Интернет-магазин nachodki.ru

Структура бібліотеки

Директор наукової бібліотеки


Канд. іст. наук, доцент, член НСЖУ
Голиш Григорій Михайлович

головний корпус бібліотеки,
вул. Університетська, 22
т. 35-52-29

Director

Заступник директора з наукової роботи


Пономаренко Вікторія Володимирівна
головний корпус бібліотеки,
вул. Університетська, 22
т. 37-30-92

Відділ науково-методичної роботи


Завідувачка відділу
Конджарян Наталія Григорівнa

головний корпус бібліотеки,
вул. Університетська, 22
т. 37-30-92

Науково-методичний вiддiл:

 • вивчає, узагальнює і поширює передові форми і методи роботи;
 • впроваджує інноваційні технології;
 • бере участь у заходах, які проводить наукова бібліотека;
 • співпрацює з науковою бібліотекою ім. М. Максимовича Київського Національного університету ім. Т. Г. Шевченка та провідними науковими бібліотеками;
 • готує, видає та контролює виконання вимог нормативно-технологічної документації;
 • надає консультації з фахових питань.
 

Відділ комплектування


Завідувачка відділу
Барановська Марина Миколаївна

головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 37-30-92


Відділ працює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні
 

Вiддiл комплектування лiтератури:

 • співпрацює з книготоргівельними та іншими організаціями;
 • звітує перед бухгалтерією університету за оприбутковану літературу;
 • веде книгу сумарного обліку (рух фонду), інвентарні книги;
 • веде картотеки замовленої літератури, картотеку книгозапезпеченості підручниками;
 • здійснює комплектування літератури у відповідності з навчальними планами і програмами університету.

 

Відділ наукової обробки документів


Завідувачка відділу
Гнатюк Ольга Володимирівна
головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 37-30-92


Відділ працює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні
 

Основні завдання та функції відділу:

 • складання бібліографічного опису документів;
 • поповнення бази даних електронного каталогу;
 • тиражування бібліографічних карток для каталогів бібліотеки;
 • формування та ведення генерального, алфавітного, систематичного, топографічного каталогів;
 • редагування системи бібліотечних каталогів;
 • систематизація усіх документів;
 • технічна обробка документів;
 • підготовка та редагування матеріалів для інформаційних бюлетенів «Книжкова скарбниця» і «E-Library&raquo.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ


Завідувачка відділу
Демченко Надія Василівна

головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 32-33-69

Основні напрямки та функції відділу:

Здійснення довідково-бібліографічного обслуговування читачів:

 • виконання бібліографічних довідок, консультації з питань використання довідково-бібліографічного апарату, забезпечення довідково-бібліографічного обслуговування через мережу Інтернет;
 • організація довідково-бібліографічного апарату: формування електронної картотеки статей та тематичних картотек, формування довідкового фонду;
 • вивчення інформаційних потреб користувачів;

Науково-інформаційна робота:

 • складання бібліографічних покажчиків, інформаційних бюлетенів та ін.;
 • інформаційно-бібліографічна робота на допомогу навчальному та виховному процесам, науково-дослідній роботі.

 

Відділ обслуговування


Завідувачка відділу
Мальована Любов Миколаївна

навчальний корпус №3
бульв. Шевченка, 79
т. 37-12-54

Відділ здійснює бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів, формує фонди і забезпечує їх зберігання, задовольняє потреби користувачів документами через МБА. Співробітники відділу здійснюють контроль за строками повернення книг та ведуть роботу з боржниками.

Структура відділу обслуговування:

 • Центральний абонемент та МБА
 • Абонемент художньої літератури
 • Абонемент фізико-математичних наук
 • Абонемент філологічних наук
 • Читальний зал для наукових працівників
 • Читальний зал суспільно-політичних наук
 • Читальний зал філологічних наук
 • Читальний зал економічних наук
 • Читальний зал природничих наук
 • Читальний зал психолого-педагогічних наук
 • Читальний зал періодичних видань
 • Сектор культурно-просвітницької роботи

Центральний абонемент


Навчальний корпус №3
бульв. Шевченка, 79
т. 37-12-54

Центральний абонемент та МБА працюють:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

На центральному абонементі користувачі мають можливість отримати наукову, науково-популярну, методичну та навчальну літературу. Наукова література видається терміном на місяць: професорсько-викладацькому складу – до 15 примірників, студентам – до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників. Навчальна література видається терміном на семестр. Якщо необхідні користувачам видання відсутні у фондах НБ, читачі можуть скористатися послугами міжбібліотечного абонементу (МБА).

Абонемент художньої літератури


Гуртожиток №4
вул. Хрещатик, 62
т. 45-14-03

Абонемент працюює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Абонемент обслуговує студентів, викладачів, аспірантів та співробітників університету. Тут можна отримати художні твори українських, російських та зарубіжних письменників, літературу для дітей терміном на місяць.

Абонемент фізико-математичних наук


Гуртожиток №3
вул. Хрещатик, 64
т. 45-04-39

Абонемент працюює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Абонемент містить наукову, навчальну, методичну літературу з фізики, математики, інформатики та технічних наук. Наукова література видається терміном на місяць: професорсько-викладацькому складу – до 15 примірників, студентам – до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників. Навчальна література видається терміном на семестр.

Абонемент філологічних наук


Гуртожиток №5
вул. Хрещатик, 51
т. 45-70-96

Абонемент працюює:

Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Абонемент містить наукову, навчальну, методичну літературу з філологічних наук: українського та російського мовознавства,і літературознавства, а також із соціальної роботи. Наукова література видається терміном на місяць: професорсько-викладацькому складу – до 15 примірників, студентам – до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників. Навчальна література видається терміном на семестр.

Читальний зал для наукових працівників


Головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 32-33-69

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

У читальному залі створені комфортні умови для наукової роботи викладачів та аспірантів: доступ до електронного каталогу, електронної повнотекстової бази. Замовлення користувачів виконуються з основного книгосховища бібліотеки та зберігаються у читальному залі 10 днів. При необхідності читач може продовжити термін їх зберігання для подальшої роботи.

Читальний зал гуманітарних наук


Головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 32-33-69

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

У читальному залі міститься наукова, науково-популярна, навчальна та методична література з українського, російського та іноземного мовознавства, літературознавства, педагогіки, психології.

Користувачі можуть ознайомитися із текстами дисертацій, захищених на спеціалізованих вчених радах Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького за спеціальностями «Теорія та методика навчання», «Теорія та методика професійної освіти», «Дошкільна педагогіка», «Українська література».

Читальний зал суспільно-політичних наук


Головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 32-33-69

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Читальний зал пропонує читачам наукову, науково-популярну, навчальну та методичну літературу з історичних наук, етнології, філософії, правознавства, політичних наук, соціології, культурології та мистецтвознавства.

Користувачі мають можливість ознайомитися із текстами дисертацій, захищених на спеціалізованих вчених радах Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького за спеціальностями «Історія України», «Всесвітня історія», «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

Читальний зал економічних наук


Гуртожиток № 4
вул. Хрещатик, 62
т. 45-14-03

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

У читальному залі знаходиться наукова, науково-популярна, навчальна та методична література з економічних наук.

Читальний зал природничих наук


Гуртожиток № 4
вул. Хрещатик, 62
т. 45-14-03

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Читальний зал пропонує читачам наукову, науково-популярну, навчальну та методичну літературу з біології, фізіології, хімії, фізики, математики, інформатики, а також фізичного виховання, медицини. Тут зберігаються автореферати дисертацій, захищених на території України з усіх спеціальностей і напрямів, починаючи з 1997 року. Автореферати видаються для роботи тільки у читальному залі при наявності документа, який засвідчує особу.

Читальний зал періодичних видань


Навчальний корпус №3
бульв. Шевченка, 79
т. 37-12-54
Каб. 107

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Спеціалізований читальний зал періодичних видань забезпечує оперативне обслуговування читачів вітчизняними та зарубіжними часописами та газетами.

Читальний зал періодики має сектор зберігання періодичних видань, у якому можна отримати журнали, починаючи в основному з 1945 року, а газети – з 1954 року (краєзнавчі). Газети та журнали видаються користувачам без попереднього замовлення.

Читальний зал психолого-педагогічних наук


Навчальний корпус №4
вул. О. Дашкевича, 24
тел. 33-10-98

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Читальний зал містить літературу психолого-педагогічного напряму: дошкільна педагогіка, педагогіка початкової школи, загальна педагогіка, педагогіка вищої школи, соціальна педагогіка, психологія, а такожлітература з фізичного виховання. Зал оснащений сучасними комп’ютерами, де кожний відвідувач має доступ до електронного каталогу, електронної повнотекстової бібліотеки, а також до мережі Інтернет.

Електронний читальний зал


Завідувачка
Воловенко Людмила Володимирівна

головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 32-33-69

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Електронний читальний зал надає користувачам доступ до мережі Інтернет, електронного каталогу бібліотеки і електронних повнотекстових документів.

Основні завдання та функції відділу:

 • надання користувачам доступ до мережі Інтернет;
 • консультування студентів, викладачів та аспірантів з питань роботи за ПК.

Сектор культурно-просвітницької роботи


Макаренко Людмила Олександрівна
головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 32-33-69

Сектор працює:

Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Організація та проведення культурно-просвітницьких заходів у бібліотеці та університеті за напрямами діяльності навчального закладу, які сприяють популяризації книги та допомагають студентам у навчально-виховному процесі.

Для цього використовуються різні форми і методи роботи:

 • конференції, літературні вечори, семінари, диспути, огляди літератури;
 • книжкові виставки та віртуальні виставки.

Відділ зберігання фондів


Завідувачка відділу
Краскова Іраїда Петрівна

гуртожиток № 4
вул. Хрещатик, 62
т. 45-14-03

Сектор працює:

Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Відділ книгозберігання є структурним підрозділом НБ та забезпечує організацію та збереження дублетних, непрофільних і мало використовуваних документів.

Основні завдання та функції відділу:

 • видача літератури на замовлення структурних підрозділів НБ;
 • оформлення та передання літератури до підручних фондів інших відділів у тимчасове чи постійне користування;
 • ведення топографічного каталогу;
 • відбір та списання застарілої, непрофільної та фізично зношеної літератури;
 • формування обмінно-резервного фонду.


Відділ інформаційно-комп’ютерних технологій


Завідувач відділу
Підмогильний Олександр Сергійович

головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 32-33-69

Відділ працює:

Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Основні завдання та функції відділу:

 • виконання робіт, пов'язаних з впровадженням комп'ютерних технологій;
 • надання консультаціїй та практичної допомоги відділам бібліотеки;
 • супроводження бібліотечної системи ІРБІС;
 • встановлення програмних модулів;
 • організації технічного забезпечення та обслуговування персональних комп’ютерів;
 • здійснення підтримки локальної мережі бібліотеки.
Перегляди: 3988

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com

WorksTime