Результати пошуку:

На запит «психологія» знайдено записів: 578.


Бібліографічний опис Вибрати
1 88.47 я73-1
Б38

Бедь, В. В.

        Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. / В. В. Бедь. - К. : Каравела, 2003. - 376 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія правова -- психологія кримінальна -- психологія злочиннного діяння -- психологія слідчих дій -- психологічні основи допиту -- психологія судової

Анотація:   Навчальний посібник, підготовлений у відповідності до навчальної програми з нормативної дисципліни "Юридична психологія", включає розділи загальної частини юридичної психології (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загально-психологічні основи юридичної психології; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу - судді, прокурора, адвоката, особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія).

 
2 88.47я73-1
Б38

Бедь, В. В.

        Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / В. В. Бедь. - Л. : Новий Світ-2000, 2006. - 376 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія правова -- психологія кримінальна -- психологія злочинного діяння -- психологія слідчих дій -- психологічні основи допиту -- психологія судової

Анотація:   Навчальний посібник, підготовлений у відповідності до навчальної програми з нормативної дисципліни "Юридична психологія", включає розділи загальної частини юридичної психології (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загально-психологічні основи юридичної психології; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу - судді, прокурора, адвоката, особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія).

 
3 88.47 я73-1
Б38

Бедь, В. В.

        Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. / В. В. Бедь. - Л. : Новий Світ-2000, 2004. - 380 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): Правова психологія -- Виправна психологія -- Кримінальна психологія

Анотація:   Навчальний посібник, підготовлений у відповідності до навчальної програми з нормативної дисципліни "Юридична психологія", включає розділи загальної частини юридичної психології (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загально-психологічні основи юридичної психології; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу - судді, прокурора, адвоката, особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія).

 
4 88.57 я73-1
П86

        Психологія: виклад основ психології релігії [Текст] : підручник / під ред. Ю. Макселона ; пер. з пол. Т. Чорновіл. - Л. : Свічадо, 1998. - 319 с.

Зміст:
  Основні напрями й засоби психології. - С. 11
  Методи сучасної психології. - С. 39-49
  Біологічні основи поведінки. - С. 51
  Почуттєво-емоційне життя людини. - С. 77-102
  Людина в процесі пізнавання. - С. 105-140
  Людські дії та вчинки. - С. 143-169
  Особистість. - С. 171-198
  Функціонування людини в суспільному контексті. - С. 201-224
  Особа в групі. - С. 227-247
  Людина-істота релігійна. - С. 249-272
  Динаміка релігійності. - С. 275-302

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія релігії

Ключові слова (ненормовані): психологія розвитку і виховання -- суспільна психологія -- клінічна психологія -- суспільна психологія -- загальна психологія -- психофізіологія -- біхевіоризм -- психоаналіз

Анотація:   Психологія...-універсальний огляд основних тем і доктрин психологічної служби, побудований у формі унверсального підручника. Містить цілісний виклад, починаючи від історії психологічної проблематики та характеритики найважливіших доктрин, через біологічні основи та розгляд аспектів індивідуальної психологічної поведінки людини до життя особистості в суспільному контексті; вінчають книгу розділи, присвячені проблематиці психології релігії. Матеріал добре структований, доступний для читачів різного рівня підготовки.

 
5 88.8 я73-1
В43

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / авт.: О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.. - К. : Просвіта, 2001. - 416 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія -- психологія педагогічна -- психічний розвитку дитини -- психологія дошкільного дитинства -- психологія молодшого шкільного віку -- психологія особистості

Анотація:   В посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

 
6 88.1(0)я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Роменець ; авт. ідеї та наук. консультант : В. О. Татенко ; голов. ред. С. В. - К. : Либідь, 2005. - 916 с.

Рубрики: Історія психології

Ключові слова (ненормовані): психологія давнього Китаю -- психологія давньої Індії -- антична психологія -- міфологічна психологія -- психологічна природа анімізму -- психологія Середніх

Анотація:   На широкому цивілізаційному тлі показано основні етапи й закономірності становлення психологічних поглядів від первісності до ХVII ст. Використання вчинкового принципу в історії психології дає змогу глибоко розкрити особливості психологічного мислення європейських та східних народів у різні історичні епохи.

 
7 88.8я73-1
В43

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.. - К. : Каравела, 2007. - 400 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- методи педагогічної психології -- психологія дошкільного віку -- психологія молодшого шкільного віку -- психологія підлітка -- психологія юнацького

Анотація:   У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

 
8 88.840я73-5
Л63

Лисянська, Т. М.

        Педагогічна психологія [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Лисянська. - К. : Каравела, 2009. - 224 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психологія учіння -- психологія навчання -- психологія виховання -- психологія педагогічної праці -- практичні завдання з психології

Анотація:   Запропонований практикум складається з п'яти розділів, зокрема "Предмет, завдання і методи педагогічної психології", "Психологія учіння", "Психологія навчання", "Психологія виховання", "Психологія педагогічної діяльності й особистості вчителя". Кожна тема містить питання для обговорення на практичному занятті, лабораторні та тестові завдання, запропоновано аналіз проблемних положень, опрацювання дефініцій, диспути, дискусії, конференції, дидактичні ігри.

 
9 88.3я73-1
С13

Савчин, М. В.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Савчин. - К. : Академвидав, 2011. - 464 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- діяльність особистості -- інтелектуальна сфера особистості -- емоційно-вольова сфера особистості -- психологія інтелекту -- психологія емоцій

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено предметну специфіку загальної психології, сутність і функції психіки, основні аспекти психології особистості (індивідуально-психологічні властивості, самосвідомість, спонукальну, інтелектуальну, емоційно-вольову сфери), а також психологічні передмови різноманітної діяльності тощо.

 
10 88.49я73-1
Л71

Ложкін, Г. В.

        Економічна психологія [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, В. В. Спасєнніков. - К. : Професіонал, 2007. - 397 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія комерційної таємниці -- психологія інтелектуальної власності -- "грошова" поведінка -- психологія багатства -- психологія бідності -- психологія реклами -- економічна

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми економічної психології. Розкрито сутність економічної свідомості, характеризовано її складові, розглянуто особливості економічної поведінки. У полі зору авторів - ставлення людини до грошей, багатства і бідності, підприємницької діяльності. Значну увагу приділено також ставленню до власності, психології комерційної таємниці та психології підприємництва. Широко представлено як результати власних досліджень, так і досвід іноземних фахівців, зокрема російських економічних психологів. Друге, перероблене видання посібника доповнено такими розділами, як поведінка споживача та психологія реклами. Висвітлення актуальних проблем, передусім урахування особистісних характеристик, моделей економічної поведінки, психологічних закономірностей у господарській діяльності, безперечно, сприятиме вдосконаленню економічної поведінки читачів.

 
11 88.8я73-2
К95

Кутішенко, В. П.

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 126 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія дошкільного віку -- психологія молодшого школяра -- психологія підліткового віку -- психологія старшокласників -- психологія навчання -- психологічне виховання

Анотація:   Навчальний посібник включає курс лекцій з вікової та педагогічної психології за навчальної програмою, завдання для програмованого контролю знань, основні поняття, список рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирався з урахуванням сучасного стану психологічної науки. Він включає сім тем з вікової категорії та три теми з педагогічної психології. У посібнику висвітлено підходи до означених проблем як зарубіжної, так і вітчизняної психологічної науки. Специфікою посібника є розгляд вікових особливостей особистості, яка розвивається, в процесі навчання і виховання.

 
12 88.47я73-1
К64

Коновалова, В. О.

        Юридична психологія [Текст] : підручник / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. - Х. : Право, 2008. - 240 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- психологічний аналіз діяльності людини -- емоції -- почуття -- особистість -- психологічні основи процесуальної діяльності -- слідча діяльність -- психологія

Анотація:   Пропонований підручник - це спроба упорядкування проблем загальної та юридичної психології, висвітлення психологічних закономірностей у системі "людина-право". Докладно викладено методологічні засади юридичної психології, її природничо-наукові основи, психологічні особливості процесуальної діяльності, проблеми кримінальної та пенітенціарної психології.

 
13 88.840я73-1
С13

Савчин, М. В.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Савчин. - К. : Академвидав, 2007. - 424 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія виховання -- психологія навчання -- психологія вчителя -- управління особистісним розвитком учня -- управління психічним розвитком учня -- психологія

Анотація:   У навчальному посібнику розкрито загальні засади і теоретичні основи педагогічної психології, історію її розвитку в Україні і світі; психологічні основи виховання і навчання; завдання і зміст педагогічного управління психічним, особистісним розвитком учня; психологічну характеристику і психологічну структуру педагогічної діяльності; психологічні характеристики особистості вчителя, його взаємодії із соціальним оточенням, адаптації до умов професійної діяльності, причини і сутність професійної деформації; особливості психології аномальних і екстремальних випадків у педагогічній практиці. Містить завдання і запитання для самоконтролю й актуалізації знань, короткий термінологічний словник.

 
14 88.49я73-1
Л71

Ложкін, Г. В.

        Економічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. В. Ложкін, В. В. Спасєнніков. - К. : Професіонал, 2006. - 397 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психолгія

Ключові слова (ненормовані): психологія інтелектуальної власності -- психологія комерційної таємниці -- психологія багатства і бідності -- психологія реклами -- економічна психологія підприємництва

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми економічної психології. Розкрито сутність економічної свідомості, схарактеризовано її складові, розглянуто особливості економічної поведінки. У полі зору авторів - ставлення людини до грошей, багатства і бідності, підприємницької діяльності. Значну увагу приділено також ставленню до власності, психології комерційної таємниці та психології підприємництва. Широко представлено як результати власних досліджень, так і досвід іноземних фахівців, зокрема російських економічних психологів. Друге, перероблене видання посібника доповнено такими розділами, як поведінка споживача та психологія реклами. Висвітлення актуальних проблем, передусім урахування особистісних характеристик, моделей економічної поведінки, психологічних закономірностей у господарській діяльності, безперечно, сприятиме вдосконаленню економічної поведінки читачів.

 
15 88.5я73-1
О63

Орбан-Лембрик, Л. Е.

        Соціальна психологія [Текст] : у 2 кн. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Кн. 2 Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Л. Е. Орбан-Лембрик ; голов. ред. В. М. Куценко ; ред. С. М. Каверіна. - К. : Либідь, 2006. - 560 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія малих груп

Ключові слова (ненормовані): психологія малих груп -- психологія великих соціальних груп -- психологія масових явищ -- соціальна психологія міжгрупових відносин -- масова

Анотація:   Підручник містить узагальнені й систематизовані знання із соціальної психології груп, міжгрупової взаємодії та прикладної соціальної психології. В ньому всебічно розкрито динамічні характеристики малої групи, психологічні особливості великих соціальних груп і міжгрупових відносин. Чільне місце посідає розгляд провідних напрямів та основних сфер застосування прикладної соціальної психології, специфіки прикладних досліджень.

 
16 88.374я73-1
П12

Павелків, Р. В.

        Вікова психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. - К. : Кондор, 2011. - 470 с.

Рубрики: Психологія вікова

Ключові слова (ненормовані): психологія дошкільного віку -- психологія молодшого школяра -- психологія підліткового віку -- психологія юнацького віку -- психологія ранньої дорослості

Анотація:   Підручник містить теоретичний матеріал з основних тем курсу "Вікова психологія". В ньому розкриті сутність, предмет, теоретичні засади, методи вікової психології та ін.

 
17 88.1 я73-1
К68

Корольчук, М. С.

        Історія психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, П. П. Криворучко. - К. : Ельга, Ника-Центр, 2004. - 248 с.

Рубрики: Історія психології

Ключові слова (ненормовані): психологія -- психологія середніх віків -- психологія епохи Відродження -- психологія нового часу -- зарубіжна психологія відкритої кризи -- розвиток

Анотація:   Навчальний посібник розроблено у відповідності до навчального плану дисципліни "Історія психології". Розглянуто основні поняття історії психології, проблеми предмета дисципліни у його динаміці розвитку, основні періоди розвитку психологічного знання. Персональний внесок мислителів античної філософсько-психологічної думки, середніх віків та нового часу. Особливе місце відводиться проблемам розвитку психологічної думки, розробленим вітчизняними вченими та вченими ближнього й далекого зарубіжжя.

 
18 88.47я73-1
Ю70

        Юридична психологія [Текст] : підручник / М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2007. - 360 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості злочинця -- нормативна регуляція соціальної поведінки -- девіантна поведінка особистості -- психологічна масовидна поведінка -- психологія слідчої

Анотація:   Підручник підготовлено відповідно до програми курсу "Юридична психологія" для вищих навчальних закладів освіти МОН України. У ньому висвітлюються: категорійно-понятійний апарат науки, його специфіка та закономірності функціонування в сфері суспільно-правових відносин та правової поведінки; психологічні особливості особи злочинця та злочинних груп; предмет, завдання та основні проблеми правової та кримінальної психології, психології процесуальної та непроцесуальної діяльності, психології юридичної праці, пенітенціарної психології та інших напрямів правоохоронної діяльності.

 
19 88.5я73-1
О75

        Основи соціальної психології [Текст] : навч. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2008. - 495 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія міжособових стосунків -- соціальна перпепція -- комунікація -- психологія впливу -- міжгрупові відносини -- психологія великих груп -- психологія середніх

Анотація:   В посібнику аналізується психологічна проблематика регуляції соціальної поведінки, міжособової взаємодії, впливу, який справляють люди одне на одного. У перше включено до курсу соціальної психології тему соціальних ситуацій, по-новому висвітлено окремі аспекти психології груп і соціальної психології особистості. Приділено увагу практичному інструментарію соціальних психологів.

 
20 88
А48

        Актуальні проблеми психології [Текст] : зб. наук. пр. Т. 9 Ч. 4 Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. - 460 с.

Зміст:
  Чепа М.-Л. А.  Утвердженння україномовного дискурсу в російськомовному оточенні / М.-Л. А. Чепа. - С. 6-19
  Болтівець С. І.  Психологічні чинники розвитку української мовотворчості та мовної свідомості у науковій спадщині Івана Огієнка / С. І. Болтівець. - С. 20-33
  Чепелєва Н. В.  Психолінгвістичні механізми створення діалогічного навчального тексту викладачами ВНЗ / Н. В. Чепелєва. - С. 34-44
  Слободяник Н. В.  Психологічні засади формування мовної компетенції майбутніх журналістів з урахуванням впливу дво- та багатомовності / Н. В. Слободяник. - С. 45-59
  Барашева Д.  Феномен профессионального изучения иностранного языка. Психологические трудности лингвокультурной идентификации / Д. Барашева. - С. 60-70
  Білоусько Л.  Українська математична лексика як своєрідний засіб розвитку мовлення і мислення дошкільника / Л. Білоусько. - С. 71-78
  Борисова О.  Психологічний вплив музики на особистість як засіб адаптації до нового соціального середовища / О. Борисова, О. Неутрієвська. - С. 79-85
  Бурлакова І. А.  Проблема професійного здоров'я сучасного студенства у соціально-психологічному вимірі / І. А. Бурлакова. - С. 86-96
  Гончар О.  Гендерні особливості прояву ідентичності в процесі соціальної взаємодії / О. Гончар. - С. 97-105
  Городецька О.  Проблема культури мовлення в науково-педагогічній спадщині Івана Верхратського / О. Городецька. - С. 106-112
  Горпинюк І. Л.  Мовно-історичні аспекти етнонаціонального самоусвідомлення / І. Л. Горпинюк. - С. 113-122
  Гошовська Д.  Адекватна моральна самооцінка підлітків як умова успішної гендерної соціалізації / Д. Гошовська. - С. 123-133
  Гошовський Я.  Медіально-рефлексійний тренінговий підхід у контексті ресоціалізації депривованої особистості / Я. Гошовський. - С. 134-144
  Громова Н. М.  Діалогічні відносини з іншомовним художнім текстом як чинник його розуміння / Н. М. Громова. - С. 145-155
  Касян Л. Г.  Генеза митця як мовної особистості / Л. Г. Касян. - С. 156-166. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Король Л. Д.  Психолінгвістичні особливості формування національного характеру в контексті міжкультурного порівняльного підходу / Л. Д. Король. - С. 167-176
  Кривонос І. В.  Досліждження українського національно характеру вченими української діаспори / І. В. Кривонос. - С. 177-185
  Кривопишина О. А.  Дослідження індивідуальної специфіки часо-просторових матриць літературної творчості / О. А. Кривопишина. - С. 186-195
  Кудря В. В.  Український рух за рівні гендерні правовідносини / В. В. Кудря. - С. 196-202
  Куєвда В. Т.  Мовленнєво-свідомісні й звичаєво-поведінкові кореляти життєбезпеки особистості / В. Т. Куєвда. - С. 203-214
  Куценко-Лада Г. В.  Топоси психологічної проблематизації поняття "мовна картина світу" / Г. В. Куценко-Лада, Л. П. Сиволоцька, Л. В. Тєнькова. - С. 215-237. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лазуренко С. І.  Відновлення інформаційно-енергетичного потенціалу студентів в екзаменаційний період / С. І. Лазуренко. - С. 238-248
  Лозова О. М.  Теоретичні підстави та практика застосування техніки ініціювання смислоутворення / О. М. Лозова. - С. 249-256
  Макаренко Н. М.  Активізація пізнавальної активності студетнів факльтету іноземних мов при вивченні курсу психології шляхом розвитку креативності їх мислення / Н. М. Макаренко. - С. 257-266
  Маценко Ж. М.  Філософсько-психологічні парадигми духовності: трансісторичний аспект / Ж. М. Маценко. - С. 267-282
  Мельник І. Я.  Формування когнітивно-мотиваційних складових просоціальної поведінки молодшого школяра методами психологічного впливу / І. Я. Мельник. - С. 283-293
  Мрака Н. М.  Співвідношення свідомого та несвідомого у творчій уяві / Н. М. Мрака. - С. 294-302
  Нікітчина С.  Мотивація дидактичнго спілкування студентів з викладачами як умова ефективності сучасних комунікативних технологій / С. Нікітчина. - С. 303-311
  Попик Ю. В.  Спільна діяльність як умова соціального становлення підлітків / Ю. В. Попик. - С. 312-320
  Романовська Л. І.  Роль професійного вибору в становленні картини світу юнаків / Л. І. Романовська. - С. 321-329
  Рождественський Ю. Т.  Становлення психологічного тезаурусу у працях навчителів Київської братської школи / Ю. Т. Рождественський. - С. 330-372. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Самойленко Н.  Психологические особенности подготовки учителя в контексте реформы языкового образования в вузах Украины / Н. Самойленко. - С. 373-380
  Семенюченко О. В.  Процес етимомологізації у психологічній герменевтиці / О. В. Семенюченко. - С. 381-391
  Турбан В. В.  Становлення поняття ідеал і етичне судження / В. В. Турбан. - С. 392-401
  Чепа М.-Л. А.  Насильство в сім'ї: народні засоби запобігання / М.-Л. А. Чепа. - С. 402-415
  Чернякова О.  Психологічний взаємозвязок між мовленевими системами різних мов / О. Чернякова. - С. 416-424
  Чуба О. Є.  Усвідомлення професійного вибору майбутнього вчителя як чинник становлення його життєвої успішності / О. Є. Чуба. - С. 425-434
  Шенцева Н.  Психологическое содержание понятия "успех" в традиционной российской культуре / Н. Шенцева. - С. 435-444
  Яремчук О. В.  Спадкоємність історичної традиції як етнокультурна міфотворчість суб'єкта / О. В. Яремчук. - С. 445-458

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психолінгвістика -- психологія етнічна -- етнопсихологія -- соціальна психологія особистості -- психологія педагогічна -- психологія навчання -- психологія історична

Анотація:   У збірнику висвітлюються актуальні проблеми сучасної української психології. Зокрема розглядаються психологічні особливості навчання українською мовою за напрямками: психолінгвістика, комунікативна компетентність викладача, розвиток мовотворчості, розвиток мовної особистості, розуміння тексту, особливості викладацької діяльності. До збірника включено статті з психології української мовотворчості. Збірник адресований викладачам, студентам, працівникам у галузі наукової та практичної психології, педагогам, соціальним працівникам.

 
21 88.1(4Укр) я73-1
Д18

Данилюк, І. В.

        Історія психології в Україні: Західні регіони (Остання чверть XIX- перша половина ХХ століття) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Данилюк. - К. : Либідь, 2002. - 152 с.

Рубрики: Історія психології
Україна

Ключові слова (ненормовані): психологія -- дитяча психологія -- творчість Балея С. -- дослідження етнопсихологічних феноменів -- психологія у творчості Стефаника В. -- спадщина

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено становлення психологічної думки в Західних регіонах України кінця ХІХ- першої половини ХХ століття на засадах культурологічного підходу. Розглядаються основні ідеї фундаторів психологічної науки даного регіону, характеризується значення цих ідей та їхній вплив на подальший розвиток вітчизняної психології.

 
22 88.8 я73-1
П50

Поліщук, В. М.

        Вікова і педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2007. - 330 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія дошкільного віку -- психологія дітей шкільного віку -- психологія старшокласників -- психологія учня -- тематика курсових робіт з психології

Анотація:   У посібнику викладений основний зміст вікової та педагогічної психології як навчальної дисципліни. Пропонуються типові форми навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню навчального матеріалу. Посібник підготовлений для впровадження у навчальний процес педагогічних університетів кредитно-модульної системи навчання і є пробним. Враховані основні вимоги до навчальної програми дисципліни (індивідуального розділу) як найважливішої частини TCTS - інформаційного пакета.

 
23 88.47я73-1
К64

Коновалова, В. О.

        Юридична психологія [Текст] : підруч. для студ. юридичних спец. вищ. навч. закл. / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. - К. : Ін-Юре, 2005. - 422 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- психічні властивості особистості -- психологія процесуальної діяльності -- психологічні слідчої діяльності -- психологія судової діяльності -- кримінальна психологія

Анотація:   Пропонований підручник - це спроба упорядкування проблем загальної та юридичної психології, висвітлення психологічних закономірностей у системі "людина - право". Детально викладені методологічні засади юридичної психології, її природничо-наукової діяльності, проблеми кримінальної та пенітенціарної психології.

 
24 88.49 я73-1
О63

Орбан-Лембрик, Л. Е.

        Психологія управління [Текст] : посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2003. - 568 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психології управління -- історія психології управління -- особистість у психологічному управлінні -- психологія організації -- психологія управління людськими ресурсами

Анотація:   Посібник є однією з перших системних спроб у сучасній практиці вищої школи узагальнити й систематизувати знання з психології управління: феномен, загальні засади, структуру, функції, методологію, історію розвитку і найхарактерніші сучасні тенденції. У ньому всебічно розкрито соціально-психологічні особливості управління, психологію управлінської діяльності, психологічні особливості особистості й організації в управлінні, а також різноманітні прикладні проблеми.

 
25 88. я21
К77

Крайніков, Е. В.

        Психологія розвитку [Текст] : словник-довідник / Е. В. Крайніков. - К. : Арістей, 2004. - 260 с.

Рубрики: Психологія вікова - Психологія розвитку

Ключові слова (ненормовані): психологія розвитку людини -- психічний розвиток в отногенезі -- дослідження в галузі психології -- психологія зрілого віку -- геронтопсихологія

Анотація:   Словник присвячений проблемам психології розвитку людини. У ньому викладені класичні та сучасні теорії, що пояснюють феномен психічного розвитку в онтогенезі, результати найсучасніших досліджень у галузі психології розвитку; охоплені усі вагомі персоналії та школи, що займалися відповідною проблематикою. Найбільша увага традиційно приділяється проблематиці дитячої психології. Разом з тим, у словнику представлені матеріали з психології зрілого віку та геронтопсихології. Концепція словника побудована таким чином, що читачеві подається цілісне уявлення про психологію розвитку, а окремі інтерпретування у зв'язку з дотичними до них. З цією метою у статях словника широко використані перехресті посилання на інші поняття.

 
26 88.8 я73-1
В43

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - К. : Каравела, 2008. - 400 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія немовлячого періоду -- психологія молодшого школяра -- психологія особистості -- психологія особистості в юнацькому віці -- психосоціальний розвиток

Анотація:   У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

 
27 88.1(0) я73-1
Ж86

Жуков, С. М.

        Історія психології [Текст] : навч. посіб / С. М. Жуков, Т. В. Жукова. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 224 с.

Рубрики: Історія психології

Ключові слова (ненормовані): психологія країн Сходу -- психологія в Україні -- російська психологія -- психологія зарубіжних країн

Анотація:   Історія психології - одна зі складних галузей психологічної науки. Вона містить велику кількість інформації, пов'язаної із загальною історією розвитку людства, його культури і, нарешті, з самою психологією. Даний посібник треба розглядати як додатковий матеріал, що вносить більшу ясність, визначеність в послідовний розвиток психології як науки. Його можна б було назвати: "Забуті та пропущені сторінки історії психології".

 
28 88.57я73-1
П71

Предко, О. І.

        Психологія релігії [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Предко. - К. : Академвидав, 2008. - 343 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія релігії

Ключові слова (ненормовані): психологія релігії -- філософія Сковороди -- релігія уфілософії Шлейєрмахера -- психологія релігії Західної Європи -- психологія релігії України -- психологія

Анотація:   У підричнику з урахуванням сучасних наукових надбань розглянуто витоки і сутність психології релігії як науки, її становлення і основні напрями розвитку, проаналізовано відношення "людина-Бог", в контексті психологічного осягнення релігії досліджено такі духовно-психологічні феномени, як релігійні почуття, молитва у богословському і філософському вимірах, розкрито особливості осмислення психології релігії багатьма філософами, психологами, богословами. Актуалізації і поглибленню викладених у ньому положень сприятимуть запитання, завдання, фрагменти праць вітчизняних та зарубіжних мислителів.

 
29 88.840я73-1
В58

Власова, О. І.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Власова; гол. ред. В. М. Куценко. - К. : Либідь, 2005. - 399 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- психологія навчальної діяльності -- научіння й учіння -- психологічні теорії учіння -- здібності в навчальній діяльності

Анотація:   У навчальному посібнику, орієнтованому на висвітлення як світового, так і українського досвіду психолого-педагогічних досліджень, подаються концептуальні засади основних розділів курсу "Педагогічна психологія", висвітлюються матеріали провідних теоретичних і прикладних досліджень у цій галузі психологічного знання. Поруч з теоретичними матерілами в ньому широко представлено описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік, подається інформація щодо подальшого поглиблення самостійного вивчення окремих питань цієї навчальної дисципліни.

 
30 88.840я73-1
В58

Власова, О. І.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посібн. / О. І. Власова. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. - 247 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- психологія навчальної діяльності -- научіння й учіння -- психологічні теорії учіння -- здібності в навчальній діяльності

Анотація:   У навчальному посібнику, орієнтованому на висвітлення як світового, так і українського досвіду психолого-педагогічних досліджень, подаються концептуальні засади основних розділів курсу "Педагогічна психологія", висвітлюються матеріали провідних теоретичних і прикладних досліджень у цій галузі психологічного знання. Поруч з теоретичними матерілами в ньому широко представлено описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік, подається інформація щодо подальшого поглиблення самостійного вивчення окремих питань цієї навчальної дисципліни.

 
31 88.5я73-1
О63

Орбан-Лембрик, Л. Е.

        Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2005. - 446 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- особистість у групі -- соціальна психологія спілкування -- комунікація в міжособистісних відносинах -- соціальна психологія груп -- соціальна

Анотація:   Навчальний посібник містить систематизований виклад курсу соціальної психології. Головна його проблематика стосується предмета, завдань, функцій, методології і методів соціальної психології, соціально-психологічних проблем особистості, міжособистісного спілкування, особистостей функціонування соціальних груп, внутрігрупових і міжгрупових відносин. Також розкрито історичний розвиток соціально-психологічних ідей, характеризовано провідні напрями прикладної соціальної психології. Теоретичний та історичний матеріал проілюстровано фактами соціально-психологічного буття особистості, спільнот. Спеціальні запитання, завдання сприяють актуалізації аналітичного пізнання різноманітних аспектів соціально-психологічної проблематики.

 
32 88я73-1
О75

        Основи психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Киричук, В. А. Роменець, Т. С. Кириленко та ін.; за заг. ред. О. - К. : Либідь, 2002. - 632 с.

Зміст:
  Маноха І. П.  Методи психології / І. П. Маноха. - С. 46
  Науковий метод: сутність, структура, застосування. - С. 46-48
  Загальна методика психологічного дослідження. - С. 48-53
  Методи психологічного дослідження: функціональна диференціація. - С. 58
  Моделювання та реконструювання. - С. 60
  Типологічний метод. - С. 62
  Спостереження. - С. 67
  Лабораторний і природний експеремент. - С. 69
  Бесіда, інтерв'ю, анкетування. - С. 71
  Соціометрія, референтометрія. - С. 74
  Біографічний метод, вчування. - С. 75
  Лонгітюдний, зрізів, генетико-моделюючий методи. - С. 81
  Галузі психологічної науки

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- психологія особистості -- акмеологія -- геронтопсихологія -- психологія творчості -- диференціальна психологія -- психофізіологія -- психологія реабілітації -- психодіагностики -- радіоекологічна психологія

Анотація:   Підручник створений у відповідності з авторською навчальною програмою, базованою на вчинковому принципі, за яким виникнення та розвиток усіх психічних феноменів визначаються взаємодією ситуативного, мотиваційного, дійового й післядійового компонентів учинку. Здійснена спроба узагальнити традиційний та загальний досвід світової психологічної науки, поєднати філософський, власне психологічний та культурологічний підходи до визначення сутності психологічних явищ людського буття.

 
33 88.40я73-5
П44

Подоляк, Л. Г.

        Психологія вищої школи [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Каравела, 2008. - 336 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання студентів

Ключові слова (ненормовані): психології вищої школи -- методи психології -- психологія студентської групи -- особистість студента -- управління навчальним процесом у ВНЗ

Анотація:   У посібнику міститься навчальна програма з дисципліни "Психологія вищої школи", плани семінарських занять і завдання для лабораторних робіт, зміст самостійної роботи і методичні рекомендації до неї, а також контрольні питання для заліку (іспиту), орієнтовна тематика рефератів, список основної і додаткової рекомендованої літератури.

 
34 88.411я73-1
М19

Малхазов, О. Р.

        Психологія праці [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Р. Малхазов. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 206 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Ключові слова (ненормовані): психології праці -- психотехніка -- основні розділи охорони праці -- інженерна психологія -- організаційна психологія -- дослідження психології праці -- професіографія

Анотація:   Викладено основні теми навчальної дисципліни "Психологія праці". В цих темах узагальнено наукову та науково-методичну інформацію, подану в підручниках, наукових працях, навчальних посібниках, виданих, переважно, за кордоном, у яких під різним кутом зору, в рамках різних наукових підходів розкривають зміст, об'єкт, предмет, цілі і задачі психології праці як наукової дисципліни. Основне призначення запропонованого навчального посібника - допомогти студенту самостійно розібратися в складних, часто суперечливих поглядах на предмет психології праці, його зміст, цілі, об'єкт, задачі, у які кожний автор вкладає своє бачення та розуміння.

 
35 88.3 я73-1
З14

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред С. Д. Максименка, В. О. Зайчук, В. В. Клименко та ін.. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 704 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- методи психології -- розвиток психіки і свідомості -- психологія особистості -- мова і мовлення -- спілкування -- соціальні групи

Анотація:   Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. У ньому розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання психології особистості, колективу та спілкуваня. Особливу увагу приділено психології діяльності людини і її засобам, інноваційним технологіям та будові механізму творчості. До структури підручника включено блок інформаційно-методичних процедур, які забезпечують активну та свідому переробку і опанування сприйнятої навчальної інформації.

 
36 88.5я73-1
А73

Ануфрієва, Н. М.

        Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. - К. : Каравела, 2011. - 295 с.

Рубрики: Психологія соціальна

Ключові слова (ненормовані): психології -- особливості міжособистісних стосунків -- психологія спілкуання -- соцальна психологія малих груп -- соціально-психологічний клімат -- особливості функціонування

Анотація:   У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу соціальної психології, розкрито специфіку дослідження особистості в соціальній психології, проблем міжособистіних стосунків та спілкування у великих і малих групах. Розглядаються питання, пов'язані з перспективними напрямами досліджень у прикладній соціальній психології. Поданий діагностичний інструментарій і контрольні запитання сприятимуть активному і свідомому засвоєнню навчальної інформації.

 
37 88.1(0)я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Роменець ; авт. ідеї та наук. консульт. В. О. Татенко ; голов. ред. С. В. - К. : Либідь, 2006. - 998 с.

Рубрики: Історія психології

Ключові слова (ненормовані): психології епохи Бароко -- несвідомий фактор психічної активності -- стражденність людини у психології XVII -- самодостатність людини -- психологія

Анотація:   Книжка, що є продовженням циклу історико-психологічних праць відомого вітчизняного психолога й філософа, охопляє наступні за Відродженням епохи Бароко та просвітництва (XVII-XVIII ст.). У тісному зв'язку з громадянською та культурною історією висвітлюються оригінальні погляди на людину та її місце у світобудові. Поряд із загальновідомими іменами західноєвропейських мислителів представлено психологічні розробки їхніх українських сучасників.

 
38 88 я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. - К. : Либідь, 2000. - 558 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- особистість -- когнітивна сфера особистості -- пам'ять -- увага -- мислення -- інтелект -- уява -- афективна сфера особистості -- поведінка

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльності та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

 
39 15(09)(075.3)
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології [Текст] : навч. посіб. для студ. ун-тів, що навч. по спец. "Психологія" та "Філософія" / В. А. Роменець ; ред. В. Г. Петік. - К. : Вища школа, 1976. - 440 с.

Зміст:
  Предмет, методологічні основи та головні етапи історії психології. - С. 9-54
  К. Маркс, Ф. Енгельс про методологічні основи наукової психології. - С. 55-73
  Психологія як природнича наука. - С. 79-120
  Психологія як наука про виникнення і структуру суб'єктивного досвіду. - С. 122-173
  Психологія народів та її елементи. - С. 174-217
  Психологія поведінки та її детермінантів. - С. 218-270
  Психологія дії. - С. 271-291
  Розвиток В. І. Леніним марксистської методології психологічних досліджень. - С. 292-315
  Напрями, школи і системи радянської психології. - С. 315-412

Рубрики: Сеченов І. М. - про нього
Історія психології - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): психологія "колективної свідомості" -- класичний біхевіоризм -- психологія цілісності -- принципи антропологічної психології -- рефлекторна теорія психіки -- психофізичний паралелізм

Анотація:   Даний посібник, створений на основі марксистської методології, охоплює найважливіші історичні етапи розвитку психологічної науки, насамперед формування наукової психології- зарубіжної та вітчизняної, у зв'язку з ідеологічною боротьбою, розвитком інших наук і культури в цілому.

 
40 88 я73-1
О75

        Основи психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Киричук, В. А. Роменець, Т. С. Кириленко, І. П. Маноха [та ін.] ; за. - К. : Либідь, 2006. - 631 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- психологія особистості -- акмеологія -- геронтопсихологія -- психологія творчості -- диференціальна психологія -- психофізіологія -- психологія реабілітації -- психодіагностика -- радіоекологічна психологія

Анотація:   Підручник створений у відповідності з авторською навчальною програмою, базованою на вчинковому принципі, за яким виникнення та розвиток усіх психічних феноменів визначаються взаємодією ситуативного, мотиваційного, дійового й післядійового компонентів учинку. Здійснена спроба узагальнити традиційний та загальний досвід світової психологічної науки, поєднати філософський, власне психологічний та культурологічний підходи до визначення сутності психологічних явищ людського буття.

 
41 88.5я73-2
А73

Ануфрієва, Н. М.

        Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. - К. : Каравела, 2010. - 215 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): міжособистісні стосунки -- психологія спілкування -- соціальна психологія малої групи -- проблеми великої групи -- прикладна соціальна психологія

Анотація:   У навчально-методичному посібнику викладено загальні положення нормативного курсу соціальної психології, розкрито специфіку дослідження особистості в соціальній психології, проблем міжособистісних стосунків та спілкування у великих і малих групах. Розглядаються питання, пов'язані з перспективними напрямами досліджень у прикладній соціальній психології. Поданий діагностичний інструментарій і контрольні запитання сприятимуть активному і свідомому засвоєнню навчальної інформації.

 
42 88.3 я73-1
М17

Максименко, С. Д.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 271 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- розвиток психіки -- свідомість людини -- психологія особистості -- соціальні групи -- психологічний аналіз діяльності -- мовна діяльність -- спілкування

Анотація:   У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування.

 
43 88.5 я73-1
М82

Москаленко, В. В.

        Соціальна психологія [Текст] : підручник / В. В. Москаленко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 624 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія народів -- психологія мас -- біхевіоризм -- когнітивний напрямок -- психологічний напрямок -- гуманістичний напрямок -- соціально-екологічна теорія -- теорія

Анотація:   У підручнику викладено основні теми загального курсу соціалньої психології на основі сучасних досліджень в цій галузі. Проблеми, які висвітлюються в посібнику, відображають новий погляд на стан соціально-психологічної науки і відповідають тим потребам в соціальних знаннях, які склались в суспільстві на даному етапі. Зміст, що викладено в темах підручника, розкривається на основі новітніх досягнень сучасної соціальної психології. В ньому знайшли відображення ряд проблем, які ще не висвітлені в існуючих на сьогодні інших підручниках і посібниках соціальної психології, зокрема "техніка спілкування", "окремі моделі соціалізації" тощо. Теоретичний матеріал підручника ілюструється прикладами, описами експериментів, в ньому є текстовий матеріал, вправи, рекомендовано літературу до кожної теми.

 
44 88я73-1
О75

        Основи психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Веракіс, Ю. І. Завалевський, К. М. Левківський. - К. : 2005. - 416 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія діяльності -- мова і спілкування -- міжособистісні відносини -- психологія малих груп -- психологія міжгрупової взаємодії -- парапсихологія -- екстрасенсорика

Анотація:   У посібнику поданий основний мінімум матеріалу по учбовому курсу "Основи психології", яким повинен оволодіти студент, вивчаючи у вузі цю дисципліну. Матеріал у посібнику викладений таким чином, що в ньому подані практично всі відповіді на основні питання курсу, з якими судент може зустрітися на екзамені. Посібник крім основного курсу "Основи психології" доповнений темами по біоенергетиці людини, екстрасенсориці, парапсихології, метапсихології, конфліктології, психологічними оздоровчими методиками і техніками.

 
45 88.840я73-1
С79

Степанов, О. М.

        Педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Степанов. - К. : Академвидав, 2011. - 416 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): методологія педагогічної психології -- психологія учня -- психологія навчання -- психологія виховання -- психологія педагогічної діяльності вчителя

Анотація:   Сучасний педагог повинен не лише досконально володіти своїм предметом, бути ерудованою, всебічно розвиненою особтистістю, а й розуміти внутрішній світ дітей, професійно грамотно вибудовувати з ними гармонійні стосунки. Особистість учителя і учня, особливості їх відносин розкрито у пропонованому посібнику. Він містить інформацію про методологічні і теоретичні основи педагогічної психології, її історію, закономірності і динаміку психічного розвитку та формування особистості, психологічні основи учіння і навчання, методи педагогічного управління цими процесами.

 
46 88 я73-1
П86

        Психологія [Текст] : навч. посібник / М-во освіти і науки України; Нац. тех. ун-т України " Київський політехнічний ін-т. - К. : ІНКОС, 2005. - 352 с.

Рубрики: Психологія

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено п'ять блоків проблем: предмет та основні етапи розвитку психології, психологія пізнавальних процесів, психологія емоційно-вольових процесів, психологія особистості, психологія групи. Вивчення цих розділів психології маї практичну значущість для майбутніх фахівців: отримані знання допоможуть у самопізнанні, навчать раціонально підходити дол власної долі, до особистісного зростання. Окрім того, вони допоможуть встановленню ділових та міжособистісних стосунків, а також у роботі з персоналом і різними соціальними групами.

 
47 88я73-1
Ц61

Цимбалюк, І. М.

        Психологія [Текст] : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2004. - 216 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- психологія загальна -- патопсихологія -- епілепсія -- аутичні розлади -- неврози -- психопатія -- педагогічна психологія -- вікова психологія -- соціальна психологія

Анотація:   У навчальному посібнику, розробленому відповідно до програм підготовки фахівців з вищою гуманітарною університетською освітою, викладено стислий зміст курсів з психології, висвітлено основні поняття психологічної науки, подано її коротку історію, наведено засади загальної, вікової, педагогічної, соціальної і патопсихологій.

 
48 88.1я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології: XIX - початок ХХ століття [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Роменець ; голов. ред. С. В. Головко. - К. : Либідь, 2007. - 830 с.

Рубрики: Історія психології

Ключові слова (ненормовані): психологія -- міркування Куна Т. -- оптимізм -- психофізіологія органів чуття -- психологія свідомості -- психологія особистості -- психологія характеру -- сенс

Анотація:   Книжка продовжує цикл посібників автора з історії всесвітньої психології та охоплює складний і суперечливий період ХІХ - початку ХХ ст., пов'язаний із принципами дії та післядії у структурі вчинку. Поряд із висвітленням психологічної спадщини багатьох видатних мислителів розробляються малодосліджені проблеми соціальної психології.

 
49 88.59я73-1
О63

Орбан-Лембрик, Л. Е.

        Психологія управління [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2010. - 541 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психологія управління -- психологія особистості -- психологія управлінської діяльності -- соціально-психологічні особливості управління -- психологія управління людськими ресурсами

Анотація:   Сутність сучасного управління полягає у спрямуванні ділового, творчого, лідерського потенціалу людей на досягнення спільних цілей. Однією із найважливіших передумов цього є психологічні знання про специфіку, закономірності індивідуальної і групової життєдіяльності, впливу на неї. Цією теоретичною і прикладною проблематикою займається психологія управління, що продукує знання про психологічні основи, соціально-психологічну, соціокультурну, етнопсихологічну специфіку управлінської діяльності, чинники її ефективності, джерела керівництва і лідерства, причини конфліктів в управлінні, особливості і способи їх подолання, психологічні детермінанти діяльності керівників тощо.

 
50 88.59я73-1
В58

Власова, О. І.

        Соціальна психологія організацій та управління [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Власова, Ю. В. Никоненко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 398 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія організацій

Ключові слова (ненормовані): проблеми менеджменту організації -- психологічна компетентність керівника -- психологія ділових переговорів -- дослідження соціальної психології -- класифікація соціальних груп

Анотація:   У підручнику, написано з метою формування у користувачів необхідних сучасному спеціалісту-практику знань, умінь і навичок організаційно-дослідницької та управлінської діяльності, представлені матеріали, пов'язані з проблематикою соціальної психології організації та соціальною психологією управління як прикладних розділів соціальної психології та психології праці. Важливими кроками на цьому шляху є знайомство читачів з особливостями створення, продуктивного функціонування та розвитку соціальних організацій, специфікою практичної роботи психолога в організаціях, сучасним станом наукової розробки питань психологічного забезпечення індивідуальної кар'єри працівника з вищою освітою в аспекті аналізу її основних етапів і кар'єрних орієнтацій.

 
51 88.54я73-1
Д84

Дуткевич, Т. В.

        Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 456 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): психологія груп -- дитяча психологія -- педагогічний конфлікт -- конфлікт сім'ї -- психологія управління -- лідерство -- педагогічний колектив -- стиль

Анотація:   Навчальний посібник включає навчальні програми з конфліктології та основ психології управління, курс лекцій за навчальною програмою, практичні роботи і завдання для програмованого контролю знань, іменний і предметний покажчики, список рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирався з урахуванням найбільш актуальних питань конфліктології та психології управління і включає розкриття феноменології та сутності конфліктної взаємодії, понять управлінської діяльності та факторів її ефективності. Окрема увага приділяється методикам залагодження і попередження міжособистісних конфліктів на основі індивідуального підходу практичного психолога до конфліктуючих.

 
52 88.840я73-1
Г61

Головінський, І.

        Педагогічна психологія / І. Головінський. - К. : Аконіт, 2003. - 287 с.

Зміст:
  Психологія як наука. - С. 23-32
  Педагогічна і шкільна психологія. - С. 46-62
  Фізичний, розумовий і психічний розвиток та взаємозв'язок між ними. - С. 68-84
  смислові недомагання. - С. 86-96
  Мова і мовні проблеми. - С. 98-109
  Розумове недорозвинення. - С. 109-135
  Учні з недомаганням в учінні. - С. 135-145
  Емоційні та психічні збурення. - С. 145-165
  Молоднеча злочинність, бездомні діти, наркоманія та алкоголізм. - С. 165-179
  Талановиті й обдаровані учні. - С. 179-193
  Виховання та його філософічні основи. - С. 193-204
  Виховання і самовиховання у контексті вікової психології. - С. 204-213
  Філософічно-психологічні погляди Григорія Сковороди і Тараса Шевченка. - С. 220-224
  Вишкіл учителів і шкільних психологів. - С. 237-253

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): Шкільна психологія -- Розумове недорозвинення -- Виховання -- Самовиховання -- Вікова психологія -- Григорій Сковорода -- шевченко тарас

Анотація:   Праця відомого американського професора у галузі педагогічної психології Івана Головінського друкується у перекладі на сучасну українську мову. Ця книга-нове слово в українській педагогічній та психологічній науці. Вона охоплює матеріал, який включає університетський курс із педагогічної психології,що читається в університетах США, Європи та України. Книга цікава і як теоретичний посібник, і як практичне керівництво для роботи. Крім того, автор репрезентує власний погляд на ряд проблем педагогічної психології, зокрема окремий розділ присвячено педагогічним поглядам Г.Сковороди та Т.Шевченка.

 
53 88я73-1
Ц61

Цимбалюк, І. М.

        Психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Цимбалюк. - Рівне : Принт Хауз, 2003. - 136 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): історія психології -- основи патопсихології -- педагогічна психологія -- вікова психологія -- соціальна психологія

Анотація:   У навчальному посібнику, розробленому відповідно до програм підготовки фахівців з вищою гуманітарною університетськую освітою, викладено стислий зміст курсів із психології, висвітлено основні поняття психологічної науки, подано її коротку історію, наведено засади загальної, вікової, педагогічної, соціальної і патопсихології.

 
54 88.3я73-1
З14

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко [та ін.] ; за заг. ред. С. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 688 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- психіка -- особистість -- мова і мовлення -- соціальні групи -- механізми психічного відображення -- сприймання -- мислення -- увага -- емоції

Анотація:   Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. У ньому розкриті загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання психології особистості, колективу та спілкування. Особливу увагу приділено психології діяльності людини та її засобам, інноваційним технологіям і будові механізму творчості. До структури підручника включено блок інформаційно- методичних процедур, які забезпечують активну та свідому переробку і опанування сприйнятої навчальної інформації.

 
55 88.3я73-1
М17

Максименко, С. Д.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко ; відп. ред. І. В. Хронюк. - К. : Видавництво МАУП, 2001. - 256 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- соціальні групи -- психологічний аналіз діяльності -- мовлення -- спілкування -- увага -- пізнавальні психічні процеси -- сприймання -- мислення

Анотація:   У пропонованому навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування.

 
56 88.3я73-1
К65

Копець, Л. В.

        Класичні експерименти в психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Копець. - К. : Києво-Могилянська академія, 2010. - 283 с.

Рубрики: Психологія - Експериментальна психологія

Ключові слова (ненормовані): проекти Бехтерева -- класичні експерименти психології -- психологи - експериментатори -- експерименти в соціальній психології -- експерименти у віковій психології

Анотація:   Книга є пропедевтичним підготовчим курсом експериментальної психології і розповідає про найяскравіші відкриття в провідних галузях психології. Розглядаються проблеми і перспективи експериментального методу.

 
57 88.3 я73-1
М17

Максименко, С. Д.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посібник / С. Д. Максименко. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- соціальні групи -- психологічний аналіз діяльності -- психічні процеси: відчуття, мислення, сприйняття, уява, пам'ять

Анотація:   У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливотсі особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування. Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації.

 
58 88.2я73-1
З14

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - К. : Каравела, 2009. - 464 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- розвиток психіки -- свідомість -- психічні процеси -- відчуття -- сприймання -- мислення -- уява -- почуття -- емоції -- психологія особистості -- темперамент

Анотація:   У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямках, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлені ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.

 
59 88.491я73-1
Ц61

Цимбалюк, І. М.

        Психологія торгівлі [Текст] : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2007. - 368 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія торговлі

Ключові слова (ненормовані): психологія і етика -- природа психіки -- мислення і мовлення -- психологія продавця -- професійна поведінка продавця -- професійна етика

Анотація:   У посібнику на рівні сучасної психологічної науки викладено основний зміст предмету "Психологія торгівлі і етика ділових відносин". Визначено особливості і роль психічних явищ в процесі торгової діяльності як професійної, так і споживацької. Здійснена спроба по-новому підійти до аналізу і викладу системи знань про психологію продавця і покупця, їх взаємини, особливості процесу купівлі, етики поведінки при вирішенні конфліктних ситуацій, прогресивних методів торгівлі, психології торгового колективу, психологічних особливостей торгової реклами, формування іміджу працівника торгівлі.

 
60 88я73-1
С77

Старовойтенко, Н. В.

        Основи психології та педагогіки: теорія і практика [Текст] : [навч. посіб.] / Н. В. Старовойтенко, Н. М. Фоміна. - Черкаси : Вертикаль, 2010. - 336 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- особистість -- емоції -- почуття -- воля -- здібності -- психологія спілкування -- психологія конфлікту -- психологія колективу -- творчі роботи студентів

Анотація:   У посібнику викладено теоретичні основи психології і педагогіки як навчальної дисципліни. Розглядаються психічні процеси, психічні стани та властивості особистості. Стисло викладено питання теорії навчання і виховання. Подано тестові завдання для діагностики психолого-педагогічних знань студентів. Задачі, поетичні твори, притчі, студентські творчі роботи, подані в посібнику, стануть дидактичним матеріалом для виконання практичних завдань та способом формування психолого-педагогічної культури.

 
61 88.3я73-1
З14

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. ; голов. ред. Т. В. - К. : Либідь, 2005. - 464 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- розвиток психіки та свідомості -- психічні процеси -- відчуття -- сприймання -- мислення -- пам'ять -- почуття -- увага -- діяльність

Анотація:   У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямах, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлено ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.

 
62 88.40я73-1
П44

Подоляк, Л. Г.

        Психологія вищої школи [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Каравела, 2008. - 351 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання студентів

Ключові слова (ненормовані): психологія студентської групи -- управління навчальним процесом у ВНЗ -- психологічний аналіз учіння студентів -- психологія виховання студентів

Анотація:   У підручнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і предсталено найновіші відомості з психології вищої школи. З гуманістичних позицій розкрито актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою.

 
63 88.374я73-1
С13

Савчин, М. В.

        Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - К. : Академвидав, 2005. - 360 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія дитинства -- психологія підлітка -- психологія юності -- зрілий дорослий вік -- старість

Анотація:   У навчальному посібнику розкрито сутність, предмет, об'єкт, теоретичні засади, методологію, методи, структуру, функції і завдання вікової психології, функціонування її за різних історичних епох в Україні і за рубежем, а також найзначущі концепції, ідеї, теорії вікового розвитку особистості. Значну увагу в ньому приділено висвітленню особливостей психічного буття людини на всіх етапах її життя (психологія пренатального, натального періодів, дитинства, дорослості, старості).

 
64 88.49я73-1
П21

Пачковський, Ю. Ф.

        Психологія підприємництва [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Ф. Пачковський. - К. : Каравела, 2006. - 407 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості підприємця -- типи підприємців -- психологія підприємницької організації -- психологія підприємницької діяльності -- психологія підприємства

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено комплекс актуальних проблем, пов'язаних із формуванням психології підприємництва як нової для нашої країни науково-практичної галузі психологічного знання. Розглядаються наукова інтерпретація підприємництва, сучасні психологічні й соціологічні теорії походження підприємництва, його психологічні ознаки з позицій ризику, активності, творчості, лідерства. Значну увагу приділено індивідуально-психологічним і поведінковим аспектам підприємництва, основам побудови і психолого-професійні підтримці підприємницьких груп та організацій. Подано психологічний практикум з підприємництва, що сприятиме засвоюваності матеріалу і практичному використанню психологічних знань у сфері виробництва та економіки. Це друге видання навчального посібника, виправлене і доповнене.

 
65 88.3я73-1
З14

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - К. : Каравела, 2011. - 464 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- розвиток психіки -- свідомість -- психічні процеси -- відчуття -- сприймання -- мислення -- уява -- почуття -- емоції -- психологія особистості -- темперамент

Анотація:   У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямках, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлені ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.

 
66 88.374я73-5
К95

Кутішенко, В. П.

        Психологія розвитку та вікова психологія [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. - К. : Каравела, 2009. - 448 с.

Рубрики: Психологія особистості - Психологія розвитку

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток дитини -- психологія дорослої людини -- діагностика психічного розвитку дитини

Анотація:   У навчальному посібнику відображено основні проблеми вікової психології: предмет, методи, закономірності, концепції, принципи і структура науки; підходи до періодизації психічного розвитку особистості; специфіка пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, індивідуально-психологічних особливостей людини на різних етапах онтогенезу.

 
67 88.5в
І90

        Історіографічні та методологічні координати теорій соціальної психології [Текст] : монографія / [М. М. Слюсаревський, В. В. Жовтянська, М. М. Скорик [та ін.]] ; за наук. ред. М. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 360 с.

Зміст:
  Слюсаревський М. М.  Історіогенез соціальної психології як джерело уявлень про її змістовий обсяг і дисциплінарну будову / М. М. Слюсаревський. - С. 9-34
  Скорик М. М.  Наукові теорії та їхні особливості в царині соціальної психології / М. М. Скорик. - С. 35-52
  Климчук Н. В.  Ідейна спадщина західноєвропейського періоду передісторії соціальної психології / Н. В. Климчук. - С. 53-74
  Кальницька Ю. С.  Перші соціально-психологічні теорії та їх відображення в сучасному науковому дискурсі / Ю. С. Кальницька, М. М. Слюсаревський. - С. 75-91
  Бублик П. І.  Соціально-психологічні протоідеї у філософській та публіцистичній спадщині українських мислителів XVI - XVIII століть / П. І. Бублик. - С. 92-106
  Кальницька Ю. С.  Становлення і розвиток соціально-психологічної думки в Україні у ХІХ - на початку ХХ століття / Ю. С. Кальницька. - С. 107-135
  Рибалка В. В.  Особливості розвитку вітчизняної соціально-психологічної думки у 20 - 50-х роках ХХ століття / В. В. Рибалка. - С. 136-154
  Слюсаревський М. М.  Основні зарубіжні та радянські соціально-психологічні теорії / М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова. - С. 155-212
  Жовтянська В. В.  Розвиток теоретичного знання в сучасній українській соціальній психології / В. В. Жовтянська. - С. 213-231
  Бублик П. І.  Практична релевантність соціально-психологічних теорій (На прикладі поширених в Україні психотерапевтичних практик) / П. І. Бублик. - С. 232-254
  Слюсаревський М. М.  Методологічний простір побудови і критерії оцінювання соціально-психологічних теорій / М. М. Слюсаревський. - С. 255-296
  Хазратова Н. В.  Параметри залежності та перспективи автентичності вітчизняної соціальної психології / Н. В. Хазратова. - С. 297-314

Рубрики: Психологія соціальна

Ключові слова (ненормовані): історіогенез соціальної психології -- соціально-психологічні теорії

Анотація:   У колективній монографії відтворено загальну картину історіогенезу соціально-психологічного знання, реконструйовано і співвіднесено в хронологічних межах від XVI до ХХ ст. основні тракторії його розвитку на зарубіжних та вітчизняних теренах. Проаналізовано зарубіжний і вітчизняний досвід теоретичних напрацювань у галузі соціальної психології, запропоновано оригінальну концепцію методологічного простору побудови та критеріального оцінювання соціально-психологічних теорій, досліджено вплив зарубіжних ідей і теорій на сучасну українську соціальну психологію та окреслено перспективи її автентичного розвитку.

 
68 15.(09)(075.3)
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології стародавнього світу і середніх віків [Текст] : навч. посіб. для студ. ун-тів, що навч. по спец. "Психологія" та "Філософія" / В. А. Роменець ; ред. : В. Г. Петік. - К. : Вища школа, 1983. - 416 с.

Рубрики: Історія психології - Психологія стародавнього світу
Китай

Ключові слова (ненормовані): період становлення психології -- психологічні вчення Китаю, Індії, Близького Сходу, Греції, Риму -- психологія в період середньовіччя

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто методологічні основи і ранні періоди становлення психології: міфологічний, що виражає первісний народний світтогляд, Стародавнього світу, що охоплює психологічні вчення Китаю, Індії, Близького Сходу, Греції, Риму, а також період середньовіччя з його патристичною і схоластичною психологією.

 
69 88.3я73-5
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Загальна психологія [Текст] : практикум / Н. Є. Герасімова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 208 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- особистість -- увага -- відчуття -- пам'ять -- мислення -- уява -- емоції -- воля -- почуття -- характер -- темперамент -- психологія спілкування

Анотація:   Навчальне видання практичних завдань і вправ для сприяння засвоєнню набутих знань, умінь та навичок викладачів та студентів.

 
70 88.49 я73-1
Л71

Ложкін, Г. В.

        Економічна психологія [Текст] : навч. посіб / Г. В. Ложкін; В. В. Спасєнніков, В. Л. Комаровська. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія комерційної таємниці -- психологія багатства -- психологія бідності

Анотація:   У навчальному посібнику зосереджено увагу на основних проблемах економічної психології, розкрита структура економічної свідомості, визначені особливості поведінки індивіда у сфері господарської діяльності. Розглянуто ставлення людини до грошей, багатства і бідності, підприємницької діяльності. Широко використано досвід іноземних фахівців та результати досліджень, проведених російськими вченими.

 
71 88.48я73-1
М42

        Медична психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, І. А. Коваль, К. С. Максименко, М. В. Папуча ; за заг. ред. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 516 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Медична психологія

Ключові слова (ненормовані): розвиток психіки -- свідомість -- особистість -- психічні розлади -- психічні розлади особистості -- соматичні розлади особистості -- психологія лікувальної взаємодії

Анотація:   Підручник містить систематизований виклад основних розділів медичної психології, викладених з позиції цілісної особистості, яка на різні впливи оточення реагує різноманітними психічними та соматичними змінами. Уперше комплекс медико-психологічних знань подано з точку зору психології особистості та у поєднанні з психіатрією, психосоматичною медициною, соціальною психологією. Пацієнт розглядається не тільки як об'єкт діагностики і терапії, але й як суб'єкт зі складним психологічним світом, що індивідуально реагує на хворобу і мови мікросоціального середовища. Розвиток і поглиблення психологічного аспекту медичної моделі хвороби дозволяють сприймати хворого не як нозологічну одиницю, а як неповторну індивідуальність.

 
72 88.454я73-1
Д75

Дроздова, М. А.

        Психологія мистецтва [Текст] : навч. посіб. для студ. із фаху "Психологія" / М. А. Дроздова ; наук. ред. : М. А. Скок. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. - 104 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія творчості

Ключові слова (ненормовані): психологія творчої особистості -- соціальна психологія мистецтва -- практичні аспекти психології мистецтва -- психологічні аспекти візуальних видів мистецтва

Анотація:   Представлений навчальний посібник містить короткий огляд основних питань такого наукового напряму, як психологія мистецтва. Наведені основні поняття, теорії з даної галузі, а також опис навчального курсу при кредитно-модульній системі навчання.

 
73 88.40я73-1
П44

Подоляк, Л. Г.

        Психологія вищої школи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Філ-студія, 2006. - 316 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія виховання студента

Ключові слова (ненормовані): психологія виховання особистості студента -- психологія комунікативної взаємодії викладача зі студентами -- студентське самоврядування -- протиріччя і конфлікти

Анотація:   У посібнику з гуманістичних позицій розглядаються актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою. Міститься типова навчальна програма з дисципліни "Психологія вищої школи", конспекти лекції до кожної теми, завдання до практично-семінарських занять, окреслено зміст самостійної роботи та методичні рекомендації до неї.

 
74 88.3я73-5
З14

        Загальна психологія: практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. В. Темрук. - К. : Каравела, 2005. - 280 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- пізнавальна сфера людини -- емоційно-вольова сфера людини -- особистість у діяльності і спілкуванні -- індивідуально-психологічні

Анотація:   Практикум призначений для грунтовного оволодіння навчальним курсом "Загальна психологія", який читається на факультетах педагогічних університетів, інститутів, коледжів; інститутів та факультетів післядипломної освіти, що включають спеціальність "Психологія", "Практична психологія", "Соціальна педагогіка" тощо. У навчально-тематичний план курсу за рішенням навчальних закладів можуть бути внесені зміни у відповідності до навчальних планів.

 
75 88я73-1
С79

Степанов, О. М.

        Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2006. - 520 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- спілкування -- пізнавальна діяльність -- емоційно-вольова сфера -- психологія індивідуальності -- теорії освіти і навчання -- методика

Анотація:   У посібнику розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Складається він із двох структурно цілісних частин. У першій з'ясовано основні категорії й актуальні методологічні проблеми сучасної психології, проаналізовано психологічні закономірності пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери особистості та функції спілкування, охарактеризовано темперамент, характер, здібності індивідуальності. Матеріал другої частини розкриває основні закономірності цілісного педагогічного процесу, актуальні проблеми дидактики і теорії виховання.

 
76 88.5я73-1
К67

Корнєв, М. Н.

        Соціальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Н. Корнєв, А. Б. Коваленко. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 1995. - 303 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): проблеми соціальної психології -- психологія спілкування -- особистість -- соціальна психологія груп

Анотація:   Висвітлено сучасний стан загальних проблем і конкретних питань соціальної психології.

 
77 88я73-1
М17

Максименко, С. Д.

        Експериментальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, Е. Л. Носенко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 359 с.

Рубрики: Психологія - Експериментальна психологія

Ключові слова (ненормовані): динаміка -- планування експерименту -- квазіекспериментальні плани -- неекспериментальні емпіричні дослідження -- методи експериментального дослідження вербального навчання -- соціальна психологія

Анотація:   В підручнику викладено методологічні засади психологічного дослідження, стани становлення експериментального методу в психології, наведена класифікація і характеристика емпіричних методів психологічних досліджень, проаналізовані три основні дослідницькі парадигми - дескриптивна, кореляційна, маніпулятивна. Детально розглянуті процедура й організація психологічного експеримента, джерела виникнення і способи контролю змінних, схеми основних експериментальних і квазіекспериментальних планів. Стисло подано методи досліджень у традиційних галузях експериментальної психології. У заключній главі першої частини підручника викладено експериментальне дослідження української студентки з оригінальної проблематики, яка ще не була предметом дослідження у вітчизняній психології.

 
78 88.37я73-1
С81

Столяренко, О. Б.

        Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам'янець-Поділ. : Медобори, 2012. - 220 с.

Рубрики: Психологія особистості

Ключові слова (ненормовані): психологія Адлера -- психоаналіз Фромма -- теорія Келлі -- психологія свідомості Вільяма Джемса -- особистість в радянській психології -- психологічна

Анотація:   Навчальний посібник розкриває різноматні підхои до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особивості ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини. Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові положення про природу особистості та розвинути навички психологічного аналізу особистості.

 
79 88я73-5
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Основи психології [Текст] : практикум / Н. Є. Герасімова, С. А. Мукомел. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 220 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- психологія особистості -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- мислення -- уява -- емоції -- воля -- характер -- темперамент -- здібності -- психологія

Анотація:   Курс дає знання форм засобів і методів аналізу навчально-виховних ситуацій визначення і рішення педагогічних задач як у сім'ї, так і в трудовому колективі.

 
80 88.3 я73-2
Ц58

Цигульська, Т. Ф.

        Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та іншим [Текст] : курс лекцій: навч. посіб. / Т. Ф. Цигульська. - К. : Наукова думка, 2000. - 190 с.

Рубрики: Психологія прикладна

Ключові слова (ненормовані): предмет психології -- стан психології -- соціально-психологічні явища -- структура і активність особистості -- воля -- стрес

Анотація:   У посібнику розглянуто проблеми загальної та прикладної психології, курс лекцій з якої автор викладає у Кіровоградському державному педагогічному університеті. Особлива увага приділена проблемам, які ще недостатньо висвітлені у науково-методичній літературі: проблеми критичного творчого мислення, моделей та етапів спілкування, умов ефективного спілкування. Здійснена спроба поєднати ряд психологічних понять з біблійними уявленнями про людську душу. Велика увага приділена прикладним аспектам психології, зокрема способам подолання стресу, прийомам ефективного спілкування та самовиховання волі.

 
81 88.49я73-1
П21

Пачковський, Ю. Ф.

        Психологія підприємництва [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Ф. Пачковський. - К. : Каравела, 2007. - 416 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психологія

Ключові слова (ненормовані): інноваційна поведінка -- лідерство -- психологія особистості підприємця -- психологічні типи підприємців -- психологія підприємницької діяльності -- психологія підприємницької організації

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено комплекс актуальних проблем пов'язаних із формуванням психології підприємництва як нової для нашої країни науково-практичної галузі психологічного знання. Розглядаються наукова інтерпретація підприємництва, сучасні психологічні й соціологічні теолрії походження підприємництва, його психологічні ознаки з позицій ризику, активності, творчості, лідерства. Чималу увагу приділено індивідуально-психологічним рисам підприємця, соціопсихологічним типам підприємців, мотиваційним і поведінковим аспектам підприємництва, основам побудови і психолого-професійній підтримці підприємницьких груп та організацій. Подано психологічний практикум з підприємництва, що сприятиме засвоюваності матеріалу і практичному використанню психологічних знань у сфері виробництва та економіки. Це третє видання навчального посібника, виправлене і доповнене.

 
82 88.59я73-1
Х69

Ходаківський, Є. І.

        Психологія управління [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Є. І. Ходаківського. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 663 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): основи соціоінтеграції -- праксеологічні кластери -- маніпуляція суспільною свідомістю -- психологія реклами -- теорія особистості -- праксеологія -- людиноетичні аспекти управління

Анотація:   Підручник підготовлено колективом науковців вищих навчальних закладів. У праці представлено принципи формування трудових колективів, соціоінтеграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджера, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією. Викладено прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, пракселогічні кластери. Запропоновано психоінформативні засади менеджменту, проанавлізовано зміст соціально-психологічної роботи сучасного управління з урахуванням тенденцій до групової самоорганізації та психологічних особливостей управління.

 
83 88.59я73-1
К61

Коломінський, Н. Л.

        Психологія педагогічного менеджменту / Н. Л. Коломінський. - К. : Видавництво МАУП, 1996. - 176 с.

Зміст:
  Психологічні особливості процесу управління в установах освіти. - С. 5-59
  Соціально-психологічні проблеми взаємодії менеджера освіти з іншими людьми. - С. 59-159

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): педагогічний менеджмент -- соціально-психологічний клімат в колективі -- національна школа України -- психологія спілкування -- розв'язування конфліктів

Анотація:   Посібник містить науково-обгрунотовані психологічні рекомендації щодо здійснення процесу управління установами освіти в умовах розбудови національної школи України. Актуальні проблеми психології спілкування, формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, удосконалення стилю керівництва в установах освіти, запобігання та розв'язування конфліктів аналізуються з точки зору досягнень сучасної світової психології. Пропонуються конкретні шляхи оптимального вирішення цих проблем в сучасних умовах. Посібник містить психологічні тести, анкети, які мають загальне визнання у світовій психології, а також такі, що розроблені автором.

 
84 88.352я73-1
Р65

Розов, В. І.

        Адаптивні антистресові психотехнології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Розов. - К. : Кондор, 2010. - 276 с.

Рубрики: Психологія практична - Психотехнології

Ключові слова (ненормовані): психологія -- адаптивна саморегуляція -- антистресове харчування -- аутогенне тренування -- техніка дихання -- медитація -- сновидіння -- антистресові умови діяльності -- самопізнання

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та практичні проблеми адаптивних антистресових психотехнологій. Особлива увага приділяється практичним питанням розвитку адаптивності та адаптивної саморегуляції стресу. Матеріали посібника можуть бути використані для лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять з таких дисциплін, спецкурсів та тем: "Практична психологія", "Медична психологія", "Психогігієна та психопрофілактика", "Психологія здоров'я", "Психотерапія адаптаційних розладів", "Управління стресом (стрес-менеджмент"), "Психічна саморегуляція стану", "Психологія управління", "Психологія екстремальних ситуацій" тощо.

 
85 88.352я73-1
Р65

Розов, В. І.

        Адаптивні антистресові психотехнології [Текст] : навч. посіб. / В. І. Розов. - К. : Кондор, 2005. - 278 с.

Рубрики: Психологія практичнаBПсихотехнології

Ключові слова (ненормовані): стресу -- причини стресу -- професійний стрес -- емоції -- почуття -- психологія особистості -- адаптивна саморегуляція -- саморегуляція стресу -- сновидіння -- самопізнання

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та практичні проблеми адаптивних антистресових психотехнологій. Особлива увага приділяється практичним питанням розвитку адаптивності та адаптивної саморегуляції стресу. Матеріали посібника можуть бути використані для лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять з таких дисциплін, спецкурсів та тем: "Практична психологія", "Медична психологія", "Психогігієна та психопрофілактика", "Психологія здоров'я", "Психотерапія адаптаційних розладів", "Управління стресом (стрес-менеджмент"), "Психічна саморегуляція стану", "Психологія управління", "Психологія екстремальних ситуацій" тощо.

 
86 88.49
С45

Скребець, В. О.

        Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи [Текст] : монографія / В. О. Скребець. - К. : Слово, 2004. - 440 с.

Зміст:
  Екологічна психологія: предмет, теорія і методологія. - С. 13-67
  Феноменологія екологічної свідомості у життєдіяльності українців та підходи до її вивчення. - С. 86-142
  Екологічна свідомість в умовах дистресу екотехногенної катастрофи. - С. 173-292
  Концептуальні визначення та науково-прикладне значення екопсихологічного знання. - С. 323-364

Рубрики: Психологія прикладна - Екологічна психологія

Ключові слова (ненормовані): екологічні екстремальні ситуації -- ЧАЕС -- Екотехногенна катастрофа -- Техногенний вплив на екосистеми

Анотація:   В монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні аспекти екологічної психології на прикладі адаптації потерпілого від аварії на ЧАЕС населення України у віддалених наслідках катастрофи. Розглядаються проблеми природного адаптоекосоціогенезу масової екологічної свідомості як у теоретичному плані, так і в прикладному значенні. Описані явища і форми прояви екологічної свідомості в умовах екотехногенної катастрофи. Дається системний структурно-функціональний аналіз екопсихологічної феноменології буденної свідомості в умовах екстремальності. На основі проведених польових досліджень подається авторська концепція екологічної психології, пропонується проект навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "практична психологія екстремальних ситуацій".

 
87 88.5я73-1
О63

Орбан-Лембрик, Л. Е.

        Соціальна психологія [Текст] : у 2 кн. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Кн. 1 Соціальна психологія особистості і спілкування / Л. Е. Орбан-Лембрик; голов. ред. В. М. Куценко. - К. : Либідь, 2004. - 576 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія спілкування

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- особистість і суспільство -- соціалізація особистості -- психологія спілкуванняя -- соціально-психологічна некомпетентність -- міжособистісні стосунки

Анотація:   Розв'язання проблеми особистості і спілкування в соціальній психології є вельми нагальним і актуальним у наш час, адже дедалі більше людей усвідомлює, що без ліквідації соціально-психологічної некомпетентності неможливо побудувати правову й суверенну державу. Піручник є однією з перших спроб систематизації соціально-психологічних знань стосовно особистості і спілкування. В ньому широко використані дані нових теоретичних і експериментальних досліджень вітчизняних та зарубіжних учених і практиків.

 
88 88.4я73-5
Ш14

Шавровська, Н. В.

        Практикум з вікової психології / Н. В. Шавровська. - К. : Марич, 2009. - 83 с.

Рубрики: Психологія вікова

Ключові слова (ненормовані): лабораторні заняття з психології

Анотація:   Навчальний посібник пропонує практичні заняття до курсу "Вікова психологія". Вони включають лабораторні заняття, анкетування, різноманітні методики досліджень. Наш посібник має на меті навчити студентів володіти основами аналізу психічного розвитку; володіти основними критеріями та технологіями аналізу особливостей кожного вікового періоду; сформувати уявлення про специфіку наукових досліджень у віковій психології.

 
89 88.54я73-1
П86

        Психологія вирішення конфліктів [Текст] : навч. посіб. / В. О. Джелалі. - К. : Р.И.Ф., 2006. - 319 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): вирішення конфліктів -- психологія міжособистісних відносин -- психологія малих груп -- психологія міжгрупової взаємодії -- характер -- класифікація Жикаренцева В.

Анотація:   У посібнику поданий основний матеріал по учбовому курсу "Конфліктологія". Матеріал у посібнику викладений таким чином, що в ньому подані практично всі відповіді на основні питання курсу, з якими студент може зустрітися на екзамені. Посібник крім основного курсу доповнений коротким тлумачним словником психологічних термінів, тестами, вправами.

 
90 88.3я73-4
М99

М'ясоїд, П. А.

        Задачі з курсу загальної психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / П. А. М'ясоїд ; ред. Н. В. Леонова. - К. : Вища школа, 2000. - 184 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): відчуття -- уява -- увага -- емоції -- воля -- інструментальна функція психіки -- темперамент -- здібності -- характер -- задачі з курсу психології

Анотація:   Науково обгрунтовано організацією навчальної діяльності і самостійної роботи студентів над курсом загальної психології. До кожної теми курсу дібрано систему задач різного типу. До задач подано посилання на літературу, що полегшує їх розв'язання. Висвітлено також методику роботи з посібником, наведено приклади розв'язання задач. Пропонований посібник разом з курсом "Загальної психологія" цього ж автора складає навчально-методичний комплекс з цієї дисципліни.

 
91 88.59 я73-1
С12

Савельєва, В. С.

        Психологія управління [Текст] : навчальний посіб. / В. С. Савельєва. - К. : Професіонал, 2005. - 320 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): етносоціальні особливості управління -- етнопсихологічні особливості управління -- психологія особистості керівника

Анотація:   Навчальний посібник являє собою систематичний курс із психології управління. У посібнику подано фундаментальні положення загальної і соціальної психології, що мають важливе значення для розуміння психологічних закономірностей і механізмів управлінської діяльності керівника. Розглянуто етносоціальні та етнопсихологічні особливості управління в Україні. Висвітлено психологічні аспекти управлінської діяльності та особливості керівника. Матеріал у посібнику подано з об'єктивних теоретико-методологічних позицій. Відмінною рисою посібника є контрольні питання й тести для самоперевірки в кінці кожного розділу, що підвищує ефективність використання цієї книги для самостійної роботи студентів всіх форм навчання.

 
92 88.471
П86

        Психологія судового розгляду кримінальних справ [Текст] : монографія / М. В. Костицький, В. Я. Марчак, О. К. Черновський, А. В. Фєдіна. - Чернівці : Видавництво Чернівецького національного університету, 2010. - 399 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): кримінальне судочинство -- криміналістична психологія -- психологічний аналіз рішень судді -- психологія судді

Анотація:   У монографії на основі чинного законодавства та здобутків юридичної психології, кримінального, кримінально-процесуального права і криміналістики розкриваються юридико-психологічні особливості судового розгляду кримінальної справи; встановлюються психологічні особливості діяльності судді та інших учасників судового розгляду кримінальної справи; розкрито сутність та зміст психологічних чинників, що впливають на прийняття суддею рішень у ході судового розгляду кримінальної справи; поняття "правосвідомості судді"; необхідність, межі та можливості використання спеціальних психологічних знань під час судового розгляду кримінальної справи; тактика застосування психологічних прийомів дослідження доказів при судовому розгляді кримінальних справ; положення щодо форм використання спеціальних психологічних знань у кримінальному судочинстві.

 
93 88 я73-1
С79

Степанов, О. М.

        Основи психології і педагогіки [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закл / О. М. Степанов , М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2003. - 504 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психології -- спілкування -- міжособистісні стосунки -- емоційно-вольова сфера -- темперамент -- характер -- здібності -- педагогічний процес -- система освіти -- зміст

Анотація:   У посібнику розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи.Складається він із двох структурно цілісних частин. У першій з'ясовано основні категорії й актуальні методологічні проблеми сучасної психології, проаналізовано психологічні закономірності пізнавальної діяльності,емоціно-вольової сфери особистості та функції спілкування, охарактеризовано темперамент, характер, здібності індивідуальності. Матеріал другої частини розкриває основні закономірності цілісного педагогічного процесу, актуальні проблеми дидактики і теорії виховання.

 
94 88.374я73-1
В43

        Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 376 с.

Рубрики: Психологія вікова

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток людини -- психологія дитинства -- психологія юнацтва

Анотація:   У навчальному посібнику на засадпх досягнень як світової, так і вітчизняної психологічної думки розкрито зміст вікової психології. Поєднання інформаційного та котрольно-дослідницького блоку у змісті книги дозволить читачеві не тільки опрацювати наукову інформацію, а й поглибити і перевірити свою компетентність шляхом розв'язування задач, пошуків відповідей на проблемні питання, проведення базових прикладних досліджень.

 
95 88.47 я73-1
М42

Медведєв, В. С.

        Кримінальна психологія [Текст] : підруч. / В. С. Медведєв. - К. : Атіка, 2004. - 368 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія злочинності

Анотація:   У підручнику відповідно до чинного Кримінального кодексу України висвітлено психологічний мехнізм злочину, особистість і групу як суб'єкти злочину, психологію професійної, корупційної, жіночої, організованої злочинності неповнолітніх. Розкрито також проблеми питання злочинності як кримінально-психолоігчного явища, психології жертви.

 
96 88.411я73-1
Т65

Траверсе, Т. М.

        Психологія праці [Текст] : наук.-метод. посіб. / Т. М. Траверсе. - К. : Інститут післядипломної освіти КНУ, 2004. - 115 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Ключові слова (ненормовані): психологія праці -- психологічна інтерпретація праці -- професійна діяльність -- особистість в процесі професіоналізації -- професіогенез особистості -- професійна орієнтація

Анотація:   У посібнику подається авторська розробка курсу "Психологія праці" в інтегративно-модульній формі. За відповідних умов це може сприяти більш ефективному засвоєнню матеріалу в ході групової та самостійної роботи особи, яка навчається.

 
97 88.49я73-1
Л72

Лозниця, В. С.

        Психологія менеджменту. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лозниця; гол. ред. ради В. І. Шпак; відп. за вип. К. Хмарна. - К. : ЕксОб, 2000. - 512 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія кооперації праці -- мотиви праці -- кадри організації -- психологія ділового спілкування -- колектив -- діяльність персоналу -- психологічний імідж

Анотація:   Посібник складається з двох книг і є логічно розгорнутим, значно доповненим та удосконаленим варіантом навчального посібника, який вийшов за цим авторством у 1997 р. і користується великим попитом. Перша книга, в якій викладена теорія, пройшла випробовування часом, містить наукову новизну і заслужила схвальну оцінку фахівців. Матеріал другої книги, напрацьований протягом п'яти років на практичних заняттях, публікується вперше і є своєрідним "ноу-хау" автора. Це - авторські сценарії тренінгів; методики "вступу" в рольові ігри, перекладені вперше з німецької; вперше розроблені управлінські завдання, які базуються на випробуваних часом психологічних методиках, а також перекладені українською, адаптовані і місцями доопрацьовані психологічні тести.

 
98 88.3 я73-1
М99

М'ясоїд, П. А.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл / П. А. М'ясоїд. - К. : Вища школа, 2004. - 487 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психіка -- онтогенез психіки -- психічний розвиток -- спілкування -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- мислення -- уява -- емоції -- темперамент -- здібності

Анотація:   Висвітлюється предмет загальної психології з позицій системно-діяльнісного аналізу, основою якого є погляд на психіку як ідеальне явище, що несе в собі єдність суб'єктивного й об'єктивного, існує у процесах діяльності життєвої істоти, є осередком життя, що функціонує на різних рівнях. Кожну тему завершує перелік питань для самостійної роботи студентів і список рекомендованої літератури. Функцію предметного покажчика виконує "Система понять і категорій психології". Пропонований посібник разом із "Задачами з курсу загальної психології" цього ж автора складає навчально-методичний комплекс цієї дисципліни". Друге видання (1-ше вид.-1998 р.) доповнене іменним покажчиком.

 
99 88.3 я73-1
К68

Корольчук, М. С.

        Психологія: Схеми, опорні конспекти, методики [Текст] : навч. посіб. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко; за ред. М. С. Корольчука. - К. : Ніка-Центр, Ельга, 2005. - 320 с.

Рубрики: Психологія

Анотація:   Посібник містить 64 схеми, що розкривають структуру психіки особистості, психології колективу, основні характеристики категоріального апарату психології та деякі методи дослідження. Схематичне зображення та опорні конспекти допомагають усвідомити і засвоїти основи психології, методику вивчення внутрішнього світу людини, що може використовуватись з метою формування її стійких психічних якостей, здорового емоційно-психологічного клімату в колективах, ефективної підготовки особистості до професійної роботи-як головного елемента психологічного забезпечення діяльності.

 
100 88.411я73-1
Б19

Баклицький, І. О.

        Психологія праці [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Баклицький. - К. : Знання, 2008. - 655 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Ключові слова (ненормовані): психології праці -- психологічне вивчення професій -- класифікація професій -- професійна діяльність -- професійні кадри -- професійний відбір -- розміщення кадрів

Анотація:   У підручнику висвітлено основні питання теорії та методології дослідження трудової діяльності людини. Головну увагу зосереджено на аналізі уявлень про суб'єктів праці, психології мотивації та відбору, навчанні та підвищенні кваліфікації кадрів для різних професій і видів діяльності залежно від психологічного складу та працездатності людей. Розглянуто питання аварійності та травматизму на виробництві, соціально-психологічної адаптації особистості.

 
101 88.501я73-1
Л82

Лубкович, І. М.

        Соціальна психологія масової комунікації [Текст] : підруч. для студ. ф-тів та від-нь журналістики / І. М. Лубкович ; рец.: І. Михайлин, В. Демченко, Т. Бондаренко. - Л. : ПАІС, 2013. - 251 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія масової комунікації

Ключові слова (ненормовані): соціальна психологія груп -- психологія спілкування -- журналістське спілкування -- психологічні аспекти масової комунікації

Анотація:   У підручнику проаналізовано застосування методів соціальної психології у журналістській практиці, розкрито з соціально-психологічної точки зору журналістську методику збору інформації та спілкування журналіста з аудиторією.

 
102 88.59р30кр
І98

Іщенко, М. П.

        Психологія управління [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. П. Іщенко, В. І. Шарий ; за ред. М. П. Іщенка. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 235 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психології -- навчальна програма -- плани лекцій -- плани семінарських занять -- контроль знань з психології -- теми рефератів -- теми

Анотація:   Метою навчальної дисципліни є надання слухачам теоретичних знань з основ управлінської та політичної психології, а також іміджелогії, зокрема концептуально-методичних засад управлінсько-психологічних процесів, технологій побудови політичного іміджу; ознайомлення з сучасними методами управлінсько-психологічного аналізу суспільних процесів і явищ та технологіями здійснення політичного впливу, засобами і прийомами побудови іміджу суб'єктів політики, досвідом його практичного впровадження.

 
103 88.374я73-1
З12

Заброцький, М. М.

        Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / М. М. Заброцький. - К. : Видавництво МАУП, 1998. - 92 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- онтогенез людської психіки -- психічний розвиток немовлят -- особистість -- психологічна готовність дітей до школи -- психологія молодших

Анотація:   У пропонованому посібнику розглянуто основні теоретичні погляди провідних вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі індивідуального розвитку людської психіки, охарактеризовано закономірності її формування від народження до зрілості.

 
104 88.59я73-1
П86

        Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон ; за заг. ред. - К. : СІК ГРУП Україна, 2013. - 293 с.

Рубрики: Психологія - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- тип мислення -- інтелект -- психічне здоров'я особистості -- психологічний захист -- психологія мотивації у державному

Анотація:   Навчальний посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Психологія управління".

 
105 88я73-1
В18

Варій, М. Й.

        Психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 288 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- центральна нервова система людини -- особистість -- психіка -- пам'ять -- мислення -- інтелект -- уява -- увага -- емоції -- почуття

Анотація:   У навчалдьному посібнику висвітлено головні аспекти загальної психології, а також соціально-психологічні основи функціонування людських спільнот, зокрема злочинних, а також психологічні основи національної безпеки.

 
106 88.3я73-1
З14

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. і середніх навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - К. : Просвіта, 2005. - 461 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): методи психології -- свідомість -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- мислення -- уява -- увага -- особистість -- спілкування -- темперамент -- характер -- здібності

Анотація:   Навчальний посібник являє спробу представити загальну психологію на основі генетично-моделюючого підходу з урахуванням сучасних досягнень української та зарубіжної психології.

 
107 88.59я73-1
К90

Кулініч, І. О.

        Психологія управління [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Кулініч. - К. : Знання, 2008. - 292 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психології управління -- особистість в організації -- трудова діяльність особистості -- соціальні аспекти керівництва -- психологічні аспекти керівництва -- оцінювання

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто основні проблеми психології управління, розкрито поняття, загальні засади, структуру, функції, методологію, історію розвитку та сучасні тенденції управління. Всебічно висвітлено психологічні особливості управління, а також різноманітні прикладні проблеми. Використано досвід іноземних фахівців та результати проведених досліджень.

 
108 88.5 я73-1
О63

Орбан-Лембрик, Л. Е.

        Соціальна психологія [Текст] : посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2003. - 448 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Анотація:   Навчальний посібник містить систематизований виклад курсу соціальної психології. Головна його проблематика стосується предмета, завдань, функцій, методології і методів соціальної психології, соціально-психологічних проблем особистості, міжособистісного спілкування, особливостей функціонування соціальних груп, внутрігрупових і міжгрупових відносин. Також розкрито історичний розвиток соціально-психологічних ідей, охарактеризовано напрями прикладної соціальної психології. Теоретичний та історичний матерал проілюстровано фактами соціально-психологічного буття особистості, спільнот. Спеціальні запитання, завдання сприяють актуалізації аналітичного пізнання різноманітних аспектів соціально-психологічної проблематики.

 
109 88.3я73-1
І46

Ільїна, Н. М.

        Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ільїна. - Суми : Університетська книга, 2009. - 238 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- біологічні основи психіки -- психіка і свідомість -- психологія соціальних спільнот -- спілкування -- діяльність -- пізнавальна сфера особистості

Анотація:   У посібнику в доступній формі висвітлені основні поняття загальної психології. Структура тематичного інформаційного масиву спрямована на його успішне засвоєння. Окремі складники розділів (тестові технології) розроблені в контексті впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

 
110 88.482я73-1
Б86

Бочелюк, В. Й.

        Психологія людини з обмеженими можливостями [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 261 с.

Рубрики: Психологія практична - Психодіагностика

Ключові слова (ненормовані): психології -- психофізичні порушення -- соціально-психологічні особливості -- психічні захворювання -- психологічна реабілітація -- психологічна готовність вчителя -- психодіагностика вчителя

Анотація:   Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об'єкт і завдання цієї науки. Також вказується на соціально-психологічні особливості людини різними психофізичними порушеннями та основи її психологічної реабілітації. Значна увага приділяється основам психологічної готовності вчителів до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, визначено зміст та психологічну структуру до такого роду педагогічної діяльності, методику її діагностики, а також систему корекційної роботи з підвищення рівня готовності вчителя до професійної діяльності.

 
111 88 я73-1
Л72

Лозниця, В. С.

        Психологія і педагогіка: Основні положення [Текст] : навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / В. С. Лозниця. - К. : ЕксОб, 2000. - 303 с.

Рубрики: Психологія

Анотація:   Навчальний посібник містить основні теми дисциплін" Загальна психологія" та "Дидактика". У ньому розглядаються механізми психологічних явищ і поведінки людини, структура діяльності, формування особистості, типи нервової системи і темпераменту, психічні стани і пізнавальні процеси, методи практичної психології, зв'язок між психологією та педагогікою, історичні аспекти розвитку освіти в Україні та історичні форми навчання,зміст освіти, види, методи, принципи і контроль навчання, організація навчання у вищій шуолі. Вперше розроблено систему наочних схем для кращого засвоєння складних понять, аналізується придатність історичних форм навчання до сучасних умов. Оригінальним є концепція побудови посібника і розроблення завдань для закріплення теорії; подано дидактичні та психологічні тести до розділів.

 
112 88.1(0)я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології епохи Відродження [Текст] : навч. посіб. для студ. ун-тів, що навчаються з спец. "Психологія" та "Філософія" / В. А. Роменець. - К. : Вища школа, 1988. - 408 с.

Рубрики: Історія психології

Ключові слова (ненормовані): психологія епохи Відродження -- історія психології

Анотація:   У посібнику розглядаються загальні закономірності становлення психологічної науки доби Відродження, особливості її розвитку в культурних регіонах-східних і західних. Особливу увагу приділено розвитку вітчизняної психології в цей період.

 
113 88.5я73-1
Г61

Головатий, М. Ф.

        Політична психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Головатий. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 399 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Політична психологія

Ключові слова (ненормовані): соціальна система -- людина і політика -- психологія громадської думки -- національна ідея -- політична орієнтація

Анотація:   У пропонованому підручнику розглядається феномен "політична психологія" як малодосліджена і малосистематизована в Україні наукова і прикладна дисципліна. Розкриваються сутність, предмет і мета політичної психології, її структура, особливості та основні форми вивчення. Аналізуються психологічні аспекти формування громадської думки, політичної поведінки та участі, особливості формування національної еліти та ін.

 
114 88.8я73-1
К89

Кузікова, С. Б.

        Теорія і практика вікової психокорекції [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Б. Кузікова. - Суми : Університетська книга, 2006. - 384 с.

Рубрики: Психологія практична - Психокорекція

Ключові слова (ненормовані): психологія -- психоаналіз -- психорокекційна ситуація -- психорокекційна практика -- лікувальна педагогіка -- психологія Альфреда Адлера -- Гештальтпсихологія -- трансактний аналіз -- Біхевіористична

Анотація:   У посібнику висвітлюються питання психологічної корекції розвитку особистості дітей, підлітків, юнацтва. Розглядаються теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, викладаються методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфер особистості та її поведінки. Аналізуються особливості використання психокорекційних методів з особами різного віку. У додатках посібника подано програму підготовки фахівців до здійснення психокорекційної діяльності, а також авторську розробку психологічної програми корекції і розвитку особистості в підлітковому віці.

 
115 88.32я73-1
А21

Аврамченко, С. М.

        Архетипна символіка у процесі пізнання внутрішньої суперечливості психіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Аврамченко, І. В. Євтушенко, Н. В. Сивопляс ; наук. ред. Т. С. Яценко. - Слов'янськ : Канцлер, 2007. - 224 с.

Рубрики: Психологія практична - Психоаналіз

Ключові слова (ненормовані): глибинна психологія -- інтимні почуття суб'єктів в міфах -- внутрішня суперечливість психіки -- психоаналіз малюнку -- психокорекція

Анотація:   Посібник призначений для студентів психологічних спеціальностей, що ведуть пошуки в галузі психології та вивчають курси "Діагностика та психокорекція", "Сучасні теорії глибинної психології та психокорекції", "Феномен несвідомого в психології", "Психологія спілкування та психокорекція особистості", "Конфліктологія" тощо.

 
116 88я73-1
О75

        Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посіб. / за ред. : А. В. Семенової. - К. : Знання, 2007. - 341 с.

Зміст:
  Школи, напрями та основні концепції в психології. - С. 16-19
  Методи психолого-педагогічних досліджень. - С. 19-40
  Дослідження І. П. Павлова про чотири основні типи нервової системи (темпераменту). - С. 42-48
  Концепція Г. Айзенка про екстравертованість, інтровертованість і невротизм як основні параметри особистості. - С. 49-50
  Типологія Е. Кречмера. - С. 51-52
  Шкала темпераментів В. Шелдона. - С. 52-53
  Акцентуація особистості. - С. 167-168
  Комунікація. - С. 179-185
  "Я - концепція". - С. 199-215
  Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. - С. 238-246
  Педагогічні парадигми. - С. 246-257
  Тест-питальник Г. Айзенка (ЕРІ). - С. 257-263
  Тест Г Айзенка на визначення коефіцієнта інтелекту. - С. 284-295

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): теорія особистості -- біопсихічні властивості людини -- типи нервової системи -- типологічні теорії особистості -- психічні процеси -- вольова сфера

Анотація:   Навчальний посібник за змістом відповідає програмі курсу "Основи психології і педагогіки". Розглядаються найважливіші питання психології як науки, біопсихічні властивості людини, психічні процеси та вольова сфера особистості, особистість та управління процесом її формування, особистість і колектив; розкриваються положення "Я-концепції", предмет та завдання педагогіки, особистісно орієнтоване виховання, види виховання, сутність і структура професійної діяльності. Висвітлюються проблеми модернізації системи вищої освіти в Україні у зв'язку з приєднанням до Болонского процесу. Наводяться завдання для самостійної роботи, теми рефератів та курсових робіт, список використаних і рекомендованих джерел.

 
117 83.02кр
К56

Коваленко, В. М.

        До щирця поетичного слова: Психологія письменницької праці. Ппсихоаналітичні інтерпретації художніх текстів [Текст] : [зб. праць] / В. М. Коваленко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 354 с.

Зміст:
  Психологія письменницької праці. - С. 5-19
  Психічні риси натхнення Тараса Шевченка в його "Щоденнику". - С. 20-25
  До проблеми "митець і шлюб" у повісті Тараса Шевченка "Художник". - С. 26-32
  До питання про психологію творчості Івана Нечуя-Левицького. - С. 33-64
  До питання психології творчості Михайла Драй-Хмари. - С. 65-84
  До питання психології творчості Зінаїди Тулуб. - С. 85-122
  Психологія творчості Івана Виргана. - С. 123-156
  Психологія творчості Василя Симоненка. - С. 157-202
  Психологія творчості українського "бекетного" в романі В. Захарченка "Холодний профіль камеї". - С. 203-212
  Підсвідомі джерела мистецького хисту І. Нечуя-Левицького. - С. 213-224
  Спроба психоаналітичної інтерпретації повісті М. Старицького "Байстря". - С. 225-239
  Спроба психоаналітичного прочитання життєвотворчості Олекси Влизька. - С. 240-272
  Міф і реальність у "Думі про Зінька Самгродського" Тодося Осьмачки. - С. 273-281
  До сторіччя від дня народження письменника-соцреаліста Івана Виргана. - С. 282-296
  Психоаналітичні розмисли над оповіданням Івана Виргана "Даринка з братиком". - С. 297-303
  Психоаналітичні розмисли над новелами Василя Захарченка. - С. 304-309
  Психологія творчості - у шкільній практиці. - С. 310-315
  Творчий досвід М. Старицького - яскравий приклад виходу митця із доби наслідування Т. Шевченка. - С. 316-325
  Збагачення літературно-творчого досвіду обдарованих учнів у процесі дослідження психології творчості Т. Осьмачки. - С. 326-346
  Осьмислення проблеми "молодь і книга у контексті інтелектуального потенціалу нації". - С. 347-350

Рубрики: Літературознавство

Анотація:   Авторка збірника праць - відома педагог, письменниця, літературознавець Валентина Коваленко - пропонує варіанти дослідження секретів творчої праці Т. Шевченка, М. Старицького, І. Нечуя-Левицького, Т. Осьмачки, З. Тулуб, М. Драй-Хмари, О. Влизька, В. Доманицького, Івана Виргана, В. Симоненка, В. Захарченка та інших митців слова; дає зразки інтерпретацій їхніх художніх текстів. Осягнення особливостей народження творчих задумів, природи натхнення допомагає заглибитися у щирцевий, джерельний зміст слова, відкрити заховані у ньому смисли.

 
118 88.53
Г94

Гуменюк, О.

        Психологія впливу [Текст] : монографія / О. Гуменюк. - Т. : Економічна думка, 2003. - 304 с.

Зміст:
  Концепція психологічного впливу у сучасній психології. - С. 15-114
  Теоретико-методологічне обгрунтування соціально-психологічного оргвпливу у системі модульно-розвивальної освіти. - С. 114-158
  Класи соціально-психологічного оргвпливу у сфері інноваційного навчання. - С. 158-249

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія впливу

Ключові слова (ненормовані): організаційний вплив на особистість -- просторово-часові категорії -- інноваційне навчання -- пізнавально-суб'єктивний вплив -- взаємовплив -- самовплив

Анотація:   Уперше, на основі грунтовної систематики теоретичних версій психологічного впливу у зарубіжній і вітчизняній психології, запропонована авторська концепція соціально-психологічного оргвпливу, що висвітлюється в контексті проблематики соціально-культурно-психологічного простору-часу. Її центральну ланку становлять класи діяння-пізнавально-суб'єктивний вплив нормативно-особистісний взаємовплив, ціннісно-індивідуальнісний самовплив, духовно-універсумне самотворення, що функціонують у модульно-розвивальній системі і поетапно сприяють становленню учасників навчального процесу як суб'єктів освітньої поведінки, особистостей освітньої діяльності, індивудуальностей освітнього вчинку, універсумів духовного самотворення. Доведено, що категорія психологічного впливу є надзвичайним конструктором прикладної методології, тому що поєднує теоретичну і практичну гілки психології. Як культуральне явище будь-який вплив спрямований на розкриття механізмів, принципів, класів, способів, методів, технік управління психічними станами, утверджує ковітальну причетність людини до продуктивного життя в соціумі.

 
119 88.412я73-1
Т76

Трофімов, Ю. Л.

        Інженерна психологія [Текст] : підруч. для студентів психолог. спец. вищ. навч. закладів / Ю. Л. Трофімов. - К. : Либідь, 2002. - 263 с.

Зміст:
  Трофімов Ю.  Передумови виникнення інженерної психології / Ю. Трофімов. - С. 4-11
  Трофімов Ю.  Завдання та напрямки інженерної психології / Ю. Трофімов. - С. 11-16
  Трофімов Ю.  Методологічні принципи та системний підхід в інженерній психології / Ю. Трофімов. - С. 16-18
  Трофімов Ю.  Методи інженерної психології / Ю. Трофімов. - С. 19-22
  Трофімов Ю.  Інженерна психологія у системі управління / Ю. Трофімов. - С. 23-26
  Трофімов Ю.  Психофізіологічні основи діяльності оператора / Ю. Трофімов. - С. 58-116
  Трофімов Ю.  Діяльність оператора в системі "людина - машина" / Ю. Трофімов. - С. 117-172
  Трофімов Ю.  Проектування технічних засобів діяльності оператора / Ю. Трофімов. - С. 173-229
  Трофімов Ю.  Проектування систем "людина -машина" / Ю. Трофімов. - С. 230-254

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія інженерна

Анотація:   У посібнику викладаються основні питання інженерної психології. Розглядаються особливості функціонування системи "людина-машина", психофізіологічні засади й базові характеристики діяльності оператора в ній, а також комплекс питань, пов'язаних із проектванням цієї системи.

 
120 88я73-1
О75

        Основи психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. закл. освіти / О. В. Киричук, В. А. Роменець, Т. С. Кириленко ; за заг. ред. О. В. Киричука. - К. : Либідь, 1999. - 632 с.

Зміст:
  Природа психічного та принципи побудови системи психологічних знань. - С. 7-157
  Систематизація психологічних знань: вчинковий підхід. - С. 161-379
  Психологія вчинку. - С. 381-622

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психіка людини -- методи психології -- галузі психологічної науки -- метапсихологія -- вчинковий напрям у психології -- феноменологія вчинку

Анотація:   Підручник створений у відповідності з авторською навчальною програмою, базованою на вчинковому принципі, за яким виникнення та розвиток усіх психічних феноменів визначаються взаємодією ситуативного, мотиваційного, дійового й післядійового компонентів учинку. Здійснена спроба узагальнити традиційний та сучасний досвід світової психологічної науки, поєднати філософський, власне психологічний і культурологічний підходи до визначення сутності психологічних явищ людського буття.

 
121 88.41я73-3
П86

        Психологія працевлаштування [Текст] : хрестоматія до навчального курсу / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Академперіодика, 2007. - 123 с.

Зміст:
  Поляков В.  Що визначає вибір майбутньої роботи? / В. Поляков. - С. 6-10
  Рихлівська О.  Як вибрати професію / О. Рихлівська. - С. 10-12
  Поляков В.  Ринок праці сьогодні / В. Поляков. - С. 12-14
  Поляков В.  Вирішальні критерії відбору при прийомі на роботу / В. Поляков. - С. 14-17
  Пряжников Н.  Активні методи професійного самовизначення / Н. Пряжников. - С. 17-21
  Кузіна А.  Профорієнтаційний путівник для нерішучих випускників та їхніх батьків / А. Кузіна. - С. 21-24
  Татарська М.  Останні збори, або що необхідно враховувати, роблячи вибір / М. Татарська. - С. 24-27
  Осухова Н.  Відстрочений вибір роботи: особливості індивідуально-професійного самовизначення сучасних старшокласників / Н. Осухова. - С. 28-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єкомасов В.  Проблеми працевлаштування молодих фахівців / В. Єкомасов. - С. 40-55
  Єкомасов В.  А ви готові до каверзних запитань? / В. Єкомасов. - С. 55-57
  Єкомасов В.  Пакет документів на працевлаштування / В. Єкомасов. - С. 57-61
  Касперський К.  Рецепти правильного працевлаштування / К. Касперський. - С. 62-74
  Тирлова О.  Потрібна робота? Три варіанти надійного працевлаштування / О. Тирлова. - С. 74-76
  Свергун О.  Служби різні потрібні, служби різні важливі / О. Свергун. - С. 77-81
  Сорокіна Є.  Методи пошуку роботи / Є. Сорокіна. - С. 81-83
  Степанова К.  Як знайти роботу, якщо вам за 40, за 50, за 60 / К. Степанова. - С. 83-86
  Степанова К.  Як бути необхідним у своїй професії / К. Степанова. - С. 86-88
  Геренчер К.  Як змінити роботу / К. Геренчер. - С. 89-91
  Друкер П.  Мистецтво керувати своєю кар`єрою / П. Друкер. - С. 91-95
  Друкер П.  Професійний успіх / П. Друкер. - С. 95-97
  Ляхів А.  Із чого починається кар`єра / А. Ляхів. - С. 97-101
  Ляхів А.  Формула кар`єри: FC=IQ+EQ? / А. Ляхів. - С. 101-105
  Канаян К.  Про роль психології в кадровій службі / К. Канаян. - С. 105-108
  Воронков А.  Профорієнтація / А. Воронков. - С. 108-109
  Воронков А.  Головні напрямки мотиваційної праці персоналу (Японія й США) / А. Воронков. - С. 109-120
  Чинарова К.  Вчіться плавати в морі нових професій / К. Чинарова. - С. 120-123

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Ключові слова (ненормовані): психологія безробітних -- пошук роботи -- кар`єра -- менеджмент працевлаштування -- профорієнтація -- самоактимвізація клієнта -- самоідентифікація -- вакансія -- робоча сила

Анотація:   Матеріали збірника присвячені актуальній проблемі сучасної української держави - психолого-соціальним аспектам процесу працевлаштування. У пропонованих статтях з точки зору психологічної науки розглядаються особливості процесу пошуку роботи, професійної самореалізації на робочому місці, питання кадрового менеджменту. Розкрито також питання психології безробіття та кризово-стресових ситуацій при адаптації й змінах у професійній діяльності індивіда.

 
122 88я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов, М. І. Алексєєва, П. А. Гончарук [та ін.] ; за ред. Ю. Л. - К. : Либідь, 2008. - 560 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): природа психіки -- парапсихологія -- основні теорії особистості -- індивідуально-психологічні властивості особистості -- психофізіологічні властивості особистості -- соціально-психологічна

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

 
123 88.3я73-1
М15

Макарова, Л. Л.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за спец. "Психологія" / Л. Л. Макарова, В. М. Синельніков. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 198 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психології -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- уява і творчість -- психологія особистості -- темперамент -- характер -- психологічний аналіз діяльності

Анотація:   Методичні рекомендації до проведення семінарських занять містять номер та назву теми семінарського заняття, план, методичні вказівки, основні поняття, літературу, тематику повідомлень і рефератів, контрольні питання і завдання для самостійної роботи та тестового контролю.

 
124 74.200.56
В94

        Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини [Текст] : наук.- метод. зб. / Т-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання. - К. : Інститут змісту і методів навчання, 1996. - 168 с.

Зміст:
  Кириленко С. В.  Деякі аспекти статевого виховання дітей / С. В. Кириленко. - С. 7
  Боришевський М. Й.  Виховання у дітей статевої самосвідомості / М. Й. Боришевський. - С. 19
  Говорун Т. В.  Сексуальність у фокусі проблем статевої соціалізації особистості / Т. В. Говорун. - С. 27
  Гурлєва Т. С.  Відхилення у статевій поведінці підлітків: їх особистості та причини / Т. С. Гурлєва. - С. 35
  Приходько Ю. О.  Біологічне та соціальне у статевій поведінці дитини / Ю. О. Приходько. - С. 51
  Васютинський В. О.  Хлопці і дівчата: статево-рольове виховання у родині / В. О. Васютинський. - С. 59
  Насонова О. Б.  Становлення дитячої особистості у сімейних взаєминах / О. Б. Насонова. - С. 69
  Мороз Л. І.  Вплив батьків на формування ціннісних орієнтацій у сфері міжстатевих взаємин / Л. І. Мороз. - С. 69
  Кононко О. Л.  Розвиток статевої свідомості хлопчиків і дівчаток у дошкільний період / О. Л. Кононко. - С. 91
  Говорун Т. В.  Сексуальна освіта у розвитку статевої свідомості юнацтва / Т. В. Говорун, О. М. Шарган. - С. 110
  Трухін І. О.  Подготовка к браку / І. О. Трухін, Л. М. Ігнатюк. - С. 124
  Горпінченко І. І.  Висвітлення проблем інтимних стосунків у вихованні старшокласників / І. І. Горпінченко. - С. 138

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Статеве виховання

Ключові слова (ненормовані): педагогіка сексуального розвитку -- психологія сексуального розвитку

Анотація:   У збірник вміщено статті, присвячені питанням психології та педагогіки сексуального розвитку дитини.

 
125 88.492я73-1
О75

        Основи практичної психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва [та ін.] ; голов. ред. С. Головко. - К. : Либідь, 2001. - 534 с.

Рубрики: Психологія практична

Ключові слова (ненормовані): психології -- практикуючий психолог -- психологічна служба системи освіти -- психологічна служба середньої школи -- психологічна служба ВНЗ -- шкільний

Анотація:   Книжка являє собою визначення та систематизації теоретично-методологічних засад нової для нашої країни науки - практичної психології. Матеріал, грунтований на кращих надбаннях психологічної думки та досвіду, поданий таким чином, аби максимально забезпечити засвоєння специфіки роботи практикуючих психологів, проблем їхнього професійного та особистісного формування.

 
126 88.37я73-1
Р69

Романовська, Л. І.

        Диференційна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 236 с.

Рубрики: Психологія - Диференційна психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- генетика індивідуальних відмінностей -- психофізіологія індивідуальних відмінностей -- нейрофізіологія індивідуальних відмінностей -- аспекти статево-рольової диференціації -- стильові

Анотація:   У навчальному посібнику розкриваються основні поняття, предмет та завдання диференційної психології, наводяться теоретичні відомості щодо історії її становлення, описані її основні методи, розглянуто індивідуальну специфіку психічних процесів і властивостей, проаналізовано статево-рольову диференціацію та стильові особливості індивідуальності. Посібник містить навчальну програму однойменного курсу, лекційну частину із запитаннями та завданнями для самоконтролю та психодіагностичний інструментарій до курсу.

 
127 88.566я73-5
П86

        Психологія управління [Текст] : практикум / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон ; за заг. ред. - К. : СІК ГРУП Україна, 2013. - 256 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психологічні засади спілкування -- конфлікти в державному управлінні -- управлінська діяльність керівника -- практичні заняття з психології управління

Анотація:   Практикум містить методичні вказівки і розробки для проведення практичних занять з дисципліни "Психологія управління". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Державна служба".

 
128 88.492я73-1
Д84

Дуткевич, Т. В.

        Практична психологія: вступ до спеціальності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 256 с.

Рубрики: Психологія практична

Ключові слова (ненормовані): психології -- професія практичного психолога -- особистість практичного психолога -- психологічна служба системи освіти -- види діяльності практичного психолога

Анотація:   У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади практичної психології, законодавчо-правові та нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості практичного психолога.

 
129 88.5 я73-1
М33

Матвєєв, С. О.

        Політична психологія [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / С. О. Матвєєв, О. В. Добродум, О. В. Димова. - К. : Центр учбової літератури, 2003. - 216 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Політична психологія

Ключові слова (ненормовані): політична поведінка -- політична соціалізація -- політична культура -- політична ідеологія -- політичний конфлікт -- політична реклама -- політична вплив

Анотація:   У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та методологічні положення політичної психології як однієї з найважливіших суспільно-політичних дисциплін, що вивчає "людський вимір" політики. Аналізується процес залучення пересічного громадянина в політичні відносини, зумовлений такими суб"єктивними чинниками, як політичне свідоме та несвідоме, політична соціалізація, політична культура та політична ідеологія, політична поведінка та політичний конфлікт. Важливе значення приділено дослідженню еспіричних методів психології-політичної реклами, паблік рілейшнз, іміджмейкінгу, за допомогою яких справляється істотний вплив на політичне свідоме та несвідоме суб'єктів політики. Детальний розгляд даних практичних аспектів політико-психологічної науки має аналітичне та дидактичне значення й ілюструється влучними прикладами з політичного життя України та іноземних країн.

 
130 88.8я723
К14

Казарновська, Г. Б.

        Загальна, вікова і педагогічна психологія [Текст] : зб. завдань : навч. посіб. для пед. училищ / Г. Б. Казарновська, О. П. Долинна. - К. : Вища школа, 1990. - 144 с.

Рубрики: Психологія - Професійна психологія

Ключові слова (ненормовані): особистість -- мовна діяльність -- воля -- темперамент -- здібності -- вікова психологія -- педагогічна психологія

Анотація:   У посібнику подано запитання за змістом тем, передбачених програмою, завдання з психологічного аналізу текстів і ситуацій, програмовані завдання, розв'язання яких потребує знаходження учнями правильної або найточнішої відповіді серед наведених кількох відповідей. Психологічний аналіз текстів та відповіді учні можуть давати усно і письмово.

 
131 88.5я73-1
Ц56

Циба, В. Т.

        Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Т. Циба, Ю. Ж. Шайгородский. - Полтава : Дивосвіт, 2009. - 336 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): теорія особистості -- теорія малої групи -- теорія великої групи -- теорія масового зібрання -- соціальний суб'єкт -- системний

Анотація:   В посібнику викладено теоретичні основи соціальної психології. Теорія особистості, теорія малої групи, теорія великої групи, теорія масового зібрання розглядаються як частинні теорії соціального суб'єкта. Розробка цих теорій здійснена на основі методології системного підходу, суть якого полягає у виявленні інваріантів ізоморфних соціальних систем та у конкретизації їх стосовно цих систем - особистості, малої і великої груп та масових зібрань. В основу кожної з теорій покладено системний аналіз інваріантних і неінваріантних параметрів названих суб'єктів. Предмет соціальної психології викладено відповідно до вимог системного підходу.

 
132 88.5я73-1
В72

Волянська, О. В.

        Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Волянська, А. М. Ніколаєвська. - К. : Знання, 2008. - 225 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): соціально-психологічні проблеми -- соціальні групи -- спілкування -- семінарські заняття з психології

Анотація:   У посібнику наводиться найважливіші теоретичні відомості з курсу "Соціальна психологія", плани і завдання до семінарських занять, програма курсу, питання для самоконтролю, теми контрольних робіт та рефератів, тестові завдання, питання до іспиту та списки рекомендованої літератури.

 
133 88.59р30я73-1кр
К89

Кукуленко-Лук'янець, І. В.

        Психологія управління [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. В. Кукуленко-Лук'янець. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 140 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): особистість у психології управління -- етика ділового спілкування -- конфлікти -- управління людськими ресурсами -- діагностика рівня конфліктності -- психогеометрія

Анотація:   У навчально-методичному посібнику розкриті теоретичні засади психології управління, є завдання і запитання для самостійної роботи студентів, практичні тестові методики для визначення індивідуально-психологічних особливостей, рис та якостей особистості необхідних в управлінській діяльності.

 
134 88.3я73-1
П12

Павелків, Р. В.

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. - К. : Кондор, 2009. - 576 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психології -- мозок і психіка -- діяльність -- особистість -- пізнавальна сфера особистості -- увага -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- мислення

Анотація:   Підручник є комплексним виданням для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Він містить теоретичний матеріал з основних тем курсу "Загальна психологія", поданий у формі курсу лекцій, планів практичних занять і задач, які навчають студентів застосувати теоретичні знання у практичній діяльності.

 
135 88.57 я73-1
Л82

Лубський, В. І.

        Психологія релігії [Текст] : підруч. і хрестоматія. Ч. 1 / В. І. Лубський, О. І. Предко. - К. : Центр учбової літератури, 2004. - 208 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія релігії

Анотація:   У підручнику розкриваються особливості психології релігії як наукової дисципліни, послідовно викладаються основні періоди її становлення. Психологія релігії розкривається в контексті психоаналізу і в сучасних позаконфесійних дослідженнях. Кожний розділ містить контрольні завдання і запитання, тематику рефератів, список використаної та рекомендованої літератури, уривки з текстів основних творів вітчизняних та зарубіжних мислителів.

 
136 88.834.01я73-1
П12

Павелків, Р. В.

        Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К. : Академвидав, 2008. - 432 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія дошкільного віку

Ключові слова (ненормовані): психології -- психічний розвиток дитини -- немовлячий вік -- ранній вік -- конфлікти між дітьми -- увага дітей дошкільного віку

Анотація:   У посібнику розкрито сутність, основні засади, методи дитячої психології та її значення в діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. З урахуванням закономірностей психічного розвитку висвітлено основні психічні процеси, які обумовлюють життєдіяльність дитини на різних етапах дошкільного періоду, становлення її як особистості, вікові новотворення, кризи і шляхи їх подолання. Пізнавальну і практичну цінність має викладена в ньому інформація про психологічну готовність дитини до школи, методи формування її у різних видах діяльності.

 
137 88.373 я73-1
Г57

Говорун, Т. В.

        Гендерна психологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. - К. : Академія, 2004. - 308 с.

Рубрики: Психологія статі

Ключові слова (ненормовані): гендерна психологія

Анотація:   Це перше в Україні видання, в якому зінтегровано здобутки вітчизняних і зарубіжних досліджень з гендерної психології. У ньому гендер як об'єкт психологічного вивчення представлений з погляду диференціації статевих ролей, виховних і соціокультурних впливів.

 
138 88.3я73-5
З49

Зелінська, Т. М.

        Практикум із загальної психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Зелінська, І. В. Михайлова. - К. : Каравела, 2009. - 272 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): мислення -- уява -- почуття -- емоції -- воля -- особистість -- увага -- спілкування -- мовлення -- психологія міжособистісних взаємин -- темперамент -- характер -- здібності

Анотація:   У навчально-методичному посібнику вміщені теоретичні засади, комплекс методик та психогімнастичні вправи за змістом тем, визначених програмою курсу "Загальна психологія". Виконання цих завдань на практичних заняттях і під час проведення самостійної роботи враховує міждисциплінарний зв'язок психологічних знань студентів зі знаннями, отриманими в процесі вивчення іноземної мови (англійської, німецької).

 
139 88.56 я73-1
С30

Семиченко, В. А.

        Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування [Текст] : навч. посібник / В. А. Семиченко, В. С. Заслуженюк. - К. : Веселка, 1998. - 214 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія сім'ї

Ключові слова (ненормовані): психологія взаєморозуміння -- сімейне спілкування -- психологія сім'ї

Анотація:   Цей посібник буде корисним тим, хто свідомо й відповідально ставиться до свого життя і виховання дітей, знайде в цій книжці поради фахівців і самостійні завдання, теоретичні моделі й тести, "випадки з життя" і вправи для майбутніх педагогів... і багато іншого.

 
140 88.492я73-1
О75

        Основи практичної психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва [та ін.] ; голов. ред. С. Головко. - К. : Либідь, 2006. - 534 с.

Рубрики: Психологія практична

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- психологічна ситуація -- доля -- психологічне консультування -- психологічна корекція -- психотарапія -- психологічна система освіти -- шкільний психолог

Анотація:   Книжка являє собою спробу визначення та систематизації теоретично-методологічних засад практичної психології. Матеріал, грунтовний на кращих надбаннях психологічної думки та досвіду, поданий таким чином, аби максимально забезпечити засвоєння специфіки роботи практикуючих психологів, проблем їхнього професійного та особистісного формування.

 
141 88.481я73-1
М80

Морозов, С. М.

        Клінічна психологія [Текст] : навч. посіб. Ч. 1. Психологія лікувальних впливів. Феномен плацебо / С. М. Морозов, В. В. Бондар. - К. : Інститут післядипломної освіти КНУ, 2001. - 114 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Медична психологія

Ключові слова (ненормовані): плацебо-результативність -- плацебо-ефект в медичній психології -- психотропні припарати і плацебо -- плацебо-реакція -- клінічна психолгія

Анотація:   У посібнику розглядається одна з малодосліджених у вітчизняній медичній психології проблема - психологічна дія лікувальних засобів та плацебо-феномени при лікуванні. Розкриття психологічних механізмів, потенціювання лікувальних засобів дають змогу помітно підвищити ефективність та стійкість позитивних наслідків лікування у широких сферах практики охорони здоров'я. Завдяки цьому знання основних особливостей плацебо-реакції корисне майбутнім клінічним психологам та фахівцям, що працюють у галузі психологічних аспектів клінічної медицини. Поряд з аналізом стану досліджень плацебо-феномену у сучасній науці, розгляду методів психологічної діагностики хворих, важливою складовою посібника є вкладення методик індукції та виявлення характеру плацебо-реакції. У посібнику вміщені схеми та дані комплексних експериментів з вивчення психологічних особливостей плацебо-реакторів.

 
142 88.37я73-1кр
К64

Коновальчук, В. І.

        Диференційна психологія [Текст] : [навч. посіб.] / В. І. Коновальчук. - Черкаси : 2000. - 214 с.

Рубрики: Психологія - Диференційна психологія

Ключові слова (ненормовані): модель Лоуена -- типологія особистості Леонгардом -- типологічна модель Юнга -- Меррей -- психологія індивідуальності Оллпорта -- факторна теорія Кеттелла

Анотація:   Пропоноване читачу видання є першою спробою систематизованого викладу концепцій диференційної психології, зокрема, аналіз психоаналітичних підходів, психодинамічного, конституційно-антропометричного, факторного, блочного. Представлено аналіз діагностичної спроможності методу АСПН в об'єктуванні індивідуальних особливостей.

 
143 74.584(4Укр)738.1
М69

Михальський, А. В.

        Факультет психології Кам'янець-Подільського національного університету [Текст] : історичний нарис / А. В. Михальський, О. А. Юга. - Кам'янець-Поділ. : Аксіома, 2008. - 60 с.

Рубрики: Освіта вища - Кам'янець-Подільський національний університет

Ключові слова (ненормовані): кафедра практичної психології

Анотація:   Автори висвітлюють історію розвитку факультету психології, зокрема історію розвитку та удосконалення структури факультету, основні напрямки навчально-методичної, науково-дослідної роботи, міжнародні стосунки та творчі досягнення співробітників та студентів факультету.

 
144 88.492я73-1
Д84

Дуткевич, Т. В.

        Практична психологія: вступ у спеціальність [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 256 с.

Рубрики: Психологія практична

Ключові слова (ненормовані): розвитку практичної психології -- правові умови практичної психології -- практичний психолог -- психологічна служба промислових підприємств -- права дитини

Анотація:   У навчльному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади практичної психологї, законодавчо-правові та нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості практикуючого психолога.

 
145 88я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов, М. І. Алексєєва, П. А. Гончарук [та ін.] ; за ред. Ю. Л. - К. : Либідь, 2005. - 559 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): природа психіки -- парапсихологія -- основні теорії особистості -- індивідуально-психологічні властивості особистості -- психофізіологічні властивості особистості -- соціально-психологічна

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

 
146 74.584(4Укр)738.1
С72

Співак, В. І.

        Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам'янець-Подільського національного університету [Текст] : історичний нарис / В. І. Співак, А. Л. Глушковецький. - Кам'янець-Поділ. : Аксіома, 2008. - 60 с.

Рубрики: Освіта вища - Кам'янець-Подільський національний університет

Ключові слова (ненормовані): факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології

Анотація:   Автори висвітлюють історію факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам'янець-Подільського національного університету 1988 - 2007 рр., зокрема удосконалення структури, основні напрями навчання, методичної, науково-дослідної, виховної роботи, міжнародні зв'язки колективу, творчі завдання викладачів, студентів і випускників.

 
147 88я73-1
Р88

Русинка, І. І.

        Психологія [Текст] : навч. посіб. / І. І. Русинка. - К. : Знання, 2007. - 368 с.

Зміст:
  Основні теорії особистості. - С. 65-96
  Емоційно-вольова сфера особистості. - С. 217-240
  Особистість і спілкування. - С. 266-314
  Особистість і конфлікт. - С. 314-345

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): поведінка людини -- психіка дюдини -- психологічна структура особистості -- емоційно-вольова сфера -- властивості особистості -- спілкування -- конфлікт

Анотація:   У посібнику послідовно розкриваються основи сучасної психології, розвиток психологічних знань з найдавніших часів до наших днів, пропонується оновлена понятійна система опису змісту і функцій психіки людини. Посібник написано з урахуванням найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної наукової думки у галузі психології. Засвоєння матеріалу, наведеного у посібнику, сприятиме формуванню соціально-психологічної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю.

 
148 88.3я73-1
К43

Кириленко, Т. С.

        Основи психології [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Кириленко. - К. : Київський університет, 2003. - 88 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психіка -- психологічне дослідження -- психологія особистості -- психічні стани

Анотація:   Розглянуто основні уявлення про світ психологічних знань з урахуванням новітніх здобутків сучасної науки, розкрито орієнтацію психології на досягнення гармонії психологічного життя особистості на основі самопізнання, саморозвитку, самотворення.

 
149 88 я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Ю. Л. Трофімова, Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалко, П. А. Антонович. - К. : Либідь, 2003. - 558 с.

Рубрики: Психологія особистості - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): природа психіки -- парапсихологія -- основні теорії особистості -- індивідуально-психологічні властивості особистості -- психофізіологічні властивості особистості -- соціально-психологічна

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямкам науково-прикладної та практичної психології.

 
150 88я73-1
Г94

        Гуманістична психологія: Антологія [Текст] : у 3 т. : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів. Т.1. Гуманістичні підходи в західній психології / упоряд. і наук. ред. Р. Трач (США) і Г. Балл (Україна). - К. : Пульсари, 2001. - 251 с.

Зміст:
  Трач Р.  Гуманістичний напрям у психології: історія і сучасність / Р. Трач. - С. 9-22
  Аанстус К.  Головна течія у психології та гуманістична альтернатива / К. Аанстус. - С. 23-38
  Б'юджентал Д.  Третя сила у психології / Д. Б'юджентал. - С. 80-92
  Лерш Ф.  Розуміння особи у психології / Ф. Лерш. - С. 93-111
  Лейнг Р.  Екзистенційно-феноменологічні основи науки про особу / Р. Лейнг. - С. 112-123
  Мей Р.  Становлення екзистенційної психології / Р. Мей. - С. 124-164
  Франкл В.  Людина в пошуках граничного сенсу / В. Франкл. - С. 165-179
  Маслов А.  Психологія науки: розвідка / А. Маслов. - С. 180-187
  Сміт П.  Дослідження з гуманістичних теорій особистості / П. Сміт. - С. 188-205
  Джендлін Ю.  Успіхи і проблеми гуманістичної психології / Ю. Джендлін. - С. 206-221
  Дейвідсон Л.  Філосовські основи гуманістичної психології / Л. Дейвідсон. - С. 222-246

Рубрики: Психологія соціальна - Соціалізація особистості

Ключові слова (ненормовані): психологія гуманістична

 
151 88 я73-1
М15

Макарова, Л. І.

        Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посібник / Л. І. Макарова, Й. М. Гах. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 116 с.

Рубрики: Психологія

Анотація:   Навчальний посібник розкриває основи психології та педагогіки, засвоєння яких дає можливість отримати відповідні знання про закономірності психічного розвитку людини. Структура посібника відповідає вимогам програми та змісту лекційного курсу, орєнтованого на вивчення найбільш актуальних положень вітчизняної та зарубіжної психології та педагогіки.

 
152 88.834.01я73-1
П12

Павелків, Р. В.

        Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К. : Академвидав, 2010. - 431 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія дошкільного віку

Ключові слова (ненормовані): психології -- психічний розвиток дитини -- немовлячий вік -- ранній вік -- конфлікти між дітьми -- увага дітей дошкільного віку

Анотація:   У посібнику розкрито сутність, основні засади, методи дитячої психології та її значення в діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. З урахуванням закономірностей психічного розвитку висвітлено основні психічні процеси, які обумовлюють життєдіяльність дитини на різних етапах дошкільного періоду, становлення її як особистості, вікові новотворення, кризи і шляхи їх подолання. Пізнавальну і практичну цінність має викладена в ньому інформація про психологічну готовність дитини до школи, методи формування її у різних видах діяльності.

 
153 88.49 я73-1
Д19

Данчева, О. В.

        Практична психологія в економіці та бізнесі [Текст] : навчальний посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл / О. В. Данчева, Ю. М. Швалб. - К. : Лібра, 1999. - 270 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): псхологічне забезпечення підприємництва -- психологія економіки -- психологія бізнесу

Анотація:   Запропонований матеріал є фактично першою спробою узагальнення та систематизації психологічного забезпечення управлінської діяльності та систематизації психологічного забезпечення управлінської діяльності та підприємництва. Зараз, у період становлення ринкових відносин, дуже важливо не тільки звільнитися від узагальнень,що залишилися від доби державного монополізму, але й не піддатися спокусі "дикого ринку".

 
154 88.373я73-1
Т48

Ткалич, М. Г.

        Гендерна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Г. Ткалич. - К. : Академвидав, 2011. - 248 с.

Рубрики: Психологія статі

Ключові слова (ненормовані): психології -- гендерна ідентичність -- гендер і сексуальність -- трансгендер -- гендерна соціалізація -- гендерні стереотипи -- гендерні ролі -- статева орієнтація

Анотація:   У пропонованому навчальному посібнику, крім загальнотеоретичних, методологічних питань, розкрито соціально-психологічні основи гендерної ідентичності, гендерної соціалізації, генндерних відмінностей, вплив гендерних стереотипів на розвиток особистості, соціально-психологічну феноменологію гендерних ролей.

 
155 88.5я73-1
К88

Кудіна, В. В.

        Політична психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Кудіна, Д. В. Позняк. - К. : КСУ, 2002. - 97 с.

Рубрики: Психология социальная

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   "Посібник із політичної психології" англійською мовою - перша в Україні спроба створення навчальних матеріалів для студентів, що одночасно опановують дві спеціальності - "психологію та англійську мову".

 
156 88.8я73-1
В42

Видра, О. Г.

        Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Видра. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 112 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток людини -- психологія навчання -- діяльність вчителя -- психологія виховання особистості

Анотація:   Посібник містить авторську навчальну програму дисципліни, та грунтовні пояснення щодо теоретичного вивчення тем і виконання практичних завдань. До змісту матеріалів посібника входять назва теми, мета, завдання, список основних понять теми, тематичні питання, завдання для самостійної роботи та рекомендації щодо їх виконання, теми доповідей, орієнтовні теоретичні відомості, практична частина роботи, у якій запропоновані методики психологічного дослідження особистості на різних вікових етапах її розвитку. В кінці практичної частини наведені орієнтовні запитання й вказівки для правильного формулювання і оформлення студентами висновків, а також питання для контролю та захисту результатів вивчення кожної теми.

 
157 88.1(4Укр)
Д40

        Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психології [Текст] : монографія / С. В. Бондар, О. Т. Губко, В. Т. Куєвда. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 224 с.

Зміст:
  Бондар С. В.  Психологічні ідеї ХІ-XIV ст. / С. В. Бондар. - С. 5-24.
  Губко О. Т.  Мовний феномен Праукраїни (маловідома сторінка українознавства) / О. Т. Губко. - С. 25-36.
  Куєвда В. Т.  Міфологічні уявлення як провідні психологічні чинники української етнокультурної моделі / В. Т. Куєвда. - С. 37-85.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Летцев В. М.  Проблема метафізичних засад психології у філософсько-психологічній спадщині В. В. Зеньковського / В. М. Летцев. - С. 86-136.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маслюк А. М.  Особливості трансформації свідомості людини в екстремальних ситуаціях під час довготривалої фізіологічної депривації в Україні ХХ ст. / А. М. Маслюк. - С. 137-154.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рождественський Ю. Т.  Серце як принцип потаємного "Я" людини (до історії формування в Україні підставових засад гуманістичної психології) / Ю. Т. Рождественський. - С. 155-207.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Турбан В. В.  Розвиток етнічних цінностей в Україні (ХХ ст.) / В. В. Турбан. - С. 208-223.

Рубрики: Історія психології
Україна

Анотація:   Статті колективної монографії, що підготовлені співробітниками лабораторії історії психології ім. В. А. Роменця, охоплюють проблематику психологічної історії українського народу, починаючи з міфологічних зразків свідомості, найглибшої історичної пам'яті, з висвітленням психологічних процесів періоду Княжої доби, становлення освіти і психологічної науки, особливостей змін свідомості в екстримальних ситуаціях у ХХ ст. та ін., проблеми етичних цінностей в українському суспільстві у ХХ ст.

 
158 88я73-1
Б81

Бондаренко, О. Ф.

        Психологічна допомога особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. старш. курсів психол. ф-тів та від-нь ун-тів / О. Ф. Бондаренко; Міжнародний фонд "Відродження". - Х. : Фоліо, 1996. - 239 с.

Рубрики: Психологія практична

Ключові слова (ненормовані): психологія -- терапевтична психологія -- когнітивна психотерапія А. Бека -- реальнісна терапія -- раціонально-емотивна терапія -- екзистенційна психотерапія та

Анотація:   Основне завдання книги автор вбачає в тому, щоб показати студентові, що спеціалізується у справі подання психологічної допомоги, увесь спектр проблем і методів, яким має володіти спеціаліст у цій галузі, а також вимог, яким він має відповідати.

 
159 88.40 я73-1
С30

Семиченко, В. А.

        Психологія педагогічної діяльності [Текст] : Навчальний посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл / В.А. Семиченко. - К. : Вища школа, 2004. - 335 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): професійна адаптація вчителів -- практична робота в школі -- конфлікти у педагогічній діяльності -- психологія педагогічна

Анотація:   Висвітлено методологічні та психологічні особливості навчальної діяльності, які донедавна залишалися поза увагою системи професійної підготовки вчителів; системні ознаки та проблемність педагогічної діяльності, багатоаспектність педагогічних явищ, внутрішні та зовнішні конфлікти у педагогічній діяльності, труднощі, що виникають під час адаптації молодого спеціаліста, тощо. Головна мета посібника-показати реальні умови для професійної адаптації молодих учителів ще у процесі навчання, що сприятиме поліпшенню їхньої готовності до практичної роботи в школі. До кожного розділу посібника подано завдання для самостійної роботи.

 
160 88.492я73-1
П77

Приходько, Ю. О.

        Практична психологія: введення у професію [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. О. Приходько. - К. : Каравела, 2010. - 231 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): психологічна профілактика -- психологічна діагностика -- психологічне консультування -- психологічна корекція -- психологічна терапія -- практичний психолог

Анотація:   У навчальному посібнику розкрито історію становлення практичної психології та сфери її застосування у наш час. Охарактеризовано зміст видів психологічної допомоги: психологічної профілактики, психологічної діагностики, психологічного консультування, психологічної корекції, психологічної терапії. Особливу увагу приділено діяльності практичного психолога у сфері освіти. Посібник знайомить читача з особистісними та професійними якостями практичного психолога, необхідними для успіху його діяльності. У додатках наведено нормативно-правові документи, які регламентують діяльність практичного психолога у сфері освіти.

 
161 88.49я73-1
К29

Карамушка, Л. М.

        Психологія освітнього менеджменту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Карамушка; гол. ред. В. М. Куценко. - К. : Либідь, 2004. - 424 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Освітній менеджмент

Анотація:   У посібнику висвітлено науково-теоретичні засади психології освітнього менеджменту, розкрито особливості її розвитку в зарубіжній та вітчизняній науці. На основі системно-структурного аналізу розглянуто психологічні особливості управління освітніми організаціями, подано їх специфіку порівняно з іншими соціальним сферами (бізнес, виробництво тощо). Проаналізовано психологічні характеристики суб'кта і об'єкта управління та закономірності взаємодії їх. Представлено систему формування психолоічної готовності керівників освітніх організацій до управління, основні види психологічної домопоги їм.

 
162 88.53я73-1
О63

Орбан-Лембрик, Л. Е.

        Психологія професійної комунікації [Текст] : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. - Чернівці : Книги-XXI, 2010. - 528 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія спілкування

Ключові слова (ненормовані): спілкування -- спілкування і особистість -- психологія спілкування в соціальних групах -- акмеологічна концепція спілкування -- масові комунікативні процеси

Анотація:   Навчальний посібник присвячений одній із вельми злободенних психологічних проблем професіоналізації спілкування, адже дедалі більше людей усвідомлює, що без ліквідації соціально-психологічної некомпетентності неможливо побудувати правову й суверенну державу. В ньому всебічно розкрито психолого-акмеологічні характекристики спілкування, показано універсальність і значення феномена комунікації в професійній діяльності спеціаліста, обгрутовано соціально-психологічну та акмеологічну концепції спілкування.

 
163 75.0
П24

        Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Текст] : зб. наук. пр. № 16 / М-во освіти і науки України, Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. - Х. : Видавництво ХДАДіМ, 2004. - 100 с.

Зміст:
  Жарова І. О.  Порівняльна характеристика показників опорних реакцій хворих на остеохондроз хребта та плоскостопість та хворих з "чистим" остеохондрозом після проведення курсу реабілітації / І.О. Жарова. - С. 3-8
  Козіна Ж. Л.  Характеристика факторної структури загальної фізичної підготовленості хлопчиків 11-15 років / Ж. Л. Козіна, Б. І. Без'язичний, О. В. Сірий. - С. 8-14
  Романчук С.  Причини, що знижують мотивацію кусантів внз до занять фізичною підготовкою і спортом / С. Романчук. - С. 14-20
  Рут Є.  Вплив туристичної діяльності на розумову працездатність і фізичний стан школярів / Є. Рут. - С. 20-29
  Філатова З. І.  Небезпека критичних ситуацій та забезпечення безпеки початкового навчання плаванню студентів спеціальних медичних груп / З. І. Філатова, Л. М. Щербак. - С. 29-36
  Цибіз Г. Г.  Вплив фізичних навантажень на стан здоров'я студентів / Г.Г. Цибіз. - С. 36-43
  Цимбалюк Ж. О.  Дослідження запам'ятовування і розпізнання рухів юними баскетболістками / Ж.О. Цимбалюк, І.В. Козєєв, Л.В. Ільницька. - С. 43-48
  Щелкунов А. О.  Соціально-педагогічні умови профілактики наркоманії серед підлітків та молоді / А.О. Щелкунов. - С. 48-54
  Дьяченко Т. В.  Применение методов активного обучения при подготовке специалистов по физической реабилитации / Т. В. Дьяченко, А. В. Подройко, Т. Н. Бугеря. - С. 54-57
  Ивчатова Т.  Биомеханический контроль кинетики тела женщин первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнесом / Т. Ивчатова. - С. 57-63
  Когут И. А.  Оценка физической подгтовленности первокласников, обучающихся в разнотипных учебных заведениях / И.А. Когут. - С. 63-68
  Маликов Н. В.  Особенности оценки функциональной подготовленности борцов на этапе начальной подготовки / Н.В. Маликов. - С. 68-72
  Таран Л. А.  Физическая культура и спорт в отечественном телевидении 40х-80 гг.ХХ века / Л.А. Таран. - С. 72-86
  Флегонтова В. В.  Этиологическая диагностика гнойно-воспалительных заболеваний у спортсменов-борцов / В.В. Флегонтова, В.П. Ляпин, В.Т. Германов. - С. 86-93
  Юхно Ю. А.  Биометрические характеристики атакующих действий боксеров высокой квалификации / Ю.А. Юхно, К.В. острожной. - С. 93-98

Рубрики: Фізкультура і спорт - Підготовка спортсменів

Ключові слова (ненормовані): психологія фізичного виховання -- проблеми фізичного виховання

Анотація:   У збірнику вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.

 
164 88.576
Т23

Татенко, В. О.

        Психологія інтимного життя [Текст] : [монографія] / В. О. Татенко. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 300 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія інтимного життя

Ключові слова (ненормовані): психологія інтимного життя -- інтимне і тілесне -- інтимне і душевне -- інтимне і духовне -- інтимне і вчинкове

Анотація:   У монографії представлено результати психологічного дослідження сфери інтимного життя людини, його природи та якісної своєрідності. На теоретичному й емпіричному рівнях визначено особливості індивідуальної інтимності, спеціальна увага приділена розгляду тілесного, душевного та духовного планів її становлення та функціонування.

 
165 88.454 я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Психологія творчості [Текст] : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл / В. А. Роменець. - К. : Либідь, 2004. - 288 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія творчості

Анотація:   У посібнику розглядаються ключові питання психології творчості, формування та вивчення творчих здібностей людини на різних етепах її шляху до особистісної зрілості. З'ясовується структура творчого процесу, опрацьовується поняттєво-категоріальний апарат дослідження творчості. Вперше публікуються матеріали з архіву вченого, які є художньою ілюстрацією до теоретичних узагальнень.

 
166 88.834.01я73-1
П12

Павелків, Р. В.

        Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. для самостійної роботи студента / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К. : Академвидав, 2011. - 376 с.

Рубрики: Психологія дитяча

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток дитини -- психологічна характеристика діяльності дитини -- емоції у дошкільному віці -- розвиток дошкільників -- поведінка дитини

Анотація:   Ставлення до дитини як до особистості, знання закономірностей її психічного життя, вікових новоутворень, кризових періодів розвитку - ключові передумови компетентного виховного процесу. Такі знання відкриває педагогам і батькам дитяча психологія. Усебічному пізнанню, осмисленню і вмотивованому використанню їх сприятиме опанування матеріалу, вміщеного у пропонованому навчальному посібнику, який спонукає до самостійного вивчення загальних закономірностей і вікової специфіки життєдіяльності дітей, глибокого розуміння їх внутрішнього світу і мотивів поведінки.

 
167 88.57 я73-1
М82

Москалець, В. П.

        Психологія релігії [Текст] : посібник / В. П. Москалець. - К. : Академвидав, 2004. - 240 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія релігії

Ключові слова (ненормовані): магічна діяльність -- ефекти магії -- анімізм -- магічно-анімістичні комплекси -- релігійно-культові ритуали -- культ -- ранні форми релігії

Анотація:   На основі аналізу психологічних особливостей релігійних явищ у навчальному посібнику розкрито психологічний зміст магії, анімізму, релігійної віри, моралі та культу, функціональну структуру катарсису як основи зумовлених релігійною вірою психопрофілактичних і психокорекційних ефектів. Розглянуто психологічну сутність безвір'я, типологію релігійних особистостей, релігійності як риси українського національного характеру та інших феноменів. Суттєвою особливістю посібника є виклад матеріалу з позицій модерної гуманістичної психології.

 
168 88.3я73-5
З49

Зелінська, Т. М.

        Практикум із загальної психології [Текст] : навч. посіб. : [для студ. ф-тів інозем. філології] / Т. М. Зелінська, С. В. Воронова, А. Е. Хурчак. - К. : Каравела, 2006. - 215 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): англійська мова -- німецька мова -- французька мова -- польська мова -- психолог -- методики

Анотація:   У навчально-методичному посібнику вміщені теоретичні засади, комплекс методик та психогімнастичні вправи за змістом тем, визначених програмою курсу "Загальна психологія". Виконання цих завдань на практичних заняттях і під час проведення самостійної роботи враховує міждисциплінарний зв'язок психологічних знань студентів зі знаннями, отриманими в процесі вивчення іноземної мови (англійської, німецької, французької, польської).

 
169 88в
Г93

        Гуманістичні орієнтири в методології психологічної науки [Текст] : монографія / Г. О. Балл [та ін.] ; за ред. Г. О. Балла. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 98 с.

Зміст:
  Балл Г. О.  Методолого-психологічні роздуми в гуманістичному контексті / Г. О. Балл. - С. 5-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ніколенко О. О.  Гуманістичний потенціал діяльнісної парадигми / О. О. Ніколенко. - С. 26-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мєдінцев В. О.  Головні риси і перспективи розбудови діалогічних підходів та процедур у психології / В. О. Мєдінцев. - С. 49-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Російчук Т. А.  Концепція внутрішнього мовлення як осереддя методологічних перетворень вікової та педагогічної психології в контексті діалогічної парадигми / Т. А. Російчук. - С. 67-88. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Балл Г. О.  Чи є творчість атрибутом особистості? (спроба реалізації діалогічного дискурсу в теоретичних людинознавчих студіях) / Г. О. Балл. - С. 88-96. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Психологія - Методологія психології

Анотація:   У колективній монографії, написаній науковцями лабораторії методології і теорії психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, автори зосереджуються на методологічній стороні гуманістичної орієнтації у психології, розкриваючи вказану сторону у двох взаємопов'язаних аспектах. Перший з них пов'язаний з обгрунтуванням того, що принцип діалогу (ключовий для сучасного гуманізму) має бути поширений на діяльність у методологічній царині. Другий аспект передбачає конкретнішу характеристику діалогічної парадигми - і як засобу відображення сутісних рис процесів, що їх вивчає й намагається оптимізувати психолог (зокрема, процесів психічного розвитку дитини), і як принципу взаємодії різних теоретичних підходів і настанов, якими він керується у своїй дослідницькій та практичній роботі.

 
170 60.5я73-1
С69

        Соціологія і психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Каравела, 2009. - 760 с.

Рубрики: Соціологія

Ключові слова (ненормовані): суспільне життя -- соціальна група -- конфлікт -- культура -- ментальність -- методи соціології -- управління -- менеджмент -- паблік рилейшенз -- безробіття -- економічна

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто найактуальніші проблеми, що торкаються сучасного стану розвитку соціології і психології. Зроблено основний акцент на інтеграції соціологічного і психологічного знання у висвітленні таких ключових тем, як особистість, соціальна група, соціальні зміни і конфлікт, культура і ментальність, суспільство як соціальна система, методи дослідження. Такий підхід дав змогу всебічно та концептуально розкрити соціальні і психічні явища, що пронизують міжособові взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та повсякденності. Запропонована читачеві книга передбачає засвоєння набутих знань у площині соціопсихологічного аналізу прикладних аспектів управління і менеджменту, підприємництва і бізнесу, кар'єри та успіху, безробіття і зайнятості, споживання і реклами, паблік рилейшинз, економічної культури і трудової поведінки.

 
171 88я73-1
М17

Максименко, С. Д.

        Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус) [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Максименко, Е. Л. Носенко. - К. : Видавництво МАУП, 2004. - 128 с.

Рубрики: Психологія - Експериментальна психологія

Ключові слова (ненормовані): методи психології дослідження -- психологічний експеримент -- експериментальні плани -- квазіекспериментальні плани -- неексперимантальні плани

Анотація:   У навчальному посібнику наведено основні поняття з курсу експериментальної психлогії, впорядковані за моделлю інформаційного тезаурусу в базу декларативних знань. Наведено спеціальні завдання, що забезпечують перекодування декларативних знань у виконавчі, тести для самоконтролю, а також українсько-англійський словник основних понять до кожного розділу.

 
172 88.3я73-1
М99

М'ясоїд, П. А.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / П. А. М'ясоїд. - К. : Вища школа, 2006. - 487 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): методи психологічного дослідження -- психіка -- онтогенез психіки -- ненормативний психічний розвиток -- особистість -- спілкування -- міжособистісні стосунки -- сприймання -- відчуття

Анотація:   Висвітлено предмет загальної психології з позицій системно-діяльнісного аналізу, складниками якого є: матеріалістичний погляд на психіку (як ідеальне, похідне від матеріального, єдність суб'єктивного й об'єктивного); діяльнісний підхід до психіки (як явища,що існує у процесах діяльності живої істоти); порівневий аналіз психіки (як осередку життя, що функціонує на різних рівнях останнього). Кожну тему завершує перелік питань для самостійної роботи студентів і список рекомендованої літератури.

 
173 88.5я73-1
П50

Поліщук, В. М.

        Соціальна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2006. - 217 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): програмні матеріали -- ЕСTS -- змістові модулі -- проблема спілкування -- соціально-психологічні дослідження -- особистість -- соціометричний метод -- міжособистісні стосунки

Анотація:   У посібнику викладений основний зміст соціальної психології як навчальної дисципліни. Пропонуються типові форми навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню матеріалу, що вивчаються. Враховані основні вимоги до навчальної програми дисципліни (індивідуального розділу) як найважливішої частини ECTS - інформаційного пакета.

 
174 4И(Ан)(075.3)
З41

        Збірник текстів англійською мовою (з питань педагогіки, психології, мови і літератури, математики, фізики, біології та ін.) [Текст] : посібн. для вчителів шк., викл. та студ. вузів / уклад. : Н. М. Сазонова, К. М. Шабатіна. - К. : Радянська школа, 1967

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): текст на англійській мові

Анотація:   Книга містить тексти з питань педагогіки і психології, мови і літератури, математики, фізики, біології та ін. Книга має допомогти читачам у розвитку навичок самостійного читання оригінальної літератури за фахом.

 
175 88.59 я73-2
М48

Мельник, Л. П.

        Психологія управління [Текст] : курс лекцій / Л. П. Мельник. - К. : Видавництво МАУП, 2002. - 176 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості менеджера

Анотація:   Пропонований курс лекцій підготовлений на основі узагальненого педагогічного досвіду його викладання у вищих навчальних закладах України. Розкрито сутність і зміст основних категорій психологічної науки, що використовуються в управлінні, розглядаються психологічні характеритики особистості сучасного менеджера (темперамент, стійкі індивідуальні особливості психічних процесів, спрямованість та ін.) та їх вплив на ефективність управлінської діяльності. Глибоко проаналізовано проблеми розвитку і динаміки трудового колективу, критерії його стабільності, сумісність членів групи та види груп.

 
176 88.3я73-5
П22

Пашукова, Т. І.

        Практикум із загальної психології / Т. І. Пашукова, А. І. Допіра, Г. В. Дьяконов ; за ред. : Т. І. Пашукової. - К. : Знання, 2006. - 203 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): пізнавальні процеси -- відчуття -- сприймання -- пам'ять -- увага -- процеси цілепокладання -- емоційно-вольові процеси -- індивідуально-психологічні особливості

Анотація:   У пропонованому посібнику наводиться комплекс методик, що дають змогу здійснювати дослідження індивідуальних особливостей фукціонування психічної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. За змістом посібник відповідає програмі курсу "Загальна психологія" для студентів педагогічних університетів, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Авторам удалося в стислій формі систематизувати матеріал, подати його з позиції сучасних методологічних підходів і зробити доступним для читача. Посібник устаткований списком рекомендованої літератури.

 
177 88.37 я73-1
Л64

Ліфарєва, Н. В.

        Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Ліфарєва; Дніпропетровський ун-т екон. і права. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 240 с.

Рубрики: Психологія особистості - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): Мотивація -- Діяльність -- Поведінка -- Спілкування

Анотація:   Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкуавння. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоціно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини, а також виховання і самовиховання.

 
178 88.3я73-1
Ц94

Цимбалюк, І. М.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. : модульно-рейтинговий курс для студ. ВНЗ / І. М. Цимбалюк, О. Ю. Яницька. - К. : Професіонал, 2006. - 304 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психічні процеси -- психічні властивості -- психічні стани -- особистість -- міжособистісні стосунки

Анотація:   У навчальному посібнику викладено матеріали курсу "Загальна психологія" за модульно-рейтинговою системою його вивчення у вищій школі. Наведено зміст оглядових лекцій і тьюторських занять.

 
179 88.3 я73-1
О75

        Основи загальної і медичної психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти / авт. кол.: І. С. Вітенко, О. С. Чабан, С. В. Білоус, за ред. І. С. - Т. : Укрмедкнига, 2003. - 344 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Анотація:   Підручник для медичних сестер висвітлює загальні і окремі питання психологї та медичної психології відповідно до сучасної навчальної програми. Описано психологічні феномени, що спостерігаються при різних психологічних станах здорових та хворих людей. Охарактеризовано основні психічні функції та стани, їх взаємозв'язок та особливості при різних захворюваннях. Особливу увагу приділено сучасному розумінню психоматичних розладів та психокорекції.

 
180 88.56я73-1
П86

        Психологія сім'ї [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук, Н. М. ільїна, С. А. Поліщук та ін.. - Суми : Університетська книга, 2008. - 239 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія сім'ї

Ключові слова (ненормовані): глобалізація суспільних відносин -- вікові кризи -- типологія сімей -- подружнє спілкування -- сімейні конфлікти -- дошкільний вік -- статево-рольові

Анотація:   У посібнику аналізуються психологія сучасної сім'ї в умовах глобалізації суспільних відносин, агресивного соціального впливу. Вивчаються основні чинники стабільності сімейних відносин, зокрема роль вікових криз як об'єктивних, закономірних явищ в особистісному розвитку. З'ясовуються типи сімей, стилі подружнього спілкування, особливості виховання дітей.

 
181 88.49 я73-1
Л72

Лозниця, В. С.

        Психологія менеджменту [Текст] : навч. посібник / В. С. Лозниця. - К. : ЕксОб, 2003. - 512 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія менеджменту

Анотація:   Посібник складається з двох книг і є логічно розгорнутим, значно доповненим та удосконаленим варіантом навчального посібіника, який вийшов за цим самим авторством у 1997 р. і користується великим попитом широкого загалу читачів. Перша книга, в якій викладена теорія, пройшла випробовування часом, містить наукову новизну і заслужила схвальну оцінку фахівців. Матеріал другої книги, напрацьований протягом п'яти років на практичних заняттях, публікується вперше і є своєрідним "ноу-хау" автора. Це-авторські сценарії тренінгів; методика "вступу" в рольові ігри, перекладені вперше з німецької; вперше розроблені управлінські завдання, які базуються на випробуваних часом психологічних методиках, а також перекладені українською, адаптовані і місцями доопрацьовані психологічні тести.

 
182 88.1 я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології ХХ століття [Текст] : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за спец. " Психологія" / В. А. Роменець; В. А. Романець, І. П. Маноха. - К. : Либідь, 2003. - 992 с.

Рубрики: Історія психології

Анотація:   У навчальному посібнику в широкому культурно-історичному контексті представлено рух світової психологічної думки у ХХ столітті. Історія психології цього складного й суперечливого періоду постає у послідовному висвітленні наукових напрямів, шкіл, а головне-особистостей, котрі зумовили вибудову чимдалі довершеного знання людини та її внутрішній світ.

 
183 88.373 я73-1
Д44

Діденко, С. В.

        Психологія сексуальності та сексуальних стосунків [Текст] : Навч. посіб / С.В. Діденко. - к. : Арістей, 2003. - 312 с.

Рубрики: Психологія статі - Психологія сексуальності

Ключові слова (ненормовані): гендерна психологія

Анотація:   У посібнику висвітлюються актуальні проблеми та сучасний стан психологічних досліджень сексуальності й сексуальних стосунків людини. Поряд із загальними відомостями, розглядаються соціокультурні, історико-етнографічні та психологічні закономірності сексуальної поведінки, особливості чоловічої та жіночої сексуальності, її вікові й індивідуально-типологічні варіації, питання сексуальної злочинності й вплив особистісної й сімейної патології.

 
184 88.54
П86

        Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій) [Текст] : монографія / Л. М. Карамушка, О. А. Філь, О. І. Бондарчук [та ін.] ; за наук. ред. Л. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 192 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): організації -- психологія управління змінами -- управління змінами в освітніх організаціях -- керівник освітніх організацій -- персонал освітніх організацій

Анотація:   У монографії розкрито теоретико-методолгічні основи дослідження психологічних особливостей ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (оцінка персоналом освітніх організацій основних соціально-економічних змін в суспільстві; їхній вплив на зміни в освітніх організаціях, мотиви введення змін в освітніх організаціях; причини опору персоналу змінам тощо). Проаналізовано психологічні чинники, що впливають на ефективність управління змінами в освітніх організаціях - особливості діяльності команд із введення змін в освітніх організаціях, особливості спілкування в процесі введення змін та вияву підприємницької поведінки, особливості особистісного розвитку персоналу та його національно-етнічних характеристик. Представлено технологію "Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін", її структуру, основні інтерактивні техніки та організаційні форми використання.

 
185 87.754 я73-1
Е90

        Етика та психологія ділових відносин [Текст] : навч. посіб. / за ред. Т. Є. Андрєєвої. - Х. : Бурун Книга, 2004. - 144 с.

Рубрики: Етика соціальна - Ділове спілкування

Ключові слова (ненормовані): етикет ділового спілкування -- культура ділового спілкування -- діловий протокол -- ділові переговори -- психологія ділового спілкування -- діловий етикет

Анотація:   У навчальному посібнику автори розглядають психологічні механізми ділового спілкування та етичні норми поведінки сучасного менеджера. Мета посібника-сприяння формуванню у сучасних ділових людей відповідних психологічних і моральних якостей як необхідних умов повсякненної діяльності та поведінки, а також таких актуальних питань, як ведення ділових переговорів, правила ділового спілкування. Внесено нові розробки з інших проблем теорії та практики ділового спілкування.

 
186 88.373я73-1
Д44

Діденко, С. В.

        Психологія сексуальності [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Діденко, О. С. Козлова. - К. : Академвидав, 2009. - 303 с.

Рубрики: Психологія статі - Психосексуальний розвиток

Ключові слова (ненормовані): психосексуальний розвиток -- психосоціальний розвиток дитини -- сексуальні розлади -- сімейні дисгармонії -- сімейна психотерапія -- сексуальні злочини -- гендерна психологія

Анотація:   Сексуальна освіченість є важливою передумовою гармонійного особистого життя людини, збереження і поліпшення її репродуктивного здоров'я, правильного статевого виховання дітей, толерантного ставлення до осіб із нетиповою сексуальною поведінкою. Цьому сприяють знання анатомо-фізіологічних основ сексуальності людини, особливостей її статевого життя на різних вікових етапах, міжстатевих сексуальних стосунків, сексуальних розділів, дисгармоній, їх профілактики і терапії тощо. З урахуванням цих питань вибудувано структуру і зміст підручника, основний текст якого збагачують короткий термінологічний словник, комплексні аналітичні завдання.

 
187 88.37я73-1
В18

Варій, М. Й.

        Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Варій. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 591 с.

Рубрики: Психологія особистості

Ключові слова (ненормовані): людська психіка -- біопсихічна підструктура особистості -- ментально-психічна підструктура особистості -- інтраіндивідуальна підструктура особистості -- характеристика емоцій особистості

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено всі головні аспекти психології особистості в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів.

 
188 88.37я73-1
П14

Палій, А. А.

        Диференціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Палій. - К. : Академвидав, 2010. - 429 с.

Рубрики: Психологія - Диференційна психологія

Ключові слова (ненормовані): властивості індивідуальності -- диференціальна когнітологія -- детермінанти міжгрупових відмінностей -- теорія темпераменту -- типи вищої нервової діяльністі за Павловим

Анотація:   Люди різняться не тільки статевою, соціокультурною належністю, зовнішніми ознаками. Неоднаково проявляються в них і властивості нервової системи, характери, здібності, інтелект, творчій потенціал, воля, психомоторні пізнавальні стилі, що зумовлює відмінності у саморозкритті, самоствердженні, життєвих сценаріях. Ці та багато інших питань є предметом диференціальної психології, вивчення якої дає цілісне уявлення про природу психічної варіативності, індивідуальні, типологічні, групові відмінності між людьми, становлення індивідуальності на різних етапах розвитку, вплив статевих, сімейних, соціальних, виховних чинників на особистість.

 
189 88.43я73-1
К43

Кириленко, Т. С.

        Психологія спорту. Регуляція психічних станів [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Кириленко. - К. : Інститут післядипломної освіти КНУ, 2002. - 112 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія спорту

Ключові слова (ненормовані): психічні стани в спорті -- психічна готовність спортсмена -- психічна готовність спортсмена -- психологічний контроль -- психічна регуляція -- тренування

Анотація:   В навчальному посібнику висвітлено загальний стан психології спорту, основні сучасні напрямки та методи психологічних досліджень у спорті, їх практична спрямованість. Основна увага приділена психічним станам спортсменів, їх видам, детермінантам прояву, механізмам та методам їх регуляцій, що розкривається в тренуванні психологічних вмінь спортсменів.

 
190 88.3я73-5
П22

Пашукова, Т. І.

        Практикум із загальної психології [Текст] : [навч. посіб.] для студ. пед. ун-тів / Т. І. Пашукова, А. І. Допіра, Г. В. Дьяконов ; за ред. Т. І. Пашукової. - К. : Знання, 2000. - 204 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологічні дослідження -- дослідження відчуття -- дослідження сприймання -- дослідження пам'яті -- дослідження уваги -- дослідження мислення -- дослідження уяви

Анотація:   Цей посібник - перше видання українською мовою, в якому наводиться комплекс методик, що дають змогу здійснювати дослідження індивідуальних особливостей функціонування психічної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. За змістом посібник відповідає програмі курсу "Загальна психологія" для студентів педагогічних університетів, затвердженій Міністерством освіти України. Авторам удалося в стислій формі систематизувати матеріал, подати його з позиції сучасних методологічних підходів і зробити доступним для читача. Посібник устаткований списком рекомендованої літератури.

 
191 88.3 я73-1
Ц94

Цимбалюк, І. М.

        Загальна психологія [Текст] : модульно-рейтинговий курс для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Цимбалюк; О. Ю. Яницька. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психічні процеси -- психічні властивості -- психічні стани -- особистість -- міжособистісні стосунки

Анотація:   У навчальному посібнику викладено матеріали курсу "Загальна психологія" за модульно-рейтинговою системою його вивчення у вищій школі. Наведено зміст оглядових лекцій і тьюторських занять.

 
192 88.37
Г94

Гуменюк, О. Е.

        Психологія Я- концепції [Текст] : монографія / О.Е. Гуменюк. - Т. : Економічна думка, 2002. - 186 с.

Зміст:
  Поняття про Я-концепцію та її психологічну структуру. - С. 15-33
  Я- концепція у структурі повноцінно функціональної особистості. - С. 34-53
  Я-концепція у контексті соціальних взаємостосунків. - С. 54-76
  Я-концепція у структурі інтегральної суб'єктивності. - С. 77-83
  Я-концепція у сфері організаційного клімату та модель її самотворення. - С. 84-99
  Становлення Я-образу: конгітивна складова Я-концепції суб'єкта організаційно-освітньої поведінки. - С. 100-106
  Утворення позитивного Я-ставлення: емоційно-оцінкова складова Я-концепції особистості у процесі організаційно-освітньої діяльності. - С. 107-113
  Розгортання Я-вчинку: поведінкова складова Я-концепції індивідуальності під час вартісного наповнення організаційно-освітньої події. - С. 114-122
  Науковий аналіз напрямків соціально-психологічного обгрунтування духовності. - С. 123-131
  Принципи самоорганізації духовної сфери людини як універсума за модульно-розвивальної оргсистеми. - С. 132-138
  Самотворення абсолюту Я-духовного в учня як універсума за інноваційної системи модульно- розвивального навчання. - С. 139-145

Рубрики: Психологія особистості - Я-концепція людини

Ключові слова (ненормовані): соціально-психологічне навчання -- Я-концепція

Анотація:   Уперше предметом грунтовного дослідження є Я-концепція людини як центральна ланка організаційного клімату соціосистеми. На тлі різнобічного аналітичного огляду у психології пізнання людського Я обгрунтована авторська модель самотворення Я-концепції як гармонійне взаємодоповнення конгітивної, емоційно-оцінкової, поведінкової і спонтанно-креативної складових. Засобами теоретичного моделювання розкрита циклічність механізму самотворення залежно від інноваційних періодів модульно-розвивального метапроцесу, послідовності психомистецьких технологій розвивальної взаємодії, етапів перебігу вчинку, окремої ієрархії соціальних установок та відповідних рівнів самоспричиненої суб'єктивності. Доведено, що змістова квінтесенція самотворення Я-концепції полягає у внутрішній синхронізованій зустрічі освоєних особою вітакультурних форм активності та актуалізованих образів суб'єктивної реальності. Особлива увага привернута вивченню виявлених складових-носіїв духовності, принципів і параметрів самоосягання Я-духовного в експериментальному втіленому соціокультурному просторі освітнього закладу.

 
193 81.2Ук-434
С48

        Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування / НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. НАН України. - К. : Інститут енциклопедичних досліджень, 2008. - 112 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник

Ключові слова (ненормовані): терміни педагогіки -- терміни психології

Анотація:   Інститут енциклопедичних досліджень НАН України започаткував книжкову серію "Із словникової спадщини", покликану здійснити перевидання українських термінологічних словників, створених на початку 20 століття, що нині стали раритетними, а в радянські часи були заборонені й вилучені з ужитку. Оскільки ці словники й донині зберігають наукове та практичне значення, вони сприятимуть виробленню розумних компромісів між прихильниками різних українських термінологічних систем. Це є надзвичайно актуальним в умовах становлення термінологічної системи української мови, очищення її від русизмів, штампів, нехарактерних для її природи форм та зворотів.

 
194 76я73-2
З89

Зражевська, Н. І.

        Масова комунікація і культура [Текст] : [лекції] / Н. І. Зражевська. - Черкаси : Брама-Україна, 2006. - 172 с.

Зміст:
  Роль і значення масової комунікації у формуванні сучасної культури. - С. 11-24
  Зміна культурних універсалій в інформаційному суспільстві. - С. 25-36
  Теорії інформаційного суспільства про засоби масової комунікації як культуротворчий фактор. - С. 37-52
  Індустрія культури - явище постіндустріального суспільства. - С. 53-61
  Контркультура в контексті інформаційного суспільства. - С. 62-68
  Медіа-культура як продукт взаємовпливу масоіої культури і масової комунікації. - С. 69-80
  Медіа-текст як продукт комунікаційної культури. - С. 81-91
  Вплив засобів масової комунікації на сприйняття світу. - С. 92-106
  Формування одновимірного мислення сучасними ЗМІ. - С. 107-114
  Ознаки постмодернізму в журналістському творі. - С. 115-122
  Постмодерністський стиль в текстах масової комунікації. - С. 123-135

Рубрики: ЗМІ

Ключові слова (ненормовані): інформаційне суспільство -- медіа-культура -- журналістика -- постмодернізм -- соціальна психологія -- формування світогляду ЗМІ -- психоаналіз

Анотація:   У книжці висвітлюються проблеми взаємовідношення масової інформаційної діяльності та сучасної культури. Акцент зроблено на формуванні сучасними ЗМІ нових загальнокультурних універсальних категорій, які змінюють культурну парадигму і тип сучасного інформаційного дискурсу. Цей новосформований дискурс змінює тексти ЗМІ, формуючи одночасно і новий тип сприйняття дійсності сучасною людиною. Книжка дозволяє розширити і поглибити знання, отриманні на заняттях з таких курсів, як "Теорія інформації", "Теорія масової комунікації", "Психологія мас", "Соціологія громадської думки" і орієнтована на студентів і аспірантів, що вивчають журналістику, у зв'язку з політологією, культурологією, психологією.

 
195 74.580.268кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка-2009" [Текст] : зб. матеріалів XI Всеукр. студ. наук. конф., 23 - 24 квіт. 2009, м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Черкаси : Брама-Україна, 2009. - 180 с.

Зміст:
  Бочарнікова Я. В.  Модернізація вищої освіти в Україні / Я. В. Бочарнікова. - С. 8-9
  Гарачук Т. В.  Забезпечення ефективності виховного впливу на формування особистості / Т. В. Гарачук. - С. 10-12
  Деревянко А. Ю.  Природа в системі естетичного виховання школярів / А. Ю. Деревянко. - С. 13-14
  Дуплій О. О.  Обдарованість як соціально-педагогічний феномен / О. О. Дуплій. - С. 15-17. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кордюк А. С.  Особистісно-орієнтований підхід як основа організації навчально-виховного процесу у ВНЗ / А. С. Кордюк. - С. 18-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нефьодова К. Р.  Ідеї родинної педагогіки та їх формування в період існування слов'янських племен / К. Р. Нефьодова. - С. 21-23
  Романенко К. С.  Використання дидактичний ігор в процесі викладання англійської мови в початковій школі / К. С. Романенко. - С. 24-26
  Савісько В. С.  Дидактичні вимоги до організації самостійної роботи учнів / В. С. Савісько. - С. 27-28
  Чернега Н. В.  Використання методу проектів на уроках фізики в 11 класі / Н. В. Чернега, Ю. М. Краснобокий, І. А. Ткаченко. - С. 29-31
  Чернецька А. О.  Роль адаптаційного періоду у формуванні особистості в колективі / А. О. Чернецька. - С. 32-34
  Батир Т. В.  Соціалізація підлітків в клубах за місцем проживання / Т. В. Батир. - С. 36-37
  Гриценко Т. С.  Діагностика причин розлучень молодих сімей / Т. С. Гриценко. - С. 38-39
  Довгань О. В.  Соціально-педагогічна діяльність Товариства Червоного Хреста України / О. В. Довгань. - С. 40-42
  Єфремова Н. Ю.  Щодо соціальної роботи з ВІЛ-позитивними дітьми у Черкаському обласному відділенні Всеукранської благодійної організації "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" / Н. Ю. Єфремова. - С. 43-45
  Журба Т. В.  Формування духовного здоров'я студентської молоді / Т. В. Журба. - С. 45-46
  Златкіна К. О.  Дослідження проблеми працевлаштування української жіночої молоді у діяльності жіночих громадських об'єднань (на прикладі Черкаського жіночого центру) / К. О. Златкіна. - С. 47-48
  Карпова В. В.  Лідерство як психологічний феномен / В. В. Карпова. - С. 49-50
  Когут Ю. В.  Соціально-педагогічна робота з волонтерами в Україні / Ю. В. Когут. - С. 51-52
  Копитова І. А.  Сім'я яка складається з двох "Я" / І. А. Копитова. - С. 53-54
  Корнілова А. О.  Люди похилого віку: якість їхнього життя / А. О. Корнілова. - С. 55-56
  Коробкова Л. О.  Соціальний супровід прийомної сім'ї: теоретико-методичний аспект / Л. О. Коробкова. - С. 57-60
  Кущенко Т. М.  Особливості соціально-педагогічної роботи з сім'ями, які виховують дитину-інваліда / Т. М. Кущенко. - С. 61-63
  Ліпчанська М. В.  Система пенсійного забезпечення в Україні / М. В. Ліпчанська. - С. 64-65
  Лимар Ю. В.  Формування здорового способу життя учнів як напрям соціально-педагогічної роботи / Ю. В. Лимар. - С. 66-67
  Литвин Ю. М.  Соціально-педагогічні аспекти попередження протиправної поведінки підлітків / Ю. М. Литвин. - С. 68-71
  Литвиненко М. П.  Технології соціально-педагогічної роботи з жінками / М. П. Литвиненко. - С. 70-71
  Мациєва Л. В.  Соціалізація дітей в прийомних сім'ях / Л. В. Мациєва. - С. 72-73
  Мірошніченко І. С.  Зміст і можливості прийомів самовиховання / І. С. Мірошніченко. - С. 74-75
  Перута І. І.  Чинники соціалізації молодих спеціалістів у трудових колективах / І. І. Перута. - С. 76-77
  Підгорна О. І.  Між двома світами / О. І. Підгорна. - С. 78-79
  Різник І. В.  Основні напрями соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / І. В. Різник. - С. 80-81
  Русанова О. С.  Система соціальної роботи щодо профілактики правопорушень серед підлітків / О. С. Русанова. - С. 82-84
  Сікалова Л. С.  Використання інтерактивних методів роботи з наркозалежною молоддю (на прикладі діяльності Черкаського благодійного фонду "Інсайт") / Л. С. Сікалова. - С. 85-86
  Скиба М. М.  Соцальні проблеми "дітей вулиці" / М. М. Скиба. - С. 87-88
  Фень Ю. О.  Особливості соціалізації дитини в неповні й сім'ї / Ю. О. Фень. - С. 89-90
  Чурніта О. В.  Самовиховання особистості школяра / О. В. Чурніта. - С. 91
  Юхименко І. В.  Надання соціальних послуг сім'ям з дітьми раннього та дошкільного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах / І. В. Юхименко. - С. 92
  Адешелідзе М. О.  Психологічна готовність учнів середнього ступеня загальноосвітньої школи до тестування / М. О. Адешелідзе. - С. 94-95
  Бідуля Н. М.  Роль процесу малювання в розитку дітей, що мають порушення інтелекту / Н. М. Бідуля. - С. 96-98
  Брюх О. М.  Розлучення як соціально-психологічна проблема / О. М. Брюх. - С. 99-101
  Будяк Д. Л.  Психологічні витоки української гостинності / Д. Л. Будяк, А. С. Тен. - С. 102-103
  Будяк Д. Л.  Адаптація студентів першого курсу до навчання у вузі / Д. Л. Будяк. - С. 104-107
  Вербицька О. М.  Психологічні тенденції формування професійної деформації вчителів / О. М. Вербицька. - С. 108-109
  Гагаріна Г. А.  Вплив стилів сімейного виховання на розвиток особистості / Г. А. Гагаріна. - С. 112
  Григоренко Ю. В.  Жіночий мазохізм як культурний феномен слов'янського етносу / Ю. В. Григоренко. - С. 113-114
  Іньєва Є. К.  Психологічна адаптація дітей з фізичними вадами / Є. К. Іньєва. - С. 116
  Коваленко В. М.  Психолого-методологічний аспект проблеми формування цінностей людини / В. М. Коваленко. - С. 117-118
  Косяк Я. О.  Психологічні особливості стосунків між чоловіком та жінкою / Я. О. Косяк. - С. 119-120
  Краснобай В. П.  Вирішення конфліктів та шляхи їх попередження / В. П. Краснобай. - С. 121-122
  Куций В. А.  Професійне та особистісне самовизначення у підлітковому та юнацькому віці / В. А. Куций, К. С. Литвинов. - С. 123-125
  Линник А. О.  Поняття психічного та психологічного здоров'я в контексті фахової підготовки майбутнього психолога-практика / А. О. Линник. - С. 126-128. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисинкович В. Л.  Деструкції сімейних відносин як основна детермінанта дитячих неврозів / В. Л. Лисинкович. - С. 129-130
  Магур О. О.  Вплив едіпової залежності суб'єкта на вибір партнера / О. О. Магур. - С. 131-132
  Марковський В. В.  Різновиди девіантної поведінки сучасної молоді / В. В. Марковський. - С. 134-136
  Мостова М. М.  Психологчні особливості впливу депресії на особистість / М. М. Мостова. - С. 137-138
  Мордвинчук С. А.  Культурно-исторический подход к толкованию сновидений / С. А. Мордвинчук. - С. 139-141
  Нерода А. А.  Проблема об'єктних відносин у контексті психодинамічної теорії / А. А. Нерода. - С. 142-143
  Сергієнко І. М.  Роль діалогічної взаємодії у корекції життєвого сценарію особистості / І. М. Сергієнко, М. М. Нєкрасова
  Нікітіна Л. Л.  Маніпуляція як психологічне явище / Л. Л. Нікітіна. - С. 146-147
  Панченко В. В.  Мова як сакральне явище у дослідженнях видатних психологів та філософів / В. В. Панченко. - С. 148-149
  Поліщук С. С.  Як студенту сподобатись викладачу / С. С. Поліщук. - С. 150-151
  Ризун М. П.  Лудоманія як механічна залежність та її роль у життєвому самовизначенні молоді / М. П. Ризун. - С. 153-154
  Сергієнко І. М.  Використання предметної моделі у роботі психолога з підлітками / І. М. Сергієнко, А. В.. Рудас. - С. 155-156
  Сватченко Л. О.  Роль гендерних стереотипів і установок прасім'ї на вибір суб'єктом шлюбного партнера / Л. О. Сватченко. - С. 157-159
  Сіденко Ю. О.  Гендерний аспект розвитку ціннісних орієнтацій студентів / Ю. О. Сіденко. - С. 160-162
  Сіренко Т. А.  Формування страхів в онтогенетичному розвитку людини / Т. А. Сіренко. - С. 163-164
  Славінська І. П.  Гендерні стереотипи на шляху кар'єрного зростання / І. П. Славінська. - С. 165-166
  Супруненко Я. В.  Феномен заздрості та його наслідки для особистості / Я. В. Супруненко. - С. 167-168
  Франчук О. В.  Значення самовиховання в життєдіяльності суб'єкта / О. В. Франчук. - С. 169-171
  Хижняк Т. В.  Земні стихії як засіб психологічної самодопомоги / Т. В. Хижняк. - С. 172-174
  Шафоростова О. А.  Творче самовираження як засіб попередження агресивної поведінки підлітка / О. А. Шафоростова. - С. 175-176
  Шевченко С. О.  Танцювальна психотерапія як метод формування позитивних міжстатевих взаємовідносин / С. О. Шевченко, І. М. Сергієнко. - С. 177-178
  Шепель В. Ф.  Психологічні чинники адаптації студентів-першокурсників до навчання у вузі / В. Ф. Шепель. - С. 179-180

Рубрики: Педагогіка вищої освіти

Ключові слова (ненормовані): наукова робота студентів -- формування особистості -- соціальна педагогіка -- соціальна робота -- психологія сім'ї -- практична психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2009" серії "Психолого-педагогічні науки" представлені наукові статті студентів з актуальних питань педагогіки, соціальної педагогіки, соціальної роботи, загальної та практичної психології.

 
196 88.840
Ж74

        Життєва компетентність особистості: від теорії до практики [Текст] : наук.-метод. посіб. / Ін-т пед. АПН України, Наук.-метод. центр середньої освіти МОН України [та ін.]. - Запоріжжя : Центріон, 2005. - 633 с.

Зміст:
  Життєтворчі засади компетентісно спрямованої освіти. - С. 13-128
  Життєтворчість особистості як нова освітня стратегія. - С. 14-34
  Освіта і цивілізаційна компетенція для ХХІ століття. - С. 35-60
  Моделі життя в контексті теорії життєтворчості. - С. 61-76
  Дванадцятирічна школа - школа життєвої компетентності. - С. 77-103
  "Учитель приречений бути компетентним" (К.Г. Юнг). - С. 104-128
  Феномен компетентності у просторі наукового знання. - С. 129-204
  Теоретико-рефлексивне поле компетентності. - С. 130-134
  Функціональна грамотність - мінімальний рівень компетентності. - С. 135-138
  Природа компетентності. - С. 139-148
  Модель компетентного випускника. Якою їй бути?. - С. 149-156
  Види компетентності. - С. 157-167
  Ключові компетентності: компаративний аналіз Міжнародного проекту "Визначення та відбір ключових компетентностей". - С. 168-179
  Індивідуальне розуміння концепту "Я" як ключова компетенція. - С. 180-183
  Самоактуалізація як механізм розвитку життєвої компетентності. - С. 184-204
  "Компетенізація освіти": обмеження і перспективи. - С. 205-238
  Компетентність у технології життєздійснення. - С. 239-336
  Кроки до життєвої компетентності особистості. - С. 337-476
  Життєтворчі аспекти виховного процесу. - С. 338-347
  Освітньо-реабілітаційний простір: його місія і роль у розвитку життєвої компетентності дитини. - С. 348-356
  Змістові параметри компетентнісно спрямованої освіти. - С. 357-407
  Розвиток життєвої компетентності в системі позашкільної освіти. - С. 408-417
  Інтерактивні технології формування життєвої компетентності. - С. 418-476
  Список літератури. - С. 607-632

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія особистості дитини

Ключові слова (ненормовані): особистість школяра -- інтерактивні технології самовизначення -- психологія особистості -- педагогіка життєтворчості

Анотація:   У чому полягає суть компетентнісно спрямованої освіти? Як використати потенціал дванадцятирічної середньої школи у плеканні особистості - творця і проектувальника життя, господаря своєї долі? Як навчити вихованців мистецтву життя, технології життєтворчості, допомогти їм оволодіти життєвою компетентністю? На ці та інші актуальні питання відповідає науково-методичний посібник, який є логічним продовженням серії книг із проблем педагогіки і психології життєтворчості особистості, зокрема таких як "Школа життєтворчості особистості" (1995), "Психологія і педагогіка життєтворчості" (1996), "Мистецтво життєтворчості особистості" (1997), "Життєві кризи особистості" (1998), "Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство" (2000), "Життєтворчий потенціал реабілітаційної педагогіки" (2002) та інших. У посібнику розкриваються змістові, технологічні, виховні аспекти розвитку життєвої компетентності, висвітлюються різні погляди щодо природи компетентності.

 
197 63.5(4Укр)-3я73-1
Ю71

Юрій, М. Ф.

        Етногенез українського народу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Юрій. - К. : Кондор, 2008. - 262 с.

Рубрики: Етнологія України

Ключові слова (ненормовані): релігія і менталітет -- соціокультурні типи мислення -- психологія українців Галичини -- психологія українців Наддніпрянщини -- психологія українців Лівобережжя

Анотація:   Книга присвячена найактуальнішим проблемам сучасної української історичної науки етногенезу українського народу та його менталітету. Написана під незвичним для читача історичним, біолого-географічним, психологічни та культурологічним кутом зору.

 
198 74.580.4
П86

        Психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України [Текст] : [довідник] / М-во освіти і науки України. - К. : Знання, 2006. - 302 с.

Рубрики: Освіта вища - Вищі навчальні заклади

Ключові слова (ненормовані): психології і підприємства -- Слов'янський державний педагогічний університет -- Донецький націлнальний університет -- Житомирський державний університет ім

Анотація:   У збірнику подається узагальнений матеріал про психолого-педагогічні кафедри вищих навчальних закладів України, розкриваються основні напрями їх наукової діяльності. Представлена розгорнута інформація про науково-методичне забезпечення навчального процесу з урахуванням сучасного вітчизняного та зарубіжного досвіду, досягнень педагогічної та психологічної науки. Значне місце відведено кадровому потенціалу зазначених кафедр, аналізу його якісного складу. Наводиться інформація про співпрацю психолого-педагогічних кафедр з навчальними та науковими закладами України, в т. ч. з Академією педагогічних наук України, Національною академією наук України, підрозділами Міністерства освіти і науки України та іншими міністерствами, місцевими органами управління в галузі освіти та загальноосвітніми закладами.

 
199 83.3(4Укр)5-8...4
І73

        Інтеграція позитиву в творчості Шевченка (аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю) [Текст] : монографія / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. - К. : Альтерпрес, 2002. - 232 с.

Зміст:
  Задорожна Л. М.  Осягання позитиву: символ та аксіологічний аспект у творчісті Т. Шевченка / Л. М. Задорожна. - С. 4-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боронь О. В.  Феномен позитиву просторового образу - символ могили у поезії Т. Шевченка / О. В. Боронь. - С. 63-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вільна Я. В.  Альтернативи творчого вибору: діалогіка гуманістичних концептів Т. Шевченка і Г. Квітки - Основ'яненка / Я. В. Вільна. - С. 82-111. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Задорожна С. В.  Уточнення понятійних та змістових координат проблеми "Шевченко і міф" / С. В. Задорожна. - С. 112-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Саксєєв С.  Висвітлення проблем психології творчості Т. Шевченка в роботах українських дослідників: пошук позитиву / С. Саксєєв. - С. 131-173. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гудзь О.  Творчість Шевченка і стильова система бароко: ідеологічний та міфологічний рівні / О. Гудзь. - С. 174-228. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Анотація:   Колективна монографія створена викладачами та аспірантами кафедри історії української літератури і шевченкознавства. Проблематика наукових рубрик праці співвіднесена із нормативними курсами, викладання яких забезпечує кафедра; особлива увага приділяється шевченкознавчій темі.

 
200 74.584
А48

        Актуальні проблеми державного управління педагогіки та психології [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / МОН України, Херсонський нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2009. - 432 с.

Зміст:
  Миколайчук Н. С.  Механізм забезпечення інноваційно спрямованого розвитку легкої промисловості України / Н. С. Миколайчук, Т. А. Стовба, М. М. Миколайчук. - С. 13-28.
  Коваленко М. А.  Концепції управління територіальними господарськими комплексами / М. А. Коваленко. - С. 29-34.
  Плющ Р. М.  Систематизація моделей організації у місцевому самоврядуванні як об'єкта управління / Р. М. Плющ. - С. 35-42.
  Плющ В. О.  Теоретико-методологічні засади дослідження державних послуг в Україні / В. О. Плющ. - С. 43-49.
  Лопушинський І. П.  Державна мовна політика Республіки Казахстан: досвід для України / І. П. Лопушинський. - С. 50-56.
  Поліхронова В. В.  Освітня парадигма інформаційного суспільства / В. В. Поліхронова. - С. 57-61.
  Яценко А. А.  Психолого-педагогічні основи державного управління та місцевого самоврядування / А. А. Яценко, В. М. Тимофієнко. - С. 62-74.
  Пермінова Л. А.  Формування менеджерської культури керівника навчального закладу / Л. А. Пермінова. - С. 75-80.
  Кайдановська О. О.  Шляхи модернізації системи освіти на архітектурному факультеті технічного університету / О. О. Кайдановська. - С. 81-87.
  Тимофієнко В. М.  Модернізація вищої технічної освіти на сучасному етапі її розвитку / В. М. Тимофієнко. - С. 88-92.
  Сусоров В. Д.  Формування в студентської молоді якостей організатора / В. Д. Сусоров. - С. 93-96.
  Федотова О. Н.  Современная научная парадигма мироздания для высшей школы / О. Н. Федотова. - С. 97-102.
  Мудрік І. В.  Структурно-функціональні моделі самоуправління фізичним вихованням / І. В. Мудрік. - С. 103-107.
  Погребний В. В.  Міжнародні організації про фізичне виховання і спорт жінок / В. В. Погребний. - С. 108-110.
  Мудрік В. І.  Вплив міжнародних організацій на розвиток фізичного виховання і спорту / В. І. Мудрік. - С. 111-115.
  Шаталов Д. В.  Нормативна база планування та розробка методики її формування на промисловому підприємстві / Д. В. Шаталов. - С. 116-119.
  Винославська О. В.  Інтеграція педагогічних та інформаційних технологій у просторі вищої освіти / О. В. Винославська, Г. О. Козлакова. - С. 123-130.
  Ладоренко О. В.  Інноваційні тенденції розвитку сучасної професійної освіти / О. В. Ладоренко. - С. 131-132.
  Ситник С. А.  Інтегративне навчання комп'ютерних технологій у професійній підготовці фахівців як педагогічна проблема / С. А. Ситник. - С. 133-139.
  Фоменко Н. С.  Педагогические условия применения компьютерных средств при обучении иностранному языку в техническом вузе / Н. С. Фоменко. - С. 140-143.
  Литвин С. В.  Упровадження технології проблемного навчання у вищих технічних навчальних закладах освіти / С. В. Литвин, Ю. П. Велика. - С. 144-149.
  Крючковський В. В.  Проблемний виклад основних теорем диференціального числення. Теорема Тейлора / В. В. Крючковський, А. Н. Хомченко. - С. 150-155.
  Стефанович Н. Я.  Удосконалення організації самостійної роботи студентів / Н. Я. Стефанович. - С. 156-159.
  Хоботова Э. Б.  Интенсификация самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях / Э. Б. Хоботова, В. В. Даценко. - С. 160-161.
  Бардачев Ю. Н.  Эффективность и перспективы использования проблемного обучения в техническом вузе / Ю. Н. Бардачев, В. В. Крючковский, Т. В. Маломуж. - С. 162-167.
  Зоріна І. А.  Аспекти викладання математики в технічному ВНЗ / І. А. Зоріна, Є. В. Сокуренко. - С. 168-170.
  Гандзюк Л. А.  Організація самостійної та індивідуальної роботи в системі підготовки техніків-технологів швейного виробництва / Л. А. Гандзюк. - С. 171-175.
  Максимочкіна О. В.  Дискусія як ефективний метод проведення семінарського заняття з суспільних дисциплін / О. В. Максимочкіна. - С. 176-178.
  Глухов Г. М.  Проблеми формування педагогічної майстерності викладача цивільної оборони у вищому технічному закладі / Г. М. Глухов. - С. 179-182.
  Чебан Т. М.  Запровадження активних методів навчання як звсіб підготовки економістів нової генерації / Т. М. Чебан, Т. М. Примак. - С. 183-189.
  Сморжанюк Т. П.  Шляхи вдосконалення методики викладання економічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах / Т. П. Сморжанюк. - С. 190-197.
  Мандрик Я. І.  Проблема вивчення гуманітарних дисциплін у вищому технічному навчальному закладі / Я. І. Мандрик. - С. 198-200.
  Фролова М. Э.  Особенности преподавания гуманитарных дисциплин в высшем техническом учебном заведении / М. Э. Фролова, Н. А. Круглая. - С. 201-205.
  Рідкоус О. В.  Гуманістичні основи формування готовності вчителя до створення ситуації успіху / О. В. Рідкоус. - С. 206-211.
  Корольова Н. В.  Формування професійно-педагогічних умінь у майбутніх викладачів спеціальних та загальнотехнічних дисциплін / Н. В. Корольова. - С. 212-215.
  Вострікова В. В.  Психолого-педагогічна характеристика випускника багатопрофільного ліцею / В. В. Вострікова. - С. 218-222.
  Бойко Л. М.  Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування / Л. М. Бойко. - С. 225-228.
  Швидкий В. О.  Професійна я-концепція фахівця і вишівська підготовка / В. О. Швидкий. - С. 229-235.
  Євдокімова О. О.  Програма формування психологічної культури студентів / О. О. Євдокімова. - С. 236-241.
  Пономаренко Л. А.  Соціально-психологічні особливості педагогічного спілкування студента і викладача вищого навчального закладу / Л. А. Пономаренко. - С. 242-248.
  Семенченко Ф. Г.  Психологічні проблеми викладача і студента в аудиторії / Ф. Г. Семенченко. - С. 249-256.
  Найдьонов О. Г.  Роль гуманітарних дисциплін у формуванні системи духовних цінностей студентів / О. Г. Найдьонов. - С. 257-260.
  Запорожець Я. В.  Складові культури морально-ділових відносин майбутніх менеджерів / Я. В. Запорожець. - С. 261-266.
  Бутенко В. Г.  Естетичний світогляд та його структура / В. Г. Бутенко. - С. 267-271.
  Лужкова О. О.  До питання формування морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних закладів / О. О. Лужкова. - С. 272-277.
  Літікова О. І.  Розвиток індивідуалного стилю діяльності майбутнього економіста в процесі іншомовної підготовки / О. І. Літікова. - С. 278-281.
  Бабіч Л. В.  Про необхідність розвитку естетичного світосприйняття студентів технічних університеттів / Л. В. Бабіч, Л. А. Курят. - С. 282-287.
  Пинзеник О. М.  Діагностика професійної майстерності викладача вищої школи / О. М. Пинзеник. - С. 288-295.
  Пономарьов О. С.  Творчі чинники розвитку особистості майбутнього інженера / О. С. Пономарьов, М. П. Черемський. - С. 296-299.
  Плис М. А.  Факторы формирования у студентов мотивации к обучению / М. А. Плис. - С. 300-304.
  Малиновська О. О.  До питання сутності творчого ставлення до професійної діяльності / О. О. Малиновська. - С. 305-309.
  Одінцов М. В.  Формування здорового способу життя студентів вищих технічних навчальних закладів / М. В. Одінцов. - С. 310-312.
  Радкович Л. А.  Актуальні проблеми виховання студентської молоді в системі вищої технічної освіти / Л. А. Радкович. - С. 313-317.
  Бургун І. В.  Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчанні психолого-педагогічних дисциплін / І. В. Бургун. - С. 318-321.
  Бабатіна С. І.  Психологія управління адаптацією студентів-першокурсників до нових умов навчання / С. І. Бабатіна, Л. В. Змієвська. - С. 322-328.
  Кожин В. Н.  Логико-гносеологические основания педагогического образования в магистратуре и аспирантуре / В. Н. Кожин. - С. 329-331.
  Романовський О. О.  Співвідношення традиційного і інноваційного в процесі викладання філософії / О. О. Романовський. - С. 332-335.
  Голдун Л. І.  Проблеми формування особистості в сучасній системі освіти в Україні / Л. І. Голдун. - С. 336-341.
  Харченко С. В.  Розвиток особистості студентів в умовах навчання у вищій школі / С. В. Харченко. - С. 342-347.
  Яковенко О. В.  Шляхи вдосконалення роботи університетської бібліотеки / О. В. Яковенко, М. Момоток. - С. 348-351.
  Боянжу М. Г.  Педагогическое общение и его особенности в вузе / М. Г. Боянжу. - С. 352-362.
  Андрусенко А. О.  Девіантна поведінка молоді як соціально-педагогічна проблема / А. О. Андрусенко. - С. 363-367.
  Тимофієнко Ю. В.  До проблем валеологічного виховання студентів вищих навчальних закладів / Ю. В. Тимофієнко. - С. 368-373.
  Шевченко Ю. А.  Роль та функції професійно-педагогічної освіти в підготовці майбутніх учителів музики до організації художньо-творчої діяльності дитячих музично-інструментальних колективів / Ю. А. Шевченко. - С. 376-385.
  Свиридов О. Ф.  Мовна компетенція: екстралінгвістичні аспекти в навчанні перекладу з англійської мови / О. Ф. Свиридов. - С. 386-389.
  Болдіна О. В.  Психологічні аспекти виховання молодших школярів / О. В. Болдіна. - С. 390-396.

 
201 88.49 я73-1
П86

        Психологія управління в бізнесі [Текст] : навч. посіб. для підготовки бакалаврів усіх форм навчання / Е. Ф. Іпатов, К. М. Левківський, В. В. Павловський. - Х. : НМЦВО, 2003. - 320 с.

Зміст:
  Ділова людина та її основні якості. - С. 6-12
  Ефективний бізнесмен: психологічний портрет. - С. 22-27
  Основи психології підприємницького мислення. - С. 31-42
  "Бізнес-план" Річарда Лемсона. - С. 109-110
  Приклад бізнес-плану К. Хелмса. - С. 110-121
  Ділове листування. - С. 134-152
  Діловий етикет. - С. 195-202
  Міжособисті стилі розв'язання конфліктів. - С. 273-276

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психологічний портрет бізнесмена -- стимулювання праці -- бізнес-план -- робота в команді -- ділове листування -- керівницьке спілкування -- діловий

 
202 88.5
Н34

        Наукові студії із соціальної та політичної психології [Текст] : зб. статей. Вип. 16 (19) / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2007. - 358 с.

Зміст:
  Барно О. М.  Особливості формування світогляду молоді на сучасному етапі розвитку суспільства / О. М. Барно. - С. 3-12.
  Барно Т. О.  Педагогічна інновація як засіб соціалізації сучасної молоді / Т. О. Барно. - С. 12-20.
  Володарська Н. Д.  Релігійна соціалізація і життєва стратегія особистості із соматичними вадами / Н. Д. Володарська. - С. 20-29.
  Гейко Є. В.  Проблема цілісності особистості в контексті особистісного зростання / Є. В. Гейко. - С. 30-38.
  Дідук І. А.  Соціальні уявлення як компонент соціального научіння / І. А. Дідук. - С. 38-47.
  Колісник О. П.  Теоретико-методологічні засади розвитку людини як суб'єкта і особистості / О. П. Колісник. - С. 47-57.
  Кочарян А. С.  Психолого-педагогические аспекты реализации социокультурных дискурсов маскулинности/фемининности в педагогических моделях / А. С. Кочарян, С. Г. Харченко. - С. 57-63.
  Кочубейник О. М.  Стиль як феномен життєвого простору особистості / О. М. Кочубейник. - С. 63-70.
  Миколенко Н. В.  Сознание как диалогическое отношение в эстетико-философской концепции М. М. Бахтина / Н. В. Миколенко. - С. 70-78.
  Медникова А. И.  Проблема определения самосознания в отечественной психологии / А. И. Медникова. - С. 78-86.
  Остапенко А. А.  Основы теории моделирования многомерной педагогической реальности / А. А. Остапенко. - С. 87-97.
  Петрунько О. В.  Дитина у просторі між владою соціалізації та особистою свободою / О. В. Петрунько. - С. 98-104.
  Резнікова О. А.  Суб'єктний підхід до психології особистості, що адаптується / О. А. Резнікова, О. Г. Солодухова. - С. 104-108.
  Слюсаревський М. М.  Соціальна ситуація в Україні: спроба оцінки з погляду формування та прояву суб'єктного потенціалу особистості / М. М. Слюсаревський. - С. 109-127.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Татенко В. О.  Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями у світлі суб'єктно-вчинкового підходу / В. О. Татенко. - С. 127-140.
  Тітов І. Г.  Психолого-педагогічне проектування експериментального навчання, спрямованого на розвиток творчої уяви в структурі суб'єктності молодших школярів / І. Г. Тітов. - С. 141-149.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Штепа О. С.  Дефініція особистісної зрілості / О. С. Штепа. - С. 149-157.
  Білоус Р. М.  Психологічний супровід особистісно зорієнтованої освіти / Р. М. Білоус. - С. 158-164.
  Гнатів І. В.  Формування моральної норми у дошкільному віці / І. В. Гнатів. - С. 164-172.
  Горецкая А. Н.  Современные дискурсы нетрадиционной сексуальности / А. Н. Горецкая. - С. 172-178.
  Гузенко В. А.  Місце мотивації досягнення в структурі особистості студентів / В. А. Гузенко. - С. 178-184.
  Данилова Т. Н.  Психологические особенности личностного профиля ревнивых людей / Т. Н. Данилова. - С. 184-191.
  Заїка В. М.  Особливості трансформації особистості при подоланні кризових ситуацій у житті людини / В. М. Заїка, Л. Г. Перетятько. - С. 191-199.
  Клибайс Т. В.  Исследование атрибутивного стиля личности: новый подход / Т. В. Клибайс. - С. 199-204.
  Кляпець О. Я.  Життєві завдання особистості як умова реалізації її шлюбно-сімейних домагань / О. Я. Кляпець. - С. 205-214.
  Кологривова Е. І.  Особливості впливу особистісних прагнень на переживання суб'єктивного благополуччя / Е. І. Кологривова. - С. 214-220.
  Кочарян А. С.  Особенности полоролевой структуры личности женщин с отношениями межличностной зависимости / А. С. Кочарян, Е. В. Фролова. - С. 221-229.
  Ларіна Т. О.  Роль життєстійкості у формуванні життєвих домагань особистості / Т. О. Ларіна. - С. 229-233.
  Лец Ю. А.  Исследование уровня личной ответственности учащихся старших классов в условиях развивающего обучения / Ю. А. Лец. - С. 234-240.
  Лєпіхова Л. А.  Особистісна зрілість як чинник реалістичності життєвих завдань та домагань / Л. А. Лєпіхова. - С. 240-247.
  Массанов А. В.  Психологічні бар'єри в діяльності особистості / А. В. Массанов. - С. 248-257.
  Меерович М. И.  Формирование качеств творческой личности в учебном процессе как требование экономики / М. И. Меерович. - С. 257-263.
  Меєрович М. Й.  Психологічні особливості адиктивної поведінки особистості / М. Й. Меєрович. - С. 263-267.
  Моргун В. Ф.  "Багатовимірний опитувальник мотивації кохання" як критеріально-орієнтована методика психодіагностики / В. Ф. Моргун. - С. 268-277.
  Посохова В. В.  Адикція як перешкода на шляху особистісного зростання молодої людини / В. В. Посохова. - С. 278-284.
  Резнікова О. А.  Особистість як суб'єкт адаптації / О. А. Резнікова. - С. 284-290.
  Саврасов В. П.  Діагностика інтелектуального розвитку старших школярів як невід'ємна складова контролю ефективності шкільного навчання / В. П. Саврасов, М. В. Саврасов. - С. 291-298.
  Татенко Н. О.  Життєві завдання особистості як умова реалізації життєвого успіху / Н. О. Татенко. - С. 299-303.
  Титаренко Т. М.  Життєві завдання особистості як соціально психологічний чинник моделювання майбутнього / Т. М. Титаренко. - С. 304-311.
  Тітов І. Г.  Особливості розв'язання підлітками творчих задач в умовах різних емоціогенних ситуацій / І. Г. Тітов, О. В. Карась. - С. 311-319.
  Тодорів Л. Д.  Роль індивідуального гендерного досвіду в інтерпретації статевої поляризації / Л. Д. Тодорів. - С. 320-327.
  Цуканова Ю. Б.  Індивідуальна вираженість ілюзії паралелограма та часова організація психіки / Ю. Б. Цуканова. - С. 327-330.
  Черемних К. О.  Професійний вимір самоздійснення особистості / К. О. Черемних. - С. 330-336.
  Юдіна Н. О.  Дослідження особливостей полімотивації студентів / Н. О. Юдіна. - С. 336-345.
  Яновська Т. А.  Вплив інтегрованої освіти на розумовий розвиток дитини молодшого шкільного віку / Т. А. Яновська. - С. 346-352.

Анотація:   У цьому випуску збірника вміщено статті учасників міжнародної науково-практичної конференції "Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями" (м. Полтава, 19-21 квітня 2007 р.). Розробляюься теоретико-методологічні засади розвитку людини як суб'єкта і особистості. Обговорюється проблема багатовимірності особистості в контексті психологічної теорії та практики.

 
203 88 я73-1
Т35

Тернопільська, В. І.

        Психологія для старшокласників. (Від самопізнання до соціальної відповідальності.) [Текст] : навч. посіб. / В. І. Тернопільська; ред. В. І. Левківський. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 271 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): Самопізнання -- Соціальна відповідальність

Анотація:   Посібник висвітлює особистісні якості сучасних старшокасників, які у своїй сутності віддзеркалюють феномен соціальної відповідальності молодої людини. Частина тем розкриває психічні процеси й види діяльності, спрямовані на зміцнення складників соціальної відповідальності юнаків і дівчат.

 
204 83.3(4Укр)5-8...4
Б20

Балей, С.

        З психології творчості Шевченка / С. Балей. - Черкаси : Брама, 2001. - 79 с.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Психологія діяльності - Психологія творчості

Ключові слова (ненормовані): психологія творчості Шевченка Т. Г.

 
205 88.40 я73-1
Ц94

Цимбалюк, І. М.

        Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці [Текст] : наук.-метод. посіб. для підготовки і підвищення кваліфікації пед. кадрів / І. М. Цимбалюк; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2004. - 147 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): професійна діяльність педагога -- педагогічна комунікація -- переконання -- педагогічна техніка -- навіювання -- педагогічний такт -- педагогічні конфлікти -- управління конфліктами

 
206 88.472я73-1
П86

        Психологія слідчої діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Андросюк, О. М. Корнєв, О. І. Кудерміна [та ін.] ; за заг. ред. Л. - К. : Правова єдність, 2009. - 200 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

Ключові слова (ненормовані): організація слідчої діяльності -- інформаційно-пошукові слідчі дії -- комунікативні слідчі дії -- суб'єкт досудового слідства -- показання

Анотація:   Навчальний посібник присвячений актуальним проблемам психологічного забезпечення слідчої діяльності правоохоронних органів. Надається психологічна характеристика слідчої діяльності та окремих слідчих дій; розглядаються деякі аспекти взаємодії слідчого з іншими учасниками процесу розслідування злочинів; висвітлюються психологічні детерменанти формування показань свідків. Пропонуються рекомендації з профілактики та підвищення кваліфікації працівників слідчих підрозділів правоохоронних органів.

 
207 88.48 я73-1
П86

        Психологія суїциду [Текст] : посіб. для студ. вищ. навч. закл / за ред. В. П. Москальця. - К. : Академвидав, 2004. - 288 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Медична психологія

Ключові слова (ненормовані): суїцид -- самогубство -- мікросоціальний конфлікт -- депресія -- передсмертні посилання -- патопсихологія -- шизофренія -- психопатії -- істеричний тип -- збудливий тип -- астенічний

Анотація:   У посібнику розкрито психологічний зміст суїцидальності, мотивацію суїцидної поведінки, біохімічні, соціальні, соціально-психологічні, патопсихологічні, філософсько-світоглядні чинники самогубства, психологічні стани, переживання особи, які впливають на формування її суїцидальності, а також основні засоби психодіагностики і напрямки психокорекціїї суїцидальної схильності.

 
208 88.5я73-1
Ш33

Швачко, О. В.

        Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. не психолог. спец. навч. закл. / О. В. Швачко. - К. : Вища школа, 2002. - 111 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

 
209 88.503я73-1
С55

Собченко, О. М.

        Психологія впливу [Текст] : навч. посіб. для проведення семінарських та практ. занять / О. М. Собченко. - К. : Кондор, 2013. - 158 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія впливу

Анотація:   Навчальний посібник складається з планів семінарських занять, методичних вказівок до роботи з текстом навчального матеріалу, оптимально відібраного тексту у вигляді тез і у відповідності до планів семінарських занять, змісту контрольних питань та навчальних завдань до самостійної роботи студентів, повідомлень і рефератів, навчальних тестових завдань, рекомендованої літератури, загального переліку контрольних питань курсу.

 
210 88.32я73-1
Б12

Бабенко, К. А.

        Феномен несвідомого у психології: система психічних захистів [Текст] : [навч. посіб. для студ. психол. ф-тів] / К. А. Бабенко, Т. В. Горобець, Н. В. Шавровська. - Черкаси : ЦНТІ, 2012. - 228 с.

Рубрики: Психологія - Психіка і свідомість

Ключові слова (ненормовані): методи дослідження несвідомого -- психічний захист -- форми захистів -- психічний захист суб'єкта в онтогенезі -- наслідки функціонування

Анотація:   У даній роботі презентовано погляди науковців стосовно дослідженню феномену невідомого, психічних захистів та їх деструктивних наслідків для психіки суб'єкта.

 
211 88.492я73-1
П86

        Психологія соціальної роботи [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [авт. кол.: Ю. М. Швалб, С. М. Хоружий, О. В. Чуйко та ін.] ; за ред. - К. : Київський університет, 2010. - 272 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія соціальної роботи

Ключові слова (ненормовані): психологічні технології -- психологічна характеристика клієнтських груп -- психологічні аспекти в зонах посткатастроф -- соціальний працівник -- схема психологічної

Анотація:   Розкрито значущі аспекти психологічної складової соціальної роботи як сфери сучасної теорії та практики суспільної допомоги дезадаптованими групами населення. Побудовано за принципом розвивального навчання.

 
212 88.482
А82

Арканова, О.

        Психологія взаємин [Текст] : наук. моногр. / О. Арканова. - К. : КММ, 2009. - 120 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Медична психологія

Ключові слова (ненормовані): психологічні закономірності -- психологічні перспективи -- психологічна структура взаємин -- морально-етичні норми -- емоційно-емпатична складова взаємин -- психологічні

Анотація:   У монографії розкривається закономірності та особливості становлення взаємин у групах, де є діти з порушеннями слуху, пропонуються апробовані психодіагностичні методики вивчення.

 
213 88.56
Б87

Браун-Галковська, М.

        Домашня психологія: Подружжя, діти, родина / М. Браун-Галковська ; пер. з пол. З. Городенчук. - Л. : Свічадо, 2000. - 176 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія сім'ї

Ключові слова (ненормовані): подружня любов -- діти і виховання -- родинне життя -- родинні зв'язки

Анотація:   Багато труднощів у сім'ї виникає через брак елементатних знань в царині міжлюдських стосунків. Цими знаннями дуже часто легковажать, не усвідомлюючи, скільки користі вони можуть принести як окремій особистості, так і найменшій та найважливішій частині суспільства-сім'ї.

 
214 88.8 я73-5кр
Г67

Горбач, Г. М.

        Основи професійної психології [Текст] : лаб. практикум для студ. і викл. / Г. М. Горбач, В. О. Уварова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 112 с.

Рубрики: Психологія - Професійна психологія

Ключові слова (ненормовані): дослідження особистості -- лабораторний практикум з психології

 
215 88.53 я73-1
Ц94

Цимбалюк, І. М.

        Психологія спілкування [Текст] : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія спілкування

Ключові слова (ненормовані): психологічні проблеми спілкування -- конфліктні ситуації у спілкуванні -- процес спілкування -- педагогічне спілкування -- етика спілкування -- діловий етикет

Анотація:   Змістом навчального посібника охоплено широке коло психологічних проблем спілкування. Висвітлюються теоретичні й методичні аспекти оптимізації процесу спілкування, наводяться практичні рекомендації й тести.

 
216 88.492я73-1
О75

        Основи практичної психології [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва. - К. : Либідь, 2003. - 533 с.

Рубрики: Психологія практична

Ключові слова (ненормовані): особистість у практичній психології -- практична психологія в освіті -- психологічна служба в освітніх закладах -- шкільний психолог

 
217 88.840я73-1
П86

        Психологія і педагогіка життєтворчості [Текст] : навч.- метод. посіб. / М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навч., Ін-т пед. АПН України. - : 1996. - 792 с.

Зміст:
  Нова школа нової України на зламі століть. - С. 10-31
  Життя особистості як соціально-психологічне явище. - С. 31-80
  Життєвий шлях особистості. - С. 93-148
  Складові життєтворчості. - С. 156-193
  Технологія життєтворчості. - С. 204-253
  Педагогічний потенціал життєтворчості. - С. 268-781

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія виховання

Ключові слова (ненормовані): життєтворчість особистості -- духовний розвиток особистості -- саморозвиток особистості -- управління виховнням -- творчий потенціал учнів

Анотація:   У чому полягає суть життєтворчості? Як виховати учня- суб'єктів культури і власної життєтворчості? Як підвищити статус навчальних закладів у вирішенні важливої психолого-педагогічної проблеми- духовного розвитку і саморозвитку особистості? Як навчити вихованців мистецтва життя, технологіїї життєтворчості? На ці та інші актуальні питання особистісно зорієнтованого навчання і виховання відповідає навчально-методичний посібник, авторами якого є вчені НАН України, Інституту педагогіки АПН України, викладачі вузів, психологи, практичні працівники різних типів навчальних закладів. Значна увага приділяється різним аспектам життєвого шляху особистості; реалізації її творчого потенціалу, культурі життєвого самовизначення. У посібнику вперше розкривається технологія програмно-цільового управління виховним процесом.

 
218 88.492
А43

        Актуальні проблеми практичної психології у дослідженнях студентської молоді [Текст] : матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2009 р., м. Черкаси. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 93 с.

Зміст:
  Атаманюк Ю. М.  Психічна депривація дітей-сиріт / Ю. М. Атаманюк. - С. 4-7.
  Бевзенко О. Г.  Аналіз міфологічної символіки та архетипів слов'янських народів / О. Г. Бевзенко. - С. 8-13.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Богдан Т. В.  Глибинно-психологічне пізнання психіки з використанням методу психодрами / Т. В. Богдан. - С. 14-19.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вовк Н. П.  Особистісно-орієнтований підхід розвитку професійно важливих якостей працівників державного пожежного нагляду МНС України / Н. П. Вовк, І. В. Мельник. - С. 20-25.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герасимчук М. М.  Передумови виникнення суїцидальної поведінки у підлітків / М. М. Герасимчук. - С. 26-31.
  Дацюк І. І.  Вікова динаміка творчої продуктивнсоті / І. І. Дацюк. - С. 32-37.
  Зозуля Я. Г.  Творчий потенціал як динамічна структура особистості / Я. Г. Зозуля. - С. 38-42.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко В. М.  Формування особистості дитини в неповній сім'ї / В. М. Коваленко. - С. 43-48.
  Лифар Н. Л.  Застосування просторових моделей у вивченні об'єктних відношень суб'єкта / Н. Л. Лифар. - С. 49-53.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нечипоренко О. В.  Особливості оптимізації процесу спілкування майбутніх психологів-практиків / О. В. Нечипоренко. - С. 54-59.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ропатенко М. В.  Вплив стресу на психічні процеси та стани суб'єкта / М. В. Ропатенко. - С. 60-64.
  Сербіновська Н. В.  Проективно-тестові та психоаналітичні підходи до використання малюнку в діагностико-корекційному процесі / Н. В. Сербіновська. - С. 65-69.
  Сірик І. В.  Розгляд феномену Едіпового комплексу в психологічних концепціях / І. В. Сірик. - С. 70-74.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хижняк Т. В.  Роль архетипів у створенні рекламного бренду / Т. В. Хижняк. - С. 75-82.
  Чижик Л. О.  Міжособистісні конфлікти та їх вплив на стосунки підлітків / Л. О. Чижик. - С. 83-87.
  Шевченко О. Л.  Роль батька та матері в соціалізації особистсоті / О. Л. Шевченко. - С. 88-92.

Рубрики: Психологія практична

 
219 88.43я73-1
Б86

Бочелюк, В. Й.

        Психологія спорту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 224 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія спорту

Ключові слова (ненормовані): професійна діяльність спортивного психолога -- спортивний практичний психолог -- психологічна самопідготовка -- психологічна реабілітація -- тренінг психологічних вмінь -- психогігієна

Анотація:   Визначені основні теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми професійної діяльності спортивного практичного психолога у соціальному та психологічному аспектах, охарактеризовані психологічні показники, принципи та критерії оцінки ефективності його професійної діяльності. Порушується проблема психологічної готовності практичних психологів до професійної діяльності у галузі спорту. У зв'язку з цим визначені зміст, структура, методика оцінювання рівнів такого роду готовності. Пропонуються умови формування психологічної готовності практичних психологів до діяльності у галузі спорту.

 
220 88.53я73-1
М82

Москаленко, В. В.

        Психологія соціального впливу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Москаленко. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 447 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія впливу

Ключові слова (ненормовані): соціально-психологічний вплив -- дослідження соціального впливу -- міжособистісний вплив -- соціальна взаємодія -- соціальний вплив групи -- вплив натовпу

Анотація:   У посібнику викладено основні відомості, що розкривають природу соціального впливу у всій різноманітності виявлень: в ситуації впливу людини на людину, соціального тиску групи на людину, вплив натовпу на людину. Велику увагу в посібнику приділено засобам та технікам, які використовуються з метою впливу на людину. Зміст посібника розкривається на основі новітніх досягнень сучасної соціально-психологічної науки. Теоретичний матеріал ілюструється прикладами, описами експериментів. Посібник містить тестовий матеріал, вправи, поради, рекомендовану літературу до кожного розділу.

 
221 88я73-1
О75

        Основи практичної психології [Текст] : підруч. для студентів вищ. закладів освіти / В. Панок (керівник), Т. Титаренко, Н. Чепелева та ін.. - К. : Либідь, 1999. - 533 с.

Рубрики: Психологія практична

 
222 371.015
А47

Алексєєва, М. І.

        Психологія ранньої юності / М.І. Алексєєва. - К. : 1971. - 48 с.

Рубрики: Психологія вікова - Психологія підліткового віку

Ключові слова (ненормовані): психологія юнацького віку -- психологія підлітка

 
223 152.7
Б15

Баєв, Б. Ф.

        Психологія внутрішнього мовлення / Б. Ф. Баєв. - К. : Радянська школа, 1966. - 192 с.

Рубрики: Психічні процеси - Мова

Ключові слова (ненормовані): внутрішня мова

 
224 88.36я73-1
З28

Занюк, С. С.

        Психологія мотивації [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / С. С. Занюк. - К. : Либідь, 2002. - 303 с.

Зміст:
  Занюк С.  Структура й особливості мотивації / С. Занюк. - С. 6-20
  Занюк С.  Види та ієрархія мотивів / С. Занюк. - С. 21-35
  Занюк С.  Потреби особистості / С. Занюк. - С. 36-47
  Занюк С.  Мотивація і механізми психологічного захисту особистості / С. Занюк. - С. 48-66
  Занюк С.  Ситуативна динаміка мотивації / С. Занюк. - С. 67-84
  Занюк С.  Мотивація і переживання / С. Занюк. - С. 85-96
  Занюк С.  Процесуальна мотивація / С. Занюк. - С. 97-110
  Занюк С.  Мотивація допомоги / С. Занюк. - С. 111-121
  Занюк С.  Мотивація агресії / С. Занюк. - С. 122-137
  Занюк С.  Мотивація влади / С. Занюк. - С. 138-152
  Занюк С.  Негативна мотивація і покарання / С. Занюк. - С. 153-164
  Занюк С.  Мотивація досягнення / С. Занюк. - С. 165-179
  Занюк С.  Особистісна причинність і мотивація / С. Занюк. - С. 180-191
  Занюк С.  Упевненість у своїх здібностях (почуття компетентності) / С. Занюк. - С. 192-198
  Занюк С.  Успіх і невдача. Реакції на невдачу / С. Занюк. - С. 199-209
  Занюк С.  Залежність рівня досягнень від сили мотивації / С. Занюк. - С. 210-220
  Занюк С.  Почуття безпорадності. Причинні схеми і безпорідність / С. Занюк. - С. 221-237
  Занюк С.  Психологічні механізми розвитку мотивації / С. Занюк. - С. 238-249
  Занюк С.  Гроші як позитивне підкріплення / С. Занюк. - С. 250-269
  Занюк С.  Режим підкріплення. підтримка та згасання поведінки / С. Занюк. - С. 270-282
  Занюк С.  Самопідкріплення / С. Занюк. - С. 283-290

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія мотивації

Анотація:   У посібнику розглядається широке коло проблем, пов'язаних із мотивацією людини до діяльності: теорії, структура й особливості мотивації, види та ієрархія мотивів, типи мотивації, механізми її розвитку.

 
225 88.411 я 73-1
К84

Крушельницька, Я. В.

        Фізіологія і психологія праці [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Я. В. Крушельницька. - К. : Видавництво КНЕУ, 2002. - 182 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Анотація:   Містить програму курсу, методичні вказівки до вивчення кожної теми, плани практичних і семінарських занять, практичні завдання для самостійної роботи, контрольні запитання для перевірки знань, питання для поточного та підсумкового контролю, тематику рефератів і контрольних робіт, методичні вказівки до виконання контрольних робіт, список рекомендованої літератури.

 
226 88
П87

        Психологія [Текст] : респ. наук.- метод. зб. Вип. 36 / М- во народної освіти УРСР, НДІ психології УРСР. - К. : Радянська школа, 1991. - 92 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

 
227 88.59я73-1
К21

Карамушка, Л. М.

        Психологія управління [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядипломної освіти / Л. М. Карамушка. - К. : Міленіум, 2003. - 342 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): освітні організації -- система середньої освіти -- психологічна характеристика керівників освітніх організацій -- психологічний практикум -- конфлікти в освітніх

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто психологічні особливості управлінського процесу в освітніх організаціях (зміст, структура, специфіка). Головну увагу приділено аналізу психологічних характеристик керівників і працівників освітніх організацій, які впливають на успішність управління, визначенню психологічних факторів та умов їх ефективної взаємодії.

 
228 74.4
П84

        Професійна освіта: педагогіка і психологія [Текст] : польсько-український, українсько-польський щорічник. Вип. 13 / за ред.: Т. Левицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало ; пер.: Г. Балл, І. Вільш. - Ченстохова : 2011. - 368 с.

Зміст:
  Кремень В.  Духовно-моральний вимір людиноцентризму / В. Кремень. - С. 27-37.
  Зязюн І.  Динаміка парадигм у гуманітарних науках / І. Зязюн. - С. 39-48.
  Балл Г.  Нормативний професійний ідеал вченого-людинознавця / Г. Балл. - С. 49-65.
  Ничкало Н.  Інновації у розвитку професійної освіти в умовах ринку праці : досвід, суперечності, перспективи / Н. Ничкало. - С. 91-103.
  Радкевич В.  Концептуальні основи діяльності професійних навчальних закладів художнього профілю в умовах ринкової економіки / В. Радкевич. - С. 117-124.
  Авшенюк Н.  Глобалізаційний вимір розвитку транснаціональної вищої освіти / Н. Авшенюк. - С. 125-131.
  Бідюк Н.  Міжнародне співробітництво як провідний чинник формування національної стратегії розвитку вищої школи / Н. Бідюк. - С. 143-150.
  Хомич Л.  Полікультурна освіта в Україні і Польщі / Л. Хомич. - С. 151-157.
  Дубасенюк О.  Педагогічні умови ціннісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів / О. Дубасенюк. - С. 161-167.
  Помиткін Е.  Здатність до керування власними емоційно-почуттєвими станами у процесі професійної діяльності вчителя / Е. Помиткін. - С. 181-189.
  Семеног О.  Ціннісні орієнтири вищої філологічної освіти у ХХІ столітті / О. Семеног. - С. 191-198.
  Аніщенко О.  Медіакомпетентність як складова професійної культури вчителя / О. Аніщенко. - С. 199-205.
  Отич О.  Педагогічно-мистецька майстерня у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання / О. Отич. - С. 207-214.
  Солдатенко М.  Проблеми управління навчально-пізнавальною діяльностю учнів і студентів / М. Солдатенко. - С. 229-236.
  Борисова С.  Організація дослідницької діяльності студентів на заняттях з рукоділля / С. Борисова, В. Борисов. - С. 249-257.
  Кадемія М.  Сучасні веб-технології та їх використання в навчальній діяльності / М. Кадемія. - С. 303-309.
  Лук'янова Л.  Неформальна освіта дорослих : проблеми і перспективи / Л. Лук'янова. - С. 327-333.
  Огієнко О.  Розвиток демократичної громадянськості через освіту дорослих : європейський контекст / О. Огієнко. - С. 335-342.

 
229 88я73-1
П14

Палеха, Ю. І.

        Основи психології та педагогіки [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. І. Палеха, В. І. Герасимчук, О. М. Шиян. - К. : Європейський університет, 2001. - 164 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): Психолого-педагогічні технології

Анотація:   Посібник допоможе розвивати у студентів здібності до наукового підходу визначення найбільш ефективних прийомів, форм, методів, засобів і цілісних психолого-педагогічних технологій управління та впливу на підлеглих з метою підвищення їх професійної зрілості, розвитку моральних якостей, підготовки сучасного керівника, здатного висококваліфіковано виконувати коло соціально-виробничих обов'язків.

 
230 88.840
П69

        Практична психологія у початковій школі / упоряд. : О. А. Атемасова. - Х. : Ранок, 2010. - 160 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання учнів

Ключові слова (ненормовані): мотивація навчання -- адаптація дитини -- спілкування молодшого школяра -- страх -- корекція пізнавальної діяльності дитини

Анотація:   У цьому посібнику висвітлено питання, пов'язані з готовністю та адаптацією дитини до школи, значне місце відведено питанням спілкування молодших школярів, а також шкільних страхів і тривожності. Теоретичний матеріал супроводжується різноманітними завданнями, інструкціями, тестами, стимулювальними вправами, розробками занять та рекомендаціями щодо їхньої організації і проведення, рисунками, іграми, задачами, головоломками тощо. Посібник містить додатки.

 
231 88.43 я73-1
В26

Вейнберг, Р. С.

        Психологія спорту [Текст] : підруч. / Р. С. Вейнберг, Д. Гоулд. - К. : Олімпійська література, 2001. - 334 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія спорту

Анотація:   У підручнику подно відомості щодо проблем особистості в спорті, розглядаються різні аспекти спортивного середовища,групові процеси в спорті. Викладно методи й способи підвищення результативності, зміцнення здоров'я, сприяння психічного розвитку.

 
232 88я21
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Словник-довідник із дисципліни "Психологія" / Н. Є. Герасімова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 68 с.

Рубрики: Довідкові видання - Психологічний словник

 
233 75.0
П24

        Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту [Текст] : зб. наук. пр. № 21 / М-во освіти і науки України, Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. - Х. : Видавництво ХДАДіМ, 2004. - 112 с.

Зміст:
  Воробйов М. І.  Передумови та шляхи формування сучасної системи післядипломної освіти фахівців з фізичного виховання і спорту в Україні / М.І. Воробйов, Ю.П. Мічуда. - С. 3-8
  Воронін Д. Є.  Деякі питання гуманітарних орієнтирів фізичної культури в підготовці фахівців / Д.Є. Воронін. - С. 8-14
  Грейда Н. Б.  Взаємозалежність рівня здоров'я та рівня фізичної активності учнів / Н.Б. Грейда, В.У. Кренделєва. - С. 14-20
  Захаріна Є.  Аналіз фізичної підготовленості студентів гуманітарного університету / Є. Захаріна. - С. 20-25
  Кириченко Р. О.  Аналіз змагальної діяльності у баскетболістів: теоретико-методичні аспекти / Р.О. Кириченко, М.О. Хабарова, Е.Ю. Дорошенко. - С. 25-34
  Котелевський В. І.  Холотропне дихання як психокорекційний метод у комплексній реабілітації хворих на функціональну патологію хребта та остеохондроз / В.І. Котелевський. - С. 34-44
  Крупський В. П.  Вплив тренувальних навантажень базового мезоциклу на динаміку спеціальної працездатності лижників-ветеранів / В.П. Крупський. - С. 44-49
  Пліско В. І.  Вплив небезпеки на боєздатність професіонала / В.І. Пліско. - С. 56-61
  Пліско В. І.  Шляхи вирішення проблеми готовності правоохоронців до виконання службових обов'язків під час припинення злочинів / В.І. Пліско. - С. 49-56
  Собко С. Г.  Критерії прояву особистісної активності майбутніми вчителями фізичного виховання / С.Г. Собко. - С. 61-67
  Фролова Н.  Ефективність спортивно-ігрового методу у формуванні спортивного стилю життя молодших школярів / Н. Фролова. - С. 67-73
  Цибіз Г. Г.  Зміни імунітету та працездатніості цілеспрямованими навантаженнями / Г.Г. Цибіз. - С. 73-80
  Юхно Ю. О.  Біомеханічний контроль за технічною підготовкою дзюдоїстів високої кваліфікації у передзмагальному періоді підготовки / Ю.О. Юхно, О.В. Журавель, І.П. Закорко. - С. 80-89
  Яковліва О. П.  Теоретичний підхід до цілісної системи виховної роботи майбутніх учителів / О.П. Яковліва. - С. 89-96

Рубрики: Фізкультура і спорт

Анотація:   У збірнику вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.

 
234 88 я73-1
О75

        Основи психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. закл. освіти / авт.: О. В. Киричук, В. А. Роменець, Т. С. Кириленко та ін.; за ред. О. - К. : Либідь, 1997. - 631 с.

Рубрики: Психологія

 
235 88.840
Г94

Гуменюк, О. Є.

        Психологія інноваційної освіти : теоретико-методологічний аспект [Текст] : монографія / О. Є. Гуменюк. - Т. : Економічна думка, 2007. - 386 с.

Зміст:
  Теоретико-методологічний аналіз поняття про інноваційно-психологічний клімат. - С. 17-54
  Психологічний вплив у контексті культурно-психологічного часопростору. - С. 55-126
  Освітнє спілкування як інформаційний, діловий і смисловчинковий різновиди обміну. - С. 127-173
  Полімотивація як спосіб активізації освітньої діяльності учасників інноваційної розвивальної взаємодії. - С. 174-219
  Позитивно-гармонійна Я-Концепція як центральна ланка інноваційно-психологічного клімату експериментальних шкіл. - С. 220-274
  Експериментальне дослідження умов і чинників створення інноваційно-психологічного клімату. - С. 275-317

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): теоретико-методологічний аналіз -- психологічний вплив -- освітнє спілкування -- полімотивація -- експериментальні школи -- інноваційно-психологічний клімат

Анотація:   У монографії висвітлюється психологічний зміст експериментальної системи модульно-розвивального навчання, що постає у вигляді інноваційно-психологічного клімату життєдіяльності освітніх закладів, котрий забезпечує психодуховне наповнення як міжсуб'єктних стосунків, так і внутрішньоособистісних процесів, станів, механізмів. Системно-миследіяльнісне опрацювання цього клімату дозволило чітко визначити предмет психологічного пізнання - сукупність його складових: психологічного впливу та його класів (пізнавально-суб'єктний, нормативно-особистісний, ціннісно-індивідуальний, духовно-універсумний), освітнього спілкування та його аспектів як різновидів обміну (інформаційний, діловий, смисловчинковий, самосенсовий), полімотивації як форми активізації освітньої діяльності, що у взаємодоповненні спричинюють розвиток позитивно-гармонійної Я-концепції та її компонентів (когнітивного, емоційно-оцінкового, вчинково-креативного, спонтанно-духовного) і ритмічно розвивають кожного як суб'єкта, особистість, індивідуальність, універсума. Уперше запропонована методологічна план-карта цього клімату, що розчленовує об'єкт дослідження на низку предметів, а також адекватні їм моделі-конфігуратори, які синтезують різні знання про цей об'єкт.

 
236 81.2Ан-923кр
О66

Орлова, Н. В.

        Англійська мова в контексті психології [Текст] : навч.-метод. посіб. з англ. мови для студ. психол. спец. заочного від-ня вищ. навч. закл. / Н. В. Орлова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 328 с.

Рубрики: Мова англійська - Професійна мова

Анотація:   Посібник представляє собою комплекс навчальних матеріалів для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. У посібнику врахована специфіка заочного відділення вищих навчальних закладів, де здебільшого передбачена самостійна робота студентів.

 
237 74.58 я86
О72

        Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 "Практична психологія" напряму підготовки 0101 "Педагогічна освіта" / розроб. стандарту: Т. С. Яценко, А. І. Кузьмінський, П. В. Теслюк [та ін.]. - К. : Видавництво Міністерства освіти і науки України, 2004. - 325 с.

Рубрики: Освіта вища - Стандартизація спеціальності "Практична психологія"

 
238 88.352я73-1
К43

Кириленко, Т. С.

        Психологія: емоційна сфера особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. С. Кириленко ; голов. ред. С. В. Головко. - К. : Либідь, 2007. - 254 с.

Зміст:
  Психічні та емоційні стани. - С. 198-216

Рубрики: Психічні процеси - Емоції

Ключові слова (ненормовані): емоції -- емоційні сфери -- емоційне самопізнання особистості -- переживання -- природа емоцій

Анотація:   Навчальний посібник знайомить із загальним станом вивчення емоційної сфери психіки, емоцій і почуттів особистості в зарубіжній та українській психологїі. Основну увагу приділено теоріям емоцій, змістові емоційної сфери, емоційним рисам, переживанням та станам особистості, особливостям її емоційного самопізнання.

 
239 88.59 я73-1
Ш83

Шпалінський, В. В.

        Психологія управління [Текст] : навчальний посіб. для кер. навч. заклад., практ. психологів, учителів та вихователів / В. В. Шпалінський, К. А. Помазан. - Х. : Ранок; Веста, 2002. - 128 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

 
240 88.1(4Укр)я73-1
Д18

Данилюк, І. В.

        Історія психології в Україні: Західні регіони (остання чверть XIX- перша половина XX ст.) [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / І.В. Данилюк. - К. : Либідь, 2003. - 150 с.

Рубрики: Історія психології
Україна

 
241 88.3я73-1
М99

М'ясоїд, П. А.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. пед. закладів освіти / П. А. М'ясоїд. - К. : Вища школа, 2000. - 479 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

 
242

Галян, О. І.

        Експериментальна психологія / О. І. Галян. - : 2012

 
243 88.840
Т87

Туріщева, Л. В.

        Психологія управління / Л. В. Туріщева; гол. ред. В. В. Григораш. - Х. : Основа, 2005. - 156 с.

Зміст:
  Мушинський В.П.  Психологічний портрет учителя (тести для педагогів) / В.П. Мушинський

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): керівник педагогічного колективу -- керівництво педагогічним колективом -- психологічні аспекти керівництва навчальним процесом -- психологічний портрет учителя -- особливості

Анотація:   У посібнику пропонуються психологічні тести, спрямовані на вимірювання особливостей особистості і компонентів діяльності, найбільш значущих для успішної роботи в педагогіці. Діагностичні методики виконують функцію самопізнання, можуть проводитися як методом самотестування, так і за допомогою фахівця-психолога. Отримані результати допоможуть підвищити рівень психологічної компетентності педагогічних працівників.

 
244

Маноха, І. П.

        Психологія потаємного "Я" / І. П. Маноха. - : 2001

 
245 88.47
Ю70

        Юридична психологія та педагогіка [Текст] : наук. журнал. № 2 / Київський нац. ун-т внутрішніх справ. - К. : Видавництво КНУВС, 2007. - 235 с.

Зміст:
  Казміренко Л. І.  Психосоматичні захворювання працівників ОВС: загальнотеоретичний аспект / Л. І. Казміренко, О. С. Яцків. - С. 3-14.
  Маноха О. Є  Системно-психологічний аналіз правоохоронної діяльності / О. Є Маноха. - С. 15-20.
  Медвєдєв В. С.  Психологічний захист як окремий психічний фенгмен / В. С. Медвєдєв, О. М. Шевченко. - С. 21-32.
  Казміренко Л. І.  Психологічний аналіз проблеми суспільного сприйняття правового інституту смертної кари / Л. І. Казміренко, Н. А. Верховська. - С. 33-42.
  Кушнірова Т. В.  Актуальні проблеми організації соціального супроводу осіб, які були позбавлені волі / Т. В. Кушнірова. - С. 43-50.
  Дзюба В. М.  Патріотичне виховання курсантів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у навчально-науковому інституті підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби КНУВС / В. М. Дзюба. - С. 51-59.
  Малкова Т. М.  Образ професії як чинник професійного самовизначення курсантів вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ / Т. М. Малкова. - С. 60-72.
  Мороз Л. І.  Психологічні та методичні аспекти навчання профілактичної діяльності у вищих навчальних закладах системи МВС України / Л. І. Мороз. - С. 73-82.
  Кудерміна О. І.  Психологічні особливості кар'єрно-професійної спрямованості майбутніх правоохоронців / О. І. Кудерміна. - С. 83-91.
  Павліченко А. П.  Психологічні основи формування готовності до прфесійної діяльності цивільних охоронців державної служби охорони МВС України / А. П. Павліченко. - С. 92-96.
  Корнєв О. М.  Чинники, що викликають стан психоемоційного напруження у слідчих / О. М. Корнєв. - С. 97-105.
  Охріменко І. М.  Деякі психологічні аспекти професійного мислення оперуповноваженого карного розшуку / І. М. Охріменко. - С. 106-116.
  Мороз Л. А.  Криміналогічна характеристика особистості гвалтівника неповнолітніх / Л. А. Мороз. - С. 117-128.
  Синьов В. М.  Особливості встановлення психологічного контакту з неповнолітніми правопорушниками в ознайомчій бесіді / В. М. Синьов, В. І. Кривуша. - С. 129-144.
  Кобильченко В. В.  Теоретико-методичні засади психологічного супроводу підлітків, які перебувають в умовах пенітенціарного закладу / В. В. Кобильченко, М. О. Супрун. - С. 145-153.
  Кушнарьов С. В.  Застосування методики нейро-лінгвістичного програмування у роботі із засудженими похилого віку / С. В. Кушнарьов. - С. 154-164.
  Андросюк В. Г.  Деякі аспекти проблеми екстримальності у правоохоронній діяльності / В. Г. Андросюк. - С. 165-174.
  Діденко О. Б.  Психологічне супроводження діяльності працівників судової міліції / О. Б. Діденко. - С. 175-187.
  Кодлубовська Т. Б.  Підвищення рівня адаптації до стресогенних умов діяльності працівників органів внутрішніх справ / Т. Б. Кодлубовська. - С. 188-194.
  Сидоренко О. Ю.  Аналіз суїцидальних тенденцій у практиці правоохоронних органів України / О. Ю. Сидоренко. - С. 195-200.
  Брисковська О. М.  Конфлікти в трудових колективах і шляхи їх подолання / О. М. Брисковська. - С. 201-206.
  Можарівська І. М.  Роль уряду, громадськості й приватних осіб у формуванні мережі позашкільних освітніх закладів на Волині у другій половині XIX - на початку XX ст. / І. М. Можарівська. - С. 207-216.

 
246

Карпенко, Є.

        Вікова та педагогічна психологія / Є. Карпенко. - : 2014

 
247 88.54я73-1
Д64

Долинська, Л. В.

        Психологія конфлікту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - К. : Каравела, 2010. - 303 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): конфліктна взаємодія -- міжгрупові конфлікти -- практика розв'язання конфліктів -- поняття керування конфліктами -- конфліктні ситуації -- особистісні конфлікти

Анотація:   У посібнику вміщено теоретичні, практичні та методичні матеріали, які потрібні для проведення аудиторних занять і самостійного вивчення курсу студентами, теми для доповідей і рефератів, психодіагностичний інструментарій, елементи тренінгу для підвищення конфліктної компетентності. Також у посібнику є короткий словник конфліктологічних термінів.

 
248 83.3(4Укр)6-8...4кр
К56

Коваленко, В. М.

        Його весна говерлила громи... Психологія творчості Василя Симоненка [Текст] : присвяч. 75-річчю з дня народження В. Симоненка / В. М. Коваленко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 64 с.

Рубрики: Симоненко В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Симоненко В.

Анотація:   Не секрет, що найповніше уявлення про особистість творця дає осягнення його "внутрішньої біографії" як джерела літературних одкровень (враження, переживання, думки, години натхнення і кризові ситуації у власній творчості, інтереси, радощі, болі і т.п.); простеження процесу творчої праці (підготовча робота душі і розуму, виникнення задуму, збирання відповідного матеріалу, їхня художня реалізація та перевірка). Особливо показовою в цьому плані є поетична школа яскравого представника "шістдесятників" Василя Симоненка, оскільки його короткий вік, яскравий талант, мужня громадська позиція завжди викликали неабиякий інтерес і в читачів, і в дослідників його творчості.

 
249 88.36я73-1
З28

Занюк, С. С.

        Психологія мотивації [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Занюк ; голов. ред. С. В. Головко. - К. : Либідь, 2002. - 304 с.

Рубрики: Психологія - Психологія діяльності

Ключові слова (ненормовані): мотивація і діяльність -- види мотивів -- ієрархія -- потреби особистості -- механізми психологічного захисту особистості -- ситуативна динаміка мотивації

Анотація:   У навчальному посібнику розглядається широке коло проблем, пов'язаних із мотивацією людини до діяльності: теорії, структура й особливості мотивації, види та ієрархія мотивів, типи мотивації, механізми її розвитку тощо.

 
250 88.43я73-5
Г37

Герасімова, Н. Є.

        Психологія спорту [Текст] : практикум / Н. Є. Герасімова, Т. В. Пархоменко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 108 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія спорту

Ключові слова (ненормовані): агресивність у спорті -- збудження -- спортивні травми -- зловживання різними препаратами в спорті -- особистість і спорт -- лідерство

Анотація:   У практикумі порушується проблема психологічної готовності практичних психологів до професійної діяльності у галузі спорту. У зв`язку з цим визначені зміст, структура, методика оцінювання рівнів такого роду готовності. Пропонуються умови формування психологічної готовності практичних психологів до діяльності у галузі спорту.

 
251 88.8я73-1
З12

Заброцький, М. М.

        Вікова психологія [Текст] : навч. посібник / М. М. Заброцький. - К. : Видавництво МАУП, 2002. - 103 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

 
252 88я73-1
О75

        Основи психології [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / О. В. Киричук, В. А. Роменець, В. О. Татенко та ін.. - К. : Либідь, 2002. - 632 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

 
253 88.411я73-1
К84

Крушельницька, Я. В.

        Фізіологія і психологія праці [Текст] : підручник / Я. В. Крушельницька. - К. : Видавництво КНЕУ, 2003. - 367 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Анотація:   Розглядаються закономірності функціонування людського організму у процесі праці, активізація психічних функцій і властивостей особистості в різних видах діяльності. Розкриваються суть працездатності, втоми і монотонності, їх показники, динаміка, методи дослідження; особливості організації праці в системах "людина-машина". Висвітлюються теоретичні і прикладні аспекти важкості та інтенсивності праці.; методи проектування раціональних режимів праці і відпочинку; психофізіологічні та організаційні основи профорієнтації, профвідбору та виробничого навчання в ринкоивх умовах.

 
254 К19

Канищева, Л. О.

        Психологія на уроках біології [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. О. Канищева, Л. В. Турищева. - Х. : Основа, 2007. - 128 с.

Рубрики: Методика навчання біології

Ключові слова (ненормовані): фізіологія нервової системи -- свідомість -- увага -- відчуття -- сприйняття -- пам'ять -- мислення -- уява -- мовлення -- емоції -- темперамент -- воля

Анотація:   У посібнику розглядається питання взаємозв'язку психічних процесів, станів та властивостей психіки людини з роботою різних ділянок та структур мозку. Проводиться систематизація та узагальнення матеріалів з проблеми для їх використання на уроках біології та в практиці роботи вчителя з учнями. Крім теоретичних основ посібник містить і практичні завдання для учнів, у тому числі методики та досліди, цікаву інформацію з теми та практичні поради.

 
255 15
Б87

Братко, О. А.

        Психологія і кібернетика. Моделі психіч. діяльності / Олексій Андрійович Братко; Передмова чл.-кор. АН УРСР проф. О. Івахненка. - К. : Радянська школа, 1968. - 143 с.

Рубрики: Психология деятельности - Психология научно-технической деятельность

Ключові слова (ненормовані): ПСИХОЛОГИЯ -- КИБЕРНЕТИКА -- ПСИХИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 
256 88.3 я73-1
М99

М'ясоїд, П. А.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб / П. А. М'ясоїд. - К. : Вища школа, 2001. - 487 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

 
257 83.3(0)-022
М74

Моклиця, М. В.

        Модернізм як структура: Філософія. Психологія. Поетика [Текст] : монографія / М. В. Моклиця. - Луцьк : Вежа, 2002. - 390 с.

Зміст:
  Філософія. - С. 11-52
  Психіка людини як основа для структуризації епохи. - С. 53-135
  Типологія модернізму як художнього методу. - С. 136-230
  Літературознавчий психоаналіз. - С. 231-277
  Психологічні експресионісти. - С. 278-330
  Психологічні символісти. - С. 331-349
  Психологічні сюрреалісти. - С. 350-362

Рубрики: Теорія літератури - Стилі та напрямки

Анотація:   У праці вперше Модернізм розглядається як цілісність (епоха) в історії європейської культури. Структуризацію епохи здійснено на основі структури психіки. Пропонується психологічний ключ до вирішення багатьох проблем російського та українського модернізму. Оригінальні концепції, сміливі думки, полемічна загостреність і водночас наукова грунтовність - характерні риси дослідження.

 
258 88я73-1
С78

Статінова, Н. П.

        Основи психології та педагогіки [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. закладів освіти / Н. П. Статінова; Київський нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2002. - 345 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Загальний курс

 
259 88.3я73-4
М99

М'ясоїд, П. А.

        Задачі з курсу загальної психології [Текст] : навч. посібник для студентів вищих пед. закладів / П. А. М'ясоїд. - К. : Вища школа, 1998. - 183 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

 
260 88.47я73-1
Б38

Бедь, В. В.

        Юридична психологія [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів освіти / В. В. Бедь. - Л. : Новий світ, 2002. - 376 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Юридична психологія

 
261 88.53
Т23

Татенко, В. А.

        Соціальна психологія впливу [Текст] : монографія / В. А. Татенко. - К. : Міленіум, 2008. - 216 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія впливу

Ключові слова (ненормовані): Феноменологія впливу -- дихотомія -- типологія впливів -- соціально-психологічні механізми -- вплив людини на людину -- онтопсихологія -- природа і

Анотація:   У монографії представлено результати соціально-психологічного дослідження проблеми впливу. Спеціальна увага приділяється онтопсихологічному визначенню природи впливу, його сутнісних ознак. Розглянуто детермінанти і фактори впливовості, різні форми впливів, варіанти їх поєднання в дихотомічні пари та типологічні групи. Пропонується авторський проект систематизації уявлень про соціально-психологічні механізми впливу.

 
262 88.56 я73-2
Б81

Бондарчук, О. І.

        Психологія сім'ї [Текст] : курс лекцій / О. І. Бондарчук. - К. : Видавництво МАУП, 2001. - 96 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія сім'ї

Анотація:   У пропонованому курсі лекцій охарактеризовано психологічні особливості сучасної сім'ї, розкрито психологічні механізми життєдіяльності сім'ї, її вплив на становлення особистості дитини. Розглянуто основні напрямки діяльності практичного психолога щодо подання психологічної допомоги сім'ї.

 
263 88.40я73-1
П86

        Психологія діяльності та навчальний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Артюшина, Л. М. Журавська, Л. А. Колесніченко [та ін.] ; за заг. ред. М. - К. : Видавництво КНЕУ, 2008. - 329 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія праці

Ключові слова (ненормовані): планування навчання -- мотивація навчання -- організація навчання -- контроль навчання -- управління навчанням учнів -- педагогічне спілкування -- педагогічні конфлікти

Анотація:   У посібнику викладено основні положення щодо управління навчальною діяльністю учнів різних категорій, що грунтуються на психологічних закономірностях розвитку особистості.

 
264 88.45я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Психологія творчості [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / В. А. Романець. - К. : Либідь, 2001. - 287 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія творчості

 
265 88.53
Д42

Джонсон, Д.

        Соціальна психологія: Тренінг міжособистісного спілкування / Д. Джонсон ; пер. з англ. В. Хомика. - К. : Академія, 2003. - 284 с.

Зміст:
  Важливість навичок міжособистісного спілкування. - С. 8-43
  Саморозкриття. - С. 43-74
  Встановлення і збереження довір'я. - С. 74-79
  удосконалення вміння спілкуватись. - С. 95-112
  Вираження почуття словами. - С. 122-141
  Невербальне вираження почуттів (мова тіла). - С. 141-151
  Як ефективно слухати й відповідати. - С. 151-176
  Розв'язання міжособистісних конфліктів. - С. 176-219
  Гнів, стрес та володіння своїми почуттями. - С. 226-236
  Становлення стосунків з людьми інших культур. - С. 236-263
  Бар'єри в міжособистісній ефективності. - С. 267-272

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія спілкування

Ключові слова (ненормовані): міжособистісне спілкування -- психологічний тренінг

Анотація:   Праця відомого американського соціального психолога з проблем міжособистісного спілкування об'єднує теорію, психологічні дослідження і практичні вправи для розвитку та використання навичок, набутих у процесі тренінгу.

 
266 88 я73-2
П86

        Психологія [Текст] : Опорний конспект лекцій для студ. усіх спец. базової освіти денної та заочної форм навчання / Київський нац. торговельно-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2004. - 99 с.

Рубрики: Психологія

 
267 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : зб. наук. ст. Т. 33 Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2004. - 82 с.

Зміст:
  Оржеховская В.М.  Превентивна педагогіка - нова філософія виховання / В. М. Оржеховская. - С. 3-7
  Голубєва М.О.  Порівняльний аналіз проблемного навчання та методу випадків і ситуації / М. О. Голубєва, В. В. Єгорова. - С. 7-12
  Медвідь Л.А.  Економічні погляди Богдана Хмельницького та започаткування економічної освіти в Україні з козацької доби / Л. А. Медвідь. - С. 12-16
  Мєщанінов О.П.  Концепція сталого розвитку університетської системи освіти / О. П. Мєщанінов. - С. 16-22
  Кравченко Л.С.  Стан здоров'я та фізичної підготовленості у структурі мотиваційних потреб до занять фізичною культурою і спортом студентів НаУКМА / Л. С. Кравченко, В. В. Макареня, О.А Зеленюк. - С. 22-26
  Жуков О.В.  Здоров'я викладача як гуманітарна складова ефективної професійної діяльності / О. В. Жуков. - С. 26-28
  Зеленюк О.В.  Теоретичні засади оздоровчо-профілактичної спрямованості фізичного виховання студентської молоді / О. В. Зеленюк, В. В. Забузова, О. А. Зеленюк. - С. 28-30
  Збанацький С.В.  Використання комп'ютерних програм MS Excel, StarOffce CALC при інтерпретації результатів тестування рухової підготовленості стедентів НаУКМА / С. В. Збанацький, Л. В. Гордієнко. - С. 30-34
  Лахманюк Т.В.  Загальна фізична підготовка як складова гармонійного розвитку майбутніх фахівці / Т. В. Лахманюк, В. М. Горборуков. - С. 34-37
  Щербина Ю.В.  Сторінки новітньої історії гирьового спорту в Україні / Ю. В. Щербина. - С. 37-39
  Копилов О.М.  Характеристика стану фізичної підготовленості студентів факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА (1999-2000,2000-2001 рр.) / О. М. Копилов, А. М. Сотула. - С. 39-41
  Остафійчук Я.Ф.  Валеологічна характеристика студентів Івано-Франківського державного медичного училища / Я. Ф. Остафійчук. - С. 41-44
  Краснов В.П.  Залежність показників біологічного віку та стану фізичної підготовленості студентів від обсягу фізичних навантажень / В. П. Краснов, С. І. Присяжнюк. - С. 44-47
  Васьківська С.В.  Використання метафори архетипічного циклу досвіду в психологічному консультуванні / С. В. Васьківська. - С. 47-55
  Гордієнко В.І.  Організаційна культура професійно-освітнього середовища / В. І. Гордієнко. - С. 55-60
  Копець Л.В.  Теоритичні орієнтації, проблематика й основні результати експериментальних досліджень самоконтролю в західній психології XX століття / Л. В. Копець. - С. 60-67
  Музиченко Л.В.  Ціннісні виміри особистісної ідентичності в юності / Л. В. Музиченко. - С. 67-70
  Яковенко О.В.  Психологічний механізм вирішування задач та прийняття рішень / О. В. Яковенко. - С. 70-73
  Кабаченко Н.В.  Особливості застосування екологічного підходу в практиці соціальної роботи / Н. В. Кабаченко, Т. В. Семигіна. - С. 73-79

Рубрики: Педагогіка соціальна

Ключові слова (ненормовані): Хмельницький Б. - економічні погляди -- фізичне виховання студентів

Анотація:   Збірник є своєрідним науковим звітом викладачів і співробітників університету, які спеціалізуються у галузі психології, педагогіки та соціальної роботи. Зміст збірника присвячено актуальним проблемам педагогіки і психології вищої школи та практиці соціальної роботи

 
268 88
В53

        Вісник Київського міжнародного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія психологічні науки Вип. 5 / Київський міжнарод. ун-т. - К. : КиМУ, 2004. - 150 с.

Зміст:
  Агаєв Н. А.  Еволюція поглядів на проблему психічної травми / Н. А. Агаєв. - С. 3-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Березовська Л. І.  Соціально-психологічні умови виникнення внутрішньоособистісних конфліктів / Л. І. Березовська. - С. 10-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Венедиктова Н. В.  Активність суб'єкта як фактор конституювання особистості в системі "Я-інший" / Н. В. Венедиктова. - С. 15-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Завадська Т. В.  Оптимізація діяльності вчителів з урахуванням показників нейродинаміки / Т. В. Завадська. - С. 21-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іщенко І. Г.  Методологічні основи професійного психологічного відбору фахівців соціономічних професій / І. Г. Іщенко. - С. 29-34. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Калениченко В. А.  Соціально-психологічна природа іміджу в системі соціального впливу на індивідуальну поведінку / В. А. Калениченко, В. І. Наумов. - С. 35-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Клименко В. В.  Система чуттєво-інтуїтивних регуляторів активності людини / В.В. Клименко. - С. 46-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корнєв О. М.  Деякі питання професійно-психологічної підготовки працівників органів внутрішніх справ / О. М. Корнєв. - С. 58-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крайнюк В. М.  Психологічні особливості посттравматичного стресового розладу / В. М. Крайнюк. - С. 63-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лактіонов О. М.  Історичний досвід особистості в контексті історичної психології / О. М. Лактіонов. - С. 72-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ламбуцька Ж. А.  Корекція психофізіологічного стану суб'єктів навчального процесу як засіб оптимізації навчальної діяльності / Ж. А. Ламбуцька. - С. 84-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Макаревич О. П.  Психологічна підготовка вітчизняної армії:минуле-сучасність / О. П. Макаревич. - С. 92-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марченко В. М.  Теоретичні та практичні оспекти забезпечення психологічної готовності спеціаліста до професійної діяльності / В. М. Марченко, Т. А. Марченко. - С. 101-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Осьодло В. І.  Самореалізація власного життя особистості на шляху самореалізації / В. І. Осьодло. - С. 116-123. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стасюк В. В.  Інформаційно-психологічна протидія психологічного впливу противника / В. В. Стасюк. - С. 123-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чепа М.  Методика оцінки особистісних прагнень / М. -Л.А. Чепа. - С. 135-147. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Психологічні науки

Ключові слова (ненормовані): посттравматичний стресовий розлад -- історична психологія -- психологічна підготовка вітчизняної армії -- психологічна готовність спеціаліста до професійної діяльності

Анотація:   Вісник Київського міжнародного університету присвячено актуальним проблемам та результатам наукових досліджень в галузі психологічних наук. Висвітлено результати теоретичних та експериментальних досліджень з психології викладачів, аспірантів, магістрантів, співшукачів. Наукові роботи присвячено проблемам витоків психологічних досліджень в Україні, когнітивного та емоційного розвитку особистості на різних вікових етепах-дошкілля, підлітки, юнацтво, дорослі; соціально-психологічного і психофізіологічного зебезпечення професійної діяльносі та психічного і фізичного здоров'я особистості.

 
269 88.840
Б20

Балл, Г. О.

        Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл. - К. : Зень О., 2007. - 172 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): гуманістична психологія -- гуманізація освіти -- психологічна культура -- особистісна свобода -- професійна культура -- соціальна поведінка -- методологія психології -- раціогуманізм

Анотація:   У книжці аналізується сутність і характеризуються принципи сучасного гуманізму, обгрунтовуються психолого-педагогічні засади гуманізації загальної та професійної освіти, розкривається зміст свободи й надійності як особистісних орієнтирів, викладаються основи раціогуманістичного підходу у психологічній науці й базованій на ній практиці.

 
270 81.2Ан-923кр
К89

Kukulenko-Lukyanets, I. V.

        Psychological texts and practical assignments the students ( Additional readings) [Текст] : Навч. посіб / I.V. Kukulenko-Lukyanets; М-во освіти і науки України; ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 64 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): література по психології на англійській мові -- Казкотерапія -- психологічні тести

Анотація:   У навчальному посібнику представлені спеціально підібрані та розроблені тексти, а також завдання психологічного спрямування для студентів, які вивчають англійську мову. Книга містить тексти по психології, тексти для групових дискусій, завдання із галузі казкотерапії та психологічні тести.

 
271 88.946
П86

        Психологічній службі системи освіти України 10 років: здобутки, проблеми і перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. ювілейної наук.-практ. конф., 22 - 23 жовт. 2001 р. / МОН України, Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : Ніка-Центр, 2002. - 190 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психодіагностика

Ключові слова (ненормовані): психологія -- психологічні служби систем освіти України -- терапевтична психологія -- психокорекція -- регіональна психологічна служба -- психологічна служба в школі

Анотація:   До цього збірника увійшли тези доповідей на конференції та матеріали досліджень з актуальних питань розвитку і функціонування психологічної служби системи освіти в Україні. Зокрема, висвітлюються теоретико-методологічні питання психологічної служби, різні аспекти психологічної допомоги як дітям у процесі їх навчання та виховання, так і педагогічним колективам, питання підготовки та підвищення кваліфікації фахівців психологічної служби тощо.

 
272 88.492я73-1
К63

Комінко, С. Б.

        Кращі методи психодіагностики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Б. Комінко, Г. В. Кучер ; відп. за вип. : В. М. Ященко. - Т. : Карт-бланш, 2005. - 406 с.

Рубрики: Психологія практична - Психодіагностика

Ключові слова (ненормовані): діагностика інтелекту -- діагностика творчого потенціалу -- діагностика темпераменту -- діагностика характеру -- діагностика професійної спрямованості -- діагностика управлінського потенціалу

Анотація:   Пропонований посібник містить психодіагностичний інструментарій, особливості застосування методів в умовах навчальної діяльності і самостійної роботи студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Методи психодіагностики, що пропонуються в посібнику, підібрані відповідно до наукових вимог, які висуваються до психодіагностичного матеріалу та характеризуються значним ступенем достовірності результатів досліджень. Посібник укладено згідно навчальних програм дисциплін "Психодіагностика", "Психологія управління", "Конфліктологія", "Основи педагогіки та психології", затверджених Вченою радою Тернопільської академії народного господарства. Посібник складається з п'яти частин. Кожна частина містить відповідні професійні текстові методики, що були перекладені, апробовані та підібрані авторами. Посібник укомплектований словником-довідником ключових понять і термінів, що допоможе поглибити рівень теоретичних знань.

 
273 88.69я73-1
П86

        Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу [Текст] : посібник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. - К. : Імекс-ЛТД, 2013. - 172 с.

Рубрики: Психологія педагогічна

Ключові слова (ненормовані): психологічні особливості -- психологічна діагностика -- духовна культура педагогів

Анотація:   У посібнику подано результати науково-дослідної роботи колективу наукових співробітників відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України з проблеми розвитку духовної культури педагогічного персоналу в сучасних соціально-психологічних умовах. У змісті посібника висвітлено теоретико-методологічні основи та методичні підходи до вивчення духовної культури педагогічного персоналу, історико-психологічні основи та раціогуманістичні засади розвитку духовної культури педагогів. Окрема увага приділена проблемам психологічної діагностики розвитку складових духовної культури педагогічного персоналу, зокрема презентовано новий дослідницький інструментарій - опитувальник з вивчення рівня розвитку духовної культури педагога, що є колективною розробкою. Наведено результати апробації опитувальника та представлені психолого-педагогічні засоби розвитку компонентів духовної культури педагога у формі консультативної, тренінгвої взаємодії та інших форм психологічної роботи.

 
274 88
В53

        Вісник Київського міжнародного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Психологічні науки Вип. 6 / Київський міжнарод. ун-т. - К. : КиМУ, 2005. - 218 с.

Зміст:
  Агаєв Н. А.  Проблема психотравматизації українських військовослужбовців-учасників миротворчих операцій / Н. А. Агаєв. - С. 1-6
  Блінов О. А.  Страхи у молодших школярів та їх прояви / О. А. Блінов. - С. 6-14
  Васютинський В. О.  Комунікативно-інтерактивна природа політико-ідеологічного буття / В. О. Васютинський. - С. 14-31
  Венедиктова Н. В.  Активність суб'єкта як фактор констуювання особистості в системі "я-інший" / Н. В. Венедиктова. - С. 31-37
  Волянюк Н. Ю.  Функціональна модель суб'єкта професійної діяльності / Н. Ю. Волянюк. - С. 37-46
  Корольчук М. С.  Психофізіологічні механізми керування вегетативними функціями / М. С. Корольчук. - С. 46-60
  Крайнюк В. М.  Принципи та методи психологічної допомоги при посттравматичному стресі / В. М. Крайнюк. - С. 60-68
  Криворучко П. П.  Музикотерапія: історія питання / П. П. Криворучко, В. М. Марченко. - С. 68-77
  Литвиненко Е. С.  Психологічна підготовка воїнів-снайперів до виконання завдань за призначенням / Е. С. Литвиненко. - С. 77-84
  Миронець С. М.  Вплив стресогенних чинників на працездатність рятувальників під час ліквідації надзвичайних ситуацій в екстремальних умовах / С. М. Миронець. - С. 84-89
  Науменко Д. В.  Актуальні питання професійного самовизначення молоді до військово-професійної діяльності / Д. В. Науменко. - С. 89-99
  Павелкін Р. В.  Розуміння дітьми молодшого шкільного віку обов'язку як основи нормативної поведінки / Р. В. Павелкін. - С. 99-106
  Пішко І. О.  Історико-психологічний аналіз еволюціонування функціональної значущості професійного відбору / І. О. Пішко. - С. 106-115
  Пучкина В. В.  Емоційна компонента в структурі індивідуального стилю діяльності / В. В. Пучкина. - С. 115-120
  Стасюк В. В.  Психологічна підготовка особового складу аеромобільних підрозділів до функціонування в збройних конфліктах / В. В. Стасюк. - С. 120-133
  Семчук В. П.  Психологічні особливості розвитку та становлення подружніх взаємин у молодій сім'ї / В. П. Семчук. - С. 133-141
  Солодовніков В. Є.  Психологічні особливості діяльності військового водія / В. Є. Солодовніков. - С. 141-148
  Татенко В. О.  Про деякі соціально-психологічні проблеми реформування освіти / В. О. Татенко. - С. 148-172
  Титаренко Т. М.  Актуальні соціально-психологічні настанови молоді на здоровий спосіб життя / т. М. Титаренко. - С. 172-187
  Третьяков С. П.  Психологічна корекція агресивності у працівників служб охорони / С. П. Третьяков. - С. 187-197
  Шаповал М. А.  Психологічні закономірності репрезентації досвіду пізнання та їх урахування при розробці дистанційних навчальних ресурсів / М. А. Шаповал. - С. 197-205
  Щербан Т. Д.  Навчальне спілкування-засіб психологічного розвитку учня / Т. Д. Щербан. - С. 205-213

Рубрики: Психологічні науки

Анотація:   Вісник Київського міжнародного університету присвячено актуальним проблемам результатам наукових досліджень в галузі гуманітарних та суспільних наук. Висвітлено результати теоретичних та експериментальних досліджень з педагогіки та психології. Розділ "Психологія" присвячено проблемам витоків психологічних досліджень в Україні, когнітивного та емоційного розвитку особливості на різних вікових етапах-дошкілля, підлітки, юнацтво, дорослі та психологічному забезпеченню професійної діяльності.

 
275 88.49
Е45

        Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя [Текст] : монографія / Ю. М. Швалб, О. Л. Вернік, О. М. Гарнець [та ін.] ; за наук. ред. Ю. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 276 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Екологічна психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- еколого-психологічна культура -- соціальна агресія -- катастрофи -- психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи -- ризик атомної енергетики

Анотація:   У монографії висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні аспекти екологічної психології. Особлива увага приділяється проблемам становлення сучасного способу життя та розвитку екологічної свідомості.

 
276 65.246я73-1
Г19

Гандзюк, М. П.

        Основи охорони праці [Текст] : підручник для студентів вищих навчальнних закладів / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. : М. П. Гандзюка. - К. : Каравела, 2005. - 390 с.

Рубрики: Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): захворювання -- фізіологія праці -- психологія праці -- гігієна праці -- безпека процесів праці -- пожежна безпека праці -- долікарська допомога

Анотація:   Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Розділ "Правові та організаційні питання охорони праці" подається адаптованим до нової редакції Закону України "Про охорону праці" (2002р.). Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстримальних ситуаціях.

 
277 83.3(4Укр)5-8...4я73-1
Г56

Гнатюк, М. І.

        Іван Франко і проблеми теорії літератури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Гнатюк. - К. : Академія, 2011. - 237 с.

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Франко І.: літературний критик -- психологія творчості -- літературознавчі школи -- культурно-історичні школи

Анотація:   Художнє осягнення світу і людини І. Франко поєднував із раціональним їх осмисленням та літературною творчістю як художнім оприявненням багатомагнітної дійсності у Слові. Його аналітичний погляд сягав людського досвіду у глибині віків, сучасної йому практики багатьох народів. Як теоретик, методолог літературознавства, історик літератури, літературний критик він уособлює неповторний масштабний простір актуальної думки, вимогливих естетичних оцінок, роздумів над минулим, тогочасним і майбутнім української літератури, над творчістю вітчизняних і зарубіжних письменників. Ці грані його життєдіяльності є джерелом проблемної структури навчального посібника, в якому автор на основі широкого компаративного матеріалу розкрив термінологічну систему І. Франка. його погляди на психологію творчості, генологічну структуру літератури, основні літературні напрями, течії, школи.

 
278 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді. "Родзинка 2013" [Текст] : зб. матеріалів XV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 546 с.

Зміст:
  Авраменко Н. О.  Методика використання творчих проектів на уроках трудового навчання / Н. О. Авраменко. - С. 12-13
  Бевзенко А. В.  Особливості роботи з ВІЛ-інфікованими дітьми / А. В. Бевзенко. - С. 14-15
  Божко Н. С.  Ян Амос Коменський про вчителя та вимоги до нього / Н. С. Божко. - С. 16-18
  Бойко Л. І.  Застосування тренінгів під час підготовки студентів при вивченні дисципліни "БЖД" / Л. І. Бойко. - С. 19-21
  Бондаренко С. О.  Розвиток творчої особистості учнів у процесі гурткової роботи з трудового навчання / С. О. Бондаренко. - С. 22-24
  Велика М. М.  Освіта Японії в період Мейдзі / М. М. Велика. - С. 25-26
  Вербельчук Ю. М.  Ідеї народності в творчості К. Д. Ушинського / Ю. М. Вербельчук. - С. 27-29
  Галушко О. В.  Особливості побудови уроку світової літератури у загальноосвітній школі / О. В. Галушко. - С. 30-32
  Голосій С. С.  Використання музики в шкільному процесі / С. С. Голосій. - С. 33-35
  Горбатовська О. О.  Особливості освітньо-виховних систем Середньовіччя / О. О. Горбатовська. - С. 36-38
  Гуненко Ю. М.  Питання мрального виховання у поглядах В. О. Сухомлинського / Ю. М. Гуненко. - С. 39-41
  Гусєва К. В.  Формування творчої індивідуальності педагога / К. В. Гусєва. - С. 42-44
  Дем'яненко Н. М.  Пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді / Н. М. Дем'яненко. - С. 45-46
  Дорош В. М.  Мультимедійні технології у шкільному навчальному процесі / В. М. Дорош. - С. 47-49
  Дубовий В. Ю.  Педагогічні ідеї О. В. Духновича / В. Ю. Дубовий. - С. 50-53
  Дячкова О. М.  Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх фахівців з протипожежної безпеки як наукова проблема / О. М. Дячкова. - С. 54-56
  Ємельянова Д. В.  Використання інноваційних методів навчання в процесі іншомовної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури / Д. В. Ємельянова. - С. 57-59
  Журавльова А. О.  Розвиток пізнавальних навичок під час проведення екскурсій з природознавства на уроках "Я і Україна" / А. О. Журавльова. - С. 60-62
  Ігревська С. А.  Виховання професійних компетенцій - основа майбутнього успіху фахівця / С. А. Ігревська, Т. В. Пархоменко. - С. 63-64
  Ївженко В. О.  Особливості виховання спартанців / В. О. Ївженко. - С. 65-67
  Йовко А. В.  Діти Індиго - мабутнє нашої планети? / А. В. Йовко. - С. 68-69
  Задера В. В.  Педагогічні погляди Софії Федорівни Русової / В. В. Задера. - С. 70-72
  Захарченко О. В.  Роль родинного виховання у формуванні особистості дитини / О. В. Захарченко. - С. 73-75
  Зінчук В. М.  Формування національної свідомості - основна мета національного виховання / В. М. Зінчук. - С. 76-78
  Златовецький С. О.  Основні педагогічні пам'ятки Київської Русі / С. О. Златовецький. - С. 79-81
  Камінський М. В.  Педагогічні технології як складова педагогічної майстреності викладача очима студентів / М. В. Камінський. - С. 82-83
  Карпань І. В.  Педагогічні погляди Івана Франка / І. В. Карпань. - С. 84-86
  Каснянчук Д. В.  Навчання креативного письма як творчого виду діяльності учнів старших класів / Д. В. Каснянчук. - С. 87-89
  Кизім А.  Літературна загадка при вивченні жанру казки / А. Кизім. - С. 90-92
  Ключник Б. В.  Гуманістичні погляди Г. К. Міхненка / Б. В. Ключник. - С. 93-95
  Ковалькова Т. О.  Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності як педагогічна проблема / Т. О. Ковалькова. - С. 96-98
  Колачик Т. В.  Впровадження інноваційних педагогічних технологій на уроках трудового навчання / Т. В. Колачик. - С. 99-100
  Колісник Л. І.  Розкриття таланту - підгрунтя становлення особистості / Л. І. Колісник. - С. 101-102
  Кононенко В. О.  Роль сім'ї у формуванні особистості / В. О. Кононенко. - С. 103-105
  Косменюк В. Ю.  Як підготувати дитину до життя у світі дорослих / В. Ю. Косменюк. - С. 106-108
  Костецька О. О.  Характеристика середньої освіти Німеччини / О. О. Костецька. - С. 109-111
  Коробка О. І.  Використання інтерактивних методів на уроках трудового навчання та креслення / О. І. Коробка. - С. 112-114
  Кузьменко А. В.  Стан шкільництва Київської Русі / А. В. Кузьменко. - С. 115-118
  Кузьменко А. В.  Феномен східного виховання / А. В. Кузьменко. - С. 119-121
  Куліков І. В.  Усвідомлена саморегуляція музично-виконавської діяльності як психолого-педагогічна проблема / І. В. Куліков. - С. 122-124
  Кулинич В. В.  Феномен козацької педагогіки / В. В. Кулинич. - С. 125-127
  Легоняк Т. Б.  Педагогічна діяльність Б. Д.Грінченка / Т. Б. Легоняк. - С. 128-130
  Лесич А. М.  Здоровий спосіб життя як важлива складова особистісного розвитку дитини / А. М. Лесич. - С. 131-132
  Лесич А. М.  Роль літнього табору в системі виховання особистості / А. М. Лесич. - С. 133-135
  Лобатенко Л. О.  Роль батька у вихованні дитини / Л. О. Лобатенко. - С. 136-138
  Макаренко С. В.  Педагогічна діяльність Памфіла Юркевича / С. В. Макаренко. - С. 139-140
  Маковецька А. С.  Музична Єлисаветградщина кінця XIX - початку XX століть / А. С. Маковецька. - С. 141-143
  Малнацька А. В.  Вплив філантропів на розвиток освіти Німеччини (XVIII ст.) / А. В. Малнацька. - С. 144-146
  Манькута А. В.  Педагогічні погляди Й. Г. Песталоці / А. В. Манькута. - С. 147-149
  Матвіян Н. І.  Самоосвіта як необхідна умова професійної діяльності майбутнього педагога / Н. І. Матвіян. - С. 150-151
  Махінько І. О.  Педагогічніумови подолання девіантної поведінки учнів під час позакласної роботи з художньо-естетичного виховання / І. О. Махінько. - С. 152-154
  Медяник В. А.  До питання становлення особистості в суспільстві за досвідом О. А. Захаренка / В. А. Медяник. - С. 155-156
  Моісеєва О. В.  Інтерактивне навчання як засіб розвитку і самореалізації учня / О. В. Моісеєва. - С. 157-159
  Надолінський Д. В.  Вплив соціальних мереж на розвиток суспільства / Д. В. Надолінський. - С. 160-162
  Невмивака М. О.  Підготовка майбутнього вчителя математики в інформаційному освітньому середовищі / М. О. Невмивака. - С. 163-165
  Омельченко О. О.  Закріплення основ здорового способу життя під час вивчення дисципліни "Основи здоров'я" / О. О. Омельченко. - С. 166-167
  ОнищенкоО. О.  Етіологічні аспекти аутизму та особливості проведення корекційно-педагогічної роботи з аутичними дітьми / О. ОнищенкоО., О. Г. Лановенко. - С. 168-170
  Остапенко А. К.  Використання ділової гри у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки / А. К. Остапенко. - С. 171-173
  Очеретная Э. В.  Уровень профессиональных умений как позакатель профессиональной компетенции учителя иностранного языка / Э. В. Очеретная, Н. Д. Соловьева. - С. 174-177
  Патстух Р. Р.  Болонський процес в Україні: плюси та мінуси / Р. Р. Патстух. - С. 178-180
  Патлачук В. В.  Естетичне виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. В. Патлачук. - С. 181-182
  Поліщук Р. В.  Етнопедагогічний елемент у концепції Григорія Ващенка про тіловиховання / Р. В. Поліщук. - С. 183-185
  Полтавець Н. В.  З історії культурно-освітнього життя на території сучасної Черкащини у 20-их рр. XX ст. / Н. В. Полтавець. - С. 186-189
  Попенко О. І.  Модель сучасного українського вчителя - аналог європейському / О. І. Попенко. - С. 190-192
  Попов В. Д.  Стимулювання пізнавального інтересу в учнів до вивчення фізичної географії / В. Д. Попов. - С. 193-195
  Пріхно Г. М.  Застосування тестового контролю знань під час вивчення теми "Числівник" у шкільному курсі української мови / Г. М. Пріхно. - С. 196-198
  Савко Ю. Ю.  Деякі аспекти науково-педагогічної діяльності історика Івана Петровича Крип'якевича / Ю. Ю. Савко. - С. 199-201
  Сербул О. М.  Інтерпретація фортепіанних творів Ф. Ліста студентами мистецьких навчальних закладів / О. М. Сербул. - С. 202-204
  Сліпокоєн Р. О.  Конфуцій - вчитель десяти тисяч поколінь / Р. О. Сліпокоєн. - С. 205-207
  Смик Т. Є.  Дитячі страхи, шлях подолання через казку / Т. Є. Смик. - С. 208-220
  Suprun K. M.  A visual of teaching englich grammar in the 10th form of secondary comprehensive schools / K. M. Suprun. - С. 211-212
  Тараніч Т. М.  Педагогічні умови формування вокально-хорових навичок учнів на уроках музичного мистецтва / Т. М. Тараніч. - С. 213-215
  Тимошенко Д.  Всебічні аспекти формування нової парадигми сучасного лідера в організації колективної роботи / Д. Тимошенко, Т. В. Пархоменко. - С. 216-217
  Тютенко О. М.  Значення та особливості патріотичного виховання в сучасній школі / О. М. Тютенко. - С. 218-220
  Усова К. С.  "Спартанське виховання" - відгомін минулого в сучасній методиці виховання / К. С. Усова. - С. 221-223
  Федоренко Н. Г.  Валеологія повсякденного життя / Н. Г. Федоренко. - С. 224-226
  Фесай В.  Шкідливі звички та наше здров'я / В. Фесай. - С. 227-229
  Фесенко О. О.  Техніка мовлення у системі педагогічної майстерності вчителя / О. О. Фесенко. - С. 230-232
  Харламова Л. С.  Мотиваційно-ціннісний компонент соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень / Л. С. Харламова. - С. 233-235
  Хоменко Л. В.  Мовленнєва компетентність як складова професійної майстерності вчителя / Л. В. Хоменко. - С. 236-238
  Чорноіван С. П.  Народознавство та музичний фольклор України у виховному процесі школярів / С. П. Чорноіван. - С. 239-241
  Шарпінський С. С.  Педагогічна діяльність І. М. Стешенка / С. С. Шарпінський. - С. 242-244
  Шевченко М. М.  Українське патріотичне виховання / М. М. Шевченко. - С. 245-247
  Шинкаренко В. В.  Етно-художня спрямованість уроків з використанням українського фольклору / В. В. Шинкаренко. - С. 248-250
  Шляхентко Н. В.  Педагогічний потенціал використання блог-платформи Livejournal у процесі навчання німецької мови у ВНЗ / Н. В. Шляхентко. - С. 251-252
  Шляхетко Н. В.  Дидактичний прийом "навчити вчитися" у роботі вчителя математики Хлипнівської школи А. І. Шляхетка / Н. В. Шляхетко. - С. 253-254
  Яковлєва О. М.  Методика побудови питань в процесі навчання фізики учнів ПТНЗ / О. М. Яковлєва. - С. 255-258
  Яцина С. М.  Формування читацької компетентності на уроках світової літератури в умовах профільного навчання як методична проблема / С. М. Яцина. - С. 259-261
  Бібік А. В.  Специфіка роботи громадських організацій з соціальної реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку / А. В. Бібік. - С. 263-265
  Бондар М. Ю.  Соціальне сирітство в Україні - одна з головних проблем сьогодення / М. Ю. Бондар. - С. 266-268
  Бондарук І. Ф.  Вплив соціального середовища на виникнення адикцій у підлітків / І. Ф. Бондарук. - С. 269-271
  Бурунова А. С.  Впровадження акмеологічних технологій в роботу соціального педагога зі старшокласниками / А. С. Бурунова. - С. 272-274
  Варивода Т. В.  Потенціальні можливості досвіду українського народу щодо збереження здоров'я / Т. В. Варивода. - С. 275-277
  Василенко М. О.  Комунікативна компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників / М. О. Василенко. - С. 278-280
  Величко О. В.  Інклюзивна освіта як умова соціалізації молоді з обмеженими можливостями / О. В. Величко. - С. 281-283
  Вісітаєва Р. Б.  Щодо поняття "Соціально-правовий захистдітей від насильства в сім'ї" / Р. Б. Вісітаєва. - С. 284-286
  Войнолович В. О.  До питання про поняття консультування сім'ї в соціальній роботі / В. О. Войнолович. - С. 287-289
  Георгієва О. П.  Хореографічне мистецтво Черкащини / О. П. Георгієва. - С. 290-292
  Гриб Я. О.  Формуавння здорового способу життя старшокласників у вітчизняній соціальній педагогіці у другій половині XX століття / Я. О. Гриб. - С. 293-295
  Дзюба А. О.  Соціальна робота із впровадження гендерної рівності в сфері ВІЛ/СНІД / А. О. Дзюба. - С. 296-297
  Дорошенко О. В.  Використання ідей М. Монтессорі в соціально-педагогічні й роботі з дітьми, що мають психофізіологічні порушення / О. В. Дорошенко. - С. 298-299
  Дубова В. А.  Технології соціально-педагогічної роботи з сім'єю у дошкільних навчальних закладах / В. А. Дубова. - С. 300-302
  Ковтюх А. Ю.  Використання Інтернет-ресурсів у соціальній комунікації дітей з вадами психологічного розвитку / А. Ю. Ковтюх. - С. 303-305
  Коротич В. М.  Виховний потенціал сучасної сім'ї та його роль у формуванні особистості / В. М. Коротич. - С. 306-308
  Костенко А. К.  Опіка дітей і молоді як об'єкт історико-педагогічного вивчення / А. К. Костенко. - С. 309-312
  Колотоп М. С.  До проблем спілкування підлітків / М. С. Колотоп. - С. 313-314
  Кочіш К. О.  Розробка та впровадження медіа заняття / К. О. Кочіш. - С. 315-317
  Криховецька В. М.  Проституція серед молоді як соціально-педагогічна проблема / В. М. Криховецька. - С. 318-320
  Кудрявцева А. А.  Дитяча субкультура як соціально педагогічне явище / А. А. Кудрявцева. - С. 321-323
  Лецко А. В.  Соціальна робота з попередження торгівлі людьми / А. В. Лецко. - С. 324-326
  Мазан В. Ю.  Освіта як засіб самореалізації людей похилого віку / В. Ю. Мазан. - С. 327-329
  Манзенко С. С.  Основні напрями соціальної політики щодо подолання малозабезпеченності в Україні / С. С. Манзенко. - С. 330-331
  Мироненеко А. В.  "Університет третього віку" як фактор соціалізації людини пенсійного віку / А. В. Мироненеко. - С. 332-334
  Міценко О. М.  Законодавче забезпечення діяльності соціального педагога дошкільного навчального закладу / О. М. Міценко. - С. 335-337
  Мусієнко М. М.  Особливості соціалізації підлітків в умовах дозвілля / М. М. Мусієнко. - С. 338-340
  Педченко А. С.  Організація анімаційної діяльності студентської молоді в теорії та практиці соціальної роботи / А. С. Педченко. - С. 341-343
  Петренко С. О.  Використання технологій соціально-педагогічної терапії у роботі з дезадаптованими підлітками в дитячих громадських організацій / С. О. Петренко. - С. 344-347
  Плотнікова А. Г.  Підготовка молодіжних лідерів у студентському середовищі / А. Г. Плотнікова. - С. 348-351
  Плюснова Ю. А.  Інтернет-залежність дітей підліткового віку як феномен сучасного світу / Ю. А. Плюснова. - С. 352-354
  Погоріла Т. О.  Характеристика програми "Pride" з підготовки кандидатів у прийомні батьки / Т. О. Погоріла. - С. 355-357
  Радченко К. В.  Соціально-психологічна допомога вагітним жінкам та їх сім'ям / К. В. Радченко. - С. 358-360
  Смик-Колеснікова Д. Є.  До питання про поняття "професійна мобільність" / Д. Є. Смик-Колеснікова. - С. 361-363
  Ткаченко Т. М.  Освіта як засіб ресоціалізації засуджених у місцях позбавлення волі / Т. М. Ткаченко. - С. 364-366
  Токарук Л. С.  Актуальні проблеми розвитку професійної інклюзивної освіти в Україні / Л. С. Токарук. - С. 367-368
  Удовенко Н. А.  Концепція забезпечення прав дитини в Україні: поняття, історія, принципи / Н. А. Удовенко. - С. 369-372
  Удовиченко О. К.  Насильство над жінками як актуальна проблема сучасності / О. К. Удовиченко. - С. 373-375
  Фесай С. В.  Соціальний супровід як форма соціальної роботи з прийомною сім'єю / С. В. Фесай. - С. 376-378
  Чістякова Т. Ю.  Соціальні проблеми молоді в Україні / Т. Ю. Чістякова. - С. 379-381
  Алімова А. О.  Іграшка як засіб розвитку дітей дошільного віку / А. О. Алімова. - С. 383-384
  Балакіна А. П.  Підвищення рівня валеологічних знань батьків щодо формування здорового способу життя дітей дошкільного віку / А. П. Балакіна. - С. 385-387
  Білозір А. О.  Формування самоконтролю у молодших школярів / А. О. Білозір. - С. 388-390
  Василенко І. В.  Психологічні особливості молодшого школяра / І. В. Василенко. - С. 391-392
  Гирін О. В.  Метод проектів у навчанні орфографії учнів молодшого шкільного віку / О. В. Гирін. - С. 393-395
  Гончаренко І. А.  Розвиток мовленнєвої культури дітей молодшого шкільного віку / І. А. Гончаренко. - С. 396-398
  Груздева М. М.  Формування педагогічної культури учителя початкових класів / М. М. Груздева. - С. 399-401
  Дерев'янко Л. О.  Особливості мотиваційної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі / Л. О. Дерев'янко. - С. 402-404
  Жила В. Д.  Формування психічного здоров'я дітей молодшого шкільного віку / В. Д. Жила. - С. 405-407
  Запорожець І. М.  Роль мистецтва у розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку / І. М. Запорожець. - С. 408-410
  Зорочкіна Т. С.  Вплив НІТ на формування психіки молодшого школяра / Т. С. Зорочкіна, А. Р. Міленко. - С. 411-412
  Іващенко М. М.  Формування стилістичних умінь учнів молодшого шкільного віку під час вивчення текстів художньої літератури / М. М. Іващенко. - С. 413-415
  Каленіченко Т. О.  Розвиток фонематичного слуху у першокласників як фактор формування орфографічних умінь і навичок / Т. О. Каленіченко. - С. 416-417
  Каржавіна Ю. В.  Вплив ІКТ на фізіологічне здоров'я учнів початкових класів / Ю. В. Каржавіна. - С. 418-420
  Ковальова С. О.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності першокласників у процесі використання дидактичних ігор / С. О. Ковальова. - С. 421-423
  Коєва М. І.  Страхи дітей в ранньому дошкільному віці / М. І. Коєва. - С. 424-426
  Колівошко В. В.  Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках навчання грамоти / В. В. Колівошко. - С. 427-429
  Король Ю. О.  Особливості використання засобів арт-терапії в роботі з молодшими школярами / Ю. О. Король. - С. 430-432
  Крапопова Я. А.  Роль виховання у розвитку особистості дітей дошкільного віку / Я. А. Крапопова. - С. 433-434
  Крутінь О. І.  Роль уяви та її розвток у дітей молодшого шкільного віку / О. І. Крутінь. - С. 435-436
  Кулик Н.О.  Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах колективу і навчального средовища / Н. О. Кулик. - С. 437-439
  Мажара О. О.  Особливості уроків позакласного читання в початковій школі / О. О. Мажара. - С. 440-441
  Максюра Н. С.  Формуавння особистості у молодших школярів / Н. С. Максюра. - С. 442-443
  Мисливець В. Г.  Формування особистості першокласника за допомогою системи розвивальних завдань на уроках природознавства / В. Г. Мисливець. - С. 444-446
  Молнар А. С.  Формування творчих здібностей молодших школярів / А. С. Молнар. - С. 447-449
  Папина К. П.  Збагачення мовлення молодших школярів фразеологізмами / К. П. Папина. - С. 450-451
  Плющ П.  Дитинство видатних спортсменів в контексті фізіологічної науки / П. Плющ. - С. 452-454
  Ревко А. О.  Виразне читання як засіб емоційного розвитку учнів молодшого шкільного віку / А. О. Ревко. - С. 455-457
  Розумейко Ю. О.  Психолого-педагогічні та психолого-лінгвістичні основи процесу формування стилістичних умінь молодших школярів / Ю. О. Розумейко. - С. 458-460
  Сащенко Я. С.  Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку / Я. С. Сащенко. - С. 461-463
  Сердюк М. В.  Критерии сформированности социокультурной компетенции младших школьников / М. В. Сердюк. - С. 464-466
  Скворцова Н. Г.  Професійна компетентність майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу / Н. Г. Скворцова. - С. 467-468
  Скорець О. В.  Сприймання фортепіанної музики молодшими школярами / О. В. Скорець. - С. 469-471
  Скорина В. О.  Роль сімейного дозвілля у формуванні особистості дошкільника / В. О. Скорина. - С. 472-474
  Смешнова А. В.  Формування комунікативних навичок при вивченні синтаксису учнями молодшого шкільного віку / А. В. Смешнова. - С. 475-478
  Соловей Ю. О.  Проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку в умовах родинного виховання / Ю. О. Соловей. - С. 479-480
  Хорт М. К.  Формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку засобами регіонального компонента / М. К. Хорт. - С. 481-483
  Чайка С. Г.  Екологічне виховання дітей дошкільного віку. Цінність природи та вплив на розвиток дошкільників / С. Г. Чайка. - С. 484-486
  Чебера О. М.  Сучасні підходи до визначення мотиваційної готовності як важливої компоннти психологічної готовності дитини до шкільного навчання / О. М. Чебера. - С. 487-489
  Шматок І. В.  Компетентнісний підхід у навчанні орфографії учнів молодшого шкільного віку / І. В. Шматок. - С. 490-492
  Шепель О. В.  Формування екологічної культури молодших школярів під час екскурсій / О. В. Шепель. - С. 493-495
  Ярмолич І. Д.  Перенатальна педагогіка про спосіб життя вагітної жінки / І. Д. Ярмолич. - С. 496-498
  Біла О. А.  Вплив соціуму на формування особистості / О. А. Біла. - С. 500-502
  Кирдода Л. Ю.  Динаміка психоемоційного стану вагітної жінки / Л. Ю. Кирдода. - С. 503-505
  Коломиец Р. В.  Цінність орієнтації професійної самореалізації студентів вищої школи управління / Р. В. Коломиец. - С. 506-507
  Мазовецька Н. М.  Проблема циркумізації у чоловіків в контексті комплексу кастрації / Н. М. Мазовецька. - С. 508-510
  Новолокіна Е. І.  Вплив особистісних якостей на професійний вибір старших школярів / Е. І. Новолокіна. - С. 511-513
  Педоренко Д. Ю.  Психолгічні особливості виявлення акцентуацій характеру у дітей підліткового віку / Д. Ю. Педоренко. - С. 514-516
  Райлян А. И.  Психологические детерминанты возникновения агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста / А. И. Райлян. - С. 517-519
  Тетеріна О. О.  Музикотерапія як засіб корекції / О. О. Тетеріна. - С. 520-521
  Тетерюк І. О.  Психологічна спрямованість старшокласників до вибору майбутньої професії / І. О. Тетерюк. - С. 522-524
  Усманова Р. Ш.  Влияние психологической совместимости супругов на удовлетворенность брака / Р. Ш. Усманова. - С. 525-527
  Чебера О. М.  Сучасні підходи до визначення мотиваційної готовності дитини до шкільного навчання / О. М. Чебера. - С. 528-530
  Чудакова О. В.  Соціально-психологічний феномен деструктивних культів / О. В. Чудакова. - С. 531-533
  Шепеленко Д. Р.  Комунікативні бар'єри та шляхи їх подолання / Д. Р. Шепеленко. - С. 534-536
  Шепеленко Д. Р.  Психологические особенности невербального общения современного менеджера / Д. Р. Шепеленко. - С. 537-539
  Ягупова Д. В.  Психологічні особливості рольових взаємовідносин щодо вибору шлюбного партнера / Д. В. Ягупова. - С. 540-542
  Янко А. Ю.  Пролема становления и развития личности младшего школьника в процессе музыкальных занятий / А. Ю. Янко. - С. 543-545

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Ключові слова (ненормовані): педагогіка -- соціальна робота -- соціальна педагогіка -- освіта дошкільна -- освіта початкова -- психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської конференції "Родзинка-2013" представлені наукові праці студентів за напрямами: педагогіка та конкретні методики, соціальна педагогіка та соціальна робота, дошкільна та початкова освіта, психологія.

 
279 88.351.3
С69

        Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду [Текст] : монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 256 с.

Рубрики: Психічні процеси - Розуміння

Ключові слова (ненормовані): психологічна герменевтика -- соціокультурні чинники розуміння -- психологія особистості -- психологія читання -- вікові чинники розуміння -- особистий досвід

Анотація:   У монографії висвітлюються теоретико-методологічні прикладні проблеми психологічної герменевтики як напряму досліджень, що вивчає проблеми розуміння та інтерпретації реальності, у тому числі психічної реальності людини, її особистого досвіду.

 
280 65.291.21я73-1
Х65

Хміль, Ф. І.

        Основи менеджменту [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. І. Хміль. - К. : Академвидав, 2005. - 608 с.

Рубрики: Менеджмент - Теорія менеджменту

Ключові слова (ненормовані): комунікація в менеджменті -- інформаційне забезпечення менеджменту -- психологія менеджменту -- керівництво в організації -- культура менеджменту -- організація праці

Анотація:   У підручнику розкрито загальні засади, закони, закономірності, принципи та методи менеджменту, проаналізовано становлення і розвиток науки менеджменту, сутність і основні риси виробничо-господарської організації, функції, процес і механізм менеджменту. Висвітлена роль і значення психології та організації праці у менеджменті, досліджено методи забезпечення ефективної діяльності організації (підприємства).

