До 365 -річчя від утворення Української козацької держави

0
0
0
s2sdefault

      Звитяжна і легендарна історія українського козацтва є однією з найгероїчніших і найромантичніших сторінок минулого.
Утворення Запорозької Січі пов'язане з процесом формування українського козацтва й освоєння ним раніше спустошених татарами українських земель між Дніпром і Південним Бугом.
   Перші козаки на Запорожжі з'явилися, ймовірно, на початку XVI ст. Численні козацькі загони займалися господарським освоєнням цих земель і вели постійну боротьбу з татарами.
   Запорозька Січ , яка склалася у першій половині XVI ст. за дніпровими порогами у районі острова Хортиця і існувала до 1775 р.,перетворилася на своєрідне державне утворення - козацьку православну демократичну республіку.
У квітні 1775 р. російська імператриця Катерина II прийняла рішення про ліквідацію Запорозької Січі.
   Утворення козацтва і Запорозької Січі мало велике значення для посилення боротьби українського народу як проти польсько-литовських загарбників, так і проти турецько-татарської агресії. Із заснуванням Запорозької Січі дух козацтва розлився по всій Україні.

 

Швець, С. А. Переяславська Рада  / С. А. Швець. - Х. : ПЕТ, 2012. - 128 с.

 

В історії України, напевно, немає більш суперечливої в оцінках істориків події, ніж Переяславська рада 1654 року. Ще М.Грушевський слушно зауважував, що ніхто ні тоді, у XVII столітті, ні пізніше й гадки не мав про те, якого значення набуде з часом ця подія для нашої країни. 
   

Переяславська Рада 1654 року: (історіографія та дослідження)  : збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань (гол. ред.) та ін. - К. : Смолоскип, 2003. - ХХ+890 с.

 

Збірник "Переяславська Рада 1654 року" висвітлює проблематику українсько-московської угоди, укладеної в результаті січнево-березневих переговорів 1654 р. між Богданом Хмельницьким і московським царем Олексієм Михайловичем.
   

Супруненко, В. П. Запорозька вольниця: Бойове мистецтво, звичаї та побут низового козацького товариства  / В. П. Супруненко. - Запоріжжя : Дике поле, 2011. - 310 с

 

Багато років письменник і мандрівник Волордимир Супруненко провів у пошуках козацьких слідів та легендарної запорозької минувшини Придніпров'я. У складі різних експедицій об'їздив всю Україну та Росію, побував у Болгарії, Румунії, Туреччині, Греції, Єгипті. В результаті цих подорожей, архівних і фольклорних досліджень, краєзнавчого досвіду, власних припущень, спостережень та гіпотез і народилася ця унікальна книга, яка охоплює практично всі історичні й етнографічні аспекти побуту і бойового життя Запорозького козацтва.
   

Наслідки Переяславської ради 1654 року : зб. статей / Я. Давиденко, В. Паздрій, О. Портнов та ін.; ред. І. Гирич. - К. : Смолоскип, 2004. - 606 с.

 

  До збірника статей увійшли дослідження 10-ти переможців Всеукраїнського молодіжного конкурсу імені Оксани і Ярослава Соколиків(Канада) на тему"Що принесла Переяславська рада Україні?
   

Чухліб, Т.     Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби Гетьмана Мазепи  / Т. Чухліб. - К. : Наш час, 2008. - 264 с.

Триста років тому відбулося повстання на чолі з гетьманом Іваном Мазепою, а потім - сумозвісна для України Полтавська битва. На жаль, із різних причин розуміння цих подій донині залишається в полоні народних міфів та ідеологічних нашарувань

   

Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст.  : у 2-х кн., Кн. 1  / В. О. Шевчук. - К. : Грамота, 2007. - 720 с.

 

Книга сучасного українського історика та письменника - це вклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а передусім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави.
   

Щербак, В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV- середина XVII ст. : монографія / В. О. Щербак. - К. : Асаdemia, 2000. - 296 с.

 

У монографії досліджується проблема формування українського козацтва як соціального стану. Аналізуються правові, економічні та духовні основи становлення козацької верстви.
   

Шудря, М.    Січ-мати  / М. А. Шудря. - К. : Елібре, 2008. - 559 с.

 

 Книга спогадів про запорозьких козаків ,яка складається з чотирьох частин.
   

Палій, А. Г. Хортиця - колиска козацтва  / А. Г. Палій. - К. : ХХІ століття: діалог культур, 2008. - 204 с.

Книга є своєрідним для всіх, кому не байдужі історичне минуле і сучасний стан острова Хортиці як колиски козацтва України. Аналізується географія, ландшафт і людська історія через вимір такого суспільно-історичного буття як козаччина.

   

Антонович, В. Б. Коротка  історія Козаччини  / В. Б. Антонович; передм. І. І. Глизя. - К. : Україна, 2004. - 304 с.

 

До видання увійшли дві праці визначного вітчизняного вченого В.Б. Антоновича (1834-1908): популярний лекційний курс "Коротка історія Козаччини" та маловідоме наукове дослідження "Останні часи Козаччини на Правобережжі".

   

Кривошея, В. В.    Козацька еліта Гетьманщини  : [монографія] / В. В. Кривошея ; Нац. акад. наук України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД, 2008. - 452 с.

  В монографії досліджується процес формування і функціонування козацької еліти Гетьманщини протягом 1648-1782 рр.

   

Голобуцький, В.   Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.)  / В. О. Голобуцький; передм. В. С. Мороза. - Д. : Січ, 2004. - 421 с.

 

   Одному з найбільш захоплюючих періодів історії запорозького козацтва, так званої Нової Січі (1734-1775 рр.), присвячена книга відомого українського радянського історика проф. В.О. Голобуцького.
   

Переяславська Рада 1654 року: (історіографія та дослідження)  : збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань (гол. ред.) та ін. - К. : Смолоскип, 2003. - ХХ+890 с.

 

Збірник "Переяславська Рада 1654 року" висвітлює проблематику українсько-московської угоди, укладеної в результаті січнево-березневих переговорів 1654 р. між Богданом Хмельницьким і московським царем Олексієм Михайловичем.
   

Липа, К. А.   Військо Богдана Хмельницького  / К. А. Липа, О. Руденко ; голов. ред. Н. Слюсаренко. - К. : Наш час, 2011. - 64 с.

 

Як виглядало військо Богдана Хмельницького? Чим були озброєні вояки, як одягнені, що їли і де відпочивали? Чим гралися козацькі діти і які плаття носили дружини козаків? Книга дає наочні відповіді на всі ці питання.
   

Сокирко, О.   Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини, 1669-1726 рр.  / О. Сокирко. - К. : Темпора, 2006. - 280 с.

 

Книга є першим дослідженням історичних витоків і еволюції маловідомого складника українських збройних сил "козацької доби" - найманого (охотницького) війська.
   

Універсали Івана Мазепи. 1687-1709  : збірка документів, Кн. 1 / ред. кол. П. Сохань (голова), В. Брихуненко, І. Бутич та ін.; упоряд. І. Бутич                                                                ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Наук. т-во ім. Шевченка та ін. - К. ; Л. : Видавництво НТШ, 2002. - 757 с.

 

   У збірці "Універсали Івана Мазепи 1687- 1709". Кн.1, присвячена 360-річчю від дня народження і 290-річчю від дня народження гетьмана вміщено 497 документів:угоди, накази та ініверсали з архівосховищ України,
   

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657 - 1687)  : матеріали до укр. дипломатарію, Сер. 1 / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Наук. т-во ім. Шевченка; Центр.  держ. істор. архів України, м. Київ  ; упорядкув. І. Бутич,  В. Ринсевич,  І. Тесленко; редкол.: П. Сохань (гол.) та ін. - К. ; Л. : Видавництво НТШ, 2004. - 1086 с.

 

Пропонована увазі читачів збірка включає всі, які вдалося виявити в архівах України, Російської федерації і Польщі, універсали, накази, угоди українських гетьманів. 

   

Реєнт, О. П.  Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 415 с.

 

Українська Гетьманська держава за роки свого існування мала 17 гетьманів. Усі вони були носіями ідеї незалежної самостійної Української держави.
   

Сушинський, Б. І.  Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV - XIX століть  : іст. есе у 2 т., Т. 1 / Б. І. Сушинський. - 2-ге вид., допов. - О. : ВМВ, 2004. - 592 с.

 

" Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХV-ХІХ ст."- унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу-всього 205 імен!-військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і , водночас, славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни.                                          
   

Історія українського козацтва  : нариси :  у 2 т. / редкол. В. А. Смолій ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Наук.-дослідний ін-т козацтва. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006 -    

            Т. 1 / авт. кол. : В. А. Брехуненко, Л. В. Войтович, О. Б. Головко та ін. - 2006. - 800 с.

 

    Через сто років після появи грунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягеннь новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва
   

Шевчук, В.   Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой  / В. Шевчук ; голов. ред. : С. Головко. - К. : Либідь, 2006. - 462 с.

 

В історичній розвідці перед читачем з'явиться не просто легендарний гетьман Іван Мазепа, а далеко не пізнаний, утім найцікавіший, максимально наближений до реального, образ великого гетьмана.
   

Костомаров, Н. И. Богдан Хмельницкий  : в 3 т.: монография / Н. И. Костомаров. - К. : Радуга, 2004. - 664 с.

 

Костомаров Николай Иванович (1810- 1885)- русский историк, этнограф и писатель. Первым в отечественной историографии осуществил трехтомное фундаментальное исследование жизни и деятельности крупнейшего политика и полководца своего времени гетмана Богдана Хмельницкого.

   

Коляда, І. А.  Отаман Сірко  / І. А. Коляда, Є. В. Биба. - Х. : ПЕТ : Фоліо, 2012. - 128 с.

 

 Іван Сірко (1605 (1610) - 1680) - один з найвидатніших політичних діячів і полководців України. Своєю ініціативою, енергією і воєнною вдачею Сірко здобув на Запоріжжі небувалу шану.
   

Тома, Л. В. Данило Апостол  / Л. В. Тома. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 96 с.

 

 Данило Апостол (1654 - 1734), ставши гетьманом Лівобережної України у скрутний для країни час, незважаючи на свій більш ніж поважний вік (73 роки), зумів залишити помітний слід в історії України: саме за його петицією Анна Іоаннівна у так званих «Решительных пунктах» підтвердила - хоч і обмежену - козацьку автономію.
   

Гуржій, О. Г.  Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний  / О. Г. Гуржій, В. В. Корнієнко. - К. : Україна, 2004. - 192 с.

 

У науково-популярній книжці висвітлюється політична діяльність славетного  гетьмана  реєстрового козацтва кінця XVI - перших десятиліть XVII століття Петра Конашевича Сагайдачного