Результати пошуку:

На запит «індивідуальні» знайдено записів: 572.


Бібліографічний опис Вибрати
1 28.985кр
І60

        Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність [Текст] : матеріали IV наук.-практ. конф. / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 100 с.

Зміст:
  Андрієнко О. Д.  Диференціація властивостей психофізіологічних функцій дітей і підлітків різного ступеня біологічної зрілості / О. Д. Андрієнко. - С. 3
  Андрійчук Ю. М.  Стан кардіореспіраторної системи та фізична працездатність юних волейболістів / Ю. М. Андрійчук. - С. 4
  Базілевський А. Г.  Пристосування психофізіологічних функцій студенток фізкультурного профілю до навчальної діяльності в процесі їх професійної підготовки / А. Г. Базілевський [и др.]. - С. 5
  Бесчасний С. П.  Пристосувальні реакції імунної системи в умовах слухової сенсорної депривації / С. П. Бесчасний, О. М. Гасюк. - С. 6
  Бірюкова Т. В.  Типологічні особливості реакції кардіогемодинаміки на фізичне навантаження у дітей з вадами слуху / Т. В. Бірюкова. - С. 7
  Боєчко Ф. Ф.  Вплив додаткової вітамінізації на показники психо-емоційного профілю / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, І. В. Шмиголь. - С. 8
  Вадзюк С. Н.  Зв'язок успішності навчання та професійної діяльності водіїв тролейбуса з властивостями психофізіологічних функцій / С. Н. Вадзюк, Т. М. Білінська. - С. 9
  Вадзюк С. Н.  Сила та лабільність нервової системи осіб, які здобувають професію "електрогазозварник" / С. Н. Вадзюк, Л. Г. Федунчик. - С. 10
  Вадзюк С. Н.  Психологічні особливості лікарів терапевтичної практики / С. Н. Вадзюк, К. М. Варнавський. - С. 11
  Вареник В. В.  Формування психологічної готовності газодимозахисників-рятувальників МНС України / В. В. Вареник, М. А. Кришталь. - С. 12
  Выхованец Ю. Г.  Компьютерный комплекс для биомедицинских исследований / Ю. Г. Выхованец [и др.]. - С. 13
  Гасюк О. М.  Сенсорна депривація як фактор формування змін пристосувальних реакцій серцево-судинної системи в умовах розумового навантаження / О. М. Гасюк. - С. 14
  Голікова В. В.  Психофізіологічна оцінка типів реагування курсантів морських ВНЗ на навчальне навантаження / В. В. Голікова. - С. 15
  Головченко І. В.  Особливості церебральної гемодинаміки вертебрально-базилярної системи у дітей віком 8-12 років з дитячим церебральним паралічем / І. В. Головченко. - С. 16
  Голяка С. К.  Вплив нервово-психічного напруження на швидкість переробки інформації стрільців з різними властивостями темпераменту / С. К. Голяка. - С. 17
  Горго Ю. П.  Психофізіологічна діагностика та зміни функціональних станів організму людини в період алаптації до екстремальних умов працедіяльності / Ю. П. Горго [и др.]. - С. 18
  Гордійчук В. І.  Особливості морфофункціонального розвитку сільських підлітків та юнаків в зв'язку із завданнями профвідбору / В. І. Гордійчук. - С. 19
  Грищенко О. В.  Особливості регіонарної гемодинаміки в спокої та антиортостазі людей з різною фізичною підготовленістю і спрямованістю тренувального процесу / О. В. Грищенко. - С. 20
  Дегтяренко Т. В.  Перспектива реалізації комплексного нейропсихологічного підходу при розвиваючому навчанні дітей дошкільного віку / Т. В. Дегтяренко, О. С. Іванова. - С. 21
  Дегтяренко Т. В.  Індивідуальні психофізіологічні особливості підлітків з різним станом соматичного здоров'я за об'єктивними параметрами зорової аферинтація / Т. В. Дегтяренко, О. В. Ушан. - С. 22
  Демченко Н. О.  Показники церебральної гемодинаміки каротидної системи хлопчиків дошкільного віку з логоневрозом / Н. О. Демченко. - С. 23
  Довгаль В. І.  Проблеми професійної орієнтації та професійного відбору школярів із затримкою психічного розвитку / В. І. Довгаль. - С. 24
  Дудоладова А. В.  Емоційна дезорганізація професійної діяльності в контексті підготовки майбутніх перекладачів / А. В. Дудоладова. - С. 25
  Єна А. І.  Проект порядку психофізіологічної експертизи працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки / А. І. Єна. - С. 26
  Єна Т. А.  Психофізіологічна оцінка професійної діяльності диспетчерів енергосистем / Т. А. Єна. - С. 27
  Желамська Н. О.  Особливості зонального розподілу альфа-активності ЕЕГ школярів з різним рівнем сили нервових процесів / Н. О. Желамська, А. І. Поручинський. - С. 28
  Запорожець О. П.  Розвиток психофізіологічних властивостей як чинник успішності розумової праці спортсменів молодшого шкільного віку / О. П. Запорожець. - С. 29
  Зима І. Г.  Відмінності ЕЕГ-характеристик людини в стані пролонгованого спокою в залежності від типу емоційної реакції / І. Г. Зима [и др.]. - С. 30
  Клименко Г. В.  Взаємозв'язок між розумовою і фізичною працездатністю у студенток військового технічного ВНЗ / Г. В. Клименко. - С. 31
  Кокун О. М.  Особливості та передумови професійного вибору на етапі оптації / О. М. Кокун. - С. 32
  Корінчак Л. М.  Корекція функціональних характеристик студентів при фізичних навантаженнях з урахуванням біоритмів / Л. М. Корінчак, Ю. П. Горго. - С. 33
  Коробейніков Г. В.  Особливості формування психофізіологічної організації у спортсменів високого класу / Г. В. Коробейніков [и др.]. - С. 34
  Коробейніков Г. В.  Ритм серця у юних борців з різним психофізіологічним станом / Г. В. Коробейніков [и др.]. - С. 35
  Корольчук В. М.  Стресостійкість як адаптивний потенціал особистості / В. М. Корольчук. - С. 36
  Корольчук М. С.  Основні поняття та категорії адаптації / М. С. Корольчук. - С. 37
  Косаренко О. О.  Особистісні особливості та їх зв'язок із силою нервових процесів в учнів середнього шкільного віку / О. О. Косаренко, О. Б. Спринь, І. М. Рожков. - С. 38
  Кремечек Г. А.  Оптимізація навчального процесу шляхом його раціональної організації і унормування навчання студента / Г. А. Кремечек, Л. Д. Олешко. - С. 39
  Куценко Т. В.  Обробка інформації у осіб із різним рівнем вербальної креативності / Т. В. Куценко. - С. 40
  Ламбуцька Ж. А.  Психофізіологічне забезпечення професійного навчання / Ж. А. Ламбуцька. - С. 41
  Ластков Д. О.  Оценка функционального состояния студентов с учетом пищевого статуса / Д. О. Ластков, Т. А. Выхованец. - С. 42
  Лисенко О. М.  Індивідуальні особливості спортсменів та застосування позатренувальних факторів в спорті вищих досягнень / О. М. Лисенко. - С. 43
  Лях Ю. Е.  Стабилометрия в диагностике нарушений координации движений / Ю. Е. Лях [и др.]. - С. 44
  Лях Ю. Е.  Оценка состояния организма под воздействием экстремальной криотерапии / Ю. Е. Лях [и др.]. - С. 45
  Маврич С. И.  Взаимосвязь мотивации и результатов психофизиологической экспертизы у мастеров-взрывников, занятых на подземных работах / С. И. Маврич, А. В. Ивасенко. - С. 46
  Макаренко М. В.  Диференціально-психологічні аспекти професійного відбору з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей нервової діяльності / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб. - С. 47
  Макаренко М. В.  Комп'ютерний пристрій "Діагност-2" для дослідження та оцінки нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності людини / М. В. Макаренко [и др.]. - С. 48
  Малхазов О. Р.  До питання про метод діагностики ступеню сформованості сенсомоторного поля індивіда / О. Р. Малхазов. - С. 49
  Маслюк В. В.  Особливості показників латентних періодів сенсомоторних реакцій залежно від віку та статі / В. В. Маслюк. - С. 50
  Матюха О. В.  Зв'язок частоти та амплітуди альфа-ритму ЕЕГ з властивостями нейродинамічних процесів / О. В. Матюха [и др.]. - С. 51
  Матюха О. В.  Професійно-важливі показники інтелекту та нейродинаміки для діяльності в особливих умовах та їх зв'язки між собою / О. В. Матюха [и др.]. - С. 52
  Мельнікова О. З.  Дослідження медіаторних механізмів впливу довготривалого стресу на потужність сумарної фонової електричної активності префронтальної зони кори великих півкуль мозку / О. З. Мельнікова, В. П. Ляшенко. - С. 53
  Меньших О. Е.  Оцінка психофізіологічного та фізичного розвитку хлопців і дівчат 13-16 років / О. Е. Меньших, К. П. Малоног. - С. 54
  Миронова Г. И.  Оценка эффективности дэнс-терапии в клинической практике / Г. И. Миронова [и др.]. - С. 55
  Моисеенко Е. В.  Цветовая преференция и коррекция нарушений психофизиологического статуса человека / Е. В. Моисеенко. - С. 56
  Моренко А. Г.  Вікові особливості когерентних зв'язків в корі головного мозку в альфа-діапазоні ЕЕГ при здійсненні тонкої рухової діяльності / А. Г. Моренко, Т. В. Владичко, О. С. Павлович. - С. 57
  Незавітіна Т. С.  Стійкість до стресу як провідна професійноважлива якість у суднових операторів / Т. С. Незавітіна, Л. М. Шафран. - С. 58
  Пархоменко Т. В.  До питання вдосконалення психологічної підготовки рятівників / Т. В. Пархоменко, Д. Кичко, К. Корж. - С. 59
  Плиска О. І.  Залежність функціонального стану студентів від фізичного навантаження за даними велоергометрі / О. І. Плиска, В. В. Подпала. - С. 60
  Поляков О. А.  Вікова інволюція психофізіологічних показників і проблема забезпечення працездатності осіб старшого віку / О. А. Поляков, О. С. Томаревська. - С. 61
  Портніченко В. І.  Асиметрія головного мозку при адаптації до умов високогір'я / В. І. Портніченко [и др.]. - С. 62
  Поручинська Т. Ф.  Просторовий розподіл кореляційних зв'язків тета-хвиль ЕЕГ в осіб з різною силою нервових процесів / Т. Ф. Поручинська, О. Р. Дмитроца. - С. 63
  Псядло Е. М.  Тест кчсм у вивченні психофізіологічного стану операторів / Е. М. Псядло [и др.]. - С. 64
  Радченко Ю. А.  Особливості психофізіологічного стану борців високої кваліфікації у змагальний період / Ю. А. Радченко. - С. 65
  Редька І. В.  Психофізіологічні чинники адаптації студентів-першокурсників до навчання у вузі / І. В. Редька. - С. 66
  Рибалко А. В.  Вплив монохромного світла різного рівня інтенсивності на центральну гемодинаміку та хвильові процеси серцевого ритму / А. В. Рибалко [и др.]. - С. 67
  Розік А. І.  Вплив класичної та рок-музики на просторовий розподіл тета-активності ЕЕГ мозку людини у стані спокою / А. І. Розік. - С. 68
  Самокиш І. І.  Загальний функціональний стан головного мозку дівчаток молодшого шкільного віку при фізичному навантаженні по замкнутому циклу / І. І. Самокиш, А. І. Босенко. - С. 69
  Семків Т. Б.  Деякі особливості розумової працездатності учнів - майбутніх операторів комп'ютерного набору / Т. Б. Семків. - С. 70
  Сергієнко Ю. П.  Психофізіологічне забезпечення професійної діяльності працівників правоохоронних органів / Ю. П. Сергієнко. - С. 71
  Сидоренко Г. Г.  Аналіз впливу аміназину та карбамазепіну на біоелектричну активність неокортесу щурів на фоні розвитку стрес-реакції / Г. Г. Сидоренко, Т. Г. Чаус, В. П. Ляшенко. - С. 72
  Сисоєнко Н. В.  Особливості адаптації до навчального навантаження учнів середнього шкільного віку при переході на предметне навчання / Н. В. Сисоєнко, О. Д. Свєтлова. - С. 73
  Ситник Р. М.  Становлення психофізіологічних характеристик учнів середнього шкільного віку під впливом функціональної музики / Р. М. Ситник, О. А. Гуменна. - С. 74
  Степанська А. В.  Зв'язок властивостей нервових процесів з психофізіологічними функціями та успішністю навчання учнів вечірньої школи / А. В. Степанська. - С. 75
  Супрунович В. О.  Діагностика і формування деяких психофізіологічних функцій футболістів / В. О. Супрунович, І. Д. Глазирін. - С. 76
  Томащук В. С.  Оцінка психофізіологічного стану висококваліфікованих борців в динаміці тренувального процесу / В. С. Томащук, В. М. Ільїн, М. М. Михайлович. - С. 77
  Федорчук С. В.  Оцінка успішності діяльності за показниками реакції на рухомий об'єкт у операторів електростанцій / С. В. Федорчук [и др.]. - С. 78
  Філіппов М. М.  Теоретичні і практичні аспекти психофізіології як міждисциплінарної галузі знань / М. М. Філіппов. - С. 79
  Фуртатова С. В.  Зміна психофізіологічних показників протягом навчального дня у дітей молодшого шкільного віку з хронічними захворюваннями окремих систем організму / С. В. Фуртатова, О. І. Дворчук. - С. 80
  Харковлюк-Балакіна Н. В.  Інформаційна оцінка психофізіологічного забезпечення працездатності операторів різного віку / Н. В. Харковлюк-Балакіна, Ю. П. Горго. - С. 81
  Черненко Н. П.  Зв'язок основних нервових процесів з вегетативними реакціями серцевого ритму та гемодинаміки головного мозку при виконанні розумової роботи різного ступеня складності / Н. П. Черненко [и др.]. - С. 82
  Чижик В. В.  Біологічний вік підлітків у спортивному профвідборі / В. В. Чижик, А. М. Сітовський. - С. 83
  Чумаєва Ю. В.  Оцінка ефективності реабілітації пожежних-рятувальників за показниками психофізіологічного стану / Ю. В. Чумаєва [и др.]. - С. 84
  Чуприна Е. И.  Оптимизация сроков повторных психофизиологических обследований в задачах профессионального отбора / Е. И. Чуприна, Г. И. Миронова. - С. 85
  Шафран Л. М.  Професійно важливі якості робітників транспорту: психофізіологічний аналіз / Л. М. Шафран. - С. 86
  Швайко С. Є.  Просторова синхронізація хвиль бета-діапазону при мислительній діяльності у підлітків / С. Є. Швайко, О. Ю. Пахолюк, О. Р. Дмитроца. - С. 87
  Швець А. В.  Програма операторської діяльності військовослужбовців / А. В. Швець [и др.]. - С. 88
  Шейко В. І.  Особливості імунологічного статусу та функціонального стану вищих відділів центральної нервової системи в умовах імуностимуляції на фоні інформаційно-емоційного стресу / В. І. Шейко, В. М. Макаренко. - С. 89
  Шерер Н. В.  Психофізіологічні особливості адаптації студентів до навчання в університеті / Н. В. Шерер. - С. 90
  Шкуропат А. В.  Показники середньої частоти базового ритму ЕЕГ приглухуватих підлітків / А. В. Шкуропат. - С. 91
  Шмалєй С. В.  Вибір професійної оцінки розвитку витривалості у студентів / С. В. Шмалєй. - С. 92
  Янчук П. І.  Дослідження впливу ендотеліну-1 на співвідношення жовчних кислот в жовчі щурів / П. І. Янчук [и др.]. - С. 93

Рубрики: Фізіологія людини

Анотація:   До збірника увійшли матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції "Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність". Матеріали охоплюють широке коло питань сучасної психофізіологічної науки і присвячені проблемам вивчення біологічних основ індивідуальних психофізіологічних відмінностей між людьми, відбиття індивідуально-типологічних властивостей ВНД в успішності професійної діяльності, особливостям формування психофізіологічних функцій в умовах дії різних факторів, а також широкому колу питань стосовно психофізіологічних аспектів розумової та фізичної працездатності людини.

 
2 28.985кр
І60

        Індивідуальні психофізіологічні властивості людини та професійна діяльність [Текст] : матеріали наук. конф. / Акад. наук України, М-во освіти України, М-во оборони України [та ін.]. - К. : 1997. - 156 с.

Зміст:
  Барко В. И.  Психофизиологические особенности сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел / В. И. Барко, И. О. Шматко, Н. Г. Чобитько. - С. 3
  Боєчко Ф. Ф.  Вікова динаміка нейродинамічних функцій у людей з різними типологічними властивостями ВНД / Ф. Ф. Боєчко, О. К. Кравченко. - С. 9
  Баєва О. В.  Вплив психоемоційного навантаження на деякі показники імунної системи студентів, що пройшли курс гіпокси- та полівітамінотерапії / О. В. Баєва, В. Д. Соколенко. - С. 11
  Глазирін І. Д.  Динаміка фізичного розвитку юнаків 15-17 річного віку з урахуванням типу їх вищої нервової діяльності / І. Д. Глазирін, В. М. Глазиріна. - С. 24
  Горпинченко М. М.  Вплив занять з комп'ютером на розумову працездатність і короткотривалу пам'ять учнів ІХ-Х класів / М. М. Горпинченко, І. Я. Мінський, Р. Є. Бондар, Г. П. Осадча. - С. 29
  Горпинченко М. М.  Вплив режиму дня учнів І-ІІІ класів на розумову працездатність та стан здоров'я / М. М. Горпинченко, Н. В. Сисоєнко, Р. Е. Бондар. - С. 30
  Грищенко О. В.  Особливості регіональної гемодинаміки у людей з різною фізичною підготовкою і направленістю тренувального процесу / О. В. Грищенко. - С. 35
  Давидова О. М.  Формування часових характеристик різних за складністю рухових реакцій в залежності від рівня функціональної рухливості основних нервових процесів у учнів 14-17 років / О. М. Давидова. - С. 36
  Коляденко Г. І.  Показники короткочасної пам'яті у тренованих та нетренованих учнів / Г. І. Коляденко, М. Г. Мартиненко, С. В. Фуртатова. - С. 62
  Лизогуб В. С.  Стан функціональної рухливості та сили основних нервових процесів людини в онтогенезі / В. С. Лизогуб. - С. 76
  Харченко Д. М.  Лонгітудинальні дослідження взаємозв'язків властивостей основних нервових процесів з нейродинамічними характеристиками у студентів 17-21-річного віку / Д. М. Харченко, В. С. Лизогуб, М. В. Макаренко. - С. 77
  Мінський І. Я.  Характеристика змін в психофізіологічному стані організму учнів з різним рівнем біологічної зрілості під впливом учбових навантажень / І. Я. Мінський, О. Д. Цибульська. - С. 88
  Погрібний А. С.  Індивідуальні особливості реакцій судин мозку у студентів при складанні екзамену / А. С. Погрібний, І. А. Погрібна. - С. 99
  Сисоєнко Н. В.  Динаміка розумової працездатності старшокласників фізико-математичних класів гімназій з різним станом здоров'я / Н. В. Сисоєнко, Ю. М. Ломака. - С. 118
  Хоменко С. М.  Вплив фізичних навантажень на Т-клітинний імунітет студентів / С. М. Хоменко. - С. 126
  Цибульська О. Д.  Вікові особливості функціонального стану рухливої сфери у учнів в залежності від їх біологічної зрілості при традиційних умовах навчання / О. Д. Цибульська. - С. 127
  Шумілов С. В.  Вегетативне забезпечення розумової роботи у дітей старшого шкільного віку з різними індивідуально-типологічними властивостями ВНД / С. В. Шумілов. - С. 136

Рубрики: Фізіологія людини - Фізіологія трудових процесів

Анотація:   До збірника увійшли матеріали 2 наукової конференції "Індивідуальні психофізіологічні властивості людини та професійна діяльність". Матеріали охоплюють широке коло питань сучасної психофізіологічної науки у присвячені проблемам вивчення біологічних основ індивідуальних психофізіологічних відмінностей між людьми, відбиття індивідуальних типологічних властивостей ВНД в успішній професійній діяльності, особливостям формування психофізіологічних функцій в умовах дії різних факторів, а також широкому колу питань стосовно психофізіологічних аспектів розумової та фізичної працездатності людини. Для спеціалістів в галузі психофізіології, фізіології ВНД, фізіології праці та спорту, медицини.

 
3 28.985кр
І60

        Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність [Текст] : матеріали ІІІ наук. конф. / МОН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Черкаський держ. ун-т. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2001. - 142 с.

Зміст:
  Артюшенко А. О.  Психофизиологические аспекты воспитания волевых качеств и развития физических способностей у учащихся 10-12 лет / А. О. Артюшенко, Л. А. Нечипоренко, В. Г. Фищук. - С. 4
  Боєчко Ф. Ф.  Деякі аспекти проблеми причин виникнення та профілактики туберкульозу / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко. - С. 14
  Боєчко Ф. Ф.  Дослідження впливу розумового навантаження на ряд показників функціонального стану організму / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, І. В. Шмиголь. - С. 15
  Боєчко Ф. Ф.  Пофракційий перерозподіл сіалових кислот у сироватці крові за умов патології / Ф. Ф. Боєчко, Л. О. Боєчко, Н. В. Чепчуренко. - С. 16
  Глазирін І. Д.  Особливості фізичного розвитку студентів / І. Д. Глазирін, В. М. Глазиріна, М. М. Середенко. - С. 24
  Коваленко С. О.  Дослідження взаємозвязків нейродинамічних показників та параметрів варіативності серцевого ритму / С. О. Коваленко, Л. І. Кудій, Г. П. Бабаченко. - С. 55
  Коляденко Г. І.  Рухова активність і психофізіологічні властивості спортсмена / Г. І. Коляденко, М. Г. Мартиненко, С. В. Фуртатова. - С. 59
  Кравченко О. К.  Стан властивостей основних нервових процесів, функції пам'яті та уваги у людей зрілого та похилого віку / О. К. Кравченко. - С. 67
  Лизогуб В. С.  Функціональний стан центральної нервової системи у осіб з різним рівнем рухливості нервових процесів / В. С. Лизогуб. - С. 74
  Петренко Ю. О.  Зв'язок між функціональною рухливістю нервових процесів та функціональним станом центральної нервової системи / Ю. О. Петренко, В. С. Лизогуб. - С. 92
  Соколенко В. Л.  Показники імунної системи в осіб, що мають різні групи крові / В. Л. Соколенко, С. В. Соколенко. - С. 101
  Стеценко А. І.  Використання теппінг-тесту в процесі занять пауерліфтингом / А. І. Стеценко. - С. 104
  Фролов В. Д.  Валеологічні аспекти фізичного виховання студентів спеціального медичного відділення / В. Д. Фролов, В. К. Підгорний, Н. В. Антонець. - С. 112
  Харченко Д. М.  Латентний період у студентів різних соматотипів / Д. М. Харченко. - С. 115
  Хоменко С. М.  Вегетативне забезпечення розумової діяльності учнів молодшого шкільного віку / С. М. Хоменко. - С. 116
  Чипиленко Л. І.  Особливості спортивного відбору юних дзюдоїстів / Л. І. Чипиленко, В. П. Іващенко, Л. М. Костиря. - С. 121
  Юхименко Л. І.  Взаємозв'язок індивідуально-типологічних властивостей ВНД і психологічної структури особистості / Л. І. Юхименко. - С. 128
  Явник О. Е.  Взаємозв'язок спектру коливань центру ваги тіла людини з функціональним станом організму / О. Е. Явник, Ю. О. Петренко, О. П. Безкопильний. - С. 129

Ключові слова (ненормовані): психофізіологічні особливості людини -- професійна діяльність -- підготовка спорсменів -- вища нервова діяльність -- фізична працездатність -- розумова працездатність

Анотація:   До збірника увійшли матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції "Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність". Матеріали охоплюють широке коло питань сучасної психофізіологічної науки і присвячені проблемам вивчення біологічних основ індивідуальних психофізіологічних відмінностей між людьми, відбиття індивідуально-типологічних властивостей ВНД в успішності професійної діяльності, особливостям формування психофізіологічних функцій в умовах дії різних факторів, а також широкому колу питань стосовно психофізіологічних аспектів розумової та фізичної працездатності людини. Збірник передбачається для спеціалістів в галузі психофізіології, фізіології ВНД, фізіології праці та спорту, медицини.

 
4 22.171я73-1
З17

Зайцев, Є. П.

        Теорія ймовірностей і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розв'язком типових варіантів [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Зайцев. - Київ : Алерта, 2013. - 440 с.

Рубрики: Математика

Ключові слова (ненормовані): теорія ймовірності -- випадкові величини -- повторення випробувань -- випадкові величини -- основні закони розподілу -- система випадкових величин -- теорема

Анотація:   У навчальному посібнику у доступній формі викладено розділи, які традиційно вивчаються в курсі теорії ймовірностей і математичної статистики. Книга розрахована на студентів нематематичних спеціальностей ВНЗ, які бажають ознайомитися з методами теорії ймовірностей і математичної статистики та розвинути навички розв’язку практичних задач. Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю прикладів і задач. Крім того, у кінці кожного розділу наведено питання для самоперевірки, 30 комплексних індивідуальних завдань, а також розв’язок варіанта індивідуального завдання. Посібник може одночасно виконувати роль підручника, задачника і методичних вказівок щодо виконання індивідуальних завдань. Призначається для студентів технікумів і ВНЗ, аспірантів, осіб, які займаються самоосвітою, та викладачів, які організовують навчальний процес за кредитно-модульною системою.

 
5 67.405.117-32
В52

        Вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів / уклад. О. М. Роїна. - К. : КНТ, 2005. - 490 с.

Рубрики: Право трудове

Ключові слова (ненормовані): трудові спори -- колективні трудові спори -- індивідуальні трудові спори -- зразки позовних документів

Анотація:   У збірник увійшли нормативні документи, які регулюють питання з вирішення індивідуальних та колективних трудових конфліктів. Документи наведені станом на 1 лютого 2005 року.

 
6 63.3(4Укр)621-21
Р49

Рибак, І. В.

        Індивідуальне селянське господарство Поділля у добу непу [Текст] : монографія / І. В. Рибак. - Кам'янець-Поділ. : Абетка, 2008. - 244 с.

Рубрики: Історія України - НЕП

Ключові слова (ненормовані): індивідуальне господарство -- бюджет селянського господарства -- землеробство -- продуктивне тваринництво -- сільськогосподарське виробництво -- доба класичного непу -- 1923-1927 -- період

Анотація:   У монографії проаналізовано становлення, розвиток і занепад індивідуального селянського господарства у період 1921-1929 рр. Розглянуто демографічну характеристику селянства та його працю, динаміку землекористування, забезпеченість селян робочою худобою, реманентом, будівлями, стан землеробства і твариництва, інших галузей сільського господарства, бюджет селянської родини Поділля.

 
7 88.52
К17

Калюжний, Є.

        Як стати і бути багатим: філософія індивідуального успіху / Є. Калюжний ; ред. І. Казимирова ; передм. Я. Небідної ; пер. з фр. Є. Глущенко. - К. : Смолоскип, 2006. - 282 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Соціалізація особистості

Ключові слова (ненормовані): психологія бізнесу -- індивідуальний успіх -- християнська мораль -- філософія успіху

Анотація:   Ця книга є квінтесенцією і плодом тридцяти довгих років дослідження, роздумів, пошуків у тиші, зосередженні та усамітненні. Багатство не є якоюсь раптовою подією. Багатство притягується постійним позитивним мисленням людини. Ця звичка позитивної свідомості досягається звичкою повторення. Ця чітко документована книга не є простою історією індивідуальної філософії успіху. Послання християннської етики у справах і у людських відносинах завжди присутнє і живе на сторінках цієї книги.

 
8 24.2р30я73-2
Р46

Речицький, О. Н.

        Індивідуальні завдання з органічної хімії [Текст] : навч. посіб. для самостійної роботи студ. / О. Н. Речицький, С. Ф. Решнова. - Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. - 120 с.

Рубрики: Методика навчання органічної хімії в ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): номенклатура органічних сполук -- розв'язання задач з хімії -- самостійна робота з хімії

Анотація:   У навчальному посібнику представлені індивідуальні завдання до 12 тем дисципліни "Органічна хімія" у 15 варіантах. Кожен варіант індивідуального завдання включає 6-8 задач з однаковими вимогами, але на прикладі різних речовин чи реакцій. Задачі репродуктивні і продуктивні, прямі і обернені, комбіновані. Продуктивні задачі представлені задачами різного рівня складності.

 
9 88.37я73-1
Р69

Романовська, Л. І.

        Диференційна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 236 с.

Рубрики: Психологія - Диференційна психологія

Ключові слова (ненормовані): індивідуальних відмінностей -- психофізіологія індивідуальних відмінностей -- нейрофізіологія індивідуальних відмінностей -- аспекти статево-рольової диференціації -- стильові особливості індивідуальності

Анотація:   У навчальному посібнику розкриваються основні поняття, предмет та завдання диференційної психології, наводяться теоретичні відомості щодо історії її становлення, описані її основні методи, розглянуто індивідуальну специфіку психічних процесів і властивостей, проаналізовано статево-рольову диференціацію та стильові особливості індивідуальності. Посібник містить навчальну програму однойменного курсу, лекційну частину із запитаннями та завданнями для самоконтролю та психодіагностичний інструментарій до курсу.

 
10 Б63

        Біологія індивідуального розвитку [Текст] : практикум : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-кваліфік. рівнем бакалавра з напряму підгот. "Біологія" / М. Е. Дзержинський, Н. В. Скрипник, О. К. Вороніна, Л. М. Пазюк ; упоряд. Н. В. - Київ : Київський університет, 2014. - 272 с.

Рубрики: Біологія

Ключові слова (ненормовані): морфологія статевих клітин -- гаметогенез -- запліднення -- дроблення -- бластуляція -- гаструляція -- осьові органи -- органогенез

Анотація:   Подано аналіз основних процесів ембріогенезу й детальний опис оригінальних мікрофотографій ембріологічних препаратів та питання для підсумкового контролю. Практичні заняття з біології індивідуального розвитку (на яких основним видом діяльності є самостійне мікроскопіювання ембріологічних препаратів, аналіз структурних особливостей різних організмів на різних етапах ембріогенезу) доповнюють і конкретизують лекційний матеріал курсу. Використано описи препаратів, запропоновані в ряді посібників, а також розроблені колективом кафедри цитології, гістології та біології розвитку з урахуванням спеціальності.

 
11 65.9(4Укр)248 я26
К29

        Каталог вітчизняних засобів індивідуального захисту працівників [Текст] : каталог / В. Д. Воробйов, М. О. Лисюк, В. Г. Миколенко, В. А. Плєтньов; під заг. ред. - Д. : Зоря, 2004. - 168 с.

Рубрики: Охорона праці - Засоби індивідуального захисту

Ключові слова (ненормовані): костюми ізолюючі -- одяг захисний -- засоби дерматологічні захисні

Анотація:   Каталог складено за матеріалами, наданими українськими виробниками засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) працюючих. Основна частина каталогу складається з 12 розділів, відповідно до загально прийнятої класифікації ЗІЗ. Розділи містять дані виробниками назви продукції, посилання на нормативні документи, за якими цю продукцію виготовлено, інформацію про виробників, зображення виробів, загальні відомості про продукцію, її технічні характеристики, відмітні риси й іншу інформацію щодо експлуатації, зберігання та догляду за ЗІЗ. Каталог містить додатки, де наведено зведену інформацію про вітчизняних виробників (адреси, телефони, назви поштових скриньок Інтернету, перелік продукції), матеріали щодо обов'язкової сертифікації ЗІЗ, перелік тих Органів з сертифікації продукції та Випробовувальних лабораторій (центрів), які виконують роботи з сертифікації ЗІЗ та акредитовані в системі УкрСЕПРО, інформацію про нові ДСТУ по ЗІЗ.

 
12 83.3Ук-1-022
І60

        Індивідуальні стилі українських письменників XIX-початку ХХ століття [Текст] : зб. наук. праць / АН УРСР, Ін-т літератури ім.Т. Г.Шевченка. - К. : Наукова думка, 1987. - 311 с.

Рубрики: Квітка-Основ'яненко Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналії
Україна

Ключові слова (ненормовані): літературні стилі

Анотація:   В збірнику визначаються особливості теоретичного підходу до розв'язання актуальної і малодослідженої проблеми розвитку літературних стилів, а також розглядаються індивідуальні стилі Г. Квітки-Основ'яненка, Панаса Мирного, І. Нечуя-Левицького, М.Коцюбинського, В.Стефаника, Панаса Мирного, Івана Нечуя-Левицького, М.Коцюбинського, В.Стефаника, С. Васильченка та інших українських письменників-реалістів 19- поч. 20 ст.

 
13 28.63р30я73-1
К70

Корчинський, О. В.

        Тестові завдання з біології індивідуального розвитку [Текст] : (навч.-метод. посіб.) / О. В. Корчинський ; відп. за вип. Т. Т. Дудинський. - Ужгород : Говерла, 2008. - 168 с.

Рубрики: Зоологія - Тестові завдання

Ключові слова (ненормовані): остогенез -- тестові завдання з зоології -- партеногенез -- гаструляція -- детермінація

Анотація:   Ноавчально-методичний посібник тестових завдань з біології індивідуального розвитку підготовлений на основі багаторічного досвіду викладанна курсу на кафедрі зоології в рамках вимог навчальної програми вузу. Виконання тестових завдань вимагає глибокі знання гаметогенезу всіх етапів ембріогенезу, а також важливих періодів постнатального життя, зокрема метаморфозу, росту і регенерації. Тестові завдання включають також питання експериментальної ембіології, механізми формоутворення та ембріональні регуляції.

 
14 87.3(7Канада)6
Т30

Тейлор, Ч.

        Етика автентичності [Текст] : науково- популярна література / Ч. Тейлор; відп. за вип. К. Сігов, Л. Фінберг, пер. з англ. і заг. ред. - К. : Дух і літера, 2002. - 128 с.

Рубрики: Історія філософії Канади - Персоналія
Канада

Ключові слова (ненормовані): індивідуалізм -- автентичність -- інструментальне мислення -- свобода -- втрата індивідуальної свободи -- модерне суспільство -- етичні вчення Тейлора Ч.

Анотація:   Книга Чарльза Тейлора "Етика автентичності" - одна з найпомітніших аналітичних праць кінця другого тисячоліття в яких сучасна філософська думка прагне окреслити характер модерної епохи. Тейлор осмислює відомі "хвороби сучасності" - індивідуалізм, експансію інструментального мислення і втрату індивідуальної свободи. При цьому він намагається уникнути як апологетики згаданих рис сучасної культури, так і їх тотального осуду. Він звертається до ідеалів з якими пов'язана специфіка модерної людини як моральної істоти. У центрі уваги Тейлора - уявлення про особисту автентичність. Згідно із цим уявленням, кожен із нас має свою власну моральну конфігурацію, свій особливий спосіб бути людиною, що тільки кожному індивідуально властиві. Автор детально досліджує витоки ідеї автентичності та її розвиток, а також розглядає крізь призму цієї ідеї відомі занепокоєння критиків модерного суспільства.

 
15 60.90я73-1
Т33

        Теорії і методи соціальної роботи [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Семигіна, І. І. Мигович, І. М. Грига та ін. ; за ред. Т. В. - К. : Академвидав, 2005. - 328 с.

Рубрики: Соціальна робота - Теорія соціальної роботи

Ключові слова (ненормовані): психологія соціальної роботи -- соціологія соціальної роботи -- індивідуальна соціальна робота -- робота в громаді

Анотація:   У підручнику розкрито роль теорій соціальної роботи в діяльності соціальних служб і їх фахівців, її соціологічні, психологічні, комплексні моделі, різноманітні техніки, що використовуються у їх реалізації, обмеження, які необхідно враховувати у повсякденній практиці. Висвітлено особливості індивідуальної, групової соціальної роботи, роботи в громаді, зокрема ведення випадку, індивідуального консультування, представництва інтересів клієнта, вуличної соціальної роботи тощо, досвід їх використання вітчизняними і зарубіжними соціальними службами.

 
16 67.405.1(4Укр)я73-1
Б79

Болотіна, Н.Б.

        Трудове право України [Текст] : підручник / Н. Б. Болотіна. - К. : Вікар, 2006. - 726 с.

Рубрики: Право трудове

Ключові слова (ненормовані): індивідуальне трудове право -- трудовий договір -- робочий час -- оплата праці -- дисципліна праці -- дисциплінарна відповідальність -- матеріальна відповідальність

Анотація:   У підручнику висвітлено інститути трудового права з урахуванням нових законодавчих актів України. У ньому розкриваються загальні положення, індивідуальне і колективне трудове право, нагляд і контроль за додержанням трудового права західних країн з розвиненою ринковою економікою. Поряд із аналізом національного регулювання трудових відносин висвітлюється зарубіжний досвід, а також вимоги міжнародних стандартів-конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці, Європейської соціальної хартії (переглянутої).

 
17 28.63я73-1
Б63

        Біологія індивідуального розвитку [Текст] : навч. посіб. для студ. денної та заочної форм навчання напрямку підгот. 6.040102 - Біологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Дар-Гранд, 2011. - 100 с.

Рубрики: Зоологія

Ключові слова (ненормовані): ембріологія -- первинні статеві клітини -- будова спермія -- жіночі статеві клітини -- запліднення -- дробіння -- гаструляція -- ланцетник -- земноводні -- орнітологія

 
18 24.4р30кр
С28

Сегеда, А. С.

        Методичні рекомендації до вивчення курсу аналітичної хімії та варіанти індивідуальних завдань [Текст] : (для студ. біолог. ф-ту заочної форми навч.) / А. С. Сегеда. - Черкаси : 1999. - 108 с.

Рубрики: Хімія аналітична

Ключові слова (ненормовані): теоретичні основи аналітичної хімії -- кількісний аналіз -- задачі з хімії

 
19 95.4
В53

Пузирьов, Є.В.

        Фізіологічні та психологічні основи реалізації принципу колективізму, індивідуального та диференційованого підходів в навчанні та вихованні [Текст] : збірник наукових праць / Є.В. Пузирьов. -

Ключові слова (ненормовані): педагогіка -- виховання -- колективізм

 
20 31.2н6
Ж69

Жидецький, В. Ц.

        Засоби індивідуального захисту та електрозахисні засоби [Текст] : запитання і відповіді, тести / В. Ц. Жидецький. - К. : Основи, 2003. - 135 с.

Рубрики: Електротехніка - Індивідуальний захист

 
21 32.972р30кр
С89

Супруненко, О. О.

        Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Безпека програм та даних" / О. О. Супруненко, О. А. Блакова, І. М. Сиволовський. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 68 с.

Рубрики: Інформатика

Ключові слова (ненормовані): лабораторна з інформатики

Анотація:   Дані методичні вказівки містять необхідний теоретичний матеріал та методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Безпека програм та даних". Кожна лабораторна робота має теоретичні відомості та варіанти завдань до виконання роботи. Також до кожної лабораторної роботи наведені література та Interiet-джерела, які допомагають розширити знання з опрацьованої теми, містять приклади реалізації захисних функцій. Наведені методичні вказівки щодо оформлення звіту з лабораторних робіт.

 
22 22.151.54я73-4кр
Т19

Тарасенкова, Н. А.

        Індивідуальні завдання з аналітичної геометрії [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. А. Тарасенкова,О. М. Коломієць. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 80 с.

Рубрики: Геометрія - Геометрія аналітична

Ключові слова (ненормовані): вектори на площині -- лінії другого порядку -- пряма на площині -- вектори у просторі -- поверхні другого порядку

Анотація:   Посібник містить тематичні завдання з курсу аналітичної геометрії, що виносяться на самостійну роботу студентів. Зміст завдань відповідає вимогам стандартів підготовки з аналітичної геометрії (базовий рівень). Кожну задачу, включену до тематичного завдання, подано у 30 варіантах однакової складності.

 
23 95.4
В53

Кутін, В.М.

        Математичні моделі керування індивідуальною надійністю розподільних мереж змінного струму [Текст] : збірник наукових праць / В.М. Кутін. -

Ключові слова (ненормовані): енергетика -- електротехніка -- струм

 
24 83.3У7-022
К95

Кухар-Онишко, О. С.

        Індивідуальний стиль письменника: генезис, структура, типологія [Текст] : [монографія] / О. С. Кухар-Онишко. - К. : Вища школа, 1985. - 176 с.

Зміст:
  Стилетворчі чинники. - С. 27-46
  Домінанти стилю. - С. 46-56
  Естетична сутність композиції. - С. 56-70
  Час і простір. - С. 70-86
  Особливості творення образу. - С. 86-115
  Художня сила слова. - С. 115-140
  Типологія стилів. - С. 140-159

Рубрики: Теорія літератури - Стилі та напрями

Ключові слова (ненормовані): літературний процес

Анотація:   У монографії зроблено спробу систематизувати основні питання теорії і стилю і дати виклад закономірностей його формування, визначити структуру і типологію на прикладах із сучасного літературного процесу, переважно із доробку українських радянських прозаїків.

 
25 95.43
М12

Козловський, В.П.

        Австралійський лібералізм: пошук нових засад індивідуальної свободи [Текст] : збірник наукових праць / В.П. Козловський. -

Ключові слова (ненормовані): європейські інтелектуальні традиції -- взаємодія норм і фактів -- свобода

 
26 83.3(4Укр)5-8...4 кр
С77

Яривчак, М.

        Фольклорні традиції як естетична основа індивідуального стилю( компаративний аналіз поезії Михайла Старицького та Василя Голобородька) [Текст] : сборник / М Яривчак. -

Ключові слова (ненормовані): Слова-символи -- Ідіостиль -- Український етнос

 
27 75кр
Ф50

Лизогуб, В.С.

        Зв'язок спортивної кваліфікації з індивідуально-типологічними властивостями нервової системи [Текст] : материалы временных коллективов / В.С. Лизогуб, О.П. Безкопильний. -

Ключові слова (ненормовані): фізична культура -- нервова система -- функціональна рухливість

 
28 95.43
В53

Волянюк, Н.Ю.

        Індивідуально-психологічні властивості особистості спортивного педагога [Текст] : сборник научных трудов / Н.Ю. Волянюк. -

Ключові слова (ненормовані): психологія -- теорія та методика фізичного виховання

 
29 95.4
Н34

Швидка, С.

        Проблема індивідуального і всезагального в українській культурі [Текст] : сборник / С. Швидка. -

Ключові слова (ненормовані): Політологія

 
30 63.3(4Укр)-283кр
У45

Десятніков, О.В.

        Оплата праці найманих сільськогосподарських робітників в індивідуальних селянських господарствах України і період НЕПу [Текст] : сборник / О.В. Десятніков. -

 
31 74.24(4Укр)631.18кр
С36

Бас, Г.Г.

        педагогічні умови організації практики індивідуального навчання сільських школярів [Текст] : материалы временных коллективов / Г.Г. Бас. -

 
32 74.24(4Укр)631.18кр
С36

Фурник, І.В.

        Організація індивідуального навчання з використанням комп'ютерної техніки [Текст] : материалы временных коллективов / І.В. Фурник. -

 
33 83.0
М68

Волошко, Н.В.

        Міф як втілення єдності індивідуального та універсального в контексті культури Романтизму [Текст] : материалы временных коллективов / Н.В. Волошко. -

Ключові слова (ненормовані): Міфологічні образи

 
34 83.0
М68

Ангелова, А.О.

        Руйнація індивідуально-міфологічного хронотопу та духовна криза особистості (на прикладі драматичної поеми Леся Українки "У пущі") [Текст] : материалы временных коллективов / А.О. Ангелова. -

Ключові слова (ненормовані): Філософія культури -- Подолання часопростору

 
35 95.43
К38

Слюсар, О.

        Індивідуально-авторські особливості функціонування онімів у поезіях Ю.-Б. Залеського [Текст] : сборник / О. Слюсар. -

Ключові слова (ненормовані): Ономастика -- Антропоніми -- Топоніми

 
36 74.04(0)
Т48

Жовтоніжко, І.М.

        Роль оцінювально-ціннісних знань студентів вищих навчальних закладів як складової системи їх індивідуальних цінностей [Текст] : збірник / І.М. Жовтоніжко. -

Ключові слова (ненормовані): Експериментальні групи -- Суб'єктивно-ціннісні оцінки -- Активність--самооцінка

 
37 95.43
В53

Дятленко, Т.І.

        Пейзаж як один із показників індивідуального авторського стилю (за творами І.Я. Франка) [Текст] : сборник научных трудов / Т.І. Дятленко. -

Ключові слова (ненормовані): художня система -- аналіз прозових творів -- методика навчання літератури

 
38 83.3(4Укр)6кр
У45

Давидова-Біла, Г.

        Проблема індивідуального стилю в дискурсі футуризму (на матеріалі творчості Гео Шкурупія) [Текст] : збірник / Ганна Давидова-Біла. -

Рубрики: Шкурупій Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

 
39 83.3(4Укр)6кр
У45

Китова, С.

        Юрій Лавріненко про творчість колективну й індивідуальну [Текст] : збірник / С. Китова. -

Рубрики: Лавріненко Ю. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Поезія--атеїзм -- Фольклорний процес -- Фольклористий процес--українська народна пісня

 
40 95.43
В53

Калениченко, В.А.

        Соціально-психологічна природа іміджу в системі соціального впливу на індивідуальну поведінку / В. А. Калениченко, В. І. Наумов. -

Рубрики: Психологія соціальна - Соціально-псиїхологічні проблеми

Ключові слова (ненормовані): соціальні перцепції -- перцептивний процес -- зарубіжна соціальна психологія

 
41 74кр
В53

Мойсеєнко, Р.М.

        Формування індивідуальності майбутнього вчителя в процесі індивідуальної роботи / Р. М. Мойсеєнко. -

Рубрики: Педагогічні кадри - Професіоналізм викладача

Ключові слова (ненормовані): збереження індивідуальності -- виховний потенціал індивідуальної роботи -- підвищення навчально-методичного рівня викладання

 
42 80кр
В53

Сабат, Г. П.

        Слово про індивідуальний міф Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца: рецензія на монографію [Текст] : рецензія / Г. П. Сабат. -

 
43 28.985кр
І60

Юхименко, Л. І.

        Взаємозв'язок індивідуально-типологічних властивостей ВНД і психологічної структури особистості / Л. І. Юхименко. -

 
44 95.43
В53

Пучкина, В.В.

        Емоційна компонента в структурі індивідуального стилю діяльності / В. В. Пучкина. -

Рубрики: Психологія діяльності - Індивідуальний стиль діяльності

Ключові слова (ненормовані): особистість -- емоційна компонента -- структура

 
45 67.022.14
Б87

Бриль, К. І.

        Правозастосовний акт як особливий вид індивідуальних правових актів [Текст] : монографія / К. І. Бриль ; за ред. А. М. Подоляки. - К. : МП Леся, 2012. - 192 с.

Рубрики: Правознавство - Правозастосовний акт

Ключові слова (ненормовані): юридична природа -- юридична техніка правозастосовних актів -- стилістика правозастосовних актів

Анотація:   У монографії висвітлюються проблеми дослідження правозастосовного акта як особливого виду правових актів. Сформульовано визначення правозастосовного акта, розкрито його юридичну природу, сутність і функції, особливості композиції, юридичної техніки, термінології та стилістики. Визначено шляхи оптимізації змісту та форми правозастосовних актів з урахуванням зарубіжного досвіду та вимог міжнародних стандартів, внесено пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства.

 
46 81.2Ук-923.22кр
С13

Савченко, І. С.

        Пунктуація сучасної української мови [Текст] : навч. посіб. для студ.-філологів / І. С. Савченко. - Черкаси : Відлуння-плюс, 2006. - 149 с.

Рубрики: Мова українська - Пунктуація

Ключові слова (ненормовані): нормативні розділові знаки -- пунктуація складного речення -- індивідуально-авторські розділові знаки -- пунктуація речень з прямою мовою

Анотація:   У посібнику з'ясовано загальнотеоретичні питання пунктуації, подано правила вживання нормативних (безваріантних і варіантних) та індивідуально-авторських розділових знаків при різних синтаксичних одиницях.

 
47 22.11я73-1
З17

Зайцев, Є. П.

        Вища математика: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Зайцев. - Київ : Алерта, 2013. - 574 с.

Рубрики: Алгебра

Ключові слова (ненормовані): множини -- дійсні числа -- матриці -- системи лінійних рівнянь -- векторна алгебра -- площини -- лінії другого порядку -- поверхні другого

Анотація:   Запропонований навчальний посібник призначений для початкового ознайомлення з основами вищої математики і розвитку навичок розв’язання практичних задач для студентів нематематичних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному посібнику розглядаються елементи теорії множин, лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, теорія границь, диференціальне числення та його застосування. Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю прикладів і задач. Крім того, у кінці кожного розділу наведено питання для самоперевірки, 30 комплексних індивідуальних завдань, а також розв’язок варіанта індивідуального завдання. До книги включено розширений довідковий розділ з елементарної математики. У додатку наведено числові таблиці та 120 графіків раціональних, дробово-раціональних, ірраціональних і трансцендентних функцій.

 
48 74.262.8-28
З15

Задорожний, К. М.

        Завдання для контролю знань на уроках біології. 11 клас [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2012. - 64 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): розмноження організмів -- закономірності мінливості -- генотип -- індивідуальний розвиток організмів -- популяція -- екосистема -- біосфера

Анотація:   Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами курсу біології для 11 класу. Набір різних типів завдань дозволяє використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, обираючи певні завдання для індивідуальної роботи.

 
49 88.3я73-1
С81

Столяренко, О. Б.

        Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 280 с.

Рубрики: Психологія особистості

Ключові слова (ненормовані): індивідуальна психологія Адлера -- психоаналіз Фромма -- теорія Келлі -- психологія свідомості Вільяма Джемса -- особистість в радянській психології

Анотація:   Навчальний посібник розкриває різноматні підхои до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особивості ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини. Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові положення про природу особистості та розвинути навички психологічного аналізу особистості.

 
50 81.2Ук-923.22кр
С13

Савченко, І. С.

        Пунктуація сучасної української мови [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / І. С. Савченко. - Черкаси : Відлуння-плюс, 2008. - 152 с.

Рубрики: Мова українська - Пунктуація

Ключові слова (ненормовані): нормативні розділові знаки -- пунктуація складного речення -- індивідуально-авторські розділові знаки -- пунктуація речень з прямою мовою

Анотація:   У посібнику з'ясовано загальнотеоретичні питання пунктуації, подано правила вживання нормативних (безваріантних і варіантних) та індивідуально-авторських розділових знаків при різних синтаксичних одиницях.

 
51 60.6р30я73-1
С78

        Статистика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Н. Б. Кушнір [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 208 с.

Рубрики: Методика навчання статистики у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): статистичний аналіз -- модульна система навчання -- розрахунок показників -- модульний контроль -- контрольна тестова програма

Анотація:   Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни містить типову програму нормативної навчальної дисципліни, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лекційних і практичних занять, тематику самостійної та індивідуальної роботи, типові вправи та задачі, тренінгову тестову програму завдання на курсову та індивідуальну роботу та список рекомендованої літератури.

 
52 88.37я73-1
С81

Столяренко, О. Б.

        Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам'янець-Поділ. : Медобори, 2012. - 220 с.

Рубрики: Психологія особистості

Ключові слова (ненормовані): індивідуальна психологія Адлера -- психоаналіз Фромма -- теорія Келлі -- психологія свідомості Вільяма Джемса -- особистість в радянській психології

Анотація:   Навчальний посібник розкриває різноматні підхои до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особивості ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини. Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові положення про природу особистості та розвинути навички психологічного аналізу особистості.

 
53 74.580.266я73-1кр
Ф91

Фролова, Л. С.

        Фахова виробнича практика (для студентів спеціалізації "Методика спортивно-масової роботи" напряму підготовки - "Фізичне виховання" [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. С. Фролова, І. Д. Глазирін. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 84 с.

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Педагогічна практика

Ключові слова (ненормовані): методика індивідуальної роботи -- фізичне виховання в школі

Анотація:   Навчально-методичний посібник створений для методичного забезпечення викладання дисципліни "Фахова виробнича практика" для студентів спеціалізації "Методика спортивно-масової роботи" напряму підготовки - "Фізичне виховання". Представлені методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи у відповідності до завдань практики, які допоможуть студентам успішно виконати передбачені програмою розділи.

 
54 28я729кр
Б63

        Біологія людини. Загальна біологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 192 с.

Рубрики: Біологія

Ключові слова (ненормовані): речовин -- неклітинні форми життя -- віруси -- розмноження -- індивідуальний розвиток організмів -- спадковість -- біотехнології -- основи екології -- біологія людини

Анотація:   Посібник містить теоретичні відомості з наступних тем "Рівні організації живого", "Елементарний та клітинний склад організмів", "Обмін речовин та енергії", "Неклітинні форми життя", "Організований рівень організації життя", "Людина", "Індивідуальний розвиток організмів", "Спадковість", "Мінливість", "Надорганізмовий рівень організації життя", "Історичний розвиток органічного світу". Основною метою даного посібника є надання допомоги абітурієнтам у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з біології в межах програми загальноосвітньої школи.

 
55 81.2Нім-923
Н69

Нітенко, О. В.

        Німецька мова для студентів-юристів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Нітенко. - К. : КНТ, 2008. - 176 с.

Рубрики: Мова німецька

Ключові слова (ненормовані): німецька мова для юристів

Анотація:   Посібник складається з 18 уроків. Аутентичні тексти супроводжуються лексико-граматичними вправами, активний словниковий запас яких у подальшому багаторазово повторюється. Кожний урок містить завдання, призначені для самостійної та індивідуальної роботи студентів. Тексти для індивідуального опрацювання позначені зірочкою. У кінці посібника подається короткий граматичний довідник, міні-словник юридичної лексики, словник скорочень, типових для юридичної літератури, та словник географічних назв.

 
56 83.3(4Укр)5-8...2
Ш37

        Тарас Шевченко у приватному житті [Текст] : зб. наук. ст. / АН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Інститут літератури ім. Т. Шевченка, 2014. - 280 с.

Зміст:
  Сегеда С.  Зовнішність і антропологічні риси Тараса Шевченка / С. Сегеда. - С. 9-29
  Моклиця М.  Тарас Шевченко. Психологічний тип / М. Моклиця. - С. 29-65
  Марцінковський І.  "І до всього треба було ще й занедужити..." / І. Марцінковський. - С. 65-97
  Орлова Н.  "Ох, діти ! Діти! Діти ! Святая Божа благодать !" / Н. Орлова. - С. 97-119
  Наумова Н.  Жінки в житті Тараса Шевченка / Н. Наумова, С. Реп'ях. - С. 119-153
  Єрмоленко Ю.  Помешкення та місця перебування Тараса Шевченка / Ю. Єрмоленко, Н. Оробченко. - С. 153-209
  Наумова Н.  "Гроші душу холодять..." / Н. Наумова. - С. 209-227
  Наумова Н.  "Про свій одяг... турбувався дуже мало..." / Н. Наумова. - С. 227-261
  Єрмоленко Ю.  Кулінарні смаки Тараса Шевченка / Ю. Єрмоленко. - С. 261-279

Рубрики: Шевченкознавство

Ключові слова (ненормовані): індивідуальні риси Шевченка

Анотація:   Пропонована книжка містить статті "Шевченківської енциклопедії", що висвітлюють особистісні аспекти життя Тараса Шевченка. Автори статей прагнули з’ясувати індивідуальні риси психіки Шевченка, ті важливі людські якості, що виявляються у ставленні до дітей та жінок (чи любив поет дітей, якого типу жінки його приваблювали, чи був щасливий у коханні). Увагу читача мають привернути статті про зовнішність та стан здоров’я Шевченка в різні періоди його життя й – особливо – перші в шевченкознавстві спеціальні розвідки про побут і побутові уподобання поета, зокрема про таке: в яких помешканнях йому доводилося жити, який одяг він носив, яка їжа йому смакувала, як ставився до матеріальних цінностей і грошей тощо.??Для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться життєвим шляхом і творчістю Тараса Шевченка.

 
57 Ф95

Фурман, А. А.

        Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір [Текст] : монографія / А. А. Фурман. - Одеса : Видавництво ОНПУ, 2016. - 312 с.

Рубрики: Психологія особистості

Ключові слова (ненормовані): особистісний розвиток людини -- майбутній психолог -- аксіологічна психологія

Анотація:   Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню одного з найзагадковіших конструктів сучасної психології - концепту особистості, який сутнісно відображає ковітальний спосіб присутності людини у світі і цього наскрізь соціалізованого світу в засвіті її індивідуального Я. Уперше запропонована концептуальна модель ціннісно зорієнтованої особистості, що охоплює суголосся різнобічних рис-властивостей людини зі стійкою, але внутрішньо відкритою психодуховною організацією як носія і творця системи індивідуальних і суспільних вартостей, ціннісних орієнтацій, значень, смислів. Феноменологічно особистість як відеальнений спосіб життя оприявнюється в буттєвій екзистенції поєднаних модальностей у контексті проблемогенного ковітального довкілля, яке задає формат ціннісно-смислової поліфонії її присутності й самоздійснення в конкретному соціумі. Водночас буттєвий вимір її розвитку і самозреалізування містить також ноуменальний матеріал і непроявлену інтенційність персоніфікованих переживань, мотивів, учинкових дій та актів вольової поведінки. Інтегральним осереддям такої актуалізованої буттєвості є аксіосфера особистості як система полісмислових обріїв вчинкової життєактивності, що впорядковує у їїсвідомості та самосвідомості інтенційні й потенційні запити до самовизначення, самопізнання і самотворення.

 
58 83.3(4Укр)
П16

Панченко, В. Є.

        Кільця на древі / В. Є. Панченко. - Київ : Кліо, 2015. - 560 с.

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Українка Л. -- Зеров М. -- Хвильовий М. -- Яновський Ю. -- Первомайський П. -- Костенко Л. -- Холодний М. -- Андрухович

Анотація:   До нової книги літературознавця Володимира Панченка увійшли дослідження, що висвітлюють несподівані аспекти інтелектуальних біографій та творчості Лесі Українки, Миколи Зерова, Миколи Хвильового, Юрія Яновського, Леоніда Первомайського, Ліни Костенко, Миколи Холодного, Юрія Андруховича... Автора кілець на древі літератури, на древі індивідуальної творчості, на древі літератури, на древі індивідуальної творчості, на древі пізнання літератури, - і саме вона визначає наскрізний сюжет книги. Читацькій увазі запропоновано також розвідку про драматичну ситуацію в українській літературі на початку 1970-х рр., огляд літературної мазепіани та есей "Він не буде абияким чоловіком", присвячений дитячим літам генія - Тараса Шевченка.

 
59 67.405.1(4Укр)я73-1
Б79

Болотіна, Н. Б.

        Трудове право України [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Б. Болотіна. - К. : Знання, 2008. - 860 с.

Рубрики: Право трудове
Україна

Ключові слова (ненормовані): індивідуальні трудові спори -- колективне трудове право -- трудові колективи -- правовий статус профспілок -- правовий статус роботодавців -- колективний

Анотація:   У підручнику висвітлено інститути трудового права з урахуванням нових законодавчих актів України станом на 25 грудня 2007 р. У ньому розкриваються загальні положення, індивідуальне і колективне трудове право, нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства. За структурою підручник орієнтований на систему сучасного трудового права західних країн з розвиненою ринковою економікою. Поряд із аналізом національного регулювання трудових відносин висвітлюється зарубіжний досвід, а також вимоги міжнародних стандартів - конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці, Європейської соціальної хартії (переглянутої).

 
60 28.903кр
О75

        Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі [Текст] : матеріали V симпозіуму : присвяч. 75-річчю Макаренка Миколи Васильовича / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во оборони України, НДІ фізіології. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 112 с.

Зміст:
  Лизогуб В. С.  Макаренко Микола Васильович (до 75 - річного ювілею) / В. С. Лизогуб. - С. 3-6
  Алиева Т. А.  Возрастная динамика вызванных ЭЭГ - потенциалов у школьников 6 - 16 лет / Т. А. Алиева, Е. В. Эйсмонт, В. Б. Павленко. - С. 7
  Андрійчук Ю. М.  Фізична працездатність волейболістів та не тренованих хлопців 14 - 16 років / Ю. М. Андрійчук, В. В. Чижик. - С. 8
  Артеменко Б. О.  Вплив психофізіологічних функцій на якість ігрової діяльності волейболістів / Б. О. Артеменко. - С. 9
  Базілевський А. Г.  Психологічні кореляти якості ігрової діяльності баскетболістів 10 - 17 років / А. Г. Базілевський, І. Д. Глазирін. - С. 10
  Безкопильний О. П.  Факторна структура властивостей основних нервових процесів, фізичного розвитку, рухової підготовленості та вегетативних функцій в умовах навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку / О. П. Безкопильний, О. О. Безкопильний. - С. 11
  Белалов В. В.  Изменения текущей ЭЭГ у детей возрастном одного-трех с половиной лет при прослушивании речи / В. В. Белалов, Ю. О. Дягилева, В. Б. Павленко. - С. 12
  Богдановська Н. В.  Синтез оксиду азоту при адаптації серцево-судинної системи юнаків і дівчат до фізичних навантажень / Н. В. Богдановська, М. В. Маліков. - С. 13
  Болгов Д. М.  Індивідуально- типологічні характеристики студентів другого курсу медичного факультету, що змінили кліматично умови постійного проживання / Д. М. Болгов [и др.]. - С. 14
  Вареник В. В.  Роль психологічного відбору у професійному становленні фахівця оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ЦЗ) / В. В. Вареник. - С. 15
  Виноградов О. А.  Синдром поліорганної дисфункції при черепно-мозковій травмі: актуальні питання патогенезу / О. А. Виноградов. - С. 16-17
  Высочина Н. Л.  Особенности проявления психофизиологических функций у юных теннисистов / Н. Л. Высочина. - С. 17
  Воропаєв Д. С.  Особливості дослідження психофізіологічного стану підлітків / Д. С. Воропаєв. - С. 18
  Глебов А. М.  Состояние энергетического гомеостаза головного мозга белых лабораторных крыс в условиях антиортостатической гипокинезии под углом 45 в комбинации с укачиванием / А. М. Глебов, Т. П. Тананакина, Е. А. Якобсон. - С. 19
  Гозак С. В.  Вплив факторів навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах на розумову працездатність учнів / С. В. Гозак, О. Т. Єлізарова, Т. В. Станкевич. - С. 20
  Голяка С. К.  Швидкість переробки інформації як показник успішності навчання техніко-тактичним діям футболістів / С. К. Голяка, О. Б. Спринь. - С. 21
  Гуменюк Г. В.  Розвиток властивостей пам'яті фахівця у професіях типу "людина-людина" / Г. В. Гуменюк. - С. 22
  Дзюбан Ю. О.  Варіабельність серцевого ритму та центральна гемодинаміка в осіб зрілого віку з різними індивідуально-типологічними властивостями ВНД / Ю. О. Дзюбан, В. С. Лизогуб. - С. 23
  Дорофеева Е. Е.  Особенности влияния психоэмоциональной сферы на уровень спортивного мастерства / Е. Е. Дорофеева, И. В. Карпенко. - С. 24
  Злата О. А.  Вызванная электрическая активность мозга и элементный баланс в организме детей с разным уровнем психического развития / О. А. Злата, Е. В. Евстафьева, А. Г. Трибат. - С. 25
  Іванюра І. О.  Імунний, метаболічний, гармональний статус та функціональні резерви вегетативних систем організму в умовах інтенсивних фізичних тренувань / І. О. Іванюра [и др.]. - С. 26
  Ільїн В. М.  Фенотипічні і генетичні маркери у спорті і при заняттях фізичними вправами з оздоровчою спрямованістю / В. М. Ільїн. - С. 27
  Ілюха Л. М.  Вплив одорантів рослинного походження на розумову працездатність дітей середнього та старшого шкільного віку / Л. М. Ілюха. - С. 28
  Ісаченко В. І.  Особливості копінг поведінки молодих спеціалістів мнс у стресогенних ситуаціях / В. І. Ісаченко. - С. 29
  Йолтухівський М. В.  Просторово-часова організація ходьби в осіб юнацького віку з різним темпераментом / М. В. Йолтухівський [и др.]. - С. 30
  Калиниченко І. О.  Особливості тижневої динаміки розумової працездатності учнів навчальних закладів різного типу / І. О. Калиниченко, Л. Л. Дяченко. - С. 31
  Калиниченко І. О.  Вегетативне забезпечення розумової працездатності дітей молодшого шкільного віку / І. О. Калиниченко, О. О. Скиба. - С. 32
  Коваленко С. О.  Варіабельність серцевого ритму при розумовому навантаженні у чоловіків та жінок 18 -20 років / С. О. Коваленко [и др.]. - С. 33
  Кожемяко Т. В.  Варіабельність серцевого ритму у осіб з різним рівнем індивідуально-типологічних властивостей ВНД за умов різного темпу пред'явлення інформації / Т. В. Кожемяко, В. С. Лигозуб, С. В. Фуртатова. - С. 34
  Козачук Н. О.  Психофізіологічні особливості прояву креативності студентів / Н. О. Козачук [и др.]. - С. 35
  Кокун О. М.  Динаміка формування професійної спрямованості та компетентності студентів, які опанують професії типу "людина-людина" / О. М. Кокун. - С. 36
  Конарева И. Н.  Взаимосвязь эмпатии с характеристиками текущей ЭЭГ / И. Н. Конарева. - С. 37
  Конарева И. Н.  Отражение мотивационных свойств личности в показателях кардиоинтервалографии / И. Н. Конарева. - С. 38
  Коробейнікова Г. В.  Вікові особливості сприйняття та переробки інформації у спортсменів в умовах психоемоційних навантажень / Г. В. Коробейнікова, Л. Г. Коробейнікова, В. В. Аксютин. - С. 39
  Коробейніков Г. В.  Особливості функціональної асиметрії мозку у єдиноборців високої кваліфікації / Г. В. Коробейніков, Л. Г. Коробейнікова, Т. О. Курганова. - С. 40
  Коробейніков Г. В.  Діагностика функціональних станів системи автономної регуляції ритму серця у спортсменів / Г. В. Коробейніков, Коробейнікова Л. Г., С. В. Орлюк. - С. 41
  Коробейніков Г. В.  Психофізіологічний стан та мотивація у спортсменів високої кваліфікації / Г. В. Коробейніков [и др.]. - С. 42
  Коробейнікова Л. Г.  Вікові особливості сприйняття та переробки інформації у спортсменів в умовах психоемоційних навантажень / Л. Г. Коробейнікова, М. Ю. Макарчук. - С. 43
  Корольчук В. М.  Психодіагностика первинної стресостійкості за методиками оцінки властивостей нервової системи / В. М. Корольчук. - С. 44
  Корольчук М. С.  Порівняльний аналіз психофізіологічних показників стресостійкості у досвідчених, малодосвідчених і недосвідчених рятувальників / М. С. Корольчук. - С. 45
  Котлярова А. Б.  Роль ІФ - чутливих Са - каналів у Са - сигналізації у секторних клітинах зовнішньоорбітальної сльозової залози щура / А. Б. Котлярова, В. В. Манько. - С. 46
  Кравченко Ю. В.  Особливості адаптації до учбового процесу та довготривалій гіпоксії учнів старших класів в Баксиканській ущелині / Ю. В. Кравченко, Ф. Х. Бічекуєва, В. І. Портніченко. - С. 47
  Криворучко М. Е.  Особенности физического развития девочек периода второго детства / М. Е. Криворучко. - С. 48
  Кружева Т. В.  До проблеми прояву темпериментальних властивостей в процесі професійного становлення особистості / Т. В. Кружева. - С. 49
  Куценко Т. В.  Прояв комбінованого та емоційного ефектів Струпа в залежності від статі і право-ліворукості / Т. В. Куценко, С. В. Соловйова, А. С. Лозовська. - С. 50
  Латіна Г. О.  Зв'язок професійного вигорання з показниками варіабельності серцевого ритму вчителів / Г. О. Латіна. - С. 51
  Лизогуб В. С.  Закономірності онтогенезу психофізіологічних функцій / В. С. Лизогуб, М. В. Макаренко. - С. 52
  Лила Н. Л.  Когнитивная сфера и индивидуально-типологические особенности студентов - медиков / Н. Л. Лила, Д. М. Болгов. - С. 53
  Лисенко О. М.  Оптимізація фізіологічної реактивності організму спортсменів як основа адаптації до фізичних навантажень різного характеру / О. М. Лисенко. - С. 54
  Лурін І. А.  Зв'язок параметрів еег з властивостями нервових процесів та їх вікові зміни / І. А. Лурін [и др.]. - С. 55
  Любченко Н. В.  Динаміка зміни альфа-ритму на електроенцефалограмі головного мозку студентів під час їх навчальної діяльності / Н. В. Любченко. - С. 56
  Ляшенко В. П.  Гендерные особенности психофизиологических адаптационных реакций студентов к стандартной информационной нагрузке / В. П. Ляшенко [и др.]. - С. 57
  Ляшенко В. П.  Механизмы вегетативного обеспечения мыслительной деятельности у студенток-спортсменок естественных специальностей / В. П. Ляшенко [и др.]. - С. 58
  Макаренко М. В.  Властивості нейродинамічних та сенсомоторних функцій у дітей раннього шкільного віку ( лонгітудинальні обстеження) / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб. - С. 59
  Мацейко І. І.  Вплив властивостей основних нервових процесів на успішність навчання дітей середнього шкільного віку / І. І. Мацейко. - С. 60
  Мацях Н. І.  Дихання ізольованих мітохондрій гепатоцитів за перфузії печінки інгібітором транспортувальних Са2+ - АТФаз еозином Y / Н. І. Мацях, О. В. Іккерт, В. В. Манько. - С. 61
  Міщук Д. М.  Особливості нейродинамічних функцій зв'язуючих у волейболі / Д. М. Міщук. - С. 62
  Моісеєнко Є. В.  Дослідження психофізіологічних функцій зимівників на антарктичній станції Академік Вернадський / Є. В. Моісеєнко [и др.]. - С. 63
  Моренко А. Г.  Індивідуальні особливості коркових активаційних процесів у чоловіків під час зниження стереотипності слухомоторної діяльності / А. Г. Моренко, О. С. Павлович, Л. О. Шварц. - С. 64
  Незавитина Т. С.  Психофизиология стрессоустойчивости операторов-судоводителей / Т. С. Незавитина, Л. М. Шафран. - С. 65
  Нехорошкова Ю. В.  Дослідження діяльності регуляторних систем та їх корелятів у пожежних - рятувальників / Ю. В. Нехорошкова. - С. 66
  Плетнецкая А. В.  Индивидуальные особенности спортсменов, специализирующихся на марафонских дистанциях в скоростном беге на роликовых коньках / А. В. Плетнецкая. - С. 67
  Поляков О. А.  Психофізіологічні функції і працездатність людини в етагенезі / О. А. Поляков. - С. 68
  Пономаренко Д. Г.  Вплив хронічного вживання суміші обсмажених кавових зерен на основі показники електроміограми щурів / Д. Г. Пономаренко, Т. Г. Чаус. - С. 69
  Пустовалов В. О.  Зв'язок нейродинамічних функцій з проявом спритності хлопців середнього шкільного віку / В. О. Пустовалов [и др.]. - С. 70
  Рибалко А. В.  Зміни стану серцево-судинної системи за різних умов офтальмофотостимуляції у молодих чоловіків / А. В. Рибалко, С. О. Коваленко. - С. 71
  Ровная О. А.  Влияние скоростно-силовой нагрузки на функциональное состояние нервно-мышечной системы спортсменок синхронного плавания / О. А. Ровная. - С. 72
  Ровний А. С.  Психосенсорні кореляти як механізм управління точнісними рухами людини / А. С. Ровний, В. А. Ровний. - С. 73
  Сарафинюк Л. А.  Самоорганізація різних систем організму осіб зрілого віку з зоровою паталогією / Л. А. Сарафинюк, І. В. Удовенко. - С. 74
  Світозарова С. В.  Аналіз емпіричних результатів дослідження проявів професійного здоров'я у працівників локомотивних бригад / С. В. Світозарова. - С. 75
  Сергієнко Ю. П.  Формування професійної психофізіологічної готовності майбутнього офіцера ЗСУ / Ю. П. Сергієнко, А. М. Андрєянов. - С. 76
  Сисоєнко Н. В.  Особливості динаміки психофізіологічних показників учнів спеціалізованих класів з хронічними захворюваннями та високим рівнем невротизації під впливом навчального навантаження / Н. В. Сисоєнко [и др.]. - С. 77
  Смєла Ю. В.  Динаміка показників осмотичної резистентності еритроцитівза умов хронічного впливу стресу різної етіології / Ю. В. Смєла, Т. Г. Чаус, С. М. Лукашов. - С. 78
  Солдатов С. В.  Аналіз сучасних теоретичних поглядів на психологічний стрес та прояви його наслідків / С. В. Солдатов. - С. 79
  Супранович В. О.  Статеві особливості факторної структури тактичного мислення футболістів / В. О. Супранович, І. Д. Глазирін. - С. 80
  Таровик Н. О.  Функціональний стан системи вегетативної регуляції ритму серця у підлітків з різним рівнем рухової активності / Н. О. Таровик, Г. В. Коробейніков. - С. 81
  Ткченко В. С.  Эффективность функционирования кардиореспираторной системы велосипедистов в гонке с раздельным стартом в зависимости от посадки / В. С. Ткченко. - С. 82
  Томаревська О. С.  Особливості когнітивних функцій в осіб старшого віку / О. С. Томаревська, О. А. Поляков. - С. 83
  Федорчук О. Ю.  Характеристика реакції вибору дій при моделюванні командних взаємодій у студентів із різними типами соціальної спрямованості / О. Ю. Федорчук [и др.]. - С. 84
  Федорчук С. В.  Асиметрія змін температури лівої і правої барабанної перетинки впродовж виконання вправ на уявну ротацію / С. В. Федорчук [и др.]. - С. 85
  Федорчук С. В.  Увага при виконанні математичних завдань у собі різної статі / С. В. Федорчук [и др.]. - С. 86
  Філімонова Н. Б.  Вейвлет - аналіз динаміки активності головного мозку при тестуванні оперативної пам'яті чоловіків при підвищенні складності вербального завдання / Н. Б. Філімонова [и др.]. - С. 87
  Філіпов М. М.  Вплив занять вітрильним спортом на психофізіологічний стан спортсменів / М. М. Філіпов. - С. 88
  Філіпов М. М.  Психофізіологічні зміни функціонального стану студенток в процесі фізичної підготовки / М. М. Філіпов, Г. В. Клименко. - С. 89
  Хміляр О. ф.  Методи реєстрації жестового вираження / О. ф. Хміляр. - С. 90
  Чайковський Д. Й.  Фізична працездатність учнів 3-іх класів з різними темпами біологічного розвитку / Д. Й. Чайковський. - С. 91
  Чаус Т. Г.  Влияние длительного введения кофеина на основные показатели электрической активности гиппокампа / Т. Г. Чаус, В. П. Ляшенко, Л. В. Калюжная. - С. 92
  Черкас Л. І.  Залежність функціонального і психофізіологічного станів у спортсменів вищої кваліфікації від ступеню поточної і хронічної втоми / Л. І. Черкас. - С. 93
  Черненко Н. П.  Механізми регуляції серцевого ритму та гемодинаміки головного мозку у людей з різними типологічними властивостями ВНД / Н. П. Черненко, Ф. Ф. Боєчко. - С. 94
  Чернозуб А. А.  Зміни рівня тестостерону в крові юнаків в процесі довготривалих занять атлетизмом / А. А. Чернозуб. - С. 95
  Чижик В. В.  Функціональні особливості варіабельності серцевого ритму в учнів сільських та міських шкіл / В. В. Чижик, В. І. Гордійчук. - С. 96
  Чижик В. В.  Розвиток сенсомоторних реакцій у підлітків з затримкою психічного розвитку / В. В. Чижик, В. І. Довгаль. - С. 97
  Чікіна Л. В.  Вклад різних психофізіологічних функцій у чоловіків та жінок в результати їх діяльності за оптимальних та екстремальних умов / Л. В. Чікіна [и др.]. - С. 98
  Чумаева Ю. В.  Влияние возрастных изменений психофизиологических функций на профессионально важные качества операторов энергосистем / Ю. В. Чумаева, А. л. Стадник, Э. М. Псядло. - С. 99
  Чумаченко О.Ю.  Ультраструктурний стан меланотропних клітин проміжної частки гіпофіза в умовах тривалої дії нітратів питної води / О. Ю. Чумаченко, І. М. Рожков, В. М. Гордієнко. - С. 100
  Шафран Л. М.  Роль тревожности в формировании профессионально важных качеств у курсантов морских вузов / Л. М. Шафран [и др.]. - С. 101
  Шевчук Т. Я.  Центральна геодинаміка та рівень фізичного стану у спортсменів, які займаються різними видами спорту / Т. Я. Шевчук, О. Р. Дмитроца, А. П. Сокол. - С. 102
  Шмалєй С. В.  Стан гуморальної ланки імунітету дітей з вадами аналізаторних систем / С. В. Шмалєй, О. Р. Костенко, І. В. Редька. - С. 103
  Юрченко А. В.  Вікова динаміка професійно-важливих для діяльності в особливих умовах психофізіологічних показників СБ України / А. В. Юрченко, О. В. Нічик, В. М. Панченко. - С. 104
  Юхименко Л. І.  Особливості церебральної геиодинаміки осіб з різним рівнем функціональної рухливості нервових процесів під час переробки зорової інформації / Л. І. Хименко, В. С. Лизогуб, С. М. Хоменко. - С. 105

Рубрики: Фізіологія людини

Анотація:   Матеріали присвячені проблемам формування і становлення власностей вищої нервової діяльності, вегетативних функцій в процесі індивідуального розвитку, особливостям психофізіологічних функцій в онтогенезі.

 
61 76.02я73-1
Ж92

        Журналістський фах: газетно-журнальне виробництво [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Журналістика" / кол. авт.: Т. О. Приступенко, О. С. Зоріна, Р. В. Радчик [та ін.] ; за ред. - К. : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2012. - 331 с.

Рубрики: Журналістика - Газетно-журнальне виробництво

Ключові слова (ненормовані): жанри -- жанри сатиричної публіцистики -- журналістське розслідування -- репортерський практикум -- реклама на газетних сторінках -- індивідуальний стиль журналіста

Анотація:   У навчальному посібнику колективу авторів кафедри періодичної преси Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка розглядаються найважливіші питання організації газетно-журнального виробництва. Значна увага приділяється проблемам свободи слова, правової регламентації функціонування мас-медіа. Також порушуються питання професійних стандартів у журналістиці, журналістських методів пошуку і збирання інформації, організації роботи редакції. Викладено головні аспекти теорії і практики жанрології, візуальної інформації та реклами, індивідуального стилю журналіста на газетних і журнальних сторінках.

 
62 74.244.6я73-1
О75

        Основи інклюзивної освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, І. О. Білозерська [та ін.] ; за заг. ред. А. - К. : А.С.К., 2012. - 307 с.

Рубрики: Освіта середня - Інклюзивна освіта

Ключові слова (ненормовані): інклюзивне навчання -- модифікація курикулуму -- адаптація курикулуму -- індивідуальний навчальний план -- оцінювання учнів -- інструментарій оцінювання -- диференційоване викладання

Анотація:   У навчально-методичному посібнику представлено теоретико-методологічні, нормативно-правові та організаційно-методичні засади інклюзивної освіти. Висвітлюються питання диференційованого викладання та оцінювання навчальних досягнень та розвитку дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі; взаємодії з різнопрофільними фахівцями та батьками дітей з особливими потребами; адаптації/модифікації курикулуму й методики викладання; розроблення індивідуальних навчальних планів та програм для дітей з особливими освітніми потребами на основі визначення їхніх потреб тощо. Для поглибленого вивчення пропонуються корисні ресурси, які складають сучасні наукові матеріали зарубіжних вчених, зокрема, канадських.

 
63 74.264.5
В42

        Відкриті та нестандартні уроки біології у 11 класі [Текст] : навч.-метод. посіб. / гол. ред., упоряд. К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2006. - 223 с.

Рубрики: Методика навчання біології - Нестандартний урок

Ключові слова (ненормовані): спадковість організмів -- мінливість організмів -- розмноження організмів -- індивідуальний розвиток організмів

Анотація:   Матеріал з курсу біології в 11 класі є досить складним. Але розуміння учнями основ генетики, екології, еволюції та індивідуального розвитку організмів конче потрібно для збереження їхнього здоров'я та формування активної соціальної позиції. Полегшити цю складну справу допоможуть розробки досвідчених учителів, представлені в цьому посібнику. В ньому наведено як класичні, так і нестандартні варіанти їх проведення. Це дозволяє використовувати різноманітні підходи до вивчення матеріалів різних тем відповідно до рівня підготовки конкретних класів.

 
64 65.012.1р30я73-1
К43

Кирилюк, Є. М.

        Мікроекономіка [Текст] : навчально-методичний посібник / Є. М. Кирилюк. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 161 с.

Рубрики: Мікроекономіка

Ключові слова (ненормовані): прикладні дисципліни -- плани лекцій -- матеріали до вивчення тем -- самостійна робота студентів -- індивідуальні навчально-дослідницькі завдання

Анотація:   Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, вміщено плани лекцій і семінарських (практичних) занять, матеріал щодо набуття та закріплення знань (самостійна робота, контрольні запитання, індивідуально-дослідні завдання), методичні рекомендації до оцінювання знань студентів.

 
65 65.246.95р30я73-1кр
С40

Сисоєнко, Н. В.

        Організація самостійної роботи студентів при вивченні курсу "Охорона праці в соціально-педагогічній сфері" [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Сисоєко, Л. З. Пакушина. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 103 с.

Рубрики: Методика навчання курсу охорони праці в соціально-педагогічній сфері

Ключові слова (ненормовані): тестові завдання по охороні праці -- індивідуальні роботи студентів

Анотація:   Мета даного посібника - оптимальна організація самостійної навчальної діяльності студентів при опануванні курсу. Для цього пропонуються загальні рекомендації щодо вивчення курсу, методичні матеріали та рекомендації до практичних робіт, комплект навчальних тестових завдань до різних тем курсу, а також основні вимоги та рекомендації до виконання індивідуальної роботи.

 
66 81.2Ук-922.7
Ш37

Шевчук, С. В.

        Ділове мовлення. Модульний курс [Текст] : підруч. для проф.-техн. закл. освіти / С. В. Шевчук. - К. : Літера, 2003. - 446 с.

Рубрики: Мова українська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): ділове мовлення -- модульний курс -- стилістика -- усне ділове спілкування

Анотація:   Підручник , побудований за модулями, відповідає програмі і сприятиме засвоєнню учнями знань з ділового мовлення в повному обсязі. Кожен модуль містить теоретичний, практичний блоки, блок індивідуальних домашніх завдань, запитань і завдань для сомоконтролю, а також блок тестових завдань і контрольний блок. Найрізноманітніші завдання допоможуть учням вправно використовувати потрібні мовні конструкції, правильно будувати речення, грамотно оформляти різні документи. Основну увагу зосереджено на практичних та індивідуальних завданнях.

 
67 88.3я73-5
П22

Пашукова, Т. І.

        Практикум із загальної психології / Т. І. Пашукова, А. І. Допіра, Г. В. Дьяконов ; за ред. : Т. І. Пашукової. - К. : Знання, 2006. - 203 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): ять -- увага -- процеси цілепокладання -- емоційно-вольові процеси -- індивідуально-психологічні особливості особистості -- темперамент -- характер -- здібності -- особистість

Анотація:   У пропонованому посібнику наводиться комплекс методик, що дають змогу здійснювати дослідження індивідуальних особливостей фукціонування психічної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. За змістом посібник відповідає програмі курсу "Загальна психологія" для студентів педагогічних університетів, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Авторам удалося в стислій формі систематизувати матеріал, подати його з позиції сучасних методологічних підходів і зробити доступним для читача. Посібник устаткований списком рекомендованої літератури.

 
68 88.3 я73-1
М17

Максименко, С. Д.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посібник / С. Д. Максименко. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): ять -- емоційно-вольові процеси -- воля -- емоції і почуття -- індивідуально-психологічні особливості особистості -- темперамент -- здібності -- характер

Анотація:   У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливотсі особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування. Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації.

 
69 74.204.2 я73-1
П24

        Педагогічна майстерність [Текст] : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. ; за ред. : І. А. - К. : Богданов А. М., 2008. - 376 с.

Рубрики: Освіта середня - Педагогічна майстерність

Ключові слова (ненормовані): індивідуальні бесіди -- мовлення вчителя -- комунікативна поведінка вчителя -- педагогічне мистецтво -- індивідуальна педагогічна бесіда -- урок-діалог -- діалогова

Анотація:   Підручник є невід'ємною частиною дидактичного комплексу "Педагогічна майстерність" - цілісного дослідження з проблем творчої діяльності вчителя. Це третє доповнене видання книжки. У теоретичному курсі висвітлено сутність, природу і складники педагогічної майстерності. В лабораторно-практичних заняттях розкрито шляхи опанування її секретами. Система особистісно зорієнтованого навчання вчителя, розроблена авторами, становить оригінальну технологію формування готовності педагога до професійного самовдосконалення й саморозвитку, а через нього - до продуктивної педагогічної діяльності.

 
70 22.21я73-4
Т33

        Теоретична механіка [Текст] : збірник задач : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. С. Апостолюк, В. М. Воробйов, Д. І. Ільчишина [та ін.] ; за ред. : М. А. - К. : Техніка, 2007. - 399 с.

Рубрики: Механіка - Динаміка

Ключові слова (ненормовані): система збіжних сил -- абсолютно тверде тіло -- плоскі ферми -- кінематика -- кінематика точки -- рух твердого тіла -- динаміка

Анотація:   Наведено короткі теоретичні відомості, методику та приклади розв'язування задач, задачі самостійного розв'язування та індивідуальні розрахункові завдання. Збірник містить розв'язок більше ста прикладів, десять індивідуальних розрахункових завдань і більше трьохсот задач для самостійного розв'язування.

 
71 88.3 я73-1
М17

Максименко, С. Д.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 271 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): сприймання -- мислення -- уява -- теорія пам'яті -- емоційно-вольові процеси -- індивідуально-психологічні особливості -- темперамент -- здібності -- характер

Анотація:   У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування.

 
72 88.834.01я73-1
І60

        Індивідуалізація виховання дошкільника [Текст] : навч. посіб. для педагогів, психологів, вихователів дит. дошкільних закл., батьків / С. О. Ладивір [та ін.]. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 152 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія дошкільного віку

Ключові слова (ненормовані): особистісно-емоційна сфера дошкільника -- поведінка дитини -- пізнавальна діяльність дошкільника -- комунікація дитини -- дошкільник і оточення -- творче

Анотація:   У навчальному посібнику представлено психологічну характеристику індивідуальних відмінностей розвитку дітей дошкільного віку у специфічно дитячих видах діяльності та індивідуальні прояви особистісної, емоційної, пізнавальної, комунікативної сфери дитини. Розглядається система виховних впливів на дитину при особистісно орієнтованому підході.

 
73 28.903кр
О75

        Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі [Текст] : матеріали симпозіуму до 100-річчя з дня народж. В. О. Трошихіна / НАН України, МОН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. - 136 с.

Зміст:
  Лизогуб В. С.  До 100-річчя з дня народження В. О. Трошихіна / В. С. Лизогуб, В. М. Києнко, М. В. Макаренко. - С. 3-12
  Вареник В. В.  Шляхи формування надійності оперативників-рятувальників служби цивільного захисту населення / В. В. Вареник. - С. 16
  Глазиріна С. І.  Особливості біологічного дозрівання дітей раннього періоду онтогенезу / С. І. Глазиріна, І. Д. Глазирін, В. М. Глазиріна. - С. 18
  Ілюха Л. М.  Електрофізіологічне дослідження функціональної активності нюхових луковиць у представників класу ссавці / Л. М. Ілюха. - С. 32
  Каленіченко О. В.  Центральна гемодинаміка та фазова структура серцевого циклу у студентів -спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу / О. В. Каленіченко. - С. 35
  Коваленко С. О.  Особливості центральної гемодинаміки та варіабельності серцевого ритму осіб з різним рівнем рухливості нервових процесів / С. О. Коваленко, М. В. Макаренко, С. І. Токар. - С. 40-41
  Кожемяко Т. В.  Показники серцевого ритму осіб з різною працездатністю головного мозку / Т. В. Кожемяко. - С. 41
  Кудій Л. І.  Рівень серцево-дихального синхронізму в стані спокою та при дозованих навантаженнях в осіб з різною частиною дихання / Л. І. Кудій. - С. 51
  Лизогуб В. С.  Центральна гемодинапміка в стані спокою у людей з різною функціональною рухливістю нервових процесів / В. С. Лизогуб, М. В. Макаренко. - С. 59
  Макаренко М. В.  Швидкість центральної обробки інформації як показник індивідуальних відмінностей між людьми / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб. - С. 66
  Меньших О. Е.  Вікова динаміка становлення психофізіологічних функцій учнів страшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку / О. Е. Меньших. - С. 74
  Петренко Ю. О.  Особливості формування психофізіологічних функцій дітей 7 - 10 років / Ю. О. Петренко. - С. 84
  Підгорний В. К.  Масаж, як одна із ефективних оздоровчих технологій / В. К. Підгорний. - С. 87
  Пустовалов В. О.  Нейродинамічні та психічні функції в учнів середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку / В. О. Пустовалов, Г. В. Зганяйко. - С. 92
  Соколенко С. В.  Роль генетичних детермінант крові у реалізації адаптації показників імунної системи студентської молоді до психоемоційного навантаження / С. В. Соколенко, В. Л. Соколенко. - С. 99
  Філоненко М. М.  Механізми моделюваннянейронів / М. М. Філоненко. - С. 105
  Фуртатова С. В.  Зміни психофізіологічного року протягом навчального року / С. В. Фуртатова, М. Г. Мартиненко, Л. М. Хоменко. - С. 107
  Харченко Д. М.  Психофізіологічні особливості осіб із психосоматичними розладами / Д. М. Харченко. - С. 109-110
  Хоменко С. М.  Вегетативне забезпечення розумової діяльності різної тривалості учнів молодшого шкільного віку / С. М. Хоменко. - С. 111
  Черненко Н. П.  працездатність головного мозку при переробці інформації різної складності та її вегетативне забезпечення у людей з різним рівнем функціональної рухливості / Н. П. Черненко. - С. 114
  Юхименко Л. І.  Психофізіологічні пріоритети оптимізації навчання в умовах євроінтеграції / Л. І. Юхименко. - С. 127

Ключові слова (ненормовані): вища нервова діяльність -- онтогенез

Анотація:   Матеріали присвячені проблемам формування і становлення властивостей вищої нервової діяльності, вегетативних функцій в процесі індивідуального розвитку, особливостям психофізіологічних функцій в онтогенезі.

 
74 74кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 75 Серія Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 176 с.

Зміст:
  Бондаренко О. М.  Розвиток здравотворчих ідей в стародавні часи / О. М. Бондаренко. - С. 3-7
  Бакланова М. Л.  Полікультурний аспект інноваційних методів навчання при підготовці спеціалістів комп'ютерних наук / М. Л. Бакланова. - С. 8-13
  Береза В. О.  Особливості стимулювання мовленнєво-розумової активності студентів при навчанні практичної граматики англійської мови / В. О. Береза. - С. 13-17
  Василенко М. П.  Речевые ситуации и коммуникативная деятельность учителя: компоненты анализа / М. П. Василенко. - С. 18-22
  Войцях Т. В.  Вивчення проблем комунікативної культури та психічних відхилень у поведінці дітей із проблемних сімей / Т.В. Войцях. - С. 23-25
  Войцях Т. В.  Готовність педагога до управління виховним процесом / О. В. Волошенко. - С. 26-29
  Герасимова І. В.  Формування особистості першокурсників в період їх адаптації до умов навчання у ВНЗ / І. В. Герасимова. - С. 30-32
  Герасимова Н. Є.  Соціально-психологічна адаптація студентів до умов навчання у ВНЗ / Н. Є. Герасимова. - С. 32-35
  Глазиріна В. М.  Роль комунікативних бар'єрів у спілкуванні студентської молоді / В.М. Глазиріна. - С. 35-37
  Гнезділова К. М.  Формування операційної компоненти готовності майбутнього вчителя математики до реалізації наступності навчання у загальноосвітній і вищій школі / К. М. Гнезділова. - С. 38-42
  Голуб С. В.  Використання інструментарію інформаційного моделювання для формування творчої особистості / С. В. Голуб, Л. В. Семененко. - С. 43-45
  Гора О. В.  Розвиток професійної освіти на Кіровоградщині (ХХ - початок ХХІ століть) / О. В. Гора. - С. 45-52
  Горбач Г. М.  Роль мовленнєвої культури в процесі ефективного спілкування вчителя з учнями / Г. М. Горбач. - С. 53-55
  Даниленко М. В.  Залучення студентів педагогічного вузу до духовних загальнолюдських цінностей / М. В. Даниленко, І. Г. Мельниченко. - С. 56-64
  Демиденко Т. М.  Формування творчої особистості вчителя у процесі підготовки до інноваційної педагогічної діяльності / Т. М. Демиденко. - С. 64-67
  Демченко С. О.  Структура професійно-педагогічної компетентності викладача спеціальних технічних дисциплін / С. О. Демченко. - С. 68-74
  Зав'ялова Л. І.  Модернізація післядипломної освіти педагогічних кадрів США, як провідної складової неперервної освіти / Л. І. Зав'ялова. - С. 74-77
  Зобенько Н. А.  Профілактика наркоманії серед підлітків в діяльності соціально-психологічної служби / Н. А. Зобенько [и др.]. - С. 78-84
  Коваль О. М.  Психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання / О. М. Коваль. - С. 85-89
  Коломиец Е. Г.  Формирование духовно моральной личности / Е. Г. Коломиец. - С. 90-92
  Коновальчук В. І.  До проблеми психологічного здоров'я особистості (глибинно психологічний аспект) / В.І. Коновальчук. - С. 93-98
  Король В. М.  Спілкування в системі педагогічної діяльності вчителя / В. М. Король. - С. 99-103
  Кузьменко Г. О.  Забезпечення психічного здоров'я студентів на засадах досвіду аналітичної психології / Г. О. Кузьменко. - С. 104-107
  Куліш І. М.  Спрямованість навчального процесу на збереження здоров'я студентів / І. М. Куліш. - С. 108-113
  Майборода Г. Я.  Соціалізація особистості: педагогічний аспект / Г. Я. Майборода. - С. 113-117
  Махиня Н. В.  Система професійної підготовки вчителя у Німеччині: тенденції становлення та розвитку / Н. В. Махиня. - С. 117-120
  Мойсеєнко Р. М.  Формування індивідуальності майбутнього вчителя в процесі індивідуальної роботи / Р. М. Мойсеєнко. - С. 121-124
  Мотирьов В. В.  Проблема множинності інтелекту в навчанні іншомовного спілкування / В. В. Мотирьов. - С. 125-128
  Мошенська Л. В.  Твори образотворчого мистецтва як метод дослідження несвідомої сфери психіки / Л. В. Мошенська. - С. 128-133
  Некоз І. В.  Рівні розвитку пізнавальних інтересів студентів та методики їх діагностики / І. В. Некоз. - С. 133-137
  Пакушина Л. З.  Дисципліни медико-соціального спрямування як засіб формування здорового способу життя майбутніх педагогів / Л. З. Пакушина. - С. 137-141
  Попова М. С.  Розвиток творчого потенціалу учнів підліткового віку шляхом комплексу мистецтв / М. С. Попова. - С. 141-145
  Пульбере В. А.  Глобализация и проблемы образования / В. А. Пульбере. - С. 145-147
  Савченко О. П.  Еволюція розвитку підходів до організації процесу навчання іноземними мовами / О. П. Савченко. - С. 148-155
  Титаренко Л. М.  Ділові ігри як засіб формування екологічної компетентності студентів університетів / Л. М. Титаренко. - С. 155-159
  Чемерис І. М.  Теоретико-методологічні аспекти використання масово-комунікаційних джерел в практиці навчання іноземної мови майбутніх журналістів / І. М. Чемерис. - С. 160-164
  Числова Є. А.  Проблема формування системного мислення учнів і студентів у сучасній педагогіці / Є. А. Числова. - С. 165-171

Рубрики: Педагогіка

Ключові слова (ненормовані): здоров'я особистості -- профілактика наркоманії -- дистанційне навчання -- аналітична психологія -- соціалізація особистості -- індивідуальна робота -- системне мислення учнів

Анотація:   Матеріали "Вісника" присвячені проблемам організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи: особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів, неприривність професійної освіти та ін.

 
75 74.202.0кр
П84

        Профільне навчання: проблеми, перспективи, шляхи реалізації [Текст] : матеріали всеукр. наук.-метод. конф., 6-8 квіт. 2011 року, м. Черкаси / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Ін-т педагогіки АПН України [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 224 с.

Зміст:
  Бурда М. І.  Наукові засади побудови підручників з геометрії для старшої профільної школи / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. - С. 3-6. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Савченко В. В.  Педагогическое руководство допрофильной подготовкой учащихся / В. В. Савченко. - С. 7-13
  Лов'янова І. В.  Профільне навчання старшокласників: стан розробки та проблеми впровадження / І. В. Лов'янова. - С. 14-17
  Пашко Л. Ф.  Профільне навчання у контексті акмеологічної освіти та сучасних інноваційних технологій / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Колос. - С. 18-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сотніченко І. І.  Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у профільній школі / І. І. Сотніченко. - С. 23-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Остапенко Н. М.  Особливості методики навчання української мови у профільній школі / Н. М. Остапенко. - С. 27-29
  Коробченко Л. В.  Модель профільного навчання з індивідуальними освітніми траєкторіями / Л. В. Коробченко. - С. 30-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глобін О. І.  Дидактичні засади реалізації компетентнісного підходу до навчання математики / О. І. Глобін. - С. 34-36
  Мартыненко О. О.  Психологическое сопровождение профориентационной работы и профильного обучения в современной школе / О. О. Мартыненко. - С. 37-39. - Библиогр. в конце ст.
  Кудіна Ж. Л.  Організація психологічного супроводу профільного навчання з індивідуальними освітніми траєкторіями / Ж. Л. Кудіна. - С. 40-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будяк Л. В.  Актуальні проблеми допрофільної підготовки / Л. В. Будяк. - С. 43-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вовк О. Є.  Основні складові психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки і профільного навчання в сучасній школі / О. Є. Вовк, І. М. Шаханова. - С. 48-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Власюк Г. І.  Розвиток особистості в умовах багатопрофільної спеціалізації / Г. І. Власюк. - С. 51-53
  Чопко С. А.  Типові проблеми реалізації профільного навчання в старшій школі / С. А. Чопко, К. І. Полянська. - С. 54-57
  Акуленко І. А.  Метод проектів як спосіб активізації творчих і розумових здібностей учнів класів економічного профілю / І. А. Акуленко, Ю. В. Коваль. - С. 58-61
  Богатирьова І. М.  Індивідуальні програми навчання з математики / І. М. Богатирьова. - С. 62-65
  Лещенко З. М.  Психологічний супровід профільного навчання в гімназії / З. М. Лещенко, Н. В. Степанець. - С. 66-71
  Скорик В. В.  Допрофільна підготовка як передумова профільного самовизначення учнів / В. В. Скорик. - С. 72-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пенькова В. Г.  Допрофільне навчання - основа професійного самовизначення учнів / В. Г. Пенькова. - С. 75-78
  Маркевич В. А.  Індивідуальний маршрут старшокласника ХХІ століття - лідерський маршрут / В. А. Маркевич. - С. 79-84
  Солодкий С. В.  Із досвіду роботи з впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання у Верхняцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 / С. В. Солодкий. - С. 85-88
  Мельник А. Р.  Моделювання організації профільного навчання в сільських загальноосвітніх школах / А. Р. Мельник, С. В. Дружук. - С. 89-93
  Шидлаускас Н. М.  Шляхи реалізації профільного навчання в Жовнинському НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" / Н. М. Шидлаускас. - С. 94-98
  Левечнко Л. С.  Організація допрофільного та профільного навчання в Яснозірській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської області / Л. С. Левечнко. - С. 99-106
  Наконечнюк В. В.  Профільне навчання в однокомплектній школі / В. В. Наконечнюк. - С. 107-112
  Загородня Н. Г.  З організації Шполянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5(з досвіду роботи) / Н. Г. Загородня. - С. 113-115
  Бойко В. В.  Шляхи реалізації профільного навчання в сільській школі / В. В. Бойко. - С. 116-118
  Пісківець Т. Д.  Навчально-виховне середовище розвитку і саморозвитку особистості учня у профільній школі / Т. Д. Пісківець. - С. 119-120
  Даниленко Л. І.  Сучасні освітні технології у профільному навчанні біології / Л. І. Даниленко. - С. 121-124
  Чашечнікова О. С.  Дистанційний конкурс з математики для учнів класів нематематичних профілів / О. С. Чашечнікова, Л. Г. Чашечнікова, І. В. Шишечко. - С. 125-130
  Акуленко І. А.  Розробка курсу за вибором для класів економічного профілю / І. А. Акуленко, С. О. Пальчик. - С. 131-134
  Ващук О. В.  Міжпредметні зв'язки як засіб оптимізації профільної освіти / О. В. Ващук. - С. 135-138. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корнилова Т. Б.  Исследовательский проект (интегрированный с использованием билингвальных технологий)"Построение средневекового города в Киевской Руси и Британии" как элемент профильного (гуманитарного) образования учащихся / Т. Б. Корнилова, Е. Л. Зайцева. - С. 139-141
  Сердюк З. О.  Використання прийомів розумової діяльності під час вивчення математики у класах суспільно-гуманітарного напряму / З. О. Сердюк. - С. 142-145
  Гайворонська Ю. О.  Психолого-педагогічні умови застосування технології ситуаційного навчання у педагогічних вищих навчальних закладах / Ю. О. Гайворонська. - С. 146-148. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Грицик Т. А.  Розвиток пізнавальних процесів мислення засобами тригонометрії / Т. А. Грицик. - С. 149-152
  Війчук Т. І.  Вивчення стохастики в умовах профільної диференціація навчання / Т. І. Війчук, Т. М. Задорожня, Т. М. Хмара. - С. 153-156
  Колос Ю. З.  Формування інформаційно-технологічних компетентностей у процесі профільного навчання / Ю. З. Колос. - С. 157-159
  Матяш О. І.  Прийоми профілізації навчання математики в школі / О. І. Матяш, М. В. Савченко. - С. 160-163
  Ткач Ю. М.  Особливості змістового наповнення прикладного курсу за вибором для учнів старшої школи "Задачі економічного змісту в математиці" / Ю. М. Ткач. - С. 164-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Симонова М. Г.  Елективний курс математики в індивідуальному освітньому маршруті учнів гуманітарного профілю / М. Г. Симонова. - С. 168-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іващенко Я. І.  Навчання математики з урахуванням соціального контексту / Я. І. Іващенко. - С. 176-179
  Мінаєва Г. О.  Особливості елективного курсу "Творча музична діяльність" для подальшого самовизначення учнів 9 класу / Г. О. Мінаєва. - С. 180-183
  Жгир А. Й.  Оновлення навчально-виховного процесу в багатопрофільній школі / А. Й. Жгир. - С. 184-191
  Окунєв Б. Й.  Організація навчально-виховного процесу в профільній школі / Б. Й. Окунєв. - С. 192-201
  Желєзняк Н. П.  Організація методичної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 / Н. П. Желєзняк. - С. 202-208
  Тарасенко Ж. І.  Виховне середовище розвитку і саморозвитку особистості учнів у профільній школі / Ж. І. Тарасенко. - С. 209-214

Рубрики: Дидактика середньої школи - Профільне навчання

Анотація:   Матеріали конференції висвітлюють досягнення і проблеми впровадження профільного навчання в школах України, особливості викладання окремих предметів в профільних класах.

 
76 74.202.0кр
П84

        Профільне навчання: проблеми, перспективи, шляхи реалізації [Текст] : матеріали всеукр. наук.-метод. конф., 6-8 квіт. 2011 р., м. Черкаси / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Ін-т педагогіки АПН України [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 224 с.

Зміст:
  Бурда М. І.  Наукові засади побудови підручників з геометрії для старшої профільної школи / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. - С. 3-6
  Савченко В. В.  Педагогическое руководство допрофильной подготовкой учащихся / В. В. Савченко. - С. 7-13
  Лов'янова І. В.  Профільне навчання старшокласників: стан розробки та проблеми впровадження / І. В. Лов'янова. - С. 14-17
  Пашко Л. Ф.  Профільне навчання у контексті акмеологічної освіти та сучасних інноваційних технологій / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Колос. - С. 18-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сотніченко І. І.  Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у профільній школі / І. І. Сотніченко. - С. 23-26
  Остапенко Н. М.  Особливості методики навчання української мови у профільній школі / Н. М. Остапенко. - С. 27-29
  Коробченко Л. В.  Модель профільного навчання з індивідуальними освітніми траєкторіями / Л. В. Коробченко. - С. 30-33
  Глобін О. І.  Дидактичні засади реалізації компетентнісного підходу до навчання математики / О. І. Глобін. - С. 34-36
  Мартыненко О. О.  Психологическое сопровождение профориентационной работы и профильного обучения в современной школе / О. О. Мартыненко. - С. 37-39
  Кудіна Ж. Л.  Організація психологічного супроводу профільного навчання з індивідуальними освітніми траєкторіями / Ж. Л. Кудіна. - С. 40-42
  Будяк Л. В.  Актуальні проблеми допрофільної підготовки / Л. В. Будяк. - С. 43-47
  Вовк О. С.  Основні складові психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки і профільного навчання у сучасній школі / О. С. Вовк, І. М. Шаханова. - С. 48-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Власюк Г. І.  Розвиток особистості в умовах багатопрофільної спеціалізації / Г. І. Власюк. - С. 51-53
  Чопко С. А.  Типові проблеми реалізації профільного навчання в старшій школі / С. А. Чопко, К. І. Полянська. - С. 54-57
  Акуленко І. А.  Метод проектів як спосіб активізації творчих і розумових здібностей учнів класів економічного профілю / І. А. Акуленко, Ю. В. Коваль. - С. 58-61
  Богатирьова І. М.  Індивідуальні програми навчання з математики / І. М. Богатирьова. - С. 62-65
  Лещенко З. М.  Психологічний супровід профільного навчання в гімназії / З. М. Лещенко, Н. В. Степанець. - С. 66-71
  Скорик В. В.  Допрофільна підготовка як передумова профільного самовизначення учнів / В. В. Скорик. - С. 72-74
  Пенькова В. Г.  Допрофільне навчання - основа професійного самовизначення учнів / В. Г. Пенькова. - С. 75-78
  Маркевич В. А.  Індивідуальний маршрут старшокласника ХХІ століття - лідерський маршрут / В. А. Маркевич. - С. 79-84
  Солодкий С. В.  Із досвіду роботи з впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання у Верхняцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 / С. В. Солодкий. - С. 85-88
  Мельник А. Р.  Моделювання організації профільного навчання в сільських загальноосвітніх школах / А. Р. Мельник, С. В. Дружук. - С. 89-93
  Шидлаускас Н. М.  Шляхи реалізації профільного навчання в Жовнинському НВК "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" / Н. М. Шидлаускас. - С. 94-98
  Левченко Л. С.  Організація допрофільного та профільного навчання в Яснозірській ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської області / Л. С. Левченко. - С. 99-106
  Наконечнюк В. В.  Профільне навчання в однокомплектній школі / В. В. Наконечнюк. - С. 107-112
  Загородня Н. Г.  З організації Шполянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 (з досвіду роботи) / Н. Г. Загородня. - С. 113-115
  Бойко В. В.  Шляхи реалізації профільного навчання в сільській школі / В. В. Бойко. - С. 116-118
  Пісківець Т. Д.  Навчально-виховне середовище розвитку і саморозвитку особистості учня у профільній школі / Т. Д. Пісківець. - С. 119-120
  Даниленко Л. І.  Сучасні освітні технології у профільному навчанні біології / Л. І. Даниленко. - С. 121-124
  Чашечникова О. С.  Дистанційний конкурс з математики для учнів класів нематематичних профілів / О. С. Чашечникова, Л. Г. Чашечнікова, І. В. Шишенко. - С. 125-130
  Акуленко І. А.  Розробка курсу за вибором для класів економічного профілю / І. А. Акуленко, С. О. Пальчик. - С. 131-134
  Ващук О. В.  Міжпредметні зв'язки як засіб оптимізації профільної освіти / О. В. Ващук. - С. 135-138
  Корнилова Т. Б.  Исследовательский проект (интерированный с использованием билингвальных технологий) "Построение средневекового города в Киевской Руси и Британии" как элемент профильного (гуманитарного) образования учащихся / Т. Б. Корнилова, Е. Л. Зайцева. - С. 139-141
  Сердюк З. О.  Використання прийомів розумової діяльності під час вивчення математики у класах суспільно-гуманітарного напряму / З. О. Сердюк. - С. 142-145
  Гайворонська Ю. О.  Психолого-педагогічні умови застосування технології ситуаційного навчання у педагогічних вищих навчальних закладах / Ю. О. Гайворонська. - С. 146-148
  Грицик Т. А.  Розвиток пізнавальних процесів мислення засобами тригонометрії / Т. А. Грицик. - С. 149-152
  Війчук Т. І.  Вивчення стохастики в умовах профільної диференціації навчання / Т. І. Війчук, Т. М. Задорожня, Т. М. Хмара. - С. 153-156
  Колос Ю. З.  Формування інформаційно-технологічних компетентностей у процесі профільного навчання / Ю. З. Колос. - С. 157-159
  Матяш О. І.  Прийоми профілізації навчання математики в школі / О. І. Матяш, М. В. Савченко. - С. 160-163
  Ткач Ю. М.  Особливості змістового наповнення прикладного курсу за вибором для учнів старшої школи "Задачі економічного змісту в математиці" / Ю. М. Ткач. - С. 164-167
  Симонова М. Г.  Елективний курс математики в індивідуальному освітньому маршруті учнів гуманітарного профілю / М. Г. Симонова. - С. 168-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іващенко Я. І.  Навчання математики з урахуванням соціального контексту / Я. І. Іващенко. - С. 176-179
  Мінаєва Г. О.  Особливості елективного курсу "Творча музична діяльність" для подальшого самовизначення учнів 9 класу / Г. О. Мінаєва. - С. 180-183
  Жгир А. Й.  Оновлення навчально-виховного процесу в багатопрофільній школі / А. Й. Жгир. - С. 184-191
  Окунєв Б. Й.  Організація навчально-виховного процесу в профільній школі / Б. Й. Окунєв. - С. 192-201
  Желєзняк Н. П.  Організація методичної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 / Н. П. Желєзняк. - С. 202-208
  Тарасенко Ж. І.  Виховне середовище розвитку і саморозвитку особистості учнів у профільній школі / Ж. І. Тарасенко. - С. 209-214

Рубрики: Дидактика середньої школи - Профільне навчання

Анотація:   Матеріали конференції висвітлюють досягнення і проблеми впровадження профільного навчання в школах України, особливості викладання окремих предметів в профільних класах.

 
77 83.3(4Укр)я4
С46

Скупейко, Л. І.

        Постаті і тексти (з історії української літератури) [Текст] : зб. статей / Л. І. Скупейко ; відп. ред. Г. М. Сивокінь. - К. : Фенікс, 2007. - 204 с.

Зміст:
  Творча індивідуальність автора у "Слові о полку Ігоревім". - С. 6-24
  Індивідуальний стиль письменника в інтерпретації І. Франка (історико-типологічний аспект). - С. 24-57
  "Писать по-малороссийски ...есть потребность времени" (із літературно-критичної думки 30-40-х років ХІХ ст.). - С. 58-95
  Художня проза Дмитра Яворницького. - С. 96-122
  Текстологічні засади академічного Повного зібрання творів Лесі Українки. - С. 123-137
  Поема Лесі Українки "Давня казка" (творча історія і джерела тексту). - С. 137-146
  "Автобіографічний" елемент у ранній поезії Лесі Українки. - С. 146-155
  Леся Українка і фемінізм (нефеміністичний погляд). - С. 155-162
  Текст автора як екзистенціал страждання (драматична поема Лесі Українки "Одержима"). - С. 163-178
  Традиційний сюжет як стильова фігура (у творчості Лесі Українки). - С. 179-187
  Сучасна рецепція Лесі Українки (культурно-історична проекція). - С. 188-201

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): індивідуальний стиль Франка -- Україна Л. і фемінізм -- творчість Українки Л. -- проза Яворницького Д.

Анотація:   У збірнику публікуються вибрані статті й дослідження з питань історії української літератури.

 
78 60.550.325.11(4Укр)
М75

        Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання [Текст] : збірник наукових публікацій Українського інституту соціальних досліджень за підсумками виконаних наукових програм і проектів у 1997 році. Вип. 7 / Український інститут соціальних досліджень. - Київ : Студцентр, 1998. - 256 с.

Зміст:
  Якубова Ю. М.  Про розробку проекту декларації про загальні засади державної політики в Україні стосовно сім'ї та жінок / Ю. М. Якубова, В. Ю. Кушаков. - С. 14-18
  Якубова Ю. М.  Проект концепції поліпшення становища жінок в Україні / Ю. М. Якубова. - С. 18-23
  Якубова Ю. М.  Про розробку проекту концепції деожавної сімейної політики в Україні / Ю. М. Якубова, В. Ю. Кушаков. - С. 23-26
  Перепелиця М. П.  Реалізація державної молодіжної політики в Україні: деякі міркування щодо проекту загальнодержавної комплексної програми "Молодь України" / М. П. Перепелиця. - С. 26-33
  Перепелиця М. П.  Державна молодіжна політика у деяких країнах світової спільноти: основні принципи її провадження / М. П. Перепелиця. - С. 33-39
  Якубова Ю. М.  Медико-соціальні проблеми неповнолітніх матерів та шляхи їх вирішення / Ю. М. Якубова [и др.]. - С. 40-46
  Демченко І. Л.  Населення України про соціальні зміни та їх наслідки / І. Л. Демченко [и др.]. - С. 46-54
  Волинець Л. С.  Соціально-психологічні причини та проблеми сучасного сирітства в Україні / Л. С. Волинець [и др.]. - С. 54-58
  Балакірєва О. М.  Соціальні умови попередження девіантної поведінки молоді на сучасному етапі / О. М. Балакірєва, П. Ю. Дупленко, І. У. Жогло. - С. 58-65
  Пєша І. В.  Деякі аспекти спілкування батьків та дітей у сім'ї / І. В. Пєша. - С. 65-68
  Зінченко А. Г.  Дитяча безпритульність: історія та сучасність / А. Г. Зінченко. - С. 68-75
  Немирівський Я. В.  Молоде покоління як предмет наукового пізнання / Я. В. Немирівський. - С. 75-79
  Балакірєва О. М.  Соціальний моніторинг як стратегія соціального дослідження / О. М. Балакірєва. - С. 79-89
  Волинець Л. С.  Проблеми соціальної захищеності дітей в умовах ринкових реформ / Л. С. Волинець, О. І. Бондарчук, І. Б. Іванова. - С. 90-96
  Волинець Л. С.  Жорстоке ставлення до дітей та знущання над ними як соціальна проблема / Л. С. Волинець, О. О. Древіцька, І. В. Пєша. - С. 96-102
  Салабай Н. В.  Про розробку проекту закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" / Н. В. Салабай. - С. 102-106
  Волинець Л. С.  Деякі аспекти діяльності системи дитячих оздоровчих закладів / Л. С. Волинець, І. В. Пєша, Л. Є. Пундик. - С. 106-110
  Іванова І. Б.  Зарубіжний досвід соціальної підтримки інвалідів / І. Б. Іванова. - С. 110-113
  Балакірєва О. М.  Соціальні проблеми та матеріальне становище молоді України в сучасних умовах / О. М. Балакірєва, М. П. Перепелиця, О. С. Яременко. - С. 114-121
  Демченко І. Л.  Сучасна професійна мобільність молоді з вищою освітою в суспільствах, що трансформуються / І. Л. Демченко, О. М. Балакірєва. - С. 121-126
  Комарова Н. М.  Причини та наслідки дитячої зайнятості в Україні / Н. М. Комарова, Ю. Я. Білоус, Т. Й. Буда. - С. 126-132
  Лавриненко Н. В.  Участь жінок та молоді в роботі органів державної влади та управління / Н. В. Лавриненко, О. А. Корнієвський, М. П. Перепелиця. - С. 132-142
  Яременко О. О.  Тенденції змін становища молоді на ринку праці часів економічної реформи в Україні / О. О. Яременко. - С. 142-150
  Якубова Ю. М.  Стан здоров'я дітей, молоді та жінок / Ю. М. Якубова, Л. С. Волинець, Т. К. Іркіна. - С. 150-160
  Волинець Л. С.  Про підготовку державної доповіді про становище дітей в Україні за підсумками 1996 року / Л. С. Волинець. - С. 160-164
  Бодягіна Н. М.  Деякі аспекти соціально-економічної поведінки різних груп населення / Н. М. Бодягіна. - С. 164-168
  Комарова Н. М.  Вторинна зайнятість населення великих міст України / Н. М. Комарова. - С. 168-174
  Балакірєва О. М.  Соціально-політичні орієнтації та громадянська позиція молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні / О. М. Балакірєва, В. І. Мельниченко, Я. В. Немирівський. - С. 175-182
  Артюх О. Р.  Структура дозвілля молоді / О. Р. Артюх. - С. 182-187
  Бондар Т. В.  Діяльність державних структур місцевої влади у сфері створення умов задоволення культурних потреб молоді / Т. В. Бондар. - С. 187-192
  Муромцева О. І.  Роль духовних цінностей у вихованні молоді / О. І. Муромцева. - С. 192-197
  Дудар Н. П.  Причини та мотиви захоплення молоддю альтернативними релігіями (вченнями) / Н. П. Дудар. - С. 197-203
  Латигіна Н. А.  Процес елітаризації українського суспільства в оцінках студентської молоді / Н. А. Латигіна. - С. 203-206
  Киричук В. О.  Розвиток ціннісно-смислової свідомості старшокласників / В. О. Киричук. - С. 206-210
  Московка М. М.  Гендерна взаємодія у сучасному поліетнічному суспільстві / М. М. Московка. - С. 210-214
  Кушаков В. Ю.  Гендерні аспекти релігійності / В. Ю. Кушаков. - С. 214-218
  Андрухів І. О.  Генеза молодіжного руху України (особливості регіонального розвитку) / І. О. Андрухів, Є. І. Бородін, В. А. Головенько. - С. 219-232
  Ануфрієв Л. О.  Проблема самореалізації молоді в організованих структурах молодіжного руху в межах формування і реалізації державної молодіжної політики (регіональні особливості) / Л. О. Ануфрієв, А. І. Білий, Б. М. Баглей. - С. 232-242
  Анотації до книг, підготовлених та виданих українським інститутом соціальних досліджень протягом 1997 року. - С. 242-248
  Список науковців, які брали участь у дослідженнях, проведених українським інститутом соціальних досліджень протягом 1997 року. - С. 248-252
  Інформація про український інститут соціальних досліджень. - С. 252

Рубрики: Соціологія - Соціальні процеси

Ключові слова (ненормовані): сім'я, жінка, молодь, діти -- спілкування батьків і дітей -- дитяча безпритульність -- дитяча зайнятість -- самореалізація молоді

Анотація:   Збірник містить інформацію про основні програми і проекти, індивідуальні наукові теми, що реалізовані колективом Українського інституту соціальних досліджень протягом 1997 р.

 
79 88.504я73-1
Д84

Дуткевич, Т. В.

        Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Дуткевич. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 456 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): психологія груп -- дитяча психологія -- педагогічний конфлікт -- конфлікт сім'ї -- психологія управління -- лідерство -- педагогічний колектив -- стиль

Анотація:   Навчальний посібник включає навчальні програми з конфліктології та основ психології управління, курс лекцій за навчальною програмою, практичні роботи і завдання для програмованого контролю знань, іменний і предметний покажчики, список рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирався з урахуванням найбільш актуальних питань конфліктології та психології управління і включає розкриття феноменології та сутності конфліктної взаємодії, понять управлінської діяльності та факторів її ефективності. Окрема увага приділяється методикам залагодження і попередження міжособистісних конфліктів на основі індивідуального підходу практичного психолога до конфліктуючих.

 
80 28.911.1кр
К56

Коваленко, С. О.

        Варіабельність серцевого ритму. Методичні аспекти [Текст] : монографія / С. О. Коваленко, Л. І. Кудій. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 300 с.

Рубрики: Фізіологія людини - Серцево-судинна система

Ключові слова (ненормовані): варіабельність серцевого ритму -- аритмія -- респіраторна аритмія -- частота дихання в стані спокою -- кровонаповнення органів грудної клітки

Анотація:   У монографії подані відомості про теоретичні основи варіабельності серцевого ритму, опис нових авторських методів оцінки його хвильової структури. Розкриті питання норми показників коливань тривалості інтервалу R-R та ударного об'єму крові у здорових молодих чоловіків за умов спокою та при дозованих навантаженнях. Проаналізовані індивідуальні особливості цих характеристик діяльності організму в залежності від вихідних рівнів частоти дихання, серцевого викиду та рівня кровонаповнення органів грудної порожнини.

 
81 67.401.0(4Укр)р30
І98

Іщенко, М. П.

        Правове забезпечення державного управління і місцевого самоврядування [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів і слухачів магітратури спец. "Держ. служба" денної і заочної форм навч. / М. П. Іщенко, Б. М. Гук. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 227 с.

Рубрики: Право адміністративне
Україна

Ключові слова (ненормовані): навчальні програми курсу -- тести для самоконтролю -- теми рефератів -- індивідуально-консультативна робота

Анотація:   Мета даного посібника ознайомити з теорією та практикою політико-правової організації роботи органів публічної влади; розкрити сутність основних понять теорії права та механізму організаційно-правового забезпечення державного управління і місцевого самоврядування; розвинути вміння практичного використання способів правового забезпечення державного управління і місцевого самоврядування.

 
82 63.3(4Укр)-7я73-1
І90

        Історія української культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. Ю. Павлової. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 340 с.

Рубрики: Історія культури України

Ключові слова (ненормовані): генези української культури -- функції культури -- зарубіжна культурографія -- етнокультура -- архаїчна культура -- скіфська культура -- культура Античності -- культура

Анотація:   Навчальний посібник "Історія української культури" репрезентує теоретичну реконструкцію генези української культури, закономірності і тенденції її розвитку. До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів та теми рефератів.

 
83 81.2Ан-923.3
М84

Мостовий, М. І.

        Лексикологія англійської мови [Текст] : підруч. для студ. ін-тів і ф-тів інозем. мов / М. І. Мостовий. - Х. : Основа, 1993. - 255 с.

Ключові слова (ненормовані): морфемна структура -- мовна семантика -- сталі словосполучення -- складові англійського лексикону -- основи англійської лексикографії -- варіанти англійської мови

Анотація:   У підручнику розглядаються питання, пов'язані із словотвором, семасіологією, складовими частинами лексикону, короткою історією лексикографії англійської мови тощо. Вперше подано окремі випадки активізації мовних словотворчих засобів, явища детермінологізації і внутрішньої опозиції значення, семантику речення та індивідуальний словотворів.

 
84 81.2Ан-923
С45

Скребкова-Пабат, М. А.

        Ділова англійська мова [Текст] : навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат. - Л. : Новий Світ-2000, 2012. - 392 с.

Рубрики: Мова англійська - Ділова англійська мова

Ключові слова (ненормовані): лекції з ділової англійської мови

Анотація:   Навчальний курс складається з теоретичного курсу - лекцій, практичних занять, завдань до самостійної та індивідуально-дослідної роботи. Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для мовних навчальних закладів. Кожний із розділів посібника відображає окремий аспект ділової англійської, надає тлумачення економічних термінів, пропонує лексичні вправи, англо-український словник ділової лексики (біля 1520 слів та словополучень), англо-український словник синонімів, словник американських та англійських слів, список скорочень різної тематики, зразки практичного використання лексичного матеріалу в ситуаціях реального мовлення письмового та усного.

 
85 87 я73-1
С21

Саух, П. Ю.

        Філософія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Ю. Саух ; М-во освіти і науки України ; Центр навч. л-ри. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 256 с.

Рубрики: Філософія

Ключові слова (ненормовані): філософія Стародавнього Сходу -- філософія Стародавньої Греції -- філософія епохи Відродження -- філософія Нового часу -- німецька класична філософія

Анотація:   Навчальний посібник розроблений за навчальною програмою, яка має три рівні:"Вступ до філософії","Філософія","Соціальна філософія". До навчального курсу філософії в опорних конспектах, чітко визначених інфомаційних блоках і висновках по кожній темі додаються конрольні запитання, індивідуальні завдання, тести та ігрові матеріали, які можуть бути використані як для організації навчального процесу, так і для самоконтролю студентів.

 
86 88.212.2я73-1
Ш37

Шевців, М. В.

        Зоопсихологія з основами етології [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / М. В. Шевців, М. М. Філоненко. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 241 с.

Рубрики: Зоопсихологія

Ключові слова (ненормовані): поведінка тварин -- психологічна діяльність тварин -- механізми роботи мозку тварин -- комунікативна поведінка тварин

Анотація:   Підручник є систематизованим виданням нових відомостей із зоопсихології та етології, у якому викладені проблеми елементарного мислення та розумовій діяльності тварин, як найбільш складної форми поведінки, індивідуального научіння та міжвидових, внутрішньовидових і внутрішньогуртових взаємин серед тварин.

 
87 74.04(4Укр)я73-1
О58

Онкович, Г. В.

        Уроки "рідної школи" [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Онкович, А. Д. Онкович, А. В. Морозова. - К. : ЛОГОС, 2011. - 200 с.

Рубрики: Освіта - Організація освіти

Ключові слова (ненормовані): українська діаспора -- видавнича діяльність -- школи української діаспори -- шкільна рада Америки

Анотація:   У посібнику з розвитку мовлення на українознавчій основі запроваджено медіаосвітній підхід й на прикладі часопису "Рідна школа" (США) показано роль, місце і значення періодичних видань у плеканні особистості; ефективність і доцільність використання галузевой періодики у формуванні професійної компетентності фахівців, у розвитку його світогляду. На основі комплексного аналізу матеріалів часопису проілюстровано значення періодичних видань в освіті та самоосвіті, можливості використання галузевих видань у навчальному процесі. Продемонстровано можливості і перспективи пресодидактики, коли фахові видання використовуються як актуальні навчальні посібники. Проаналізовано діяльність педагогічного часопису як одну із форм суспільної та індивідуальної свідомості, науки про виховання за межами України.

 
88 22.317.24
Ю94

Юхновський, І. Р.

        Мікроскопічна теорія фазових переходів у тривимірних системах [Текст] : монографія / І. Р. Юхновський, М. П. Клозловський, І. П. Пилюк. - Л. : Євросвіт, 2001. - 588 с.

Зміст:
  Застосування методу колективних змінних до дослідження спінових систем. - С. 37-106
  Метод розрахунку статистичної суми поблизу точки фазового перходу. - С. 107-176
  Термодинамічні функції вище точки фазового переходу (наближення моделі p4). - С. 177-224
  Термодинамічні функції нижче від точки фазового переходу (наближення моделі p4). - С. 225-268
  Структурні характеристики системи точки фазового переходу. - С. 269-314
  Дослідження моделей p2m. - С. 315-348
  Результати числового інтегрування статистичної суми. - С. 349-384
  Термодинамічні характеристики ізінгоподібної системи в наближенні моделі p6 врахуванням конфлюентної поправки. Високотемпературна область. - С. 385-422
  Термодинамічні характеристики ізінгоподібної системи в наближенні моделі p6 врахуванням конфлюентної поправки. Низькотемпературна область. - С. 423-456
  Розрахунок на мікроскопічному рівні рівняння стану тривимірної спінової моделі. - С. 457-478

Рубрики: Физика - Микроскопическая теория

Ключові слова (ненормовані): МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ -- ФИЗИКА

Анотація:   Монографія присвячена методові прямого розрахунку основних характеристик тривимірних фізичних систем в інтервалі температур, що включає точку фазового переходу другого роду. Використовуючи явний вигляд гамільтоніану системи та якобіану переходу від вихідної системи індивідуальних координат частинок до нових (колективних) змінних, опис фазового переходу здійснюється з перших принципів. Для тривимірної ізінгоподібної системи знайдені аналітичні вирази для критичної температури і термодинамічних функцій, встановлено їхній зв'язок з мікроскопічними параметрами системи. Побудована теорія фазового переходу грунтується на використанні негаусових базисних мір і може бути застосована в широкому класі фізичних систем.

 
89 88.57 я73-1
П86

        Психологія: виклад основ психології релігії [Текст] : підручник / під ред. Ю. Макселона ; пер. з пол. Т. Чорновіл. - Л. : Свічадо, 1998. - 319 с.

Зміст:
  Основні напрями й засоби психології. - С. 11
  Методи сучасної психології. - С. 39-49
  Біологічні основи поведінки. - С. 51
  Почуттєво-емоційне життя людини. - С. 77-102
  Людина в процесі пізнавання. - С. 105-140
  Людські дії та вчинки. - С. 143-169
  Особистість. - С. 171-198
  Функціонування людини в суспільному контексті. - С. 201-224
  Особа в групі. - С. 227-247
  Людина-істота релігійна. - С. 249-272
  Динаміка релігійності. - С. 275-302

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія релігії

Ключові слова (ненормовані): психологія розвитку і виховання -- суспільна психологія -- клінічна психологія -- суспільна психологія -- загальна психологія -- психофізіологія -- біхевіоризм -- психоаналіз

Анотація:   Психологія...-універсальний огляд основних тем і доктрин психологічної служби, побудований у формі унверсального підручника. Містить цілісний виклад, починаючи від історії психологічної проблематики та характеритики найважливіших доктрин, через біологічні основи та розгляд аспектів індивідуальної психологічної поведінки людини до життя особистості в суспільному контексті; вінчають книгу розділи, присвячені проблематиці психології релігії. Матеріал добре структований, доступний для читачів різного рівня підготовки.

 
90 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів університету [Текст] : навч. посіб. / І. М. Куліш. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. - 144 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): лексика англійської мови -- граматика англійської мови

Анотація:   Навчальний посібник сформований у відповідності до програми з іноземної мови для студентів немовних факультетів університету. Навчальний матеріал розташований за тематичним принципом (за циклами). Робота за темою в межах одного циклу організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі ігри для самостійної роботи студентів та тести для контролю знань студентів.

 
91 74.204.1
В25

Вдовиченко, Р. П.

        Управлінська компетентність керівника школи / Р. П. Вдовиченко. - Х. : Основа, 2007. - 111 с.

Рубрики: Освіта середня - Управління школою

Ключові слова (ненормовані): школознавство -- управлінська компетентність -- директор школи

Анотація:   У книзі розкрито теоретичні основи управлінської компетентності керівника школи та шляхи її формування в процесі масової, групової та індивідуальної роботи. Додатки містять модель управлінської компетентності, діагностичний матеріал та методичні розробки для організації практичної діяльності.

 
92 67.405.1(4Укр)я73-1
Б79

Болотіна, Н. Б.

        Трудове право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Б. Болотіна. - К. : Знання, 2008. - 375 с.

Рубрики: Право трудове
Україна

Ключові слова (ненормовані): індивідуальне трудове право -- трудовий договір -- колективне трудове право -- міжнародно-правове регулювання праці -- методичні вказівки -- модульні

Анотація:   Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної систнми. Відповідно до програми навчальної дисципліни "Трудове право України" у посібнику розкриваються основні положення кожної теми. Крім того наводяться навчальна програма, плани практичних занять, теоретичні запитання і питання для дискусій, методичні рекомендації, теми для рефератів і наукових повідомлень, тести, задачі, завдання для самостійної роботи, модульні контрольні завдання, завдання для підготовки до іспиту, перелік навчальної та спеціальної літератури, законодавчих актів, інформація про судову практику та ін.

 
93 74.204.6
Ж60

Жерносек, І. П.

        Організація науково-методичної роботи в школі [Текст] : навч. посіб. / І. П. Жерносек. - Х. : Основа, 2006. - 128 с.

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Ключові слова (ненормовані): управління школою -- директор школи -- науково-методична робота в школі -- управління науково-методичною роботою -- науково-методична

Анотація:   В книзі два розділи. В першому розділі "Основні форми і зміст науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах" розглядаються питання індивідуальних, групових і масових форм і змісту якісної науково-методичної роботи ЗНЗ. В другому розділі "Якісне і ефективне управління науково-методичною роботою в загальноосвітніх навчальних закладах" аналізуються і характеризуються функції управління науково-методичною роботою в ЗНЗ, розглядається професіограма директора школи нового типу, аналізується (характеризується) науково-методична діяльність педагогів у ЗНЗ. Завершується розділ критеріями якісної і ефективної науково-методичної роботи.

 
94 67с51я73-1кр
Б68

Блакова, О. А.

        Інформаційні технології в юридичній діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студ. 1 курсу напрямку підготовки 6.030401 - Правознавство / О. А. Блакова. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 120 с.

Рубрики: Правознавство

Ключові слова (ненормовані): методичні рекомендації -- оформлення рефератів -- оформлення доповідей -- створення презентації

Анотація:   Навчально-методичний посібник містить зміст дисципліни, теоретичний матеріал, методичні рекомендвції щодо виконання завдань, які складаються з написанням доповідей, рефератів, індивідуальних практичних завдань. Наведені у довіднику практичні завдання сприяють самостійній роботі над вивченням тем дисципліни, розвитку навичок творчого мислення та підвищують практичну підготовку володіння комп'ютером.

 
95 83.3(4Укр)5-8...44
С12

Сабат, Г.

        Казки Івана Франка: особливості поетики. "Коли ще звірі говорили" [Текст] : монографія / Г. Сабат ; наук. ред. та авт. післям. М. Шалата ; відп. за вип. Є. Пшеничний. - Дрогобич : Коло, 2006. - 362 с.

Рубрики: Франко І.Я. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): казки франка і. -- жанрово-стильові особливості поетики Франка

Анотація:   Монографія присвячена панорамному охопленню і системній концептуальній інтерпретації збірки казок Івана Франка "Коли ще звірі говорили", з'ясуванню специфіки її естетичної якості (жанрово-стильових особливостей поетики, проблематики) у межах єдиного напрямку мистецького феномену. Авторка прослідковує спосіб структування фантастичних нарацій, мистецтво сюжетотворення, охарактеризовує ритмоорганізаційні, хронотопні вираження у творах українського письменника, показує як І. Франко, опираючись на народну казку літературну - новий жанр зі своєрідними, спільними, і втой же час відмінними закономірностями й індивідуально-авторськими інноваціями.

 
96 74.204.2
Т41

Тимченко, О. В.

        Науково-методична робота як засіб формування професійної позиції вчителя / О. В. Тимченко. - Х. : Основа, 2010. - 128 с.

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Ключові слова (ненормовані): педагогічна позиція вчителя -- самовдосконалення педагога -- загальноосвітня школа

Анотація:   Науково-методичний посібник містить теоретичні та практичні матеріали щодо системи науково-методичної роботи школи як засобу формування професійної позиції вчителя. Автором розроблено кваліметричну модель та комплексно-цільову програму формування професійної позиції вчителя в системі методичної роботи школи, індивідуальну програму самовдосконалення вчителя на базі моніторингу професійної позиції.

 
97 60.54(4Укр)
У45

        Україна: на шляху до соціального залучення [Текст] : національна доповідь про людський розвиток, 2011 / авт. кол. : Е. Лібанова, Ю. Левенець, О. Макарова [та ін.]. - К. : 2011. - 128 с.

Рубрики: Соціологія груп

Ключові слова (ненормовані): соціальне відторгнення -- соціальне залучення

Анотація:   Національна Доповідь про людський розвиток "України: на шляху до соціального залучення" привертає увагу до причин та особливостей соціального відторгнення в Україні, визначає соціально відторгнуті групи населення та пропонує ряд рекомендацій щодо розробки державної політики та програм для подолання бар'єрів на шляху до соціального залучення всіх верств населення. У доповіді розглянуто питання соціального залучення з позиції людського розвитку і підкреслено, що обидві концепції - соціальне залучення та людський розвиток - є взаємодоповнюючими та взаємопідсилюючими. Рушінійні сили соціального відторгнення розглядаються за основними сферами людського життя: політичне, культурне, економічне і соціальне. У доповіді наведено індивідуальні прояви вторгнення, що демонструють масштаби та глибину проблем, з якими стикаються вразливі особи. Доповідь пропонує нову методологію оцінки багатовимірних аспектів соціального відтворення, що дозволяє більш точно визначити пріоритети і покращити адресність політики соціального залучення.

 
98 74.66я73-1
С69

        Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко [та ін.] ; за ред. О. В. - К. : Академвидав, 2013. - 310 с.

Зміст:
  Теоретичні засади соціальної педагогіки. - С. 5-16
  Соціальне становлення особистості. - С. 17-66
  Особливості соціально-педагогічної діяльності. - С. 67-128
  Сім'я як соціокультурне середовище розвитку особистолсті. - С. 129-150
  Соціально-педагогічна робота з різними категоріями дітей та молоді. - С. 151-236
  Соціально-педагогічна діяльність соціальних інституцій. - С. 237-309

Рубрики: Педагогіка соціальна

Ключові слова (ненормовані): теорія соціальної педагогіки -- соціалізація особистості -- соціальне виховання дітей -- соціально-педагогічна діяльність -- волонтерство -- соціально-педагогічна підтримка

Анотація:   Людина вростає в соціум і утверджується в ньому завдяки осягненню себе як особистості, розвитку навичок індивідуальної та групової взаємодії, цілеспрямованому вихованню. Теоретичні засади соціального виховання, його методологію, ефективні практики, роль у цьому процесі соціальних інститутів досліджує соціальна педагогіка. Здобуті завдяки її вивченню знання є підгрунтям формування майбутніх фахівців соціальної сфери. У пропонованому навчальному посібнику розкрито теорію, методологію, практичні підходи, досвід і проблеми соціального виховання особистості за різних умов і в різних середовищах.

 
99 74.00
М95

        Мистецтво життєтворчості особистості [Текст] : наук.-метод. посіб. у 2 ч. Ч. 1 Теорія і технологія життєтворчості / ред. рада: В. М. Доній (голова), Г. М. Несен, Л. В. Сохань та ін.. - К. : Інститут змісту і методів навчання, 1997. - 391 с.

Зміст:
  Життєтворчість особистості як нова освітня стратегія. - С. 12-23
  Культура і освіта. Світоглядні аспекти. - С. 24-38
  Людське життя як цілісність. - С. 39-74
  Цивілізація напередодні ХХІ століття: зміна основ життєустрою. - С. 75-101
  Картина життя особистості у перехідний період українського суспільства. - С. 102-146
  Життєві цінності та пріоритети молодої людини. - С. 147-168
  Ідентичність особистості та її зміни. - С. 169-205
  Життєвий світ особистості та детермінанти його побудови. - С. 206-237
  Становлення особистості як суб'єкта життєтворчості. - С. 238-273
  Ролі, які ми вибираємо: життєтворчість і доля. - С. 274-300
  Життєве проектування: концепція і психологічний механізм. - С. 301-341
  Особистісні труднощі у здійсненні життєвої перспективи. - С. 342-363
  Проблема смерті та вічності у світосприйманні особистості. - С. 364-374

Рубрики: Педагогіка - Методологія педагогіки

Анотація:   Якщо особистість може бути режисером свого життя, творчо створювати та здійснювати свій індивідуальний життєвий проект, як це доводиться у навчально-методичних посібниках "Школа життєтворчості особистості" (К., 1995), "Психологія і педагогіка життєтворчості" (К., 1996), то які принципи, моделі, способи, взагалі психологічна технологія творчого життєздійснення, які сучасні інноваційні моделі входження особистості в суспільне життя, які соціально-психологічні методи діагностики й корекції життєвого шляху особистості, психологічної допомоги у складних життєвих обставинах, яка техніка досягнення життєвого успіху і повноти особистісної самореалізації, які сучасні педагогічні технології сприяють вирішенню цих проблем? На ці та інші питання мистецтва життєтворчості відповідає пропонований науково-методичний посібник "Мистецтво життєтворчості особистості", авторами якого є вчені Інституту соціології НАН України, Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України, Інституту педагогіки АПН України, практичні працівники різних навчальних закладів. Тут вперше в науковій літературі системно викладено концепцію й технологію життєтворчості, теорію мистецтва життєтворчості, проаналізовано передовий досвід навчальних закладів України щодо втілення у навчальний процес нових технологій навчання й виховання молодого покоління громадян суверенної України напередодні ХХІ століття.

 
100 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів спеціальності "Здоров'я людини" [Текст] : навч. посіб. для студентів спец. "Здоров'я людини" / І. М. Куліш, Г. О. Королюк. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 276 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за циклами). Робота за темою в межах одного циклу організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі ігри для самостійної роботи студентів та тести для контролю знань студентів.

 
101 74.262.8-28
З15

Задорожний, К. М.

        Завдання для контролю знань на уроках біології. 7 клас [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2012. - 64 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): будова рослин -- життєдіяльність рослин -- розмноження рослин -- розвиток рослин -- розмаїтість рослин -- насінні рослини -- вищі спорові рослини

Анотація:   Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами курсу біології для 7 класу. Набір різних типів завдань дозволяє використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, обираючи певні завдання для індивідуальної роботи.

 
102 74.265.7я73-1
Я77

Ярошенко, О. Г.

        Групова робота учнів на семінарських заняттях з хімії (8-9 кл.) [Текст] : метод. посіб. для вчителів загальноосв. навч. закл. / О. Г. Ярошенко, О. А. Блажко. - К. : Станіца, 2006. - 119 с.

Рубрики: Методика навчання хімії

Ключові слова (ненормовані): оптимізація навчального процесу -- групова робота учнів на семінарських заняттях з хімії

Анотація:   Посібник містить методичні рекомендації з організації групової навчальної діяльності школярів, орієнтоване календарне планування вивчення хімії у 8-9 класі з використанням групової роботи учнів, розробки 30 семінарських занять з курсу хімії основної школи. Завдання коректуючої та навчальної частин семінарських занять призначені для опрацювання учнями у складі малих навчальних груп. Контролююча частина кожного семінарського заняття складається з диференційованих за рівнем складності завдань, що виконуються індивідуально.

 
103 65.433я73-1
Г15

Галасюк, С. С.

        Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 178 с.

Рубрики: Економіка туризму - Туристичні подорожі

Ключові слова (ненормовані): туристичні послуги -- екскурсійні послуги -- оцінювання знань студентів

Анотація:   Навчальний посібник "Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності", розроблений відповідно до робочих програм дисциплін "Організація туристичних подорожей" і "Організація екскурсійної діяльності", містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання обов'язкових і вибіркових індивідуальних завдань, порядок проведення підсумкового модульного контролю (ПМК), критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованих джерел інформації та термінологічний словник.

 
104 65.5я73-1
Ш37

Шевчук, В. О.

        Міжнародна економіка: теорія і практика [Текст] : підручник / В. О. Шевчук. - К. : Знання, 2008. - 663 с.

Рубрики: Економіка світова

Ключові слова (ненормовані): відкрита економіка -- платіжний баланс -- баланс заощаджень-інвестицій -- система обмінного курсу -- вирівнювання платіжного балансу -- модель Салтера

Анотація:   У підручнику стисло викладено засадничі принципи складання платіжного балансу та логіка декількох найбільш поширених моделей відкритої економіки - балансу заощоджень-інвестицій, Бікердайка - Робінсон - Метцлера, Манделла - Флемінга, Дорнбуша, Бренсона, Солоу, "залежної" економіки тощо. Теоретичні конструкції індивідуальних моделей проілюстровано фактичним матеріалом. Показано способи економетричного оцінювання теоретичних гіпотез окремих моделей відкритої економіки.

 
105 83.3Ук7-8...4
П16

Панченко, В. Є.

        Юрій Яновський [Текст] : життя і творчість / В. Є. Панченко. - К. : Дніпро, 1988. - 294 с.

Рубрики: Яновський Ю. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Яновський Ю.

Анотація:   У книзі простежується життєвий і творчий шлях видатного українського радянського письменника Юрія Івановича Яновського (1902 - 1954). Автор висвітлює процес становлення і розвитку самобутнього таланту прозаїка, досліджує творчі витоки індивідуального стилю, художні особлимвості його прози.

 
106 75.1я73-1
Г52

Глазирін, І. Д.

        Основи диференційованого фізичного виховання [Текст] : навч. посіб. для студентів вузів / І. Д. Глазирін. - Черкаси : Відлуння-плюс, 2003. - 351 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Фізичне виховання

Ключові слова (ненормовані): диференційоване виховання

Анотація:   У навчально- методичному посібнику розглянуто актуальні проблеми основ диференційованого фізичного виховання дітей різного віку, статі, особливостей біологічного дозрівання, описані методики визначення темпів їх морфофункціонального розвитку та рухової підготовки в системі урочних і індивідуальних занять на прикладі юнаків старшого шкільного віку.

 
107 83.3У1-8...4
С34

Сиваченко, М. Є.

        Студії над гуморесками Степана Руданського [Текст] : [монографія] / М. Є. Сиваченко. - К. : Наукова думка, 1979. - 403 с.

Зміст:
  Деякі питання порівняльно-історичного вивчення гуморесок С.В. Руданського. - С. 3-52
  Що знайдено в записній книжці поета?. - С. 52-89
  Гуменний та інші гуморески. - С. 89-111
  Гумореска "Заєць" і генезис її сюжету. - С. 111-140
  Гумореска "Баба в церкві\" / що вона відображає?\". - 140-180,
  Навколо гуморески "Циган на сповіді". - С. 180-193
  Гуморески про церковних проповідників. - С. 193-229
  Гумореска "Жілібний дяк" в її фольклорному й літературному оточенні. - С. 228-263
  Гумореска "Kulbaczka" та її фольклорні, літературні й образотворчі паралелі. - С. 263-289
  Гумореска "Чорт" і тип сюжету № 1730. - С. 289-315
  Ще кілька гуморесок про попів-ловеласів. - С. 315-351

Рубрики: Руданський С. В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Руданського С. -- гуморески Руданського С.

Анотація:   Автор монографії в порівняно-історичному аспекті розкриває творчість С.В. Руданського, звертає увагу на на народну основу його гуморесок, показує співвідношення в них фолькльорного і авторського елементів. Висвічуються такі питання, як поетика гуморесок, характер гумору та сатири, зв'язок їх з подібними явищами в інших літературах (російській, італьянській, німецькій польській та ін.), що дозволяє глибше зрозуміти типологічні і індивідуальні особливості творів українського поета.

 
108 88.351.2
М23

Маноха, І. П.

        Психологія потаємного "Я" [Текст] : [монографія] / І. П. Маноха ; ред.: Ю. Г. Медюк. - К. : Поліграфкнига, 2001. - 448 с.

Рубрики: Психологія особистості

Ключові слова (ненормовані): людське буття -- способи психологічного тлумачення -- онтологія долі -- ідентичність особистості

Анотація:   Монографія представляє результати наукового пошуку у визначенні природи й змісту потенціалу індивідуального буття людини. Культурно-історичний досвід людства свідчить, що досить довго потенційне в людині визначалось як "невідоме", "потаємне", "незрозуміле". Чи відрізняється бачення сучасної людини від прадавніх уявлень? Чи готова людина зрозуміти достеменні витоки своєї поведінки і діяння? Як глибоко знаходяться спонукальні механізми потаємного "Я"? Спробуємо відповісти на ці запитання з позицій онтологічно орієнтованого підходу.

 
109 74.262.8-28
З15

Задорожний, К. М.

        Завдання для контролю знань на уроках біології. 9 кл. / К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2012. - 63 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі - Шкільний курс 9 кл.

Ключові слова (ненормовані): опора -- рух -- завдання з біології -- дихання -- терморегуляція -- нервова регуляція функцій -- психіка людини -- мислення -- свідомість

Анотація:   Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами біології для 9 класу. Набір різних типів завдань дозволяє використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, обираючи певні завдання для індивідуальної роботи. Посібник можна використовувати для позакласної роботи та підготовки школярів до олімпіад.

 
110 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        English for IT-students. Part II [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / І. М. Куліш, А. В. Рогульська. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 148 с.

Рубрики: Мова англійська

Анотація:   Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за розділами). Робота за темою в межах одного розділу організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі завдання для самостійної роботи студентів та вправи для контролю умінь та навичок студентів.

 
111 65.050.03я73-1кр
С60

Соловйов, В. М.

        Моделювання складних економічних систем [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Соловйов, В. В. Соловйова, Н. А. Хараджян. - Кривий Ріг : Видавництво НМетАУ, 2010. - 114 с.

Рубрики: Економічне управління - Методи управління

Ключові слова (ненормовані): економічна кібернетика -- аналіз флуктуацій часового ряду -- самоорганізація в економічних системах -- кластерний аналіз -- динаміка складних систем

Анотація:   Посібник призначений для вивчення спецкурсу "Моделювання складних економічних систем" у процесі підготовки фахівців з економічної кібернетики засобами комп'ютерного моделювання. В якості середовища моделювання обрано Web-CKM Sage. Посібник містить необхідний теоретичний матеріал, що супроводжується лабораторними роботами та індивідуальними завданнями.

 
112 88.3я73-1
П12

Павелків, Р. В.

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. - К. : Кондор, 2009. - 576 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): сприймання -- пам'ять -- мислення -- мовлення -- емоційно-вольова сфера особистості -- індивідуально-психологічні особливості особистості -- характер -- здібності

Анотація:   Підручник є комплексним виданням для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Він містить теоретичний матеріал з основних тем курсу "Загальна психологія", поданий у формі курсу лекцій, планів практичних занять і задач, які навчають студентів застосувати теоретичні знання у практичній діяльності.

 
113 88.3я73-5
П22

Пашукова, Т. І.

        Практикум із загальної психології [Текст] : [навч. посіб.] для студ. пед. ун-тів / Т. І. Пашукова, А. І. Допіра, Г. В. Дьяконов ; за ред. Т. І. Пашукової. - К. : Знання, 2000. - 204 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психологічні дослідження -- дослідження відчуття -- дослідження сприймання -- дослідження пам'яті -- дослідження уваги -- дослідження мислення -- дослідження уяви

Анотація:   Цей посібник - перше видання українською мовою, в якому наводиться комплекс методик, що дають змогу здійснювати дослідження індивідуальних особливостей функціонування психічної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. За змістом посібник відповідає програмі курсу "Загальна психологія" для студентів педагогічних університетів, затвердженій Міністерством освіти України. Авторам удалося в стислій формі систематизувати матеріал, подати його з позиції сучасних методологічних підходів і зробити доступним для читача. Посібник устаткований списком рекомендованої літератури.

 
114 74.265.7 я73-1кр
Г75

Грабовий, А. К.

        Методика викладання хімії: навчально-методичний комплекс дисципліни [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. К. Грабовий. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 131 с.

Рубрики: Методика навчання хімії

Ключові слова (ненормовані): програма навчальної дисципліни -- аудиторна робота студентів -- самостійна робота студентів -- педагогічна практика з хімії -- планування навчальної

Анотація:   Посібник включає програму курсу "Методика викладання хімії", тематику лекцій, плани лабораторних занять, зміст самостійної роботи, індивідуальні завдання та методичні вказівки щодо їх виконання, а також завдання для контролю знань студентів, критерії їх оцінювання. Окрім того, посібник містить програму педагогічної практики з хімії, критерії оцінювання навчальних видів занять.

 
115 83.3(4Укр)6-022
Ф33

Федосова, М. О.

        Темні наративи українського постмодерну : сучасна неоготична проза [Текст] : монографія / М. О. Федосова. - Д. : Журфонд, 2015. - 167 с.

Рубрики: Історія української літератури - Український постмодерн

Ключові слова (ненормовані): готика -- неготика -- постмодерна українська неготика -- неготична міфотворчість Галини Пагутяк -- доместикація готичної традиції в малій прозі

Анотація:   У монографії вперше літературознавчо осмислено особливості постмодерної української неоготики (на матеріалі творів Вал. Шевчука, Г. Пагутяк, В. Даниленка, Л. Дереша, Н. та О. Шевченків). Проаналізовано особливості художньої репрезентації індивідуального й колективного несвідомого, постмодерних тривог і жахів, а також зображення національних психологічних травм, спричинених досвідом колонізації та репресій.

 
116 65.012.34я73-1кр
К43

Кирилюк, Є. М.

        Мікроекономічний аналіз державної політики [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є. М. Кирилюк. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 316 с.

Рубрики: Економічна теорія - Державна політика

Ключові слова (ненормовані): економічна теорія держави -- конкурентні ринки -- ціновий контроль -- політика торгівлі -- субсидії -- самостійна робота студентів -- семінарські заняття

Анотація:   Перпший в Україні навчально-методичний посібник, який комплексно розкриває проблеми мікроекономічного аналізу державної політики (оцінювання підстав для державного втручання у функціонування ринків, основні принципи та механізми аналізу вигід і витрат державної політики, аспекти сучаної конкурентної політики, регулювання природних монополій, постачання суспільних благ, інтерналізації зовнішніх ефектів, визначення суспільного вибору і досягнення добробуту), методику здійснення такого аналізу та ефективного засвоєння його основних положень. У навчально-методичному посібнику подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, вміщено плани лекцій і семінарських (практичних) занять, викладено сучасний теоретичний та методологічний матеріал для вивчення навчальної дисципліни, набуття та закріплення знань (самостійна робота, контрольні запитання, індивідуально-дослідні завдання), методичні рекомендації до оцінювання знань студентів.

 
117 65.261я73-1
К95

Кухарєва, О. О.

        Фінансовий ринок [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. О. Кухарєва, М. В. Корнєєв. - Д. : Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2008. - 62 с.

Рубрики: Фінанси - Фінансовий ринок

Ключові слова (ненормовані): фінансова система -- грошовий ринок -- валютний ринок -- ринок банківських позик -- ринок капіталів

Анотація:   Навчально-методичний посібник з дисциплін "Фінансовий ринок" розроблено відповідно до навчальної програми. Він містить план лекційних та практичних (семінарських) занять відповідно до тем курсу, завдань до практичних занять, самостійної роботи студентів, індивідуальні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання, тестові завдання, перелік контрольних питань та список рекомендованих джерел.

 
118 24.1я73-1кр
С28

Сегеда, А. С.

        Пропедевтичний курс неорганічної хімії [Текст] : (навч. посіб. для студентів 1 курсу биол. ф-ту стационар. форми навч.) / А. С. Сегеда. - Черкаси : ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2000. - 145 с.

Рубрики: Хімія неорганічна

Ключові слова (ненормовані): пропедевтичний курс неорганічної хімії -- неорганічна хімія

Анотація:   Вивчення пропедевтичного курсу неорганічної хімії передбачає: опрацювання теоретичного матеріалу за посібником; розв'язування задач і вправ; виконання контрольних робіт; одержання індивідуальних консультацій; одержання заліку з пропедевтичного курсу неорганічної хімії та допуск до подальшого вивчення неорганічної хімії за навчальною пограмою з неорганічної хімії для університету.

 
119 74.262
М54

        Методика роботи з теоремами шкільного курсу математики / Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко, О. М. Милосердна, О. М. Єрофєєва. - : 2004. - 153 с.

Рубрики: Методика навчання математики у школі

Ключові слова (ненормовані): методика навчання математики у школі -- методика роботи з теоремами шкільного курсу математики

Анотація:   Практикум містить загальну характеристику цільового, змістового та процесуального компонентів практикуму з методики навчання математики; тематику практичних занять із загальної методики, які супроводжено переліком вимог до знань і умінь студентів до кожної теми курсу; методичні рекомендації та необхідний інструментарій до практичних занять з теми "Методика роботи з теоремами шкільного курсу математики; набори індивідуальних навчальних завдань до цієї теми (30 варіантів). Призначений для студентів і викладачів математичних факультетів класичних університетів та вищих педагогічних навчальних закладів. Практикум може бути корисним для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів та шкіл, ліцеїв і гімназій фізико-математичного профілю.

 
120 88.374я73-1
З12

Заброцький, М. М.

        Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / М. М. Заброцький. - К. : Видавництво МАУП, 1998. - 92 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): методи вікової психології -- онтогенез людської психіки -- психічний розвиток немовлят -- особистість -- психологічна готовність дітей до школи

Анотація:   У пропонованому посібнику розглянуто основні теоретичні погляди провідних вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі індивідуального розвитку людської психіки, охарактеризовано закономірності її формування від народження до зрілості.

 
121 К59

Козьменко, О. В.

        Актуарні розрахунки [Текст] : навч. посіб. / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко. - Суми : Університетська книга, 2017. - 224 с.

Рубрики: Страхування

Ключові слова (ненормовані): модель індивідуальних позовів -- модель колективних позовів -- банкрутства страхової компанії -- страховий тариф -- система страхових резервів -- перестрахування

Анотація:   У посібнику висвітлюються основні положення страхування та ризикології, деякі підходи теорії ймовірностей і математичної статистики.

 
122 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів ІТ-спеціальностей [Текст] : [навч. посіб.] / І. М. Куліш, А. В. Гордійчук. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 112 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): усне мовлення

Анотація:   Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за розділами). Робота за темою в межах одного розділу організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі завдання для самостійної роботи студентів та вправи для контролю умінь та навичок студентів.

 
123 83.3(4Укр)6
М36

Мацевко-Бекерська, Л. В.

        Українська мала проза кінця ХІХ - початку ХХ століть у дзеркалі наратології [Текст] : монографія / Л. В. Мацевко - Бекерська. - Л. : Кальварія, 2008. - 408 с.

Зміст:
  Наратологічний дискурс новітнього українського літературознавства. - С. 10-75
  Наративний формат жанрово-композиційних особливостей художнього тексту. - С. 76-293
  Українська мала проза кінця xix - початку XX ст.: наративна специфіка образотворення. - С. 294-383

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): наративний дискурс -- художній текст -- жанрово-композиційна конфігурація малої прози -- гомодієтичний наратив -- гетеродієтичний наратив -- образотворення з

Анотація:   У книжці досліджено наративні аспекти формування індивідуальної авторської стратегії письменників, які репрезентують українську літературу, зокрема, малу прозу кінця ХІХ - початку ХХ ст.: М. Коцюбинського, В. Стефаника, О. Кобилянської, Л. Мартиновича, М. Черемшини, В. Винниченка, А. Тесленка та ін. Функція наратора розглядається у контексті вивчення жанрово-композиційної і тематичної своєрідності літературного процесу зламу століть. У форматі наратологічної термінології досліджено тексти, що увиразнюють ознаки оповідання, новели, а також їх варіанти. В основу роботи покладене розуміння центральної ролі наратора у конкретизації художнього часопростору літературного твору.

 
124 88.33я73-1
К12

Кабашнюк, В. О.

        Психофізіологія [Текст] : навч. посіб. / В. О. Кабашнюк, В. К. Гаврилькевич. - Л. : Новий Світ, 2011. - 200 с.

Рубрики: Психологія - Психофізіологія

Ключові слова (ненормовані): індивідуальних особливостей нервової системи -- дослідження рухової сфери -- дослідження емоційної сфери -- емоційна психофізіологічна реакція -- психофізіологічні дослідження

Анотація:   У навчальному посібнику представлені питання, завдання і перелік літературних джерел для підготовки до практичних занять з психофізіології, різноманітні методики практичних досліджень. Подано розширений словник основних термінів і понять та навчально-методичні матеріали з дисципліни "Психофізіологія" за кредитно-модульною системою.

 
125 74.263.1-28я729
Т36

        Тести : Всесвітня історія. 6-11 кл. [Текст] : посібник / авт.-уклад. : Л. М. Мицик, Р. А. Дудка, О. В. Желіба [та ін.] ; за ред. - К. : Академія, 2007. - 367 с.

Рубрики: Всесвітня історія - Тести

Ключові слова (ненормовані): тестові завдання всесвітньої історії -- всесвітня історія 6-11 клас

Анотація:   Тестові завдання посібника складено за чинними програмами Міністерства освіти і науки України з вивчення всесвітньої історії в загальноосвітніх навчальних закладах. У ньому вміщено тести відкритої і закритої форм, які охоплюють різні рівні складності відповідно до індивідуальних і вікових особливостей учнів. Використання їх дасть змогу вчителеві системно проконтролювати рівень знань учнів, забезпечити об'єктивне їх оцінювання, навички репродуктивної, аналітичної, інтелектуальної роботи.

 
126 88.374я73-5
К95

Кутішенко, В. П.

        Психологія розвитку та вікова психологія [Текст] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. - К. : Каравела, 2009. - 448 с.

Рубрики: Психологія особистості - Психологія розвитку

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток дитини -- психологія дорослої людини -- діагностика психічного розвитку дитини

Анотація:   У навчальному посібнику відображено основні проблеми вікової психології: предмет, методи, закономірності, концепції, принципи і структура науки; підходи до періодизації психічного розвитку особистості; специфіка пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, індивідуально-психологічних особливостей людини на різних етапах онтогенезу.

 
127 88.594
Ф91

Фролов, П. Д.

        Технології і методики прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови старшокласників [Текст] : метод. посіб. / П. Д. Фролов. - К. : Міленіум, 2008. - 96 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Соціалізація особистості

Ключові слова (ненормовані): політичні настанови школярів -- інформаційно-психологічний вплив на особистість -- психологія інформаційного впливу на свідомість -- формування світогляду

Анотація:   Посібник знайомить з існуючими нині методичними засобами вивчення політичних настанов особистості, а також способами прогнозування інформаційного впливу на них. Зокрема, розкрито прогностичні можливості експертних опитувань, методів дослідження індивідуальної свідомості, а також деяких комп'ютерних програм аналізу тексту. Автор пропонує численні методики, які можуть бути використані шкільними психологами для оцінювання прогностичної компетентності осіб, котрих планується залучити як експертів, вивчення і моніторингу динаміки політичних настанов школярів, а також виявлення учнів з підвищеною чутливістю до інформаційних впливів.

 
128 Б90

Букрієнко, А. О.

        Стилістика японської мови [Текст] : [підручник] / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. - 318 с.

Рубрики: Мова японська - Стилістика

Ключові слова (ненормовані): стилістика мовних рівнів -- функціональна стилістика

Анотація:   У підручнику розглядаються ключові поняття та загальні питаннястилістики: культура мовлення, поняття норми у стилістиці, індивідуальний стиль, текст як категорія лінгвостилістики, стилістична семасіологія. Подаються загальні відомості про японську стилістичну традицію. У розділі "Стилістика мовних рівнів" аналізуються особливості функціонування засобів стилістики на різних стратумах японської мови: фонетичному, лексичному, синтаксичному; детально описано роль, що її відіграють для стилістики графічні засоби та засоби словотвору. У розділі, присвяченому функціональній стилістиці, здійснюється розгляд концепції функціонального стилю та її значущості для японської мови; своє висвітлення тут знаходять офіційно-діловий, науково-технічний, публіцистичний, художній, епістолярний та розмовний стилі. Червоною ниткою крізь увесь текст пропонованого підручника проходить тема шанобливості, ввічливості, етикетності спілкування, що завжди була і залишається однією з головних характерних рис японської лінгвокультури.

 
129 67.401.143.1(4Укр)
М66

        Митне оформлення автотранспортних засобів / П. В. Пашко, В. В. Звколодяжний, Н. Ф. Малюх [та ін.] ; за ред. П. В. - К. : Знання, 2004. - 237 с.

Рубрики: Право адміністративне - Митна справа України

Ключові слова (ненормовані): митне оформлення транспортних засобів -- митний контроль України -- митні платежі -- порушення митних правил -- митне оформлення документів

Анотація:   У книзі розглядаються питання, пов'язані з митним контролем та митним оформлення автомобільних транспортних засобів, у тому числі транспортних засобів індивідуального користування.

 
130 Н17

Наєнко, М. К.

        Історія українського літературознавства і критики [Текст] : навч. посіб. / М. К. Наєнко. - Київ : Академія, 2010. - 517 с.

Рубрики: Літературознавство

Ключові слова (ненормовані): європейське літературознавство -- давній період українського літературознавства -- історична школа в літературознавстві -- період новітньої літератури -- радянське літературознавство

Анотація:   Літературу завжди супроводжують міркування про неї і намагання застосувати при її дослідженні найпродуктивніші наукові методи. Так формувалися літературознавчі напрями, течії, школи, індивідуальні почерки дослідників. Особливості їх на різних етапах розвитку українського літературознавства і критики розглянуто в контексті європейського літературознавства. Виклад матеріалу збагачено цікавими спостереженнями автора, який часто полемічно загострює власні судження, спонукаючи студента до роздумів та інтелектуального діалогу. Корисними для нього будуть і біографічні довідки про літературних критиків, теоретиків літератури.

 
131 63.1(4Укр)6-8
С24

Світленко, С. І.

        Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві [Текст] : монографія / С. І. Світленко. - Дніпропетровськ : Ліра, 2015. - 312 с.

Рубрики: Яворницький Д. - про нього
Історіографія України - Персоналія

Анотація:   Монографія стосується діяльності Д. І. Яворницького як вченого і педагога в українському інтелектуальному співтоваристві, яке представляло складну науково-освітньо-культурну мережу індивідуальних, групових та колективних зв'язків, контактів, комунікацій, структур, інституцій, вертикальних і горизонтальних ліній взаємодії. Ця своєрідна уявна і водночас цілком реальна інтелектуальна спільнота об'єднувалася, насамперед, вічними загальнолюдськими та національними цінностями, стала виявом формування та становлення українського громадського суспільства і української модерної нації.

 
132 63.3(0)5р30
Н15

        Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу" / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 368 с.

Рубрики: Історія всесвітня - Новий час

Ключові слова (ненормовані): методика навчання історії -- робоча програма -- самостійна робота -- індивідуальна робота -- контроль знань студентів -- навчально-методичний матеріал

Анотація:   На основі директивних, нормативних та методичних документів укладено навчально-методичний комплекс для студентів ННІ історіїта філософії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Тематика курсу дає можливість ознайомитися з предметом та завданням курсу,характеристикою розвитку сходознавства як науки в Європі, Російській імперії та в Україні, його джерелами і літературою, усвідомити своєрідність розвитку країн вказаних регіонів.

 
133 91.9:81
В42

        Видання інституту української мови НАН України (1991-2007) [Текст] : до 90-річчя НАН України : бібліогр. покаж. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. - К. : Бураго Д., 2008. - 322 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики

Анотація:   У бібліографічному покажчику, який присвячено 90-річчю Національної академії наук України, вміщено всі колективні та індивідуальні праці співробітників за часів існування наукової установи. Описано книжкові видання ( монографії, словники, підручники, брошури), статті, рецензії, матеріали виступів на наукових конференціях, з'їздах, конгресах.

 
134 83.3(4Укр)5-8...4
С34

Сиваченко, М. Є.

        Студії над гуморесками Степана Руданського (порівняльно-культурологічний аспект) [Текст] : монографія / М. Є. Сиваченко. - К. : Наукова думка, 1995. - 448 с.

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Руданський С -- творчість Руданського

Анотація:   Автор монографії в порівняльно-культурологічному аспекті досліджує творчість С. Руданського, розкриває народну основу його гуморесок, показує співвідношення в них фольклорного та авторського елементів. Висвітлюються такі питання, як поетика гуморесок, притаманний їм характер гумору тасатири, їх зв'язок з подібними явищами в інших літературах (російській, італійській, німецькій, польській та ін.), що дозволяє глибше зрозуміти типологічні та індивідуальні особливості творів українського поета.

 
135 81.2Ук-4
П77

Приходченко, К. І.

        Універсальний словник-довідник: 30000 слів і виразів сучасної української мови / К. І. Приходченко. - Донецьк : БАО, 2008. - 320 с.

Рубрики: Довідкові видання - Словник

Ключові слова (ненормовані): орфографічний словник -- тлумачний словник -- словник іншомовних слів -- словник паронімів -- фразеологічний словник -- словник літературознавчих термінів

Анотація:   Культура мовлення - невід'ємна частина індивідуальної характеристики людини. Запропонований словник-довідник ставить за мету допомогти учням та студентам удосконалити навички грамотного написання слів, оволодіти основною термінологією курсу української мови (у тому числі лексикою іншомовного походження), розширити словниковий запас. Зміст і структура словника-довідника підпорядковані важливому завданню - зробити мовлення кожного користувача більш образним, багатшим, емоційнішим, виразнішим. Матеріал словника поданий за такими розділами: "Орфографічний словник", "Тлумачний словник", "Словник іншомовних слів", "Словник паронімів", "Фразеологічний словник", "Словник літературнознавчих термінів".

 
136 88.94я73-1
Ф32

Федій, О. А.

        Естетотерапія [Текст] : навч. посіб. / О. А. Федій. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 304 с.

Рубрики: Психологія практична

Ключові слова (ненормовані): естетотерапія -- естетотерапія мистецькими засобами -- ігрова терапія -- естетичне виховання

Анотація:   У посібнику представлена оригінальна авторська концепція естетотерапевтичного впливу на особистість, що має проблеми соціалізації. Висвітлені сучасні психолого-педагогічні технології подолання кризових емоційно-стрессових станів дитини й надання їй можливості самовираження та творчого вияву. Здійснена спроба теоретико-практичного доведення необхідності й можливості гуманно-ціннісного, індивідуально-духовного ставлення педагога до дитячої особистості.

 
137 74.489.8я73-1
С60

Соломаха, С. О.

        Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури [Текст] : посібник / С. О. Соломаха. - К. : Імекс-ЛТД, 2013. - 160 с.

Рубрики: Методика навчання мистецтва - Музичне мистецтво

Ключові слова (ненормовані): індивідуальної особистісної відповідальності -- педагогічна майстерність Сократа -- естетичне виховання молоді Арістотеля -- комунікативна культура викладачів мистецтва -- театральна

Анотація:   У посібнику висвітлено сутність, природу і складники педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури. Розкрито шляхи опинування її секретами. Розроблено технологію формування комунікативної культури викладачів як мистецтва діалогу особистості з художнім твором. Виявлено специфіку сприйняття мистецтва, пов'язану з ціннісним ставленням людини до етико-естетичного ідеалу митця, матеріалізованого у художньому творі. Матеріали, викладені у посібнику, створюють підгрунття для формування аксіологічного ставлення до мистецтва і орієнтації особистості у світі духовних цінностей, що сприятиме творчій професійній діяльності викладачів мистецтва.

 
138 88.49я73-1
П21

Пачковський, Ю. Ф.

        Психологія підприємництва [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Ф. Пачковський. - К. : Каравела, 2006. - 407 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості підприємця -- типи підприємців -- психологія підприємницької організації -- психологія підприємницької діяльності -- психологія підприємства

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено комплекс актуальних проблем, пов'язаних із формуванням психології підприємництва як нової для нашої країни науково-практичної галузі психологічного знання. Розглядаються наукова інтерпретація підприємництва, сучасні психологічні й соціологічні теорії походження підприємництва, його психологічні ознаки з позицій ризику, активності, творчості, лідерства. Значну увагу приділено індивідуально-психологічним і поведінковим аспектам підприємництва, основам побудови і психолого-професійні підтримці підприємницьких груп та організацій. Подано психологічний практикум з підприємництва, що сприятиме засвоюваності матеріалу і практичному використанню психологічних знань у сфері виробництва та економіки. Це друге видання навчального посібника, виправлене і доповнене.

 
139 83.3(4Укр)5-8...4
Л38

Левченко, Г. Д.

        Зачарована казка життя Ольги Кобилянської [Текст] : монографія / Г. Д. Левченко. - К. : Книга, 2008. - 224 с.

Рубрики: Кобилянська - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Кобилянська О. -- новелістика Кобилянської -- індивідуальна міфологія Кобилянської -- нарцисизм в творчості Кобилянської -- анімізм в творчості Кобилянської -- символізм

Анотація:   У книзі пропонуються спостереження за етапами становлення творчої особистості О. Кобилянської, котра змогла репрезентувати свою жіночу інакшість всупереч патріархальності. Вихідним пунктом для аналізу власне художніх творів мисткині став висновок авторки монографії про те, що психічне життя О. Кобилянської перебувало у пошуках об'єднувального символу для узгодження природного протесту проти накидуваних зовні вимог і водночас інтеріоризованого "вторинного" застосування примусу в ставленні до свого внутрішнього життя.

 
140 22.151.54я73-1кр
Т19

Тарасенкова, Н. А.

        Лінії другого порядку [Текст] : навч. -метод. посіб. для орг. самост. роботи студентів / Н. А. Тарасенкова, О. М. Коломієць. - Черкаси : Сіяч, 2000. - 79 с.

Рубрики: Геометрія - Аналітична геометрія

Ключові слова (ненормовані): аналітична геометрія -- теорія ліній другого порядку

Анотація:   Посібник містить основні теоретичні відомості курсу аналітичної геометрії, що стосуються еліпса, гіперболи, параболи та загальної теорії ліній другого порядку. Кожен розділ посібника супроводжується набором завдань та запитань для самоперевірки, прикладами ровв'язування типових задач, системою диференційованих завдань тренувального (група А) і творчого (група Б) характеру, набором індивідуальних конторольних завдань (30 варіантів).

 
141 65.291я73-1
Х76

Хомяков, В. І.

        Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум ; рец. : А. М. Федорищева, Т. М. Качала. - К. : Кондор, 2007. - 400 с.

Рубрики: Економіка підприємства

Ключові слова (ненормовані): промислове підприємство -- конкурентноспроможність підприємства -- конкурентноспроможність продукції -- конкурентні переваги підприємства -- опір змінам -- стратегічний контролінг -- оперативний контролінг

Анотація:   Висвітлено теоретичні та практичні аспекти управління потенціалом підприємства в сучасних умовах господарювання. Узагальнено та розширено поняття потенціалу підприємства, розглянуто особливості його формування в умовах "нової" економіки. Детально проаналізовані методи визначення конкурентноспроможності підприємства та продукції, основні шляхи забезпечення конкурентних переваг, процес керування управлінським реакціями на несподівані зміни, положення про індивідуальний, системний та груповий опір, процес контролінгу. Наведено рекомендації щодо управління конкурентоспроможностю промислового комплексу, визначено джерела фінансування його саморозвитку на середньострокову перспективу. Подано методики визначення показника конкурентоспроможності промислового комплексу та розміру інвестиційних ресурсів, залучених внаслідок зменшення потреби в паливно-енергетичних ресурсах.

 
142 67.911.11
С25

        Свобода вираження поглядів у Європі. Прецедентна практика стосовно статті 10 Європейської конвенції з прав людини. - К. : Фенікс, 2007. - 206 с.

Рубрики: Право міжнародне - Права людини

Ключові слова (ненормовані): захист загального інтересу -- захист індивідуальних прав -- ухвали суду -- рішення Європейського суду з прав людини -- доповіді

Анотація:   Цей документ є результатом співробітництва між Секретаріатом Європейського суду з прав людини та Генеральним директором з прав людини.

 
143 22.17я73-1
Б25

Барковський, В. В.

        Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 422 с.

Рубрики: Математика - Теорія ймовірностей

Ключові слова (ненормовані): теореми теорії ймовірностей -- послідовності випробувань -- випадкові величини -- статистичний розподіл -- статистичні оцінки параметрів розподілу -- статистична перевірка

Анотація:   Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули; необхідні таблиці, завдання для самостійної роботи студентів та поточного контролю якості одержаних знань та навичок; зразки контрольних робіт, індивідуального семестрового завдання; тестиперевірки залишкових знань студкнтів та застосування комп'ютерного аналізу до розв'язування задач теорії ймовірностей та математичної статистики засобами Excel.

 
144 28.8я73-1
Г51

        Цитологія і загальна ембріологія. - : 2010. - 216 с.

Рубрики: Анатомія людини - Гістологія

Ключові слова (ненормовані): клітина -- гіалоплазма -- ядро -- ембріогенез людини

Анотація:   У книзі вміщено матеріал "Цитологія і загальна ембріологія", що крім традиційних тем, доповнений новим розділом - "Цитодіагностика". Порівняно з попереднім виданням (2006) значно перероблено матеріал у темах "Плазмолема", "Ядро. Клітинний цикл. Поділ, диференціювання, старіння та загибель клітин", "Ембріогенез людини". Крім того, автори наводять приклади реалізації підсумкового модульного контролю та варіант індивідуального завдання для самостійної творчої роботи студентів.

 
145 88.59 я73-2
М48

Мельник, Л. П.

        Психологія управління [Текст] : курс лекцій / Л. П. Мельник. - К. : Видавництво МАУП, 2002. - 176 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості менеджера

Анотація:   Пропонований курс лекцій підготовлений на основі узагальненого педагогічного досвіду його викладання у вищих навчальних закладах України. Розкрито сутність і зміст основних категорій психологічної науки, що використовуються в управлінні, розглядаються психологічні характеритики особистості сучасного менеджера (темперамент, стійкі індивідуальні особливості психічних процесів, спрямованість та ін.) та їх вплив на ефективність управлінської діяльності. Глибоко проаналізовано проблеми розвитку і динаміки трудового колективу, критерії його стабільності, сумісність членів групи та види груп.

 
146 81.2Ук-923.8
У45

        Українська мова: Орфографія. Орфоепія [Текст] : тестові завдання : навч. посіб. / М. Л. Микитин-Дружинець, О. В. Антонюк, З. І. Волосевич [та ін.] ; за ред. М. - К. : Академія, 2009. - 336 с.

Рубрики: Мова українська - Правопис

Ключові слова (ненормовані): орфографія -- орфоепія -- правопис слів іншомовного походження -- правопис власних назв -- вимова

Анотація:   Навчальний посібник укладено відповідно до "Програми з орфографічно-орфоепічного практикуму", зорієнтованої на кредитно-модульну систему навчання. Він охоплює тренувальні тестові завдання (для усного опитування під час перевірки домашнього завдання), контрольні (для письмової перевірки опрацьованих тем), пробні модульні (для самостійної підготовки до змістових модулів). Орфоепічний коментар містить теоретичні відомості про вимову голосних, приголосних і звукосполучень. Використання посібника забезпечить організовану індивідуальну роботу студента у практичному зосвоєнні орфографічних та орфоепічних норм.

 
147 88.373 я73-1
Д44

Діденко, С. В.

        Психологія сексуальності та сексуальних стосунків [Текст] : Навч. посіб / С.В. Діденко. - к. : Арістей, 2003. - 312 с.

Рубрики: Психологія статі - Психологія сексуальності

Ключові слова (ненормовані): гендерна психологія

Анотація:   У посібнику висвітлюються актуальні проблеми та сучасний стан психологічних досліджень сексуальності й сексуальних стосунків людини. Поряд із загальними відомостями, розглядаються соціокультурні, історико-етнографічні та психологічні закономірності сексуальної поведінки, особливості чоловічої та жіночої сексуальності, її вікові й індивідуально-типологічні варіації, питання сексуальної злочинності й вплив особистісної й сімейної патології.

 
148 63.3(0)63-6р30я73-1
О35

Овчаренко, О. І.

        Двохполюсність світу і "холодна війна" (1946-1991 рр.) [Текст] : навч.-метод. посіб. до спецкурсу для студентів ННІ історії та філософії (напрям підгот. "Історія") / О. І. Овчаренко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 172 с.

Рубрики: Історія світова - Холодна війна

Ключові слова (ненормовані): самостійна робота студента з історії

Анотація:   В посібнику включені тематичні розділи, що відображають основні етапи формування двохполюсної системи світу і розвитку "холодної війни" від її початку до завершення. Обрані проблеми і блок питань побудовані на основі тематики семінарських занять, самостійної і індивідуальної роботи студентів. Для допомоги в підготовці до них студентам пропонуються методичні вказівки, тестові матеріали, основні історичні події періоду "холодної війни" в їх хронологічній послідовності і списки рекомендованої літератури, як до кожного семінарського заняття, так і для всього спецкурсу.

 
149 83.3(4Укр)6-8...4
С50

Смерек, О. С.

        Романи Емми Андієвської: художньо-філософські шукання. Міфологізм. Поетика образності / О. С. Смерек. - Л. : [б. в.], 2007. - 190 с.

Зміст:
  Осмислення письменницького міфоцентризму в сучасному українському літературознавстві. - С. 9-23
  Ідейно-образні елементи міфу в романах Емми Андієвської. - С. 24-69
  Міфотворчий аспект української топіки. - С. 70-88
  Онтологічний характер геометричної фігури. - С. 89-102
  Романна умовність як форма вираження екзистенційних пошуків. - С. 103-185

Рубрики: Андієвська Е. - про неї
Історія української літератури - Перcоналія

Ключові слова (ненормовані): міфологізація національної символіки -- міфологізований антиімперський дискурс -- культовий статус української мови -- мотив міленаризму -- онірична поетика -- роль

Анотація:   У книжці досліджується романістика української письменниці Емми Андієвської з погляду міфоцентризму та художньої умовності ("Герострати", "Роман про добру людину", "Роман про людське призначення"). Розкрито особливості індивідуального авторського міфу, зроблено поділ міфологічних мотивів за кількома критеріями. Простежено специфіку романної умовності й формально-змістові засоби її вираження, висвітлено філософський зміст романів, екзистенційну проблематику, з'ясовано роль біблійної топіки, гри й іронії в розбудові художньої дійсності. Відзначено прикметні риси сюрреалістичного письма Е. Андієвської, охарактеризовано оніричну поетику, її види.

 
150 65.01я73-1
Д43

Дзюбик, С. Д.

        Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. - К. : Знання, 2008. - 492 с.

Зміст:
  Предмет і метод економічної теорії. - С. 14-37
  Основні проблеми організації економіки. - С. 38-57
  Ринкова організація виробництва. - С. 58-78
  Теорія попиту і пропозиції. - С. 79-97
  Ринковий механізм регулювання економічних відносин. - С. 98-120
  Теорія макроекономіки. - С. 121-126
  Сукупний попит і сукупна пропозиція. - С. 127-144
  Валовий внутрішній продукт і національний дохід. - С. 145-165
  Економічна роль держави в умовах ринкових відносин. - С. 166-201
  Економічне зростання та споживання. - С. 202-229
  Інфляція і безробіття. - С. 230-255
  Банки і кредитно-грошова політика. - С. 256-286
  Мікроекономіка. - С. 287
  Цінова еластичність попиту і пропозиції. - С. 288-308
  Організаційні форми підприємницької діяльності. - С. 309-332
  Витрати виробництва. - С. 333-354
  Особливості формування ціни й обсягу виробництва на прикладі різних ринкових моделей. - С. 355-386
  Ринки чинників виробництва. - С. 387-403
  Заробітна плата в умовах ринкової економіки. - С. 404-424
  Механізм формування ренти, позичкового відсотка і прибутку. - С. 425-446
  Світове господарство. - С. 447
  Платіжний баланс. - С. 448-472
  Міжнародна торгівля. - С. 473-490

Рубрики: Економічна теорія

Ключові слова (ненормовані): економічна політика -- моделі економічної системи -- ринок

Анотація:   Розглядаються найважливіші закони і категорії економічної теорії, зокрема дія законів попиту і пропозиції в умовах індивідуального, ринкового і загальнонаціонального обміну, організація ринкової економіки, ринковий механізм регулювання соціально-економічних відносин, сучасні підходи до управління людськими і матеріальними ресурсами, роль держави та основні інструменти управління економічними процесами. Посібник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, питаннями для самоконтролю засвоєних знань. Найважливіша перевага посібника — поєднання глибокого змісту із лаконічністю і доступністю викладу матеріалу. Матеріали посібника апробовані авторами в курсах лекцій, прочитаних слухачам Національної академії державного управління при Президентові України, студентам Львівського національного університету імені Івана Франка, ряду інших навчальних закладів.??

 
151 65.28я73-1
Г55

Глухов, В. В.

        Экономические основы экологии [Текст] : Учеб. / В.В. Глухов; Т.П. Некрасова. - С. Пб. : Питер, 2003. - 384 с.

Рубрики: Економіка - економіка екології

Ключові слова (ненормовані): ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА РЕСУРСІВ -- КОМПЛЕКСНА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА -- УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ -- ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС -- ВОДНОГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС -- ЕКОЛОГІЧНІ ЗЛОЧИНИ

Анотація:   В учебнике представлены методические основы, позволяющие оценить экологическую ситуацию в мире, влияние предприятия на окружающую среду. Даны характеристики ресурсов планеты. Рассмотрены вопросы экономической оценки ресурсов и комплексной экономической оценки прородоохранных мероприятий, управления природоохранной деятельностью.

 
152 85.143(4Укр)6л6 кр
Ф50

Фізер, І. В.

        Пластика, графіка, малярство, сніцарство / І. В. Фізер ; авт. передм.: О. Федорук, Г. Міщенко ; відп. ред. О. Третяков. - Черкаси : Брама-Україна, 2013. - 264 с.

Рубрики: Історія мистецтва - Образотворче мистецтво

Ключові слова (ненормовані): скульптури Фізера -- живопис Фізера -- графіка Фізера

Анотація:   Репрезентовано значну частину творчого доробка Івана Фізера - члена Спілки художників України, заслуженого художника України, доцента кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Творчість майстра глибоко національна й індивідуально самобутня. У ній - дух часу, пристрасті й сподівання, любов до України та рідного краю, вболівання за все, що торкається серця мистця.

 
153 81.2Ук-922
У45

        Українська мова. Тести. 5-12 кл. [Текст] : посібник / Н. В. Гуйванюк, В. Є. Бузинська, О. В. Кардащук та ін. ; за ред. Н. В. - К. : Академія, 2006. - 375 с.

Рубрики: Методика навчання української мови - Контроль знань

Ключові слова (ненормовані): тести з української мови

Анотація:   Матеріал посібника сформовано відповідно до Програми з української мови, затвердженої Міністерством освіти і науки України (2004 р.), методичних рекомендацій 2004-2005 рр. з урахуванням досвіду вчителів-словесників із використання тестів у навчальному процесі на уроках і під час самостійної індивідуальної роботи учнів, а також особливостей тестового письмового опитування під час вступу до вищих навчальних закладів і зовнішнього оцінювання. Він охоплює теоретичний і практичний матеріал усіх основних розділів курсу сучасної української мови і передбачає різні за функціональним призначенням завдання.

 
154 22.161я73-1
Г55

Глушков, П. М.

        Диференціальне числення функції однієї змінної [Текст] : навч. посіб. для студентів фіз. -мат. ф-тів пед. ін-тів / П. М. Глушков, Н. М. Шунда. - К. : Вища школа, 1991. - 269 с.

Рубрики: Математичний аналіз - Диференціальне числення

Ключові слова (ненормовані): диференціальне числення функції однієї змінної

Анотація:   Викладено теоретичний матеріал з векторних і опуклих функцій, основних теорем диференціального числення та їх застосувань. Деякі теореми з розділу "Похідна і диференціал" даються без доведення. Наведено задачі для самостійного розв'язування і вміщено 15 невеликих індивідуальних самостійних робіт (в основному для аудиторного використання). Особливістю посібника є детальне розв'язування понад 200 задач, серед яких багато нестандартних.

 
155 87.754я73-1
Ч74

Чмут, Т. К.

        Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. - К. : Вікар, 2006. - 223 с.

Рубрики: Етика - Службова етика

Ключові слова (ненормовані): кінесика -- проксеміка -- індивідуальна бесіда -- колективне обговорення проблем -- публічні виступи -- конфліктна ситуація -- культура спілкування студентів ВНЗ

Анотація:   У пропонованому посібнику розглядаються етичні норми психологічні механізми ділового спілкування, розкриваються складові, що формують його культуру. Автори розглядають спілкування як особливий вид творчої діяльності людини та загальнолюдську цінність. Поряд з теоретичними матеріалами у посібнику подаються практичні поради, які допоможуть читачеві краще пізнати себе та інших людей, внести відповідні корективи у свою поведінку і поведінку осіб, які спілкуються. Значна увага приділяється з'ясуванню шляхів розвитку культури спілкування студентів вищих навчальних закладів.

 
156 65.012.1я73-2
П32

Пилипенко, В. В.

        Мікроекономіка [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Пилипенко. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 278 с.

Рубрики: Мікроекономіка

Ключові слова (ненормовані): індивідуальний попит -- ринковий попит -- теорія фірми -- досконала конкуренція -- монополія -- неповна конкуренція -- монополістична конкуренція -- олігополія -- ринок

Анотація:   У навчальному посібнику представлений курс лекцій з основних тем мікроекономіки. Розглядаються поведінка людини як споживача благ, так і підприємця; теоретичні основи функціонування ринкового механізму і процес взаємодії економічних агентів на ринках споживчих благ та ресурсів; досягнення рівноваги як на окремих ринках, так і загальної; принципи прийняття оптимальних рішень економічними агентами в залежності від ринкових структур, ступеня поінформованості; інституціальні аспекти функціонування ринкової економіки.

 
157 28.991.782кр
М15

Макаренко, М. В.

        Онтогенез психофізіологічних функцій людини [Текст] : монографія / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб. - Черкаси : Вертикаль, 2011. - 255 с.

Рубрики: Фізіологія людини - Нервова система

Ключові слова (ненормовані): нервова діяльність -- сенсомоторна функція в онтогенезі людини -- сенсомоторне реагування -- регуляція серцевого ритму -- гемодинаміка серцевого ритму

Анотація:   В монографії викладені результати багаторічних досліджень авторів з проблеми формування, становлення та згасання властивостей психофізіологічних функцій в онтогенезі людей, що займаються різними видами спорту та мають різну кваліфікацію, і людей, що не займаються фізкультурою; дані характеру реагування центральної гемодинаміки та регуляції серцевого ритму на різні гравітаційні навантаження; успішність навчання і результативність спортивної діяльності та психічні функції осіб з різними властивостями основних нервових процесів, а також деякі методологічні аспекти діагностування індивідуально-типологічних властивостей вищих відділів центральної нервової системи, які мають високу генетичну детермінованість.

 
158 Ф76

Фомішин, С. В.

        Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / С. В. Фомішин, Ю. В. Колесник. - Львів : Новий Світ-2000, 2016. - 357 с.

Рубрики: Міжнародні відносини - Міжнародні економічні відносини

Ключові слова (ненормовані): світове господарство -- міжнародний поділ праці -- форми міжнародних економічних відносимн -- міжнародна міграція робочої сили -- міжнародний рух

Анотація:   У навчальному посібнику розглядається суть, основні тенденції і закономірності розвитку міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації, показано сучасні особливості функціонування світового господарства. Основна увага надана процесам інтеграції, транснаціоналізації, глобалізації і регіоналізації, формуванню і розвитку наднаціональних структур, еволюції форм міжнародних економічних відносин. Текст ілюстрований графіками, рисунками, таблицями, сучасними статистичними даними, що дозволяє наочніше зобразити динаміку міжнародних економічних відносин і використати книгу у вигляді ефективного самовчителя. До кожної глави наведено контрольні питання, теми індивідуальних завдань у вигляді рефератів, ключові поняття, перелік посилань і рекомендованої літератури.

 
159 65.582.6я73-1
С14

Сазонець, І. Л.

        Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Сазонець, О. А. Джусов, О. М. Сазонець. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 156 с.

Рубрики: Економіка світова - Інвестиції

Ключові слова (ненормовані): фінансові інвестиції -- акції -- облігації -- ринок цінних паперів -- інвестори на міжнародному інвестиційному ринку -- міжнародні корпорації -- Україна

Анотація:   Навчальний посібник є одним з перших видань, що підготовлено для вітчизняного читача і присвячено розгляду та аналізу міжнародного інвестиційного ринку. Підручник містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують поширити діяльність фірм, корпорацій, банків на міжнародні фондові, фінансові та товарні ринки. В роботі розглянуто засади міжнародної інвестиційної діяльності, міжнародна діяльність на ринку фінансових інвестицій, інструментарій аналізу міжнародного інвестиційного ринку, інвестори які діють на міжнародному інвестиційному ринку, інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій та засади функціонування українських підприємств, установ та банків на міжнародному інвестиційному ринку. Для кращого засвоєння матеріалу та можливості індивідуальної роботи, після кожного розділу вміщено контрольні питання. В кінці підручника подано тести з дисципліни "Міжнародна інвестиційна діяльність" та задачі. Логіка побудови матеріалу відповідає програмі курсу "Міжнародна інвестиційна діяльність" та стандартам, прийнятим у ряді університетів країн Західної Європи. Навчальний посібник може бути корисним для всіх, хто цікавиться або займається питаннями інвестування, інвестиційного менеджменту, ринку цінних паперів.

 
160 28.5я73-5
М22

Мамчур, З. І.

        Літня навчальна практика з ботаніки [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. біологічного ф-ту / З. І. Мамчур, А. В. Одінцова. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 176 с.

Рубрики: Ботаніка - Навчальна практика з ботаніки
Карпати

Ключові слова (ненормовані): рослинний покрив українських Карпат -- рослинний покрив Львівської області -- природно-заповідний фонд Львівської області -- гербаризація судинних

Анотація:   У посібнику розглянуто питання, пов'язані з організацією та проведенням навчальної практики з ботаніки студентів біологічних факультутетів класичних університетів. Описано природні умови та рослинний покрив Карпат і Львівської області, подано методичні рекомендації до проходження практики, теми індивідуальних занять. До спеціального розділу увійшли такі довідкові матеріали, як ключі для визначення основних систематичних груп вищих рослин і лишайників, опис основних представників мохоподібних, російсько-український словник та словник термінів, а також списки видів рослин.

 
161 22.19я73-5
П69

        Практикум з обчислювальної математики. Основні числові методи [Текст] : лекції: навч. посібник для вищ.з акладів освіти (У 2 ч.). Ч. 1 / Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Львівська політехніка, 2001. - 99 с.

Рубрики: Математика обчислювальна

Ключові слова (ненормовані): обчислювальна математика

Анотація:   Навчальний посібник створений на основі матеріалів лекцій, прочитаних доц. Анджейчаком І.А. для студентів ФПМ, ФА, ХТФ, ФТОР НУ "Львівська політехніка". Комп'ютерний набір в текстовому процесорі "Word-95" та редагування виконали Анохін В.Є.,Коваленко Т.Г., Федюк Є.М. Індивідуальні контрольні завідання для студентів розробив Бідз І.С. Контрольні приклади та програми для лабораторних робіт мовою Turbo Paskal рекомендовані в роботі [9].

 
162 74.262.7
Г61

Голодюк, Л. С.

        Властивості трикутників [Текст] : навч.- метод. посібник / Л. С. Голодюк. - Х. : Основа, 2003. - 80 с.

Рубрики: Геометрія

Ключові слова (ненормовані): ГЕОМЕТРИЯ -- ПОСОБИЕ

Анотація:   У посібнику запропоновано добірку рівневих вправ з курсу геометрії 8-9 класів. Тести можна ефективно використовувати під час фронтального опитування, тематичного оцінювання, індивідуальної роботи з учнями.

 
163 88.576
Т23

Татенко, В. О.

        Психологія інтимного життя [Текст] : [монографія] / В. О. Татенко. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 300 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія інтимного життя

Ключові слова (ненормовані): дефінції інтимності -- передісторія людської інтимності -- психологія інтимного життя -- інтимне і тілесне -- інтимне і душевне -- інтимне

Анотація:   У монографії представлено результати психологічного дослідження сфери інтимного життя людини, його природи та якісної своєрідності. На теоретичному й емпіричному рівнях визначено особливості індивідуальної інтимності, спеціальна увага приділена розгляду тілесного, душевного та духовного планів її становлення та функціонування.

 
164 74.204.2 я73-3
П24

        Педагогічна майстерність [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. / упоряд. : І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, Т. Г. Дмитренко та ін.; за ред. : І. - К. : Богданов А. М., 2008. - 462 с.

Рубрики: Освіта середня - Педагогічна майстерність

Ключові слова (ненормовані): вчителя -- педагогічний такт -- індивідуальна бесіда -- майстерність спілкування вчителя -- способи педагогічної взаємодії -- самовиховання -- професійно-педагогічне спілкування

Анотація:   Хрестоматія містить тексти, дидактичні завдання до них, коментарі та додатки для самостійного опанування курсу "Основи педагогічної майстерності" (три модулі): теоретичні та прикладні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, що розкривають сутність педагогічної діяльності й майстерності вчителя, допомагають педагогові зрозуміти шлях професійного самовдосконалення.

 
165 83.0я73-1
Г15

Галич, О. А.

        Теорія літератури [Текст] : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / О. А. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв ; за наук. ред. О. Галича. - К. : Либідь, 2008. - 487 с.

Рубрики: Теорія літератури

Ключові слова (ненормовані): творчість -- епопея -- легенда -- міф -- казка -- лірична література -- драматична література -- індивідуальний стиль -- модернізм -- сюжет художнього твору

Анотація:   У підручнику висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в контексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Комплексний характер видання дає змогу подати обшир української літературознавчої думки, розглянути родо-жанрову систему в історичному аспекті, розкрити взаємозв'язки і взаємовплави національної літератури та інших літератур світу тощо.

 
166 88.54я73-1
П33

Пірен, М. І.

        Конфліктологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Пірен. - К. : [МАУП], 2007. - 356 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Конфліктологія

Ключові слова (ненормовані): управлінський цикл -- індивідуальний стиль управління -- імідж управління -- типологія конфліктних особистостей -- стрес -- ділове спілкування -- безконфліктне спілкування

Анотація:   У підручнику здійснено спробу проаналізувати суть, типологію, діагностику та психологію конфліктів. Особлива увага звертається зокрема на функції конфліктів у суспільному розвиткові, на підвищення управлінської культури й культури людських взаємовідносин.

 
167 83.3(4Укр)6
Д67

Дончик, В. Г.

        З потоку літ і літпотоку [Текст] : [Бібліогр. покажчик праць автора та окремі статті від кінця 50-х до найновіших] / В. Г. Дончик ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка. - К. : Стилос, 2003. - 555 с.

Зміст:
  Духовний вимір прози Р. Іваничука. - С. 392-396
  А ми ще є (Берестечко Ліни Костенко). - С. 400-408
  Мова не винна (Про суржик, двомовність і грамотність на українському ТБ). - С. 426-440
  Проза серця. - С. 456-465

Рубрики: Дончик В.Г. - про нього
Історія української літератури - Проза

Ключові слова (ненормовані): Гуцало Є. -- Стельмах М. -- Земляк В. -- Гончар О. -- Костенко Л.

Анотація:   У книжці українського критика й літературознавця Віталія Дончика подається бібліографічний покажчик праць автора та зібрано окремі статті від кінця 50-х до найновіших, і читач,таким чином, має можливість простежити не лише індивідуальну еволюцію критика, його розуміння творчості, поглядів на життя, а й певною мірою зміни в літературі та її критичному осмисленні протягом понад чотирьох десятиліть.Так чи інакше ця "хроніка" дає уявлення, бодай приблизне, про те, як у вкрай нелегких для розвитку української націогнальної культури умовах вона все ж знаходила в собі сили, розвивалася, про те, як українське письменство в чомусь долало, а в чомусь не долало все штучне, нав'язуване й силуване, пробиваючись до правди ій істини.

 
168 74.200.585.4я73-1
Ш96

Шумілова, І. Ф.

        Педагогічне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Ф. Шумілова. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. - 326 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Педагогічне краєзнавство

Ключові слова (ненормовані): краєзнавча робота -- підготовка майбутнього вчителя -- наукове дослідження педагогічного краєзнавства -- моральна поведінка

Анотація:   У навчальному посібнику запропоновано опис навчального курсу "Педагогічне краєзнавство", модульна робоча програма навчального курсу, яка включає різні форми організації навчання: лекції, семінари, практичні заняття, завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів; пошуково-дослідні та творчі завдання; теми рефератів; складання кросвордів; презентація портфоло; складання опорних конспектів з теми лекцій та практичних занять; презентації за темами лекцій і практичних занять; фрагменти уроків; матеріали студентської конференції; методичні рекомендації з підготовки студентів до проведення екскурсій; підготовку доповідей тощо, а також питання для підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури, термінологічний словник, додатки.

 
169 67.51(4Укр)
Б23

Бандурка, О. М.

        Протидія злочинності та профілактика злочинів [Текст] : монографія / О. М. Бандурка, О. М. Литвинов. - Х. : ХНУВС, 2011. - 308 с.

Рубрики: Кримінологія - Злочинність

Ключові слова (ненормовані): кримінологічна профілактика злочинності -- індивідуальна профілактика злочинності

Анотація:   У монографії розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану протидії злочинності в Україні. На основі синтезу знань з різних галузей науки визначено соціальний і правовий зміст протидії злочинності, її місце в державній діяльності. Розглянуто важливі питання організації та правового регулювання протидії злочинності, у тому числі в напрямку спеціальної (кримінологічної) та ідндивідуальної профілактики злочинів. За результатами дослідження запропоновано низку різнопланових заходів, спрямованих на істотне удосконалення окремих напрямків правоохоронної діяльності, а також практики протидії злочинності.

 
170 88.840
Г94

Гуменюк, О. Є.

        Психологія інноваційної освіти : теоретико-методологічний аспект [Текст] : монографія / О. Є. Гуменюк. - Т. : Економічна думка, 2007. - 386 с.

Зміст:
  Теоретико-методологічний аналіз поняття про інноваційно-психологічний клімат. - С. 17-54
  Психологічний вплив у контексті культурно-психологічного часопростору. - С. 55-126
  Освітнє спілкування як інформаційний, діловий і смисловчинковий різновиди обміну. - С. 127-173
  Полімотивація як спосіб активізації освітньої діяльності учасників інноваційної розвивальної взаємодії. - С. 174-219
  Позитивно-гармонійна Я-Концепція як центральна ланка інноваційно-психологічного клімату експериментальних шкіл. - С. 220-274
  Експериментальне дослідження умов і чинників створення інноваційно-психологічного клімату. - С. 275-317

Рубрики: Психологія прикладна - Психологія професій

Ключові слова (ненормовані): теоретико-методологічний аналіз -- психологічний вплив -- освітнє спілкування -- полімотивація -- експериментальні школи -- інноваційно-психологічний клімат

Анотація:   У монографії висвітлюється психологічний зміст експериментальної системи модульно-розвивального навчання, що постає у вигляді інноваційно-психологічного клімату життєдіяльності освітніх закладів, котрий забезпечує психодуховне наповнення як міжсуб'єктних стосунків, так і внутрішньоособистісних процесів, станів, механізмів. Системно-миследіяльнісне опрацювання цього клімату дозволило чітко визначити предмет психологічного пізнання - сукупність його складових: психологічного впливу та його класів (пізнавально-суб'єктний, нормативно-особистісний, ціннісно-індивідуальний, духовно-універсумний), освітнього спілкування та його аспектів як різновидів обміну (інформаційний, діловий, смисловчинковий, самосенсовий), полімотивації як форми активізації освітньої діяльності, що у взаємодоповненні спричинюють розвиток позитивно-гармонійної Я-концепції та її компонентів (когнітивного, емоційно-оцінкового, вчинково-креативного, спонтанно-духовного) і ритмічно розвивають кожного як суб'єкта, особистість, індивідуальність, універсума. Уперше запропонована методологічна план-карта цього клімату, що розчленовує об'єкт дослідження на низку предметів, а також адекватні їм моделі-конфігуратори, які синтезують різні знання про цей об'єкт.

 
171 63.3(4Укр)
І90

        Історична наука, історична пам'ять і національна свідомість модерної доби в Україні, Білорусі та Польщі [Текст] : [матеріали Міжнар. наук. конф., 21 - 23 жовтня 2010 р., Черкаси] / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Гродненський держ. ун-т ім. Янки Купали, Осередок НТШ у Черкасах. - Черкаси : Вертикаль, 2011. - 182 с.

Зміст:
  Ващенко В.  Постмодерні концепції пам'яті та можливості інтерпретацій формування ідентичностей модерних націй / В. Ващенко. - С. 11-16
  Стемпнік А.  Міфи і стереотипи та історична пам'ять / А. Стемпнік. - С. 17-22. - Текст польською мовою
  Величенко С.  Чи можливо тепер науково переписувати історію підросійської України? / С. Величенко. - С. 23-26
  Старчик Д.  Історична пам'ять і політика пам'яті / Д. Старчик. - С. 27-34. - Текст польською мовою
  Кісіль С.  Україна як суб'єкт європейської історії / С. Кісіль. - С. 35-40
  Чорновол І.  "Ягайлонська ідея" і українська історіографія / Чорновол. - С. 41-46. - Текст англ. мовою
  Орищенко Р.  Релігійні вірування як чинник адаптації українських селян до польських і російських модерних впливів (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Р. Орищенко. - С. 47-49
  Руда О.  Вплив історичних міфів на висвітлення української проблематики в польській історичній науці кінця ХІХ - початку ХХ століття / О. Руда. - С. 50-59
  Юрчук О.  Польський експансіонізм у трактуванні польського консервативного руху міжвоєнного періоду / О. Юрчук. - С. 60-69
  Ніколаєць Ю.  Вплив політики українізації початку ХХІ ст. на формування історичної пам'яті українського народу / Ю. Ніколаєць. - С. 70-76
  Гарнага В.  Антикознавча спадщина Михайла Драгоманова в контексті європейської та української історіографії / В. Гарнага. - С. 77-81
  Тельвак В.  Дискусії довкола праць Михайла Грушевського як чинник модернізації української історичної науки кінця ХІХ - початку ХХ століття / В. Тельвак. - С. 82-88
  Корольов Г.  Велика Україна й Галичина доби ХІХ ст.: пошук історичної перспективи / Г. Корольов. - С. 89-96
  Куций І.  Українська історична думка Галичини ХІХ ст.: особливості взаємодії національно-політичних течій / І. Куций. - С. 97-100
  Степанов М.  Осмислення в українській історичній думці політичних реалій Речі Посполитої кінця ХVІ - початку ХVІІст. як передумова формування уявлень про територіальний простір модерної нації / Степанов. - С. 101-106
  Карев Д.  Белорусская историография и историческое сознание белорусского общества в 1919-1945 гг. (Основные этапы и тенденции развития) / Д. Карев. - С. 107-119
  Масненко В.  Здобутки і втрати ідентифікаційного потенціалу української та білоруської історичної думки міжвоєнного часу / В. Масненко. - С. 120-129
  Чернякевич А.  Историко-краеведческие исследования на территории Западной Беларуси в 1919-1939 гг. как фактор формирования белорусского национального сознания / А. Чернякевич. - С. 130-136
  Присяжнюк Ю.  Образ України в білоруському історіографічному та громадському дискурсах зразка 1920-х років і рубежу ХХ - ХХІ століть / Ю. Присяжнюк. - С. 137-142
  Михайлюк Ю.  Південна Київщина литовської доби через призму польської історіографії ХІХ - початку ХХІ століття / Ю. Михайлюк. - С. 143-146
  Івангородський К.  Етносоціальна специфіка Південної Київщини раннього нового часу в українській, білоруській та польській історіографії кінця ХІХ - початку ХХ століття / К. Івангородський. - С. 147-154
  Кривошея І.  Інститут "Товаришів" у Речі Посполитій та Україні ХV -ХVІІ ст.: компаративний аналіз польської та української історіографії / І. Кривошея. - С. 155-163
  Корновенко C.  Аграрна політика урядів А. Денікіна та П. Врангеля у сучасному пострадянському історіографічному просторі / С. Корновенко. - С. 164-166
  Муренець Н.  Патріотичні традиції в родинах священнослужителів УАПЦ формації 1920-х років / Н. Муренець. - С. 167-169
  Огієнко В.  Два в одному: "храм" та "етнографічний музей" у репрезентації меморіального комплексу пам'яті жертв голодоморів в Україні / В. Огієнко. - С. 170-179

Рубрики: Історія України

Анотація:   Наукову колективну працю "Історична наука, історична пам'ять та національна свідомість модерної доби в Україні, Білорусі та Польщі" склали наукові розвідки, написані на основі виступів учасників Міжнародної наукової конференції, яка відбулася в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького 21-23 жовтня 2010 р. на базі кафедри історії та етнології України. Дослідники з України, Білорусі, Польщі та Канади осмислюють множинність способів модерного національного поступу трьох народів, персональний внесок їхніх знакових представників, передусім позиції індивідуального сприйняття дійсності істориками, зрештою, з погляду теперішніх тенденцій істріописання намагаються розставити акценти в осмисленні досвіду взаємозв'язку історіографії, історичної пам'яті та національної свідомості в цілому. Розраховано як на цільову аудиторію, так і всіх, хто цікавиться сучасним трактуванням процесів модерної історії східноєвропейських країн.

 
172 28.05я73-1
С56

Согур, Л. М.

        Основи біології та генетики людини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Согур. - К. : Фітосоціоцентр, 2007. - 188 с.

Рубрики: Біологія

Ключові слова (ненормовані): біологія клітини -- поділ клітин -- основи генетики -- основи антопогенетики

Анотація:   В навчальному посібнику викладено елементарний хімічний склад живих організмів, будову вірусів, прокаріотів та еукаріотичної клітини. Наведено сучасні уявлення про організацію потоку енергії та інформації в клітині, а також про поділ клітин. Висвітлено основні закономірності генетики, особливості вивчення спадковості, мінливості генетики, особливості вивчення спадковості, мінливості та біології індивідуального розвитку людини.

 
173 65.01я73-1
Д43

Дзюбик, С. Д.

        Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. - К. : Знання, 2006. - 481 с.

Рубрики: Економічна теорія

Ключові слова (ненормовані): ринкова організація виробництва -- теорія попиту і пропозиції -- теорія макроекономіки -- валовий внутрішній продукт -- національний дохід -- економічне

Анотація:   Розглядаються найважливіші закони і категорії економічної теорії, зокрема дія законів попиту і пропозиції в умовах індивідуального, ринкового і загальнонаціонального обміну, організація ринкової економіки, ринковий механізм регулювання соціально-економічних відносин, сучасні підходи до управління людськими і матеріальними ресурсами, роль держави та основні інструменти управління економічними процесами. Посібник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, питаннями для самоконтролю засвоєних знань. Найважливіша перевага посібника - поєднання глибокого змісту із лаконічністю і доступністю викладу матеріалу. Матеріали посібника апробовані авторами в курсах лекцій, прочитаних слухачами Національної академії державного управління при Президентові України, студентам Львівського національного університету імені Івана Франка, ряду інших закладів.

 
174 22.161.5я73-1
Б85

Босовський, М. В.

        Функція та її границя в курсі алгебри і початків аналізу [Текст] : навч. -метод. посіб. для орг. самост. роботи учнів фіз. -мат. шк. і ліцеїв та студентів / М. В. Босовський. - Черкаси : ЧДУ, 2002. - 83 с.

Рубрики: Математичний аналіз - Теорія функцій

Ключові слова (ненормовані): теорія функцій -- границя функції

Анотація:   Навчально-методичний посібник містить чотири розділи: властивості функції, приклади розв'язання типових задач, питання для самоперевірки та завдання для розв'язування. Кожній задачі відведено окремий параграф, який містить загальну постановку задачі, план її розв'язання і його реалізація. Крім цього, параграф включає тестові задачі з відповідями. Посібник містить розділ з набором індивідуальних контрольних завдань (30 варіантів).

 
175 74.264.4я73-1
Б18

Байбара, Т. М.

        Методика навчання природознавства в початкових класах [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Байбара. - К. : Веселка, 2008. - 334 с.

Рубрики: Методика навчання природознавства в школі

Ключові слова (ненормовані): структура процесу навчання -- характеристика учня -- діяльність учня -- методика організації засвоєння знань -- формування природознавчих уявлень -- природознавчі

Анотація:   У даному посібнику інтегрується психолого-педагогічний зміст, на основі якого побудовано методичну систему управління цілісним процесом навчання природознавства в початковій школі. Вона передбачає формування педагогічного мислення вчителя, його творчого підходу до оцінювання і розв'язання практичних педагогічних задач та індивідуального стилю педагогічної діяльності.

 
176 М82

Москаленко, А. М.

        Історія педагогіки [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. М. Москаленко. - Київ : Київський університет, 2014. - 240 с.

Рубрики: Історія педагогіки

Ключові слова (ненормовані): семінари з історії педагогіки -- тестові завдання з історії вітчизняної педагогіки -- тестові завдання з історії зарубіжної

Анотація:   Запропоновано навчапльну й робочу програми з дисципліни "Історія педагогіки". Указано можливі форми організації навчання, розкрито особливості підготовки до проведення лекцій, семінарів, індивідуальних занять, консультацій, організації самостійної роботи студентів, контролю їхніх знань. Наведено завдання для самостійної роботи студентів, плани семінарських занять, що включають питання для обговорення, тематику рефератів, курсових робіт, тестові завдання для контролю засвоєння матеріалу з історії вітчизняної та зарубіжної педагогіки.

 
177 28.991.782.7кр
П30

Петренко, Ю. О.

        Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку: теорія і практика [Текст] : монографія / Ю. О. Петренко, О. Е. Меньших. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 172 с.

Рубрики: Анатомія людини - Нервова система

Ключові слова (ненормовані): фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку -- дослідження психічних функцій дітей молодшого шкільного віку -- функціональна рухливість

Анотація:   Пристосування до шкільного навчання супроводжується значним напруженням психофізіологічних та фізичних можливостей учнів. Для того, щоб допомогти подолати школярам навчальні навантаження без шкоди для здоров'я, а також правильно організовувати навчально-виховний процес у відповідності до індивідуальних психофізіологічних особливостей присвячено цю монографію.

 
178 74.262я73-4кр
Б73

Богатирьова, І. М.

        Розвивальні завдання з математики. 5 кл [Текст] : метод. посіб. / І. М. Богатирьова ; за ред. : Н. А. Тарасенкової ; рец. : І. А. Акуленко, О. М. Кондратьєва. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 92 с.

Рубрики: Методика навчання математики - Розвивальні завдання

Ключові слова (ненормовані): геометричні фігури -- величини -- дробові числа -- учитель математики -- позакласна робота з математи -- індивідуальна робота з математики

Анотація:   Посібник містить додаткові набори задач та розвивальних завдань з математики для 5 класу, що відповідають Програмі з математики. Задачі супроводжуються методичними вказівками.

 
179 81.2Ук-923кр
Л59

        Лінгвістичний аналіз: Практикум [Текст] : навч. посіб. / за ред. Г. Р. Передрій. - К. : Академія, 2005. - 256 с.

Рубрики: Мова українська - Лінгвістичний аналіз тексту

Ключові слова (ненормовані): види лінгвістичного тексту -- фонематичний аналіз -- фонетичний аналіз -- орфоепічний аналіз -- графічний аналіз -- орфографічний аналіз -- лексикологічний аналіз

Анотація:   У посібнику з'ясовано сутність лінгвістичного аналізу, його види і специфіку кожного з них. Теоретичні відомості, схеми і зразки мовного аналізу, завдання, що вміщені в практикумі, можна використовувати на практичних і лабораторних заняттях, на заняттях із методики викладання шкільного курсу української мови, під час індивідуальної роботи.

 
180 О35

Овчаренко, О. І.

        Історія міжнародних відносин (1918 р. - початок ХХІ ст.) [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів ННІ історії та філософії (напрям підгот. "Історія") / О. І. Овчаренко. - Черкаси : АММО, 2014. - 333 с.

Рубрики: Історія світова - Історія міжнародних відносин

Ключові слова (ненормовані): семінарські заняття з історії міжнародних відносин -- Версальсько-Вашингтонська система -- Холодна війна -- міжсоюзницькі відносини

Анотація:   Посібник включає програму курсу "Історія міжнародних відносин (1918 р. – початок XXI ст.)", питання для обговорення тем семінарських занять, значний список джерел і наукової літератури, контрольні завдання, запитання підсумкового контролю студентів. Обрані проблеми і блок питань побудовані на основі тематики семінарських занять, самостійної і індивідуальної роботи студентів. Для допомоги в підготовці до них студентам пропонуються методичні вказівки і поради з організації підготовки рефератів. Окремими розділами автор надає термінологічний словник і основні історичні події міжнародних відносин 1918 р. – початку XXI ст.

 
181 65.291.21я73-1
М50

        Менеджмент організації [Текст] : навч.-метод. комплекс з дисципліни "Менеджмент організації" / уклад. : Г. Л. Монастирський ; відп. за вип. : А. Ф. Мельник. - Т. : Економічна думка, 2005. - 120 с.

Рубрики: Економіка підприємства

Анотація:   Навчально-методичний комплекс підготовлений на основі програми дисципліни "Менеджмент організації" для підготовки магістрів за спеціальністю "Менеджмент організацій" професійного спрямування "Менеджмент державних установ і організацій". Комплекс може використовуватися для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, що дає змогу опанувати теоретичні та практичні засади застосування спеціального економічного інструментарію організаційного менеджменту.

 
182 65.246я73-1
К59

Козяр, М. М.

        Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення [Текст] : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук ; під заг. ред. М. М. Козяр. - К. : Кондор, 2012. - 452 с.

Рубрики: Охорона праці

Ключові слова (ненормовані): техніки безпеки -- нормативне регулювання охорони праці -- індивідуальний захист людини -- колективні засоби захисту -- цивільний захист населення

Анотація:   Навчальний посібник розрахований перш за все на вивчення курсу студентами економічних спеціальностей, може бути використаний і при підготовці фахівців будь-якого профілю, особливо педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України.

 
183 83.3Ук7
Г37

Герасименко, Ю.

        Знай високе місце своє [Текст] : Літературно-критичні нариси / Ю. Герасименко. - К. : Радянський письменник, 1979. - 213 с.

Рубрики: Історія української літератури - Персоналії

Анотація:   Автор розповідає про колег по перу, відомих сучасних українських та російських письменників : К. Гордієнка, В. Козаченка, І. Багмута, Б. Котлярова та ін., говорить про індивідуальні особливості товрчості цих майстрів слова.

 
184 28.0я2
Б63

        Біологія [Текст] : комплексний довідник / уклад.: Т. І. Волкова, А. Ю. Іонцева. - Х. : Весна, 2010. - 288 с.

Рубрики: Довідкові видання - Довідник з біології

Ключові слова (ненормовані): індивідуальний розвиток організму -- генетика -- селекція -- система органічного світу -- основи екології -- еволюція органічного світу -- вправи ЗНО

Анотація:   Теоретичний матеріал, поданий у посібнику, цілком відповідає програмі 12-річної школи, затвердженій Міністерством освіти і науки України. У ньому зібрані усі основні розділи та теми, саме тому комплексний довідник доцільно буде також використовувати як помічник у підготовці до державної підсумкової атестації, тематичного оцінювання або уроку.

 
185 83.3Ук7-8...9
С34

Сиваченко, М. Є.

        Текстологія поетичних творів П. А. Грабовського [Текст] : [монографія] / М. Є. Сиваченко. - К. : Наукова думка, 1988. - 285 с.

Рубрики: Грабовський П. А. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): "Пролісок" збірка Грабовського П. -- "З Півночі" збірка Грабовського П.

Анотація:   У монографії на основі аналізу рукописних і друкованих джерел вивчаються поетичні збірки П.А. Грабовського"Пролісок","З півночі", "Кобза", історія їх тексту та творча історія. Велика увага приділяється вибору основного і встановленню канонічного текстів поетичних творів, їх коментуванню, намічаються шляхи дальшої текстологічної розробки художньої спадщини поета-революціонера. Досліджуться питання, пов'язані з працею Грабовського над словом, тим самим автор прагне підготувати грунт для вивчення індивідуального стилю поета, його художньої майстерності.

 
186 60.561.3(4Укр)
П50

        Політичні ідентичності в сучасній Україні / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2016. - 288 с.

Рубрики: Соціологія політична - Політичні ідентичності

Ключові слова (ненормовані): міські громади -- дослідження політичних ідентичностей

Анотація:   Дослідження присвячене вивченню одного із найскладніших феноменів – політичним ідентичностям у сучасній Україні. Аналіз проведено на основі вивчення політичних ідентичностей (індивідуальних і колективних) у міських громадах низки українських міст-обласних центрів, зокрема, таких, як Донецьк, Одеса, Полтава, Чернівці і Чернігів. З врахуванням історичного підґрунтя, соціокультурного та економічного контексту виокремлено та досліджено чинники, які впливали на трансформацію множини політичних ідентичностей громадян України. Із залученням значного масиву емпіричних даних проаналізовано суб’єктів політики ідентичностей, особливості останньої в кожній з міських громад; висвітлено ціннісне підґрунтя політичних ідентичностей в Україні.

 
187 65.03(0)я73-2
Л22

Лановик, Б. Д.

        Економічна історія [Текст] : курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. - К. : Вікар, 2006. - 406 с.

Рубрики: Економічна історія

Ключові слова (ненормовані): економічна історія світу -- господарство стародавнього світу -- економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя -- світова

Анотація:   Посібник створено на основі підручника "Економічна історія України і світу" за ред. Б.Д. Лановика (Київ: Вікар, 2002), рекомендованого Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. Цей підручник визнано фахівцями кращим виданням з даної тематики. Найважливіші переваги посібника - лаконічна форма подання матеріалу і відповідність програмі курсу "Економічна історія". Наводиться також тематика і плани семінарських занять, індивідуальні завдання з цього курсу для студентів заочників та методичні рекомендації до їх написання, перелік питань для підготовки до екзаменів, короткий словник основних термінів і список рекомендованої літератури. Це робить посібник зручним у користуванні й доступним для кожного студента.

 
188 88.33я73-1
Г67

Горго, Ю. П.

        Психофізіологія (прикладні аспекти) [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Горго. - Київ. : МАУП, 1999. - 128 с.

Рубрики: Психофізіологія

Ключові слова (ненормовані): функціональних робочих станів -- прийоми саморегуляції ФС -- індивідуальні властивості нервової системи -- стрес -- система оцінювання та коригування

Анотація:   У пропонованому навчальному посібнику розкрито механізми оцінки функціональних та робочих станів людини і управління ними; розглянуто методи оцінювання фізіологічних станів людини та корекції робочих станів.

 
189 74.262.8-28
З15

Задорожний, К. М.

        Завдання для контролю знань на уроках біології. 10 клас [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / К. М. Задорожний. - Х. : Основа, 2012. - 64 с.

Рубрики: Методика навчання біології в школі

Ключові слова (ненормовані): історія розвитку біології -- молекулярний рівень організації живої природи -- клітинний рівень організації живої природи

Анотація:   Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами курсу біології для 10 класу. Набір різних типів завдань дозволяє використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, обираючи певні завдання для індивідуальної роботи.

 
190 88.492я73-1
К68

Корольчук, М. С.

        Психодіагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, В. І. Осьодло ; за заг. ред. М. С. Корольчука. - К. : Ельга, Ніка-Центр, 2010. - 399 с.

Ключові слова (ненормовані): психодіагностика особистості -- психодіагностика здібностей -- психодіагностика індивідуальної свідомості -- психодіагностика самосвідомості -- психодіагностика мотивації -- тест Кейрсі -- тест Кеттелла

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто основні поняття, принципи і методи психодіагностики різноманітних психологічних явищ, які складають об'єкт психодіагностики і належать до різних сфер психічної реальності особистості та групи. В посібнику узагальнено результати теоретичного аналізу і практичних досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних учених, значна увага приділяється формуванню адекватних уявлень про роль і місце відповідних методик у системі психологічного забезпечення діяльності, оцінки їх можливостей і обмежень.

 
191 65.9(4Укр)261.30
Б98

        Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид, В .Г. Дем'янишин та ін. - К. : Таксон, 2002. - 253 с.

Рубрики: Економіка - Бюджетна система

Анотація:   Вишкіл студії містить повний комплекс методичного запезпечення вивчення дисципліни "Бюджетна система": програму, тематичний план, плани практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання, перелік рекомендованої літератури, перелік тем курсових і контрольних робіт, методичні поради до виконання курсових і контрольних робіт, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів, ділові ігри і тести. В умовах трансформації економіки суттєво змінюються вимоги до стилю та організації роботи фінансових органів, податкових адміністрацій та інспекцій, казначейських управлінь щодо рівня професіоналізму і компетентності їх працівників. Саме вишкіл студії слугує нагальній потребі реалізації державної програми підготовки державних службовців у фінасовій сфері.

 
192 74.262 я73-5кр
М54

        Методика навчання математики: Загальна методика [Текст] : практикум для організації самостійної роботи студентів : у 4 ч. Вип. 4 Методика організації закріплення і застосування знань, навичок і вмінь учнів / Черкаський нац. ун-т ; М-во освіти і науки України. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005

Рубрики: Методика навчання математики

Анотація:   Посібник містить загальну характеристику цільового, змістового та процесуального компонентів практикуму з методики навчання математики; тематику практичних занять їз загальної методики, які супроводжено переліком вимог до знань й умінь студентів по кожній темі курсу; методичні рекомендації та необхідний інструментарій до практичних занять з теми: "Методика організації закріплення і застосування знань, навичок і вмінь учнів. Методика перевірки і оцінювання знань учнів", набори індивідуальних навчальних завдань до цієї теми (30 варіантів).

 
193 74.100.55я73-1кр
М54

        Методика навчання фізичної культури в дошкільних закладах [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Слаутіна, О. П. Безкопильний, І. М. Хоменко, О. А. Атамась. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 342 с.

Рубрики: Освіта дошкільна - Методика навчання фізичної культури в дошкільних закладах

Ключові слова (ненормовані): методика фізичного виховання дитини -- принципи фізичного виховання -- засоби фізичного виховання -- рухлива гра як фізичне виховання

Анотація:   Навчально-методичний посібник складається з чотирьох розділів, які розкривають питання фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі. Матеріали першого розділу у логічній послідовності представили інформацію щодо питання теорії і методики фізичного виховання дітей. В межах другого розділу надана інформація про методику фізичного виховання і розвитку дітей дошкільного віку. Третій розділ присвячено питанням планування навчального процесу, організації та проведенню занять та їх різновидів з фізичної культури. Четвертий розділ містить у собі практичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи.

 
194 74.58
Н73

        Нові технології навчання [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 44 / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. - К. : Науково-методичний центр вищої освіти, 2006. - 138 с.

Зміст:
  Латигіна Н. А.  Демократизація: сутнісні аспекти і базові моделі / Н. А. Латигіна. - С. 3-10
  Хорєв І. О.  Удосконалення методичної майстерності викладача вищої школи / І. О. Хорєв. - С. 10-15
  Сітшаєва З. З.  Організаційно-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу / З. З. Сітшаєва. - С. 15-19
  Вахрушева Т. Ю.  Теоретичні основи інтерактивної технології навчання / Т. Ю. Вахрушева. - С. 19-23
  Паржницький В. В.  Відбір та структурування змісту професійного навчання кваліфікованих робітників у професійному ліцеї машинобудівного профілю / В. В. Паржницький. - С. 23-27
  Драч І. І.  Деякі аспекти активізації навчально-творчої діяльності студентів ВНЗ / І. І. Драч. - С. 27-32
  Марігодов В. К.  Підвищення ефективності та розвитку пам'яті студентів шляхом дедуктивної обробки навчальної інформації / В. К. Марігодов. - С. 32-37
  Олексенко В. М.  Інноваційні заходи щодо підготовки фахівців / В. М. Олексенко. - С. 37-43
  Білик Л. І.  Технології застосування методів формування екологічної відповідальності студентів / Л. І. Білик. - С. 43-49
  Семенець С. П.  Цілі та зміст розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики / С. П. Семенець. - С. 49-54
  Шейко С. Г.  Характеристика елемента - тема практичного заняття з загальної хімії / С. Г. Шейко. - С. 54-57
  Кожемякіна Н. І.  Структурно-компонентний аналіз професійної мобільності майбутніх менеджерів-аграріїв / Н. І. Кожемякіна. - С. 57-63
  Конопльва С. Ю.  Вплив системи творчих завдань на процес активізації художньо-творчих навичок студентів училищ культури на заняттях фортепіано / С. Ю. Конопльва, В. В. П'ятигорський. - С. 63-71
  Кухарук О. О.  Педагогічні умови формування мотивації вивчення іноземних мов студентами вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації / О. О. Кухарук. - С. 71-78
  Постнікова О. М.  Про новий німецький правопис / О. М. Постнікова. - С. 78-83
  Калашник Л. С.  Розуміння ролі голови родини українською та китайською культурами / Л. С. Калашник. - С. 83-86
  Канішевська Л. В.  Формування життєвої компетентності підлітків шкіл-інтернатів: стан, проблеми, перспективи / Л. В. Канішевська. - С. 86-91
  Миронова С. П.  Сучасний стан забезпечення фахівцями спеціальних шкіл для дітей з вадами інтелекту / С. П. Миронова. - С. 91-97
  Сорочинська В. Є.  Теоретичні основи гендерного аналізу в соціально-педагогічних дослідженнях і практиці / В. Є. Сорочинська. - С. 97-105
  Свириденко С. О.  Теоретико-методологічні основи системи валеологічного виховання школярів у закладах освіти / С. О. Свириденко. - С. 105-111
  Шупик В.  Хуторні недогарки П. Куліша. Естетичні засади творчості / В. Шупик. - С. 111-117
  Кушнарьова Т. І.  Обробка, інтерпретація результатів підсумкового тестування рівня володіння вміннями читати англійські тексти за фахом у немовному вищому навчальному закладі / Т. І. Кушнарьова. - С. 117-121
  Корогод Н. П.  Організаційно-педагогічні умови управління сучасним вищим навчальним закладом I рівня акредитації / Н. П. Корогод. - С. 121-124
  Вощевська О. В.  Аспекти підготовки фахівців-аграрників у системі вищої освіти США / О. В. Вощевська. - С. 124-130
  Демешкант Н. А.  Проблема формування світогляду в психолого-педагогічній літературі / Н. А. Демешкант. - С. 130-133
  Нерух Н. В.  Організація і проведення державної атестації випускників у ВНЗ I-II рівнів акредитації / Н. В. Нерух. - С. 133-136

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Педагогічні технології
Україна

Ключові слова (ненормовані): кредитно-модульна система -- інтерактивні технології навчання -- екологічне виховання -- учитель математики -- сімейна педагогіка -- валеологічне виховання у

Анотація:   У збірнику розглянуто зміст методичної майстерності викладача, наголошено на важливості формування його комунікативних умінь, у структурі яких звертається увага, перш за все, на перцепцію, педагогічне спілкування та педагогічну техніку; запропоновані корисні методичні рекомендації щодо введення нових правил під час вивчення певних граматичних лексичних тем. Подано нове бачення науково обгрунтованого змісту навчання, нові підходи до розробки навчально-програмної документації, стандартизації освіти і перехід від підготовки робітників масових спеціальностей до індивідуальної професійної освіти.

 
195 83.002.2
І19

Іванисенко, В. П.

        Народження стилю. Творча індивідуальність у поезії [Текст] : науково- популярна література / В. П. Іванисенко ; відп. ред. : М. З. Шамота. - К. : Наукова думка, 1964. - 299 с.

Рубрики: Теорія літератури - Стилі та напрями

Ключові слова (ненормовані): поетичний образ -- стилі с світогляд -- новаторство і стиль

Анотація:   Яек народжується поезія? В чому полягають джерела і природа поетичного мислення? Які соціальні, світоглядні і психологічні чинники впливають на процес творення поетичного образу, зумовлюють його незвичайну художню привабливість, пізнавальну і виховну силу, індивідуальну неповторність? Цим питанням присвячена нова книга В.П. Іванисенка, автора добре відомих робіт:"Сучасна ліро-епічна поема","Поезія і життя народу","Поэзия, жизнь человека" та інших. Стиль сучасної поезії в його відношенні до стилю сучаного життя, до стилю інших художніх жанрів, до естетичних традицій, до "стилю епохи" і стилю людської індивідуальності-такий основний зміст книги. Висновки автора випливають з грунтовного анілізу творів багатомовної радянської літератури і поезії минулого : Т.Шевченка, М.Рильського, А.Малишка, В.Луговського, Д.Павличка, М.Танка, Е.Межлайтіса, Л.Первомайського та інших поетів.

 
196 74.262я73-5кр
М54

        Методика навчання поглибленого курсу математики [Текст] : практикум для організації самостійної роботи студ. Ч. 1 Алгебра й початки аналізу / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 96 с.

Рубрики: Методика навчання математики

Ключові слова (ненормовані): кейс-технологія -- навчальні ситуації -- дискусія -- активізація навчання -- дидактичні матеріали -- алгебра -- диференціальні рівняння -- види уроків-семінарів

Анотація:   Посібник містить загальну характеристику цільового, змістового й процесуального компонентів практикуму з методики навчання поглибленого курсу математики; методичні рекомендації й матеріали для випереджальної підготовки студентів до практичних занять з теми "Лекційно-практична система при вивчені курсу "Алгебра й початки аналізу" в процесі поглибленого навчання математики в профільній школі"; набори індивідуальних навчальних завдань до цієї теми (30 варіантів).

 
197 65.9(4Укр09я73-1
К45

Кісельов, А. П.

        Основи бізнесу [Текст] : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів / А.П. Кісельов. - К. : Вища школа, 1998. - 191 с.

Рубрики: Економічна теорія - Ринкова економіка

Ключові слова (ненормовані): виникнення і розвиток бізнесу -- ринкове середовище -- теорія бізнесу

Анотація:   Запропонований підручник не має аналогів не тільки в Україні, а й у близькому зарубіжжі. У ньому розглядаються об'єктивні закономірності виникнення і розвитку бізнесу, його категорії, ринкове середовище, механізм створення, функціонування і управління, визначено суб'єкти бізнесу та подано їх класифікацію. Для кожного засвоєння матеріалу й індивідуальної роботи після кожного розділу вміщено завдання для перевірки знань і самостійної роботи. В додатках подано тести визначення підприємницьких здібностей та ймовірної можливості стати бізнесменом, а також показники фінансово-економічної діяльності підприємницьких структур тощо. Логіка побудови матеріалу відповідає затвердженій програмі та стандартам, прийнятим у ряді університетів Заходу.

 
198 65.012.1я73-1
К90

Кулішов, В. В.

        Мікроекономіка: Основи теорії і практики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Кулішов. - Л. : Магнолія плюс, 2004. - 331 с.

Рубрики: Мікроекономіка - Ринок

Ключові слова (ненормовані): індивідуальний попит -- ринковий попит -- виробництво продукції -- витрати виробництва -- максимізація прибутку -- ринкова влада -- монополія -- ринок монополістичної

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми мікроекономічного аналізу. Посібник носить системний характер і складний за нормативною програмою курсу "Мікроекономіка", що викладається студентам економічних спеціальностей. Кожна тема посібника містить термінологічний словник, тести, проблемні ситуації та практичні задачі. Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал чи навіть самостійно опанувати ним.

 
199 81.2Ук-923
Л59

        Лінгвістичний аналіз: практикум [Текст] : навч. посіб. / [М. І. Калько, Г. Р. Передрій, В. В. Калько та ін.] ; за ред. Г. Р. - К. : Академія, 2013. - 280 с.

Зміст:
  Передрій Г. Р.  Фонетичний аналіз / Г. Р. Передрій. - С. 5-17
  Передрій Г. Р.  Орфоепічний аналіз / Г. Р. Передрій. - С. 18-20
  Шляхова В. В.  Графічний аналіз / В. В. Шляхова. - С. 20-23
  Шляхова В. В.  Орфографічний аналіз / В. В. Шляхова. - С. 23-27
  Шляхова В. В.  Лексикологічний аналіз / В. В. Шляхова. - С. 27-33
  Погрібний І. І.  Фразеологічний аналіз / І. І. Погрібний. - С. 33-38
  Передрій Г. Р.  Морфемний аналіз / Г. Р. Передрій. - С. 38-43
  Погрібний І. І.  Етимологічний аналіз / І. І. Погрібний. - С. 43-45
  Передрій Г. Р.  Словотвірний аналіз / Г. Р. Передрій. - С. 45-50
  Мартинова Г. І.  Морфологічний аналіз / Г. І. Мартинова. - С. 50-81
  Калько М. І.  Морфологічний аналіз дієслова / М. І. Калько. - С. 84-101
  Мартинова Г. І.  Морфологічний аналіз прийменника / Г. І. Мартинова. - С. 101-106
  Мартинова Г. І.  Морфологічний аналі сполучника / Г. І. Мартинова. - С. 106-110
  Мартинова Г. І.  Морфологічний аналі частки / Г. І. Мартинова. - С. 110-113
  Мартинова Г. І.  Морфологічний аналі вигука / Г. І. Мартинова. - С. 113-115
  Мартинова Г. І.  Морфологічний аналі модальних слів / Г. І. Мартинова. - С. 115-117
  Калько М. І.  Граматичний аналіз / М. І. Калько. - С. 117-121
  Шитик Л. В.  Синтаксичний аналіз / Л. В. Шитик. - С. 121-192
  Савченко І. С.  Пунктуаційний аналіз / І. С. Савченко. - С. 192-226
  Калько В. В.  Комплексний аналіз словоформи / В. В. Калько. - С. 226-237

Рубрики: Мова українська - Лінгвістичний аналіз тексту

Ключові слова (ненормовані): морфологічний аналіз дієслова -- синтаксиний аналіз речення -- види лінгвістичного аналізу

Анотація:   Лінгвістичний аналіз як спосіб пізнання мовних одиниць різних рівнів передбачає цілеспрямоване виконання специфічних вправ із метою розвитку логічного мислення і мовного чуття. Збагнути його сутність, особливості і призначення конкретних видів, опанувати раціональні практичні прийоми допоможе пропонований навчальний посібник, який містить необхідні для цього теоретичні відомості, завдання, схеми і зразки мовного аналізу. Їх можна використовувати на практичних, лабораторних заняттях, під час індивідуальної роботи.

 
200 74.266.32я73-1кр
Б77

Бойко, Н. І.

        Українське народознавство та методика його вивчення [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ.-іст. / Н. І. Бойко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 123 с.

Рубрики: Методика навчання народознавства в школі

Ключові слова (ненормовані): урок народознавства -- схема планування уроку -- схема аналізу уроку народознавства

Анотація:   Пропоноване видання підготовлене згідно з навчальною програмою дисципліни "Методика викладання народознавства". Крізь призму проблематики лекцій, тематики семінарських занять з курсу та методичних рекомендацій до їх підготовки, зміст самостійної та індивідуальної роботи студентів, навчально-методичних матеріалів обгрунтовується доцільність вивчення курсу "Українське народознавство", розкриваються принципи, прийоми та методи навчання; з'ясовуються особливості уроку та інших форм навчання народознавства, аргументуються вимоги до сучасного кабінету українського народознавства. Користувачам пропонуються зразки основних форм організації вивчення народознавства.

 
201 88.37я73-1кр
К64

Коновальчук, В. І.

        Диференційна психологія [Текст] : [навч. посіб.] / В. І. Коновальчук. - Черкаси : 2000. - 214 с.

Рубрики: Психологія - Диференційна психологія

Ключові слова (ненормовані): типологічна модель Кречмера -- конституційна типологія Шелдона -- типологічна модель Лоуена -- типологія особистості Леонгардом -- типологічна модель Юнга

Анотація:   Пропоноване читачу видання є першою спробою систематизованого викладу концепцій диференційної психології, зокрема, аналіз психоаналітичних підходів, психодинамічного, конституційно-антропометричного, факторного, блочного. Представлено аналіз діагностичної спроможності методу АСПН в об'єктуванні індивідуальних особливостей.

 
202 74.204.2
Р64

        Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 трав. 2007 р. : XIV Каришинські читання : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Ін-т. - Полтава : [Астрая], 2007. - 487 с.

Зміст:
  Буринська Н. М.  До проблеми формування пізнавальних інтересів учнів на уроках хімії / Н. М. Буринська. - С. 18-19
  Грабовий А. К.  Про забезпечення шкільного хімічного експерименту / А. К. Грабовий. - С. 19-20
  Виговська О. І.  Особистісно-орієтоване навчання: авторська концепція / О. І. Виговська. - С. 30-32
  Кожевников В. М.  Вивчення наступності профільної школи і вищого навчального закладу / В. М. Кожевников. - С. 57-64
  Коссак Г. М.  Освітні тенденції підготовки майбутніх вчителів у зв'язку з новими вимогами школи / Г. М. Коссак. - С. 66-68
  Кравченко О. В.  Роль лекції в становленні наукової творчості студентів / О. В. Кравченко, Т. В. Поліщук. - С. 68-69
  Крамущенко Л. В.  Управління процесом професійного розвитку вчителів / Л. В. Крамущенко, С. О. Шматченко. - С. 70-73
  Крат Р. В.  Особливості розробки цільового та змістового компонентів у побудові спецкурсів / Р. В. Крат. - С. 73-75
  Кузнєцова Л. М.  Спрямування наукової творчості майбутніх вчителів у напрямі розробки індивідуального підходу до навчання учнів з акцентуаціями характеру / Л. М. Кузнєцова. - С. 79-81
  Кузнецова Н. В.  Понятийно-терминологический анализ категорий педагогическое мастерство и организационная культура менеджера образования / Н. В. Кузнецова. - С. 81-82
  Курко К. В.  Досвід творчої діяльності як компонент змісту освіти майбутнього вчителя / К. В. Курко. - С. 82-84
  Куцериб Т.  Підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів та магістрів у вищій школі України / Т. Куцериб. - С. 84-86
  Лисяк О. О.  Формування компетентності студентів, як важливої складової роботи майбутнього вчителя / О. О. Лисяк, О. А. Даценко. - С. 86-88
  Лук'яненко О. В.  Використання принципів староруського світогляду у творчій ініциативі учителя ХХІ століття / О. В. Лук'яненко. - С. 88-90
  Магомедова Т. Ю.  Позашкільна освіта - це невід'ємна ланка в системі суспільного національного виховання підростаючого покоління / Т. Ю. Магомедова. - С. 91-93
  Монастирська С. С.  Формування наукової творчості студентів у процесі викладання біологічних дисциплін / С. С. Монастирська, М. О. Хом'як, Р. Д. Стецик. - С. 93-94
  Опара М. М.  Синтез навчання і науки / М. М. Опара. - С. 95-97
  Паливода М. Г.  До питання про наукову роботу студентів-заочників / М. Г. Паливода, Л. К. Паливода. - С. 97-98
  Пацай Н.  Професійно-рольова ідентифікація майбутнього вчителя у взаєминах його з викладачами / Н. Пацай. - С. 98-100
  Плиска О. І.  Комплексація матеріальної бази та наукового потенціалу науково-педагогічних і наукових закладів - шлях до залучення до наукової творчості вчителів та студентів / О. І. Плиска, О. В. Рубан. - С. 100-101
  Проць Н. І.  Формування професійно-значущих якостей особистості майбутнього вчителя / Н. І. Проць. - С. 102-103
  Рибалка О. Я.  Валеологічна освіта - шлях до самопізнання і самоудосконалення студентської молоді / О. Я. Рибалка. - С. 103-104
  Святська Т. М.  Навчально-творча діяльність студентів у процесі професійно-педагогічної підготовки / Т. М. Святська. - С. 104-106
  Сердюк О. Г.  Головне завдання викладача - створення освітнього середовища для студентів в ході вивчення фахових дисциплін / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк. - С. 106-108
  Сердюк О. Г.  Формування толерантності, конструктивності й демократичності у викладача вищої школи / О. Г. Сердюк, О. І. Сердюк. - С. 108-109
  Сидорович М.  Методологічні знання як чинник розвитку наукової творчості та закладання основ теоретичного мислення в учнівської молоді / М. Сидорович. - С. 109-112
  Слободянюк Д. І.  Погляди Рене Декарта на нервову систему людини: філософський і науковий аспекти / Д. І. Слободянюк, В. Ю. Нор. - С. 112-113
  Слободянюк Д. І.  Формування філософських поглядів Зигмунда Фрейда / Д. І. Слободянюк, М. Г. Теслюк. - С. 113-115
  Совгіра С. В.  Об'єктивна необхідність та особливості природоохоронної роботи в сучасній вищій та загальноосвітній школі / С. В. Совгіра. - С. 116-117
  Сотула О. В.  Організаційні засади діяльності екологічної секції студентського наукового товариства імені А. П. Карашина / О. В. Сотула. - С. 117-119
  Стражнікова І. В.  Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до викладання природознавства / І. В. Стражнікова, Л. В. Ілійчук. - С. 119-121
  Ташкинова Е. Г.  Роль компетентностного похдода в системе среднего специального образования / Е. Г. Ташкинова. - С. 121-122
  Ткаченко А. В.  Історія трудового дитячого корпусу у відображенні вітчизняного і зарубіжного макаренкознавства / А. В. Ткаченко. - С. 122-124
  Упатова І. П.  Творчість учителя під час підготовки і проведення диференційованого контролю, умови успішності його здійснення / І. П. Упатова. - С. 125-126
  Хлонь Н. В.  Формування творчої активнсоті студентів при вивченні геології / Н. В. Хлонь. - С. 126-127
  Хмеловська С. О.  Питання підвищення рівня екологічної освіти в курсі хімії середньої школи / С. О. Хмеловська, Н. В. Стець. - С. 127-128
  Цебржинский О. И.  К биологическим предпосылкам творчества / О. И. Цебржинский. - С. 128-131
  Цзихуа Ли  Использование идей В. А. Сухомлинского для создания модели современной китайской школы / Ли Цзихуа. - С. 131-133
  Цуруль О. А.  Формування творчої особистості майбутнього вчителя у процесі науково-дослідницької роботи з методики навчання біології / О. А. Цуруль. - С. 133-134
  Чорний А. В.  Наукова творчість студентів на хімічному факультеті ХНУ ім. В. Н. Каразіна / А. В. Чорний, Т. О. Чорна. - С. 134-135
  Шаповалова Л. В.  Зміст реформ LMD/ECTS та особливості її впровадження у Франції / Л. В. Шаповалова. - С. 135-137
  Шарко В. Д.  До питання про можливості розвитку досвіду творчої діяльності у майбутніх учителів фізики / В. Д. Шарко. - С. 137-139
  Шашко В. І.  Особистісна культура Д. І. Менделєєва як виховний фактор розвитку пізнавальної діяльності учня / В. І. Шашко. - С. 139-140
  Шиян Н. І.  Творчість як складова професійної компетентності майбутнього вчителя хімії / Н. І. Шиян. - С. 140-144
  Шмалєй С. В.  Професійна діяльність вчителя з розвитку творчих здібностей учнів / С. В. Шмалєй. - С. 144-146
  Шмалєй С. В.  Періодизація інноваційного досвіду у вітчизняній педагогіці ХХ століття / С. В. Шмалєй. - С. 146-150
  Яланська С. П.  Формування творчості майбутніх учителів природничих дисциплін / С. П. Яланська. - С. 150-152
  Александров М. Г.  Особливості спецкурсів для підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін при профільному навчанні / М. Г. Александров, О. В. Маслов, Л. М. Александрова. - С. 153-154
  Бажан А. Г.  Роль педагогічних практик у професійному становленні студентів природничого факультету / А. Г. Бажан. - С. 154-156
  Бажан А. Г.  Виробнича науково-педагогічна практика магістрантів природничого факультету / А. Г. Бажан. - С. 156-158
  Бендус Т. О.  Дослідження гармонії / Т. О. Бендус, К. М. Кравченко. - С. 158-159
  Бернацька К. В.  Аналіз особливостей розвитку складових емпатії підлітків з акцентуаціями характеру (за методикою В. В. Бойко) / К. В. Бернацька. - С. 159-161
  Білик В. Г.  Самостійна робота студентів як засіб розвитку ініціативи та творчості майбутнього вчителя / В. Г. Білик. - С. 161-162
  Білоус О. В.  Розвиток творчого мислення у майбутніх учителів у процесі професійної підготовки / О. В. Білоус. - С. 162-163
  Біляковська О. О.  Оцінювання навчальних досягнень учнів як важлива складова формування творчого вчителя / О. О. Біляковська. - С. 164-166
  Блажко О. А.  Підготовка майбутнього вчителя хімії до організації навчально-дослідної роботи школярів / О. А. Блажко, Т. М. Дабіжук. - С. 166-167
  Борщевич Л. В.  Розвиток творчої ініціативи студентів на заняттях з дисципліни "Методика складання та розв'язування хімічних задач" / Л. В. Борщевич. - С. 167-168
  Височан Л. М.  Дидактичні функції підручників природознавства та способи їх реалізації (1959-1991 рр.) / Л. М. Височан. - С. 168-172
  Гомля Л. М.  Особливості проведення польових практик на природничому факультеті Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / Л. М. Гомля. - С. 172-175
  Гомля Л. М.  Особливості проведення польових практик ботаніки в околицях міста Полтава / Л. М. Гомля, Д. А. Давидов. - С. 175-176
  Грабовий А. К.  Педагогічне проектування як чинник експериментальної підготовки майбутніх вчителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 176-178
  Даценко О. А.  Формування професійних якостей майбутнього вчителя для діяльності керівника школи / О. А. Даценко, І. В. Кривошапка. - С. 178-180
  Деркач Т. М.  Розвиток творчості майбутніх вчителів хімії в сучасних умовах / Т. М. Деркач, О. К. Рожко. - С. 180-181
  Іщенко Т. С.  Педагогічна творчість вчителя: пошуки та перспективи / Т. С. Іщенко. - С. 181-183
  Кійко Т. Б.  До питання про актуальність медико-біологічних знань в системі професійної підготовки майбутнього вчителя / Т. Б. Кійко, А. О. Міненок. - С. 183-184
  Ковальчук Б. В.  Розвиток професійних зжібностей як основа творчої педагогічної діяльності майбутнього вчителя природничих дисциплін / Б. В. Ковальчук, Л. О. Ковальчук. - С. 184-186
  Ковальчук Г. Я.  Проблемне навчання - засіб розвитку творчої діяльності майбутнього вчителя біології / Г. Я. Ковальчук, В. І. Стахів. - С. 186-188
  Лупаренко С. Є.  Підготовка вчителя до здійснення особистісно-орієнтованого навчання учнів у вальдорфській школі / С. Є. Лупаренко. - С. 188-190
  Малаканова Л. В.  Дослідження студентом власної гармонії / Л. В. Малаканова. - С. 190-192
  Марюхно О.  Профільне навчання як чинник індивідуалізації процесу навчання / О. Марюхно. - С. 192-194
  Миронович Ю. З.  Розвиток інтересу до наукової діяльності студентів педагогічного університету / Ю. З. Миронович, Л. Ф. Пашко. - С. 194-196
  Молокопой С. Н.  Личностно-ориентировочный подход к подготовке студентов как будущих преподавателей географии / С. Н. Молокопой. - С. 196-198
  Мороз Ю. М.  Значимість фізичної культури і спорту в державній політиці / Ю. М. Мороз. - С. 198-199
  Накемпій О. М.  Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів предметів природничо-математичного циклу в процесі професійно-педагогічної підготовки / О. М. Накемпій. - С. 199-201
  Ніколаєнко Н. В.  Специфіка прояву атракції у студентів вищої школи / Н. В. Ніколаєнко, Н. О. Чпйкіна. - С. 201-203
  Орлова Л. Д.  Розвиток творчості майбутнього вчителя з біології в процесі професійно-педагогічної підготовки / Л. Д. Орлова, Я. М. Кириленко. - С. 204-206
  Пивовар Н. М.  Здоров’язбереження через психотерапію педагогічного спілкування / Н. М. Пивовар, Т. В. Хілінська. - С. 206-210
  Подмаркова К. М.  Тестування як один із методів розвитку творчих здібностей студентів / К. М. Подмаркова, О. Л. Гаркович. - С. 210-213
  Савонова О. В.  Роль автоматизованої системи тестування "CamomileNet" на базі lnternet-технологій у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя / О. В. Савонова. - С. 213-215
  Самусенко Ю. В.  Виховання наукою / Ю. В. Самусенко. - С. 215-217
  Самусенко Ю. В.  Наукова творчість в підготовці вчителя хімії / Ю. В. Самусенко, Ю. І. Дивоняк. - С. 217-219
  Страшко С. В.  Соціальне замовлення на підготовку вчителя-валеолога / С. В. Страшко, Л. А. Животовська, О. С. Ясинська. - С. 219-221
  Ткаченко О. Л.  Організація навчального діалогу в процесі підготовки вчителів географії / О. Л. Ткаченко. - С. 221-223
  Фруктова Я. С.  Учнівські робочі зошити як засіб стимуляції педагогічної творчості майбутніх вчителів / Я. С. Фруктова, О. В. Князева. - С. 223-225
  Хоменко П. В.  Узагальнення знань з хімії в аспекті функціональності / П. В. Хоменко. - С. 225-227
  Черчата Л. М.  Роль самостійної роботи у формуванні творчої особисточті вчителя / Л. М. Черчата. - С. 227-229
  Шинкаренко В. І.  Формування творчої активності студентів у вищій педагогічній школі / В. І. Шинкаренко. - С. 229-230
  Шумська С. І.  Творчий підхід до фізичного виховання студентів з особливими потребами / С. І. Шумська. - С. 230-232
  Шупта І. М.  Методи наукових досліджень у конфліктології / І. М. Шупта. - С. 232-233
  Атаманенко О.  Науково-дослідницька робота студентів та учнів як одна з форм диференційованого навчання / О. Атаманенко, Ю. В. Самусенко. - С. 233-235
  Бесєдіна І. С.  Науково-дослідницька ауково-дослідна робота учнів, як метод поглиблення знань з біології / І. С. Бесєдіна, Я. М. Макаренко. - С. 235-236
  Білик В. Г.  Роль технічних засобів навчання у формуванні та організації науково-дослідницьких умінь і практичної підготовки студентів у вищій школі / В. Г. Білик, А. Г. Ткаченко. - С. 237-238
  Борщевич Л. В.  Організація дослідницької діяльності школярів / Л. В. Борщевич, Я. В. Жульова. - С. 238-240
  Брижак Л. М.  Розвиток творчих здібностей учнів в процесі навчання біології / Л. М. Брижак. - С. 240-242
  Брюховецька І. В.  Роль хімічного експерименту у формуванні діяльнісного підходу при викладанні хімії у школі / І. В. Брюховецька. - С. 242-243
  Брюховецька І. В.  Хімічний гурток як один з чинників формування та реалізації науково-дослідницьких інтересів учнів / І. В. Брюховецька, А. М. Прийма. - С. 243-245
  Буйдіна О. О.  Комунікативна активність учнів - одна з вимог модернізації шкільної освіти / О. О. Буйдіна. - С. 245-248
  Булгакова Н. Б.  Самостійна робота як процес формування науково-дослідницьких умінь студентів / Н. Б. Булгакова. - С. 248-250
  Васильченко М. В.  Проблеми адиктивної поведінки учнів підліткового віку / М. В. Васильченко. - С. 250-252
  Вербицька О. І.  Поняття професійної компетентності педагогічних кадрів / О. І. Вербицька. - С. 252-253
  Вербицький В. В.  Роль тижня всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів "Україна-Європа-Світ" у екологічній освіті шкільної молоді України / В. В. Вербицький, В. Г. Надворний. - С. 253-258
  Власенко Н. О.  Організація науково-дослідної роботи студентів при вивченні курсу "Антропологія" / Н. О. Власенко. - С. 258-260
  Галицька Н. Є.  Дидактична гра "кросворд" як засіб розвитку творчих здібностей учнівської молоді під час формування біологічних понять / Н. Є. Галицька. - С. 260-262
  Гапон С. В.  Напрямки науково-дослідницької роботи учнів у роботі наукових гуртків / С. В. Гапон, В. В. Гапон. - С. 262-264
  Гапон С. В.  Мохоподібні як об'єкт вивчення науково-дослідницьких робіт студентів та учнів / С. В. Гапон, І. Е. Рева. - С. 264-265
  Гаркович О. Л.  Сучасні форми наукової творчості школярів / О. Л. Гаркович, С. В. Стрижак. - С. 265-268
  Гвоздецька Г. В.  Індивідуальне навчально-дослідне завдання як новий підхід до організації самоосвти студентів / Г. В. Гвоздецька. - С. 268-269
  Гладкий М. О.  Роль навчальних експериментів в організації шкільного дослідництва / М. О. Гладкий. - С. 269-272
  Гнітій Н. В.  Принципи відбору інформації ЗМІ для формування та організації науково-дослідницьких умінь і практичної підготовки студентів у вищій школі / Н. В. Гнітій. - С. 272-273
  Гонжак Н. Д.  Організація науково-дослідницької діяльності учнів як засіб формування мотивації до навчання / Н. Д. Гонжак, Т. О. Півень. - С. 274-275
  Горзій Т. О.  Індивідуальні навчально-дослідні завдання, як засіб розвитку творчих здібностей особистості майбутнього вчителя математики в процесі професійної підготовки / Т. О. Горзій, І. Л. Макарова. - С. 275-276
  Горобець Н. В.  Гра в організації особистісно орієнтованого навчання на уроках природознавства / Н. В. Горобець. - С. 276-278
  Гринюк О. С.  Дослідницька діяльність майбутнього вчителя, як умова творчого підходу до професії / О. С. Гринюк. - С. 278-280
  Гузь В. В.  Науково-дослідницька діяльність учнів та студентської молоді як засіб формування їх екологічної культури / В. В. Гузь. - С. 280-282
  Гуріненко Н. О.  Розвиток творчої пізнавальної діяльності школярів в курсі екології / Н. О. Гуріненко, С. О. Галушко. - С. 282-283
  Дем'яненко М. М.  Особливості організації науково-дослідницької діяльності / М. М. Дем'яненко. - С. 283-285
  Деркач М. В.  Сучасний стан пам'яток природи Решетилівського району (Полтавська область) / М. В. Деркач, Л. Б. Савченко. - С. 285-287
  Джурка Г. Ф.  Визначення фотометричним методом кадмію в грунті / Г. Ф. Джурка, В. Г. Бенедіс, М. В. Волобуєв. - С. 288-290
  Джурка Г. Ф.  Науково-дослдіницькі підходи до вивчення біотехнологічних виробництв / Г. Ф. Джурка, Н. Олефір. - С. 290-294
  Джурка Г. Ф.  Реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні теми "електроліз" / Г. Ф. Джурка, О. С. Цимбал. - С. 294-297
  Джурка Г. Ф.  Ефективність використання індивідуальної роботи під час викладання теми "сульфатна кислота" / Г. Ф. Джурка, О. В. Шкурупій. - С. 297-303
  Жара Г. І.  Уроки основ здоров'я: точка зору учнів / Г. І. Жара. - С. 303-305
  Закалюжний В. М.  Вплив науково-дослідної роботи студентів на підготовку сучасного вчителя біології / В. М. Закалюжний, О. В. Паляниця. - С. 305-307
  Іщенко В. І.  До проблеми біологічного навчального змісту в середній школі / В. І. Іщенко, Т. С. Іщенко. - С. 307-308
  Калайда О. В.  Про деякі аспекти формування здорового способу життя учнівської молоді / О. В. Калайда. - С. 309-310
  Калініченко Л. І.  Динамічні лідерство - важливий чинник успішного розвитку навчального закладу / Л. І. Калініченко. - С. 310-311
  Калугін О. М.  Болонський процес та формування навичок науково-дослідної роботи студентів у вищій школі / О. М. Калугін [и др.]. - С. 311-313
  Кисла О. Г.  Інтеграція як умова підвищення професійної компетентності спеціаліста / О. Г. Кисла, Н. Н. Чайченко. - С. 313-315
  Кіросір Л.  Зміст та організація дослідницької роботи в школі в зимовий час / Л. Кіросір. - С. 315-318
  Коваль А. А.  Умови ефективнсоті науково-дослідної роботи студентів / А. А. Коваль, С. Ю. Чечрткіна. - С. 318-319
  Коваль А. А.  Використання окремих форм науково-дослідної роботи студентів у навчально-виховному процесі / А. А. Коваль, С. Ю. Чечотіна. - С. 319-321
  Ковальова Л. П.  Науково-дослідницька діяльність студентів природничо-географічного профілю навчання як чинник зростання професійної майстерності / Л. П. Ковальова. - С. 321-323
  Ковальчук О. В.  Про організацію науково-дослідницької роботи учнів з екології / О. В. Ковальчук, О. О. Грустілін. - С. 323-324
  Ковальчук О. В.  Про наукову роботу учнів у середніх та позашкільних навчальних закладах / О. В. Ковальчук, Я. М. Ханик, О. О. Грустілін. - С. 324-326
  Кононенко Н. О.  Дослідницька діяльність учнів під час вивчення шкільного курсу хімії / Н. О. Кононенко. - С. 326-328
  Криворучко А. В.  Значення варіативного компонента у підготовці учня до наукової творчості / А. В. Криворучко. - С. 328-329
  Левченко Ю. П.  Науково-дослідні завдання при викладанні ботанічних дисциплін з використанням відомостей про рідкісні рослини (на прикладі косариків тонких) / Ю. П. Левченко, Л. Д. Орлова. - С. 329-331
  Оніпко В. В.  Самостійні науково-дослідні завдання та їх значення для професійної підготовки студентів / В. В. Оніпко, Н. Т. Максименко. - С. 332-333
  Машкіна Л. В.  Коли краса - поруч / Л. В. Машкіна. - С. 333-334
  Мірошніченко Т. В.  Роль науково-дослідної роботи у розвитку творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів / Т. В. Мірошніченко. - С. 334-336
  Момот Ю. В.  Типологія навчальних проектів при вивчення хімії / Ю. В. Момот. - С. 336-338
  Моцак Л. В.  Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії / Л. В. Моцак. - С. 338-340
  Мучичка І. І.  Науково-дослідницька діяльність учнів як складова методики формування методологічних знань на уроках хімії / І. І. Мучичка, В. М. Дзямко. - С. 340-342
  Надєєн В. В.  Психологічна компетенція викладача / В. В. Надєєн. - С. 342-344
  Нізовцева А. В.  Способи реалізації дослідницького методу навчання / А. В. Нізовцева. - С. 344-346
  Оніпко В. В.  Науково-дослідницька діяльність учнів при вивченні біологічних особливостей виду Allium Cepa L. як чинник зростання рівня пізнавальної самостійності / В. В. Оніпко, О. І. Риндіна. - С. 346-348
  Орлова Л. Д.  Організація науково-дослідницької роботи учнів при вивченні рідкісних рослин / Л. Д. Орлова, О. В. Коваль. - С. 348-350
  Попельнюх В. В.  Форми організації науково-дослідної діяльності на території регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" / В. В. Попельнюх, Н. О. Стецюк. - С. 350-351
  Попович А. П.  Воспитание физических качеств старшеклассников в учебно-тренировочных группах ДЮСШ средствами гандбольной подготовки / А. П. Попович. - С. 351-352
  Прийма А. М.  Основні засади екологічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл / А. М. Прийма, І. В. Брюховецька. - С. 353-354
  Прус І. Є.  До проблем науково-дослідницької роботи учнів у сучасній школі / І. Є. Прус. - С. 354-356
  Речицький О. Н.  Науково-дослідницька діяльність студентів на базі лабораторії органічного синтезу / О. Н. Речицький, С. Ф. Решнова. - С. 365-358
  Самойленко С. С.  Організація групової навчальної діяльності школярів на уроках-семінарах / С. С. Самойленко. - С. 358-360
  Севастьян Л. О.  Розвиток творчих здібностей школярів у процесі організації учнівської науково-дослідницької діяльності при викладанні шкільного курсу хімії / Л. О. Севастьян, С. Ф. Сосновська. - С. 360-362
  Сенецька Т. І.  Проблемно-розвиваючі досліди, як один із шляхів пізнавальної активності учнів / Т. І. Сенецька. - С. 362-363
  Солоп В. В.  Наукове обгрунтування доцільності створення ландшафтного заказника в околицях с. Міські Млини Зінківського району / В. В. Солоп, Н. О. Стецюк. - С. 363-364
  Сорокіна Г. Ю.  Науково-дослідницька діяльність у професійній підготовці фахівців зв'язку / Г. Ю. Сорокіна. - С. 364-366
  Староста В. І.  Формування науково-дослідницьких умінь студентів під час вивчення теми "Адсорбція" курсу колоїдної хімії / В. І. Староста, В. М. Дзянко. - С. 366-367
  Стеблій О. В.  Інформатизація навчання на уроках та позакласній діяльності з хімії / О. В. Стеблій, С. В. Пустовіт. - С. 367-369
  Стецюк Н. О.  Збереження степової фіторізноманітності на території Решетилівського району (Полтавська область) / Н. О. Стецюк, І. О. Лугова. - С. 369-371
  Стець Н. В.  Факультативні заняття на тему "харчові добавки" в курсі хімії середньої школи / Н. В. Стець, С. О. Хмеловська, А. А. Нога. - С. 371-372
  Титаренко В. П.  Педагогічні основи дослідницької роботи учнів / В. П. Титаренко. - С. 372-376
  Титаренко О. О.  Підготовка учнів до проведення дослідів / О. О. Титаренко. - С. 376-378
  Федоренко Ю. В.  Системно-діяльнісний підхід як основа використання інтерактивного спілкування на уроках іноземної мови / Ю. В. Федоренко. - С. 380-382
  Федченко С. В.  Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вчителів природничих дисциплін / С. В. Федченко, В. М. Федченко. - С. 382-384
  Ходько Л. М.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів на основі дослідницького методу навчання / Л. М. Ходько, В. І. Магда. - С. 384-386
  Цина А. Ю.  Організація самостійної науково-дослідної роботи студентів / А. Ю. Цина. - С. 387-391
  Анічкіна О. В.  Підвищувати рівень методичної підготовки майбутніх вчителів хімії / О. В. Анічкіна, О. І. Мацієвський. - С. 400-401

Рубрики: Освіта вища - Підготовка вчителів природничих спеціальностей

Анотація:   У збірнику вміщено матеріали, присвячені сучасним проблемам розвитку наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін. Збірник укладено за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції.

 
203 74.480.254я73-1
О79

Оськіна, Н. О.

        Основи організації кредитно-модульного навчання [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Н. О. Оськіна. - О. : Букаєв В. В., 2009. - 68 с.

Рубрики: Дидактика вищої школи - Технології навчання

Ключові слова (ненормовані): організація навчального процесу -- індивідуальні заняття -- дистанційні освітні технології

Анотація:   Мета посібника полягає в озброєнні майбутніх викладачів вищої школи необхідними знаннями, вмінями та навичками щодо таких питань, як структура організації кредитно-трансферної системи, організація навчального процесу згідно із модульною технологією, оцінювання студентів згідно з різними шкалами, організація проектувальної та самопроектувальної діяльності в освітньому просторі.

 
204 74.580.22
Н70

Нічуговська, Л. І.

        Адаптивна концепція математичної освіти студентів ВНЗ і конкурентоспроможність випускників: методологія, теорія, практика [Текст] : монографія / Л. І. Нічуговська. - Полтава : Видавництво ПУСКУ, 2008. - 153 с.

Рубрики: Дидактика вищої школи - Методи навчання

Ключові слова (ненормовані): освітньо-професійна програма -- методика навчання математики у ВНЗ -- психолого-дидактичний діалог -- конкурентоспроможність -- освіта студентів економічного

Анотація:   Монографія присвячена розробці науково-обгрунтованої адаптованої концепції математичної освіти студентів економічних спеціальностей ВНЗ з метою підвищення якості підготовки фахівців для бізнес-діяльності з урахуванням існуючих євроінтеграційних тенденцій, вимог суспільства та індивідуальних потреб особистості. На основі сформульованої концепції розроблені професійно-компетентнісна та білінгвістична моделі навчання математичним дисциплінам, визначені шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, з'ясовані можливості сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності математичної підготовки студентів, досліджені інтеграційні зв'язки між математичними та спеціальними дисциплінами економічного циклу.

 
205 22.151.6я73-1кр
С79

Стеблянко, П. О.

        Основи диференціальної геометрії (застосування сучасних комп'ютерних технологій, зокрема системи МatLab) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. О. Стеблянко, О. М. Коломієць. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 203 с.

Рубрики: Геометрія - Геометрія диференціальна

Ключові слова (ненормовані): теоретичні відомості -- комп'ютерний пакет MatLab -- розв'язання задач -- графіка

Анотація:   Посібник містить основні відомості курсу "Диференціальна геометрія". Навчальний матеріал поділено на два змістові блоки "Теорія кривих", "Теорія поверхонь". До кожного блоку наведено приклади розв'язування типових задач курсу, запропоновано систему задач, індивідуальні завдання. У посібнику викладено основи та приклади застосування системи MatLab у дослідженні кривих та поверхонь.

 
206 65.271я73-1
Ш96

Шумелда, Я.

        Страхування [Текст] : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Я. Шумелда. - Т. : Джура, 2006. - 296 с.

Рубрики: Страхування - Теорія страхування

Ключові слова (ненормовані): класифікація страхувань -- страховий ринок -- діяльність страхових компаній -- співстрахувальні операції -- економіка страхової компанії

Анотація:   Посібник підготований згідно із програмою дисципліни "Страхування". Висвітлено основи теорії страхування, організації страхового ринку, здійснення страхових операцій, економіки та фінансів страхових компаній. Для закріплення знань передбачені багатоваріантні індивідуальні завдання для самостійної роботи. В другому виданні враховано зміни в страховому законодавстві та в здійсненні страхувань на страховому ринку України.

 
207 74.489.478я73-1
З36

        Засоби оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників: психолого-педагогічна складова (у системі підвищення кваліфікації освітян) [Текст] : [навч. посіб.] / В. І. Шуляр, В. П. Ляхова, Т. Д. Капустеринська [та ін.] ; за ред. В. І. - Миколаїв : Видавництво ОІППО, 2010. - 72 с.

Рубрики: Освіта вища - Підвищення кваліфікації вчителів

Ключові слова (ненормовані): психолого-педагогічні задачі -- тестові завдання з культурології -- тестові завдання загальної ерудиції

Анотація:   Навчальний посібник створено відповідно до вимог навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації вчителів, якими передбачено реалізацію діагностико-аналітичного модуля. Запропоновані засоби діагностики враховують як очний, очний-заочний, так і дистанційний формат виявлення рівня професійної діяльності педагогічних працівників у режимі індивідуальної, групової співбесіди, захисту виконання роботи.

 
208 81.2Ук-923.7
П43

Погиба, Л. Г.

        Українська мова фахового спрямування [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - К. : Кондор, 2011. - 350 с.

Рубрики: Мова українська

Ключові слова (ненормовані): державна мова -- культура української мови -- стилі української літературної мови -- професійна комунікація -- риторика -- мистецтво презентації -- культура

Анотація:   Підручник містить теоретичні матеріали відповідно до визначених Міністерством тем, різноманітні завдання для аудиторних, самостійних та індивідуальних занять, зразки контрольних, модульних робіт, тести. Дібрані завдання і рекомендована література допоможуть у підготовці до практичних занять, у проведенні дискусій з обговорення фахових проблем, у набутті навичок публічного виступу, у самостійній роботі зі статтею, посібником, підручником, у написанні наукових робіт різних жанрів, у вдосконаленні грамотності, розширенні ерудованості.

 
209 65в631я73-1
Г55

Глушик, М. М.

        Дослідження операцій [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Глушик, Н. М. Телесницька. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 367 с.

Рубрики: Економіка математична - Економетрія

Ключові слова (ненормовані): економічно-математичне моделювання -- економіко-математичні задачі -- моделі управління запасами -- системи масового обслуговування -- мережне управління -- планування

Анотація:   Навчальний посібник містить основні розділи курсу "Дослідження операцій" згідно програми, за якою дана дисципліна читається для студентів менеджерів. Кожна тема супроводжується прикладами та контрольними запитаннями. Запропонований набір практичних і індивідуальних завдань буде сприяти засвоєнню і розумінню основних теоретичних понять.

 
210 76.120.8
Е88

        Етика в редакційному повсякденні / Німецька пресова рада. - К. : Академія Української Преси, 2010. - 232 с.

Рубрики: Журналістика

Ключові слова (ненормовані): професійна етика -- журналіст і суспільство -- публікації -- німецька преса

Анотація:   Наведені та ретельно розібрані приклади трапляються і в українському, і в німецькому редакційному житті. На думку авторів, ця книга має підштовхувати до впровадження описних норм етики в редакційне повсякдення. Вона сприятиме подоланню розриву між щоденними вимогами та ідеалами, прагне змістити акцент з розгляду етики з відповідного індивідуального переконання в обов'язковий колегіальний дискурс.

 
211 65.292.34
А91

Астапова, Г.В.

        Організаційно-економічний механізм корпоративного управління авіапідприємством на основі права трудової власності [Текст] : монографія / Г. В. Астапова ; наук. ред. : В. І. Щелкунов. - К. : НАУ, 2006. - 244 с.

Зміст:
  Теорія корпоративного управління авіапідприємством на основі права трудової власності. - С. 7-60
  Умови і проблеми розвитку корпоративного сектору в Україні та за рубежем. - С. 61-84
  Проблеми корпоративного управління авіапідприємствами і механізми їх вирішення. - С. 85-111
  Концептуальний підхід до формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління авіапідприємством в Україні. - С. 112-153
  Розроблення методичного забезпечення ефективності організаційно-економічного механізму корпоративного управління авіапідприємством. - С. 154-212

Рубрики: Економіка підприємства - Корпоративне управління авіапідприємством

Ключові слова (ненормовані): корпорації авіапідприємств

Анотація:   Розглянуто соціально-економічну сутність корпоративного управління в авіасекторі, охарактеризовано моделі й методи корпоративного управління, досліджено сутність та структуру організаційно-економічного механізму корпоративного управління авіапідприємством, визначено критерії ефективності, розроблено теоретичні напрями його якісного поліпшення ефективності. Обгрунтовано концепцію корпоративного управління на основі трудової власності. Розроблено доповнення до чинного методичного забезпечення організації дії системи економічного і матеріального стимулювання працівників-власників авіакорпорації. Подано розроблене методичне забезпечення процесу перерозподілу індивідуальних пайових фондів працівників-власників авіакорпорацій. Розглянуто методи оцінювання якості керівництва авіакорпорацією.

 
212 68.9я73-1
К95

Кучма, М. М.

        Цивільна оборона (цивільний захист) [Текст] : навч. посіб. / М. М. Кучма. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 296 с.

Рубрики: Цивільна оборона

Ключові слова (ненормовані): поведінки під час надзвичайних ситуацій -- радіаційно небезпечні об'єкти -- хімічно небезпечні об'єктикласифікація індивідуального захисту

Анотація:   Посібник відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни “Цивільна оборона” для вищих закладів освіти І – IV рівнів акредитації, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Особливу увагу приділено питанням структури цивільної оборони України, її удос­ко­на­ленню і розвитку, запобіганню і реа­гу­ван­ню на надзвичайні си­туації, анти­теро­рис­тичній готовності населення, засобам ін­ди­ві­ду­аль­но­го захисту. Окремими розділами по­да­но основні нормативно-правові ма­­теріали з цивільної оборони України.

 
213 65.291.21я73-1
В49

Виноградський, М. Д.

        Менеджмент в організації [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. зі спец. "Менеджмент організацій" усіх форм навч. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - К. : Кондор, 2004. - 596 с.

Рубрики: Економіка підприємства - Менеджмент організації

Ключові слова (ненормовані): індивідуальне підприємство -- сімейне підприємство -- приватне підприємство -- акціонерне товариство -- управління кооперативом -- управління малим підприємством -- управління державним

Анотація:   У навчальному посібнику з курсу "Менеджмент в організації" послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань змісту діяльності підприємства, організаційних форм підприємств та їх об'єднань, створення підприємств, їх господарської діяльності і взаємодія з зовнішнім середовищем. Особлива увага приділена організації апарату управління, трудовим взаємовідносинам і конкурентній політиці організації.

 
214 74.580.266я73-1кр
Ф91

Фролова, Л. С.

        Фахова виробнича практика: спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Л. С. Фролова, І. Д. Глазирін. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 271 с.

Рубрики: Педагогіка вищої школи - Педагогічна практика

Ключові слова (ненормовані): фізкультурно-оздоровча робота -- фізичне виховання -- людина і спорт -- методика фізкультурно-оздоровчих заходів -- види спортивно-масової

Анотація:   Навчальний посібник розроблений з метою методичного забезпечення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи з фахової виробничої практики студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 0102 - Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. Представлено матеріали, які розкривають спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності з різними категоріями населення, а також інформують студентів про зміст практики, особливості самостійної й індивідуальної роботи у відповідності до завдань. Для полегшення оформлення звітної документації подано їх зразки, а для оптимізації контролю роботи студентів рекомендовано критерії оцінювання їх умінь та навичок.

 
215 22.183я73-1
К94

Кутковецький, В. Я.

        Дослідження операцій [Текст] : навч. посіб / В. Я. Кутковецький; М-во освіти і науки України; Миколаївський держ. гуманіт. ун-т ім. - К. : Професіонал, 2004. - 350 с.

Рубрики: Математика - Математична кібернетика

Ключові слова (ненормовані): Лінійне програмування -- Динамічне програмування

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуті основні принципи та задачі дослідження операцій, основи теорії прийняття рішень в умовах визначеності, ризику та невизначеності; критерії оптимальності; отримання системи рівнянь для задач лінійного програмування і їх розв'язання графоаналітичними та симплекс-методами;транспортна задача; задача комівояжера; задачі динамічного програмування; система масового обслуговування;теорія ігор. Посібник містить приклади основних розрахунків і багато задач для індивідуального розв'язання студентами у групі.

 
216 95.43
Х21

Ручка, Е.Н.

        Подземный рост души (Поэтическая традиция в ранней лирике Я.П. Полонского [Текст] : сборник / Е.Н. Ручка. -

Рубрики: Литературоведение - Русская поэзия

Ключові слова (ненормовані): Семантическая трансформация -- Лирическая идиллия -- Английский романтизм

Анотація:   У статті на основі компаративного аналізу розглядаються особливості становлення художнього методу, естетичної системи в ранній ліриці Я.П. Полонського, процес асиміляції та трансформації традицій (зокрема, сюжетів англійського романтизму , композиційних моделей Пушкіна, лермонтовських тем, жанрової структури російської поезії ХVІІІ та ХІХ сторіч), внаслідок якого творчість Полонського набула індивідуальних рис та стала невід'ємною частиною історико-літературного контексту.Значна увага приділяється інтертекстуальним зв'язкам.

 
217 28.991.780я73-5кр
М15

Макаренко, М. В.

        Методичні вказівки до практикуму з диференціальної психофізіології та фізіології вищої нервової діяльності людини / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, О. П. Безкопильний. - Черкаси : Вертикаль, 2014. - 102 с.

Рубрики: Фізіологія людини - Нервова система

Ключові слова (ненормовані): вища нервова діяльність -- диференціальна психофізіологія -- фізіологія праці

Анотація:   Методичні вказівки розраховано на викладачів курсів фізіологія вищої нервової діяльності, диференціальна психофізіологія, фізіологія праці та спорту, психофізіологія; користувачів приладів ПНДО (прилад нейродинамічних обстежень), комп'ютерних систем "Славутичч", "Пошук", "Прогноз", "Діагност - 1!; аспірантів, докторантів та пошукачів наукових ступенів, наукові розробки яких пов'язані з оцінкою індивідуальних особливостей вищої нервової діяльності, а також для розробки систем професійного психофізіологічного відбору спеціалістів різних професій, оцінки функціональних станів людини, для вибору раціональних тактик реабілітаційних заходів та ін.

 
218 81.2Ісп-923-3
К82

Криворчук, І. О.

        Мозаїка: іспанська мова у творах майстрів оповідання [Текст] : навч. посіб. для домашнього читання / І. О. Криворчук. - Вінниця : Нова книга, 2012. - 248 с.

Рубрики: Мова іспанська

Ключові слова (ненормовані): тексти на іспанській мові

Анотація:   Навчальний посібник адресований студентам останього етапу навчання іспанської мови як другої у лінгвістичному вузі. Це антологія кортких оповідань іспанських письменників, обмежена часовим простором двадцятого століття. Оповідання подаються на фоні історичних подій, що мали місце в Іспанії, і супроводжуються стислою характеристикою індивідуального стилю кожного автора та вправами, орієнтованими на розуміння глибинного змісту твору, а також на розвиток культури іспанського мовлення.

 
219 83.3(4Укр)6
Д67

Донченко, Л. О.

        Художні моделі націоналної ідентичності [Текст] : [монографія] / Л. О. Донченко. - Київ : КНТ, 2014. - 220 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): проза Шевчука -- мемуари Куліша -- авторські іетеграції національного характеру

Анотація:   У монографії йдеться про художні моделі національної ідентичності в українській літературі. Означено поняття "національний характер” і "ментальність” у філософському та культурологічному дискурсах. Розкрито своєрідність висвітлення національної ідентичності у творах письменників 20-30-х років. Висвітлена художня модель українського світу в прозі Валерія Шевчука. У структурі індивідуальної міфосистеми виявлено функції космологічних та антропологічних міфологем, зокрема, категорії "sacrum” у художньому універсумі. Окреслено міфологічні параметри необарокової прози, визначено духовно-ментальні засади українства. Проаналізовано авторські версії національного характеру, простежено специфіку вираження ментальних спонукань, міфологем і архетипів народної культури як структуруючих чинників художніх творів.

 
220 83.3(4Укр)6-8...4
С20

Сарапин, В. В.

        Із хаосу душі створити світ... Поезія Юрія Клена на літературному тлі першої половини ХХ століття [Текст] : монографія / В. В. Сарапин. - Полтава : Видавництво ПУСКУ, 2008. - 155 с.

Рубрики: Клен Ю. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Клен Ю. -- творчість Клена

Анотація:   Монографію присвячено з'ясуванню рис індивідуального художнього стилю Юрія Клена (Освальда Бургардта). У дослідженні схарактеризовано особливості світоглядно-стильової системи письменника. Проаналізовано збірку "Каравели" як ідейно-композиційну цілісність (книгу/цикл), доведено, що концептуальним центром книги поезій виступає постать ліричного героя-мандрівника. Вивчено проблематику поеми-епопеї "Попіл імперій" та майстерність її художньої реалізації. Ідейно-тематичне багатство, образний світ, особливості функціонування жанрових і формальних структур, система міжтекстових зв'язків у творах письменника розглядаються в контексті і розвитку української поезії першої половини ХХ століття.

 
221 88.8 я73-1
П50

Поліщук, В. М.

        Вікова і педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2007. - 330 с.

Рубрики: Психологія вікова - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): психічний розвиток -- онтогенез -- проблема вікової періодизації -- психологія дошкільного віку -- психологія дітей шкільного віку -- психологія старшокласників

Анотація:   У посібнику викладений основний зміст вікової та педагогічної психології як навчальної дисципліни. Пропонуються типові форми навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню навчального матеріалу. Посібник підготовлений для впровадження у навчальний процес педагогічних університетів кредитно-модульної системи навчання і є пробним. Враховані основні вимоги до навчальної програми дисципліни (індивідуального розділу) як найважливішої частини TCTS - інформаційного пакета.

 
222 88.59я73-1
В58

Власова, О. І.

        Соціальна психологія організацій та управління [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Власова, Ю. В. Никоненко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 398 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Психологія організацій

Ключові слова (ненормовані): основні проблеми менеджменту організації -- психологічна компетентність керівника -- психологія ділових переговорів -- дослідження соціальної психології -- класифікація соціальних

Анотація:   У підручнику, написано з метою формування у користувачів необхідних сучасному спеціалісту-практику знань, умінь і навичок організаційно-дослідницької та управлінської діяльності, представлені матеріали, пов'язані з проблематикою соціальної психології організації та соціальною психологією управління як прикладних розділів соціальної психології та психології праці. Важливими кроками на цьому шляху є знайомство читачів з особливостями створення, продуктивного функціонування та розвитку соціальних організацій, специфікою практичної роботи психолога в організаціях, сучасним станом наукової розробки питань психологічного забезпечення індивідуальної кар'єри працівника з вищою освітою в аспекті аналізу її основних етапів і кар'єрних орієнтацій.

 
223 615.33
С79

Степанов, В. Л.

        Лікувальна фізкультура при опущенні органів черевної порожнини / В. Л. Степанов. - Київ : Здоров'я, 1979. - 51 с.

Рубрики: Медицина клінічна

Ключові слова (ненормовані): лікувальна фізкультура при опущенні органів черевної порожнини -- лікувальна фізкультура при спланхноптозі

Анотація:   У книзі висвітлена роль фізичної культури у профілактиці і лікуванні хворих з опущенням органів черевної порожнини та жіночих статевих органів. Запропонований автором комплексно-функціональний метод лікування підкріплений результатами багаторічного застосування його на практиці. Наведено орієнтовні комплекси вправ для хворих на спланхноптоз, які можна варіювати залежно від індивідуальних потреб.

 
224 88.3я73-1
С13

Савчин, М. В.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Савчин. - К. : Академвидав, 2011. - 464 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): психологія особистості -- діяльність особистості -- інтелектуальна сфера особистості -- емоційно-вольова сфера особистості -- психологія інтелекту -- психологія емоцій

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено предметну специфіку загальної психології, сутність і функції психіки, основні аспекти психології особистості (індивідуально-психологічні властивості, самосвідомість, спонукальну, інтелектуальну, емоційно-вольову сфери), а також психологічні передмови різноманітної діяльності тощо.

 
225 81.2ук-923
К61

Колоїз, Ж. В.

        Сучасна українська літературна мова [Текст] : зб. завдань для лабораторних робіт / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, В. В. Явір. - К. : Знання, 2006. - 356 с.

Рубрики: Мова українська - Літературна мова

Ключові слова (ненормовані): фразеологія -- лабораторні роботи -- фонетика -- фонологія -- орфоепія -- графіка -- орфографія -- морфеміка -- словотвір -- морфологія -- синтаксис -- пунктуація

Анотація:   Пропонований посібник - систематизований збірник завдань до курсу "Сучасна українська літературна мова". Мета посібника - сприяти кращому засвоєнню теоретичних знань, поглибленому вивченню сучасної української літературної мови, виробленню і вдосконаленню практичних навичок мовного аналізу. Лабораторні роботи передбачають 12 варіантів. Кожен варіан представлений 5 завданнями. Матеріал для вирішення того чи іншого завдання є індивідуальним, його дібрано з текстів художньої літератури та публіцистики.

 
226 67.408.122
Б48

Берзін, П. С.

        Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України [Текст] : монографія / П. С. Берзін. - К. : Атіка, 2005. - 316 с.

Рубрики: Право кримінальне - Злочини у сфері економічної діяльності

Ключові слова (ненормовані): фірмове найменування -- незаконне використання господарського обороту -- злочинна діяльність -- захист індивідуальної власності -- авторське право -- торговельна марка

Анотація:   У монографії висвітлюються проблеми кримінально-правового аналізу незаконного використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг (ст. 229 КК України) з детальним розкриттям змісту ознак складів цього злочину. У кримінально-правовому аспекті визначається зміст таких понять, як "незаконне використання", "знак для товарів і послуг", "торговельна марка", "фірмове найменування", "комерційне найменування", "кваліфіковане зазначення походження товару", "злочини, що посягають на право інтелектуальної власності", "матеріальна шкода". Сформульовані практичні рекомендації для правильного застосування кримінально-правових норм у слідчо-прокурорській та судовій практиці, а також висловлені пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства України.

 
227 74.200.554кр
П89

Пустовалов, В. О.

        Фізичні здібності підлітків із різним рівнем фізичного розвитку та властивостей нейродинамічних функцій [Текст] : монографія / В. О. Пустовалов, В. О. Петренко, О. Е. Меньших. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 228 с.

Рубрики: Освіта середня - Фізичне виховання в школі

Ключові слова (ненормовані): фізичне виховання учнів -- фізична підготовленість учнів -- динаміка фізичної підготовки -- нейродинамічна функція учнів -- фізичні здібності учнів

Анотація:   Монографію присвячнено проблемі комплексного дослідження та оцінювання фізичної підготовленості учнів середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку та властивостей нейродинамічних функцій. Описані особливості прояву фізичних здібностей учнів середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку та властивостей нейродинамічних функцій. Визначені перспективи щодо оцінювання фізичної підготовленості учнів середніх класів на уроках фізичної культури в школі, з урахуванням індивідуальних особливостей фізичного розвитку та неродинамічних функцій.

 
228 60.523я73-1кр
Т35

Терещенко, Т. В.

        Цінності європейської цивілізації [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. В. Терещенко ; наук. ред. А. П. Іржавська. - Черкаси : Кандич С. Г., 2016. - 172 с.

Рубрики: Соціологія - Суспільство

Ключові слова (ненормовані): робоча програма дисципліни -- самостійна робота -- індивідуальна робота -- тести

Анотація:   На основі директивних, нормативних та методичних документів укладено навчально-методичний посібник з дисципліни "Цінності європейської цивілізації" для студентів ННІ історії і філософії Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.

 
229 74.204.2я73-1
П31

Пєхота, О. М.

        Індивідуальність учителя: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Пєхота. - Миколаїв : Іліон, 2009. - 272 с.

Рубрики: Освіта середня - Школознавство

Ключові слова (ненормовані): індивідуальність вчителя -- професійний автопортрет учителя -- професія учителя -- самосвідомість учителя -- професійне мислення

Анотація:   Запропонований навчальний посібник є однією з перших спроб дати студенту педагогічного ВНЗ систематизовано інформацію про особливості та механізми індивідуального розвитку вчителя. Знайомство зі змістом посібника дозволить йому глибше проникнути та зрозуміти свій внутрішніх світ, обриси "образу Я", вибудувати особистісно-професійну "Я - концепцію" та підвищити продуктивність системи стосунків з навколишнім світом, що сприяє розвитку навичок самоаналізу та розвитку індивідних, особистіних та суб'єктних основ індивідуальності педагога.

 
230 74.204.2я73-3
П24

        Педагогічна майстерність [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / за ред. І. А. Зязюна ; уклад. : І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич [та ін.]. - К. : Вища школа, 2006. - 606 с.

Рубрики: Освіта середня - Педагогічна майстерність

Ключові слова (ненормовані): індивідуальна бесіда -- професійно-педагогічне спілкування -- комунікативність -- спостережливість учителя -- поведінка вчителя -- педагогічна взаємодія -- діалог вчителя з учнями

Анотація:   Хрестоматія містить тексти, дидактичні завдання до них, коментарі та додатки для самостійного опанування студентами курсу "Основи педагогічної майстерності" (три модулі) : теоретичні та прикладні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, що розкривають сутність педагогічної діяльності й майстерності вчителя, допомагають майбутньому педагогові зрозуміти шлях професійного самовдосконалення.

 
231 88.834.01
Д44

        Діагностична діяльність психолога дошкільного навчального закладу [Текст] : метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Упр. освіти і науки Луганської облдержадміністрації, Луганський обл. ін. - Луганськ : Знання, 2006. - 163 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія дошкільного віку

Ключові слова (ненормовані): психологічне вивчення дитини -- дослідження психічного розвитку дітей -- дитячий психолог -- емоційний стан дитини -- пізнавальні процеси

Анотація:   Посібник присвячено діагностичній діяльності психолога з дітьми дошкільного віку. Подано опис технологій психологічного діагностування дітей: експрес-діагностика готовності дитини до навчання у школі; технологія вивчення динаміки психічного розвитку дошкільників. Значну увагу приділено індивідуальному поглибленому досліджуванню психічного розвитку дошкільника: описано процедуру обстеження, викладено вимоги до написання психологічного висновку й психолого-педагогічної характеристики. Добірка методик дає можливість провести вивчення різних сфер розвитку дитини та їх стосунків.

 
232 П78

        Проблеми сучасного літературознавства [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 23 / МОН України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т. - Одеса : Астропринт, 2016. - 240 с.

Зміст:
  Ковальчук Г.  Високий науковий потенціал україноцентричних студій Наталі Кузякіної / Г. Ковальчук. - С. 11-26. - Текст англ. мовою
  Поліщук Я.  Романтична іронія та її модифікація в поезії Тараса Шевченка / Я. Поліщук. - С. 27-39
  Синявська Л.  Способи трансформації драматичних текстів / Л. Синявська. - С. 40-52
  Слюсаренко М.  Жанрові особливості кінорецензії / М. Слюсаренко. - С. 53-62
  Стеблина Н.  Жанр та комунікаційна ситуація (за матеріалами видання "National Geographic - Україна") / Н. Стеблина. - С. 63-76
  Богданова О.  Ад и чистилище в повести Н. Гоголя "Шинель" / О. Богданова. - С. 77-91
  Мостова Л.  Сценічна доля творів М. Старицького і Одеса / Л. Мостова. - С. 92-99
  Подлісецька О.  Європейське спрямування Лесі Українки - літературознавця, критика, прозаїка / О. Подлісецька. - С. 100-107
  Рева-Лєвашкова Л.  Постать Тараса Шевченка в культурі неореалістів / Л. Рева-Лєвашкова. - С. 108-116
  Гнатюк М.  Про Емму Андієвську та маркетинговий бренд "Нью-Йоркська група" / М. Гнатюк. - С. 117-127
  Змінчак Н.  Наративна специфіка прози Валентина Тарнавського / Н. Змінчак. - С. 128-139
  Коваленко А.  Комунікативні аспекти публіцистики Є. Сверстюка: стратегії, тактики, вплив / А. Коваленко. - С. 140-149
  Кутила В.  Трансформація архаїчних жанрових форм у трилогії Юрія Щербака / В. Кутила. - С. 150-159
  Помогайбо Ю.  Современный немецкий роман для подростков (В. Херрндорф, "Tschick") / Ю. Помогайбо. - С. 160-172
  Стас Т.  Історизм мислення у прозі І. І. Білика / Т. Стас. - С. 173-184
  Фокина С.  Авторский ракурс музыкальной эротики в стихотворении Полины Барсковой "Отражение" / С. Фокина. - С. 185-190
  Мазур І.  Російсько-африканські зв'язки: культурні і літературні контексти / І. Мазур. - С. 191-202. - Текст польською мовою
  Шевченко Т.  Комунікативна тактика інтимізації в есеїстиці О. Забужко, М. Матіос, С. Пиркало / Т. Шевченко. - С. 203-213

Анотація:   До збірника увійшли статті з проблем теорії літератури та критики, з питань поетики художнього твору, в яких висвітлюються різні аспекти індивідуальної творчості, компаративістики, літературного процесу в українській, російській та інших літературах класичного періоду та XX-XXI століття, подаються рецензії та хроніка подій з наукового життя.

 
233 88.3я73-1
М17

Максименко, С. Д.

        Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко ; відп. ред. І. В. Хронюк. - К. : Видавництво МАУП, 2001. - 256 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): розвиток психіки -- свідомість -- психологія особистості -- соціальні групи -- психологічний аналіз діяльності -- мовлення -- спілкування -- увага -- пізнавальні психічні

Анотація:   У пропонованому навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування.

 
234 83.3(0)6я73-1
І90

        Історія зарубіжної літератури ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко [та ін.] ; за ред. В. І. - К. : Академія, 2010. - 494 с.

Рубрики: Історія світової літератури

Ключові слова (ненормовані): література Великої Британії -- література Франції -- література Німеччини -- література Норвегії -- література Австрії -- література Іспанії -- література США

Анотація:   Зарубіжна література ХХ ст. - масштабний простір для творчих пошуків, увиразнених в естетиці модернізму і постмодернізму з усіма їх течіями, школами, концептуальними програмами і проектами. Над нею тяжів трагічний досвід людства, що пережило дві світові війни. У навчальному посібнику розкрито основні тенденції, явища зарубіжного письменства ХХ ст. на загальноестетичному, національному, індивідуальному рівнях, представлено яскраві письменницькі постаті і їхні знакові твори, важливу додаткову інформацію.

 
235 65.26я73-1
Ф59

        Фінанси: вишкіл студії [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / С.І. Юрій, Т.О. Кізима, Н.П. Злепко, М.М. Тріпак; За ред. Юрія. - Т. : Карт-бланш, 2002. - 357 с.

Зміст:
  Програма дисципліни "Фінанси". - С. 8-20
  Методичні поради по вивченню дисципліни "Фінанси". - С. 20-214
  Тематика та плани семінарських занять. - С. 214-304
  Турнір ерудитів. - С. 304-312
  Ділові ігри. - С. 312-339

Рубрики: Фінанси

Анотація:   Вишкіл студіїї містить новий комплекс атрибутів для успішного засвоєння навчальної дисципліни "Фінанси". Зміст його подається у нетрадиційному стилі, що дає змогу зацікавити студентів у поглибленому вивченні матеріалу. Мета вишколу - це висвітлення основних положень фінансової науки, які слугують подальшому розкриттю і деталізації фінансових інструкцій. Вишкіл студії включає повний комплекс методичного забезпечення для вивчення дисциаліни "Фінанси" - програму, тематичний план, плани семінарських занять, перелік рекомендованої літератури, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів, ділові ігри й тести. Основну увагу приділено проблемам вирішення практичних завдань фінансової діяльності майбутніх державних службовців та працівників фінансовоїх сфери, суб'ектів господарювання. Розділи завершуються поданням термінології, до кожного заняття додається бібліографія, а також варіанти тестів для самоперевірки та закріплення матеріалу.

 
236 65.053.37я73-1
Г47

Гилка, У. Л.

        Посібник з вибору методів фінансово-економічного аналізу підприємств [Текст] : для студ. спец. "Менеджмент організацій" для самостійної роботи студ. денної та заочної форм навч. / У. Л. Гилка, Ю. О. Клочко. - К. : ДУІКТ, 2009. - 56 с.

Рубрики: Економічний аналіз

Ключові слова (ненормовані): фінансовий аналіз -- методи фінансово-економічного аналізу -- управління підприємством

Анотація:   У методичному посібнику узагальнено та систематизовано нормативний, теоретичний і практичний матеріал щодо проведення фінансово-економічного аналізу підприємств в Україні та за кордоном. Охарактеризована зона застосування класичного коефіцієнтного фінансового аналізу та показані нові прогресивні підходи. Запропонований удосконалений вибір методів аналізу з урахуванням індивідуальних характеристик підприємства.

 
237 81.2Ук-923.3
П47

Познанська, В. Д.

        Українська лексикологія, фразеологія та лексикографія [Текст] : практикум / В. Д. Познанська, М. О. Вінтонів, Л. В. Сегін ; відп. ред. : А. П. Загнітко. - Донецьк : ДонНУ, 2007. - 114 с.

Рубрики: Мова українська - Лексикологія

Ключові слова (ненормовані): лексикологічний аналіз -- фразеологічний аналіз -- багатозначність слів -- омоніми -- антоніми -- синоніми -- термінна лексика -- активна лексика -- пасивна лексика

Анотація:   У посібнику подано перелік важливих для засвоєння курсу тем і планів до них, список літератури, а також систему практичних завдань, які допоможуть їм закріпити й удосконалити практичні навички аналізу мовних явищ, а також пропонуються індивідуальні завдання, які дають можливість організувати студентів для самостійної роботи. Пропонуються схеми лексикологічного та фразеологічного аналізу слів, наводяться зразки цих аналізів.

 
238 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів інститутів і факультетів фізичної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Куліш, А. П. Безкопильний. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 128 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): дидактичні ігри -- англійські прислів'я -- англійські приказки -- олімпійські ігри -- усне мовлення

Анотація:   Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за циклами). Робота за темою в межах одного циклу організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі ігри для самостійної роботи студентів та тести для контролю знань студентів.

 
239 88.48я73-1
М42

        Медична психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, І. А. Коваль, К. С. Максименко, М. В. Папуча ; за заг. ред. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 516 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Медична психологія

Ключові слова (ненормовані): розвиток психіки -- свідомість -- особистість -- психічні розлади -- психічні розлади особистості -- соматичні розлади особистості -- психологія лікувальної взаємодії

Анотація:   Підручник містить систематизований виклад основних розділів медичної психології, викладених з позиції цілісної особистості, яка на різні впливи оточення реагує різноманітними психічними та соматичними змінами. Уперше комплекс медико-психологічних знань подано з точку зору психології особистості та у поєднанні з психіатрією, психосоматичною медициною, соціальною психологією. Пацієнт розглядається не тільки як об'єкт діагностики і терапії, але й як суб'єкт зі складним психологічним світом, що індивідуально реагує на хворобу і мови мікросоціального середовища. Розвиток і поглиблення психологічного аспекту медичної моделі хвороби дозволяють сприймати хворого не як нозологічну одиницю, а як неповторну індивідуальність.

 
240 63.3(4Укр)я73-1
М69

Михайлюк, Ю. М.

        Давня та середньовічна історія України [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів-істориків / Ю. М. Михайлюк. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 107 с.

Рубрики: Історія України - Державотворення

Анотація:   Навчально-методичний посібник містить предметну інформацію про навчальний курс "Давня та середньовічна історія України", ознайомлюючи користувача із його цільовим призначенням, структурними та змістовими особливостями. У виданні подаються методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів, а також перелік необхідної для опанування тематики курсу навчальної та наукової літератури. Окремо конкретизовано систему, форми та критерії оцінювання знань студентів з дисципліни. Посібник дозволяє виробити фахове оволодіння предметом, а саме: досягти розуміння всієї складності розгортання на українських землях державотворчих та етнічних процесів, збагнути специфіку перебування українських земель під владою інших держав та перебігу національно-визвольних змагань; осмислити роль українського козацтва у вітчизняній історії, домогтися усвідомлення багатогранності і багатства здобутків української культури в європейському контексті.

 
241 65.011.34я73-1
Г61

Головніна, О. Г.

        Основи соціальної економіки [Текст] : підручник / О. Г. Головніна ; рец. : І. С. Каленюк [та ін.]. - К. : Арістей, 2006. - 612 с.

Рубрики: Економічна теорія

Ключові слова (ненормовані): соціальна економіка -- національна економіка -- соціальні аспекти державного регулювання -- закономірності соціалізації -- соціалізація -- ринок праці -- оплата праці

Анотація:   У підручнику послідовно розглядаються теоретичні, методологічні засади соціально орієнтованої ринкової економіки. Розвиток ринкових відносин у трансформаційній українській економіці нагально потребує дослідження методологічної бази прискореного національного соціально орієнтованого розвитку з врахуванням національної історико-демографічної та культурної специфіки, матеріальних і моральних засад розвитку суспільства та особистості, рівня соціалізації, з'ясування факторів суспільної та індивідуальної стабілізації, обгрунтування джерел та особливостей соціально-економічної ефективності на мікро- та макроаспекти реалізації прав власності, мотивізаційні засади активності особистості в суспільстві, особливості державного регулювання в трансформаційній економіці, основні фактори та критерії, що визначають особливості формування людського та соціального капіталу, розглянуті деякі аспекти ефективності національного українського розвитку та обгрунтовані фактори його сучасного уповільнення. Особливе місце в підручнику займають розділи методологічного значення: вперше в підручнику запропонований до розгляду діалектичний, об'єктивно-діючий закон розвитку системи, його об'єктивність і значущість ілюструються конкретними прикладами прояву в різних галузях. У підручнику вперше у вітчизняній практиці застосований синергетичний підхід у соціально-економічному дослідженні в трансформаційній економіці, розглядається оцінка критеріальних факторів, що визначають розмір соціально-економічного синергетичного ефекту при експлуатації власності, його позитивних та негативних рис.

 
242 75.1я73-1
В75

Воробйов, М. І.

        Практика в системі фізкультурної освіти [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. і спорту / М. І. Воробйов, Т. Ю. Круцевич. - К. : Олімпійська література, 2006. - 190 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт - Система фізкультурної освіти

Ключові слова (ненормовані): фізичне виховання -- менеджмент -- педагогічна практика -- маркетинг фізичного виховання -- тренерська практика -- фізична реабілітація

Анотація:   У навчальному посібнику на основі узагальнення багаторічного досвіду роботи з організації та проведення практики студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту України та зарубіжних країн викладено сучасні погляди на практику студентів та дано трактування основних її положень в умовах ринкової економіки. Особливістю даного посібника є те, що проблему розглянуто на кількох рівнях з урахуванням напрямів та спеціалізацій підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту. Кожна з програм практики (ознайомча, педагогічна, тренерська, практика за профілем майбутньої роботи та стажування) має свою мету, зміст, структуру, методичні рекомендації щодо складання основних документів планування навчального процесу та організації роботи фахівця, тематики та методики виконання індивідуальних завдань, що мають дослідницький характер, перелік рекомендованої літератури тощо.

 
243 86.375-424
Ц58

Цігенаус, А.

        Есхатологія. Майбутнє сотвореного в Бозі / А. Цігенаус. - Л. : Свічадо, 2006. - 352 с.

Рубрики: Релігієзнавство - Католицизм

Ключові слова (ненормовані): основи есхатології -- індивідуальна есхатологія

Анотація:   Що чекає нас за межею нашого земного життя? Як треба розуміти суд, царство небесне, пекло, чистилище, воскресіння? Ці та інші питання, які хвилюють кожну людину, з'ясовано у цій книжці. Окрім того, автор розкриває значення есхатології у богослов'ї та особистому житті людини, досліджує основи цієї науки, її біблійне підгрунтя, вчення Церкви, розглядає розуміння есхатологічних моментів у різні історичні епохи. Для богословів, студентів, священиків та семінаристів.

 
244 28.585
Ч75

Чопик, В. І.

        Рідкісні рослини України / В. І. Чопик. - Київ : Наукова думка, 1970. - 186 с.

Рубрики: Ботаніка - Фітогеографія
Україна

Ключові слова (ненормовані): фітогеографія -- охорона рідкісних видів рослин -- рідкісні рослини флори України -- охорона зникаючих видів рослин

Анотація:   Книга вміщує інформацію про цінність і поширення понад півтораста рідкісних та ендемічних рослин України. Розповідь ілюстровано маловідомими фактами, зокрема про комахоїдні рослини та орхідеї. Характеристика окремих видів рослин подається у межах природно-історичних районів: Карпати, Полісся, лісостеп, степ, Крим. Поданий список рослин, які потребують індивідуальної охорони та алфавітні покажчики українських і латинських назв рослин. Для широкого кола читачів.

 
245 74.580.215я73-1кр
Т48

Ткаченко, А. В.

        Методично-інструктивні матеріали для студентів з дисципліни "Технічні засоби та інформаційні технології навчання" [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. В. Ткаченко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 60 с.

Рубрики: Дидактика вищої школи - Засоби навчання

Ключові слова (ненормовані): індивідуальне навчання -- модульні контрольні роботи -- контроль знань -- оцінювання знань студента

Анотація:   Посібник містить методичні рекомендації студентам щодо організації їх самостійної роботи під час вивчення курсу "Технічні засоби та інформаційні технології навчання".

 
246 83.3(0)6я73-1
І90

        Історія зарубіжної літератури ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. І. Кузьменка. - К. : Академія, 2012. - 431 с.

Рубрики: Історія світової літератури

Ключові слова (ненормовані): література Великої Британії -- література Франції -- література Німеччини -- література Норвегії -- література Австрії -- література Іспанії -- література США

Анотація:   Зарубіжна література ХХ ст. - масштабний простір для творчих пошуків, увиразнених в естетиці модернізму і постмодернізму з усіма їх течіями, школами, концептуальними програмами і проектами. Над нею тяжів трагічний досвід людства, що пережило дві світові війни. У навчальному посібнику розкрито основні тенденції, явища зарубіжного письменства ХХ ст. на загальноестетичному, національному, індивідуальному рівнях, представлено яскраві письменницькі постаті і їхні знакові твори, важливу додаткову інформацію.

 
247 65.012.121я73-1
Л84

Лук'янова, В. В.

        Економічний ризик [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Лук'янова, Т. В. Головач. - К. : Академвидав, 2007. - 462 с.

Рубрики: Економічна теорія - Мікроекономіка

Ключові слова (ненормовані): ризикологія -- види ризиків -- ризики країн -- ризик інфляції -- валютний ризик -- внутрішні ризики -- управління економічними ризиками -- оцінювання

Анотація:   У посібнику системно розглянуто сутність ризикології як науки, особливості і різні види економічних ризиків, проаналізовано їх вплив на розвиток підприємств, фірм, компаній та економіки загалом, узагальнено світовий і вітчизняний досвід оцінювання і оптимізації ризиків. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть вміщені у посібнику тести, індивідуальні завдання, розрахункові роботи.

 
248 75.1я73-1
К84

Круцевич, Т. Ю.

        Рекреація у фізичній культурі різних груп населення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. - К. : Олімпійська література, 2010. - 248 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт

Ключові слова (ненормовані): здоровий спосіб життя -- активне дозвілля -- рухова активність -- фізкультурно-оздоровчі заняття

Анотація:   У навчальному посібнику викладено сучасні погляди на трактування фізичної рекреації як складової загальної фізичної культури суспільства, індивідуальної фізичної культури людини та її ціннісних орієнтацій до здорового способу життя.

 
249 22.11я73-1
К64

Кононюк, А. Ю.

        Вища математика (модульна технологія навчання) [Текст] : навч. посіб. : [в 2 кн.]. Кн. 2 / А. Ю. Кононюк. - К. : КНТ, 2009. - 788 с.

Рубрики: Математичний аналіз - Функціональний аналіз

Ключові слова (ненормовані): комплексні числа -- многочлени -- інтегральне числення -- диференціальні рівняння -- кратні інтеграли -- ряди -- теорія ймовірностей

Анотація:   У посібнику навчальний матеріал викладено на базі модульної технології вивчення вищої математики. В другій частині навчального посібника викладено ті розділи вищої математики, що вивчаються, як правило, на другому курсі вищих навчальних закладів технічного і економічного профілів.Навчальний матеріал викладено у вигляді логічно завершиних розділів - модулів. Модуль складається з трьох частин - мікромодулів. Кожний мікромодуль містить, відповідно до програми курсу, достатні теоретичні відомості, практичну частину, в якій наведено приклади розв'язання типових задач і вправ, а також індивідуальні тестові завдання.

 
250 22.161.68я73-1кр
Б85

Босовський, М. В.

        Рівняння математичної фізики з елементами теорії спеціальних функцій [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / М. В. Босовський, О. Г. Демченко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 164 с.

Рубрики: Математичний аналіз

Ключові слова (ненормовані): тригонометричний ряд Фур'є функції -- розв'язання задач

Анотація:   Навчально-методичний посібник містить приклади розв'язання типових задач розділів ряди Фур'є та рівнянь математичної фізики. Кожний параграф містить приклади розв'язання і індивідуальні завдання. Подано відповіді.

 
251 88.37я73-1
П14

Палій, А. А.

        Диференціальна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Палій. - К. : Академвидав, 2010. - 429 с.

Рубрики: Психологія - Диференційна психологія

Ключові слова (ненормовані): властивості індивідуальності -- диференціальна когнітологія -- детермінанти міжгрупових відмінностей -- теорія темпераменту -- типи вищої нервової діяльністі за Павловим

Анотація:   Люди різняться не тільки статевою, соціокультурною належністю, зовнішніми ознаками. Неоднаково проявляються в них і властивості нервової системи, характери, здібності, інтелект, творчій потенціал, воля, психомоторні пізнавальні стилі, що зумовлює відмінності у саморозкритті, самоствердженні, життєвих сценаріях. Ці та багато інших питань є предметом диференціальної психології, вивчення якої дає цілісне уявлення про природу психічної варіативності, індивідуальні, типологічні, групові відмінності між людьми, становлення індивідуальності на різних етапах розвитку, вплив статевих, сімейних, соціальних, виховних чинників на особистість.

 
252 22.1я73-1
Р98

Рябічев, В. Л.

        Вступ до спеціальності "Видавнича справа та редагування": основи математичних знань [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготов. "Видавнича справа та редагування" / В. Л. Рябічев. - К. : Київський університет, 2011. - 144 с.

Рубрики: Математика

Ключові слова (ненормовані): математичний аналіз -- лінійна алгебра -- теорії диференціальних рівнянь

Анотація:   Наведено основні теоретичні відомості з математичного аналізу, лінійної алгебри та курсу диференціальних рівнянь. Подано математичні поняття й методи, які застосовуються в задачах програмування, оптимізації, економіки. Запропоновано варіанти індивідуальних прикладів і завдань.

 
253 32.988-5я73-1
П79

        Проектування інформаційних систем [Текст] : навч. посібник для студентів екон. спец. вищ. навч. закладів / В. С. Пономаренко, О. І. Пушкар, І. В. Журавльова, С. В. Мінухін. - К. : Академія, 2002. - 486 с.

Рубрики: Інформатика - інформаційні системи

Ключові слова (ненормовані): проектування інформаційних систем

Анотація:   У посібнику розкрито теоертичні засади, методи і засоби проектування інформаційних систем, послідовність дій під час різноманітних проектних процедур та операцій, з'ясовано особливості й методи типового індивідуального, автоматизованого їх проектування і застосування на практиці.

 
254 88я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов, М. І. Алексєєва, П. А. Гончарук [та ін.] ; за ред. Ю. Л. - К. : Либідь, 2008. - 560 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): індивідуально-психологічні властивості особистості -- психофізіологічні властивості особистості -- соціально-психологічна характеристика особистості -- психологічна структура особистості -- самосвідомість

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

 
255 74.202.60кр
В18

        Варіативність уроку в сучасній школі / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. - 186 с.

Рубрики: Дидактика середньої школи - Урок

Ключові слова (ненормовані): уроку -- підготовка вчителя до уроку -- самоаналіз уроку -- технологія уроку -- ефективність уроку -- індивідуальний підхід до учнів

Анотація:   У навчальному посібнику розглядаються проблеми підготовки уроку різноманітної структури в сучасній школі, реалізації вчителем провідних принципів навчання, аналізу уроку та технології його проведення.

 
256 81.2Ук-923.21
Г54

Глібчук, Н. М.

        Сучасна українська мова. Морфологія. Практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Глібчук, У. Б. Добосевич. - К. : Знання, 2009. - 486 с.

Рубрики: Мова українська - Морфологія

Ключові слова (ненормовані): іменник -- прикметник -- числівник -- займенник -- дієслово -- прислівник -- вигук -- морфологічний аналіз -- частка -- сполучник -- прийменник

Анотація:   Наведено завдання і вправи, систематизовані відповідно до програми курсу морфології сучасної української літературної мови для філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплено практичні матеріали з усіх розділів курсу і передбачено різні типи завдань для аудиторних практичних занять, самостійної індивідуальної роботи, контрольної перевірки знань студентів.

 
257 88.3я73-1
І46

Ільїна, Н. М.

        Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ільїна. - Суми : Університетська книга, 2009. - 238 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): соціальних спільнот -- спілкування -- діяльність -- пізнавальна сфера особистості -- емоційно-вольва сфера особистості -- індивідуально-типологічні особливості особистості

Анотація:   У посібнику в доступній формі висвітлені основні поняття загальної психології. Структура тематичного інформаційного масиву спрямована на його успішне засвоєння. Окремі складники розділів (тестові технології) розроблені в контексті впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

 
258 68.9я73-1
Х94

Хромченко, В. Г.

        Цивільна оборона [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Хромченко. - К. : Кондор, 2008. - 264 с.

Рубрики: Цивільна оборона - Надзвичайні ситуації

Ключові слова (ненормовані): захисні спорудження цивільної оборони -- індивідуальний захист -- надзвичайні ситуації -- евакуація населення -- прилади радіаційної розвідки -- медична допомога

Анотація:   Даний підручник розроблений відповідно до вимог програм вищих навчальних закладів із ЦО. У ньому містяться відомості про дії населення, в першу чергу, в надзвичайних ситуаціях мирного часу: в умовах стихійних лих, аварій, катастроф, а також дається пояснення, що таке зброя масового ураження (ЗМУ) і її вражаючі фактори, дія на людину, заходи по захисту від неї, а також, як необхідно себе вести в тій чи іншій ситуаціях при ураженні. Наведені статті з міжнародного гуманітарного права, (Права війни), по захисту населення від зброї масового ураження та звичайних видів зброї.

 
259 88.1(0)я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Роменець ; авт. ідеї та наук. консульт. В. О. Татенко ; голов. ред. С. В. - К. : Либідь, 2006. - 998 с.

Рубрики: Історія психології

Ключові слова (ненормовані): індивідуального існування -- натуралістична психологія -- ідеали суспільного життя -- система істинного знання у психології -- феноменологія самодержавства -- просвітництво

Анотація:   Книжка, що є продовженням циклу історико-психологічних праць відомого вітчизняного психолога й філософа, охопляє наступні за Відродженням епохи Бароко та просвітництва (XVII-XVIII ст.). У тісному зв'язку з громадянською та культурною історією висвітлюються оригінальні погляди на людину та її місце у світобудові. Поряд із загальновідомими іменами західноєвропейських мислителів представлено психологічні розробки їхніх українських сучасників.

 
260 74.6р30я73-1
Г52

Главацька, О. Л.

        Основи самовиховання особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Главацька. - К. : Кондор, 2008. - 226 с.

Рубрики: Педагогіка соціальна - Самовиховання особистості

Ключові слова (ненормовані): методика навчання у внз -- самопізнання особистості -- самооцінка -- самовиховання соціальних педагогів

Анотація:   Навчально-методичний посібник написаний згідно з вимогами організації навчального процесу в кредитно-трансферній системі. У посібнику міститься програма навчальної дисципліни з чітким поділом на залікові кредити, змістові модулі, розрахунок бюджету часу на лекції, семінарські та лабараторні заняття, самостійну та індивідуальну роботу, список основної та додаткової літератури, критерії оцінювання знань та умінь. У теоретичній частині посібника пропонується грунтовний виклад основних питань лекційного курсу. У практичній частині подано план семінарських занять, розкриті мета та завдання лабораторних занять.

 
261 22.17я73-1
Б25

Барковський, В. В.

        Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : навч. посібник для студентів екон. спец. / В. В. Барковський; Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. - К. : Центр учбової літератури, 2002. - 447 с.

Рубрики: Математика - Теорія ймовірностей

Ключові слова (ненормовані): послідовності випробувань -- випадкові величини -- статистичні оцінки параметрів розподілу -- статистична перевірка гіпотез -- комп'ютерний аналіз -- розв

Анотація:   Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули; необхідні таблиці, завдання для самостійної роботи студентів та поточного контролю якості одержаних знань та навичок; зразки контрольних робіт, індивідуального семестрового завдання; тестиперевірки залишкових знань студкнтів та застосування комп'ютерного аналізу до розв'язування задач теорії ймовірностей та математичної статистики засобами Excel 97.

 
262 65.052.201.2я73-1
Б87

Брітченко, І. Г.

        Контролінг [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 280 с.

Зміст:
  Контролінг як сучасний напрямок розвитку науки управління. - С. 10-24
  Об'єкти контролінгу. - С. 25-38
  Організація управлінського обліку в системі контролінгу. - С. 39-51
  Система планування та бюджетування на підприємстві. - С. 52-77
  Економічний аналіз у контролінгу. - С. 78-85
  Методичний інструментарій оперативного контролінгу. - С. 86-94
  Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства. - С. 95-123
  Контролінг інвестиційних проектів. - С. 124-143
  Організаційні основи створення системи контролінгу на підприємстві. - С. 144-160
  Контролінг у системі прийняття управлінських рішень. - С. 161-174
  Основи виробничого обліку та використання його даних. - С. 175-180
  Метод обліку витрат за фактичною собівартістю - директ-костінг. - С. 181-190
  Метод обліку витрат за нормативною собівартістю - стандарт-костінг. - С. 191-194
  Метод визначення беззбитковості виробництва продукції. - С. 195-198
  Показники оперативного аналізу в системі контролінгу. - С. 199-204
  Метод експертних оцінок. - С. 205-208
  Формування матриці Бостонської консалтингової групи. - С. 209-211
  Методика бенчмаркінгу у системі контролінгу. - С. 216-220
  Формування стратегії залучених засобів. - С. 212-215

Рубрики: Економіка підприємства - Менеджмент

Ключові слова (ненормовані): функції контролінгу -- види контролінгу -- бюджет -- управлінський облік -- економічний аналіз

Анотація:   Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми навчальної дисципліни "Контролінг" та стандартів МОН України. Розглянуто суть контролінгу, його роль і значення в економічній діяльності підприємств, місце в системі управління бізнесом. Охарактеризовані об'єкти контролінгу, його види та методичний інструментарій. Значна увага відведена організації управлінському обліку в системі контролінгу. Висвітлені також прикладні засади контролінгу, необхідні для засвоєння та практичного застосування інструментарію контролінгу, оперативного відстеження розвитку підприємства відповідно до встановлених орієнтирів. Наведені варіанти практичних завдань, що можуть бути використані для індивідуальної та самостійної роботи студентів. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за галузями знань "Менеджмент і адміністрування", "Економіка та підприємство", науковців, аспірантів і здобувачів, викладачів вузів економічного профілю, а також для використання у процесі перепідготовки і підвищення кваліфікації наукових, педагогічних та управлінських кадрів.

 
263 88.53я73-1
Т45

Титаренко, Т. М.

        Сучасна психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Титаренко. - К. : Каравела, 2013. - 372 с.

Зміст:
  Соціально-психологічна природа особистості. - С. 7-53
  Психологічний простір особистості. - С. 54-103
  Час життя і можливості життєздійснення. - С. 104-146
  Соціально-психологічні виміри ставлення особистсті до себе. - С. 147-192
  Соціальна психологія повсякденності. - С. 193-236
  Соціальна психологія індивідуальності: розмаїття життєвих світів. - С. 237-278
  Соціальна стать: особистість жіноча і чоловіча. - С. 279-320
  Особистісний потенціал та самоефективність. - С. 321-362

Рубрики: Психологія соціальна - Соціалізація особистості

Ключові слова (ненормовані): структура особистості -- феномен лідерства -- соціалізація -- екстраверсія -- альтруїзм -- емоційна культура

Анотація:   У навчальному посібнику, що відповідає сучасному рівню психології особистості, приверне увагу проблема життєвого вибору, розгляд життєвих домагань та життєвих завдань як способу моделювання майбутнього. Знайдуть свого читача і розділи посібника, присвячені часу і простору людського життя, індивідуальній своєрідності, можливостям життєтворчості особистості.

 
264 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів спеціальності "Образотворче мистецтво" [Текст] : [навч. посіб.] / І. М. Куліш, Г. О. Королюк. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 144 с.

Рубрики: Мова англійська - Граматика

Ключові слова (ненормовані): теми з образотворчого мистецтва на англійській мові

Анотація:   Навчальний посібник сформований у відповідності до програми з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності "Образотворче мистецтво". Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за розділами). Робота за метою в межах одного розділу організовується на базі дікількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі завдання для самостійної роботи студентів та вправи для контролю умінь та навичок студентів.

 
265 88.3я73-1
З14

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко [та ін.] ; за заг. ред. С. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 688 с.

Рубрики: Психологія

Ключові слова (ненормовані): методи психології -- психіка -- особистість -- мова і мовлення -- соціальні групи -- механізми психічного відображення -- сприймання -- мислення -- увага

Анотація:   Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. У ньому розкриті загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання психології особистості, колективу та спілкування. Особливу увагу приділено психології діяльності людини та її засобам, інноваційним технологіям і будові механізму творчості. До структури підручника включено блок інформаційно- методичних процедур, які забезпечують активну та свідому переробку і опанування сприйнятої навчальної інформації.

 
266 22.161.12я73-1кр
Б85

Босовський, М. В.

        Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. В. Босовський , О. Г. Демченко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 88 с.

Рубрики: Математичний аналіз

Ключові слова (ненормовані): подвійний інтеграл -- потрійний інтеграл -- криволінійний інтеграл першого роду -- поверхневий інтеграл -- розв'язання задач

Анотація:   Посібник містить необхідну інформацію про кратні, криволінійні і поверхневі інтеграли та приклади розв'язування задач. Подано детальні методичні рекомендації щодо виконання основних етапів при розв'язанні прикладних задач. До кожного розділу подано індивідуальні завдання.

 
267 24р30я73-1
Г75

Грабовий, А. К.

        Методика викладання хімії у вищих навчальних закладах [Текст] : Навч.-метод. комплекс дисципліни : метод. рек. для студ. вищ. навч. закл. / А. К. Грабовий. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 68 с.

Рубрики: Методика навчання хімії у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): лабораторні заняття -- аудиторна робота студентів -- самостійна робота студентів -- контроль знань студентів

Анотація:   Методичні рекомендації включають програму курсу "Методика викладання хімії у вищих навчальних закладах", тематику лекцій, плани лабораторних занять, зміст самостійної роботи, індивідуальні завдання та методичні вказівки щодо їх виконання, а також завдання для контролю знань студентів, критерії їх оцінювання.

 
268 65.052.80я73-1
А93

        Аудит оподаткування підприємств [Текст] : навч. посіб. / О. А. Петрик, Г. М. Давидов, О. Ю. Редько [та ін.] ; за заг. ред. О. - К. : Видавництво Академії фінансового управління, 2012. - 352 с.

Рубрики: Бухгалтерський облік - Аудит

Ключові слова (ненормовані): організація аудиту оподаткування -- планування аудиту оподаткування -- методика аудиту податку на прибуток підприємств -- методика аудиту податку

Анотація:   Основна мета видання - забезпечення навчально-практичними матеріалами студентів, а також претендентів на отримання сертифіката аудитора в Аудиторській палаті України для аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Організація і методика аудиту підприємницької діяльності". Структура посібника охоплює найважливіші теоретичні й практичні питання аудиторської перевірки оподаткування підприємтсв відповідно до норм Податкового кодексу України.

 
269 54.181.2
Г68

Гордон, Н. Ф.

        Артрит и двигательная активность [Текст] : [пер. с англ.] / Н. Ф. Гордон. - К. : Олимпийская литература, 1999. - 133 с.

Рубрики: Медицина клиническая

Ключові слова (ненормовані): артрит -- двигательная активность при артрите -- физические упражнения при артрите -- болезни суставов -- реабилитация при артрите

Анотація:   У книзі вміщено ефективну програму активності, що дозволить значною мірою зменшити негативний вплив артриту і підвищити рівень загальної фізичної підготовлености. Для осіб, що страждають на артрит наведено вправи для розвитку гнучкості та збільшення м'язової сили, вправи аеробної спрямованості, найбільш придатні для хворих на артрит. Дано рекомендації щодо безпечного виконання фізичних вправ, підібраних з урахуванням індивідуальних особливостей кожної людини. Для фахівців у галузі медицини і спорту, широкого кола читачів.

 
270 65.261.31я73-1
Б98

        Бюджетна система України: тренінг курс [Текст] : навч. посіб. / В. М. Опарін, С. Я. Кондратюк, Є. О. Малік [та ін.] ; за заг. ред. В. - К. : Видавництво Академії фінансового управління, 2012. - 392 с.

Рубрики: Фінанси - Державні фінанси

Ключові слова (ненормовані): бюджетна система України -- державний бюджет України -- місцеві бюджети -- видатки бюджетів на економічну діяльність держави -- видатки

Анотація:   У навчальному посібнику розкриваються: засади бюджетного устрою і формування бюджетної системи України; методи наповнення і джерела доходів бюджетів та напрями і форми бюджетних видатків; фінансування й кредитування бюджету; методики визначення обсягів бюджетних видатків на реалізацію державою її функцій; відомості про обслуговування і погашення боргових зобов'язань держави та місцевих органів влади за допомогою бюджетів. Для кращого сприйняття та засвоєння матеріалу за темами наводяться теоретично-практичні питання, індивідуальні та практичні завдання, питання для самоперевірки, тестові завдання, основні бюджетні терміни й поняття, рекомендовані джерела.

 
271 87.216
Н56

Нестеренко, Г. О.

        Особистість у нелінійному суспільстві [Текст] : монографія / Г. О. Нестеренко. - Запоріжжя : Просвіта, 2004. - 139 с.

Рубрики: Філософія - Філософська антропологія

Ключові слова (ненормовані): людина і суспільство -- самореалізація особистості -- система лінійної парадигми

Анотація:   У монографії подається спроба розв'язування суперечності між індивідуальним і суспільним буттям із позицій соціальної синергетики. За сучасних умов ця фундаментальна суперечність загострюється підвищеною нестабільністю соціального життя взагалі і в Україні зокрема, через що феномен особистості досліджується на тлі процесів трансформації суспільства. Дослідження зосереджується на процесі самореалізації особистості, оскільки лише завдяки йому відбувається дійсне уключення індивіда до суспільних відносин.

 
272 67.408.111
Ш95

Шувальська, Л. Р.

        Суб'єкт насильницького злочину проти життя та здоров'я: психологічні та правові засади [Текст] : [монографія] / Л. Р. Шувальська. - Чернівці : Технодрук, 2015. - 244 с.

Рубрики: Право кримінальне - Теорія злочину

Ключові слова (ненормовані): насильницький злочин -- психологічна експертиза -- судово-психологічна експертиза

Анотація:   У монографії на основі чинного законодавства та здобутків юридичної психології, кримінального, кримінального процесуального права і криміналістики досліджується комплекс "насильство", "насильницький злочин", співвідношення поняття "суб'єкт насильницького злочину проти життя та здоров'я" з позиції кримінального права та юридичної психології; розкривається поняття та індивідуально-психологічні особливості суб'єкта насильницького злочину проти життя та здоров'я у парадигмі суб'єктності; висвітлюється та обгрунтовуються питання психологічного характеру, які має вирішувати суд при встановленні особливостей суб'єкта насильницького злочину проти життя та здоров'я; проаналізовано теоретичні й практичні проблеми інституту судово-психологічної експертизи, як ефективного способу встановлення особливостей суб'єкта насильницького злочину проти життя та здоров'я, з метою його вдосконалення.

 
273 83.3У1-3
Г85

Грицюта, М. С.

        Селянство в українській дожовтневій літературі / М. С. Грицюта. - К. : Наукова думка, 1979. - 313 с.

Зміст:
  селянська тема в літературі. - С. 6-47
  На підступах до соціального роману. - С. 47-94
  У дзеркалі соціального роману. - С. 94-136
  Соціальна психологія селянства і філософія революційної боротьби. - С. 136-185
  У незвіданих глибинах душі народу. - С. 185-229
  Крізь призму народного світосприйняття. - С. 229-247
  Під впливом пролетарської ідеології. - С. 247-313

Рубрики: Історія української літератури - Українська дожовтнева література

Ключові слова (ненормовані): селянство в українській літературі

Анотація:   У монографії досліджується еволюція реалістичного відображення селянства в українській літературі другої половини 19 - початку 20 ст., показано, як письменники-реалісти зосередивши увагу на долі народу і особистості, відображали зростання революційної активності мас, шукали шляхи зміни соціальних відносин. Простежується шлях літератури від етнографічної достовірності до більш глибокого проникнення у сутність типових обставин, до поєднання соціальної типовості з індивідуальною характерністю. Велику увагу придулено розвитку засобів художньої типізації, способів відображення істотних рис суспільного буття людських характерів.

 
274 22.1
К89

Кукуш, О. Г.

        На допомогу керівникам математичних гуртків [Текст] : Ч. 1 Послідовності / О. Г. Кукуш, Р. П. Ушаков. - Х. : Основа, 2010. - 127 с.

Рубрики: Математика

Ключові слова (ненормовані): числові послідовності -- інтеграція квадратної функції

Анотація:   Пропонована книга, розрахованана на широке коло читачів, які цікавляться математикою. Книга складається із двох частин, що містять чотири розділи: "Послідовності", "Функції", "Планіметрія", "Стереометрія". Наведені матеріали можна використовувати якв індивідуальній роботі з учнями, так і в підготовці до проведення гуртків і факультативних занять.

 
275 74.200.264.3
З17

Зайцева, З. Г.

        Школа та важковиховувані підлітки [Текст] : книга для вчителя / З. Г. Зайцева. - К. : Радянська школа, 1991. - 80 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи - Виховання

Ключові слова (ненормовані): важковиховані підлітки

Анотація:   Автор аналізує причини виникнення відхилень у поведінці школярів, висвітлює основні напрями, методику організації та проведення виховної роботи, пропонує програму вивчення особистості учня з урахуванням вікових, індивідуально-психологічних особливостей розвитку, умов сімейного виховання.

 
276 75.15
Ц67

Ціпов'яз, А. Т.

        Колове тренування [Текст] : монографія / А. Т. Ціпов'яз. - Кременчук : Щербатих О. В., 2010. - 119 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт - Колове тренування

Ключові слова (ненормовані): характеристика колового тренування -- фізичні вправи -- особливості тренувального навантаження -- основи колового тренування

Анотація:   У монографії показано історичне становлення колового тренування, педагогічна характеристика фізичних вправ і принципи їх підбору, особливості інтенсифікації тренувального навантаження з урахуванням індивідуальних можливостей тих, хто займається коловим тренуванням, контроль функціонального стану юних спорстменів під час занять. Автор докладно характеризує різні методи та їх організаційно-методичне забезпечення, що застосовуються у коловому тренуванні, а також наводить різновиди колового тренування.

 
277 65.050.2
К38

Кігель, В.

        Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці [Текст] : монографія / В. Кігель; Київський екон. ін-т менеджменту (ЕКОМЕН). - К. : Центр учбової літератури, 2003. - 202 с.

Зміст:
  Значимість математичних методів підтримки прийняття рішень в умовах ринкової економіки. - С. 7
  Методи визначення та відбиття системи переважень ОПР. - С. 25-54
  Бактеріальність, невизначеність та ризик. - С. 61-84
  Прикладні аспекти використання математичних методів і моделей підтримки прийняття рішень у ринковій економіці. - С. 117-182

Рубрики: Економіка - Ринкова економіка

Ключові слова (ненормовані): економіко-математичні моделі -- моделювання системних бажань -- фінансові активи -- інвестування -- кредитний портфель -- сільськогосподарська продукція

Анотація:   Монографію присвячено задачам економічних управлінських рішень в умовах ринкової економіки, економіко-математичним моделями, методам та методикам розв"язування таких задач. Наведено методики моделювання (визначення та відбитки) системи переважень особи, яка приймає рішення ,-(ОПР), методику багатокритеріальної оптимізації та методи прийняття рішень за умов ризику та/або невизначеності, які враховують індивідуальні особливості у переживаннях ОПР.Опрацьовано задачі найекономічнішого вибору продуктивних інноваційних проектів, планування розвитку та розміщення підприємства (для детермінованого випадку), двокритеріальну задачу визначення якнайкращого варіанта інвестування за умов ризику, задачі оптимізації виробничої програми фірми (за детермінованих та недетермінованих умов), оптимізації кредитного портфеля та оптимізації календарного плану реалізації запасів сільськогосподарської продукції (за детермінованих умов та за умов ризику). Теоретичний виклад матеріалу супроводжується конкретними розрахунками, які ілюструють зміст та доцільність використання відповідних методик підтримки прийняття економічних управлінських рішень при розв"язуванні прикладних задач ринкової економіки.

 
278 88.840
П86

        Психологічна наука, вчитель, учень / за ред. члена-кор АПН СРСР проф. В. І. Войтка. - Київ : Радянська школа, 1979. - 182 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія шкільного віку

Ключові слова (ненормовані): психологічні фактори навчально виховного процесу -- навчання і психічний розвиток учнів -- взаемини учителя і учня -- індувідуальний

Анотація:   Істотну допомогу вчителеві в його діяльності подае психологічна наука. Зв'язок психології з соціальною і педагогічною практикою, озброєння вчителя психологічними знаннями, врахування індивідуальних і особистісних характеристик дітей у навчально-виховному процесі і щоденному спілкуванні-ось короткий перелік проблем, які висвітлюються в цій книжці.

 
279 65.290-21я73-1
Ш50

Шершньова, З. Є.

        Стратегічне управління [Текст] : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська, Ю. М. Ратушний. - К. : Видавництво КНЕУ, 2001. - 232 с.

Рубрики: Економіка підприємства - Логістика

Анотація:   Посбіник є доповненням до навчального посібника "Стратегічне управління". Він містить навчальну програму курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні вказівки з вивченням теоретичного матеріалу, термінологічний словник, план семінарського заняття, питання для дискусій та поглиблення вивчення теми, навчальні завдання та індивідуальні завдання для виконання на матеріалах конкретних організацій, теми рефератів тощо), завдання для перевірки знань, критерії оцінювання знань студентів з дисципліни, список літератури.

 
280 83.3(4Укр)5-8...4
Н34

Нахлік, Є.

        Доля - Los- судьба: Шевченко і польські та російські романтики [Текст] : монографія / Є. Нахлік; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Шевченка. - Л. : 2003. - 568 с.

Рубрики: Шевченко Т. Г.
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Шевченко і зарубіжні письменники -- компаративний аналіз художніх творів -- творчість Шевченка

Анотація:   Монографія являє собою першу порівняльно-літературознавчу студію творчости чільних поетів трьох слов'янських літератур - української (Шевченко), польської (Міцкевич) і російської (Пушкін), а також інших видатних романтиків (Словацький, Красінський, Лермонтов). На цьому тлі розглядаються письменницька й особиста доля Шевченка, його світоглядні та художні шукання, індивідуальна психологія.

 
281 81.2Нім-923-3
П77

Прищепа, В. Є.

        Відомі, маловідомі та невідомі німецькі автори. Книга для читання німецькою мовою [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Прищепа, В. П. Прищепа ; рец. : Е. Ф. Малиновський[та ін.]. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 368 с.

Рубрики: Мова німецька - Тексти

Ключові слова (ненормовані): тексти німецькою мовою

Анотація:   Основною метою посібника є розвиток навичок різних типів читання - аналітичного, синтетичного, пошукового, домашнього, індивідуального - та удосконалення мовної компетенції з опорою на художній текст. Більшість текстів або окремих фрагментів можуть, крім того, успішно використовуватись також на заняттях з практики мови для розвитку різних видів мовленнєвої діяльності, оскільки їх тематика відповідає програмним вимогам.

 
282 88 я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Ю. Л. Трофімова, Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалко, П. А. Антонович. - К. : Либідь, 2003. - 558 с.

Рубрики: Психологія особистості - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): індивідуально-психологічні властивості особистості -- психофізіологічні властивості особистості -- соціально-психологічна характеристика особистості -- психологічна структура особистості -- самосвідомість

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямкам науково-прикладної та практичної психології.

 
283 67.405.1-324(4Укр)
К57

        Кодекс законів про працю України [Текст] : наук.-практ. коментар : із змінами та доп. станом на 1 вересня 2008 р. / І. В. Арістова, В. В. Безусий, С. О. Бондар [та ін.] ; ред. : О. О. Погрібний. - К. : Правова єдність, 2009. - 456 с.

Рубрики: Право трудове - Законодавство про працю

Ключові слова (ненормовані): індивідуальні трудові спори -- професійні спілки -- трудовий колектив -- соціальне страхування -- пенсійне забезпечення -- оплата праці -- робочий час

Анотація:   У науково-практичному коментарі на підставі аналізу трудового законодавства України надані роз'яснення щодо застосування норм Кодексу законів про працю України. Видання поєднує у собі загальнотеоретичний підхід до проблем трудового права із практичною спрямованістю на вирішення складних питань роботи з кадрами, що виникають у діяльності підприємств, установ та організацій.

 
284 88.37 я73-1
Л64

Ліфарєва, Н. В.

        Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Ліфарєва; Дніпропетровський ун-т екон. і права. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 240 с.

Рубрики: Психологія особистості - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): Мотивація -- Діяльність -- Поведінка -- Спілкування

Анотація:   Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкуавння. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоціно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини, а також виховання і самовиховання.

 
285 74.262
М54

        Методика формування понять шкільного курсу математики / Н. А. Тарасенкова, І. А. Акуленко, І. С. Біда, М. М. Журба. - : 2002. - 120 с.

Рубрики: Методика навчання математики у школі

Ключові слова (ненормовані): методика навчання математики у школі -- методика формування понять шкільного курсу математики

Анотація:   Практикум містить загальну характеристику цільового, змістового та процесуального компонентів практикуму з методики навчання математики, тематику практичних занять із загальної методики, які супроводжено переліком вимог до знань і умінь студентів по кожній темі курсу; методичні рекомендації та необхідний інструментарій до практичних занять з теми "Методика формування понять шкільного курсу математики", набори індивідуальних навчальних завдань до цієї теми (30 варіантів). Призначений для студентів і викладачів математичних факультетів класичних університетів та вищих педагогічних навчальних закладів. Корисним буде практикум для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів та шкіл, ліцеїв і гімназій фізіко-математичного профілю.

 
286 83.3(4Укр)6-8...4
К78

Кравченко, Л.

        Василь Стус - інтерпретатор поезії Р. М. Рільке [Текст] : монографія / Л. Кравченко ; відп. ред. Д. С. Наливайко. - Дрогобич : Коло, 2008. - 340 с.

Рубрики: Стус В. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Стус В. -- Рільке Р. М. -- Стусові переклади

Анотація:   Монографія присвячена розгляду своєрідності художньо-естетичної манери В. Стуса, вивченню першоджерел звернення поета до творчості Р. М. Рільке, опануванню творчої манери австрійського майстра слова, неповторності його індивідуального стилю та поетики, а також з'ясуванню проблеми концептуальності поетичних форм текстів Рільке. Дослідниця звертається до проблеми художньої вартості Стусових перекладів з Рільке, з'ясовує ступінь світоглядно-філософської адекватності перекладів оригіналу, а також їхніх художньо-естетичних цінностей і вартості.

 
287 28.581
К46

Кияк, В. Г.

        Малі популяції рідкісних видів рослин високогір'я українських Карпат [Текст] : [монографія] / В. Г. Кияк. - Л. : Ліга-Прес, 2013. - 248 с.

Рубрики: Охорона рослин
Карпати

Ключові слова (ненормовані): малі популяції рідкісних видів -- екологія -- міжпопуляційна різноманітність рідкісних видів -- життєздатність малих популяцій

Анотація:   Монографія є комплексним дослідженням малих рослин. На основі аналізу індивідуальних і групових параметрів встановлено особливості структури, стратегії та життєздатності малих популяцій порівняно з великими популяціями і метапопуляціями на прикладі рідкісних видів високогір'я Українських Карпат. Обгрунтовано обсяги означення малих популяцій. Встановлено притаманні їм вікову та просторову структури, варіабельність онтогенезу та життєвості особин, особливості внутрішньопопуляційної різноманітності, способів розмноження, взаємовпливу, алгоритму зародження, формування і втрати життєздатності популяцій. Виділено пріоритетні ознаки для оцінки життєздатності малих популяцій. Встановлено чинники загрози і обгрунтовано заходи збереження малих популяцій рідкісних видів високогір'я Українських Карпат. Для науковців у галузі ботаніки і екології, викладачів і студентів, фахівців з охорони природи.

 
288 88.49я73-1
П21

Пачковський, Ю. Ф.

        Психологія підприємництва [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Ф. Пачковський. - К. : Каравела, 2007. - 416 с.

Рубрики: Психологія прикладна - Економічна психологія

Ключові слова (ненормовані): психологічні теорії підприємництва -- психологічні ознаки підприємництва -- ризик -- активність -- інноваційна поведінка -- лідерство -- психологія особистості підприємця -- психологічні

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлено комплекс актуальних проблем пов'язаних із формуванням психології підприємництва як нової для нашої країни науково-практичної галузі психологічного знання. Розглядаються наукова інтерпретація підприємництва, сучасні психологічні й соціологічні теолрії походження підприємництва, його психологічні ознаки з позицій ризику, активності, творчості, лідерства. Чималу увагу приділено індивідуально-психологічним рисам підприємця, соціопсихологічним типам підприємців, мотиваційним і поведінковим аспектам підприємництва, основам побудови і психолого-професійній підтримці підприємницьких груп та організацій. Подано психологічний практикум з підприємництва, що сприятиме засвоюваності матеріалу і практичному використанню психологічних знань у сфері виробництва та економіки. Це третє видання навчального посібника, виправлене і доповнене.

 
289 83.07 я73-1
Н48

Некряч, Т. Є.

        Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів [Текст] : навч. посіб. для студ. перекладацьких ф-тів вищ. навч. закл. / Т. Є. Некряч, Ю. П. Чала. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 195 с.

Рубрики: Перекладознавство - Художній переклад

Ключові слова (ненормовані): сучасне перекладознавство -- переклад драматичних творів -- переклад прозових творів -- переклад поезії

Анотація:   Посібник має на меті закрити доволі об'ємну лакуну в методичному просторі викладання практики перекладу. Він містить стислий начерк сучасного українського перекладознавства і матеріали, які вчать студентів глибоко аналізувати текст оригіналу, знаходити у ньому найпроблемніші, з огляду на переклад, одиниці, проводити зіставний аналіз першотвору і перекладу, оцінювати стилістичний баланс двох текстів, а також порівнювати переваги і недоліки у двох різних перекладах одного й того самого фрагмента. Тексти для аналізу розбиваються на три основних види літератури - прозу, поезію і драму. Кожен з цих видів потребує особливих підходів до перекладу. Сутність цих підходів лаконічно подається на початку кожного з відповідних підрозділів. Всередині виду літератури представлені і різні жанри зі своїми лексико-стилістичними ознаками, які виділяються у тексті для подальшої роботи з вправами. Вправи тренують як загальноперекладацькі навички роботи з художніми текстами, так і індивідуальні підходи до перекладу конкретного тексту з урахуванням його ідіостилю. На окрему увагу заслуговують вправи, покликані розвивати ерудицію студентів, розширювати їхній культурний виднокруг, а також вправи на збагачення словникового запасу студентів.

 
290 65.03(4Укр)
Л22

Лановик, Б. Д.

        Економічна історія [Текст] : курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, В. Ф. Чайковський ; за ред. : Б. Д. Лановика. - К. : Вікар, 2000. - 300 с.

Рубрики: Економічна історія
Україна

Ключові слова (ненормовані): господарство стародавнього світу -- економіка в епоху середньовіччя -- мануфактурний період світової економіки -- промисловий переворот -- країни з

Анотація:   Посібник створено на основі підручника "Економічна історія України і світу" за ред. Б.Д. Лановика (Київ: Вікар, 2002), рекомендованого Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. Цей підручник визнано фахівцями кращим виданням з даної тематики. Найважливіші переваги посібника - лаконічна форма подання матеріалу і відповідність програмі курсу "Економічна історія". Наводиться також тематика і плани семінарських занять, індивідуальні завдання з цього курсу для студентів заочників та методичні рекомендації до їх написання, перелік питань для підготовки до екзаменів, короткий словник основних термінів і список рекомендованої літератури. Це робить посібник зручним у користуванні й доступним для кожного студента.

 
291 88.837
Б25

Барко, В. І.

        Як визначити творчі здібності дитини? / В. І. Барко, А. М. Тютюнников. - К. : Україна, 1991. - 79 с.

Рубрики: Психологія дитяча - Психологія дитячої творчості

Ключові слова (ненормовані): дитяча психологія -- творчі здібності дитини -- розвиток та формування особистості дитини

Анотація:   В науково-популярній книзі порушуються проблеми дитячої психології, розвитку індивідуально- психологічних задатків дитини. Особливої цінності виданню надають розроблені авторами тести й завдання для самооцінки і перевірки творчого потенціалу особистості, що формується.

 
292 67.401.0я73-1
О75

        Основи теорії державного управління [Текст] : навч. посіб. / В. В. Дементьєв, М. В. Гордон, Н. В. Оленцевич [та ін.]. - Донецьк : Друк-інфо, 2012. - 304 с.

Рубрики: Право адміністративне - Державне управління

Ключові слова (ненормовані): теорії держави -- принципи державного управління -- система конституційної економіки -- цільовий аспект державного управління -- функції державного управління

Анотація:   У посібнику розглянуто теоретичні засади та передумови виникнення держави і державного управління, проаналізовано державне управління як системне суспільне явище, визначено цілі, функції і методи державного управління, окреслено інституціональні рамки побудови системи державного управління на засадах конституційної економіки, запропоновано деякі підходи до оцінки ефективності державного управління. У навчальному посібнику містяться питання для перевірки рівня засвоєння матеріалу змістового модулю, запропоновано теми для виконання індивідуальних завдань самостійної роботи змістового модулю "Основи теорії державного управління".

 
293 74.660.1р30я73-1
Г52

Главацька, О. Л.

        Основи самовиховання особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Главацька. - К. : Кондор, 2014. - 228 с.

Зміст:
  Структура програми курсу "Основи самовиховання особистості. - С. 5-25
  Самовиховання як формування особистості. - С. 26-51
  Суть процесу самопізнання як компонента самовиховання. - С. 52-77
  Самооцінка у структурі самовиховання та її самооцінювальної діяльності. - С. 78-88
  Регулятивні операції у самовиховання. - С. 89-111
  Вікові особливості самовиховання та їх характеристика. - С. 112-135
  Організація процесу самовиховання. - С. 136-151
  Суть професійного самовиховання майбутніх соціальних педагогів. - С. 152-164

Рубрики: Педагогіка соціальна - Самовиховання особистості

Ключові слова (ненормовані): методика навчання у внз -- самопізнання особистості -- самооцінка -- самовиховання соціальних педагогів -- плани семінарських занять -- плани лабораторних

Анотація:   Навчально-методичний посібник написаний згідно з вимогами організації навчального процесу в кредитно-трансферній системі. У посібнику міститься програма навчальної дисципліни з чітким поділом на залікові кредити, змістові модулі, розрахунок бюджету часу на лекції, семінарські та лабараторні заняття, самостійну та індивідуальну роботу, список основної та додаткової літератури, критерії оцінювання знань та умінь. У теоретичній частині посібника пропонується грунтовний виклад основних питань лекційного курсу. У практичній частині подано план семінарських занять, розкриті мета та завдання лабораторних занять.

 
294 81.2Ук-923.7
Ш37

Шевчук, С. В.

        Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2014. - 696 с.

Зміст:
  Державна мова - мова професійного спілкування. - С. 11-63
  Основи культури української мови. - С. 64-105
  Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні. - С. 106-145
  Спілкування як інструмент професійної діяльності. - С. 146-177
  Риторика і мистецтво презентації. - С. 178-210
  Культура усного фахового спілкування. - С. 211-235
  Форми колективного обговорення професійних проблем. - С. 236-264
  Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. - С. 265-314
  Документація з кадрово-контрактних питань. - С. 315-360
  Довідково-інформаційні документи. - С. 361-388
  Етикет ділового листування. - С. 389-509
  Українська термінологія у професійному спілкуванні. - С. 510-531
  Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. - С. 532-597
  Переклад і радагування наукових текстів. - С. 598-644

Рубрики: Мова українська - Культура мови

Ключові слова (ненормовані): професійне спілкування

Анотація:   Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни "Українська мова (за професійним спрямування)", затвердженої наказом МОН України від 21. 12. 2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів і наукових повідомлень, які сприятимуть закріпленню вивченого.

 
295 88.52
Т45

Титаренко, Т. М.

        Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / М. В. Титаренко. - К. : Либідь, 2003. - 376 с.

Рубрики: Психологія особистості - Спрямованість особистості

Ключові слова (ненормовані): життєвий шлях особистості -- світогляд особистості -- інтереси особистості -- ідеали і потреби особистості

Анотація:   Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе. В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості, про такі несхожі чоловічі і жіночі світи, про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської історії, про світи гармонійні та дисгармонійні. Читач може відшукати шляхи втечі з тенет повсякденності, усвідомити зміст своєї потреби у святі й визначити стратегії розв'язання кризових ситуацій, можливості здійснення відповідальних життєвих виборів.

 
296 74.484(4Укр)кр
В55

        Вища школа України в умовах глобалізації та інтеграції [Текст] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 27-28 березня 2008 р. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 164 с.

Зміст:
  Іщенко М. П.  Глобалізація системи освіти у ракурсі міжкультурної комунікації / М. П. Іщенко, О. І. П'єцух. - С. 3-4
  Марченко О. В.  Освіта як важливий елемент інформаційного суспільства / О. В. Марченко. - С. 4-5
  Дем'яненко Н. М.  Пріоритети розвитку європейського університету / Н. М. Дем'яненко. - С. 5-7
  Лещинський О. П.  Оцінка якості університетського навчального середовища у Великій Британіі / О. П. Лещинський. - С. 7-8
  Овчаренко С. Г.  Роль вищого навчального закладу в польсько-українських дослідженнях / С. Г. Овчаренко. - С. 8-9
  Шаран Р. В.  Зміст професійної підготовки магістрів інформаційних систем за дистанційною формою навчання в США / Р. В. Шаран. - С. 9-10
  Корєшкова С. П.  Комбінована вчена ступінь - досвід університету Мельбурна / С. П. Корєшкова. - С. 11-12
  Видишко Н. В.  Досвід навчання дорослих у системі вищої освіти Канади / Н. В. Видишко. - С. 12-13
  Романко Б. В.  Використання педагогічного діалогу у діяльності вчителя Великої Британії / І. Г. Романко. - С. 13-14
  Бабенко Б. В.  Тенденції підготовки фахівців з адміністрування шкіл у США / Б. В. Бабенко. - С. 14-15
  Куклін О. В.  Проблеми та перспективи економічної освіти України у контексті Болонського процесу / О. В. Куклін. - С. 15-17
  Піменова О. О.  Реформаційні процеси освітньої системи вищої школи України : особливості та перспективи здійснення / О. О. Піменова. - С. 17-18
  Сагун І. Г.  Фактори, які обмежують диференціацію вищої освіти в Німеччині / І. Г. Сагун. - С. 18-19
  Северинюк А. В.  Інставрація вищої освіти в Україні : постановка проблеми / А. В. Северинюк. - С. 19-20
  Бідюк Н. М.  Вплив філософських ідей на розвиток освіти дорослих в США / Н. М. Бідюк. - С. 20-22
  Мураненко М.  Основні напрями реформування системи освіти в США / М. Мураненко. - С. 22-23
  Кузів М. З.  Шлях до професійної підготовки : досвід Німеччини / М. З. Кузів. - С. 23-24
  Корнещук В. В.  Типові - нетипові ситуації професійно надійної діяльності спеціаліста / В. В. Корнещук. - С. 24-25
  Захарова І. В.  Концептуальні підходи щодо формування моделі підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / І. В. Захарова, Н. М. Поліщук. - С. 25-27
  Нагорнюк Л. Є.  До проблеми створення моделі особистості журналіста / Л. Є. Нагорнюк. - С. 27-29
  Шролик Г. П.  Компетентність майбутніх фахівців як фактор підвищення якості вищої освіти України в умовах глобалізації / Г. П. Шролик. - С. 29-30
  Удовиченко Г. А.  Щодо умов забезпечення реалізації компетентнісного підходу в системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Г. А. Удовиченко. - С. 30-31
  Кретова О. І.  Професійна етика перекладача як запорука його фахової компетентності / О. І. Кретова. - С. 31-32
  Оганезова-Григоренко О. В.  Особливості формування професійної компетентності вокалістів / О. В. Оганезова-Григоренко. - С. 32-33
  Будас Ю. О.  Готовність студентів до майбутньої інноваційної педагогічної діяльності : компоненти і критерії / Ю. О. Будас. - С. 33-34
  Моторна Л.  Засади інтеграції загальної та спеціально-технічної освіти у ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації / Л. Моторна. - С. 34-35
  Голуб Т. П.  Інтегрований лінгвістичний модуль у технічному університеті / Т. П. Голуб. - С. 35
  Руденко В. М.  Комунікативна особистість студента як мета підготовки майбутнього вчителя-словесника / В. М. Руденко. - С. 35-36
  Куліш І. М.  Іншомовна підготовка студентів немовних спеціальностей / І. М. Куліш. - С. 36-38
  Каменський О. І.  Іншомовна компетентність фахівця економічного профілю / О. І. Каменський. - С. 38-39
  Зінченко А. В.  До питання вивчення проблеми підготовки вчителя іноземних мов / А. В. Зінченко. - С. 39-40
  Максимова-Кулішова О. М.  Особливості формування фахових знань майбутніх дизайнерів інтерєру при вивченні навчальної дисципліни "Історія дизайну інтерєру і меблів" / О. М. Максимова-Кулішова, М. В. Кулішов. - С. 40-41
  Ченбай І. В.  Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до діяльності в умовах реформування системи опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування / І. В. Ченбай. - С. 41-43
  Полюк В. С.  Аналіз дослідження процесу підготовки курсантів-прикордонників до професійного спілкування / В. С. Полюк, Н. В. Берестецька. - С. 43-44
  Романишин М. Я.  Підготовка фахівця з фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами / М. Я. Романишин. - С. 44-45
  Романенко Н. А.  Деякі аспекти застосування індивідуально-адаптивного стилю керівництва в контексті компетентнісного підходу та проблеми емоційного менеджменту / Н. А. Романенко. - С. 45-46
  Савченко О. П.  Підготовка керівника освітнього закладу як соціально-педагогічна проблема / О. П. Савченко. - С. 46-48
  Зуброва О. А.  Педагогічні умови формування професійних особистісних якостей студентів-філологів / О. А. Зуброва. - С. 48-49
  Герасімова Н. С.  До проблем індивідуальної професійної реалізації / Н. С. Герасімова. - С. 49-50
  Рум'янцева К. Є.  Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів / К. Є. Рум'янцева. - С. 50-51
  Супряга Т. В.  Педагогічні умови професійної підготовки вчителя іноземної мови / Т. В. Супряга. - С. 51-53
  Кунченко В. І.  Нові технології навчання в умовах нової парадигми освіти / В. І. Кунченко. - С. 53-54
  Головін М. Б.  Кількість і складність розумових дій в контексті діагностики когнітивних процесів, що детермінують практику навчального програмування / М. Б. Головін. - С. 54-55
  Кокнова Т. А.  Діагностика професійних якостей майбутніх перекладачів / Т. А. Кокнова. - С. 55-56
  Бобрицька В. І.  Організаційне забезпечення курсу "Педагогіка вищої школи" в умовах кредитно-модульного навчання / В. І. Бобрицька. - С. 56-57
  Сарафанюк Е. І.  Електронне тестування як засіб контролю і самоконтролю курсантів / Е. І. Сарафанюк. - С. 57-59
  Семенець Н. М.  Упровадження сучасних технологій навчально-виховного процесу на прикладі дисципліни "Основи охорони праці" / Н. М. Семенець. - С. 59
  Онуфрієнко Н. О.  Текстовий контроль знань студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Н. О. Онуфрієнко. - С. 59-60
  Земка О. І.  Тестова перевірка знань, умінь та навичок студентів-філологів у процесі вивчення літературознавчих дисциплін (на матеріалі курсу "Історія української літератури") / О. І. Земка. - С. 60-62
  Чаркіна О. А.  Педагогічне тестування в системі професійної підготовки майбутнього педагога / О. А. Чаркіна. - С. 62-63
  Маслюк О. О.  Використання тестових методик у навчальному процесі / О. О. Маслюк. - С. 63-65
  Мовчан Л. В.  Модульно-рейтингова технологія у вищій школі / Л. В. Мовчан. - С. 65
  Луганцева О. Г.  Тренінгові технології навчання у вищій школі / О. Г. Луганцева. - С. 65-66
  Комісаренко Н. О.  Кредитно-модульна система підготовки вчителів іноземної мови / Н. О. Комісаренко. - С. 66-67
  Грабовий А. К.  Проблемно-розвивальний експеримент як чинник професійно-методичної підготовки майбутніх учителів хімії / А. К. Грабовий. - С. 67-69
  Дернова Т. А.  Застосування педагогічної гри при підготовці майбутніх учителів / Т. А. Дернова, І. А. Рябцева. - С. 69-71
  КІрей К. О.  До питання розробки мультимедійних навчальних програмних засобів з економічних дисциплін у ВНЗ / К. О. КІрей. - С. 71-72
  Дудко Л. А.  Інноваційні технології підготовки конкурентоспроможних спеціалістів у вищих навчальних закладах України / Л. А. Дудко. - С. 72-73
  Близнюк В. І.  Психолого-педагогічні засади використання інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації / В. І. Близнюк. - С. 73-74
  Рятовська С. В.  Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до організації групової навчальної діяльності учнів : компетентнісний підхід / С. В. Рятовська. - С. 75-76
  Хоруженко Т. А.  До питання моніторингу у якості фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання / Т. А. Хоруженко. - С. 76-77
  Іващенко Р. П.  Щодо переваг та недоліків дистанційного навчання / Р. П. Іващенко. - С. 77-78
  Чубенко В. А.  Особливості диференціації навчання у ВНЗ 1 - 2 рівнів акредитації (на прикладі вивчення дисциплін фізико-математичного циклу) / В. А. Чубенко. - С. 78-80
  Тарасенкова Н. А.  Системний підхід як методологія теорії і методики навчання математики / Н. А. Тарасенкова. - С. 80-82
  Лісіна Л. О.  Учитель як суб'єкт післядипломної педагогічної освіти / Л. О. Лісіна. - С. 82-84
  Вікторенко І. Л.  Антропологічні чинники у формуванні педагогічної готовності майбутнього вчителя / І. Л. Вікторенко. - С. 84-85
  Касярум Н. В.  Управління освітнім простором навчального закладу / Н. В. Касярум. - С. 85-86
  Чорна Л. В.  Інтеграція освіти, науки і виробництва як передумова якісної підготовки майбутніх спеціалістів туристичної галузі / Л. В. Чорна. - С. 86-88
  Боцюра О. А.  Аналіз проблем навчальної діяльності курсантів перших курсів ВНЗ системи МВС / О. А. Боцюра. - С. 88-89
  Атаманчук Ю. М.  Самостійна робота студентів в умовах комп'ютеризації вищої освіти / Ю. М. Атаманчук. - С. 89
  Кожемякін О. С.  Оновлення курсу "Безпека життєдіяльності" в контексті глобальних світових змін / О. С. Кожемякін. - С. 89-91
  Слюсар Л. І.  Специфіка використання лекцій як активної форми навчання у вищих навчальних закладах освіти / Л. І. Слюсар. - С. 91-92
  Артеменко С. В.  Актуальні проблеми інтеграції організаційних форм навчання у вищій школі / С. В. Артеменко. - С. 92
  Шишкіна О. О.  Особливості формування знань студентів педагогічних університетів з хімії елементів та їх сполук / О. О. Шишкіна. - С. 92-93
  Бєляєва О. М.  Аналіз термінологічного словосполучення у аспекті лінгводидактики / О. М. Бєляєва. - С. 94-95
  Касярум С. О.  Використання граф-схем при моделюванні змісту навчального матеріалу / С. О. Касярум. - С. 95
  Чорновол Г. В.  Використання професійної термінології на заняттях з української мови за професійним спрямуванням / Г. В. Чорновол. - С. 96
  Король В. М.  Прояв педагогічної культури викладача вищого навчального закладу в управлінні самостійною та індивідуальною роботою студентів / В. М. Король. - С. 97-98
  Бивала О. Г.  До проблеми визначення суті поняття "самостійна робота студента" / О. Г. Бивала. - С. 98-99
  Ткаченко А. В.  Активізація навчальної діяльності студентів під час проведення лабораторного практикуму / А. В. Ткаченко. - С. 99-100
  Покалюк В. М.  Теоретичні засади адаптації до управлінської діяльності фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України / В. М. Покалюк, А. А. Балицька. - С. 100-101
  Остапенко Н. М.  Інтеграційний характер методів навчання на заняттях з лінгводидактики у ВНЗ / Н. М. Остапенко. - С. 101-103
  Шовковий В. М.  Навчання давньогрецької мови в умовах рецептивного білінгвізму : психологічний аспект / В. М. Шовковий. - С. 103-104
  Мукомел С. А.  Суб'єктивні очікування курсантів АПБ імені Героїв Чорнобиля МНС України при вивченні курсу "Психологія" / С. А. Мукомел. - С. 104-105
  Федоренко О. Д.  Збереження адекватності емоційних оцінок при формуванні умінь перекладу газетного тексту / О. Д. Федоренко. - С. 105-107
  Лодатко Є. О.  Ціннісні орієнтири в математичній культурі вчителя початкових класів / Є. О. Лодатко. - С. 107-108
  Осадчий В. В.  Місце магістратури у системі підготовки педагога вищої школи / В. В. Осадчий. - С. 109-110
  Ніколаєнко І. В.  Модернізація шкільної математичної освіти в другій половині ХХ століття / І. В. Ніколаєнко. - С. 110-111
  Терентьєва Н. О.  Політехнічна освіта як один з основних факторів інтерактивних процесів у структурі "освіта - наука - виробництво" / Н. О. Терентьєва. - С. 111-112
  Завалко К. В.  Сутність методологічної підготовки майбутнього вчителя / К. В. Завалко. - С. 112-113
  Михайлишин О. О.  Індивідуалізація і диференціація навчання у вищому військовому навчальному закладі / О. О. Михайлишин. - С. 113-114
  Патлачук В. Н.  Проблема розробки якісно нових навчальних планів загальноосвітньої школи / В. Н. Патлачук. - С. 114-115
  Тихолоз В. В.  Місце спецсемінару з гендерних досліджень у підготовці фахівців соціальної сфери / В. В. Тихолоз. - С. 115-117
  Волик Л.  Професійна діяльність педагога як аніматора / Л. Волик. - С. 117-119
  Донцова Г. В.  Самостійна робота студентів з фізичного виховання у ВНЗ / Г. В. Донцова, І. О. Дудник. - С. 119-121
  Сипченко В. І.  Громадянська позиція майбутнього вчителя / В. І. Сипченко. - С. 121
  Абрамчук О. В.  Становлення національно свідомої особистості майбутнього фахівця / О. В. Абрамчук, О. О. Федун. - С. 122-123
  Нікіфорова Л. Б.  Форми та методи формування емоційної культури майбутніх менеджерів / Л. Б. Нікіфорова. - С. 124-125
  Мірошніченко В. І.  Аналіз чинників формування патріотизму майбутніх офіцерів / В. І. Мірошніченко. - С. 125
  Гетьман І. А.  Вплив іміджу куратора на виховний процес у вищому технічному учбовому закладі / І. А. Гетьман. - С. 126-127
  Ведмедюк А. Д.  Передумови і перспективи реформування національної системи фізичного виховання школярів / А. Д. Ведмедюк, І. А. Усатова, С. В. Цаподой. - С. 127-129
  Верещагіна О. П.  Виховання духовно-фізичних та морально-естетичних якостей студентської молоді засобами фізичної культури / О. П. Верещагіна, О. В. Охріменко. - С. 129-130
  Коваль С. М.  Зміст і етапи гендерних досліджень / С. М. Коваль. - С. 130-131
  Герасимова І. В.  Статеворольовий підхід щодо навчання у ВНЗ / І. В. Герасимова. - С. 131-133
  Серга Т. О.  Релігійні уявлення студентської молоді / Т. О. Серга. - С. 133-134
  Олексієнко Я. І.  Навчання і його вплив на психічне здоров'я молоді / Я. І. Олексієнко, Р. А. Мальований. - С. 135-136
  Гниденко О. Г.  Проблеми впровадження здорового способу життя у побут студентів / О. Г. Гниденко, В. А. Шахматов. - С. 136-138
  Байда І.  Діяльність викладача вищої школи з вивчення індивідуальних особливостей соціально-психологічного розвитку особистості студента / І. Байда. - С. 138
  Гамаш П. І.  Розвиток освіти і методики виховання підростаючого покоління / П. І. Гамаш. - С. 138-139
  Цимбал О. Ю.  Умови формування суб'єктивної активності студентів / О. Ю. Цимбал. - С. 140
  Кан Ю. Б.  Міжособистісна взаємодія як важливий фактор формування взаємин у дитячо-юнацькому туризмі / Ю. Б. Кан. - С. 141-142
  Шипко А. Л.  Принципи морального виховання у туристсько-краєзнавчій діяльності / А. Л. Шипко. - С. 142-143
  Снісаренко А. Г.  Дезадаптивні психічні стани у діяльності рятувальників / А. Г. Снісаренко. - С. 143-144
  Медведєва О. А.  Формування професійних та особових якостей студентів / О. А. Медведєва. - С. 144-145
  Ширяєв Ю. М.  Морально-психологічне забезпечення у військових формуваннях України / Ю. М. Ширяєв, Ю. О. Медвецький. - С. 145-146
  Москальова Л. Ю.  Виховання морально-етичної культури як основа професійного вдосконалення майбутніх учителів / Л. Ю. Москальова. - С. 146-148
  Кодь К.  Спілкування викладача ВНЗ як складова педагогічної культури / К. Кодь. - С. 148-150
  Герасименко Л. В.  Зрілість як категорія акмеології / Л. В. Герасименко. - С. 150
  Гнезділова К. М.  Формування особистісних якостей майбутнього фахівця / К. М. Гнезділова. - С. 150-152
  Саяпіна С. А.  Вивчення особистості студента як передумова академічної адаптації у вищому навчальному закладі / С. А. Саяпіна, О. Г. Коркішко. - С. 152-153
  Корнієнко С. М.  Соціальна активність та самостійна пізнавальна діяльність як чинники формування соціально зрілої особистості студента / С. М. Корнієнко. - С. 153-154
  Фролов В. Д.  Джерела формування інтелектуально-духовних якостей студента / В. Д. Фролов, Н. В. Антонець, Р. А. Мальований. - С. 154-155
  Гора В.  Сутність і зміст службового спілкування працівників МНС України / В. Гора. - С. 155-157
  Яковлєва Н. В.  Соціально-психологічні фактори впливу на розвиток вихованців інтернатних закладів / Н. В. Яковлєва. - С. 158-159

Рубрики: Освіта вища - Глобалізація освіти

Ключові слова (ненормовані): університетське навчальне середовище -- освітня система США -- освітня система України -- вища освіта Німеччини -- підготовка вчителя початкової

 
297 83.3(4Укр)6
Г84

Гримич, Г. М.

        Загадка творчого бунту [Текст] : Новелістика укр. шістдесятників : літ.- критич. нарис / Г. Гримич ; ред. О. І. Никанорова ; худ. Л. М. Горошко. - К. : Український письменник, 1993. - 248 с.

Рубрики: Гуцало Є. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): письменники-шістдесятники -- новелістика шістдесятників -- поетика творів шістдесятників

Анотація:   Шістдесяті роки нинішнього століття ввійшли в історію нашого письменства як один із найяскравіших і визначальних етапів його розвитку. Ця книжка є першою спробою узагальнити цінний досвід українських новелістів- шістдесятників з погляду їхнього новаторства і збагачення кращих традицій вітчизняної прози. Авторка зосереджується на проблемах поетики- індивідуальних засобів образотворення і композиційній майстерності відомих нині письменників Євгена Гуцала, Григора Тютюнника, Валерія Шевчука, Володимира Дрозда та ін. періоду їхнього входження в літературу.

 
298 22.172я73-1
Т89

Турчин, В. М.

        Математична статистика в прикладах і задачах [Текст] : навч. посіб. для студентів мат. спец. ун-тів і техн. вузів / В. М. Турчин. - К. : ВІПОЛ, 1993. - 162 с.

Рубрики: Математика - Математична статистика

Ключові слова (ненормовані): математична статистика -- задачі з математичної статистики

Анотація:   Навчальний посібник являє собою цикл завдань курсу и охоплює основний його матеріал: оцінювання параметрів розподілів, методи одержання оцінок, задачі перевірки статистичних гіпотез, перевірку гіпотез про параметри нормального розподілу, непараметричні критерії та ін. Для кожного завдання даються необхідні для його виконання означення, поняття, твердження, наводяться детальні розв'язування типових задач і варіанти індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 
299 28.7я73-1
Ю71

Юрій, М. Ф.

        Антропологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Юрій. - К. : Дакор, 2008. - 421 с.

Рубрики: Антропологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): антропометрія -- морфологія -- вікова антропологія -- конституціональна антропологія -- антропогенез -- сучасні примати -- викопні примати -- людина і природа -- первісне

Анотація:   Даний посібник являє собою короткий виклад та аналіз основних проблем сучасної антропологічної науки, систематизованих згідно з навчальною програмою. Послідовно розглянуті комплексна методико-біологічна проблема конституції, етапи, фактори та закономірності історико-еволюційного й індивідуального розвитку людини, антропологічні аспекти адаптації, біологічна мінливість людини, генетичні процеси в популяціях сучасної людини, проблеми етнічної антропології та расогенезу.

 
300 51.204.5
К64

Кон, І. С.

        Вступ до сексології [Текст] : [монографія : пер. з рос.] / І. С. Кон. - Київ : Либідь, 1991. - 301 с.

Рубрики: Гігієна

Ключові слова (ненормовані): сексологія -- сексуальність і культура -- чоловіча сексуальність -- жіноча сексуальність -- сексуальна орієнтація -- гомосексуальна поведінка -- психологія сексуальності -- сексуальна

Анотація:   Книга є першим дослідженням з питань сексології. На основі аналізу наукової літератури автор простежує становлення сучасної сексології як міждисциплінарної сфери знання, розкриває біологічні, соціально-культурні, історико-етнографічні і психологічні закономірності сексуальної поведінки, особливості чоловічої та жіночої сексуальності, її вікові та індивідуально-типологічні варіації тощо. Для психологів, соціологів, філософів, психіатрів.

 
301 83.3(4Укр)6
С80

        Стильові тенденції української літератури ХХ століття [Текст] : зб. / наук. ред. В. Г. Дончик; упоряд. Н. М. Шумило. - К. : Фоліант, 2004. - 282 с.

Зміст:
  Мельник В.  Модернізм української прози: генеза, розвиток, історичне значення / В. Мельник. - С. 5-12
  Моренець В.  Поетичний авангард: його природа і сучасні вияви / В. Моренець. - С. 13-62
  Олійник О.  Феномен символістської драми в системі українського модерну / О. Олійник. - С. 63-97
  Ковалів Б.  Кларнетизм П.Тичини - нереалізована естетична концепція / Б. Ковалів. - С. 98-106
  Громова В.  Неокласики / В. Громова. - С. 107-135
  Сиваченко Г.  Володимир Винниченко у магічному колі німецького експресионізму / Г. Сиваченко. - С. 136-155
  Шумило Н.  На шляху до великої прози (про Г. Хоткевича) / Н. Шумило. - С. 156-180
  Агеєва В.  Портрет модерніста в соцреалістичному інтер'єрі (про Івана Кочергу) / В. Агеєва. - С. 181-207
  Мовчан Р.  Неоромантизм ранньої прози Юрія Яновського / Р. Мовчан. - С. 208-237
  Зборовська Н.  Від спонтанної міфотворчості до сюрреалізму / Н. Зборовська. - С. 238-253
  Ткаченко А.  Стило Симоненка / А. Ткаченко. - С. 254-270
  Кравченко А.  Драматургія Миколи Зарудного / А. Кравченко. - С. 271-282

Рубрики: Тичина П. - про нього
Теорія літератури - Стилі та напрями

Анотація:   У збірнику висвітлюються стильові проблеми художньої творчості ХХ ст. Автори розглядають специфічні українські літературні явища - модернізм, поетичний авангард, символічну драму, феномен неокласиків та індивідуальні стильові системи Павла Тичини, Володимира Винниченка, Гната Хоткевича, Юрія Яновського, Емми Андрієвської, Василя Симоненка, Миколи Зарудного.

 
302 67.401.041я73-1
А31

        Адміністративна відповідальність [Текст] : навч.-метод. посіб. / М-во внутрішніх справ України, Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. - Луганськ : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. - 88 с.

Рубрики: Право адміністративне - Адміністративна відповідальність

Ключові слова (ненормовані): кредитно-модульна система навчання -- адміністративні порушення -- адміністративне стягнення -- корупційні правопорушення -- практичні заняття

Анотація:   Навчально-методичний посібник з курсу "Адміністративна відповідальність" укладений відповідно до державного освітнього стандарту вищої освіти зі спеціальності "Правознавство" з урахуванням вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджений з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS). Навчально-методичний посібник містить загальні положення та програму курсу "Адміністративна відповідальність", тематичний план, питання та завдання до семінарських і практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, питання для підготовки до заліку, критерії успішності навчання, перелік нормативних актів та літератури.

 
303 74.264.8
Ш37

Шевчук, О. А.

        Основи здоров'я [Текст] : конспект уроків 9 кл. / О. А. Шевчук. - К. : Шкільний світ, 2009. - 135 с.

Рубрики: Методика навчання валеології в школі

Ключові слова (ненормовані): фізична складова здоров'я -- соціальна складова здоров'я -- психічна складова здоров'я -- уроки валеології в

Анотація:   Книжка спрямована на вивчення складових індивідуального (духовного, психічного, фізичного) та соціального здоров'я людини. Містить розробки уроків курсу "Основи здоров'я" для 9-го класу згідно з програмою для 12-річної школи.

 
304 65.24я73-1
О60

Опалько, В. В.

        Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Теорії міжнародної економіки" [Текст] : для підгот. студентів з галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямами підгот.: 7.030501 "Економічна теорія", 6.030503 "Міжнародна економіка" / В. В. Опалько. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 56 с.

Рубрики: Економіка міжнародна

Ключові слова (ненормовані): теорія міжнародної економіки -- валютно-фінансові відносини

Анотація:   У методичних рекомендаціях висвітлено основні теорії міжнародної торгівлі, інвестиційного руху капіталу, валютного курсу, конкуренції цивілізаційного розвитку. Запропоновано типові задачі, які базуються на знаннях теорій міжнародної економіки, наведено словник термінів, перелік індивідуальних завдань. Особлива увага приділена практичним аспектам реалізації означених теорій у міжнародній практиці.

 
305 83.3(4Укр)6-8...4 я73-1
П43

Погребенник, В. Ф.

        Слово-зброя. Література у творчому набутку Романа Олійника-Рахманного. (Публіцистика, есеїстика, літературознавство) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. Погребенник. - К. : Ковчег, 2003. - 256 с.

Зміст:
  Роман Олійник-Рахманний та його творчий набуток. - С. 3-12
  Публіцистика глибокої думки, щирої вірності, національної гідності (вступні зауваги). - С. 12-19
  Українська народнопоетична творчість у рецепції пуліциста і есеїста. - С. 19-37
  Давня і дошевченківська література в публіцистичних осягах Романа Рахманного. - С. 37-49
  Суд Шевченком: універсалії пророчого слова в орудуванні Р. Олійника-Рахманного. - С. 49-73
  Післяшевченківське нове письменство у сприйняття публіциста. - С. 73-85
  Діалог Роман Рахманний-Іван Франко: транспозиції, ремінесценції, актуалізація. - С. 85-104
  Покоління Лесі Українки в творчості Романа Рахманного. - С. 104-118
  На теоретичних та історико-літературних шляхах синтезу: українська міжвоєнна поезія як оформлювач нації. - С. 118-141
  Персоналії українських письменників у відшліфованому дзеркалі літературознавчо-портретної есеїстики. - С. 141-160
  Люди й ідеї (порівняльні біографії Романа Рахманного). - С. 160-178
  Незайві подробиці -miscellanea: письменники нонконформісти й конформісти в літературознавчих оцінках публіцистики й есеїстики. - С. 178-195
  Літературно-критична нарисистика. - С. 195-220
  Цінна монографія про літературно-ідеологічні напрямки міжвоєнної Західної України. - С. 220-244

Рубрики: Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): творчість Р. Олійника-Рахманного

Анотація:   Працю присвячено непроминальній спадщині Романа Олійника-Рахманного, лауреата Державної премї ім.Тараса Шевченка. У книзі зібрано, систематизовано й осмислено студії українських фольклору та літератури (від давнини до сучасності) з виданого в Канаді тритомника "Україна атомного віку" й інших видань Р.Олійника-Рахманного-одного з найвидатніших українських публіцистів та есеїстів. Аналізуються мистецькі й ідеологічні концепції української красної словесності, індивідуальні внески провідних літераторів різних епох, оригінальність, глибина й актуальність літературознавчих міркувань доктора філософії Монреальського університету.

 
306 60.93я73-1кр
Т46

Тихолоз, В. В.

        Історія соціальної роботи [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Соціальна робота" / В. В. Тихолоз. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 408 с.

Рубрики: Історія соціальної роботи

Ключові слова (ненормовані): соціальна допомога -- державне соціальне забезпечення -- приватна благодійність -- система соціальної роботи -- професійна соціальна робота -- система соціального

Анотація:   Матеріал посібника структуровано відповідно до вимог кредитно-модульної системи. В ньому подано орієнтовні плани і зміст лекцій, плани семінарських занять, запитання і завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання для модульного контролю, тексти першоджерел для обов'язкового опрацювання, структурно-логічні таблиці, словник термінів.

 
307 81.2Ан-923кр
К90

Куліш, І. М.

        Англійська мова для студентів фізичної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. ун-тів / І. М. Куліш ; рец.: В. П. Мусієнко [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 120 с.

Рубрики: Мова англійська

Ключові слова (ненормовані): дидактичні ігри -- англійські прислів'я -- англійські приказки -- олімпійські ігри -- усне мовлення

Анотація:   Навчальний матеріал розташовано за тематичним принципом (за циклами). Робота за темою в межах одного циклу організовується на базі декількох основних текстів, зразків усного мовлення та завдань комунікативного характеру, текстів для додаткового читання, системи граматичних вправ репродуктивного та творчого характеру. Посібник вміщує індивідуальні творчі ігри для самостійної роботи студентів та тести для контролю знань студентів.

 
308 83.3(4Фр)-4я73-1
А54

        Алхімія слова живого. Французький роман (1945-2000) [Текст] : навч. посіб. / авт.- упоряд. В. І. Фесенко. - К. : Промінь, 2005. - 384 с.

Рубрики: Історія французької літератури
Франція

Ключові слова (ненормовані): літературна критика й видавнича справа у Франції -- трагічний романтизм -- постмодернізм -- неоміфологізм у романі 20 ст

Анотація:   Ця книжка є першим українським навчальним посібником з історії французької літератури кінця 20 ст., створеним в рамках міжнародного проекту за участю вчених, викладачів університететів, дослідників із Франції, Бельгії, Швейцарії, Канади, США, Німеччини, України. В ньому охоплені всі напрямки розвитку сучасного французького роману, висвітлений його стан, описані характерні закономірності й структурні особливості, але основна увага приділяється входженню читача в художній світ письменників - індивідуально неповторний, багатий естетично-художніми знахідками й відкриттями.

 
309 84(4Укр)6-4 я4
У45

        Українська мала проза ХХ століття [Текст] : антологія / упоряд. В. Агеєва ; оформ. Р. Лужецького. - К. : Факт, 2007. - 1511 с.

Зміст:
  Кобилянська О.  Valse melancoligue / О. Кобилянська. - С. 51-96
  Кобилянська О.  Там звізди пробивались / О. Кобилянська. - С. 97-99
  Кобиляннська О.  За готар / О. Кобиляннська. - С. 100-113
  Коцюбинський М.  Цвіт яблуні / М. Коцюбинський. - С. 119-127
  Коцюбинський М.  В дорозі / М. Коцюбинський. - С. 128-144
  Коцюбинський М.  Intermezzo / М. Коцюбинський. - С. 145-159
  Коцюбинський М.  Дебют / М. Коцюбинський. - С. 160-192
  Коцюбинський М.  Сон / М. Коцюбинський. - С. 193-221
  Українка Л.  Приязнь / Л. Українка. - С. 227-289
  Українка Л.  Розмова / Л. Українка. - С. 290-310
  Українка Л.  Екбаль-ганем / Л. Українка. - С. 311-318
  Стефаник В.  Камінний хрест / В. Стефаник. - С. 323-334
  Стефаник В.  Кленові листки / В. Стефаник. - С. 335-344
  Стефаник В.  Гріх / В. Стефаник. - С. 344-348
  Стефаник В.  Марія / В. Стефаник. - С. 348-356
  Стефаник В.  Діточа пригода / В. Стефаник. - С. 357-359
  Черемшина М.  Карби / М. Черемшина. - С. 365-374
  Черемшина М.  Бо як дим підоймається / М. Черемшина. - С. 375-381
  Мартович Л.  Зле діло / Л. Мартович. - С. 387-395
  Мартович Л.  Грішниця / Л. Мартович. - С. 396-399
  Яцків М.  Дівчина на чорнім коні / М. Яцків. - С. 405-409
  Яцків М.  Гермес Праксітеля / М. Яцків. - С. 410-411
  Могилянський М.  З темних джерел життя / М. Могилянський. - С. 417-421
  Могилянський М.  Згуба / М. Могилянський. - С. 422-425
  Виниченко В.  Краса і сила / В. Виниченко. - С. 431-485
  Виниченко В.  Олаф Стефензон / В. Виниченко. - С. 486-547
  Хвильовий М.  Редактор Карк / М. Хвильовий. - С. 553-575
  Хвильовий М.  Синій листопад / М. Хвильовий. - С. 576-593
  Хвильовий М.  Я (Романтика) / М. Хвильовий. - С. 594-616
  Хвильовий М.  Арабески / М. Хвильовий. - С. 617-641
  Хвильовий М.  Сентиментальна історія / М. Хвильовий. - С. 642-701
  Любченко А.  Via dolorosa / А. Любченко. - С. 707-715
  Підмогильний В.  "Третя революція" / В. Підмогильний. - С. 721-755
  Підмогильний В.  Проблема хліба / В. Підмогильний. - С. 756-767
  Яновський Ю.  Історія попільниці / Ю. Яновський. - С. 773-781
  Яновський Ю.  Мамутові бивні / Ю. Яновський. - С. 782-794
  Косинка Г.  Вечірні тіні / Г. Косинка. - С. 799-801
  Косинка Г.  Мати / Г. Косинка. - С. 802-826
  Косинка Г.  В житах / Г. Косинка. - С. 827-834
  Вільде І.  Наші батьки розійшлись / І. Вільде. - С. 839-884
  Вільде І.  Крадіж / І. Вільде. - С. 885-889
  Домонтович В.  Емальована миска / В. Домонтович. - С. 895-911
  Домонтович В.  Апостоли / В. Домонтович. - С. 912-926
  Домонтович В.  Приборканий гайдамака / В. Домонтович. - С. 927-959
  Косач Ю.  Вечір у Розумовського / Ю. Косач. - С. 965-1003
  Косач Ю.  Голос здалека / Ю. Косач. - С. 1004-1023
  Костецький І.  Ціна людської назви / І. Костецький. - С. 1029-1043
  Костецький І.  Тобі належить цілий світ / І. Костецький. - С. 1044-1053
  Довженко О.  Зачарована Десна / О. Довженко. - С. 1059-1113
  Первомайський Л.  Шенбурнн / Л. Первомайський. - С. 1119-1129
  Первомайський Л.  Бережіть торфовища / Л. Первомайський. - С. 1130-1141
  Загеребельний П. А.  Тризе / П. А. Загеребельний. - С. 1147-1167
  Загребельний П.  Рефлективне управління / П. Загребельний. - С. 1168-1185
  Симоненко В.  Вино з троянд / В. Симоненко. - С. 1191-1193
  Тютюнник Г.  В сутінки / Г. Тютюнник. - С. 1199-1205
  Тютюнник Г.  Зав'язь / Г. Тютюнник. - С. 1206-1210
  Тютюнник Г.  Деревій / Г. Тютюнник. - С. 12211-1223
  Тютюнник Г.  Оддавали Катрю / Г. Тютюнник. - С. 1222-1245
  Тютюнник Г.  Три зозулі з поклоном / Г. Тютюнник. - С. 1246-1251
  Шевчук В.  Диявол, якого немає / В. Шевчук. - С. 1257-1275
  Шевчук В.  Постріл / В. Шевчук. - С. 1276-1313
  Гуцало Є.  Запах кропу / Є. Гуцало. - С. 1319-1336
  Пашковський Є.  Криниця для троянд / Є. Пашковський. - С. 1341-1349
  Портяк В.  Гуцульський рік / В. Портяк. - С. 1355-1360
  Портяк В.  "У неділю рано" / В. Портяк. - С. 1361-1367
  Андрухович Ю.  Як ми вбили Пятраса / Ю. Андрухович. - С. 1373-1378
  Андрухович Ю.  Зима і сни вартового / Ю. Андрухович. - С. 1379-1385
  Забужко О.  Сестро, сестро / О. Забужко. - С. 1391-1401
  Забужко О.  Дівчатка / О. Забужко. - С. 1402-1437
  Прохасько Т.  Некрополь / Т. Прохасько. - С. 1443-1464
  Прохасько Т.  Від чуття при сутності / Т. Прохасько. - С. 1465-1504

Рубрики: Українська художня література - Проза

Анотація:   У цій книжці представлено найкращі твори українських новелістів ХХ століття, зокрема Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Михайла Яцкова, Василя Стефаника, Миколи Хвильового, Віктора Домонтовича, Ігоря Костецького, Григора Тютюнника, Тараса Прохаська, Оксани Забужко. Наша мала проза розкрила психологію перечулених, мімозно вразливих нових жінок епохи декадансу - і неймовірно трагічний досвід галицьких переселенців у Новий світ, високий ідеалізм митців-модерністів, котрі поставили творчість вище за всі цінності, - і розчарування безгрунтовних революційних романтиків, які захотіли взяти на себе місію вдосконалення Божого творіння. У другій половині століття кращі українські майстри зосереджувалися на героях-маргіналах, що не могли співіснувати з радянською дійсністю. Покоління 1991 року скурпульозно аналізувало стан людини, котра переживає крах узвичаєних цінностей і мусить адаптуватися до цілком нового часопростору. Маємо цілий ряд блискучих імен, різні стильові моделі, різні індивідуальні манери письма, пов'язаних як з модерністськими, так і з визивно авангардними орієнтаціями й традиціями.

 
310 88.492я73-1
К68

Корольчук, М. С.

        Психодіагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, В. І. Осьодло ; за заг. ред. : М. С. Корольчука. - К. : Ельга, 2007. - 400 с.

Рубрики: Психологія практична - Психодіагностика

Ключові слова (ненормовані): психодіагностика особистості -- психодіагностика здібностей -- психодіагностика індивідуальної свідомості -- психодіагностика самосвідомості -- психодіагностика мотивації -- тест Кейрсі -- тест Кеттелла

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуто основні поняття, принципи і методи психодіагностики різноманітних психологічних явищ, які складають об'єкт психодіагностики і належать до різних сфер психічної реальності особистості та групи. В посібнику узагальнено результати теоретичного аналізу і практичних досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних учених, значна увага приділяється формуванню адекватних уявлень про роль і місце відповідних методик у системі психологічного забезпечення діяльності, оцінки їх можливостей і обмежень.

 
311 67р30
Ю70

        Юридична дидактика [Текст] : посіб. із викладання права та юридичних дисциплін / В. С. Бігун, А. О. Галай, Н. М. Крестовська [та ін.] ; за ред. Р. О. - К. : Юсип'юк В. Д., 2009. - 191 с.

Рубрики: Методика навчання юридичних дисциплін у ВНЗ

Ключові слова (ненормовані): викладання історико-правових дисциплін -- викладання конституційно-правових дисциплін -- викладання адмістративно-правових дисциплін -- викладання цивільно-правових

Анотація:   Посібник узагальнює деякі традиційні та інноваційні методики викладання права і юридичних дисциплін. Посібник складається із вступної частини, трьох головних розділів і додаткових матеріалів. У першому розділі представлено загальні засади викладання права і юридичних дисциплін у сучасному ВНЗ; у другому - загальну, а в третьому - спеціальну частину методики викладання низки індивідуальних юридичних дисциплін.

 
312 83.3(4Укр)5-8...4
М64

Мірошніченко, Л.

        Над рукописами Лесі Українки [Текст] : нариси з психології творчості та текстології / Л. Мірошніченко. - : 2001. - 262 с.

Зміст:
  Передмова академіка Миколи Жулинського. - С. 5-9
  Історія архіву Косачів. - С. 10-23
  Про вивчення рукописів Лесі Українки. - С. 23-31
  Творчий процес у рукописі: первісний рукопис- фіксація натхнення. - С. 31-69
  Творчий процес у рукописі: чорновий рукопис. - С. 81-98
  Творчий процес у рукописі: графіка в рукописах:творчий процес у рукописі: чорновий рукопис: рух тексту. - С. 110-155
  Творчий процес у рукописі: ілюстрації. - С. 155-185
  До питань текстології Лесі Українки. - С. 185-215

Рубрики: Українка Л. - про неї
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): психологія творчості Українки Л.

Анотація:   Монографію присвячено мало розробленій і цікавій темі літературознавства- психологіїї творчості крізь призму рукописного тексту. Комплексне системне вивчення рукописів Лесі Українки дозволило авторові максимально наблизитися до осягнення психології творчості письменниці, простежити генезу творчої думки й почуття, усвідомити в загальних рисах індивідуальну природу особистості письменниці та її творчому процесу.

 
313 65.052.8я73-1
Д26

Дєєва, Н. М.

        Аудит [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 183 с.

Рубрики: Бухгалтерський облік - Аудит

Ключові слова (ненормовані): перевірка фінансової діяльності -- фінансовий контроль

Анотація:   Одним із елементів ринкової економіки є система національного фінансово-економічного контролю, яка формується в Україні. Важливе місце у цій системі належить незалежному аудиту. Навчально-методичний посібник "Аудит" спрямований на забезпечення всіх видів навчальної роботи студентів з даної дисципліни, крім лекцій. Особлива увага приділяється формуванню практичних навичок щодо застосування отриманих знань з аудиту; крім того, він містить матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів, перелік питань з дисципліни, критерії оцінювання знань студентів. У додатках наведено нормативно-правові та інструктивні матеріали з аудиторської діяльності, зразки документів щодо фінансової звітності підприємств.

 
314 88.59я73-1
О63

Орбан-Лембрик, Л. Е.

        Психологія управління [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2010. - 541 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): психологія управління -- психологія особистості -- психологія управлінської діяльності -- соціально-психологічні особливості управління -- психологія управління людськими ресурсами

Анотація:   Сутність сучасного управління полягає у спрямуванні ділового, творчого, лідерського потенціалу людей на досягнення спільних цілей. Однією із найважливіших передумов цього є психологічні знання про специфіку, закономірності індивідуальної і групової життєдіяльності, впливу на неї. Цією теоретичною і прикладною проблематикою займається психологія управління, що продукує знання про психологічні основи, соціально-психологічну, соціокультурну, етнопсихологічну специфіку управлінської діяльності, чинники її ефективності, джерела керівництва і лідерства, причини конфліктів в управлінні, особливості і способи їх подолання, психологічні детермінанти діяльності керівників тощо.

 
315 32.85я73-1
О75

        Основи технічної електроніки [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 кн. Кн. 1 Теорія електронних кіл / М. Б. Гумен [та ін.] ; рец. : О. В. Кириленко ; ред. : В. С. Зацарний. - К. : Вища школа, 2007. - 727 с.

Рубрики: Електроніка - Теорія електронних кіл

Ключові слова (ненормовані): графи електронних кіл -- елементи електронних кіл -- лінійні резистивні кола -- лінійні динамічні кола -- частотний аналіз електронних

Анотація:   Висвітлено основи теорії лінійних і нелінійних кіл як складових електронних систем. Викладено сучасні підходи до побудови математичних моделей та різні методи аналізу процесів у лінійних і нелінійних електронних колах. Розглянуто частотні й часові характеристики та їх особливості як електронних кіл, частотної фільтрації, стійкості кіл зі зворотним зв'язком. Наведено питання застосування нелінійних електронних кіл для перетворення та генерування сигналів, приклади й завдання для поточного тестування і контролю, задачі для самостійного та індивідуального розв'язування згідно з вимогами до навчальної літератури для ВНЗ країн, що приєдналися до Болонського процесу.

 
316 81.2Ук-433
Ф82

        Фразеологія перекладів Миколи Лукаша [Текст] : словник-довідник / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - К. : Довіра, 2003. - 735 с.

Рубрики: Переклад художній

Ключові слова (ненормовані): лексикологія Лукаша М. -- художній переклад

Анотація:   Пропонований словник-довідник - перша в історії вітчизняної лексикографії спроба якнайповніше описати індивідуально-авторські вживання фразеологічних одиниць, приказок, примовок, прислів'їв та ін. в мові перекладів видатного українського перекладача, літературознавця, лексикографа другої половини ХХ ст. Миколи Лукаша. До словникового реєстру ввійшло понад 6 тисяч фразеологізмів, паремій, усталених порівнянь тощо.

 
317 88.5я73-1
П50

Поліщук, В. М.

        Соціальна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2006. - 217 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): програмні матеріали -- ЕСTS -- змістові модулі -- проблема спілкування -- соціально-психологічні дослідження -- особистість -- соціометричний метод -- міжособистісні стосунки

Анотація:   У посібнику викладений основний зміст соціальної психології як навчальної дисципліни. Пропонуються типові форми навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню матеріалу, що вивчаються. Враховані основні вимоги до навчальної програми дисципліни (індивідуального розділу) як найважливішої частини ECTS - інформаційного пакета.

 
318 83.3(0)5я73-1
Н23

Наливайко, Д.С.

        Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму [Текст] : підручник / Д. С. Наливайко, К. О. Шахова. - Т. : Навчальна книга - Богдан, 2001. - 415 с.

Рубрики: Історія зарубіжної літератури

Ключові слова (ненормовані): німецький романтизм -- французький романтизм -- італійський романтизм -- англійський романтизм -- американський романтизм

Анотація:   Ця книжка є першим українським підручником з історії зарубіжної літератури ХІХ ст. В ньому охоплюються європейські й американська літератури доби романтизму, яка в основному збігається з першою половиною минулого сторіччя. Автори висвітлюють літературний процес у його характерних закономірностях і структурах, але основна увага приділяється введенню читача в художній світ письменників-романтиків - індивідуально неповторний, багатий естетично-художніми відкриттями.

 
319 88.59р30я73-1кр
К89

Кукуленко-Лук'янець, І. В.

        Психологія управління [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. В. Кукуленко-Лук'янець. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 140 с.

Рубрики: Психологія діяльності - Психологія управління

Ключові слова (ненормовані): особистість у психології управління -- етика ділового спілкування -- конфлікти -- управління людськими ресурсами -- діагностика рівня конфліктності -- психогеометрія

Анотація:   У навчально-методичному посібнику розкриті теоретичні засади психології управління, є завдання і запитання для самостійної роботи студентів, практичні тестові методики для визначення індивідуально-психологічних особливостей, рис та якостей особистості необхідних в управлінській діяльності.

 
320 88.3я73-5
З14

        Загальна психологія: практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. В. Темрук. - К. : Каравела, 2005. - 280 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): індивідуально-психологічні властивості людини -- міжособистісне спілкування -- мова і мовлення особистості -- темперамент особистості -- характер особистості -- особистісні

Анотація:   Практикум призначений для грунтовного оволодіння навчальним курсом "Загальна психологія", який читається на факультетах педагогічних університетів, інститутів, коледжів; інститутів та факультетів післядипломної освіти, що включають спеціальність "Психологія", "Практична психологія", "Соціальна педагогіка" тощо. У навчально-тематичний план курсу за рішенням навчальних закладів можуть бути внесені зміни у відповідності до навчальних планів.

 
321 74.204.2
Б77

Бойко, А. М.

        Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації (підготовка вчителя до формування виховуючих відносин з учнями) [Текст] : навч.-метод. посіб. для вчителів шкіл, викл., студ. пед. навч. закл. / А. М. Бойко. - К. : ІЗМН, 1996. - 230 с.

Рубрики: Освіта середня

Ключові слова (ненормовані): загалнопедагогічна підготовка вчителя -- виховуючі відносини "учитель-учень" -- самопідготовка вчителя -- регіональне освітнє об'єднання -- науково-виховне

Анотація:   Посібник складається з кількох логічних об'єднаних розділів, кожен з яких містить інноваційну інформацію й індивідуальні завдання з самопідготовки репродуктивного й творчого характеру (різнорівневі тести, анкети, уривки з наукової та художньої літератури тощо) для самоаналізу й самооцінки педагогічної діяльності.

 
322 60.841я73-1
Х64

Хміль, Ф. І.

        Ділове спілкування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. І. Хміль. - К. : Академвидав, 2004. - 278 с.

Рубрики: Соціальне управління - Ділове спілкування

Ключові слова (ненормовані): індивідуальне діалогічне спілкування -- спілкування керівника з підлеглим -- спілкування по телефону -- публічний виступ -- дискусія -- проведення ділових

Анотація:   Навчальний посібник адресований студентам, які готують себе до майбутньої управлінської діяльності. У ньому з'ясовано сутність, типи і види ділового спілкування, його значення у професійній діяльності менеджера, розкрито особливості ділового спілкування керівника з підлеглими, під час проведення нарад у колективі, ділових переговорів, у забезпеченні роботи корпоративних органів управління. Проаналізовано не тільки вербальний, а й невербальний аспект ділового спілкування, що дає змогу адекватно оцінити психічні якості, налаштованість, емоційні реакції партнерів і відповідно скоригувати власну поведінку. З урахуванням сучасних комунікативних стратегій суб'єктів ринку висвітлено можливості паблік рілейшинз у формуванні позитивного іміджу організації в соціальному середовищі.

 
323 75.726.6
Д78

Дрюков, В. О.

        Підготовка кваліфікованих спортсменів у сучасному п'ятиборстві [Текст] : монографія / В. О. Дрюков. - Київ : Науковий світ, 2004. - 268 с.

Рубрики: Фізкультура і спорт - Багатоборство

Ключові слова (ненормовані): види пятиборства -- фізична підготовка спортсменів -- тренуввальні навантаження

Анотація:   В монографії розглянуті питання планування і керування підготовкою кваліфікованих спортсменів у сучасному п'ятибортстві. Особливу увагу звернено на індивідуальну спрямованість адаптаційної перебудови різних систем організму, питанням керування і контролю, що є передумовами раціональної побудови спортивної підготовки кваліфікованих спортсменів.

 
324 28.693.369(4Укр)
М57

        Міграційний статус кажанів в Україні [Текст] : бюл. "Теріологічні новини" Укр. теріологічного т-ва НАН України. Вип. 6 / за ред. І. Загороднюка. - К. : Українське теріологічне товариство, 2001. - 172 с.

Рубрики: Зоологія - Ссавці

Ключові слова (ненормовані): міграція кажанів -- дослідження кажанів -- систематика кажанів -- екологічні групи кажанів -- фауна кажанів

Анотація:   Спеціальний випуск Бюлетеню "Теріологічні новини" присвячено дослідженням міграційного стану кажанів. Розглянуто історію і сучасний стан досліджень, методи цих досліджень, включаючи порівння сезоних аспектів локальних фаун, порівняння ареалів, аналіз фенології, індивідуальне мічення тварин тощо. Наведено описи міграційного статусу окремих систематичних та екологічних груп. За результатами анкетування колег наведено детальні описи регіональних особливостей фауни. Представлено детальний аналіз фенологічних даних на підставі дослідження колекцій зоологічних музеїв. Представлено загальний нарис міграційної активності кажанів України, що включає рейтинг видів кажанів за міграційною здатністю, аналіз імовірних міграційних шляхів та інших міграційних особливостей.

 
325 88я73-1
П86

        Психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов, М. І. Алексєєва, П. А. Гончарук [та ін.] ; за ред. Ю. Л. - К. : Либідь, 2005. - 559 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): індивідуально-психологічні властивості особистості -- психофізіологічні властивості особистості -- соціально-психологічна характеристика особистості -- психологічна структура особистості -- самосвідомість

Анотація:   В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов'язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

 
326 84(4Укр)6-5
В19

Василенко, М. Г.

        Хода вітрів [Текст] : [вірші] / М. Г. Василенко. - Коломия : Вік, 2010. - 64 с.

Рубрики: Українська художня література - Поезія

Анотація:   Чергова віршована збірка автора - певна життєва віха, своєрідний етап його поетичній творчості, де тривають пошуки закономірностей і нестримної плинності буття, увиразнення естетичних категорій у змінності земного побутування, збагнення чуттєвих і опредмечених виявів індивідуального й громадсько-суспільного та національного життя.

 
327 88.3 я73-1
З14

        Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред С. Д. Максименка, В. О. Зайчук, В. В. Клименко та ін.. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 704 с.

Рубрики: Психологія - Загальний курс

Ключові слова (ненормовані): предмет психології -- методи психології -- розвиток психіки і свідомості -- психологія особистості -- мова і мовлення -- спілкування -- соціальні

Анотація:   Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. У ньому розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання психології особистості, колективу та спілкуваня. Особливу увагу приділено психології діяльності людини і її засобам, інноваційним технологіям та будові механізму творчості. До структури підручника включено блок інформаційно-методичних процедур, які забезпечують активну та свідому переробку і опанування сприйнятої навчальної інформації.

 
328 60.6я73-1
П77

Притула, М.М.

        Практикум із теорії статистики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Притула, О. Є. Онишко. - Л. : Компакт-ЛВ, 2006. - 216 с.

Рубрики: Статистика - Теорія статистики

Ключові слова (ненормовані): статистичне спостереження -- статистичні таблиці -- статистичні графіки -- абсолютні величини -- відносні величини -- середні величини -- показники варіації -- вибіркове

Анотація:   Навчальний посібник містить основи теорії статистики та методи знаходження статистичних показників. При висвітленні кожної теми спочатку в стислій формі подаються необхідні методичні матеріали - опис основних понять та методів обчислення відповідних статистичних показників, далі наводяться приклади типових задач з описом розв'язків, після цього пропонується достатньо велика кількість різноманітних за змістом завдань для аудиторних практичних занять та індивідуальної роботи студентів.

 
329 83.3Ук1-8...4
К89

Кузнецов, Ю. Б.

        Поетика прози Михайла Коцюбинського / Ю. Б. Кузнецов. - К. : Наукова думка, 1989. - 272 с.

Рубрики: Коцюбинський М. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): психологізм в літературі -- поетика творів Коцюбинського

Анотація:   У монографії розглядаються питання поетики творів М. М. Кооцюбинського- еволюція художньої деталі, точка зору оповідача, сюжет і композиція тощо. На основі цілісного аналізу багатьох творів визначаються особливості психологізму та індивідуального стилю письменника. Досліджуються специфіка художніх засобів, ідейно-естетична функція мікрообразів, роль деталі у втіленні авторської концепції художнього твору.

 
330 65.012.1я73-1
А35

Азьмук, Л. А.

        Мікроекономічна теорія виробництва та витрат [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л. А. Азьмук, Н. В. Задорожна ; редкол. : А. П. Наливайко (голова) та ін.. - К. : Видавництво КНЕУ, 2006. - 158 с.

Рубрики: Мікроекономіка

Анотація:   Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни і тематичний план її вивчення; методичні поради до опанування кожної з тем курсу у комплексі з запитаннями і тестами для самоконтролю та термінологічним словником; практикум, який вміщує плани семінарських і практичних занять, питання для поглибленого вивчення, підготовки рефератів, есе, дискусій, задачі, індивідуально-розрахункові завдання для самостійного опрацювання, приклади їх розв'язання тощо. У ньому висвітлено систему контролю знань студентів, наведено список основної літератури та літератури для поглибленого вивчення курсу. Посібник може бути використаний як у процесі вивчення курсу "Мікроекономічна теорія виробництва та витрат", так і для поглибленого розгляду нормативного й вищого рівня дисципліни "Мікроекономіка".

 
331 67.54я73-1
М28

Мармоза, А. Т.

        Практикум з правової статистики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Т. Мармоза. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 317 с.

Рубрики: Правознавство - Юридична статистика

Ключові слова (ненормовані): статистичне спостереження -- статистичні таблиці -- абсолютні показники -- середні величини -- відносні показники -- показники варіації -- статистичні графіки -- індекси

Анотація:   У практикумі, написаному відповідно до діючої програми курсу "Правова статистика", розглядаються основні поняття і категорії правової статистики. Наведено приклади розв'язання типових задач за всіма темами програми курсу "Правова статистика", розраховані на використання їх для проведення практичних занять в аудиторії, виконання курсових і контрольних робіт. Наприкінці практикуму вміщено додатки, основні математико-статистичні таблиці, індивідуальні завдання студентам (по 30 варіантів до найважливіших типових задач) та список рекомендованої літератури.

 
332 74.900.6
Н62

Нікітін, Б. П.

        Сходинки творчості або Розвиваючі ігри : пер. з рос. / Б. П. Нікітін. - К. : Радянська школа, 1991. - 145 с.

Рубрики: Педагогіка дошкільна - Виховання грою

Ключові слова (ненормовані): ігри -- метод монтессорі -- виготовлення гри -- ігри індивідуальні і групові -- спілкування з дітьми в сім'ї

Анотація:   Автор книги, педагог-новатор, педагогічні погляди якого широко відомі не тільки в нашій країні, а й за кордоном, розповідає про досвід застосування і використання спеціальних ігор, що дає змогу успішно розвивати творчі здібності дитини. Книжка містить опис ігор, що є своєрідною "розумовою гімнастикою", методику їх проведення й поради щодо виготовлення. Для вихователів дитячих садків, учителів початкової школи, батьків.

 
333 81
П78

        Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЛОГОС, 2006. - 444 с.

Зміст:
  Алексенко С. Ф.  Просодичні засоби актуалізації англійських висловлень-вибачень в офіційних ситуаціях спілкування / С. Ф. Алексенко. - С. 3-8
  Андрійченко Ю. В.  Емотивний фон художнього твору / Ю. В. Андрійченко. - С. 9-14
  Артемова Л. В.  Засоби передачі та інтенсифікації оцінно-емотивної домінанти експресивності іспанської аналітичної статті / Л. В. Артемова. - С. 14-18
  Бабаш Г. А.  Жіночий журнал як відображення концептуальної картини світу сучасної жінки (на матеріалі англомовних журналів для жінок) / Г. А. Бабаш. - С. 18-24
  Бабченко Н. В.  Особливості літературної комбінаторики в орфографії політичної та економічної терміносистем французької мови / Н. В. Бабченко. - С. 24-28
  Бондар О. М.  Фігури повтору і паралелізму як основні синтаксичні засоби імпресіоністської техніки текстотворення (на матеріалі роману Наталі Саррот / О. М. Бондар. - С. 28-34
  Булаховська Ю. Л.  Польський і український історичний роман XIX століття / Ю. Л. Булаховська. - С. 34-38
  Васько Р. В.  Становлення системи приголосних фонем і системи консонантних фонематичних опозицій в історії англійської мови / Р. В. Васько. - С. 39-45
  Вітомська Н. М.  Стилістична роль жовтого кольору в зображенні житла (на матеріалі Е. Золя "Щастя Ругонів") / Н. М. Вітомська. - С. 45-49
  Володіна Т. С.  Структурно-морфологічні особливості префіксальних дієслів сучасної німецької мови / Т. С. Володіна. - С. 50-54
  Гніздечко О. М.  Жанрово-стильові параметри англомовного наукового дискурсу (на матеріалі статей сучасних європейських та американських лінгвістів) / О. М. Гніздечко. - С. 54-60
  Головко О. Б.  Дієслова руху в дієприкметникових конструкціях: лінгвокогнітивний аспект семантики / О. Б. Головко. - С. 61-64
  Грицанчук О. О.  Семантичні трансформації присудків англійських речень в українському перекладі / О. О. Грицанчук. - С. 65-69
  Гріпцов В. І.  Обмеження у визначенні та використанні пресупозицїй / В. І. Гріпцов. - С. 69-76
  Данилич В. С.  Теорія мови в західноєвропейській науковій парадигмі середньовіччя / В. С. Данилич. - С. 76-84
  Демешко П. В.  Особливості перекладу сучасної німецької філософської прози (на матеріалі творів М. Гайдеггера) / П. В. Демешко. - С. 85-88
  Денисенко Н. В.  Проблема передачі емфатичної інверсії в англо-українському перекладі / Н. В. Денисенко. - С. 89-93
  Дідківська В. Т.  Парадигма комічного і сутність її категорій / В. Т. Дідківська. - С. 93-98
  Дорохова О. М.  Відображення індивідуальної мовної картини автора і читача у створенні та інтерпретації поетичного тексту / О. М. Дорохова. - С. 98-102
  Євтушок Т. О.  Становлення метафори як когнітивного механізму та її застосування для аналізу образу людини в літературі постмодернізму (на матеріалі неоміфологічної прози М. Турньє) / Т. О. Євтушок. - С. 103-109
  Звонська Л. Л.  Футуральне значення претеритальних форм давньогрецького дієслова / Л. Л. Звонська. - С. 109-114
  Золотіна Г. В.  Сучасні підходи до розуміння інтертекстуальності художнього тексту / Г. В. Золотіна. - С. 114-118
  Калачова М. О.  Роль новотворів у відображенні індивідуально-авторської картини світу у трилогії Моріса Дрюона "La fin des hommes" / М. О. Калачова. - С. 118-122
  Кальченко Г. А.  Прагматична структура екологічного дискурсу / Г. А. Кальченко. - С. 122-128
  Клименко О. С.  У пошуках лінгвокультурних критеріїв нормативної оцінки: нейтралізація суто лінгвістичних критеріїв оцінювання культурними чинниками / О. С. Клименко. - С. 128-134
  Коваленко І. П.  Синтаксичні особливості однорідних членів речення / І. П. Коваленко. - С. 134-138
  Козак О. С.  Мовленнєва системність та стилістичні категорії підмов філософії та психології / О. С. Козак. - С. 139-143
  Копильна О. М.  Засоби перекладу індивідуально-авторських алюзивних власних імен / О. М. Копильна. - С. 144-148
  Корнійко І. В.  Еволюція звертання як засобу вираження прагматичної категорії ввічливості / І. В. Корнійко. - С. 148-153
  Коцаренко Є. В.  Трансформаційний аналіз як метод експлікації предикативної оцінки / Є. В. Коцаренко. - С. 153-159
  Круківська О. В.  Синонімія й антонімія як способи забезпечення еквівалентності у дефінітивних висловленнях французьких законодавчих текстів і юридичному тлумачному словнику / О. В. Круківська. - С. 159-169
  Крупко О. І.  Заголовний комплекс тексту інтерв'ю як виду соціально-спрямованої комунікації / О. І. Крупко. - С. 169-172
  Кушнір О. П.  Структурні особливості іспанських пареміологічних одиниць / О. П. Кушнір. - С. 172-177
  Лазарєва Ю. В.  Гендерні розбіжності концепту "l'amore" та кваліфікованих одиниць, спрямованих на читача різних статей в текстах італійською мовою / Ю. В. Лазарєва. - С. 177-181
  Лукашенко Н. Г.  Особливості дейксису в іспаномовному інтернет-дискурсі з проблематики родинних стосунків / Н. Г. Лукашенко. - С. 182-187
  Любчич Д. А.  Семантичні особливості кон'юнктиву в італійській мові / Д. А. Любчич. - С. 187-192
  Маймескул О. А.  Лексико-граматичні процеси фемінізації у французькій мові європейського ареалу / О. А. Маймескул. - С. 192-201
  Мариненко П. І.  Основні функції лексичних новотворів у текстах сучасної іспанської періодики / П. І. Мариненко. - С. 201-206
  Матюша В. І.  Асиметрія в перекладі особового займенника "you" як засіб збереження природності драматичного діалогу / В. І. Матюша. - С. 206-210
  Матюша П. А.  Соціокультурний аспект перекладу французьких та румунських назв військоих структур українською мовою / П. А. Матюша. - С. 210-214
  Мокра О. М.  Структурно-семантичні ознаки реалізації заперечних висловлень із неозначеними займенниками та прислівниками / О. М. Мокра. - С. 215-221
  Морякіна І. А.  Метафоричні образи війни як гендерна ознака мовної картини світу англійців (на матеріалі романів Дж. Голсуорсі форсайтівського циклу) / І. А. Морякіна. - С. 222-226
  Назаревич Г. Я.  Антропоморфні метафоричні та метонімічні перенесення як засоби лексико-синтаксичної організації французького речення / Г. Я. Назаревич. - С. 226-231
  Настенко С. В.  морфологічний аспект текстових концептів іспанських поетичних текстів "Золотого віку" / С. В. Настенко. - С. 231-235
  Нечипоренко М. Ю.  Засоби ритмізації прози у Ю. Андруховича та способи їхнього відтворення у перекладах на різноструктурні мови (на матеріалі романів "Рекреації" та "Переверзія") / М. Ю. Нечипоренко. - С. 236-243
  Онанко А. А.  Проблематика лінгвопоетичного дослідження текстів пісень / А. А. Онанко. - С. 243-248
  Орличенко О. В.  Середньовічне лицарство і його відображення в іспанській літературі (на матеріалі тексту "Пісня про мого Сіда") / О. В. Орличенко. - С. 248-253
  Періна О. О.  Евфемізація як засіб прагматичної маркованості адміністративно-юридичного дискурсу Ради Європи / О. О. Періна. - С. 253-257
  Петренко І. В.  Гендерний аспект дослідження англомовного лекційного дискурсу в дидактичній сфері / І. В. Петренко. - С. 257-261
  Підіпригора Ю. Г.  Стереометричне моделювання системи дієслівних перифраз сучасної іспанської мови, інтегрованої запереченням / Ю. Г. Підіпригора. - С. 261-265
  Потапенко С. І.  Композиція англомовних друкованих новин: роль когнітивно-дискурсивних стратегій / С. І. Потапенко. - С. 265-271
  Присяжнюк Л. Ф.  Свій/чужий в системі персонажних образів романів Г. Гріна / Л. Ф. Присяжнюк. - С. 271-278
  Радзієвська С. О.  Прототипова модель концепту "дім" в американській поезії XX-XXI століть / С. О. Радзієвська. - С. 278-286
  Граматичне прогнозування в мовленні. - С. 286-290
  Редьковська Т. О.  Контекстуальна функція тропеїстичних засобів у створенні конотативно-підтекстового ефекту у мові Мігеля Делібеса / О. Л. Толстова. - С. 290-294
  Редька І. А.  Концептуальна метафора, концептуальна метонімія та концептуальний бленд як основні механізми створення синестетичних тропів (на матеріалі американської жіночої поезії середини XIX -кінця XX ст.) / І. В. Трищенко. - С. 294-299
  Рейзіна Ю. В.  Ціль і мета: семантичний аналіз одного концепту / О. В. Троць. - С. 299-305
  Рим Кил Хо  Некоторые лексико-морфологические особенности национального варианта испанского языка в Мексике / К. А. Цимбалюк. - С. 305-310
  Рогоза О. Б.  Характеристика мовлення персонажів у французькому епістолярному романі / М. А. Цюпа. - С. 310-315
  Сивак Ю. В.  Ключові концепти французького політичного слогана / І. О. Шевченко. - С. 315-319
  Сиваш Л. М.  До питання про лексичне значення слова і поняття / І. В. Шкарбан. - С. 319-323
  Сидельникова Л. В.  Становлення та розвиток основних принципів французької орфографії / Т. О. Шліхар, Т. Є. Некряч. - С. 323-327
  Сінько О. М.  Омонімія у давньогрецьких діалектах / І. В. Шулежко. - С. 327-332
  Солодяк О. Ю.  Ознаки військово-політичного стилю та жанру / І. В. Шулежко. - С. 332-339
  Стрілець Н. Я.  Лексико-семантичні особливості успадкування народнолатинських соматичних фразем романськими мовами / А. Ю. Щербак. - С. 339-346
  Стрільчук А. В.  Синтаксичні засоби вираження іконічності (на матеріалі текстів сучасної американської поезії) / О. А. Юрченко. - С. 346-354
  Терехова Д. І.  Ідеал як основна форма функціонування цінностей білорусів (за наслідками вільного асоціативного експерименту) / О. А. Юрченко. - С. 354-359
  Терехова С. І.  Концепти "вгорі-внизу\" / "вгору-вниз". - С.  "згори-знизу" в функціонально-семантичних репрезентаціях української. -  російської та англійської мов (типологічний аспект
  Терещенко В. І.  Джерела виникнення міжмовної омонімії / А. Я. Алексеев. - С. 371-375
  Толстова О. Л.  Соматична фразема як об'єкт мовознавчих досліджень (на матеріалі іспанської мови) / Н. Є. Коваль. - С. 376-380
  Трищенко І. В.  Експресивний потенціал метафоричних звертань / Н. Є. Коваль. - С. 381-385
  Троць О. В.  Мовні особливості актуалізації протиставлення язичницької "долі" та християнского "бога" у давньогерманських писемних пам'ятках / Н. Є. Коваль. - С. 385-389
  Цимбалюк К. А.  Хеджінг у просторі публіцистичного дискурсу / Н. Є. Коваль. - С. 389-394
  Цюпа М. А.  Особливості абревіатур у французькій мові / Н. Є. Коваль. - С. 394-398
  Шевченко І. О.  Відображення національно-культурної специфіки фразеологізмів та усталених виразів (на матеріалі українських перекладів іспаномовних казок) / Н. Є. Коваль. - С. 399-403
  Шкарбан І. В.  Прагматико-аксіологічні параметри дискурсу преси / Н. Є. Коваль. - С. 403-408
  Шліхар Т. О.  Прагматичний аспект перекладу експресивів у драматичному творі / Н. Є. Коваль. - С. 408-413
  Шулежко І. В.  Особливості утворення арготизмів-неологізмів у французькій літературі (на прикладі роману А. Лану "Побачення в Брюгге") / Н. Є. Коваль. - С. 413-417
  Щербак А. Ю.  Ідіолекти у перекладі на матеріалі роману Дж. Голсуорсі "Здаємо в оренду" / Н. Є. Коваль. - С. 417-421
  Юрченко О. А.  Комунікативна стратегія адресанта доповідей, представлених на Парламентській Асамблеї Ради Європи / Н. Є. Коваль. - С. 421-428
  Побілець М. О.  Функціонування англомовних лексичних одиниць в італійській мові (на матеріалі публіцистичних видань) / Н. Є. Коваль. - С. 429-432
  Алексеев А. Я.  Стилистическое значение и модальность. - С. 432-436
  Коваль Н. Є.  Аргументативний дискурс у законодавчих текстах / Н. Є. Коваль. - С. 436-439

Анотація:   Збірник вміщує статті, в яких досліджуються актуальні проблеми лексичної, реченнєвої та текстової семантики, пов'язані з мовними та стилістичними особливостями функціонування слова, словосполучення, речення та тексту.

 
334 67.401.121(4Укр)
П68

        Правовий захист праці вчителя [Текст] : довідкові матеріали для орг. роботи профспілок / упоряд. : С. О. Лесковець. - Х. : Торсінг плюс, 2007. - 544 с.

Зміст:
  Умови створення та особливості функціонування окремих типів загальноосвітніх навчальних закладів. - С. 14-17
  Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5.04.1994 № 228). - С. 17-20
  Про недопущення закриття об'єктів соціально-культурного призначення в сільській місцевості (Постанова Верховної Ради України від 06.09.2005 № 2794-IV). - С. 20
  Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964). - С. 21-34
  Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад" (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №306). - С. 34-37
  Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу (Затверджено Наказом Міносвіти і науки України від29.04.2002 № 284). - С. 37-57
  Примірне положення про "школу-родину (Затверджено наказом МОН України від 03.05.2006 № 345). - С. 57-65
  Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 30.11.1993 № 430). - С. 65-73
  Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу (Затверджено наказом Міносвіти і науки України від 27.03.2001 № 159). - С. 73-77
  Примірне положення про освітній округ (Затвердженно наказом Міністерства освіти і науки України від 05.04.2006 № 267). - С. 77-81
  Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963). - С. 82-84
  Національний класифікатор України Класифікатор професій ДК 003:2005 (На заміну ДК 003-953). Чинний від 01.04.2006 р. (витяг). - С. 84-98
  Розірвання трудового договору (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 № 9). - С. 98-124
  Правове регулювання трудових відносин з окремими категоріями педагогічних працівників. - С. 125-127
  Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні (Лист Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 № 1/9-88). - С. 127-131
  Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245). - С. 132-133
  Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій (Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43). - С. 133-137
  Про трудові книжки працівників (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993 №301). - С. 138-140
  Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (витяг) (Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58). - С. 139-149
  Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій у ній (витяг) (Запрваджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.1993 № 637). - С. 149-156
  Робочий час. Нормування праці. - С. 157-162
  Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2006/2007 навчальний рік (Лист Міністерства освіти і науки України від 03.04.2006 № 1/9-191). - С. 162-164
  Про Типові навчальні плани початкові школи (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2005 № 682). - С. 164-171
  Про внесення змін до закону МОН №132 від 23.02.2004 року "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи" (Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2005 № 145). - С. 171-191
  Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2003 № 306). - С. 191-202
  Про тривалість уроків у початкових класах (Лист Міністерства освіти і науки України від 27.10.1999 № 1/9-419). - С. 202-203
  Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу (Лист Міністерства освіти і науки України від 18.06.2001 № 1/9-231). - С. 203-205
  Роз'яснення щодо обліку та проведення додаткових годин на індивідуальні та групові заняття (Лист Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 1/9-267). - С. 205-206
  Щодо правомірності формування класів-комплектів (Лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2003 № 1/9-299). - С. 206-207
  Щодо неправомірності формування класів-комплектів (Лист Міністерства освіти і науки України від 14.06.2005 № 1/9-320). - С. 207-208
  Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732). - С. 208-214
  Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою (Лист Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 № 1/9-413). - С. 214
  Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434). - С. 215-222
  Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (Затверджено Міністерством освіти і науки України від 20.07.2004 № 601). - С. 222-231
  Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів (Затверджено наказом Міністрів освіти і науки України від 20.05.2004 № 407). - С. 231-242
  Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.1995 № 307). - С. 243-250
  Обов'язки педагогічних працівників. Трудова дисципліна. - С. 251-255
  Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455). - С. 255-265
  Про відпустки (Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР). - С. 266-282
  Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346). - С. 282-291
  Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.1998 № 45). - С. 291-292
  Про надання навчальної відпустки (Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2005 № 09-402). - С. 292-295
  Про право одиноких матерів на долаткову відпустку на дітей (Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 25.08.2005 № 36-455). - С. 295-296
  Орієнтований перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватись додаткова відпустка. - С. 296-297
  Типове положення про атестацію педагогічних працівників України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 20.08.1993 № 310). - С. 298-311
  Класифікаційні характеристики педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні категорії. - С. 311-321
  Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам (Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2005 № 396). - С. 321-324
  Про подолання проявів бюрократизму в освіті (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.05.2005 № 293). - С. 324-325
  Заробітна плата. - С. 326-330
  Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 (витяг). - С. 330-334
  Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та внесення змін у порядок 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2006 № 172). - С. 334-335
  Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ (Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557). - С. 335-344
  Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102(Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена цим наказом, з 01.09.2005 застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557)). - С. 344-363
  Довідкові данні до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. - С. 363-366
  Про оплату праці педагогічних працівників за проведення атестації у екстернів (Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.03.2001 № 127). - С. 366-373
  Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту\" / частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту". - С.  частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78)\". - ,373-374,
  Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти (Затверджено постановою кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78). - С. 374-380
  Про індексацію грошових доходів населення (Закон України від 03.07.1991 № 1282-ХП). - С. 380-385
  Порядок проведення індексації грошових доходів населення (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078). - С. 385-392
  Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати (Закон України від 19.10.2000 № 2050-III). - С. 392-393
  Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 159). - С. 393-399
  Порядок обчислення середньої заробітної плати (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 №100). - С. 399-406
  Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів (Закон України від 09.09.2004 № 1994-IV). - С. 407-409
  Порядок погашення кредиторської заборгованості державного бюджету педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти з виплати надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2005 № 934). - С. 409-415
  Порядок погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат, установлених абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" щодо безоплатного користування житлом з опаленням і освітленням (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2005 № 679). - С. 415-419
  Лист-роз'яснення. - С. 419-426
  Про реалізацію Закону України "Про реструктуризацію" заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів у 2006 році (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2006 № 282). - С. 426-429
  Щодо роз'яснень з питань погашення заборгованості по виплатах за користування житлом з опаленням педагогічним працівникам (Лист Міністерства освіти і науки України від 29.03.2006 № 1/9-188). - С. 429-432
  Деякі питання, пов'язані із сплатою страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 № 745). - С. 432
  Про постанову Кабінету Міністрів України № 745 від 25.05.2006 "Деякі питання, пов'язані із сплатою страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.06.2006 № 428). - С. 432-433
  Стимулювання праці. - С. 434-436
  Порядок надання щорічної винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 898). - С. 436-437
  Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти (Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (витяг)). - С. 437-439
  Про державні нагороди України (Закон України від 16.03.2007 № 1549-III (витяг)) (З 1.січня 2007 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 23.02.2006 № 3475-IV)). - С. 439-444
  Про всеукраїнський конкурс "Учитель року" (Указ Президента України від 29.06.1995 № 489/95). - С. 444
  Положення про Всеукраїнський конкурс "Учитель року" (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 № 638). - С. 444-447
  Про відзначення призерів і учасників міжнародних учнівських олімпіад та їх учителів (Указ Президента України від 05.02.2000 № 169/2000). - С. 447
  Положення про нагородження нагрудним знаком "Відмінник освіти України" Міністерства освіти і науки України (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2005 № 402). - С. 447-450
  Положення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти і науки України (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2005 № 402). - С. 450-451
  Положення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти і науки України (Затвнрджено Міністерством освіти і науки України від 11.07.2005 № 402). - С. 451-453
  Положення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренка" Міністерства освіти і науки України (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2005 № 402). - С. 453-454
  Положення про нагородження Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2005 № 402). - С. 454-455
  Про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури (Указ Президента України та культури (Указ Президента України від 14.02.1996 № 128/96). - С. 455-456
  Положення про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури (Затверджено Указом Президента України від 13.05.1996 № 341/96). - С. 457-458
  Про довічні стипендії Президента України видатним діячам науки та освіти (Указ Президента України від 04.03.1999 № 230/99). - С. 458-459
  Про День працівників освіти (Указ Президента України від 11.09.1994 № 513/94). - С. 459-460
  Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій (з відривом від виробництва) (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 № 695). - С. 460-462
  Про охорону праці (Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII (витяг)). - С. 462-470
  Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (витяг) (Затвердження наказом Міністерства освіти і науки України від 01.09.2001 № 563). - С. 470-479
  Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (витяг) (Затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 25.09.2004 № 1112). - С. 479-484
  Порядок проведення атестації робочих місць за умови праці (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від -1.09.1992 № 442). - С. 484-486
  Типове положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці (витяг) (Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15). - С. 486-490
  ДНАОП 9.2.30-1.04-98 Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів. - С. 490-491
  Про затвердження Правил безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X-XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, комітету з нагляду за охороною праці від 16.11.1998 № 219). - С. 491-492
  Про затвердження правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, комітету з нагляду за охороною праці від 16.11.1998 № 220). - С. 492-493
  Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X-XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві. - С. 493-495
  Про затвердження правил безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, комітету з нагляду за охороною праці від 16.11.1998 № 221). - С. 495-496
  ДНАОП 9.2.30-1.05-98 Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах. - С. 496-498
  Про затвердження правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, комітету з нагляду за охороною праці від 16.11.1998 № 222). - С. 498-499
  . - С. 499-500
  Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам (витяг) (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559). - С. 504-508
  Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280). - С. 508-511
  Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення (витяг) (Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280). - С. 511-512
  Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядом (Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280). - С. 512-513
  Порядок проведення обов'язкових попередніх та періодихних психіатричних оглядів (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465). - С. 513-516
  Перелік медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або оточуючих (витяг) (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465). - С. 516-517
  Житлово-побутове забезпечення. - С. 518-522
  Про обчислення обсягів пільгового споживання електроенергії (Лист Міністерства палива та енергетики України від 14.04.2005 № 02/32-923). - С. 522-524
  Основні засади розвитку соціальної сфери села (Схвалено Указом Президента України від 20.12.2000 № 1356/2000). - С. 524-526
  Про внесення зміни до статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання пільгових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам (Закон України від 22.02.2006 № 3461-IV Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.01.2006 № 24). - С. 526-528
  Договірне регулювання трудових відносин. - С. 529-534
  Особливості пенсійного забезпечення. - С. 535-536
  Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909). - С. 536-543

Рубрики: Право адміністративне - Управління в галузі освіти і науки
Україна

Анотація:   Видання містить систематизований виклад чинних законодавчих відомчих нормативно-правових актів, що регулюють умови праці вчителів, визначають їхні права та обов'язки. Розміщені у збірнику матеріали стосуються загальних норм та особливостей приймання на роботу і звільнення педагогічних працівників, трудової дисципліни, нормування праці, її оплати, надання відпусток, стимулювання творчої праці, житлово-побутового, пенсійного забезпечення педагогів тощо. Матеріали підготовлені на основі узагальнення практики застосування чинного трудового законодавства у закладах освіти України та з урахуванням численних звернень працівників галузі в ЦК Профспілки працівників освіти і науки України щодо вирішення трудових та соціально-економічних питань.

 
335 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" [Текст] : зб. матеріалів XVI Всеукр. наук. конф. молодих вчених; 24-25 квітня 2014, м. Черкаси. Серія Природничо-математичні та комп'ютерні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2014. - 266 с.

Зміст:
  Гриб С. О.  Адаптивність та адаптаційні можливості за умов дефіциту вітамінів в організмі / С. О. Гриб. - С. 9-10
  Гуліоненко В. Ю.  Особливості сучасної діагностики гострих та хронічних форм НСУ / В. Ю. Гуліоненко. - С. 11-12
  Іванченко Т. О.  Вплив вітамінного комплексу "Гексавіт" на окремі показники вуглеводного обміну / Т. О. Іванченко. - С. 13-15
  Сірченко Я. А.  Окремі показники азотистого балансу при різному забезпеченні організму вітаміном C / Я. А. Сірченко. - С. 16-17
  Смакограй В. М.  Петехіальна проба як показник забезпечення організму вітаміном C / В. М. Смакограй. - С. 18-19
  Ухань І. І.  Екологічність приміщення необхідне для роботи та відпочинку / І. І. Ухань. - С. 20-21
  Шковира М. М.  Структура захворювання дітей Черкаського регіону / М. М. Шковира. - С. 22-23
  Бабиченко І. С.  Оцінка ресурсного потенціалу лісів на території урочища Холодний Яр Чигиринського району Черкаської області / І. С. Бабиченко. - С. 25-27
  Ващенко О. В.  Мікробіологічна активність грунту за різних систем удобрення / О. В. Ващенко. - С. 28-30
  Ганжа О. Г.  Актуальні проблеми покращення екологічного стану водного басейну річки Стрижень на Чернігівщині / О. Г. Ганжа. - С. 31-32
  Гармідер А. М.  Екологія та відносна чисельність каштанової мінуючої молі на території м. Черкаси та її шкодочинна дія / А. М. Гармідер. - С. 33-35
  Гладун В. О.  Біолого-екологічні особливості синантропних видів рослин центрального лісостепу України / В. О. Гладун. - С. 36-38
  Грибута Н. О.  Вплив урбанізованого середовища на мінливість морфометричних параметрів вегетативних та генеративних органів липи серцелистої (Tilia cordata Mill) / Н. О. Грибута. - С. 39-41
  Добуш Х.  Моніторинг грунтів черкаської області / Х. Добуш. - С. 42-44
  Коваленко М. А.  Моніторинг загрози антропогенного фактору на навколишнє середовище / М. А. Коваленко. - С. 45-47
  Конякін С. М.  Ландшафтна репрезентативність поліфункціональних заповідних об'єктів черкащини / С. М. Конякін, Н. М. Корнелюк. - С. 48-50
  Коробко О. О.  Геоінформаційна система як засіб моніторингу урбоекосистем / О. О. Коробко. - С. 51-52
  Кравченко М. С.  Використання методу біоіндикації для аналізу стану водних об'єктів / М. С. Кравченко. - С. 53-54
  Лавріненко В. В.  Сучасні екологічні проблеми України / В. В. Лавріненко. - С. 55-57
  Мазур Ю. В.  Агроекологічний моніторинг в інтенсивному землеробстві / Ю. В. Мазур. - С. 58-59
  Мазур Ю. В.  Еколого-агрохімічне обстеження грунтів аграрних формувань Чигиринського району Черкаської області у зв'язку з виробничою діяльністю / Ю. В. Мазур, Ю. В. Мелешко. - С. 60-62
  Ніколаєва О. С.  Дослідження впливу середовища існування на фенотипічні особливості українців / О. С. Ніколаєва. - С. 63-65
  Осадча І. Ю.  Структура популяцій деяких видів бур'янів у посівах сільськогосподарських культур / І. Ю. Осадча. - С. 66-68
  Сліпченко Ю. А.  Закономірності поширення синтаксонів рослинності Канівського природного заповідника / Ю. А. Сліпченко. - С. 69-70
  Толюпа О. І.  Біоіндикація стану навколишнього середовища за допомогою деревних рослин / О. І. Толюпа. - С. 71-73
  Хоменко Ю. М.  Значення алелопатичної взаємодії організмів у формуванні біоценозів / Ю. М. Хоменко. - С. 74-76
  Шевченко С. В.  Вплив аеротехногенного забруднення довкілля на якість пилку деяких деревних рослин / С. В. Шевченко. - С. 77-79
  Шкурат Е. В.  Екологічна оцінка якості питної води централізованих та децентралізованих джерел водопостачання м. Сміла / Е. В. Шкурат. - С. 80-82
  Галенко Н. С.  Заміщення Gd на Y в 124 ВТНП-кераміці / Н. С. Галенко. - С. 84
  Засенко О. М.  Динаміка електроокиснення амінокислот різної будови в лужних розчинах / О. М. Засенко, О. А. Лут. - С. 85
  Культенко Я. О.  Визначення канабіноїдов методом тонкошарової хроматографії / Я. О. Культенко, Д. О. Воробйова, С. В. Шкурдода. - С. 86-88
  Лациба А. М.  Непряме спектрофотометричне визначення тіоціонатів N,N,N',N'-тетраетилбензидином / А. М. Лациба, О. С. Погребняк. - С. 89
  Муратова А.  Надпровідні матеріали та перспективи їх використання / А. Муратова, М. Хрипта. - С. 90-92
  Стромило Є. В.  Квантово-хімічне дослідження спектрів поглинання комплексів БІС{5-(9-крбазоліл)-2-феніл-1,2,3-бензотриазолато-N,C2'}ацетил-ацетонат родпо(III) з три-(9-гексилкарбазол-3-іл)аміном / Є. В. Стромило, Г. В. Баришніков. - С. 93-95
  Хмара А. В.  Спектры КР кортикостероидных гормонов в области низких частот (DFT-расчет и эксперимент) / А. В. Хмара, Г. В. Баришников. - С. 96-98
  Цибко О. І.  Микроструктура зразка SmBa2Cu4O8 одержаного методом твердофазного синтезу / О. І. Цибко, О. О. Бруско. - С. 99
  Юрченко Т. С.  Застосування хронопотенціометрії з контрольованим синосоїдним струмом для дослідження та аналізу механізму електроокиснення аніліну / Т. С. Юрченко. - С. 100-102
  Яворський В. М.  Хронопотенціометричні дослідження процесу відновлення саліцилової кислоти на наноструктурованих електродах, модифікованих хромом / В. М. Яворський, О. П. Шевченко. - С. 103
  Брагінець Я. С.  Криптографічне хешування даних на прикладі функції MD5 / Я. С. Брагінець. - С. 105-106
  Дзюба В. А.  Використання ітераційних методів при моделюванні технічних процесів в складних системах / В. А. Дзюба, П. О. Стеблянко. - С. 107-108
  Коваленко Л. І.  Кодування та розпізнавання інформації за допомогою QR-кодів / Л. І. Коваленко. - С. 109
  Кучер О. І.  Реалізація окремих алгоритмів розпізнавання мови людини / О. І. Кучер. - С. 110
  Моргун М. Г.  Програмне забезпечення приладу для перевірки каналів зв'язку / М. Г. Моргун. - С. 111-112
  Підлісний О. М.  Реалізація деяких методів для структурного аналізу та розпізнавання зображення / О. М. Підлісний. - С. 113
  Рудас В. П.  Розробка ігрового ПЗ із використанням framework-у LibGDX / В. П. Рудас. - С. 114
  Бала В. В.  Метод об'єму в шкільному курсі стереометрії / В. В. Бала. - С. 116
  Божко А. В.  Правило Декарта та теорія мажоризації / А. В. Божко, К. І. Босовська. - С. 117
  Бондаренко М. В.  Елементи порядку [p 2] в групі Zp...Zp / М. В. Бондаренко. - С. 118
  Богун Л. М.  Відео-лабораторія вчителя математики / Л. М. Богун. - С. 119-120
  Вдовиченко І. В.  Дослідження втрачених та появи сторонніх коренів під час розв'язування тригонометричних рівнянь / І. В. Вдовиченко. - С. 121-122
  Древаль Н. Ю.  Про геометричне місце ортоцентрів трикутника / Н. Ю. Древаль. - С. 123-124
  Кириченко Т. М.  Тор та його властивості / Т. М. Кириченко. - С. 125
  Мазана О. В.  До питання проведення практично-проектних занять з математики / О. В. Мазана. - С. 126-127
  Малий А. О.  Дослідницька діяльність учнів на уроках математики / А. О. Малий. - С. 128-129
  Невмивака М. О.  Задачі, що провокують / М. О. Невмивака. - С. 130-131
  Олексієнко А. А.  Аналіз нормативних документів щодо вивчення курсу алгебри основної школи у східнослов'янських країнах / А. А. Олексієнко. - С. 132-133
  Отамась О. В.  Сингулярний розклад матриці у курсі лінійної алгебри / О. В. Отамась. - С. 134
  Паніна К. М.  Стійкість математичного маятника, який взаємодіє зі струною / К. М. Паніна. - С. 135-136
  Роєнко М. О.  Використання програми під час вивчення поверхонь 2-го порядку / М. О. Роєнко. - С. 137
  Сагач В. І.  Поняття марківського випадкового процесу / В. І. Сагач. - С. 138-139
  Сущенко О. А.  Геометричні місця точок, рівновіддалених від трьох множин / О. А. Сущенко. - С. 140-141
  Терещенко В. А.  Ізооптичні криві еліпса, гіперболи та параболи / В. А. Терещенко. - С. 142
  Тупікіна К. І.  Візуалізація функції комплексної змінної за допомогою математичних пакетів / К. І. Тупікіна. - С. 143-144
  Чепурна А. М.  Ізодозні криві / А. М. Чепурна. - С. 145
  Бондаренко Ю. А.  Моделювання роботи систем з цифровими регуляторами / Ю. А. Бондаренко. - С. 147-148
  Бурган О. В.  Методика розробки WEB-орієнтованих систем тестування / О. В. Бурган. - С. 149-151
  Кісанов Ю. З.  Аналіз параметрів електромережі за допомогою цифрового вимірювального пристрою / Ю. З. Кісанов. - С. 152-154
  Коломієць Т. І.  Система автоматизації контролю та управління параметрами мікроклімату в теплицях / Т. І. Коломієць. - С. 155-156
  Лисенко М. М.  Розробка мікропроцесорного контролера управління частотою обертів двигуна постійного струму / М. М. Лисенко. - С. 157-158
  Мельник С. В.  Розробка блоку управління користувачами WEB-орієнтованої системи тестування / С. В. Мельник. - С. 159-160
  Мороз А. П.  Розробка програмного забезпечення віртуального лабораторного стенду засобами LABVIEW / А. П. Мороз. - С. 161-162
  Ожиндович Л. М.  Розробка блоку управління банком тестових завдань WEB-орієнтованої системи тестування / Л. М. Ожиндович. - С. 163-164
  Семенець Т. О.  Розробка системи управління мікроконтролерним пристроєм засобами LABVIEW / Т. О. Семенець. - С. 165-167
  Соколова О. С.  Моделювання системи управління інноваційним розвитком кафедри фізики / О. С. Соколова. - С. 168-169
  Солдатов А. О.  Автоматизована електромеханічна система підготовки питної води приватного будинку / А. О. Солдатов. - С. 170-171
  Цилінська Я. В.  Універсальний багатофункціональний полівимірювальний контролер / Я. В. Цилінська. - С. 172-173Цилінська Я В
  Ципочкіна М. О.  Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи формування бібліографічного опису інформаційних ресурсів / М. О. Ципочкіна. - С. 174-175
  Чернявський О. В.  Промислова система контролю та управління виробництвом рідкого спиртового палива з біомаси / О. В. Чернявський. - С. 176-178
  Біляєва А. П.  Інноваційні підходи до створення дидактичних матеріалів для уроків з фізики / А. П. Біляєва, О. М. Шолудько. - С. 180-181
  Бонь Н. Р.  Створення експрес-контрольних робіт для учнів 11 класу з фізики / Н. Р. Бонь. - С. 182-18184
  Грінько І. А.  Методичні аспекти організації індивідуальної роботи студентів з фізики / І. А. Грінько, Л. В. Хало. - С. 185-186
  Дехтяренко Р. С.  Особливості розробки WEB-уроків з фізики з використанням COOGLE SITES / Р. С. Дехтяренко. - С. 187-189
  . - С. 190-192Моргунова А аМетодика створення тестів для проведення експрес-контролю з оптики в 11 класі
  Розробка індивідуальних завдань з оптики для студентів фізичних спеціальностей / О. О. Муха. - С. 193-194
  Пасинкова О. В.  Педагогічні програмні засоби з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів / В. В. Старіков. - С. 195-196
  Шемшур Н. М.  Створення тестових завдань на відповідність для проведення контрольних робіт з фізики / І. Ю. Шмалюк. - С. 197-198
  Галат І. Г.  Дослідження реакційної дифузії на границі системи CU-SN / О. А. Атамась. - С. 200
  Дерев'янко С. І.  Моделювання ефекту гравітаційного мікролінзування галактиками / О. І. Гордієнко, Ю. В. Лісняк. - С. 201
  Зраєв Д. О.  Експериментальне дослідження кінетики росту фази під дією постійного електричного струму в системі мідь-олово / В. О. Дєєв, А. А. Тімофєєв. - С. 202-204
  Кравчук О. В.  Монте-Карло моделювання утворення стехіометричних проміжних фаз із сильною залежністю міжатомної взаємодії від ближнього порядку / ARRAY(0x27c42d0). - С. 205-207
  Морозович В. В.  Моделювання дифузії атомів за наявності пасток під дією зовнішньої стохастичної сили / А. О. Півненко. - С. 208
  Бакум І. М.  Статистичний розподіл показників успішності студентів / А. А. Тімофєєв. - С. 210-211
  Вельченко О. В.  Емулятор машини Тюрінга / Є. Чорний. - С. 212-213
  Гайфулліна О. В.   / Н. Л. Андреюк. - С. 214-216
  Довгаль О. О.  Прогноз розвитку українського Інтернету / В. Бовшик. - С. 217-218
  Красовський П. А.  Емулятор машини Поста / А. О. Дубровна. - С. 219-220
  Муха О. О.  Інформатизація суспільства та сутність інформаційних технологій / Н. М. Дудник, О. І. Луценко. - С. 221-222
  Старіков В. В.  Прогнозування потужності суперкомп'ютерів / С. М. Дудник. - С. 223-224
  Шмалюк І. Ю.  Гібридний оптимізаційний алгоритм розкрою для системи автоматизованного проектування в галузі легкої промисловості / Л. М. Ліщенко. - С. 225-227
  Атамась О. А.  Кьюінг як складова комунікативного компоненту формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу / А. О. Хомяк. - С. 229-231
  Гордієнко О. І.  Вдосконалення морально-вольових якостей курсантів вищих навчальн их закладів державной служби України з надзвичайних ситуацій засобами фізичної культури і спорту / А. О. Хомяк. - С. 232-233
  Дєєв В. О.  Зв'язок різновидів індивідуальної підготовленості футболістів 11-14 років / А. О. Хомяк. - С. 234-235
  Крюков І.  Вплив довжини та маси тіла на силову підготовленість школярів чоловічої статі / А. О. Хомяк. - С. 236-238
  Півненко А. О.  Аналіз техніко-тактичних дій в захисті на прикладі виступів жіночої збірної команди ЧНУ у змаганнях з волейболу / А. О. Хомяк. - С. 239-241
  Тімофєєв А. А.  Підвищення влучності виконання кидків м'яча в кошик у юних баскетболистів / А. О. Хомяк. - С. 242-244
  Чорний Є.  Особливості фізичної підготовленості студентів фізкультурно-спортивних спеціальностей / А. О. Хомяк. - С. 245
  Андреюк Н. Л.  Фізична культура як складова культури суспільства / А. О. Хомяк. - С. 247-248
  Бовшик В.  Статеві відмінності між психофізіологічними показниками спортсменів різних видів спорту / А. О. Хомяк. - С. 249-251
  Дубровна А. О.  Особливості функціонального стану серцево-судинної системи дітей та підлітків / А. О. Хомяк. - С. 252-254
  Дудник Н. М.  Хвильова структура серцевого ритму при психоемоційному навантаженні у жінок в різних фазах оваріального циклу / А. О. Хомяк. - С. 255-257
  Дудник С. М.  Зміни показників крові у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку при захворюванні на гострий бронхіт. - С. 258-259
  Ліщенко Л. М.  Прояв реакції серцево-судинної системи на ортопробу в чоловіків із різним вегетотавним тонусом / ARRAY(0x285c050). - С. 260-262
  Хомяк А. О.  Особливості ЕЕГ-характеристик в умовах розумового навантаження. - С. 263-265

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Анотація:   У збірнику матеріалів представлені наукові праці молодих науковців в галузі природничих та комп'ютерних наук за напрямами: біохімія, екологія та охорона навколишнього середовища, хімія, прикладна математика та методика навчання математики, фізика та методика викладання фізики, комп'ютерне моделювання фізичних процесів, комп'ютерні науки, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, теорія і методика фізичного виховання і спорту, фізіологія.

 
336 88
П78

        Проблеми емпіричних досліджень у психології [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 4 / редкол.: І. П. Маноха (голова) [та ін.]. - Київ : Гнозис, 2010. - 580 с.

Зміст:
  Бреусенко-Кузнецова А. А.  Позиция С. Л. Рубинштейна на перекрестке методологических традиций / А. А. Бреусенко-Кузнецова. - С. 20-30
  Католіченко О. В.  С. Л. Рубінштейн про розвиток сенсорних здібностей у дітей / О. В. Католіченко. - С. 31-36
  Лось К. В.  Індивідуальні стилі мисленнєвої діяльності в контексті суб'єкт-діяльнісного підходу С. Л. Рубінштейна / К. В. Лось. - С. 37-43
  Маноха И. П.  "Творческая самодеятельность\" / профессиональный потенциал. - С.  призвание и назначение человека (к вопросу о подлинных открытиях С. Л. Рубинштейна в психологии) \"
  Семенов И. Н.  Этапы развития творческой индивидуальности С. Л. Рубинштейна и уровни его научно-исследовательской деятельности / И. Н. Семенов. - С. 60-74
  Старинская Н. В.  С. Л. Рубинштейн о психике как целостной системе / Н. В. Старинская. - С. 75-80
  Бугерко Я. М.  Рефлексивно-методологічний аналіз психологічних досліджень рефлексії / Я. М. Бугерко. - С. 82-89
  Василькевич Я.  Емпіричне дослідження особливостей співвідношення стильових і продуктивних характеристик інтелектуальної діяльності / Я. Василькевич. - С. 90-96
  Говорун Т. В.  Суб'єктність як психологічна основа егалітарної педагогічної парадигми / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. - С. 97-104
  Захарко О.  Методологічні аспекти порівняльного аналізу структури мотивації дозвіллєвої та навчальної діяльності студентів / О. Захарко. - С. 105-111
  Іванова Н. Г.  Психолого-педагогічні аспекти розвитку фахівця: проблеми, недоліки, перспективи / Н. Г. Іванова. - С. 112-118
  Кабиш-Рибалка А. В.  Особисте ставлення студентів до законів психології як умова їх професійного становлення / А. В. Кабиш-Рибалка. - С. 119-126
  Католик Г. В.  Психотерапія в контексті світоглядної, мистецької та наукової ідентифікації / Г. В. Католик. - С. 127-141
  Кириленко Т. С.  Теоретичні та емпіричні проблеми дослідження емоційної сфери особистості / Т. С. Кириленко. - С. 142-146
  Клюйкова-Цобенко В. О.  Екологічність особистісної трансформації у процесі дослідження індивідуальної міфології / В. О. Клюйкова-Цобенко. - С. 147-153
  Коваль М.  Переживання кризи середини життя в контексті аналітичного підходу / М. Коваль. - С. 154-161
  Корольчук В. М.  Теоретико-методологічні основи емпіричного дослідження стресостійкості особистості / В. М. Корольчук. - С. 162-167
  Корольчук М. С.  Проблеми психодіагностики прогнозу успішності діяльності / М. С. Корольчук. - С. 168-173
  Кочубейник О. М.  "Позиція дослідника" в процедурах якісного дослідження / О. М. Кочубейник. - С. 174-180
  Левус Н.  Порівняльний аналіз методик дослідження креативності / Н. Левус. - С. 181-190
  Подшивалкіна В. І.  Методологічні проблеми використання методів інтерв'ю в психології / В. І. Подшивалкіна. - С. 191-195
  Свинаренко Р. М.  Часові типи потенціалу самореалізації особистості / Р. М. Свинаренко. - С. 196-201
  Щербина Л. Ф  Концепція розвитку теоретичного мислення психолога-практика: загальні підходи / Л. Ф Щербина. - С. 202-208
  Юрчинська Г. К.  Можливості психологічної підтримки становлення фахівців підтримуючих професій методом психодрами / Г. К. Юрчинська. - С. 209-216
  Яремчук О. В.  Етнокультурна міфотворчість українців у процесі створення консолідованого національного міфу: формувальний експеримент / О. В. Яремчук. - С. 217-224
  Айвазян Л. Ю.  Проблеми використання тестів у дослідженні суб'єктивного відчуття самотності / Л. Ю. Айвазян. - С. 226-231
  Кочарян А. С.  Эффективность методик психодиагностики сложных многоуровневых психологических образований (на примере симптомокомплекса маскулинности/феминности) / А. С. Кочарян. - С. 232-240
  Кучеренко Є. В.  Теоретичні засади оптимізації розвитку професійного самовизначення майбутніх психологів / Є. В. Кучеренко. - С. 241-247
  Мілютін К. Л.  Методи діагностики видів та стратегій адаптивності дорослих / К. Л. Мілютін. - С. 248-252
  Напрасна О. Б.  Реорієнтація у психоконсультуванні / О. Б. Напрасна. - С. 253-258
  Романенко О. В.  Порівняння у хірургів та студентів - майбутніх лікарів факторів особистості, що мають спадкову схильність / О. В. Романенко, І. О. Погоріла. - С. 259-268
  Саврасов В. П.  Тест креативних схильностей особистості та проблеми його ефективності / В. П. Саврасов, М. В. Саврасов. - С. 269-275
  Слободянюк І. А.  Діагностика і терагностика в психологічному консультуванні і психотерапії / І. А. Слободянюк, О. І. Мироненко. - С. 276-280
  Васютинський В. О.  Соціально-психологічні властивості спільноти / В. О. Васютинський. - С. 282-293
  Водоп'ян К. О.  Взаємозв'язок індивідуального стилю спілкування підлітка та його самооцінка / К. О. Водоп'ян. - С. 294-301
  Кабиш-Рибалка Т. В.  Розвиток соціальної обдарованості особистості у студентів-психологів / Т. В. Кабиш-Рибалка. - С. 302-307
  Лук'яненко Н. М.  Формування усвідомленого батьківства у ВІЛ-інфікованих вагітних / Н. М. Лук'яненко. - С. 308-316
  Лучинкіна А. І.  Особливості психологічного консультування підлітків у Інтернет-мережі / А. І. Лучинкіна. - С. 317-322
  Оленич А. К.  Особливості використання часових міфологем у рекламній комунікації / А. К. Оленич. - С. 323-327
  Петренко О. В.  Психологічні та соціокультурні аспекти оптимізації взаємодії в льотних екіпажах цивільної авіації / О. В. Петренко. - С. 328-334
  Самойлюк М.  Рівень домагань як кількісний показник мотивації досягнення кандидата на робоче місце / М. Самойлюк. - С. 335-347
  Синельников Р. Ю.  Особливості мовленнєвих викривлень та їх зв'язок з механізмами психологічного захисту у студентської молоді / Р. Ю. Синельников. - С. 348-355
  Шкуро В. П.  Психологічна готовність менеджерів до соціального проектування / В. П. Шкуро. - С. 356-363
  Щербатюк Б. А.  Емпіричний аналіз ціннісної картини світу в умовах економічної та політичної нестабільності / Б. А. Щербатюк. - С. 364-372
  Алєксєєва Л. В.  Застосування тренінгових технологій в процесі підвищення професійної конкурентоздатності особистості / Л. В. Алєксєєва. - С. 374-381
  Заболотна Н. М.  Соціально-психологічний тренінг як метод підготовки практичних психологів в структурі навчальної програми / Н. М. Заболотна. - С. 382-387
  Запорожець Т. О.  Групова рефлексія професійних проблем соціальними працівниками при роботі з прийомними сім'ями / Т. О. Запорожець. - С. 388-397
  Зеленін В. В.  Коучинг як сучасна концепція практичної психології / В. В. Зеленін. - С. 398-406
  Коломійцева О. В.  Окремі шляхи організації роботи з розвитку та корекції емоційної сфери розумово відсталих учнів на основі сприймання музики / О. В. Коломійцева. - С. 407-414
  Кравец Е.  Особенности обучения психологов методам создания частной психологической практики / Е. Кравец. - С. 415-421
  Осика О. В.  Роль групової психокорекції в системі морального становлення школяра / О. В. Осика. - С. 422-428
  Погорільська Н. І.  Застосування тренінгових технологій при підготовці пілотів цивільної авіації / Н. І. Погорільська. - С. 429-433
  Семків І. І.  Опис розробки методики "Довіра" / І. І. Семків. - С. 434-439
  Тюптя О. В.  Технологія вирішення проблемної ситуації клієнта / О. В. Тюптя. - С. 440-449
  Городнова Н. М.  Організація проведення тренінгу з формування здорового способу життя у дітей та молоді / Н. М. Городнова. - С. 450-455
  Гринечко А.  Аналіз чинників особистісного самовизначення в старшому підлітковому віці (емпіричний аспект) / А. Гринечко. - С. 458-464
  Гуслякова О. Ю.  Інноваційна система викладання іноземних мов в школі та її розвивальний потенціал / О. Ю. Гуслякова, О. А. Горчакова. - С. 465-471
  Заболотна В. О.  Зміна ролі і специфіки освітнього процесу в інформаційну епоху (етичний аспект) / В. О. Заболотна. - С. 472-477
  Ерсьозоглу Рукіе  Роль керівника навчального закладу в управлінні педагогічними конфліктами / Ерсьозоглу Рукіе, О. А. Горчакова. - С. 478-483
  Юрчинська Г. К.  Досвід прикладного застосування аналітичного професіографування для професійної діагностики / Г. К. Юрчинська, О. В. Кащенко. - С. 484-492
  Кошечко Н.  Порівняльна характеристика емпіричних досліджень розвитку пізнавальних інтересів особистості у науково-педагогічній спадщині С. Ананьїна / Н. Кошечко. - С. 493-497
  Кузменко Н. М.  Роль студентського товариства у розвитку Чернігівського колегіуму (1700-1784 рр.) / Н. М. Кузменко. - С. 498-502
  Ма Фен  Совершенствование имиджа учебного заведения в процессе модернизации образования / Ма Фен. - С. 503-510
  Марушкевич А. А.  Огляд та рецензії навчальних видань початку XX століття в аналізі Григорія Васьковича / А. А. Марушкевич. - С. 511-516
  Маріуц І. О.  Дослідження якості вищої освіти в Румунії / І. О. Маріуц. - С. 517-521
  Машковська М. С.  Метод гри як важлива складова педагогічного виховання / М. С. Машковська. - С. 522-526
  Мошенська Л. В.  Психологічні передумови та наслідки ускладненої сепарації від батьків / Л. В. Мошенська. - С. 527-532
  Ортікова Н. В.  Проблема підготовки майбутніх психологів на сучасному етапі / Н. В. Ортікова. - С. 533-539
  Рашковська В. І.  Християнське мистецтво у розвитку креативного мислення особистості майбутнього вчителя / В. І. Рашковська. - С. 540-546
  Савоста А. В.  Проблема ефективності психологічного супроводу педагогічного процесу / А. В. Савоста. - С. 547-552
  Третьякова Ю. В.  Особливості проектування та використання електронного підручника / Ю. В. Третьякова. - С. 553-558
  Федосєєва І. В.  Теоретичний аналіз технологій формування толерантності в підлітків / І. В. Федосєєва. - С. 559-565
  Щєлко В. О.  Можливості та обмеження інтерактивних педагогічних технологій як засобу інформації навчально-виховного процесу і становлення нової освітньої парадигми в Україні / В. О. Щєлко. - С. 566-579

Рубрики: Рубінштейн С. Л. - про нього

Анотація:   У збірнику розглядається проблема методу в сучасній психології, аналізуються емпіричний фундамент психодіагностики та проблема ефективності текстів. Кваліфікуються антиномії емпіричності та етичності у соціально-психологічному експерименті. Досліджується проблема розвивального впливу та можливості активних методів навчання як емпірична складова психологічної та педагогічної взаємодії.

 
337 75.1я73-1кр
М54

        Методико-практичні матеріали з дисципліни "Фізичне виховання" для студентів I-IV курсів [Текст] : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. - 208 с.

Зміст:
  Олексієнко Я. І.  Особливості використання засобів фізичної культури для оптимізації та підвищення працездатності, профілактики нервово-емоційної і психофізичної втоми студентів / Я. І. Олексієнко. - С. 9-20
  Антонець Н. В.  Методика коригуючої гімнастики для очей / Н. В. Антонець. - С. 20-32
  Дудник І. О.  Методи оцінки і корекції постави і тілобудови / І. О. Дудник. - С. 33-46
  Винник В. Д.  Засоби і методи м'язової релаксації / В. Д. Винник, Н. М. Винник. - С. 47-61
  Онопрієнко О. М.  Методи самоконтролю за функціональним станом організму (функціональні проби) / О. М. Онопрієнко. - С. 62-70
  Гниденко О. Г.  Основи самомасажу / О. Г. Гниденко. - С. 71-80
  Цаподой С. В.  Методика індивідуального підходу щодо використання засобів фізичного виховання для спрямованого розвитку окремих фізичних якостей / С. В. цаподой. - С. 80-95
  Донцова Г. В.  Найпростіші методики самооцінки працездатності, втоми, перевтоми і застосування засобів фізичної культури для їхньої спрямованої корекції / Г. В. Донцова. - С. 96-105
  Верещагіна О. П.  Методика проведення навчально-тренувального заняття / О. П. Верещагіна. - С. 105-115
  Котегова Л. І.  Методика складання індивідуальних програм фізичного самовиховання і занять з оздоровчою, рекрааційною і відновлювальною спрямованістю / Л. І. Котегова. - С. 116-132
  Дудник І. О.  Методика проведення виробничої гімнастики з урахуванням певних умов та характеру праці / І. О. Дудник, О. Г. Байда, І. А. Усатова. - С. 133-143
  Мальований Р. А.  Ефективні та економічні методики оволодіння життєво важливими уміннями та навичками / Р. А. Мальований. - С. 143-151
  Сокотун С. І.  Методи регулювання психоемоційного стану, що застосовуються на заняттях з фізичного виховання / С. І. Сокотун. - С. 152-162
  Усатова І. А.  Методи самооцінки спеціальної фізичної і спортивної підготовленості в обрани видах спорту / І. А. Усатова. - С. 162-171
  Фролов В. Д.  Методика самостійного засвоєння окремих елементів професійно-прикладної фізичної підготовки / В. Д. Фролов. - С. 172-187
  Юрчук С. М.  Методика складання і проведення простих самостійних занять фізичними вправами гігієнічної або тренувальної спрямованості / С. М. Юрчук, В. А. Шахматов. - С. 188-200
  Кузьменко Р. П.  Методи самоконтролю за функціональним станом організму / Р. П. Кузьменко. - С. 200-207

Рубрики: Фізкультура і спорт - Фізичне виховання

Ключові слова (ненормовані): психофізіологічні особливості навчання -- гімнастика для очей -- м'язова релаксація

Анотація:   Даний навчально-методичний посібник розроблений викладачами кафедри фізичного виховання у відповідності з вимогами навчальної робочої програми і спрямований на полегшення вивчення студентами її основних розділів: теоретичного, методичного, практичного. Методико-практичні матеріали присвячені актуальним проблемам фізичного виховання, професійно-прикладної фізичної підготовки, веденню здорового способу життя тощо.

 
338 74.480.278
Н34

        Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації [Текст] : перша Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів конф.; (м. Запоріжжя, 30 вересня - 3 жовтня 2002 р.) / МОН України, Запорізька облдержадміністрація, Ін-т вищ. освіти АПН України [та ін.]. - Запоріжжя : Видавництво ЗНТУ, 2002. - 626 с.

Зміст:
  Левківський К. М.  Студентська наука як один із чинників якості підготовки фахівців у сучасних умовах / К. М. Левківський. - С. 3-17
  Мокін Б. І.  Методологія безперервної підготовки кандидатів технічних наук від бакалаврату до аспірантури / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, В. Б. Мокін. - С. 17-21
  Дєдков М. В.  Б. В. Гордєєв - фундатор проведення конкурсів студентських наукових робіт з гуманітарних наук у Запорізькому національному технічному університеті / М. В. Дєдков. - С. 22-25
  Онуфрієнко Г. С.  Лінгвістична компетенція як вагомий гарант інтелектуалізму студентської молоді в розвитку її творчих здібностей / Г. С. Онуфрієнко. - С. 26-30
  Спіцин Є. С.  Деякі шляхи вдосконалення організації позанавчальної науково-дослідної роботи студентів / Є. С. Спіцин. - С. 30-35
  Дронь М. М.  Процес інтеграції обдарованої молоді в науково-освітню діяльність вищих навчальних закладів: тенденції, закономірності, проблеми / М. М. Дронь, О. М. Полішко. - С. 36-39
  Бовт В. Д.  Проблеми та динаміка формування фахівців-дослідників в Запорізькому регіоні від школи до сучасного вченого / В. Д. Бовт. - С. 40-41
  Крикунов М. В.  Студенческие консалтинговые команды как основа организации НИРС в экономических вузах / М. В. Крикунов, А. И. Гусев, А. А. Барабаш. - С. 42-44
  Чугуєнко В. М.  Методи соціотехнічної діяльності й розвитку особистості інженера-дослідника / В. М. Чугуєнко. - С. 45-48
  Бєліков С. Б.  Науково-дослідна робота як невід'ємна складова підготовки спеціалістів високої кваліфікації, майбутніх вчених / С. Б. Бєліков, Ю. М. Внуков, Н. М. Ушакова. - С. 48-50
  Чепига М. П.  Нові концептуальні підходи до плекання наукової еліти / М. П. Чепига. - С. 51-56
  Меерович М. И.  Формирование культуры мышления как способ разрешения противоречия в системе образования / М. И. Меерович, Л. И. Шрагина. - С. 57-61
  Карпов А. О.  Об одной методологической концепции научной подготовки молодежи / А. О. Карпов. - С. 75-92
  Сліпченко М. І.  Технології і напрямки роботи з обдарованою молоддю у Харківському національному університеті радіоелектроніки / М. І. Сліпченко, В. О. Письменецький. - С. 93-97
  Евдокимов А. К.  Организация студенческой научно-исследовательской работы на кафедре высшего учебного заведения / А. К. Евдокимов. - С. 97-103
  Троицкий Д. И.  Как привлечь студента к инженерным наукам? / Д. И. Троицкий. - С. 103-109
  Скиба М. Є.  Активізація науково-дослідної роботи студентів / М. Є. Скиба, Г. М. Драпак. - С. 109-113
  Пиявский С. А.  Развивающая структура исследовательской деятельности учащихся / С. А. Пиявский. - С. 113-119
  Кукурудза І. І.  Учень, студент, аспірант, викладач - шлях формування вченого, фахівця високої кваліфікації / І. І. Кукурудза, Г. В. Луценко. - С. 119-122
  Федорович О. Е.  НИРС ХАИ - проблемы и перспективы формирования молодого специалиста / О. Е. Федорович, А. Г. Михайлов. - С. 122-125
  Семенець В. В.  Досвід організації безперервної науково-дослідної роботи з обдарованою молоддю / В. В. Семенець, М. І. Сліпченко, В. О. Письменецький. - С. 125-130
  Башков Е. А.  О некоторых психологических факторах и организации научно-технического творчества студентов на старших курсах технического вуза / Е. А. Башков, А. С. Парфенюк, Г. И. Павлова. - С. 130-134
  Степанов І. В.  Досвід структурної та науково-методичної реорганізації науково-дослідної роботи студентів / І. В. Степанов. - С. 134-138
  Листопад А. А.  Условия и факторы формирования творческой активности студентов в процессе научно-исследовательской работы / А. А. Листопад, Т. И. Койчева. - С. 138-142
  Косова Г. Ф.  Неформальная система формирования научных кадров / Г. Ф. Косова. - С. 143-146
  Іващенко Ю. В.  Проблеми наукової творчості студентів / Ю. В. Іващенко. - С. 147-150
  Кацы Г. Д.  Роль студенческого научного общества в развитии познавательного интереса у студентов / Г. Д. Кацы, И. И. Гаранович, Н. А. Гарская, А. А. Кретов. - С. 150-153
  Вієвська М. Г.  Науково-дослідна робота з соціології в системі індивідуально-консультаційного навчання / М. Г. Вієвська, Л. І. Красовська. - С. 154-158
  Мазорчук М. С.  Научно-исследовательская работа студентов по направлению "Информационно-управляющие системы и технологии" / М. С. Мазорчук. - С. 158-160
  Гой Б. В.  Роль ініціативних студентських груп у залученні студентів до наукової діяльності у національному університеті "Львівська політехніка" / Б. В. Гой, Р. С. Юр'єв. - С. 160-162
  Кунченко В. И.  Научно-исследовательская работа студентов как проблема современного высшего образования / В. И. Кунченко. - С. 163-166
  Пащенко М. І.  Наукове співробітництво викладачів та студентів - стимул зростання професійної майстерності / М. І. Пащенко. - С. 167-169
  Нечепуренко Л. Л.  Нові підходи до організації науково-дослідної роботи студентів / Л. Л. Нечепуренко, Ю. М. Краснобокий. - С. 169-173
  Петрів В. Р.  Наукові студентські товариства у вищих навчальних закладах: становлення, проблеми та перспективи розвитку / В. Р. Петрів. - С. 173-178
  Українець А. І.  Роль конкурсів студентських наукових робіт у підготовці молодих вчених / А. І. Українець, Г. Є. Поліщук. - С. 179-181
  Гницевич В. А.  Выставки как формы привлечения студентов к научной работе / В. А. Гницевич, В. А. Давыдов, С. К. Ильдирова. - С. 181-183
  Петренко С. Н.  Интелектуальные игры как эффективное средство развития научно-исследовательской работы студентов / С. Н. Петренко, И. В. Сименко. - С. 183-185
  Подольский Р. Ю.  Конференция как форма организации научно-исследовательской работы студентов / Р. Ю. Подольский, А. С. Трегубов, Т. Н. Самарева. - С. 186-190
  Панасенко А. І.  Досвід проведення всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів / А. І. Панасенко. - С. 190-192
  Датьков В. П.  Средства и способы формирования творческого подхода в научно-исследовательской работе студентов / В. П. Датьков, Л. Н. Антропова, П. И. Шевченко. - С. 192-195
  Садеков А. А.  Опыт комплексного планирования научно-исследовательской работы студентов в ДонГУЭТ / А. А. Садеков, О. Г. Бровко. - С. 196-199
  Осокин В. В.  Формирование специалиста высшей квалификации общими усилиями науки и практики / В. В. Осокин. - С. 200-203
  Шалупіна Т. Г.  Проблеми формування творчих здібностей студентів на індивідуально-особистісному рівні / Т. Г. Шалупіна. - С. 203-206
  Кожушко Л.  Деякі аспекти формування наукового мислення студентів / Л. Кожушко, В. М. Сівак. - С. 206-210
  Яковлева О. А.  Приобщение студентов к мировой культуре - необходимое требование воспитания научных кадров / О. А. Яковлева, Н. В. Братусь, И. Ф. Семененко [и др.]. - С. 211-216
  Павлова Г. И.  Особенности системы научно-исследовательской работы студентов в техническом вузе IV уровня аккредитации (из опыта ДонНТУ) / Г. И. Павлова, А. В. Деркач. - С. 216-219
  Лунев В. В.  Студенческая научная работа - одна из ступеней подготовки специалистов высокой квалификации / В. В. Лунев, Е. И. Меняйло. - С. 219-222
  Золотов М. С.  Роль различных форм научно-исследовательской работы студентов в формировании специалиста высокой квалификации / М. С. Золотов, Л. В. Рязанцева. - С. 222-224
  Кузнецов М. С.  Роль научно-исследовательской работы в формировании будущего специалиста / М. С. Кузнецов, Т. В. Михайленко. - С. 228-231
  Скринник З. Е.  З досвіду проведення конкурсу дипломних робіт випускників вищих закладів освіти м. Львова / З. Е. Скринник. - С. 231-234
  Максименко С. В.  Науково-дослідна діяльність студентського наукового товариства Одеської національної юридичної академії / С. В. Максименко. - С. 234-237
  Процек Е. Г.  Медико-психологические и социальные особенности организации научно-исследовательской работы студентов в современных условиях / Е. Г. Процек, С. Д. Химич. - С. 237-239
  Рыжова О. П.  Поиск новых форм развития творческой активности молодежи / О. П. Рыжова, Л. И. Усовниченко, Е. С. Зубенко. - С. 240-242
  Єфремова Н. В.  Організація і напрямки молодіжного руху в Одеській національній юридичній академії / Н. В. Єфремова. - С. 243-249
  Безотосний М. Т.  До питання про роль української ідеї та національної культури у формуванні особистості студента - майбутнього спеціаліста ХХІ століття / М. Т. Безотосний. - С. 249-253
  Блюмин С. Л.  Система подготовки одаренной молодежи к математической научно-исследовательской работе в Липецком государственном техническом университете / С. Л. Блюмин. - С. 253-259
  Гуль Ю. П.  Особенности содержания и организации научно-исследовательской работы студентов в вузе на современном этапе: "От деятельности к личности" / Ю. П. Гуль, В. С. Чмелева. - С. 260-264
  Пирогов Г. С.  Новый подход к НИРС: приоритет развития творческой личности / Г. С. Пирогов, Ю. С. Пройдак, В. П. Козинец. - С. 265-269
  Кравців Р. Й.  Особливості підготовки елітарних фахівців із числа обдарованої молоді / Р. Й. Кравців, В. М. Гунчак, М. П. Чепига. - С. 269-271
  Кошева А. В.  Основні принципи розвитку творчості студентів вищої школи в педагогіці США / А. В. Кошева. - С. 271-277
  Дронь М. М.  Модель комплексної системи впровадження наукових досліджень у навчальний процес Дніпропетровського національного університету / М. М. Дронь. - С. 277-280
  Егоров В. М.  Личность научного руководителя - главный фактор формирования личности будущего ученого / В. М. Егоров. - С. 280-282
  Шубин А. А.  Студенческие олимпиады и конкурсы как инструмент активизации процесса обучения студентов / А. А. Шубин, В. А. Сукманов. - С. 283-286
  Сєркова В. К.  Студентська олімпіада як фактор удосконалення навчання обдарованих студентів в медичних ВНЗ / В. К. Сєркова, В. М. Жебель, А. Ф. Гуменюк [та ін.]. - С. 287-289
  Матвєєва Г. А.  Студентські олімпіади - важливий засіб підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів / Г. А. Матвєєва. - С. 289-293
  Антамонов В. Х.  Украине нужны региональные студенческие олимпиады по учебным дисциплинам и упорядоченные олимпиады по специальностям / В. Х. Антамонов. - С. 295-299
  Могілевцев О. О.  Система оцінювання результатів учасників олімпіади як фактор об'єктивності / О. О. Могілевцев [и др.]. - С. 308-310
  Аксенова Е. Ю.  Методика формирования олимпиадных заданий по физике для студентов технических и сельскохозяйственных вузов Украины / Е. Ю. Аксенова, Ю. Д. Оксюк, Е. Б. Сидоренко. - С. 316-317
  Антонова О. Є.  Всеукраїнська студентська олімпіада з педагогіки та її роль у підвищенні рівня підготовки майбутнього вчителя / О. Є. Антонова. - С. 328-332
  Христич І. А.  Всеукраїнська студентська олімпіада з соціальної педагогіки: здобутки в минулому, перспективи в майбутньому / І. А. Христич. - С. 333-337
  Козинець В. П.  Патентно-лицензионная работа при проведении научно-исследовательской работы студентов и освоении дисциплины "Основы научно-технического творчества" / В. П. Козинець. - С. 341-346
  Чумаков Б. М.  До питання про визначення рівня знань у студентів / Б. М. Чумаков. - С. 347-348
  Хворост В. А.  Новації у підходах до студентської науково-дослідної роботи у СумДУ / В. А. Хворост, В. О. Залога. - С. 349-353
  Лисодєд О. В.  Деякі питання проведення всеукраїнських студенських олімпіад і конкурсів з юридичних наук / О. В. Лисодєд. - С. 354-357
  Чернега О. Б.  Расширение научно-исследовательской работы студентов как фактор инновационного развития экономики / О. Б. Чернега. - С. 358-362
  Левит И. Б.  Некоторые вопросы инновационных технологий в научно-исследовательской работе студентов / И. Б. Левит, Ю. Н. Петрова, С. А. Соколов. - С. 363-367
  Джагарян Н. Д.  Інновації у вивченні історії України як засіб формування готовності студентів до наукової діяльності / Н. Д. Джагарян, Є. Ф. Старовєрова. - С. 367-370
  Карасик В. Л.  Новации в подходах к научно-исследовательской работе студентов / В. Л. Карасик. - С. 371-372
  Харченко Л. П.  Науково-дослідна робота студентів на природничому факультеті Харківського педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди / Л. П. Харченко, Ю. Д. Бойчук, В. В. Грицайчук. - С. 373-379
  Михайлева Е. Г.  Научная работа студентов как средство практического совершенствования будущей профессиональной деятельности / Е. Г. Михайлева. - С. 379-382
  Кирієнко Н. М.  Активізація науково-дослідної роботи студентів: нові підходи, форми, методи / Н. М. Кирієнко. - С. 382-388
  Журко О. І.  Про актуальні проблеми організації науково-дослідної роботи студентів у приватному ВНЗ / О. І. Журко, Ю. В. Ткаченко. - С. 390-394
  Заїкіна В. В.  Дослідження ціннісної орієнтації студентів факультету адмінменеджменту ХІУП / В. В. Заїкіна. - С. 395-399
  Дубасенюк О. А.  Наукова школа - центр підготовки майбутніх учителів-дослідників / О. А. Дубасенюк. - С. 399-403
  Черникова И. Б.  Инновации в подходах к проведению студенческих олимпиад / И. Б. Черникова. - С. 403-406
  Бобилева В. О.  Нові підходи до мотивації науково-дослідної роботи студентів у приватному навчальному закладі / В. О. Бобилева. - С. 406-408
  Рижков С. С.  Науково-дослідна робота студентів при підготовці екологів в Українському державному морському технічному університеті / С. С. Рижков, Н. В. Гурець, А. М. Мозговий. - С. 409-413
  Сидорчук Н. Г.  Наукове студентське товариство як форма підготовки майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи / Н. Г. Сидорчук. - С. 413-417
  Березненко М. П.  Особливості роботи з обдарованою молоддю у Київському національному університеті технологій та дизайну / М. П. Березненко, І. П. Остапчук. - С. 418-422
  Грицаенко Г. И.  Организационные основы научно-исследовательской работы студентов в ТГАТА / Г. И. Грицаенко. - С. 426-430
  Шубина С. В.  Совершенствование научно-исследовательской работы студентов как одна из основных программ обучения / С. В. Шубина. - С. 431-434
  Павх І. І.  Організація науково-дослідної роботи студентів у педагогічних ВНЗ / І. І. Павх. - С. 434-438
  Дуленко Л. В.  Про роль активних методів навчання хімічним дисциплінам у підвищенні рівня підготовки майбутніх спеціалістів / Л. В. Дуленко, Т. В. Нужна. - С. 438-441
  Заморський І. І.  Підходи до науково-дослідної роботи студентів у Буковинській державній медичній академії / І. І. Заморський, О. М. Плегуца, В. М. Ходоровський. - С. 441-444
  Фесенко В. П.  Проблемы и опыт научно-исследовательской работы студентов (НИРС) на хирургической кафедре медицинского ВУЗа / В. П. Фесенко, А. Г. Бутырский, А. А. Могилястый. - С. 444-448
  Ніколайчук В. І.  Екологізація науково-дослідної роботи студентів як крок на шляху стійкого розвитку України / В. І. Ніколайчук, О. Б. Колесник. - С. 449-456
  Никифоров В. В.  Городские экологические парки - качественно новый методологический уровень в организации непрерывной исследовательской работы студентов / В. В. Никифоров. - С. 456-459
  Шестакова Е. Н.  Об особенностях организации НИРС в приватныз ВУЗах (на примере ХГИ "НУА") / Е. Н. Шестакова. - С. 460-462
  Старосвит С. А.  Организация НИРС в приватном ВУЗе: взгляд студента / С. А. Старосвит. - С. 462-464
  Стаценко В. Н.  Методические аспекты работы студентов при выполнении "полевых исследований" / В. Н. Стаценко. - С. 465-468
  Зелінська Н. В.  Студентська наукова творчість (з досвіду організації безперервної науково-дослідної роботи студентів-редакторів) / Н. В. Зелінська. - С. 469-473
  Черниш Н. І.  Зміст та особливості наукової роботи студентів у спеціальних курсах редагування / Н. І. Черниш. - С. 473-476
  Тищенко О. М.  Організація науково-дослідної роботи курсантів, студентів та слухачів Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України / О. М. Тищенко, А. А. Даник. - С. 476-479
  Приймаков О. Г.  Розробка методологічних основ наукових досліджень для курсантів та ад'юнктів Харківського інституту ВПС ім. І. Кожедуба / О. Г. Приймаков, І. М. Харченко. - С. 479-483
  Розіна О. Ю.  Сучасні підходи до роботи з творчою молоддю у ОДАХ / О. Ю. Розіна. - С. 496-499
  Чепрасова Т. І.  Науково-дослідна робота студентів як складова фундаментальної освіти / Т. І. Чепрасова. - С. 499-502
  Калязін Ю. В.  Науково-дослідна робота студентів як засіб формування особистості вчителя праці / Ю. В. Калязін, М. М. Ніколаєв, Є. Я. Прасолов. - С. 502-506
  Кравченко В. М.  Проблеми науково-дослідної роботи студентів заочної форми навчання в торговельно-економічному ВНЗ / В. М. Кравченко, С. О. Сіренко, А. С. Тернова. - С. 506-509
  Потапкін В. Ф.  Про пошук і підготовку обдарованих студентів / В. Ф. Потапкін, В. А. Федорінов. - С. 509-513
  Іващук В. О.  Проблеми розвитку регіонів як один із аспектів студентської наукової роботи / В. О. Іващук, О. М. Моісєєнко. - С. 518-522
  Алькема В. Г.  Наукова діяльність студентів як важливий інструмент формування особистості майбутнього викладача бізнес-школи / В. Г. Алькема. - С. 522-526
  Зелікман В. Д.  Організація НДРС при підготовці бакалаврів за спеціальністю "Облік і аудит" у національній металургійній академії України / В. Д. Зелікман. - С. 526-529
  Вишинський В. Т.  Використання інформаційних технологій в НДРС на кафедрі теоретичної механіки НМЕТАУ / В. Т. Вишинський, С. Р. Рахманов, А. М. Селегей. - С. 529-530
  Бобылев В. П.  Использование INTERNET при выполнении НИРС студентами-экологами / В. П. Бобылев, С. В. Кравцов, С. И. Дякун. - С. 535-539
  Ткач М. О.  Роль студентської наукової роботи у профорієнтації / М. О. Ткач. - С. 539-540
  Бобылев В. П.  Особенности организации НИРС при выполнении реальных дипломных работ экологического профиля / В. П. Бобылев. - С. 544-548
  Исаков М. И.  Экологическое образование и опыт работы молодежной группы естествоиспытателей Одесской региональной академии наук (МГЕОРАН) / М. И. Исаков. - С. 548-554
  Аксенова Н. Ю.  Научно-практические мероприятия как форма привлечения школьников и студентов к научной работе / Н. Ю. Аксенова. - С. 561-564
  Заворотная С. Б.  Практическое применение инновационных образовательных программ для школьников средних классов / С. Б. Заворотная. - С. 564-567
  Саран Л. А.  О преемственности в исследовательской работе в системе школа - ВУЗ (из опыта работы ЗНТУ - Запорожский технический лицей "Выбор") / Л. А. Саран, Л. П. Золотова. - С. 568-573
  Онуфрієнко В. М.  Розвиток пізнавально-творчої діяльності молоді в системі навчання МАН України / В. М. Онуфрієнко. - С. 574-576
  Соколов Е. П.  Опыт организации учебно-исследовательской работы школьников на уроках физики / Е. П. Соколов. - С. 576-580
  Д'яченко В. Д.  Управлінське забезпечення науково-дослідницької роботи учнівської молоді області / В. Д. Д'яченко. - С. 581-583
  Чеховська Л. Й.  Науково-дослідна робота в школі як умова успішної реалізації особистості / Л. Й. Чеховська. - С. 583-586
  Карпова В. И.  Стратегия работы с одаренными детьми в гимназии №28 для обеспечения непрерывной исследовательской работы от школы к ВУЗу / В. И. Карпова. - С. 586-587
  Белик Л. В.  Взаимодействие гимназии №6 и ВУЗов в формировании научно-исследовательских умений учащихся / Л. В. Белик. - С. 588-591
  Первененок С. Н.  Обеспечение непрерывной исследовательской работы от школы к ВУЗу / С. Н. Первененок. - С. 591-594
  Меерович М. И.  Современная концепция образования на основе методологии ТРИЗ как синтез филосифии, психологии и педагогики / М. И. Меерович, Л. И. Шрагина. - С. 604-607

Рубрики: Освіта вища - Наукова робота студентів

Ключові слова (ненормовані): науково-дослідна робота студентів (НДРС) -- робота з обдарованою молоддю -- студентські олімпіади -- інноваційні підходи до наукової

 
339 74.204.1
К53

        Книга керівника навчально-виховного закладу [Текст] : нормат. та інструктивно-метод. док. МОН України / М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. - Х. : Торсінг плюс, 2006. - 766 с.

Зміст:
  Про освіту. - С. 14-39
  Про Державну національну програму "Освіта" ("Україна XXI століття" ). - С. 39-57
  Про мови в Українській РСР. - С. 57-59
  Про порядок створення, організації та ліквідації навчально-виховних закладів. - С. 59-62
  Про День працівника освіти. - С. 62
  Про загальну середню освіту. - С. 62-82
  Про Національну доктрину розвитку освіти. - С. 82-96
  Про інноваційну діяльність. - С. 96-109
  Про затвердження Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат. - С. 109-116
  Про затвердження Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу. - С. 116-120
  Про затвердження Інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею. - С. 120-126
  Про затвердження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти. - С. 126-128
  Про затвердження Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу. - С. 128-135
  Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку. - С. 135-141
  Про затвердження Положення про загальноосвітній заклад. - С. 141-154
  Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1262). - С. 154
  Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу (Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 45). - С. 154-157
  Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 р. № 553). - С. 157-162
  Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2005 р. № 99). - С. 162-165
  Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 114). - С. 165-174
  Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 р. № 284). - С. 174-192
  Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2003 р. № 763). - С. 192-202
  Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад\" / "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад ( Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306)\". - 202-206,
  Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат (Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2003 р. № 363). - С. 206-227
  Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2004 р. № 120). - С. 227-232
  Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу (Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2004 р. № 440). - С. 232-236
  Про затвердження Примірного тимчасового положення про освітній округ (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 653). - С. 236-241
  Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку (Указ Президента України від 4 липня 2005 року № 1013/2005). - С. 241-245
  Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312). - С. 245-250
  Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення у 2006 р. зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2006 № 30). - С. 250-256
  Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2006 р. № 71). - С. 256-257
  Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1153). - С. 257-269
  Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" щодо забезпечення доступу до якості освіти (Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 18.08.2005 р. № 8/1-2). - С. 269-173
  Про утворення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2006 р. № 108). - С. 273-274
  Про затвердження Державного статуту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24). - С. 274
  Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 848). - С. 274-279
  Державний стандарт початкової загальної освіти. - С. 279-312
  Про затвердження Інструкції про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка (Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18 грудня 2000 р. № 78). - С. 312-319
  Про ліцензування освітніх послуг (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380). - С. 319-327
  Про затвердження форми ліцензії, додатка до ліцензії на освітню діяльність та порядку їх оформлення (Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2003 р. № 781).