"Незгасна зоря Симоненка"

0
0
0
s2sdefault

"Незгасна зоря Симоненка"


До 84-річчя від дня народження
українського поета та журналіста
Василя Андрійовича Симоненка

 С

Василь Андрійович Симоненко народився 8 січня 1935 р. в селищі Біївці Лубенського району на Полтавщині. Батьки його були колгоспники, усе дитинство пройшло на селі у важкі воєнні та повоєнні часи.

1952 р. закінчив середню школу в Тарандинцях і вступив на факультет журналістики Київського університету. Через п’ять років закінчив його і одружився на черкащанці Людмилі Півторадня. Працював у «Черкаській правді», «Молоді Черкащини», «Робітничій газеті». Писати вірші почав ще в студентські роки, але в умовах прискіпливої радянської цензури друкувався неохоче. Перша збірка «Тиша і грім», що вийшла 1962 р., була впливом серця чистого і довірливого юнака, захопленого повівами «хрущовської відлиги». Збірка була схвально сприйнята критикою і читачами. Разом з іншими талановитими представниками української молоді Василь Симоненко бере участь у роботі Клубу творчої молоді, їздить Україною, спілкуючись із ровесниками. Потім поет працює в комісії, що займалася розслідуванням масових розстрілів у катівнях НКВС. Потрапляє під нагляд КДБ. Улітку 1962р. міліціонери заарештували та жорстоко побили його. Відмовлялися друкувати твори, друзі відвернулися. Восени 1962р. починає щоденник «Окрайці думок». У 1963 вийшла казка «Цар Плаксій та Лоскотон» На початку вересня 1963р. ліг у лікарню, оскільки після побиття його мучили болі, було діагностовано рак нирок. Помер він 14 грудня 1963 р. Поет прожив лише 28 років. З великими труднощами друзям В. Симоненка вдалося надрукувати його твори: 1964 р. — «Земне тяжіння», 1965 р. — збірку новел «Вино з троянд», 1966 р. — «Поезії», 1981 р. — «Лебеді материнства».


 

002Симоненко, В. А.
Берег чекань  : поезія, проза / В. Симоненко; вибір і комент. І. Кошелівця. - К. : Наукова думка, 2001. - 248 с.
Книга є перевиданням збірки поезій Василя Симоненка,що була видана у Німеччині 1971 р. видавництвом "Сучасність".

 

 

 

Симоненко, В. 003
Твори  : у 2 т. / В. Симоненко. - Черкаси : Брама-Україна, 2004 -     
Т. 1. : Поезії. Казки. Байки. З неопублікованого. Проза  / упоряд. Г. П. Білоус. - Черкаси : Брама-Україна, 2004. - 424 с.
Перший том творів В. Симоненка складає вимогливо відібрані упорядниками, випробувані часом і прихильністю шанувальників, твори, що знайшли свого читача як серед науковців, колег  по перу, так і серед широкого читацького загалу. Взято до уваги прижиттєві публікації та видання, звірено деякі тексти з оригіналами, залучено нові вірші, що збереглися в записах колег і друзів поета.

 

004Симоненко, В.  
Поезії  : літературний твір-Поезія / В. Симоненко; редкол. : О. Є. Засенко та ін.; вступ. ст. : О. Гончара ; упорядкув. та прим. : В. В. Біленка. - К. : Радянський письменник, 1984. - 246 с.
До книжки вибраних творів відомого українського поета Василя Андрійовича Симоненка (1935-1963) ввійшли найкращі ліричні, а також сатиричні й гумористичні вірші, поеми і казки для дітей.

 

Симоненко, В.  005
Вибрані твори  / В. Симоненко ; упоряд. : А. Ткаченко, Д. Ткаченко. - К. : Смолоскип, 2010. - 850 с.
До книжки "Вибраних творів" увійшли вже відомі, навіть, здавалося б, хрестоматійні тексти (попри це, упорядники простежують історію їх написання, авторських доопрацювань, редакторських і цензурних втручань, пропонують власні текстологічні вирішення спірних питань), і такі, що досі лишаються поза літературно-мистецьким контекстом, не поступаючись перед популярними, а іноді й переважаючи їх своїми художніми якостями (простежено їх текстологічну історію).

 

006Симоненко, В. А.
Зажинок  : поезія, проза, статті, виступи, щоденник, листи, спогади про Василя Симоненка, літературознавчі студії / В. А. Симоненко ; упоряд. : П. Жук, Т. Калиновська, В. Пахаренко, В. Поліщук. - Черкаси : Брама-Україна, 2011. - 536 с.
Упорядники на свій розсуд вибрали ті твори поета, які видаються найбільш талановитими, знаковими, промовистими. Тексти Розміщені у хронологічному порядку, для чого послуговувалися переважно даними найавторітетніших текстологів-симоненкознавців В. Яременка й А. Ткаченка. Це допоможе читачеві зримо простежити суто мистецьке й духовне зростання В. Симоненка, відчути порухи його серця у різні періоди життя. Творчу спадщину митця подано у автентичному, авторському варіанті, усуваючи численні цензурні спотворення. Значну частину текстів звірено за рукописами В. Симоненка.

 

Сніжко, М. С. 007
Оводи Василя Симоненка  : біографія окремої особи / М. С. Сніжко. - Черкаси : Відлуння-плюс, 2004. - 172 с.
У книзі спогадами і роздумами про поета Василя Андрійовича Симоненка ділиться його друг і колега по роботі журналіст Микола Семенович Сніжко. Вміщено також його художній твір "Час пік, або Балада про Щастя", присвячений Поету.

 

 

Шитова, Л.  008
Я воскрес, щоб із вами жити  : філософія життя і творчості Василя Симоненка / Л. Шитова. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2005. - 111 с.
Серед численних матеріалів, що з'явилися друком, відколи Василь Симоненко перейшов за межі буття, спогад-есей Лілії Шитової - колишньої його колеги по "Молоді Черкащини" - є одним із найдетальніших і найпереконливіших, а це надає йому неперебутньої цінності і покладає надію на непроминущу увагу широкої громадськості до життя і творчості лицаря української поезії, котрий залишив у спадок прийдешнім поколінням свої невмирущі твори, що стали частіше видаватися, проте, невеликими тиражами. Тож кожне правдиве слово про нього тих, хто добре знав його і щиро шанував, допоможе уявити талановитого поета і журналіста, який поклав своє коротке полум'яне життя на олтар незалежної України, котру він самовіддано любив і невтомно служив рідному народові, славним сином якого він постав у знаному ряду світових велетів духу.

Збірник праць Симоненківських читань  / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол. : 009Поліщук (відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 182 с.
До збірника включені наукові розвідки та есеїстичні матеріали учасників ювілейних Симоненківських читань, присвячених 75-річчю з дня народження видатного українського поета Василя Симоненка, які відбулися в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького. У вміщених  матеріалах осмислюється феномен постаті Василя Симоненка, літературознавчі й мовознавчі аспекти в його творчості, окремі особливості його журналістської праці.

 

Коваленко, В. М. 010
Його весна говерлила громи... Психологія творчості Василя Симоненка  : присвяч. 75-річчю з дня народження В. Симоненка / В. М. Коваленко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. - 64 с.
Не секрет, що найповніше уявлення про особистість творця дає осягнення його "внутрішньої біографії" як джерела літературних одкровень (враження, переживання, думки, години натхнення і кризові ситуації у власній творчості, інтереси, радощі, болі і т.п.); простеження процесу творчої праці (підготовча робота душі і розуму, виникнення задуму, збирання відповідного матеріалу, їхня художня реалізація та перевірка). Особливо показовою в цьому плані є поетична школа яскравого представника "шістдесятників" Василя Симоненка, оскільки його короткий вік, яскравий талант, мужня громадська позиція завжди викликали неабиякий інтерес і в читачів, і в дослідників його творчості.

 

Сніжко, М. С. 011
Симоненкові світанки  / М. С. Сніжко. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2013. - 212 с.
У цій книзі спогади і розудуми про поета Василя Андрійовича Симоненка ділиться його друг і колега по роботі журналіст Микола Семенович Сніжко.

 

 

Сом, М. Д. 012
З матір'ю на самоті / М. Д. Сом. - К. : Смолоскип, 2005. - 134 с.
Розмова поета Миколи Сома із матір'ю незабутнього Василя Симоненка вперше надрукована 1985 року в журналі "Дніпро", але тоді вона була заредагована секретарями ленінського комсомолу. Пізніше (1990 р.) сей діалог став основою видання книжки "З матірю на самоті", але теж порізаний радянською цензурою і пильно перечитаний у відділі пропаганди та агітації ЦК компартії України. І лише тепер у книзі повністю відновлено давні сторінки з життя і творчості "витязя молодої української поезії". З попереднього видання автор та упорядник цілком слушно вийняв вірші В. Симоненка, котрі нині стали вже хрестоматійними, а натомість тут уміщена прецікава "Стенограма" із газети "Літературна Україна", а також вперше оприлюднені листи від матері поета. Сюди включеніі також ще не всім відомі фотодокументи з унікальної книжки І. Осадчого "Три роки поруч", із фоторобітні Д. Чередниченка та з домашнього архіву М. Сома.

 

Тарнашинська, Л. 013 
Василь Симоненко: "Україно, ти моя молитва..."  : біобібліогр. покажч. / Л. Тарнашинська ; М-во культури і туризму України, Національна Парламентська бібліоткека України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Національна парламентська бібліотека України, 2007. - 120 с.
Одинадцятий випуск серії бібліографічних нарисів "Шістдесятництво: профілів на тлі покоління" присвячено видатному українському поету і журналісту Василю Симоненку. Посібник містить статтю Л. Тарнашинської, в якій розкривається творча біографія та аналізується творчість письменника, включає основні дати його життя і творчості, бібліографічний покажчик творів В. Симоненка та літератури про нього.

 

Ткаченко, А. О. 014
Василь Симоненко: Нарис життя і творчості  / А. О. Ткаченко. - К. : Дніпро, 1990. - 312 с.
Василь Симоненко прожив коротке, але яскраве життя і засвітив свою зорю на небосхилі нашої духовності. У нарисі, який є першою спробою літературного портрету відомого поета, розглянуто збірки "Тиша і грім", "Земне тяжіння", "Поезії", "Лебеді материнства", книжку новел "Вино з троянд", в яких знайшли відображення своєрідність взаємопроникнення його громадянської та інтимної лірики, актуальність сатири і гумору, глибокі потенції гідно не поцінованої у свій час прози та публіцистики майстра слова.

 

Суховершко, Г. В. 015
Золоте перо Василя Симоненка  / Г. В. Суховершко. - 2-е вид., допов. - Черкаси : Вертикаль, 2011. - 80 с.
Матеріали пропонованої книги написані у різні роки. У них є певні повторення, що свідчить про те, що автор протягом десятиріч не змінив своїх поглядів і дотримується однозначних висновків про творчу спадщину Василя Симоненка як журналіста, про його внесок у розвиток українських засобів масової інформації.

 

 

Пахаренко, В.  016
Як він ішов. (Духовний профіль Василя Симоненка на тлі його доби)  : літературний есей / В. Пархоменко. - Черкаси : Брама-Україна, 2004. - 52 с.
У пропонованому виданні зроблена спроба осмислити становлення та сутність громадянської позиції, мистецького світосприймання та художньої манери видатного українського поета Василя Симоненка.

 

 

с1Памятник у Черкасах