Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Интернет-магазин nachodki.ru

«Чорнобиль: гіркий спомин і вічний біль»

14 грудня в Україні відзначається

«День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».

Це визначено Указом Президентом України № 945/2006 року від 10 листопада 2006 року. За роки, що минули, ми всі пройшли складний шлях усвідомлення і переосмислення того величезного комплексу проблем, який пов'язаний з використанням високих і, нерідко, небезпечних технологій. Незмінним залишається лише одне – найглибша повага до людей, які закрили собою світ від атомного лиха, що вирвалося зі зруйнованого четвертого блоку ЧАЕС. Їхній подвиг неможливо переоцінити – як не можна переоцінити значення того, що вони зробили. Їхній героїзм, патріотизм і професійна майстерність перевірені часом.

Ми не маємо права забувати про самопожертву ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які пройшли через усі кола ядерного пекла. Багато з цих людей не дожили до теперішніх днів, задля збереження життя і здоров'я майбутніх поколінь.

Чорнобиль. 1986-1987 рр. Документи і спогади: Роль НАН України у подоланні наслідків катастрофи / редкол.2018 12 11 13 57 11 01: А. П. Шпак (голов. ред.), І. М. Вишневський [та ін.]; уклад.: В. Д. Новіков, В. Ю. Данильченко [та ін.]. – К.: Академперіодика, 2004. – 564 с.

У виданні вперше масштабно висвітлюється унікальна роль НАН України у подоланні наслідків Чорнобильської аварії упродовж 1986-1987 рр. Залучено низку факсимільних копій документів АН УРСР та сторонніх архівів, які висвітлюють позицію Академії наук стосовно будівництва мережі АЕС на території України, діяльність її структур протягом згаданого періоду. До збірника включено спогади учасників чорнобильських подій, списки співробітників Ан УРСР (від робітників до академіків), які зробили свій внесок у ліквідацію наслідків аварії, довідковий матеріал.

2018 12 11 13 57 59 01

Біль і тривоги Чорнобиля / ред. вид.: М. Сорока; упоряд.: Ю. Сафонов. – К.: Київська правда, 2006. – 288 с.

Книга "Біль і тривоги Чорнобиля" – колективна розповідь про найбільшу техногенну катастрофу в історії людства, з часу якої минуло вже два десятка літ. Автори, що були безпосередніми свідками і учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, діляться своїми спогадами про тривожні для України й усього світу дні весни і літа 1986-го, розмірковують над долями чорнобильців, болючими проблемами відчуженої тридцятикілометрової зони і самої станції, розглядають і прогнозують розвиток ситуації навколо ЧАЕС. Їхня розповідь доповнена фотосюжетами про подолання наслідків Чорнобильської трагедії - двадцятилітньої давнини й сучасними.

Чорнобиль: Час подолання: фотоальбом / П. Г. Покутний, М. І. Лябах, В. П. Гаман [та ін.]. – К.: 2018 12 11 13 58 42 01Чорнобильінтерінформ, 2001. – 191 с.

У фотоальбомі представлено хроніку подолання наслідків цієї найбільшої в історії людства техногенної катастрофи.

2018 12 11 13 59 16 01

Черкаський біль Чорнобиля / авт. і упоряд.: М. К. Онищук, В. М. Семенець; редкол.: М. І. Тимошенко та ін. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2006. – 165 с.


2018 12 11 14 00 30 01

Проблеми Чорнобильської зони відчуження: наук.-тех. збірник, Вип. 7 / М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; редкол.: В. М. Шестопалов (голова), Є. В. Соботович, В. І. Холоша [та ін.]. – К.: Українська академія державного управління при Президентові України, 2001. – 239 с.

Збірник містить результати наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт, проведених в Чорнобильській зоні відчуження. Велика увага приділяється медико-біологічним та радіоекологічним проблемам, а також питанням радіактивних відходів.

2018 12 11 14 00 54 01Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля – Problems of nuclear power plants' safety and of Chornobyl: наук.-техн. зб., Вип. 11 / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій; голов. ред. О. О. Ключников. – Чорнобиль: Інститут проблем атомних електростанцій, 2009. –l 171 с.

Науковий збірник публікує роботи з проблем атомної енергетики, безпечної експлуатації АЕС, подовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС, зняття їх з експлуатації, поводження з радіоактивними відходами, впливу радіаційно-небезпечних об'єктів на навколишнє середовище, радіобіології та радіоекології, радіаційного матеріалознавства, техніки та методів експерименту, проблем подолання наслідків важких техногенних аварій.

Чорнобиль і соціум: збірник, Вип. 7. Соціально-психологічний моніторинг умов життя та 2018 12 11 14 01 15 01діяльності соціальних груп, потерпілих від Чорнобильської аварії: порівняльний аналіз та рекомендації / М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та ін; Редкол.: О. В. Киричук та ін. – К.: Стилос, 2001. – 407 с.

У збірнику розглядаються особливості соціальної й соціально-психологічної адаптації до постчорнобильської ситуації людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: самоселів, населення регіонів з підвищеним рівнем радіоактивного забруднення, переселених із зони аварії та місцевих мешканців поселень, куди переселилися потерпілі. Аналізуються особливості їх господарської та повсякденної поведінки, сприйняття та оцінка соціальних ризиків, вплив на здоров'я та поведінку екологічного чинника, проблеми інформування щодо життєдіяльності на забруднених територіях.

2018 12 11 14 01 43 01

Чорнобиль і соціум: зб., Вип. 12. Суспільство ризику: Чорнобильська детермінанта / М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, НАН України, Ін-т соціології; відп. ред.: Ю. І. Саєнко; редкол.: О. І. Вишняк, С. Д. Максименко, В. Є. Пилипенко та ін. – К.: Фоліант, 2006. – 220 с.

У збірнику розглядаються основні проблеми радіоактивно забруднених територій: розміщення, чисельність, вікова структура, здоров'я населення. Аналізуються особливості функціонування територіальних громад за умов радіоактивного забруднення територій внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначаються основні напрями та підходи щодо реабілітації постраждалих унаслідок надзвичайних ситуацій, а також наводяться особливості господарської діяльності та стан біологічної системи досліджуваних сільських населених пунктів радіоактивно забруднених територій. Також у роботі розглядаються основні положення концепції суспільства ризику в контексті наслідків Чорнобильської катастрофи для українського суспільства.

Чорнобиль і соціум: [щорічник], Вип. 13. Соціальний розвиток громад і територій, постраждалих внаслідок 2018 12 11 14 02 04 01Чорнобильської катастрофи / М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, НАН України [та ін.]; відп. ред.: Ю. І. Саєнко, Ю. О. Привалов. – К.: Фоліант, 2007. – 316 с.

У щорічнику аналізуються питання соціального розвитку громад і територій, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи. Розглядаються такі складові людського й соціального потенціалу постраждалих територій, як здоров'я, навколишнє природне середовище, зайнятість населення й адаптаційні процеси, потреби потерпілого населення і рівень їх задоволення, стан та зміни соціальної "чорнобильської" допомоги. Наводяться оцінки стану та потреб розвитку соціального партнерства на РЗТ.

2018 12 11 14 02 27 01

Барановська Н. Чорнобильська трагедія: нариси з історії / Н. Барановська; відп. ред. В. А. Смолій; НАН України, Ін-т історії України. – К.: Інститут історії НАН України, 2011. – 262 с.

У формі історичних нарисів, із залученням широкого кола джерел, робота висвітлює суспільно-політичні та науково-технічні передумови аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, яка сталась 26 квітня 1986 р., розкриває початкові зусилля з її мінімізації та інформаційну ситуацію в країні, яка привела до падіння довіри суспільства до влади. Аналізуючи основні напрями вирішення проблем, породжених аварією, автор зосереджується на інженерно-технічних та медико-біологічних, розкриває процеси, пов'язані із зоною відчуження та "Об'єктом" Укриття", показує проблеми довкілля, якості життя, стан здоров'я і вплив аварії на долі людей. Окремі нариси присвячено висвітленню суспільної активності, породженої аварією, зусиллям держави з унормування постчорнобильського життя та факту закриття ЧАЕС, який розглядається як політичний крок і довготривалий процес.

Безпека та розвиток чорнобильських спільнот: ситуаційний аналіз – 2018 12 11 14 02 51 01Security and development of Chornobyl communities: situation analysis / П. Замостьян, Ю. Саєнко, Ю. Привалов [та ін.]; НАН України, Ін-т соціології, Центр соц. експертиз. – К.: Інститут соціології НАН України: Наш час, 2006. – 252 с.

Книжку присвячено ситуаційному аналізу умов життя населення, потерпілого від Чорнобильської катастрофи. Реалізовано двоспрямований аналіз ситуації: розглянуто внутрішньоособистісні проблеми, що виникають у людини за постчорнобильської стуації, та зовнішньоситуативні впливові чинники, що містяться у певних сферах життєдіяльності особистості: медико-соціальній; освіти й інформації; виробництва; управління. Наведено основні теоретико-методологічні положення, на які спирається емпіричне дослідження. За висновками емпіричного дослідження, яке поєднує статистичний аналіз, контент-аналіз регіональної преси та експертне опитування, запропоновано соціальні проекти сприяння розвитку та безпеці людини в усіх зазначених сферах життєдіяльності.

2018 12 11 14 03 17 01

Площенко В. Д. Крізь призму Чорнобиля: докум.-публіц. нариси / В. Д. Площенко. – К.: Твім Інтер, 1998. – 232 с.

У документально-публіцистичних нарисах В. Д. Площенка, колишнього Міністра житлово-комунального господарства УРСР, розповідається про чорнобильську катастрофу, яка спіткала Україну 26 квітня 1986 року, а також про участь українських комунальників, транспортників, газовиків, зокрема й профспілкових працівників, у ліквідації її наслідків. Як безпосередній учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС автор яскраво відтворює незабутні трагічні події, висловлює свій погляд на них через десятиріччя, використовуючи при цьому багато нових документів, спогадів та свідчень учасників ліквідації наслідків цієї аварії – працівників сфери обслуговування України.

2018 12 11 14 03 49 01

Мужність і біль Чорнобиля: повість-хроніка. Поеми. Вірші: літ.-худож. вид. – К.: Молодь, 1988. – 144 с.

Ця книга – данина пам'яті загиблих, вияв палкої вдячності всім, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії і нині працює у зоні Чорнобильської АЕС.
2018 12 11 14 04 15 01

Інформатизація аерокосмічного землезнавства: монографія / за ред. С. О. Довгого, В. І. Лялька; НАН України; Рада нац. безпеки і оборони України. – К.: Наукова думка, 2001. – 606 с.

У монографії викладено інформацію про сучасні методи аерокосмічних зйомок і тематичної комп’ютерної інтерпретації одержаних матеріалів з метою вирішення актуальних природо ресурсних завдань(оцінка екологічного стану земель та водойм,зокрема, внаслідок впливу аварії на Чорнобильській АЕС).

Перегляди: 2604

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua