Славна дочка українського народу

Леся Українкa

erh

Справжнє ім’я – Лариса Петрівна Косач

(1871-1913)

Народилася 25 лютого 1871 в місті Новограді-Волинському.

Вчилася у приватних учителів. У 6 років почала вчитися вишивати. 6 січня 1880р. дуже застудилася, початок тяжкої хвороби. Влітку 1883 року діагностували туберкульоз кісток, у жовтні цього ж року видалили кістки, уражені туберкульозом. У грудні Леся повертається з Києва до Колодяжного, стан здоров’я поліпшується, з допомогою матері Леся вивчає французьку і німецьку мови. Починаючи з 1884 року Леся активно пише вірші («Конвалія», «Сафо», «Літо краснеє минуло» і ін.) і публікує їх у часописі «Зоря». Саме цього року з’явився псевдонім «Леся Українка». Про рівень її освіти може свідчити факт, що у 19-літньому віці написала для своїх сестер підручник «Стародавня історія східних народів». Побувавши 1891 в Галичині, а пізніше й на Буковині, Українка познайомилася з багатьма визначними діячами Західної України. Історію кохання Лесі Українки часто розпочинають із Сергія Мержинського. Вимушені потребою лікування подорожі до Німеччини, Італії, Єгипту, кількаразові перебування на Кавказі, Одещині, в Криму збагатили її враження та сприяли розширенню кругозору письменниці. На початку березня 1907 року Леся Українка переїжджає з Колодяжного до Києва. 7 серпня 1907 р. Леся Українка та Климент Квітка офіційно оформили шлюб у церкві. Останні роки життя Л. Косач-Квітки пройшли в подорожах на лікування до Єгипту й на Кавказ. Померла 19 липня 1913 року в Сурамі у віці 42 років

1Костенко, А.
Леся Українка / А. Костенко ; упоряд. : В. П. Сичевський. - К. : А.С.К., 2006. - 512 с.
Книга розповідає про долю і звитягу Лесі Українки - людини надзвичайної навіть серед рівних їй за геніальностю. Уявлення про багатогранність легендарної постаті дає вдале поєднання відомої повісті Анатоля Костенка з листами та іншими документальними матеріалами, пов'язаними із життям і творчістю великої поетеси.

 

Мірошниченко, Л.
Леся Українка. Життя і тексти / Л. Мірошниченко ; передм. М. Коцюбинської ; НАН України,2 Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Смолоскип, 2011. - 264 с.
Творчість Лесі Українки - пристрасного лірика - органічно злита з її особистістю, і події її життя, до найінтимніших моментів "біографії душі", стають природним, украй важливим коментарем для розуміння текстів, так само як тексти - ключем до її життя.

 

3Огнєва, О. Д.
Східні стежки Лесі Українки / О. Д. Огнєва. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. - 239 с.
Книга містить твори Лесі Українки на східні сюжети, її переспіви Рігведи та давньоєгипетських ліричних пісень, переклади віршів поетики китайською, таджицькою, татарскою, грузинською мовами, а також статті, що присвячені їм, у супроводі ілюстрацій.

 

Скупейко, Л.
Міфопоетика "Лісової пісні" Лесі Українки : [монографія] / Л. Скупейко ; відп. ред. Г. М. 4Сивокінь ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Фенікс, 2006. - 416 с.
У монографії досліджуються питання міфопоетики "Лісової пісні". На основі аналізу художньо-образної системи, композиції, хронотопу, основних мотивів автор пропонує оригінальне тлумачення драми-феєрії Лесі Українки. Залучено значний фолькльорно-міфологічний, теоретико-літературний та текстологічний матеріал.

 

5Аврахов, Г. Г.
Леся Українка: проблеми текстології та історії друку (До дванадцятитомного видання творів, 1975-1979) : монографія / Г. Аврахов. - Луцьк : Твердиня, 2007. - 228 с.
У книзі подано глибокий текстологічний аналіз дванадцяти томного видання творів Лесі Українки 1975-1979 рр. Об'єктом наукової критики взято рясні покривдження авторських текстів (передовсім корпусу поезій): від помилкових концепцій сучасних перепублікацій класиків до незлічних помилок, фальсифікаційних лакун, невиправданих кон'єктур. Посвітлено шляхи підготовки повного, передакадемічного видання спадщини Лесі Українки.

 

Якубський, Б. В.
Творчий шлях Лесі Українки: біогр. матеріали : [зб. ст.] / Б. В. Якубський ; упорядкув. та 6комент. А. В. Радько ; вступ. сл. Л. І. Скупейко ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, НДІ Лесі Українки. - Луцьк : Видавництво Волинського національного університету ім. Л. Українки, 2012. - 472 с.
Книжка знайомить читачів із матеріалами з життя і наукової спадщини Бориса Володимировича Якубського - класика нашого літературознавства, одного із основоположників наукового вивчення життя і творчості Лесі Українки, видавця й упорядника її перших багатотомних видань.

 

7Феномен Лесі Українки: літературознавчий, лінгвістичний, історіософський, філософський та педагогічний аспекти : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; уклад. І. З. Тарасинська ; редкол. : Ю. А. Ведєрніков [та ін.]. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 284 с.

 

Горохович, А.
Поетика Лесі Українки і її афоризми / А. Горохович ; Інститут дослідів Волині. - Вінніпег :8 Волинь, 1980. - 145 с.