До 140 річчя з дня народження Богдана Сильвесторовича Лепкого

0
0
0
s2sdefault

      140 років з дня народження Богдана Сильвесторовича Лепкого - українського поета, прозаїка, літературознавця, критика, перекладача, публіциста, громадсько-культурного діяча, художника.

 

 Ткачук М. П. Модерністський дискурс лірики та новел Богдана Лепкого / М. Ткачук ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТНПУ, 2005. - 127 с.

 В цій книжці розглядається поезія Богдана Лепкого крізь призму міфопоетики в контексті модерністського міфомислення кінця ХIХ– початку ХХ століття, акцентується на символістській природі поетичного моделювання світу й людини.

 

 Богдан Лепкий в повному розумінні є українським національним феноменом.

 

 

 

 

 

Високе небо Богдана Лепкого : спроба антології у публіцистиці, поезії, пісні / ред.- упоряд. Н. Дирда. - Т. : Бережани : Джура, 2001. - 204 с.

В цій книжці розглядаєтьсят творчість видатного українського письменника Богдана Лепкого – неосяжна, як саме небо, тому так і називається своєрідна антологія лепківського слова, віддзеркалена у публіцистиці, поезії, пісні.

 

 Литвиненко Т.М. Історіософська концепція пенталогії Б. Лепкого "Мазепа" та її художня реалізація : монографія / Т. М. Литвиненко. - Суми : Слобожанщина, 2001. - 164 с.

У виданні розглядається історіософська концепція Б. Лепкого та особливості її художнього втілення в історичній епопеї «Мазепа», яка ще за життя автора стала класикою.

Лепкий Б. Мазепа : трилогія, Кн. 2. Полтава : іст. повісті / Б. Лепкий; ред. Я. Р. Винницький. - Дрогобич : Відродження, 2005. - 522 с.

У книзі вміщено повісті, які склали другу книгу «Полтава» з історичної епопеї «Мазепа» класика української літератури Б.Лепкого(1872-1941).Твір відбиває складність, героїку і трагізм мазепинської доби під час фатальної для України Полтавської битви.

 

 Сивіцький М. К. Богдан Лепкий: життя і творчість / М. К. Сивіцький. – К. : Дніпро, 1993.– 375 с.

Багатьом відома журлива, зворушлива пісня «Чуєш, брате мій…», проте не всі знають, що автором пісні був поет, прозаїк, перекладач, критик, історик літератури, видавець і педагог Богдан Лепкий. Ця книжка – одна з перших спроб на європейському континенті у післявоєнний період оглянути художню, наукову та громадську діяльність Богдана Лепкого. 

 

 Погребенник Ф. Богдан Лепкий / Ф. Погребенник. - К. : Знання, 1993. – 64 с.

Доля щедро обдарувала Б.Лепкого. І він не змарнував свого таланту. Б.Лепкий залишив багату творчу спадщину як поет і прозаїк,критик і літературознавець. А був він ще й видавцем - текстологом, читцем- декламатором художніх творів, талановитим малярем… Ця книжечка повертає читачеві Б.Лепкого – поета, прозаїка.

 

 Лепкий Б. Вибрані твори : в 3 т. Т. 1 / Б. Лепкий ; уклад.- ред. Б. Мельничук. - Т. : Збруч, 2004. - 352 с.    

Книгу знаного українського письменника Богдана Лепкого склали два його твори, об’єднані спільними темами державницької діяльності гетьманів, боротьби козацтва за волю українського народу.