Мовознавчі вісники

0
0
0
s2sdefault
 

   Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Вип. 12-13 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 304 с.

 

   У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми історії української літературної мови, діалектології, ономастики, фразеології, словотвірної та граматичної систем мови, лінгвістики тексту та концептуального аналізу одиниць мови, лінгвостилістики та проблем унормування мовних явищ. Для викладачів, аспірантів і науково обдарованої молоді.

 

   Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Вип. 14-15 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 388 с.

 

   У збірнику наукових праць опубліковані статті, у яких розглянуто актуальні проблеми фонетики, історії української літературної мови, лексикології, термінології, діалектології, ономастики, дериватології, граматики, когнітології, комунікативної лінгвістики, лінгвістики тексту та лінгвостилістики, прикладних аспектів мовознавства. Для викладачів, аспірантів, учителів і науково обдарованої молоді.

 

     Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Вип. 16-17 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 266 с.

 

 

   У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми фонетики й лексикології української літературної мови, діалектології й ономастики, словотвірної та граматичної систем мови, лінгвістики тексту та концептуального аналізу одиниць мови, лінгвостилістики та комунікативної лінгвістики. Для викладачів, аспірантів і науково обдарованої молоді.

   Переглянути вісник

   Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Вип. 18 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 204 с.

 

 

   У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми теорії мови, номінації, лексичної семантики, етнолінгвістики, діалектології, історії мови, словотвірної та граматичної системи мови, лінгвістики тексту та дискурсології. Для викладачів, аспірантів і науково обдарованої молоді.

   Переглянути вісник

   Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Вип. 19 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 258 с.

 

 

   У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми теорії мови, номінації, лексичної семантики, етнолінгвістики, діалектології, історії мови, словотвірної та граматичної системи мови, лінгвістики тексту та дискурсології. Для викладачів, аспірантів і науково обдарованої молоді.

   Переглянути вісник

   Мовознавчий вісник : зб. наук. пр. Вип. 20 / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 180 с.

 

 

   У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми лексикології, ономасіології, термінології, діалектології, історії мови, ономастики, граматики, психолінгвістики, лінгвостилістики та комунікативної лінгвістики. Для викладачів, аспірантів і науково обдарованої молоді.

   Переглянути вісник