 
281 88.492
А43

        Активне соціально-психологічне навчання у системі освіти [Текст] : монографія / Т. С. Яценко, С. М. Аврамченко, М. П. Зажирко [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 291 с.

Рубрики: Психологія практична - Психокорекція

Ключові слова (ненормовані): психокорекційна практика з підлітками -- групова робота -- соціально-психологічне навчання в школі -- психокорекційна робота з учителями

Анотація:   У монографії "Активне соціально-психологічне навчання в системі освіти" представлено результати дослідження особливостей використання методу АСПН у школі з метою оптимізації взаємин старших підлітків та юнаків у системі "учень - вчитель (вихователь), одноліток, батьки". Робота презентує новітні методологічні здобутки в прикладній галузі - практичній психології, глибинній психології. Розкрито специфіку застосування групової психореакції до різних вікових категорій учасників АСПН, включаючи батьків.

 
282 83.3(4Укр)5-8...4
М11

Мірошніченко, Л.

        Над рукописами Лесі Українки [Текст] : нариси з психології творчості та текстології / Л. Мірошніченко. - : 2001. - 262 с.

Зміст:
  Передмова академіка Миколи Жулинського. - С. 5-9
  Історія архіву Косачів. - С. 10-23
  Про вивчення рукописів Лесі Українки. - С. 23-31
  Творчий процес у рукописі: первісний рукопис- фіксація натхнення. - С. 31-69
  Творчий процес у рукописі: чорновий рукопис. - С. 81-98
  Творчий процес у рукописі: графіка в рукописах:творчий процес у рукописі: чорновий рукопис: рух тексту. - С. 110-155
  Творчий процес у рукописі: ілюстрації. - С. 155-185
  До питань текстології Лесі Українки. - С. 185-215

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): психологія творчості Українки Л.

Анотація:   Монографію присвячено мало розробленій і цікавій темі літературознавства- психологіїї творчості крізь призму рукописного тексту. Комплексне системне вивчення рукописів Лесі Українки дозволило авторові максимально наблизитися до осягнення психології творчості письменниці, простежити генезу творчої думки й почуття, усвідомити в загальних рисах індивідуальну природу особистості письменниці та її творчому процесу.

 
283 88.840
Б20

Балл, Г. О.

        Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл. - Житомир : Волинь, 2008. - 232 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія виховання студента

Ключові слова (ненормовані): гуманістична психологія -- гуманізація освіти -- особистісна свобода -- психологічна культура -- професійна культура -- соціальна поведінка -- методологія психології -- раціогуманізм

Анотація:   У книжці аналізується сутність і характеризуються принципи сучасного гуманізму, обгрунтовуються психолого-педагогічні засади гуманізації загальної та професійної освіти, розкривається зміст свободи й надійності як особистісних орієнтирів, викладаються основи раціогуманістичного підходу у психологічній науці й базованій на ній практиці.

 
284 95.43
В53

        Вісник Київського інституту бізнесу та технологій [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 1 (11) / Київський ін-т бізнесу та технологій. - К. : КІБіТ, 2010. - 150 с.

Зміст:
  Романенко О. В.  Типологія суспільств як предмет соціальної філософії / О. В. Романенко. - С. 2-5
  Кончин В.  Геополітична та геоекономічна парадигма континентальної Європи та майбутнє України: як змінити код історії для українців ? / В. Кончин. - С. 5-13
  Островська О. А.  Удосконалення інструментарію прогнозування банкрутства підприємств / О. А. Островська. - С. 14-18
  Петров В.  Методичні підходи до проведення корпоративного фінансового аналізу (на прикладі транснаціональної корпорації "Pfizer") / В. Петров, М. Покотілов, В. І. Кончин. - С. 18-32
  Альохин Т.  Шляхи виходу України з світової фінансової кризи / Т. Альохин, П. М. Боровик. - С. 33-34
  Богатиренко К.  Проблеми існування вітчизняних підприємств в умовах фінансової кризи / К. Богатиренко, С. С. Захарчук. - С. 34-37
  Боровик П. М.  Рентні аспекти вдосконалення земельного податку / П. М. Боровик. - С. 37-45
  Задорожна Р. П.  Контролінг як концепція управління фінансово-господарською діяльністю підприємства / Р. П. Задорожна. - С. 46-52
  Величко О. В.  Проблеми фінансового забезпечення сфери освіти в ринкових умовах / О. В. Величко. - С. 50-52
  Іващенко Ю.  Особливості роздержавлення та приватизації в Україні / Ю. Іващенко, О. В. Величко. - С. 52-53
  Присяжнюк К.  Банківська система України у контексті викликів фінансової кризи / К. Присяжнюк. - С. 53-55
  Чвертко Л. А.  Страховий ринок України: реалії та перспективи розвитку / Л. А. Чвертко. - С. 55-58
  Батрамєєв С.  Механізми формування деструктивної культової залежності / С. Батрамєєв, Л. М. Гридковець. - С. 59-61
  Василіка Ю.  Практичні рекомендації щодо формування сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі / Ю. Василіка, Л. М. Гридковець. - С. 61-63
  Гридковець Л. М.  Підготовка особистості до майбутнього шлюбу засобами сучасної школи / Л. М. Гридковець. - С. 64-68
  Гридковец Л. М.  Психологическая помощь онкобольным / Л. М. Гридковец, И. Кутепова. - С. 68-72
  Дзюба В.  Фактори виникнення агресивної поведінки в підлітковому віці / В. Дзюба, Л. М. Гридковець. - С. 72-74
  Драчук Л. І.  Характер людини в епоху італійського відродження / Л. І. Драчук. - С. 74-75
  Дубовицкая Е.А.  Юношеский возраст, особенности и проблемы развития / Е. А. Дубовицкая. - С. 75-78
  Загрива Н.  Демографічна ситуація на Житомирщині у 2001-2007 роках / Н. Загрива. - С. 79
  Іванова К.  Вплив журналістського розслідування на особистісні якості журналіста / К. Іванова, Л. М. Гридковець. - С. 79-81
  Коженко Г.  Професійно значимі психологічні якості прокурорсько-слідчих працівників / Г. Коженко, Л. М. Гридковець. - С. 82-83
  Коженко Г.  Мовленнєві особливості комунікативної діяльності працівника слідчого відділення / Г. Коженко. - С. 84-87
  Коляда Г.  Дитинознавство як феномен української культури / Г. Коляда, Л. М. Гридковець. - С. 87-88
  Кутепова И.  Трансцендентность жизненного поиска человека / И. Кутепова, Л. М. Гридковец. - С. 88-90
  Новикова А.  Психология мотивационных стимулов персонала / А. Новикова, Л. М. Гридковец. - С. 91-96
  Новосьолова Я.  Професійно значущі якості фахівців в сфері економіки / Я. Новосьолова, Н. М. Кульбіда. - С. 96-98
  Опанасюк Т.  Психологічні особливості самооцінки сучасних підлітків / Т. Опанасюк, Н. М. Кульбіда. - С. 98-100
  Палагнюк О.  Психологічні засади формування соціальної відповідальності у особистості / О. Палагнюк. - С. 100-103
  Панфилов Д.  Мужчина и женщина: от австропитека до сегодня / Д. Панфилов, Л. М. Гридковец. - С. 103-105
  Піонтковський-Вихватень Б.  Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності студентів ВНЗ / Б. Піонтковський-Вихватень, Л. М. Гридковець. - С. 105-109
  Пионтковская Н.  Экология души / Н. Пионтковская, Л. М. Гридковец. - С. 109-113
  Прядун С.  Детские страхи и пути их преодоления / С. Прядун, Л. М. Гридковец. - С. 113-115
  Сиротич Н. Б.  Використання елементів "Системи виховання актора" у навчально-виховному процесі майбутніх дошкільних педагогів / Н. Б. Сиротич. - С. 115-118
  Сиротич Н. Б.  Творчий розвиток педагога як основа його успішної психолого-педагогічної діяльності / Н. Б. Сиротич. - С. 118-120
  Сольська Т.  Основні чинники формування самосвідомості в юнацькому віці / Т. Сольська, Н. М. Кульбіда. - С. 121-123
  Твердохліб Ю.  Методи оцінки ефективності соціальної реклами / Ю. Твердохліб, Л. М. Гридковець. - С. 123-125
  Ткач Р. М.  Тренинг женского развития (с использованием метафорических ассоциативных картин по сюжету сказки "Василиса") / Р. М. Ткач. - С. 125-128
  Тонкоголос Ю.  Психологічні особливості сімейних установок сучасної жінки у дошлюбному періоді / Ю. Тонкоголос, Н. М. Кульбіда. - С. 128-129
  Шикуленко А.  Эмпатия как психологическая категория / А. Шикуленко. - С. 129-131
  Шкребтієнко Л. П.  Критерії вихованості патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку / Л. П. Шкребтієнко. - С. 131-133
  Юсько Ю.  Базові принципи нормалізації сімейних стосунків / Ю. Юсько, Л. М. Гридковець. - С. 133-135
  Юськова Н.  Психологічний портрет успішного підприємця / Н. Юськова. - С. 135-137
  Ашихмина Д.  Этимология фамилий и имен славянских народов / Д. Ашихмина. - С. 138-140
  Горбатюк В.  Этимология крылатых выражений, заимствованных из английского языка / В. Горбатюк. - С. 140-142
  Дмитриева А.  Этимология произвищ западных народов / А. Дмитриева. - С. 142-143
  Бондар О.  Этимология прозвищ славянских народов / О. Бондар, М. Макаренко, Т. В. Хоменко. - С. 144-145
  Пионтковский-Выхватень Б.  Некоторые лексические образы, олицетворяющие представителей различных стран / Б. Пионтковский-Выхватень. - С. 146-147

Рубрики: Економіка світова

Ключові слова (ненормовані): проблеми економічного розвитку -- соціальна психологія

Анотація:   Збірник присвячен актуальним проблемам економіки, філософії, психології, управління, інформаційнихтехнологій, економічного аналізу сучасного стану України.У статтях викладено результати наукових досліджень та обговорень під час науково-практичної конференції Інституту "Студент-Дослідник-Фахівець"

 
285 88.54я73-1
П33

Пірен, М. І.

        Конфліктологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Пірен. - К. : [МАУП], 2007. - 356 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): психологія конфлікту -- види конфліктів -- психодіагностика конфліктів -- прогнозування конфліктів -- методи управління конфліктами -- управлінська діяльність і конфлікти

Анотація:   У підручнику здійснено спробу проаналізувати суть, типологію, діагностику та психологію конфліктів. Особлива увага звертається зокрема на функції конфліктів у суспільному розвиткові, на підвищення управлінської культури й культури людських взаємовідносин.

 
286 88.52 я73-1
П14

Пальчевський, С. С.

        Акмеологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський. - К. : Кондор, 2008. - 397 с.

Рубрики: Психологія особистості - Акмеологія

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- психологія виховання -- самовизначення -- самореалізація -- евристика -- евриологія -- період акме -- психофізичні основи -- синергізм -- автосугестопедичні основи

Анотація:   У посібнику розкривається сутність акмеології як інтегрованої галузі знань про вершинні досягнення людини впродовж акме-періоду її життя. Обгрунтовують можливості та характер таких досягнень в основні вікові періоди життя. Висвітлюються шляхи найповнішої актуалізації особистості, проблеми глобальної зрілості. Розкриваються основи педагогічної, креативної та автосугестопедичної акмеологій.

 
287 83.3(4Укр)6-8...4
П34

Піскун, О. Ю.

        Письменник і тоталітаризм. Психоаналітична інтерпретація прози Тодося Осьмачки [Текст] : монографія / О. Ю. Піскун. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 262 с.

Зміст:
  Психоаналітичне тлумачення творчої особистості. - С. 11-31.
  Психосоціальна проблематика переломної літературної епохи. - С. 32-71.
  Межі буття і український кодекс замовчування. - С. 72-89.
  Психобіографія Т. Осьмачки і її творча проекція. - С. 90-142.
  Танатичні і демонічні мотиви упрозі Т. Осьмачки. - С. 143-239.

Рубрики: Осьмачка Т. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Осьмачка Т.: творчість

Анотація:   У монографії подано психоаналітичне тлумачення творчої особистості Тодося Осьмачки на тлі епохи більшовицького загарбання України, проаналізовано психобіографічні проекції творчості письменника. Більшовизм, відкидаючи націотворчу традицію і насаджуючи модерний космополітичний світ, залишив унікальний психологічний матеріал для розуміння феномену національної творчості в умовах тотальних репресій. Для Т. Осьмачки українська соціальна катастрофа стала головною проекцією для творчості як виходу з катастрофічного пригнічення. Його твори виразили глибинне українське бажання подолати знецінення націотворчого процесу. Проза Т. Осьмачки тісно пов'язала суб'єктивну психіку і соціум, повною мірою виразила ситуацію, в якій соціальна несвобода викликає захисну агресію у формі правдивого слова. Наскрізними у його творчості стали танатичні і демонічні мотиви для відображення людської деструктивності. Травматичний більшовицький соціум негативно позначився на психології творчості українського письменника. Провідною установкою його прози стала психологія жертви, вербалізована бунтівною образністю.

 
288 95.43
Н35

        Наукові записки [Текст] : Т. 59 Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 76 с.

Зміст:
  Сватко Ю. І.  Значення освіти: на шляху до моніторингу та оцінки зобов'язань держави щодо виконання міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права / Ю. І. Сватко. - С. 3-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Букач М. М.  Взаємозв'язок слуху та голосу - основа вокального виховання / М. М. Букач. - С. 8-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голубєва М. О.  Історія виникнення та розвитку методу випадків і ситуацій / М. О. Голубєва, В. В. Єгорова. - С. 16-21. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гришкова Р. О.  Взаємозв'язок фахової підготовки студентів та сформованості в них іншомовної соціокультурної компетенції / Р. О. Гришкова. - С. 21-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зеленюк О. В.  Соматичне здоров'я в контексті формування флеш-іміджу студента засобами фізичної культури / О. В. Зеленюк [и др.]. - С. 26-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кульбабська Ю. В.  "Українська мова професійного спрямування" - проблеми та перспективи курсу / Ю. В. Кульбабська. - С. 31-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тернавська Т. А.  Проблема активізації пізнавальної діяльності у студентів ВНЗ / Т. А. Тернавська. - С. 36-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демидович О. М.  "Підручник із медіації" для посередника з урегулювання трудових конфліктів / О. М. Демидович. - С. 42-45
  Ольховська Г. І.  Деякі аспекти впливу українських табірних пісень в'язнів радянської імперії на формування моральних цінностей студентів-правників / Г. І. Ольховська. - С. 45-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боднар А. Я.  Особливості професійного самовизначення особистості на етапі навчання у ВНЗ / А. Я. Боднар, Н. Г. Макаренко. - С. 49-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гордієнко В. І.  Феноменологія професійної діяльності в групі у контексті стабільності та динаміки організаційних форм / В. І. Гордієнко, Л. В. Копець. - С. 55-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Семигіна Т. В.  Модель соціального планування на місцевому рівні / Т. В. Семигіна. - С. 61-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Савчук О. М.  Проблема насильства у міжстатевих стосунках серед молоді / О. М. Савчук, А. М. Мазуренко. - С. 67-72. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   Збірник є своєрідним науковим звітом викладачів і співробітників університету, які спеціалізуються в галузі психології, педагогіки та соціальної роботи. Зміст збірника присвячено актуальним проблемам педагогіки і психології вищої школи та практиці соціальної роботи.

 
289 88.37я73-1кр
А87

Архипова, С. П.

        Тренінг самопізнання [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / С. П. Архипова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 80 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): самопізнання -- психологія профорієнтацій -- соціальна робота -- саморозвиток соціального педагога -- психологія повсякденного життя

Анотація:   Навчально-методичний посібник містить навчально-методичні матеріали з курсу "Тренінг самопізнання" які систематизують інформацію спрямовану на особистісний і професійний розвиток майбутнього фахівця, сприяють його професійно-особистісному пізнанню, самовизначенню і самовдосконаленню.

 
290 65.9(4Укр)
Г19

Гандзюк, М. П.

        Основи охорони праці [Текст] : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М. П. Гандзюк , Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. : М. П. Гандзюка. - : Каравела, 2000. - 408 с.

Рубрики: Економіка праці - Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): лікарська допомога -- пожежна безпека -- безпека процесів праці -- виробнича санітарія -- гігієна праці -- психологія праці -- професійні захворювання

Анотація:   Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Розділ "Правові та організаційні питання охорони праці" подається адаптованим до нової редакції Закону України "Про охорону праці" (2002р.). Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстримальних ситуаціях.

 
291 65.246я73-1
Г19

Гандзюк, М. П.

        Основи охорони праці [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовська ; за ред. : М. П. Гандзюка. - К. : Каравела, 2008. - 384 с.

Рубрики: Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): працю -- фізіологія праці -- психологія праці -- гігієна праці -- електробезпека -- правила безпеки -- пожежна безпека -- перша долікарська допомога

Анотація:   Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Розділ "Правові та організаційні питання охорони праці" подається адаптованим до нової редакції Закону України "Про охорону праці" (2002 р.). Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстремальних ситуаціях.

 
292 65.246я73-1
Г19

Гандзюк, М. П.

        Основи охорони праці [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. : М. П. Гандзюка. - К. : Каравела, 2006. - 390 с.

Рубрики: Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): травматизм -- професіональні захворювання -- фізіологія праці -- психологія праці -- гігієна праці -- безпека процесів праці -- перша долікарська допомога

Анотація:   Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Розділ "Правові та організаційні питання охорони праці" подається адаптованим до нової редакції Закону України "Про охорону праці" (2002 р.). Крім загальнообов'язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ "Фізіологія та психологія праці", відомості про охорону праці користувачів персональних комп'ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстремальних ситуаціях.

 
293 72
П86

        Психологічні особливості творення наукового тексту [Текст] : метод. рекомендації / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 216 с.

Рубрики: Наукознавство - Наукова робота

Ключові слова (ненормовані): стаття з психології -- редагування тексту автором -- науковий стиль мови -- діалогічність наукового тексту -- термінологічна культура наукового тексту

Анотація:   У книжці висвітлюються різні аспекти проблеми творення наукового тексту. Зокрема розглядається специфіка наукового стилю мовлення, аналізуються вимоги до термінологічної культури, діалогічної спрямованості, змістової організації та нормативного оформлення наукового тексту. Звертається увага на особливості наукової статті з психології, пов'язані із характером сучасних психологічнихх знань. Наводяться результати емпіричних досліджень процесу творення тексту науковцями (від проектування статті до її редагування). Докладно аналізується зміст і особливості формування операцій авторського самоконтролю. Розглядається роль технічних засобів у процесі текстотворення.

 
294 88.840.3я73-1
С45

Скрипченко, О. В.

        Психолого-педагогічні основи навчання [Текст] : навч. посіб. для викл. психології і пед., аспір., студ. пед. навч. закл. та курсантів військових уч-щ / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко. - К. : Український Центр духовної культури, 2003. - 328 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- дидактика -- індивідуальність -- системно-структурний підхід до навчання -- види научінь -- навчальна діяльність -- комунікація спілкування

Анотація:   Посібник присвячений одним з центральних тем психології навчання і дидактики як дуже складних інтегрованих процесів активності, діяльності, учіння, методів та принципів навчання. Проаналізовано підхід до діяльності, учіння, методів та принципів навчання на системно-структурному і системно-функціональному рівнях.

 
295 88.37
С13

Савчин, М. В.

        Духовний потенціал людини [Текст] : монографія / М. В. Савчин. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 507 с.

Рубрики: Психологія особистості - Спрямованість особистості

Ключові слова (ненормовані): онтологія духовного -- Християнство -- людська душа -- духовність людини -- онтологія бездуховності -- духовна парадигма психології

Анотація:   У монографії обгрунтовується реальність духовності в особистому, суспільному та загальноцивілізаційному планах, аналізується проблема духовного у різних філософських та релігійних течіях і психологічній науці, викладається суть християнства, церкви та святості, викладено цілісне уявлення про людину як творіння Боже, аналізується духовність особистості як її природний (автентичний стан), викладено сутність бездуховності, зміст духовного життя людини, сформульовано духовну парадигму психології й завдання психологічної теорії та практики в її контексті.

 
296 88.837
Б25

Барко, В. І.

        Як визначити творчі здібності дитини? / В. І. Барко, А. М. Тютюнников. - К. : Україна, 1991. - 79 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія дитячої творчості

Ключові слова (ненормовані): дитяча психологія -- творчі здібності дитини -- розвиток та формування особистості дитини

Анотація:   В науково-популярній книзі порушуються проблеми дитячої психології, розвитку індивідуально- психологічних задатків дитини. Особливої цінності виданню надають розроблені авторами тести й завдання для самооцінки і перевірки творчого потенціалу особистості, що формується.

 
297 88.594
Ф91

Фролов, П. Д.

        Технології і методики прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови старшокласників [Текст] : метод. посіб. / П. Д. Фролов. - К. : Міленіум, 2008. - 96 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Соціалізація особистості

Ключові слова (ненормовані): вплив на особистість -- психологія інформаційного впливу на свідомість -- формування світогляду -- педагогічна психологія -- політична освіта дітей

Анотація:   Посібник знайомить з існуючими нині методичними засобами вивчення політичних настанов особистості, а також способами прогнозування інформаційного впливу на них. Зокрема, розкрито прогностичні можливості експертних опитувань, методів дослідження індивідуальної свідомості, а також деяких комп'ютерних програм аналізу тексту. Автор пропонує численні методики, які можуть бути використані шкільними психологами для оцінювання прогностичної компетентності осіб, котрих планується залучити як експертів, вивчення і моніторингу динаміки політичних настанов школярів, а також виявлення учнів з підвищеною чутливістю до інформаційних впливів.

 
298 88 я21
Ш23

Шапар, В.

        Психологічний тлумачний словник [Текст] : Близько 2500 термінів / В. Шапар. - Х. : Прапор, 2004. - 640 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психологічні терміни

Анотація:   Психологічний словник містить близько 2500 термінів, які відбивають сучасний стан психологічної науки. У ньому представлені понятійний, методологічний і концептуальний апарати основних галузей психології. У словнику значну увагу приділено термінам психоаналізу та інших напрямків психології, а також методикам, що дозволяють досліджувати глибинні характеристики людської особистості.

 
299 88.492я73-1
К65

        Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: Підготовка психолога-практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. С. Яценко, Б. Б. Іваненко, С. М. Аврамченко [та ін.] ; за ред. Т. С. - К. : Вища школа, 2008. - 342 с.

Рубрики: Психологія практична - Психокорекція

Ключові слова (ненормовані): психокорекція -- глибинна психологія -- статична характеристика психіки -- динамічна характеристика психіки -- психоаналіз -- майбутні психологи-практики -- психологічна служба

Анотація:   У посібнику розкрито концептуальні засади практичної психології і теоретичні основи глибинно-психологічної корекції особистості психолога-практика, передумови й труднощі її ефективного здійснення у процесі групової роботи за методом активного соціально-психологічного навчання (АСПН), розробленого академіком АПН України Т. Яценко. Висвітлено поєднання психокорекціїї та виховних заходів у підготовці майбутніх психологів-практиків, новий погляд на феномен психічного у його статичних і динамічних характиристиках в аспекті взаємозв'язків глибинних механізмів.

 
300 87.3(0)-634
В17

Вальденфельс, Б.

        Вступ до феноменології [Текст] : пер. з нім. / Б. Вальденфельс. - К. : Альтерпрес, 2002. - 173 с.

Зміст:
  Вальденфельс Б.  Феноменологія трансцедентальної свідомості / Б. Вальденфельс. - С. 27-31
  Вальденфельс Б.  Шлях Мартіна Гайдеггера крізь феноменологію / Б. Вальденфельс. - С. 45-50

Рубрики: Гуссерль Е. - про нього
Історія філософії - Філософії 20 века

Ключові слова (ненормовані): психології -- феноменологія соціальних наук -- феноменологія педагогіки -- феноменологія логіки -- феноменологія літературознавства -- сучасна філософія -- методи побудови теорій

Анотація:   Книга присвячена систематичному викладу феноменологічної філософії ХХ століття. Стисло, але дуже чітко і повно розглянуті основні проблеми і концепти, що їх розробляла феноменологія. Викладені позиції основних представників феноменологічного напрямку сучасного філософії: від Гуссерля, Шелера і Гайдеггера до Рикера, Шютца і Гурвіча. Проаналізовано зміст феноменологічної позиції в конкретних гуманітарних науках: психології, соціальних науках, педагогіці, логіці, літературознавтві, теології тощо. В останньому розділі розглянуто теоретичні межі феноменології (зокрема, у зв'язку з деконструкцією Ж. Деррида).

 
301 88.54 я73-1
П33

Пірен, М. І.

        Конфліктологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл / М. І. Пірен. - К. : Видавництво МАУП, 2003. - 360 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): психологія конфліктів -- управлінська культура -- культура людських взаємовідносин

Анотація:   У підручнику здійснено спробу апраналізувати суть, типологію, діагностику та психологію конфліктів. Особлива увага звертається зокрема на функції конфліктів у суспільному розвиткові, на підвищення управлінської культури й культури людських взаємовідносин.

 
302 91.9:74
К43

        Олександр Васильович Киричук - академік НАПН України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : 2011. - 84 с.

Рубрики: Киричук О. В. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Киричук О. В: педагог

Анотація:   Бібліографічний покажчик із серії "Академіки НАПН України" присвячений життю та діяльності Олександра Васильовича Киричука, академіка, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, завідувача кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, заслуженого працівника освіти України, одного із засновників у 1992 р. Національної академії педагогічних наук України (до лютого 2010 - Академія педагогічних наук України). У покажчику представлено науковий доробок ученого за 48 років його наукової діяльності (1963-2010) - монографії, автореферати дисертацій, підручники та навчальні посібники, зокрема "основи психології", який витримав шість перевидань, концепції, державні та національні програми, доповіді та повідомлення, публікації в періодичних виданнях та виданнях, що продовжуються, українською, російською та іспанською мовами та наукова школа вченого.

 
303 74.24
П12

Павлютенков, Є. М.

        Основи управління школою [Текст] : методичні рекомендації / Є. М. Павлютенков, В. В. Крижко; гол. ред. В. В. Григораш. - Х. : Основа, 2006. - 173 с.

Рубрики: Освіта середня - Управління школою

Ключові слова (ненормовані): методи управління -- управлінський цикл -- психологія управління -- ситуативний менеджмент -- якості керівника -- лідер

Анотація:   У книзі розкриті наукові засади управління школою, характеризуються основні поняття, принципи, функції, методи управління, управлінський цикл; основи психології управління.

 
304 88.58я73-1
С13

Савицька, О. В.

        Етнопсихологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Савицька, Л. М. Співак. - К. : Каравела, 2011. - 263 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Етнопсихологія

Ключові слова (ненормовані): характер -- самосвідомість -- етнокультурна варіативність соціалізація -- основа етнопсихолінгвістики -- психологія міжетнічних відносин -- етнічні конфлікти -- адаптація -- психологія націй

Анотація:   Зміст посібника добирався з урахуванням актуальних питань етнопсихології та розкриває феноменологію і сутність етнічної ідентичності, етнічної свідомості та самосвідомості, прояву етнопсихологічних особливостей особистості, етнопсихологічні функції культури, чинники, типологію і способи розв'язання міжетнічних конфліктів. До практичної частини посібника увійшли методичні рекомендації та система практичних занять, тести, глосарій, іменний і предметний покажчики, список рекомендованої та використаної літератури.

 
305 83.3(4Укр)5-8...4
Г34

Генералюк, Л.

        Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва [Текст] : наук. вид. / Л. Генералюк. - К. : Наукова думка, 2008. - 544 с.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Шевченко художник -- мистецтво у творчості Шевченка -- образотворче мистецтво і література -- світогляд Шевченка -- психологія творчості Шевченка

Анотація:   Комплексне дослідження представляє Шевченка-художника в нерозривній єдності його творчої природи, художнього мислення і реалізації таланту. Універсальна постать українського митця-поета є знаковою в контексті історії світової культури, еволюційний розвиток якої тяжіє до синкретизму, до створення полісинтетичних видів мистецтв. Літературознавчий дискурс теми поєднано з методологіями суміжних гуманітарних дисциплін - мистецтвознавством, філософією, культурологією, психологією. В роботі вперше досліджено міжвидову взаємодію мистецтв у доробку Шевченка, здійснено апробацію термінології на позначення причин і явищ літературно-митстецького інтеракціонізму (синестезія, екфразис, гіпотипозис), проведено зіставлення творчих досягнень Шевченка з творчістю західноєвропейських та російських митців, у тому числі митців універсального типу.

 
306 88.840.3я73-1
С45

Скрипченко, О. В.

        Психолого-педагогічні основи навчання [Текст] : навч. посіб. для викл. психології і пед., асп., студ. пед. навч. закл. та курсантів військових уч-щ / О. В. Скрипченко, О. С. Падалка, Л. О. Скрипченко. - К. : Український центр духовної культури, 2005. - 710 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія навчання

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- індивідуальність -- системний підхід до навчання -- вікові особливості учнів -- дидактика -- научіння -- учитель -- батьки і учні

Анотація:   Посібник присвячено аналізу психолого-педагогічних основ навчання як важливої передумови ефективності і якості навчально-виховного процесу. Проаналізовано форми і методи навчального процесу на системно-структурному і системно-функціональному рівнях.

 
307 72.5я73-1
Б41

Бейлін, М. В.

        Основи наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Бейлін. - Х. : Видавництво ХДАФК, 2012. - 184 с.

Рубрики: Наукознавство - Наукові дослідження

Ключові слова (ненормовані): публікація досліджень -- техніка наукових досліджень -- мистецтво наукової полеміки -- психологія наукової творчості -- наука та етика -- плагіат

Анотація:   Підручник призначений для формування цілісного уявлення про основи наукової діяльності та призначення для формування загальнонаукового категоріального апарату, надання базового уявлення про системний підхід, логіку процесу наукового дослідження, загальнонаукові методи пізнання, використання моделей і моделювання у наукових дослідженнях. Докладно висвітлені такі питання,як методика і техніка виконання та подання результатів наукових досліджень, уміння вести публічну дискусію. Розглянуто окремі аспекти психології наукової творчості та основні науково-етичні проблеми.

 
308 95.43
К43

        Наукові записки [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 84 Серія: Філологічні науки Проблеми рецептивної поетики / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, М-во освіти і науки України. - Кіровоград : Видавництво КДПУ, 2009. - 184 с.

Зміст:
  Клочек Г.  Рецептивна естетика і рецептивна поетика: потреба і можливості діалогу / Г. Клочек. - С. 8-14.
  Клочек Г.  Поетика "Енгармонійного" Павла Тичини (аналіз із позицій психології сприймання) / Г. Клочек. - С. 15-43.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Генералюк Л.  До проблеми комплексної рецепції творчості митця-універсаліста: образ-концепт / Л. Генералюк. - С. 44-60.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дроботун О.  Рецепція кольору в творах М. Коцюбинського (на прикладі новели "На камені") / О. Дроботун. - С. 61-71.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Манойлова О.  Семіотика пейзажу в поетичному світі Ліни Костенко / О. Манойлова. - С. 72-92.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасова М.  Картини-символи у поезіях Т. Шевченка (до питання про мистецтво живописання словом у творах поета) / М. Тарасова. - С. 93-135.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко І.  Рецептивна стратегія поетики топосу степу в українській літературі (на матеріалі історичної романістики) / І. Ткаченко. - С. 136-163.. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Фока М.  Оперування музичною термінологією як шлях до омузичення літературного тексту (на матеріалі поетичної творчості Павла Тичини) / М. Фока. - С. 164-183.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Теорія літератури - Поетика

Анотація:   До збірника увійшли статті науковців, об'єднаних спільним напрямком досліджень творів української класичної та сучасної літератури з позицій психології хуждожнього сприймання.

 
309 72.641р30
О64

        Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою [Текст] : (комплект дидактичних матеріалів) / [В. І. Саюк, О. Л. Ануфрієва, Н. Ю. Волянюк [та ін.] ; за ред.: В. І. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 164 с.

Зміст:
  Саюк В. І.  Основи наукових досліджень / В. І. Саюк, Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій. - С. 4-16
  Ануфрієва О. Л.  Педагогічна майстерність викладача вищої школи / О. Л. Ануфрієва. - С. 17-33
  Ануфрієва О. Л.  Економіка освіти / О. Л. Ануфрієва. - С. 34-45
  Ануфрієва О. Л.  Менеджмент освіти / О. Л. Ануфрієва. - С. 46-58
  Ануфрієва О. Л.  Основи проектної діяльності / О. Л. Ануфрієва. - С. 59-75
  Волянюк Н. Ю.  Інформаційні технології у вищій школі / Н. Ю. Волянюк. - С. 76-83
  Волянюк Н. Ю.  Психологія вищої школи / Н. Ю. Волянюк. - С. 84-90
  Гузій Н. В.  Педагогічна майстерність викладача вищої школи / Н. В. Гузій. - С. 91-98
  Осокіна Ю. С.  Філософія освіти / Ю. С. Осокіна. - С. 99-104
  Скоробогатько Н. М.  Культорологія / Н. М. Скоробогатько. - С. 105-120
  Скоробогатько Н. М.  Логіка наукового дослідження / Н. М. Скоробогатько. - С. 121-127
  Чернишова Є. Р.  Спецкурс / Є. Р. Чернишова. - С. 128-136
  Чернишова Є. Р.  Педагогічний моніторинг якості освіти / Є. Р. Чернишова. - С. 136-144
  Чернишова Є. Р.  Основні засади формування якості вищої освіти України на шляху до Європейського простору вищої освіти / Є. Р. Чернишова. - С. 144-148
  Чернишова Є. Р.  Інформаційні технології в освіті / Є. Р. Чернишова. - С. 149-153
  Чернишова Є. Р.  Вища освіта України і Болонський процес / Є. Р. Чернишова. - С. 154-158
  Чернишова Є. Р.  Світовий досвід підготовки наукових кадрів у країнах СНД (Білорусь, Казахстан, Росія) / Є. Р. Чернишова. - С. 158-162

Рубрики: Наукознавство - Наукові праці

Ключові слова (ненормовані): економіка освіти -- філософія освіти -- вища освіта України -- психологія вищої школи

Анотація:   У дидактичних матеріалах містяться програми навчальних дисциплін і спецкурсів для організації навчання аспірантів і здобувачів. Вони, на думку авторів, дадуть аспірантам і здобувачам цілісне уявлення про науку як систему знань і засіб пізнання, сформують погляди на методологію наукового дослідження, покажуть значення і можливості педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу, дадуть можливість практично познайомитися з технологією проектної діяльності тощо.

 
310 88
В53

        Вісник Київського міжнародного університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Серія Психологічні науки Вип. 9 / Київський міжнарод. ун-т. - К. : КиМУ, 2006. - 200 с.

Зміст:
  Агаєв Н. А.  Теоретико-прикладні аспекти психологічної реабілітації військовослужбовців / Н. А. Агаєв. - С. 1-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Акимов С. К.  Психологічні особливості поведінки користувача в мережі Інтернет як детермінанти кіберзалежності / С. К. Акимов. - С. 12-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Асланян С. А.  Обгрунтування принципів створення медичного факультету в приватному університеті на сучасному етапі розвитку Вищої освіти в Україні / С. А. Асланян. - С. 19-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бараннік В. А.  Психологічні особливості комунікативної креативності студентів / В. А. Бараннік, Р. А. Калениченко. - С. 24-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Блінов О. А.  Дослідження рівня страху в особистості під час відповідальної діяльності / О. А. Блінов, О. Б. Блінова. - С. 33-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Карасьова К. В.  Особливості розвитку соціально-ігрового простору дошкільника в творчій грі / К. В. Карасьова. - С. 39-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кокун О. М.  Статеві та регіональні особливості психофізіологічної готовності студентів до педагогічної діяльності / О. М. Кокун. - С. 47-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колосов А. Б.  Гендерні відмінності у використанні когнітивного ресурсу спортсменами-студентами / А. Б. Колосов. - С. 58-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корнєв О. М.  Мотивація як структурний компонент професійної компетентності правоохоронця / О. М. Корнєв. - С. 65-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Криворучко П. П.  Безконфліктне спілкування у студентському середовищі / П. П. Криворучко, В. М. Марченко. - С. 73-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лозінська Н. С.  Можливості застосування соціально-психологічного тренінгу в особливих умовах діяльності / Н. С. Лозінська. - С. 80-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марченко О. В.  Проблеми розвитку комунікативної креативності у студентів ВНЗ України / О. В. Марченко. - С. 85-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мацевко Т. М.  Професійна компетентність фахівця: поняття, сутність, зміст, структура / Т. М. Мацевко. - С. 92-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Науменко Д. В.  Розвиток психологічної придатності курсантів до професійної діяльності / Д. В. Науменко. - С. 103-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Осьодло В. І.  Професійне покликання та мотиваційно-ціннісне становлення в професійному самовизначенні студентів / В. І. Осьодло, А. П. Криворучко. - С. 110-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пилипенко О. І.  Психологічні засади розвитку цінності здоров'я в стратегії життя / О. І. Пилипенко. - С. 119-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Піроженко Т. О.  Становлення фахівця-психолога у процесі вузівського навчання / Т. О. Піроженко. - С. 127-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Примак П. Т.  Досвід дослідження змісту та типів психологічної підготовленості військовослужбовців до здійснення миротворчої діяльності / П. Т. Примак. - С. 137-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  П'янківська Л. В.  Вивчення ступеня вираженості синдрому "емоційного вигоряння" у працівників МНС / Л. В. П'янківська. - С. 146-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ржевський Г. М.  Теоретико-методологічні підходи до проблеми становлення професійної діяльності в психології / Г. М. Ржевський. - С. 154-162. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Славіна Н. С.  Особливості розвитку оптимістичних почуттів дітей дошкільного віку / Н. С. Славіна. - С. 162-172. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харченко Є. М.  Медико-соціальні проблеми суїцидів / Є. М. Харченко, В. М. Марченко, А. І. Бурса. - С. 172-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черезова І. О.  Психологічні аспекти організації виховної роботи зі студентами у вищих навчальних закладах / І. О. Черезова. - С. 181-190. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юдіна О. М.  Релігійні стратегії в подоланні психотравмуючих ситуацій / О. М. Юдіна. - С. 190-195. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Психологічні науки

Анотація:   Вісник Київського міжнародного університету присвячено актуальним проблемам та результатам наукових досліджень в галузі гуманітарних та суспільних наук. Висвітлено результати теоретичних та експериментальних досліджень з педагогіки та психології викладачів, аспірантів, магістрів, співпошукачів.

 
311 83.3(4Укр)5-8...4кр
Ш37

        Тарас Шевченко і народна культура [Текст] : зб. праць міжнар. (35-ї) наук. Шевченків. конф., 20-22 квітня 2004 р. Кн. 2 / редкол. : В. Л. Смілянська (голова та відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси : Брама-Україна, 2004. - 344 с.

Зміст:
  Барабаш Ю.  "Чуже слово" в структурі ліричного монологу ("Кавказ"). Конспект / Ю. Барабаш. - С. 8-12
  Яблонська О.  "Гайдамаки" Т. Шевченка: внутрішня свобода, національна історія, християнська традиція / О. Яблонська. - С. 13-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левченко Н.  Парадокси авторської інтерпретації образу Бога: поезія Тараса Шевченка / Н. Левченко. - С. 21-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яковина О.  Ісус Христос у поемі Шевченка "Відьма" / О. Яковина. - С. 27-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко О.  Національна природа конфліктів у поезії Т. Г. Шевченка періоду "трьох літ" / О. Коваленко. - С. 32-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  SokoJowski M.  Rewolucyjny sentymentalizm Tarasa Szewczenki na przyk Jadzie wierszy o "pokrytkach" / M. SokoJowski. - С. 40-47
  Костенко Н.  Балада Шевченка "Лілея". Текстовий аналіз твору / Н. Костенко. - С. 48-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чамата Н.  Вірш Шевченка "А нумо знову віршувать": спроба комплексного аналізу / Н. Чамата. - С. 53-57. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бусел К.  Чернецтво як нереалізована життєва потенція (поезії Т. Шевченка "Н.Т.\" / "Гімн черничий" і Б. Бойчука "Монахиня")\". - С. К. Бусел. - 58-63,\"Бібліогр. наприкінці ст.\"
  Прісовський Є.  Заперечення, сумнів, роздум на шляхах пізнання істини в ліриці Шевченка / Є. Прісовський. - С. 64-73. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Китова С.  Семантика мовчання в поезіях Т. Г. Шевченка / С. Китова. - С. 74-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Наєнко М.  Ще про бідермаєр і прозу Шевченка / М. Наєнко. - С. 83-86. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Зарва В.  Просвітницькі тенденції в російських повістях Шевченка / В. Зарва. - С. 87-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирилюк З.  Нездійсненний задум повісті Шевченка "Из ничего почти барин" / З. Кирилюк. - С. 94-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Журавльова Н.  "Нехай вам Бог помагає на все добре" (епістолярій Т.Г. Шевченка як відображення національних рис української ввічливості) / Н. Журавльова. - С. 100-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мазоха Г.  Епістолярій Т. Шевченка в контексті української епістолографії першої половини XIX ст. / Г. Мазоха. - С. 108-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гнатюк М.  Юрій Яновський у наближенні до Шевченка (реалізовані й нереалізовані творчі задуми) / м. Гнатюк. - С. 117-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сарапин В.  Апеляція "основоположника" до "зачинателя": Тарас Шевченко про Івана Котляревського / В. Сарапин. - С. 128-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поліщук В.  Шевченківське у творчості Михайла Старицького: стильовий аспект (штрих до проблеми) / В. Поліщук. - С. 138-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Якимович Б.  Іван Франко - пропагатор і видавець творів Шевченка / Б. Якимович. - С. 142-148. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гнатюк М.  Шевченкознавчі візії Франка: погляд через сто років (1904-2004) / М. Гнатюк. - С. 149-158. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мазур Н.  Шевченкові ремінісценції в текстах "Щоденників" Сергія Єфремова / Н. Мазур. - С. 159-166. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бурдега О.  Шевченко на сторінках "Щоденника" Сергія Єфремова / О. Бурдега. - С. 167-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федунь М.  Духовні витоки релігійного мислення Шевченка і Б. Лепкого крізь призму мемуарної, прозової, поетичної та епістолярної спадщини / М. Федунь. - С. 176-183. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Свербілова Т.  Міфологізація тексту Шевченка у п'єсах Миколи Куліша / Т. Свербілова. - С. 184-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сулима М.  Повість Гео Шкурупія про Шевченка як "реабілітація" Великого Кобзаря / М. Сулима. - С. 189-192
  Лущій С.  Шевченкіана Юрія Лавріненка / С. Лущій. - С. 193-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Яремчук І.  Шевченкова присутність у поезії УПА / І. Яремчук. - С. 202-208. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кужільна Л.  Феномен Шевченка як знак національної самоідентифікації особистості у творчості літературного шістдесятництва / Л. Кужільна. - С. 209-220. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Проценко О.  Шевченківські ремінісценції у прозі Євгена Пашковського: національно-гуманістичний аспект і його психологічна мотивація / О. Проценко. - С. 221-228. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Синьоок Г.  Трансформація поетики Шевченка у творчості Олекси Озірного / Г. Синьоок. - С. 229-238. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Соколова В.  Шевченківські інтонації в творчості Б. І. Антоновича / В. Соколова. - С. 240-246. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мороз Л.  Вічний конфлікт бажань і чести: історіософія Вольтера і Шевченка / Л. Мороз. - С. 247-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Арендаренко І.  Орієнталізм літературної творчості Шевченка: до постановки проблеми / І. Арендаренко. - С. 255-260. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Александрова Г.  Взаємодія художніх систем: "портрет" Гоголя і "художник" Шевченка / Г. Александрова. - С. 261-269. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ліякумовіч Ц.  З невычэрпных крыніц Кабзара / Ц. Ліякумовіч. - С. 270-274. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Калинчук А.  Переклади й вивчення Т. Шевченка в літературах пострадянського простору: стан, проблеми, завдання / А. Калинчук. - С. 275-279. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ромащенко Л.  Коліївщина в художній інтерпретації Шевченка і Гощинського / Л. Ромащенко. - С. 280-289. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Надточій О.  Видання творів Шевченка, покладених на музику / О. Надточій. - С. 290-295. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Urbanska D.  Polskie przekiady poezji Szewzenki - zagadnienia wiersza / D. Urbanska. - С. 296-302
  Момот Н.  Психологія творчості Шевченка за матеріалами його Щоденника / Н. Момот. - С. 304-310. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кошова І.  "Поет і проза". Шевченко - Ликера Полусмакова: спроба прочитання психологічного підтексту / І. Кошова. - С. 311-316. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Монастирецький Л.  Творчість Шевченка в контексті літературного життя Волині / Л. Монастирецький. - С. 317-322. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Масненко В.  Микола Ткаченко як дослідник життя і творчості Шевченка / В. Масненко. - С. 323-327. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мориквас Н.  До питання вшанування Т. Г. Шевченка на Тарасовій Горі (1964-й, 1991-й, 1994-й та ін. рр.) / Н. Мориквас. - С. 328-335. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Погрібний І.  Десемантизація множинних форм сингулятивних іменників у творах Т. Шевченка / І. Погрібний. - С. 334-343. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Шевченко Т.Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Анотація:   До другої книги збірника праць міжнародної (35-ї) наукової конференції увійшли статті, в яких досліджуються проблеми інтерпретації Шевченкових творів, їх компаративного аналізу, входження в український літературний процес, психології творчості.

 
312 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" [Текст] : зб. матеріалів XIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених. Серія Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки. Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 368 с.

Зміст:
  Аліценко О. О.  Порівняльна характеристика акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю / О. О. Аліценко. - С. 10-12
  Балака О. Г.  Джерела права соціального захисту: поняття та осбливості / О. Г. Балака. - С. 13-14
  Баранов В. О.  Нові підходи до концепції державного суверенітету в умовах формування Європейського Союзу / В. О. Баранов. - С. 15-16
  Варданян Л. А.  Гарантії принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону / Л. А. Варданян. - С. 17-19
  Демерлій Т. Ю.  Щодо кваліфікації умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини / Т. Ю. Демерлій. - С. 20-22
  Десятник А.  Правові проблеми сучасного розширення ЄС / А. Десятник. - С. 23-24
  Джолос С. В.  Збройні сили як визначна підвалина державності / С. В. Джолос. - С. 25-27
  Дудка Г. О.  Напрям адміністративної реформи в Україні на сучасному етапі / Г. О. Дудка. - С. 28-30
  Жан К. В.  Експлуатація людей в контексті ст.149 КК України / К. В. Жан. - С. 31-32
  Кисіль Т. О.  Патентування винаходів громадян України в іноземних державах / Т. О. Кисіль. - С. 33-35
  Колісник О. С.  Організаційно-правові засади забезпечення громадського порядку і безпеки під час підготовки та проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні / О. С. Колісник. - С. 36-37
  Колосова О. О.  Проблеми безробіття та шляхи їх вирішення у період УНР часів Директорії / О. О. Колосова. - С. 38-40
  Коновал В. І.  Аспекти державної політики соціального захисту окремих категорій населення в Україні / В. І. Коновал. - С. 41-42
  Конваленко Д. С.  Удосконалення інституту юридичної відповідальності як фактор формування демократичної, соціальної, правової держави / Д. С. Конваленко. - С. 43-45
  Корновенко В. С.  Прокуратура СРСР у 1933-1945 рр. / В. С. Корновенко. - С. 46-47
  Кручак Я. В.  Проблема розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / Я. В. Кручак. - С. 48-50
  Кульбашний А.  Відмінність житлового приміщення від нежитлового в контексті розвитку житлового законодавства України / А. Кульбашний. - С. 51-52
  Листопад Д. О.  Проблемні питання правової охорони географічних зазначень / Д. О. Листопад. - С. 53-55
  Макаренко А. В.  Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності / А. В. Макаренко. - С. 56-58
  Міщенко С. В.  Створення суду присяжних в Україні преваги та недоліки / С. В. Міщенко. - С. 59-60
  Мойсієнко А. В.  Механізм міжнародно-правового врегулювання торговельних спорів у рамках СОТ / А. В. Мойсієнко. - С. 61-63
  Обідало О. М.  До питання впровадження інституту пробації / О. М. Обідало. - С. 64-65
  Оржеховська А. О.  Концептуальні підходи до правової природи Європейського Союзу / А. О. Оржеховська. - С. 66-67
  Подорожна Т. С.  Конституція України - документ перехідного періоду / Т. С. Подорожна. - С. 68
  Прилуцький П. В.  Теоретична проблема визначення поняття "доказ" в кримінальному судочинстві України / П. В. Прилуцький. - С. 69-70
  П'яннікова А. Г.  Аналіз міжнародних договорів, укладених Україною, у рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності / А. Г. П'яннікова. - С. 71-72
  Радзієвський Р. В.  Права і свободи військовослужбовців в Україні: нормативне закріплення та механізм реалізації / Р. В. Радзієвський. - С. 73-75
  Рибалка О. В.  Доказове значення захисника в кримінальному процесі / О. В. Рибалка. - С. 76-77
  Рожковська Д. Ю.  Норми транспортного права / Д. Ю. Рожковська. - С. 78-79
  Рубенян Г. Д.  Форма цивільно-правового договору як умова його дійсності / Г. Д. Рубенян. - С. 80-82
  Сокуренко О. М.  Проблемні питання визначення питання диверсії, та її місце в системі особливої частини КК України / О. М. Сокуренко. - С. 83-84
  Тараненко С. С.  Матеріальна відповідальність роботодавця в проекті Трудового кодексу України / С. С. Тараненко. - С. 85-87
  Трапізонян А. Г.  Концептуальні підходи до типологізації державно-правових режимів / А. Г. Трапізонян. - С. 88-89
  Тростіна С. В.  Новизна винаходу - критерій патентноздатності в патентному праві України / С. В. Тростіна. - С. 90-91
  Фесак П. О.  Захист прав інтелектуальної власності в Україні / П. О. Фесак. - С. 92-93
  Шевельов О. М.  Правовий статус військовополоненних відповідно до норм міжнародного гуманітарного права / О. М. Шевельов. - С. 94-96
  Шевченко П.  Інститут виборчої застави: світовий та український вимір / П. Шевченко. - С. 97-100
  Анісіфорова Т. С.  Сутність і фактори формування стилів політичного лідерства / Т. С. Анісіфорова, Ю. В. Терещенко. - С. 102-103
  Артеменко О. О.  Сучасні шляхи реформування казначейського обслуговування в Україні / О. О. Артеменко. - С. 104-105
  Базаєва Н. О.  Використання політичних ПР технологій в Україні / Н. О. Базаєва. - С. 106-107
  Безпала С. В.  Соціальні аспекти трансформації державного управління в Україні / С. В. Безпала. - С. 108-109
  Денисенко О. І.  Державне управління в сфері туристичної галузі / О. І. Денисенко. - С. 110-111
  Дубина І. М.  Державна підтримка місцевого самоврядування як умова розвитку територіальної громади / І. М. Дубина. - С. 112-113
  Коляда М. А.  Особливості державотворення в Україні в період Директорії / М. А. Коляда. - С. 114-115
  Кропивняк І. А.  Оптимізація системи державних закупівель в Україні запорука максимальної економії та ефективності в державному управлінні / І. А. Кропивняк. - С. 116-118
  Лисечко Т. В.  Механізми державного управління в системі податкової служби України / Т. В. Лисечко. - С. 119-121
  Литвиненко Н. П.  Законодавче та нормативне регулювання діяльності органів місцевого самоврядуванняв зарубіжних країнах (на прикладі досвіду Німеччини, Франції та США) / Н. П. Литвиненко. - С. 122-124
  Ляшко Н. В.  Відкритість і демократичність державного управління як фактор ефективності зв'язків з громадськістю / Н. В. Ляшко. - С. 125-127
  Медушівська Н. Л.  Значення діяльності органів самоорганізації населення як самостійного суб'єкта місцевого самоврядування на сучасному етапі становлення демократичного громадянського суспільства / Н. Л. Медушівська. - С. 128-130
  Палій І. М.  Державна політика зайнятості як складова соціально-економічної політики / І. М. Палій. - С. 131-132
  Пінчук Є. П.  Підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування / Є. П. Пінчук. - С. 133-134
  Таджиєва О. С.  Законність в державному управлінні: поняття та гарантії забезпечення / О. С. Таджиєва. - С. 135-136
  Адешелідзе М. О.  Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності в навчанні іноземної мови / М. О. Адешелідзе. - С. 138-140
  Анненкова О. В.  Педагогічні погляди і сучасність Й. Песталоцці / О. В. Анненкова. - С. 141-142
  Бойко Л. І.  Готовність учителя початкових класів до роботи з обдарованими дітьми / Л. І. Бойко. - С. 143-144
  Брезентович Г. В.  Вплив релігійного виховання на становлення особистості молодшого школяра / Г. В. Брезентович. - С. 145-146
  Валяєва О. Ю.  Роль зовнішнього вигляду вчителя в професійній діяльності / О. Ю. Валяєва. - С. 147-148
  Васюта О. І.  Професійно важливі уміння соціального працівника щодо охорони і збереження власного здоров'я / О. І. Васюта. - С. 149-150
  Гаврюшенко О. Д.  Питання професійної майстерності вчителя в історії педагогічних вчень / О. Д. Гаврюшенко. - С. 151-152
  Григоренко М. О.  Роль учителя у формуванні особистості дитини молодшого шкільного віку / М. О. Григоренко. - С. 153-154
  Дащенко А. А.  Використання дистанційного навчання в сучасних умовах / А. А. Дащенко. - С. 155-157
  Денисенко Ю. І.  Мовленнєва культура майбутнього вчителя / Ю. І. Денисенко. - С. 158-159
  Дмитренко Ю. Ю.  Педагогічні умови формування колективу академічної групи студентів університету / Ю. Ю. Дмитренко, Н. А. Єжель, М. В. Сомова. - С. 160-162
  Ємець І. С.  Роль МАН у формуванні наукового світогляду учнів / І. С. Ємець. - С. 163-164
  Зеленська М. В.  Роль мотиваційного компоненту в навчальній діяльності студента / М. В. Зеленська. - С. 165-166
  Заруба Я. А.  Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського і сучасність / Я. А. Заруба. - С. 167-168
  Карпань І. В.  Гуманістичні погляди В. О. Сухомлинського / І. В. Карпань. - С. 169-171
  Кияниця Ю. Ю.  Феномен педагогічної спадщини Олександра Антоновича Захаренка / Ю. Ю. Кияниця. - С. 172
  Коленіченко Т. І.  Особливість соціальної мобільності в умовах закладу соціального обслуговування / Т. І. Коленіченко. - С. 173-175
  Колесник О. Ю.  Питання морального виховання в товорчості Ліни Костенко / О. Ю. Колесник. - С. 176-178
  Коморанець Ю. В.  Педагогічні погляди Лесі Українки / Ю. В. Коморанець. - С. 179-181
  Котиченко А. А.  Родинне виховання в Японії / А. А. Котиченко. - С. 182-183
  Кравець М. С.  Феномен Олександра Антоновича Захаренка / М. С. Кравець. - С. 184-185
  Куліш О. О.  Просвітницькі ідеї Григорія Сковороди / О. О. Куліш. - С. 186-187
  Лесич А. М.  Казкотерапія як форма корекційної роботи з дітьми дошкільного та молодшешкільного віку / А. М. Лесич. - С. 188-190
  Лисненко Н. В.  Організація психолого-педагогічного супроводу адаптації студентів-першокурсників / Н. В. Лисненко. - С. 191-192
  Лихачова С. В.  Впровадження мультимедійного обладнання в едукаційний процес / С. В. Лихачова. - С. 193
  Мазовецька Н. М.  Використання наукової спадщини В. О. Сухомлинськогоз гендерного виховання учнів / Н. М. Мазовецька. - С. 194-195
  Макаренко С. В.  Макаренко Володимир Миколайович - заслужений вчитель України / С. В. Макаренко. - С. 196-198
  Маляренко Ж. А.  Педагогічні погляди і просвітницька діяльність О. В. Духновича / Ж. А. Маляренко. - С. 199-201
  Меланіна О. С.  Ліплення як метод естетичного виховання молодших школярів / О. С. Меланіна. - С. 202-203
  Мільчевська Г. С.  Особливості організації виховної роботи в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку / Г. С. Мільчевська. - С. 204-205
  Мороз А. А.  Використання інноваційних технологій у школі / А. А. Мороз. - С. 206-207
  Надолінський Д. В.  Цінність освіти у процесі сталого розвитку суспільства / Д. В. Надолінський. - С. 208-209
  Омельченко О. О.  Методика формування граматичних умінь у дітей молодшого шкільного віку / О. О. Омельченко. - С. 210-211
  Остапенко А. К.  Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки / А. К. Остапенко. - С. 212-213
  Панасенко Я. С.  Гуманістичні погляди в творчості Олександра Антоновича Захаренка / Я. С. Панасенко. - С. 214-216
  Патлачук В. В.  Психокорекція у роботі з дошкільниками / В. В. Патлачук. - С. 217-219
  Пінчук Н. О.  Дистанційне навчання в системі неперервної освіти / Н. О. Пінчук. - С. 220-221
  Полтавець І. В.  Корекція тривожності у молодших школярів / І. В. Полтавець. - С. 222-224
  Попенко О. І.  Престиж і професія вчителя - антоніми чи синоніми 21 столяття? / О. І. Попенко. - С. 225-227
  Прищепа С. М.  Сутність особистісної активності школяра / С. М. Прищепа. - С. 228-229
  Рейдало В. С.  Про формування методичної компетентності майбутнього викладача літератури / В. С. Рейдало. - С. 230-232
  Руденко О. І.  Підгрунтя патріотизму, або чи здатна наша держава виховати національно свідомих? / О. І. Руденко. - С. 233-235
  Сапрон А. А.  Проблема формування загальнолюдських цінностей / А. А. Сапрон. - С. 236-237
  Смислова О. В.  Професійна підготовка майбутніх перекладачів на основі компетентнісного підходу / О. В. Смислова. - С. 238-239
  Соловей Ю. О.  Неадекватна поведінка дітей / Ю. О. Соловей. - С. 240-242
  Сорочинська Т.  Організаційні засади навчально-виховного процесу Острозького педагогічного училища (1939-1950-ті рр.) / Т. Сорочинська. - С. 243-244
  Сткблівська А. В.  Гуманістичні ідеї Януша Корчака / А. В. Сткблівська. - С. 245-246
  Стех Є. О.  Професійно-технічний навчальний заклад як середовище становлення патріотичності учнівської молоді / Є. О. Стех. - С. 147-248
  Тимчук К. М.  Підручники з іноземних мов для ЗНЗ: національні чи автентичні? / К. М. Тимчук. - С. 249-250
  Турченко К. П.  Самовиховання як складова формування особистості / К. П. Турченко. - С. 251-252
  Тютенко О.  Роль інтерактивних методів навчання на уроках математики в початковій школі / О. Тютенко. - С. 253-255
  Устименко С. С.  Система педагогічної допомоги і підтримки в зарубіжних школах / С. С. Устименко. - С. 256-258
  Федоренко Н. Г.  Психологічна готовність першокласників до навчання в школі / Н. Г. Федоренко. - С. 259-262
  Хижняк Л. В.  Формування педагогічної майстерності вчителя початкових класів / Л. В. Хижняк. - С. 263-265
  Чайка С. Г.  Роль сімейного виховання у формуванні особистості дитини / С. Г. Чайка. - С. 266-267
  Черепинська І. С.  Відносини батьків та дітей / І. С. Черепинська. - С. 268-269
  Чернуцька А. В.  Учитель учителів К. Д. Ушинський / А. В. Чернуцька. - С. 270-271
  Швець В. В.  Поняття мораль та її вплив на формування особистості в народних традиціях / В. В. Швець. - С. 272-273
  Шевченко О. І.  Формування комунікативної компетентності з використанням розмовних формул на заняттях іноземної мови у ВНЗ / О. І. Шевченко. - С. 274-275
  Шелегон А. П.  Питання соціально захисту дітей / А. П. Шелегон. - С. 276-278
  Шепетун Л. П.  Окремі проблеми підвищення ефективності формування хімічних знань школярів при використанні інформаційних технологій навчання / Л. П. Шепетун. - С. 279-280
  Шляхетко Н. В.  Оргінальність і креативність авторської О. А. Захаренка загальнооствітньої середньої школи с. Сахнівки / Н. В. Шляхетко. - С. 281-282
  Щербакова О. В.  Специфіка використання технології Powerpoint з метою попередження інтерфенції за умовами трилінгвізму / О. В. Щербакова, В. Є. Валюшко. - С. 283-284
  Юрченко Т. С.  Інтеграція дітей з особливими потребами у звичайні шкільні колективи / Т. С. Юрченко. - С. 285-286
  Ярмолич І. Д.  Індивідуальний підхід у вихованні дітей різних типів темпераменту / І. Д. Ярмолич. - С. 287-289
  Бобошко А. М.  Робота соціального педагога з розумово відсталими дітьми у спеціальних навчальних закладах / А. М. Бобошко. - С. 291-292
  Бондар М. Ю.  Державний захист соціальних сиріт (на прикладі функціонування Черкаського обласного дитячого будинку "Малятко") / М. Ю. Бондар. - С. 293-294
  Бондаревська Н. М.  Реалізація права інвалідів на отримання освіти / Н. М. Бондаревська. - С. 295-296
  Бондарук І. Ф.  Вплив сімейного середовища на формування адиктивної поведінки особистості підлітка / І. Ф. Бондарук. - С. 297-298
  Василенко М. О.  Умови продуктивної комунікативної діяльності соціального педагога / М. О. Василенко. - С. 299-300
  Величко О. В.  Організація групової соціальної роботи / О. В. Величко. - С. 301-302
  Вісітаєва Р. Б.  Захисний припис як спеціальна форма попередження насильства в сім'ї / Р. Б. Вісітаєва. - С. 303-304
  Воскреса С. П.  Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку / С. П. Воскреса. - С. 305-306
  Гашинський І. О.  Соціальний захист та соціальне забезпечення дітей з обмежиними функціональними можливостями / І. О. Гашинський. - С. 307-308
  Дзюба А. О.  Проблема стигми та дискримінації ВІЛ-позитивних осіб в Україні / А. О. Дзюба. - С. 309-310
  Діденко І. В.  Використання обрядів у соціально-педагогічній роботі з дітьми / І. В. Діденко. - С. 311-312
  Довгань О.  Соціально-педагогічна діяльність керівників гурткової роботи в позашкільних навчальних закладах / О. Довгань. - С. 313-314
  Дубова В. А.  Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім'єю в дошкільних навчальних закладах / В. А. Дубова. - С. 315-317
  Забара Н. І.  Особливості соціальної роботи з інвалідами / Н. І. Забара. - С. 318-319
  Звягіна О. К.  Особливості пенсійного забезпечення у XX столітті / О. К. Звягіна. - С. 320-321
  Лецко А. В.  Дитяча безпритульність і шляхи її подолання у 20-30 роки XX століття / А. В. Лецко. - С. 322-323
  Ліва Н. Ю.  Особливості соціальної роботи з "дітьми вулиці" зарубіжний досвід / Н. Ю. Ліва. - С. 324-326
  Максимчук О. О.  Методи соціально-виховної роботи з вихованцями панітенціарних закладів / О. О. Максимчук. - С. 327-328
  Манзенко С. С.  Соціальна робота з неблагополучними сім'ями / С. С. Манзенко. - С. 329-330
  Мірошниченко І. С.  Художня література як засіб соціально-педагогічної роботи / І. С. Мірошниченко. - С. 331-332
  Неїжпапа Л. С.  Критарії та рівні сформованості показників професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів / Л. С. Неїжпапа. - С. 333-334
  Ніколаєва О. О.  Моделі консультативної роботи щодо вирішення сімейних конфліктів у діяльності соціального працівника / О. О. Ніколаєва. - С. 335-336
  Полонська Є. В.  Міжнародне партнерство у реалізації соціальних проектів із залученням волонтерів / Є. В. Полонська. - С. 337-338
  Радченко К. В.  Соціальна робота з сім'ями, які виховують дитину з вадами фізичного розвитку / К. В. Радченко. - С. 339-340
  Собовий С. Ю.  Залучення молоді до громадської діяльності через популяризацію волонтерського руху / С. Ю. Собовий. - С. 341-342
  Соляник М. Г.  Огляд діяльності установ, що працюють з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах / М. Г. Соляник. - С. 343-344
  Теліженко А. М.  Технології профорієнтаційної роботи соціального педагога / А. М. Теліженко. - С. 345-347
  Тимчик О. В.  Моніторинг рівня знань студентів вищих навчальних закладів про ВІЛ-інфекцію / О. В. Тимчик, Л. М. Прокопенко. - С. 348
  Ткаченко Т. М.  Сучасний стан процесу ресоціалізації умовно засуджених осіб у Черкаській області / Т. М. Ткаченко. - С. 349-350
  Тесленко М. М.  Актуальні питання екологічної психології / М. М. Тесленко. - С. 352-354
  Терещенко М. В.  Влияние родителей на развитие личности ребенка в дошкольном возрасте / М. В. Терещенко. - С. 355-357
  Лисак Ю. Ю.  Вплив дитячої сексуальності на виникнення тривоги / Ю. Ю. Лисак. - С. 358-359
  Мазовецька Н. М.  Проблема істерії: ретроспектива поглядів та доцільність використання терміну / Н. М. Мазовецька. - С. 360-361
  Новик Л. М.  Особистісна автономія як складова суб'єктності особистості юнаків / Л. М. Новик. - С. 362-364
  Щербакова Е. В.  Сказкотерапия как инструмент работы практического психолога / Е. В. Щербакова. - С. 365-366

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Ключові слова (ненормовані): юридичні науки -- інтелектульна власність -- державне управління -- місцеве самоврядування -- соціальна педагогіка -- соціальна робота -- педагогіка -- психологія

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Родзинка-2012" представлені наукові праці молодих вчених за напрямами: "Юридичні науки. Інтелектуальна власність", "Державне управління і соціально-політичні науки", "Психолого-педагогічні науки".

 
313 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 75 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 176 с.

Зміст:
  Бондаренко О. М.  Розвиток здравотворчих ідей в стародавні часи / О. М. Бондаренко. - С. 3-7
  Бакланова М. Л.  Полікультурний аспект інноваційних методів навчання при підготовці спеціалістів комп'ютерних наук / М. Л. Бакланова. - С. 8-13
  Береза В. О.  Особливості стимулювання мовленнєво-розумової активності студентів при навчанні практичної граматики англійської мови / В. О. Береза. - С. 13-17
  Василенко М. П.  Речевые ситуации и коммуникативная деятельность учителя: компоненты анализа / М. П. Василенко. - С. 18-22
  Войцях Т. В.  Вивчення проблем комунікативної культури та психічних відхилень у поведінці дітей із проблемних сімей / Т.В. Войцях. - С. 23-25
  Войцях Т. В.  Готовність педагога до управління виховним процесом / О. В. Волошенко. - С. 26-29
  Герасимова І. В.  Формування особистості першокурсників в період їх адаптації до умов навчання у ВНЗ / І. В. Герасимова. - С. 30-32
  Герасимова Н. Є.  Соціально-психологічна адаптація студентів до умов навчання у ВНЗ / Н. Є. Герасимова. - С. 32-35
  Глазиріна В. М.  Роль комунікативних бар'єрів у спілкуванні студентської молоді / В.М. Глазиріна. - С. 35-37
  Гнезділова К. М.  Формування операційної компоненти готовності майбутнього вчителя математики до реалізації наступності навчання у загальноосвітній і вищій школі / К. М. Гнезділова. - С. 38-42
  Голуб С. В.  Використання інструментарію інформаційного моделювання для формування творчої особистості / С. В. Голуб, Л. В. Семененко. - С. 43-45
  Гора О. В.  Розвиток професійної освіти на Кіровоградщині (ХХ - початок ХХІ століть) / О. В. Гора. - С. 45-52
  Горбач Г. М.  Роль мовленнєвої культури в процесі ефективного спілкування вчителя з учнями / Г. М. Горбач. - С. 53-55
  Даниленко М. В.  Залучення студентів педагогічного вузу до духовних загальнолюдських цінностей / М. В. Даниленко, І. Г. Мельниченко. - С. 56-64
  Демиденко Т. М.  Формування творчої особистості вчителя у процесі підготовки до інноваційної педагогічної діяльності / Т. М. Демиденко. - С. 64-67
  Демченко С. О.  Структура професійно-педагогічної компетентності викладача спеціальних технічних дисциплін / С. О. Демченко. - С. 68-74
  Зав'ялова Л. І.  Модернізація післядипломної освіти педагогічних кадрів США, як провідної складової неперервної освіти / Л. І. Зав'ялова. - С. 74-77
  Зобенько Н. А.  Профілактика наркоманії серед підлітків в діяльності соціально-психологічної служби / Н. А. Зобенько [и др.]. - С. 78-84
  Коваль О. М.  Психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання / О. М. Коваль. - С. 85-89
  Коломиец Е. Г.  Формирование духовно моральной личности / Е. Г. Коломиец. - С. 90-92
  Коновальчук В. І.  До проблеми психологічного здоров'я особистості (глибинно психологічний аспект) / В.І. Коновальчук. - С. 93-98
  Король В. М.  Спілкування в системі педагогічної діяльності вчителя / В. М. Король. - С. 99-103
  Кузьменко Г. О.  Забезпечення психічного здоров'я студентів на засадах досвіду аналітичної психології / Г. О. Кузьменко. - С. 104-107
  Куліш І. М.  Спрямованість навчального процесу на збереження здоров'я студентів / І. М. Куліш. - С. 108-113
  Майборода Г. Я.  Соціалізація особистості: педагогічний аспект / Г. Я. Майборода. - С. 113-117
  Махиня Н. В.  Система професійної підготовки вчителя у Німеччині: тенденції становлення та розвитку / Н. В. Махиня. - С. 117-120
  Мойсеєнко Р. М.  Формування індивідуальності майбутнього вчителя в процесі індивідуальної роботи / Р. М. Мойсеєнко. - С. 121-124
  Мотирьов В. В.  Проблема множинності інтелекту в навчанні іншомовного спілкування / В. В. Мотирьов. - С. 125-128
  Мошенська Л. В.  Твори образотворчого мистецтва як метод дослідження несвідомої сфери психіки / Л. В. Мошенська. - С. 128-133
  Некоз І. В.  Рівні розвитку пізнавальних інтересів студентів та методики їх діагностики / І. В. Некоз. - С. 133-137
  Пакушина Л. З.  Дисципліни медико-соціального спрямування як засіб формування здорового способу життя майбутніх педагогів / Л. З. Пакушина. - С. 137-141
  Попова М. С.  Розвиток творчого потенціалу учнів підліткового віку шляхом комплексу мистецтв / М. С. Попова. - С. 141-145
  Пульбере В. А.  Глобализация и проблемы образования / В. А. Пульбере. - С. 145-147
  Савченко О. П.  Еволюція розвитку підходів до організації процесу навчання іноземними мовами / О. П. Савченко. - С. 148-155
  Титаренко Л. М.  Ділові ігри як засіб формування екологічної компетентності студентів університетів / Л. М. Титаренко. - С. 155-159
  Чемерис І. М.  Теоретико-методологічні аспекти використання масово-комунікаційних джерел в практиці навчання іноземної мови майбутніх журналістів / І. М. Чемерис. - С. 160-164
  Числова Є. А.  Проблема формування системного мислення учнів і студентів у сучасній педагогіці / Є. А. Числова. - С. 165-171

Рубрики: Педагогіка

Ключові слова (ненормовані): здоров'я особистості -- профілактика наркоманії -- дистанційне навчання -- аналітична психологія -- соціалізація особистості -- індивідуальна робота -- системне мислення учнів

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені проблемам організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи: особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів, неприривність професійної освіти та ін.

 
314 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" [Текст] : зб. матеріалів XVI Всеукр. наук. конф. молодих вчених; 24-25 квітня 2014 , м. Черкаси. Серія Психолого-педагогічні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2014. - 480 с.

Зміст:
  Аркуша О. В.  Діалогічні методи на уроці / О. В. Аркуша. - С. 11-13
  Бакунець Я. О.  Розвиток педагогічних ідей Марії Монтессорі як гуманіста освіти / Я. О. Бакунець. - С. 14-17
  Бенда В. В.  Роль іграшки як засобу всебічного і гармонійного виховання дітей / В. В. Бенда. - С. 18-20
  Бесарабська Ю. О.  Форми та методи соціалізації підлітків у діяльності молодіжних організацій / Ю. О. Бесарабська. - С. 21-24
  Бобир О. В.  Сутність національної системи виховання / О. В. Бобир. - С. 25-27
  Божко Н. С.  Суть материнської школи Я. А. Коменського / Н. С. Божко. - С. 28-30
  Вербельчук Ю. М.  Народне виховання у творчості К. У. Ушинського / Ю. М. Вербельчук. - С. 31-32
  Вихристюк Т. В.  Братські школи в Україні / Т. В. Вихристюк. - С. 33-35
  Войденко Ю. А.  Афінська система виховання і навчання / Ю. А. Войденко. - С. 36-38
  Воронцова Д. О.  Деякі педагогічно-правові аспекти дитячої безпритульності / Д. О. Воронцова. - С. 39-40
  Гетьман В. М.  Виховання і школа в Древньому Римі / В. М. Гетьман. - С. 41-43
  Горбатетнко П. О.  Козацька педагогіка як феноменальне явище / П. О. Горбатетнко. - С. 44-45
  Грабарєва К. П.  Проблеми виховання у виправних закладах та їх вирішення / К. П. Грабарєва. - С. 46-48
  Гриб С. Є.  Готовність використовувати тестові технології як складова професійної компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу / С. Є. Гриб. - С. 49-51
  Гук А. В.  Ф. Ницше о вопросах образования / А. В. Гук. - С. 52-53
  Гумен Ю. В.  Учитель - більше ніж професія / Ю. В. Гумен. - С. 54-55
  Гутник В. В.  До питань процесу розвитку, виховання особистості / В. В. Гутник. - С. 56-57
  Дашевська Ю. С.  Місце всебічного розвитку у формуванні особистості дитини / Ю. С. Дашевська, Ю. В. Нечко. - С. 58-59
  Демченко В. В.  Педагогічна концепція Джона Дьюї / В. В. Демченко. - С. 60-62
  Десятніков М. А.  Виховання самураїв у Середньовічній Японії / М. А. Десятніков. - С. 63-65
  Добрицька І. В.  Проблемне навчання на уроках української мови / І. В. Добрицька. - С. 66-68
  Донець Н. В.  Функції уваги в навчально-виховному процесі / Н. В. Донець. - С. 69-70
  Дорогій О. В.  Використання заохочення і покарання як методів виховання / О. В. Дорогій. - С. 71-72
  Дубовий В. Ю.  Гуманістичні ідеї Януша Корчака / В. Ю. Дубовий. - С. 73-75
  Жеребцова В. А.  З досвіду роботи гімназії №4 м. Світловодськ / В. А. Жеребцова. - С. 76-77
  Ївженко В. О.  Авторська школа О. А. Захаренка / В. О. Ївженко. - С. 78-80
  Квартальова А. С.  Модульно-розвивальне навчання в Черкаській гімназії №9 ім. О. М. Луценка / А. С. Квартальова. - С. 81-82
  Кичко Д. В.  Темперамент рятувальника / Д. В. Кичко. - С. 83-85
  Коберник М. П.  К. Д. Ушинський про значення праці у вихованні людини / М. П. Коберник. - С. 86-89
  Компанієць О. В.  Просвітницька діяльність Ісмаїла Гаспринського / О. В. Компанієць. - С. 90-92
  Колле В. А.  Формування духовних цінностей майбутнього рятівника / В. А. Колле, М. М. Литвин. - С. 93
  Конограй В. В.  Модернізація вищої педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції / В. В. Конограй. - С. 94-96
  Корнієнко І. А.  Педагог-організатор (тьютор) - нова педагогічна позиція в освітньому процесі / І. А. Корнієнко. - С. 97-99
  Кравченко К. М.  Актуальність ідей А. С. Макаренка в сучасній виховній системі молоді / К. М. Кравченко. - С. 100-101
  Кудря Я. В.  Покарання і заохочення: за і проти / Я. В. Кудря. - С. 102-104
  Кузьменко А. В.  Етапи розвитку освіти у м. Кам'янка / А. В. Кузьменко. - С. 105-106
  Курбала Я. С.  З досвіду взаємодії навчальних закладів на прикладі Ладижинської ЗОШ I-III ступенів Уманської районної ради / Я. С. Курбала. - С. 107-108
  Курочкіна І. В.  Педагогічні погляди та ідеї Лесі Українки / І. В. Курочкіна. - С. 109-111
  Кухаренко А. В.  Ідеї гуманізму у творчості Григорія Савовича Сковороди / А. В. Кухаренко. - С. 112-114
  Латиш Н. А.  Ініціація - перша інституалізована форма виховання дітей / Н. А. Латиш, Я. Р. Фінько. - С. 115-116
  Легоняк Т. Б.  Педагогічна та наукова діяльність Б. Д. Крупницького / Т. Б. Легоняк. - С. 117-118
  Лесич А. М.  Роль сімейного виховання на розвиток обдарованої дитини / А. М. Лесич. - С. 119-121
  Майоренко О. О.  Розвиток вищої жіночої освіти в Україні в кінці XIX - на початку XX століття / О. О. Майоренко. - С. 122-124
  Маковоз А. О.  До подолання проблеми книгофобії / А. О. Маковоз. - С. 125-127
  Максименко Л. І.  Спільна виховна робота школи, сім'ї та громаськості / Л. І. Максименко. - С. 128-129
  Маслюк Н. В.  Питання морального виховання у творчості Г. С. Сковороди / Н. В. Маслюк. - С. 130-132
  Мачуська І. Г.  З історії розвитку козацької педагогіки / І. Г. Мачуська. - С. 133-135
  Мишко І. В.  Внесок Петра Могили в розвиток української освіти / І. В. Мишко. - С. 130-137
  Молчанович А. А.  Взгляды Конфуция на воспитания и обучение / А. А. Молчанович. - С. 138-139
  Низенко Н. С.  Домашнє навчання - нова освітня система в світі / Н. С. Низенко. - С. 140-142
  Обженська А. І.  Особливості виховання у східних слов'ян у дохристиянський період / А. І. Обженська. - С. 143-144
  Омельченко О. О.  Методика проведення позакласних заходів під час вивчення дисципліни "Основи здоров'я" / О. О. Омельченко. - С. 145-148
  Панухнік І. О.  Особливості освіти в Стародавньому Єгипті / І. О. Панухнік. - С. 149-151
  Пархоменко Ю. М.  Соціально-педагогічні ідеї С. Ф. Русової / Ю. М. Пархоменко. - С. 152-154
  Пашук І. П.  Стан жіночої освіти в Україні в XIX ст. / І. П. Пашук. - С. 155-157
  Погасій Ю. В.  Проблеми сучасної системи освіти: актуальність вальдорфської педагогіки / Ю. В. Погасій. - С. 158-159
  Подзьолкіна Н. О.  Виховання юнацтва в національній скаутскій організації "Пласт" / Н. О. Подзьолкіна. - С. 160-162
  Поліщук Р.  Аспект фізичного здоров'я в педагогічній системі Константина Ушинського / Р. Поліщук. - С. 163-166
  Почапенська М. І.  Ліцейна республіка в місті Городище / М. І. Почапенська. - С. 167-168
  Пресняков С. О.  Система початкової освіти в Німеччині / С. О. Пресняков. - С. 169-171
  Протасова Ж. В.  Педагогічна діяльність Бориса Грінченка / Ж. В. Протасова. - С. 172-174
  Редька Я. С.  Роль педагога у попередженні суїцидів серед підлітків та молоді / Я. С. Редька. - С. 175-177
  Руденко О. В.  Відповідальність, совість, високі життєві цінності під час розвитку особистості / О. В. Руденко. - С. 178-180
  Рустамян А. С.  Вплив атмосфери сімейного життя на процес і результат виховання особистості / А. С. Рустамян. - С. 181-182
  Савченко В. Г.  Проблеми виховання в оповіданнях Степана Васильченка / В. Г. Савченко. - С. 183-185
  Синчихін Ю. М.  Особливості взаємодії вербальної і невербальної комунікації в процесі спілкування / Ю. М. Синчихін, Т. В. Пархоменко, Д. О. Тимошенко. - С. 186-187
  Скляр В. О.  Проблеми формування акторської і педагогічної майстерності вчителя / В. О. Скляр. - С. 188-190
  Слободяник Т. В.  Новаторство О. А. Захаренка та утвердження його ідей в авторській школі / Т. В. Слободяник. - С. 191-193
  Смик Т. Є.  Пренатальна та перинатальна педагогіки як етап соціокультурного розвитку суспільства / Т. Є. Смик. - С. 194-196
  Сосновська С. В.  Педагогічні проблеми етнічної та національної самосвідомості особистості / С. В. Сосновська. - С. 197-198
  Сторожук О. П.  Реалізація ідей Шалви Олександровича Амонашвілі в Єрківській ЗОШ I-III ступенів ім. Героя України В. М. Чорновола / О. П. Сторожук. - С. 199-200
  Ступніченко О. А.  Педагогіка співробітництва А. О. Амонашвілі / О. А. Ступніченко. - С. 201-203
  Ус Т. А.  Психолого-педагогічні особливості підліткового віку / Т. А. Ус. - С. 204-206
  Усова К. С.  Сакральна роль казки як засобу у процесі виховання / К. С. Усова. - С. 207-208
  Феш Ю. П.  Патріотичне виховання школярів / Ю. П. Феш. - С. 209-210
  Холодна А. В.  Вплив Аристотеля на виховання і становлення особистості О. Македонського / А. В. Холодна, Р. О. Сліпокоєнко. - С. 211-213
  Циганок А.  Проблеми родинного виховання у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / А. Циганок. - С. 214-216
  Цимай С. М.  Розвиток шкільництва в період Гетьманату / С. М. Цимай. - С. 217-219
  Чернякова Т. С.  Формування компетенцій на уроках української мови та літератури / Т. С. Чернякова. - С. 220-222
  Чистовська Ю. Ю.  Психолого-педагогічна профілактика девіантної поведінки старшокласників / Ю. Ю. Чистовська. - С. 223-225
  Шаматова А. Р.  Педагогіка Середньовіччя / А. Р. Шаматова. - С. 26-228
  Шевченко І. В.  Роль бібліотек у навчальному процесі / І. В. Шевченко. - С. 229-230
  Шевченко Т. С.  З досвіду роботи дискусійного клубу "Сапфір" (Пам'яті Ольги Василівни Тодчук) / Т. С. Шевченко. - С. 231-233
  Шляхетко Н. В.  Проблема реалізації набутих знань в університеті на початку педагогічної діяльності у школі / Н. В. Шляхетко. - С. 234-235
  Шорнікова Н. Ю.  До проблеми виховання і навчання діей-сиріт / Н. Ю. Шорнікова. - С. 236-237
  Щокіна І. О.  Система патріотичного виховання у Ватутінській ЗОШ № 2 ім. М. Ф. Ватутіна / І. О. Щокіна. - С. 238-240
  Щукіна А. М.  Авторська школа О. А. Захаренка - провідник ідей педагогіки співробітництва / А. М. Щукіна. - С. 241-242
  Алімова А. О.  Вплив мистецтва на естетичне виховання дітей дошільного віку / А. О. Алімова, А. І. Король. - С. 244-245
  Балакіна А. П.  Естетичне виховання дошкільника - складова гармонійного розвитку дитини / А. П. Балакіна. - С. 246-248
  Бевзенко А. В.  Роль дидатичної гри в розвитку дитини / А. В. Бевзенко, Я. О. Ємець. - С. 249-250
  Буханиста Л. О.  Особливості дитячої адаптації до умов дошкільного навчального закладу / Л. О. Буханиста. - С. 251-253
  Гончаренко І. А.  Математика як наука і навчальний предмет у початковій школі / І. А. Гончаренко, О. О. Фесенко. - С. 254-255
  Григоренко М. О.  Розвивальні можливості "дизайн-освіти" в початковій школі / М. О. Григоренко. - С. 256-258
  Гулян Р. С.  Виховання у дітей дошкільного віку уявлень про сім'ю / Р. С. Гулян. - С. 259-261
  Дерев'янко Л. О.  Готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання / Л. О. Дерев'янко. - С. 262-264
  Друзяка С. М.  Форми співробітництва батьків і педагогів дошкільних закладів / С. М. Друзяка. - С. 265-267
  Дяченко І. Г.  Екологічне виховання дітей дошкільного віку / І. Г. Дяченко. - С. 268-270
  Забула К. С.  Розвиток інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи / К. С. Забула. - С. 271-274
  Зорочкіна Т. С.  Розвиток творчої особистості молодшого школяра / Т. С. Зорочкіна. - С. 275-276
  Ільченко В. О.  Іграшка як засіб розвитку малят / В. О. Ільченко. - С. 277-279
  Коломієць Л. С.  Проектування та організація сюжетно-рольових ігор з дітьми п'ятого року життя / Л. С. Коломієць. - С. 280-281
  Котляренко О. О.  Театралізовані ігри як засіб художнього розвитку малят / О. О. Котляренко. - С. 282-284
  Крайова В. М.  Сенсорне виховання молодших дошкільників на заняттях / В. М. Крайова. - С. 285-286
  Крапопова Я. А.  Формування в учнів молодшого шкільного віку навичок самоконтролю / Я. А. Крапопова. - С. 287-289
  Луценко І. О.  Використання різних методів занять з "Основ природознавства" для дітей молодшого та середнього дошкільного віку / І. О. Луценко. - С. 290-292
  Малимон Ю. А.  Художня образність мультиплікації як засіб морального виховання дітей / Ю. А. Малимон. - С. 293-295
  Мацюк А. В.  Особливості психологічного розвитку дитини першого року життя / А. В. Мацюк. - С. 296-297
  Маринченко О. Ю.  Вплив телебачення на розвиток дітей / О. Ю. Маринченко, Ю. О. Соловей. - С. 298-300
  Мироненко І. Є.  Гра як метод виховання дітей дошкільного віку / І. Є. Мироненко. - С. 301-303
  Омельченко О. О.  Мотиви успішного формування професійної культури вчителя математики / О. О. Омельченко. - С. 303-306
  Панченко Н. Ю.  Розвиваючі можливості іграшок для дітей 2-3 року життя / Н. Ю. Панченко. - С. 307-309
  Парубченко М. С.  Особливості сенсорного розвитку дітей дошкільного віку / М. С. Парубченко. - С. 310-312
  Патлайчук В. В.  Проблеми навчання обдарованих дітей / В. В. Патлайчук. - С. 313-315
  Семеніна О. П.  Використання ігрових прийомів в навчанні дошкільників / О. П. Семеніна. - С. 316-317
  Стулій А. В.  Народна гра як засіб розвитку фізичних якостей дітей / А. В. Стулій. - С. 318-319
  Федорченко Н. Г.  Особливості уяви та її розвитку в дошкільному та молодшому шкільному віці / Н. Г. Федорченко. - С. 320-321
  Шелудько Я. О.  Особливості фізичного розвитку та виховання дітей раннього віку / Я. О. Шелудько. - С. 322-324
  Шпундра О. О.  Нетрадиційні форми організації навчання дітей-дошкільників на заняттях / О. О. Шпундра. - С. 325-326
  Ярмолич І. Д.  Методика розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку / І. Д. Ярмолич. - С. 327-329
  Атаманська К. І.  Компоненти, критерії, показники та рівні сформованості професійного іміджу майбутнього соціального педагога / К. І. Атаманська. - С. 331-333
  Бондарук І. Ф.  Соціально-психологічні ризики виникнення адикцій в осіб дорослого віку / І. Ф. Бондарук. - С. 334-335
  Варивода Т. В.  Соціальна робота в контексті культури постмодернізму / Т. В. Варивода. - С. 336-338
  Гареєва О. Е.  Соціальна робота з людьми, які мають обмежені можливості в територіальних центрах соціального обслуговування / О. Е. Гареєва. - С. 339-340
  Гвоздь Л. Г.  Проблеми соціальної адаптації випускників інтернатних закладів / Л. Г. Гвоздь. - С. 341-343
  Дика І. Г.  Особистісні риси соціального працівника / І. Г. Дика. - С. 344-346
  Дорошенко О. В.  Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми, які мають психофізичні порушення в умовах громадської організації (пропозиції щодо соціальної інтеграції вихованців ЧМГО "Шкоал Віра") / О. В. Дорошенко. - С. 347-350
  Конобріцький О. В.  Формування здорового способу життя, як складової соціальної роботи з молоддю / О. В. Конобріцький. - С. 351-353
  Котолуп М. С.  Аналіз труднощів у спілкуванні підлітків як першого етапу соціально-педагогічної корекції / М. С. Котолуп. - С. 354-356
  Курінна В. О.  Особливості соціальної роботи з неповними сім'ями / В. О. Курінна. - С. 357-359
  Мазан В. Ю.  До питання про адаптацію людей похилого віку в нових соціальних умовах / В. Ю. Мазан. - С. 360-362
  Масловська К. О.  Медіазаняття як спосіб формування медіакультури майбутніх соціальних педагогів / К. О. Масловська. - С. 363-365
  Микитенко К. С.  Система профорієнтаційної роботи з молоддю в Україні / К. С. Микитенко. - С. 366-367
  Мироненко А. В.  Професійна орієнтація молоді як спосіб мотивації до праці / А. В. Мироненко. - С. 368-370
  Писанко А. О.  Досвід боротьби з дитячою та молодіжною делінквентністю в XX столітті / А. О. Писанко. - С. 371-373
  Поліщук О. О.  До питання про волонтерство як ресурс соціальної роботи / О. О. Поліщук. - С. 374-376
  Ткаченко Т. М.  До питання ресоціалізації засуджених / Т. М. Ткаченко. - С. 377-379
  Тур А. І.  Бездоглядність та безпритульність дітей, як соціально-педагогічна проблема / А. І. Тур. - С. 380-382
  Уйсімбаєва М. В.  Соціальна активність як умова розвитку соціальності особистості / М. В. Уйсімбаєва. - С. 383-385
  Чістякова Т. Ю.  Особливості державної молодіжної політики в Україні / Т. Ю. Чістякова. - С. 386-388
  Александрук К. В.  Роль сім'ї у формуванні тривожності дітей молодшого шкільного віку / К. В. Александрук. - С. 390-391
  Багінський Б.Ю.  Проблема внутрішньо-особистісного конфлікту в юнацькому віці / Б. Ю. Багінський. - С. 392-393
  Баранова М. В.  Віртуалізація особистості та створення максимально сприятливого Я-образу / М. В. Баранова. - С. 394-396
  Білоножко Ю. І.  Соціально-психологічний тренінг як ефективний засіб розвитку лідерських якостей / Ю. І. Білоножко. - С. 397-398
  Братаніч О. С.  Психогімнастика у психокорекційному процесі активного соціально-психологічного пізнання / О. С. Братаніч. - С. 399-400
  Васильєва А. А.  Детермінанти виникнення кризи середнього віку / А. А. Васильєва. - С. 401-402
  Вежлівцева О. І.  Мотиви злочину як психологічна проблема / О. І. Вежлівцева. - С. 403-404
  Велько Ю. С.  Реклама як метод управління людьми / Ю. С. Велько. - С. 405-406
  Волинець Ж. О.  Етнічний комплекс меншовартості / Ж. О. Волинець. - С. 407-409
  Воронецька А. А.  Фантазія як складова творчасті активності молодших школярів / А. А. Воронецька. - С. 410-411
  Голуб О. П.  Особливості формування самооцінки в підлітковому віці / О. П. Голуб. - С. 412-413
  Грива В. В.  Дослідження Брюса Дойла феномену індигно серед старшокласників і студентів / В. В. Грива. - С. 414-416
  Деліна О. С.  Взаємозв'язок ціннісних орієнтацій і акцентуацій характеру в підлітковому віці / О. С. Деліна. - С. 417-419
  Дибець Н. В.  Основні напрями роботи психолога з вагітними жінками / Н. В. Дибець. - С. 420-422
  Заруба А. О.  Філософсько-психологічний аналіз харизматичного лідерства / А. О. Заруба. - С. 423-424
  Ілленко А. В.  Психолого-педагогічні основи навчання дітей шестилітнього віку / А. В. Ілленко. - С. 425-426
  Косінова О. Д.  Транзакційний аналіз як метод надання психологічної допомоги суб'єкту / О. Д. Косінова. - С. 427-429
  Кузнєцова А. І.  Специфіка розвитку особистості дитини в неповній сім'ї / А. І. Кузнєцова. - С. 430-432
  Курбала Я. С.  Сновидіння як продукт діяльності підсвідомості / Я. С. Курбала. - С. 433-435
  Лещенко Ю. В.  Проблема формування уявлень майбутніх фахівців про свій професійний шлях / Ю. В. Лещенко. - С. 436-438
  Мельник І. В.  Проблема тривожності у дітей молодшого шкільного віку / І. В. Мельник. - С. 439-441
  Мендусь Н. В.  Психоаналітичне трактуваня поняття "амбівалентність" / Н. В. Мендусь. - С. 442-444
  Нечипоренко О. О.  Психологічні передумови лідерства / О. О. Нечипоренко. - С. 445-446
  Олешко С. О.  Парні танці як засіб розвитку міжособистісних стосунків / С. О. Олешко. - С. 447-449
  Омельченко М. В.  Особливості формування навиків емоційної саморегуляції у студентів-психологів / М. В. Омельченко. - С. 450-451
  Пастух О. В.  Позитивний вплив застосування психоделічних речовин з позиції трансперсональної психології с. Грофа / О. В. Пастух. - С. 452-453
  Петрунь Т. Б.  Особливості післяпологової депресії / Т. Б. Петрунь. - С. 454-456
  Пооріла К. Ю.  Соціально-психологічні фактори формування системи цінностей молодої сім'ї / К. Ю. Пооріла. - С. 457-458
  Рак Г. В.  Психологічні аспекти подружньої невірності / Г. В. Рак. - С. 459-461
  Ричка В. В.  Вікові особливості дитячої агресивності / В. В. Ричка, Ю. С. Шемет. - С. 462-463
  Ричка В. В.  Психологічні типи злочинців / В. В. Ричка, Ю. С. Шемет. - С. 464-466
  Руденко Д. С.  Внесок теорій А. Фрейд та М. Кляйн у дитячий психоаналіз / Д. С. Руденко. - С. 467-469
  Трач М. Р.  Використання проективних методик у діяльності практичного психолога / М. Р. Трач. - С. 470-472
  Федосенко І. В.  Емоційні переживання у спортсменів / І. В. Федосенко. - С. 473-475
  Хирса І. В.  Музикотерапія та її терапевтичний вплив на особистість дошкільника / І. В. Хирса. - С. 476-477
  Щербатюк І. А.  Психологічний зміст інтернет-залежності / І. А. Щербатюк. - С. 478-479

Рубрики: Педагогіка

Анотація:   У збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених представлені наукові праці за напрямами: педагогіка і конкретні методики, дошкільна та початкова освіта, соціальна робота та соціальна педагогіка, психологія.

 
315 83.3(4Укр)4
С54

Соболь, В. О.

        12 подорожей в країну давнього письменства / В. О. Соболь. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. - 156 с.

Зміст:
  "Проглас" Костянтина Філософа в контексті давньої української літератури. - С. 6-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Маловідома драма про бідного і багатого Лазаря. - С. 19-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дмитро Туптало та його щоденник. - С. 39-53. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шлях до самототожності довжиною в життя. - С. 55-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  "Війна домова" Самійла Твардовського і українська барокова історіографія в контексті історичної психології. - С. 68-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко. - С. 75-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Перспективи дослідження "Історії Русів". - С. 85-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Житіє Павла Полуботка в козацьких літописах. - С. 97-106. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Церква та релігія в козацьких літописах. - С. 107-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Етнопсихологічна мозаїка Галичини в українських літописах. - С. 122-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стильова парадигма доби бароко і козацькі літописи. - С. 132-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бароко і модерн: осі перетину. - С. 143-152. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Полуботок П. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): козацькі літописи -- релігія в козацьких літописах -- літопис Самійла Величка -- історична психологія

Анотація:   До книги відомої української дослідниці увійшов цикл статей з історії давнього українського письменства IX - XVIII століття. Перший розділ об'єднав праці про малознані твори давнини: "Проглас" - програмний твір слов'янства, щоденник Дмитра Туптала, драму про бідного та багатого Лазаря. Другий розділ присвячений вершинним здобуткам українського літературного бароко - козацьким літописам, "Історія Русів", питанням перетину бароко та модернізму.

 
316 87.754
Д46

        Діловий етикет. Етика ділового спілкування / автор-уклад. : І. Афанасьєв. - К. : Альтерпрес, 2006. - 368 с.

Рубрики: Етика - Службова етика

Ключові слова (ненормовані): психологія ділового спілкування -- невербальні засоби спілкування -- національні особливості спілкування -- етикет телефонного спілкування -- листування -- організація прийомів

Анотація:   За теперішнього часу вітчизняні підприємства та організації інтегруються до економічного, політичного й культурного життя Європи, розгортаються зв'язки із діловими та політичними колами багатьох регіонів планети. Спілкування із представниками іноземних держав вимагає ретельного додержування правил етикету. Ця книжка надасть вичерпні відповіді на всі запитання, які можуть постати з приводу гарних манер, ділового етикету та протоколу.

 
317 84(4Укр)6-4
Б61

Білоус, Г.

        Рудоман [Текст] : роман, повість, оповідання / Г. Білоус. - К. : Радянський письменник, 1992. - 479 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема людини в суспільстві

Анотація:   У романі "Гони золотого зайця" розгортається широка картина життя довоєнного українського села Кринички на Слобожанщині, села з давньою козацькою історією. Роман різноплановий, з великою кількістю дійових осіб, що одначе, не розпорошуються в сприйнятті читачем, бо вписані автором рельєфно, зримо, вони - живі самобутні люди, а тому й запам'ятовуються. Добре знання психології сільської людини, її життя, способу мислення, щоденних турбот, відтворення найдрібніших, але таких характерних деталей побуту - все це переконує в тому, що роман написано людиною талановитою. Повість "Світло в твоєму вікні" - щира лірична сповідь автора про його любов до всього живого, до природи. Вміщено тут і гумористичне оповідання "Гостини".

 
318 88.373 я73-1
Г34

        Гендерні аспекти усвідомленого батьківства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Говорун, В. П. Кравець, О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь; ред. Б. Є. - Т. : Навчальна книга- Богдан, 2004. - 144 с.

Рубрики: Психологія статі - Гендерна соціалізація

Ключові слова (ненормовані): соціалізація -- гендерна культура -- психологічне здоров'я сім'ї -- формування взаємин дітей різної статі -- гендерна психологія

Анотація:   У посібнику висвітлюються гендерні аспекти підготовки юнацтва до усвідомленого батьківства, зокрема особлива увага приділена розкриттю соціально-психологічних детермінант даного феномену, полеміці вродженого та набутого у процесі виконання батьківських та материнських функцій, проблемі психологічної готовності до сімейного життя. Посібник містить апробовану програму тренінгових занять "Вона та він у відповідальному батьківстві".

 
319 88.835.14
К21

Карабаєва, І.

        Психологам про уяву дошкільників / І. Карабаєва. - К. : Шкільний світ, 2009. - 118 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Пізнавальні процеси дитини

Ключові слова (ненормовані): дитяча фантазія -- творчий потенціал дітей -- творча уява дітей -- психологія дошкільного віку

Анотація:   Посібник орієнтований на практичних психологів для ознайомлення з особливостями розвитку уяви дошкільників у широкому психологічному контексті як із чинником особистісного зростання. У ньому представлений аналіз теоретичних уявлень вітчизняних і зарубіжних дослідників щодо змісту поняття "уява". Розвиток уяви розглядається як один із показників обдарованості особистості, наводяться приклади проявів творчої уяви в дошкільників з ознаками інтелектуальної обдарованості.

 
320 74.20 я73-1
Ф66

Фіцула, М. М.

        Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2003. - 528 с.

Рубрики: дидактика вищої школи - Підручник

Ключові слова (ненормовані): методи навчання -- засоби навчання -- організація навчання -- навчально-пізнавальна діяльність -- процес виховання -- школознавство -- історія української школи

Анотація:   У посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорія навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології, досвіду розбудови та особливостей сучасного реформування української школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки, а також розвитку шкільництва і педагогічної думки в Україні від часів Київської Русі до сьогодення.

 
321 60.8я73-1
М50

        Менеджмент для публічної влади [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : творч. доробок каф. менедж. та держ упр. до 50-річчя Чернігівського держ. технол. ун-ту / М. П. Бутко, І. М. Бутко, І. М. Бушай [та ін.] ; за ред. М. П. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. - 358 с.

Рубрики: Соціальне управління

Ключові слова (ненормовані): функції менеджменту -- муніципальний менеджмен -- функція управління -- планування управлінської діяльності -- управлінський контроль -- менеджмент персоналу -- психологія управління

Анотація:   Навчальний посібник призначено для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, магістрам з менеджменту та державної служби для формування знань і практичних навичок у сфері діяльності публічної влади. ВІн буде також корисний працюючим державним службовцям і посадовим особам органів місцевого самоврядування з метою переосмисленого застосування сучасних підходів до планування, організації, мотивації, контролю, кадрового менеджменту та інших аспектів управлінської діяльності.

 
322 83.0 я73-1
З41

Зборовська, Н.

        Психоаналіз і літературознавство [Текст] : посібник / Н. Зборовська. - К. : Академвидав, 2003. - 392 с.

Рубрики: Теорія літератури - Художній метод

Ключові слова (ненормовані): ХХ ст. -- аналітична психологія -- структурний психоаналіз -- Франко і. і психоаналітика -- нетрадиційна герменевтика -- феміністична літературна критика

Анотація:   У посібнику розглянуто становлення і розвиток класичного (фройдівського ) психоаналізу як дослідження сфери неусвідомленого, формування різних версій постфройдизму як нових тлумачень феномену неусвідомленого, а також вплив фройдизму та постфройдизму на модерністську мистецьку практику й авангардну літературну теорію ХХ ст. - сюрреалізм, нетрадиційну герменевтику, структуралізм, постструктуралізм, феміністичну літературну критику тощо. Простежено синтез психоаналізу з філософією та лінгвістикою на основі найновішого повороту гуманітарних наук до мови, а також поструктуралістський критицизм логоцентризму. Проаналізовано вплив психоаналітичної парадигми на руйнування традиційної патріархальної культури та моделювання нового культурного простору. Західна деконструкція класичних моделей культурного світу пов'язана з українським літературознавством.

 
323 88.573.2-736
П60

Порученко, О. С.

        Вплив материнської депривації на формування злочинної поведінки [Текст] : Ч. 1 / О. С. Порученко, І. В. Євтушенко. - К. : Марич В. М., 2011. - 60 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Кримінальна психологія

Ключові слова (ненормовані): проблема злочинної поведінки -- теорія психологічного захисту -- феномен материнської амбівалентності -- психодіагностика ув'язнених -- глибинна психологія

Анотація:   Метою даного посібника є визначення факторів, які обумовлюють формування злочинної поведінки. В даній роботі поставлено акцент на використанні архетипної символіки, інтерпретація якої дозволяє виявити глибинні детермінанти асоціальної поведінки ув'язнених та заслужених, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

 
324 83я20
Л64

        Літературознавча енциклопедія [Текст] : у 2 т. Т. 1 А (аба) - Л (лямент) / авт.-уклад. : Ю. І. Ковалів ; кер. вид. проекту : В. І. Теремко. - К. : Академія, 2007. - 608 с.

Ключові слова (ненормовані): література

Анотація:   У "Літературознавчій енциклопедії" розкрито понятійний апарат, що охоплює необхідну для розуміння і фахового аналізу художніх, аналітичних текстів літературознавчу проблематику, а також дотичні до неї аспекти філософії, психології, мовознавства, фольклористики, журналістики та інших наук. Синтезована в ній інформація сприяє осмисленню сутності літературного життя, досвіду вітчизняного і світового письменства, тенденцій творчого процесу, поетики, елементів, конструкції художніх творів, їх рецепції, аналізу та інтерпретації тощо.

 
325 87.21
М84

Мостяєв, О.

        Світ як затриманий розпад. Роздуми щодо еволюції відкритих систем / О. Мостяєв. - К. : Леся, 2004. - 245 с.

Рубрики: Філософія - Онтологія

Ключові слова (ненормовані): глобальний еволюціонізм -- суб'єкти еволюції -- закономірністі еволюції систем -- онтогенез -- анагенез -- філогенез

Анотація:   У книзі на основі новітніх даних синергетики, теорії гіперциклів, космології, геології, біології, вікової психології та філософії історії здійснено спробу синтезувати теорію еволюції відкритих систем. У ході такого синтезу автор звертається до ідеї "альянсу західного мислення та східного" і використовує ідеї буддиської філософської системи мадх'ямаки, яку переосмислено у контексті еволюційної діалектики. Автор розкриває своє бачення загальних закономірностей еволюції систем, її спрямованості та механізми виникнення еволюційних інновацій.

 
326 74.20я73-1
Ф66

Фіцула, М. М.

        Педагогіка [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Фіцула. - К. : Академвидав, 2005. - 559 с.

Рубрики: Дидактика вищої школи - Підручники

Ключові слова (ненормовані): методи навчання -- засоби навчання -- організація навчання -- навчально-пізнавальна діяльність -- процес виховання -- школознавство -- історія української школи

Анотація:   У посібнику розкрито основні питання загальних засад педагогіки, теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології та досвіду розбудови української національної школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки, а також розвитку шкільництва і педагогічної думки в Україні від часів Киїіської Русі до сьогодення.

 
327 84(4Укр)
Г65

Гончар, О.

        Таврія [Текст] : роман / О. Гончар ; худ. В. Лопата. - К. : Дніпро, 1980. - 329 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): тема революційного подвигу -- тема селянства на Україні

Анотація:   Автор малює важку долю селян, які змушені податися з рідних полтавських місць на ярмарок батраків у Каховку і в непосильній прці серед безводного степу марнують свої кращі літа. Стихійний виступ заробітчан у маєтку Асканія-Нова переростає в організований страйк, очолений більшовиками. Художньо досліджуючи життя, психологію підлітка Данька Яреська, його сестри Вутаньки та інших знедолених, О. Гончар відтворює зростання самосвідомості селян, їхній шлях у революцію.

 
328 74.580.25
Т65

        Традиції та інновації викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2004 р. Ч. 2 / МОН України, Нац. гірничий ун-т, Ін-т гуманіт. проблем НГУ. - Д. : НГУ, 2004. - 124 с.

Зміст:
  Вєтров Р. І.  До питання про суб'єктивні труднощі організації та викладання навчального курсу "Історія України" у вищих технічних навчальних закладах на сучасному етапі / Р. І. Вєтров, Л. В. Хлибова. - С. 13-16.
  Глазунова О. С.  Застосування відеотренінгу у риторичній підготовці магістрів державного управління / О. С. Глазунова. - С. 16-18.
  Глущенко Ю. В.  Интерактивные методы преподавания социологии как механизм воспроизводства доксического знания / Ю. В. Глущенко. - С. 18-22.
  Гончаренко В. О.  Інтерактивні методи правової освіти студентів в "юридичній клініці" / В. О. Гончаренко. - С. 22-24.
  Демичева А. В.  Лекция как метод активного обучения (на примере курса "Социология права" для студентов-социологов) / А. В. Демичева. - С. 24-28.
  Дояр Л. В.  Методика застосування українознавства у викладанні історичних дисциплін / Л. В. Дояр. - С. 30-33.
  Жданова Г. Г.  Ділова гра як один із активних методів / Г. Г. Жданова. - С. 33-36.
  Завальнюк О. М.  Інноваційні підходи до викладання історичних дисциплін у Кам'янець-Подільському державному університеті / О. М. Завальнюк. - С. 36-40.
  Зєнкін М. В.  Комплексний підхід до викладання політології: досвід та проблеми / М. В. Зєнкін, В. І. Чорнобаєв. - С. 41-43.
  Ільченко О. Н.  Психологічні аспекти сприйняття студентами норм літературної мови / О. Н. Ільченко. - С. 44-49.
  Колісник Л. О.  Навчальне дослідження як форма активізації викладання соціології в технічному університеті / Л. О. Колісник. - С. 50-53.
  Колосова Л. Н.  Методологическая культура как условие совершенствования преподавания политической науки / Л. Н. Колосова. - С. 53-56.
  Костюк Н. Г.  Нове у викладанні української мови / Н. Г. Костюк. - С. 56-60.
  Лаптурова Я. А.  Методики патриотического воспитания студентов (из опыта учебных заведений Германии) / Я. А. Лаптурова. - С. 62-65.
  Мірошниченко В. І.  Використання ігрових технологій у педагогічній підготовці офіцерських кадрів / В. І. Мірошниченко. - С. 65-71.
  Мороз В. Я.  До питання вивчення називного уявлення як синтаксичної проблеми у курсі української мови / В. Я. Мороз. - С. 71-75.
  Ніколаєвський В. М.  Соціологія студентів-несоціологів: проблеми викладання / В. М. Ніколаєвський, В. В. Омельченко. - С. 75-82.
  Пальм Г. А.  Активные методы обучения психологии при переподготовке специалистов / Г. А. Пальм. - С. 82-85.
  Рудкевич І. В.  До питання про викладання курсу "Українська та зарубіжна культура" в сучасних вузівських умовах / І. В. Рудкевич, В. Л. Галацька. - С. 89-92.
  Савка В. Є.  До проблеми становлення системи безперервної освіти неповносправних в сучасній Україні / В. Є. Савка, С. К. Андрейчук. - С. 92-97.
  Складановская М. Г.  К вопросу о психологизации образования и месте психолого-педагогических дисциплин в системе подготовки специалиста высшей школы / М. Г. Складановская. - С. 97-103.
  Тарнопольська І. О.  Єзуїтська освітницька діяльність у Східній Європі XVI-XVII ст. як мета та засіб / І. О. Тарнопольська. - С. 103-110.
  Уманець Т. Д.  Навчання читання іншомовного тексту / Т. Д. Уманець. - С. 110-111.
  Цюп'як І. К.  Методика подолання труднощів у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) студентами негуманітарних спеціальностей / І. К. Цюп'як. - С. 112-114.
  Швец Е. Д.  Метод "case study" как один из способов реализации интегративного подхода к изучению иностранного языка / Е. Д. Швец. - С. 114-115.
  Шевякова А. В.  Психологический потенциал населения и развитие эколого-психологического образования в вузах / А. В. Шевякова. - С. 115-121.
  Ячный А. М.  Алгоритмизация процесса усвоения учебного материала / А. М. Ячный. - С. 122-124.

Рубрики: Методика навчання предмету у ВНЗ

Анотація:   У другій частині Матеріалів міжнародної науково-практичної конференції вміщено статті та тези доповідей щодо спеціальної методики викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі за напрямами: політологія, соціологія, філософія, правознавство, історія, психологія, культурологія, філологія.

 
329 88.492я73-1
Ц61

Цимбалюк, І. М.

        Психологічне консультування та корекція [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : модульно-рейтинговий курс / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2009. - 543 с.

Рубрики: Психологія практична - Психологчні консультації

Ключові слова (ненормовані): психологічне консультування -- професійний етикет консультанта -- психоконсультативна допомога -- психоконсультативна бесіда -- інтерв'ю -- психокорекція

Анотація:   Посібник укладено у відповідності до програми підготовки фахівців із психології у вищих навчальних закладах. Наведено матеріали для проведення лекційних і практичних занять із курсу " Основи психологічного консультування" за модульно-рейтинговою технологією викладання.

 
330 72.65я73-1
Ш39

Шейко, В. М.

        Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. - К. : Знання, 2006. - 307 с.

Рубрики: Наука - Науково-дослідницька робота

Ключові слова (ненормовані): психологія і технологія наукової творчості -- ділове спілкування -- ділове листування -- ділова розмова по телефону -- архів (бібліотека

Анотація:   Розглядається коло проблем, пов'язаних з організацією та методикою науково-дослідницької діяльності: вибір теми, визначення об'єкта і предмета, методології і методів дослідження, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді рефератів, курсових, дипломних робіт, доповідей, статей, монографій, кандидатських і докторських дисертацій та авторефератів. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до дисертацій та авторефератів.

 
331 88.40я73-1
В20

Васютинський, В. О.

        Методичні рекомендації з проведення тренінгу, спрямованого на посилення готовності студентської молоді до україномовного спілкування / В. О. Васютинський, Л. П. Захаріяш, Г. В. Циганенко ; за ред. В. О. Васютинського. - К. : Міленіум, 2009. - 36 с.

Рубрики: Психологія педагогічна

Ключові слова (ненормовані): психологічні тренінги -- психологія спілкування

Анотація:   Методичні рекомендації з проведення тренінгу, спрямованого на посилення готовності студентської молоді до україномовного спілкування, розроблено в процесі і за результатами вивчення психологічних передумов підвищення престижності україномовного спілкування в студентському середовищі. Дослідження здійснено в межах Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 - 2010 роки. В основу програми і змісту тренінгу покладено низку прийомів з актуалізації поглядів та настановлень учасників, які спонукають до самоусвідомлення у сфері вибору мови спілкування. Практичне застосування тренінгу показало його ефективність, описану на конкретних прикладах.

 
332 84(4Укр)6-4
М32

Мастерова, В. М.

        Крила [Текст] : оповідання : етюди / В. М. Мастерова ; ред. П. Швець. - К. : Український письменник, 1999. - 103 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   Валентина Мастерова - з когорти прозаїків кінця вісімдесятих - початку дев'яностих років. Оповідання, етюди, що склали цю книжку, - з глибинки Сіверянщини - краю суворого і побутом, і психологією.

 
333 86.212
К49

Климишин, І. А.

        Синиці й журавлі: у пошуках першооснов буття / І. А. Климишин, О. І. Климишин. - Івано-Франківськ : Нова зоря, 2006. - 127 с.

Рубрики: Релігієзнавство - Філософія релігії

Ключові слова (ненормовані): філософська астрономія -- наука і релігія

Анотація:   У попередній книжці авторів - "Збагнути світ і себе в ньому" (Івано-Франківськ, Гостинець, 2001, 2004, 2006) - подано матеріали, які визначають у наш час, місце релігії у світогляді людини. У пропонованому виданні цю тему розширено з метою показати, що найновіші досягнення фізики, астрономії, біології і психології наближають нас до розуміння великої правди, розкритої лауреатом Нобелівської премії В. Паулі: "Межі всіх природничо-наукових методів там, де з'являються питання про походження". І тому, все більше усвідомлюючи це і не бажаючи примноження зла у світі, видатні вчені в минулому і тепер вважали своїм обов'язком декларувати свою віру в Творцях всіх і всього.

 
334 51.2я72-1
П50

Поліщук, Н. М.

        Основи здоров'я. 7 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Поліщук. - К. : Генеза, 2007. - 224 с.

Рубрики: Валеологія

Ключові слова (ненормовані): гігієна -- безпека життєдіяльності -- вікова фізіологія -- наркоманія -- ВІЛ-інфікування -- дитяча психологія

Анотація:   У підручнику увагу учнів акцентовано на важливості формування навичок здорового способу життя, догляду за тілом у період статевого дозрівання. Наведено поради правильної поведінки в ситуаціях підвищеного ризику. Оволодіння навичками позитивного спілкування, уникнення конфліктів і запобігання дії стресогенних чинників дасть змогу учневі підготуватися до дорослого життя.

 
335 88я21
П86

        Психологічний словник / ред. : В. І. Войтко. - К. : Вища школа, 1982. - 216 с.

Рубрики: Психологія

Анотація:   У словнику представлено широке коло понять психологічної науки, подано різнобічний довідковий матеріал, що стосується психології: основні терміни, які стосуються психічних функцій і психічних станів людини, психологічні категорії.

 
336 74.204.2 я73-3
П24

        Педагогічна майстерність [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. / упоряд. : І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін.; за ред. : І. - К. : Богданов А. М., 2008. - 462 с.

Рубрики: Освіта середня - Педагогічна майстерність

Ключові слова (ненормовані): психологія -- мовна культура вчителя -- комунікативність учителя -- уява вчителя -- педагогічний такт -- індивідуальна бесіда -- майстерність сплкування вчителя

Анотація:   Хрестоматія містить тексти, дидактичні завдання до них, коментарі та додатки для самостійного опанування курсу "Основи педагогічної майстерності" (три модулі): теоретичні та прикладні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, що розкривають сутність педагогічної діяльності й майстерності вчителя, допомагають педагогові зрозуміти шлях професійного самовдосконалення.

 
337 83.3(4Укр)5-8...4
В35

Вертій, О. І.

        Народні джерела творчості Івана Франка [Текст] : монографія / О. І. Вертій. - Т. : Підручники і посібники, 1998. - 254 с.

Зміст:
  Еволюція народнопоетичних уявлень про людину і світ у науковій інтерпретації І. Франка. - С. 9-46
  Народна основа естетичного ідеалу в поезії. - С. 46-88
  Естетика фольклору і особливості епічної типізації. - С. 88-209
  Народні джерела художньо- філософського потенціалу драматургії. - С. 209-248

Рубрики: Франко І. Я. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Франка І.

Анотація:   На основі аналізу художньої, наукової, публіцистичної, епістолярної спадщини у монографії досліджується еволюція принципів художньо- естетичного освоєння І. Франком народної моралі, етики, естетики, психології, філософії , інших аспектів народного світогляду та поетики фольклору. У роботі також з'ясовується національна своєрідність поезії, прози, та драматургії письменника.

 
338 87.754я79
Д46

        Ділові контакти з іноземними партнерами [Текст] : навч.-практ. посіб. для бізнесмена / Європейський ун-т. - К. : Європейський університет, 2004. - 284 с.

Рубрики: Етика - Службова етика

Ключові слова (ненормовані): ділові стосунки -- національні традиції спілкування -- менталітет -- етнопсихологія -- стилі поведінки -- етнологія -- діловий етикет

Анотація:   Пошук нових ділових партнерів, ділових переговорів стали повсякденною діяльністю значного числа українців. У ході ділових стосунків проводяться не тільки ділове спілкування, консультації, але й неофіційні зустрічі, вручаються сувеніри і подарунки. Щоб успішно вести справи, необхідно знати як загальноприйняті правила етики ділових стосунків, так і враховувати національні особливості своїх партнерів, психологію їх поведінки. Завдання посібника не тільки допомогти діловим людям зорієнтуватися в особливостях міжнародного спілкування, але й дати можливість придбати певні навички. У додатках подано Закони України щодо правового режиму іноземних громадян, адреси та телефони державних установ, посольств та представництв, англо-український словник і розмовник ділової людини та багато іншої корисної інформації.

 
339 88.836
З33

        Запобігання відхиленням у поведінці школярів / Б. С. Кобзар, Є. І. Пєтухов, І. О. Литвинов ; за ред.: Б. С. Кобзаря, Є. - К. : Вища школа, 1992. - 143 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія поведінки дитини

Ключові слова (ненормовані): психологія діяльності і поведінки дітей -- педагогічна занедбаність дитини -- запобігання відхилень у моральній поведінці учнів -- важковиховувані

Анотація:   У методичному посібнику розглянуто питання сутності педагогічної занедбаності в різні вікові періоди розвитку дитини. Подано загальну характеристику стосунків педагогічно занедбаних школярів з дорослими і ровесниками, визначається зміст профілактичної роботи щодо запобігання відхиленням у моральній поведінці. Велику увагу приділено аналізові специфічних особливостей поведінки важковиховуваних дітей.

 
340 65кр
Н34

        Наука: теорія та практика [Текст] : зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. заочної конф.; м. Черкаси, 21 верес. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, ННІ економіки. - Черкаси : Маклаут, 2012. - 100 с.

Зміст:
  Білопрани Я. П.  Моніторинг інвестиційного потенціалу організації та напрями його зростання / Я. П. Білопрани, О. М. Герасименко. - С. 5-7
  Васенко В. К.  Особливості боротьбі з відмиванням "Брудних" грошей в Україні / В. К. Васенко. - С. 7-12
  Галіба Ю. С.  Розширення можливостей підприємства за допомогою інвестицій / Ю. С. Галіба, О. М. Герасименко. - С. 13-15
  Герасименко О. М.  Еволюція розвитку управління ризиками в світі / О. М. Герасименко. - С. 15-17
  Грабовська В. А.  Концепція самоменеджменту / В. А. Грабовська, В. А. Красномовець. - С. 18-20
  Денисенко М. П.  Економічна безпека в системі національної безпеки / М. П. Денисенко, С. В. Бреус. - С. 20-24
  Зинченко Н. В.  Визначення інтегральних показників оцінки інвестиційної привабливості підприємств АПК / Н. В. Зинченко. - С. 24-27
  Коваленко І. В.  Державне регулювання інвестиційною діяльністю / І. В. Коваленко, О. М. Герасименко. - С. 27-29
  Корольова Н. М.  Конкурентоспроможність персоналу як фактор, що визначає стратегію управління трудовими ресурсами підприємств залізничого транспорту / Н. М. Корольова. - С. 29-32
  Кочанова Д. Д.  Інвестиційно-інваційна діяльність як фактор ефективного розвитку вітчизняних підприємств / Д. Д. Кочанова, О. М. Герасименко. - С. 33-35
  Красномовець В. А.  Теоретичні основи самоменеджменту / В. А. Красномовець. - С. 36-38
  Мазур В. О.  Моделі застосування інноваційних фінансових інструментів / В. О. Мазур. - С. 39-41
  Матвійчук І. О.  Теоретичне визначення економічної безпеки як категорії економічної теорії / І. О. Матвійчук. - С. 42-44
  Медведовська Т. П.  Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки України / Т. П. Медведовська. - С. 45-47
  Мігус І. П.  Рейдерство: сутність, види та заходи захисту / І. П. Мігус. - С. 47-51
  Назаренко О. В.  Пошук і обгрунтування стратегічних цілей інвестиційної діяльності підприємства / О. В. Назаренко, О. М. Герасименко. - С. 51-53
  Новикова И. В.  Особенности организации инновационной деятельности на ЮГЕ России / И. В. Новикова. - С. 53-56
  Осадча В. Ю.  Управліния реальними інвестиціями на підприємстві / В. Ю. Осадча, О. М. Герасименко. - С. 56-58
  Пастух О. Ю.  Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / О. Ю. Пастух, О. М. Герасименко. - С. 58-60
  Притула М. В.  Походження терміна та сучасні визначення логістики / М. В. Притула, В. А. Красномовець. - С. 60-63
  Рябоконь К. О.  Види маркетингових стратегій / К. О. Рябоконь, А. С. Пасєка. - С. 63-65
  Срібна В. В.  Теоретичні аспекти кадрового забезпечення в системі маркетингу / В. В. Срібна, В. А. Красномовець. - С. 66-68
  Федоренко Р. В.  Теоретичні підходи до визначення конкурентоспроможності продукції підприємства / Р. В. Федоренко, В. А. Красномовець. - С. 68-71
  Цікало О. Ю.  Логістичний менеджмент в системі загального менеджменту / О. Ю. Цікало, В. А. Красноммовець. - С. 71-73
  Юхименко В. С.  Формування комплексу маркетингу на підприємстві / В. С. Юхименко, В. А. Красномовець. - С. 73-76
  Ярова М. А.  Сутність та роль стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства / М. А. Ярова, О. М. Герасименко. - С. 76-78
  Батечко Н. Г.  До питання інформаційної культури магістрів / Н. Г. Батечко, О. В. Вощевська. - С. 79-81
  Варнавська І. В.  Морально-психологічна готовність фахівців спортивного напряму в умовах вищої школи / І. В. Варнавська. - С. 72-84
  Караван Ю. В.  Використання інтернету для особистісного розвитку студента при вивченні хімії / Ю. В. Караван, М. С. Ташак, А. О. Саницька. - С. 85-87
  Медведовська Т. П.  Проектування інноваційних технологій навчання у вищій технічній освіті України / Т. П. Медведовська. - С. 87-89
  Ногінська А. О.  Роль самостійної роботи в процесі фахової підготовки студентів / А. О. Ногінська. - С. 89-92
  Демчена Б. Г.  Робота збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття з використанням пінобетону при випробуванні на згин / Б. Г. Демчена, О. Я. Литвиняк. - С. 93-96

Анотація:   Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми сучасні науки у сфері економічних, юридичних, філологічних, педагогічних наук, психології, технічних наук та сільського господарства, ветеринарії і біології.

 
341 67я73-1
Ю70

        Юридична деонтологія [Текст] : підручник / М-во освіти і науки України, Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого. - Х. : Одіссей, 2007. - 256 с.

Рубрики: Етика професійна - Юридична етика

Ключові слова (ненормовані): юриста -- моральна культура юриста -- естетична культура юриста -- юридична психологія -- конфлікти в юридичній діяльності -- деонтологія юридична

Анотація:   Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з юридичної деонтології для юридичних ВУЗів України. В ньому відбиті досягнення юридичної науки. Навчальний матеріал викладено з урахуванням історичних даних, сучасного законодавства та юридичної практики.

 
342 74.200.56я73-1кр
Я92

Яценко, Л. В.

        Гендерні особливості підготовки старшокласників до сімейного життя [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. В. Яценко, В. Г. Постовий. - Переяслав-Хмельниц. : Майдаченко І. С., 2009. - 257 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Гендерна освіта

Ключові слова (ненормовані): теорія гендерних відносин -- гендерне виховання -- підготовка старшокласників до сімейного життя

Анотація:   У посібнику висвітлюються актуальні проблеми гендерного виховання старшокласників у сучасних умовах взаємодії сім'ї та різних типів загальноосвітніх навчальних закладів. Автори - кандидат педагогічних наук, доцент Яценко Л. В. та кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, професор Постовий В. Г. глибоко аналізують проблеми гендерних відносин в зарубіжній та вітчизняній педагогіці і психології. На основі експериментального дослідження автори розкривають методику використання існуючих педагогічних та соціально-психологічних умов гендерного виховання старшокласників у сім'ї і школі. Посібник має теоретико-прикладне спрямування і сприяє критичному осмисленню еволюції гендерного виховання молодого покоління з позицій реалізацій гуманістичного підходу.

 
343 91.9:74
І29

        Ідеї К. Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки та освіти: 1991-2009 рр. (до 185-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. науково-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - О. : Черкасов М. П., 2010. - 124 с.

Рубрики: Ушинський, К. Д. - про нього
Бібліографічні покажчики - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Ушинський К. Д.

Анотація:   Даний бібліографічний покажчик із серії "Видатні педагоги світу" присвячено життю і педагогічній діяльності Констянтина Дмитровича Ушинського (1824-1971) - найавторитетнішого педагога ХІХ століття, основоположника наукової педагогіки й народної школи, автора праць з теорії та історії педагогіки, який першим поставив виховання на наукове підгрунття, поєднавши педагогіку з психологією та іншими науками про людину, розвинувши та вдосконаливши методику початкового навчання. У покажчику представлено бібліографію праць К. Д. Ушинського, що видані з 80-х років ХХ століття до 2009 року та дослідження науковців про життя і творчу діяльність великого педагога-демократа, його погляди на зміст виховання і навчання, що вийшли на традиційних та електронних носіях впродовж 1991-2099 рр. в Україні та світі.

 
344 84(4Укр)6-4
М42

Медвідь, В.

        Без гніву і пристрасті [Текст] : есеї, мемуари, щоденники / В. Медвідь. - К. : Грані-Т, 2009. - 399 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): есеїстика -- модерна психологія

Анотація:   До збірника увійшли літературні мемуари лауреата Шевченківської премії В'ячеслава Медвідя "Тоталітарні пси свободи": створені у формі коротких новел, вони друкувалися протягом багатьох років у часописах та газетах і здобули на широкий резонанс серед читачів і літературної критики; щоденники "Філософії страху" або ж "Проклятий народ" ( роки створення - 1980-2000); вибрана есеїстика 1984 - 2005 років, у якій відбито етапи становлення та суперечностей національного мислення Україні.

 
345 83.3(4Укр)-022
М69

Михида, С. П.

        Модерн d'Ukraine: особистість-мегатекст-поетика / С. П. Михида ; авт. проекту: С. О. Колісник, Т. С. Яровенко. - Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. - 336 с.

Рубрики: Історія української літератури - Поетика

Ключові слова (ненормовані): психологія творчості -- психопоетика -- психосвіт -- мегатекст -- Винниченко В. -- жіноче образотворення у драмах Винниченка -- Коцюбинський М. -- психосвіт

Анотація:   Актуалізація модерну як найегоцентричнішого літературного напряму широко демонструє можливості психопоетики, котра постає на зрізі літературознавства й психологічної науки. Використання здобутків останньої не обмежується залученням психоаналітичних концепцій, а зорієнтоване на взаємодію психоаналізу, аналітичної, класичної, гуманістичної та егопсихології. Погляд на письменника та його творчість у книзі репрезентується шляхом віднайдення нерозривного зв'язку між мегатекстом та особистістю, оскільки послугування психопоетикальним інструментарієм сприяє реконструкції психопортрета митця, що відповідно, оприявнює секрети його творчої лабораторії Методичні блоки, літературно-критичні статті й художні ілюстрації, введенні до книги, супроводжують процес осмислення українського модернізму на рівні особистості окремого митця та його мегатексту.

 
346 74.200
Є72

Єрмаков, І. Г.

        Виховання життєтворчості: моделі виховних систем / І. Г. Єрмаков. - Х. : Основа, 2006. - 219 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Теорія виховання

Ключові слова (ненормовані): виховні системи

Анотація:   У чому полягає сутність виховної системи сучасної школи? Як реалізувати життєтворчий потенціал навчального закладу? Як виховувати учня - суб'єкта культури і власної життєтворчості? Як діагностувати та визначити рівень зрілості виховної системи школи? На ці та інші актуальні питання становлення і розвитку школи у контексті педагогіки і психології життєтворчості відповідає практико зорієнтований збірник, співтворцями якого є педагогічні колективи, директори і заступники директорів шкіл Святошинського району міста Києва. Значна увага приділяється проблемам моделювання виховних систем, розкриттю їх типологічної специфіки і самобудості.

 
347 84(4Укр)1-5
У45

Українка, Л.

        Нехай мої струни лунають... [Текст] : вибрані поезії / Л. Українка ; упорядкув. і переднє сл. Н. Сташенко. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. - 224 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): поезія Лесі Українки

Анотація:   Збірка складається із семи розділів. У першому - "Сторонько рідна ! Коханий мій краю !" - представлнено твори патріотичної тематики. У другому ("Думки цвітуть, мов золоті квіти") - вірші, в яких осмислюється творчий процес, психологія митця. Поет та його обов'язок - головний мотив розділу " Крилате слово - от моя стріла". Тема нескореності людського духу, самоствердження особистості розкривається в поезіях четвертого розділу "Хто вам сказав, що я слабка...". Вірші громадсько-політичної тематики зібрані у розділі "За правду, браття, єднаймось щиро..." У шостому й сьмому розділах ("А світ такий красний, хороший, розкішний", "Із мого серця квіти виростають") - пейзажна та інтимна лірика.

 
348 88.492я73-1
К68

Корольчук, М. С.

        Психодіагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, В. І. Осьодло ; за заг. ред. : М. С. Корольчука. - К. : Ельга, 2004. - 400 с.

Рубрики: Психологія практична - Психодіагностика

Ключові слова (ненормовані): психологія освіти -- психодіагностика особистості -- психодіагностика здібностей -- діагностика психічних станів -- психодіагностика самосвідомості -- психодіагностика міжособистісних взаємин -- темперамент

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто основні поняття, принципи і методи психодіагностики різноманітних психологічних явищ, які складають об'єкт психодіагностики і належать до різних сфер психічної реальності особистості та групи. В посібнику узагальнено результати теоретичного аналізу і практичних досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних учених, значна увага приділяєтьмя формуванню адекватних уявлень про роль і місце відповідних методик у системі психологічного забезпечення діяльності, оцінки їх можливостей і обмежень.

 
349 88.54я73-1
С42

Скібіцька, Л. І.

        Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Скібіцька. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 384 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія малих груп

Ключові слова (ненормовані): консенсус -- конфліктні ситуації в обслуговуванні -- комунікація -- комунікації в менеджменті -- лідерство -- стрес -- управління персоналом -- психологія колективу

Анотація:   У навчальному посібнику у вигляді схем, графіків, таблиць подані основні матеріали для закріплення знань, отриманих у процесі слухання лекцій з курсу "Конфліктологія". Проблеми антикризового управління підприємством, запобігання конфліктам, зменшення економічних, соціальних та моральних втрат від них, висуваються на перший план для керівників підприємств та менеджерів усіх рівнів. В посібнику висвітлюються питання сучасної теорії та практики управління конфліктами та стресами в підприємствах виробничої сфери послуг, питання управління опру змінам та стратегії використання людського потенціалу.

 
350 74.20
К64

Коніг, А.

        Бесіда з учнем / А. Коніг. - К. : Оптима, 2005. - 144 с.

Рубрики: Освіта середня

Ключові слова (ненормовані): педагогічна психологія -- процес виховання -- вихователь -- інтегроване виховання -- комунікативні інтеграції -- спілкування -- емоції учня -- види розмов

Анотація:   У книзі йдеться про бесіди, які вчителі, класні керівники, соціальні педагоги та шкільні психологи проводять з учнями. В її основу лягло переконання, що секрет ефективного виховання полягає у позитивному ставленні вчителя до учня. Проте цього недостатньо: учні мають відчувати позитивне ставлення з боку вчителя, а це вимагає добрих навичок спілкування.

 
351 81.2Ук-923
Ж21

Жайворонок, В.

        Українська етнолінгвістика [Текст] : нариси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Жайворонок. - К. : Довіра, 2007. - 262 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): психологія -- етнолінгвістика і поетика -- етнолінгвістика і лексикологія -- етнолінгвістика і ономастика -- етнолінгвістика і фразеологія -- етнолінгвістика і діалектологія

Анотація:   Книжка присвячена вивченню мови з огляду на її твори, український етнос, що породив мовний феномен як ключовий елемент національної культури. Так званий антропоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць збуджує зацікавленість до місця мови як суспільного явища в системі духовних цінностей етносу, до взаємовідносин народу - творця мови та власне мови як значною мірою творця її носія. Адже не лише людина впливає на мову, а й мова формує особистість. Продуктивність такого вивчення мовного феномена, що є предметом етнолінгвістичних студій, важко переоцінити.

 
352 84(4Пол)-5
Б58

Бжостовська, Я.

        Двокриле світло [Текст] : вибрані поезії / Я. Бжостовська; вибір, пер., вступ, прим. І. Масальської. - Л. : Львівська політехніка, 2002. - 116 с.

Рубрики: Польська художня література - Поезія

Ключові слова (ненормовані): польська поезія

Анотація:   Вірші польської поетеси Яніни Бжостовської (1897-1986) перекладено багатьма європейськими мовами. Це видання - перша публікація українською. Тексти Я. Бжостовської наповнені глибоким філософьким, а інколи афористичним змістом. Ліричне "я" - назагал жіноче - пізнає психологію стосунків чоловіка і жінки, шукає ідеального кохання. Важливим мотивом творчості поетеси є усвідомлення швидкоплинності часу, прагнення прожити день сьогоднішній якнайкраще.

 
353 51.2я73-1
Б38

Бедрій, Я. І.

        Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. І. Бедрій. - К. : Кондор, 2009. - 286 с.

Рубрики: Безпека життєдіяльності

Ключові слова (ненормовані): основи безпеки життєдіяльності -- норми радіаційної безпеки -- хімічні чинники безпеки -- біологічні чинники безпеки -- шкідливі хімічні речовини

Анотація:   Загалом курс БЖД грунтується на знаннях інженерної психології, фізіології людини, охорони праці, екології, цивільної оборони. БЖД має світоглядно-професійний характер. Курс БЖД призначений навчити усвідомлювати, що в центрі уваги має бути людина як головна цінність держави; ідентифікувати небезпечні шкідливі чинники та створювати безпечні умови життєдіяльності людей на території держави; проектувати нову техніку і технологічні процеси згідно з сучасними вимогами екології та безпеки експлуатації з урахуванням стійкості функціонування об'єктів народного господарства та технічних систем; прогнозувати можливу обстановку і приймати адекватні рішення в умовах НС щодо захисту населення та персоналу об'єктів від можливих наслідків НС.

 
354 У2
Г65

        Тронка; Твоя зброя [Текст] : романи. - К. : 1983. - 645 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): художня проза -- дипломатична служба за кордоном -- глибини людської психології в умовах невпинного прогресу

Анотація:   До другого тому творів видатного українського радянського письменника ввійшли роман у новелах "Тронка", відзначений Ленінською премією 1964 року, та роман "Твоя зоря", за який письменник удостоєний Державної премії СРСР 1982 року.

 
355 88.58
Ч44

Чепа, М.-Л. А.

        Етнопсихологічний вимір цивілізаційного поступу [Текст] : монографія / М.-Л. А. Чепа. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 104 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Етнопсихологія

Ключові слова (ненормовані): глобалізація -- етнопсихогенеза українського народу -- українська ментальність -- психоісторія княжого роду Рюриковичів -- Києво-Печерський патерик -- український месіанізм

Анотація:   У монографії на основі результатів психологічної реконструкції особливостей психологічного статусу представників минулих поколінь, зроблено спробу відтворити процес і результат української психогенези, об'єктивований у поняттях національної психології та розробити принципи оптимізації та адаптації останьої до умов сьогодення.

 
356 74.04(0)
Т48

Ткачова, Н. О.

        Ціннісні парадигми освіти [Текст] : збірник / Н. О. Ткачова; гол. ред. В. В. Григораш. - Х. : Основа, 2005. - 128 с.

Зміст:
  Тягло О. В.  Актуальність ціннісних парадигм освіти / О.В. Тягло. - С. 11-12
  Дмитренко Т. О.  Ціннісні освіти парадигми / Т.О. Дмитренко, К.В. Яресько. - С. 12-18
  Клепко С. Ф.  Цінності буття і цінності освіти в контексті глобалізації / С.Ф. Клепко. - С. 18-39
  Ткачова Н. О.  Роль та зміст освітніх цінностей в умовах трансформації українського суспільства / Н.О. Ткачова. - С. 39-55
  Венедиктов В. С.  Ціннісні програми освіти та державні стандарти вищої професійної освіти / В.С. Венедиктов, В.Л. Петренко, В.І. Чуб. - С. 55-63
  Попова О. В.  Провідні теоретичні концепції освітньої інноватики на Заході в 60-80-ті роки ХХ століття / О.В. Попова. - С. 64-68
  Гавриш І. В.  Аксіологічні освітні орієнтири високорозвинених країн: історичний аспект / І.В. Гавриш. - С. 68-77
  Ткачов С. І.  Відбір і реалізація провідних цінностей у системі громадянської освіти України / С.І. Ткачов. - С. 77-85
  Юр'єва К. А.  Національні та етнічні цінності освіти / К.А. Юр'єва. - С. 85-91
  Хомуленко Т. Б.  Авторитарна і демократична парадигма в цінностях освіти / Т.Б. Хомуленко. - С. 92-98
  Штефан Л. А.  Людина - найвища цінність / Л.А. Штефан. - С. 98-101
  Кузнєцова А. Ф.  Духовність людини як основна складова нової парадигми освіти / А.Ф. Кузнєцова. - С. 101-104
  Кулиш Ю. С.  Актуальность проблемы изучения ценностных ориентаций / Ю.С. Куліш. - С. 104-107
  Гриньова В. М.  Педагогічна культура вчителя / В.М. Гриньова. - С. 108-114
  Покроєва Л. Д.  Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти - важливий чинник реформування освітньої галузі / Л.Д. Покроєва. - С. 114-118
  Наумов Б. М.  Теорія і технологія цілісної педагогічної діяльності як орієнтир нової практики освіти / Б.М. Наумов. - С. 118-122
  Жовтоніжко І. М.  Роль оцінювально-ціннісних знань студентів вищих навчальних закладів як складової системи їх індивідуальних цінностей / І.М. Жовтоніжко. - С. 122-128

Рубрики: Педагогіка - Методологія педагогіки

Анотація:   Збріка статей містить окремі матеріали "круглого столу", засідання якого відбулось у вересні 2004 року в Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С.Сковороди. У засідання взяли участь відомі педагоги, психологи, юристи, філософи, економісти та інші фахівці. Організатори "круглого столу": Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України, Науково-дослідний інститут педагогіки та психології ім. В.О.Сухомлинського Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, Навчально-методичний центр МВС України, Національний університет внутрішніх справ.

 
357 88.54я73-1
О66

Орлянський, В. С.

        Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Орлянський. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 160 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): внутрішньоособисті конфлікти -- міжгрупові конфлікти -- егоїзм -- емоції -- економічний конфлікт -- політичний конфлікт -- психологія колективів

Анотація:   Навчальний посібник подає систему знань про конфліктологію як науку. Курс лекцій вміщує матеріал про історію становлення цієї дисципліни, дає характеристику конфліктної ситуації, етапів протікання конфліктів, способів та методів управління конфліктами, а також способів їх попередження та профілактики. Окремо виділяється лекція з проблеми конфлікту в умовах організації.

 
358 88.840
К78

Красновський, В. М.

        Гуманізація шкільної освіти: психологічний вимір [Текст] : монографія / В. М. Красновський. - К. : Наукова думка, 2007. - 152 с.

Рубрики: Психологія педагогічна - Психологія виховання студента

Ключові слова (ненормовані): психічні стани учнів -- соціальна ситуація розвитку учня -- гуманізація виховної роботи -- гуманізація освіти

Анотація:   У монографії аналізуються психічні стани в контексті уявлень загальної, вікової та педагогічної психології. Поліпшення психічних станів учнів розглядається як вияв і як механізм гуманізації навчального процесу. Проаналізовано соціальну ситуацію розвитку як психологічне поняття, особливості соціальної ситуації сучасного підлітка і шляхи її удосконалення через гуманізацію навчально-виховного процесу. У монографії висвітлено результати спеціальних досліджень автора з обговореної проблематики.

 
359 87.3(4Фр)6
Г74

Гоше, М.

        Демократія проти себе самої / М. Гоше ; пер. з фр., післм. та прим. : О. Йосипенко, С. Йосипенка. - К. : Український центр духовної культури, 2006. - 373 с.

Рубрики: Історія філософії Франції

Ключові слова (ненормовані): демократія -- права людини -- демократичний індивідуалізм

Анотація:   У пропонованій книжці зібрані найзначніші тексти, опубліковані сучасним французьким філософом Марселем Гоше впродовж 1980-2001 років у часописі Le Debat, редактором якого він є. Написані в контексті актуальних дискусій доби, ці тексти дають безпосереднє уявлення про інтелектуальне, політичне та соціальне життя Франції кінця ХХ століття. В них автор, на основі власної теорії демократії, аналізує різні аспекти життя сучасного суспільства - політику, освіту, релігію, право, психологію індивіда, наукові теорії та політичні ідеології.

 
360 74.00
М95

        Мистецтво життєтворчості особистості [Текст] : наук.-метод. посіб. у 2 ч. Ч. 1 Теорія і технологія життєтворчості / ред. рада: В. М. Доній (голова), Г. М. Несен, Л. В. Сохань та ін.. - К. : Інститут змісту і методів навчання, 1997. - 391 с.

Зміст:
  Життєтворчість особистості як нова освітня стратегія. - С. 12-23
  Культура і освіта. Світоглядні аспекти. - С. 24-38
  Людське життя як цілісність. - С. 39-74
  Цивілізація напередодні ХХІ століття: зміна основ життєустрою. - С. 75-101
  Картина життя особистості у перехідний період українського суспільства. - С. 102-146
  Життєві цінності та пріоритети молодої людини. - С. 147-168
  Ідентичність особистості та її зміни. - С. 169-205
  Життєвий світ особистості та детермінанти його побудови. - С. 206-237
  Становлення особистості як суб'єкта життєтворчості. - С. 238-273
  Ролі, які ми вибираємо: життєтворчість і доля. - С. 274-300
  Життєве проектування: концепція і психологічний механізм. - С. 301-341
  Особистісні труднощі у здійсненні життєвої перспективи. - С. 342-363
  Проблема смерті та вічності у світосприйманні особистості. - С. 364-374

Рубрики: Педагогіка - Методологія педагогіки

Анотація:   Якщо особистість може бути режисером свого життя, творчо створювати та здійснювати свій індивідуальний життєвий проект, як це доводиться у навчально-методичних посібниках "Школа життєтворчості особистості" (К., 1995), "Психологія і педагогіка життєтворчості" (К., 1996), то які принципи, моделі, способи, взагалі психологічна технологія творчого життєздійснення, які сучасні інноваційні моделі входження особистості в суспільне життя, які соціально-психологічні методи діагностики й корекції життєвого шляху особистості, психологічної допомоги у складних життєвих обставинах, яка техніка досягнення життєвого успіху і повноти особистісної самореалізації, які сучасні педагогічні технології сприяють вирішенню цих проблем? На ці та інші питання мистецтва життєтворчості відповідає пропонований науково-методичний посібник "Мистецтво життєтворчості особистості", авторами якого є вчені Інституту соціології НАН України, Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України, Інституту педагогіки АПН України, практичні працівники різних навчальних закладів. Тут вперше в науковій літературі системно викладено концепцію й технологію життєтворчості, теорію мистецтва життєтворчості, проаналізовано передовий досвід навчальних закладів України щодо втілення у навчальний процес нових технологій навчання й виховання молодого покоління громадян суверенної України напередодні ХХІ століття.

 
361 83.02
П35

        Письменництво: важкий хрест чи лавровий вінець? [Текст] : анкета / упоряд. В. Бондар. - К. : Ярославів Вал, 2010. - 366 с.

Рубрики: Літературознавство - Письменництво

Ключові слова (ненормовані): Сизоненко О. -- сучасні українські письменники -- Пономаренко Л. -- Пушик С. -- Захарченко В. -- Яровий О. -- Грищук Б

Анотація:   До книжки увійшли відповіді сорока сучасних українських письменників на анкету кіровоградського літературного часопису "Вежа" упродовж 2002 - 2009 років. Відомі українські письменники розповідають про радість і муки творчості, про психологію та специфіку письменницької праці.

 
362 74.204.2
В20

Васянович, Г. П.

        Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект) [Текст] : монографія / Г. Васянович; наук. ред. І. А. Зазюн. - К. : 2002. - 232 с.

Зміст:
  Методологічні основи виховання морально-правової відповідальності педагога. - С. 23-31
  Проблема морально-правової відповідальності у філософсько-педагогічному контексті. - С. 60-131
  Проблема взаємозв'язку моральної ї правової відповідальності та педагогічної практики. - С. 154-198

Рубрики: Етика професійна - Педагогічна етика

Ключові слова (ненормовані): професійна етика -- педагогічна етика -- моральна відповідальність -- педагогічний колектив

Анотація:   У монографії розкривається походження, зміст,взаємозв'язок і правової відповідальності та формування її у педагога. Подано різнобічну інформацію з історії європейської та вітчизняної науки (філософії, педагогіки, психології, етики, права) з метою висвітлення гуманістичного аспекту морально-правової відповідальності особистості. Аналіз проблеми грунтується на парадигмальному підході.

 
363 83.3(4Укр)6-8...4
Б26

Барчан, В. В.

        Творчість Теодосія Осьмачки в контексті стильових та філософських вимірів ХХ століття [Текст] : монографія / В. В. Барчан. - Ужгород : TIMPANI, 2008. - 432 с.

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): стиль Осьмачки Т. -- розстріляне Відродження -- художня самоідентифікація митця -- експресіонізм Осьмачки Т. -- поетична творчість Осьмачки -- поетика

Анотація:   У монографії розглядається творчість Т. Осьмачки в контексті стильових та філософських вимірів ХХ століття. В полі уваги авторки - рецепція творчості митця вітчизняною критикою 20-х рр. ХХ ст., дослідниками української еміграції та сучасним материковим літературознавством, питання психології творчої особистості, літературно-критичної діяльності митця, його світоглядно-естетичні погляди. Розглядається питання експресіоністичної естетики і мистецької свідомості в Україні у 10-20-х рр. ст., акцентується увага на поетиці Т. Осьмачки, творчість якого найбільш повно репрезентує експресіоністичний стиль в українській поезії та утверджує його як митця-екзистенціаліста.

 
364 67.401.0(4Укр)
П30

Петровський, П. М.

        Гуманітарний ресурс демократизації державного управління України: теоретико-методологічний аспект [Текст] : монографія / П. М. Петровський. - Л. : Видавництво ЛРІДУ НАДУ, 2012. - 212 с.

Рубрики: Право адміністративне - Державне управління

Ключові слова (ненормовані): людинознавство -- гуманітарний розвиток України -- гуманітарний досвід українського державотворення -- кадрова політика -- основи гуманітарного ресурсу -- адміністративна культура

Анотація:   Розглянуто теоретико-методологічні аспекти реалізації гуманітарного ресурсу державного управління як необхідну умову демократизації суспільно-владних відносин. Гуманітарний ресурс аналізується за допомогою досягнень людинознавства у філософії, психології, менеджменті, педагогіці та політології. Обгрунтовано думку, що людський потенціал творення розкривається через знання сутнісних сил людини та формування відповідних соціальних умов. Здійснено історичний екскурс у становлення гуманітарного розуміння держави в українській суспільно-політичній думці та практиці державотворення. Особливу увагу зосереджено на проблемах і напрямах реалізації гуманітарного ресурсу засобами державного управління.

 
365 87.812
О58

Оніщенко, О.

        Художня творчість: проект некласичної естетики [Текст] : монографія / О. Оніщенко. - К. : Інститут культурології АМУ, 2008. - 230 с.

Рубрики: Філософія - Естетика

Ключові слова (ненормовані): теорія художньої творчості -- самоаналіз митця -- некласична естетика -- художній проект

Анотація:   У монографії розглядається феномен художньої творчості - одна з пріоритетних проблем дискурсу некласичної естетики, що в другій половині ХІХ -ХХ ст. зумовила активні теоретичні пошуки при її висвітленні (А. Шопенгауер, М. Гюйо, З. Фрейд, К. Г. Юнг, Е. Панофскі та ін). Автор використовує потенціал міжнародного діалогу, який актуалізує вихід у площину естетики, культурології, мистецтвознавства, етики, психології, що відкриває можливості для всебічного осмислення проблеми художньої творчості в умовах ХХІ ст. У монографії реконструйовано один із наріжних принципів некласичної естетики - паритетний підхід. Теоретико-методологічниі розвідки конкретизуються на прикладах осмислення творчих лабораторій видатних митців світу - Е. Т. А. Гофмана, С. Цвейга, К. Манна, Л. Вісконті, Г. Міллера, М. Павича та ін.

 
366 60.90я73-1
Т33

        Теорії і методи соціальної роботи [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Семигіна, І. І. Мигович, І. М. Грига та ін. ; за ред. Т. В. - К. : Академвидав, 2005. - 328 с.

Рубрики: Соціальна робота - Теорія соціальної роботи

Ключові слова (ненормовані): психологія соціальної роботи -- соціологія соціальної роботи -- індивідуальна соціальна робота -- робота в громаді

Анотація:   У підручнику розкрито роль теорій соціальної роботи в діяльності соціальних служб і їх фахівців, її соціологічні, психологічні, комплексні моделі, різноманітні техніки, що використовуються у їх реалізації, обмеження, які необхідно враховувати у повсякденній практиці. Висвітлено особливості індивідуальної, групової соціальної роботи, роботи в громаді, зокрема ведення випадку, індивідуального консультування, представництва інтересів клієнта, вуличної соціальної роботи тощо, досвід їх використання вітчизняними і зарубіжними соціальними службами.

 
367 81.2Ан-48
А64

        Англо-український та українсько-англійський словник педагогічних та психологічних термінів і понять [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 187 с.

Рубрики: Довідкові видання - Термінологічний словник

Анотація:   Основу словника складає вузькоспеціальна термінологія, а також слова та словосполучення для більш детального описання понять, що є необхідною умовою підготовки, написання та презентації англомовних доповідей, авторефератів, критичних оглядів або анотування наукових статей з питань психології та педагогіки.

 
368 39.6
Л93

        Людина і космос [Текст] : VII Міжнародна молодіж. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 13-15 квітня 2005 р. : зб. тез / Нац. косм. агенство України, Нац. центр аерокосмічної освіти молоді України та ін.. - Д. : НЦАОМУ, 2005. - 429 с.

Рубрики: Міжпланетні сполучення

Ключові слова (ненормовані): психологія -- Ракетно-космічна техніка -- Космічний простір -- Гравітація -- Фундаментальна фізика -- Акустичні хвилі -- Аерокосмічна освіта -- Історія авіації

Анотація:   Збірник містить тези доповідей студентів, аспірантів, молодих вчених та молодих спеціалістів, які представлені на VII Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції "Людина і Космос" тематичними напрямками науки і техніки, пов'язаними з космосом, космічними технологіями, аерокосмічною технікою.

 
369 87.216р30я73-1кр
П91

Пушонкова, О. А.

        Філософія психоаналізу [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Пушонкова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 76 с.

Рубрики: Філософія - Філософія людини

Ключові слова (ненормовані): лекції з психоаналізу -- контрольні матеріали з психоаналізу -- аналітична психологія -- класичний психоаналіз

Анотація:   Посібник містить методичну розробку вивчення курсу "Філософія психоаналізу" за кредитно-модульною системою організації навчального процесу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" відповідно до навчальної програми.

 
370 86.2я73-1
Ч75

Чорненький, Я. Я.

        Релігієзнавство: теоретико-практичний курс [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. Я. Чорненький. - К. : Професіонал, 2005. - 544 с.

Рубрики: Релігієзнавство

Ключові слова (ненормовані): психологія релігії -- склад Біблії -- структура Біблії -- діячі української православної церкви -- Папа Римський Іоан Павло ІІ

Анотація:   Посібник містить матеріали теоретичного мінімуму в лекційному викладі та в питаннях і відповідях, тести, практичні завдання, які містять всеохоплюючий матеріал щодо фактажу, словник понять і термінів із релігієзнавства.

 
371 74.202
О75

        Особистісно орієнтований підхід в початковій освіті / упоряд. О. Кондратюк ; ред. рада : Т. Бишова, О. Кондратюк, М. Мосієнко [та ін.]. - К. : Шкільний світ, 2008. - 127 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи

Ключові слова (ненормовані): психологія навчання -- інтегровані уроки -- інтерактивні методи навчання

Анотація:   У книжці висвітлено особливості, загальні способи, ментоди особистісно орієнтованого підходу та прийоми його реалізації у навчанні молодших школярів. У першому розділі розглянуто структуру особистісно орієнтованого уроку та зміст кожного з його етапів. Подано рекомендації із застосування інтерактивних методів, з організації навчального діалогу учнів. У другому розділі представлено розробки уроків, які ілюструють окремі аспекти навчання, орієнтованого на особистість.

 
372 65.9(4Укр)272 я73-3
С69

        Соціальна робота [Текст] : хрестоматія. Кн. 3 / Ін-т вищої освіти АПН України; Державний центр соціальної служби для молоді. - К. : ДЦССМ, 2002. - 396 с.

Рубрики: Соціальна робота
Україна

Анотація:   В хрестоматії широко представлені вітчизняні та зарубіжні перешоджерела, в яких відображено виникнення, становлення та розвиток соціальної роботи як науки та практичної діяльності. Мета видання-допомогти у вивченні різних навчальних дисциплін та спецкурсів із соціальної роботи. Хрестоматія сприятиме не тільки формуванню інтересу до проблем соціальної роботи, але й становленню цілісного уявлення про роль (функції) соціальної роботи у суспільстві, її зв'язки з іншими навчальними дисциплінами (соціологією, психологією, історією, філософією, правознавством, економічними теоріями та ін.), про історію становлення соціальної роботи в світі та перспективи її розвитку в Україні.

 
373 88.840я73-1кр
С32

Сергієнко, І. М.

        Соціально-психологічний театр [Текст] : навч. посіб. / І. М. Сергієнко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 138 с.

Рубрики: Психологія практична - Психологічні консультації

Ключові слова (ненормовані): профілактична робота з молоддю -- соціально-психологічний театр -- спілкування -- форми психологічної допомоги -- напрями психологічної допомоги -- психологічні

Анотація:   У навчальному посібнику представлено теоретичні й практичні матеріали, що можуть бути використані під час підготовки магістрів із практичної психології, у процесі викладання спецкурсу "Соціально-психологічний театр".

 
374 86.2я73-1
К44

Кислюк, К. В.

        Релігієзнавство [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / К. В. Кислюк, О. М. Кучер ; рец. : В. І. Лубський, Н. С. Корабльова. - К. : Кондор, 2007. - 636 с.

Рубрики: Релігієзнавство - Теорія релігії

Ключові слова (ненормовані): психологія релігії -- географія релігії -- первісні форми релігії -- фетишизм -- тотемізм -- анімізм -- магія -- табу -- шаманізм -- етнічна релігія

Анотація:   У книзі представлено великий і цікавий фактичний матеріал з теоретичних проблем і основних напрямів академічного релігієзнавства, історії, віровчення, культової практики, релігійної організації первісних, етнічних і регіональних, світових, нових релігійних рухів, а також язичницьких вірувань давніх слов'ян і християнства в Україні. До кожної теми дібрано уривки зі священних текстів, карти й ілюстрації, складені питання, проблемні завдання, тести. У книгу вміщено короткий релігієзнавчий словник та короткі відомості про найбільш поширені релігії минулого і сучасності.

 
375 88.481я73-1
В54

Вітенко, І. С.

        Соціально-психологічний тренінг: цикл вправ для підготовки лікарів - медичних психологів [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко ; за ред. І. С. Вітенка. - Чернівці : Книги-XXI, 2008. - 124 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Медична психологія

Ключові слова (ненормовані): діяльність лікаря-медичного психолога -- спілкування лікаря -- емоції -- клінічна психологія

Анотація:   Видання містить тренінгові соціально-психологічні завдання, спрямовані на оптимізацію процесу спілкування майбутніх лікарів, формування та корекцію комунікативних, регулятивних, емпатійних та емоційно-вольових якостей, сприяння кращому розумінню себе, формування вмінь розуміти інших та конструктивно взаємодіяти з ними.

 
376 88.837я73-1
П86

        Психодіагностика особистості підлітка [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ.-бакалаврів пед. і психолог. спец. / Міністерство освіти і науки України. - К. : Слово, 2009. - 136 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія особистості дитини

Ключові слова (ненормовані): пояснювальна записка -- програми психологічної практики -- характеристика особистості підлітка -- психологічна діагностика

Анотація:   У навчально-методичному посібнику викладено мету, зміст, завдання психологічної (пропедевтичної) практики для майбутніх педагогів та психологів, які опанували курси загальної, вікової та педагогічної психології. Програма практики складає один змістовний модуль, що містить засоби психодіагностики основних сфер особистості.

 
377 88.373
Г19

Гапон, Н.

        Гендер в гуманітарному дискурсі: Філософсько- психологічний аналіз [Текст] : монографія / Н. Гапон. - Л. : Літопис, 2002. - 310 с.

Зміст:
  Стать у дискурсивній практиці античності. - С. 11-59
  Філософські методологічні площини досліджень гендеру. - С. 59-114
  Культурно-символічна природа гендеру. - С. 14-153
  Гендер як культурна метафора і суб'єктивність. - С. 153-203
  Соціальні та ідеологічні конструктори гендеру. - С. 203-272
  Соціокультурні трансформації гендеру в Україні. - С. 272-287

Рубрики: Психологія статі

Ключові слова (ненормовані): мова і гендер -- гендерна проблематика -- гендерна психологія

Анотація:   Філософсько-психологічний аналіз гендеру здійснюється через різноманітні значення, символи, феномени, явища, соціокультурні вияви, які відображені у гуманітарному дискурсі минулого та сучасности.

 
378 74.200.51 я73-1
В54

        Виховання громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / П. Р. Ігнатенко, В. Л. Поплужний, Н. І. Косарєва, Л. В. Крицька. - К. : ІЗМН, 1997. - 250 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Громадянське виховання

Ключові слова (ненормовані): психологія виховання -- національна самосвідомість -- учитель і громадянськість школяра -- самовиховання громадянськості -- народознавчі основи -- громадянська спрямованість уроків

Анотація:   Висвітлено актуальні проблеми громадянського виховання дітей та молоді, формування в них національної самосвідомості, характеру, почуття належності до українського народу, патріотичних поглядів і переконань, любові до своєї Батьківщини - незалежної України. Розглянуто сутність громадськості, психолого-педагогічні та народознавчі основи її формування, а також вікові особливості розвитку їх у школярів; обгрунтовано ефективні форми й засоби народознавчої роботи з виховання громадських якостей. Подано розробки окремих уроків, виховних заходів, методичні рекомендації щодо їх проведення, а також витяги з документів, нормативних актів України про громадянство.

 
379 63.5(4Укр)
Ф95

Фурман, А. В.

        Психокультура української ментальності / А. В. Фурман. - Т. : Економічна думка, 2002. - 132 с.

Рубрики: Етнологія - Український менталітет
Україна

Ключові слова (ненормовані): національна культура -- менталітет української нації -- доктрина розвитку національної освіти -- українська освіта -- психологія культури української нації

Анотація:   Уперше українська ментальність розглядається із міжпредметних позицій як надскладне вітокультурне явище історичного життєпотоку самобутньої європейської нації. На парадигмальному, методологічному та емпіричному рівнях наукового аналізу обгрунтовується полівалентність, узгодженясть і розвитковість визначальних культурно-психологічних характеристик-координат української ментальності - основи проектування і побудови інноваційних програм, проектів і моделей розвитку суверенної України.

 
380 66.4(0)
К12

Каган, Р.

        Про рай і владу. Америка і Європа у новому світовому порядку [Текст] : наук.-попул. вид. / Р. Каган; пер. з англ. Я. Чайковського, Г. Безух. - Л. : 2004. - 134 с.

Рубрики: Політика зовнішня
США

Ключові слова (ненормовані): психологія сили та слабкості -- відношення США до Іраку -- війна в Косово -- конфлікт на Балканах -- Північно

Анотація:   У час, коли відносини між Сполученими Штатами Америки та Європою є чи не найгірші за період від початку Другої світової війни, прочитання цієї невеликої, але переконливої книжки є необхідним. Роберт Каган, дослідник у галузі американської зовнішньої політики, примушує обидві сторони подивитися на себе очима іншого. Європа, як стверджує автор, відвертається від силових методів влади, рухається до світу законів і правил, міжнародних перемовин і співпраці, тоді ж як Сполучені Штати існують у своєму "Гобсівському світі", де закони і правила є ненадійними і завжди необхідно застосовувати військову силу. Відслідковуючи, як формувалися такі відносини упродовж останніх п'ятдесяти років і сміливо досліджуючи їх розвиток у майбутньому, Каган пропонує форму майбутньої трансатлантичної співпраці. Ця книга обіцяє мати такий же довготривалий вплив, як і праця Семюеля Гантінгтона "Крах цивілізацій".

 
381 63.5(4Укр)-53
Г91

Грушевський, М.

        Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / М. Грушевський ; кер. проекту : Л. Дунаєвська ; упоряд. тексту і авт. післям. : Я. Левчук ; голов. ред. - К. : Либідь, 2006. - 256 с.

Рубрики: Етнологія України

Ключові слова (ненормовані): звичаї -- вагітність -- пологи -- народження дитини -- розвиток дитини -- психологія селянського життя

Анотація:   Праця українського етнографа, громадського діяча, єпископа УАПЦ Марка Грушевського (1865-1938) є "пребагатою збіркою матеріалу про дітей в українському селі" (І. Франко). Подано і проілюстровано дослідження про дитячі іграшки й забави. Авторський текст доповнюють коментарі на полях відомих педагогів, психологів, медиків, письменників.

 
382 95.43
В53

        Вісник Київського інституту бізнесу та технологій [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 2 (12) / Київський ін-т бізнесу та технологій. - К. : КІБіТ, 2010. - 136 с.

Зміст:
  Ена А. В.  Нравственность и современный кризис / А. В. Ена. - С. 3-4
  Слюсарчук Л. І.  Сучасний стан економіки України / Л. І. Слюсарчук. - С. 5-6
  Горбатюк В.  Особенности развития логистики / В. Горбатюк. - С. 7-10
  Горобченко О.В.  Теоретичні питання першого тому "Капіталу" Карла Маркса / О. В. Горобченко. - С. 10-11
  Городецька М. О.  Глобальна ефективність ринкової економіки: проблеми і перспективи / М. О. Городецька, Т. М. Пахомова. - С. 12-13
  Гуманецька В.  Адаптація малого та середнього бізнесу до господарювання в умовах кризи / В. Гуманецька, М. А. Слатвінський. - С. 13-14
  Демченко А.  Роль інвестиційної діяльності в соціально-економічному розвитку Житомирської області / А. Демченко, І. О. Першко. - С. 14-15
  Довгань О. В.  Економіка України: минуле та завдання на майбутнє / О. В. Довгань. - С. 15-17
  Козак Ю.  Канали реалізації продукції молочного скотарства в сучасних ринкових умовах / Ю. Козак. - С. 18-20
  Кубай А.  Євроатлантична інтеграція - місце Житомирської області / А. Кубай, І. О. Першко. - С. 20-21
  Кручковський О.  Підтримка малого та середнього бізнесу: досвід Житомирщини / О. Кручковський, І. О. Першко. - С. 22-23
  Осетрова Е. П.  Определение и управление стоимостью бизнеса / Е. П. Осетрова. - С. 23-25
  Петренко М. І.  Державне регулювання агропромислового виробництва: суть, складові та механізм / М. І. Петренко. - С. 25-28
  Рибак Н. О.  Проблеми взаємообумовленності конкурентоспроможності країни та вітчизняних підприємств / Н. О. Рибак. - С. 29-33
  Слатвінський М. А.  Сучасні особливості здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності у фармацевтичній промисловості / М. А. Слатвінський. - С. 33-34
  Федченко І.  Економіка України перехідного періоду / І. Федченко. - С. 34-36
  Хомяк Н. В.  Організація і методика узагальнення результатів аудиту / Н. В. Хомяк. - С. 36-39
  Фицик Л. А.  Промисловий комплекс Черкащини: проблеми структурної трансформації / Л. А. Фицик. - С. 40-41
  Чадюк В.  Концепції побудови моделі мультиагентної системи для Е-бізнесу / В. Чадюк. - С. 42-45
  Шевченко Н. О.  Облік основних засобів в аграрних підприємствах / Н. О. Шевченко. - С. 46-47
  Андрєєв М. В.  Адаптивні процеси прийняття індивідуальних та колективних рішень у скінченому дискретному часі / М. В. Андрєєв. - С. 48-64
  Атаманчук Ю. М.  Впровадження кредитно-модульної системи навчання: проблеми і перспективи / Ю. М. Атаманчук. - С. 65-68
  Безкровний М. С.  Сучасний інформаційний простір / М. С. Безкровний. - С. 68-70
  Городецька М. О.  Економічна теорія добробуту: історія становлення та розвитку / М. О. Городецька. - С. 70-72
  Зенайшвілі В.  Проблеми утилізації електронного обладнання / В. Зенайшвілі, Г. В. Чумаченко. - С. 72-74
  Мошко В. В.  Активізація діяльності студентів / В. В. Мошко. - С. 74-75
  Пахомова Т.М.  Врахування особливостей адаптивного періоду студентів першого курсу в навчальному процесі / Т. М. Пахомова. - С. 75
  Сухомлин С.  Проблеми утилізації твердих відходів промисловості в Україні / С. Сухомлин, Г. В. Чумаченко. - С. 76-77
  Шпак П.  Математика-статистика-економіка-менеджмент як складові успіху підприємства / П. Шпак, Р. В. Селезньова. - С. 77-78
  Щербакова М.  Проблеми утилізації твердих побутових відходів в Україні / М. Щербакова, Г. В. Чумаченко. - С. 78-80
  Коростелев В. А.  Экологическая доминанта нооменеджмента / В. А. Коростелев. - С. 81-83
  Антоненко І.  Динаміка туристичних потоків України в 2007-2008 роках / І. Антоненко, І. О. Першко. - С. 83-84
  Бова М. Ю.  Особенности технологии туристической деятельности в процессе реализации тура: бронирование туристических услуг / М. Ю. Бова, Н. С. Мартынова. - С. 85-86
  Бортник В. А.  Матеріальне стимулювання як чинник ефективності використання кадрового потенціалу / В. А. Бортник. - С. 87-88
  Дмитриева А.  Современная система лидерства и власти в организации / А. Дмитриева, В. А. Коростелёв. - С. 88-90
  Коритник О. П.  Маркетинговые исследования рынка мебели / О. П. Коритник, Ю. А. Никитин. - С. 91-93
  Мартынова Н. С.  Моделирование профессиональной деятельности будущих менеджеров туризма в процессе обучения / Н. С. Мартынова. - С. 93-95
  Михайловська І.  До вибору стратегії розвитку виробничого підприємства / І. Михайловська. - С. 95-98
  Михайловська Н.  Рік туризму і курортів України: здобутки та недоліки / Н. Михайловська, І. О. Першко. - С. 98-100
  Пахомова Т.  Обліково-аналітичний механізм в системі менеджменту / Т. Пахомова. - С. 100-101
  Чаповська Ю. А.  Проблеми та напрямки вдосконалення корпоративного менеджменту / Ю. А. Чаповська, О. В. Величко. - С. 102-103
  Шевченко В. Л.  Внедрение современных методов менеджмента для повышения качества образовательных услуг / В. Л. Шевченко, Е. А. Лукащук, А. В. Шевченко. - С. 103-105
  Шимкович І.  Впровадження інформаційних систем менеджменту / Ы. Шимкович. - С. 105-107
  Заплотинський Г. С.  Соціально-демографічні зміни в Україні XXI ст. і їх вплив на стан вищої школи / Г. С. Заплотинський. - С. 108-110
  Біляєв М. О.  Ідеї національної самостійності та державності в політичній спадщині І. Франка / М. О. Біляєв. - С. 110-111
  Доморослий В. І.  Творець українського парламентаризму / В. І. Доморослий. - С. 111-113
  Завальнюк І. М.  Михайливська вулиця. Культурні пам'ятки Житомирщини як складова регіональної економіки / І. М. Завальнюк. - С. 114-117
  Медончак М. М.  Правовий статус приватного вищого навчального закладу за чинним законодавством України / М. М. Медончак. - С. 118-121
  Семенюк К. С.  Модульний підхід до організації навчання економічно активного та дорослого населення України / К. С. Семенюк, А. В. Шевченко, В. Л. Шевченко. - С. 121-124
  Слюсарчук Я. Д.  Роль держави в регулюванні навчального процесу / Я. Д. Слюсарчук, Р. О. Язиніна. - С. 124-126
  Стрельніков М. А.  Суспільство "відкритого типу" або вкотре про потенціал та інтелект / М. А. Стрельніков. - С. 127-129
  Цимбал С. В.  HR - аспекти в освітньому бізнесі / С. В. Цимбал. - С. 129-132
  Шевчук А. В.  Провінційність української ментальності: своєрідність та прояви / А. В. Шевчук, В. І. Доморослий. - С. 132-134

Рубрики: Економіка

Ключові слова (ненормовані): економічний розвиток України -- економіка освіти -- економічна теорія

Анотація:   Збірник присвячено актуальним проблемам економіки,філософії,психології,управління,інформаційних технологій,економічного аналізу сучасного стану економіки України. У статтях викладено результати наукових досліджень та обговорень під час щорічної науково-практичної конференції Інстититу "Студент-Дослідник-Фахівець"

 
383 74.200.2я21кр
Т49

        Тлумачний словник-довідник понять і термінів з педагогіки креативності / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавниц