ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДОКУМЕНТА

     Найважливішою проблемою кінця ХХ - початку ХХІ ст. стала розробка єдиних міжнародних стандартів бібліографічного опису і приведення національних стандартів у відповідність до міжнародних.     Необхідність у виданні даних рекомендацій викликана введенням в дію на території України (з 1 липня 2007 р.) нового національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. (ГОСТ 7.1-2003, IDT). Він є базовим для системи стандартів, правил, методичних посібників зі складання бібліографічного опису.

     Зважаючи на те, що науковці та студенти нашого навчального закладу постійно використовують у своїх наукових дослідженнях бібліографічний опис, який регламентує загальні вимоги до однієї з важливих складових будь-якого наукового дослідження – списку використаних джерел, наукова бібліотека університету вважає необхідним надати інформацію студентам та науковцям нашого університету про зміни, які відбулися у бібліографічному описі документа з введенням в дію нового стандарту.
Документ з вимогами та правилами складання бібліографічного опису оновлений 20.09.2013 р.
Скачати тут

Перегляди: 3923

WorksTime