Здесь нашел интересный обзор

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

<

0001   

      Історія міста Черкаси : вебліограф. покажч. / уклад. Н. В. Демченко. – Черкаси, 2018. – 18 с.

      Вебліографічний покажчик інформує читача про матеріали з історії міста Черкаси, які виявлено в мережі Інтернет 2016, 2017 та початку 2018 років.
      Інформаційні джерела розміщено згідно з розділами «Сторінки історії міста Черкаси», «Вулиці Черкас», «Архітектура міста», а в межах розділів – матеріал подано за абеткою. Іменний та географічний покажчики, для зручності, укладено згідно порядкового номеру позиції. Топонімічний покажчик допоможе орієнтуватись у старих та нових назвах вулиць тощо.
      Вебліографічний покажчик адресовано учням, вчителям, студентам, викладачам, бібліотекарям, краєзнавцям, всім, хто цікавиться історією міста Черкаси.

 

 voenno istor studii          

       Воєнно-історичні студії викладачів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (1995 – 2015 рр.) : анот. бібліогр. покажч. / уклад. : В. О. Кірєєва, Л. Г. Лисицяа ; за ред.  Г. М. Голиша. - Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015.           

       

       Цей анотований покажчик є довідковим виданням і надає інформацію про науково-дослідну діяльності викладачів університету в період 1995 - 2015 роківвгалузі військово-історичних досліджень. Тематика видання органічно пов'язана з традиційною серією «Бібліографія вчених ЧНУ », яка вже протягом більше 10 роківведеться працівниками наукової бібліотеки ім. М. Максимовича. Особливістю запропонованого видання є те, що цей покажчик складений як анотований, а це посилює його інформативність.

 

 

Ischenko

      

      Іщенко Микола Павлович: доктор філософських наук, професор : біобібліогр. покажч. / уклад. : Т. І. Іщенко, В. О. Кірєєва, Л. Г. Лисиця. – Черкаси : Бізнес інноваційний центр ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 116 с.

 

      У покажчику із серії «Бібліографія вчених України» представлено відомості про життя та науково-педагогічну діяльністьвідомого українського вченого-філософа, політолога, доктора філософських наук, професора кафедри державного управління і соціально-політичних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Подано вичерпний перелік його наукових праць. Покажчик приурочено до 70-річчя від дня народження та 45-річчя науково-дослідницької діяльності знаного вченого.

 
   Chaban      

     Чабан Анатолій Юзефович: доктор історичних наук, професор : біобібліогр. покажч. / уклад. : В. О. Кірєєва [та ін.]. – Черкаси : Видавничий відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 64 с.

 

     У покажчику із серії «Бібліографія вчених України» представлено відомості про життя та ауково-педагогічну діяльність відомого українського вченого-історика, доктора історичних наук, рофесора кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Подано вичерпний перелік його наукових праць. Покажчик приурочено до 70-річчя від дня народження вченого.

 

Архів бібліографічних покажчиків за попередні роки >>> 

 

 

WorksTime