Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Шаблоны Joomla 3 тут

"Віхи пам'яті і слави" (до Дня визволення України)Черкащина в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.: зб. документів та матеріалів / Держ. архів Черкаської обл. ; упоряд.: П. М. Жук, С. І. Кононенко, С. І. Кривенко . - Черкаси: БРАМА-ІСУЕП, 2000. - 208 с.

До збірника увійшли матеріали, які відображають героїчну боротьбу проти німецько-фашистських загарбників на Черкащині, а також участь черкащан у боротьбі з фашизмом на фронтах Другої Світової війни.


Золотоніщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.: документи, спогади, статті: збірник / авт. текстів: Г. М. Голиш; упоряд.: Г. М. Голиш, М. Ф. Пономаренко; відп. ред.: Г. М. Голиш. - Черкаси: Відлуння-плюс, 2000. - 240 с.

Пропонований збірник містить статті, архівні матеріали, спогади, документи і відтворює історію Золотоніщини в роки Великої Вітчизняної війни.Лазуренко, В. М. Без права на забуття. Черкащина у роки Великої Вітчизняної війни, 1941 - 1945 рр. / В. М. Лазуренко, Ю. М. Вовкотруб. - Черкаси: Ваш дім, 2005. - 372 с.

Автори розповідають про Україну у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та, зокрема, про наслідки цієї війни для українського народу. Розкривається питання про трагізм тих часів на Черкащині.Увінчані славою / голов. ред., уклад. Г. В. Суховершко, редкол.: В. М. Веретільник [та ін.]. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2010. - 410 с.: фото. - (До 65-річчя Великої Перемоги). - Бібліогр.: с. 394.

Ця книга - результат багаторічної пошуково-дослідницької роботи Черкаської обласної організації ветеранів по збереженню пам'яті про жителів краю, які в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років відважно боролися з німецько-фашистськими загарбниками на багатьох фронтах і на тимчасово окупованій ними території нинішньої Черкащини.Черкащина в контексті історії України: матеріали другої наук.-краєзнавчої конф. Черкащини (до 60- річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.), Ч. 2 / Черкаська обл. рада; Черкаська обл. орг. всеукраїнської спілки краєзнавців; ЧНУ ім. Б. Хмельницького та ін.; відп. ред. В. М. Мельниченко, ред. рада: В. М. Лазуренко,М. І. Борщ, А. Г. Морозов, та ін. - Черкаси : Ваш дім, 2005. - 476 с.

Матеріали Другої науково - краєзнавчої конференції Черкащини.Корсунь-Шевченківська операція - частина стратегічного наступу військ Червоної армії на території України в зимово-весняну кампанію 1944 року: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Корсунь-Шевченківської наступальної операції / Упр. культ. і туризму Черкаської облдержадміністрації, Корсунь-Шевченківський держ. іст.-культ. заповідник; редкол.: П. Я. Степенькіна (відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси; Корсунь-Шевченків.: Чабаненко Ю. А., 2009. - 150 с.

До книги увійшли матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Корсунь-Шевченківської наступальної операції.За колючим дротом: музей Т. Шевченка в Каневі в роки німецько-фашистської окупації (1943-1944 рр.) / М-во культури і туризму України, Шевченківський нац. заповідник; уклад.: Р. В. Танана, О. В. Білокінь. - Черкаси: Вертикаль, 2008. - 104 с.

У збірнику висвітлюється одна із найтрагічніших сторінок в історії Таросової гори - період фашистської окупації. В ньому подано спогади колишніх в'язнів трудового табору, організованого фашистами в музеї Кобзаря у Каневі, а також матеріали про зустрічі з колишніми ув'язненими через півстоліття у музеї Тараса Шевченка.Невмирущий подвиг смілян: про участь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р. жителів Сміли і району / О. Б. Котькало (голова), С. Є. Гайван, Я. П. Кривошеята ін. - Черкаси: Сіяч, 1995. - 127 с.

В книзі коротко розповідається про участь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років жителів Сміли і району.Филь, А. Они сражались за Родину... (Летопись войны) / А. Филь. - К.: Диапринт, 2010. - 179 с.

Это вторая книга из серии «Летопись войны», посвящена 65-летию Великой Победы.Друга світова війна і доля народів України: матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф., м. Київ, 30 - 31 жовт. 2006 р. / Громад. ком. для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру, Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін.]; редкол.: В. Р. Нахманович (відп. ред.), В. М. Воронін, Ю. А. Левенець [та ін.]. - К.: Зовнішторгвидав, 2007. - 416 с.

У збірці вміщено доповіді учасників Всеукраїнської наукової конференції, які висвітлюють місце національної проблематики в ідеології і пропоганді воюючих сторін, проблеми міжнаціональних відносин, історію національно-політичних і національно-визвольних рухів, різні сторони національного життя народів України під час війни.Пам'ять заради майбутнього: про діяльність Укр. спілки в'язнів-жертв нацизму та спогади, Кн. 2 / Українська спілка в'язнів-жертв нацизму; ред.- уклад.: О. Гаца [та ін.], редкол.: М. Демидов [та ін.]. - К.: Фенікс, 2005. - 768 с.

Ця книга є другою збіркою авторських спогадів людей, котрі  перенесли фізичні та психічні страждання і приниження у фашистській неволі в період Другої світової війни, та інших матеріалів, які мають відношення до цієї теми.Друга світова війна в історичній пам'яті України (за матеріалами Українського інституту національної пам'яті) / Український ін-т національної пам'яті ; упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець; редкол.: І. Юхновський (відп. ред.), Л. Герасименко, Я. Гриневич [та ін.]. - К.; Ніжин: Лисенко М. М., 2010. - 247 с.

У виданні представлено матеріали про причини, перебіг і наслідки однієї з найбільших і найтрагічніших подій в історії Українського народу ХХ століття - Другої світової війни.Голиш, Г. М. У вирі війни. Становище неповнолітніх громадян України в 1941-1945 рр.: монографія / Г. М. Голиш; Ін-т історії України НАН України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: ЦНТІ, 2005. - 325 с.

У монографії на широкому колі джерел аналізується становище неповнолітніх громадян України в період німецько-радянської війни. Охарактеризовано політику владних структур щодо неповнолітніх українців.Кентій, А. В. Війна без пощади і милосердя: партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941-1944) / А. В. Кентій, В. Лозицький; Центр. держ. архів громад. об'єднань України. - К.: Генеза, 2005. - 407 с.

На основі використання широкої документальної бази, залучення невідомих архівних джерел автори книги відтворюють складний і драматичний перебіг збройної боротьби в тилу вермахту в Україні, успіхи й невдачі партизанів у 1941-1944 рр.Перехрест, О. Г. Українське село в 1941-1945 рр.: економічне та соціальне становище: [монографія] / О. Г. Перехрест; наук. консульт. О. Є. Лисенко; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 668 с.

У монографії автор, спираючись на попередній доробок вітчизняних і зарубіжних істориків, критично переосмислюючи раніше оприлюднені джерельні дані та залучаючи нові документальні матеріали, аналізує економічне та соціальне становище українського села в 1941 - 1945 рр.Пігідо-Правобережний, Ф. "Велика Вітчизняна війна": спогади та роздуми очевидця / Ф. Пігідо-Правобережний. - К.: Смолоскип, 2002. - 287 с.

Видання містить спогади українського публіциста і громадського діяча про події в Україні  у 1941-1945 рр.Шамрай, О. Г. Їхній подвиг житиме у віках: до 55-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Кн. 1 / О. Г. Шамрай. - Черкаси: Сіяч, 2000. - 463 с.

У книзі коротко розповідається про участь жителів м. Кам'янки і району у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.Патриляк, І. К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. - К.; Ніжин: Лисенко М. М., 2010. - 590 с.

У книзі розглянуто найбільш суперечливі сторінки історії України періоду Другої світової війни. Велику увагу приділено висвітленню "української проблеми" напередодні і на початку світової війни, долі українських земель у 1939-1940 рр.Кучер, В. І. Україна 1941-1944: трагедія народу за фасадом Священної війни: [монографія] / В. І. Кучер, О. В. Потильчак; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.; Біла Церква: Білоцерківдрук, 2011. - 368 с.

Автори праці на документальній основі висвітлюють комплекс актуальних і суперечливих питань вітчизняної історії періоду Другої світової та Великої Вітчизняної війни.В бій ішла 41-а гвардійська / Рада ветеранів 41-ої гвардійської Корсуньсько-Дунайської орденів Суворова і Кутузова дивізії; авт.-упоряд.: В. Ф. Жолукевський, Ю. М. Нікітенко, В. В. Власенко, А. К. Мудрик. - К.: Едельвейс і К, 2012. - 392 с.

Це видання розповідає про бойовий шлях у роки Великої Вітчизняної війни та про будні у післявоєнні роки військовослужбовців 41-ої гвардійської стрілецької дивізії, які гідно продовжували славні традиції фронтовиків.Вікопомний подвиг: Україна у Великій Вітчизняній Війні 1941-1945 років: фотоальбом / уклад.: Ю. Єльченко, Г. Максименко. - К.: Арутюнян А., 2006. - 215 с.

Мовою фотографій, плакатів та кадрів кінохроніки видання розповідає про Україну в роки Другої світової війни.Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст.: іст. нариси: у 2 кн. / НАН України, Ін-т історії України; редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, О. Є. Лисенко (відп. ред.) [та ін.]. - К.: Наукова думка, 2011 Кн. 1 / О. Є. Лисенко, В. В. Стецкевич, А. Айсфельд [та ін.]. - 2011. - 735 с.

У виданні висвітлюється широке коло питань одного з найбільш драматичних періодів історії України - періоду Другої світової та Великої Вітчизняної воєн. На основі критичного аналізу вже опублікованих матеріалів і нових масивів джерел, більшість з яких вперше вводиться до наукового обігу.


 

Велич подвигу народного [Текст]: тези матеріалів обл. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. / Черкаська обл. рада народ. депутатів, Черкаський держ. пед. ін-т ім. 300-річчя Возз'єднання України з Росією. - Черкаси: [б. и.], 1995. - 174 с.

У даному збірнику вміщено тези матеріалів обласної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні.Дослідницьким полем війни, без ідеологічних окопів...: науково-ідеологічний семінар "Україна у Другій світовій війні" / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Каф. історії України; редкол.: В. В. Масненко, Ю. П. Присяжнюк. - Черкаси: Вертикаль, 2006. - 152 с.

До збірника включено матеріали, зібрані у рамках проведення науково-методологічного семінару "Україна в Другій світовій війні", що був ініційований кафедрою історії України ЧНУ ім. Богдана Хмельницького у травні 2005 р.Україна в полум'ї війни, 1941-1945  / редкол.: П. П. Панченко (голова) та ін. - К.: Україна, 2005. - 559 с.

На основі аналізу фактичного матеріалу, нових архівних джерел автори розглядають найважливіші операції Червоної армії на території України, що суттєво вплинули на подальший хід другої світової війни, значною мірою збагатили воєнне мистецтво.Україна і український народ у Другій світовій війні: дискусії, Вип. 1 / Укр. ін-т нац. пам'яті; упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець. - К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. - 56 с.

Збірник містить запис до участі України і українського народу в Другій світовій війні, проведених на засіданнях двох "круглих столів" за ініціативою Українського інституту національної пам'яті 6 та 20 лютого 2009 р. Учасники дискусій - відомі історики з різних наукових середовищ розкривають найактуальніші питання участі українського народу в Другій світовій війні.


king

Король, А. А. Я - король, цель вижу, атакую!: записки летчика-истребителя : интервью, мемуары, дневники, документы / А. А. Король, А. Филь. - Черкассы : Гордиенко Е. И., 2019. - 464 с.


Во время мировой войны украинец генерал-майор авиации Анатолий Король совершил 296 боевых вылетов и сбил в 56 воздушных поединках 8 самолетов противника. В основу автобиографической книги " Я король, цель вижу, атакую!", написанной в соавторстве с военным историком Александром Филе, вошли дневниковые записи летчика, его интервью, письма, адресованные бывшему командиру 102-го гвардейского Выборгского истребительного авиационного полка ПВО генерал-майору авиации Александру Пронину, а также архивные материалы.

Перегляди: 8045

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua