Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

Михайло Коцюбинський 1864-1913 (до 150-річчя від дня народження)

Михайло Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня 1864 р. в м. Вінниці в сім’ї дрібного урядовця. Дитинство та юність майбутнього письменника минули в містечках і селах Поділля,куди переводили батька по службі. Освіту здобув у Барській початковій школі (1875-1876) та в Шаргородському духовному училищі (1876-1880).Після закінчення якого Михайло Коцюбинський переїздить до Кам'янця-Подільського, маючи намір навчатися в університеті, але ця мрія не здійснилася. Через тяжке матеріальне становище сім'ї у 1886 – 1889 він дає приватні уроки і продовжує навчатися самостійно, а 1891-го склав іспит екстерном при Вінницькому реальному училищі на народного учителя.

Важливу роль у формуванні світогляду М. Коцюбинського відіграла його поїздка до Львова. Тут він знайомиться з І. Я. Франком, налагоджує контакти з редакціями журналів «Правда», «Зоря», «Дзвінок» та ін. Поїздка поклала початок постійному співробітництву письменника із західно-українськими виданнями.

У 1892 – 1896 Коцюбинський був у складі Одеської філоксерної комісії, яка боролася зі шкідником виноградуфілоксерою. Робота в селах Бессарабії дала йому матеріал для написання циклу молдавських оповідань: «Для загального добра», «Пе-Коптьор», «Дорогою ціною». Згодом (1898 року) Михайло Михайлович переїхав до Чернігова, прикипівши душею до цього придеснянського куточка. Тут він зустрів Віру Устимівну Дейшу, яка згодом стала його дружиною — вірним другом та помічником, де виросли його діти — Юрій, Оксана, Ірина, Роман.

В ці роки М.Коцюбинський почав активно займатися літературно – громадською діяльністю до його будинку приходили такі відомі у майбутньому письменники і поети, як Василь Блакитний, Микола Вороний, Павло Тичина. Згодом Коцюбинський почав мандрувати. Він об'їздив майже всю Європу. На жаль, це був не лише потяг його душі, а й потреба лікуватися.

Навесні 1913 Михайла Михайловича Коцюбинського не стало. Поховали письменника на Болдиній горі у Чернігові, улюбленому місці його щоденних прогулянок.

Пам’ятник   М. М. Коцюбинському на Болдиній горі у Чернігові


 

Жук, Н. Й. Михайло Коцюбинський: семінарій / Н. Й. Жук. - К.: Радянська школа, 1966. - 207 с.

Семінарій висвітлює історію дослідження творчості одного з найвидатніших українських письменників ХІХ-початку ХХ ст. М. Коцюбинського, його життєвий і творчий шлях, містить перелік тем семінарських доповідей та критичної літератури до них.Євдокименко В. Суспільно-політичні погляди М.М. Коцюбинського / В. Євдокименко. - К.: Видавництво політичної літератури України, 1964. - 58 с.

У вересні 1964 р. минуло 100 років з дня народження великого українського письменника М.М. Коцюбинського. Полум'яний революціоонер-демократ, на творчості якого плідно позначився вплив марксизму і пролетарського руху, друг великого Горького, Коцюбинський своїми художніми творами і громадською діяльністю сприяв боротьбі трудящих проти буржуазно-поміщицького ладу і царизму.Коцюбинський, М. Я так поріднився з тобою...: листи до дружини / М. Коцюбинський; авт. проекту вид. І. Коцюбинський; уклад.: О. Єрмоленко, Н. Коцюбинська, Г. Степанець. - К.: Ярославів Вал, 2007. - 392 с.

У виданні подаються листи Михайла Коцюбинського до дружини Віри Устимівни Коцюбинської. Більшість листів друкувалася в різних виданнях, але вони йшли вперемішку з листами інших кореспондентів, до того ж мали купюри. Пропоноване видання листів - повне, без скорочень, а тому являє безперечний інтерес для всіх, кого цікавить життєвий та творчий шлях Михайла Коцюбинського.Костенко М. О. Художня майстерність Михайла Коцюбинського / М. О. Костенко. - 2-е вид., доп. - К.: Радянська школа, 1969. - 271 с.

Книга містить ідейно-художній аналіз творчості видатного українського письменника М.М. Коцюбинського. Автор вводить читача у творчу лабораторію митця, показує його невтомні пошуки найдосконаліших засобів, найточніших слів, які б правдиво і художньо переконливо відобразили життя і розкрили ідейний зміст твору. У книзі важливе місце відводиться питанню про роль передового світогляду у творчій праці письменника.

>br/>

Поліщук, Я. І ката, і героя він любив...: Михайло Коцюбинський: літературний портрет / Я. Поліщук. - К.: Академія, 2010. - 302 с.

Герой цієї праці є ключовою постаттю модерної української культури, без якої неможливий літературний канон ХХ ст. Всебічно осмислюючи життя і творчість Михайла Коцюбинського, автор відстежує еволюцію концепту Краси в його естетичній свідомості, розвиває феномен М. Коцюбинського в контекстах європейських літератур, мистецьких течій тогочасної доби. Критично аналізує різні сприйняття його творчого доробку. Усе це по-новому відкриває гармонійність і силу великого таланту М. Коцюбинського.Грицюта, М. С. Михайло Коцюбинський у слов'янській літературі / М. С. Грицюта; Акад. наук України, Ін-т л-ри  ім. Т.Г. Шевченка. - К.: Наукова думка, 1964. - 119 с.

Праця є першою узагальнюючою справою з'ясувати питання: Коцюбинський у слов'янських літературах. Автор простежує шляхи проникнення творів М. Коцюбинського у слов'янські літератури, показує, чим зумовлений інтерес до них за межами України, який внесок зробила інослов'янська критика і літературознавство в справу популяризації та осмислення художнього слова видатного українського письменника, а також з'ясовує ряд інших цікавих питань.Масальський, В. І. Мова і стиль творів М. Коцюбинського / В. І. Масальський. - К.: Радянська школа, 1965. - 124 с.

У книзі подано докладний аналіз мови і мовностилістичних особливостей художніх творів М.М. Коцюбинського, які вивчаються за програмою в школі, а також деяких публіцистичних творів письменників.Коцюбинский, М. Дорогою ціною. Вибрані твори: для серед. шк. віку / М. Коцюбинский. - К. : Веселка, 1979. - 173 с.

До цієї збірки видатного українського письменника - демократа М. Коцюбинського увійшли найкращі твори для дітей. Його повісті й оповідання, пройняті палким протестом проти кріпосницької деспотії та самовідданною любов'ю до народу, кликали до боротьби, таврували царський режим, возвеличували борців, висміювали жалюгідних боягузів і міщан.Коцюбинський, М. Тіні забутих предків: повісті, оповідання, етюди, нариси, казки / М. Коцюбинський. - Х.: Фоліо, 2006. - 350 с.

В книзі зібрані найкращі твори класика української літератури Михайла Михайловича Коцюбинського (1864-1913), одного з найцікавиших майстрів українського слова. Блискучий новеліст, він є одним з новаторів, що створює невеличкі за обсягом, але психологічно напружені твори. Повість "Тіні забутих предків", здавалося б нехитра любовна історія двох дітей Карпатських гір, стає духовним заповітом Коцюбинського - людські душі єднаються не тільки в любові, але й у смерті.Коцюбинський, М. З глибини: повість: новели / М. Коцюбинський. - К.: Факт, 2005. - 208 с.

До збірки творів одного з найдавніших українських письменників кінця XIX - початку XX століття ввійшли повість "Тіні забутих предків" та найвідоміші новели, такі як "На камені", "Цвіт яблуні", "Intermezzo", "З глибини" та ін.Калениченко, Н. Л. Михайло Коцюбинський : нарис життя і творчості / Н. Л. Калениченко. - К.: Дніпро, 1984. - 190 с.

Ім'я великого українського письменника й громадського діяча М. Коцюбинського (1864 - 1913) знане в усьому світі. Твори його, різноманітні за жанрами й тематикою ("Fata morgana", "На камені", "Цвіт яблуні", "Під мінаретами", "Сміх", "Person agrata", "Intermezzo", "Тіні забутих предків та ін.), пройняті високим гуманізмом. Вони становлять новий етап у розвитку критичного реалізму в українсмькій літературі. Автор простежує життя і творчий шлях митця.Кузнецов, Ю. Б. Слідами феї Моргани: вивчення творчості М. М. Коцюбинського в школі: посіб. для вчителя / Ю. Б. Кузнецов, П. І. Орлик. - К.: Радянська школа, 1990. - 205 с.

У посібнику, написаному в нетрадиційній манері, цікаво розповідається про життя і творчість М. М. Коцюбинського. Автори на основі проблемного підходу аналізують твори письменника, які вивчаються в школі. Розглядаючи художній текст як згадку, розкривають його творчу історі, ідейно-естетичні якості та особливості читацького сприймання. Значна увага приділяється своєрідності стилю поетичних новел песьменника.Грицюта, М. Михайло Коцюбинський: літературний портрет / М. Грицюта. - К.: Держвидав художньої літератури, 1958. - 115 с.

В цій невеличкій книжці описано життя та творчість видатного художника слова М.Коцюбинського, творчість якого є найвищим досягненням української дожовтневої прози.Калениченко, Н. Л. Великий сонцепоклонник: життя і творчість Михайла Коцюбинського; / Н. Л. Калениченко . - К.: Дніпро, 1967. - 250 с.

Книга пропонує читачу різнобічне висвітлення життя та творчості видатного українського письменника М.М.Коцюбинського, твори якого вражають не тільки актуальністю і глибиною поставлених проблем, які хвилювали тогочасну громадську думку, а й великою силою емоціонального впливу.Коцюбинський М. Вибрані твори / М. Коцюбинський. – К.: Дніпро, 1977. – 503 с.

Твори видатного українського письменника Михайла Коцюбинського (1864-1913), які ввійшли до однотомника, пройняті глибокою любов’ю до народу і непримиренною ненавистю до реакційного суспільно-політичного ладу царської Росії та його породжень: лібералізму, міщанства, декадентства. Кращі  з них присвячені революційним подіям напередодні та під час революції 1905 року.Шева О. "Fata morgana" М. М. Коцюбинського: (Джерела та творча історія повісті) / О. Шева. - К.: Держвидав художньої літератури, 1956. - 114 с.

Ця повість є найзначнішим художнім твором про революційні події  1905-1907 років на селі в усій дожовтневій українській літературі.Коцюбинський М. М. Подарунок на іменини: оповідання, новели, повісті: для серед. та ст. шк. віку / [упоряд. та післямова М. С. Грицюти; худож.: І. Н. Філонов, В. А. Євдокименко, Г. В. Якутович, М. А. Стороженко]. – К.: Веселка, 1989. – 335 с.

До книжки класика української дожовтневої літератури, визначного майстра слова М. Коцюбинського(1864-1913) увійшли кращі твори для дітей. Його повісті та оповідання, пройняті щирою любов’ю до народу, закликали до боротьби, возвеличували борців, зображували жахливі злидні та поневіряння селянської бідноти. Видання присвячено 125-річчю від дня народження письменника.Листи до Михайла Коцюбинського: [у 3 т.]. Т.1. Айхельбергер – Гнатюк / упоряд. та комент. В. Мазного; вступ. ст. В. Шевчука. – К.: Українські пропілеї, 2002. – 368 с.

У виданні подаються листи до Михайла Коцюбинського різних осіб – його сучасників. Листи, що довгий час лежали у фондосховищах, містять великий і цікавий матеріал для дослідження літературного процесу в Україні. Подаються за автографами, листи М. Горького – за фотокопіями. Більшість листів публікується вперше.Звиняцковський В. Я. Новелістика А.Чехова і М. Коцюбинського: монографія / В. Я. Звиняцковський; Акад. наук. УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка; відп. ред. Т. П. Маєвська. – К.: Наукова думка, 1987. – 108 с.

У монографії  досліджуються структура та еволюція жанру соціально - психологічної новели в російській та українській прозі кінця XIX – початку XX ст. Паралельно розглядається жанрово – стильовий розвиток новелістики А.П.Чехова та М.М.Коцюбинського.Спогади про Михайла Коцюбинського: збірник / упоряд, післям. та прим. М. М. Потупейка; ред. А. В. Жукова. - 2-е вид., допов. - К.: Дніпро, 1989. - 279 с.

До другого, доповненого видання збірника спогадів про Михайла Коцюбинського, видатного письменника, революційного демократа,громадського діяча, ввійшли матеріали, які охоплюють все його життя, починаючи від шкільних років. Книжка містить і матеріали, досі невідомі читачам.

Бик.Ю

Кузнецов Ю. Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського / Ю. Б. Кузнецов; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К.: Наукова думка, 1989. - 272 с.

У монографії розглядаються питання поетики творів М. М. Кооцюбинського- еволюція художньої деталі, точка зору оповідача, сюжет і композиція тощо. На основі цілісного аналізу багатьох творів визначаються особливості психологізму та індивідуального стилю письменника. Досліджуються специфіка художніх засобів, ідейно-естетична функція мікрообразів, роль деталі у втіленні авторської концепції художнього твору.Михайло Коцюбинський у школі / Міністрество освіти УРСР; науково-дослідний інститут педагогіки. - К.: Радянська школа, 1966. - 197 с.

Книга "Михайло  Коцюбинський в школі"- колективна праця науковців-методистів і вчителів-складається з статей, в яких широко висвітлюється передовий досвід вивчення життя і творчості М.М. Коцюбинського в різних класах середньої школи, розкривається освітнє і виховне значення літературної спадщини письменника.Михайло Коцюбинський: життя і творчість у портретах, ілюстраціях, документах / упоряд.: М. М. Потупейко, Л. Є. Прокопенко. - К.: Радянська школа, 1970. - 320с.

Спадщина М.Коцюбинського – видатне явище історії нашої культури, найвище досягнення української прози дожовтневого періоду. Ця книга містить особисті фотографії письменника, фотодокументи різних періодів  творчості та портрети видатних особистостей, які супроводжували М. Коцюбинського протягом усього його життя.

Перегляди: 8224

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua