Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

nachodki.ru интернет-магазин

Голокост-шрам на серці людства

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

Голоко́ст (від англ. theHolocaust, з дав.-гр. λοκαύστος— «всеспалення») — переслідування і масове знищення євреїв і циган у Німеччині під час Другої світової війни; систематичне переслідування і знищення європейських євреїв і циган нацистською Німеччиною і колабораціоністами протягом 1933 – 1945 років; геноцид єврейського народу в часи Другої світової війни.

Коротка єврейська енциклопедія розглядає голокост в 4 етапи:

  • Січень 1933 – серпень 1939 – з моменту, коли Гітлер став рейхсканцлером Німеччини і до нападу на Польщу
  • Вересень 1939 – червень 1941 – з моменту включення західної Польщі до складу рейху і створення «Генерал-губернаторства» до нападу на СРСР
  • Червень 1941 – осінь 1943 – з моменту нападу на СРСР і до повного знищення гетто на його території
  • Зима 1943 – травень 1945 – з початку масової депортації євреїв Західної Європи до таборів смерті і до кінця війни.

Основне джерело статистичних даних про Катастрофу європейського єврейства – порівняння передвоєнних переписів населення з післявоєнними переписами і оцінками. За оцінками «Енциклопедії Голокосту» (видана музеєм Яд-Вашем), загинуло до 3 мільйонів польських євреїв, 1,2 мільйона радянських євреїв (енциклопедія призводить роздільну статистику по СРСР і країнам Прибалтики), з них 140 тисяч євреїв Литви і 70 тисяч євреїв Латвії; 560 000 євреїв Угорщини, 280 тисяч Румунії, 140 тисяч Німеччини, 100 тисяч Голландії, 80 тисяч євреїв Франції, 80 тисяч Чехії, 70 тисяч Словаччини 65 тис. Греції, 60 тисяч — Югославії. У Білорусі було знищено понад 800 тисяч євреїв.

Бабин Яр: масове убивство і пам'ять про нього: матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 24 – 25 жовтня 2011 р. / Ком. "Бабин Яр", Укр. центр вивчення історії Голокосту, Французький ін-т в Україні; наук. ред. В. Нахманович ; авт. передм. А. Подольський; відп. ред. М. Тяглий. – К.: Москаленко О. М., 2012. – 256 с.

Бибин Яр – це місце у Києві, яке донині залишається сумним символом політики геноциду нацистської Німеччини та маніпуляцій з пам'яттю, притаманних Радянському Союзу, а також яскравим прикладом нинішнього стану пам'яті про війну у сучасному українському суспільстві. Ця книга є збірником матеріалів міжнародної конференції, яка мала на меті проаналізувати як суто історичні аспекти репресивної політики щодо різних груп населення (євреїв, ромів, діячів українського національного руху, радянських військовополонених та цівільних громадян), для яких Бабин Яр став місцем колективного, поховання, так і повоєнні та сучасні проблеми, пов'язані з увічненням пам'яті загиблих у контексті і неоднозначного ставлення до минулого з боку різних частин українського суспільства.

Злочини тоталітарних режимів в Україні: науковий та освітній погляд: матеріали міжнар. наук. конф.; м. Вінниця, 21 – 22 листопада 2009 р. / Ін-т досліджень війни, Голокосту та геноциду, Укр. центр вивчення історії Голокосту; відп. ред. М. Тяглий. – К.: Іваненко С. В., 2012. – 144 с.

В Україні тоталітарні режими Гітлера і Сталіна вчинили величезні злочини – Голодомор, Великий терор, Голокост. Як усе це сталося? Що повинні знати про ці події громадяни України та інших держав Європи? Як викладати цю проблематику? Це теми, на яких зосереджувалась конференція «Злочини тоталітарних режимів в Україні: науковий та освітній погляд».

Кнопп, Г. Холокост. Неизвестные страницы истории / Г. Кнопп; пер. с нем. А. Дмитришина. – Х.: Книжный клуб семейного досуга, 2007. – 336 с.

Подборка документов Гвидо Кноппа (до сих пор самая полная) о геноциде европейских евреев нацистами, построенная на новейших данных, многолетних исследованиях, а также до этого времени не опубликованных архивных материалах, дает точную картину холокоста. Автор описывает путь от Нюрнбергских расовых законов до Ванзейской конференции с ее постановлением об "окончательном решении", от депортаций еврейского населения до освобождения узников концлагерей союзниками. Пронзительное описание самой ужасной главы немецкой истории.

Ойєрбах, Р. На полях Треблінки: репортаж / Р. Ойєрбах; пер. з мови їдиш І. Гусєва; відп. ред. А. Фредекінд; Укр. центр вивч. історії голокосту. – К.: Сфера, 2007. – 80 с.

Книга Рохл Ойєрбах "На полях Треблінки" – це свідчення очевидця трагедії в Європі. Це роздуми людини, що пережила Голокост на теренах Польщі, в гетто Варшави, а потім опинилася серед тих хто фактично першим побачив всі злочини нацистів щодо євреїв, скоєні ними в нацистському таборі смерті в польському селищі Треблінка...

Збірник є першою в історіографії спробою привернути увагу істориків та широкого читацького загалу до проблематики, пов'язаної з нацистською політикою переслідувань та вбивства ромів (циган) на окупованих теренах України в період Другої світової війни шляхом комплексного викладання відомостей про існуюче коло невивчених питань, подання різноманітних видів джерел, що дотепер лишаються невідомими або маловивченими, а також оригінальних усноісторичних свідчень.

Память Бабьего Яра: воспоминания, документы / авт.-сост.: И. Левитас. – К.: Еврейский совет Украины, 2001. – 256 с.

События минувших лет воскрешаются в свидетельствах очевидцев, исторических материалах, документах. Пепел погибших стучит в сердца всех честных людей.

Перегляди: 2018

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua