Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Интернет-магазин nachodki.ru

Структура бібліотеки

Директор наукової бібліотеки


Канд. іст. наук, доцент, член НСЖУ
Голиш Григорій Михайлович

головний корпус бібліотеки,
вул. Університетська, 22
т. 35-52-29

Director

Заступник директора


Пономаренко Вікторія Володимирівна
головний корпус бібліотеки,
вул. Університетська, 22
т. 37-30-92

Заступник директора


Конджарян Наталія Григорівнa
головний корпус бібліотеки,
вул. Університетська, 22
т. 37-30-92

 

 

Відділ комплектування та наукової обробки документів


Завідувачка відділу
Барановська Марина Миколаївна

головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 37-30-92


 

Відділ комплектування та наукової обробки документів здійснює забезпечення навчального та наукового процесів університету документальними ресурсами у відповідності до навчальних програм та тематико-типологічного плану комплектування.

Відділ працює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні
 

Функції відділу комплектування та наукової обробки документів:

 • здійснює науково обґрунтоване, повне й оперативне комплектування та доукомплектування фонду бібліотеки документами всіх типів і видів;
 • проводить прийом, облік і реєстрацію нових надходжень документів, здійснює їх розподіл між структурними підрозділами бібліотеки;
 • вивчає новинки видавничого та книготорговельного ринку України, проводить моніторинг цін та пропозицій видавництв, оформляє замовлення;
 • здійснює систематизацію, класифікацію, індексування, опис та технічну обробку документів;
 • забезпечує наукову організацію довідково-бібліографічного апарату – ведення алфавітного, систематичного та генерального каталогів, алфавітно-предметного покажчика;
 • здійснює формування електронного каталогу: вносить бібліографічні записи документів до електронного каталогу, редагує бібліографічні записи, визначає ключові слова;
 • звітує перед бухгалтерією за використані кошти, передає відповідну документацію на нові надходження і вилучені документи;
 • здійснює списання документів з фонду бібліотеки на підставі чинних законодавчих і нормативних актів, контролює обґрунтованість списання;
 • відповідає за правильність ведення інвентарного обліку фонду в традиційному та електронному форматі;
 • впроваджує в практику роботи відділу інноваційні технології в галузі комплектування та наукової обробки документів на основі АБІС ІРБІС 32;
 • здійснює пошук нових джерел комплектування.

IMG 20200624 092701

 

Інформаційно-бібліографічний відділ


Завідувачка відділу
Демченко Надія Василівна

головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 33-44-81

Основні напрямки та функції відділу:

Здійснення довідково-бібліографічного обслуговування читачів:

 • виконання бібліографічних довідок, консультації з питань використання довідково-бібліографічного апарату, забезпечення довідково-бібліографічного обслуговування через мережу Інтернет;
 • організація довідково-бібліографічного апарату: формування електронної картотеки статей та тематичних картотек, формування довідкового фонду;
 • вивчення інформаційних потреб користувачів;

Науково-інформаційна робота:

 • складання бібліографічних покажчиків, інформаційних бюлетенів та ін.;
 • інформаційно-бібліографічна робота на допомогу навчальному та виховному процесам, науково-дослідній роботі.

 

Відділ обслуговування


Завідувачка відділу
Мальована Любов Миколаївна

навчальний корпус №3
бульв. Шевченка, 79
т. 37-12-54

Відділ здійснює бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів, формує фонди і забезпечує їх зберігання, задовольняє потреби користувачів документами через МБА. Співробітники відділу здійснюють контроль за строками повернення книг та ведуть роботу з боржниками.

Структура відділу обслуговування:

 • Центральний абонемент та МБА
 • Абонемент художньої літератури
 • Абонемент фізико-математичних наук
 • Абонемент філологічних наук
 • Читальний зал для наукових працівників
 • Читальний зал суспільно-політичних наук
 • Читальний зал філологічних наук
 • Читальний зал економічних наук
 • Читальний зал природничих наук
 • Читальний зал психолого-педагогічних наук
 • Читальний зал періодичних видань
 • Сектор культурно-просвітницької роботи
 

Центральний абонемент


Навчальний корпус №3
бульв. Шевченка, 79
т. 37-12-54

Центральний абонемент та МБА працюють:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

На центральному абонементі користувачі мають можливість отримати наукову, науково-популярну, методичну та навчальну літературу. Наукова література видається терміном на місяць: професорсько-викладацькому складу – до 15 примірників, студентам – до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників. Навчальна література видається терміном на семестр. Якщо необхідні користувачам видання відсутні у фондах НБ, читачі можуть скористатися послугами міжбібліотечного абонементу (МБА).

Сектор книгозберігання та Абонемент художньої літератури


Завідувачка сектору
Кажукало Юлія Анатоліївна

Гуртожиток № 4
вул. Хрещатик, 62
т. 54-19-99

hud

Абонемент працюює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Абонемент художньої літератури пропонує читачам широкий вибір художніх творів українських та зарубіжних письменників, як класиків, так і відомих сучасних українських авторів.

ФуССектору книгозберігання:

 • організовує отримання, розподіл, своєчасну передачу та видачу нових надходжень документів;
 • здійснює підготовку, проведення переобліку літератури на кафедрах та структурних підрозділах наукової бібліотеки;
 • відповідає за стан ведення картотеки індикаторів;
 • проводить перегляд фонду основного книгосховища, відбирає застарілі, непрофільні й амортизовані видання, готує їх до списання та вилучення з фондів наукової бібліотеки;
 • звітує перед бухгалтерією за використані кошти, проводить звірку фінансових документів;
 • відповідає за формування та функціонування обмінного фонду.
 

Абонемент фізико-математичних наук


Бібліотекар 1-ї категорії
Чупанова Ірина Миколаївна

Гуртожиток № 3
вул. Хрещатик, 64
т. 54-19-82

MVIMG 20200624 094407

Абонемент працюює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Абонемент містить наукову, навчальну, методичну літературу з фізики, математики, інформатики та технічних наук. Наукова література видається терміном на місяць: професорсько-викладацькому складу – до 15 примірників, студентам – до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників. Навчальна література видається терміном на семестр.

Абонемент філологічних наук


Провідний бібліотекар
Свистун Вікторія Володимирівна
Гуртожиток № 5
вул. Хрещатик, 51
т. 54-06-47

IMG 20200624 095312

Абонемент працюює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Абонемент містить наукову, навчальну, методичну літературу з філологічних наук: українського та російського мовознавства,і літературознавства, а також із соціальної роботи. Наукова література видається терміном на місяць: професорсько-викладацькому складу – до 15 примірників, студентам – до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників. Навчальна література видається терміном на семестр.

Читальний зал для наукових працівників


Головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 33-44-81

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

У читальному залі створені комфортні умови для наукової роботи викладачів та аспірантів: доступ до електронного каталогу, електронної повнотекстової бази. Замовлення користувачів виконуються з основного книгосховища бібліотеки та зберігаються у читальному залі 10 днів. При необхідності читач може продовжити термін їх зберігання для подальшої роботи.

Читальний зал гуманітарних наук


Бібліотекар 1-ї категорії
Нікітенко Галина Федорівна
Головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 33-44-81

IMG 20200624 092818

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

У читальному залі міститься наукова, науково-популярна, навчальна та методична література з українського, російського та іноземного мовознавства, літературознавства, педагогіки, психології.

Користувачі можуть ознайомитися із текстами дисертацій, захищених на спеціалізованих вчених радах Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького за спеціальностями «Теорія та методика навчання», «Теорія та методика професійної освіти», «Дошкільна педагогіка», «Українська література».

Читальний зал суспільно-політичних наук


Провідний бібліотекар Воловенко Людмила Володимирівна
Головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 33-44-81

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Читальний зал пропонує читачам наукову, науково-популярну, навчальну та методичну літературу з історичних наук, етнології, філософії, правознавства, політичних наук, соціології, культурології та мистецтвознавства.

Користувачі мають можливість ознайомитися із текстами дисертацій, захищених на спеціалізованих вчених радах Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького за спеціальностями «Історія України», «Всесвітня історія», «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

Читальний зал економічних наук


Бібліотекар 1-ї категорії
Бондаренко Неля Леонідівна
Гуртожиток № 4
вул. Хрещатик, 62
т. 54-19-99

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

У читальному залі знаходиться наукова, науково-популярна, навчальна та методична література з економічних наук.

Читальний зал природничих наук


Бібліотекар 1-ї категорії
Бондаренко Неля Леонідівна
Гуртожиток № 4
вул. Хрещатик, 62
т. 54-19-99

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Читальний зал пропонує читачам наукову, науково-популярну, навчальну та методичну літературу з біології, фізіології, хімії, фізики, математики, інформатики, а також фізичного виховання, медицини. Тут зберігаються автореферати дисертацій, захищених на території України з усіх спеціальностей і напрямів, починаючи з 1997 року. Автореферати видаються для роботи тільки у читальному залі при наявності документа, який засвідчує особу.

Читальний зал періодичних видань


Провідний бібліотекар
Колесникова Інна Володимирівна

Навчальний корпус № 3
бульв. Шевченка, 79
т. 37-12-54
Каб. 107

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Спеціалізований читальний зал періодичних видань забезпечує оперативне обслуговування читачів вітчизняними та зарубіжними часописами та газетами.

Читальний зал періодики має сектор зберігання періодичних видань, у якому можна отримати журнали, починаючи в основному з 1945 року, а газети – з 1954 року (краєзнавчі). Газети та журнали видаються користувачам без попереднього замовлення.

Читальний зал психолого-педагогічних наук


Провідний бібліотекар
Власова Тетяна Дмитрівна

Навчальний корпус № 4
вул. О. Дашкевича, 24
тел. 33-10-98

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Читальний зал містить літературу психолого-педагогічного напряму: дошкільна педагогіка, педагогіка початкової школи, загальна педагогіка, педагогіка вищої школи, соціальна педагогіка, психологія, а також література з фізичного виховання. Зал оснащений сучасними комп’ютерами, де кожний відвідувач має доступ до електронного каталогу, електронної повнотекстової бібліотеки, а також до мережі Інтернет.

Електронний читальний зал


Завідувачка
Воловенко Людмила Володимирівна

головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 33-44-81

Читальний зал працює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Електронний читальний зал призначений для виконання інформаційних запитів користувачів і забезпечення їх доступу до ресурсів бібліотеки та мережі Інтернет з навчального та наукового опрацювання інформації.

Інформаційні послуги електронного читального залу наукової бібліотеки ім. М. Максимовича:

 • пошук в електронному каталозі бібліотеки;
 • робота з електронними бібліотеками, автоматизованими базами даних бібліотек України та зарубіжжя;
 • пошук та робота з Web-сайтом бібліотеки та університету;
 • опрацювання електронних варіантів галузевої наукової літератури, навчальних посібників та підручників;
 • робота з тематичними CD-дисками до книг та журналів;
 • організація та проведення презентацій, семінарів, конференцій, екскурсій.
 

Культурно-просвітницька робота


Бібліотекар 1-ї категорії
Макаренко Людмила Олександрівна

головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 33-44-81

Сектор працює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні

Організація та проведення культурно-просвітницьких заходів у бібліотеці та університеті за напрямами діяльності навчального закладу, які сприяють популяризації книги та допомагають студентам у навчально-виховному процесі.

Для цього використовуються різні форми і методи роботи:

 • конференції, літературні вечори, семінари, диспути, огляди літератури;
 • книжкові виставки та віртуальні виставки.
 

Відділ інформаційних технологій та автоматизованої підтримки бібліотечної системи


Завідувач відділу
Підмогильний Олександр Сергійович

головний корпус бібліотеки
вул. Університетська, 22
т. 33-44-81

Відділ працює:

Понеділок – п’ятниця: 09:00 – 17:00
Субота, неділя – вихідні дні
 

Основні завдання та функції відділу:

 • виконання робіт, пов'язаних з впровадженням комп'ютерних технологій;
 • надання консультаціїй та практичної допомоги відділам бібліотеки;
 • супроводження бібліотечної системи ІРБІС;
 • встановлення програмних модулів;
 • організації технічного забезпечення та обслуговування персональних комп’ютерів;
 • здійснення підтримки локальної мережі бібліотеки.
Перегляди: 7766

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua