Гуржіївські історичні читання

Paliturka

   

 

 

   Гуржіївські історичні читання [Текст] : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії  України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В. А. Смолій (голов. ред.), О. І. Гуржій, А. Г. Морозов [та ін.]. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006 - .

   Вип. 1. - 2006. - 248 с.

   Вип. 2. - 2007. - 535 с.

   Вип. 3. - 2009. - 449 с.

   Вип. 4. - 2011. - 300 с.

   Вип. 5. - 2012. - 320 с.

   Вип. 6. - 2013. - 388 с.

   Вип. 7. - 2014. - 392 с.

   Вип. 8-9. - 2015. - 234 с.

   Вмп.10. - 2015. - 234 с.

 

 

   Гуржіївські історичні читання – збірник наукових праць, присвячених члену-кореспонденту АН УРСР І. О. Гуржію. Містить статті про життєвий і творчий шлях відомого українського вченого, а також праці, що не були опубліковані за його життя. Видання продовжує традицію публікації наукових матеріалів учених, викладачів і працівників провідних навчально-наукових установ з найбільш актуальних питань історичного розвитку України, Росії та країн Європи. Збірник дає можливість ознайомитися із новими здобутками у царині історіографії, джерелознавства, методології історії, етносоціального, демографічного, культурного та духовного розвитку на різних історичних етапах як на українських землях, так і поза їхніми межами. Видання буде корисним не лише для вчених-істориків, але й для широкого кола фахівців гуманітар- ного профілю, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами української та всесвітньої історії.

 


     

Завантажити випуск 4

Завантажити випуск 5

Завантажити випуск 6

Завантажити випуск 7

Завантажити випуск 8-9

Завантажити випуск 10