Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

Славна дочка українського народу

Леся Українкa

Справжнє ім’я – Лариса Петрівна Косач

(1871-1913)

Народилася 25 лютого 1871 в місті Новограді-Волинському. Вчилася у приватних учителів. У 6 років почала вчитися вишивати. 6 січня 1880р. дуже застудилася, початок тяжкої хвороби. Влітку 1883 року діагностували туберкульоз кісток, у жовтні цього ж року видалили кістки, уражені туберкульозом. У грудні Леся повертається з Києва до Колодяжного, стан здоров’я поліпшується, з допомогою матері Леся вивчає французьку і німецьку мови. Починаючи з 1884 року Леся активно пише вірші («Конвалія», «Сафо», «Літо краснеє минуло» і ін.) і публікує їх у часописі «Зоря». Саме цього року з’явився псевдонім «Леся Українка».

Про рівень її освіти може свідчити факт, що у 19-літньому віці написала для своїх сестер підручник «Стародавня історія східних народів». Побувавши 1891 в Галичині, а пізніше й на Буковині, Українка познайомилася з багатьма визначними діячами Західної України. Історію кохання Лесі Українки часто розпочинають із Сергія Мержинського. Вимушені потребою лікування подорожі до Німеччини, Італії, Єгипту, кількаразові перебування на Кавказі, Одещині, в Криму збагатили її враження та сприяли розширенню кругозору письменниці. На початку березня 1907 року Леся Українка переїжджає з Колодяжного до Києва. 7 серпня 1907 р. Леся Українка та Климент Квітка офіційно оформили шлюб у церкві. Останні роки життя Л. Косач-Квітки пройшли в подорожах на лікування до Єгипту й на Кавказ. Померла 19 липня 1913 року в Сурамі у віці 42 років

1Костенко А., Леся Українка / А. Костенко; упоряд.: В. П. Сичевський. – К.: А.С.К., 2006. – 512 с.

Книга розповідає про долю і звитягу Лесі Українки – людини надзвичайної навіть серед рівних їй за геніальностю. Уявлення про багатогранність легендарної постаті дає вдале поєднання відомої повісті Анатоля Костенка з листами та іншими документальними матеріалами, пов'язаними із життям і творчістю великої поетеси.

Мірошниченко Л., Леся Українка. Життя і тексти / Л. Мірошниченко; передм. М. Коцюбинської; НАН України,2 Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Смолоскип, 2011. – 264 с

Творчість Лесі Українки – пристрасного лірика – органічно злита з її особистістю, і події її життя, до найінтимніших моментів "біографії душі", стають природним, украй важливим коментарем для розуміння текстів, так само як тексти – ключем до її життя.

3Огнєва О. Д., Східні стежки Лесі Українки / О. Д. Огнєва. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 239 с. Книга містить твори Лесі Українки на східні сюжети, її переспіви Рігведи та давньоєгипетських ліричних пісень, переклади віршів поетики китайською, таджицькою, татарскою, грузинською мовами, а також статті, що присвячені їм, у супроводі ілюстрацій.

Скупейко Л., Міфопоетика "Лісової пісні" Лесі Українки: [монографія] / Л. Скупейко; відп. ред. Г. М. 4Сивокінь; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Фенікс, 2006. – 416 с.

У монографії досліджуються питання міфопоетики "Лісової пісні". На основі аналізу художньо-образної системи, композиції, хронотопу, основних мотивів автор пропонує оригінальне тлумачення драми-феєрії Лесі Українки. Залучено значний фолькльорно-міфологічний, теоретико-літературний та текстологічний матеріал.

5Аврахов Г. Г., Леся Українка: проблеми текстології та історії друку (До дванадцятитомного видання творів, 1975-1979): монографія / Г. Аврахов. – Луцьк: Твердиня, 2007. – 228 с.

У книзі подано глибокий текстологічний аналіз дванадцяти томного видання творів Лесі Українки 1975-1979 рр. Об'єктом наукової критики взято рясні покривдження авторських текстів (передовсім корпусу поезій): від помилкових концепцій сучасних перепублікацій класиків до незлічних помилок, фальсифікаційних лакун, невиправданих кон'єктур. Посвітлено шляхи підготовки повного, передакадемічного видання спадщини Лесі Українки.

Якубський Б. В., Творчий шлях Лесі Українки: біогр. матеріали: [зб. ст.] / Б. В. Якубський; упорядкув. та 6комент. А. В. Радько; вступ. сл. Л. І. Скупейко; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, НДІ Лесі Українки. – Луцьк: Видавництво Волинського національного університету ім. Л. Українки, 2012. – 472 с.

Книжка знайомить читачів із матеріалами з життя і наукової спадщини Бориса Володимировича Якубського - класика нашого літературознавства, одного із основоположників наукового вивчення життя і творчості Лесі Українки, видавця й упорядника її перших багатотомних видань.

7Феномен Лесі Українки: літературознавчий, лінгвістичний, історіософський, філософський та педагогічний аспекти: зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; уклад. І. З. Тарасинська; редкол.: Ю. А. Ведєрніков [та ін.]. – Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 284 с.

Горохович А., Поетика 8Лесі Українки і її афоризми / А. Горохович; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег: Волинь, 1980. – 145 с.


Перегляди: 2291

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua