та її зв'язок з іншими семантичними категоріями (на матеріалі німецьких субстантивних фразеологізмів) / Л. О. Хоменко. - С. 70-77
  Марченко Л. Г.  Структурно-стислі речення в сучасній німецькій художній прозі / Л. Г. Марченко. - С. 78-83
  Петращук Н. Є.  Структурно-семантичні типи номінативних ланцюжків тексту / Н. Є. Петращук. - С. 83-88
  Комарницька Т. М.  Роль об'єктивних і суб'єктивних факторів у формуванні оказіональної лексичної номінації реальних осіб (на матеріалі біографічних романів С. Цвейга) / Т. М. Комарницька. - С. 89-94
  Добош Б. В.  До історії становлення німецької сільськогосподарської терміносистеми (найдавніший період) / Б. В. Добош. - С. 94-102
  Лехіцька О. Л.  Особливості суфіксального способу утворення віддієслівних неологізмів у сучасній французькій мові / О. Л. Лехіцька. - С. 103-109
  Міщенко В. Г.  Функціонування дериваційного блоку в термінополі фізики та хімії сучасної французької мови / В. Г. Міщенко, Н. Й. Новосад. - С. 109-115
  Соломарська О. О.  Роль слів-домінант у мові французької поезії XIX-XX ст. / О. О. Соломарська. - С. 116-121
  Бордюк Г. Д.  Творчість Уве Бергера та жанрово-стильова своєрідність сонета у поезії НДР 60-70-х років XX ст. / Г. Д. Бордюк. - С. 122-129
  Євса Т. А.  Семантичні ускладнення заголовка в оригіналі та перекладі художнього прозаїчного тексту / Т. А. Євса. - С. 129-132
  Мазецький Г. П.  Трагічна тема в романі Е. Хемінгуея "Прощай, зброє!" / Г. П. Мазецький. - С. 132-134

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У мовознавчих статтях збірника розглядаються проблеми словотворення французької мови, діалектизмів в англійській мові, термінології, інфінітивних речень. У літературознавчих статтях висвітлюються питання творчості Уве Бергера, Е. Хемінгуея.

 
22 81
М74

        Мовні і концептуальні картини світу [Текст] : зб. наук. пр. № 7 / Київський ун-т імені Т. Шевченка, Ін-т філології. - К. : ЛОГОС, 2002. - 594 с.

Зміст:
  Алєксєєва І. О.  Евфемізми як відображення соціальних змін : від позначення табу до етикетних форм та політичної коректності / І. О. Алєксєєва. - С. 1-10.
  Анохіна Т. О.  Пауза як поліфункціональний феномен полікодового тексту / Т. О. Анохіна. - С. 10-15.
  Антонюк М. О.  Метафора та її роль в мовній картині світу / М. О. Антонюк. - С. 15-19.
  Балабін В. В.  Професійна компетентність військового перекладача / В. В. Балабін. - С. 20-23.
  Берковець В. В.  Акцентно-ритмічна будова українського слова у словнику й тексті : національно-мовна специфіка і стилістичний потенціал / В. В. Берковець. - С. 23-35.
  Бєлова А. Д.  Індивідуальна картина світу : інтерпретація і використання лінгвістичних ідей в НЛП / А. Д. Бєлова. - С. 36-43.
  Бєлова А. Д.  Лексична семантика і міжкультурні стереотипи / А. Д. Бєлова. - С. 43-54.
  Биценко А. Ю.  Семантика модального дієслова "sollen" в німецьких юридичних актах / А. Ю. Биценко. - С. 54-60.
  Булатецька Л.  Контекст у контексті / Л. Булатецька. - С. 60-73.
  Бурда О. В.  Мова як віддзеркалення національної ментальності (на прикладі перекладу німецьких і українських міфологем) / О. В. Бурда. - С. 74-80.
  Вергун Л.  Скорочення в англійській терміносистемі "освіта" та їх переклад українською мовою / Л. Вергун. - С. 80-87.
  Волошина О. В.  Структура і семантика еліпсиса в сучасній англійській мові / О. В. Волошина. - С. 87-90.
  Вострова С. В.  Фреймовий аналіз концептуальної ситуації "перебіг хвороби" в англомовному медичному дискурсі / С. В. Вострова. - С. 90-102.
  Гливінська Л. К.  Семантична структура генітивних метафор (на матеріалі поезій М. Вінграновського) / Л. К. Гливінська. - С. 102-107.
  Городецька О. В.  Концепти "клас" та "соціальний статус" у сучасній англійській мові / О. В. Городецька. - С. 107-114.
  Горяча Н. М.  Уроки психологізму та естетизму Марселя Пруста у сучасній французькій літературі / Н. М. Горяча. - С. 114-124.
  Грек Л. В.  Синтаксичні особливості роману Дж. Джойса "Улісс" як проблема перекладу / Л. В. Грек. - С. 124-130.
  Данилюк С. С.  Особливості структури текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів / С. С. Данилюк. - С. 131-136.
  Дерменджі О.  Тема Роксолани в австралійській літературі / О. Дерменджі. - С. 137-143.
  Дмитрук О. В.  Маніпулятивні прийоми у сучасних ЗМІ / О. В. Дмитрук. - С. 143-150.
  Дьяконова І. Л.  Лексичні характеристики електронного листування / І. Л. Дьяконова. - С. 150-154.
  Загуляєва О. І.  Особливості розвитку сюжетної лінії поетичних текстів / О. І. Загуляєва. - С. 155-160.
  Захарова Ю. М.  Інтонація наративів в англомовному дискурсі політиків країн арабського світу / Ю. М. Захарова. - С. 160-165.
  Заярна І. С.  Барокові моделі світу в сучасній російській поезії (на матеріалі творчості Д. Бобишева) / І. С. Заярна. - С. 165-175.
  Звонська-Денисюк Л. Л.  Вираження часових відношень в системі давньогрецького дієприкметника / Л. Л. Звонська-Денисюк. - С. 175-179.
  Зіневич В. В.  Символізм світу речей у "Великому Гетсбі" Ф. С. Фіцджеральда та "Старшому боярині" Т. Осьмачки / В. В. Зіневич. - С. 180-189.
  Іващенко В. Л.  Слово концепт у романських, германських та слов'янських мовах (з історії лексикографічної фіксації) / В. Л. Іващенко. - С. 189-198.
  Ільницька Л. Л.  Віртуальні НЛП сеанси як аргументативний дискурс / Л. Л. Ільницька. - С. 199-207.
  Ільченко О. М.  Індикатори умови в аспекті етикетизації / О. М. Ільченко. - С. 207-212.
  Калустова О. М.  Стилістична персоніфікація на основі роду іменника та її відтворення в перекладі / О. М. Калустова. - С. 212-220.
  Кальчу Т. В.  Семантична та логічна структура концепту "sin" як основа текстоутворюючої функції в романі А. Камю "The Fall" / Т. В. Кальчу. - С. 220-224.
  Коваль Н. М.  Відбиття розвитку мовної картини світу у лексичній системі іспаномовного суспільно-політичного дискурсу / Н. М. Коваль. - С. 224-230.
  Козловська Г. Б.  Форми реалізації прагматичного аспекта інформування в газетному повідомленні про погоду / Г. Б. Козловська. - С. 230-235.
  Колейчик О. О.  Тематизація тексту в аспекті імпліцитної номінації / О. О. Колейчик. - С. 235-240.
  Колодій Б. М.  Способи перекладу деяких українських часток англійською мовою / Б. М. Колодій. - С. 240-245.
  Коломієць Л. В.  Віршовий переклад як метапоетичне письмо : проблема творчого методу перекладача / Л. В. Коломієць. - С. 245-254.
  Коломієць Н. В.  Подання інформації на веб-сайтах служби новин CNN : структурні особливості резюме / Н. В. Коломієць. - С. 254-262.
  Константінова О. В.  Американізми і бритицизми в термінології оподаткування сучасної англійської мови / О. В. Константінова. - С. 262-269.
  Кравченко Н. К.  Когнітивні та мовні особливості сучасної міжнародно-правової картини світу / Н. К. Кравченко. - С. 269-275.
  Крижановська М. В.  Невербальні елементи комунікації як складові комунікативної компетенції у дискурсі телеінтерв'ю / М. В. Крижановська. - С. 275-285.
  Кургут Л. П.  Функціонально-граматична категорія причини та наслідку / Л. П. Кургут. - С. 285-289.
  Кур'янова М. О.  Переклад дієслівних номінацій повинності в німецькомовних науково-технічних текстах / М. О. Кур'янова. - С. 290-296.
  Лазаренко Т. Д.  Нові творчі проблеми афро-американської жіночої новели 1980-х - 1990-х рр. / Т. Д. Лазаренко. - С. 296-302.
  Лахтіонова К. М.  Новітні англомовні запозичення як складова частина сучасного італійського лексикону / К. М. Лахтіонова. - С. 302-307.
  Левченко О. П.  Фразеологічна репрезентація світу / О. П. Левченко. - С. 307-315.
  Лихолай Г. Л.  Феномен знання як міждисциплінарний концепт / Г. Л. Лихолай. - С. 315-321.
  Любарець Н. О.  Мотив смерті в романі Вірджинії Вульф "Хвилі" / Н. О. Любарець. - С. 322-326.
  Малій А.  Художня своєрідність драматургії Гарольда Пінтера кінця 1950-х рр. / А. Малій. - С. 326-331.
  Малікова О. В.  Засоби позначення риторичного прийому балансування аргументів у сучасному науковому дискурсі / О. В. Малікова. - С. 332-338.
  Мартінек С. В.  Концептуалізація білого та чорного кольорів (за результатами асоціативного експерименту) / С. В. Мартінек. - С. 338-347.
  Мельничук С. В.  Оказіоналізми як засіб вираження пестливості та їх переклад (на матеріалі англійської та української мов) / С. В. Мельничук. - С. 347-353.
  Морошкіна Г. Ф.  Маркери кооперативності у телевізійному інтерв'ю / Г. Ф. Морошкіна. - С. 353-358.
  Мосенкіс Ю. Л.  Перспективи запровадження спецкурсу "Походження української мови" / Ю. Л. Мосенкіс. - С. 358-363.
  Мутон Я. Р.  Змішана мотивація композитів у російській та французькій мовах / Я. Р. Мутон. - С. 363-368.
  Мушніна О. О.  Граматичні особливості науково-технічного перекладу у порівнянні з художнім прозовим перекладом (англо-українські паралелі) / О. О. Мушніна. - С. 368-372.
  Науменко Л. П.  Семантична структура слова business / Л. П. Науменко. - С. 372-378.
  Наумова Н. Г.  Фатичний інформатив у діловому дискурсі / Н. Г. Наумова. - С. 378-383.
  Некрашевич А. В.  Лексеми кольору у поезії Франсуа Війона / А. В. Некрашевич. - С. 383-392.
  Огаркова Г. А.  Концептуальна метафора води як засіб вираження концепту "кохання" в сучасній англійській мові / Г. А. Огаркова. - С. 392-397.
  Омельченко О. В.  Чудесне або фантастичне у новелістиці Марселя Еме / О. В. Омельченко. - С. 398-403.
  Онищенко О. М.  Перші перекладачі творів Т. Г. Шевченка на німецьку мову / О. М. Онищенко. - С. 403-408.
  Палінська О. М.  Джерела формування білінгвізму Ольги Кобилянської / О. М. Палінська. - С. 408-413.
  Панасенко Н. І.  Гендерні стратегії пісенного дискурсу (лінгвістичний та культурологічний аспекти) / Н. І. Панасенко. - С. 414-421.
  Перепльотчикова С. Є.  Словотворення Н. Казандзакіса як одна з рис його індивідуального стилю / С. Є. Перепльотчикова. - С. 422-429.
  Петриченко І. А.  Особові займенники : реалізація "себе" у носіїв японської мови / І. А. Петриченко. - С. 429-434.
  Підвойний В. М.  Ісламська антропоніміка та етнолінгвістика (власні імена в мовній картині світу) / В. М. Підвойний. - С. 435-440.
  Розмаріцо І. О.  Вербальна репрезентація концепту "CLIMATE CHANGE" в англомовній картині світу / І. О. Розмаріцо. - С. 440-447.
  Сарбаш О. С.  Семантичні особливості емотивних іменників в сучасній англійській мові / О. С. Сарбаш. - С. 447-454.
  Скибицька Н. В.  Роль прислівників у вираженні епістемічної модальності / Н. В. Скибицька. - С. 455-462.
  Слухай Н. В.  Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену / Н. В. Слухай. - С. 462-470.
  Смагло Н. С.  Типологія класу однинних іменників у сучасній українській мові / Н. С. Смагло, Л. Б. Мартинова. - С. 470-475.
  Степанюк Г. М.  Запозичення в англійській лексиці моди ХХ століття / Г. М. Степанюк. - С. 475-479.
  Столярова М. О.  Етикет у віртуальній англомовній комунікації / М. О. Столярова. - С. 480-485.
  Ткачова Г. В.  "Зникнення" автора у художньому тексті постмодернізму (на прикладі роману К. Рансмайра "Останній світ") / Г. В. Ткачова. - С. 486-492.
  Трищенко І. В.  Про деякі особливості метонімічних звертань / І. В. Трищенко. - С. 493-498.
  Ущина В.  Інтеракціональні особливості топікального контролю в комунікативній ситуації політичних дебатів / В. Ущина. - С. 498-506.
  Фокін С. Б.  Чинники трансформації аналітичної форми пасиві в синтетичну при перекладі з іспанської / С. Б. Фокін. - С. 506-511.
  Фоменко О. С.  Неологізми - мовні наслідки терористичних актів 11 вересня 2001 року / О. С. Фоменко. - С. 512-517.
  Черська Ж.  Місце прикметників у мовних картинах світу / Ж. Черська. - С. 518-522.
  Швачко С. О.  Семантичне навантаження денумеральних одиниць / С. О. Швачко. - С. 522-527.
  Шиманович Г. М.  Назви осіб як відображення динаміки розвитку англійської мови у ХХ столітті / Г. М. Шиманович. - С. 527-532.
  Шишков В. В.  Іспанські поліпредикатні фраземи та їх семантичні особливості / В. В. Шишков. - С. 533-541.
  Шовковий В. М.  Етимологія вказівних займенників сфери і особи у латинській та давньогрецькій мовах / В. М. Шовковий. - С. 542-549.
  Яковенко І. В.  Стихія вогню в прозі Фленнері О'Коннор / І. В. Яковенко. - С. 549-555.
  Яхонтова Т. В.  Концепція жанру в сучасній риториці / Т. В. Яхонтова. - С. 555-561.
  Яшенкова О. В.  Реалізація принципів спілкування в діловій сфері / О. В. Яшенкова. - С. 561-573.
  Архелюк В. В.  Особливості комунікації в мережі Інтернет / В. В. Архелюк. - С. 573-579.
  Бігарі А. А.  Засоби вираження категорії модальності у дискурсі сімейного спілкування / А. А. Бігарі. - С. 579-586.
  Савченко І. А.  Труднощі перекладу сучасних українських військово-політичних реалій / І. А. Савченко. - С. 586-590.

 
23 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 12 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2007. - 454 с.

Зміст:
  Артемова Л. В.  Заголовок як маркер експресивності сучасної аналітичної статті (на матеріалі іспанського періодичного видання "El Pais") / Л. В. Артемова. - С. 3-6.
  Багрій О. І.  Предикати пропозиційного відношення думки як засоби переконання у науковій дискусії / О. І. Багрій. - С. 6-13.
  Бенкендорф Г. Д.  Мовні особливості лексем агитация/agitation у мовах тоталітарних партій / Г. Д. Бенкендорф. - С. 13-18.
  Беркещук Х. М.  Емотивна функція антропонімів (на матеріалі австралійських поетичних творів) / Х. М. Беркещук. - С. 18-22.
  Бондаренко В. В.  Функції шрифтової варіативності англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 23-29.
  Братель О. М.  Ключові образи в аргентинській поезії емігрантів з Іспанії та їх нащадків / О. М. Братель. - С. 29-34.
  Васік Ю. А.  Динамічні характеристики політичної промови / Ю. А. Васік. - С. 42-48.
  Вергун Л. І.  Загальні аспекти відповідності освітньої лексики англійської та української мов / Л. І. Вергун. - С. 48-53.
  Верзун Л. В.  Особливості ідіолекту Соломії Павличко і Дарії Радієнко (на матеріалі роману Девіда Г. Лоуренса "Коханець леді Чатерлей") / Л. В. Верзун. - С. 53-57.
  Вітвіцька І. В.  Графічні особливості запозичень-арготизмів у французькій мові / І. В. Вітвіцька. - С. 57-62.
  Войнаровська Л. А.  Терміносистема електронної комерції та її функціонування в полікодових текстах / Л. А. Войнаровська. - С. 62-67.
  Гаврилова Ю. В.  Функціонування трансформованих прецедентних феноменів у франкомовному медіа-дискурсі / Ю. В. Гаврилова. - С. 67-71.
  Галуцьких І. А.  Реалізація динамічного потенціалу ядерного словника англійської і німецької мов: універсальність і специфіка (досвід семантичного аналізу) / І. А. Галуцьких. - С. 71-75.
  Гаценко І. О.  Особливості типології ономатопеїчних слів / І. О. Гаценко. - С. 75-80.
  Горенко О. П.  Специфіка українських атропонімів / О. П. Горенко. - С. 80-85.
  Гринюк О. С.  Синонімічні відносини між афіксальними похідними сучасної німецької мови / О. С. Гринюк. - С. 86-91.
  Горхова І. В.  Сутність та структура семантичного поля: основні підходи / І. В. Горхова. - С. 91-95.
  Горчак Т. Ю.  Семіотична типологія словесних образів-символів у американській поезії XX століття / Т. Ю. Горчак. - С. 96-101.
  Грицанчук О. О.  Причини застосування трансформації присудка в англо-українському художньому перекладі / О. О. Грицанчук. - С. 101-107.
  Гриценко Г. М.  Особливості монтажу композиційно-мовленнєвих форм у роботі редактора художнього тексту / Г. М. Гриценко. - С. 107-113.
  Гулей М. Л.  Когнітивно-мовленнєві стратегії у французькому політичному дискурсі / М. Л. Гулей. - С. 114-119.
  Гулівець Н. О.  Особливості еволюції концептуального блоку прийом їжі в історії англійської мови (на матеріалі літературних джерел) / Н. О. Гулівець. - С. 119-127.
  Гурбанська С. О.  Лексична заміна компонентів стійких висловлювань як спосіб структурно-семантичної трансформації / С. О. Гурбанська. - С. 127-134.
  Давиденко Г. В.  Дискурсивні ознаки німецької народної казки / Г. В. Давиденко. - С. 137-143.
  Давиденко Н. В.  Проблеми перекладу термінів канонічного права (на матеріалі творів Станіслава Оріховського) / Н. В. Давиденко. - С. 143-147.
  Завринська І. Ф.  Структурно-семантична характеристика фразеологічних одиниць з теонімним та міфонімним компонентами / І. Ф. Завринська. - С. 148-155.
  Звонська Л. Л.  Перифрастичні звороти на позначення футуральності у давньогрецькій мові / Л. Л. Звонська. - С. 155-159.
  Іванова О. Ю.  Диглосія та білінгвізм як результат культурних традицій ти соціальних процесів у полінаціональному суспільстві (на прикладі іспанського суспільства) / О. Ю. Іванова. - С. 160-164.
  Ізотова Н. П.  Роль заголовку як сильної позиції в актуалізації ключового концепту художнього твору (на матеріалі англомовних біографічних романів XX століття) / Н. П. Ізотова. - С. 164-169.
  Ісакова Ю. П.  Інфінітивні перифрази в італійській та українській мовах / Ю. П. Ісакова. - С. 169-174.
  Каламаж М. А.  Функціональні характеристики числівників сучасної англійської мови (на матеріалі художніх текстів) / М. А. Каламаж. - С. 174-182.
  Камінський Ю. І.  Реконструкція-вставка слова або сполуки як різновид лексичної декомпресії англійського речення в українському перекладі / Ю. І. Камінський. - С. 182-187.
  Кам'янець А. Б.  Т. С. Еліот і Д. Лодж - стратегії відтворення інтертекстуальної іронії / А. Б. Кам'янець. - С. 188-192.
  Качмар О. В.  Короткий опис дериватів власних імен, виявлених у TLFi / О. В. Качмар. - С. 192-195.
  Коломієць Л. В.  Від неоромантичної до необуквалістичної концепції поетичного перекладу / Л. В. Коломієць. - С. 195-203.
  Кононова Д. В.  Гендерний аспект реалізації каузації у неформальних комунікативних ситуаціях сучасного англомовного дискурсу / Д. В. Кононова. - С. 203-209.
  Копильна О. М.  Алюзія як перекладознавча проблема / О. М. Копильна. - С. 209-213.
  Костик О. І.  Семантико-структурні особливості складних слів і словосполучень в англійській мові / О. І. Костик, Ю. А. Яременко. - С. 213-218.
  Кремзикова С. Ю.  Ритуалізовані ситуації "оплакування" та їх вербалізація в старофранцузькому художньому дискурсі / С. Ю. Кремзикова. - С. 218-222.
  Кришталюк Г. А.  Заперечення як засіб фокусування та рефокусування в аналітичних статтях америкнських газет: лінгвокогнітивний аспект / Г. А. Кришталюк. - С. 223-228.
  Кузнєцова Д. Ю.  Каталог емоційних значень номінацій виразів обличчя в дискурсі / Д. Ю. Кузнєцова. - С. 229-234.
  Кузьменко Ю. Г.  Поняття сенсорно-чуттєвої сфери в різних наукових парадигмах / Ю. Г. Кузьменко. - С. 234-238.
  Левінська О. О.  Історична ретроспектива лінгвістичних досліджень поетичної мови / О. О. Левінська. - С. 240-245.
  Лукашенко Н. Г.  Особливі графічні знаки інтернет-дискурсу: смайлики, емотикони та @ / Н. Г. Лукашенко. - С. 245-249.
  Мартиненко П. І.  Утворення дієслів та віддієслівних іменників у текстах сучасної іспанської періодики / П. І. Мартиненко. - С. 249-252.
  Марунько О. А.  Когнітивна структура речення усталеної конструкції з претеритальним кон'юктивом / О. А. Марунько. - С. 253-257.
  Мокра О. М.  Структурно-семантичні ознаки та прагматичні властивості прислів'їв із семою заперечення / О. М. Мокра. - С. 257-260.
  Моренець І. М.  Семантичні основи суфіксального словотвору дієслів в іспанській мові / І. М. Моренець. - С. 260-266.
  Мосейчук О. М.  Конотативна складова у семантиці однослівних ідіом / О. М. Мосейчук. - С. 266-271.
  Мосенкіс Ю. Л.  Проблеми дослідження семантичних відповідностей у спорідненій лексиці (на матеріалі алтайських мов у порівнянні з індоєвропейськими) / Ю. Л. Мосенкіс, Р. І. Синишин, Д. І. Переверзєв. - С. 271-274.
  Мосієнко О. В.  Роль детермінативів у представленні злочинців і жертв в англомовних газетних новинах / О. В. Мосієнко. - С. 275-281.
  Ніконова В. Г.  Архітектоніка концептуальної мережі трагічного в поетиці Шекспіра / В. Г. Ніконова. - С. 285-293.
  Новохатська Н. В.  Дефініції понять розмовний стиль, розмовне мовлення і розмовна конструкція у сучасній лінгвістиці / Н. В. Новохатська. - С. 293-298.
  Онищенко Ю. К.  Мовно-стилістичні труднощі українських перекладів у сфері програмного забезпечення / Ю. К. Онищенко. - С. 298-302.
  Орлова І. С.  Ідіостиль автора в оригіналі та перекладі (лексичний аспект) / І. С. Орлова. - С. 303-307.
  Охріменко В. І.  Континуум модальних значень достовірності мікрополя вірогідності / В. І. Охріменко. - С. 308-314.
  Павлик В. І.  Газетно-публіцистичний жанр глоса з огляду на комунікативну прагматику (до історії питання) / В. І. Павлик. - С. 314-319.
  Пилипенко Р. Є.  Лінгвокультурологічні аспекти дослідження фахової мови економіки / Р. Є. Пилипенко. - С. 320-323.
  Полховська М. В.  Ініціальне "there" в екзистенційних реченнях (історичний аспект) / М. В. Полховська. - С. 323-328.
  Пономаренко В. П.  Засоби звертання в італійській мові XX-XXI ст. - історичні традиції, еволюція і сучасні тенденції / В. П. Пономаренко. - С. 328-335.
  Пригодій С. М.  Новітня монографія Гарольда Блума: за і проти / С. М. Пригодій. - С. 335-339.
  Рим Кил Хо  Лексический национальный вариант испанского языка в Мексике (по произведению Карлоса Фуэнтеса "La region mas transparente") / Рим Кил Хо. - С. 340-345.
  Разумеєнко Н. В.  Озвучування як різновид аудіовізуального перекладу / Н. В. Разумеєнко. - С. 345-349.
  Рудько Л. П.  Звертання як компонент загальної ситеми комунікативно-прагматичних засобів п'єси / Л. П. Рудько. - С. 350-354.
  Савчин В. Р.  Вибір твору для перекладу як прояв особистості перекладача (на матеріалі творчості Миколи Лукаша) / В. Р. Савчин. - С. 354-358.
  Сандига Л. О.  Когнітивна метафора як спосіб утворення евфемізмів тематичного поля "смерть" (на матеріалі англійської мови) / Л. О. Сандига. - С. 359-363.
  Свірідова Ю. О.  Поетика пейзажу в історичній ретроспективі / Ю. О. Свірідова. - С. 363-369.
  Сидельникова Л. В.  Лінгвістичний простір у теорії мови кабалістичної науки / Л. В. Сидельникова. - С. 369-374.
  Скібіцька О. В.  Перекладацька креативність як спосіб прагматичної адаптації при перекладі туристичних текстів / О. В. Скібіцька. - С. 374-381.
  Старовойтова Х. В.  Метафорична модель жива істота - матір як втілення архетипу матері у сучасній французькій драмі / Х. В. Старовойтова. - С. 381-386.
  Старкевич Т. О.  Сучасні аспекти дослідження рекламного дискурсу: експресія-аргументація / Т. О. Старкевич. - С. 387-394.
  Столярова А. А.  Прагматичні особливості використання термінології в новогрецьких законодавчих текстах (на прикладі текстів чинних кримінального та кримінально-процесуального кодексів Греції) / А. А. Столярова. - С. 394-399.
  Талавіра  Безартиклеві словосполучення із прийменником on (на матеріалі англомовних журнальних статей) / Талавіра. - С. 399-404.
  Терехова С. І.  Типи особових репрезентацій в українській, російській і англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 405-412.
  Фесенко Г. Г.  Діяльнісно-когнітивна парадигма перекладу / Г. Г. Фесенко. - С. 412-418.
  Цюпа М. А.  Звуження та розширення абревіатур у французькій мові / М. А. Цюпа. - С. 418-422.
  Шаповал Н. В.  Особливості семантико-синтаксичної комбінаторики власних назв (на матеріалі французької мови) / Н. В. Шаповал. - С. 423-429.
  Шемякіна Н. П.  Елементи композиції драматичного твору / Н. П. Шемякіна. - С. 429-434.
  Яковенко О. і.  Функціонування метафоричних термінів підмови економіки в сучасній італійській мові / О. і. Яковенко. - С. 434-444.
  Авраменко О. В.  Фрейм підозра у концептуалізації інтриги розкриття таємниці / О. В. Авраменко. - С. 444-450.
  Авраменко О. В.  Фрейм підозра у концептуалізації інтриги розкриття таємниці / О. В. Авраменко. - С. 444-450.

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
24 81.2И
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія іноземні мови Вип. 15 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 313 с.

Зміст:
  Галенко І.  Професор Анджей Гавронський про роль емоцій у мові / І. Галенко. - С. 3-8
  Кіт Л.  Запитання вторинної функції у сучасній англійській мові / Л. Кіт. - С. 9-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лотоцька К.  Літературна алюзія у романах Айріс Мердок / К. Лотоцька, М. Іваськевич. - С. 16-23
  Панченко К.  Cтановлення граматичних форм майбутнього часу в німецькій та українській мовах / К. Панченко. - С. 24-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Принада Н.  Похвала як мовленнєвий акт: типологічні ознаки / Н. Принада. - С. 35-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Довганюк І.  Виправдання як мовленнєвий жанр у сучасному німецькому політичному дискурсі / І. Довганюк. - С. 42-48
  Працьовита Н.  Метафора як засіб кодування лінгвістичних концептів (на текстодискурсній базі роману "Прощавай, зброє" Ернеста Хемінгуея / Н. Працьовита. - С. 49-54
  Олешик Л.  Дієслівна проблематика у типологічних дослідженнях / Л. Олешик. - С. 55-63
  Гринюк О.  Валентність твірних основ і словотвірних афіксів віддієслівних іменників на позначення дії у сучасній німецькій мові / О. Гринюк. - С. 64-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирилюк Н.  Малайзійський варіант англійської мови: соціолекти та їхня динаміка / Н. Кирилюк. - С. 71-78
  Пиц Т.  Німецькі назви шкіряників у польській, білоруській та українській мовах XV–XVII ст. / Т. Пиц. - С. 79-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Татаровська О.  Ідіоми з негативною полярністю в сучасній англійській мові / О. Татаровська. - С. 87-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дяків Х.  Семантичні особливості застереження у німецькій та українській мовах / Х. Дяків. - С. 97-106. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Драбовська В.  Проблема визначення діалекту в американській та вітчизняній регіональній діалектології / В. Драбовська. - С. 107-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бернар Г.  Лексичні характеристики діалогу у п’єсах С. Беккета, Г. Пінтера і Т. Стоппарда / Г. Бернар. - С. 118-123
  Pomirko R.  Particularidades semantico-cognitivas del lexico espanol / R. Pomirko. - С. 124-129
  Кабов А.  Генеза та семантико-функціональні особливості майбутнього іспанського та французького умовного способу / А. Кабов. - С. 130-137
  Космацька Н.  Оцінювальний чинник у діалогічному мовленні фрацузьких коміксів / Н. Космацька. - С. 138-144
  Семів А.  Семантична аналогія арготичної лексики картярів (на матеріалі англійської, французької, української та російської мов) / А. Семів. - С. 145-149
  De Miguel Angel  La yuxtaposicion correctora / De Miguel Angel, La Fuente Gonzalez. - С. 150-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Maria Lourdes Espinilla Herrarte  La celebracion de la “Fiesta del arbol” en las escuelas primarias de una provincia Espanola (Palencia) en el primer tercio del siglo XX / Maria Lourdes Espinilla Herrarte, Jose Luis Gonzalez Sanchez. - С. 158-168
  Jesus A. Valero Matas  Identidad y cultura: herramientas para la discriminacion social / Jesus A. Valero Matas. - С. 169-179
  Устименко М.  Творчість Саллі Манн у контексті літератури американського півдня / М. Устименко. - С. 180-185
  Рубанова Г.  Постать Тадеуша Бой-Желенського в польській та українській культурі / Г. Рубанова. - С. 186-190
  Маценка М.  Герман Гессе про музику / М. Маценка. - С. 191-197
  Антонюк М.  Соціальна іронія у новелі Костаса Варналіса “Справжня апологія Сократа” / М. Антонюк. - С. 198-207
  Чишинська О.  Мотив бібліотеки у циклі есе “Подорож у внутрішній світ Відня” Г. Рота / О. Чишинська. - С. 208-214
  Осташ М.  Типовий зв’язок і мотив, повтор і орієнтоване на конкуренцію спонукання у віршах для дітей / М. Осташ. - С. 215-223. - Текст польск. мовою
  Басіна К.  Філософська проблематика в романі С. Бекета “Мерфі” / К. Басіна. - С. 224-229
  Полховська О.  Концепція традиції в американській “неогуманістичній” критиці / О. Полховська, Т. Петренко. - С. 230-237
  Наняк Ю.  Микола Терентійович Улезко як перекладач “Фауста” Йогана Вольфганга Фон Ґете / Ю. Наняк. - С. 238-243
  Матюша В.  Кореляція типів асиметрії з трансформаційними прийомами у перекладі драматичних творів / В. Матюша. - С. 244-249
  Матюша П.  Вплив внутрішніх пропріальних елементів на переклад військових ергонімів / П. Матюша. - С. 250-257
  Глущенко Л.  Гноми Платона у перекладі Ю. Ф. Мушака / Л. Глущенко. - С. 258-266
  Чернюх Б.  Дієслівний вид і модальність: латинський імперфект / Б. Чернюх. - С. 267-273
  Слобода О.  Лексико-семантичні та функціональні особливості мікросистеми іменників, що позначають масиви води у творах Теокріта та Лонга / О. Слобода. - С. 274-281
  Добровський М.  Проблема, настрій, жанр, художній світ, композиція та їхня кореляція в елегії Тібула І.2 / М. Добровський. - С. 282-296. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косович О.  Перцепція оказіональних слів у міжкультурній комунікації / О. Косович. - С. 297-301
  Паславська А.  Підручник ”Du” Ред. Н. Бориско, Г. Каспар-Гене Вінниця: Нова книга, 2008 р. / А. Паславська. - С. 302-303
  Кам'янець В.  Ірина Cавчук. Німецька мова: Навчальний посібник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Львів: Світ, 2007. – 272 с. / В. Кам'янець. - С. 304-307
  Зорівчак Р.  З Україною у серці / Р. Зорівчак. - С. 308-309

Рубрики: Мовознавство загальне

Анотація:   У Віснику Львівського національного університету, серія “Іноземні мови” розглянуто питання словотвору, семантики, синтаксису, контрастивної лінгвістики англійської, німецької, французької, іспанської та класичних мов. Окремі статті висвітлюють проблеми філософії мови, мовознавчі традиції у Львівському університеті, сучасні методики викладання іноземних мов. Для науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей, учителів шкіл й усіх, хто цікавиться мовознавством.

 
25 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 18 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2007. - 164 с.

Зміст:
  Безребра Н. Ю.  Комплексний підхід до аналізу особливостей поетики Е. Дікінсон: теоретична значущість та перспективи дослідження / Н. Ю. Безребра. - С. 3-6.
  Березенко В. М.  Маркери вірогідності повідомлення у репліках-увірогідненнях мовця / В. М. Березенко. - С. 7-11.
  Васильчук Л. Ф.  Структурно-семантичний розвиток фразеологічних одиниць / Л. Ф. Васильчук. - С. 11-21.
  Венгренівська М. А.  Вичленення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом / М. А. Венгренівська. - С. 21-25.
  Войнаровська Л. А.  Англійська терміносистема "соціальне управління" в історичному аспекті / Л. А. Войнаровська. - С. 25-30.
  Гаврилова Ю. В.  Різновиди смислових трансформацій прецедентних феноменів у франкомовному медіа-дискурсі / Ю. В. Гаврилова. - С. 30-34.
  Гладуш Н. Ф.  Роль мовленнєвого акту в структурі дискурсу / Н. Ф. Гладуш. - С. 34-40.
  Ігіна З. О.  Прагматичні особливості модальних слів / З. О. Ігіна. - С. 40-45.
  Ізотова Н. П.  Асоціативне розгортання концепту творчість в англомовній художній прозі (на матеріалі біографічних романів XX століття) / Н. П. Ізотова. - С. 46-51.
  Каламаж М. А.  Семантико-когнітивні аспекти фразеологічних одиниць англійської мови з числвником one / М. А. Каламаж. - С. 51-60.
  Кириченко Т. Г.  Типи дискурсивних новинних структур друкованих та електронних ЗМІ в зіставному аспекті / Т. Г. Кириченко. - С. 60-69.
  Кузнєцова Д. Ю.  Вираз обличчя як об'єкт лінгвістичного дослідження / Д. Ю. Кузнєцова. - С. 69-74.
  Кулик Н. Д.  Декодування фразеологічної семантики у словникових дефініціях / Н. Д. Кулик. - С. 74-79.
  Панченко О. О.  Особливості функціонування концепту людина в художній прозі "нового роману" / О. О. Панченко. - С. 79-87.
  Пилипенко Р. Є.  Провідні риси інституційних форм сучасного німецькомовного економічного спілкування / Р. Є. Пилипенко. - С. 87-91.
  Підіпригора Ю. Г.  Особливості перекладу дієслівних перефраз іспанської мови як засобів вираження категорії аспектуальності / Ю. Г. Підіпригора. - С. 91-96.
  Сидельникова Л. В.  Езотеричне походження латинської мови / Л. В. Сидельникова. - С. 96-101.
  Сорокін С. В.  Категорія таксису в різносистемних мовах (на матеріалі турецької та української мов) / С. В. Сорокін. - С. 101-106.
  Сушкова Н. О.  До питання про типологію дискурсів / Н. О. Сушкова. - С. 107-111.
  Тарасова О. А.  Різновиди інформації у поетичному тексті / О. А. Тарасова. - С. 111-117.
  Терехова С. І.  Типи часових указувань, співвідносних з майбутнім, в українській, російській та англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 117-121.
  Трубенко І. А.  Метонімія як текстотвірний фактор у художній прозі англійського модернізму (на матеріалі творів В. Вульф та Д. Г. Лоуренса) / І. А. Трубенко. - С. 121-126.
  Харченко О. В.  Етнічні стереотипи крізь призму мультинаціональних та міжетнічних американських жартів / О. В. Харченко. - С. 127-135.
  Цюпа М. А.  Лексикалізація абревіатур французької мови / М. А. Цюпа. - С. 135-141.
  Черненко О. В.  Критерії визначення завершальної фази конфліктного дискурсу / О. В. Черненко. - С. 142-147.
  Чеснокова Г. В.  Метафори відкритого/закритого типу у поетичному самоусвідомленні Е. Дікінсон / Г. В. Чеснокова. - С. 147-151.
  Шипіцина Ю. В.  Реалізація різних типів дискурсу в текстах етичних кодексів / Ю. В. Шипіцина. - С. 152-156.
  Шукало І. М.  Невербальні компоненти комп'ютерного рекламного дискурсу / І. М. Шукало. - С. 156-162.

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
26 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 14 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2008. - 584 с.

Зміст:
  Андрієвська В. В.  Заперечення прогресу як структурний компонент концепту антилюдина / В. В. Андрієвська. - С. 3-10.
  Андрусь Л. А.  Лінгвопрагматичні основи використання інтеррогативів французької мови у професійних мовленнєвих жанрах / Л. А. Андрусь. - С. 11-17.
  Артемова Л. В.  Жанрова своєрідність колонки (на матеріалі періодичного іспанського видання "El Pais" / Л. В. Артемова. - С. 17-21.
  Бабелюк О. А.  Когнітивний потенціал епістеми в американському постмодерністському іронічному стилі письма / О. А. Бабелюк. - С. 21-27.
  Байоль О. В.  Периферійні номінації концепту самотність (на матеріалі драматичних творів Теннессі Вільямса) / О. В. Байоль. - С. 27-37.
  Безпаленко А. М.  Наукові відкриття та їх типологія очима мовознавця / А. М. Безпаленко. - С. 37-42.
  Бойцан Л. Ф.  Характеризуюча функція апозитивних утворень в тексті: лінгвостилістичний аспект / Л. Ф. Бойцан, Н. М. Приходько. - С. 42-48.
  Бондаренко В. В.  Невербальні компоненти текстів-англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 48-57.
  Васильєва Т. В.  Маніпулятивні стратегії представника уряду в іспаномовній урядовій прес-конференції / Т. В. Васильєва. - С. 57-64.
  Венгренівська М. А.  Чи можна випрати дитину (про вплив перекладу на зміни мовної картини світу українців) - зсуви в теорії, практиці чи редагуванні перекладів? / М. А. Венгренівська. - С. 65-70.
  Власенко М. С.  Прагматична зумовленість вживання неособових форм дієслова та дієслівних конструкцій в іспанських законодавчих текстах / М. С. Власенко. - С. 71-76.
  Войнаровська Л. А.  Аспекти дослідження й завдання лексикографічного опису термінології електронної комерції в інтернет-комунікації / Л. А. Войнаровська. - С. 76-82.
  Гейко Т. М.  Фонографічні особливості італізмів у французькій мові (на прикладі прямих запозичень, які належать до сфери культури) / Т. М. Гейко. - С. 83-87.
  Гирин О. В.  Англійські зворотні займенники в синхронії та діахронії / О. В. Гирин. - С. 91-95.
  Гладка В. А.  Визначення лексико-граматичних розрядів питальних та відносних займенників французької мови / В. А. Гладка. - С. 95-101.
  Головко О. Б.  Лексична об'єктивація концепту рух / О. Б. Головко. - С. 101-108.
  Горбунова К. А.  Наративнгий підхід до аналізу електронних текстів як передумова комплексного дослідження англомовних листів спам-повідомлень / К. А. Горбунова. - С. 108-114.
  Гошилик Н. С.  Метафоризація онтологічного виміру концепту часу / Н. С. Гошилик. - С. 114-120.
  Гулівець Н. О.  Тенденції розвитку номінації форм дозвілля в XXI столітті / Н. О. Гулівець. - С. 121-131.
  Гусар М. В.  Типологія приватних газетних оголошень у ракурсі фреймової семантики / М. В. Гусар. - С. 131-140.
  Данелян Ю. В.  Когнітивний імідж логоепістеми як прецедентної одиниці / Ю. В. Данелян. - С. 140-146.
  Данилич В. С.  Концепція жанру в загальній системі становлення літературної мови Іспанії / В. С. Данилич. - С. 146-154.
  Данильченко Д. О.  Пасив адресата: граматикалізація та узуалізація / Д. О. Данильченко. - С. 154-160.
  Дєнєжна Е. В.  Оказіоналізми в творах Дж. Р. Р. Толкіна як перекладацька проблема / Е. В. Дєнєжна. - С. 161-168.
  Дмитренко О. Л.  Прагмасемантичні типи директивів у публіцистичному дискурсі / О. Л. Дмитренко. - С. 168-178.
  Довбня І. П.  Поняття еволюції і динаміки в контексті історичного розвитку мов / І. П. Довбня. - С. 178-187.
  Довганчин Р. Г.  Особливості перекладу ономатопеїчної лексики Е. Хемінгуея / Р. Г. Довганчин. - С. 188-195.
  Звонська Л. Л.  Категорія часу і категорія темпоральності в давньогрецькій мові / Л. Л. Звонська. - С. 195-201.
  Зимич Є. В.  Особливості функціонування паремій у матримоніальному діалогічному дискурсі / Є. В. Зимич. - С. 201-205.
  Істоміна О. М.  Ідентифікація концепту споживання у сильних позиціях роману Ж. Перека "Les Choses" / О. М. Істоміна. - С. 206-212.
  Катернюк В. В.  Конверсія як спосіб утворення неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах / В. В. Катернюк. - С. 212-219.
  Коваленко С. П.  Концептуально-семантична парадигма часу в мемуарному тексті / С. П. Коваленко. - С. 219-225.
  Колесник О. С.  Семантика компонентів міфологічних просторів англійців і українців / О. С. Колесник. - С. 225-232.
  Коротіч Т. А.  Рівні лінгво-семантичного аналізу художнього тексту / Т. А. Коротіч. - С. 234-238.
  Костик О. І.  Лінгвістика крізь межі культур (зіставний метод лінгвістики) / О. І. Костик. - С. 238-245.
  Кравченко В. Л.  Представлення ідеології в концептуальному вираженні поняття "Європа" / В. Л. Кравченко. - С. 245-251.
  Кравченко Л. О.  Лексична база прізвищ українців Полтавщини / Л. О. Кравченко. - С. 251-259.
  Крижановська М. В.  Маркери комунікативної асинхронії у процесі емоційної аргументації в дискурсі італійських ток-шоу / М. В. Крижановська. - С. 260-266.
  Кромбет О. В.  Комплексний аналіз діяльності французьких граматистів XVI ст. у розвитку та встановленні орфографічної системи / О. В. Кромбет
  Круківська О. В.  Гіпо-гіперонімічні відношення у легальних дефініціях: комунікативно-прагматичний підхід (на матеріалі французької мови) / О. В. Круківська. - С. 274-291.
  Ліпська Є. Л.  Лінгвокультурний аспект привітання і побажання у сучасній німецькій мові / Є. Л. Ліпська. - С. 291-298.
  Лук'янченко М. П.  Алюзія в художньому тексті: перекладознавчий аспект / М. П. Лук'янченко. - С. 306-317.
  Лымаренко Е. А.  Противительное предложение в текстах популярных англоязычных песен / Е. А. Лымаренко. - С. 317-321.
  Любченко Т. В.  Критерії визначення перехідності дієслова у новогрецькій мові / Т. В. Любченко. - С. 321-329.
  Магушинець І. І.  Рефлекси явищ народної латинської лексики в романських мовах / І. І. Магушинець. - С. 329-335.
  Марченко Н. В.  Полісемія та омонімія сучасної німецької мови / Н. В. Марченко. - С. 335-342.
  Моренець І. М.  Утворення біактантних дієслів з суфіксом -e-(a)- в іспанській мові / І. М. Моренець. - С. 342-348.
  Мосенкіс Ю. Л.  Теорія мовного субстрату: досвід і сучасний стан дослідження / Ю. Л. Мосенкіс, Д. І. Переверзєв. - С. 348-353.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Назаревич Г. Я.  Суб'єктна синтаксема у реченнях з акціональними предикатами / Г. Я. Назаревич. - С. 354-360.
  Ніка О. І.  Специфіка текстопобудови в діахронії / О. І. Ніка. - С. 360-366.
  Ніконова В. Г.  Способи розкриття змісту художнього концепту: атрибути-семи й атрибути-асоціати (на матеріалі трагедій Шекспіра) / В. Г. Ніконова. - С. 367-374.
  Орендарчук О. Л.  Структурні моделі англійських дієслів чуттєвої сфери / О. Л. Орендарчук. - С. 375-381.
  Орлова І. С.  Гіпербола як проблема перекладу художнього тексту (когнітивний аспект) / І. С. Орлова. - С. 381-387.
  Охріменко В. І.  Континуум сингулярних термів просторової модальності (логічний аспект) / В. І. Охріменко. - С. 387-394.
  Охріменко О. М.  Теоретичні принципи класифікації фразеологізмів у перській мові / О. М. Охріменко. - С. 394-401.
  Пилипенко Р. Є.  Інтерв'ю як репрезентант ідеологічних контекстів / Р. Є. Пилипенко. - С. 402-405.
  Поздняков О. В.  Гетерогенність німецького молодіжного сленгу як системи у системі / О. В. Поздняков. - С. 405-412.
  Пономаренко В. П.  До проблеми мовного консерватизму, або форми звертання у сардській і ретороманській мовах у плані діахронії і синхронії / В. П. Пономаренко. - С. 413-419.
  Попова Н. М.  Роль стилістичних засобів мови у дискурсі суспільно-політичної тематики / Н. М. Попова. - С. 420-426.
  Пригодій С. М.  Фокалізація: логіка самопоступу й самозаперечення / С. М. Пригодій. - С. 427-431.
  Редька І. А.  Тенденції синестезійної образності в американській жіночій поезії XIX-XX століть (на матеріалі поетичних текстів Е. Дікінсон, Е. Бішоп, М. Мур, С. Плат, А. Секстон та А. Річ) / І. А. Редька. - С. 432-437.
  Романенко О. В.  Проблеми використання відеофільмів на заняттях з французької як другої іноземної мови / О. В. Романенко. - С. 437-444.
  Савенко А. О.  Міт у поетичній парадигмі збірки "Міт-історія" Й. Сеферіса / А. О. Савенко. - С. 444-448.
  Савчук Р. І.  Оповідний простір художньої прози Ф. Саган як вияв індивідуального когнітивного простору авторки / Р. І. Савчук. - С. 449-455.
  Свинцова І. О.  Комунікативно-когнітивний напрям у моделюванні поетичного ідіостилю: перспективи розвитку / І. О. Свинцова. - С. 455-461.
  Семегин Т. С.  Категорії-концепти прекрасне/потворне у різних сферах гуманітарного знання / Т. С. Семегин. - С. 461-469.
  Сидельникова Л. В.  Історичні передумови та особливості виникнення алфавітного письма / Л. В. Сидельникова. - С. 470-476.
  Снгаївська Г. В.  Структурні та функціональні особливості абсолютної дієприкметникової конструкції в сучасній іспанській мові / Г. В. Снгаївська. - С. 476-482.
  Синєгуб С. В.  Особливості репрезентації лінгвокультурологічного концепту "портрет" на матеріалі німецької дієслівної лексики / С. В. Синєгуб. - С. 483-490.
  Синишин Р. І.  Сучасний стан дослідження генеалогічних зв'язків корейської мови (лексико-семантичний аспект) / Р. І. Синишин. - С. 490-497.
  Солощук Л. В.  Функціонально-комунікативні особливості виразу обличчя як невербального комунікативного компоненту в англомовному діалогічному дискурсі / Л. В. Солощук. - С. 501-508.
  Сорокін С. В.  Системи дієприслівників способу дії в турецькій і українській мовах: досвід зіставного дослідження / С. В. Сорокін. - С. 508-517.
  Тарасова О. А.  Особливості функціонування крос-моделі "потворне (etre) прекрасне" в поетичних текстах французького символізму (аспект компресії інформації) / О. А. Тарасова. - С. 517-523.
  Токменко О. П.  Екстенсивне та інтенсивне читання у викладанні англійської для спеціалістів / О. П. Токменко. - С. 523-527.
  Харченко О. В.  Американський дискурс комічного: теоретичний інвентар дослідження / О. В. Харченко. - С. 527-536.
  Хижняк Н. С.  Порівняння в іспанському художньому тексті та його українському перекладі / Н. С. Хижняк. - С. 537-543.
  Челпан В. М.  Мовна концептуалізація тваринного світу в новогрецьких пареміях / В. М. Челпан. - С. 543-551.
  Чеснокова Г. В.  Теорії реакції читача на художній текст: генеза розвитку та зв'язок із теорією поетичної компетенції читача / Г. В. Чеснокова. - С. 551-557.
  Шевченко Л. О.  Вплив нової художньої свідомості другої половини XX століття на іспанський постмодерний поетичний текст / Л. О. Шевченко. - С. 557-563.
  Щибрик Т. П.  Частиномовний статус вигуків (на матеріалі роману Мартіна Х. "Він не прийшов на концерт") / Т. П. Щибрик. - С. 564-570.
  Якубовська Н. О.  До перекладу українських афіксів французькою мовою: постановка проблеми / Н. О. Якубовська. - С. 570-575.
  Яременко Ю. А.  Метафора в англійській географічній науковій мові / Ю. А. Яременко. - С. 575-581.

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
27 95.4
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 1 (34) Серія "Філологічні науки" / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : АСМІ, 2004. - 220 с.

Зміст:
  Кушнірова Т.  Мотив як літературознавча категорія: ознаки і типологія / Т. Кушнірова. - С. 3-11
  Чеботарьова А.  Античні мотиви у збірці Й. Мандельштама "TRISTIA" / А. Чеботарьова. - С. 11-16
  Ніколенко О.  Основні мотиви оповідання А.Платонова "Ріка потудань" / О. Ніколенко. - С. 16-23
  Мельник Т.  Традиційні теми й мотиви в оповіданнях В. Шукшина / Т. Мельник. - С. 23-30
  Баняс Н.  Містична функція лейтмотивів у романі "Книга ночей" Сільві Жермен / Н. Баняс. - С. 30-37
  Чередник Л.  Мотиви російської класики в романі М. Булгакова "Біла гвардія" / Л. Чередник. - С. 38-42
  Мацапура В.  Образ поетичного пам'ятника в європейській поезії / В. Мацапура. - С. 43-51
  Дереза Л.  Поєднання літературних і фольклорних традицій у казках Ореста Сомова / Л. Дереза. - С. 51-58
  Вечерок О.  Романтичні і реалістичні тенденції в "Сибірських" оповіданнях В.Г. Короленка / О. Вечерок. - С. 58-65
  Маркович Я.  Церковні і народні свята у романі Б. Пастернака "Доктор Живаго" / Я. Маркович. - С. 65-71
  Шрамко М.  Традиції англійської метафізичної школи в ліриці Й.Бродського ("Велика елегія Джону Донну") / М. Шрамко. - С. 71-77
  Репало Я.  Своєрідність пейзажних образів у поезії Б. Пастернака 1920-1930-х років / Я. Репало. - С. 78-84
  Конєва Т.  На підступах до "Нової драми" ("Бранд" Г.Ібсена) / Т. Конєва. - С. 84-89
  Кобзар О.  Роль інтертекстуальності в п'єсі М.Булгакова "Багровий острів" / О. Кобзар. - С. 89-98
  Майстренко Л.  Концепція Ероса у "Буколіках" та "Георгіках" Вергілія / Л. Майстренко. - С. 98-102
  Українець Л.  Одзвінчення приголосних як елемент фонетичного моделювання Евфронії українського слова / Л. Українець. - С. 103-112
  Школяренко В.  Функції узуальних фразеологічних одиниць і контекст / В. Школяренко. - С. 112-119
  Пушкар В.  Особливості дієслівної префіксації в англомовній економічній терміносистемі / В. Пушкар. - С. 119-125
  Валюх З.  Девербативи з суфіксом -тель та їх дериваційний потенціал / З. Валюх. - С. 125-131
  Знаменська І.  Актуальні проблеми вивчення термінотворення в напрямку від твірних основ у світлі сучасних лінгвістичних концепцій / І. Знаменська. - С. 132-135
  Сологор І.  Дослідження словотворчих функцій основ суфіксальних дієслів у напрямку утворення суфіксальних прикметників та співвідносних із ними похідних (на матеріалі німецької медичної термінології) / І. Сологор. - С. 135-139
  Глоба О.  Взаємозв'язок генезису та граматичного класу термінів з активністю їх твірних основ / О. Глоба. - С. 140-144
  Гдовська Барбара  Абревіатури та складноскорочені слова російської літературної мови на межі віків / Барбара Гдовська. - С. 145-150
  Мартиросян Л.  До проблеми сучасних класифікацій дієслова й лексико-семантичних системах української та російської мов / Л. Мартиросян. - С. 150-155
  Степаненко М.  Речення і його структурна схема / М. Степаненко. - С. 155-163
  Баландіна Н.  Комунікативнщ-прагматичний аналіз чеських подяк / Н. Баландіна. - С. 163-171
  Іщенко В.  Особливості функціонування багатокомпонентних термінологічних словосполучень у художній літературі / В. Іщенко. - С. 171-176
  Тупиця О.  Безеквівалентна лексика в композиції поетичного тексту / О. Тупиця. - С. 176-185
  Безобразова Л.  Спроба порівняльного аналізу художніх засобів оригіналу і перекладу (на прикладі вірша Жака Превера "Барбара") / Л. Безобразова, В. Дузенко. - С. 185-195
  Бардакова Ю.  Деякі особливості вживання стилістичних засобів у романі П.Зюскінда "Парфумер" / Ю. Бардакова. - С. 195-200

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   До збірника наукових праць увійшли дослідження української та зарубіжної літератури. Пропонується новий погляд на творчість відомих письменників, відкриваються нові імена. Лінгвістичний розділ збірника укладено зі статей, присвячених актуальним проблемам вивчення української, російської, чеської, німецької, французької та ангійскої мов. Збірник адресовано вченим, викладачам вищої школи, вчителям, студентам.

 
28 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : зб. наук. пр. Чис. 10 Серія: Іноземна філологія Т. 2 Проблеми сучасної лінгвістики / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2006. - 446 с.

Зміст:
  Абрамічева О.М.  До питання про широке та вузьке трактування молодограматизму / О. М. Абрамічева. - С. 187-191
  Бабелюк О.А.  Інтертекстуальна трансформація архетипової символіки життя-смерті в американських постомодерністських short story / О. А. Бабелюк. - С. 192-195
  Басиров Ш.Р.  Морфологічна класифікація дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах / Ш. Р. Басиров. - С. 196-198
  Бєлозьорова Ю.С.  Концепт "короткочасність" та його реалізація в німецькій мові / Ю. С. Бєлозьорова. - С. 199-201
  Бушкова В.В.  Асоціативно-культурна детермінація семантики в компаративному аспекті / В. В. Бушкова, А. С. Піддубний, О. О. Мікрюков. - С. 202-204
  Тронь О.А.  Порівняльний аналіз понять "double-speak" та "euphemism" / О. А. Тронь, Ю. М. Великорода. - С. 205-207. - типологія понять
  Візнюк О.В.  функціональна семантика" No" у первинному та вторинному текстах / О. В. Візнюк. - С. 208-211
  Влох Н.М.  прагмастилістичні функції й особливості пунктуації у постмодерністському тексті / Н. М. Влох. - С. 212-214
  Волошук В.І.  Терміни та топоніми як засіб творення мовної картини світу З. Ленцем / В. І. Волошук. - С. 215-217
  Воскобойник В.І.  Префіксація як спосіб термінотворення (на матеріалі англійської економічної лексики) / В. І. Воскобойник. - С. 218-221
  Габідулліна А.Р.  До питання про цілісність і дискретність навчально-наукового дискурсу / А. Р. Габідулліна. - С. 222-225
  Герасімова Г.Л.  Дискурсивна специфіка вербалізації метазнання / Г. Л. Герасімова. - С. 226-228
  Гнатковська О.М.  Інтенціональність дієслова "say" в англомовному художньому дискурсі / О. М. Гнатковська. - С. 229-231
  Головацька Н.Г.  Сенсорні дієслова : типи сприйняття та види комплементів / Н. Г. Головацька. - С. 232-236
  Golodov A.G.  Der verbale ausdruck der nationalen mentalitat in der fachsprache / A. G. Golodov. - С. 237-239
  Голуб О.М.  Загальнотеоретичні основи лінгвістичної концепції П.О. Бузука / О. М. Голуб. - С. 240-243
  Гонтаренко Н.М.  Актуалізація темпорально-локативних маркерів дієслів руху у дискурсі / Н. М. Гонтаренко. - С. 244-245
  Грижак Л.М.  Означеність/неозначеність англійського посесива / Л. М. Грижак. - С. 246-249
  Гринчук Л.І.  Концепт "навітат" у системі людського пізнання (на матеріалі англійських художніх творів) / Л. І. Гринчук. - С. 250-252
  Ємець О.В.  Семантичний та прагматичний аспект функціонування фонолістичних засобів у тексті / О. В. Ємець. - С. 253-256
  Згурська В.Г.  Когнітивні особливості виникнення та функціонування лексичних інновацій англійської мови / В. Г. Згурська. - С. 256-258
  Іваницька Н.Б.  Типологічні особливості абсолютних дієслів із додатковою семантикою аспектуальності (на матеріалі української та англійської мов) / Н. Б. Іваницька. - С. 259-262
  Іваніна Т.В.  Онтологічні і гносеологічні засади лінгвістичного дослідження малоформатного політико-біографічного тексту / Т. В. Іваніна. - С. 263-265
  Іванова Г.С.  До питання гендерних досліджень у мовознавстві / Г. С. Іванова, С. В. Кибкало. - С. 266-268
  Іщенко В.Л.  Функціонування економічних термінологічних словосполучень із прикметником у публіцистичних текстах / В. Л. Іщенко. - С. 269-271
  Ікалюк Л.М.  Концепт порівняння в давньоанглійскій мові / Л. М. Ікалюк. - С. 272-275
  Кириченко С.В.  До вивчення словотвірного аспекту емотивів в англійській мові / С. В. Кириченко. - С. 276-278
  Клименко О.С  Лінгвістична традиція і пов'язана з нею метамовна рефлексія як один із плюсів визначення нормативної прийнятості мовних одиниць (на прикладі французької словотворчої норми) / О.С Клименко. - С. 279-283
  Колесник Д.М.  Вплив гендерної індентифікації мовної особистості на процес метафоризації / Д. М. Колесник. - С. 284-289
  Костенко В.Г.  Вступ як сегмент аргументативного тексту (на матеріалі текстів наукових журнальних статей медичного профілю) / В. Г. Костенко. - С. 290-292
  Крайняк Л.К.  Особливості утворення композитів-фразем із першим дієслівним компонентом для позначення терміналів фреймової моделі / Л. К. Крайняк. - С. 293-296
  Кузьміна І.О.  Морфологічна структура текстів жанрів контракту і комерційної кореспонденції офіційно-ділового стилю англійської мови / І. О. Кузьміна. - С. 297-299
  Кульчицька Н.А.  Фреймова теорія як актуальний напрямок когнітивної лінгвістики / Н. А. Кульчицька. - С. 300-302
  Кухарєва-Рожко В.І.  Вставні і вставлені конструкції як одиниці наукового тексту / В. І. Кухарєва-Рожко. - С. 303-306
  Кушлик О.П.  Лексико-семантичні відношення між частками і похідними від них сполучниками / О. П. Кушлик. - С. 307-312
  Лабінська Б.І.  Значення структурно-семантичних модифікацій у сучасній фразеологічній науці(на матеріалі німецьких фразеологічних одиниць, що позначають фізичний стан людини) / Б. І. Лабінська. - С. 313-315
  Лушникова О.М.  Особливості функціонування багатокомпонентних термінологічних словосполучень у художній літературі / О. М. Лушникова. - С. 316-319
  Малюко Т.В.  Словотворчі процеси і їхня роль у формуванні і розвитку німецької фінансово-економічної лексики / Т. В. Малюко. - С. 320-322
  Мамедова А.І.  Концептосистема німецької народної загадки / А. І. Мамедова. - С. 323-325
  Мельникова Л.А.  Організація самостійної навчальної діяльності студентів-іноземців на підготовчому факультеті / Л. А. Мельникова. - С. 326-328
  Мельничук О.Д.  Синтаксична реалізація невербальної комунікації (на матеріалі англійської мови) / О. Д. Мельничук. - С. 329-331
  Мельніченко О.В.  Графон у скриптосфері літературного дискурсу (на матеріалі оповідання Дж.Д.Селінджера "Uncle Wiggily in Connecticut" / О. В. Мельніченко. - С. 332-336
  Морська Л.М.  Основні функції, категорії та концепти "політичної метафори" у англомовній пресі / Л. М. Морська, О. О. Нагачевська. - С. 337-339
  Наумова Н.Г.  Концептуальна система текстотипу "комерційний контракт" / Н. Г. Наумова. - С. 340-343
  Ончуленко М.І.  Функціональна семантика політичного дискурсу / М. І. Ончуленко. - С. 344-346
  Орел А.С.  Витоки історичної фонології східнослов'янських мов / А. С. Орел. - С. 347-349
  Підгорна А.Б.  Авторська модель світу як об'єкт концептуального аналізу / А. Б. Підгорна. - С. 350-352
  Пономаренко А.Ю.  Структурні моделі фразеологізмів із демінутивним та аугментативним компонентом / А. Ю. Пономаренко. - С. 353-356
  Потенко Л.О.  Аналіз співвідношення емотивного і предметно-логічного компонентів значення лексичних та фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької мови) / Л. О. Потенко. - С. 357-361
  Пустовар О.В.  Когнітивно-психологічні засади парцеляції синтаксичних конструкцій / О. В. Пустовар. - С. 361-363
  Ракшанова Г.Ф.  Структурно-когнітивний і лінгвопрагматичний аспекти термінологічної деривації / Г. Ф. Ракшанова. - С. 364-368
  Рибіна Н.В.  Взаємодія мовних засобів в актуалізації тексту підручника з англійської мови / Н. В. Рибіна. - С. 369-371
  Сапожник І.В.  Термінологія комерційного права: концептуальний аналіз / І. В. Сапожник. - С. 372-374
  Сидоренко Л.М.  Деривати із узагальнювальною семантикою опредметненої дії або процесу в технічній термінології / Л. М. Сидоренко. - С. 375-378
  Солошенко Я.С.  Особливості словотвірної структури юридичної терміносистеми / Я. С. Солошенко. - С. 378-380
  Стоянова І. Д.  Етнокультурна специфіка антиутопічного дискурсу як експонента вербалізованих репрезентативних структур емоцій і почуттів концепту страх / І. Д. Стоянова. - С. 381-385
  Тищенко К.А.  Історія граматичних явищ української мови в інтерпретації А.Ю. Кримського / К. А. Тищенко. - С. 385-386
  Тронь А.А.  Лексико-семантична група дієслів кратності із семою "різка зміна руху" / А. А. Тронь. - С. 387-391
  Туровська Л.В.  Міжнародні терміни на терміноелементи в українській науковій мові 90-х років XX ст. / Л. В. Туровська. - С. 391-394
  Тхір В.Б.  Особливості евфемістичних жаргонів політичного дискурсу / В. Б. Тхір. - С. 395-397
  Тхоровська С.В.  Лексична вербалізація фрейму в ідеологічному дискурсі (на матеріалі редакційних статей англомовних газет) / С. В. Тхоровська. - С. 398-402
  Федоренко О.І.  Лексична сполучуваність дієслів give та make у складі фразеоматичних комплексів / О. І. Федоренко. - С. 403-405
  Хван А.В.  Структурно-семантичні особливості термінів-омонімів (на матеріалі англійських економічних скорочень) / А. В. Хван. - С. 406-408
  Хомицька І.Ю.  До проблеми взаємодії газетного та розмовного функціональних стилів англійської мови / І. Ю. Хомицька. - С. 409-412
  Цехмістренко О.В.  Особливості походження українських антропонімів / О. В. Цехмістренко. - С. 413-414
  Черкас Н.В.  Стилістичні функції біблійних прислів'їв у повоєнному американському романі / Н. В. Черкас. - С. 415-418
  Чернишенко І.А.  Концепт "влада" у національно-мовних картинах світу української та англійської мов / І. А. Чернишенко. - С. 419-421
  Шпак В.К.  Сучасна прикладна лінгвістика: традиції, напрями та переспективи / В. К. Шпак, В. І. Шульгіна. - С. 422-424
  Шульгіна В.І.  Вербоцентричне моделювання як засіб дослідження вивчення закономірностей розвитку діалогу / В. І. Шульгіна. - С. 425-428
  Ярова Н.В.  Дейктичні засоби актуалізації особливого простору в компаративних блоках поетичного твору / Н. В. Ярова. - С. 429-430

Рубрики: Мовознавство загальне

Ключові слова (ненормовані): проблеми сучасної лінгвістики

 
29 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2007. - 427 с.

Зміст:
  Андрійченко Ю. В.  Лінгвопрагматичні особливості емотивної тональності текстів художніх творів Г. Г. Маркеса / Ю. В. Андрійченко. - С. 3-5.
  Артемова Л. В.  Авторський стиль сучасної публіцистики (на матеріалі іспанських періодичних видань "El Pais\" / "El Mundo")\". - С. Л. В. Артемова. - 6-10.,
  Аскерова І. А.  Історико-етимологічна характеристика деяких найменувань радості в польській мові / І. А. Аскерова. - С. 10-14.
  Афанасьєва О. М.  Концептуальний простір сучасної французької політології: лексико-семантичний аналіз / О. М. Афанасьєва. - С. 15-20.
  Бабченко Н. В.  Фонограми у складі французьких термінів (на матеріалі політичних та економічних текстів) / Н. В. Бабченко. - С. 20-25.
  Бабюк В. А.  Прагматичні особливості французьких радіоекологічних текстів / В. А. Бабюк. - С. 25-31.
  Берегова О. А.  Жанрова специфіка іспанської народної загадки та її типологія / О. А. Берегова. - С. 31-36.
  Березовська О. В.  Функціонування слів-термінів іншомовного походження в мовленні спеціальностей / О. В. Березовська, Н. В. Ліпіліна. - С. 36-40.
  Біла К. В.  Проблема лексичного збагачення словникового складу французької мови доби Відродження (на матеріалі праць поетів Плеяди) / К. В. Біла. - С. 40-48.
  Білас А. А.  Полісемія французьких арготизмів та переклад / А. А. Білас. - С. 49-55.
  Близнюк В. В.  Симетричність і ритмічність фонемної структури слова як один із факторів милозвучності сучасної української й італійської літературної мов / В. В. Близнюк. - С. 55-66.
  Близнюк О. О.  Енігматичні риси метафори як вияв субституції концептів життя і смерть / О. О. Близнюк. - С. 66-72.
  Бондар О. М.  Розщеплення "я" суб'єкта мовлення як характерний художній прийом імпресіоністської техніки письма / О. М. Бондар. - С. 73-79.
  Васильєва Т. О.  Соціолінгвістичні чинники дискурсу урядових паблік рілейшнз як інституційного / Т. О. Васильєва. - С. 79-85.
  Вацеба Р. В.  Проекція теорії інциденції на частиномовну приналежність слів / Р. В. Вацеба. - С. 85-93.
  Венгренівська М. А.  Множинність чи варіативність перекладів / М. А. Венгренівська. - С. 93-97.
  Вітвіцька І. В.  Графічні засоби відтворення арготизмів у французькому романі (на прикладі роману Б. Віана "Піна повсякдення") / І. В. Вітвіцька. - С. 97-101.
  Власенко М. С.  Прагматична зумовленість варіювання стану дієслова в іспанських законодавчих текстах / М. С. Власенко. - С. 101-106.
  Гапотченко Н. Є.  Прагматика невербальних засобів французьких текстів масової комунікації / Н. Є. Гапотченко. - С. 106-111.
  Гнатюк А. Д.  Літерна символіка та її застосування в системі перекладацького скоропису / А. Д. Гнатюк, Н. Г. Гнатюк. - С. 111-114.
  Гоменюк Г. А.  Концепт "гнів" у прислів'ях, приказках та афоризмах англійської мови / Г. А. Гоменюк. - С. 115-119.
  Горенко О.  Номінативна стратегія Дж. Ф. Купера у романі "Піонери" / О. Горенко. - С. 119-125.
  Гріпцов В. І.  Виявлення контекстуальних пресупозицій прямої мови / В. І. Гріпцов. - С. 125-130.
  Даниленко Л. І.  Час іде, летить, минає... (мовно-когнітивний вимір часу в чеській пареміології) / Л. І. Даниленко. - С. 130-136.
  Дерба С. М.  Логіко-семантична систематизація термінів прикладної (комп'ютерної) лінгвістики за джерельними матеріалами / С. М. Дерба. - С. 136-141.
  Жуковська В. В.  Взаємовплив різноаспектних дієслівних характеристик в художньому творі / В. В. Жуковська. - С. 141-146.
  Золотіна Г. В.  Види інтертекстуальності у французькому романі вісімнадцятого століття / Г. В. Золотіна. - С. 146-151.
  Іванова О. Ю.  Соціальна ієрархієзація етнічних груп іспанського суспільства / О. Ю. Іванова. - С. 151-155.
  Ізотова Н. П.  Способи репрезентації ключового концепту слава в англомовних біографічних романах (на матеріалі творів І. Стоуна та Д. Брейдера) / Н. П. Ізотова
  Каламаж М. А.  Числівник: екстралінгвістичні та лінгвістичні характеристики / М. А. Каламаж. - С. 160-167.
  Кам'янець А. Б.  Роман із багатьма невідомими (про труднощі відтворення мовної гри в перекладі) / А. Б. Кам'янець, Т. Є. Некряч. - С. 168-173.
  Крижановська М. В.  Аксіологічний компонент дискурсу італійського ток-шоу / М. В. Крижановська. - С. 173-181.
  Крижко О. А.  Розуміння терміносистеми у сучасній лексикології / О. А. Крижко. - С. 181-188.
  Круковський В. І.  Словотвір у французькій юридичній термінології / В. І. Круковський, В. Є. Турчанінова, О. В. Круківська. - С. 188-195.
  Курченко О. О.  Зоонімічна творчість людини як когнітивний процес на прикладі іпонімів Іспанії / О. О. Курченко. - С. 196-201.
  Лук'янченко М. П.  Особливості відтворення ритмічної організації роману "Нудота" Ж.-П. Сартра в українському перекладі / М. П. Лук'янченко. - С. 201-205.
  Маймескул О. А.  Традиції лексикографічних досліджень французької мови Канади / О. А. Маймескул. - С. 206-213.
  Матюша В. І.  Типи асиметрії в українських перекладах п'єс Оскара Вайлда / В. І. Матюша. - С. 213-217.
  Матюша П. А.  До питання машинного перекладу військових ергонімів / П. А. Матюша. - С. 217-222.
  Махлін П. Я.  До походження італійської назви mulacchia або як сорока-ворона стала черницею / П. Я. Махлін. - С. 222-226.
  Мосієнко О. В.  Роль детермінативів у представленні людини в англомовних газетних новинах / О. В. Мосієнко. - С. 226-231.
  Ніконова В. Г.  Художні концепти в трагедіях Шекспіра: смисловий аспект / В. Г. Ніконова. - С. 231-237.
  Нічий В. В.  Специфіка використання безособових конструкцій у мовознавчих, фізичних та математичних наукових текстах (на матеріалі французької мови) / В. В. Нічий. - С. 238-244.
  Орличенко О. В.  Деякі проблеми перекладу аудіовізуальних творів / О. В. Орличенко. - С. 245-250.
  Орлова І. С.  Форма та зміст у перекладі / І. С. Орлова. - С. 250-255.
  Охріменко В. І.  Модальність і модус: еволюція трактовок / В. І. Охріменко. - С. 255-261.
  Пасічник Г. П.  Об'єктивація макроконцепту "пейзаж" в англомовному художньому дискурсі / Г. П. Пасічник. - С. 261-265.
  Пилипенко Р. Є.  Комунікативний простір як категорія сучасної дискурсології / Р. Є. Пилипенко. - С. 266-269.
  Підіпригора Ю. Г.  Денотативні й метафоризовані значення службових дієслів у перифразах сучасної іспанської мови / Ю. Г. Підіпригора. - С. 269-274.
  Потапенко С. І.  Сучасний англомовний медіа-дискурс як процес і результат конструювання реальності: лінгвокогнітивний підхід / С. І. Потапенко. - С. 275-281.
  Пригодій С. М.  Архетип і компаративістика (на матеріалі роману Унамуно "Туман") / С. М. Пригодій. - С. 281-286.
  Рим Кил Хо  Диахронные и синхронные мексиканизмы в лексике испанского языка Испании и других национальных вариантах испанского языка Латинской Америки / Рим Кил Хо. - С. 286-290.
  Розумеєнко Н. В.  Складові категорії окличності з огляду на теорію перекладу (на матеріалі іспанської мови) / Н. В. Розумеєнко. - С. 290-295.
  Сітко А. В.  Особливості відтворення етикетних форм англомовних питальних речень / А. В. Сітко. - С. 296-302.
  Соболь О. Ю.  Семантичні засоби вираження репрезентованого погляду як способу створення поліфонії у французькому дискурсі преси / О. Ю. Соболь. - С. 302-311.
  Сорокін С. В.  Функціонально-семантичне поле екзистенційності та категорія предикативності в турецькій та українській мовах (досвід зіставно-функціонального дослідження) / С. В. Сорокін. - С. 312-318.
  Столярова А. А.  Вплив романських та германських мов на формування сучасної грецької юридичної термінології (на прикладі термінів, що містяться у чинних кримінальному та кримінально-процесуальному кодеках Греції) / А. А. Столярова. - С. 319-322.
  Тарасова В. В.  Перспективи використання польового підходу у зіставному дослідженнї лексико-семантичних систем мов / В. В. Тарасова. - С. 323-330.
  Терехова Д. І.  "Хотят ли русские войны?.." (психолінгвістичний аналіз асоціативних полів стимулу "війна" та його корелятів у східнослов'янських мовах) / Д. І. Терехова. - С. 331-337.
  Фесенко Г. Г.  Проблеми перекладу міжнародних офіційних документів та гармонізації термінології / Г. Г. Фесенко. - С. 338-344.
  Фєфєлова В. В.  Знакова природа складного речення (на матеріалі складних речень з підрядним часу сучасної французької мови) / В. В. Фєфєлова. - С. 344-352.
  Фурман А. Р.  Шевченкознавчі розвідки Михайла Рудницького / А. Р. Фурман. - С. 352-356.
  Харченко О. В.  Сатирический план американской этнической шутки / О. В. Харченко. - С. 357-371.
  Цимбалюк К. А.  Експліцитні лексичні засоби реалізації стратегії пом'якшення категоричності висловлення в англомовному медійному дискурсі / К. А. Цимбалюк. - С. 371-380.
  Цюпа М. А.  Омонімія та акронімія у французькій мові / М. А. Цюпа. - С. 380-389.
  Чайковська О. В.  Особливості британського дипломатичного дискурсу епохи колоніальних війн / О. В. Чайковська. - С. 389-393.
  Черненко О. В.  Лінгвокогнітивні особливості завершальної фази конфліктного дискурсу / О. В. Черненко. - С. 393-397.
  Чеснокова Г. В.  Лінгвопоетичний аспект тропіки пізнього американського романтизму: перспективи розвідок / Г. В. Чеснокова. - С. 398-401.
  Шахновська І. І.  Прагматичні особливості емотивних висловлень персонажів сучасної американської драми / І. І. Шахновська. - С. 402-406.
  Шевченко Л. О.  Графічні коди іспанського поетичного тексту другої половини XX сторіччя / Л. О. Шевченко. - С. 406-411.
  Шелепова В. О.  Семантичні особливості деяких конституентів дериваційного гнізда з центром псл. delo (на матеріалі польської мови) / В. О. Шелепова. - С. 411-417.
  Авраменко О. В.  Реалізація мовленнєвого жанру переконання в американському драматургічному тексті XX століття / О. В. Авраменко. - С. 417-423.
  Терещенко В. І.  Зміни лексичного значення слів як основний чинник міжмовної омонімії у споріднених (романських) мов / В. І. Терещенко. - С. 423-427.

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
30 81кр
М74

        Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 302 с.

Зміст:
  Назарчук Р.  Комунікативні типи дієслівних предикатів у висловлюваннях з об'єктами-артефактами й об'єктами-психофактами в українській, польській та англійській мовах / Р. Назарчук. - С. 205-209.
  Бербер Н.  Художня текстуалізація політичного світу в романі Марії Матіос "Містер і місіс Ю-Ко в країні Укрів. Mr & ms. U-Ko in country UA" / Н. Бербер. - С. 209-214.
  Романчук С.  Використання паралінгвістичних засобів у проповіді як жанрі релігійного дискурсу / С. Романчук. - С. 199-201.
  Боть Л.  Прагматичні особливості усного мовлення дітей молодшого шкільного віку / Л. Боть. - С. 202-205.
  Калина Н.  Чинники єдності лінгвокультурної спільноти в міжнародних проектах / Н. Калина. - С. 222-226.
  Савченко Л.  Ворожіння як форма соціально-канонізованої поведінки у фразеологічній картині світу / Л. Савченко. - С. 227-230.
  Гаврилащук О.  Гендерний чинник вибору номінації адресата художньо трансформованого внутрішнього мовлення / О. Гаврилащук. - С. 214-218.
  Єрьоменко С.  Особливості листування Вінстона Черчилля / С. Єрьоменко. - С. 218-222.
  Селіванова О.  Проблема комунікативного впливу в сучасному мовознавстві / О. Селіванова. - С. 195-198.
  Левчук І.  Мікротема "автор книги" в структурно-семантичній організації філологічних рецензій XIX-XXI ст. / І. Левчук. - С. 169-173.
  Шимків Н.  Особливості функціонування прикметникових епітетів у поетичній мові представників "Празької школи" / Н. Шимків. - С. 173-177.
  Навроцька Н.  Семантичні особливості інхоативних дієслів, які виражають психоемоційний стан особи, у зіставному аспекті / Н. Навроцька, А. Пузік. - С. 160-165.
  Весельська Г.  Нові явища у функціонуванні градаційних сполучників / Г. Весельська. - С. 165-168.
  Слюніна О.  Лінгвопоетична інтерпретація природної стихії повітря в поетичному мовленні Павла Гірника / О. Слюніна. - С. 185-189.
  Бацевич Ф.  Загальний дейксис фізичного і психологічного відсторонення (на матеріалі часток он, ось, ото) / Ф. Бацевич. - С. 190-194.
  Романюк І.  Емоції у формуванні діалогічного тексту (на матеріалі прозових текстів І. С. Нечуя-Левицького) / І. Романюк. - С. 177-180.
  Степаненко О.  Зооморфізми в поетичних творах шістдесятників / О. Степаненко. - С. 181-184.
  Головата Л.  Анормативність у мовленнєвій діяльності вчителів фізичної культури / Л. Головата. - С. 278-281.
  Цапок О.  Синтаксичне оформлення подієвих заміток / О. Цапок. - С. 281-284.
  Гураль О.  Концепт персонажа постмодерністського твору: структура і комбінаторика / О. Гураль. - С. 267-271.
  Серебрянська І.  Лексико-семантична група "Особливості земної поверхні" як репрезентант концепту "земля" в мові української прози другої половини XX ст. / І. Серебрянська. - С. 273-277.
  Мельник Т.  Ілюстративний матеріал у словникових реєстрах 20-30 рр. XX століття / Т. Мельник. - С. 292-295.
  Стецюк І.  Мовна діяльність радіожурналістів як сегмент комунікації у прямому ефірі / І. Стецюк. - С. 295-297.
  Задорожна О.  Експлікація темпорального інтервалу "ніч" засобами художнього слова / О. Задорожна. - С. 284-288.
  Орел І.  Реалізація стилістичних прийомів як результат трансформацій фразеологічних одиниць з фольклорним компонентом у німецькомовних публіцистичних текстах / І. Орел. - С. 288-292.
  Бутов О.  Концептуальна метафора в давньоанглійській загадці / О. Бутов. - С. 264-267.
  Кулик О.  Поняття мовного знака в лінгвістичній традиції / О. Кулик. - С. 240-243.
  Овсієнко Л.  Лінгвокультурологічний концепт у мовознавчій науці / Л. Овсієнко. - С. 243-246.
  Лавриненко С.  Вербалізації смислових контурів права в українських народних думах / С. Лавриненко. - С. 231-235.
  Рудакова Л.  Мовні засоби вираження соціокультурної інформації / Л. Рудакова. - С. 235-240.
  Вільчинська Т.  Конотованість сакрального концепту "бог" у мовній картині світу українців / Т. Вільчинська. - С. 254-257.
  Коч Н.  Когнитивная реальность категории "народ, платящий дань" в восточнославянской концептуально-языковой картине мира / Н. Коч. - С. 258-264.
  Царьова І.  Етнографічна підоснова обрядових фразеологізмів літнього циклу народних свят Східної Слобожанщини / І. Царьова. - С. 246-250.
  Красовська О.  Культуромовні традиції українців (на матеріалі звертальних висловів епістолярію Лесі Українки) / О. Красовська. - С. 250-253.
  Чубань Т.  Параметри граматичної перфективації вербальних дієслів / Т. Чубань, Т. Левченко. - С. 156-160.
  Литвин И.  Эквивалентность фразеологических единиц романа И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и его украинского перевода / И. Литвин. - С. 55-59.
  Вікторівна О.  Матеріали до фразеологічного словника кіровоградщини (соматичні фразеологізми) / О. Вікторівна. - С. 59-66.
  Цобенко О.  Семантичні особливості словникових дефініцій англомовних номінацій ювелірних прикрас / О. Цобенко. - С. 48-50.
  Безпаленко А.  Схожість/подібність чи суміжність? лінгвістичні аргументи (гештальт і суміжність у мові) / А. Безпаленко. - С. 51-55.
  Гогильчин С.  Особенности объективации различных функционально-семиотических проявлений человека целостного фразеологизмами соматического кода / С. Гогильчин. - С. 74-78.
  Глуховцева І.  Структурно-семантичне моделювання фразеологізмів-синонімів / І. Глуховцева. - С. 78-82.
  Бабакова О.  Семантичні особливості процесуального мікрополя антропофонів / О. Бабакова. - С. 66-70.
  Серебряк М.  Фразеологічні варіанти народного мовлення та їхнє лексикографічне опрацювання / М. Серебряк. - С. 70-74.
  Стройкова С.  Мотивація номенклатури іхтіофауни в сучасній німецькій мові (когнітивно-ономасіологічний аспект / С. Стройкова. - С. 44-48.
  Андрейчук Н.  "Мова" культури і мовні знаки / Н. Андрейчук. - С. 16-19.
  Шитик Л.  Концептуальні засади лінгвістичного аналізу перехідних утворень / Л. Шитик. - С. 19-25.
  Скаб М.  Межі мовної категоризації, або що залишається неословленим? / М. Скаб, М. Скаб. - С. 7-11.
  Поліщук Я.  Українська літературна мова: досвід лімінальності / Я. Поліщук. - С. 11-16.
  Калько В.  Мотиватор-дестинатив у ономасіологічній структурі найменувань лікарських рослин / В. Калько. - С. 34-40.
  Ришкова А.  Мотиваційні типи композитних найменувань осіб у сучасній німецькій мові / А. Ришкова. - С. 40-44.
  Навальна М.  Нові функціональні вияви кримінального жаргону в мові сучасної української періодики / М. Навальна. - С. 26-31.
  Бабій І.  Вторинна номінація кольору в художній картині світу / І. Бабій. - С. 31-34.
  Олексенко В.  Новотвори зі значенням несправжності в сучасній українській мові / В. Олексенко. - С. 130-134.
  Беркещук І.  Чинники словотворчої поведінки назв металів у сучасній українській мові / І. Беркещук. - С. 134-137.
  Тома Н.  Абстрактна лексика у "власноручних записках" Петра Могили / Н. Тома. - С. 122-125.
  Данілова А.  Розгортання семантичної структури слова хрест у процесі історичного розвитку української мови / А. Данілова. - С. 126-129.
  Кочерга Г.  Реалізація гештальтно-метафоричного різновиду в контексті відіменниково-дієслівної деривації в українській мові / Г. Кочерга. - С. 148-152.
  Романова Н.  Знаки пунктуації в інтимній ліриці Г. Гессе: енергетичний аспект / Н. Романова. - С. 152-156.
  Лонська Л.  Функціонування двоскладних буттєвих речень в "Історії України" Наталії Полонської-Василенко / Л. Лонська. - С. 138-142.
  Ясакова Н.  Семантика означеності/неозначеності у формуванні персонального статусу суб'єкта речення / Н. Ясакова. - С. 142-147.
  Пашковська Г.  І. С. Нечуй-Левицький як нормалізатор української літературної мови / Г. Пашковська. - С. 118-121.
  Потапчук І.  Структурно-семантичні особливості оронімних лексем зі значенням "яр" на західноподільському діалектному просторі / І. Потапчук. - С. 91-96.
  Абрамян Ю.  Утворення назв-інновацій на позначення молодих недорозвинених рослин в українських східнослобожанських говірках / Ю. Абрамян. - С. 96-100.
  Гримашевич Г.  Назви чоловічого піджака в середньопільських говірках / Г. Гримашевич. - С. 83-87.
  Литвинова Н.  Конструкції з невербалізованим дієсловом-предикатом у складі висловлень діалектних оповідей-спогадів / Н. Литвинова. - С. 87-91.
  Панаськов А.  Діахронія англійських номінацій судочинства / А. Панаськов. - С. 110-114.
  Воробйова Л.  Лінгвістичні й екстралінгвістичні умови формування українського національного топонімічного фонду й процесу запозичення іншомовної топонімії наприкінці XVII - початку XVIII ст. / Л. Воробйова. - С. 115-118.
  Пилипенко Є.  Лексичні діалектизми в художній прозі І. Нечуя-Левицького / Є. Пилипенко. - С. 101-105.
  Білих О.  Форми наказового способу в церковнослов'янській мові української редакції кінця XVI-XVII ст. / О. Білих. - С. 105-110.

Анотація:   У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми теорії мови, номінації, лексичної семантики, фразеології, діалектології, історії мови, словотвірної та граматичної системи мови, лінгвістики тексту та концептуального аналізу одиниць мови, лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвосеміотики та лінгвостилістики.

 
31 83.3(0)
К79

        Кременецькі компаративні студії [Текст] : [зб. матеріалів міжкаф. семінару] / Кременецький обл. гуманіт.-пед. ін-т ім. Т. Шевченка, Каф. англ. філології, Каф. інозем. мов. - Кременець : КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2011. - 222 с.

Зміст:
  Коханська І.  Купюрований переклад роману Е. Гемінгвея "For Whom the Bell Tolls " як засіб зміни художнього образу твору / І. Коханська. - С. 5-37.
  Кучер В.  Сюжетні константи та хронотоп соціально-утопічного роману I пол. XX ст. / В. Кучер. - С. 38-59.
  Сафінюк О.  Модерніст Дж. Джойс - типологія та контакт / О. Сафінюк. - С. 60-100.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чик Д.  Українська та англійська проза першої половини XIX ст.: типологія, рецепція, імагологія / Д. Чик. - С. 101-142.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чик О.  Антропологічний дискурс українського та німецького реалістичного роману виховання / О. Чик. - С. 143-188.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Янусь Н.  Поезія шотландського поета Р. Бернса в Україні / Н. Янусь. - С. 189-220.

 
32 80
П32

        Південний архів [Текст] : зб. наук. пр. Філологічні науки Вип. 36 / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т. - Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. - 90 с.

Зміст:
  Бондарева О.  Віртуальна реальність як структурна модель сучасної драми: "симулятивна" міфологія бриколажна гра / О. Бондарева. - С. 4-10.
  Данильчук О.  Детективна основа романів А. Хейлі: традиції та своєрідність / О. Данильчук. - С. 10-16.
  Дербенев Л.  Традиции "смехового мира" древней Руси в структуре романа Ф. М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели" / Л. Дербенев. - С. 16-23.
  Долга Н.  Малі форми в англійській прозі кінця XIX - початку XX ст.: до постановки проблеми жанрів / Н. Долга. - С. 23-27.
  Ильинская Н.  Традиционно-догматический тип сознания в русской поэзии рубежей XX века / Н. Ильинская. - С. 27-34.
  Климчук О.  Синтез жанровых форм в современной мемуарно-автобиографической прозе (А. Найман "Славный конец бесславных поколений") / О. Климчук. - С. 35-40.
  Коминарец Т.  Символы, интерпретирующие константы национальной культуры в романе "Бесконечный тупик" Д. Галковского / Т. Коминарец. - С. 40-45.
  Марченко А.  Парижский текст французкой литературы XIX - начала XX века. Основные тенденции формирования / А. Марченко. - С. 45-52.
  Невярович Н.  Гротескные модели универсума в фантасмогорической притче В. Пелевина "Затворник и Шестипалый" / Н. Невярович. - С. 53-60.
  Олексенко Ю.  Міфологеми дому та дороги у романі Валерія Шевчука "Дім на горі" / Ю. Олексенко. - С. 61-64.
  Попович А.  Рецепция мифологических мотивов и образов в поэзии М. Муравьева / А. Попович. - С. 65-70.
  Соловцова И.  Жанр эпиграммы и его модификации в поэзии Вячеслава Иванова / И. Соловцова. - С. 70-75.
  Томилина Т.  1812 год в русской лирике первой половины XIX века / Т. Томилина. - С. 76-80.
  Уколов Е.  Динамика структуры жанра исторической драмы А. Н. Островского 60-х годов XIX ст. / Е. Уколов. - С. 81-86.
  Чечуй Е.  Герой на престолі (Петро Перший в історії та російській історичній прозі першої половини XIX ст.) / Е. Чечуй. - С. 86-90.

 
33 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2006. - 444 с.

Зміст:
  Алексенко С. Ф.  Просодичні засоби актуалізації англійських висловлень-вибачень в офіційних ситуаціях спілкування / С. Ф. Алексенко. - С. 3-8.
  Андрійченко Ю. В.  Емотивний фон художнього твору / Ю. В. Андрійченко. - С. 9-14.
  Артемова Л. В.  Засоби передачі та інтенсифікації оцінно-емотивної домінанти експресивності іспанської аналітичної статті / Л. В. Артемова. - С. 14-18.
  Бабаш Г. А.  Жіночий журнал як відображення концептуальної картини світу сучасної жінки (на матеріалі англомовних журналів для жінок) / Г. А. Бабаш. - С. 18-24.
  Бабченко Н. В.  Особливості літературної комбінаторики в орфографії політичної та економічної терміносистем французької мови / Н. В. Бабченко. - С. 24-28.
  Бондар О. М.  Фігури повтору і паралелізму як основні синтаксичні засоби імпресіоністської техніки текстотворення (на матеріалі роману Наталі Саррот / О. М. Бондар. - С. 28-34.
  Булаховська Ю. Л.  Польський і український історичний роман XIX століття / Ю. Л. Булаховська. - С. 34-38.
  Васько Р. В.  Становлення системи приголосних фонем і системи консонантних фонематичних опозицій в історії англійської мови / Р. В. Васько. - С. 39-45.
  Вітомська Н. М.  Стилістична роль жовтого кольору в зображенні житла (на матеріалі Е. Золя "Щастя Ругонів") / Н. М. Вітомська. - С. 45-49.
  Володіна Т. С.  Структурно-морфологічні особливості префіксальних дієслів сучасної німецької мови / Т. С. Володіна. - С. 50-54.
  Гніздечко О. М.  Жанрово-стильові параметри англомовного наукового дискурсу (на матеріалі статей сучасних європейських та американських лінгвістів) / О. М. Гніздечко. - С. 54-60.
  Головко О. Б.  Дієслова руху в дієприкметникових конструкціях: лінгвокогнітивний аспект семантики / О. Б. Головко. - С. 61-64.
  Грицанчук О. О.  Семантичні трансформації присудків англійських речень в українському перекладі / О. О. Грицанчук. - С. 65-69.
  Гріпцов В. І.  Обмеження у визначенні та використанні пресупозицїй / В. І. Гріпцов. - С. 69-76.
  Данилич В. С.  Теорія мови в західноєвропейській науковій парадигмі середньовіччя / В. С. Данилич. - С. 76-84.
  Демешко П. В.  Особливості перекладу сучасної німецької філософської прози (на матеріалі творів М. Гайдеггера) / П. В. Демешко. - С. 85-88.
  Денисенко Н. В.  Проблема передачі емфатичної інверсії в англо-українському перекладі / Н. В. Денисенко. - С. 89-93.
  Дідківська В. Т.  Парадигма комічного і сутність її категорій / В. Т. Дідківська. - С. 93-98.
  Дорохова О. М.  Відображення індивідуальної мовної картини автора і читача у створенні та інтерпретації поетичного тексту / О. М. Дорохова. - С. 98-102.
  Євтушок Т. О.  Становлення метафори як когнітивного механізму та її застосування для аналізу образу людини в літературі постмодернізму (на матеріалі неоміфологічної прози М. Турньє) / Т. О. Євтушок. - С. 103-109.
  Звонська Л. Л.  Футуральне значення претеритальних форм давньогрецького дієслова / Л. Л. Звонська. - С. 109-114.
  Золотіна Г. В.  Сучасні підходи до розуміння інтертекстуальності художнього тексту / Г. В. Золотіна. - С. 114-118.
  Калачова М. О.  Роль новотворів у відображенні індивідуально-авторської картини світу у трилогії Моріса Дрюона "La fin des hommes" / М. О. Калачова. - С. 118-122.
  Кальченко Г. А.  Прагматична структура екологічного дискурсу / Г. А. Кальченко. - С. 122-128.
  Клименко О. С.  У пошуках лінгвокультурних критеріїв нормативної оцінки: нейтралізація суто лінгвістичних критеріїв оцінювання культурними чинниками / О. С. Клименко. - С. 128-134.
  Коваленко І. П.  Синтаксичні особливості однорідних членів речення / І. П. Коваленко. - С. 134-138.
  Козак О. С.  Мовленнєва системність та стилістичні категорії підмов філософії та психології / О. С. Козак. - С. 139-143.
  Копильна О. М.  Засоби перекладу індивідуально-авторських алюзивних власних імен / О. М. Копильна. - С. 144-148.
  Корнійко І. В.  Еволюція звертання як засобу вираження прагматичної категорії ввічливості / І. В. Корнійко. - С. 148-153.
  Коцаренко Є. В.  Трансформаційний аналіз як метод експлікації предикативної оцінки / Є. В. Коцаренко. - С. 153-159.
  Круківська О. В.  Синонімія й антонімія як способи забезпечення еквівалентності у дефінітивних висловленнях французьких законодавчих текстів і юридичному тлумачному словнику / О. В. Круківська. - С. 159-169.
  Крупко О. І.  Заголовний комплекс тексту інтерв'ю як виду соціально-спрямованої комунікації / О. І. Крупко. - С. 169-172.
  Кушнір О. П.  Структурні особливості іспанських пареміологічних одиниць / О. П. Кушнір. - С. 172-177.
  Лазарєва Ю. В.  Гендерні розбіжності концепту "l'amore" та кваліфікованих одиниць, спрямованих на читача різних статей в текстах італійською мовою / Ю. В. Лазарєва. - С. 177-181.
  Лукашенко Н. Г.  Особливості дейксису в іспаномовному інтернет-дискурсі з проблематики родинних стосунків / Н. Г. Лукашенко. - С. 182-187.
  Любчич Д. А.  Семантичні особливості кон'юнктиву в італійській мові / Д. А. Любчич. - С. 187-192.
  Маймескул О. А.  Лексико-граматичні процеси фемінізації у французькій мові європейського ареалу / О. А. Маймескул. - С. 192-201.
  Мариненко П. І.  Основні функції лексичних новотворів у текстах сучасної іспанської періодики / П. І. Мариненко. - С. 201-206.
  Матюша В. І.  Асиметрія в перекладі особового займенника "you" як засіб збереження природності драматичного діалогу / В. І. Матюша. - С. 206-210.
  Матюша П. А.  Соціокультурний аспект перекладу французьких та румунських назв військоих структур українською мовою / П. А. Матюша. - С. 210-214.
  Мокра О. М.  Структурно-семантичні ознаки реалізації заперечних висловлень із неозначеними займенниками та прислівниками / О. М. Мокра. - С. 215-221.
  Морякіна І. А.  Метафоричні образи війни як гендерна ознака мовної картини світу англійців (на матеріалі романів Дж. Голсуорсі форсайтівського циклу) / І. А. Морякіна. - С. 222-226.
  Назаревич Г. Я.  Антропоморфні метафоричні та метонімічні перенесення як засоби лексико-синтаксичної організації французького речення / Г. Я. Назаревич. - С. 226-231.
  Настенко С. В.  Морфологічниий аспект текстових концептів іспанських поетичних текстів "Золотого віку" / С. В. Настенко. - С. 231-235.
  Нечипоренко М. Ю.  Засоби ритмізації прози у Ю. Андруховича та способи їхнього відтворення у перекладах на різноструктурні мови (на матеріалі романів "Рекреації" та "Переверзія") / М. Ю. Нечипоренко. - С. 236-243.
  Онанко А. А.  Проблематика лінгвопоетичного дослідження текстів пісень / А. А. Онанко. - С. 243-248.
  Орличенко О. В.  Середньовічне лицарство і його відображення в іспанській літературі (на матеріалі тексту "Пісня про мого Сіда") / О. В. Орличенко. - С. 248-253.
  Періна О. О.  Евфемізація як засіб прагматичної маркованості адміністративно-юридичного дискурсу Ради Європи / О. О. Періна. - С. 253-257.
  Петренко І. В.  Гендерний аспект дослідження англомовного лекційного дискурсу в дидактичній сфері / І. В. Петренко. - С. 257-261.
  Підіпригора Ю. Г.  Стереометричне моделювання системи дієслівних перифраз сучасної іспанської мови, інтегрованої запереченням / Ю. Г. Підіпригора. - С. 261-265.
  Потапенко С. І.  Композиція англомовних друкованих новин: роль когнітивно-дискурсивних стратегій / С. І. Потапенко. - С. 265-271.
  Присяжнюк Л. Ф.  Свій/чужий в системі персонажних образів романів Г. Гріна / Л. Ф. Присяжнюк. - С. 271-278.
  Радзієвська С. О.  Прототипова модель концепту "дім" в американській поезії XX-XXI століть / С. О. Радзієвська. - С. 278-286.
  Граматичне прогнозування в мовленні. - С. 286-290.
  Редьковська Т. О.  Контекстуальна функція тропеїстичних засобів у створенні конотативно-підтекстового ефекту у мові Мігеля Делібеса / Д. І. Терехова. - С. 290-294.
  Редька І. А.  Концептуальна метафора, концептуальна метонімія та концептуальний бленд як основні механізми створення синестетичних тропів (на матеріалі американської жіночої поезії середини XIX -кінця XX ст.) / Д. І. Терехова. - С. 294-299.
  Рейзіна Ю. В.  Ціль і мета: семантичний аналіз одного концепту / С. І. Терехова. - С. 299-305.
  Рим Кил Хо  Некоторые лексико-морфологические особенности национального варианта испанского языка в Мексике / В. І. Терещенко. - С. 305-310.
  Рогоза О. Б.  Характеристика мовлення персонажів у французькому епістолярному романі / О. Л. Толстова. - С. 310-315.
  Сивак Ю. В.  Ключові концепти французького політичного слогана / О. Л. Толстова. - С. 315-319.
  Сиваш Л. М.  До питання про лексичне значення слова і поняття / І. В. Трищенко. - С. 319-323.
  Сидельникова Л. В.  Становлення та розвиток основних принципів французької орфографії / О. В. Троць. - С. 323-327.
  Сінько О. М.  Омонімія у давньогрецьких діалектах / К. А. Цимбалюк. - С. 327-332.
  Солодяк О. Ю.  Ознаки військово-політичного стилю та жанру / М. А. Цюпа. - С. 332-339.
  Стрілець Н. Я.  Лексико-семантичні особливості успадкування народнолатинських соматичних фразем романськими мовами / І. О. Шевченко. - С. 339-346.
  Стрільчук А. В.  Синтаксичні засоби вираження іконічності (на матеріалі текстів сучасної американської поезії) / І. В. Шкарбан. - С. 346-354.
  Терехова Д. І.  Ідеал як основна форма функціонування цінностей білорусів (за наслідками вільного асоціативного експерименту) / Т. О. Шліхар, Т. Є. Некряч. - С. 354-359.
  Терехова С. І.  Концепти "вгорі-внизу\" / "вгору-вниз". - С.  "згори-знизу" в функціонально-семантичних репрезентаціях української. -  російської та англійської мов (типологічний аспект
  Терещенко В. І.  Джерела виникнення міжмовної омонімії / І. В. Шулежко. - С. 371-375.
  Толстова О. Л.  Соматична фразема як об'єкт мовознавчих досліджень (на матеріалі іспанської мови) / А. Ю. Щербак. - С. 376-380.
  Трищенко І. В.  Експресивний потенціал метафоричних звертань / О. А. Юрченко. - С. 381-385.
  Троць О. В.  Мовні особливості актуалізації протиставлення язичницької "долі" та християнского "бога" у давньогерманських писемних памятках / О. А. Юрченко. - С. 385-389.
  Цимбалюк К. А.  Хеджінг у просторі публіцистичного дискурсу / М. О. Побілець. - С. 389-394.
  Цюпа М. А.  Особливості абревіатур у французькій мові / А. Я. Алексеев. - С. 394-398.
  Шевченко І. О.  Відображення національно-культурної специфіки фразеологізмів та усталених виразів (на матеріалі українських перекладів іспаномовних казок) / Н. Є. Коваль. - С. 399-403.
  Шкарбан І. В.  Прагматико-аксіологічні параметри дискурсу преси / Н. Є. Коваль. - С. 403-408.
  Шліхар Т. О.  Прагматичний аспект перекладу експресивів у драматичному творі / Н. Є. Коваль. - С. 408-413.
  Шулежко І. В.  Особливості утворення арготизмів-неологізмів у французькій літературі (на прикладі роману А. Лану "Побачення в Брюгге") / Н. Є. Коваль. - С. 413-417.
  Щербак А. Ю.  Ідіолекти у перекладі на матеріалі роману Дж. Голсуорсі "Здаємо в оренду" / Н. Є. Коваль. - С. 417-421.
  Юрченко О. А.  Комунікативна стратегія адресанта доповідей, представлених на Парламентській Асамблеї Ради Європи / Н. Є. Коваль. - С. 421-428.
  Побілець М. О.  Функціонування англомовних лексичних одиниць в італійській мові (на матеріалі публіцистичних видань) / Н. Є. Коваль. - С. 429-432.
  Алексеев А. Я.  Стилистическое значение и модальность. - С. 432-436.
  Коваль Н. Є.  Аргументативний дискурс у законодавчих текстах / Н. Є. Коваль. - С. 436-439.

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
34 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 52 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2005. - 263 с.

Зміст:
  Биковська О. В.  Основні принципи позашкільної освіти / О. В. Биковська. - С. 3-12.
  Галицька М. М.  Технологія формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування / М. М. Галицька. - С. 13-19.
  Горбенко С. С.  Народномузична торчість - основа гуманістично орієнтованого виховання особистості / С. С. Горбенко. - С. 20-29.
  Донік О. М.  Зміст хімічної освіти в комплексних програмах основної школи України (20-ті - початок 30-х рр. XX ст.) / О. М. Донік. - С. 29-36.
  Коваль Т. І.  Модель становлення інформаційної культури майбутніх менеджерів-економістів / Т. І. Коваль. - С. 37-51.
  Корченюк Ю. В.  Застосування навчальної гри в процесі вивчення англійської мови у студентів технічного фаху / Ю. В. Корченюк, Ю. Ю. Курило. - С. 51-57.
  Кузьменко Ю. В.  Характеристика елементів культури праці учня та їх формування в процесі трудової підготовки / Ю. В. Кузьменко. - С. 57-66.
  Овсієнко Ю. І.  Дослідження рівня знань з математики студентів аграрних вищих навчальних закладів / Ю. І. Овсієнко. - С. 66-79.
  Стрілець О. В.  Місце народних орнаментів та символів у системі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва / О. В. Стрілець. - С. 80-87.
  Туманян К. Д.  Формування педагогічних підходів до підготовки спеціалістів економічного профілю на засадах гуманізації / К. Д. Туманян. - С. 87-92.
  Фенцик О. М.  Теоретичні та методологічні засади опрацювання змісту і форми епічного твору / О. М. Фенцик. - С. 93-110.
  Юник Д. Г.  Емоційна оцінка результативності діяльності як регулятор надійності гри музикантів-інструменталістів / Д. Г. Юник. - С. 110-121.
  Буніятова І. Р.  Ранні етапи розвитку гіпотаксису в германських мовах / І. Р. Буніятова. - С. 122-135.
  Буцикіна Н. Є.  Нейролінгвістичні особливості франкомовного рекламного дискурсу / Н. Є. Буцикіна. - С. 135-141.
  Грачова І. Є.  Синтагматика слів-квантифікаторів у давньоанглійській мові / І. Є. Грачова. - С. 142-150.
  Казимирова Ю. А.  Раціональність як основна риса ментальності носіїв німецької мови та її вербалізація / Ю. А. Казимирова. - С. 151-159.
  Ковальчук М.  Складні речення з недиференційованими типами зв'язку у збірці проповідей Іоаникія Галятовського "Ключ розуміння" / М. Ковальчук. - С. 159-167.
  Кравець Л. В.  Метафора і інтелектуалізація поетичної мови / Л. В. Кравець. - С. 168-178.
  Ляшик О. А.  Жанрові ознаки віршованих текстів епохи американського поетичного ренесансу: лінгвокогнітивний аспект / О. А. Ляшик. - С. 178-189.
  Нагорна О. О.  "Власна назва" у складі англійських фразеологізмів як експонент національної культури / О. О. Нагорна. - С. 189-195.
  Пальчевська О. С.  Принципи лінгвокогнітивного моделювання шляху в системі фразеологічних номінацій англійської, української та французької мов / О. С. Пальчевська. - С. 195-205.
  Потапчук С. С.  Понятійна складова концепту чистий в англійській та українській мовах / С. С. Потапчук. - С. 205-212.
  Присяжнюк Л. Ф.  Художнє порівняння в образній системі романів Г. Гріна / Л. Ф. Присяжнюк. - С. 212-219.
  Романова А. К.  Теорія граматикалізації в лінгвістиці / А. К. Романова. - С. 219-224.
  Ткаченко Н. О.  Відображення філософської категорії кількості у мові (німецькій мові) / Н. О. Ткаченко. - С. 224-230.
  Ткачук Т. І.  Стилістичні параметри кличного відмінка у прозі Богдана Лепкого / Т. І. Ткачук. - С. 231-239.
  Харкевич Г. І.  Особливості текстового втілення довготривалого емоційного стану тривоги персонажа в сучасній англомовній художній прозі / Г. І. Харкевич. - С. 239-252.
  Ходаковська Н. Г.  До питання стилістичного словотвору в сучасній німецькій мові / Н. Г. Ходаковська. - С. 252-259.

 
35 80
П32

        Південний архів [Текст] : зб. наук. пр. Філологічні науки Вип. 45 / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон : Видавництво ХДУ, 2009. - 165 с.

Зміст:
  Бабич Ю.  Проблема научности в эстетических теориях XIX века / Ю. Бабич. - С. 10-13.
  Долга Н.  Неоромантизм як явище перехідної художньої свідомості / Н. Долга. - С. 14-18.
  Завгородня Л.  Аналіз та інтерпретація як текстуальні стратегії смислотворення / Л. Завгородня, Ю. Тимошенко. - С. 19-23.
  Ильинская Н.  Проблема "литература и христианство" в научной рецепции / Н. Ильинская. - С. 24-32.
  Большакова А.  Авторская фокализация и концепт мира / А. Большакова. - С. 34-42.
  Валуева Н.  Жанрообразующая форма "путешествия" в детективах "фандоринского цикла" Б. Акунина / Н. Валуева. - С. 43-49.
  Варченко Н.  "Как мучительно быть русским ": к вопросу о концепции национального характера в творчестве М. Горького / Н. Варченко. - С. 50-59.
  Висоцький А.  Одінічне у "Сазі про Херда і острів'ян" / А. Висоцький. - С. 60-68.
  Зайдлер Н.  Концепт честі в повісті Д. Міщенка "Дике поле" / Н. Зайдлер. - С. 69-74.
  Кекова С.  Христианский "след" в позднем творчестве Н. Заболоцкого: стихотворения "Светляки" и "Бетховен" / С. Кекова. - С. 75-81.
  Кочетова С.  Стихотворения О. Мандельштама "Адмиралтейство" и "Есть иволги в лесах" в интерпретации Н. О. Нильсона / С. Кочетова. - С. 82-86.
  Невярович Н.  Типы гротескных смещений в жанре "новой" русской сказки (на примере произведений Л. Петрушевской "Пуськи Бятые" и "Дикие животные сказки") / Н. Невярович. - С. 87-93.
  Пашкуров А.  Диалог в художественном мире романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / А. Пашкуров. - С. 94-101.
  Чечуй Е.  Творець "росского блаженства": пушкінська концепція образу Петра Першого та літературна традиція XVIII століття / Е. Чечуй. - С. 102-109.
  Шестакова Э.  Кавказ - главный герой рассказа И. А. Бунина "Кавказ" / Э. Шестакова. - С. 110-119.
  Шлапак І.  Функціальна роль "промовляючих" імен Дж. Джойса (на матеріалі книги "Поминки з Фіннеганом") / І. Шлапак. - С. 120-124.
  Шумило Н.  Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського / Н. Шумило. - С. 125-129.
  Дмитренко Л.  Мова поетичного твору та її когнітивна специфіка / Л. Дмитренко. - С. 132-136.
  Заболотська О.  Символіка простору і межі у романі В. Фолкнера "Галас і шаленство" / О. Заболотська. - С. 137-144.
  Зуброва О.  Способи утворення нових одиниць сучасної англійської комп'ютерної лексики / О. Зуброва. - С. 145-149.
  Москвичова О.  Трансформація структурно-семіотичної моделі метаморфози в англомовних британських поетичних текстах XIX-XX століть (лінгвосеміотичний аспект) / О. Москвичова. - С. 150-155.

 
36 81.002.1
Т43

        Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 21 / Донецький нац. ун-т, Факультет іноземних мов. - Донецьк : Видавництво ДонНУ, 2010. - 192 с.

Зміст:
  Кантемір С. О.  Семантична ланка Land - Volk - Staat та Земля - Народ - Держава в німецькій та українській пресі (порівняльно-квантитативний аналіз) / С. О. Кантемір. - С. 5-15.
  Кутузова Н. В.  Семантические классы слов в стихотворном переносе (на материале лирики М. Ю. Лермонтова и У. Вордсворта) / Н. В. Кутузова. - С. 16-24.
  Головань Е. О.  Значення дейктичності, питальності, неозначеності та інтенсивності: спільні засоби вираження / Е. О. Головань. - С. 25-34.
  Подєнєжна Т. О.  Семантичні характеристики найменувань людини за будовою тіла в англійській та українській мовах / Т. О. Подєнєжна. - С. 35-47.
  Юшкова С. О.  Реципрокальні конструкції: українсько-німецькі паралелі / С. О. Юшкова. - С. 48-58.
  Білецька О. В.  Формально-граматична організація трикомпозитів у сучасній німецькій мові (крізь призму з'єднувальних елементів) / О. В. Білецька. - С. 59-68.
  Замощина Н. О.  Структура і семантика похідних локативних іменників із суфіксом -lik у турецькій мові / Н. О. Замощина. - С. 69-77.
  Касьянов О. В.  Інхоативні негативні посесивні дієслова на позначення ситуації розтрати в німецькій мові / О. В. Касьянов. - С. 78-87.
  Кошкарьова Л. С.  Система дієслівних префіксів у сучасній німецькій мові / Л. С. Кошкарьова. - С. 88-105.
  Нікульшина Т. М.  Когнітивні й семантичні особливості ірреального світу (на матеріалі англійської та української мов) / Т. М. Нікульшина. - С. 106-113.
  Фоміна С. Б.  Особливості вербалізації концепту "простір" у фантастичному романі Г. Уеллса "The time machine" / С. Б. Фоміна. - С. 114-122.
  Антонюк С. А.  Тактильні прикметники в латинській мові (на матеріалі творів письменників I-II століть н.е.) / С. А. Антонюк. - С. 123-133.
  Компанець Т. М.  Відображення картини світу на лексичному рівні мови (на матеріалі іменників-дендронімів у класичних мовах) / Т. М. Компанець. - С. 134-143.
  Луценко Н. А.  Этимологические заметки (IX) / Н. А. Луценко. - С. 144-154.
  Палівода У. Я.  Число один і його словотвірний формант (на матеріалі німецької та української мов) / У. Я. Палівода. - С. 155-165.
  Садовая О. А.  Лексико-семантический анализ английских имен father и mother на материале древних текстов / О. А. Садовая. - С. 166-175.
  Саприкін С. С.  Дієслова зі значенням "володіти, мати" в середньоанглійській мові / С. С. Саприкін. - С. 177-187.

Рубрики: Мовознавство - Компаративний аналіз

 
37 83.3(4Укр)6-8
К75

        Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Львів, 14-15 жовтня 2005р. / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 296 с.

Зміст:
  Чередниченко О. І.  Функції перекладу в сучасному світі / О. І. Чередниченко. - С. 4-11.
  Кочур А. Г.  Усе починалося з початку (Григорій Кочур: фрагменти спогадів) / А. Г. Кочур. - С. 11-18.
  Зорівчак Р. П.  Кочурознавство: джерела й перспективи / Р. П. Зорівчак. - С. 22-33.
  Содомора А. О.  Багатоголосе відлуння тиші ("Нічна пісня мандрівника" Й.-В. Гете: за межею перекладу) / А. О. Содомора. - С. 34-56.
  Новикова М. О.  Григорій Кочур - редактор перекладів із Миколи Зерова (нотатки із власного досвіду) / М. О. Новикова. - С. 57-61.
  Стріха М. В.  "Невольничий переклад": Василь Стус крізь призму Григорія Кочура / М. В. Стріха. - С. 62-69.
  Дзера О. В.  Алюзії і переверзії в образі Клавдія, короля світу, "що звихнувся": оригінал і українські переклади / О. В. Дзера. - С. 71-85.
  Медвідь О. С.  Розмовно-просторічна лексика шекспірового "Гамлета" у перекладах Григорія Кочура і Леоніда Гребінки / О. С. Медвідь. - С. 85-89.
  Фурман А. Р.  Настанови Полонія синові. Спроба зіставного аналізу (на матеріалі трагедії В. Шекспіра "Hamlet, prince of Denmark" та її українських перекладів Г. Кочура та М. Рудницького) / А. Р. Фурман. - С. 89-97.
  Петрова О. М.  Європейські та вітчизняні художники в бібліотеці та у свідомості Григорія Кочура / О. М. Петрова. - С. 98-102.
  Пехник Г. В.  Григорій Кочур: натхнення чи праця? / Г. В. Пехник. - С. 102-108.
  Шмігер Т. В.  Забутими сторінками українського перекладознавства 1920-х років / Т. В. Шмігер. - С. 109-117.
  Ромас Л. М.  Діяльність неокласиків в оцінці Григорія Кочура / Л. М. Ромас. - С. 117-122.
  Радчук В. Д.  Функції перекладу / В. Д. Радчук. - С. 123-138.
  Демецька В. В.  Специфіка перекладу релігійних текстів / В. В. Демецька. - С. 138-144.
  Гізер В. В.  Український альбом як тип тексту краєзнавчого дискурсу: перекладознавчий аспект / В. В. Гізер. - С. 144-148.
  Бохонко Х. П.  До проблеми перекладу екологічного дискурсу / Х. П. Бохонко. - С. 148-155.
  Сизова О. Ф.  Гендерна ідентичність перекладача в тексті перекладу / О. Ф. Сизова. - С. 155-163.
  Чала Ю. П.  Особливості відтворення культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби в українських перекладах англійських авторів / Ю. П. Чала. - С. 164-171.
  Некряч Т. Є.  Засоби збереження природності драматичного діалогу під час перекладу творів для театру (на матеріалі автоперекладів) / Т. Є. Некряч. - С. 171-178.
  Славова О. О.  Відображення смислової структури оригіналу засобами цільової мови / О. О. Славова. - С. 178-184.
  Коломієць Л. В.  "Дорогому Григорію Порфировичу на суд нелукавий": "Пісня про Гаявату" Генрі Лонгфелло в перекладі Оксани Соловей / Л. В. Коломієць. - С. 185-194.
  Волошин О. Я.  Діяльність Миколи Зерова як критика перекладів: теоретичний та практичний аспект / О. Я. Волошин. - С. 194-199.
  Савчин В. Р.  Микола Лукаш - лексикограф / В. Р. Савчин. - С. 199-203.
  Рой М. О.  Відтворення елементів міфосвіту Михайла Коцюбинського засобами англійської мови (на матеріалі повісті "Тіні забутих предків") / М. О. Рой. - С. 204-210.
  Титаренко О. О.  Відтворення чи перетворення: про переклад англійською мовою особливостей поетичного мовлення Павла Тичини / О. О. Титаренко. - С. 210-216.
  Соловей Е. С.  Переклади поезій Володимира Свідзінського: перші підсумки / Е. С. Соловей. - С. 217-223.
  Стукало Ю. В.  Марта Тарнавська як перекладач / Ю. В. Стукало. - С. 223-231.
  Сірик Л. В.  Польська поезія у перекладах київських неокласиків / Л. В. Сірик. - С. 231-248.
  Бурда-Лассен О. В.  Декодування ментальної ідентичності нації у процесі перекладу українських і німецьких етнолексем міфологічного походження / О. В. Бурда-Лассен. - С. 249-254.
  Молочко О. О.  Концептуальні особливості порівняння (на матеріалі зооніма "собака" в українсько-англійському зіставленні) / О. О. Молочко. - С. 255-261.
  Толочко О. Я.  Відтворення експресивності інверсії у перекладі (на матеріалі українських перекладів романів Р. Олдінгтона. Ф. Фіцджеральда та Е. Гемінгуея) / О. Я. Толочко. - С. 262-270.
  Калашник О. О.  Український Р. М. Рільке. "Орфей. Еврідіка. Гермес" / О. О. Калашник. - С. 270-279.

Рубрики: Кочур Г. - про нього

Ключові слова (ненормовані): історія українського перекладу -- теорія перекладу -- лінгвостилістичні особливості перекладу -- кочурознавство -- переклади Кочура Г. -- переклади Стуса В

Анотація:   Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової конференції "Григорій Кочур у контексті української культури другої половини XX віку" (Львів, 14-15 жовтня 2005 року). Окремі доповіді присвячено перекладацькому, перекладознавчому, культурологічному доробкові Григорія Кочура; загальнотеоретичним проблемам перекладу; історії українського художнього перекладу.

 
38 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : [всеукр. зб. наук. пр.]. Вип. 13 Серія: Іноземна філологія / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2009. - 284 с.

Зміст:
  Глінка Н. В.  Бінарні опозиції як смислотворчі конструкти творів Д. Г. Лоуренса / Н. В. Глінка. - С. 3-7.
  Авраменко С. Р.  До питання про гендерну літературу / С. Р. Авраменко. - С. 8-12.
  Потапенко Л. В.  Постколоніалізм як феномен літературознавчого дискурсу: теоретичні та компаративні проекції / Л. В. Потапенко. - С. 13-16.
  Механікова О. О.  Екзистенціальні "уроки" Ф. М. Достоєвського у творчості Сола Беллоу / О. О. Механікова. - С. 17-22.
  Гринда Ю. І.  Особливості організації тексту та дискурсу Дена Брауна у романі "Ангели та демони" / Ю. І. Гринда, Т. М. Галай. - С. 23-26.
  Джолос Ю. В.  Лінгвостилістичні особливості прози Луїзи Ердріх (на прикладі романів "Казка про бурхливе кохання" та "Жінка-антилопа") / Ю. В. Джолос. - С. 27-31.
  Дробіт І. М.  Рецепція історії у романі М. Бредбері "Професор Кримінале" / І. М. Дробіт. - С. 32-36.
  Сінкевич К. Є.  Розвиток проблеми авторства Шекспірових творів / К. Є. Сінкевич. - С. 37-41.
  Матійчук О. М.  Прочитання поезії Рози Ауслендер "Криниця III" в аспекті її текстово-генетичної історії / О. М. Матійчук. - С. 42-47.
  Росстальна О. А.  Міфологічна сюжетика як структуроутворювальна основа життєвих пошуків героїв short story Т. Гарді "Interlopers at the Knap" / О. А. Росстальна. - С. 48-51.
  Лозова О. Ю.  Сновидіння в американському психологічному романі / О. Ю. Лозова. - С. 52-56.
  Шульгіна В. І.  Інформаційно-пошуковий тезаурус як засіб лексикографічної систематизації галузевої термінології / В. І. Шульгіна. - С. 61-65.
  Уздиган І. М.  Стилістичні потужності синтаксису малої прози М. Шашкевича / І. М. Уздиган, О. П. Кушлик. - С. 66-71.
  Данилюк С. С.  Паралінгвістичні засоби текстів електронної пошти / С. С. Данилюк. - С. 72-75.
  Лисенко Г. Л.  Особливості функціонування німецького віддієслівного іменника із суфіксом -ung та субстантивованого інфінітиву в порівняльному плані та деякі аспекти їхнього перекладу українською мовою / Г. Л. Лисенко. - С. 76-79.
  Вострецова В. О.  Анатомічні зв'язки у фразеології (на матеріалі фразеології сучасної англійської мови) / В. О. Вострецова. - С. 80-84.
  Хоменко Т. А.  Вплив екстралінгвістичних факторів настановлення графічної та орфографічної систем німецької мови (особистісний фактор) / Т. А. Хоменко. - С. 85-88.
  Єсипенко Н. Г.  Лінгвостатистичний підхід до аналізу вербалізації концептів / Н. Г. Єсипенко. - С. 89-94.
  Коваль Л. М.  Семантика і структура формально-граматичного компонента аналітичної будови / Л. М. Коваль. - С. 95-98.
  Корнєва З. М.  Явище полісемії в англійській економічній терміносистемі / З. М. Корнєва. - С. 99-103.
  Альошина І. Г.  Морфонологічні особливості кореневих морфем дієслів переміщення у латинській мові / І. Г. Альошина. - С. 104-107.
  Андрейчук Н. І.  Життєвий світ людини і "горизонтність" мовної свідомості / Н. І. Андрейчук. - С. 113-116.
  Заслонкіна А. В.  Категоризація статусів емотивності аксіологічного концепту в етнолінгвокультурній парадигмі / А. В. Заслонкіна. - С. 117-121.
  Костенко В. Г.  Реалізація категорії об'єктивної модальності в науковому медичному дискурсі (на матеріалі текстів англомовних наукових журнальних статей) / В. Г. Костенко. - С. 122-126.
  Котвицька В. А.  Словотворча активність запозичених та інтернаціональних елементів у породженні нових номінацій у сучасній німецькій політичній комунікації / В. А. Котвицька, О. А. Лазебна. - С. 127-130.
  Ікалюк Л. М.  Лексико-семантична сполучуваність компонентів порівняльних конструкцій у текстах давньоанглійської мови / Л. М. Ікалюк. - С. 131-135.
  Ковалюк Ю. В.  Визначення фразеологізму в сучасній лінгвістиці / Ю. В. Ковалюк. - С. 136-139.
  Токарчук В. А.  Номінативні одиниці з нумеральним позначенням інтенсивності ознаки: лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. А. Токарчук. - С. 140-144.
  Апалат Г. П.  Особливості аргументації в тексті-інтерв'ю сучасної англомовної преси / Г. П. Апалат. - С. 145-151.
  Кібальнікова Т. В.  Специфіка іконічного кодування інформації в синтаксичних моделях заголовка англомовного поетичного тексту / Т. В. Кібальнікова. - С. 152-156.
  Галай Т. М.  Термінологічні словосполучення у геологічній та геофізичній термінології / Т. М. Галай. - С. 157-160.
  Місягіна І. М.  Способи реалізації тактики повного блокування інформації в межах стратегії ухильності / І. М. Місягіна. - С. 161-165.
  Садовник-Чучвага Н. В.  Міжособистісні концепти дружба та ворожість як складові концептосфери чоловічого роду в епічній картині світу / Н. В. Садовник-Чучвага. - С. 166-170.
  Шароварова С. В.  "Вільне" варіювання акцентної структури слова в аспекті американської та британської вимовних норм (порівняльно-зіставний аналіз) / С. В. Шароварова. - С. 171-176.
  Олійник О. О.  Особливості семантичної структури фразеологізмів / О. О. Олійник. - С. 177-181.
  Гриш О. Д.  Словотвірні процеси як засіб формування терміносистеми (на матеріалі англійської термінології нафти і газу) / О. Д. Гриш. - С. 182-185.
  Гнатковська О. М.  Ціннісний компонент концепту intention в англомовній картині світу / О. М. Гнатковська. - С. 186-189.
  Черкас Н. В.  Стилістичні функції біблійних цитат у романі "Син ранку" Дж. К. Оутс / Н. В. Черкас. - С. 190-195.
  Ковбаско Ю. Г.  Діахронічний аспект розділового запитування / Ю. Г. Ковбаско. - С. 196-201.
  Шумейко О. В.  Емотивна лакуна як маркер мовної асиметрії / О. В. Шумейко. - С. 202-205.
  Дзикович О. В.  Особливості організації телевізійного мовлення як окремого виду комунікації / О. В. Дзикович. - С. 206-209.
  Туришева О. О.  Явище зламу рамкової конструкції як один із засобів мовної економії у сучасному німецькому синтаксисі / О. О. Туришева. - С. 210-213.
  Московко Н. О.  Мовні засоби політичних маніпуляцій у Німеччині (на прикладі ліберальної партії FDP) / Н. О. Московко. - С. 214-218.
  Живчик О. В.  До питання типології порівнянь-композит (на матеріалі прикметників німецької мови) / О. В. Живчик. - С. 219-223.
  Мірошник Л. В.  Трансформація концептосфери часу в англійській мовній картині світу / Л. В. Мірошник. - С. 224-227.
  Харитонов В. О.  Комп'ютерний жаргон: класифікація та способи утворення / В. О. Харитонов. - С. 228-231.
  Андрусів Н. О.  Лінгвокультурологічні складники формування змісту англійського газетного заголовка / Н. О. Андрусів. - С. 232-236.
  Ділай І. П.  Метафора в описі інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі англійської мови) / І. П. Ділай. - С. 237-240.
  Коломієць С. С.  Особливості функціонування соціальної лексики в контексті глобалізаційних змін / С. С. Коломієць. - С. 241-244.
  Андрейко Л. В.  Можливості відтворення інтертекстуальності у перекладі / Л. В. Андрейко. - С. 249-253.
  Ребенко М. Ю.  Деформації повісті Роальда Даля "Чарлі і шоколадна фабрика" в українському перекладі / М. Ю. Ребенко. - С. 254-258.
  Кулезньова С. С.  Специфіка текстів соціальних наук та їх термінологія / С. С. Кулезньова, Л. П. Баженова. - С. 259-262.
  Якимчук А. П.  Неоромантичні тенденції в українському перекладі / А. П. Якимчук. - С. 263-268.
  Оришечко Т. А.  Передача імперативних вигуків в англо-українському та українсько-англійському перекладах / Т. А. Оришечко. - С. 269-273.

 
39 80
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Філологія. Соціальні комунікації Вип. 24 Присвячується 90-річчю від дня народження Й. О. Дзендзелівського / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : УжНУ Говерла, 2011. - 252 с.

Зміст:
  Сабадош І.  Й. О. Дзендзелівський - дослідник українських говорів Закарпаття / І. Сабадош. - С. 5-12.
  Статєєва В.  Питання історії українського мовознавства XIX ст. в працях Й. О. Дзендзелівського / В. Статєєва. - С. 13-27.
  Галас Б.  Лексикографічні наукові зацікавлення професора Й. О. Дзендзелівського / Б. Галас. - С. 28-35.
  Галас А.  Листування визначних мовознавців у публікаціях Й. О. Дзендзелівського / А. Галас. - С. 36-43.
  Сенько І.  Фольклор як джерело інформації у мовознавчих дослідженнях Й. О. Дзендзелівського / І. Сенько. - С. 44-48.
  Дзендзелівська Н.  Зі спогадів дружини / Н. Дзендзелівська. - С. 49-50.
  Аркушин Г.  Діалектизми у складі молодіжного жаргону / Г. Аркушин. - С. 51-52.
  Белей Л.  Мовознавча проблематика в Паризькому журналі "Україна" (1949-1953) / Л. Белей. - С. 53-55.
  Білоусенко П.  Збірні назви з суфіксом -чина (-щина) в історії української мови / П. Білоусенко. - С. 56-61.
  Вегеш А.  Назви літературних персонажів роману "Ворошиловград" Сергія Жадана / А. Вегеш. - С. 62-66.
  Венжинович Н.  Особливості реалізації національно-культурної специфіки фразеологізмів (на матеріалі української, російської та англійської мов) / Н. Венжинович. - С. 67-42.
  Вовченко Г.  Погляди Ю. Жатковича на мову в праці "Етнографическій очерк угро-русских" та в епістолярній спадщині / Г. Вовченко. - С. 73-77.
  Воронич Г.  Північноукраїнські штрихи в Четьї Мінеї 1489 р. / Г. Воронич. - С. 78-80.
  Ганудель З.  Українські говори Східної Словаччини у лінгвістичних атласах / З. Ганудель. - С. 81-84.
  Глуховцева К.  Стан і перспективи вивчення професійного жаргону шахтарів / К. Глуховцева. - С. 85-88.
  Горват К.  Інтерференція мов в розмовному мовленні угорців на Закарпатті / К. Горват, Д. Гульпа. - С. 89-92.
  Громик Ю.  Прислівники зі значенням "тут, у тому місці" в західнополіських та суміжних говірках / Ю. Громик. - С. 93-99.
  Гуйванюк Н.  Вигуки у буковинських говірках / Н. Гуйванюк. - С. 100-106.
  Гоца Е.  Суфіксальні деривати серед назв їжі рослинного походження в українських говорах Карпат / Е. Гоца. - С. 107-113.
  Дидик-Меуш Г.  Вільний атрибутив чи термінологічно зв'язний елемент словосполучення в українському тексті XVI-XVIII ст. / Г. Дидик-Меуш. - С. 114-117.
  Жовтобрюх Н.  Внесок Івана Франка у формування української ділової лексики / Н. Жовтобрюх. - С. 118-121.
  Колесник Н.  Термінологічні суперечки в царині літературної ономастики і фольклорна ономастика / Н. Колесник. - С. 122-127.
  Мартинова Г.  Гегнеза середньонаддніпрянського діалекту у світлі ізоглос / Г. Мартинова. - С. 128-131.
  Мацюк Г.  Доба Просвітництва в лінгославістиці: ідеї універсалізму в нормативному описі української та польської мов / Г. Мацюк. - С. 132-137.
  Миголинець О.  Медична лексика у "Словнику української мови XVI - першої половини XVII ст." / О. Миголинець. - С. 138-143.
  Осташ Н.  Семантика кольору у флорономенах / Н. Осташ. - С. 144-149.
  Осташ Л.  Лексика села Стриганці як об'єкт лексикографічного опрацювання / Л. Осташ, Р. Осташ. - С. 150-155.
  Папіш В.  Відображення в художньому мовленні психологічних особливостей автора / В. Папіш. - С. 156-159.
  Пискач О.  Акціональні і номінативні аспекти родильної обрядовості в говірках Міжгірського району Закарпатської області / О. Пискач. - С. 160-166.
  Полюга Л.  Осмислення природи слова (слово, його значення, лексикографічне оформлення) / Л. Полюга. - С. 167-168.
  Поповський А.  Південно-східні говіркові риси в збірці поезій Івана Манжури "Степові думи та співи" / А. Поповський. - С. 169-172.
  Сербенська О.  Інтерференційні явища в публічному мовленні / О. Сербенська. - С. 177-181.
  Сердега Р.  Назви хвороб сільськогосподарських рослин у центральнослобожанських говірках / Р. Сердега. - С. 182-186.
  Скаб М.  "Словник звертань української мови": потреби, аспекти та проблеми лексикографічної інтерпретації українських назв адресата мовлення / М. Скаб, М. Скаб. - С. 187-191.
  Філак І.  Особливості формування комунікативних умінь українського фахового мовлення студентів-угорців / І. Філак. - С. 192-194.
  Хобзей Н.  Префікс ви- на українських лінгвогеографічних картах / Н. Хобзей. - С. 195-198.
  Юсип-Якимович Ю.  Verba sonandi: українсько-західнослов'янські лексичні паралелі / Ю. Юсип-Якимович. - С. 199-205.
  Бедзир Н.  Неомифологизм в поэтике и жанровой структуре романа В. Пелевина "Ампир В" / Н. Бедзир. - С. 206-213.
  Ференц Н.  Поетичний світ Юрія Керекеша / Н. Ференц. - С. 214-218.
  Бідзіля Ю.  Наукові праці професора Й. О. Дзендзелівського на сторінках журналу "Карпатський край" (1993-2000) як джерело вивчення етноспецифіки регіону / Ю. Бідзіля. - С. 219-227.
  Шумицька Г.  Розвиток української мови у 20-30 роках XX століття: журналістський аспект діяльності учасників Харьківської правописної конференції (продовження статті, опублікованої у випуску 23) / Г. Шумицька. - С. 228-234.

Рубрики: Дзендзелівський Й. О. - про нього

 
40 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. ст. за матеріалами VI Міжнарод. наук. конф. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Черкаси : АНТ, 2009. - 318 с.

Зміст:
  Вишневська Г. П.  Оцінність у художньому тексті (на матеріалі книжки Марії Матіос "Нація") / Г. П. Вишневська
  Лисенко О. С.  Розгортання архетипу трагедії у драмі "Медея" Л. Разумовської / О. С. Лисенко. - С. 210-213.
  Барбара Н. В.  Аксиологическая лексика как средство репрезентации украинской ментальности в дискурсе российской прессы / Н. В. Барбара. - С. 217-219.
  Хрущ Л. М.  Семантична структура ебоніцизмів у сучасній американській драматургії (на матеріалі п'єси С'юзен-Лорі Паркс "TopDog/Undrdog") / Л. М. Хрущ. - С. 215-217.
  Дащенко О. И.  Семантическая осложненность слова в драматическом диалоге / О. И. Дащенко. - С. 205-207.
  Ситенька О. В.  Псевдоміфологічність англомовної постмодерністської прози / О. В. Ситенька. - С. 203-205.
  Павкін Д. М.  Динаміка аксіології образу персонажа (на матеріалі роману О. Вайльда "Портрет Доріана Грея") / Д. М. Павкін. - С. 208-210.
  Лагошняк Г. Н.  Номинативные предложения в поэзии М. Цветаевой / Г. Н. Лагошняк. - С. 207-208.
  Замулко Л. М.  Трансформированные фразеологизмы в современных публицистических текстах / Л. М. Замулко. - С. 219-221.
  Митягина В. А.  Коммуникативное поведение в профессиональных контекстах: этнокультурные, социальные и индивидуальные параметры / В. А. Митягина. - С. 233-237.
  Компанцева Л. Ф.  Интернет-коммуникация: о сущности явления / Л. Ф. Компанцева. - С. 232-233.
  Лесик І. В.  Фіксація настанови на гру при сприйнятті іронії / І. В. Лесик. - С. 239-242.
  Велівченко В. Ф.  Імплікатурна реалізація емоцій мовця в сучасному англомовному художньому тексті / В. Ф. Велівченко. - С. 237-239.
  Кононенко Е. В.  К вопросу о смысле заглавия повести М. Спарк "Баллада о предместье" / Е. В. Кононенко. - С. 223-225.
  Гаращенко О. В.  Дослідження класифікацій фразеологічних одиниць / О. В. Гаращенко. - С. 221-223.
  Радзієвська Т. В.  Репрезентація мовленнєвої події у зв'язному тексті (на матеріалі сучасного українського мас-медійного дискурсу) / Т. В. Радзієвська. - С. 228-232.
  Бацевич Ф. С.  Пролегомени до теорії дослідницької одиниці та метамови лінгвістичної прагматики / Ф. С. Бацевич. - С. 226-228.
  Беляева М. Ю.  Фелисонимы и личная сфера человека / М. Ю. Беляева. - С. 172-175.
  Марціяш М. З.  Мовна особистість в світлі білінгвізму / М. З. Марціяш. - С. 171-172.
  Бутник Н. В.  Етносимволіка кольору як маніпулятивний кваліфікатор телевізійної реклами / Н. В. Бутник. - С. 178-179.
  Пожидаева И. В.  Вербальная агрессия как манипулятивная технология в блогах Рунета и Укрнета / И. В. Пожидаева. - С. 175-177.
  Солодка А. К.  Лінгвокультурологічна компетенція вторинної мовної особистості в кроскультурному аспекті / А. К. Солодка, А. Є. Округ. - С. 164-166.
  Горіна Ж. Д.  Мовна особистостість у світлі феномену прецедентності / Ж. Д. Горіна. - С. 162-164.
  Гладушина Р. М.  Мовна особистість у контексті міжкультурної комунікації / Р. М. Гладушина. - С. 169-170.
  Плужникова Т. И.  На каком языке мы говорим? (к вопросу о русофонии) / Т. И. Плужникова. - С. 167-169.
  Кресан О. Я.  Художній текст на терені досліджень феномену творчості / О. Я. Кресан, В. Ю. Павленко. - С. 179-183.
  Романовская А. А.  Античный символ и "возрождение" мифа / А. А. Романовская. - С. 196-198.
  Пацарнюк Ю.М.  Цитування як спосіб іронічної інтерпретації тексту / Ю. М. Пацарнюк. - С. 194-196.
  Бублейник Л. В.  До поняття внутрішньої інтертекстуальності (ліричний і драматичний дискурси Лесі Українки) / Л. В. Бублейник. - С. 200-202.
  Манаенко Г. Н.  Значение "мира текста" как основа "мира дискурса" / Г. Н. Манаенко. - С. 198-200.
  Рымкевич О. Е.  Интенциональные свойства модальных когезий в публицистическом дискурсе / О. Е. Рымкевич. - С. 186-189.
  Корновенко Л. В.  Актуализация семантики в социально-регулятивных обращениях: на материале художественного текста / Л. В. Корновенко. - С. 183-185.
  Фокина О. В.  Моделирование интертекстуальной цепочки как механизм интерпретации газетного текста / О. В. Фокина. - С. 191-194.
  Бондаренко А. І.  Проблеми інтерпретації: художній текст і світ крізь призму феноменології й рецептивної естетики / А. І. Бондаренко. - С. 189-191.
  Кузенна Н.  Етикетні формули звертання в українській та англійській мовах / Н. Кузенна. - С. 290-292.
  Коваленко В. М.  Про концепцію та структуру навчального посібника "Аналіз художнього тексту. Жанри та стилі (на матеріалі творів класичної та сучасної літератури Німеччини)" / В. М. Коваленко, М. О. Марченко, Л. І. Морозова. - С. 287-289.
  Тканко А.  Время суток в русской языковой картине мира / А. Тканко. - С. 296-299.
  Шевченко Е.  Мужские имена в русской языковой картине мира / Е. Шевченко. - С. 292-294.
  Василенко М. П.  Психолого-педагогічні засади розвитку професійно-комунікативних умінь у студентів-філологів: історичнй аспект / М. П. Василенко. - С. 282-283.
  Прокопенко Л. І.  Лінгводидактична модель увиразнення мовлення майбутніх учителів історії професійно орієнтованими фразеологізмами / Л. І. Прокопенко. - С. 279-281.
  Коваль О. М.  Аспекти використання інформаційних технологій при вивченні іноземних мов / О. М. Коваль. - С. 285-287.
  Крсек О. Е.  Внедрение интерактивных методов обучения аудированию иноязычного материала / О. Е. Крсек. - С. 284-285.
  Шпилевая Г.  Женские имена в русской картине мира / Г. Шпилевая. - С. 294-299.
  Синицина О. В.  Суспільно-політичні погляди Т. Шевченка в публіцистиці Івана Багряного / О. В. Синицина. - С. 313-316.
  Пушкар О. І.  Явище евфемії у сучасному українському політичному дискурсі / О. І. Пушкар. - С. 309-313.
  Чорний О. В.  Семантика інфінітиву у значенні імперативу у творі Марка Аврелія / О. В. Чорний. - С. 319-320.
  Черкашина І. В.  Мовленнєві акти у німецькому тексті-фейлетоні / І. В. Черкашина. - С. 316-318.
  Шевченко О.  Зоонимы в русской языковой картине мира / О. Шевченко. - С. 301-303.
  Кононенко Н.  Названия времен года в русской картине мира / Н. Кононенко. - С. 299-301.
  Степанова Ю.  Функції індивідуально-авторських розділових знаків у складних реченнях та складних синтаксичних конструкціях (на матеріалі романів М. Стельмаха) / Ю. Степанова. - С. 305-308.
  Богомазова Ю.  Номинации растений в русских пословицах и поговорках / Ю. Богомазова. - С. 303-305.
  Онопрієнко Т. М.  Прагматичні функції епітета в текстах газетно-журнальних жанрів / Т. М. Онопрієнко. - С. 225-254.
  Литвиненко Н. П.  Комунікативне призначення речень тестового характеру в структурі медичного дискурсу / Н. П. Литвиненко. - С. 250-252.
  Шилина А. Г.  Жанр кулинарный рецепт в женских журналах: от инварианта к вариантам / А. Г. Шилина. - С. 256-258.
  Марченко М. О.  Прагматичний аспект екстралінгвістичних засобів у ліричних творах Г. М. Енценсбергера / М. О. Марченко. - С. 254-256.
  Черненко О. В.  Специфіка реалізації принципу кооперації у завершальній фазі конфліктного дискурсу / О. В. Черненко. - С. 245-247.
  Голубнича О. І.  Функціональні характеристики висловлювань звинувачення (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. І. Голубнича. - С. 242-245.
  Попик И. П.  Номинация в системе дискурса / И. П. Попик. - С. 249-250.
  Сачко У. М.  Погроза як форма волевиявлення мовця / У. М. Сачко. - С. 247-248.
  Приймак О. І.  Комунікативні характеристики детективу / О. І. Приймак. - С. 258-260.
  Остапенко Н. М.  Соціокультурний компонент у структурі комунікативної компетентності учня загальнооосвітньої школи / Н. М. Остапенко, Л. М. Кулєшова. - С. 272-275.
  Новикова Э. Ю.  Дидактические аспекты преодоления коммуникативных неудач в профессиональной коммуникации / Э. Ю. Новикова. - С. 270-272.
  Куліш І. М.  Англійська мова спеціального призначення та навчальна дисципліна "Англійська мова за професійним спрямуванням" / І. М. Куліш. - С. 277-279.
  Михайлова А. Г.  Текст как источник культурологической информации / А. Г. Михайлова. - С. 275-277.
  Васюкова Н. В.  О когнитивно-прагматических особенностях организации рекламы воинской службы в сети Интернет / Н. В. Васюкова. - С. 262-264.
  Киба Л. М.  Реклама як приклад зовнішньої комунікації (на прикладі реклами освітніх послуг в англомовній пресі) / Л. М. Киба. - С. 261-262.
  Вовк Е. И.  Сетевые модели в обучении английскому языку / Е. И. Вовк. - С. 267-270.
  Дегтярьова Н. І.  Семантичні особливості функціонування концепту культура в радянській пресі / Н. І. Дегтярьова. - С. 264-266.
  Неклесова В. Ю.  Хрононіми сакрального скрипту / В. Ю. Неклесова. - С. 56-58.
  Голубенко Л. Н.  Теория оценки в рамках когнитивного подхода / Л. Н. Голубенко. - С. 55-56.
  Литвин И. Н.  Концепт заря в языковом сознании А. Блока / И. Н. Литвин. - С. 60-63.
  Гураль М. И.  Культорологические концепты в художественном дискурсе Марины Цветаевой / М. И. Гураль. - С. 58-60.
  Гур'єва В. В.  Становлення юридичної терміносистеми як складової юридичної лінгвістики / В. В. Гур'єва. - С. 45-48.
  Піньковська О. С.  Динаміка літературної норми сучасної французької мови (на прикладі молодіжних неологізмів) / О. С. Піньковська. - С. 43-45.
  Селіванова О. О.  Прецедентні феномени у процесах номінації / О. О. Селіванова. - С. 51-55.
  Таран А. А.  Конкурування словотвірних синонімів у засобах масової інформації / А. А. Таран. - С. 48-50.
  Абламская Е. В.  Цвет в концептуальной картине мира В. В. Набокова / Е. В. Абламская. - С. 63-65.
  Поздняков Д. О.  Концептуальные метафоры, лежащие в основе концепта insanity, в англоязычной картине мира / Д. О. Поздняков. - С. 76-78.
  Рибалка Н. С.  Асоціативно-термінальна мотивація англійських номенклатурних найменувань ссавців / Н. С. Рибалка. - С. 73-75.
  Афанасьєва О. С.  Лінгвокогнітивний аналіз фразеологічних одиниць на позначення якісних характеристик людини (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. С. Афанасьєва. - С. 80-82.
  Соколан Н. М.  Представлення архетипних імплікацій у семантиці фразеологічних одиниць / Н. М. Соколан. - С. 78-80.
  Кучерява О. А.  Концепт троянда в українській поезії XX століття / О. А. Кучерява. - С. 67-69.
  Дегтярьова Н. І.  Семантичні особливості функціонування концепту культура в радянській пресі / Н. І. Дегтярьова. - С. 65-67.
  Радченко О. Ю.  Корелятивний домен "людина" в концептуальній метафорі англомовних термінів маркетингу / О. Ю. Радченко. - С. 71-73.
  Бровченко И. В.  "Теория есть растение": спектр концептуальной метафоры в клише англоязычного научного текста / И. В. Бровченко. - С. 69-71.
  Жук Т. В.  Фразеологізовані конструкції у казковому тексті / Т. В. Жук. - С. 14-16.
  Тимченко О. І.  Розмитість категорій дійсності в мовному просторі українських народних загадок / О. І. Тимченко. - С. 12-14.
  Мартинова Г. І.  Нерегулярні фонетичні зміни в середньонаддніпрянських говірках / Г. І. Мартинова. - С. 18-21.
  Філіпчук М.  Народне мовлення та концептуальна картина світу / М. Філіпчук. - С. 16-18.
  Журавльова Н. М.  Гумор як одна з ментальних рис української епістолярної ввічливості XIX - початку XX ст. / Н. М. Журавльова. - С. 5-7.
  Єрмоленко С. С.  Про деякі категорії "класичної" семіотики та їхнє значення для сучасного мовознавства / С. С. Єрмоленко. - С. 3-5.
  Калько В. В.  Репрезентація рівня інтелектуального розвитку людини в українських пареміях / В. В. Калько. - С. 10-12.
  Дубчак О. П.  Когнітема "чужа мова" як складова концепту "чужий" в українській мовній картині світу / О. П. Дубчак. - С. 8-10.
  Щербина Т.  Назви шкіряного взуття в говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя / Т. Щербина. - С. 21-24.
  Юдінцева О. О.  Функціонування фітонімів der Apfel "яблуко" в текстах німецьких чарівних казок / О. О. Юдінцева. - С. 35-37.
  Ковальчук И. М.  Образ сравнения в заговорах против вредителей / И. М. Ковальчук. - С. 33-35.
  Любимова С. А.  Моделирование структуры концепта "Flapper" по данным ассоциативного эксперимента / С. А. Любимова. - С. 41-43.
  Волкова С. В.  Поэтика американских небылиц / С. В. Волкова. - С. 37-40.
  Иванова Н. И.  Эгоцентричность онимов / Н. И. Иванова. - С. 26-29.
  Яворская Г. М.  Язык боли (к семантике и прагматике польского bolec) / Г. М. Яворская. - С. 24-26.
  Герасименко И. А.  О семантике цветообозначений в заглавиях художественных текстов русских авторов / И. А. Герасименко. - С. 31-33.
  Слива Т. В.  Ассоциативно-семантические связи членов лексико-семантической группы / Т. В. Слива. - С. 29-31.
  Григораш А. М.  Україномовні назви у російськомовному газетному дискурсі (на матеріалі преси України) / А. М. Григораш. - С. 129-131.
  Монарцык Н. С.  Особенности перевода индивидуально-авторских метафор у У. С. Моэма / Н. С. Монарцык. - С. 127-129.
  Топчій Ю. М.  Принципи встановлення джерел лексичних галліцизмів в українській мові / Ю. М. Топчій. - С. 134-135.
  Гоца Н. М.  Вживання метафоричних слів у жіночому мовленні та способи їх перекладу на українську мову / Н. М. Гоца. - С. 132-133.
  Томчаковский А. Г.  Культорологическая информация в вербальном и паравербальном представлении (на материале толковых словарей английского языка) / А. Г. Томчаковский. - С. 122-124.
  Олійник А. Д.  Проблема девіацій та адекватності перекладу англійських науково-технічних текстів (на прикладі текстів з економічної тематики) / А. Д. Олійник. - С. 119-121.
  Вербицька Т. В.  Концепт воля у перекладах Віри Річ / Т. В. Вербицька. - С. 125-127.
  Худа Н. С.  Лінгвостилістичні особливості перекладу роману Дж. Апдайка "Ферма" українською мовою / Н. С. Худа. - С. 124-125.
  Марочкіна О. О.  Назви професій в основах прізвищ Розточчя / О. О. Марочкіна. - С. 136-137.
  Сахарова О. В.  Осуд: мовленнєвий жанр чи вияв мовної особистості / О. В. Сахарова. - С. 156-158.
  Штакіна Л. О.  Гендерна дихотомія як фактор просодичного акценту / Л. О. Штакіна. - С. 154-156.
  Левчук І. П.  Індивідуально-авторська специфіка мікротеми "недоліки книги" в рецензіях Агатангела Кримського / І. П. Левчук. - С. 160-162.
  Иванова Л. П.  Реализация категории прецедентности в дискурсе микросоциума / Л. П. Иванова. - С. 158-160.
  Глухоман І. В.  Аналіз пізнавальної рефлексії з приводу мови та мислення у працях Р. Якобсона / І. В. Глухоман. - С. 148-150.
  Мусиенко В. П.  Влияние социопсихических характеристик личности на реализацию стратегий любовной коммуникации (на материале повести И. Тургенева "Первая любовь") / В. П. Мусиенко. - С. 138-147.
  Якубов Дж. А.  Модальное значение "желание" и его выражение во французском языке / Дж. А. Якубов, М. Джураева. - С. 152-154.
  Джусупов М. Дж.  К проблеме фоностилистики: что или че? (лингвокогнитивное описание) / М. Дж. Джусупов, К. О. Сапарова. - С. 150-152.
  Браницька О. Ф.  Особливості вираження просторових відношень у мові / О. Ф. Браницька. - С. 95-97.
  Лук'янова Г. Л.  Дієслова-катенативи у сучасній англійській мові / Г. Л. Лук'янова. - С. 93-94.
  Лукінова К. І.  Англійський прийменник у діхронії / К. І. Лукінова. - С. 100-101.
  Александрова В. Г.  Еліпсис як симбіоз процесу і результату спрощення структури речення / В. Г. Александрова. - С. 98-99.
  Руденко Н. П.  Предикати із значенням існування та належності (на матеріалі речень з умовною модальністю) / Н. П. Руденко. - С. 85-87.
  Виноградов А. А.  Словообразовательная категория субьекта в разноструктурных языках (на материале русских и венгерских отсубстантивных существительных со значением лица) / А. А. Виноградов. - С. 83--85.
  Пашис Л. О.  Древнеанглийский глагол: категория переходности/непереходности / Л. О. Пашис. - С. 90-92.
  Пастухова С. Е.  Контекстуальные и семантико-прагматические свойства консекутивов английского языка / С. Е. Пастухова. - С. 87-90.
  Токарчук В. А.  Ім'я числа як джерело іконічних номінативних одиниць (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. А. Токарчук. - С. 102-103.
  Черниш Т. О.  Множинна мотивація і дериваційна багатозначність у контексті семантичної реконструкції / Т. О. Черниш. - С. 113-115.
  Мізін К. І.  Зіставна лінгвокультурологія: пошук дослідницького інструментарію / К. І. Мізін. - С. 111-113.
  Кудрявцева Н. С.  Герменевтика і перевод / Н. С. Кудрявцева. - С. 117-119.
  Литвак С. Я.  Граматична категоризація світу і проблеми перекладу / С. Я. Литвак. - С. 115-117.
  Коляда В. П.  Контекстуальные характеристики нереальности / В. П. Коляда, Л. Л. Емельянова. - С. 106-107.
  Воробйова С. С.  Складні слова моделі N+N у сучасній англійській мові / С. С. Воробйова. - С. 104-105.
  Вільчинська Т. В.  Міжмовні співвідношення як характерні риси сучасної лінгвістики / Т. В. Вільчинська. - С. 109-111.
  Джусупов Н. М.  Структуры знания в смысловой природе семантико-стилистических единиц (на материале англоязычного художественного текста) / Н. М. Джусупов. - С. 107-111.

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми мовної картини світу, концептуального аналізу, міжкультурної комунікації та перекладу, соціопсихолінгвістичні аспекти мовлення, інтерпретації тексту.

 
41 81.001.91
Т43

        Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 13 / М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2006. - 214 с.

Зміст:
  Алексеев А. Я.  О некоторых тенденциях во французском словообразовании / А. Я. Алексеев. - С. 5-11. - Библиогр. в конце ст.
  Басиров Ш. Р.  Рефлективні дієслова у типологічному аспекті / Ш. Р. Басиров. - С. 12-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голоднова Є. Ю.  Концепт собака як номінаційний елемент порівнянь української мови / Є. Ю. Голоднова. - С. 20-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кошкарьова Л. С.  Просторові прислівники та їх словотвірні кореляти у сучасній німецькій мові / Л. С. Кошкарьова. - С. 27-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подгайская И. М.  К истокам значения "строить" (на примере индоевропейского корня * bheu- и германского корня *beu-) / И. М. Подгайская. - С. 36-47. - Библиогр. в конце ст.
  Смоляк О. А.  Похідні на позначення осіб чоловічої статі із суфіксом -(e)linc у середньоверхньонімецькій мові / О. А. Смоляк. - С. 48-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ягупова Л. М.  Система префіксальних іменників малопродуктивних словотвірних типів у середньоверхньонімецьких рукописах / Л. М. Ягупова. - С. 59-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Абрамічева О. М.  Мета порівняльно-історичного дослідження в студіях молодограматиків / О. М. Абрамічева. - С. 70-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бакаєва М. О.  Співвідношення референтів і кореляцій авторських метафор у романі У. Голдінга "Володар мух" / М. О. Бакаєва. - С. 79-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Брагіна Е. Р.  Специфіка синтаксичного термінотворення в терміносистемі кібернетики в англійській, українській та російській мовах / Е. Р. Брагіна. - С. 88-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вацеба Р. В.  Статус "Граматика Пор-Рояля" у вченні про частини мов / Р. В. Вацеба. - С. 99-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мікіна О. Г.  Семантичний розвиток латинського дієслова computare у романських мовах / О. Г. Мікіна. - С. 112-124. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Путіліна О. Л.  Реалізація глибинної об'єктної семантики в простому (формально і семантично) ускладненому реченні англійської мови (у зіставленні з українським) / О. Л. Путіліна. - С. 125-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стефурак О. В.  Особливості відображення поняття "інтеріорність" прийменниками просторового значення у франзузькій і румунській мовах / О. В. Стефурак. - С. 137-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Борисенко О. А.  Английський язык права: гендерный аспект / О. А. Борисенко. - С. 147-153. - Библиогр. в конце ст.
  Гуменюк І. І.  Використання фразеологічних одиниць у публіцистичних творах (за матеріалами англо- та російськомовних видань) / І. Гуменюк. - С. 154-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зощенко Л. М.  Семантика немецкого слова das Jahr и зарождение понятия "год" у германцев / Л. М. Зощенко. - С. 163-171. - Библиогр. в конце ст.
  Манютіна О. І.  Евфемізми: гендерний аспект дослідження в бульварній жіночій прозі / О. І. Манютіна. - С. 172-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пефтиева Е. Ф.  Образность в семантической структуре существительных-наименований лица / Е. Ф. Пефтиева. - С. 180-191. - Библиогр. в конце ст.
  Потапчук С. С.  Етимологічний аналіз ключових лексем-вербалізаторів концепту чистий в англійській і українській мовах / С. С. Потапчук. - С. 192-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Терехова С. І.  Тенденції розвитку репрезентацій просторових і часових указувань (на матеріалі української, російської та англійської мов) / С. І. Терехова. - С. 201-209. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Мовознавство загальне - Компаративний аналіз

Ключові слова (ненормовані): порівняльна типологія -- зіставне мовознавство -- контрастивна лінгвістика -- зіставлення мовних значень

Анотація:   У збірнику досліджуються актуальні проблеми діахронічної та зіставної лінгвістики. Розрахований на викладачів, наукових співробітників, аспірантів, студентів старших курсів.

 
42 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 44 Педагогіка. Філологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : ЛОГОС, 2004. - 298 с.

Зміст:
  Безпалько О. В.  Концептуальні підходи до організації соціально-педагогічної роботи в громаді / О. В. Безпалько. - С. 3-12.
  Бєлєнька Г. В.  Формування елементарних прогностичних умінь у майбутніх вихователів у процесі навчання методиці проведення занять з дітьми / Г. В. Бєлєнька, Л. Е. Литвинова. - С. 13-20.
  Бірюк Л. Я.  Сучасні підходи до формування прфесійної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів з російської мови / Л. Я. Бірюк. - С. 20-26.
  Єременко О. В.  Становлення професійної культури магістрів у системі музично-педагогічної освіти / О. В. Єременко. - С. 27-36.
  Желуденко М. О.  Зростання значущості освіти в Україні / М. О. Желуденко. - С. 36-43.
  Карпюк І. Ю.  Аналіз проблем фізичного виховання студентів / І. Ю. Карпюк. - С. 43-51.
  Коваль Т. І.  Проблема підготовки із інформаційних технологій майбутніх менеджерів у педагогічній теорії / Т. І. Коваль. - С. 51-63.
  Ковчина І. М.  Особливості професійної підготовки соціальних педагогів в умовах університетської освіти / І. М. Ковчина. - С. 63-75.
  Коновал Л. І.  Виникнення та розвиток концепції осмислення цінностей у педагогіці США / Л. І. Коновал. - С. 75-84.
  Костін В. А.  Психолінгвістичні особливості засвоєння граматичних конструкцій у процесі читання англійською мовою науково-економічних текстів / В. А. Костін. - С. 84-93.
  Кузнецова О. А.  Самовдосконалення як умова формування морального та професійного самовизначення майбутнього учителя / О. А. Кузнецова. - С. 93-101.
  Олексенко В. М.  Моделювання діяльності викладача при дистанційній формі навчання / В. М. Олексенко. - С. 101-110.
  Ольшанський Д. В.  Психолого-педагогічні передумови використання зорової наочності у процесі навчання іноземних мов дітей молодшого шкільного віку / Д. В. Ольшанський. - С. 110-118.
  Опольська М. В.  Формування професійної спрямованості як провідної якості фахівця в сфері підприємницької діяльності / М. В. Опольська. - С. 118-124.
  Свердлова Т. Г.  Сучасна державна політика Японії в галузі гуманістичного перетворення освіти / Т. Г. Свердлова. - С. 124-132.
  Устименко О. М.  Методичні передумови навчання створення зовнішньоторгівельної документації англійською мовою / О. М. Устименко. - С. 132-140.
  Шашенко С. Ю.  Студентська група і її вплив на соціалізацію студентів / С. Ю. Шашенко. - С. 141-146.
  Ягеніч Л. В.  Засоби формування у молодшого школяра стратегічної компетенції в процесі оволодіння англомовним аудіюванням / Л. В. Ягеніч. - С. 146-156.
  Белімова Т. В.  Інтертекстуальний опис структурних особливостей текстів філософсько-інтелектуальних романів В. Домонтовича / Т. В. Белімова. - С. 157-169.
  Богданова І. В.  Біблійно-християнська парадигма творчості Поля Клоделя / І. В. Богданова. - С. 170-183.
  Васильєва О. Г.  Chicken-heart та ironside - два боки однієї медалі: вербалізація концепту страх номінативними засобами сучасної англійської мови (на матеріалі антропосемічних субстантивних композитів-бахувріхі) / О. Г. Васильєва, О. О. Борисов. - С. 183-194.
  Ваховська Л. Ф.  Мовні особливості тактико-стратегічної організації текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики) / Л. Ф. Ваховська. - С. 194-206.
  Величко С. И.  Лексико-стилистические средства образования фразеологизмов-пословиц / С. И. Величко. - С. 206-211.
  ГІльченко Р. О.  Вплив англійської та німецької мов на формування української авіакосмічної термінології / Р. О. ГІльченко. - С. 211-221.
  Гуляк А. Б.  "Благословляю біль твоїх тенет, цю грудочку землі, у всесвіті людину..." (концепція особистості у прозі Олеся Гончара) / А. Б. Гуляк, Н. М. Скоробогатько. - С. 222-231.
  Лалаян Н. С.  Фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом в сучасній німецькій мові: структурно-семантичний аспект / Н. С. Лалаян. - С. 231-243.
  Литвиненко Г. С.  Весняні хороводні пісні у контексті архетипно-образної свідомості / Г. С. Литвиненко. - С. 243-252.
  Мельничук І. В.  Спадщина В. Масловича в дослідженнях Івана Єрофеїва / І. В. Мельничук. - С. 252-264.
  Мороз О. А.  До проблеми значення онімів - імен святих церкви як компонентів фразеологізмів / О. А. Мороз. - С. 264-268.
  Святюк Ю. В.  Реалізація комунікативної стратегії ідентифікації національності особи у ситуації міжетнічної взаємодії / Ю. В. Святюк. - С. 269-276.
  Федорчук Т. М.  Аналіз зовнішніх факторів впливу на мовну ситуацію в Україні (XX ст.) / Т. М. Федорчук. - С. 277-284.
  Ящук О. П.  Граматичний статус англійського артикля і його значення / О. П. Ящук. - С. 285-293.

 
43 81кр
М74

        Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 9 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. - 352 с.

Зміст:
  Шульгіна В.  Поняття феномена інформативності в мові / В. Шульгіна. - С. 8-14.
  Данилюк І.  Сучасні методи розпізнавання мовлення / І. Данилюк. - С. 15-21.
  Зелінська О.  Прислів'я і приказки в барокових проповідях XVII ст. / О. Зелінська. - С. 22-29.
  Денисюк В.  Фразеологія ділових відносин українців XVI-XVII ст. / В. Денисюк. - С. 29-37.
  Білявська Т.  Лексикографічні питання на сторінках часопису "Зоря" (1880-1997 рр.) / Т. Білявська. - С. 37-43.
  Безпала Н.  Лексика на позначення гордості в українській мові XVI-XVII ст. / Н. Безпала. - С. 43-49.
  Скиба І.  Репрезентація назв повної та неповної спорідненості в "Малорусько-німецькому словнику" Є. Желехівського та С. Недільського, "Словнику української мови" за ред. Б. Грінченка у проекції на сучасні словники / І. Скиба. - С. 50-57.
  Мельник Т. П.  Погляди Івана Огієнка на унормування української літературної мови / Т. П. Мельник. - С. 57-62.
  Савченко І.  Загальна типологічна характеристика консонантної асиміляції в українській мові / І. Савченко. - С. 62-68.
  Щербина Т.  Загальні назви одягу в говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя / Т. Щербина. - С. 69-78.
  Білоус Л.  Назви низини в говірках Вінниччини / Л. Білоус. - С. 78-83.
  Краєвська Г.  Термін як компонент лексики народних ремесел (на матеріалі говірки села Красненьке Іллінецького району Вінницької області) / Г. Краєвська. - С. 83-89.
  Гороф'янюк І.  Способи номінації в мікологічній лексиці центральноподільських говірок / І. Гороф'янюк. - С. 89-99.
  Вікторіна О.  Лексико-семантичні особливості номінацій на позначення раку (на матеріалі говірок кіровоградщини) / О. Вікторіна. - С. 100-107.
  Подоляка І.  Лексико-семантична група "святкове печиво" в аспекті етнолінгвістики / І. Подоляка. - С. 107-114.
  Павликівська Н.  Неофіційний антропонімікон українських повстанців періоду 20-х років XX століття / Н. Павликівська. - С. 114-121.
  Лонська Л.  Процеси активізації та пасивізації лексичних засобів мови / Л. Лонська. - С. 122-128.
  Бабка А.  Полісемія як наслідок мотиваційних особливостей лексичних одиниць / А. Бабка. - С. 129-135.
  Михалевич О.  Термінологізація та детермінологізація в економічній терміносистемі / О. Михалевич. - С. 135-141.
  Чорна О.  Зародження прототермінів податкової сфери / О. Чорна. - С. 141-148.
  Митяй З.  Синтаксична зумовленість прикметникових словотворчих морфем / З. Митяй. - С. 149-154.
  Критська В.  Одновидові кореляти двовидових дієслів іншомовного походження в сучасній українській мові (з префіксами з-/c- та за-) / В. Критська. - С. 155-159.
  Калько М.  Дієслова звуку: видова поведінка й аспектуальна полікатегорійність / М. Калько, Д. Гаращенко. - С. 159-168.
  Пономаренко К.  Морфолого-синтаксичний статус девербатива / К. Пономаренко. - С. 168-174.
  Фенко М.  Функціональний потенціал дієприкметника / М. Фенко. - С. 175-180.
  Денисенко З.  Парцельовані підрядні речення в українському поетичному мовленні шістдесятників / З. Денисенко. - С. 181-188.
  Байдусь С.  Синтаксичні конструкції з пояснювальним вставним компонентом / С. Байдусь. - С. 188-195.
  Чернобай Г.  Спроба теоретичного переосмислення традиційного вчення про односкладне безособове речення в контексті сучасного синтаксису / Г. Чернобай. - С. 195-200.
  Яцук О.  Семантико-синтаксичні відношення в структурі відокремлених прикладок (на матеріалі української прози к. XX - п. XXI ст.) / О. Яцук. - С. 200-207.
  Калько В.  Мотиватор-квалітатив в ономасіологічній структурі найменувань лікарських рослин / В. Калько. - С. 208-215.
  Кочерга Г.  Пропозиційно-диктумна мотивація: рівень партонімів (на матеріалі відіменникових дієслів) / Г. Кочерга. - С. 215-223.
  Сердюк А.  Концептуальний аналіз флорономену троянда та його корелятів у латинській та французькій мовах / А. Сердюк. - С. 223-229.
  Нікульшина Т.  Вербальна експлікація концептів spirit та дух з урахуванням біологічних факторів (на матеріалі англійської та української мов) / Т. Нікульшина. - С. 229-237.
  Шевчук М.  Фреймова організація дискурсу проблемної статті / М. Шевчук. - С. 238-248.
  Гуйванюк Н.  Соціально маркована лексика буковинського краю в історичних романах Михайла Івасюка / Н. Гуйванюк. - С. 249-259.
  Каленюк С.  Особливості функціонування діалектної лексики у творах Уласа Самчука / С. Каленюк. - С. 260-266.
  Кутуза Н.  Прийоми мовної гри як мнемонічні техніки та ай-стопери рекламного тексту / Н. Кутуза. - С. 266-274.
  Булик І.  Реалізація інтертекстуальних зв'язків при утворенні натяку (на матеріалі німецької мови) / І. Булик. - С. 274-280.
  Мінкова О.  Порівняння як образно-асоціативна вторинна номінація / О. Мінкова. - С. 280-285.
  Кузів Л.  Лексичні запозичення в мові молодіжних друкованих ЗМІ / Л. Кузів. - С. 285-293.
  Ілініч С.  Система синтаксичних параметрів законодавчого тексту / С. Ілініч. - С. 293-298.
  Маленко О.  Пластика слова в поезії українських неокласиків: тропеїстичне моделювання світу / О. Маленко. - С. 299-306.
  Задорожна О.  Вербалізація темпорального інтервалу "день" у поетичному дискурсі шістдесятників і дев'яностників / О. Задорожна. - С. 306-314.
  Кравченко О.  Мовно-філософські аспекти вербалізації часового й просторового дейксису / О. Кравченко. - С. 314-321.
  Цапок О.  Термінологічні помилки в журналістських публікаціях на правову та кримінальну тематику / О. Цапок. - С. 321-327.
  Стецюк І.  Реалізація правильності - базової комунікативної ознаки - у мові засобів масової комунікації / І. Стецюк. - С. 327-332.
  Майструк Т.  Семантичні групи англійських запозичень у текстах публіцистичного та інформаційного стилів / Т. Майструк. - С. 333-338

Анотація:   У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми граматики, лексикології,історії мови, лінгвістики тексту та концептуального аналізу одиниць мови.

 
44 80
С91

        Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 9 Українська література в загальноєвропейському контексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Ужгород, 10-12 жовт. 2005 р. / Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний університет. - Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2005. - 449 с.

Зміст:
  Абрамова І.  Гендерна ідентифікація персонажів художньої прози І. С. Нечуя-Левицького / І. Абрамова. - С. 3-6
  Арендаренко І.  Орієнталізм "Татарских набегов..." Г. Квітки-Основ'яненка / І. Арендаренко. - С. 6-9
  Балла Е.  Психологічний тип наратора в лірико-пейзажних новел Є. Гуцала "Концентричні кола осені" та "Прелюдія весни" / Е. Балла. - С. 9-13
  Барабанова О.  Поетика інтимної лірики М. Петренка / О. Барабанова. - С. 13-16
  Барчан В.  Концепція митця в поемі Т. Осьмачки "Поет" / В. Барчан. - С. 16-27
  Бача Ю.  Передумови входження української літератури в європейський та світовий літературний контекст / Ю. Бача. - С. 27-29
  Бестюк І.  Бестіарні образи як засіб індивідуалізації персонажів ("Коні не винні" М. Коцюбинського і "Сказки об Италии" М. Горького) / І. Бестюк. - С. 29-33
  Біла А.  "Шевченкоборча" парадигма літературного бунтарства / А. Біла. - С. 33-37
  Богачевська Л.  Спільні мотиви романів Г. Квітки-Основ'яненка "Пан Халявський" та Ч. Діккенса "Посмертні записки Піквідського клубу" / Л. Богачевська. - С. 37-42
  Бодик О.  Криза як фактор поступу в українському театрі і драматургії кінця XIX - початку XX століть / О. Бодик. - С. 42-44
  Бондар О.  "Пісня про Гайавату" Генрі Лонгфелло в інтерпретації Олександра Олеся / О. Бондар. - С. 44-52
  Боєва Е.  Інтертекстуальна парадигма заголовків у художній системі драматургії Лесі Українки й Олександра Олеся / Е. Боєва. - С. 52-57
  Борзенко О.  Синтименталізм і становлення нової української літератури / О. Борзенко. - С. 57-62
  Бочко М.  Художній світ поезії Федора Коваля / М. Бочко. - С. 62-67
  Будівська Л.  Своєрідність повісті Гната Хоткевича "Камінна душа" / Л. Будівська. - С. 67-70
  Будівський П.  Образ Олекси Довбуша в опришківських коломийках / П. Будівський. - С. 70-73
  Буслаєва К.  Рецепція образів олімпійських богів і богинь у творчості Наталени Королевої / К. Буслаєва. - С. 73-78
  Вигодованець Н.  Поезія Надії Панчук: необароковий дискурс / Н. Вигодованець. - С. 78-84
  Віват Г.  Своєрідність трансформації біблійного сюжетно-образного матеріалу в поезії Василя Стуса / Г. Віват. - С. 84-87
  Гавриш І.  Характери та мотиви у драмі-дискусії "Проліски" Марії Цуканової / І. Гавриш. - С. 87-92
  Голомб Л.  Екзистенції джерела розв'язання проблеми творчості в ліриці Григорія Чупринки / Л. Голомб. - С. 92-102
  Городнюк Н.  Космологія та есхатологія бібліотеки (Х. Л. Борхес, У. Еко, В. Шевчук) / Н. Городнюк. - С. 102-107
  Гоч С.  Поетикальні особливості однойменних романів "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя на структурному рівні хронотопу: компаративний аспект / С. Гоч. - С. 107-113
  Гребенюк Т.  "Войцек" Г. Бюхнера і "Войцек" Ю. Іздрика: шляхи редакції класичної подієвості / Т. Гребенюк. - С. 113-117
  Захарчук І.  Український світ Єжи Гедройця / І. Захарчук. - С. 117-125
  Заяць Т.  Інтерпретація легенди про Олексу Довбуша у творах Гната Хоткевича та Станіслава Вінценза / Т. Заяць. - С. 125-130
  Зелінська Л.  Феміністичні "сліди" античного міфу в постмодерній драмі: проблема катарсису / Л. Зелінська. - С. 130-136
  Карабльова О.  Художні особливості жіночого письма О. Забужко / О. Карабльова. - С. 136-139
  Курильчук О.  Рецепція творчості Богдана-Ігоря Антонича в журналі "Дзвони" і "Вісник" у 30-х рр. XX ст. на Галичині / О. Курильчук. - С. 139-142
  Клименко З.  На літературних теренах Донеччини (слідами поезії Івана Білого) / З. Клименко. - С. 142-145
  Козак М.  Релагайно-філософська лірика Зореслава / М. Козак. - С. 145-150
  Козачук Н.  Принцип "клаптикової ковдри" у творах Г. Пагутяк ("Лялечка і Мацько\" / "Господар". - С.  "Компроміс". -  "Радісна пустеля"
  Калкутіна В.  Музично-символічна концепція циклів М. Вороного та П. Тичини / В. Калкутіна. - С. 154-156
  Констанкевич І.  Микола Хвильовий і концептуалізація європейського прямування української літератури 1920-х років / І. Констанкевич. - С. 156-159
  Корбич Г.  На межі виявленного і невиявленого: європейська інтелектуальна думка в рецепції раннього українського модернізму / Г. Корбич. - С. 159-165
  Косило Н.  Порівняльний аналіз натуралістичних тенденцій в англійській та українській літературах кінця XIX-початку XX ст. (на матеріалі творчості Джоржа Мура та Івана Франка) / Н. Косило. - С. 165-171
  Костецька Л.  Художня парадигма образу митця в романі П. Карманського "Кільці рож" / Л. Костецька, Л. Чернявська. - С. 171-177
  Лаврик О.  Амбівалентність образу опришкінського ватажка в романі Г. Хоткевича "Довбуш" / О. Лаврик. - С. 177-181
  Лисенко І.  Проблема соціального міфологізму в сучасній науці: до історії питання / І. Лисенко. - С. 181-186
  Лисенко Н.  Поезія Т. Шевченка і його образ в інтерпретаціях В. Блавацького / Н. Лисенко. - С. 186-189
  Лисенко-Ковальова Н.  Модернізація драматургічного дискурсу в творчості І Костецького періоду МУРу / Н. Лисенко-Ковальова. - С. 189-193
  Ліхтей Т.  Українські переклади поетичної творчості Павола Орсага-Гвездослава / Т. Ліхтей. - С. 193-198
  Ляшкевич П.  Дві хвороби святого Валентія / П. Ляшкевич. - С. 198-202
  Майборода Н.  Традиції романтизму в драматичних творах С. Черкасенка / Н. Майборода. - С. 202-206
  Малютіна Н.  Транстекстуальні засади трансформації української сатиричної комедії кінця XIX - початку XX століть у драму / Н. Малютіна. - С. 206-211
  Матвєєва Т.  творчість як креатив універсуму: імпресіоністична модель здіснення (за романом А. Кримського "Андрій Лаговський") / Т. Матвєєва. - С. 211-219
  Медицька М.  Драми "Визволення" Станіслава Виспянського і "Золоті Ворота" Василя Пачовського: типологія образних алюзій та містифікацій / М. Медицька. - С. 219-228
  Мороз Л.  Від бароко до романтизму (з історії української драматургії кінця XVIII - початку XIX ст.) / Л. Мороз. - С. 228-233
  Мушка О.  Екзестенція страждання в драмі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" / О. Мушка. - С. 233-236
  Мурейко А.  Специфіка психологізму новелістики П. Меріме та М. Коцюбинського у компаративному аналізі / А. Мурейко. - С. 236-240
  Назаренко І.  Психоаналітичні аспекти роману В. Підмогильного "Місто": роль жінки на шляху духовного становлення Степана Радченка / І. Назаренко. - С. 240-244
  Науменко Н.  Традиція "театру в театрі" як засіб моделювання світу / Н. Науменко. - С. 244-248
  Немченко І.  Особистість у творчості М. Хвильового (спроба філософського осмислення) / І. Немченко. - С. 248-252
  Ніколаєнко В.  Авторська модель образу Олега в історичних романах Р. Іваненко про Давню Русь / В. Ніколаєнко. - С. 252-255
  Поліщук Я.  Рік 1926. Пік дискусії про метод / Я. Поліщук. - С. 255-260
  Росінська О.  Екзистенційна природа числової символіки поезії В. Стуса / О. Росінська. - С. 260-263
  Савчук Г.  Художня семантика вогню у збірці "Палімпсести" В. Стуса / Г. Савчук. - С. 263-267
  Сенько І.  Гоголівські старосвітські поміщики в контексті історії України / І. Сенько. - С. 267-270
  Січкар О.  "Вовкулака" В. Дрозда в загальнолітературному контексті / О. Січкар. - С. 270-273
  Скринник О.  Проблема роду в художньо-міфологічній версії Ярослава Ороса / О. Скринник. - С. 273-277
  Тарнашинська Л.  Новелістичне входження шістдесятників у літературу: орієнтація на західну модерну літературу? / Л. Тарнашинська. - С. 277-282
  Тендітна Н.  Покоління "вісімдесятників" і сучасний літературний процес / Н. Тендітна. - С. 282-286
  Тищенко О.  Специфічність сюрреалістичної техніки Емми Андрієвської / О. Тищенко. - С. 286-288
  Ткачук М.  "Гендерний сюжет" другого жмутку в модерністському дискурсі збірки "Зів'яле листя" Івана Франка" / М. Ткачук. - С. 288-294
  Турган О.  Неокласицистичні тенденції в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. / О. Турган. - С. 294-299
  Ференц Н.  Поетичний світ Костя Вагилевича / Н. Ференц. - С. 299-306
  Філатова О.  Рецепція імпресіиністичних принципів у ранній новелістиці М. Івченка / О. Філатова. - С. 306-309
  Хаддад К.  "Fata morgana": влада безособових сил у художньому світі Михайла Коцюбинського / К. Хаддад. - С. 309-312
  Хороб С.  Генеза, творче побутування та історичне значення українського неоромантизму / С. Хороб. - С. 312-321
  Шкоріна І.  Синтез компонентів різних стильових систем у романі О. Слісаренка "Хлібна ріка" / І. Шкоріна. - С. 321-325
  Шумило Н.  Різновекторність раннього українського модернізму (на матеріалі прози кінця XIX - початку XX ст.) / Н. Шумило. - С. 325-329
  Юричко В.  Музика як засіб вираження характеру персонажів (на матеріалі української та словацької літератур початку XX ст.) / В. Юричко. - С. 329-333
  Яблонська О.  Т. Шевченко і М. Костомаров / О. Яблонська. - С. 333-339
  Яремкович М.  Філософія смерті в прозі Гната Михайлевича та Андрєя Бєлого / М. Яремкович. - С. 339-345
  Гавриш-Якубовська М.  Слово в сонеті та у вінку сонетів / М. Гавриш-Якубовська. - С. 345-347
  Гогуленко О.  Особливості функціонування власних назв в оповіданні "Палій" Панаса Мирного / О. Гогуленко. - С. 347-350
  Задорожна О.  Складові компоненти темпорального лексико-семантичного поля / О. Задорожна. - С. 350-354
  Космеда Т.  Аксіологічна прагмалінгвістика: особливості вивчення значення преференційності та його поширеність у сучасному мовленні / Т. Космеда. - С. 354-356
  Крупеньова Т.  Оніми у драматургії Лесі Українки / Т. Крупеньова. - С. 356-359
  Немировська О.  Домінанта дороги в художньому мікросвіті (на матеріалі творчості М. Гоголя і О. Гончара) / О. Немировська. - С. 359-364
  Чолкан В.  Частки як ускладнюючий компонент структури односкладних речень / В. Чолкан. - С. 364-368
  Шумицька Г.  Рефлексія над мовним портретом сучасної доби у романі "Зелена Маргарита" Світлани Пиркало / Г. Шумицька. - С. 368-372
  Щербатюк В.  Дієслівні синоніми на означення зорового сприйняття в поетичній мові Ліни Костенко / В. Щербатюк. - С. 372-375
  Юсип-Якимович Ю.  Фоностильові особливості поезій Григорія Чупринки з погляду структуралізму / Ю. Юсип-Якимович. - С. 375-381
  Барчан О.  В. Гренджа-Донський у боротьбі за українську мову (20-30-ті рр. XX ст.) / О. Барчан. - С. 381-384
  Бідзіля Ю.  Особливості розвитку української преси в Угорщині та Румунії / Ю. Бідзіля. - С. 384-389
  Богуславський О.  Завдання української політичної еміграції в світлі публіцистики С. Петлюри (1923-1926) / О. Богуславський. - С. 389-393
  Габор Н.  "Журналістика думок" у контексті об'єктивності / Н. Габор. - С. 393-395
  Герцег Н.  Літературні видання Словаччини в контексті трансформаційного процесу / Н. Герцег. - С. 395-398
  Горевалов С.  Преса національно-визвольного руху України: історичний аспект / С. Горевалов. - С. 398-402
  Горевалов С.  Видавнича діяльність Симона Петлюри як складова культурологічного дискурсу / С. Горевалов, І. Савчин. - С. 402-407
  Остапенко Н.  Гендерні ресурси журналістської освіти / Н. Остапенко, Н. Сидоренко. - С. 407-410
  Потятиник Б.  Трансформація українських медіа: темпи і напрями / Б. Потятиник. - С. 410-413
  Прихода Я.  Моделювання концепту "Європа" в сучасному науково-публіцистичному дискурсі / Я. Прихода. - С. 413-419
  Снісарчук Л.  Українська преса 60-х рр. XX ст.: формування ідеї національної самосвідомості / Л. Снісарчук. - С. 419-423
  Тарасюк В.  Висвітлення діяльності молодіжних спортивних організацій на шпальтах часопису "Свобода" (1922-1938) / В. Тарасюк. - С. 423-428
  Хавкіна Л.  Реклама та поезія: аспекти взаємодії в журналістському просторі України / Л. Хавкіна. - С. 428-432
  Хамедова О.  Творчість Б. Антоненка-Давидовича в критичній рецепції 20-30-х рр. XX ст. / О. Хамедова. - С. 432-437
  Чернова І.  Традиційні структури в публіцистиці І. Дзюби / І. Чернова. - С. 437-439
  Шаповалова Г.  Динамічні процеси в сучасному медіатексті: аспекти і перспективи вивчення / Г. Шаповалова. - С. 439-444

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Збірник складають матеріали Міжнародної наукової конференції "Українська література в загальноєвропейському контексті" (10-20 жовтня 2005 року, Ужгород, Україна), присвяченої 60-річчю Ужгородського національного університету та 60-річчю кафедри української літератури.

 
45 81.002.1
Т43

        Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2007. - 205 с.

Зміст:
  Алексеев А. Я.  О контрастивном подходе к изучению словообразования / А. Я. Алексеев. - С. 5-16.. - Библиогр. в конце ст.
  Басыров Ш. Р.  Исландские рефлексивные глаголы / Ш. Р. Басыров. - С. 17-25.
  Луценко Н. А.  Этимологические заметки (V) / Н. А. Луценко. - С. 26-37. - Библиогр. в конце ст.
  Назаренко О. М.  Структура і семантика похідних прикметників у середньоверхньонімецькій мові (на матеріалі суфіксальних дериватів) / О. М. Назаренко. - С. 38-44
  Палій О. С.  Семантичні особливості дієслів із постпозитивним компонентом OFF в англійській мові / О. С. Палій. - С. 45-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лавриненко О. О.  Алюзія як засіб реалізації іронії в англо-та україномовному публіцистичному тексті / О. О. Лавриненко. - С. 57-65
  Панченко К. Ю.  Функціонування форм майбутнього часу доконаного виду дієслова в українській мові та їхніх відповідників у німецькій мові (на матеріалі романів Ю. Андруховича, О. Забужко та Л. Дереша) / К. Ю. Панченко. - С. 66-81
  Пилипак В. П.  Вираження лексико-семантичної опозиції "там" - "тут" одиницями українського дейксису / В. П. Пилипак. - С. 82-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Путіліна О. Л.  Інваріантне значення знахідного відмінка як морфологічного репрезентата глибинного об'єктного значення в сучасній українській мові у зіставленні з англійською / О. Л. Путіліна. - С. 93-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Терехова С. І.  Диференційна ознака повтору та її репрезентації в типології часових указувань (на матеріалі української, російської та англійської мов) / С. І. Терехова. - С. 103-113
  Альошина І. Г.  Аналіз локативних прикметників французької та української мов (семантико-когнітивний аспект) / І. Г. Альошина. - С. 114-122
  Баланаева О. В.  Сопоставительный анализ лексического состава юридических терминологий (на материале русского, украинского и немецкого языков) / О. В. Баланаева. - С. 123-130
  Бенкендорф Г. Д.  Теоретичне підгрунтя концептуальної картини тоталітарних світів: ідеологія -тоталітаризм- тоталітарна ідеологія (на матеріалі російської і німецької мов) / Г. Д. Бенкендорф. - С. 131-137
  Головань Е. О.  Генітивні метафори зі значенням великої кількості об'єктів: особливості дослідження / Е. О. Головань. - С. 138-144
  Зубач О. А.  Семантичні шляхи формування національно-культурної семантики фразеологічних одиниць з колористичним компонентом при вторинному фразотворчому процесі в сучасній німецькій мові / О. А. Зубач. - С. 145-154
  Іліаді О. І.  До питання про реконструкцію праслов'янського шару похідних із формантами -YNI -YNЬ та -AVA / О. І. Іліаді. - С. 155-163. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мікіна О. Г.  Про семантичну історію одного латинського дієслова мовлення / О. Г. Мікіна. - С. 164-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нікуліна І. М.  Особливості значення термінів у субконтинуумі інформатики й обчислюваної техніки французької, української та російської мов / І. М. Нікуліна. - С. 176-183
  Павлюк Н. В.  Особливості вживання поетонімів-міфологізмів/ біблеїзмів у складі стилістичних прийомів / Н. В. Павлюк. - С. 184-195
  Савчук І. І.  Якісне варіювання текстової реалізації сучасною англійською мовою елементів фреймової моделі ситуації суперництва / І. І. Савчук. - С. 196-201. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У збірнику досліджуються актуальні проблеми діахронічної та зіставної лінгвістики. Розрахований на викладачів, наукових співробітників, аспірантів, студентів старших курсів.

 
46 80.4
З32

        Записки з романо-германської філології [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 9 / Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова, Одеське лінгвістичне т-во. - О. : Латстар, 2001. - 228 с.

Зміст:
  Бигунова Н. А.  Просодические инварианты составляющих нарратива в спонтанной речи / Н. А. Бигунова. - С. 5-16.
  Букреева Л. Л.  Спотыкающаяся Эвридика (сравнительный анализ двух переводов стихотворения Рильке) / Л. Л. Букреева. - С. 17-34.
  Воронюк О. В.  Экспрессивно-оценочный компонент в семантической структуре паронимического высказывакния / О. В. Воронюк. - С. 35-46.
  Дибчинська Я. С.  Основні тенденції розвитку лексикографії Південно-Африканської республіки в контексті мовної ситуації / Я. С. Дибчинська. - С. 47-55.
  Домброван Т. И.  Дистрибуция и валентность языковой единицы: к вопросу о разграничении понятий / Т. И. Домброван. - С. 56-67.
  Ільченко О. М.  Про дискурсивні аспекти етикетизації англомовного наукового дискурсу / О. М. Ільченко. - С. 68-75.
  Коваленко О. В.  Особенности функционирования исторических реалий в исторических романах В. Скотта / О. В. Коваленко. - С. 76-85.
  Козак Т. Б.  К вопросу зарождения и развития слова "зеленый" в немецком языке / Т. Б. Козак. - С. 86-98.
  Маковецкая И. А.  Конституенты ФСП "свет" и их функционирование в романе В. В. Набокова "The Real Life of Sebastian Knight" / И. А. Маковецкая. - С. 99-106.
  Марков Е. В.  Становлення та розвиток поширених часових форм неперфектного розряду в англійській мові / Е. В. Марков. - С. 107-116.
  Маринашвили М. Д.  О коммуникативной значимости характеризаторов процесса в оригинале и ее отражение в переводе / М. Д. Маринашвили. - С. 117-126.
  Морозова И. Б.  Социально-ситуативная вариативность использования метакоммуникативных высказываний в современном английском языке / И. Б. Морозова, Л. С. Ткаченко. - С. 127-135.
  Пересада И. В.  Развитие фонетической структуры односложного слова в немецком языке (на материале древне- и средневерхненемецких текстов) / И. В. Пересада. - С. 136-146.
  Петлюченко Н. В.  Методы статистической обработки данных в инструментально-фонетических исследованиях / Н. В. Петлюченко. - С. 147-159.
  Рулеева  Типология детских номинаций во французском, греческом и украинском языках / Рулеева. - С. 160-171.
  Степаненко О. А.  Структурно-организующая роль вопросительных конструкций в диалоге англоязычного детектива / О. А. Степаненко. - С. 172-179.
  Степанюк Н. В.  Способы интеграции инокодовых сообщений в англоязычный научный текст / Н. В. Степанюк. - С. 180-190.
  Удовенко И. В.  Прагматическая функция интенсификаторов прцессуального признака / И. В. Удовенко. - С. 191-201.
  Чумаков А. Н.  Роль текста в развитии коммуникативной компетенции студентов языкового вуза / А. Н. Чумаков. - С. 202-210.

Рубрики: Мова англійська

 
47 81
Н34

        Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов Вип. 1 / Міністерство освіти і науки України. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2007. - 348 с.

Зміст:
  Голубовська І. О.  Всесвіт крізь "мовне дзеркало": універсальне та ідіоетнічне / І. О. Голубовська. - С. 3-7.
  Зеленько А. С.  Вчення акад. М. Я. Марра про мовну взаємодію як наукова основа зіставного дослідження мов / А. С. Зеленько. - С. 7-10.
  Корольова А. В.  Іншомовний світ крізь призму рідної культури / А. В. Корольова. - С. 10-13.
  Кононова Д. В.  Реалізація "каузативності" в сучасному англомовному дискурсі / Д. В. Кононова. - С. 13-18.
  Крижанівська Т. Б.  Релігійний аспект концепту мудрість/wisdom в українській та англійській мовах / Т. Б. Крижанівська. - С. 18-22.
  Лавриненко О. О.  Алюзія як засіб вираження неоміфу в англомовному та україномовному публіцистичних текстах / О. О. Лавриненко. - С. 22-27.
  Чеслав Л.  Пространственная коннотация некоторых каузальных предлогов в славянских языках / Л. Чеслав. - С. 27-32.
  Мікіна О. Г.  Семантичні пошуки у порівняльно-історичному мовознавстві / О. Г. Мікіна. - С. 32-37.
  Ніколаєнко Л. С.  Поняття мотивації та мотиваційних відношень у сучасній лінгвістиці / Л. С. Ніколаєнко. - С. 37-42.
  Олійник О. О.  Мовна картина світу як об'єкт вивчення сучасної лінгвістики / О. О. Олійник. - С. 42-49.
  Павловська Л. О.  Структурно-семантична та когнітивно-семантична категоризація ситуативно-вербальних реквестивних обрядових формул у зіставлюваних мовах / Л. О. Павловська. - С. 50-54.
  Пастушенко Т. В.  Мовна палітра кольору в естетичному ракурсі / Т. В. Пастушенко. - С. 54-60.
  Рышкова В. В.  О понятии концепта в лингвокультурологии / В. В. Рышкова. - С. 61-63.
  Романова А. К.  Філософські, культурологічні та лінгвістичні засади вивчення категорії часу / А. К. Романова. - С. 64-67.
  Спіжова А. В.  Дефініції поняття "міжкультурна комунікація" / А. В. Спіжова. - С. 68-72.
  Терехова Д. І.  Способи репрезентації ціннісних пріоритетів лінгвокультурної спільноти / Д. І. Терехова. - С. 72-80.
  Ткаченко О. Г.  Системні відношення в мові / О. Г. Ткаченко. - С. 80-82.
  Яцишин Н. В.  Лігвопрагматичні стратегії формування ідеологічних стереотипів КТС: сфера політики та людини / Н. В. Яцишин. - С. 83-88.
  Беркещук Х. М.  Культурні асоціації як джерело емотивності / Х. М. Беркещук. - С. 89-92.
  Бойко Н. В.  Лексичні особливості латинськомовних інскрипцій XVI-XVIII ст. українського походження / Н. В. Бойко. - С. 93-96.
  Валігура О. Р.  Когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти дослідження фонетичної інтерференції в англійському мовленні українців / О. Р. Валігура. - С. 96-102.
  Верещак Ю. М.  Сегментні особливості австралійського вимовного типу в нормативному аспекті / Ю. М. Верещак. - С. 102-106.
  Гамзюк М. В.  Особливості взаємодії емотивної і когнітивної систем / М. В. Гамзюк. - С. 107-112.
  Гоменюк А. А.  Речевой конфликт и аспекты его изучения в англоязычной коммуникации / А. А. Гоменюк. - С. 112-116.
  Гриценко С. П.  Тематична класифікація польських запозичень (на матеріалі українських писемних пам'яток XVI-XVII ст.) / С. П. Гриценко. - С. 117-124.
  Дацька Т. О.  Динаміка варіантів фонемної структури слова в аспекті загальноамериканської вимовної норми (на матеріалі приголосних фонем) / Т. О. Дацька. - С. 124-129.
  Козуб Л. С.  Роль засобів масової інформації в міжкультурній комунікації / Л. С. Козуб. - С. 135-140.
  Комар Л. В.  Особливості фонологічної асиміляції іншомовних слів в британській та американській вимовних нормах порівняльно-зіставний аспект / Л. В. Комар. - С. 140-144.
  Маленовський Ю. Л.  Принципи зіставлення еталонів фонетичних одиниць у рецептивному мовленнєвому потоці / Ю. Л. Маленовський. - С. 145-149.
  Миронова В. М.  Фонетичні зміни у структурі латинської мови пізньої Римської Імперії / В. М. Миронова. - С. 150-153.
  Могила О. А.  Тюркські лексичні елементи в лексиці українських говірок / О. А. Могила. - С. 154-157.
  Могила Ю. А.  До питання відтворення чеських географічних назв українською мовою / Ю. А. Могила. - С. 157-160.
  Орел Л. М.  Явище регіональної семантики в культурно-маркованих номінаціях слов'янських мов / Л. М. Орел. - С. 160-165.
  Руда О.  "Пастки" білінгвальної комунікації в Україні / О. Руда. - С. 166-170.
  Сиваш Л. М.  Проблема світової глобалізації як фактор творення мовної картини світу / Л. М. Сиваш. - С. 170-173.
  Тищенко Т. В.  Соціолінгвістичні аспекти функціонування оцінних висловлень в англомовному діалогічному дискурсі / Т. В. Тищенко. - С. 174-178.
  Юрченко О. А.  Лексична складова мовної компетенції адресанта доповідей, представлених на Парламентській Асамблеї Ради Європи / О. А. Юрченко. - С. 178-182.
  Близнюк О. О.  Концепти життя і смерть крізь призму української та італійської ментальності / О. О. Близнюк. - С. 183-187.
  Генджа І. М.  Реалізація магічної функції в англійській та українських мовах / І. М. Генджа. - С. 187-191.
  Гурбанська С. О.  Специфіка відображення національно-мовної картини світу у стійких висловлюваннях / С. О. Гурбанська. - С. 192-196.
  Дорда С. В.  Осознание национально-культурной специфики в процессе межкультурной коммуникации / С. В. Дорда. - С. 196-203.
  Іваненко Н. В.  Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українських мовах / Н. В. Іваненко. - С. 203-207.
  Каламаж М. А.  Вербалізація концепту "невизначена кількість" у фразеологічних знаках української та англійської мов / М. А. Каламаж. - С. 207-214.
  Ланина А. Н.  Фразеологизмы с зоосемизмом обезьяна в русском и немецком языках / А. Н. Ланина. - С. 215-218.
  Лящук А. М.  Системні відношення лексики на позначення понять права в англійській та українській мовах / А. М. Лящук. - С. 219-222.
  Мізін К. І.  Повторні вербальні проекції первинного універсального словника людини як енантіосемічний механізм (на матеріалі компаративних фразеологізмів української, німецької, англійської та російської мов) / К. І. Мізін. - С. 223-226.
  Назаренко Н. Н.  Лексемы голова и head: эпидигматика семантических структур / Н. Н. Назаренко. - С. 227-230.
  Омельченко Л. Ф.  Лингвокультурологический аспект английских композит-идиом / Л. Ф. Омельченко, И. А. Медведева, Т. В. Гончарова. - С. 231-234.
  Орендарчук О. Л.  Категорія валентності в аспекті лексичної та синтаксичної комбінаторики / О. Л. Орендарчук. - С. 235-240.
  Панфілова Н. Ю.  Зооніми в українській та англійській мовах у лексичному полі концепту зради / Н. Ю. Панфілова. - С. 241-245.
  Приходько А. М.  Концептосфера як системно упорядкована сукупність концептів / А. М. Приходько. - С. 245-249.
  Проценко И. Ю.  Особенности коннотативной лексики, обозначающей ребенка в современном испанском и украинском языках / И. Ю. Проценко. - С. 249-254.
  Пулатова Л. Й.  Етнокультурна специфіка весільних обрядових фразем в українській та німецькій мовах / Л. Й. Пулатова. - С. 254-259.
  Риженко С. С.  Семна організація концепту "професія" в англійській та українській мовах / С. С. Риженко. - С. 259-262.
  Терехова С. І.  Функціонально-семантичне поле часового вказування: критерії структурування (на матеріалі української, російської та англійської мови / С. І. Терехова. - С. 263-267.
  Титаренко О. Ю.  Проблема фразеосемантичного поля в мовознавстві / О. Ю. Титаренко. - С. 267-270.
  Толчеєва Т. С.  Асоціативна семантика сигніфікативних артефактів-міфонімів англійської мови / Т. С. Толчеєва. - С. 271-278.
  Шевелюк В. А.  Контрастивні особливості вторинної семантики соматизмів у фразеологічних знаках іспанської, української та російської мов / В. А. Шевелюк. - С. 278-284.
  Андрієнко Т. П.  Становлення термінологічного апарату туризму та проблеми перекладацької відповідності / Т. П. Андрієнко, А. М. Семененко. - С. 285-290.
  Бакалинский М. Л.  Социокультурный аспект перевода (на материале романа М. Пьюзо "The Godfather") / М. Л. Бакалинский. - С. 291-294.
  Василенко Г. В.  Відтворення емотивної експресії в англомовних перекладах української поезії / Г. В. Василенко. - С. 294-298.
  Калужская Л. О.  Проблема выбора стратегии перевода авторитетного текста / Л. О. Калужская. - С. 298-304.
  Коваль Ю. А.  Слова с метафорической мотивацией в английском и русском языках: особенности перевода / Ю. А. Коваль. - С. 304-308.
  Комар Л. М.  Особливості перекладу англійських національних фразеологічних одиниць (реалій) українською мовою / Л. М. Комар. - С. 308-312.
  Мирошниченко В. В.  Авторська модель світу як втілення художньої концепції в перекладі / В. В. Мирошниченко. - С. 313-316.
  Мовчун Є. С.  Деякі особливості перекладу фахових текстів у сфері електронної комерції / Є. С. Мовчун. - С. 317-321.
  Мосьпан Н. В.  Знаки-зоосемізми в перекладах казок Р. Кіплінга / Н. В. Мосьпан. - С. 321-324.
  Недбайло К. М.  Транспозиція прислівника у перекладі англійських художніх текстів з української мови / К. М. Недбайло. - С. 325-329.
  Радчук В. Д.  Забобон неперекладності (чи під силу мові Тараса переклад цитат?) / В. Д. Радчук. - С. 329-336.
  Фадєєва О. В.  Відтворення толкієнізмів у перекладацькій практиці / О. В. Фадєєва. - С. 337-342.

Рубрики: Мовознавство - Компаративний аналіз

Анотація:   У статтях розглядаються актуальні проблеми зіставного мовознавства, зокрема культурно-філософські засади цих проблем , специфіка мовних контактів у контексті глобалізаційних процесів та їх етнокультурні фактори, а також аспекти перекладу і міжкультурної комунікації.

 
48 81
Ф94

        Функциональная лингвистика [Текст] : [сб. науч. тр.]. № 3 / Крымский респ. ин-т последипломного пед. образования. - Симф. : Издательство КРИППО, 2012. - 360 с.

Зміст:
  Рудяков А. Н.  Георусистика: языки в глобальном мире / А. Н. Рудяков. - С. 7-9.
  Агманова А. Е.  К проблеме языковой нормы в процессе усвоения второго языка / А. Е. Агманова. - С. 9-11.
  Азарова Н. М.  Концептуализация префиксов и предлогов в поэтическом и философском дискурсах / Н. М. Азарова. - С. 11-14.
  Акимова Н. В.  О терминах интернет-лингвистики / Н. В. Акимова. - С. 18-20.
  Арделян М. В.  Функціонування у сучасній українській мові займенниково-співвідносних просторово-ототожнювальних речень, зміст яких є ускладненим / М. В. Арделян. - С. 22-25.
  Арделян О. В.  Про пропріальні одиниці в лексичному наповненні фразеологізмів англійської мови / О. В. Арделян. - С. 25-29.
  Арефьева Н. Г.  Фразеологизм как средство формирования поликультурной компетенции иностранных учащихся (на материале учебника "Ключи") / Н. Г. Арефьева. - С. 29-31.
  Архипенко Л. М.  Лексичні запозичення обмеженої сфери вживання (на матеріалі сучасної україномовної преси / Л. М. Архипенко, И. И. Казимир. - С. 32-34.
  Асмукович І. В.  Комунікативно-прагматичні особливості професійного авіаційного дискурсу (на матеріалі текстів радіообміну) / І. В. Асмукович. - С. 36-39.
  Баранова О. И.  Речевые жанры и методы обучения языку / О. И. Баранова. - С. 41-43.
  Барашева Д. Е.  Концепт "я" как организующий сознание субъекта / Д. Е. Барашева. - С. 43-47.
  Бармина Л. В.  Стилистические приемы создания наименований / Л. В. Бармина. - С. 47-49.
  Безуглая Л. Р.  Когнитивно-прагматические модели концептуальной метафоры в поэтическом дискурсе / Л. Р. Безуглая. - С. 50-52.
  Белехова Л. И.  Когнитивные подходы в теории образности / Л. И. Белехова. - С. 52-55.
  Белоусова Т. П.  Роль контекста в объективации внутренней формы фразеологически мотивированных слов / Т. П. Белоусова. - С. 55-57.
  Белоусова Т. П.  Отантропонимные дериваты-наименования лица в русскоязычной публицистике Украины / Т. П. Белоусова, Е. В. Соловская. - С. 57-59.
  Бігдан М. В.  Критерії розрізнення односкладових і двоскладових безособових речень (на матеріалі давньоанглійських пам'яток) / М. В. Бігдан. - С. 60-62.
  Богуславский С. С.  Полисемия футбольной терминосистемы в немецком языке / С. С. Богуславский, О. Л. Мельничук. - С. 62-64.
  Боєва Е. В.  Емоційно забарвлена лексика як прояв суспільного конфлікту в романі А. Платонова "Чевенгур" / Е. В. Боєва. - С. 64-66.
  Бойко Н. А.  Дегидронимные ойконимы Восточной Славии в аспекте пространственной топонимической номинации / Н. А. Бойко. - С. 67-69.
  Бордюк Л. В.  Позитивний фокус у негативній комунікативній ситуації (на матеріалі американської лінгвокультури) / Л. В. Бордюк. - С. 69-71.
  Борисов О. О.  Номінативний простір та лексико-семантичне поле: щодо диференціації термінів когнітивної лінгвістики / О. О. Борисов, О. Г. Васильєва. - С. 71-74.
  Бражник Л. М.  Словарь собственных имен в "маленьких поэмах" С. Есенина / Л. М. Бражник. - С. 74-76.
  Букринская И. А.  Семантика обрядового слова (на материале русских говоров) / И. А. Букринская, О. Е. Кармакова. - С. 76-79.
  Ваніна Г. В.  Військова метафора як джерело концептуалізації уявлень про піар-діяльність / Г. В. Ваніна. - С. 79-81.
  Варинська А. М.  Особливості використання антонімів у п'єсі Володимира Винниченка "Закон" / А. М. Варинська, О. Д. Тарасенко. - С. 81-83.
  Васильева Е. В.  Культурологический потенциал информационно-аналитического медиатекста / Е. В. Васильева. - С. 84-86.
  Верещак Ю. М.  Варіювання голосних у запозичених і питомих словах в аспекті британської вимовної норми / Ю. М. Верещак. - С. 89-91.
  Вільховченко Н. П.  Системність квазіспеціальної лексики у науково-фантастичних творах / Н. П. Вільховченко. - С. 91-94.
  Владимирова Т. Е.  Дискурс как объект изучения лингвистики и лингводидактики / Т. Е. Владимирова. - С. 94-96.
  Волкова С. В.  Мифолорно-авторские образы в америндской художественной прозе / С. В. Волкова. - С. 96-99.
  Главацька О. І.  Неономінації "особи" у сфері сучасної інформаційної техніки (на прикладі англійської мови) / О. І. Главацька. - С. 106-108.
  Глинка Н. В.  Явище лакунарності в міжкультурній комунікації та особливості елімінації лакун при перекладі / Н. В. Глинка, І. П. Волощук, Г. М. Усик. - С. 108-111.
  Головина Л. И.  Усвоение словообразовательных групп производной лексики в работе с гнездами родственных слов в начальных классах / Л. И. Головина. - С. 112-114.
  Горлачева В. В.  Названия белого цвета в современной рекламе / В. В. Горлачева. - С. 114-116.
  Гринчук Н. В.  Побутові слова-реалії як засіб вираження історичного колориту роману Л. Фейхтвангера "Єврейка із Толедо" / Н. В. Гринчук. - С. 116-119.
  Гриченко Л. В.  Оценка, ценность, оценочность в пословицах русского языка / Л. В. Гриченко. - С. 119-121.
  Гуменюк І. Л.  Просодичне оформлення сільських описів природи в англомовній прозі / І. Л. Гуменюк. - С. 121-123.
  Гураль М. И.  Репрезентация авторской позиции в художественном тексте / М. И. Гураль. - С. 123-126.
  Давидова Т. В.  Тенденції смислової інтеграції/дивергенції антиконцептів GOD - DEVIL у художньому просторі Вікторіанської доби / Т. В. Давидова. - С. 128-130.
  Дащенко О. И.  Условия адекватности перевода поэтических текстов / О. И. Дащенко. - С. 130-133.
  Дель Гаудіо С.  Італійські елементи у мовленні україномовних та російськомовних мігрантів / Гаудіо С. Дель. - С. 133-138.
  Демешко І. М.  Морфонологічна характеристика однозонних девербативів із вершинним дієсловом іншомовного походження в сучасній українській мові / І. М. Демешко. - С. 138-140.
  Денисенко Е. Н.  Стереотипы мускулинности в русском языке и их отражение в метафоре / Е. Н. Денисенко. - С. 140-143.
  Деркач Н. В.  Взаємодія мовних засобів актуалізації англійського прислів'я / Н. В. Деркач. - С. 143-146.
  Дзюба К. А.  Морфологический способ формирования наименований парфюмерных торговых марок (на материале русского, английского и французского языка) / К. А. Дзюба. - С. 146-148.
  Диманте И. В.  Современная риторика: созидание убедительной коммуникации / И. В. Диманте. - С. 149-151.
  Добровольська О. Я.  Реконструкція суфіксальних агнетивних назв, утворених від французьких запозичень середньо-англійського періоду / О. Я. Добровольська. - С. 152-155.
  Дорофеев Ю. В.  Категория вариантности и литературная форма языка / Ю. В. Дорофеев. - С. 155-158.
  Дорофеева М. С.  Проблемы переводимости культуры в художественном тексте (на материале разноязычных переводов рассказа И. Франко "Мій злочин") / М. С. Дорофеева. - С. 158-161.
  Дорошенко О. В.  Етимологія поняття "німецький бюргер" / О. В. Дорошенко. - С. 161-163.
  Дронякина Н. В.  Эндостереотипные словесно-поэтические образы в афро-американской поэзии / Н. В. Дронякина. - С. 163-168.
  Дудоладова А. В.  Ідіоматичність як засіб впливу на масову свідомість у сучасному публіцистичному дискурсі / А. В. Дудоладова, О. В. Дудоладова. - С. 169-171.
  Дымарский М. Я.  Модель синтаксического описания в концепции коммуникативно-структурного синтаксиса / М. Я. Дымарский. - С. 171-174.
  Ефремова Д. А.  Категория модальности англоязычных биографий-справок и средства ее выражения / Д. А. Ефремова. - С. 177-179.
  Жаботинская С. А.  Когнитивное картирование как лингвосемиотический фактор / С. А. Жаботинская. - С. 179-182.
  Жаркынбекова Ш. К.  Мировоззренческие основы концептов цвета в русской и казахской лингвокультурах / Ш. К. Жаркынбекова. - С. 182-185.
  Жаткин Д. Н.  Поэзия Томаса Гуда в переводах Д. Л. Михаловского (лингвосемантический аспект) / Д. Н. Жаткин, Е. В. Крехтунова. - С. 188-190.
  Жук А. В.  Сопоставительный анализ соматических фразеологических единиц / А. В. Жук. - С. 191-194.
  Жук В. А.  Синхронный и диахронный аспект видо-временных форм английского глагола / В. А. Жук. - С. 194-200.
  Журавлева Е. А.  Некоторые особенности создания и функционирования аббревиатур в казахстанском варианте русского языка / Е. А. Журавлева, Д. Садиева. - С. 200-202.
  Забашта Р. В.  Речевая номинация в свете позиционных чередований в лексике / Р. В. Забашта. - С. 203-208.
  Задачина А. С.  Структурні типи дієслів деструкції в англійській та російській мовах / А. С. Задачина. - С. 208-211.
  Зайченко Н. Ф.  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в обучении иностранным (славянским) языкам / Н. Ф. Зайченко, О. Л. Паламарчук. - С. 211-213.
  Закупра Ж. А.  Номинативная функция и лексическое значение кустарникового растения клюква болотная в русском литературном языке и говорах / Ж. А. Закупра, А. В. Ангелова. - С. 213-215.
  Зеленська О. П.  Іншомовна міжкультурна комунікація - вимога гуманістично орієнтованої вищої освіти / О. П. Зеленська. - С. 218-220.
  Зирка В. В.  Ментальность современника, реклама, перевод / В. В. Зирка. - С. 220-223.
  Іванова К. А.  Підходи до вивчення концепту / К. А. Іванова, Н. В. Шевченко, О. О. Якуба. - С. 224-226.
  Иванова Н. И.  Интер-вставки и языковая личность / Н. И. Иванова. - С. 227-229.
  Ионова Н. Д.  Герменевтический подход при работе с художественным текстом / Н. Д. Ионова. - С. 229-231.
  Иссерс О. С.  Диалог с властью: формирование новой дискурсивной практики / О. С. Иссерс. - С. 231-234.
  Ищенко Н. Г.  Словообразовательная синонимия - проявление взаимодействия лексического и словообразовательного уровней в немецком языке / Н. Г. Ищенко. - С. 234-236.
  Калмикова М. В.  Розвиток креативного мислення старшокласників у процесі вивчення художнього твору / М. В. Калмикова. - С. 236-239.
  Каніболоцька О. А.  Проблема використання методу проектів у процесі вивчення іноземної мови у вищій школі / О. А. Каніболоцька. - С. 241-244.
  Касимова Г. К.  О смысловой структуре девербативов со значением "носитель процесуального знака" / Г. К. Касимова. - С. 244-247.
  Кашина Е. Г.  Созидание "театра слова": обучение иностранному языку по Станиславскому / Е. Г. Кашина. - С. 247-249.
  Квирикадзе Н. Г.  К вопросу о художественной детали-заголовка в романе Томаса Манна "Будденброки" и его русском переводе / Н. Г. Квирикадзе. - С. 249-253.
  Кириченко А. Г.  Особливості англомовної авіаційної радіотелефонної комунікації / А. Г. Кириченко. - С. 253-255.
  Кисель Е. В.  Особенности функциональной семантизации и характеризации личных местоимений в поэтических текстах Б. Ахмадулиной и Д. Бичель-Загнетовой / Е. В. Кисель. - С. 255-258.
  Климова І. О.  Методика вивчення мови ділових листів: порівняльний аспект / І. О. Климова. - С. 258-260.
  Князян М. О.  Методологія й технології організації самостійної роботи в процесі викладання філологічних дисциплін / М. О. Князян. - С. 261-263.
  Коваль Н. А.  Особенности темпоральных характеристик речи участвующих в создании имиджа оратора / Н. А. Коваль. - С. 263-265.
  Ковальчук И. М.  Образ человека в компаративных конструкциях заговоров против воров / И. М. Ковальчук. - С. 266-268.
  Кожемякина В. А.  Языковая политика многонациональной Канады / В. А. Кожемякина. - С. 268-270.
  Кожин А. А.  Эстетические функции имен литературных персонажей в произведениях А. И. Левитова / А. А. Кожин. - С. 270-272.
  Козловський В. В.  Вираження припущення в сучасній німецькій мові: структурно-семантичний аспект / В. В. Козловський. - С. 273-275.
  Козубенко И. И.  Изменение положения русского языка в странах ближнего зарубежья / И. И. Козубенко. - С. 275-277.
  Колесникова С. М.  Функционирование частицы даже в русском предложении / С. М. Колесникова. - С. 277-279.
  Коломієць Н. В.  Колоративні етноейдеми китайської мови / Н. В. Коломієць. - С. 280-282.
  Коломієць С. С.  Жанрово-стильова домінанта в перекладі текстів інтернет-дискурсу / С. С. Коломієць, С. С. Кулєзньова. - С. 282-284.
  Комар Л. В.  Вокалічна та константна організація фонемних структур іншомовних слів у британській вимовній нормі / Л. В. Комар. - С. 284-287.
  Коннова М. Н.  Когнитивные механизмы аксиологической мотивации категории времени (на материале гимнографии) / М. Н. Коннова. - С. 290-292.
  Коновалова Т. І.  Функціонування складносурядних речень в грецькому художньому мовленні (у порівнянні з українським) / Т. І. Коновалова, Д. Кузіна. - С. 292-294.
  Кононенко М. О.  Асоціативне поле слова мама в мовній свідомості учнів / М. О. Кононенко. - С. 295-297.
  Корольова Н. О.  Лінгвокультурний аспект етнічної ментальності німецького народу (на матеріалі мови "Пісня про Нібелунгів") / Н. О. Корольова. - С. 297-300.
  Кравцова Ю. В.  Метафорический концепт "сон" в русской поэзии и прозе первой половины XX века / Ю. В. Кравцова. - С. 300-302.
  Кресан О. Я.  Психолінгвістичні аспекти дослідження романів Е. Л. Войнич "Овід" та "Перервана дружба" / О. Я. Кресан, В. В. Власенко. - С. 303-307.
  Крупеньова Т. І.  Функціонування онімів у творах Марко Вовчок / Т. І. Крупеньова. - С. 307-309.
  Крючкова Т. Б.  Социальные катаклизмы и языковая политика / Т. Б. Крючкова. - С. 309-312.
  Курдюмова И. А.  Дистрибутивный аспект нормы официально-деловой речи / И. А. Курдюмова, М. И. Крулькевич. - С. 312-315.
  Курносова И. М.  Семантика и стилистические особенности просторечия рубежа XIX-XX вв. / И. М. Курносова. - С. 315-317.
  Кучерина О. В.  Дослідження звукового символізму в прикметниках опису людини / О. В. Кучерина. - С. 319-322.
  Лаврентьев В. А.  Относительно-вопросительные местоимения как средство выражения категории синтаксического лица / В. А. Лаврентьев. - С. 322-325.
  Лаврентьева Н. В.  Немецкие топонимы в пастернаковском тексте / Н. В. Лаврентьева. - С. 325-327.
  Лагерева М. С.  Концептуальна метафора в текстах англомовних інтернет-щоденників / М. С. Лагерева. - С. 327-329.
  Лазуренко Л. А.  Когнитивно-фреймовый подход к исследованию терминологии / Л. А. Лазуренко [и др.]. - С. 329-331.
  Ланова Т. В.  Процес взаємодії мов: підходи до вирішення проблеми / Т. В. Ланова. - С. 332-334.
  Лещак О.  Субстанциональные метафоры и функциональное языкознание / О. Лещак. - С. 334-337.
  Ли В. С.  Актуализация наивной семантики при языковой концептуализации нравственно-правовых представлений / В. С. Ли. - С. 337-340.
  Ломтадзе  Концепт "судьба": лингвокультурологические аспекты / Ломтадзе. - С. 344-346.
  Люшинська О. Х.  Реалізація прототипічної структури чарівної казки у французькій мові / О. Х. Люшинська. - С. 346-348.

Рубрики: Языкознание - Функциональная лингвистика

 
49 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2009. - 575 с.

Зміст:
  Андрієвська В. В.  Деградація комунікації у франкомовному драматургічному дискурсі абсурдизму / В. В. Андрієвська. - С. 3-10.
  Андрійченко Ю. В.  Специфічні риси емотивного фону в художніх текстах / Ю. В. Андрійченко. - С. 11-15.
  Антонюк М. О.  Давньоанглійська орієнтаційна метафора (на прикладі опозиції "верх-низ") / М. О. Антонюк. - С. 16-23.
  Байоль О. В.  Мовленнєва репрезентація теми уведення в оману (на матеріалі драматургічних творів зрілого періоду Теннессі Вільямса) / О. В. Байоль. - С. 24-31.
  Бекетова О. В.  Публічне мовлення як особливий вид аргументативного тексту / О. В. Бекетова. - С. 32-40.
  Біла К. В.  Динаміка афіксального словотвору у словниковому складі французької мови доби Відродження / К. В. Біла. - С. 41-49.
  Бондаренко В. В.  Прототипова модель англомовних фармацевтичних текстів-інструкцій до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 50-60.
  Бондарєва Н. О.  Комунікативні різновиди висловлювань-порад української мови / Н. О. Бондарєва. - С. 61-71.
  Бутова І. С.  Роль алюзії в гуморі Барака Обами та Віктора Ющенка / І. С. Бутова. - С. 72-83.
  Вакуленко М. О.  Транслітерація українських назв у міжнародному спілкуванні / М. О. Вакуленко. - С. 84-96.
  Васильчук Л. Ф.  Формальні семантичні аспекти варіювання фразеологізмів-дериватів у контексті лексикографії / Л. Ф. Васильчук. - С. 97-102.
  Володіна Т. С.  Семантична класифікація полісемічних відіменникових префіксальних дієслів сучасної німецької мови / Т. С. Володіна. - С. 103-109.
  Галицька О. В.  Вираження процесу формування знання в сучасному німецькомовному науковому дискурсі / О. В. Галицька. - С. 110-119.
  Гарєєва М. Р.  Міждисциплінарні дослідження стереотипу в сучасній науковій парадигмі / М. Р. Гарєєва. - С. 120-128.
  Гаценко І. О.  Типологічне зіставлення ономатопей у сучасному мовознавстві / І. О. Гаценко. - С. 129-135.
  Гетьман З. О.  Засоби вираження актуалізації в іспанському розмовному мовленні / З. О. Гетьман. - С. 136-141.
  Головко О. Б.  Лексична об'єктивація тимчасових ознак концепту рух у сучасній іспанській мові / О. Б. Головко. - С. 142-148.
  Горенко О. П.  Біблійний ономастикон як синтез онтологічного та гносеологічного / О. П. Горенко. - С. 149-159.
  Дмитракова Н. Ю.  До співвіднесеності теми діалогу з соціокомунікативним статусом мовця / Н. Ю. Дмитракова. - С. 160-171.
  Дойчик О. Я.  Лінгво-стилістичні особливості концептуалізації людської екзистенції у романах Джуліана Барнса "A History of the world in 10 1/2 Chapters\" / "Metroland". - С.  "Staring at the Sun"\"
  Дружбяк С. В.  Термінологічні архаїзми та історизми як прояви мовної еволюції (на матеріалі німецької економічної термінології) / С. В. Дружбяк. - С. 183-190.
  Захарченко Н. В.  Стилістичні функції риторичного питання в полемічних трактатах Мартіна Лютера / Н. В. Захарченко. - С. 191-201.
  Іванова О. Ю.  Націоналізм та мультилінгвізм: роль ідеології у відродженні власної мови / О. Ю. Іванова. - С. 202-212.
  Іщенко Н. Г.  Лексичне значення словотвірних синонімів / Н. Г. Іщенко. - С. 213-218.
  Клименко О. С.  Особливості перекладу тексту мюзиклу Е. Вебера "The phantom of the opera" українською та російською мовами / О. С. Клименко, Н. М. Рудницький, А. Ю. Кузнєцов. - С. 219-224.
  Ковальова Т. П.  Синтез мистецтв: взаємодія літератури і музики (на матеріалі роману Т. Моррісон "Джаз") / Т. П. Ковальова. - С. 225-233.
  Колодій Б. М.  Американський сленг і деякі проблеми його перекладу українською мовою / Б. М. Колодій. - С. 234-241.
  Копильна О. М.  Мовна оригінальність у творах О. Генрі як перекладознавча проблема / О. М. Копильна. - С. 242-248.
  Костик О. І.  Модельна фраза, ідіоматичність та її структурне оформлення / О. І. Костик. - С. 253-263.
  Кривенок Ю. С.  Бінарні опозиції у структурі паратексту: семантико-прагматичний аспект (на матеріалі передмови до роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея") / Ю. С. Кривенок. - С. 264-270.
  Кушнір О. П.  Нерівно-силабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів'ях і приказках / О. П. Кушнір. - С. 271-280.
  Локота О. П.  Абревіація як особливий спосіб утворення термінів у турецькому дипломатичному дискурсі / О. П. Локота. - С. 281-286.
  Магушинець І. І.  Латинська мова пізнього Середньовіччя на Апеннінському півострові / І. І. Магушинець. - С. 287-294.
  Малиновська Г. Р.  Національні особливості вербалізації концепту гроші (на матеріалі паремійного фонду української і англійської мов) / Г. Р. Малиновська. - С. 295-307.
  Медчук І. В.  Словникова стаття як одиниця енциклопедичного дискурсу / І. В. Медчук. - С. 308-314.
  Михайленко В. М.  Табуйована лексика в текстах реклами / В. М. Михайленко. - С. 315-321.
  Михайленко О. П.  Іншомовні елементи у термінологічній системі української мови / О. П. Михайленко. - С. 322-331.
  Моісеєнко О. Ю.  Етнокультурні особливості символізації фауни в англомовній картині світу народів Східної Африки / О. Ю. Моісеєнко. - С. 332-342.
  Моренець І. М.  Семантичні особливості та функціонування деномінальних дієслів, утворених за допомогою суфікса -е-(а)- в сучасній іспанській мові / І. М. Моренець. - С. 343-349.
  Ніколенко А. Г.  Лексико-семантичний аспект багатокомпонентних термінів та їх переклад / А. Г. Ніколенко. - С. 350-360.
  Осадча Ю. Б.  Особливості функціонування й сутності характеристики арабської медичної термінології / Ю. Б. Осадча. - С. 361-368.
  Охріменко В. І.  Модальне значення проблематичної достовірності у висловленнях імплікації дій/перебігу подій (на матеріалі італійської мови) / В. І. Охріменко. - С. 369-377.
  Пилипенко Р. Є.  Метафоричні репрезентації концепту пам'ять (на матеріалі німецькомовних фахових текстів) / Р. Є. Пилипенко. - С. 378-383.
  Пілик В. В.  Інфраструктурні компоненти речення у турецькій газеті / В. В. Пілик. - С. 384-393.
  Плоткіна М. Г.  Місце констативів у прагматичному просторі роману (на матеріалі складних речень романів Дж. Остін) / М. Г. Плоткіна. - С. 394-403.
  Пригодій С. М.  Перекладацька аберація / С. М. Пригодій. - С. 404-414.
  Рудківський О. П.  До проблеми визначення фонемної приналежності німецьких приголосних / О. П. Рудківський. - С. 415-423.
  Ситдикова І. В.  Фонографічні особливості мови SMS-повідомлень та Інтернету у Франції / І. В. Ситдикова, А. В. Дубровіна. - С. 424-432.
  Сіленко Н. В.  Функціонально-семантичні особливості категорії модальності в турецькому рекламному тексті / Н. В. Сіленко. - С. 433-440.
  Сліпецька В. Д.  Лексична довжина англійських інтрагалузевих термінів штучного інтелекту, матеріалознавства, аерокосмічних технологій та фінансово-економічної справи / В. Д. Сліпецька. - С. 441-448.
  Столярова А. А.  Прагматична зумовленість використання дієслівних категорій способу, часу та стану в новогрецьких законодавчих текстах / А. А. Столярова. - С. 449-460.
  Толчеєва Т. С.  Характер сполучуваності абстрактних іменників у неблизькоспоріднених мовах / Т. С. Толчеєва. - С. 461-471.
  Турчин В. В.  Англійські запозичення та сьогоднішні проблеми пуризму у німецькій мові / В. В. Турчин. - С. 472-478.
  Угрин Т. В.  Французька соціолінгвістика: сучасний стан та перспективи розвитку / Т. В. Угрин. - С. 479-486.
  Фу Цзін  Запозичений концепт "фен-шуй" в російській мовній картині світу / Фу Цзін. - С. 487-495.
  Хайчевська Т. М.  Використання невербальних графічних засобів експресії у французькій прозі XX-XXI століть / Т. М. Хайчевська. - С. 496-506.
  Харченко О. В.  "Satiric news" як одне з джерел сучасного американського дискурсу комічного / О. В. Харченко. - С. 507-519.
  Цимбалістий І. Ю.  Морфологічні ознаки іспанських усічених слів / І. Ю. Цимбалістий. - С. 520-531.
  Чернишова Ю. О.  Герменевтичний підхід до перекладу сучасних релігійних текстів / Ю. О. Чернишова. - С. 532-541.
  Шевлякова М. В.  До проблеми аналітизму італійського дієслова (на матеріалі "Божественної Комедії" Данте) / М. В. Шевлякова. - С. 542-549.
  Юрковська М. М.  Культурні явища у гуморі сучасних англомовних анімаційних фільмів / М. М. Юрковська. - С. 550-558.
  Яременко Ю. А.  Лінгвокультурологічні проблеми терміну та дефініції / Ю. А. Яременко. - С. 559-567.

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики.

 
50 87.2
С88

        Studia methodologica [Текст] : альманах. Вип. 14 / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т. : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. - 202 с.

Зміст:
  Лещак О.  Функционально-прагматическая эпистемология: понятия значимости и ценности / О. Лещак. - С. 4-9
  Kossecki J.  Metajezyk nfyki w switle cybernetyki / J. Kossecki. - С. 10-19
  Preyzner M.  Piekno a tekst i pragmatyka-znaczenia drugiej warstwy (moze w milosci) / M. Preyzner. - С. 20-21
  Лабащук М.  Гуманитарный смысл: термин или свободное словосочетание / М. Лабащук. - С. 22-27
  Дорофеев Ю.  Текст как объект исследования в гуманитарных науках: функциональный подход / Ю. Дорофеев. - С. 28-30
  Драган В.  Логико-референционные герменевтические ситуации / В. Драган. - С. 31-36
  Лещак С.  Проблема подачи языковых клише в словарях разного типа (из опыта русско-польских языковых отношений) / С. Лещак. - С. 37-61
  Лабащук М.  Усечение как способ словообразования / М. Лабащук. - С. 62-67
  Глотов А.  Круг чтения: век двадцатый / А. Глотов. - С. 68-111
  Vseticka F.  Roman F. X. Saldy / F. Vseticka. - С. 112-117
  Кравченко Л.  Ліричний герой Р.М. Рільке (до проблеми суб'єктивного синкретизму) / Л. Кравченко. - С. 118-127
  Мазур-Межва Л.  Концепт "судьба" в поэтическом творчестве Б.Ш. Окуджавы / Л. Мазур-Межва. - С. 128-136
  Нагірний М.  Американська гулліверіада без Гулівера / М. Нагірний. - С. 136-142
  Папуша О.  Тривалість розповіді і форми наративного руху в творах для дітей / О. Папуша. - С. 143-149
  Осадко Г.  Порівняльний аналіз знакового символу Сонця у поезії П. Карманського і П. Тичини / Г. Осадко. - С. 150-155
  Стельмах Х.  Феномен жіночого письма: теорія та практика / Х. Стельмах. - С. 156-161
  Плавуцька І.  Теккереївська концепція сатири і гумору в циклі лекцій "англійської гумористи XVIII ст." / І. Плавуцька. - С. 162-166
  Василишин М.  "Fiktion" і "faktion" у сербській літературі "неореалізму" (на матеріалі прози М. Савича) / М. Василишин. - С. 167-171
  Зимомря І.  Універсальність природи кризового стану в романі "Герострати" Емми Андієвської / І. Зимомря. - С. 172-186
  Василькевич Г.  Специфіка юріївських пісень як циклу весняної поезії / Г. Василькевич. - С. 187-190
  Сулим О.  Самостійна робота як один із основних етапів вивчення іноземної мови / О. Сулим. - С. 191-194

Рубрики: Філософія

 
51 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія: Літературознавство Вип. 38 / Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. - Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 464 с.

Зміст:
  Tkachuk O.  Romantic discourse of "Haidamaki" poem by T. Shevchenko / O. Tkachuk. - С. 4-15.. - Текст англ. мовою
  Kucher V.  Inner world of images in dystopia novels of the first half of the XX century / V. Kucher. - С. 15-23.. - Текст англ. мовою
  Вільна Я.  Морально-естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") / Я. Вільна. - С. 23-33.
  Гнатенко В.  Шевченкіана Олександра Астаф'єва / В. Гнатенко. - С. 33-43.
  Залевська О.  Художнє втілення морально-етичної проблематики у малій прозі Ростислава Єндика / О. Залевська. - С. 43-52.
  Зимомря М.  Художній дискурс збірки поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко / М. Зимомря. - С. 53-65.
  Ткачук М.  Художня своєрідність роману "Земля" Ольги Кобилянської / М. Ткачук. - С. 65-81.
  Бабій І.  Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха / І. Бабій. - С. 81-91.
  Косіонова О.  Музично-композиційна побудова поетичних творів Павла Тичини / О. Косіонова. - С. 91-103.
  Працьовитий В.  Реальність і надреальність у трагедії "Дійство про Юрія-переможця" Юрія Косача / В. Працьовитий. - С. 104-120.
  Луцишин І.  Концепт екзистенційної тривоги в романі Володимира Винниченка "Рівновага" / І. Луцишин. - С. 120-131.
  Любімова О.  Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80-х років XIX століття / О. Любімова. - С. 131-155.
  Мединська О.  Жанрово-композиційні інваріанти роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" / О. Мединська. - С. 155-167.
  Мельник Л.  Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича / Л. Мельник. - С. 167-178.
  Нагорний Я.  Художня практика Павла Богацького в контексті доби (початок XX століття) / Я. Нагорний. - С. 178-190.
  Приліпко І.  Тенденції зображення образів духовних діячів у прозі Марка Вовчка / І. Приліпко. - С. 190-207.
  Реутова М.  Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої / М. Реутова. - С. 207-213.
  Скуратко Т.  Діалектика традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників / Т. Скуратко. - С. 214-236.
  Швець Н.  Художнє зображення двоплощинності добра і зла в романі "Лора" Олекси Гай-Головка / Н. Швець. - С. 236-245.
  Яблонська Н.  Романи В. Даниленка в сучасному дискурсі української масової літератури / Н. Яблонська. - С. 245-257.
  Гуляк А.  Об'єктивізація постаті поета в образі ліричного героя (на матеріалі української поезії XX століття) / А. Гуляк, Н. Науменко. - С. 257-266.
  Біляшевич Р. З.  Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини XX століття / Р. З. Біляшевич. - С. 266-275.
  Віннікова Н.  Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю / Н. Віннікова. - С. 276-282.
  Краснова Л.  Художня своєрідність пісенного тексту / Л. Краснова. - С. 282-286.
  Мацько В.  Концепт андрогінності в художній літературі: маскулінність і фемінність / В. Мацько. - С. 286-298.
  Савка М.  Іманентно-трансцендентні та ціннісно-інтенціональні виміри художнього тексту: екзистенціальна методологія і особливості (на матеріалі української малої прози перших десятиліть XX ст.) / М. Савка. - С. 299-323.
  Якібчук М.  Батьківщина, дім, рідна мова як образи втраченої та віднайденої буттєвості (український контекст 60-80-х років XX ст.) / М. Якібчук. - С. 324-335.
  Гільдебрант К.  "Сердиті молоді люди" як представники англійського неореалізму середини XX століття / К. Гільдебрант. - С. 335-346.
  Диндаренко О.  Лінгвостилістичні засоби створення образу Індії в поезії та прозі Р. Кіплінга / О. Диндаренко. - С. 346-356.
  Петриченко Н.  Жанрові різновиди прозових творів російських і українських авторів першої половини XIX століття: оповідання, новела, повість, роман (критичний дискурс, полеміка) / Н. Петриченко. - С. 357-370.
  Печарський А.  У ментальному хронотопі китайської поезії епохи династії Тан і українського літературного бароко / А. Печарський. - С. 370-384.
  Свиридюк Л.  Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект / Л. Свиридюк. - С. 284-395.
  Ткачук А.  Невідомий вірш "Бабин Яр" Володимира Сосюри / А. Ткачук, М. Ткачук. - С. 396-402.

Анотація:   Наукові записки представляють праці, в яких висвітлюються актуальні проблеми історії української та зарубіжної літератур, теорії літератури, порівняльного літературознавства. Особлива увага приділяється інтерпретації художніх текстів, запровадження новітніх методологій та їх оптику на конкретні твори, їх нове осмислення. Висвітлюється дискурсивна практика митців слова, їх художні шукання, особливості літературного процесу, неповторність художнього світу письменників.

 
52 83
Л64

        Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 16 / наук. ред. М. М. Сулима. - К. : Інститут літератури ім. Шевченка НАН України, 2010. - 257 с.

Зміст:
  Острянко О.  Поліфонічна картина світу в поезії Емілі Дікінсон / О. Острянко. - С. 6-9.
  Росстольна О.  Імітування творчого життя як спосіб реалізації героїні short story Т. Гарді "An Imaginativ Woman" / О. Росстольна. - С. 10-14.
  Кузебна В.  Специфіка репрезентації жіночих образів у наративній структурі твору "Вайнсбург, Огайо" / В. Кузебна. - С. 14-22.
  Сафіюк О.  Пам'ятні дати: Блумздей Джеймса Джойса та трагедія Ірландії в "Уліссі" / О. Сафіюк. - С. 22-25.
  Бурмістрова В.  Оскфордський гурток християнських романтиків: культорологічний аспект і творчі інтенції / В. Бурмістрова. - С. 26-32.
  Нестер Н.  Мотив быстротечности жизни в лирике Эзры Паунда / Н. Нестер. - С. 32-40.
  Никифоров А.  "Репетиции смерти" в стихотворениях "Блюз беженцев" У. Х. Одена и "Беженцы" Р. Джаррелла (к вопросу осмысления проблемы беженцев в американской поэзии о Второй мировой войне) / А. Никифоров. - С. 40-43.
  Дробіт І.  Аспекти рецепції історії у британському романі 80-90-х років XX століття / І. Дробіт. - С. 44-50.
  Лубенець Л.  Подорожуючи Набоківською Америкою чи Лолітою (дискурс подорожі у романі Володимира Набокова "Лоліта") / Л. Лубенець. - С. 50--52.
  Бойченко О.  Роман Джеймса Патріка Донліві "Рудий": негативна чи позитивна поетика? / О. Бойченко. - С. 53-56.
  Заїковська О.  Проблематика Апокаліпсісу у творчості канадського письменника Дугласа Коупленда / О. Заїковська. - С. 56-62.
  Старцева В.  Класифікація літературознавчих методів дослідження творчості Тоні Моррісон у західній і російській літературній критиці / В. Старцева. - С. 62-67.
  Шебуренкова Т.  Функціонування національної міфології у контексті глобалізації (на матеріалі роману Пола Остера "Ніч Оракула) / Т. Шебуренкова. - С. 67-72.
  Подосельнік Ю.  Своєрідність реконструкції жіночого простору в артуріанській фентезі (на матеріалі циклів "Тумани Авалона" Меріон Ціммер Бредлі та "Down the Long Wind" Джилліан Бредшоу) / Ю. Подосельнік. - С. 72-76.
  Березіна Д.  Роман "Агнець" Крістофера Мура як літературне Євангеліє / Д. Березіна. - С. 76-80.
  Бежан О.  Проблема пам'яті в романі Джонатана Сафрана Фоера "Усе освітлено" / О. Бежан. - С. 80-84.
  Минеева Е.  Анакреонтическая поэзия Гавриила Державина / Е. Минеева. - С. 85-87.
  Мусулевська О.  Характерные особенности "театральной" темы в русских водевилях первой половины XIX века / О. Мусулевська. - С. 88-93.
  Сквіра Н.  "Самородні ключі поезії Гоголя" (прислів'я у другому томі "Мертвих душ") / Н. Сквіра. - С. 93-96.
  Мацієвська В.  Взаємодія реального та фантастичного світів в оповіданнях Федора Сологуба / В. Мацієвська. - С. 96-99.
  Матющенко Д.  Ритмомелодіка як засіб передачі підтексту в циклі Івана Буніна "Темные аллеи" / Д. Матющенко. - С. 100-105.
  Лиденкова О.  Символика "вырая" в белорусской литературной балладе / О. Лиденкова. - С. 112-116.
  Нахлік Я.  Топос душі в поезії Болеслава Лесьмяна (1877-1937) / Я. Нахлік. - С. 116-121.
  Нахлік О.  Некласичний класик. Твори Вітольда Гомбровича в Україні / О. Нахлік. - С. 121-126.
  Жулинська-Яручик О.  Літературно-критична діяльність Ю. Лободовського у варшавському часописі "Biuletyn Polsko-Ukrainski" / О. Жулинська-Яручик, В. Яручик. - С. 127-131.
  Река Д.  Інтертекстуальні та інтерсеміотичні коди Віслави Шимборської / Д. Река. - С. 131-137.
  Кафидова Н.  Стратегии чтения рассказа Владимира Набокова "Картофельный эльф" / Н. Кафидова. - С. 138-142.
  Модылина М.  Концепт дороги в художественном пространстве поэзии Иосифа Бродского / М. Модылина. - С. 142-147.
  Польова Ю.  Теоретичні розробки "празького тексту\" / у творчості Даніели Годрової\". - С. Ю. Польова. - 147-151.,
  Климутина А.  Абсурд реальности в романе Анатолия Королева "Быть Босхом" / А. Климутина. - С. 152-156.
  Вознюк О.  Візія українця як іншого у польському літературному дискурсі / О. Вознюк. - С. 159-164.
  Король Е.  Стихия огня в романе Германа Броха "Смерть Вергилия" / Е. Король. - С. 165-172.
  Баринова Е.  Перевод новеллы Томаса Манна "Смерть в Венеции" на языки других искусств / Е. Баринова. - С. 173-175.
  Запорожченко Ю.  Синдром "утраченого покоління" в повоєнній східнонімецькій прозі ("Затонулий трамвай" Детлефа Гойови) / Ю. Запорожченко. - С. 176-181.
  Рущак О.  Види та функції інтертексту у романі М. Юрсенар "Філософський камінь" / О. Рущак. - С. 181-185.
  Мельник Д.  Реконструювання історії як реконструювання "я" (роль спогадів у процесі ідентифікації у пізній прозі Інгеборг Бахман) / Д. Мельник. - С. 186-189.
  Кифор Г.  "Позбавлення прав" у демократичному суспільстві за романом Ельфіде Єлінек "Піаністка" / Г. Кифор. - С. 190-194.
  Кирилова Т.  Тіло та нарація в романі Герти Мюллер "Краще б я сьогодні з собою не зустрілася" / Т. Кирилова. - С. 195-201.
  Дроздовський Д.  Діалог із Шекспіром (визначення домінанти художнього мислення Вільяма Шекспіра в компаративному аспекті) / Д. Дроздовський. - С. 202-208.
  Опря Е.  Гамлетизм и кихотизм как литературные компоненты европейского культурного кода / Е. Опря. - С. 209-212.
  Янюк Я.  Деякі особливості перекладів Григорія Кочура англійської поезії / Я. Янюк. - С. 212-214.
  Попадинець О.  Вальтер Скотт в українських перекладах та критиці / О. Попадинець. - С. 215-220.
  Корнєєва Х.  Відображення світової містичної традиції у працях Володимира соловйова (концепція абсолюту у працях Новаліса та В. Соловйова) / Х. Корнєєва. - С. 220-225.
  Гладка Н.  Образ Нарциса і нарцисизм у творчості Овідія та Оскара Вайлда / Н. Гладка. - С. 225-229.
  Самолюк О.  Образи природного оточення як стани екзистенції у поезії Олени Теліги та Зельми Меербаум-Айзінгер / О. Самолюк. - С. 229-233.
  Шаповалова Н.  Тетралогія В. Малика "Таємний посол" та роман Г. Сенкевича "Вогнем і мечем": типологічне порівняння / Н. Шаповалова. - С. 233-239.
  Малишівська І.  Інтертекстуальний діалог: Айріс Мердок "Під сіткою" та Жан-Поль Сартр "Нудота" / І. Малишівська. - С. 240-243.
  Потапенко Л.  Аналіз дискурсу імперіалізму в праці Едварда Саїда "Культура і імперіалізм": компаративний підхід / Л. Потапенко. - С. 244-246.
  Клепуц Л.  Особливості емансипаційної функції ненормативної лексики у творчості Оксани Забужко і Анжели Картер / Л. Клепуц. - С. 247-252.

Анотація:   До шістнадцятого випуску збірника "Літературознавчі обрії" увійшли статті молодих учених, присвячені проблемам зарубіжної літератури та порівняльного літературознавства.

 
53 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : зб. наук. пр. Чис. 10 Серія: Іноземна філологія Т. 1 Проблеми сучасної світової літератури. Проблеми сучасного перекладознавства / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2006. - 200 с.

Зміст:
  Авраменко С. Р.  Художній час у романі Джойс Керол Оутс "Ми були родиною Малвані" / С. Р. Авраменко. - С. 3-7
  Архіпова І. М.  Співвіднесеність авторського відступу з референтом у тексті / І. М. Архіпова. - С. 7-9
  Безчотнікова С. В.  Жанрова модальність постмодерної антиутопії: "Порядок історії" та "Порядок космосу" / С. В. Безчотнікова. - С. 10-12
  Богданова І. В.  Середньовічна картина світу у драмі Поля Клоделя "Благовіщення" / І. В. Богданова. - С. 13-17
  Богиня Н. В.  Особливості використання автобіографічного жанру в літературі американського модернізму (Г. Джеймс, Г. Стайн, Е. Хемінгуей) / Н. В. Богиня. - С. 18-21
  Буравченко О. А.  Міфологема дому в творчості Фолкнера (на прикладі роману "Авесалом, Авесалом!") / О. А. Буравченко. - С. 22-24
  Величко Г. О.  Воєнна проза Едіт Вортон у контексті американської літератури "втраченого покоління" / Г. О. Величко. - С. 25-28
  Джолос Ю. В.  Жіночі образи роману Луїзи Ердріх "Сліди". Історико-міфологічне підгрунтя / Ю. В. Джолос. - С. 29-34
  Дубенскова В. В.  Особливості трансформації міфологічного сюжету про Кассандру в поезії О. Мандельштама "Кассандрі" / В. В. Дубенскова. - С. 35-37
  Калина В. В.  Творчість Ріти Дав у афро-американському історико-літературному контексті / В. В. Калина. - С. 38-40
  Козимирська Т. І.  Античний міф та сучасність у п'єсі Едварда Бонда "Жінка" / Т. І. Козимирська. - С. 41-44
  Костенко Г. М.  Світи Джозефа Конрада: від зовнішнього світла до внутрішньої темряви / Г. М. Костенко. - С. 45-47
  Кошіль Н. Є.  Вплив імажизму на поетичну творчість Карла Сендберга 20-х років XX-го століття / Н. Є. Кошіль. - С. 48-51
  Крічкер О. Ю.  До питання парадоксальності стилю бароко / О. Ю. Крічкер. - С. 52-54
  Куроченко Ю. С.  Природа літературної казки: структурний аспект (на матеріалі казок Оскара Уайльда) / Ю. С. Куроченко. - С. 55-59
  Кучер З. І.  Трансформація драматичних сюжетів у пізній прозі Ф.Дюрренматта / З. І. Кучер. - С. 60-61
  Лещенко Г. В.  Функціонування ігрових рівнів детективного наративу в романі Д.Хеммета "Криваві жнива" / Г. В. Лещенко. - С. 62-64
  Лімборський І. В.  Проблема просвітницького реалізму в естетиці і творчості Д.Дідро: спроба неупередженого аналізу / І. В. Лімборський. - С. 65-67
  Лісун О. В.  Роман Томаса Пінчона"V": на межі "чорного гумора" і постмодернізму / О. В. Лісун. - С. 68-71
  Ліхтей Т. В.  Гвєздославові "Криваві сонети" у творчій інтерпретації українських митців / Т. В. Ліхтей. - С. 72-75
  Любарська Л. В.  Світоглядно-поетичні константи творчості Михайла Григоріва / Л. В. Любарська. - С. 76-79
  Майстренко С. В.  Релігійний аспект в творчості М. Кропивницького / С. В. Майстренко. - С. 80-83
  Макаренко Ю. Г.  Тематика та проблематика "П'єси про маля" Е.Олбі / Ю. Г. Макаренко. - С. 84-86
  Матковська І. В.  The Signifying Monkey: центральна метафора афро-американської жіночої літератури / І. В. Матковська. - С. 87-88
  Механікова О. О.  Аксіологічний аспект сучасний екзистенціалістських студій (на матеріалі романної прози С. Беллоу) / О. О. Механікова. - С. 89-91
  Москаленко О. О.  Мотив ініціації в творчості Ф.Г. Лорки / О. О. Москаленко. - С. 92-95
  Мурейко А. Б.  Типологія психологічного двійництва у новелі "Коломба" П. Меріме та в оповіданні "В дорозі" М. Коцюбинського / А. Б. Мурейко. - С. 96-99
  Нагачевська О. О.  Елементи "гри" в романі Джойс Керол Оутс "Блондинка" (2000) / О. О. Нагачевська. - С. 100-102
  Орлова М. О.  Художні особливості роману П. Гандке "Короткий лист перед довгим прощанням" / М. О. Орлова. - С. 103-106
  Островська І. Т.  Вашингтон Ірвінг та його читач-спроби порозуміння / І. Т. Островська. - С. 107-109
  Павленко Т. М.  Символіка егоцентризму та руйнації у творчості Рея Бредбері (на матеріалі оповідань "Будинок" (The House"), "Пам'ятаєш Сашу?" (Remember Sasha")) / Т. М. Павленко. - С. 110-111
  Пасічник О. С.  Алегорія та реальність у творі Френка Баума "Чарівник країни Оз" / О. С. Пасічник, О. О. Шлапак. - С. 112-114
  Пікуль О. В.  Верлібр як особливий тип версифікації у творчості Джона Ешбері / О. В. Пікуль. - С. 115-118
  Плавуцька І. Р.  Метаобраз ярмарку суєти в однойменному сатиричному творі англійського письменика XIX ст. Вільяма Теккерея / І. Р. Плавуцька. - С. 119-121
  Покидько Г. С.  Моделювання американської родини у творчості Енн Тайлер: соціокультурний аспект / Г. С. Покидько. - С. 122-125
  Протас А. В.  Вплив філософії дзен-буддизму на творчість поетів-бітників в історико-культурному поступі США середини XX століття / А. В. Протас. - С. 126-130
  Редчиць Т. В.  "Музика мовної каденції" у творах австрійського письменика Хайміто фон Додера / Т. В. Редчиць. - С. 131-133
  Собчук Л. В.  Просторово-часова організація малої прози Миколи Вінграновського на матеріалі повісті"Кінь на вечірній зорі" / Л. В. Собчук. - С. 134-137
  Совєтна А. В.  Особливості проблематики та поетики романної прози письменниці чикана Ани Кастіло / А. В. Совєтна. - С. 138-140
  Ткаченко Л. М.  "Молода" драматургія Австрії / Л. М. Ткаченко, М. В. Ткаченко. - С. 141-144
  Тупахіна О. В.  Роман Джуліана Барнаса "Папуга Флобера": проблеми жанрової ідентифікації / О. В. Тупахіна. - С. 145-146
  Хоміченко В. В.  Засоби реалізації контрапункту в художньому тексті / В. В. Хоміченко. - С. 147-150
  Хряпак С. О.  експериментальна поезія США 60-х років XX століття / С. О. Хряпак. - С. 151-153
  Худенко Н. В.  Проблематика та стилістичні особливості роману Максін Хонг Кінгстон "Жінка-воїн: спогади про дитинство серед привидів" / Н. В. Худенко. - С. 154-156
  Шпак В. К.  Продовження та розвиток американської демократичної традиції в поезії Томаса Макграта / В. К. Шпак. - С. 157-159
  Штейнбук Ф. М.  Онтологічний характер категорій тілесності у текстових стратегіях сучасної літератури / Ф. М. Штейнбук. - С. 160-164
  Бялик В. Д.  Переклад лексичного квантора в просторово-часовому фреймі / В. Д. Бялик. - С. 165-169
  Дем'янова Ю. О.  Актуалізація темпоральних компонентів поезій Т.Г. Шевченка в перекладах англійською мовою / Ю. О. Дем'янова. - С. 170-172
  Кривонос Я. В.  Методологія поетичного перекладу як синтез перекладацьких стратегій у контексті концептуального аналізу / Я. В. Кривонос. - С. 173-176
  Олійник Т. С.  Особливості перекладу стилістичного прийому антономазії з англійської мови на українську / Т. С. Олійник. - С. 177-179
  Павленко В. В.  Аспекти міжмовної адаптації художнього тексту при перекладі / В. В. Павленко. - С. 180-183
  Шкурко Т. А.  Засоби передачі пропріальних одиниць при перекладі / Т. А. Шкурко. - С. 184-186

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): зарубіжна література

Анотація:   Всеукраїнський збірник наукових праць "Гуманітарний вісник" затверджений ВАК України як фахове видання з питань філології (Бюлетень ВАК України. - 2002. - №9).

 
54 81.2И
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Іноземні мови Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ, 2001. - 319 с.

Зміст:
  Помірко Р.  Граматична система і типологія мовних змін / Р. Помірко. - С. 3-10
  Паславська А.  Генеративна граматика як теорія мови: основні положення та методика дослідження / А. Паславська. - С. 11-21
  Галенко І.  Відгуки професорів А. Гавронського і Т. Лера- Сплавінського на ранні наукові праці Є. Куриловича / І. Галенко. - С. 22-26
  Василевська О.  Вчення римських граматиків про порядок слів / О. Василевська. - С. 27-32
  Федушинська Р.  До питання стандарту в південноафриканському варіанті англійської мови / Р. Федушинська. - С. 33-37
  Маркелова С.  Стилістична роль та особливості авторського передтексту п'єсах театру абсурду (на матеріалі п''єс С. Беккета та Г. Пінтера) / С. Маркелова. - С. 38-43
  Гулкевич С.  Семантико-функціональні особливості прийменника at в сучасній англійській мові / С. Гулкевич. - С. 44-49
  Островська О.  Лексико-семантичні засоби реалізації категорії оцінки в англомовній художній прозі / О. Островська. - С. 50-54
  Саноцька Л.  Аналіз просодії ліро-епічної поеми Луїса Макніса "Осінній щоденник" (на матеріалі зіставного аналізу поеми "Осінній щоденник" Л. Макніса та "Гяур" Д. Г. Байрона) / Л. Саноцька. - С. 55-63
  Буньо О.  Стилістичне функціонування лексико-семантичного угрупування слів, що позначають емоційний стан страху, у сучасному американському готичному романі / О. Буньо. - С. 64-70
  Черкас Н.  Алюзія як мовно-стилістичний засіб відображення біблійних мотивів у романах Ф. О' Коннор "Мудра кров" та "Нсамовиті виходять переможцями" / Н. Черкас. - С. 71-75
  Петрик Т.  Семантико-стилістична валентність ергативних дієслів з суфіксами -ify, -ize, -ate / Т. Петрик. - С. 76-83
  Потятник У.  Сленгова лексика в засобах масової інформації (соціопсихологічні та семантико-стилістичні аспекти) / У. Потятник. - С. 84-91
  Лотоцька К.  Графічна образність та роль у поезії Роджера Макгофа / К. Лотоцька. - С. 92-96
  Ванівська О.  Смислова еквівалентність українських дієслів з префіксами і відповідних засобів їх творення в англійській мові / О. Ванівська. - С. 97-102
  Ляшенко Т.  Типологічні риси та структурно-композиційні особливості різновидів мистецтвознавчої рецензії / Т. Ляшенко. - С. 103-111
  Пташник С.  Фразеологічні модифікації: термінологічні проблеми / С. Пташник. - С. 112-120
  Ткачук Н.  Імпліцитна темпоральність та засоби її вираження в сучасній німецькій мові / Н. Ткачук. - С. 121-132
  Салаган Г.  Прикметникові деривати з пасивним значенням в німецькій мові / Г. Салаган. - С. 133-139
  Попович М.  Граматична концепція мовної детермінованості / недетермінованості іменника вчених Пор-Рояля / М. Попович. - С. 140-149
  Піскозуб З.  Абстрактні іменник і преціозність: інтродукція в мову XVII століття / З. Піскозуб. - С. 150-156
  Хвощевський Р.  Мовний повтор як стратегія натякання (на матеріалі сучасної французької мови) / Р. Хвощевський. - С. 157-167
  Байцар І.  Генеза та семантико-стилістична характеристика фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом біблійного походження / І. Байцар. - С. 168-177
  Карпа О.  Структурно-семантична комбінаторика дієслова faire у сучасній французькій мові / О. Карпа. - С. 178-183
  Рак О.  Вигуки іншомовного походження у французькій мові / О. Рак. - С. 184-189
  Кукуруза І.  Фонетико-морфологічна варіантність слова та його прагматична і комунікативна функції / І. Кукуруза. - С. 190-195
  Думашівський Я.  Особливості вживання синонімічних дієслів руху у мовленні французької спортивної преси / Я. Думашівський. - С. 196-201
  Курудз О.  Лексичні синоніми на позначення флоролексем (на основі трактатів Катона "Dt agricultura" та Воррона "Rerum rustikarum") / О. Курудз. - С. 202-209
  Петришин М.  Семантичні зв'язки твірних параметричних прикметників та похідних прислівників (на матеріалі гомеровського епосу) / М. Петришин. - С. 210-216
  Романюк І.  Структурно-семантичні особливості дериватів з префіксами com- і dis- у пізній латині / І. Романюк. - С. 217-222
  Бий М.  До питання про назви їжі в грецькій мові Нового заповіту (назви хліба та його компонентів) / М. Бий. - С. 223-232
  Зорівчак Р.  Шевченкіана Віри Річ / Р. Зорівчак. - С. 233-267
  Ковальська І.  Конотативна семантика кольороназв в художньому тексті як проблема перекладу (на матеріалі української та англійської мов) / І. Ковальська. - С. 243-250
  Головач У.  Етномовний компонент як вияв фонетичної різноструктурності зіставлюваних мовних систем (на матеріалі поетичних текстів грецької трагедії та їх українських перекладів) / У. Головач. - С. 251-260
  Кравець О.  Зарубіжні вчені про наукову спадщину Осипа, Олександра та Володимира Барнівських / О. Кравець. - С. 261-267
  Захаров Ю.  Пошук правди як поетологічна основа творчого методу Уве Йонзона / Ю. Захаров. - С. 268-276
  Поліщук Н.  міфологема святого проклятого грішника в англійському романтизмі (С. Т. Колрідж, Дж. Г. Байрон, П. Б. Шеллі) / Н. Поліщук. - С. 277-287
  Кушнір І.  Французьке прочитання повісті "Земля" О. Кобилянської / І. Кушнір. - С. 288-295
  Гольберг М.  Уроки В. М. Жирмунського / М. Гольберг. - С. 296-305
  Шевчук Н.  Особливості жанрової природи "Різдвяних оповідей" Ч. Діккенса / Н. Шевчук. - С. 306-313

Рубрики: Мова романо-германська

Анотація:   Вісник Львівського національного університету, серія "Іноземні мови" присвячено проблемам сучасного мовознавства, науковим дослідженням в галузі германських, романських, класичних мов, а також перекладовничим та літературознавчим студіям. Розглядаються сучасні проблеми семантики, граматики, лексикології, фонетики, стилістики тощо.

 
55 80 кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 42 Серія Філологічні науки / Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. - 180 с.

Зміст:
  Клименко О. С.  Критерії літературно-нормативної прийнятості новоутворень у світлі культурної складової літературної норми (на матеріалі французьких дієслівників новотворів-ER) / О. С. Клименко. - С. 3
  Мартинова Г. І.  Опозиція твордість: м'якість / л/: / л'/ у середньонаддніпрянських говірках / Г. І. Мартинова. - С. 13
  Калько М. І.  ФСП аспектуальність крізь призму взаємодії "система-середовище" / М. І. Калько. - С. 23
  Шевчук І. Л.  Становлення аналітичних імперативних форм староукраїнської мови / І. Л. Шевчук. - С. 30
  Цимбал Н. А.  Склад української термінології органічної хімії з погляду походження / Н. А. Цимбал. - С. 37
  Рисіч Ю. Й.  Структура термінів-словосполучень в українській і російській термінології мистецтва художнього опису / Ю. Й. Рисіч. - С. 43
  Селіванова О. О.  Когнітивно-ономасіологічний аналіз українських фразеологізмів із соматичним компонентом / О. О. Селіванова. - С. 50
  Цапок О. М.  Мовна об'єктивація концепту краса світу в аспекті посесивності (на матеріалі поезій українських шістдесятників) / О. М. Цапок. - С. 58
  Дяченко-Личенко Л. М.  До проблеми категорізації етнолінгвістичних знань / Л. М. Дяченко-Личенко. - С. 66
  Денисюк В. В.  Жіночі найменування у староукраїнській історіографії другої половини XVII-XVIII ст / В. В. Денисюк. - С. 69
  Савченко І. С.  Структурно-словотвірний принцип виділення віддієслівних омонімів-іменників / І. С. Савченко. - С. 73
  Тищенко Т. М.  Лексико-семантична група на позначення соломи у говірках подільсько-середньонаддніпрянського суміжжя / Т. М. Тищенко. - С. 78
  Лонська Л. І.  Локативна синтаксема у реченнях з семантикою буття (огляд форм і значень) / Л. І. Лонська. - С. 85
  Розгон В. В.  Вираження об'єктивних відношень фразеологізмами у структурі речення / В. В. Розгон. - С. 90
  Молодичук О. А.  Порівняння як структурно-стилістичний компонент українських народних балад / О. А. Молодичук. - С. 95
  Комарова З. І.  Семантико-синтаксичні структури складнопідрядних придієприслівникових з'ясувальних речень / З. І. Комарова. - С. 99
  Коломієць І. І.  Флористичні одиниці як засоби інтимізації поетичного мовлення у другій половині ХХ століття (спроба типології) / І. І. Коломієць. - С. 102
  Мех Н. О.  Лексемна думка у поетичних текстах (спостереження над мовою П.Тичини та М.Рильського) / Н. О. Мех. - С. 107
  Бублейник Л. В.  Образно осмысление концептов сферы письменная форма текста в языке лирики И. Бродского / Л. В. Бублейник. - С. 111
  Барменкова О. П.  Метафоры в компаративной модели мира И.Бабеля / О. П. Барменкова. - С. 117
  Петриченко О. А.  Поэтика Владимира Хлебникова в зеркале текстолингвистических категорий (на материале анализа стихотворения "Огневоду") / О. А. Петриченко. - С. 126
  Литвин И. Н.  Мотивация / И. Н. Литвин. - С. 129
  Корновенко Л. В.  Обращение в ситуации коммуникативного сотрудничества / Л. В. Корновенко. - С. 135
  Пашис Л. А.  Основные аспекты структуры древнеанглийского предложения с прямопереходными однообъектными глаголами (на материале поэмы "Беовульф") / Л. А. Пашис. - С. 139
  Єремєєва Н. Ф.  Особливості концептуального простору англійської народної казки / Н. Ф. Єремєєва. - С. 143
  Лук'янова Г. Л.  До питання про етимологічну характеристику давньоанглійського вокабуляу / Г. Л. Лук'янова. - С. 148
  Павкін Д. М.  Метонімія як мовний засіб створення аксіологічного ракурсу топофону текстів у жанрі "фентезі" (на матеріалі романів Дж.Р.Р.Толкієна) / Д. М. Павкін. - С. 151
  Коваленко А. М.  Семантичний аспект функціонування загаловка англомовного журнального мікротексту-повідомлення (на матеріалі тижневика Newsweek) / А. М. Коваленко. - С. 157
  Веливченко В. Ф.  Линтвопрагматика в парадигме лингвистических наук / В. Ф. Веливченко. - С. 163
  Мирошниченко В. В.  Нові перекладознавчі стратегії у контексті сучасної літератури і мистецтва:хроніка конференцій / В. В. Мирошниченко. - С. 168
  Мусієнко В. П.  Язык эпохи и его отраждение в сатирико-юмористическом тексте.Кировоград,2001.-363 с. / В. П. Мусієнко, О. А. Семенюк. - С. 173

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   Журнал містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми мовознавства та літературознавства. У лінгвістичних працях аналізується структура, семантика, історія та функціонування мовних одиниць усіх рівнів на матеріалі різних мов. Літературознавчі роботи присвячені аналізу художнього тексту , його мотивам, образам, тардиціям.

 
56 81И
Ю14

        Ювілейні Четверті Каразінські читання, присвячені 200-річчю Харківського національного університету: "Людина. Мова. Комунікація" [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. / МОН України, Харківська облдержадміністрація, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. - 294 с.

Зміст:
  Абрамова Ю. В.  Функциональный аспект исследования британской паремии / Ю. В. Абрамова. - С. 13-14.
  Агеева И. В.  Об онтологическом статусе отрицательного высказывания / И. В. Агеева. - С. 15-17.
  Андрієнко Т. П.  Термінологізація як відображення процесу взаємодії між науковою та побутовою картинами світу / Т. П. Андрієнко. - С. 17-19.
  Антонова В. Ф.  Проблема соотношения интертекстуальности и аллюзии / В. Ф. Антонова. - С. 19-21.
  Астаніна Н. А.  Якісні зміни лексико-семантичної структури англомовних лексичних інновацій (на матеріалі запозичень українського і російського субстандартів) / Н. А. Астаніна. - С. 21-22.
  Бабенко М. Ю.  Парадигматичний та синтагматичний аспекти вивчення англійських прикметників волевиявлення / М. Ю. Бабенко. - С. 23-25.
  Бабич Е. Н.  Ложь, манипуляция, лицемерие в системе иллокутивных типов / Е. Н. Бабич. - С. 25-27.
  Балюта Е. Г.  Утворення та функціонування семантичних неологізмів в англійській мові сфери екології / Е. Г. Балюта. - С. 27-29.
  Белогуб А. Л.  Библейское имя на географической карте мира / А. Л. Белогуб. - С. 31-33.
  Безуглая Л. Р.  Непрямой дискурс как сфера реализации прагматической импликации / Л. Р. Безуглая. - С. 33-35.
  Бірюков А. В.  Українсько-російська мовна пара у вітчизняних системах машинного перекладу / А. В. Бірюков. - С. 35-37.
  Бубнова И. А.  Репрезентация концепта абстрактного имени в индивидуальном сознании / И. А. Бубнова. - С. 37-39.
  Быценко Т. А.  К вопросу о соотношении эмоций и оценок в дискурсе негативной эмоциональности / Т. А. Быценко. - С. 39-41.
  Васильева М. А.  Когнитивная метафора "политическая борьба - это спорт/игра" в языковой политической картине мира Великобритании / М. А. Васильева. - С. 41-43.
  Васік Ю. А.  Адресант як фактор риторичної стратегії політичної промови / Ю. А. Васік. - С. 43-45.
  Вергун Т. И.  Интерпретация эмоционального состояния собеседника в процессе коммуникации / Т. И. Вергун. - С. 45-47.
  Вишнивецкая М. А.  Вопросительные предложения с сочетаниями ou non (pas) и oui ou non в современном французском языке / М. А. Вишнивецкая. - С. 47-49.
  Віротченко С. А.  Проксемна поведінка комунікантів у ситуації переконання / С. А. Віротченко. - С. 49-50.
  Вробьева И. И.  Дискурсивные характеристики внутренней речи / И. И. Вробьева. - С. 52-54.
  Вракина В. В.  Прагматические правила в современном английском языке / В. В. Вракина. - С. 54-56.
  Галуцьких І. А.  Словотворчий потенціал ядерних лексем англійської та німецької мов: зіставний аспект / І. А. Галуцьких. - С. 56-58.
  Гладка В. А.  Особливості семантичного взаємозв'язку відносиних займеників з іншими розрядами займеників французької мови / В. А. Гладка. - С. 58-60.
  Головацька Н. Г.  Кореляція семантичних таксоманій / Н. Г. Головацька. - С. 60-62.
  Гоменюк Г. А.  До визначення інвективної лексики / Г. А. Гоменюк. - С. 62-64.
  Гонтаренко Н. М.  Дейктичні функції темпорально-локативних відношень / Н. М. Гонтаренко. - С. 64-66.
  Горячева Т. В.  Оценочность как вид семантической стратегии / Т. В. Горячева. - С. 66-68.
  Горнакова Е. А.  Различия в экстралингвистических знаниях и успешность коммуникации / Е. А. Горнакова. - С. 68-69.
  Гостюк Т. М.  Особливості використання сполучників wel, da, denn у сучасній німецькій мові / Т. М. Гостюк. - С. 70-72.
  Грек Л. В.  Переклад цитат-біблеїзмів в постмодерністському тексті ( на матеріалі роману Ю. Андруховича " перверзія") / Л. В. Грек. - С. 72-74.
  Гриценко М. И.  Прагматические свойства немецких модальных частиц / М. И. Гриценко. - С. 74-76.
  Грошко Т. В.  Суб'єкт номінації / Т. В. Грошко. - С. 76-78.
  Денисенко С. Н.  Дослідження фразеології на сучасному етапі розвитку германського мовознавства / С. Н. Денисенко. - С. 81-82.
  Дмитренко В. А.  Комическое как эстетическая категория / В. А. Дмитренко. - С. 82-84.
  Дмитренко В. А.  Специфика фольклора как системы / В. А. Дмитренко. - С. 84-86.
  Дмитренко Ю. А.  Типологические черты французской поэзии / Ю. А. Дмитренко. - С. 86-88.
  Єнікєєва С. М.  Словотвір як трансрівень мовної системи / С. М. Єнікєєва. - С. 88-90.
  Ємельянова О. В.  Комунікативна типологія адресата / О. В. Ємельянова. - С. 90-92.
  Ємець О. В.  Тропи у сучасних американських політичних та економічних текстах як перекладознавча проблема (на матеріалі статей журнала "Newsweek" / О. В. Ємець. - С. 92-94/
  Ейгер Г. В.  О категориях языка / Г. В. Ейгер. - С. 94-95.
  Жарковская И. В.  Проблемы номинаций со значением "conelict " в современном английском языке / И. В. Жарковская. - С. 95-97.
  Завєтна Т. С.  Британські парламентські дебати як тип дискурсу / Т. С. Завєтна. - С. 97-99.
  Задорожна І. П.  Порівняльний аналіз кількісних характеристик іменників, дієслів і прикметників у фразеології німецької мови / І. П. Задорожна. - С. 99-101.
  Задунай В. В.  Интерпретация понятий нормы и отклонения во французской стилистике / В. В. Задунай. - С. 101-104.
  Згурська В. Г.  Лексичні інновації як вербальне відбиття нових концептів: передумови та особливості їх виникнення / В. Г. Згурська. - С. 104-106.
  Змиева И. В.  Когнитивная Карта добра в английской языковой картине мира / И. В. Змиева. - С. 106-109.
  Знаменская И. В.  Когнитивные механизмы терминообразования и принцип экономии речевых усилий / И. В. Знаменская. - С. 109-111.
  Зубач О. А.  Механізми граматико-семантичних змін колористичної фразотворчої номінації / О. А. Зубач. - С. 111-112.
  Ікалюк Л. М.  Функціонально-семантичні поля, виражені порівняльною конструкцією AS...AS / Л. М. Ікалюк. - С. 113-115.
  Касьянова В. Г.  Аналіз сучасних психотехнологій у формуванні ішомовної текстової діяльності студентів / В. Г. Касьянова. - С. 115-118.
  Кирилюк С. В.  Дискурсні дослідження передтекстового антропоцентризму казок братів Грімм / С. В. Кирилюк. - С. 118-120.
  Клименко О. В.  Міркування як тематичний компонент новели / О. В. Клименко. - С. 122-1124.
  Козлова Т. О.  Самоорганизация культурных концептов и эволюция лексической системы / Т. О. Козлова. - С. 124-126.
  Коломієць К. М.  З історіх запозичень з англійської мови в німецькій / К. М. Коломієць. - С. 129-131.
  Кринь С. Н.  Метафора в лингвопрагматическом аспекте / С. Н. Кринь. - С. 133-135.
  Костенко В. Г.  Економічні медичні терміни в синонімічних рядах англійської мови / В. Г. Костенко. - С. 137-139.
  Криворучко С. И.  К вопросу о перлокутивном компоненте речевого акта / С. И. Криворучко. - С. 139-141.
  Кузнєцова Г. В.  Когнітивний аспект вивчення семантичних зрушень у фразеологічних одиницях / Г. В. Кузнєцова. - С. 145-147.
  Кургут Л. П.  Функціонально-граматична категорія в німецькій мові / Л. П. Кургут, П. Т. Гусева. - С. 148-149.
  Кутоян А. К.  Паронимическая аттракция в англоязычной драматургии / А. К. Кутоян. - С. 150-152.
  Ларченко В. В.  Лексическое заимствование как средство политической конкуренции в процессе современной межлинвокультурной коммуникации / В. В. Ларченко. - С. 152-154.
  Лисичкіна І. О.  Адресність у контексті телевізійної реклами / І. О. Лисичкіна. - С. 156-158.
  Мамчур І. І.  Архаїчні лексико-граматичні структури в творчості Езри Паунда та Ігоря Костецького / І. І. Мамчур. - С. 166-167.
  Мартынюк А. П.  Лексические средства конструирования гендера в дискурсе / А. П. Мартынюк. - С. 168-169.
  Мастерова О. Я.  Фельетон как тип художественно-публицистического текста иронической окраски / О. Я. Мастерова. - С. 170-172.
  Минкин Л. М.  Концепт в зеркале языка и речи / Л. М. Минкин. - С. 180-182.
  Михайлова Е. В.  О различных подходах изучению порядка слов / Е. В. Михайлова. - С. 182-184.
  Михилев А. Д.  Художественная литература и коммуникация: культурологический и образовательно-воспитательный аспекты / А. Д. Михилев. - С. 186-189.
  Мукатаєва Я. В.  Стилістичні засоби вираження гумору та сатири в німецьких шванках / Я. В. Мукатаєва. - С. 191-193.
  Обелец Ю. А.  Иерархия возможных миров художественного текста / Ю. А. Обелец. - С. 197-198.
  Образцова Е. М.  Межязыковая универсальность когнитивного фактора в линейной организации высказывания / Е. М. Образцова. - С. 198-201.
  Паповянц Э. Г.  Перлокутивная функция речевого акта угрозы / Э. Г. Паповянц. - С. 210-212.
  Пасічник Г. П.  Деякі смислові трансформації концепта "пейзаж" в англомовних художніх текстах / Г. П. Пасічник. - С. 212-215.
  Пахомова Т. А.  О филологическом образовании / Т. А. Пахомова. - С. 215-217.
  Подміногін В. О.  Концепція перекладу періоду класичного німецького романтизму / В. О. Подміногін. - С. 217-220.
  Присяжнюк О. Я.  Временная организация диалектной речи / О. Я. Присяжнюк. - С. 224-226.
  Сімонок В. П.  Термінологія і мовна політика / В. П. Сімонок. - С. 241-243.
  Скриль О. І.  Лінгвістичні особливості і функції мови костюму ХІХ століття (на матеріалі роману Ч. Діккенса "Олівер Твіст". та повісті М. Гоголя "Шинель") / О. І. Скриль. - С. 243-245.
  Сніховська І. Е.  Ігрема в комунікативному контексті мовної ігри / І. Е. Сніховська. - С. 247-249.
  Соколець І. І.  Лінгвістика і міжкультурна комунікація / І. І. Соколець. - С. 249-251.
  Тучина Н. В.  Оновлення мовної освіти в Україні і національні підручники / Н. В. Тучина. - С. 261-263.
  Федотова М. А.  Диалог художественного произведения как дискурс / М. А. Федотова. - С. 265-267.
  Фролова І. Є.  Холістична прагматика та теорія дискурсу / І. Є. Фролова. - С. 269-271.
  Чередниченко В. О.  Основні причини трансформації нових фразеологізмів сучасної англійської мови / В. О. Чередниченко. - С. 271-273.
  Чуприна Н. Н.  Пародия как специфическое лингвостилистическое явление / Н. Н. Чуприна. - С. 275-278.
  Шевченко І. С.  Становлення когнітивно-комунікативної епістеми в лінгвістиці / І. С. Шевченко. - С. 282-284.
  Шумская О. Н.  Антропологическая поэтика в рецептивной критике Г. Р. Яусса / О. Н. Шумская. - С. 288-290.
  Яценко М. А.  Выражение гендерных нормативных установок в номинативной системе английского языка / М. А. Яценко. - С. 292-293.

Рубрики: Мовознавство - Іноземні мови

Ключові слова (ненормовані): функціональна стілістика

Анотація:   До збірки увійшли матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої актуальним проблемам іноземної філології, системи мови та її функціювання у мовленні: морфологічні та лексико-синтаксичні аспекти англійської, французької, німецької мов у синхронії та діахронії, питання функціональної стілістики та граматики тексту та дискусу, когнітивної та прагмалінгвістики.

 
57 95.43
К43

        Наукові записки [Текст] : Вип. 85 Серія: Філологічні науки (літературознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2009. - 448 с.

Зміст:
  Поляруш О.  "Патетична соната" М. Куліша - "Патетична соната" Л. Бетховена: взаємодія слова і музики / О. Поляруш. - С. 8-18.
  Клочек Г.  Про сучасний стан шкільної літературної освіти в Україні / Г. Клочек. - С. 19-33.
  Амбіцька А.  Трансформація особистості духовної в бездуховну в повісті І. Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки". Архетип тіні / А. Амбіцька. - С. 34-40.
  Аннікова О.  Модерністські інтенції збірки Гната Хоткевича "Поезія в прозі" / О. Аннікова. - С. 40-47.
  Богданова А.  Архетип материнства у творах Марка Вовчка / А. Богданова. - С. 47-55.
  Бронза С.  Невідоме листування І. Тобілевича (Карпенка-Карого) до С. Єфремова / С. Бронза. - С. 55-83.
  Буряк О.  Художнє осягнення вікової психології в поезії Т. Шевченка "Мені тринадцятий минало..." / О. Буряк. - С. 83-91.
  Варава О.  Виміри правди Ліни Костенко / О. Варава. - С. 92-101.
  Варданян М.  Тематичні коди та жанрово-стильові особливості роману В. Винниченка "Нова заповідь" / М. Варданян. - С. 102-109.
  Вірченко Т.  Інтимний конфлікт у драматургії "самвидаву двотисячників" / Т. Вірченко. - С. 109-114.
  Волкова Т.  Входження Василя Стуса в "час творчості": екзистенційно-психоаналітичний аспект / Т. Волкова. - С. 114-122.
  Гаєвська Н.  Добро і зло в романі Уласа Самчука "Марія" / Н. Гаєвська, М. Линченко. - С. 123-130.
  Горболіс Л.  Зв'язок з предками як подолання буденності в романі Любові Голобородько "Епізодична пам'ять" / Л. Горболіс. - С. 130-140.
  Гурбанська А.  Українська повість 60-80-х років XX ст.: проблеми жанру, генетичні джерела та художні домінанти / А. Гурбанська. - С. 140-150.
  Застеба О.  Людина в міжчассі (на матеріалі творів Марії Матіос) / О. Застеба. - С. 150-159.
  Зимомря І.  Німецькомовний літературний простір: традиція і контекст досвіду / І. Зимомря. - С. 159-169.
  Зимомря М.  Тематична спорідненість прози М. Коцюбинського та А. Шніцлера / М. Зимомря, О. Бродська. - С. 169-178.
  Зимомря О.  Концепційність імагологічної позиції на рівні інтерпретації тексту / О. Зимомря. - С. 178-183.
  Зубак Л.  Новела Івана Франка "Неначе сон": спроба психобіографічного прочитання / Л. Зубак. - С. 183-193.
  Ковалик М.  Модерна жінка в літературі межі XIX-XX століть: російський та європейський досвід / М. Ковалик. - С. 194-202.
  Ковпік С.  Поетикальність (художність) твору драматургії / С. Ковпік. - С. 202-211.
  Козій О.  Янголи XX століття: концепт крил у літературі (на матеріалі творів Г. Уеллса "Дивовижні відвідини\" / Г. Маркеса "Сто років самотності" та оповідання "Стариган з крилами". - С.  оповідання А. Дімарова "Крила" та вірша І. Драча "Крила")\"
  Козлов А.  Олюднення та одухотворення чортівщини в циклі народних казок "Чортів млин" / А. Козлов. - С. 219-225.
  Лаврусенко М.  Реконструкція історії трипілля в романі Василя Кожелянка "Третє поле" / М. Лаврусенко. - С. 225-231.
  Лимаренко А.  Семантика та психосемантика звукових образів у п'єсі Володимира Винниченка "Кол-Нідре" / А. Лимаренко. - С. 231-236.
  Лучицька М.  Повість Є. Гуцала "Прокляття": проблема проступку й кари крізь призму розповіді наратора твору / М. Лучицька. - С. 237-244.
  Манойлова О.  Фотографія як знак часу в художньому світі Ліни Костенко / О. Манойлова. - С. 245-249.
  Мариненко Ю.  "Енергія холодна, мовчазна, а проте необорима...": модус самототожності в автобіографії П. Куліша / Ю. Мариненко. - С. 250-258.
  Марко В.  Вібрація душі поета і світ. Поема Павла Тичини "Золотий гомін" / В. Марко. - С. 258-267.
  Мейзерська Т.  Готична складова художнього стилю Леоніда Мосендза: драматична поема "Вічний корабаль" / Т. Мейзерська. - С. 267-274.
  Михида Л.  Збірка новел І. Багряного "Чорні силуети": повернення із забуття / Л. Михида. - С. 274-283.
  Михида С.  Конфлікт темпераментів у психоструктурі Ольги Кобилянської: психопоетикальний зріз / С. Михида. - С. 284-291.
  Панченко В.  Іван Мазепа в історичній публіцистиці Євгена Маланюка / В. Панченко. - С. 291-299.
  Перзеке А.  Становление и смысловой масштаб образа Евгения в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник" / А. Перзеке. - С. 299-310.
  Печарський А.  У психоаналітичному вимірі автобіографічної основи роману "Андрій Лаговський" Агатангела Кримського / А. Печарський. - С. 310-318.
  Руснак І.  Художній світ новели "Брат" Леоніда Мосендза / І. Руснак. - С. 318-327.
  Ситько О.  Український новолатинський дискурс в оцінці філологічної науки XX ст. рецепція Дмитра Чижевського / О. Ситько. - С. 327-335.
  Сніжко О.  Аналіз приватного побутового листування (на матеріалі епістолярного діалогу Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) / О. Сніжко. - С. 336-343.
  Таран О.  Особистість і художній талант у драматичній поемі Л. Костенко "Сніг у Флоренції" / О. Таран. - С. 343-351.
  Тарасова М.  Контраверсійність образу України в перцепції Тараса Шевченка (візуальний аспект) / М. Тарасова. - С. 352-357.
  Ткаченко І.  Історіософська семантика топосу степу у трилогії Олександра Сизоненко "Степ" / І. Ткаченко. - С. 357-368.
  Тузков С.  "Вій" М. Гоголя та "Маска Червоної Смерті" Е. По: спроба порівняльного аналізу / С. Тузков, І. Тузкова. - С. 368-373.
  Фенько Н.  Полемічна публіцистика Володимира Винниченка: інтертекстуальне прочитання / Н. Фенько. - С. 373-381.
  Фока М.  Перекодування музичних засобів вираження на літературний рівень як шлях до омузичнення тексту (на матеріалі поетичної творчості Павлв Тичини) / М. Фока. - С. 381-380.
  Хархун В.  "Два соцреалізми\" / або проблема інтерпретації "основного методу радянського мистецтва"\". - С. В. Хархун. - 391-399.,
  Цепа О.  Доблесне минуле народу в художньому осмисленні Тараса Шевченка (на матеріалі поезій 1837-1847 років) / О. Цепа. - С. 400-409.
  Чаєнкова О.  Ідейно-смислові парадигми роману А. І. Колісниченка "Богадільня" / О. Чаєнкова. - С. 410-419.
  Чепурна О.  Екзистенційний аналіз як методологічна проблема / О. Чепурна. - С. 419-426.
  Чернецька В.  "Щоденник" Володимира Винниченка як творча лабораторія письменника / В. Чернецька. - С. 427-433.
  Шандрук С.  Джефрі Чосер - основоположник національної літературної мови англійського народу / С. Шандрук. - С. 433-439.

Анотація:   До наукових записок вміщені статті, у яких розглядаються актуальні проблеми сучасного українського літературознавства.

 
58 81я4 кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. ст. за матеріалами IV міжнар. наук. конф. / Ін-т української мови, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Черкаський нац. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 367 с.

Зміст:
  Мусієнко В. П.  Методологічні проблеми моделювання картини світу / В. П. Мусієнко. - С. 3-5.
  Радзієвська Т. В.  Епістемічний і семантико-синтаксичний складники у формуванні концепту (на прикладі концепту вчинку) / Т. В. Радзієвська. - С. 5-7.
  Иванова Л. П.  Феномены ментального пространства индивида, народа, цивилизации / Л. П. Иванова. - С. 8-9.
  Черненко Г. А.  Ціннісні концепти в українських ЗМІ напередодні помаранчевої революції / Г. А. Черненко. - С. 10-11.
  Зеленько А. С.  Ще раз про концептуальну модель світу і концепт / А. С. Зеленько. - С. 12-13.
  Завгородня Л. В.  Стереотип як спосіб розширення й модифікації соціального знання індивіда й соціуму / Л. В. Завгородня. - С. 14-16.
  Скаб М. В.  Співвідношення індивідуальної та загальнонародної концептуальних картин світу (фрагмент "Душа\" / Ліна Костенко)\". - С. М. В. Скаб. - 16-19.,
  Б елоус О. В.  Структура языковой картины мира современной молодежи (на материале современных популярных песен) / О. В. Белоус. - С. 19-22.
  Мех Н. О.  Концепт творчість у науковій картині світу / Н. О. Мех. - С. 22-24.
  Цапок О. М.  Мовне вираження асоціативно-термінальної частини концепту краса людини в поезії українських шістдесятників / О. М. Цапок. - С. 25-27.
  Садовая А. Ю.  Специфика концепта "дурак" в русских паремиях / А. Ю. Садовая. - С. 27-29.
  Кисельова А. Л.  Концепт "ідеальна жінка" у вікторіанському романі (на матеріалі роману В. М. Теккерея "Vanity Fair") / А. Л. Кисельова. - С. 29-31.
  Стоянова І. Д.  Емоційний концепт "страх" в антиутопічному дискурсі (на матеріалі роману В. Винниченка "Сонячна машина") / І. Д. Стоянова. - С. 31-34.
  Ганєчко В. В.  Загальні особливості концептів усмішка та сміх / В. В. Ганєчко. - С. 34-36.
  Свєжова Л. І.  Стилістичний аспект художньої моделі гуманітарних знань / Л. І. Свєжова. - С. 37-41.
  Соколова С. О.  Категорія починальності в українській мові: ступінь граматикалізації / С. О. Соколова. - С. 42-45.
  Орлов В. В.  До питання міжмовних граматичних універсалій (на прикладі агентивного додатка у французькій, українській та російській мовах) / В. В. Орлов. - С. 46-48.
  Кульбабська О. В.  Вторинна предикація у структурі простого речення / О. В. Кульбабська. - С. 48-51.
  Шитик Л. В.  Дифузний синкретизм безсполучникових речень / Л. В. Шитик. - С. 51-54.
  Жихарева Н. А.  До проблеми композиційно-синтаксичної будови речення / Н. А. Жихарева. - С. 54-57.
  Марченко Т. В.  Кореляція валентності предикада й неповноти речення / Т. В. Марченко. - С. 57-60.
  Гейна О. В.  Роль субъектно-объектних детерминантов в модально-номинативном плане выражения / О. В. Гейна. - С. 60-63.
  Руденко Н. П.  Часова локалізація складнопідрядних речень з умовною модальністю / Н. П. Руденко. - С. 63-65.
  Денисенко З. М.  Смислова сполучуваність компонентів тавтологічних словосполучень в українській мові / З. М. Денисенко. - С. 65-67.
  Фурса В. М.  Синтаксичне вираження числових значень невідмінюваних субстантивів / В. М. Фурса. - С. 67-69.
  Велівченко В. Ф.  Спірні проблеми англійського артикля / В. Ф. Велівченко. - С. 69-73.
  Жебровская И. О.  К проблеме когнитивной мотивации прилагательного в естественных языках / И. О. Жебровская, Э. И. Костылева. - С. 74-75.
  Калько М. І.  Аспектуальні класи і дефективність видової парадигми дієслова / М. І. Калько. - С. 76-78.
  Колібаба Л. М.  Віддієслівні іменники дії: історія дослідження, семантико-граматичні параметри, словотвірна категоризація / Л. М. Колібаба. - С. 78-81.
  Апраксімова Н. С.  Дієслова із значенням переміщення (на матеріалі творів А. Головка та Т. Осьмачки) / Н. С. Апраксімова. - С. 81-83.
  Чуян С. А.  Переходность английського глагола в тексте газетного сообщения / С. А. Чуян. - С. 83-85.
  Косенко О. П.  Семантика дискурса и явление комментабельности / О. П. Косенко. - С. 86-88.
  Селиванова Е. А.  Фраземы и паремии в синергии дискурсивного пространства языка / Е. А. Селиванова. - С. 89-92.
  Торчинський М. М.  Поетонім Дніпро як засіб реалізації концепту "простір" в українських поетичних текстах / М. М. Торчинський. - С. 95-97.
  Козлова Т. О.  Запозичення та концептосфера етносу / Т. О. Козлова. - С. 97-98.
  Пацарнюк Ю. М.  Вияви іронії у непрямому інформуванні українців / Ю. М. Пацарнюк. - С. 99-101.
  Павлова И. В.  Фреймовый подход к анализу образа птицы как антропозооморфного существа в русских народных сказках / И. В. Павлова. - С. 102-104.
  Погрібний І. І.  Об'єктивація національно маркованих компонентів безеквівалентних та фонових речовинних іменників - назв харчів та напоїв / І. І. Погрібний. - С. 105-106.
  Бублейник Л. В.  И. Бродский по-украински (переводы одного стихотворения) / Л. В. Бублейник. - С. 106-108.
  Загородня Л. З.  Роль механізму узагальнення у виборі форми числа родового іменника при перекладі з англійської мови на українську / Л. З. Загородня. - С. 109-111.
  Вишневська Г. П.  Переклад як шлях до взаєморозуміння народів і взаємозбагаченням культур (на матеріалі поеми К. Ф. Рилєєва "Войнаровський") / Г. П. Вишневська. - С. 112-114.
  Старченко О. А.  Термінологія виборчого процесу та виборчих процедур в аспекті зіставних досліджень (на матеріалі англійської та української мов) / О. А. Старченко. - С. 114-117.
  Григораш А. М.  Адекватность художественного перевода / А. М. Григораш. - С. 117-120.
  Шляхова В. В.  Компетентісний підхід до навчання перекладу / В. В. Шляхова. - С. 120-122.
  Добровольська Д. М.  Про менталінгвістичні проблеми міжкультурної комунікації / Д. М. Добровольська, Л. В. Добровольська. - С. 122-124.
  Джангирова А. Ш.  Улыбка как паралингвистическое средство в русской и английской версиях романа Владимира Набокова "Лолита" / А. Ш. Джангирова. - С. 124-127.
  Шумарова Н. П.  Мовна особистість як об'єкт мовної політики / Н. П. Шумарова. - С. 128-130.
  Ставицька Л. О.  Дискурс президентської виборчої кампанії 2004 р. в Україні крізь призму гендеру / Л. О. Ставицька. - С. 131-133.
  Корновенко Л. В.  Мовна компетенція підлітків м. Черкаси: за результатами соціолінгвістичного опитування / Л. В. Корновенко. - С. 133-137.
  Присяжнюк О. Я.  Просодический аспект социальной вариативности региональной речи / О. Я. Присяжнюк. - С. 137-139.
  Степанов Е. Н.  Морфологические особенности глагола в русской речи одесситов / Е. Н. Степанов. - С. 140-142.
  Фоменко Е. Г.  Идиостиль писателя и порог интерпретации художественного текста / Е. Г. Фоменко. - С. 143-145.
  Дащенко О. И.  Эксплицитно-имплицитное выражение семантики цвета в поэтических текстах О. Мандельштама / О. И. Дащенко. - С. 146-148.
  Гураль М. И.  Проявление языковой личности в поэтическом тексте сквозь призму цветофоносемантики / М. И. Гураль. - С. 149-151.
  Лонська Л. І.  Кличні комуніканти у поетичному мовленні Василя Симоненка / Л. І. Лонська. - С. 151-153.
  Сахарова О. В.  Ціннісні параметри мовної особистості / О. В. Сахарова. - С. 154-156.
  Симоненко Т. В.  Фатичний мовленнєвий жанр як форма та спосіб презентації професійної комунікативної компетенції майбутнього вчителя-словесника / Т. В. Симоненко. - С. 156-158.
  Порядченко Л. А.  Використання опису як функціонально-смислового типу мовлення в розвитку мовної особистості / Л. А. Порядченко. - С. 158-160.
  Шпак О. В.  Додержання норм сучасної української літературної мови - ознака високої мовної культури справжнього фахівця / О. В. Шпак. - С. 161-162.
  Поліщук Н. М.  Стилістичні особливості перекладів поезій Т. Г. Шевченка німецькою та російською мовами / Н. М. Поліщук, І. З. Тарасинська. - С. 163-164.
  Вербич Н. С.  Принципи дослідження тексту публічного виступу / Н. С. Вербич. - С. 165-167.
  Єремєєва Н. Ф.  Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження / Н. Ф. Єремєєва. - С. 167-170.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гуйванюк Н. В.  Функціональний аспект діалектного тексту / Н. В. Гуйванюк, Н. О. Руснак. - С. 171-174.
  Намакштанська І. Є.  Позалінгвістичні та лексико-граматичні засоби побудови науково-навчального тексту як джерела дискурсивних професійних знань / І. Є. Намакштанська. - С. 174-177.
  Синица И. А.  Авторская субъективность в семантике вводных словосочетаний научного текста / И. А. Синица. - С. 177-179.
  Галайбіда О. В.  Роль парентезних конструкцій у розкритті глибинного смислу художнього тексту / О. В. Галайбіда. - С. 179-181.
  Лисичкіна О. О.  Аргументація як риторика бізнесового спілкування / О. О. Лисичкіна. - С. 182-184.
  Семикина Е. Л.  Повтор заглавных слов в разных типах текста / Е. Л. Семикина. - С. 184-186.
  Кот С. А.  Изображаемое пространство Рождественской проповеди / С. А. Кот. - С. 187-190.
  Кардащук О. В.  Художній простір драми-феєрії Лесі Українки / О. В. Кардащук, Т. В. Чернега. - С. 190-192.
  Набока Е. Н.  Функционирование зоосемизмов библейского происхождения в газетном тексте / Е. Н. Набока. - С. 193-196.
  Бідасюк Н. В.  Символи середнього класу в романі Б. Мухерджі "Дочка тигра" / Н. В. Бідасюк. - С. 197-199.
  Задунай В. В.  Игра с иноязычностью как эффективное средство повышения аттрактивности газетного заголовка / В. В. Задунай. - С. 199-201.
  Замулко Л. М.  Счастье в контексте повести К. Г. Паустовского "Время больших ожиданий" / Л. М. Замулко. - С. 201-203.
  Біленко Т. Г.  Нульсуфіксальні деривати - засіб ритмомелодики / Т. Г. Біленко. - С. 203-205.
  Діц В. О.  Інтерпретація синонімів як реалізації їх контекстуальних конотацій (на матеріалі поезій Богдана Лепкого) / В. О. Діц. - С. 20-207.
  Кулик Н. І.  Концепти щастя, радість та успіх в етноспецифічній картині світу українського народу (на матеріалі словників та даних психолінгвістичного асоціативного експерименту) / Н. І. Кулик. - С. 208-210.
  Слива Т. В.  Ассоциативно-семантические связи со словом зима / Т. В. Слива. - С. 211-213.
  Харченко Н. В.  Психолінгвістичні засади формування мовленнєвих навичок та вмінь у дітей дошкільного віку / Н. В. Харченко. - С. 213-215.
  Андреєва Т. Т.  Виховання етичного ставлення до рослин у дітей дошкільного віку на засадах психолінгвістики / Т. Т. Андреєва. - С. 215-216.
  Бацевич Ф. С.  Мовленнєвий жанр як соціальний знак / Ф. С. Бацевич. - С. 217-220.
  Лисичкіна І. О.  Параметри адресатності і способи вербалізації рекламного дискурсу / І. О. Лисичкіна. - С. 220-222.
  Медчук І. В.  Особливості побудови енциклопедичної статті: компаративний аспект / І. В. Медчук. - С. 222-224.
  Штакина Л. А.  Сленгизация дискурса в аспекте ситуативной вариативности / Л. А. Штакина. - С. 225-226.
  Святчик Е. В.  Особенности газетной коммуникации в контексте современных прагмалингвистических и когнитивных исследований / Е. В. Святчик, Е. М. Скиба. - С. 227-230.
  Меркулова Н. О.  Поняття комунікеми: етимологія і статус / Н. О. Меркулова. - С. 230-233.
  Боть Л. П.  Характеристика директивних мовленнєвих актів наказу в спілкуванні дітей 6-10 років (на матеріалі дитячої літератури другої половини XX ст.) / Л. П. Боть. - С. 233-235.
  Цюра С. В.  Интенция говорящего - организующая основа коммуникативно-семантической группы "извинение" / С. В. Цюра. - С. 236-237.
  Бондаренко Т. Г.  Анормативи-синтаксеми в структурі простого ускладненого речення (на матеріалі медіатекстів) / Т. Г. Бондаренко. - С. 237-239.
  Гаврилова Т. О.  Метонімічні та метафоричні процеси як засіб ономізації (на матеріалі мікротопонімії Черкащини) / Т. О. Гаврилова. - С. 240-242.
  Плужникова Т. И.  Артионимы как единицы лексической системы: к постановке проблемы / Т. И. Плужникова. - С. 242-244.
  Литвин И. Н.  Когнитивно-ономасиологический анализ русских отсубстантивных наречий-соматизмов / И. Н. Литвин. - С. 244-246.
  Калько В. В.  Пропозиційно-асоціативна мотивація назв лікарських рослин в українській мові / В. В. Калько. - С. 247-248.
  Кочерга Г. В.  Фразеологічний різновид асоціативно-термінальної мотивації відменникових дієслів у сучасній українській мові / Г. В. Кочерга. - С. 248-250.
  Ярмоленко Г. А.  Сруктурно-метафорична мотивація українських віддієслівних іменників / Г. А. Ярмоленко. - С. 251-253.
  Шугай Л. Г.  Деякі аспекти класифікації англійських фразеологізмів / Л. Г. Шугай. - С. 253-255.
  Бабченко Н. В.  Особливості психологічного сприйняття великої літери (на прикладі політичної та економічної термінології) / Н. В. Бабченко. - С. 256-258.
  Иванова Н. П.  Функционально-семантические особенности номинаций налогообложения в древнерусском языке / Н. П. Иванова. - С. 258-260.

Анотація:   У збірнику висвітлюються проблеми когнітології та теорії картини світу, теорії тексту, етно- та психолінгвістики, теорії комунікації, перекладу, лексичної семантики та мовної особистості.

 
59 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : зб. наук. пр. : у 2 т. Чис. 11 Серія: Іноземна філологія Т. 2 Проблеми сучасної лінгвістики / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2007. - 570 с.

Зміст:
  Андрусь А. Ф.  Визначення концептуальної моделі прикметника large в англійській мові / А. Ф. Андрусь. - С. 267-272. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Астаф'єва М. О.  Аспекти лінгвістичної теорії метафори / М. О. Астаф'єва. - С. 271-277. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бушкова В. В.  Оцінний компонент та семантичні особливості номінації емоцій у фразеологічних одиницях / В. В. Бушкова, А. С. Піддубний, В. В. Валах. - С. 277-280. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бялик В. Д.  Епістеміологічні засади мовної компетенції та мовна особистість / В. Д. Бялик. - С. 281-285. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Візнюк О. В.  Комунікативний аспект оператора - NOT / О. В. Візнюк. - С. 285-289. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Влох Н. М.  Синтаксично-стилістичні особливості художнього постмодерністського тексту / Н. М. Влох. - С. 289-293. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волошина Г. А.  Питання культури мови на сторінках "Літературної України" (1963-1965 рр.) / Г. А. Волошина. - С. 293-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глуховцева Л. В.  Скорочення слів у сучасній англійській мові / Л. В. Глуховцева. - С. 297-301. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гнатковська О. М.  Концептуалізація інтенції / О. М. Гнатковська. - С. 302-306. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Головацька Н. Г.  Семантична динаміка сенсорного дієслова англійської мови / Н. Г. Головацька. - С. 307-312. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грижак Л. М.  Означеність/неозначеність іменних груп у темо-рематичних відношеннях / Л. М. Грижак. - С. 312-316. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Данилюк С. С.  Особливості композиційного структурування англомовних електронних текстів наукового блоку персональних веб-сторінок лінгвістів / С. С. Данилюк. - С. 316-320. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Добровольська О. Я.  Когнітивна модель композит середньоанглійської мови з другим компонентом - ward / О. Я. Добровольська. - С. 321-324. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дядюра Г. М.  Функціональне призначення аналогій у наковому тексті (на матеріалі природничих і технічних текстів) / Г. М. Дядюра, Г. Ф. Ракшанова. - С. 324-328. - Бібліогр. наприкінці гл.
  Єнікєєва С. М.  Динамічна синхронія словотвірного гнізда (на матеріалі англійської мови) / С. М. Єнікєєва. - С. 329-334. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жакун О. О.  Проблема мовних союзів у працях Р. О. Якобсона / О. О. Жакун. - С. 334-340. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жуковська В. В.  Вплив семантики дієслова на функціонування його морфологічних характеристик / В. В. Жуковська. - С. 340-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Заздравник Є. О.  Діахронічні та синхронічні варіації значення фразеологічних одиниць як результат впливу мовної картини світу / Є. О. Заздравник. - С. 343-347. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Заслонкіна А. В.  Лінгвокультурний концепт у когнітивній парадигмі / А. В. Заслонкіна. - С. 348-352. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Захаров Ю. М.  Пунктуаційна своєрідність тексту романів Уве Йонзона як вияв "поетики припущень" / Ю. М. Захаров. - С. 353-359. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іваськевич М. О.  Сучасні підходи до вивчення авторського ідіолекту та ідіостилю / М. О. Іваськевич. - С. 360-364. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касян Л. Г.  Епістолярій Бориса Антоненка-Давидовича як вияв його мовної особистості / Л. Г. Касян. - С. 364-368. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваль С. М.  Вертикальний контекст: особливості структури та сприйняття / С. М. Коваль. - С. 369-372. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козуб Л. С.  Просодична організація англійської телереклами, орієнтованої на адресата з середнім соціальним статусом / Л. С. Козуб. - С. 372-378. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник О. С.  Контури номінативного простору "чарівник" у сучасних англійській та українській мовах / О. С. Колесник. - С. 378-383. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник Д. М.  Структурно-семантичні особливості англомовних сленгізмів лексико-семантичного поля "наркотики" / Д. М. Колесник, Н. В. Бондар. - С. 383-387. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник Д. М.  Структурний та семантичний аспекти англійської юридичної термінології / Д. М. Колесник, Н. А. Пашковська. - С. 388-391. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Комар Л. В.  Особливості фонемних та акцентних структур пізніх французьких запозичень в аспекті британської вимовної норми / Л. В. Комар. - С. 391-395. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корнєва З. М.  Сучасні тенденції англійської неології / З. М. Корнєва. - С. 396-399. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костенко В. Г.  Прагматичні особливості цитування в текстах наукових журнальних статей / В. Г. Костенко. - С. 400-404. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кресан О. Я.  Специфічні риси детективного дискурсу: спроба текстемного аналізу / О. Я. Кресан, О. І. Приймак. - С. 405-409. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кухарєва-Рожко В. І.  Однорідність як тип сегментного ускладнення структури односкладного речення (на матеріалі українських науково-технічних текстів) / В. І. Кухарєва-Рожко. - С. 409-414. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лесінська О. М.  Модифікатори у номінативній фразі / О. М. Лесінська. - С. 415-418. - Библиогр. в конце ст.
  Лук'янова Г. Л.  Роль словоскладання у системі словотвору сучасної англійської мови / Г. Л. Лук'янова, С. С. Воробйова. - С. 419-424. - Библиогр. в конце ст.
  Мельникова Л. А.  Міжпредметна координація на початковому етапі введення предметів на підготовчому факультеті / Л. А. Мельникова. - С. 424-430. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайленко В. В.  Когнітивний квантор "THERE" / В. В. Михайленко. - С. 430-433. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Морозова О. О.  Лінгвокогнітивний аспект посесивних структур N1 has N2 та N2 of N1 / О. О. Морозова. - С. 434-438. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нюня Т. Л.  Семантична деривація в англійській економічній термінології / Т. Л. Нюня. - С. 439-444. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пчелінцева О. Е.  Комунікативні функції словотчорчих засобів мови / О. Е. Пчелінцева. - С. 444-449. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пянковська І. В.  Семантико-синтаксична структура речень із категорією стану в українській та німецькій мовах / І. В. Пянковська. - С. 449-453. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибіна Н. В.  Просодичні засоби оформлення синтагми в англійському навчальному тексті / Н. В. Рибіна. - С. 454-457. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руда О. В.  Моделювання префіксально-конверсивного ряду з двома префіксами / О. В. Руда. - С. 457-461. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Садовник Н. В.  Концептуалізація роду в давньоанглійській картині світу / Н. В. Садовник. - С. 461-465. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сапожник І. В.  Комерційні терміни в авторському дискурсі / І. В. Сапожник. - С. 466-469. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сидоренко Л. М.  Суфіксальна деривація абстрактних понять у технічній термінології / Л. М. Сидоренко. - С. 469-473. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стрілець Н. Я.  Структурні типи сомантичних фразем у романських мовах / Н. Я. Стрілець. - С. 474-477. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Суродейкіна Т. В.  Відображення наївної та наукової картини світу в мистецтві / Т. В. Суродейкіна. - С. 478-481. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Татаровська О. В.  Семантична вибірковість дериватів з кінцевим заперечним компонентом у сучасній англійській мові / О. В. Татаровська. - С. 481-485. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Томенчук М. В.  Лінгвокультурологічний підхід до вивчення варіантно зумовлених концептів сучасної англійської мови / М. В. Томенчук. - С. 486-490. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тронь А. А.  Опозиція однократності/багатократності у сучасній аспектології / А. А. Тронь. - С. 490-495. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Туровська Л. В.  Екстралінгвальна обумовленість лінгвістичних процесів у термінології (на прикладі військової терміносистеми) / Л. В. Туровська. - С. 495-501. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Усов І. І.  Психологолінгвістичний аналіз проблеми двомовності / І. І. Усов. - С. 501-506. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Устинович Є. А.  Фонетична інтерференція в системі голосних англійської мови Південно-Африканської Республіки (на матеріалі мовлення англо-бурських білінгвів) / Є. А. Устинович. - С. 507-509. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фогель Г. Б.  Принципи системної організації англійської автомобільної термінології / Г. Б. Фогель. - С. 509-513. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хомицька І. Ю.  До проблеми взаємодії газетного та художнього функціональних стилів англійської мови / І. Ю. Хомицька. - С. 513-519. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Храбовська Д. М.  Лінгвістика мовних контактів у навчанні фонетики регіональних варіантів сучасної французької мови / Д. М. Храбовська. - С. 519-523. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цехмистренко О. В.  Антропонімні запозичення в сучасній українській мові (на прикладах прізвищ черкащан) / О. В. Цехмистренко. - С. 524-527. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чепурна З. В.  Порівняльний аналіз структурних характеристик німецької та української реклами в галузі побутової техніки / З. В. Чепурна. - С. 527-531. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черкас Н. В.  До проблеми дефініції пареміологічних одиниць / Н. В. Черкас. - С. 531-536. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чернишенко І. А.  Вербальні засоби вираження цінностей у структурі мовної особистості українця (діахронічний аспект) / І. А. Чернишенко. - С. 536-543. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шпак В. К.  Комунікативна культура перекладача, фахівця з прикладної лінгвістики / В. К. Шпак, В. І. Шульгіна. - С. 543-548. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шульгіна В. І.  Концептуально-інформаційна мережа дискурсу / В. І. Шульгіна. - С. 548-552. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яхонтова Т. В.  Функціонально-смислові та мовні особливості анотацій сучасних англомовних наукових статей / Т. В. Яхонтова. - С. 553-557. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): метафора в системі мови -- емотивна семантика -- мовна особистість -- категорія заперечення -- синхронія словотвірного гнізда -- авторський ідіолект

 
60 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республіканський міжвід. наук. зб. Вип. 82 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1986. - 134 с.

Зміст:
  Сухорольська С. М.  Двокомпонентне дієслово get rid як одиниця лексичного рівня / С. М. Сухорольська. - С. 3-8
  Огоновська О. В.  Многократне дієслівне заміщення / О. В. Огоновська. - С. 9-12
  Мочульська О. П.  Співвідношення значення і поняття в англійській терміносистемі мінералогії / О. П. Мочульська. - С. 12-15
  Сулимовська З. В.  Кількісно-якісний аналіз сполучності основних моделей синтаксичних комплексів з препозиційними елементами в сучасній англійській мові / З. В. Сулимовська. - С. 15-19
  Білинський М. Е.  До типології асиметричних функціонально-семантичних станових парадигм / М. Е. Білинський. - С. 20-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Максимук В. М.  Структурно-семантичні особливості публіцистичних творів Джеймса Болдуїна / В. М. Максимук. - С. 29-34
  Якимчук Л. Д.  Зв'язність поетичного тексту в давньоанглійський і середньоанглійський періоди / Л. Д. Якимчук. - С. 35-39
  Янков А. В.  Соціально-політичні оказіоналізми в американському варіанті англійської мови / А. В. Янков. - С. 40-46
  Шевчук Ю. І.  Історизм: застаріле слово чи сучасний термін? / Ю. І. Шевчук. - С. 46-51
  Кислякова Л. І.  Дієслова з імпліцитним значенням заперечення в сучасній німецькій мові / Л. І. Кислякова. - С. 52-57
  Грицина Н. І.  Особливості формальної структури складних іменникових утворень на -er / Н. І. Грицина. - С. 58-65
  Буйницька Т. О.  Підрядні означальні речення у тексті літературно-критичних творів А. Абуша / Т. О. Буйницька, О. В. Кондзьолка. - С. 66-71
  Рудий В. Г.  Структурні типи новоутворень у суспільно-політичній лексиці НДР / В. Г. Рудий. - С. 72-78
  Ткаченко Т. І.  Деякі різновиди прозових строф у сучасній німецькій мові / Т. І. Ткаченко. - С. 79-85
  Богорад Т. О.  Характер взаємодії слова і контексту в романі В. Кеппена "Смерть у Римі" / Т. О. Богорад. - С. 85-91
  Мандзак І. А.  Інтерверсивні метафоричні словосполучення / І. А. Мандзак. - С. 92-99
  Попович М. М.  Структура мовного знака - джерело різних видів номінального повтору / М. М. Попович. - С. 100-107
  Помірко Р. С.  Взаємозв'язок загальнороманського та іманентного в історії розвитку іспанської мови (фонетико-фонологічний аспект) / Р. С. Помірко. - С. 108-115
  Цвенгрош Г. Г.  Вплив ідеї праці Л. М. Толстого на формування суспільних та літературно-естетичних поглядів Ромена Роллана / Г. Г. Цвенгрош, Г. М. Кость. - С. 116-123
  Богданович Т. Г.  Творчість Уолта Уітмена у контексті американської літератури XIX ст. / Т. Г. Богданович. - С. 124-130
  Моренець І. М.  Деномінальне та деад'єктивне утворення дієслів за допомогою суфікса -ес-(е)- / І. М. Моренець. - С. 209-216.
  Наконечна Ю. С.  Концепт соціалізація в американському віршованому дискурсі / Ю. С. Наконечна. - С. 217-223.
  Неборсіна Н. П.  Когнітивний образ художньо змодельованого контексту діалогічної інтеракції / Н. П. Неборсіна. - С. 223-229.
  Орендарчук О. Л.  Взаємозалежність синтаксичної парадигми від смислової структури слова (на матеріалі англійських дієслів чуттєвої сфери) / О. Л. Орендарчук. - С. 229-241.
  Орлова І. С.  Прийом компресії/декомпресії тексту у перекладі з іспанської українською / І. С. Орлова. - С. 241-252.
  Охріменко В. І.  Варіативність модальних значень внутрішньої можливості (на матеріалі італійської мови) / В. І. Охріменко. - С. 253-260.
  Пилипенко Р. Є.  Вплив культурологічних досліджень на германську філологію / Р. Є. Пилипенко. - С. 260-265.
  Пономаренко В. П.  Французьке звертання: історичний динамізм і сучасна стабільність / В. П. Пономаренко. - С. 265-273.
  Попова Н. М.  Кулінарна метафора як спосіб осмислення та сприйняття людських взаємин / Н. М. Попова. - С. 273-283.
  Пригодій С. М.  Жіночий аспект малої прози Дж. Лондона: онтопсихоаналіз / С. М. Пригодій. - С. 283-292.
  Савенко А. О.  Структура та функції інтертекстем роману С. Міривіліса "Життя в могилі" / А. О. Савенко. - С. 293-303.
  Сардарян К. Г.  Джерела творчості Л. Н. Кір'якова / К. Г. Сардарян. - С. 303-313.
  Сахарчук Л. І.  Соціалізація, інкультурація та акультурація мовців у інформаційному мультикультурному суспільстві / Л. І. Сахарчук. - С. 314-317.
  Свиридюк Т. В.  Риторичні функції ідіоетнізмів у промовах британських політиків: ситуативний аспект / Т. В. Свиридюк. - С. 317-325.
  Сєрякова І. І.  Невербалістика: основні напрями дослідження / І. І. Сєрякова. - С. 325-332.
  Сингаївська Г. В.  Семантико-граматичний аспект субстантивації дієприкметників в іспанській мові / Г. В. Сингаївська. - С. 332-343.
  Сидельникова Л. В.  Основні засоби вираження графічних символів та їх езотеричний зміст / Л. В. Сидельникова. - С. 343-353.
  Синишин Р. І.  Стосунки корейської та японської мов із іншими мовами Євразії у дослідженнях М. О. Сиром'ятникова / Р. І. Синишин. - С. 353-359.
  Сіленко Н. В.  Імпліцитність в турецькому рекламному тексті / Н. В. Сіленко. - С. 359-368.
  Соболєва О. В.  Вербальні графічні компоненти в структурній організації текстів інтерв'ю (на матеріалі сучасної французької преси для жінок) / О. В. Соболєва. - С. 368-375.
  Сорокін С. В.  Семантика абсентивності і презинтивності як ключовий контрастний компонент функціонально-семантичного поля модальності в турецькій і українській мовах / С. В. Сорокін. - С. 376-391.
  Сухомлин В. В.  Контекст і комунікативна компетенція як невід'ємні компоненти дискурсу / В. В. Сухомлин. - С. 391-399.
  Терехова Д. І.  Урахування соціолінгвістичних чинників у психолінгвістичному дослідженні / Д. І. Терехова. - С. 399-411.
  Турчин В. В.  Стилістичні прийоми обумовлені видами речень, порядком слів, переліком та повторами (на матеріалі Е. М. Ремарка "Три товариші\" / "Чорний обеліск". - С.  "Час жити і час помирати")\"
  Хайчевська Т. М.  Вербальні графічні засоби експресії / Т. М. Хайчевська. - С. 422-433.
  Харченко О. В.  Американська комічна картина світу / О. В. Харченко. - С. 434-444.
  Хижняк Н. С.  Типи порівнянь в іспанській мові та їх переклад українською / Н. С. Хижняк. - С. 444-455.
  Шевченко Л. О.  Джерела когнітивного дисонансу при інтерпретації іспанських постмодерних поетичних текстів / Л. О. Шевченко. - С. 456-461.
  Шевченко Н. О.  До питання про текстову зв'язність та комунікативні невдачі в діалозі / Н. О. Шевченко. - С. 462-471.
  Шмігер Т. В.  Українка на сторінках видання Юнеско "Linguistic Bibliography" за 2002-2003 рр. / Т. В. Шмігер. - С. 471-477.
  Щибрик Т. П.  Комунікативно-прагматичний потенціал вигуків (на матеріалі роману Х. Мартіна "Він не прийшов на концерт\" / роману Х. Боаса "Вбивство в занедбаній штольні" та вибірок з німецьких словників)\". - С. Т. П. Щибрик. - 477-489.,
  Яременко Ю. А.  Значення читання у навчанні іноземній мові на неспеціальних факультетах / Ю. А. Яременко. - С. 489-497.

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У збірнику розглядаються питання термінології, словотвору, заміщення, взаємозв'язку слова і контексту, лексики. У літературознавчих статтях висвітлюються деякі аспекти творчості Р. Роллана та У. Уітмена. Для викладачів, аспірантів, студентів, вчителів.

 
61 83.3(0)43
Р39

        Ренесансні студії [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 12-13 / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя : Видавництво Класичного приватного університету, 2009. - 294 с.

Зміст:
  Лілова О.  Інтерлюдія в художній парадигмі англійської ранньотюдоровської драми (до постановки проблеми) / О. Лілова. - С. 3-18.
  Торкут Н.  "Вісті про теперешні нещастя Росії" (1614) Г. Бреретона в контексті англійської ренесансної літератури мандрів / Н. Торкут. - С. 19-40.
  Джеймс Б.  Гарріот та латиномовна культура його часу / Б. Джеймс. - С. 41-64.
  Козьмик Г.  Ренесансні топоси і мотиви у джестовій збірці "Торбина новин" (1558): специфіка інтерпретації та аксіологічна семантика / Г. Козьмик. - С. 65-76.
  Лещенко Г.  Ейдологія роману Ентоні Манді "Зелото" і культурні коди світосприйняття єлизаветинців / Г. Лещенко. - С. 77-91.
  Эрвин Г.  "Ричард III" В. Шекспира как монодрама / Г. Эрвин. - С. 92-111.
  Білоус Б.  Художньо-образна структура міфу в "Похвальні поезії" Павла Русина / Б. Білоус, П. Білоус. - С. 112-122.
  Малинка М.  Образ Діви Марії в апокрифі "Ходіння Богородиці по муках" та в українському хронографі XVI століття / М. Малинка. - С. 123-132.
  Габлевич М.  Духовна концепція сонетів Шекспіра / М. Габлевич. - С. 133-162.
  Коломієць Л.  Українські перекладачі "Гамлета" В. Шекспіра: Пантелеймон Куліш, Юрій Клен, Леонід Гребінка, Михайло Рудницький, Ігор Костецький, Григорій Кочур, Юрій Андрухович / Л. Коломієць. - С. 163-188.
  Пастушенко Л.  Поетика пасторального ландшафту в німецькому романі XVII століття / Л. Пастушенко. - С. 189-204.
  Рязанцева О.  Особенности восприятия современниками "Памелы" С. Ричардсона (к вопросу о преемственности традиций Ренессанса в эпоху Просвещения) / О. Рязанцева. - С. 205-219.
  Василина К.  Специфіка переосмислення шекспіровського сюжетно-образного матеріалу у повісті І. Тургенєва "Гамлет Щигровського повіту" / К. Василина. - С. 220-231.
  Лазаренко Д.  Гамлетівські аллюзії в романі А. Мердок "Чорний принц" / Д. Лазаренко. - С. 232-249.

Рубрики: Історія світової літератури - Література доби Відродження

Анотація:   Цей випуск містить статті вітчизняних і зарубіжних науковців, у яких висвітлюється широке коло проблем, пов'язаних з вивченням літературного процесу доби Відродження та рецепцією її духовної спадщини в культурному просторі наступних епох.

 
62 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республіканський міжвід. наук. зб. Вип. 81 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1986. - 128 с.

Зміст:
  Байков В. Г.  Довжина речення у комунікативній парадигмі та мовленнєвих актах / В. Г. Байков. - С. 3-8
  Завгороднєв Ю. А.  Трансформація значень англо-скандінавських синонімів / Ю. А. Завгороднєв, І. М. Тимощук. - С. 9-14
  Жабицька Н. Л.  Квалітативність як аспект часу і відображення цього аспекту в мові (На матеріалі темпоральних іменників) / Н. Л. Жабицька. - С. 15-19
  Еткало Л. О.  Функціонально-мовна характеристика авторських ремарок у п'єсі Дж. Осборна "Озирнися в гніві" / Л. О. Еткало. - С. 20-25
  Зеленська О. П.  Причинно-наслідкові та причинні відношення в англійських складнопідрядних реченнях (контрастивний аналіз) / О. П. Зеленська. - С. 25-29
  Шумейко Г. І.  Образне слово М. Коцюбинського та його переклад англійською мовою / Г. І. Шумейко. - С. 29-34
  Андрейчук Н. І.  Семантична структура вільних словосполучень і неідіоматичних фразеологічних одиниць / Н. І. Андрейчук. - С. 34-39
  Ільїна М. Є.  Функції повтору в тексті американської притчі / М. Є. Ільїна. - С. 39-44
  Байбакова І. М.  Стилістичне використання слова бізнес у романі С. Льюіса "Беббіт" / І. М. Байбакова. - С. 44-50
  Бордюк Л. В.  Роль видових форм Continuous у структурно-семантичній та інформаційній організації тексту / Л. В. Бордюк. - С. 50-56
  Шпіньов І. С.  Особливості організації просторово-часового континуума філософсько-психологічного роману Дж. Фаулза "Колекціонер" / І. С. Шпіньов. - С. 56-62
  Кусько К. Я.  Типологія невласне-прямої мови в сучасній німецькій літературі / К. Я. Кусько. - С. 63-70
  Петращук Н. Є.  Лінгвістична інтерпретація когерентності тексту / Н. Є. Петращук. - С. 70-75
  Левицький В. В.  Семантичні і стилістичні функції початкових сполучень фонем у німецькій мові / В. В. Левицький. - С. 75-80
  Філь Т. І.  Про взаємозв'язок структурно-кількісної та якісної характеристик перекладу / Т. І. Філь. - С. 80-86
  Нагорний О. М.  Віддієслівні суфіксальні іменники з префіксом ge- німецької мови кінця XVIII століття / О. М. Нагорний. - С. 86-92
  Троцюк Т. П.  Специфіка синонімічних відношень у німецькій гідромеліоративній термінології / Т. П. Троцюк. - С. 92-95
  Довгополий Я. М.  Робота над завершенням "Словника нідерландської мови" / Я. М. Довгополий. - С. 96-100
  Богданова М. Р.  Якісно-кількісний аналіз довжини речення у французькому художньому діалозі XVII-XX століть / М. Р. Богданова. - С. 101-107
  Єфіменко В. С.  Пермутація в складнопідрядних реченнях з підрядними підметовими у французькій мові / В. С. Єфіменко. - С. 107-112
  Співак В. Л.  Концепція особистості у творчості Н. Готорна / В. Л. Співак. - С. 113-120
  Щитинська М. А.  Про джерела новели Бруно Травена "Нічний візит у джунглях" / М. А. Щитинська. - С. 120-125

 
63 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 39 Педагогіка. Філологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : ЛОГОС, 2003. - 285 с.

Зміст:
  Бевз В. Г.  Процеси інтеграції та диференціації в науці / В. Г. Бевз. - С. 3-14.
  Біда О. А.  Застосування активних методів навчання на заняттях з методики природознавства / О. А. Біда. - С. 14-25.
  Бузова О. Д.  Мета, завдання та принципи поліхудожнього виховання майбутніх вчителів музики / О. Д. Бузова. - С. 25-32.
  Грачова Т. М.  Методичні форми і прийоми вивчення особливостей майстерності митця / Т. М. Грачова. - С. 32-40.
  Давидюк М. О.  Методичні концепції вивчення творів історичної тематики крізь виміри жанру в старших класах загальноосвітньої школи / М. О. Давидюк. - С. 40-55.
  Карташова Л. А.  Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземним мовам / Л. А. Карташова. - С. 55-65.
  Ковчина І. М.  Деякі особливості соціально-правового захисту дітей та молоді через систему освіти / І. М. Ковчина. - С. 66-77.
  Кравчук О. Г.  Методичні особливості розвитку емоційного слуху артистів бально-спортивного танцю / О. Г. Кравчук. - С. 77-86.
  Кугай Н. В.  Про еволюцію навчального предмета "Алгебра і початки аналізу" / Н. В. Кугай. - С. 86-96.
  Михалін Г. О.  Професійна культура вчителя математики / Г. О. Михалін. - С. 96-109.
  Михальська В. Р.  Суть і особливості педагогічного управління навчальним процесом у початковій школі / В. Р. Михальська. - С. 109-119.
  Попович О. В.  Освіта: становлення тенденції та розвитку педагогічних систем (модульна система навчання та її різновиди) / О. В. Попович. - С. 119-133.
  Прохорова Ю. О.  До питання підготовки майбутніх фахівців вокально-естрадного співу / Ю. О. Прохорова. - С. 133-139.
  Станіславська К. І.  Особливості міжсуб'єктного спілкування у мистецьких вищих навчальних закладах / К. І. Станіславська. - С. 140-145.
  Шуневич Б. І.  Короткий огляд розвитку відкритого і дистанційного навчання в Європі та Північній Америці / Б. І. Шуневич. - С. 146-155.
  Бєлєхова Л. І.  Новообраз в американській поезії мови / Л. І. Бєлєхова. - С. 156-163.
  Волошина В. В.  Елементи українського фольклору у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. В. Волошина. - С. 163-169.
  Єсипович К. П.  Відображення фольклорної картини світу у тексті народної казки (на матеріалі французьких народних казок) / К. П. Єсипович. - С. 170-176.
  Ільченко О. М.  Англійська мова для спеціальних цілей в Україні: лексикографічний аспект / О. М. Ільченко. - С. 177-183.
  Коваленко Н. М.  Заголовки політичних коментарів газет "Frankfurter Allgemeine Zeitung" та "BILD": структура, семантика, прагматика / Н. М. Коваленко. - С. 184-195.
  Коновалова М. М.  Мотив національного відродження України на поч. XX ст. у романі Уласа Самчука "Морозів хутір" / М. М. Коновалова. - С. 196-202.
  Кутнякова Г. І.  Символіка балад М. Костомарова / Г. І. Кутнякова. - С. 203-209.
  Литвиненко О. В.  "Немов зроста якась могутня повідь..." (Життя і творчість Олександра Соколовського) / О. В. Литвиненко. - С. 209-223.
  Луньова Т. В.  Семантико-когнітивні особливості проявів логічного та образного модусів концепту гармонія в художньому тексті / Т. В. Луньова. - С. 224-229.
  Мороз О. А.  Топоніми України у складі фразеологізмів української мови як відображення національної історії / О. А. Мороз. - С. 230-236.
  Ситникова Е. В.  Типы полисемии в словообразовательном гнезде с вершиной есть / Е. В. Ситникова. - С. 237-245.
  Співак С. М.  Прототипові фрейми композиції в підгрунті композиційно-смислової структури віршованого тексту / С. М. Співак. - С. 245-252.
  Стефанова Н. О.  Семантичні відношення в системі англомовної педагогічної термінології / Н. О. Стефанова. - С. 253-261.
  Ульянова Н. Ю.  Епітети у прозових творах Тодося Осьмачки (семантико-функціональний аспект) / Н. Ю. Ульянова. - С. 261-272.
  Ягупова Л. М.  Іменники з префіксом after- у середньоверхньонімецьких рукописах / Л. М. Ягупова. - С. 273-282.

 
64 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 12 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2004. - 299 с.

Зміст:
  Бенкендорф Г. Д.  Семантичне наповнення і словотвірні особливості концепта genosse - товарищ у мовах тоталітарних партій / Г. Д. Бенкендорф. - С. 3-8.
  Бондаренко Е. С.  Вплив територіальних чинників на реалізацію акустичних характеристик німецьких голосних і приголосних / Е. С. Бондаренко. - С. 9-16.
  Буцикіна Н. Є.  Внутрішній діалог як одна з форм відображення мовленнєво-розумової діяльності персонажів у романах Ф. Моріка / Н. Є. Буцикіна. - С. 17-24.
  Васько Р. В.  Комбінаторика модальних первинних фонологічних одиниць в ініціальних консонантних групах готської мови / Р. В. Васько. - С. 24-33.
  Венгренівська М. А.  Елементи народної математики українців і французів, як фоновий, національно-культурний компонент семантики і відтворення їх при перекладі / М. А. Венгренівська. - С. 34-41.
  Гладуш Н. Ф.  Прагматичні аспекти перекладу реклами / Н. Ф. Гладуш. - С. 41-43.
  Годес О. В.  Художественный образ - концепт "философский камень" в концептуальной идиосистеме картины мира (на материале повести Дж. К. Роулинг "Harry Potter and the philosopher's stone") / О. В. Годес. - С. 43-48.
  Громова Г. М.  Засоби вираження спільного наміру сторін у міжнародному договорі та їхнє відтворення у перекладі / Г. М. Громова. - С. 48-52.
  Гусак І.  Омонімія як засіб лексикалізації фрагментованих лексичних одиниць (на матеріалі англійської мови) / І. Гусак. - С. 53-57.
  Довганчина Р. Г.  Відтворення семантики фразеологічних зворотів з колірним компонентом у перекладі / Р. Г. Довганчина. - С. 57-62.
  Дорош О.  Образ оповідача як утілення жіночої мовної особистості у художньому тексті / О. Дорош. - С. 62-66.
  Думашівський Я. Є.  Основні теоретичні засади передачі іншомовних власних назв на українську мову / Я. Є. Думашівський. - С. 66-72.
  Єсипович К. П.  Образ "чарівного" у французьких народних казках / К. П. Єсипович. - С. 73-77.
  Жигадло О. Ю.  Застосування методу побудови мереж концептуальної інтеграції для аналізу та інтерпретації парадоксальних висловлювань у англомовному художному дискурсі / О. Ю. Жигадло. - С. 77-84.
  Житнікова К. В.  Комунікативно-прагматична функція терміна-фразеологізма терміносистеми менеджменту та маркетингу / К. В. Житнікова. - С. 84-90.
  Зайко Л. В.  Статус суб'єкта у непрямому відмінку у безособових реченнях англійської мови (діахронічний аспект) / Л. В. Зайко. - С. 90-96.
  Калустова О. М.  Деякі закономірності у граматичній проблематиці перекладу / О. М. Калустова. - С. 96-101.
  Качановська Т. О.  Сполучуваність власних назв у французьких сонетах та їхніх українських перекладах / Т. О. Качановська. - С. 101-111.
  Колбаенкова Т. Б.  Межфразовая связь как способ когеренции публицистического текста / Т. Б. Колбаенкова. - С. 111-113.
  Конопацька Я.  Семантичні, структурні та функціональні особливості неологічних зворотів у сучасній французькій мові / Я. Конопацька. - С. 113-118.
  Корбозерова Н. М.  Принципи структурування поліномів в іспанській мові / Н. М. Корбозерова. - С. 118-120.
  Короленко І. С.  Лінгвістичні параметри електронних текстів. Специфіка комп'ютерного дискурсу паблік рилейшенз / І. С. Короленко. - С. 120-129.
  Коротіч Т. А.  Метафорична функція позначень кольору та світла в казковому та біблійному текстах / Т. А. Коротіч. - С. 129-133.
  Кремзикова С. Ю.  Номінативний і когнітивний аспекти словотвірного моделювання (на матеріалі старофранцузького періоду) / С. Ю. Кремзикова. - С. 133-138.
  Кузніченко В. В.  Театральний паратекст і його складові (на матеріалі французьких п'єс) / В. В. Кузніченко. - С. 138-143.
  Лазаренко О. В.  Аналіз смислової структури заголовка як тексту з максимальним рівнем узагальнення / О. В. Лазаренко, Т. В. Попова. - С. 143-149.
  Ланге Т. А.  Комунікативні параметри художнього діалогу (на матеріалі романів та драматичних творів французьких авторів) / Т. А. Ланге. - С. 149-154.
  Ланге-Чала К. С.  Особливості вживання конструкцій з неособовими формами дієслів в іспанських законодавчих текстах / К. С. Ланге-Чала. - С. 154-156.
  Лепетюк І. Г.  Аналіз комунікативної ситуації в ракурсі теорії мовленнєвих жанрів М. М. Бахтіна / І. Г. Лепетюк. - С. 156-162.
  Лобода Ю. А.  Сприйняття тексту перекладачем з точки зору психолінгвістики / Ю. А. Лобода. - С. 162-165.
  Маймескул О. А.  Дискурсні виміри слова: відображення виноробських традицій у французькій мові Швейцарії / О. А. Маймескул. - С. 166-177.
  Мельник В. І.  Зіставний аспект мовного вираження зоосемічного елемента у способі конструювання різних моделей світу / В. І. Мельник, Н. І. Поміркована. - С. 177-180.
  Некряч Т. Є.  Перекладацькі стратегії відтворення алюзії в художньому тексті / Т. Є. Некряч, О. М. Копильна. - С. 182-186.
  Олійник О. О.  Актуалізація німецьких та англійських паремій у сучасному публіцистичному контексті / О. О. Олійник. - С. 186-192.
  Охріменко В. І.  Прагмакогнітивний аспект квантування інформації в прототипному рекламному тексті / В. І. Охріменко. - С. 193-196.
  Палиця Г. С.  Лексико-граматичні засоби вираження значення множинності в сучасній німецькій мові / Г. С. Палиця. - С. 196-201.
  Пилипенко Р. Є.  Прагматичні аспекти експліцидної й імпліцидної комунікації в економічних текстах / Р. Є. Пилипенко. - С. 201-204.
  Підіпригора Ю. Г.  Роль прийменникового компонента дієслівних перифраз сучасної іспанської мови у вербалізації абстрактних концептів / Ю. Г. Підіпригора. - С. 205-210.
  Середа Н. А.  Семантична класифікація похідних іменників із значенням якості / Н. А. Середа. - С. 210-216.
  Скібіцька Т. В.  Комунікативна природа основних граматичних одиниць у тексті ділового листа / Т. В. Скібіцька. - С. 218-222.
  Сушко-Безденежних М. Г.  Варіативність реалізації структурно-композиційної моделі законодавчих текстів в конституційному дискурсі Німеччини / М. Г. Сушко-Безденежних. - С. 222-227.
  Харченко О. В.  Ценностные доминанты в нью-йорских паремиях / О. В. Харченко. - С. 228-239.
  Цимбалістий І. Ю.  Критерії визначення категорії роду абревіатур у сучасній іспансьій мові / І. Ю. Цимбалістий. - С. 240-244.
  Шевкун Е. В.  Аргументи ad-nominem в когнітивних структурах дискурсу бюрократії / Е. В. Шевкун. - С. 244-247.
  Шило В. В.  Генеза словотвірних іменникових парадигм в англійській мові (на матеріалі французьких правових запозичень) / В. В. Шило. - С. 247-253.
  Шкарбан І. В.  Метафора як засіб онтологізації соціальних реалій / І. В. Шкарбан. - С. 253-256.
  Якименко М.  Внутрішня форма японської міфологічно-релігійної термінології у мовній картині світу / М. Якименко. - С. 256-259.
  Ясинецька Н. А.  Різноструктурні англійські неологізми-складні слова та їх переклад українською мовою / Н. А. Ясинецька. - С. 260-267.
  Яцик О. П.  До питання про образ автора як один із основних актуалізаторів антропоцентричності художнього тексту / О. П. Яцик. - С. 267-272.
  Багратіон-Мухранська К. В.  Аналіз семантичної структури морально-етичних категорій добра і зла та їх архаїчних відповідників на основі фольклорних джерел та їх адаптацій. Україно-шотландські паралелі / К. В. Багратіон-Мухранська. - С. 272-276.
  Костик О. І.  Граматичні особливості науково-технічної літератури та їх переклад / О. І. Костик. - С. 276-284.
  Яновая О. А.  Цветообозначение эмоциональных состояний / О. А. Яновая. - С. 285-296.

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
65 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : [зб. наук. ст.] : вид. на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народж. М. П. Ткачука. Серія: Літературознавство Вип. 27 / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 466 с.

Зміст:
  Астаф'єв О.  Літературознавча концепція Миколи Ткачука в контексті розвитку сучасної науки про літературу / О. Астаф'єв. - С. 8-19.
  Гром'як Р.  Ювілей і досвід - два крила щасливого словесника / Р. Гром'як. - С. 19-23.
  Зимомря М.  Микола Ткачук: погляд на кодекс цінностей / М. Зимомря. - С. 23-28.
  Мацевко-Бекерська Л.  Мистецький пошук у відображенні науки: літературознавча концепція Миколи Ткачука / Л. Мацевко-Бекерська. - С. 29-35.
  Кузьменко В.  Літературознавчий дискурс Миколи Ткачука / В. Кузьменко. - С. 36-41.
  Голомб Л.  Маловідомий твір Петра Карманського (роман "Кільця рожі") / Л. Голомб. - С. 41-49.
  Горболіс Л.  Герой "Intermezzo" М. Коцюбинського: "у пошуках своєї орбіти" / Л. Горболіс. - С. 49-54.
  Шумилович-Горнятко А.  "Чайковський" Євгена Гребінки як химерний роман / А. Шумилович-Горнятко. - С. 54-58.
  Гуменюк В.  Жанрово-стильовий синкретизм драматургії Володимира Винниченка (на прикладі п'єси "Чужі люди") / В. Гуменюк. - С. 59-65.
  Єременко О.  Парадигма образної ситеми: кореляційний аспект (на матеріалі повістей Тараса Шевченка) / О. Єременко. - С. 65-74.
  Зарва В.  Колізії просвітницького антропологізму в творчості Івана Франка / В. Зарва. - С. 74-78.
  Вашків Л.  Творчий портрет Бориса Грінченка / Л. Вашків, А. Вашків. - С. 78-87.
  Галич О.  Художній світ Ярослава Кремінського / О. Галич. - С. 87-93.
  Ковалів Ю.  Експериментальні одивлення Ігоря Костецького / Ю. Ковалів. - С. 93-101.
  Марко В.  Новели Олеся Гончара "Модри Камень\" / "За мить до щастя": концептуальні коди \". - С. В. Марко. - 101-108.,
  Моклиця М.  Реалізм і модернізм у творчості Не-Каменяра / М. Моклиця. - С. 108-118.
  Білоус П.  Мовна модернізація давньоукраїнських літературних текстів: за і проти / П. Білоус. - С. 118-125.
  Бондарева О.  Українська драматургія останньої третини XX - початку XXI століття: динаміка зміни пріоритетів / О. Бондарева. - С. 125-132.
  Гризун А.  Сугестивний пейзаж у теоретичному трактуванні / А. Гризун. - С. 132-139.
  Качкан В.  Україноцентризм Володимира Целевича / В. Качкан. - С. 139-154.
  Мельничайко В.  З уявних сторінок неопалимої книги (мовна палітра першого розділу роману "Маруся Чурай" Ліни Костенко) / В. Мельничайко. - С. 154-159.
  Печарський А.  Груповий психоаналіз в оповіданні "Басараби" В. Стефаника: "сімейна модель\" / регресивна дія "масової душі". - С.  проективна ідентифікація\"
  Працьовитий В.  Національний феномен кіноповісті "Україна в огні" Олександра Довженка / В. Працьовитий. - С. 165-173.
  Райбедюк Г.  Гуманістичний дискурс у творчості Василя Стуса / Г. Райбедюк. - С. 173-178.
  Салига Т.  Поет весноярого бунту / Т. Салига. - С. 178-185.
  Сулима М.  Олена Пчілка і її переспіви псалмів Давидових / М. Сулима. - С. 185-188.
  Турган О.  Універсалізм як художня домінанта ідеостилю Юрія Липи-драматурга / О. Турган. - С. 188-193.
  Бородіна С.  Жанрова парадигма великої прози Уласа Самчука / С. Бородіна. - С. 193-198.
  Данилевич М.  "Маленька крапля України": ключові поезії Г. Костів-Гуски / М. Данилевич. - С. 198-204.
  Добрянська І.  Іван Світличний як організатор національно-культурного відродження у 60-х роках XX століття: до творчих взаємин Івана Світличного та Василя Симоненка / І. Добрянська. - С. 204-210.
  Ступінський В.  Становлення шкільного курсу рідної літератури Київської Русі домонгольського періоду / В. Ступінський. - С. 210-215.
  Царик Л.  Суб'єктна структурна лірика Володимира Сосюри: "власне автор" / Л. Царик. - С. 216-222.
  Барчан В.  Українська інтелігенція в умовах екзистенційного вибору (за повістю Т. Осьмачки "Ротонда душогубців") / В. Барчан. - С. 223-229.
  Бунчук Б.  У віршувальній робітні Сильвестра Яричевського / Б. Бунчук. - С. 229-236.
  Галич А. О.  Асоціонім у постмодерній українській прозі: спроба класифікації / А. О. Галич. - С. 236-242.
  Гнатюк М.  Національна онтологія як текст: Тарас Шевченко і Василь Стус / М. Гнатюк. - С. 242-251.
  Гнатюк М.  Особливості жанру літературного портрета у критичній спадщині Івана Франка (С. Руданський і А. Свидницький) / М. Гнатюк. - С. 251-255.
  Журба С.  Інтертекстуальна гра в авангардистському романі / С. Журба. - С. 255-261.
  Копистянська Н.  Відставання у часопросторовому розвитку жанру, сприйняття і визначення цього розвитку (огляд на прикладі роману XIX і XX століть) / Н. Копистянська. - С. 261-270.
  Кучма Н.  Жанрові різновиди критичної статті в західноукраїнській періодиці 20-30-х рр.XX ст. / Н. Кучма. - С. 270-276.
  Лановик З.  Герменивтична концепція Вольфганга Ізера / З. Лановик. - С. 276-281.
  Лановик М.  Літературознавча метафорологія: інтерпретативна та термінологічна проекції / М. Лановик. - С. 281-290.
  Луцак С.  Ефективність бінарного принципу домінанти у дослідженні закономірностей самоорганізації художньо-естетичної цілісності / С. Луцак. - С. 290-296.
  Мафтин Н.  Між формою та ідеєю: жанрово-стильові пошуки в західноукраїнській прозі 30-х років XX ст. / Н. Мафтин. - С. 296-304.
  Іванишин П.  Мова і можливість літературної герменевтики / П. Іванишин. - С. 304-311.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мейзерська Т.  Антропологічна складова літературознавчої філософії Дмитра Чижевського / Т. Мейзерська. - С. 311-315.
  Пастущак Т.  Естетичні функції хронотопу в наративній структурі повістей Михайла Стельмаха / Т. Пастущак. - С. 316-326.
  Поплавська Н.  Жанрові модуси української публіцистики кінця XVI - початку XVII століть / Н. Поплавська. - С. 326-333.
  Просалова В.  Палімпсест в українській ліриці XX століття і проблема його рецепції / В. Просалова. - С. 333-338.
  Шаповал М.  Подолання синкретизму у стилістичній інтертекстуальності: розмежування понять цитата, алюзія, ремінісценція / М. Шаповал. - С. 338-344.
  Шляхова Н.  Лінгвопоетика Олександра Потебні / Н. Шляхова. - С. 344-351.
  Філатова О.  Екзистенціал честі в наратологічному дискурсі української романістики 20-х років XX століття (на матеріалі роману М. Могилянського "Честь") / О. Філатова. - С. 351-358.
  Абрамович С.  Поздний Лев Толстой как предтеча русского футуризма / С. Абрамович, М. С. Тилло. - С. 358-365.
  Грицик Л.  Українська порівняльне літературознавство у розкладі європейських компаративних течій і концепцій / Л. Грицик. - С. 365-371.
  Веретюк О.  "Non est ars mori sed vivere": видатний польський знавець англійської літератури і компаративіст Анджей Третяк / О. Веретюк. - С. 371-376.
  Денисюк І.  Із болгарських вражень і пошуків / І. Денисюк. - С. 377-384.
  Гижий В.  Семантика неоромантичного простору в художньому тексті української та англійської літератур / В. Гижий. - С. 390-397.
  Зимомря О.  Художній світ Ласла Балли: оцінки імагологічних вимірів / О. Зимомря. - С. 397-403.
  Кеба О.  "Все ясно, але нічого не зрозуміло": феномен герменевтичної поетики Франца Кафки / О. Кеба. - С. 404-410.
  Лімборський І.  Англійське просвітництво XVIII століття й українська література / І. Лімборський. - С. 410-419.
  Лотоцька О.  Гра з читачем у наративному дискурсі творів О. Генрі та О. Слісаренка / О. Лотоцька. - С. 419-424.
  Зимомря І.  Ідентифікаційні параметри малої прози Томаса Бернгарда: репрезентація біографізму / І. Зимомря. - С. 424-430.
  Наривская В.  "Homo Festivus" в поэтике "Калины красной" В. Шукшина / В. Наривская. - С. 433-440.
  Погребенник В.  Східна Галичина у горнилі Другої світової війни: деміфологізуюча рецепція С. Вінценза / В. Погребенник. - С. 440-447.
  Циховська Е.  Просторовий код "зовнішнє-внутрішнє" через сприймання "свій-чужий" Л. Стаффа та М. Матерлінка / Е. Циховська. - С. 447-450.
  Загнітко А.  Інноваційні тенденції внутрішньотекстовому внутрпішньореченнєвому/зовнішньореченнєвому відцентруванні / А. Загнітко. - С. 450-462.

Анотація:   У наукових записках вміщено статті, присвячені літературознавчій концепції проф. М. П. Ткачука, а також статті з актуальних питань сучасної науки про літературу. Праці вчених відзначаються плюралізмом думок, діалогічністю, концептуальністю суджень з проблем історії, теорії літератури, компаративістики, а також сучасного літературного процесу.

 
66 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка-2010" [Текст] : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. студ. наук. конф., 21-22 квітня 2010 р., м. Черкаси. Серія Філологічні науки та соціальні комунікації / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 244 с.

Зміст:
  Березницька Г. О.  Термінологія простого речення: шляхи творення та проблема нормалізації / Г. О. Березницька. - С. 8-10.
  Біла Н. В.  Самотність як причина трагедії особистості у романах І. Роздобудько "Все, що я хотіла сьогодні" і П. Коельйо "Вероніка вирішує померти" / Н. В. Біла. - С. 11-13.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойко Т. В.  Зооморфізми в назвах людей / Т. В. Бойко. - С. 14-15.
  Відющенко А. Б.  Способи перекладу безеквівалентної лексики (на матеріалі української та російської мов) / А. Б. Відющенко. - С. 16-18.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаркавенко М.  Словотвірні особливості слів-інновацій / М. Гаркавенко. - С. 19-20.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Геращенко Ю. В.  Фантазія на тему однієї трагедії (за повістю П. Загребельного "Кларнети ніжності") / Ю. В. Геращенко. - С. 21-23.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лоташ О. І.  Вульгаризація мовлення в молодіжному середовищі / О. І. Лоташ. - С. 24-26.
  Квачко Ю. Г.  Віддієслівні іменники з агентивним значенням: когнітивно-ономасіологічний аспект / Ю. Г. Квачко. - С. 27-29.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колісник І. С.  Побутова лексика у творах І. С. Нечуя-Левицького / І. С. Колісник. - С. 30-32.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковальова М. М.  Формування нових синонімічних об'єднань у сучасній українській мові / М. М. Ковальова. - С. 33-36.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравчук А. М.  Мовні засоби експресивності в гуморесках Євгена Дударя / А. М. Кравчук. - С. 37-39.
  Юдіна М. М.  Тваринні образи-символи в українських компаративних пареміях / М. М. Юдіна. - С. 40-42.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Артеменко Є. М.  Засоби творення інформаційної та естетичної цінності журналістської світлини / Є. М. Артеменко. - С. 44-47.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барабаш Н. С.  Структура есе як фактор впливу на сприймання його читачами / Н. С. Барабаш. - С. 48-50.
  Гордієнко С. С.  Ведучий ток-шоу як індикатор якості телепрограми / С. С. Гордієнко. - С. 51-53.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демченко О. М.  Проблеми біоетики в ЗМІ / О. М. Демченко. - С. 54-57.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дроздова В. И.  Социальные сети как средство размещения рекламы / В. И. Дроздова. - С. 58-59.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кнюпа Ю. С.  Естетика повсякденності як ознака медіакультури молодіжних ЗМІ / Ю. С. Кнюпа. - С. 60-62.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравченко А. Г.  Релігійно-психологічний аспект і комунікативні технології впливу манги і аніме / А. Г. Кравченко. - С. 63-66.
  Кравченко Н. Г.  Рок-музика як фактор сучасної молодіжної культури / Н. Г. Кравченко. - С. 67-69.
  Марченко К. О.  Ранкові ефіри як частина інформаційного простору телеканалу / К. О. Марченко. - С. 70-72.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Матвієнко В. І.  Вплив недоліків дизайну на сприйняття електронного видання / В. І. Матвієнко, М. А. Шашова. - С. 73-75.
  Машкова Я. Ю.  Стратегія і тактика виборчої кампанії / Я. Ю. Машкова. - С. 76-78.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мокринська Н. О.  Використання "джинси" в засобах масової інформації / Н. О. Мокринська. - С. 79-82.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Омельчук О. В.  Модерування ранкового прайму ведучим / О. В. Омельчук. - С. 83-85.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Польова В. О.  Організація торгівлі електронними книгами: вітчизняний та зарубіжний досвід / В. О. Польова. - С. 86-88.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шестопалов В. Д.  Інформаційні війни проти відомих осіб (на прикладі інсинуацій Фредді Мерк'юрі) / В. Д. Шестопалов. - С. 89-92.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бодров Т. Л.  Стилистические типы фразеологизмов интеллектуальных состояний человека / Т. Л. Бодров. - С. 94-96.
  Бойко Н. В.  Функционирование русского языка в Украине / Н. В. Бойко. - С. 97-99.
  Веселов Д. В.  Речевой жанр проповеди в русской православной церкви: исторический обзор / Д. В. Веселов. - С. 100-102.. - Библиогр. в конце ст.
  Гребенчук Т. В.  Речевые знаки русской культуры в произведениях М. Веллера "Путешествие из Петербурга в Москву" / Т. В. Гребенчук. - С. 103-104.. - Библиогр. в конце ст.
  Дашивец Л. Д.  Номинации цвета в произведении Константина Паустовского "Повесть о жизни" / Л. Д. Дашивец. - С. 105-106.
  Котенко И. И.  Структура и речевая манифестация концепта Украина в творчестве Б. Чичибабина / И. И. Котенко. - С. 107-108.
  Кулик Е. В.  Языковая манифестация помощников положительных героев в русских волшебных сказках / Е. В. Кулик. - С. 109-110.
  кучер Т. П.  Языковая манифестация фонационных средств в художественном дискурсе / Т. П. кучер. - С. 111-113.
  Левченко В. В.  Вербализация образных стереотипов восприятия времени на материале русских фразеологизмов / В. В. Левченко. - С. 114-116.
  Марченко Т. А.  Концепт Россия в русской языковой картине мира украинцев / Т. А. Марченко. - С. 117-118.
  Осияненко О. В.  Ассоциативно-метафорическая мотивация русских наименований конфет в когнитивно-ономасиологическом аспекте / О. В. Осияненко. - С. 119-121.
  Пироженко Ю. Н.  Вербализация литературных прецедентных феноменов в еженедельнике "2000" / Ю. Н. Пироженко. - С. 122-125.. - Библиогр. в конце ст.
  Посвалюк А. П.  Феномен двомовності в лінгвістичних працях / А. П. Посвалюк. - С. 126-127.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сергиенко Ю. В.  Слова звукоотображения в художественной прозе К. Г. Паустовского: словообразовательная характеристика / Ю. В. Сергиенко. - С. 128-130.
  Сидоров А. А.  Концептосфера философского дискурса И. А. Ильина / А. А. Сидоров. - С. 131-133.
  Устименко Т.  Речевой жанр молитвы в русской православной традиции / Т. Устименко. - С. 134-138.. - Библиогр. в конце ст.
  Венець І. М.  Біблійний код у конструюванні образу Макмерфі в романі Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" та одноіменному фільмі Мілоша Формана / І. М. Венець. - С. 140-143.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Енина С. Ю.  Природа в рассказах А. П. Чехова / С. Ю. Енина. - С. 144-146.. - Библиогр. в конце ст.
  Кандур М. С.  Трактування образу Каїна у вірші Бодлера "Авель і Каїн" / М. С. Кандур. - С. 147-148.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крапива Т. Б.  Тема любви в произведениях А. И. Куприна / Т. Б. Крапива. - С. 149-151.
  Максименко М.  Проблема добра і зла в творчості К. Г. Паустовського / М. Максименко. - С. 152.
  Агєєва М. В.  Прагматичний підхід до перекладу рекламних текстів / М. В. Агєєва. - С. 154-156.
  Бєлікова А. П.  Граматична трансформація N - A в перекладі роману Е. Золя "Жерміналь" українською мовою / А. П. Бєлікова. - С. 157-158.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бонецька Ю. С.  Транскрипція і транслітерація власних назв в українському перекладі роману Дж. Роулінг "Гаррі Потер і смертельні реліквії" / Ю. С. Бонецька. - С. 159-161.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вишнева І. Ю.  Засоби прагматичної адаптації мультиплікаційного серіалу "Сімпсони" до українського глядача / І. Ю. Вишнева. - С. 162-164.
  Делікатна Л. С.  Конкретизація як лексична трансформація в романі Гі де Мопассана "Любий друг" та його українському перекладі / Л. С. Делікатна. - С. 165-166.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демчук Е. И.  Проблемы функционально-коммуникативной эквивалентности средств эстетической и эмоциональной информации (на материале романа И. Роздобудько "Амулет Паскаля" и его перевода на украинский язык) / Е. И. Демчук. - С. 167-169.. - Библиогр. в конце ст.
  Дендемарченко Т. М.  Модуляція як лексична трансформація в романі Г. Флобера "Саламбо" та його українському перекладі / Т. М. Дендемарченко. - С. 170-172.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іщук Р. О.  Лексична еквівалентність твору Д. Френсіса "Dead Cert" та його українського перекладу / Р. О. Іщук. - С. 173-175.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравченко Н. Ю.  Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Дж. Селінджера "Над прірвою в житі") / Н. Ю. Кравченко. - С. 176-178.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сичевська Н. В.  Граматична трансформація членування речень в романі А. Дюма "Три мушкетери" і його українському перекладі / Н. В. Сичевська. - С. 179-180.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шадура Н. М.  Трансформація в українському перекладі роману О. Гріна "Бегущая по волнам" / Н. М. Шадура. - С. 181-183.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Широкова Н. А.  Выбор синонима из синонимического ряда как проблема достижения фугкционально-коммуникативной эквивалентности оригинала и перевода художественного текста / Н. А. Широкова. - С. 184-186.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бережна Н. О.  Фразеологічні позначення фонаційних дій у німецькій, англійській та українській мовах / Н. О. Бережна. - С. 188-190.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бірюченкова А. В.  Фреймова структура назв рослин (на матеріалі англійської поезії ХІХ століття) / А. В. Бірюченкова. - С. 191-192.
  Боковня Я. О.  Образ сім'ї у творах Жаклін Вілсон (лінгвокогнітивний аналіз) / Я. О. Боковня. - С. 193-196.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ваврентович Н. С.  Асоціативність торгових назв / Н. С. Ваврентович. - С. 197-199.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітренко А. В.  Структура та семантика німецьких прислів'їв, що відображають трудову діяльність людини / А. В. Вітренко. - С. 200-202.
  Гук А. О.  Любов у семантичному просторі англійської фразеології (лінгвокогнітивний аналіз) / А. О. Гук. - С. 203-206.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Давиденко М. С.  Семантика емотивних висловлювань у сучасній англійській мові / М. С. Давиденко. - С. 207-209.
  Іванова О. С.  Семантичне моделювання речень з дієсловами руху / О. С. Іванова. - С. 210-212.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Івахненко О. В.  Німецькомовна та англомовна віртуальна комунікаці (семіотичний аспект) / О. В. Івахненко. - С. 213-215.
  Крутенко І. М.  Англомовний комп'ютерний сленг: формування і функціонування / І. М. Крутенко. - С. 216-218.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Присяжнюк І. М.  Вираз обличчя як невербальний засіб комунікації (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу) / І. М. Присяжнюк. - С. 219-220.
  Пузанова М. А.  Метафора в языке профессионального общения (на материале интервью руководителей IT-корпораций) / М. А. Пузанова. - С. 221-223.
  Семенова О. В.  Экологический политический дискурс в ФРГ / О. В. Семенова. - С. 224-226.. - Библиогр. в конце ст.
  Сибирякова Е. В.  Цветовая палитра рекламного текста (на материале каталогов косметики) / Е. В. Сибирякова. - С. 227-229.
  Созінова О. О.  Тексти інтернет-форумів і система комунікації / О. О. Созінова. - С. 230-232.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Таванець Я. А.  Синоніми у сучасній пресі Німеччини: стилістичний аспект / Я. А. Таванець. - С. 233-235.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Топорова О. В.  Вербальні засоби вираження осуду в сучасній англійській мові / О. В. Топорова. - С. 236-238.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Швець Д. В.  Англомовні елементи в зовнішній рекламі міста Черкаси / Д. В. Швець. - С. 239-241.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яцик О. В.  Особливості сполучуваності іменника "Cash" в англомовному економічному тексті: лінгвокогнітивний аналіз / О. В. Яцик. - С. 242-243.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота у ВНЗ

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2010" представлені наукові праці студентів за напрямами: "Природничо-математичні та комп'ютерні науки", "Гуманітарні науки", "Філологічні науки. Соціальні комунікації", "Юридичні науки. Інтелектуальна власність", "Економіка, підприємництво, туризм. Державна служба"

 
67 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. № 7 (260) Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 152 с.

Зміст:
  Калько М. І.  Аспектологія українського дієслова: від видової до аспектуальної поведінки / М. І. Калько. - С. 3-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковтюх С. Л.  До проблеми вживання кличного відмінка в іменниках середнього роду / С. Л. Ковтюх. - С. 9-14
  Масицька Т. Є.  Диференціація семантичних залежностей у реченнєвій конструкції S + Pv + L1 + L2 + L3 / Т. Є. Масицька. - С. 14-20
  Мельник І. А.  Специфіка якісного складу дієслівних зв'язкових компонентів у відчислівниковій дієслівній синтаксичній транспозиції / І. А. Мельник. - С. 21-28
  Тимошенко А. І.  Залишки форм двоїни в українських пареміях / А. І. Тимошенко. - С. 28-32
  Корновенко Л. В.  Мовна особистість у дзеркалі сучасних українських неофіційних іменувань-прізвиськ / Л. В. Корновенко. - С. 33-39
  Кумейко Т. А.  Несубстанціальні характеристики дієслів інформаційної діяльності / Т. А. Кумейко. - С. 39-45
  Лонська Л. І.  Фразеологізми з антропонімічним компонентом біблійного походження: структурно-семантичний та етимологічний аналіз / Л. І. Лонська. - С. 45-52
  Радченко О. Ю.  Англомовна терміносистема маркетингу: корелятивний домен будівля, її спорудження та використання / О. Ю. Радченко. - С. 52-58
  Рибалка Н. С.  Мотивація англійських номенклатурних найменувань ссавців у когнітивно-ономасіологічному аспекті / Н. С. Рибалка. - С. 58-63
  Калько В. В.  Вербальне представлення стереотипу шлюб в українських пареміях / В. В. Калько. - С. 63-70
  Кикоть В. М.  Варіативність перекладів та образна адекватність / В. М. Кикоть. - С. 71-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Литвин І. М.  Лексичні трансформації в російському перекладі романів О. Гончара "Берег любові\" / "Собор"\". - С. І. М. Литвин. - 88-95,
  Могілей І. І.  Прагматичний аспект українських перекладів сучасної англомовної прози / І. І. Могілей. - С. 95-102
  Велівченко В. О.  Емоція страху та її вираження у сучасному англомовному художньому тексті / В. О. Велівченко. - С. 103-108
  Кирилюк О. Л.  Головні аспекти психолінгвістичного дослідження мови творів В. Винниченка / О. Л. Кирилюк. - С. 109-113
  Цапок О. М.  Алюзія як вияв інтертекстуальності в авторських колонках В. Жежери / О. М. Цапок. - С. 114-120
  Селіванова О. О.  Методика дослідження усного діалогічного спілкування / О. О. Селіванова. - С. 121-128
  Сахарук І. В.  Маніпулятивна функція прецедентних феноменів у текстах українських друкованих ЗМІ / І. В. Сахарук. - С. 129-136
  Ковтун Н. О.  Паравербальні та невербальні засоби представлення комунікативного коду в рекламному радіодискурсі / Н. О. Ковтун. - С. 136-143
  Сенів М. Г.  Дослідження сучасного комунікативного синтаксису / М. Г. Сенів. - С. 144-145
  Наші автори. - С. 146-147

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У віснику надруковано статті, присвячені проблемам перекладознавства, граматики, семантики мовних одиниць, теорії мовнї комунікації, лінгвістики тексту. Розглянуто методологічні питання лінгвістики та лінгвокультурології.

 
68 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 46 Педагогіка. Філологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2004. - 288 с.

Зміст:
  Білянін Г. І.  Логіко-дидактичний аналіз навчального матеріалу модуля / Г. І. Білянін. - С. 3-11.
  Булах І. С.  Моральний вибір як умова особистісного зростання підлітка / І. С. Булах. - С. 11-22.
  Василенко О. В.  Особистісно орієнтований підхід у системі статевого виховання школярів / О. В. Василенко. - С. 22-30.
  Власенко К. В.  Вплив евристичного моделювання на формування творчого мислення студентів на заняттях з вищої математики / К. В. Власенко. - С. 30-38.
  Гура О. І.  Особливості професійної діяльності педагога у вищому навчальному закладі / О. І. Гура. - С. 38-48.
  Гуральник Н. П.  Науково-теоретичне обгрунтування феномену власного стилю педагогічної діяльності музиканта / Н. П. Гуральник. - С. 49-58.
  Гусак Л. Є.  Роль адаптивної системи навчання в процесі вивчення іноземної мови (англійської) на юридичному факультеті / Л. Є. Гусак, Н. П. Яцишин. - С. 58-65.
  Івахненко Т. П.  Особливості аналізу драматичного твору крізь виміри його жанрової специфіки у старших класах загальноосвітньої школи / Т. П. Івахненко. - С. 65-72.
  Кучменко О. Б.  Роль екологічної овіти в навчально-виховному процесі: специфіка і принципи взаємодії суспільства і природи / О. Б. Кучменко. - С. 73-77.
  Петрова І. В.  Соціально-педагогічні аспекти співпраці державних органів та закладів дозвілля / І. В. Петрова. - С. 77-87.
  Роговенко М. М.  Аналіз, синтез, порівняння - конструюючі елементи творчого мислення старшокласників на уроках історії / М. М. Роговенко. - С. 88-95.
  Романенко Ю. О.  Робота старшокласників з науково- навчальним текстом на комунікативно-стратегічній основі / Ю. О. Романенко. - С. 95-103.
  Руденченко А. А.  Методика декоративного розпису: інтегрований підхід / А. А. Руденченко. - С. 103-111.
  Сущенко Л. П.  Фізична реабілітація гандболісток команди "Мотор-2" / Л. П. Сущенко. - С. 111-120.
  Турчинова Г. В.  Мета професійної підготовки вчителів ІМ як другої фахової дисципліни / Г. В. Турчинова. - С. 121-130.
  Федоришин В. І.  Формування виконавської майстерності майбутніх учителів музики в умовах колективного музикування / В. І. Федоришин. - С. 130-138.
  Фенцик О. М.  Нове прочитання класичного твору (на матеріалі роману "Вершники" Ю. Яновського) / О. М. Фенцик. - С. 138-145.
  Чаплигін В. П.  Проблеми гуманізму в філософії валеологічної освіти / В. П. Чаплигін. - С. 145-152.
  Шапран О. І.  Навчальні комплекси як механізм інноваційного забезпечення розвитку системи підготовки педагогічної освіти / О. І. Шапран. - С. 152-162.
  Шашенко С. Ю.  Вплив сім'ї на соціалізацію особистості студента вищого навчального закладу / С. Ю. Шашенко. - С. 162-167.
  Безребра Н. Ю.  Концептуальні метафори авторського стилю Емілі Дікінсон: лінгвокогнітивний аспект / Н. Ю. Безребра. - С. 168-176.
  Богданова І. В.  Жанр молитви у поетичному дискурсі Поля Клоделя / І. В. Богданова. - С. 176-186.
  Волдінер Н. М.  Німецька календарна історія в системі споріднених жанрових форм / Н. М. Волдінер. - С. 187-197.
  Григоренко Т. В.  Етнокультурна реконструкція фразеології / Т. В. Григоренко. - С. 197-203.
  Дяченко Н. Л.  Особливості композиційної будови тексту лічилки / Н. Л. Дяченко. - С. 203-209.
  Казьменков Ю. В.  Специфіка когнітивного стиля Вільяма Карлоса Вілльямса (на матеріалі тексту "Присвяту клаптику землі") / Ю. В. Казьменков. - С. 210-216.
  Кудрик Н. О.  Ранняя проза Д. Г. Лоуренса и романы Ф. М. Достоевского / Н. О. Кудрик. - С. 217-223.
  Кущ Е. О.  Генеза та теоретичні засади критичної перспективи дослідження етнічних упереджень як дискурсивно релевантного явища / Е. О. Кущ. - С. 223-233.
  Приліпко І. Л.  Художні моделі онтологічної реальності в творах Валерія Шевчука / І. Л. Приліпко. - С. 234-240.
  Прутка Н. В.  Загальна назва диких тварин зверь у російській мові донаціонального періоду (в зіставленні з українською) / Н. В. Прутка. - С. 240-248.
  Святюк Ю. В.  Фреймове представлення ситуації номінації та характеристики іноземця (на матеріалі сучасної англійської мови) / Ю. В. Святюк. - С. 249-257.
  Семашко Т. Ф.  Фразеологізми із прикметниковим компонентом червоний/красный в українській і російській мовах / Т. Ф. Семашко. - С. 257-267.
  Содель Н. І.  Основні періоди становлення німецької лексики антисуспільних угруповань / Н. І. Содель. - С. 267-275.
  Ципнятова І. В.  Творча палітра оригінального українського письменника Якова Жарка / І. В. Ципнятова. - С. 275-280.
  Ящук О. П.  Чинники функціонування форми загальних іменників у сучасній англійській мові / О. П. Ящук. - С. 280-285.

 
69 81кр
М74

        Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 4 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2007. - 272 с.

Зміст:
  Ткач А.  Проблема класифікації мовних варіантів у сучасному мовознавстві / А. Ткач. - С. 7-13.
  Мусиенко В.  Категория интенсивности действия в структуре концептосферы субъект-субъектных отношений / В. Мусиенко. - С. 14-20.
  Калько М.  Аспектуальні класи: проблеми типології та термінології / М. Калько. - С. 21-29.
  Андрушенко О.  Структурна репрезентація функціонально-семантичного поля інструментальності в англійській мові XII-XIII ст. / О. Андрушенко. - С. 29-35.
  Островська А.  Лінгвістична експлікація семантичної природи якісних прикметників сучасної української мови / А. Островська. - С. 36-41.
  Руденко Н.  Суб'єктно-предикатна характеристика умовних складнопідрядних речень / Н. Руденко. - С. 42-49.
  Поперечна О.  Функціональні вияви прислівних підрядних речень у художньо-текстовій парадигмі / О. Поперечна. - С. 49-54.
  Селіванова О.  Мотиваційна функція оцінки в процесі номінації (на матеріалі української мови) / О. Селіванова. - С. 55-64.
  Ярмоленко Г.  Особливості мотивації віддієслівних іменників-полісемантів / Г. Ярмоленко. - С. 65-72.
  Кочерга Г.  Сруктурно-метафоричний різновид асоціативно-термінальної мотивації (на матеріалі українських відіменникових дієслів) / Г. Кочерга. - С. 72-80.
  Калько В.  Гіперонімічна мотивація народних назв лікарських рослин української мови / В. Калько. - С. 80-91.
  Зеленько А.  Концепт у лінгвістичній парадигмі синергетичного детермінізму / А. Зеленько. - С. 92-97.
  Печончик Т.  Концепт "свобода" в дискурсі офіційних виступів Президента України Віктора Ющенка / Т. Печончик. - С. 97-102.
  Мацьків П.  Семантична опозиція бог/людина у фольклорній картині світу / П. Мацьків. - С. 103-112.
  Сухенко В.  Слово в лінгвістичних поглядах П. Г. Житецького / В. Сухенко. - С. 113-118.
  Казанюк О.  Антонімічні відношення в сучасній українській термінології садово-паркового господарства / О. Казанюк. - С. 118-124.
  Любарський С.  Системна організація сучасної української термінології землеробства / С. Любарський. - С. 124-131.
  Карлова Н.  Етноконцепт "рушник" у фразеології / Н. Карлова. - С. 131-136.
  Чорновол Г.  Функціонально-стилістичні особливості економічної термінології (на матеріалі Інтернет-видань) / Г. Чорновол. - С. 137-142.
  Голодов О.  Средства создания комического в специальной лексике (на материале разговорного варианта немецкого языка футбола) / О. Голодов. - С. 142-158.
  Щербина Т.  Номінація верхнього одягу в говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя / Т. Щербина. - С. 159-167.
  Тищенко Т.  Назви бджіл у говірках Східного Поділля / Т. Тищенко. - С. 168-174.
  Денисюк В.  Фразеологія "Лътописа краткого...". 1 / В. Денисюк. - С. 175-179.
  Перепелиця С.  Типи інтитуляції в українсько-молдавських грамотах XIV-XV ст. / С. Перепелиця, Б. Бабенчук. - С. 180-186.
  Шаповал А.  Імплікатури емоційно-оцінного змісту в англомовному дискурсі / А. Шаповал. - С. 187-194.
  Волошина Г.  Питання культури мови на сторінках часопису "Українська мова і література в школі" (1960-1965 рр.) / Г. Волошина. - С. 195-202.
  Денисенко З.  Стилістична та оцінна семи як засіб конотативного семантичного узгодження / З. Денисенко. - С. 203-209.
  Заскалета В.  Структурні та семантичні особливості складнопідрядних означальних речень зі сполучними словами на к- (ч-) (на матеріалі пам'яток української мови XI-XIII ст.) / В. Заскалета. - С. 209-216.
  Сливка Н.  Прагматична поліфункціональність висловлювань-експресивів сучасної англійської мови / Н. Сливка. - С. 217-223.
  Цапок О.  Логічні помилки в мові сучасних українських газет / О. Цапок. - С. 224-230.
  Боть Л.  Прагматичні типи директивних актів під час ігор дітей молодшого шкільного віку / Л. Боть. - С. 231-237.
  Красовська О.  Психолінгвістичні основи мовної експресії (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. Красовська. - С. 238-244.
  Жила Т.  Стилістичне використання іменників на позначення міста в історичному романі / Т. Жила. - С. 244-249.
  Беженарь И.  Коммуникативные клише как средства отражения языковой личности в современном английском языке / И. Беженарь, О. Кудря. - С. 250-259.
  Тріщук О.  Основні категорії реферативного тексту / О. Тріщук. - С. 260-267.

Анотація:   У збірнику наукових праць розглядаються актуальні проблеми когнітивної лінгвістики, лексикології, семасіології, ономастики, термінології, граматики, лінгвостилістики, історії мови та діалектології.

 
70 95.43
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 1-2 (48-49) Серія Філологічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т. - Полтава : Техсервіс, 2006. - 350 с.

Зміст:
  Нямцу А.  Міфологічні жіночі образи в літературі XX ст. (Тенденції функціонування) / А. Нямцу. - С. 3-15
  Астаф'єв О.  Шевченкознавчі пошуки Петра Одарченка / О. Астаф'єв. - С. 15-27
  Пащенко В.  Світовий контекст на сторінках "Рідного краю" 1906 року / В. Пащенко, О. Ніколенко. - С. 27-37
  Дербеньова Л.  Модернізація давньогрецького міфу як організація сюжету трагедії Ю. О'Ніла "Траур - доля електри" / Л. Дербеньова. - С. 37-42
  Дереза Л.  Філософія злочину у Достоєвського і Ніцше / Л. Дереза. - С. 42-47
  Мацапура В.  Проблеми аналізу поетичного тексту / В. Мацапура. - С. 47-57
  Дмитренко О.  Мотив досвіду у фантастичній повісті В. Ф. Одоєвського "Косморама" / О. Дмитренко. - С. 57-64
  Сирота Ю.  Жанр "фізіологічного нарису" у творчості Є. Гребінки та В. Даля / Ю. Сирота. - С. 64-69
  Вечерок О.  Еволюція жанру та проблема жанрового синтезу в художній прозі В. Г. Короленка / О. Вечерок. - С. 69-74
  Мелешко В.  Художньо-змістові параметри роману "Лепрозорій" Володимира Винниченка / В. Мелешко, О. Лов'ягіна. - С. 74-81
  Конєва Т.  Концепція символістського театру Моріса Метерлінка 1890-1900-х років / Т. Конєва. - С. 81-89
  Шередека Г.  Особливості російської літературної казки кінця XIX-початку XX ст. / Г. Шередека. - С. 89-93
  Кочетова С.  До питання про значення культурної традиції для практиків російського модернізму / С. Кочетова. - С. 93-102
  Матющенко Д.  Мотив природи в прозі І. О. Буніна ("Жизнь Арсеньева") / Д. Матющенко. - С. 102-108
  Троцик О.  Проблема становлення християнської свідомості в повісті Б. Пастернака "Детство Люверс" / О. Троцик. - С. 108-117
  Репало Я.  Особливості пейзажу в ранній ліриці Б. Пастернака / Я. Репало. - С. 117-125
  Маркович Я.  Символіка кольору в романі Б. Пастернака "Доктор Живаго" / Я. Маркович. - С. 125-131
  Дмитренко Н.  Небесні образи в поезії Б.- І. Антонича та С. Єсеніна / Н. Дмитренко. - С. 131-141
  Кушнірова Т.  Провідні мотиви творчості А. Платонова 1920-30-х років / Т. Кушнірова. - С. 141-149
  Мельник Т.  Фольклорні традиції в створенні В. Шукшиним образу "Чудіка" / Т. Мельник. - С. 149-153
  Цехановська Н.  Доля В. Некрасова та його книги "В окопах Сталінграда" / Н. Цехановська. - С. 153-159
  Чередник Д.  Пушкінські традиції у романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита" / Д. Чередник. - С. 159-165
  Вовк Я.  Ключі до розуміння поетичного світу Федеріко Гарсіа Лорки / Я. Вовк, Н. Танько. - С. 165-174
  Зуєнко М.  Жанрово-стильові особливості ліричного циклу "Сонеты к картинкам" Б. Чичибабіна / М. Зуєнко. - С. 174-180
  Чеботарьова А.  Біблійні мотиви в поезії Й. Мандельштама / А. Чеботарьова. - С. 180-187
  Шахова П.  Чеховські мотиви та образи в п'єсі О. Вампілова "Старший син" / П. Шахова. - С. 187-196
  Цівкач О.  Стефанія Скварчинська - театральний рецензент "Кур'єра Станіславського" (1926-1929 рр.) / О. Цівкач. - С. 196-204
  Улянченко О.  Образ автора в оповіданнях М. Зощенка / О. Улянченко. - С. 204-210
  Українець Л.  Конотативний аспект фонетичних засобів у повістях М. В. Гоголя / Л. Українець. - С. 210-218
  Безобразова Л.  Особливості функціонування безеквівалентної лексики в поетичному тексті / Л. Безобразова, О. Тупиця. - С. 218-225
  Костенко В.  Прагматико-комунікативні функції антропонімів у текстах наукових журнальних статей / В. Костенко. - С. 225-231
  Павлова І.  Богословська термінологія в мові української проповіді / І. Павлова. - С. 231-240
  Знаменська І.  Функціональний підхід до вивчення медичної термінології / І. Знаменська. - С. 240-243
  Валюх З.  Структура словотвірної парадигми найменувань осіб за внутрішніми ознаками з ідіоматичною (фразеологічною) лексичною семантикою / З. Валюх. - С. 243-250
  Воловик Л.  Словотворчі функції основ префіксальних дієслів / Л. Воловик. - С. 250-256
  Шишліна О.  Внутрішня валентність кореневих основ іменників - німецьких аграрних термінів / О. Шишліна. - С. 256-263
  Сологор І.  Словотвірна структура та семантика автохтонних суфіксальних дієслів - медичних термінів / І. Сологор. - С. 263-269
  Алефіренко Л.  Структурно-семантичні властивості лексико-словотворних синонімів і похідних ононімів у сучасній англійській мові / Л. Алефіренко. - С. 269-276
  Стеценко В.  Структура та словотворчі функції основ суфіксальних дієслів в англомовній економічній терміносистемі / В. Стеценко. - С. 276-284
  Ніконенко О.  Безафіксно-похідні основи іменників у сучасній німецькій мові / О. Ніконенко. - С. 284-290
  Бардакова О.  Дієслівні одиниці в німецькій мові та їх словотворчі функції / О. Бардакова. - С. 290-296
  Артюх В.  Зовнішня валентність непохідних дієслів в об'єктних словосполученнях англійської економічної лексики / В. Артюх. - С. 296-302
  Степаненко М.  Прийменники з-під, з-попід, з-над, з-понад у структурі речень із просторово-напрямковою семантикою / М. Степаненко. - С. 302-312
  Кравченко В.  Євроінтеграційний дискурс як вид політичного дискурсу / В. Кравченко. - С. 312-321
  Корнєва Л.  Основні види комунікації / Л. Корнєва. - С. 321-327
  Баландіна Н.  Комунікативно-прагматичний аналіз чеських клішованих тостів / Н. Баландіна. - С. 327-332

Рубрики: Літературознавство
Україна

Анотація:   До збірника наукових праць увійшли дослідження з української та зарубіжноїлітератури. Пропонується новий погляд та творчість відомих письменників, відкриваються нові імена. Лінгвістичний розділ збірника укладено зі статей присвячених актуальним проблемам вивчення української, російської, чеської, німецької, французької та англійської мов.

 
71 95.4
З32

        Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 124 Праці філологічної секції / Наук. т-во ім. Т. Шевченка (Львів. - Л. : Видавництво НТШ у Львові, 1992. - 462 с.

Зміст:
  Крекотень В.  Освітня реформа Петра Могили і утвердження бароко в українській поезії / В. Крекотень. - С. 7-24
  Пилип'юк Н.  Перший панегірик Києво-Могилянської школи: його зміст та історичний контекст / Н. Пилип'юк. - С. 25-43
  Криса Б.  Характер самоусвідомлення української поезії у XVII-XVIII століттях / Б. Криса. - С. 44-55
  Козак С.  Між історіософією і месіанізмом ("Книги буття українського народу") / С. Козак. - С. 56-70
  Івашків В.  Деякі особливості художнього мислення Пантелеймона Куліша у 1840-х роках / В. Івашків. - С. 71-88
  Шевельов Ю.  1860 рік у творчості Тараса Шевченка / Ю. Шевельов. - С. 89-106
  Зорівчак Р.  Михайло Драгоманів і англійська література. (До 150-річчя від дня народження) / Р. Зорівчак. - С. 107-118
  Чорній С.  Дон-гунівський мотив: Тірсо де Моліна, Олександр Пушкін, Леся Українка / С. Чорній. - С. 119-127
  Бондар Л.  Образ Ісуса Христа в інтерпретації Івана Франка / Л. Бондар. - С. 128-141
  Жулинський М.  Традиція і проблема ідейно-естетичних пошуків в українській літературі кінця XIX - початку ХХ століття / М. Жулинський. - С. 141-153
  Сеник Л.  Політичний роман Миколи Хвильового / Л. Сеник. - С. 154-168
  Салига Т.  Поезія Євгена Маланюка / Т. Салига. - С. 169-184
  Рудницький Л.  Драматургія Григора Лужницького / Л. Рудницький. - С. 185-209
  Фрік Д. А.  Мелетій Смотрицький і руське мовне питання / Д. А. Фрік. - С. 210-229
  Долуд-Левчук-Киричук Н.  Олександр Потебня - попередник лінгвістичної думки ХХ століття / Н. Долуд-Левчук-Киричук. - С. 230-239
  Демський М.  Суть фраземи, її ономасіологічні функції й особливості номінації (Матеріали до ідеографічного Словника українських фразем) / М. Демський. - С. 240-268
  Дудко В.  Забуті публікації Леоніда Глібова у газеті "Черниговские губернские ведомости" / В. Дудко. - С. 269-282
  Дзендзелівський Й.  Листи Михайла Грушевського до Ватрослава Ягича / Й. Дзендзелівський. - С. 283-288
  Гісцова Л.  Листи Михайла Коцюбинського до Михайла Грушевського / Л. Гісцова. - С. 289-294
  Баб'як П.  Листи Євгена Тимченка до Володимира Гнатюка / П. Баб'як. - С. 295-333
  Гирич І.  Із листування Сергія Єфремова і Михайла Грушевського / І. Гирич, В. Синицина. - С. 334-372
  Гнатюк М.  Із творчої спадщини Василя Симоненка: переклади українською мовою віршів Олександра Блока і щоденникові записи / М. Гнатюк. - С. 373-390

Рубрики: Літературознавство
Україна

 
72 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 40 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : ЛОГОС, 2003. - 290 с.

Зміст:
  Ковчина І. М.  Основи соціально-педагогічного забезпечення захисту прав молоді законодавством України про освіту / І. М. Ковчина. - С. 3-15.
  Безпалько О. В.  Поняття "громада" у соціально-педагогічній діяльності / О. В. Безпалько. - С. 15-26.
  Біда О. А.  Ретроспективний аналіз проблеми підготовки вчителів початкових класів до викладання природознавства і сільськогосподарської праці / О. А. Біда. - С. 26-35.
  Василенко Л. М.  Забезпечення інтегративних зв'язків між вокальною і методичною підготовкою студентів музично-педагогічних факультетів / Л. М. Василенко. - С. 36-42.
  Желуденко М. О.  Різні підходи до визначення причин девальвації системи загальних моральних цінностей у педагогічній системі Німеччини / М. О. Желуденко. - С. 43-49.
  Жуков С. М.  Особливості освіти в Японії / С. М. Жуков. - С. 50-57.
  Ковальова С. В.  Проблема творчої активності особистості в історії філософської думки / С. В. Ковальова. - С. 58-68.
  Козир А. В.  Педагогічні умови формування дирегентсько-хорової майстерності у студентів вищих навчальних закладів / А. В. Козир. - С. 68-75.
  Костюшко Г. О.  Деякі аспекти соціалізації дітей через художньо-творчу діяльність / Г. О. Костюшко. - С. 76-84.
  Літікова О. І.  Диференційне навчання бізнес-курсу студентів з різними профілями латеральності (на матеріалі англійської мови) / О. І. Літікова. - С. 85-94.
  Скоробагатько Н. М.  Слово пророче, слово вічне, слово навіки (Деякі аспекти вивчення "Наймички" і "І мертвим і живим..." Т. Шевченка у 9 класі загальноосвітньої школи) / Н. М. Скоробагатько. - С. 94-101.
  Стефаненко П. В.  Теорія проектного та різнорівневого навчання / П. В. Стефаненко. - С. 101-111.
  Стеценко В. П.  Розвивати почуття прекрасного і формувати естетичні смаки / В. П. Стеценко. - С. 112-119.
  Шмалєй С.  Творча задача як модель творчої діяльності / С. Шмалєй. - С. 120-128.
  Григораш А. М.  Анатомия фразеологических единиц: структурные типы фразеологических антонимов / А. М. Григораш. - С. 129-140.
  Гамзюк М. В.  Переклад емотивних одиниць: на матеріалі німецької мови / М. В. Гамзюк. - С. 141-147.
  Гурко М. З.  Усиление интенсивности признака при вторичном фразообразовательном процессе (на материале немецкого языка) / М. З. Гурко. - С. 147-158.
  Дмитренко О. П.  Ідіоматичність фразеологічних виразів з компонентом на вираження економічних понять (на матеріалі німецької мови) / О. П. Дмитренко. - С. 159-164.
  Докукіна Т. Ю.  Порівняльні конструкції з субстантивним словосполученням в оповіданнях В. Винниченка / Т. Ю. Докукіна. - С. 165-169.
  Жуковська В. В.  Дієслівна жанроутворююча лексика популярного політичного роману / В. В. Жуковська. - С. 169-179.
  Козинський Л. В.  Умови становлення української мови у Західній Україні у другій половині XIX ст. / Л. В. Козинський. - С. 179-186.
  Кулик Н. Д.  Характер сполучуваності німецьких фразеологізмів з чітко фіксованими структурними особливостями / Н. Д. Кулик. - С. 186-194.
  Лабінська Б. І.  Структурно-граматичні типи фразеологічних одиниць з медичним компонентом / Б. І. Лабінська. - С. 195-202.
  Литвиненко О. В.  "Не лякають їх чорні труни..." (Народницький рух в художньому світі історичної прози Олександра Соколовського) / О. В. Литвиненко. - С. 202-214.
  Мрочко В. І.  Релевантна ознака крилатих висловів сучасної німецької мови / В. І. Мрочко. - С. 214-223.
  Олійник О. О.  Прислів'я-біблеїзми та прислів'я-запозичення у контексті національної культури (на матеріалі німецьких та англійських паремій) / О. О. Олійник. - С. 223-231.
  Ріднєва Л. Ю.  Найменування епілепсії у народній медичній лексиці української та російської мов / Л. Ю. Ріднєва. - С. 231-239.
  Тумай Н. В.  Погляди науковців XIX століття на історію та розвиток української мови / Н. В. Тумай. - С. 239-247.
  Хлистун І. В.  Оніми в українській поезії другої половини XX ст. / І. В. Хлистун. - С. 247-254.
  Чумак Т. А.  Лексико-морфологічні засоби вираження семантичного поля саду в барокових текстах XVII-XVIII ст. / Т. А. Чумак. - С. 255-259.
  Шуляк С. А.  Колористичний епітет у поезії Євгена Гуцала / С. А. Шуляк. - С. 260-265.
  Шупик В. А.  Поети і доба / В. А. Шупик. - С. 265-271.

 
73 95.4
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 3 (30) Серія Філологічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т. - Полтава : Техсервіс, 2003. - 142 с.

Зміст:
  Киченко О.  Функції образного слова у міфологізованому смисловому контексті (класичні теорії образу і проблеми функціональної поетики) / О. Киченко. - С. 3-6
  Мацапура В.  Роман П. Куліша "Михайло Чарнішенко, или Малороссия восемдесят лет назад": особливості проблематики і літературний контекст / В. Мацапура. - С. 7-10
  Зінченко Н.  Гумор і сатира в ідеологічних творах І. С. Нечуя-Левицького / Н. Зінченко. - С. 10-13
  Онищенко Т.  Образ України у творчості Мусія Кононенка / Т. Онищенко. - С. 13-16
  Ленська С.  Деякі стильові домінанти лірики Наталії Лівицької-Холодної / С. Ленська. - С. 16-19
  Ковальчук Т.  Символіка світоглядної парадигми в поезії Ліни Костенко / Т. Ковальчук. - С. 20-27
  Скобельська О.  Рецепція Гоголівської художньої картини світу в українській "Химерній прозі" / О. Скобельська. - С. 28-30
  Дереза Л.  До питання про фольклорні та літературні джерела казки С. Аксакова "Червоненька квіточка" / Л. Дереза. - С. 30-34
  Лавров В.  "Завиднілася і на донській землі кровиця..." (зображення повстання донських козаків навесні 1918 року у романі М. Шолохова "Тихий Дон") / В. Лавров. - С. 38-41
  Чередник Л.  Пушкінські мотиви у повісті М. Булгакова "Записки на манжетах" / Л. Чередник. - С. 41-43
  Маркович Я.  Жанрова організація роману Б. Пастернака "Доктор Живаго" в оцінці критиків і літературознавців / Я. Маркович. - С. 44-48
  Кушнірова Т.  Символіка кольорів у трилогії Андрія Платонова "Котлован\" / "Чевенгур". - С.  "Ювенільне море"\"
  Репало Я.  "Природа, мир, тайник вселенной..." (ідейно-естетична функція пейзажу в ліриці Бориса Пастернака) / Я. Репало. - С. 54-57
  Троцик О.  Еволюція образу ліричної героїні в поемі "У самого моря" А.Ахматової / О. Троцик. - С. 57-59
  Ніколенко О.  Із історії жанрів японської лірики (танка, ренга, хоку) / О. Ніколенко. - С. 62-68
  Корж Г.  Деякі особливості романів Е. Уортон "Притулок радості\" / К. шопін "Пробудження" та У. Кезер "Моя Антонія"\". - С. Г. Корж. - 68-71,
  Безобразова Л.  Перестороги Івліна Во (1903-1966) / Л. Безобразова. - С. 75-77
  Корнєва Л.  Григорій Сковорода як оратор / Л. Корнєва. - С. 78-82
  Тупиця О.  Проблема визначення безеквівалентних одиниць сучасної української мови / О. Тупиця. - С. 85-90
  Валюх З.  Дериваційні відношення між конкретною і типовою парадигмами у словотворі / З. Валюх. - С. 102-107
  Валюх Г.  Ресурси ад'єктивного словотвору сучасної англійської мови / Г. Валюх. - С. 107-110

 
74 95.43
К43

        Наукові записки [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 27 Серія: Філологічні науки (українське літературознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка, М-во освіти і науки України. - Кіровоград : Видавництво КДПУ, 2000. - 379 с.

Зміст:
  Клочек Г.  Поезія і поетика степу в творчості Яра Славутича (стаття друга) / Г. Клочек. - С. 3-20.
  Славутич Яр  Із літературної творчості Яра Славутича. Гетьман Сагайдачний у віршах К. Саковича (1622) / Яр Славутич. - С. 20-37.
  Буряк О.  Гріх з Божого благословення / О. Буряк. - С. 37-47.
  Костянтин Б.  Образи мрій у збірці М. Рильського "На білих островах" / Б. Костянтин. - С. 47-52.
  Бабенко О.  Про деякі домінанти творчості І. Тобілевича (Карпенка-Карого) - комедіографа / О. Бабенко. - С. 52-62.
  Вієвський В.  Своєрідність жанру водевілю І. П. Котляревського та М. Л. Кропивницького / В. Вієвський. - С. 62-78.
  Вечірко О.  М. Хвильовий та Б. Пільняк: творчі перегуки / О. Вечірко. - С. 79-92.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гребньова А.  Апокаліптичні мотиви в повісті Б. Антоненка-Давидовича "Смерть" / А. Гребньова. - С. 93-104.
  Гурбанська А.  Переддень прози шістедесятників (роман Г. Тютюнника "Вир" / А. Гурбанська. - С. 105-119.
  Деркач Т.  Василь Наріжний та українська барокова літературна традиція / Т. Деркач. - С. 120-130.
  Долгушева О.  Традиції комічного й сміху в українській та американській літературах / О. Долгушева. - С. 131-148.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зимомря М.  У перевеслі перекладу до 70-річчя від дня народження Д. Павличка / М. Зимомря. - С. 149-154.
  Козачок Я.  До питання про дискусію Костомарова із Соловйовим з приводу ролі козацтва в історії України / Я. Козачок. - С. 155-160.
  Корнєєв В.  Націоформувальні елементи поезії Юрія Дарагана / В. Корнєєв. - С. 161-168.
  Кухар О.  Еволюція національної ідеї від романтиків 20-30-х рр. XIX ст. до "Пражан" / О. Кухар. - С. 169- 178.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куценко Л.  Ніщо і суще в художній моделі світу Є. Маланюка / Л. Куценко. - С. 179-189.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маковей Г.  Образ коханної в збірці Дмитра Павличка "Таємниця твого обличчя" (аналіз деяких опозицій) / Г. Маковей. - С. 190-199.
  Марко В.  Нев'янучий сміх (Повість Г. Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма) / В. Марко. - С. 200-213.
  Мариненко Ю.  Роман-тетралогія Докії Гемунної "Діти чумацького шляху": художні домінанти / Ю. Мариненко. - С. 214-224.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михида С.  Повість Івана Микитенка "Гавриїл Кириченко - школяр": сучасна інтерпретація / С. Михида. - С. 225-237.
  Олейникова Г.  Передоручена розповідь у жанрі наукової фантастики / Г. Олейникова. - С. 238-246.
  Ожоган Л.  Література і філософія: у пошуках гармонії / Л. Ожоган. - С. 247-254.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Панченко В.  Іван франко - літературний критик / В. Панченко. - С. 255-266.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Перзеке А.  Пушкинский след в романе Е. Замятина "Мы" / А. Перзеке. - С. 267-279.. - Библиогр. в конце ст.
  Працьовитий В.  Проблема національного самоусвідомлення у комедії Миколи Куліша "Мина Мазайло" / В. Працьовитий. - С. 280-292.
  Савоськина Т.  О взаимодействии литературных родов и жанров в романе / Т. Савоськина. - С. 293-305.
  Свиреденко О.  Творча трансформація притчі про блудного сина в поетичному часопросторі Амвросія Метлинського / О. Свиреденко. - С. 306-316.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Семенець О.  Художні системи Б. І. Антонича і Є. Маланюка: закономірності поетичної мови та ідіостиль / О. Семенець. - С. 317-328.
  Таран О.  Деякі апекти психології творчого самовираження в поетичній інтерпретації Ліни Костенко / О. Таран. - С. 329-339.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Торкут Н.  Специфіка взаємодії мемуарного й міфопоетичного компонентів у поетиці англійської ренесансної біографії / Н. Торкут. - С. 340-349.
  Торкут Н.  Жанрова своєрідність англійських літературно-критичних творів ренесансної доби / Н. Торкут, К. Василина. - С. 350-356.
  Тузков С.  Художественная структура антиутопической повести Н. Федорова "Вечер в 2217 год" (к проблеме типологии русской повести начала ХХ в.) / С. Тузков. - С. 357-366.. - Библиогр. в конце ст.
  Церна Г.  Традиційні образи та їх трансформація у літературному просторі й часі / Г. Церна. - С. 367-376.

Рубрики: Літературознавство

 
75 80
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Філологія Вип. 4 / М-во освіти і науки України, Ужгородський держ. ун-т. - Ужгород : УжДУ, 2000. - 132 с.

Зміст:
  Галас Б. К.  Відображення рукописних словникових матеріалів В. Лазаревського у працях М. Номиса і Б. Грінченка / Б. К. Галас. - С. 3-7
  Гоца Е. Д.  Назви їжі, пов'язані з часом її споживання, в українських говорах Карпат / Е. Д. Гоца. - С. 8-11
  Гудманян А. Г.  Про передачу німецьких графем графічними засобами української мови (на матеріалі власних назв) / А. Г. Гудманян. - С. 12-14
  Жовтобрюх Н. В.  Лексико-семантична структура філософських термінів української мови / Н. В. Жовтобрюх. - С. 15-17
  Кікало А. В.  Комунікативно-прагматичний аспект письмового тексту / А. В. Кікало. - С. 18-20
  Кондор М. В.  Про суплетивізм у системі дієслова / М. В. Кондор. - С. 21-22
  Лазоришин И. И.  Взаимодействие первичных и вторичных имперфективов в современном русском языке / И. И. Лазоришин. - С. 23-28
  Ліхтей Т. В.  Поетична фразеологія словацьких романтиків в українському перекладі Івана Мацинського / Т. В. Ліхтей. - С. 29-33
  Миголинець О. Ф.  Лексико-семантична характеристика назв культивованих рослин у говірках Закарпатської області / О. Ф. Миголинець. - С. 34-37
  Медвідь-Пахомова С. М.  Слов'янські антропонімічні формули і вік людини / С. М. Медвідь-Пахомова. - С. 38-41
  Орос В. И.  Сохранение древнерусских лексических элементов в говорах Хустщины (на материале села Стеблевка) / В. И. Орос. - С. 42-44
  Пискач О. Д.  Мовознавчі аспекти діяльності Сергія Єфремова (на матеріалі "Щоденників") / О. Д. Пискач. - С. 45-48
  Полюжин-Венжинович Н. Ф.  Порівняльний аналіз структурно-семантичних особливостей лексики народних ремесел української та англійської мов / Н. Ф. Полюжин-Венжинович. - С. 49-50
  Сабадош І. В.  Розвиток української наукової термінології ботаніки у міжвоєнний період / І. В. Сабадош. - С. 51-55
  Статєєва В. І.  М. П. Драгоманов - оборонець української мови на міжнародному рівні / В. І. Статєєва. - С. 56-62
  Устюгова Л. М.  Глаголы с основой на -и (ть) как словопроизводственная база существительных с суффиксом -ние/-ение в русском языке / Л. М. Устюгова. - С. 63-68
  Ариповский В. И.  Функции композиционных "сопряжений" в романе Л. Толстого "Воскресение" / В. И. Ариповский. - С. 69-74
  Балега Ю. І.  Життя і творчість Костя Вагилевича / Ю. І. Балега. - С. 75-79
  Балла Е. Ю.  Фольклоризм збірки Василя Пачовського "Розсипані перли" / Е. Ю. Балла. - С. 80-83
  Барчан В. В.  Мотив ностальгії в еміграційній ліриці В. Гренджі-Донського / В. В. Барчан. - С. 84-85
  Бидзиля Ю. М.  Концепция русской истории в поэзии А. К. Толстого / Ю. М. Бидзиля. - С. 86-90
  Бунчук Б. І.  Трискладові розміри у поезії І. Франка 1875-1879 років / Б. І. Бунчук. - С. 91-94
  Вигодованець Н. І.  Сюрреалізм поетики Василя Довговича / Н. І. Вигодованець. - С. 95-97
  Голомб Л. Г.  Образ автора в поетичній системі Петра Карманського / Л. Г. Голомб. - С. 98-103
  Джоганик Я. Я.  Ілюзія дотику як основна епічна концепція Єви Бісс / Я. Я. Джоганик. - С. 104-106
  Кевешлігеті О. В.  Художня інтерпретація календарного циклу осені у творчості Боршоша-Кум'ятського / О. В. Кевешлігеті. - С. 107-109
  Рошко М. М.  Функція оповідача в романі Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" / М. М. Рошко. - С. 110-113
  Синько И. М.  Этнологические аспекты рассказов "Марк Чудра" и "Старуха Изергиль" Максима Горького / И. М. Синько. - С. 114-116
  Тарасюк В. Ю.  Майстерність А. Волошина - публіциста / В. Ю. Тарасюк. - С. 117-119
  Туряниця Ю. Д.  Августин Волошин про Антонія Годинку / Ю. Д. Туряниця. - С. 120-122
  Ференц Н. С.  Поезія Людмили Кудрявської / Н. С. Ференц. - С. 123-128

Рубрики: Мовознавство загальне

Ключові слова (ненормовані): діяльність Єфремова С. -- Драгоманов М. П. -- персоналія Вагилевича К. -- поетика Довговича В. -- Волошин А. - публіцист

 
76 80
Ф54

        Філологічні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2009. - 138 с.

Зміст:
  Николенко О.  Н. Гоголь в художественном мире В. Некрасова / О. Николенко. - С. 3-10.
  Мацапура В.  Г. Ф. Квітка-Основ'яненко як популяризатор української теми в російській літературі (повість "Головатый") / В. Мацапура. - С. 10-17.
  Остапенко И.  Городской пейзаж: мифопоэтический аспект / И. Остапенко. - С. 17-22.
  Дмитренко Е.  А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский: типология творческих взаимоотношений / Е. Дмитренко. - С. 23-27.
  Чередник Л.  Концепт "спокій" у творчій спадщині М. Булгакова та О. Пушкіна / Л. Чередник. - С. 28-34.
  Тагільцева Я.  Світ природи у циклі "Петербург" Б. Пастернака / Я. Тагільцева. - С. 34-39.
  Цехановська Н.  Конфлікт творчої особистості та суспільства у повісті В. Некрасова "Кіра Георгіївна" / Н. Цехановська. - С. 39-45.
  Тарасова В.  Образ автора у "Дон Жуані" Дж. Байрона та "Євгенії Онєгіні" О. Пушкіна / В. Тарасова. - С. 46-50.
  Грінченко Н.  Поетика внутрішніх заголовків у романі О. Ф. Писемського "Взбаламученное море" / Н. Грінченко. - С. 51-57.
  Шахов П.  Поетика драми / П. Шахов. - С. 57-65.
  Глушко К.  Жанрова своєрідність сатиричних повістей М. Булгакова / К. Глушко. - С. 65-73.
  Улянченко О.  Розкриття теми "маленької людини" в сатиричних оповіданнях М. Зощенка / О. Улянченко. - С. 73-79.
  Дмитренко Н.  Метафорична будова поетичної мови С. Єсеніна / Н. Дмитренко. - С. 79-84.
  Крючкова Я.  Ігрова модель постмодерністської концепції світу: до постановки питання / Я. Крючкова. - С. 85-89.
  Алефіренко Л.  Продуктивні моделі творення складних та складнопохідних іменників у сучасній англійській мові / Л. Алефіренко. - С. 90-95.
  Романюк С.  Роль темпоральних актуалізаторів у реалізації семантики теперішнього часу / С. Романюк. - С. 95-99.
  Сологор І.  Аналіз семантики дієслівних термінів із запозиченою твірною основою / І. Сологор. - С. 100-103.
  Знаменська І.  Структура, семантика та словотворчі функції твірних основ кореневих неправильних дієслів при утворенні похідних основ конверсійних іменників / І. Знаменська. - С. 104-107.
  Нікульшина Т.  Оцінний аспект концептів creature та істота (на матеріалі сучасної англійської та української мови) / Т. Нікульшина. - С. 108-113.
  Петрик О.  Класифікаційні основи іменників опредметненої дії / О. Петрик. - С. 114-119.
  Бардакова О.  Характеристика дієслівних одиниць німецької мови з першим словотворчим компонентом bei- / О. Бардакова. - С. 119-125.
  Девальєр О.  Абревіація в системі способів словотвору: проблеми інтерпретаці / О. Девальєр. - С. 125-130.

Анотація:   У збірнику наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка "Філологічні науки" публікуються дослідження з теорії та історії літератури, компаративістики, а також з усіх напрямків мовознавства. Видання пропонує сучасні погляди на розвиток української та інших європейських мов, нові тлумачення художніх творів у світовому літературному процесі.

 
77 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : [всеукр. зб. наук. пр.] : у 2 т. Серія: Іноземна філологія Чис. 12, Т. 1 Проблеми сучасної світової літератури. Проблеми сучасного перекладознавства / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2008. - 228 с.

Зміст:
  Авраменко С. Р.  Категорія зв'язності художнього тексту на матеріалі роману Джойс Керол Оутс "Американські апетити" / С. Р. Авраменко. - С. 3-7.
  Андросюк А. Л.  Мовні засоби сатири та гумору в романі У. М. Теккерея "Ярмарок суєти" / А. Л. Андросюк, О. І. Пагурець, Г. М. Усик. - С. 8-12.
  Біляшевич Т. М.  "Сам як інший": наративний аспект (ре)конструювання ідентичності у повісті А. Камю "Сторонній" / Т. М. Біляшевич. - С. 13-18.
  Богиня Н. В.  Уроки Генрі Джеймса в ранній творчості Гертруди Стайн: "Quod Erat Demonstrandum" / Н. В. Богиня. - С. 19-24.
  Бойченко О. П.  Концепція існування особистості у суспільстві (за романами Д. П. Донліві "Чарівна казка Нью-Йорка" та "Рудий") / О. П. Бойченко. - С. 25-28.
  Буравченко О. А.  Архетипні мотиви подорожі у творчості У. Фолкнера (на прикладі романів "Сарторіс\" / "Авесалом. - С.  Авесалом!")\"
  Бушкова В. В.  Художня репрезентація контрадикційного змісту концептів "Південь" та "Північ" в оповіданні Ф. С. Фіцджеральда "The Ice Palase" / В. В. Бушкова. - С. 33-36.
  Глінка Н. В.  Символічна теорія Ернста Кассірера у контексті Д. Г. Лоуренса / Н. В. Глінка. - С. 37-40.
  Гречуха Л. О.  Особливості художнього стилю В. Берроуза (роман "Голий сніданок") / Л. О. Гречуха. - С. 41-45.
  Джолос Ю. В.  Індіанська та "неіндіанська" (Non-Indian) літературна критика як тип бінарної літературознавчої опозиції / Ю. В. Джолос. - С. 45-49.
  Донцова О. В.  Особливості еротизму романів В. Набокова "Лоліта\" / "Камера Обскура. - С.  "захист Лужина" \"
  Калина В. В.  Поезія Ріти Дав: історичний аспект / В. В. Калина. - С. 53-59.
  Кобзар О. І.  Творчість Фрідріха Геббеля в контексті філософських пошуків XIX століття / О. І. Кобзар. - С. 59-64.
  озимирська Т. І.  Особливості політичної драматургії Вола Сойінки (на прикладі п'єси "Танок лісів") / Т. І. озимирська. - С. 65-69.
  Кузебна В. В.  Автобіографізм як складовий компонент малої прози Ш. Андерсона (на прикладі новели "Смерть у хащах") / В. В. Кузебна. - С. 70-74.
  Кучер З. І.  Проблема відчуження особистості в творчості Ф. Дюрренматта / З. І. Кучер. - С. 75-77.
  Лісун О. В.  Основні стратегії розгортання постмодерністського художнього дискурсу в романі Томаса Пінчона "Вигукується лот 49" / О. В. Лісун. - С. 78-81.
  Макаренко Ю. Г.  Особливості ретроспективної композиції у п'єсі Е. Олбі "Мешканець" / Ю. Г. Макаренко. - С. 81-84.
  Матковська І. В.  "Оповіді рабів" у контексті афро-американської жіночої прози кінця XIX століття / І. В. Матковська. - С. 84-88.
  Мішіна Л. М.  Стильові засоби роману "Жінка французького лейтенанта" Дж. Фаулза / Л. М. Мішіна. - С. 88-92.
  Нямцу А. Е.  Художественные миры мифологических моделей в современном аксиологическом контексте / А. Е. Нямцу. - С. 93-102.
  Орлова М. О.  Мотив "Повернення додому" в творчості Петера Гандке (на прикладі п'єси "Селами") / М. О. Орлова. - С. 102-107.
  Пікуль О. В.  Творчість Джона Ешбері у контексті американської критики II половини XX століття / О. В. Пікуль. - С. 108-112.
  Рагузіна Л. Ю.  Мотиви індіанських міфів у творчості Дж. Моррісона / Л. Ю. Рагузіна, Т. О. Синько. - С. 113-116.
  Редчиць Т. В.  Структурно-композиційні паралелі художньої прози Хайміто фон Додерера та Томаса Манна / Т. В. Редчиць. - С. 116-121.
  Рекут О. В.  Парадигма автофікціональної оповіді в італійському жіночому романі кінця XX століття: статева ідентичність дієгетичного оповідача / О. В. Рекут. - С. 121-125.
  Сизоненко Н. А.  Специфіка професійної діяльності персонажів як елемент ідейного простору британської історіографічної металітератури / Н. А. Сизоненко. - С. 126-130.
  Слободяник Я. М.  "Театр абсурду" Еліаса Канетті (на прикладі п'єси "Hochzeit" "Весілля") / Я. М. Слободяник. - С. 131-134.
  Совєтна А. В.  До проблеми "магічного реалізму" в творчості Ани Кастілло / А. В. Совєтна. - С. 134-140.
  Старцева В. С.  Південні традиції та чорна етика в романі Тоні Моррісон "Beloved" / В. С. Старцева. - С. 140-144.
  Сухенко І. М.  Реалізація "регіонально-національного" у контексті англоканадського оповідання про природу / І. М. Сухенко. - С. 144-148.
  Ткаченко Л. М.  Трансформація сюжету п'єси Карло Гольдоні "Трактирниця" в творі Петера Турріні "Господиня готелю" / Л. М. Ткаченко. - С. 148-152.
  Ткаченко І. В.  Особливості проблематики та художньої композиції роману Еліс Уокер "Колір пурпурний" / І. В. Ткаченко. - С. 153-155.
  Хряпак С. О.  Поетика іманентності в поезії Роберта Блая / С. О. Хряпак. - С. 155-159.
  Худенко Н. В.  Творчий доробок Максін Хонг Кінгстон в контексті американського мультикультуралізму / Н. В. Худенко. - С. 159-163.
  Чепурда Г. М.  Художні принципи мультикультуралізму в жанрі короткого оповідання Енні Пру (на прикладі оповідання "On the antler") / Г. М. Чепурда. - С. 164-166.
  Шевченко Ю. В.  Протистояння "людина - суспільство" в умовах глобалізації (на основі роману Дж. Францена "Виправлення") / Ю. В. Шевченко. - С. 167-170.
  Шпак В. К.  Повоєнна ліворадикальна поезія США. Томас Макграт / В. К. Шпак. - С. 171-175.
  Вахнік Г. Г.  Лексико-семантичні особливості перекладу мовних одиниць, що містять фонову інформацію / Г. Г. Вахнік, Є. С. Баранова. - С. 176-180.
  Верзун Л. В.  Особливості перекладацьких ідіостилів Соломії Павличко і Дарії Радієнко (на матеріалі українських перекладів роману Девіда Г. Лоуренса "Коханець леді Чатерлей") / Л. В. Верзун. - С. 181-184.
  Герман М. В.  Поетичні твори Р. М. Рільке в перекладах В. Стуса / М. В. Герман. - С. 185-189.
  Горобець Н. І.  Особливості вживання та перекладу англомовних економічних термінів-запозичень / Н. І. Горобець. - С. 190-192.
  Дєгтярьова Л. П.  Основні способи перекладу скорочень-неологізмів у сучасній англомовній газетно-інформаційній літературі / Л. П. Дєгтярьова, І. І. Скоряк. - С. 193-196.
  Коломієць С. С.  Роль дискурсивного аналізу в навчанні студентів-іноземців перекладу з англійської мови / С. С. Коломієць. - С. 197-200.
  Кривонос Я. В.  Нейролінгвістичні аспекти перекладу метафори / Я. В. Кривонос. - С. 200-204.
  Кулєзньова С. С.  Засоби вираження спонукальної модальності в англійській мові і їхній переклад українською мовою / С. С. Кулєзньова. - С. 204-208.
  Лімборський І. В.  Переклад художнього твору як прблема літературознавчої компаративістики / І. В. Лімборський. - С. 209-215.
  Литвиненко І. Ю.  Особливості передачі експресивної лексики під час перекладу художнього твору / І. Ю. Литвиненко. - С. 215-220.
  Онищенко Ю. К.  Порівняльний термінологічний аналіз перекладів українізованих програм компанії "Майкрософт" / Ю. К. Онищенко. - С. 220-223.
  Павленко В. В.  Переклад як акт міжмовної комунікації / В. В. Павленко. - С. 224-228.

 
78 80
Т33

        Теоретична і дидактична філологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 8 / МОН України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : СКД, 2010. - 470 с.

Зміст:
  Анапньян Е.  Лінгвостилістичні засоби портретизації образів форсайтівського циклу Дж. Голсуорсі / Е. Анапньян. - С. 3-11.
  Артюх В.  До питання особливостей перекладу військової лексики / В. Артюх. - С. 11-21.
  Блєдних Т.  Літературна та політична модель України в творчості Юрія Липи / Т. Блєдних. - С. 21-29.
  Борисова Н.  Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі роботи з газетними текстами / Н. Борисова. - С. 29-38.
  Босак Н.  Теоретико-практичні засади використання дискурсивного аналізу тексту у вищій школі (на прикладі новели Гр. Тютюнника "Зав'язь") / Н. Босак, О. Кучерява. - С. 39-46.
  Бражник Л.  Онимное пространство "Поэмы без героя" А. Ахматовой / Л. Бражник. - С. 47-54.
  Васянович Г.  Мовний креативізм (до характеристики релятивізму та детермінізму) / Г. Васянович. - С. 54-65.
  Винар С.  Етнокультурний аспект тексту як важлива ланка художнього комунікативного процесу / С. Винар. - С. 66-74.
  Волчанська Г.  Типологія комунікативних стратегій у політичному дискурсі Барака Обами / Г. Волчанська, О. Чорна. - С. 74-84.
  Герасименко И.  Контекстуальная семантика слов с неконкретным цветовым значением / И. Герасименко. - С. 84-94.
  Горіна Ж.  Лінгводидактичний потенціал національно-прецедентних текстів у мовно-літературній освіті майбутніх філологів / Ж. Горіна, А. Буднік. - С. 94-105.
  Григоренко Т.  Етнографічна лексика в "Словарі української мови" за ред. Б. Грінченка / Т. Григоренко. - С. 105-113.
  Єрмоленко А.  Великі лінгвістичні злочини: лінгвістичний аналіз маніпулятивних текстів англомовного судового дискурсу / А. Єрмоленко. - С. 113-125.
  Єрмоленко С.  Назва твору в структурі поетичних текстів Ксьондза Яна Твардовського (мотивація і функція) / С. Єрмоленко. - С. 125-134.
  Заболотна Т.  Комунікативні риси авторитарних особистостей / Т. Заболотна, Н. Сердюк. - С. 135-144.
  Загородня Л.  Анафорична функція англійського означеного артикля як проблема перекладу українською мовою / Л. Загородня. - С. 144-154.
  Заремська І.  Поетика філософської лірики Ліни Костенко: художнє відображення концепту "час" / І. Заремська. - С. 154-161.
  Костик Є.  Формування духовних цінностей у студентської молоді у процесі вивчення іноземної мови / Є. Костик. - С. 161-171.
  Котченко Т.  Вплив соціокультурного та лінгвокраєзнавчого аспектів на формування мотивації вивчення іноземної мови (на прикладі німецької мови) / Т. Котченко. - С. 171-179.
  Кравцова Ю.  Сферы-источники метафоризации в художественном тексте / Ю. Кравцова. - С. 180-189.
  Кучеренко І.  Стилістичний аналіз тексту на уроці рідної мови / І. Кучеренко. - С. 189-197.
  Летючая Л.  Грамматическая связность как показатель цельности художественного текста / Л. Летючая. - С. 198-203.
  Лєднік О.  Зв'язність тексту як текстотворча категорія / О. Лєднік. - С. 204-213.
  Литвин І.  Когнітивна природа метонімії в романі О. Гончара "Собор" / І. Литвин. - С. 213-221.
  Мамчур Л.  Текст як засіб формування комунікативної компетентності учнів / Л. Мамчур. - С. 222-231.
  Марченко Н.  Підсистема вправ для формування в майбутніх учителів німецької мови як другої іноземної рецептивної граматичної компетенції / Н. Марченко. - С. 231-243.
  Михед О.  Реалітішоу як генологічний фактор формування реалітіроману / О. Михед. - С. 243-253.
  Музика Т.  Різні підходи до вивачення категорії експресивності в сучасній лінгвістиці / Т. Музика. - С. 253-262.
  Мукатаєва Я.  Стилістика німецької балади та її збереження в українському та російському перекладах / Я. Мукатаєва. - С. 263-271.
  Нікітина Н. П.  Методичний потенціал автентичних художніх текстів для формування комунікативної компетенції / Н. П. Нікітина. - С. 271-280.
  Новак О.  Словотворчі моделі сучасної німецької мови / О. Новак. - С. 280-288.
  П'єцух О.  Гіперпосилання як основа електронних текстів ЗМІ (на матеріалі сучасного англомовного політичного медіатексту) / О. П'єцух. - С. 288-297.
  Панькова Т.  Актуальне членування складнопідрядних речень з підрядними предикативними / Т. Панькова. - С. 297-305.
  Пономарьова Л.  Стратегії і тактики мовлення суддів в судово-процесуальному дискурсі / Л. Пономарьова. - С. 306-314.
  Савчук О.  Особливості функціонування дейктичних елементів у творі Дж. Р. Р. Толкіна "Гобіт" / О. Савчук, В. Савчук. - С. 314-324.
  Садовський А.  Прислівник як мінімальна елементарна синтаксема в тексті діалога Платона "Крітон" / А. Садовський. - С. 324-332.
  Саркисова В.  Функционирование слов с временной семантикой в текстах русских заговоров / В. Саркисова. - С. 332-340.
  Селіванова О.  Текст: проблема дефініції / О. Селіванова. - С. 340-349.
  Скляренко О.  Метафора як елемент мікрорівня жанрово-стилістичної домінанти оповідань Інгеборг Бахманн / О. Скляренко. - С. 349-358.
  Слюніна О.  Лінгвопоетична інтерпретація стихії землі в поетичному ідіолекті Марії Людкевич / О. Слюніна. - С. 358-371.
  Танана С.  Когнітивно-комунікативна модель навчання професійно-орієнтованого читання тексту іноземною мовою в немовному ВНЗ / С. Танана, Н. Чайка. - С. 371-378.
  Танчинець М.  Стильова диференціація англійської мови як прояв мовної варіативності / М. Танчинець. - С. 378-387.
  Туркіна О.  Когнітивно-дискурсивний аспект індивідуальної концептології в мові письменника / О. Туркіна. - С. 387-397.
  Фоменко Е.  Моделирование тексто-стилевого концепта в "Дублинцах" Джеймса Джойса / Е. Фоменко. - С. 397-408.
  Христич Н.  Студентський сленг у системі молодіжного неформального мовлення (на матеріалі англійської мови) / Н. Христич. - С. 409-418.
  Хряпак С.  Роберт Блай: сюрреалістичні візії минулого і майбутнього Америки / С. Хряпак. - С. 418-425.
  Швець Н.  Асоціативно-термінальна мотивація англійських іхтіонімів (донорська зона інша тварина) / Н. Швець. - С. 426-432.
  Швець Т.  Лінгвокраїзнавчий підхід до формування навичок непідготовленого мовлення студентів вищих мовних закладів у процесі занять з домашнього читання / Т. Швець. - С. 433-440.
  Швидка Т.  Класифікаційні ознаки дієслів інформації у системі дієслівної лексики сучасної української літературної мови / Т. Швидка. - С. 440-450.
  Юрашко Л.  Функції демінутивів у детективістиці / Л. Юрашко. - С. 450-459.

Анотація:   До збірника увійшли статті з актуальних питань мовознавства та методики викладання філологічних дисциплін.

 
79 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2006. - 410 с.

Зміст:
  Алексенко С. Ф.  Соціокультурні контексти вживання висловлень-вибачень в англійському діалогічному мовленні / С. Ф. Алексенко. - С. 3-7.
  Андрусь Л. А.  Необізнаність мовця та її актуалізація у питальних реченнях французької мови / Л. А. Андрусь. - С. 7-13.
  Антонюк К. П.  Відображення концептуальної моделі світу у процесах метафоризації (на прикладі онтологічних метафор референту culture) / К. П. Антонюк. - С. 13-20.
  Бабюк В. А.  Особливості семантичних трансформацій у загальновживаній лексиці у текстах з радіоекології / В. А. Бабюк. - С. 20-25.
  Багацька О. В.  Синтаксичні моделі розгортання концепту рівновага в сучасних американських коротких оповіданнях / О. В. Багацька. - С. 25-31.
  Бокова П. М.  Значення та функції темпоральних сполучників (на матеріалі іспанського часового складнопідрядного речення) / П. М. Бокова. - С. 31-35.
  Борисенко Н. Д.  Конфлікт та кооперація в міжгендерному спілкуванні персонажів британської драми / Н. Д. Борисенко. - С. 35-40.
  Бохун Н. В.  Лінгвальні засоби створення портрета персонажа в творах іспанських письменників XIX століття / Н. В. Бохун. - С. 40-44.
  Булаховська Ю. Л.  "Прозаїзація" польської поезії другої половини XX-го століття як вияв жанрової інтеграції в літературі / Ю. Л. Булаховська. - С. 45-47.
  Ваховська Л. Ф.  Метафорична репрезентація ключових концептів сучасного американського кінематографу / Л. Ф. Ваховська. - С. 47-54.
  Венгренівська М. А.  Два французькі переклади гімну П. Чубинського "Ще не вмерла Україна" (еквілінеарність та гендерний фактор) / М. А. Венгренівська. - С. 54-57.
  Гнатюк А. Д.  Смисловий аналіз інформації в процесі виконання послідовного перекладу / А. Д. Гнатюк, Н. Г. Гнатюк. - С. 58-62.
  Гніздечко О. М.  Оцінний аспект англомовного наукового лінгвістичного дискурсу / О. М. Гніздечко. - С. 63-69.
  Головко О. Б.  Герундіальні конструкції: лінгвокогнітивні аспекти семантики / О. Б. Головко. - С. 69-73.
  Гулівець Н. О.  Когнітивний і семантичний аспекти реалізації концепту дозвілля в сучасній англійській мові / Н. О. Гулівець. - С. 73-81.
  Денисенко Н. В.  Проблема передачі риторичного запитання як емфатичного засобу в англо-українських перекладах / Н. В. Денисенко. - С. 81-85.
  Довганчина Р. Г.  Явище підтексту як перекладознавча проблема / Р. Г. Довганчина. - С. 85-89.
  Євтушок Т. О.  Образ людини в постмодерному художньому дискурсі в контексті явищ діалогізму та поліфонії (на матеріалі неоміфологічної прози М. Турньє) / Т. О. Євтушок. - С. 90-95.
  Звонська Л. Л.  Діахронні зміни функціонального навантаження аориста у давньогрецькій мові / Л. Л. Звонська. - С. 95-99.
  Ізотова Н. П.  Типологія концептів у сучасних лінгвістичних дослідженнях / Н. П. Ізотова. - С. 99-103.
  Ісакова Ю. П.  Типологія категорії аспектуальності в українській та італійській мовах / Ю. П. Ісакова. - С. 104-111.
  Калачова М. О.  Індивідуально-авторська концепція художнього твору як складова індивідуально-авторської картини світу (на матеріалітрилогії "La fin des hommes" Моріса Дрюона / М. О. Калачова. - С. 111-115.
  Кальченко Г. А.  Екологізація як нова парадигма сучасної політики: ідеологічне забарвлення екологічного дискурсу / Г. А. Кальченко
  Клименко О. С.  "Bon usage" у антрополінгвістичному вимірі: індивідуалізація чи деперсоналізація нормативних суджень? Нормативний коментар у словнику правильностей французької мови / О. С. Клименко. - С. 120-126.
  Копильна О. М.  Відтворення біблійних алюзій в українських перекладах / О. М. Копильна. - С. 126-131.
  Кошарний К. О.  Симетрія/асиметрія термінів при перекладі іспанських військових текстів українською мовою / К. О. Кошарний. - С. 131-136.
  Кришталюк Г. А.  Імпліцидне заперечення у заголовках англомовного газетного дискурсу: досвід лінгвокогнітивного аналізу / Г. А. Кришталюк. - С. 136-141.
  Макеєв К. С.  Деякі аспекти перекладу фахової мови фармацевтики (на матеріалі перекладу складних прикметників з німецької мови українською) / К. С. Макеєв. - С. 141-146.
  Мариненко П. І.  Динаміка іспанської мови: від мовних змін до неологізмів / П. І. Мариненко. - С. 146-152.
  Михайленко Л. В.  Інтертекстуальність як проблема лінгвістичного пошуку (на матеріалі французьких публіцистичних текстів) / Л. В. Михайленко. - С. 152-156.
  Михайлишин У. І.  Відображення космогонічних уявлень у німецьких зоофразеологізмах (національно-культурний аспект) / У. І. Михайлишин. - С. 156-161.
  Морякіна І. А.  Афективна стратегія в персонажному дискурсі романів форсайтівського циклу Дж. Голсуорсі / І. А. Морякіна. - С. 161-167.
  Мостова Н. А.  Французька регіональна мова як лінгвістичний феномен французької національної мови / Н. А. Мостова. - С. 167-175.
  Мосьпан Н. В.  Проблема інтерпретації художнього твору / Н. В. Мосьпан. - С. 175-179.
  Назаренко А. В.  Функціонально-синтаксичні особливості текстів персональних оголошень сучасного комп'ютерного дискурсу / А. В. Назаренко. - С. 180-186.
  Недбайло К. М.  Внурішньодієслівні транспозиції в англо-українському художньому перекладі / К. М. Недбайло. - С. 187-191.
  Некряч Т. Є.  Види асиметрії при перекладі драматичного діалогу / Т. Є. Некряч. - С. 191-196.
  Нечипоренко М. Ю.  Мовна практика героїв роману Ю. Андруховича "Рекреації" та особливості її відтворення у перекладах різноструктурними мовами / М. Ю. Нечипоренко. - С. 196-205.
  Онанко А. А.  Сучасна французька пісня як об'єкт лінгвопоетичного аналізу: історичний аспект / А. А. Онанко. - С. 205-210.
  Періна О. О.  Адміністративно-юридичний дискурс європейської спільноти (на матьеріалі текстів документів Ради Європи) / О. О. Періна. - С. 210-215.
  Підіпригора Ю. Г.  Імовірна енергетична модель процесу декодування висловлювання / Ю. Г. Підіпригора. - С. 215-220.
  ні знакиПулатова Л. Й.  Семантика весільних обрядових номінацій дошлюбного циклу в українському та німецькомовному ареалах / Л. Й. Пулатова. - С. 220-226.
  Радзієвська С. О.  Типологія словесних поетичних образів, об'єднаних концептом дім, в американській поезії XX-XXI століть / С. О. Радзієвська. - С. 226-233.
  Раєвська І. В.  Джерела та інструментарій вивчення діалектів Італії / І. В. Раєвська. - С. 233-236.
  Розумеєнко Н. В.  Статус категорії окличності в емотивно-експресивному синтаксисі (на матеріалі іспанської та португальської мов) / Н. В. Розумеєнко. - С. 236-242.
  Сивак Ю. В.  Політична промова; аксіологічний аспект / Ю. В. Сивак. - С. 243-248.
  Сидельникова Л. В.  Особливості системи регіонального письма старофранцузької мови (на матеріалі писемних пам'яток пікардійського діалекту) / Л. В. Сидельникова. - С. 249-252.
  Сінько О. М.  Лексична та граматична омонімія у системі іменників і дієслів давньогрецької мови / О. М. Сінько. - С. 253-257.
  Славова Л. Л.  Проблема успішності американського та українського політичного дискурсу (на матеріалі інтернет-джерел) / Л. Л. Славова. - С. 257-262.
  Смущинська І. В.  Художній текст як об'єкт лінгвістичного пошуку / І. В. Смущинська. - С. 262-267.
  Соболь О. Ю.  Порівняльний аналіз поліфонічного функціонування прямої мови в жанрах аналітичної статті, інформаційної статті та інтерв'ю / О. Ю. Соболь. - С. 268-281.
  Солодяк О. Ю.  Структурна характеристика сучасних англійських військово-політичних текстів / О. Ю. Солодяк. - С. 282-286.
  Старовойтова Х. В.  Розуміння архетипу та концепту у сучасній лінгвістиці / Х. В. Старовойтова. - С. 286-292.
  Тарасова В. В.  Зіставні особливості семантики номінативних одиниць на позичення засобів пересування в сучасних англійській та німецькій мовах / В. В. Тарасова. - С. 292-297.
  Терехова Д. І.  Хліб - усьому голова / Д. І. Терехова. - С. 298-307.
  Терехова С. І.  Специфіка функціонально-семантичних репрезентацій "тут-там" в українській, російській та англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 307-319.
  Тимошенко К. Л.  Прагматичний потенціал та функції вигуків у мовленнєвому акті (на матеріалі іспанської мови) / К. Л. Тимошенко. - С. 319-323.
  Толчеєва Т. С.  Лексичне значення в аспекті когнітивної лінгвістики / Т. С. Толчеєва. - С. 323-331.
  Фурсова Л. І.  Семантичні зміни у процесі детермінологізації сучасної англійської економічної лексики: парадигматичний і синтагматичний аспекти / Л. І. Фурсова. - С. 331-342.
  Харченко О. В.  Американская шутка с психолингвистической точки зрения / О. В. Харченко. - С. 343-349.
  Чала Ю. П.  Відтворення культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби в українських перекладах / Ю. П. Чала. - С. 349-355.
  Шевченко І. О.  Відтворення реалій іспаномовних казок при перекладі українською / І. О. Шевченко. - С. 355-362.
  Шипіцина Ю. В.  Особливості комунікативної взаємодії адресант-адресат в етичних кодексах / Ю. В. Шипіцина. - С. 362-366.
  Шкарбан І. В.  Праксисна еволюція як когнітивний чинник творення концептуального поля "нація" / І. В. Шкарбан. - С. 366-371.
  Шовковий В. М.  Анафоризація та проблеми перекладу давньогрецьких оригінальних текстів (на матеріалі творів Геродота та Ксенофонта) / В. М. Шовковий. - С. 371-375.
  Юрченко О. А.  Структурно-композиційні осмобливості тексту конкретного жанру офіційно-ділового стилю (на матеріалі доповідей, представленних на Парламентській Асамблеї Ради Європи) / О. А. Юрченко. - С. 376-380.
  Авраменко О. В.  Мовленнєвий жанр переконання та його мовленнєва реалізація у драматичному творі ( на матеріалі драми "The case of the crashed petunias" by Tennessy Williams / О. В. Авраменко. - С. 380-384.
  Андрійченко Ю. В.  Емотивна тональність і емотивний фон тексту художнього твору / Ю. В. Андрійченко. - С. 384-388.
  Данилич В. С.  Рецепція народних мов в історії західноєвропейського суспільства / В. С. Данилич. - С. 389-394.
  Рогоза О. Б.  Форми діалогізованої передачі чужого мовлення у французькому епістолярному романі / О. Б. Рогоза. - С. 394-401.

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої, та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
80 81.2И-91
А43

        Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі [Текст] : зб. наук. пр. : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 15-16 червня 2009 р. Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2009. - 189 с.

Зміст:
  Akimova V. I.  Text strategy as a decisive factor of creative approach in elt / V. I. Akimova. - С. 4-7. - Текст англ. мовою
  Анісімова С. А.  Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови в економічному ВНЗ / С. А. Анісімова, І. А. Власова, Л. П. Воробйова. - С. 7-13
  Бахов І. С.  Умови формування міжкультурної компетентності студентів-лінгвістів / І. С. Бахов. - С. 13-22
  Білан Н. В.  Формування міжкультурної компетенції: когнітивний підхід до перекладу рекламної інформації / Н. В. Білан, Ф. А. Моісєєва, Н. А. Черток. - С. 22-27
  Borysenko O.  New technologies in teachihg languages / O. Borysenko. - С. 27-30. - Текст англ. мовою
  Гавриліна О. І.  Тестовий контроль як складова підготовки спеціалістів за Болонською системою / О. І. Гавриліна, О. Ю. Дещенко. - С. 30-36
  Губа О. В.  Проблеми впровадження комп'ютерних технологій при вивченні іноземних мов у вищій школі / О. В. Губа. - С. 36-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Danylova M. V.  Translation and interpreting skills: do we need to give these more attention? / M. V. Danylova. - С. 42-46. - Текст англ. мовою
  Деркач І. В.  Використання мережі Інтернет для навчання діалогічного мовлення на початковому ступені у вищому навчальному технічному закладі / І. В. Деркач, О. В. Соколова. - С. 46-52
  Zavgorodnya R. V.  Testing listening / R. V. Zavgorodnya, O. N. Dusheba, T. G. Maslakova. - С. 52-57. - Текст англ. мовою
  Зеленська О. П.  Навчання іноземної мови під час кандидатського семестру / О. П. Зеленська. - С. 58-64
  Зеленська О. П.  На перехресті культур: впровадження Європейського виміру в процес навчання іноземних мов / О. П. Зеленська, А. П. Євсєєва. - С. 64-70
  Kanivets Y.  Teaching vocabulary to undergraduates / Y. Kanivets, L. Onipchenko. - С. 70-74. - Текст англ. мовою
  Карпова Н. О.  Розробка методики створення електронного посібника / Н. О. Карпова, О. О. Маслова. - С. 75-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Klebanova M. Y.  Discourse analysis of personal experience narratives in L2 oral language proficiency testing / M. Y. Klebanova, L. V. Knyshevytska. - С. 80-87. - Текст англ. мовою
  Коротяєва І. Б.  Формування готовності студентів педагогічного університету до міжкультурної комунікації / І. Б. Коротяєва. - С. 88-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кошман Т. І.  Проблеми навчання діалогічного мовлення студентів технічних ВНЗ / Т. І. Кошман, Т. І. Сінькова. - С. 94-99
  Kuksina O. I.  Linduistic peculiarities of newspaper headlines / O. I. Kuksina, N. V. Sokolova. - С. 99-103
  Личко Л. Я.  Компетентнісний підхід до навчання іноземних мов майбутніх фахівців із менеджменту / Л. Я. Личко. - С. 103-108
  Ломако Л. І.  Ігрові технології навчання у вищому навчальному закладі / Л. І. Ломако. - С. 109-113
  Мартіросова Т. В.  Особливості формування іншомовної компетенції у студентів-спортсменів / Т. В. Мартіросова, Т. Б. Субботіна. - С. 114-118
  Мезенцева І. С.  Ефективність застосування методу ігрових технологій під час викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах / І. С. Мезенцева. - С. 118-121
  Полоннікова О. Л.  Роль самостійної роботи студентів із науково-технічною літературою у формуванні професійної компетенції майбутніх фахівців / О. Л. Полоннікова. - С. 122-125
  Роман В. В.  До питання про компетентно-структурний аналіз професійної компетентності вчителя іноземних мов (полікуотурний компонент) / В. В. Роман, В. В. Слабоуз. - С. 125-131
  Самофалова Т. В.  Моделювання рольових ігор для розвитку комунікативної і фахової компетенції студентів / Т. В. Самофалова, О. М. Скалозуб. - С. 131-137
  Слободяник Н. М.  Урахування стилістичних особливостей під час перекладу оригінальних наукових текстів / Н. М. Слободяник. - С. 137-141
  Спічка А. Г.  Формування у студентів іншомовної лексичної компетенції / А. Г. Спічка. - С. 141-145
  Тицька Л. О.  Тестування як форма модульного контролю: перевага і недоліки / Л. О. Тицька. - С. 146-151
  Толстоп'ятова О. В.  Формування управлінсько-комунікативних якостей у студентів природничих спеціальностей під час вивчення англійської мови / О. В. Толстоп'ятова, В. Д. Гумуржи. - С. 151-157
  Упрямова В. О.  Технологія портфоліо для формування методичної компетенції майбутнього магістра філології / В. О. Упрямова. - С. 157-163
  Хомицька О. В.  Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку комунікативної професійної компетентності у студентів немовних спеціальностей в процесі вивчення англійської мови / О. В. Хомицька [и др.]. - С. 163-169
  Чоботар О. В.  Складання студентами вправ як ефективний прийом практичного оволодіння граматичними явищами / О. В. Чоботар. - С. 169-173
  Чоботар А. В.  Технологическая организация обучения второму иностранному языку / А. В. Чоботар. - С. 173-177
  Юханова А. В.  Роль страноведческих конференций в формировании социокультурной компетенции студентов неязыковых вузов / А. В. Юханова, А. С. Юханов. - С. 178-183

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Збірник присвячений дослідженню актуальних проблем викладання іноземних мов у вищій школі. Він призначається для викладачів, методистів, аспірантів, студентів старших курсів.

 
81 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук. конф. / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін. - Черкаси : АНТ, 2011. - 358 с.

Зміст:
  Жаботинська С. А.  Концептуальная метафора: процедура анализа для множественных данных / С. А. Жаботинська. - С. 3-6.. - Библиогр. в конце ст.
  Агаханова Г. І.  Номінативне поле концепту FRIENDSHIP у сучасній англомовній жіночій прозі / Г. І. Агаханова. - С. 6-8.
  Велишаева Э. С.  Концепт "пространство" и его вербальное выражение (на материале романа В. Набокова "Приглашение на казнь") / Э. С. Велишаева. - С. 8-10.
  Волгіна О. О.  Динаміка лексикографічної репрезентації концептуального поля POPULAIRE/ПРОСТОРІЧЧЯ у французькій мові / О. О. Волгіна. - С. 10-11.
  Гриченко Л. В.  Репрезентация концепта "WEALTH" средствами пословичного фонда английского языка / Л. В. Гриченко. - С. 12-13.
  Давидова Т. В.  Концепт DEVIL у вікторіанській літературній традиції: тематична типологізація фреймів / Т. В. Давидова. - С. 13-15.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дюдяева В. Е.  Концептуальный анализ художественного текста: лингвокультурема VS концепт / В. Е. Дюдяева. - С. 15-17.. - Библиогр. в конце ст.
  Загребельная Н. В.  Когнитивная структура ядра англоязычного ЛСП "водное транспортное средство" / Н. В. Загребельная. - С. 17-19.
  Климова Ю. Ю.  Про моделі концептуалізації та категоризації / Ю. Ю. Климова. - С. 19-21.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваль О. В.  Репрезентація концепту "сонце" в поетичних творах "неокласиків" / О. В. Коваль. - С. 22-23.
  Королёва Н. Л.  К проблеме изучения абстрактных концептов (на материале концепта "мораль" в англоязычной картине мира) / Н. Л. Королёва. - С. 24-25.
  Косенко А. В.  Кореляційна сутність мовного концепту / А. В. Косенко. - С. 26-27.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Логинова Е. Г.  Сема, значение, концепт - единицы исследования языка / Е. Г. Логинова. - С. 27-29.
  Ляпичева Е. Л.  О когнитивных классификационных признаках птиц в наивном русском сознании / Е. Л. Ляпичева. - С. 29-31.
  Михайлова Е. В.  Особенности вербализации концепта WOMAN в английском библейском дискурсе / Е. В. Михайлова. - С. 32-34.. - Библиогр. в конце ст.
  Мороз О. Л.  Фреймова модель об'єктивації концепту дитина в поетичних текстах з різною тональністю / О. Л. Мороз. - С. 34-36.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поздняков Д. О.  Образная схема "BALANCE" как компонент когнитивной структуры концепта INSANITY / Д. О. Поздняков. - С. 36-38.. - Библиогр. в конце ст.
  П'єцух О. І.  Оцінна складова образу Президентських виборів в Україні-2010 / О. І. П'єцух. - С. 38-39.
  Рибалка Н. С.  Мотиваційна функція донорської зони артефакт в англійській номенклатурі ссавців / Н. С. Рибалка. - С. 39-41.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сироткина Т. А.  Концептуальный анализ в современной этнонимике / Т. А. Сироткина. - С. 41-43.. - Библиогр. в конце ст.
  Шамаєва Ю. Ю.  Можливості метафори як когнітивно-сугестивного механізму об'єктивації емоційно-подійових концептів дискурсу ЗМІ / Ю. Ю. Шамаєва. - С. 43-45.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Абдуллабекова Г. Г.  К проблеме тюрских заимствований в польском языке / Г. Г. Абдуллабекова. - С. 46-47.
  Акбембетова А. Е.  Об особенностях китайского словообразования / А. Е. Акбембетова, Занг Сяо Мей. - С. 47-50.
  Багомедов М. Р.  Ареальные особенности географических терминов топонимической системы полиэтнического региона / М. Р. Багомедов. - С. 50-51.
  Бодрова Т. В.  Эмотивные глаголы вторичной номинации: стилистический аспект / Т. В. Бодрова, А. И. Гранский. - С. 51-54.
  Бойко Е. С.  Национально-культурное содержание фразеологизмов русского, украинского и крымскотатарского языков / Е. С. Бойко. - С. 54-56.
  Бондаревский Д. В.  Аналитические тенденции на современном этапе языковой эволюции / Д. В. Бондаревский. - С. 56-58.
  Бочарова І. В.  Народні назви релігійних свят зимового циклу / І. В. Бочарова. - С. 58-60.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Валеева Л. В.  Интерпретационный потенциал языка сакральной сферы в масс-медийном дискурсе / Л. В. Валеева. - С. 60-62.. - Библиогр. в конце ст.
  Ганєчко В. В.  "Наївні" уявлення про мову (антирейтинг слів німецької та англійської мов) / В. В. Ганєчко. - С. 62-64.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голодов А. Г.  О национально-культурной специфике межтерминологического заимствования (военная терминология в немецком языке футбола) / А. Г. Голодов. - С. 64-67.. - Библиогр. в конце ст.
  Дегтярьов Д. В.  Складовий стереотип інформаційного повідомлення англомовних засобів масової комунікації / Д. В. Дегтярьов. - С. 67-68.
  Дубчак О. П.  Структурне співвідношення концептів "свій" і "чужий" в українській мовній картині світу / О. П. Дубчак. - С. 69-71.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ивасюк О. В.  Особенности выражения перцептивной семантики в неблизкородственных языках (на материале глаголов физического восприятия) / О. В. Ивасюк. - С. 71-73.
  Ільченко О. А.  Спеціальна лексика в мові преси поч. ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень політичного дискурсу) / О. А. Ільченко. - С. 73-75.
  Кендюшенко А. Г.  Типология межъязыковых соответствий фразеологизмов со значением качественной оценки лица в русском и английском языках / А. Г. Кендюшенко. - С. 75-78.
  Колесникова Е. Я.  "Дом" как кумулятивный образ / Е. Я. Колесникова. - С. 78-80.. - Библиогр. в конце ст.
  Кулєщова Л. М.  Категорія істини та її модальні прояви у мові / Л. М. Кулєщова. - С. 80-82.
  Лисенко М. О.  Особливості омонімічних відносин в англійській гідроекологічній термінології / М. О. Лисенко. - С. 82-84.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисюченко М. К.  Політична міфологія як об'єкт вивчення сучасної лінгвістичної науки / М. К. Лисюченко. - С. 84-86.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лук'янець Г. Г.  Функціонування метонімічних перенесень в англійських кольороназвах / Г. Г. Лук'янець. - С. 86-88.
  Лук'янова Г. Л.  Семантичні та стилістичні особливості фразеологічних одиниць / Г. Л. Лук'янова. - С. 88-90.
  Нікульшина Т. М.  Ірреальність як об'єкт лексикографічного дослідження (на матеріалі сучасної англійської та української мови) / Т. М. Нікульшина. - С. 90-92.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник А. Д.  Метафора в науково-академічному та діловому дискурсі / А. Д. Олійник. - С. 92-94.
  Плужникова Т. И.  Слова чудо и диво: семантическая корреляция и функциональная дистрибуция / Т. И. Плужникова. - С. 94-96.. - Библиогр. в конце ст.
  Рашевська Ю. В.  Основні константи культури в дискурсі маркетингу американських компаній дитячого одягу / Ю. В. Рашевська. - С. 96-98.
  Рудий В. Г.  Німецькі прислів'я і приказки про трудові взаємини людей / В. Г. Рудий. - С. 98-99.
  Сапарова К. О.  Проблемы фоностилистики русского и узбекского языков / К. О. Сапарова. - С. 100-101.
  Слива Т. В.  Контекстуальная позиция как актуализатор семантической структуры слова / Т. В. Слива. - С. 101-103.
  Снєжик О. П.  Когнітивні структури та аналіз вербальних інтеракцій / О. П. Снєжик. - С. 103-105.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сыздыкбаев Н. А.  Мифологизм и неомифологизм: новые подходы к изучению / Н. А. Сыздыкбаев. - С. 105-107.
  Терсіна І. З.  Мовний концепт кольору у творчості Дж. К. Ролінг / І. З. Терсіна. - С. 107-109.
  Тищенко О. В.  Контекст як умова реалізації позитивної афективності / О. В. Тищенко. - С. 109-112.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шабашева Е. А.  Оценочный компонент в семантической структуре фразеологических единиц с цветообозначениями в русском и английском языках / Е. А. Шабашева. - С. 113-114.
  Долгополова Л. А.  Основні підходи до інтерпретації інфінітива / Л. А. Долгополова. - С. 115-117.
  Бондар О. О.  Синтетизм і аналітизм: від узагальненої типологічної характеристики мови в цілому до визначення специфіки й динаміки структурно-семантичних одиниць кожного мовного рівня / О. О. Бондар. - С. 117-118.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дерев'янко О. А.  Семантика граничності/неграничності у контексті кратності / О. А. Дерев'янко, А. А. Тронь. - С. 118-120.
  Пацаранюк Ю. М.  Іронічна модальність і засоби її актуалізації у простому реченні / Ю. М. Пацаранюк. - С. 120-122.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Pashis L. O.  British English and American English: differences in spelling / L. O. Pashis. - С. 122-124.
  Руденко Н. П.  Семантичні групи предикатів класу / Н. П. Руденко. - С. 124-126.
  Самочорнова О. А.  Гіперексплікаційні аппозитивні моделі: пропозиційні схеми / О. А. Самочорнова. - С. 126-129.
  Ситар Г. В.  Семантика фразеологізованих речень, побудованих за моделлю оце так N1COPf / Г. В. Ситар. - С. 129-130.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тесліцька Г. І.  Склад і функціонування напівпредикативних конструкцій ад'єктивного типу в художньому тексті / Г. І. Тесліцька. - С. 131-132.
  Кошарная С. А.  От перевода слова - к переводу образа / С. А. Кошарная. - С. 133-135.
  Галай О. М.  Специфика перевода текстов социально-политического содержания / О. М. Галай, Е. Г. Фоменок, С. А. Трофименко. - С. 135-137.
  Дащенко О. И.  Особенности перевода лирики А. С. Пушкина на украинский язык / О. И. Дащенко. - С. 137-139.
  Дерді Е. Т.  Специфіка науково-технічного нафтогазового тексту як основа когнітивної моделі перекладу / Е. Т. Дерді. - С. 139-141.
  Корнєва З. М.  Причини виникнення лексико-семантичних трансформацій при відтворенні англійських семантичних дериватів економічної сфери українською мовою / З. М. Корнєва. - С. 141-144.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кретова О. І.  Комунікативна поведінка як аспект навчання перекладу / О. І. Кретова. - С. 144-145.
  Оришечко-Бартоха Т. А.  Відтворення звуконаслідувань в англо-українському художньому перекладі / Т. А. Оришечко-Бартоха. - С. 146-147.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пастухова С. Е.  Когнитивные аспекты перевода научно-технического текста / С. Е. Пастухова. - С. 147-149.
  Петренко І. В.  Гендерний аспект перекладацького аналізу лекційного дискурсу / І. В. Петренко. - С. 149-151.
  Рибенок В. В.  Особливості конкретизації як лексико-семантичної заміни / В. В. Рибенок. - С. 151-153.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ріба О. М.  Фальшиві друзі перекладача - труднощі науково-технічного перекладу / О. М. Ріба. - С. 154-155.
  Сармолдина Д. С.  Особенности перевода иронии с английского языка на русский / Д. С. Сармолдина. - С. 157-158.
  Толочко О. Я.  Відтворення експресивної функції стилістичної інверсії: когнітивні аспекти (на матеріалі малої прози М. Коцюбинського) / О. Я. Толочко. - С. 159-160.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коровченко М. П.  "Хибні друзі перекладача" як психолінгвістичний перекладацький аспект / М. П. Коровченко, Г. М. Усик. - С. 161-162.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Азнабаева А. Ф.  Этноментальное восприятие благозвучия имени языковой личностью / А. Ф. Азнабаева. - С. 163-166.
  Барашева Д. Е.  Проблема определения феномена языковой личности / Д. Е. Барашева. - С. 166-168.
  Гусева А. Г.  Стратегії комічного в дискурсі мовної особистості дитини / А. Г. Гусева. - С. 168-170.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Самигулина Ф. Г.  Речевое поведение как проявление языковой личности / Ф. Г. Самигулина. - С. 170-172.
  Бигунова Н. А.  Структурные, семантические и функциональные особенности речевого акта похвалы (на материале современного английского языка) / Н. А. Бигунова. - С. 172-174.
  Велівченко В. О.  Вираження емотивного змісту за допомогою імплікатур (на прикладі англомовної комунікативної ситуації конфлікту) / В. О. Велівченко. - С. 174-176.
  Боть Л. П.  Досягнення перлокутивного ефекту дітьми 6-10 років / Л. П. Боть. - С. 176-178.
  Велівченко В. Ф.  Висловлення-осуд у сучасній англійській мові / В. Ф. Велівченко. - С. 178-180.
  Голубничая О. И.  Невербальные средства коммуникации в ситуации психологической поддержки: функциональный аспект / О. И. Голубничая. - С. 180-182.
  Дядечко Л. А.  Рекламні прототексти - джерело гумору для усно-розмовного дискурсу / Л. А. Дядечко. - С. 182-186.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колотилова Н. С.  Редукция актантов в интервью с детьми / Н. С. Колотилова. - С. 186-188.. - Библиогр. в конце ст.
  Красовська О. М.  Формування епістолярної комунікації під впливом мовної особистості адресата (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. М. Красовська. - С. 189-190.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кукса І. М.  Особливості комунікативної взаємодії учасників теледебатів / І. М. Кукса. - С. 191-193.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисюк М. В.  Маніпулятивний вплив у мас-медійному політичному дискурсі / М. В. Лисюк. - С. 193-195.
  Лук'янець Т. Г.  Мультимодальний дискурсивний аналіз у контексті інтерсеміотичних досліджень / Т. Г. Лук'янець. - С. 195-197.
  Новоселова О. В.  Социальные характеристики адресанта угрозы / О. В. Новоселова. - С. 197-199.. - Библиогр. в конце ст.
  Пасько Г. М.  Огляд прагматичних особливостей директивного мовленнєвого акту в структурі німецькомовного мовленнєвого жанру загадки / Г. М. Пасько. - С. 199-201.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тіщенко О. В.  Мовленнєва організація англійського спортивного телерепортажу / О. В. Тіщенко. - С. 201-203.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черненко Г. А.  Мовленнєвий опір негативній стереотипізації / Г. А. Черненко. - С. 203-205.
  Круглякова Т. А.  Смысловая трансформация поэтического текста при его восприятии детьми дошкольного возраста / Т. А. Круглякова. - С. 205-207.
  Корновенко Л. В.  Мовні орієнтири освітян м. Черкаси (за матеріалами соціолінгвістичного опитування 2011 р.) / Л. В. Корновенко. - С. 207-210.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радзієвська Т. В.  Вставність як стилістичний прийом / Т. В. Радзієвська. - С. 211-213.
  Борисов Б. Н.  К вопросу о функции лексемы "жить" в рассказах А. Платонова второй половины 30-х гг. / Б. Н. Борисов. - С. 213-216.
  Градовський А. В.  Метод повільного читання як засіб інтерпретації художнього тексту / А. В. Градовський. - С. 216-217.
  Джуанышбеков Н. О.  Филологическая интерпретация снов в "спи" и "огуз-наме" / Н. О. Джуанышбеков. - С. 217-220.
  Андрущенко В. О.  Формалізовано-специфічні особливості паралельно-граматичного структурування англомовної художньотекстової надфразної єдності / В. О. Андрущенко. - С. 220-222.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Антонюк Т. О.  Авторские преобразования устойчивых сравнений (на материале русскоязычной прозы В. В. Набокова) / Т. О. Антонюк. - С. 222-224.
  Белоусова Н. К.  Значение снов в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" / Н. К. Белоусова. - С. 225-227.
  Бушев А. Б.  Проблема экфрасиса / А. Б. Бушев. - С. 227-230.
  Глотова О. В.  Контраст та прийоми передачі протиставлення в романі В. С. Моема "Місіс Креддок" / О. В. Глотова. - С. 230-231.
  Гураль М. И.  Проявление категории интенсивности в художественном тексте / М. И. Гураль. - С. 231-234.
  Гур'єва В. В.  Уплив японської поетичної традиції хайку на поезію американського авангардизму (на матеріалі лірики Е. Е. Каммінгса) / В. В. Гур'єва. - С. 234-237.
  Дворяшина В. С.  Обобщающая функция предметной детали в художественно-публицистическом тексте (на материале "Русского дневника" Джона Стейнбека) / В. С. Дворяшина. - С. 237-240.
  Замулко Л. М.  Поэтические фразеологизмы А. С. Пушкина в современной публицистике / Л. М. Замулко. - С. 240-245.
  Иванова Н. П.  Игровой аспект в художественной структуре "Сказки о том, по какому случаю Ивану Богдановичу отношенье не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников" В. Ф. Одоевского / Н. П. Иванова. - С. 245-246.
  Козюра О. В.  Стильовий аспект роману Дж. Фаулза "Жінка французького лейтенанта" / О. В. Козюра. - С. 246-250.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кондратенко Н. В.  Домінантні тенденції синтаксичної організації сучасного прозового тексту / Н. В. Кондратенко. - С. 250-252.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кучер З. І.  Основні принципи композиційної організації роману П. Нізона "Canto" / З. І. Кучер. - С. 252-254.
  Летючая Л. П.  Лингвистический анализ художественного произведения: концептуальное пространство / Л. П. Летючая. - С. 254-256.
  Литвин И. Н.  Фонационные текстовые кинемы в ранних рассказах М. Горького / И. Н. Литвин. - С. 256-258.
  Мальцева Л. В.  Интегральные признаки парафразы и перифразы / Л. В. Мальцева. - С. 258-259.. - Библиогр. в конце ст.
  Монарцык Н. С.  Средства создания виртуального мира в художественном тексте / Н. С. Монарцык. - С. 259-261.
  Назаренко О. М.  Текстова категорія діалогічності / О. М. Назаренко. - С. 262-263.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павкін Д. М.  Когнітивний погляд на теорію літературних жанрів / Д. М. Павкін. - С. 263-265.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Попович Н. М.  Інтерпретація символів та міфологічних образів як художніх засобів в оповіданнях американського письменника Дж. Болдуїна / Н. М. Попович. - С. 265-267.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Предій Ю. Д.  Текст оголошення як фрейм інформації (на матеріалі оголошень різнопланового спрямування видання The Guardian) / Ю. Д. Предій. - С. 267-269.
  Сидельникова Л. В.  Особливості виникнення та розвитку рунічного письма / Л. В. Сидельникова. - С. 269-271.
  Скляренко О. Б.  Хронотопно-континуумні особливості оповідань Інгеборг Бахманн / О. Б. Скляренко. - С. 271-273.
  Смоляна А. Л.  Лінгвопрагматичний аналіз структурних компонентів тексту суперобкладинок / А. Л. Смоляна. - С. 273-275.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевельова-Гаркуша Н. В.  Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму у текстах сучасної американської поезії / Н. В. Шевельова-Гаркуша. - С. 275-277.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шульгіна В. І.  Лексикографічна система як один з різновидів тексту / В. І. Шульгіна. - С. 277-279.
  Яригіна В. В.  Оксиморони у створенні експресивності в українських проповідях / В. В. Яригіна. - С. 279-280.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Джусупов М.  Штрихи к портрету дошкольного двуязычного и полиязычного образования в Республике Казахстан / М. Джусупов. - С. 281-282.
  Антоненко Ю. И.  Социокультурный компонент при обучении немецкому языку на начальном этапе / Ю. И. Антоненко, А. В. Зеленовская, О. П. Шабан. - С. 282-284.
  Вовк О. І.  Формування професійної компетенції студентів-філологів під час навчання іноземної мови / О. І. Вовк, А. П. Разан. - С. 284-285.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гусак Т. М.  Навчання письмовому мовленню іноземною мовою на початковому етапі / Т. М. Гусак, Т. М. Гужва. - С. 285-288.
  Дементьева Т. Г.  Обучение иностранному языку с позиции лингвокультурологии / Т. Г. Дементьева. - С. 288-290.. - Библиогр. в конце ст.
  Киба Л. М.  Комунікативні аспекти виборчих технологій (за матеріалами колективного проекту студентів-магістрантів "Elections in the USA-2008") / Л. М. Киба. - С. 290-292.
  Котик Л. Л.  Педагогічна граматика української мови як іноземної . Структура, зміст, аспекти / Л. Л. Котик. - С. 292-294.
  Крикунова Е. В.  Написание технических английских текстов для студентов технических специальностей - языковые аспекты и особенности преподавания / Е. В. Крикунова. - С. 294-296.
  Куліш І. М.  Комунікативно-культурна спрямованість викладання іноземної мови / І. М. Куліш. - С. 296-297.
  Левченко В. В.  Сопоставительный анализ художественного и нехудожественного текста при обучении филологическому чтению / В. В. Левченко, Л. И. Теплова. - С. 297-300.. - Библиогр. в конце ст.
  Мусина А. Б.  Культурологические заметки в словаре Longman Dictionary of Language and Culture / А. Б. Мусина. - С. 300-302.
  Обойщикова О. Н.  Стратегии чтения англоязычных текстов по специальности в обучающих программах для студентов высшей школы / О. Н. Обойщикова, Д. А. Белоус. - С. 303-304.
  Остапенко Н. М.  Педагогічні технології як засіб формування професійної компетентності вчителя-словесника / Н. М. Остапенко. - С. 304-308.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Палієнко А. М.  Професійно-орієнтоване навчання студентів-психологів англійської мови у межах комунікативно-когнітивного підходу / А. М. Палієнко. - С. 308-311.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Паньків О. Б.  Фразеологічні одиниці як засіб передачі культурологічної інформації та їх використання на заняттях з англійської мови / О. Б. Паньків. - С. 311-314.
  Семенова М. Г.  Навчання професійно-орієнтованого англомовного спілкування студентів історичного факультету на заняттях із позакласного читання / М. Г. Семенова. - С. 314-317.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Швидка Л. В.  Міжкультурна комунікація у підготовці фахівців з іноземних мов / Л. В. Швидка. - С. 317-319.
  Шляхова В. В.  Літературне редагування у системі фахової підготовки філологів / В. В. Шляхова. - С. 319-325.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітренко А. В.  Структурно-семантичні особливості німецьких прислів'їв про працю / А. В. Вітренко. - С. 326-327.
  Гурська Л. М.  Труднощі перекладу дистанційної освітньої термінології / Л. М. Гурська. - С. 327-329.
  Кешткар Х.  Консонантизм в русском и персидском языках: проблема палатализации / Х. Кешткар. - С. 330-332.. - Библиогр. в конце ст.
  Кривицька С. С.  Особливості вживання паронімів в українській мові / С. С. Кривицька. - С. 332-334.
  Сухомлин С. О.  Культурна символіка короваю в українській весільній традиції / С. О. Сухомлин. - С. 334-336.
  Чень Ц.  Разговорные фразеологизмы в русской поэзии первой половины XIX века / Ц. Чень. - С. 336-338.. - Библиогр. в конце ст.
  Шмунь І. Ю.  Роль міжкультурної комунікації у формуванні образу української жінки в сучасній англо- та україномовчій жіночій прозі / І. Ю. Шмунь. - С. 338-340.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   Статті і розвідки збірника присвячено проблемам мовної картини світу, концептуального аналізу та граматичної категоризації мови, перекладу, філологічній інтерпретації художнього тексту, мотивації мовної особистості та комунікативній структурі дискурсу. Розглядаються питання культурологічного спрямування мовної освіти, включено спотсереження над різномовним текстовим матеріалом.

 
82 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 78 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 157 с.

Зміст:
  Мусиенко В. П.  Способы идентификации абстрактного семантического признака в лексическом значении слова / В. П. Мусиенко. - С. 3-12
  Холодов О. В.  Теорія субстрату і порівняльно-історичний метод / О.В. Холодов. - С. 13-20
  Ніконова В. Г.  Художні концепти в трагедіях Шекспіра: методика ідентифікації / В.Г. Ніконова. - С. 21-31
  Шлапаков О. С.  Коммуникативная цель жанра речи "поздравление" (на материале французской речевой культуры) / О. С. Шлапаков. - С. 32-39
  Журавльова Н. М.  Ласкавість як важлива етнопсихологічна ознака українського епістолярного етикету XIX - початку ХХ ст. / Н. М. Журавльова. - С. 40-46
  Садовая А. Ю.  Семантическая специфика градационных паремий / А. Ю. Садовая. - С. 47-56
  Ригованова В. А.  Вставні авторизувальні конструкції в українській та англійській мовах / В. А. Ригованова. - С. 57-63
  Івкова Н. М.  Еволюція поглядів на парцельовані й приєднувальні конструкції / Н. М. Івкова. - С. 64-72
  Семікіна О. Л.  До питання про визначення рівневої віднесеності структури N+N / О. Л. Семікіна. - С. 73-80
  Калько М. І.  Аспектуальні класи і дієслівна полісемія / М. І. Калько. - С. 80-87
  Нікітюк І. В.  Ідіостиль Тоні Моррісон в контексті сучасних лінгвокогнітивних досліджень художнього тексту / І. В. Нікітюк. - С. 88-100
  Пилипенко Р. Є.  Мовне відбиття економічної діяльності в сучасному німецькому економічному дискурсі / Р. Є. Пилипенко. - С. 101-106
  Стоянова І. Д.  Емоційний концепт "страх" в антиутопічному дискурсі (на матеріалі роману В. Винниченка "Сонячна машина") / І. Д. Стоянова. - С. 107-114
  Булик Ю. В.  Концепт "новий" у рекламному тексті / Ю. В. Булик. - С. 115-120
  Лебеденко Ю. М.  Оцінка концепту "хата" в україномовній картині світу / Ю. М. Лебеденко. - С. 121-126
  Лисенко О. М.  Орфографічні модифікації компонентів фразеологічних біблеїзмів як прояв їх діахронічного варіювання / О. М. Лисенко, О. І. Кульчицька. - С. 127-133
  Приходько Г. І.  Взаємозв'язок оцінки, емоційності, експресивності та модальності / Г. І. Приходько. - С. 134-141
  Меркулова Н. О.  Природа комунікеми / Н. О. Меркулова. - С. 142-148
  Наливайко М. Я.  Родичівські прізвиська львівщини: матеріали спостережень / М. Я. Наливайко. - С. 148-155

Рубрики: Винниченко В.
Мовознавство

Анотація:   У журналі продовжено друк матеріалів IV-ї Міжнародної конференції "Актуальні проблеми металінгвістики". У статтях висвітлено актуальні проблеми когнітології та теорії картин світу, комунікативно-прогматичної лінгвістики.

 
83 80
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія філологічна Вип. 28 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2000. - 441 с.

Зміст:
  Мацько Л.  Мовна політика в Україні і зміни в українській мові / Л. Мацько. - С. 3-8.
  Полюга Л.  До питання про граматичну синонімію в давній українській мові / Л. Полюга. - С. 9-12.
  Стрельчук Г.  Варіантність флексій родового відмінка іменників множини у староукраїнських пам'ятках / Г. Стрельчук. - С. 13-16.
  Бойко Н.  Ойкономическая система Восточной Славии (на материале грамот XIV-XVI вв.) / Н. Бойко. - С. 17-19.
  Багмут А.  Семантико-синтаксичні особливості української та словацької мов (зіставно-функціональниий план) / А. Багмут. - С. 20-26.
  Терехова С.  Типологія вивчення просторового дексису в українській, російській та англійській мовах / С. Терехова. - С. 27-31.
  Кшановський О.  Зіставно-типологічний аналіз просторово-кількісних прикметників зі значенням ширини в українській та перській мовах / О. Кшановський. - С. 32-37.
  Бакай Б.  Формування фразеології в перехідні періоди історії як віддзеркалення концептуальної картини світу (порівняльно-зіставне дослідження) / Б. Бакай. - С. 38-42.
  Люцинськи К.  Общеславянские и иноязычные элементы в польской и русской терминологии космонавтики / К. Люцинськи. - С. 43-48.
  Кочан І.  Слова з компонентом аква- в сучасній українській мові / І. Кочан. - С. 49-52.
  Демська-Кульчицька О.  Мовна "competence" як об'єкт дослідження (проблема українськомовного терміна) / О. Демська-Кульчицька. - С. 53-55.
  Токарська А.  Калькування російських правничих термінів в українській мові / А. Токарська. - С. 56-58.
  Саєвич І.  Антропометризм мікросистеми назв музичних інструментів і категорія оцінки (на матеріалі російської та української мов) / І. Саєвич. - С. 59-64.
  Булик-Верхола С.  Зміни у складі української музичної термінології / С. Булик-Верхола. - С. 65-69.
  Мациевская Н.  Место хореографической терминологии в языковой картине мира / Н. Мациевская. - С. 70-72.
  Борек М.  Предикаты, выражающие радость в русском и польском языках / М. Борек. - С. 73-76.
  Стрась Е.  К вопросу о перифразе в русском и польском языках: выражения, заменяющие личные имена / Е. Стрась. - С. 77-81.
  Вербицкая Л.  Русско-украинская интерференция на фонетическом уровне / Л. Вербицкая. - С. 82-86.
  Пелепейченко Л.  Многоуровневый характер отражения действительности в языковой картине мира / Л. Пелепейченко. - С. 87-95.
  Бацевич Ф.  Процесс вербализации: факторы выбора лексем (на материале девиативных высказываний) / Ф. Бацевич. - С. 96-101.
  Космеда Т.  Аксіологічна прагмалінгвістика як напрям мовознавства кінця XX століття / Т. Космеда. - С. 102-106.
  Акулова Е.  Семантическое пространство как модель внутреннего лексикона человека (на материале лексической группы существительных "искусство") / Е. Акулова. - С. 107-110.
  Гажева И.  О принципах построения функционального метафорического тезауруса / И. Гажева. - С. 111-116.
  Архангельская А.  Использование внутренних ресурсов языка в процессе вторичной фразеологической номинации / А. Архангельская. - С. 117-120.
  Смерчко А.  Про сучасні новотвори парафрастичного типу / А. Смерчко. - С. 121-124.
  Мяснянкина Л.  Прагматическая значимость сравнений в идиостиле М. Шолохова / Л. Мяснянкина. - С. 125-128.
  Процак Л.  Динаміка оцінки у художньому мовленні / Л. Процак. - С. 129-137.
  Сваричевская Л.  Концепт научной парадигмы в современной лингвистике / Л. Сваричевская. - С. 138-143.
  Павлюк Е.  Концепт avarice во французской языковой картине мира / Е. Павлюк. - С. 148-152.
  Десюкевич О.  Концептуализация ученого в произведениях Максима Горького и Леонида Андреева / О. Десюкевич. - С. 153-157.
  Тарасюк И.  Номинация и категоризация запахов во французском языке / И. Тарасюк. - С. 158-162.
  Аргуткина А.  Особенности концептуализации числа / А. Аргуткина. - С. 163-165.
  Прихода Я.  Лексема Європа та європейський в українському мовному просторі / Я. Прихода. - С. 166-170.
  Гольберг М.  Лінгвістичний аналіз тексту й інтерпретація художнього твору. Герменевтичні аспекти / М. Гольберг. - С. 171-176.
  Лассан Э.  Текст и действительность 1990-х: корреляция процессов / Э. Лассан. - С. 177-181.
  Різун В.  Поняття тексту в журналістиці / В. Різун. - С. 182-186.
  Феллер М.  Текст і висловлювання в українській теорії літературного редагування / М. Феллер. - С. 187-194.
  Карп'юк Я.  Проблема газетного тексту у працях українських лінгвістів у 1920-і - на початку 1930-х рр. XX століття / Я. Карп'юк. - С. 195-197.
  Озерова Н.  Межстилевое взаимодействие в русском и украинском языках / Н. Озерова. - С. 198-200.
  Галенко І.  Шляхи становлення теорії культури мови / І. Галенко. - С. 201-203.
  Григораш А.  Некоторые аспекты функционирования пословиц и поговорок в публицистике (на материале прессы Украины 1990-х годов) / А. Григораш. - С. 204-207.
  Вишневская Г.  Пословицы и поговорки как весомый компонент языка и стиля русской демократической сатиры XVII века / Г. Вишневская, И. Тарасинская. - С. 208-211.
  Борзенко С.  Художня література як засіб формування мовленнєвої діяльності іноземця (герменевтичний підхід) / С. Борзенко, Л. Бабаєва. - С. 212-216.
  Еременко И.  Пути повышения эффективности обучения русской литературе на уроках развития речи при изучении темы "Основа нравственного мира поэзии А. С. Пушкина: воля, дружба, любовь" / И. Еременко, Т. Модылевская. - С. 219-221.
  Кучинська М.  Иноверцы и восточнославянская культура XVI-XVII веков в Речи Посполитой / М. Кучинська. - С. 222-226.
  Секежицки Э.  Активизация религиозной лексики в русском языке / Э. Секежицки. - С. 222-231.
  Алексеенко М.  Пречистая дева у Пушкина / М. Алексеенко. - С. 232-236.
  Григорук С.  Колористическая лексика в моделировании поэтической картины мира А. С. Пушкина / С. Григорук. - С. 237-243.
  Владыко И.  Метафора "жизнь-книга" в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / И. Владыко. - С. 244-248.
  Бешкарева О.  Роль антропонимов в литературно-художественном отражении действительности / О. Бешкарева. - С. 249-252.
  Крушняк Б.  Эквивалентно-смысловая сопоставляемость безличных структур русского языка с аналогичными построениями в переводе на французский язык / Б. Крушняк. - С. 253-257.
  Вороновская И.  Пере-перевод в системе переводоведческих терминов / И. Вороновская. - С. 258-260.
  Кіцила Л.  Міжмовна омонімія в перекладознавстві (на прикладі української та чеської мов) / Л. Кіцила. - С. 261-266.
  Биловус Г.  Фразеологический аналог как тип межъязыковой соотносительности (на материале украинских переводов русскоязычных повестей Т. Шевченко) / Г. Биловус. - С. 267-271.
  Попович Б.  Особливості відтворення конотативної семантики звертань (на матеріалі російських перекладів українського художнього слова) / Б. Попович. - С. 272-275.
  Чумак Л.  О новых подходах к интерпретации синтаксических единиц: предложение в аспекте лингвокультурологии / Л. Чумак. - С. 276-281.
  Крушняк Б.  Взаимообусловленность синтаксических (коммуникативных) и логических (когнитивных) связей высказывания в аспекте исторической концепции акад. В. И. Борковского / Б. Крушняк. - С. 282-287.
  Еременко И.  "Синтаксис сказок" В. И. Борковского в аспекте современных синтаксических проблем / И. Еременко. - С. 288-291.
  Абашина В.  Коммуникативная структура сложного предложения / В. Абашина. - С. 292-300.
  Загнітко А.  Семантика і прагматика вставлених одиниць в українському реченні / А. Загнітко. - С. 301-308.
  Олексенко О.  Синтаксична функція прикладки як маркер функціонально-синтаксич