Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Статьи и обзоры nachodki.ru

«Талант бурхливої пори»

 vinichenko

Автор першого українського фантастичного роману.
Народився 28 липня 1880 року в місті Єлисаветград у селянській родині. По закінченні школи віддано до Єлисаветградської гімназії. Готувався до матури (атестату зрілості) і склав іспит екстерном до Златопільської гімназії. У 1901 році він вступив на юридичний факультет Київського університету і того ж року створив таємну студентську революційну організацію, яка звалась «Студентською громадою». Вступив до Революційної української партії (РУП),з 1905 року — Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП). За проводження пропаганди 1903 року був заарештований, виключений з університету й ув’язнений до одиночної камери Лук’янівської в’язниці в Києві, звідки йому згодом вдалося втекти. Незабаром новий арешт, дисциплінарний батальйон. Але він знову втік і нелегально відбув у еміграцію. На початку Першої світової війни Винниченко повернувся до Росії і жив до 1917 р. під чужим ім’ям переважно в Москві, займаючись літературною діяльністю. Став членом Центральної Ради. Згодом очолив Генеральний секретаріат і став генеральним секретарем внутрішніх справ. Автор майже усіх декларацій і законодавчих актів УНР. Проголосив I Універсал та Декларацію Генерального секретаріату. Під натиском більшовицьких військ уряд УНР на чолі з новим прем’єром змушений був евакуюватися до Житомира. Винниченко разом із дружиною, Розалією Лівшиц, поїхав на південь, до Бердянська. У серпні 1918 року очолив опозиційний до гетьманського режиму Павла Скоропадського Український національний союз, рішуче наполягав на відновленні УНР, створенні її найвищого органу — Директорії, головою якої став у листопаді 1918 р. Незабаром через суперечності із Симоном Петлюрою пішов у відставку та виїхав за кордон. Наприкінці 1919 року вийшов із УСДРП і організував у Відні Закордонну групу українських комуністів. Наприкінці травня 1920 р. Винниченко разом із дружиною прибув до Москви, де дістав пропозицію зайняти пост заступника голови Раднаркому УСРР. У вересні 1921 В. Винниченко очолив новостворений комітет допомоги українському студентству в Берліні.
Помер Володимир Винниченко 6 березня 1951р.
у французькому місті Мужен.

 2020 07 29 12 59 34 01

Винниченко, В. Вибране / В. Винниченко; упоряд. текстів, підготов. комент., прим. та навч.-метод. матеріалів Т.С. Бакіної. - Київ : Школа, 2002. - 304 с.


Окрім творів В. Винниченка, які вивчаються за шкільною програмою, до хрестоматії увійшли навчально-методичні матеріали на допомогу вчителеві та учню: літературознавчі коментарі до біографії творчості письменника, орієнтовні теми творів, рефератів та усних доповідей, тезові плани до них, список рекомендованої літератури тощо. 

 2020 07 29 13 00 05 01

Винниченко, В. К. Драми / В. К. Винниченко ; упорядкув., переднє сл. та прим. С. Гальченка. - Київ : Сакцент Плюс, 2012. - 352 с.

До книги драматичних творів класика української літератури В. Винниченка увійшли п'єси "Чорна Пантера і Білий Медвідь", "Дочка жандарма", "Натусь", "Молода кров", "пригвождені" та "Панна Мара".

 2020 07 29 13 00 34 01

Винниченко, В. Записки кирпатого Мефістофеля : роман / Винниченко В. В. - Черкаси : Брама-Україна, 2005. - 264 с.


Роман "Записки кирпатого Мефістофеля" дослідниками різних поколінь визнаний художнім здобутком В. Винниченка. Адже проблеми, порушені автором, не підвладні часові, актуальні й сьогодні, через сто років. Це питання моралі, стосунків між статями, сім'ї, любові, сексу, життя на віру, позашлюбних дітей, щастя, пошуку сенсу буття, особистісної свободи, ролі інстинктів, боротьби свідомого та позасвідомого, Божого і диявольського начала у людині.

 2020 07 29 13 01 07 01

Винниченко, В. Намисто : оповідання: для мол. та серед. шк. віку / В. Винниченко. - Київ : Веселка, 1989. - 380 с.


Творчість відомого українського письменника, дуже популярного в 20-ті роки нинішнього століття, після довготривалої перерви повертається до сучасного читача. Найвищим достоїнством оповідань, які складають цю книгу, є незвичайна пластичність, глибоке проникнення в дитячу психологію, розмаїтість характерів маленьких героїв.

 2020 07 29 13 01 30 01

Винниченко, В. Публіцистика / В. Винниченко ; упоряд. і ред. В. Бурбела ; Укр. Вільна Акад. Наук у США, Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Київ ; Нью-Йорк : [б. в.], 2002. - 391 с.


У це видання включено 31 публіцистичну працю Володимира Винниченка, які в переважній більшості не відомі широкій читацькій аудиторії, зокрема й досі не опубліковані. Хронологічно публіцистика Винниченка охоплює понад 40 років його життя і діяльності, зокрема віддзеркалена у пропонованому виданні від 1913 до 1951 рр. включно.

 2020 07 29 13 01 53 01

Винниченко, В. Краса і сила : повісті та оповідання / В. Винниченко ; упоряд., авт. прим. П. М. Федченко ; авт. передм. І. О. Дзеверін. - Київ : Дніпро, 1989. - 752 с.


Читачу пропонується збірка повістей та оповідань, в яких з глибокою художньою і психологічною майстерністю відтворено соціальні типи і суспільні процеси початку століття.

 2020 07 29 13 02 18 01

Винниченко, В. К. "Уміркований" та "щирий" : повісті та оповідання : для серед. та ст. шк. віку / В. К. Винниченко ; вступ. ст. та упоряд. М. Слабошпицького. - Київ : Молодь, 1992. - 413 с.


Творчість видатного письменника Володимира Винниченка – одна з особливо яскравих сторінок української літератури. До цієї книги входять твори письменника, які рекомендуються для вивчення в школі та позакласного читання.

 2020 07 29 13 02 42 01

Винниченко, В. Вибрані твори : оповідання; повість; романи / В. Винниченко ; передм. Л. С. Дем'янівської. - Київ. : Грамота, 2005. - 926 с.


До книги ввійшли кращі твори з багатогранної творчої спадщини Володимира Винниченка. Яскраві, позначені глибоким психологізмом оповідання, повість, фантастично-утопічний роман, що вміщені у виданні, стали надбанням української літератури після багатьох десятиліть заборони.

 2020 07 29 13 10 44 01

Сиваченко, Г. Пророк не своєї вітчизни: Експатріантський "метароман" Володимира Винниченка: Текст і контекст : монографія / Г. Сиваченко. - Київ : Альтернативи, 2003. - 280 с.

 

Монографія присвячена висвітленню літературної та історіософської спадщини Володимира Винниченка доби еміграції з гострими актуальними ідеями.

 2020 07 29 13 10 15 01

Винниченко й українська соціал-демократія : наук. вид. / Центр. державний архів громадських об'єднань України ; уклад., авт. передм. В. Лозицький. - Київ : Парламентське видавництво, 2008. - 280 с.


Зібрані архівні документи і матеріали висвітлюють історію створення та діяльності першої в Україні політичної партії соціал-демократичного спрямування (РПУ-УСДРП), роль В. Винниченка в її організаційному та ідеологічному зміцненні, що дало можливість українським соціал-демократам стати найвпливовішою політичною силою періоду національної революції.

 2020 07 29 13 09 50 01

Маслянчук, Т. В. Проза Володимира Винниченка: проблеми текстології : монографія / Т. В. Маслянчук ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Київ : Стилос, 2008. - 184 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 161.

 

У монографії досліджено в текстологічному аспекті творчість В. Винниченка, одного з фундаторів української прози ХХ століття. Вперше розглянуто едиційні проблеми творчості митця, з'ясовуються головні питання персональної текстології (творчої волі, вибору основного тексту та ін.). На підставі аналізу авторського листування та щоденникових записів уточнюються деякі факти життя і творчості письменника, висвітлюється історія написання та видання його еміграційних творів.

 2020 07 29 13 09 27 01

Володимир Винниченко: viribus unitis - XXI Ч. 2. Життя і творчість В. Винниченка в наукових дослідженнях В. Чернецької та С. Присяжнюк / авт. проекту: С. О. Колісник, Т. С. Яровенко. - Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. - 448 с.


Друга частина видання у форматі "дві монографії в одній книзі" об'єднує винниченкознавчі дослідження В. Чернецької "Володимир Винниченко: віч-на-віч зі світом" та С. Прияжнюк "Володимир Винниченко: ареал дитинства". Вагомим додатком видання є віднайдена С. Михидою п'єса В. Винниченка "Дорогу красі" та вперше опубліковані В. Панченком і С. Присяжнюк два оповідання письменника. Книга продовжує розпочате в попередньому томі утвердження оригінального підходу до популяризації літературознавчої винниченкіани. Зафіксувати все, що зроблене, донести до широкого загалу пошуки й знахідки краян об'єднаними зусилями - ось мета чергової супутньої книги видавничого проекту "Стилет і стилос трьох степовників".

 2020 07 29 13 09 03 01

Володимир Винниченко: "Бо я - українець" : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень Володимира Панченка. Кн. 1 / авт. проекту: С. О. Колісник, Т. С. Яровенко. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. - 504 с.


Спектр проблемних питань, порушених науковцями Кіровоградщини і представлений в даній оригінальній формі, справді величезний. Не нав'язуючи певної позиції щодо оцінки запропонованих матеріалів, автори проекту створюють тим самим умови для аналітичного аналізу їх читачем.

 2020 07 29 13 08 29 01

Михида, С. П. Володимир Винниченко: психопортрет у дзеркалах і задзеркаллі : [монографія] : 135-ій річниці В. К. Винниченка присвяч. / С. П. Михида. - 2-е допов. і перероб. - Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2015. - 168 с.


Монографія С. Михиди "Володимир Винниченко: психопотрет у дзеркалах і дзеркаллі" - одна з останніх у "Винниченківському циклі" науково-популярного краєзнавчого проекту "Стилет і стилос трьох степовиків". Книга репрезентує погляд на життєпис і творчість В. Винниченка крізь призму відображених у мегатексті слідів його особистості. Послугування психопоетикальним інструментарієм сприяє реконструкції психопортрета митця, що, у свою чергу, оприявнює секрети художності його творів. Використання здобутків психопоетики не обмежується залученням психоаналітичних концепцій, а зорієнтоване на "системний еклетизм", взаємодію здобутків класичної, гуманістичної та егопсихології.

 2020 07 29 13 07 49 01

Погорілий, С. Неопубліковані романи Володимира Винниченка : літературний огляд / С. Погорілий ; УВАН у США; Комісія для вивч. й публікацій спадщини В. Винниченка. - Нью-Йорк : [б. в.], 1981. - 212 с.

 

Вибір цієї теми зумовили декілька причин. Перша - парадоксальний факт в історії новітньої української літератури, що творчість В. Винниченка, одного з найвидатніших прозаїків ХХ сторіччя, з причин позалітературних, чи ще ясніше - коньюнктурно-політичних, опинилася поза увагою дослідників та істориків української літератури. Друга - бажання побувати в півторічній творчій лабораторії новатора, класика українського образного слова, і хоч частково пізнати його мистецький інструментарій кування задумів, образів, персонаів та їх характерів. Третя - усвідомлення того, що така праця саме тепер є одним з найпевніших засобів повернути історії української літератури її вирвані сторінки, а читачам твори красного письменства автора. Найголовніше в темі дослідження: образна система та гуманізм письменника, відданість мистецтву й людині, його посвята шуканню шляху до щастя людства.

 2020 07 29 13 07 18 01

Кульчицький, С. Володимир Винниченко : біографія окремої особи / С. Кульчицький, В. Солдатенко ; під заг. ред. В. А. Смолія, редкол. сер. : В. Литвин (голова) та ін. - К. : Альтернативи, 2005. - 376 с.


Книга є першою політичною біографією одного із засновників УНР, видатного українського революціонера й великого письменника. Узагальнюючи досягнення вітчизняної науки та істориків діаспори, користуючись архівними документами, матеріалами преси, величезними за обсягом і тривалістю щоденниковими записами й усім творчим здобутком В.К. Винниченка, автори відтворюють постать і справи свого героя впродовж життя, показують його сильні та слабкі сторони. Могутня особливість В. Винниченка істотно позначилася на перебігу революційних подій 1917-1919 років. Велика увага в книзі приділяється періоду Української революції.

 

 

Перегляди: 1273

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua