Результати пошуку:

На запит «англійський роман» знайдено записів: 153.


Бібліографічний опис Вибрати
1 80кр
В53

Шуба, Ю.

        Принцип нонселекції: ігрові можливості англійського постмодерністського роману останньої третини XX століття / Ю. Шуба. -

Рубрики: Історія англійської літератури - Стилі та напрями
Англія

Ключові слова (ненормовані): англійський література постмодернізму -- літературна гра -- роман Фаулза "Жінка французького лейтенанта" -- роман Акройда "Заповіт Оскара Вайльда

 
2 И(Англ)
Д39

Дефо, Д.

        Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо [Текст] : роман : пер. з англ. / Д. Дефо. - К. : Молодь, 1978. - 292 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Анотація:   "Життя й незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, що прожив двадцять вісім років на безлюдному острові" - всесвітньо відомий роман англійського письменника Даніеля Дефо (1660-1731), одна з найулюбленіших книг юнацтва, в якій з поетичним натхненням оспівано творчу працю людини, її мужність, волю, винахідливість.

 
3 84(4Ан)-4
C74

Conrad,

        Heart of Darkness / Joseph Conrad. - Kyiv : Znannia, 2015. - 176 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   Роман "Серце пітьми" (1902) всесвітньо відомого англійського письменника польського походження та вихідця з України Джозефа Конрада (1857-1924) сягає найглибших основ людського єства і, можливо саме через це, вважається одним із найвидатніших літературних творів ХХ століття. Його основною темою, як і інших творінь письменника, є нескінченна мандрівка західної людини світовими околицями. Бездомний, знекорінений моряк Марлоу винаймається шкіпером річкового пароплава у бельгійську торгову компанію з єдиним завданням: знайти у нетрях Конго її найуспішнішого агента - постачальника слонової кістки Курца, - який, з невідомих для Марлоу причин, став для компанії дуже "незручним". Але буденна для колоніальних часів мандрівка перетворюється у жахливу подорож до серця пітьми… Сюжет цього роману, але вже наповнений обставинами війни у В’єтнамі, ліг в основу кінематографічної драми Френсіса Копполи "Апокаліпсис сьогодні" (1979).

 
4 95.43
М12

        Магістеріум [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 21 Літературознавчі студії / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2005. - 97 с.

Зміст:
  Вздульська В. Р.  Провідні мотиви європейської містичної поезії XVI-XVIII ст. в українській та іспанській літературах / В. Р. Вздульська. - С. 3-8
  Жук З. К.  "Доки ми не дістали облич" Клайва Стейплза Льюїса в контексті англійського інтелектуального роману / З. К. Жук. - С. 9-12
  Кучерява О. О.  Інваріанти й трансформації структури акафіста в радянській літературі 1924-1953 років / О. О. Кучерява. - С. 13-20
  Наливайко Д. С.  Тарас Шевченко в контексті романтизму та націоналізму / Д. С. Наливайко. - С. 21-35
  Ніколенко О. М.  Дж. Байрон і О. Пушкін (новий дискурс) / О. М. Ніколенко. - С. 36-45
  Пронкевич О. В.  Іспанська література і творення української нації / О. В. Пронкевич. - С. 46-53
  Фізер І.  Про гадане гегельянство Дмитра Чижевського в його "Історії української літератури" / І. Фізер. - С. 54-56
  Бойчук Б.  Декілька думок про поетичну мову в українській поезії / Б. Бойчук. - С. 57-58
  Дмитришина О. Ю.  Християнські та язичницькі образи у ранній ліриці М. Рильського / О. Ю. Дмитришина. - С. 59-62
  Моренець В. П.  Сюрреалізм (уривок з авторської студії "стильові течії української поезії другої половини XX століття") / В. П. Моренець. - С. 63-68
  Павленко Г. І.  Трансформація українських четьїх збірників XVII-XVIII ст. (на матеріалі колекції Івана Франка) / Г. І. Павленко. - С. 69-73
  Соснюк К. О.  Поезія Володимира свідзінського та Євангельський текст / К. О. Соснюк. - С. 73-80
  Харада Й.  Літературний текст як екзистенційне втілення автора (до питання про становлення принципів драматургії Лесі Українки) / Й. Харада. - С. 81-93

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): англійський інтелектуальний роман -- іспанська література -- поетична мова -- лірика рильського м. -- сюрреалізм -- поезія В. свідзінського -- літературний

Анотація:   Збірник наукових студій з актуальних проблем теорії літератури та компаративістики, історії українського письменства.

 
5 84(4Ан)-4
Т30

Теккерей, В. М.

        Ярмарок Суєти [Текст] : роман без героя / В. М. Теккерей; пер. з англ. О. Сенюк ; передм. К. Шахової ; ком. : М. Лоріє, М. - К. : Вища школа, 1983. - 622 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза
Англія

Ключові слова (ненормовані): тема буржуазного суспільства

Анотація:   Роман класика англійської літератури В.Теккерея (1811-1863) - гостра сатира на буржуазне супільство, його снобізм та аморальність.

 
6 84(4Ан)-4
Д45

Діккенс, Ч.

        Пригоди Олівера Твіста [Текст] : роман : для середнього і старш. шк. віку / Ч. Діккенс ; пер. з англ. В. Черняхівської ; редкол. : В. Ф. Василашко [та ін.] ; передм. Н. - К. : Веселка, 1993. - 430 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема дитинства

Анотація:   Один із найвідоміших романів видатного англійського письменника, що в ньому на прикладі малого сироти Олівера показано, які небезпеки чатують на дитину в світі, де над усім неподільно планує жадоба до зиску.

 
7 84(4Ан)-4
Д45

Діккенс, Ч.

        Домбі і син [Текст] : роман / Ч. Діккенс ; пер. з англ. М. Іванов, за ред. М. Габлевич, авт. передм., комент. Н. - К. : Дніпро, 1991. - 880 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема дітей -- тема виховання

Анотація:   Один з кращих романів, створених видатним англійським письменником (1812-1870). Через весь твір проходить тема дитинства, пригніченого буржуазною системою виховання владою грошей.

 
8 84(7США)-4
J22

James, H.

        Washington Square / H. James. - Kiev : Znannia, 2015. - 222 с.

Рубрики: Американська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   У романі "Площа Вашингтона" Генрі Джеймс (1843 - 1916) пропонує нам традиційний для вікторіанського роману сюжет: непоказана, але зі статком дівчина закохується в привабливого і товариського юнака, однак суворий батько бачить нещирість хлопця і прагне за будь-яку ціну запобігти небажаному шлюбу. Проте це лише сюжетна канва, крізь яку проступають глибокий психологізм та багато образність твору. Кожен герой грає у власну гру із життям, і не відомо, хто виграє в ній, а хто програє.

 
9 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. зб. Вип. 110 / М-во освіти України, Львівський ун-т ім. І. Франка. - Л. : Світ, 1997. - 216 с.

Зміст:
  Семчинський С.  Професор Андрій Білецький (1911-1995) / С. Семчинський. - С. 3-12
  Помірко Р. С.  Динаміка еволюції структури слова (на матеріалі французької мови) / Р. С. Помірко. - С. 19-25
  Максимчук Б. М.  Еволюція граматичного концепту кваліфікативних слів німецької мови / Б. М. Максимчук. - С. 25-34
  Огуй О. Д.  Полісемія та деполісемізація німецьких прикметників у історичному аспекті / О. Д. Огуй. - С. 34-41
  Петрова Н. Д.  Англійські фразеологічні одиниці з національно-культурологічним компонентом / Н. Д. Петрова. - С. 41-47
  Білинський М. Е.  Функціонально-семантичні кореляції вторинних девербативів англійської мови / М. Е. Білинський. - С. 48-52
  Теплий І. М.  Дихотомія дієслова to do як синтаксичного замінника та репрезентанта / І. М. Теплий. - С. 53-57
  Зеленська О. П.  Безсполучникові та сполучникові складні речення з казуальними відношеннями / О. П. Зеленська. - С. 57-64
  Павличко О. О.  Лексико-граматичні класи слів у складнопідрядних реченнях сучасної німецької мови / О. О. Павличко. - С. 64-68
  Гаврилів Т. І.  До визначення поняття модальності (на матеріалі модальних дієслів сучасної німецької мови) / Т. І. Гаврилів. - С. 69-77
  Гетьман З. О.  Фразема як одиниця інтеракціональної граматики (на матеріалі іспанського діалогічного тексту) / З. О. Гетьман. - С. 77-84
  Пономаренко Є. В.  Предикативні властивості пояснення як мовної одиниці / Є. В. Пономаренко. - С. 84-88
  Семів А. Р.  Іменникова лексика французького арго (фонетико-словотвірні особливості) / А. Р. Семів. - С. 89-96
  Голод О.  До питання класифікації пейоративної лексики / О. Голод. - С. 97-102
  Маєвська Л. С.  Функціонування звертань-словосполучень у художньому тексті (на матеріалі англійського роману XIX-XX ст.) / Л. С. Маєвська. - С. 103-111
  Малиновська О. Л.  Прагматичний аспект функціонування апозитивних конструкцій у тексті німецької театральної рецензії / О. Л. Малиновська. - С. 111-115
  Зорівчак Р. П.  "Слово о полку Ігоревім" у англомовному світі: переклади, критичні праці (До 810-річчя "Слова о полку Ігоревім") / Р. П. Зорівчак. - С. 116-124
  Савчин В. Р.  Специфіка відтворення англомовних реалій у перекладах М. Лукаша (на матеріалі творів Р. Бернса і В. Шекспіра) / В. Р. Савчин. - С. 124-130
  Івасюк О. Я.  Відтворення ритмомелодійної домінанти в українських перекладах поезії Джеймса Джойса / О. Я. Івасюк. - С. 131-138
  Антонович М. М.  Аспекти зіставного аналізу української та англійської правничої термінології / М. М. Антонович. - С. 139-142
  Дейчаківська О. В.  Присудкова модель VA англійської мови та її українські відповідники / О. В. Дейчаківська. - С. 143-150
  Якубяк М. В.  Функціонування пасивної форми дієслова у французьких та українських художніх текстах / М. В. Якубяк. - С. 150-156
  Копистянська Н. Х.  Особливості створення соціально-історичного хронотопу в романах Ф. Кафки "Процес" і "Замок" / Н. Х. Копистянська. - С. 157-166
  Колошук Н. Г.  Проблематика роману Патріка Зюскінда "Запахи" крізь призму поняття "постмодернізм" / Н. Г. Колошук. - С. 167-172
  Домбровський Р. О.  Байки Бабрія у переспівах Микити Годованця / Р. О. Домбровський. - С. 173-178
  Олійник Л. Р.  Мікросистема термінів для позначення основних категорій та складових частин архітектури (на матеріалі трактату Вітрувія "De architectura") / Л. Р. Олійник. - С. 178-184
  Курудз О. М.  До питання про номінацію ботанічної лексики у Катона (на основі трактату "De agricultura") / О. М. Курудз. - С. 184-190
  Мисловська Л. В.  Прикметники-синоніми pulcher, formosus, venustus, speciosus, bellus / Л. В. Мисловська. - С. 190-195
  Глущенко Л. М.  Сенсорні іменники singularia tantum в історичній прозі Цезаря, Лівія, Тацита (лексико-семантичний аспект) / Л. М. Глущенко, О. Ю. Назаренко. - С. 195-199
  Сафроняк О. В.  Структура граматичної теорії Аполлонія Діскола / О. В. Сафроняк. - С. 199-204
  Содомора П. А.  Реалії семантичного поля "зброя" в гомеровій "Одіссеї" та в її українських інтерпретаціях / П. А. Содомора. - С. 204-209

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   У статтях збірника висвітлюються актуальні проблеми морфології, синтаксису, семантики. Публікуються статті з питань літературознавства.

 
10 84(4Ан)-4
С79

Стерн, Л.

        Трістрам Шенді [Текст] : роман / Л. Стерн ; пер. В. С. Бойка. - К. : Техніка, 2013. - 606 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Анотація:   Лоренс Стерн (1713 -1 1768) - англійський письменник, автор широко відомих романів "Життя і думки Трістрам Шенді, джентльмена" і "Сентиментальна подорож Францією та Італією". Вони залишили глибокий слід у світовій літературі і досі цікавлять читачів не тільки як пам'ятник минулого, а й як живі твори мистецтва. Роман про Трістрама Шенді, над яким автор працював сім років, не тільки надзвичайно химерний і демонстративно несхожий на всі твори, що виходили до нього, але й має свою особливу пунктуацію. Можна сказати, що Стерн пародіює просвітницькі романи, написані його попередниками, і уся книга в цьому сенсі може бути сприйнята як грандіозний жарт у дев'яти томах, як блискуча літературна містифікація.

 
11 84(4Ан)-4
A93

Austen, J.

        Pride and Prejudice / J. Austen. - Kiev : Znannia, 2015. - 383 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   "Гордість та упередження" - найвідоміший роман популярної британської письменниці Джейн Остін (1775 - 1817). Закохані серця часом легко долають соціальні бар'єри, але не завжди можуть обійти стіни власної гордості, звичайних непорозумінь, а інколи й упередженості. 21-літня Джейн Остін змогла так майстерно викласти у романі сподівання й розчарування, турботи й почуття закоханих Елізабет і містера Дарсі, що її книгу і сьогодні із захопленням читають мільйони читачів різних поколінь. Роман вирізняється зворушливою романтичністю, легким гумором, психологічного точно виписаними портретами героїв. Це книга, без якої нині не існувало б, напевно, ні "психологічного" роману, ні "феміністичної" літератури, ні "жіночого" роману загалом.

 
12 81.2Ан-923-3
К82

Крісті, A.

        Нескінченна ніч [Текст] : навч. посіб. для навч. читання англ. мовою / A. Крісті. - К. : Знання, 1997. - 80 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   Посібник включає скорочений текст роману А. Крісті "Нескінченна ніч", контрольні запитання до кожного розділу та словник. Роман А. Крісті "Нескінченна ніч" належить до числа детективів з неймовірно цікавою інтригою та несподіваною розв'язкою. У романі, що дещо відрізняється від творів, у яких діють міс Марпл і Еркюль Пуаро, найбільш яскраво проявився талант письменниці детективного жанру. Це справді щось екстраординарне та надзвичайно захоплююче.

 
13 И(Ан)
С12

Сабатіні, Р.

        Одіссея капітана Блада [Текст] : [романи] : подорожі, пригоди, фонтастика / пер. з англ.: П. Мовчана, М. Дмитренка. - К. : Молодь, 1981. - 528 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема природи

Анотація:   Історико-пригодницькі романи про життя та пригоди молодого англійського лікаря, який став піратом, щоб боротися проти несправедливості й захищати знедолених.

 
14 81.2Ан-923-3
М77

Монтгомері, Л. М.

        Анна з Грін Гейблз [Текст] : книга для читання англ. мовою для студ. ф-тів інозем. мов та філол. ф-тів / Л. М. Монтгомері ; уклад. В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. - Вінниця : Нова книга, 2003. - 400 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): тексти англійською мовою

Анотація:   Посібник представляє українському англомовному читачеві роман канадської письменниці Л. Монтгомері, який вже на протязі майже століття залишається популярним на Заході.

 
15 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 94 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1989. - 152 с.

Зміст:
  Луценко М. О.  Категорія роду в її системно-ієрархічних та еволютивних зв'язках / М. О. Луценко. - С. 3-8
  Чекунова І. А.  Об'єктність на рівні тексту / І. А. Чекунова. - С. 9-15
  Івченко Л. Л.  Безособові речення з дієсловом таке / Л. Л. Івченко. - С. 16-19
  Лопатинська В. В.  Про нейтралізацію опозицій з диференційною ознакою "скерованість" дієслівної дії / В. В. Лопатинська. - С. 20-26
  Білинський М. Е.  Симетричні станові парадигми віддієслівних похідних у XIV-XX ст. / М. Е. Білинський. - С. 27-31
  Сухорольська С. М.  Роль діахронного аналізу у визначенні статусу стійких дієслівно-субстантивних сполучень / С. М. Сухорольська. - С. 31-39
  Сазикіна Т. П.  Фразеологізми з лексемами same та such у сучасній англійській мові / Т. П. Сазикіна. - С. 39-43
  Білодід Ю. І.  Порівняльне вивчення фразеологічних інтернаціоналізмів / Ю. І. Білодід, Є. П. Рукіна. - С. 43-47
  Зеленський П. Г.  Американські ойконіми та гідроніми: походження і значення / П. Г. Зеленський. - С. 48-56
  Маслянко Л. К.  Лексико-стилістичні особливості англійського "готичного роману" (на матеріалі роману А. Радкліфф "Роман у лісі") / Л. К. Маслянко. - С. 56-61
  Батозька Г. Ф.  Ритмічна побудова оповідання Е. Хемінгуея "Старий біля моста" / Г. Ф. Батозька. - С. 62-68
  Казакова І. А.  Синтаксично-стилістичні способи реалізації прямої мови в романі І. Шоу "Багач, бідняк" / І. А. Казакова. - С. 68-73
  Арцішевська А. Л.  Лінгвостилістична реалізація репрезентуючого компонента в англомовному оповіданні (на матеріалі англійської та американської літератури XX ст.) / А. Л. Арцішевська. - С. 73-79
  Пономаренко Є. В.  До питання про функціональну категорію уточнення в англійській мові / Є. В. Пономаренко. - С. 79-81
  Яцій М. З.  Про граматичний рід іменників німецької мови XVI ст. (на матеріалі творів Ганса Сакса) / М. З. Яцій. - С. 82-86
  Огуй О. Д.  Семантичний розвиток німецького прикметника kuhn (750-1750 рр.) / О. Д. Огуй. - С. 87-94
  Лазарович В. В.  Особливості становлення семантичної структури фразеологічних запозичень у мові-рецепторі (на матеріалі німецької та латинської мов) / В. В. Лазарович. - С. 94-97
  Струк Т. М.  Способи вираження авторизації у німецькій мові / Т. М. Струк. - С. 98-105
  Прокопчук К. О.  Німецькі складнопідрядні речення з релятивними дієсловами / К. О. Прокопчук. - С. 105-110
  Березинська З. І.  Суфіксальний словотвір у німецькій підмові математики / З. І. Березинська. - С. 111-116
  Заяць Є. І.  Семантико-синтаксична організація причинно-наслідкових комплексів / Є. І. Заяць. - С. 117-122
  Волощак С. А.  Про граматичний статус гіпотетичного сюбжонктива / С. А. Волощак, О. М. Падяк. - С. 122-126
  Помірко Р. С.  Морфофонологія та семантика діалектної деривації (на матеріалі демінутивної лексики) / Р. С. Помірко. - С. 127-134
  Волошина Л. Б.  Експозиція у французькому реалістичному романі XIX ст. / Л. Б. Волошина. - С. 135-141
  Рубанова Г. Л.  ЕОМ і література та літературознавство / Г. Л. Рубанова. - С. 141-146

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   В мовознавчих статтях збірника розглядаються питання лексикології, синтаксису, фразеології і історії іноземних мов. Літературознавчі статті присвячені французькому реалістичному роману і проблемі використання ЕВМ в літературознавстві.

 
16 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. 198 Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 174 с.

Зміст:
  Ярмоленко Н.  На ниві фольклористики... (Життєвий і творчий шлях Світлани Андріївни Китової) / Н. Ярмоленко. - С. 5-6
  Китова С.  Актуальність досліджень орнаментальної культури України / С. Китова. - С. 7-9
  Ващук Ф.  Психологічне розкриття характеру в поемі Шевченка "Наймичка" / Ф. Ващук. - С. 10-16
  Мовчан Р.  Особливості модерністської художньої свідомості 1920-х років / Р. Мовчан. - С. 17-24
  Афанасьєва О.  Теоретичні засади феміністичних напрямків: до проблеми типології / О. Афанасьєва. - С. 24-31
  Поліщук В.  Михайло Максимович у студіях Василя Доманицького / В. Поліщук. - С. 32-37
  Зінченко Н.  Українська інтелігенція у творчості Михайла Старицького та Івана Нечуя-Левицького / Н. Зінченко. - С. 37-40
  Марценішко В.  Особливості функціонування романтичного стилю у трилогії Михайла Старицького "Богдан Хмельницький" і романі Генріка Сенкевича "Вогнем і мечем": типологічні паралелі / В. Марценішко. - С. 41-46
  Рудянчук І.  Марко Кропивницький і царська цензура (за епістолярієм драматурга) / І. Рудянчук. - С. 47-50
  Присяжнюк О.  Кримська поезія Лесі Українки / О. Присяжнюк. - С. 51-55
  Клименко Г.  "Кожен лист - для мене радість..." (про епістолярій Леоніда Первомайського) / Г. Клименко. - С. 55-63
  Корецька М.  Жанрово-стильові особливості роману Анатолія Дімарова "Ідол" / М. Корецька. - С. 63-69
  Щербакова Т.  Автор і герой як чинники "проблеми Дімарова" / Т. Щербакова. - С. 69-73
  Кавун Л.  Новела Василя Захарченка "По обидва краї ряду": інтертекстуальний і семіотичний аспекти / Л. Кавун. - С. 73-76
  Ромащенко Л.  Образи правоохоронців у детективній повісті Павла Загребельного "Ангельська плоть" / Л. Ромащенко. - С. 77-80
  Кривопишина К.  Проблематика новелістики Василя Захарченка 1960-х років XX століття / К. Кривопишина. - С. 80-84
  Коваленко В.  Чорнороб поезії / В. Коваленко. - С. 85-95
  Міненко О.  Монолог Гамлета Вільяма Шекспіра у перекладах Пантелеймона Куліша, Михайла Старицького і Леоніда Гребінки (компаративні проекції) / О. Міненко. - С. 96-102
  Кошова І.  "За словами - колір"... Кольорові образи творів Миколи Гоголя / І. Кошова. - С. 103-
  Дуркалевич В.  Семіотика сукні у творах Івана Франка / В. Дуркалевич. - С. 106-110
  Антонюк О.  Психоаналітична інтерпретація новели "Сойчине крило" Івана Франка / О. Антонюк. - С. 111-114
  Кіяшко І.  "У дорогу, в до-ро-гу!.." (Спроба інтерпретації новели Василя Захарченка "Нічні поїзди") / І. Кіяшко. - С. 115-116
  Мороз А.  "А на хахла не згоджуйся..." Інтерпретація новели Василя Захарченка / А. Мороз. - С. 116-119
  Вертипорох О.  "Всім, хто шукає небо вдома..." (збірка поезій Григорія Штоня "Затока лун": інтерпретація) / О. Вертипорох. - С. 120-123
  Заїковська О.  Криза ідентичності в романі Дугласа Коупленда "Раби Майкрософта" / О. Заїковська. - С. 124-130
  Остапець Н.  "Quo Vadis" Генріка Сенкевича - велична християнська епопея / Н. Остапець, М. Кандур. - С. 131-135
  Шуба Ю.  Принцип нонселекції: ігрові можливості англійського постмодерністського роману останньої третини XX століття / Ю. Шуба. - С. 135-142
  Сташенко О.  Поетика і проблематика феміністичного дискурсу в романі Ірен Роздобудько "Останній діамант міледі" / О. Сташенко. - С. 143-147
  Кривопишина А.  Жанр мелодрами в українській літературі початку XXI століття / А. Кривопишина. - С. 147-152
  Пахаренко Н.  Олександр Ірванець: "Я навчився зберігати баланс бажань" / Н. Пахаренко. - С. 152-154
  Скорина Л.  Особливості аналізу ліричного твору: Михайло Драй-Хмара "І знов обвугленими сірниками..." / Л. Скорина. - С. 155-163
  Градовський В.  Оцінка ораторського мистецтва Цезаря Цицероном / В. Градовський. - С. 164-165
  Ярмоленко Н.  Транформації міфологічної опозиції "хаос - космос" в українській культурній традиції / Н. Ярмоленко. - С. 166-170
  Відомості про авторів. - С. 171-174

Рубрики: Китова С. А. - про неї

Анотація:   Черговий випуск літературознавчого "Вісника ЧНУ" пропонує наукові дослідження в традиційних рубриках теоретико-літературної, історико-літературної, компаративної, фольклористичної, методичної проблематики. Особливістю випуску є те, що він видається на пошану відомого вченого - фольклориста, етнографа, доктора културології, професора кафедри української літератури і компаративістики Світлани Андріївни Китової з нагоди її славного високолітнього ювілею. До збірника також включені статті, виголошені на науковому семінарі, присвяченому 75-літтю з дня народження письменника Василя Захарченка, а також ряд інтерпретацій текстів, виконаних магістрантами спеціальності "Літературна творчість" під керівництвом В. М. Коваленко.

 
17 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : зб. наук. пр. : у 2 т. Чис. 11 Серія: Іноземна філологія Т. 1 Проблеми сучасної світової літератури. Проблеми сучасного перекладознавства / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2007. - 262 с.

Зміст:
  Авраменко С. Р.  Стилістичні функції алюзій у романі Джеймса Хайнса "Розповідь Лектора" / С. Р. Авраменко. - С. 3-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Богиня Н. В.  "Три життя" Гертруди Стайн: своєрідність стильового малюнку / Н. В. Богиня. - С. 8-14. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойченко О. П.  "Чорний гумор" в романі Джеймса Патріка Донліві "Рудий" / О. П. Бойченко. - С. 14-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буравченко О. А.  Міфологема жінки у творчості Фолкнера (на прикладі роману "Авесалом,Авесалом!") / О. А. Буравченко. - С. 19-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Василина К. М.  Специфіка репрезентації концепту"дитинство" в пікарескному романі та англійському кримінальному памфлеті у контексті педагогічних теорій відродження / К. М. Василина. - С. 23-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глінка Н. В.  Концепт любові у прозі Д. Г. Лоуренса / Н. В. Глінка. - С. 28-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гречуха Л. О.  Творчість В. Берроуза в контексті літератури та культури ХХ століття / Л. О. Гречуха. - С. 32-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Джолос Ю. В.  Особливості зображення індіанської родини в романі Луїзи Ердріх "Королева буряків" / Ю. В. Джолос. - С. 36-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Драненко Г. Ф.  Традиція та оригінальність в інтерпретації традиційного сюжетно-образного матеріалу міфологічного походження у французькій літературі / Г. Ф. Драненко. - С. 41-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зозуля О. В.  Жанрова специфіка коротких оповідань Д. К. Оутс / О. В. Зозуля. - С. 46-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Калина В. В.  "Томас і Б'юла": дуалістична картина світу / В. В. Калина. - С. 50-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козимирська Т. І.  Жанр утопії у політичній драматургії Говарда Брентона (на прикладі п'єси "Жорстока поезія") / Т. І. Козимирська. - С. 55-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костенко Г. М.  "Лорд Джим" Дж. Конрада та "Подвиг" В. Набокова: різні підходи до проблеми реальності / Г. М. Костенко. - С. 60-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крічкер О. Ю.  Парадокс і гра як елементи інтелектуальної прози Віктора Петрова-Домонтовича / О. Ю. Крічкер. - С. 64-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кузебна В. В.  Тематика і проблематика прози Шервуда Андерсона (на матеріалі збірок новел "Вайнсбург, Огайо" і "Тріумф яйця") / В. В. Кузебна. - С. 69-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Куроченко Ю. С.  Стилістичні засоби створення художніх образів казок О. Уайльда / Ю. С. Куроченко. - С. 73-77. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лещенко Г. В.  Еволюція детективного жанру в діахронійному контексті літературних форм / Г. В. Лещенко. - С. 78-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лімборський І. В.  "Риторичне" й "естетичне" розуміння художньої творчості в західноєвропейській теоретичній свідомості XVIII століття / І. В. Лімборський. - С. 81-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лісун О. В.  Поетика постмодернізму в романі Т. Пінчона "Вигукується лот 49" / О. В. Лісун. - С. 84-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ліхтей Т. В.  Поезія Івана Краска "Prѕi, prѕi..." в українському, російському та французському перекладах / Т. В. Ліхтей. - С. 89-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лотоцька О. Л.  Новела О. Генрі в українській літературі / О. Л. Лотоцька. - С. 94-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Майстренко С. В.  Вплив російської та західноєвропейської літератури на формування світогляду М. Кропивницького / С. В. Майстренко. - С. 97-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Макаренко Ю. Г.  Проблематика та поетика п'єси Е. Олбі "Коза, чи хто така Сильвія?" / Ю. Г. Макаренко. - С. 102-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нагачевська О. О.  Художньо-естетичні погляди Джойс Керол Оутс / О. О. Нагачевська. - С. 105-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петрусь О. В.  Особливості наративної організації "Біографії Шекспіра" Пітера Акройда / О. В. Петрусь. - С. 109-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пікуль О. В.  Жанрова специфіка поеми Дж. Ешбері "Автопортрет у опуклому дзеркалі" / О. В. Пікуль. - С. 114-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Протас А. В.  Поетика екологічної лірики Гарі Снайдера (на прикладі збірки "Черепашачий острів") / А. В. Протас. - С. 119-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рагузіна Л. Ю.  Особливості "живописної" поетичної техніки Л. Ферлінгетті / Л. Ю. Рагузіна. - С. 125-129. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Редчиць Т. В.  Теоретичні засади творчості Хайміто фон Додерера у праці "Підгрунтя та функції роману" / Т. В. Редчиць. - С. 129-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Слободяник Я. М.  Проблема особистості та "маси" в творчості Е. Канетті (на матеріалі роману "Засліплення") / Я. М. Слободяник. - С. 134-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Совєтна А. В.  До проблеми "кольорового" фемінізму в літературі США / А. В. Совєтна. - С. 138-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Старцева В. С.  Проза Тоні Моррісон у контексті афро-американської жіночої літератури межі ХХ-ХХіІ століть / В. С. Старцева. - С. 142-145. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сухенко І. М.  Особливості репрезентації образу "дитина" в англо-канадській анімалістиці кінця XIX століття / І. М. Сухенко. - С. 146-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасенко К. В.  Генеза романного жанру як об'єкт наукових дискусій / К. В. Тарасенко. - С. 150-155. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко Л. М.  Проблематика та композиційні особливості п''єси Петера Турріні "Забій свиней" / Л. М. Ткаченко. - С. 155-160. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хитрова Т. В.  Міфологізація та деміфологізація творчості В. Шекспіра в Німеччині кінця XVIII - першої половини XIX століття / Т. В. Хитрова. - С. 161-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хряпак С. О.  Концепція руху як базовий елемент поетики творчості Роберта Блая / С. О. Хряпак. - С. 165-169. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Худенко Н. В.  Особливості жанру автобіографії у творчості азіато-американських письменників / Н. В. Худенко. - С. 169-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чепурда Г. М.  Художній час і простір у романі Енні Пру "Корабельні новини"; міфічна парадигма і літературний текст / Г. М. Чепурда. - С. 174-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко Ю. В.  Постмодерні аспекти творчості Джонатана Францена / Ю. В. Шевченко. - С. 178-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шпак В. К.  До проблеми реалізму в поезії США / В. К. Шпак. - С. 182-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шпак В. К.  "Нова суб'єктивність" в контексті німецькомовної літератури кінця 60-х - початку 80-х років ХХ століття / В. К. Шпак, М. О. Орлова. - С. 187-193. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штейнбук Ф. М.  Текстові стратегії сучасної літератури в контексті феноменології тілесно-міметичних категорій чоловічості та жіночості / Ф. М. Штейнбук. - С. 193-198. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гончаренко Е. П.  Питання про художню "вірність" перекладу і проблема реалій / Е. П. Гончаренко. - С. 199-205. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горобець Н. І.  Особливості утворення інтенсифікації експресивності в англомовному тексті реклами та його переклад / Н. І. Горобець. - С. 206-208. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гудима І. Р.  Основні способи перекладу символічних власних імен з англійської мови на українську / І. Р. Гудима. - С. 209-214. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коломієць С. С.  Жанрово-стильова домінанта як базова категорія в усному та письмовому перекладі / С. С. Коломієць. - С. 214-219. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривонос Я. В.  Концептуальна еквівалентність перекладу метафори / Я. В. Кривонос. - С. 219-222. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кучер З. І.  Засоби актуалізації авторської моделі світу під час перекладу (на матеріалі повісті Ф. Дюрренматта "Зимова війна у Тибеті" / З. І. Кучер. - С. 223-226. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник Т. С.  Переклад поетичних текстів: прагматичний аспект / Т. С. Олійник. - С. 227-232. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Павленко В. В.  Становлення засад вітчизняної перекладознавчої науки у працях українських письменників і науковців (30-60-ті роки ХХ ст.) / В. В. Павленко. - С. 232-237. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пагурець О. І.  Мовленнєва стилізація художніх творах та особливості її перекладу / О. І. Пагурець, Г. М. Усик. - С. 238-244. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Панаськов А. В.  Когнітивний компонент міжкультурної комунікації / А. В. Панаськов. - С. 244-247. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чернобай Г. С.  Основні проблеми перекладу безеквівалентної лексики / Г. С. Чернобай, С. О. Чернобай. - С. 247-251. - Бібліогр. наприкінці ст.

 
18 80(4Ан)
А64

        Англійська філологія: проблеми лінгвістики, літературознавства, лінгвометодики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / М-во освіти і науки України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : ПДПУ, 2008. - 134 с.

Зміст:
  Алефіренко Л. Б.  Багатозначність суфіксів як вияв системно-функціональної обумовленості семантики похідного слова / Л. Б. Алефіренко. - С. 3-8
  Білоус І. М.  Лінгвокомунікативні аспекти гендерних конструкторів у фразеологічному просторі (на матеріалі сучасної англійської мови) / І. М. Білоус. - С. 8-14
  Данилюк Л. В.  Присвійність як граматична категорія / Л. В. Данилюк. - С. 15-19
  Капустян І. І.  Інтерактивне навчання іншомовного писемного мовлення студентів мовних спеціальностей / І. І. Капустян. - С. 20-26
  Коваленко М. М.  Особливості поетичної структури та мови англійського просвітницького роману XVIII століття в літературно-критичному висвітленні / М. М. коваленко. - С. 26-31
  Колбіна Н. В.  Семіотика й лінгвістичні дослідження: основні проблеми, поняття й напрямки / Н. В. Колбіна. - С. 32-42
  Копач О. О.  "В очікуванні Годо" Семюела Беккета як драма абсурду / О. О. Копач. - С. 43-48
  Кравченко В. Л.  Риторичні засоби представлення концепту ЄВРОПА в англомовному євроінтеграційному дискурсі / В. Л. Кравченко. - С. 48-53
  Криницька Н. І.  Символ "Інь-Янь" як образ світу у фантастичних творах Урсули Ле Гуїн / Н. І. Криницька. - С. 54-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лапочка В. О.  До питання про "хибних друзів перекладача" / В. О. Лапочка. - С. 69-76
  Луньова Т. В.  Лінгвокогнітивні особливості репрезентації філософського діалогу в художньому тексті (на матеріалі англомовних романів кінця XX століття) / Т. В. Луньова. - С. 76-86
  Ponomarenko O. O.  On Dscriminations between Fantasy and Science Fiction / O. O. Ponomarenko. - С. 87-94
  Разуменко О. А.  Концептуальний простір поетичного тексту: онтологічний і гносеологічний ракурси / О. А. Разуменко. - С. 94-105
  Shakhova N. O.  The Problem of the Unity of Man and Nature in Victorian Society in Tess of the d' Urbervilles by Thomas Hardy / N. O. Shakhova. - С. 105-113
  Шкарупа Н. О.  Виховання толерантності через культуру англомовних країн / Н. О. Шкарупа. - С. 113-121
  Шрамко Р. Г.  Поняття "власна назва" в руслі номінативних теорій англійської лінгвістики XX століття (на матеріалі концепцій Готтлоба Фреге, Бертрана Рассела та Сола Кріпке) / Р. Г. Шрамко. - С. 121-129
  Щевлюкова Т. М.  Використання інформаційних технологій у підготовці вчителів іноземних мов / Т. М. Щевлюкова. - С. 129-134

Анотація:   У збірнику порушуються актуальні проблеми граматики і словотвору англійської мови, вивчаються семіотичні, стилістичні та гендерні аспекти мовних одиниць та проблеми перекладу. Аналізуються різножанрові твори класичної та сучасної англомовної літератури. Розглядаються актуальні педагогічні та методичні питання.

 
19 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 75 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1984. - 124 с.

Зміст:
  Олексіюк В. С.  Про ознаки мотивації лінгвістичних найменувань та їх вибір / В. С. Олексіюк. - С. 3-8
  Дацько Ю. М.  Лінгво-стилістичні особливості функціонування суспільно-політичної лексики в англійському утопічному романі (На матеріалі романів В. Морріса та Г. Уеллса) / Ю. М. Дацько. - С. 9-14
  Денисов І. Г.  Прагматичний аналіз абревіатури COMECON / І. Г. Денисов, Г. В. Гордієнко, А. О. Трофименко. - С. 14-20
  Лук'янова Г. Л.  Неспрямоване вживання дієслів та еліпсис (На матеріалі мови староанглійського періоду) / Г. Л. Лук'янова. - С. 20-23
  Мізецька В. Я.  Особливості дієслівного вживання в сучасному драматичному творі (На матеріалі п'єс американських та англійських авторів) / В. Я. Мізецька. - С. 24-28
  Москаленська А. І.  Про деякі передумови створення сарказму / А. І. Москаленська. - С. 29-32
  Сухорольська С. М.  Аналітичне дієслово як прояв основної типологічної тенденції англійської мови / С. М. Сухорольська. - С. 32-39
  Віталіш Л. П.  Семантичні групи дієслів у предикатно-актантній конструкції з прийменником vor / Л. П. Віталіш. - С. 40-45
  Нестерова Т. І.  Інфінітивні групи в конструкціях з модальними предикатами / Т. І. Нестерова. - С. 45-52
  Грицина Н. І.  Питання синсемантії суфіксального елемента (На основі дослідження німецьких іменникових суфіксів) / Н. І. Грицина. - С. 52-58
  Нагорний О. М.  Аналіз віддієслівних суфіксальних іменників на -ung німецької мови кінця XVIII ст. / О. М. Нагорний. - С. 59-64
  Турчин В. М.  Структурна характеристика трансформаційних моделей скорочень німецької економічної терміносистеми / В. М. Турчин, М. М. Турчин. - С. 64-72
  Рудий В. Г.  Неологізми в сучасній німецькій мові (тип neuworter) / В. Г. Рудий. - С. 73-79
  Волощак С. А.  Залежність граматичного значення предикативної одиниці que+N+V від мінімального контексту / С. А. Волощак, Л. С. Пірко. - С. 80-87
  Скреліна Л. М.  До 100-річчя від дня народження Г. Гійома (1883-1960) / Л. М. Скреліна. - С. 88-90
  Теслер О. В.  Лексична сполучуваність прикметників кольору у французькій мові в зіставленні з українською / О. В. Теслер. - С. 90-96
  Новиков Ю. С.  Риторика в п'єсах раннього і зрілого Шекспіра / Ю. С. Новиков. - С. 97-105
  Стречень Л. Л.  Ключові слова в трагедії "Гамлет" / Л. Л. Стречень. - С. 106-120
  Камаєва О. М.  Концепція сучасника в творчості Проспера Меріме ("Партія в тріктрак") / О. М. Камаєва. - С. 111-116
  Вікторовська І. В.  Стереотипи "масової" літератури і творчість Артура Хейлі / І. В. Вікторовська. - С. 116-120

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   У мовознавчих статтях збірника розглядаються питання аналітичного дієслова, синсемантії суфіксальних елементів, залежності значення предикативних одиниць від контексту, невласне-прямої мови, вживання артиклів. У літературознавчих статтях досліджуються деякі аспекти творчості В. Шекспіра, А. Хейлі та П. Меріме.

 
20 80И
В53

        Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Іноземна філологія Вип. 42 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. - 52 с.

Зміст:
  Бурбело В. Б.  Дискурс і смисл / В. Б. Бурбело. - С. 4-7
  Чередниченко О. І.  Сучасна французька неологія з погляду перекладача / О. І. Чередниченко. - С. 8-9
  Михайленко О.  Номінації іншомовного походження в українському молодіжному сленгу / О. Михайленко. - С. 9-12
  Афанасьєва О.  лінгвопрагматичні особливості французького енциклопедичного дискурсу політичних наук / О. Афанасьєва. - С. 12-15
  Зимомря М. І.  Німецька література в оцінках та інтерпретаціях Івана Франка: дискурс рецепції / М. І. Зимомря. - С. 15-18
  Фокін С. Б.  Прийом додавання в іспансько-українському художньому перекладі / С. Б. Фокін. - С. 18-22
  Качановська Т. О.  Перетворення структури образу у поетичному перекладі (на матеріалі сонета Ж.-М. да Ередіа "Aux montagnes divines" і його українських інтерпретацій) / Т. О. Качановська. - С. 22-27
  Чернієнко Г.  З досвіду перекладача французької художньої прози / Г. Чернієнко. - С. 27-29
  Любчук Н.  Відтворення у перекладі особливостей авторського використання фразеологізмів (на матеріалі українських, німецького та англійського перекладів роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита2) / Н. Любчук. - С. 30-32
  Борисова О.  Трансформація образності при перекладі сучасних англомовних пісень українською мовою / О. Борисова. - С. 32-35
  Уварова Л.  Відтворення образно-смислової структури поезії А. Мачадо "Los suenos malos" в українському перекладі / Л. Уварова. - С. 35-38
  Лященко О.  Структурні та семантичні різновиди експлікації в англо-українському перекладі / О. Лященко. - С. 38-41
  Забула І. П.  Назви християнських релігійних свят в українсько-французькому перекладі / І. П. Забула. - С. 41-43
  Бабаєва Л.  Перевтілення мельпомени на зарубіжній сцені. Специфіка перекладу для театру / Л. Бабаєва. - С. 43-46
  Жлуктенко Н.  Австралійська народна балада як чинник формування культурної ідентичності / Н. Жлуктенко. - С. 47-52
  Малій А. С.  Особливості абсурдистської драматургії Гарольда Пінтера / А. С. Малій. - С. 49-52

Анотація:   У віснику публікуються статті, у яких розглядаються актуальні питання функціонування і розвитку мови різних типів дискурсу у сучасному суспільстві, досліджено комунікативно-прагматичні особливості лексики і граматики, мовні засоби реалізації основних принципів мовленнєвого спілкування, висвітлено проблемні питання перекладознавства та літературознавства.

 
21 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 102 Актуальні проблеми лінгвостилістики / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Світ, 1991. - 152 с.

Зміст:
  Кусько К. Я.  Лінгвостилістика як наука / К. Я. Кусько. - С. 3-9
  Авраменко С. Р.  Мовна реалізація теми відчуження у романі Джона Чівера "Фальконер" / С. Р. Авраменко. - С. 10-14
  Арцішевська А. Л.  Комунікативно-прагматичні аспекти репрезентуючого компонента в англомовному оповіданні / А. Л. Арцішевська. - С. 15-22
  Бехта І. А.  Графічна візуалізація невласне-прямої мови в англомовній прозі малих форм / І. А. Бехта. - С. 23-28
  Богорад Т. О.  Актуальні проблеми конотації / Т. О. Богорад. - С. 28-32
  Гетьман З. О.  Суттєві ознаки діалогічного тексту (на прикладі іспанського художнього діалогу) / З. О. Гетьман. - С. 33-38
  Дацько Ю. М.  Лексичні засоби вираження негативної оцінки в англійському соціально-утопічному романі / Ю. М. Дацько. - С. 38-43
  Еткало Л. О.  Опозиція як текстоформуючий елемент роману У. С. Моема "Пироги і пиво" / Л. О. Еткало. - С. 44-49
  Задорожний І. М.  Функціонування нелітературної лексики в романах Ч. Діккенса / І. М. Задорожний. - С. 49-55
  Казакова І. А.  Лінгвістичні особливості і функціонування перерваних речень у сучасній англомовній прозі / І. А. Казакова. - С. 55-61
  Киван Г. В.  Лексичні особливості тексту оди Джона Кітса / Г. В. Киван. - С. 61-67
  Колінчак Н. Д.  Семантико-структурні особливості абзаців у романі Ч. Сноу "Наставники" / Н. Д. Колінчак. - С. 68-73
  Курса О. В.  Лінгвістичні особливості і стилістичне функціонування розмовно-просторічної лексики / О. В. Курса. - С. 73-78
  Литвак С. Я.  Іронія як мовленнєвий акт з імпліцитною оцінкою / С. Я. Литвак, А. І. Приходько. - С. 78-80
  Ліхнякевич І. О.  Функціонування репрезентуючого компонента діалогу в романах Е.-М. Ремарка / І. О. Ліхнякевич. - С. 80-85
  Лотоцька К. Я.  Семіотичний аналіз художнього прозаїчного тексту (на матеріалі короткого англійського оповідання) / К. Я. Лотоцька. - С. 86-91
  Маєвська Л. С.  Атрибутивні словосполучення як засіб мовної репрезентації категорії якості (на матеріалі роману У. Теккерея "Ярмарок суєти") / Л. С. Маєвська. - С. 91-97
  Мартинюк А. П.  Поняття "жіночий стиль" і мовна реальність / А. П. Мартинюк. - С. 97-102
  Монастирський Р. Я.  Елементи художнього стилю в науково-популярному творі Ч. Дарвіна "Подорож на "Біглі" / Р. Я. Монастирський. - С. 102-106
  Мочар О. Ф.  Темпоральна і локальна специфікація в англійському науково-технічному тексті / О. Ф. Мочар. - С. 106-111
  Назаркевич Х. Я.  Членування роману Генріха Белля "Більярд о пів на десяту" як засіб вираження авторської інтенції / Х. Я. Назаркевич. - С. 111-116
  Похилевич Т. Д.  Роль тропів у психологізації розповіді у художньому тексті (на матеріалі романів Т. Гарді) / Т. Д. Похилевич. - С. 116-120
  Федотов В. Л.  Деякі лінгвостилістичні особливості репрезентації поняття "зло" в романі У. Стайрона "Підпали цей дім" / В. Л. Федотов. - С. 120-124
  Кузнєцов М. І.  Біографічна довідка як тип тексту / М. І. Кузнєцов. - С. 124-129
  Помірко Р. С.  Структура слова і ритм художнього тексту / Р. С. Помірко. - С. 129-135
  Білинський М. Е.  Хронотропність віддієслівної синоніміки в текстах історичного конкорданса англійської мови / М. Е. Білинський, І. Б. Максимчук. - С. 135-138
  Цьовх О. Г.  Характер співвідношення між семантичною структурою слова і частотністю його вживання / О. Г. Цьовх, Т. Ю. Отнякіна. - С. 139-142
  Корсаков А. К.  Роль просодії в передачі смислу речень деяких типів, що містять слова з постпозитивною морфемою -ing / А. К. Корсаков, В. В. Рачкевич. - С. 143-147

Рубрики: Історія англійської літератури - Персоналії

Анотація:   Збірник присвячено актуальним проблемам лінгвостилістики, зокрема таким її напрямам, як лінгвістика тексту, контрастивна лінгвостилістика, функціональна прагмастилістика та ін.

 
22 84(4Ан)-4
H25

Hardy, T.

        Under the Greenwood Tree or the Mellstock Quirе: A Rural Painting of the Dutch School / T. Hardy. - Kiev : Znannia, 2015. - 207 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   "Під деревом зеленим" - чарівний, ліричний і життєрадісний роман Томас Гарді (1840 - 1928). Це ідеалізована пастораль, написана з легким гумором і щирою любов'ю до своїх персонажів. Книга може видатись ідилією в прозі. Але це лише на перший погляд. Поряд з ніжним і романтичним коханням Діка й Фенсі постає драматична доля життя сільського церковного хору, який поступається місцем органу, так само як і стара Англія відходить у небуття перед активним наступом модернізації. Томас Гарді із сумом зазначає, що цей новий світ уже не має тієї чарівності й романтики, яка розцвітала "під деревом зеленим".

 
23 84(4Ан)-4
S84

Stevenson,

        Treasure Island / Robert Louis Stevenson. - Kiev : Znannia, 2015. - 255 с.

Рубрики: Англійська художня література - Проза

Анотація:   Роберт Льюїс Стівенсон (1850 - 1894) - знаменитий англійський письменник шотландського походження, представник неоромантизму, перлиною творчості якого є роман "Острів скарбів". Автор майстерно доводить, що небезпеки безлюдного острова, підступність жадібних піратів і таємничі скарби - це саме те, що потрібно юному мрійнику для найзахопливішої подорожі у житті. А прихильність багатьох поколінь читачів, яка зробила цю книгу калискою світової літератури, тільки підтверджує вдалість такого рецепту пригод.

 
24 84(4Фр)-4
М80

Моруа, А.

        Байрон [Текст] : роман / А. Моруа ; пер. з фр. : Ю. Калиниченко ; авт. післм. : К. Шахова ; рец. : М. І. Литвинець. - К. : Радянський письменник, 1981. - 398 с.

Рубрики: Байрон - про нього
Французька художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): біографія Байрона -- історико-біографічний роман

Анотація:   Французький письменник Андре Моруа - відомий майстер історико-біографічного роману, який створив галерею образів видатних письменників Франції, Англії, Росії. В романі "Байрон" органічно поєднується глибина проникнення у внутрішній світ великого англійського поета з гостротою сюжету, що охоплює увесь життєвий шлях героя.

 
25 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2016" [Текст] : зб. матеріалів XVIIІ Всеукр. наук. конф. молодих учених; м. Черкаси, 21-22 квітня 2016 р. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 328 с.

Зміст:
  Базильська Н. М.  Рецептивні моделі "спів-буття" чоловіка і жінки в соціокультурній дійсності 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалі творчості В. Підмогильного) / Н. М. Базильська. - С. 14-16
  Гапін О. І.  Мова жестів та одягу в романах Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" і Девіда Герберта Лоуренса "Коханець леді Чаттерлей" / О. І. Гапін. - С. 17-19
  Демченко А. І.  Проблематика і художня своєрідність ранніх творів Марини Павленко / А. І. Демченко. - С. 20-21
  Квартальова А. С.  Взаємозв'язки літератури з фольклором (на матеріалі думи "Втеча трьох братів з Азова" і драматичної поеми "Дума про братів неазовських" Ліни Костенко) / Скорина Л. В.. - С. 22-24
  Кобилінська М. О.  Інтерпретація жіночих доль через століття (за новелою Івана Франка "Сойчине крило" і романом Василя Шкляра "Тінь сови") / М. О. Кобилінська. - С. 25-28
  Кодола Ю. О.  Птахи у вербальному та зображальному фольклорі українців / Ю. О. Кодола. - С. 29-31
  Коломієць А. В.  Специфіка рефлексивного художнього мислення в романі "Осінь за щокою" Василя Слапчука / А. В. Коломієць. - С. 32-34
  Лисюк М. В.  Своєрідність інтерпретації народної думи про Марусю Богуславку в однойменній драмі Михайла Старицького / М. В. Лисюк. - С. 35-37
  Логвінова В. І.  Євромайдан і АТО в українській громадянській ліриці 2013-2015 років / В. І. Логвінова. - С. 38-40
  Макій Н. В.  Музичний тип поетичної творчості Тараса Шевченка / Н. В. Макій. - С. 41-44
  Нежевенко Ю. В.  Творчість Івана Франка та Еміля Золя в контексті світового натуралізму / Ю. В. Нежевенко. - С. 45-47
  Самелюк В. О.  Постать жінки у творчості Дари Корній / В. О. Самелюк. - С. 48-50
  Самелюк В. О.  Роль пейзажу й художньої деталі як характеротвірних засобів у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки" та повісті Михайла Старицького "Останні орли" / В. О. Самелюк. - С. 51-52
  Сенета М. І.  Присутність християнської традиції Тараса Шевченка у філософських та історіософських працях Дмитра Донцова / М. І. Сенета. - С. 53-56
  Ус Т. А.  Синтез елементів масової та елітарної літератури в сучасному українському психотрилері / Т. А. Ус. - С. 57-59
  Ямкова О. Є.  Особливості еротичної поезії творчого доробку Марії Матіос (за збіркою "Жіночий аркан у саду нетерпіння") / О. Є. Ямкова. - С. 60-62
  Яценко А. О.  Поетика жанру новели у творчості Василя Стефаника та Антона Чехова: типологічний аспект / А. О. Яценко. - С. 63-65
  Бабенко А. Ю.  Індивідуально-авторське словотворення Петра Поліщука / А. Ю. Бабенко. - С. 67-69
  Білян Т. С.  Урок як основна форма навчально-виховного процесу в школі / Т. С. Білян. - С. 70-72
  Білоножко В. І.  Вербалізація концепту добро в українських пареміях / В. І. Білоножко. - С. 73-75
  Вербельчук Ю. М.  Прийменниково-відмінкові найменування з обставинним значенням у говірці села Лопатичі Олевського району Житомирської області / Ю. М. Вербельчук. - С. 76-78
  Височина Н. В.  Мовне представлення соматизмів у творчості Василя Симоненка / Н. В. Височина. - С. 79-81
  Вихристенко В. В.  Семантика мотиваціних основ прізвищ у говірці с. Мар'янівка Шполянського району Черкаської області / В. В. Вихристенко. - С. 82-85
  Возна Н. Г.  Мовне представлення ознак розумної людини в українських прислів'ях / Н. Г. Возна. - С. 86-88
  Камінська Ю. О.  Специфіка якісних прикметників у говірці с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської області / Ю. О. Камінська. - С. 89-91
  Клим О. Г.  Лексика як засіб художньої стилізації розмовності в романі Володимира Лиса "Століття Якова" / О. Г. Клим. - С. 92-94
  Косменюк В. Ю.  Мовна гра в ідіостилі Сашка Ушкалова / В. Ю. Косменюк. - С. 95-97
  Курбала Я. С.  Стан розроблення проблеми патріотичного виховання учнів у сучасній лінгводидактиці (на прикладі 5 класу) / Я. С. Курбала. - С. 98-100
  Лут Я. А.  Категорія наслідковості в сучасній українській літературній мові в структурі простого речення / Я. А. Лут. - С. 101-103
  Мельник А. Ю.  Специфіка творення і функціонування студентських сленгізмів / А. Ю. Мельник. - С. 104-105
  Небога А. Р.  Мовна палітра пісень гурту "Океан Ельзи" / А. Р. Небога. - С. 106-108
  Піскова Є. О.  Семантичні модифікації нових англізмів / Є. О. Піскова. - С. 109-111
  Почапенська М. І.  Функціонування порівняльних сполучників в ідіостилі Дари Корній / М. І. Почапенська. - С. 112-114
  Шевченко Т. С.  Складні найменування мікротопонімів Черкащини (на матеріалі "Словника мікротопонімії Черкащини") / Т. С. Шевченко. - С. 115-117
  Мойсієнко О. В.  Стандарти свободи висловлювань і преси у практиці Європейського суду з прав людини / О. В. Мойсієнко. - С. 119-121
  Прітченко О. І.  Youtube як найпопулярніша платформа для відеоблогів / О. І. Прітченко. - С. 123-125
  Пріхно А. В.  Наслідки мережевої залежності молоді / А. В. Пріхно. - С. 126-128
  Головіна О. А.  Метафоричні трансформації в українському перекладі анімаційного фільму "Corpse Bride" / О. А. Головіна. - С. 130-132
  Демчишин Н. О.  Метафори та порівняння в українських перекладах Н. Забіли і В. Яковчука казки "О царе Салтане..." О. Пушкіна / Н. О. Демчишин. - С. 133-135
  Демянчук О. І.  Специфіка передачі культурного компоненту в українському перекладі англомовного мультиплікаційного серіалу "Сімпсони" / О. І. Демянчук. - С. 136-138
  Кичата В. В.  Конотативні трансформації в українському перекладі анімаційного фільму "Home" / В. В. Кичата. - С. 139-141
  Коженова Є. В.  Передача функціонально-стилістичної інформації в російському перекладі автобіографічної повісті Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять" / Є. В. Коженова. - С. 142-144
  Коломієць А. В.  Лексичні трансформації у російському перекладі роману В. К. Малика "Посол Урус-Шайтана" / А. В. Коломієць. - С. 145-147
  Крижевська А. І.  Аналіз трансформацій із прагматичним компонентом в українському перекладі роману Даніела Кіза "Flowers for Algernon" / А. І. Крижевська. - С. 148-149
  Кузнецова А. А.  Аналіз лексичних трансформацій на конотативному рівні в українському перекладі оповідання Едгара По "The Gold bug" / А. А. Кузнецова. - С. 150-152
  Кульбачна Т. Ю.  Фразеологічні трансформації в українському перекладі американського роману Ф. С. Фіцджеральда "Ніч лагідна" / Т. Ю. Кульбачна. - С. 153-155
  Литвин К. І.  Функціонально-стилістичні трансформації в українському перекладі анімаційного фільму "Inside Out" / К. І. Литвин. - С. 156-158
  Мазур О. Є.  Фразеологічні трансформації у звуковому українському перекладі англомовного серіалу "Пуаро Агати Крісті" / О. Є. Мазур. - С. 159-161
  Науменко А. О.  Способи передачі вигуків в українському перекладі твору Л. Керрола "Alise in Wonderland" / А. О. Науменко. - С. 162-164
  Самара Д. Д.  Аналіз конотативного аспекту лексичних трансформацій в українському перекладі оповідань О. Генрі / Д. Д. Самара. - С. 165-137
  Сандига М. О.  Аналіз функціонально-стилістичних трансформацій в українському перекладі роману Емілії Бронте "Буремний перевал" / М. О. Сандига. - С. 168-170
  Скаковець Є. В.  Переклад порівнянь з англійської мови українською (на матеріалі роману Касандри Клер "Місто кісток") / Є. В. Скаковець. - С. 171-173
  Снитюк Є. В.  Конотативні транформації в українському перекладі повісті А. К. Дойля "Утрачений світ" / Є. В. Снитюк. - С. 174-176
  Тарасенко А. О.  Лексичні трансформації денотативного плану в англійському перекладі російськомовної повісті Т. Г. Шевченка "Художник" / А. О. Тарасенко. - С. 177-179
  Тимошенко Л. М.  Передача ідіостилю Л. Толстого в українському перекладі роману "Війна та мир" / Л. М. Тимошенко. - С. 180-182
  Церно О. В.  Лексичні трансформації в українському перекладі повісті Дж. Р. Р. Толкіна "The Hobbit or There and Back Again" / О. В. Церно. - С. 183-185
  Чікота Н. В.  Передача функціонально-стилістичної інформації в російському перекладі п'єси І. Франка "Украдене щастя" / Н. В. Чікота. - С. 186-188
  Шейкевич В. В.  Конотативні трансформації в українському перекладі роману Дж. К. Роулінг "Harry Potter the Half-Blood Prince" / В. В. Шейкевич. - С. 189-191
  Антонович Т. Д.  Базовые концепты философского дискурса Н. Бердяева / Т. Д. Антонович. - С. 193-194
  Гилюн О. В.  Ароматизмы в повести М. А. Булгакова "Собачье сердце" / О. В. Гилюн. - С. 195-197
  Джусупова У. Т.  Русское словесное ударение (лингвоконтрастивные и методические аспекты) / У. Т. Джусупова. - С. 198-199
  Костенко Л. Б.  Микрополе черного цвета и его оттенков в рассказе "Дождливый рассвет" К Паустовского / Л. Б. Костенко. - С. 200-201
  Новожилова А. В.  Лексическо-семантические особенности никнеймов / А. В. Новожилова. - С. 202-204
  Рафаенко Т. Ю.  Языковые особонности поэтического творчества М. Вейцмана / Т. Ю. Рафаенко. - С. 205-207
  Немировская А. С.  Комплимент как эпидейктический жанр речи / А. С. Немировская. - С. 208-209
  Узбеков Т. С.  Разновидности игры: лингвистическая игра / Т. С. Узбеков. - С. 210
  Чернявская М. В.  Развитие жанра повести в русской литературе XVIII - первой половины XIX века / М. В. Чернявская. - С. 212-214
  Немировская А. С.  Жанр иронического детектива в современной массовой литературе / А. С. Немировская. - С. 215-216
  Рафаєнко Т. Ю.  Образ Дон Жуана в історії європейської літератури / Т. Ю. Рафаєнко. - С. 217-218
  Селецкая Н. Н.  Эволюция житийного жанра в русской литературе XI-XVII века / Н. Н. Селецкая. - С. 219-221
  Баляшова Я. В.  Взаємодія молодого учителя та учнів у процесі навчання / Я. В. Баляшова. - С. 223-224
  Горова М. В.  Використання інноваційних технологій в організації масової позакласної роботи на уроках німецької мови / М. В. Горова. - С. 225-227
  Гриб Ю. О.  Роль та місце фонетичної зарядки на уроці англійської мови / Ю. О. Гриб. - С. 228-230
  Заболотня І. І.  Використання скоромовок як засобу удосконалення орфоепічних навичок школярів / І. І. Заболотня. - С. 231-233
  Зуй І. В.  Використання фольклору у вивченні іноземних мов / І. В. Зуй. - С. 234-237
  Кузьменко В. О.  Способи ознайомлення учнів з граматичним матеріалом / В. О. Кузьменко. - С. 238-239
  Побиванець Є. О.  Особливості використання музики та пісень при вивченні іноземної мови / Є. О. Побиванець. - С. 240-242
  Ролько Я. В.  Робота з німецькомовною пресою на уроці іноземної мови / Я. В. Ролько. - С. 243-245
  Тищенко О. С.  Використання різних видів наочності у навчанні лексичного матеріалу / О. С. Тищенко. - С. 246-247
  Шкарбан Ю. О.  Ігровий метод навчання англійської мови учнів молодших класів / Ю. О. Шкарбан. - С. 248-250
  Деркач А. С.  Емоційно-смислова домінанта як психолінгвістичний феномен / А. С. Деркач. - С. 252-254
  Колісник Я. А.  The tonic organization of animated film "Madagascar" / Я. А. Колісник. - С. 255-257
  Andrjuschtschenko N. W.  Lautliche besonderheiten des bairischen / N. W. Andrjuschtschenko. - С. 259-260
  Бабенко К. В.  Культурна обумовленість жестикуляції / К. В. Бабенко. - С. 261-263
  Берліменко А.  Типологія дискурсів / А. Берліменко. - С. 264-266
  Вишивана В. В.  Фразеологічні одиниці на позначення категорії кількості в німецькій мові / В. В. Вишивана. - С. 267-269
  Волошин Ю. О.  Семантика дієслів розумової діяльності у німецькій мові / Ю. О. Волошин. - С. 270-271
  Георгізова А. Г.  Німецькі фразеологізми з компонентом земля: стилістичний аспект / А. Г. Георгізова. - С. 272-274
  Голякова А. В.  Семантичні особливості прислів'їв, що включають соматизми / А. В. Голякова. - С. 275-276
  Душка В. Ю.  Типи фразеологізмів у німецькій мові з компонентом "тварини" / В. Ю. Душка. - С. 277-278
  Жарко К. О.  Структура і моделі фразеологізмів на вираження радості в німецькій мові / К. О. Жарко. - С. 279-280
  Sharowa A.  Besonderheiten der lautung des sachsischen dialekts / A. Sharowa. - С. 281-282
  Кагляк М. А.  Меліоративна лексика у сучасній німецькій мові / М. А. Кагляк. - С. 283-284
  Калниболотчук А. К.  Назви хвороб та хворобливих станів в німецькій мові / А. К. Калниболотчук. - С. 285-286
  Клименко І. В.  Семантичні особливості релігійної лексики в німецькій мові / І. В. Клименко. - С. 287-289
  Ковальчук Н. О.  Структура та моделі фразеологізмів на позначення праці у німецькій мові / Н. О. Ковальчук. - С. 290-291
  Ковтун Я. П.  Словотвірна парадигма у лінгвістиці / Я. П. Ковтун. - С. 292
  Корчевна О. С.  Фразеологізми із соматичним компонентом у німецькій мові (когнітивно-ономасіологічний аспект) / О. С. Корчевна. - С. 293-295
  Кузьменко А. В.  Композитотворення в сучасній німецькій мові / А. В. Кузьменко. - С. 296-298
  Макадзеба М. Є.  Фонові знання як основна складова лінгвокраїнознавства / М. Є. Макадзеба. - С. 299-300
  Марчук Н. О.  Функціонування арготичної лексики у сучасній німецькій мові / Н. О. Марчук. - С. 301-303
  Овсієнко Л. О.  Проблема оцінного та дескриптивного компонентів значення у німецькомовному діалогічному дискурсі / Л. О. Овсієнко. - С. 304-306
  Овчаренко Д. М.  Номінативна та комунікативна природа крилатих виразів німецької мови / Д. М. Овчаренко. - С. 307-308
  Пилипенко А. О.  Німецькомовна лексика паравербальних дій: гендерний аспект / А. О. Пилипенко. - С. 309-311
  Сіденко А. С.  Фразеологічні засоби опису кінетичних дій у німецькій мові / А. С. Сіденко. - С. 312-313
  Слободянюк О. В.  Абревіація як спосіб словотворення у сучасній німецькій мові / О. В. Слободянюк. - С. 314-316
  Ткач І. С.  Національні та інтернаціональні фразеологізми в сучасній німецькій мові / І. С. Ткач. - С. 317-319
  Фінченко А. М.  Структура і моделі фразеологізмів на позначення весілля в німецькій мові / А. М. Фінченко. - С. 322-323
  Фурман А. О.  Німецькі фразеологізми з компонентом вода: стилістичний аспект / А. О. Фурман. - С. 324-325
  Чемерис О. К.  Власна назва як словотвірний елемент у сучасній німецькій мові / О. К. Чемерис. - С. 326-327
  Шевченко   / Шевченко

 
26 84(4Укр)6-4
З12

Забужко, О.

        Музей покинутих секретів [Текст] : [роман] / О. Забужко. - Київ : КОМОРА, 2015. - 832 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   Цей роман визнано українською та зарубіжною критикою не тільки за найвидатніший твір української літератури доби незалежності, а й за один із найважливіших у всій літературі Східної Європи після падіння комунізму. Нагороджений Центральноєвропейською літературною премією «Анґелус» (2013), перекладений англійською, німецькою, польською, чеською, російською мовами, неодноразово відзначуваний як "книжка року" (в Україні, Німеччині, Швейцарії, Польщі), "Музей покинутих секретів", "роман нобелівського класу" (Newsweek Polska); по праву став візитною карткою нової української літератури. Це - сучасний епос сучасної України: родинна сага трьох поколінь, події якої охоплюють період від 1940-х років до весни 2004-го. Велика література і жорстока правда - про владу минулого над майбутнім, про кохання, зраду і смерть, про споконвічну війну людини за право бути собою.

 
27 83
К79

        Кременецькі компаративні студії [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 2 Діккенс 2012 / Кременецький обл. гуманіт.-пед. ін-т ім. Т. Шевченка. - Кременець : Видавництво КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2012. - 212 с.

Зміст:
  Аствацатурова В. В.  "Принудительное" и "свободное" образование (Ч. Диккенс о воспитании и педагогическая концепция Л. Н. Толстого) / В. В. Аствацатурова. - С. 6-18
  Гайжюнас С.  Диккенс и балтийские литературы в конце XIX - первой половины XX века: переводы, критика, влияния / С. Гайжюнас. - С. 18-26
  Пасечник Е. В.  Визуализация мира детей в романе Ч. Диккенса "Приключения Оливера Твиста" и в повести В. Короленко "Дети подземелья" / Е. В. Пасечник. - С. 27-34
  Чик Д. Ч.  "Фізіологічний нарис" в українській та англійській літературі першої половини XIX ст. (Г. Квітка-Основ'яненко, Є. Гребінка, Ч. Діккенс) / Д. Ч. Чик. - С. 35-43
  Потанина Н. Л.  Диккенс в современной России: актуальные итоги и перспективы исследования к 200-летию со дня рождения писателя / Н. Л. Потанина. - С. 44-56
  Коханська І. С.  Чарльз Діккенс і США: історія першої зустрічі / І. С. Коханська. - С. 56-71
  Нурманова Ж. К.  Ч. Диккенс: театр одного актера / Ж. К. Нурманова. - С. 72-79
  Шевелева Т. Н.  Роль христианских мотивов в публицистике Ч. Диккенса / Т. Н. Шевелева. - С. 80-87
  Шовкопляс Г. Е.  Неизвестный миру ангел по имени Пиквик. Первый роман Диккенса как итог и прообраз / Г. Е. Шовкопляс. - С. 87-99
  Салюк Б. А.  Олівер Твіст крізь призму парадигми традиційних образів дитини-бешкетника / Б. А. Салюк. - С. 100-108
  Цатурян М. М.  Поливариантность переводов романа Ч. Диккенса "Посмертные записки Пиквикского клуба" / М. М. Цатурян. - С. 109-116
  Янков А. В.  Зіставний аспект трансляторних особливостей прислів'їв з англійської мови на французьку (за романом Ч. Діккенса "Девід Копперфілд") / А. В. Янков. - С. 117-127
  Боголепова Т. Г.  Символическая многозначность образа дома в романе Ч. Диккенса (Холодный дом" / Т. Г. Боголепова. - С. 128-137
  Теличко Т. Г.  Мифологический аспект "лондонского текста" в романе Ч. Диккенса "Холодный дом" / Т. Г. Теличко. - С. 137-145
  Діжак  Коли Діккенс сміється (на матеріалі роману Ч. Діккенса "The Pickwik papers" і його українського перекладу М. іванова) / Діжак. - С. 145-152
  Королева О. а.  Функции иронии и реализация иронической модальности в произведении Ч. Диккенса "Очерки Боза" / О. а. Королева. - С. 153-164
  Петрова О. Г.  Лексические средства создания иронии в романах Ч. Диккенса "Посмертные записки Пиквикского клуба" и "Дэвид Копперфильд" / О. Г. Петрова. - С. 165-175
  Хрисонопуло Е. Ю.  Семиотический аспект функционирования сравнительных конструкций с предлогом like в романе Ч. Диккенса "Дэвид Копперфилд" / Е. Ю. Хрисонопуло. - С. 175-185
  Свєтлова А. І.  Силенціальний ефект у художньому дискурсі Ч. Діккенса / А. І. Свєтлова, М. С. Донцова. - С. 185-192
  Лаврієнко Т. Я.  Формування іншомовної компетенції студентів шляхом вивчення художнього твору (на матеріалі роману Ч. Діккенса "Тяжкі часи") / Т. Я. Лаврієнко. - С. 193-202

Рубрики: Діккенс Ч. - про нього
Історія англійської літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): компаративістика: -- Діккенс і Толстой Л. -- Діккенс і Короленко В. -- Діккенс і українська література 19 ст

 
28 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республіканський міжвід. наук. зб. Вип. 98 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Світ, 1990. - 124 с.

Зміст:
  Мостовий М. І.  Інваріанти деяких тематичних груп дієслів руху в англійській мові / М. І. Мостовий. - С. 3-6
  Дудок Р. І.  Семний склад інваріантного значення синонімічного ряду з домінантою rough / Р. І. Дудок. - С. 7-11
  Лук'янова Г. Л.  Синтагматичні властивості дієслів неспрямованої дії, що відбивають стан (мова староанглійського періоду) / Г. Л. Лук'янова. - С. 12-16
  Семко Н. М.  Англійські терміни-словосполучення у галузі механізації процесів сільськогосподарського виробництва / Н. М. Семко. - С. 17-22
  Антонович М. М.  Особливості референційної віднесеності асидентичних іменникових словосполучень типу NNN в англійських газетних текстах / М. М. Антонович. - С. 22-27
  Кокутьєва Н. Н.  Суміщення значень простору і часу в німецьких словосполученнях / Н. Н. Кокутьєва. - С. 27-30
  Юханов О. С.  Статус одиниць типу aufgeher у німецькій мові / О. С. Юханов. - С. 30-35
  Рудий В. Г.  Семантичні неологізми німецької мови, специфічні для НДР (тип Neubedeutung) / В. Г. Рудий. - С. 35-40
  Корсаков А. А.  Зміст поняття "форма" у лінгвістиці / А. А. Корсаков. - С. 40-44
  Новосад Н. Й.  Синкретизм французьких дієприкметникових речень / Н. Й. Новосад. - С. 45-50
  Гузь С. І.  Критерії визначення функції прийменникових додатків / С. І. Гузь. - С. 50-53
  Козловський В. В.  Прагматичний аспект структурно-семантичних моделей з кон'юнктивом у сучасній німецькій мові / В. В. Козловський. - С. 54-58
  Марченко Л. Г.  Автосемантія і синсемантія самостійних речень у романі Е. Штрітматтера "Оле Бінкоп" / Л. Г. Марченко. - С. 59-64
  Закутько В. І.  Структурні особливості складних назв частин тіла у німецькій мові / В. І. Закутько. - С. 65-67
  Авраменко В. В.  Реалізація лексичних категорій ретроспективних дієслів у тексті (на матеріалі німецької мови) / В. В. Авраменко. - С. 67-70
  Лушпаєва Н. М.  Виявлення та опис жанротворчої лексики / Н. М. Лушпаєва. - С. 71-76
  Дацько Ю. М.  Особливості функціонування економічної лексики у жанрі соціально-утопічного роману / Ю. М. Дацько. - С. 76-80
  Бордюк Л. В.  Визначення функціональної сфери прогресива у художньому тексті / Л. В. Бордюк. - С. 80-85
  Якимчук Л. Д.  Динаміка зв'язності у сучасному англомовному поетичному тексті / Л. Д. Якимчук. - С. 85-90
  Грицюк Л. Ф.  Функції фонетичних і графічних засобів у сприйнятті віршованих текстів (на матералі англомовної поезії) / Л. Ф. Грицюк. - С. 90-93
  Івасюк О. Я.  Відтворення ритмічних і мелодійних домінант як засіб досягнення адекватності перекладу віршованого тектсу / О. Я. Івасюк. - С. 93-97
  Камаєва О. М.  Наукове мислення як характерна риса французького соціально-філософського роману кінця XIX ст. / О. М. Камаєва, Н. В. Карамишева. - С. 98-102
  Кузнєцов М. І.  Деякі шляхи формування концепції біографічного жанру (на матеріалі англійської біографії) / М. І. Кузнєцов. - С. 103-109
  Шпіньов І. С.  Підтекст у новелі Джона Фаулза / І. С. Шпіньов. - С. 109-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Траченко О. М.  Деякі ономасіологічні характеристики назв художніх текстів / О. М. Траченко. - С. 115-120

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У мовознавчих статтях збірника розглядаються питання терміносистем в англійській мові, неологізмів у німецькій мові, синкретизм дієприкметникових речень у французькій мові. Дослідження лінгвістики тексту та стилістики розглядають питання жанрової лексики і фонетики поетичного тексту. Литературознавчі статті присвячені питанням французького роману кінця XIX ст., біографічному роману і творчості Д. Фаулза.

 
29 84(4Укр)6-4кр
Г67

Горбань, С. П.

        Зодчий із пекла [Текст] : майже містичний детектив / С. П. Горбань, Н. П. Лапіна. - Черкаси : Вертикаль, 2013. - 240 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): детектив

Анотація:   Низка загадкових подій та вбивств приголомшує мешканців старовинного палацу, збудованого за проектом відомого українського архітектора. Невже у вир життя втрутилися містичні сили, як у англійських замках з привидами? Це хитромудре павутиння починає розплутувати розумний та завзятий детектив Кінчев... Роман вражає психологізмом і точністю соціального аналізу дійсності, адже не випадково він був відмічений дипломом V Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв та п'єс "Коронація слова" під назвою "Майстри неможливого".

 
30 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" [Текст] : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених; 24-25 квітня 2014 р., м. Черкаси. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2014. - 266 с.

Зміст:
  Борейчук Н. В.  Олекса Влизько а його творчість у мемуарній літературі / Н. В. Борейчук. - С. 9-11
  Вергелес Г. С.  Образ головного героя в драмі Людмили Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко" / Г. С. Вергелес. - С. 12-14
  Зарва Ю.  Вербальний аспект постструктуралістського (деконструктивістського) прочитання роману Є. Пашковського "Щоденний жезл" / Ю. Зарва. - С. 15-16
  Зінченко О. С.  Специфіка психологізму в романі Тані Малярчук "Біографія випадкового чуда" / О. С. Зінченко. - С. 17-19
  Карпань І. В.  Типологія танатологічних мотивів у бориславському циклі Івана Франка / І. В. Карпань. - С. 20-22
  Клименко І. В.  Романи Галини Тарасюк "Гаспид і Маргарита" та Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" крізь призму асоціонімного виміру / І. В. Клименко. - С. 23-25
  Сапрон А. А.  Функції сновидінь у романах Милорада Павича "Хозарський словник" і Людмили Баграт "Зло" / А. А. Сапрон. - С. 26-28
  Сідун Ю. С.  Кесар Білиловський і Схід / Ю. С. Сідун. - С. 29-31
  Сорокіна А. О.  Оцінка творчості Генріка Ібсена Іваном Франком / А. О. Сорокіна. - С. 32-33
  Стеблівська А. В.  Особливості творення української громадянської лірики XXI століття (на матеріалі поетичних текстів, присвячених Євромайданові та "Небесній Сотні") / А. В. Стеблівська. - С. 34-36
  Устименко С. С.  Методика гендерного аналізу художнього тексту / С. С. Устименко. - С. 37-39
  Шевченко І. В.  Художня модель долі України в "Думі про Зінька Самгородського" Т. Осьмачки / І. В. Шевченко. - С. 40-42
  Бондар О. П.  Лексико-семантична група назв осіб за рисами вдачі та характеру в говірці села Чорна Кам'янка Маньківського району / О. П. Бондар, К. П. Головата. - С. 44-45
  Жабіцька А. І.  Словотвірні синоніми-прикметники як засіб збагачення лексикону української мови / А. І. Жабіцька. - С. 46-48
  Косменюк В. Ю.  Явище мовної гри в українських анекдотах / В. Ю. Косменюк. - С. 49-51
  Стасюк Н. В.  Особливості структури та функціонування різновидів закликів у сучасному українському політичному дискурсі / Н. В. Стасюк. - С. 52-54
  Швець Д. В.  Інтертекстуальний зв'язок творів Т. Г. Шевченка зі Святим Письмом / Д. В. Швець. - С. 55-57
  Береговенко Т. В.  Негативний вплив на свідомість дітей девіантної телевізійної реклами (канали 1+1, Інтер, СТБ) / Т. В. Береговенко, А. В. Ван'єр. - С. 59-61
  Головка І. О.  Історія становлення спеціалізованих журнальних видань для журналістів / І. О. Головка. - С. 62-64
  Жила І. В.  Формування пакету інформаційних документів для прес-конференції / І. В. Жила. - С. 65-67
  Капітан Є. В.  Типологічні характеристики видань для наймолодшого читача / Є. В. Капітан. - С. 68-70
  Погребняк Р. О.  Іміджеві складники українських комерційних телеканалів / Р. О. Погребняк. - С. 71-73
  Спасібіна С. В.  Функціональні ролі тележурналіста в сучасному телепросторі України / С. В. Спасібіна. - С. 74-76
  Черемис В. Ч.  Жанр есе в онлайн-проекції / В. Ч. Черемис. - С. 77-79
  Яблонська Д. І.  Роль журналіста у формуванні позитивного образу спортивного ЗМІ / Д. І. Яблонська. - С. 80-81
  Бондаренко О. С.  Інтонаційні індикатори жанрової стратифікації політичного дискурсу / О. С. Бондаренко. - С. 83-85
  Бутенко Н. Ю.  Функціонально-стилістична диференціація інтонації / Н. Ю. Бутенко. - С. 86-88
  Гуменюк О. Ю.  Функціональні характеристики компліменту (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. Ю. Гуменюк. - С. 89-90
  Калько Я. М.  Функціонування висловлення схвалення: віковий аспект (на матеріалі сучасної англійської мови) / Я. М. Калько. - С. 91-92
  Коваленко Д. І.  Статус фоностилістики в сучасному мовознавстві / Д. І. Коваленко. - С. 93-94
  Коваленко О. А.  Неологізми як джерело поповнення сучасного складу мови (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. А. Коваленко. - С. 95-96
  Колісник Я. А.  Трактування поняття "глобальна англійська мова" / Я. А. Колісник. - С. 97-99
  Мироненко Т. В.  Лінгвокогнітивний підхід до аналізу лексичного значення полісемантичної лексеми hand n / Т. В. Мироненко. - С. 100-101
  Миронюк Б. Ю.  Витоки та шляхи розвитку фоносемантики / Б. Ю. Миронюк. - С. 102-104
  Овсяник К. В.  Мовчання як "нульовий" комунікативний акт (на матеріалі англомовного тексту) / К. В. Овсяник. - С. 105-106
  Отрішко Д. С.  Передумови, витоки та шляхи розвитку звукового символізму / Д. С. Отрішко. - С. 107-108
  Чоботко В. А.  Комунікативні бар'єри та способи їх подолання / В. А. Чоботко. - С. 109-110
  Рідченко М. О.  Реалізація концепту "сторонній/несторонній" у романі Дугласа Коупленда "Планета шампуню" / М. О. Рідченко. - С. 111-113
  Самофалов В. В.  Жестикуляція як невербальний засіб комунікації (на матеріалі англомовного тексту) / В. В. Самофалов. - С. 114-115
  Шарий Д. Ю.  Погляд як невербальний засіб вираження емоцій (на матеріалі англомовного тексту) / Д. Ю. Шарий. - С. 116-117
  Шишкіна І. О.  Типологія непрямих мовленнєвих актів / І. О. Шишкіна. - С. 118-119
  Шлапак Т. В.  Лінгвокогнітивний підхід до аналізу лексичного значення полісемантичної лексеми eye n / Т. В. Шлапак. - С. 120-121
  Ярмоленко А. В.  До класифікації фразеологічних мовних одиниць в англійські мові / А. В. Ярмоленко. - С. 122-123
  Забарна Я. А.  Антропні риси образу дерева у міфології та фольклорі Британських островів / Я. А. Забарна. - С. 124-125
  Ленська А. С.  Дослідження акцентуацій множинних особистостей головної героїні роману Сідні Шелдона "Tell Me Your Dreams" / А. С. Ленська. - С. 126-127
  Андрющенко І. В.  Теоретичні засади вивчення фразеологізмів у німецькій мові / І. В. Андрющенко. - С. 129-130
  Василевич О. В.  Фразеологізми з компонентом "праця" в німецькій мові / О. В. Василевич. - С. 131-132
  Дубова Я. О.  Фразеологізми на позначення радості в німецькій мові / Я. О. Дубова. - С. 133-134
  Ковтун Я. П.  Категорія збірності у лінгвістичних студіях / Я. П. Ковтун. - С. 135-136
  Кононець Є. П.  Позитивна, негативна і нейтральна оцінка в структурі фразеологізму сучасної німецької мови / Є. П. Кононець. - С. 137-138
  Kusmenko A.  Vokalische Lautung des Bayerischen / A. Kusmenko, O. Slobodjanjuk. - С. 139
  Кутова К. О.  Фразеологізми з компонентом "свято" в німецькій та українській мовах / К. О. Кутова. - С. 140-142
  Мироненко М. В.  Лексична полісемія / М. В. Мироненко. - С. 143-144
  Овсієнко Л. О.  Діалогічний дискурс та його комунікативно-релевантні чинники / Л. О. Овсієнко. - С. 145-147
  Петренко В. В.  Поняття фразеології та фразеологізму в мовознавстві / В. В. Петренко. - С. 148-149
  Петько М. Ю.  Англо-американізми в сучасній молодіжній пресі Німеччини / М. Ю. Петько. - С. 150-152
  Ричка О. Д.  Структура мовного знаку / О. Д. Ричка. - С. 153-155
  Удод А. О.  Класифікація фразеологічних одиниць з компонентом "весілля" у німецькій мові / А. О. Удод. - С. 156-157
  Федорчук Г. О.  Вигуки в сучасній німецькій мові як один із засобів вербалізації емоцій / Г. О. Федорчук. - С. 158-160
  Djatschenko A.  Konsonantische Lautung des Bayerischen / A. Djatschenko, M. Tschernjawska. - С. 161-162
  Шляхетко Н. В.  Вживання англо-американізмів у німецькомовному рекламному дискурсі (на матеріалі журналу "Spiegel") / Н. В. Шляхетко. - С. 163-165
  Козий Я. П.  Лингвистический анализ художественного текста: методология Н. М. Шанского / Я. П. Козий. - С. 167-168
  Сивинская Н. А.  Женский именник в русской картине мира / Н. А. Сивинская. - С. 169-171
  Немировская А. С.  Лингвистические основы изучения комплимента в русском языке / А. С. Немировская. - С. 172-173
  Гопина А. Б.  Восприятие и интерпретация песенного текста: психолингвистический аспект / А. Б. Гопина. - С. 174-175
  Джусупова У. Т.  Словопознавательная функция сингармонизма в узбекском языке / У. Т. Джусупова. - С. 176-177
  Гейкіна А. Ю.  Еволюція жанру історичного роману в романтичній літературі XIX ст. / А. Ю. Гейкіна. - С. 178-179
  Чернявская М. В.  Развитие жанра повести в русской литературе XVII века / М. В. Чернявская. - С. 180-181
  Бабич В. Ю.  Формально-змістовні трансформації (лексичний аспект) в українському перекладі роману Коллін Маккалоу "Ті, що співають у терні" / В. Ю. Бабич. - С. 183-185
  Береза А. Г.  Особливості вживання формально-змістових трансформацій лексичного рівняння в українському перекладі англомовного твору Гарпер Лі "Убити пересмішника" / А. Г. Береза. - С. 186-188
  Голуб О. А.  Функціонально-стилістичні трансформації в перекладі роману В. С. Моема "Місяць та мідяки" / О. А. Голуб. - С. 189-190
  Дементьева Д. В.  Синонимические трансформации в украинском переводе повести В. Королева "Дети подземелья" / Д. В. Дементьева. - С. 191-193
  Демиденко А. О.  Визначення й аналіз формально-змістових лексичних трансформацій конотативного плану на прикладі перекладу роману Д. Брауна "Інферно" / А. О. Демиденко. - С. 194-196
  Дідковська І. А.  Формально-змістовні лексичні трансформації денотативного плану на прикладі українського перекладу роману О. Вайльда "Портрет Доріана Грея" / І. А. Дідковська. - С. 197-199
  Євдовська А. В.  Граматична еквіввалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Е. Хіменгуея "Мати чи не мати") / А. В. Євдовська [и др.]. - С. 200-202
  Жук А. Ю.  Граматичні трансформації в українському перекладі повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" / А. Ю. Жук. - С. 203-205
  Коба О. О.  Лексичні трансформації англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Джерома Селінджера "Над прірвою у житті") / О. О. Коба. - С. 206-208
  Коломієць Д. П.  Лексичні трансформації в російському перекладі роману П. Мирного "Хіба ревуть воли як ясла повні" / Д. П. Коломієць. - С. 209-211
  Костив И. В.  Грамматические трансформации в украинском переводе рассказа М. Шолохова "Судьба человека" / И. В. Костив. - С. 212-213
  Леусенко Я. А.  Сопоставительный анализ фонетических трансформаций украинских переводов романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" / Я. А. Леусенко. - С. 215-217
  Опанасенко Ю. В.  Історія українського перекладу як перспективний напрям перекладознавства / Ю. В. Опанасенко. - С. 218-220
  Очеретня Ю. С.  Особливості перекладу англійської безеквівалентної лексики українською та російською мовами на матеріалі роману "The garden of eden" Ернеста Хемінгуея та його україномовному/російськомовному перекладах / Ю. С. Очеретня. - С. 221-223
  Путря В. Ю.  Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Джоан К. Роулінг "Гаррі Поттер і таємна кімната) / В. Ю. Путря. - С. 224-226
  Рибакова А. М.  Формальні фонетичні трансформації в українському перекладі серіалу "Game of thrones" / А. М. Рибакова. - С. 227-229
  Слобожанська Я. Ю.  Перекладацькі помилки в українському перекладі роману Етель Ліліан Войніч "Овід" / Я. Ю. Слобожанська. - С. 230-232
  Джусунова У. Т.  Словоопознавательная функция сингармонизма в узбекском языке / У. Т. Джусунова. - С. 233-234
  Хоменко Ю. В.  Лексичні трансформації в українському перекладі роману Dan Brown "The lost symbol" / Ю. В. Хоменко. - С. 235-237
  Чмельова К. С.  Функціонально-стилістичні трансформації на матеріалі роману Margaret Mitchell "Gone with the wind" та його українського перекладу / К. С. Чмельова. - С. 240-242
  Адешелідзе М. О.  Тестування як вид контролю у навчанні іноземної мови / М. О. Адешелідзе. - С. 244-245
  Анісова Ю. В.  Формування іншомовної компетенції в аудіюванні / Ю. В. Анісова, Л. Ю. Малюк. - С. 246-248
  Кравченко О. І.  Особливості навчання письма та лексики в середній школі / О. І. Кравченко, А. О. Пилипенко. - С. 249-251
  Кравчук А. М.  Використання ігор для навчання граматики в середній школі / А. М. Кравчук, А. Ю. Олефір. - С. 252-253
  Кулинич С. І.  Методика навчання присвійних прикметників французької мови у вищих навчальних закладах / С. І. Кулинич. - С. 254-256
  Литвин В. О.  Використання сучасних технічних засобів та інтенсивні методи навчання іноземної мови в школі / В. О. Литвин, А. О. Панченко. - С. 257-259
  Рейдало В. С.  Інноваційні технології навчання у вищій школі / В. С. Рейдало. - С. 260-262
  Галушко М. В.  Окремі аспекти педагогічного керівництва професійно-творчим розвитком майбутніх словесників / М. В. Галушко. - С. 263-264

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У збірнику матеріалів представлені наукові праці молодих вчених в галузі гуманітарних наук за напрямами "Українська література", "Українське мовознавство", "Журналістика та видавнича справа", "Англійська мова", "Німецька мова", "Загальне та російське мовознавство. Зарубіжна література", "Переклад", "Методика навчання гуманітарних дисциплін".

 
31 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка-2012" [Текст] : зб. матеріалів ХІV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квітня 2012 р., м. Черкаси. Серія Філологічні науки. Соціальні комунікації / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 416 с.

Зміст:
  Лисенко Б. О.  Трансформація мотиву долі/недолі в піснях про родинне життя / Б. О. Лисенко. - С. 11-13
  Кучер Т. В.  Риси імпресіонізму в оповіданні Івана Франка "Під оборогом" / Т. В. Кучер. - С. 14-16
  Панченко Н. П.  Портретні характеристики персонажів у романі Івана Нечуя-Левицького "Хмари" / Н. П. Панченко. - С. 17-19
  Радько Ю. М.  Екзистенційні виміри роману Степана Процюка "Руйнування ляльки" / Ю. М. Радько. - С. 20-22
  Кравченко В. В.  Конкордистська система В. Винниченка в контексті його літературних експериментів / В. В. Кравченко. - С. 23-25
  Титаренко С. О.  Художнє осмислення проблеми вини і кари в оповіданні Григора Тютюнника "Син приїхав" / С. О. Титаренко. - С. 26-27
  Дзюменко Я. А.  Діалог чуттєвого і раціонального в романі Девіда Герберта Лоуренса "Коханець леді Чаттерлі" та Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля" / Я. А. Дзюменко. - С. 28-30
  Марченко Г. О.  Біблійний концепт землі в однойменних творах Ольги Кобилянської та Еміля Золя / Г. О. Марченко. - С. 31-33
  Голубок В. Ю.  Жанрово-композиційні особливості "Кримських спогадів" Лесі Українки та "Кримських сонетів" Адама Міцкевича / В. Ю. Голубок. - С. 34-35
  Тарасенко В. В.  Жанрова специфіка "Вальдшнепів" М. Хвильового / В. В. Тарасенко. - С. 36-38
  Нужна І. Г.  Геокультурний проект: історія української літератури як історія нації / І. Г. Нужна. - С. 39-40
  Кучеренко Н. М.  Категорія просторовості в українській мові: синкретична проекція / Н. М. Кучеренко. - С. 42-44
  Борейчук Н. В.  Етнічний компонент у прізвищах Середньої Наддніпрянщини / Н. В. Борейчук. - С. 45-47
  Пустовіт І. В.  Ткацька лексика як об'єкт лексикографічного опрацювання / І. В. Пустовіт. - С. 48-49
  Головенко Ю. В.  Речення узагальненого змісту в сучасній українській мові / Ю. В. Головенко. - С. 50-51
  Рожкова І. В.  Семантико-синтаксичні особливості генітивних речень в українській мові / І. В. Рожкова. - С. 52-54
  Кравчук А. М.  Роль фразеологічних компонентів у вираженні експресивності в українських гуморесках / А. М. Кравчук. - С. 55-56
  Тищенко Н. С.  Позитивно конотовані лексеми в українських народних казках / Н. С. Тищенко. - С. 57-59
  Козуб О. А.  Графічна мовна гра в ЗМІ / О. А. Козуб. - С. 60-61
  Зінченко Н. Г.  Концептуалізація образу "свого" в українських пареміях / Н. Г. Зінченко. - С. 62-64
  Олійник Д. О.  Порівняльні фраземи з темпоральною і квантитативною семантикою / Д. О. Олійник. - С. 65-67
  Ковтун Н. В.  Назви хвороб, мотивовані зовнішніми проявами, у говірках Звенигородщини / Н. В. Ковтун. - С. 68-70
  Бура Г. О.  Лексика на позначення назв хлібних та інших виробів з тіста в говірці села Домантово Золотоніського району Черкаської області / Г. О. Бура. - С. 71-74
  Ченчик С. В.  Семантичні індивідуально-авторські неологізми Анатолія Горбівненка / С. В. Ченчик. - С. 75-76
  Тимошенко Л. О.  Лексико-семантичні особливості художнього стилю Надії Матюшенко-Гребенюк (на матеріалі збірки "Бабусині ластівки") / Л. О. Тимошенко. - С. 77-78
  Галета Ю. Г.  "Концепт "жінка" у творчості Василя П'ятуна- Діброви: використання ідіолектизмів (на матеріалі поетичних збірок "Царство очей твоїх\" / "При свічі громничій")"\". - С. Ю. Г. Галета. - 79-80,
  Русакова О. В.  Дієприслівник на -чи як засіб вираження таксисних значень / О. В. Русакова. - С. 81-82
  Литвак С. Ю.  "Вулична журналістика" ("Street Journalism") як ідейна територія людиноцентризму / С. Ю. Литвак. - С. 84-86
  Іщук І. О.  Репортаж в Інтернет-журналістиці: специфіка жанру / І. О. Іщук. - С. 87-89
  Зуєва О. М.  Особистий щоденник журналіста як соціально-інформаційний феномен / О. М. Зуєва. - С. 90-92
  Ковбій К. В.  Тематичні особливості інформаційного сайту "Прочерк" / К. В. Ковбій. - С. 93-95
  Шестопалов В. Д.  Соціальна мережа "Facebook" як інструмент просування медіапроектів / В. Д. Шестопалов. - С. 96-98
  Демченко О. М.  Вірусна реклама як прогресивна технологія впливу на масову аудиторію / О. М. Демченко. - С. 99-101
  Бунякіна Д. Д.  Агресивний текст у передвиборчій агітації / Д. Д. Бунякіна. - С. 102-104
  Наливайко І.  Засоби творення сатири в українських аналітичних виданнях / І. Наливайко. - С. 105-107
  Чернова Є. В.  Релігійне телебачення в сучасному інформаційному просторі України / Є. В. Чернова. - С. 108-110
  Сергеєва А. Д.  Особливості тревел-публікацій у виданні "Корреспондент" / А. Д. Сергеєва. - С. 111-113
  Спасібіна С. В.  Рекламний образ та засоби його створення на телебаченні / С. В. Спасібіна. - С. 114-116
  Чабан В. В.  Сімейний портал: функції та змістове наповнення / В. В. Чабан. - С. 117-119
  Корольова О. В.  Інформаційні моделі сучасних українських спеціалізованих журналів про спорт (на прикладі журналів "Футбол\" / "Теніс" і "Ринг")\". - С. О. В. Корольова. - 120-121,
  Кононенко А. М.  Основні прийоми творення комічного у сучасній рекламі / А. М. Кононенко. - С. 123-124
  Лила І. О.  Специфічні риси мовної культури сучасного журнального видання для дітей / І. О. Лила. - С. 125-127
  Піка Н.  Типові порушення інформаційних норм редагування в місцевій пресі м. Черкас / Н. Піка. - С. 128-129
  Єфремова О. О.  Черкаська преса радянського періоду / О. О. Єфремова. - С. 130-132
  Плахтій А.  Речення з питальною модальністю в газетних заголовках черкаської періодики / А. Плахтій. - С. 133-135
  Браславська Д.  Аргументація необхідний елемент журналістики / Д. Браславська. - С. 136-137
  Яковенко Я. І.  Фотографічні зображення спортивних ЗМІ: специфіка та вплив на читача / Я. І. Яковенко. - С. 138-139
  Мишкова Я. Ю.  Порядок денний в українському медійному дискурсі / Я. Ю. Мишкова. - С. 140-141
  Гай А. А.  Інструменти видавничої промоції (на прикладі видавництва "Клуб сімейного дозвілля") / А. А. Гай. - С. 144-146
  Пузанов В. М.  Проблеми творчого компоненту редагування перекладів / В. М. Пузанов. - С. 147-148
  Бас О. Ю.  Лінгвокогнітивний аналіз портретних описів у творах Л. М. Монтгомері / О. Ю. Бас. - С. 150-152
  Білик О. М.  Комплімент та особливості його функціонування (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Білик. - С. 153-154
  Бурлига А. О.  Концепт кольору в романі Е. Гемінгвея "Прощавай, зброє!": семантичний та лінгвокогнітивний аспекти / А. О. Бурлига. - С. 155-156
  Ваврентович Н. С.  Роль рекламного слогану в реалізації прагматичних особливостей торгових назв у мережі Інтернет / Н. С. Ваврентович. - С. 157-159
  Величко М. О.  Топос музики в романі Кейт Шопін "Пробудження" / М. О. Величко. - С. 160-161
  Величко О. О.  Фоносемантичні особливості наголошених голосних в текстах магічного характеру / О. О. Величко. - С. 162-163
  Євчак Д. А.  Категорія емотивності художнього тексту (на матеріалі роману М. Мітчелл "Віднесені вітром") / Д. А. Євчак. - С. 164-166
  Завгородня В. І.  Художній образ як найважливіший елемент художнього твору / В. І. Завгородня. - С. 167-168
  Загинайко Г. О.  Структурні функціональні типи пауз в англомовному ток-шоу / Г. О. Загинайко. - С. 169-170
  Зеленська М. В.  Можливі світи персонажу художнього твору: лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі роману С. Моема "Театр") / М. В. Зеленська. - С. 171-173
  Іскімжи Ю. А.  Емоційно-смислова домінанта казок П. Треверс "Мері Поппінс" та "Мері Поппінс повертається": психолінгвістичний аналіз / Ю. А. Іскімжи. - С. 176-178
  Клюх А. С.  Лексико-семантична парадигматика комп'ютерної термінолексики / А. С. Клюх. - С. 179-180
  Колісник К. А.  Структурні типи пауз та їх функції в англомовній проповіді Д. Беднера / К. А. Колісник. - С. 181-182
  Красевич Т. О.  Емоційно-смислова домінанта роману Чака Поланіка "Колискова": психолінгвістичний аспект / Т. О. Красевич. - С. 183-184
  Лимаренко Т. М.  Фонація як вид невербальної комунікації (на матеріалі англомовного тексту) / Т. М. Лимаренко. - С. 185-187
  Лобановська Я. В.  Семантичні характеристики пауз хезитації в мультиплікаційному фільмі "RIO" / Я. В. Лобановська. - С. 188-189
  Лунёва А. А.  Словообразовательные и семантические особенности формирования топонимики Шотландии / А. А. Лунёва. - С. 190-192
  Мамасико К. В.  Особливості вживання порівнянь у творі Кетрін Куксон "Справедливість - це жінка" / К. В. Мамасико. - С. 193-195
  Новіков А. І.  Фонетичні особливості діалектів США / А. І. Новіков. - С. 196-198
  Павличук В. П.  Склад як сфера реалізації фонтактики в ангійській мові / В. П. Павличук. - С. 199-200
  Перепадя І. Ю.  Сполучуваність лексеми "science" в англомовному науковому тексті: лінгвокогнітивні аспекти / І. Ю. Перепадя. - С. 201-203
  Попова А. І.  Висловлювання згоди та його види (на матеріалі сучасної англійської мови) / А. І. Попова. - С. 204-205
  Порхомовська О. В.  Сполучуваність лексеми "dissatisfaction" в англомовному публіцистичному тексті: лінгвокогнітивний аналіз / О. В. Порхомовська. - С. 206-208
  Рогожніков А. В.  Фонетичні характеристики вимови приголосних звуків сучасного американського варіанту англійської мови штату Меріленд / А. В. Рогожніков. - С. 209-210
  Ромащенко А. В.  Тонічна організація англомовного спортивного коментарю / А. В. Ромащенко. - С. 211-212
  Семешенко Т. Г.  Метафора у творі Р. Бредбері "Вино з кульбаб": концептуальний ракурс / Т. Г. Семешенко. - С. 213-215
  Сімон Ю. П.  Класифікація та засоби творення неологізмів / Ю. П. Сімон. - С. 216-218
  Скобленко І. А.  Стратегія викривлення інформації та її тактики у сучасних електронних засобах масової інформації / І. А. Скобленко. - С. 219-220
  Старуха Ю. В.  Стилістична роль еліптичних речень у романі М. Каннінгема "Години" / Ю. В. Старуха. - С. 221-223
  Старухіна К. В.  Природа електронних текстів / К. В. Старухіна. - С. 224-226
  Трач Л. В.  Сполучуваність лексеми "problem" в англомовному науковому тексті: лінгвокогнітивні аспекти / Л. В. Трач. - С. 227-229
  Тригубенко Ю. Ю.  Особливості віртуального спілкування в мережі Інтернет / Ю. Ю. Тригубенко. - С. 230-231
  Філіпова Є. О.  Англомовні електронні приватні оголошення: структурно-композиційний аспект / Є. О. Філіпова. - С. 232-235
  Хабло А. О.  Міфологема потяг у циклі казок Д. Роулінг про Гаррі Поттера / А. О. Хабло. - С. 236-237
  Білик Н. Г.  Лексика невербальних дій у німецькомовній фразеології / Н. Г. Білик. - С. 239-240
  Калініченко Л. В.  Концепт "жінка" у німецькій мовній картині світу / Л. В. Калініченко. - С. 241-243
  Костенко Н. В.  Фразеологізми з компонентом-анімалізмом у німецькій та українській мовах / Н. В. Костенко. - С. 244-246
  Кравченко В. В.  Невербальні компоненти комунікації у текстах інтерв'ю / В. В. Кравченко. - С. 247-248
  Кузнєцов Ю. О.  Деякі фонетичні властивості берлінського вокалізму та консонантизму / Ю. О. Кузнєцов. - С. 249-250
  Кузнєцова А. В.  Англо-американізми у молодіжній пресі ФРН / А. В. Кузнєцова. - С. 251-252
  Кукоба А. В.  Сучасний стан німецькомовного особового імені / А. В. Кукоба. - С. 253-255
  Опанасенко І. В.  Англо-американізми в жіночій пресі Німеччини / І. В. Опанасенко. - С. 256-257
  Ткачова Т. О.  Структурні та семантичні особливості німецьких вигуків / Т. О. Ткачова. - С. 258-260
  Бабенко А. С.  Граматичні трансформації в перекладацькій діяльності (на матеріалі роману J. R. Rowling "Harry Potter and the Deathly Hallows" та його перекладу українською мовою) / А. С. Бабенко. - С. 262-263
  Бабич В. Ю.  Формальні граматичні трансформації (синтаксичний рівень) при перекладі англомовного твору на українську мову (на матеріалі роману Agatha Christle "Ten Little Niggers" та його перекладу українською мовою) / В. Ю. Бабич. - С. 264-265
  Баранник Я. О.  Формальні граматичні трансформації морфологічного рівня у романі Теодора Драйзера "Sister Carrie" та його українському перекладі / Я. О. Баранник. - С. 266-268
  Береза А. Г.  Граматичні трансформації при перекладі з англійської мови на українську / А. Г. Береза. - С. 269-270
  Бодров Т. Л.  Прагматические трансформации в украинском переводе романа И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" / Т. Л. Бодров. - С. 271-273
  Донець А. Г.  Визначення формальних трансформацій морфологічного рівня англомовного художнього тексту та його українського перекладу (на матеріалі роману Марка Твена "Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура") / А. Г. Донець. - С. 274-276
  Зарва С. Ю.  Функціонально-комунікативна еквівалентність поеми М. В. Гоголя "Мертві душі" та його українського перекладу (Лексичний аспект) / С. Ю. Зарва. - С. 277-278
  Качан А. В.  Засоби передачі метафори в українському перекладі роману Ф. С. Фіцжеральда "The Great Gatsby" / А. В. Качан. - С. 279-281
  Кравченко Н. Ю.  Прагматичний рівень функціонально-комунікативної еквівалентності роману Дж. Селінджера "Над прірвою у житі" та його українського перекладу / Н. Ю. Кравченко. - С. 282-283
  Кузнецова Г. В.  Лексична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Д. Селінджера "Над прірвою в житі") / Г. В. Кузнецова. - С. 284-285
  Купнівська А. С.  Формальні та формально-змістові трансформації у перекладі роману Джоан Роулінг "Гарі Поттер" українською мовою / А. С. Купнівська. - С. 286-287
  Листопад К. Ю.  Системний аналіз трансформаційних аспектів граматичної еквівалентності на прикладі роману Ш. Бронте "Джейн Ейр" / К. Ю. Листопад. - С. 288-289
  Ліпко А. О.  Граматичні трансформації в романі Роберта Люїса Стівенсона "Викрадений" (Robert Louis Stevenson "Kidnapped") та його перекладу українською мовою / А. О. Ліпко. - С. 290-292
  Мішкова А. І.  Функціонально-комунікативний рівень еквівалентності (на матеріалі твору Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" та його українського перекладу) / А. І. Мішкова. - С. 293-294
  Рибакова А. М.  Формальні граматичні трансформації у перекладі на матеріалі роману Suzanne Collins "The Hunger Games" та його перекладу українською мовою / А. М. Рибакова. - С. 295-296
  Саєнко О. П.  Синтаксичний рівень формальної еквівалентності англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Дж. Остін "Емма") / О. П. Саєнко. - С. 297-298
  Санникова Я. О.  Лексические трансформации украинского перевода сказки С. Т. Аксакова "Аленький цветочек" / Я. О. Санникова. - С. 299-300
  Сквиря Н. П.  Морфологічні заміни при перекладі роману Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея" на українську мову / Н. П. Сквиря. - С. 301-302
  Сотуленко М. Ю.  Лексические трансформации украинского перевода ранних рассказов М. Горького / М. Ю. Сотуленко. - С. 303-304
  Панга О. С.  Формально-змістові трансформації (лексичний і граматичний аспекти) у романі Дж. Голсуорсі "Сага про Форсайтів. У зашморгу" / О. С. Панга. - С. 305-307
  Хоменко Ю. В.  Застосування граматичних трансформацій об'єднання та членування в процесі перекладу художнього твору (на матеріалі роману "Викрадений" Р. Л. Стівенсона) / Ю. В. Хоменко. - С. 308-309
  Чиж А. О.  Види перекладацьких трансформацій: членування та об'єднання (на матеріалі роману J. D. Salinger "The Catcher in the Rye" та його українського перекладу) / А. О. Чиж. - С. 310-311
  Чмельова К. С.  Об'єднання і членування речень як види граматичних перекладацьких трансформацій (на матеріалі твору Agatha Christie "Sleeping Murder" та його українського перекладу) / К. С. Чмельова. - С. 312-313
  Шаєнко А. К.  Формальні граматичні трансформації морфологічного рівня у романі Гаррієт Бічер-Стоу "Uncle Tom's Cabin" та його українському перекладі / А. К. Шаєнко. - С. 314-315
  Швиденко В. В.  Реалонимы в украинском переводе повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством" / В. В. Швиденко. - С. 316-318
  Велишаева Э. С.  К вопросу о типологии клише / Э. С. Велишаева. - С. 320-322
  Мейцин В.  Образные стереотипы человеческой красоты в китайских фразеологизмах / В. Мейцин. - С. 323-324
  Джусупова У. Т.  Просодические доминанты слова в русском и казахском языках / У. Т. Джусупова. - С. 325-326
  Дорофеева Н. О.  Ключевые слова в "Севастопольских рассказах" Л. Н. Толстого / Н. О. Дорофеева. - С. 327-329
  Лукьяненко И. В.  Составляющие концепта "женщина" в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина" / И. В. Лукьяненко. - С. 330-332
  Малкова В. О.  Сравнение в художественной модели мира Е. Петрова и И. Ильфа (на примере произведения "Двенадцать стульев") / В. О. Малкова. - С. 333-334
  Пивнева О. И.  Номинация цвета в произведении Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" / О. И. Пивнева. - С. 335-336
  Пасечник И.  Заголовок газетного материала как отражение лексико-стилистической динамики в русском языке начала XXI века / И. Пасечник. - С. 337-338
  Самайлович Д.  Гендерные характеристики туркменских сказок / Д. Самайлович. - С. 339-340
  Сивинская Н. А.  Семантическая структура концепта философия в текстах И. А. Ильина / Н. А. Сивинская. - С. 341-342
  Тянь Лицуй  Образное выражение ума в китайских фразеологизмах / Тянь Лицуй. - С. 343-345
  Шарапова Е. И.  Интертекстуальные связи в рассказах Т. Толстой / Е. И. Шарапова. - С. 346-348
  Швиденко О. Г.  Лексико-семантическая группа "физические характеристики человека" в "Севастопольских рассказах" Л. Н. Толстого / О. Г. Швиденко. - С. 349-350
  Лао Яцзин  Интерфиксы в современном русском языке / Лао Яцзин. - С. 351-353
  Бикова Е. О.  Феномен "вірша-речі" у поезії Райнера Марії Рільке / Е. О. Бикова. - С. 355-357
  Гавриш Т. В.  Художня проблематика роману Чарльза Діккенса "Домбі і син" / Т. В. Гавриш. - С. 358-359
  Галушко М. В.  "Енеїда": епічна традиція та новаторство Вергілія / М. В. Галушко. - С. 360-361
  Грабовська Є. О.  Особливості історизму роману В. Теккерея "Ярмарок марнославства" / Є. О. Грабовська. - С. 362-363
  Дворяшина В. С.  Человечество на фоне природы: футурология Джона Стейнбека / В. С. Дворяшина. - С. 364-366
  Енина С. Ю.  Русские женщины в поэзии Н. А. Некрасова / С. Ю. Енина. - С. 367-369
  Колодійчук М. Я.  Особливості детективного жанру у добу постмодернізму / М. Я. Колодійчук. - С. 370-372
  Коломиец Ю. А.  Образ войны в литературе 20 века / Ю. А. Коломиец. - С. 373-374
  Краснікова О. В.  Мозаїчність як наративна стратегія у романі Д. Бартельма "Білосніжка" / О. В. Краснікова. - С. 375-376
  Логвиненко В. М.  Тема власти в русской литературе XIX века оценка А. К. Толстым истории развития России / В. М. Логвиненко. - С. 377-378
  Москаленко Н. А.  Специфіка зображення героя у новелі Ф. Кафки "Перевтілення" / Н. А. Москаленко. - С. 379-380
  Могиленець Т. І.  Роль гри в постмодерністській літературі / Т. І. Могиленець. - С. 381-382
  Нікуліна А. В.  Творчість А. Редкліф та її вплив на розвиток жанру готичного роману XIX століття / А. В. Нікуліна. - С. 383-384
  Пустильник А. В.  Секрети популярності мотива "двійництва": погляд крізь століття / А. В. Пустильник. - С. 385-386
  Скальська Я. Ю.  "Епічний" театр Б. Брехта 30-х років XX століття / Я. Ю. Скальська. - С. 387-388
  Смаковська О. В.  Топос автомобіля як символ подорожі в романі Джека Керуака "На дорозі" / О. В. Смаковська. - С. 389-390
  Татарчук Ю. С.  Жанр фэнтези в русской литературе / Ю. С. Татарчук. - С. 391-393
  Шуляковська Н. Д.  Екзистенційні мотиви у творчості Айріс Мердок / Н. Д. Шуляковська. - С. 394-395
  Адешелідзе М. О.  Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності в навчанні іноземної мови / М. О. Адешелідзе. - С. 397-399
  Кравченко Ю. О.  Формування вмінь говоріння учнів початкової школи на матеріалі казок / Ю. О. Кравченко. - С. 400-401
  Костенко Н. В.  Навчання граматичного матеріалу / Н. В. Костенко, В. В. Кравченко. - С. 402-404
  Опанасенко І. В.  Навчання лексичного матеріалу / І. В. Опанасенко, Я. Ю. Скальська. - С. 405-407
  Остапец Т. Л.  Обучение диалогу на уроках русского языка (на материале учебника для 5 класса) / Т. Л. Остапец. - С. 408-409
  Рейдало В. С.  Про формування методичної компетентності майбутнього викладача літератури / В. С. Рейдало. - С. 410-412
  Щербакова О. В.  Специфіка використання технології PowerPoint з метою попередження інтерференції за умовами трилінгвізму / О. В. Щербакова, В. Є. Валюшко. - С. 413-415

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У збірнику матеріалівпредставлені наукові праці молодих вчених за напрямами: література, мовознавство, журналістика, переклад та видавнича справа.

 
32 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 76 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1984. - 128 с.

Зміст:
  Бабійчук Л. В.  Лексична структура роману Ф. Норріса "Спрут" / Л. В. Бабійчук. - С. 3-8
  Білинський М. Е.  Про словотвірну периферію стану в сучасній англійській мові / М. Е. Білинський. - С. 8-13
  Бреславська О. С.  Анафоричне словозаміщення в системі англійського дієслова / О. С. Бреславська. - С. 14-17
  Задоріжний І. М.  Діалог у романах Уессекського циклу Томаса Гарді / І. М. Задоріжний. - С. 17-24
  Іванькова Н. В.  Семантико-стилістичні характеристики лексичного складу роману Дж. Херсі "Скупник дітей" / Н. В. Іванькова. - С. 24-30
  Ісаєва Г. Т.  Синтаксична конденсація в трикомпонентних об'єктно-предикативних конструкціях як результат дії принципу мовної економії у сучасній англійській мові / Г. Т. Ісаєва. - С. 31-34
  Козаченко І. Д.  Структурно-семантичні особливості англійських термінів у галузі ботаніки / І. Д. Козаченко. - С. 35-37
  Ільїна М. Є.  Вертикальний контекст як текстова категорія (На матеріалі оповідання-притчі Р. Бредбері "Вигнанці") / М. Є. Ільїна. - С. 38-43
  Огоновська О. В.  Нульова варіативна форма дієслова / О. В. Огоновська. - С. 43-47
  Макаревич Л. О.  Тональні ознаки незавершеності / завершеності висловлювання у спонтанному монологічному мовленні і читанні / Л. О. Макаревич, Н. Р. Григорян. - С. 48-51
  Кусько К. Я.  Психологічний генезис невласне-прямої мови / К. Я. Кусько. - С. 52-58
  Нестерова Т. І.  Інфінітивні групи в конструкціях з локутивними предикатами / Т. І. Нестерова. - С. 59-=61
  Пельвецький В. Й.  Вплив мікро- і макроконтекстів на вживання фразеологізмів у мовленні (На матеріалі романів Б. Келлермана) / В. Й. Пельвецький. - С. 61-65
  Нестеренко Т. О.  Характерні особливості лексичної структури повісті В. Кеппена "Юність" / Т. О. Нестеренко. - С. 65-71
  Довгополий Я. М.  З історії нідерландської лексикографії / Я. М. Довгополий. - С. 72-78
  Міщенко В. Г.  Особливості функціонування деад'єктивних іменників у сучасній французькій термінології фізики / В. Г. Міщенко. - С. 79-86
  Якубяк М. В.  Неозначено-особові речення у французькій та українській мовах / М. В. Якубяк. - С. 86-92
  Камаєва О. М.  Концепція сучасника в творчості Проспера Меріме ("Етруська ваза"0 / О. М. Камаєва. - С. 93-99
  Гофман І. А.  Вплив Л. Стерна на стиль ранньої прози Г. Гейне / І. А. Гофман. - С. 100-109
  Байбакова І. М.  Аналіз деяких сучасних наукових концепцій художнього стилю / І. М. Байбакова. - С. 109-115
  Еткало Л. О.  Ритм оповіді в романі А. Мердок "Під сіткою" / Л. О. Еткало. - С. 116-122

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У мовознавчих статтях збірника розглядаються питання термінології, фразеології, заміщення, невласне-прямої мови та неозначено-особових речень у контрастивному плані. У літературознавчих статтях висвітлюються проблеми творчості А. Мердок, П. Меріме, впливу Л. Стерна на творчість Г. Гейне.

 
33 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" [Текст] : X Всеукр. студ. наук. конф., 24-26 квіт. 2008 р., м. Черкаси. Серія філологічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008

Зміст:
  Бондаренко І. В.  Формули звертання як фактор ідіолекту поезії Т. Г. Шевченка / І. В. Бондаренко. - С. 8-9
  Захарченко С.  Особливості семантичної структури іменників, що вживаються тільки в однині / С. Захарченко. - С. 10-11
  Корпай Г. О.  Рівень соціальної престижності української мови в сучасному комунікативно-інформаційному просторі: назви крамниць, як складова офіційного мовленнєвого етикету м. Сміла Черкаської обл. / Г. О. Корпай. - С. 12-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лебідь Н.  Перехідні явища в системі частин мови (на матеріалі творів С. Васильченка) / Н. Лебідь. - С. 16-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лелюх І. О.  Ономастикон байок Г. С. Сковороди / І. О. Лелюх. - С. 20-21
  Марченко Ю.  Градаційні конструкції в українській мові / Ю. Марченко. - С. 22-23
  Маслюк Д. М.  Фітоніми (вищі рослини) - чинник духовного поля лінгвістичної спільноти українців: образність і науковість / Д. М. Маслюк. - С. 24-26
  Остапець Т. Л.  Підрядний зв'язок у безсполучникових складних реченнях з розгортальним та уточнювальним компонентом (на матеріалі усної народної творчості) / Т. Л. Остапець. - С. 27-28
  Шкарбута С. Б.  Синтагматичний аспект розгляду аксіологічного семантичного узгодження / С. Б. Шкарбута. - С. 29-31
  Дмитренко Н. О.  Ідея соборності України в поезії Олександра Олеся та Євгена Маланюка / Н. О. Дмитренко. - С. 33-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина А.  Сюжет і семантика образів у романах Василя Шкляра "Ключ" та "Елементал" / А. Кривопишина. - С. 37-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кривопишина К.  Маскулінна жінка як вияв традиційності в повісті "Хмари" І. Нечуя-Левицького / К. Кривопишина. - С. 40-42
  Тира Ю. А.  Фрейд VS українська символіка (дослідження сну у творчості Івана Нечуя-Левицького на матеріалі повісті "Кайдашева сім'я" / Ю. А. Тира. - С. 43-45
  Гвоздь Ю. В.  Комунікативне спрямування уроків рідної мови в 10-11 класах / Ю. В. Гвоздь. - С. 47-48
  Дорофєєва Є. А.  Реалізація інтегрованого підходу на уроках української мови в 10-11 класах / Є. А. Дорофєєва. - С. 49-51
  Безугла О. В.  Книготорговельний ринок України (на прикладі міста Черкаси) / О. В. Безугла. - С. 53-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Могилко С. В.  Тролінг як спосіб психологічної маніпуляції в інтернеті / С. В. Могилко. - С. 57-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черняхівська В. В.  Роль ЗМІ у популяризації поезії українського літературного покоління "двотисячників" (на матеріалі публікацій про антологію "Дві тонни" / В. В. Черняхівська. - С. 61-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ярмошевич К. Ю.  Художнє оздоблення манускриптів / К. Ю. Ярмошевич. - С. 64-67
  Базилевська І. М.  Основні характеристики електронних текстів / І. М. Базилевська. - С. 69-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондаренко І. М.  Проблема визначення електронного тексту / І. М. Бондаренко. - С. 72-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Василенко Н. О.  Графічні засоби в англомовних електронних текстах персональних веб-сторінок сучасних журналістів / Н. О. Василенко. - С. 76-78
  Галаган Н. І.  Фонаційні невербальні засоби комунікації у німецькій і українській мовах / Н. І. Галаган. - С. 79-81
  Гук А. О.  Одежда как компонент фразеологической картины мира (лингвокогнитивный анализ) / А. О. Гук. - С. 82-85. - Библиогр. в конце ст.
  Давиденко Д. А.  Словотвір прикметників німецької мови / Д. А. Давиденко. - С. 86-88
  Захарченко Л. О.  Неологізми німецької мови у стилістичному аспекті / Л. О. Захарченко. - С. 89-90
  Зражевська В. М.  Структурні моделі речень із дієсловом-присудком "think" ( на матеріалі сучасної англійської мови) / В. М. Зражевська. - С. 91-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козакова Д. О.  Склад як сфера реалізації ритму в інформаційному повідомленні англомовних засобів масової комунікації / Д. О. Козакова. - С. 94-96
  Кордюк А. С.  Комунікативно-функціональна еквівалентність власних назв у творах Дж. Р. Р. Толкієна та їх перекладах (на матеріалі творів "Гобіт" та "Братство Переня") / А. С. Кордюк. - С. 97-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Королюк І. С.  Семантико-структурні особливості математичної термінології / І. С. Королюк. - С. 100-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кочубей О. М.  Звертання та його функціонування у висловлюванні розради (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. М. Кочубей. - С. 103-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Краштахова Г. Ю.  Англо-американізми в жіночій пресі Німеччини / Г. Ю. Краштахова. - С. 105-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мартинов Д. В.  Фразеологічні засоби вираження концепту радість у німецькій та українській мовах / Д. В. Мартинов. - С. 109-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Молчанова О. В.  Висловлювання незгоди і його функціональні характеристики (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. В. Молчанова. - С. 112-113
  Петрова О. М.  Тема дитинства в романах "Пригоди Гельберрі Фінна" Марка Твена та "Над прірвою в житі" Дж. Селінджера / О. М. Петрова. - С. 114-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Речка А. О.  Проблеми перекладу математичних термінів англійською мовою / А. О. Речка. - С. 117-119
  Січкар О. М.  Кінетичні невербальні компоненти в німецькій і українській мовах / О. М. Січкар. - С. 120-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сліпоконь Н. С.  Семантичні особливості образних порівнянь (на матеріалі романів Сомерсета Моема "Theatre" та "The Moon and Sixpence") / Н. С. Сліпоконь. - С. 123-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Созінова О. О.  Структурна організація англомовних електронних текстів персональних веб-сторінок кіноакторів / О. О. Созінова. - С. 126-128
  Сторчак Л. А.  Синтаксичні особливості коротких оповідань Е. Штріттматтера / Л. А. Сторчак. - С. 129-130
  Федорів М. І.  Префікси uber- та unter- у похідних дієсловах німецької мови / М. І. Федорів. - С. 131-132
  Харченко І. О.  Комунікативно-функціональна еквівалентність рекламних назв в англомовному оригіналі та перекладі / І. О. Харченко. - С. 133-135
  Цимбал Н. О.  Оцінні тактики діалогічного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) / Н. О. Цимбал. - С. 136-138
  Шаповалова Ю. В.  Міміка як невербальний засіб комунікації: функціональний аспект (на матеріалі сучасної англійської мови) / Ю. В. Шаповалова. - С. 139-140
  Шліхта С. М.  Електронний текст як новий різновид текстів / С. М. Шліхта. - С. 141-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасов В. В.  Безперекладне розуміння тексту / В. В. Тарасов. - С. 146-147
  Агеєва М. В.  Функціональні особливості наукового тексту / М. В. Агеєва. - С. 149-150. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кунчич Д. С.  Лексико-граматичні парадигми наукової статті / Д. С. Кунчич. - С. 151-152
  Сініцина Н. В.  Бізнес-коментарі в перекладі: питання репрезентаційної системи комунікаторів / Н. В. Сініцина. - С. 153-154
  Спінєєва О. В.  Core problems of poetic translation (Robert Frost's poem "Stars") / О. В. Спінєєва. - С. 155-156
  Богомазова Ю. В.  Вербализация концепта брат в русских народных сказках / Ю. В. Богомазова. - С. 158-159
  Исаева С. Г.  Процессы метафоризации в концептосфере растения на материале поэзии С. Есенина / С. Г. Исаева. - С. 160-162. - Библиогр. в конце ст.
  Кононенко Н. А.  Фонационные кинемы в авторских квалификаторах речи персонажей (на материале рассказов А. Грина) / Н. А. Кононенко. - С. 163-165. - Библиогр. в конце ст.
  Ляпун Е. П.  Олицетворения в поэзии Давида Самойлова / Е. П. Ляпун. - С. 166-168
  Пироженко Ю. Н.  Выразительные средства в стихотворениях Булата Окуджавы / Ю. Н. Пироженко. - С. 169-171
  Понуркина А. В.  Звукоподражетельные междометия (на материале рассказов А. П. Чехова) / А. В. Понуркина. - С. 172-174
  Романюк И. С.  Метафоры в произведении И. Э. Бабеля "Конармия" / И. С. Романюк. - С. 175-177
  Сергиенко Ю. В.  Наименования слов-звукоотображений в художественной прозе К. Паустовского / Ю. В. Сергиенко. - С. 178-180
  Сопильняк Е. С.  Эмоционально-экспрессивные средства на лексическом уровне (на материале рассказа "Родина электричества" Андрея Платонова) / Е. С. Сопильняк. - С. 181-182
  Тканко А. В.  Простонародная стихия в романе Т. Толстой "Кысь" / А. В. Тканко. - С. 183-184
  Шевченко Е. М.  Цветоощущения в "Статском советнике" Бориса Акунина / Е. М. Шевченко. - С. 185-187
  Ласкава О. І.  Принципи типізації та всебічності як вияв реалістичної майстерності Дж. Голсуорсі / О. І. Ласкава. - С. 189-191. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): українське мовознавсто -- українська література -- методика навчання української мови -- культура мовлення -- видавнича справа -- методика навчання іноземних

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2008" представлені наукові праці студентів за напрямами "Природничі науки", "Психолого-педагогічні науки", "Філологічні науки", "Суспільні науки", "Економіка, підприємництво, туризм".

 
34 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республіканський міжвід. наук. зб. Вип. 84 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1986. - 136 с.

Зміст:
  Козланюк Т. П.  Конструкції з ампліфікованими рядами означень у прозі І. Франка та їх відтворення в англійських перекладах / Т. П. Козланюк. - С. 3-8
  Мостовий М. І.  Вивчення семантики речення / М. І. Мостовий. - С. 8-14
  Задоріжний І. М.  Фонетичні та морфологічні діалектизми в романах Томаса Гарді / І. М. Задоріжний. - С. 14-20
  Письмиченко А. М.  Контрастивний аналіз морфологічної та синтаксичної структури термінів англійської і російської мов / А. М. Письмиченко. - С. 21-24
  Прач В. П.  Семантичні процеси термінологізації загальномовних слів / В. П. Прач. - С. 25-30
  Сорокопуд С. Й.  Передоручене мовлення як літературно-усний різновид монологічного розповідного мовлення / С. Й. Сорокопуд. - С. 31-37
  Федорчук М. М.  Внутрішній монолог як засіб психологізації зображення у прозі Е. Хемінгуея / М. М. Федорчук. - С. 37-43
  Чапля З. Г.  Морфологічна структура англійських хімічних термінів / З. Г. Чапля. - С. 43-48
  Шпіньов І. С.  Вертикальний контекст і підтекст (на матеріалі роману Дж. Фаулза "Маг") / І. С. Шпіньов. - С. 48-54
  Каркашадзе І. Г.  Граматична сутність підмета та його внутрішня поверхнева форма / І. Г. Каркашадзе. - С. 54-59
  Зеленко Т. Д.  Особливості синтаксичної сполучуваності прикметника і інфінітива у сучасній німецькій і українській мовах / Т. Д. Зеленко. - С. 60-65
  Струк Т. М.  Семантична варіативність темпоральної парадигматики в світлі теорії тексту / Т. М. Струк. - С. 65-72
  Буйницька Т. О.  Мовностилістичні засоби вираження іронії у публіцистиці Г. Канта / Т. О. Буйницька. - С. 72-78
  Іванюк В. Ю.  Залежність вживання часових форм німецького дієслова від функціонального стилю / В. Ю. Іванюк. - С. 79-85
  Огуй О. Д.  Про розвиток лексико-семантичної групи прикметників зі значенням "сміливий, хоробрий" / О. Д. Огуй. - С. 85-91
  Мітенко Л. І.  Про лексичну варіантність у мові радянської німецької преси 20-х років / Л. І. Мітенко. - С. 91-97
  Кушнерик В. І.  Про функціонування фонетичного значення у сучасній німецькій мові / В. І. Кушнерик. - С. 98-105
  Скреліна Л. М.  Традиції та новаторство в дослідженні членів речення / Л. М. Скреліна, С. В. Власов. - С. 106-110
  Гнатюк А. Д.  Стилістична конвергенція у газетно-публіцистичному тексті та її експресивна функція (на матеріалі французької комуністичної преси) / А. Д. Гнатюк. - С. 111-115
  Помірко Р. С.  морфолого-морфонемічні особливості демінутивних утворень в іспанській мові / Р. С. Помірко. - С. 116-122
  Татаренко А. Л.  Рання творчість Мілоша Црнянського / А. Л. Татаренко. - С. 123-127
  Січковська Т. В.  Шекспір і Отвей (про інтерпретацію сюжета "Ромео і Джульєтти" в англійській драмі кінця XVII ст.) / Т. В. Січковська. - С. 128-134

Анотація:   У мовознавчих статтях збірника розглядаються питання термінології, лексико-семантичних груп в англійській і німецькій мовах, діалектизмів та лінгвостилістики. У літературознавчих статтях розглядається рання творчість М. Црнянського і проблеми розвитку англійського театру часів Реставрації. Для викладачів, аспірантів, студентів, учителів загальноосвітніх шкіл.

 
35 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2006. - 296 с.

Зміст:
  Алексенко С. Ф.  Інтонаційне вираження ступеня емоційності висловлень-вибачень в англійському діалогічному мовленні / С. Ф. Алексенко. - С. 3-8
  Бєлих О. М.  Аспектуальність як лінгвістична категорія в методичних працях з економіки (на матеріалі німецькомовних джерел) / О. М. Бєлих. - С. 8-14
  Близнюк О. О.  Концепти життя і смерть крізь призму флористичного коду / О. О. Близнюк. - С. 14-18
  Васильчук Л. Ф.  Лексикографія як наука (основи лексикографування) / Л. Ф. Васильчук. - С. 20-28
  Ваховська Л. Ф.  Вербальне втілення ключових концептів сучасного американського кінематографу (на матеріалі сучасної американської періодики) / Л. Ф. Ваховська. - С. 28-32
  Вітомська Н. М.  Експресивне трактування тьмавого колориту в романі Е. Золя "Щастя Ругонів" / Н. М. Вітомська. - С. 32-38
  Гапотченко Н. Є.  Стилістичний аспект часу у творах сучасних французьких письменників / Н. Є. Гапотченко. - С. 38-43
  Гнатюк А. Д.  Мнемічні прийоми меморизації інформації в процесі послідовного перекладу / А. Д. Гнатюк, Н. Г. Гнатюк. - С. 44-48
  Гулей М. Д.  Антропоцентричні засади політичної комунікації / М. Д. Гулей. - С. 48-53
  Дорош О. О.  Специфіка прявів гендерного аспекту мовної особистості в текстах романів М. Дюрас / О. О. Дорош. - С. 54-58
  Дяченко Н. Л.  Семантико-синтаксичні особливості текстів французьких лічилок / Н. Л. Дяченко. - С. 58-63
  Єсипович К. П.  Мовні засоби втілення ціннісних характеристик "чарівних" образів у казковій картині світу / К. П. Єсипович. - С. 64-69
  Зінченко Г. Є.  Функціонування прийменника on в давньоанглійський період та відповідні структури в сучасній англійській мові / Г. Є. Зінченко. - С. 70-79
  Ісакова Ю. П.  Взаємодія аспектуальних та словотвірних значень дієслова в українській та італійській мовах / Ю. П. Ісакова. - С. 79-85
  Калачова М. О.  Роль інтертекстуальності у художньому тексті (на матеріалі трилогії Моріса Дрюона "La fin des hommes") / М. О. Калачова. - С. 86-90
  Клепуц Н. О.  Безеквівалентна фразеологія як прояв національного характеру мови (на матеріалі французької та української мов) / Н. О. Клепуц. - С. 90-95
  Конопацька Я. О.  Структурні та прагматико-функціональні особливості телескопізмів у сучасній французькій мові / Я. О. Конопацька. - С. 95-99
  Копильна О. М.  Особливості перекладу деформованих алюзивних цитат у художньому тексті / О. М. Копильна. - С. 99-105
  Костик О. І.  Характер тексту, що використовується на етапі вдосконалення мовних навичок при вивченні іноземної мови / О. І. Костик. - С. 105-111
  Крижко О. А.  Дефініції семантичної сутності зооморфного компонента у фразеологічних одиницях української мови / О. А. Крижко. - С. 111-118
  Круківська О. В.  Проблема дефініцій у дискурсах різного типу та їх співвіднесеність / О. В. Круківська. - С. 118-124
  Крушинська О. Г.  Українські переклади сонету Поля Верлена "Mon reve familier" / О. Г. Крушинська. - С. 124-130
  Лукашенко Н. Г.  Комунікативно-прагматичні особливості побудови іспаномовного інтернет-дискурсу з проблематики родинних стосунків / Н. Г. Лукашенко. - С. 130-135
  Михайленко О. О.  Переклад каузативних конструкцій в англомовних науково-технічних та художніх текстах / О. О. Михайленко. - С. 135-140
  Некряч Т. Є.  Рівні створення ідіолектності як проблема перекладу / Т. Є. Некряч, А. Ю. Щербак. - С. 140-144
  Панченко О. О.  Людина як об'єкт концептуалізації та категоризації у французькій мовній картині світу / О. О. Панченко. - С. 144-151
  Попович М. М.  Портретний опис як елемент структури художнього тексту / М. М. Попович, Т. Уліцька. - С. 151-156
  Потапчук С. С.  Експлікація семантичних ознак концепту чистий у компаративних фразеологічних одиницях англійської та української мов / С. С. Потапчук. - С. 157-164
  Сніжко А. М.  Когнітивна ономасіологія: історія та перспективи розвитку / А. М. Сніжко. - С. 164-168
  Соболь О. Ю.  Поліфонія заперечення як основа його аргументативної функції у французькому дискурсі преси / О. Ю. Соболь. - С. 169-176
  Солтис М. О.  Місце скорочення у словотворчих процесах / М. О. Солтис. - С. 176-180
  Старовойтова Х. В.  Сучасний французький драматургічний дискурс як об'єкт лінгвокогнітивного дослідження / Х. В. Старовойтова. - С. 181-186
  Терехова Д. І.  Проблематика психолінгвістичних досліджень у Білорусі / Д. І. Терехова. - С. 192-198
  Терехова С. І.  Мовні і мовленнєві репрезентації указувань на дію в минулому (на матеріалі української, російської та англійської мов) / С. І. Терехова. - С. 198-207
  Ткаченко Н. Д.  Реляційні моделі прийменникових словосполучень у механізмі мови та мовлення / Н. Д. Ткаченко. - С. 207-212
  Федорець О. В.  Композиційна презентація протидії в англомовних журнальних статтях / О. В. Федорець. - С. 212-219
  Фещенко Ю. І.  Когнітивні основи породження англомовних ідіом на позначення людини / Ю. І. Фещенко. - С. 219-223
  Філоненко Н. Г.  Дієслівно-прислівникові конструкції у романі А. Камю "La Peste": лексико-семантичний аспект / Н. Г. Філоненко. - С. 224-230
  Харченко О. В.  Американская шутка и гендерные стереотипы / О. В. Харченко. - С. 230-238
  Цимбалюк К. А.  Дискурсивні ознаки мовних засобів пом'якшення категоричності висловлювання / К. А. Цимбалюк. - С. 238-245
  Цюпа М. А.  Особливості написання абревіатур, утворених шляхом усічення, у французькій мові / М. А. Цюпа. - С. 245-251
  Черкашина І. В.  Німецький feuilleton: тематичні та структурно-семантичні ознаки / І. В. Черкашина. - С. 251-258
  Шкарбан І. В.  Соціопрагматичні передумови семіотизації концептуального простору "ми Європа" у сучасному іспаномовному дискурсі преси / І. В. Шкарбан. - С. 258-262
  Любчич Д. А.  Семантичні особливості кон'юнктива в італійській мові / Д. А. Любчич. - С. 263-268
  Назаревич Г. Я.  Про деякі особливості вираження та функціонування суб'єкта у структурі французького речення / Г. Я. Назаревич. - С. 268-272
  Нечипоренко М. Ю.  Ономастикон роману "Рекреації" Ю. Андруховича та спроби його відтворення у перекладах англійською і польською мовами / М. Ю. Нечипоренко. - С. 272-289
  Рим Ким Хо  Формирование и функционирование таино-карибских индихенизмов на Антильмских островах и науатль в Мексике / Рим Ким Хо. - С. 289-293

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
36 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республіканський міжвід. наук. зб. Вип. 83 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1986. - 136 с.

Зміст:
  Молозовенко І. О.  Семантичне варіювання інфінітивних речень у сучасній англійській мові / І. О. Молозовенко. - С. 3-6
  Валендюк Л. П.  Семантико-синтаксичні особливості прислівника і однокореневого абстрактного іменника з прийменником у сучасній англійській мові / Л. П. Валендюк. - С. 7-12
  Жаборюк О. А.  Граматична суть англійської структури be+-ed та німецьких werden+PII, sein+PII (на матеріалі текстів технічного змісту) / О. А. Жаборюк. - С. 12-17
  Задоріжний І. М.  Лексичні та етнографічні діалектизми у романах Томаса Гарді / І. М. Задоріжний. - С. 17-23
  Янков А. В.  Дефразеологізми та соціально-політичні оказіоналізми американського варіанта англійської мови / А. В. Янков. - С. 23-29
  Мальована В. М.  Комбінаторний потенціал синтаксичних засобів і стилістичних прийомів у межах синтаксичної конвергенції / В. М. Мальована. - С. 29-33
  Єрченко П. Г.  Критерії визначення фразеологічних словосполучень / П. Г. Єрченко. - С. 34-39
  Андрейчук Н. І.  Семантична структура ідіом у зіставленні з неідіоматичними фразеологічними одиницями і вільними словосполученнями / Н. І. Андрейчук. - С. 40-46
  Семко Н. М.  Морфологічна характеристика англійських термінів у галузі механізації сільського господарства / Н. М. Семко. - С. 46-52
  Войтюк С. М.  Лінгвостилістичні особливості функціонування лексико-семантичної групи іменників із значенням "мораль" у романі Г. Філдінга "Том Джонс" / С. М. Войтюк. - С. 53-58
  Задорожний Б. М.  Методичний порадник викладачеві з історичної фонетики німецької мови / Б. М. Задорожний. - С. 59-63
  Малявіна А. М.  Система коментабельних дієслів сучасної німецької мови / А. М. Малявіна. - С. 64-69
  Хоменко Л. О.  Антонімія та її зв'язок з іншими семантичними категоріями (на матеріалі німецьких субстантивних фразеологізмів) / Л. О. Хоменко. - С. 70-77
  Марченко Л. Г.  Структурно-стислі речення в сучасній німецькій художній прозі / Л. Г. Марченко. - С. 78-83
  Петращук Н. Є.  Структурно-семантичні типи номінативних ланцюжків тексту / Н. Є. Петращук. - С. 83-88
  Комарницька Т. М.  Роль об'єктивних і суб'єктивних факторів у формуванні оказіональної лексичної номінації реальних осіб (на матеріалі біографічних романів С. Цвейга) / Т. М. Комарницька. - С. 89-94
  Добош Б. В.  До історії становлення німецької сільськогосподарської терміносистеми (найдавніший період) / Б. В. Добош. - С. 94-102
  Лехіцька О. Л.  Особливості суфіксального способу утворення віддієслівних неологізмів у сучасній французькій мові / О. Л. Лехіцька. - С. 103-109
  Міщенко В. Г.  Функціонування дериваційного блоку в термінополі фізики та хімії сучасної французької мови / В. Г. Міщенко, Н. Й. Новосад. - С. 109-115
  Соломарська О. О.  Роль слів-домінант у мові французької поезії XIX-XX ст. / О. О. Соломарська. - С. 116-121
  Бордюк Г. Д.  Творчість Уве Бергера та жанрово-стильова своєрідність сонета у поезії НДР 60-70-х років XX ст. / Г. Д. Бордюк. - С. 122-129
  Євса Т. А.  Семантичні ускладнення заголовка в оригіналі та перекладі художнього прозаїчного тексту / Т. А. Євса. - С. 129-132
  Мазецький Г. П.  Трагічна тема в романі Е. Хемінгуея "Прощай, зброє!" / Г. П. Мазецький. - С. 132-134

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У мовознавчих статтях збірника розглядаються проблеми словотворення французької мови, діалектизмів в англійській мові, термінології, інфінітивних речень. У літературознавчих статтях висвітлюються питання творчості Уве Бергера, Е. Хемінгуея.

 
37 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 17 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2006. - 164 с.

Зміст:
  Березенко В. М.  Маркери істинності та правдивості в англомовному констативному висловлюванні / В. М. Березенко. - С. 3-7
  Білас А. А.  Український сленг як перекладний відповідник французького арго / А. А. Білас. - С. 7-13
  Бірса С. І.  Семантичний аналіз на позначення часу і простору в університетському романі (на матеріалі творів М. Бредбері і Д. Лоджа) / С. І. Бірса. - С. 13-18
  Богатирьова О. М.  Конотативне значення у сучасному англомовному поетичному дискурсі: лінгвокогнітивний аспект / О. М. Богатирьова. - С. 18-25
  Бондаренко В. В.  Особливості функціонування індикаторів адресованості в англомовних інструкціях до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 25-32
  Боть Л. П.  Мета використання директивів у діалогах дітей молодшого шкільного віку / Л. П. Боть. - С. 32-37
  Буцикіна Н. Є.  Засоби створення мультісенсорності рекламного дискурсу (на матеріалі французької прес-реклами) / Н. Є. Буцикіна. - С. 38-43
  Васильчук Л. Ф.  Шляхи первинного та вторинного фразотворення / Л. Ф. Васильчук. - С. 43-53
  Васько Р. В.  Проблема первинних фонологічних одиниць в теоріях Петербузької і Московської фонологічних шкіл / Р. В. Васько. - С. 54-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Венгренівська М. А.  Реалізація комунікативних стратегій казкового дискурсу в перекладі / М. А. Венгренівська. - С. 64-67
  Гніздечко О. М.  Модальність як модусна категорія англомовного наукового тексту / О. М. Гніздечко. - С. 68-73
  Горенко О. П.  Алегоричне та символічне наповнення антропонімів у оповіданні Н. Готорна "Молодий Гудмен Браун" / О. П. Горенко. - С. 74-79
  Горбець І. С.  Художні засоби вираження концепту злочинець у текстах юридичної тематики (на матеріалі сучасної американської газетної публіцистики) / І. С. Горбець. - С. 79-85
  Грицанчук О. О.  Внутрішньокатегоріальні трансформації присудка у перекладі англійських художніх текстів українською мовою / О. О. Грицанчук. - С. 86-89
  Гулівець Н. О.  Фреймова репрезентація концепту дозвілля у сучасній англійській мові / Н. О. Гулівець. - С. 89-93
  Гулідова І. С.  Іконічність в пареміях американських поетичних текстів / І. С. Гулідова. - С. 93-100
  Давиденко Н. В.  Терміни опіка, патронаж та патронат у сучасних словниках юридичної термінології / Н. В. Давиденко. - С. 100-106
  Дорош О. О.  Роль зовнішніх елементів комунікативної взаємодії у діалогічному мовленні персонажів (на матеріалі романів М. Дюрас) / О. О. Дорош. - С. 106-110
  Єсипович К. П.  Образ чарівного супротивника у французькій народній казці (зразок концептуального аналізу) / К. П. Єсипович. - С. 111-116
  Кан В. Д.  Принципи зіставного дослідження словотвірної семантики корейської, української та російської мов / В. Д. Кан. - С. 116-121
  Каратєєва Г. М.  Формування концептуальних ознак лексеми mer в романі Ж.-М.Г. Ле Клезіо "Etoile errante" / Г. М. Каратєєва. - С. 121-127
  Кириченко Т. Г.  Неологізми в мові сучасних електронних ЗМІ Італії в умовах глобалізації / Т. Г. Кириченко. - С. 127-133
  Колесник О. С.  Номінації концептів аксіологічної сфери в епічних творах: зіставний аспект (на матеріалі поеми "Беовульф" та "Слова о полку Ігоревім") / О. С. Колесник. - С. 134-140
  Кошарний К. О.  Переклад військової термінологізованої лексики з огляду на внутрішню форму слова / К. О. Кошарний. - С. 140-143
  Кравченко І. В.  Передконцептуальний рівень композиційно-смислової структури поетичного тексту / І. В. Кравченко. - С. 144-149
  Крижановська М. В.  Невербальні маркери комунікативної синхронії та асинхронії у поведінці комунікантів італійського ток-шоу / М. В. Крижановська. - С. 149-160
  Крушинська О. Г.  Відтворення в українських перекладах композиційних структур у лінгвопоетиці Поля Верлена / О. Г. Крушинська. - С. 160-170
  Кулик Н. Д.  Експлікація конотативного аспекту значення адвербіальних фразеологізмів у ілюстративній частині (на матеріалі тлумачних словників німецької мови) / Н. Д. Кулик. - С. 170-175
  Купріянова М. О.  Формування французької вимови у Квебеку з XVII сторіччя до наших днів / М. О. Купріянова. - С. 175-181
  Кущ Е. О.  Стратегія звеличення британського етносу як вияв етноцентризму у політичному дискурсі консерваторів з питань міграції / Е. О. Кущ. - С. 182-185
  Лабенко О. А.  Особливості функціонування омофонів у французькій мові / О. А. Лабенко. - С. 186-190
  Лазарєва Ю. В.  Гендерні ознаки концепту війна у дискурсі італомовної преси / Ю. В. Лазарєва. - С. 190-194
  Латик М. М.  Комунікативно-епістемічні ознаки англійських модальних дієслів / М. М. Латик. - С. 195-199
  Левицький А. Е.  Особливості динаміки процесу номінації у сфері сучасної англійської термінології / А. Е. Левицький. - С. 199-203
  Лисичкіна І. О.  Інтонаційний інваріант англомовного телерекламного повідомлення / І. О. Лисичкіна. - С. 203-208
  Лукашенко Н. Г.  Лінгвостилістичні особливості іспаномовного інтернет-дискурсу з проблематики родинних стосунків / Н. Г. Лукашенко. - С. 208-214
  Маймескул О. А.  Архаїчні елементи у французькій мові Канади (квебекська французька мова) / О. А. Маймескул. - С. 214-224
  Марчук Ю. В.  Прецедентні феномени у національній концептосфері мовного соціуму / Ю. В. Марчук. - С. 224-229
  Мерзлікіна О. В.  Мовні механізми формування оцінки в екологічному дискурсі (на матеріалі іспанської мови) / О. В. Мерзлікіна, Г. А. Кальченко. - С. 229-233
  Михайленко О. О.  Переклад абсолютних конструкцій з дієприкметником II в англомовній науково-технічній та художній літературі / О. О. Михайленко. - С. 233-238
  Моренець І. М.  Фактори варіативності латинської мови: іберійський регіон / І. М. Моренець. - С. 238-242
  Морякіна І. А.  Власні назви в романі Дж. Роулінг "Гарі Потер та філософський камінь": лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти / І. А. Морякіна, М. Г. Сивкова. - С. 242-247
  Мосієнко О. В.  Функції детермінативів сучасної англійської мови: лінгвокогнітивна перспектива / О. В. Мосієнко. - С. 247-251
  Назаревич Г. Я.  Присвійний детермінатив як засіб вираження суб'єктності французького речення / Г. Я. Назаревич. - С. 252-257
  Ожидрянова В. Г.  Комунікативні стратегії і тактики представника інституції в дискурсі паблік рилейшенз (на матеріалі прес-конференцій міжнародних інституцій) / В. Г. Ожидрянова. - С. 257-265
  Орлова І. С.  Жанрово-стилістичні аспекти номіналізації у перекладі текстів міждержавних угод / І. С. Орлова. - С. 266-270
  Охріменко В. І.  Синтез комунікативно-прагматичної та когнітивної парадигм лінгвістичних знань при дослідженні дискурсу / В. І. Охріменко. - С. 270-277
  Пастушенко Т. В.  Мовна гармонія кольору: досвід лінгвоестетичного аналізу / Т. В. Пастушенко. - С. 277-284
  Пилипенко Р. Є.  Комунікативні стратегії репрезентаційної спрямованості в німецькому економічному дискурсі / Р. Є. Пилипенко. - С. 284-288
  Польова Е. В.  Аспекти словозначення у лексичних інноваціях передвиборчого дискурсу Великої Британії та США (на матеріалі англомовної преси) / Е. В. Польова. - С. 289-297
  Пономарьова О. О.  Французький детективний гумористичний текст: теоретичні засади дослідження / О. О. Пономарьова. - С. 297-301
  Раєвська І. В.  Деякі граматичні особливості діалекту міста Перуджа / І. В. Раєвська. - С. 301-305
  Редька І. А  Синестезійний оксюморон: поетика відчуттєвих протиріч автора (лінгвокогнітивний підхід) (на матеріалі поезії Е. Бішоп, С. Плат та А. Секстон) / І. А Редька. - С. 306-309
  Свчук Р. І.  Статус фокалізації в побудові оповідного простору художнього тексту (на матеріалі роману Ф. Саган "Les merveilleux nuages") / Р. І. Свчук. - С. 310-314
  Сивак Ю. В.  Роль повтору у текстах політичної реклами (на матеріалі французької мови) / Ю. В. Сивак. - С. 314-319
  Сдельникова Л В.  Проблема бінарної опозиції у сучасній гендерній лінгвістиці / Л В. Сдельникова, Є. О. Кононенко. - С. 319-324
  Сорокінн С. В.  Система дієприслівників часу в турецькій та українській мовах у зіставному аспекті / С. В. Сорокінн. - С. 324-332
  Стефурак О. В.  Прийменники зі значенням післячасу у французькій та румунській мовах / О. В. Стефурак. - С. 332-338
  Терехова С. І.  Типи репрезентацій календарних указувань в українській, російській та англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 338-343
  Терещенко В. І  Фонетичні процеси як чинники міжмовної омонімії в романських мовах / В. І Терещенко. - С. 343-347
  Тучкова О. О.  Особливості мовлення персонажів з патологічним типом мислення (роман Жорж Санд "Elle et Lui" / О. О. Тучкова. - С. 347-351
  Харченко О. В.  Иронический план американской шутки / О. В. Харченко. - С. 351-358
  Цюпа М. А.  Орфографічні особливості абревіатур у французькій періодиці (на матеріалі видань ("L' Express international\" / "Le Figaro". - С.  "Le Monde")\"
  Шевкун Е. В.  Гештальт 4 природні елементи: спроба історичної реконструкції концепту стан / Е. В. Шевкун. - С. 364-369
  Шелудько А. В.  Складні слова синтаксичного типу в перекладацькому аспекті / А. В. Шелудько. - С. 369-373
  Шило В. В.  Внутрішня форма латинських і французьких правничих запозичень в англійській мові / В. В. Шило. - С. 374-378
  Шипіцина Ю. В.  Реалізація концепту integrety в текстах етичних кодексів / Ю. В. Шипіцина. - С. 379-384
  Шкарбан І. В.  Метафорична концептуалізація зміна-рух: осмислення референтної ситуації суспільних перетворень / І. В. Шкарбан. - С. 384-388
  Авраменко О. В.  Інформативна модель розгортання мовленнєвого жанру нав'язування конкретної поведінки (на матеріалі американських драматургічних творів) / О. В. Авраменко. - С. 389-396
  Крупко О. І.  Особливості перекладу українською фразеологізмів у повісті А. Крісті "Чому вони не запитали Еванс?) / О. І. Крупко. - С. 396-400

 
38 80кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. № 7 (300) Серія Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014

Зміст:
  Селиванова Е. А.  Метафора в дискурсе кроссвордов / Е. А. Селиванова. - С. 3-13. - Библиогр. в конце ст.
  Pjetsukh O. I.  Dynamics of metaphor in the electronic political discourse / O. I. Pjetsukh. - С. 13-18
  Стасюк Н. В.  Способи вираження інтенції заклику в українському політичному дискурсі / Н. В. Стасюк. - С. 18-24
  Хоменська І. В.  Семантико-функціональні особливості концептосфери "Україна" у поетичному дискурсі Василя Симоненка / І. В. Хоменська. - С. 24-30
  Нестеренко О. А.  Зміни компонентного складу фразеологічних одиниць у мові мас-медіа / О. А. Нестеренко. - С. 30-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гарлицька Т. С.  Комунікативний підхід як засіб формування творчих здібностей майбутніх учителів англійської мови / Т. С. Гарлицька. - С. 36-39
  Акімова Н. В.  Сучасна інтернет-комунікація в аспекті психолінгвістичних досліджень / Н. В. Акімова. - С. 40-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Калько В. В.  Дискурсивний акт поради в українських прислів'ях / В. В. Калько. - С. 44-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибалка Н. С.  Мотивація англійських номенклатурних найменувань ссавців у когнітивно-ономасіологічному аспекті / Н. С. Рибалка. - С. 53-58
  Стройкова С. А.  Змішана мотивація німецьких іхтіонімів / С. А. Стройкова. - С. 58-62
  Чумак Н. А.  "Слова-кентаври" в англійській мові / Н. А. Чумак. - С. 62-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Литвин И. Н.  Передача денотативной информации в украинском переводе романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" / И. Н. Литвин. - С. 67-71
  Могілей І. І.  Особливості перекладу англійських іменникових композитів у сфері лексики широкого вжитку / І. І. Могілей. - С. 72-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Василик О. Б.  Уманські вулиці у XIX ст.: лінгвістичний аспект / О. Б. Василик. - С. 80-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гонца І. С.  Структурно-граматичні особливості ойконімів Черкащини / І. С. Гонца. - С. 86-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зоря В. Г.  Діалектичні риси у фонетичній системі Шевченкової мови / В. Г. Зоря. - С. 90-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Калько М. І.  Перспективи використання двокомпонентної теорії виду в українській аспектології / М. І. Калько. - С. 98-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Весельська Г. С.  Сфера єднальних семантико-синтаксичних відношень як вторинна сфера інших семантичних груп сполучників / Г. С. Весельська. - С. 105-109
  Редчиць Т. В.  Проблеми визначення виду дієслова в німецькій мові / Т. В. Редчиць. - С. 109-113. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Личук М. І.  Імпліцитні моделі ствердної та заперечної модальності напівфразеологічних речень / М. І. Личук. - С. 113-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шитик Л. В.  Чинники породження синкретизму складних речень / Л. В. Шитик. - С. 118-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шиць А. А.  Класифікаційні схеми дослідження простих речень у сучасній граматичній теорії / А. А. Шиць. - С. 125-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тесля В. А.  Джерела походження вигуків німецької мови / В. А. Тесля. - С. 131-135
  Вінтонів М. О.  Концепція синхронної перехідності / М. О. Вінтонів. - С. 136-138
  Калько М. І.  Нові обрії лінгвокультурологічного аналізу фольклорного слова / М. І. Калько. - С. 138-140

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У "Віснику" надруковано статті, прсвячені проблемам перекладознавства, граматики, семантики мовних одиниць, концептуального аналізу,лінгвістики тексту. Розглянуто методологічні питання лінгвістики, включено спостереження над різномовним текстовим матеріалом у лінгвокультурологічному контексті. Для широкого кола філологів - науковців, викладачів, аспірантів, студентів, вчителів

 
39 81
М74

        Мовні і концептуальні картини світу [Текст] : зб. наук. пр. № 7 / Київський ун-т імені Т. Шевченка, Ін-т філології. - К. : ЛОГОС, 2002. - 594 с.

Зміст:
  Алєксєєва І. О.  Евфемізми як відображення соціальних змін : від позначення табу до етикетних форм та політичної коректності / І. О. Алєксєєва. - С. 1-10
  Анохіна Т. О.  Пауза як поліфункціональний феномен полікодового тексту / Т. О. Анохіна. - С. 10-15
  Антонюк М. О.  Метафора та її роль в мовній картині світу / М. О. Антонюк. - С. 15-19
  Балабін В. В.  Професійна компетентність військового перекладача / В. В. Балабін. - С. 20-23
  Берковець В. В.  Акцентно-ритмічна будова українського слова у словнику й тексті : національно-мовна специфіка і стилістичний потенціал / В. В. Берковець. - С. 23-35
  Бєлова А. Д.  Індивідуальна картина світу : інтерпретація і використання лінгвістичних ідей в НЛП / А. Д. Бєлова. - С. 36-43
  Бєлова А. Д.  Лексична семантика і міжкультурні стереотипи / А. Д. Бєлова. - С. 43-54
  Биценко А. Ю.  Семантика модального дієслова "sollen" в німецьких юридичних актах / А. Ю. Биценко. - С. 54-60
  Булатецька Л.  Контекст у контексті / Л. Булатецька. - С. 60-73
  Бурда О. В.  Мова як віддзеркалення національної ментальності (на прикладі перекладу німецьких і українських міфологем) / О. В. Бурда. - С. 74-80
  Вергун Л.  Скорочення в англійській терміносистемі "освіта" та їх переклад українською мовою / Л. Вергун. - С. 80-87
  Волошина О. В.  Структура і семантика еліпсиса в сучасній англійській мові / О. В. Волошина. - С. 87-90
  Вострова С. В.  Фреймовий аналіз концептуальної ситуації "перебіг хвороби" в англомовному медичному дискурсі / С. В. Вострова. - С. 90-102
  Гливінська Л. К.  Семантична структура генітивних метафор (на матеріалі поезій М. Вінграновського) / Л. К. Гливінська. - С. 102-107
  Городецька О. В.  Концепти "клас" та "соціальний статус" у сучасній англійській мові / О. В. Городецька. - С. 107-114
  Горяча Н. М.  Уроки психологізму та естетизму Марселя Пруста у сучасній французькій літературі / Н. М. Горяча. - С. 114-124
  Грек Л. В.  Синтаксичні особливості роману Дж. Джойса "Улісс" як проблема перекладу / Л. В. Грек. - С. 124-130
  Данилюк С. С.  Особливості структури текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів / С. С. Данилюк. - С. 131-136
  Дерменджі О.  Тема Роксолани в австралійській літературі / О. Дерменджі. - С. 137-143
  Дмитрук О. В.  Маніпулятивні прийоми у сучасних ЗМІ / О. В. Дмитрук. - С. 143-150
  Дьяконова І. Л.  Лексичні характеристики електронного листування / І. Л. Дьяконова. - С. 150-154
  Загуляєва О. І.  Особливості розвитку сюжетної лінії поетичних текстів / О. І. Загуляєва. - С. 155-160
  Захарова Ю. М.  Інтонація наративів в англомовному дискурсі політиків країн арабського світу / Ю. М. Захарова. - С. 160-165
  Заярна І. С.  Барокові моделі світу в сучасній російській поезії (на матеріалі творчості Д. Бобишева) / І. С. Заярна. - С. 165-175
  Звонська-Денисюк Л. Л.  Вираження часових відношень в системі давньогрецького дієприкметника / Л. Л. Звонська-Денисюк. - С. 175-179
  Зіневич В. В.  Символізм світу речей у "Великому Гетсбі" Ф. С. Фіцджеральда та "Старшому боярині" Т. Осьмачки / В. В. Зіневич. - С. 180-189
  Іващенко В. Л.  Слово концепт у романських, германських та слов'янських мовах (з історії лексикографічної фіксації) / В. Л. Іващенко. - С. 189-198
  Ільницька Л. Л.  Віртуальні НЛП сеанси як аргументативний дискурс / Л. Л. Ільницька. - С. 199-207
  Ільченко О. М.  Індикатори умови в аспекті етикетизації / О. М. Ільченко. - С. 207-212
  Калустова О. М.  Стилістична персоніфікація на основі роду іменника та її відтворення в перекладі / О. М. Калустова. - С. 212-220
  Кальчу Т. В.  Семантична та логічна структура концепту "sin" як основа текстоутворюючої функції в романі А. Камю "The Fall" / Т. В. Кальчу. - С. 220-224
  Коваль Н. М.  Відбиття розвитку мовної картини світу у лексичній системі іспаномовного суспільно-політичного дискурсу / Н. М. Коваль. - С. 224-230
  Козловська Г. Б.  Форми реалізації прагматичного аспекта інформування в газетному повідомленні про погоду / Г. Б. Козловська. - С. 230-235
  Колейчик О. О.  Тематизація тексту в аспекті імпліцитної номінації / О. О. Колейчик. - С. 235-240
  Колодій Б. М.  Способи перекладу деяких українських часток англійською мовою / Б. М. Колодій. - С. 240-245
  Коломієць Л. В.  Віршовий переклад як метапоетичне письмо : проблема творчого методу перекладача / Л. В. Коломієць. - С. 245-254
  Коломієць Н. В.  Подання інформації на веб-сайтах служби новин CNN : структурні особливості резюме / Н. В. Коломієць. - С. 254-262
  Константінова О. В.  Американізми і бритицизми в термінології оподаткування сучасної англійської мови / О. В. Константінова. - С. 262-269
  Кравченко Н. К.  Когнітивні та мовні особливості сучасної міжнародно-правової картини світу / Н. К. Кравченко. - С. 269-275
  Крижановська М. В.  Невербальні елементи комунікації як складові комунікативної компетенції у дискурсі телеінтерв'ю / М. В. Крижановська. - С. 275-285
  Кургут Л. П.  Функціонально-граматична категорія причини та наслідку / Л. П. Кургут. - С. 285-289
  Кур'янова М. О.  Переклад дієслівних номінацій повинності в німецькомовних науково-технічних текстах / М. О. Кур'янова. - С. 290-296
  Лазаренко Т. Д.  Нові творчі проблеми афро-американської жіночої новели 1980-х - 1990-х рр. / Т. Д. Лазаренко. - С. 296-302
  Лахтіонова К. М.  Новітні англомовні запозичення як складова частина сучасного італійського лексикону / К. М. Лахтіонова. - С. 302-307
  Левченко О. П.  Фразеологічна репрезентація світу / О. П. Левченко. - С. 307-315
  Лихолай Г. Л.  Феномен знання як міждисциплінарний концепт / Г. Л. Лихолай. - С. 315-321
  Любарець Н. О.  Мотив смерті в романі Вірджинії Вульф "Хвилі" / Н. О. Любарець. - С. 322-326
  Малій А.  Художня своєрідність драматургії Гарольда Пінтера кінця 1950-х рр. / А. Малій. - С. 326-331
  Малікова О. В.  Засоби позначення риторичного прийому балансування аргументів у сучасному науковому дискурсі / О. В. Малікова. - С. 332-338
  Мартінек С. В.  Концептуалізація білого та чорного кольорів (за результатами асоціативного експерименту) / С. В. Мартінек. - С. 338-347
  Мельничук С. В.  Оказіоналізми як засіб вираження пестливості та їх переклад (на матеріалі англійської та української мов) / С. В. Мельничук. - С. 347-353
  Морошкіна Г. Ф.  Маркери кооперативності у телевізійному інтерв'ю / Г. Ф. Морошкіна. - С. 353-358
  Мосенкіс Ю. Л.  Перспективи запровадження спецкурсу "Походження української мови" / Ю. Л. Мосенкіс. - С. 358-363
  Мутон Я. Р.  Змішана мотивація композитів у російській та французькій мовах / Я. Р. Мутон. - С. 363-368
  Мушніна О. О.  Граматичні особливості науково-технічного перекладу у порівнянні з художнім прозовим перекладом (англо-українські паралелі) / О. О. Мушніна. - С. 368-372
  Науменко Л. П.  Семантична структура слова business / Л. П. Науменко. - С. 372-378
  Наумова Н. Г.  Фатичний інформатив у діловому дискурсі / Н. Г. Наумова. - С. 378-383
  Некрашевич А. В.  Лексеми кольору у поезії Франсуа Війона / А. В. Некрашевич. - С. 383-392
  Огаркова Г. А.  Концептуальна метафора води як засіб вираження концепту "кохання" в сучасній англійській мові / Г. А. Огаркова. - С. 392-397
  Омельченко О. В.  Чудесне або фантастичне у новелістиці Марселя Еме / О. В. Омельченко. - С. 398-403
  Онищенко О. М.  Перші перекладачі творів Т. Г. Шевченка на німецьку мову / О. М. Онищенко. - С. 403-408
  Палінська О. М.  Джерела формування білінгвізму Ольги Кобилянської / О. М. Палінська. - С. 408-413
  Панасенко Н. І.  Гендерні стратегії пісенного дискурсу (лінгвістичний та культурологічний аспекти) / Н. І. Панасенко. - С. 414-421
  Перепльотчикова С. Є.  Словотворення Н. Казандзакіса як одна з рис його індивідуального стилю / С. Є. Перепльотчикова. - С. 422-429
  Петриченко І. А.  Особові займенники : реалізація "себе" у носіїв японської мови / І. А. Петриченко. - С. 429-434
  Підвойний В. М.  Ісламська антропоніміка та етнолінгвістика (власні імена в мовній картині світу) / В. М. Підвойний. - С. 435-440
  Розмаріцо І. О.  Вербальна репрезентація концепту "CLIMATE CHANGE" в англомовній картині світу / І. О. Розмаріцо. - С. 440-447
  Сарбаш О. С.  Семантичні особливості емотивних іменників в сучасній англійській мові / О. С. Сарбаш. - С. 447-454
  Скибицька Н. В.  Роль прислівників у вираженні епістемічної модальності / Н. В. Скибицька. - С. 455-462
  Слухай Н. В.  Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену / Н. В. Слухай. - С. 462-470
  Смагло Н. С.  Типологія класу однинних іменників у сучасній українській мові / Н. С. Смагло, Л. Б. Мартинова. - С. 470-475
  Степанюк Г. М.  Запозичення в англійській лексиці моди ХХ століття / Г. М. Степанюк. - С. 475-479
  Столярова М. О.  Етикет у віртуальній англомовній комунікації / М. О. Столярова. - С. 480-485
  Ткачова Г. В.  "Зникнення" автора у художньому тексті постмодернізму (на прикладі роману К. Рансмайра "Останній світ") / Г. В. Ткачова. - С. 486-492
  Трищенко І. В.  Про деякі особливості метонімічних звертань / І. В. Трищенко. - С. 493-498
  Ущина В.  Інтеракціональні особливості топікального контролю в комунікативній ситуації політичних дебатів / В. Ущина. - С. 498-506
  Фокін С. Б.  Чинники трансформації аналітичної форми пасиві в синтетичну при перекладі з іспанської / С. Б. Фокін. - С. 506-511
  Фоменко О. С.  Неологізми - мовні наслідки терористичних актів 11 вересня 2001 року / О. С. Фоменко. - С. 512-517
  Черська Ж.  Місце прикметників у мовних картинах світу / Ж. Черська. - С. 518-522
  Швачко С. О.  Семантичне навантаження денумеральних одиниць / С. О. Швачко. - С. 522-527
  Шиманович Г. М.  Назви осіб як відображення динаміки розвитку англійської мови у ХХ столітті / Г. М. Шиманович. - С. 527-532
  Шишков В. В.  Іспанські поліпредикатні фраземи та їх семантичні особливості / В. В. Шишков. - С. 533-541
  Шовковий В. М.  Етимологія вказівних займенників сфери і особи у латинській та давньогрецькій мовах / В. М. Шовковий. - С. 542-549
  Яковенко І. В.  Стихія вогню в прозі Фленнері О'Коннор / І. В. Яковенко. - С. 549-555
  Яхонтова Т. В.  Концепція жанру в сучасній риториці / Т. В. Яхонтова. - С. 555-561
  Яшенкова О. В.  Реалізація принципів спілкування в діловій сфері / О. В. Яшенкова. - С. 561-573
  Архелюк В. В.  Особливості комунікації в мережі Інтернет / В. В. Архелюк. - С. 573-579
  Бігарі А. А.  Засоби вираження категорії модальності у дискурсі сімейного спілкування / А. А. Бігарі. - С. 579-586
  Савченко І. А.  Труднощі перекладу сучасних українських військово-політичних реалій / І. А. Савченко. - С. 586-590

 
40 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 12 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2007. - 454 с.

Зміст:
  Артемова Л. В.  Заголовок як маркер експресивності сучасної аналітичної статті (на матеріалі іспанського періодичного видання "El Pais") / Л. В. Артемова. - С. 3-6
  Багрій О. І.  Предикати пропозиційного відношення думки як засоби переконання у науковій дискусії / О. І. Багрій. - С. 6-13
  Бенкендорф Г. Д.  Мовні особливості лексем агитация/agitation у мовах тоталітарних партій / Г. Д. Бенкендорф. - С. 13-18
  Беркещук Х. М.  Емотивна функція антропонімів (на матеріалі австралійських поетичних творів) / Х. М. Беркещук. - С. 18-22
  Бондаренко В. В.  Функції шрифтової варіативності англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 23-29
  Братель О. М.  Ключові образи в аргентинській поезії емігрантів з Іспанії та їх нащадків / О. М. Братель. - С. 29-34
  Васік Ю. А.  Динамічні характеристики політичної промови / Ю. А. Васік. - С. 42-48
  Вергун Л. І.  Загальні аспекти відповідності освітньої лексики англійської та української мов / Л. І. Вергун. - С. 48-53
  Верзун Л. В.  Особливості ідіолекту Соломії Павличко і Дарії Радієнко (на матеріалі роману Девіда Г. Лоуренса "Коханець леді Чатерлей") / Л. В. Верзун. - С. 53-57
  Вітвіцька І. В.  Графічні особливості запозичень-арготизмів у французькій мові / І. В. Вітвіцька. - С. 57-62
  Войнаровська Л. А.  Терміносистема електронної комерції та її функціонування в полікодових текстах / Л. А. Войнаровська. - С. 62-67
  Гаврилова Ю. В.  Функціонування трансформованих прецедентних феноменів у франкомовному медіа-дискурсі / Ю. В. Гаврилова. - С. 67-71
  Галуцьких І. А.  Реалізація динамічного потенціалу ядерного словника англійської і німецької мов: універсальність і специфіка (досвід семантичного аналізу) / І. А. Галуцьких. - С. 71-75
  Гаценко І. О.  Особливості типології ономатопеїчних слів / І. О. Гаценко. - С. 75-80
  Горенко О. П.  Специфіка українських атропонімів / О. П. Горенко. - С. 80-85
  Гринюк О. С.  Синонімічні відносини між афіксальними похідними сучасної німецької мови / О. С. Гринюк. - С. 86-91
  Горхова І. В.  Сутність та структура семантичного поля: основні підходи / І. В. Горхова. - С. 91-95
  Горчак Т. Ю.  Семіотична типологія словесних образів-символів у американській поезії XX століття / Т. Ю. Горчак. - С. 96-101
  Грицанчук О. О.  Причини застосування трансформації присудка в англо-українському художньому перекладі / О. О. Грицанчук. - С. 101-107
  Гриценко Г. М.  Особливості монтажу композиційно-мовленнєвих форм у роботі редактора художнього тексту / Г. М. Гриценко. - С. 107-113
  Гулей М. Л.  Когнітивно-мовленнєві стратегії у французькому політичному дискурсі / М. Л. Гулей. - С. 114-119
  Гулівець Н. О.  Особливості еволюції концептуального блоку прийом їжі в історії англійської мови (на матеріалі літературних джерел) / Н. О. Гулівець. - С. 119-127
  Гурбанська С. О.  Лексична заміна компонентів стійких висловлювань як спосіб структурно-семантичної трансформації / С. О. Гурбанська. - С. 127-134
  Давиденко Г. В.  Дискурсивні ознаки німецької народної казки / Г. В. Давиденко. - С. 137-143
  Давиденко Н. В.  Проблеми перекладу термінів канонічного права (на матеріалі творів Станіслава Оріховського) / Н. В. Давиденко. - С. 143-147
  Завринська І. Ф.  Структурно-семантична характеристика фразеологічних одиниць з теонімним та міфонімним компонентами / І. Ф. Завринська. - С. 148-155
  Звонська Л. Л.  Перифрастичні звороти на позначення футуральності у давньогрецькій мові / Л. Л. Звонська. - С. 155-159
  Іванова О. Ю.  Диглосія та білінгвізм як результат культурних традицій ти соціальних процесів у полінаціональному суспільстві (на прикладі іспанського суспільства) / О. Ю. Іванова. - С. 160-164
  Ізотова Н. П.  Роль заголовку як сильної позиції в актуалізації ключового концепту художнього твору (на матеріалі англомовних біографічних романів XX століття) / Н. П. Ізотова. - С. 164-169
  Ісакова Ю. П.  Інфінітивні перифрази в італійській та українській мовах / Ю. П. Ісакова. - С. 169-174
  Каламаж М. А.  Функціональні характеристики числівників сучасної англійської мови (на матеріалі художніх текстів) / М. А. Каламаж. - С. 174-182
  Камінський Ю. І.  Реконструкція-вставка слова або сполуки як різновид лексичної декомпресії англійського речення в українському перекладі / Ю. І. Камінський. - С. 182-187
  Кам'янець А. Б.  Т. С. Еліот і Д. Лодж - стратегії відтворення інтертекстуальної іронії / А. Б. Кам'янець. - С. 188-192
  Качмар О. В.  Короткий опис дериватів власних імен, виявлених у TLFi / О. В. Качмар. - С. 192-195
  Коломієць Л. В.  Від неоромантичної до необуквалістичної концепції поетичного перекладу / Л. В. Коломієць. - С. 195-203
  Кононова Д. В.  Гендерний аспект реалізації каузації у неформальних комунікативних ситуаціях сучасного англомовного дискурсу / Д. В. Кононова. - С. 203-209
  Копильна О. М.  Алюзія як перекладознавча проблема / О. М. Копильна. - С. 209-213
  Костик О. І.  Семантико-структурні особливості складних слів і словосполучень в англійській мові / О. І. Костик, Ю. А. Яременко. - С. 213-218
  Кремзикова С. Ю.  Ритуалізовані ситуації "оплакування" та їх вербалізація в старофранцузькому художньому дискурсі / С. Ю. Кремзикова. - С. 218-222
  Кришталюк Г. А.  Заперечення як засіб фокусування та рефокусування в аналітичних статтях америкнських газет: лінгвокогнітивний аспект / Г. А. Кришталюк. - С. 223-228
  Кузнєцова Д. Ю.  Каталог емоційних значень номінацій виразів обличчя в дискурсі / Д. Ю. Кузнєцова. - С. 229-234
  Кузьменко Ю. Г.  Поняття сенсорно-чуттєвої сфери в різних наукових парадигмах / Ю. Г. Кузьменко. - С. 234-238
  Левінська О. О.  Історична ретроспектива лінгвістичних досліджень поетичної мови / О. О. Левінська. - С. 240-245
  Лукашенко Н. Г.  Особливі графічні знаки інтернет-дискурсу: смайлики, емотикони та @ / Н. Г. Лукашенко. - С. 245-249
  Мартиненко П. І.  Утворення дієслів та віддієслівних іменників у текстах сучасної іспанської періодики / П. І. Мартиненко. - С. 249-252
  Марунько О. А.  Когнітивна структура речення усталеної конструкції з претеритальним кон'юктивом / О. А. Марунько. - С. 253-257
  Мокра О. М.  Структурно-семантичні ознаки та прагматичні властивості прислів'їв із семою заперечення / О. М. Мокра. - С. 257-260
  Моренець І. М.  Семантичні основи суфіксального словотвору дієслів в іспанській мові / І. М. Моренець. - С. 260-266
  Мосейчук О. М.  Конотативна складова у семантиці однослівних ідіом / О. М. Мосейчук. - С. 266-271
  Мосенкіс Ю. Л.  Проблеми дослідження семантичних відповідностей у спорідненій лексиці (на матеріалі алтайських мов у порівнянні з індоєвропейськими) / Ю. Л. Мосенкіс, Р. І. Синишин, Д. І. Переверзєв. - С. 271-274
  Мосієнко О. В.  Роль детермінативів у представленні злочинців і жертв в англомовних газетних новинах / О. В. Мосієнко. - С. 275-281
  Ніконова В. Г.  Архітектоніка концептуальної мережі трагічного в поетиці Шекспіра / В. Г. Ніконова. - С. 285-293
  Новохатська Н. В.  Дефініції понять розмовний стиль, розмовне мовлення і розмовна конструкція у сучасній лінгвістиці / Н. В. Новохатська. - С. 293-298
  Онищенко Ю. К.  Мовно-стилістичні труднощі українських перекладів у сфері програмного забезпечення / Ю. К. Онищенко. - С. 298-302
  Орлова І. С.  Ідіостиль автора в оригіналі та перекладі (лексичний аспект) / І. С. Орлова. - С. 303-307
  Охріменко В. І.  Континуум модальних значень достовірності мікрополя вірогідності / В. І. Охріменко. - С. 308-314
  Павлик В. І.  Газетно-публіцистичний жанр глоса з огляду на комунікативну прагматику (до історії питання) / В. І. Павлик. - С. 314-319
  Пилипенко Р. Є.  Лінгвокультурологічні аспекти дослідження фахової мови економіки / Р. Є. Пилипенко. - С. 320-323
  Полховська М. В.  Ініціальне "there" в екзистенційних реченнях (історичний аспект) / М. В. Полховська. - С. 323-328
  Пономаренко В. П.  Засоби звертання в італійській мові XX-XXI ст. - історичні традиції, еволюція і сучасні тенденції / В. П. Пономаренко. - С. 328-335
  Пригодій С. М.  Новітня монографія Гарольда Блума: за і проти / С. М. Пригодій. - С. 335-339
  Рим Кил Хо  Лексический национальный вариант испанского языка в Мексике (по произведению Карлоса Фуэнтеса "La region mas transparente") / Рим Кил Хо. - С. 340-345
  Разумеєнко Н. В.  Озвучування як різновид аудіовізуального перекладу / Н. В. Разумеєнко. - С. 345-349
  Рудько Л. П.  Звертання як компонент загальної системи комунікативно-прагматичних засобів п'єси / Л. П. Рудько. - С. 350-354
  Савчин В. Р.  Вибір твору для перекладу як прояв особистості перекладача (на матеріалі творчості Миколи Лукаша) / В. Р. Савчин. - С. 354-358
  Сандига Л. О.  Когнітивна метафора як спосіб утворення евфемізмів тематичного поля "смерть" (на матеріалі англійської мови) / Л. О. Сандига. - С. 359-363
  Свірідова Ю. О.  Поетика пейзажу в історичній ретроспективі / Ю. О. Свірідова. - С. 363-369
  Сидельникова Л. В.  Лінгвістичний простір у теорії мови кабалістичної науки / Л. В. Сидельникова. - С. 369-374
  Скібіцька О. В.  Перекладацька креативність як спосіб прагматичної адаптації при перекладі туристичних текстів / О. В. Скібіцька. - С. 374-381
  Старовойтова Х. В.  Метафорична модель жива істота - матір як втілення архетипу матері у сучасній французькій драмі / Х. В. Старовойтова. - С. 381-386
  Старкевич Т. О.  Сучасні аспекти дослідження рекламного дискурсу: експресія-аргументація / Т. О. Старкевич. - С. 387-394
  Столярова А. А.  Прагматичні особливості використання термінології в новогрецьких законодавчих текстах (на прикладі текстів чинних кримінального та кримінально-процесуального кодексів Греції) / А. А. Столярова. - С. 394-399
  Талавіра  Безартиклеві словосполучення із прийменником on (на матеріалі англомовних журнальних статей) / Талавіра. - С. 399-404
  Терехова С. І.  Типи особових репрезентацій в українській, російській і англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 405-412
  Фесенко Г. Г.  Діяльнісно-когнітивна парадигма перекладу / Г. Г. Фесенко. - С. 412-418
  Цюпа М. А.  Звуження та розширення абревіатур у французькій мові / М. А. Цюпа. - С. 418-422
  Шаповал Н. В.  Особливості семантико-синтаксичної комбінаторики власних назв (на матеріалі французької мови) / Н. В. Шаповал. - С. 423-429
  Шемякіна Н. П.  Елементи композиції драматичного твору / Н. П. Шемякіна. - С. 429-434
  Яковенко О. і.  Функціонування метафоричних термінів підмови економіки в сучасній італійській мові / О. і. Яковенко. - С. 434-444
  Авраменко О. В.  Фрейм підозра у концептуалізації інтриги розкриття таємниці / О. В. Авраменко. - С. 444-450

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
41 81.2И
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія іноземні мови Вип. 15 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 313 с.

Зміст:
  Галенко І.  Професор Анджей Гавронський про роль емоцій у мові / І. Галенко. - С. 3-8
  Кіт Л.  Запитання вторинної функції у сучасній англійській мові / Л. Кіт. - С. 9-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лотоцька К.  Літературна алюзія у романах Айріс Мердок / К. Лотоцька, М. Іваськевич. - С. 16-23
  Панченко К.  Cтановлення граматичних форм майбутнього часу в німецькій та українській мовах / К. Панченко. - С. 24-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Принада Н.  Похвала як мовленнєвий акт: типологічні ознаки / Н. Принада. - С. 35-41. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Довганюк І.  Виправдання як мовленнєвий жанр у сучасному німецькому політичному дискурсі / І. Довганюк. - С. 42-48
  Працьовита Н.  Метафора як засіб кодування лінгвістичних концептів (на текстодискурсній базі роману "Прощавай, зброє" Ернеста Хемінгуея / Н. Працьовита. - С. 49-54
  Олешик Л.  Дієслівна проблематика у типологічних дослідженнях / Л. Олешик. - С. 55-63
  Гринюк О.  Валентність твірних основ і словотвірних афіксів віддієслівних іменників на позначення дії у сучасній німецькій мові / О. Гринюк. - С. 64-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирилюк Н.  Малайзійський варіант англійської мови: соціолекти та їхня динаміка / Н. Кирилюк. - С. 71-78
  Пиц Т.  Німецькі назви шкіряників у польській, білоруській та українській мовах XV–XVII ст. / Т. Пиц. - С. 79-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Татаровська О.  Ідіоми з негативною полярністю в сучасній англійській мові / О. Татаровська. - С. 87-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дяків Х.  Семантичні особливості застереження у німецькій та українській мовах / Х. Дяків. - С. 97-106. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Драбовська В.  Проблема визначення діалекту в американській та вітчизняній регіональній діалектології / В. Драбовська. - С. 107-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бернар Г.  Лексичні характеристики діалогу у п’єсах С. Беккета, Г. Пінтера і Т. Стоппарда / Г. Бернар. - С. 118-123
  Pomirko R.  Particularidades semantico-cognitivas del lexico espanol / R. Pomirko. - С. 124-129
  Кабов А.  Генеза та семантико-функціональні особливості майбутнього іспанського та французького умовного способу / А. Кабов. - С. 130-137
  Космацька Н.  Оцінювальний чинник у діалогічному мовленні фрацузьких коміксів / Н. Космацька. - С. 138-144
  Семів А.  Семантична аналогія арготичної лексики картярів (на матеріалі англійської, французької, української та російської мов) / А. Семів. - С. 145-149
  De Miguel Angel  La yuxtaposicion correctora / De Miguel Angel, La Fuente Gonzalez. - С. 150-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Maria Lourdes Espinilla Herrarte  La celebracion de la fiesta del arbol” en las escuelas primarias de una provincia Espanola (Palencia) en el primer tercio del siglo XX / Maria Lourdes Espinilla Herrarte, Jose Luis Gonzalez Sanchez. - С. 158-168
  Jesus A. Valero Matas  Identidad y cultura: herramientas para la discriminacion social / Jesus A. Valero Matas. - С. 169-179
  Устименко М.  Творчість Саллі Манн у контексті літератури американського півдня / М. Устименко. - С. 180-185
  Рубанова Г.  Постать Тадеуша Бой-Желенського в польській та українській культурі / Г. Рубанова. - С. 186-190
  Маценка М.  Герман Гессе про музику / М. Маценка. - С. 191-197
  Антонюк М.  Соціальна іронія у новелі Костаса Варналіса справжня апологія Сократа” / М. Антонюк. - С. 198-207
  Чишинська О.  Мотив бібліотеки у циклі есе подорож у внутрішній світ Відня” Г. Рота / О. Чишинська. - С. 208-214
  Осташ М.  Типовий зв’язок і мотив, повтор і орієнтоване на конкуренцію спонукання у віршах для дітей / М. Осташ. - С. 215-223. - Текст польск. мовою
  Басіна К.  Філософська проблематика в романі С. Беккета мерфі / К. Басіна. - С. 224-229
  Полховська О.  Концепція традиції в американській неогуманістичній критиці / О. Полховська, Т. Петренко. - С. 230-237
  Наняк Ю.  Микола Терентійович Улезко як перекладач фауста Йогана Вольфганга Фон гете / Ю. Наняк. - С. 238-243
  Матюша В.  Кореляція типів асиметрії з трансформаційними прийомами у перекладі драматичних творів / В. Матюша. - С. 244-249
  Матюша П.  Вплив внутрішніх пропріальних елементів на переклад військових ергонімів / П. Матюша. - С. 250-257
  Глущенко Л.  Гноми Платона у перекладі Ю. Ф. Мушака / Л. Глущенко. - С. 258-266
  Чернюх Б.  Дієслівний вид і модальність: латинський імперфект / Б. Чернюх. - С. 267-273
  Слобода О.  Лексико-семантичні та функціональні особливості мікросистеми іменників, що позначають масиви води у творах Теокріта та Лонга / О. Слобода. - С. 274-281
  Добровський М.  Проблема, настрій, жанр, художній світ, композиція та їхня кореляція в елегії Тібула І.2 / М. Добровський. - С. 282-296. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Косович О.  Перцепція оказіональних слів у міжкультурній комунікації / О. Косович. - С. 297-301
  Паславська А.  Підручник du Ред. Н. Бориско, Г. Каспар-Гене Вінниця: Нова книга, 2008 р. / А. Паславська. - С. 302-303
  Кам'янець В.  Ірина Cавчук. Німецька мова: Навчальний посібник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Львів: Світ, 2007. – 272 с. / В. Кам'янець. - С. 304-307
  Зорівчак Р.  З Україною у серці / Р. Зорівчак. - С. 308-309

Рубрики: Мовознавство загальне

Анотація:   У Віснику Львівського національного університету, серія “Іноземні мови” розглянуто питання словотвору, семантики, синтаксису, контрастивної лінгвістики англійської, німецької, французької, іспанської та класичних мов. Окремі статті висвітлюють проблеми філософії мови, мовознавчі традиції у Львівському університеті, сучасні методики викладання іноземних мов. Для науковців, викладачів і студентів філологічних спеціальностей, учителів шкіл й усіх, хто цікавиться мовознавством.

 
42 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 18 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2007. - 164 с.

Зміст:
  Безребра Н. Ю.  Комплексний підхід до аналізу особливостей поетики Е. Дікінсон: теоретична значущість та перспективи дослідження / Н. Ю. Безребра. - С. 3-6
  Березенко В. М.  Маркери вірогідності повідомлення у репліках-увірогідненнях мовця / В. М. Березенко. - С. 7-11
  Васильчук Л. Ф.  Структурно-семантичний розвиток фразеологічних одиниць / Л. Ф. Васильчук. - С. 11-21
  Венгренівська М. А.  Вичленення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом / М. А. Венгренівська. - С. 21-25
  Войнаровська Л. А.  Англійська терміносистема "соціальне управління" в історичному аспекті / Л. А. Войнаровська. - С. 25-30
  Гаврилова Ю. В.  Різновиди смислових трансформацій прецедентних феноменів у франкомовному медіа-дискурсі / Ю. В. Гаврилова. - С. 30-34
  Гладуш Н. Ф.  Роль мовленнєвого акту в структурі дискурсу / Н. Ф. Гладуш. - С. 34-40
  Ігіна З. О.  Прагматичні особливості модальних слів / З. О. Ігіна. - С. 40-45
  Ізотова Н. П.  Асоціативне розгортання концепту творчість в англомовній художній прозі (на матеріалі біографічних романів XX століття) / Н. П. Ізотова. - С. 46-51
  Каламаж М. А.  Семантико-когнітивні аспекти фразеологічних одиниць англійської мови з числівником one / М. А. Каламаж. - С. 51-60
  Кириченко Т. Г.  Типи дискурсивних новинних структур друкованих та електронних ЗМІ в зіставному аспекті / Т. Г. Кириченко. - С. 60-69
  Кузнєцова Д. Ю.  Вираз обличчя як об'єкт лінгвістичного дослідження / Д. Ю. Кузнєцова. - С. 69-74
  Кулик Н. Д.  Декодування фразеологічної семантики у словникових дефініціях / Н. Д. Кулик. - С. 74-79
  Панченко О. О.  Особливості функціонування концепту людина в художній прозі "нового роману" / О. О. Панченко. - С. 79-87
  Пилипенко Р. Є.  Провідні риси інституційних форм сучасного німецькомовного економічного спілкування / Р. Є. Пилипенко. - С. 87-91
  Підіпригора Ю. Г.  Особливості перекладу дієслівних перефраз іспанської мови як засобів вираження категорії аспектуальності / Ю. Г. Підіпригора. - С. 91-96
  Сидельникова Л. В.  Езотеричне походження латинської мови / Л. В. Сидельникова. - С. 96-101
  Сорокін С. В.  Категорія таксису в різносистемних мовах (на матеріалі турецької та української мов) / С. В. Сорокін. - С. 101-106
  Сушкова Н. О.  До питання про типологію дискурсів / Н. О. Сушкова. - С. 107-111
  Тарасова О. А.  Різновиди інформації у поетичному тексті / О. А. Тарасова. - С. 111-117
  Терехова С. І.  Типи часових указувань, співвідносних з майбутнім, в українській, російській та англійській мовах / С. І. Терехова. - С. 117-121
  Трубенко І. А.  Метонімія як текстотвірний фактор у художній прозі англійського модернізму (на матеріалі творів В. Вульф та Д. Г. Лоуренса) / І. А. Трубенко. - С. 121-126
  Харченко О. В.  Етнічні стереотипи крізь призму мультинаціональних та міжетнічних американських жартів / О. В. Харченко. - С. 127-135
  Цюпа М. А.  Лексикалізація абревіатур французької мови / М. А. Цюпа. - С. 135-141
  Черненко О. В.  Критерії визначення завершальної фази конфліктного дискурсу / О. В. Черненко. - С. 142-147
  Чеснокова Г. В.  Метафори відкритого/закритого типу у поетичному самоусвідомленні Е. Дікінсон / Г. В. Чеснокова. - С. 147-151
  Шипіцина Ю. В.  Реалізація різних типів дискурсу в текстах етичних кодексів / Ю. В. Шипіцина. - С. 152-156
  Шукало І. М.  Невербальні компоненти комп'ютерного рекламного дискурсу / І. М. Шукало. - С. 156-162

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
43 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 14 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2008. - 584 с.

Зміст:
  Андрієвська В. В.  Заперечення прогресу як структурний компонент концепту антилюдина / В. В. Андрієвська. - С. 3-10
  Андрусь Л. А.  Лінгвопрагматичні основи використання інтеррогативів французької мови у професійних мовленнєвих жанрах / Л. А. Андрусь. - С. 11-17
  Артемова Л. В.  Жанрова своєрідність колонки (на матеріалі періодичного іспанського видання "El Pais" / Л. В. Артемова. - С. 17-21
  Бабелюк О. А.  Когнітивний потенціал епістеми в американському постмодерністському іронічному стилі письма / О. А. Бабелюк. - С. 21-27
  Байоль О. В.  Периферійні номінації концепту самотність (на матеріалі драматичних творів Теннессі Вільямса) / О. В. Байоль. - С. 27-37
  Безпаленко А. М.  Наукові відкриття та їх типологія очима мовознавця / А. М. Безпаленко. - С. 37-42
  Бойцан Л. Ф.  Характеризуюча функція апозитивних утворень в тексті: лінгвостилістичний аспект / Л. Ф. Бойцан, Н. М. Приходько. - С. 42-48
  Бондаренко В. В.  Невербальні компоненти текстів-англомовних інструкцій до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 48-57
  Васильєва Т. В.  Маніпулятивні стратегії представника уряду в іспаномовній урядовій прес-конференції / Т. В. Васильєва. - С. 57-64
  Венгренівська М. А.  Чи можна випрати дитину (про вплив перекладу на зміни мовної картини світу українців) - зсуви в теорії, практиці чи редагуванні перекладів? / М. А. Венгренівська. - С. 65-70
  Власенко М. С.  Прагматична зумовленість вживання неособових форм дієслова та дієслівних конструкцій в іспанських законодавчих текстах / М. С. Власенко. - С. 71-76
  Войнаровська Л. А.  Аспекти дослідження й завдання лексикографічного опису термінології електронної комерції в інтернет-комунікації / Л. А. Войнаровська. - С. 76-82
  Гейко Т. М.  Фонографічні особливості італізмів у французькій мові (на прикладі прямих запозичень, які належать до сфери культури) / Т. М. Гейко. - С. 83-87
  Гирин О. В.  Англійські зворотні займенники в синхронії та діахронії / О. В. Гирин. - С. 91-95
  Гладка В. А.  Визначення лексико-граматичних розрядів питальних та відносних займенників французької мови / В. А. Гладка. - С. 95-101
  Головко О. Б.  Лексична об'єктивація концепту рух / О. Б. Головко. - С. 101-108
  Горбунова К. А.  наративний підхід до аналізу електронних текстів як передумова комплексного дослідження англомовних листів спам-повідомлень / К. А. Горбунова. - С. 108-114
  Гошилик Н. С.  Метафоризація онтологічного виміру концепту часу / Н. С. Гошилик. - С. 114-120
  Гулівець Н. О.  Тенденції розвитку номінації форм дозвілля в XXI столітті / Н. О. Гулівець. - С. 121-131
  Гусар М. В.  Типологія приватних газетних оголошень у ракурсі фреймової семантики / М. В. Гусар. - С. 131-140
  Данелян Ю. В.  Когнітивний імідж логоепістеми як прецедентної одиниці / Ю. В. Данелян. - С. 140-146
  Данилич В. С.  Концепція жанру в загальній системі становлення літературної мови Іспанії / В. С. Данилич. - С. 146-154
  Данильченко Д. О.  Пасив адресата: граматикалізація та узуалізація / Д. О. Данильченко. - С. 154-160
  Дєнєжна Е. В.  Оказіоналізми в творах Дж. Р. Р. Толкіна як перекладацька проблема / Е. В. Дєнєжна. - С. 161-168
  Дмитренко О. Л.  Прагмасемантичні типи директивів у публіцистичному дискурсі / О. Л. Дмитренко. - С. 168-178
  Довбня І. П.  Поняття еволюції і динаміки в контексті історичного розвитку мов / І. П. Довбня. - С. 178-187
  Довганчин Р. Г.  Особливості перекладу ономатопеїчної лексики Е. Хемінгуея / Р. Г. Довганчин. - С. 188-195
  Звонська Л. Л.  Категорія часу і категорія темпоральності в давньогрецькій мові / Л. Л. Звонська. - С. 195-201
  Зимич Є. В.  Особливості функціонування паремій у матримоніальному діалогічному дискурсі / Є. В. Зимич. - С. 201-205
  Істоміна О. М.  Ідентифікація концепту споживання у сильних позиціях роману Ж. Перека "Les Choses" / О. М. Істоміна. - С. 206-212
  Катернюк В. В.  Конверсія як спосіб утворення неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах / В. В. Катернюк. - С. 212-219
  Коваленко С. П.  Концептуально-семантична парадигма часу в мемуарному тексті / С. П. Коваленко. - С. 219-225
  Колесник О. С.  Семантика компонентів міфологічних просторів англійців і українців / О. С. Колесник. - С. 225-232
  Коротіч Т. А.  Рівні лінгво-семантичного аналізу художнього тексту / Т. А. Коротіч. - С. 234-238
  Костик О. І.  Лінгвістика крізь межі культур (зіставний метод лінгвістики) / О. І. Костик. - С. 238-245
  Кравченко В. Л.  Представлення ідеології в концептуальному вираженні поняття "Європа" / В. Л. Кравченко. - С. 245-251
  Кравченко Л. О.  Лексична база прізвищ українців Полтавщини / Л. О. Кравченко. - С. 251-259
  Крижановська М. В.  Маркери комунікативної асинхронії у процесі емоційної аргументації в дискурсі італійських ток-шоу / М. В. Крижановська. - С. 260-266
  Кромбет О. В.  Комплексний аналіз діяльності французьких граматистів XVI ст. у розвитку та встановленні орфографічної системи / О. В. Кромбет
  Круківська О. В.  Гіпо-гіперонімічні відношення у легальних дефініціях: комунікативно-прагматичний підхід (на матеріалі французької мови) / О. В. Круківська. - С. 274-291
  Ліпська Є. Л.  Лінгвокультурний аспект привітання і побажання у сучасній німецькій мові / Є. Л. Ліпська. - С. 291-298
  Лук'янченко М. П.  Алюзія в художньому тексті: перекладознавчий аспект / М. П. Лук'янченко. - С. 306-317
  Лымаренко Е. А.  Противительное предложение в текстах популярных англоязычных песен / Е. А. Лымаренко. - С. 317-321
  Любченко Т. В.  Критерії визначення перехідності дієслова у новогрецькій мові / Т. В. Любченко. - С. 321-329
  Магушинець І. І.  Рефлекси явищ народної латинської лексики в романських мовах / І. І. Магушинець. - С. 329-335
  Марченко Н. В.  Полісемія та омонімія сучасної німецької мови / Н. В. Марченко. - С. 335-342
  Моренець І. М.  Утворення біактантних дієслів з суфіксом -e-(a)- в іспанській мові / І. М. Моренець. - С. 342-348
  Мосенкіс Ю. Л.  Теорія мовного субстрату: досвід і сучасний стан дослідження / Ю. Л. Мосенкіс, Д. І. Переверзєв. - С. 348-353. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Назаревич Г. Я.  Суб'єктна синтаксема у реченнях з акціональними предикатами / Г. Я. Назаревич. - С. 354-360
  Ніка О. І.  Специфіка текстопобудови в діахронії / О. І. Ніка. - С. 360-366
  Ніконова В. Г.  Способи розкриття змісту художнього концепту: атрибути-семи й атрибути-асоціати (на матеріалі трагедій Шекспіра) / В. Г. Ніконова. - С. 367-374
  Орендарчук О. Л.  Структурні моделі англійських дієслів чуттєвої сфери / О. Л. Орендарчук. - С. 375-381
  Орлова І. С.  Гіпербола як проблема перекладу художнього тексту (когнітивний аспект) / І. С. Орлова. - С. 381-387
  Охріменко В. І.  Континуум сингулярних термів просторової модальності (логічний аспект) / В. І. Охріменко. - С. 387-394
  Охріменко О. М.  Теоретичні принципи класифікації фразеологізмів у перській мові / О. М. Охріменко. - С. 394-401
  Пилипенко Р. Є.  Інтерв'ю як репрезентант ідеологічних контекстів / Р. Є. Пилипенко. - С. 402-405
  Поздняков О. В.  Гетерогенність німецького молодіжного сленгу як системи у системі / О. В. Поздняков. - С. 405-412
  Пономаренко В. П.  До проблеми мовного консерватизму, або форми звертання у сардській і ретороманській мовах у плані діахронії і синхронії / В. П. Пономаренко. - С. 413-419
  Попова Н. М.  Роль стилістичних засобів мови у дискурсі суспільно-політичної тематики / Н. М. Попова. - С. 420-426
  Пригодій С. М.  Фокалізація: логіка самопоступу й самозаперечення / С. М. Пригодій. - С. 427-431
  Редька І. А.  Тенденції синестезійної образності в американській жіночій поезії XIX-XX століть (на матеріалі поетичних текстів Е. Дікінсон, Е. Бішоп, М. Мур, С. Плат, А. Секстон та А. Річ) / І. А. Редька. - С. 432-437
  Романенко О. В.  Проблеми використання відеофільмів на заняттях з французької як другої іноземної мови / О. В. Романенко. - С. 437-444
  Савенко А. О.  Міт у поетичній парадигмі збірки "Міт-історія" Й. Сеферіса / А. О. Савенко. - С. 444-448
  Савчук Р. І.  Оповідний простір художньої прози Ф. Саган як вияв індивідуального когнітивного простору авторки / Р. І. Савчук. - С. 449-455
  Свинцова І. О.  Комунікативно-когнітивний напрям у моделюванні поетичного ідіостилю: перспективи розвитку / І. О. Свинцова. - С. 455-461
  Семегин Т. С.  Категорії-концепти прекрасне/потворне у різних сферах гуманітарного знання / Т. С. Семегин. - С. 461-469
  Сидельникова Л. В.  Історичні передумови та особливості виникнення алфавітного письма / Л. В. Сидельникова. - С. 470-476
  Снгаївська Г. В.  Структурні та функціональні особливості абсолютної дієприкметникової конструкції в сучасній іспанській мові / Г. В. Снгаївська. - С. 476-482
  Синєгуб С. В.  Особливості репрезентації лінгвокультурологічного концепту "портрет" на матеріалі німецької дієслівної лексики / С. В. Синєгуб. - С. 483-490
  Синишин Р. І.  Сучасний стан дослідження генеалогічних зв'язків корейської мови (лексико-семантичний аспект) / Р. І. Синишин. - С. 490-497
  Солощук Л. В.  Функціонально-комунікативні особливості виразу обличчя як невербального комунікативного компоненту в англомовному діалогічному дискурсі / Л. В. Солощук. - С. 501-508
  Сорокін С. В.  Системи дієприслівників способу дії в турецькій і українській мовах: досвід зіставного дослідження / С. В. Сорокін. - С. 508-517
  Тарасова О. А.  Особливості функціонування крос-моделі "потворне (etre) прекрасне" в поетичних текстах французького символізму (аспект компресії інформації) / О. А. Тарасова. - С. 517-523
  Токменко О. П.  Екстенсивне та інтенсивне читання у викладанні англійської для спеціалістів / О. П. Токменко. - С. 523-527
  Харченко О. В.  Американський дискурс комічного: теоретичний інвентар дослідження / О. В. Харченко. - С. 527-536
  Хижняк Н. С.  Порівняння в іспанському художньому тексті та його українському перекладі / Н. С. Хижняк. - С. 537-543
  Челпан В. М.  Мовна концептуалізація тваринного світу в новогрецьких пареміях / В. М. Челпан. - С. 543-551
  Чеснокова Г. В.  Теорії реакції читача на художній текст: генеза розвитку та зв'язок із теорією поетичної компетенції читача / Г. В. Чеснокова. - С. 551-557
  Шевченко Л. О.  Вплив нової художньої свідомості другої половини XX століття на іспанський постмодерний поетичний текст / Л. О. Шевченко. - С. 557-563
  Щибрик Т. П.  Частиномовний статус вигуків (на матеріалі роману Мартіна Х. "Він не прийшов на концерт") / Т. П. Щибрик. - С. 564-570
  Якубовська Н. О.  До перекладу українських афіксів французькою мовою: постановка проблеми / Н. О. Якубовська. - С. 570-575
  Яременко Ю. А.  Метафора в англійській географічній науковій мові / Ю. А. Яременко. - С. 575-581

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
44 95.4
П52

        Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка [Текст] : Вип. 1 (34) Серія Філологічні науки / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : АСМІ, 2004. - 220 с.

Зміст:
  Кушнірова Т.  Мотив як літературознавча категорія: ознаки і типологія / Т. Кушнірова. - С. 3-11
  Чеботарьова А.  Античні мотиви у збірці Й. Мандельштама "TRISTIA" / А. Чеботарьова. - С. 11-16
  Ніколенко О.  Основні мотиви оповідання А.Платонова "Ріка потудань" / О. Ніколенко. - С. 16-23
  Мельник Т.  Традиційні теми й мотиви в оповіданнях В. Шукшина / Т. Мельник. - С. 23-30
  Баняс Н.  Містична функція лейтмотивів у романі "Книга ночей" Сільві Жермен / Н. Баняс. - С. 30-37
  Чередник Л.  Мотиви російської класики в романі М. Булгакова "Біла гвардія" / Л. Чередник. - С. 38-42
  Мацапура В.  Образ поетичного пам'ятника в європейській поезії / В. Мацапура. - С. 43-51
  Дереза Л.  Поєднання літературних і фольклорних традицій у казках Ореста Сомова / Л. Дереза. - С. 51-58
  Вечерок О.  Романтичні і реалістичні тенденції в "Сибірських" оповіданнях В.Г. Короленка / О. Вечерок. - С. 58-65
  Маркович Я.  Церковні і народні свята у романі Б. Пастернака "Доктор Живаго" / Я. Маркович. - С. 65-71
  Шрамко М.  Традиції англійської метафізичної школи в ліриці Й.Бродського ("Велика елегія Джону Донну") / М. Шрамко. - С. 71-77
  Репало Я.  Своєрідність пейзажних образів у поезії Б. Пастернака 1920-1930-х років / Я. Репало. - С. 78-84
  Конєва Т.  На підступах до "Нової драми" ("Бранд" Г.Ібсена) / Т. Конєва. - С. 84-89
  Кобзар О.  Роль інтертекстуальності в п'єсі М.Булгакова "Багровий острів" / О. Кобзар. - С. 89-98
  Майстренко Л.  Концепція Ероса у "Буколіках" та "Георгіках" Вергілія / Л. Майстренко. - С. 98-102
  Українець Л.  Одзвінчення приголосних як елемент фонетичного моделювання Евфронії українського слова / Л. Українець. - С. 103-112
  Школяренко В.  Функції узуальних фразеологічних одиниць і контекст / В. Школяренко. - С. 112-119
  Пушкар В.  Особливості дієслівної префіксації в англомовній економічній терміносистемі / В. Пушкар. - С. 119-125
  Валюх З.  Девербативи з суфіксом -тель та їх дериваційний потенціал / З. Валюх. - С. 125-131
  Знаменська І.  Актуальні проблеми вивчення термінотворення в напрямку від твірних основ у світлі сучасних лінгвістичних концепцій / І. Знаменська. - С. 132-135
  Сологор І.  Дослідження словотворчих функцій основ суфіксальних дієслів у напрямку утворення суфіксальних прикметників та співвідносних із ними похідних (на матеріалі німецької медичної термінології) / І. Сологор. - С. 135-139
  Глоба О.  Взаємозв'язок генезису та граматичного класу термінів з активністю їх твірних основ / О. Глоба. - С. 140-144
  Гдовська Барбара  Абревіатури та складноскорочені слова російської літературної мови на межі віків / Барбара Гдовська. - С. 145-150
  Мартиросян Л.  До проблеми сучасних класифікацій дієслова й лексико-семантичних системах української та російської мов / Л. Мартиросян. - С. 150-155
  Степаненко М.  Речення і його структурна схема / М. Степаненко. - С. 155-163
  Баландіна Н.  комунікативно-прагматичний аналіз чеських подяк / Н. Баландіна. - С. 163-171
  Іщенко В.  Особливості функціонування багатокомпонентних термінологічних словосполучень у художній літературі / В. Іщенко. - С. 171-176
  Тупиця О.  Безеквівалентна лексика в композиції поетичного тексту / О. Тупиця. - С. 176-185
  Безобразова Л.  Спроба порівняльного аналізу художніх засобів оригіналу і перекладу (на прикладі вірша Жака Превера "Барбара") / Л. Безобразова, В. Дузенко. - С. 185-195
  Бардакова Ю.  Деякі особливості вживання стилістичних засобів у романі П.Зюскінда "парфюмер" / Ю. Бардакова. - С. 195-200

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   До збірника наукових праць увійшли дослідження української та зарубіжної літератури. Пропонується новий погляд на творчість відомих письменників, відкриваються нові імена. Лінгвістичний розділ збірника укладено зі статей, присвячених актуальним проблемам вивчення української, російської, чеської, німецької, французької та ангійскої мов. Збірник адресовано вченим, викладачам вищої школи, вчителям, студентам.

 
45 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : зб. наук. пр. Чис. 10 Серія: Іноземна філологія Т. 2 Проблеми сучасної лінгвістики / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2006. - 446 с.

Зміст:
  Абрамічева О.М.  До питання про широке та вузьке трактування молодограматизму / О. М. Абрамічева. - С. 187-191
  Бабелюк О.А.  Інтертекстуальна трансформація архетипової символіки життя-смерті в американських постомодерністських short story / О. А. Бабелюк. - С. 192-195
  Басиров Ш.Р.  Морфологічна класифікація дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах / Ш. Р. Басиров. - С. 196-198
  Бєлозьорова Ю.С.  Концепт "короткочасність" та його реалізація в німецькій мові / Ю. С. Бєлозьорова. - С. 199-201
  Бушкова В.В.  Асоціативно-культурна детермінація семантики в компаративному аспекті / В. В. Бушкова, А. С. Піддубний, О. О. Мікрюков. - С. 202-204
  Тронь О.А.  Порівняльний аналіз понять "double-speak" та "euphemism" / О. А. Тронь, Ю. М. Великорода. - С. 205-207. - типологія понять
  Візнюк О.В.  функціональна семантика" No" у первинному та вторинному текстах / О. В. Візнюк. - С. 208-211
  Влох Н.М.  прагмастилістичні функції й особливості пунктуації у постмодерністському тексті / Н. М. Влох. - С. 212-214
  Волошук В.І.  Терміни та топоніми як засіб творення мовної картини світу З. Ленцем / В. І. Волошук. - С. 215-217
  Воскобойник В.І.  Префіксація як спосіб термінотворення (на матеріалі англійської економічної лексики) / В. І. Воскобойник. - С. 218-221
  Габідулліна А.Р.  До питання про цілісність і дискретність навчально-наукового дискурсу / А. Р. Габідулліна. - С. 222-225
  Герасімова Г.Л.  Дискурсивна специфіка вербалізації метазнання / Г. Л. Герасімова. - С. 226-228
  Гнатковська О.М.  Інтенціональність дієслова "say" в англомовному художньому дискурсі / О. М. Гнатковська. - С. 229-231
  Головацька Н.Г.  Сенсорні дієслова : типи сприйняття та види компліментів / Н. Г. Головацька. - С. 232-236
  Golodov A.G.  Der verbale ausdruck der nationalen mentalitat in der fachsprache / A. G. Golodov. - С. 237-239
  Голуб О.М.  Загальнотеоретичні основи лінгвістичної концепції П.О. Бузука / О. М. Голуб. - С. 240-243
  Гонтаренко Н.М.  Актуалізація темпорально-локативних маркерів дієслів руху у дискурсі / Н. М. Гонтаренко. - С. 244-245
  Грижак Л.М.  Означеність/неозначеність англійського посесива / Л. М. Грижак. - С. 246-249
  Гринчук Л.І.  Концепт "навітат" у системі людського пізнання (на матеріалі англійських художніх творів) / Л. І. Гринчук. - С. 250-252
  Ємець О.В.  Семантичний та прагматичний аспект функціонування фонолістичних засобів у тексті / О. В. Ємець. - С. 253-256
  Згурська В.Г.  Когнітивні особливості виникнення та функціонування лексичних інновацій англійської мови / В. Г. Згурська. - С. 256-258
  Іваницька Н.Б.  Типологічні особливості абсолютних дієслів із додатковою семантикою аспектуальності (на матеріалі української та англійської мов) / Н. Б. Іваницька. - С. 259-262
  Іваніна Т.В.  Онтологічні і гносеологічні засади лінгвістичного дослідження малоформатного політико-біографічного тексту / Т. В. Іваніна. - С. 263-265
  Іванова Г.С.  До питання гендерних досліджень у мовознавстві / Г. С. Іванова, С. В. Кибкало. - С. 266-268
  Іщенко В.Л.  Функціонування економічних термінологічних словосполучень із прикметником у публіцистичних текстах / В. Л. Іщенко. - С. 269-271
  Ікалюк Л.М.  Концепт порівняння в давньоанглійскій мові / Л. М. Ікалюк. - С. 272-275
  Кириченко С.В.  До вивчення словотвірного аспекту емотивів в англійській мові / С. В. Кириченко. - С. 276-278
  Клименко О.С  Лінгвістична традиція і пов'язана з нею метамовна рефлексія як один із плюсів визначення нормативної прийнятості мовних одиниць (на прикладі французької словотворчої норми) / О.С Клименко. - С. 279-283
  Колесник Д.М.  Вплив гендерної індентифікації мовної особистості на процес метафоризації / Д. М. Колесник. - С. 284-289
  Костенко В.Г.  Вступ як сегмент аргументативного тексту (на матеріалі текстів наукових журнальних статей медичного профілю) / В. Г. Костенко. - С. 290-292
  Крайняк Л.К.  Особливості утворення композитів-фразем із першим дієслівним компонентом для позначення терміналів фреймової моделі / Л. К. Крайняк. - С. 293-296
  Кузьміна І.О.  Морфологічна структура текстів жанрів контракту і комерційної кореспонденції офіційно-ділового стилю англійської мови / І. О. Кузьміна. - С. 297-299
  Кульчицька Н.А.  Фреймова теорія як актуальний напрямок когнітивної лінгвістики / Н. А. Кульчицька. - С. 300-302
  Кухарєва-Рожко В.І.  Вставні і вставлені конструкції як одиниці наукового тексту / В. І. Кухарєва-Рожко. - С. 303-306
  Кушлик О.П.  Лексико-семантичні відношення між частками і похідними від них сполучниками / О. П. Кушлик. - С. 307-312
  Лабінська Б.І.  Значення структурно-семантичних модифікацій у сучасній фразеологічній науці(на матеріалі німецьких фразеологічних одиниць, що позначають фізичний стан людини) / Б. І. Лабінська. - С. 313-315
  Лушникова О.М.  Особливості функціонування багатокомпонентних термінологічних словосполучень у художній літературі / О. М. Лушникова. - С. 316-319
  Малюко Т.В.  Словотворчі процеси і їхня роль у формуванні і розвитку німецької фінансово-економічної лексики / Т. В. Малюко. - С. 320-322
  Мамедова А.І.  Концептосистема німецької народної загадки / А. І. Мамедова. - С. 323-325
  Мельникова Л.А.  Організація самостійної навчальної діяльності студентів-іноземців на підготовчому факультеті / Л. А. Мельникова. - С. 326-328
  Мельничук О.Д.  Синтаксична реалізація невербальної комунікації (на матеріалі англійської мови) / О. Д. Мельничук. - С. 329-331
  Мельніченко О.В.  Графон у скриптосфері літературного дискурсу (на матеріалі оповідання Дж.Д.Селінджера "Uncle Wiggily in Connecticut" / О. В. Мельніченко. - С. 332-336
  Морська Л.М.  Основні функції, категорії та концепти "політичної метафори" у англомовній пресі / Л. М. Морська, О. О. Нагачевська. - С. 337-339
  Наумова Н.Г.  Концептуальна система текстотипу "комерційний контракт" / Н. Г. Наумова. - С. 340-343
  Ончуленко М.І.  Функціональна семантика політичного дискурсу / М. І. Ончуленко. - С. 344-346
  Орел А.С.  Витоки історичної фонології східнослов'янських мов / А. С. Орел. - С. 347-349
  Підгорна А.Б.  Авторська модель світу як об'єкт концептуального аналізу / А. Б. Підгорна. - С. 350-352
  Пономаренко А.Ю.  Структурні моделі фразеологізмів із демінутивним та аугментативним компонентом / А. Ю. Пономаренко. - С. 353-356
  Потенко Л.О.  Аналіз співвідношення емотивного і предметно-логічного компонентів значення лексичних та фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької мови) / Л. О. Потенко. - С. 357-361
  Пустовар О.В.  Когнітивно-психологічні засади парцеляції синтаксичних конструкцій / О. В. Пустовар. - С. 361-363
  Ракшанова Г.Ф.  Структурно-когнітивний і лінгвопрагматичний аспекти термінологічної деривації / Г. Ф. Ракшанова. - С. 364-368
  Рибіна Н.В.  Взаємодія мовних засобів в актуалізації тексту підручника з англійської мови / Н. В. Рибіна. - С. 369-371
  Сапожник І.В.  Термінологія комерційного права: концептуальний аналіз / І. В. Сапожник. - С. 372-374
  Сидоренко Л.М.  Деривати із узагальнювальною семантикою опредметненої дії або процесу в технічній термінології / Л. М. Сидоренко. - С. 375-378
  Солошенко Я.С.  Особливості словотвірної структури юридичної терміносистеми / Я. С. Солошенко. - С. 378-380
  Стоянова І. Д.  Етнокультурна специфіка антиутопічного дискурсу як експонента вербалізованих репрезентативних структур емоцій і почуттів концепту страх / І. Д. Стоянова. - С. 381-385
  Тищенко К.А.  Історія граматичних явищ української мови в інтерпретації А.Ю. Кримського / К. А. Тищенко. - С. 385-386
  Тронь А.А.  Лексико-семантична група дієслів кратності із семою "різка зміна руху" / А. А. Тронь. - С. 387-391
  Туровська Л.В.  Міжнародні терміни на терміноелементи в українській науковій мові 90-х років XX ст. / Л. В. Туровська. - С. 391-394
  Тхір В.Б.  Особливості евфемістичних жаргонів політичного дискурсу / В. Б. Тхір. - С. 395-397
  Тхоровська С.В.  Лексична вербалізація фрейму в ідеологічному дискурсі (на матеріалі редакційних статей англомовних газет) / С. В. Тхоровська. - С. 398-402
  Федоренко О.І.  Лексична сполучуваність дієслів give та make у складі фразеоматичних комплексів / О. І. Федоренко. - С. 403-405
  Хван А.В.  Структурно-семантичні особливості термінів-омонімів (на матеріалі англійських економічних скорочень) / А. В. Хван. - С. 406-408
  Хомицька І.Ю.  До проблеми взаємодії газетного та розмовного функціональних стилів англійської мови / І. Ю. Хомицька. - С. 409-412
  Цехмістренко О.В.  Особливості походження українських антропонімів / О. В. Цехмістренко. - С. 413-414
  Черкас Н.В.  Стилістичні функції біблійних прислів'їв у повоєнному американському романі / Н. В. Черкас. - С. 415-418
  Чернишенко І.А.  Концепт "влада" у національно-мовних картинах світу української та англійської мов / І. А. Чернишенко. - С. 419-421
  Шпак В.К.  Сучасна прикладна лінгвістика: традиції, напрями та переспективи / В. К. Шпак, В. І. Шульгіна. - С. 422-424
  Шульгіна В.І.  Вербоцентричне моделювання як засіб дослідження вивчення закономірностей розвитку діалогу / В. І. Шульгіна. - С. 425-428
  Ярова Н.В.  Дейктичні засоби актуалізації особливого простору в компаративних блоках поетичного твору / Н. В. Ярова. - С. 429-430

Рубрики: Мовознавство

Ключові слова (ненормовані): проблеми сучасної лінгвістики

 
46 83.3(0)
К79

        Кременецькі компаративні студії [Текст] : [зб. матеріалів міжкаф. семінару] / Кременецький обл. гуманіт.-пед. ін-т ім. Т. Шевченка, Каф. англ. філології, Каф. інозем. мов. - Кременець : КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2011. - 222 с.

Зміст:
  Коханська І.  Купюрований переклад роману Е. Гемінгвея "For Whom the Bell Tolls " як засіб зміни художнього образу твору / І. Коханська. - С. 5-37
  Кучер В.  Сюжетні константи та хронотоп соціально-утопічного роману I пол. XX ст. / В. Кучер. - С. 38-59
  Сафінюк О.  Модерніст Дж. Джойс - типологія та контакт / О. Сафінюк. - С. 60-100. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чик Д.  Українська та англійська проза першої половини XIX ст.: типологія, рецепція, імагологія / Д. Чик. - С. 101-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чик О.  Антропологічний дискурс українського та німецького реалістичного роману виховання / О. Чик. - С. 143-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Янусь Н.  Поезія шотландського поета Р. Бернса в Україні / Н. Янусь. - С. 189-220

 
47 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2007. - 427 с.

Зміст:
  Андрійченко Ю. В.  Лінгвопрагматичні особливості емотивної тональності текстів художніх творів Г. Г. Маркеса / Ю. В. Андрійченко. - С. 3-5
  Артемова Л. В.  Авторський стиль сучасної публіцистики (на матеріалі іспанських періодичних видань "El Pais\" / "El Mundo")\". - С. Л. В. Артемова. - 6-10,
  Аскерова І. А.  Історико-етимологічна характеристика деяких найменувань радості в польській мові / І. А. Аскерова. - С. 10-14
  Афанасьєва О. М.  Концептуальний простір сучасної французької політології: лексико-семантичний аналіз / О. М. Афанасьєва. - С. 15-20
  Бабченко Н. В.  Фонограми у складі французьких термінів (на матеріалі політичних та економічних текстів) / Н. В. Бабченко. - С. 20-25
  Бабюк В. А.  Прагматичні особливості французьких радіоекологічних текстів / В. А. Бабюк. - С. 25-31
  Берегова О. А.  Жанрова специфіка іспанської народної загадки та її типологія / О. А. Берегова. - С. 31-36
  Березовська О. В.  Функціонування слів-термінів іншомовного походження в мовленні спеціальностей / О. В. Березовська, Н. В. Ліпіліна. - С. 36-40
  Біла К. В.  Проблема лексичного збагачення словникового складу французької мови доби Відродження (на матеріалі праць поетів Плеяди) / К. В. Біла. - С. 40-48
  Білас А. А.  Полісемія французьких арготизмів та переклад / А. А. Білас. - С. 49-55
  Близнюк В. В.  Симетричність і ритмічність фонемної структури слова як один із факторів милозвучності сучасної української й італійської літературної мов / В. В. Близнюк. - С. 55-66
  Близнюк О. О.  Енігматичні риси метафори як вияв субституції концептів життя і смерть / О. О. Близнюк. - С. 66-72
  Бондар О. М.  Розщеплення "я" суб'єкта мовлення як характерний художній прийом імпресіоністської техніки письма / О. М. Бондар. - С. 73-79
  Васильєва Т. О.  Соціолінгвістичні чинники дискурсу урядових паблік рілейшенз як інституційного / Т. О. Васильєва. - С. 79-85
  Вацеба Р. В.  Проекція теорії інциденції на частиномовну приналежність слів / Р. В. Вацеба. - С. 85-93
  Венгренівська М. А.  Множинність чи варіативність перекладів / М. А. Венгренівська. - С. 93-97
  Вітвіцька І. В.  Графічні засоби відтворення арготизмів у французькому романі (на прикладі роману Б. Віана "Піна повсякдення") / І. В. Вітвіцька. - С. 97-101
  Власенко М. С.  Прагматична зумовленість варіювання стану дієслова в іспанських законодавчих текстах / М. С. Власенко. - С. 101-106
  Гапотченко Н. Є.  Прагматика невербальних засобів французьких текстів масової комунікації / Н. Є. Гапотченко. - С. 106-111
  Гнатюк А. Д.  Літерна символіка та її застосування в системі перекладацького скоропису / А. Д. Гнатюк, Н. Г. Гнатюк. - С. 111-114
  Гоменюк Г. А.  Концепт "гнів" у прислів'ях, приказках та афоризмах англійської мови / Г. А. Гоменюк. - С. 115-119
  Горенко О.  Номінативна стратегія Дж. Ф. Купера у романі "Піонери" / О. Горенко. - С. 119-125
  Гріпцов В. І.  Виявлення контекстуальних пресупозицій прямої мови / В. І. Гріпцов. - С. 125-130
  Даниленко Л. І.  Час іде, летить, минає... (мовно-когнітивний вимір часу в чеській пареміології) / Л. І. Даниленко. - С. 130-136
  Дерба С. М.  Логіко-семантична систематизація термінів прикладної (комп'ютерної) лінгвістики за джерельними матеріалами / С. М. Дерба. - С. 136-141
  Жуковська В. В.  Взаємовплив різноаспектних дієслівних характеристик в художньому творі / В. В. Жуковська. - С. 141-146
  Золотіна Г. В.  Види інтертекстуальності у французькому романі вісімнадцятого століття / Г. В. Золотіна. - С. 146-151
  Іванова О. Ю.  Соціальна ієрархієзація етнічних груп іспанського суспільства / О. Ю. Іванова. - С. 151-155
  Ізотова Н. П.  Способи репрезентації ключового концепту слава в англомовних біографічних романах (на матеріалі творів І. Стоуна та Д. Брейдера) / Н. П. Ізотова
  Каламаж М. А.  Числівник: екстралінгвістичні та лінгвістичні характеристики / М. А. Каламаж. - С. 160-167
  Кам'янець А. Б.  Роман із багатьма невідомими (про труднощі відтворення мовної гри в перекладі) / А. Б. Кам'янець, Т. Є. Некряч. - С. 168-173
  Крижановська М. В.  Аксіологічний компонент дискурсу італійського ток-шоу / М. В. Крижановська. - С. 173-181
  Крижко О. А.  Розуміння терміносистеми у сучасній лексикології / О. А. Крижко. - С. 181-188
  Круковський В. І.  Словотвір у французькій юридичній термінології / В. І. Круковський, В. Є. Турчанінова, О. В. Круківська. - С. 188-195
  Курченко О. О.  Зоонімічна творчість людини як когнітивний процес на прикладі іпонімів Іспанії / О. О. Курченко. - С. 196-201
  Лук'янченко М. П.  Особливості відтворення ритмічної організації роману "Нудота" Ж.-П. Сартра в українському перекладі / М. П. Лук'янченко. - С. 201-205
  Маймескул О. А.  Традиції лексикографічних досліджень французької мови Канади / О. А. Маймескул. - С. 206-213
  Матюша В. І.  Типи асиметрії в українських перекладах п'єс Оскара Вайлда / В. І. Матюша. - С. 213-217
  Матюша П. А.  До питання машинного перекладу військових ергонімів / П. А. Матюша. - С. 217-222
  Махлін П. Я.  До походження італійської назви mulacchia або як сорока-ворона стала черницею / П. Я. Махлін. - С. 222-226
  Мосієнко О. В.  Роль детермінативів у представленні людини в англомовних газетних новинах / О. В. Мосієнко. - С. 226-231
  Ніконова В. Г.  Художні концепти в трагедіях Шекспіра: смисловий аспект / В. Г. Ніконова. - С. 231-237
  Нічий В. В.  Специфіка використання безособових конструкцій у мовознавчих, фізичних та математичних наукових текстах (на матеріалі французької мови) / В. В. Нічий. - С. 238-244
  Орличенко О. В.  Деякі проблеми перекладу аудіовізуальних творів / О. В. Орличенко. - С. 245-250
  Орлова І. С.  Форма та зміст у перекладі / І. С. Орлова. - С. 250-255
  Охріменко В. І.  Модальність і модус: еволюція трактовок / В. І. Охріменко. - С. 255-261
  Пасічник Г. П.  Об'єктивація макроконцепту "пейзаж" в англомовному художньому дискурсі / Г. П. Пасічник. - С. 261-265
  Пилипенко Р. Є.  Комунікативний простір як категорія сучасної дискурсології / Р. Є. Пилипенко. - С. 266-269
  Підіпригора Ю. Г.  Денотативні й метафоризовані значення службових дієслів у перифразах сучасної іспанської мови / Ю. Г. Підіпригора. - С. 269-274
  Потапенко С. І.  Сучасний англомовний медіа-дискурс як процес і результат конструювання реальності: лінгвокогнітивний підхід / С. І. Потапенко. - С. 275-281
  Пригодій С. М.  Архетип і компаративістика (на матеріалі роману Унамуно "Туман") / С. М. Пригодій. - С. 281-286
  Рим Кил Хо  Диахронные и синхронные мексиканизмы в лексике испанского языка Испании и других национальных вариантах испанского языка Латинской Америки / Рим Кил Хо. - С. 286-290
  Розумеєнко Н. В.  Складові категорії окличності з огляду на теорію перекладу (на матеріалі іспанської мови) / Н. В. Розумеєнко. - С. 290-295
  Сітко А. В.  Особливості відтворення етикетних форм англомовних питальних речень / А. В. Сітко. - С. 296-302
  Соболь О. Ю.  Семантичні засоби вираження репрезентованого погляду як способу створення поліфонії у французькому дискурсі преси / О. Ю. Соболь. - С. 302-311
  Сорокін С. В.  Функціонально-семантичне поле екзистенційності та категорія предикативності в турецькій та українській мовах (досвід зіставно-функціонального дослідження) / С. В. Сорокін. - С. 312-318
  Столярова А. А.  Вплив романських та германських мов на формування сучасної грецької юридичної термінології (на прикладі термінів, що містяться у чинних кримінальному та кримінально-процесуальному кодеках Греції) / А. А. Столярова. - С. 319-322
  Тарасова В. В.  Перспективи використання польового підходу у зіставному дослідженнї лексико-семантичних систем мов / В. В. Тарасова. - С. 323-330
  Терехова Д. І.  "Хотят ли русские войны?.." (психолінгвістичний аналіз асоціативних полів стимулу "війна" та його корелятів у східнослов'янських мовах) / Д. І. Терехова. - С. 331-337
  Фесенко Г. Г.  Проблеми перекладу міжнародних офіційних документів та гармонізації термінології / Г. Г. Фесенко. - С. 338-344
  Фєфєлова В. В.  Знакова природа складного речення (на матеріалі складних речень з підрядним часу сучасної французької мови) / В. В. Фєфєлова. - С. 344-352
  Фурман А. Р.  Шевченкознавчі розвідки Михайла Рудницького / А. Р. Фурман. - С. 352-356
  Харченко О. В.  Сатирический план американской этнической шутки / О. В. Харченко. - С. 357-371
  Цимбалюк К. А.  Експліцитні лексичні засоби реалізації стратегії пом'якшення категоричності висловлення в англомовному медійному дискурсі / К. А. Цимбалюк. - С. 371-380
  Цюпа М. А.  Омонімія та акронімія у французькій мові / М. А. Цюпа. - С. 380-389
  Чайковська О. В.  Особливості британського дипломатичного дискурсу епохи колоніальних війн / О. В. Чайковська. - С. 389-393
  Черненко О. В.  Лінгвокогнітивні особливості завершальної фази конфліктного дискурсу / О. В. Черненко. - С. 393-397
  Чеснокова Г. В.  Лінгвопоетичний аспект тропіки пізнього американського романтизму: перспективи розвідок / Г. В. Чеснокова. - С. 398-401
  Шахновська І. І.  Прагматичні особливості емотивних висловлень персонажів сучасної американської драми / І. І. Шахновська. - С. 402-406
  Шевченко Л. О.  Графічні коди іспанського поетичного тексту другої половини XX сторіччя / Л. О. Шевченко. - С. 406-411
  Шелепова В. О.  Семантичні особливості деяких конституентів дериваційного гнізда з центром псл. delo (на матеріалі польської мови) / В. О. Шелепова. - С. 411-417
  Авраменко О. В.  Реалізація мовленнєвого жанру переконання в американському драматургічному тексті XX століття / О. В. Авраменко. - С. 417-423
  Терещенко В. І.  Зміни лексичного значення слів як основний чинник міжмовної омонімії у споріднених (романських) мов / В. І. Терещенко. - С. 423-427

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
48 81кр
М74

        Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 302 с.

Зміст:
  Назарчук Р.  Комунікативні типи дієслівних предикатів у висловлюваннях з об'єктами-артефактами й об'єктами-психофактами в українській, польській та англійській мовах / Р. Назарчук. - С. 205-209
  Бербер Н.  Художня текстуалізація політичного світу в романі Марії Матіос "Містер і місіс Ю-Ко в країні Укрів. Mr & ms. U-Ko in country UA" / Н. Бербер. - С. 209-214
  Романчук С.  Використання паралінгвістичних засобів у проповіді як жанрі релігійного дискурсу / С. Романчук. - С. 199-201
  Боть Л.  Прагматичні особливості усного мовлення дітей молодшого шкільного віку / Л. Боть. - С. 202-205
  Калина Н.  Чинники єдності лінгвокультурної спільноти в міжнародних проектах / Н. Калина. - С. 222-226
  Савченко Л.  Ворожіння як форма соціально-канонізованої поведінки у фразеологічній картині світу / Л. Савченко. - С. 227-230
  Гаврилащук О.  Гендерний чинник вибору номінації адресата художньо трансформованого внутрішнього мовлення / О. Гаврилащук. - С. 214-218
  Єрьоменко С.  Особливості листування Вінстона Черчилля / С. Єрьоменко. - С. 218-222
  Селіванова О.  Проблема комунікативного впливу в сучасному мовознавстві / О. Селіванова. - С. 195-198
  Левчук І.  Мікротема "автор книги" в структурно-семантичній організації філологічних рецензій XIX-XXI ст. / І. Левчук. - С. 169-173
  Шимків Н.  Особливості функціонування прикметникових епітетів у поетичній мові представників "Празької школи" / Н. Шимків. - С. 173-177
  Навроцька Н.  Семантичні особливості інхоативних дієслів, які виражають психоемоційний стан особи, у зіставному аспекті / Н. Навроцька, А. Пузік. - С. 160-165
  Весельська Г.  Нові явища у функціонуванні градаційних сполучників / Г. Весельська. - С. 165-168
  Слюніна О.  Лінгвопоетична інтерпретація природної стихії повітря в поетичному мовленні Павла Гірника / О. Слюніна. - С. 185-189
  Бацевич Ф.  Загальний дейксис фізичного і психологічного відсторонення (на матеріалі часток он, ось, ото) / Ф. Бацевич. - С. 190-194
  Романюк І.  Емоції у формуванні діалогічного тексту (на матеріалі прозових текстів І. С. Нечуя-Левицького) / І. Романюк. - С. 177-180
  Степаненко О.  Зооморфізми в поетичних творах шістдесятників / О. Степаненко. - С. 181-184
  Головата Л.  Анормативність у мовленнєвій діяльності вчителів фізичної культури / Л. Головата. - С. 278-281
  Цапок О.  Синтаксичне оформлення подієвих заміток / О. Цапок. - С. 281-284
  Гураль О.  Концепт персонажа постмодерністського твору: структура і комбінаторика / О. Гураль. - С. 267-271
  Серебрянська І.  Лексико-семантична група "Особливості земної поверхні" як репрезентант концепту "земля" в мові української прози другої половини XX ст. / І. Серебрянська. - С. 273-277
  Мельник Т.  Ілюстративний матеріал у словникових реєстрах 20-30 рр. XX століття / Т. Мельник. - С. 292-295
  Стецюк І.  Мовна діяльність радіожурналістів як сегмент комунікації у прямому ефірі / І. Стецюк. - С. 295-297
  Задорожна О.  Експлікація темпорального інтервалу "ніч" засобами художнього слова / О. Задорожна. - С. 284-288
  Орел І.  Реалізація стилістичних прийомів як результат трансформацій фразеологічних одиниць з фольклорним компонентом у німецькомовних публіцистичних текстах / І. Орел. - С. 288-292
  Бутов О.  Концептуальна метафора в давньоанглійській загадці / О. Бутов. - С. 264-267
  Кулик О.  Поняття мовного знака в лінгвістичній традиції / О. Кулик. - С. 240-243
  Овсієнко Л.  Лінгвокультурологічний концепт у мовознавчій науці / Л. Овсієнко. - С. 243-246
  Лавриненко С.  Вербалізації смислових контурів права в українських народних думах / С. Лавриненко. - С. 231-235
  Рудакова Л.  Мовні засоби вираження соціокультурної інформації / Л. Рудакова. - С. 235-240
  Вільчинська Т.  Конотованість сакрального концепту "бог" у мовній картині світу українців / Т. Вільчинська. - С. 254-257
  Коч Н.  Когнитивная реальность категории "народ, платящий дань" в восточнославянской концептуально-языковой картине мира / Н. Коч. - С. 258-264
  Царьова І.  Етнографічна підоснова обрядових фразеологізмів літнього циклу народних свят Східної Слобожанщини / І. Царьова. - С. 246-250
  Красовська О.  Культуромовні традиції українців (на матеріалі звертальних висловів епістолярію Лесі Українки) / О. Красовська. - С. 250-253
  Чубань Т.  Параметри граматичної перфективації вербальних дієслів / Т. Чубань, Т. Левченко. - С. 156-160
  Литвин И.  Эквивалентность фразеологических единиц романа И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и его украинского перевода / И. Литвин. - С. 55-59
  Вікторівна О.  Матеріали до фразеологічного словника кіровоградщини (соматичні фразеологізми) / О. Вікторівна. - С. 59-66
  Цобенко О.  Семантичні особливості словникових дефініцій англомовних номінацій ювелірних прикрас / О. Цобенко. - С. 48-50
  Безпаленко А.  Схожість/подібність чи суміжність? лінгвістичні аргументи (гештальт і суміжність у мові) / А. Безпаленко. - С. 51-55
  Гогильчин С.  Особенности объективации различных функционально-семиотических проявлений человека целостного фразеологизмами соматического кода / С. Гогильчин. - С. 74-78
  Глуховцева І.  Структурно-семантичне моделювання фразеологізмів-синонімів / І. Глуховцева. - С. 78-82
  Бабакова О.  Семантичні особливості процесуального мікрополя антропофонів / О. Бабакова. - С. 66-70
  Серебряк М.  Фразеологічні варіанти народного мовлення та їхнє лексикографічне опрацювання / М. Серебряк. - С. 70-74
  Стройкова С.  Мотивація номенклатури іхтіофауни в сучасній німецькій мові (когнітивно-ономасіологічний аспект / С. Стройкова. - С. 44-48
  Андрейчук Н.  "Мова" культури і мовні знаки / Н. Андрейчук. - С. 16-19
  Шитик Л.  Концептуальні засади лінгвістичного аналізу перехідних утворень / Л. Шитик. - С. 19-25
  Скаб М.  Межі мовної категоризації, або що залишається неословленим? / М. Скаб, М. Скаб. - С. 7-11
  Поліщук Я.  Українська літературна мова: досвід лімінальності / Я. Поліщук. - С. 11-16
  Калько В.  Мотиватор-дестинатив у ономасіологічній структурі найменувань лікарських рослин / В. Калько. - С. 34-40
  Ришкова А.  Мотиваційні типи композитних найменувань осіб у сучасній німецькій мові / А. Ришкова. - С. 40-44
  Навальна М.  Нові функціональні вияви кримінального жаргону в мові сучасної української періодики / М. Навальна. - С. 26-31
  Бабій І.  Вторинна номінація кольору в художній картині світу / І. Бабій. - С. 31-34
  Олексенко В.  Новотвори зі значенням несправжності в сучасній українській мові / В. Олексенко. - С. 130-134
  Беркещук І.  Чинники словотворчої поведінки назв металів у сучасній українській мові / І. Беркещук. - С. 134-137
  Тома Н.  Абстрактна лексика у "власноручних записках" Петра Могили / Н. Тома. - С. 122-125
  Данілова А.  Розгортання семантичної структури слова хрест у процесі історичного розвитку української мови / А. Данілова. - С. 126-129
  Кочерга Г.  Реалізація гештальтно-метафоричного різновиду в контексті відіменниково-дієслівної деривації в українській мові / Г. Кочерга. - С. 148-152
  Романова Н.  Знаки пунктуації в інтимній ліриці Г. Гессе: енергетичний аспект / Н. Романова. - С. 152-156
  Лонська Л.  Функціонування двоскладних буттєвих речень в "Історії України" Наталії Полонської-Василенко / Л. Лонська. - С. 138-142
  Ясакова Н.  Семантика означеності/неозначеності у формуванні персонального статусу суб'єкта речення / Н. Ясакова. - С. 142-147
  Пашковська Г.  І. С. Нечуй-Левицький як нормалізатор української літературної мови / Г. Пашковська. - С. 118-121
  Потапчук І.  Структурно-семантичні особливості оронімних лексем зі значенням "яр" на західноподільському діалектному просторі / І. Потапчук. - С. 91-96
  Абрамян Ю.  Утворення назв-інновацій на позначення молодих недорозвинених рослин в українських східнослобожанських говірках / Ю. Абрамян. - С. 96-100
  Гримашевич Г.  Назви чоловічого піджака в середньопільських говірках / Г. Гримашевич. - С. 83-87
  Литвинова Н.  Конструкції з невербалізованим дієсловом-предикатом у складі висловлень діалектних оповідей-спогадів / Н. Литвинова. - С. 87-91
  Панаськов А.  Діахронія англійських номінацій судочинства / А. Панаськов. - С. 110-114
  Воробйова Л.  Лінгвістичні й екстралінгвістичні умови формування українського національного топонімічного фонду й процесу запозичення іншомовної топонімії наприкінці XVII - початку XVIII ст. / Л. Воробйова. - С. 115-118
  Пилипенко Є.  Лексичні діалектизми в художній прозі І. Нечуя-Левицького / Є. Пилипенко. - С. 101-105
  Білих О.  Форми наказового способу в церковнослов'янській мові української редакції кінця XVI-XVII ст. / О. Білих. - С. 105-110

Анотація:   У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми теорії мови, номінації, лексичної семантики, фразеології, діалектології, історії мови, словотвірної та граматичної системи мови, лінгвістики тексту та концептуального аналізу одиниць мови, лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвосеміотики та лінгвостилістики.

 
49 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 73 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1984. - 122 с.

Зміст:
  Авраменко С. Р.  Лексичні засоби вираження "відчуження" у романі Джона Апдайка "Кролик видужав" / С. Р. Авраменко. - С. 3-9
  Бєляков О. О.  Деякі аспекти текстоцентричного підходу до аналізу інтроспективних сегментів художнього твору / О. О. Бєляков. - С. 10-15
  Дацюк Л. С.  Морфологічна структура англійських термінів з фізики напівпровідників / Л. С. Дацюк. - С. 15-19
  Зарецький О. В.  Модифікація лексичних значень імен спорідненості та віку (На матеріалі повістей "Christmas Books" Ч. Діккенса) / О. В. Зарецький. - С. 19-22
  Кузнєцова Л. А.  Типологія текстів з точки зору лінгвістики тексту / Л. А. Кузнєцова, Н. Г. Сидорчук. - С. 23-29
  Письмиченко А. М.  Аналіз структурних особливостей термінів будівельної індустрії англійської та російської мов / А. М. Письмиченко. - С. 29-33
  Походня С. І.  Цитація як засіб вираження іронії / С. І. Походня. - С. 33-38
  Крилова Т. В.  Функціонування часових адвербіалій у тексті при вираженні відношень слідування, одночасності та передування / Т. В. Крилова. - С. 39-44
  Пелашенко І. І.  Складнопідрядні речення із сполучником bis у структурі мікротексту / І. І. Пелашенко, М. В. Гамзюк. - С. 45-49
  П'ятничко Б. П.  Структурні моделі синтаксичних номінативних конструкцій у сучаній німецькій мові (На матеріалі художньої літератури XX століття) / Б. П. П'ятничко. - С. 50-58
  Ратич М. Т.  Вплив лексичного та структурного факторів на вибір форм претеріта та перфекта у сучасній німецькій мові / М. Т. Ратич. - С. 58-64
  Березинська З. І.  Порівняння в давньонімецькому епосі / З. І. Березинська. - С. 64-71
  Комарницька Т. М.  Статус оказіонального слова як одиниці комунікативної номінації у його відношенні до норми і системи / Т. М. Комарницька. - С. 71-77
  Медвідь М. Е.  Ступені порівняння прикметників у говірках німецького населення Чинадіївського "мовного острівка" Закарпатської області / М. Е. Медвідь. - С. 77-81
  Дубова О. В.  Організація мовленнєвого акту і вживання комунікативних стереотипів / О. В. Дубова. - С. 82-87
  Дорошенко В. А.  До питання про функціональні особливості збірних іменників у сучасній іспанській мові / В. А. Дорошенко. - С. 88-92
  Маєвська Л. С.  Моральні ідеї в творчості У. Теккерея / Л. С. Маєвська. - С. 93-98
  Мельниченко О. К.  Лінгвостилістичні засоби вираження мислення героїв у романі У. Голдінга "Спадкоємці" / О. К. Мельниченко. - С. 99-106
  Ільїна М. Є.  Притча. До визначення поняття жанру / М. Є. Ільїна. - С. 106-112
  Бублик В. Н.  До питання про ефективність аналізу помилок (На матеріалі іноземних мов) / В. Н. Бублик, Я. І. Пащук. - С. 113-119

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   У мовознавчих статтях збірника розглядаються питання синтаксису, термінології, морфології і стилістики англійської, німецької, французької та іспанської мов. У літературознавчих статтях досліджуються твори Голдінга, Теккерея, дається визначення притчі як жанру. В розділі "Методика" пропонуються ефективні засоби скорочення кількості помилок, що допускаються учнями при вивченні іноземної мови.

 
50 80
П32

        Південний архів [Текст] : зб. наук. пр. Філологічні науки Вип. 36 / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. ун-т. - Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. - 90 с.

Зміст:
  Бондарева О.  Віртуальна реальність як структурна модель сучасної драми: "симулятивна" міфологія бриколажна гра / О. Бондарева. - С. 4-10
  Данильчук О.  Детективна основа романів А. Хейлі: традиції та своєрідність / О. Данильчук. - С. 10-16
  Дербенев Л.  Традиции "смехового мира" древней Руси в структуре романа Ф. М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели" / Л. Дербенев. - С. 16-23
  Долга Н.  Малі форми в англійській прозі кінця XIX - початку XX ст.: до постановки проблеми жанрів / Н. Долга. - С. 23-27
  Ильинская Н.  Традиционно-догматический тип сознания в русской поэзии рубежей XX века / Н. Ильинская. - С. 27-34
  Климчук О.  Синтез жанровых форм в современной мемуарно-автобиографической прозе (А. Найман "Славный конец бесславных поколений") / О. Климчук. - С. 35-40
  Коминарец Т.  Символы, интерпретирующие константы национальной культуры в романе "Бесконечный тупик" Д. Галковского / Т. Коминарец. - С. 40-45
  Марченко А.  Парижский текст французкой литературы XIX - начала XX века. Основные тенденции формирования / А. Марченко. - С. 45-52
  Невярович Н.  Гротескные модели универсума в фантасмогорической притче В. Пелевина "Затворник и Шестипалый" / Н. Невярович. - С. 53-60
  Олексенко Ю.  Міфологеми дому та дороги у романі Валерія Шевчука "Дім на горі" / Ю. Олексенко. - С. 61-64
  Попович А.  Рецепция мифологических мотивов и образов в поэзии М. Муравьева / А. Попович. - С. 65-70
  Соловцова И.  Жанр эпиграммы и его модификации в поэзии Вячеслава Иванова / И. Соловцова. - С. 70-75
  Томилина Т.  1812 год в русской лирике первой половины XIX века / Т. Томилина. - С. 76-80
  Уколов Е.  Динамика структуры жанра исторической драмы А. Н. Островского 60-х годов XIX ст. / Е. Уколов. - С. 81-86
  Чечуй Е.  Герой на престолі (Петро Перший в історії та російській історичній прозі першої половини XIX ст.) / Е. Чечуй. - С. 86-90

 
51 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2006. - 444 с.

Зміст:
  Алексенко С. Ф.  Просодичні засоби актуалізації англійських висловлень-вибачень в офіційних ситуаціях спілкування / С. Ф. Алексенко. - С. 3-8
  Андрійченко Ю. В.  Емотивний фон художнього твору / Ю. В. Андрійченко. - С. 9-14
  Артемова Л. В.  Засоби передачі та інтенсифікації оцінно-емотивної домінанти експресивності іспанської аналітичної статті / Л. В. Артемова. - С. 14-18
  Бабаш Г. А.  Жіночий журнал як відображення концептуальної картини світу сучасної жінки (на матеріалі англомовних журналів для жінок) / Г. А. Бабаш. - С. 18-24
  Бабченко Н. В.  Особливості літературної комбінаторики в орфографії політичної та економічної терміносистем французької мови / Н. В. Бабченко. - С. 24-28
  Бондар О. М.  Фігури повтору і паралелізму як основні синтаксичні засоби імпресіоністської техніки текстотворення (на матеріалі роману Наталі Саррот / О. М. Бондар. - С. 28-34
  Булаховська Ю. Л.  Польський і український історичний роман XIX століття / Ю. Л. Булаховська. - С. 34-38
  Васько Р. В.  Становлення системи приголосних фонем і системи консонантних фонематичних опозицій в історії англійської мови / Р. В. Васько. - С. 39-45
  Вітомська Н. М.  Стилістична роль жовтого кольору в зображенні житла (на матеріалі Е. Золя "Щастя Ругонів") / Н. М. Вітомська. - С. 45-49
  Володіна Т. С.  Структурно-морфологічні особливості префіксальних дієслів сучасної німецької мови / Т. С. Володіна. - С. 50-54
  Гніздечко О. М.  Жанрово-стильові параметри англомовного наукового дискурсу (на матеріалі статей сучасних європейських та американських лінгвістів) / О. М. Гніздечко. - С. 54-60
  Головко О. Б.  Дієслова руху в дієприкметникових конструкціях: лінгвокогнітивний аспект семантики / О. Б. Головко. - С. 61-64
  Грицанчук О. О.  Семантичні трансформації присудків англійських речень в українському перекладі / О. О. Грицанчук. - С. 65-69
  Гріпцов В. І.  Обмеження у визначенні та використанні пресупозицїй / В. І. Гріпцов. - С. 69-76
  Данилич В. С.  Теорія мови в західноєвропейській науковій парадигмі середньовіччя / В. С. Данилич. - С. 76-84
  Демешко П. В.  Особливості перекладу сучасної німецької філософської прози (на матеріалі творів М. Гайдеггера) / П. В. Демешко. - С. 85-88
  Денисенко Н. В.  Проблема передачі емфатичної інверсії в англо-українському перекладі / Н. В. Денисенко. - С. 89-93
  Дідківська В. Т.  Парадигма комічного і сутність її категорій / В. Т. Дідківська. - С. 93-98
  Дорохова О. М.  Відображення індивідуальної мовної картини автора і читача у створенні та інтерпретації поетичного тексту / О. М. Дорохова. - С. 98-102
  Євтушок Т. О.  Становлення метафори як когнітивного механізму та її застосування для аналізу образу людини в літературі постмодернізму (на матеріалі неоміфологічної прози М. Турньє) / Т. О. Євтушок. - С. 103-109
  Звонська Л. Л.  Футуральне значення претеритальних форм давньогрецького дієслова / Л. Л. Звонська. - С. 109-114
  Золотіна Г. В.  Сучасні підходи до розуміння інтертекстуальності художнього тексту / Г. В. Золотіна. - С. 114-118
  Калачова М. О.  Роль новотворів у відображенні індивідуально-авторської картини світу у трилогії Моріса Дрюона "La fin des hommes" / М. О. Калачова. - С. 118-122
  Кальченко Г. А.  Прагматична структура екологічного дискурсу / Г. А. Кальченко. - С. 122-128
  Клименко О. С.  У пошуках лінгвокультурних критеріїв нормативної оцінки: нейтралізація суто лінгвістичних критеріїв оцінювання культурними чинниками / О. С. Клименко. - С. 128-134
  Коваленко І. П.  Синтаксичні особливості однорідних членів речення / І. П. Коваленко. - С. 134-138
  Козак О. С.  Мовленнєва системність та стилістичні категорії підмов філософії та психології / О. С. Козак. - С. 139-143
  Копильна О. М.  Засоби перекладу індивідуально-авторських алюзивних власних імен / О. М. Копильна. - С. 144-148
  Корнійко І. В.  Еволюція звертання як засобу вираження прагматичної категорії ввічливості / І. В. Корнійко. - С. 148-153
  Коцаренко Є. В.  Трансформаційний аналіз як метод експлікації предикативної оцінки / Є. В. Коцаренко. - С. 153-159
  Круківська О. В.  Синонімія й антонімія як способи забезпечення еквівалентності у дефінітивних висловленнях французьких законодавчих текстів і юридичному тлумачному словнику / О. В. Круківська. - С. 159-169
  Крупко О. І.  Заголовний комплекс тексту інтерв'ю як виду соціально-спрямованої комунікації / О. І. Крупко. - С. 169-172
  Кушнір О. П.  Структурні особливості іспанських пареміологічних одиниць / О. П. Кушнір. - С. 172-177
  Лазарєва Ю. В.  Гендерні розбіжності концепту "l'amore" та кваліфікованих одиниць, спрямованих на читача різних статей в текстах італійською мовою / Ю. В. Лазарєва. - С. 177-181
  Лукашенко Н. Г.  Особливості дейксису в іспаномовному інтернет-дискурсі з проблематики родинних стосунків / Н. Г. Лукашенко. - С. 182-187
  Любчич Д. А.  Семантичні особливості кон'юнктиву в італійській мові / Д. А. Любчич. - С. 187-192
  Маймескул О. А.  Лексико-граматичні процеси фемінізації у французькій мові європейського ареалу / О. А. Маймескул. - С. 192-201
  Мариненко П. І.  Основні функції лексичних новотворів у текстах сучасної іспанської періодики / П. І. Мариненко. - С. 201-206
  Матюша В. І.  Асиметрія в перекладі особового займенника "you" як засіб збереження природності драматичного діалогу / В. І. Матюша. - С. 206-210
  Матюша П. А.  Соціокультурний аспект перекладу французьких та румунських назв військоих структур українською мовою / П. А. Матюша. - С. 210-214
  Мокра О. М.  Структурно-семантичні ознаки реалізації заперечних висловлень із неозначеними займенниками та прислівниками / О. М. Мокра. - С. 215-221
  Морякіна І. А.  Метафоричні образи війни як гендерна ознака мовної картини світу англійців (на матеріалі романів Дж. Голсуорсі форсайтівського циклу) / І. А. Морякіна. - С. 222-226
  Назаревич Г. Я.  Антропоморфні метафоричні та метонімічні перенесення як засоби лексико-синтаксичної організації французького речення / Г. Я. Назаревич. - С. 226-231
  Настенко С. В.  морфологічний аспект текстових концептів іспанських поетичних текстів "Золотого віку" / С. В. Настенко. - С. 231-235
  Нечипоренко М. Ю.  Засоби ритмізації прози у Ю. Андруховича та способи їхнього відтворення у перекладах на різноструктурні мови (на матеріалі романів "Рекреації" та "Переверзія") / М. Ю. Нечипоренко. - С. 236-243
  Онанко А. А.  Проблематика лінгвопоетичного дослідження текстів пісень / А. А. Онанко. - С. 243-248
  Орличенко О. В.  Середньовічне лицарство і його відображення в іспанській літературі (на матеріалі тексту "Пісня про мого Сіда") / О. В. Орличенко. - С. 248-253
  Періна О. О.  Евфемізація як засіб прагматичної маркованості адміністративно-юридичного дискурсу Ради Європи / О. О. Періна. - С. 253-257
  Петренко І. В.  Гендерний аспект дослідження англомовного лекційного дискурсу в дидактичній сфері / І. В. Петренко. - С. 257-261
  Підіпригора Ю. Г.  Стереометричне моделювання системи дієслівних перифраз сучасної іспанської мови, інтегрованої запереченням / Ю. Г. Підіпригора. - С. 261-265
  Потапенко С. І.  Композиція англомовних друкованих новин: роль когнітивно-дискурсивних стратегій / С. І. Потапенко. - С. 265-271
  Присяжнюк Л. Ф.  Свій/чужий в системі персонажних образів романів Г. Гріна / Л. Ф. Присяжнюк. - С. 271-278
  Радзієвська С. О.  Прототипова модель концепту "дім" в американській поезії XX-XXI століть / С. О. Радзієвська. - С. 278-286
  Граматичне прогнозування в мовленні. - С. 286-290
  Редьковська Т. О.  Контекстуальна функція тропеїстичних засобів у створенні конотативно-підтекстового ефекту у мові Мігеля Делібеса / О. Л. Толстова. - С. 290-294
  Редька І. А.  Концептуальна метафора, концептуальна метонімія та концептуальний бленд як основні механізми створення синестетичних тропів (на матеріалі американської жіночої поезії середини XIX -кінця XX ст.) / І. В. Трищенко. - С. 294-299
  Рейзіна Ю. В.  Ціль і мета: семантичний аналіз одного концепту / О. В. Троць. - С. 299-305
  Рим Кил Хо  Некоторые лексико-морфологические особенности национального варианта испанского языка в Мексике / К. А. Цимбалюк. - С. 305-310
  Рогоза О. Б.  Характеристика мовлення персонажів у французькому епістолярному романі / М. А. Цюпа. - С. 310-315
  Сивак Ю. В.  Ключові концепти французького політичного слогана / І. О. Шевченко. - С. 315-319
  Сиваш Л. М.  До питання про лексичне значення слова і поняття / І. В. Шкарбан. - С. 319-323
  Сидельникова Л. В.  Становлення та розвиток основних принципів французької орфографії / Т. О. Шліхар, Т. Є. Некряч. - С. 323-327
  Сінько О. М.  Омонімія у давньогрецьких діалектах / І. В. Шулежко. - С. 327-332
  Солодяк О. Ю.  Ознаки військово-політичного стилю та жанру / І. В. Шулежко. - С. 332-339
  Стрілець Н. Я.  Лексико-семантичні особливості успадкування народнолатинських соматичних фразем романськими мовами / А. Ю. Щербак. - С. 339-346
  Стрільчук А. В.  Синтаксичні засоби вираження іконічності (на матеріалі текстів сучасної американської поезії) / О. А. Юрченко. - С. 346-354
  Терехова Д. І.  Ідеал як основна форма функціонування цінностей білорусів (за наслідками вільного асоціативного експерименту) / О. А. Юрченко. - С. 354-359
  Терехова С. І.  Концепти "вгорі-внизу\" / "вгору-вниз". - С.  "згори-знизу" в функціонально-семантичних репрезентаціях української. -  російської та англійської мов (типологічний аспект
  Терещенко В. І.  Джерела виникнення міжмовної омонімії / А. Я. Алексеев. - С. 371-375
  Толстова О. Л.  Соматична фразема як об'єкт мовознавчих досліджень (на матеріалі іспанської мови) / Н. Є. Коваль. - С. 376-380
  Трищенко І. В.  Експресивний потенціал метафоричних звертань / Н. Є. Коваль. - С. 381-385
  Троць О. В.  Мовні особливості актуалізації протиставлення язичницької "долі" та християнского "бога" у давньогерманських писемних пам'ятках / Н. Є. Коваль. - С. 385-389
  Цимбалюк К. А.  Хеджінг у просторі публіцистичного дискурсу / Н. Є. Коваль. - С. 389-394
  Цюпа М. А.  Особливості абревіатур у французькій мові / Н. Є. Коваль. - С. 394-398
  Шевченко І. О.  Відображення національно-культурної специфіки фразеологізмів та усталених виразів (на матеріалі українських перекладів іспаномовних казок) / Н. Є. Коваль. - С. 399-403
  Шкарбан І. В.  Прагматико-аксіологічні параметри дискурсу преси / Н. Є. Коваль. - С. 403-408
  Шліхар Т. О.  Прагматичний аспект перекладу експресивів у драматичному творі / Н. Є. Коваль. - С. 408-413
  Шулежко І. В.  Особливості утворення арготизмів-неологізмів у французькій літературі (на прикладі роману А. Лану "Побачення в Брюгге") / Н. Є. Коваль. - С. 413-417
  Щербак А. Ю.  Ідіолекти у перекладі на матеріалі роману Дж. Голсуорсі "Здаємо в оренду" / Н. Є. Коваль. - С. 417-421
  Юрченко О. А.  Комунікативна стратегія адресанта доповідей, представлених на Парламентській Асамблеї Ради Європи / Н. Є. Коваль. - С. 421-428
  Побілець М. О.  Функціонування англомовних лексичних одиниць в італійській мові (на матеріалі публіцистичних видань) / Н. Є. Коваль. - С. 429-432
  Алексеев А. Я.  Стилистическое значение и модальность. - С. 432-436
  Коваль Н. Є.  Аргументативний дискурс у законодавчих текстах / Н. Є. Коваль. - С. 436-439

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
52 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : укр. наук. зб. Вип. 127 Ч. 1 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 280 с.

Зміст:
  Лесечко Б.  Лакунарність у словотвірних гніздах (на матеріалі німецької галузевої лексики у сфері державного управління) / Б. Лесечко. - С. 13-18
  Федоренко О.  Селекційні обмеження лексичних одиниць як явище взаємодії семантики та прагматики / О. Федоренко. - С. 19-23
  Карабін У.  Образність кольороназв у повісті Патріка Зюскінда "Голубка" / У. Карабін. - С. 24-29
  Миклаш Л.  Семантична характеристика синонімічних рядів ключових англомовних термінів лісового господарства / Л. Миклаш. - С. 30-38
  Дечаківська О.  Особливості функціонування англоамериканізмів у сучасній українській мові / О. Дечаківська. - С. 39-44
  Кунець Х.  Інформаційна структура речень з безособовими конструкціями (на матеріалі англомовних текстів з гуманітарних наук) / Х. Кунець. - С. 45-52
  Сидоренко О.  Функціонально-семантичні особливості складних суспільно-політичних термінів / О. Сидоренко. - С. 53-59
  Хмельковська С.  Аналіз семантичних особливостей заголовків художніх творів німецькомовних авторів XXI століття / С. Хмельковська. - С. 60-66
  Паламар Н.  Стилістичні особливості похвальних промов у німецькій та українській мовах / Н. Паламар. - С. 67-72
  Яців З.  Прагмастилістичні особливості текстів на валеологічну тематику / З. Яців. - С. 73-79
  Ляшенко У.  Концепт "акторська гра" та його реалізація в англійських та німецьких рецензіях / У. Ляшенко. - С. 80-88
  Мельник М.  Особливості розвитку німецького міського роману / М. Мельник. - С. 89-95
  Шум'яцька О.  Невербальні засоби реалізації вибачення у німецькомовній комунікації / О. Шум'яцька. - С. 96-102
  Ширяєва О.  Оказіоналізм у художньому тексті: лінгвальний статус та головні ознаки (на матеріалі роману Г. Мюллер "Гойдалка дихання") / О. Ширяєва. - С. 103-109
  Савчин В.  Микола Лукаш - редактор перекладної літератури / В. Савчин. - С. 110-117
  Дзера О.  Вторинна метакомунікація біблійного мотиву в медійних заголовках: перекладацькі проекції / О. Дзера. - С. 118-126
  Одрехівська І.  Тарас Шевченко - Едуард Монік - Віктор Коптілов: у силовому полі Кобзаревого слова / І. Одрехівська. - С. 127-133
  Гриців Н.  Явище мовної естетики в межах українського перекладознавства: від кінця XIX ст. до початку XXI ст. / Н. Гриців. - С. 134-143
  Пилипчук О.  Лінгвокультурний аспект перекладу (на матеріалі перекладів творів Карла Еміля Францоза українською мовою) / О. Пилипчук. - С. 144-150
  Молочко О.  Порівняння як асоціативний тип фрейму: спроба перекладознавчого аналізу / О. Молочко. - С. 151-157
  Соловей О.  Відтворення фарсової ситуації Шекспірової п'єси "The Comedy of Errors" у перекладі Ірини Стешенко / О. Соловей. - С. 158-165
  Михайлівська Ю.  Евфемізм як проблема перекладу (на матеріалі роману Герти Мюллер "Гойдалка дихання") / Ю. Михайлівська. - С. 166-172
  Домбровський Р.  Демінутиви у пізньолатинських авторів / Р. Домбровський, Н. Ревак. - С. 173-179
  Чоботар Л.  Вторинні засоби вираження дієслівної множинності у старогрецькій мові (на матеріалі "Іліади" Гомера) / Л. Чоботар. - С. 180-186
  Милик О.  Номінативне поле субконцепту salus у латинській мові / О. Милик. - С. 187-191
  Вітрів Х.  Словотвірні особливості юридичних термінів на tio/sio в Гая та Ціцерона / Х. Вітрів. - С. 192-197
  Шан М.  "Людина" в системі платонівських цінностей: лінгвістичний аспект / М. Шан. - С. 198-205
  Качкевич Ю.  Трикомпонентні іменникові перелічення у творі Філострата "Життя Аполлонія Тіанського" / Ю. Качкевич. - С. 206-212
  Олійник Л.  Вербальна характеристика архітектора в трактаті Вітрувія "De architectura" / Л. Олійник. - С. 213-218
  Бораковський Л.  Від ненависті до любові один крок: релігійна проблематика повісті Леопольда фон Захер-Мазоха "Єврейський Рафаель" / Л. Бораковський. - С. 219-224
  Стирнік Н.  Художня своєрідність жіночих образів у оповіданнях Д. Г. Лоуренса / Н. Стирнік. - С. 225-231
  Кам'янець К.  Журнал "Егоїст" та його вплив на формування нового художнього мислення / К. Кам'янець. - С. 232-239
  Сушко С.  Хронотопний поліфонізм роману "The Recognitions" Вільяма Гедіса / С. Сушко. - С. 240-248
  Демко Т.  Концептосфера поеми Вільяма Блейка "Видіння дочок Альбіону" / Т. Демко. - С. 249-256
  Михайлова І.  Сучасні методи автономного навчання німецької мови у вищій школі / І. Михайлова. - С. 257-264

Анотація:   У статтях збірника висвітлено питання семантики, словотвору, синтаксису, лінгвофілософії, термінознавства, прагматики, стилістики та дискурсознавства, а також перекладознавства, контрастивної лінгвістики, класичної філології, літературознавства й методики викладання іноземних мо

 
53 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 92 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1988. - 152 с.

Зміст:
  Сладік А. Й.  До питання заперечення у логіці, філософії та лінгвістиці / А. Й. Сладік. - С. 3-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Таранець В. Г.  Про походежння інфінітива у германських мовах / В. Г. Таранець, О. А. Мартинюк, В. В. Нечепуренко. - С. 9-13
  Полковський В. П.  Семантичний статус прикметника / В. П. Полковський. - С. 14-21
  Шевчук Ю. І.  Лексичні обсолітизми англійської мови і проблеми їх вивчення / Ю. І. Шевчук. - С. 21-26
  Курпіль О. С.  Незаповнена позиція об'єктного актанта в сучасній англійській мові / О. С. Курпіль. - С. 26-31
  Тимощук І. М.  До питання про ступінь організації топонімії / І. М. Тимощук. - С. 32-39
  Жабицька Н. Л.  Про статус іменників space та spell у системі найменувань одиниць вимірювання часу / Н. Л. Жабицька. - С. 39-43
  Еткало Л. О.  Лексична структура роману С. Хілл "Я в замку король" / Л. О. Еткало. - С. 44-48
  Маркелова С. П.  Взаємодія комунікативно-синтаксичних структур реплік діалогічного тексту як засіб реалізації когезії / С. П. Маркелова. - С. 48-53
  Єрмоленко Г. І.  Про метамову модальної семантики інтонації / Г. І. Єрмоленко. - С. 53-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кусько К. Я.  Форми репродукції чужої мови як структурно-композиційний засіб / К. Я. Кусько. - С. 61-67
  Лазарович В. В.  Шляхи визначення латинських фразеологічних запозичень у німецькій мові / В. В. Лазарович. - С. 67-71
  Денисенко С. Н.  Функціонування стійких словесних комплексів у публіцистичному тексті (спостереження за процесами фразотворення) / С. Н. Денисенко. - С. 71-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Слободян З. П.  Структурно-граматичні типи дієслівних стійких словосполучень у пам'ятках староверхньонімецької мови / З. П. Слободян. - С. 79-87
  Марченко Л. Г.  Засоби зв'язку між самостійними реченнями у прозі Штріттматтера / Л. Г. Марченко. - С. 87-92
  Буйницька Т. О.  Комунікативно-прагматична та стилістична функції поширеного означення у публіцистичному тексті жанру "подорож" / Т. О. Буйницька. - С. 92-100
  Струк Т. М.  Модальність речень модусно-диктумної структури / Т. М. Струк. - С. 100-106
  Слободян Н. М.  Загальновживані слова у функції філософських термінів в "Енциклопедії" Дідро і Д'Аламбера / Н. М. Слободян. - С. 107-111
  Кость Г. М.  Із спостережень за лексико-стилістичним вираженням протиставлення travail/oisivete у романі-епопеї "Жан-Крістоф" Ромена Роллана / Г. М. Кость. - С. 111-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Помірко Р. С.  Родоваріантність і семантико-словотвірні особливості іменників / Р. С. Помірко. - С. 118-124
  Камаєва О. М.  Проблема боротьби за молодь у романі Р. Мерля "За склом" та її світоглядне значення / О. М. Камаєва, О. І. Аксютіна. - С. 125-132
  Цьовх Я. І.  Естетична функція колориту і пейзажних рисунків у англійських письменників другої половини XIX століття / Я. І. Цьовх. - С. 132-137
  Селезінка І. О.  Ствердження гуманістичної ідеї при зображенні характеру Отелло / І. О. Селезінка. - С. 137-142
  Крупаткин Я. Б.  Материалы к англо-русскому пособию по чтению деловых текстов. 3. Пользование словарем / Я. Б. Крупаткин. - С. 143-147

Рубрики: Мовознавство - Іноземні мови

Анотація:   В мовознавчих статтях збірника розглядаються питання лексикології, фразеології, синтаксису романо-германських мов. Літературознавчі статті присвячені творчості Р. Мерлят а В Шекпіра, англійських письменників другої половини XIX століття.

 
54 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 52 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2005. - 263 с.

Зміст:
  Биковська О. В.  Основні принципи позашкільної освіти / О. В. Биковська. - С. 3-12
  Галицька М. М.  Технологія формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування / М. М. Галицька. - С. 13-19
  Горбенко С. С.  Народномузична творчість - основа гуманістично орієнтованого виховання особистості / С. С. Горбенко. - С. 20-29
  Донік О. М.  Зміст хімічної освіти в комплексних програмах основної школи України (20-ті - початок 30-х рр. XX ст.) / О. М. Донік. - С. 29-36
  Коваль Т. І.  Модель становлення інформаційної культури майбутніх менеджерів-економістів / Т. І. Коваль. - С. 37-51
  Корченюк Ю. В.  Застосування навчальної гри в процесі вивчення англійської мови у студентів технічного фаху / Ю. В. Корченюк, Ю. Ю. Курило. - С. 51-57
  Кузьменко Ю. В.  Характеристика елементів культури праці учня та їх формування в процесі трудової підготовки / Ю. В. Кузьменко. - С. 57-66
  Овсієнко Ю. І.  Дослідження рівня знань з математики студентів аграрних вищих навчальних закладів / Ю. І. Овсієнко. - С. 66-79
  Стрілець О. В.  Місце народних орнаментів та символів у системі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва / О. В. Стрілець. - С. 80-87
  Туманян К. Д.  Формування педагогічних підходів до підготовки спеціалістів економічного профілю на засадах гуманізації / К. Д. Туманян. - С. 87-92
  Фенцик О. М.  Теоретичні та методологічні засади опрацювання змісту і форми епічного твору / О. М. Фенцик. - С. 93-110
  Юник Д. Г.  Емоційна оцінка результативності діяльності як регулятор надійності гри музикантів-інструменталістів / Д. Г. Юник. - С. 110-121
  Буніятова І. Р.  Ранні етапи розвитку гіпотаксису в германських мовах / І. Р. Буніятова. - С. 122-135
  Буцикіна Н. Є.  Нейролінгвістичні особливості франкомовного рекламного дискурсу / Н. Є. Буцикіна. - С. 135-141
  Грачова І. Є.  Синтагматика слів-квантифікаторів у давньоанглійській мові / І. Є. Грачова. - С. 142-150
  Казимирова Ю. А.  Раціональність як основна риса ментальності носіїв німецької мови та її вербалізація / Ю. А. Казимирова. - С. 151-159
  Ковальчук М.  Складні речення з недиференційованими типами зв'язку у збірці проповідей Іоаникія Галятовського "Ключ розуміння" / М. Ковальчук. - С. 159-167
  Кравець Л. В.  Метафора і інтелектуалізація поетичної мови / Л. В. Кравець. - С. 168-178
  Ляшик О. А.  Жанрові ознаки віршованих текстів епохи американського поетичного ренесансу: лінгвокогнітивний аспект / О. А. Ляшик. - С. 178-189
  Нагорна О. О.  "Власна назва" у складі англійських фразеологізмів як експонент національної культури / О. О. Нагорна. - С. 189-195
  Пальчевська О. С.  Принципи лінгвокогнітивного моделювання шляху в системі фразеологічних номінацій англійської, української та французької мов / О. С. Пальчевська. - С. 195-205
  Потапчук С. С.  Понятійна складова концепту чистий в англійській та українській мовах / С. С. Потапчук. - С. 205-212
  Присяжнюк Л. Ф.  Художнє порівняння в образній системі романів Г. Гріна / Л. Ф. Присяжнюк. - С. 212-219
  Романова А. К.  Теорія граматикалізації в лінгвістиці / А. К. Романова. - С. 219-224
  Ткаченко Н. О.  Відображення філософської категорії кількості у мові (німецькій мові) / Н. О. Ткаченко. - С. 224-230
  Ткачук Т. І.  Стилістичні параметри кличного відмінка у прозі Богдана Лепкого / Т. І. Ткачук. - С. 231-239
  Харкевич Г. І.  Особливості текстового втілення довготривалого емоційного стану тривоги персонажа в сучасній англомовній художній прозі / Г. І. Харкевич. - С. 239-252
  Ходаковська Н. Г.  До питання стилістичного словотвору в сучасній німецькій мові / Н. Г. Ходаковська. - С. 252-259

 
55 80
П32

        Південний архів [Текст] : зб. наук. пр. Філологічні науки Вип. 45 / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон : Видавництво ХДУ, 2009. - 165 с.

Зміст:
  Бабич Ю.  Проблема научности в эстетических теориях XIX века / Ю. Бабич. - С. 10-13
  Долга Н.  Неоромантизм як явище перехідної художньої свідомості / Н. Долга. - С. 14-18
  Завгородня Л.  Аналіз та інтерпретація як текстуальні стратегії смислотворення / Л. Завгородня, Ю. Тимошенко. - С. 19-23
  Ильинская Н.  Проблема "литература и христианство" в научной рецепции / Н. Ильинская. - С. 24-32
  Большакова А.  Авторская фокализация и концепт мира / А. Большакова. - С. 34-42
  Валуева Н.  Жанрообразующая форма "путешествия" в детективах "фандоринского цикла" Б. Акунина / Н. Валуева. - С. 43-49
  Варченко Н.  "Как мучительно быть русским ": к вопросу о концепции национального характера в творчестве М. Горького / Н. Варченко. - С. 50-59
  Висоцький А.  Одінічне у "Сазі про Херда і острів'ян" / А. Висоцький. - С. 60-68
  Зайдлер Н.  Концепт честі в повісті Д. Міщенка "Дике поле" / Н. Зайдлер. - С. 69-74
  Кекова С.  Христианский "след" в позднем творчестве Н. Заболоцкого: стихотворения "Светляки" и "Бетховен" / С. Кекова. - С. 75-81
  Кочетова С.  Стихотворения О. Мандельштама "Адмиралтейство" и "Есть иволги в лесах" в интерпретации Н. О. Нильсона / С. Кочетова. - С. 82-86
  Невярович Н.  Типы гротескных смещений в жанре "новой" русской сказки (на примере произведений Л. Петрушевской "Пуськи Бятые" и "Дикие животные сказки") / Н. Невярович. - С. 87-93
  Пашкуров А.  Диалог в художественном мире романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / А. Пашкуров. - С. 94-101
  Чечуй Е.  Творець "росского блаженства": пушкінська концепція образу Петра Першого та літературна традиція XVIII століття / Е. Чечуй. - С. 102-109
  Шестакова Э.  Кавказ - главный герой рассказа И. А. Бунина "Кавказ" / Э. Шестакова. - С. 110-119
  Шлапак І.  Функціальна роль "промовляючих" імен Дж. Джойса (на матеріалі книги "Поминки з Фіннеганом") / І. Шлапак. - С. 120-124
  Шумило Н.  Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського / Н. Шумило. - С. 125-129
  Дмитренко Л.  Мова поетичного твору та її когнітивна специфіка / Л. Дмитренко. - С. 132-136
  Заболотська О.  Символіка простору і межі у романі В. Фолкнера "Галас і шаленство" / О. Заболотська. - С. 137-144
  Зуброва О.  Способи утворення нових одиниць сучасної англійської комп'ютерної лексики / О. Зуброва. - С. 145-149
  Москвичова О.  Трансформація структурно-семіотичної моделі метаморфози в англомовних британських поетичних текстах XIX-XX століть (лінгвосеміотичний аспект) / О. Москвичова. - С. 150-155

 
56 81.002.1
Т43

        Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 21 / Донецький нац. ун-т, Факультет іноземних мов. - Донецьк : Видавництво ДонНУ, 2010. - 192 с.

Зміст:
  Кантемір С. О.  Семантична ланка Land - Volk - Staat та Земля - Народ - Держава в німецькій та українській пресі (порівняльно-квантитативний аналіз) / С. О. Кантемір. - С. 5-15
  Кутузова Н. В.  Семантические классы слов в стихотворном переносе (на материале лирики М. Ю. Лермонтова и У. Вордсворта) / Н. В. Кутузова. - С. 16-24
  Головань Е. О.  Значення дейктичності, питальності, неозначеності та інтенсивності: спільні засоби вираження / Е. О. Головань. - С. 25-34
  Подєнєжна Т. О.  Семантичні характеристики найменувань людини за будовою тіла в англійській та українській мовах / Т. О. Подєнєжна. - С. 35-47
  Юшкова С. О.  Реципрокальні конструкції: українсько-німецькі паралелі / С. О. Юшкова. - С. 48-58
  Білецька О. В.  Формально-граматична організація трикомпозитів у сучасній німецькій мові (крізь призму з'єднувальних елементів) / О. В. Білецька. - С. 59-68
  Замощина Н. О.  Структура і семантика похідних локативних іменників із суфіксом -lik у турецькій мові / Н. О. Замощина. - С. 69-77
  Касьянов О. В.  Інхоативні негативні посесивні дієслова на позначення ситуації розтрати в німецькій мові / О. В. Касьянов. - С. 78-87
  Кошкарьова Л. С.  Система дієслівних префіксів у сучасній німецькій мові / Л. С. Кошкарьова. - С. 88-105
  Нікульшина Т. М.  Когнітивні й семантичні особливості ірреального світу (на матеріалі англійської та української мов) / Т. М. Нікульшина. - С. 106-113
  Фоміна С. Б.  Особливості вербалізації концепту "простір" у фантастичному романі Г. Уеллса "The time machine" / С. Б. Фоміна. - С. 114-122
  Антонюк С. А.  Тактильні прикметники в латинській мові (на матеріалі творів письменників I-II століть н.е.) / С. А. Антонюк. - С. 123-133
  Компанець Т. М.  Відображення картини світу на лексичному рівні мови (на матеріалі іменників-дендронімів у класичних мовах) / Т. М. Компанець. - С. 134-143
  Луценко Н. А.  Этимологические заметки (IX) / Н. А. Луценко. - С. 144-154
  Палівода У. Я.  Число один і його словотвірний формант (на матеріалі німецької та української мов) / У. Я. Палівода. - С. 155-165
  Садовая О. А.  Лексико-семантический анализ английских имен father и mother на материале древних текстов / О. А. Садовая. - С. 166-175
  Саприкін С. С.  Дієслова зі значенням "володіти, мати" в середньоанглійській мові / С. С. Саприкін. - С. 177-187

Рубрики: Мовознавство - Компаративний аналіз

 
57 83.3(4Укр)6-8
К75

        Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Львів, 14-15 жовтня 2005р. / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 296 с.

Зміст:
  Чередниченко О. І.  Функції перекладу в сучасному світі / О. І. Чередниченко. - С. 4-11
  Кочур А. Г.  Усе починалося з початку (Григорій Кочур: фрагменти спогадів) / А. Г. Кочур. - С. 11-18
  Зорівчак Р. П.  Кочурознавство: джерела й перспективи / Р. П. Зорівчак. - С. 22-33
  Содомора А. О.  Багатоголосе відлуння тиші ("Нічна пісня мандрівника" Й.-В. Гете: за межею перекладу) / А. О. Содомора. - С. 34-56
  Новикова М. О.  Григорій Кочур - редактор перекладів із Миколи Зерова (нотатки із власного досвіду) / М. О. Новикова. - С. 57-61
  Стріха М. В.  "Невольничий переклад": Василь Стус крізь призму Григорія Кочура / М. В. Стріха. - С. 62-69
  Дзера О. В.  Алюзії і переверзії в образі Клавдія, короля світу, "що звихнувся": оригінал і українські переклади / О. В. Дзера. - С. 71-85
  Медвідь О. С.  Розмовно-просторічна лексика шекспірового "Гамлета" у перекладах Григорія Кочура і Леоніда Гребінки / О. С. Медвідь. - С. 85-89
  Фурман А. Р.  Настанови Полонія синові. Спроба зіставного аналізу (на матеріалі трагедії В. Шекспіра "Hamlet, prince of Denmark" та її українських перекладів Г. Кочура та М. Рудницького) / А. Р. Фурман. - С. 89-97
  Петрова О. М.  Європейські та вітчизняні художники в бібліотеці та у свідомості Григорія Кочура / О. М. Петрова. - С. 98-102
  Пехник Г. В.  Григорій Кочур: натхнення чи праця? / Г. В. Пехник. - С. 102-108
  Шмігер Т. В.  Забутими сторінками українського перекладознавства 1920-х років / Т. В. Шмігер. - С. 109-117
  Ромас Л. М.  Діяльність неокласиків в оцінці Григорія Кочура / Л. М. Ромас. - С. 117-122
  Радчук В. Д.  Функції перекладу / В. Д. Радчук. - С. 123-138
  Демецька В. В.  Специфіка перекладу релігійних текстів / В. В. Демецька. - С. 138-144
  Гізер В. В.  Український альбом як тип тексту краєзнавчого дискурсу: перекладознавчий аспект / В. В. Гізер. - С. 144-148
  Бохонко Х. П.  До проблеми перекладу екологічного дискурсу / Х. П. Бохонко. - С. 148-155
  Сизова О. Ф.  Гендерна ідентичність перекладача в тексті перекладу / О. Ф. Сизова. - С. 155-163
  Чала Ю. П.  Особливості відтворення культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби в українських перекладах англійських авторів / Ю. П. Чала. - С. 164-171
  Некряч Т. Є.  Засоби збереження природності драматичного діалогу під час перекладу творів для театру (на матеріалі автоперекладів) / Т. Є. Некряч. - С. 171-178
  Славова О. О.  Відображення смислової структури оригіналу засобами цільової мови / О. О. Славова. - С. 178-184
  Коломієць Л. В.  "Дорогому Григорію Порфировичу на суд нелукавий": "Пісня про Гаявату" Генрі Лонгфелло в перекладі Оксани Соловей / Л. В. Коломієць. - С. 185-194
  Волошин О. Я.  Діяльність Миколи Зерова як критика перекладів: теоретичний та практичний аспект / О. Я. Волошин. - С. 194-199
  Савчин В. Р.  Микола Лукаш - лексикограф / В. Р. Савчин. - С. 199-203
  Рой М. О.  Відтворення елементів міфосвіту Михайла Коцюбинського засобами англійської мови (на матеріалі повісті "Тіні забутих предків") / М. О. Рой. - С. 204-210
  Титаренко О. О.  Відтворення чи перетворення: про переклад англійською мовою особливостей поетичного мовлення Павла Тичини / О. О. Титаренко. - С. 210-216
  Соловей Е. С.  Переклади поезій Володимира Свідзінського: перші підсумки / Е. С. Соловей. - С. 217-223
  Стукало Ю. В.  Марта Тарнавська як перекладач / Ю. В. Стукало. - С. 223-231
  Сірик Л. В.  Польська поезія у перекладах київських неокласиків / Л. В. Сірик. - С. 231-248
  Бурда-Лассен О. В.  Декодування ментальної ідентичності нації у процесі перекладу українських і німецьких етнолексем міфологічного походження / О. В. Бурда-Лассен. - С. 249-254
  Молочко О. О.  Концептуальні особливості порівняння (на матеріалі зооніма "собака" в українсько-англійському зіставленні) / О. О. Молочко. - С. 255-261
  Толочко О. Я.  Відтворення експресивності інверсії у перекладі (на матеріалі українських перекладів романів Р. Олдінгтона. Ф. Фіцджеральда та Е. Гемінгуея) / О. Я. Толочко. - С. 262-270
  Калашник О. О.  Український Р. М. Рільке. "Орфей. Еврідіка. Гермес" / О. О. Калашник. - С. 270-279

Рубрики: Кочур Г. - про нього

Ключові слова (ненормовані): історія українського перекладу -- теорія перекладу -- лінгвостилістичні особливості перекладу -- кочурознавство -- переклади Кочура Г. -- переклади Стуса В

Анотація:   Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової конференції "Григорій Кочур у контексті української культури другої половини XX віку" (Львів, 14-15 жовтня 2005 року). Окремі доповіді присвячено перекладацькому, перекладознавчому, культурологічному доробкові Григорія Кочура; загальнотеоретичним проблемам перекладу; історії українського художнього перекладу.

 
58 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 97 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Світ, 1990. - 144 с.

Зміст:
  Бобирєва М. М.  Прагматичні аспекти функціонування некатегоричних висловлень у сучасній французькій мові / М. М. Бобирєва, О. М. Пархоменко. - С. 3-10
  Ісаєва Г. Т.  Поліпредикативне ускладнення речення структурами вторинної предикації / Г. Т. Ісаєва, Ж. Л. Патрушева. - С. 10-16
  Зеленська О. П.  Складнопідрядні речення з причиновими сполучниками since і as у сучасній англійській мові (контрастивний аналіз) / О. П. Зеленська. - С. 16-23
  Мороз Б. І.  Дистантність компонентів предикативної синтаксичної групи S+V у сучасній французькій мові / Б. І. Мороз. - С. 24-31
  Янош З. П.  Соціолінгвістичні мікроструктури партитивного питання (на матеріалі французької мови) / З. П. Янош. - С. 31-37
  Островська О. А.  Поверхнева структура комунікативно відмінних простих речень / О. А. Островська. - С. 37-43
  Огоновська О. В.  Статус нульового знака / О. В. Огоновська. - С. 43-46
  Бик І. С.  Центр і периферія категорії майбутнього часу в сучасній англійській мові / І. С. Бик. - С. 46-50
  Завгороднєв Ю. А.  Давньоскандінавські топоелементи в складі геонімів узбережжя Британії / Ю. А. Завгороднєв. - С. 50-55
  Мандзак І. А.  Симетричні метафоричні словосполучення у французькій мові / І. А. Мандзак. - С. 56-59
  Добош Б. В.  Сільськогосподарська лексика нововерхньонімецького періоду / Б. В. Добош. - С. 59-63
  Білинський М. Е.  Категорія стану в іменниковому та прикметниковому словотворі англійської мови в діахронії / М. Е. Білинський. - С. 63-67
  Сулимовська З. В.  Реалізація значення каузальності в граматичних комплексах (на матеріалі англійської мови) / З. В. Сулимовська. - С. 67-71
  Корольова Т. М.  Взаємодія просодичних засобів передачі модальних значень у мовленні / Т. М. Корольова. - С. 72-77
  Буракова О. В.  Питання порівняльної метрики у сучасному мовознавстві / О. В. Буракова. - С. 78-84
  Траченко О. М.  Парадигма заголовків / О. М. Траченко. - С. 84-90
  Пархоменко А. Ф.  До питання про стилістичну інновацію / А. Ф. Пархоменко. - С. 90-93
  Арцишевська А. Л.  Типологія репрезентуючого компонента та його стилістична функціональність (на матеріалі англомовного оповідання) / А. Л. Арцишевська. - С. 93-100
  Максимук В. М.  Паралелізм як засіб створення мовної експресії у публіцистиці Дж. Болдуїна / В. М. Максимук. - С. 100-107
  Яхонтова Т. В.  Лексична структура жанру екзотико-пригодницького роману (на матеріалі романів "Острів скарбів" Р. Л. Стівенсона та "Копальні царя Соломона" Р. Хаггарда) / Т. В. Яхонтова. - С. 107-112
  Мізецька В. Я.  Інтродукційна авторська ремарка в англійському драматичному творі / В. Я. Мізецька. - С. 112-117
  Ратич М. Т.  Стилістичні функції перфекта / М. Т. Ратич. - С. 117-122
  Сімейкіна Н. М.  Проблема робітничого класу в англійській драмі початку XX ст. / Н. М. Сімейкіна. - С. 123-129
  Хорольський В. В.  Символізм У. Б. Йітса (спроба системного аналізу вірша "Троянда Світу") / В. В. Хорольський. - С. 130-136
  Лещук Т. Й.  Ідейна еволюція політичної фантастики Робера Мерля / Т. Й. Лещук. - С. 137-142

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   В мовознавчих статтях збірника висвітлюються актуальні питання синтаксису, зокрема поверхнева структура простого речення, дистантність компонентів присудка, вторинна предикація , а також проблеми морфології, словотвору, термінології. В статтях по стилістиці розглядаються деякі аспекти мови художньої літератури і публіцистики. Літературознавчі статті присвячені темі робітничого класу в англійській драматургії, поезії Йітса, а також політичній фантастиці Робера Мерля.

 
59 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : [всеукр. зб. наук. пр.]. Вип. 13 Серія: Іноземна філологія / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2009. - 284 с.

Зміст:
  Глінка Н. В.  Бінарні опозиції як смислотворчі конструкти творів Д. Г. Лоуренса / Н. В. Глінка. - С. 3-7
  Авраменко С. Р.  До питання про гендерну літературу / С. Р. Авраменко. - С. 8-12
  Потапенко Л. В.  Постколоніалізм як феномен літературознавчого дискурсу: теоретичні та компаративні проекції / Л. В. Потапенко. - С. 13-16
  Механікова О. О.  Екзистенціальні "уроки" Ф. М. Достоєвського у творчості Сола Беллоу / О. О. Механікова. - С. 17-22
  Гринда Ю. І.  Особливості організації тексту та дискурсу Дена Брауна у романі "Ангели та демони" / Ю. І. Гринда, Т. М. Галай. - С. 23-26
  Джолос Ю. В.  Лінгвостилістичні особливості прози Луїзи Ердріх (на прикладі романів "Казка про бурхливе кохання" та "Жінка-антилопа") / Ю. В. Джолос. - С. 27-31
  Дробіт І. М.  Рецепція історії у романі М. Бредбері "Професор Кримінале" / І. М. Дробіт. - С. 32-36
  Сінкевич К. Є.  Розвиток проблеми авторства Шекспірових творів / К. Є. Сінкевич. - С. 37-41
  Матійчук О. М.  Прочитання поезії Рози Ауслендер "Криниця III" в аспекті її текстово-генетичної історії / О. М. Матійчук. - С. 42-47
  Росстальна О. А.  Міфологічна сюжетика як структуроутворювальна основа життєвих пошуків героїв short story Т. Гарді "Interlopers at the Knap" / О. А. Росстальна. - С. 48-51
  Лозова О. Ю.  Сновидіння в американському психологічному романі / О. Ю. Лозова. - С. 52-56
  Шульгіна В. І.  Інформаційно-пошуковий тезаурус як засіб лексикографічної систематизації галузевої термінології / В. І. Шульгіна. - С. 61-65
  Уздиган І. М.  Стилістичні потужності синтаксису малої прози М. Шашкевича / І. М. Уздиган, О. П. Кушлик. - С. 66-71
  Данилюк С. С.  Паралінгвістичні засоби текстів електронної пошти / С. С. Данилюк. - С. 72-75
  Лисенко Г. Л.  Особливості функціонування німецького віддієслівного іменника із суфіксом -ung та субстантивованого інфінітиву в порівняльному плані та деякі аспекти їхнього перекладу українською мовою / Г. Л. Лисенко. - С. 76-79
  Вострецова В. О.  Анатомічні зв'язки у фразеології (на матеріалі фразеології сучасної англійської мови) / В. О. Вострецова. - С. 80-84
  Хоменко Т. А.  Вплив екстралінгвістичних факторів настановлення графічної та орфографічної систем німецької мови (особистісний фактор) / Т. А. Хоменко. - С. 85-88
  Єсипенко Н. Г.  Лінгвостатистичний підхід до аналізу вербалізації концептів / Н. Г. Єсипенко. - С. 89-94
  Коваль Л. М.  Семантика і структура формально-граматичного компонента аналітичної будови / Л. М. Коваль. - С. 95-98
  Корнєва З. М.  Явище полісемії в англійській економічній терміносистемі / З. М. Корнєва. - С. 99-103
  Альошина І. Г.  Морфонологічні особливості кореневих морфем дієслів переміщення у латинській мові / І. Г. Альошина. - С. 104-107
  Андрейчук Н. І.  Життєвий світ людини і "горизонтність" мовної свідомості / Н. І. Андрейчук. - С. 113-116
  Заслонкіна А. В.  Категоризація статусів емотивності аксіологічного концепту в етнолінгвокультурній парадигмі / А. В. Заслонкіна. - С. 117-121
  Костенко В. Г.  Реалізація категорії об'єктивної модальності в науковому медичному дискурсі (на матеріалі текстів англомовних наукових журнальних статей) / В. Г. Костенко. - С. 122-126
  Котвицька В. А.  Словотворча активність запозичених та інтернаціональних елементів у породженні нових номінацій у сучасній німецькій політичній комунікації / В. А. Котвицька, О. А. Лазебна. - С. 127-130
  Ікалюк Л. М.  Лексико-семантична сполучуваність компонентів порівняльних конструкцій у текстах давньоанглійської мови / Л. М. Ікалюк. - С. 131-135
  Ковалюк Ю. В.  Визначення фразеологізму в сучасній лінгвістиці / Ю. В. Ковалюк. - С. 136-139
  Токарчук В. А.  Номінативні одиниці з нумеральним позначенням інтенсивності ознаки: лінгвокогнітивний аналіз (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. А. Токарчук. - С. 140-144
  Апалат Г. П.  Особливості аргументації в тексті-інтерв'ю сучасної англомовної преси / Г. П. Апалат. - С. 145-151
  Кібальнікова Т. В.  Специфіка іконічного кодування інформації в синтаксичних моделях заголовка англомовного поетичного тексту / Т. В. Кібальнікова. - С. 152-156
  Галай Т. М.  Термінологічні словосполучення у геологічній та геофізичній термінології / Т. М. Галай. - С. 157-160
  Місягіна І. М.  Способи реалізації тактики повного блокування інформації в межах стратегії ухильності / І. М. Місягіна. - С. 161-165
  Садовник-Чучвага Н. В.  Міжособистісні концепти дружба та ворожість як складові концептосфери чоловічого роду в епічній картині світу / Н. В. Садовник-Чучвага. - С. 166-170
  Шароварова С. В.  "Вільне" варіювання акцентної структури слова в аспекті американської та британської вимовних норм (порівняльно-зіставний аналіз) / С. В. Шароварова. - С. 171-176
  Олійник О. О.  Особливості семантичної структури фразеологізмів / О. О. Олійник. - С. 177-181
  Гриш О. Д.  Словотвірні процеси як засіб формування терміносистеми (на матеріалі англійської термінології нафти і газу) / О. Д. Гриш. - С. 182-185
  Гнатковська О. М.  Ціннісний компонент концепту intention в англомовній картині світу / О. М. Гнатковська. - С. 186-189
  Черкас Н. В.  Стилістичні функції біблійних цитат у романі "Син ранку" Дж. К. Оутс / Н. В. Черкас. - С. 190-195
  Ковбаско Ю. Г.  Діахронічний аспект розділового запитування / Ю. Г. Ковбаско. - С. 196-201
  Шумейко О. В.  Емотивна лакуна як маркер мовної асиметрії / О. В. Шумейко. - С. 202-205
  Дзикович О. В.  Особливості організації телевізійного мовлення як окремого виду комунікації / О. В. Дзикович. - С. 206-209
  Туришева О. О.  Явище зламу рамкової конструкції як один із засобів мовної економії у сучасному німецькому синтаксисі / О. О. Туришева. - С. 210-213
  Московко Н. О.  Мовні засоби політичних маніпуляцій у Німеччині (на прикладі ліберальної партії FDP) / Н. О. Московко. - С. 214-218
  Живчик О. В.  До питання типології порівнянь-композит (на матеріалі прикметників німецької мови) / О. В. Живчик. - С. 219-223
  Мірошник Л. В.  Трансформація концептосфери часу в англійській мовній картині світу / Л. В. Мірошник. - С. 224-227
  Харитонов В. О.  Комп'ютерний жаргон: класифікація та способи утворення / В. О. Харитонов. - С. 228-231
  Андрусів Н. О.  Лінгвокультурологічні складники формування змісту англійського газетного заголовка / Н. О. Андрусів. - С. 232-236
  Ділай І. П.  Метафора в описі інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі англійської мови) / І. П. Ділай. - С. 237-240
  Коломієць С. С.  Особливості функціонування соціальної лексики в контексті глобалізаційних змін / С. С. Коломієць. - С. 241-244
  Андрейко Л. В.  Можливості відтворення інтертекстуальності у перекладі / Л. В. Андрейко. - С. 249-253
  Ребенко М. Ю.  Деформації повісті Роальда Даля "Чарлі і шоколадна фабрика" в українському перекладі / М. Ю. Ребенко. - С. 254-258
  Кулезньова С. С.  Специфіка текстів соціальних наук та їх термінологія / С. С. Кулезньова, Л. П. Баженова. - С. 259-262
  Якимчук А. П.  Неоромантичні тенденції в українському перекладі / А. П. Якимчук. - С. 263-268
  Оришечко Т. А.  Передача імперативних вигуків в англо-українському та українсько-англійському перекладах / Т. А. Оришечко. - С. 269-273

 
60 80
Н34

        Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : Серія Філологія. Соціальні комунікації Вип. 24 Присвячується 90-річчю від дня народження Й. О. Дзендзелівського / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород : УжНУ Говерла, 2011. - 252 с.

Зміст:
  Сабадош І.  Й. О. Дзендзелівський - дослідник українських говорів Закарпаття / І. Сабадош. - С. 5-12
  Статєєва В.  Питання історії українського мовознавства XIX ст. в працях Й. О. Дзендзелівського / В. Статєєва. - С. 13-27
  Галас Б.  Лексикографічні наукові зацікавлення професора Й. О. Дзендзелівського / Б. Галас. - С. 28-35
  Галас А.  Листування визначних мовознавців у публікаціях Й. О. Дзендзелівського / А. Галас. - С. 36-43
  Сенько І.  Фольклор як джерело інформації у мовознавчих дослідженнях Й. О. Дзендзелівського / І. Сенько. - С. 44-48
  Дзендзелівська Н.  Зі спогадів дружини / Н. Дзендзелівська. - С. 49-50
  Аркушин Г.  Діалектизми у складі молодіжного жаргону / Г. Аркушин. - С. 51-52
  Белей Л.  Мовознавча проблематика в Паризькому журналі "Україна" (1949-1953) / Л. Белей. - С. 53-55
  Білоусенко П.  Збірні назви з суфіксом -чина (-щина) в історії української мови / П. Білоусенко. - С. 56-61
  Вегеш А.  Назви літературних персонажів роману "Ворошиловград" Сергія Жадана / А. Вегеш. - С. 62-66
  Венжинович Н.  Особливості реалізації національно-культурної специфіки фразеологізмів (на матеріалі української, російської та англійської мов) / Н. Венжинович. - С. 67-42
  Вовченко Г.  Погляди Ю. Жатковича на мову в праці "Етнографическій очерк угро-русских" та в епістолярній спадщині / Г. Вовченко. - С. 73-77
  Воронич Г.  Північноукраїнські штрихи в Четьї Мінеї 1489 р. / Г. Воронич. - С. 78-80
  Ганудель З.  Українські говори Східної Словаччини у лінгвістичних атласах / З. Ганудель. - С. 81-84
  Глуховцева К.  Стан і перспективи вивчення професійного жаргону шахтарів / К. Глуховцева. - С. 85-88
  Горват К.  Інтерференція мов в розмовному мовленні угорців на Закарпатті / К. Горват, Д. Гульпа. - С. 89-92
  Громик Ю.  Прислівники зі значенням "тут, у тому місці" в західнополіських та суміжних говірках / Ю. Громик. - С. 93-99
  Гуйванюк Н.  Вигуки у буковинських говірках / Н. Гуйванюк. - С. 100-106
  Гоца Е.  Суфіксальні деривати серед назв їжі рослинного походження в українських говорах Карпат / Е. Гоца. - С. 107-113
  Дидик-Меуш Г.  Вільний атрибутив чи термінологічно зв'язний елемент словосполучення в українському тексті XVI-XVIII ст. / Г. Дидик-Меуш. - С. 114-117
  Жовтобрюх Н.  Внесок Івана Франка у формування української ділової лексики / Н. Жовтобрюх. - С. 118-121
  Колесник Н.  Термінологічні суперечки в царині літературної ономастики і фольклорна ономастика / Н. Колесник. - С. 122-127
  Мартинова Г.  Гегнеза середньонаддніпрянського діалекту у світлі ізоглос / Г. Мартинова. - С. 128-131
  Мацюк Г.  Доба Просвітництва в лінгвославістиці: ідеї універсалізму в нормативному описі української та польської мов / Г. Мацюк. - С. 132-137
  Миголинець О.  Медична лексика у "Словнику української мови XVI - першої половини XVII ст." / О. Миголинець. - С. 138-143
  Осташ Н.  Семантика кольору у флорономенах / Н. Осташ. - С. 144-149
  Осташ Л.  Лексика села Стриганці як об'єкт лексикографічного опрацювання / Л. Осташ, Р. Осташ. - С. 150-155
  Папіш В.  Відображення в художньому мовленні психологічних особливостей автора / В. Папіш. - С. 156-159
  Пискач О.  Акціональні і номінативні аспекти родильної обрядовості в говірках Міжгірського району Закарпатської області / О. Пискач. - С. 160-166
  Полюга Л.  Осмислення природи слова (слово, його значення, лексикографічне оформлення) / Л. Полюга. - С. 167-168
  Поповський А.  Південно-східні говіркові риси в збірці поезій Івана Манжури "Степові думи та співи" / А. Поповський. - С. 169-172
  Сербенська О.  Інтерференційні явища в публічному мовленні / О. Сербенська. - С. 177-181
  Сердега Р.  Назви хвороб сільськогосподарських рослин у центральнослобожанських говірках / Р. Сердега. - С. 182-186
  Скаб М.  "Словник звертань української мови": потреби, аспекти та проблеми лексикографічної інтерпретації українських назв адресата мовлення / М. Скаб, М. Скаб. - С. 187-191
  Філак І.  Особливості формування комунікативних умінь українського фахового мовлення студентів-угорців / І. Філак. - С. 192-194
  Хобзей Н.  Префікс ви- на українських лінгвогеографічних картах / Н. Хобзей. - С. 195-198
  Юсип-Якимович Ю.  Verba sonandi: українсько-західнослов'янські лексичні паралелі / Ю. Юсип-Якимович. - С. 199-205
  Бедзир Н.  Неомифологизм в поэтике и жанровой структуре романа В. Пелевина "Ампир В" / Н. Бедзир. - С. 206-213
  Ференц Н.  Поетичний світ Юрія Керекеша / Н. Ференц. - С. 214-218
  Бідзіля Ю.  Наукові праці професора Й. О. Дзендзелівського на сторінках журналу "Карпатський край" (1993-2000) як джерело вивчення етноспецифіки регіону / Ю. Бідзіля. - С. 219-227
  Шумицька Г.  Розвиток української мови у 20-30 роках XX століття: журналістський аспект діяльності учасників Харьківської правописної конференції (продовження статті, опублікованої у випуску 23) / Г. Шумицька. - С. 228-234

Рубрики: Дзендзелівський Й. О. - про нього

 
61 81я4кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. ст. за матеріалами VI Міжнарод. наук. конф. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Черкаси : АНТ, 2009. - 318 с.

Зміст:
  Вишневська Г. П.  Оцінність у художньому тексті (на матеріалі книжки Марії Матіос "Нація") / Г. П. Вишневська
  Лисенко О. С.  Розгортання архетипу трагедії у драмі "Медея" Л. Разумовської / О. С. Лисенко. - С. 210-213
  Барбара Н. В.  Аксиологическая лексика как средство репрезентации украинской ментальности в дискурсе российской прессы / Н. В. Барбара. - С. 217-219
  Хрущ Л. М.  Семантична структура ебоніцизмів у сучасній американській драматургії (на матеріалі п'єси С'юзен-Лорі Паркс "TopDog/Undrdog") / Л. М. Хрущ. - С. 215-217
  Дащенко О. И.  Семантическая осложненность слова в драматическом диалоге / О. И. Дащенко. - С. 205-207
  Ситенька О. В.  Псевдоміфологічність англомовної постмодерністської прози / О. В. Ситенька. - С. 203-205
  Павкін Д. М.  Динаміка аксіології образу персонажа (на матеріалі роману О. Вайльда "Портрет Доріана Грея") / Д. М. Павкін. - С. 208-210
  Лагошняк Г. Н.  Номинативные предложения в поэзии М. Цветаевой / Г. Н. Лагошняк. - С. 207-208
  Замулко Л. М.  Трансформированные фразеологизмы в современных публицистических текстах / Л. М. Замулко. - С. 219-221
  Митягина В. А.  Коммуникативное поведение в профессиональных контекстах: этнокультурные, социальные и индивидуальные параметры / В. А. Митягина. - С. 233-237
  Компанцева Л. Ф.  Интернет-коммуникация: о сущности явления / Л. Ф. Компанцева. - С. 232-233
  Лесик І. В.  Фіксація настанови на гру при сприйнятті іронії / І. В. Лесик. - С. 239-242
  Велівченко В. Ф.  Імплікатурна реалізація емоцій мовця в сучасному англомовному художньому тексті / В. Ф. Велівченко. - С. 237-239
  Кононенко Е. В.  К вопросу о смысле заглавия повести М. Спарк "Баллада о предместье" / Е. В. Кононенко. - С. 223-225
  Гаращенко О. В.  Дослідження класифікацій фразеологічних одиниць / О. В. Гаращенко. - С. 221-223
  Радзієвська Т. В.  Репрезентація мовленнєвої події у зв'язному тексті (на матеріалі сучасного українського мас-медійного дискурсу) / Т. В. Радзієвська. - С. 228-232
  Бацевич Ф. С.  Пролегомени до теорії дослідницької одиниці та метамови лінгвістичної прагматики / Ф. С. Бацевич. - С. 226-228
  Беляева М. Ю.  Фелисонимы и личная сфера человека / М. Ю. Беляева. - С. 172-175
  Марціяш М. З.  Мовна особистість в світлі білінгвізму / М. З. Марціяш. - С. 171-172
  Бутник Н. В.  Етносимволіка кольору як маніпулятивний кваліфікатор телевізійної реклами / Н. В. Бутник. - С. 178-179
  Пожидаева И. В.  Вербальная агрессия как манипулятивная технология в блогах Рунета и Укрнета / И. В. Пожидаева. - С. 175-177
  Солодка А. К.  Лінгвокультурологічна компетенція вторинної мовної особистості в кроскультурному аспекті / А. К. Солодка, А. Є. Округ. - С. 164-166
  Горіна Ж. Д.  Мовна особистостість у світлі феномену прецедентності / Ж. Д. Горіна. - С. 162-164
  Гладушина Р. М.  Мовна особистість у контексті міжкультурної комунікації / Р. М. Гладушина. - С. 169-170
  Плужникова Т. И.  На каком языке мы говорим? (к вопросу о русофонии) / Т. И. Плужникова. - С. 167-169
  Кресан О. Я.  Художній текст на терені досліджень феномену творчості / О. Я. Кресан, В. Ю. Павленко. - С. 179-183
  Романовская А. А.  Античный символ и "возрождение" мифа / А. А. Романовская. - С. 196-198
  Пацарнюк Ю.М.  Цитування як спосіб іронічної інтерпретації тексту / Ю. М. Пацарнюк. - С. 194-196
  Бублейник Л. В.  До поняття внутрішньої інтертекстуальності (ліричний і драматичний дискурси Лесі Українки) / Л. В. Бублейник. - С. 200-202
  Манаенко Г. Н.  Значение "мира текста" как основа "мира дискурса" / Г. Н. Манаенко. - С. 198-200
  Рымкевич О. Е.  Интенциональные свойства модальных когезий в публицистическом дискурсе / О. Е. Рымкевич. - С. 186-189
  Корновенко Л. В.  Актуализация семантики в социально-регулятивных обращениях: на материале художественного текста / Л. В. Корновенко. - С. 183-185
  Фокина О. В.  Моделирование интертекстуальной цепочки как механизм интерпретации газетного текста / О. В. Фокина. - С. 191-194
  Бондаренко А. І.  Проблеми інтерпретації: художній текст і світ крізь призму феноменології й рецептивної естетики / А. І. Бондаренко. - С. 189-191
  Кузенна Н.  Етикетні формули звертання в українській та англійській мовах / Н. Кузенна. - С. 290-292
  Коваленко В. М.  Про концепцію та структуру навчального посібника "Аналіз художнього тексту. Жанри та стилі (на матеріалі творів класичної та сучасної літератури Німеччини)" / В. М. Коваленко, М. О. Марченко, Л. І. Морозова. - С. 287-289
  Тканко А.  Время суток в русской языковой картине мира / А. Тканко. - С. 296-299
  Шевченко Е.  Мужские имена в русской языковой картине мира / Е. Шевченко. - С. 292-294
  Василенко М. П.  Психолого-педагогічні засади розвитку професійно-комунікативних умінь у студентів-філологів: історичнй аспект / М. П. Василенко. - С. 282-283
  Прокопенко Л. І.  Лінгводидактична модель увиразнення мовлення майбутніх учителів історії професійно орієнтованими фразеологізмами / Л. І. Прокопенко. - С. 279-281
  Коваль О. М.  Аспекти використання інформаційних технологій при вивченні іноземних мов / О. М. Коваль. - С. 285-287
  Крсек О. Е.  Внедрение интерактивных методов обучения аудированию иноязычного материала / О. Е. Крсек. - С. 284-285
  Шпилевая Г.  Женские имена в русской картине мира / Г. Шпилевая. - С. 294-299
  Синицина О. В.  Суспільно-політичні погляди Т. Шевченка в публіцистиці Івана Багряного / О. В. Синицина. - С. 313-316
  Пушкар О. І.  Явище евфемії у сучасному українському політичному дискурсі / О. І. Пушкар. - С. 309-313
  Чорний О. В.  Семантика інфінітиву у значенні імперативу у творі Марка Аврелія / О. В. Чорний. - С. 319-320
  Черкашина І. В.  Мовленнєві акти у німецькому тексті-фейлетоні / І. В. Черкашина. - С. 316-318
  Шевченко О.  Зоонимы в русской языковой картине мира / О. Шевченко. - С. 301-303
  Кононенко Н.  Названия времен года в русской картине мира / Н. Кононенко. - С. 299-301
  Степанова Ю.  Функції індивідуально-авторських розділових знаків у складних реченнях та складних синтаксичних конструкціях (на матеріалі романів М. Стельмаха) / Ю. Степанова. - С. 305-308
  Богомазова Ю.  Номинации растений в русских пословицах и поговорках / Ю. Богомазова. - С. 303-305
  Онопрієнко Т. М.  Прагматичні функції епітета в текстах газетно-журнальних жанрів / Т. М. Онопрієнко. - С. 225-254
  Литвиненко Н. П.  Комунікативне призначення речень тестового характеру в структурі медичного дискурсу / Н. П. Литвиненко. - С. 250-252
  Шилина А. Г.  Жанр кулинарный рецепт в женских журналах: от инварианта к вариантам / А. Г. Шилина. - С. 256-258
  Марченко М. О.  Прагматичний аспект екстралінгвістичних засобів у ліричних творах Г. М. Енценсбергера / М. О. Марченко. - С. 254-256
  Черненко О. В.  Специфіка реалізації принципу кооперації у завершальній фазі конфліктного дискурсу / О. В. Черненко. - С. 245-247
  Голубнича О. І.  Функціональні характеристики висловлювань звинувачення (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. І. Голубнича. - С. 242-245
  Попик И. П.  Номинация в системе дискурса / И. П. Попик. - С. 249-250
  Сачко У. М.  Погроза як форма волевиявлення мовця / У. М. Сачко. - С. 247-248
  Приймак О. І.  Комунікативні характеристики детективу / О. І. Приймак. - С. 258-260
  Остапенко Н. М.  Соціокультурний компонент у структурі комунікативної компетентності учня загальнооосвітньої школи / Н. М. Остапенко, Л. М. Кулєшова. - С. 272-275
  Новикова Э. Ю.  Дидактические аспекты преодоления коммуникативных неудач в профессиональной коммуникации / Э. Ю. Новикова. - С. 270-272
  Куліш І. М.  Англійська мова спеціального призначення та навчальна дисципліна "Англійська мова за професійним спрямуванням" / І. М. Куліш. - С. 277-279
  Михайлова А. Г.  Текст как источник культурологической информации / А. Г. Михайлова. - С. 275-277
  Васюкова Н. В.  О когнитивно-прагматических особенностях организации рекламы воинской службы в сети Интернет / Н. В. Васюкова. - С. 262-264
  Киба Л. М.  Реклама як приклад зовнішньої комунікації (на прикладі реклами освітніх послуг в англомовній пресі) / Л. М. Киба. - С. 261-262
  Вовк Е. И.  Сетевые модели в обучении английскому языку / Е. И. Вовк. - С. 267-270
  Дегтярьова Н. І.  Семантичні особливості функціонування концепту культура в радянській пресі / Н. І. Дегтярьова. - С. 264-266
  Неклесова В. Ю.  Хрононіми сакрального скрипту / В. Ю. Неклесова. - С. 56-58
  Голубенко Л. Н.  Теория оценки в рамках когнитивного подхода / Л. Н. Голубенко. - С. 55-56
  Литвин И. Н.  Концепт заря в языковом сознании А. Блока / И. Н. Литвин. - С. 60-63
  Гураль М. И.  культурологические концепты в художественном дискурсе Марины Цветаевой / М. И. Гураль. - С. 58-60
  Гур'єва В. В.  Становлення юридичної терміносистеми як складової юридичної лінгвістики / В. В. Гур'єва. - С. 45-48
  Піньковська О. С.  Динаміка літературної норми сучасної французької мови (на прикладі молодіжних неологізмів) / О. С. Піньковська. - С. 43-45
  Селіванова О. О.  Прецедентні феномени у процесах номінації / О. О. Селіванова. - С. 51-55
  Таран А. А.  Конкурування словотвірних синонімів у засобах масової інформації / А. А. Таран. - С. 48-50
  Абламская Е. В.  Цвет в концептуальной картине мира В. В. Набокова / Е. В. Абламская. - С. 63-65
  Поздняков Д. О.  Концептуальные метафоры, лежащие в основе концепта insanity, в англоязычной картине мира / Д. О. Поздняков. - С. 76-78
  Рибалка Н. С.  Асоціативно-термінальна мотивація англійських номенклатурних найменувань ссавців / Н. С. Рибалка. - С. 73-75
  Афанасьєва О. С.  Лінгвокогнітивний аналіз фразеологічних одиниць на позначення якісних характеристик людини (на матеріалі сучасної англійської мови) / О. С. Афанасьєва. - С. 80-82
  Соколан Н. М.  Представлення архетипних імплікацій у семантиці фразеологічних одиниць / Н. М. Соколан. - С. 78-80
  Кучерява О. А.  Концепт троянда в українській поезії XX століття / О. А. Кучерява. - С. 67-69
  Дегтярьова Н. І.  Семантичні особливості функціонування концепту культура в радянській пресі / Н. І. Дегтярьова. - С. 65-67
  Радченко О. Ю.  Корелятивний домен "людина" в концептуальній метафорі англомовних термінів маркетингу / О. Ю. Радченко. - С. 71-73
  Бровченко И. В.  "Теория есть растение": спектр концептуальной метафоры в клише англоязычного научного текста / И. В. Бровченко. - С. 69-71
  Жук Т. В.  Фразеологізовані конструкції у казковому тексті / Т. В. Жук. - С. 14-16
  Тимченко О. І.  Розмитість категорій дійсності в мовному просторі українських народних загадок / О. І. Тимченко. - С. 12-14
  Мартинова Г. І.  Нерегулярні фонетичні зміни в середньонаддніпрянських говірках / Г. І. Мартинова. - С. 18-21
  Філіпчук М.  Народне мовлення та концептуальна картина світу / М. Філіпчук. - С. 16-18
  Журавльова Н. М.  Гумор як одна з ментальних рис української епістолярної ввічливості XIX - початку XX ст. / Н. М. Журавльова. - С. 5-7
  Єрмоленко С. С.  Про деякі категорії "класичної" семіотики та їхнє значення для сучасного мовознавства / С. С. Єрмоленко. - С. 3-5
  Калько В. В.  Репрезентація рівня інтелектуального розвитку людини в українських пареміях / В. В. Калько. - С. 10-12
  Дубчак О. П.  Когнітема "чужа мова" як складова концепту "чужий" в українській мовній картині світу / О. П. Дубчак. - С. 8-10
  Щербина Т.  Назви шкіряного взуття в говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя / Т. Щербина. - С. 21-24
  Юдінцева О. О.  Функціонування фітонімів der Apfel "яблуко" в текстах німецьких чарівних казок / О. О. Юдінцева. - С. 35-37
  Ковальчук И. М.  Образ сравнения в заговорах против вредителей / И. М. Ковальчук. - С. 33-35
  Любимова С. А.  Моделирование структуры концепта "Flapper" по данным ассоциативного эксперимента / С. А. Любимова. - С. 41-43
  Волкова С. В.  Поэтика американских небылиц / С. В. Волкова. - С. 37-40
  Иванова Н. И.  Эгоцентричность онимов / Н. И. Иванова. - С. 26-29
  Яворская Г. М.  Язык боли (к семантике и прагматике польского bolec) / Г. М. Яворская. - С. 24-26
  Герасименко И. А.  О семантике цветообозначений в заглавиях художественных текстов русских авторов / И. А. Герасименко. - С. 31-33
  Слива Т. В.  Ассоциативно-семантические связи членов лексико-семантической группы / Т. В. Слива. - С. 29-31
  Григораш А. М.  Україномовні назви у російськомовному газетному дискурсі (на матеріалі преси України) / А. М. Григораш. - С. 129-131
  Монарцык Н. С.  Особенности перевода индивидуально-авторских метафор у У. С. Моэма / Н. С. Монарцык. - С. 127-129
  Топчій Ю. М.  Принципи встановлення джерел лексичних галліцизмів в українській мові / Ю. М. Топчій. - С. 134-135
  Гоца Н. М.  Вживання метафоричних слів у жіночому мовленні та способи їх перекладу на українську мову / Н. М. Гоца. - С. 132-133
  Томчаковский А. Г.  культурологическая информация в вербальном и паравербальном представлении (на материале толковых словарей английского языка) / А. Г. Томчаковский. - С. 122-124
  Олійник А. Д.  Проблема девіацій та адекватності перекладу англійських науково-технічних текстів (на прикладі текстів з економічної тематики) / А. Д. Олійник. - С. 119-121
  Вербицька Т. В.  Концепт воля у перекладах Віри Річ / Т. В. Вербицька. - С. 125-127
  Худа Н. С.  Лінгвостилістичні особливості перекладу роману Дж. Апдайка "Ферма" українською мовою / Н. С. Худа. - С. 124-125
  Марочкіна О. О.  Назви професій в основах прізвищ Розточчя / О. О. Марочкіна. - С. 136-137
  Сахарова О. В.  Осуд: мовленнєвий жанр чи вияв мовної особистості / О. В. Сахарова. - С. 156-158
  Штакіна Л. О.  Гендерна дихотомія як фактор просодичного акценту / Л. О. Штакіна. - С. 154-156
  Левчук І. П.  Індивідуально-авторська специфіка мікротеми "недоліки книги" в рецензіях Агатангела Кримського / І. П. Левчук. - С. 160-162
  Иванова Л. П.  Реализация категории прецедентности в дискурсе микросоциума / Л. П. Иванова. - С. 158-160
  Глухоман І. В.  Аналіз пізнавальної рефлексії з приводу мови та мислення у працях Р. Якобсона / І. В. Глухоман. - С. 148-150
  Мусиенко В. П.  Влияние социопсихических характеристик личности на реализацию стратегий любовной коммуникации (на материале повести И. Тургенева "Первая любовь") / В. П. Мусиенко. - С. 138-147
  Якубов Дж. А.  Модальное значение "желание" и его выражение во французском языке / Дж. А. Якубов, М. Джураева. - С. 152-154
  Джусупов М. Дж.  К проблеме фоностилистики: что или че? (лингвокогнитивное описание) / М. Дж. Джусупов, К. О. Сапарова. - С. 150-152
  Браницька О. Ф.  Особливості вираження просторових відношень у мові / О. Ф. Браницька. - С. 95-97
  Лук'янова Г. Л.  Дієслова-катенативи у сучасній англійській мові / Г. Л. Лук'янова. - С. 93-94
  Лукінова К. І.  Англійський прийменник у діхронії / К. І. Лукінова. - С. 100-101
  Александрова В. Г.  Еліпсис як симбіоз процесу і результату спрощення структури речення / В. Г. Александрова. - С. 98-99
  Руденко Н. П.  Предикати із значенням існування та належності (на матеріалі речень з умовною модальністю) / Н. П. Руденко. - С. 85-87
  Виноградов А. А.  Словообразовательная категория субьекта в разноструктурных языках (на материале русских и венгерских отсубстантивных существительных со значением лица) / А. А. Виноградов. - С. 83--85
  Пашис Л. О.  Древнеанглийский глагол: категория переходности/непереходности / Л. О. Пашис. - С. 90-92
  Пастухова С. Е.  Контекстуальные и семантико-прагматические свойства консекутивов английского языка / С. Е. Пастухова. - С. 87-90
  Токарчук В. А.  Ім'я числа як джерело іконічних номінативних одиниць (на матеріалі сучасної англійської мови) / В. А. Токарчук. - С. 102-103
  Черниш Т. О.  Множинна мотивація і дериваційна багатозначність у контексті семантичної реконструкції / Т. О. Черниш. - С. 113-115
  Мізін К. І.  Зіставна лінгвокультурологія: пошук дослідницького інструментарію / К. І. Мізін. - С. 111-113
  Кудрявцева Н. С.  Герменевтика і перевод / Н. С. Кудрявцева. - С. 117-119
  Литвак С. Я.  Граматична категоризація світу і проблеми перекладу / С. Я. Литвак. - С. 115-117
  Коляда В. П.  Контекстуальные характеристики нереальности / В. П. Коляда, Л. Л. Емельянова. - С. 106-107
  Воробйова С. С.  Складні слова моделі N+N у сучасній англійській мові / С. С. Воробйова. - С. 104-105
  Вільчинська Т. В.  Міжмовні співвідношення як характерні риси сучасної лінгвістики / Т. В. Вільчинська. - С. 109-111
  Джусупов Н. М.  Структуры знания в смысловой природе семантико-стилистических единиц (на материале англоязычного художественного текста) / Н. М. Джусупов. - С. 107-111

Рубрики: Мовознавство - Психолінгвістика

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми мовної картини світу, концептуального аналізу, міжкультурної комунікації та перекладу, соціопсихолінгвістичні аспекти мовлення, інтерпретації тексту.

 
62 80.4
З32

        Записки з романо-германської філології [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 9 / Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова, Одеське лінгвістичне т-во. - О. : Латстар, 2001. - 228 с.

Зміст:
  Бигунова Н. А.  Просодические инварианты составляющих нарратива в спонтанной речи / Н. А. Бигунова. - С. 5-16
  Букреева Л. Л.  Спотыкающаяся Эвридика (сравнительный анализ двух переводов стихотворения Рильке) / Л. Л. Букреева. - С. 17-34
  Воронюк О. В.  Экспрессивно-оценочный компонент в семантической структуре паронимического высказывакния / О. В. Воронюк. - С. 35-46
  Дибчинська Я. С.  Основні тенденції розвитку лексикографії Південно-Африканської республіки в контексті мовної ситуації / Я. С. Дибчинська. - С. 47-55
  Домброван Т. И.  Дистрибуция и валентность языковой единицы: к вопросу о разграничении понятий / Т. И. Домброван. - С. 56-67
  Ільченко О. М.  Про дискурсивні аспекти етикетизації англомовного наукового дискурсу / О. М. Ільченко. - С. 68-75
  Коваленко О. В.  Особенности функционирования исторических реалий в исторических романах В. Скотта / О. В. Коваленко. - С. 76-85
  Козак Т. Б.  К вопросу зарождения и развития слова "зеленый" в немецком языке / Т. Б. Козак. - С. 86-98
  Маковецкая И. А.  Конституенты ФСП "свет" и их функционирование в романе В. В. Набокова "The Real Life of Sebastian Knight" / И. А. Маковецкая. - С. 99-106
  Марков Е. В.  Становлення та розвиток поширених часових форм неперфектного розряду в англійській мові / Е. В. Марков. - С. 107-116
  Маринашвили М. Д.  О коммуникативной значимости характеризаторов процесса в оригинале и ее отражение в переводе / М. Д. Маринашвили. - С. 117-126
  Морозова И. Б.  Социально-ситуативная вариативность использования метакоммуникативных высказываний в современном английском языке / И. Б. Морозова, Л. С. Ткаченко. - С. 127-135
  Пересада И. В.  Развитие фонетической структуры односложного слова в немецком языке (на материале древне- и средневерхненемецких текстов) / И. В. Пересада. - С. 136-146
  Петлюченко Н. В.  Методы статистической обработки данных в инструментально-фонетических исследованиях / Н. В. Петлюченко. - С. 147-159
  Рулеева  Типология детских номинаций во французском, греческом и украинском языках / Рулеева. - С. 160-171
  Степаненко О. А.  Структурно-организующая роль вопросительных конструкций в диалоге англоязычного детектива / О. А. Степаненко. - С. 172-179
  Степанюк Н. В.  Способы интеграции инокодовых сообщений в англоязычный научный текст / Н. В. Степанюк. - С. 180-190
  Удовенко И. В.  Прагматическая функция интенсификаторов прцессуального признака / И. В. Удовенко. - С. 191-201
  Чумаков А. Н.  Роль текста в развитии коммуникативной компетенции студентов языкового вуза / А. Н. Чумаков. - С. 202-210

Рубрики: Мова англійська

 
63 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 44 Педагогіка. Філологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : ЛОГОС, 2004. - 298 с.

Зміст:
  Безпалько О. В.  Концептуальні підходи до організації соціально-педагогічної роботи в громаді / О. В. Безпалько. - С. 3-12
  Бєлєнька Г. В.  Формування елементарних прогностичних умінь у майбутніх вихователів у процесі навчання методиці проведення занять з дітьми / Г. В. Бєлєнька, Л. Е. Литвинова. - С. 13-20
  Бірюк Л. Я.  Сучасні підходи до формування прфесійної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів з російської мови / Л. Я. Бірюк. - С. 20-26
  Єременко О. В.  Становлення професійної культури магістрів у системі музично-педагогічної освіти / О. В. Єременко. - С. 27-36
  Желуденко М. О.  Зростання значущості освіти в Україні / М. О. Желуденко. - С. 36-43
  Карпюк І. Ю.  Аналіз проблем фізичного виховання студентів / І. Ю. Карпюк. - С. 43-51
  Коваль Т. І.  Проблема підготовки із інформаційних технологій майбутніх менеджерів у педагогічній теорії / Т. І. Коваль. - С. 51-63
  Ковчина І. М.  Особливості професійної підготовки соціальних педагогів в умовах університетської освіти / І. М. Ковчина. - С. 63-75
  Коновал Л. І.  Виникнення та розвиток концепції осмислення цінностей у педагогіці США / Л. І. Коновал. - С. 75-84
  Костін В. А.  Психолінгвістичні особливості засвоєння граматичних конструкцій у процесі читання англійською мовою науково-економічних текстів / В. А. Костін. - С. 84-93
  Кузнецова О. А.  Самовдосконалення як умова формування морального та професійного самовизначення майбутнього учителя / О. А. Кузнецова. - С. 93-101
  Олексенко В. М.  Моделювання діяльності викладача при дистанційній формі навчання / В. М. Олексенко. - С. 101-110
  Ольшанський Д. В.  Психолого-педагогічні передумови використання зорової наочності у процесі навчання іноземних мов дітей молодшого шкільного віку / Д. В. Ольшанський. - С. 110-118
  Опольська М. В.  Формування професійної спрямованості як провідної якості фахівця в сфері підприємницької діяльності / М. В. Опольська. - С. 118-124
  Свердлова Т. Г.  Сучасна державна політика Японії в галузі гуманістичного перетворення освіти / Т. Г. Свердлова. - С. 124-132
  Устименко О. М.  Методичні передумови навчання створення зовнішньоторгівельної документації англійською мовою / О. М. Устименко. - С. 132-140
  Шашенко С. Ю.  Студентська група і її вплив на соціалізацію студентів / С. Ю. Шашенко. - С. 141-146
  Ягеніч Л. В.  Засоби формування у молодшого школяра стратегічної компетенції в процесі оволодіння англомовним аудіюванням / Л. В. Ягеніч. - С. 146-156
  Белімова Т. В.  Інтертекстуальний опис структурних особливостей текстів філософсько-інтелектуальних романів В. Домонтовича / Т. В. Белімова. - С. 157-169
  Богданова І. В.  Біблійно-християнська парадигма творчості Поля Клоделя / І. В. Богданова. - С. 170-183
  Васильєва О. Г.  Chicken-heart та ironside - два боки однієї медалі: вербалізація концепту страх номінативними засобами сучасної англійської мови (на матеріалі антропосемічних субстантивних композитів-бахувріхі) / О. Г. Васильєва, О. О. Борисов. - С. 183-194
  Ваховська Л. Ф.  Мовні особливості тактико-стратегічної організації текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики) / Л. Ф. Ваховська. - С. 194-206
  Величко С. И.  Лексико-стилистические средства образования фразеологизмов-пословиц / С. И. Величко. - С. 206-211
  ГІльченко Р. О.  Вплив англійської та німецької мов на формування української авіакосмічної термінології / Р. О. ГІльченко. - С. 211-221
  Гуляк А. Б.  "Благословляю біль твоїх тенет, цю грудочку землі, у всесвіті людину..." (концепція особистості у прозі Олеся Гончара) / А. Б. Гуляк, Н. М. Скоробогатько. - С. 222-231
  Лалаян Н. С.  Фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом в сучасній німецькій мові: структурно-семантичний аспект / Н. С. Лалаян. - С. 231-243
  Литвиненко Г. С.  Весняні хороводні пісні у контексті архетипно-образної свідомості / Г. С. Литвиненко. - С. 243-252
  Мельничук І. В.  Спадщина В. Масловича в дослідженнях Івана Єрофеїва / І. В. Мельничук. - С. 252-264
  Мороз О. А.  До проблеми значення онімів - імен святих церкви як компонентів фразеологізмів / О. А. Мороз. - С. 264-268
  Святюк Ю. В.  Реалізація комунікативної стратегії ідентифікації національності особи у ситуації міжетнічної взаємодії / Ю. В. Святюк. - С. 269-276
  Федорчук Т. М.  Аналіз зовнішніх факторів впливу на мовну ситуацію в Україні (XX ст.) / Т. М. Федорчук. - С. 277-284
  Ящук О. П.  Граматичний статус англійського артикля і його значення / О. П. Ящук. - С. 285-293

 
64 81.001.91
Т43

        Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 13 / М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2006. - 214 с.

Зміст:
  Алексеев А. Я.  О некоторых тенденциях во французском словообразовании / А. Я. Алексеев. - С. 5-11. - Библиогр. в конце ст.
  Басиров Ш. Р.  Рефлективні дієслова у типологічному аспекті / Ш. Р. Басиров. - С. 12-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голоднова Є. Ю.  Концепт собака як номінаційний елемент порівнянь української мови / Є. Ю. Голоднова. - С. 20-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кошкарьова Л. С.  Просторові прислівники та їх словотвірні кореляти у сучасній німецькій мові / Л. С. Кошкарьова. - С. 27-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подгайская И. М.  К истокам значения "строить" (на примере индоевропейского корня * bheu- и германского корня *beu-) / И. М. Подгайская. - С. 36-47. - Библиогр. в конце ст.
  Смоляк О. А.  Похідні на позначення осіб чоловічої статі із суфіксом -(e)linc у середньоверхньонімецькій мові / О. А. Смоляк. - С. 48-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ягупова Л. М.  Система префіксальних іменників малопродуктивних словотвірних типів у середньоверхньонімецьких рукописах / Л. М. Ягупова. - С. 59-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Абрамічева О. М.  Мета порівняльно-історичного дослідження в студіях молодограматиків / О. М. Абрамічева. - С. 70-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бакаєва М. О.  Співвідношення референтів і кореляцій авторських метафор у романі У. Голдінга "Володар мух" / М. О. Бакаєва. - С. 79-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Брагіна Е. Р.  Специфіка синтаксичного термінотворення в терміносистемі кібернетики в англійській, українській та російській мовах / Е. Р. Брагіна. - С. 88-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вацеба Р. В.  Статус "Граматика Пор-Рояля" у вченні про частини мов / Р. В. Вацеба. - С. 99-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мікіна О. Г.  Семантичний розвиток латинського дієслова computare у романських мовах / О. Г. Мікіна. - С. 112-124. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Путіліна О. Л.  Реалізація глибинної об'єктної семантики в простому (формально і семантично) ускладненому реченні англійської мови (у зіставленні з українським) / О. Л. Путіліна. - С. 125-136. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стефурак О. В.  Особливості відображення поняття "інтеріорність" прийменниками просторового значення у франзузькій і румунській мовах / О. В. Стефурак. - С. 137-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Борисенко О. А.  Английский язык права: гендерный аспект / О. А. Борисенко. - С. 147-153. - Библиогр. в конце ст.
  Гуменюк І. І.  Використання фразеологічних одиниць у публіцистичних творах (за матеріалами англо- та російськомовних видань) / І. Гуменюк. - С. 154-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зощенко Л. М.  Семантика немецкого слова das Jahr и зарождение понятия "год" у германцев / Л. М. Зощенко. - С. 163-171. - Библиогр. в конце ст.
  Манютіна О. І.  Евфемізми: гендерний аспект дослідження в бульварній жіночій прозі / О. І. Манютіна. - С. 172-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пефтиева Е. Ф.  Образность в семантической структуре существительных-наименований лица / Е. Ф. Пефтиева. - С. 180-191. - Библиогр. в конце ст.
  Потапчук С. С.  Етимологічний аналіз ключових лексем-вербалізаторів концепту чистий в англійській і українській мовах / С. С. Потапчук. - С. 192-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Терехова С. І.  Тенденції розвитку репрезентацій просторових і часових указувань (на матеріалі української, російської та англійської мов) / С. І. Терехова. - С. 201-209. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Мовознавство загальне - Компаративний аналіз

Ключові слова (ненормовані): порівняльна типологія -- зіставне мовознавство -- контрастивна лінгвістика -- зіставлення мовних значень

Анотація:   У збірнику досліджуються актуальні проблеми діахронічної та зіставної лінгвістики. Розрахований на викладачів, наукових співробітників, аспірантів, студентів старших курсів.

 
65 80
С91

        Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 9 Українська література в загальноєвропейському контексті : матеріали Міжнар. наук. конф., Ужгород, 10-12 жовт. 2005 р. / Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний університет. - Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2005. - 449 с.

Зміст:
  Абрамова І.  Гендерна ідентифікація персонажів художньої прози І. С. Нечуя-Левицького / І. Абрамова. - С. 3-6
  Арендаренко І.  Орієнталізм "Татарских набегов..." Г. Квітки-Основ'яненка / І. Арендаренко. - С. 6-9
  Балла Е.  Психологічний тип наратора в лірико-пейзажних новел Є. Гуцала "Концентричні кола осені" та "Прелюдія весни" / Е. Балла. - С. 9-13
  Барабанова О.  Поетика інтимної лірики М. Петренка / О. Барабанова. - С. 13-16
  Барчан В.  Концепція митця в поемі Т. Осьмачки "Поет" / В. Барчан. - С. 16-27
  Бача Ю.  Передумови входження української літератури в європейський та світовий літературний контекст / Ю. Бача. - С. 27-29
  Бестюк І.  Бестіарні образи як засіб індивідуалізації персонажів ("Коні не винні" М. Коцюбинського і "Сказки об Италии" М. Горького) / І. Бестюк. - С. 29-33
  Біла А.  "Шевченкоборча" парадигма літературного бунтарства / А. Біла. - С. 33-37
  Богачевська Л.  Спільні мотиви романів Г. Квітки-Основ'яненка "Пан Халявський" та Ч. Діккенса "Посмертні записки Піквідського клубу" / Л. Богачевська. - С. 37-42
  Бодик О.  Криза як фактор поступу в українському театрі і драматургії кінця XIX - початку XX століть / О. Бодик. - С. 42-44
  Бондар О.  "Пісня про Гайавату" Генрі Лонгфелло в інтерпретації Олександра Олеся / О. Бондар. - С. 44-52
  Боєва Е.  Інтертекстуальна парадигма заголовків у художній системі драматургії Лесі Українки й Олександра Олеся / Е. Боєва. - С. 52-57
  Борзенко О.  Синтименталізм і становлення нової української літератури / О. Борзенко. - С. 57-62
  Бочко М.  Художній світ поезії Федора Коваля / М. Бочко. - С. 62-67
  Будівська Л.  Своєрідність повісті Гната Хоткевича "Камінна душа" / Л. Будівська. - С. 67-70
  Будівський П.  Образ Олекси Довбуша в опришківських коломийках / П. Будівський. - С. 70-73
  Буслаєва К.  Рецепція образів олімпійських богів і богинь у творчості Наталени Королевої / К. Буслаєва. - С. 73-78
  Вигодованець Н.  Поезія Надії Панчук: необароковий дискурс / Н. Вигодованець. - С. 78-84
  Віват Г.  Своєрідність трансформації біблійного сюжетно-образного матеріалу в поезії Василя Стуса / Г. Віват. - С. 84-87
  Гавриш І.  Характери та мотиви у драмі-дискусії "Проліски" Марії Цуканової / І. Гавриш. - С. 87-92
  Голомб Л.  Екзистенції джерела розв'язання проблеми творчості в ліриці Григорія Чупринки / Л. Голомб. - С. 92-102
  Городнюк Н.  Космологія та есхатологія бібліотеки (Х. Л. Борхес, У. Еко, В. Шевчук) / Н. Городнюк. - С. 102-107
  Гоч С.  Поетикальні особливості однойменних романів "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя на структурному рівні хронотопу: компаративний аспект / С. Гоч. - С. 107-113
  Гребенюк Т.  "Войцек" Г. Бюхнера і "Войцек" Ю. Іздрика: шляхи редакції класичної подієвості / Т. Гребенюк. - С. 113-117
  Захарчук І.  Український світ Єжи Гедройця / І. Захарчук. - С. 117-125
  Заяць Т.  Інтерпретація легенди про Олексу Довбуша у творах Гната Хоткевича та Станіслава Вінценза / Т. Заяць. - С. 125-130
  Зелінська Л.  Феміністичні "сліди" античного міфу в постмодерній драмі: проблема катарсису / Л. Зелінська. - С. 130-136
  Карабльова О.  Художні особливості жіночого письма О. Забужко / О. Карабльова. - С. 136-139
  Курильчук О.  Рецепція творчості Богдана-Ігоря Антонича в журналі "Дзвони" і "Вісник" у 30-х рр. XX ст. на Галичині / О. Курильчук. - С. 139-142
  Клименко З.  На літературних теренах Донеччини (слідами поезії Івана Білого) / З. Клименко. - С. 142-145
  Козак М.  Релагайно-філософська лірика Зореслава / М. Козак. - С. 145-150
  Козачук Н.  Принцип "клаптикової ковдри" у творах Г. Пагутяк ("Лялечка і Мацько\" / "Господар". - С.  "Компроміс". -  "Радісна пустеля"
  Калкутіна В.  Музично-символічна концепція циклів М. Вороного та П. Тичини / В. Калкутіна. - С. 154-156
  Констанкевич І.  Микола Хвильовий і концептуалізація європейського прямування української літератури 1920-х років / І. Констанкевич. - С. 156-159
  Корбич Г.  На межі виявленного і невиявленого: європейська інтелектуальна думка в рецепції раннього українського модернізму / Г. Корбич. - С. 159-165
  Косило Н.  Порівняльний аналіз натуралістичних тенденцій в англійській та українській літературах кінця XIX-початку XX ст. (на матеріалі творчості Джоржа Мура та Івана Франка) / Н. Косило. - С. 165-171
  Костецька Л.  Художня парадигма образу митця в романі П. Карманського "Кільці рож" / Л. Костецька, Л. Чернявська. - С. 171-177
  Лаврик О.  Амбівалентність образу опришкінського ватажка в романі Г. Хоткевича "Довбуш" / О. Лаврик. - С. 177-181
  Лисенко І.  Проблема соціального міфологізму в сучасній науці: до історії питання / І. Лисенко. - С. 181-186
  Лисенко Н.  Поезія Т. Шевченка і його образ в інтерпретаціях В. Блавацького / Н. Лисенко. - С. 186-189
  Лисенко-Ковальова Н.  Модернізація драматургічного дискурсу в творчості І Костецького періоду МУРу / Н. Лисенко-Ковальова. - С. 189-193
  Ліхтей Т.  Українські переклади поетичної творчості Павола Орсага-Гвездослава / Т. Ліхтей. - С. 193-198
  Ляшкевич П.  Дві хвороби святого Валентія / П. Ляшкевич. - С. 198-202
  Майборода Н.  Традиції романтизму в драматичних творах С. Черкасенка / Н. Майборода. - С. 202-206
  Малютіна Н.  Транстекстуальні засади трансформації української сатиричної комедії кінця XIX - початку XX століть у драму / Н. Малютіна. - С. 206-211
  Матвєєва Т.  творчість як креатив універсуму: імпресіоністична модель здіснення (за романом А. Кримського "Андрій Лаговський") / Т. Матвєєва. - С. 211-219
  Медицька М.  Драми "Визволення" Станіслава Виспянського і "Золоті Ворота" Василя Пачовського: типологія образних алюзій та містифікацій / М. Медицька. - С. 219-228
  Мороз Л.  Від бароко до романтизму (з історії української драматургії кінця XVIII - початку XIX ст.) / Л. Мороз. - С. 228-233
  Мушка О.  Екзестенція страждання в драмі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" / О. Мушка. - С. 233-236
  Мурейко А.  Специфіка психологізму новелістики П. Меріме та М. Коцюбинського у компаративному аналізі / А. Мурейко. - С. 236-240
  Назаренко І.  Психоаналітичні аспекти роману В. Підмогильного "Місто": роль жінки на шляху духовного становлення Степана Радченка / І. Назаренко. - С. 240-244
  Науменко Н.  Традиція "театру в театрі" як засіб моделювання світу / Н. Науменко. - С. 244-248
  Немченко І.  Особистість у творчості М. Хвильового (спроба філософського осмислення) / І. Немченко. - С. 248-252
  Ніколаєнко В.  Авторська модель образу Олега в історичних романах Р. Іваненко про Давню Русь / В. Ніколаєнко. - С. 252-255
  Поліщук Я.  Рік 1926. Пік дискусії про метод / Я. Поліщук. - С. 255-260
  Росінська О.  Екзистенційна природа числової символіки поезії В. Стуса / О. Росінська. - С. 260-263
  Савчук Г.  Художня семантика вогню у збірці "Палімпсести" В. Стуса / Г. Савчук. - С. 263-267
  Сенько І.  Гоголівські старосвітські поміщики в контексті історії України / І. Сенько. - С. 267-270
  Січкар О.  "Вовкулака" В. Дрозда в загальнолітературному контексті / О. Січкар. - С. 270-273
  Скринник О.  Проблема роду в художньо-міфологічній версії Ярослава Ороса / О. Скринник. - С. 273-277
  Тарнашинська Л.  Новелістичне входження шістдесятників у літературу: орієнтація на західну модерну літературу? / Л. Тарнашинська. - С. 277-282
  Тендітна Н.  Покоління "вісімдесятників" і сучасний літературний процес / Н. Тендітна. - С. 282-286
  Тищенко О.  Специфічність сюрреалістичної техніки Емми Андрієвської / О. Тищенко. - С. 286-288
  Ткачук М.  "Гендерний сюжет" другого жмутку в модерністському дискурсі збірки "Зів'яле листя" Івана Франка" / М. Ткачук. - С. 288-294
  Турган О.  Неокласицистичні тенденції в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. / О. Турган. - С. 294-299
  Ференц Н.  Поетичний світ Костя Вагилевича / Н. Ференц. - С. 299-306
  Філатова О.  Рецепція імпресіиністичних принципів у ранній новелістиці М. Івченка / О. Філатова. - С. 306-309
  Хаддад К.  "Fata morgana": влада безособових сил у художньому світі Михайла Коцюбинського / К. Хаддад. - С. 309-312
  Хороб С.  Генеза, творче побутування та історичне значення українського неоромантизму / С. Хороб. - С. 312-321
  Шкоріна І.  Синтез компонентів різних стильових систем у романі О. Слісаренка "Хлібна ріка" / І. Шкоріна. - С. 321-325
  Шумило Н.  Різновекторність раннього українського модернізму (на матеріалі прози кінця XIX - початку XX ст.) / Н. Шумило. - С. 325-329
  Юричко В.  Музика як засіб вираження характеру персонажів (на матеріалі української та словацької літератур початку XX ст.) / В. Юричко. - С. 329-333
  Яблонська О.  Т. Шевченко і М. Костомаров / О. Яблонська. - С. 333-339
  Яремкович М.  Філософія смерті в прозі Гната Михайлевича та Андрєя Бєлого / М. Яремкович. - С. 339-345
  Гавриш-Якубовська М.  Слово в сонеті та у вінку сонетів / М. Гавриш-Якубовська. - С. 345-347
  Гогуленко О.  Особливості функціонування власних назв в оповіданні "Палій" Панаса Мирного / О. Гогуленко. - С. 347-350
  Задорожна О.  Складові компоненти темпорального лексико-семантичного поля / О. Задорожна. - С. 350-354
  Космеда Т.  Аксіологічна прагмалінгвістика: особливості вивчення значення преференційності та його поширеність у сучасному мовленні / Т. Космеда. - С. 354-356
  Крупеньова Т.  Оніми у драматургії Лесі Українки / Т. Крупеньова. - С. 356-359
  Немировська О.  Домінанта дороги в художньому мікросвіті (на матеріалі творчості М. Гоголя і О. Гончара) / О. Немировська. - С. 359-364
  Чолкан В.  Частки як ускладнюючий компонент структури односкладних речень / В. Чолкан. - С. 364-368
  Шумицька Г.  Рефлексія над мовним портретом сучасної доби у романі "Зелена Маргарита" Світлани Пиркало / Г. Шумицька. - С. 368-372
  Щербатюк В.  Дієслівні синоніми на означення зорового сприйняття в поетичній мові Ліни Костенко / В. Щербатюк. - С. 372-375
  Юсип-Якимович Ю.  Фоностильові особливості поезій Григорія Чупринки з погляду структуралізму / Ю. Юсип-Якимович. - С. 375-381
  Барчан О.  В. Гренджа-Донський у боротьбі за українську мову (20-30-ті рр. XX ст.) / О. Барчан. - С. 381-384
  Бідзіля Ю.  Особливості розвитку української преси в Угорщині та Румунії / Ю. Бідзіля. - С. 384-389
  Богуславський О.  Завдання української політичної еміграції в світлі публіцистики С. Петлюри (1923-1926) / О. Богуславський. - С. 389-393
  Габор Н.  "Журналістика думок" у контексті об'єктивності / Н. Габор. - С. 393-395
  Герцег Н.  Літературні видання Словаччини в контексті трансформаційного процесу / Н. Герцег. - С. 395-398
  Горевалов С.  Преса національно-визвольного руху України: історичний аспект / С. Горевалов. - С. 398-402
  Горевалов С.  Видавнича діяльність Симона Петлюри як складова культурологічного дискурсу / С. Горевалов, І. Савчин. - С. 402-407
  Остапенко Н.  Гендерні ресурси журналістської освіти / Н. Остапенко, Н. Сидоренко. - С. 407-410
  Потятиник Б.  Трансформація українських медіа: темпи і напрями / Б. Потятиник. - С. 410-413
  Прихода Я.  Моделювання концепту "Європа" в сучасному науково-публіцистичному дискурсі / Я. Прихода. - С. 413-419
  Снісарчук Л.  Українська преса 60-х рр. XX ст.: формування ідеї національної самосвідомості / Л. Снісарчук. - С. 419-423
  Тарасюк В.  Висвітлення діяльності молодіжних спортивних організацій на шпальтах часопису "Свобода" (1922-1938) / В. Тарасюк. - С. 423-428
  Хавкіна Л.  Реклама та поезія: аспекти взаємодії в журналістському просторі України / Л. Хавкіна. - С. 428-432
  Хамедова О.  Творчість Б. Антоненка-Давидовича в критичній рецепції 20-30-х рр. XX ст. / О. Хамедова. - С. 432-437
  Чернова І.  Традиційні структури в публіцистиці І. Дзюби / І. Чернова. - С. 437-439
  Шаповалова Г.  Динамічні процеси в сучасному медіатексті: аспекти і перспективи вивчення / Г. Шаповалова. - С. 439-444

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Збірник складають матеріали Міжнародної наукової конференції "Українська література в загальноєвропейському контексті" (10-20 жовтня 2005 року, Ужгород, Україна), присвяченої 60-річчю Ужгородського національного університету та 60-річчю кафедри української літератури.

 
66 81кр
М74

        Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 9 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. - 352 с.

Зміст:
  Шульгіна В.  Поняття феномена інформативності в мові / В. Шульгіна. - С. 8-14
  Данилюк І.  Сучасні методи розпізнавання мовлення / І. Данилюк. - С. 15-21
  Зелінська О.  Прислів'я і приказки в барокових проповідях XVII ст. / О. Зелінська. - С. 22-29
  Денисюк В.  Фразеологія ділових відносин українців XVI-XVII ст. / В. Денисюк. - С. 29-37
  Білявська Т.  Лексикографічні питання на сторінках часопису "Зоря" (1880-1997 рр.) / Т. Білявська. - С. 37-43
  Безпала Н.  Лексика на позначення гордості в українській мові XVI-XVII ст. / Н. Безпала. - С. 43-49
  Скиба І.  Репрезентація назв повної та неповної спорідненості в "Малорусько-німецькому словнику" Є. Желехівського та С. Недільського, "Словнику української мови" за ред. Б. Грінченка у проекції на сучасні словники / І. Скиба. - С. 50-57
  Мельник Т. П.  Погляди Івана Огієнка на унормування української літературної мови / Т. П. Мельник. - С. 57-62
  Савченко І.  Загальна типологічна характеристика консонантної асиміляції в українській мові / І. Савченко. - С. 62-68
  Щербина Т.  Загальні назви одягу в говірках середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя / Т. Щербина. - С. 69-78
  Білоус Л.  Назви низини в говірках Вінниччини / Л. Білоус. - С. 78-83
  Краєвська Г.  Термін як компонент лексики народних ремесел (на матеріалі говірки села Красненьке Іллінецького району Вінницької області) / Г. Краєвська. - С. 83-89
  Гороф'янюк І.  Способи номінації в мікологічній лексиці центральноподільських говірок / І. Гороф'янюк. - С. 89-99
  Вікторіна О.  Лексико-семантичні особливості номінацій на позначення раку (на матеріалі говірок кіровоградщини) / О. Вікторіна. - С. 100-107
  Подоляка І.  Лексико-семантична група "святкове печиво" в аспекті етнолінгвістики / І. Подоляка. - С. 107-114
  Павликівська Н.  Неофіційний антропонімікон українських повстанців періоду 20-х років XX століття / Н. Павликівська. - С. 114-121
  Лонська Л.  Процеси активізації та пасивізації лексичних засобів мови / Л. Лонська. - С. 122-128
  Бабка А.  Полісемія як наслідок мотиваційних особливостей лексичних одиниць / А. Бабка. - С. 129-135
  Михалевич О.  Термінологізація та детермінологізація в економічній терміносистемі / О. Михалевич. - С. 135-141
  Чорна О.  Зародження прототермінів податкової сфери / О. Чорна. - С. 141-148
  Митяй З.  Синтаксична зумовленість прикметникових словотворчих морфем / З. Митяй. - С. 149-154
  Критська В.  Одновидові кореляти двовидових дієслів іншомовного походження в сучасній українській мові (з префіксами з-/c- та за-) / В. Критська. - С. 155-159
  Калько М.  Дієслова звуку: видова поведінка й аспектуальна полікатегорійність / М. Калько, Д. Гаращенко. - С. 159-168
  Пономаренко К.  Морфолого-синтаксичний статус девербатива / К. Пономаренко. - С. 168-174
  Фенко М.  Функціональний потенціал дієприкметника / М. Фенко. - С. 175-180
  Денисенко З.  Парцельовані підрядні речення в українському поетичному мовленні шістдесятників / З. Денисенко. - С. 181-188
  Байдусь С.  Синтаксичні конструкції з пояснювальним вставним компонентом / С. Байдусь. - С. 188-195
  Чернобай Г.  Спроба теоретичного переосмислення традиційного вчення про односкладне безособове речення в контексті сучасного синтаксису / Г. Чернобай. - С. 195-200
  Яцук О.  Семантико-синтаксичні відношення в структурі відокремлених прикладок (на матеріалі української прози к. XX - п. XXI ст.) / О. Яцук. - С. 200-207
  Калько В.  Мотиватор-квалітатив в ономасіологічній структурі найменувань лікарських рослин / В. Калько. - С. 208-215
  Кочерга Г.  Пропозиційно-диктумна мотивація: рівень партонімів (на матеріалі відіменникових дієслів) / Г. Кочерга. - С. 215-223
  Сердюк А.  Концептуальний аналіз флорономену троянда та його корелятів у латинській та французькій мовах / А. Сердюк. - С. 223-229
  Нікульшина Т.  Вербальна експлікація концептів spirit та дух з урахуванням біологічних факторів (на матеріалі англійської та української мов) / Т. Нікульшина. - С. 229-237
  Шевчук М.  Фреймова організація дискурсу проблемної статті / М. Шевчук. - С. 238-248
  Гуйванюк Н.  Соціально маркована лексика буковинського краю в історичних романах Михайла Івасюка / Н. Гуйванюк. - С. 249-259
  Каленюк С.  Особливості функціонування діалектної лексики у творах Уласа Самчука / С. Каленюк. - С. 260-266
  Кутуза Н.  Прийоми мовної гри як мнемонічні техніки та ай-стопери рекламного тексту / Н. Кутуза. - С. 266-274
  Булик І.  Реалізація інтертекстуальних зв'язків при утворенні натяку (на матеріалі німецької мови) / І. Булик. - С. 274-280
  Мінкова О.  Порівняння як образно-асоціативна вторинна номінація / О. Мінкова. - С. 280-285
  Кузів Л.  Лексичні запозичення в мові молодіжних друкованих ЗМІ / Л. Кузів. - С. 285-293
  Ілініч С.  Система синтаксичних параметрів законодавчого тексту / С. Ілініч. - С. 293-298
  Маленко О.  Пластика слова в поезії українських неокласиків: тропеїстичне моделювання світу / О. Маленко. - С. 299-306
  Задорожна О.  Вербалізація темпорального інтервалу "день" у поетичному дискурсі шістдесятників і дев'яностників / О. Задорожна. - С. 306-314
  Кравченко О.  Мовно-філософські аспекти вербалізації часового й просторового дейксису / О. Кравченко. - С. 314-321
  Цапок О.  Термінологічні помилки в журналістських публікаціях на правову та кримінальну тематику / О. Цапок. - С. 321-327
  Стецюк І.  Реалізація правильності - базової комунікативної ознаки - у мові засобів масової комунікації / І. Стецюк. - С. 327-332
  Майструк Т.  Семантичні групи англійських запозичень у текстах публіцистичного та інформаційного стилів / Т. Майструк. - С. 333-338

Анотація:   У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми граматики, лексикології,історії мови, лінгвістики тексту та концептуального аналізу одиниць мови.

 
67 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : Серія: Літературознавство Вип. 39 / Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. - Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. - 557 с.

Зміст:
  Акулова Н. Ю.  Творчість Михайла Івченка в ідеологічному об'єктиві літературної критики 20-80-х років XX століття / Н. Ю. Акулова. - С. 3-9
  Анісімова Н. П.  "Історія - вмочення корогв у кров посполитих": художня трансформація історіософських мотивів у ліриці Тараса Федюка / Н. П. Анісімова. - С. 9-17
  Баган О. Р.  Роль Павла Тичини у творенні естетичної парадигми соцреалізму. (До проблеми: "Митець і тоталітаризм"). / О. Р. Баган. - С. 17-23
  Бестюк І. А.  Мистецькі маркери "червоного терору" в повісті "Смерть" Бориса Антоненка-Давидовича / І. А. Бестюк. - С. 24-30
  Бондарєва Т. П.  Оповідання "Легенда" Миколи Хвильового: жанрова фальсифікація в парадигмі інтертекстуальності / Т. П. Бондарєва. - С. 30-33
  Букіна Н. В.  Готична інакшість у романі Галини Пагутяк "Сни Юлії і Германа" / Н. В. Букіна. - С. 33-39
  Василишин О. В.  Борис Харчук в умовах тоталітарного режиму / О. В. Василишин. - С. 39-44
  Венгринюк Х. Ю.  Віра як "інакший світ" Наталени Королевої в умовах заблокованої культури / Х. Ю. Венгринюк. - С. 44-47
  Вівчарик Н. М.  Жанрові особливості великої прози Григора Лужицького / Н. М. Вівчарик. - С. 47-52
  Гандзюк О. М.  Невербальні маркери в романі Івана Багряного "Тигролови" / О. М. Гандзюк. - С. 52-55
  Должанська Ю. В.  Літературна ситуація в Україні 1940-1980-х років: стратегія зображення Другої світової війни / Ю. В. Должанська. - С. 55-59
  Донченко Л. О.  Духовне протистояння тоталітарній системі у літературно-естетичному дискурсі Валерія Шевчука / Л. О. Донченко. - С. 60-64
  Дубровський Р. О.  У двох світах: громадянська лірика Галини Гордасевич періоду "застою" / Р. О. Дубровський
  Дядченко Л.  Міфопоетичний образ будинку в текстах "київського періоду" Тараса Федюка / Л. Дядченко. - С. 70-74
  Жигун С. В.  Спроба реконструкції задуму новели Григорія Косинки "Серце" / С. В. Жигун. - С. 74-78
  Журавльова С. С.  Українська панегірична поезія доби Бароко в умовах російського колоніалізму / С. С. Журавльова. - С. 78-81
  Загороднюк О. А.  "Все, що видимеє, мертве": оманливість мови та правдивість мовчання у творчості Григорія Чуба / О. А. Загороднюк. - С. 82-86
  Зінченко Н. І.  Погляди І. Нечуя-Левицького на національну справу в умовах цензурного режиму 60-70-х років XIX століття / Н. І. Зінченко. - С. 86-90
  Кіраль С. С.  Роман Р. Андріяшика "Люди зі страху" у дзеркалі доби та архівних знахідок / С. С. Кіраль. - С. 91-97
  Клімачова В. А.  Діяльність Клима Поліщука як письменника в умовах розгортання тоталітаризму / В. А. Клімачова. - С. 97-101
  Король Л. П.  Проблеми інтерпретації й інтертекстуального прочитання прози В. Чемериса / Л. П. Король. - С. 101-108
  Крупка М. А.  Художні візії тоталітарного минулого у повісті Євгенії Кононенко "Ностальгія" / М. А. Крупка. - С. 108-112.
  Кудрявцева М. Г.  Трагедія Миколи Руденка "На дні морському": антитоталітарний дискурс / М. Г. Кудрявцева. - С. 113-117
  Кудряшова О. В.  Ідеї кордоцентризму в збірці А. Дністрового "На смерть Кліо" / О. В. Кудряшова. - С. 117-121
  Лановик М.  Митець в умовах тоталітарної системи (інкрустації на матеріалі творів Ігоря Калинця) / М. Лановик. - С. 122-129
  Москвич Ю. В.  Українська література Донеччини: радянський вимір / Ю. В. Москвич. - С. 129-135
  Музика Т. Є.  Психологізм художнього зображення представників тотальної влади у романі Василя Барки "Жовтий князь" / Т. Є. Музика. - С. 135-141
  Оляндер Л. К.  Роман М. Слабошпицького "Що записано в книгу життя": Михайло Коцюбинський та інші голоси письменників / Л. К. Оляндер. - С. 141-145
  Онікієнко І. М.  "Сомособоюнаповнення" як інтелектуальна модель спротиву тоталітаризму / І. М. Онікієнко. - С. 146-150
  Пангелова М. Б.  Приватне листування Уласа Самчука 50-70-х років XX століття як індикатор літературної доби / М. Б. Пангелова. - С. 150-153
  Папіш В. А.  Гіпертимна акцентуація характеру в персонажному дискурсі В. Винниченка (на матеріалі новели "Момент") / В. А. Папіш. - С. 153-158
  Пастух Т. В.  Модерне експериментаторство Василя Голобородька в умовах заблокованої культури / Т. В. Пастух. - С. 158-165
  Піскунов О. Б.  Парадокс містичного шляху до свободи в "Арабесках" Миколи Хвильового / О. Б. Піскунов. - С. 165-169
  Працьовитий В.  Утвердження морально-етичних ідеалів українців у драмі "Наталка Полтавка" Івана Котляревського / В. Працьовитий. - С. 169-177
  Процюк Л. Б.  Драматургія Людмили Старицької-Черняхівської як інтелектуальний спротив поневоленню нації / Л. Б. Процюк. - С. 177-180
  Радзієвський В. А.  Критика псевдонаціональної естетики у статті Леоніда Мосендза "Микола Хвильовий: легенда і дійсність" / В. А. Радзієвський. - С. 181-185
  Скуратко Т.  Художній наратив ліричних поем Івана Драча / Т. Скуратко. - С. 185-192
  Слапчук В. Д.  Проблема вибору письменницької ідеології (на матеріалі листування Вал. Шевчука та В. Дрозда) / В. Д. Слапчук. - С. 192-199
  Стороженко Л. Г.  Жанрова специфіка епосу Бориса Тенети / Л. Г. Стороженко. - С. 199-203
  Томченко М. А.  Художній статус автора в творчості Ніли Зборовської / М. А. Томченко. - С. 203-208
  Ткачук М.  Художній наратив новел Ольги Кобилянської / М. Ткачук. - С. 209-217
  Писко Н.  Поезія Олени Теліги як художнє середовище націоцентричного сенсу / Н. Писко. - С. 218-222
  Швець Н.  Поема "Сон" Олекси Гай-Головка: особливості інвективної стратегії / Н. Швець. - С. 222-226
  Федосій О. О.  Семантика новели настрою (на прикладі малої прози Людмили Тарнашинської) / О. О. Федосій. - С. 227-230
  Хомеча Н. А.  Постколоніальний суб'єкт у поезії Юрія Андруховича / Н. А. Хомеча. - С. 231-236
  Хомишин О. М.  Повістевий цикл Федора Дудка "В заграві": наративна організація тексту як портрет епохи / О. М. Хомишин. - С. 236-242
  Хороб М. Б.  "Емальована миска" В. Домонтовича як художнє вираження закритого простору української інтелігенції кінця 20-х років XX століття / М. Б. Хороб. - С. 242-247
  Хороб С. С.  Фантастика як утопія: творчість Олеся Бердника (на матеріалі повісті "Серце Всесвіту") / С. С. Хороб. - С. 247-253
  Чепурняк Т. О.  Епістолярій Павла Тичини як форма вияву авторського буття / Т. О. Чепурняк. - С. 253-258
  Черкашина Т. Ю.  Шляхи розвитку української мемуарної автобіографіки 1930-1970-х років / Т. Ю. Черкашина. - С. 258-264
  Черниш А. Є.  Мотив свободи як акт подолання тоталітарної заблокованості у творах М. Слабошпицького / А. Є. Черниш. - С. 264-268
  Янусь Н. В.  Патріотичні мотиви в поезії Олександра Неприцького-Грановського в контексті діалогу культур / Н. В. Янусь, С. С. Канівець. - С. 268-272
  Барабанова О. А.  Вияв релігійної екзистенції в умовах літератури соціалістичного реалізму / О. А. Барабанова. - С. 272-276
  Бедрик В. П.  Соціальна заангажованість візуальної поезії / В. П. Бедрик. - С. 276-282
  Випасняк Г. О.  Агіографічний дискурс репрезентації митця заблокованої культури / Г. О. Випасняк. - С. 282-287
  Голодюк І. Р.  Наративні модальності як основні детермінанти дій героя зрілого українського модернізму / І. Р. Голодюк. - С. 287-292
  Демченко С. А.  Особливості функціонування літературної цензури в Україні від давнини до 90-х років XX століття / С. А. Демченко. - С. 293-297
  Жаркова Р. Є.  Жіноче письмо: інтелектуально-чуттєвий бунт проти уніфікації літературної творчості (теоретичний аспект) / Р. Є. Жаркова. - С. 297-301
  Журавська О. В.  Хронотоп "химерного роману" як спосіб конструювання нової реальності й екзистенційного відходу від тоталітарної дійсності / О. В. Журавська. - С. 301-305
  Іванишин П. В.  Літератор в умовах перехідного періоду: між заблокованістю і невизначеністю / П. В. Іванишин. - С. 305-310
  Кирильчук О. М.  Літературне картографування простору: колоніальні та антиколоніальні проекти / О. М. Кирильчук. - С. 311-316
  Колінько О. П.  Системний аналіз міжлітературних взаємин: теоретичні аспекти дискурсу / О. П. Колінько. - С. 316-320
  Кравченко О.  Культурно-естетична своєрідність трактату Псевдо-Лонгіна "Про піднесене" / О. Кравченко. - С. 320-325
  Куценко М. М.  Інтелектуальна проза Миколи Хвильового: трансформація реальності/реконструкція реального / М. М. Куценко. - С. 326-331
  Мафтин Н. В.  Пасіонарна енергетика стилю західноукраїнської прози 20-30-х років XX століття / Н. В. Мафтин. - С. 331-339
  Поліщук Я. О.  Мілітарна риторика в сучасному українському романі / Я. О. Поліщук. - С. 339-346
  Пухонська О. Я.  Постоталітарний вимір сучасної української літератури / О. Я. Пухонська. - С. 346-350
  Сивак Л. М.  Соцреалізм як напрям ідеократичної естетики: здобутки і втрати / Л. М. Сивак. - С. 350-356
  Федорів У. М.  Цензура як чинник формування літературного канону / У. М. Федорів. - С. 356-360
  Філоненко С. О.  Українське кримінальне чтиво: між СРСР і Євросоюзом / С. О. Філоненко. - С. 361-367
  Хархун В. П.  Соцреалістичний іконостас в українській репродукції / В. П. Хархун. - С. 367-372
  Біляшевич Р. З.  Гіпостазування сміху в теорії роману Михайла Бахтіна / Р. З. Біляшевич. - С. 372-377
  Біляшевич Т. М.  Наративна організація роману Альберта Камю "Чума" / Т. М. Біляшевич. - С. 377-382
  Бончик О. А.  Рецепція тоталітаризму в малій прозі Володимира Винниченка та Стефана Цвейга: погляд ззовні та зсередини / О. А. Бончик. - С. 383-386
  Глушковецька Н. А.  Творчість М. Цвєтаєвої та Б. Пастернака в епістолярній рецепції В. Стуса / Н. А. Глушковецька. - С. 386-392
  Дзись Т.  Теоретико-методологічна база літературної взаємодії (на матеріалах творчої спадщини австрійських та українських письменників) / Т. Дзись. - С. 392-396
  Ємчук Т. Б.  Постмодерністська модель тоталітарного хронотопу у романі Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття" / Т. Б. Ємчук. - С. 396-402
  Жила Н. В.  Художній світ пізньої прози Е. Штріттматтера / Н. В. Жила. - С. 403-406
  Калініченко М. М.  Феномен громадської цензури та американська сенсаційна література XIX сторіччя / М. М. Калініченко. - С. 406-411
  Кемінь О.  Англійська література у світлі рецепції творчості Анджели Картер / О. Кемінь. - С. 411-416
  Кірєєва О. В.  Російськомовна п'єса українського письменника Є. Кротевича "Чехов і Чайка" (1936-1937) / О. В. Кірєєва. - С. 416-420
  Комінярський І. Б.  Поетикальні особливості драматургії Джорджа Риги в контексті канадської літератури / І. Б. Комінярський. - С. 420-424
  Луценко Л.  Стратегія наближеного інтрузивного наратора в романі Елізи Хейвуд "Історія міс Бетсі Тотлес" / Л. Луценко. - С. 424-427
  Маланій Н.  Багатовимірна рецепція творчості Генріха Бьолля / Н. Маланій. - С. 428-431
  Матвієнко О. В.  "Ode on a Gresian Urn" Дж. Кітса: досвід українських прочитань" / О. В. Матвієнко. - С. 432-442
  Норец М.  Рональд Сет в системе координат английского шпионского романа периода второй мировой войны / М. Норец. - С. 443-446
  Плотникова А. А.  Творчість О. М. Вертинського після повернення в Радянську Росію / А. А. Плотникова. - С. 447-451
  Прушковська І. В.  Турецька авторська драма в умовах тоталітаризму / І. В. Прушковська. - С. 452-455
  Скрипник І. І.  Міф як форма втечі: Б. І. Антонич та Б. Шульц / І. І. Скрипник. - С. 455-460
  Улюра Г. А.  Вам і не снилося, російські 1990-і: стратегії повернення у "Велику літературу" Галини Щербакової / Г. А. Улюра. - С. 460-466
  Фарина У. О.  Спотворення образу пуританина Ефраїма Кебота ("Desire Under the Elms" Юджина О'Ніла) у перекладах, здійснених у радянську добу / У. О. Фарина. - С. 465-468
  Харлан О. Д.  Катастрофічні тенденції в українській і польській літературі міжвоєнного двадцятиліття / О. Д. Харлан. - С. 468-474
  Царик О.  Сюжетно-композиційні особливості роману Германа Кестена "Шарлатан" / О. Царик. - С. 474-479
  Циховська Е.  Американська "целюлозна" періодика як комерційний проект / Е. Циховська. - С. 479-483
  Чобанюк М. М.  Джон Гарднер: нравственная литература и критика / М. М. Чобанюк. - С. 483-487
  Якимович В. А.  Імагологічний дискурс роману Марії Матіос "Солодка Даруся" та повісті Діни Рубіної "Камера наезжает!" / В. А. Якимович. - С. 487-491
  Бичко З.  У блокованій культурі виживає діалект / З. Бичко. - С. 492-494
  Свиридюк Л. А.  Мовні аспекти сучасного молодіжного роману в українській та німецькій літературах (на матеріалі романів Л. Дереша, С. Ушкалова, Б. Лєберта) / Л. А. Свиридюк. - С. 494-498
  Шестель О. Г.  Мовні ознаки авторського стилю поезії Івана Липи / О. Г. Шестель. - С. 499-502
  Лабащук О.  Народження надзвичайного немовляти в розповідях матерів / О. Лабащук. - С. 502-507
  Мельник Н. Г.  Соціально-побутовий фольклор XX століття як спротив системі тоталітаризму / Н. Г. Мельник. - С. 507-511
  Миколаєнко Н. М.  Особливості дитячої літератури в радянський період / Н. М. Миколаєнко. - С. 511-514
  Панцьо С.  Символічний потенціал лемківських пастуших пісень / С. Панцьо, Н. Лісняк. - С. 514-517

Анотація:   Представлено наукові дослідження вчених України, які порушують актуальні питання вивчення української, зарубіжної літератур, теорії літератури, порівняльного літературознавства. Особлива увага приділяється проблемі заблоковності української культури і літератури попередніх століть, формам її функціонування, а також естетичним відкриттям, що їх здійснили митці світу і рецепцію їх на український грунт.Висвітлюється дискурсивна практика письменників, їх жанровий репертуар, сюжетно-композиційна організація текстів, поетика. Автори розглядають наративну стратегію митців слова, розгортання стильових течій, напрямів, їх внесок у вітчизняну та світову культуру.

 
68 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : Вип. 14 Серія Літературознавство / Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. - Т. : Видавництво ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. - 292 с.

Зміст:
  Букачик В.  Наративні рівні та інстанції в повісті "Крутіж" Б. Лепкого / В. Букачик. - С. 3-8
  Глинська Р.  Культурологічні проблеми в поезії Ірини Жиленко / Р. Глинська. - С. 9-17
  Горболіс Л.  Концепція Т. Бордуляка щодо вдосконалення людини в контексті актуальних проблем доби / Л. Горболіс. - С. 18-28
  Горленко О.  Особливості індивідуального поетичного стилю Миколи Костомарова (на прикладі поеми "Наталя") / О. Горленко. - С. 29-38
  Гринівський Т.  Микола Зеров як літературознавець та критик на сторінках часопису "книгар" / Т. Гринівський. - С. 39-44
  Давидова-Біла Г.  "Антисимволізм" Ю. Тарнавського в контексті неоавангардизму / Г. Давидова-Біла. - С. 45-53
  Домбрович Л.  Структуротворчі чинники дуального принципу в організації художнього наративу в романному світі В. Винниченка періоду "між двох революцій" / Л. Домбрович. - С. 54-66
  Донченко Л.  Проблема збереження національної пам'яті в українській ліриці 80-х років XX століття / Л. Донченко. - С. 67-72
  Козачок Я.  Проблема рідномовної освіти і літератури в публіцистиці Миколи Костомарова / Я. Козачок. - С. 73-83
  Курант І.  Поетика слова в естетичній моделі Михайла Драй-Хмари / І. Курант. - С. 84-93
  Лагола І.  Проблема часу в неоромантичній прозі Гната Хоткевича / І. Лагола. - С. 94-101
  Луцан О.  "Волинь" Б. Харчука як інтертекст європейського роману-епопеї / О. Луцан. - С. 102-116
  Мельник Н.  Фольклорні ремінесценції у поезіях "Розмай-зілля\" / "Любисток". - С.  "Папороть". -  "Ніч на Івана Купала" М. Бажана\",\"Н. Мельник\",117-121,
  Панчук Л.  Шляхи духовного ставлення Корнія Перепутька в романі У. Самчука "Марія" / Л. Панчук. - С. 122-126
  Поплавська Н.  Полемічно-публіцистичний комплекс кінця XVI ст. Острозького культурного осередку: до проблеми поетики тексту / Н. Поплавська. - С. 127-134
  Семененко Л.  Онтологічні аспекти особистості в драматичній поемі "Кассандра" Лесі Українки / Л. Семененко. - С. 135-139
  Ткачук М.  Інтертекстуальне поле Франкового діалогу в поетичній збірці "Мій Ізмарагд" / М. Ткачук. - С. 140-160
  Царик Л.  "Власне автор" у структурі суб'єктної організації художнього світу лірики В. Сосюри / Л. Царик. - С. 161-173
  Лановик З.  Біблія і художня література: проблема тексту та інтерпретації / З. Лановик. - С. 174-183
  Лановик М.  Основні перекладознавчі тенденції у німецькому літературознавстві XIX століття / М. Лановик. - С. 184-196
  Авраменко Н.  Засоби творення символістського дискурсу в поезії Луїзи Боган / Н. Авраменко. - С. 197-211
  Гаєвська О.  Неоромантична образність у творчості жінок-письменниць Ольги Кобилянської, Лесі Українки та Йосано Акіко / О. Гаєвська. - С. 212-220
  Гижий В.  Архетип "героя" як основа інтерпретацій англійського неоромантичного дискурсу / В. Гижий. - С. 221-231
  Дубенкова В.  Нова реміфологізація античного міфу в повісті "Кассандра" Крісти Вольф / В. Дубенкова. - С. 232-239
  Качмар О.  Художні особливості феміністичного дискурсу в сучасному французському жіночому романі / О. Качмар. - С. 240-248
  Кебало М.  Особливості рецепції натуралізму в німецькій та українській літературах останньої третини XIX століття / М. Кебало. - С. 249-260
  Кіндзерська Ю.  Категорія героїчного в контексті кризи європейської культури XX століття / Ю. Кіндзерська. - С. 261-271
  Пасічник О.  Про компаративний підхід до творчості Уласа Самчука в контексті в'язнично-таборової тематики / О. Пасічник. - С. 272-277
  Сипко Л.  Філософізм прози Леоніда Андрєєва періоду першої російської революції / Л. Сипко. - С. 278-284

 
69 81.002.1
Т43

        Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2007. - 205 с.

Зміст:
  Алексеев А. Я.  О контрастивном подходе к изучению словообразования / А. Я. Алексеев. - С. 5-16. - Библиогр. в конце ст.
  Басыров Ш. Р.  Исландские рефлексивные глаголы / Ш. Р. Басыров. - С. 17-25
  Луценко Н. А.  Этимологические заметки (V) / Н. А. Луценко. - С. 26-37. - Библиогр. в конце ст.
  Назаренко О. М.  Структура і семантика похідних прикметників у середньоверхньонімецькій мові (на матеріалі суфіксальних дериватів) / О. М. Назаренко. - С. 38-44
  Палій О. С.  Семантичні особливості дієслів із постпозитивним компонентом OFF в англійській мові / О. С. Палій. - С. 45-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лавриненко О. О.  Алюзія як засіб реалізації іронії в англо-та україномовному публіцистичному тексті / О. О. Лавриненко. - С. 57-65
  Панченко К. Ю.  Функціонування форм майбутнього часу доконаного виду дієслова в українській мові та їхніх відповідників у німецькій мові (на матеріалі романів Ю. Андруховича, О. Забужко та Л. Дереша) / К. Ю. Панченко. - С. 66-81
  Пилипак В. П.  Вираження лексико-семантичної опозиції "там" - "тут" одиницями українського дейксису / В. П. Пилипак. - С. 82-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Путіліна О. Л.  Інваріантне значення знахідного відмінка як морфологічного репрезентата глибинного об'єктного значення в сучасній українській мові у зіставленні з англійською / О. Л. Путіліна. - С. 93-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Терехова С. І.  Диференційна ознака повтору та її репрезентації в типології часових указувань (на матеріалі української, російської та англійської мов) / С. І. Терехова. - С. 103-113
  Альошина І. Г.  Аналіз локативних прикметників французької та української мов (семантико-когнітивний аспект) / І. Г. Альошина. - С. 114-122
  Баланаева О. В.  Сопоставительный анализ лексического состава юридических терминологий (на материале русского, украинского и немецкого языков) / О. В. Баланаева. - С. 123-130
  Бенкендорф Г. Д.  Теоретичне підгрунтя концептуальної картини тоталітарних світів: ідеологія -тоталітаризм- тоталітарна ідеологія (на матеріалі російської і німецької мов) / Г. Д. Бенкендорф. - С. 131-137
  Головань Е. О.  Генітивні метафори зі значенням великої кількості об'єктів: особливості дослідження / Е. О. Головань. - С. 138-144
  Зубач О. А.  Семантичні шляхи формування національно-культурної семантики фразеологічних одиниць з колористичним компонентом при вторинному фразотворчому процесі в сучасній німецькій мові / О. А. Зубач. - С. 145-154
  Іліаді О. І.  До питання про реконструкцію праслов'янського шару похідних із формантами -YNI -YNЬ та -AVA / О. І. Іліаді. - С. 155-163. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мікіна О. Г.  Про семантичну історію одного латинського дієслова мовлення / О. Г. Мікіна. - С. 164-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нікуліна І. М.  Особливості значення термінів у субконтинуумі інформатики й обчислюваної техніки французької, української та російської мов / І. М. Нікуліна. - С. 176-183
  Павлюк Н. В.  Особливості вживання поетонімів-міфологізмів/ біблеїзмів у складі стилістичних прийомів / Н. В. Павлюк. - С. 184-195
  Савчук І. І.  Якісне варіювання текстової реалізації сучасною англійською мовою елементів фреймової моделі ситуації суперництва / І. І. Савчук. - С. 196-201. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   У збірнику досліджуються актуальні проблеми діахронічної та зіставної лінгвістики. Розрахований на викладачів, наукових співробітників, аспірантів, студентів старших курсів.

 
70 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 96 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво Львівського державного університету, 1989. - 144 с.

Зміст:
  Бабінчук І. І.  Надлишковий характер двовідмінкової відміни у граматичній структурі старофранцузької мови / І. І. Бабінчук. - С. 3-7
  Омельченко Т. Г.  Функції гомогенних буквосполучень у французькій орфографії / Т. Г. Омельченко. - С. 7-9
  Корбозерова Н. М.  Про розмежування мовленнєвої і мовної семантики в складному реченні / Н. М. Корбозерова. - С. 10-14
  Цьовх О. Г.  Співвідношення між семантикою складного слова і його компонентів (сполучення типу N+N в сучасній англійській мові) / О. Г. Цьовх, Е. С. Фальковська. - С. 15-19
  Помірко Р. С.  Семантика димінутива і принципи його структурного синтезування в іспанській мові / Р. С. Помірко. - С. 20-27
  Тимощук І. М.  Топонімічна система: до проблеми співвідношення загальномовного та ономастичного / І. М. Тимощук. - С. 28-33
  Матузна Н. А.  Категоріальний зміст іменника в сучасній англійській мові / Н. А. Матузна. - С. 33-39
  Сладік А. Й.  Номінативний аспект заперечення у сучасній німецькій мові / А. Й. Сладік. - С. 39-44
  Харитонов І. К.  Інтенсивно-допустові конструкції сучасної англійської мови та їх актуальне членування / І. К. Харитонов. - С. 44-50
  Струк Т. М.  Граматичний статус одночленного пасиву в німецькій мові / Т. М. Струк. - С. 50-54
  П'ятничко Б. П.  Семантична класифікація синтаксичних найменувань осіб (на матеріалі сучасної німецької мови) / Б. П. П'ятничко. - С. 55-59
  Баскевич В. М.  Сполучуваність та узагальнені моделі смислових зв'язків у німецькій мові / В. М. Баскевич. - С. 59-64
  Турченко Л. В.  Специфіка утворення новозеландських флористичних назв - складних слів / Л. В. Турченко. - С. 64-67
  Кусько К. Я.  Контрастивна лінгвостилістика: проблеми, завдання, прикладна орієнтація / К. Я. Кусько, О. М. Тимошик. - С. 68-75
  Пархоменко А. Ф.  Стилістична варіативність речень тотожності і класифікації / А. Ф. Пархоменко, Л. М. Рубашова. - С. 76-82
  Кузнєцова Л. А.  Реалізація категорій тексту в мікро-, макро- та надтекстах / Л. А. Кузнєцова, І. М. Байбакова. - С. 82-87
  Петращук Н. Є.  Функціонування катафори в газетному тексті / Н. Є. Петращук. - С. 87-93
  Остапенко Л. А.  Стилістичне вживання форм числа іменника в сучасній англійській мові / Л. А. Остапенко. - С. 94-98
  Свистун Л. В.  Стилістична варіативність динамічних характеристик однієї діалогічної єдності / Л. В. Свистун. - С. 98-103
  Федорчук М. М.  Психологічний генезис внутрішнього монологу та його типологічних форм / М. М. Федорчук. - С. 103-109
  Камаєва О. М.  Франсівський мислитель і традиція В. Скотта / О. М. Камаєва. - С. 110-113
  Пащук Я. І.  Актуальність творчості Шарля Перро / Я. І. Пащук. - С. 113-120
  Пасько Л. В.  Сучасний роман про громадянську війну в США та американська дійсність / Л. В. Пасько. - С. 120-127
  Крупаткин Я. Б.  Материалы к англо-русскому пособию по чтению деловых текстов. 5. Путь к чтению про себя / Я. Б. Крупаткин. - С. 128-133
  Якубяк М. В.  Раціональна структура практичного заняття з французької мови у немовному вузі (з досвіду роботи) / М. В. Якубяк. - С. 133-138

Анотація:   В розділах збірника "Мовознавство", "Стилістика, лінгвістика тексту" розглядаються питання топоніміки, орфографії, категорія стану, димінутиви в іспанській мові, досліджується внутрішній монолог, функціонування катафори, основні проблеми контрастивної лінгвістики. Літературознавчі статті присвячені творчості Шарля Перро, сучасному роману США, паралелям в творчості Скотта, Франса, Меріме.

 
71 81
Н34

        Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова [Текст] : [зб. наук. пр.]. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов Вип. 1 / Міністерство освіти і науки України. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2007. - 348 с.

Зміст:
  Голубовська І. О.  Всесвіт крізь "мовне дзеркало": універсальне та ідіоетнічне / І. О. Голубовська. - С. 3-7
  Зеленько А. С.  Вчення акад. М. Я. Марра про мовну взаємодію як наукова основа зіставного дослідження мов / А. С. Зеленько. - С. 7-10
  Корольова А. В.  Іншомовний світ крізь призму рідної культури / А. В. Корольова. - С. 10-13
  Кононова Д. В.  Реалізація "каузативності" в сучасному англомовному дискурсі / Д. В. Кононова. - С. 13-18
  Крижанівська Т. Б.  Релігійний аспект концепту мудрість/wisdom в українській та англійській мовах / Т. Б. Крижанівська. - С. 18-22
  Лавриненко О. О.  Алюзія як засіб вираження неоміфу в англомовному та україномовному публіцистичних текстах / О. О. Лавриненко. - С. 22-27
  Чеслав Л.  Пространственная коннотация некоторых каузальных предлогов в славянских языках / Л. Чеслав. - С. 27-32
  Мікіна О. Г.  Семантичні пошуки у порівняльно-історичному мовознавстві / О. Г. Мікіна. - С. 32-37
  Ніколаєнко Л. С.  Поняття мотивації та мотиваційних відношень у сучасній лінгвістиці / Л. С. Ніколаєнко. - С. 37-42
  Олійник О. О.  Мовна картина світу як об'єкт вивчення сучасної лінгвістики / О. О. Олійник. - С. 42-49
  Павловська Л. О.  Структурно-семантична та когнітивно-семантична категоризація ситуативно-вербальних реквестивних обрядових формул у зіставлюваних мовах / Л. О. Павловська. - С. 50-54
  Пастушенко Т. В.  Мовна палітра кольору в естетичному ракурсі / Т. В. Пастушенко. - С. 54-60
  Рышкова В. В.  О понятии концепта в лингвокультурологии / В. В. Рышкова. - С. 61-63
  Романова А. К.  Філософські, культурологічні та лінгвістичні засади вивчення категорії часу / А. К. Романова. - С. 64-67
  Спіжова А. В.  Дефініції поняття "міжкультурна комунікація" / А. В. Спіжова. - С. 68-72
  Терехова Д. І.  Способи репрезентації ціннісних пріоритетів лінгвокультурної спільноти / Д. І. Терехова. - С. 72-80
  Ткаченко О. Г.  Системні відношення в мові / О. Г. Ткаченко. - С. 80-82
  Яцишин Н. В.  лінгвопрагматичні стратегії формування ідеологічних стереотипів КТС: сфера політики та людини / Н. В. Яцишин. - С. 83-88
  Беркещук Х. М.  Культурні асоціації як джерело емотивності / Х. М. Беркещук. - С. 89-92
  Бойко Н. В.  Лексичні особливості латинськомовних інскрипцій XVI-XVIII ст. українського походження / Н. В. Бойко. - С. 93-96
  Валігура О. Р.  Когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти дослідження фонетичної інтерференції в англійському мовленні українців / О. Р. Валігура. - С. 96-102
  Верещак Ю. М.  Сегментні особливості австралійського вимовного типу в нормативному аспекті / Ю. М. Верещак. - С. 102-106
  Гамзюк М. В.  Особливості взаємодії емотивної і когнітивної систем / М. В. Гамзюк. - С. 107-112
  Гоменюк А. А.  Речевой конфликт и аспекты его изучения в англоязычной коммуникации / А. А. Гоменюк. - С. 112-116
  Гриценко С. П.  Тематична класифікація польських запозичень (на матеріалі українських писемних пам'яток XVI-XVII ст.) / С. П. Гриценко. - С. 117-124
  Дацька Т. О.  Динаміка варіантів фонемної структури слова в аспекті загальноамериканської вимовної норми (на матеріалі приголосних фонем) / Т. О. Дацька. - С. 124-129
  Козуб Л. С.  Роль засобів масової інформації в міжкультурній комунікації / Л. С. Козуб. - С. 135-140
  Комар Л. В.  Особливості фонологічної асиміляції іншомовних слів в британській та американській вимовних нормах порівняльно-зіставний аспект / Л. В. Комар. - С. 140-144
  Маленовський Ю. Л.  Принципи зіставлення еталонів фонетичних одиниць у рецептивному мовленнєвому потоці / Ю. Л. Маленовський. - С. 145-149
  Миронова В. М.  Фонетичні зміни у структурі латинської мови пізньої Римської Імперії / В. М. Миронова. - С. 150-153
  Могила О. А.  Тюркські лексичні елементи в лексиці українських говірок / О. А. Могила. - С. 154-157
  Могила Ю. А.  До питання відтворення чеських географічних назв українською мовою / Ю. А. Могила. - С. 157-160
  Орел Л. М.  Явище регіональної семантики в культурно-маркованих номінаціях слов'янських мов / Л. М. Орел. - С. 160-165
  Руда О.  "Пастки" білінгвальної комунікації в Україні / О. Руда. - С. 166-170
  Сиваш Л. М.  Проблема світової глобалізації як фактор творення мовної картини світу / Л. М. Сиваш. - С. 170-173
  Тищенко Т. В.  Соціолінгвістичні аспекти функціонування оцінних висловлень в англомовному діалогічному дискурсі / Т. В. Тищенко. - С. 174-178
  Юрченко О. А.  Лексична складова мовної компетенції адресанта доповідей, представлених на Парламентській Асамблеї Ради Європи / О. А. Юрченко. - С. 178-182
  Близнюк О. О.  Концепти життя і смерть крізь призму української та італійської ментальності / О. О. Близнюк. - С. 183-187
  Генджа І. М.  Реалізація магічної функції в англійській та українських мовах / І. М. Генджа. - С. 187-191
  Гурбанська С. О.  Специфіка відображення національно-мовної картини світу у стійких висловлюваннях / С. О. Гурбанська. - С. 192-196
  Дорда С. В.  Осознание национально-культурной специфики в процессе межкультурной коммуникации / С. В. Дорда. - С. 196-203
  Іваненко Н. В.  Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українських мовах / Н. В. Іваненко. - С. 203-207
  Каламаж М. А.  Вербалізація концепту "невизначена кількість" у фразеологічних знаках української та англійської мов / М. А. Каламаж. - С. 207-214
  Ланина А. Н.  Фразеологизмы с зоосемизмом обезьяна в русском и немецком языках / А. Н. Ланина. - С. 215-218
  Лящук А. М.  Системні відношення лексики на позначення понять права в англійській та українській мовах / А. М. Лящук. - С. 219-222
  Мізін К. І.  Повторні вербальні проекції первинного універсального словника людини як енантіосемічний механізм (на матеріалі компаративних фразеологізмів української, німецької, англійської та російської мов) / К. І. Мізін. - С. 223-226
  Назаренко Н. Н.  Лексемы голова и head: эпидигматика семантических структур / Н. Н. Назаренко. - С. 227-230
  Омельченко Л. Ф.  Лингвокультурологический аспект английских композит-идиом / Л. Ф. Омельченко, И. А. Медведева, Т. В. Гончарова. - С. 231-234
  Орендарчук О. Л.  Категорія валентності в аспекті лексичної та синтаксичної комбінаторики / О. Л. Орендарчук. - С. 235-240
  Панфілова Н. Ю.  Зооніми в українській та англійській мовах у лексичному полі концепту зради / Н. Ю. Панфілова. - С. 241-245
  Приходько А. М.  Концептосфера як системно упорядкована сукупність концептів / А. М. Приходько. - С. 245-249
  Проценко И. Ю.  Особенности коннотативной лексики, обозначающей ребенка в современном испанском и украинском языках / И. Ю. Проценко. - С. 249-254
  Пулатова Л. Й.  Етнокультурна специфіка весільних обрядових фразем в українській та німецькій мовах / Л. Й. Пулатова. - С. 254-259
  Риженко С. С.  Семна організація концепту "професія" в англійській та українській мовах / С. С. Риженко. - С. 259-262
  Терехова С. І.  Функціонально-семантичне поле часового вказування: критерії структурування (на матеріалі української, російської та англійської мови / С. І. Терехова. - С. 263-267
  Титаренко О. Ю.  Проблема фразеосемантичного поля в мовознавстві / О. Ю. Титаренко. - С. 267-270
  Толчеєва Т. С.  Асоціативна семантика сигніфікативних артефактів-міфонімів англійської мови / Т. С. Толчеєва. - С. 271-278
  Шевелюк В. А.  Контрастивні особливості вторинної семантики соматизмів у фразеологічних знаках іспанської, української та російської мов / В. А. Шевелюк. - С. 278-284
  Андрієнко Т. П.  Становлення термінологічного апарату туризму та проблеми перекладацької відповідності / Т. П. Андрієнко, А. М. Семененко. - С. 285-290
  Бакалинский М. Л.  Социокультурный аспект перевода (на материале романа М. Пьюзо "The Godfather") / М. Л. Бакалинский. - С. 291-294
  Василенко Г. В.  Відтворення емотивної експресії в англомовних перекладах української поезії / Г. В. Василенко. - С. 294-298
  Калужская Л. О.  Проблема выбора стратегии перевода авторитетного текста / Л. О. Калужская. - С. 298-304
  Коваль Ю. А.  Слова с метафорической мотивацией в английском и русском языках: особенности перевода / Ю. А. Коваль. - С. 304-308
  Комар Л. М.  Особливості перекладу англійських національних фразеологічних одиниць (реалій) українською мовою / Л. М. Комар. - С. 308-312
  Мирошниченко В. В.  Авторська модель світу як втілення художньої концепції в перекладі / В. В. Мирошниченко. - С. 313-316
  Мовчун Є. С.  Деякі особливості перекладу фахових текстів у сфері електронної комерції / Є. С. Мовчун. - С. 317-321
  Мосьпан Н. В.  Знаки-зоосемізми в перекладах казок Р. Кіплінга / Н. В. Мосьпан. - С. 321-324
  Недбайло К. М.  Транспозиція прислівника у перекладі англійських художніх текстів з української мови / К. М. Недбайло. - С. 325-329
  Радчук В. Д.  Забобон неперекладності (чи під силу мові Тараса переклад цитат?) / В. Д. Радчук. - С. 329-336
  Фадєєва О. В.  Відтворення толкієнізмів у перекладацькій практиці / О. В. Фадєєва. - С. 337-342

Рубрики: Мовознавство - Компаративний аналіз

Анотація:   У статтях розглядаються актуальні проблеми зіставного мовознавства, зокрема культурно-філософські засади цих проблем , специфіка мовних контактів у контексті глобалізаційних процесів та їх етнокультурні фактори, а також аспекти перекладу і міжкультурної комунікації.

 
72 87.2
С88

        Studia methodologica [Текст] : альманах. Вип. 14 / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т. : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. - 202 с.

Зміст:
  Лещак О.  Функционально-прагматическая эпистемология: понятия значимости и ценности / О. Лещак. - С. 4-9
  Kossecki J.  Metajezyk nfyki w switle cybernetyki / J. Kossecki. - С. 10-19
  Preyzner M.  Piekno a tekst i pragmatyka-znaczenia drugiej warstwy (moze w milosci) / M. Preyzner. - С. 20-21
  Лабащук М.  Гуманитарный смысл: термин или свободное словосочетание / М. Лабащук. - С. 22-27
  Дорофеев Ю.  Текст как объект исследования в гуманитарных науках: функциональный подход / Ю. Дорофеев. - С. 28-30
  Драган В.  Логико-референционные герменевтические ситуации / В. Драган. - С. 31-36
  Лещак С.  Проблема подачи языковых клише в словарях разного типа (из опыта русско-польских языковых отношений) / С. Лещак. - С. 37-61
  Лабащук М.  Усечение как способ словообразования / М. Лабащук. - С. 62-67
  Глотов А.  Круг чтения: век двадцатый / А. Глотов. - С. 68-111
  Vseticka F.  Roman F. X. Saldy / F. Vseticka. - С. 112-117
  Кравченко Л.  Ліричний герой Р.М. Рільке (до проблеми суб'єктивного синкретизму) / Л. Кравченко. - С. 118-127
  Мазур-Межва Л.  Концепт "судьба" в поэтическом творчестве Б.Ш. Окуджавы / Л. Мазур-Межва. - С. 128-136
  Нагірний М.  Американська гулліверіада без Гулівера / М. Нагірний. - С. 136-142
  Папуша О.  Тривалість розповіді і форми наративного руху в творах для дітей / О. Папуша. - С. 143-149
  Осадко Г.  Порівняльний аналіз знакового символу Сонця у поезії П. Карманського і П. Тичини / Г. Осадко. - С. 150-155
  Стельмах Х.  Феномен жіночого письма: теорія та практика / Х. Стельмах. - С. 156-161
  Плавуцька І.  Теккереївська концепція сатири і гумору в циклі лекцій "англійської гумористи XVIII ст." / І. Плавуцька. - С. 162-166
  Василишин М.  "Fiktion" і "faktion" у сербській літературі "неореалізму" (на матеріалі прози М. Савича) / М. Василишин. - С. 167-171
  Зимомря І.  Універсальність природи кризового стану в романі "Герострати" Емми Андієвської / І. Зимомря. - С. 172-186
  Василькевич Г.  Специфіка юріївських пісень як циклу весняної поезії / Г. Василькевич. - С. 187-190
  Сулим О.  Самостійна робота як один із основних етапів вивчення іноземної мови / О. Сулим. - С. 191-194

Рубрики: Філософія

 
73 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республік. міжвід. наук. зб. Вип. 93 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1989. - 144 с.

Зміст:
  Бужор Ю. Ю.  Лексеми типу alive в системі англійського словотвору / Ю. Ю. Бужор. - С. 3-6
  Омельченко Л. ф.  Англійські іменникові композити-бахувріхі / Л. ф. Омельченко, Н. М. Максимчук. - С. 7-12
  Гупало С. М.  Інваріантне значення прийменника against і основні типи смислів словосполучень з ним / С. М. Гупало. - С. 12-18
  Письмиченко А. М.  Формування англійської будівельно-індустріальної термінології на грецькій та латинській основах / А. М. Письмиченко. - С. 18-22
  Яскевич О. К.  Англійські фамільярно-розмовні слова та їх ознаки / О. К. Яскевич. - С. 22-26
  Паньків О. Б.  Особливості структури і семантики димінутивних суфіксальних утворень у стандартній англійській мові та в просторіччі / О. Б. Паньків. - С. 26-32
  Огоновська О. В.  Деякі слов'янські запозичення в давньоанглійській мові / О. В. Огоновська. - С. 33-38
  Задоріжний І. М.  Діалект у романі Е. Гаскелл "Мері Бартон" / І. М. Задоріжний. - С. 38-44
  Чухров О. В.  Вплив соціальних факторів на зміну функціонально-стилістичного статусу американізмів / О. В. Чухров. - С. 45-49
  Чугу С. Д.  Темпоральні показники тексту / С. Д. Чугу. - С. 50-55
  Близнюк М. І.  Інтонаційні особливості невласне-прямої мови в сучасній англомовній художній прозі / М. І. Близнюк. - С. 55-60
  Лавриненко Г. Я.  Утворення композитів як вияв валентності імен дії в німецькій мові / Г. Я. Лавриненко. - С. 61-65
  Левицький В. В.  Сполучуваність прислівників з прикметниками у німецькій мові / В. В. Левицький, Г. М. Пахолок. - С. 65-71
  Лазарович В. В.  Фразеологічні запозичення латинського походження в німецьких літературних пам'ятках X-XVI ст. / В. В. Лазарович. - С. 71-75
  Скляренко О. М.  Дивергентно-конвергентні процеси у топонімічній системі / О. М. Скляренко, Т. П. Сазикіна. - С. 75-80
  Баран Я. А.  Диференційні ознаки фразеологічних одиниць і термінологічних сполучень / Я. А. Баран. - С. 80-86
  Жовнірук З. Л.  Стилістичне функціонування форм репродукції чужої мови у сучасній німецькій літературі / З. Л. Жовнірук. - С. 87-91
  Мандзак І. А.  Субстантивні словосполучення з метафоризованим неузгодженим означенням / І. А. Мандзак. - С. 92-99
  Морошкіна Г. Ф.  Синкретичність значень у герундійному звороті сучасної французької мови / Г. Ф. Морошкіна. - С. 99-104
  Скороходько С. Г.  Синтаксичні особливості територіального узусу французької літературної мови в Камеруні / С. Г. Скороходько. - С. 104-109
  Горбачевська І. І.  Модерністська інтерпретація традиційного сюжету про короля Артура ("Артур-рекс" Т. Бергера) / І. І. Горбачевська. - С. 110-116
  Новіков А. І.  Анрі Барбюс про соціальну і творчу позицію письменника / А. І. Новіков. - С. 116-122
  Бордюк Г. Д.  Манфред Штройбель і сонет / Г. Д. Бордюк. - С. 122-130
  Крупаткин Я. Б.  Материалы к англо-русскому пособию по чтению деловых текстов. 4. О чтении вслух / Я. Б. Крупаткин. - С. 131-135
  Мірошниченко О. І.  Про створення посібників для навчання читання літератури за фахом у немовному вузі / О. І. Мірошниченко. - С. 135-138

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Мовознавчі статті збірника присвячені питанням словотвору, семасіології, синтаксису, мовних контактів в діахронії, проблемам стилістики, соціолінгвістики. В літературознавчому розділі розглядається модерністська інтерпретація традиційного сюжету, а також творчість А. Барбюса и М. Штройбеля.

 
74 81
Ф94

        Функциональная лингвистика [Текст] : [сб. науч. тр.]. № 3 / Крымский респ. ин-т последипломного пед. образования. - Симф. : Издательство КРИППО, 2012. - 360 с.

Зміст:
  Рудяков А. Н.  Георусистика: языки в глобальном мире / А. Н. Рудяков. - С. 7-9
  Агманова А. Е.  К проблеме языковой нормы в процессе усвоения второго языка / А. Е. Агманова. - С. 9-11
  Азарова Н. М.  Концептуализация префиксов и предлогов в поэтическом и философском дискурсах / Н. М. Азарова. - С. 11-14
  Акимова Н. В.  О терминах интернет-лингвистики / Н. В. Акимова. - С. 18-20
  Арделян М. В.  Функціонування у сучасній українській мові займенниково-співвідносних просторово-ототожнювальних речень, зміст яких є ускладненим / М. В. Арделян. - С. 22-25
  Арделян О. В.  Про пропріальні одиниці в лексичному наповненні фразеологізмів англійської мови / О. В. Арделян. - С. 25-29
  Арефьева Н. Г.  Фразеологизм как средство формирования поликультурной компетенции иностранных учащихся (на материале учебника "Ключи") / Н. Г. Арефьева. - С. 29-31
  Архипенко Л. М.  Лексичні запозичення обмеженої сфери вживання (на матеріалі сучасної україномовної преси / Л. М. Архипенко, И. И. Казимир. - С. 32-34
  Асмукович І. В.  Комунікативно-прагматичні особливості професійного авіаційного дискурсу (на матеріалі текстів радіообміну) / І. В. Асмукович. - С. 36-39
  Баранова О. И.  Речевые жанры и методы обучения языку / О. И. Баранова. - С. 41-43
  Барашева Д. Е.  Концепт "я" как организующий сознание субъекта / Д. Е. Барашева. - С. 43-47
  Бармина Л. В.  Стилистические приемы создания наименований / Л. В. Бармина. - С. 47-49
  Безуглая Л. Р.  Когнитивно-прагматические модели концептуальной метафоры в поэтическом дискурсе / Л. Р. Безуглая. - С. 50-52
  Белехова Л. И.  Когнитивные подходы в теории образности / Л. И. Белехова. - С. 52-55
  Белоусова Т. П.  Роль контекста в объективации внутренней формы фразеологически мотивированных слов / Т. П. Белоусова. - С. 55-57
  Белоусова Т. П.  Отантропонимные дериваты-наименования лица в русскоязычной публицистике Украины / Т. П. Белоусова, Е. В. Соловская. - С. 57-59
  Бігдан М. В.  Критерії розрізнення односкладових і двоскладових безособових речень (на матеріалі давньоанглійських пам'яток) / М. В. Бігдан. - С. 60-62
  Богуславский С. С.  Полисемия футбольной терминосистемы в немецком языке / С. С. Богуславский, О. Л. Мельничук. - С. 62-64
  Боєва Е. В.  Емоційно забарвлена лексика як прояв суспільного конфлікту в романі А. Платонова "Чевенгур" / Е. В. Боєва. - С. 64-66
  Бойко Н. А.  Дегидронимные ойконимы Восточной Славии в аспекте пространственной топонимической номинации / Н. А. Бойко. - С. 67-69
  Бордюк Л. В.  Позитивний фокус у негативній комунікативній ситуації (на матеріалі американської лінгвокультури) / Л. В. Бордюк. - С. 69-71
  Борисов О. О.  Номінативний простір та лексико-семантичне поле: щодо диференціації термінів когнітивної лінгвістики / О. О. Борисов, О. Г. Васильєва. - С. 71-74
  Бражник Л. М.  Словарь собственных имен в "маленьких поэмах" С. Есенина / Л. М. Бражник. - С. 74-76
  Букринская И. А.  Семантика обрядового слова (на материале русских говоров) / И. А. Букринская, О. Е. Кармакова. - С. 76-79
  Ваніна Г. В.  Військова метафора як джерело концептуалізації уявлень про піар-діяльність / Г. В. Ваніна. - С. 79-81
  Варинська А. М.  Особливості використання антонімів у п'єсі Володимира Винниченка "Закон" / А. М. Варинська, О. Д. Тарасенко. - С. 81-83
  Васильева Е. В.  Культурологический потенциал информационно-аналитического медиатекста / Е. В. Васильева. - С. 84-86
  Верещак Ю. М.  Варіювання голосних у запозичених і питомих словах в аспекті британської вимовної норми / Ю. М. Верещак. - С. 89-91
  Вільховченко Н. П.  Системність квазіспеціальної лексики у науково-фантастичних творах / Н. П. Вільховченко. - С. 91-94
  Владимирова Т. Е.  Дискурс как объект изучения лингвистики и лингводидактики / Т. Е. Владимирова. - С. 94-96
  Волкова С. В.  мифолого-авторские образы в америндской художественной прозе / С. В. Волкова. - С. 96-99
  Главацька О. І.  Неономінації "особи" у сфері сучасної інформаційної техніки (на прикладі англійської мови) / О. І. Главацька. - С. 106-108
  Глинка Н. В.  Явище лакунарності в міжкультурній комунікації та особливості елімінації лакун при перекладі / Н. В. Глинка, І. П. Волощук, Г. М. Усик. - С. 108-111
  Головина Л. И.  Усвоение словообразовательных групп производной лексики в работе с гнездами родственных слов в начальных классах / Л. И. Головина. - С. 112-114
  Горлачева В. В.  Названия белого цвета в современной рекламе / В. В. Горлачева. - С. 114-116
  Гринчук Н. В.  Побутові слова-реалії як засіб вираження історичного колориту роману Л. Фейхтвангера "Єврейка із Толедо" / Н. В. Гринчук. - С. 116-119
  Гриченко Л. В.  Оценка, ценность, оценочность в пословицах русского языка / Л. В. Гриченко. - С. 119-121
  Гуменюк І. Л.  Просодичне оформлення сільських описів природи в англомовній прозі / І. Л. Гуменюк. - С. 121-123
  Гураль М. И.  Репрезентация авторской позиции в художественном тексте / М. И. Гураль. - С. 123-126
  Давидова Т. В.  Тенденції смислової інтеграції/дивергенції антиконцептів GOD - DEVIL у художньому просторі Вікторіанської доби / Т. В. Давидова. - С. 128-130
  Дащенко О. И.  Условия адекватности перевода поэтических текстов / О. И. Дащенко. - С. 130-133
  Дель Гаудіо С.  Італійські елементи у мовленні україномовних та російськомовних мігрантів / Гаудіо С. Дель. - С. 133-138
  Демешко І. М.  Морфонологічна характеристика однозонних девербативів із вершинним дієсловом іншомовного походження в сучасній українській мові / І. М. Демешко. - С. 138-140
  Денисенко Е. Н.  Стереотипы мускулинности в русском языке и их отражение в метафоре / Е. Н. Денисенко. - С. 140-143
  Деркач Н. В.  Взаємодія мовних засобів актуалізації англійського прислів'я / Н. В. Деркач. - С. 143-146
  Дзюба К. А.  Морфологический способ формирования наименований парфюмерных торговых марок (на материале русского, английского и французского языка) / К. А. Дзюба. - С. 146-148
  Диманте И. В.  Современная риторика: созидание убедительной коммуникации / И. В. Диманте. - С. 149-151
  Добровольська О. Я.  Реконструкція суфіксальних агнетивних назв, утворених від французьких запозичень середньо-англійського періоду / О. Я. Добровольська. - С. 152-155
  Дорофеев Ю. В.  Категория вариантности и литературная форма языка / Ю. В. Дорофеев. - С. 155-158
  Дорофеева М. С.  Проблемы переводимости культуры в художественном тексте (на материале разноязычных переводов рассказа И. Франко "Мій злочин") / М. С. Дорофеева. - С. 158-161
  Дорошенко О. В.  Етимологія поняття "німецький бюргер" / О. В. Дорошенко. - С. 161-163
  Дронякина Н. В.  Эндостереотипные словесно-поэтические образы в афро-американской поэзии / Н. В. Дронякина. - С. 163-168
  Дудоладова А. В.  Ідіоматичність як засіб впливу на масову свідомість у сучасному публіцистичному дискурсі / А. В. Дудоладова, О. В. Дудоладова. - С. 169-171
  Дымарский М. Я.  Модель синтаксического описания в концепции коммуникативно-структурного синтаксиса / М. Я. Дымарский. - С. 171-174
  Ефремова Д. А.  Категория модальности англоязычных биографий-справок и средства ее выражения / Д. А. Ефремова. - С. 177-179
  Жаботинская С. А.  Когнитивное картирование как лингвосемиотический фактор / С. А. Жаботинская. - С. 179-182
  Жаркынбекова Ш. К.  Мировоззренческие основы концептов цвета в русской и казахской лингвокультурах / Ш. К. Жаркынбекова. - С. 182-185
  Жаткин Д. Н.  Поэзия Томаса Гуда в переводах Д. Л. Михаловского (лингвосемантический аспект) / Д. Н. Жаткин, Е. В. Крехтунова. - С. 188-190
  Жук А. В.  Сопоставительный анализ соматических фразеологических единиц / А. В. Жук. - С. 191-194
  Жук В. А.  Синхронный и диахронный аспект видо-временных форм английского глагола / В. А. Жук. - С. 194-200
  Журавлева Е. А.  Некоторые особенности создания и функционирования аббревиатур в казахстанском варианте русского языка / Е. А. Журавлева, Д. Садиева. - С. 200-202
  Забашта Р. В.  Речевая номинация в свете позиционных чередований в лексике / Р. В. Забашта. - С. 203-208
  Задачина А. С.  Структурні типи дієслів деструкції в англійській та російській мовах / А. С. Задачина. - С. 208-211
  Зайченко Н. Ф.  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в обучении иностранным (славянским) языкам / Н. Ф. Зайченко, О. Л. Паламарчук. - С. 211-213
  Закупра Ж. А.  Номинативная функция и лексическое значение кустарникового растения клюква болотная в русском литературном языке и говорах / Ж. А. Закупра, А. В. Ангелова. - С. 213-215
  Зеленська О. П.  Іншомовна міжкультурна комунікація - вимога гуманістично орієнтованої вищої освіти / О. П. Зеленська. - С. 218-220
  Зирка В. В.  Ментальность современника, реклама, перевод / В. В. Зирка. - С. 220-223
  Іванова К. А.  Підходи до вивчення концепту / К. А. Іванова, Н. В. Шевченко, О. О. Якуба. - С. 224-226
  Иванова Н. И.  Интер-вставки и языковая личность / Н. И. Иванова. - С. 227-229
  Ионова Н. Д.  Герменевтический подход при работе с художественным текстом / Н. Д. Ионова. - С. 229-231
  Иссерс О. С.  Диалог с властью: формирование новой дискурсивной практики / О. С. Иссерс. - С. 231-234
  Ищенко Н. Г.  Словообразовательная синонимия - проявление взаимодействия лексического и словообразовательного уровней в немецком языке / Н. Г. Ищенко. - С. 234-236
  Калмикова М. В.  Розвиток креативного мислення старшокласників у процесі вивчення художнього твору / М. В. Калмикова. - С. 236-239
  Каніболоцька О. А.  Проблема використання методу проектів у процесі вивчення іноземної мови у вищій школі / О. А. Каніболоцька. - С. 241-244
  Касимова Г. К.  О смысловой структуре девербативов со значением "носитель процесуального знака" / Г. К. Касимова. - С. 244-247
  Кашина Е. Г.  Созидание "театра слова": обучение иностранному языку по Станиславскому / Е. Г. Кашина. - С. 247-249
  Квирикадзе Н. Г.  К вопросу о художественной детали-заголовка в романе Томаса Манна "Будденброки" и его русском переводе / Н. Г. Квирикадзе. - С. 249-253
  Кириченко А. Г.  Особливості англомовної авіаційної радіотелефонної комунікації / А. Г. Кириченко. - С. 253-255
  Кисель Е. В.  Особенности функциональной семантизации и характеризации личных местоимений в поэтических текстах Б. Ахмадулиной и Д. Бичель-Загнетовой / Е. В. Кисель. - С. 255-258
  Климова І. О.  Методика вивчення мови ділових листів: порівняльний аспект / І. О. Климова. - С. 258-260
  Князян М. О.  Методологія й технології організації самостійної роботи в процесі викладання філологічних дисциплін / М. О. Князян. - С. 261-263
  Коваль Н. А.  Особенности темпоральных характеристик речи участвующих в создании имиджа оратора / Н. А. Коваль. - С. 263-265
  Ковальчук И. М.  Образ человека в компаративных конструкциях заговоров против воров / И. М. Ковальчук. - С. 266-268
  Кожемякина В. А.  Языковая политика многонациональной Канады / В. А. Кожемякина. - С. 268-270
  Кожин А. А.  Эстетические функции имен литературных персонажей в произведениях А. И. Левитова / А. А. Кожин. - С. 270-272
  Козловський В. В.  Вираження припущення в сучасній німецькій мові: структурно-семантичний аспект / В. В. Козловський. - С. 273-275
  Козубенко И. И.  Изменение положения русского языка в странах ближнего зарубежья / И. И. Козубенко. - С. 275-277
  Колесникова С. М.  Функционирование частицы даже в русском предложении / С. М. Колесникова. - С. 277-279
  Коломієць Н. В.  Колоративні етноейдеми китайської мови / Н. В. Коломієць. - С. 280-282
  Коломієць С. С.  Жанрово-стильова домінанта в перекладі текстів інтернет-дискурсу / С. С. Коломієць, С. С. Кулєзньова. - С. 282-284
  Комар Л. В.  Вокалічна та константна організація фонемних структур іншомовних слів у британській вимовній нормі / Л. В. Комар. - С. 284-287
  Коннова М. Н.  Когнитивные механизмы аксиологической мотивации категории времени (на материале гимнографии) / М. Н. Коннова. - С. 290-292
  Коновалова Т. І.  Функціонування складносурядних речень в грецькому художньому мовленні (у порівнянні з українським) / Т. І. Коновалова, Д. Кузіна. - С. 292-294
  Кононенко М. О.  Асоціативне поле слова мама в мовній свідомості учнів / М. О. Кононенко. - С. 295-297
  Корольова Н. О.  Лінгвокультурний аспект етнічної ментальності німецького народу (на матеріалі мови "Пісня про Нібелунгів") / Н. О. Корольова. - С. 297-300
  Кравцова Ю. В.  Метафорический концепт "сон" в русской поэзии и прозе первой половины XX века / Ю. В. Кравцова. - С. 300-302
  Кресан О. Я.  Психолінгвістичні аспекти дослідження романів Е. Л. Войнич "Овід" та "Перервана дружба" / О. Я. Кресан, В. В. Власенко. - С. 303-307
  Крупеньова Т. І.  Функціонування онімів у творах Марко Вовчок / Т. І. Крупеньова. - С. 307-309
  Крючкова Т. Б.  Социальные катаклизмы и языковая политика / Т. Б. Крючкова. - С. 309-312
  Курдюмова И. А.  Дистрибутивный аспект нормы официально-деловой речи / И. А. Курдюмова, М. И. Крулькевич. - С. 312-315
  Курносова И. М.  Семантика и стилистические особенности просторечия рубежа XIX-XX вв. / И. М. Курносова. - С. 315-317
  Кучерина О. В.  Дослідження звукового символізму в прикметниках опису людини / О. В. Кучерина. - С. 319-322
  Лаврентьев В. А.  Относительно-вопросительные местоимения как средство выражения категории синтаксического лица / В. А. Лаврентьев. - С. 322-325
  Лаврентьева Н. В.  Немецкие топонимы в пастернаковском тексте / Н. В. Лаврентьева. - С. 325-327
  Лагерева М. С.  Концептуальна метафора в текстах англомовних інтернет-щоденників / М. С. Лагерева. - С. 327-329
  Лазуренко Л. А.  Когнитивно-фреймовый подход к исследованию терминологии / Л. А. Лазуренко [и др.]. - С. 329-331
  Ланова Т. В.  Процес взаємодії мов: підходи до вирішення проблеми / Т. В. Ланова. - С. 332-334
  Лещак О.  Субстанциональные метафоры и функциональное языкознание / О. Лещак. - С. 334-337
  Ли В. С.  Актуализация наивной семантики при языковой концептуализации нравственно-правовых представлений / В. С. Ли. - С. 337-340
  Ломтадзе  Концепт "судьба": лингвокультурологические аспекты / Ломтадзе. - С. 344-346
  Люшинська О. Х.  Реалізація прототипічної структури чарівної казки у французькій мові / О. Х. Люшинська. - С. 346-348

Рубрики: Языкознание - Функциональная лингвистика

 
75 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2009. - 575 с.

Зміст:
  Андрієвська В. В.  Деградація комунікації у франкомовному драматургічному дискурсі абсурдизму / В. В. Андрієвська. - С. 3-10
  Андрійченко Ю. В.  Специфічні риси емотивного фону в художніх текстах / Ю. В. Андрійченко. - С. 11-15
  Антонюк М. О.  Давньоанглійська орієнтаційна метафора (на прикладі опозиції "верх-низ") / М. О. Антонюк. - С. 16-23
  Байоль О. В.  Мовленнєва репрезентація теми уведення в оману (на матеріалі драматургічних творів зрілого періоду Теннессі Вільямса) / О. В. Байоль. - С. 24-31
  Бекетова О. В.  Публічне мовлення як особливий вид аргументативного тексту / О. В. Бекетова. - С. 32-40
  Біла К. В.  Динаміка афіксального словотвору у словниковому складі французької мови доби Відродження / К. В. Біла. - С. 41-49
  Бондаренко В. В.  Прототипова модель англомовних фармацевтичних текстів-інструкцій до вживання лікарських препаратів / В. В. Бондаренко, А. В. Боцман. - С. 50-60
  Бондарєва Н. О.  Комунікативні різновиди висловлювань-порад української мови / Н. О. Бондарєва. - С. 61-71
  Бутова І. С.  Роль алюзії в гуморі Барака Обами та Віктора Ющенка / І. С. Бутова. - С. 72-83
  Вакуленко М. О.  Транслітерація українських назв у міжнародному спілкуванні / М. О. Вакуленко. - С. 84-96
  Васильчук Л. Ф.  Формальні семантичні аспекти варіювання фразеологізмів-дериватів у контексті лексикографії / Л. Ф. Васильчук. - С. 97-102
  Володіна Т. С.  Семантична класифікація полісемічних відіменникових префіксальних дієслів сучасної німецької мови / Т. С. Володіна. - С. 103-109
  Галицька О. В.  Вираження процесу формування знання в сучасному німецькомовному науковому дискурсі / О. В. Галицька. - С. 110-119
  Гарєєва М. Р.  Міждисциплінарні дослідження стереотипу в сучасній науковій парадигмі / М. Р. Гарєєва. - С. 120-128
  Гаценко І. О.  Типологічне зіставлення ономатопей у сучасному мовознавстві / І. О. Гаценко. - С. 129-135
  Гетьман З. О.  Засоби вираження актуалізації в іспанському розмовному мовленні / З. О. Гетьман. - С. 136-141
  Головко О. Б.  Лексична об'єктивація тимчасових ознак концепту рух у сучасній іспанській мові / О. Б. Головко. - С. 142-148
  Горенко О. П.  Біблійний ономастикон як синтез онтологічного та гносеологічного / О. П. Горенко. - С. 149-159
  Дмитракова Н. Ю.  До співвіднесеності теми діалогу з соціокомунікативним статусом мовця / Н. Ю. Дмитракова. - С. 160-171
  Дойчик О. Я.  Лінгво-стилістичні особливості концептуалізації людської екзистенції у романах Джуліана Барнса "A History of the world in 10 1/2 Chapters\" / "Metroland". - С.  "Staring at the Sun"\"
  Дружбяк С. В.  Термінологічні архаїзми та історизми як прояви мовної еволюції (на матеріалі німецької економічної термінології) / С. В. Дружбяк. - С. 183-190
  Захарченко Н. В.  Стилістичні функції риторичного питання в полемічних трактатах Мартіна Лютера / Н. В. Захарченко. - С. 191-201
  Іванова О. Ю.  Націоналізм та мультилінгвізм: роль ідеології у відродженні власної мови / О. Ю. Іванова. - С. 202-212
  Іщенко Н. Г.  Лексичне значення словотвірних синонімів / Н. Г. Іщенко. - С. 213-218
  Клименко О. С.  Особливості перекладу тексту мюзиклу Е. Вебера "The phantom of the opera" українською та російською мовами / О. С. Клименко, Н. М. Рудницький, А. Ю. Кузнєцов. - С. 219-224
  Ковальова Т. П.  Синтез мистецтв: взаємодія літератури і музики (на матеріалі роману Т. Моррісон "Джаз") / Т. П. Ковальова. - С. 225-233
  Колодій Б. М.  Американський сленг і деякі проблеми його перекладу українською мовою / Б. М. Колодій. - С. 234-241
  Копильна О. М.  Мовна оригінальність у творах О. Генрі як перекладознавча проблема / О. М. Копильна. - С. 242-248
  Костик О. І.  Модельна фраза, ідіоматичність та її структурне оформлення / О. І. Костик. - С. 253-263
  Кривенок Ю. С.  Бінарні опозиції у структурі паратексту: семантико-прагматичний аспект (на матеріалі передмови до роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея") / Ю. С. Кривенок. - С. 264-270
  Кушнір О. П.  Нерівно-силабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів'ях і приказках / О. П. Кушнір. - С. 271-280
  Локота О. П.  Абревіація як особливий спосіб утворення термінів у турецькому дипломатичному дискурсі / О. П. Локота. - С. 281-286
  Магушинець І. І.  Латинська мова пізнього Середньовіччя на Апеннінському півострові / І. І. Магушинець. - С. 287-294
  Малиновська Г. Р.  Національні особливості вербалізації концепту гроші (на матеріалі паремійного фонду української і англійської мов) / Г. Р. Малиновська. - С. 295-307
  Медчук І. В.  Словникова стаття як одиниця енциклопедичного дискурсу / І. В. Медчук. - С. 308-314
  Михайленко В. М.  Табуйована лексика в текстах реклами / В. М. Михайленко. - С. 315-321
  Михайленко О. П.  Іншомовні елементи у термінологічній системі української мови / О. П. Михайленко. - С. 322-331
  Моісеєнко О. Ю.  Етнокультурні особливості символізації фауни в англомовній картині світу народів Східної Африки / О. Ю. Моісеєнко. - С. 332-342
  Моренець І. М.  Семантичні особливості та функціонування деномінальних дієслів, утворених за допомогою суфікса -е-(а)- в сучасній іспанській мові / І. М. Моренець. - С. 343-349
  Ніколенко А. Г.  Лексико-семантичний аспект багатокомпонентних термінів та їх переклад / А. Г. Ніколенко. - С. 350-360
  Осадча Ю. Б.  Особливості функціонування й сутності характеристики арабської медичної термінології / Ю. Б. Осадча. - С. 361-368
  Охріменко В. І.  Модальне значення проблематичної достовірності у висловленнях імплікації дій/перебігу подій (на матеріалі італійської мови) / В. І. Охріменко. - С. 369-377
  Пилипенко Р. Є.  Метафоричні репрезентації концепту пам'ять (на матеріалі німецькомовних фахових текстів) / Р. Є. Пилипенко. - С. 378-383
  Пілик В. В.  Інфраструктурні компоненти речення у турецькій газеті / В. В. Пілик. - С. 384-393
  Плоткіна М. Г.  Місце констативів у прагматичному просторі роману (на матеріалі складних речень романів Дж. Остін) / М. Г. Плоткіна. - С. 394-403
  Пригодій С. М.  Перекладацька аберація / С. М. Пригодій. - С. 404-414
  Рудківський О. П.  До проблеми визначення фонемної приналежності німецьких приголосних / О. П. Рудківський. - С. 415-423
  Ситдикова І. В.  Фонографічні особливості мови SMS-повідомлень та Інтернету у Франції / І. В. Ситдикова, А. В. Дубровіна. - С. 424-432
  Сіленко Н. В.  Функціонально-семантичні особливості категорії модальності в турецькому рекламному тексті / Н. В. Сіленко. - С. 433-440
  Сліпецька В. Д.  Лексична довжина англійських інтрагалузевих термінів штучного інтелекту, матеріалознавства, аерокосмічних технологій та фінансово-економічної справи / В. Д. Сліпецька. - С. 441-448
  Столярова А. А.  Прагматична зумовленість використання дієслівних категорій способу, часу та стану в новогрецьких законодавчих текстах / А. А. Столярова. - С. 449-460
  Толчеєва Т. С.  Характер сполучуваності абстрактних іменників у неблизькоспоріднених мовах / Т. С. Толчеєва. - С. 461-471
  Турчин В. В.  Англійські запозичення та сьогоднішні проблеми пуризму у німецькій мові / В. В. Турчин. - С. 472-478
  Угрин Т. В.  Французька соціолінгвістика: сучасний стан та перспективи розвитку / Т. В. Угрин. - С. 479-486
  Фу Цзін  Запозичений концепт "фен-шуй" в російській мовній картині світу / Фу Цзін. - С. 487-495
  Хайчевська Т. М.  Використання невербальних графічних засобів експресії у французькій прозі XX-XXI століть / Т. М. Хайчевська. - С. 496-506
  Харченко О. В.  "Satiric news" як одне з джерел сучасного американського дискурсу комічного / О. В. Харченко. - С. 507-519
  Цимбалістий І. Ю.  Морфологічні ознаки іспанських усічених слів / І. Ю. Цимбалістий. - С. 520-531
  Чернишова Ю. О.  Герменевтичний підхід до перекладу сучасних релігійних текстів / Ю. О. Чернишова. - С. 532-541
  Шевлякова М. В.  До проблеми аналітизму італійського дієслова (на матеріалі "Божественної Комедії" Данте) / М. В. Шевлякова. - С. 542-549
  Юрковська М. М.  Культурні явища у гуморі сучасних англомовних анімаційних фільмів / М. М. Юрковська. - С. 550-558
  Яременко Ю. А.  Лінгвокультурологічні проблеми терміну та дефініції / Ю. А. Яременко. - С. 559-567

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики.

 
76 95.43
У45

        Наукові студії - ХХІ (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія-Філологія-Педагогіка-Економіка [Текст] : [міжнар. наук. журн.]. Вип. 4 (Т. 6) / Український гуманітарний ін-т. - Київ : Міленіум, 2014. - 525 с.

Зміст:
  Клюйков Р. С.  К единому - "единственный правильный путь" / Р. С. Клюйков, С. В. Клюйков. - С. 1-10
  Щеглова Н. И.  Евангелие от Иоанна: антонимия в аллюзиях как средство расшырения смысла / Н. И. Щеглова. - С. 11-19
  Ангелова Г.  Номинация культурного растения валериана лекарственная (Valeriana Officinalis) в русском и болгарском языках / Г. Ангелова. - С. 20-37
  Болдирев Р. В.  Індоєвропейська міграційна лексика і етимологія: Давній Схід - етнокультурні зв'язки / Р. В. Болдирев. - С. 38-71. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гутніченко О. М.  Морально-етичні парадигми у творчості І. Багряного: роман "Сад Гетсиманський" / О. М. Гутніченко. - С. 72-78
  Дмитренко І. О.  Формування неологізмів мистецького дискурсу / І. О. Дмитренко. - С. 79-85
  Дяченко І. О.  Детермінологізація у політичному дискурсі США як маркер динамічних процесів англійської мови / І. О. Дяченко, О. В. Попова. - С. 86-94
  Науменко Л. П.  Субординаційний концепт "market" у сучасному англомовному бізнес-дискурсі / 95-108
  Пирогов В. Л.  Типологія систем письма і еволюція китайської ієрогліфіки / В. Л. Пирогов. - С. 109-132
  Семенюк А. А.  Гендерні особливості сучасного англомовного диктального дискурсу / А. А. Семенюк. - С. 133-140
  Тараненко Л. І.  Основні аспекти досліджень участі фонетичних засобів в актуалізації англійських фольклорних текстів малої форми / Л. І. Тараненко. - С. 141-156. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Георгінова Л. В.  Корпоративна культура та її роль у системі управління персоналом вищого навчального закладу / Л. В. Георгінова. - С. 157-172
  Карпенко І. В.  Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні студентів педагогічних спеціальностей / І. В. Карпенко. - С. 173-177
  Петров В. Б.  Манипуляции как феномен: pro et contra / В. Б. Петров. - С. 178-181
  Жабина О. А.  Денежно-кредитная политика и Центральный Банк Российской Федерации (2011 г.) / О. А. Жабина, А. А. Растащенова. - С. 182-193
  Нікітан Н. О.  Удосконалення контролю виконання видаткової частини бюджету в органах ДКСУ для недопущення порушень бюджетного законодавства / Н. О. Нікітан. - С. 194-204
  Собко Н. В.  Фінансові чинники та стимули в ланцюгах поставок / Н. В. Собко. - С. 205-211
  Чехлатова Е. А.  Ценовая эластичность спроса и предложения / Е. А. Чехлатова. - С. 212-229
  Мейе А.  Основные особенности германской группы языков / А. Мейе. - С. 311-355
  Смирницкий А. И.  Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства / А. И. Смирницкий. - С. 356-410
  Болдирев Р. В.  Програма кандидатського екзамену зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання іноземних мов: українська мова / Р. В. Болдирев, М. П. Кочерган, С. Ю. Ніколаєва. - С. 250-306
  Георгінова Л. В.  Українсьий гуманітарний інститут: історія та сьогодення (До 150-річчя з дня заснування) / Л. В. Георгінова [и др.]. - С. 411-424

 
77 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : Серія Літературознавство Вип. 38 / Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. - Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 464 с.

Зміст:
  Tkachuk O.  Romantic discourse of "Haidamaki" poem by T. Shevchenko / O. Tkachuk. - С. 4-15. - Текст англ. мовою
  Kucher V.  Inner world of images in dystopia novels of the first half of the XX century / V. Kucher. - С. 15-23. - Текст англ. мовою
  Вільна Я.  Морально-естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") / Я. Вільна. - С. 23-33
  Гнатенко В.  Шевченкіана Олександра Астаф'єва / В. Гнатенко. - С. 33-43
  Залевська О.  Художнє втілення морально-етичної проблематики у малій прозі Ростислава Єндика / О. Залевська. - С. 43-52
  Зимомря М.  Художній дискурс збірки поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко / М. Зимомря. - С. 53-65
  Ткачук М.  Художня своєрідність роману "Земля" Ольги Кобилянської / М. Ткачук. - С. 65-81
  Бабій І.  Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха / І. Бабій. - С. 81-91
  Косіонова О.  Музично-композиційна побудова поетичних творів Павла Тичини / О. Косіонова. - С. 91-103
  Працьовитий В.  Реальність і надреальність у трагедії "Дійство про Юрія-переможця" Юрія Косача / В. Працьовитий. - С. 104-120
  Луцишин І.  Концепт екзистенційної тривоги в романі Володимира Винниченка "Рівновага" / І. Луцишин. - С. 120-131
  Любімова О.  Трискладові розміри у творчості поетів Східної України 80-х років XIX століття / О. Любімова. - С. 131-155
  Мединська О.  Жанрово-композиційні інваріанти роману-хроніки Валерія Шевчука "Тіні зникомі" / О. Мединська. - С. 155-167
  Мельник Л.  Родина як вияв української ментальності у творах Федора Заревича / Л. Мельник. - С. 167-178
  Нагорний Я.  Художня практика Павла Богацького в контексті доби (початок XX століття) / Я. Нагорний. - С. 178-190
  Приліпко І.  Тенденції зображення образів духовних діячів у прозі Марка Вовчка / І. Приліпко. - С. 190-207
  Реутова М.  Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої / М. Реутова. - С. 207-213
  Скуратко Т.  Діалектика традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників / Т. Скуратко. - С. 214-236
  Швець Н.  Художнє зображення двоплощинності добра і зла в романі "Лора" Олекси Гай-Головка / Н. Швець. - С. 236-245
  Яблонська Н.  Романи В. Даниленка в сучасному дискурсі української масової літератури / Н. Яблонська. - С. 245-257
  Гуляк А.  Об'єктивізація постаті поета в образі ліричного героя (на матеріалі української поезії XX століття) / А. Гуляк, Н. Науменко. - С. 257-266
  Біляшевич Р. З.  Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини XX століття / Р. З. Біляшевич. - С. 266-275
  Віннікова Н.  Стилізація і пародія: літературні "транскрипції" чужого стилю / Н. Віннікова. - С. 276-282
  Краснова Л.  Художня своєрідність пісенного тексту / Л. Краснова. - С. 282-286
  Мацько В.  Концепт андрогінності в художній літературі: маскулінність і фемінність / В. Мацько. - С. 286-298
  Савка М.  Іманентно-трансцендентні та ціннісно-інтенціональні виміри художнього тексту: екзистенціальна методологія і особливості (на матеріалі української малої прози перших десятиліть XX ст.) / М. Савка. - С. 299-323
  Якібчук М.  Батьківщина, дім, рідна мова як образи втраченої та віднайденої буттєвості (український контекст 60-80-х років XX ст.) / М. Якібчук. - С. 324-335
  Гільдебрант К.  "Сердиті молоді люди" як представники англійського неореалізму середини XX століття / К. Гільдебрант. - С. 335-346
  Диндаренко О.  Лінгвостилістичні засоби створення образу Індії в поезії та прозі Р. Кіплінга / О. Диндаренко. - С. 346-356
  Петриченко Н.  Жанрові різновиди прозових творів російських і українських авторів першої половини XIX століття: оповідання, новела, повість, роман (критичний дискурс, полеміка) / Н. Петриченко. - С. 357-370
  Печарський А.  У ментальному хронотопі китайської поезії епохи династії Тан і українського літературного бароко / А. Печарський. - С. 370-384
  Свиридюк Л.  Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект / Л. Свиридюк. - С. 284-395
  Ткачук А.  Невідомий вірш "Бабин Яр" Володимира Сосюри / А. Ткачук, М. Ткачук. - С. 396-402

Анотація:   Наукові записки представляють праці, в яких висвітлюються актуальні проблеми історії української та зарубіжної літератур, теорії літератури, порівняльного літературознавства. Особлива увага приділяється інтерпретації художніх текстів, запровадження новітніх методологій та їх оптику на конкретні твори, їх нове осмислення. Висвітлюється дискурсивна практика митців слова, їх художні шукання, особливості літературного процесу, неповторність художнього світу письменників.

 
78 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : зб. наук. пр. Чис. 10 Серія: Іноземна філологія Т. 1 Проблеми сучасної світової літератури. Проблеми сучасного перекладознавства / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2006. - 200 с.

Зміст:
  Авраменко С. Р.  Художній час у романі Джойс Керол Оутс "Ми були родиною Малвані" / С. Р. Авраменко. - С. 3-7
  Архіпова І. М.  Співвіднесеність авторського відступу з референтом у тексті / І. М. Архіпова. - С. 7-9
  Безчотнікова С. В.  Жанрова модальність постмодерної антиутопії: "Порядок історії" та "Порядок космосу" / С. В. Безчотнікова. - С. 10-12
  Богданова І. В.  Середньовічна картина світу у драмі Поля Клоделя "Благовіщення" / І. В. Богданова. - С. 13-17
  Богиня Н. В.  Особливості використання автобіографічного жанру в літературі американського модернізму (Г. Джеймс, Г. Стайн, Е. Хемінгуей) / Н. В. Богиня. - С. 18-21
  Буравченко О. А.  Міфологема дому в творчості Фолкнера (на прикладі роману "Авесалом, Авесалом!") / О. А. Буравченко. - С. 22-24
  Величко Г. О.  Воєнна проза Едіт Вортон у контексті американської літератури "втраченого покоління" / Г. О. Величко. - С. 25-28
  Джолос Ю. В.  Жіночі образи роману Луїзи Ердріх "Сліди". Історико-міфологічне підгрунтя / Ю. В. Джолос. - С. 29-34
  Дубенскова В. В.  Особливості трансформації міфологічного сюжету про Кассандру в поезії О. Мандельштама "Кассандрі" / В. В. Дубенскова. - С. 35-37
  Калина В. В.  Творчість Ріти Дав у афро-американському історико-літературному контексті / В. В. Калина. - С. 38-40
  Козимирська Т. І.  Античний міф та сучасність у п'єсі Едварда Бонда "Жінка" / Т. І. Козимирська. - С. 41-44
  Костенко Г. М.  Світи Джозефа Конрада: від зовнішнього світла до внутрішньої темряви / Г. М. Костенко. - С. 45-47
  Кошіль Н. Є.  Вплив імажизму на поетичну творчість Карла Сендберга 20-х років XX-го століття / Н. Є. Кошіль. - С. 48-51
  Крічкер О. Ю.  До питання парадоксальності стилю бароко / О. Ю. Крічкер. - С. 52-54
  Куроченко Ю. С.  Природа літературної казки: структурний аспект (на матеріалі казок Оскара Уайльда) / Ю. С. Куроченко. - С. 55-59
  Кучер З. І.  Трансформація драматичних сюжетів у пізній прозі Ф.Дюрренматта / З. І. Кучер. - С. 60-61
  Лещенко Г. В.  Функціонування ігрових рівнів детективного наративу в романі Д.Хеммета "Криваві жнива" / Г. В. Лещенко. - С. 62-64
  Лімборський І. В.  Проблема просвітницького реалізму в естетиці і творчості Д.Дідро: спроба неупередженого аналізу / І. В. Лімборський. - С. 65-67
  Лісун О. В.  Роман Томаса Пінчона"V": на межі "чорного гумора" і постмодернізму / О. В. Лісун. - С. 68-71
  Ліхтей Т. В.  Гвєздославові "Криваві сонети" у творчій інтерпретації українських митців / Т. В. Ліхтей. - С. 72-75
  Любарська Л. В.  Світоглядно-поетичні константи творчості Михайла Григоріва / Л. В. Любарська. - С. 76-79
  Майстренко С. В.  Релігійний аспект в творчості М. Кропивницького / С. В. Майстренко. - С. 80-83
  Макаренко Ю. Г.  Тематика та проблематика "П'єси про маля" Е.Олбі / Ю. Г. Макаренко. - С. 84-86
  Матковська І. В.  The Signifying Monkey: центральна метафора афро-американської жіночої літератури / І. В. Матковська. - С. 87-88
  Механікова О. О.  Аксіологічний аспект сучасний екзистенціалістських студій (на матеріалі романної прози С. Беллоу) / О. О. Механікова. - С. 89-91
  Москаленко О. О.  Мотив ініціації в творчості Ф.Г. Лорки / О. О. Москаленко. - С. 92-95
  Мурейко А. Б.  Типологія психологічного двійництва у новелі "Коломба" П. Меріме та в оповіданні "В дорозі" М. Коцюбинського / А. Б. Мурейко. - С. 96-99
  Нагачевська О. О.  Елементи "гри" в романі Джойс Керол Оутс "Блондинка" (2000) / О. О. Нагачевська. - С. 100-102
  Орлова М. О.  Художні особливості роману П. Гандке "Короткий лист перед довгим прощанням" / М. О. Орлова. - С. 103-106
  Островська І. Т.  Вашингтон Ірвінг та його читач-спроби порозуміння / І. Т. Островська. - С. 107-109
  Павленко Т. М.  Символіка егоцентризму та руйнації у творчості Рея Бредбері (на матеріалі оповідань "Будинок" (The House"), "Пам'ятаєш Сашу?" (Remember Sasha")) / Т. М. Павленко. - С. 110-111
  Пасічник О. С.  Алегорія та реальність у творі Френка Баума "Чарівник країни Оз" / О. С. Пасічник, О. О. Шлапак. - С. 112-114
  Пікуль О. В.  Верлібр як особливий тип версифікації у творчості Джона Ешбері / О. В. Пікуль. - С. 115-118
  Плавуцька І. Р.  Метаобраз ярмарку суєти в однойменному сатиричному творі англійського письменика XIX ст. Вільяма Теккерея / І. Р. Плавуцька. - С. 119-121
  Покидько Г. С.  Моделювання американської родини у творчості Енн Тайлер: соціокультурний аспект / Г. С. Покидько. - С. 122-125
  Протас А. В.  Вплив філософії дзен-буддизму на творчість поетів-бітників в історико-культурному поступі США середини XX століття / А. В. Протас. - С. 126-130
  Редчиць Т. В.  "Музика мовної каденції" у творах австрійського письменика Хайміто фон Додера / Т. В. Редчиць. - С. 131-133
  Собчук Л. В.  Просторово-часова організація малої прози Миколи Вінграновського на матеріалі повісті"Кінь на вечірній зорі" / Л. В. Собчук. - С. 134-137
  Совєтна А. В.  Особливості проблематики та поетики романної прози письменниці чикана Ани Кастіло / А. В. Совєтна. - С. 138-140
  Ткаченко Л. М.  "Молода" драматургія Австрії / Л. М. Ткаченко, М. В. Ткаченко. - С. 141-144
  Тупахіна О. В.  Роман Джуліана Барнаса "Папуга Флобера": проблеми жанрової ідентифікації / О. В. Тупахіна. - С. 145-146
  Хоміченко В. В.  Засоби реалізації контрапункту в художньому тексті / В. В. Хоміченко. - С. 147-150
  Хряпак С. О.  експериментальна поезія США 60-х років XX століття / С. О. Хряпак. - С. 151-153
  Худенко Н. В.  Проблематика та стилістичні особливості роману Максін Хонг Кінгстон "Жінка-воїн: спогади про дитинство серед привидів" / Н. В. Худенко. - С. 154-156
  Шпак В. К.  Продовження та розвиток американської демократичної традиції в поезії Томаса Макграта / В. К. Шпак. - С. 157-159
  Штейнбук Ф. М.  Онтологічний характер категорій тілесності у текстових стратегіях сучасної літератури / Ф. М. Штейнбук. - С. 160-164
  Бялик В. Д.  Переклад лексичного квантора в просторово-часовому фреймі / В. Д. Бялик. - С. 165-169
  Дем'янова Ю. О.  Актуалізація темпоральних компонентів поезій Т.Г. Шевченка в перекладах англійською мовою / Ю. О. Дем'янова. - С. 170-172
  Кривонос Я. В.  Методологія поетичного перекладу як синтез перекладацьких стратегій у контексті концептуального аналізу / Я. В. Кривонос. - С. 173-176
  Олійник Т. С.  Особливості перекладу стилістичного прийому антономазії з англійської мови на українську / Т. С. Олійник. - С. 177-179
  Павленко В. В.  Аспекти міжмовної адаптації художнього тексту при перекладі / В. В. Павленко. - С. 180-183
  Шкурко Т. А.  Засоби передачі пропріальних одиниць при перекладі / Т. А. Шкурко. - С. 184-186

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): зарубіжна література

Анотація:   Всеукраїнський збірник наукових праць "Гуманітарний вісник" затверджений ВАК України як фахове видання з питань філології (Бюлетень ВАК України. - 2002. - №9).

 
79 83
Л64

        Літературознавчі обрії [Текст] : праці молодих учених. Вип. 16 / наук. ред. М. М. Сулима. - К. : Інститут літератури ім. Шевченка НАН України, 2010. - 257 с.

Зміст:
  Острянко О.  Поліфонічна картина світу в поезії Емілі Дікінсон / О. Острянко. - С. 6-9
  Росстольна О.  Імітування творчого життя як спосіб реалізації героїні short story Т. Гарді "An Imaginativ Woman" / О. Росстольна. - С. 10-14
  Кузебна В.  Специфіка репрезентації жіночих образів у наративній структурі твору "Вайнсбург, Огайо" / В. Кузебна. - С. 14-22
  Сафіюк О.  Пам'ятні дати: Блумздей Джеймса Джойса та трагедія Ірландії в "Уліссі" / О. Сафіюк. - С. 22-25
  Бурмістрова В.  Оскфордський гурток християнських романтиків: культурологічний аспект і творчі інтенції / В. Бурмістрова. - С. 26-32
  Нестер Н.  Мотив быстротечности жизни в лирике Эзры Паунда / Н. Нестер. - С. 32-40
  Никифоров А.  "Репетиции смерти" в стихотворениях "Блюз беженцев" У. Х. Одена и "Беженцы" Р. Джаррелла (к вопросу осмысления проблемы беженцев в американской поэзии о Второй мировой войне) / А. Никифоров. - С. 40-43
  Дробіт І.  Аспекти рецепції історії у британському романі 80-90-х років XX століття / І. Дробіт. - С. 44-50
  Лубенець Л.  Подорожуючи Набоківською Америкою чи Лолітою (дискурс подорожі у романі Володимира Набокова "Лоліта") / Л. Лубенець. - С. 50--52
  Бойченко О.  Роман Джеймса Патріка Донліві "Рудий": негативна чи позитивна поетика? / О. Бойченко. - С. 53-56
  Заїковська О.  Проблематика Апокаліпсісу у творчості канадського письменника Дугласа Коупленда / О. Заїковська. - С. 56-62
  Старцева В.  Класифікація літературознавчих методів дослідження творчості Тоні Моррісон у західній і російській літературній критиці / В. Старцева. - С. 62-67
  Шебуренкова Т.  Функціонування національної міфології у контексті глобалізації (на матеріалі роману Пола Остера "Ніч Оракула) / Т. Шебуренкова. - С. 67-72
  Подосельнік Ю.  Своєрідність реконструкції жіночого простору в артуріанській фентезі (на матеріалі циклів "Тумани Авалона" Меріон Ціммер Бредлі та "Down the Long Wind" Джилліан Бредшоу) / Ю. Подосельнік. - С. 72-76
  Березіна Д.  Роман "Агнець" Крістофера Мура як літературне Євангеліє / Д. Березіна. - С. 76-80
  Бежан О.  Проблема пам'яті в романі Джонатана Сафрана Фоера "Усе освітлено" / О. Бежан. - С. 80-84
  Минеева Е.  Анакреонтическая поэзия Гавриила Державина / Е. Минеева. - С. 85-87
  Мусулевська О.  Характерные особенности "театральной" темы в русских водевилях первой половины XIX века / О. Мусулевська. - С. 88-93
  Сквіра Н.  "Самородні ключі поезії Гоголя" (прислів'я у другому томі "Мертвих душ") / Н. Сквіра. - С. 93-96
  Мацієвська В.  Взаємодія реального та фантастичного світів в оповіданнях Федора Сологуба / В. Мацієвська. - С. 96-99
  Матющенко Д.  Ритмомелодіка як засіб передачі підтексту в циклі Івана Буніна "Темные аллеи" / Д. Матющенко. - С. 100-105
  Лиденкова О.  Символика "вырая" в белорусской литературной балладе / О. Лиденкова. - С. 112-116
  Нахлік Я.  Топос душі в поезії Болеслава Лесьмяна (1877-1937) / Я. Нахлік. - С. 116-121
  Нахлік О.  Некласичний класик. Твори Вітольда Гомбровича в Україні / О. Нахлік. - С. 121-126
  Жулинська-Яручик О.  Літературно-критична діяльність Ю. Лободовського у варшавському часописі "Biuletyn Polsko-Ukrainski" / О. Жулинська-Яручик, В. Яручик. - С. 127-131
  Река Д.  Інтертекстуальні та інтерсеміотичні коди Віслави Шимборської / Д. Река. - С. 131-137
  Кафидова Н.  Стратегии чтения рассказа Владимира Набокова "Картофельный эльф" / Н. Кафидова. - С. 138-142
  Модылина М.  Концепт дороги в художественном пространстве поэзии Иосифа Бродского / М. Модылина. - С. 142-147
  Польова Ю.  Теоретичні розробки "празького тексту\" / у творчості Даніели Годрової\". - С. Ю. Польова. - 147-151,
  Климутина А.  Абсурд реальности в романе Анатолия Королева "Быть Босхом" / А. Климутина. - С. 152-156
  Вознюк О.  Візія українця як іншого у польському літературному дискурсі / О. Вознюк. - С. 159-164
  Король Е.  Стихия огня в романе Германа Броха "Смерть Вергилия" / Е. Король. - С. 165-172
  Баринова Е.  Перевод новеллы Томаса Манна "Смерть в Венеции" на языки других искусств / Е. Баринова. - С. 173-175
  Запорожченко Ю.  Синдром "утраченого покоління" в повоєнній східнонімецькій прозі ("Затонулий трамвай" Детлефа Гойови) / Ю. Запорожченко. - С. 176-181
  Рущак О.  Види та функції інтертексту у романі М. Юрсенар "Філософський камінь" / О. Рущак. - С. 181-185
  Мельник Д.  Реконструювання історії як реконструювання "я" (роль спогадів у процесі ідентифікації у пізній прозі Інгеборг Бахман) / Д. Мельник. - С. 186-189
  Кифор Г.  "Позбавлення прав" у демократичному суспільстві за романом Ельфіде Єлінек "Піаністка" / Г. Кифор. - С. 190-194
  Кирилова Т.  Тіло та нарація в романі Герти Мюллер "Краще б я сьогодні з собою не зустрілася" / Т. Кирилова. - С. 195-201
  Дроздовський Д.  Діалог із Шекспіром (визначення домінанти художнього мислення Вільяма Шекспіра в компаративному аспекті) / Д. Дроздовський. - С. 202-208
  Опря Е.  Гамлетизм и кихотизм как литературные компоненты европейского культурного кода / Е. Опря. - С. 209-212
  Янюк Я.  Деякі особливості перекладів Григорія Кочура англійської поезії / Я. Янюк. - С. 212-214
  Попадинець О.  Вальтер Скотт в українських перекладах та критиці / О. Попадинець. - С. 215-220
  Корнєєва Х.  Відображення світової містичної традиції у працях Володимира соловйова (концепція абсолюту у працях Новаліса та В. Соловйова) / Х. Корнєєва. - С. 220-225
  Гладка Н.  Образ Нарциса і нарцисизм у творчості Овідія та Оскара Вайлда / Н. Гладка. - С. 225-229
  Самолюк О.  Образи природного оточення як стани екзистенції у поезії Олени Теліги та Зельми Меербаум-Айзінгер / О. Самолюк. - С. 229-233
  Шаповалова Н.  Тетралогія В. Малика "Таємний посол" та роман Г. Сенкевича "Вогнем і мечем": типологічне порівняння / Н. Шаповалова. - С. 233-239
  Малишівська І.  Інтертекстуальний діалог: Айріс Мердок "Під сіткою" та Жан-Поль Сартр "Нудота" / І. Малишівська. - С. 240-243
  Потапенко Л.  Аналіз дискурсу імперіалізму в праці Едварда Саїда "Культура і імперіалізм": компаративний підхід / Л. Потапенко. - С. 244-246
  Клепуц Л.  Особливості емансипаційної функції ненормативної лексики у творчості Оксани Забужко і Анжели Картер / Л. Клепуц. - С. 247-252

Анотація:   До шістнадцятого випуску збірника "Літературознавчі обрії" увійшли статті молодих учених, присвячені проблемам зарубіжної літератури та порівняльного літературознавства.

 
80 81.2И
В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Іноземні мови Вип. 9 / М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ, 2001. - 319 с.

Зміст:
  Помірко Р.  Граматична система і типологія мовних змін / Р. Помірко. - С. 3-10
  Паславська А.  Генеративна граматика як теорія мови: основні положення та методика дослідження / А. Паславська. - С. 11-21
  Галенко І.  Відгуки професорів А. Гавронського і Т. Лера- Сплавінського на ранні наукові праці Є. Куриловича / І. Галенко. - С. 22-26
  Василевська О.  Вчення римських граматиків про порядок слів / О. Василевська. - С. 27-32
  Федушинська Р.  До питання стандарту в південноафриканському варіанті англійської мови / Р. Федушинська. - С. 33-37
  Маркелова С.  Стилістична роль та особливості авторського передтексту п'єсах театру абсурду (на матеріалі п''єс С. Беккета та Г. Пінтера) / С. Маркелова. - С. 38-43
  Гулкевич С.  Семантико-функціональні особливості прийменника at в сучасній англійській мові / С. Гулкевич. - С. 44-49
  Островська О.  Лексико-семантичні засоби реалізації категорії оцінки в англомовній художній прозі / О. Островська. - С. 50-54
  Саноцька Л.  Аналіз просодії ліро-епічної поеми Луїса Макніса "Осінній щоденник" (на матеріалі зіставного аналізу поеми "Осінній щоденник" Л. Макніса та "Гяур" Д. Г. Байрона) / Л. Саноцька. - С. 55-63
  Буньо О.  Стилістичне функціонування лексико-семантичного угрупування слів, що позначають емоційний стан страху, у сучасному американському готичному романі / О. Буньо. - С. 64-70
  Черкас Н.  Алюзія як мовно-стилістичний засіб відображення біблійних мотивів у романах Ф. О' Коннор "Мудра кров" та "несамовиті виходять переможцями" / Н. Черкас. - С. 71-75
  Петрик Т.  Семантико-стилістична валентність ергативних дієслів з суфіксами -ify, -ize, -ate / Т. Петрик. - С. 76-83
  Потятник У.  Сленгова лексика в засобах масової інформації (соціопсихологічні та семантико-стилістичні аспекти) / У. Потятник. - С. 84-91
  Лотоцька К.  Графічна образність та роль у поезії Роджера Макгофа / К. Лотоцька. - С. 92-96
  Ванівська О.  Смислова еквівалентність українських дієслів з префіксами і відповідних засобів їх творення в англійській мові / О. Ванівська. - С. 97-102
  Ляшенко Т.  Типологічні риси та структурно-композиційні особливості різновидів мистецтвознавчої рецензії / Т. Ляшенко. - С. 103-111
  Пташник С.  Фразеологічні модифікації: термінологічні проблеми / С. Пташник. - С. 112-120
  Ткачук Н.  Імпліцитна темпоральність та засоби її вираження в сучасній німецькій мові / Н. Ткачук. - С. 121-132
  Салаган Г.  Прикметникові деривати з пасивним значенням в німецькій мові / Г. Салаган. - С. 133-139
  Попович М.  Граматична концепція мовної детермінованості / недетермінованості іменника вчених Пор-Рояля / М. Попович. - С. 140-149
  Піскозуб З.  Абстрактні іменник і преціозність: інтродукція в мову XVII століття / З. Піскозуб. - С. 150-156
  Хвощевський Р.  Мовний повтор як стратегія натякання (на матеріалі сучасної французької мови) / Р. Хвощевський. - С. 157-167
  Байцар І.  Генеза та семантико-стилістична характеристика фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом біблійного походження / І. Байцар. - С. 168-177
  Карпа О.  Структурно-семантична комбінаторика дієслова faire у сучасній французькій мові / О. Карпа. - С. 178-183
  Рак О.  Вигуки іншомовного походження у французькій мові / О. Рак. - С. 184-189
  Кукуруза І.  Фонетико-морфологічна варіантність слова та його прагматична і комунікативна функції / І. Кукуруза. - С. 190-195
  Думашівський Я.  Особливості вживання синонімічних дієслів руху у мовленні французької спортивної преси / Я. Думашівський. - С. 196-201
  Курудз О.  Лексичні синоніми на позначення флоролексем (на основі трактатів Катона "Dt agricultura" та Воррона "Rerum rustikarum") / О. Курудз. - С. 202-209
  Петришин М.  Семантичні зв'язки твірних параметричних прикметників та похідних прислівників (на матеріалі гомеровського епосу) / М. Петришин. - С. 210-216
  Романюк І.  Структурно-семантичні особливості дериватів з префіксами com- і dis- у пізній латині / І. Романюк. - С. 217-222
  Бий М.  До питання про назви їжі в грецькій мові Нового заповіту (назви хліба та його компонентів) / М. Бий. - С. 223-232
  Зорівчак Р.  Шевченкіана Віри Річ / Р. Зорівчак. - С. 233-267
  Ковальська І.  Конотативна семантика кольороназв в художньому тексті як проблема перекладу (на матеріалі української та англійської мов) / І. Ковальська. - С. 243-250
  Головач У.  Етномовний компонент як вияв фонетичної різноструктурності зіставлюваних мовних систем (на матеріалі поетичних текстів грецької трагедії та їх українських перекладів) / У. Головач. - С. 251-260
  Кравець О.  Зарубіжні вчені про наукову спадщину Осипа, Олександра та Володимира Барнівських / О. Кравець. - С. 261-267
  Захаров Ю.  Пошук правди як поетологічна основа творчого методу Уве Йонзона / Ю. Захаров. - С. 268-276
  Поліщук Н.  міфологема святого проклятого грішника в англійському романтизмі (С. Т. Колрідж, Дж. Г. Байрон, П. Б. Шеллі) / Н. Поліщук. - С. 277-287
  Кушнір І.  Французьке прочитання повісті "Земля" О. Кобилянської / І. Кушнір. - С. 288-295
  Гольберг М.  Уроки В. М. Жирмунського / М. Гольберг. - С. 296-305
  Шевчук Н.  Особливості жанрової природи "Різдвяних оповідей" Ч. Діккенса / Н. Шевчук. - С. 306-313

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   Вісник Львівського національного університету, серія "Іноземні мови" присвячено проблемам сучасного мовознавства, науковим дослідженням в галузі германських, романських, класичних мов, а також перекладовничим та літературознавчим студіям. Розглядаються сучасні проблеми семантики, граматики, лексикології, фонетики, стилістики тощо.

 
81 В53

        Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. пр. Серія іноземні мови Вип. 23 / ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2016. - 238 с.

Зміст:
  Помірко Р.  Міжмовна інтерференція у формуванні суспільно-політичної термінології / Р. Помірко, Р. Дудок. - С. 3-9
  Петрик Т.  Фреймова модель концепту "релігія" в езотеричному дискурсі / Т. Петрик. - С. 10-17
  Четайкіна В.  Біблеїзми в промовах американських президентів кінця дватцятого та початку двадцять першого століття / В. Четайкіна. - С. 18-25
  Громова Н.  Лінгво-стилістичні особливості газетних текстів англомовної преси як засоби впливу на читацьку аудиторію / Н. Громова. - С. 26-31
  Коробка Г.  Характеристики і типи англомовних етикетних жартів / Г. Коробка. - С. 32-40
  Малинівська О.  Місце англомовної інтернет-реклами у сучасній лінгвістиці / О. Малинівська. - С. 41-46
  Судус Ю.  Лінгвопрагматичні засоби реалізації стратегії дискредитації в американському дипломатичному мовленні (на матеріалі промов Дж. Р. Пайєта) / Ю. Судус. - С. 47-56
  Горбачова Н.  Конфлікт як засіб досягнення мети спілкування / Н. Горбачова. - С. 57-63
  Бойчук М.  Концепт "Бог" у стійких виразах та ідіомах англійської мови / М. Бойчук. - С. 64-73
  Рабош Г.  Запозичення на тлі глобалізаційних процесів (французько-англійські мовні контакти) / Г. Рабош. - С. 74-80
  Дубяк М.  Епоніми як терміни на позначення футбольних понять (на матеріалі французької та іспанської мов) / М. Дубяк. - С. 81-86
  Хосе Санчес  Поетика і символіка деяких весняних обрядів в Іспанії / Хосе Санчес. - С. 87-93. - Текст англ. мовою
  Князик Х.  Динаміка метафори у структурі поетичного дискурсу Поля Верлена / Х. Князик. - С. 94-102
  Пежинська О.  Метафоризація як різновид пропріальної номінації (на прикладі французьких топонімів) / О. Пежинська. - С. 103-108
  Кравець Я.  "Він був самодержцем у театральній імперії" / Я. Кравець. - С. 109-124
  Сидор А.  Постать фланера у французькій літературній традиції XVIII-XIX ст. Бодлерівський фланер / А. Сидор. - С. 125-132
  Галян О.  Детермінологізація фізичної лексики в аспекті лексико-семантичної варіативності / О. Галян. - С. 133-137
  Бандровська О.  Поняття "English/British" у визначенні літературної традиції Великої Британії: історичний аспект / О. Бандровська. - С. 138-144
  Варецька С.  Роль і функції письменницького об'єднання "Група 47" в літературному процесі Німеччини / С. Варецька. - С. 145-154
  Воробей Н.  Простір батьківщини в романі "Гойдалка дихання" Герти Мюллер / Н. Воробей. - С. 155-163
  Коминська Н.  Концепт тіла в романі Тоні Моррісон "Улюблена" / Н. Коминська. - С. 164-168
  Кравець Я.  Три судження Олексія Чичеріна про Емілія Вергарна / Я. Кравець. - С. 169-174
  Мельник Д.  Трактування образу смерті в німецькому середньовічному "тотентанці" / Д. Мельник. - С. 175-182
  Нестер Л.  Комунікативність моди у новелі Готфріда Келлера "Одяг творить людей" ("Kleider machen leute") / Л. Нестер. - С. 183-188
  Поронюк О.  Англійська провінція в міському тексті Арнольда Беннета / О. Поронюк. - С. 189-196
  Сенчук І.  Міфологема "води" в ліриці Вільяма Б. Єйтса / І. Сенчук. - С. 197-204
  Паньківська А.  Деякі особливості поетики Джона Донна / А. Паньківська, О. Солошенко. - С. 205-215
  Яремчук В.  Жанрові особливості новели-притчі Овена Барфілда "Троянда на купі попелу" / В. Яремчук. - С. 216-221
  Зимомря М.  Засади міжкультурного діалогу в іпостасі Івана Франка як особистості / М. Зимомря. - С. 222-227. - Текст англ. мовою
  Юнмінг Ванг  Етнокультурні та прагмасемантичні аспекти засвоєння англійських епонімів у сучасній китайській мові / Юнмінг Ванг. - С. 228-233. - Текст англ. мовою

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   У Віснику розглянуто питання словотвору, семантики, синтаксису, контрастивної лінгвістики англійської, німецької, французької, іспанської та класичних мов, проблем світової літератури. Окремі статті висвітлюють проблеми філософії мови, мовознавчі традиції у Львівському університеті, сучасні методики викладання іноземних мов.

 
82 80 кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 42 Серія Філологічні науки / Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. - 180 с.

Зміст:
  Клименко О. С.  Критерії літературно-нормативної прийнятості новоутворень у світлі культурної складової літературної норми (на матеріалі французьких дієслівників новотворів-ER) / О. С. Клименко. - С. 3
  Мартинова Г. І.  Опозиція твордість: м'якість / л/: / л'/ у середньонаддніпрянських говірках / Г. І. Мартинова. - С. 13
  Калько М. І.  ФСП аспектуальність крізь призму взаємодії "система-середовище" / М. І. Калько. - С. 23
  Шевчук І. Л.  Становлення аналітичних імперативних форм староукраїнської мови / І. Л. Шевчук. - С. 30
  Цимбал Н. А.  Склад української термінології органічної хімії з погляду походження / Н. А. Цимбал. - С. 37
  Рисіч Ю. Й.  Структура термінів-словосполучень в українській і російській термінології мистецтва художнього опису / Ю. Й. Рисіч. - С. 43
  Селіванова О. О.  Когнітивно-ономасіологічний аналіз українських фразеологізмів із соматичним компонентом / О. О. Селіванова. - С. 50
  Цапок О. М.  Мовна об'єктивація концепту краса світу в аспекті посесивності (на матеріалі поезій українських шістдесятників) / О. М. Цапок. - С. 58
  Дяченко-Личенко Л. М.  До проблеми категорізації етнолінгвістичних знань / Л. М. Дяченко-Личенко. - С. 66
  Денисюк В. В.  Жіночі найменування у староукраїнській історіографії другої половини XVII-XVIII ст / В. В. Денисюк. - С. 69
  Савченко І. С.  Структурно-словотвірний принцип виділення віддієслівних омонімів-іменників / І. С. Савченко. - С. 73
  Тищенко Т. М.  Лексико-семантична група на позначення соломи у говірках подільсько-середньонаддніпрянського суміжжя / Т. М. Тищенко. - С. 78
  Лонська Л. І.  Локативна синтаксема у реченнях з семантикою буття (огляд форм і значень) / Л. І. Лонська. - С. 85
  Розгон В. В.  Вираження об'єктивних відношень фразеологізмами у структурі речення / В. В. Розгон. - С. 90
  Молодичук О. А.  Порівняння як структурно-стилістичний компонент українських народних балад / О. А. Молодичук. - С. 95
  Комарова З. І.  Семантико-синтаксичні структури складнопідрядних придієприслівникових з'ясувальних речень / З. І. Комарова. - С. 99
  Коломієць І. І.  Флористичні одиниці як засоби інтимізації поетичного мовлення у другій половині ХХ століття (спроба типології) / І. І. Коломієць. - С. 102
  Мех Н. О.  Лексемна думка у поетичних текстах (спостереження над мовою П.Тичини та М.Рильського) / Н. О. Мех. - С. 107
  Бублейник Л. В.  Образно осмысление концептов сферы письменная форма текста в языке лирики И. Бродского / Л. В. Бублейник. - С. 111
  Барменкова О. П.  Метафоры в компаративной модели мира И.Бабеля / О. П. Барменкова. - С. 117
  Петриченко О. А.  Поэтика Владимира Хлебникова в зеркале текстолингвистических категорий (на материале анализа стихотворения "Огневоду") / О. А. Петриченко. - С. 126
  Литвин И. Н.  Мотивация / И. Н. Литвин. - С. 129
  Корновенко Л. В.  Обращение в ситуации коммуникативного сотрудничества / Л. В. Корновенко. - С. 135
  Пашис Л. А.  Основные аспекты структуры древнеанглийского предложения с прямопереходными однообъектными глаголами (на материале поэмы "Беовульф") / Л. А. Пашис. - С. 139
  Єремєєва Н. Ф.  Особливості концептуального простору англійської народної казки / Н. Ф. Єремєєва. - С. 143
  Лук'янова Г. Л.  До питання про етимологічну характеристику давньоанглійського вокабуляу / Г. Л. Лук'янова. - С. 148
  Павкін Д. М.  Метонімія як мовний засіб створення аксіологічного ракурсу топофону текстів у жанрі "фентезі" (на матеріалі романів Дж.Р.Р.Толкієна) / Д. М. Павкін. - С. 151
  Коваленко А. М.  Семантичний аспект функціонування загаловка англомовного журнального мікротексту-повідомлення (на матеріалі тижневика Newsweek) / А. М. Коваленко. - С. 157
  Веливченко В. Ф.  лингвопрагматика в парадигме лингвистических наук / В. Ф. Веливченко. - С. 163
  Мирошниченко В. В.  Нові перекладознавчі стратегії у контексті сучасної літератури і мистецтва:хроніка конференцій / В. В. Мирошниченко. - С. 168
  Мусієнко В. П.  Язык эпохи и его отраждение в сатирико-юмористическом тексте.Кировоград,2001.-363 с. / В. П. Мусієнко, О. А. Семенюк. - С. 173

Рубрики: Мовознавство

Анотація:   Журнал містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми мовознавства та літературознавства. У лінгвістичних працях аналізується структура, семантика, історія та функціонування мовних одиниць усіх рівнів на матеріалі різних мов. Літературознавчі роботи присвячені аналізу художнього тексту , його мотивам, образам, тардиціям.

 
83 81И
Ю14

        Ювілейні Четверті Каразінські читання, присвячені 200-річчю Харківського національного університету: "Людина. Мова. Комунікація" [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. / МОН України, Харківська облдержадміністрація, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. - 294 с.

Зміст:
  Абрамова Ю. В.  Функциональный аспект исследования британской паремии / Ю. В. Абрамова. - С. 13-14
  Агеева И. В.  Об онтологическом статусе отрицательного высказывания / И. В. Агеева. - С. 15-17
  Андрієнко Т. П.  Термінологізація як відображення процесу взаємодії між науковою та побутовою картинами світу / Т. П. Андрієнко. - С. 17-19
  Антонова В. Ф.  Проблема соотношения интертекстуальности и аллюзии / В. Ф. Антонова. - С. 19-21
  Астаніна Н. А.  Якісні зміни лексико-семантичної структури англомовних лексичних інновацій (на матеріалі запозичень українського і російського субстандартів) / Н. А. Астаніна. - С. 21-22
  Бабенко М. Ю.  Парадигматичний та синтагматичний аспекти вивчення англійських прикметників волевиявлення / М. Ю. Бабенко. - С. 23-25
  Бабич Е. Н.  Ложь, манипуляция, лицемерие в системе иллокутивных типов / Е. Н. Бабич. - С. 25-27
  Балюта Е. Г.  Утворення та функціонування семантичних неологізмів в англійській мові сфери екології / Е. Г. Балюта. - С. 27-29
  Белогуб А. Л.  Библейское имя на географической карте мира / А. Л. Белогуб. - С. 31-33
  Безуглая Л. Р.  Непрямой дискурс как сфера реализации прагматической импликации / Л. Р. Безуглая. - С. 33-35
  Бірюков А. В.  Українсько-російська мовна пара у вітчизняних системах машинного перекладу / А. В. Бірюков. - С. 35-37
  Бубнова И. А.  Репрезентация концепта абстрактного имени в индивидуальном сознании / И. А. Бубнова. - С. 37-39
  Быценко Т. А.  К вопросу о соотношении эмоций и оценок в дискурсе негативной эмоциональности / Т. А. Быценко. - С. 39-41
  Васильева М. А.  Когнитивная метафора "политическая борьба - это спорт/игра" в языковой политической картине мира Великобритании / М. А. Васильева. - С. 41-43
  Васік Ю. А.  Адресант як фактор риторичної стратегії політичної промови / Ю. А. Васік. - С. 43-45
  Вергун Т. И.  Интерпретация эмоционального состояния собеседника в процессе коммуникации / Т. И. Вергун. - С. 45-47
  Вишнивецкая М. А.  Вопросительные предложения с сочетаниями ou non (pas) и oui ou non в современном французском языке / М. А. Вишнивецкая. - С. 47-49
  Віротченко С. А.  Проксемна поведінка комунікантів у ситуації переконання / С. А. Віротченко. - С. 49-50
  Вробьева И. И.  Дискурсивные характеристики внутренней речи / И. И. Вробьева. - С. 52-54
  Вракина В. В.  Прагматические правила в современном английском языке / В. В. Вракина. - С. 54-56
  Галуцьких І. А.  Словотворчий потенціал ядерних лексем англійської та німецької мов: зіставний аспект / І. А. Галуцьких. - С. 56-58
  Гладка В. А.  Особливості семантичного взаємозв'язку відносиних займеників з іншими розрядами займеників французької мови / В. А. Гладка. - С. 58-60
  Головацька Н. Г.  Кореляція семантичних таксоманій / Н. Г. Головацька. - С. 60-62
  Гоменюк Г. А.  До визначення інвективної лексики / Г. А. Гоменюк. - С. 62-64
  Гонтаренко Н. М.  Дейктичні функції темпорально-локативних відношень / Н. М. Гонтаренко. - С. 64-66
  Горячева Т. В.  Оценочность как вид семантической стратегии / Т. В. Горячева. - С. 66-68
  Горнакова Е. А.  Различия в экстралингвистических знаниях и успешность коммуникации / Е. А. Горнакова. - С. 68-69
  Гостюк Т. М.  Особливості використання сполучників wel, da, denn у сучасній німецькій мові / Т. М. Гостюк. - С. 70-72
  Грек Л. В.  Переклад цитат-біблеїзмів в постмодерністському тексті ( на матеріалі роману Ю. Андруховича " перверзія") / Л. В. Грек. - С. 72-74
  Гриценко М. И.  Прагматические свойства немецких модальных частиц / М. И. Гриценко. - С. 74-76
  Грошко Т. В.  Суб'єкт номінації / Т. В. Грошко. - С. 76-78
  Денисенко С. Н.  Дослідження фразеології на сучасному етапі розвитку германського мовознавства / С. Н. Денисенко. - С. 81-82
  Дмитренко В. А.  Комическое как эстетическая категория / В. А. Дмитренко. - С. 82-84
  Дмитренко В. А.  Специфика фольклора как системы / В. А. Дмитренко. - С. 84-86
  Дмитренко Ю. А.  Типологические черты французской поэзии / Ю. А. Дмитренко. - С. 86-88
  Єнікєєва С. М.  Словотвір як трансрівень мовної системи / С. М. Єнікєєва. - С. 88-90
  Ємельянова О. В.  Комунікативна типологія адресата / О. В. Ємельянова. - С. 90-92
  Ємець О. В.  Тропи у сучасних американських політичних та економічних текстах як перекладознавча проблема (на матеріалі статей журнала "Newsweek" / О. В. Ємець. - С. 92-94/
  Ейгер Г. В.  О категориях языка / Г. В. Ейгер. - С. 94-95
  Жарковская И. В.  Проблемы номинаций со значением "conelict " в современном английском языке / И. В. Жарковская. - С. 95-97
  Завєтна Т. С.  Британські парламентські дебати як тип дискурсу / Т. С. Завєтна. - С. 97-99
  Задорожна І. П.  Порівняльний аналіз кількісних характеристик іменників, дієслів і прикметників у фразеології німецької мови / І. П. Задорожна. - С. 99-101
  Задунай В. В.  Интерпретация понятий нормы и отклонения во французской стилистике / В. В. Задунай. - С. 101-104
  Згурська В. Г.  Лексичні інновації як вербальне відбиття нових концептів: передумови та особливості їх виникнення / В. Г. Згурська. - С. 104-106
  Змиева И. В.  Когнитивная Карта добра в английской языковой картине мира / И. В. Змиева. - С. 106-109
  Знаменская И. В.  Когнитивные механизмы терминообразования и принцип экономии речевых усилий / И. В. Знаменская. - С. 109-111
  Зубач О. А.  Механізми граматико-семантичних змін колористичної фразотворчої номінації / О. А. Зубач. - С. 111-112
  Ікалюк Л. М.  Функціонально-семантичні поля, виражені порівняльною конструкцією AS...AS / Л. М. Ікалюк. - С. 113-115
  Касьянова В. Г.  Аналіз сучасних психотехнологій у формуванні ішомовної текстової діяльності студентів / В. Г. Касьянова. - С. 115-118
  Кирилюк С. В.  Дискурсні дослідження передтекстового антропоцентризму казок братів Грімм / С. В. Кирилюк. - С. 118-120
  Клименко О. В.  Міркування як тематичний компонент новели / О. В. Клименко. - С. 122-1124
  Козлова Т. О.  Самоорганизация культурных концептов и эволюция лексической системы / Т. О. Козлова. - С. 124-126
  Коломієць К. М.  З історіх запозичень з англійської мови в німецькій / К. М. Коломієць. - С. 129-131
  Кринь С. Н.  Метафора в лингвопрагматическом аспекте / С. Н. Кринь. - С. 133-135
  Костенко В. Г.  Економічні медичні терміни в синонімічних рядах англійської мови / В. Г. Костенко. - С. 137-139
  Криворучко С. И.  К вопросу о перлокутивном компоненте речевого акта / С. И. Криворучко. - С. 139-141
  Кузнєцова Г. В.  Когнітивний аспект вивчення семантичних зрушень у фразеологічних одиницях / Г. В. Кузнєцова. - С. 145-147
  Кургут Л. П.  Функціонально-граматична категорія в німецькій мові / Л. П. Кургут, П. Т. Гусева. - С. 148-149
  Кутоян А. К.  Паронимическая аттракция в англоязычной драматургии / А. К. Кутоян. - С. 150-152
  Ларченко В. В.  Лексическое заимствование как средство политической конкуренции в процессе современной межлинвокультурной коммуникации / В. В. Ларченко. - С. 152-154
  Лисичкіна І. О.  Адресність у контексті телевізійної реклами / І. О. Лисичкіна. - С. 156-158
  Мамчур І. І.  Архаїчні лексико-граматичні структури в творчості Езри Паунда та Ігоря Костецького / І. І. Мамчур. - С. 166-167
  Мартынюк А. П.  Лексические средства конструирования гендера в дискурсе / А. П. Мартынюк. - С. 168-169
  Мастерова О. Я.  Фельетон как тип художественно-публицистического текста иронической окраски / О. Я. Мастерова. - С. 170-172
  Минкин Л. М.  Концепт в зеркале языка и речи / Л. М. Минкин. - С. 180-182
  Михайлова Е. В.  О различных подходах изучению порядка слов / Е. В. Михайлова. - С. 182-184
  Михилев А. Д.  Художественная литература и коммуникация: культурологический и образовательно-воспитательный аспекты / А. Д. Михилев. - С. 186-189
  Мукатаєва Я. В.  Стилістичні засоби вираження гумору та сатири в німецьких шванках / Я. В. Мукатаєва. - С. 191-193
  Обелец Ю. А.  Иерархия возможных миров художественного текста / Ю. А. Обелец. - С. 197-198
  Образцова Е. М.  Межязыковая универсальность когнитивного фактора в линейной организации высказывания / Е. М. Образцова. - С. 198-201
  Паповянц Э. Г.  Перлокутивная функция речевого акта угрозы / Э. Г. Паповянц. - С. 210-212
  Пасічник Г. П.  Деякі смислові трансформації концепта "пейзаж" в англомовних художніх текстах / Г. П. Пасічник. - С. 212-215
  Пахомова Т. А.  О филологическом образовании / Т. А. Пахомова. - С. 215-217
  Подміногін В. О.  Концепція перекладу періоду класичного німецького романтизму / В. О. Подміногін. - С. 217-220
  Присяжнюк О. Я.  Временная организация диалектной речи / О. Я. Присяжнюк. - С. 224-226
  Сімонок В. П.  Термінологія і мовна політика / В. П. Сімонок. - С. 241-243
  Скриль О. І.  Лінгвістичні особливості і функції мови костюму ХІХ століття (на матеріалі роману Ч. Діккенса "Олівер Твіст". та повісті М. Гоголя "Шинель") / О. І. Скриль. - С. 243-245
  Сніховська І. Е.  Ігрема в комунікативному контексті мовної ігри / І. Е. Сніховська. - С. 247-249
  Соколець І. І.  Лінгвістика і міжкультурна комунікація / І. І. Соколець. - С. 249-251
  Тучина Н. В.  Оновлення мовної освіти в Україні і національні підручники / Н. В. Тучина. - С. 261-263
  Федотова М. А.  Диалог художественного произведения как дискурс / М. А. Федотова. - С. 265-267
  Фролова І. Є.  Холістична прагматика та теорія дискурсу / І. Є. Фролова. - С. 269-271
  Чередниченко В. О.  Основні причини трансформації нових фразеологізмів сучасної англійської мови / В. О. Чередниченко. - С. 271-273
  Чуприна Н. Н.  Пародия как специфическое лингвостилистическое явление / Н. Н. Чуприна. - С. 275-278
  Шевченко І. С.  Становлення когнітивно-комунікативної епістеми в лінгвістиці / І. С. Шевченко. - С. 282-284
  Шумская О. Н.  Антропологическая поэтика в рецептивной критике Г. Р. Яусса / О. Н. Шумская. - С. 288-290
  Яценко М. А.  Выражение гендерных нормативных установок в номинативной системе английского языка / М. А. Яценко. - С. 292-293

Рубрики: Мовознавство - Іноземні мови

Ключові слова (ненормовані): функціональна стилістика

Анотація:   До збірки увійшли матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої актуальним проблемам іноземної філології, системи мови та її функціювання у мовленні: морфологічні та лексико-синтаксичні аспекти англійської, французької, німецької мов у синхронії та діахронії, питання функціональної стілістики та граматики тексту та дискусу, когнітивної та прагмалінгвістики.

 
84 95.43
К43

        Наукові записки [Текст] : Вип. 85 Серія: Філологічні науки (літературознавство) / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : КДПУ, 2009. - 448 с.

Зміст:
  Поляруш О.  "Патетична соната" М. Куліша - "Патетична соната" Л. Бетховена: взаємодія слова і музики / О. Поляруш. - С. 8-18
  Клочек Г.  Про сучасний стан шкільної літературної освіти в Україні / Г. Клочек. - С. 19-33
  Амбіцька А.  Трансформація особистості духовної в бездуховну в повісті І. Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки". Архетип тіні / А. Амбіцька. - С. 34-40
  Аннікова О.  Модерністські інтенції збірки Гната Хоткевича "Поезія в прозі" / О. Аннікова. - С. 40-47
  Богданова А.  Архетип материнства у творах Марка Вовчка / А. Богданова. - С. 47-55
  Бронза С.  Невідоме листування І. Тобілевича (Карпенка-Карого) до С. Єфремова / С. Бронза. - С. 55-83
  Буряк О.  Художнє осягнення вікової психології в поезії Т. Шевченка "Мені тринадцятий минало..." / О. Буряк. - С. 83-91
  Варава О.  Виміри правди Ліни Костенко / О. Варава. - С. 92-101
  Варданян М.  Тематичні коди та жанрово-стильові особливості роману В. Винниченка "Нова заповідь" / М. Варданян. - С. 102-109
  Вірченко Т.  Інтимний конфлікт у драматургії "самвидаву двотисячників" / Т. Вірченко. - С. 109-114
  Волкова Т.  Входження Василя Стуса в "час творчості": екзистенційно-психоаналітичний аспект / Т. Волкова. - С. 114-122
  Гаєвська Н.  Добро і зло в романі Уласа Самчука "Марія" / Н. Гаєвська, М. Линченко. - С. 123-130
  Горболіс Л.  Зв'язок з предками як подолання буденності в романі Любові Голобородько "Епізодична пам'ять" / Л. Горболіс. - С. 130-140
  Гурбанська А.  Українська повість 60-80-х років XX ст.: проблеми жанру, генетичні джерела та художні домінанти / А. Гурбанська. - С. 140-150
  Застеба О.  Людина в міжчассі (на матеріалі творів Марії Матіос) / О. Застеба. - С. 150-159
  Зимомря І.  Німецькомовний літературний простір: традиція і контекст досвіду / І. Зимомря. - С. 159-169
  Зимомря М.  Тематична спорідненість прози М. Коцюбинського та А. Шніцлера / М. Зимомря, О. Бродська. - С. 169-178
  Зимомря О.  Концепційність імагологічної позиції на рівні інтерпретації тексту / О. Зимомря. - С. 178-183
  Зубак Л.  Новела Івана Франка "Неначе сон": спроба психобіографічного прочитання / Л. Зубак. - С. 183-193
  Ковалик М.  Модерна жінка в літературі межі XIX-XX століть: російський та європейський досвід / М. Ковалик. - С. 194-202
  Ковпік С.  Поетикальність (художність) твору драматургії / С. Ковпік. - С. 202-211
  Козій О.  Янголи XX століття: концепт крил у літературі (на матеріалі творів Г. Уеллса "Дивовижні відвідини\" / Г. Маркеса "Сто років самотності" та оповідання "Стариган з крилами". - С.  оповідання А. Дімарова "Крила" та вірша І. Драча "Крила")\"
  Козлов А.  Олюднення та одухотворення чортівщини в циклі народних казок "Чортів млин" / А. Козлов. - С. 219-225
  Лаврусенко М.  Реконструкція історії трипілля в романі Василя Кожелянка "Третє поле" / М. Лаврусенко. - С. 225-231
  Лимаренко А.  Семантика та психосемантика звукових образів у п'єсі Володимира Винниченка "Кол-Нідре" / А. Лимаренко. - С. 231-236
  Лучицька М.  Повість Є. Гуцала "Прокляття": проблема проступку й кари крізь призму розповіді наратора твору / М. Лучицька. - С. 237-244
  Манойлова О.  Фотографія як знак часу в художньому світі Ліни Костенко / О. Манойлова. - С. 245-249
  Мариненко Ю.  "Енергія холодна, мовчазна, а проте необорима...": модус самототожності в автобіографії П. Куліша / Ю. Мариненко. - С. 250-258
  Марко В.  Вібрація душі поета і світ. Поема Павла Тичини "Золотий гомін" / В. Марко. - С. 258-267
  Мейзерська Т.  Готична складова художнього стилю Леоніда Мосендза: драматична поема "Вічний корабель" / Т. Мейзерська. - С. 267-274
  Михида Л.  Збірка новел І. Багряного "Чорні силуети": повернення із забуття / Л. Михида. - С. 274-283
  Михида С.  Конфлікт темпераментів у психоструктурі Ольги Кобилянської: психопоетикальний зріз / С. Михида. - С. 284-291
  Панченко В.  Іван Мазепа в історичній публіцистиці Євгена Маланюка / В. Панченко. - С. 291-299
  Перзеке А.  Становление и смысловой масштаб образа Евгения в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник" / А. Перзеке. - С. 299-310
  Печарський А.  У психоаналітичному вимірі автобіографічної основи роману "Андрій Лаговський" Агатангела Кримського / А. Печарський. - С. 310-318
  Руснак І.  Художній світ новели "Брат" Леоніда Мосендза / І. Руснак. - С. 318-327
  Ситько О.  Український новолатинський дискурс в оцінці філологічної науки XX ст. рецепція Дмитра Чижевського / О. Ситько. - С. 327-335
  Сніжко О.  Аналіз приватного побутового листування (на матеріалі епістолярного діалогу Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) / О. Сніжко. - С. 336-343
  Таран О.  Особистість і художній талант у драматичній поемі Л. Костенко "Сніг у Флоренції" / О. Таран. - С. 343-351
  Тарасова М.  Контраверсійність образу України в перцепції Тараса Шевченка (візуальний аспект) / М. Тарасова. - С. 352-357
  Ткаченко І.  Історіософська семантика топосу степу у трилогії Олександра Сизоненко "Степ" / І. Ткаченко. - С. 357-368
  Тузков С.  "Вій" М. Гоголя та "Маска Червоної Смерті" Е. По: спроба порівняльного аналізу / С. Тузков, І. Тузкова. - С. 368-373
  Фенько Н.  Полемічна публіцистика Володимира Винниченка: інтертекстуальне прочитання / Н. Фенько. - С. 373-381
  Фока М.  Перекодування музичних засобів вираження на літературний рівень як шлях до омузичнення тексту (на матеріалі поетичної творчості павла Тичини) / М. Фока. - С. 381-380
  Хархун В.  "Два соцреалізми\" / або проблема інтерпретації "основного методу радянського мистецтва"\". - С. В. Хархун. - 391-399,
  Цепа О.  Доблесне минуле народу в художньому осмисленні Тараса Шевченка (на матеріалі поезій 1837-1847 років) / О. Цепа. - С. 400-409
  Чаєнкова О.  Ідейно-смислові парадигми роману А. І. Колісниченка "Богадільня" / О. Чаєнкова. - С. 410-419
  Чепурна О.  Екзистенційний аналіз як методологічна проблема / О. Чепурна. - С. 419-426
  Чернецька В.  "Щоденник" Володимира Винниченка як творча лабораторія письменника / В. Чернецька. - С. 427-433
  Шандрук С.  Джефрі Чосер - основоположник національної літературної мови англійського народу / С. Шандрук. - С. 433-439

Анотація:   До наукових записок вміщені статті, у яких розглядаються актуальні проблеми сучасного українського літературознавства.

 
85 74
Н34

        Наука і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. Т. 39 Педагогіка. Філологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : ЛОГОС, 2003. - 285 с.

Зміст:
  Бевз В. Г.  Процеси інтеграції та диференціації в науці / В. Г. Бевз. - С. 3-14
  Біда О. А.  Застосування активних методів навчання на заняттях з методики природознавства / О. А. Біда. - С. 14-25
  Бузова О. Д.  Мета, завдання та принципи поліхудожнього виховання майбутніх вчителів музики / О. Д. Бузова. - С. 25-32
  Грачова Т. М.  Методичні форми і прийоми вивчення особливостей майстерності митця / Т. М. Грачова. - С. 32-40
  Давидюк М. О.  Методичні концепції вивчення творів історичної тематики крізь виміри жанру в старших класах загальноосвітньої школи / М. О. Давидюк. - С. 40-55
  Карташова Л. А.  Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземним мовам / Л. А. Карташова. - С. 55-65
  Ковчина І. М.  Деякі особливості соціально-правового захисту дітей та молоді через систему освіти / І. М. Ковчина. - С. 66-77
  Кравчук О. Г.  Методичні особливості розвитку емоційного слуху артистів бально-спортивного танцю / О. Г. Кравчук. - С. 77-86
  Кугай Н. В.  Про еволюцію навчального предмета "Алгебра і початки аналізу" / Н. В. Кугай. - С. 86-96
  Михалін Г. О.  Професійна культура вчителя математики / Г. О. Михалін. - С. 96-109
  Михальська В. Р.  Суть і особливості педагогічного управління навчальним процесом у початковій школі / В. Р. Михальська. - С. 109-119
  Попович О. В.  Освіта: становлення тенденції та розвитку педагогічних систем (модульна система навчання та її різновиди) / О. В. Попович. - С. 119-133
  Прохорова Ю. О.  До питання підготовки майбутніх фахівців вокально-естрадного співу / Ю. О. Прохорова. - С. 133-139
  Станіславська К. І.  Особливості міжсуб'єктного спілкування у мистецьких вищих навчальних закладах / К. І. Станіславська. - С. 140-145
  Шуневич Б. І.  Короткий огляд розвитку відкритого і дистанційного навчання в Європі та Північній Америці / Б. І. Шуневич. - С. 146-155
  Бєлєхова Л. І.  Новообраз в американській поезії мови / Л. І. Бєлєхова. - С. 156-163
  Волошина В. В.  Елементи українського фольклору у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. В. Волошина. - С. 163-169
  Єсипович К. П.  Відображення фольклорної картини світу у тексті народної казки (на матеріалі французьких народних казок) / К. П. Єсипович. - С. 170-176
  Ільченко О. М.  Англійська мова для спеціальних цілей в Україні: лексикографічний аспект / О. М. Ільченко. - С. 177-183
  Коваленко Н. М.  Заголовки політичних коментарів газет "Frankfurter Allgemeine Zeitung" та "BILD": структура, семантика, прагматика / Н. М. Коваленко. - С. 184-195
  Коновалова М. М.  Мотив національного відродження України на поч. XX ст. у романі Уласа Самчука "Морозів хутір" / М. М. Коновалова. - С. 196-202
  Кутнякова Г. І.  Символіка балад М. Костомарова / Г. І. Кутнякова. - С. 203-209
  Литвиненко О. В.  "Немов зроста якась могутня повідь..." (Життя і творчість Олександра Соколовського) / О. В. Литвиненко. - С. 209-223
  Луньова Т. В.  Семантико-когнітивні особливості проявів логічного та образного модусів концепту гармонія в художньому тексті / Т. В. Луньова. - С. 224-229
  Мороз О. А.  Топоніми України у складі фразеологізмів української мови як відображення національної історії / О. А. Мороз. - С. 230-236
  Ситникова Е. В.  Типы полисемии в словообразовательном гнезде с вершиной есть / Е. В. Ситникова. - С. 237-245
  Співак С. М.  Прототипові фрейми композиції в підгрунті композиційно-смислової структури віршованого тексту / С. М. Співак. - С. 245-252
  Стефанова Н. О.  Семантичні відношення в системі англомовної педагогічної термінології / Н. О. Стефанова. - С. 253-261
  Ульянова Н. Ю.  Епітети у прозових творах Тодося Осьмачки (семантико-функціональний аспект) / Н. Ю. Ульянова. - С. 261-272
  Ягупова Л. М.  Іменники з префіксом after- у середньоверхньонімецьких рукописах / Л. М. Ягупова. - С. 273-282

 
86 81я4 кр
А43

        Актуальні проблеми менталінгвістики [Текст] : зб. ст. за матеріалами IV міжнар. наук. конф. / Ін-т української мови, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Черкаський нац. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 367 с.

Зміст:
  Мусієнко В. П.  Методологічні проблеми моделювання картини світу / В. П. Мусієнко. - С. 3-5
  Радзієвська Т. В.  Епістемічний і семантико-синтаксичний складники у формуванні концепту (на прикладі концепту вчинку) / Т. В. Радзієвська. - С. 5-7
  Иванова Л. П.  Феномены ментального пространства индивида, народа, цивилизации / Л. П. Иванова. - С. 8-9
  Черненко Г. А.  Ціннісні концепти в українських ЗМІ напередодні помаранчевої революції / Г. А. Черненко. - С. 10-11
  Зеленько А. С.  Ще раз про концептуальну модель світу і концепт / А. С. Зеленько. - С. 12-13
  Завгородня Л. В.  Стереотип як спосіб розширення й модифікації соціального знання індивіда й соціуму / Л. В. Завгородня. - С. 14-16
  Скаб М. В.  Співвідношення індивідуальної та загальнонародної концептуальних картин світу (фрагмент "Душа\" / Ліна Костенко)\". - С. М. В. Скаб. - 16-19,
  Б елоус О. В.  Структура языковой картины мира современной молодежи (на материале современных популярных песен) / О. В. Белоус. - С. 19-22
  Мех Н. О.  Концепт творчість у науковій картині світу / Н. О. Мех. - С. 22-24
  Цапок О. М.  Мовне вираження асоціативно-термінальної частини концепту краса людини в поезії українських шістдесятників / О. М. Цапок. - С. 25-27
  Садовая А. Ю.  Специфика концепта "дурак" в русских паремиях / А. Ю. Садовая. - С. 27-29
  Кисельова А. Л.  Концепт "ідеальна жінка" у вікторіанському романі (на матеріалі роману В. М. Теккерея "Vanity Fair") / А. Л. Кисельова. - С. 29-31
  Стоянова І. Д.  Емоційний концепт "страх" в антиутопічному дискурсі (на матеріалі роману В. Винниченка "Сонячна машина") / І. Д. Стоянова. - С. 31-34
  Ганєчко В. В.  Загальні особливості концептів усмішка та сміх / В. В. Ганєчко. - С. 34-36
  Свєжова Л. І.  Стилістичний аспект художньої моделі гуманітарних знань / Л. І. Свєжова. - С. 37-41
  Соколова С. О.  Категорія починальності в українській мові: ступінь граматикалізації / С. О. Соколова. - С. 42-45
  Орлов В. В.  До питання міжмовних граматичних універсалій (на прикладі агентивного додатка у французькій, українській та російській мовах) / В. В. Орлов. - С. 46-48
  Кульбабська О. В.  Вторинна предикація у структурі простого речення / О. В. Кульбабська. - С. 48-51
  Шитик Л. В.  Дифузний синкретизм безсполучникових речень / Л. В. Шитик. - С. 51-54
  Жихарева Н. А.  До проблеми композиційно-синтаксичної будови речення / Н. А. Жихарева. - С. 54-57
  Марченко Т. В.  Кореляція валентності предикада й неповноти речення / Т. В. Марченко. - С. 57-60
  Гейна О. В.  Роль субъектно-объектних детерминантов в модально-номинативном плане выражения / О. В. Гейна. - С. 60-63
  Руденко Н. П.  Часова локалізація складнопідрядних речень з умовною модальністю / Н. П. Руденко. - С. 63-65
  Денисенко З. М.  Смислова сполучуваність компонентів тавтологічних словосполучень в українській мові / З. М. Денисенко. - С. 65-67
  Фурса В. М.  Синтаксичне вираження числових значень невідмінюваних субстантивів / В. М. Фурса. - С. 67-69
  Велівченко В. Ф.  Спірні проблеми англійського артикля / В. Ф. Велівченко. - С. 69-73
  Жебровская И. О.  К проблеме когнитивной мотивации прилагательного в естественных языках / И. О. Жебровская, Э. И. Костылева. - С. 74-75
  Калько М. І.  Аспектуальні класи і дефективність видової парадигми дієслова / М. І. Калько. - С. 76-78
  Колібаба Л. М.  Віддієслівні іменники дії: історія дослідження, семантико-граматичні параметри, словотвірна категоризація / Л. М. Колібаба. - С. 78-81
  Апраксімова Н. С.  Дієслова із значенням переміщення (на матеріалі творів А. Головка та Т. Осьмачки) / Н. С. Апраксімова. - С. 81-83
  Чуян С. А.  Переходность английского глагола в тексте газетного сообщения / С. А. Чуян. - С. 83-85
  Косенко О. П.  Семантика дискурса и явление комментабельности / О. П. Косенко. - С. 86-88
  Селиванова Е. А.  Фраземы и паремии в синергии дискурсивного пространства языка / Е. А. Селиванова. - С. 89-92
  Торчинський М. М.  Поетонім Дніпро як засіб реалізації концепту "простір" в українських поетичних текстах / М. М. Торчинський. - С. 95-97
  Козлова Т. О.  Запозичення та концептосфера етносу / Т. О. Козлова. - С. 97-98
  Пацарнюк Ю. М.  Вияви іронії у непрямому інформуванні українців / Ю. М. Пацарнюк. - С. 99-101
  Павлова И. В.  Фреймовый подход к анализу образа птицы как антропозооморфного существа в русских народных сказках / И. В. Павлова. - С. 102-104
  Погрібний І. І.  Об'єктивація національно маркованих компонентів безеквівалентних та фонових речовинних іменників - назв харчів та напоїв / І. І. Погрібний. - С. 105-106
  Бублейник Л. В.  И. Бродский по-украински (переводы одного стихотворения) / Л. В. Бублейник. - С. 106-108
  Загородня Л. З.  Роль механізму узагальнення у виборі форми числа родового іменника при перекладі з англійської мови на українську / Л. З. Загородня. - С. 109-111
  Вишневська Г. П.  Переклад як шлях до взаєморозуміння народів і взаємозбагаченням культур (на матеріалі поеми К. Ф. Рилєєва "Войнаровський") / Г. П. Вишневська. - С. 112-114
  Старченко О. А.  Термінологія виборчого процесу та виборчих процедур в аспекті зіставних досліджень (на матеріалі англійської та української мов) / О. А. Старченко. - С. 114-117
  Григораш А. М.  Адекватность художественного перевода / А. М. Григораш. - С. 117-120
  Шляхова В. В.  компетентнісний підхід до навчання перекладу / В. В. Шляхова. - С. 120-122
  Добровольська Д. М.  Про менталінгвістичні проблеми міжкультурної комунікації / Д. М. Добровольська, Л. В. Добровольська. - С. 122-124
  Джангирова А. Ш.  Улыбка как паралингвистическое средство в русской и английской версиях романа Владимира Набокова "Лолита" / А. Ш. Джангирова. - С. 124-127
  Шумарова Н. П.  Мовна особистість як об'єкт мовної політики / Н. П. Шумарова. - С. 128-130
  Ставицька Л. О.  Дискурс президентської виборчої кампанії 2004 р. в Україні крізь призму гендеру / Л. О. Ставицька. - С. 131-133
  Корновенко Л. В.  Мовна компетенція підлітків м. Черкаси: за результатами соціолінгвістичного опитування / Л. В. Корновенко. - С. 133-137
  Присяжнюк О. Я.  Просодический аспект социальной вариативности региональной речи / О. Я. Присяжнюк. - С. 137-139
  Степанов Е. Н.  Морфологические особенности глагола в русской речи одесситов / Е. Н. Степанов. - С. 140-142
  Фоменко Е. Г.  Идиостиль писателя и порог интерпретации художественного текста / Е. Г. Фоменко. - С. 143-145
  Дащенко О. И.  Эксплицитно-имплицитное выражение семантики цвета в поэтических текстах О. Мандельштама / О. И. Дащенко. - С. 146-148
  Гураль М. И.  Проявление языковой личности в поэтическом тексте сквозь призму цветофоносемантики / М. И. Гураль. - С. 149-151
  Лонська Л. І.  Кличні комуніканти у поетичному мовленні Василя Симоненка / Л. І. Лонська. - С. 151-153
  Сахарова О. В.  Ціннісні параметри мовної особистості / О. В. Сахарова. - С. 154-156
  Симоненко Т. В.  Фатичний мовленнєвий жанр як форма та спосіб презентації професійної комунікативної компетенції майбутнього вчителя-словесника / Т. В. Симоненко. - С. 156-158
  Порядченко Л. А.  Використання опису як функціонально-смислового типу мовлення в розвитку мовної особистості / Л. А. Порядченко. - С. 158-160
  Шпак О. В.  Додержання норм сучасної української літературної мови - ознака високої мовної культури справжнього фахівця / О. В. Шпак. - С. 161-162
  Поліщук Н. М.  Стилістичні особливості перекладів поезій Т. Г. Шевченка німецькою та російською мовами / Н. М. Поліщук, І. З. Тарасинська. - С. 163-164
  Вербич Н. С.  Принципи дослідження тексту публічного виступу / Н. С. Вербич. - С. 165-167
  Єремєєва Н. Ф.  Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження / Н. Ф. Єремєєва. - С. 167-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гуйванюк Н. В.  Функціональний аспект діалектного тексту / Н. В. Гуйванюк, Н. О. Руснак. - С. 171-174
  Намакштанська І. Є.  Позалінгвістичні та лексико-граматичні засоби побудови науково-навчального тексту як джерела дискурсивних професійних знань / І. Є. Намакштанська. - С. 174-177
  Синица И. А.  Авторская субъективность в семантике вводных словосочетаний научного текста / И. А. Синица. - С. 177-179
  Галайбіда О. В.  Роль парентезних конструкцій у розкритті глибинного смислу художнього тексту / О. В. Галайбіда. - С. 179-181
  Лисичкіна О. О.  Аргументація як риторика бізнесового спілкування / О. О. Лисичкіна. - С. 182-184
  Семикина Е. Л.  Повтор заглавных слов в разных типах текста / Е. Л. Семикина. - С. 184-186
  Кот С. А.  Изображаемое пространство Рождественской проповеди / С. А. Кот. - С. 187-190
  Кардащук О. В.  Художній простір драми-феєрії Лесі Українки / О. В. Кардащук, Т. В. Чернега. - С. 190-192
  Набока Е. Н.  Функционирование зоосемизмов библейского происхождения в газетном тексте / Е. Н. Набока. - С. 193-196
  Бідасюк Н. В.  Символи середнього класу в романі Б. Мухерджі "Дочка тигра" / Н. В. Бідасюк. - С. 197-199
  Задунай В. В.  Игра с иноязычностью как эффективное средство повышения аттрактивности газетного заголовка / В. В. Задунай. - С. 199-201
  Замулко Л. М.  Счастье в контексте повести К. Г. Паустовского "Время больших ожиданий" / Л. М. Замулко. - С. 201-203
  Біленко Т. Г.  Нульсуфіксальні деривати - засіб ритмомелодики / Т. Г. Біленко. - С. 203-205
  Діц В. О.  Інтерпретація синонімів як реалізації їх контекстуальних конотацій (на матеріалі поезій Богдана Лепкого) / В. О. Діц. - С. 20-207
  Кулик Н. І.  Концепти щастя, радість та успіх в етноспецифічній картині світу українського народу (на матеріалі словників та даних психолінгвістичного асоціативного експерименту) / Н. І. Кулик. - С. 208-210
  Слива Т. В.  Ассоциативно-семантические связи со словом зима / Т. В. Слива. - С. 211-213
  Харченко Н. В.  Психолінгвістичні засади формування мовленнєвих навичок та вмінь у дітей дошкільного віку / Н. В. Харченко. - С. 213-215
  Андреєва Т. Т.  Виховання етичного ставлення до рослин у дітей дошкільного віку на засадах психолінгвістики / Т. Т. Андреєва. - С. 215-216
  Бацевич Ф. С.  Мовленнєвий жанр як соціальний знак / Ф. С. Бацевич. - С. 217-220
  Лисичкіна І. О.  Параметри адресатності і способи вербалізації рекламного дискурсу / І. О. Лисичкіна. - С. 220-222
  Медчук І. В.  Особливості побудови енциклопедичної статті: компаративний аспект / І. В. Медчук. - С. 222-224
  Штакина Л. А.  Сленгизация дискурса в аспекте ситуативной вариативности / Л. А. Штакина. - С. 225-226
  Святчик Е. В.  Особенности газетной коммуникации в контексте современных прагмалингвистических и когнитивных исследований / Е. В. Святчик, Е. М. Скиба. - С. 227-230
  Меркулова Н. О.  Поняття комунікеми: етимологія і статус / Н. О. Меркулова. - С. 230-233
  Боть Л. П.  Характеристика директивних мовленнєвих актів наказу в спілкуванні дітей 6-10 років (на матеріалі дитячої літератури другої половини XX ст.) / Л. П. Боть. - С. 233-235
  Цюра С. В.  Интенция говорящего - организующая основа коммуникативно-семантической группы "извинение" / С. В. Цюра. - С. 236-237
  Бондаренко Т. Г.  Анормативи-синтаксеми в структурі простого ускладненого речення (на матеріалі медіатекстів) / Т. Г. Бондаренко. - С. 237-239
  Гаврилова Т. О.  Метонімічні та метафоричні процеси як засіб ономізації (на матеріалі мікротопонімії Черкащини) / Т. О. Гаврилова. - С. 240-242
  Плужникова Т. И.  Артионимы как единицы лексической системы: к постановке проблемы / Т. И. Плужникова. - С. 242-244
  Литвин И. Н.  Когнитивно-ономасиологический анализ русских отсубстантивных наречий-соматизмов / И. Н. Литвин. - С. 244-246
  Калько В. В.  Пропозиційно-асоціативна мотивація назв лікарських рослин в українській мові / В. В. Калько. - С. 247-248
  Кочерга Г. В.  Фразеологічний різновид асоціативно-термінальної мотивації відменникових дієслів у сучасній українській мові / Г. В. Кочерга. - С. 248-250
  Ярмоленко Г. А.  структурно-метафорична мотивація українських віддієслівних іменників / Г. А. Ярмоленко. - С. 251-253
  Шугай Л. Г.  Деякі аспекти класифікації англійських фразеологізмів / Л. Г. Шугай. - С. 253-255
  Бабченко Н. В.  Особливості психологічного сприйняття великої літери (на прикладі політичної та економічної термінології) / Н. В. Бабченко. - С. 256-258
  Иванова Н. П.  Функционально-семантические особенности номинаций налогообложения в древнерусском языке / Н. П. Иванова. - С. 258-260

Анотація:   У збірнику висвітлюються проблеми когнітології та теорії картини світу, теорії тексту, етно- та психолінгвістики, теорії комунікації, перекладу, лексичної семантики та мовної особистості.

 
87 80кр
Г94

        Гуманітарний вісник [Текст] : зб. наук. пр. : у 2 т. Чис. 11 Серія: Іноземна філологія Т. 2 Проблеми сучасної лінгвістики / Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧДТУ, 2007. - 570 с.

Зміст:
  Андрусь А. Ф.  Визначення концептуальної моделі прикметника large в англійській мові / А. Ф. Андрусь. - С. 267-272. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Астаф'єва М. О.  Аспекти лінгвістичної теорії метафори / М. О. Астаф'єва. - С. 271-277. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бушкова В. В.  Оцінний компонент та семантичні особливості номінації емоцій у фразеологічних одиницях / В. В. Бушкова, А. С. Піддубний, В. В. Валах. - С. 277-280. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бялик В. Д.  Епістеміологічні засади мовної компетенції та мовна особистість / В. Д. Бялик. - С. 281-285. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Візнюк О. В.  Комунікативний аспект оператора - NOT / О. В. Візнюк. - С. 285-289. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Влох Н. М.  Синтаксично-стилістичні особливості художнього постмодерністського тексту / Н. М. Влох. - С. 289-293. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волошина Г. А.  Питання культури мови на сторінках "Літературної України" (1963-1965 рр.) / Г. А. Волошина. - С. 293-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глуховцева Л. В.  Скорочення слів у сучасній англійській мові / Л. В. Глуховцева. - С. 297-301. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гнатковська О. М.  Концептуалізація інтенції / О. М. Гнатковська. - С. 302-306. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Головацька Н. Г.  Семантична динаміка сенсорного дієслова англійської мови / Н. Г. Головацька. - С. 307-312. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грижак Л. М.  Означеність/неозначеність іменних груп у темо-рематичних відношеннях / Л. М. Грижак. - С. 312-316. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Данилюк С. С.  Особливості композиційного структурування англомовних електронних текстів наукового блоку персональних веб-сторінок лінгвістів / С. С. Данилюк. - С. 316-320. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Добровольська О. Я.  Когнітивна модель композит середньоанглійської мови з другим компонентом - ward / О. Я. Добровольська. - С. 321-324. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дядюра Г. М.  Функціональне призначення аналогій у науковому тексті (на матеріалі природничих і технічних текстів) / Г. М. Дядюра, Г. Ф. Ракшанова. - С. 324-328. - Бібліогр. наприкінці гл.
  Єнікєєва С. М.  Динамічна синхронія словотвірного гнізда (на матеріалі англійської мови) / С. М. Єнікєєва. - С. 329-334. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жакун О. О.  Проблема мовних союзів у працях Р. О. Якобсона / О. О. Жакун. - С. 334-340. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жуковська В. В.  Вплив семантики дієслова на функціонування його морфологічних характеристик / В. В. Жуковська. - С. 340-342. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Заздравник Є. О.  Діахронічні та синхронічні варіації значення фразеологічних одиниць як результат впливу мовної картини світу / Є. О. Заздравник. - С. 343-347. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Заслонкіна А. В.  Лінгвокультурний концепт у когнітивній парадигмі / А. В. Заслонкіна. - С. 348-352. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Захаров Ю. М.  Пунктуаційна своєрідність тексту романів Уве Йонзона як вияв "поетики припущень" / Ю. М. Захаров. - С. 353-359. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іваськевич М. О.  Сучасні підходи до вивчення авторського ідіолекту та ідіостилю / М. О. Іваськевич. - С. 360-364. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Касян Л. Г.  Епістолярій Бориса Антоненка-Давидовича як вияв його мовної особистості / Л. Г. Касян. - С. 364-368. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваль С. М.  Вертикальний контекст: особливості структури та сприйняття / С. М. Коваль. - С. 369-372. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Козуб Л. С.  Просодична організація англійської телереклами, орієнтованої на адресата з середнім соціальним статусом / Л. С. Козуб. - С. 372-378. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник О. С.  Контури номінативного простору "чарівник" у сучасних англійській та українській мовах / О. С. Колесник. - С. 378-383. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник Д. М.  Структурно-семантичні особливості англомовних сленгізмів лексико-семантичного поля "наркотики" / Д. М. Колесник, Н. В. Бондар. - С. 383-387. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник Д. М.  Структурний та семантичний аспекти англійської юридичної термінології / Д. М. Колесник, Н. А. Пашковська. - С. 388-391. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Комар Л. В.  Особливості фонемних та акцентних структур пізніх французьких запозичень в аспекті британської вимовної норми / Л. В. Комар. - С. 391-395. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корнєва З. М.  Сучасні тенденції англійської неології / З. М. Корнєва. - С. 396-399. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костенко В. Г.  Прагматичні особливості цитування в текстах наукових журнальних статей / В. Г. Костенко. - С. 400-404. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кресан О. Я.  Специфічні риси детективного дискурсу: спроба текстемного аналізу / О. Я. Кресан, О. І. Приймак. - С. 405-409. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кухарєва-Рожко В. І.  Однорідність як тип сегментного ускладнення структури односкладного речення (на матеріалі українських науково-технічних текстів) / В. І. Кухарєва-Рожко. - С. 409-414. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лесінська О. М.  Модифікатори у номінативній фразі / О. М. Лесінська. - С. 415-418. - Библиогр. в конце ст.
  Лук'янова Г. Л.  Роль словоскладання у системі словотвору сучасної англійської мови / Г. Л. Лук'янова, С. С. Воробйова. - С. 419-424. - Библиогр. в конце ст.
  Мельникова Л. А.  Міжпредметна координація на початковому етапі введення предметів на підготовчому факультеті / Л. А. Мельникова. - С. 424-430. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайленко В. В.  Когнітивний квантор "THERE" / В. В. Михайленко. - С. 430-433. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Морозова О. О.  Лінгвокогнітивний аспект посесивних структур N1 has N2 та N2 of N1 / О. О. Морозова. - С. 434-438. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нюня Т. Л.  Семантична деривація в англійській економічній термінології / Т. Л. Нюня. - С. 439-444. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пчелінцева О. Е.  Комунікативні функції словотворчих засобів мови / О. Е. Пчелінцева. - С. 444-449. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пянковська І. В.  Семантико-синтаксична структура речень із категорією стану в українській та німецькій мовах / І. В. Пянковська. - С. 449-453. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибіна Н. В.  Просодичні засоби оформлення синтагми в англійському навчальному тексті / Н. В. Рибіна. - С. 454-457. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руда О. В.  Моделювання префіксально-конверсивного ряду з двома префіксами / О. В. Руда. - С. 457-461. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Садовник Н. В.  Концептуалізація роду в давньоанглійській картині світу / Н. В. Садовник. - С. 461-465. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сапожник І. В.  Комерційні терміни в авторському дискурсі / І. В. Сапожник. - С. 466-469. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сидоренко Л. М.  Суфіксальна деривація абстрактних понять у технічній термінології / Л. М. Сидоренко. - С. 469-473. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стрілець Н. Я.  Структурні типи сомантичних фразем у романських мовах / Н. Я. Стрілець. - С. 474-477. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Суродейкіна Т. В.  Відображення наївної та наукової картини світу в мистецтві / Т. В. Суродейкіна. - С. 478-481. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Татаровська О. В.  Семантична вибірковість дериватів з кінцевим заперечним компонентом у сучасній англійській мові / О. В. Татаровська. - С. 481-485. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Томенчук М. В.  Лінгвокультурологічний підхід до вивчення варіантно зумовлених концептів сучасної англійської мови / М. В. Томенчук. - С. 486-490. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тронь А. А.  Опозиція однократності/багатократності у сучасній аспектології / А. А. Тронь. - С. 490-495. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Туровська Л. В.  Екстралінгвальна обумовленість лінгвістичних процесів у термінології (на прикладі військової терміносистеми) / Л. В. Туровська. - С. 495-501. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Усов І. І.  Психологолінгвістичний аналіз проблеми двомовності / І. І. Усов. - С. 501-506. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Устинович Є. А.  Фонетична інтерференція в системі голосних англійської мови Південно-Африканської Республіки (на матеріалі мовлення англо-бурських білінгвів) / Є. А. Устинович. - С. 507-509. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фогель Г. Б.  Принципи системної організації англійської автомобільної термінології / Г. Б. Фогель. - С. 509-513. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хомицька І. Ю.  До проблеми взаємодії газетного та художнього функціональних стилів англійської мови / І. Ю. Хомицька. - С. 513-519. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Храбовська Д. М.  Лінгвістика мовних контактів у навчанні фонетики регіональних варіантів сучасної французької мови / Д. М. Храбовська. - С. 519-523. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цехмистренко О. В.  Антропонімні запозичення в сучасній українській мові (на прикладах прізвищ черкащан) / О. В. Цехмистренко. - С. 524-527. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чепурна З. В.  Порівняльний аналіз структурних характеристик німецької та української реклами в галузі побутової техніки / З. В. Чепурна. - С. 527-531. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черкас Н. В.  До проблеми дефініції пареміологічних одиниць / Н. В. Черкас. - С. 531-536. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чернишенко І. А.  Вербальні засоби вираження цінностей у структурі мовної особистості українця (діахронічний аспект) / І. А. Чернишенко. - С. 536-543. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шпак В. К.  Комунікативна культура перекладача, фахівця з прикладної лінгвістики / В. К. Шпак, В. І. Шульгіна. - С. 543-548. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шульгіна В. І.  Концептуально-інформаційна мережа дискурсу / В. І. Шульгіна. - С. 548-552. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яхонтова Т. В.  Функціонально-смислові та мовні особливості анотацій сучасних англомовних наукових статей / Т. В. Яхонтова. - С. 553-557. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): метафора в системі мови -- емотивна семантика -- мовна особистість -- категорія заперечення -- синхронія словотвірного гнізда -- авторський ідіолект

 
88 83.3(0)43
Р39

        Ренесансні студії [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 12-13 / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя : Видавництво Класичного приватного університету, 2009. - 294 с.

Зміст:
  Лілова О.  Інтерлюдія в художній парадигмі англійської ранньотюдоровської драми (до постановки проблеми) / О. Лілова. - С. 3-18
  Торкут Н.  "Вісті про теперешні нещастя Росії" (1614) Г. Бреретона в контексті англійської ренесансної літератури мандрів / Н. Торкут. - С. 19-40
  Джеймс Б.  Гарріот та латиномовна культура його часу / Б. Джеймс. - С. 41-64
  Козьмик Г.  Ренесансні топоси і мотиви у джестовій збірці "Торбина новин" (1558): специфіка інтерпретації та аксіологічна семантика / Г. Козьмик. - С. 65-76
  Лещенко Г.  Ейдологія роману Ентоні Манді "Зелото" і культурні коди світосприйняття єлизаветинців / Г. Лещенко. - С. 77-91
  Эрвин Г.  "Ричард III" В. Шекспира как монодрама / Г. Эрвин. - С. 92-111
  Білоус Б.  Художньо-образна структура міфу в "Похвальні поезії" Павла Русина / Б. Білоус, П. Білоус. - С. 112-122
  Малинка М.  Образ Діви Марії в апокрифі "Ходіння Богородиці по муках" та в українському хронографі XVI століття / М. Малинка. - С. 123-132
  Габлевич М.  Духовна концепція сонетів Шекспіра / М. Габлевич. - С. 133-162
  Коломієць Л.  Українські перекладачі "Гамлета" В. Шекспіра: Пантелеймон Куліш, Юрій Клен, Леонід Гребінка, Михайло Рудницький, Ігор Костецький, Григорій Кочур, Юрій Андрухович / Л. Коломієць. - С. 163-188
  Пастушенко Л.  Поетика пасторального ландшафту в німецькому романі XVII століття / Л. Пастушенко. - С. 189-204
  Рязанцева О.  Особенности восприятия современниками "Памелы" С. Ричардсона (к вопросу о преемственности традиций Ренессанса в эпоху Просвещения) / О. Рязанцева. - С. 205-219
  Василина К.  Специфіка переосмислення шекспіровського сюжетно-образного матеріалу у повісті І. Тургенєва "Гамлет Щигровського повіту" / К. Василина. - С. 220-231
  Лазаренко Д.  Гамлетівські аллюзії в романі А. Мердок "Чорний принц" / Д. Лазаренко. - С. 232-249

Рубрики: Історія світової літератури - Література доби Відродження

Анотація:   Цей випуск містить статті вітчизняних і зарубіжних науковців, у яких висвітлюється широке коло проблем, пов'язаних з вивченням літературного процесу доби Відродження та рецепцією її духовної спадщини в культурному просторі наступних епох.

 
89 95.43
Т35

        Наукові записки [Текст] : Серія Літературознавство Вип. 27 / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2009. - 466 с.

Зміст:
  Астаф'єв О.  Літературознавча концепція Миколи Ткачука в контексті розвитку сучасної науки про літературу / О. Астаф'єв. - С. 8-19
  Гром'як Р.  Ювілей і досвід - два крила щасливого словесника / Р. Гром'як. - С. 19-23
  Зимомря М.  Микола Ткачук: погляд на кодекс цінностей / М. Зимомря. - С. 23-28
  Мацевко-Бекерська Л.  Мистецький пошук у відображенні науки: літературознавча концепція Миколи Ткачука / Л. Мацевко-Бекерська. - С. 29-35
  Кузьменко В.  Літературознавчий дискурс Миколи Ткачука / В. Кузьменко. - С. 36-41
  Голомб Л.  Маловідомий твір Петра Карманського (роман "Кільця рожі") / Л. Голомб. - С. 41-49
  Горболіс Л.  Герой "Intermezzo" М. Коцюбинського: "у пошуках своєї орбіти" / Л. Горболіс. - С. 49-54
  Шумилович-Горнятко А.  "Чайковський" Євгена Гребінки як химерний роман / А. Шумилович-Горнятко. - С. 54-58
  Гуменюк В.  Жанрово-стильовий синкретизм драматургії Володимира Винниченка (на прикладі п'єси "Чужі люди") / В. Гуменюк. - С. 59-65
  Єременко О.  Парадигма образної системи: кореляційний аспект (на матеріалі повістей Тараса Шевченка) / О. Єременко. - С. 65-74
  Зарва В.  Колізії просвітницького антропологізму в творчості Івана Франка / В. Зарва. - С. 74-78
  Вашків Л.  Творчий портрет Бориса Грінченка / Л. Вашків, А. Вашків. - С. 78-87
  Галич О.  Художній світ Ярослава Кремінського / О. Галич. - С. 87-93
  Ковалів Ю.  Експериментальні одивлення Ігоря Костецького / Ю. Ковалів. - С. 93-101
  Марко В.  Новели Олеся Гончара "Модри Камень\" / "За мить до щастя": концептуальні коди \". - С. В. Марко. - 101-108,
  Моклиця М.  Реалізм і модернізм у творчості Не-Каменяра / М. Моклиця. - С. 108-118
  Білоус П.  Мовна модернізація давньоукраїнських літературних текстів: за і проти / П. Білоус. - С. 118-125
  Бондарева О.  Українська драматургія останньої третини XX - початку XXI століття: динаміка зміни пріоритетів / О. Бондарева. - С. 125-132
  Гризун А.  Сугестивний пейзаж у теоретичному трактуванні / А. Гризун. - С. 132-139
  Качкан В.  Україноцентризм Володимира Целевича / В. Качкан. - С. 139-154
  Мельничайко В.  З уявних сторінок неопалимої книги (мовна палітра першого розділу роману "Маруся Чурай" Ліни Костенко) / В. Мельничайко. - С. 154-159
  Печарський А.  Груповий психоаналіз в оповіданні "Басараби" В. Стефаника: "сімейна модель\" / регресивна дія "масової душі". - С.  проективна ідентифікація\"
  Працьовитий В.  Національний феномен кіноповісті "Україна в огні" Олександра Довженка / В. Працьовитий. - С. 165-173
  Райбедюк Г.  Гуманістичний дискурс у творчості Василя Стуса / Г. Райбедюк. - С. 173-178
  Салига Т.  Поет весноярого бунту / Т. Салига. - С. 178-185
  Сулима М.  Олена Пчілка і її переспіви псалмів Давидових / М. Сулима. - С. 185-188
  Турган О.  Універсалізм як художня домінанта ідіостилю Юрія Липи - драматурга / О. Турган. - С. 188-193
  Бородіна С.  Жанрова парадигма великої прози Уласа Самчука / С. Бородіна. - С. 193-198
  Данилевич М.  "Маленька крапля України": ключові поезії Г. Костів-Гуски / М. Данилевич. - С. 198-204
  Добрянська І.  Іван Світличний як організатор національно-культурного відродження у 60-х роках XX століття: до творчих взаємин Івана Світличного та Василя Симоненка / І. Добрянська. - С. 204-210
  Ступінський В.  Становлення шкільного курсу рідної літератури Київської Русі домонгольського періоду / В. Ступінський. - С. 210-215
  Царик Л.  Суб'єктна структурна лірика Володимира Сосюри: "власне автор" / Л. Царик. - С. 216-222
  Барчан В.  Українська інтелігенція в умовах екзистенційного вибору (за повістю Т. Осьмачки "Ротонда душогубців") / В. Барчан. - С. 223-229
  Бунчук Б.  У віршувальній робітні Сильвестра Яричевського / Б. Бунчук. - С. 229-236
  Галич А. О.  Асоціонім у постмодерній українській прозі: спроба класифікації / А. О. Галич. - С. 236-242
  Гнатюк М.  Національна онтологія як текст: Тарас Шевченко і Василь Стус / М. Гнатюк. - С. 242-251
  Гнатюк М.  Особливості жанру літературного портрета у критичній спадщині Івана Франка (С. Руданський і А. Свидницький) / М. Гнатюк. - С. 251-255
  Журба С.  Інтертекстуальна гра в авангардистському романі / С. Журба. - С. 255-261
  Копистянська Н.  Відставання у часопросторовому розвитку жанру, сприйняття і визначення цього розвитку (огляд на прикладі роману XIX і XX століть) / Н. Копистянська. - С. 261-270
  Кучма Н.  Жанрові різновиди критичної статті в західноукраїнській періодиці 20-30-х рр.XX ст. / Н. Кучма. - С. 270-276
  Лановик З.  Герменивтична концепція Вольфганга Ізера / З. Лановик. - С. 276-281
  Лановик М.  Літературознавча метафорологія: інтерпретативна та термінологічна проекції / М. Лановик. - С. 281-290
  Луцак С.  Ефективність бінарного принципу домінанти у дослідженні закономірностей самоорганізації художньо-естетичної цілісності / С. Луцак. - С. 290-296
  Мафтин Н.  Між формою та ідеєю: жанрово-стильові пошуки в західноукраїнській прозі 30-х років XX ст. / Н. Мафтин. - С. 296-304
  Іванишин П.  Мова і можливість літературної герменевтики / П. Іванишин. - С. 304-311. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мейзерська Т.  Антропологічна складова літературознавчої філософії Дмитра Чижевського / Т. Мейзерська. - С. 311-315
  Пастущак Т.  Естетичні функції хронотопу в наративній структурі повістей Михайла Стельмаха / Т. Пастущак. - С. 316-326
  Поплавська Н.  Жанрові модуси української публіцистики кінця XVI - початку XVII століть / Н. Поплавська. - С. 326-333
  Просалова В.  Палімпсест в українській ліриці XX століття і проблема його рецепції / В. Просалова. - С. 333-338
  Шаповал М.  Подолання синкретизму у стилістичній інтертекстуальності: розмежування понять цитата, алюзія, ремінісценція / М. Шаповал. - С. 338-344
  Шляхова Н.  Лінгвопоетика Олександра Потебні / Н. Шляхова. - С. 344-351
  Філатова О.  Екзистенціал честі в наратологічному дискурсі української романістики 20-х років XX століття (на матеріалі роману М. Могилянського "Честь") / О. Філатова. - С. 351-358
  Абрамович С.  Поздний Лев Толстой как предтеча русского футуризма / С. Абрамович, М. С. Тилло. - С. 358-365
  Грицик Л.  Українська порівняльне літературознавство у розкладі європейських компаративних течій і концепцій / Л. Грицик. - С. 365-371
  Веретюк О.  "Non est ars mori sed vivere": видатний польський знавець англійської літератури і компаративіст Анджей Третяк / О. Веретюк. - С. 371-376
  Денисюк І.  Із болгарських вражень і пошуків / І. Денисюк. - С. 377-384
  Гижий В.  Семантика неоромантичного простору в художньому тексті української та англійської літератур / В. Гижий. - С. 390-397
  Зимомря О.  Художній світ Ласла Балли: оцінки імагологічних вимірів / О. Зимомря. - С. 397-403
  Кеба О.  "Все ясно, але нічого не зрозуміло": феномен герменевтичної поетики Франца Кафки / О. Кеба. - С. 404-410
  Лімборський І.  Англійське просвітництво XVIII століття й українська література / І. Лімборський. - С. 410-419
  Лотоцька О.  Гра з читачем у наративному дискурсі творів О. Генрі та О. Слісаренка / О. Лотоцька. - С. 419-424
  Зимомря І.  Ідентифікаційні параметри малої прози Томаса Бернгарда: репрезентація біографізму / І. Зимомря. - С. 424-430
  Наривская В.  "Homo Festivus" в поэтике "Калины красной" В. Шукшина / В. Наривская. - С. 433-440
  Погребенник В.  Східна Галичина у горнилі Другої світової війни: деміфологізуюча рецепція С. Вінценза / В. Погребенник. - С. 440-447
  Циховська Е.  Просторовий код "зовнішнє-внутрішнє" через сприймання "свій-чужий" Л. Стаффа та М. Матерлінка / Е. Циховська. - С. 447-450
  Загнітко А.  Інноваційні тенденції внутрішньотекстовому внутрпішньореченнєвому/зовнішньореченнєвому відцентруванні / А. Загнітко. - С. 450-462

Анотація:   У наукових записках вміщено статті, присвячені літературознавчій концепції проф. М. П. Ткачука, а також статті з актуальних питань сучасної науки про літературу. Праці вчених відзначаються плюралізмом думок, діалогічністю, концептуальністю суджень з проблем історії, теорії літератури, компаративістики, а також сучасного літературного процесу.

 
90 80 И
І67

        Іноземна філологія [Текст] : республіканський міжвід. наук. зб. Вип. 81 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вища школа, 1986. - 128 с.

Зміст:
  Байков В. Г.  Довжина речення у комунікативній парадигмі та мовленнєвих актах / В. Г. Байков. - С. 3-8
  Завгороднєв Ю. А.  Трансформація значень англо-скандінавських синонімів / Ю. А. Завгороднєв, І. М. Тимощук. - С. 9-14
  Жабицька Н. Л.  Квалітативність як аспект часу і відображення цього аспекту в мові (На матеріалі темпоральних іменників) / Н. Л. Жабицька. - С. 15-19
  Еткало Л. О.  Функціонально-мовна характеристика авторських ремарок у п'єсі Дж. Осборна "Озирнися в гніві" / Л. О. Еткало. - С. 20-25
  Зеленська О. П.  Причинно-наслідкові та причинні відношення в англійських складнопідрядних реченнях (контрастивний аналіз) / О. П. Зеленська. - С. 25-29
  Шумейко Г. І.  Образне слово М. Коцюбинського та його переклад англійською мовою / Г. І. Шумейко. - С. 29-34
  Андрейчук Н. І.  Семантична структура вільних словосполучень і неідіоматичних фразеологічних одиниць / Н. І. Андрейчук. - С. 34-39
  Ільїна М. Є.  Функції повтору в тексті американської притчі / М. Є. Ільїна. - С. 39-44
  Байбакова І. М.  Стилістичне використання слова бізнес у романі С. Льюїса "Беббіт" / І. М. Байбакова. - С. 44-50
  Бордюк Л. В.  Роль видових форм Continuous у структурно-семантичній та інформаційній організації тексту / Л. В. Бордюк. - С. 50-56
  Шпіньов І. С.  Особливості організації просторово-часового континуума філософсько-психологічного роману Дж. Фаулза "Колекціонер" / І. С. Шпіньов. - С. 56-62
  Кусько К. Я.  Типологія невласне-прямої мови в сучасній німецькій літературі / К. Я. Кусько. - С. 63-70
  Петращук Н. Є.  Лінгвістична інтерпретація когерентності тексту / Н. Є. Петращук. - С. 70-75
  Левицький В. В.  Семантичні і стилістичні функції початкових сполучень фонем у німецькій мові / В. В. Левицький. - С. 75-80
  Філь Т. І.  Про взаємозв'язок структурно-кількісної та якісної характеристик перекладу / Т. І. Філь. - С. 80-86
  Нагорний О. М.  Віддієслівні суфіксальні іменники з префіксом ge- німецької мови кінця XVIII століття / О. М. Нагорний. - С. 86-92
  Троцюк Т. П.  Специфіка синонімічних відношень у німецькій гідромеліоративній термінології / Т. П. Троцюк. - С. 92-95
  Довгополий Я. М.  Робота над завершенням "Словника нідерландської мови" / Я. М. Довгополий. - С. 96-100
  Богданова М. Р.  Якісно-кількісний аналіз довжини речення у французькому художньому діалозі XVII-XX століть / М. Р. Богданова. - С. 101-107
  Єфіменко В. С.  Пермутація в складнопідрядних реченнях з підрядними підметовими у французькій мові / В. С. Єфіменко. - С. 107-112
  Співак В. Л.  Концепція особистості у творчості Н. Готорна / В. Л. Співак. - С. 113-120
  Щитинська М. А.  Про джерела новели Бруно Травена "Нічний візит у джунглях" / М. А. Щитинська. - С. 120-125

 
91 81
П78

        Проблеми семантики слова, речення та тексту [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 12 / М-во освіти і науки України, Київський нац. лінгв. ун-т. - К. : КНЛУ, 2004. - 299 с.

Зміст:
  Бенкендорф Г. Д.  Семантичне наповнення і словотвірні особливості концепта genosse - товарищ у мовах тоталітарних партій / Г. Д. Бенкендорф. - С. 3-8
  Бондаренко Е. С.  Вплив територіальних чинників на реалізацію акустичних характеристик німецьких голосних і приголосних / Е. С. Бондаренко. - С. 9-16
  Буцикіна Н. Є.  Внутрішній діалог як одна з форм відображення мовленнєво-розумової діяльності персонажів у романах Ф. Моріка / Н. Є. Буцикіна. - С. 17-24
  Васько Р. В.  Комбінаторика модальних первинних фонологічних одиниць в ініціальних консонантних групах готської мови / Р. В. Васько. - С. 24-33
  Венгренівська М. А.  Елементи народної математики українців і французів, як фоновий, національно-культурний компонент семантики і відтворення їх при перекладі / М. А. Венгренівська. - С. 34-41
  Гладуш Н. Ф.  Прагматичні аспекти перекладу реклами / Н. Ф. Гладуш. - С. 41-43
  Годес О. В.  Художественный образ - концепт "философский камень" в концептуальной идиосистеме картины мира (на материале повести Дж. К. Роулинг "Harry Potter and the philosopher's stone") / О. В. Годес. - С. 43-48
  Громова Г. М.  Засоби вираження спільного наміру сторін у міжнародному договорі та їхнє відтворення у перекладі / Г. М. Громова. - С. 48-52
  Гусак І.  Омонімія як засіб лексикалізації фрагментованих лексичних одиниць (на матеріалі англійської мови) / І. Гусак. - С. 53-57
  Довганчина Р. Г.  Відтворення семантики фразеологічних зворотів з колірним компонентом у перекладі / Р. Г. Довганчина. - С. 57-62
  Дорош О.  Образ оповідача як утілення жіночої мовної особистості у художньому тексті / О. Дорош. - С. 62-66
  Думашівський Я. Є.  Основні теоретичні засади передачі іншомовних власних назв на українську мову / Я. Є. Думашівський. - С. 66-72
  Єсипович К. П.  Образ "чарівного" у французьких народних казках / К. П. Єсипович. - С. 73-77
  Жигадло О. Ю.  Застосування методу побудови мереж концептуальної інтеграції для аналізу та інтерпретації парадоксальних висловлювань у англомовному художному дискурсі / О. Ю. Жигадло. - С. 77-84
  Житнікова К. В.  Комунікативно-прагматична функція терміна-фразеологізма терміносистеми менеджменту та маркетингу / К. В. Житнікова. - С. 84-90
  Зайко Л. В.  Статус суб'єкта у непрямому відмінку у безособових реченнях англійської мови (діахронічний аспект) / Л. В. Зайко. - С. 90-96
  Калустова О. М.  Деякі закономірності у граматичній проблематиці перекладу / О. М. Калустова. - С. 96-101
  Качановська Т. О.  Сполучуваність власних назв у французьких сонетах та їхніх українських перекладах / Т. О. Качановська. - С. 101-111
  Колбаенкова Т. Б.  Межфразовая связь как способ когеренции публицистического текста / Т. Б. Колбаенкова. - С. 111-113
  Конопацька Я.  Семантичні, структурні та функціональні особливості неологічних зворотів у сучасній французькій мові / Я. Конопацька. - С. 113-118
  Корбозерова Н. М.  Принципи структурування поліномів в іспанській мові / Н. М. Корбозерова. - С. 118-120
  Короленко І. С.  Лінгвістичні параметри електронних текстів. Специфіка комп'ютерного дискурсу паблік рилейшенз / І. С. Короленко. - С. 120-129
  Коротіч Т. А.  Метафорична функція позначень кольору та світла в казковому та біблійному текстах / Т. А. Коротіч. - С. 129-133
  Кремзикова С. Ю.  Номінативний і когнітивний аспекти словотвірного моделювання (на матеріалі старофранцузького періоду) / С. Ю. Кремзикова. - С. 133-138
  Кузніченко В. В.  Театральний паратекст і його складові (на матеріалі французьких п'єс) / В. В. Кузніченко. - С. 138-143
  Лазаренко О. В.  Аналіз смислової структури заголовка як тексту з максимальним рівнем узагальнення / О. В. Лазаренко, Т. В. Попова. - С. 143-149
  Ланге Т. А.  Комунікативні параметри художнього діалогу (на матеріалі романів та драматичних творів французьких авторів) / Т. А. Ланге. - С. 149-154
  Ланге-Чала К. С.  Особливості вживання конструкцій з неособовими формами дієслів в іспанських законодавчих текстах / К. С. Ланге-Чала. - С. 154-156
  Лепетюк І. Г.  Аналіз комунікативної ситуації в ракурсі теорії мовленнєвих жанрів М. М. Бахтіна / І. Г. Лепетюк. - С. 156-162
  Лобода Ю. А.  Сприйняття тексту перекладачем з точки зору психолінгвістики / Ю. А. Лобода. - С. 162-165
  Маймескул О. А.  Дискурсні виміри слова: відображення виноробських традицій у французькій мові Швейцарії / О. А. Маймескул. - С. 166-177
  Мельник В. І.  Зіставний аспект мовного вираження зоосемічного елемента у способі конструювання різних моделей світу / В. І. Мельник, Н. І. Поміркована. - С. 177-180
  Некряч Т. Є.  Перекладацькі стратегії відтворення алюзії в художньому тексті / Т. Є. Некряч, О. М. Копильна. - С. 182-186
  Олійник О. О.  Актуалізація німецьких та англійських паремій у сучасному публіцистичному контексті / О. О. Олійник. - С. 186-192
  Охріменко В. І.  Прагмакогнітивний аспект квантування інформації в прототипному рекламному тексті / В. І. Охріменко. - С. 193-196
  Палиця Г. С.  Лексико-граматичні засоби вираження значення множинності в сучасній німецькій мові / Г. С. Палиця. - С. 196-201
  Пилипенко Р. Є.  Прагматичні аспекти експліцидної й імпліцидної комунікації в економічних текстах / Р. Є. Пилипенко. - С. 201-204
  Підіпригора Ю. Г.  Роль прийменникового компонента дієслівних перифраз сучасної іспанської мови у вербалізації абстрактних концептів / Ю. Г. Підіпригора. - С. 205-210
  Середа Н. А.  Семантична класифікація похідних іменників із значенням якості / Н. А. Середа. - С. 210-216
  Скібіцька Т. В.  Комунікативна природа основних граматичних одиниць у тексті ділового листа / Т. В. Скібіцька. - С. 218-222
  Сушко-Безденежних М. Г.  Варіативність реалізації структурно-композиційної моделі законодавчих текстів в конституційному дискурсі Німеччини / М. Г. Сушко-Безденежних. - С. 222-227
  Харченко О. В.  Ценностные доминанты в нью-йорских паремиях / О. В. Харченко. - С. 228-239
  Цимбалістий І. Ю.  Критерії визначення категорії роду абревіатур у сучасній іспансьій мові / І. Ю. Цимбалістий. - С. 240-244
  Шевкун Е. В.  Аргументи ad-nominem в когнітивних структурах дискурсу бюрократії / Е. В. Шевкун. - С. 244-247
  Шило В. В.  Генеза словотвірних іменникових парадигм в англійській мові (на матеріалі французьких правових запозичень) / В. В. Шило. - С. 247-253
  Шкарбан І. В.  Метафора як засіб онтологізації соціальних реалій / І. В. Шкарбан. - С. 253-256
  Якименко М.  Внутрішня форма японської міфологічно-релігійної термінології у мовній картині світу / М. Якименко. - С. 256-259
  Ясинецька Н. А.  Різноструктурні англійські неологізми-складні слова та їх переклад українською мовою / Н. А. Ясинецька. - С. 260-267
  Яцик О. П.  До питання про образ автора як один із основних актуалізаторів антропоцентричності художнього тексту / О. П. Яцик. - С. 267-272
  Багратіон-Мухранська К. В.  Аналіз семантичної структури морально-етичних категорій добра і зла та їх архаїчних відповідників на основі фольклорних джерел та їх адаптацій. Україно-шотландські паралелі / К. В. Багратіон-Мухранська. - С. 272-276
  Костик О. І.  Граматичні особливості науково-технічної літератури та їх переклад / О. І. Костик. - С. 276-284
  Яновая О. А.  Цветообозначение эмоциональных состояний / О. А. Яновая. - С. 285-296

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
92 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка-2010" [Текст] : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. студ. наук. конф., 21-22 квітня 2010 р., м. Черкаси. Серія Філологічні науки та соціальні комунікації / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 244 с.

Зміст:
  Березницька Г. О.  Термінологія простого речення: шляхи творення та проблема нормалізації / Г. О. Березницька. - С. 8-10
  Біла Н. В.  Самотність як причина трагедії особистості у романах І. Роздобудько "Все, що я хотіла сьогодні" і П. Коельйо "Вероніка вирішує померти" / Н. В. Біла. - С. 11-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бойко Т. В.  Зооморфізми в назвах людей / Т. В. Бойко. - С. 14-15
  Відющенко А. Б.  Способи перекладу безеквівалентної лексики (на матеріалі української та російської мов) / А. Б. Відющенко. - С. 16-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гаркавенко М.  Словотвірні особливості слів-інновацій / М. Гаркавенко. - С. 19-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Геращенко Ю. В.  Фантазія на тему однієї трагедії (за повістю П. Загребельного "Кларнети ніжності") / Ю. В. Геращенко. - С. 21-23. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лоташ О. І.  Вульгаризація мовлення в молодіжному середовищі / О. І. Лоташ. - С. 24-26
  Квачко Ю. Г.  Віддієслівні іменники з агентивним значенням: когнітивно-ономасіологічний аспект / Ю. Г. Квачко. - С. 27-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колісник І. С.  Побутова лексика у творах І. С. Нечуя-Левицького / І. С. Колісник. - С. 30-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковальова М. М.  Формування нових синонімічних об'єднань у сучасній українській мові / М. М. Ковальова. - С. 33-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравчук А. М.  Мовні засоби експресивності в гуморесках Євгена Дударя / А. М. Кравчук. - С. 37-39
  Юдіна М. М.  Тваринні образи-символи в українських компаративних пареміях / М. М. Юдіна. - С. 40-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Артеменко Є. М.  Засоби творення інформаційної та естетичної цінності журналістської світлини / Є. М. Артеменко. - С. 44-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барабаш Н. С.  Структура есе як фактор впливу на сприймання його читачами / Н. С. Барабаш. - С. 48-50
  Гордієнко С. С.  Ведучий ток-шоу як індикатор якості телепрограми / С. С. Гордієнко. - С. 51-53. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демченко О. М.  Проблеми біоетики в ЗМІ / О. М. Демченко. - С. 54-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дроздова В. И.  Социальные сети как средство размещения рекламы / В. И. Дроздова. - С. 58-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кнюпа Ю. С.  Естетика повсякденності як ознака медіакультури молодіжних ЗМІ / Ю. С. Кнюпа. - С. 60-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравченко А. Г.  Релігійно-психологічний аспект і комунікативні технології впливу манги і аніме / А. Г. Кравченко. - С. 63-66
  Кравченко Н. Г.  Рок-музика як фактор сучасної молодіжної культури / Н. Г. Кравченко. - С. 67-69
  Марченко К. О.  Ранкові ефіри як частина інформаційного простору телеканалу / К. О. Марченко. - С. 70-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Матвієнко В. І.  Вплив недоліків дизайну на сприйняття електронного видання / В. І. Матвієнко, М. А. Шашова. - С. 73-75
  Машкова Я. Ю.  Стратегія і тактика виборчої кампанії / Я. Ю. Машкова. - С. 76-78. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мокринська Н. О.  Використання "джинси" в засобах масової інформації / Н. О. Мокринська. - С. 79-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Омельчук О. В.  Модерування ранкового прайму ведучим / О. В. Омельчук. - С. 83-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Польова В. О.  Організація торгівлі електронними книгами: вітчизняний та зарубіжний досвід / В. О. Польова. - С. 86-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шестопалов В. Д.  Інформаційні війни проти відомих осіб (на прикладі інсинуацій Фредді Мерк'юрі) / В. Д. Шестопалов. - С. 89-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бодров Т. Л.  Стилистические типы фразеологизмов интеллектуальных состояний человека / Т. Л. Бодров. - С. 94-96
  Бойко Н. В.  Функционирование русского языка в Украине / Н. В. Бойко. - С. 97-99
  Веселов Д. В.  Речевой жанр проповеди в русской православной церкви: исторический обзор / Д. В. Веселов. - С. 100-102. - Библиогр. в конце ст.
  Гребенчук Т. В.  Речевые знаки русской культуры в произведениях М. Веллера "Путешествие из Петербурга в Москву" / Т. В. Гребенчук. - С. 103-104. - Библиогр. в конце ст.
  Дашивец Л. Д.  Номинации цвета в произведении Константина Паустовского "Повесть о жизни" / Л. Д. Дашивец. - С. 105-106
  Котенко И. И.  Структура и речевая манифестация концепта Украина в творчестве Б. Чичибабина / И. И. Котенко. - С. 107-108
  Кулик Е. В.  Языковая манифестация помощников положительных героев в русских волшебных сказках / Е. В. Кулик. - С. 109-110
  кучер Т. П.  Языковая манифестация фонационных средств в художественном дискурсе / Т. П. кучер. - С. 111-113
  Левченко В. В.  Вербализация образных стереотипов восприятия времени на материале русских фразеологизмов / В. В. Левченко. - С. 114-116
  Марченко Т. А.  Концепт Россия в русской языковой картине мира украинцев / Т. А. Марченко. - С. 117-118
  Осияненко О. В.  Ассоциативно-метафорическая мотивация русских наименований конфет в когнитивно-ономасиологическом аспекте / О. В. Осияненко. - С. 119-121
  Пироженко Ю. Н.  Вербализация литературных прецедентных феноменов в еженедельнике "2000" / Ю. Н. Пироженко. - С. 122-125. - Библиогр. в конце ст.
  Посвалюк А. П.  Феномен двомовності в лінгвістичних працях / А. П. Посвалюк. - С. 126-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сергиенко Ю. В.  Слова звукоотображения в художественной прозе К. Г. Паустовского: словообразовательная характеристика / Ю. В. Сергиенко. - С. 128-130
  Сидоров А. А.  Концептосфера философского дискурса И. А. Ильина / А. А. Сидоров. - С. 131-133
  Устименко Т.  Речевой жанр молитвы в русской православной традиции / Т. Устименко. - С. 134-138. - Библиогр. в конце ст.
  Венець І. М.  Біблійний код у конструюванні образу Макмерфі в романі Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" та одноіменному фільмі Мілоша Формана / І. М. Венець. - С. 140-143. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Енина С. Ю.  Природа в рассказах А. П. Чехова / С. Ю. Енина. - С. 144-146. - Библиогр. в конце ст.
  Кандур М. С.  Трактування образу Каїна у вірші Бодлера "Авель і Каїн" / М. С. Кандур. - С. 147-148. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крапива Т. Б.  Тема любви в произведениях А. И. Куприна / Т. Б. Крапива. - С. 149-151
  Максименко М.  Проблема добра і зла в творчості К. Г. Паустовського / М. Максименко. - С. 152
  Агєєва М. В.  Прагматичний підхід до перекладу рекламних текстів / М. В. Агєєва. - С. 154-156
  Бєлікова А. П.  Граматична трансформація N - A в перекладі роману Е. Золя "Жерміналь" українською мовою / А. П. Бєлікова. - С. 157-158. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бонецька Ю. С.  Транскрипція і транслітерація власних назв в українському перекладі роману Дж. Роулінг "Гаррі Потер і смертельні реліквії" / Ю. С. Бонецька. - С. 159-161. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вишнева І. Ю.  Засоби прагматичної адаптації мультиплікаційного серіалу "Сімпсони" до українського глядача / І. Ю. Вишнева. - С. 162-164
  Делікатна Л. С.  Конкретизація як лексична трансформація в романі Гі де Мопассана "Любий друг" та його українському перекладі / Л. С. Делікатна. - С. 165-166. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демчук Е. И.  Проблемы функционально-коммуникативной эквивалентности средств эстетической и эмоциональной информации (на материале романа И. Роздобудько "Амулет Паскаля" и его перевода на украинский язык) / Е. И. Демчук. - С. 167-169. - Библиогр. в конце ст.
  Дендемарченко Т. М.  Модуляція як лексична трансформація в романі Г. Флобера "Саламбо" та його українському перекладі / Т. М. Дендемарченко. - С. 170-172. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іщук Р. О.  Лексична еквівалентність твору Д. Френсіса "Dead Cert" та його українського перекладу / Р. О. Іщук. - С. 173-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кравченко Н. Ю.  Граматична еквівалент